J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének június 11-én tartott nyilvános üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2008. június 11-én tartott nyilvános üléséről."

Átírás

1 Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2008./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének június 11-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 óra A képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme, Bősárkány A képviselő-testületi ülésen jelenlévők: Szalay Imre polgármester, Bagó Szabolcs, Bella Imréné, Kinczer József, Laffer Krisztiánné, Németh Gábor, Németh Károly, Rácz István, Török Imre testületi tagok. Az ülésről távolmaradt: Németh Zoltán testületi tag. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Dr. Molnár Erika körjegyző, Szűcs Lászlóné óvodavezető, Szédelyi Attiláné gondozási központ vezetője, Gecsényi Béla községgazda Szalay Imre: köszönti a testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testületi ülés határozatképes, mivel Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 10 tagjából 9 fő jelen van, a nyilvános ülést megnyitja. Szavazásra bocsátja a meghívóban kiküldött napirend módosítását és a módosított napirend elfogadását. A Képviselő-testület egyhangúlag a következő napirendet fogadta el.

2 Napirend: 1. Bősárkány településen megvalósuló, szennyvízberuházás tárgyú, Bősárkány Nagyközség által beadandó pályázattal kapcsolatos projektmenedzsment I. című ajánlattételi felhívás ajánlatainak elbírálása. 2. Beszámoló a községgazdálkodás munkájáról. Előterjesztő: Gecsényi Béla községgazda 3. Helyi építési szabályzatról szóló 11/2007.(IX.13.) rendelet módosítása sz. főút melletti önkormányzati területre vonatkozó vételi ajánlat megtárgyalása. 5. Iskolafenntartó társulási megállapodás módosítása. 6. Bősárkány új utca kialakítása. 7. Létszámcsökkentési pályázat benyújtása. 8. Csornai Margit Kórház támogatása. 9. Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezése. 10. Az első lakáshoz jutáshoz nyújtható támogatásról szóló 9/1991.(XI.20.) rendelet módosítása. Zárt ülés: 11. Első lakáshoz jutók támogatása. Napirend előtt: Szalay Imre: ismerteti a lejárt határidejű határozatokban foglalt feladatok végrehajtásáról szóló beszámolót. Szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását. A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta. 2

3 Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 50/2008.(VI.11.) határozata Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű határozatokban foglalt feladatok végrehajtásáról szóló beszámolót. (A beszámoló írásban mellékelve.) Szalay Imre polgármester elmondja, hogy a szociális bizottsági határozata elleni fellebbezés elbírálásakor a bizottsági határozatot a testület jóváhagyta. A képviselő-testület határozatával szemben jogorvoslattal a bíróságnál lehet élni. Az elutasított panaszos ezen keresetlevelet a bíróság felé benyújtotta. A bíróság az idézést augusztus 28-ra az önkormányzatnak megküldte. Napirend tárgyalása: 1. napirendi pont: Bősárkány településen megvalósuló, szennyvízberuházás tárgyú, Bősárkány Nagyközség által beadandó pályázattal kapcsolatos projektmenedzsment I. című ajánlattételi felhívás ajánlatainak elbírálása. (Az előterjesztés írásban mellékelve.) Szalay Imre polgármester elmondja, hogy a korábbi testületi ülésen döntött a képviselő-testület az szennyvízberuházással kapcsolatos ajánlattételi felhívásról. Az ajánlattételi felhívást három cégnek küldték meg. A három cégből kettő nyújtott be értékelhető ajánlatot. Mindkét céget hiánypótlásra kellett felszólítani. A hiánypótlásnak csak az egyik cég tett eleget. A borítékbontásról illetőleg az ajánlatok értékeléséről készült jegyzőkönyvet a képviselők megkapták. Ismerteti a bírálóbizottság döntését. A két közbeszerzés konkrétan a projektmenedzsment elvégzésére vonatkozott. A víziközmű társulás megszervezésére, a lakossági tájékoztatás illetőleg a nyilvánosság biztosítására, a projektfejlesztés koordinálására, valamint a pénzügyi elszámolásra. Tehát ez a projekt cég, amelyet a képviselő-testület választ a szennyvíz beruházási program komplett pénzügyi elszámolását végzi majd. Az Quintesszencia Gazdasági Tanácsadó Kft. és az ECON-TRUST Gazdasági és Pénzügyi Tanácsadó Kft. nyújtott be pályázatot. Az előterjesztés részletezi, hogy a közbeszerzést lefolytató Syntron Kft. milyen hiánypótlást kért a pályázó cégektől. A közbeszerzés összege 12 millió 300 eft. Az eljárás a közbeszerzés szabályai szerint történt. Amit kifogásol, hogy a benyújtott szennyvíz pályázatról hivatalos értesítést még mindig nem kapott az önkormányzat. Javasolja, hogy egészítsék ki a szerződést azzal, hogy a szerződés csak akkor lép hatályba a Quintesszencia Gazdasági Tanácsadó Kft.-vel, amikor az önkormányzat a sikeres pályázati eredményről az értesítést megkapja. Németh Gábor alpolgármester Megkérdezi, hogy kell-e erről most dönteni? A pályázat kétfordulós. A szerződés aláírását nem lehetne-e késleltetni, pl. határidő módosítással. Szerinte az aláírást el kellene halasztani addig, amíg nem kapják meg sikeres pályázatról az értesítést. A pályázat második fordulója már a beruházás költségeire szól. Szalay Imre polgármester Meg van határozva, hogy a szerződéskötésnek hányadik napon kell létrejönnie. Ezért javasolja az előbb említett kiegészítést a szerződésbe belefogalmazni. Az 3

4 ajánlattételi felhívásba bele kellett fogalmazni minden közbeszerzésnél, hogy a szerződéskötésnek hányadik napon kell létrejönnie. A szennyvíz beruházással kapcsolatos jegyzőkönyvi kivonatban szerepel: a képviselő-testület megállapítja a nyertes ajánlattévőt a Quintesszencia Kft-t, megbízza a polgármestert a szerződés aláírására, illetve a következő feltétel, hogy a képviselő-testület a szerződést akkor lépteti hatályba, amikor az elsőfordulós pályázatról az önkormányzat hivatalos értesítést kap. Szavazásra bocsátja a javaslatot. A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 51/2008.(VI.11.) határozata Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete a Bősárkány településen megvalósuló, szennyvízberuházás tárgyú, Bősárkány Nagyközség által beadandó pályázattal kapcsolatos projektmenedzsment I. című ajánlattételi felhívásra érkezett ajánlatokat elbírálta. Az eljárás eredményes volt. A képviselő-testület nyertes ajánlattevőként a Quinesszencia Gazdasági Tanácsadó Kft.-t (1027. Budapest Kapás u ) jelöli meg. A képviselő-testület megbízza a Quintesszencia Gazdasági Tanácsadó Kft.-t a projektmenedzsment lebonyolításával. A szerződés akkor lép hatályba, amikor az önkormányzat által benyújtott Szennyvízcsatorna beruházás Bősárkány Nagyközségben című KEOP-1.2.0/1F pályázat kedvező elbírálásban részesül. A megbízási díj összege ,- Ft + ÁFA A képviselő-testület megbízza a Syntron Kft. Közbeszerzési Tanácsadó Irodát, hogy a nyertes ajánlattevőt értesítse. A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a szerződést a határozatban foglaltaknak megfelelően kösse meg. Felelős: Szalay Imre polgármester Határidő: azonnal 2. napirendi pont: Beszámoló a községgazdálkodás munkájáról. Előterjesztő: Gecsényi Béla községgazda (Az előterjesztés írásban mellékelve.) Szalay Imre polgármester A községgazdálkodás munkájáról a beszámolót már az előző testületi ülésre elkészítette Gecsényi Béla községgazda. Gecsényi Béla községgazda Pár szóval kiegészítené az írásos beszámolót. A beszámoló olvasásakor bizonyára merültek fel kérdések, kritikák és javaslatok. A kérdésekre válaszol, a javaslatokat pedig szívesen megfogadják. Németh Gábor alpolgármester A beszámolóban szerepel, hogy mit szervez a községgazdálkodás a faluban. A beszámoló nem a községgazdálkodásról szól, hanem zöldterület fenntartásról, a 4

5 gépekről. Nem ilyen beszámolót várt, hanem olyant amiből ténylegesen kiderül a községgazdálkodás munkája, hogy mivel foglalkozik az önkormányzat az intézményekkel, a község útjaival, járdáival, közterületeikkel, karbantartásokkal. Erről az előterjesztésben szó nem esett. A község fenntartás része az intézmény is. Erre szeretne választ kapni, hogy valójában mi történik az intézményeknél, miből áll a község fenntartás. Gecsényi Béla községgazda Felolvassa amit a beszámoló tartalmaz. A karbantartási munkák nagy része előjegyzésszerűen történik. A kapcsolattartásra készült egy megrendelési nyomtatvány, amelyen az intézményvezető az esetleges karbantartási munkákat megrendelheti. Szerinte átlagosan közepesnek lehet mondani az intézményvezetők és a községgazdálkodás között kialakult kapcsolatot. Németh Gábor alpolgármester Szerinte nem működik jól a kapcsolat a községgazda és az intézményvezetők között. Megkérdezi, hogy mi ennek az oka? Bella Imréné képviselő Elmondja, hogy kb. két hónapja történt a dolog, mikor jelezte a Gond. központ vezetője a községgazdának, hogy patkányok vannak az intézmény területén. Két nap múlva azt a választ kapták, hogy nem kell kiönteni az ebéd maradékot és patkánymérget lehet vásárolni a közeli gazdaboltban. Gecsényi Béla községgazda Ez esetben két lehetőség van: patkány invázió esetén kéri a patkányirtást, vagy megvásárolja a patkánymérget és különböző helyekre kihelyezi azt. A községgazdálkodásnak nem lehet az a feladata, hogy az intézményekben patkányírtással foglalkozzon. Németh Gábor alpolgármester Akkor mi a községgazda feladata, ha ilyen helyzetekben sem tud az intézményvezetőnek segíteni. Feladata, hogy a községben rend legyen: az utcán, az intézményekben stb. Németh Károly képviselő Az intézményvezető nem bízhat meg senkit a patkányok mérgezésével, hanem hivatalos rágcsálóirtót kell alkalmazni. Mindenről jegyzőkönyvet és rajzot kell készíteni. Kinczer József képviselő és intézményvezető Szerinte az iskola és a községgazdálkodás között semmilyen kapcsolattartás nincs, az iskolában kb. egy éve látták. Az iskolában a javításokat, karbantartásokat egy nyugdíjas szakemberrel csináltatják, aki tényleg karbantartja az iskolát. Az intézményvezetőktől jelzett hibákat a községgazdálkodásnak meg kellene csinálni. A munkák elvégzésével kapcsolatban semmiféle kifogás nem lehet. Azt jó lenne tisztázni, hogy az esetleges hiba megjavítását kérheti-e az intézményvezető közvetlen a községgazdától, vagy csak a polgármester utasításával történhet. A másik pedig, hogy mit tartalmaz a községgazda munkaköri leírása. A beszámolóban szerepel a buszmegállók takarítása is. Elég rendezetlen állapotban vannak a buszmegállók és a járdák különösen hétvégeken. Tehát a javításokat, karbantartásokat az iskola maga oldja meg, mert a községgazdára hiába várnak. Szalay Imre polgármester Elmondja, hogy a községgazda munkáltatója a polgármester. Az intézményvezetők kérhetik a különböző munkák megrendelését, ez a községgazda munkaköri leírásában is szerepel. A hétfő reggeli egyeztetések a tervezett munkákkal kapcsolatban elmaradtak. Kéri, hogy az intézményvezetők térjenek vissza az írásos megrendelésre. 5

6 Gecsényi Béla községgazda 2005-ben az iskolában volt egy megbeszélés, amelyen elhangzott, hogy az iskola önálló intézmény, különálló karbantartója van. Az iskola előtti járda, járdasziget valamint az iskola játszótérháló rendszere nem a községgazda feladata. Megjegyzi, mikor még működött a kapcsolattartás az intézményvezetők és a községgazda között négy karbantartó volt. A buszmegállókkal sajnos nem tudnak mit tenni. A rendbontókat és a szemetelőket kellene felszólítani. Heti egy átfogó takarítást végeznek és ha ünnep van a hétvégén, akkor előtte is. Jó lenne a kapcsolattartást felújítani az intézményvezetőkkel és a jövőben is szívesen segítenek. Kinczer József képviselő Ebben a témában igazat ad a községgazdának. Ki vannak helyezve a szeméttartók, cigarettatartókkal és ennek ellenére az utazóközönség teleszórja a környéket cigarettacsikkekkel. Azt sem várhatja el senki, hogy mindig az iskola tanulói tegyék rendbe a buszmegállókat. Németh Gábor alpolgármester Az iskolának nem volt soha karbantartója. Így az összes karbantartási munkát a községgazdálkodásnak kell elvégezni. Azért neveztek ki egy községgazdát, mert egyik intézménynek sincs önálló karbantartója és legyen aki koordinálja ezeket a dolgokat. Szalay Imre polgármester A községgazdálkodáson régebben volt négy ember, sőt az intézményi karbantartókkal együtt hatan voltak Laffer Krisztiánné képviselő Kéri a képviselő-testületet, hogy tegyék félre a személyeskedések, az indulatokat és próbáljanak meg mind a két fél részéről kompromisszumokat kötni a község érdekében. Kinczer József képviselő Nem történt személyeskedés, a községgazdáról van szó, akinek az a feladata, hogy az intézményekben felmerülő problémákat oldja meg. Rácz István képviselő Három hónapos futamidőt javasol, mialatt az intézményvezetők és a községgazda próbáljon meg együtt dolgozni. Hogy az intézmények udvara hogy néz ki, csak az intézményvezető és a községgazda feladata. Szerinte a községgazda rendszeresen tartsa a kapcsolatot az intézményekkel és legyen a segítségükre. Gecsényi Béla községgazda Jelenleg a községgazdálkodáshoz két fő tartozik, a zöldterületek pedig 1/3 résszel nőttek. A munkával töltött idő 90%-a a zöldterületek karbantartásával megy el. Úgy érzi arról pedig nem tehet, ha a vízvezeték szerelő, a villanyszerelő vagy a gázszerelő nem tud jönni egyszerre. Bella Imréné képviselő Annyit szeretne elmondani, hogy a Gondozási központ udvara rendben van. Bagó Szabolcs képviselő Javasolja újra rendszeresíteni a megbeszéléseket a polgármester, az intézményvezetők és a községgazda között. Célszerű lenne egy naplót vezetni és előre tervezni az elvégzendő munkákat. Majd az elvégzett munkák értékeléséről negyedévente egy beszámolót készíteni a képviselő-testületnek. 6

7 Szalay Imre polgármester Javasolja, hogy az intézményvezetők minden héten hétfőn reggel adják le írásos megrendelésüket. Az elvégzendő feladatokat ütemezni fogják és erről az intézményvezető is értesítést kap. A községgazdálkodás témájához kapcsolódva elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a járdafelújítással kapcsolatos kérelmeket. A kérelmezők a döntésről értesítést kapnak. Felolvassa az értesítés szövegét. A korábbiaktól eltérően a támogatott köteles az építés megkezdését, a tervezett technológiát az építési hatóság felé bejelenteni. A községgazdálkodással kapcsolatosan probléma merült fel a sportpálya fűnyírásával kapcsolatosan. Az önkormányzat több fűkaszával rendelkezik, az idei évben is nyertek. A pénzügyi bizottság javaslata, hogy az önkormányzat egy fűkaszát adjon használatra a sportegyesületnek azzal a feltétellel, hogy a fűkasza megfelelő használatáért felelősséggel tartozik a kijelölt személy. Kinczer József képviselő Visszatérve az intézményvezető és a községgazda kapcsolatára. Az iskolában gyakran fordul elő olyan probléma, amit azonnal meg kell oldani (elromlik a csap, vagy kiesik egy ajtó). Úgy gondolja, hogy a községgazda feladata az is, hogy szakembert keressen a probléma elhárítására. Gecsényi Béla községgazda Megoldás jelentene, ha az összes intézmény karbantartására vennének fel egy karbantartót. Mivel a községgazdálkodás ezt a feladatot két fővel nem tudja kellően ellátni. Szalay Imre polgármester Évekkel ezelőtt már megszüntették minden intézménynél a karbantartót, mivel a közösségi munkára nem tudták igénybe venni. Bagó Szabolcs képviselő Javasolna egy főt megbízási díjjal alkalmazni, aki hibákat egyszerre meg tudná oldani, ha kell. Szalay Imre polgármester A községgazdálkodás engedélyezett létszáma 4 fő. A Munkaügyi Központ a létszámra biztosít keretet, akkor általában közhasznú, közcélú vagy munkanélkülit foglalkoztatnak. Rácz István képviselő Javasolja, hogy a községgazda alakítson ki kapcsolatot szakemberekkel, akikre lehet számítani. Németh Gábor alpolgármester Mivel az intézményeknél megszüntették a karbantartókat, ezért hozták létre a községgazda munkakört, akinek az a feladata, hogy rendben tartsa az intézményeket. Németh Károly képviselő A tornacsarnok északi sarkánál már régóta megáll a víz, kinek lenne a feladata, hogy intézkedjen az intézményvezető, vagy a községgazda. Ez ügyben már intézkedni kellett volna. Szalay Imre polgármester Határozati javaslata A képviselő-testület szükségesnek tartja az intézmények karbantartásának a javítási munkájára a heti szinten történő egyeztetést, illetve az intézményvezetők írásos megrendelésüket a községgazda felé nyújtsák be. Az önkormányzat tulajdonában lévő fűkaszák közül az egyiket a sportegyesület által kijelölt személynek javasolja használatra átadni. Javasolja a beszámoló elfogadását. 7

8 A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 52/2008.(VI.11.) határozata Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete a községgazdálkodás munkájáról szóló beszámolót az előterjesztett tartalommal elfogadja. A testület dönt arról, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő fűkaszák közül egyet átad használatba a Sportegyesület részére, azzal a feltétellel, hogy a fűkasza megfelelő használatáért felelősséggel tartozik a kijelölt személy. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fűkasza átadásáról gondoskodjon. Felelős: Szalay Imre polgármester Határidő: azonnal 3. napirendi pont: Helyi építési szabályzatról szóló 11/2007.(IX.13.) rendelet módosítása. (A rendelettervezet írásban mellékelve.) Szalay Imre polgármester ismerteti a rendelettervezetet, melyet azon határozat alapján készített el a jegyzőnő, melyet az elmúlt testületi ülésen hozott a testület a törvényességi észrevétel kapcsán. A módosítás térképi változtatásokat is igényel, erre azonban majd a rendezési terv módosításakor kerül sor, mivel ahhoz le kell folytatni a véleményezési eljárást. Szavazásra bocsátja a rendelettervezetet. A Képviselő-testület egyhangúlag a következő rendeletet alkotta meg. Bősrkány Nagyközség Képviselő-testületének 8/2008.(VI.12.) rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 11/2007.(IX.13.) rendelet módosításáról. (A rendelet írásban mellékelve.) 4. napirendi pont: 86. sz. főút melletti önkormányzati területre vonatkozó vételi ajánlat megtárgyalása. (Az előterjesztés írásban mellékelve.) Szalay Imre polgármester Már egy éve zajlik a 86-os főút korszerűsítésének a tervezése. Korábban úgy tudta, hogy már 2007-ben elkészültek az engedélyes tervek. Viszont már a kisajátítás elkezdődött. Minden kisajátítás előtt az ingatlantulajdonosokat meg kell keresni az adásvételi szerződés megkötése végett. A korábbi tervekből egy korábbi helyszínrajzot kifénymásolt, amit a képviselő-testület tagjainak kiküldött a vételi ajánlattal együtt. Ismerteti a 8

9 vételi ajánlatot. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Magyar Állam vételi szándékát fogadja el. A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 53/2008.(VI.11.) határozata Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Magyar Állam Bősárkány 099/12. hrszú szántó ingatlanból 120 m 2 területre, valamint a Bősárkány 0100/2 hrszú temető ingatlanból 957 m 2 területre vonatkozó vételi ajánlatát elfogadja. A vételárat a következők szerint határozza meg: Bősárkány 099/12. hrszú szántó ingatlanból 120 m 2 terület vételára ,- Ft Bősárkány 0100/2 hrszú temető ingatlanból 957 m 2 terület vételára ,- Ft. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az adásvételi szerződést kösse meg. Felelős: Szalay Imre polgármester Határidő: azonnal 5. napirendi pont: Iskolafenntartó társulási megállapodás módosítása. (A megállapodás-tervezet írásban mellékelve.) Szalay Imre polgármester Az előző testületi ülésen döntött a képviselő-testület az általános művelődési központ létrehozásáról. Ez érinti az intézmény fenntartó, irányító társulásban lévő általános iskolát. Egy új társulási megállapodást kell majd kötni az ÁMK Általános Iskolájára vonatkozóan. A társulási megállapodás a közoktatási feladatok ellátására vonatkozna (iskola, étkeztetés, napközi ellátás). Ismerteti a megállapodás-tervezetet. Az iskola megszüntetését jóvá kell hagyni a társult önkormányzatoknak is, mivel az iskola fenntartója a társulás. Az ÁMK alapítója és fenntartója azonban már csak Bősárkány lesz. Az átszervezés véleményeztetése folyamatban van: közoktatási szakértő, Megyei Önkormányzat Oktatási Bizottsága valamint az szülői munkaközössége, diákönkormányzata, iskolaszék, alkalmazotti tanács is véleményezi a tervezett döntést. Mindezek után kerülhet sor arra, hogy a testület végleges döntést hozzon az átszervezésről. 6. napirendi pont: Bősárkány új utca kialakítása. (Az előterjesztés írásban mellékelve.) Szalay Imre polgármester A Kulturális Bizottság már előzetesen megtárgyalta az új utca elnevezését. A Bizottság javasolja a testületnek, hogy az új utca neve Levente utca legyen. Az új utca kialakításával kapcsolatosan nagyon sok érdeklődő van. Az építési telkek iránt sok az érdeklődő. Az új utcában jelenleg a közművek kiépítése zajlik. A közvilágítás kiépítésének a 9

10 költségeire kért árajánlatot az E.ON-tól. Az utca energiaellátása kiépítésének a költségeit a szolgáltató saját költségen kell, hogy megvalósítsa. Miután a szolgáltató nem tervezte meg a Petőfi Sándor utca és a József A. utca közötti összekötést, a Burda telek melletti közt kihagyta, ezért azt külön kellett megrendelni. Az új utca közművesítésének költsége már 6,5 millió Ft. A közvilágítás kiépítése is millió Ft fölötti összegbe fog kerülni. Az vízvezeték lefektetését már megrendelte a Pannon-Víz-től, valamint az új utca útburkolatának a kiépítése is folyamatban van. A telkek 800 m 2 -ek. Számításai szerint 1,5-2 millió Ft-ba fog kerülni egy építési telek. Az előterjesztés alapján javasolja, hogy a 800 m 2 -es építési telkeket, melyek 21x38 m-esek, bruttó eft áron értékesítse az önkormányzat. Németh Gábor alpolgármester Megkérdezi, hogy a telkek mind 800 m 2 nagyságúak-e. A 1,5 millió Ft-os ár szerinte is reális. Szalay Imre polgármester Igen mind a 16 telek 800 m 2 területű. Egy saroktelek van. Határozati javaslata, hogy az önkormányzat az újonnan kialakított utcában jelenleg kitűzött hat építési telek bruttó 1,5 millió Ft-ban határozza meg, valamint ezzel kapcsolatos hirdetményt a falutévében tegye közzé. Az igénylők mindenképpen egy meghatározott helyrajzi számra adják be a kérelmüket. Szavazásra bocsátja a javaslatot. A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 54/2008.(VI.11.) határozata Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Bősárkányban újonnan kialakított utca elnevezése Levente utca. A képviselő-testület az utcában kialakított, illetve kialakítandó telkek árát bruttó ,- Ft-ban határozza meg. A testület a telkek értékesítéséről a falutévében hirdetményt tesz közzé. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az új utca nevének bejegyeztetéséről, valamint a telkek meghirdetéséről gondoskodjon. Felelős: Szalay Imre polgármester Határidő: azonnal 7. napirendi pont: Létszámcsökkentési pályázat benyújtása. (Az előterjesztés írásban mellékelve.) Szalay Imre polgármester ismerteti az előterjesztést. Az önkormányzatnak lehetősége van a létszámcsökkentési pályázat benyújtására. Az idei évben négy státuszt kíván a képviselő-testület megszüntetni. Egy fő az Idősek Klubjában a házi gondozáson, egy fő a védőnői szolgálton, illetőleg két fő a művelődési háznál. A művelődési háznál a nyugdíjazás is létszámcsökkentésnek számít. Javaslata, hogy a képviselő-testület támogassa a határozati javaslatban foglaltakat. 10

11 Bella Imréné képviselő A határozati javaslatnál úgy szerepel, hogy a Gondozási Központnál leépítésre kerül egy fő. Egy dolgozójuk jelenleg felmentési idejét tölti. Itt elírás történhetett. A szakfeladaton úgy szerepel, hogy eddig három fővel szemben 2 fővel látják el. Jelenleg így van, mivel az egyik kolléganő táppénzen van. Bagó Szabolcs képviselő Megkérdezi, hogy gondozónő nyugdíjazásra került, erre a státuszra pályázatot lehet benyújtani? Szalay Imre polgármester A képviselő-testület a foglalkoztatási hely megszüntetéséről dönt. A Gondozási Központban egyik dolgozó jogviszonya nyugdíjazás miatt szűnt meg, a másik dolgozó jogviszonyának megszüntetése folyamatban van. A benyújtandó pályázat mellé a felmentés tényét igazoló dokumentumot is mellékelni kell. Mind a négy jogviszony-megszüntető határozatot legkésőbb július 15-ig, a pályázat benyújtásáig meg kell hozni. Vita alakul ki a létszámcsökkentésről. Szalay Imre polgármester: elmondja, hogy a képviselő-testület nem személyekről, hanem státuszokról dönt. A létszámleépítés (munkáltatói felmentés, nyugdíjazás) végrehajtása a munkáltató kompetenciája. A képviselő-testület csak az álláshely megszüntetéséről dönthet. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal a következő határozatot hozta. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 55/2008.(VI.11.) határozata Bősárkány Nagyközségi Önkormányzat a évi költségvetéséről szóló 2/2008.(II.14.) rendeletében 61 főben határozta meg az önkormányzat összesített létszámkeretét. A feladatellátás racionálisabb megszervezéséből adódó, álláshely-megszüntetéssel együtt járó létszámcsökkentési döntések létszámokra való hatása csak a évi költségvetés megállapításakor számszerűsödik, amikor az elrendelt létszámcsökkentések eredményeként 61 főről 3 fővel 58 főre fog csökkenni az éves létszámkeret a következők szerint: Intézmény, szakfeladat évi létszám-keret Elrendelt létszámcsökkentés évi tervezett létszámkeret Önkormányzat összesen: 61 fő 3 fő 58 fő Gondozási Központ és Eü. Sz. - idősek klubja - házi gondozás 2 fő 3 fő 1 fő 2 fő 2 fő 11

12 - háziorvosi szolgálat 1 fő 1 fő - védőnői szolgálat 2 fő 1 fő 1 fő Közművelődés 1 fő 1 fő 0 fő A létszámcsökkentés indoka a feladatok racionálisabb megszervezése: Gondozási Központ és Eü. Szolgálat esetében: - Házi segítségnyújtás szakfeladaton az eddigi 3 fővel szemben 2 fővel látjuk el a gondozási feladatokat. Leépítésre kerül 1 fő. - Két területi ellátási kötelezettséggel működő védőnői szolgálat feladatait a csökkenő ellátotti létszám miatt a továbbiakban 2 védőnő helyett 1 fő látja el. Az előrehozott öregségi nyugdíjban részesülő személyt felmentettük. Közművelődési ágazat esetében: - Takarékossági meggondolásból a közművelődési feladatokat a továbbiakban az általános iskola látja el. A feladatot átvevő intézmény nem tudja a létszámcsökkentési döntéssel érintett dolgozót foglalkoztatni. Ennek elsősorban az az oka, hogy a csökkenő gyereklétszám miatt az eddigi 13 osztály helyett csak 11 osztályt tud indítani szeptemberében, így a felszabaduló pedagógus létszám fogja ellátni a közművelődési feladatokat. A közművelődési ágazatban eddig foglalkoztatott személy előrehozott öregségi nyugdíjban részesül, így őt az önkormányzat felmenti. Az önkormányzat a fenti tárgyban kijelenti, hogy az önkormányzati szintű létszámcsökkentéssel kapcsolatban hozott döntése egyidejűleg az álláshely megszüntetését jelenti. A képviselő-testület továbbá kijelenti, hogy a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatott - jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszüntetése nélküli foglalkoztatására az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyen, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál nincs lehetőség. A képviselő-testület új álláshely létesítését nem tervezi. Utasítja a képviselő-testület a polgármestert, hogy a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos költségvetési hozzájárulásra igényt nyújtson be az előírt tartalommal és formában. Ezt a határozatot a létszámcsökkentési pályázat elbírálásához meg kell küldeni. A képviselő-testület kijelenti, hogy a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CXXVII. törvény 5. számú mellékletének 9. pontja szerinti pályázat keretében e foglalkoztatottak után támogatásban nem részesült. Tudomásul veszi az önkormányzat, amennyiben a támogatásról szóló döntést követő öt éven belül a megszüntetett álláshelyet annak ellenére visszaállítja, hogy azt jogszabályváltozásból adódó, és az önkormányzat számára kötelezően ellátandó többletfeladatok nem teszik szükségessé, úgy ezen álláshely megszüntetésére 12

13 jóváhagyott támogatásról köteles haladéktalanul lemondani és a támogatást a központi költségvetés javára visszafizetni. Kötelezi az önkormányzat magát arra, hogy a támogatási döntést követő öt évig az év végi elszámolás keretében évente elszámol. Tudomásul veszi az önkormányzat, hogy a jogtalanul igénybevett összeg után az Áht. 64/B.. (2) bekezdése szerinti kamatot kell fizetnie a jogtalan igénybevétel napjától a visszafizetés napjáig. A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy döntéséről a szükséges intézkedések meghozatala céljából az érintett intézményvezetőket értesítse. Határidő: pályázat benyújtására július 15. értesítésre azonnal Felelős: Szalay Imre polgármester 8. napirendi pont: Csornai Margit Kórház támogatása. (Az előterjesztés írásban mellékelve.) Szalay Imre polgármester ismerteti a csornai Margit Kórház Alapítvány kérelmét. Javasolja, hogy támogassa a képviselő-testület a kórházi alapítványt a korábbi évekhez hasonlóan. Szeretné, ha a támogatási összegre a képviselők javaslatot tennének. Bagó Szabolcs képviselő 100 eft-tal javasolja támogatni a Margit Kórházat. Személyesen beszélt Böcskei doktornővel a csornai labor vezetőjével. Ő említette, hogy műszert szeretnének felújítani, ami mindennapos labor munkákhoz elengedhetetlen. Szalay Imre polgármester Határozati javaslata, hogy az önkormányzat a Csornai Margit Kórház Alapítvány eszközbeszerzését 100 eft-tal támogassa. A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 56/2008.(VI.11.) határozata Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete dönt arról, hogy a csornai Margit Kórház Alapítvány részére eszközbeszerzéshez évi költségvetése terhére ,- Ft támogatást nyújt. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatás utalásáról gondoskodjon. Felelős: Szalay Imre polgármester Határidő: július

14 9. napirendi pont: Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezése. (A rendelettervezet írásban mellékelve.) Szalay Imre polgármester A jegyzőnő átnézte az önkormányzat rendeleteit, 61 olyan rendeletet talált, amit hatályon kívül lehet helyezni. Kéri a képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezetet hagyja jóvá. A Képviselő-testület egyhangúlag a következő rendeletet alkotta meg. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 9/2008.(VI.12.) rendelete egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről. (A rendelet írásban mellékelve.) 10. napirendi pont: Az első lakáshoz-jutáshoz nyújtható támogatásról szóló 9/1991.(XI.20.) rendelet módosítása. (A rendelettervezet írásban mellékelve.) Szalay Imre polgármester elmondja, hogy a lakáshoz jutás támogatásáról szóló rendeletet módosítani kellene, mert a kérelmezők közül senki nem felel meg a feltételeknek. Javasolja, hogy ne csak házastársak kapjanak támogatást, valamint, hogy a felső korhatár 35 helyett 40 év legyen, továbbá, hogy ne legyen feltétel az 5 éve Bősárkányban élés, és a jövedelemhatár az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 4-szerese legyen. Szavazásra bocsátja a rendelettervezetet. A Képviselő-testület egyhangúlag a következő rendeletet alkotta meg. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 10/2008.(VI.11.) rendelete az első lakáshoz-jutáshoz nyújtható támogatásról szóló 9/1991.(XI.20.) rendelet módosításáról. (A rendelet írásban mellékelve.) Szalay Imre: megköszöni a részvételt. A nyilvános ülést 20 óra 40 perckor bezárja. A Képviselő-testület a tanácskozást zárt ülés keretében folytatta. A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült. Kmf. Szalay Imre polgármester dr. Molnár Erika jegyző 14

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2009. február 18-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2009. február 18-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1/2009./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. február 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 15 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 11-én tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 11-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-10/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. június 11-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 133/2011.(IX.14.) Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok térképi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 6-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 6-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-9/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. május 6-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

LEVÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2007.

LEVÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2007. 1 LEVÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Tartalma: 2/2007. Levél község Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. február 19-én tartott nyilvános üléséről készült jegyzőkönyv Napirend előtt:

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében.

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. Jelen vannak: dr.katona Ernő alpolgármester dr. Szájbely

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 6-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 6-án megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 6-án megtartott üléséről Határozat száma: 117/2011.(VII.06.) 118/2011.(VII.06.) 119/2011.(VII.06.) 120/2011.(VII.06.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611., Fax: 66/371-623. Iktatószám: 1006-5/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

32 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 7-én 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 14/2013. (III. 7.)

Részletesebben

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐ KÖNYV

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐ KÖNYV Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 685-2/2013. JEGYZŐ KÖNYV Készült: Szeghalom Város Képviselő Testületének 2013. március 25-én

Részletesebben

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen alkotott rendeletek: 4/2011.(IV.15.) sz. önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-3/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. április 15-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND JEGYZŐKÖNYV Száma: - 2./2012 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 6.-án 17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2008. január 24-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2008. január 24-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2008. január 24-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

11-12/2009. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2009. május 25-én megtartott soros üléséről.

11-12/2009. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2009. május 25-én megtartott soros üléséről. 11-12/2009. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2009. május 25-én megtartott soros üléséről. Határozat száma: Tárgy: 73/2009.(V.25.) Rendőrkapitányság 2008. évi beszámolójának elfogadása

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2014. november 11-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2014. november 11-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. november 11-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: Rendeletek: Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XI.12.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester Bujtás László képviselő Czigány István képviselő Dömsödi József

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-16/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011.szeptember 28-i nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-16/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011.szeptember 28-i nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-16/2011. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011.szeptember 28-i nyílt üléséről Rendeletek: 12/2011.(IX:28.) 13/2011.(IX.28.) 14/2011.(IX.28.) az Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Az ülés helye: Tanácsterem. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Medve Éva, Meggyes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ikt.szám: 188-10 /2012. JEGYZŐKÖNYV 10. Miháld Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. június 05.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ikt.szám: 188-10 /2012. JEGYZŐKÖNYV 10. Miháld Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. június 05. Ikt.szám: 188-10 /2012. JEGYZŐKÖNYV 10. Miháld Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. június 05. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma 32/2012.(VI.05.) 33/2012.(VI.05.) 34/2012.(VI.05.)

Részletesebben

~ 237 ~ 102-14/2011. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. augusztus 8.-án 17,30-kor megtartott rendkívüli üléséről.

~ 237 ~ 102-14/2011. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. augusztus 8.-án 17,30-kor megtartott rendkívüli üléséről. 102-14/2011. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. augusztus 8.-án 17,30-kor megtartott rendkívüli üléséről. Határozat száma: 176/2011.(VIII.8.) 177/2011.(VIII.8.) 178/2011.(VIII.8.)

Részletesebben

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, dr. Szikszai Elek Sándor alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. február 12-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 31-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 8/2011. (VI. 01.) 2011. évi költségvetés módosítása Az ülésen

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. SZEPTEMBER 25-I ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. SZEPTEMBER 25-I ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 431-14/2008. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. SZEPTEMBER 25-I ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. MÁRCIUS 11-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. MÁRCIUS 11-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Alap község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György u. 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. MÁRCIUS 11-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI

Részletesebben

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről 2 Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 41 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: Dr. Szerencsés

Részletesebben