Ministry of the Interior 4 Belügyminisztérium Address: 1051 Budapest, József A. u. 2/4. Phone: (+36 1) Internet:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ministry of the Interior 4 Belügyminisztérium Address: 1051 Budapest, József A. u. 2/4. Phone: (+36 1) 441-1000 Internet: www.b-m."

Átírás

1 Ministry of the Interior 4 Belügyminisztérium Address: 1051 Budapest, József A. u. 2/4. Phone: (+36 1) Internet: Ministry of Health, Social and Family Affairs 6 Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium Address: 1055 Budapest, Arany János u Phone: (+36 1) Fax: (+36 1) Internet: Ministry of Employment and Labour 8 Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Address: 1054 Budapest, Alkotmány u. 3. Postal address: 1245 Budapest, Pf. 580 Phone: (+36 1) Internet: Ministry of Agriculture and Rural Development 9 Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Address: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér. 11. Phone: (+36 1) Fax: (+36 1) Internet: Ministry of Economy and Transport 12 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Address: 1055 Budapest, Honvéd u Postal address: 1880 Budapest, Pf. 111 Phone: (+36 1) , (+36 1) Fax: (+36 1) Internet: Ministry of Children, Youth and Sports 35 Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium Address: 1054 Budapest, Hold u. 1. Phone: (+36 1) Fax: (+36 1) Internet: Ministry of Defence 36 Honvédelmi Minisztérium Address: 1055 Budapest, Balaton u. 7/11. Phone: (+36 1) Fax: (+36 1) Internet:

2 2 Ministry of Justice 37 Igazságügyi Minisztérium Address: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 4. Postal address: 1363 Budapest, Pf. 54. Phone: (+36 1) Internet: Ministry of Informatics and Communications 38 Informatikai és Hírközlési Minisztérium Address: 1077 Budapest, Dob u Phone: (+36 1) Fax: (+36 1) Internet: Ministry of Environment and Water 39 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Address: 1011 Budapest, Fő u Phone: (+36 1) Internet: Ministry of National Cultural Heritage 40 Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Address: 1077 Budapest, Wesselényi u Postal address: 1410 Budapest, Pf. 219 Phone: (+36 1) Internet: Ministry of Education 45 Oktatási Minisztérium Address: 1055 Budapest, Szalay u Phone: (+36 1) Internet: Ministry of Finance 46 Pénzügyminisztérium Address: 1051 Budapest, József nádor tér 2/4. Phone: (+36 1) , (+36 1) Fax: (+36 1) Internet: Hungarian Spatial and Regional Development Agency 48 Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Address: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 4. Phone: (+36 1) Internet:

3 3 Annex 1 List of professions regulated under laws prepared by the Ministry of the Interior / A Belügyminisztérium által előkészített jogszabályok alapján szabályozott szakmák felsorolása Description of regulated profession or regulated professional activity Szabályozott szakma, illetve szabályozott szakmai tevékenység megnevezése Jobs of professional staff of the armed forces controlled by the Ministry of the Interior a belügyminiszter irányítása alá tartozó fegyveres szerveknél rendszeresített hivatásos státusok munkakörei Jobs of professional staff of the Ministry of the Interior and bodies (other bodies) controlled by the Ministry of the Interior a Belügyminisztériumnál és a BM irányítása alá tartozó szerveknél (egyéb szerveknél) rendszeresített hivatásos státusok munkakörei Professional staff of disaster mitigation organisations, fire services and employers working in similar fields a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, a tűzoltóságoknál, valamint az ez irányú szakágazatban foglalkoztatottak Technical inspector in construction industry építési műszaki ellenőri tevékenység Armed security guard fegyveres biztonsági őr Lift and escalator inspector s activity felvonó- és mozgólépcső ellenőri tevékenység Lift and escalator repair and maintenance felvonó és mozgólépcső szerelése, karbantartása Technical expert for construction építésügyi műszaki szakértő Estate agent s activities ingatlanközvetítői tevékenység Chimney sweeping public service kéményseprő-ipari közszolgáltatás Responsible technical supervisor felelős műszaki vezető Public servant s duties köztisztviselői feladatkörök Private detective s activity magánnyomozói tevékenység Security and body guard s activity személy- és vagyonvédelmi tevékenység Funeral service provider temetkezési szolgáltató Security technology design and installation vagyonvédelmi biztonságtechnikai tervezői, szerelői tevékenység Technical design for construction építészeti műszaki tervező Owner-occupied block / property management társasházkezelői, ingatlankezelői tevékenység Qualification under Part Three of the Recognition Act, diplom 92/51 or, diplom 92/51 or, diplom 92/51, or attestation of competence, diplom 92/51 or attestation of competence, or attestation of competence, or, diplom 92/51 or, diplom 92/51 or, diplom 92/51 or, diplom 92/51 or

4 4 Examination of vehicle origin gépjármű eredetiségvizsgáló tevékenység diplom 92/51

5 5 Annex 2 List of professions regulated under laws prepared by the Ministry of Health, Social and Family Affairs / Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium által előkészített jogszabályok alapján szabályozott szakmák felsorolása Description of regulated profession or regulated professional activity Szabályozott szakma, illetve szabályozott szakmai tevékenység megnevezése Jobs of the staff of child welfare and child protection institutions providing personal care a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményekben foglalkoztatottak munkakörei Health care activities and services egészségügyi tevékenységek, szolgáltatások Occupational health care services foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás Dental assistant s activity fogorvosi tevékenységhez kapcsolódó asszisztensi tevékenység Issuing pharmaceuticals gyógyszer kiszolgáltatása Nursing related to general practitioner s activities háziorvos feladatköréhez kapcsolódó ápolási tevékenység Catering manager in public catering közétkeztetést irányító élelmezésvezetői tevékenység Masseur s duties and activities in public baths közfürdőkben végzett masszőr feladat, tevékenység ellátása Rescue activities mentési tevékenység Health spa services as part of medical rehabilitation orvosi rehabilitációs ellátás keretében történő gyógyfürdőellátás tevékenységei Professional home care and nursing otthoni szakápolási tevékenység Jobs of staff of social welfare institutions providing personal care személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményekben foglalkoztatottak munkakörei Therapeutic equipment distributor s duties and activities gyógyászati segédeszköz-forgalmazó feladat, tevékenység ellátása Pharmacy assistant s activity gyógyszertári asszisztensi tevékenység Presentation of pharmaceutical products gyógyszerismertetés Distribution of therapeutic equipment gyógyászati segédeszköz-forgalmazás Jobs in community homes for juvenile offenders javítóintézeti munkakörök Professional caretaker Qualification under Part Three of the Recognition Act, diplom 92/51 or, diplom 92/51 or, diplom 92/51 or diplom 92/51 or or diplom 92/51, diplom 92/51, or attestation of competence, diplom 92/51, or attestation of competence, diplom 92/51 or, diplom 92/51 or, diplom 92/51 or, attestation of competence

6 6 hivatásos gondnok Natural healing and other non-medical practitioner s activities természetgyógyászati, nemkonvencionális tevékenységek, diplom 92/51, or attestation of competence

7 7 Annex 3 List of professions regulated under laws prepared by the Ministry of Employment and Labour / A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium által előkészített jogszabályok alapján szabályozott szakmák felsorolása Description of regulated profession or regulated professional activity Szabályozott szakma, illetve szabályozott szakmai tevékenység megnevezése Work safety specialist activities munkabiztonsági szaktevékenység Labour rental and private employment agent s activities munkaerő-kölcsönzési és magán-munkaközvetítői tevékenység Activities relating to health and safety at work munkavédelmi tevékenység Qualification under Part Three of the Recognition Act, diplom 92/51 or

8 8 Annex 4 List of professions regulated under laws prepared by the Ministry of Agriculture and Rural Development / A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium által előkészített jogszabályok alapján szabályozott szakmák felsorolása Description of regulated profession or regulated professional activity Szabályozott szakma, illetve szabályozott szakmai tevékenység megnevezése Master map, maps for official procedures, quality certification of alternation sketches, managing surveying works leading to master map changes, marking out land portion boundaries, examination and adding a clause to alternation sketches, managing examination upon receipt by the state of master map for national surveying, land surveying inspector s tasks alaptérkép, hatósági eljáráshoz térkép, változási vázrajz minőségének tanúsítása, alaptérkép tartalmában változást eredményező földmérési munka irányítása, földrészlethatár kitűzési munkái, változási vázrajz vizsgálata és záradékolása, állami földmérési alaptérkép állami átvételi vizsgálatának irányítása, földmérési szakfelügyelői feladatok Quality certification of maps revised based on maps containing national core data and maps with identical content állami alapadatokat tartalmazó térképekből átdolgozott vagy azonos tartalmú térképek minőségének tanúsítása Zoo management állatkert vezetése Person responsible for keeping animals in zoological gardens állatkertben az állatok tartásáért felelős személy Zoo attendant állatkerti gondozó Carrying out animal experiments állatkísérlet végzése Leading animal experiments állatkísérlet vezetése Administering anaesthetic / paralysing shots altató-, bénítólövedékes fegyver használata Inspection and control of establishments for poultry meat production baromfihús előállításához működtetett létesítmények felügyelete, ellenőrzése Managing incubation activities at poultry incubation centres baromfikeltető állomáson keltetési tevékenység irányítása Plant protection team leader csoportos növényvédelmi munkavégzésnél munkavezető Fishing with electrical equipment elektromos eszközzel történő halászat Person responsible for the operation of an embryo transplantation station embrióátültető állomás üzemeltetéséért felelős személy Jobs including forest administration and forest authority tasks erdészeti igazgatási és hatósági feladatokat ellátó munkakörök Performing technical forest management duties erdőgazdálkodási szakirányítási feladatok ellátása Qualification under Part Three of the Recognition Act, diplom 92/51 or, attestation of competence or attestation of competence attestation of competence attestation of competence or diplom 92/51, diplom 92/51, or attestation of competence

9 9 Preparing forest management working plans erdőgazdálkodási üzemterv készítése Carrying out detailed habitat analyses for forestation erdőrendezéshez részletes termőhelyvizsgálat végzése Preparing annual game management plans éves vadgazdálkodási terv készítése Land surveying and map making work földmérési és térképészeti munka végzése Laboratory diagnosis of mushroom poisoning gombamérgezés laboratóriumi diagnosztizálása Focused food-hygiene inspection related to mushrooms gombával kapcsolatos élelmezés-egészségügyi célellenőrzés Mushroom checker gombavizsgáló szakellenőr Utilisation of fishing rights on fishing area over 500 hectares halászati jog hasznosítása ötszáz hektár feletti halászati vízterület esetén Laboratory animal keeping and supervision kísérleti állatok gondozása, felügyelete Environmental agent környezetvédelmi megbízott Managing air-borne plant protection légi növényvédelem szakirányítója Manufacturing fire arms, ammunition, gas and alarm guns, air guns, assembly of the parts thereof, direct management, supervision and control of staff, manufacturing, sale or repair of weapons lőfegyver, lőszer, gáz- és riasztófegyver, légfegyver előállítása, alkatrészei összeszerelése, ezen személyek közvetlen irányítása, felügyelete, ellenőrzése, továbbá fegyver gyártása, kereskedelme vagy javítása Leading shooting exercise on shooting range lőtéren lövészet vezetése Artificial insemination and embryo transplantation mesterséges termékenyítés és embrióátültetés végzése Professional staff of artificial insemination stations mesterséges termékenyítő állomás szakszemélyzete Activities requiring qualification, as specified in the Agricultural Safety Regulations Mezőgazdasági Biztonsági Szabályzatban meghatározott, képesítéshez kötött tevékenységek Treatments of farm animals without anaesthetisation mezőgazdasági haszonállatokon érzéstelenítés nélkül végezhető beavatkozások Rural constable mezőőr, hegyőr Selling, buying and using pesticides növényvédő szer forgalmazása, vásárlása és felhasználása Use of pesticides on public areas növényvédő szer közterületre kijuttatása Head of establishments with certification to engage in the checking of dispersing machines permetezőgépek felülvizsgálatára tanúsított állomás vezetője Jobs in animal feed producing establishments takarmány-előállító üzemek munkakörei diplom 92/51 or, diplom 92/51, or attestation of competence attestation of competence attestation of competence attestation of competence, diplom 92/51 or, diplom 92/51, or attestation of competence or attestation of competence or or, diplom 92/51, or attestation of competence, diplom 92/51, or attestation of competence attestation of competence, diplom 92/51, or attestation of competence, diplom 92/51 or, diplom 92/51 or

10 10 Cemetery operation temetőüzemeltetés Performance appraisal of breeding animals tenyészállatok teljesítményvizsgálata Professional hunter hivatásos vadász Preparing game management working plans vadgazdálkodási üzemterv készítése Appraisal of game damages, hunting damages and damages done to game vadkár, vadászati kár, valamint vadban okozott kár megállapítása Rating of slaughter animals after slaughter vágóállatok vágás utáni minősítése Activities relating to slaughter animals vágóállatokkal összefüggő tevékenységek attestation of competence or attestation of competence attestation of competence

11 11 Annex 5 List of professions regulated under laws prepared by the Ministry of Economy and Transport / A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által előkészített jogszabályok alapján szabályozott szakmák felsorolása Description of regulated profession or regulated professional activity Szabályozott szakma, illetve szabályozott szakmai tevékenység megnevezése Autogas refuelling station operator autógáz-töltőállomás kezelője Responsible technical manager and deputy of mining works bányaüzem felelős műszaki vezetője és helyettese Manufacturing of tanks for combustible liquids and melts, on-site technological installation, repair, leakage test, execution, cleaning and periodical check-up of such tanks éghető folyadékok és olvadékok tárolótartályai gyártása, a tartályokhoz kapcsolódó helyszíni technológiai szerelés, javítás, szivárgásvizsgálat, kivitelezés, tisztítás, időszakos vizsgálat Commercial, agent s and commission agent s activities relating to certain products and catalogue store activities including any product egyes termékekkel kereskedelmi, ügynöki és bizományosi tevékenysége, valamint bármely áruval csomagküldő kereskedés Issuing certification for preliminary vehicle operator review előzetes gépjármű-fenntartói vizsgálathoz tanúsítványadó Construction equipment operator építőgép-kezelő munkakör Responsible technical supervisor felelős műszaki vezető Gas fitter gázszerelő Vehicle operator s activities gépjármű-fenntartó tevékenység Navigation safety inspector hajózásbiztonsági ellenőr Examiner for examinations required for navigation awards hajózási képesítés megszerzéséhez szükséges vizsga biztosa Navigation activity hajózási tevékenység Examiner for the technical examination of vehicles by the authority hatósági jármű-műszaki vizsgabiztos Certified mine surveyor hites bányamérő Tour guide idegenvezető Qualification under Part Three of the Recognition Act attestation of competence or attestation of competence, or,, attestation of competence or, diplom 92/51, or attestation of competence or,, attestation of competence, or attestation of competence, attestation of competence attestation of competence

12 12 Independent expert activities within the fields of industry and concerning structures other than those classified as buildings ipari szakterületek körébe tartozó, továbbá épületnek nem minősülő építményekre vonatkozó önálló műszaki szakértői tevékenység Qualification of welders hegesztők minősítéséről Welding boilers and other pressure equipment kazánok és egyéb nyomástartó berendezések hegesztése Operating boilers and other pressure equipment kazánok és egyéb nyomástartó berendezések kezelése Ground services at commercial airports kereskedelmi repülőtereken végzett földi kiszolgálási tevékenység Training of road vehicle driving instructors, examiners and driving school heads közúti járművezetői szakoktatók, vizsgabiztosok és iskolavezetők képzése Follow-up training of road vehicle drivers közúti járművezetők utánképzése Road traffic services közúti közlekedési szolgáltatás Transport activities using aircraft for economic purposes légi járművel végzett gazdasági célú légi közlekedési tevékenység Specialist staff in aviation légi közlekedési szakszemélyzet Periodical inspection of pressure vessels, acetylene generating appliances and gas cylinders nyomástartó edények, acetiléngáz-fejlesztő készülékek, gázpalackok időszakos vizsgálata Patent agent szabadalmi ügyvivő Managing floating facilities and performing tasks relating to onboard/machine operating service or auxiliary service úszólétesítmény vezetése, valamint azon fedélzeti, gépüzemi szolgálati vagy segédszolgálati feladat ellátása Travel organiser s and travel agent s activity utazásszervező és -közvetítő tevékenység Railway train driver vasúti járművezető Trainer and examiner of railway train drivers vasúti járművezetők oktatója, vizsgabiztosa Railway company staff vasútvállalat személyzete Safety adviser for the transport of hazardous goods veszélyesáru-szállítási biztonsági tanácsadó Activities relating to the international and domestic transport of hazardous goods by road veszélyes áruk nemzetközi és belföldi közúti szállításához kapcsolódó tevékenységek attestation of competence,, diplom 92/51, or attestation of competence attestation of competence, diplom 92/51, or attestation of competence, or attestation of competence attestation of competence or attestation of competence, or attestation of competence, or attestation of competence,, attestation of competence, attestation of competence

13 13 Jobs of technological importance in natural gas supply földgázellátásában műszaki szempontból jelentős munkakörök Managers and operators of electrical and consumer networks villamos és fogyasztói vezetékhálózat irányító és kezelő dolgozói munkakörök Jobs in nuclear facilities nukleáris létesítmény munkakörei,, attestation of competence,, diplom 92/51, or attestation of competence NUCLEAR POWER STATION / ATOMERŐMŰVI Activity Tevékenység Operating primary circuit equipment of nuclear power stations Atomerőmű primerköri berendezéseinek üzemeltetése Operating primary circuit equipment of nuclear power station blocks Atomerőművi blokkok primerköri berendezéseinek üzemeltetése Operating secondary circuit equipment of nuclear power stations Atomerőmű szekunderköri berendezéseinek üzemeltetése Operating secondary circuit equipment of nuclear power station blocks Atomerőművi blokk szekunderköri berendezéseinek üzemeltetése Nuclear power station reactor fuel change Atomerőmű reaktorának üzemanyagcseréje Controlling nuclear power station equipment and systems operated from joint control room Atomerőművi közös vezénylőből üzemelő berendezések és rendszerek irányítása Provision of nuclear power station coolant Atomerőművi hűtővízszükséglet biztosítása Operating diesel generating installations of nuclear power stations Atomerőművi dízelgenerátor gépcsoportok üzemeltetése Operating pressure equipment and systems of nuclear power stations Atomerőművi nyomástartó berendezések és rendszerek üzemeltetése Operating hydrogen works of nuclear power stations Atomerőművi hidrogénmű üzemeltetése Operating high pressure equipment and systems of nuclear power stations Atomerőművi nagynyomású nyomástartó berendezések és rendszerek üzemeltetése Operating nitrogen works of nuclear power stations Atomerőművi nitrogénmű üzemeltetése Operating cooling plants of nuclear power stations Atomerőművi hűtőgépház üzemeltetése Operating external technology Külső technológiai üzemek üzemeltetése Operating equipment for gas production Gázok előállítására szolgáló berendezések üzemeltetése Operating control, measuring and protective equipment of nuclear power station blocks Atomerőművi blokkok szabályozó-mérő-védelmi berendezéseinek üzemeltetése Ensuring radiation protection for nuclear power station employees and the environment Atomerőművi dolgozók és környezet sugárvédelmének biztosítása Qualification Szakképesítés megnevezése Nuclear

14 14 Impact study of chemical interventions needed for the implementation of nuclear power station technology Atomerőművi technológia megvalósításához szükséges vegyészeti beavatkozás hatásainak vizsgálata Reducing the radiation level of nuclear power station systems and equipment Atomerőművi rendszerek és berendezések sugárzási szintjének csökkentése Carrying out reactor maintenance works Reaktor karbantartási munkáinak végzése Carrying out steam turbine maintenance works Gőzturbinák karbantartási munkáinak végzése Carrying out fixture maintenance works Armatúrák karbantartási munkáinak végzése Maintenance of the equipment of nuclear power station technologies Atomerőművi technológiák készülékeinek karbantartása Safety valve maintenance Biztonsági szelepek karbantartása Carrying out the maintenance works of rotating machines Forgógépek karbantartási munkáinak végzése Carrying out the maintenance works of gas supply systems Gázellátó-rendszerek berendezéseinek karbantartási munkái Trouble shooting for systems operating under overpressure in nuclear power station technology Atomerőművi technológiai túlnyomás alatt üzemelő rendszerekben bekövetkező meghibásodások elhárítása MINING / BÁNYÁSZAT Activity Tevékenység Shaft transport machine operation Aknaszállító gépek kezelése Operation of mining equipment subject to capacity and type Teljesítménytől és típustól függő bányászati berendezések kezelése Operation of mining equipment subject to capacity and type Teljesítménytől és típustól függő bányászati berendezések kezelése Installation of mine cables and hoses, preparing joints Bányakábelek, tömlővezetékek szerelése, kötések elkészítése Mine rescue works Bányamentési munkák Repair and maintenance of mine rescue, resuscitating and oxygen supplying rescue equipment Bányamentő, újraélesztő és oxigénes menekülő készülékek javítása, karbantartása Operation and control of dispatcher centres in solid mineral mining works Szilárdásvány-bányászati bányaüzemi diszpécserközpontok kezelése, irányítása Carrying out electrical audits required by the General Mineral Safety Regulations Az Általános Bányászati Biztonsági Szabályzatban előírt villamos felülvizsgálatok végzése Operating the equipment of gas reception and gas transfer station Gázfogadó, gázátadó állomások berendezéseinek kezelése Operating the equipment of opencast mining works and mineral preparation works Külfejtések, ásvány-előkészítő művek berendezéseinek kezelése Qualification Szakképesítés megnevezése

15 15 Operating power machines and transmission units of fluid mining, soil mechanics and prospect hole boring equipment Fluidumbányászati, talajmechanikai és kutatófúró berendezések erőgépeinek és erőátviteli egységeinek kezelése Operating PB decanting and filling equipment, decanting and filling cylinders PB lefejtő és töltőberendezések kezelése, palackok töltése és lefejtése Transport and guarding of explosive cargo Robbantóanyag-szállítmányok szállítása és őrzése Loading and stock handling of explosive cargo Robbanóanyagok szállítási, rakodási, készletezési munkái Planning, execution, management and control of industrial explosion activities Ipari robbantási tevékenység tervezése, kivitelezése, irányítása, ellenőrzése Execution of industrial explosion activities Ipari robbantási tevékenység kivitelezése Installation, operation, inspection, maintenance and repair of anti-fire-damp and explosion proof electrical equipment Sújtólég- és robbanásbiztos villamos berendezések szerelése, üzemeltetése, felülvizsgálata, karbantartása, javítása Operation and inspection of fluid mining wells, well districts, well head fittings, collection and carrier lines Fluidumbányászati kutak, kútkörzetek, kútfejszerelvények, gyűjtő- és szállítóvezetékek üzemeltetése, ellenőrzése Breaking, securing, caving, abandoning and special maintenance works of mining areas Bányatérségek jövesztési, biztosítási, omlasztási, felhagyási, speciális fenntartási munkái Performing deep boring and geophysical technical tasks not requiring a technician s background Technikusi felkészültséget nem igénylő mélyfúrási, geofizikai jellegű műszaki feladatok ellátása Installation, inspection and repair of electrical and mechanical equipment used in the mining sector Bányászatban alkalmazott villamos és gépi berendezések szerelése, ellenőrzése, javítása Independent installation, repair, maintenance and operation of electrical equipment used in deep working mines and opencast mining equipment connected via metal links to in-mine electricity system Mélyművelésű bányászatban alkalmazott villamos berendezések és a bányabeli villamosenergia-hálózattal fémesen összekapcsolt külszíni villamos berendezések önálló szerelése, javítása, karbantartása, üzemeltetése Installation, repair and maintenance of mining power machines and working equipment Bányaipari erő- és munkagépek szerelése, javítása, karbantartása Operation and inspection of high capacity breaking, transport and loading equipment used in opencast mining Külfejtésű bányák nagy teljesítményű jövesztő, szállító rakodó gépeinek üzemeltetése, ellenőrzése DOMESTIC AND FOREIGN TRADE, CATERING, TOURISM / BEL- ÉS KÜLKERESKEDELEM, VENDÉGLÁTÁS, IDEGENFORGALOM Activity Tevékenység Qualification Szakképesítés megnevezése

16 16 Book selling* Könyvértékesítés* Second-hand book selling* Antikvárius tevékenység* Meat cutting, selling meat and meat product* Húsbontás, tőkehús és hentesáru értékesítése* Selling medicinal plants* Gyógynövény értékesítése* Selling foodstuffs* Élelmiszer értékesítése* Selling chemical products* Vegyi áru értékesítése* Selling pesticides* Növényvédő szer értékesítése* Selling photographic and optical products* Fotó- és optikai cikk értékesítése* Selling apparel* Ruházati cikk értékesítése* Selling stationery, sport equipment, toys, non-precious metal watches and jewellery, gifts and home decoration* Papír, írószer, sport- és játékszer, nem nemesfémből készült óra, ékszer, ajándék és lakberendezési cikk értékesítése* Selling vehicles and vehicle parts, glassware, ceramics and plastic products, electronic, telecommunications, iron products and electrical equipment* Jármű és járműalkatrész, üveg-, kerámia és műanyag áru, elektronikai, híradástechnikai, vas- és műszaki cikk értékesítése* Decorating activity, window dressing Dekoratőr tevékenység, kirakatrendezés Waste collection* Hulladékgyűjtés* Buying and selling jewellery and fancy goods made of precious metals* Nemesfém ékszer- és díszműáru felvásárlása, valamint értékesítése* Buying and selling works of art and antiques* Műtárgy és régiség felvásárlása, valamint értékesítése* Selling fuel and building materials* Tüzelő- és építőanyag értékesítése* Trade in second-hand goods, art, craft, and home craft products, tobacco and miscellaneous goods, plants and flowers, pets* Használtcikk-kereskedés, képző- és iparművészeti cikkek, háziipari termékek, dohány- és bazáráru, virágok, díszállatok értékesítése* Selling petroleum products* Kőolajtermékek értékesítése* Selling PB cylinders PB-palack értékesítése Arranging transactions in domestic and foreign trade * Kül- és belkereskedelmi ügyletek bonyolítása* Arranging transactions in foreign trade* Külkereskedelmi üzletkötés* Correspondence in foreign languages for foreign trade purposes* Külkereskedelmi idegen nyelvű levelezés* Customs clearance Vámkezelés Arranging customs formalities Vámügyintézés diplom 92/51 or diplom 92/51 or diplom 92/51 or diplom 92/51 or diplom 92/51 or diplom 92/51 or diplom 92/51 or

17 17 International forwarding Nemzetközi szállítmányozás Making confectionery products Cukrászati termékek készítése Preparing hot and cold food (except making or frying, as appropriate, pancakes, lángos, hamburgers, hot-dogs, hot sandwiches, sausage and steak)* Meleg- és hidegkonyhai ételek készítése (kivétel: palacsinta, lángos, hamburger, hot-dog, melegszendvics, hurka, kolbász, pecsenye sütése, illetve készítése) Catering retail activity* Vendéglátó értékesítő tevékenység* Butchering jobs in kitchens* Konyhamészárosi tevékenység* Reception and room service in hotel business* Szállodai üzemben portai és szobafőnöki tevékenység* Guiding Idegenvezetés Travel organisation and travel agent s activities* Utazásszervezés és -közvetítés* Organisation of events* Rendezvényszervezés* Administrative jobs in travel agencies (currency exchange, selling accommodation, programmes, travel tickets, individual and package tours* Utazási irodai ügyintézés (valutaváltás, szálláshely- és program közvetítés, menetjegyek, valamint egyéni és társasutak értékesítése)* Customer service, information* Ügyfélszolgálat, információ* Organising leisure activities* Szabadidő-szervezés* diplom 92/51 or LEATHER INDUSTRY / BŐRIPAR Activity Tevékenység Tailoring parts of leather products and shoes * Bőr- és cipőipari termékek alkatrészeinek szabása* Sewing leather product and shoe upper parts* Bőrdíszmű és cipőfelsőrész alkatrészek varrása* Making shoe bottom parts with machines* Cipő alsó alkatrészek gépi megmunkálása* Repairing worn shoes* Meghibásodott lábbelik javítása* Making and repairing harness and animal training products* Szíjak, idomító felszerelések készítése, javítása* Harness and saddle product making* Szíjgyártó és nyerges termékek készítése* Finishing and making preserved fur skins Tartósított szőrmés bőrök kikészítése, készítése Making footwear with machine * Lábbelik készítése gépi műveletekkel* Making apparel and accessories from fur skin* Felsőruházat és kiegészítőinek készítése szőrmés bőrből* Qualification Szakképesítés megnevezése

A jogszabályok által képesítési követelményekhez kötött tevékenységek, munkakörök jegyzéke a 2014. március 1 állapot szerint

A jogszabályok által képesítési követelményekhez kötött tevékenységek, munkakörök jegyzéke a 2014. március 1 állapot szerint A jogszabályok által képesítési követelményekhez kötött tevékenységek, munkakörök jegyzéke a 2014. március 1 állapot szerint Szakterület Tevékenység Tevékenység végzését képesítéshez kötő jogszabály Aneszteziológiai

Részletesebben

Citológiai szakasszisztens. Egészségügyi asszisztens

Citológiai szakasszisztens. Egészségügyi asszisztens Aneszteziológiai szakasszisztens Ápolási asszisztens Ápoló, Az otthoni szakápolási tevékenységről szóló 20/1996. (VII. 26.) NM rendelet, A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló

Részletesebben

21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet. az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről

21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet. az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről 21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet az egyes ipari és kereskedelmi szükséges képesítésekről A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. -a (2) bekezdésének a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján

Részletesebben

TERVEZET. A nemzetgazdasági miniszter. /2015. (.) NGM rendelete

TERVEZET. A nemzetgazdasági miniszter. /2015. (.) NGM rendelete A nemzetgazdasági miniszter /2015. (.) NGM rendelete az egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló 5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet, valamint

Részletesebben

Koordinációs és Szervezési Főosztály. Általános közzétételi lista. II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Koordinációs és Szervezési Főosztály. Általános közzétételi lista. II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok Koordinációs és Szervezési Főosztály Általános közzétételi lista II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 2. Az országos illetékességű szervek, valamint a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási

Részletesebben

OKM közlemény a szabályozott szakmák jegyzékéről

OKM közlemény a szabályozott szakmák jegyzékéről OKM közlemény a szabályozott szakmák jegyzékéről Az oktatási és kulturális miniszter a külföldi ok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény (a továbbiakban: Etv.) 67. -ának (7) bekezdésében

Részletesebben

Bemutatkozás. HÍRÖS BESZÁLLÍTÓI KLASZTER (HÍRÖS-KULCS Kft.)

Bemutatkozás. HÍRÖS BESZÁLLÍTÓI KLASZTER (HÍRÖS-KULCS Kft.) 2 3 4 Bemutatkozás A HÍRÖS Beszállítói Klaszter 2008-ik évi megalakulásától a tevékenysége a klaszter létrehozásával, a beszállítói adatbázis megvalósításával, honlap fejlesztéssel és az első rendezvények

Részletesebben

Megbízható partner az energetikában

Megbízható partner az energetikában Megbízható partner az energetikában A Reliable Partner in Energetics OVIT ZRt. H-1158 Budapest, Körvasút sor 105. Tel./Phone: (+36-1) 414-3200 Fax: (+36-1) 415-5815 pr@ovit.hu www.ovit.hu Az OVIT ZRt.,

Részletesebben

InnoPortfólió technológiai kulcsszavak - Enterprise Europe Network alapján. Angol-Magyar

InnoPortfólió technológiai kulcsszavak - Enterprise Europe Network alapján. Angol-Magyar TECHNOLOGY KEYWORDS 1. ELECTRONICS, IT AND TELECOMMS TECHNOLÓGIAI KULCSSZAVAK 1. ELEKTRONIKA, INFORMÁCIÓS TECHNOLÓGIA (angol nyelvű rövidítés: IT) ÉS TÁVKÖZLÉS 1.1. Electronics, Microelectronics 1.1. Elektronika,

Részletesebben

Koordinációs és Szervezési Főosztály. Általános közzétételi lista. II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Koordinációs és Szervezési Főosztály. Általános közzétételi lista. II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok Koordinációs és Szervezési Főosztály Általános közzétételi lista II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 2. Az országos illetékességű szervek, valamint a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási

Részletesebben

Megbízható partner az energetikában

Megbízható partner az energetikában Megbízható partner az energetikában A Reliable Partner in Energetics MVM OVIT Zrt. H-1158 Budapest, Körvasút sor 105. Tel./Phone: (+36-1) 414-3200 Fax: (+36-1) 415-5815 kommunikacio@ovit.hu www.ovit.hu

Részletesebben

A tel Csepeli Vállalatcsoport A tel Csepel Business

A tel Csepeli Vállalatcsoport A tel Csepel Business A tel Csepeli Vállalatcsoport A tel Csepel Business Környezetvédelmi jelentés Environmental Report 2007 Az Atel Csepeli Vállalatcsoport teljes jogú tulajdonosa Európa egyik piacvezetõ energiakereskedõ

Részletesebben

Éves jelentés. www.ovit.hu

Éves jelentés. www.ovit.hu www.ovit.hu Felelôs kiadó/responsible for publication Mr. GOPCSA, Péter vezérigazgató/managing Director Felelôs szerkesztô/responsible for editing Mrs. LENGYEL, Enikô kommunikációs osztályvezetô/head of

Részletesebben

Éves jelentés Annual Report. OVIT ZRt. H-1158 Budapest, Körvasút sor 105. Tel./Phone: (+36-1) 414-3200 Fax: (+36-1) 415-5815 pr@ovit.hu www.ovit.

Éves jelentés Annual Report. OVIT ZRt. H-1158 Budapest, Körvasút sor 105. Tel./Phone: (+36-1) 414-3200 Fax: (+36-1) 415-5815 pr@ovit.hu www.ovit. 29 Éves jelentés Annual Report OVIT ZRt. H-1158 Budapest, Körvasút sor 15. Tel./Phone: (+36-1) 414-32 Fax: (+36-1) 415-5815 pr@ovit.hu www.ovit.hu KÖSZÖNTÔ WELCOME Tartalom Contents 2 3 Köszöntô Welcome

Részletesebben

TE GANZ-RÖCK Boiler and Power Equipment Ltd.

TE GANZ-RÖCK Boiler and Power Equipment Ltd. . TE GANZ-RÖCK Boiler and Power Equipment Ltd. SITE, LABOR AND MACHINERY 3 MANU ACTURING AND TESTING EQUIPMENT O SPECIAL IMPORTANCE 4 RANGE O MANU ACTURING- CONTRACTING POSSIBILITIES 6 MANU ACTURE O POWER

Részletesebben

Electrical equipment time norm + in Local language (bilingual form) Elektromos berendezések normaideje

Electrical equipment time norm + in Local language (bilingual form) Elektromos berendezések normaideje MOL, INA, SLOVNAFT, TVK Static equipment time norm + in Local language GUIDELINE Útmutató Electrical equipment time norm + in Local language (bilingual form) Elektromos berendezések normaideje English

Részletesebben

TARTALOM CONTENTS. Standards Journal. 59. évfolyam, 3. szám 2007. március

TARTALOM CONTENTS. Standards Journal. 59. évfolyam, 3. szám 2007. március TARTALOM Standards Journal 59. évfolyam, 3. szám 2007. március Szerkeszt óség: Budapest IX., Üll ói út 25. 1091 Telefon: 456-6806 Telefax: 456-6809; 456-6823 Levélcím: Budapest 9. Pf. 24 1450 MSZT-honlap:

Részletesebben

Éves Jelentés 2007 Annual report 2007

Éves Jelentés 2007 Annual report 2007 Éves Jelentés 2007 Annual report 2007 Tartalomjegyzék table of content 2 Tartalomjegyzék Table of content 4 Köszöntő Greetings 5 Az Igazgatóság tagjai Members of the Board of Directors A Felügyelô Bizottság

Részletesebben

WIL-ZONE Tanácsadó Iroda

WIL-ZONE Tanácsadó Iroda Berényi Vilmos GMP Akadémia Berendezések és rendszerek GMPkvalifikálása vegyész, analitikai kémiai szakmérnök akkreditált min ségügyi rendszermenedzser regisztrált vezet felülvizsgáló E-mail: info@wil-zone.hu

Részletesebben

Szolnok. Városkalauz térképpel Cityguide with map. www.varoskalauz.hu

Szolnok. Városkalauz térképpel Cityguide with map. www.varoskalauz.hu Szolnok Városkalauz térképpel Cityguide with map 2008 www.varoskalauz.hu Szolnok, Szapáry utca 25 29. Telefon: (06-56) 501-000 Kedves Olvasó! Barátsággal köszöntöm Önt Szolnokon, a Tisza fôvárosában. Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

FACTS TOOLS. Construction Product Directive (89/106/EC) Építési Termékek Irányelve - 89/106/EC IGEN NEM

FACTS TOOLS. Construction Product Directive (89/106/EC) Építési Termékek Irányelve - 89/106/EC IGEN NEM Directive 76/464: Discharges into the aquatic environment Kibocsátás a vízi környezetbe irányelv - 76/464 IGEN NEM 1. Does the company do discharges into the waters referred in the Directive? 1. A bocsát

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS ANNUAL REPORT

ÉVES JELENTÉS ANNUAL REPORT H-1158 Budapest, Körvasút sor 15. Tel./Phone: (+36-1) 414-32 Fax: (+36-1) 415-5815 ÉVES JELENTÉS ANNUAL REPORT 28 pr@ovit.hu www.ovit.hu www.ovit.hu Éves jelentés A n n u a l R e p o r t Éves jelentés

Részletesebben

INTELLIGENT ENERGY SOLUTIONS

INTELLIGENT ENERGY SOLUTIONS ENERGETIKAI MEGOLDÁSOK INTELLIGENT ENERGY SOLUTIONS AZ ENER G CÉGCSOPORT A nemzetközi ENER G cégcsoport fenntartható és energiahatékony technológiákat kínál ügyfelei számára világszerte. ENER G megtervez,

Részletesebben

Székesfehérvár. www.varoskalauz-mo.eu

Székesfehérvár. www.varoskalauz-mo.eu Városkalauz térképpel City Guide with Map Székesfehérvár 2014 www.varoskalauz-mo.eu ELŐSZÓ FOREWORD Kedves Olvasó! Egy több mint ezeréves város, Székesfehérvár polgár mestereként köszöntöm Önöket. Évszázadokon

Részletesebben

ANNEX 0.1. ISO certificate, 2012 2015

ANNEX 0.1. ISO certificate, 2012 2015 ANNEXES 99 ANNEX 0.1. ISO certificate, 2012 2015 100 ANNEX 0.2.a. Organisational chart of SZIU MINISTRY OF HUMAN RESOURCES UNIVERSITY SENATE Rector Committees of the Rector Committees of the Senate Dean

Részletesebben

Üzleti Jelentés. Annual Report

Üzleti Jelentés. Annual Report Üzleti Jelentés Annual Report 2009 ÉGÁZ-DÉGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÓ ZRT. ANNUAL REPORT 2009 3 Tartalomjegyzék Table of contents A vezérigazgató előszava Preface by the Chief Executive Officer 4-5 Felsővezetés

Részletesebben

Gyöngyös és környéke. www.varoskalauz-mo.eu

Gyöngyös és környéke. www.varoskalauz-mo.eu Városkalauz térképpel Gyöngyös City Guide with map és környéke 2013 www.varoskalauz-mo.eu EGY BIZTOS JÖVŐ VÍZIÓJA A német SEISSENSCHMIDT AG leányvállalata Fő tevékenysége: járműipari kovácsolt alkatrészek

Részletesebben

2011 ENERGIA. BIZTONSÁG. CSEPEL. Integrált éves és fenntarthatósági jelentés ENERGY. SAFETY. CSEPEL. Integrated annual and sustainability report

2011 ENERGIA. BIZTONSÁG. CSEPEL. Integrált éves és fenntarthatósági jelentés ENERGY. SAFETY. CSEPEL. Integrated annual and sustainability report 2011 ENERGIA. BIZTONSÁG. CSEPEL. Integrált éves és fenntarthatósági jelentés ENERGY. SAFETY. CSEPEL. Integrated annual and sustainability report Jelentéstételi időszak / Reporting period 2011. Legutóbbi

Részletesebben

A MAgyAr Földgázrendszer 2013. évi statisztikai AdAtAi

A MAgyAr Földgázrendszer 2013. évi statisztikai AdAtAi A MAgyAr Földgázrendszer 2013. évi statisztikai AdAtAi STATISTICAL DATA OF THE HUNGARIAN NATURAL GAS SYSTEM 2013 IMPRESSZUM IMPRINT A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER 2013. ÉVI STATISZTIKAI ADATAI STATISTICAL DATA

Részletesebben

ÓBUDAI EGYETEM BÁNKI DONÁT GÉPÉSZ ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKI KAR

ÓBUDAI EGYETEM BÁNKI DONÁT GÉPÉSZ ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKI KAR ÓBUDAI EGYETEM BÁNKI DONÁT GÉPÉSZ ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKI KAR Program 2011. november 15. 10:00 Plenáris ülés / Plenary session Galamb József terem (I. 115.) Elnök: Réger Mihály 13:00-14:00 ebédszünet

Részletesebben