Jegyzőkönyv. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületének november 27-i üléséről órai kezdettel.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. november 27-i üléséről 16.00 órai kezdettel."

Átírás

1 1 Jegyzőkönyv Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületének november 27-i üléséről órai kezdettel. Jelen vannak: Pergő Margit Nyírő István Fülöp Attila Héninger László Kovács Rajmund Kruppa József Punk József Turcsányi Istvánné polgármester alpolgármester képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő Tanácskozási joggal meghívottak: dr. Cseh Tamás Peresztegi Lászlóné dr. Judi Erzsébet Kéri Katalin Punk Józsefné Kovácsné Tobak Márta Mozgay Dóra Fornai Marietta jegyző aljegyző hatósági irodavezető települési főépítész Családs.Kp. képviseletében óvodavezető óvodavezető iskolaigazgató Távol maradt: Gerőfi Roland képviselő Egyéb jelenlévő: Parrag György pályázó Jegyzőkönyvvezető: Csonka Ágnes Napirend tárgyalása előtt: Pergő Margit polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 9 fő képviselőből az ülés kezdetén 8 fő jelen van, így a Képviselő-testület határozatképes. A polgármester ismerteti a napirendi pontokat, javaslatot tesz annak kiegészítésére. Nyírő István alpolgármester javaslatot tesz a polgármester jutalmazásáról szóló előterjesztés megtárgyalására. A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a napirendi pontok tárgyalásával egyetértett és a következő határozatot hozta:

2 2 151/2014. (XI.27.) Kt határozat napirendekről Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testülete jelen ülés napirendjeit az alábbiak szerint állapítja meg: 1.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére érkezett pályázatról 2.) Javaslat a településképi kötelezési eljárásról szóló rendelet megalkotására. 3.) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, valamint közterületek tisztántartásáról szóló rendeletről. 4.) Tájékoztató az 2014/2015. tanévkezdés tapasztalatairól, a köznevelési feladatok személyi és tárgyi feltételeinek alakulásáról 5.) Aktuális ügyek a.) A köztemetésre érkezett pályázatok elbírálásáról b.) Előterjesztés a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozási szándékokról c.) Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola energiaracionalizálási dokumentációjának elkészítésére vonatkozó tervezési ajánlatok elbírálásáról d.) Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde energiaracionalizálási dokumentációjának elkészítésére vonatkozó tervezési ajánlatok elbírálásáról e.) Petőfi Művelődési Ház energia-racionalizáción alapuló épületgépészeti és a hozzácsatlakozó építészeti kiviteli tervek valamint árazatlan tervezői költségvetésre benyújtott ajánlatok elbírálásáról. f.) polgármester jutalmazásáról g.) Képviselői indítványról 6.) Zárt ülés a.) Az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételről b.) Méltányossági közgyógyellátási kérelemről Határidő: azonnal Felelős: Pergő Margit polgármester Dr. Cseh Tamás jegyző 1.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére érkezett pályázatról. Köszöntöm az ülésen a pályázó Parrag Györgyöt. Kérdezem, hogy kívánja-e kiegészíteni pályázatát? Parrag György pályázó: Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Nem kívánom kiegészíteni a pályázatomat, mindent leírtam, a számításokat is mellékeltem. Ha ennél alacsonyabb az ár, akkor

3 3 nekem már nem gazdaságos, csak abban az esetben, ha egy napon több hívást is kapok a településről. Ennek viszont nagyon kicsi az esélye. Az alapdíjat tartjuk magasnak. Akkor is ennyi, ha 1 m3-t visz el és akkor is, ha 10 m3-t? Parrag György pályázó: Igen, ez így van, de a tisztítás díját nekem kell fizetni és az is fix összeg, akármennyi a szennyvíz. Rentábilis volt egy hasonló nagyságú településen eddig? Tisztában van a berhidai helyzetet illetően? Parrag György pályázó: Igen. Eddig is jártam Berhidára. Sokat gondolkoztunk és igyekeztünk utána nézni az áraknak. Nem titkolt célunk az árcsökkentés. Általában olyan díjakat láttunk, hogy az alapdíj alacsonyabb, a m3 ár pedig magasabb. Miből adódik a magas alapdíj? Parrag György pályázó: Az alapdíjban benne van minden költségem. Az útdíj Veszprémbe oda-vissza, az üzemanyagköltség is benne van, az engedélyek díjai, a fuvarozási díj, ami egy 6 tonnás teherautóra van, 1 fordulóra közel 60 km-t megyek, persze ha két forduló van úgy már olcsóbb valamivel. dr. Cseh Tamás jegyző: A Bakonykarszt Zrt. Önnek számláz és Ön továbbszámlázza, ha jól értem? Parrag György pályázó : Igen. Kovács Rajmund képviselő, Humán Ügyek Bizottság tagja: Ön emelhetné ezt az 503.-Ft-os díjat is, ha jól értem? Tehát kérhet többet is a lakosságtól a m3 után, és az alapdíjat csökkenthetné. Ha az alapdíj kevesebb lenne, és a m3 en emelne akkor az 503 Ft/m3- en felüli díj Önnél maradna. A kiszállási díjat javaslom, hogy csökkentse, a m3 árat pedig emelje fel. Mikor kell fizetni, a helyszínen Önnek rögtön a munka elvégzése után? Mi van akkor, ha valaki nem

4 4 tudja kifizetni a díjat? Nem tudná ezt az Önkormányzat előre beszedni és a szolgáltatónak továbbadni? Parrag György pályázó : Nem jellemző, hogy nem fizetnek. Berhidán talán két alkalommal fordult elő ilyen. Visszaengedtük a szennyvizet és elmentünk. Nem, ezt az önkormányzat nem tudja felvállalni, előre meg végképp nem szedheti be a pénzt. Törvény és kormányrendelet is szabályozza az önkormányzat és a szolgáltató kötelezettségeit. Ez egy újabb teher sajnos igen, de nem tudjuk elkerülni. A problémát én ott látom, hogy akkor mi történik ha egyáltalán nem hívják Önt? Az önkormányzat többször és komoly alkalmat adott a lakosságnak hogy rákössenek a csatornára. A lakosok többsége meg is tette. De van, aki a mai napig nem akar rákötni. Turcsányi Istvánné képviselő, Részönkorm.elnöke: Nem lehet kötelezni a lakosságot a rákötésre? Peresztegi Lászlóné aljegyző: De törvény alapján lehet kötelezni azokat, akik még nem kötöttek rá. dr. Cseh Tamás jegyző: Ez nem plusz fizetési teher, hiszen eddig is fizetni kellett a talajterhelési díjat annak, aki nincs rákötve a csatornára. És annak az árából a szippantás levonható. A többiek pedig fizetik a csatornadíjat, ami egy évben jóval meghaladja az évi egyszeri szippantási díjat. Számomra az alapján amit elmondott a pályázó, elfogadható a díj mértéke. Kovács Rajmund képviselő, Humán Ügyek Bizottság tagja: Ha kétszer jön ki egy nap, akkor jól jár, hisz kétszer szedi be a kiszállási díjat. Turcsányi Istvánné képviselő, részönkormányzat.elnöke: Igen, mint ahogy a gázszerelő is és a tv-szerelő is felszámítja a kiszállást mindenhol, ahová megy. De az esélye annak, hogy épp ugyanaz nap hívják a településre, elég kicsi. A gyakorlat máshogy működik. És véleményem szerint, ha összefogna két szomszéd és közösen hívnák ki a szolgáltatót, meg lehetne egyezni.

5 5 Punk József képviselő, Gazdasági Bizottság elnökhelyettese: Most hogy elmondta a pályázó, hogy milyen összeg van az alapdíjban, nekem is tiszta a kép és elfogadom, amit mondott. Aki rákötött a csatornára, azóta fizeti a nem kevés csatornadíjat, ivóvíz áron. Ki kell számolni ez mennyi egy évben. dr. Cseh Tamás jegyző: Nem lehet kikerülni ezt, aki szennyezi a környezetet, annak fizetnie kell. Mindenkinek meg van a lehetősége a rákötésre. Az a kevés hely, ahol nincs lehetőség rá, ott pedig levonható a talajterhelési díj árából. Van-e kérdés, észrevétel, javaslat? Amennyiben nincs kérem szavazzanak. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal (Héninger László) 1 tartózkodás mellett (Kovács Rajmund) az előterjesztéssel egyetértett és a következő határozatot hozta: 152 /2014. (XI.27.) Kt határozat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére érkezett pályázatról Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére beérkezett pályázatot és az alábbi döntést hozta: 1. Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete által kiírt nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó pályázatra egy érvényes pályázat érkezett. 2. A pályázatot Parrag György (8200 Veszprém, Erdősáv u.16.) vállalkozó nyújtotta be. A vállalkozási egységárat a következőkben határozta meg: Alapdíj: Ürítési díj: ,- Ft/alkalom + ÁFA, 503,89 Ft/m 3 + ÁFA 3. A Képviselő-testület az alapdíj magas összegére tekintettel kérte, hogy a november 27.-i ülésre kapjon meghívást a vállalkozó és kezdjenek tárgyalásokat az árszerkezet csökkentésére, illetve átalakítására. Javasolta az alapdíj csökkentését, az ürítési díj arányos emelését. 4. Az ülésen jelenlévő vállalkozó az alapdíjon és az ürítési díjon nem kívánt változtatni. Miután tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy az alapdíjban

6 6 szerepel az összes költsége (útdíj, üzemanyag, engedélyek, fuvarozási díj) a képviselők elfogadták indokait és a vállalkozási egységárat a következőkben határozták meg: Alapdíj: ,- Ft/alkalom + ÁFA, Ürítési díj: 503,89 Ft/m 3 + ÁFA 5. A vállalkozási szerződést Parrag György vállalkozóval (8200 Veszprém, Erdősáv u.16.) január 1-től december 31-ig terjedő időszakra meg kell kötni. 6. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. Határidő: szerződés kötésre december 20. Felelős: Pergő Margit polgármester Peresztegi Lászlóné aljegyző 2.) Javaslat a településképi kötelezési eljárásról szóló rendelet megalkotására. Az elmúlt időszakban az építésügyet érintő jogszabályok, főleg az eljárásjogi szabályok nagymértékben megváltoztak. A 312/2012. (XII.28) Kormányrendelet szabályozza az építési engedélyezési eljárást, mely szerint jelentősen csökkent az építési engedély-köteles tevékenységek száma. Az évi LXXVIII. törvény és a 314/2012. (XII.28.) kormányrendelet azonban lehetőséget ad arra, hogy a helyi viszonyok figyelembevételével az Önkormányzat rendeletben szabályozza a magasabb szintű jogszabályokban nem szabályozott kérdéseket. Az említett magasabb szintű jogszabályhelyek rendelkezéseiből következően építéshatósági jogkörben történhet intézkedés az engedélyköteles építési tevékenységek körében, továbbá a balesetveszélyes, életveszélyes állapot megszüntetésére. Polgármesteri hatósági jogkörben a nem építéshatósági jogkörbe tartozó kérdésekben helyi rendelet alapján hozható döntés. Önkormányzatunk évben már megalkotta a bejelentési és véleményezési eljárásról szóló rendeletét. Ezen helyi rendeletek alkalmazása során egyértelművé vált, hogy a településkép védelme, a területek rendezettsége érdekében szükséges megalkotni a kötelezés szabályairól szóló rendeletet is. Az előterjesztett rendelettervezet rögzíti, hogy mely esetekben kell lefolytatni az eljárást, és a feltárt körülmények függvényében milyen intézkedést kell tenni, továbbá az alkalmazandó jogkövetkezményre is szabályozást hoz.

7 7 Az 1. Meghatározza azokat a feltételeket, amelyek a jogszabály személyi, tárgyi hatálya alá tartozást meghatározzák. A 2. a) pont a reklámokra, cégérekre és hirdető berendezésekre fókuszál, melyeknek megfelelő állapota a városképre nagy hatása van, így szükséges, hogy ezen építményekre intézkedési lehetőség legyen. A b) pont rendelkezést tartalmaz az épületekre, építményekre, A c) pont a zöldfelületek rendeltetésszerű használatának elmulasztása esetére rendeli el a kötelezési eljárás lefolytatását, A d) pont azon esetekre tartalmaz szabályozást, amikor a tulajdonos nem tesz eleget a jókarbantartási kötelezettségének és emiatt építéshatósági, illetve építésfelügyeleti hatósági eljárásra nincs lehetőség, de a mulasztás esetén olyan állapot jön létre, amely sérti a városképet. Fontos az is, hogy az ingatlanokat rendeltetésszerűen (rendezett módon) használják. Itt került megfogalmazásra ezek városképi vonatkozása, mely alapot jelenthet a szükséges kötelezések kibocsátására. A 3. (1) bekezdés a kérelem benyújtására vonatkozó rendelkezést rögzíti, miszerint a kérelemre induló eljárásban a kérelmet a polgármesterhez kell címezni. Az (2) bekezdés polgármester településkép alakítása, javítása és a jogszerű állapot elérése érdekében hozandó egyedi intézkedés lehetőségeit, feladatait rögzíti. A (3) bekezdés a polgármester döntésének szakmai megalapozottsága érdekében rendelkezik arról, hogy a döntés-előkészítési feladatokat a városi főépítész látja el. A (4) bekezdés az előírt kötelezettség teljesítését segíti elő, a jogkövetkezmény meghatározásával. A 4. a rendelkezés a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. A Gazdasági Bizottság az előterjesztéssel, a rendelet-tervezettel egyetértett, elfogadását javasolja. Kruppa József képviselő, Humán Ügyek Bizottság elnöke: A Humán Ügyek Bizottsága az előterjesztéssel, a rendelet-tervezettel egyetértett, elfogadását javasolja. Turcsányi Istvánné képviselő, Részönkormányzat elnöke: A Részönkormányzat az előterjesztéssel, a rendelet-tervezettel egyetértett, elfogadását javasolja.

8 8 Van-e kérdés, észrevétel, javaslat? Amennyiben nincs kérem szavazzanak. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással (Héninger László) az előterjesztéssel egyetértett és a következő rendeletet alkotta: BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2014. (XII.6.) önkormányzati rendelete a településképi kötelezési eljárásról 3.) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra és a közterület tisztántartására vonatkozó rendelet megalkotásával kapcsolatos feladatokról A Gazdasági Bizottság november 18-i ülésén megtárgyalta a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, valamint a közterületek tisztántartásáról szóló rendeletet és kéri, hogy a szolgáltatónál kezdeményezzük azt, hogy a kisebb, háztartást érintő felújítási munkálatok során keletkező építési törmeléket a lakosság elhelyezhesse. A rendelet tervezetet változtatás nélkül elfogadásra ajánljuk. Kruppa József képviselő, Humán Ügyek Bizottság elnöke: A Humán Ügyek Bizottsága november 19- i ülésén megtárgyalta a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, valamint a közterületek tisztántartásáról szóló rendeletet. A bizottság állásfoglalása, javaslatai a rendelettervezet szövegében piros színnel vannak jelölve. A következő Önkormányzati Híradóban jelenjen meg újságcikk, lakossági felhívás a közterületek tisztántartásáról, a síkosság-mentesítés szabályairól. Turcsányi Istvánné képviselő, Részönkormányzat elnöke: A Részönkormányzat állásfoglalása, javaslatai a rendelet-tervezet szövegében kék színnel vannak jelölve. Punk József képviselő, Gazdasági Bizottság elnökhelyettese: A 15. -nál nekem nem teljesen érthető, hogy mit akart a részönkormányzat. 15. (1) Az ingatlan előtt elvonuló járda és az úttest külső széle közötti közterületi sávon, a szennyeződés, a hulladék továbbá a lehullott falevél stb. összegyűjtése és eltávolítása a tulajdonos vagy a használó kötelessége, kivéve akinek a lakásához nem tartozik kertes ingatlantulajdon.

9 9 A piros színű volt a Humán Ügyek Bizottsága javaslata, a kék színű pedig a Részönkormányzaté. Egyetértek az első részével, de mi a különbség a kertes és nem kertes ingatlan között? Szerintem semmi különbség nincs Berhida és Peremartongyártelep között e tekintetben, nem értem a javaslatot. Nem csak kerti hulladékról van szó, egyéb hulladékról is, sőt ott a járda is. Miért csak a kertes házakban lakóknak kötelessége ez? Turcsányi Istvánné képviselő, Részönkormányzat elnöke: Mert Berhidán vannak kertek, ahova be lehet vinni és elégetni a lehullott falevelet. A társasházaknak nincs önálló területrésze. Itt is összegereblyézik a faleveleket, de elhelyezni nem tudják, a közterületen marad, míg az önkormányzat el nem szállítja. Kovács Rajmund képviselő, Humán Ügyek Bizottsága tagja: Ne tegyük bele szerintem sem a kivéve megjegyzést, ez csak feszültséget okoz. Peremartongyárelepen is a kertes ingatlanokra ugyanúgy vonatkozik, mint Berhidán, ez csak a társasházakra vonatkozna. Kruppa József képviselő, Humán Ügyek Bizottsága elnöke: Én sem javaslom ezt a mondatot, nem étrek vele egyet. Ahol nincs elkülönítve a járda és a kerítés ott az úttest közepéig kell rendbe tennie a tulajdonosnak. Van egy jól bevált szabályozott rész erre vonatkozóan a rendeletünkben, és működik is. Ha ezt beletesszük és valaki leönt elém egy autónyi szemetet, azt is be kellene vinnem a kertembe? Javaslom az utolsó mondatrészt (kék) hagyjuk ki, szerintem is fölösleges. Turcsányi Istvánné képviselő, Részönkormányzat elnöke: Jó egyetértek, hagyjuk ki, de azért azt tudni kell, hogy Peremartongyártelepen sokkal többet tesznek a lakók, mint ami kötelességük lenne. A 16. (3) e) pontja is felesleges szerintem, hiszen azt magasabb szintű jogszabály szabályozza.

10 10 dr. Cseh Tamás jegyző: Igen, akkor ezt ki is kell venni belőle. A gördeszka-pályán és a tornapályán nem kötelező a védőfelszerelés használata? Szerintem ezt valahogy jelezni kellene, hogy mindenki saját felelősségre használhatja, illetve hogy ajánlott a védő felszerelés. Kovács Rajmund képviselő, Humán Ügyek Bizottság tagja: Egyetértek, rakjunk ki egy táblát, ahol erre felhívjuk a figyelmet, továbbá ahol a gondnok, a mentők telefonszáma is fel van tüntetve, esetleg az, hogy hány éves kortól ajánlott használni az eszközöket. Van-e kérdés, észrevétel, javaslat? Amennyiben nincs kérem szavazzanak. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással (Héninger László) az előterjesztéssel egyetértett és a következő határozatot hozta: 153 /2014. (XI.27.) Kt határozat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra és a közterületek tisztántartására vonatkozó rendelet megalkotásával kapcsolatos feladatokról Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra és a közterületek tisztántartására vonatkozó előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta: 1.) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra és a közterületek tisztántartására vonatkozó rendelet-tervezetet - a bizottsági és részönkormányzati módosító javaslatokkal - elfogadásra alkalmasnak tartja. Jelen ülésen elhangzott módosítási javaslatokat át kell vezetni a rendelet-tervezeten. 2.) A környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény 18. (3) bekezdése szerint a rendelet-tervezetet a környezetvédelmi igazgatási szerv, valamint a 46. (2) bekezdésének c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Veszprém Megyei Önkormányzat részére véleményezésre, valamint a szomszédos önkormányzatoknak tájékoztatásul a módosítások átvezetését követően meg kell küldeni. Határidő: december 20.

11 11 Felelős: Pergő Margit polgármester Peresztegi Lászlóné aljegyző 4.) Tájékoztató az 2014/2015. tanévkezdés tapasztalatairól, a köznevelési feladatok személyi és tárgyi feltételeinek alakulásáról. Kovácsné Tobak Márta óvodavezető: Kérem a tájékoztató elfogadását, kiegészíteni nem kívánom az írásos anyagot. Mozgay Dóra óvodavezető: Kérem a tájékoztató elfogadását, kiegészíteni nem kívánom az írásos anyagot. Fornai Marietta iskolaigazgató: Én csak szeretném megköszönni, hogy az Internetet bekötötték és már tudjuk használni az interaktív táblákat. A Gazdasági Bizottsága a Süni Napközi- otthonos Óvoda vezetőjének tájékoztatóját elfogadásra javasolja. A Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda vezetőjének tájékoztatását tudomásul veszi. A Süni Óvoda közötti időszakra szóló pedagógiai programjával, és a nevelési évre szóló munkatervével egyetért, javasolja a Képviselő-testületnek jóváhagyását. Kruppa József képviselő, Humán Ügyek Bizottsága elnöke: A Humán Ügyek Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Süni Napköziotthonos Óvoda vezetőjének tájékoztatóját fogadja el, a Süni Óvoda közötti időszakra szóló pedagógiai programját és a nevelési évre szóló munkatervét hagyja jóvá. A Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda vezetőjének tájékoztatást vegye tudomásul. Javasolja a Berhidai Köznevelési Társulás Társulási Tanácsának a Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde munkatervének jóváhagyását. Javasolja a Berhidai Köznevelési Társulás Társulási Tanácsnak, hogy a Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde részére biztosítsa 1 fő főállású takarítónő alkalmazását. Turcsányi Istvánné képviselő, Részönkormányzat elnöke: A Részönkormányzat egyetértett a bizottsági előterjesztésekkel, és javasolja a Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde részére 1 fő főállású takarítónő alkalmazását.

12 12 Kovács Rajmund képviselő, Humán Ügyek Bizottsága elnöke: Számomra kitűnik, hogy az intézmények szívvel-lélekkel végzik a munkájukat, minden segítséget adjon meg a városvezetés számukra. Olvastam, hogy a Hétszínvirág Óvoda 50 éves és azóta nem igazán volt felújítás, a Süni Óvodában pedig a konyhán a fertőtlenítő festést el kell végezni. Javaslom, hogy tartsunk bejárást az intézményekben. Minden év januárjában van a hivatalos intézményi bejárás, nyitott kapukat dönget a képviselő úr. Van-e kérdés, észrevétel, javaslat? Amennyiben nincs kérem szavazzanak. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással (Héninger László) az előterjesztéssel egyetértett és a következő határozatot hozta: 154/2014. (XI. 27.) Kt. határozat Tájékoztató az 2014/2015. tanévkezdés tapasztalatairól, a köznevelési feladatok személyi és tárgyi feltételeinek alakulásáról Berhida Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a település óvodavezetőinek tájékoztatóit, dokumentumait és a következő döntést hozta: 1. A Süni Napközi-otthonos Óvoda vezetőjének tájékoztatóját elfogadja. 2. A Hétszínvirág Napközi-otthonos Óvoda vezetőjének tájékoztatóját tudomásul veszi. 3. A Süni Napközi-otthonos Óvoda közötti időszakra szóló pedagógiai programjával egyetért. 4. A Süni Napközi-otthonos Óvoda nevelési évre szóló munkatervével egyetért. 5. Javasolja a Berhidai Köznevelési Társulás Társulási Tanácsának a Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde munkatervének jóváhagyását. 6. Javasolja a Berhidai Köznevelési Társulás Társulási Tanácsnak, hogy a Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde részére biztosítsa 1 fő főállású takarítónő alkalmazását. Határidő: folyamatos Felelős: Pergő Margit polgármester Dr. Cseh Tamás jegyző Dr. Judi Erzsébet hatósági irodavezető Kovácsné Tobak Márta óvodavezető Mozgay Dóra óvodavezető

13 13 5.) Aktuális ügyek a.) köztemetések bonyolításáról szóló pályázat elbírálása A beérkezett pályázatokból kiderül, hogy a Nefelejcskerti Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. adta a legkedvezőbb ajánlatot. A Gazdasági Bizottság táblázatát megkapták. Van-e kérdés, észrevétel, javaslat? Amennyiben nincs kérem szavazzanak. A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, az előterjesztéssel egyetértett és a következő határozatot hozta: 155/2014 (XI.27.) Kt.határozat köztemetések bonyolításáról Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a köztemetésekre beérkezett árajánlatokat és a következő döntést hozta: 1.) A köztemetések bonyolítására három pályázat - árajánlat - érkezett. 2.) A beadott pályázatok értékelése után a Nefelejcskerti Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.-t (8181 Berhida, Szabadság tér 2.,Képviseli: Szabó Ferenc) bízza meg évre a köztemetések bonyolításával. A köztemetés díja évben: - hamvasztásos temetés ,-Ft ÁFA-val - hagyományos (koporsós) temetés ,-Ft ÁFA-val A pályázatban szereplő árak teljes körűen tartalmazzák a szükséges kellékeket és szolgáltatásokat. Berhida közigazgatási határán kívüli szállítás költsége: 90,- Ft/km 3.) A köztemetésről szóló szerződést a vállalkozóval meg kell kötni. Határidő: szerződéskötésre: december 31. Felelős: Pergő Margit polgármester Peresztegi Lászlóné aljegyző Hatósági Iroda Kincstár Értesül: pályázó

14 14 b.) Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás csatlakozási szándékról Minden új település csatlakozásáról a tag önkormányzatoknak határozatot kell hoznia. Ócsa, Taksony és Délegyháza kíván csatlakozni a Társuláshoz. Sajnos azonban Délegyháza részére nem tudjuk megadni a hozzájárulást, a hat hónapos határidő miatt. Van-e kérdés, észrevétel, javaslat? Amennyiben nincs kérem szavazzanak. A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, az előterjesztéssel egyetértett és a következő határozatot hozta: 156/2014. (XI.27.) Kt határozat Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás csatlakozási szándékról Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás csatlakozási szándékról szóló előterjesztését és a következő határozatot hozta: 1.) Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulását adja Ócsa Város Önkormányzata és Taksony Nagyközség Önkormányzata január 1. napjával a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozásához. Tekintettel arra, hogy a csatlakozás időpontjában új projekt előkészítése zajlik, amelynek költségei ezt követően fognak jelentkezni, a Képviselő-testület nem javasolja az újonnan csatlakozó önkormányzatokra a Társulási Megállapodás XI/3. pont harmadik bekezdésében foglaltak alkalmazását. 2.) Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete Délegyháza Község Önkormányzatának január 1-vel történő csatlakozásához hozzájárulását megadni nem tudja, mivel a csatlakozási szándékról a társulni kívánó önkormányzat képviselő-testületének legalább hat hónappal korábban kell a határozatot meghozni, Délegyháza község Önkormányzata Képviselőtestülete pedig erről július 2-án döntött. Határidő: értesítésre: december 25. Felelős: Pergő Margit polgármester Peresztegi Lászlóné aljegyző c.) Az Ady Endre Általános Iskola tervpályázati eljárás eredményének megállapításáról Kéri Katalin települési főépítész: Javaslom a határozati javaslat elfogadását.

15 15 A Művelődési Háznál van már terv? Az előtanulmányokat már megcsináltattuk. Geothermikus fűtés lesz? Kéri Katalin települési főépítész: Napelemes fűtésre szeretnénk átállni a lapostetős intézményeknél. A márciusi költségvetésbe be lehetne tenni, hogy mindhárom intézmény márciusban legyen kész? Kéri Katalin települési főépítész: Építéshatósági eljárás kell és gázos engedélyeket is be kell adni a Művelődési Háznál. Változik az építéshatósági feladatkör, itt májusnál előbb nem lesz meg. Arányában 2,5 millió forint az I. ütemes terv? Számíthatunk arra akkor, hogy 7-7 millió forint lesz az Adynál és a Hétszínvirágnál is? Kéri Katalin települési főépítész: Ez nem biztos, ezután fog kiderülni. Kovács Rajmund képviselő, Humán Ügyek Bizottság tagja: A jegyzőtől kérdezem, hogy hány pályázót kell meghívni és honnan? dr. Cseh Tamás jegyző: Legalább hármat. Kevésnek van akkreditációja, Veszprém megyében pl. csak egynek. Kovács Rajmund képviselő, Humán Ügyek Bizottság tagja: Javaslom, hogy legközelebb legalább ötöt hívjunk meg és nézzünk szét Veszprém megyén kívül is, pl. Fejér megyében.

16 16 Héninger László képviselő, Humán Ügyek Bizottság tagja: Meddig érvényesek ezek a tervek? Kéri Katalin települési főépítész: 1-2 évig ezek használható adatok, azután frissíteni célszerű, hiszen az árak, egyebek is változnak. Három év akkor, ha megvan a terv, és onnantól a kivitelezésre amennyi idő van. Kéri Katalin települési főépítész: Ezekre a beruházásokra a megyei TOP listán 1 évet irányoztak elő. Ez idő alatt meg is kell valósítani. Punk József képviselő, Gazdasági Bizottság elnökhelyettese: Tehát meg is van rá a fedezetük? A pályázatoknál nagy az eltérés, soknak tartom a különbséget. Igen, rendelkezésre áll. Látva a terveket, és hogy ez rengeteg munka, hogy lesz ez 2015-ben készen? Mindegyik 2015 évre lett prognosztizálva és 1 nyertes van, úgy tűnik. Beszéljük meg a rangsort, hogy milyen ütemben haladjon a munka, milyen ütemben készítse el a terveket. Ez legyen az ő gondja, ha aláírtuk a szerződést. Egy határidő van, addigra meg kell lenni. Kapott egy ajánlatkérőt, adott egy ajánlatot. Neki tudnia kell tervezni a munkákat. Kovács Rajmund képviselő, Humán Ügyek Bizottság tagja: Melyik munka van előbb? Más szinten van az Ady Iskola és más szinten a Hétszínvirág Óvoda, de egyszerre indul a három.

17 17 Kovács Rajmund képviselő, Humán Ügyek Bizottság tagja: Mi az a más szint? A befejezési határidő is egy? Olyan szerződés aláírására adunk felhatalmazást, amit nem is látunk. Kéri Katalin települési főépítész: Az alapszerződés adott, hiszen a kamarai ajánlásnak megfelelő tervezői szerződést kell használni. Ezt akár most is meg lehet nézni, ha igénylik. Kovács Rajmund képviselő, Humán Ügyek Bizottság tagja: A gondom az, hogy kaptunk egy előterjesztést most az ülés előtt 12 millió forintról kellene döntenünk és van rá egy fél óránk. Van-e kérdés, észrevétel, javaslat? Amennyiben nincs kérem szavazzanak. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett (Héninger László) az előterjesztéssel egyetértett és a következő határozatot hozta: 157/2014. ( XI.27.) határozat az Ady Endre Általános Iskola tervpályázati eljárás eredményének megállapításáról Berhida Város Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta az Ady Endre Általános Iskola (megyei TOP-hoz kötődő) felújítására vonatkozó, energetikai racionalizáció dokumentáció elkészítésére meghirdetett meghívásos tervezési pályázati eljárás eredményéről készült előterjesztést, és a következő döntést hozta: 1. megállapítja, hogy a meghívásos tervpályázati eljárásra 3 db ajánlat érkezett, az alábbiak szerint: a. PIRATON KOMPLEX KFT. Budapest / képviseli: Nagy Gyula ügyvezető / -Az ajánlati díj: Ft + ÁFA / Ft /. b. MÉLYÉPTERV KULTÚRMÉRNÖKI KFT. Budapest / képviseli: Timár Péter / -Az ajánlati díj: Ft + ÁFA / Ft / c. MULTIFORM KFT. VESZPRÉM / Képviseli: Horváth Attila ügyvezető igazgató / -Az ajánlati díj : Ft + ÁFA / Ft /

18 18 2. megállapítja, hogy mind három ajánlat határidőben érkezett, érvényes, és megfelelnek a pályázati kiírásban meghatározott követelményeknek. 3. a tervpályázati eljárás nyertesének a MULTIFORM KFT. pályázót nyilvánítja, mivel az ő ajánlata összességében a legelőnyösebb az önkormányzat számára. 4. a fentiek alapján szerződést köt Ady Endre Általános Iskola felújításának kivitelezésére vonatkozó tervdokumentáció összeállítására Ft + ÁFA / Ft / tervezési díj ellenében a MULTIFORM KFT vel. 5. a szerződés teljesítésére, a Ft-ot a költségvetésben biztosítja a felújítási feladatoknál megjelölt tervezési előirányzat, illetve a befolyt helyi adók többletbevétele terhére. 6. felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére és aláírására. Határidő: december 15. Felelős: Pergő Margit polgármester Dr. Cseh Tamás jegyző Kéri Katalin főépítész Horváthné Zakor Tünde pénzügyi iroda vezető Van-e kérdés, észrevétel, javaslat? Amennyiben nincs kérem szavazzanak. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett (Héninger László) az előterjesztéssel egyetértett és a következő határozatot hozta: 158/2014. ( XI.27.) határozat a Hétszínvirág Óvoda és Bőlcsőde tervpályázati eljárás eredményének megállapításáról Berhida Város Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a Hétszínvirág Óvoda és Bőlcsőde (megyei TOP-hoz kötődő) felújítására vonatkozó, energetikai racionalizáció dokumentáció elkészítésére meghirdetett meghívásos tervezési pályázati eljárás eredményéről készült előterjesztést, és a következő döntést hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének, 2015. február 26.-án 16.00 órai kezdettel megtartott soron következő üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének, 2015. február 26.-án 16.00 órai kezdettel megtartott soron következő üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének, 2015. február 26.-án 16.00 órai kezdettel megtartott soron következő üléséről. Jelen vannak: Pergő Margit Nyírő István Fülöp Attila

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26- án 15 óra 00 perces kezdettel megtartott rendes üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26- án 15 óra 00 perces kezdettel megtartott rendes üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26- án 15 óra 00 perces kezdettel megtartott rendes üléséről. Jelen vannak: Igazoltan hiányzik: Fésüs Sándor Baranyai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr.Rónay Barnabás képviselő Turcsányi Istvánné képviselő. Starkné Rezeli Erzsébet könyvvizsgáló

JEGYZŐKÖNYV. Dr.Rónay Barnabás képviselő Turcsányi Istvánné képviselő. Starkné Rezeli Erzsébet könyvvizsgáló JEGYZŐKÖNYV Készült: 2008.december 11-én Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről 16.00 órai kezdettel. Jelen vannak: Pergő Margit polgármester Nyírő István alpolgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Peresztegi Lászlóné. Napirend tárgyalása előtt:

JEGYZŐKÖNYV. Peresztegi Lászlóné. Napirend tárgyalása előtt: 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének, 2015. július 2-án 16.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. Jelen vannak: Távol maradt: Pergő Margit Nyírő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Devecsery Ildikó Anikó. Cseréné Gelencsér Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető NAPIREND ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Devecsery Ildikó Anikó. Cseréné Gelencsér Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető NAPIREND ELŐTT 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 23-án 16 órai kezdettel megtartott rendes üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Devecsery Ildikó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan hiányzik: Devecsery Ildikó Anikó

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan hiányzik: Devecsery Ildikó Anikó JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 26-án 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Kardos Sándor Tassi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 27-én 16 óra 30 perces kezdettel megtartott rendes üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 27-én 16 óra 30 perces kezdettel megtartott rendes üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 27-én 16 óra 30 perces kezdettel megtartott rendes üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Baranyai Balázs Fésüs Katalin

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. február 15-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. február 15-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. február 15-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Vincze László alpolgármester

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. november 28-án (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről.

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. november 28-án (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről. JEGYZŐ KÖNYV Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. november 28-án (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Vasemberház Díszterem Nagykanizsa, Erzsébet tér

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 17,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 17,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Szám: 19/2013. Ö.ü. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 5 példányban Készült: Az ülés helye: 2013. augusztus 29-én 17,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde Balatonkenese, Balaton

Részletesebben

1-16/2006. J e g y z ő k ö n y v Zalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. november 28.-án 17 órakor tartott rendes üléséről

1-16/2006. J e g y z ő k ö n y v Zalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. november 28.-án 17 órakor tartott rendes üléséről 1-16/2006. J e g y z ő k ö n y v Zalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. november 28.-án 17 órakor tartott rendes üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Tavasz

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2015. január 27. napján 14:00 órai kezdettel a NYILVÁNOS ülésén. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. december 4-én (csütörtökön) megtartott

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. AUGUSZTUS 28-I ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. AUGUSZTUS 28-I ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 26-16/2014. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. AUGUSZTUS 28-I ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283,

Részletesebben

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I.

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 6/2009. (I. 28.)

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének:

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének: 257 Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének: a.) tárgysorozata, b.) jegyzőkönyve, c.) határozata: 59-70-ig.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v :

J e g y z ő k ö n y v : J e g y z ő k ö n y v : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Bukodi Jánosné Buza Ernő Dönti Károly

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatás - 2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselő-testületének 2012. augusztus 30-án, a Városháza Nagytermében (Békés, Petőfi u. 2. sz.) megtartott n y í l t üléséről. Jelen vannak:, Dr. Pálmai Tamás

Részletesebben

2. számú JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Fekete Barnabás polgármester

2. számú JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Fekete Barnabás polgármester 2. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 26-án a községháza tanácstermében 16,30 órakor megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Fekete Barnabás

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2012. 06. 27. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető 1 Iktatószám: 198-34/2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 15.-én megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 15.-én megtartott nyilvános testületi üléséről. Szám: /2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 15.-én megtartott nyilvános testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti ív szerint. Kiss László

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében.

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. Jelen vannak: dr.katona Ernő alpolgármester dr. Szájbely

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Péteri Község Polgármesteri Hivatalában a helyi Önkormányzat Képviselőtestületének 2008. október 8-án 18,00 órakor tartott soron kívüli ülésén. A Képviselő-testület üléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 27-én tartott alakuló ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 27-én tartott alakuló ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 243-14 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 16-án 10 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 16-án 10 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 16-án 10 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 22/2011. (III. 16.) Könyvvizsgálói

Részletesebben

Zalakomár község Önkormányzat képviselő testületének 18/2010. (IX.14.) számú jegyzőkönyve

Zalakomár község Önkormányzat képviselő testületének 18/2010. (IX.14.) számú jegyzőkönyve Zalakomár község Önkormányzata 18/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V TÁRGY: Zalakomár község Önkormányzat képviselő - testületének 2010. szeptember 14.- én Zalakomár Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében 17.00-

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/132-51/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. december 10-én

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka József Pál Bartók László

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2014. március 12. napján 14.00 órai kezdettel a Pénzügyi Bizottság NYILVÁNOS ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben