Jegyzőkönyv. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületének november 27-i üléséről órai kezdettel.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. november 27-i üléséről 16.00 órai kezdettel."

Átírás

1 1 Jegyzőkönyv Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületének november 27-i üléséről órai kezdettel. Jelen vannak: Pergő Margit Nyírő István Fülöp Attila Héninger László Kovács Rajmund Kruppa József Punk József Turcsányi Istvánné polgármester alpolgármester képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő Tanácskozási joggal meghívottak: dr. Cseh Tamás Peresztegi Lászlóné dr. Judi Erzsébet Kéri Katalin Punk Józsefné Kovácsné Tobak Márta Mozgay Dóra Fornai Marietta jegyző aljegyző hatósági irodavezető települési főépítész Családs.Kp. képviseletében óvodavezető óvodavezető iskolaigazgató Távol maradt: Gerőfi Roland képviselő Egyéb jelenlévő: Parrag György pályázó Jegyzőkönyvvezető: Csonka Ágnes Napirend tárgyalása előtt: Pergő Margit polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 9 fő képviselőből az ülés kezdetén 8 fő jelen van, így a Képviselő-testület határozatképes. A polgármester ismerteti a napirendi pontokat, javaslatot tesz annak kiegészítésére. Nyírő István alpolgármester javaslatot tesz a polgármester jutalmazásáról szóló előterjesztés megtárgyalására. A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a napirendi pontok tárgyalásával egyetértett és a következő határozatot hozta:

2 2 151/2014. (XI.27.) Kt határozat napirendekről Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testülete jelen ülés napirendjeit az alábbiak szerint állapítja meg: 1.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére érkezett pályázatról 2.) Javaslat a településképi kötelezési eljárásról szóló rendelet megalkotására. 3.) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, valamint közterületek tisztántartásáról szóló rendeletről. 4.) Tájékoztató az 2014/2015. tanévkezdés tapasztalatairól, a köznevelési feladatok személyi és tárgyi feltételeinek alakulásáról 5.) Aktuális ügyek a.) A köztemetésre érkezett pályázatok elbírálásáról b.) Előterjesztés a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozási szándékokról c.) Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola energiaracionalizálási dokumentációjának elkészítésére vonatkozó tervezési ajánlatok elbírálásáról d.) Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde energiaracionalizálási dokumentációjának elkészítésére vonatkozó tervezési ajánlatok elbírálásáról e.) Petőfi Művelődési Ház energia-racionalizáción alapuló épületgépészeti és a hozzácsatlakozó építészeti kiviteli tervek valamint árazatlan tervezői költségvetésre benyújtott ajánlatok elbírálásáról. f.) polgármester jutalmazásáról g.) Képviselői indítványról 6.) Zárt ülés a.) Az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételről b.) Méltányossági közgyógyellátási kérelemről Határidő: azonnal Felelős: Pergő Margit polgármester Dr. Cseh Tamás jegyző 1.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére érkezett pályázatról. Köszöntöm az ülésen a pályázó Parrag Györgyöt. Kérdezem, hogy kívánja-e kiegészíteni pályázatát? Parrag György pályázó: Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Nem kívánom kiegészíteni a pályázatomat, mindent leírtam, a számításokat is mellékeltem. Ha ennél alacsonyabb az ár, akkor

3 3 nekem már nem gazdaságos, csak abban az esetben, ha egy napon több hívást is kapok a településről. Ennek viszont nagyon kicsi az esélye. Az alapdíjat tartjuk magasnak. Akkor is ennyi, ha 1 m3-t visz el és akkor is, ha 10 m3-t? Parrag György pályázó: Igen, ez így van, de a tisztítás díját nekem kell fizetni és az is fix összeg, akármennyi a szennyvíz. Rentábilis volt egy hasonló nagyságú településen eddig? Tisztában van a berhidai helyzetet illetően? Parrag György pályázó: Igen. Eddig is jártam Berhidára. Sokat gondolkoztunk és igyekeztünk utána nézni az áraknak. Nem titkolt célunk az árcsökkentés. Általában olyan díjakat láttunk, hogy az alapdíj alacsonyabb, a m3 ár pedig magasabb. Miből adódik a magas alapdíj? Parrag György pályázó: Az alapdíjban benne van minden költségem. Az útdíj Veszprémbe oda-vissza, az üzemanyagköltség is benne van, az engedélyek díjai, a fuvarozási díj, ami egy 6 tonnás teherautóra van, 1 fordulóra közel 60 km-t megyek, persze ha két forduló van úgy már olcsóbb valamivel. dr. Cseh Tamás jegyző: A Bakonykarszt Zrt. Önnek számláz és Ön továbbszámlázza, ha jól értem? Parrag György pályázó : Igen. Kovács Rajmund képviselő, Humán Ügyek Bizottság tagja: Ön emelhetné ezt az 503.-Ft-os díjat is, ha jól értem? Tehát kérhet többet is a lakosságtól a m3 után, és az alapdíjat csökkenthetné. Ha az alapdíj kevesebb lenne, és a m3 en emelne akkor az 503 Ft/m3- en felüli díj Önnél maradna. A kiszállási díjat javaslom, hogy csökkentse, a m3 árat pedig emelje fel. Mikor kell fizetni, a helyszínen Önnek rögtön a munka elvégzése után? Mi van akkor, ha valaki nem

4 4 tudja kifizetni a díjat? Nem tudná ezt az Önkormányzat előre beszedni és a szolgáltatónak továbbadni? Parrag György pályázó : Nem jellemző, hogy nem fizetnek. Berhidán talán két alkalommal fordult elő ilyen. Visszaengedtük a szennyvizet és elmentünk. Nem, ezt az önkormányzat nem tudja felvállalni, előre meg végképp nem szedheti be a pénzt. Törvény és kormányrendelet is szabályozza az önkormányzat és a szolgáltató kötelezettségeit. Ez egy újabb teher sajnos igen, de nem tudjuk elkerülni. A problémát én ott látom, hogy akkor mi történik ha egyáltalán nem hívják Önt? Az önkormányzat többször és komoly alkalmat adott a lakosságnak hogy rákössenek a csatornára. A lakosok többsége meg is tette. De van, aki a mai napig nem akar rákötni. Turcsányi Istvánné képviselő, Részönkorm.elnöke: Nem lehet kötelezni a lakosságot a rákötésre? Peresztegi Lászlóné aljegyző: De törvény alapján lehet kötelezni azokat, akik még nem kötöttek rá. dr. Cseh Tamás jegyző: Ez nem plusz fizetési teher, hiszen eddig is fizetni kellett a talajterhelési díjat annak, aki nincs rákötve a csatornára. És annak az árából a szippantás levonható. A többiek pedig fizetik a csatornadíjat, ami egy évben jóval meghaladja az évi egyszeri szippantási díjat. Számomra az alapján amit elmondott a pályázó, elfogadható a díj mértéke. Kovács Rajmund képviselő, Humán Ügyek Bizottság tagja: Ha kétszer jön ki egy nap, akkor jól jár, hisz kétszer szedi be a kiszállási díjat. Turcsányi Istvánné képviselő, részönkormányzat.elnöke: Igen, mint ahogy a gázszerelő is és a tv-szerelő is felszámítja a kiszállást mindenhol, ahová megy. De az esélye annak, hogy épp ugyanaz nap hívják a településre, elég kicsi. A gyakorlat máshogy működik. És véleményem szerint, ha összefogna két szomszéd és közösen hívnák ki a szolgáltatót, meg lehetne egyezni.

5 5 Punk József képviselő, Gazdasági Bizottság elnökhelyettese: Most hogy elmondta a pályázó, hogy milyen összeg van az alapdíjban, nekem is tiszta a kép és elfogadom, amit mondott. Aki rákötött a csatornára, azóta fizeti a nem kevés csatornadíjat, ivóvíz áron. Ki kell számolni ez mennyi egy évben. dr. Cseh Tamás jegyző: Nem lehet kikerülni ezt, aki szennyezi a környezetet, annak fizetnie kell. Mindenkinek meg van a lehetősége a rákötésre. Az a kevés hely, ahol nincs lehetőség rá, ott pedig levonható a talajterhelési díj árából. Van-e kérdés, észrevétel, javaslat? Amennyiben nincs kérem szavazzanak. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal (Héninger László) 1 tartózkodás mellett (Kovács Rajmund) az előterjesztéssel egyetértett és a következő határozatot hozta: 152 /2014. (XI.27.) Kt határozat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére érkezett pályázatról Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére beérkezett pályázatot és az alábbi döntést hozta: 1. Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete által kiírt nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó pályázatra egy érvényes pályázat érkezett. 2. A pályázatot Parrag György (8200 Veszprém, Erdősáv u.16.) vállalkozó nyújtotta be. A vállalkozási egységárat a következőkben határozta meg: Alapdíj: Ürítési díj: ,- Ft/alkalom + ÁFA, 503,89 Ft/m 3 + ÁFA 3. A Képviselő-testület az alapdíj magas összegére tekintettel kérte, hogy a november 27.-i ülésre kapjon meghívást a vállalkozó és kezdjenek tárgyalásokat az árszerkezet csökkentésére, illetve átalakítására. Javasolta az alapdíj csökkentését, az ürítési díj arányos emelését. 4. Az ülésen jelenlévő vállalkozó az alapdíjon és az ürítési díjon nem kívánt változtatni. Miután tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy az alapdíjban

6 6 szerepel az összes költsége (útdíj, üzemanyag, engedélyek, fuvarozási díj) a képviselők elfogadták indokait és a vállalkozási egységárat a következőkben határozták meg: Alapdíj: ,- Ft/alkalom + ÁFA, Ürítési díj: 503,89 Ft/m 3 + ÁFA 5. A vállalkozási szerződést Parrag György vállalkozóval (8200 Veszprém, Erdősáv u.16.) január 1-től december 31-ig terjedő időszakra meg kell kötni. 6. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. Határidő: szerződés kötésre december 20. Felelős: Pergő Margit polgármester Peresztegi Lászlóné aljegyző 2.) Javaslat a településképi kötelezési eljárásról szóló rendelet megalkotására. Az elmúlt időszakban az építésügyet érintő jogszabályok, főleg az eljárásjogi szabályok nagymértékben megváltoztak. A 312/2012. (XII.28) Kormányrendelet szabályozza az építési engedélyezési eljárást, mely szerint jelentősen csökkent az építési engedély-köteles tevékenységek száma. Az évi LXXVIII. törvény és a 314/2012. (XII.28.) kormányrendelet azonban lehetőséget ad arra, hogy a helyi viszonyok figyelembevételével az Önkormányzat rendeletben szabályozza a magasabb szintű jogszabályokban nem szabályozott kérdéseket. Az említett magasabb szintű jogszabályhelyek rendelkezéseiből következően építéshatósági jogkörben történhet intézkedés az engedélyköteles építési tevékenységek körében, továbbá a balesetveszélyes, életveszélyes állapot megszüntetésére. Polgármesteri hatósági jogkörben a nem építéshatósági jogkörbe tartozó kérdésekben helyi rendelet alapján hozható döntés. Önkormányzatunk évben már megalkotta a bejelentési és véleményezési eljárásról szóló rendeletét. Ezen helyi rendeletek alkalmazása során egyértelművé vált, hogy a településkép védelme, a területek rendezettsége érdekében szükséges megalkotni a kötelezés szabályairól szóló rendeletet is. Az előterjesztett rendelettervezet rögzíti, hogy mely esetekben kell lefolytatni az eljárást, és a feltárt körülmények függvényében milyen intézkedést kell tenni, továbbá az alkalmazandó jogkövetkezményre is szabályozást hoz.

7 7 Az 1. Meghatározza azokat a feltételeket, amelyek a jogszabály személyi, tárgyi hatálya alá tartozást meghatározzák. A 2. a) pont a reklámokra, cégérekre és hirdető berendezésekre fókuszál, melyeknek megfelelő állapota a városképre nagy hatása van, így szükséges, hogy ezen építményekre intézkedési lehetőség legyen. A b) pont rendelkezést tartalmaz az épületekre, építményekre, A c) pont a zöldfelületek rendeltetésszerű használatának elmulasztása esetére rendeli el a kötelezési eljárás lefolytatását, A d) pont azon esetekre tartalmaz szabályozást, amikor a tulajdonos nem tesz eleget a jókarbantartási kötelezettségének és emiatt építéshatósági, illetve építésfelügyeleti hatósági eljárásra nincs lehetőség, de a mulasztás esetén olyan állapot jön létre, amely sérti a városképet. Fontos az is, hogy az ingatlanokat rendeltetésszerűen (rendezett módon) használják. Itt került megfogalmazásra ezek városképi vonatkozása, mely alapot jelenthet a szükséges kötelezések kibocsátására. A 3. (1) bekezdés a kérelem benyújtására vonatkozó rendelkezést rögzíti, miszerint a kérelemre induló eljárásban a kérelmet a polgármesterhez kell címezni. Az (2) bekezdés polgármester településkép alakítása, javítása és a jogszerű állapot elérése érdekében hozandó egyedi intézkedés lehetőségeit, feladatait rögzíti. A (3) bekezdés a polgármester döntésének szakmai megalapozottsága érdekében rendelkezik arról, hogy a döntés-előkészítési feladatokat a városi főépítész látja el. A (4) bekezdés az előírt kötelezettség teljesítését segíti elő, a jogkövetkezmény meghatározásával. A 4. a rendelkezés a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. A Gazdasági Bizottság az előterjesztéssel, a rendelet-tervezettel egyetértett, elfogadását javasolja. Kruppa József képviselő, Humán Ügyek Bizottság elnöke: A Humán Ügyek Bizottsága az előterjesztéssel, a rendelet-tervezettel egyetértett, elfogadását javasolja. Turcsányi Istvánné képviselő, Részönkormányzat elnöke: A Részönkormányzat az előterjesztéssel, a rendelet-tervezettel egyetértett, elfogadását javasolja.

8 8 Van-e kérdés, észrevétel, javaslat? Amennyiben nincs kérem szavazzanak. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással (Héninger László) az előterjesztéssel egyetértett és a következő rendeletet alkotta: BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2014. (XII.6.) önkormányzati rendelete a településképi kötelezési eljárásról 3.) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra és a közterület tisztántartására vonatkozó rendelet megalkotásával kapcsolatos feladatokról A Gazdasági Bizottság november 18-i ülésén megtárgyalta a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, valamint a közterületek tisztántartásáról szóló rendeletet és kéri, hogy a szolgáltatónál kezdeményezzük azt, hogy a kisebb, háztartást érintő felújítási munkálatok során keletkező építési törmeléket a lakosság elhelyezhesse. A rendelet tervezetet változtatás nélkül elfogadásra ajánljuk. Kruppa József képviselő, Humán Ügyek Bizottság elnöke: A Humán Ügyek Bizottsága november 19- i ülésén megtárgyalta a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, valamint a közterületek tisztántartásáról szóló rendeletet. A bizottság állásfoglalása, javaslatai a rendelettervezet szövegében piros színnel vannak jelölve. A következő Önkormányzati Híradóban jelenjen meg újságcikk, lakossági felhívás a közterületek tisztántartásáról, a síkosság-mentesítés szabályairól. Turcsányi Istvánné képviselő, Részönkormányzat elnöke: A Részönkormányzat állásfoglalása, javaslatai a rendelet-tervezet szövegében kék színnel vannak jelölve. Punk József képviselő, Gazdasági Bizottság elnökhelyettese: A 15. -nál nekem nem teljesen érthető, hogy mit akart a részönkormányzat. 15. (1) Az ingatlan előtt elvonuló járda és az úttest külső széle közötti közterületi sávon, a szennyeződés, a hulladék továbbá a lehullott falevél stb. összegyűjtése és eltávolítása a tulajdonos vagy a használó kötelessége, kivéve akinek a lakásához nem tartozik kertes ingatlantulajdon.

9 9 A piros színű volt a Humán Ügyek Bizottsága javaslata, a kék színű pedig a Részönkormányzaté. Egyetértek az első részével, de mi a különbség a kertes és nem kertes ingatlan között? Szerintem semmi különbség nincs Berhida és Peremartongyártelep között e tekintetben, nem értem a javaslatot. Nem csak kerti hulladékról van szó, egyéb hulladékról is, sőt ott a járda is. Miért csak a kertes házakban lakóknak kötelessége ez? Turcsányi Istvánné képviselő, Részönkormányzat elnöke: Mert Berhidán vannak kertek, ahova be lehet vinni és elégetni a lehullott falevelet. A társasházaknak nincs önálló területrésze. Itt is összegereblyézik a faleveleket, de elhelyezni nem tudják, a közterületen marad, míg az önkormányzat el nem szállítja. Kovács Rajmund képviselő, Humán Ügyek Bizottsága tagja: Ne tegyük bele szerintem sem a kivéve megjegyzést, ez csak feszültséget okoz. Peremartongyárelepen is a kertes ingatlanokra ugyanúgy vonatkozik, mint Berhidán, ez csak a társasházakra vonatkozna. Kruppa József képviselő, Humán Ügyek Bizottsága elnöke: Én sem javaslom ezt a mondatot, nem étrek vele egyet. Ahol nincs elkülönítve a járda és a kerítés ott az úttest közepéig kell rendbe tennie a tulajdonosnak. Van egy jól bevált szabályozott rész erre vonatkozóan a rendeletünkben, és működik is. Ha ezt beletesszük és valaki leönt elém egy autónyi szemetet, azt is be kellene vinnem a kertembe? Javaslom az utolsó mondatrészt (kék) hagyjuk ki, szerintem is fölösleges. Turcsányi Istvánné képviselő, Részönkormányzat elnöke: Jó egyetértek, hagyjuk ki, de azért azt tudni kell, hogy Peremartongyártelepen sokkal többet tesznek a lakók, mint ami kötelességük lenne. A 16. (3) e) pontja is felesleges szerintem, hiszen azt magasabb szintű jogszabály szabályozza.

10 10 dr. Cseh Tamás jegyző: Igen, akkor ezt ki is kell venni belőle. A gördeszka-pályán és a tornapályán nem kötelező a védőfelszerelés használata? Szerintem ezt valahogy jelezni kellene, hogy mindenki saját felelősségre használhatja, illetve hogy ajánlott a védő felszerelés. Kovács Rajmund képviselő, Humán Ügyek Bizottság tagja: Egyetértek, rakjunk ki egy táblát, ahol erre felhívjuk a figyelmet, továbbá ahol a gondnok, a mentők telefonszáma is fel van tüntetve, esetleg az, hogy hány éves kortól ajánlott használni az eszközöket. Van-e kérdés, észrevétel, javaslat? Amennyiben nincs kérem szavazzanak. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással (Héninger László) az előterjesztéssel egyetértett és a következő határozatot hozta: 153 /2014. (XI.27.) Kt határozat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra és a közterületek tisztántartására vonatkozó rendelet megalkotásával kapcsolatos feladatokról Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra és a közterületek tisztántartására vonatkozó előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta: 1.) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra és a közterületek tisztántartására vonatkozó rendelet-tervezetet - a bizottsági és részönkormányzati módosító javaslatokkal - elfogadásra alkalmasnak tartja. Jelen ülésen elhangzott módosítási javaslatokat át kell vezetni a rendelet-tervezeten. 2.) A környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény 18. (3) bekezdése szerint a rendelet-tervezetet a környezetvédelmi igazgatási szerv, valamint a 46. (2) bekezdésének c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Veszprém Megyei Önkormányzat részére véleményezésre, valamint a szomszédos önkormányzatoknak tájékoztatásul a módosítások átvezetését követően meg kell küldeni. Határidő: december 20.

11 11 Felelős: Pergő Margit polgármester Peresztegi Lászlóné aljegyző 4.) Tájékoztató az 2014/2015. tanévkezdés tapasztalatairól, a köznevelési feladatok személyi és tárgyi feltételeinek alakulásáról. Kovácsné Tobak Márta óvodavezető: Kérem a tájékoztató elfogadását, kiegészíteni nem kívánom az írásos anyagot. Mozgay Dóra óvodavezető: Kérem a tájékoztató elfogadását, kiegészíteni nem kívánom az írásos anyagot. Fornai Marietta iskolaigazgató: Én csak szeretném megköszönni, hogy az Internetet bekötötték és már tudjuk használni az interaktív táblákat. A Gazdasági Bizottsága a Süni Napközi- otthonos Óvoda vezetőjének tájékoztatóját elfogadásra javasolja. A Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda vezetőjének tájékoztatását tudomásul veszi. A Süni Óvoda közötti időszakra szóló pedagógiai programjával, és a nevelési évre szóló munkatervével egyetért, javasolja a Képviselő-testületnek jóváhagyását. Kruppa József képviselő, Humán Ügyek Bizottsága elnöke: A Humán Ügyek Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Süni Napköziotthonos Óvoda vezetőjének tájékoztatóját fogadja el, a Süni Óvoda közötti időszakra szóló pedagógiai programját és a nevelési évre szóló munkatervét hagyja jóvá. A Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda vezetőjének tájékoztatást vegye tudomásul. Javasolja a Berhidai Köznevelési Társulás Társulási Tanácsának a Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde munkatervének jóváhagyását. Javasolja a Berhidai Köznevelési Társulás Társulási Tanácsnak, hogy a Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde részére biztosítsa 1 fő főállású takarítónő alkalmazását. Turcsányi Istvánné képviselő, Részönkormányzat elnöke: A Részönkormányzat egyetértett a bizottsági előterjesztésekkel, és javasolja a Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde részére 1 fő főállású takarítónő alkalmazását.

12 12 Kovács Rajmund képviselő, Humán Ügyek Bizottsága elnöke: Számomra kitűnik, hogy az intézmények szívvel-lélekkel végzik a munkájukat, minden segítséget adjon meg a városvezetés számukra. Olvastam, hogy a Hétszínvirág Óvoda 50 éves és azóta nem igazán volt felújítás, a Süni Óvodában pedig a konyhán a fertőtlenítő festést el kell végezni. Javaslom, hogy tartsunk bejárást az intézményekben. Minden év januárjában van a hivatalos intézményi bejárás, nyitott kapukat dönget a képviselő úr. Van-e kérdés, észrevétel, javaslat? Amennyiben nincs kérem szavazzanak. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással (Héninger László) az előterjesztéssel egyetértett és a következő határozatot hozta: 154/2014. (XI. 27.) Kt. határozat Tájékoztató az 2014/2015. tanévkezdés tapasztalatairól, a köznevelési feladatok személyi és tárgyi feltételeinek alakulásáról Berhida Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a település óvodavezetőinek tájékoztatóit, dokumentumait és a következő döntést hozta: 1. A Süni Napközi-otthonos Óvoda vezetőjének tájékoztatóját elfogadja. 2. A Hétszínvirág Napközi-otthonos Óvoda vezetőjének tájékoztatóját tudomásul veszi. 3. A Süni Napközi-otthonos Óvoda közötti időszakra szóló pedagógiai programjával egyetért. 4. A Süni Napközi-otthonos Óvoda nevelési évre szóló munkatervével egyetért. 5. Javasolja a Berhidai Köznevelési Társulás Társulási Tanácsának a Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde munkatervének jóváhagyását. 6. Javasolja a Berhidai Köznevelési Társulás Társulási Tanácsnak, hogy a Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde részére biztosítsa 1 fő főállású takarítónő alkalmazását. Határidő: folyamatos Felelős: Pergő Margit polgármester Dr. Cseh Tamás jegyző Dr. Judi Erzsébet hatósági irodavezető Kovácsné Tobak Márta óvodavezető Mozgay Dóra óvodavezető

13 13 5.) Aktuális ügyek a.) köztemetések bonyolításáról szóló pályázat elbírálása A beérkezett pályázatokból kiderül, hogy a Nefelejcskerti Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. adta a legkedvezőbb ajánlatot. A Gazdasági Bizottság táblázatát megkapták. Van-e kérdés, észrevétel, javaslat? Amennyiben nincs kérem szavazzanak. A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, az előterjesztéssel egyetértett és a következő határozatot hozta: 155/2014 (XI.27.) Kt.határozat köztemetések bonyolításáról Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a köztemetésekre beérkezett árajánlatokat és a következő döntést hozta: 1.) A köztemetések bonyolítására három pályázat - árajánlat - érkezett. 2.) A beadott pályázatok értékelése után a Nefelejcskerti Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.-t (8181 Berhida, Szabadság tér 2.,Képviseli: Szabó Ferenc) bízza meg évre a köztemetések bonyolításával. A köztemetés díja évben: - hamvasztásos temetés ,-Ft ÁFA-val - hagyományos (koporsós) temetés ,-Ft ÁFA-val A pályázatban szereplő árak teljes körűen tartalmazzák a szükséges kellékeket és szolgáltatásokat. Berhida közigazgatási határán kívüli szállítás költsége: 90,- Ft/km 3.) A köztemetésről szóló szerződést a vállalkozóval meg kell kötni. Határidő: szerződéskötésre: december 31. Felelős: Pergő Margit polgármester Peresztegi Lászlóné aljegyző Hatósági Iroda Kincstár Értesül: pályázó

14 14 b.) Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás csatlakozási szándékról Minden új település csatlakozásáról a tag önkormányzatoknak határozatot kell hoznia. Ócsa, Taksony és Délegyháza kíván csatlakozni a Társuláshoz. Sajnos azonban Délegyháza részére nem tudjuk megadni a hozzájárulást, a hat hónapos határidő miatt. Van-e kérdés, észrevétel, javaslat? Amennyiben nincs kérem szavazzanak. A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, az előterjesztéssel egyetértett és a következő határozatot hozta: 156/2014. (XI.27.) Kt határozat Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás csatlakozási szándékról Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás csatlakozási szándékról szóló előterjesztését és a következő határozatot hozta: 1.) Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulását adja Ócsa Város Önkormányzata és Taksony Nagyközség Önkormányzata január 1. napjával a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozásához. Tekintettel arra, hogy a csatlakozás időpontjában új projekt előkészítése zajlik, amelynek költségei ezt követően fognak jelentkezni, a Képviselő-testület nem javasolja az újonnan csatlakozó önkormányzatokra a Társulási Megállapodás XI/3. pont harmadik bekezdésében foglaltak alkalmazását. 2.) Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete Délegyháza Község Önkormányzatának január 1-vel történő csatlakozásához hozzájárulását megadni nem tudja, mivel a csatlakozási szándékról a társulni kívánó önkormányzat képviselő-testületének legalább hat hónappal korábban kell a határozatot meghozni, Délegyháza község Önkormányzata Képviselőtestülete pedig erről július 2-án döntött. Határidő: értesítésre: december 25. Felelős: Pergő Margit polgármester Peresztegi Lászlóné aljegyző c.) Az Ady Endre Általános Iskola tervpályázati eljárás eredményének megállapításáról Kéri Katalin települési főépítész: Javaslom a határozati javaslat elfogadását.

15 15 A Művelődési Háznál van már terv? Az előtanulmányokat már megcsináltattuk. Geothermikus fűtés lesz? Kéri Katalin települési főépítész: Napelemes fűtésre szeretnénk átállni a lapostetős intézményeknél. A márciusi költségvetésbe be lehetne tenni, hogy mindhárom intézmény márciusban legyen kész? Kéri Katalin települési főépítész: Építéshatósági eljárás kell és gázos engedélyeket is be kell adni a Művelődési Háznál. Változik az építéshatósági feladatkör, itt májusnál előbb nem lesz meg. Arányában 2,5 millió forint az I. ütemes terv? Számíthatunk arra akkor, hogy 7-7 millió forint lesz az Adynál és a Hétszínvirágnál is? Kéri Katalin települési főépítész: Ez nem biztos, ezután fog kiderülni. Kovács Rajmund képviselő, Humán Ügyek Bizottság tagja: A jegyzőtől kérdezem, hogy hány pályázót kell meghívni és honnan? dr. Cseh Tamás jegyző: Legalább hármat. Kevésnek van akkreditációja, Veszprém megyében pl. csak egynek. Kovács Rajmund képviselő, Humán Ügyek Bizottság tagja: Javaslom, hogy legközelebb legalább ötöt hívjunk meg és nézzünk szét Veszprém megyén kívül is, pl. Fejér megyében.

16 16 Héninger László képviselő, Humán Ügyek Bizottság tagja: Meddig érvényesek ezek a tervek? Kéri Katalin települési főépítész: 1-2 évig ezek használható adatok, azután frissíteni célszerű, hiszen az árak, egyebek is változnak. Három év akkor, ha megvan a terv, és onnantól a kivitelezésre amennyi idő van. Kéri Katalin települési főépítész: Ezekre a beruházásokra a megyei TOP listán 1 évet irányoztak elő. Ez idő alatt meg is kell valósítani. Punk József képviselő, Gazdasági Bizottság elnökhelyettese: Tehát meg is van rá a fedezetük? A pályázatoknál nagy az eltérés, soknak tartom a különbséget. Igen, rendelkezésre áll. Látva a terveket, és hogy ez rengeteg munka, hogy lesz ez 2015-ben készen? Mindegyik 2015 évre lett prognosztizálva és 1 nyertes van, úgy tűnik. Beszéljük meg a rangsort, hogy milyen ütemben haladjon a munka, milyen ütemben készítse el a terveket. Ez legyen az ő gondja, ha aláírtuk a szerződést. Egy határidő van, addigra meg kell lenni. Kapott egy ajánlatkérőt, adott egy ajánlatot. Neki tudnia kell tervezni a munkákat. Kovács Rajmund képviselő, Humán Ügyek Bizottság tagja: Melyik munka van előbb? Más szinten van az Ady Iskola és más szinten a Hétszínvirág Óvoda, de egyszerre indul a három.

17 17 Kovács Rajmund képviselő, Humán Ügyek Bizottság tagja: Mi az a más szint? A befejezési határidő is egy? Olyan szerződés aláírására adunk felhatalmazást, amit nem is látunk. Kéri Katalin települési főépítész: Az alapszerződés adott, hiszen a kamarai ajánlásnak megfelelő tervezői szerződést kell használni. Ezt akár most is meg lehet nézni, ha igénylik. Kovács Rajmund képviselő, Humán Ügyek Bizottság tagja: A gondom az, hogy kaptunk egy előterjesztést most az ülés előtt 12 millió forintról kellene döntenünk és van rá egy fél óránk. Van-e kérdés, észrevétel, javaslat? Amennyiben nincs kérem szavazzanak. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett (Héninger László) az előterjesztéssel egyetértett és a következő határozatot hozta: 157/2014. ( XI.27.) határozat az Ady Endre Általános Iskola tervpályázati eljárás eredményének megállapításáról Berhida Város Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta az Ady Endre Általános Iskola (megyei TOP-hoz kötődő) felújítására vonatkozó, energetikai racionalizáció dokumentáció elkészítésére meghirdetett meghívásos tervezési pályázati eljárás eredményéről készült előterjesztést, és a következő döntést hozta: 1. megállapítja, hogy a meghívásos tervpályázati eljárásra 3 db ajánlat érkezett, az alábbiak szerint: a. PIRATON KOMPLEX KFT. Budapest / képviseli: Nagy Gyula ügyvezető / -Az ajánlati díj: Ft + ÁFA / Ft /. b. MÉLYÉPTERV KULTÚRMÉRNÖKI KFT. Budapest / képviseli: Timár Péter / -Az ajánlati díj: Ft + ÁFA / Ft / c. MULTIFORM KFT. VESZPRÉM / Képviseli: Horváth Attila ügyvezető igazgató / -Az ajánlati díj : Ft + ÁFA / Ft /

18 18 2. megállapítja, hogy mind három ajánlat határidőben érkezett, érvényes, és megfelelnek a pályázati kiírásban meghatározott követelményeknek. 3. a tervpályázati eljárás nyertesének a MULTIFORM KFT. pályázót nyilvánítja, mivel az ő ajánlata összességében a legelőnyösebb az önkormányzat számára. 4. a fentiek alapján szerződést köt Ady Endre Általános Iskola felújításának kivitelezésére vonatkozó tervdokumentáció összeállítására Ft + ÁFA / Ft / tervezési díj ellenében a MULTIFORM KFT vel. 5. a szerződés teljesítésére, a Ft-ot a költségvetésben biztosítja a felújítási feladatoknál megjelölt tervezési előirányzat, illetve a befolyt helyi adók többletbevétele terhére. 6. felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére és aláírására. Határidő: december 15. Felelős: Pergő Margit polgármester Dr. Cseh Tamás jegyző Kéri Katalin főépítész Horváthné Zakor Tünde pénzügyi iroda vezető Van-e kérdés, észrevétel, javaslat? Amennyiben nincs kérem szavazzanak. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett (Héninger László) az előterjesztéssel egyetértett és a következő határozatot hozta: 158/2014. ( XI.27.) határozat a Hétszínvirág Óvoda és Bőlcsőde tervpályázati eljárás eredményének megállapításáról Berhida Város Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a Hétszínvirág Óvoda és Bőlcsőde (megyei TOP-hoz kötődő) felújítására vonatkozó, energetikai racionalizáció dokumentáció elkészítésére meghirdetett meghívásos tervezési pályázati eljárás eredményéről készült előterjesztést, és a következő döntést hozta:

19 19 1. megállapítja hogy a meghívásos tervpályázati eljárásra 3 db ajánlat érkezett, az alábbiak szerint: a.) PIRATON KOMPLEX KFT. Budapest / képviseli: Nagy Gyula ügyvezető Az ajánlati díj: Ft + ÁFA / Ft /. b.) MÉLYÉPTERV KULTÚRMÉRNÖKI KFT. Budapest / képviseli: Timár Péter / Az ajánlati díj: Ft + ÁFA / Ft / c.) MULTIFORM KFT. VESZPRÉM / Képviseli: Horváth Attila ügyvezető igazgató / A ajánlati díj : Ft + ÁFA / Ft / 2. megállapítja, hogy mind három ajánlat határidőben érkezett, érvényes, és megfelelnek a pályázati kiírásban meghatározott követelményeknek. 3. a tervpályázati eljárás nyertesének a MULTIFORM KFT. pályázót nyilvánítja, ő ajánlata összességében a legelőnyösebb az önkormányzat számára. 4. a fentiek alapján szerződést köt Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde felújításának kivitelezésére vonatkozó tervdokumentáció összeállítására Ft + ÁFA / Ft / tervezési díj ellenében a MULTIFORM KFT vel. 5. a szerződés teljesítésére, a Ft ot a költségvetésben biztosítja a felújítási feladatoknál megjelölt tervezési előirányzat, illetve a befolyt helyi adók többletbevétele terhére. 6. felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére és aláírására Határidő: 2014 december 15. Felelős: Pergő Margit polgármester Dr. Cseh Tamás jegyző Kéri Katalin főépítész Horváthné Zakor Tünde pénzügyi iroda vezető Van-e kérdés, észrevétel, javaslat? Amennyiben nincs kérem szavazzanak. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett (Héninger László) az előterjesztéssel egyetértett és a következő határozatot hozta:

20 20 159/2014. ( XI.27.) határozat a Petőfi Sándor Művelődési Ház tervpályázati eljárás eredményének megállapításáról Berhida Város Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a Petőfi Sándor Művelődési Ház (megyei TOP-hoz kötődő) felújítására vonatkozó, tervezési dokumentáció összeállítására meghirdetett meghívásos tervpályázati eljárás eredményéről készült előterjesztést, és a következő döntést hozta: 1. megállapítja hogy a meghívásos tervpályázati eljárásra 3 db ajánlat érkezett, az alábbiak szerint: a.) b.) c.) PIRATON KOMPLEX KFT. Budapest / képviseli: Nagy Gyula ügyvezető / Az ajánlati díj: Ft + ÁFA / br: Ft /. MÉLYÉPTERV KULTÚRMÉRNÖKI KFT. Budapest / képviseli: Timár Péter / Az ajánlati díj: Ft + ÁFA / Ft / MULTIFORM KFT. VESZPRÉM / Képviseli: Horváth Attila ügyvezető igazgató / Az ajánlati díj : Ft + ÁFA / Ft / 2. megállapítja, hogy mind három ajánlat határidőben érkezett, érvényes, és a pályázati kiírásban meghatározott követelményeknek. 3. a tervpályázati eljárás nyertesének a MULTIFORM KFT. pályázót nyilvánítja, mivel az ő ajánlata összességében a legelőnyösebb az önkormányzat számára. 4. a fentiek alapján szerződést köt Peremarton Petőfi Sándor Művelődési ház felújításának kivitelezésére vonatkozó tervdokumentáció összeállítására Ft + ÁFA / Ft / tervezési díj ellenében a MULTIFORM KFT vel. 5. a szerződés teljesítésére, a Ft-ot költségvetésben biztosítja a felújítási feladatoknál megjelölt tervezési előirányzat, illetve a befolyt helyi adók többletbevétele terhére. 6 felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére és aláírására. Határidő: december 15. Felelős: Pergő Margit polgármester Dr. Cseh Tamás jegyző

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Távol maradt: Pergõ Margit Nyírõ István Punk

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 25.-én, 12.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 25.-én, 12.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 25.-én, 12.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit Nyírõ István Fülöp Attila Gerõfi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit Nyírõ István Punk József Gerõfi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 18.-án, órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 18.-án, órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 18.-án, 10.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit Nyírõ István Fülöp Attila Héninger

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületének október 21-i üléséről órai kezdettel.

Jegyzőkönyv. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületének október 21-i üléséről órai kezdettel. Jegyzőkönyv Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. október 21-i üléséről 16.30 órai kezdettel. Jelen vannak: Pergő Margit Nyírő István Fülöp Attila Gerőfi Roland Héninger László

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete részéről jelen vannak:

Jegyzőkönyv. Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete részéről jelen vannak: könyv Készült: 2015. augusztus 31-én Berhida Város Önkormányzat testületének, Vilonya Község Önkormányzat -testületének és Papkeszi Község Önkormányzat -testületének együttes rendkívüli ülésén 16.00 órai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV február 03.-án Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről 9.00 órai kezdettel.

JEGYZŐKÖNYV február 03.-án Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről 9.00 órai kezdettel. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. február 03.-án Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről 9.00 órai kezdettel. Jelen vannak: Pergõ Margit Fülöp Attila Héninger László Herczeg Gabriella

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Héninger László képviselõ Herczeg Gabriella képviselõ. Peresztegi Lászlóné. Napirend tárgyalása előtt:

JEGYZŐKÖNYV. Héninger László képviselõ Herczeg Gabriella képviselõ. Peresztegi Lászlóné. Napirend tárgyalása előtt: JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 4.-én, 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit polgármester Nyírõ István alpolgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 23.-án, 16.00 órai kezdettel megtartott soron következő üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 23.-án, 16.00 órai kezdettel megtartott soron következő üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 23.-án, 16.00 órai kezdettel megtartott soron következő üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit Nyírõ István Fülöp Attila

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Peremartongyártelep Településrészi Önkormányzatának szeptember 05.-én órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Peremartongyártelep Településrészi Önkormányzatának szeptember 05.-én órai kezdettel megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Peremartongyártelep Településrészi Önkormányzatának 2013. szeptember 05.-én 17.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Turcsányi Istvánné Részönk. Testület

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Herczeg Gabriella képviselõ. Peresztegi Lászlóné

JEGYZŐKÖNYV. Herczeg Gabriella képviselõ. Peresztegi Lászlóné JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5- én, 15,30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit polgármester Nyírõ István alpolgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV február 25-én órai kezdettel megtartott soronkövetkező üléséről.

JEGYZŐKÖNYV február 25-én órai kezdettel megtartott soronkövetkező üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. február 25-én 17.00 órai kezdettel megtartott soronkövetkező üléséről. Jelen vannak: Turcsányi Istvánné Gerőfi Roland Csomainé Csókási Mónika Héninger László Részönk. Testület

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Berhida Roma Nemzetiségi Önkormányzat ülésén a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 2013. június 25-én 15,00 órai kezdettel. Jelen vannak: Babai János

Részletesebben

/2012. (XII..) Kt. határozat tervezet a Képviselő-testület I. félévi munkatervéről

/2012. (XII..) Kt. határozat tervezet a Képviselő-testület I. félévi munkatervéről /2012. (XII..) Kt. határozat tervezet a Képviselő-testület 2013. I. félévi munkatervéről Berhida Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 9/2011.(V.3) önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Amely készült: 2015. május 20- án Berhida Város Képviselőtestületének rendkívüli ülésén 17:40 órai kezdettel. Peresztegi Lászlóné

Jegyzőkönyv. Amely készült: 2015. május 20- án Berhida Város Képviselőtestületének rendkívüli ülésén 17:40 órai kezdettel. Peresztegi Lászlóné Jegyzőkönyv Amely készült: 2015. május 20- án Berhida Város Képviselőtestületének rendkívüli ülésén 17:40 órai kezdettel Jelen vannak: Pergő Margit Nyírő István Gerőfi Roland Fülöp Attila Héninger László

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 27 -én, 16.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 27 -én, 16.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 27 -én, 16.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Távol maradt: Pergõ Margit Nyírõ István Gerõfi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Héninger László képviselõ. Herczeg Gabriella képviselõ. Napirend tárgyalása előtt:

JEGYZŐKÖNYV. Héninger László képviselõ. Herczeg Gabriella képviselõ. Napirend tárgyalása előtt: JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 25-én, 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit polgármester Fülöp Attila

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-én 19 óra

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 003, 88/507-031. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:81-15/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1. Ászár Község Önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítása Előadó: Pekár Zsolt polgármester

JEGYZŐKÖNYV. 1. Ászár Község Önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítása Előadó: Pekár Zsolt polgármester Ászár Község Képviselő-testülete Ikt. sz.: 3200/2014/A JEGYZŐKÖNYV Készült: Ászár Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendes ülésén 2014. december 11. napján 15.00 órakor, az Ászári Közösségi Házban

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

10. Jegyzőkönyv HATÁROZATOK:

10. Jegyzőkönyv HATÁROZATOK: Oldal 1 / 7 Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2161 Csomád, Kossuth Lajos út 69. Szám: 10/2013. 10. Jegyzőkönyv Készült: A Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Csomádi Kirendeltség (2161 Csomád,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme.

JEGYZŐKÖNYV. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 22-én 8,00 órai kezdettel tartott soron kívüli, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 47/2015.(VI.24.) 48/2015.(VI.24.) 49/2015.(VI.24.) A Szivárvány Óvoda intézményvezető-helyettesi

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 20.-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 20.-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 20.-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 16-17 /2012. (II. 20.) számú határozatok.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-6/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D-20-8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. szeptember 11 -én 16 órai kezdettel megtartott nyilvános képviselőtestületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Molnárné Tarman Renáta jegyző Miklós Imréné jegyzőkönyvvezető

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Molnárné Tarman Renáta jegyző Miklós Imréné jegyzőkönyvvezető Iktatószám: 571-3/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 22. napján 12:30 órakor, a Polgármesteri Hivatalban (8123 Soponya, Petőfi S. u. 32.) tartott,

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Városi Önkormányzat Településrészi Önkormányzó Testületének 2010. szeptember 21.-én 17.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Városi Önkormányzat Településrészi Önkormányzó Testületének 2010. szeptember 21.-én 17.00 órai kezdettel megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Városi Önkormányzat Településrészi Önkormányzó Testületének 2010. szeptember 21.-én 17.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Turcsányi Istvánné Madár Gábor Koltai

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzata rendkívüli nyílt üléséről Az ülés ideje: 2015. augusztus 03. Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (4233 Balkány, Rákóczi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 28.-án, órai kezdettel megtartott soron következő üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 28.-án, órai kezdettel megtartott soron következő üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28.-án, 16.00 órai kezdettel megtartott soron következő üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit Nyírõ István Fülöp Attila

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Felelős: Jobb Gyula polgármester Határidő: azonnal

JEGYZŐKÖNYV. Felelős: Jobb Gyula polgármester Határidő: azonnal JEGYZŐKÖNYV Készült Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. január 18. napján 8.00 órakor a Polgármesteri Hivatal Dísztermében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Dunaremete Község Önkormányzat. Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Dunaremete Község Önkormányzat. Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Dunaremete Község Önkormányzat Képviselő-testülete 80-8/2013/X J e g y z ő k ö n y v Dunaremete Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 15-én megtartott nyilvános üléséről Készült: Dunaremete

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:20/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma Tárgy

Részletesebben

Szám: /2015. BAKONYSZÜCS. Önkormányzat Képviselő-testületének november 25. napján 16 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: /2015. BAKONYSZÜCS. Önkormányzat Képviselő-testületének november 25. napján 16 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 137-15/2015. BAKONYSZÜCS Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25. napján 16 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testület 8572 Bakonyszücs,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-án 16 órakor a Községháza tárgyaló termében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pálfi János polgármester,

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Pályázat egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 12-i rendkívüli üléséről 81-84/2013. (07. 12.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bodnár László polgármester, Dr. Kóder László jegyző, Kőpájer Istvánné jegyzőkönyvvezető.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bodnár László polgármester, Dr. Kóder László jegyző, Kőpájer Istvánné jegyzőkönyvvezető. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. május 15. napján 8 00 órától a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartott üléséről. Jelen vannak: Fotta Csaba a bizottság elnöke, Krausz Csaba,

Részletesebben

Tanácskozási joggal jelen van: Lajkó Terézia jegyző, Mezei Norbert Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályvezetője

Tanácskozási joggal jelen van: Lajkó Terézia jegyző, Mezei Norbert Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályvezetője J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. június 20-án megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett, Dr. Bakos Beáta,

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 3.-án 16 óra 30 perckor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének július 20.- án, 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének július 20.- án, 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 20.- án, 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit Nyírõ István Herczeg Gabriella

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 8-án megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 8-án megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8-án megtartott üléséről. Határozat száma: 1/2015.(I.08.) 2/2015.(I.08.) 3/2015.(I.08.) Tárgya: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Részönkorm. Testület tagja. Napirend tárgyalása előtt:

JEGYZŐKÖNYV. Részönkorm. Testület tagja. Napirend tárgyalása előtt: 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Peremartongyártelep Településrészi Önkormányzata 2014. szeptember 23-án 17.00 órai kezdettel megtartott soron következő üléséről. Jelen vannak: Turcsányi Istvánné Gerőfi

Részletesebben

1/ /2014./I.27./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról.

1/ /2014./I.27./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 1/2014. Jászszentandrás Községi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 2014. január 27-én megtartott ülésének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Testületi ülés helye: Felsőegerszeg. Faluház 7370 Felsőegerszeg. Fő utca 7. Jelen

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. augusztus 1. ) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. augusztus 1.-én 16.00 órakor

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének 7/2014. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: A polgármester beszámolója a két

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én 7.00 órakor tartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én 7.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ülés helye: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én 7.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterem

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND ELŐTT NAPIRENDI JAVASLAT. 1.) Javaslat a évi nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtására

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND ELŐTT NAPIRENDI JAVASLAT. 1.) Javaslat a évi nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtására JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 6-án 9 óra 15 perces kezdettel a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 407-4/2014.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014. március 25-én (kedden) 14 00 órakor megtartott nyilvános üléséről R E N D E L E T: 3/2014.(III.26.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. 173/1/2014. Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. Rendelet: 1/2014.(I. 30.) önkormányzati rendelet a települési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Egyházasrádóc Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 16-án megtartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Egyházasrádóci Közös Önkormányzati Hivatal Egyházasrádóc

Részletesebben

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 13. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. SZEPTEMBER 30.) Határozatok: 102/ /2014. Kt. hat.

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 13. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. SZEPTEMBER 30.) Határozatok: 102/ /2014. Kt. hat. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 13. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. SZEPTEMBER 30.) Határozatok: 102/2014. 106/2014. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 11/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 4-én 16.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 18-án megtartott rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 18-án megtartott rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 18-án megtartott rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma Tárgy

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. november 11 - i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 118-119 /2013. (11.11.) 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 6/2012. (IV. 13.) A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2014. július 11-én Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi üléséről, Csincse Község Művelődési Házában.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2014. július 11-én Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi üléséről, Csincse Község Művelődési Házában. Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Csincse Község JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. július 11-én Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi üléséről, Csincse Község Művelődési Házában. Jelen vannak: Klein János

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. FEBRUÁR 12 -i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. FEBRUÁR 12 -i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. FEBRUÁR 12 -i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 6/2014. (II. 12.) számú BKt. határozat 7/2014. (II. 12.) számú Bkt. határozat a

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 4-én, 14.10 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 4-én, 14.10 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 4-én, 14.10 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Távol maradtak: Pergõ Margit Nyírõ István

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. július 31-i rendkívüli nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. július 31-i rendkívüli nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-16/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. július 31-i rendkívüli nyílt üléséről Rendeletek: Határozatok: 145/2012.(VII.31.) 146/2012.(VII.26.)

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete augusztus 18-án megtartott. nyílt üléséről

Jegyzőkönyv. Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete augusztus 18-án megtartott. nyílt üléséről Határozat:178-179 Rendelet: - Jegyzőkönyv Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2014. augusztus 18-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv Készült a Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Dr. Lakos Roland polgármester, Bögös István, Gáspár János,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 54/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Nemesszalók,

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 7 fő képviselő jelen van.

J E G Y ZŐKÖNYV. A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 7 fő képviselő jelen van. 1 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2011. január 3. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Farkas Ernő polgármester Cseh Béla Héri Viktor Nádasdi Frida Palsics

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 11. számú jegyzőkönyve (2011. OKTÓBER 4.) Határozatok: 99/2011. 100/2011. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 11. számú jegyzőkönyve (2011. OKTÓBER 4.) Határozatok: 99/2011. 100/2011. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 11. számú jegyzőkönyve (2011. OKTÓBER 4.) Határozatok: 99/2011. 100/2011. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. február 18.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. február 18. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. február 18. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 18. napján 15 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. december 20- án a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Oroszi Községi Önkormányzat Képviselő- testülete 8458 Oroszi, Szabadság u.43. Szám: D-20-5 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 28-án 16

Részletesebben

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b.

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b. Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (107-113/2012.) TÁRGYSOROZAT 1./ Tudásoddal segítsd a vidéket

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:10/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

/2009. (XII.10.) határozat tervezet a Képviselőtestület I. félévi munkatervéről

/2009. (XII.10.) határozat tervezet a Képviselőtestület I. félévi munkatervéről /2009. (XII.10.) határozat tervezet a Képviselőtestület 2010. I. félévi munkatervéről Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 12. -ában és a Berhida

Részletesebben

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről JEGYZŐKÖNV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. június 17-i rendkívüli üléséről Az ülés helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti díszterme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 16,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: EPL/36/3/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 17,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én (hétfőn) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én (hétfőn) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én (hétfőn) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: Svh/61-1/2015. Készült: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2015. február

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. december 12-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 26.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat 2015. március 26-án 18.00 órakor megtartott üléséről.

Részletesebben

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6. számú jegyzőkönyv szeptember 20. Rendkívüli NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6. számú jegyzőkönyv szeptember 20. Rendkívüli NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6. számú jegyzőkönyv 2012. szeptember 20. Rendkívüli NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI 144/2012./IX.20./ kt.határozat: - 2012. szeptember 20-ai rendkívüli nyilvános

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 10/2015. K-t. Jegyzőkönyv

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 10/2015. K-t. Jegyzőkönyv Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 10/2015. K-t. Jegyzőkönyv A 2015. június 8-án megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről. (89-91/2015.) sz. önkormányzati határozat) (-/2015. sz. önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzata rendkívüli nyílt üléséről Az ülés ideje: 2015. július 07. Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (4233 Balkány, Rákóczi

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. február 26.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat 2015. február 26-án 18.00 órakor megtartott üléséről.

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Pénzügyi- Ügyrendi Bizottsága

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Pénzügyi- Ügyrendi Bizottsága 2016. április 28-án tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 4/2016. (IV. 28.) A 2015. évi költségvetésről szóló rendelet-tervezet megtárgyalása. 5/2016. (IV. 28.) A 2015.

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND 1 ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek NAPIREND Napirendek:

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-7/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 20. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 20. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 67-10/2015. NAGYTEVEL Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 20. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8562 Nagytevel,

Részletesebben

A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 7 fő képviselő jelen van.

A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 7 fő képviselő jelen van. 51 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2012. február 29. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Farkas Ernő polgármester Cseh Béla Héri Viktor Nádasdi Frida Palsics

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 407-11/2014.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014.szeptember 10-én (szerdán) 14 00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről R E N D E

Részletesebben