J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének március 26-án tartott nyilvános üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án tartott nyilvános üléséről"

Átírás

1 HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének március 26-án tartott nyilvános üléséről Tartalmazza a : 38/2015.(III.26.) Jegyzőkönyv hitelesítők személyéről döntés 39/2015.(III.26.) Jegyzőkönyvvezető személyéről döntés 40/2015.(III.26.) Napirendi pontok elfogadása 41/2015.(III.26.) Lejárt határidejű testületi határozatokról szóló jelentés elfogadása 42/2015.(III.26.) Két ülés közötti időszak eseményeiről készült polgármesteri beszámoló elfogadása 43/2015.(III.26.) évi közbeszerzési terv elfogadása 44/2015.(III.26.) Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény módosító és alapító okiratának elfogadása 45/2015.(III.26.) Biharnagybajom -Sárrétudvari Víziközmű Beruházási Társulásnak nyújtandó kölcsönről döntés 46/2015.(III.26.) Iskolafenntartással kapcsolatos döntés 47/2015.(III.26.) Községi Sportegyesület támogatásáról döntés 48/2015.(III.26.) Sárrétudvari Polgárőrség támogatásáról döntés Képviselő-testületi határozatokat, valamint Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015.(III.26.) számú rendeletét a SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL szóló 1/2015.(I.29.) rendeletének módosítására Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015.(III.26.) számú módosító önkormányzati rendeletét az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015.(III.26.) számú módosító önkormányzati rendeletét a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(III.26.) számú módosító önkormányzati rendeletét a helyi környezet és a természet védelméről

2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárrétudvari Polgármesteri Hivatal /Kossuth u. 72./ hivatali helyiségében március 26-án, Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének nyilvános üléséről. Jelen vannak:, Dr. Fülöp Enikő alpolgármester, Gyengéné dr. Lévai Adrienn jegyző, Faragó Attila, Kiss László, Makainé Madar Edit, Ruzsicsné Szabó Jolán, Vass Erzsébet képviselők. Köszöntöm a Képviselő-testület tagjait, és Jegyző Asszonyt a testületi ülésünkön. Megállapítom, hogy a képviselő-testületi ülés határozatképes, mivel 7 képviselőből 7 fő jelen van. Az ülést megnyitom. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Vass Erzsébet és Faragó Attila képviselőket javaslom, kérem a testület tagjait, aki a jegyzőkönyv hitelesítők személyével egyetért, szavazzon. Szavazás. 7 jelenlévő képviselőből 7 fő képviselő vett részt a szavazásban, a jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 38/2015.(III.26.) képviselő-testületi határozat: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a március 26-i nyilvános képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének Vass Erzsébet és Faragó Attila képviselőket választotta. Végrehajtási határidő: azonnal Végrehajtásért felelős: Jegyzőkönyvvezetőnek Madar Jánosné titkársági ügyintézőt javaslom, kérem a testület tagjait, aki a jegyzőkönyvvezető személyével egyetért, szavazzon. Szavazás. 7 jelenlévő képviselőből 7 fő képviselő vett részt a szavazásban, a jegyzőkönyvvezető személyére tett javaslatot 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 39/2015.(III.26.) képviselő-testületi határozat: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a március 26-i nyilvános képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvvezetőjének Madar Jánosnét választotta. Végrehajtási határidő: azonnal Végrehajtásért felelős:

3 javaslatot tett az ülés napirendi pontjára: Napirendi javaslat: 1./ Lejárt határidejű testületi határozatokról jelentés. Előterjesztő: 2./ Polgármesteri tájékoztató a két ülés közötti időszak eseményeiről. Előterjesztő: 3./ Közbeszerzési éves terv készítése. Előterjesztő: 4./ Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata SZMSZ-ének módosítása. Előterjesztő: Gyengéné dr. Lévai Adrienn 5./ Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény Alapító Okiratának módosítása. Előterjesztő: Gyengéné dr. Lévai Adrienn 6./ Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata vagyonrendeletének módosítása Előterjesztő: Makra Gergő pénzügyi csoportvezető 7./ A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló rendelet módosítása. Előterjesztő: Gyengéné dr. Lévai Adrienn jegyző 8./ A helyi környezet és a természet védelméről szóló rendelet módosítása. Előterjesztő: Földesi Norbert műszaki ügyintéző 9/ A Biharnagybajom-Sárrétudvari Víziközmű Beruházási Társulásnak nyújtandó kölcsön. Előterjesztő: 10./ Falugyűlés anyagának előkészítése /szóbeli előterjesztés/. Előterjesztő: 11./ KLIK beszámoló alapjául szolgáló kérdések összeállítása. Előterjesztő: 12./ Különfélék, egyebek. Kérem a Képviselő-testület tagjait, aki a javasolt napirendi pontokat elfogadja, szavazzon. Szavazás. 7 jelenlévő képviselőből 7 fő képviselő vett részt a szavazásban, az ülés napirendi pontjait a testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 40/2015.(III.26.) képviselő-testületi határozat: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a március 26-i nyilvános képviselő-testületi ülés napirendi pontjaira tett javaslatot elfogadta. Végrehajtási határidő: azonnal Végrehajtásért felelős: 1./ Lejárt határidejű testületi határozatokról jelentés. Számos határozat született, szinte minden második héten ülésezett a testület. A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt.

4 Kérem a Képviselő-testület tagjait, aki a lejárt határidejű testületi határozatokról készült jelentést elfogadja, szavazzon. Szavazás. 7 jelenlévő képviselőből 7 fő képviselő vett részt a szavazásban, és a testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 41/2015.(III.26.) képviselő-testületi határozat: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű testületi határozatokról készült jelentést elfogadta. Végrehajtási határidő: azonnal Végrehajtásért felelős: 2./ Polgármesteri tájékoztató a két ülés közötti időszak eseményeiről. Kiegészíteném a beszámolót azzal, hogy február 27-én részt vettem Füzesgyarmaton az Alsó és Ó Berettyó szabályozásával kapcsolatos tájékoztatón. A januárban tartott fórumon a Gazdakör elnöke vett részt. A fórum témája a vízgazdálkodás, a belvíz elleni védekezés és az öntözőrendszerek kialakítása Békés megye északi és Hajdú-Bihar megye déli részén volt. Főleg gazdálkodók vettek részt a mostani találkozón, és a súlyos belvízhelyzetet prezentálták, melynek megoldásához kormányzati támogatást kértek. Az 5,5 millió forint tervezési díjat a gazdálkodóktól próbálják beszedni, mindenkitől 50 ezer forintot kérnek. Az önkormányzatokat is felkérték, hogy járuljanak hozzá az adminisztrációs költségekhez 50 ezer forinttal. Úgy gondolom, hogy mi is hozzájárulhatunk ehhez, így a 14 önkormányzat és a kb. 100 gazda befizetéséből összejöhet az 5,5 millió forint. A közmunkaprogramokról írtam a tájékoztatómban. Elindultak közel 250 fővel, napi 8 órás foglalkoztatással. Főleg férfiaknak adnak munkát a programok, keressük a lehetőséget a nők foglalkoztatására is. A programokhoz kapcsolódó eszközvásárlások nagyban segítik az önkormányzat munkáját. Tájékoztatómban szerepel, hogy a pályázati időszakkal kapcsolatosan megrendezésre kerülő szakmai fórumon vettem részt Püspökladányban. A megadott indikátorok a megvalósítható tervekre vonatkoztak. Többek között az idősek nappali ellátásának biztosítására az egyik tervünk, ezzel kapcsolatosan bejárást végeztünk a Vasút utcai ingatlanon a tervezővel és a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjével. Költségvetést készíttetünk arra az esetre, ha a pályázat kiírásra kerülne. A helyi gazdasági infrastruktúra tekintetében iparterület-élelmiszerfeldolgozáshoz kötődő fejlesztés megvalósításának lehetőségét nem igazán látom megvalósíthatónak, mivel 50%-os önerőt kíván. Mezőgazdasági termékeket feldolgozó üzem, hűtőház csak olyan területen építhető, ahol a településszerkezeti tervben iparterületként szerepel. Ilyen a régi gépállomás területe, vagy a vele szemben lévő húsüzem területe. Felvettem a kapcsolatot a húsüzem tulajdonosával, hogy mi a szándékuk az épülettel, és nem zárkóztak el attól, hogy esetleg értékesítsék. A pályázatban viszont nincs lehetőség ingatlan vásárlásra. Szennyvíz kooperáción vettem részt a mai napon Biharnagybajomban. Több kérdés merült fel, többek között a szennyvíztisztító telep energiaellátásával kapcsolatosan az a probléma, hogy az E.On hónapos határidővel tudná ezt vállalni. Próbálunk egyeztetéseket folytatni az idő rövidítésére. Az 5 átemelő közül az egyik a Béke utcán a piaccal szembeni ligetes területen lenne, ahol kevés a teljesítmény, kb. 250 méter hosszan erőátemelő kábelt

5 kell lefektetni. Tegnap Szitó Sándor polgármester úrral együtt a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. vezérigazgatójával, mint a leendő üzemeltetővel egyeztettünk. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a beruházáshoz nyújtott Ft-ot visszakéri, és szóbeli megállapodást kötöttünk arról, hogy a TRV. Zrt. hajlandó megelőlegezni ezt az összeget, és a bérleti díjból vonja majd vissza. Április 9-én lesz Biharnagybajomban az ünnepélye alapcső letétel. Ruzsicsné Szabó Jolán képviselő Az idősek nappali ellátásának biztosítására a Vasút utcai épület felújításánál javaslom, hogy a szigetelés is legyen benne a költségvetésbe, mert régi épületről van szó. Igen az egész épület aláfalazását, szigetelését be kívánjuk tervezni. Dr. Fülöp Enikő képviselő A régi húsüzem mekkora területű, és milyen összeget kérnének érte a tulajdonosok? Az elképzelést nagyon jónak tartom. Idáig még nem jutottunk el, azt kértem hogy nézhessük meg az épületet, várom a tulajdonos válaszát, hogy mikor lesz erre lehetőség. Amennyiben több kérdés, vélemény nincs, kérem a Képviselő-testület tagjait, aki a két ülés közötti időszak eseményeiről szóló polgármesteri beszámolót elfogadja, szavazzon. Szavazás. 7 jelenlévő képviselőből 7 fő képviselő vett részt a szavazásban, a testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 3./ Közbeszerzési éves terv készítése. 42/2015.(III.26.) képviselő-testületi határozat: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés közötti időszak eseményeiről szóló polgármesteri beszámolót elfogadta. Végrehajtási határidő: azonnal Végrehajtásért felelős: A közbeszerzési törvény értelmezése nem egyszerű, szakember hozzáértése szükséges hozzá. Önkormányzatnak a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet kell készítenie az adott évre tervezett közbeszerzéseiről, mely nyilvános. A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt. Amennyiben kérdés, vélemény nincs, kérem a Képviselő-testület tagjait, aki Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata évi közbeszerzési tervét elfogadja, szavazzon. Szavazás.

6 7 jelenlévő képviselőből 7 fő képviselő vett részt a szavazásban, a testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 43/2015.(III.26.) képviselő-testületi határozat: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata évi közbeszerzési tervét elfogadta. Végrehajtási határidő: azonnal Végrehajtásért felelős: 4./ Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata SZMSZ-ének módosítása. Felkérem Jegyző Asszonyt, hogy szóbeli kiegészítését tegye meg a napirenddel kapcsolatosan. Gyengéné dr. Lévai Adrienn jegyző Ebben az évben az SZMSZ-t már módosítottuk. Az ülés előtt a napirendet az Ügyrendi és Szavazatszámláló Bizottság tárgyalta. A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013.(XII.29.) számú NGM rendelet január 1-től módosult, és az SZMSZ 14. számú melléklete tartalmazza a kormányzati funkciókat. Az óvodai intézményi étkeztetés és az iskolai intézményi étkeztetés kormányzati funkció hatályon kívül került, és helyette a gyermekétkeztetés köznevelési intézményben kormányzati funkció szerepel a jogszabályban, valamint új kormányzati funkcióként került be a munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben. Módosító rendelet-tervezetet készítettünk, amely a kihirdetését követő napon hatályát is veszti és beépül az alaprendeletbe. Január 1-től kötelező előzetes hatásvizsgálatot végezni. Megkérem az Ügyrendi és Szavazatszámláló Bizottság elnökét, mondja el a bizottság véleményét a napirenddel kapcsolatban. Faragó Attila Ügyrendi és Szavazatszámláló Bizottság elnöke A bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és az SZMSZ-t módosító rendelet-tervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra javasolta. Amennyiben kérdés, vélemény nincs, kérem a Képviselő-testület tagjait, aki Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításával egyetért, és a rendelet-tervezet elfogadja szavazzon. Szavazás. 7 jelenlévő képviselőből 7 fő képviselő vett részt a szavazásban, a testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta:

7 Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015.(III.26.) számú módosító önkormányzati rendelete SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL szóló 1/2015.(I.29.) rendeletének módosítására Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 53. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Mötv. szabályainak kiegészítéseként Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2014.(X.21.) önkormányzati rendeletének 4. sz. mellékletében meghatározott feladat-és hatáskörében meghatározottakat figyelembe véve az Ügyrendi és Szavazatszámláló Bizottság véleményének kikérésével az alábbi rendeletet alkotja: 1. A rendelet 14. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul: Adatbejelentés a január 1-jétől érvényes, január 1-jei hatállyal módosított kormányzati funkció megadása miatt Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 180. rendelkezéseinek megfelelően Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata a törzskönyvi nyilvántartásban december 31-én nyilvántartott, alaptevékenységére vonatkozó adatait a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendeletben kihirdetett, január 1- jétől érvényes, január 1-jei hatállyal módosított alaptevékenység besorolási kódváltozás miatt, a következők szerint határozom meg: A Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása: Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Adó-, vám- és jövedéki igazgatás Köztemető-fenntartás és működtetés Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás Országos közfoglalkoztatási program Közfoglalkoztatási mintaprogram Út, autópálya építése Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

8 Szennyvízgazdálkodás igazgatása Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása Vízügy igazgatása Víztermelés, -kezelés, -ellátás Közvilágítás Zöldterület kezelés Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Fogorvosi alapellátás Fogorvosi ügyeleti ellátás Család és nővédelemi egészségügyi gondozás Ifjúság egészségügyi gondozás Település egészségügyi feladatok Versenysport- és utánpótlás nevelési tevékenység támogatása Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári szolgáltatások Múzeumi kiállítás tevékenység Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben A Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzat szakágazat rend szerinti besorolása: -- Sárrétudvari, március 26. P.H. önkormányzat vezetőjének aláírása 2. (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) A rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Kiss Tibor s.k. polgármester Gyengéné dr. Lévai Adrienn s.k. jegyző A kihirdetés dátuma: március 27. Gyengéné dr. Lévai Adrienn s.k. jegyző

9 5./ Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény Alapító Okiratának módosítása. Gyengéné dr. Lévai Adrienn jegyző Teljes egészében átdolgoztuk az alapító okirat formáját és szerkezetét. Jogszabályváltozás miatt szükséges kiegészíteni az alapító okiratot a gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében kormányzati funkcióval. A módosító okirat 1. pontjában a költségvetési szerv alapításának dátumát javítottuk át a Magyar Államkincstár központi rendszerében szereplőre. A 2. pontban a költségvetési szerv alaptevékenységét intézményvezető asszonnyal egyeztetve pontosítottuk. A 4. pontban a költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkciói a gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében kormányzati funkcióval történő kiegészítése történt meg. Az 5. pontban módosítottuk a nevet, mivel a közös hivatal átalakulása miatt a Sárrétudvari Polgármesteri Hivatal látja el a költségvetési szerv pénzügyi, gazdálkodási feladatait. A 6. pontban az ingatlanok felsorolása történt meg. A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt. Amennyiben kérdés, vélemény nincs, kérem a Képviselő-testület tagjait, aki a Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény módosító és alapító okiratát elfogadja, szavazzon. Szavazás. 7 jelenlévő képviselőből 7 fő képviselő vett részt a szavazásban, a testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 44/2015.(III.26.) Képviselő-testületi határozat: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény /2015. okiratszámú módosító okiratát, és az /2015. okiratszámú egységes szerkezetű alapító okiratát elfogadja. Végrehajtási határidő: azonnal Végrehajtásért felelős: Makra Gergő pénzügyi csoportvezető megérkezett az ülésterembe. 6./ Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata vagyonrendeletének módosítása Gyengéné dr. Lévai Adrienn jegyző A Sárrétudvari Közös Önkormányzati Hivatal átalakulása miatt a vagyonrendeletben szükséges volt átvezetni a névváltozást. A rendelet melléklete a vagyonleltár, melyet a pénzügyes kollégák elkészítettek. A vagyonelemek felértékelését a zárszámadási rendelet fogja tartalmazni. Makra Gergő pénzügyi csoportvezető A kataszter alapján elkészítettük a mellékleteket, mely értéket nem tartalmaz. Az 1. sz. melléklete a forgalomképtelen vagyonelemeket, a 2. sz. melléklete a korlátozottan forgalomképes vagyonelemeket, a 3. sz. melléklet az üzleti vagyonba tartozó forgalomképes

10 vagyonelemeket tartalmazza. A nemrég vásárolt épületek is szerepelnek benne. Ebben az évben tervezzük a tulajdoni lappal történő összevetést. A napirendet az Ügyrendi és Szavazatszámláló Bizottság tárgyalta, megkérem Faragó Attila bizottsági elnököt, hogy mondja el a bizottság véleményét a napirenddel kapcsolatban. Faragó Attila Ügyrendi és Szavazatszámláló Bizottság elnöke A bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és a vagyonrendelet-tervezetet a képviselőtestületnek elfogadásra javasolta. Köszönöm, amennyiben kérdés, vélemény nincs, kérem a Képviselő-testület tagjait, aki Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet tervezetét elfogadja, szavazzon. Szavazás. 7 jelenlévő képviselőből 7 fő képviselő vett részt a szavazásban, a testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015.(III.26.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) ában foglaltak végrehajtására, figyelemmel a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény (a továbbiakban Nvtv.) 18. (1) bekezdésére, az alábbi rendeletet alkotja: I. fejezet A rendelet hatálya 1. (1) E rendelet hatálya a vagyon meghatározásának vonatkozásában kiterjed: - az önkormányzat tulajdonában álló valamennyi vagyonra, beleértve az önkormányzat által alapított és fenntartott saját költségvetési szervek intézmények vagyonát, - valamint az ezeket terhelő kötelezettségekre. (2) A rendelet szervi, személyi hatálya a rendeletben foglaltak végrehajtása vonatkozásában kiterjed: a képviselő-testületre és szerveire: a polgármesterre, a testületi bizottságokra, a polgármesteri hivatal apparátusára - az önkormányzat intézményeire, - az önkormányzat részvételével működő társulásokra, gazdasági társaságokra és más szervezetekre, az általuk kezelt és üzemeltetett önkormányzati vagyon tekintetében.

11 II. fejezet Az önkormányzati vagyon, annak részei és a rendeltetésük 2. Sárrétudvari Önkormányzatának (továbbiakban: önkormányzat) vagyona a tulajdonában lévő ingatlanokból, közművekből, ingóságokból, valamint pénzvagyonból, értékpapírokból, üzletrészekből és az önkormányzatot megillető egyéb vagyoni értékű jogokból áll. Az önkormányzat vagyona 3. Az önkormányzat vagyona törzsvagyonból és üzleti vagyonból áll. A törzsvagyon 4. (1) Az önkormányzat törzsvagyona a kötelező önkormányzati feladatok ellátását szolgálja, azt a többi vagyontól elkülönítve kell nyilvántartani, az éves zárszámadáshoz csatolt leltárban kell kimutatni. (2) A törzsvagyon körébe tartozó tulajdon forgalomképtelen vagy korlátozottan forgalomképes. (3) A törzsvagyonnak a helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyonba tartozó forgalomképtelen vagyontárgyai: a) a helyi közutak és műtárgyaik, b) a helyi önkormányzat tulajdonában álló terek, parkok. (4) A törzsvagyon további forgalomképtelen vagyontárgyai: a) a földutak, b) a járdák, az árkok, c) a temető, d) a játszótér, egyéb közterületek. e) továbbá minden ingó és ingatlan dolog, amelyet törvény, vagy az önkormányzat rendeletében forgalomképtelennek nyilvánít. (5) Az önkormányzat forgalomképtelennek minősülő vagyonában nincs olyan vagyonelem, amely a Nvtv. 5. (4) bekezdés szerinti nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű (Nvtv. 2. mellékletében meghatározott) nemzeti vagyonként forgalomképtelen törzsvagyon. (6) A forgalomképtelen vagyontárgyak elidegenítésére kötött szerződés semmis, azok hitelfedezetéül nem használhatók fel és semmilyen más módon nem terhelhetők meg. 5. (1) A forgalomképtelen vagyon tulajdonjogát nem érintő (5) bekezdéssel nem ellentétes hasznosítás a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik. (2) A közterületek hasznosítása a közterület használatáról szóló önkormányzati rendeletnek megfelelő módon történhet. (3) A forgalomképtelen vagyontárgyak körét a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. (4) A törzsvagyon korlátozottan forgalomképes vagyontárgyai: a) a közművek és középületek, b) művelődési, oktatási, egészségügyi, szociális, sport- és egyéb intézmények épülete és a használatukban lévő önkormányzati vagyontárgyak,

12 c) ravatalozó épülete és a temetkezéshez szükséges ingó dolgok, d) mindazon ingó és ingatlan vagyon, melyet a képviselő-testület annak nyilvánít. (5) A korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak körét a rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza. Az üzleti vagyon 6. (1) Az önkormányzat üzleti vagyona a telkekből, iparterületi földrészletekből, az önkormányzati bérlakásokból és nem lakáscélú ingatlanokból, ingóságokból és mindazon vagyontárgyakból áll, melyek nem tartoznak a törzsvagyon 3. (5) bekezdésében és 4. (1) bekezdésében szabályozott körébe. (2) Az önkormányzat üzleti vagyona forgalomképes. (3) Az üzleti vagyonba tartozó forgalomképes ingatlanok körét a rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza. A tulajdonosi jogok gyakorlása, gazdálkodási szabályok 7. (1) Sárrétudvari Nagyközségi Önkormányzatot megilletik mindazok a jogok és terhelik mindazok a kötelezettségek, amelyek a tulajdonost megilletik, illetve terhelik. (2) A tulajdonost megillető jogokat az új Ötv ában foglaltak értelmében a képviselő-testület gyakorolja, ezt a jogát szerveire, intézményeire, és hivatalára átruházhatja. (3) A képviselő-testület a helyi önkormányzat tulajdonában lévő nemzeti vagyonra az új Ötv a és az Nvtv. rendelkezései szerint az önkormányzati közfeladat átadásához kapcsolódva vagyonkezelői jogot létesíthet. (4) Az önkormányzat tulajdonába tartozó vagyonelemekről, annak változásairól és értékéről nyilvántartást kell vezetni. /vagyonkataszter/ (5) A vagyonkataszteri nyilvántartás vezetéséről a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a jegyző gondoskodik. (6) Az Nvtv ára figyelemmel a bruttó 20 millió forint forgalmi érték feletti, a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyont és egyéb önkormányzati vagyont elidegeníteni, a használat, illetve hasznosítás-, illetve tulajdonjogát átengedni, átruházni csak versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet. 8. (1) Az önkormányzati vagyon elidegenítésére tett javaslatot csak forgalmi értékbecsléssel megalapozva lehet előterjeszteni a képviselő-testület felé. (2) Amennyiben a földterület vagy épület piaci értéken történő értékesítése az értékbecslő által megállapított áron nem lehetséges, a Képviselő-testület a megállapított árhoz képest legfeljebb 5 %-kal alacsonyabb áron az ingatlant értékesítheti. (3) Az önkormányzat szabad rendelkezésű vagyona - az e rendeletben szabályozott feltételek szerint üzleti vállalkozásba fektethető. Az üzleti vállalkozásba adott vagyonnal a legnagyobb jövedelmet biztosító és vagyongyarapodással járó módon kell gazdálkodni. (4) Az önkormányzati vagyonleltárba tartozó vagyont ingyenesen átruházni, továbbá önkormányzati követelésről lemondani csak törvényben meghatározott esetben lehet. (5) Az önkormányzati vagyon védelme, az előre nem számolható rendkívüli események hatásainak védelme érdekében a vagyontárgyakra biztosítást kell kötni.

13 (6) Az önkormányzat tulajdonába tartozó vagyonról és a nevesíthető vagyoni értékű jogokról figyelmet fordítva a vagyon gyarapodására vagy esetleges csökkenésére a jegyző kétévente készít átfogó leltárt, s annak eredményét a polgármester az előző évi zárszámadással együtt terjeszti a képviselő-testület elé. A korlátozottan forgalomképes vagyon feletti tulajdonjog gyakorlása 9. (1) A képviselő-testület rendelkezik a 5. -ban felsorolt önkormányzati vagyonszerzésről, elidegenítésről, megterhelésről és gazdasági társaságba való bevitelről. A gazdasági társaságba bevitel előkészítése és arra javaslattétel a Pénzügyi Bizottság feladata. (2) A korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak a Pénzügyi Bizottság véleményezését követen akkor idegeníthetők el, ha kihasználtságuk alacsony szintje, vagy magas fenntartási költségeik miatt rendkívül nagy terhet jelentenek az önkormányzat számára. Ha a vagyon használója az önkormányzat intézménye, a döntés előkészítésébe az intézmény vezetőjét is be kell vonni. (3) Az önkormányzat vagyonának kezelője a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat intézményei. (4) Az intézmények az alapító okiratukba foglalt vagyontárgyak használati jogát gyakorolják az alapító okiratban meghatározott módon. (5) A tulajdonosi jogok közül a kezelők jogosultak a vagyontárgyak birtoklására, hasznainak szedésére, birtokvédelemre. (6) A bérbeadás útján történő hasznosítás az intézmény alapfeladatainak ellátását nem korlátozhatja, az csakis a feladatellátás színvonalának megtartása vagy javítása mellett történhet. A bérbeadás szándékát és feltételeit az intézmények kötelesek előzetesen legalább 15 nappal előbb írásban bejelenteni. (7) Az intézmények által megszerzett vagyontárgyak az önkormányzat tulajdonába kerülnek és a megszerző intézmény használatában maradnak. 10. (1) Az önkormányzati ingatlanvagyon tulajdonjog-változással nem járó, egyéb módon történő, egy évet meghaladó hasznosításáról a képviselő-testület, ennél rövidebb időtartam esetén a polgármester rendelkezik. (2) Az intézmények alapfeladat-ellátási körébe nem tartozó önkormányzati ingó vagyontárgyak tulajdonjog-változással nem járó, egyéb módon történő hasznosításáról a polgármester dönt. Az üzleti vagyon hasznosítása 11. (1) A képviselő-testület rendelkezik a nem törzsvagyon körébe tartozó ingatlan vagyonról, valamint a bruttó Ft-ot elérő vagy azt meghaladó egyedi forgalmi értékű önkormányzati ingó vagyon szerzéséről, elidegenítéséről, megterheléséről, bérbeadásáról, használatba adásáról és gazdasági társaságba történő beviteléről, illetve bármilyen más tulajdonjog-változásról. A döntés előkészítése és arra javaslattétel a Pénzügyi Bizottság feladata. (2) A polgármester rendelkezik a nem törzsvagyon körébe tartozó forgalomképes, bruttó Ft egyedi forgalmi értékhatár alatti önkormányzati ingó vagyon szerzéséről, megterheléséről, bérbeadásáról, használatba adásáról, melyről az azt követő első képviselőtestületi ülésen be kell számolnia.

14 (3) Az önkormányzat tulajdonában lévő bérlakások és helyiségek bérbeadása és elidegenítése a vonatkozó helyi önkormányzati rendeletekben meghatározottak szerint történik. 12. (1) Az önkormányzat pénz- és értékpapírvagyonával költségvetése és szervezeti és működési szabályzatában meghatározottak szerint gazdálkodik. (2) Az önkormányzat a képviselő-testület döntése alapján vállalkozhat. Az új Ötv (1) bekezdésében foglaltak az önkormányzat saját bevételét képezik. Vagyonkezelésre vonatkozó szabályok 13. Az önkormányzati vagyonkezelésre a vonatkozó jogszabályokon túli sajátos előírásokat a Polgármesteri Hivatali - számlarend, - pénzkezelési szabályzat, - bizonylati szabályzat és - gépjármű használati szabályzat tartalmazza. 14. Az érték nélküli nyilvántartott tárgyi eszközök, és a Ft egyedi érték feletti feleslegessé vált vagyontárgyak hasznosítására, selejtezésére e rendelet előírásai szerint kerülhet sor. 15. (1)Felesleges a vagyontárgy, ha a./a költségvetési szerv zavartalan működéséhez szükséges mennyiséget meghaladja, b./korszerű eszközökkel való ellátás folytán nélkülözhetővé vált, c./ rongálás, természetes elhasználódás miatt használhatatlanná vált, d./ feladat megszűnése miatt további használata szükségtelen. (2) Feleslegessé vált vagyontárgyakat a polgármesteri hivatalnak be kell jelenteni. Ezzel egyidejűleg a feleslegessé vált vagyontárgyakat el kell különíteni. (3) A feleslegessé vált vagyontárgyak hasznosítására a (1) bekezdés a., b., d. pontjaiban és a magasabb szintű jogszabályokban foglalt esetekben bérbeadás, vagy értékesítés a (1) bekezdés c. pontjában foglalt esetekben a megsemmisítés. (4)A feleslegessé vált vagyontárgyak hasznosítását a (1) bekezdés a c pontjaiban foglalt esetekben a polgármesteri hivatal, a (1) d. pontjában foglalt esetekben a költségvetési intézmény végzi. (5)Az önkormányzati vagyontárgyak bontása során kikerülő feleslegessé vált anyagok hasznosítására a 16. szabályai az irányadók. (6)A felesleges vagyontárgyak Ft egyedi forgalmi értékhatár felett a képviselőtestület, Ft egyedi nyilvántartási értékhatárig a polgármester engedélyével idegeníthetők el.

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Kovács Zsolt, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Kovács Zsolt, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. május 30-án du: 14 órakor a Művelődési Ház és Városi Könyvtár tárgyalójában a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre polgármester

Részletesebben

2./ Javaslat Polgár város településrendezési eszközeinek felülvizsgálatára Előterjesztő: Tóth József polgármester

2./ Javaslat Polgár város településrendezési eszközeinek felülvizsgálatára Előterjesztő: Tóth József polgármester Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ikt. sz.: 3176-2/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V, mely készült 2015. március 26-án 14.00 órai kezdettel Polgáron, a Polgármesteri Hivatal Kovács Istvánné termében

Részletesebben

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. SZEPTEMBER 10.-ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. SZEPTEMBER 10.-ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. SZEPTEMBER 10.-ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK a./ b./ c./ d./ JEGYZŐKÖNYV, TÁRGYSOROZATA HATÁROZATAI 73-79./2014/ IX.10./ RENDELETEI 10-12./2014/ IX.17./

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. március 26-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. március 26-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. március 26-án tartandó ülésére Javaslat a közterületek elnevezéséről, azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről szóló 19/2008. (X. 31.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611., Fax: 66/371-623. Iktatószám: 1006-5/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2014. SZEPTEMBER 24-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2014. SZEPTEMBER 24-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. SZEPTEMBER 24-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 12/2014. (IX. 25.) önkormányzati rendelete A közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezés

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet hatálya és célja. Értelmező rendelkezések

I. FEJEZET. A rendelet hatálya és célja. Értelmező rendelkezések Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(VIII.22.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezésének, az elnevezések megváltoztatásának és a házszámozás szabályainak megállapításáról

Részletesebben

Tárgy: Az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól szóló 25/2010. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tárgy: Az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól szóló 25/2010. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Előterjesztés testületi ülésre / Nyílt Nagykovácsi, 2012. október 18. Előterjesztő: Bencsik Mónika Polgármester: -. Előadó: Tóthné Pataki Csilla jegyző Dr. Halmosi-Rokaj Odett ig. vez.. Melléklet: Rendelet-módosítás

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. augusztus

Részletesebben

2015. január 19-én (hétfő) de. 11.30 órára

2015. január 19-én (hétfő) de. 11.30 órára H O S S Z Ú P Á L Y I N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 4 2 7 4 H o s s z ú p á l y i, S z a b a d s á g t é r 6. T e l : 5 2 / 3 7 5-5 1 1, 5 2 / 5 9 8-4

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. MÁRCIUS 29-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. MÁRCIUS 29-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. MÁRCIUS 29-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 3/2013. (IV. 02.) önkormányzati rendelet 4/2013. (IV.02.) önkormányzati rendelet Az

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. május 17-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. május 17-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 132/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. május 17-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat az Önkormányzat vagyonáról,

Részletesebben

Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Tiszabura Községi Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/2013./III.14./ Ök. Rendelet Tiszabura Község Önkormányzatának

Részletesebben

Báta Község Önkormányzatának../2012. (...) rendelete Az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól

Báta Község Önkormányzatának../2012. (...) rendelete Az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól RENDELET TERVEZET Gazdasági, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 2012.06.20. 4. napirendi pont előterj. Báta Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012.06.20. 8. napirendi pont előterj. Báta Község Önkormányzatának../2012.

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. MÁRCIUS 26-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. MÁRCIUS 26-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. MÁRCIUS 26-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 4/2013. (III. 27.) önkormányzati rendelet 5/2013. (III. 27.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Énekesné Dr. Kótka Andrea PH. Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője

Jegyzőkönyv. Énekesné Dr. Kótka Andrea PH. Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 26-án a Városháza tanácskozótermében megtartott rendkívüli testületi üléséről. Jelen vannak: Fürjes Pál, Dr. Bélteczki János,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 33/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályairól

Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 33/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályairól Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 33/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályairól Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

1./ A jogszabály-változások alapján szükségesnek új vagyonrendelet megalkotása.

1./ A jogszabály-változások alapján szükségesnek új vagyonrendelet megalkotása. Szátok Községi Önkormányzat Polgármesterétől Előterjesztés Szátok Községi Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelettervezete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás főbb szabályairól

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. március 27-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. március 27-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 27-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 5/2013. (III. 28) sz. önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról, a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 25-én tartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 25-én tartott nyilvános üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 25-én tartott nyilvános üléséről Tartalmazza a : 85/2015.(VI.25.)

Részletesebben

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület! Általános indokolás

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület! Általános indokolás KIMARADT NAPIRENDEK: 1. Napirendi pont: Önkormányzati rendeletalkotás a közterületek elnevezésének és a házszámozás szabályainak megállapításáról (1.old) 5. Napirendi pont: A víziközmű létesítményekre

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2007.(III.5.) számú rendelete

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2007.(III.5.) számú rendelete Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2007.(III.5.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2012. június 14-én (csütörtök) 9.00 órai kezdettel munkaülést tart.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2012. június 14-én (csütörtök) 9.00 órai kezdettel munkaülést tart. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2012. június 14-én (csütörtök) 9.00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt napirendek: 1. A Veszprém

Részletesebben

Molnárné Bor Bernadett

Molnárné Bor Bernadett J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. szeptember 15.-én, Újtikoson a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Újtikosi Kirendeltségének hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat Képviselőtestület

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 12. /2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013.december 19-én (csütörtök) 13: 00 órakor tartott

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzatának 1/2004. (I.23.) az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Kisbajcs Község Önkormányzatának 1/2004. (I.23.) az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Kisbajcs Község Önkormányzatának 1/2004. (I.23.) az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete A helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 21/2012 (X.19.) önkormányzati rendelete

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 21/2012 (X.19.) önkormányzati rendelete MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2012 (X.19.) önkormányzati rendelete Mátészalka Város Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról (egységes

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat 40/2012 (XII.20.) Önk. RENDELETE Nagykálló Város nemzeti vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Nagykálló Város Önkormányzat 40/2012 (XII.20.) Önk. RENDELETE Nagykálló Város nemzeti vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Nagykálló Város Önkormányzat 40/2012 (XII.20.) Önk. RENDELETE Nagykálló Város nemzeti vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Nagykálló Város Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011.

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013.(IV. 30.) önkormányzati rendelete Pécel Város Önkormányzat vagyonáról, az egyes vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól

Részletesebben