Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA

16 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 Jogszabályi háttér bemutatása, és jogszabály változásai A HEP Fórum A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége... 9 A családok eladósodottsága A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége Magas az elégtelen lakhatási körülményeket biztosító önkormányzati lakások száma A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége Magas a veszélyeztetett kiskorúak száma A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek 5%-a tartós beteg A nők helyzete, esélyegyenlősége Sok esetben nem válik ismertté a családon belüli erőszak A nők helyzete, esélyegyenlősége Nők visszatérésének segítése a munka világába Az idősek helyzete, esélyegyenlősége A szociális ellátórendszer hatékony és szükségleteken alapuló működtetése Az idősek helyzete, esélyegyenlősége Alacsony az idősek informatikai jártassága A fogyatékos személyek helyzete, esélyegyenlősége A fogyatékkal élők nem ismerik teljes körűen az állami és önkormányzati tárna gatásokat A fogyatékos személyek helyzete, esélyegyenlősége A közfeladatot ellátó épületek akadálymentesítettsége nem teljes körű... 2

17 J Bevezetés Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Ebktv.) rendelkezéseivel Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 580/2008. (X. 30.) közgy. határozatával fogadta el Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Esélyegyenlőségi Programját, amelynek végrehajtása folyamatos volt. Az Ebktv., a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel, Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 161/2013. (VI. 28.) közgy. határozatával elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programban (a továbbiakban: HEP) rögzítette a hatályos elvárásoknak megfelelő, az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat. A HEP olyan öt évre szóló esélyegyenlőségi program, amely részletes helyzetelemzést tartalmaz a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok oktatási, lakhatási, foglalkoztatási, egészségügyi és szociális helyzetéről. A helyzetelemzésen alapuló intézkedési tervben (a továbbiakban: IT) a feltárt problémák kezelése érdekében szükséges intézkedések, valamint az azok elérését szolgálón intézkedések, azok elvárt eredményei, a végrehajtáshoz szükséges erőforrások, valamint a végrehajtás ütemezése került meghatározásra. A HEP időarányos megvalósulását kétévente át kell tekinteni és szükség esetén azt felül kell vizsgálni. Az önkormányzat vállalta, hogy az elkészült és elfogadott HEP dokumentumban foglaltakkal összehangolja a település más dokumentumait, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények működtetését. Vállalta továbbá, hogy az HEP elkészítése során együttműködik szakmai és társadalmi partnerekkel. Jelen dokumentum a jogszabályi előírásoknak megfelelően az HEP felülvizsgálatát és annak eredményeit tartalmazza. Célok A HEP átfogó célja Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a HEP elfogadásával érvényesíteni kívánja az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét, a diszkriminációmentességet, szegregációmentességet, a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A köznevelési intézményeket - az óvoda kivételével - érintő intézkedések érdekében együttműködik az intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel). A HEP IT célja A HEP IT célja a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása szempontjából. Ebben a dokumentumban kell rögzíteni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt. Szintén célként meghatározni annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzés-értékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó tematikus munkacsoportokat. 3

18 1 Jogszabályi háttér bemutatása A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján végeztük. A program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról" szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet 2. A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének szempontjai" fejezete és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012 (Vl.5.) EMMI rendelet alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény a nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. törvény az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény előírásaira. Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása A Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) által elfogadott, az esélyegyenlőségi célcsoporthoz kapcsolódó fontosabb helyi szabályozások a következők: A háziorvosi körzetek megállapításáról szóló 12/2002. (VI. 6.) önkormányzati rendelete A közművelődésről szóló 34/2000. (VII. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló 12/2003. (III. 27.) önkormányzati rendelete A spotról szóló 19/2004. (V. 27.) önkormányzati rendelete A térítési díj és tandíjfizetési kötelezettség helyi szabályozásáról szóló 24/2005. (IX. 22.) önkormányzati rendelete A lakáscélú kamatmentes kölcsön támogatás helyi rendszeréről szóló 51/2008. (Xl. 24.) önkormányzati rendelete A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás fenntartásában működő szociális intézmények által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete A lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 26/2011. (X. 24.) önkormányzati rendelete A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 11/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról és a gyermekétkeztetés térítési díjairól szóló 10/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelet A gyermekek védőoltás költségeinek támogatásáról szóló 13/2014. (VII. 3.) önkormányzati rendelete A Csaba Baba életkezdési támogatás helyi szabályozásáról szóló 29/2014. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 4

19 A pénzbeli és a természetben nyújtott helyi szociális és gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról szóló 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete A Békéscsaba hazavár!" felsőoktatási hallgatói ösztöndíjról és életkezdési támogatásról szóló 14/2015. (V. 26.) rendelete Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás változásának bemutatása A Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, az egyes ágazati törvényekben biztosított felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. -ában megállapított feladatkörében eljárva a helyi közügyek valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok ellátására rendeletet alkot. Az elmúlt két évben a Közgyűlés több rendeletet módosított, hatályon kívül helyezett, illetve új jogszabályokat is alkotott. Ennek oka egyrészt központi jogszabályváltozás módosításai, másrészt a társadalmi, gazdasági környezet változásaira adott szociálpolitikai válasz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata fontos feladatának tekinti a békéscsabai lakosság egészségvédelmét. Ennek érdekében az egészségfejlesztő, egészségmegőrző programok szervezése, támogatása mellett 2001 óta biztosítja a 2 éven aluli gyermekek agyhártyagyulladás elleni és 2008 óta a békéscsabai lányok humán papillomavírus (a továbbiakban: HPV) elleni védőoltásának a támogatását. Az agyhártyagyulladás elleni és a HPV elleni védőoltás támogatásának megállapításával kapcsolatos jogalkalmazási tapasztalatok, valamint a védőoltásokra vonatkozó központi jogszabályváltozás szükségessé tette a hatályos szabályozás módosítását. Az átláthatóbb és egyszerűbb jogalkalmazás érdekében rendelet módosítása helyett a Közgyűlés a gyermekek védőoltás költségeinek támogatásáról szóló 13/2014. (VII. 3.) önkormányzati rendelet megalkotásáról döntött. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának egyik legfőbb célkitűzése a békéscsabai lakosság életminőségének javítása mellett, hogy egy vonzó élettér biztosításával a város népességmegtartó képességét erősítse. Az önkormányzat célja olyan biztonságos társadalmi környezet fenntartása, amelyben a család, mint a legalapvetőbb társadalmi közösség olyan értékek közvetítésére képes, amelyek a Békéscsabához való kötődés, az identitástudat kialakításában és az előremutató fejlődésben jelennek meg. A Csaba Baba életkezdési támogatás helyi szabályozásáról szóló 29/2014. (XII. 4.) önkormányzati rendelet január 1. napján lépett hatályba. Az önkormányzat a támogatást azoknak a békéscsabai gyermekes családoknak kívánja biztosítani, ahol a gyermekkel azonos helyen lakó, a gyermeket saját háztartásában nevelő - a szülői felügyeletet gyakorló - szülő, gyám a gyermek születésének időpontjában és azt megelőző legalább 3 évben Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási területén folyamatos bejelentett lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen a városban lakik. A Szoctv. alapján a pénzbeli és a természetbeni szociális ellátások segélyezési rendszere március 1. napjától jelentősen átalakult. Az átalakítás főbb elemei: Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerültek. Egységesedtek a segélyezéssel kapcsolatos hatáskörök. Módosult a Szoctv. alapján kötelezően biztosítandó ellátások köre. Bővült az önkormányzatok mozgástere az általuk nyújtott ellátások meghatározásában. s

20 A Szoctv. alapján kötelező segélyek március 1. napjától államigazgatási (járási), az önkormányzatok által nyújtott segélyek egységesen önkormányzati hatósági (képviselő-testületi) hatáskörbe kerültek. Az állam által - a járási intézményrendszer útján - kötelezően nyújtott ellátások március 1. napjától: - az időskorúak járadéka; - az aktív korúak ellátása (foglalkoztatást helyettesítő támogatás, valamint az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [ez utóbbi lesz a jelenleg egészségkárosodásukra tekintettel és a 14. év alatti gyermekük felügyeletét biztosítani nem tudó személyek részére megállapított rendszeres szociális segélyből]); - az alapösszegű, az emelt és a kiemelt ápolási díj; - az alanyi és a normatív közgyógyellátás; - az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság. Az önkormányzatok által biztosított ellátás neve március l-jétől egységesen települési támogatás. A támogatás keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást. A Szoctv. a települési támogatás keretében biztosítandó juttatások körét csak példálózóan sorolja fel, hogy az önkormányzatok milyen élethelyzetekre tekintettel nyújthatnak támogatást. A finanszírozási rendszer az állam és az önkormányzatok közötti feladatmegosztásnak megfelelően átalakul akként, hogy az önkormányzatok adóerő-képességükhöz igazodóan kapnak állami támogatást. Az önkormányzat által biztosított ellátások finanszírozása saját erőforrásokból történik, azzal, hogy azok az önkormányzatok, amelyek a segélyezéshez nem rendelkeznek elegendő erőforrással, a központi költségvetésből támogatást igényelhetnek. Az állam által biztosított ellátások 100%-ban központi költségvetésből kerülnek kifizetésre. Közgyűlés által elfogadott, a pénzbeli és a természetben nyújtott helyi szociális és gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról szóló (II. 27.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: Rendelet) március 1. napján lépett hatályba. A korábbi rendeleti szabályozást hatályon kívül helyezte a Közgyűlés. Az új Rendelet készítésének alapvető koncepciója volt, hogy a békéscsabai lakosság szociális biztonságának biztosítása érdekében a hatályos Szoctv. és a Rendelet alapján nyújtott ellátások tartalma és az ellátásra jogosultak köre tekintetében minimális maradjon a központi jogalkotás miatt az ellátások rendszerében történő változás lakosságot érintő hatása. A Rendelet alapján nyújtható ellátások típusai: lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás, a lakhatási támogatás; a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatás, adósságcsökkentési támogatás; gyógyszerkiadások viseléséhez és gyógyászati segédeszköz biztosításához nyújtott települési támogatás; rendkívüli települési támogatás; szociális célú tűzifa biztosításához kapcsolódó települési támogatás; köztemetés; tanévkezdési támogatás; felsőfokú tanulmányokat támogató szociális ösztöndíj. Csaba Baba életkezdési támogatás helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása során vetődött fel, hogy a Csaba Baba program akkor töltheti be a jogalkotó által 6

21 szándékolt célt, ha az önkormányzat megtalálja a lehetőségét annak, hogy a gyermekvállalás előtt álló fiatal diplomásokat támogassa, valamint már most deklarálja, hogy a megszülető békéscsabai gyermekek kezét nem engedi el", hanem segítséget nyújt számukra egy piacképes diploma megszerzéséhez és a helyben történő elhelyezkedéshez. A Békéscsaba hazavár!" felsőoktatási hallgatói ösztöndíjról és életkezdési támogatásról szóló 14/2015. (V. 26.) rendelet kéttípusú támogatást különböztet meg: a Békéscsaba hazavár!" felsőoktatási hallgatói ösztöndíjjal az önkormányzat a felsőfokú tanulmányhoz nyújt a hallgatóknak támogatást. a Békéscsaba hazavár!" életkezdési támogatás a fiatalok békéscsabai munkahellyel rendelkezők felsőfokú tanulmányaik befejezését követően támogatja az önálló életkezdését. 1 HEPFórum A HEP Fórum június 20. napján tartotta alakuló ülését, amelynek fő témája a HEP tervezetének véleményezése volt. A jelenlévők áttekintették a helyzetelemzést, és véleményezték az intézkedési terveket. A HEP Fórom elnöke a szociális területet felügyelő tanácsnok. Ezt követően a HEP Fórum december 05. napjan ülésezett. Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a terület aktorainak részvételével tematikus munkacsoportokat alakult az adott területen kitűzött célok megvalósítása érdekében. A munkacsoportok vezetői és szakértői egyben tagjai a HEP Fórumnak is. 7

22 2014. évben január 14-én tartott ülést a HEP Fórum a Polgármesteri Hivatalban. A Fórum további javaslatokat, intézkedési terveket fogalmazott meg az esélyegyenlőség biztosítása érdekében. A HEP felülvizsgálati szakmai anyagának az áttekintésre és egyeztetésére a HEP Fórum június 19. napján tartott ülésén került sor. Monitoring és visszacsatolás A HEP megvalósulását, végrehajtását a HEP Fórum ellenőrzi, és javaslatot készít a HEP szükség szerinti aktualizálására az egyes beavatkozási területek felelőseinek, illetve a létrehozott munkacsoportok beszámolóinak alapján. Nyilvánosság A program elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása érdekében nyilvános fórumot hívtunk össze. A véleményformálás lehetőségét biztosítja az HEP nyilvánosságra hozatala is, valamint a megvalósítás folyamatát koordináló HEP Fórum. A nyilvánosság biztosítására folyamatos tájékoztatja a HEP Fórum a program megvalósításában elért eredményekről, a monitoring eredményeiről a település döntéshozóit, tisztségviselőit, az intézményeket és az együttműködő szakmai és társadalmi partnerek képviselőit. A nyilvánosság biztosítására az önkormányzat honlapja, a helyi média is rendelkezésre áll. Az eredményekről a lakosság és a szakemberek is folyamatosan tájékozódhatnak a tolerancia, a befogadás, a problémák iránti érzékenység össztársadalmi szinten történő növelése, támogató szakmai és társadalmi környezet kialakítása érdekében. / Békés Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház Békés Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház (CsEÖH) 5600 Békéscsaba, Széchenyi u. 4. sz. Tel.: / Mobil: / Egyensúly AE Egyesület 5600 Békéscsaba, Kolozsvári u. 62. sz. A Békés Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház Esélyórákat" tart a megye óvodáiban és általános-, valamint középiskoláiban különböző témakörökben (fogyatékossággal élők, roma integráció, idősek). Az érzékenyítő program hitelességét segíti, hogy maguk az érintettek beszélnek az életükről, tapasztalataikról. Az órák célja a fiatal generáció érzékenyítése a hátrányos helyzetű csoportok iránt, továbbá a gyermekek és fiatalok szemléletmódjának alakítása, a kisebbségi és többségi társadalom közötti távolság csökkentése, a társadalmi kohézió megerősítése és az esetleges bennük élő tévhitek, előítéletek eloszlatása. 8

23 1.1. MÉL YSZEGÉNYSÉGBEN ÉLŐK ÉS A ROMÁK ESÉL YEGYENLÖSÉGÉNEK FELÜLVIZSGÁLAT A évben a HEP-ben meghatározott intézkedés a mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlőségének biztosítása érdekében Az intézkedés címe, megnevezése: A helyzetelemzés következtetéseiben feltárt esélyegyenlőségi probléma megnevezése: Az intézkedéssel elérni kívánt cél: Az intézkedés tartalma: Mélyszegénységben élők és romák életvezetési-, háztartás-gazdálkodási tanácsadása Nagymértékű a családok eladósodottsága Az eladósodott családok számának 5 %-os csökkentése Térítésmentes, önkéntes részvételen alapuló, egyéni és kiscsoportos tanácsadás szervezése Az intézkedés megvalósításának december 31. határideje: A HEP IT-ben megfogalmazottak évi felülvizsgálata Az intézkedés eredményességét mérő dokumentumok: Határidő: Kérdőív és felmérés, helyzetelemzés Határidő nem járt le Az IT jelenlegi állapota: Eredmény: Módosítási javaslat: 96 db kérdőív került kitöltésre és feldolgozásra A kérdőívek alapján szükségletalapú tematika került felállítása egyéni és kiscsoportos tanácsadáshoz Térítésmentes egyéni és kiscsoportos tanácsadás szervezése Határidő módosítás a tervezett célok elérése és fenntartása érdekében. Módosított határidő: június 30. Indokolás: A mélyszegénységben élők jelentős hátrányokkal rendelkeznek az élet szinte minden (oktatás, foglalkoztatás, lakhatás és egészségügy) területén. A háztartások bevételi forrásainak túlnyomó része szociális transzferekből származik, messze nem éri el a létminimum biztosításához szükséges jövedelmet. A pénzügyi krízishelyzetek kialakulását számos tényező okozhatja, amelyből egyszerre több is jelen lehet az egyén életében. Ilyen például a létminimumot sem fedező bevételek mellett a megtakarítási lehetőségek nyilvánvaló hiánya, a közüzemi tartozásokból eredő eladósodás, valamint a pénzügyi tudatosság, tervezés mindennapi gyakorlatának hiánya, vagy például betegség. 9

24 A mélyszegénységben élők számára elérhető szociális szolgáltatások és támogatásformák, a legtöbb esetben már nem tudják hatékonyan kezelni a családok szociális krízishelyzeteit, megelőzni a háztartások gazdálkodási egyensúlyának felborulását, az eladósodást. A mélyszegénységben élő családok problémáinak feltárására 31 kérdésből álló kérdőívet készítettünk, amelyek a Békéscsabai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ és a Szociálpolitikai Osztály kliensei, illetve ügyfelei töltöttek ki. 120 db kiosztott kérdőívből 96 db került kitöltésre és feldolgozása. A 96 megkérdezett család 50%-ának (48 család) a havi, egy főre jutó jövedelme ,- Ft közötti, 25 családé ,- Ft között van. 16 család él havi ,- Ft közötti jövedelemből és 4 válaszadó nyilatkozta azt, hogy az egy főre jutó jövedelme ,- Ft között van. Tekintettel arra, hogy a megkérdezett családok a szociális intézményrendszer szolgáltatásait veszik igénybe, feltétezhetjük, hogy a munkajövedelemmel rendelkezők jelentős része közfoglalkoztatási jogviszonyban áll. Ez a jövedelem csak a foglalkoztatási jogviszony ideje alatt jelent rendszeres bevételi forrást a családoknak, ezért középtávon túl ez a jövedelem - tervezhetetlensége miatt - már nem nyújt biztonságot. Családok közüzemi és egyéb tartozása Van, v1:.. cs a t o m. ~ Adósságrendezés l ehetősége./ rn..:iramd1j t ::i 1 : o za~ t<.e J -e 5.abb. rnir1t'<g', t.o. l.> o P nbpliil v a n, t~l-! fo n egy é en be lü l V d li I ö ~ös ~ ö lt s~g Ö11f.-u1 llld l l 'y'ldlí s egit s ~gg el e gy félé ven be lli! Családok Van, ba 1ki ~itel 'jel:ilog k~ k s. s r~ n~l ~ íkö csön) N<"mt1Jd o m r.: rnlezni Forrás: Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztály A család eladósodottságát vizsgáló kérdésre 69 válaszadó nyilatkozta, hogy háztartásának nincs, 27 családnak van - feltételezhetően akár több szolgáltatónál is - tartozása. A szegénységben élő családok pénzügyi stabilitásának veszélyeztetésében a lakhatás biztonsága illetve a lakhatással összefüggő költségek magas aránya különösen jelentős, ezért hangsúlyos szerepet kapnak azok az ismeretek és eszközök, amelyekkel a lakhatás biztonságának támogatására, a tulajdonviszonyok, a közüzemi szolgáltatókkal való szerződéses viszonyok rendezésének képessége erősödik. A pénzügyi tudatosságra nevelést fontos lenne beemelni a közoktatásba, és megerősíteni a felnőttoktatásban is. Az önkormányzathoz adósságkezelési támogatás iránti kérelmet évben 119 személy nyújtott be kérelmet és 92 fő volt jogosult a támogatásra évben 20 kérelmet kellett elutasítani, és 78 háztartás részére került a támogatás megállapításra. Az eladósodott háztartásoknak az adósságrendezés során egyszerre több dolgot kell kezelni. Az eladósodottság mögött sokszor információhiány, a helyzet rendezéséhez szükséges tudás és készségek hiánya áll. A jövőben térítésmentes, önkéntes részvételen alapuló, egyéni és kiscsoportos tanácsadás több kurzusban történő szervezése szerepel még terveink között. A tanfolyamon életvezetési, gazdasági, jogi, lakás-és háztartásgazdálkodási, pénzügyi ismereteket sajátíthatnak el a résztvevők. A évben a HEP-ben meghatározott intézkedés a mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlőségének biztosítása, a tervezett célok elérése és fenntarthatósága érdekében indokolt a határidő módosítása június 30. napjáig. 10

25 1.2. MÉLYSZEGÉNYSÉGBEN ÉLŐK ÉS A ROMÁK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA évben a HEP-ben meghatározott intézkedés a mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlőségének biztosítása érdekében Az intézkedés címe, megnevezése: A felújításra szoruló önkormányzati bérlakás állomány lakhatóvá tétele A helyzetelemzés következtetéseiben Magas az elégtelen lakhatási körülményeket biztosító feltárt esélyegyenlőségi probléma önkormányzati lakások száma (25 db) megnevezése: Az intézkedéssel elérni kívánt cél: Az elégtelen lakhatási körülményeket biztosító lakások 70 %-os csökkentése Az intézkedés tartalma: Lakások műszaki állapotának pontos meghatározása Munkacsoport felállítása a szükséges eszközök, anyagok beszerzésére. A felújítási munkálatok elvégzése - kivitelezés Az intézkedés megvalósításának december 31. határideje: A HEP IT-ben megfogalmazottak évi felülvizsgálata Az intézkedés eredményességét mérő dokumentumok: Határidő: Az IT jelenlegi állapota: Eredmény: Módosítási javaslat: Éves beszámolók Felújítást igazoló fényképek, tervek Bizottsági előterjesztések Határidő nem járt le Az intézkedési terv teljesült a határidő lejárta előtt Felújításra kerültek azok az ingatlanok, amelyek az intézkedési tervben meghatározásra kerültek Határidő módosítás szükséges a tervezett célok fenntarthatósága érdekében. Módosított határidő: június 30. Indokolás: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 521 db önkormányzati bérlakással rendelkezik. Az önkormányzat a lakhatási gondokkal küzdő személyek és családok elhelyezését kiemelt feladatának tekinti. A gazdaságos és racionális lakásgazdálkodás érdekében fontos, hogy a különböző lakás-karbantartási, - felújítási munkálatok elvégzésére ütemezetten, a lehető legrövidebb időn belül kerüljön sor. Az időben elvégzett beavatkozásokkal megakadályozható a lakás állagának további romlása. A lakott, bérlővel rendelkező lakások komfortja és használati értéke nő a felújítást követően. A megüresedett lakásokban végzett komplex felújítások révén a lakhatási nehézségekkel küzdők részére rövid időn belül beköltözhető ingatlanokat tudunk biztosítani. A városban jelenleg 175 db szociális 11

26 lakásként bérbe adható ingatlan van. A bérleményre pályázók lakhatási viszonya nem rendezett, albérlőként, családtagként, szívességi lakáshasználóként élnek. Az elégtelen lakhatási körülményeket biztosító önkormányzati lakások felújítására lakásfelújító brigádot állítottunk fel évben. A lakások közfoglalkoztatási program keretében történő felújítása során a bevont személyek értékteremtő munkavégzésben vehetnek részt, a szakirányú végzettségű személy gyakorlatot, illetve munkatapasztalatot szerezhet. A karbantartó csapatban több szakma is képviselteti magát (festő-mázoló, burkoló, kőműves, asztalos), feladatuk elsődlegesen az önkormányzati bérlakások állagmegóvó karbantartása, felújítása. A program társadalmi, gazdasági célokat szolgál. A lakásokban végzett munka nem csak a város ingatlanjainak értékmegóvásához járul hozzá, hanem a támogatja a lakókörnyezet folyamatos megújítását, gátolja a szlömösödés és szegregátumok kialakulását. A felújítási munkák szervezése rugalmasan szervezhető, így a lakásigénylők várakozási ideje is lerövidülhet. A program évszaktól függetlenül működtethető. A szakipari munkát végző közfoglalkoztatottaknak lehetőséget biztosít a szakmai tudásuk, gyakorlatuk megújításához, amely segítheti őket a nyílt munkaerőpiacra történő re-integrációban. Szociális bérlakás felújítás a Békéscsaba, Andrássy út 22. II. 3. szám alatti ingatlanban Forrás: Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztály A lakások felújítására a Békéscsabai Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: Vagyonkezelő) tesz javaslatot. Az elvégzendő munkát és költségtervezetét jelenleg a lakásügyekkel foglalkozó szakbizottság tárgyalja és dönt az engedélyezésről. A Vagyonkezelő végzi a felújítás során a szakmai koordinációt, a szükséges anyagok és eszközök biztosítását. Önkormányzati tulajdonú szociális bérlakások felújítása Békéscsabán 11 1 Év Lakások száma Felújításra fordított összeg I' ,- Ft ,- Ft májusig ,- Ft Forrás: Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztály A program hosszú távon hozzájárulhat az álláskeresők aktív munkaerőpiacon történő elhelyezkedéséhez, valamint a város fenntartható fejlődéséhez. A évben a HEP-ben meghatározott intézkedés a felújításra szoruló önkormányzati bérlakás állomány lakhatóvá tétele, a tervezett célok és fenntarthatósága, és az elégtelen lakáskörülményeket jelentő lakások számának további csökkentése érdekében indokolt a határidő módosítása június 30. napjáig. 12

27 2.1. A GYERMEKEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉNEK FELÜL VIZSGÁLAT A évben a HEP-ben meghatározott intézkedés a gyermekek esélyegyenlőségének biztosítása érdekében Az intézkedés címe, megnevezése: A helyzetelemzés következtetéseiben feltárt esélyegyenlőségi probléma megnevezése: Az intézkedéssel elérni kívánt cél: Veszélyeztetettség csökkentése a gyermekek körében Magas a veszélyeztetett kiskorúak száma A veszélyeztetettségi arányok 3 %-os csökkentése Az intézkedés tartalma: Megvalósítási határidő: december 31. Kapcsolatfelvétel az érintett segítő szervezetekkel, társhatóságokkal Cselekvési terv végrehajtása Probléma kezelése a szociális munka eszközeivel A HEP IT-ben megfogalmazottak évi felülvizsgálata Az intézkedés eredményességét mérő dokumentumok: Határidő: Éves szakmai beszámolók Éves beszámolók a jelzőrendszer részvevőitől Statisztikai adatszolgáltatások Határidő nem járt le Az IT jelenlegi állapota: Eredmény: Módosítási javaslat: Rendelkezésre álló statisztikai adatok információk feldolgozásra kerültek Felvilágosítás, ismeretterjesztés, tanácsadás és tájékoztatás, amelyek segítségével csökkenthető a veszélyeztetett gyermekek száma Határidő módosítás szükséges a tervezett célok fenntarthatósága érdekében. Módosított határidő: június 30. Indokolás: A veszélyeztetettség olyan - a gyermek vagy más személy által tanúsított - magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza. Egy gyermek egyszerre több okból kifolyólag is lehet veszélyeztetett. A veszélyeztetettség megállapításánál nem feltétlenül szempont a szülő iskolai végzettsége, illetve az a tény sem, hogy a gyermek részesül-e rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetűnek minősül-e. A védelembe vett gyermek sem lesz veszélyeztetett, amennyiben a védelembe vételi eljárás fel tudja azonnal oldani a veszélyeztetettség forrását. A veszélyeztetettség oka négy főcsoportra osztható: Környezeti főcsoport: a gyermek közvetlen környezete az irányadó, amely hatással lehet a gyermek életére, konkrétan veszélyezteti őt. Magatartási főcsoport: az érintett kiskorú magatartása, viselkedése. Egészségi főcsoport: a gyermek egészségi problémája, tanulási nehézsége. Anyagi főcsoport: az anyagi gond egyértelműen a jövedelmek hiányából származik. 13

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS TANÁCSN OK.ÁTÓL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz. : XI. 3 73 7-221201 5 Előadó: Mell.: 1 db Hiv. sz.: Uhrin Nándorné Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-807 Telefax:

Részletesebben

Kiszombor HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA

Kiszombor HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA Kiszombor HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA JEGYZŐKÖNYV Kiszombor, 2015. június 30. Tartalom Bevezetés...3 Célok...3 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...4 A település bemutatása...4

Részletesebben

Szatymaz község HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA JEGYZŐKÖNYV

Szatymaz község HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA JEGYZŐKÖNYV Szatymaz község HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA JEGYZŐKÖNYV 2015 Tartalom Bevezetés...3 Célok...3 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 5 A település bemutatása...5 Célok...5 A Helyi

Részletesebben

Csorvás Város HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA

Csorvás Város HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA Csorvás Város HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA Csorvás, 2015. június 24. 1/25 Bevezetés Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV.

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Szentendre Város Önkormányzata 2013-2018

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Szentendre Város Önkormányzata 2013-2018 Helyi Esélyegyenlőségi Program Szentendre Város Önkormányzata 2013-2018 1 Tartalom Bevezetés... 3 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok... 8 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Takácsi Község Önkormányzata 2013-2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Takácsi Község Önkormányzata 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Takácsi Község Önkormányzata 2013-2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Szakoly Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Szakoly Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Szakoly Község Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 3 Célok...

Részletesebben

VILONYA Község Önkormányzata

VILONYA Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program VILONYA Község Önkormányzata 2013-2018. Készítette: Csonka Marianna Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása...3 Értékeink,

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata Készítette: Jogú Város Önkormányzata EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ Nonprofit Kft.

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Kistelek Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Kistelek Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Kistelek Város Önkormányzata 2015. Türr István Képző és Kutató Intézet Cím: 1054 Budapest, Széchenyi u. 14. Telefon:06-1-882-3454 email: ugyfelszolgalat@tkki.hu

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása tárgyában

E l ő t e r j e s z t é s. a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása tárgyában Kunfehértó Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása tárgyában (Képviselő-testület 2014. április 29-i ülésére) Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Csanádpalota Város Önkormányzata 2013-2017 Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

Helyi. Esélyegyenlőségi. Program. Görcsönydoboka Község Önkormányzata

Helyi. Esélyegyenlőségi. Program. Görcsönydoboka Község Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Görcsönydoboka Község Önkormányzata 2013-2018 Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2013 2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2013 2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2013 2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Szuha Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Szuha Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Szuha Község Önkormányzata 2013-2018 1 Tartalom Bevezetés... 4 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 4 Célok... 4 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Érsekhalma Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Érsekhalma Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Érsekhalma Község Önkormányzata 2013 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 5 Célok... 6

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Petőfiszállás Község Önkormányzata 2014 2019. 2 Tartalom Fogalmak...3 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...5 Bevezetés...5 A település bemutatása...5 Értékeink, küldetésünk...9

Részletesebben

Mórágy Község Önkormányzata. Helyi Esélyegyenlőségi Program

Mórágy Község Önkormányzata. Helyi Esélyegyenlőségi Program Mórágy Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013-2018 Helyi Esélyegyenlőségi Program Mórágy 2 T a r t a l o m j e g y z é k I. Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

Harkakötöny Község Önkormányzatának

Harkakötöny Község Önkormányzatának Harkakötöny Község Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 1.Bevezetés 3 1.1. Jogszabályi háttér bemutatása 4 2. Harkakötöny bemutatása 5 2.1.

Részletesebben

ZALACSÁNY TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2013-2018

ZALACSÁNY TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 ZALACSÁNY TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés...3 A település bemutatása...3 Értékeink, küldetésünk...9 Célok...9 A Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. TISZASAS Község Önkormányzata. TISZASAS 2013. június 7.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. TISZASAS Község Önkormányzata. TISZASAS 2013. június 7. Helyi Esélyegyenlőségi Program TISZASAS Község Önkormányzata TISZASAS 2013. június 7. 2 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program ( HEP ) 3 Bevezetés 3 A település bemutatása 3 Értékeink, küldetésünk 4 Célok

Részletesebben

Acsa község Helyi Esélyegyenlőségi Programja ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM A C S A 2013-2018.

Acsa község Helyi Esélyegyenlőségi Programja ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM A C S A 2013-2018. ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM A C S A 2013-2018. Tartalom Tartalom... 2 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 4 Bevezetés... 4 A település bemutatása... 5 Demográfiai adatok... 6 Célok... 8 A HEP helyzetelemző

Részletesebben

Domaszék Község Önkormányzata

Domaszék Község Önkormányzata ÁROP-1.1.16-212-212-1 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Domaszék Község Önkormányzata 213. június 3. Türr István Kutató és Képző Intézet Cím:

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Sárisáp Község Önkormányzata [CÍMER]

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Sárisáp Község Önkormányzata [CÍMER] ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Sárisáp Község Önkormányzata [CÍMER] Sárisáp, 2013. szeptember 16. Türr István

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata

Monostorpályi Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Monostorpályi Község Önkormányzata 2013.09.18 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 3 Célok...

Részletesebben

Kőröstetétlen Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja

Kőröstetétlen Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja A 39/2013. (VII. 10.) Ök. határozat melléklete Kőröstetétlen Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013. május 31. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Fülöpszállás Község Önkormányzata 2013-2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Fülöpszállás Község Önkormányzata 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Fülöpszállás Község Önkormányzata 2013-2018. 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...5 Bevezetés...5 A település bemutatása...5 Értékeink, küldetésünk...9 Célok...9

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Mezőkeresztes Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Mezőkeresztes Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Mezőkeresztes Város Önkormányzata 2013. június 2 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 5 Bevezetés 5 A település bemutatása 6 Értékeink, küldetésünk 7 Célok 8 A Helyi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dunafalva Községi Önkormányzat

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dunafalva Községi Önkormányzat ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Dunafalva Községi Önkormányzat 2013. Türr István Képző és Kutató Intézet Cím:

Részletesebben

NEMESNÉP TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018

NEMESNÉP TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 NEMESNÉP TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok... 9 A Helyi Esélyegyenlıségi

Részletesebben