J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének március 26-án tartott nyilvános üléséről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án tartott nyilvános üléséről"

Átírás

1 HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének március 26-án tartott nyilvános üléséről Tartalmazza a : 38/2015.(III.26.) Jegyzőkönyv hitelesítők személyéről döntés 39/2015.(III.26.) Jegyzőkönyvvezető személyéről döntés 40/2015.(III.26.) Napirendi pontok elfogadása 41/2015.(III.26.) Lejárt határidejű testületi határozatokról szóló jelentés elfogadása 42/2015.(III.26.) Két ülés közötti időszak eseményeiről készült polgármesteri beszámoló elfogadása 43/2015.(III.26.) évi közbeszerzési terv elfogadása 44/2015.(III.26.) Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény módosító és alapító okiratának elfogadása 45/2015.(III.26.) Biharnagybajom -Sárrétudvari Víziközmű Beruházási Társulásnak nyújtandó kölcsönről döntés 46/2015.(III.26.) Iskolafenntartással kapcsolatos döntés 47/2015.(III.26.) Községi Sportegyesület támogatásáról döntés 48/2015.(III.26.) Sárrétudvari Polgárőrség támogatásáról döntés Képviselő-testületi határozatokat, valamint Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015.(III.26.) számú rendeletét a SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL szóló 1/2015.(I.29.) rendeletének módosítására Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015.(III.26.) számú módosító önkormányzati rendeletét az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015.(III.26.) számú módosító önkormányzati rendeletét a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(III.26.) számú módosító önkormányzati rendeletét a helyi környezet és a természet védelméről

2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárrétudvari Polgármesteri Hivatal /Kossuth u. 72./ hivatali helyiségében március 26-án, Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének nyilvános üléséről. Jelen vannak:, Dr. Fülöp Enikő alpolgármester, Gyengéné dr. Lévai Adrienn jegyző, Faragó Attila, Kiss László, Makainé Madar Edit, Ruzsicsné Szabó Jolán, Vass Erzsébet képviselők. Köszöntöm a Képviselő-testület tagjait, és Jegyző Asszonyt a testületi ülésünkön. Megállapítom, hogy a képviselő-testületi ülés határozatképes, mivel 7 képviselőből 7 fő jelen van. Az ülést megnyitom. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Vass Erzsébet és Faragó Attila képviselőket javaslom, kérem a testület tagjait, aki a jegyzőkönyv hitelesítők személyével egyetért, szavazzon. Szavazás. 7 jelenlévő képviselőből 7 fő képviselő vett részt a szavazásban, a jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 38/2015.(III.26.) képviselő-testületi határozat: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a március 26-i nyilvános képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének Vass Erzsébet és Faragó Attila képviselőket választotta. Végrehajtási határidő: azonnal Végrehajtásért felelős: Jegyzőkönyvvezetőnek Madar Jánosné titkársági ügyintézőt javaslom, kérem a testület tagjait, aki a jegyzőkönyvvezető személyével egyetért, szavazzon. Szavazás. 7 jelenlévő képviselőből 7 fő képviselő vett részt a szavazásban, a jegyzőkönyvvezető személyére tett javaslatot 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 39/2015.(III.26.) képviselő-testületi határozat: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a március 26-i nyilvános képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvvezetőjének Madar Jánosnét választotta. Végrehajtási határidő: azonnal Végrehajtásért felelős:

3 javaslatot tett az ülés napirendi pontjára: Napirendi javaslat: 1./ Lejárt határidejű testületi határozatokról jelentés. Előterjesztő: 2./ Polgármesteri tájékoztató a két ülés közötti időszak eseményeiről. Előterjesztő: 3./ Közbeszerzési éves terv készítése. Előterjesztő: 4./ Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata SZMSZ-ének módosítása. Előterjesztő: Gyengéné dr. Lévai Adrienn 5./ Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény Alapító Okiratának módosítása. Előterjesztő: Gyengéné dr. Lévai Adrienn 6./ Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata vagyonrendeletének módosítása Előterjesztő: Makra Gergő pénzügyi csoportvezető 7./ A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló rendelet módosítása. Előterjesztő: Gyengéné dr. Lévai Adrienn jegyző 8./ A helyi környezet és a természet védelméről szóló rendelet módosítása. Előterjesztő: Földesi Norbert műszaki ügyintéző 9/ A Biharnagybajom-Sárrétudvari Víziközmű Beruházási Társulásnak nyújtandó kölcsön. Előterjesztő: 10./ Falugyűlés anyagának előkészítése /szóbeli előterjesztés/. Előterjesztő: 11./ KLIK beszámoló alapjául szolgáló kérdések összeállítása. Előterjesztő: 12./ Különfélék, egyebek. Kérem a Képviselő-testület tagjait, aki a javasolt napirendi pontokat elfogadja, szavazzon. Szavazás. 7 jelenlévő képviselőből 7 fő képviselő vett részt a szavazásban, az ülés napirendi pontjait a testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 40/2015.(III.26.) képviselő-testületi határozat: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a március 26-i nyilvános képviselő-testületi ülés napirendi pontjaira tett javaslatot elfogadta. Végrehajtási határidő: azonnal Végrehajtásért felelős: 1./ Lejárt határidejű testületi határozatokról jelentés. Számos határozat született, szinte minden második héten ülésezett a testület. A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt.

4 Kérem a Képviselő-testület tagjait, aki a lejárt határidejű testületi határozatokról készült jelentést elfogadja, szavazzon. Szavazás. 7 jelenlévő képviselőből 7 fő képviselő vett részt a szavazásban, és a testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 41/2015.(III.26.) képviselő-testületi határozat: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű testületi határozatokról készült jelentést elfogadta. Végrehajtási határidő: azonnal Végrehajtásért felelős: 2./ Polgármesteri tájékoztató a két ülés közötti időszak eseményeiről. Kiegészíteném a beszámolót azzal, hogy február 27-én részt vettem Füzesgyarmaton az Alsó és Ó Berettyó szabályozásával kapcsolatos tájékoztatón. A januárban tartott fórumon a Gazdakör elnöke vett részt. A fórum témája a vízgazdálkodás, a belvíz elleni védekezés és az öntözőrendszerek kialakítása Békés megye északi és Hajdú-Bihar megye déli részén volt. Főleg gazdálkodók vettek részt a mostani találkozón, és a súlyos belvízhelyzetet prezentálták, melynek megoldásához kormányzati támogatást kértek. Az 5,5 millió forint tervezési díjat a gazdálkodóktól próbálják beszedni, mindenkitől 50 ezer forintot kérnek. Az önkormányzatokat is felkérték, hogy járuljanak hozzá az adminisztrációs költségekhez 50 ezer forinttal. Úgy gondolom, hogy mi is hozzájárulhatunk ehhez, így a 14 önkormányzat és a kb. 100 gazda befizetéséből összejöhet az 5,5 millió forint. A közmunkaprogramokról írtam a tájékoztatómban. Elindultak közel 250 fővel, napi 8 órás foglalkoztatással. Főleg férfiaknak adnak munkát a programok, keressük a lehetőséget a nők foglalkoztatására is. A programokhoz kapcsolódó eszközvásárlások nagyban segítik az önkormányzat munkáját. Tájékoztatómban szerepel, hogy a pályázati időszakkal kapcsolatosan megrendezésre kerülő szakmai fórumon vettem részt Püspökladányban. A megadott indikátorok a megvalósítható tervekre vonatkoztak. Többek között az idősek nappali ellátásának biztosítására az egyik tervünk, ezzel kapcsolatosan bejárást végeztünk a Vasút utcai ingatlanon a tervezővel és a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjével. Költségvetést készíttetünk arra az esetre, ha a pályázat kiírásra kerülne. A helyi gazdasági infrastruktúra tekintetében iparterület-élelmiszerfeldolgozáshoz kötődő fejlesztés megvalósításának lehetőségét nem igazán látom megvalósíthatónak, mivel 50%-os önerőt kíván. Mezőgazdasági termékeket feldolgozó üzem, hűtőház csak olyan területen építhető, ahol a településszerkezeti tervben iparterületként szerepel. Ilyen a régi gépállomás területe, vagy a vele szemben lévő húsüzem területe. Felvettem a kapcsolatot a húsüzem tulajdonosával, hogy mi a szándékuk az épülettel, és nem zárkóztak el attól, hogy esetleg értékesítsék. A pályázatban viszont nincs lehetőség ingatlan vásárlásra. Szennyvíz kooperáción vettem részt a mai napon Biharnagybajomban. Több kérdés merült fel, többek között a szennyvíztisztító telep energiaellátásával kapcsolatosan az a probléma, hogy az E.On hónapos határidővel tudná ezt vállalni. Próbálunk egyeztetéseket folytatni az idő rövidítésére. Az 5 átemelő közül az egyik a Béke utcán a piaccal szembeni ligetes területen lenne, ahol kevés a teljesítmény, kb. 250 méter hosszan erőátemelő kábelt

5 kell lefektetni. Tegnap Szitó Sándor polgármester úrral együtt a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. vezérigazgatójával, mint a leendő üzemeltetővel egyeztettünk. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a beruházáshoz nyújtott Ft-ot visszakéri, és szóbeli megállapodást kötöttünk arról, hogy a TRV. Zrt. hajlandó megelőlegezni ezt az összeget, és a bérleti díjból vonja majd vissza. Április 9-én lesz Biharnagybajomban az ünnepélye alapcső letétel. Ruzsicsné Szabó Jolán képviselő Az idősek nappali ellátásának biztosítására a Vasút utcai épület felújításánál javaslom, hogy a szigetelés is legyen benne a költségvetésbe, mert régi épületről van szó. Igen az egész épület aláfalazását, szigetelését be kívánjuk tervezni. Dr. Fülöp Enikő képviselő A régi húsüzem mekkora területű, és milyen összeget kérnének érte a tulajdonosok? Az elképzelést nagyon jónak tartom. Idáig még nem jutottunk el, azt kértem hogy nézhessük meg az épületet, várom a tulajdonos válaszát, hogy mikor lesz erre lehetőség. Amennyiben több kérdés, vélemény nincs, kérem a Képviselő-testület tagjait, aki a két ülés közötti időszak eseményeiről szóló polgármesteri beszámolót elfogadja, szavazzon. Szavazás. 7 jelenlévő képviselőből 7 fő képviselő vett részt a szavazásban, a testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 3./ Közbeszerzési éves terv készítése. 42/2015.(III.26.) képviselő-testületi határozat: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés közötti időszak eseményeiről szóló polgármesteri beszámolót elfogadta. Végrehajtási határidő: azonnal Végrehajtásért felelős: A közbeszerzési törvény értelmezése nem egyszerű, szakember hozzáértése szükséges hozzá. Önkormányzatnak a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet kell készítenie az adott évre tervezett közbeszerzéseiről, mely nyilvános. A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt. Amennyiben kérdés, vélemény nincs, kérem a Képviselő-testület tagjait, aki Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata évi közbeszerzési tervét elfogadja, szavazzon. Szavazás.

6 7 jelenlévő képviselőből 7 fő képviselő vett részt a szavazásban, a testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 43/2015.(III.26.) képviselő-testületi határozat: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata évi közbeszerzési tervét elfogadta. Végrehajtási határidő: azonnal Végrehajtásért felelős: 4./ Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata SZMSZ-ének módosítása. Felkérem Jegyző Asszonyt, hogy szóbeli kiegészítését tegye meg a napirenddel kapcsolatosan. Gyengéné dr. Lévai Adrienn jegyző Ebben az évben az SZMSZ-t már módosítottuk. Az ülés előtt a napirendet az Ügyrendi és Szavazatszámláló Bizottság tárgyalta. A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013.(XII.29.) számú NGM rendelet január 1-től módosult, és az SZMSZ 14. számú melléklete tartalmazza a kormányzati funkciókat. Az óvodai intézményi étkeztetés és az iskolai intézményi étkeztetés kormányzati funkció hatályon kívül került, és helyette a gyermekétkeztetés köznevelési intézményben kormányzati funkció szerepel a jogszabályban, valamint új kormányzati funkcióként került be a munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben. Módosító rendelet-tervezetet készítettünk, amely a kihirdetését követő napon hatályát is veszti és beépül az alaprendeletbe. Január 1-től kötelező előzetes hatásvizsgálatot végezni. Megkérem az Ügyrendi és Szavazatszámláló Bizottság elnökét, mondja el a bizottság véleményét a napirenddel kapcsolatban. Faragó Attila Ügyrendi és Szavazatszámláló Bizottság elnöke A bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és az SZMSZ-t módosító rendelet-tervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra javasolta. Amennyiben kérdés, vélemény nincs, kérem a Képviselő-testület tagjait, aki Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításával egyetért, és a rendelet-tervezet elfogadja szavazzon. Szavazás. 7 jelenlévő képviselőből 7 fő képviselő vett részt a szavazásban, a testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta:

7 Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015.(III.26.) számú módosító önkormányzati rendelete SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL szóló 1/2015.(I.29.) rendeletének módosítására Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 53. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Mötv. szabályainak kiegészítéseként Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2014.(X.21.) önkormányzati rendeletének 4. sz. mellékletében meghatározott feladat-és hatáskörében meghatározottakat figyelembe véve az Ügyrendi és Szavazatszámláló Bizottság véleményének kikérésével az alábbi rendeletet alkotja: 1. A rendelet 14. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul: Adatbejelentés a január 1-jétől érvényes, január 1-jei hatállyal módosított kormányzati funkció megadása miatt Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 180. rendelkezéseinek megfelelően Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata a törzskönyvi nyilvántartásban december 31-én nyilvántartott, alaptevékenységére vonatkozó adatait a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendeletben kihirdetett, január 1- jétől érvényes, január 1-jei hatállyal módosított alaptevékenység besorolási kódváltozás miatt, a következők szerint határozom meg: A Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása: Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Adó-, vám- és jövedéki igazgatás Köztemető-fenntartás és működtetés Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás Országos közfoglalkoztatási program Közfoglalkoztatási mintaprogram Út, autópálya építése Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

8 Szennyvízgazdálkodás igazgatása Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása Vízügy igazgatása Víztermelés, -kezelés, -ellátás Közvilágítás Zöldterület kezelés Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Fogorvosi alapellátás Fogorvosi ügyeleti ellátás Család és nővédelemi egészségügyi gondozás Ifjúság egészségügyi gondozás Település egészségügyi feladatok Versenysport- és utánpótlás nevelési tevékenység támogatása Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári szolgáltatások Múzeumi kiállítás tevékenység Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben A Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzat szakágazat rend szerinti besorolása: -- Sárrétudvari, március 26. P.H. önkormányzat vezetőjének aláírása 2. (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) A rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Kiss Tibor s.k. polgármester Gyengéné dr. Lévai Adrienn s.k. jegyző A kihirdetés dátuma: március 27. Gyengéné dr. Lévai Adrienn s.k. jegyző

9 5./ Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény Alapító Okiratának módosítása. Gyengéné dr. Lévai Adrienn jegyző Teljes egészében átdolgoztuk az alapító okirat formáját és szerkezetét. Jogszabályváltozás miatt szükséges kiegészíteni az alapító okiratot a gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében kormányzati funkcióval. A módosító okirat 1. pontjában a költségvetési szerv alapításának dátumát javítottuk át a Magyar Államkincstár központi rendszerében szereplőre. A 2. pontban a költségvetési szerv alaptevékenységét intézményvezető asszonnyal egyeztetve pontosítottuk. A 4. pontban a költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkciói a gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében kormányzati funkcióval történő kiegészítése történt meg. Az 5. pontban módosítottuk a nevet, mivel a közös hivatal átalakulása miatt a Sárrétudvari Polgármesteri Hivatal látja el a költségvetési szerv pénzügyi, gazdálkodási feladatait. A 6. pontban az ingatlanok felsorolása történt meg. A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt. Amennyiben kérdés, vélemény nincs, kérem a Képviselő-testület tagjait, aki a Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény módosító és alapító okiratát elfogadja, szavazzon. Szavazás. 7 jelenlévő képviselőből 7 fő képviselő vett részt a szavazásban, a testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 44/2015.(III.26.) Képviselő-testületi határozat: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény /2015. okiratszámú módosító okiratát, és az /2015. okiratszámú egységes szerkezetű alapító okiratát elfogadja. Végrehajtási határidő: azonnal Végrehajtásért felelős: Makra Gergő pénzügyi csoportvezető megérkezett az ülésterembe. 6./ Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata vagyonrendeletének módosítása Gyengéné dr. Lévai Adrienn jegyző A Sárrétudvari Közös Önkormányzati Hivatal átalakulása miatt a vagyonrendeletben szükséges volt átvezetni a névváltozást. A rendelet melléklete a vagyonleltár, melyet a pénzügyes kollégák elkészítettek. A vagyonelemek felértékelését a zárszámadási rendelet fogja tartalmazni. Makra Gergő pénzügyi csoportvezető A kataszter alapján elkészítettük a mellékleteket, mely értéket nem tartalmaz. Az 1. sz. melléklete a forgalomképtelen vagyonelemeket, a 2. sz. melléklete a korlátozottan forgalomképes vagyonelemeket, a 3. sz. melléklet az üzleti vagyonba tartozó forgalomképes

10 vagyonelemeket tartalmazza. A nemrég vásárolt épületek is szerepelnek benne. Ebben az évben tervezzük a tulajdoni lappal történő összevetést. A napirendet az Ügyrendi és Szavazatszámláló Bizottság tárgyalta, megkérem Faragó Attila bizottsági elnököt, hogy mondja el a bizottság véleményét a napirenddel kapcsolatban. Faragó Attila Ügyrendi és Szavazatszámláló Bizottság elnöke A bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és a vagyonrendelet-tervezetet a képviselőtestületnek elfogadásra javasolta. Köszönöm, amennyiben kérdés, vélemény nincs, kérem a Képviselő-testület tagjait, aki Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet tervezetét elfogadja, szavazzon. Szavazás. 7 jelenlévő képviselőből 7 fő képviselő vett részt a szavazásban, a testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015.(III.26.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) ában foglaltak végrehajtására, figyelemmel a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény (a továbbiakban Nvtv.) 18. (1) bekezdésére, az alábbi rendeletet alkotja: I. fejezet A rendelet hatálya 1. (1) E rendelet hatálya a vagyon meghatározásának vonatkozásában kiterjed: - az önkormányzat tulajdonában álló valamennyi vagyonra, beleértve az önkormányzat által alapított és fenntartott saját költségvetési szervek intézmények vagyonát, - valamint az ezeket terhelő kötelezettségekre. (2) A rendelet szervi, személyi hatálya a rendeletben foglaltak végrehajtása vonatkozásában kiterjed: a képviselő-testületre és szerveire: a polgármesterre, a testületi bizottságokra, a polgármesteri hivatal apparátusára - az önkormányzat intézményeire, - az önkormányzat részvételével működő társulásokra, gazdasági társaságokra és más szervezetekre, az általuk kezelt és üzemeltetett önkormányzati vagyon tekintetében.

11 II. fejezet Az önkormányzati vagyon, annak részei és a rendeltetésük 2. Sárrétudvari Önkormányzatának (továbbiakban: önkormányzat) vagyona a tulajdonában lévő ingatlanokból, közművekből, ingóságokból, valamint pénzvagyonból, értékpapírokból, üzletrészekből és az önkormányzatot megillető egyéb vagyoni értékű jogokból áll. Az önkormányzat vagyona 3. Az önkormányzat vagyona törzsvagyonból és üzleti vagyonból áll. A törzsvagyon 4. (1) Az önkormányzat törzsvagyona a kötelező önkormányzati feladatok ellátását szolgálja, azt a többi vagyontól elkülönítve kell nyilvántartani, az éves zárszámadáshoz csatolt leltárban kell kimutatni. (2) A törzsvagyon körébe tartozó tulajdon forgalomképtelen vagy korlátozottan forgalomképes. (3) A törzsvagyonnak a helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyonba tartozó forgalomképtelen vagyontárgyai: a) a helyi közutak és műtárgyaik, b) a helyi önkormányzat tulajdonában álló terek, parkok. (4) A törzsvagyon további forgalomképtelen vagyontárgyai: a) a földutak, b) a járdák, az árkok, c) a temető, d) a játszótér, egyéb közterületek. e) továbbá minden ingó és ingatlan dolog, amelyet törvény, vagy az önkormányzat rendeletében forgalomképtelennek nyilvánít. (5) Az önkormányzat forgalomképtelennek minősülő vagyonában nincs olyan vagyonelem, amely a Nvtv. 5. (4) bekezdés szerinti nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű (Nvtv. 2. mellékletében meghatározott) nemzeti vagyonként forgalomképtelen törzsvagyon. (6) A forgalomképtelen vagyontárgyak elidegenítésére kötött szerződés semmis, azok hitelfedezetéül nem használhatók fel és semmilyen más módon nem terhelhetők meg. 5. (1) A forgalomképtelen vagyon tulajdonjogát nem érintő (5) bekezdéssel nem ellentétes hasznosítás a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik. (2) A közterületek hasznosítása a közterület használatáról szóló önkormányzati rendeletnek megfelelő módon történhet. (3) A forgalomképtelen vagyontárgyak körét a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. (4) A törzsvagyon korlátozottan forgalomképes vagyontárgyai: a) a közművek és középületek, b) művelődési, oktatási, egészségügyi, szociális, sport- és egyéb intézmények épülete és a használatukban lévő önkormányzati vagyontárgyak,

12 c) ravatalozó épülete és a temetkezéshez szükséges ingó dolgok, d) mindazon ingó és ingatlan vagyon, melyet a képviselő-testület annak nyilvánít. (5) A korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak körét a rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza. Az üzleti vagyon 6. (1) Az önkormányzat üzleti vagyona a telkekből, iparterületi földrészletekből, az önkormányzati bérlakásokból és nem lakáscélú ingatlanokból, ingóságokból és mindazon vagyontárgyakból áll, melyek nem tartoznak a törzsvagyon 3. (5) bekezdésében és 4. (1) bekezdésében szabályozott körébe. (2) Az önkormányzat üzleti vagyona forgalomképes. (3) Az üzleti vagyonba tartozó forgalomképes ingatlanok körét a rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza. A tulajdonosi jogok gyakorlása, gazdálkodási szabályok 7. (1) Sárrétudvari Nagyközségi Önkormányzatot megilletik mindazok a jogok és terhelik mindazok a kötelezettségek, amelyek a tulajdonost megilletik, illetve terhelik. (2) A tulajdonost megillető jogokat az új Ötv ában foglaltak értelmében a képviselő-testület gyakorolja, ezt a jogát szerveire, intézményeire, és hivatalára átruházhatja. (3) A képviselő-testület a helyi önkormányzat tulajdonában lévő nemzeti vagyonra az új Ötv a és az Nvtv. rendelkezései szerint az önkormányzati közfeladat átadásához kapcsolódva vagyonkezelői jogot létesíthet. (4) Az önkormányzat tulajdonába tartozó vagyonelemekről, annak változásairól és értékéről nyilvántartást kell vezetni. /vagyonkataszter/ (5) A vagyonkataszteri nyilvántartás vezetéséről a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a jegyző gondoskodik. (6) Az Nvtv ára figyelemmel a bruttó 20 millió forint forgalmi érték feletti, a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyont és egyéb önkormányzati vagyont elidegeníteni, a használat, illetve hasznosítás-, illetve tulajdonjogát átengedni, átruházni csak versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet. 8. (1) Az önkormányzati vagyon elidegenítésére tett javaslatot csak forgalmi értékbecsléssel megalapozva lehet előterjeszteni a képviselő-testület felé. (2) Amennyiben a földterület vagy épület piaci értéken történő értékesítése az értékbecslő által megállapított áron nem lehetséges, a Képviselő-testület a megállapított árhoz képest legfeljebb 5 %-kal alacsonyabb áron az ingatlant értékesítheti. (3) Az önkormányzat szabad rendelkezésű vagyona - az e rendeletben szabályozott feltételek szerint üzleti vállalkozásba fektethető. Az üzleti vállalkozásba adott vagyonnal a legnagyobb jövedelmet biztosító és vagyongyarapodással járó módon kell gazdálkodni. (4) Az önkormányzati vagyonleltárba tartozó vagyont ingyenesen átruházni, továbbá önkormányzati követelésről lemondani csak törvényben meghatározott esetben lehet. (5) Az önkormányzati vagyon védelme, az előre nem számolható rendkívüli események hatásainak védelme érdekében a vagyontárgyakra biztosítást kell kötni.

13 (6) Az önkormányzat tulajdonába tartozó vagyonról és a nevesíthető vagyoni értékű jogokról figyelmet fordítva a vagyon gyarapodására vagy esetleges csökkenésére a jegyző kétévente készít átfogó leltárt, s annak eredményét a polgármester az előző évi zárszámadással együtt terjeszti a képviselő-testület elé. A korlátozottan forgalomképes vagyon feletti tulajdonjog gyakorlása 9. (1) A képviselő-testület rendelkezik a 5. -ban felsorolt önkormányzati vagyonszerzésről, elidegenítésről, megterhelésről és gazdasági társaságba való bevitelről. A gazdasági társaságba bevitel előkészítése és arra javaslattétel a Pénzügyi Bizottság feladata. (2) A korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak a Pénzügyi Bizottság véleményezését követen akkor idegeníthetők el, ha kihasználtságuk alacsony szintje, vagy magas fenntartási költségeik miatt rendkívül nagy terhet jelentenek az önkormányzat számára. Ha a vagyon használója az önkormányzat intézménye, a döntés előkészítésébe az intézmény vezetőjét is be kell vonni. (3) Az önkormányzat vagyonának kezelője a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat intézményei. (4) Az intézmények az alapító okiratukba foglalt vagyontárgyak használati jogát gyakorolják az alapító okiratban meghatározott módon. (5) A tulajdonosi jogok közül a kezelők jogosultak a vagyontárgyak birtoklására, hasznainak szedésére, birtokvédelemre. (6) A bérbeadás útján történő hasznosítás az intézmény alapfeladatainak ellátását nem korlátozhatja, az csakis a feladatellátás színvonalának megtartása vagy javítása mellett történhet. A bérbeadás szándékát és feltételeit az intézmények kötelesek előzetesen legalább 15 nappal előbb írásban bejelenteni. (7) Az intézmények által megszerzett vagyontárgyak az önkormányzat tulajdonába kerülnek és a megszerző intézmény használatában maradnak. 10. (1) Az önkormányzati ingatlanvagyon tulajdonjog-változással nem járó, egyéb módon történő, egy évet meghaladó hasznosításáról a képviselő-testület, ennél rövidebb időtartam esetén a polgármester rendelkezik. (2) Az intézmények alapfeladat-ellátási körébe nem tartozó önkormányzati ingó vagyontárgyak tulajdonjog-változással nem járó, egyéb módon történő hasznosításáról a polgármester dönt. Az üzleti vagyon hasznosítása 11. (1) A képviselő-testület rendelkezik a nem törzsvagyon körébe tartozó ingatlan vagyonról, valamint a bruttó Ft-ot elérő vagy azt meghaladó egyedi forgalmi értékű önkormányzati ingó vagyon szerzéséről, elidegenítéséről, megterheléséről, bérbeadásáról, használatba adásáról és gazdasági társaságba történő beviteléről, illetve bármilyen más tulajdonjog-változásról. A döntés előkészítése és arra javaslattétel a Pénzügyi Bizottság feladata. (2) A polgármester rendelkezik a nem törzsvagyon körébe tartozó forgalomképes, bruttó Ft egyedi forgalmi értékhatár alatti önkormányzati ingó vagyon szerzéséről, megterheléséről, bérbeadásáról, használatba adásáról, melyről az azt követő első képviselőtestületi ülésen be kell számolnia.

14 (3) Az önkormányzat tulajdonában lévő bérlakások és helyiségek bérbeadása és elidegenítése a vonatkozó helyi önkormányzati rendeletekben meghatározottak szerint történik. 12. (1) Az önkormányzat pénz- és értékpapírvagyonával költségvetése és szervezeti és működési szabályzatában meghatározottak szerint gazdálkodik. (2) Az önkormányzat a képviselő-testület döntése alapján vállalkozhat. Az új Ötv (1) bekezdésében foglaltak az önkormányzat saját bevételét képezik. Vagyonkezelésre vonatkozó szabályok 13. Az önkormányzati vagyonkezelésre a vonatkozó jogszabályokon túli sajátos előírásokat a Polgármesteri Hivatali - számlarend, - pénzkezelési szabályzat, - bizonylati szabályzat és - gépjármű használati szabályzat tartalmazza. 14. Az érték nélküli nyilvántartott tárgyi eszközök, és a Ft egyedi érték feletti feleslegessé vált vagyontárgyak hasznosítására, selejtezésére e rendelet előírásai szerint kerülhet sor. 15. (1)Felesleges a vagyontárgy, ha a./a költségvetési szerv zavartalan működéséhez szükséges mennyiséget meghaladja, b./korszerű eszközökkel való ellátás folytán nélkülözhetővé vált, c./ rongálás, természetes elhasználódás miatt használhatatlanná vált, d./ feladat megszűnése miatt további használata szükségtelen. (2) Feleslegessé vált vagyontárgyakat a polgármesteri hivatalnak be kell jelenteni. Ezzel egyidejűleg a feleslegessé vált vagyontárgyakat el kell különíteni. (3) A feleslegessé vált vagyontárgyak hasznosítására a (1) bekezdés a., b., d. pontjaiban és a magasabb szintű jogszabályokban foglalt esetekben bérbeadás, vagy értékesítés a (1) bekezdés c. pontjában foglalt esetekben a megsemmisítés. (4)A feleslegessé vált vagyontárgyak hasznosítását a (1) bekezdés a c pontjaiban foglalt esetekben a polgármesteri hivatal, a (1) d. pontjában foglalt esetekben a költségvetési intézmény végzi. (5)Az önkormányzati vagyontárgyak bontása során kikerülő feleslegessé vált anyagok hasznosítására a 16. szabályai az irányadók. (6)A felesleges vagyontárgyak Ft egyedi forgalmi értékhatár felett a képviselőtestület, Ft egyedi nyilvántartási értékhatárig a polgármester engedélyével idegeníthetők el.

15 A vagyontárgyak minősítése 16. (1) Az új Ötv. és a Nvtv. előírásai alapján a képviselő-testület dönt: a) vagyontárgy törzsvagyonná nyilvánításáról b) vagyontárgyak forgalomképtelenné, korlátozottan forgalomképessé; vagy forgalomképessé nyilvánításáról c) törzsvagyoni körbe tartozó (forgalomképtelen vagy korlátozottan forgalomképes) vagyontárgy üzleti vagyoni körbe átsorolásáról, ha a vagyontárgy minősítése az önkormányzat érdekei szempontjából már nem szükséges és azt sem az új Ötv., sem a Nvtv. nem sorolja a törzsvagyoni körbe. (2) Ha az önkormányzat tulajdonába olyan vagyontárgy kerül, amely egyértelműen be nem sorolható valamelyik kategóriába, a képviselő-testület a tulajdonba-vétellel egyidejűleg dönt a minősítéséről és e rendelet mellékleteinek módosításáról. (3) Törzsvagyonnak az az önkormányzati tulajdon nyilvánítható, amely az önkormányzati feladatok és célok ellátását szolgálják. Záró és értelmező rendelkezések 17. (1) E rendelet alkalmazásában a vagyontárgy hasznosítása: tulajdonjog átruházása, vállalkozásba való bevitele, bérbeadás és a használatba adás. (2) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. (3) E rendelet hatályba lépésével hatályát veszti Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 18/2012.(XI.28.) önkormányzati rendelete. Jogharmonizációs záradék: A rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. Sárrétudvari, március 26. Kiss Tibor sk., polgármester Gyengéné Dr. Lévai Adrienn sk., jegyző A rendelet kihirdetve: március 27. Gyengéné dr. Lévai Adrienn s.k. jegyző

16 Makra Gergő pénzügyi csoportvezető elhagyta az üléstermet. Boruzsné Orbán Edit igazgatási csoportvezető megérkezett az ülésterembe. 7./ A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló rendelet módosítása. Ezzel a rendelettel még ebben az évben biztosan lesz tennivalónk, hiszen a házszámok, helyrajzi számok rendezése szükséges. Gyengéné dr. Lévai Adrienn jegyző A rendeletben a Sárrétudvari Közös Önkormányzati Hivatal átalakulása miatt szükséges volt átvezetni a névváltozást A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivataltól érkezett egy megkeresés, melyben felhívták a figyelmünket, hogy a Mötv. 14. (1) bekezdésének január 1. napjától hatályos rendelkezése szerint a közterületek, illetve az önkormányzatok tulajdonában álló közintézmény nem viselheti olyan személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett, vagy olyan kifejezést vagy olyan szervezet nevét, amely a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerre közvetlenül utal. A tavaly szeptemberben elfogadott rendeletünk már nem tartalmaz ilyet. Jogszabályváltozás miatt minden belterületi és olyan külterületi közterületet el kell nevezni, amely olyan ingatlanhoz vezet, melyen az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerint épület található. A központi címrendszerben mindent át kell vezetni, a körzetesítés, házszámok rendezése ebben az évben meg fog történni. Ez a rendelet-tervezet ennek az alapja. A preambulumot a magasabb szintű jogszabályhoz igazítottuk. Az 1. (4) bekezdés új elemként került be a rendeletbe. A 2. c.) pontjában a közterületnév elnevezés került pontosításra. A 7. -ban a közterület elnevezés eljárási szabályait rögzítettük, hogy ki az, aki elnevezést kezdeményezhet. A 3 tagú munkacsoport tagjaira javaslatot várunk. Boruzsné Orbán Edit Erzsébet igazgatási csoportvezető A Központi Címregiszter aktualizálása során össze kell egyeztetni a postai- az ingatlan és a központi nyilvántartás címadatait. Külterületi részeken lesz a testületnek dolga, mert néhány tanya el van nevezve, de van még több olyan telep, tanya, út aminek nincs neve. A nyilvántartásba vétel előtt képviselő-testületi döntés kell. Vass Erzsébet képviselő Javaslom a bizottságba Némethné Nyíri Irmát a bizottság tagjai közé. Az én javaslatom Kiss Kálmán Költő Nagy Imre utcai lakos. Kiss László képviselő Javaslom Madar János Rákóczi utcai lakost, korábbi képviselőnket. Boruzsné Orbán Edit Erzsébet igazgatási csoportvezető Ők fogják véleményezni a lakosok és a képviselő-testület javaslatát, velük nézzük át, hogy a jogszabálynak megfelel-e. Úgy gondolom nagy munka lesz a házszámok rendezése, a lakosok lakcím adatait, és a vállalkozások adatait is módosítani kell.

17 A testületi ülés előtt a napirendet az Ügyrendi és Szavazatszámláló Bizottság tárgyalta, megkérem Faragó Attila bizottsági elnököt, hogy mondja el a bizottság véleményét a napirenddel kapcsolatban. Faragó Attila Ügyrendi és Szavazatszámláló Bizottság elnöke A bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló rendelet-tervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra javasolta. Köszönöm, amennyiben kérdés, vélemény nincs, kérem a Képviselő-testület tagjait, aki Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló rendelet tervezetét elfogadja, szavazzon. Szavazás. 7 jelenlévő képviselőből 7 fő képviselő vett részt a szavazásban, a testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015.(III. 26.) számú önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 51. (5), 143. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2015.(I. 29.) számú önkormányzati rendeletének 4. sz. mellékletében meghatározott Ügyrendi Bizottság véleményének figyelembe vételével az alábbi rendeletet alkotja: I. fejezet Általános rendelkezések 1. (1) A rendelet célja, hogy a közterület neve Sárrétudvari Nagyközség közterületeit pontosan megjelölje, azonosítsa, és a tájékozódás céljára szolgáljon. Továbbá emléket állítson, hagyományokat ápoljon és a közterületek elnevezésére, azok megváltoztatására vonatkozó szabályokat egységes rendbe foglalja. (2) A rendelet hatálya Sárrétudvari nagyközség közigazgatási területére, minden természetes személyre, székhellyel rendelkező jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságra, az ingatlan- nyilvántartásban külön helyrajzi számon szereplő ingatlanra és a szabályozási terv által kijelölt területre terjed ki. (3) A rendeletet az érintett ingatlan tulajdonosainak kérelme alapján megfelelően alkalmazni kell a közcélra igénybe vett kül- és belterületi magánutak elnevezésére, a magánutakhoz csatlakozó ingatlanok házszámának megállapítására. (4) A rendeletet alkalmazni kell továbbá minden belterületi és olyan külterületi közterületre is, amely olyan ingatlanhoz vezet, amelyen az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerint épület található. 2.

18 E rendelet alkalmazásában: a) Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény pontjában meghatározott terület. b) Közterület elnevezése: a közterület neve és közlekedési vonatkozású megnevezése. c) Közterületnév: a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 307/2007. (XI. 14.) Kormány rendelet 2 (3) bekezdés j) pontjában meghatározott név. d) Házszám: Az ingatlannak az ingatlan-nyilvántartás szerinti és a többlakásos épületben lévő egyes lakásoknak az utca házsorában elfoglalt egyedi számszaki megjelölése, az utcanév nélkül. II. fejezet Közterületek elnevezése 3. (1) Minden közterületet el kell nevezni. (2) Az új közterület nevét a létrejöttét követő 90 napon belül meg kell állapítani. (3) Az elnevezett utca természetes folytatásaként nyíló új útszakasz külön elnevezési eljárás nélkül a már elnevezett utca nevét veszi fel. (4) Törekedni kell arra, hogy az ugyanazon a településrészen található és hasonló beépítettségű közterületek egy adott fogalomkörből származó néven kerüljenek elnevezésre. (5) Az utca, közterület településrendezés, beépítés vagy más módon történő megszűnésével külön hatósági döntés nélkül az utca neve megszűnik. 4. (1) A nagyközség közigazgatási területén több azonos elnevezésű közterület ide nem értve az egymás folytatásában lévő, de különböző helyrajzi számon szereplő utakat, utcákat nem lehet. (2) A közterület elnevezése során törekedni kell arra, hogy az elnevezés rövid és közérthető, a magyar nyelvhelyesség szabályainak megfelelő legyen. (3) Élő személyről közterületet elnevezni nem lehet, erre legkorábban a személy halálát követő 20 év múltán kerülhet sor. Kivételt képez a tanyák elnevezése. (4) A személyről történő elnevezés során törekedni kell arra, hogy az elnevezés olyan személynek állítson emléket: a) akinek közismert tevékenysége a társadalmi haladást, a nemzet szellemi, anyagi gyarapodását szolgálta, és személye közmegbecsülésnek örvend, vagy b) aki a tudomány, művelődés, sport vagy a társadalmi élet egyéb területén kimagaslóan jelentőset tett vagy alkotott, és ezáltal személyének emléke megőrzésre méltó, vagy c) akinek a község életében, történetében kiemelkedő szerepe volt, tevékenységével hozzájárult Sárrétudvari fejlődéséhez. (5) Utcát elnevezni külföldi állampolgárságú személyről is lehet, akinek élete, munkássága az emberiség egyetemes értékeit gyarapította, vagy jelentős szerepet játszott Magyarország vagy Sárrétudvari életében. (6) A személyről történő elnevezés esetén az utcanév előtagjának meg kell egyeznie a személy által használt családi és utónévvel.

19 (7) Kizárólag családi nevet alkalmazni csak akkor szabad, ha a névadó személyiség csak így ismert, illetőleg az elnevezés egy családról történik. (8) Ha a névadó személy foglalkozása, hivatása, vagy egyéb ismertető jegye szorosan kapcsolódik a személynévhez, akkor ez az utcanévben is feltüntethető. 5. A község elnevezett közterületeiről naprakész nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás vezetéséről a jegyző gondoskodik. 6. A településrészek elnevezésére az utca elnevezési szabályokat kell értelemszerűen alkalmazni. III. fejezet Közterület elnevezésének eljárási szabályai 7. (1)A közterületnév megállapítását vagy megváltoztatását kezdeményezheti: a.) polgármester b.) jegyző c.) képviselőtestület bizottsága d.) helyi önkormányzati képviselő e.) Sárrétudvari nagyközség közigazgatási területén bejelentett lakcímmel rendelkező állampolgár. (2) A közterületek elnevezésére vonatkozó javaslatot igényt külön munkacsoport véleményezi, értékeli és terjeszti a Képviselő-testület elé. (3) Az (1) bekezdés szerinti munkacsoport 3 tagból áll. (4) A munkacsoport tagjai e tevékenységük során nem helyettesíthetők, személyesen kötelesek részt venni a munkacsoport munkájában. (5) A munkacsoport az elnök vezetésével saját önálló működési rendet alakít ki. (6) A munkacsoport elsősorban helytörténeti, művelődéstörténeti, névtani és stilisztikai szempontok alapján, a kialakult helyrajzi viszonyokra és a névhasználat gyakorlata során várható körülményekre figyelemmel tesz javaslatot az elnevezésre. 8. (1) A közterület elnevezésével kapcsolatos döntésről értesíteni kell: a) a személyi adat- és lakcím, valamint az ingatlan-nyilvántartó szerveket, b) a közszolgálati szerveket (helyi rendőrkapitányságot, postahivatalt, tűzoltóságot, mentőállomást stb.), c) közüzemi szolgáltatókat, d) cégbíróságot, e) az elnevezés vagy névváltozás kezdeményezőjét. (2) A közterület elnevezésével kapcsolatos döntést a helyben szokásos módon közzé kell tenni. IV. fejezet

20 Utcanév-táblák 9. (1) Az utca nevét a tájékozódást jól segítő utcanév-táblákon kell feltüntetni. Az elhelyezés határidejéről az elnevező szerv határozatban rendelkezik. (2) Az utcanévtábla kihelyezése, karbantartása és pótlása az önkormányzat feladata. (3) Az utcanév-táblát az utcák végein és minden útkereszteződés minden oldalán ki kell helyezni. (4) Az utcanév-táblát a saroktelek kerítésén, ennek hiányában a saroképületen, vagy külön tartószerkezeten kell elhelyezni. (5) Az utcanévtábla kihelyezését az érintett ingatlan tulajdonosa vagy használója tűrni köteles. (6) Az utcanév-táblák kihelyezéséről a közszolgálati szerveket, közüzemeket és a kihelyezéssel érintett ingatlan tulajdonosát, kezelőjét vagy használóját a kihelyezésért felelős szerv köteles értesíteni. (7) A megváltozott utcanevek tábláit a tájékozódás zavartalansága érdekében az elnevezéstől számított egy évig eredeti helyükön kell hagyni, és piros színű, átlós áthúzással kell ellátni. Az új utcanév-táblát az áthúzott régi tábla mellé kell felszerelni. A régi utcanév-táblát egy év múltán az elhelyező szervnek kell eltávolítani. V. fejezet Házszámozás 10. (1) A névvel ellátott közterületeken az ingatlanokat, az épületeket és a beépítetlen telkeket a közterületről jól látható házszámot jelző táblával (a továbbiakban: házszámtábla) kell ellátni. (2) Az utcában több ingatlan azonos számmal nem jelölhető. Ha egy ingatlan több közterülettel is érintkezik, csak egy utcára kell megállapítani a házszámot. (3) A házszámozást a település központtól kivezető utcák esetében a település központtól kezdődően, míg a település központtól távolabb eső utcákban lévő ingatlanok esetében a magasabb rangú utca torkolatától kezdve kell elkezdeni. Az utca bal oldala páros, a jobb oldala páratlan számozást kap. (4) Terek esetén a házszámozás 1-től kezdődően folyamatos, az óramutató járásával megegyező irányú. (5) A csak egyik oldalán beépíthető utcák házszámozása 1-től kezdődően folyamatos. (6) A (3)-(5) bekezdés rendelkezései a rendelet hatálybalépésekor már meglévő közterületek házszámozását nem érintik. (7) Telekmegosztással keletkezett új helyrajzi számú ingatlan házszámát 1, 2, 3, stb. arab szám alátöréssel (pl.: 1/1, 1/2, 1/3) kell megkülönböztetni. (8) A házszámtáblát az ingatlan utcafronti kerítésére, ha az nincs, házfalára kell az ingatlan tulajdonosának elhelyeznie. (9) A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről - új épület esetében a használatbavételi engedély jogerőre emelkedését követő 60 napon belül -, szükség szerinti cseréjéről és pótlásáról az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni. (10) A házszámokat, azok változásait a jegyző hivatalból vagy kérelemre állapítja meg címmegállapítás keretében.

AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYONRÓL ÉS A VAGYONNAL VALÓ GAZDÁLKODÁS EGYES SZABÁLYAIRÓL

AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYONRÓL ÉS A VAGYONNAL VALÓ GAZDÁLKODÁS EGYES SZABÁLYAIRÓL Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 4/2012.(VI.7.) Önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYONRÓL

Részletesebben

Lipót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014.(VIII..) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

Lipót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014.(VIII..) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól Lipót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014.(VIII..) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól Lipót Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Szajol Község Önkormányzata. /2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelet-tervezete

Szajol Község Önkormányzata. /2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelet-tervezete Szajol Község Önkormányzata /2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelet-tervezete a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól 1 Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Nagybajom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13 /2014. (XI.28.) számú rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

Nagybajom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13 /2014. (XI.28.) számú rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól Nagybajom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13 /2014. (XI.28.) számú rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól Nagybajom Város Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat)

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2013. (IX. 6.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (VIII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (VIII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (VIII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Tószeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

Tószeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól 1 Tószeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól Tószeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Hangács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014.(IX.22.) önkormányzati rendelete

Hangács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014.(IX.22.) önkormányzati rendelete Hangács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014.(IX.22.) önkormányzati rendelete A közterületnév megállapításának, valamint a házak számozásának szabályairól Hangács Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IV.23.) önkormányzati rendelet

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IV.23.) önkormányzati rendelet Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IV.23.) önkormányzati rendelet a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól Gelse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól I. fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya, célja

a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól I. fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya, célja 1 Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2014. (VIII.13.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (VI.27. számú önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól Cserkeszőlő Község Önkormányzatának

Részletesebben

12/2014. (IX.10.) önk. A közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól. I.fejezet. Általános rendelkezések

12/2014. (IX.10.) önk. A közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól. I.fejezet. Általános rendelkezések KIVONAT Bükkábrány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 3-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: 12/2014. (IX.10.) önk. r e n d e l e t e A közterületek elnevezéséről és a

Részletesebben

A közterületek elnevezésére vonatkozó szabályok

A közterületek elnevezésére vonatkozó szabályok Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (VIII.29.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól Újrónafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (VIII. 27.) rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (VIII. 27.) rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (VIII. 27.) rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól Karancsalja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (V.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZTERÜLETEK ELNEVEZÉSÉRŐL ÉS A HÁZSZÁMOZÁSRÓL

HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (V.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZTERÜLETEK ELNEVEZÉSÉRŐL ÉS A HÁZSZÁMOZÁSRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (V.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZTERÜLETEK ELNEVEZÉSÉRŐL ÉS A HÁZSZÁMOZÁSRÓL Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (V.29.)

Részletesebben

Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (X.11.) önkormányzati rendelete

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (X.11.) önkormányzati rendelete Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (X.11.) önkormányzati rendelete a közterületnevek elnevezése, valamint a házszám-megállapítás szabályairól Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2013. (XI. 26.) számú önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályiról Jászszentlászló Község Önkormányzatának

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013. (IV.26.) RENDELETE a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013. (IV.26.) RENDELETE a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013. (IV.26.) RENDELETE a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól Bánk Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) Képviselő-testülete

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja, fogalmi meghatározások

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja, fogalmi meghatározások Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 39/2015 (X.30) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszám megállapítás szabályairól Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

Részletesebben

3. (1) A törzsvagyon közvetlenül a kötelező önkormányzati feladatkör ellátását, vagy hatáskör gyakorlását szolgálja.

3. (1) A törzsvagyon közvetlenül a kötelező önkormányzati feladatkör ellátását, vagy hatáskör gyakorlását szolgálja. Önkormányzat képviselő testületének 9/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyon gazdálkodás szabályairól Drávaszabolcs Község Önkormányzatának Képviselő testülete a

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya Erdőtarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről, az elnevezés megváltoztatásáról, azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről

Részletesebben

Nagykáta Város Önkormányzata képviselő-testületének../2014. (VIII ) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

Nagykáta Város Önkormányzata képviselő-testületének../2014. (VIII ) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól Nagykáta Város Önkormányzata képviselő-testületének../2014. (VIII ) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól Nagykáta Város Önkormányzata képviselő-testülete a

Részletesebben

Kazincbarcika Város Önkormányzata 19/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete a közterület elnevezés, átnevezés, és a házszámozás rendjéről

Kazincbarcika Város Önkormányzata 19/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete a közterület elnevezés, átnevezés, és a házszámozás rendjéről Kazincbarcika Város Önkormányzata 19/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete a közterület elnevezés, átnevezés, és a házszámozás rendjéről Kazincbarcika város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 14/2013.(X.30.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a közterületnév és településrész-név megállapításának, valamint

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.. (1)A rendelet hatálya az önkormányzatra, az önkormányzat intézményeire terjed ki. Az önkormányzat vagyona 2..

A rendelet hatálya 1.. (1)A rendelet hatálya az önkormányzatra, az önkormányzat intézményeire terjed ki. Az önkormányzat vagyona 2.. BÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI K É P V I S E L İ T E S T Ü L E T E 4/2012. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. Értelmező rendelkezések

1. A rendelet célja. 2. Értelmező rendelkezések Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (XI.21.) önkormányzati rendelete a közterületnév és településrész-név megállapításának, valamint a házak számozásának, emléktáblák elhelyezésének

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya, célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya, célja Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2011. (X. 27.) önkormányzati rendelete A közterületek elnevezéséről és a házszámozás megállapításáról Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Héhalom Község Polgármesterétől 3041 Héhalom, Petőfi út 1. Telefon: 32/482-045 e-mail: hivatal@hehalom.hu

Héhalom Község Polgármesterétől 3041 Héhalom, Petőfi út 1. Telefon: 32/482-045 e-mail: hivatal@hehalom.hu Héhalom Község Polgármesterétől 3041 Héhalom, Petőfi út 1. Telefon: 32/482-045 e-mail: hivatal@hehalom.hu Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember -i ülésére Napirend: Javaslat

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet hatálya és célja. Értelmező rendelkezések

I. FEJEZET. A rendelet hatálya és célja. Értelmező rendelkezések Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(VIII.22.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezésének, az elnevezések megváltoztatásának és a házszámozás szabályainak megállapításáról

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés munkaterv szerinti ülésre/ nyílt Nagykovácsi, 2012. február 23. Előterjesztő:. Előadó: Pappné Molnár Afrodité pénzügyi előadó. Melléklet:Rendelet tervezet Véleményezi: Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

Taktaszada Község Önkormányzat Képviselő testületének. /2014. ( ) önkormányzati rendelete

Taktaszada Község Önkormányzat Képviselő testületének. /2014. ( ) önkormányzati rendelete Taktaszada Község Önkormányzat Képviselő testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezésének, valamint elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezésének és a házszám megállapításának

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. (1) A rendelet hatálya Nagyszénás nagyközség közigazgatási területére terjed ki.

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. (1) A rendelet hatálya Nagyszénás nagyközség közigazgatási területére terjed ki. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 9/2014. (IX. 10.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezésérıl és a házszámozás szabályairól Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata (továbbiakban:

Részletesebben

NYÍRIBRONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 5/2005(V.29.) R E N D E L E T E vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodásról

NYÍRIBRONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 5/2005(V.29.) R E N D E L E T E vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodásról NYÍRIBRONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 5/2005(V.29.) R E N D E L E T E vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodásról Nyíribrony Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben

Részletesebben

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Tárgy: A közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól rendelet-tervezet Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

IZSÁK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 11/2000. (XII. 20.) kt. számú és a módosításáról szóló 8/2004.(IV.28.) kt. számú és 14/2005. (XI.30.

IZSÁK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 11/2000. (XII. 20.) kt. számú és a módosításáról szóló 8/2004.(IV.28.) kt. számú és 14/2005. (XI.30. IZSÁK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 11/2000. (XII. 20.) kt. számú és a módosításáról szóló 8/2004.(IV.28.) kt. számú és 14/2005. (XI.30.) számú rendelete Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól.

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2014. (VIII.28.) önkormányzati rendelete

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2014. (VIII.28.) önkormányzati rendelete Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2014. (VIII.28.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezése, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület augusztus 9-i ülésére Kétpó Községi Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület augusztus 9-i ülésére Kétpó Községi Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. augusztus 9-i ülésére Kétpó Községi Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. augusztus 9-i ülésére

Részletesebben

Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2013 (IV.19) rendelet módosítására

Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2013 (IV.19) rendelet módosítására 1 Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette:Dr. Battyányi Anita jogi szakreferens, mb. osztályvezető JAVASLAT Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Javaslat az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014. (XI. 10.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014. (XI. 10.) önkormányzati rendelet módosítására Javaslat az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014. (XI. 10.) önkormányzati rendelet módosítására Bánhorváti, 2016. január 13. Előterjesztő: Földvári István polgármester Tisztelt

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (V.29.) Önkormányzati RENDELETE. az Önkormányzat vagyonáról

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (V.29.) Önkormányzati RENDELETE. az Önkormányzat vagyonáról Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (V.29.) Önkormányzati RENDELETE az Önkormányzat vagyonáról Tolmács Község Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete a nemzeti

Részletesebben

JAVASLAT. Előterjesztő: Szitka Péter polgármester. Készítette: Dr. Battyányi Anita jogi szakreferens, mb. osztályvezető

JAVASLAT. Előterjesztő: Szitka Péter polgármester. Készítette: Dr. Battyányi Anita jogi szakreferens, mb. osztályvezető Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Dr. Battyányi Anita jogi szakreferens, mb. osztályvezető JAVASLAT Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2007. (IV. 19.) önkormányzati rendelete

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2007. (IV. 19.) önkormányzati rendelete Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2007. (IV. 19.) önkormányzati rendelete az ingatlanok házszámozásáról és a közterületek elnevezéséről Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

../2016. (...) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

../2016. (...) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 6. sz. előterjesztés MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2016. (...) ö n k o r m á n y z

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. alapító okiratok kiegészítésére. (2014. február 27.)

E L Ő T E R J E S Z T É S. alapító okiratok kiegészítésére. (2014. február 27.) Nyírábrány Nagyközség Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S alapító okiratok kiegészítésére (2014. február 27.) A Képviselőtestület 2014. február 5-ei ülésén az Államháztartásról szóló törvény és

Részletesebben

1. Az utcanév. (3) Az utcanévi utótagok lehetnek: kert, köz, park, sétány, sor, tér, út, utca és tanya. 2. Az utcaelnevezés szabályai

1. Az utcanév. (3) Az utcanévi utótagok lehetnek: kert, köz, park, sétány, sor, tér, út, utca és tanya. 2. Az utcaelnevezés szabályai Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a közterület név- és házszámozás megjelölésének szabályairól Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012. (IV.26.) számú önkormányzati rendelete

Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012. (IV.26.) számú önkormányzati rendelete Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012. (IV.26.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Telekgerendás Község Önkormányzat

Részletesebben

Boconád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (I. 28) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás rendjéről

Boconád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (I. 28) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás rendjéről Boconád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (I. 28) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás rendjéről Boconád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V és Szavazatszámláló Bizottságának 2015. február 24-én megtartott nyilvános üléséről. Tartalmazza: 7/2015./II.24./ 8/2015./II.24./ 9/2015./II.24./ 10/2015./II.24./ 11/2015./II.24./

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 26. -i ülésére 6. napirend: Közterület elnevezés és helyi közúttá nyilvánítás

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 26. -i ülésére 6. napirend: Közterület elnevezés és helyi közúttá nyilvánítás 1 E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. szeptember 26. -i ülésére 6. napirend: Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: Közterület elnevezés és helyi

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 2. A közterületek elnevezésére, megváltoztatására vonatkozó szabályok

1. Általános rendelkezések. 2. A közterületek elnevezésére, megváltoztatására vonatkozó szabályok Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33.

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33. Okirat száma: A 39/2015.(III.19.) határozat 1. melléklete Módosító okirat A Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Sajószentpéter Városi Önkormányzat képviselő-testülete által 2014. február 27. napján kiadott,

Részletesebben

9/ /2014.(IX.11.) HATÁROZATA: Jászszentandrás község víziközműveinek gördülő fejlesztési tervéről.

9/ /2014.(IX.11.) HATÁROZATA: Jászszentandrás község víziközműveinek gördülő fejlesztési tervéről. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZSZENTANDRÁS 9/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. szeptember 11-én megtartott soronkívüli ülésének jegyzőkönyve, rendelete, határozata mutatója.

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 15/2003. (IV.07.) számú rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 15/2003. (IV.07.) számú rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/2003. (IV.07.) számú rendelete a közterületek elnevezéséről és a művészeti alkotások közterületen történő elhelyezésének szabályairól (Egységes szerkezetben a

Részletesebben

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (II. 10.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól /Egységes szerkezetben a 22/2012. (IX.13.), a 23/2012.(XI. 23.),

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22/2016. Tárgy: Az önkormányzat SzMSz-ének módosítása Mell.:1 pld. rendelet-tervezet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2012. (V.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya

I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya Kisköre Város Önkormányzat képviselő-testületének 13/2007.(XI. 29.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól. (módosításokkal egységes szerkezetben) 2.) Kisköre Város Önkormányzatának

Részletesebben

Előterjesztés a augusztus 28-án tartandó testületi ülésre

Előterjesztés a augusztus 28-án tartandó testületi ülésre A R N Ó T KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 3713. Arnót, Petőfi u. 120. Tel: + 36 46/ 500-740 fax: + 36 46/500-749 e-mail: arnot@arnot.hu Ikt. Szám: 2275/3 /2014 Előterjesztés a 2014. augusztus 28-án tartandó

Részletesebben

Milota község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.augusztus 13-án tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Milota község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.augusztus 13-án tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Milota község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.augusztus 13-án tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) rendelete: 6/2014., c.) határozatai: 34-35., d.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Rendeletalkotás

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, fogalmi meghatározások

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, fogalmi meghatározások PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezésének, az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés, valamint a házszám-megállapítás

Részletesebben

Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/1994. (X. 20.) Ör. számú R E N D E L E T E

Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/1994. (X. 20.) Ör. számú R E N D E L E T E Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/1994. (X. 20.) Ör. számú R E N D E L E T E az önkormányzat tulajdonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület az 1990.évi

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Városgondnokság alapító okiratának módosítására Előterjesztő: Tóth József polgármester Előkészítő: dr. Váliné Antal

Részletesebben

1.* 4) Önálló épület: az utcai számozás szerint főépületnek minősülő lakó, üdülő, gazdasági vagy egyéb rendeltetésű épület.

1.* 4) Önálló épület: az utcai számozás szerint főépületnek minősülő lakó, üdülő, gazdasági vagy egyéb rendeltetésű épület. Kisköre Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (IX. 29.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezésének, az elnevezések megváltoztatásának és a házszámozás szabályainak megállapításáról

Részletesebben

Előterjesztés. Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. február 13. napján tartandó ülésére. 13. számú napirendi pont

Előterjesztés. Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. február 13. napján tartandó ülésére. 13. számú napirendi pont Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13. napján tartandó ülésére 13. számú napirendi pont Tárgy: Közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási terv Előterjesztő és

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-4/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 26-i ülésére Tárgy: Eplény község közép- és hosszú

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány közterület és házszámozás rendjéről szóló önkormányzati rendelet

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány közterület és házszámozás rendjéről szóló önkormányzati rendelet 3. Napirend közterület elnevezés és házszámozás rendje önkormányzati rendelet 3. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány közterület és házszámozás rendjéről szóló önkormányzati rendelet Tisztelt

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 6/2015.(III.27.) Rendelet típusa: módosító Rendelet címe: A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET: Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2004.(VIII.30.) rendelete a házszámozás rendjéről

EGYSÉGES SZERKEZET: Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2004.(VIII.30.) rendelete a házszámozás rendjéről EGYSÉGES SZERKEZET: 2012.06.01. Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2004.(VIII.30.) rendelete a házszámozás rendjéről Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi

Részletesebben

. NAPIREND Ügyiratszám: /2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület február 28-i nyilvános ülésére

. NAPIREND Ügyiratszám: /2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület február 28-i nyilvános ülésére . NAPIREND Ügyiratszám: /2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. február 28-i nyilvános ülésére Tárgy:Az önkormányzat vagyonáról szóló 5/2003. (IV. 15.) önkormányzati rendelet módosítása Előterjesztő:

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 25/2013.(XII.02.) számú önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 25/2013.(XII.02.) számú önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2013.(XII.02.) számú önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól A rendelet 2013. december 02-án kihirdetésre

Részletesebben

Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(III.26.) számú rendelete a helyi környezet és a természet védelméről I.

Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(III.26.) számú rendelete a helyi környezet és a természet védelméről I. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(III.26.) számú rendelete a helyi környezet és a természet védelméről Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon 2.

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon 2. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete Nádudvar Város Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Nádudvar Város Önkormányzatának

Részletesebben

(2) A korlátozottan forgalomképes törzsvagyon részeit képező ingatlanok felsorolását jelen rendelet 2. melléklete. tartalmazza.

(2) A korlátozottan forgalomképes törzsvagyon részeit képező ingatlanok felsorolását jelen rendelet 2. melléklete. tartalmazza. Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2012.(XI.9.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás egyes szabályairól szóló 37/2010.(X.21.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális Bizottságának 2015. június 25-én tartott nyilvános üléséről. Tartalmazza a 34/2015.(VI.25.) 35/2015.(VI.25.) 36/2015.(VI.25.)

Részletesebben

A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és szerveire, intézményeire.

A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és szerveire, intézményeire. Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete Jánossomorja Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyonnal történő gazdálkodás szabályairól Jánossomorja

Részletesebben

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. SZEPTEMBER 10.-ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. SZEPTEMBER 10.-ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. SZEPTEMBER 10.-ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK a./ b./ c./ d./ JEGYZŐKÖNYV, TÁRGYSOROZATA HATÁROZATAI 73-79./2014/ IX.10./ RENDELETEI 10-12./2014/ IX.17./

Részletesebben

Előterjesztés Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 20 -i ülésére

Előterjesztés Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 20 -i ülésére Sárbogárd Város Polgármestere 7000 Sárbogárd Hősök tere 2. Előterjesztés Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 20 -i ülésére Tárgy: a Sárbogárd Város Önkormányzat vagyonpolitikai

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. 1. A rendelet hatálya

EGYSÉGES SZERKEZET. 1. A rendelet hatálya EGYSÉGES SZERKEZET Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III.1.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Cserszegtomaj Község

Részletesebben

27/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről, azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről

27/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről, azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről, azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Lovászpatona Község Önkormányzat Polgármestere 8553 Lovászpatona, Kossuth tér 2. Tel.: ; fax:

Lovászpatona Község Önkormányzat Polgármestere 8553 Lovászpatona, Kossuth tér 2. Tel.: ; fax: Lovászpatona Község Önkormányzat Polgármestere 8553 Lovászpatona, Kossuth tér 2. Tel.: 06-89-345-107; fax: 06-89-345-109 NYÍLT ülésen tárgyalandó! A határozati javaslat elfogadásához minősített többség

Részletesebben

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (II.21.) önkormányzati rendelete

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (II.21.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (II.21.) önkormányzati rendelete A közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezésről és házszám-megállapítás

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Az önkormányzati vagyon. 3. Vagyonnyilvántartás

1. A rendelet hatálya. 2. Az önkormányzati vagyon. 3. Vagyonnyilvántartás Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (IV.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselo-testülete 68/2004. (XII.01.) rendelete A közterületek elnevezésérol valamint azok jelölésérol

Budaörs Város Önkormányzat Képviselo-testülete 68/2004. (XII.01.) rendelete A közterületek elnevezésérol valamint azok jelölésérol Budaörs Város Önkormányzat Képviselo-testülete 68/2004. (XII.01.) rendelete A közterületek elnevezésérol valamint azok jelölésérol Budaörs Város Képviselo-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Nagybajom Város Polgármesterétől

Nagybajom Város Polgármesterétől Nagybajom Város Polgármesterétől 7561 Nagybajom., Fő utca 40. 7561 Nagybajom, Pf. 1. 82/ 556-951 Fax : 82/ 556-959 ELŐTERJESZTÉS és előzetes hatástanulmány közterület és házszámozás rendjéről szóló önkormányzati

Részletesebben

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének február 24-én (szerda) órai kezdettel megtartott testületi üléséről.

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének február 24-én (szerda) órai kezdettel megtartott testületi üléséről. Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 3/2016. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének 2016. február 24-én (szerda) 17 30 órai kezdettel

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015 (XI.18.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről, azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 1/2013. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. január 30-án 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 5/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 5/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete 1. sz. melléklet Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 5/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzati vagyonról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól Hangony Község

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 13/2012.(X.12.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás

Részletesebben

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/50-2/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület február 14-i nyilvános ülésére

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/50-2/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület február 14-i nyilvános ülésére 4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/50-2/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. február 14-i nyilvános ülésére Tárgy: Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 2. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 29-irendkívüli ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének február 15. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének február 15. napján tartandó ülésére Szám: 105-47/2016. ELŐTERJESZTÉS Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének 2016. február 15. napján tartandó ülésére Előterjesztés tárgya: Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

2. A Rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép. 3. Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

2. A Rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép. 3. Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Arnót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 6/2016(III.09) önkormányzati Rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2013.(VII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE

FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE Felsőtárkány, 2013. március 27. I. TÁRSADALMI KÖRNYEZET: A közszférában is jelentkező folyamatos változások többek között

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. március 26-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. március 26-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. március 26-án tartandó ülésére Javaslat a közterületek elnevezéséről, azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről szóló 19/2008. (X. 31.) önkormányzati rendelet

Részletesebben