Ministry of the Interior 4 Belügyminisztérium Address: 1051 Budapest, József A. u. 2/4. Phone: (+36 1) Internet:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ministry of the Interior 4 Belügyminisztérium Address: 1051 Budapest, József A. u. 2/4. Phone: (+36 1) 441-1000 Internet: www.b-m."

Átírás

1 Ministry of the Interior 4 Belügyminisztérium Address: 1051 Budapest, József A. u. 2/4. Phone: (+36 1) Internet: Ministry of Health, Social and Family Affairs 6 Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium Address: 1055 Budapest, Arany János u Phone: (+36 1) Fax: (+36 1) Internet: Ministry of Employment and Labour 8 Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Address: 1054 Budapest, Alkotmány u. 3. Postal address: 1245 Budapest, Pf. 580 Phone: (+36 1) Internet: Ministry of Agriculture and Rural Development 9 Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Address: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér. 11. Phone: (+36 1) Fax: (+36 1) Internet: Ministry of Economy and Transport 12 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Address: 1055 Budapest, Honvéd u Postal address: 1880 Budapest, Pf. 111 Phone: (+36 1) , (+36 1) Fax: (+36 1) Internet: Ministry of Children, Youth and Sports 35 Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium Address: 1054 Budapest, Hold u. 1. Phone: (+36 1) Fax: (+36 1) Internet: Ministry of Defence 36 Honvédelmi Minisztérium Address: 1055 Budapest, Balaton u. 7/11. Phone: (+36 1) Fax: (+36 1) Internet:

2 2 Ministry of Justice 37 Igazságügyi Minisztérium Address: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 4. Postal address: 1363 Budapest, Pf. 54. Phone: (+36 1) Internet: Ministry of Informatics and Communications 38 Informatikai és Hírközlési Minisztérium Address: 1077 Budapest, Dob u Phone: (+36 1) Fax: (+36 1) Internet: Ministry of Environment and Water 39 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Address: 1011 Budapest, Fő u Phone: (+36 1) Internet: Ministry of National Cultural Heritage 40 Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Address: 1077 Budapest, Wesselényi u Postal address: 1410 Budapest, Pf. 219 Phone: (+36 1) Internet: Ministry of Education 45 Oktatási Minisztérium Address: 1055 Budapest, Szalay u Phone: (+36 1) Internet: Ministry of Finance 46 Pénzügyminisztérium Address: 1051 Budapest, József nádor tér 2/4. Phone: (+36 1) , (+36 1) Fax: (+36 1) Internet: Hungarian Spatial and Regional Development Agency 48 Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Address: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 4. Phone: (+36 1) Internet:

3 3 Annex 1 List of professions regulated under laws prepared by the Ministry of the Interior / A Belügyminisztérium által előkészített jogszabályok alapján szabályozott szakmák felsorolása Description of regulated profession or regulated professional activity Szabályozott szakma, illetve szabályozott szakmai tevékenység megnevezése Jobs of professional staff of the armed forces controlled by the Ministry of the Interior a belügyminiszter irányítása alá tartozó fegyveres szerveknél rendszeresített hivatásos státusok munkakörei Jobs of professional staff of the Ministry of the Interior and bodies (other bodies) controlled by the Ministry of the Interior a Belügyminisztériumnál és a BM irányítása alá tartozó szerveknél (egyéb szerveknél) rendszeresített hivatásos státusok munkakörei Professional staff of disaster mitigation organisations, fire services and employers working in similar fields a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, a tűzoltóságoknál, valamint az ez irányú szakágazatban foglalkoztatottak Technical inspector in construction industry építési műszaki ellenőri tevékenység Armed security guard fegyveres biztonsági őr Lift and escalator inspector s activity felvonó- és mozgólépcső ellenőri tevékenység Lift and escalator repair and maintenance felvonó és mozgólépcső szerelése, karbantartása Technical expert for construction építésügyi műszaki szakértő Estate agent s activities ingatlanközvetítői tevékenység Chimney sweeping public service kéményseprő-ipari közszolgáltatás Responsible technical supervisor felelős műszaki vezető Public servant s duties köztisztviselői feladatkörök Private detective s activity magánnyomozói tevékenység Security and body guard s activity személy- és vagyonvédelmi tevékenység Funeral service provider temetkezési szolgáltató Security technology design and installation vagyonvédelmi biztonságtechnikai tervezői, szerelői tevékenység Technical design for construction építészeti műszaki tervező Owner-occupied block / property management társasházkezelői, ingatlankezelői tevékenység Qualification under Part Three of the Recognition Act, diplom 92/51 or, diplom 92/51 or, diplom 92/51, or attestation of competence, diplom 92/51 or attestation of competence, or attestation of competence, or, diplom 92/51 or, diplom 92/51 or, diplom 92/51 or, diplom 92/51 or

4 4 Examination of vehicle origin gépjármű eredetiségvizsgáló tevékenység diplom 92/51

5 5 Annex 2 List of professions regulated under laws prepared by the Ministry of Health, Social and Family Affairs / Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium által előkészített jogszabályok alapján szabályozott szakmák felsorolása Description of regulated profession or regulated professional activity Szabályozott szakma, illetve szabályozott szakmai tevékenység megnevezése Jobs of the staff of child welfare and child protection institutions providing personal care a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményekben foglalkoztatottak munkakörei Health care activities and services egészségügyi tevékenységek, szolgáltatások Occupational health care services foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás Dental assistant s activity fogorvosi tevékenységhez kapcsolódó asszisztensi tevékenység Issuing pharmaceuticals gyógyszer kiszolgáltatása Nursing related to general practitioner s activities háziorvos feladatköréhez kapcsolódó ápolási tevékenység Catering manager in public catering közétkeztetést irányító élelmezésvezetői tevékenység Masseur s duties and activities in public baths közfürdőkben végzett masszőr feladat, tevékenység ellátása Rescue activities mentési tevékenység Health spa services as part of medical rehabilitation orvosi rehabilitációs ellátás keretében történő gyógyfürdőellátás tevékenységei Professional home care and nursing otthoni szakápolási tevékenység Jobs of staff of social welfare institutions providing personal care személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményekben foglalkoztatottak munkakörei Therapeutic equipment distributor s duties and activities gyógyászati segédeszköz-forgalmazó feladat, tevékenység ellátása Pharmacy assistant s activity gyógyszertári asszisztensi tevékenység Presentation of pharmaceutical products gyógyszerismertetés Distribution of therapeutic equipment gyógyászati segédeszköz-forgalmazás Jobs in community homes for juvenile offenders javítóintézeti munkakörök Professional caretaker Qualification under Part Three of the Recognition Act, diplom 92/51 or, diplom 92/51 or, diplom 92/51 or diplom 92/51 or or diplom 92/51, diplom 92/51, or attestation of competence, diplom 92/51, or attestation of competence, diplom 92/51 or, diplom 92/51 or, diplom 92/51 or, attestation of competence

6 6 hivatásos gondnok Natural healing and other non-medical practitioner s activities természetgyógyászati, nemkonvencionális tevékenységek, diplom 92/51, or attestation of competence

7 7 Annex 3 List of professions regulated under laws prepared by the Ministry of Employment and Labour / A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium által előkészített jogszabályok alapján szabályozott szakmák felsorolása Description of regulated profession or regulated professional activity Szabályozott szakma, illetve szabályozott szakmai tevékenység megnevezése Work safety specialist activities munkabiztonsági szaktevékenység Labour rental and private employment agent s activities munkaerő-kölcsönzési és magán-munkaközvetítői tevékenység Activities relating to health and safety at work munkavédelmi tevékenység Qualification under Part Three of the Recognition Act, diplom 92/51 or

8 8 Annex 4 List of professions regulated under laws prepared by the Ministry of Agriculture and Rural Development / A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium által előkészített jogszabályok alapján szabályozott szakmák felsorolása Description of regulated profession or regulated professional activity Szabályozott szakma, illetve szabályozott szakmai tevékenység megnevezése Master map, maps for official procedures, quality certification of alternation sketches, managing surveying works leading to master map changes, marking out land portion boundaries, examination and adding a clause to alternation sketches, managing examination upon receipt by the state of master map for national surveying, land surveying inspector s tasks alaptérkép, hatósági eljáráshoz térkép, változási vázrajz minőségének tanúsítása, alaptérkép tartalmában változást eredményező földmérési munka irányítása, földrészlethatár kitűzési munkái, változási vázrajz vizsgálata és záradékolása, állami földmérési alaptérkép állami átvételi vizsgálatának irányítása, földmérési szakfelügyelői feladatok Quality certification of maps revised based on maps containing national core data and maps with identical content állami alapadatokat tartalmazó térképekből átdolgozott vagy azonos tartalmú térképek minőségének tanúsítása Zoo management állatkert vezetése Person responsible for keeping animals in zoological gardens állatkertben az állatok tartásáért felelős személy Zoo attendant állatkerti gondozó Carrying out animal experiments állatkísérlet végzése Leading animal experiments állatkísérlet vezetése Administering anaesthetic / paralysing shots altató-, bénítólövedékes fegyver használata Inspection and control of establishments for poultry meat production baromfihús előállításához működtetett létesítmények felügyelete, ellenőrzése Managing incubation activities at poultry incubation centres baromfikeltető állomáson keltetési tevékenység irányítása Plant protection team leader csoportos növényvédelmi munkavégzésnél munkavezető Fishing with electrical equipment elektromos eszközzel történő halászat Person responsible for the operation of an embryo transplantation station embrióátültető állomás üzemeltetéséért felelős személy Jobs including forest administration and forest authority tasks erdészeti igazgatási és hatósági feladatokat ellátó munkakörök Performing technical forest management duties erdőgazdálkodási szakirányítási feladatok ellátása Qualification under Part Three of the Recognition Act, diplom 92/51 or, attestation of competence or attestation of competence attestation of competence attestation of competence or diplom 92/51, diplom 92/51, or attestation of competence

9 9 Preparing forest management working plans erdőgazdálkodási üzemterv készítése Carrying out detailed habitat analyses for forestation erdőrendezéshez részletes termőhelyvizsgálat végzése Preparing annual game management plans éves vadgazdálkodási terv készítése Land surveying and map making work földmérési és térképészeti munka végzése Laboratory diagnosis of mushroom poisoning gombamérgezés laboratóriumi diagnosztizálása Focused food-hygiene inspection related to mushrooms gombával kapcsolatos élelmezés-egészségügyi célellenőrzés Mushroom checker gombavizsgáló szakellenőr Utilisation of fishing rights on fishing area over 500 hectares halászati jog hasznosítása ötszáz hektár feletti halászati vízterület esetén Laboratory animal keeping and supervision kísérleti állatok gondozása, felügyelete Environmental agent környezetvédelmi megbízott Managing air-borne plant protection légi növényvédelem szakirányítója Manufacturing fire arms, ammunition, gas and alarm guns, air guns, assembly of the parts thereof, direct management, supervision and control of staff, manufacturing, sale or repair of weapons lőfegyver, lőszer, gáz- és riasztófegyver, légfegyver előállítása, alkatrészei összeszerelése, ezen személyek közvetlen irányítása, felügyelete, ellenőrzése, továbbá fegyver gyártása, kereskedelme vagy javítása Leading shooting exercise on shooting range lőtéren lövészet vezetése Artificial insemination and embryo transplantation mesterséges termékenyítés és embrióátültetés végzése Professional staff of artificial insemination stations mesterséges termékenyítő állomás szakszemélyzete Activities requiring qualification, as specified in the Agricultural Safety Regulations Mezőgazdasági Biztonsági Szabályzatban meghatározott, képesítéshez kötött tevékenységek Treatments of farm animals without anaesthetisation mezőgazdasági haszonállatokon érzéstelenítés nélkül végezhető beavatkozások Rural constable mezőőr, hegyőr Selling, buying and using pesticides növényvédő szer forgalmazása, vásárlása és felhasználása Use of pesticides on public areas növényvédő szer közterületre kijuttatása Head of establishments with certification to engage in the checking of dispersing machines permetezőgépek felülvizsgálatára tanúsított állomás vezetője Jobs in animal feed producing establishments takarmány-előállító üzemek munkakörei diplom 92/51 or, diplom 92/51, or attestation of competence attestation of competence attestation of competence attestation of competence, diplom 92/51 or, diplom 92/51, or attestation of competence or attestation of competence or or, diplom 92/51, or attestation of competence, diplom 92/51, or attestation of competence attestation of competence, diplom 92/51, or attestation of competence, diplom 92/51 or, diplom 92/51 or

10 10 Cemetery operation temetőüzemeltetés Performance appraisal of breeding animals tenyészállatok teljesítményvizsgálata Professional hunter hivatásos vadász Preparing game management working plans vadgazdálkodási üzemterv készítése Appraisal of game damages, hunting damages and damages done to game vadkár, vadászati kár, valamint vadban okozott kár megállapítása Rating of slaughter animals after slaughter vágóállatok vágás utáni minősítése Activities relating to slaughter animals vágóállatokkal összefüggő tevékenységek attestation of competence or attestation of competence attestation of competence

11 11 Annex 5 List of professions regulated under laws prepared by the Ministry of Economy and Transport / A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által előkészített jogszabályok alapján szabályozott szakmák felsorolása Description of regulated profession or regulated professional activity Szabályozott szakma, illetve szabályozott szakmai tevékenység megnevezése Autogas refuelling station operator autógáz-töltőállomás kezelője Responsible technical manager and deputy of mining works bányaüzem felelős műszaki vezetője és helyettese Manufacturing of tanks for combustible liquids and melts, on-site technological installation, repair, leakage test, execution, cleaning and periodical check-up of such tanks éghető folyadékok és olvadékok tárolótartályai gyártása, a tartályokhoz kapcsolódó helyszíni technológiai szerelés, javítás, szivárgásvizsgálat, kivitelezés, tisztítás, időszakos vizsgálat Commercial, agent s and commission agent s activities relating to certain products and catalogue store activities including any product egyes termékekkel kereskedelmi, ügynöki és bizományosi tevékenysége, valamint bármely áruval csomagküldő kereskedés Issuing certification for preliminary vehicle operator review előzetes gépjármű-fenntartói vizsgálathoz tanúsítványadó Construction equipment operator építőgép-kezelő munkakör Responsible technical supervisor felelős műszaki vezető Gas fitter gázszerelő Vehicle operator s activities gépjármű-fenntartó tevékenység Navigation safety inspector hajózásbiztonsági ellenőr Examiner for examinations required for navigation awards hajózási képesítés megszerzéséhez szükséges vizsga biztosa Navigation activity hajózási tevékenység Examiner for the technical examination of vehicles by the authority hatósági jármű-műszaki vizsgabiztos Certified mine surveyor hites bányamérő Tour guide idegenvezető Qualification under Part Three of the Recognition Act attestation of competence or attestation of competence, or,, attestation of competence or, diplom 92/51, or attestation of competence or,, attestation of competence, or attestation of competence, attestation of competence attestation of competence

12 12 Independent expert activities within the fields of industry and concerning structures other than those classified as buildings ipari szakterületek körébe tartozó, továbbá épületnek nem minősülő építményekre vonatkozó önálló műszaki szakértői tevékenység Qualification of welders hegesztők minősítéséről Welding boilers and other pressure equipment kazánok és egyéb nyomástartó berendezések hegesztése Operating boilers and other pressure equipment kazánok és egyéb nyomástartó berendezések kezelése Ground services at commercial airports kereskedelmi repülőtereken végzett földi kiszolgálási tevékenység Training of road vehicle driving instructors, examiners and driving school heads közúti járművezetői szakoktatók, vizsgabiztosok és iskolavezetők képzése Follow-up training of road vehicle drivers közúti járművezetők utánképzése Road traffic services közúti közlekedési szolgáltatás Transport activities using aircraft for economic purposes légi járművel végzett gazdasági célú légi közlekedési tevékenység Specialist staff in aviation légi közlekedési szakszemélyzet Periodical inspection of pressure vessels, acetylene generating appliances and gas cylinders nyomástartó edények, acetiléngáz-fejlesztő készülékek, gázpalackok időszakos vizsgálata Patent agent szabadalmi ügyvivő Managing floating facilities and performing tasks relating to onboard/machine operating service or auxiliary service úszólétesítmény vezetése, valamint azon fedélzeti, gépüzemi szolgálati vagy segédszolgálati feladat ellátása Travel organiser s and travel agent s activity utazásszervező és -közvetítő tevékenység Railway train driver vasúti járművezető Trainer and examiner of railway train drivers vasúti járművezetők oktatója, vizsgabiztosa Railway company staff vasútvállalat személyzete Safety adviser for the transport of hazardous goods veszélyesáru-szállítási biztonsági tanácsadó Activities relating to the international and domestic transport of hazardous goods by road veszélyes áruk nemzetközi és belföldi közúti szállításához kapcsolódó tevékenységek attestation of competence,, diplom 92/51, or attestation of competence attestation of competence, diplom 92/51, or attestation of competence, or attestation of competence attestation of competence or attestation of competence, or attestation of competence, or attestation of competence,, attestation of competence, attestation of competence

13 13 Jobs of technological importance in natural gas supply földgázellátásában műszaki szempontból jelentős munkakörök Managers and operators of electrical and consumer networks villamos és fogyasztói vezetékhálózat irányító és kezelő dolgozói munkakörök Jobs in nuclear facilities nukleáris létesítmény munkakörei,, attestation of competence,, diplom 92/51, or attestation of competence NUCLEAR POWER STATION / ATOMERŐMŰVI Activity Tevékenység Operating primary circuit equipment of nuclear power stations Atomerőmű primerköri berendezéseinek üzemeltetése Operating primary circuit equipment of nuclear power station blocks Atomerőművi blokkok primerköri berendezéseinek üzemeltetése Operating secondary circuit equipment of nuclear power stations Atomerőmű szekunderköri berendezéseinek üzemeltetése Operating secondary circuit equipment of nuclear power station blocks Atomerőművi blokk szekunderköri berendezéseinek üzemeltetése Nuclear power station reactor fuel change Atomerőmű reaktorának üzemanyagcseréje Controlling nuclear power station equipment and systems operated from joint control room Atomerőművi közös vezénylőből üzemelő berendezések és rendszerek irányítása Provision of nuclear power station coolant Atomerőművi hűtővízszükséglet biztosítása Operating diesel generating installations of nuclear power stations Atomerőművi dízelgenerátor gépcsoportok üzemeltetése Operating pressure equipment and systems of nuclear power stations Atomerőművi nyomástartó berendezések és rendszerek üzemeltetése Operating hydrogen works of nuclear power stations Atomerőművi hidrogénmű üzemeltetése Operating high pressure equipment and systems of nuclear power stations Atomerőművi nagynyomású nyomástartó berendezések és rendszerek üzemeltetése Operating nitrogen works of nuclear power stations Atomerőművi nitrogénmű üzemeltetése Operating cooling plants of nuclear power stations Atomerőművi hűtőgépház üzemeltetése Operating external technology Külső technológiai üzemek üzemeltetése Operating equipment for gas production Gázok előállítására szolgáló berendezések üzemeltetése Operating control, measuring and protective equipment of nuclear power station blocks Atomerőművi blokkok szabályozó-mérő-védelmi berendezéseinek üzemeltetése Ensuring radiation protection for nuclear power station employees and the environment Atomerőművi dolgozók és környezet sugárvédelmének biztosítása Qualification Szakképesítés megnevezése Nuclear

14 14 Impact study of chemical interventions needed for the implementation of nuclear power station technology Atomerőművi technológia megvalósításához szükséges vegyészeti beavatkozás hatásainak vizsgálata Reducing the radiation level of nuclear power station systems and equipment Atomerőművi rendszerek és berendezések sugárzási szintjének csökkentése Carrying out reactor maintenance works Reaktor karbantartási munkáinak végzése Carrying out steam turbine maintenance works Gőzturbinák karbantartási munkáinak végzése Carrying out fixture maintenance works Armatúrák karbantartási munkáinak végzése Maintenance of the equipment of nuclear power station technologies Atomerőművi technológiák készülékeinek karbantartása Safety valve maintenance Biztonsági szelepek karbantartása Carrying out the maintenance works of rotating machines Forgógépek karbantartási munkáinak végzése Carrying out the maintenance works of gas supply systems Gázellátó-rendszerek berendezéseinek karbantartási munkái Trouble shooting for systems operating under overpressure in nuclear power station technology Atomerőművi technológiai túlnyomás alatt üzemelő rendszerekben bekövetkező meghibásodások elhárítása MINING / BÁNYÁSZAT Activity Tevékenység Shaft transport machine operation Aknaszállító gépek kezelése Operation of mining equipment subject to capacity and type Teljesítménytől és típustól függő bányászati berendezések kezelése Operation of mining equipment subject to capacity and type Teljesítménytől és típustól függő bányászati berendezések kezelése Installation of mine cables and hoses, preparing joints Bányakábelek, tömlővezetékek szerelése, kötések elkészítése Mine rescue works Bányamentési munkák Repair and maintenance of mine rescue, resuscitating and oxygen supplying rescue equipment Bányamentő, újraélesztő és oxigénes menekülő készülékek javítása, karbantartása Operation and control of dispatcher centres in solid mineral mining works Szilárdásvány-bányászati bányaüzemi diszpécserközpontok kezelése, irányítása Carrying out electrical audits required by the General Mineral Safety Regulations Az Általános Bányászati Biztonsági Szabályzatban előírt villamos felülvizsgálatok végzése Operating the equipment of gas reception and gas transfer station Gázfogadó, gázátadó állomások berendezéseinek kezelése Operating the equipment of opencast mining works and mineral preparation works Külfejtések, ásvány-előkészítő művek berendezéseinek kezelése Qualification Szakképesítés megnevezése

15 15 Operating power machines and transmission units of fluid mining, soil mechanics and prospect hole boring equipment Fluidumbányászati, talajmechanikai és kutatófúró berendezések erőgépeinek és erőátviteli egységeinek kezelése Operating PB decanting and filling equipment, decanting and filling cylinders PB lefejtő és töltőberendezések kezelése, palackok töltése és lefejtése Transport and guarding of explosive cargo Robbantóanyag-szállítmányok szállítása és őrzése Loading and stock handling of explosive cargo Robbanóanyagok szállítási, rakodási, készletezési munkái Planning, execution, management and control of industrial explosion activities Ipari robbantási tevékenység tervezése, kivitelezése, irányítása, ellenőrzése Execution of industrial explosion activities Ipari robbantási tevékenység kivitelezése Installation, operation, inspection, maintenance and repair of anti-fire-damp and explosion proof electrical equipment Sújtólég- és robbanásbiztos villamos berendezések szerelése, üzemeltetése, felülvizsgálata, karbantartása, javítása Operation and inspection of fluid mining wells, well districts, well head fittings, collection and carrier lines Fluidumbányászati kutak, kútkörzetek, kútfejszerelvények, gyűjtő- és szállítóvezetékek üzemeltetése, ellenőrzése Breaking, securing, caving, abandoning and special maintenance works of mining areas Bányatérségek jövesztési, biztosítási, omlasztási, felhagyási, speciális fenntartási munkái Performing deep boring and geophysical technical tasks not requiring a technician s background Technikusi felkészültséget nem igénylő mélyfúrási, geofizikai jellegű műszaki feladatok ellátása Installation, inspection and repair of electrical and mechanical equipment used in the mining sector Bányászatban alkalmazott villamos és gépi berendezések szerelése, ellenőrzése, javítása Independent installation, repair, maintenance and operation of electrical equipment used in deep working mines and opencast mining equipment connected via metal links to in-mine electricity system Mélyművelésű bányászatban alkalmazott villamos berendezések és a bányabeli villamosenergia-hálózattal fémesen összekapcsolt külszíni villamos berendezések önálló szerelése, javítása, karbantartása, üzemeltetése Installation, repair and maintenance of mining power machines and working equipment Bányaipari erő- és munkagépek szerelése, javítása, karbantartása Operation and inspection of high capacity breaking, transport and loading equipment used in opencast mining Külfejtésű bányák nagy teljesítményű jövesztő, szállító rakodó gépeinek üzemeltetése, ellenőrzése DOMESTIC AND FOREIGN TRADE, CATERING, TOURISM / BEL- ÉS KÜLKERESKEDELEM, VENDÉGLÁTÁS, IDEGENFORGALOM Activity Tevékenység Qualification Szakképesítés megnevezése

16 16 Book selling* Könyvértékesítés* Second-hand book selling* Antikvárius tevékenység* Meat cutting, selling meat and meat product* Húsbontás, tőkehús és hentesáru értékesítése* Selling medicinal plants* Gyógynövény értékesítése* Selling foodstuffs* Élelmiszer értékesítése* Selling chemical products* Vegyi áru értékesítése* Selling pesticides* Növényvédő szer értékesítése* Selling photographic and optical products* Fotó- és optikai cikk értékesítése* Selling apparel* Ruházati cikk értékesítése* Selling stationery, sport equipment, toys, non-precious metal watches and jewellery, gifts and home decoration* Papír, írószer, sport- és játékszer, nem nemesfémből készült óra, ékszer, ajándék és lakberendezési cikk értékesítése* Selling vehicles and vehicle parts, glassware, ceramics and plastic products, electronic, telecommunications, iron products and electrical equipment* Jármű és járműalkatrész, üveg-, kerámia és műanyag áru, elektronikai, híradástechnikai, vas- és műszaki cikk értékesítése* Decorating activity, window dressing Dekoratőr tevékenység, kirakatrendezés Waste collection* Hulladékgyűjtés* Buying and selling jewellery and fancy goods made of precious metals* Nemesfém ékszer- és díszműáru felvásárlása, valamint értékesítése* Buying and selling works of art and antiques* Műtárgy és régiség felvásárlása, valamint értékesítése* Selling fuel and building materials* Tüzelő- és építőanyag értékesítése* Trade in second-hand goods, art, craft, and home craft products, tobacco and miscellaneous goods, plants and flowers, pets* Használtcikk-kereskedés, képző- és iparművészeti cikkek, háziipari termékek, dohány- és bazáráru, virágok, díszállatok értékesítése* Selling petroleum products* Kőolajtermékek értékesítése* Selling PB cylinders PB-palack értékesítése Arranging transactions in domestic and foreign trade * Kül- és belkereskedelmi ügyletek bonyolítása* Arranging transactions in foreign trade* Külkereskedelmi üzletkötés* Correspondence in foreign languages for foreign trade purposes* Külkereskedelmi idegen nyelvű levelezés* Customs clearance Vámkezelés Arranging customs formalities Vámügyintézés diplom 92/51 or diplom 92/51 or diplom 92/51 or diplom 92/51 or diplom 92/51 or diplom 92/51 or diplom 92/51 or

17 17 International forwarding Nemzetközi szállítmányozás Making confectionery products Cukrászati termékek készítése Preparing hot and cold food (except making or frying, as appropriate, pancakes, lángos, hamburgers, hot-dogs, hot sandwiches, sausage and steak)* Meleg- és hidegkonyhai ételek készítése (kivétel: palacsinta, lángos, hamburger, hot-dog, melegszendvics, hurka, kolbász, pecsenye sütése, illetve készítése) Catering retail activity* Vendéglátó értékesítő tevékenység* Butchering jobs in kitchens* Konyhamészárosi tevékenység* Reception and room service in hotel business* Szállodai üzemben portai és szobafőnöki tevékenység* Guiding Idegenvezetés Travel organisation and travel agent s activities* Utazásszervezés és -közvetítés* Organisation of events* Rendezvényszervezés* Administrative jobs in travel agencies (currency exchange, selling accommodation, programmes, travel tickets, individual and package tours* Utazási irodai ügyintézés (valutaváltás, szálláshely- és program közvetítés, menetjegyek, valamint egyéni és társasutak értékesítése)* Customer service, information* Ügyfélszolgálat, információ* Organising leisure activities* Szabadidő-szervezés* diplom 92/51 or LEATHER INDUSTRY / BŐRIPAR Activity Tevékenység Tailoring parts of leather products and shoes * Bőr- és cipőipari termékek alkatrészeinek szabása* Sewing leather product and shoe upper parts* Bőrdíszmű és cipőfelsőrész alkatrészek varrása* Making shoe bottom parts with machines* Cipő alsó alkatrészek gépi megmunkálása* Repairing worn shoes* Meghibásodott lábbelik javítása* Making and repairing harness and animal training products* Szíjak, idomító felszerelések készítése, javítása* Harness and saddle product making* Szíjgyártó és nyerges termékek készítése* Finishing and making preserved fur skins Tartósított szőrmés bőrök kikészítése, készítése Making footwear with machine * Lábbelik készítése gépi műveletekkel* Making apparel and accessories from fur skin* Felsőruházat és kiegészítőinek készítése szőrmés bőrből* Qualification Szakképesítés megnevezése

18 18 Making bags, small goods and suitcases* Táskák, apróáruk, bőröndök készítése* Making footwear manually* Lábbelik készítése kézi műveletekkel* Making fashion / sports /protective gloves using leather* Utcai, sport- és védőkesztyűk készítése, bőr felhasználásával* Tanning and finishing preserved skins Tartósított bőrök cserzése, kikészítése Tailoring, preparing and assembling upper shoe parts* Cipőfelsőrész alkatrészek szabása, előkészítése és összeszerelése* Designing fancy goods made from leather and preparing patterns* Bőrdíszműipari tárgyak tervezése, szabásmintáinak készítése* Designing footwear products and making patterns* Cipőipari termékek tervezése, minták elkészítése* Making basic patterns used in the glove industry* Kesztyűipar területén szükséges alapvető minták elkészítése* Making apparel from leather* Felsőruházat készítése bőrből* ELECTRONICS, PRECISION ENGINEERING / ELEKTRONIKA, MŰSZERIPAR Activity Tevékenység Assembly and installation of electronic circuits, assembly, activation and measurement of devices* Elektronikus áramkörök készítése, szerelése, készülékek összeállítása, élesztése, bemérése* Installation operation and supervision of security systems Vagyonvédelmi rendszerek telepítése, üzemeltetése, felügyelete Installation, putting into operation, maintenance and repair of household electronic equipment* Elektronikus háztartási berendezések telepítése, üzembe helyezése, karbantartása, javítása* Operation, maintenance and service of data collection, storage, processing and transmission systems* Adatgyűjtő, -tároló, -feldolgozó, -továbbító rendszerek üzemeltetése, karbantartása, szervizelése* Maintenance and repair of knitting, sewing and garment cutting machines Kötőipari gépek, varró- és szabászgépek karbantartása, javítása Installation set-up, maintenance and repair of satellite reception systems and aerial systems* Műholdvevő rendszerek, antennarendszerek telepítése, műszeres beállítása, karbantartása, javítása* Disassembly and assembly of instruments and mechanical components of instrument type machines, maintenance and repair of such equipment and finishing of precision instrument components* Műszerek, műszerjellegű gépek mechanikus egységeinek szét- és összeszerelése, a berendezések karbantartása, javítása, finommechanikai alkatrészek megmunkálása* Operation, maintenance and repair of mechantronic instruments* Mechatronikai eszközök üzemeltetése, karbantartása, javítása* Qualification Szakképesítés megnevezése

19 19 Manufacturing, set-up, maintenance and repair of electronic equipment used in medicine* Gyógyászatban alkalmazott elektronikus berendezések gyártása, üzembe helyezése, karbantartása, javítása* Manufacturing, maintenance and repair of mechanical medical instruments Mechanikai orvosi műszerek gyártása, karbantartása, javítása Maintenance and repair of radio transmitters and receivers, audio devices (amplifiers, microphones, speakers etc.)* Rádió adó- és vevőberendezések, hangtechnikai eszközök (erősítő, mikrofon, hangszóró stb.) karbantartása, javítása* Assembly, maintenance and repair of computers and peripheral devices; manufacturing components and modules based on documentation * Számítógépek, perifériáik összeszerelése, karbantartása, javítása; részegységek, modulok gyártása dokumentációk alapján* Installation, set-up, maintenance and repair of home electronics Szórakoztató elektronikai berendezések szerelése, üzembe helyezése, karbantartása, javítása TV and VCR installation, tuning, setting, maintenance and repair* Televízió- és videokészülékek szerelése, hangolása, beállítása, karbantartása, javítása* Assembly, set-up, maintenance and repair of electronic and mechanical office equipment* Irodai elektronikus-mechanikus berendezések összeszerelése, üzembe helyezése, karbantartása, javítása* diplom 92/51 or sz CONSTRUCTION MATERIAL INDUSTRY / ÉPÍTŐANYAG-IPAR Activity Tevékenység Operation of drying and burning ovens, control of technology Szárító- és égetőkemencék kezelése, a technológia ellenőrzése Operation of rustic ceramics burning ovens Durva kerámiaipari égetőkemencék üzemeltetése Making glassware Üvegtárgyak előállítása Making fine and industrial ceramic products* Finom- és ipari kerámia gyártmányok készítése* Painting and decorating porcelain * Porcelántárgyak festése, díszítése* Plain porcelain product maker Porcelán nyerstermék készítő Making plaster moulds for ceramics production Kerámiatermékek gyártásához szükséges gipszminták készítése Engraving hollow and fancy glass Öblös- és díszműüvegek csiszolása Making household and fancy glassware from melted glass by blowing Használati és dísztárgy készítése üvegolvadékból, fúvással Decorating plate glass, making and painting lead-glass* Síküveg díszítése, ólomüveg készítése és festése* Picture frame making, repair and glazing, glazing for household articles and furniture* Képkeretek készítése, javítása, üvegezése, használati és berendezési tárgyak üvegezése* Qualification Szakképesítés megnevezése

20 20 Rough grinding of glass Üvegféleségek durvacsiszolása Tailor made and serial manufacturing of grinder tools Köszörűszerszámok előállítása egyedi és sorozatgyártásban Management and control of technological processes for preparing starting materials for the silicate industry Szilikátipari alapanyagot előkészítő technológiai folyamatok vezetése, szabályozása Managing the manufacturing process of silicate based insulating products Szilikátalapú szigetelő termékek gyártási folyamatának irányítása Manufacturing glass tubes, glass rods, vacuum technology glass, components for laboratory instruments, household products, fancy goods and Christmas decoration Üvegcsövek, üvegbotok, vákuumtechnikai üvegek, laboratóriumi műszerek alkatrészeinek gyártása, használati díszműáru és karácsonyfadíszek készítése Making reinforced concrete and artificial stone elements Vasbeton- és műkőelemek készítése CONSTRUCTION INDUSTRY / ÉPÍTŐIPAR Activity Tevékenység Making and repairing tinwork structures for buildings, industrial and household purposes Épületbádogos, ipari bádogos szerkezetek, háztartási bádogos szerkezetek készítése, javítása Making wooden, plastic and spread floor finishing Fa, műanyag és kent textil padlóburkolatok készítése Building and repairing tile stoves and fireplaces Cserépkályhák, kandallók építése, javítása External and internal plateworks of buildings Épületek külső és belső, lapanyagú munkáinak végzése Installation and repair of water, heat and sound insulation for buildings and structures Épületek, építmények víz-, hő- és hangszigetelésének létesítése, javítása Internal and external building decoration Épületek külső és belső tereinek díszítése Painting, trimming and wallpapering external / internal building surfaces Épületek, építmények kül- és beltéri felületeinek festése, mázolása, tapétázása Making stone based building and decorating elements* Kőalapú építő- és díszítőelemek készítése* Making and repairing roof structures for buildings and structures Épületek és építmények héjazatának készítése, javítása Masonry, plastering, on-site concrete laying works, building, installation, repair and demolition of building structures. Building, repair and demolition of small houses. Falazási, vakolási helyszíni betonozási munkák, épületszerkezetek beépítése, készítése, javítása, bontása. Kisebb építmények, családi házak önálló építése, javítása, bontása Artificial stone decorating elements, preparation and installation of artificial stone products Műkő díszítőelemek, műkőtermékek előállítása, beépítése Glazing doors and windows Nyílászáró szerkezetek üvegezése Qualification Szakképesítés megnevezése

Company excerpt. Company data independent of the type of business entity:

Company excerpt. Company data independent of the type of business entity: Company excerpt Prevalent data of company xxxxxxxxxxxxl Kereskedelmi Korlátolt Felel ısségő Társaság (1075 xxxxxxxxx, Károly krt. 3/c.) with company registration number xxxxxxxxxxxxxxxx on date 2011. február

Részletesebben

Júliusban 4,8%-kal emelkedett az ipari termelés volumene (Ipar, 2013. július)

Júliusban 4,8%-kal emelkedett az ipari termelés volumene (Ipar, 2013. július) Közzététel: 2013. szeptember 13. Következik: 2013. szeptember 16. Építőipar, 2013. július Sorszám: 139. Júliusban 4,8%-kal emelkedett az ipari termelés volumene (Ipar, 2013. július) 2013 júliusában az

Részletesebben

Szeptemberben 5,5%-kal nőtt az ipari termelés volumene (Ipar, 2013. szeptember)

Szeptemberben 5,5%-kal nőtt az ipari termelés volumene (Ipar, 2013. szeptember) Közzététel: 2013. november 15. Következik: 2013. november 18. Építőipar, 2013. szeptember Sorszám: 172. Szeptemberben 5,5%-kal nőtt az ipari termelés volumene (Ipar, 2013. szeptember) 2013 szeptemberében

Részletesebben

1. Speciális kód Ezt a kódot a Bizottság adja meg az üzenet továbbításakor.

1. Speciális kód Ezt a kódot a Bizottság adja meg az üzenet továbbításakor. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ ÚJ BEJELENTÉS MEGTÉTELÉHEZ (A TERVEZET TÉNYLEGES BEJELENTÉSÉHEZ MÁSIK ADATLAPOT SZÜKSÉGES HASZNÁLNI) 1. Speciális kód Ezt a kódot a Bizottság adja meg az üzenet továbbításakor. 2. Tagállam

Részletesebben

226 600 forint volt a bruttó átlagkereset Keresetek, 2014. január

226 600 forint volt a bruttó átlagkereset Keresetek, 2014. január Közzététel: 2014. március 21. Következik: 2014. március 24. Népmozgalom, 2014. január Sorszám: 41. 226 600 forint volt a bruttó átlagkereset Keresetek, 2014. január A nemzetgazdaságban a legalább 5 főt

Részletesebben

BKI13ATEX0030/1 EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány/ EC-Type Examination Certificate 1. kiegészítés / Amendment 1 MSZ EN 60079-31:2014

BKI13ATEX0030/1 EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány/ EC-Type Examination Certificate 1. kiegészítés / Amendment 1 MSZ EN 60079-31:2014 (1) EK-TípusVizsgálati Tanúsítvány (2) A potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek 94/9/EK Direktíva / Equipment or Protective Systems Intended

Részletesebben

HATÁROK NÉLKÜL IRODA Teljeskörű kiállításszervezés: területfoglalás, standépítés, utazás, szállás, szállítás! NEMZETKÖZI IPARI VÁSÁROK EURÓPA 2013

HATÁROK NÉLKÜL IRODA Teljeskörű kiállításszervezés: területfoglalás, standépítés, utazás, szállás, szállítás! NEMZETKÖZI IPARI VÁSÁROK EURÓPA 2013 City Exhibition Name Cycle Proch. date Armenia Armenia Yerevan INDUSTRIAL ARMENIA EXPO once a year 13.09-15.09 2013 Industrial Fair of Armenia Austria Austria Dornbirn INTERTECH BODENSEE every 2 years

Részletesebben

Létszám és kereset a nemzetgazdaságban január december

Létszám és kereset a nemzetgazdaságban január december Közzététel: 2011. február 18. Sorszám: 27. Következik: 2011. február 21. Népmozgalom, 2010. január december Létszám és kereset a nemzetgazdaságban 2010. január december A legalább 5 fős vállalkozásoknál

Részletesebben

229 700 forint volt a bruttó átlagkereset Keresetek, 2013. január november

229 700 forint volt a bruttó átlagkereset Keresetek, 2013. január november Közzététel: 2014. január 21. Következik: 2014. január 22. A fontosabb növényi kultúrák előzetes terméseredményei, 2013. év Sorszám: 12. 229 700 forint volt a bruttó átlagkereset Keresetek, 2013. január

Részletesebben

Közzététel: 2015. január 30. Következik: 2015. február 4. Kiskereskedelem (első becslés) 2014. december Sorszám: 17.

Közzététel: 2015. január 30. Következik: 2015. február 4. Kiskereskedelem (első becslés) 2014. december Sorszám: 17. Közzététel: 2015. január 30. Következik: 2015. február 4. Kiskereskedelem (első becslés) 2014. december Sorszám: 17. Nem változtak az ipari termelői árak decemberben (Ipari termelői árak, 2014. december,

Részletesebben

SUPERVISION PROGRAM OF YEAR 2007

SUPERVISION PROGRAM OF YEAR 2007 SUPERVISION PROGRAM OF YEAR 2007 Scope of validity: Administrative activity performed by the organisational units supervised by the Deputy President for Food Chain Safety and by the Directorates for Food

Részletesebben

Nagykőrösi telephely részletes adatai

Nagykőrösi telephely részletes adatai Nagykőrösi telephely részletes adatai Details information about the property of Cím / Address: 2750 Nagykőrös, Téglagyári út 9. Helyrajzi szám / Geographical number: 3003/33 Leírás / Description Helyrajzi

Részletesebben

forint volt a bruttó átlagkereset Keresetek, január december

forint volt a bruttó átlagkereset Keresetek, január december Közzététel: 2014. február 21. Következik: 2014. február 24. Lakásépítések, építési engedélyek, 2013. I IV. negyedév Sorszám: 28. 230 700 forint volt a bruttó átlagkereset Keresetek, 2013. január december

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOK ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI IPAR ENVIRONMENTAL PROTECTION EXPENDITURE AND ENVIRONMENT INDUSTRY 2004

KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOK ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI IPAR ENVIRONMENTAL PROTECTION EXPENDITURE AND ENVIRONMENT INDUSTRY 2004 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOK ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI IPAR ENVIRONMENTAL PROTECTION EXPENDITURE AND ENVIRONMENT INDUSTRY 2004 Budapest, 2005

Részletesebben

Logisztikai mérnöki alapszak (BSc) levelező tagozat (BSL) / BSc in Logistics Engineering (Part Time)

Logisztikai mérnöki alapszak (BSc) levelező tagozat (BSL) / BSc in Logistics Engineering (Part Time) Logisztikai mérnöki alapszak (BSc) levelező tagozat (BSL) / BSc in Logistics Engineering (Part Time) A képzés közös része (specializációra lépés feltétele: a szigorlat eredményes teljesítése) GEMAN113-1

Részletesebben

(A képzés közös része, specializációra lépés feltétele: a szigorlat eredményes teljesítése)

(A képzés közös része, specializációra lépés feltétele: a szigorlat eredményes teljesítése) Logisztikai mérnöki alapszak (BSc) nappali tagozat (BS) / BSc in Logistics Engineering (Full Time) (A képzés közös része, specializációra lépés feltétele: a szigorlat eredményes teljesítése) GEMAN113-B

Részletesebben

Mezőgazdaság, vadgazdálkodás. Forestry, logging and related service activities

Mezőgazdaság, vadgazdálkodás. Forestry, logging and related service activities (folyó ár, millió Ft) Ágazati kapcsolatok mérlege (szervezeti elhatárolásban), 1998 Erdőgazdálkodás Halászat, halgazdálkodás Szénbányászat, tőzegkitermelés Mezőgazdaság, vadgazdálkodás Kőolaj-, földgázkitermelés,

Részletesebben

2012.11.16. Bevezetés a szállodák világába. Szállodaipar piaci elemei. I. Szállodaipar története és piaci elemei 2. Szállodák piaci elemei

2012.11.16. Bevezetés a szállodák világába. Szállodaipar piaci elemei. I. Szállodaipar története és piaci elemei 2. Szállodák piaci elemei Bevezetés a szállodák világába 1 I.Szállodaipar, története és piaci elemei (History of Accommodation) 1. Szállodaipar és története (History of Accommodation) 2. Szálloda piaci elemei (Elements of Hospitality

Részletesebben

Angol B2 prezentáció - English B2 presentation Témák - Topics

Angol B2 prezentáció - English B2 presentation Témák - Topics Angol B2 prezentáció - English B2 presentation Témák - Topics Az angol B2 prezentáció során a vizsgázó egy rövid összefoglalást ad vizsgázópárja részére a félkészülés alatt kapott témából. A konkrét feladat

Részletesebben

Extreme flood events in the Lower Tisza Region The relevance of the excess water

Extreme flood events in the Lower Tisza Region The relevance of the excess water Extreme flood events in the Lower Tisza Region The relevance of the excess water Dr. Péter Kozák Ph.D Director Flooded areas in Hungary before the beginning of river regulation works (1846.) Temporary

Részletesebben

Workshop - Jövő Internet fejlesztések és alkalmazások BMGE, 2014.11.18.

Workshop - Jövő Internet fejlesztések és alkalmazások BMGE, 2014.11.18. Workshop - Jövő Internet fejlesztések és alkalmazások BMGE, 2014.11.18. 1 Tartalom 1. Bevezetés (EB IoT koncepciója) 2. Smart- X az IoT kontextusban (Smart Food, Smart Health, ) 3. IoT/Smart City koncepció

Részletesebben

Construction work. Info. Hankija. Versiooni muutus Contract award. Kirjeldus. Versioon 3. Avaldamise kp 5.06.2014 5:09

Construction work. Info. Hankija. Versiooni muutus Contract award. Kirjeldus. Versioon 3. Avaldamise kp 5.06.2014 5:09 Construction work Info Versioon 3 URL http://com.mercell.com/permalink/41765857.aspx Väline hanke ID 187656-2014 Hanke liik Hanke aruanne Dokumendi liik Lepingu sõlmimine Hankemenetlus Avatud menetlus

Részletesebben

A regisztrált gazdasági szervezetek száma, 2007. II. félév

A regisztrált gazdasági szervezetek száma, 2007. II. félév Közzététel: 2008. február 22. Sorszám: 32. Következik: 2008. február 22. Kiskereskedelem A regisztrált gazdasági szervezetek száma, 2007. II. félév 2007. december 31-én a regisztrált gazdasági szervezetek

Részletesebben

DG(SANCO)/2012-6290-MR

DG(SANCO)/2012-6290-MR 1 Ensure official controls of food contaminants across the whole food chain in order to monitor the compliance with the requirements of Regulation (EC) No 1881/2006 in all food establishments, including

Részletesebben

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1 History 1893 National Ornithological Centre (Ottó Herman) New ways of breeding and use of laboratory animals (Dr.Kállai László A laboratoriumiállat-tenyésztés és felhasználás új útjai. In: A biológia aktuális

Részletesebben

MINO V2 ÁLLVÁNY CSERÉJE V4-RE

MINO V2 ÁLLVÁNY CSERÉJE V4-RE MINO V2 remote controlled MINO V2 ÁLLVÁNY CSERÉJE V4-RE Mino V3 circuit board replacement Mino V2-V4 csere készlet ezüst Art# 59348S, Mino V2-V4 csere készlet fehér Art# 59348W V4 áramköri lap Art# 75914

Részletesebben

A regisztrált gazdasági szervezetek száma, 2008. I. félév

A regisztrált gazdasági szervezetek száma, 2008. I. félév Közzététel: 2008. július 31. Sorszám: 130. Következik: 2008. augusztus 5. Külkereskedelmi termékforgalom A regisztrált gazdasági szervezetek száma, 2008. I. félév 2008. június 30-án a regisztrált gazdasági

Részletesebben

Ipari termelői árak, 2007. november

Ipari termelői árak, 2007. november Közzététel: 2008. január 4. Sorszám: 2. Következik: 2008. január 7. Foglalkoztatottság és munkanélküliség Ipari termelői árak, 2007. november Az ipar belföldi értékesítési árai 2007. novemberben az előző

Részletesebben

Energetikai mérnöki alapszak (BSc) nappali tagozat (BG) / BSc in Energy Management Engineering (Full Time)

Energetikai mérnöki alapszak (BSc) nappali tagozat (BG) / BSc in Energy Management Engineering (Full Time) Energetikai mérnöki alapszak (BSc) nappali tagozat (BG) / BSc in Energy Management Engineering (Full Time) (A képzés közös része, specializáció választás a 4. félévben, specializációra lépés feltétele:

Részletesebben

Bird species status and trends reporting format for the period 2008-2012 (Annex 2)

Bird species status and trends reporting format for the period 2008-2012 (Annex 2) 1. Species Information 1.1 Member State Hungary 1.2.2 Natura 2000 code A129 1.3 Species name Otis tarda 1.3.1 Sub-specific population 1.4 Alternative species name 1.5 Common name túzok 1.6 Season Breeding

Részletesebben

TERVEZET EZ A TERVEZET A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

TERVEZET EZ A TERVEZET A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Iktatószám: GKM/4330/ /2007 A földgázellátásban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges képesítésről és ról szóló 12/2004. (II. 13.)

Részletesebben

építészet & design ipari alkalmazás teherautó felépítmény

építészet & design ipari alkalmazás teherautó felépítmény A Design-Composit egy kompozitpaneleket gyártó vállalat, mely teherautó felépítményekhez, az építészet számára és design termékekhez készít paneleket. We are an innovative manufacturer of composite panels

Részletesebben

(Melléklet) TP N 12/05

(Melléklet) TP N 12/05 TP N 12/05 Oxigénd ndús atmoszférák tűzveszélyei (Melléklet) MAGYAR IPARI GÁZ SZÖVETSÉG (MIGSZ) 1097 Budapest, Illatos u. 9-11. Tel: 06 (1) 347 4736 Fax: 06 (1) 347 4790 migsz@migsz.hu - www.migsz.org

Részletesebben

Szakszolgálati engedély formátumok A gyakornok légiforgalmi irányító szakszolgálati engedély formátuma

Szakszolgálati engedély formátumok A gyakornok légiforgalmi irányító szakszolgálati engedély formátuma 2. sz. melléklet a./2006. (.) HM rendelethez Szakszolgálati engedély formátumok A gyakornok légiforgalmi irányító szakszolgálati engedély formátuma Előlap 2. oldal Honvédelmi Minisztérium Katonai Légügyi

Részletesebben

ENERGIA KÖZPONT Kht. Információs Igazgatóság

ENERGIA KÖZPONT Kht. Információs Igazgatóság ENERGIA KÖZPONT Kht. Információs Igazgatóság A HASZNOS H IGÉNYEN ALAPULÓ KAPCSOLT ENERGIATERMELÉS BELS ENERGIAPIACON VALÓ TÁMOGATÁSÁRÓL ÉS A 92/42/EGK IRÁNYELV MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 2004/8/EK IRÁNYELV SZERINTI

Részletesebben

Office Campus Budapest Building - épület A, B, C, D [office & service]

Office Campus Budapest Building - épület A, B, C, D [office & service] Office Campus Budapest Building - épület A, B, C, D [office & service] The first 4 buildings [office & service] - Az első négy épület Mester út A B Building A, B Completion in 2007 A, B épület Befejezés:

Részletesebben

Gépészmérnöki alapszak (BSc) levelező tagozat (BGL) / BSc in Mechanical Engineering (Part Time)

Gépészmérnöki alapszak (BSc) levelező tagozat (BGL) / BSc in Mechanical Engineering (Part Time) Gépészmérnöki alapszak (BSc) levelező tagozat (BGL) / BSc in Mechanical Engineering (Part Time) (A képzés közös része, specializáció választás a 4. félévben, specializációra lépés feltétele: az egyik szigorlat

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-4-0054/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A TÜV Rheinland InterCert Műszaki Felügyeleti és Tanúsító Kft. rendszertanúsítási üzletág (1132

Részletesebben

(A képzés közös része, specializáció választás a 4. félévben, specializációra lépés feltétele: az egyik szigorlat eredményes teljesítése)

(A képzés közös része, specializáció választás a 4. félévben, specializációra lépés feltétele: az egyik szigorlat eredményes teljesítése) Mechatronikai mérnöki (BSc) alapszak nappali tagozat (BMR) / BSc in Mechatronics Engineering (Full Time) (A képzés közös része, specializáció választás a 4. félévben, specializációra lépés feltétele: az

Részletesebben

For the environmentally aware

For the environmentally aware Környezet, tudatos embereknek or the environmentally aware A k3 a Könyves Kálmán körúton, a főváros egyik legdinamikusabban fejlődő területén felépülő új A kategóriás fenntartható ház, amelynek legfőbb

Részletesebben

Nemzeti Akkreditálási Rendszer. Irányítási rendszereket tanúsító szervezetek megfigyelő helyszíni szemléi területének és számának meghatározása

Nemzeti Akkreditálási Rendszer. Irányítási rendszereket tanúsító szervezetek megfigyelő helyszíni szemléi területének és számának meghatározása Nemzeti Akkreditálási Rendszer Irányítási rendszereket tanúsító szervezetek megfigyelő helyszíni szemléi területének és számának meghatározása NAR-25 1. kiadás Hatályos: 2016. április 2/7 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Budapest Innopolis Programme. Éva Beleznay, Chief Architect/Planner, City of Budapest CLUSNET Budapest, 3 March 2010

Budapest Innopolis Programme. Éva Beleznay, Chief Architect/Planner, City of Budapest CLUSNET Budapest, 3 March 2010 Budapest Innopolis Programme Éva Beleznay, Chief Architect/Planner, City of Budapest CLUSNET Budapest, 3 March 2010 HISTORICAL CAPITAL Living settlement since the age of Roman Empire Photo: Cultural Capital

Részletesebben

Program-tervezet Programme Schedule

Program-tervezet Programme Schedule Program-tervezet Programme Schedule 2012.05.31. (csütörtök / Thursday) 09.00-10.30 10.30-10.35 10.35-10.50 10.50-11.20 11.20 12.20 12.20-12.40 Érkezés, regisztráció, szobafoglalás Arrival, registration,

Részletesebben

Ipari termelői árak, 2007. augusztus

Ipari termelői árak, 2007. augusztus Közzététel: 2007. szeptember 28. Következik: 2007. október 2. Külkereskedelmi forgalom, 2007. július (részletes) Sorszám:166. Ipari termelői árak, 2007. augusztus Az ipar belföldi értékesítési árai 2007.

Részletesebben

EK-TípusVizsgálati Tanúsítvány EC-Type Examination Certificate

EK-TípusVizsgálati Tanúsítvány EC-Type Examination Certificate (1) EK-TípusVizsgálati Tanúsítvány (2) A potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek 94/9/EK Direktíva / Equipment or Protective Systems Intended

Részletesebben

Road construction works

Road construction works Road construction works Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/45294693.aspx External tender id 246818-2014 Tender type Tender Document type Additional information Procurement procedure Open

Részletesebben

A NAMEA-air-rendszer magyarországi adatai, The NAMEA-Air System in Hungary,

A NAMEA-air-rendszer magyarországi adatai, The NAMEA-Air System in Hungary, Központi Statisztikai Hivatal Hungarian Central Statistical Office A NAMEA-air-rendszer magyarországi adatai, 2000 2003 The NAMEA-Air System in Hungary, 2000 2003 Budapest, 2005 1 KÖZPONTI STATISZTIKAI

Részletesebben

Szervizeszközök Service Equipments

Szervizeszközök Service Equipments 749_756szervizeszk z k.qxd 2007.04.19. 10:47 Page 749 Szervizeszközök Service Equipments 749_756szervizeszk z k.qxd 2007.04.19. 10:47 Page 750 Pratika Bus 36 0 016 áramszükséglet: 220V, 50Hz térfogat:

Részletesebben

HUNGARY. Budapest R70 OFFICE COMPLEX. 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.

HUNGARY. Budapest R70 OFFICE COMPLEX. 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72. HUNGARY Budapest R70 OFFICE COMPLEX 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72. 2 0 1 4 Az irodaépület bemutatása INTRODUCTION Az R70 Office Complex irodaház a pesti oldalon a Blaha Lujza tér és a Keleti pályaudvar

Részletesebben

FOLYAMATMÉRNÖK FRÖCCSÖNTÉSI TERÜLETRE

FOLYAMATMÉRNÖK FRÖCCSÖNTÉSI TERÜLETRE A Delphi Connection Systems Hungary Kft. autóipari csatlakozókat gyártó vállalat. A termelést Tatabányán 2000 januárjában indítottuk be és folyamatos fejlesztések révén jelenleg az ipari park egyik legnagyobb

Részletesebben

TERVEZET. A nemzetgazdasági miniszter. /2014. (.) NGM rendelete

TERVEZET. A nemzetgazdasági miniszter. /2014. (.) NGM rendelete TERVEZET A nemzetgazdasági miniszter /2014. (.) NGM rendelete egyes ipari, kereskedelmi és turisztikai képesítési előírások hatályon kívül helyezéséről A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény

Részletesebben

Industrial producer prices, January 2015

Industrial producer prices, January 2015 Release date: 27 February 2015 Next release: 27 February 2015. Unemployment, November 2014 January 2015 Number 32 Industrial prices, January 2015 Industrial prices decreased by 1.0% In January 2015, industrial

Részletesebben

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5.

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5. CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS WP 5 Del 5.14 1 st period Szentendre Papers and articles in specialist

Részletesebben

EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány EC-Type Examination Certificate

EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány EC-Type Examination Certificate (1) EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány (2) A potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek 94/9/EK Direktíva / Equipment or Protective Systems Intended

Részletesebben

III. Bajai Gabona Partnerség. III. Baja Grain Partnership

III. Bajai Gabona Partnerség. III. Baja Grain Partnership III. Bajai Gabona Partnerség Előadó:Nagy László, a Bajai OKK Kft. ügyvezetője 2011. Június 16. III. Baja Grain Partnership Presenter: László Nagy, managing director of Baja Public Port Ltd. 16th June,

Részletesebben

Climate action, environment, resource efficiency and raw materials

Climate action, environment, resource efficiency and raw materials Climate action, environment, resource efficiency and raw materials Tóth Orsolya NCP NIH, Külkapcsolatok Főosztálya 2014. február 11. Célok Erőforrás-hatékony, éghajlatváltozásnak ellenálló gazdaság és

Részletesebben

Villamosmérnöki szak, levelező tagozat 1-3. félév hálója (érvényes 2000/2001. tanév II. félévtől felfutó rendszerben)

Villamosmérnöki szak, levelező tagozat 1-3. félév hálója (érvényes 2000/2001. tanév II. félévtől felfutó rendszerben) Villamosmérnöki szak, levelező tagozat 13. félév hálója (érvényes 2000/2001. tanév félévtől felfutó rendszerben) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Kód

Részletesebben

MSZ EN 50014:2001; MSZ EN 50020:2003, MSZ EN 50284:2000

MSZ EN 50014:2001; MSZ EN 50020:2003, MSZ EN 50284:2000 ROBBANÁSBIZTOS BERENDEZÉSEK VIZSGÁLÓ ÁLLOMÁSA Testing Station for Explosion Proof Equipment 1/5 (1) Hungary, 1037 Budapest, Mikoviny S. u. 2-4. tel/fax: 36 1 250 1720 E-mail: bkiex@bki.hu EK-TípusVizsgálati

Részletesebben

OFFICE CAMPUS property of IMMOFINANZ

OFFICE CAMPUS property of IMMOFINANZ OFFICE CAMPUS property of IMMOFINANZ OFFICE CAMPUS 1097 Budapest, Gubacsi út 6. Floor Net m 2 /m 2 Emelet Nettó m 2 /m 2 Warehouse Raktár Ground Floor 292.99 m 2 6.00-6.50 Földszint 292,99 m 2 6,00-6,50

Részletesebben

kiraly_bitt_kaacsi_ps.qxd 2003. 12. 03. 10:53 Page 1 Press & GFX: DTPoint http://www.dtpoint.hu

kiraly_bitt_kaacsi_ps.qxd 2003. 12. 03. 10:53 Page 1 Press & GFX: DTPoint http://www.dtpoint.hu kiraly_bitt_kaacsi_ps.qxd 2003. 12. 03. 10:53 Page 1 Press & GFX: DTPoint http://www.dtpoint.hu kiraly_bitt_kaacsi_ps.qxd 2003. 12. 03. 10:53 Page 3 Több mint egy évtizedes gyártási tapasztalat, csúcstechnológia

Részletesebben

3. FELADATSOR BEVEZETŐ BESZÉLGETÉS Task 1. (Társalgás) 7. FREE TIME ACTIVITIES,

3. FELADATSOR BEVEZETŐ BESZÉLGETÉS Task 1. (Társalgás) 7. FREE TIME ACTIVITIES, 1. FELADATSOR Family reliationship Common illnesses, flu 2. FELADATSOR Role of technology 3. FELADATSOR Theatre 9. SCIENCE AND COMPUTER TECHNOLOGY INTERNET 4. FELADATSOR 8. TRAVEL AND TOURISM Our home

Részletesebben

CNC-forgácsoló tanfolyam

CNC-forgácsoló tanfolyam CNC-forgácsoló tanfolyam I. Óra felosztási terv Azonosító Megnevezése Elmélet 0110-06 0225-06 0227-06 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok Általános anyagvizsgálatok

Részletesebben

Csepel-sziget Általános és Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola. 1212 Budapest, Széchenyi u. 93. Tel.: (1) 277-8301 E-mail: szigetiskola@gmail.

Csepel-sziget Általános és Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola. 1212 Budapest, Széchenyi u. 93. Tel.: (1) 277-8301 E-mail: szigetiskola@gmail. Csepel-sziget Általános és Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola 1212 Budapest, Széchenyi u. 93. Tel.: (1) 277-8301 E-mail: szigetiskola@gmail.com Szakmai Programok Budapest, 2013. március 19. Szénásy

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA Tantárgy: Szakmai angol I.

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA Tantárgy: Szakmai angol I. NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA Tantárgy: Szakmai angol I. Műszaki és Mezőgazdasági Kar 016/017. tanév 1. félév Közlekedéstudományi és Infotechnológiai Tanszék Közlekedésmérnök szak II. évf. Légiközlekedési-hajózó

Részletesebben

TÜV Rheinland InterCert Kft. Tanúsítványok, akkreditációk, kijelölések, bejelentések, egyéb jogosultságok

TÜV Rheinland InterCert Kft. Tanúsítványok, akkreditációk, kijelölések, bejelentések, egyéb jogosultságok A TÜV Rheinland InterCert Kft-nek, mint bejelentett szervezetnek (notified body) az Európai Bizottság által adott azonosítószáma: 1008 A tanúsítvány / / kijelölés / bejelentés / egyéb jogosultság alapjául

Részletesebben

Energy analyses of 16 public buildings and recommendations for development possibilities

Energy analyses of 16 public buildings and recommendations for development possibilities Energy analyses of 16 public buildings and recommendations for development possibilities György MÁRTON 27.03.2015. METHODOLOGY OF ENERGY ANALYSIS Tasks to be elaborated: 1. Compiling the set of operative

Részletesebben

Construction work. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Version 5. Publish date 8/31/2013 4:12 AM

Construction work. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Version 5. Publish date 8/31/2013 4:12 AM Construction work Info Version 5 Url http://com.mercell.com/permalink/35194903.aspx External tender id 292512-2013 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Negotiated

Részletesebben

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado Mangalica: The VM-MOE Treaty The agreement 2013 the Goverment of Hungary decided to launch a strategic cooperation with the MOE. The deal is based in the Hungarian Pig Development Strategy (3 to 6 millon

Részletesebben

Leírás Válaszkategóriák és kódok Szűrő

Leírás Válaszkategóriák és kódok Szűrő SEX a válaszadó neme 1 Férfi 2 Nő Short description: Sex of the person AGE A válaszadó életkora (betöltött életéve) az interjú időpontjában Számjegy Short description: Age of the person in completed years

Részletesebben

Training of voluntary rescue teams, certification process and certification exercises. Maj. Tamas Habermayer 13-szept.-4

Training of voluntary rescue teams, certification process and certification exercises. Maj. Tamas Habermayer 13-szept.-4 Training of voluntary rescue teams, certification process and certification exercises Maj. Tamas Habermayer 13-szept.-4 MINISTRY OF INTERIOR OF HUNGARY NATIONAL DIRECTORATE GENERAL FOR DISASTER MANAGEMENT

Részletesebben

Publish date 5/10/2012 4:09 AM. Change date 5/10/2012 4:09 AM

Publish date 5/10/2012 4:09 AM. Change date 5/10/2012 4:09 AM Construction work Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/30935096.aspx External tender id 145488-2012 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Open procedure

Részletesebben

Industrial producer prices slightly decrease in November (Industrial producer prices, November 2013)

Industrial producer prices slightly decrease in November (Industrial producer prices, November 2013) Release date: 7 January 2014 Next release: 8 January 2014 Preliminary industrial data, November 2013 Number 4 Industrial prices slightly decrease in November (Industrial prices, November 2013) As an aggregate

Részletesebben

1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7

1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7 1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7 1.1. Új virtuális gép és Windows Server 2008 R2 Enterprise alap lemez létrehozása 1.2. A differenciális lemezek és a két új virtuális

Részletesebben

Levelező tagozatos Gépészmérnöki mesterszak (GE-MGL) mintatanterve/ MSc in Mechanical Engineering, part time programme

Levelező tagozatos Gépészmérnöki mesterszak (GE-MGL) mintatanterve/ MSc in Mechanical Engineering, part time programme Levelező tagozatos Gépészmérnöki mesterszak (GE-MGL) mintatanterve/ MSc in Mechanical Engineering, part time programme Őszi kezdés 1. ősz 2. tav. 3. ősz 4. tav. ö k kr ö k kr ö k kr ö k kr 16 gy 3 4 Tárgynév

Részletesebben

Állatkísérletek Elmélete és Gyakorlata B kurzus

Állatkísérletek Elmélete és Gyakorlata B kurzus Állatkísérletek Elmélete és Gyakorlata B kurzus Core modul 1/2 szeminárium Állatkísérletek jogi szabályozásának gyakorlata I. Dr. Kaszaki József Sebészeti Műtéttani Intézet SZTE ÁOK 2015-2016-I. szemeszter

Részletesebben

DECLARATION OF PERFORMANCE CPR-20-IC-040

DECLARATION OF PERFORMANCE CPR-20-IC-040 Page 1 of 4 DECLARATION OF PERFORMANCE CPR-20-IC-040 1. Unique identification code of the product-type: Name: Item Number: UPONOR RENOVIS PANEL PACK 1.2/0.8; 5 M2 1062201 UPONOR RENOVIS PANEL PACK 1.2/0.8;

Részletesebben

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian PERSONAL INFORMATION Dr. János Szlávik 3300 Eger, Tompa Mihály u. 8. +36-36-520-400/3082 +36-30-4365-541 szlavik@ektf.hu www.gti.ektf.hu Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian WORK

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-4-0108/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-4-0108/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-4-0108/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A CertUnion Hungary Tanúsító Kft. (1113 Budapest, Bocskai út 77-79.) akkreditált területe integrált

Részletesebben

Konferencia. robbanásbiztonság-technika haladóknak

Konferencia. robbanásbiztonság-technika haladóknak 1 Hírek a robbanásbiztonság-technika technika világából 2 MEE 2011-ben megalakult a MEE Robbanásbiztonság-technikai Munkabizottság Minden évben állásfoglalás független és szakmai 2012: oktatás 2013: felhasználói

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ Kővári Edit

ÖNÉLETRAJZ Kővári Edit ÖNÉLETRAJZ Kővári Edit SZAKMAI TAPASZTALAT 2015 február- One Téma alapítása (kerekasztal mediátor) 2013 szeptember-december Vendégoktató, University of Derby, Üzleti Iskola és Buxton, Turizmus és Spa Menedzsment,

Részletesebben

Serial no. Description Order code Weight Piece no. Ordering possibility Price Note Picture. BT612 1100 1 Yes. BT622 600 1 Yes Ø 154 mm cast iron disc

Serial no. Description Order code Weight Piece no. Ordering possibility Price Note Picture. BT612 1100 1 Yes. BT622 600 1 Yes Ø 154 mm cast iron disc Type BT6877K Special Elpumps Kft. Fehérgyarmat, Szatmári u. 21. Tel.: +36-44/510-530 Fax.: +36-44/510-535 E-mail.: info@elpumps.hu Home Page: www.elpumps.hu Serial no. Description Order code Weight Piece

Részletesebben

Decemberben 2,2%-kal csökkent az építőipari termelés volumene

Decemberben 2,2%-kal csökkent az építőipari termelés volumene Közzététel: 2015. február 12. Következik: 2015. február 13. Bruttó hazai termék (GDP) Sorszám: 24. Decemberben 2,2%-kal csökkent az építőipari termelés volumene Építőipar, 2014. január december 2014. decemberben

Részletesebben

Szereléstechnika/Installation

Szereléstechnika/Installation Szereléstechnika/Installation Cégtörténet/Our History Cégünk 1996-ban alakult a Gyár- és Gépszerelõ Vállalat (GYGV) dunaújvárosi területi fõmérnökségébõl, átvéve a szerelõvállalat dolgozóit, berendezéseit

Részletesebben

Cég név: Készítette: Telefon: Fax: Dátum:

Cég név: Készítette: Telefon: Fax: Dátum: Pozíció Darab Leírás Egyszeri ár 1 ALPHA Pro 1540 130 Külön kérésre Cikkszám: 96283590 GRUNDFOS ALPHA Pro is a complete range of circulator pumps featuring: integrated differentialpressure control enabling

Részletesebben

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting Currency is Hungarian Forint (HUF). 1 EUR 310 HUF, 1000 HUF 3.20 EUR. Climate is continental, which means cold and dry in February

Részletesebben

Egy atomerőmű építés beszállítójával szembeni irányítási rendszerkövetelmények

Egy atomerőmű építés beszállítójával szembeni irányítási rendszerkövetelmények Egy atomerőmű építés beszállítójával szembeni irányítási rendszerkövetelmények Puskás László MVM Paks II. Zrt engedélyezési és nukleáris biztonsági osztályvezető XXIII. Magyar Minőség Hét Budapest, 2014.

Részletesebben

Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092)

Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092) Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092) www.zoolog.hu Dr. Dombos Miklós Tudományos főmunkatárs MTA ATK TAKI Innovative Real-time Monitoring and Pest control

Részletesebben

SZAKGIMNÁZIUMI KÉPZÉSEK

SZAKGIMNÁZIUMI KÉPZÉSEK SZAKGIMNÁZIUMI KÉPZÉSEK A szakgimnázium a tavalyi évtől került bevezetésre az iskolarendszerünkben. A tanulók a képzés során négy év alatt érettségit szereznek, mint a korábbi szakközépiskolában, azonban

Részletesebben

Utasítások. Üzembe helyezés

Utasítások. Üzembe helyezés HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Üzembe helyezés Utasítások Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 rendszerben történő telepítéshez 1 Töltse le az AORUS makróalkalmazás telepítőjét az AORUS hivatalos webhelyéről.

Részletesebben

Veress Ferenc Szakképző Iskola Hajdúböszörmény

Veress Ferenc Szakképző Iskola Hajdúböszörmény Tantárgy/ tananyagegység Óraszám évfolyamonként Összes óraszám 9. 10. 11 Szakmai elmélet (30 %) 180/5 216/6 320/10 734/21,5 Szakmai gyakorlat (70 %) 432/12 540/15 736/23 1690/49,5 Szakács szakképesítés

Részletesebben

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 0832-CPD-1651

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 0832-CPD-1651 E-mail: info@fulleon.co.uk Web: www.cooperfulleon.co m TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 0832-CPD-1651 Termék azonosító kód: ROLP/SV és ROLP/SV/WP Típus, adagszám vagy gyári szám, illetve bármilyen más elem, amely

Részletesebben

Fúró berendezések. 8413500010 Oil well and oil field pumps, reciprocating positive displacement Olajkút- és olajmező szivattyúk, dugattyús működésű

Fúró berendezések. 8413500010 Oil well and oil field pumps, reciprocating positive displacement Olajkút- és olajmező szivattyúk, dugattyús működésű Fúró berendezések Kombinált Nómenklatúra (KN-kód) Termék megnevezése Sziklafúró vagy talajfúró szerszám: 8207130000 Cermetből készült munkavégző résszel 8207191030 Percussion rock drill bits, core bits

Részletesebben

Skills Development at the National University of Public Service

Skills Development at the National University of Public Service Skills Development at the National University of Public Service Presented by Ágnes Jenei National University of Public Service Faculty of Public Administration Public Ethics and Communication 13. 12. 2013

Részletesebben

Foglalkozási napló. Autógyártó 11. évfolyam

Foglalkozási napló. Autógyártó 11. évfolyam Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Autógyártó 11. évfolyam (OKJ száma: 34 521 01) szakma gyakorlati oktatásához A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

Illékony szerves vegyületek emissziójának csökkentése. Székely Edit

Illékony szerves vegyületek emissziójának csökkentése. Székely Edit Illékony szerves vegyületek emissziójának csökkentése Székely Edit Az előadás vázlata EU irányelv Oldószerek helyettesítése Esettanulmányok Emisszió szabályozás Esettanulmányok VOC (volatile organic compound)

Részletesebben

Industrial producer prices have decreased permanently for 3 months (Industrial producer prices, May 2014)

Industrial producer prices have decreased permanently for 3 months (Industrial producer prices, May 2014) Release date: 30 June 2014 Next release: 2 July 2014. Revenues expenditures general government sector, 1st quarter 2014 Number 85 Industrial prices have decreased permanently for 3 months (Industrial prices,

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal Hungarian Central Statistical Office

Központi Statisztikai Hivatal Hungarian Central Statistical Office Központi Statisztikai Hivatal Hungarian Central Statistical Office MUNKAERŐ-PIACI HELYZETKÉP 2005 LABOUR FORCE SURVEY 2005 Budapest, 2006 Készült a Központi Statisztikai Hivatal Életszínvonal- és Emberierőforrás-statisztikai

Részletesebben

Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április

Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április Közzététel: 2014. június 10. Következik: 2014. június 11. Fogyasztói árak, 2014. május Sorszám: 77. Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április

Részletesebben

Kategória: Category: ...% európai / European...% USA-beli / from the USA...% egyéb / other

Kategória: Category: ...% európai / European...% USA-beli / from the USA...% egyéb / other FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI ADATLAP SZÁLLODÁK RÉSZÉRE LIABILITY INSURANCE PROPOSAL FOR HOTELS A Biztosított neve/címe: Name and address of Insured: A Biztosított a szálloda: tulajdonosa/owner of the Hotel Insured

Részletesebben

Év Tájépítésze pályázat Wallner Krisztina. 1. Vízparti sétány kiépítése Balatonfüreden, 3 km hosszon

Év Tájépítésze pályázat Wallner Krisztina. 1. Vízparti sétány kiépítése Balatonfüreden, 3 km hosszon Év Tájépítésze pályázat Wallner Krisztina 1. Vízparti sétány kiépítése Balatonfüreden, 3 km hosszon A következetes városrehabilitáció során Balatonfüred fürdő-városrészében, 2006-2015 között terveink alapján

Részletesebben