J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének június 11-én tartott nyilvános üléséről.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2008. június 11-én tartott nyilvános üléséről."

Átírás

1 Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2008./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének június 11-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 óra A képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme, Bősárkány A képviselő-testületi ülésen jelenlévők: Szalay Imre polgármester, Bagó Szabolcs, Bella Imréné, Kinczer József, Laffer Krisztiánné, Németh Gábor, Németh Károly, Rácz István, Török Imre testületi tagok. Az ülésről távolmaradt: Németh Zoltán testületi tag. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Dr. Molnár Erika körjegyző, Szűcs Lászlóné óvodavezető, Szédelyi Attiláné gondozási központ vezetője, Gecsényi Béla községgazda Szalay Imre: köszönti a testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testületi ülés határozatképes, mivel Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 10 tagjából 9 fő jelen van, a nyilvános ülést megnyitja. Szavazásra bocsátja a meghívóban kiküldött napirend módosítását és a módosított napirend elfogadását. A Képviselő-testület egyhangúlag a következő napirendet fogadta el.

2 Napirend: 1. Bősárkány településen megvalósuló, szennyvízberuházás tárgyú, Bősárkány Nagyközség által beadandó pályázattal kapcsolatos projektmenedzsment I. című ajánlattételi felhívás ajánlatainak elbírálása. 2. Beszámoló a községgazdálkodás munkájáról. Előterjesztő: Gecsényi Béla községgazda 3. Helyi építési szabályzatról szóló 11/2007.(IX.13.) rendelet módosítása sz. főút melletti önkormányzati területre vonatkozó vételi ajánlat megtárgyalása. 5. Iskolafenntartó társulási megállapodás módosítása. 6. Bősárkány új utca kialakítása. 7. Létszámcsökkentési pályázat benyújtása. 8. Csornai Margit Kórház támogatása. 9. Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezése. 10. Az első lakáshoz jutáshoz nyújtható támogatásról szóló 9/1991.(XI.20.) rendelet módosítása. Zárt ülés: 11. Első lakáshoz jutók támogatása. Napirend előtt: Szalay Imre: ismerteti a lejárt határidejű határozatokban foglalt feladatok végrehajtásáról szóló beszámolót. Szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását. A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta. 2

3 Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 50/2008.(VI.11.) határozata Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű határozatokban foglalt feladatok végrehajtásáról szóló beszámolót. (A beszámoló írásban mellékelve.) Szalay Imre polgármester elmondja, hogy a szociális bizottsági határozata elleni fellebbezés elbírálásakor a bizottsági határozatot a testület jóváhagyta. A képviselő-testület határozatával szemben jogorvoslattal a bíróságnál lehet élni. Az elutasított panaszos ezen keresetlevelet a bíróság felé benyújtotta. A bíróság az idézést augusztus 28-ra az önkormányzatnak megküldte. Napirend tárgyalása: 1. napirendi pont: Bősárkány településen megvalósuló, szennyvízberuházás tárgyú, Bősárkány Nagyközség által beadandó pályázattal kapcsolatos projektmenedzsment I. című ajánlattételi felhívás ajánlatainak elbírálása. (Az előterjesztés írásban mellékelve.) Szalay Imre polgármester elmondja, hogy a korábbi testületi ülésen döntött a képviselő-testület az szennyvízberuházással kapcsolatos ajánlattételi felhívásról. Az ajánlattételi felhívást három cégnek küldték meg. A három cégből kettő nyújtott be értékelhető ajánlatot. Mindkét céget hiánypótlásra kellett felszólítani. A hiánypótlásnak csak az egyik cég tett eleget. A borítékbontásról illetőleg az ajánlatok értékeléséről készült jegyzőkönyvet a képviselők megkapták. Ismerteti a bírálóbizottság döntését. A két közbeszerzés konkrétan a projektmenedzsment elvégzésére vonatkozott. A víziközmű társulás megszervezésére, a lakossági tájékoztatás illetőleg a nyilvánosság biztosítására, a projektfejlesztés koordinálására, valamint a pénzügyi elszámolásra. Tehát ez a projekt cég, amelyet a képviselő-testület választ a szennyvíz beruházási program komplett pénzügyi elszámolását végzi majd. Az Quintesszencia Gazdasági Tanácsadó Kft. és az ECON-TRUST Gazdasági és Pénzügyi Tanácsadó Kft. nyújtott be pályázatot. Az előterjesztés részletezi, hogy a közbeszerzést lefolytató Syntron Kft. milyen hiánypótlást kért a pályázó cégektől. A közbeszerzés összege 12 millió 300 eft. Az eljárás a közbeszerzés szabályai szerint történt. Amit kifogásol, hogy a benyújtott szennyvíz pályázatról hivatalos értesítést még mindig nem kapott az önkormányzat. Javasolja, hogy egészítsék ki a szerződést azzal, hogy a szerződés csak akkor lép hatályba a Quintesszencia Gazdasági Tanácsadó Kft.-vel, amikor az önkormányzat a sikeres pályázati eredményről az értesítést megkapja. Németh Gábor alpolgármester Megkérdezi, hogy kell-e erről most dönteni? A pályázat kétfordulós. A szerződés aláírását nem lehetne-e késleltetni, pl. határidő módosítással. Szerinte az aláírást el kellene halasztani addig, amíg nem kapják meg sikeres pályázatról az értesítést. A pályázat második fordulója már a beruházás költségeire szól. Szalay Imre polgármester Meg van határozva, hogy a szerződéskötésnek hányadik napon kell létrejönnie. Ezért javasolja az előbb említett kiegészítést a szerződésbe belefogalmazni. Az 3

4 ajánlattételi felhívásba bele kellett fogalmazni minden közbeszerzésnél, hogy a szerződéskötésnek hányadik napon kell létrejönnie. A szennyvíz beruházással kapcsolatos jegyzőkönyvi kivonatban szerepel: a képviselő-testület megállapítja a nyertes ajánlattévőt a Quintesszencia Kft-t, megbízza a polgármestert a szerződés aláírására, illetve a következő feltétel, hogy a képviselő-testület a szerződést akkor lépteti hatályba, amikor az elsőfordulós pályázatról az önkormányzat hivatalos értesítést kap. Szavazásra bocsátja a javaslatot. A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 51/2008.(VI.11.) határozata Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete a Bősárkány településen megvalósuló, szennyvízberuházás tárgyú, Bősárkány Nagyközség által beadandó pályázattal kapcsolatos projektmenedzsment I. című ajánlattételi felhívásra érkezett ajánlatokat elbírálta. Az eljárás eredményes volt. A képviselő-testület nyertes ajánlattevőként a Quinesszencia Gazdasági Tanácsadó Kft.-t (1027. Budapest Kapás u ) jelöli meg. A képviselő-testület megbízza a Quintesszencia Gazdasági Tanácsadó Kft.-t a projektmenedzsment lebonyolításával. A szerződés akkor lép hatályba, amikor az önkormányzat által benyújtott Szennyvízcsatorna beruházás Bősárkány Nagyközségben című KEOP-1.2.0/1F pályázat kedvező elbírálásban részesül. A megbízási díj összege ,- Ft + ÁFA A képviselő-testület megbízza a Syntron Kft. Közbeszerzési Tanácsadó Irodát, hogy a nyertes ajánlattevőt értesítse. A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a szerződést a határozatban foglaltaknak megfelelően kösse meg. Felelős: Szalay Imre polgármester Határidő: azonnal 2. napirendi pont: Beszámoló a községgazdálkodás munkájáról. Előterjesztő: Gecsényi Béla községgazda (Az előterjesztés írásban mellékelve.) Szalay Imre polgármester A községgazdálkodás munkájáról a beszámolót már az előző testületi ülésre elkészítette Gecsényi Béla községgazda. Gecsényi Béla községgazda Pár szóval kiegészítené az írásos beszámolót. A beszámoló olvasásakor bizonyára merültek fel kérdések, kritikák és javaslatok. A kérdésekre válaszol, a javaslatokat pedig szívesen megfogadják. Németh Gábor alpolgármester A beszámolóban szerepel, hogy mit szervez a községgazdálkodás a faluban. A beszámoló nem a községgazdálkodásról szól, hanem zöldterület fenntartásról, a 4

5 gépekről. Nem ilyen beszámolót várt, hanem olyant amiből ténylegesen kiderül a községgazdálkodás munkája, hogy mivel foglalkozik az önkormányzat az intézményekkel, a község útjaival, járdáival, közterületeikkel, karbantartásokkal. Erről az előterjesztésben szó nem esett. A község fenntartás része az intézmény is. Erre szeretne választ kapni, hogy valójában mi történik az intézményeknél, miből áll a község fenntartás. Gecsényi Béla községgazda Felolvassa amit a beszámoló tartalmaz. A karbantartási munkák nagy része előjegyzésszerűen történik. A kapcsolattartásra készült egy megrendelési nyomtatvány, amelyen az intézményvezető az esetleges karbantartási munkákat megrendelheti. Szerinte átlagosan közepesnek lehet mondani az intézményvezetők és a községgazdálkodás között kialakult kapcsolatot. Németh Gábor alpolgármester Szerinte nem működik jól a kapcsolat a községgazda és az intézményvezetők között. Megkérdezi, hogy mi ennek az oka? Bella Imréné képviselő Elmondja, hogy kb. két hónapja történt a dolog, mikor jelezte a Gond. központ vezetője a községgazdának, hogy patkányok vannak az intézmény területén. Két nap múlva azt a választ kapták, hogy nem kell kiönteni az ebéd maradékot és patkánymérget lehet vásárolni a közeli gazdaboltban. Gecsényi Béla községgazda Ez esetben két lehetőség van: patkány invázió esetén kéri a patkányirtást, vagy megvásárolja a patkánymérget és különböző helyekre kihelyezi azt. A községgazdálkodásnak nem lehet az a feladata, hogy az intézményekben patkányírtással foglalkozzon. Németh Gábor alpolgármester Akkor mi a községgazda feladata, ha ilyen helyzetekben sem tud az intézményvezetőnek segíteni. Feladata, hogy a községben rend legyen: az utcán, az intézményekben stb. Németh Károly képviselő Az intézményvezető nem bízhat meg senkit a patkányok mérgezésével, hanem hivatalos rágcsálóirtót kell alkalmazni. Mindenről jegyzőkönyvet és rajzot kell készíteni. Kinczer József képviselő és intézményvezető Szerinte az iskola és a községgazdálkodás között semmilyen kapcsolattartás nincs, az iskolában kb. egy éve látták. Az iskolában a javításokat, karbantartásokat egy nyugdíjas szakemberrel csináltatják, aki tényleg karbantartja az iskolát. Az intézményvezetőktől jelzett hibákat a községgazdálkodásnak meg kellene csinálni. A munkák elvégzésével kapcsolatban semmiféle kifogás nem lehet. Azt jó lenne tisztázni, hogy az esetleges hiba megjavítását kérheti-e az intézményvezető közvetlen a községgazdától, vagy csak a polgármester utasításával történhet. A másik pedig, hogy mit tartalmaz a községgazda munkaköri leírása. A beszámolóban szerepel a buszmegállók takarítása is. Elég rendezetlen állapotban vannak a buszmegállók és a járdák különösen hétvégeken. Tehát a javításokat, karbantartásokat az iskola maga oldja meg, mert a községgazdára hiába várnak. Szalay Imre polgármester Elmondja, hogy a községgazda munkáltatója a polgármester. Az intézményvezetők kérhetik a különböző munkák megrendelését, ez a községgazda munkaköri leírásában is szerepel. A hétfő reggeli egyeztetések a tervezett munkákkal kapcsolatban elmaradtak. Kéri, hogy az intézményvezetők térjenek vissza az írásos megrendelésre. 5

6 Gecsényi Béla községgazda 2005-ben az iskolában volt egy megbeszélés, amelyen elhangzott, hogy az iskola önálló intézmény, különálló karbantartója van. Az iskola előtti járda, járdasziget valamint az iskola játszótérháló rendszere nem a községgazda feladata. Megjegyzi, mikor még működött a kapcsolattartás az intézményvezetők és a községgazda között négy karbantartó volt. A buszmegállókkal sajnos nem tudnak mit tenni. A rendbontókat és a szemetelőket kellene felszólítani. Heti egy átfogó takarítást végeznek és ha ünnep van a hétvégén, akkor előtte is. Jó lenne a kapcsolattartást felújítani az intézményvezetőkkel és a jövőben is szívesen segítenek. Kinczer József képviselő Ebben a témában igazat ad a községgazdának. Ki vannak helyezve a szeméttartók, cigarettatartókkal és ennek ellenére az utazóközönség teleszórja a környéket cigarettacsikkekkel. Azt sem várhatja el senki, hogy mindig az iskola tanulói tegyék rendbe a buszmegállókat. Németh Gábor alpolgármester Az iskolának nem volt soha karbantartója. Így az összes karbantartási munkát a községgazdálkodásnak kell elvégezni. Azért neveztek ki egy községgazdát, mert egyik intézménynek sincs önálló karbantartója és legyen aki koordinálja ezeket a dolgokat. Szalay Imre polgármester A községgazdálkodáson régebben volt négy ember, sőt az intézményi karbantartókkal együtt hatan voltak Laffer Krisztiánné képviselő Kéri a képviselő-testületet, hogy tegyék félre a személyeskedések, az indulatokat és próbáljanak meg mind a két fél részéről kompromisszumokat kötni a község érdekében. Kinczer József képviselő Nem történt személyeskedés, a községgazdáról van szó, akinek az a feladata, hogy az intézményekben felmerülő problémákat oldja meg. Rácz István képviselő Három hónapos futamidőt javasol, mialatt az intézményvezetők és a községgazda próbáljon meg együtt dolgozni. Hogy az intézmények udvara hogy néz ki, csak az intézményvezető és a községgazda feladata. Szerinte a községgazda rendszeresen tartsa a kapcsolatot az intézményekkel és legyen a segítségükre. Gecsényi Béla községgazda Jelenleg a községgazdálkodáshoz két fő tartozik, a zöldterületek pedig 1/3 résszel nőttek. A munkával töltött idő 90%-a a zöldterületek karbantartásával megy el. Úgy érzi arról pedig nem tehet, ha a vízvezeték szerelő, a villanyszerelő vagy a gázszerelő nem tud jönni egyszerre. Bella Imréné képviselő Annyit szeretne elmondani, hogy a Gondozási központ udvara rendben van. Bagó Szabolcs képviselő Javasolja újra rendszeresíteni a megbeszéléseket a polgármester, az intézményvezetők és a községgazda között. Célszerű lenne egy naplót vezetni és előre tervezni az elvégzendő munkákat. Majd az elvégzett munkák értékeléséről negyedévente egy beszámolót készíteni a képviselő-testületnek. 6

7 Szalay Imre polgármester Javasolja, hogy az intézményvezetők minden héten hétfőn reggel adják le írásos megrendelésüket. Az elvégzendő feladatokat ütemezni fogják és erről az intézményvezető is értesítést kap. A községgazdálkodás témájához kapcsolódva elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a járdafelújítással kapcsolatos kérelmeket. A kérelmezők a döntésről értesítést kapnak. Felolvassa az értesítés szövegét. A korábbiaktól eltérően a támogatott köteles az építés megkezdését, a tervezett technológiát az építési hatóság felé bejelenteni. A községgazdálkodással kapcsolatosan probléma merült fel a sportpálya fűnyírásával kapcsolatosan. Az önkormányzat több fűkaszával rendelkezik, az idei évben is nyertek. A pénzügyi bizottság javaslata, hogy az önkormányzat egy fűkaszát adjon használatra a sportegyesületnek azzal a feltétellel, hogy a fűkasza megfelelő használatáért felelősséggel tartozik a kijelölt személy. Kinczer József képviselő Visszatérve az intézményvezető és a községgazda kapcsolatára. Az iskolában gyakran fordul elő olyan probléma, amit azonnal meg kell oldani (elromlik a csap, vagy kiesik egy ajtó). Úgy gondolja, hogy a községgazda feladata az is, hogy szakembert keressen a probléma elhárítására. Gecsényi Béla községgazda Megoldás jelentene, ha az összes intézmény karbantartására vennének fel egy karbantartót. Mivel a községgazdálkodás ezt a feladatot két fővel nem tudja kellően ellátni. Szalay Imre polgármester Évekkel ezelőtt már megszüntették minden intézménynél a karbantartót, mivel a közösségi munkára nem tudták igénybe venni. Bagó Szabolcs képviselő Javasolna egy főt megbízási díjjal alkalmazni, aki hibákat egyszerre meg tudná oldani, ha kell. Szalay Imre polgármester A községgazdálkodás engedélyezett létszáma 4 fő. A Munkaügyi Központ a létszámra biztosít keretet, akkor általában közhasznú, közcélú vagy munkanélkülit foglalkoztatnak. Rácz István képviselő Javasolja, hogy a községgazda alakítson ki kapcsolatot szakemberekkel, akikre lehet számítani. Németh Gábor alpolgármester Mivel az intézményeknél megszüntették a karbantartókat, ezért hozták létre a községgazda munkakört, akinek az a feladata, hogy rendben tartsa az intézményeket. Németh Károly képviselő A tornacsarnok északi sarkánál már régóta megáll a víz, kinek lenne a feladata, hogy intézkedjen az intézményvezető, vagy a községgazda. Ez ügyben már intézkedni kellett volna. Szalay Imre polgármester Határozati javaslata A képviselő-testület szükségesnek tartja az intézmények karbantartásának a javítási munkájára a heti szinten történő egyeztetést, illetve az intézményvezetők írásos megrendelésüket a községgazda felé nyújtsák be. Az önkormányzat tulajdonában lévő fűkaszák közül az egyiket a sportegyesület által kijelölt személynek javasolja használatra átadni. Javasolja a beszámoló elfogadását. 7

8 A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 52/2008.(VI.11.) határozata Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete a községgazdálkodás munkájáról szóló beszámolót az előterjesztett tartalommal elfogadja. A testület dönt arról, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő fűkaszák közül egyet átad használatba a Sportegyesület részére, azzal a feltétellel, hogy a fűkasza megfelelő használatáért felelősséggel tartozik a kijelölt személy. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fűkasza átadásáról gondoskodjon. Felelős: Szalay Imre polgármester Határidő: azonnal 3. napirendi pont: Helyi építési szabályzatról szóló 11/2007.(IX.13.) rendelet módosítása. (A rendelettervezet írásban mellékelve.) Szalay Imre polgármester ismerteti a rendelettervezetet, melyet azon határozat alapján készített el a jegyzőnő, melyet az elmúlt testületi ülésen hozott a testület a törvényességi észrevétel kapcsán. A módosítás térképi változtatásokat is igényel, erre azonban majd a rendezési terv módosításakor kerül sor, mivel ahhoz le kell folytatni a véleményezési eljárást. Szavazásra bocsátja a rendelettervezetet. A Képviselő-testület egyhangúlag a következő rendeletet alkotta meg. Bősrkány Nagyközség Képviselő-testületének 8/2008.(VI.12.) rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 11/2007.(IX.13.) rendelet módosításáról. (A rendelet írásban mellékelve.) 4. napirendi pont: 86. sz. főút melletti önkormányzati területre vonatkozó vételi ajánlat megtárgyalása. (Az előterjesztés írásban mellékelve.) Szalay Imre polgármester Már egy éve zajlik a 86-os főút korszerűsítésének a tervezése. Korábban úgy tudta, hogy már 2007-ben elkészültek az engedélyes tervek. Viszont már a kisajátítás elkezdődött. Minden kisajátítás előtt az ingatlantulajdonosokat meg kell keresni az adásvételi szerződés megkötése végett. A korábbi tervekből egy korábbi helyszínrajzot kifénymásolt, amit a képviselő-testület tagjainak kiküldött a vételi ajánlattal együtt. Ismerteti a 8

9 vételi ajánlatot. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Magyar Állam vételi szándékát fogadja el. A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 53/2008.(VI.11.) határozata Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Magyar Állam Bősárkány 099/12. hrszú szántó ingatlanból 120 m 2 területre, valamint a Bősárkány 0100/2 hrszú temető ingatlanból 957 m 2 területre vonatkozó vételi ajánlatát elfogadja. A vételárat a következők szerint határozza meg: Bősárkány 099/12. hrszú szántó ingatlanból 120 m 2 terület vételára ,- Ft Bősárkány 0100/2 hrszú temető ingatlanból 957 m 2 terület vételára ,- Ft. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az adásvételi szerződést kösse meg. Felelős: Szalay Imre polgármester Határidő: azonnal 5. napirendi pont: Iskolafenntartó társulási megállapodás módosítása. (A megállapodás-tervezet írásban mellékelve.) Szalay Imre polgármester Az előző testületi ülésen döntött a képviselő-testület az általános művelődési központ létrehozásáról. Ez érinti az intézmény fenntartó, irányító társulásban lévő általános iskolát. Egy új társulási megállapodást kell majd kötni az ÁMK Általános Iskolájára vonatkozóan. A társulási megállapodás a közoktatási feladatok ellátására vonatkozna (iskola, étkeztetés, napközi ellátás). Ismerteti a megállapodás-tervezetet. Az iskola megszüntetését jóvá kell hagyni a társult önkormányzatoknak is, mivel az iskola fenntartója a társulás. Az ÁMK alapítója és fenntartója azonban már csak Bősárkány lesz. Az átszervezés véleményeztetése folyamatban van: közoktatási szakértő, Megyei Önkormányzat Oktatási Bizottsága valamint az szülői munkaközössége, diákönkormányzata, iskolaszék, alkalmazotti tanács is véleményezi a tervezett döntést. Mindezek után kerülhet sor arra, hogy a testület végleges döntést hozzon az átszervezésről. 6. napirendi pont: Bősárkány új utca kialakítása. (Az előterjesztés írásban mellékelve.) Szalay Imre polgármester A Kulturális Bizottság már előzetesen megtárgyalta az új utca elnevezését. A Bizottság javasolja a testületnek, hogy az új utca neve Levente utca legyen. Az új utca kialakításával kapcsolatosan nagyon sok érdeklődő van. Az építési telkek iránt sok az érdeklődő. Az új utcában jelenleg a közművek kiépítése zajlik. A közvilágítás kiépítésének a 9

10 költségeire kért árajánlatot az E.ON-tól. Az utca energiaellátása kiépítésének a költségeit a szolgáltató saját költségen kell, hogy megvalósítsa. Miután a szolgáltató nem tervezte meg a Petőfi Sándor utca és a József A. utca közötti összekötést, a Burda telek melletti közt kihagyta, ezért azt külön kellett megrendelni. Az új utca közművesítésének költsége már 6,5 millió Ft. A közvilágítás kiépítése is millió Ft fölötti összegbe fog kerülni. Az vízvezeték lefektetését már megrendelte a Pannon-Víz-től, valamint az új utca útburkolatának a kiépítése is folyamatban van. A telkek 800 m 2 -ek. Számításai szerint 1,5-2 millió Ft-ba fog kerülni egy építési telek. Az előterjesztés alapján javasolja, hogy a 800 m 2 -es építési telkeket, melyek 21x38 m-esek, bruttó eft áron értékesítse az önkormányzat. Németh Gábor alpolgármester Megkérdezi, hogy a telkek mind 800 m 2 nagyságúak-e. A 1,5 millió Ft-os ár szerinte is reális. Szalay Imre polgármester Igen mind a 16 telek 800 m 2 területű. Egy saroktelek van. Határozati javaslata, hogy az önkormányzat az újonnan kialakított utcában jelenleg kitűzött hat építési telek bruttó 1,5 millió Ft-ban határozza meg, valamint ezzel kapcsolatos hirdetményt a falutévében tegye közzé. Az igénylők mindenképpen egy meghatározott helyrajzi számra adják be a kérelmüket. Szavazásra bocsátja a javaslatot. A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 54/2008.(VI.11.) határozata Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Bősárkányban újonnan kialakított utca elnevezése Levente utca. A képviselő-testület az utcában kialakított, illetve kialakítandó telkek árát bruttó ,- Ft-ban határozza meg. A testület a telkek értékesítéséről a falutévében hirdetményt tesz közzé. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az új utca nevének bejegyeztetéséről, valamint a telkek meghirdetéséről gondoskodjon. Felelős: Szalay Imre polgármester Határidő: azonnal 7. napirendi pont: Létszámcsökkentési pályázat benyújtása. (Az előterjesztés írásban mellékelve.) Szalay Imre polgármester ismerteti az előterjesztést. Az önkormányzatnak lehetősége van a létszámcsökkentési pályázat benyújtására. Az idei évben négy státuszt kíván a képviselő-testület megszüntetni. Egy fő az Idősek Klubjában a házi gondozáson, egy fő a védőnői szolgálton, illetőleg két fő a művelődési háznál. A művelődési háznál a nyugdíjazás is létszámcsökkentésnek számít. Javaslata, hogy a képviselő-testület támogassa a határozati javaslatban foglaltakat. 10

11 Bella Imréné képviselő A határozati javaslatnál úgy szerepel, hogy a Gondozási Központnál leépítésre kerül egy fő. Egy dolgozójuk jelenleg felmentési idejét tölti. Itt elírás történhetett. A szakfeladaton úgy szerepel, hogy eddig három fővel szemben 2 fővel látják el. Jelenleg így van, mivel az egyik kolléganő táppénzen van. Bagó Szabolcs képviselő Megkérdezi, hogy gondozónő nyugdíjazásra került, erre a státuszra pályázatot lehet benyújtani? Szalay Imre polgármester A képviselő-testület a foglalkoztatási hely megszüntetéséről dönt. A Gondozási Központban egyik dolgozó jogviszonya nyugdíjazás miatt szűnt meg, a másik dolgozó jogviszonyának megszüntetése folyamatban van. A benyújtandó pályázat mellé a felmentés tényét igazoló dokumentumot is mellékelni kell. Mind a négy jogviszony-megszüntető határozatot legkésőbb július 15-ig, a pályázat benyújtásáig meg kell hozni. Vita alakul ki a létszámcsökkentésről. Szalay Imre polgármester: elmondja, hogy a képviselő-testület nem személyekről, hanem státuszokról dönt. A létszámleépítés (munkáltatói felmentés, nyugdíjazás) végrehajtása a munkáltató kompetenciája. A képviselő-testület csak az álláshely megszüntetéséről dönthet. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal a következő határozatot hozta. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 55/2008.(VI.11.) határozata Bősárkány Nagyközségi Önkormányzat a évi költségvetéséről szóló 2/2008.(II.14.) rendeletében 61 főben határozta meg az önkormányzat összesített létszámkeretét. A feladatellátás racionálisabb megszervezéséből adódó, álláshely-megszüntetéssel együtt járó létszámcsökkentési döntések létszámokra való hatása csak a évi költségvetés megállapításakor számszerűsödik, amikor az elrendelt létszámcsökkentések eredményeként 61 főről 3 fővel 58 főre fog csökkenni az éves létszámkeret a következők szerint: Intézmény, szakfeladat évi létszám-keret Elrendelt létszámcsökkentés évi tervezett létszámkeret Önkormányzat összesen: 61 fő 3 fő 58 fő Gondozási Központ és Eü. Sz. - idősek klubja - házi gondozás 2 fő 3 fő 1 fő 2 fő 2 fő 11

12 - háziorvosi szolgálat 1 fő 1 fő - védőnői szolgálat 2 fő 1 fő 1 fő Közművelődés 1 fő 1 fő 0 fő A létszámcsökkentés indoka a feladatok racionálisabb megszervezése: Gondozási Központ és Eü. Szolgálat esetében: - Házi segítségnyújtás szakfeladaton az eddigi 3 fővel szemben 2 fővel látjuk el a gondozási feladatokat. Leépítésre kerül 1 fő. - Két területi ellátási kötelezettséggel működő védőnői szolgálat feladatait a csökkenő ellátotti létszám miatt a továbbiakban 2 védőnő helyett 1 fő látja el. Az előrehozott öregségi nyugdíjban részesülő személyt felmentettük. Közművelődési ágazat esetében: - Takarékossági meggondolásból a közművelődési feladatokat a továbbiakban az általános iskola látja el. A feladatot átvevő intézmény nem tudja a létszámcsökkentési döntéssel érintett dolgozót foglalkoztatni. Ennek elsősorban az az oka, hogy a csökkenő gyereklétszám miatt az eddigi 13 osztály helyett csak 11 osztályt tud indítani szeptemberében, így a felszabaduló pedagógus létszám fogja ellátni a közművelődési feladatokat. A közművelődési ágazatban eddig foglalkoztatott személy előrehozott öregségi nyugdíjban részesül, így őt az önkormányzat felmenti. Az önkormányzat a fenti tárgyban kijelenti, hogy az önkormányzati szintű létszámcsökkentéssel kapcsolatban hozott döntése egyidejűleg az álláshely megszüntetését jelenti. A képviselő-testület továbbá kijelenti, hogy a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatott - jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszüntetése nélküli foglalkoztatására az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyen, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál nincs lehetőség. A képviselő-testület új álláshely létesítését nem tervezi. Utasítja a képviselő-testület a polgármestert, hogy a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos költségvetési hozzájárulásra igényt nyújtson be az előírt tartalommal és formában. Ezt a határozatot a létszámcsökkentési pályázat elbírálásához meg kell küldeni. A képviselő-testület kijelenti, hogy a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CXXVII. törvény 5. számú mellékletének 9. pontja szerinti pályázat keretében e foglalkoztatottak után támogatásban nem részesült. Tudomásul veszi az önkormányzat, amennyiben a támogatásról szóló döntést követő öt éven belül a megszüntetett álláshelyet annak ellenére visszaállítja, hogy azt jogszabályváltozásból adódó, és az önkormányzat számára kötelezően ellátandó többletfeladatok nem teszik szükségessé, úgy ezen álláshely megszüntetésére 12

13 jóváhagyott támogatásról köteles haladéktalanul lemondani és a támogatást a központi költségvetés javára visszafizetni. Kötelezi az önkormányzat magát arra, hogy a támogatási döntést követő öt évig az év végi elszámolás keretében évente elszámol. Tudomásul veszi az önkormányzat, hogy a jogtalanul igénybevett összeg után az Áht. 64/B.. (2) bekezdése szerinti kamatot kell fizetnie a jogtalan igénybevétel napjától a visszafizetés napjáig. A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy döntéséről a szükséges intézkedések meghozatala céljából az érintett intézményvezetőket értesítse. Határidő: pályázat benyújtására július 15. értesítésre azonnal Felelős: Szalay Imre polgármester 8. napirendi pont: Csornai Margit Kórház támogatása. (Az előterjesztés írásban mellékelve.) Szalay Imre polgármester ismerteti a csornai Margit Kórház Alapítvány kérelmét. Javasolja, hogy támogassa a képviselő-testület a kórházi alapítványt a korábbi évekhez hasonlóan. Szeretné, ha a támogatási összegre a képviselők javaslatot tennének. Bagó Szabolcs képviselő 100 eft-tal javasolja támogatni a Margit Kórházat. Személyesen beszélt Böcskei doktornővel a csornai labor vezetőjével. Ő említette, hogy műszert szeretnének felújítani, ami mindennapos labor munkákhoz elengedhetetlen. Szalay Imre polgármester Határozati javaslata, hogy az önkormányzat a Csornai Margit Kórház Alapítvány eszközbeszerzését 100 eft-tal támogassa. A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 56/2008.(VI.11.) határozata Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete dönt arról, hogy a csornai Margit Kórház Alapítvány részére eszközbeszerzéshez évi költségvetése terhére ,- Ft támogatást nyújt. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatás utalásáról gondoskodjon. Felelős: Szalay Imre polgármester Határidő: július

14 9. napirendi pont: Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezése. (A rendelettervezet írásban mellékelve.) Szalay Imre polgármester A jegyzőnő átnézte az önkormányzat rendeleteit, 61 olyan rendeletet talált, amit hatályon kívül lehet helyezni. Kéri a képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezetet hagyja jóvá. A Képviselő-testület egyhangúlag a következő rendeletet alkotta meg. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 9/2008.(VI.12.) rendelete egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről. (A rendelet írásban mellékelve.) 10. napirendi pont: Az első lakáshoz-jutáshoz nyújtható támogatásról szóló 9/1991.(XI.20.) rendelet módosítása. (A rendelettervezet írásban mellékelve.) Szalay Imre polgármester elmondja, hogy a lakáshoz jutás támogatásáról szóló rendeletet módosítani kellene, mert a kérelmezők közül senki nem felel meg a feltételeknek. Javasolja, hogy ne csak házastársak kapjanak támogatást, valamint, hogy a felső korhatár 35 helyett 40 év legyen, továbbá, hogy ne legyen feltétel az 5 éve Bősárkányban élés, és a jövedelemhatár az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 4-szerese legyen. Szavazásra bocsátja a rendelettervezetet. A Képviselő-testület egyhangúlag a következő rendeletet alkotta meg. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 10/2008.(VI.11.) rendelete az első lakáshoz-jutáshoz nyújtható támogatásról szóló 9/1991.(XI.20.) rendelet módosításáról. (A rendelet írásban mellékelve.) Szalay Imre: megköszöni a részvételt. A nyilvános ülést 20 óra 40 perckor bezárja. A Képviselő-testület a tanácskozást zárt ülés keretében folytatta. A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült. Kmf. Szalay Imre polgármester dr. Molnár Erika jegyző 14

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2008/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14.00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-5/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Hivatalának Tanácskozóterme, Maglóca

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Hivatalának Tanácskozóterme, Maglóca Maglóca Község Képviselő-testülete 2-8/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. december 1-jén tartott nyilvános üléséről, közmeghallgatásáról. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 9-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 9-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2013/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. május 9-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2014/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének június 20-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének június 20-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-6/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. június 20-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 12-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 12-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-6/2013/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. szeptember 12-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Hivatalának Tanácskozóterme, Maglóca

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Hivatalának Tanácskozóterme, Maglóca Maglóca Község Képviselő-testülete 2-9/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. november 16-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 124/2008. (V.23.)Kt. határozatával döntött az intézményeknél történő létszámcsökkentésekről.

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 124/2008. (V.23.)Kt. határozatával döntött az intézményeknél történő létszámcsökkentésekről. Szentes Város Alpolgármestere 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: U-12027/2008. Témafelelős: Szabics Aranka Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete S z e n t e s Tárgy: A helyi önkormányzatok

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2011/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

2. Pályázati önrész módosítása a ravatalozó felújítására benyújtott pályázatban. Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester

2. Pályázati önrész módosítása a ravatalozó felújítására benyújtott pályázatban. Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-6/2008./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2008. június 3-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 19.00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 17-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 17-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-7/2012./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2012. szeptember 17-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 19 30 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-5/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-6/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 54/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Nemesszalók,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2-2/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 26-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 16 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

2013. évi 20. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. október 29-én megtartott rendkívüli üléséről készült

2013. évi 20. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. október 29-én megtartott rendkívüli üléséről készült 2013. évi 20. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U T A T Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 12-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 12-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-5/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. szeptember 12-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 19 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének április 28-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének április 28-án tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-3/2009./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. április 28-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Közösségi színtér tanácskozó terme, Tárnokréti

A képviselő-testületi ülés helye: Közösségi színtér tanácskozó terme, Tárnokréti Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-2/2010./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. február 24-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 23 i rendkívüli nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 23 i rendkívüli nyilvános ülésén. 1 ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Ikt.szám: 620-7 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/154-18/2010. Előterjesztés a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 28-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 28-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2/2012/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2012. február 28-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2-7/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 16 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős testület 6 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős testület 6 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. július 26.-án, az önkormányzat házasságkötő termében 10 órai kezdettel megtartott, soron kívüli nyilvános üléséről.

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 16.-án 17 óra 30

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án 16 órakor megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt, Csernik József,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. november 11-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. SZEPTEMBER 17-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. SZEPTEMBER 17-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. SZEPTEMBER 17I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 3517/2009. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Pályázat benyújtása helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 14/19-19/2011. Előterjesztés a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T G A L G A G U T A 7/2011. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. március 30-án megtartott Képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Orgoványi László polgármester,

Részletesebben

19. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA ... 13/2013. (X.22.) számú rendelet A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

19. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA ... 13/2013. (X.22.) számú rendelet A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól 19. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 22. napján megtartott soron kívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből... RENDELETEK MUTATÓJA 13/2013.

Részletesebben

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 14-i rendkívüli ülésén 147/2015.(V.14.) számon a következő határozatot hozta

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 14-i rendkívüli ülésén 147/2015.(V.14.) számon a következő határozatot hozta 2015. május 14-i rendkívüli ülésén 147/2015.(V.14.) számon 147/2015.(V. 14.) SZÁMÚ HATÁROZATA A képviselő-testület napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 1./ Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 003, 88/507-031. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:81-15/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Dr. Lakos Roland polgármester, Bögös István, Gáspár János,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3-5/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. április 28-án megtartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 19 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ. 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ. 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csákánydoroszló önkormányzat képviselő-testületének 2013. február 21-én megtartott nyílt képviselő-testületi

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-2/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13. napján 17 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. április 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. április 29-én 13.00 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 27-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak: Kovács Mihály

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-én 19 óra

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 15/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 6-án 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete március 26-án megtartott soron kívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete március 26-án megtartott soron kívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. március 26-án megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Czédly Gyula

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 TÜSKEVÁR Szám: 125-36/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 15-én (kedden) 9,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3-7/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2-10/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. december 29-én tartott közmeghallgatásról, nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14

Részletesebben

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. ÉVI X. JEGYZŐKÖNYVE 2009. SZEPTEMBER 15 I ÜLÉSÉRŐL j e g y z ő k ö n y v Készült Szécsényfelfalu Önkormányzat Képviselő- testületének 2009.

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. augusztus 15. ) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. augusztus 15- én 16.00 órakor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. november 11 - i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 118-119 /2013. (11.11.) 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. szeptember 25.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 19.00

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 16,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének július 12-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének július 12-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 58-6/2013/ÁBR. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 12-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit Nyírõ István Punk József Gerõfi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tóth Zoltán Béla

JEGYZŐKÖNYV. Tóth Zoltán Béla JEGYZŐKÖNYV Készült: A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. április 15-én délután 15.00 órakor megtartott testületi ülésről Jelen vannak: Csorba Ferenc Lakatos Pál Tóth Zoltán Béla Jegyzőkönyvvezető: Márton

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax:

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax: Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somogyzsitfa Község Önkormányzata

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 10-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 10-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-5/2013/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. június 10-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 28.-án 17 órai kezdettel, a Községházán megtartott üléséről. Jelen vannak: Pusztai László polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Barbacs Községi Önkormányzat 9169 Barbacs, Kossuth utca 5. 91-10/2015.NY. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. november 26-án 16.30 órakor a barbacsi Önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2014. június 12. 15.15 órától 16.00 óráig a Képviselőtestület nyílt

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-án 16 órakor a Községháza tárgyaló termében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pálfi János polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Városháza Szécsényi Tamás termében, 2014. június 26-án tartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: 4 települési képviselő:

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6/2015. számú jegyzőkönyv J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. április 20-án megtartott testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Újrónafő Község Önkormányzata

Részletesebben

47/2012. (11.15.) számú Képviselő-testületi határozat

47/2012. (11.15.) számú Képviselő-testületi határozat Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő - testülete 9. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. november 15-én 17 órakor megtartott képviselő-testületi ülésről Jelen vannak: Jelenléti ív szerint,

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 28-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-7/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 22. napján 19 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

4. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmek elbírálása. 5. Étkezési térítési díj támogatás iránti kérelem elbírálása.

4. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmek elbírálása. 5. Étkezési térítési díj támogatás iránti kérelem elbírálása. II-2/455-11/2011. ikt. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi Bizottsága 2011. december

Részletesebben

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Szám: 38-8/2010. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. május 27-én

Részletesebben

HATÁROZATOK ALSÓNEMESAPÁTI 66/2013.(VIII.09.) határozat a Védőnői Szolgálatot Fenntartó Egészségügyi Társulás megszüntetése

HATÁROZATOK ALSÓNEMESAPÁTI 66/2013.(VIII.09.) határozat a Védőnői Szolgálatot Fenntartó Egészségügyi Társulás megszüntetése A L S Ó N E M E S A P Á T I és N E ME S A P Á T I Községek ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2013. augusztus 9-ei együttes ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 151-2/2013/ANA. Tartalom:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 18-án. megtartott soron következő testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 18-án. megtartott soron következő testületi üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 18-án megtartott soron következő testületi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 7-én megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 7-én megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 7-én megtartott rendkívüli üléséről. Határozat Tárgya: száma: 96/2016.(IX.07.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 142/2013. (XI.13.) Pályázat mikrobusz vásárlására 143/2013.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29.-én megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29.-én megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29.-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Dr. Nagy János polgármester Nagyné Jobbágy Piroska jegyző Veres Istvánné alpolgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 240-4/2014/ÁBR. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29-én 16.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

N A G Y D O R O G N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K

N A G Y D O R O G N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.net JEGYZŐKÖNYV NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVE. Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének április 11. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének

JEGYZŐKÖNYVE. Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének április 11. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 11. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének JEGYZŐKÖNYVE 43/2013.(IV.11.) Öt. határozat Testületi ülés napirendjének elfogadása

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. május 28.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. május 28-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. augusztus 9-ei ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. augusztus 9-ei ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. augusztus 9-ei ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VIII.09.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Pályázat egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. szeptember 28. napján 7 30 órától a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartott üléséről. Jelen vannak: Fotta Csaba elnök, Krausz Csaba bizottsági

Részletesebben

11/2012. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez csatlakozásról

11/2012. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez csatlakozásról Kálló Község Önkormányzatának Képviselő- testülete Erdőtarcsa Község Önkormányzatának Képviselő- testülete 11/2012. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V T a r t a l m a z z a : 45/2012. (X.24.) számú kállói képviselő-

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 3-án megtartott soron következő üléséről. Az ülés helye: Mártírok u.

Részletesebben

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő testülete 2011. február 17. napján 16.30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 6-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 6-án megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 6-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok Tárgya: száma: 12/2012.(III.6.) Döntés a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Részletesebben