szavazatok száma Határozat száma Határozat tartalma nem szavaz igen nem tartózkodik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "szavazatok száma Határozat száma Határozat tartalma nem szavaz igen nem tartózkodik"

Átírás

1 Határozat száma Határozat tartalma Az Országos Elnökség úgy határoz, hogy január 29.-től csak olyan hallássérült vehető fel rendes tagnak, aki az audiogram lelete mellé a /113 stapedius reflex mérés eredményét is csatolja. Az Alapszabályban leírt átlagérték számításakor mindkét fül átlagát együtt kell számolni a beszédfrekvenciákon. Az Országos Elnökség felhatalmazza Dr. Kósa Ádám elnököt, hogy levélben keresse meg a MAHAKOSZ listáján /114 szereplő politikai döntéshozókat abból a célból, hogy a hallássérültek részére szociális keret létrehozását kezdeményezze. A szervezetek költségvetéseit elbíráló bizottság tagjai: Madár Ildikó, Stefanidesz /115 Tiborné, Dr. Tapolczai Gergely, Dr. Kósa Ádám és Vasák Iván. Az Országos Elnökség úgy dönt, hogy azok a szervezetek, amelyek nem küldtek költségvetési pályázatot, az első /116 negyedévre csökkentett költségvetést kapnak, ezzel egy időben a következő háromnegyed évre kötelesek a költségvetési tervüket elkészíteni és a gazdasági vezetőhöz eljuttatni. A SINOSZ Csongrád megyei szervezete, mint szervezeti egység megszűnik, csak a megyei közgyűlést tartják életben, mint az Alapszabályban rögzített szervet. A városi szervezetek önállóságot kapnak /117 szervezeti és pénzügyi szempontból. A szegedi városi elnököt tisztségéből felfüggesztjük és újabb választást írunk ki, amelyet legkésőbb 2 hónapon belül le kell bonyolítani Szegeden. szavazatok száma igen nem tartózkodik nem szavaz

2 A SINOSZ Fővárosi és Pest megyei Szervezetét az Országos Elnökség összevonja. Az új megyei közgyűlést az alábbi módon kell létrehozni: össze kell hívni legkésőbb március 15.-ig a fővárosi /118 és a pest megyei küldöttgyűlést, ahol elnököt és elnökséget kell választani, továbbá az országos küldötteknél a fővárosi szervezet küldötteinél az utolsó két helyezettet póttaggá kell minősíteni és helyüket a pest megyei küldöttekkel kell feltölteni. Az Országos elnökség a központi programtervben szereplő május 12.-re /119 tervezett ülését két héttel későbbre, május 26.-ra halasztja. Az Országos elnökség a Siket Szekció tagjainak a szekció elnökének ajánlása /120 alapján az alábbi személyeket elfogadja: Hartai Krisztina, Csernyák Hajnalka, Gedeon Rita, Szabó Zsanett / / /123 Az Országos Elnökség jegyzőkönyvét a jegyzőkönyvvezető 8 munkanapon belül elkészíti, majd minden elnökségi tagnak e- mailben elküldi. Az Országos Elnökség 5 munkanapon belül észrevételezi a jegyzőkönyvvezetőnek, utána aláírásra kerül a hiteles jegyzőkönyv, amely a következő elnökségi ülés meghívójával együtt megküldésre kerül. Az Országos Elnökség megbízza Dr. Tapolczai Gergely főtitkárt, hogy a Sportcentrumban található irodahelyiség használata ügyében egyeztessen az MSSSz-el. Az Országos elnökség pályázatot ír ki a WFD ifjúsági táborában való részvételre összesen 2 fiú és 2 lány számára, melyből 1 főt a GYIB delegál. Pályázati feltételek: éves életkor, nemzetközi jelnyelv ismerete, 2 éves igazolt aktivitás a SINOSZ-ban, önrész vállalása /124 A WFD Ifjúsági Táborában való részvételt az Országos Elnökség a beérkezett pályázatok alapján mindhárom pályázó részére támogatja. A résztvevők prioritása: 1.: Cserni Mónika, 2.: Pintér László, 3.: Kormány Anita

3 / / / / / / / /132 A WFD Konferencián való részvételt az Országos Elnökség a beérkezett pályázatok alapján három pályázó részére támogatja. Az elnökség titkos szavazással az alábbi személyek kiutazását támogatta: Szalkai Iván 7 szavazattal, Kárpáti Árpád Zoltán és Hartai Krisztina 5-5 szavazattal A WFD Konferencián való részvételt egy fő tolmács részére ismét meghirdeti az Országos Elnökség. A SINOSZ Országos Elnöksége létrehozza a Kölyökklub programot a 14 életévüket be nem töltött, a rendes tagok felvételével azonos szabályok alapján. A programon belül felvett személyek nem minősül a SINOSZ rendes tagjának, ugyanakkor arcképes igazolvánnyal rendelkezik és a tagdíj mértéke: 500,- Ft /év. A SINOSZ Országos Elnöksége az Alapszabály módosítását kezdeményezi, és felkéri dr. Gesztesi Anetta ügyvédet, hogy a soron következő országos elnökségi ülésre a szükséges módosításokat előkészítse. A SINOSZ Országos Elnöksége támogatja a Crane International KFT által elkészített Kommunikációs Stratégiát. A SINOSZ Országos Elnöksége létrehozza az Inkubátorház-programot azon szervezetek számára, akik hallássérültekkel foglalkoznak és munkájuk során a Szövetséggel együttműködve kívánnak dolgozni. A program keretén belül a szervezeteknek lehetőségük nyílik iroda- és számítógéphasználatra. A SINOSZ Országos Elnöksége a Sportcentrum emeleti irodájának bérbeadásáról hármas szerződést köt a SINOSZ, az SSC és az MSSK részvételével. A rezsi- és egyéb költségek fizetése a szerződésben foglaltak szerint kerül teljesítésre. A SINOSZ Országos Elnöksége felhatalmazza Dr. Kósa Ádám elnököt, hogy a Lelemény Alapítvánnyal együttműködési megállapodást írjon alá. szavazati arányokat ld. a határozatban! /133 A GYIB új tagja Radányi Balázs /134 A SINOSZ Országos Elnöksége Szalma Gézát a Siket Szekció ötödik tagjának elfogadja

4 A SINOSZ Országos Elnöksége létrehozza a Jelnyelvi Bizottságot és a Képzési /135 Bizottságot. Mindkét bizottság elnöki funkciójára pályázatot ír ki. A SINOSZ Országos Elnöksége a kecskeméti szervezet elnökválasztására /136 Pázmándi Jánost és Szalkai Ivánt, a nyíregyházi választásra Kárpáti Árpád Zoltánt delegálja. Az Országos Elnökség elfogadja, és az Országos Küldöttközgyűlés elé /137 beterjesztésre javasolja a évi közhasznúsági jelentést, a évi pénzügyi beszámolót, valamint a évi költségvetési tervet / / /140 Az Országos Elnökség javasolja a Küldöttközgyűlés elé beterjeszteni az alábbi Alapszabály módosítást: A Szövetség rendes tagja az lehet, akinek a hallásvesztesége átlagértéke a beszédfrekvenciákon eléri az 55 decibelt. Az Országos Elnökség javasolja a Küldöttközgyűlés elé beterjeszteni az alábbi Alapszabály módosítást: A Szövetség rendes tagja az lehet, akinek a hallásvesztesége átlagértéke a jobban halló fülön beszédfrekvenciákon eléri az 55 decibelt. Amennyiben az Országos Küldöttközgyűlés elfogadja a /139.sz. határozatot, abban az esetben elegendő az audiogram csatolása a tagfelvételi eljárás során. Amennyiben az Országos Küldöttközgyűlés nem fogadja el a jelzett határozatot, úgy automatikusan a jelen ülésre beterjesztett stapedius reflex vizsgálati eredmény bekérése lép életbe /141 A tagfelvételi korhatár 0 (nulla) éves kortól legyen

5 /142 Az Országos Elnökség az alábbi Alapszabály-módosítást terjeszti az Országos Küldöttközgyűlés elé 9.2.pont: A Szövetség megyei vagy helyi szervezetének Elnökségének tagfelvételi határozatát az Országos Elnökség alá tartozó, 3 tagú Tagfelvételi Bizottság ellenőrzi, megfelel-e a jelen Alapszabály követelményeinek. Amennyiben megfelel, úgy a tag felvehető. Kétség esetén a tagfelvételi Bizottság jogosult kiegészítő igazolásokat kérni a rendes tagsági jogviszonyt kezdeményező személytől. Az Országos Elnökség az alábbi Alapszabály-módosítást terjeszti az Országos Küldöttközgyűlés elé: 9.5. pont: /143 A 14. életévét be nem töltött személy arcképes kölyökklub tagsági igazolvánnyal rendelkezik, melyet 14. életéve betöltése után arcképes rendes tagsági igazolványra cserélhet. Az Országos Elnökség az alábbi Alapszabály-módosítást terjeszti az Országos Küldöttközgyűlés elé: pont: Amennyiben a tiszteletbeli /144 tagságra javasolt személy már rendes tagsági jogviszonnyal rendelkezik, úgy az Országos Elnökségnek ki kell kérnie annak a helyi szervezetnek hozzájárulását, melynek tagja. Az Országos Elnökség az alábbi Alapszabály-módosítást terjeszti az Országos Küldöttközgyűlés elé: pont: taggyűlésén/közgyűlésén részt /145 vehet, és ott, amennyiben 18. életévét betöltötte, szavazati jogát gyakorolhatja és a Szövetség helyi és országos szerveibe és tisztségeire jelölhető és választható. Az Országos Elnökség az alábbi Alapszabály-módosítást terjeszti az Országos Küldöttközgyűlés elé: pont: a rendes tagok éves tagdíja /146 összegének megállapítása, a rendes tagok és a rendes jogi személy tagok rendes tagjainak részére kiállított arcképes igazolványokkal kapcsolatos ügyintézési díj megállapítása

6 / / / / /151 Az Országos Elnökség az alábbi Alapszabály-módosítást terjeszti az Országos Küldöttközgyűlés elé: pont: a Szövetség megyei és helyi szervezetei működőképességének ellenőrzése. Amennyiben a helyi szervezet működésképtelenné válik, jogosult ideiglenes elnököt kinevezni a működőképesség helyreállításáig. Az egyedi körülmények mérlegelése után, a működésképtelenségről szóló döntés meghozatala úgyszintén az Országos Elnökség feladata. Az Országos Elnökség által jelen ülésen elfogadott Alapszabály-módosítási javaslatokat egységes szerkezetben az Országos Küldöttközgyűlés elé terjeszti. Az Országos Elnökség Pázmándi Jánost és Dr. Lovászi Lászlót delegálja az EFHOH május 4-5-én megrendezésre kerülő közgyűlésére. Az Országos Elnökség Dr. Kósa Ádámot és Dr. Tapolczai Gergelyt delegálja az EUD május 4-6-én megrendezésre kerülő közgyűlésére és szemináriumára. Az Országos Elnökség jelen ülésén dönt az önállóvá váló szervezetek benyújtott tagfelvételi kérelméről / /153 Az Országos Elnökség március 31-én 9 órakor rendkívüli ülésen dönt az önállóvá váló szervezetek benyújtott tagfelvételi kérelméről. Az Országos Elnökség megerősíti az e- mailben leadott szavazatát. A WFD madridi konferenciájára Habán Zsuzsanna utazik ( ben leadott 10 szavazattal) /154 Az Országos Elnökség csak a Képzési Bizottság elnöki tisztére ír ki pályázatot /155 Az Országos Elnökség a Képzési Bizottság és a Jelnyelvi Bizottság elnöki tisztére pályázatot ír ki. A pályázat feltételei: jelnyelvhasználat, jó nyelvérzék, iskolai végzettség minimum érettségi, jó szervezőkészség, 3 éves koncepció leírása. A Képzési Bizottság elnökének az előbb felsoroltakon kívül feltételként rendelkeznie kell jó pedagógiai érzékkel is

7 / / /158 A Képzési Bizottság és a Jelnyelvi Bizottság elnökeinek mandátuma az Országos Elnökség mandátumának lejártáig szól. Az Országos Elnökség a Képzési Bizottság és a Jelnyelvi Bizottság elnöki tisztségeinek betöltésére feltételként a középiskolai végzettséget jelöli meg. Az Országos Elnökség a Képzési Bizottság és a Jelnyelvi Bizottság elnöki tisztségeinek betöltésére pályázatot ír ki a 155., a 156 és a 157. sz. határozatokban rögzített feltételek mellett. Az Országos Elnökség elfogadja az előzetesen írásban beterjesztett /159 konferencia programját a SINOSZ 100 éves jubileumi ünnepségének keretében tartandó konferenciára. Az Országos Elnökség elfogadja az előzetesen írásban beterjesztett fesztivál /160 programját a SINOSZ 100 éves jubileumi ünnepségén. Az Országos Elnökség A Jelnyelvi Bizottság elnökének elfogadja Mongyi Pétert. Dr. Kósa Ádám levélben felveszi a /161 kapcsolatot vele, és a következő elnökségi ülésre meghívja, ahová be kell terjesztenie a bizottság feladataival kapcsolatos koncepcióját /162 A Képzési Bizottság elnöki tisztére - pályázat hiányában - az Országos Elnökség tagjai tehetnek javaslatot /163 Az Országos Elnökség a Képzési Bizottság elnöki tisztére új pályázatot ír ki /164 A Tagfelvételi Bizottság tagja: Nyírő Zsolt /165 A Tagfelvételi Bizottság tagja: Dura Béla /166 A Tagfelvételi Bizottság tagja: Dr. Kósa Ádám / / /169 A SINOSZ Kölyökklub tagsági igazolványában 8 hely legyen az éves érvényesítéshez. A SINOSZ Kölyökklub tagsági igazolványában 4 hely legyen az éves érvényesítéshez. A SINOSZ Kölyökklub tagsági igazolványának elfogadása a jegyzőkönyvben részletezett módosítással (1. változat)

8 /170 A SINOSZ Kölyökklub tagsági igazolványának elfogadása (2. változat) / / /173 A tagok véleményének megismerése érdekében az Országos Elnökség fórumokat szervez országszerte. Az elnökség felkéri Herbszt Róbertet, ismereteivel segítse a fórumok szervezését. A Gyermek és Ifjúsági Bizottság tagja Cserni Mónika GYIB elnök javaslata alapján: Balogh Melinda Zürichbe, az EUDY közgyűlésére Balogh Melinda GYIB tag utazik /174 Zürichbe, az EUDY közgyűlésére Cserni Mónika GYIB elnök utazik /175 Zürichbe, az EUDY közgyűlésére Kormány Anita GYIB tag utazik /176 Zürichbe, az EUDY közgyűlésére Boros Imre GYIB tag utazik /177 Zürichbe, az EUDY közgyűlésére Pintér László GYIB tag utazik / / / /181 A SINOSZ Országos Elnöksége pályázatot ír ki a SINOSZ Szervezetei részére számítógép és adó-vevő készülékek vásárlására 1,5 millió Ft összértékben. A pályázat benyújtási határideje: a kiírástól számított 3 hét. A SINOSZ Országos Elnöksége pályázatot ír ki a SINOSZ Szervezetei részére a Siketek Világnapja megyei és regionális rendezvényeinek támogatására 1,5 millió Ft összértékben. A Hallássérültek Esélye Alapítvány kuratóriumi tagja: Mosoni Krisztina. Szegedi Mariann kuratóriumi tag lemondott. Az Országos Elnökség hozzájárul, hogy a TOSINA használja a Siketek Világnapja rendezvény szlogenjét és logóját /182 A Siketek Világnapja szlogenjét ("Adj jelet magadról" és logóját a SINOSZ levédeti.

9 Az Országos Elnökség a jelnyelvi tolmácsszolgálatok működési /183 fedezetének megszűnése következtében szükséges jogviszony módosításokat tudomásul veszi. Az Országos Elnökség a jelnyelvi tolmácsszolgálatok működési /184 fedezetének megszűnése következtében szükséges válságstratégiát támogatja. A feladat végrehajtására kijelölt válságstáb tagjai: dr. Kósa Ádám, dr. Tapolczai Gergely, Madár Ildikó, dr /185 Gesztesi Anetta, Habán Zsuzsa, Bertus Timea. Feladatukat társadalmi munkában, illetve munkaköri feladatuk részeként látják el. A válságstáb havonta beszámol az /186 elnökségnek. A évi 1%-os adó bevételt a /187 tolmácsszolgálatok működtetésére fordítjuk. Az Országos Elnökség az 1. napirendi pontot (A SINOSZ Borsod-Abaúj-Zemplén /188 megyei szervezete tisztségviselőinek meghallgatása, megoldási javaslatok), zárt ülésen tárgyalja /189 A SINOSZ Alapszabályának pontja alapján, miután megállapításra került, hogy a SINOSZ Borsod-Abaúj-Zemplén megyei szervezete a megyei elnök és a megyei titkár nem tudnak együttműködni, működésképtelenné vált, Pázmándi János megyei elnököt a megyei elnöki tisztségéből, Kupeczné Szemán Katalint megyei elnökségi tagságából felmenti. Az Országos Elnökség egyben kéri a főtitkárt, hogy Kupeczné Szemán Katalin megyei titkárt mentse fel munkaviszonya alól. Az új megyei elnök megválasztására a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei küldöttközgyűlést szeptember 15.-ig össze kell hívni. Az Országos Elnökség az új megyei elnök megválasztásáig Szentpétery Lászlót bízza meg ideiglenes jelleggel a megyei szervezet elnöki tisztével. Az Országos Elnökség utasítja a főtitkárt, hogy a megyei szervezet hivatali teendőinek ellátására mielőbbi találjon megoldást /190 Az Országos Elnökség Mongyi Péter javaslatát a Jelnyelvi Bizottság tagjaira (Dobra Eduárd, Herbszt Róbert, Petke Lajos és Turóczy Erika) és programját elfogadja.

10 /191 Az Országos Elnökség felhatalmazásával dr. Kósa Ádám országos elnök felteszi a kérdést Boros Imre országos elnökségi póttagnak, hogy Pázmándi János lemondása által megüresedett országos elnökségi tagságot elfogadja-e, vagy marad a GYIB tagja. Ha az Országos Elnökség tagja kíván lenni, akkor automatikusan pályázatot kell kiírni a GYIB elnöki tisztségére, előzetesen azonban a GYIB jelenlegi tagjait kell megkérdezni, pályáznak-e a bizottság elnöki tisztére. Ha igen, akkor azt a személyt a következő elnökségi ülésre meg kell hívni. GYIB logójának elfogadása: 1. változat: /192 GYIB logójának elfogadása: 2. változat: / / / /196 A MAHAKOSZ által készített akcióterv és együttműködés elfogadása a nagyothallók hallókészülék-ellátása illetve a TB támogatott segédeszközök kapcsán. Az önálló jogi személy tagszervezetek támogatási szerződésének normaszövegét az ülésen elhangzott kiegészítéssel az Országos Elnökség elfogadja. Az Országos Felügyelő Bizottság tájékoztatóját és egyben az általa elkészített Gépjármű Üzemeltetési Szabályzatot az ülésen elhangzott kiegészítésekkel az Országos Elnökség elfogadja. Az Országos Elnökség a számítástechnikai eszközök beszerzésére rányuló, és a Siketek Világnapja megyei - regionális programjaira kiírt 1,5-1,5 millió Ft összegű belső pályázatokat elbíráló bizottság javaslatát változtatás nélkül elfogadta

11 /197 A 100 éves jubileumi ünnepség december 7-i és december 8-i programját elfogadta. Podani János által beterjesztett, a 100 éves évfordulóhoz kapcsolódó történelmi vetélkedő lebonyolításának és jutalmazásának elfogadása. A 100 éves évfordulón kiosztásra kerülő Jurth Gézáné díj és Cházár András díj elfogadása. A jelnyelvi tolmácsok beterjesztett etikai kódexében az alábbi kiegészítés /198 elvégzése: "stb." kiegészítés a tolmácsolási helyzetek felsorolásában. A jelnyelvi tolmácsok beterjesztett etikai kódexében az alábbi kiegészítés /199 elvégzése: a kommunikációs segítő törlése a kódexből. A jelnyelvi tolmácsok beterjesztett etikai kódexében az alábbi kiegészítés /200 elvégzése: értelmezési javítás: "veszi" szó helyett "vegye" fel a munkát A jelnyelvi tolmácsok beterjesztett etikai kódexében az alábbi kiegészítés /201 elvégzése: az ajánlások közé kerüljön be a szakmai vezető felelőssége a tolmácsok kiközvetítésére vonatkozóan A jelnyelvi tolmácsok etikai kódexét az Országos elnökség a sz /202 határozatokban foglalt kiegészítésekkel a további munkára alkalmasnak tartja. Az Országos Elnökség felszólítja Bende Lajos Jász-Nagykun-Szolnok megyei /203 elnököt, hogy végeztessen független audiológián készített audiogramot, és azt 1 hónapon belül nyújtsa be. Az Országos Elnökség érvényben tartja a /204 Tagfelvételi Bizottság elutasító döntését Györgydeák Imréné esetében. Az Országos Elnökség érvényben tartja a /205 Tagfelvételi Bizottság elutasító döntését Koós Tamás esetében. Az Országos Elnökség érvényben tartja a /206 Tagfelvételi Bizottság elutasító döntését Ulmer Anett esetében. Az Országos Elnökség érvényben tartja a /207 Tagfelvételi Bizottság elutasító döntését Lencsés Józsefné esetében. Az Országos Elnökség úgy dönt, hogy az ISO 9001 Minőségbiztosítási rendszert /208 bevezeti a SINOSZ-ban az ELASCO Bt. által benyújtott árajánlat alapján /209 Az Országos Elnökség a soron következő, november 17.-i ülésén hallgatja a GYIB elnöki tisztségére jelentkező Pintér László és Kormány Anita jelölteket

12 /210 Az Országos Elnökség pályázatot ír ki a Jurth Gézáné-díjra Az Országos Elnökség a Cházár Andrásdíj Arany-fokozatából 2 db-ot ad ki. Ebből /211 az egyiket, pénzdíj nélkül, olyan cég, vállalat vagy hivatal részére, akik sokat tettek a hallássérültek érdekében. Az Országos Elnökség úgy dönt, hogy a Cházár András-díjat az alábbi megoszlásban adja ki: 2 db Aranyfokozat, ebből a pénzdíjas 150e /212 Ft összeggel. 3 db Ezüst - fokozat 100e Ft/fő díjazással és 5 db Bronz-fokozat 50e,-Ft/fő díjazással. A Cházár András-díjra beérkező pályázatokat Dura Béla gyűjti össze és /213 rendszerezi az Országos Elnökség számára. Az Országos Elnökség megerősíti, hogy a Jurth Gézáné végrendeletét, 600e Ft-ot a /214 Cházár András-díj kiadására fordítja. A SINOSZ továbbra is gondozza és ápolja Jurth Gézáné sírját, amíg a Szövetség fenn áll / /216 A Cházár András-díjra a pályázatok beérkezési határideje: november 09. A Hallássérültek Esélye Alapítvány elnöki tisztére az Országos Elnökség tagjainak e- mailes visszajelzései alapján elvárásokat fogalmaznak meg, majd pályázatot írnak ki. Az Országos Elnökség felkéri Podani János lemondott elnököt, ideiglenesen vállalja addig a munkát, amíg az új elnök megválasztására sor kerül. Az Országos Elnökség úgy dönt, hogy Bende Lajost - mivel határidőig nem teljesítette a 203. sz. határozatban foglaltakat - felfüggeszti elnöki /217 tisztségéből és törli rendes tagsági viszonyából. Fellebbezési lehetősége az Országos Küldöttközgyűlés felé van. Rendes tagsági igazolványát a megyei titkár részére 8 napon belül vissza kell szolgáltatnia. Október 13.-án a miskolci választáson Nyírő Zsolt lesz jelen megfigyelőként, /218 valamint vagy Dr. Kósa Ádám, vagy Dr. Tapolczai Gergely. Az Országos Elnökség érvényben tartja a /219 Tagfelvételi Bizottság elutasító döntését Angyal Józsefné esetében

13 Az Országos Elnökség felkéri a Hivatalt, hogy a hivatali autó vásárlásához vagy lízingeléséhez szerezzen be több /220 információt, árajánlatot, mellé téve a fenntartási és egyéb költségeket is, minden esetben. Az elnökség ennek ismeretében hozza majd meg döntését. A Csongrád megyei szervezet 25 éves jubileumi ünnepségén Dura Béla lát el /221 képviseletet az Országos Elnökség nevében. Az Országos Elnökség pénzjutalom nélküli arany fokozatban részesíti a Siketek Világszövetségét (WFD) 8 szavazat. Ezüst fokozatot, bruttó ,- Ft pénzjutalommal az alábbi személyek kapnak: Simonné Váradi Zsuzsa /222 szavazat, Ábrányi Ágnes 6 szavazat. Bronz fokozatot, bruttó ,-Ft pénzjutalommal az alábbi személyek kapnak: P. Nagy Gabi - 8 szavazat, Lőrik Magdolna - 8 szavazat, Schmidt Mónika 8 szavazat, Juhászné Kincse Helén 6 szavazat, Tóth Tibor 7 szavazat. Az Országos Elnökség a Cházár Andrásdíj ki nem osztott jutalomkeretét Kiváló /223 Társadalmi Munkás díjra fordítja /224 A évi tagdíj 3000,-Ft /225 A évi tagdíj 4000,-Ft. A munkaközvetítő iroda koncepciójának /226 elfogadása, és ennek mentén az iroda munkájának beindítása. A Gyermek és Ifjúsági Bizottság elnöke /227 Kormány Anita. Az Országos Elnökség felhatalmazza Dr. Kósa Ádámot és Simonné Váradi Zsuzsát, /228 hogy az OEP-pel tárgyalásokat folytasson a hallókészülék-ellátás és a hallókészülékelem- és egyéb technikai segédeszköztámogatás ügyében. szavazatok száma a határozatban! Vasák Iván, Orbán Evelin, Dura Béla Dr. Kósa Ádám, Simonné Váradi Zsuzsa, Dr. Nagy Istvánné, Kárpáti Árpád Zoltán, Szalkai Iván Dr. Kósa Ádám, Simonné Váradi Zsuzsa, Dr. Nagy Istvánné Orbán Evelin, Dura Béla Boros Imre, Szalkai Iván, Kárpáti Árpád Zoltán Vasák Iván, Boros Imre

14 / / / / / /234 Az Országos Elnökség pályázatot ír ki a Hallássérültek Esélyéért Alapítvány elnöki tisztére a jegyzőkönyvben szereplő feltételekkel. Az Országos Elnökség felhatalmazza a főtitkárt és az országos elnököt, hogy 4,5 millió Ft összeghatárig vásároljanak gépkocsit a Szövetség részére. Az Országos Elnökség úgy határoz, hogy az AKT és KKT tanfolyamokból származó bevételből a nem önálló szervezetek százalékos arányban, az önálló szervezetek fix összegben fizetnek be a SINOSZ központjába. A pénzügyi részek kidolgozására felkéri Madár Ildikót, a Jelnyelvi Bizottsággal együttműködve dolgozza ki a részleteket. Az Országos Elnökség az alábbi munkatervet fogadta el évre: Országos Elnökségi ülések: Január. 26, február. 23. március. 29. április. 19. május. 17. június 21. július 19. augusztusban szünet, szeptember 13. október. 18. november 22, záróülés: december 13. Országos Küldöttközgyűlés: március 29. Siketek Világnapja: szeptember 28. A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Országos Elnöksége a sikeresen lebonyolított 100 éves jubileumi ünnepségek után a SINOSZ minden munkavállalójának és segítőjének - hallásállapottól függetlenül köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik az ünnepségsorozat megszervezésével foglalkoztak. Az Országos Elnökség felhívással fordul a SINOSZ minden tagja felé: amennyiben mi, siketek és nagyothallók azt kívánjuk, hogy a jövőben diszkriminációtól mentes világban éljünk, úgy nekünk is tanúsítanunk kell ezt a magatartást a többségi társadalom felé. A jövőben, köszönhetően a jubileumi ünnepségsorozatnak, egyre több feladat vár ránk, és ezeket csak alapos önvizsgálattal és összefogással tudjuk A Siketek és teljesíteni. Nagyothallók Országos Szövetsége Országos Elnöksége első negyedében rövid távú stratégiát dolgoz ki. A stratégia részletei a későbbiekben kerülnek egyeztetésre

szavazatok száma igen nem tartózko-dik nem szavaz

szavazatok száma igen nem tartózko-dik nem szavaz Határozat száma 213.1.12/321 213.1.12/322 213.1.12/323 Határozat tartalma Az országos elnökség úgy dönt, hogy jelen ülés után tervezett policy-t későbbi időpontra halasztják, mivel nincs jelen minden Országos

Részletesebben

szavazatok száma Határozat száma Határozat tartalma nem szavaz igen nem tartózkodik

szavazatok száma Határozat száma Határozat tartalma nem szavaz igen nem tartózkodik 2006.01.21/36 2006.01.21/37 2006.01.21/38 2006.01.21/39 A SINOSZ Országos Elnöksége úgy határoz, hogy a SINOSZ Sportcentrum területén található reklámtáblák és a büfé bérleti díjának bevételéből származó

Részletesebben

MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE ÉVI HATÁROZATOK

MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE ÉVI HATÁROZATOK MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE 2014. ÉVI HATÁROZATOK 1./2014. (február 14.) sz. MÉSZ elnökségi határozat A MÉSZ Elnöksége az Elnöki beszámolót a 2014. január 9. óta eltelt idő eseményekről elfogadja.

Részletesebben

szavazatok száma igen nem tartózkodik

szavazatok száma igen nem tartózkodik Határozat száma 2008.01.26/235 Határozat tartalma Az Országos Elnökség úgy határoz, hogy Dura Béla és Vasák Iván volt elnökségi tagokat a soron következő elnökségi ülésen búcsúztatja el. szavazatok száma

Részletesebben

MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE ELNÖKSÉGE ÉVI HATÁROZATOK

MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE ELNÖKSÉGE ÉVI HATÁROZATOK MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE ELNÖKSÉGE 2014. ÉVI HATÁROZATOK 1./2014. (február 14.) sz. MÉSZ elnökségi határozat A MÉSZ Elnöksége az Elnöki beszámolót a 2014. január 9. óta eltelt idő eseményekről elfogadja.

Részletesebben

Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete február 27-én megtartott közgyűléséről

Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete február 27-én megtartott közgyűléséről Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete 2012. február 27-én megtartott közgyűléséről Közgyűlés helye: Szeged, Osztrovszky u. 6. Időpontja: 2012. február 27.16.30. óra Taglétszám: 80 fő Megjelentek száma:

Részletesebben

Elnökségi határozatok 2012.

Elnökségi határozatok 2012. Elnökségi határozatok 2012. A határozat száma A határozathozatal időpontja A határozat tartalma A határozat hatálya A döntést támogatók és ellenzők számaránya 2012/1. 2012. január Az Autisták Országos

Részletesebben

2012. Országos Elnökség Határozatok Tára. szavazatok száma igen nem tartózkodik. nem szavaz

2012. Országos Elnökség Határozatok Tára. szavazatok száma igen nem tartózkodik. nem szavaz 1/21 2012.01.21/203 2012.01.21/204 A SINOSZ 2012. évi szakmai tervének elfogadása Az Országos elnökség felhatalmazza a SINOSZ hivatalát, hogy amennyiben a NEFMI-hez benyújtandó szakmai terv korrigációja

Részletesebben

Határozatok tára Elnökségi ülések. 8-3/2007 OEH.: Elnökség a MTSZ évi munkatervét, az OT elé terjeszti.

Határozatok tára Elnökségi ülések. 8-3/2007 OEH.: Elnökség a MTSZ évi munkatervét, az OT elé terjeszti. Elnökségi ülés: 2007. január 4. Határozatok tára 2007. Elnökségi ülések 8-1/2007 OEH.: Elnökség hozzájárul, hogy a MTSZ 2006. évben végzett munkájáról szóló beszámoló később kerüljön egyeztetésre. 8-2/2007

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Magyar Floorball Szakszövetség megismételt éves rendes közgyűlése

JEGYZŐKÖNYV. A Magyar Floorball Szakszövetség megismételt éves rendes közgyűlése JEGYZŐKÖNYV A Magyar Floorball Szakszövetség megismételt éves rendes közgyűlése Dátum: 2014. május 31. 10 óra 30 perc Helyszín: Komáromi Városi Sportcsarnok (2900 Komárom, Czuczor Gergely utca 62.) Résztvevők:

Részletesebben

Határozatok a Magyar Evezős Szövetség ára összehívott Közgyűléséről

Határozatok a Magyar Evezős Szövetség ára összehívott Közgyűléséről Magyar Evezős Szövetség Közgyűlési határozatok 2013. Határozatok a Magyar Evezős Szövetség 2013. 04. 06-ára összehívott Közgyűléséről MESZ 2013.04.06/1. sz. közgyűlési Határozat A közgyűlés egyhangúan

Részletesebben

I. HATÁROZAT KIVONAT

I. HATÁROZAT KIVONAT Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Iktatószám: T-217 /2014. 10/2014. I. HATÁROZAT KIVONAT a 2014. június 26-ai rendkívüli képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből 172/2014.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 4-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 4-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 4-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok Tárgya: száma: 83/2012.(VII.04.) A Heves Megyei Vízmű Zrt-vel megkötendő

Részletesebben

A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Közgyűlésének 1/2004. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Közgyűlésének 1/2004. számú határozata 1/2004. számú határozata A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően a következő személyeket jelölte ki a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak: Sasinszki Ágnes Boris Mihály Szepesi János Arago Befektetési

Részletesebben

Határozatok. a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) 2013. május 30-i közgyűléséről

Határozatok. a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) 2013. május 30-i közgyűléséről Határozatok a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) 2013. május 30-i közgyűléséről 1/2013 (V. 30.) sz. közgyűlési határozat jegyzőkönyv-vezetőnek dr. Jankai Norbertet,

Részletesebben

Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete Rendes évi Közgyűlése 2013. április 13.

Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete Rendes évi Közgyűlése 2013. április 13. Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete Rendes évi Közgyűlése 2013. április 13. JEGYZŐKÖNYV KIVONAT Közgyűlés helye: SE- I. sz. Sebészeti Klinika Előadóterme 1082 Budapest, Üllő út 78/a., 2. emelet

Részletesebben

01/02-05/2012. számú határozat: Az elnökség egyhangúlag elfogadja jegyzőkönyv-vezetőnek Szűcs Helgát, jegyzőkönyv hitelesítőnek Balog Ferencet.

01/02-05/2012. számú határozat: Az elnökség egyhangúlag elfogadja jegyzőkönyv-vezetőnek Szűcs Helgát, jegyzőkönyv hitelesítőnek Balog Ferencet. Magyar Hallássérültek Labdarúgó Szövetsége 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 28. 2012. ÉVI ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK 01/02-05/2012. számú határozat: Az elnökség egyhangúlag elfogadja jegyzőkönyv-vezetőnek

Részletesebben

A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar. Külügyi Bizottságának Ügyrendje és Pályázati Eljárása. Szeged, március 2.

A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar. Külügyi Bizottságának Ügyrendje és Pályázati Eljárása. Szeged, március 2. A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje és Pályázati Eljárása Szeged, 2017. március 2. 1 A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar A Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

Elnökségi határozatok 2008.

Elnökségi határozatok 2008. Elnökségi határozatok 2008. A határozat száma A határozathozatal időpontja A határozat tartalma A határozat hatálya A döntést támogatók és ellenzők számaránya Nyílt szavazás esetén a döntést támogatók

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar (továbbiakban: PTE IGYK) hatályos szabályzatai alapján az Illyés Gyula Szakkollégium (továbbiakban:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. készült a Felsőoktatási Kollégiumok Országos Szövetségének Küldöttgyűlésén

Jegyzőkönyv. készült a Felsőoktatási Kollégiumok Országos Szövetségének Küldöttgyűlésén Jegyzőkönyv készült a Felsőoktatási Kollégiumok Országos Szövetségének Küldöttgyűlésén Helyszín: Budapesti Műszaki Főiskola Kollégium Bánki Donát Tagkollégium Időpont: 2008. május 9. (péntek) 11.00 11.00

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Verzió: 1 Készítette: Készítette: Sebestény

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Éves rendes Küldöttközgyűlés Napirend és határozati javaslatok 2014 A Küldöttközgyűlés napirendje 1. Az MLSZ tevékenységéről szóló elnökségi szakmai beszámoló elfogadása 2. A

Részletesebben

02/2012. (II.06.)/ ELN elnökségi határozat /szavazati arány meghatározása: 3 Igen, 0 Nem, 0 tartózkodott//

02/2012. (II.06.)/ ELN elnökségi határozat /szavazati arány meghatározása: 3 Igen, 0 Nem, 0 tartózkodott// 01/2012. (II.06.) ELN. elnökségi határozat /szavazati arány meghatározása: 3. Igen, 0 Nem, 0 tartózkodott// A Vecsés Települési Polgárőr Egyesület Elnöksége 2012. február 06-án megtartásra kerülő ülésén

Részletesebben

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések Preambulum A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzata a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának figyelembevételével

Részletesebben

A MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA

A MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA A MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA A Magyar Vámügyi Szövetség közgyűlése az Alapszabályban, illetve a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak alapján háromévente a következő tisztségviselőket

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara rendkívüli Országos Küldöttgyőlés határozatai.

A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara rendkívüli Országos Küldöttgyőlés határozatai. Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 1146 B u d a p e s t, Erzsébet királyné útja 1/c. Telefon: 00-(36)-1-422-0079. FAX: 00-(36)-1-220-8921. A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói

Részletesebben

VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT 2013.

VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT 2013. VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT 2013. Jelen Szabályzatot 2013. május 29-én fogadta el a HVDSZ 2000 Országos Értekezlete (10/2013. sz. Országos Értekezleti határozat) 2 1. Általános rendelkezések 1.1 A választások

Részletesebben

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG SZAKMAI- ÉS VERSENYBIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG SZAKMAI- ÉS VERSENYBIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG SZAKMAI- ÉS VERSENYBIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E Elfogadta az MKSZ Szakmai- és Versenybizottsága 2012. május 31-én Jóváhagyta az MKSZ Elnöksége 2012. július 3-án 2 Az MKSZ

Részletesebben

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai Vas Megyei Közgyűlés 5/20104. (VII. 21.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletei hatályon kívül helyezéséről a jogalkotásról szóló

Részletesebben

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE A L A P S Z A B Á L Y 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve, székhelye, működése 1.1.1 Az egyesület neve: Hajóipari Vállalkozók Egylete 1.1.2 Az egyesület székhelye:

Részletesebben

A SZAKMAI TAGOZATOK MŰKÖDÉSE évtől

A SZAKMAI TAGOZATOK MŰKÖDÉSE évtől A SZAKMAI TAGOZATOK MŰKÖDÉSE 2012. évtől Készítette: Tóth Andrea MESZK Felnőtt Ápolás Tagozat, Országos Tagozatvezető MESZK Országos Szervezet 1082 Budapest, Üllői út 82. Szakmai Tagozatok Alapszabály

Részletesebben

Előterjesztés. - a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz

Előterjesztés. - a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. E-MAil: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: SZOC-9438-118/2014. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági

Részletesebben

A WABERER S INTERNATIONAL NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (A "TÁRSASÁG") IGAZGATÓSÁGÁNAK ÜLÉSEN KÍVÜL HOZOTT HATÁROZATI JAVASLATAI A TÁRSASÁG 2016

A WABERER S INTERNATIONAL NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (A TÁRSASÁG) IGAZGATÓSÁGÁNAK ÜLÉSEN KÍVÜL HOZOTT HATÁROZATI JAVASLATAI A TÁRSASÁG 2016 A WABERER S INTERNATIONAL NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (A "TÁRSASÁG") IGAZGATÓSÁGÁNAK ÜLÉSEN KÍVÜL HOZOTT HATÁROZATI JAVASLATAI A TÁRSASÁG 2016. ÁPRILIS 18. NAPJÁRA ÖSSZEHÍVOTT RENDES KÖZGYŰLÉS

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

A KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA SZENÁTUSI TAGJAINAK VÁLASZTÁSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA 2016.

A KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA SZENÁTUSI TAGJAINAK VÁLASZTÁSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA 2016. A SZENÁTUSI TAGJAINAK VÁLASZTÁSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA 2016. 1 BEVEZETÉS A Kodolányi János Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzítettek szerint, a Szenátusnak hivatalból tagjai a rektor mellett

Részletesebben

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer A Szövetség tagja lehet bárki, aki a Green Business Szövetség filozófiáját elfogadja és e gondolat a tevékenységében tükröződik. Tagjaink között szívesen látjuk

Részletesebben

Az Országos Küldöttközgyűlés elfogadja a SINOSZ Országos Felügyelő Bizottságának 2014. évi beszámolóját. 30 1 0 3 elfogadva

Az Országos Küldöttközgyűlés elfogadja a SINOSZ Országos Felügyelő Bizottságának 2014. évi beszámolóját. 30 1 0 3 elfogadva Határozat száma 2015.04.18/1 2015.04.18/2 2015.04.18/3 2015.04.18/4 2015.04.18/5 Határozat tartalma a SINOSZ Tiszteletbeli Tagjává választja Horváth Rozáliát, a Heves Megyei Szervezet tagját. a SINOSZ

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

Magyar Jogász Egylet Egyesületek

Magyar Jogász Egylet Egyesületek Magyar Jogász Egylet 2016.02.25. Egyesületek Alapszabály kötelező tartalmi elemei: Ptk. 3:5. A jogi személy létesítő okiratában a jogi személy létesítésére irányuló akarat kifejezésén túl meg kell határozni

Részletesebben

A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata

A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata 1 A Diákönkormányzat céljai: A diákönkormányzat célja, hogy olyan állapotot teremtsen és tartson fenn, mely lehetővé teszi, hogy a diákok jogai s érdekei

Részletesebben

02/2012. (II.06.)/ ELN elnökségi határozat /szavazati arány meghatározása: 3 Igen, 0 Nem, 0 tartózkodott//

02/2012. (II.06.)/ ELN elnökségi határozat /szavazati arány meghatározása: 3 Igen, 0 Nem, 0 tartózkodott// 01/2012. (II.06.) ELN. elnökségi határozat /szavazati arány meghatározása: 3. Igen, 0 Nem, 0 tartózkodott// A Vecsés Települési Polgárőr Egyesület Elnöksége 2012. február 06-án megtartásra kerülő ülésén

Részletesebben

Magyar BMX Cross-Triál Szövetség JEGYZŐKÖNYV

Magyar BMX Cross-Triál Szövetség JEGYZŐKÖNYV Magyar BMX Cross-Triál Szövetség JEGYZŐKÖNYV Készült a Magyar BMX Cross-Triál Szövetég 2001. Április 24-én megtartott közgyűléséről és az ott hozott határozatokról. Közgyűlés időpontja: 2001. Április 24.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Közgyűlés a javaslatot egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

JEGYZŐKÖNYV. A Közgyűlés a javaslatot egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2009. január 29-én 17.00 órakor a Magyar Gószövetség közgyűlésén. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. Dienes Péter köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Közgyűlés

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK JEGYZÉKE

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK JEGYZÉKE KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK JEGYZÉKE a Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: DA-RIÜ KhE./Egyesület) Közgyűlésének 2011. május 30-án hozott határozatairól 1/2011. (V.

Részletesebben

A Szoptatásért Magyar Egyesület közgyűlési határozatainak könyve

A Szoptatásért Magyar Egyesület közgyűlési határozatainak könyve Határozat 1/2012 2012.12.01. A közgyűlés megválasztotta az új elnökséget az alábbiak szerint: Elnök: W. Ungváry Renáta (36/37 szavazat) Alelnökök: Juhász Istvánné (34/37 szavazat) Rózsa Ibolya (31/37 szavazat)

Részletesebben

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve Etyeki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület. 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

Az OTDT Agrártudományi Szakmai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata

Az OTDT Agrártudományi Szakmai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata Az OTDT Agrártudományi Szakmai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata Az agrártudományi területen működő diákkörök tevékenységének összehangolását a agrártudományi szakmai bizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Dr. Lakos Roland polgármester, Bögös István, Gáspár János,

Részletesebben

19:07 Jakab Annamária elnök ismerteti az alapszabály módosítás részleteit.

19:07 Jakab Annamária elnök ismerteti az alapszabály módosítás részleteit. Teljesítménytúrázók Társasága Levélcím: 1590 Budapest, Pf. 110. Székhely: 1035 Budapest, Raktár u. 6. e-mail: ttt.levelek@gmail.com Telefon: +36 70 9412258 elnök: Jakab Annamária Jegyzőkönyv a Teljesítménytúrázók

Részletesebben

A SINOSZ Országos Elnökség évi határozatainak tára

A SINOSZ Országos Elnökség évi határozatainak tára A SINOSZ Országos Elnökség 2015. évi határozatainak tára Határozat száma Határozat tartalma szavazatok száma igen nem tartózkodik nem szavaz 2015.01.16/132 Az Országos elnökség úgy dönt, hogy megadja az

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Az elnökségi ülés helyszíne: Magyar Sport Háza (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.), IV. emeleti ovális tárgyaló

Jegyzőkönyv. Az elnökségi ülés helyszíne: Magyar Sport Háza (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.), IV. emeleti ovális tárgyaló Jegyzőkönyv a Fogyatékosok Országos Diák-, és Szabadidősport Szövetségének (a továbbiakban: FODISZ) 2015. május 13-án megtartott elnökségi üléséről (a továbbiakban: ülés) Az elnökségi ülés helyszíne: Magyar

Részletesebben

Az Ady Endre Általános Iskola Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata

Az Ady Endre Általános Iskola Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata Az Ady Endre Általános Iskola Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata Ezen Szervezeti és Működési Szabályzat (későbbiekben SZMSZ) az Ady iskola tanulói, tanulóközösségei által létrehozott

Részletesebben

2014. évi elnökségi HATÁROZATOK KÖNYVE

2014. évi elnökségi HATÁROZATOK KÖNYVE 2014. évi elnökségi HATÁROZATOK KÖNYVE Időpont: 2014. január 30. (Budapest, HKVSZ székhelye) 1/2014. sz. határozat Elnökség elfogadta az Iroda által javasolt munkatervet a 2014. évre vonatkozóan. A határozat

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szabó István Balázs képviselő (7 fő) Kerekesné Molnár Krisztina pénzügyi elődadó I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Szabó István Balázs képviselő (7 fő) Kerekesné Molnár Krisztina pénzügyi elődadó I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 3/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án 15.30 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata Szekszárd 2013. február I. A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum jogállása, feladatai A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

Részletesebben

MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG HATÁROZATAINAK KÖNYVE. 2015. február 18.

MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG HATÁROZATAINAK KÖNYVE. 2015. február 18. MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG HATÁROZATAINAK KÖNYVE 2015. február 18. Tartalom Az elnökségi ülés képes, az elnökségi tagok létszámára való tekintettel.... 2 Jegyzőkönyvvezető... 2 Jegyzőkönyv hitelesítése...

Részletesebben

Jegyzőkönyv Szerencs Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete október 30-án tartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv Szerencs Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete október 30-án tartott rendkívüli üléséről Szerencs Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Jegyzőkönyv Szerencs Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. október 30-án tartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Árvay Attila, Braun

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 7 fő képviselő jelen van.

J E G Y ZŐKÖNYV. A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 7 fő képviselő jelen van. 1 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2011. január 3. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Farkas Ernő polgármester Cseh Béla Héri Viktor Nádasdi Frida Palsics

Részletesebben

8/2016 Emlékeztető. Készült a Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület október 17-én megtartott üléséről

8/2016 Emlékeztető. Készült a Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület október 17-én megtartott üléséről Készült a Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 2016. október 17-én megtartott üléséről Helyszín: Budapesti Európa Ifjúsági Központ, Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1024 Budapest, Zivatar u. 1-3. Időpont:

Részletesebben

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016 Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016 Időpont: 2016. április 20. 20:15 Helyszín: Budapest Mellékletek: Jelenléti ív Alapszabály Az elnök a határozatképesség vizsgálata

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2007. MÁRCIUS 30-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: Corinthia Aquincum Hotel (1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 94.) Közgyűlés

Részletesebben

Társulása taggyűlése a évre vonatkozó költségvetést elfogadja, e Ft bevétellel, és e Ft kiadással.

Társulása taggyűlése a évre vonatkozó költségvetést elfogadja, e Ft bevétellel, és e Ft kiadással. Határozat sorszáma 1/2003. (03.03..) 2/2003. 3/2003. 4/2003. 5/2003. Határozat szövege 1/2003. számú határozat (a taggyűlés egyhangúlag Nagykanizsa és a Környező Települések Településfejlesztési Társulása

Részletesebben

Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete 2013. június 22 -én 15 órára ősszehívott közgyűléséről

Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete 2013. június 22 -én 15 órára ősszehívott közgyűléséről Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete 2013. június 22 -én 15 órára ősszehívott közgyűléséről Mellékletek: jelenléti ív meghívó Módosított alapszabály Közgyűlés helye: Szeged, Szent-Györgyi Albert

Részletesebben

NAUTIC370RUN OSZTÁLYSZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. számú módosítás

NAUTIC370RUN OSZTÁLYSZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. számú módosítás NAUTIC370RUN OSZTÁLYSZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. számú módosítás 2016.03.15. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az Osztályszövetség neve: Nautic370Run Osztályszövetség. Az osztály kommunikációs

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: május 27-én, a Szent Adalbert Központ Földszinti Fogadótermében (2500 Esztergom, Szent István tér 10.)

Jegyzőkönyv. Készült: május 27-én, a Szent Adalbert Központ Földszinti Fogadótermében (2500 Esztergom, Szent István tér 10.) Jegyzőkönyv Készült: 2015. május 27-én, a Szent Adalbert Központ Földszinti Fogadótermében (2500 Esztergom, Szent István tér 10.) Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint Tárgy: a Magyar Vízkútfúrók

Részletesebben

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének A BÉKÉS MEGYEI KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Fórum adatai A Fórum neve: A Fórum rövidített neve: Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető

Részletesebben

ELTE TáTK Kari Tanács-ülés Jegyzőkönyv június 21. JEGYZŐKÖNYV az ELTE Társadalomtudományi Kar Kari Tanácsának üléséről

ELTE TáTK Kari Tanács-ülés Jegyzőkönyv június 21. JEGYZŐKÖNYV az ELTE Társadalomtudományi Kar Kari Tanácsának üléséről JEGYZŐKÖNYV az ELTE Társadalomtudományi Kar Kari Tanácsának üléséről Időpont 2016. június 21. 14 00 Helyszín ELTE Lágymányosi Campus, Északi Tömb 0.100C Kari Tanácsterem Elnök Juhász Gábor JELEN VANNAK

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 14-i rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 14-i rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 14-i rendkívüli üléséről Helye: Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terme Jelen vannak: Bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Fejér Megyei Szervezetének Szervezeti és Működési Szabályzata

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Fejér Megyei Szervezetének Szervezeti és Működési Szabályzata A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Fejér Megyei Szervezetének Szervezeti és Működési Szabályzata I. Általános megállapítások 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat a Magyar Könyvtáros Egyesület Fejér Megyei

Részletesebben

TAGGYŰLÉSI HATÁROZATOK

TAGGYŰLÉSI HATÁROZATOK TAGGYŰLÉSI HATÁROZATOK 3/2010.05.03. sz. határozat: A Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. Taggyűlése a 2009. évi pénzügyi beszámolót és közhasznú jelentést

Részletesebben

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/1. Jegyzőkönyv

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/1. Jegyzőkönyv 2008/1. Jegyzőkönyv Készült az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete Közgyűlésén 2008. február 23-án az Érdligeti Közösségi Házban, Érd, Fürdő u.1. A 9:30 órára meghirdetett kezdési időpontban nem jelent

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének testületi üléséről Jegyzőkönyv Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének testületi üléséről Az ülés helye: a Községháza tanácskozóterme (Pusztazámor, Munkácsy Mihály u. 1.) Az ülés időpontja: 2014.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T K I V O N A T

H A T Á R O Z A T K I V O N A T Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Iktatószám: T-30/2016. I. H A T Á R O Z A T K I V O N A T a 2016. március 10-ei rendes nyílt Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéből 32/2016.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A közgyűlés helyszíne: Verseg-Fenyőharaszt Kastélyszálló

JEGYZŐKÖNYV. A közgyűlés helyszíne: Verseg-Fenyőharaszt Kastélyszálló JEGYZŐKÖNYV a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Részvénytársaság (székhely: 1033 Budapest, Polgár u. 8-10.) 2003. április 23-i évi rendes, megismételt közgyűléséről A közgyűlés helyszíne:

Részletesebben

VÁROSFEJLESZTŐ TÁRSASÁGOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. ÉV

VÁROSFEJLESZTŐ TÁRSASÁGOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. ÉV VÁROSFEJLESZTŐ TÁRSASÁGOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. ÉV Kecskemét, 2013. január 28. elnök 1 AZ EGYESÜLET FŐBB ADATAI Név: Rövid név: Székhely: Bírósági határozat száma: Városfejlesztők

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV, 2015. MÁJUS 29. 1. OLDAL

JEGYZŐKÖNYV A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV, 2015. MÁJUS 29. 1. OLDAL 1. OLDAL JEGYZŐKÖNYV Készült a Magyarországi Amerikai Staffordshire Terrier Egyesület (továbbiakban, de nem kizárólagosan: Egyesület) rendkívüli Közgyűlésén, Dunavarsányban, a Gyóni Géza utca 5 szám alatt.

Részletesebben

A Pécsi Hajnóczy József Kollégium Türr I. úti tagintézmény lány tagozat diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata

A Pécsi Hajnóczy József Kollégium Türr I. úti tagintézmény lány tagozat diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata A Pécsi Hajnóczy József Kollégium Türr I. úti tagintézmény lány tagozat diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata I.A diákönkormányzat adatai: Név: Pécsi Hajnóczy József Kollégium Türr I.

Részletesebben

1/2013. (01.07.) elnökségi határozat 3igen 0nem 0tartózkodott

1/2013. (01.07.) elnökségi határozat 3igen 0nem 0tartózkodott 1/2013. (01.07.) elnökségi határozat A Vecsés Települési Polgárőr Egyesület úgy dönt, hogy 2013. január 07-i ülésén jegyzőkönyvvezetőnek választja t. 2 /2013. (01.07.) elnökségi határozat A Vecsés Települési

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2./ 2011. évi számviteli beszámoló és közhasznúsági jelentés előterjesztés és elfogadása Ea.: Csontosné Lakatos Gabriella titkár

Jegyzőkönyv. 2./ 2011. évi számviteli beszámoló és közhasznúsági jelentés előterjesztés és elfogadása Ea.: Csontosné Lakatos Gabriella titkár Körös-sárréti Civil Szervezetek Szövetsége 5520 Szeghalom, Tildy Z. u. 15-17. Web: www.sarreticivilek.hu 06-30/399-7977 Jegyzőkönyv Készült: 2011. 03. 04. (péntek) 15.30 órától megtartott közgyűlésen.

Részletesebben

III. Az Egyesület Szervei

III. Az Egyesület Szervei III. Az Egyesület Szervei Az Egyesület szervei: 1. Közgyűlés 2. Választmány 3. Elnökség 4. Regionális szervezetek, Régiók 5. Felügyelő Bizottság 6. Etikai Bizottság 7.Munkabizottságok 1. KÖZGYŰLÉS 1.1.

Részletesebben

VÁLASZTÁSI MENETREND 2014-2015.

VÁLASZTÁSI MENETREND 2014-2015. KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI EGYESÜLET VÁLASZTÁSI MENETREND 2014-2015. A KTE soron következő területi és tagozati tisztségviselők választása 2014 őszén, az országos tisztségviselők választása pedig 2015 tavaszán

Részletesebben

Akácfa Körúti Lakásfenntartó Szövetkezet KÜZGYŰLÉSI HATÁROZATOK KÖNYVE. Legutolsó bejegyzés: Lezárva

Akácfa Körúti Lakásfenntartó Szövetkezet KÜZGYŰLÉSI HATÁROZATOK KÖNYVE. Legutolsó bejegyzés: Lezárva Akácfa Körúti Lakásfenntartó Szövetkezet KÜZGYŰLÉSI HATÁROZATOK KÖNYVE 2011 Legutolsó bejegyzés: 2011.12.31. Lezárva A könyv tartalmának hitelességét a határozatokhoz kapcsolódó közgyűlési jegyzőkönyvek

Részletesebben

2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén. Jelen vannak: a részvényesek és meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint

2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén. Jelen vannak: a részvényesek és meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint Jegyzőkönyv mely felvételre került a Graphisoft Park SE Európai Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.) 2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Vasi Rendőr Sportsegély- és Sportegyesület Elnöksége Szám:.../ 2007 VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely 2007. május 30. 2 A Vasi Rendőr Sportsegély-

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek szerint:

ALAPÍTÓ OKIRAT. ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek szerint: ALAPÍTÓ OKIRAT Kardhordó Kálmán (a volt 508-as Szakmunkásképző és Szakközépiskola 1958-tól 1996-ig tanára) ( új név: Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola) ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra

Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra mely létrejött egyrészről az alább megjelölt Szolgáltató: Elnevezése: Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Székhelye: 1068

Részletesebben

Sissi Svédországi Magyar ők Szövetségének ALAPSZABÁLYA

Sissi Svédországi Magyar ők Szövetségének ALAPSZABÁLYA Sissi Svédországi Magyar ők Szövetségének ALAPSZABÁLYA 1. év A Sissi Svédországi Magyar Nők Szövetsége a Svédországban élő magyar anyanyelvü és a Szövetség alapszabályával egyetértő nők, pártpolitikailag

Részletesebben

5. A választás menete

5. A választás menete 5. A választás menete Ahhoz, hogy egy szervezetben a választás az Alapszabálynak és a Választási Szabályzatnak megfelelően történjen meg, pontos menetet, ütemtervet kell betartani, követni. Két fontos

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

ALAPÍTÓ OKIRAT (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) ALAPÍTÓ OKIRAT (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) mely létrejött: Mátrai Károlyné (3580 Tiszaújváros, Bolyai J. köz 13. fsz. 3.), mint alapító által elkülönített vagyon terhére az alábbiak szerint: 1.

Részletesebben

FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY (1134 BUDAPEST, TÜZÉR U. 33-35.)

FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY (1134 BUDAPEST, TÜZÉR U. 33-35.) FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY (1134 BUDAPEST, TÜZÉR U. 33-35.) KURATÓRIUMÁNAK HATÁROZATAI 2008. FEBRUÁR 26. 117/2008. (II.26.) sz. határozat Döntés a Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat május 14-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat május 14-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. Ikt. szám: 6-10/2013. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. május 14-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. TARTALOMBÓL

Részletesebben

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A Társaság tagjai lehetnek: rendes tagok, tiszteletbeli tagok, pártoló tagok, ifjúsági tagok. 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG 2. SZAKASZ A

Részletesebben

2014. január március 28.

2014. január március 28. 2014. január 10. 1/2014. (I. 10.) MMK Küldöttgyűlési határozat A Magyar Mérnöki Kamara Küldöttgyűlése a Magyar Mérnöki Kamara Szakmagyakorlási Szabályzatát elfogadta. A szavazati joggal rendelkező 284

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült: MKE Pest Megyei Szervezetének tisztújító közgyűlésén

Jegyzőkönyv Készült: MKE Pest Megyei Szervezetének tisztújító közgyűlésén M a g y a r K ö n y v t á r o s o k E g y e s ü l e t e P e s t M e g y e i S z e r v e z e t e 2 0 0 0 S z e n t e n d r e, P á t r i á r k a u t c a 7. w w w. p e m e k s z. h u Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 29-30. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 29/2014.(V.08.)

Részletesebben