GYERMEKNAP A DÉRYNÉ MÛVELÕDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR (Malom) udvarán!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GYERMEKNAP A DÉRYNÉ MÛVELÕDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR (Malom) udvarán!"

Átírás

1 2015. május XXI. évfolyam 5. szám MÁJUS 31. VASÁRNAP DÉLUTÁN 2 ÓRÁTÓL GYERMEKNAP A DÉRYNÉ MÛVELÕDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR (Malom) udvarán! KECSA BÛVÉSZ LUFIHAJTOGATÓ BOHÓC Filmvetítés a könyvtárban, ugrálóvár, arcfestés, kézmûves foglalkozás, kerékpár ügyességi verseny, népi játékok, karaoke SZERETETTEL VÁR BENNETEKET TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA! Hazát szeretni tõlük tanuljunk! KÖZSÉGI MEGEMLÉKEZÉS május 31-én, vasárnap 9 órakor Hõsök napi istentisztelet a római katolikus templomban Megemlékezés a II. világháborús emlékmûnél Beszédet mond: Godó Tibor polgármester. Szavalat: Czeróczki Ferencné alpolgármester. Ének: Antalné Petrovics Erika képviselõ. Koszorút és mécsest helyez el Törtel Község Önkormányzata. A múltat elfeledni nem szabad, példát, erõt kell meríteni nemzetünk történelmébõl, és ezt a gondolkodást kell továbbadnunk példamutatással az utánunk élõknek. A településünk lakói a II. világháborús emlékmûnél helyezhetik el az ökumenikus istentisztelet után a tisztelet virágait, minden hozzátartozó, rokon, családtag vagy emlékezõ leróhatja kegyeletét a hõsök emléke elõtt. Hajtsunk fejet Törtel hõsi halottai elõtt! Tisztelettel várja Önt és családját: Törtel Község Önkormányzata Interjú dr. Steiner András ügyvéd úrral Megkérdeztük dr. Steiner András ügyvéd urat, Czeróczki Ferencné alpolgármester asszony jogi képviselõjét azzal kapcsolatban, hogy mi lett az eredménye annak a peres eljárásnak, amelyben Czeróczki Ferencné a közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetését sérelmezte? Ügyfelem közalkalmazotti jogviszonyát rendkívüli felmentéssel a Törteli Szent István Király Általános Iskola igazgatónõje, Radicsné Sáfrán Erika szeptember 6- án szüntette meg. Ügyfelem is és én is a rendkívüli felmentést jogellenesnek és megalapozatlannak tartottuk, ezért ügyfelem megbízásából keresetet nyújtottam be a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz. Idõközben a perben jogutódlás következtében a Szent István Király Általános Iskola alperes helyébe a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ lépett. A perben több tárgyalás is volt, és ennek az lett az eredménye, hogy a április 24- én megtartott tárgyaláson perbeli egyezséget kötöttünk az alperessel, amely szerint az alperes 30 napon belül kártérítés megfizetésére köteles ügyfelem, Czeróczki Ferencné javára. A perbeli egyezséget a Bíróság jóváhagyta, így az április 24-én jogerõre emelkedett. Ezen perbeli egyezségnek ugyanaz a hatálya, mintha a Bíróság ítéletet hozott volna, tehát mindenkire néz- ve kötelezõ és végrehajtható, így tehát ezzel az ügy jogerõsen befejezõdött. Miért kötöttek egyezséget? Pergazdaságossági okokból célszerûbb az, hogy a jogvita perbeli egyezség keretében rendezõdjön. Ügyfelem számára az, hogy az alperes, Czeróczki Ferencné részére kártérítést fog fizetni, tökéletesen megfelelõ és elfogadható, hiszen lényegében a keresetünk tárgya is ez volt. Ügyfelem és én is elégedettek vagyunk az eredménnyel. Köszönjük a tájékoztatást! Törtel Község Önkormányzata nevében: Godó Tibor polgármester

2 2. oldal TÖRTELI ÖNKORMÁNYZATI HÍREK ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ Majális Törtelen A programokban és eseményekben bõvelkedõ május településünkön is a majálissal indult. Az új képviselõ-testület a évre készített programtervében megfogalmazta azt a szándékát, hogy a majális hagyományát újra fel kell eleveníteni Törtelen. A majális alkalmával a megújuló természetet, a tavaszt is ünnepeljük. Hagyományos szokás világszerte, hogy ilyenkor szabadtéri összejöveteleket rendeznek, ahol a legfõbb cél a közösségi együttlét, a baráti társaságok találkozása, a vidám, kötetlen társadalmi élet. Ezek mentén szervezõdtek településünkön is a programok. A helyszín a Törteli KSK Sportcentruma volt, ami ideális a Tisztelt Törteli Lakosok! A fejlesztési elképzelések megvalósítása folyamatosan történik. A Kossuth Lajos út mintegy 400 méteres szakaszán új járda épült, illetve felújításra került. A munkálatok során az ott dolgozók, sárga szalag kihúzásával jelezték, hogy a nyers betonon áthaladni nem szabad. A figyelmeztetés ellenére nemcsak néhány gyerek, hanem néhány felnõtt is figyelmen kívül hagyta az ideiglenesen korlátozott közlekedés lehetõségét, és gyalogosan és kerékpárral is áthajtottak a nyers betonon. Felhívom minden tisztelt törteli lakos figyelmét, hogy a végrehajtott fejlesztéseket becsüljük meg, ugyanis az önkormányzat anyagi lehetõsége nem teszi lehetõvé a szándékos rongálások utáni javítást. Az elmúlt évek során több utcanévtábla megrongálódott, vagy eltûnt. Sajnos azok pótlása ez ideig nem történt meg. A táblák pótlása (30 db) végett soron kívül intézkedtünk, mely nagymértékben segíti majd a háziorvosok, a rendõrség, a mentõk, a tûzoltóság, a polgárõrség gyors és hatékony beavatkozási lehetõségét, és persze nem utolsó sorban minden olyan segítõ munkáját, aki közügyet szolgál. Tisztelt Törteli Lakosok! Az elmúlt idõszakban több konferencián vettem részt, illetve képviseltem a településünket. Az elmúlt napokban a közlekedésbiztonság javítása érdekében megtartott egyeztetésen vettem részt, valamint a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által is támogatott, és a 2015/2016- os évre meghirdetett menetrendi egyeztetésen. A településünket a szomszédos településekkel összekötõ utak állapotáról adtam tájékoztatást. Jeleztem, hogy az Abonyba vezetõ út felújítása szükséges soron kívül, hiszen annak állapota jó néhány szakaszon kritikus. A Cegléd- Törtel és a Törtel-Cegléd útszakaszon közlekedõ buszjáratok felülvizsgálata is szükséges. Néhány kérés már érkezett hozzám a járatok esetleges módosítása tárgyában, május 15-ig további javaslatokat várok, hogy azok összesítése után, egy ésszerû javaslattal tudjak élni a VOLÁN illetékes képviselõje felé. Javaslatot tettem továbbá az Abony- Törtel és a Törtel-Abony útszakaszon közlekedõ buszjáratok bõvítésére is, hiszen az elmúlt évek során az egyszer oda-vissza közlekedõ buszok igen kevésnek bizonyultak, nem kis problémát okozva a középfokú tanulmányaikat folytató diákoknak, és persze a szülõknek is. Tájékoztatom továbbá Önöket arról is, hogy a településünkön lévõ, igen rossz állapotú Dózsa György út teljes felújítását tervezzük, mely megvalósítása érdekében a szükséges szakvélemények bekérése folyamatban van. A sportcsarnok elõtti parkoló kivitelezése záros határidõn belül (2015. júnus hónapban) megvalósul, a befejezéshez szükséges szakmai állásfoglalások értékelése és az árajánlatok elbírálása folyamatosan történik. Tájékoztatom Önöket, hogy az eddigi kivitelezõvel, nem megfelelõ teljesítés miatt a szerzõdést felbontottuk, és 1 millió forint visszafizetésére köteleztük, mely visszafizetés a meghatározott határidõn belül megtörtént. A települést érintõ további fejlesztésekrõl folyamatosan tájékoztatom Önöket! Tisztelettel: Godó Tibor polgármester szabadtéri rendezvények lebonyolítására. Az egész napos rendezvény egyik fõ eleme volt az elsõ alkalommal megrendezett amatõr strandfoci kupa, melyet hosszas küzdelmek után az Agancsosok elnevezésû csapat nyert. Különlegesség volt, hogy a Polgármesteri Hivatal dolgozóiból is szervezõdött egy csapat Búcsús Tamás jegyzõ vezetésével. Dicséret ezért a hivatal hölgy dolgozóinak, hisz fõleg férfi mezõnyben álltak helyt a meccsek során. A gyerekek számára ugrálóvár, népi játékok, sorversenyek, kézmûveskedés jelenthetett felhõtlen kikapcsolódást. Nagy üstökben fõtt már reggel óta az ebéd több helyszínen: fõztek a Nyugdíja Klub, az Ipartestület, az Önkormányzat és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat lelkes szakácsai. Érdekessége volt a majálisnak, hogy mûködött egy régimódi majális sátor, ahol zsákbamacskát és régi 1 forintos érméért virslit és egy pohár sört lehetett vásárolni. A délután folyamán tartalmas és színvonalas mûsort adtak a Karate Csoport tagjai Orosz Zoltán vezetésével, ámulatba ejtõ ügyességrõl tanúskodó tornabemutatót tartott Minárovics Réka és csapattársa, valamint a megszokottan kiváló mûsorral szerepelt a DIFANI Táncklub minden csoportja. A bemutatók sorát az Abonyi Hagyományõrzõ Néptánccsoport produkciója zárta, amelyben csodaszép ruhákat, népviseleteket láthattunk és természetesen kiváló tánckoreográfiákat minden korosztálytól. Örülünk, hogy több mint 600-an kilátogattak a rendezvényre. Köszönet minden sportoló csapatnak, szervezõnek, lebonyolítónak, szereplõnek és támogatónak. APE

3 HÍRADÓ 3. oldal ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TeSzedd beszámoló Törtelrõl Törtelen május 15-én reggel 9:00 órakor kezdõdött a TeSzedd önkéntes szemétszedési akció! A Polgármesteri Hivatal elõtt szép számmal gyülekeztek a környezetünk megtisztítására fellelkesült lakosok. Összesen 40 fõvel vettünk részt az akcióban. Csatlakoztak a Törteli Általános Iskola két 8. osztályának tanulói, a Törtel Mûvelõdéséért Egyesület tagjai, a Polgármesteri Hivatal dolgozói, a közmunkaprogramban résztvevõk, a Kisebbségi Önkormányzat tagjai, a törteli vadásztársaság tagjai és civilek. Összesen 91 zsák szemetet sikerült összegyûjteni. Megtisztultak Törtel belterületi utcái, valamint a külterület egy részén is sikerült az illegális hulladéklerakókat felszámolni. Indulás elõtt az önkéntesek munkavédelmi oktatásban részesültek, valamint megkapták a hulladékgyûjtõ zsákokat, védõkesztyût, és már indulhattak is a csapatok a kijelölt helyszínekre. A résztvevõk indulás elõtt védõitalt és szendvicseket kaptak, melyet a Polgármesteri Hivatal és Kovács Mária/Orosz Katalin vállalkozók ajánlottak fel. Törtel község nevében köszönjük, hogy részt vehettünk a TeSzedd akcióban. A környezetünket és a természetet az év minden napján óvni kell, és tisztán tartani! Kérek mindenkit, óvjuk környezetünket és ne szemeteljünk! Törtel Község Polgármesteri Hivatala nevében köszönjük a szemétszedési akcióban résztvevõk munkáját! Stummerné Bakos Krisztina TeSzedd koordinátor

4 4. oldal TÖRTELI A Törteli Faluvédõ Polgárõr Egyesület hírei Tisztelt Törteli Lakosok! Polgárõrségünk az idén is hirdet toborzást, melynek ideje június 13., 16 óra. Helye a Dózsa Gy. úti vízmû épülete (polgárõr iroda). A korábbi toborzóktól eltérõen egyben meghallgatást is tartunk, ahol észrevételeit mindenki személyesen mondhatja el. Az idei évben is eredményesen folytatja munkáját egyesületünk. Az utóbbi hónapokban több rendbontó eseményt sikerült észlelni és a rendõrség felé jelezni. Ezek között volt színesfém tolvajok tettenérése, körözött jármû észlelése, kábítószerrel való visszaélés jelentése. Egyesületünk tagjai több alkalommal zavarták meg a bûnelkövetõk tevékenységét. Egy alkalommal közúti baleset észlelése is történt, ahol a mentõ kiérkezéséig polgárõreink gondoskodtak a sérültrõl. A jövõben még szorosabb kapcsolat kialakítását tervezzük a lakossággal, ezért kérjük, aki teheti, figyelje facebook oldalunkat, ahová hamarosan egy kérdõívet töltünk fel. Ebben egyben véleményét is közölheti, illetve javaslatokat tehetnek majd. Tervezzük ezen az internetes felületen még egy riadólánc kialakítását is, ahol a gyanús történéseket azonnal közölhetik, így nem csak polgárõreink, de a többi lakos is gyorsan értesülhet a figyelemre méltó hírekrõl. Kissé korai a hír, bár az elõkészületei már folynak az elsõ szilveszteri bálunknak. Ezt elnökünk, Pál Antal szervezi, részleteiben késõbb ismertetjük. Tájékoztatjuk önöket, hogy szervezetünk együttmûködést kezdeményezett a településünk területén mûködõ másik polgárõr szervezõdéssel, a Törtelért Polgárõr Egyesülettel. A megállapodás folyamatban van, eredményességében reménykedünk. Észrevételeiket továbbra is a következõ telefonszámokon jelezhetik: Jászkarajenõi Rendõrõrs: Törteli Faluvédõ Polgárõr Egyesület: Ceglédi Rendõrkapitányság: Rendõrség: 107 (ingyenesen hívható) Amennyiben lehetõsége van, az alábbi számlaszámon segítheti még munkánkat (Pátria Takarékszövetkezet, Törtel): Bizalmukra továbbra is számítunk! Köszönettel, a hosszú évek óta mûködõ Törteli Faluvédõ Polgárõr Egyesület A Törtelért Polgárõr Egyesület tisztelettel meghívja Önöket én (pénteken) 18 órakor, a Déryné Mûvelõdési Ház Malom épületébe, A szülõk és a családok a Rendõrség kiemelt partnerei a kábítószer-bûnözés megelõzésében címmel megrendezendõ drogprevenciós elõadásra. Elõadó: Hegedûs Gábor rendõr õrnagy. A rendõrség új drogprevenciós programot indított a kiskorúak kábítószer fogyasztásának visszaszorítása, megelõzése érdekében. A rendõrség a kezdeményezésben kiemelten számít a szülõk együttmûködésére, és egyben a megelõzésben betöltött szerepüket hangsúlyozza. A program célja, hogy az érintettek közvetlen, személyes és interaktív tájékoztatásban részesüljenek a kábítószer fogyasztás büntetõjogi következményeirõl, kockázatairól. Feszültség alá helyezési hirdetés Az EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. értesíti a lakosságot, hogy Törtelen, a 0150 hrsz. jelzõszámú úton új 20 kv-os légvezetéket és új transzformátor állomást létesített. A 0156 hrsz. alatti úton új 0,4 kv-os légvezetéket és fogyasztásmérõ szekrényeket telepített. A villamos hálózatot az EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. a kivitelezés ütemének megfelelõen május 30. napján feszültség alá helyezi! Ettõl az idõponttól a létesítmény megközelítése, érintése életveszélyes és TILOS! LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ A Cegléd és Kistérsége háziorvosi ügyelet telefonszámai a következõk: az ingyenes 104 és az 53/ melyekre érkezõ bejelentkezések kezelése központi átirányítás útján a budapesti irányítóközpontban történik. Kérjük, az ügyeletet csak indokolt esetben vegyék igénybe. Megértésüket köszönjük!

5 HÍRADÓ 5. oldal Munka- és Katasztrófavédelem TUDNUNK KELL TENNI! Elõzõ írásaimban igyekeztem felhívni Törtel lakosainak figyelmét az otthonainkban elõfordulható tipikus veszélyekre, a téli idõjárási körülmények, a tavaszi munkák és a környezetünket szebbé, élhetõbbé tévõ fáinkkal kapcsolatos kockázatokra és az azokkal kapcsolatos kérdésekre, rendkívüli események megelõzésére. Ideje, hogy szót ejtsünk közvetlen környezetünkben található potenciális veszélyforrásokról, illetve környezetünk nyarait jellemzõ módon meghatározó, természeti katasztrófahelyzetekrõl (utóbbiról a következõ számban). 1. Tragédiát, a körülmények kedvezõtlen alakulása esetén halálos balesetet, szeretteink elvesztését okozhatják lakókörnyezetünk romos, roskadozó, megbontott, széljárta, elhanyagolt, veszélyes épületei. erõs szél (~20 m/sec) alákaphat és leszakíthatja a tetõelemeket (cserép, deszka), eldöntheti a falazatot, ledöntheti a vértelkeket, építési törmeléket az úton közlekedõ szemébe sodorhatja, kisebb tetõrészek, faltörmelékek a fejhez csapódhatnak, stb. megfelelõ alapozás nélküli épületek alapjainak átnedvesedése a falak kidõlését, összeomlását eredményezheti, nagy tetõterhelés (hó, jég) a tetõszerkezet és az egész épület összeomlásához vezethet. Különbözõ biztosítók statisztikai adatait böngészve kiderül, hogy országunkban évente ~ baleset okozói a romos, roskadozó, elhanyagolt, elégtelenül karbantartott (tetõ kúpok hiányos rögzítése, kilazulása, sérült, hiányos cserepek, széldeszkák elöregedésébõl adódó törések, esõcsatornák szétkorrodálása, darabokra hullása, helytelen rögzítettsége, homlokzati vakolatok hullása, stb.) épületek. Sajnos 3-4 tucatnyira tehetõ a halálos balesetek száma is, amelyekbõl a 3-18 éves korosztályt éri a balesetek 60%-a, örök gyászt okozva szüleiknek, hozzátartozóiknak. A veszélyforrások (romos, elhanyagolt épületek) sajnos léteznek környezetünkben is, a baleseti kockázatoknak ki vagyunk téve. Baleset bekövetkezése, súlyossága csupán attól függ, hogy a felsoroltak mikor következnek be és, hogy a kidõlés, összeomlás, stb. pillanatában a veszélyes térben tartózkodik-e valaki. Közvetett módon is következhet be súlyos, életveszélyes baleset, ha a ki nem kötött villamos vezeték leszakad és azt akarva, vagy akaratlanul megérintjük, de az összeomlott épület, kidõlt falazat közlekedési baleseteket, zavarokat, akadályokat is idézhet elõ. Nem hagyható figyelmen kívül az a tény sem, hogy általában az elhanyagolt, roskadozó épület környezete, kertje is elhanyagolt, allergén gazokkal, aljnövényzettel van benõve. Az ilyen ingatlanok gyûjtõhelyei a patkányoknak és egyéb rágcsálóknak, rovaroknak, amelyek közvetlen érintkezés, illetve az általuk szennyezett tárggyal való érintkezés, rovarok csípése útján súlyos fertõzést okozhatnak. A fentiekben vázolt romos, elhanyagolt épületek látványnak sem túl szépek, nemigen díszítik községünket, de az ide látogatóknak megragadják a figyelmüket és talán községünkrõl alkotott véleményüket is befolyásolják. 2. Megoldás Tényleges megoldást a veszélyessé vált épület lebontása, az elhanyagolt terület rendbetétele, szükség esetén a rágcsálóés rovarirtás elvégzése jelenthet. Átmeneti megoldásként megfelelõ szilárdságú kerítéssel, védõkorláttal történõ elhatárolás, minden irányból jól látható táblákkal történõ figyelem felhívás is eredményesebb a semminél. Természetesen vannak olyan területek, ahol az utóbbit valamilyen okból nem lehet alkalmazni, így az egyetlen megoldás a lebontás. A lebontás melletti döntés után mit kell alaposan átgondolni (szakember bevonását javaslom), illetve hogyan kell szabályosan eljárni? E kérdések tisztázásához szeretnék segítséget nyújtani az alábbiakban írtakkal. 3. Ha valaki le akar valamilyen építményt bontani, a munkálatok megkezdése elõtt bontási engedélyt kell kérnie, illetve a bontást be kell jelentenie az elsõ fokú építésügyi hatósághoz. Az engedélyt az építésügyi hatósági ügyek intézésére jogosult önkormányzat jegyzõje adja. Vannak olyan bontási tevékenységek is, amelyek nem engedélykötelesek és nem bejelentés kötelesek. Engedélyhez, illetve bejelentéshez kötött bontás csak névjegyzékben szereplõ felelõs mûszaki vezetõ irányításával végezhetõ. A bontást végeztetõnek (általában tulajdonosnak) az engedélyköteles, illetve bejelentés köteles bontási munkák megkezdését a kivitelezés megkezdését követõ 5 munkanapon belül be kell jelentenie az építésfelügyeleti hatóságnak. Bontási engedély alapján végezhetõ bontás: Az 500 m 3 -nél nagyobb térfogatú és a rendezett terepcsatlakozástól mérten 6,0 m-nél magasabb építménymagasságú építmény bontása. Mûemlék telkén álló építmény, építményrész bontása. Mûemléki területen 100,0 m 3 -nél nagyobb térfogatú és a rendezett terepcsatlakozástól mérten 2,0 m-nél nagyobb építménymagasságú építmény bontása. Zártsorú vagy ikres beépítési mód esetében egy vagy több mérethatár nélküli épület bontása. Teljes építményszint bontása többszintes építmény esetén. Bontási engedélykérelemhez mellékelni kell: az építészeti-mûszaki dokumentációt, a szükséges, illetve elõírt szakhatósági állásfoglalásokat, a tervezõi nyilatkozatot, a bontási hulladék tervlapot, a bontási jogosultság igazolására szolgáló dokumentumokat, az eljárási illeték vagy igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolását. Bejelentés alapján végezhetõ bontás: Az 500,0 m 3 -es és az annál kisebb térfogatú és a rendezett terepcsatlakozástól mérten 6,0 m-es, vagy annál kisebb építménymagasságú építmény bontása, ideértve a lakóépületet is. Elektronikus hírközlési építmény bontása, ha mûemlék építmény, mérettõl függetlenül. A rendezett terepszinttõl számított 2,0 m-nél magasabb támfal lebontása. 2,0 m-nél mélyebb pince bontása. Mérettõl és rendeltetéstõl függetlenül minden olyan építmény bontása, amely azbesztet tartalmaz. Égéstermék-elvezetõ bontása. Folytatása a 6. oldalon.

6 6. oldal TÖRTELI TUDNUNK KELL TENNI... Folytatás az 5. oldalról. Bontás bejelentéshez mellékelni kell: a bejelentõ nevét, megnevezését, lakcímét, szervezet esetén székhelyét, az építési tevékenységgel érintett ingatlan címét, helyrajzi számát, a bejelentés tárgyát és annak rövid leírását, a bejelentés tárgyával összefüggésben korábban keletkezett hatósági döntések megnevezését, számát és keltét, bontási bejelentéshez csatolt tervezõi nyilatkozatot. Bontási engedély és bejelentés nélkül végezhetõ bontás: Lakóépület kivételével a 300,0 m 3 -es és az annál kisebb térfogatú vagy a rendezett terepcsatlakozástól mérten 4,0 m- es és annál kisebb építménymagasságú egyszintes építmény bontása. Elektronikus hírközlési építmény bontása, ha az antenna bármely irányú teljes mérete a 4,0 m-t nem haladja meg, vagy a mûtárgynak minõsülõ antennatartó szerkezet antennával együtt mért bármely irányú teljes mérete a 6,0 m-t nem haladja meg. Védjük meg gyermekeinket, embertársainkat, magunkat az értelmetlen tragédiák bekövetkezésétõl, hiszen az elõzõekben vázolt veszélyforrások felszámolhatók, a felszámolásnak nincsenek rajtunk kívül esõ tényezõi (pl. jégverés, földrengés, stb.). A veszélyforrások felszámolásában tenni kell a tulajdonosoknak, a község felnõtt lakosainak, de az önkormányzatnak is. Ha mindenki megteszi a kötelességét, ha teljesíti az együttélés alapvetõ szabályait, akkor nem kell ragozgatni egy esetlegesen bekövetkezett tragédia után, mi lett volna, ha...? Bakos Dénes ny. tanár, munkabizt. szakértõ HIVATALI TELEFONKÖNYV GÁZKÉSZÜLÉKEK JAVÍTÁSA, BEÜZEMELÉSE, KARBANTARTÁSA, MÛSZERES ELLENÕRZÉSE! Gáz,- víz,- fûtésszerelés, javítás. Borics István gázszerelõ mester Elérhetõségek: 06-30/ b o r i c s i s t v a t - o n l i n e. h u w w w. b o r i c s g a z.h u Kerekes Kegyeleti Kft. TEMETKEZÉS Iroda: Törtel, Dózsa György út 6. Tel.: 53/ / Teljes körû ügyintézés! Készenléti szolgálat: 0-24h-ig Ügyvezetõ: Kerekes Nándor 06-70/ Törtel Község Polgármesteri Hivatala 2747 Törtel, Szent István tér 1. központi tel.: 06-53/ Polgármester Godó Tibor tel.: 06-53/ Jegyzõ Búcsús Tamás tel.: 06-53/ Gazdasági csoport Vörös Andrea tel.: 06-53/

7 HÍRADÓ 7. oldal Szálka 2004 Bt. Törtel, Karinthy F. u. 2. Nyitva: Hétfõtõl-szombatig, Vas.: zárva Érdeklõdés és megrendelés: 53/ , 06-30/ Hasított akác Ft/q Vastag akác Ft/q Tölgy-bükk-gyertyán gurigás Ft/q Tölgy-bükk-gyertyán félig hasított Ft/q Tölgy-bükk-gyertyán készre hasított.2900 Ft/q Fabrikett (15 kg, kemény fából, sajtolással). 920 Ft/cs. PB gázpalack Ft Szõlõkaró palántakaró villanypásztorkaró AZ ÁRVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK! ACÉLIPARI TERMÉKEK Zártszelvények Szögvasak Gömbacélok Csövek Lemezek Hegesztett hálók Betonacélok (6-os, 8-as, 10-es, 12-es) Térhálók DRÓTFONATOK 1 méter magas Ft/tek. 1,2 méter magas Ft/tek. 1,5 méter magas Ft/tek. VADHÁLÓ (1,5x50 fm): Ft KEMÉNYFA DESZKÁK BETONOSZLOPOK 2,4 m-es (háromszög alakú) 1650 Ft/db 2,8 m-es ( -alakú, erõsített) 2600 Ft/db AKÁCFAOSZLOPOK 2 m; 3 m kérgezve-felezve Akác léc 1 m 1,3 fm

8 8. oldal TÖRTELI SERTÉSTARTÓK FIGYELEM! Mindenki, aki 5000 Ft felett vásárol sertés takarmányt, annak 500 Ft-ot visszaadunk. Az akció május végéig a Kaszap Kft. Törteli Purina takarmány üzletében érvényes (Törtel, Ceglédi u / ). Továbbá napos csibék és elõnevelt pulykák elõjegyezhetõk. Kerti szerszámok, virágföld, csibeetetõ, itató, valamint tüzépes áru, cement, mész kapható. CSIBE VÁSÁR! Ha egészséges, szépen fejlõdõ csibét szeretne, idén is válassza a mi naposcsibéinket és takarmányunkat! Minden elõjegyzõnek egy 10%-os kupont adunk, amit az elsõ UNI csirketáp vásárlásakor beválthat! Részletekrõl érdeklõdjön a KASZAP KFT. Purina takarmány üzleteiben! Elérhetõség: 2747 Törtel, Ceglédi u. 20. Telefon: 06-30/

9 HÍRADÓ 9. oldal Szeretettel üdvözöljük az idei évben is kedves horgászni és pihenni vágyó vendégeinket. A horgásztó és az azt körülvevõ gyönyörû környezet kiválóan alkalmas elsõsorban horgászatra, pihenésre, rendezvények lebonyolítására. PROGRAMJAINK: Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját Június 6-án (szombaton) az V. Kákási Bográcskirály Hagyományõrzõ Fõzõversenyre A verseny 8.00-kor kezdõdik. Bármilyen bográcsban elkészíthetõ étellel lehet nevezni. Csapatok jelentkezését várjuk. Eredményhirdetés kor, délután az I. Csirkefogó Fesztivál Programok: solymász bemutató, hastáncosok, kirakodók, kézmûvesek, arcfestés, ugrálóvár. Versenyek: favágás, gumicsizma dobás, bála pakolás, bicikli szlalom egy zsák búzával, csirke fogás. Fellép a SÁNA BELIDANCE hastánc együttes! A rendezvény fõvédnöke: Földi László országgyûlési képviselõ úr, védnök: Godó Tibor polgármester úr. A rendezvényre a belépés díjtalan. Várjuk szeretettel! Horgászverseny a Kákás Horgásztónál Május 16-án, szombaton került megrendezésre az idei elsõ megmérettetés a horgászok között. Reggel 6 órakor érkezett a 21 versenyzõ. A hagyományainkhoz híven pálinkával, a poharak alján lévõ számokkal találhatták meg helyüket a versenyzõk. 7 órakor elkezdõdött a verseny, és már az elsõ percekben beigazolódott, hogy izgalmas napnak nézünk elébe. Pontyok, amúrok, kárászok kerültek sorra a horogra. A mérés folyamatosan zajlott. 14 órakor a verseny végeztével finom edéd közben kapcsolódhattak ki verenyzõink. A csülökpörkölt bográcsban készült, ami nagy sikert aratott. Közben folyt az összesítés az eredményhirdetéshez, ami ebéd után vette kezdetét. Összesen kg hal került lemérésre. I. helyezett: Búcsús Tamás kg. II. helyezett: Gabona György kg. III. helyezett: Drávai Tibor 9.73 kg. Szívbõl gratulálunk a helyezetteknek! IV. helyezést értek el a verseny további résztvevõi: Ábrahám Zsolt, Pál Norbert, Pál Zoltán, Farkas Roland, Driszku István, Driszku Dominik, Dirner László, Pörge Gábor, Csorba Dávid, Gábor Ferenc, Pásztor István, Károly Mihály, Csorba Mihály, az egyetlen hölgy versenyzõnk: Gabona Ibolya, Határ Milán, Szõke Tamás, Nemes György és Priskarin Róbert. Nekik is szívbõl gratulálunk! A horgásztó és a Dovit Kft. jóvoltából mindenki értékes nyereményekkel távozott a nap végén. Minden horgásznak élményekben, nagy fogásokban gazdag idényt kívánunk. Görbüljön a bot! Kákástó KAPÁSBÓL A LEGJOBB! Információ, helyfoglalás: 06-70/

10 10. oldal TÖRTELI Megnyílt a Patik Horgásztó! Hobbihorgász napijegy: 2900 Ft, mely tartalmaz: - 3 kiló ponty - 3 kiló apróhal Sporthorgász napijegy: Ft/bot (halat nem tartalmaz) A napijegyben feltüntetett hal mennyiség megfogása után lehetõség van további horgászatra, de azt a kihelyezett árlista alapján ki kell fizetni. Halárak: ponty: 850 Ft/kg, amur: 750 Ft/ kg, harcsa: 1800 Ft/kg, süllõ: 2000 Ft/kg, csuka: 1600 Ft/kg, keszeg, kárász: 450 Ft/kg

11 HÍRADÓ 11. oldal KERÓ SHOP Kerékpár javítás alkatrész ellátással Elektromos és hagyományos kerékpár javítása és felújítása. Elektromos kerékpárok (a forgalmazó által elõírt) kötelezõ átvizsgálása, illetve egyéb teljes körû javítások elvégzése (akkumulátor csere, elektromos és mechanikus meghibásodások javítása, stb.). Elektromos és hagyományos kerékpár alkatrészek, kerékpár gumik és kiegészítõk kaphatók (gyerekülés, villogók, lámpák, kosarak, prizmák, km-órák, stb.). Gyorsabb javítás érdekében kérem, hogy idõpontot egyeztessünk! Júniusi nyitvatartási napok: hétfõ 1. nyitva 8. nyitva 15. zárva 22. nyitva 29. nyitva kedd 2. nyitva 9. zárva 16. nyitva 23. nyitva 30. zárva szerda 3. zárva 10. nyitva 17. nyitva 24. zárva csütörtök 4. nyitva 11. nyitva 18. zárva 25. nyitva péntek 5. nyitva 12. zárva 19. nyitva 26. nyitva szombat 6. zárva 13. nyitva 20. zárva 27. zárva vasárnap 7. zárva 14. zárva 21. zárva 28. zárva Júliusi nyitvatartási napok: hétfõ 6. zárva 13. nyitva 20. zárva 27. zárva kedd 7. nyitva 14. nyitva 21. zárva 28. zárva szerda 1. nyitva 8. nyitva 15. zárva 22. zárva 29. zárva csütörtök 2. nyitva 9. zárva 16. nyitva 23. zárva 30. zárva péntek 3. zárva 10. nyitva 17. nyitva 24. zárva 31. nyitva szombat 4. nyitva 11. nyitva 18. zárva 25. zárva aug.1. nyitva vasárnap 5. zárva 12. zárva 19. zárva 26. zárva aug.2. zárva CÍM: Fehér Mihály, Törtel, Ceglédi út 68./a TELEFON: 06-30/ NYITVA TARTÁS: hétfõtõl péntekig 8-tól 16-ig szombaton 8-tól 12-ig; vasárnap és ünnepnap zárva. Az elkövetkezõ idõkben kéthavonta jelenik meg a nyitvatartási idõ!

12 12. oldal TÖRTELI A TULIPÁN ÓVODA HÍREI Csanádi Imre: Májusdicsérõ Május, mosolygó, békák torkát megoldó, gyöngyvirág-nyitogató, cserebogár-zúgató. Röptetsz madarat, meghozod a nyarat, pölyhös fecskét, fára cseresnyét! Április 25-én, Cegléden került megrendezésre a VIII. Ovi Olimpia. Nagycsoportosaink lelkesen készültek a versenyre. A résztvevõ gyermekek: Balázs Lídia, Bodzsár Alexandra, Bojer Ádám, Bozsik Emma, Godány Zsombor, Godó Dominik, Halász Gréta, Határ Raul, Kecskés Adrián, Labát Bence, Pesti Dorina, Somodi Boglárka, Szabó Kincsõ, Szendrei Bence. Az induló nyolc csapatból, ötödik helyezést értünk el. A gyermekeket Vincze Viktória és Sebõk Anita óvó néni lelkiismeretes munkával készítették fel az olimpiára. Köszönjük munkájukat! Óvodánkban kedves meglepetés várta a gyermekeket. Az udvaron felállított légvárat örömmel vehették birtokukba az ovisok. Az önfeledt ugrálás mellett hangulatos arcfestésben is részük volt a gyermekeknek. Mindenki kérését igyekeztek teljesíteni az ügyes kezû arcfestõk. Csodálatos élmény volt ez a nap minden gyermek számára. A nagycsoportosok ellátogattak a Ceglédi Tûzoltóságra. Izgatottan várták a gyermekek és nagy élményt jelentett számukra ez a délelõtt. Köszönjük Fehér Mihálynak és munkatársainak a kedves és lelkes fogadtatást és bemutatót. Május 8-án tartottuk óvodánkban a hónap legszebb ünnepét, az Édesanyák köszöntését. A gyermekek minden csoportban lelkesen tanulgatták köszöntõjüket, készítgették meglepetés ajándékukat. Az anyukák és nagymamák meghatódva hallgatták gyermekeiket, és unokáikat. A községi anyák napján a Búzavirág csoport képviselte óvodánkat. Köszönjük nekik a szép mûsort. A felkészítõ óvó nénik és daduska néni: Vincze Viktória, Kecskés Ferencné és Godó Jánosné. Köszönjük Skola István és családjának, hogy szeretettel fogadták kertészetükben a csoportokat. A búcsúzó nagycsoportosok a Jászberényi Állatkertbe kirándultak. Sok élménnyel, tapasztalattal tértek haza. Május végén rendezzük meg Ovi búcsúnkat. Már készítik a csoportok az apró kis tárgyakat, melyeket tallérokért megvásárolhatnak a búcsúban a gyermekek. Ezt a délelõttöt színesíti az óvó nénik mesejátéka. Szeretettel várjuk az érdeklõdõ kedves szülõket is. Az iskolába készülõ nagycsoportosok Búcsúztatása május 30-án lesz. Az óvoda minden óvodása, óvó nénije, dajka nénije nevében, a következõ idézettel búcsúzunk Tõletek, Kedves Nagycsoportos Gyermekeink: Menj tovább az úton, Vigyél el mindent ebbõl a házból, Amit két karod és jó szíved elbír. Mi még figyeljük lépteidet, De többé már nem segíthetünk. Folytatása a 13. oldalon.

13 HÍRADÓ 13. oldal A TULIPÁN ÓVODA HÍREI Folytatás a 12. oldalról. A nyári felújításokat ebben az évben is július 1-tõl 31-ig tervezzük, ebben a hónapban az óvoda zárva lesz. A nyárra minden Kedves Munkatársunknak, minden Kisgyermeknek és minden Kedves Szülõnek jó pihenést, kikapcsolódást, feltöltõdést kívánunk! Antalné Tóth Szilvia óvodavezetõ Lakiné Godó Ildikó és Godó Jánosné óvodapedagógusok Legyen a foci a szenvedélyed! Az Emberi Erõforrások Minisztériuma (EMMI) sportért és ifjúságért felelõs államtitkársága két évvel ezelõtt Legyen a Sport a szenvedélyed! címmel indított kampányt, melynek célja, hogy felhívja a figyelmet a sport pozitív szellemi, lelki és fizikai hatásaira, és elérje, hogy a fiatalok a káros szenvedélyek és a bûnözés helyett a sport mellett tegyék le a voksukat. A Magyar Labdarúgó Szövetség az OTP Bank Bozsik-program keretein belül is támogatja ezt az országos kampányt. A program révén a tudatosan tervezett és széles körben menedzselt utánpótlás-neveléssel a mainál sokkal több tehetséges fiatal focista kerülhet a pályákra, és ez belátható idõn belül érezhetõ javulást jelenthet a hazai labdarúgás színvonalában. Óvodánk második éve tagja az OTP Bank Bozsik Intézményi Programnak. Minden évben, így idén is több alkalommal vehettek részt a programban regisztrált gyerekek az év közben megrendezett tornákon, fesztiválokon. Idén április 17-én került megrendezésre a körzeti alaptorna és grassroots fesztiválzáró programja, melynek a Törteli KSK sportpályája adott helyet. Ezúton is köszönjük támogatásukat, valamint köszönjük Angyal Imrének a rendezvény lebonyolításához nyújtott segítségét. A Törteli Tulipán Óvodából 21 fõ mutathatta meg ügyességét a különbözõ sportgyakorlatok során, illetve mérhette össze tudását grundfoci keretében a Törteli Szent István Király Általános Iskola 1. osztályos csapatával. A gyerekek élvezettel játszottak, fiúk-lányok együtt rúgták a labdát és persze nem maradt el a szurkolók lelkes biztatása sem. Szeretnénk megköszönni Törtel Község Önkormányzatának, hogy egy kis harapnivalóval és ásványvízzel támogatta rendezvényünket, melyen nem csak óvodánk, hanem a helyi általános iskola, valamint a Református Általános Iskola és Óvoda Cegléd Kõröstetétleni Tagintézményének csapatai is részt vettek. A jó hangulatú délelõtt természetesen jutalmazással zárult, a gyerekek emléklappal és labdával tértek vissza az óvodába, melyet Wachtler György körzeti vezetõtõl vehettek át. Kissné Kecskés Katalin sportcsoportvezetõ

14 14. oldal TÖRTELI A Törteli Szent István Király Általános Iskola hírei Szülõ-Pedagógus Jótékonysági Bál Kedves Törteliek! Sok éves kihagyás után, április 18-án ismét megrendezésre került a Szülõ-Pedagógus Jótékonysági Bál. A Szülõi Munkaközösség vezetõségével és a pedagógusokkal sikerült felidézni a múltat, az akkor szokásos jelenetekkel, énekekkel, táncokkal. Hihetetlen összefogásról tettek tanúbizonyságot a község lakosai, magánvállalkozói, bizonyítva azt, hogy sok kicsi sokra megy. Ezúton szeretném megköszönni minden kedves támogatónak, résztvevõnek, valamint mindazoknak, akik támogató jegyet vásároltak, és ezzel hozzájárultak a bál sikeréhez. Szerintem nagyon jól sikerült, és úgy gondolom, hogy ha a jövõben is ilyen segítõkész emberek lesznek mögöttem, nem lesz gond Törtel kulturális programjaiba visszavezetni az eseményt. Köszönetet mondok: a szülõi munkaközösség vezetõ tagjainak, a pedagógusoknak, az intézmény dolgozóinak, a Polgármesteri Hivatalnak, Déryné Mûvelõdési Központnak, a Törteli Tulipán Óvodának, a település konyhájának, A Törteli Faluvédõ Polgárõr Egyesületnek. A mûsorban szereplõknek: Kökény Ferencné, Surinné Kovács Julianna, Koncz Margit, Antalné Petrovics Erika, Antal László, Dofka Mária, Rátóti Tiborné Ica, Búcsúsné Vágó Éva, Lócska Ferencné Vera, Vinczéné Határ Márta, Homoki János, Marticsek András, Magyar Diána Dóra, Mihály Mária, Vörös Bernadett, Tóth Péter László, Mondok Bence, Kókai Nikolett, Magyar Fanni, Simonyi Sándor, Gyarmati Martina. Továbbá: Kisméhecske Kifõzde Cegléd, Stummer Zoltánné Ildi, Fehér István, Perlaki Sanyi, Borsos Vince, Magyar Antal, K. Tóth László, Tóth Gábor, Marticsek Margit és Walter Kálmán Z. vegyeskereskedés, Kecskemét Metro, Coop Star Zrt., Ezüstkéz Kft., Gyõr Miklós, Fajka János, Czeróczki Zoltán József, Andó Mihály, Orosz Kati, Szlávi Józsi készíti-apró Zsolti kisüti Kft., Törteli Pizza Explussz és Gyros Bár, Radics Ernõ, Sebõk Mihály, Surin Attila, Magyarné Tóth Andrea, Czeróczki Zsuzsanna, Fehér Bernadett, Lakatos Adrienn, Asztalosné Mariann, Borsos Andi, Huczmann Anikó, EZ+AZ kereskedés Jancsovics Pál, Kákás-tó Törtel, Mini ABC: Bakos László, Törteli Nyugdíjas Klub, Iparcikk jellegû vegyesbolt Godó Ági, Béla bácsi virágboltja, Irka-firka papírbolt (Molnárné Rátóti Szilvi). Valamint: Határ Lászlóné Ica, Somogyiné Piri, Dömötörné Ica, Tóth Flóriánné Csilla, Kugelmann Ernõné Ibolya, Határ Anita, Kádár Magda, Pozsár Zsuzsi, Tóth Anita, Miklós Dóri, Balog Károlyné, Sebõk Misike, Palásti Bettike. Bízom benne, hogy ez az összefogás sok-sok éven át kitart. Köszönettel, tisztelettel: Bakosné Fehér Ditta Az évad utolsó színházlátogatása Érdemes-e lemondani a halhatatlanságról a szerelem kedvéért? Errõl is dönt a Ciróka Bábszínházban legutóbb látott elõadás fõhõse, Léna, a tündérleány. A Tündér Ballonkabátban címû mesét május 4-én néztük meg színházrajongó kis tanítványainkkal Kecskeméten, a Tündérek városában. A darab Gimesi Dóra azonos címû meséjének színpadi adaptációja, mely ismét lenyûgözött bennünket. Talán egyetlen elõadás után sem volt olyan áhítatos csönd a nézõtéren, mint ezúttal. A gyerekeket mélyen megérintette ennek a gyönyörû lírai mesének a mondanivalója, mely szerelemrõl, elfogadásról, másságról, elmúlásról szólt a gyermekek nyelvén szépen megfogalmazva. Az idei évad utolsó bérletes elõadása volt ez, de reméljük, hogy az elkövetkezendõ tanévben is lesz lehetõségünk pályázati pénzbõl elvinni a gyerekeket ide, ahol már a kapun belépve egy különös mesebirodalomba toppan az ember, s meg sem áll az üveghegyig, vagy még azon is túl. Õrsy Anett Egy újabb megmérettetés, egy újabb siker! Baranyai Fanni Virág, a 8.a osztály tanulója ismét bizonyított! Április 25-én, Siklóson részt vett a DAMASHI KUPA Országos Nyílt Ifi-Junior, Felnõtt C-B kategóriás, és meghívásos Gyermek és Serdülõ Kyokushin Karate versenyen, IFI LÁNY NEHÉZ kategóriában, ahol III. helyezést sikerült elérnie. A versenyen az ország 21 karateklubja képviseltette magát, 157 fõvel. Gratulálunk szép eredményedhez! Büszkék vagyunk Rád! További sok sikert és kitartást kívánunk! Topai Sándor osztályfõnök

15 HÍRADÓ 15. oldal A Törteli Szent István Király Általános Iskola hírei Az alsó tagozatban megrendezett tanulmányi versenyekrõl Az alsó tagozatos munkaközösség már szeptemberben elkészített munkatervében rögzítette és meghirdette a tanévre tanulmányi versenyeit. A tervnek megfelelõen március 9-én rendeztük meg a szövegértési versenyt. Az ünneplõbe öltözött gyerekek izgatottan várták a feladatot. Rövid megnyitó és tájékoztató után tanulóink minden évfolyamon korosztályuknak megfelelõ mesét dolgoztak fel adott idõ alatt kérdések segítségével. A verseny eredménye évfolyamonként: 2. évfolyam: 1. helyezett: Nagy Attila 2.b, 2. helyezett: Szendi Sándor 2.b, 3. helyezett: Hatvani András 2.a, Micsinai Andrea 2.a. 3. évfolyam: 1. helyezett: Stummer László 3.a, 2. helyezett: Miklós Virág 3.a, 3. helyezett: Duka Dominik 3.a. 4. évfolyam: 1. helyezett: Balogh Márkó 4.b, 2. helyezett: Fehér Babett 4.a, 3. helyezett: Nagy Vanessza Magdolna 4.a, Tóth Réka 4.b. Március 23-án rendeztük a matematika (nem számtan!) versenyt. Ezen tanulóink számolási tudása mellett logikai gondolkodásukra és kreativitásukra volt szükség, hogy jó eredményt érjenek el. Leglogikusabb és legkreatívabb tanulóink ezen verseny alapján: 2. évfolyam: 1. helyezett: Nick Zoé 2.b, 2. helyezett: Hatvani András 2.a, Nagy Ramóna 2.a, 3. helyezett: Oltai Vera 2.b, Tollár Virgínia 2.a. 3. évfolyam: 1. helyezett: Miklós Virág 3.a, 2. helyezett: Abonyi Kamilla 3.b, 3. helyezett: Stummer László 3.a. 4. évfolyam: 1. helyezett: Nagy Vanessza Magdolna 4.a, Tamasi Dóra 4.b, 2. helyezett: Burai Miklós Jenõ 4.a, 3. helyezett: Bakos Emese Sára 4.b. A Költészet Napja alkalmából meghirdetett versmondó versenyen, melyet a Községi Könyvtárban rendeztünk meg április 9-én, ötven verset mondó gyermek közül választhatta ki a zsûri a nyerteseket, akik közül többen részt vettek az április 10-én, a Malom udvarán rendezett Vers-maratonon is. 1. évfolyam: 1. helyezett: Balogh Noémi 1.a, Sebõk Bálint 1.a, 2. helyezett: Sebõk Barnabás 1.a, Szegedi Emília Jázmin 1.b, 3. helyezett: Bakos Boglárka 1.a, Farkas Zsanett 1.a. 2. évfolyam: 1. helyezett: Bakos Gerda Kata 2.b, Nagy Attila 2.b, 2. helyezett: Nagy Ramóna 2.a, Nick Zoé 2.b, 3. helyezett: Micsinai Andrea 2.a. 3. évfolyam: 1. helyezett: Kocsis Zalán 3.a, 2. helyezett: Kecskés Erika 3.a, Pál Cintia 3.a, 3. helyezett: Miklós Virág 3.a, Stummer László 3.a. 4. évfolyam: 1. helyezett: Nagy Vanessza Magdolna 4.a, 2. helyezett: Burai Miklós Jenõ 4.a, 3. helyezett: Tamasi Dóra 4.b. Az április 20-án rendezett, az elsõsöknek szépírás-helyesírás, a nagyobbaknak helyesírási, nyelvhelyességi vetélkedõn nagy létszámban jelentek meg tanulóink. Évfolyamonként tollbamondást írtak és nyelvtani feladatokat oldottak meg. 1. évfolyam: 1. helyezett: Balogh Noémi 1.a, 2. helyezett: Csépe Enikõ 1.a, Sebõk Barnabás 1.a, 3. helyezett: Bakos Boglárka 1.a. 2. évfolyam: 1. helyezett: Bakos Gerda Kata 2.b, 2. helyezett: Micsinai Andrea 2.a, 3. helyezett: Nagy Attila 2.b. 3. évfolyam: 1. helyezett: Stummer László 3.a, 2. helyezett: Duka Dominik 3.a, 3. helyezett: Miklós Virág 3.a. 4. évfolyam: 1. helyezett: Tóth Réka 4.b, 2. helyezett: Nagy Vanessza Magdolna 4.a, 3. helyezett: Tamasi Dóra 4.b. Nagy öröm számunkra, hogy tanulóink igen szép számban vettek részt versenyeinken és tudásuk legjavát adva mérettették meg magukat. Újra bizonyítva, hogy továbbra is vannak iskolánknak szorgalmas és tehetséges tanulói, akiknek tudása jól megalapozott és versenyképes is. Mindegyik, a versenyeken részt vett tanulónak, de különösen a helyezetteknek ezúton is gratulálunk! Az alsó tagozatos munkaközösség nevében: Mezei Györgyné tanító néni

16 16. oldal TÖRTELI A Törteli Szent István Király Általános Iskola hírei Matematika Mindenkinek! azaz Tudjuk-e alkalmazni a megszerzett tudást? A 2014/2015. tanévben iskolánk részt vesz a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ TÁMOP B-13/ számú Köznevelés az iskolában címû Európai Uniós finanszírozású projektjében. A projekt intézményfejlesztési modulja, melyben részt veszünk, elõsegíti az intézményben tanuló diákok kompetenciamérésben elért eredményeinek javulását, az iskolai életben való sikerességüket, a tanulók megfelelõ pályaválasztását, valamint a pedagógusok módszertani eszköztárának bõvítését az eredményes és hatékony pedagógiai munka érdekében. Májusban minden 6. és 8. osztályos gyermeknek országos kompetenciamérésen kell részt vennie. A kompetencia a megszerzett tudás alkalmazásának a képességét jelenti. Olyan készségeket, képességeket vizsgálnak matematikai és szövegértési feladatokkal, melyekre a tanulóknak szükségük lesz késõbbi tanulmányaik során és a mindennapi életben is. Iskolánk mindent megtesz, hogy sikeresek legyenek tanulóink, ezért ebben a tanévben új nevet és tartalmat kapott helyi levelezõ versenyünk, mely ettõl az iskolai tanévtõl kezdve Matematika Mindenkinek kompetencia alapú levelezõ matematika versenyként lett meghirdetve, az 5., 6., 7. évfolyamos tanulók számára. A verseny 5 fordulóból áll. A verseny célja: A kompetencia alapú oktatás, illetve a kompetencia alapú feladatsorok további népszerûsítése, a diákok rászoktatása a valóságközeli feladatok megoldására és a modellalkotásra. A központi felvételire történõ felkészülés, a felkészítés segítése a központi felvételi vizsgára. A feladatok típusai és a rajtuk ke- resztül mérhetõ kompetenciaterületek hasonlóságot mutatnak a központi középiskolai felvételi feladataival is. Az átlagos képességû és a matematika iránt érdeklõdõ diákoknak egyaránt lehetõséget biztosítani arra, hogy rendszeres munkával elmélyítsék matematikai ismereteiket. Az országos kompetenciamérés eredményeinek javítása. Az iskolánk legjobb matekosainak kiszûrése és jutalmazása. A feladatlapok kettõ részbõl állnak, a központi felvételi témakörökre épülnek. Az I. részben egyszerû, az alapvetõ definíciókat, tételeket, eljárásokat számon kérõ feladatok szerepelnek, melyek nehézségükben és felépítésükben is teljes mértékben hasonlítanak az országos kompetenciamérésen adott egyszerûbb megoldást igénylõ feladatokhoz. A II. részben fõleg a hétköznapi életbõl vett vagy matematikai modellalkotást igénylõ feladatok szerepelnek, melyek nehézségükben és felépítésükben is hasonlítanak az országos kompetenciamérésen, illetve a központi felvételin adott nehezebb feladatokhoz. Ezúton is köszönöm Retkes Erzsébet kolléganõm segítõ munkáját! Az alábbi tanulók okleveleket kaptak szép eredményükért és kitartó munkájukért. Gratulálunk! A verseny eredménye: 5. évfolyam: 1. Kókai Ákos, 2. Sándor Blanka, 3. Pap Zsombor. 6. évfolyam: 1. Tabajdi József Imre, 2. Burai Bettina, 3. Somodi Fanni. 7. évfolyam: 1. Jancsovics Ákos, 2. Jurászik Bálint, 3. Halasi Pál. Topai Sándor Köszönet... Van, aki bõven osztogat, mégis gyarapszik Az ajándékozó bõvelkedik, és aki mást felüdít, maga is felüdül. (Példabeszédek 11, 24-25) Tisztelt Támogatóink! A Törteli Szent István Király Általános Iskola dolgozói és tanulói nevében köszönetet szeretnék mondani mindenkinek, aki megtisztelte jelenlétével iskolai jótékonysági bálunkat, aki tombolatárgy felajánlásával és pártolójegy vásárlásával, adománnyal, a mûsorban való szerepvállalással, illetve bármilyen más módon támogatta rendezvényünket. Külön köszönöm a bál megszervezését Bakosné Fehér Dittának, az SZMK vezetõjének, Kökény Ferencné kolléganõnknek a mûsor szervezéséhez nyújtott segítségét. Hálámat fejezem ki azoknak az egykori és mai szülõknek, pedagógusoknak, tanítványainknak, akik vállalták a fellépést, és idejüket, energiájukat áldozták a felkészülésre. Jó volt látni a szereplõket, akik ugyanolyan fiatalos lelkesedéssel, energiá- val, jókedvvel adták elõ a jelenetet, táncoltak, énekeltek a színpadon mindannyiunk örömére, mint egykoron. A bál bevételébõl megkezdjük az iskolaudvar parkosítását, rendezését. Reméljük a jövõben is számíthatunk megtisztelõ együttmûködésükre. Köszönettel: Radicsné Sáfrán Erika igazgató

17 HÍRADÓ 17. oldal A DÉRYNÉ MÛVELÕDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR HÍREI Május 14-én budapesti látogatói voltak a mûvelõdési központnak. A nyugdíjas csoport a helytörténeti kiállítást nézte meg intézményünkben, melyet Pásztor József mutatott be a látogatóknak, majd tovább mentek a Kákás-tóhoz, ahol finom ebéd várta õket. Május 3-án délelõtt a mûvelõdési ház elõtere megtelt virágokkal. A lakosok reggel 8 órakor nagy csokrokkal jelentek meg, hogy az anyák napi rendezvényünkre a segítségükkel ismét feldíszíthessük a nagytermet. Ennyi virágot még soha nem kaptunk, ami szeretettel és boldogsággal töltötte el szívünket. Nem is volt hiába, mert a nagyterem virágpompában várta délután 4 órára az anyukákat, nagymamákat és minden vendéget. Az ünnepélyt Czeróczki Ferencné alpolgármester asszony köszöntõje nyitotta meg, majd Godó Tibor polgármester úr személyesen adott át egy szál virágot minden édesanyának. Ismét nem csalódtunk tehetséges gyerekeinkben. A szép versek, dalok, zenék sok élményt és meghatódott könnyeket csaltak a nézõk szemébe. A mûsorban fellépett: Tulipán Óvoda Búzavirág csoportja, Szent István Király Iskola 3. osztályos tanulói, Nick Zoé 2. osztályos tanuló (vers), Antalné Petrovics Erika képviselõ asszony (ének), Simonyi Sándor és Tóth Kitti (keringõ), Kókai Patrik (vers), Járvás Anikó (vers), Difani Táncklub (tánc), Bekõd Dávid (zongora) Bekõ Dóra (ének). A színvonalas mûsor közös énekkel zárult, ahol szólót énekelt Koncz Margit, Bakos Beáta és Hegedûs Zoltán. Majd a gyerekek egy szál rózsával köszöntötték az édesanyákat, nagymamákat. Köszönjük minden szereplõnek a csodálatos mûsort és a felkészítõknek a munkájukat. Köszönjük a támogatóknak a sok szép virágot és a vendégeknek, hogy velünk ünnepelték az anyák napját. Minden hónapban új könyvekkel várjuk kedves olvasóinkat! Pedagógusok számára: Farkas L. Rozália: Mesevarázs Gyermekek részére: Francisco Arrendondo-Francisca Valiente: 250 érdekesség az állatokról Carlos Busquets: Fantasztikus mesék Julia Boehme: Bori és az eltûnt kutya René goscinny: Asterix a gall Csukás István: Hapci-rakéta a Hókuszpókusz-szigetekre Ifjúság részére: Susan Mallery: Egy csipetnyi gyömbér Holly Smale: Geek girl: a lány, aki mindent félreért Felnõttek részére: Kohut Ildikó: Bodza: a kertben, a konyhában Márai Sándor: Amerikai délibáb BARÁTSÁG TÁBOR A MÛVELÕDÉSI KÖZPONTBAN, JÚNIUS között SZITUÁCIÓS JÁTÉKOK, KÉZMÛVES FOGLALKOZÁS, SZABADTÉRI JÁTÉKOK, TÁNCTANULÁS, LOVAGLÁS, ILLEMTAN, FILMVETÍTÉS VÁRJA A TÁBOROZÓKAT. TÁBOR KÖLTSÉGE: Ft, MELY TARTALMAZZA A PROGRAMOK MELLETT A NAPI HÁROMSZORI ÉTKEZÉST. A mûvelõdési központ dolgozói május 15-én részt vettek a TeSzedd! Önkéntesen a tiszta Magyarországért -mozgalomban. Köszönöm munkájukat! Jó lenne, ha megbecsülnénk azok munkáját, akik vállalták, hogy megtisztítják falunkat és környékét a szeméttõl. Figyeljünk arra, hogy ne az úton dobjuk el az üveget, a papírzacskót és mindenféle szemetet, hanem vigyázzunk településünk tisztaságára. Közösen tisztábbá, szebbé tehetjük falunkat és jó lenne, ha nem kellene szégyenkeznünk, hanem büszkén mondhatnánk, hogy a mi településünk utcáin, területein nincs szemét, mert közösen vigyázunk rá és ezért mindenhol tisztaság és rend van. RÉSZLETES FELVILÁGOSÍTÁS ÉS JELENTKEZÉS SZEMÉLYESEN A MÛVELÕDÉSI KÖZPONT IRODÁJÁ- BAN vagy a os TELE- FONSZÁMON június 12-ig, Ft elõleg befizetésével.

18 18. oldal TÖRTELI AKIRE BÜSZKÉK LEHETÜNK Bekõ Dóri, május 19-én született, mindössze 20 éves, ennek ellenére nagyon céltudatos, kedves, és bájos személyisége pedig csodás énekhanggal párosul. (Ollózva a Heti Hírek -bõl.) tudtam tölteni az általam favorizált dalokat, amelyek gyorsan beültek a fülembe és fejembe egyaránt. Az éneklés tanulása gimnáziumban kezdõdött, a Bartók Béla Alapfokú Mûvészetoktatási Intézményben, de akkor egy másik stílusban próbáltam ki magam, ami nem más, mint a klasszikus éneklés. Erdélyi Erzsébet volt az a drága tanárnõ, akitõl mindezt elsajátíthattam a magam formájában. Rengeteg hasznos dolgot mutatott és tanított, melyet a mai napig kamatoztatok a könnyûzenei mûfajban. Miért pont a dráma tagozatot választottad középiskolában? Óvodába és iskolába itthon, Törtelen jártam, majd Szolnokra, a Széchenyi Gimnáziumba kerültem, dráma tagozatra, arra gondolva, hogy esetleg színésznõ, énekesnõ leszek. Érettségi elõtt mégis meggondoltam magam és a biztos pályát választottam, ami adott volt, az pedig nem más, mint a mezõgazdaság és az itthoni kis gazdaságunk. Ennek fényében már elsõ évem végén járok a gödöllõi Szent István Egyetemen, mint mezõgazdasági mérnök hallgató. Nagyon élvezem az egyetemi életet, terveim közt szerepel az alapdiploma megszerzése után a mesterdiploma is. A hosszú távú terv mindenféleképpen az, hogy szüleim válláról levegyem a terhet, ha nem is 100%-osan, de jelentõs részben. Mikor kezdtél el énekelni? Az éneklés már ovis korom óta része az életemnek, ez folytatódott általános iskolában is, bár akkor már népdaléneklõ versenyeken is részt vettem. Jártunk Dánszentmiklóson, Tiszajenõn és amerrõl versenyhirdetést kaptunk, oda mindig megpróbáltunk eljutni. Ahogy elkezdtem az egyetemet, nagyon kevés idõm maradt éneklésre, szinte semmi. Se egy sulis rendezvény, se egy verseny, semmi. A szolnoki NoName zenekar hívott volna, hogy énekeljek náluk, de sûrû heteim miatt nem tudtam részt venni a próbákon, így nem vállaltam el. Hogyan jött mégis a május elsejei szolnoki fellépés? Pár héttel ezelõtt keresett meg Kispál Fanni Ceglédrõl, hogy volna-e kedvem néhány bulihoz, amin énekelhetek és természetesen rábólintottam. Õ és Ádori Peti egy DJ-párost alkotnak és fantasztikus hangulatot tudnak teremteni a különbözõ bulikon. Nekem május elsején volt szerencsém velük bemutatkozni, Szolnokon, a majálison. Tervbe van véve még jó néhány rendezvény, amin felléphetünk, úgyhogy már nagyon várom a nyarat és hogy túllegyek a vizsgáimon. Milyen dalokat énekeltél ezen a fellépésen? Ezen a fellépésen fõként a mai pörgõs slágerek lettek elõvéve, ami inkább a fiatalabb generációkat érinti meg. Melyik a kedvenc zenei stílusod? Konkrét kedvenc nincs, mert ha egy feladat áll elõttem, pl. esküvõre tanulok egy dalt, oda a líraibbakat kell elõvenni. Ha egyéni fellépésem van, a rendezvényt szervezõ illetõtõl szoktam megkérdezni, hogy milyen jellegû dalok illenének a programba. A repertoárom nem túl széles, de azért tudok csinálni egy retro-blokkot, pop-slágeres blokkot és 1-2 anyák napi sláger is van a tarsolyomban. Kitõl tanultál meg énekelni? Más is énekel a családban? Anyukám sokat énekelt nekem kiskoromban és igazából mindkét részrõl jött az adottság, mert apukám testvére, keresztanyukám is szép hanggal rendelkezik, ahogyan a nagymamáim is. Gimi elõtt soha nem tanultam énekelni, mindig a tv-reklámok dalait énekelgettem. Késõbb az internet világában már le Sokszor hallottalak már énekelni és tényleg gyönyörû hangod van, nem gondolkoztál soha zenei tehetségkutatón? Köszönöm szépen, aranyos vagy! Reméltem, hogy elkerüljük ezt a kérdést, de ha már rákérdeztél, akkor válaszolok. Megfordultam már pár országos tehetségkutatón, de nagy általánosságban nem sok pozitívumot lehet róluk mondani. Lehúzni sem szeretném õket, hiszen aki érez magában kurázsit, menjen és próbálja ki. Én körülbelül éves koromban fordultam meg ezen berkeken belül, azóta nem vágyom rá, mivel az éneklést sem tudom olyan rendszeresen gyakorolni, mint anno. Amirõl nagyon szívesen beszélek, az a Pest Megyei Ki Mit Tud? volt 2008-ban. Megyei szintû zenei tehetségkutató volt, nagyon élveztem. Középdöntõig jutottam a Magyarország címû dallal és bronz minõsítést kaptam. Ez a megmérettetés hasonlított a régi népdaléneklõ versenyekre, melyeken az évek során mindenféle helyezést értem el, I-III. hely között. Lehet, ha több idõm lenne és eleget gyakorolnék, akkor megméretném magam ismét egy nagynevû tehetségkutatón, de addig is énekelgetek családomnak, ismerõseimnek és a fellépéseken a kedves közönségnek. Mészáros Alexandra

19 HÍRADÓ 19. oldal HELYTÖRTÉNETI REJTVÉNY! Kedves Olvasó! Ismét kedvezünk a rejtvényfejtõk szenvedélyének. A Törteli Híradó helytörténeti kérdéseire helyesen válaszolók között év végén értékes jutalmakat sorsolunk ki, amit a karácsonyi rendezvényünkön adunk át a szerencsés nyerteseknek. A megfejtést elektronikus úton a címre, postai úton vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal 2747 Törtel, Szent I. tér 1. címre lehet eljuttatni. Ebben a hónapban a település pénzintézetéhez kapcsolódó kérdésekre várjuk a válaszokat. 1. A községben található Takarékszövetkezet az as megalakulása óta milyen neveket viselt? 2. Hol van a Takarékszövetkezet jelenlegi központja? 3. Hány településen tart fenn napjainkban fiókot? LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ Fõépítész ügyfélfogadási rendjérõl Törtel Község Önkormányzat fõépítésze Farkas Zsolt úr kéthetenként csütörtökön délelõtt 10:30-11:30 óráig a Polgármesteri Hivatal dísztermében egyeztetést, ügyfélfogadást tart. A települési önkormányzat településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának elkészítésével, felülvizsgálatával összefüggõ feladatokkal kapcsolatban áll a lakosság rendelkezésére. Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját június 4-én, 15 órára, a Református Templomban tartandó ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉSRE, a NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA alkalmából. Ünnepi beszédet mond: Sajtos József plébános, Sõreg Norbert tiszteletes. Énekel: Maczkó Mária népdal énekmûvész. A megemlékezés után koszorúzás a Trianoni Emléksziklánál. Szeretettel várunk mindenkit! Emlékezzünk együtt! Törteli csoportja Héry Tibor Magyar Nemzetõr Egyesület bemutatkozik április 25-én a Héry Tibor Magyar Nemzetõr Egyesület Pest megyei szervezete tartott állománygyûlést a Déryné Mûvelõdési Központ és Könyvtár aulájában. Meghívott vendég volt Godó Tibor polgármester és Koncz Margit képviselõ, MESB elnök. Az egyesület szeptember 25-én alakult, jelenlegi taglétszáma fõ. Egyesületünk Pest megyei szervezetének vezetõje: Kovács Zoltán Tamás nemzetõr fõhadnagy, Cegléden Mucsi Ferenc nemzetõr hadnagy, Abonyban Varga Tibor nemzetõr hadnagy, Törtelen, Kõröstetétlenen és Jászkarajenõn Kiss István nemzetõr hadnagy a vezetõ. Törteli illetõségû tagok: Kovács Zoltán Tamás nõr. fõhadnagy, Kiss István nõr. hadnagy, Szeleczki Károly nõr. fõtörzsõrmester, Éder László nõr. fõtörzsõrmester. Az állománygyûlésen Kovács Zoli és Kis István Nemzetõr érdemkereszt kitüntetést kapta. Jelenleg vannak törteli illetõségû új jelentkezõink is! Érvényes együttmûködési megállapodásunk van a Törtelért Polgárõr Egyesülettel. Héry Tibor nevét vette fel egyesületünk, aki élõ személyiség volt, 56-os bajai parancsnok, öt évet ült 56-os tevékenységért, most is élõ felesége írásos engedélyével vettük fel az õ nevét. Tagjaink saját költségen vásárolják meg a felszerelést és szabadidejükbõl áldoznak a köz érdekében. Nyári idõszakban (május-szeptember) havonta egy alkalommal képzést tartunk a jászkarajenõi bázison. Ezeken a foglalkozásokon tájékoztatást kapnak a fiatalok, történelmi, jogi és egyéb felmerülõ kérdésekre, alaki és önvédelmi képzés színesíti a programot. Mindenhol ott vagyunk, ahová hívnak, és ahol tudunk, segítünk. Az egyesület pártoktól független, pártokat nem támogat, pártoktól támogatást nem fogad el! Teleki László nõr. õrnagy

20 20. oldal TÖRTELI Lelki sarok Krisztusban Kedves Testvérek! Az egyház Isten népe. Mint Isten népe, vasárnapról-vasárnapra a templomban jövünk össze, hogy hitünkben növekedjünk, Isten és embertársaink iránti szeretetben erõsödjünk. A templom és a plébánia fenntartása, mûködtetése, állagmegóvása és renoválása a hívek támogatásával történik. Ezért hálásan megköszönjük mindazoknak, akik 2014-ben áldozatos imádságot, kétkezi munkát, egyházi hozzájárulást, önkéntes adományt ajánlottak fel. Ezekbõl az adományokból megújulhatott templomunk homlokzata, a világítás nagy részének korszerûsítése ben kitûzött célunk: a Luzsányi Iskola rendbe tétele. A tetõ kijavítása, a padlás letakarítása, kerítés felújítása, vízelvezetõ csatorna cseréje, ajtók-ablakok cseréje. Modern felszereltségû hittanterem kialakítása, mivel ebben a tanévben négy, a következõ tanévben újabb két évfolyam kapcsolódik be a hitoktatásba és az iskolában kevés a tanterem ehhez. Kántorlakás létrehozása, melyhez természetesen pályázat benyújtása is szükséges. Az egyházközség a pályázat benyújtásához szükséges feltételeket, dokumentumokat megteremtette. Kérjük, hogy a 2015-ös esztendõben is segítsék az egyházközség mûködését a befizetett egyházi hozzájárulásukkal és önkéntesen felajánlott adományokkal, melyeket csekken vagy személyesen is befizethetnek a kedves hívek. A Jó Isten kísérje mindannyiuk életét! Köszönjük nagylelkû támogatásukat! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tisztelettel: Sajtos József plébános, püspöki tanácsos Pünkösd: a Szentlélek kitöltetése A rokonságunkban történt, hogy valaki kiszállt az autóból, és azzal a bizonyos jól megszokott, automatikus mozdulattal becsapta a jármû ajtaját. A kocsiban ott volt a család egyik négylábú tagja, aki történetesen egy kutya, és az ablakhoz ugorva véletlenül lenyomta azt a gombot, amely lezárja az autót. A kulcs természetesen bent maradt a kocsiban. A helyzet végül megoldódott. (A.: Megkértük a kutyát, hogy szíveskedjen kinyitni az autót akár a kulcs, akár a nyitógomb segítségével; B.: Egy másik jármûvel mintegy háromnegyed órát autózva elmentünk a két településsel odébb található pótkulcsért. Hogy melyik megoldás mûködött a valóságban, ki-ki döntse el jó belátása szerint.) Távolról sem eretnek gondolat, hogy valahogy így járt az ember a lélek dolgaival. Becsaptunk egy ajtót, amirõl nem is gondoltuk, hogy más ajtókkal együtt egy csapásra komolyabban bezáródhat elõttünk. Elvesztettük a hozzáférésünket a kulcshoz. És hogy a történetben szereplõ állattal párhuzamot vonva ösztönvilágunkra is utaljak, reflexszerû cselekvéseink kontrollálatlan megélésével sokszor öntudatlanul elzárjuk magunkat szeretteinktõl és a külvilágtól. Ha jó a vége, mint a fenti kis családi történetnek, akkor mindez jó sztori a tarsolyban, megmarad, mint mókás emlék, ha azonban nem Arról mind a Bibliának, mind a világtörténelemnek igen nyomasztó fejezetei vannak. Nagy tétje lehet a lélek dolgainak. A családi történetünkkel ellentétben (ahol tudtuk, hogy kell a kulcs, és tudatosan törekedtünk a helyzet megoldására), spirituális vonatkozásban sokszor egyfajta amnéziás állapotban leledzünk. Néha távolról fel-felsejlik, hogy mi lenne fontos, halványan észleljük, mintha hiányozna valami, de nem tudjuk megragadni, csak annyit érzékelünk, hogy valami nincs sehol (Váci Mihály). És akkor egyszerre hirtelen minden letisztul. Nem feltétlenül a tudatunkban. Hirtelen az történik, aminek történnie kell, azt tesszük, amit tennünk kell, minden jó útra tér ez a lélekjelenlét. Míg az életben ez sokszor véletlenszerûnek és szabályozhatatlannak tûnik, addig pünkösd arra világít rá, hogy ez egyáltalán nem esetleges. Nagyon is tervszerû. (Ószövetségi prófécia írja meg elõre többszáz évvel az események elõtt!) Csak ha én akarom szabályozni, uralni, akkor azzal kell szembesülnöm, hogy valóban befolyásolhatatlan. De ha hagyom magam, hogy õ vezessen, akkor észreveszem, hogy nem véletlenszerûen sodródik az életem vagy a világ sorsa, hanem Itt válnak külön az utak. Akiket Istennek lelke vezérel, azok Istennek fiai. (Római levél, 8,14) Sõreg Norbert lelkész Törteli Híradó A Törteli Önkormányzat tájékoztatója Megjelenik havonta 1600 példányban A kiadvány ingyenes Szerkesztõség címe: Törtel, Szent István tér 1. Fõszerkesztõ: Dirner László Szerkeszti a Szerkesztõbizottság Felelõs kiadó: Apáti Bt., Cegléd, Kazinczy u. 44. Nyomdai elõkészítés: Pásztor Zoltán Nyomdai munka: CSATORNA U. 8. Tel.: (06-30) , (53) Terjeszti a Magyar Posta

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

A ös év versenyeredményei Felső tagozat

A ös év versenyeredményei Felső tagozat A 2014-2015-ös év eredményei Felső tagozat Helyi ek Évfolyamonként értékelve I. hely Czene Dávid Kecskés Máté 5.b I Kókai Ákos I. hely Tabajdi J.Imre Burai Bettina I Berta Nikolett Bolyai matematika I.

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

Versenyek 2012 I. negyedév

Versenyek 2012 I. negyedév Versenyek 2012 I. negyedév 1. A Polgárőrség Biztonságos közlekedés című rajzpályázata (2012. 03.09.) 1.helyezett: Takács Kitti 4.s Különdíj: Kerek Martina és Tóth Szelina 4.s Felkészítő tanáruk: Némethné

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

Szeptemberi októberi programok

Szeptemberi októberi programok Szeptemberi októberi programok Szeptember 17 én, 18 án iskolánkban papírgyűjtés volt. A felsőtagozat összesen 5623 kg papírt gyűjtött. A tavalyi évben többet gyűjtöttünk. Reméljük a következő tanévben

Részletesebben

Tanulmányi versenyek eredménye tanév Verseny megnevezése Forduló Helyezés Tanuló neve Évfolyam Felkészítő tanár

Tanulmányi versenyek eredménye tanév Verseny megnevezése Forduló Helyezés Tanuló neve Évfolyam Felkészítő tanár Tanulmányi ek eredménye 2013-2014. tanév Verseny megnevezése Forduló Helyezés Tanuló neve Évfolyam Felkészítő tanár Simonyi Zs. Helyesíró Verseny iskolai 2. Gulyás Anna 5. Madarasi 1. Fábián Zsombor 6.

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A Bolyai Matematika Csapatverseny Pest megyei fordulójának eredményei: V.A osztály 7. hely, (220 induló csapat) csapattagok:

Részletesebben

Versenyeredmények a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskolában. 2016/2017-es tanév I. félév. Alsó tagozat. I.

Versenyeredmények a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskolában. 2016/2017-es tanév I. félév. Alsó tagozat. I. Versenyeredmények a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskolában 2016/2017-es tanév I. félév Alsó tagozat I. évfolyam Első évfolyamos tanulóink két versenyen vettek részt az első félévben

Részletesebben

Összefoglaló a Törd a fejed! óvodai matematikai versenyről

Összefoglaló a Törd a fejed! óvodai matematikai versenyről A verseny Összefoglaló a Törd a fejed! óvodai matematikai versenyről megrendezésének időpontja: 2017. 03.24. rendező intézményének neve: Dr. Enyedy Andor Református Általános Iskola, és Bölcsőde szervezőjének

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

"Fut mint a nyúl" - Lagroland Utcai Futóverseny 3,6km Kategória Eredmények

Fut mint a nyúl - Lagroland Utcai Futóverseny 3,6km Kategória Eredmények 3,6km Gyerek I. fiú 2000-2003 1 105 Perusza Zoltán 2000 8:13 16:55 2 92 Bácsai Balázs 2001 8:19 17:21 3 96 Németh Péter 2001 8:29 18:09 4 103 Ruppert Péter 2000 8:47 18:28 5 104 Csatlós Dániel 2000 9:02

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-i üléséről 72-76/2009. (06. 29.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2009. június

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő Oldal 1 Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb 2006.11.25. 98-99-ben születettek Nincs szintidő 1. Atyi Ádám 98 006 37.49 2. Ujlakán Kálmán 98 006 40.89 4. Nagy Balázs 98 006 43.91 3. Varga Márton

Részletesebben

Aranyosok Arany-hete

Aranyosok Arany-hete Aranyosok Arany-hete Arany János születésének 197. évfordulója alkalmából március másodikától egy teljes tanítási héten keresztül változatos programokon idéztük meg iskolánk névadójának szellemét, tudtunk

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben 2011-ben is bekerült az Igali Gyógyfürdő nyári rendezvénysorozatába a már évek óta hagyományosan megrendezésre kerülő és töretlen sikernek örvendő gyermeknap,

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12.

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. A feladatok ellátásában közreműködők: Csoport neve, összetétele életkor szerint

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának Október első napján Énekel az iskola, elnevezésű programmal emlékeztünk meg a zenei világnapról. Elsősorban Bodoki Györgyné Betti néni volt segítségünkre ebben, ő volt az, aki megénekeltette az iskola

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK Óvodások H. Név Sz. év Város Óvoda 1 Baranyai Levente 2008 Abony Szivárvány Óvoda 2 Ferenczy Dániel 2008 Abony Pingvines Óvoda 3 Juhász Hanna 2008

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Munkaterve a 2013/2014. tanévre Fehérgyarmat, 2013. szeptember 2. 1 Készült az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete

Részletesebben

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny Fizika 2014. április 8-án Hidy Gábor 8.c osztályos tanulónk részt vett az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat által szervezett Öveges József Fizikaverseny megyei fordulóján és továbbjutott az országos döntőbe.

Részletesebben

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens ÖREGLAK KÖZSÉG 2010. ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI MUNKATERVE Készítette: Buzsáki Mónika Készült a 2009. november 30-án tartandó Képviselő-testületi ülésre 2010. évi Közművelődési munkaterv 2 Öreglak község 2010.

Részletesebben

Chek Nisszá Kupa. Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása

Chek Nisszá Kupa. Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása Chek Nisszá Kupa Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása 2011 1 Bemutatkozás: A Chek-Nisszá kispályás labdarúgócsapatot 1998-ban alapítottuk. Eleinte csak a sport területén próbáltuk megmutatni, mire is

Részletesebben

- eredmények - 5. osztály

- eredmények - 5. osztály 5. osztály N o Név Felkészítı tanár 17. Keresztes Dániel Hatvani Márton 4. Kotormán Dóra Torma Evelin 12. Kollárik Kálmán Gábor Viktor 3. Szeles Dávid Szögi László 13. Sisák Tamás Kovács Dezdemona 11.

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM játékok, játékos anyanyelv" 1. 2. 7. 16. 21. 24. Klaj Kitti Patrícia Kovács Levente György Tátrai Boglárka Kinga Pajtók Petra Nikolett Ádám Ákos 4.b Behina Dávid Máté 4.bDudás

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója XVI évfolyam - 11 szám 2015 November Programajánló óvoda, iskola, ápolóotthon, Tompaháti Közösségi Tér karácsonyi műsora, az estet a Szegedi Miniszínház műsora zárja Hozzon egy díszt a falu karácsonyfájára!

Részletesebben

A 2016/17. tanév munkaterve

A 2016/17. tanév munkaterve A 2016/17. tanév munkaterve Alakuló értekezlet Munkavédelmi oktatás Javítóvizsgák Tankönyvosztás Elsősök előkészítője Szakkörök szervezése Elsős szülői értekezlet Tanévnyitó ünnepély Tanévnyitó értekezlet

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa

2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa 2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa Amatőr és Profi Meghívásos Nyílt Verseny VERSENYKIÍRÁS A verseny célja: - a 2014 évi RKSZ II. önvédelmi Nemzetkőzi Kupa bajnoki címek eldöntése - a Magyar és Nemzetkőzi

Részletesebben

2011. március. XVII. évfolyam 3. szám

2011. március. XVII. évfolyam 3. szám 2011. március XVII. évfolyam 3. szám www.tortel.hu Polgári védelmi felkészítés és gyakorlat Törtelen 2011. március 3-án a Pest Megyei Polgári Védelmi Szövetség támogatásával, és a Cegléd székhelyû Polgári

Részletesebben

Világgá megyek! Népmesékkel reggeltől estig Beszámoló

Világgá megyek! Népmesékkel reggeltől estig Beszámoló Világgá megyek! Népmesékkel reggeltől estig Beszámoló A Népmese napjához kötődő programunkat azzal a céllal terveztük, hogy hozzásegítsük a kisiskolás korosztály képviselőit a mesékben való elmélyüléshez,

Részletesebben

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata Biatorbágy Város Önkormányzata és intézményei, valamint a lakosság civil szerveződéseinek 2012. évi kulturális és rendezvényi

Részletesebben

Versenyek a felső tagozaton 2016/2017 I. félév Idegen nyelv Martinstag Martinstag az 5. és 6. évfolyam tanulói számára november elején tartott

Versenyek a felső tagozaton 2016/2017 I. félév Idegen nyelv Martinstag Martinstag az 5. és 6. évfolyam tanulói számára november elején tartott Versenyek a felső tagozaton 2016/2017 I. félév Idegen nyelv Martinstag Martinstag az 5. és 6. évfolyam tanulói számára november elején tartott ország-ismereti rendezvény. A lelkes diákok csapatokban mérhették

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina 1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina Hörcsöki Alíz Kovács Antónia M. Kovács Dávid Kovács

Részletesebben

Ennek kapcsán 1992. november 24 én megalakult az Országos Baleset megelőzési Bizottság, majd sora egymás után a megyei és

Ennek kapcsán 1992. november 24 én megalakult az Országos Baleset megelőzési Bizottság, majd sora egymás után a megyei és Veszprém, 2013. április 17. Gradvolt Szilveszter r. őrnagy Pécs VBB. Titkára I. Pécs Városi Baleset megelőzési Bizottság bemutatása Aközlekedésről szóló 1988. évi I. tv. a közlekedési propaganda tevékenységet

Részletesebben

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák A 2012/2013-as tanév helyi rendje 2012. augusztus augusztus 22-24. augusztus 27. augusztus 28. augusztus 29. Gólyatábor 9. évfolyam Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító-

Részletesebben

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most 2011. március 3 TÉL-FÉNY 2011. XI. alkalommal megrendezett fotókiállításon Afrikától Furugyon át Új-Zélandig láthattunk fényképeket a tárlaton. Először lehetett szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot

Részletesebben

ÜTEMTERV A 2014/2015. TANÉVRE Felelős: Kovács Istvánné igazgató

ÜTEMTERV A 2014/2015. TANÉVRE Felelős: Kovács Istvánné igazgató ÜTEMTERV A 2014/2015. TANÉVRE Felelős: Kovács Istvánné igazgató SZEPTEMBER 1. h Az első tanítási nap 8.00 - Ünnepélyes tanévnyitó. utána: Iskolai Sportkör gyűlés Alsó tagozat: 1-4.óra: osztályfőnöki óra

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Fónagy-Árva Péter 2.a 18. 2. Nagy Levente 2.b 26. 2. Bodnárné Bali Krisztina TUDÁSBAJNOKSÁG

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

XIII. évfolyam - 9. szám 2012. Október (a Dr. Brusznyai Árpád Művelődési Ház és Könyvtár előtti kopjafánál rossz idő esetén a nagyteremben) október 24. (szerda) 17:00 Könyvtár TOP lista - szeptember 1.

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló neve Évfolyam Kódszám Ssz.

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló neve Évfolyam Kódszám Ssz. Pontszámok A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny megyei/fővárosi fordulójára (2015. március 2. 10 óra) nevezett középiskolai tanulók versenyeredményei* Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló

Részletesebben

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a Az Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnáziumban ezen a pénteki napon került megrendezésre a Gyerek-Faktor. Az előző években elkezdett Csillag Születik vetélkedőt folytattam, csak a nevét

Részletesebben

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK 2009/2010 ALSÓ TAGOZAT Móricz verses mesemondó verseny, helyi Felkészítő tanár Virág Zsuzsa 3. b 1. helyezett Kissné Berencsi M. Póti Mariann 4. b 1. helyezett Szikszainé H. A. Horváth

Részletesebben

FIÚ LABDARÚGÁS I. korcsoport 3. helyezés

FIÚ LABDARÚGÁS I. korcsoport 3. helyezés y FIÚ LABDARÚGÁS I. korcsoport 3. helyezés Nagy Miklós, Berencsi Sándor, Jádi Bence, Dálnoki László, Kosdi Bálint, Pócsi Balázs, Páter Gergő, Lakatos Patrik LÁNY LABDARÚGÁS (5.oszt.) 3. helyezés Koszta

Részletesebben

Bemutatkozik új programszervezo. Falukarácsony. Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Január. XVII. évfolyam - 1.

Bemutatkozik új programszervezo. Falukarácsony. Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Január. XVII. évfolyam - 1. XVII. évfolyam - 1. szám Programajánló január 20. (Szerda) Nyugdíjas Klub 2016. évi első Klubnapja január 22. (Péntek) Magyar Kultúra Napja január 30. (Szombat) DerekDarts - Darts kupa február 13. (Szombat)

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HÉT. 2014. november 10 - november 14.

TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HÉT. 2014. november 10 - november 14. TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HÉT 2014. november 10 - november 14. A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HÉT PROGRAMJA 2014. november 10 - november 14. November 10. hétfő 13 45 óra Megnyitó 14 00 óra Matematika verseny I. forduló

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre

A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre A munkaközösségem 28 fővel az iskola két épületében tevékenykedik (Nádasdy épület, Fő utcai épület), a következő felosztásban. Jelenleg 3 hely

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre Készítette: apigyö képviselő-testülete és Oláhné Horváth Ildikó apigyö patronálója Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító:

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Oldal: 2 / 7 Székhelyünk: 2085 Pilisvörösvár, Fő utca 134. Telefon: (26) 374 457 (26) 611-477 Iskolaigazgató: Szakmai vezető: Iskolatitkár: Gazdasági vezető: Gazdasági

Részletesebben

A Gubicza család találkozói, eseményei

A Gubicza család találkozói, eseményei A Gubicza család találkozói, eseményei GUBICZA CSALÁDOK ESEMÉNYEI 2006 évben I. Gubicza találkozó Bakonyszentlászló, 2006. augusztus 19. Szervező: Gubicza Ilona 2007 évben Családtörténeti kutatás, nemzetközi

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Intézményünk, az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda augusztus 30- án, vasárnap délelőtt 10 órai kezdettel, ünnepi istentisztelet keretében nyitotta meg

Részletesebben

KLEBELSBERG ITÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT MINDSZENTI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM.:

KLEBELSBERG ITÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT MINDSZENTI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM.: Tanulói Névsor 1/c osztály osztályfőnök: Csernák Lajosné 1. Ajtai Rajmund Bendegúz 2. Ambrus Lajos Máté 3. Boldizsár Jázmin 4. Boldizsár Sándor Rómeó 5. Dombi Sándor Ferenc 6. Farkas Krisztián 7. Gyapjas

Részletesebben

6.1. Tanítási napok és szünetek

6.1. Tanítási napok és szünetek 6. A TANÉV RENDJE 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök) A tanév első féléve: 2017. január 20. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2017. január

Részletesebben

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A tanév indításával kapcsolatos feladatok: 1. Nevelőtestületi alakuló értekezlet Ideje: 2016. augusztus 22. /hétfő / 9 óra A tankerületi

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbiakban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a tanfolyam kezdő napján, a megadott időpontban, a megadott teremben jelenjetek meg. Kérjük, hogy a tankönyvre mindenki hozzon

Részletesebben

COOL-TÚRA 2010. 2. évf., 3. szám. Kistörő Adrienn és Hódosné Tatár Ildikó Cool-túra vetélkedő szervező

COOL-TÚRA 2010. 2. évf., 3. szám. Kistörő Adrienn és Hódosné Tatár Ildikó Cool-túra vetélkedő szervező A B E R E N T E I Á M K D I Á K J A I N A K L A P J A 2. évf., 3. szám COOL-TÚRA 2010 Idén 5. alkalommal került sor a berentei kezdeményezésű Cool-túra vetélkedőre. A nyelvművelés tematikájú írásbeli feladatsort

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

MUNKATERV 2016/2017. augusztus 24. szerda. augusztus 24. szerda. munkaértekezlete Fel.: Csordás Krisztina. augusztus szeptember 1.

MUNKATERV 2016/2017. augusztus 24. szerda. augusztus 24. szerda. munkaértekezlete Fel.: Csordás Krisztina. augusztus szeptember 1. MUNKATERV 2016/2017 2016 augusztus 24-26, 29-31. augusztus 24. szerda augusztus 24. szerda augusztus 25-26. szeptember 1. csütörtök szeptember 1. csütörtök szeptember 5. hétfő szeptember 1-7. Takarítás,

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY CSODÁT VIRÁGZIK A JELEN REFORMÁTUS ISKOLÁK ORSZÁGOS E - VERSMONDÓ KATEGÓRIA Fekete Kiara Mercédesz 6.a 2. Simonné Varga Katalin ANYANYELVI JÁTÉKOK JÁTÉKOS ANYANYELV ORSZÁGOS DÖNTŐ Takács Noémi Nagy Nelli

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu Beiskolázási tájékoztató a 2016/2017-es tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 Telephely kódja: 001 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail:

Részletesebben

A 2009/2010-es tanév versenyeredményei

A 2009/2010-es tanév versenyeredményei 3. sz. melléklet A 2009/2010-es tanév versenyeredményei Magyar nyelv és irodalom 4. évfolyam: Csirke János Szabó Erik Városi Ki Mit Tud I. hely Aranyszáj megyei szépolvasó-szépbeszéd vers, IV. h. Mátyás

Részletesebben

II. FÖLDI JÁNOS ORSZÁGOS TERMÉSZETTUDOMÁNYI VERSENY

II. FÖLDI JÁNOS ORSZÁGOS TERMÉSZETTUDOMÁNYI VERSENY CSOKOLÁDÉ ÉS FESZTIVÁL RAJZPÁLYÁZAT VIII. ORSZÁGOS CSOKOLÁDÉ FESZTIVÁL Pozsa Panna Eszter 7.a III. Felsős Szilvásiné Bodnár Tímea BENDEGÚZ GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI AKADÉMIA XVI. NYELVÉSZ TANULMÁNYI ORSZÁGOS

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

KERÜLETI ANGOL-NÉMET TANULMÁNYI VERSENY 2014. február 19.

KERÜLETI ANGOL-NÉMET TANULMÁNYI VERSENY 2014. február 19. KERÜLETI ANGOL-NÉMET TANULMÁNYI VERSENY 2014. február 19. A N G O L I. kategória /4-5. évfolyam alap szint Elérhető: 62 pont 1. 108 60,5 98 Szabó Benedek 4. a Kossuth 2. 107 56 90 Juhász Regina 4.b Kossuth

Részletesebben

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program ÁPRILIS 1-3. (csütörtök-szombat) III. Bihar-Bihor Amatõr Diákszínjátszó Fesztivál színházterme ÁPRILIS 8. (csütörtök) 17 óra A GOBLEIN kör gyûlést tart Szõllõsi Imréné vezetésével Munkákat lehet hozni

Részletesebben

SZEPTEMBER Feladatok Felelős szeptember 1. Tanévnyitó ünnepély, balesetvédelmi és tűzvédelmi intézményvezető

SZEPTEMBER Feladatok Felelős szeptember 1. Tanévnyitó ünnepély, balesetvédelmi és tűzvédelmi intézményvezető SZEPTEMBER Feladatok Felelős 2016. szeptember 1. Tanévnyitó ünnepély, balesetvédelmi és tűzvédelmi intézmény oktatás 2016. szeptember 5. Zeneiskola első tanítási nap zeneisk. mkk 2016. szeptember 9. Tanítás

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI PEDAGÓGIAI HETEK 2014. Nincsen út járatlan és nincs az a cél, amelyhez ne vezetne ösvény. (Boncza Berta)

BÁCS-KISKUN MEGYEI PEDAGÓGIAI HETEK 2014. Nincsen út járatlan és nincs az a cél, amelyhez ne vezetne ösvény. (Boncza Berta) BÁCS-KISKUN MEGYEI PEDAGÓGIAI HETEK 2014. Nincsen út járatlan és nincs az a cél, amelyhez ne vezetne ösvény. (Boncza Berta) 1 Tartalom Bácsalmás Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás Óvodája és Egységes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika VERSENYEREDMÉNYEK EGYÉNI VERSENYEK Matematika Általános iskola 1. osztály: 1. helyezett: Papik Petra Szent László Általános Iskola, Kisvárda Felkészítő tanár: Dancs Mónika 2. helyezett: Jenei Marcell Szent

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/OKTÓBER. Tisztelt Olvasó!

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/OKTÓBER. Tisztelt Olvasó! A pécsváradi Tourinform iroda HÍRLEVELE 2014/OKTÓBER Tisztelt Olvasó! Ön a pécsváradi Tourinform Iroda 2014. évi tizedik hírlevelét olvassa, amellyel célunk, hogy mind partnereinket, mind pedig az érdeklődőket

Részletesebben

A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről. Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III.

A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről. Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III. A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III. Matematika Bajza verseny Lajtos Laura 7. a Meleg Eszter 8. d Mekes Cintia 8. d 2. hely 6.

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany VERSENYEREDMÉNYEK 1. osztály Bendegúz matematika levelezős verseny Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany Irodalom, szövegértés Péter Dominik ezüst Felkészítő pedagógus:

Részletesebben

Felkészülve a belvízre

Felkészülve a belvízre Alapítva 2011. FELGYŐI HÍREK KIADJA: FELGYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Felgyő, Széchenyi út 1. 2013. Február-Március III. évfolyam 2-3. szám felgyo.hu/felgyoihirek TELEFON/FAX: 06-63/580-061 FELELŐS KIADÓ: HORVÁTH

Részletesebben

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI 2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI Horvát nyelv, kulturális élet A tanévet megelőző nyári programok: 1) 2014.Június 22-29.- Pag (Horvátország)- Horvát nyelvi tábor 6 tanuló vett részt az egy hetes horvátországi

Részletesebben

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok Biharkeresztes 2013. Őszi Kulturális Programok Szeptember havi programok ITTHON VAGY MAGYARORSZÁG, SZERETLEK Szüreti Felvonulás és Bál Időpont: 2013. szeptember 28. 14.00 óra Helyszín: Városi Sportcsarnok

Részletesebben

Verseny neve I. HELYEZETT II. HELYEZETT III. HELYEZETT. Budaházi Máté 3.b Monostori Róbert 3.b Bánfalvi Boglárka 3.b Oláh Tamás 3.

Verseny neve I. HELYEZETT II. HELYEZETT III. HELYEZETT. Budaházi Máté 3.b Monostori Róbert 3.b Bánfalvi Boglárka 3.b Oláh Tamás 3. Széchenyi matematika verseny 3. évfolyam Széchenyi matematika verseny 4. évfolyam Budaházi Máté 3.b Monostori Róbert 3.b Bánfalvi Boglárka 3.b Oláh Tamás 3.b Tollár Anna 4.b Maczkó Flórián 4.b Janovich

Részletesebben