szavazatok száma Határozat száma Határozat tartalma nem szavaz igen nem tartózkodik

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "szavazatok száma Határozat száma Határozat tartalma nem szavaz igen nem tartózkodik"

Átírás

1 Határozat száma Határozat tartalma Az Országos Elnökség úgy határoz, hogy január 29.-től csak olyan hallássérült vehető fel rendes tagnak, aki az audiogram lelete mellé a /113 stapedius reflex mérés eredményét is csatolja. Az Alapszabályban leírt átlagérték számításakor mindkét fül átlagát együtt kell számolni a beszédfrekvenciákon. Az Országos Elnökség felhatalmazza Dr. Kósa Ádám elnököt, hogy levélben keresse meg a MAHAKOSZ listáján /114 szereplő politikai döntéshozókat abból a célból, hogy a hallássérültek részére szociális keret létrehozását kezdeményezze. A szervezetek költségvetéseit elbíráló bizottság tagjai: Madár Ildikó, Stefanidesz /115 Tiborné, Dr. Tapolczai Gergely, Dr. Kósa Ádám és Vasák Iván. Az Országos Elnökség úgy dönt, hogy azok a szervezetek, amelyek nem küldtek költségvetési pályázatot, az első /116 negyedévre csökkentett költségvetést kapnak, ezzel egy időben a következő háromnegyed évre kötelesek a költségvetési tervüket elkészíteni és a gazdasági vezetőhöz eljuttatni. A SINOSZ Csongrád megyei szervezete, mint szervezeti egység megszűnik, csak a megyei közgyűlést tartják életben, mint az Alapszabályban rögzített szervet. A városi szervezetek önállóságot kapnak /117 szervezeti és pénzügyi szempontból. A szegedi városi elnököt tisztségéből felfüggesztjük és újabb választást írunk ki, amelyet legkésőbb 2 hónapon belül le kell bonyolítani Szegeden. szavazatok száma igen nem tartózkodik nem szavaz

2 A SINOSZ Fővárosi és Pest megyei Szervezetét az Országos Elnökség összevonja. Az új megyei közgyűlést az alábbi módon kell létrehozni: össze kell hívni legkésőbb március 15.-ig a fővárosi /118 és a pest megyei küldöttgyűlést, ahol elnököt és elnökséget kell választani, továbbá az országos küldötteknél a fővárosi szervezet küldötteinél az utolsó két helyezettet póttaggá kell minősíteni és helyüket a pest megyei küldöttekkel kell feltölteni. Az Országos elnökség a központi programtervben szereplő május 12.-re /119 tervezett ülését két héttel későbbre, május 26.-ra halasztja. Az Országos elnökség a Siket Szekció tagjainak a szekció elnökének ajánlása /120 alapján az alábbi személyeket elfogadja: Hartai Krisztina, Csernyák Hajnalka, Gedeon Rita, Szabó Zsanett / / /123 Az Országos Elnökség jegyzőkönyvét a jegyzőkönyvvezető 8 munkanapon belül elkészíti, majd minden elnökségi tagnak e- mailben elküldi. Az Országos Elnökség 5 munkanapon belül észrevételezi a jegyzőkönyvvezetőnek, utána aláírásra kerül a hiteles jegyzőkönyv, amely a következő elnökségi ülés meghívójával együtt megküldésre kerül. Az Országos Elnökség megbízza Dr. Tapolczai Gergely főtitkárt, hogy a Sportcentrumban található irodahelyiség használata ügyében egyeztessen az MSSSz-el. Az Országos elnökség pályázatot ír ki a WFD ifjúsági táborában való részvételre összesen 2 fiú és 2 lány számára, melyből 1 főt a GYIB delegál. Pályázati feltételek: éves életkor, nemzetközi jelnyelv ismerete, 2 éves igazolt aktivitás a SINOSZ-ban, önrész vállalása /124 A WFD Ifjúsági Táborában való részvételt az Országos Elnökség a beérkezett pályázatok alapján mindhárom pályázó részére támogatja. A résztvevők prioritása: 1.: Cserni Mónika, 2.: Pintér László, 3.: Kormány Anita

3 / / / / / / / /132 A WFD Konferencián való részvételt az Országos Elnökség a beérkezett pályázatok alapján három pályázó részére támogatja. Az elnökség titkos szavazással az alábbi személyek kiutazását támogatta: Szalkai Iván 7 szavazattal, Kárpáti Árpád Zoltán és Hartai Krisztina 5-5 szavazattal A WFD Konferencián való részvételt egy fő tolmács részére ismét meghirdeti az Országos Elnökség. A SINOSZ Országos Elnöksége létrehozza a Kölyökklub programot a 14 életévüket be nem töltött, a rendes tagok felvételével azonos szabályok alapján. A programon belül felvett személyek nem minősül a SINOSZ rendes tagjának, ugyanakkor arcképes igazolvánnyal rendelkezik és a tagdíj mértéke: 500,- Ft /év. A SINOSZ Országos Elnöksége az Alapszabály módosítását kezdeményezi, és felkéri dr. Gesztesi Anetta ügyvédet, hogy a soron következő országos elnökségi ülésre a szükséges módosításokat előkészítse. A SINOSZ Országos Elnöksége támogatja a Crane International KFT által elkészített Kommunikációs Stratégiát. A SINOSZ Országos Elnöksége létrehozza az Inkubátorház-programot azon szervezetek számára, akik hallássérültekkel foglalkoznak és munkájuk során a Szövetséggel együttműködve kívánnak dolgozni. A program keretén belül a szervezeteknek lehetőségük nyílik iroda- és számítógéphasználatra. A SINOSZ Országos Elnöksége a Sportcentrum emeleti irodájának bérbeadásáról hármas szerződést köt a SINOSZ, az SSC és az MSSK részvételével. A rezsi- és egyéb költségek fizetése a szerződésben foglaltak szerint kerül teljesítésre. A SINOSZ Országos Elnöksége felhatalmazza Dr. Kósa Ádám elnököt, hogy a Lelemény Alapítvánnyal együttműködési megállapodást írjon alá. szavazati arányokat ld. a határozatban! /133 A GYIB új tagja Radányi Balázs /134 A SINOSZ Országos Elnöksége Szalma Gézát a Siket Szekció ötödik tagjának elfogadja

4 A SINOSZ Országos Elnöksége létrehozza a Jelnyelvi Bizottságot és a Képzési /135 Bizottságot. Mindkét bizottság elnöki funkciójára pályázatot ír ki. A SINOSZ Országos Elnöksége a kecskeméti szervezet elnökválasztására /136 Pázmándi Jánost és Szalkai Ivánt, a nyíregyházi választásra Kárpáti Árpád Zoltánt delegálja. Az Országos Elnökség elfogadja, és az Országos Küldöttközgyűlés elé /137 beterjesztésre javasolja a évi közhasznúsági jelentést, a évi pénzügyi beszámolót, valamint a évi költségvetési tervet / / /140 Az Országos Elnökség javasolja a Küldöttközgyűlés elé beterjeszteni az alábbi Alapszabály módosítást: A Szövetség rendes tagja az lehet, akinek a hallásvesztesége átlagértéke a beszédfrekvenciákon eléri az 55 decibelt. Az Országos Elnökség javasolja a Küldöttközgyűlés elé beterjeszteni az alábbi Alapszabály módosítást: A Szövetség rendes tagja az lehet, akinek a hallásvesztesége átlagértéke a jobban halló fülön beszédfrekvenciákon eléri az 55 decibelt. Amennyiben az Országos Küldöttközgyűlés elfogadja a /139.sz. határozatot, abban az esetben elegendő az audiogram csatolása a tagfelvételi eljárás során. Amennyiben az Országos Küldöttközgyűlés nem fogadja el a jelzett határozatot, úgy automatikusan a jelen ülésre beterjesztett stapedius reflex vizsgálati eredmény bekérése lép életbe /141 A tagfelvételi korhatár 0 (nulla) éves kortól legyen

5 /142 Az Országos Elnökség az alábbi Alapszabály-módosítást terjeszti az Országos Küldöttközgyűlés elé 9.2.pont: A Szövetség megyei vagy helyi szervezetének Elnökségének tagfelvételi határozatát az Országos Elnökség alá tartozó, 3 tagú Tagfelvételi Bizottság ellenőrzi, megfelel-e a jelen Alapszabály követelményeinek. Amennyiben megfelel, úgy a tag felvehető. Kétség esetén a tagfelvételi Bizottság jogosult kiegészítő igazolásokat kérni a rendes tagsági jogviszonyt kezdeményező személytől. Az Országos Elnökség az alábbi Alapszabály-módosítást terjeszti az Országos Küldöttközgyűlés elé: 9.5. pont: /143 A 14. életévét be nem töltött személy arcképes kölyökklub tagsági igazolvánnyal rendelkezik, melyet 14. életéve betöltése után arcképes rendes tagsági igazolványra cserélhet. Az Országos Elnökség az alábbi Alapszabály-módosítást terjeszti az Országos Küldöttközgyűlés elé: pont: Amennyiben a tiszteletbeli /144 tagságra javasolt személy már rendes tagsági jogviszonnyal rendelkezik, úgy az Országos Elnökségnek ki kell kérnie annak a helyi szervezetnek hozzájárulását, melynek tagja. Az Országos Elnökség az alábbi Alapszabály-módosítást terjeszti az Országos Küldöttközgyűlés elé: pont: taggyűlésén/közgyűlésén részt /145 vehet, és ott, amennyiben 18. életévét betöltötte, szavazati jogát gyakorolhatja és a Szövetség helyi és országos szerveibe és tisztségeire jelölhető és választható. Az Országos Elnökség az alábbi Alapszabály-módosítást terjeszti az Országos Küldöttközgyűlés elé: pont: a rendes tagok éves tagdíja /146 összegének megállapítása, a rendes tagok és a rendes jogi személy tagok rendes tagjainak részére kiállított arcképes igazolványokkal kapcsolatos ügyintézési díj megállapítása

6 / / / / /151 Az Országos Elnökség az alábbi Alapszabály-módosítást terjeszti az Országos Küldöttközgyűlés elé: pont: a Szövetség megyei és helyi szervezetei működőképességének ellenőrzése. Amennyiben a helyi szervezet működésképtelenné válik, jogosult ideiglenes elnököt kinevezni a működőképesség helyreállításáig. Az egyedi körülmények mérlegelése után, a működésképtelenségről szóló döntés meghozatala úgyszintén az Országos Elnökség feladata. Az Országos Elnökség által jelen ülésen elfogadott Alapszabály-módosítási javaslatokat egységes szerkezetben az Országos Küldöttközgyűlés elé terjeszti. Az Országos Elnökség Pázmándi Jánost és Dr. Lovászi Lászlót delegálja az EFHOH május 4-5-én megrendezésre kerülő közgyűlésére. Az Országos Elnökség Dr. Kósa Ádámot és Dr. Tapolczai Gergelyt delegálja az EUD május 4-6-én megrendezésre kerülő közgyűlésére és szemináriumára. Az Országos Elnökség jelen ülésén dönt az önállóvá váló szervezetek benyújtott tagfelvételi kérelméről / /153 Az Országos Elnökség március 31-én 9 órakor rendkívüli ülésen dönt az önállóvá váló szervezetek benyújtott tagfelvételi kérelméről. Az Országos Elnökség megerősíti az e- mailben leadott szavazatát. A WFD madridi konferenciájára Habán Zsuzsanna utazik ( ben leadott 10 szavazattal) /154 Az Országos Elnökség csak a Képzési Bizottság elnöki tisztére ír ki pályázatot /155 Az Országos Elnökség a Képzési Bizottság és a Jelnyelvi Bizottság elnöki tisztére pályázatot ír ki. A pályázat feltételei: jelnyelvhasználat, jó nyelvérzék, iskolai végzettség minimum érettségi, jó szervezőkészség, 3 éves koncepció leírása. A Képzési Bizottság elnökének az előbb felsoroltakon kívül feltételként rendelkeznie kell jó pedagógiai érzékkel is

7 / / /158 A Képzési Bizottság és a Jelnyelvi Bizottság elnökeinek mandátuma az Országos Elnökség mandátumának lejártáig szól. Az Országos Elnökség a Képzési Bizottság és a Jelnyelvi Bizottság elnöki tisztségeinek betöltésére feltételként a középiskolai végzettséget jelöli meg. Az Országos Elnökség a Képzési Bizottság és a Jelnyelvi Bizottság elnöki tisztségeinek betöltésére pályázatot ír ki a 155., a 156 és a 157. sz. határozatokban rögzített feltételek mellett. Az Országos Elnökség elfogadja az előzetesen írásban beterjesztett /159 konferencia programját a SINOSZ 100 éves jubileumi ünnepségének keretében tartandó konferenciára. Az Országos Elnökség elfogadja az előzetesen írásban beterjesztett fesztivál /160 programját a SINOSZ 100 éves jubileumi ünnepségén. Az Országos Elnökség A Jelnyelvi Bizottság elnökének elfogadja Mongyi Pétert. Dr. Kósa Ádám levélben felveszi a /161 kapcsolatot vele, és a következő elnökségi ülésre meghívja, ahová be kell terjesztenie a bizottság feladataival kapcsolatos koncepcióját /162 A Képzési Bizottság elnöki tisztére - pályázat hiányában - az Országos Elnökség tagjai tehetnek javaslatot /163 Az Országos Elnökség a Képzési Bizottság elnöki tisztére új pályázatot ír ki /164 A Tagfelvételi Bizottság tagja: Nyírő Zsolt /165 A Tagfelvételi Bizottság tagja: Dura Béla /166 A Tagfelvételi Bizottság tagja: Dr. Kósa Ádám / / /169 A SINOSZ Kölyökklub tagsági igazolványában 8 hely legyen az éves érvényesítéshez. A SINOSZ Kölyökklub tagsági igazolványában 4 hely legyen az éves érvényesítéshez. A SINOSZ Kölyökklub tagsági igazolványának elfogadása a jegyzőkönyvben részletezett módosítással (1. változat)

8 /170 A SINOSZ Kölyökklub tagsági igazolványának elfogadása (2. változat) / / /173 A tagok véleményének megismerése érdekében az Országos Elnökség fórumokat szervez országszerte. Az elnökség felkéri Herbszt Róbertet, ismereteivel segítse a fórumok szervezését. A Gyermek és Ifjúsági Bizottság tagja Cserni Mónika GYIB elnök javaslata alapján: Balogh Melinda Zürichbe, az EUDY közgyűlésére Balogh Melinda GYIB tag utazik /174 Zürichbe, az EUDY közgyűlésére Cserni Mónika GYIB elnök utazik /175 Zürichbe, az EUDY közgyűlésére Kormány Anita GYIB tag utazik /176 Zürichbe, az EUDY közgyűlésére Boros Imre GYIB tag utazik /177 Zürichbe, az EUDY közgyűlésére Pintér László GYIB tag utazik / / / /181 A SINOSZ Országos Elnöksége pályázatot ír ki a SINOSZ Szervezetei részére számítógép és adó-vevő készülékek vásárlására 1,5 millió Ft összértékben. A pályázat benyújtási határideje: a kiírástól számított 3 hét. A SINOSZ Országos Elnöksége pályázatot ír ki a SINOSZ Szervezetei részére a Siketek Világnapja megyei és regionális rendezvényeinek támogatására 1,5 millió Ft összértékben. A Hallássérültek Esélye Alapítvány kuratóriumi tagja: Mosoni Krisztina. Szegedi Mariann kuratóriumi tag lemondott. Az Országos Elnökség hozzájárul, hogy a TOSINA használja a Siketek Világnapja rendezvény szlogenjét és logóját /182 A Siketek Világnapja szlogenjét ("Adj jelet magadról" és logóját a SINOSZ levédeti.

9 Az Országos Elnökség a jelnyelvi tolmácsszolgálatok működési /183 fedezetének megszűnése következtében szükséges jogviszony módosításokat tudomásul veszi. Az Országos Elnökség a jelnyelvi tolmácsszolgálatok működési /184 fedezetének megszűnése következtében szükséges válságstratégiát támogatja. A feladat végrehajtására kijelölt válságstáb tagjai: dr. Kósa Ádám, dr. Tapolczai Gergely, Madár Ildikó, dr /185 Gesztesi Anetta, Habán Zsuzsa, Bertus Timea. Feladatukat társadalmi munkában, illetve munkaköri feladatuk részeként látják el. A válságstáb havonta beszámol az /186 elnökségnek. A évi 1%-os adó bevételt a /187 tolmácsszolgálatok működtetésére fordítjuk. Az Országos Elnökség az 1. napirendi pontot (A SINOSZ Borsod-Abaúj-Zemplén /188 megyei szervezete tisztségviselőinek meghallgatása, megoldási javaslatok), zárt ülésen tárgyalja /189 A SINOSZ Alapszabályának pontja alapján, miután megállapításra került, hogy a SINOSZ Borsod-Abaúj-Zemplén megyei szervezete a megyei elnök és a megyei titkár nem tudnak együttműködni, működésképtelenné vált, Pázmándi János megyei elnököt a megyei elnöki tisztségéből, Kupeczné Szemán Katalint megyei elnökségi tagságából felmenti. Az Országos Elnökség egyben kéri a főtitkárt, hogy Kupeczné Szemán Katalin megyei titkárt mentse fel munkaviszonya alól. Az új megyei elnök megválasztására a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei küldöttközgyűlést szeptember 15.-ig össze kell hívni. Az Országos Elnökség az új megyei elnök megválasztásáig Szentpétery Lászlót bízza meg ideiglenes jelleggel a megyei szervezet elnöki tisztével. Az Országos Elnökség utasítja a főtitkárt, hogy a megyei szervezet hivatali teendőinek ellátására mielőbbi találjon megoldást /190 Az Országos Elnökség Mongyi Péter javaslatát a Jelnyelvi Bizottság tagjaira (Dobra Eduárd, Herbszt Róbert, Petke Lajos és Turóczy Erika) és programját elfogadja.

10 /191 Az Országos Elnökség felhatalmazásával dr. Kósa Ádám országos elnök felteszi a kérdést Boros Imre országos elnökségi póttagnak, hogy Pázmándi János lemondása által megüresedett országos elnökségi tagságot elfogadja-e, vagy marad a GYIB tagja. Ha az Országos Elnökség tagja kíván lenni, akkor automatikusan pályázatot kell kiírni a GYIB elnöki tisztségére, előzetesen azonban a GYIB jelenlegi tagjait kell megkérdezni, pályáznak-e a bizottság elnöki tisztére. Ha igen, akkor azt a személyt a következő elnökségi ülésre meg kell hívni. GYIB logójának elfogadása: 1. változat: /192 GYIB logójának elfogadása: 2. változat: / / / /196 A MAHAKOSZ által készített akcióterv és együttműködés elfogadása a nagyothallók hallókészülék-ellátása illetve a TB támogatott segédeszközök kapcsán. Az önálló jogi személy tagszervezetek támogatási szerződésének normaszövegét az ülésen elhangzott kiegészítéssel az Országos Elnökség elfogadja. Az Országos Felügyelő Bizottság tájékoztatóját és egyben az általa elkészített Gépjármű Üzemeltetési Szabályzatot az ülésen elhangzott kiegészítésekkel az Országos Elnökség elfogadja. Az Országos Elnökség a számítástechnikai eszközök beszerzésére rányuló, és a Siketek Világnapja megyei - regionális programjaira kiírt 1,5-1,5 millió Ft összegű belső pályázatokat elbíráló bizottság javaslatát változtatás nélkül elfogadta

11 /197 A 100 éves jubileumi ünnepség december 7-i és december 8-i programját elfogadta. Podani János által beterjesztett, a 100 éves évfordulóhoz kapcsolódó történelmi vetélkedő lebonyolításának és jutalmazásának elfogadása. A 100 éves évfordulón kiosztásra kerülő Jurth Gézáné díj és Cházár András díj elfogadása. A jelnyelvi tolmácsok beterjesztett etikai kódexében az alábbi kiegészítés /198 elvégzése: "stb." kiegészítés a tolmácsolási helyzetek felsorolásában. A jelnyelvi tolmácsok beterjesztett etikai kódexében az alábbi kiegészítés /199 elvégzése: a kommunikációs segítő törlése a kódexből. A jelnyelvi tolmácsok beterjesztett etikai kódexében az alábbi kiegészítés /200 elvégzése: értelmezési javítás: "veszi" szó helyett "vegye" fel a munkát A jelnyelvi tolmácsok beterjesztett etikai kódexében az alábbi kiegészítés /201 elvégzése: az ajánlások közé kerüljön be a szakmai vezető felelőssége a tolmácsok kiközvetítésére vonatkozóan A jelnyelvi tolmácsok etikai kódexét az Országos elnökség a sz /202 határozatokban foglalt kiegészítésekkel a további munkára alkalmasnak tartja. Az Országos Elnökség felszólítja Bende Lajos Jász-Nagykun-Szolnok megyei /203 elnököt, hogy végeztessen független audiológián készített audiogramot, és azt 1 hónapon belül nyújtsa be. Az Országos Elnökség érvényben tartja a /204 Tagfelvételi Bizottság elutasító döntését Györgydeák Imréné esetében. Az Országos Elnökség érvényben tartja a /205 Tagfelvételi Bizottság elutasító döntését Koós Tamás esetében. Az Országos Elnökség érvényben tartja a /206 Tagfelvételi Bizottság elutasító döntését Ulmer Anett esetében. Az Országos Elnökség érvényben tartja a /207 Tagfelvételi Bizottság elutasító döntését Lencsés Józsefné esetében. Az Országos Elnökség úgy dönt, hogy az ISO 9001 Minőségbiztosítási rendszert /208 bevezeti a SINOSZ-ban az ELASCO Bt. által benyújtott árajánlat alapján /209 Az Országos Elnökség a soron következő, november 17.-i ülésén hallgatja a GYIB elnöki tisztségére jelentkező Pintér László és Kormány Anita jelölteket

12 /210 Az Országos Elnökség pályázatot ír ki a Jurth Gézáné-díjra Az Országos Elnökség a Cházár Andrásdíj Arany-fokozatából 2 db-ot ad ki. Ebből /211 az egyiket, pénzdíj nélkül, olyan cég, vállalat vagy hivatal részére, akik sokat tettek a hallássérültek érdekében. Az Országos Elnökség úgy dönt, hogy a Cházár András-díjat az alábbi megoszlásban adja ki: 2 db Aranyfokozat, ebből a pénzdíjas 150e /212 Ft összeggel. 3 db Ezüst - fokozat 100e Ft/fő díjazással és 5 db Bronz-fokozat 50e,-Ft/fő díjazással. A Cházár András-díjra beérkező pályázatokat Dura Béla gyűjti össze és /213 rendszerezi az Országos Elnökség számára. Az Országos Elnökség megerősíti, hogy a Jurth Gézáné végrendeletét, 600e Ft-ot a /214 Cházár András-díj kiadására fordítja. A SINOSZ továbbra is gondozza és ápolja Jurth Gézáné sírját, amíg a Szövetség fenn áll / /216 A Cházár András-díjra a pályázatok beérkezési határideje: november 09. A Hallássérültek Esélye Alapítvány elnöki tisztére az Országos Elnökség tagjainak e- mailes visszajelzései alapján elvárásokat fogalmaznak meg, majd pályázatot írnak ki. Az Országos Elnökség felkéri Podani János lemondott elnököt, ideiglenesen vállalja addig a munkát, amíg az új elnök megválasztására sor kerül. Az Országos Elnökség úgy dönt, hogy Bende Lajost - mivel határidőig nem teljesítette a 203. sz. határozatban foglaltakat - felfüggeszti elnöki /217 tisztségéből és törli rendes tagsági viszonyából. Fellebbezési lehetősége az Országos Küldöttközgyűlés felé van. Rendes tagsági igazolványát a megyei titkár részére 8 napon belül vissza kell szolgáltatnia. Október 13.-án a miskolci választáson Nyírő Zsolt lesz jelen megfigyelőként, /218 valamint vagy Dr. Kósa Ádám, vagy Dr. Tapolczai Gergely. Az Országos Elnökség érvényben tartja a /219 Tagfelvételi Bizottság elutasító döntését Angyal Józsefné esetében

13 Az Országos Elnökség felkéri a Hivatalt, hogy a hivatali autó vásárlásához vagy lízingeléséhez szerezzen be több /220 információt, árajánlatot, mellé téve a fenntartási és egyéb költségeket is, minden esetben. Az elnökség ennek ismeretében hozza majd meg döntését. A Csongrád megyei szervezet 25 éves jubileumi ünnepségén Dura Béla lát el /221 képviseletet az Országos Elnökség nevében. Az Országos Elnökség pénzjutalom nélküli arany fokozatban részesíti a Siketek Világszövetségét (WFD) 8 szavazat. Ezüst fokozatot, bruttó ,- Ft pénzjutalommal az alábbi személyek kapnak: Simonné Váradi Zsuzsa /222 szavazat, Ábrányi Ágnes 6 szavazat. Bronz fokozatot, bruttó ,-Ft pénzjutalommal az alábbi személyek kapnak: P. Nagy Gabi - 8 szavazat, Lőrik Magdolna - 8 szavazat, Schmidt Mónika 8 szavazat, Juhászné Kincse Helén 6 szavazat, Tóth Tibor 7 szavazat. Az Országos Elnökség a Cházár Andrásdíj ki nem osztott jutalomkeretét Kiváló /223 Társadalmi Munkás díjra fordítja /224 A évi tagdíj 3000,-Ft /225 A évi tagdíj 4000,-Ft. A munkaközvetítő iroda koncepciójának /226 elfogadása, és ennek mentén az iroda munkájának beindítása. A Gyermek és Ifjúsági Bizottság elnöke /227 Kormány Anita. Az Országos Elnökség felhatalmazza Dr. Kósa Ádámot és Simonné Váradi Zsuzsát, /228 hogy az OEP-pel tárgyalásokat folytasson a hallókészülék-ellátás és a hallókészülékelem- és egyéb technikai segédeszköztámogatás ügyében. szavazatok száma a határozatban! Vasák Iván, Orbán Evelin, Dura Béla Dr. Kósa Ádám, Simonné Váradi Zsuzsa, Dr. Nagy Istvánné, Kárpáti Árpád Zoltán, Szalkai Iván Dr. Kósa Ádám, Simonné Váradi Zsuzsa, Dr. Nagy Istvánné Orbán Evelin, Dura Béla Boros Imre, Szalkai Iván, Kárpáti Árpád Zoltán Vasák Iván, Boros Imre

14 / / / / / /234 Az Országos Elnökség pályázatot ír ki a Hallássérültek Esélyéért Alapítvány elnöki tisztére a jegyzőkönyvben szereplő feltételekkel. Az Országos Elnökség felhatalmazza a főtitkárt és az országos elnököt, hogy 4,5 millió Ft összeghatárig vásároljanak gépkocsit a Szövetség részére. Az Országos Elnökség úgy határoz, hogy az AKT és KKT tanfolyamokból származó bevételből a nem önálló szervezetek százalékos arányban, az önálló szervezetek fix összegben fizetnek be a SINOSZ központjába. A pénzügyi részek kidolgozására felkéri Madár Ildikót, a Jelnyelvi Bizottsággal együttműködve dolgozza ki a részleteket. Az Országos Elnökség az alábbi munkatervet fogadta el évre: Országos Elnökségi ülések: Január. 26, február. 23. március. 29. április. 19. május. 17. június 21. július 19. augusztusban szünet, szeptember 13. október. 18. november 22, záróülés: december 13. Országos Küldöttközgyűlés: március 29. Siketek Világnapja: szeptember 28. A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Országos Elnöksége a sikeresen lebonyolított 100 éves jubileumi ünnepségek után a SINOSZ minden munkavállalójának és segítőjének - hallásállapottól függetlenül köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik az ünnepségsorozat megszervezésével foglalkoztak. Az Országos Elnökség felhívással fordul a SINOSZ minden tagja felé: amennyiben mi, siketek és nagyothallók azt kívánjuk, hogy a jövőben diszkriminációtól mentes világban éljünk, úgy nekünk is tanúsítanunk kell ezt a magatartást a többségi társadalom felé. A jövőben, köszönhetően a jubileumi ünnepségsorozatnak, egyre több feladat vár ránk, és ezeket csak alapos önvizsgálattal és összefogással tudjuk A Siketek és teljesíteni. Nagyothallók Országos Szövetsége Országos Elnöksége első negyedében rövid távú stratégiát dolgoz ki. A stratégia részletei a későbbiekben kerülnek egyeztetésre

szavazatok száma Határozat száma Határozat tartalma nem szavaz igen nem tartózkodik

szavazatok száma Határozat száma Határozat tartalma nem szavaz igen nem tartózkodik 2006.01.21/36 2006.01.21/37 2006.01.21/38 2006.01.21/39 A SINOSZ Országos Elnöksége úgy határoz, hogy a SINOSZ Sportcentrum területén található reklámtáblák és a büfé bérleti díjának bevételéből származó

Részletesebben

szavazatok száma igen nem tartózkodik

szavazatok száma igen nem tartózkodik Határozat száma 2008.01.26/235 Határozat tartalma Az Országos Elnökség úgy határoz, hogy Dura Béla és Vasák Iván volt elnökségi tagokat a soron következő elnökségi ülésen búcsúztatja el. szavazatok száma

Részletesebben

VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT 2013.

VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT 2013. VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT 2013. Jelen Szabályzatot 2013. május 29-én fogadta el a HVDSZ 2000 Országos Értekezlete (10/2013. sz. Országos Értekezleti határozat) 2 1. Általános rendelkezések 1.1 A választások

Részletesebben

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE A L A P S Z A B Á L Y 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve, székhelye, működése 1.1.1 Az egyesület neve: Hajóipari Vállalkozók Egylete 1.1.2 Az egyesület székhelye:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének A BÉKÉS MEGYEI KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Fórum adatai A Fórum neve: A Fórum rövidített neve: Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető

Részletesebben

A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata

A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata 1 A Diákönkormányzat céljai: A diákönkormányzat célja, hogy olyan állapotot teremtsen és tartson fenn, mely lehetővé teszi, hogy a diákok jogai s érdekei

Részletesebben

I. HATÁROZAT KIVONAT

I. HATÁROZAT KIVONAT Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Iktatószám: T-217 /2014. 10/2014. I. HATÁROZAT KIVONAT a 2014. június 26-ai rendkívüli képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből 172/2014.

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések Preambulum A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzata a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának figyelembevételével

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

A NAGY LAJOS GIMNÁZIUM ÖREGDIÁK EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A NAGY LAJOS GIMNÁZIUM ÖREGDIÁK EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A NAGY LAJOS GIMNÁZIUM ÖREGDIÁK EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium Öregdiák Egyesület az 1912-ben alapított Szombathelyi M. Kir. Állami Főreáliskola (később Faludi Ferenc Gimnázium)

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK JEGYZÉKE

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK JEGYZÉKE KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK JEGYZÉKE a Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: DA-RIÜ KhE./Egyesület) Közgyűlésének 2011. május 30-án hozott határozatairól 1/2011. (V.

Részletesebben

Magyar Hallássérültek Labdarúgó Szövetsége 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 28.

Magyar Hallássérültek Labdarúgó Szövetsége 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 28. Magyar Hallássérültek Labdarúgó Szövetsége 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 28. 2010. ÉVI ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK 01/02-06/2010. számú határozat: 02/02-06/2010. számú határozat: 1. Belépés a Magyar Siketek

Részletesebben

SIKETEK ÉS NAGYOTHALLÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE A L A P S Z A B Á L Y

SIKETEK ÉS NAGYOTHALLÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE A L A P S Z A B Á L Y SIKETEK ÉS NAGYOTHALLÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE A L A P S Z A B Á L Y 2008. 2. oldal Élve a Magyar Köztársaság demokratikus jogrendje által biztosított joggal, a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről

Részletesebben

A MAGYAR TESTNEVELŐ TANÁROK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA. (Az 1993. évi alapszabály módosítása) Jóváhagyta az MTTOE 1998. december 5-i közgyűlése

A MAGYAR TESTNEVELŐ TANÁROK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA. (Az 1993. évi alapszabály módosítása) Jóváhagyta az MTTOE 1998. december 5-i közgyűlése A MAGYAR TESTNEVELŐ TANÁROK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA (Az 1993. évi alapszabály módosítása) Jóváhagyta az MTTOE 1998. december 5-i közgyűlése Az egyesület neve: Magyar TestnevelőTanárok Országos

Részletesebben

A MAGYAR KÉKKERESZT EGYESÜLET (MKKE) HELYI CSOPORTJAINAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI MINTA SZABÁLYZATA

A MAGYAR KÉKKERESZT EGYESÜLET (MKKE) HELYI CSOPORTJAINAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI MINTA SZABÁLYZATA A MAGYAR KÉKKERESZT EGYESÜLET (MKKE) HELYI CSOPORTJAINAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI MINTA SZABÁLYZATA I. A HELYI CSOPORTOK JOGÁLLÁSA A Magyar Kékkereszt Egyesület tagjai az Egyesület 1-1 településen, földrajzi

Részletesebben

A Magyar Regionális Tudományi Társaság alapszabálya

A Magyar Regionális Tudományi Társaság alapszabálya A Magyar Regionális Tudományi Társaság alapszabálya A 2011. november 24-i közgyűlésen módosított szöveg vastag betűvel jelölve 1. Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: Magyar Regionális Tudományi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. amely készült a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) közgyűlésén

JEGYZŐKÖNYV. amely készült a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) közgyűlésén JEGYZŐKÖNYV amely készült a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) közgyűlésén Az ülés helye: VIP 1 terem, Lurdy Ház, Budapest Az ülés kezdő időpontja: 2012. május 31.

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE 1. STÁTUSZ, CÉL ÉS SZEREP 1.1. A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2007. MÁRCIUS 30-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: Corinthia Aquincum Hotel (1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 94.) Közgyűlés

Részletesebben

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001.

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület 1.2. Székhelye: 5600 Békéscsaba, Kazinczy

Részletesebben

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE 2009. I. Általános rendelkezések A kuratórium az alapítvány vagyonának kezelője, általános ügydöntő, ügyvivő szerve. Kezeli az

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

ALAPÍTÓ OKIRAT (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) ALAPÍTÓ OKIRAT (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) mely létrejött: Mátrai Károlyné (3580 Tiszaújváros, Bolyai J. köz 13. fsz. 3.), mint alapító által elkülönített vagyon terhére az alábbiak szerint: 1.

Részletesebben

Az Országos Küldöttközgyűlés elfogadja a SINOSZ Országos Felügyelő Bizottságának 2014. évi beszámolóját. 30 1 0 3 elfogadva

Az Országos Küldöttközgyűlés elfogadja a SINOSZ Országos Felügyelő Bizottságának 2014. évi beszámolóját. 30 1 0 3 elfogadva Határozat száma 2015.04.18/1 2015.04.18/2 2015.04.18/3 2015.04.18/4 2015.04.18/5 Határozat tartalma a SINOSZ Tiszteletbeli Tagjává választja Horváth Rozáliát, a Heves Megyei Szervezet tagját. a SINOSZ

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra

Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra mely létrejött egyrészről az alább megjelölt Szolgáltató: Elnevezése: Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Székhelye: 1068

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban) ALAPÍTÓ OKIRAT (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban) Alulírott, Borka Gyula (8000 Székesfehérvár, Gyár u. 4.) számítva természetes és jogi személyek csatlakozására Székesfehérvár

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/1. Jegyzőkönyv

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/1. Jegyzőkönyv 2008/1. Jegyzőkönyv Készült az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete Közgyűlésén 2008. február 23-án az Érdligeti Közösségi Házban, Érd, Fürdő u.1. A 9:30 órára meghirdetett kezdési időpontban nem jelent

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

Jegyzőkönyv A HTBK Székesfehérvári Szervezete Közgyűléséről.

Jegyzőkönyv A HTBK Székesfehérvári Szervezete Közgyűléséről. HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete -Közhasznú társadalmi szervezet- 8000. Székesfehérvár, Malom utca 2. Tel./ Fax: 00-36-22-503-186, www.htbkszfvar.hu, email: htbk.szfvar@regiment.hu

Részletesebben

Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013

Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013 Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013 1/5 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club (a továbbiakban: sportegyesület) az

Részletesebben

ARRABO SZABADIDŐSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ARRABO SZABADIDŐSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ARRABO SZABADIDŐSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA l. Az egyesület neve: ARRABO Szabadidősport Egyesület. Rövidítve: ARRABO Sz. E. 2. Székhelye: Szombathely, Malom u. 8. 3. Működési területe országos. 4. Színei:

Részletesebben

Hegyhát ifjúságáért Egyesület. Alapszabálya. 2012. szeptember 12.

Hegyhát ifjúságáért Egyesület. Alapszabálya. 2012. szeptember 12. Hegyhát ifjúságáért Egyesület Alapszabálya ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések: 1. A szervezet neve: Hegyhát Ifjúságáért Egyesület /a továbbiakban Egyesület/ Rövid neve: HI Egyesület Székhelye: 7370

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV, 2015. MÁJUS 29. 1. OLDAL

JEGYZŐKÖNYV A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV, 2015. MÁJUS 29. 1. OLDAL 1. OLDAL JEGYZŐKÖNYV Készült a Magyarországi Amerikai Staffordshire Terrier Egyesület (továbbiakban, de nem kizárólagosan: Egyesület) rendkívüli Közgyűlésén, Dunavarsányban, a Gyóni Géza utca 5 szám alatt.

Részletesebben

02/2012. (II.06.)/ ELN elnökségi határozat /szavazati arány meghatározása: 3 Igen, 0 Nem, 0 tartózkodott//

02/2012. (II.06.)/ ELN elnökségi határozat /szavazati arány meghatározása: 3 Igen, 0 Nem, 0 tartózkodott// 01/2012. (II.06.) ELN. elnökségi határozat /szavazati arány meghatározása: 3. Igen, 0 Nem, 0 tartózkodott// A Vecsés Települési Polgárőr Egyesület Elnöksége 2012. február 06-án megtartásra kerülő ülésén

Részletesebben

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve Etyeki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület. 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

KOMÁROMI VSE. Alapszabály

KOMÁROMI VSE. Alapszabály KOMÁROMI VSE Alapszabály A Komárom Városi Sportegyesület alapszabálya I. Az egyesület neve, székhelye 1.1. Az egyesület neve : Komárom Városi Sportegyesület 1.2. Az egyesület székhelye: 2922 Komárom, Stadion

Részletesebben

VÁLASZTÁSI MENETREND 2014-2015.

VÁLASZTÁSI MENETREND 2014-2015. KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI EGYESÜLET VÁLASZTÁSI MENETREND 2014-2015. A KTE soron következő területi és tagozati tisztségviselők választása 2014 őszén, az országos tisztségviselők választása pedig 2015 tavaszán

Részletesebben

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA ALAPSZABÁLY I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI 1. Megnevezése: Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda Egyesület Székhelye: 8200 Veszprém, Füredi utca 12. 2. Működési területe: működése kiterjed az ország egész területére.

Részletesebben

amely felvételre került a Budapesti Unitárius Egyházközség (1055 Budapest, Nagy Ignác u. 2-4.) közgyűlésén

amely felvételre került a Budapesti Unitárius Egyházközség (1055 Budapest, Nagy Ignác u. 2-4.) közgyűlésén J e g y z ő k ö n y v amely felvételre került a Budapesti Unitárius Egyházközség (1055 Budapest, Nagy Ignác u. 2-4.) közgyűlésén A közgyűlés helye: A közgyűlés időpontja: 1055 Budapest, Nagy Ignác u. 2-4.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 4-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 4-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 4-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok Tárgya: száma: 83/2012.(VII.04.) A Heves Megyei Vízmű Zrt-vel megkötendő

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2014. február 27. 16.00 órától 17.30 óráig a Képviselőtestület nyílt

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

Tanárok Európai Egyesülete

Tanárok Európai Egyesülete Tanárok Európai Egyesülete A Tanárok Európai Egyesületének Alapszabálya, amely készült az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv., valamint annak módosításai alapján. I. AZ EGYESÜLET NEVE ÉS CÉLJA Az

Részletesebben

Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete Alapszabály (Módosítva 2008. szept. 13.)

Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete Alapszabály (Módosítva 2008. szept. 13.) Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete (Módosítva 2008. szept. 13.) I Az Egyesület neve: Az Egyesület neve: Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete Az Egyesület rövidített

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ANY BIZTONSÁGI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2015. ÁPRILIS 20-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. székhelye, 1102 Bp. Halom u. 5. Közgyűlés

Részletesebben

EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA

EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA 3:63. [Az egyesület fogalma] (1) Az egyesület a tagok közös, tartós, alapszabályban meghatározott céljának folyamatos megvalósítására létesített,

Részletesebben

Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete. Alapszabálya. (egységes szerkezetbe foglalt)

Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete. Alapszabálya. (egységes szerkezetbe foglalt) 1 Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete Alapszabálya (egységes szerkezetbe foglalt) 2 Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete - Alapszabály Mi, alulírott közjegyzőhelyettesek,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése

ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése ALAPSZABÁLY 1. Az egyesület neve Pozsonyi Piknik Egyesület 2. Az egyesület célja Az egyesület célja: 2.1. Az Egyesület célja a magyar kultúra megismerése és megismertetése, a hagyományok és az anyanyelv

Részletesebben

Határozatok. a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) 2013. május 30-i közgyűléséről

Határozatok. a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) 2013. május 30-i közgyűléséről Határozatok a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) 2013. május 30-i közgyűléséről 1/2013 (V. 30.) sz. közgyűlési határozat jegyzőkönyv-vezetőnek dr. Jankai Norbertet,

Részletesebben

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: 1 ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. A sportegyesület neve: Jeet Kune Do / Kali Nagykanizsa Sportegyesület 2. Székhelye:

Részletesebben

Újpesti Torna Egylet Baráti Kör

Újpesti Torna Egylet Baráti Kör 1 MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT Újpesti Torna Egylet Baráti Kör Az UTE Baráti Kör (rövidítve UBK), amely létrejött az UTE Alapszabálya és a Baráti Kört létrehozó tagok elhatározása alapján az alábbiak szerint állapítja

Részletesebben

Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

Alapszabálya. I. Általános rendelkezések Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1./ Az egyesület neve: Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület 2./ Az egyesület székhelye: 2131 Göd, Pázmány Péter u. 24.

Részletesebben

A PTE ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK BARÁTI TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLY. I. fejezet A PTE Állam- és Jogtudományi Kar Baráti Társaságának célia.

A PTE ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK BARÁTI TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLY. I. fejezet A PTE Állam- és Jogtudományi Kar Baráti Társaságának célia. A PTE ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK BARÁTI TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLY I. fejezet A PTE Állam- és Jogtudományi Kar Baráti Társaságának célia Preambulum A PTE Állam- és Jogtudományi Kara (a továbbiakban. ÁJK)

Részletesebben

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 6. sz. melléklet a 1164/115 ZMNE számhoz 1. sz. példány A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA 2007 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2014. június 12. 15.15 órától 16.00 óráig a Képviselőtestület nyílt

Részletesebben

2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén. Jelen vannak: a részvényesek és meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint

2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén. Jelen vannak: a részvényesek és meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint Jegyzőkönyv mely felvételre került a Graphisoft Park SE Európai Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.) 2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 10 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 10 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég JEGYZŐKÖNYV amely készült 2011. június 25. 10 óra 30 perces kezdettel a Wikimédia Magyarország Egyesület megismételt közgyűlésén, a 1035 Budapest, Raktár utca 1. szám alatt. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv

Részletesebben

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND TrophyResort Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2038 Sóskút, Petőfi Sándor utca 39., cégjegyzékszám: 13-10-041236) ("Társaság") 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A

Részletesebben

Kelt: Kapostüskevár, 2010. Február 27. szombat

Kelt: Kapostüskevár, 2010. Február 27. szombat Jegyzőkönyv A Verebélÿ László Vasúttörténeti Egyesület közgyűléséről Időpont: 2010. február 27. szombat Helyszín: Egyesületi iroda helyiség, Kapostüskevár MÁV állomás Jelen vannak: Az egyesület tagjai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 12 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 12 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég JEGYZŐKÖNYV amely készült 2011. szeptember 25. 11 óra 36 perces kezdetel a Wikimédia Magyarország Egyesület megismételt közgyűlésén, a 2083 Solymár, Orgona utca 9. szám alat. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv

Részletesebben

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2/2013. (II. 13.) határozata a Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2/2013. (II. 13.) határozata a Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 1/2013. (II. 13.) Képviselő-testületi határozat A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a mai ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalta meg: 1. Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya

A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya melyet az alulírott tagok az 1989. évi II. tv. 1.. szerint fogadtak el az alulírott helyen és időben.. 1. Az Egyesület adatai: (1) Az egyesület

Részletesebben

A Rózsavölgy Egyesület Alapszabálya 2. számú módosítása

A Rózsavölgy Egyesület Alapszabálya 2. számú módosítása A Rózsavölgy Egyesület Alapszabálya 2. számú módosítása Az Egyesület a Budapesti Fővárosi Bíróságnál történt (Nyilvántartási szám 4627, 16.Pk.68949/1992, 1992.07.09.) nyilvántartásba vétellel jött létre.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2./ Egyebek. 1.) napirendi pont

Jegyzőkönyv. 2./ Egyebek. 1.) napirendi pont Jegyzőkönyv Készült a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség rendkívüli közgyűlésén 2014. október 14-én a Teleki Tehetséggondozó Kollégium Iharos termében. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint A B.-A.-Z.

Részletesebben

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai Vas Megyei Közgyűlés 5/20104. (VII. 21.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletei hatályon kívül helyezéséről a jogalkotásról szóló

Részletesebben

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo A PELIKÁN SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - 1-1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo természetes személyek által kialakított közösségeknek,

Részletesebben

A 2015-ös Ybl Miklós Építéstudományi kar Hallgatói Önkormányzat választását a következők alapján fog lezajlani. A HÖK képviselőinek megválasztása

A 2015-ös Ybl Miklós Építéstudományi kar Hallgatói Önkormányzat választását a következők alapján fog lezajlani. A HÖK képviselőinek megválasztása YBL HÖK Választások A 2015-ös Ybl Miklós Építéstudományi kar Hallgatói Önkormányzat választását a következők alapján fog lezajlani. A HÖK képviselőinek megválasztása A HÖK küldöttgyűlési képviselőinek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről JEGYZŐKÖNV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. június 17-i rendkívüli üléséről Az ülés helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti díszterme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I.

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I. A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata I. rész Általános rendelkezések A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG HATÁROZATAINAK KÖNYVE. 2015. február 18.

MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG HATÁROZATAINAK KÖNYVE. 2015. február 18. MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG HATÁROZATAINAK KÖNYVE 2015. február 18. Tartalom Az elnökségi ülés képes, az elnökségi tagok létszámára való tekintettel.... 2 Jegyzőkönyvvezető... 2 Jegyzőkönyv hitelesítése...

Részletesebben

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA Készült az egyesület 2006. 11. 29-én megtartott közgyűlésén elfogadott módosításokkal. Az egyesület neve: I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Az Universitas

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2./ 2011. évi számviteli beszámoló és közhasznúsági jelentés előterjesztés és elfogadása Ea.: Csontosné Lakatos Gabriella titkár

Jegyzőkönyv. 2./ 2011. évi számviteli beszámoló és közhasznúsági jelentés előterjesztés és elfogadása Ea.: Csontosné Lakatos Gabriella titkár Körös-sárréti Civil Szervezetek Szövetsége 5520 Szeghalom, Tildy Z. u. 15-17. Web: www.sarreticivilek.hu 06-30/399-7977 Jegyzőkönyv Készült: 2011. 03. 04. (péntek) 15.30 órától megtartott közgyűlésen.

Részletesebben

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd ALAPSZABÁLYA Általános Rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd 2. Az egyesület rövidített neve: GY.K.S.E. Szekszárd 3.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 29-30. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 29/2014.(V.08.)

Részletesebben

A VÁLASZTÁSI ELJÁRÁS LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL (2013-2014-2015)

A VÁLASZTÁSI ELJÁRÁS LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL (2013-2014-2015) A VÁLASZTÁSI ELJÁRÁS LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL (2013-2014-2015) Valamennyi választott egyházmegyei, egyházkerületi, zsinati testület és tisztségviselő megbízatása 6 éves választási ciklusra

Részletesebben

Alapító okirat (módosításokkal egységes szerkezetben)

Alapító okirat (módosításokkal egységes szerkezetben) Alapító okirat (módosításokkal egységes szerkezetben) A módosítások kerettel kiemelten szerepelnek. Az Alapító okirat módosításának időpontja: 2011.08.15. amely alapján az első pontban meghatározott alapítok

Részletesebben

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77.

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77. Alapszabály A Sopronkövesd Fejlődéséért Egyesület tagjai a mai napon a Polgári Törvénykönyv 1 és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1.) Az egyesület neve: Csepeli Kertbarát Kör Egyesület (továbbiakban egyesület) 2.) Rövidített neve: CSKK 3.) Az egyesület székhelye:

Részletesebben

J a v a s l a t a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kamarai Önkormányzati Szekciójához való csatlakozásra

J a v a s l a t a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kamarai Önkormányzati Szekciójához való csatlakozásra J a v a s l a t a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kamarai Önkormányzati Szekciójához való csatlakozásra Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

Leírás, hogyan lehet jelnyelvi tolmácsolást kérni. 2015

Leírás, hogyan lehet jelnyelvi tolmácsolást kérni. 2015 Jelnyelvi Tolmácsok a Hallássérültekért Alapítvány Fővárosi Jelnyelvi Tolmácsszolgálata Leírás, hogyan lehet jelnyelvi t kérni. 2015 A siket emberek nem hallanak. A siket emberek a kezükkel beszélgetnek.

Részletesebben

Hernádszentandrási Sport Egyesület

Hernádszentandrási Sport Egyesület Hernádszentandrási Sport Egyesület Alapszabálya 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Hernádszentandrási Sport Egyesület Rövidítése: HSE Színe: fekete-fehér Alapításának éve: 2006 Székhelye:

Részletesebben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Általános rendelkezések: A Tiszaújvárosban működő társasházak, lakásszövetkezetek képviselői

Részletesebben

Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége ALAPSZABÁLYA

Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége ALAPSZABÁLYA Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 1. -ban írt felhatalmazás alapján a 2001. év október 13. napján tartott alakuló közgyűlésen

Részletesebben

Előterjesztés. - a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz

Előterjesztés. - a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. E-MAil: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: SZOC-9438-118/2014. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata Ikt.sz: Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium Gyula Szent István út 38- Diákönkormányzat

Részletesebben

OLCOTE HOCKEY CLUB. H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46

OLCOTE HOCKEY CLUB. H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46 OLCOTE HOCKEY CLUB H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. október 31. 1 I. Általános rész 1.

Részletesebben

A Túrabotos Természetjáró Klub ALAPSZABÁLYA

A Túrabotos Természetjáró Klub ALAPSZABÁLYA A Túrabotos Természetjáró Klub ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Túrabotos Természetjáró Klub 2.Rövidítése: TTK 3.Az egyesület székhelye: 9400 Sopron, Halász utca 39. 4.Működési

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. július 31.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. július 31-én 11.00 órakor megtartott

Részletesebben

ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS

ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS 2014. május 16. napja ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

A MAGYAR FOREX TÁRSASÁG EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR FOREX TÁRSASÁG EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Alapszabályzat A MAGYAR FOREX TÁRSASÁG EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA I. Név Az egyesület neve: Magyar FOREX Társaság (a továbbiakban Társaság) rövid neve: MFT idegennyelvű elnevezése: ACI Hungary

Részletesebben

1 Jegyzőkönyv Sárkányhajó sportegyesület alakuló közgyűlés Helyszín: 1095, Budapest, Lechner Ödön fasor 7., Millenium Tower II Dél, Sun Microsystems Kft. nagy tárgyalója Időpont: 2009. 11. 26. 17:00 Jelenlevők

Részletesebben