szavazatok száma Határozat száma Határozat tartalma nem szavaz igen nem tartózkodik

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "szavazatok száma Határozat száma Határozat tartalma nem szavaz igen nem tartózkodik"

Átírás

1 Határozat száma Határozat tartalma Az Országos Elnökség úgy határoz, hogy január 29.-től csak olyan hallássérült vehető fel rendes tagnak, aki az audiogram lelete mellé a /113 stapedius reflex mérés eredményét is csatolja. Az Alapszabályban leírt átlagérték számításakor mindkét fül átlagát együtt kell számolni a beszédfrekvenciákon. Az Országos Elnökség felhatalmazza Dr. Kósa Ádám elnököt, hogy levélben keresse meg a MAHAKOSZ listáján /114 szereplő politikai döntéshozókat abból a célból, hogy a hallássérültek részére szociális keret létrehozását kezdeményezze. A szervezetek költségvetéseit elbíráló bizottság tagjai: Madár Ildikó, Stefanidesz /115 Tiborné, Dr. Tapolczai Gergely, Dr. Kósa Ádám és Vasák Iván. Az Országos Elnökség úgy dönt, hogy azok a szervezetek, amelyek nem küldtek költségvetési pályázatot, az első /116 negyedévre csökkentett költségvetést kapnak, ezzel egy időben a következő háromnegyed évre kötelesek a költségvetési tervüket elkészíteni és a gazdasági vezetőhöz eljuttatni. A SINOSZ Csongrád megyei szervezete, mint szervezeti egység megszűnik, csak a megyei közgyűlést tartják életben, mint az Alapszabályban rögzített szervet. A városi szervezetek önállóságot kapnak /117 szervezeti és pénzügyi szempontból. A szegedi városi elnököt tisztségéből felfüggesztjük és újabb választást írunk ki, amelyet legkésőbb 2 hónapon belül le kell bonyolítani Szegeden. szavazatok száma igen nem tartózkodik nem szavaz

2 A SINOSZ Fővárosi és Pest megyei Szervezetét az Országos Elnökség összevonja. Az új megyei közgyűlést az alábbi módon kell létrehozni: össze kell hívni legkésőbb március 15.-ig a fővárosi /118 és a pest megyei küldöttgyűlést, ahol elnököt és elnökséget kell választani, továbbá az országos küldötteknél a fővárosi szervezet küldötteinél az utolsó két helyezettet póttaggá kell minősíteni és helyüket a pest megyei küldöttekkel kell feltölteni. Az Országos elnökség a központi programtervben szereplő május 12.-re /119 tervezett ülését két héttel későbbre, május 26.-ra halasztja. Az Országos elnökség a Siket Szekció tagjainak a szekció elnökének ajánlása /120 alapján az alábbi személyeket elfogadja: Hartai Krisztina, Csernyák Hajnalka, Gedeon Rita, Szabó Zsanett / / /123 Az Országos Elnökség jegyzőkönyvét a jegyzőkönyvvezető 8 munkanapon belül elkészíti, majd minden elnökségi tagnak e- mailben elküldi. Az Országos Elnökség 5 munkanapon belül észrevételezi a jegyzőkönyvvezetőnek, utána aláírásra kerül a hiteles jegyzőkönyv, amely a következő elnökségi ülés meghívójával együtt megküldésre kerül. Az Országos Elnökség megbízza Dr. Tapolczai Gergely főtitkárt, hogy a Sportcentrumban található irodahelyiség használata ügyében egyeztessen az MSSSz-el. Az Országos elnökség pályázatot ír ki a WFD ifjúsági táborában való részvételre összesen 2 fiú és 2 lány számára, melyből 1 főt a GYIB delegál. Pályázati feltételek: éves életkor, nemzetközi jelnyelv ismerete, 2 éves igazolt aktivitás a SINOSZ-ban, önrész vállalása /124 A WFD Ifjúsági Táborában való részvételt az Országos Elnökség a beérkezett pályázatok alapján mindhárom pályázó részére támogatja. A résztvevők prioritása: 1.: Cserni Mónika, 2.: Pintér László, 3.: Kormány Anita

3 / / / / / / / /132 A WFD Konferencián való részvételt az Országos Elnökség a beérkezett pályázatok alapján három pályázó részére támogatja. Az elnökség titkos szavazással az alábbi személyek kiutazását támogatta: Szalkai Iván 7 szavazattal, Kárpáti Árpád Zoltán és Hartai Krisztina 5-5 szavazattal A WFD Konferencián való részvételt egy fő tolmács részére ismét meghirdeti az Országos Elnökség. A SINOSZ Országos Elnöksége létrehozza a Kölyökklub programot a 14 életévüket be nem töltött, a rendes tagok felvételével azonos szabályok alapján. A programon belül felvett személyek nem minősül a SINOSZ rendes tagjának, ugyanakkor arcképes igazolvánnyal rendelkezik és a tagdíj mértéke: 500,- Ft /év. A SINOSZ Országos Elnöksége az Alapszabály módosítását kezdeményezi, és felkéri dr. Gesztesi Anetta ügyvédet, hogy a soron következő országos elnökségi ülésre a szükséges módosításokat előkészítse. A SINOSZ Országos Elnöksége támogatja a Crane International KFT által elkészített Kommunikációs Stratégiát. A SINOSZ Országos Elnöksége létrehozza az Inkubátorház-programot azon szervezetek számára, akik hallássérültekkel foglalkoznak és munkájuk során a Szövetséggel együttműködve kívánnak dolgozni. A program keretén belül a szervezeteknek lehetőségük nyílik iroda- és számítógéphasználatra. A SINOSZ Országos Elnöksége a Sportcentrum emeleti irodájának bérbeadásáról hármas szerződést köt a SINOSZ, az SSC és az MSSK részvételével. A rezsi- és egyéb költségek fizetése a szerződésben foglaltak szerint kerül teljesítésre. A SINOSZ Országos Elnöksége felhatalmazza Dr. Kósa Ádám elnököt, hogy a Lelemény Alapítvánnyal együttműködési megállapodást írjon alá. szavazati arányokat ld. a határozatban! /133 A GYIB új tagja Radányi Balázs /134 A SINOSZ Országos Elnöksége Szalma Gézát a Siket Szekció ötödik tagjának elfogadja

4 A SINOSZ Országos Elnöksége létrehozza a Jelnyelvi Bizottságot és a Képzési /135 Bizottságot. Mindkét bizottság elnöki funkciójára pályázatot ír ki. A SINOSZ Országos Elnöksége a kecskeméti szervezet elnökválasztására /136 Pázmándi Jánost és Szalkai Ivánt, a nyíregyházi választásra Kárpáti Árpád Zoltánt delegálja. Az Országos Elnökség elfogadja, és az Országos Küldöttközgyűlés elé /137 beterjesztésre javasolja a évi közhasznúsági jelentést, a évi pénzügyi beszámolót, valamint a évi költségvetési tervet / / /140 Az Országos Elnökség javasolja a Küldöttközgyűlés elé beterjeszteni az alábbi Alapszabály módosítást: A Szövetség rendes tagja az lehet, akinek a hallásvesztesége átlagértéke a beszédfrekvenciákon eléri az 55 decibelt. Az Országos Elnökség javasolja a Küldöttközgyűlés elé beterjeszteni az alábbi Alapszabály módosítást: A Szövetség rendes tagja az lehet, akinek a hallásvesztesége átlagértéke a jobban halló fülön beszédfrekvenciákon eléri az 55 decibelt. Amennyiben az Országos Küldöttközgyűlés elfogadja a /139.sz. határozatot, abban az esetben elegendő az audiogram csatolása a tagfelvételi eljárás során. Amennyiben az Országos Küldöttközgyűlés nem fogadja el a jelzett határozatot, úgy automatikusan a jelen ülésre beterjesztett stapedius reflex vizsgálati eredmény bekérése lép életbe /141 A tagfelvételi korhatár 0 (nulla) éves kortól legyen

5 /142 Az Országos Elnökség az alábbi Alapszabály-módosítást terjeszti az Országos Küldöttközgyűlés elé 9.2.pont: A Szövetség megyei vagy helyi szervezetének Elnökségének tagfelvételi határozatát az Országos Elnökség alá tartozó, 3 tagú Tagfelvételi Bizottság ellenőrzi, megfelel-e a jelen Alapszabály követelményeinek. Amennyiben megfelel, úgy a tag felvehető. Kétség esetén a tagfelvételi Bizottság jogosult kiegészítő igazolásokat kérni a rendes tagsági jogviszonyt kezdeményező személytől. Az Országos Elnökség az alábbi Alapszabály-módosítást terjeszti az Országos Küldöttközgyűlés elé: 9.5. pont: /143 A 14. életévét be nem töltött személy arcképes kölyökklub tagsági igazolvánnyal rendelkezik, melyet 14. életéve betöltése után arcképes rendes tagsági igazolványra cserélhet. Az Országos Elnökség az alábbi Alapszabály-módosítást terjeszti az Országos Küldöttközgyűlés elé: pont: Amennyiben a tiszteletbeli /144 tagságra javasolt személy már rendes tagsági jogviszonnyal rendelkezik, úgy az Országos Elnökségnek ki kell kérnie annak a helyi szervezetnek hozzájárulását, melynek tagja. Az Országos Elnökség az alábbi Alapszabály-módosítást terjeszti az Országos Küldöttközgyűlés elé: pont: taggyűlésén/közgyűlésén részt /145 vehet, és ott, amennyiben 18. életévét betöltötte, szavazati jogát gyakorolhatja és a Szövetség helyi és országos szerveibe és tisztségeire jelölhető és választható. Az Országos Elnökség az alábbi Alapszabály-módosítást terjeszti az Országos Küldöttközgyűlés elé: pont: a rendes tagok éves tagdíja /146 összegének megállapítása, a rendes tagok és a rendes jogi személy tagok rendes tagjainak részére kiállított arcképes igazolványokkal kapcsolatos ügyintézési díj megállapítása

6 / / / / /151 Az Országos Elnökség az alábbi Alapszabály-módosítást terjeszti az Országos Küldöttközgyűlés elé: pont: a Szövetség megyei és helyi szervezetei működőképességének ellenőrzése. Amennyiben a helyi szervezet működésképtelenné válik, jogosult ideiglenes elnököt kinevezni a működőképesség helyreállításáig. Az egyedi körülmények mérlegelése után, a működésképtelenségről szóló döntés meghozatala úgyszintén az Országos Elnökség feladata. Az Országos Elnökség által jelen ülésen elfogadott Alapszabály-módosítási javaslatokat egységes szerkezetben az Országos Küldöttközgyűlés elé terjeszti. Az Országos Elnökség Pázmándi Jánost és Dr. Lovászi Lászlót delegálja az EFHOH május 4-5-én megrendezésre kerülő közgyűlésére. Az Országos Elnökség Dr. Kósa Ádámot és Dr. Tapolczai Gergelyt delegálja az EUD május 4-6-én megrendezésre kerülő közgyűlésére és szemináriumára. Az Országos Elnökség jelen ülésén dönt az önállóvá váló szervezetek benyújtott tagfelvételi kérelméről / /153 Az Országos Elnökség március 31-én 9 órakor rendkívüli ülésen dönt az önállóvá váló szervezetek benyújtott tagfelvételi kérelméről. Az Országos Elnökség megerősíti az e- mailben leadott szavazatát. A WFD madridi konferenciájára Habán Zsuzsanna utazik ( ben leadott 10 szavazattal) /154 Az Országos Elnökség csak a Képzési Bizottság elnöki tisztére ír ki pályázatot /155 Az Országos Elnökség a Képzési Bizottság és a Jelnyelvi Bizottság elnöki tisztére pályázatot ír ki. A pályázat feltételei: jelnyelvhasználat, jó nyelvérzék, iskolai végzettség minimum érettségi, jó szervezőkészség, 3 éves koncepció leírása. A Képzési Bizottság elnökének az előbb felsoroltakon kívül feltételként rendelkeznie kell jó pedagógiai érzékkel is

7 / / /158 A Képzési Bizottság és a Jelnyelvi Bizottság elnökeinek mandátuma az Országos Elnökség mandátumának lejártáig szól. Az Országos Elnökség a Képzési Bizottság és a Jelnyelvi Bizottság elnöki tisztségeinek betöltésére feltételként a középiskolai végzettséget jelöli meg. Az Országos Elnökség a Képzési Bizottság és a Jelnyelvi Bizottság elnöki tisztségeinek betöltésére pályázatot ír ki a 155., a 156 és a 157. sz. határozatokban rögzített feltételek mellett. Az Országos Elnökség elfogadja az előzetesen írásban beterjesztett /159 konferencia programját a SINOSZ 100 éves jubileumi ünnepségének keretében tartandó konferenciára. Az Országos Elnökség elfogadja az előzetesen írásban beterjesztett fesztivál /160 programját a SINOSZ 100 éves jubileumi ünnepségén. Az Országos Elnökség A Jelnyelvi Bizottság elnökének elfogadja Mongyi Pétert. Dr. Kósa Ádám levélben felveszi a /161 kapcsolatot vele, és a következő elnökségi ülésre meghívja, ahová be kell terjesztenie a bizottság feladataival kapcsolatos koncepcióját /162 A Képzési Bizottság elnöki tisztére - pályázat hiányában - az Országos Elnökség tagjai tehetnek javaslatot /163 Az Országos Elnökség a Képzési Bizottság elnöki tisztére új pályázatot ír ki /164 A Tagfelvételi Bizottság tagja: Nyírő Zsolt /165 A Tagfelvételi Bizottság tagja: Dura Béla /166 A Tagfelvételi Bizottság tagja: Dr. Kósa Ádám / / /169 A SINOSZ Kölyökklub tagsági igazolványában 8 hely legyen az éves érvényesítéshez. A SINOSZ Kölyökklub tagsági igazolványában 4 hely legyen az éves érvényesítéshez. A SINOSZ Kölyökklub tagsági igazolványának elfogadása a jegyzőkönyvben részletezett módosítással (1. változat)

8 /170 A SINOSZ Kölyökklub tagsági igazolványának elfogadása (2. változat) / / /173 A tagok véleményének megismerése érdekében az Országos Elnökség fórumokat szervez országszerte. Az elnökség felkéri Herbszt Róbertet, ismereteivel segítse a fórumok szervezését. A Gyermek és Ifjúsági Bizottság tagja Cserni Mónika GYIB elnök javaslata alapján: Balogh Melinda Zürichbe, az EUDY közgyűlésére Balogh Melinda GYIB tag utazik /174 Zürichbe, az EUDY közgyűlésére Cserni Mónika GYIB elnök utazik /175 Zürichbe, az EUDY közgyűlésére Kormány Anita GYIB tag utazik /176 Zürichbe, az EUDY közgyűlésére Boros Imre GYIB tag utazik /177 Zürichbe, az EUDY közgyűlésére Pintér László GYIB tag utazik / / / /181 A SINOSZ Országos Elnöksége pályázatot ír ki a SINOSZ Szervezetei részére számítógép és adó-vevő készülékek vásárlására 1,5 millió Ft összértékben. A pályázat benyújtási határideje: a kiírástól számított 3 hét. A SINOSZ Országos Elnöksége pályázatot ír ki a SINOSZ Szervezetei részére a Siketek Világnapja megyei és regionális rendezvényeinek támogatására 1,5 millió Ft összértékben. A Hallássérültek Esélye Alapítvány kuratóriumi tagja: Mosoni Krisztina. Szegedi Mariann kuratóriumi tag lemondott. Az Országos Elnökség hozzájárul, hogy a TOSINA használja a Siketek Világnapja rendezvény szlogenjét és logóját /182 A Siketek Világnapja szlogenjét ("Adj jelet magadról" és logóját a SINOSZ levédeti.

9 Az Országos Elnökség a jelnyelvi tolmácsszolgálatok működési /183 fedezetének megszűnése következtében szükséges jogviszony módosításokat tudomásul veszi. Az Országos Elnökség a jelnyelvi tolmácsszolgálatok működési /184 fedezetének megszűnése következtében szükséges válságstratégiát támogatja. A feladat végrehajtására kijelölt válságstáb tagjai: dr. Kósa Ádám, dr. Tapolczai Gergely, Madár Ildikó, dr /185 Gesztesi Anetta, Habán Zsuzsa, Bertus Timea. Feladatukat társadalmi munkában, illetve munkaköri feladatuk részeként látják el. A válságstáb havonta beszámol az /186 elnökségnek. A évi 1%-os adó bevételt a /187 tolmácsszolgálatok működtetésére fordítjuk. Az Országos Elnökség az 1. napirendi pontot (A SINOSZ Borsod-Abaúj-Zemplén /188 megyei szervezete tisztségviselőinek meghallgatása, megoldási javaslatok), zárt ülésen tárgyalja /189 A SINOSZ Alapszabályának pontja alapján, miután megállapításra került, hogy a SINOSZ Borsod-Abaúj-Zemplén megyei szervezete a megyei elnök és a megyei titkár nem tudnak együttműködni, működésképtelenné vált, Pázmándi János megyei elnököt a megyei elnöki tisztségéből, Kupeczné Szemán Katalint megyei elnökségi tagságából felmenti. Az Országos Elnökség egyben kéri a főtitkárt, hogy Kupeczné Szemán Katalin megyei titkárt mentse fel munkaviszonya alól. Az új megyei elnök megválasztására a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei küldöttközgyűlést szeptember 15.-ig össze kell hívni. Az Országos Elnökség az új megyei elnök megválasztásáig Szentpétery Lászlót bízza meg ideiglenes jelleggel a megyei szervezet elnöki tisztével. Az Országos Elnökség utasítja a főtitkárt, hogy a megyei szervezet hivatali teendőinek ellátására mielőbbi találjon megoldást /190 Az Országos Elnökség Mongyi Péter javaslatát a Jelnyelvi Bizottság tagjaira (Dobra Eduárd, Herbszt Róbert, Petke Lajos és Turóczy Erika) és programját elfogadja.

10 /191 Az Országos Elnökség felhatalmazásával dr. Kósa Ádám országos elnök felteszi a kérdést Boros Imre országos elnökségi póttagnak, hogy Pázmándi János lemondása által megüresedett országos elnökségi tagságot elfogadja-e, vagy marad a GYIB tagja. Ha az Országos Elnökség tagja kíván lenni, akkor automatikusan pályázatot kell kiírni a GYIB elnöki tisztségére, előzetesen azonban a GYIB jelenlegi tagjait kell megkérdezni, pályáznak-e a bizottság elnöki tisztére. Ha igen, akkor azt a személyt a következő elnökségi ülésre meg kell hívni. GYIB logójának elfogadása: 1. változat: /192 GYIB logójának elfogadása: 2. változat: / / / /196 A MAHAKOSZ által készített akcióterv és együttműködés elfogadása a nagyothallók hallókészülék-ellátása illetve a TB támogatott segédeszközök kapcsán. Az önálló jogi személy tagszervezetek támogatási szerződésének normaszövegét az ülésen elhangzott kiegészítéssel az Országos Elnökség elfogadja. Az Országos Felügyelő Bizottság tájékoztatóját és egyben az általa elkészített Gépjármű Üzemeltetési Szabályzatot az ülésen elhangzott kiegészítésekkel az Országos Elnökség elfogadja. Az Országos Elnökség a számítástechnikai eszközök beszerzésére rányuló, és a Siketek Világnapja megyei - regionális programjaira kiírt 1,5-1,5 millió Ft összegű belső pályázatokat elbíráló bizottság javaslatát változtatás nélkül elfogadta

11 /197 A 100 éves jubileumi ünnepség december 7-i és december 8-i programját elfogadta. Podani János által beterjesztett, a 100 éves évfordulóhoz kapcsolódó történelmi vetélkedő lebonyolításának és jutalmazásának elfogadása. A 100 éves évfordulón kiosztásra kerülő Jurth Gézáné díj és Cházár András díj elfogadása. A jelnyelvi tolmácsok beterjesztett etikai kódexében az alábbi kiegészítés /198 elvégzése: "stb." kiegészítés a tolmácsolási helyzetek felsorolásában. A jelnyelvi tolmácsok beterjesztett etikai kódexében az alábbi kiegészítés /199 elvégzése: a kommunikációs segítő törlése a kódexből. A jelnyelvi tolmácsok beterjesztett etikai kódexében az alábbi kiegészítés /200 elvégzése: értelmezési javítás: "veszi" szó helyett "vegye" fel a munkát A jelnyelvi tolmácsok beterjesztett etikai kódexében az alábbi kiegészítés /201 elvégzése: az ajánlások közé kerüljön be a szakmai vezető felelőssége a tolmácsok kiközvetítésére vonatkozóan A jelnyelvi tolmácsok etikai kódexét az Országos elnökség a sz /202 határozatokban foglalt kiegészítésekkel a további munkára alkalmasnak tartja. Az Országos Elnökség felszólítja Bende Lajos Jász-Nagykun-Szolnok megyei /203 elnököt, hogy végeztessen független audiológián készített audiogramot, és azt 1 hónapon belül nyújtsa be. Az Országos Elnökség érvényben tartja a /204 Tagfelvételi Bizottság elutasító döntését Györgydeák Imréné esetében. Az Országos Elnökség érvényben tartja a /205 Tagfelvételi Bizottság elutasító döntését Koós Tamás esetében. Az Országos Elnökség érvényben tartja a /206 Tagfelvételi Bizottság elutasító döntését Ulmer Anett esetében. Az Országos Elnökség érvényben tartja a /207 Tagfelvételi Bizottság elutasító döntését Lencsés Józsefné esetében. Az Országos Elnökség úgy dönt, hogy az ISO 9001 Minőségbiztosítási rendszert /208 bevezeti a SINOSZ-ban az ELASCO Bt. által benyújtott árajánlat alapján /209 Az Országos Elnökség a soron következő, november 17.-i ülésén hallgatja a GYIB elnöki tisztségére jelentkező Pintér László és Kormány Anita jelölteket

12 /210 Az Országos Elnökség pályázatot ír ki a Jurth Gézáné-díjra Az Országos Elnökség a Cházár Andrásdíj Arany-fokozatából 2 db-ot ad ki. Ebből /211 az egyiket, pénzdíj nélkül, olyan cég, vállalat vagy hivatal részére, akik sokat tettek a hallássérültek érdekében. Az Országos Elnökség úgy dönt, hogy a Cházár András-díjat az alábbi megoszlásban adja ki: 2 db Aranyfokozat, ebből a pénzdíjas 150e /212 Ft összeggel. 3 db Ezüst - fokozat 100e Ft/fő díjazással és 5 db Bronz-fokozat 50e,-Ft/fő díjazással. A Cházár András-díjra beérkező pályázatokat Dura Béla gyűjti össze és /213 rendszerezi az Országos Elnökség számára. Az Országos Elnökség megerősíti, hogy a Jurth Gézáné végrendeletét, 600e Ft-ot a /214 Cházár András-díj kiadására fordítja. A SINOSZ továbbra is gondozza és ápolja Jurth Gézáné sírját, amíg a Szövetség fenn áll / /216 A Cházár András-díjra a pályázatok beérkezési határideje: november 09. A Hallássérültek Esélye Alapítvány elnöki tisztére az Országos Elnökség tagjainak e- mailes visszajelzései alapján elvárásokat fogalmaznak meg, majd pályázatot írnak ki. Az Országos Elnökség felkéri Podani János lemondott elnököt, ideiglenesen vállalja addig a munkát, amíg az új elnök megválasztására sor kerül. Az Országos Elnökség úgy dönt, hogy Bende Lajost - mivel határidőig nem teljesítette a 203. sz. határozatban foglaltakat - felfüggeszti elnöki /217 tisztségéből és törli rendes tagsági viszonyából. Fellebbezési lehetősége az Országos Küldöttközgyűlés felé van. Rendes tagsági igazolványát a megyei titkár részére 8 napon belül vissza kell szolgáltatnia. Október 13.-án a miskolci választáson Nyírő Zsolt lesz jelen megfigyelőként, /218 valamint vagy Dr. Kósa Ádám, vagy Dr. Tapolczai Gergely. Az Országos Elnökség érvényben tartja a /219 Tagfelvételi Bizottság elutasító döntését Angyal Józsefné esetében

13 Az Országos Elnökség felkéri a Hivatalt, hogy a hivatali autó vásárlásához vagy lízingeléséhez szerezzen be több /220 információt, árajánlatot, mellé téve a fenntartási és egyéb költségeket is, minden esetben. Az elnökség ennek ismeretében hozza majd meg döntését. A Csongrád megyei szervezet 25 éves jubileumi ünnepségén Dura Béla lát el /221 képviseletet az Országos Elnökség nevében. Az Országos Elnökség pénzjutalom nélküli arany fokozatban részesíti a Siketek Világszövetségét (WFD) 8 szavazat. Ezüst fokozatot, bruttó ,- Ft pénzjutalommal az alábbi személyek kapnak: Simonné Váradi Zsuzsa /222 szavazat, Ábrányi Ágnes 6 szavazat. Bronz fokozatot, bruttó ,-Ft pénzjutalommal az alábbi személyek kapnak: P. Nagy Gabi - 8 szavazat, Lőrik Magdolna - 8 szavazat, Schmidt Mónika 8 szavazat, Juhászné Kincse Helén 6 szavazat, Tóth Tibor 7 szavazat. Az Országos Elnökség a Cházár Andrásdíj ki nem osztott jutalomkeretét Kiváló /223 Társadalmi Munkás díjra fordítja /224 A évi tagdíj 3000,-Ft /225 A évi tagdíj 4000,-Ft. A munkaközvetítő iroda koncepciójának /226 elfogadása, és ennek mentén az iroda munkájának beindítása. A Gyermek és Ifjúsági Bizottság elnöke /227 Kormány Anita. Az Országos Elnökség felhatalmazza Dr. Kósa Ádámot és Simonné Váradi Zsuzsát, /228 hogy az OEP-pel tárgyalásokat folytasson a hallókészülék-ellátás és a hallókészülékelem- és egyéb technikai segédeszköztámogatás ügyében. szavazatok száma a határozatban! Vasák Iván, Orbán Evelin, Dura Béla Dr. Kósa Ádám, Simonné Váradi Zsuzsa, Dr. Nagy Istvánné, Kárpáti Árpád Zoltán, Szalkai Iván Dr. Kósa Ádám, Simonné Váradi Zsuzsa, Dr. Nagy Istvánné Orbán Evelin, Dura Béla Boros Imre, Szalkai Iván, Kárpáti Árpád Zoltán Vasák Iván, Boros Imre

14 / / / / / /234 Az Országos Elnökség pályázatot ír ki a Hallássérültek Esélyéért Alapítvány elnöki tisztére a jegyzőkönyvben szereplő feltételekkel. Az Országos Elnökség felhatalmazza a főtitkárt és az országos elnököt, hogy 4,5 millió Ft összeghatárig vásároljanak gépkocsit a Szövetség részére. Az Országos Elnökség úgy határoz, hogy az AKT és KKT tanfolyamokból származó bevételből a nem önálló szervezetek százalékos arányban, az önálló szervezetek fix összegben fizetnek be a SINOSZ központjába. A pénzügyi részek kidolgozására felkéri Madár Ildikót, a Jelnyelvi Bizottsággal együttműködve dolgozza ki a részleteket. Az Országos Elnökség az alábbi munkatervet fogadta el évre: Országos Elnökségi ülések: Január. 26, február. 23. március. 29. április. 19. május. 17. június 21. július 19. augusztusban szünet, szeptember 13. október. 18. november 22, záróülés: december 13. Országos Küldöttközgyűlés: március 29. Siketek Világnapja: szeptember 28. A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Országos Elnöksége a sikeresen lebonyolított 100 éves jubileumi ünnepségek után a SINOSZ minden munkavállalójának és segítőjének - hallásállapottól függetlenül köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik az ünnepségsorozat megszervezésével foglalkoztak. Az Országos Elnökség felhívással fordul a SINOSZ minden tagja felé: amennyiben mi, siketek és nagyothallók azt kívánjuk, hogy a jövőben diszkriminációtól mentes világban éljünk, úgy nekünk is tanúsítanunk kell ezt a magatartást a többségi társadalom felé. A jövőben, köszönhetően a jubileumi ünnepségsorozatnak, egyre több feladat vár ránk, és ezeket csak alapos önvizsgálattal és összefogással tudjuk A Siketek és teljesíteni. Nagyothallók Országos Szövetsége Országos Elnöksége első negyedében rövid távú stratégiát dolgoz ki. A stratégia részletei a későbbiekben kerülnek egyeztetésre

A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA

A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA 5. sz. verzió Hatálybalépés napja: 2010. február 12. (Érvényes visszavonásig) Jóváhagyta: Dr. Danyi József rektor A Kecskeméti Főiskola Hallgatói

Részletesebben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület. ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület. ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben Elfogadva a 2015. március 27-i Közgyűlésen. (A 2010-es Alapszabályhoz képest a változtatások dőlt betűvel

Részletesebben

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2014 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) a Magyarországon működő, a kézilabda sportágban sporttevékenységet

Részletesebben

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szervezet neve: Csodaszarvas Tájpark Közhasznú Egyesület Alapítás ideje: 2011. november hó 12. Módosított alapszabály kelte:

Részletesebben

26/2011. (III. 22.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat képviselete különböző szervezetekben, közalapítványok alapító okiratainak módosítása

26/2011. (III. 22.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat képviselete különböző szervezetekben, közalapítványok alapító okiratainak módosítása 26/2011. (III. 22.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat képviselete különböző szervezetekben, közalapítványok alapító okiratainak módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a) a Baranya

Részletesebben

Világ Királynője Engesztelő Mozgalom Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben

Világ Királynője Engesztelő Mozgalom Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben Világ Királynője Engesztelő Mozgalom Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben mely Alapszabályt a Taggyűlésen megjelent tagok az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

2013. évi CXXIX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról*

2013. évi CXXIX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról* M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 116. szám 63681 2013. évi CXXIX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról* 1. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

Részletesebben

Magyar Lovassport Szövetség elnöksége által elfogadott, 2015. február 21-től hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat

Magyar Lovassport Szövetség elnöksége által elfogadott, 2015. február 21-től hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar Lovassport Szövetség elnöksége által elfogadott, 2015. február 21-től hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Általános rendelkezések 1. A Szabályzat hatálya A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Csik Balázs, Dudás Róbert, Érsek

Részletesebben

Magyar Reprográfiai Szövetség. Alapszabály. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

Magyar Reprográfiai Szövetség. Alapszabály. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege Magyar Reprográfiai Szövetség Alapszabály módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.1 A Szövetség neve: Magyar Reprográfiai Szövetség I.2 A Szövetség rövid neve:

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPÍTÓ OKIRAT Szálka Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 8. (1), (4) és (5) bekezdéseiben meghatározott kötelezően ellátandó közfeladatokról,

Részletesebben

Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1.

Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1. OM azonosító: 201590 Készítette: Holhosné Horváth Tünde óvodavezető 2013.03.30 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA

A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA Preambulum: Jelen Alapító okirat az Egyesület 2013. 05. 24. napján megtartott közgyűlésen elfogadott, a 2013. 06. 30. és 2014.02.28. megtartott

Részletesebben

H A L L G A T Ó I Ö N K O R M Á N Y Z A T

H A L L G A T Ó I Ö N K O R M Á N Y Z A T Wesley János Lelkészképző Főiskola H A L L G A T Ó I Ö N K O R M Á N Y Z A T SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest 2006. április A Wesley János Lelkészképző Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) hallgatói

Részletesebben

Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben

Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben Készült: EMMI Civil Kapcsolatok Főosztályán 2014. április

Részletesebben

BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A

BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A Budapest, 2015. 03. 13. BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR... 1 I. FEJEZET... 3 ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 II. FEJEZET...

Részletesebben

DEBRECEN VÁROSI LÖVÉSZ EGYLET ALAPSZABÁLY Elfogadta a Debrecen Városi Lövész Egylet közgyűlése Érvényes: 2006. május 27-től

DEBRECEN VÁROSI LÖVÉSZ EGYLET ALAPSZABÁLY Elfogadta a Debrecen Városi Lövész Egylet közgyűlése Érvényes: 2006. május 27-től DEBRECEN VÁROSI LÖVÉSZ EGYLET ALAPSZABÁLY Elfogadta a Debrecen Városi Lövész Egylet közgyűlése Érvényes: 2006. május 27-től BEVEZETŐ A Debrecen Városi Lövész Egylet tagjai megállapítják, hogy az Egyesület

Részletesebben

2012-ES HATÁROZATOK TÁRA

2012-ES HATÁROZATOK TÁRA 2012-ES HATÁROZATOK TÁRA Sorszám 1. 1/2012 szám (2012. 2. 2/2012 szám (2012. 3. 3/2012 szám (2012. Bármely nemzetközi vagy hazai versenyen csak az adott versenyre válogatott minőségben, a szövetség által

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR. H-1138 Budapest, Népfürdő u.24-26. Postacím: 1385 Budapest, Pf. 846 office@erstenyp.hu

ALAPSZABÁLYA ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR. H-1138 Budapest, Népfürdő u.24-26. Postacím: 1385 Budapest, Pf. 846 office@erstenyp.hu ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR H-1138 Budapest, Népfürdő u.24-26. Postacím: 1385 Budapest, Pf. 846 office@erstenyp.hu Telefon: (+36 1) 41103200 Telefax: (+36 1) 411 2140 www.erstenyugdijpenztar.hu Adószám:

Részletesebben

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület 2. Az Egyesület rövidített neve: Marvel Team

Részletesebben

1.) Alapítók: Dobos Istvánné 2119 Pécel, Szőlőhegy u. 13

1.) Alapítók: Dobos Istvánné 2119 Pécel, Szőlőhegy u. 13 ./,. Ráday Pál Alapítvány alapító okirata módosító rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt okirata, mely módosítást a vastag betűs szövegrész tartalmazza me ly abból a célból készült, hogy az I.)

Részletesebben

Nemzeti Együttműködési Alap

Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti Együttműködési Alap Képzési segédlet 2012. A megújult civil támogatási rendszer a Nemzeti Együttműködési Alap bemutatása Képzési segédlet Készült az ÁROP 2.2.10-10-2010-0001 program keretében Budapest,

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Jedlik Ányos Klaszter létrehozására

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Jedlik Ányos Klaszter létrehozására EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Jedlik Ányos Klaszter létrehozására Amely létrejött az 1. sz. mellékletben feltüntetett Együttműködő Felek között (a továbbiakban Együttműködő Felek ) a mai napon az alábbi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. augusztus 30., péntek Tartalomjegyzék 2013. évi CXXXVII. törvény A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról 66434 326/2013.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

ALAPSZABÁLY. A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről ALAPSZABÁLY Patika Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár I. fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ Az alapító tagok az alul írott napon és helyen elhatározták, hogy kiegészítő egészségpénztárat alapítanak az egészségügyi

Részletesebben

- 1 - 4028 D e b r e c e n, Simonyi út 20. KSH szám: 11154433 6419 122 09 Cégjegyzékszám: 09-02-000354 Adószám:11154433-2-09

- 1 - 4028 D e b r e c e n, Simonyi út 20. KSH szám: 11154433 6419 122 09 Cégjegyzékszám: 09-02-000354 Adószám:11154433-2-09 - 1-4028 D e b r e c e n, Simonyi út 20. KSH szám: 11154433 6419 122 09 Cégjegyzékszám: 09-02-000354 Adószám:11154433-2-09 Egységes szerkezetbe foglalt, hatályos szövegű ALAPSZABÁLY (a változások vastag,

Részletesebben

LAPJA. Változások a 2014. évi kötelező adatszolgáltatásban. Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Hatóság felé teljesítendő adatszolgáltatás

LAPJA. Változások a 2014. évi kötelező adatszolgáltatásban. Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Hatóság felé teljesítendő adatszolgáltatás KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA a MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA HIVATALOS LAPJA 3. évfolyam 5. szám 2014 május Változások a 2014. évi kötelező adatszolgáltatásban Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Hatóság felé teljesítendő

Részletesebben

Az Európai Tanács eljárási szabályzata A Tanács eljárási szabályzata

Az Európai Tanács eljárási szabályzata A Tanács eljárási szabályzata ISSN 1830-4982 HU A TANÁCS FŐTITKÁRSÁGA Az Európai Tanács eljárási szabályzata A Tanács eljárási szabályzata REFERENCIASZÖVEGEK 2009. DECEMBER Az Európai Tanács eljárási szabályzata A Tanács eljárási szabályzata

Részletesebben

ELS MAGYAR POLGÁRI BIZTONSÁGVÉDELMI KLASZTER SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ELS MAGYAR POLGÁRI BIZTONSÁGVÉDELMI KLASZTER SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA ELS MAGYAR POLGÁRI BIZTONSÁGVÉDELMI KLASZTER SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I./1. Klaszter bemutatása, célok: A polgári biztonsági iparág tevékenysége átszövi a modern társadalom életének

Részletesebben