A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA"

Átírás

1 V. évfolyam 1. szám január 23. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség 1055 Budapest, Honvéd u Telefon: /Fax: Elõfizetési díj egy évre: Ft Ára: 1242 Ft MEGJELENIK SZÜKSÉG SZERINT TARTALOM JOGSZABÁLYOK, HATÁROZATOK Törvények 2005: CXXXVI. tv. A bányászatról szóló évi XLVIII. törvény módosításáról : CLXIV. tv. A kereskedelemrõl : CLXXXV. tv. A villamos energiáról szóló évi CX. törvény módosításáról Országgyûlési határozat 94/2005. (XII. 15.) OGY h. Az elkövetkezendõ tíz évben követendõ gazdaságpolitikai alapelvekrõl Kormányrendeletek 255/2005. (XII. 6.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttmûködési megállapodás kihirdetésérõl /2005. (XII. 14.) Korm. r. A bányászatról szóló évi XLVIII. Törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról /2005. (XII. 21.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és Mongólia Kormánya közötti gazdasági együttmûködésrõl szóló megállapodás kihirdetésérõl /2005. (XII. 23.) Korm. r. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról /2005. (XII. 23.) Korm. r. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal hatósági jogköreivel összefüggõ egyes rendeletek módosításáról /2005. (XII. 23.) Korm. r. A haditechnikai termékek gyártása és a haditechnikai szolgáltatások nyújtása engedélyezésének részletes szabályairól /2005. (XII. 25.) Korm. r. Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmérõl szóló évi XV. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 143/2005. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról /2005. (XII. 25.) Korm. r. A mérésügyrõl szóló évi XLV. törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet módosításáról /2005. (XII. 28.) Korm. r. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Mongol Népköztársaság Kormánya között szeptember 14-én, Ulan Batorban aláírt, a Mongol Népköztársaságban lévõ Cagan Dava-i wolframérc-lelõhely lemûvelésében való együttmûködésrõl szóló egyezmény megszüntetésérõl szóló jegyzõkönyv kötelezõ hatályának elismerésére adott felhatalmazásról és kihirdetésérõl /2005. (XII. 29.) GKM r. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal hatósági jogköreivel összefüggõ egyes miniszteri rendeletek módosításáról... 37

2 2 GAZDASÁGI KÖZLÖNY 1. szám 128/2005. (XII. 29.) GKM r. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal veszélyes ipari üzemekre vonatkozó szakhatósági hozzájárulásának kiadásával kapcsolatos eljárásairól, valamint a veszélyes tevékenységekkel összefüggõ adatközlési és bejelentési kötelezettségekrõl /2005. (XII. 29.) GKM r. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal egyes mûszaki biztonsági közigazgatási eljárásainak és igazgatási jellegû szolgáltatásainak díjairól /2005. (XII. 23.) GKM r. A közüzemi célra és elosztó hálózati veszteség pótlására értékesített villamos energia árszabályozásáról, valamint a közüzemi villamos energia nagykereskedõ által hatósági áron értékesített villamos energia árainak megállapításáról szóló 4/2005. (I. 21.) GKM rendelet módosításáról /2005. (XII. 23.) GKM r. Az átvételi kötelezettség alá esõ villamos energia átvételének szabályairól és árainak megállapításáról szóló 56/2002. (XII. 29.) GKM rendelet módosításáról /2005. (XII. 23.) GKM r. A villamosenergia-ellátásban alkalmazott általános rendszerhasználati díjak megállapításáról szóló 57/2002. (XII. 29.) GKM rendelet módosításáról /2005. (XII. 23.) GKM r. A nem lakossági közüzemi fogyasztók részére a közüzemi szolgáltató által szolgáltatott villamos energia árának megállapításáról szóló 59/2002. (XII. 29.) GKM rendelet módosításáról /2005. (XII. 30.) Korm. r. A szénipari szerkezetátalakítási támogatás meghatározásának és kezelésének részletes szabályairól /2005. (XII. 19.) GKM r. A földgáz árszabályozásának kereteirõl /2005. (XII. 19.) GKM r. A kedvezményes gázellátás igénybevételérõl szóló 50/2003. (VIII.14.) GKM rendelet módosításáról /2005. (XII. 19.) GKM r. A földgáz rendszerhasználati díjak megállapításáról szóló 70/2003. (X. 28.) GKM rendelet módosításáról /2005. (XII. 19.) GKM r. A földgáz közüzemi díjainak megállapításáról szóló 96/2003. (XII.18.) GKM rendelet módosításáról /2005. (XII. 27.) GKM r. A Gazdasági Minisztérium vállalkozási célelõirányzatainak szabályozásáról szóló 1/2001. (I. 5.) GM rendelet módosításáról /2005. (XII. 27.) GKM r. A földgázellátásban mûszaki biztonsági szempontból jelentõs munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésrõl és gyakorlatról szóló 12/2004. (II. 13.) GKM rendelet módosításáról Kormányhatározat 1130/2005. (XII. 23.) Korm. h. A Széchenyi Kártya program folytatásának feltételeirõl Miniszterelnöki határozat 77/2005. (XII. 6.) ME h. A Magyar Mongol Gazdasági Együttmûködési Vegyes Bizottság magyar tagozati elnökének kinevezésérõl Minisztériumi közlemények A gazdasági és közlekedési miniszter közleménye az Ipari Park cím odaítélésérõl Közlemény fejlesztési támogatás odaítélésérõl Közlemény pályázatok elbírálásáról Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleményei Tájékoztató az éves jelentési kötelezettségek teljesítéséhez a kábítószerek tiltott gyártásához is használt anyagokkal (kábítószer prekurzorokkal) tevékenységet végzõk részére Közlemény a nyilvántartásba vett gázszerelõkrõl Magyar Energia Hivatal közleményei A Magyar Gázszolgáltató Kft. bankgarancia pénzügyi biztosítékként való elfogadása (Hat. sz.: 236/2005.) DÉGÁZ Rt. földgázelosztási mûködési engedély IV. módosítása (Hat. sz.: 285/2005.) DÉGÁZ Rt. földgáz közüzemi szolgáltatási mûködési engedély IV. módosítása (Hat. sz.: 286/2005.) DDGÁZ Rt. földgázelosztási mûködési engedély IX. módosítása (Hat. sz.: 287/2005.)

3 1. szám GAZDASÁGI KÖZLÖNY 3 DDGÁZ Rt. földgáz közüzemi szolgáltatási mûködési engedély IX. módosítása (Hat. sz.: 288/2005.) DUNAFERR Energiaszolgáltató Kft. bankgarancia pénzügyi biztosítékként való elfogadása (Hat. sz.: 296/2005.) Magyar Gázszolgáltató Kft. földgázelosztási mûködési engedély III. módosítása (Hat. sz.: 297/2005.) MOL Földgázszállító Rt. földgázszállítási mûködési engedély VI. módosítása (Hat. sz.: 301/2005.) Elsõ Magyar Földgáz- és Energiakereskedelmi és Szolgáltató Kft. hitelkeret pénzügyi biztosítékként való elfogadása (Hat. sz.: 302/2005.) MOL Földgázellátó Rt. hitelkeret pénzügyi biztosítékként való elfogadása (Hat. sz.: 303/2005.) MOL Földgázellátó Rt. hitelkeret pénzügyi biztosítékként való elfogadása (Hat. sz.: 304/2005.) DDGÁZ Rt. földgázelosztási mûködési engedély X. módosítása (Hat. sz.: 306/2005.)

4 4 GAZDASÁGI KÖZLÖNY 1. szám Törvények évi CXXXVI. törvény a bányászatról szóló évi XLVIII. törvény módosításáról* 1. A bányászatról szóló évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) 3. -ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (1) Az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia természetes elõfordulási helyükön állami tulajdonban vannak. A bányavállalkozó által kitermelt ásványi nyersanyag a kitermeléssel, az energetikai célra kinyert geotermikus energia a hasznosítással a bányavállalkozó tulajdonába megy át. A föld alatti gáztárolóban, mint természetes elõfordulási helyén lévõ, állami tulajdonban álló szénhidrogén tulajdonjogát, kérelemre, a külön törvényben meghatározott földgáztárolási mûködési engedéllyel rendelkezõ bányavállalkozó a bányajáradék mértékére vonatkozó általános szabályok alkalmazásával a 20. (3) bekezdésének b) pontja alapján meghatározott bányajáradékösszeg 1,4-szeresének megfizetésével a kitermelést megelõzõen is megszerezheti. Ebben az esetben az 1,4-szeres bányajáradék-összegnek a) az ásványi nyersanyag után keletkezõ érték 12%-át meghaladó részét a tulajdonba adásról rendelkezõ bányafelügyeleti határozat jogerõre emelkedését követõ 60 napon belül, b) az ásványi nyersanyag után keletkezõ érték 12%-ának megfelelõ részét a kitermeléskor fizeti meg a bányavállalkozó. A szénhidrogén tulajdonjoga az a) pontban meghatározott összeg megfizetésének idõpontjában száll át a bányavállalkozóra. 2. A Bt a a következõ (9) bekezdéssel egészül ki: (9) Ha a bányavállalkozó a kutatási munkaprogramban, vagy a jóváhagyott mûszaki üzemi tervben meghatározott kutatási feladatai idõarányos részét neki felróható okból nem hajtotta végre, az adományozott kutatási jogot a bányafelügyelet visszavonhatja, illetve a miniszternél kezdeményezheti a kutatásra adott koncessziós szerzõdés jogkövetkezményei alkalmazását. 3. A Bt. 22/A. -a a következõ (8) (9) bekezdéssel egészül ki, egyidejûleg a jelenlegi (8) (9) bekezdés számozása (10) (11) bekezdésre változik: (8) A szénhidrogénekre vonatkozó kutatási jog adomány iránti kérelemhez mellékelni kell a külön jogszabályban meghatározott tartalmú kutatási munkaprogramot és annak költségvetését. A kutatási jog adományozásának feltétele kutatási blokkonként 200 millió forint, de az egy * A törvényt az Országgyûlés a december 5-i ülésnapján fogadta el. vállalkozó jogosultságában álló kutatási területek számától és nagyságától, illetve az összes kutatási költségtõl függetlenül egyidejûleg legfeljebb 1 milliárd forint pénzügyi biztosíték nyújtása. Pénzügyi biztosíték az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamában székhellyel rendelkezõ hitelintézet által nyújtott bankgarancia lehet. Olyan hitelintézet által nyújtott bankgarancia, amelynek székhelye nem az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamában van, csak akkor fogadható el, ha azt az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamában székhellyel rendelkezõ hitelintézet felülgarantálja. (9) Pénzügyi biztosítékként visszavonhatatlan vagy a bányafelügyelet jóváhagyásához kötött visszavonható bankgarancia fogadható el. A bányafelügyelet a pénzügyi biztosíték visszavonását akkor hagyja jóvá, ha bányavállalkozó a kutatási munkaprogramját teljesítette, vagy a kutatási területet visszaadta és a kutatással összefüggésben keletkezett bányakártalanítási, illetve tájrendezési, környezet megóvási kötelezettsége nem maradt fenn. Abban az esetben, ha a bányafelügyelet a 22. (9) bekezdése alapján a kutatási jogadományt visszavonja, vagy koncessziós szerzõdés esetén a miniszter, a bányafelügyelet kezdeményezése alapján, a szerzõdés jogkövetkezményeit alkalmazza, a pénzügyi biztosítékot a kötelezettségszegés mértékéig érvényesíteni kell a központi költségvetés javára. A pénzügyi biztosíték igénybevételérõl a bányafelügyelet határozatban dönt. 4. A Bt ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (3) A bányatelket kérelemre az érintett szakhatóságok hozzájárulása és a Magyar Geológiai Szolgálat szakvéleménye alapján, továbbá külfejtéses mûvelésre vonatkozó bányatelek esetében az ingatlantulajdonosoknak a bányatelekkel lefedni tervezett ingatlanok várható igénybevételi ütemtervével és az ingatlanok használati, hasznosítási, illetve rendelkezési jogával kapcsolatos észrevételei figyelembevételével a bányafelügyelet határozatban állapítja meg. 5. (1) A Bt. 26/A. -ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (1) A bányatelek megállapításáról szóló határozatot a bányafelügyelet kézbesítés útján közli a kérelmezõvel, a szakhatóságként eljárt hatóságokkal, továbbá külfejtéses és mélymûveléses bányamûvelésre megállapított bányatelek esetében a bányatelekkel lefedett ingatlanok tulajdonosaival és a jogerõs határozatot megküldi az illetékes földhivatalnak, a bányatelek ingatlan-nyilvántartásba történõ bejegyzése végett. Nem kell az ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztetni a kõolaj, földgáz (beleértve a szén-dioxid gázt is) kitermelésére megállapított bányatelket. A bányatelek megállapítása nem minõsül a terület-igénybevétel megkezdésének. (2) A Bt. 26/A. -ának (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

5 1. szám GAZDASÁGI KÖZLÖNY 5 (5) A bányavállalkozó a bányatelek megállapításától számított 5 éven belül köteles a kitermelést, üzemszerû föld alatti szénhidrogén tárolást megkezdeni. A bányavállalkozó egy bányatelekre vonatkozóan legfeljebb egy alkalommal kérheti a bányafelügyelettõl a kitermelés, illetve az üzemszerû tárolás megkezdésére megállapított határidõ legfeljebb 5 évvel történõ meghosszabbítását. Meghosszabbítás esetén a bányavállalkozó térítést köteles fizetni. A térítés alapjául szolgáló ásványi nyersanyag mennyiségét és az érték után fizetendõ százalékos bányajáradék-mértéket a kérelem idõpontjában alkalmazott százalékos mértéknél magasabb, de legfeljebb az eredeti érték 1,2-szeres mértékben a miniszter és a bányavállalkozó között megkötött szerzõdésben kell megállapítani. A határidõ meghosszabbításáról a bányafelügyelet határozatban dönt. A határozatban a térítésfizetési kötelezettség szerzõdésben megállapított értékét is rögzíteni kell. A bányavállalkozó egyidejûleg kettõnél több bányatelekre akkor kaphat határidõ-hosszabbítást, ha a határidõ meghosszabbításával érintett bányatelkekre meghatározott megnövelt bányajáradék alkalmazását legalább 5 éves idõtartamra szóló szerzõdésben kiterjesztik a bányavállalkozó valamennyi bányatelkére. Ötnél több bányatelekre kért határidõ-hosszabbítás esetén a miniszter és a bányavállalkozó között megkötött szerzõdésben a megnövelt bányajáradékon felül legfeljebb a megnövelt bányajáradék alapján fizetendõ összeg 20%-ának megfelelõ további egyszeri térítés is megállapítható. 6. A Bt. 26/B. -ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (1) Külfejtéses bányamûvelésre szolgáló bányatelek megállapítását követõen, de legkésõbb a 26/A. (3) bekezdésének c) és e) pontjaiban említett ütemtervben megjelölt idõpont elõtt 5 évvel a bányavállalkozó jogosult a bányatelekkel fedett ingatlanokra a vonatkozó építésügyi jogszabályok rendelkezései szerint építési és telekalakítási tilalom elrendelésének kezdeményezését kérni a bányafelügyelettõl. A határidõ elmulasztása esetén a bányavállalkozónak az építési és telekalakítási tilalom kezdeményezésére vonatkozó jogai megszûnnek. 7. (1) A Bt. 50/A. -ának (1) bekezdése a következõ e) ponttal egészül ki, egyidejûleg a jelenlegi e) m) pont f) n) pontra változik: (Felhatalmazást kap a Kormány) e) a kutatási jog adományozásra és a kutatási munkaprogram minimális tartalmi követelményeire, valamint a kutatási jogadományhoz tartozó pénzügyi biztosítékra, (vonatkozó részletes szabályok rendeletben történõ megállapítására.) (2) A Bt. 50/A. -a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki: (5) A miniszter a pénzügyminiszterrel egyetértésben ásványvagyon-gazdálkodási vagy egyéb közérdekbõl a bányajáradék mértékét csökkentheti és a csökkentéssel kapcsolatos feltételekrõl a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény hatósági szerzõdésre vonatkozó rendelkezései szerint a bányavállalkozóval szerzõdést köt. 8. (1) Ez a törvény a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a kihirdetését követõ harmadik hónap elsõ napján lép hatályba, rendelkezéseit a (3) és (4) bekezdésben foglalt kivételekkel a hatálybalépést követõen indult ügyekben kell alkalmazni. (2) A Bt. e törvénnyel megállapított 3. -ának (1) bekezdése, 26/A. -ának (1) és (5) bekezdése, valamint az 50/A. -ának (5) bekezdése a kihirdetést követõ 8. napon lép hatályba. (3) A Bt. e törvénnyel megállapított 3. -ának (1) bekezdését a törvény hatálybalépésekor elsõfokú határozattal még el nem bírált, folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell. (4) A Bt. e törvénnyel megállapított 22/A. -ának új (8) és (9) bekezdése a Bt. 22/A. -ának (6) bekezdésében foglalt e törvény rendelkezéseinek megfelelõ módosítást, kiegészítést is megfelelõen tartalmazó új hirdetménynek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történõ közzétételét követõen benyújtott kérelmek esetében alkalmazható. Sólyom László s. k., a Köztársaság elnöke évi CLXIV. törvény a kereskedelemrõl* Dr. Szili Katalin s. k., az Országgyûlés elnöke Az Országgyûlés abból kiindulva, hogy a kereskedelem a nemzetgazdaság meghatározó ága és a mindennapi élethez nyújt szolgáltatásokat, fontosnak tartja, hogy a kereskedelmi tevékenység gyakorlásának szabadságát megtartva, a hatékony mûködésre képes mikro-, kis- és középvállalkozások fennmaradását és fejlõdését elõtérbe helyezve a tevékenység folytatásának alapelveit és feltételeit szabályozza, különös tekintettel a gazdasági környezet, a kereskedõk és a vásárlók érdekeire. Fontosnak tartja a vállalkozási szabadság elvének fenntartását, ezért a beavatkozások körét minimálisra szûkítve elismeri a szakmai önszabályozás, valamint olyan a kereskedõk csoportjai által létrehozott, magukra nézve kötelezõen elismert magatartási kódex jelentõségét, amely meghatározza a kereskedõk magatartását olyan fontos területeken, mint a tisztességes kereskedelmi gyakorlat, a fogyasztókkal szemben folytatott magatartás, vagy a beszerzési ár alatt történõ értékesítés gyakorlatának korlátozása. Ezért a következõ törvényt alkotja: * A törvényt az Országgyûlés a december 13-i ülésnapján fogadta el.

6 6 GAZDASÁGI KÖZLÖNY 1. szám A törvény hatálya 1. E törvény hatálya a Magyar Köztársaság területén a külön törvényben meghatározott egészségügyi szolgáltatás kivételével a kereskedelmi tevékenység folytatására és annak ellenõrzésére terjed ki. Értelmezõ rendelkezések 2. E törvény alkalmazásában: a) beszállító: aki a terméket, szolgáltatást kereskedelmi tevékenységet folytatónak forgalmazási céllal értékesíti; b) beszerzési szövetség: két vagy több vállalkozás által a beszerzési stratégiájuk érvényesítésére, beszerzési tevékenységük részének vagy egészének végzésére, koordinálására kötött megállapodás; c) csomagküldõ kereskedelem: az a kereskedelmi tevékenység, amelynek során a kereskedõ kizárólag a termék ismertetõjét juttatja el bármely formában a vásárlóhoz vagy reklámban hívja fel a figyelmet az árura, és az ismertetõ vagy reklám alapján kiválasztott és megrendelt árut szállítja (szállíttatja) a megjelölt címre; d) internetes kereskedelem: olyan kereskedelmi tevékenység, amelynek során termékek, illetõleg szolgáltatások gazdasági tevékenység keretében történõ értékesítése történik a világhálón, valamint egyéb elektronikus hírközlõ eszközön keresztül, távollévõk között kötött szerzõdés keretében, ide nem értve a csomagküldõ kereskedelmet; e) jelentõs piaci erõ: olyan piaci helyzet, amelynek következtében a kereskedõ a beszállító számára termékeinek, illetve szolgáltatásainak a vásárlókhoz való eljuttatása során ésszerûen megkerülhetetlen szerzõdéses partnerré válik, illetve vált és forgalmi részesedésének mértéke miatt képes egy termék, termékcsoport piacra jutását regionálisan vagy országosan befolyásolni; f) kereskedelmi szolgáltatás: a termékek értékesítését elõsegítõ vagy az értékesítéssel összefüggõ szolgáltatások üzletszerû nyújtása, így különösen a termékek kölcsönzése, kiskereskedelem keretében értékesített fogyasztási cikkek javítása; g) kereskedelmi tevékenység: kis-, illetve nagykereskedelemi tevékenység, kereskedelmi ügynöki tevékenység, vendéglátás, turisztikai tevékenység üzletszerû végzése, kereskedelmi szolgáltatás nyújtása, amelybe beleértendõ a vásárolt termékek és kereskedelmi szolgáltatások gazdasági tevékenység keretében történõ értékesítése, házhoz szállítása; h) kereskedelmi ügynöki tevékenység: olyan tevékenység, amelynek keretében a kereskedõ más javára termékek, szolgáltatások eladására vagy vételére tárgyalásokat folytat, és azokra megbízás alapján szerzõdést köt; i) kereskedõ: aki kereskedelmi tevékenységet folytat; j) kiskereskedelem: termékek és kereskedelmi szolgáltatások értékesítése, illetve nyújtása közvetlenül a vásárló részére; k) közterületi értékesítés: a közterületi engedély alapján végzett kiskereskedelmi tevékenység; l) nagykereskedelem: termékek átalakítás (feldolgozás) nélküli továbbértékesítése kereskedõ, feldolgozó részére, ideértve a termékek raktározásával, szállításával és a termékekhez kapcsolódó közvetlen szolgáltatások nyújtásával folytatott tevékenységet, a nagybani piaci tevékenységet, valamint a felvásárló tevékenységet is; m) piac: olyan értékesítõ hely, ahol üzletben vagy üzlet nélkül, általában napi, esetenként heti rendszerességgel élelmiszert és napi cikket árusítanak; n) saját elõállítású termék: a kereskedõ által elõállított és forgalomba hozott termék; o) saját termék: a kereskedõ által saját márkanévvel, illetve védjeggyel elõállíttatott és forgalomba hozott termék; p) szexuális termék: bármely birtokba vehetõ, forgalomképes olyan dolog, amelynek elsõdleges célja a szexuális ingerkeltés, különösen amelyik nemi aktust vagy egyéb szexuális cselekményt nyíltan ábrázol, illetve emberi testet, testrészt szexuális ingerkeltésre alkalmas módon vagy szexuális ingerkeltés céljából ábrázol, ideértve rendeltetése szerint a szexuális ingerkeltésre szolgáló, nemi aktus vagy egyéb szexuális cselekmény során alkalmazható eszközt is, a fogamzásgátlás céljából alkalmazható eszköz kivételével; q) turisztikai tevékenység: az utazásszervezés, az utazásközvetítés, az idegenvezetés, a kereskedelmi szálláshely, idegenforgalmi információs és szolgáltató iroda mûködtetése, a magánszálláshely idegenforgalmi célú hasznosítása, a programszervezés és a turisztikai szolgáltatás (gyógy-, örökség-, kongresszusi és aktív turizmus igényeit kielégítõ szolgáltatás) nyújtása; r) üzlet: a szilárd térelemekkel körülhatárolt, talajjal egybeépített vagy ahhoz rögzített, tartós használatra készült, rendszeresen (állandóan vagy ideiglenes jelleggel) nyitva tartó kis- és nagykereskedelmi, jármû- és üzemanyag-kereskedelmi, vendéglátó, szálláshely-szolgáltató, idegenforgalmi, továbbá lakossági fogyasztási cikk javító-szolgáltató értékesítõ hely, ideértve a lakástól vagy lakóingatlantól mûszakilag el nem különíthetõ, fogyasztási cikk javító-szolgáltató tevékenység céljára kialakított helyet, a raktározás, tárolás célját szolgáló nyitott, értékesítést folytató helyet, valamint a különbözõ intézményekben, munkahelyeken üzemelõ értékesítõ helyeket és a csomagküldõ kereskedésnek vevõszolgálat céljából mûködtetett helyiségét; s) vásár: olyan országos vagy helyi jellegû, általában idõszaki vagy szakjellegû értékesítési forma, amelynek keretében a termékeket, szolgáltatásokat rendszerint nyílt területen, kirakodással értékesítik; t) vendéglátás: kész vagy helyben készített ételek, italok jellemzõen helyben fogyasztás céljából történõ eladása, az azzal összefüggõ szórakoztató és egyéb szolgáltató tevékenység, továbbá a munkahelyen, valamint az oktatási

7 1. szám GAZDASÁGI KÖZLÖNY 7 és nevelési intézményekben bármely formában üzletszerûen történõ étkeztetés. A kereskedelmi tevékenységek folytatásának általános feltételei 3. (1) A Magyar Köztársaság területén kereskedelmi tevékenység a határon átnyúló kereskedelmi tevékenység és a (3) bekezdésben foglaltak kivételével külön jogszabály alapján meghatározott mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletben folytatható. (2) Az üzletben kereskedelmi tevékenységet végzõ személynek a külön jogszabályban meghatározott szakképesítéssel kell rendelkeznie. (3) Az (1) bekezdéstõl eltérõen, nem szükséges üzlet a külön jogszabályban meghatározott feltételekkel az alábbi kereskedelmi tevékenységek folytatásához: a) automatából történõ értékesítés; b) idegenvezetõi tevékenység; c) internetes kereskedelem; d) kereskedelmi ügynöki tevékenység; e) utazás értékesítése kizárólag utazásközvetítõ útján; f) közterületi értékesítés; g) magánszálláshely idegenforgalmi célú értékesítése; h) piaci és vásári értékesítés, a külön jogszabályban meghatározott termékkörök kivételével; i) a külön jogszabályban meghatározott üzleten kívüli kereskedés; j) a külön jogszabályban meghatározott kistermelõi termékértékesítés; k) a külön jogszabályban meghatározott egyetemes postai szolgáltató által végzett kereskedelmi tevékenység. (4) Azon termékek és szolgáltatások körét, amelyek esetében közbiztonsági, környezetvédelmi, természetvédelmi, közegészségügyi szempontból vagy más közérdekbõl a kereskedõ hatósági nyilvántartásba vételére is szükség van, külön jogszabály állapítja meg. (5) Az üzlet mûködéséhez szükséges feltételek ideértve a szakhatósági állásfoglalások bekérését is meglétét egy hatósági eljárás keretében, a kereskedõ kérelmére az üzlet helye szerint illetékes települési (Budapesten a kerületi) önkormányzat jegyzõje (a továbbiakban: jegyzõ) vizsgálja meg. A jegyzõ a külön jogszabályban meghatározott feltételek teljesítése esetén köteles a mûködési engedélyt kiadni. (6) A jegyzõ a mûködési engedélyt külön jogszabályban meghatározott üzletkörökre adja ki. Az üzletben kizárólag a mûködési engedélyben megjelölt, az üzletkörhöz tartozó termékek forgalmazhatók. Amennyiben a szakhatóság az üzletkörön belül egyes termékek értékesítéséhez, illetve tevékenységek végzéséhez nem járul hozzá, a jegyzõ a mûködési engedélyen megtiltja a termék értékesítését, illetve a tevékenység folytatását. (7) A mûködési engedély tartalmazza: a) a kereskedõ nevét; b) a kereskedõ székhelyének címét; c) a kereskedõ adószámát, statisztikai számjelét; d) a kereskedõ cégjegyzékszámát, illetve vállalkozói igazolványának számát; e) az üzlet nevét; f) az üzlet címét; g) az üzletkör megnevezését; h) az üzletkör jelzõszámát; i) az üzletkörhöz tartozó, de szakhatósági állásfoglalás alapján a forgalmazni nem engedett termékek körét; j) mozgóbolt esetén az árusításra engedélyezett területeket és az árusításra kijelölt napokat. (8) A jegyzõ az üzletekrõl, az üzletek nyitva tartásáról nyilvántartást vezet. 4. (1) Olyan kereskedelmi egységre, amelynek az összes eladótere meghaladja a 3000 m 2 -t, építési engedély csak a külön törvényben meghatározott, illetékes regionális fejlesztési tanács véleményének kikérésével adható. (2) A vélemény kialakítása során a települési önkormányzat bevételi szempontjai mellett mérlegelni kell a régió kereskedelmi üzletekkel való ellátottságát, a régió kereskedelmi kis- és középvállalkozásaira gyakorolt hatást, a munkahelyteremtést, a régió lakosságának igényeit, az idegenforgalmi, környezetvédelmi szempontokat, valamint a régió egészére gyakorolt gazdasági hatást. A kereskedelmi tevékenységek folytatásának egyéb feltételei 5. (1) A kereskedõnek az árusítás helyén rendelkeznie kell amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik az árusított termék beleértve a saját terméket is eredetét hitelt érdemlõen igazoló bizonylattal (számla, szállítólevél, termékkísérõ okmány stb.). Saját elõállítású termék esetén a termékhez felhasznált nem saját elõállítású termék eredetét hitelt érdemlõen igazoló bizonylattal kell rendelkeznie a kereskedõnek az árusítás helyén. Amennyiben a kereskedõ a bizonylatokat az adóhatósághoz bejelentett helyen de nem az üzletben õrzi, köteles az eredeti bizonylatok, dokumentumok másolatát az üzletben tartani. Az ellenõrzést végzõ hatóság felhívására köteles az eredeti bizonylatokat, dokumentumokat három munkanapon belül bemutatni. (2) A kereskedõ köteles biztosítani, hogy a vásárló a megvásárolni kívánt termék jellegétõl függõen, annak méretét, súlyát, illetve használhatóságát az üzletben ellenõrizhesse. (3) A kereskedõ, az üzletben foglalkoztatottakkal szemben nem tanúsíthat olyan magatartást, amely a foglalkoztatott személyiségi jogait, az egyenlõ bánásmód követelmé-

8 8 GAZDASÁGI KÖZLÖNY 1. szám nyét, a munkaviszonnyal kapcsolatban létrejött szerzõdést sérti, vagy joggal való visszaélésnek minõsül. (4) Az üzletekben jól látható és könnyen hozzáférhetõ helyen vásárlók könyvét kell elhelyezni. A vásárlók a vásárlók könyvébe jegyezhetik be az üzlet mûködésével kapcsolatos panaszaikat, bejelentéseiket és javaslataikat. A vásárlót e jogának gyakorlásában megakadályozni vagy befolyásolni tilos. A bejegyzést a külön jogszabályban meghatározottak szerint kell a kereskedõnek megvizsgálnia és az intézkedésrõl harminc napon belül a vásárlót tájékoztatnia. (5) Üzlet nélkül folytatott kereskedelmi tevékenység esetén az adott tevékenységre, kereskedelmi formára vagy módszerre vonatkozó külön jogszabályi rendelkezések szerint a kereskedõ köteles tájékoztatni a vásárlót a székhelyérõl, a panaszügyintézés helyérõl, illetve módjáról, valamint az adott tevékenységre vonatkozó sajátos rendelkezésekrõl. (6) A kereskedelmi szálláshelyeket és a vendéglátó üzleteket szolgáltatásaik színvonalától függõen a külön jogszabályban foglaltak szerint kategóriába vagy osztályba kell sorolni. A turisztikai szolgáltatásokról, a vendéglátó üzletekben forgalomba hozott készítményekrõl, azok áráról, kategóriájáról vagy osztályáról a vendégeket tájékoztatni kell. (7) 18. életévét be nem töltött személy részére szeszes italt, szexuális terméket, valamint dohányterméket kiszolgálni, illetve értékesíteni tilos. Az e bekezdésben meghatározott korlátozás érvényesítése érdekében a kereskedõ feladatkörében eljáró személy, kétség esetén saját eljárási jogosultságának igazolását követõen életkorának hitelt érdemlõ igazolására hívhatja fel a terméket vásárolni kívánó személyt. Az életkor megfelelõ igazolásának hiányában a termék kiszolgálását meg kell tagadni. (8) A (7) bekezdésben foglalt termékek forgalmazását külön jogszabály feltételekhez kötheti vagy korlátozhatja. (9) A kereskedõnek biztosítania kell, hogy a gyártó a külön jogszabályban meghatározott módon ellenõrizhesse a forgalomba hozott áru biztonságosságát. Az üzletek nyitva tartásának rendje 6. (1) Az üzlet nyitvatartási idejét a vásárlási szokások, a foglalkoztatottak és a lakókörnyezet érdekeinek figyelembevételével a kereskedõ állapítja meg. (2) A kereskedõ köteles a) az üzlet nyitvatartási idejét a mûködési engedély iránti kérelem beadásakor, illetve az abban bekövetkezõ változást, az azt megelõzõ öt munkanapon belül a jegyzõnek írásban bejelenteni; b) az üzlet nyitvatartási idejérõl és az abban bekövetkezõ változásokról a vásárlókat tájékoztatni. (3) December 24-én a vendéglátó üzletek, kereskedelmi szálláshelyek, a virág-, az édességüzletek és az üzemanyagtöltõ állomások kivételével az üzletek 14 óráig tarthatnak nyitva. (4) A települési (Budapesten a kerületi) önkormányzat képviselõ-testülete a helyi sajátosságok figyelembevételével az üzletek éjszakai (22 óra és 6 óra közötti) nyitvatartási rendjét rendeletben szabályozhatja. (5) A jegyzõ bejelentés alapján vagy hivatalból a lakók egészséges életkörülményeinek és pihenéshez való jogának biztosítása érdekében a külön jogszabályban meghatározott veszélyes mértékû zaj esetén az üzlet éjszakai (22 óra és 6 óra közötti) nyitva tartását korlátozhatja. A korlátozás keretében a jegyzõ a jogsértõ állapot megszüntetéséig kötelezõ éjszakai zárva tartási idõszakot rendelhet el. (6) A külön jogszabályban meghatározott veszélyes mértékû zaj esetén a jegyzõ megtilthatja vagy korlátozhatja a kereskedõ számára a hirdetés vagy figyelemfelhívás céljára szolgáló hanghatásokat okozó eszköz használatát, ha az az emberek nyugalmát jelentõs mértékben zavarja. A jelentõs piaci erõvel rendelkezõ vállalkozásokra vonatkozó szabályozás 7. (1) A beszállítóval szemben a jelentõs piaci erõvel visszaélni tilos. (2) Az (1) bekezdés szerinti visszaélésnek minõsül különösen a) a beszállító indokolatlan megkülönböztetése; b) a beszállító értékesítési lehetõséghez való hozzáférésének indokolatlan korlátozása; c) a tisztességtelen, a kereskedõ számára egyoldalúan elõnyõs kockázatmegosztást eredményezõ feltételek elõírása a beszállítóval szemben, különösen a kereskedõ üzleti érdekeit is szolgáló így raktározási, reklámozási, marketing és más költségek aránytalan áthárítása a beszállítóra; d) a szerzõdéses feltételek beszállító hátrányára történõ indokolatlan utólagos megváltoztatása, illetve ilyen lehetõség kikötése a kereskedõ részérõl; e) a beszállítónak a kereskedõvel, illetve más kereskedõvel kialakítandó üzleti kapcsolataira vonatkozó indokolatlan feltételek elõírása, különösen a legkedvezõbb feltételek alkalmazásának kikötése, ennek visszamenõleges érvényesítése, illetve annak elõírása, hogy azonos idõszakra adott termékre csak az adott kereskedõnek biztosítson akciót, valamint a kereskedõ védjegyével vagy márkanevén árusított termék gyártásának elõírása a beszállító számára a beszállító bármely termékének forgalmazása érdekében;

9 1. szám GAZDASÁGI KÖZLÖNY 9 f) a különféle különösen a kereskedõ beszállítóinak listájára vagy árukészletébe való bekerülésért, más, a beszállító által nem igényelt szolgáltatásokért fizetendõ díjak egyoldalú felszámítása a beszállítónak; g) a szerzõdés felbontásával való fenyegetés, az egyoldalú elõnyt jelentõ szerzõdéskötési feltételek kikényszerítése érdekében; h) harmadik személy beszállítók vagy a kereskedõ saját külön szolgáltatója igénybevételének indokolatlan rákényszerítése a beszállítókra; i) ha a termék nem a kereskedõ tulajdona, a szerzõdésben megállapított számlázott átadási ár alatt meghatározott eladási ár alkalmazása, ide nem értve a minõséghibás termék értékesítése vagy a minõségmegõrzési határidõ lejártát hét nappal megelõzõ kiárusítás során alkalmazott ár, továbbá a legfeljebb tizenöt napig alkalmazott bevezetõ ár, valamint a legfeljebb tizenöt napig alkalmazott szezonvégi, illetve típus- és profilváltással vagy az üzlet végleges bezárásával kapcsolatos készletkiárusítási ár alkalmazását. (3) A jelentõs piaci erõ fennáll a beszállítóval szemben, ha az adott vállalatcsoport ideértve a számvitelrõl szóló évi C. törvény szerinti anya- és leányvállalatok összességét, közös beszerzés esetén pedig a beszerzési szövetséget alkotó vállalkozások összességét kereskedelmi tevékenységébõl származó elõzõ évi konszolidált nettó árbevétele (a továbbiakban: konszolidált nettó árbevétel) meghaladja a 100 milliárd forintot. (4) A (3) bekezdésben meghatározottakon kívül akkor is fennáll a kereskedõ jelentõs piaci ereje, ha a piac struktúrája, a piacra lépési korlátok léte, a vállalkozás piaci részesedése, pénzügyi ereje és egyéb erõforrásai, kereskedelmi hálózatának kiterjedtsége, üzleteinek mérete és elhelyezkedése, kereskedelmi és egyéb tevékenységeinek összessége alapján a kereskedõ vállalkozás, vállalatcsoport, illetve beszerzési szövetség a beszállítóval szemben egyoldalúan elõnyös alkuhelyzetben van vagy abba kerül. (5) A (3) bekezdés hatálya alá tartozó vállalkozások a beszállítókkal való kapcsolataikban a tisztességes kereskedelmi gyakorlatok alkalmazására, az ezeket tartalmazó önszabályozó etikai kódex megalkotására, valamint az abban foglaltak megsértése esetén alkalmazandó eljárásrend kialakítására kötelesek. Az etikai kódexet a törvény hatálybalépését követõ hat hónapon belül kötelesek elkészíteni és jóváhagyásra benyújtani a Gazdasági Versenyhivatalhoz. Érdek-képviseleti szervezetek közremûködése 8. (1) A kereskedelmi vállalkozások és a beszállítók képviseletét ellátó társadalmi szervezetet az ügyfél jogállása illeti meg az e törvény megsértése miatt indított azon közigazgatási hatósági eljárásban (ideértve a versenyfelügyeleti eljárást is), amely a kereskedõk vagy a beszállítók széles körét érinti, vagy a vállalkozások mûködésére jelentõs hátrányt okoz. (2) Az (1) bekezdés alapján fennálló eljárási jogosultság nem érinti a beszállító és a vállalkozás azon jogát, hogy a jogsértõvel szemben igényét érvényesítse. A kereskedelmi tevékenységek folytatásának ellenõrzése, jogkövetkezmények 9. (1) Az egyes kereskedelmi tevékenységek folytatására vonatkozó jogszabályi és hatósági elõírások megtartásának ellenõrzését a jegyzõ, illetve a külön jogszabályokban meghatározott hatóságok végzik. (2) A jelentõs piaci erõvel rendelkezõ kereskedõ felett a 7. szerinti visszaéléssel kapcsolatos felügyeletet a Gazdasági Versenyhivatal a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló évi LVII. törvényben (a továbbiakban: Tpvt.) foglalt eljárási szabályok alkalmazásával végzi oly módon, hogy eljárásaiban a Tpvt ának megsértése esetén irányadó rendelkezéseket alkalmazza. (3) A 3. (4) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételi feladatokat a Kormány rendeletében meghatározott szerv látja el. (4) Amennyiben a kereskedõ a kereskedelmi tevékenység folytatásához elõírt kötelezettségeinek nem tesz eleget a) a jegyzõ az üzlet ideiglenes bezáratásáról, azonnali bezáratásáról, az éjszakai nyitva tartás korlátozásáról, éjszakai kötelezõ zárva tartási idõszak megállapításáról, a 6. (6) bekezdésében meghatározott hanghatást okozó eszköz használatának tiltásáról vagy korlátozásáról, illetve a mûködési engedély visszavonásáról külön jogszabályban foglaltak szerint határozatban dönt, amely határozat fellebbezésre tekintet nélkül azonnal végrehajtható; b) az ellenõrzésre jogosult hatóság a külön jogszabályokban megállapított jogkövetkezményt alkalmaz és a külön jogszabályban meghatározott mértékû bírságot szabhat ki. Záró rendelkezések 10. (1) Ez a törvény a kihirdetését követõ hatodik hónap elsõ napján lép hatályba. (2) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti a) a belkereskedelemrõl szóló évi I. törvény; b) a belkereskedelemrõl szóló évi I. törvény módosításáról szóló évi VI. törvény; c) a belkereskedelemrõl szóló évi I. törvény módosításáról szóló évi 18. törvényerejû rendelet; d) a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségû szervek feladat- és hatásköreirõl szóló évi XX. törvény 73. -a;

10 10 GAZDASÁGI KÖZLÖNY 1. szám e) a pénzintézetekrõl és a pénzintézeti tevékenységrõl szóló évi LXIX. törvény a; f) a gazdasági reklámtevékenységrõl szóló évi LVIII. törvény 24. -ának b) pontja; g) a fogyasztóvédelemrõl szóló évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 54. -a (2) bekezdésének a) és b) pontja; h) a gazdasági reklámok és az üzletfeliratok, továbbá egyes közérdekû közlemények magyar nyelvû közzétételérõl szóló évi XCVI. törvény 6. -ának (5) bekezdése. 11. E törvény hatálybalépésével egyidejûleg (1) a mérésügyrõl szóló évi XLV. törvény 15. -ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (4) Felhatalmazást kap az OMH irányítását ellátó miniszter, hogy a mérõeszközökre vonatkozó egyedi elõírásokat tartalmazó szabályokat, a mérõedényként használt palackok forgalomba hozatalának feltételeit, illetve az elõrecsomagolt iparcikkek és élelmiszerek megengedett tömeg- és térfogatmértékeit és az ellenõrzés módszereit rendeletben állapítsa meg. ; (2) az Fgytv. 56/A. -ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a a következõ (4) (5) bekezdéssel egészül ki: (3) Felhatalmazást kap a miniszter hogy az érdekelt miniszterrel egyetértésben rendeletben állapítsa meg a kizárólag használati és kezelési útmutatóval együtt forgalomba hozható áruk körét. (4) Felhatalmazást kap az iparért és a fogyasztóvédelemért felelõs miniszter, hogy a külön jogszabályban meghatározott termékek (termékkörök) használati és kezelési útmutatójának tartalmára részletes szabályokat együttes rendeletben állapítson meg. (5) Felhatalmazást kap a kereskedelemért és a fogyasztóvédelemért felelõs miniszter, hogy a fogyasztói forgalomba kerülõ áruk ára, illetve szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályait együttes rendeletben állapítsa meg (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a) az üzletek mûködési engedélye kiadásának rendjét és feltételeit, az üzletben történõ árusítás feltételeit, az engedélyezésben közremûködõ szakhatóságok körét, az engedélyben foglaltak megtartása ellenõrzésének szabályait, valamint a jogszabályban elõírt kötelezettségek be nem tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezményeket, b) az üzleten kívüli kereskedés feltételeit, c) az utazásszervezõ és -közvetítõ tevékenység végzésének feltételeit, valamint a jogszabályban elõírt kötelezettségek be nem tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezményeket, d) a magánszálláshelyek idegenforgalmi célú hasznosításának feltételeit, a szállásadók nyilvántartásba vételére, valamint a vendégkönyv vezetésére vonatkozó részletes szabályokat, a szállásadók tájékoztatási és adatszolgáltatási kötelezettségeit, e) a forgalomba hozható gyógynövények körét, f) a fogyasztói panaszok és kifogások vásárlók könyvében történõ dokumentálásának és intézésének rendjét, g) a Kormány rendeletében meghatározott szerv ellenõrzése során a vonatkozó jogszabályok megsértése esetén kiszabható bírság megállapításának, mértékének és felhasználásának részletes szabályait, h) a vásár- és piactartás részletes szabályait, a vásárrendezõ és piacfenntartó tevékenységek végzésének, valamint korlátozásának részletes feltételeit, i) a közterületi értékesítés részletes feltételeit, j) az automatából történõ kereskedés részletes feltételeit, k) a falusi és agroturisztikai szolgáltató tevékenység feltételeit rendeletben állapítsa meg. (2) Felhatalmazást kap a kereskedelemért felelõs miniszter, hogy a) az egyes ipari, kereskedelmi és vendéglátóipari tevékenységek végzéséhez szükséges szakképesítéseket, b) a nyilvántartásba vételre kötelezett áruk és szolgáltatások körét és az ezekre vonatkozó kereskedelmi tevékenység gyakorlásának feltételeit, c) a kereskedelmi szakértõi tevékenység folytatásának feltételeit, d) a vendéglátó üzletek kategóriába sorolásának, valamint ártájékoztatásának szabályait, e) a mutatványos berendezések idõszakos mûszaki vizsgáztatásának rendjét rendeletben állapítsa meg. (3) Felhatalmazást kap az energetikáért felelõs miniszter, hogy a) a motorhajtó anyagok és egyes kõolajtermékek belföldi forgalmazásának feltételeit, b) a gépjármû-hajtóanyagok minõségi követelményeit rendeletben állapítsa meg. (4) Felhatalmazást kap a turizmusért felelõs miniszter, hogy a) az utazásszervezõi szakmai minõsítõ vizsga követelményeit, b) a kereskedelmi és fizetõ-vendéglátó szálláshelyek osztályba sorolásának feltételeit, valamint a falusi szálláshelyek minõsítésének szabályait, c) a Regionális Idegenforgalmi Bizottságok, valamint ezek munkaszervezeteinek feladatait, d) az idegenvezetõi tevékenység szabályait, e) az idegenforgalmi tevékenységek végzéséhez szükséges szakképesítéseket, f) a lovas szolgáltatás végzésének feltételeit rendeletben állapítsa meg. (5) Felhatalmazást kap a települési (Budapesten a kerületi) önkormányzat képviselõ-testülete, hogy a 6. (4) bekezdésében meghatározottaknak megfelelõen az üzletek éjszakai (22 óra és 6 óra közötti) nyitvatartási rendjét rendeletben szabályozza. Sólyom László s. k., a Köztársaság elnöke Dr. Szili Katalin s. k., az Országgyûlés elnöke

11 1. szám GAZDASÁGI KÖZLÖNY évi CLXXXV. törvény a villamos energiáról szóló évi CX. törvény módosításáról* Az Országgyûlés a villamos energiáról szóló évi CX. törvény módosításáról a következõ törvényt alkotja: 1. A villamos energiáról szóló évi CX. törvény (a továbbiakban: VET) 3. -a a következõ 48. ponttal egészül ki: 48. szénipari szerkezetátalakítási támogatás: a szénipari szerkezetátalakítási támogatásra jogosult, a bányászatról szóló törvényben meghatározott bányavállalkozó (a továbbiakban: bányavállalkozó) számára nyújtott, degresszív módon, évenként meghatározott támogatási összeg. 2. A VET 4. -ának l) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: [A Kormány megállapítja] l) a szénipari szerkezetátalakítási támogatás, valamint az átállási költségek meghatározásának, kezelésének részletes szabályait, 3. A VET 5. -ának e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: [A gazdasági és közlekedési miniszter (a továbbiakban: miniszter)] e) a pénzügyminiszterrel egyetértésben megállapítja az árak megállapításáról szóló törvényben meghatározott, a villamosenergia-ellátásban alkalmazott hatósági árakat (díjakat), valamint az áralkalmazási feltételeket, beleértve a pótdíj mértékének, továbbá a rendszerirányítás díjával együtt beszedett, a szénipari szerkezetátalakítási támogatás, valamint az átállási költségek térítésére szolgáló pénzeszközöknek, és a kifizetésre kerülõ szénipari szerkezetátalakítási támogatásnak, valamint átállási költségeknek a meghatározását is, * A törvényt az Országgyûlés a december 19-i ülésnapján fogadta el. 4. A VET 10. -ának j) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: [A Hivatal villamosenergia-ellátással, a villamosenergia-biztonságának és a villamosenergia-piac hatékony mûködésének felügyeletével, továbbá az egyenlõ bánásmód követelményének érvényesítésével, és a hatásos verseny elõsegítésével kapcsolatos feladatai körében] j) felülvizsgálja a szénipari szerkezetátalakítási támogatásra jogosult bányavállalkozó szénipari szerkezetátalakítási támogatásának kifizetésére, valamint a közüzemi nagykereskedõ átállási költség kifizetésére vonatkozó kérelmét, és javaslatot tesz a miniszternek a kifizethetõ szénipari szerkezetátalakítási támogatás, valamint átállási költség mértékére, 5. A VET 98. -a helyébe a következõ rendelkezés lép: 98. (1) A szénipari szerkezetátalakítási támogatást és az átállási költségeket kizárólag a rendszerirányító elkülönített számláján kezelt, a villamosenergia-rendszer irányításának díjával együtt beszedett pénzeszközbõl lehet téríteni. A rendszerirányítás díjával együtt beszedett pénzeszközök nem minõsülnek a rendszerirányító bevételének. A rendszerirányító a rendszerirányítás díjával együtt beszedett pénzeszközöket, és annak hozadékait más célra nem fordíthatja, köteles az egyéb pénzeszközeitõl és egymástól is elkülönítetten kezelni. A rendszerirányító köteles az elkülönített számlán beszedett, de a szénipari szerkezetátalakítási támogatásra jogosult bányavállalkozó, valamint a közüzemi nagykereskedõ részére tovább nem adott pénzeszközöket, és azok hozamait kötelezettségként kimutatni. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzeszközöket a rendszerirányítási díj részeként a Hivatal javaslata alapján a miniszter évente állapítja meg. A rendszerirányítás díjával együtt beszedett pénzeszközök megállapításakor figyelembe kell venni az elõzõ idõszakban a rendszerirányítónál ilyen címen kimutatott kötelezettségeket és azok hozamát külön díjelemenként, továbbá a jogszabályban elismert, de ki nem fizetett átállási költséget, illetve szénipari szerkezetátalakítási támogatást, valamint az átállási költségnek a közüzemi nagykereskedõnél, és a szénipari szerkezetátalakítási támogatásnak a szénipari szerkezetátalakítási támogatásra jogosult bányavállalkozónál felmerült ráfordításait. 6. A VET a t követõen a következõ 100/A. -sal egészül ki: 100/A. (1) A kifizetésre kerülõ szénipari szerkezetátalakítási támogatást a szénipari szerkezetátalakítási támogatásra jogosult bányavállalkozó kérelmére, a Hivatal javaslata alapján, az egyes idõszakok végén a miniszter állapítja meg. A rendszerirányító elkülönített számlájáról történõ kifizetések elvégzéséhez a Hivatal elõzetes jóváhagyása szükséges. (2) A szénipari szerkezetátalakítási támogatást közvetlenül az arra jogosult bányavállalkozónak kell kifizetni. (3) A szénipari szerkezetátalakítási támogatás kizárólag az e törvényben valamint a külön jogszabályban meghatározott célra fordítható. A szénipari szerkezetátalakítási támogatásra jogosult bányavállalkozó köteles az ezt igazoló iratait a költségtérítés iránti kérelméhez mellékelten a Hivatalhoz benyújtani. 7. A VET a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki: (3) A pontjában meghatározott szénipari szerkezetátalakítási támogatást a 2010-ig terjedõ átmeneti idõszakban a bányavállalkozó tevékenységével kapcsolatban

12 12 GAZDASÁGI KÖZLÖNY 1. szám felmerülõ költségek vonatkozásában lehet téríteni. A kifizetésre kerülõ szénipari szerkezetátalakítási támogatást az egyes idõszakonként a bányavállalkozó széntermeléssel és szénbázisú villamos energia elõállításával összefüggõ indokolt költségének és ráfordításának az e tevékenységébõl származó bevételét meghaladó részének figyelembevételével, külön jogszabályban kell megállapítani, azzal, hogy a támogatásnak az elõzõ idõszakban kifizetett támogatásnál alacsonyabb összegûnek kell lennie. A szénipari szerkezetátalakítási támogatásra jogosult bányavállalkozó a Vértesi Erõmû Rt., illetve jogutódja. 8. E törvény a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba. 9. Szénipari szerkezetátalakítási támogatás nyújtása esetén, a támogatásban részesülõ bányavállalkozó által termelt szén felhasználásával elõállított villamos energia külön jogszabály szerinti kötelezõ átvételét január 1-jéig kell fenntartani. Sólyom László s. k., a Köztársaság elnöke Dr. Szili Katalin s. k., az Országgyûlés elnöke Országgyûlési határozat Az Országgyûlés 94/2005. (XII. 15.) OGY határozata az elkövetkezendõ tíz évben követendõ gazdaságpolitikai alapelvekrõl* 1. A magyar társadalom és gazdaság kiegyensúlyozott fejlõdése és a nemzetközi verseny által támasztott követelmények teljesítése érdekében az Országgyûlés az elkövetkezendõ tíz évre az alábbi gazdaságpolitikai alapelveket hagyja jóvá: a gazdaság és a társadalom versenyképességének folyamatos javítása; a maastrichti kritériumok teljesítése az euró évi bevezetése érdekében; az állami bürokrácia csökkentése, strukturális ésszerûsítés végrehajtása a közigazgatás, a helyi önkormányzatok, a szociális és egészségügyi ellátórendszerek területén úgy, hogy ne sérüljön az Európában meghatározó szolidaritási elv, és a magyar társadalom kiszolgálása magas színvonalon, költséghatékonyan történjen; a közlekedési infrastruktúra erõteljes ütemû fejlesztése, a súlyos területi elmaradottságok mérséklése; az adó- és járulékrendszer tervszerû átalakítása, az állami újraelosztás mértékének csökkentése; az évszázados hagyományokra épülõ, kiváló alapokon nyugvó magyar oktatási rendszer színvonalának emelése, korszerûsítése a köz- és felsõoktatás, valamint a szakképzés területén, ennek során a hosszú távú munkaerõpiaci elvárások szem elõtt tartása; megfelelõ feltételek kialakítása ahhoz, hogy a helyi önkormányzatok, a régiók és a vállalkozások minél nagyobb arányban tudják igénybe venni az Európai Unió által nyújtott strukturális támogatásokat; a külföldi mûködõtõke-befektetések ösztönzése, kedvezõ szabályozási és üzleti környezet biztosítása, Magyarország regionális centrummá fejlesztésének támogatása; a hazai vállalkozások nemzetközivé válásának támogatása, a pénz- és a tõkepiac további fejlõdésének biztosítása. A hazai kis- és középvállalkozások fejlõdése érdekében minden nemzetközi normának megfelelõ állami támogatás megadása annak érdekében, hogy nagyobb eséllyel vegyenek részt a nemzetközi versenyben, váljanak a nagyvállalatok beszállítóivá. A nemzetközi viszonylatban is versenyképes szolgáltatások (így pl. logisztika, informatika, idegenforgalom) fejlesztése; a munkahelyteremtés, a hatékony foglalkoztatás elõtérbe helyezése. A foglalkoztatás állami ösztönzésének erõsítése, a foglalkoztatási ráta 7% pontos emelése 10 éven belül; a kutatás, a fejlesztés és az innováció erõteljes ösztönzése (5 éven belül a K+F kiadások megduplázása, 10 éven belül megháromszorozása; az ilyen célra fordított források hatékonyabb elköltése, a vállalkozói szféra nagyobb arányú bevonása mellett); tudatos offenzív politika folytatása az Európai Unióban a magyar érdekek érvényesülése, a közös piac által nyújtott lehetõségek jobb kihasználása érdekében. 2. Az Országgyûlés fontos nemzetgazdasági érdeknek tartja az elkövetkezendõ tíz évre az 1. pontban meghatározott gazdaságpolitikai alapelvek megvalósítását és felkéri a Kormányt azok végrehajtására. Dr. Füle István s. k., az Országgyûlés jegyzõje Dr. Szili Katalin s. k., az Országgyûlés elnöke Pettkó András s. k., az Országgyûlés jegyzõje * A határozatot az Országgyûlés a december 13-i ülésnapján fogadta el.

13 1. szám GAZDASÁGI KÖZLÖNY 13 Kormányrendeletek A Kormány 255/2005. (XII. 6.) Korm. rendelete a Magyar Köztársaság Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttmûködési megállapodás kihirdetésérõl 1. A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttmûködési megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) e rendelettel kihirdeti. 2. A Megállapodás hivatalos angol szövege és annak hiteles magyar nyelvû fordítása a következõ: Agreement on economic cooperation between the Government of the Republic of Hungary and the Government of the Republic of Turkey The Government of the Republic of Hungary and the Government of the Republic of Turkey, hereinafter referred to as the Contracting Parties, desirous of enhancing the long-standing relationship between their countries, wishing to continue and reinforce their existing traditional economic relations, with the intention of developing and intensifying their economic, industrial, technical and technological cooperation on the basis of mutual benefit, with the conviction that the deepening of the contractual framework establishes favourable conditions and suitable basis for further cooperation, within the framework of the respective legislation in force in the two countries and in full conformity with their international obligations have agreed as follows: Article 1 The main objective of this Agreement is to promote and develop bilateral economic cooperation. The Contracting Parties shall, within the framework of their respective legislation in force, make every effort to develop and strengthen economic cooperation, on a basis as broad as possible, in all fields deemed to be in their mutual interest and benefit. Article 2 The Contracting Parties, considering the current state and perspectives of economic relations, agree that favourable conditions for long-term co-operation exist, in particular in the following areas: Agriculture and food processing industry, Energy, Electrical equipment and appliances, Chemical and petrochemical industry, Infrastructure development, Water management and forestry industry, Health care, medical technology, medical and pharmaceutical industry, Tourism, IT and Communications, Transport, Science and technology, Cooperation on third markets. Article 3 The Contracting Parties shall endeavour to broaden and intensify their cooperation through appropriate means, such as: Promoting links and strengthening the cooperation between the government institutions, public and private sector organizations through the exchange of economic and business information of mutual interest, as well as the visits of their representatives and other economic and technical delegations, Exchanging information on development priorities and encouraging the business circles of both countries to participate in development projects, Encouraging the participation in fairs and exhibitions, organizing business events, seminars, symposia and conferences, Promoting the stronger participation of small and medium-sized enterprises in bilateral economic relations, Encouraging their financial institutions and banking sector to establish closer contacts and strengthen their cooperation respectively, Encouraging investment activities, the foundation of joint ventures, establishment of company representations and branch offices, Cooperation on international level in the issues of mutual interest. Article 4 The Contracting Parties hereby establish a Hungarian Turkish Joint Commission for promoting and facilitating economic cooperation between the two countries. The Hungarian Turkish Joint Commission shall, inter alia: Recommend any necessary measures for the successful application and implementation of this Agreement,

14 14 GAZDASÁGI KÖZLÖNY 1. szám Discuss the development of the bilateral economic relations, Identify new possibilities for further development of the future economic cooperation, Identify and promote opportunities in order to increase cooperation in the investment field and in the industrial cooperation, Serve as a consultation forum between the Contracting Parties and make proposals for the implementation of this Agreement. The Hungarian Turkish Joint Commission shall meet upon the request of either Contracting Party alternately in Hungary and in Turkey. Article 5 This Agreement shall apply without prejudice to the obligations flowing from Hungary s membership in the European Union, and subject to those obligations. The provisions of this Agreement may not be invoked or interpreted in such a way as to invalidate or otherwise affect the obligations imposed by the Treaty on European Union or by the Association Agreement between the European Economic Community and Turkey. azzal az óhajjal, hogy elmélyítsék az országaik közötti hosszú távú kapcsolatokat, azzal a törekvéssel, hogy fenntartsák és erõsítsék tradicionális gazdasági kapcsolataikat, azzal a szándékkal, hogy a kölcsönös elõnyök alapján fejlesszék és intenzívebbé tegyék gazdasági, ipari, mûszaki és technológiai együttmûködésüket, azzal a meggyõzõdéssel, hogy a szerzõdéses keretek erõsítése a további együttmûködéshez elõnyös feltételeket és megfelelõ alapot teremt, a két országban hatályban lévõ törvények keretei között és nemzetközi kötelezettségeikkel teljes összhangban az alábbiakban állapodtak meg: 1. Cikk Jelen Megállapodás fõ célja a kétoldalú gazdasági együttmûködés elõsegítése és fejlesztése. A Szerzõdõ Felek hatályban levõ törvényeik keretein belül mindent megtesznek a gazdasági együttmûködés lehetõ legszélesebb alapokon történõ fejlesztéséért és elmélyítéséért a kölcsönös érdekeiket és elõnyöket szolgálónak tekintett valamennyi területen. Article 6 Any dispute between the Contracting Parties relating to the interpretation or implementation of this Agreement shall be resolved without unreasonable delay, by friendly consultations and negotiations. Any amendment to this Agreement shall comply with the existing legal procedures established by the legislation of the Contracting Parties. Article 7 This Agreement shall enter into force on the date of exchanging notes indicating the completion of the constitutional procedures of both countries and shall be valid for a period of five (5) years, thereafter it shall be extended every year for an additional one year period, unless a written notice of termination is given by either Contracting Party six (6) months prior to its expiration. Done and signed in Budapest on May 12, 2005, in two originals in the English language. Gazdasági együttmûködési megállapodás a Magyar Köztársaság Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között A Magyar Köztársaság Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Szerzõdõ Felek), 2. Cikk Figyelembe véve a gazdasági kapcsolatok jelenlegi helyzetét és perspektíváit a Szerzõdõ Felek egyetértenek abban, hogy különösen a következõ területeken kedvezõek a feltételek a hosszú távú együttmûködésre: mezõgazdaság és élelmiszeripar, energiaszektor, elektromos berendezések és készülékek, vegyipar és petrolkémiai ipar, infrastrukturális fejlesztés, víz- és erdõgazdálkodás, egészségügy, gyógyászati technológia, orvostechnikai eszközök és gyógyszeripar, idegenforgalom, informatika és hírközlés, közlekedés, tudomány és technológia, harmadik piaci együttmûködés. 3. Cikk A Szerzõdõ Felek törekednek arra, hogy megfelelõ eszközökkel szélesítsék és mélyítsék el együttmûködésüket: elõsegítik a kapcsolatok építését és erõsítik az együttmûködést a kormányzati intézmények, az állami és a magánszektor szervezetei között, a kölcsönös érdeklõdésre számot tartó gazdasági és üzleti információk cseréjével,

15 1. szám GAZDASÁGI KÖZLÖNY 15 valamint saját képviselõik és más gazdasági és szakmai delegációk látogatásai révén, információt cserélnek a fejlesztési prioritásokról és bátorítják mindkét ország üzleti köreit a fejlesztési projektekben való részvételre, bátorítják a vásárokon és kiállításokon történõ részvételt, üzleti események, szemináriumok, szimpóziumok és konferenciák szervezését, elõsegítik kis- és közepes vállalkozásaik erõteljesebb részvételét a kétoldalú gazdasági kapcsolatokban, bátorítják pénzügyi intézményeiket és bankszektorukat szorosabb kapcsolatok létesítésére és együttmûködésük erõsítésére, bátorítják a beruházási tevékenységet, vegyes vállalatok alapítását, képviseletek és fiókvállalatok létesítését, együttmûködnek nemzetközi szinten a kölcsönös érdeklõdésre számot tartó kérdésekben. 4. Cikk A Szerzõdõ Felek Magyar Török Vegyes Bizottságot alapítanak a két ország közötti gazdasági együttmûködés elõmozdítására és fejlesztésére. A Magyar Török Vegyes Bizottság többek között: ajánlást tesz a jelen Megállapodás sikeres alkalmazásához és végrehajtásához szükséges intézkedésekre, megvitatja a kétoldalú gazdasági kapcsolatok fejlõdését, azonosítja a gazdasági együttmûködés további fejlesztésének új lehetõségeit, lehetõségeket azonosít és ösztönzést nyújt, hogy erõsítse az együttmûködést a beruházások terén és az ipari együttmûködésben, a Szerzõdõ Felek közötti konzultációs fórumként javaslatokat tesz a jelen Megállapodás végrehajtására. A Magyar Török Vegyes Bizottság a Szerzõdõ Felek egyikének kérésére felváltva Magyarországon és Törökországban ülésezik. 5. Cikk A jelen Megállapodás nem befolyásolja azokat a kötelezettségeket, amelyek Magyarország Európai Uniós tagságából fakadnak, és azokra tekintettel alkalmazandó. A jelen Megállapodás rendelkezései nem idézhetõk vagy értelmezhetõk úgy, hogy érvénytelenítik vagy más módon befolyásolják az Európai Unióról szóló Szerzõdés vagy az Európai Közösség és Törökország közötti Társulási Megállapodás által elõírt kötelezettségeket. A Szerzõdõ Felek a jelen Megállapodás alkalmazásával vagy értelmezésével kapcsolatos bármilyen vitát indokolatlan késedelem nélkül, baráti konzultációk és tárgyalások révén rendezik. Jelen Megállapodás módosítása a Szerzõdõ Felek jogszabályaiban megállapított belsõ jogi eljárásoknak megfelelõen történik. 7. Cikk A jelen Megállapodás a két ország belsõ alkotmányjogi eljárásának befejezését jelzõ jegyzékváltás napján lép hatályba, és a hatálybalépés napjától számított 5 (öt) évig marad hatályban, ezután további egy-egy éves periódusokkal automatikusan meghosszabbodik mindaddig, amíg az egyik Szerzõdõ Fél a megszüntetésére irányuló szándékáról 6 (hat) hónappal a lejárat elõtt a másik Szerzõdõ Felet írásban nem értesíti. Kelt és aláírásra került Budapesten, május 12-én, két eredeti példányban, angol nyelven. (Aláírások) 3. (1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a kihirdetését követõ napon lép hatályba. (2) E rendelet a a Megállapodás 7. cikkében meghatározott idõpontban lép hatályba. (3) A Megállapodás, illetve e rendelet a hatálybalépésének naptári napját a külügyminiszter annak ismertté válását követõen a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg. (4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekrõl a gazdasági és közlekedési miniszter gondoskodik. Gyurcsány Ferenc s. k., miniszterelnök A Kormány 267/2005. (XII. 14.) Korm. rendelete a bányászatról szóló évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról 6. Cikk A bányászatról szóló évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) 50/A. -a (1) bekezdésének d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következõket rendeli el:

16 16 GAZDASÁGI KÖZLÖNY 1. szám 1. A bányászatról szóló évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 4. (13) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (13) A (12) bekezdés szerint fizetendõ bányajáradékot pénzben kell megállapítani és a Bt. 3. (1) bekezdése szerint a kitermelt szénhidrogén után fizetendõ bányajáradéktól elkülönítetten kell megfizetni. A szénhidrogén tulajdonjoga a Bt. 3. (1) bekezdése a) pont rendelkezései alapján fizetendõ járadék megfizetésével egyidejûleg száll át a bányavállalkozóra. 2. E rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba. Gyurcsány Ferenc s. k., miniszterelnök A Kormány 288/2005. (XII. 21.) Korm. rendelete a Magyar Köztársaság Kormánya és Mongólia Kormánya közötti gazdasági együttmûködésrõl szóló megállapodás kihirdetésérõl 1. A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság Kormánya és Mongólia Kormánya közötti gazdasági együttmûködésrõl szóló megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) kötelezõ hatályának elismerésére. 2. A Kormány a megállapodást e rendelettel kihirdeti. 3. A megállapodás hivatalos angol nyelvû szövege és annak hiteles magyar nyelvû fordítása a következõ: Agreement between the Government of the Republic of Hungary and the Government of Mongolia on Economic Co-operation The Government of the Republic of Hungary and the Government of Mongolia (hereinafter referred to as Contracting Parties ), desiring to enhance the economic co-operation based on the long-standing bilateral relations between Contracting Parties, wishing to continue and reinforce their existing traditional economic co-operation, with a view to developing and intensifying their economic, industrial, technical and technological co-operation on long-term and mutual beneficial basis, convinced of the necessity of deepening the bilateral legal framework establishing favourable conditions and suitable basis for further co-operation, pursuant to the laws and regulations in their respective Countries and in full conformity with their international obligations, have agreed as follows: Article 1 The Contracting Parties shall promote, within the framework of their respective laws and regulations, the expansion and diversification of mutually advantageous economic co-operation in all fields relevant to economic development. Article 2 The Contracting Parties, considering the current state and perspective of economic co-operation, shall promote favourable conditions for long-term undertakings, inter alia, in the following areas: a) Water management, natural resources and environmental issues, b) Agriculture and food processing industry, c) Healthcare, medical technology, medical and pharmaceutical industry, d) Information technology and communications, e) Tourism, f) Transportation, g) Vehicle industry and auto components, h) Electronic and electro-technical industry, i) Chemical and petrochemical industry, j) Exploration, production, preparation, treatment and further marketing of mineral raw materials and mining products, k) Human resource development, l) Small and medium-sized enterprises, m) Co-operation with the manufacturers producing the equipments for on energy production, transferring and distribution and preparation of specialists in the energy sector, n) Livestock medicine preparations and bio production.

17 1. szám GAZDASÁGI KÖZLÖNY 17 Article 3 The Contracting Parties shall endeavour to broaden and intensify their co-operation through appropriate means, such as: a) Promoting the links and strengthening the co-operation between the economic policy-makers, government institutions, professional organizations, business federations, chambers of commerce and industry, regional and local entities, encouraging the exchange of economic information of mutual interest, as well as the visits of their representatives and other economic and technical delegations, b) Exchange of information on development priorities and facilitating the participation of business operators in development projects, c) Encouraging establishment of new contacts and broadening the existing ones between the business circles of the two countries, through visits, meetings and other interactions between individuals and enterprises, d) Exchange of business information, encouraging the participation in fairs and exhibitions, organizing business events, seminars, symposia and conferences, e) Promotion of the participation of small- and medium-size private sector enterprises in the bilateral economic co-operation undertakings, f) Encouragement of co-operation in consultancy, marketing, advisory and expert services in the areas of mutual interest, g) Promotion of co-operation between the financial institutions and banking sectors, h) Promotion of investment co-operation, the establishment of joint ventures and company representation offices, i) Promotion of co-operation between corporations of the two Countries in the inter-regional as well as in international cooperative projects, j) Exchange of information in order to develop the professional education and training of labour force. Article 4 (1) Upon conclusion of this Agreement a Joint Commission shall be established that shall be convened upon request of either Contracting Party regularly and alternately in Hungary and Mongolia. (2) The duties of the Joint Commission shall comprise, in particular, the following: a) Discussion of the development of bilateral economic co-operations, b) Identifying new possibilities for the further development of future economic co-operation, c) Drawing up suggestions for the improvement of terms for the economic co-operation between enterprises of both countries, d) Making proposals for the application of this Agreement. Article 5 Co-operation pursuant to this Agreement shall be carried out in accordance with the national laws and regulations of the Contracting Parties and the observance of generally recognized norms and principles of international law and without prejudice to the fulfillment of the obligation by the Contracting Parties under other bilateral, regional or multilateral agreements in which they are party to. Consequently the provisions of this Agreement may not be invoked or interpreted in such a way as to invalidate or otherwise affect those obligations, including the obligations of the Republic of Hungary imposed by the Treaties on which the European Union is founded as amended or supplemented. Article 6 This Agreement may be amended or modified by mutual consent of the Contracting Parties in writing. The amendment or modification shall comply with the existing legal procedures established by the legislation of the Contracting Parties. Article 7 Any disputes arising from the interpretation and/or application of this Agreement shall be settled amicably through consultations or negotiations between the Contracting Parties within the framework of the Joint Commission. Article 8 (1) This Agreement shall enter into force on the date of receipt of the last notification, by which the Contracting Parties inform each other through diplomatic channels, that constitutional requirements in the respective countries for giving effect to this Agreement have been fulfilled. (2) This Agreement shall remain in force for a period of 5 (five) years and shall automatically be extended for subsequent periods of 5 (five) years thereafter. Either Party may at any time notify in writing of its intention to terminate this Agreement. This Agreement shall cease to be in force after 90 (ninety) days from the date of receipt of this denunciation note. (3) The termination of this Agreement shall not affect the validity and duration of arrangements and/or

18 18 GAZDASÁGI KÖZLÖNY 1. szám programmes made under this Agreement until its completion. In witness whereof, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement. Signed in Ulanbator, on 07. december 2005, in (two) originals in English language, both texts being equally authentic. For the government of the Republic of Hungary For the government of Mongolia Megállapodás a Magyar Köztársaság Kormánya és Mongólia Kormánya között a gazdasági együttmûködésrõl A Magyar Köztársaság Kormánya és Mongólia Kormánya (a továbbiakban: szerzõdõ felek), azzal az óhajjal, hogy fokozzák a szerzõdõ felek között régóta fennálló kétoldalú együttmûködésen alapuló gazdasági együttmûködést, azzal a kívánsággal, hogy gazdasági, ipari, mûszaki és technológiai együttmûködésük hosszú távú és kölcsönösen elõnyt jelentõ alapon történõ fejlesztése és élénkítése érdekében folytassák és megerõsítsék a meglévõ hagyományos gazdasági együttmûködést, meggyõzõdve a további együttmûködés kedvezõ feltételeit és megfelelõ alapját létrehozó kétoldalú jogi keret elmélyítésének szükségességérõl, országaik törvényei és rendelkezései ALAPJÁN, nemzetközi kötelezettségeikkel maradéktalanul összhangban, a következõkben állapodtak meg: 1. Cikk A szerzõdõ felek saját törvényeiknek és rendelkezéseiknek megfelelõen támogatják a kölcsönös elõnyöket jelentõ gazdasági együttmûködés bõvítését és változatossá tételét mindazokon a területeken, melyek a gazdasági fejlõdésben szerepet játszanak. 2. Cikk Gazdasági együttmûködésük jelenlegi helyzetét és kilátásait szemügyre véve a szerzõdõ felek elõsegítik a hosszú távú vállalkozások számára kedvezõ feltételek kialakítását többek között a következõ területeken: a) vízgazdálkodás, természeti erõforrások és környezetvédelmi kérdések, b) mezõgazdaság és élelmiszer-feldolgozó ipar, c) egészségügy, orvosi technológiák, orvosi és gyógyszeripar, d) információs technológia és hírközlés, e) idegenforgalom, f) közlekedés, g) jármûipar és autóalkatrészek, h) elektronikai és elektrotechnikai ipar, i) vegyipar és petrolkémiai ipar, j) ásványi nyersanyagok és bányászati termékek feltárása, kitermelése, elõkészítése, kezelése és további forgalomba hozatala, k) humán erõforrás fejlesztés, l) kis- és középvállalkozások, m) együttmûködés energiatermeléshez, szállításhoz és elosztáshoz felszereléseket gyártókkal és szakértõk képzése az energia szektorban, n) állategészségügyi gyógyszergyártás és biotermelés. 3. Cikk A szerzõdõ felek törekednek arra, hogy együttmûködésüket kiterjesszék és élénkítsék a megfelelõ eszközökkel, úgymint: a) a gazdaságpolitikusok, kormányzati intézmények, szakmai szervezetek, üzleti szövetségek, kereskedelmi és ipari kamarák, regionális és helyi szereplõk közötti kapcsolatok elõmozdítása és erõsítése, a kölcsönös érdeklõdésre számot tartó gazdasági információk cseréjének, valamint képviselõik és egyéb gazdasági és szakmai delegációk látogatásainak ösztönzése; b) a fejlesztési prioritásokra vonatkozó információk cseréje, és az üzleti szereplõk fejlesztési projektekben való részvételének elõsegítése; c) új kapcsolatok kialakításának ösztönzése a két ország üzleti körei között, és a meglévõk bõvítése látogatások, találkozók és a magánszemélyek és vállalkozások közötti egyéb interakciók révén; d) üzleti információcsere, a vásárokon és kiállításokon való részvétel ösztönzése, üzleti rendezvények, szemináriumok, szimpóziumok és konferenciák szervezése; e) a magánszektorba tartozó kis- és középvállalkozások kétoldalú gazdasági együttmûködésekben való részvételének támogatása; f) a konzultációs, marketing, tanácsadó és szakértõi szolgáltatásokban való együttmûködés ösztönzése a kölcsönös érdeklõdésre számot tartó területeken; g) a pénzügyi intézmények közötti és a bankszektorbeli együttmûködés támogatása;

19 1. szám GAZDASÁGI KÖZLÖNY 19 h) a befektetési együttmûködés, a közös vállalkozások és a vállalati képviseleti irodák létrehozásának a támogatása; i) a két ország vállalatainak régiók közötti, valamint nemzetközi együttmûködési projektekben való együttmûködésének támogatása; j) információcsere a szakmai képzés fejlesztése és a munkaerõ képzése céljából. 4. Cikk (1) E megállapodás megkötését követõen létrejön egy Vegyes Bizottság, mely a felek bármelyikének kérésére ül össze rendszeresen, váltakozva Magyarországon és Mongóliában. (2) A Vegyes Bizottság feladatai közé tartoznak különösen a következõk: a) a kétoldalú gazdasági együttmûködés fejlesztésének a megvitatása, b) a jövõbeli gazdasági együttmûködés továbbfejlesztése új lehetõségeinek meghatározása, c) a két ország vállalkozásai közötti gazdasági együttmûködés feltételei javítására vonatkozó javaslatok megfogalmazása, d) javaslattétel e megállapodás alkalmazására vonatkozóan. 5. Cikk Az e megállapodás szerinti együttmûködés a szerzõdõ felek nemzeti törvényei és rendelkezései szerint, a nemzetközi jog általánosan elfogadott normáinak és elveinek betartása mellett, valamint a szerzõdõ felek kétoldalú, regionális vagy többoldalú megállapodásokban vállalt kötelezettségei teljesítésének sérelme nélkül folyik. Következésképpen e megállapodás rendelkezéseire nem lehet úgy hivatkozni, illetve azok nem értelmezhetõk oly módon, mely ezeket a kötelezettségeket érvénytelenítené, vagy egyéb módon befolyásolná, beleértve a Magyar Köztársaság azon kötelezettségeit is, melyek az Európai Unió alapító szerzõdéseibõl, illetve azok módosításaiból és kiegészítéseibõl erednek. 6. Cikk Ez a megállapodás a szerzõdõ felek kölcsönös megegyezésével, írásban módosítható. A módosításokat a szerzõdõ felek törvényhozása által létrehozott meglévõ jogi eljárásoknak megfelelõen kell végrehajtani. 7. Cikk A megállapodás értelmezésébõl és/vagy alkalmazásából eredõ jogvitákat a felek békés úton, egyeztetéssel vagy tárgyalással rendezik, a Vegyes Bizottság keretein belül. 8. Cikk (1) Ez a megállapodás azon a napon lép hatályba, amikor a felek mindegyike kézhez vette az értesítést, melyben a szerzõdõ felek diplomáciai csatornákon keresztül tájékoztatják egymást az országaikban alkalmazandó, a megállapodás hatályba léptetéséhez szükséges alkotmányos követelmények teljesülésérõl. (2) Ez a megállapodás 5 (öt) évig marad érvényben, és idõbeli hatálya azt követõen automatikusan folyamatosan további 5 (öt) évre meghosszabbodik. A megállapodás megszüntetésére vonatkozó szándékát a felek bármelyike bármely idõpontban közölheti írásban. A megállapodás hatálya 90 (kilencven) nappal a felmondásról szóló értesítés kézhezvételének napját követõen szûnik meg. (3) A megállapodás megszüntetése nem érinti az e megállapodás keretében született, még nem teljesített megállapodások és/vagy programok érvényességét és idõtartamát. A fentiek hiteléül az alulírottak, akik kormányaik erre vonatkozó szabályszerû meghatalmazását bírják, a megállapodást aláírták. Kelt Ulanbator, december 7., (két) angol nyelvû eredeti példányban, melyek mindegyikének szövege egyenlõ mértékben hiteles. A Magyar Köztársaság Kormánya nevében 4. Mongólia Kormánya nevében (1) E rendelet a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a kihirdetését követõ napon lép hatályba. (2) E rendelet a a megállapodás 8. Cikkének (1) bekezdésében meghatározott idõpontban lép hatályba. (3) A megállapodás, illetve a rendelet a hatálybalépésének naptári napját a külügyminiszter annak ismertté válását követõen a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg. (4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekrõl a gazdasági és közlekedési miniszter gondoskodik. Gyurcsány Ferenc s. k., miniszterelnök

20 20 GAZDASÁGI KÖZLÖNY 1. szám A Kormány 297/2005. (XII. 23.) Korm. rendelete a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról A Kormány az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 88. -ának (1) bekezdése alapján a következõket rendeli el: 1. (1) A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) átveszi a megszüntetésre kerülõ Magyar Mûszaki Biztonsági Hivatal, valamint a Nemesfémvizsgáló és Hitelesítõ Intézet feladatkörét. (2) A Hivatal a Kormány irányítása és a gazdasági és közlekedési miniszter (a továbbiakban: miniszter) felügyelete alatt álló, önálló jogi személyiséggel rendelkezõ országos hatáskörû szerv. (3) A Hivatal a Magyar Mûszaki Biztonsági Hivatal, valamint a Nemesfémvizsgáló és Hitelesítõ Intézet jogutódja. Székhelye: Budapest. (4) A Hivatal a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) költségvetési fejezetében önálló címként feltüntetett, önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv. A Hivatal saját elõirányzatai, valamint a miniszter által hozzárendelt elõirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkezik. (5) A Hivatal vezetõjét (a továbbiakban: fõigazgató) a miniszter javaslatára határozatlan idõtartamra a miniszterelnök nevezi ki és menti fel. A fõigazgató-helyettest határozatlan idõtartamra a fõigazgató javaslatára a miniszter nevezi ki és menti fel. (6) A munkáltatói jogokat a kinevezés és a felmentés kivételével a fõigazgató felett a miniszter, a fõigazgató-helyettes felett pedig a Hivatal fõigazgatója gyakorolja. (7) A Hivatal mûszaki-biztonsági feladatkörében eljáró területi felügyelõségek vezetõit a Hivatal fõigazgatója nevezi ki. 2. A területi felügyelõségek székhelyét és illetékességi területét e rendelet melléklete tartalmazza. 3. A miniszter a) kiadja a Hivatal alapító okiratát, b) jóváhagyja a Hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzatát, c) jóváhagyja a Hivatal éves munkaprogramját, költségvetését, és ellenõrzi, beszámoltatja a fõigazgatót. 4. A Hivatal külkereskedelmi engedélyezési feladat- és hatáskörében: a) ellátja az EU jogszabályokból, a nemzetközi gazdasági egyezményekbõl, valamint a külön jogszabályokból fakadó, egyes árukra vagy országokra vonatkozó behozatali és kiviteli engedélyezési feladatokat, illetve korlátozások végrehajtásához kapcsolódó feladatokat. Ennek során jogosult az importengedélyezéshez, illetve a kedvezményes import vámkontingensekhez kapcsolódó biztosíték elkülönített számlán történõ kezelésére; b) ellátja a haditechnikai külkereskedelmi jogszabályok végrehajtásával kapcsolatos feladatokat, együttmûködik a hazai, valamint a nemzetközi szervezetekkel, javaslatot dolgoz ki e termékek és technológiák forgalmazásának szabályozására; c) ellátja a kettõs felhasználású termékek és technológiák forgalmazása nemzetközileg vállalt feltételeinek betartásával összefüggõ engedélyezési feladatokat, a nemzetközi egyezmények hazai végrehajtásához szükséges intézkedéseket tesz, javaslatot dolgoz ki e termékek és technológiák forgalmazásának szabályozására; d) ellátja a vegyi fegyverek kifejlesztésének, gyártásának, felhalmozásának és használatának tilalmáról, valamint megsemmisítésérõl szóló nemzetközi szerzõdésbõl, továbbá a Bakteriológiai (Biológiai) és Toxin Fegyver Tilalmi Egyezménybõl fakadó engedélyezési feladatokat, közremûködik a szabályozásra vonatkozó javaslatok elõkészítésében, és gondoskodik azok hazai végrehajtásáról; e) ellátja mint kijelölt nemzeti hatóság a kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott elõállításához, gyártásához is felhasználható vegyi anyagokkal (kábítószer prekurzorok) végezhetõ legális tevékenységek engedélyezési, nyilvántartási és ellenõrzési feladatait, tájékoztatási kötelezettségét, valamint ezzel összefüggésben a vám- és rendõri együttmûködés kivételével a hazai és nemzetközi együttmûködés szervezésének feladatait; f) ellátja a vámkontingensek kezelésével kapcsolatos engedélyezési feladatokat; g) ellátja a kontingentált vállalkozási exporttal, vállalkozási importtal összefüggõ engedélyezési feladatokat; h) részt vesz a b) e) és a g) pontban hivatkozott engedélyezési feladatokat érintõ nemzetközi megállapodások elõkészítésében, illetve nemzetközi egyeztetésében. 5. A Hivatal kereskedelmi igazgatási feladat- és hatáskörében: a) ellátja az egyes kereskedelmi tevékenységek gyakorlásával kapcsolatos külön jogszabályban elõírt hatósági nyilvántartásba vételi, nyilvántartási, monitoring és az azokkal összefüggõ egyeztetési és egyéb közigazgatási-hatósági feladatokat;

2005. évi CLXIV. törvény. a kereskedelemről. A törvény hatálya. Értelmező rendelkezések

2005. évi CLXIV. törvény. a kereskedelemről. A törvény hatálya. Értelmező rendelkezések 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről Az Országgyűlés abból kiindulva, hogy a kereskedelem a nemzetgazdaság meghatározó ága és a mindennapi élethez nyújt szolgáltatásokat, fontosnak tartja, hogy a

Részletesebben

2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemrıl

2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemrıl 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemrıl Az Országgyőlés abból kiindulva, hogy a kereskedelem a nemzetgazdaság meghatározó ága és a mindennapi élethez nyújt szolgáltatásokat, fontosnak tartja, hogy a

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések 1 Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(II. 17.) számú rendelete az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről 5/2012.(II.16.) sz. és a 17/2012.(V.31.) sz. rendelettel módosított, egységes

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTER Szám:III-3TK/135/2/2006.

GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTER Szám:III-3TK/135/2/2006. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTER Szám:III-3TK/135/2/2006. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya közötti gazdasági együttműködési megállapodás kihirdetéséről

Részletesebben

2005. évi CLXIV. törvény. a kereskedelemről. A törvény hatálya. Értelmező rendelkezések

2005. évi CLXIV. törvény. a kereskedelemről. A törvény hatálya. Értelmező rendelkezések A jogszabály mai napon hatályos állapota 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről Az Országgyűlés abból kiindulva, hogy a kereskedelem a nemzetgazdaság meghatározó ága és a mindennapi élethez nyújt szolgáltatásokat,

Részletesebben

2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről

2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről OptiJus Opten Kft. 1. 2005. évi CLXIV. törvény 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről A 2012.8.1. óta hatályos szöveg Az Országgyűlés abból kiindulva, hogy a kereskedelem a nemzetgazdaság meghatározó

Részletesebben

2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről

2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről Az Országgyűlés abból kiindulva, hogy a kereskedelem a nemzetgazdaság meghatározó ága és a mindennapi élethez nyújt szolgáltatásokat, fontosnak tartja, hogy a

Részletesebben

Bejelentés. A kereskedő és a kereskedelmi tevékenység adatai. 1./ A kereskedő neve (cégneve) :... A kereskedő székhelye: Ir.szám:... Település:...

Bejelentés. A kereskedő és a kereskedelmi tevékenység adatai. 1./ A kereskedő neve (cégneve) :... A kereskedő székhelye: Ir.szám:... Település:... Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 3.000,-Ft illetékköteles Bejelentés Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról ( A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló

Részletesebben

2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről

2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről Az Országgyűlés abból kiindulva, hogy a kereskedelem a nemzetgazdaság meghatározó ága és a mindennapi élethez nyújt szolgáltatásokat, fontosnak tartja, hogy a

Részletesebben

Bejelentés. a bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról. 1. A kereskedő neve:... címe:... székhelye:...

Bejelentés. a bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról. 1. A kereskedő neve:... címe:... székhelye:... Bejelentés a bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról I. A kereskedő és a kereskedelmi tevékenység adatai 1. A kereskedő neve:... címe:... székhelye:... 2. A kereskedő cégjegyzékszáma,

Részletesebben

2005. évi CLXIV. törvény. a kereskedelemről 1

2005. évi CLXIV. törvény. a kereskedelemről 1 2005. évi CLXIV. törvény 1 Az Országgyűlés abból kiindulva, hogy a kereskedelem a nemzetgazdaság meghatározó ága és a mindennapi élethez nyújt szolgáltatásokat, fontosnak tartja, hogy a kereskedelmi tevékenység

Részletesebben

Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásának kérelme

Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásának kérelme Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásának kérelme Eljáró hatóság: Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Jegyzője Ügyintézés helye: Igazgatási Osztály földszint 7-8 számú iroda Ügyintéző: Gál

Részletesebben

Működési engedély iránti kérelem Az üzlet használatára jogosult személyében történő változás miatt

Működési engedély iránti kérelem Az üzlet használatára jogosult személyében történő változás miatt Ózdi Polgármesteri Hivatal Hatósági és Szociális Osztály 3600 Ózd, Városház tér 1., tel.: (48) 574-141 Működési engedély iránti kérelem Az üzlet használatára jogosult személyében történő változás miatt

Részletesebben

b.) az a.) pontban nem említett kereskedelmi tevékenységek esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzője.

b.) az a.) pontban nem említett kereskedelmi tevékenységek esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzője. V. Kereskedelmi igazgatás 1.1. Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység bejelentése A kereskedelmi hatóság és a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság (a nemesfémből készült ékszekerek, díszműáruk

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének 22/2008. (VII.01.) számú R E N D E L E T E

Zsámbék Város Képviselő-testületének 22/2008. (VII.01.) számú R E N D E L E T E Zsámbék Város Képviselő-testületének 22/2008. (VII.01.) számú R E N D E L E T E Zsámbék Város közigazgatási területén működő üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről Zsámbék Város Képviselő-testülete

Részletesebben

2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről 1

2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről 1 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről 1 Az Országgyűlés abból kiindulva, hogy a kereskedelem a nemzetgazdaság meghatározó ága és a mindennapi élethez nyújt szolgáltatásokat, fontosnak tartja, hogy

Részletesebben

2014. évi CII. törvény. 1. A törvény hatálya

2014. évi CII. törvény. 1. A törvény hatálya 2014. évi CII. törvény a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról 1 Az Országgyűlés abból kiindulva, hogy - a kereskedelem a nemzetgazdaság meghatározó ága, amely ugyanakkor

Részletesebben

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete november 26-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete november 26-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2009. november 26-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2009.(XI.

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2011. (V.2.) önkormányzati rendelete az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről /Egységes szerkezetben a 44/2011. (IX.27.)

Részletesebben

Bejelentés a bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról. 1. A kereskedő neve:... címe:... székhelye:...

Bejelentés a bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról. 1. A kereskedő neve:... címe:... székhelye:... Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Okmányiroda Osztály 3600 Ózd, Városház tér 1., tel.: (48) 574-140 Bejelentés a bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról I. A kereskedő és

Részletesebben

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 E-mail: hivatal@sagvar.hu Fax: 84/380-256 BEJELENTÉS ADATVÁLTOZÁSRÓL

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 E-mail: hivatal@sagvar.hu Fax: 84/380-256 BEJELENTÉS ADATVÁLTOZÁSRÓL Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 E-mail: hivatal@sagvar.hu Fax: 84/380-256 TISZTELT ÜGYFELÜNK! KITÖLTÉS ELŐTT KÉRJÜK, OLVASSA EL A TÁJÉKOZTATÓT ( 4. OLDAL)! Tisztelt

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2013. (II.04.) önkormányzati rendelete. Az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2013. (II.04.) önkormányzati rendelete. Az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II.04.) önkormányzati rendelete Az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kereskedelemről

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/997.(XII.0.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról a /00. (XI.9.), a 7/00. (X.9.), az 5/00. (XII.7.), a /005. (I.8.) és a 8/005. (X.8.) 5 önkormányzati

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet 78/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmára vonatkozó részletes szabályokról 2005. november 1-jétől hatályos szöveg A védjegyek és a földrajzi

Részletesebben

Működési engedély. A kérelemhez eredetben, vagy hitelesítésre alkalmas másolatban /az eredeti bemutatása mellett / csatolni kell:

Működési engedély. A kérelemhez eredetben, vagy hitelesítésre alkalmas másolatban /az eredeti bemutatása mellett / csatolni kell: Működési engedély Eljáró hatóság: Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Jegyzője Ügyintézés helye: Igazgatási Osztály földszint 7-8 számú iroda Ügyintéző: Gál Judit Elérhetősége: 56/470-017; 9/1-es mellék

Részletesebben

Németh Lászlóné miniszter, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Varga Mihály miniszter, Nemzetgazdasági Minisztérium

Németh Lászlóné miniszter, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Varga Mihály miniszter, Nemzetgazdasági Minisztérium MBFH/-1/2013. MBFH/-2/2013. Kapja: Németh Lászlóné miniszter, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Varga Mihály miniszter, Nemzetgazdasági Minisztérium Tisztelt Miniszter Asszony/Úr! A bányászatról szóló 1993.

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VI. évfolyam 12. szám 2007. november 26. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség 1055 Budapest, Honvéd u. 13 15. Telefon: 374-2890/Fax: 331-2753 E-mail: gazdasagikozlony@gkm.hu

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (...) GKM rendelete. a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (...) GKM rendelete. a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről A gazdasági és közlekedési miniszter /2006. (...) GKM rendelete a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. -a (2) bekezdésének c) pontjában

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015.(V.26.) sz. rendelete a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi

Részletesebben

Németh Lászlóné miniszter, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Dr. Matolcsy György miniszter Nemzetgazdasági Minisztérium

Németh Lászlóné miniszter, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Dr. Matolcsy György miniszter Nemzetgazdasági Minisztérium MBFH/412-1/2012. MBFH/412-2/2012. Kapja: Németh Lászlóné miniszter, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Dr. Matolcsy György miniszter Nemzetgazdasági Minisztérium Tisztelt Miniszter Úr/Asszony! A bányászatról

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL Egységes szerkezetben: 2010. december 13. A 2011. január 1-jétől hatályos szöveg. 2 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

A kereskedelmi tevékenység folytatásának feltételei

A kereskedelmi tevékenység folytatásának feltételei Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg A kereskedelmi tevékenység folytatásának feltételei 210/2009(IX.29.) Korm.

Részletesebben

A Kormány 391/2015. (XII. 11.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 391/2015. (XII. 11.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány 391/2015. (XII. 11.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. (1) bekezdés 29. pontjában,

Részletesebben

Webshop létrehozásának jogi feltételei

Webshop létrehozásának jogi feltételei Webshop létrehozásának jogi feltételei Hatályos 2014. december www.net-jog.hu, net-jog@net-jog.hu 1 Tartalomjegyzék Nem szükséges engedély, üzlet... 3 Engedélyköteles üzletek... 3 Tevékenységi kör, számlaképesség...

Részletesebben

önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés

önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés Fülöpszállás Község Képviselő-testületének 21/2004. (X.28. )számú önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés A helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) l..

Részletesebben

A kérelemhez az alábbi iratokat kell csatolni:

A kérelemhez az alábbi iratokat kell csatolni: A nem üzleti célú közösségi szabadidős szálláshely szolgáltatás ügyintézése Az eljárás kérelemre indul. A kérelmet - a gyorsabb ügyintézés érdekében - (személyesen) írásban lehet benyújtani a tájékoztatókban

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET Gazdasági és közlekedési miniszter TERVEZET az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 133/2007 (VI. 13.) Korm.

Részletesebben

Versenyképesség vagy képességverseny?

Versenyképesség vagy képességverseny? Versenyképesség vagy képességverseny? Dr. Kóka János Gazdasági és Közlekedési Miniszter GKI Gazdaságkutató Rt. Gazdaságpolitikai választások konferencia Budapest Hotel Marriott, 2005. november 8. USA Hong

Részletesebben

3. (1) A rendelet területi hatálya a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - Budapest Főváros XIV. Kerület közigazgatási területére terjed ki

3. (1) A rendelet területi hatálya a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - Budapest Főváros XIV. Kerület közigazgatási területére terjed ki Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2011. (V.2.) önkormányzati rendelete az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről /Egységes szerkezetben a 44/2011. (IX.27.),

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 17/2011. (IV.8.) számú rendelete az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 17/2011. (IV.8.) számú rendelete az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 17/2011. (IV.8.) számú rendelete Lakitelek Nagyközség Képviselő-testületének 17/2011. (IV.08.) számú rendelete a 21/2011. (VI.03.), 10/2012. (III.02.), 20/2012. (V.04.), 39/2014.

Részletesebben

b) az január 1. előtt termelésbe állított mezőkön kitermelt földgáz esetében (kivéve a föld alatti gáztárolás kényszerű párnagáz lecseréléséből

b) az január 1. előtt termelésbe állított mezőkön kitermelt földgáz esetében (kivéve a föld alatti gáztárolás kényszerű párnagáz lecseréléséből Országgyűlés Hivatala ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Képviselőcsoportja Irományszám: 1 i~ 0553. Érkezett: 1004 JúN 0 9. Képviselői önálló indítvány 2004. évi... törvény Nemzeti

Részletesebben

1. Kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos eljárások. Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység

1. Kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos eljárások. Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység 2. 3. Az ügytípus 1. Kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos eljárások Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység A kereskedőnek a bejelentés-köteles termék forgalmazását kötelező adattartamú nyomtatványon

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Magyar Bányászati és Földtani Hivatal T Á J É K O Z T A T Ó bányajáradék önbevallásról, befizetésről 2014. év Budapest, 2015. május 1 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 I. Bányajáradék fizetési kötelezettség

Részletesebben

Civil szervezetek a hátrányos helyzetű térségekben

Civil szervezetek a hátrányos helyzetű térségekben Civil szervezetek a hátrányos helyzetű térségekben NOSZA Egyesület 2014. február 28. A projekt célok és tevékenységek Alapgondolat hátrányos helyzetű térségekben alacsonyabb részvételi képesség Célok civil

Részletesebben

HATÁROZAT. Fenti kötelezettségének a vállalkozás e határozat jogerőre emelkedésének napjától köteles eleget tenni. INDOKOLÁS

HATÁROZAT. Fenti kötelezettségének a vállalkozás e határozat jogerőre emelkedésének napjától köteles eleget tenni. INDOKOLÁS Iktatószám: Tárgy: GY/001/00646-0003/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Határozatszám: 1607K-00124 HATÁROZAT I. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, mint fogyasztóvédelmi hatóság (továbbiakban:

Részletesebben

Ezen túlmenően a Vállalkozást arra

Ezen túlmenően a Vállalkozást arra Iktatószám: Tárgy: BA/001/00661-0001/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat HATÁROZAT A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal a Thermo

Részletesebben

Tiszasziget Község Önkormányzat Jegyzőjétől 6756 Tiszasziget, Szent Antal tér 10. Tel: 62-254-022, FAX: 62/254-166 E-mail: tiszasziget@vnet.

Tiszasziget Község Önkormányzat Jegyzőjétől 6756 Tiszasziget, Szent Antal tér 10. Tel: 62-254-022, FAX: 62/254-166 E-mail: tiszasziget@vnet. Tiszasziget Község Önkormányzat Jegyzőjétől 6756 Tiszasziget, Szent Antal tér 10. Tel: 62-254-022, FAX: 62/254-166 E-mail: tiszasziget@vnet.hu Bejelentés a bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról

Részletesebben

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete az iparűzési adóról A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

Bejelentés. A kereskedő és a kereskedelmi tevékenység adatai. ... utca, út, tér... sz.. lph.em.

Bejelentés. A kereskedő és a kereskedelmi tevékenység adatai. ... utca, út, tér... sz.. lph.em. Bejelentés Bejelentés- és engedélyköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról ( A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerint

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzata Jegyzőjétől Hajdúhadház, Bocskai tér l. sz.

Hajdúhadház Város Önkormányzata Jegyzőjétől Hajdúhadház, Bocskai tér l. sz. Hajdúhadház Város Önkormányzata Jegyzőjétől Hajdúhadház, Bocskai tér l. sz. Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 13-án tartandó rendkívüli - ülésére Tisztelt

Részletesebben

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

/2014.X.1.- A rendelet hatálya

/2014.X.1.- A rendelet hatálya Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő - testületének 20/2009. (VI. 29.) rendelete az üzletek éjszakai nyitvatartásának rendjéről Módosítások: a) 30/2009. (X. 26.) ör. b) 19/2011.

Részletesebben

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről 113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről Az egészségügyi ellátási kötelezettségről és a területi finanszírozási normatívákról szóló 1996.

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Magyar Bányászati és Földtani Hivatal T Á J É K O Z T A T Ó bányajáradék bevallásról, befizetésről 2007. év Budapest, 2008. április A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (továbbiakban: Bt.) a

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Fejér Megyei

H A T Á R O Z A T. A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Fejér Megyei Iktatószám: Tárgy: FE/FO/00149-0020/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal a

Részletesebben

Kovács Gábor Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság. XVII. Konferencia a felszín alatti vizekről 2010. március 24-25.

Kovács Gábor Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság. XVII. Konferencia a felszín alatti vizekről 2010. március 24-25. Kovács Gábor Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság XVII. Konferencia a felszín alatti vizekről 2010. március 24-25. 1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról (Bt.) 203/1998. (XII.

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E az újpesti kisvállalkozások gazdaságfejlesztési támogatásáról (T E R V E Z E T) Budapest Főváros

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi adókról szóló többször módosított

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról Emőd Város**** Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1998. (III. 26.), 15/1998. (XII. 18.), 15/2000. (XII. 21.), 17/2002. (XII. 12.), 20/2004. (VIII. 13.), 15/2007. (XII. 14.) rendeletével módosított 12/1997.

Részletesebben

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenységről A Kormány a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (2) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

A Kormány 97/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a kötelező jótállásról szóló Korm. rendeletek módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 43.

A Kormány 97/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a kötelező jótállásról szóló Korm. rendeletek módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 43. A Kormány 97/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a kötelező jótállásról szóló Korm. rendeletek módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám A Kormány a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS. A nyitva tartás módosításának bejelentését az alábbi nyomtatvány kitöltésével és leadásával teheti meg.

TÁJÉKOZTATÁS. A nyitva tartás módosításának bejelentését az alábbi nyomtatvány kitöltésével és leadásával teheti meg. KEMECSEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI CSOPORT -ÉPÍTÉSÜGYI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÁS- H-4501 Kemecse, Kossuth u. 11. (42) 919-100 Fax.: (42) 919-123 E-mail: igneczi.attila@kemecse.hu http://www.kemecse.hu

Részletesebben

Nagyfüged Község Önkormányzatának 13/2007 (XII.17.) sz. Rendelete. A helyi iparűzési adóról

Nagyfüged Község Önkormányzatának 13/2007 (XII.17.) sz. Rendelete. A helyi iparűzési adóról Nagyfüged Község Önkormányzatának 13/2007 (XII.17.) sz. Rendelete A helyi iparűzési adóról - a módosításokkal egységes szerkezetben - Nagyfüged Község Önkormányzata az önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 27/2004. (XII. 13. ) számú r e n d e l e t e a helyi adókról I. FEJEZET. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 27/2004. (XII. 13. ) számú r e n d e l e t e a helyi adókról I. FEJEZET. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 27/2004. (XII. 13. ) számú r e n d e l e t e a helyi adókról egységes szerkezetben a 31/2004. (XII.14.) sz. a 29/2005. (XII.12.) és a 19/2007. (XII.17.) 16/2010. (XII.17.)

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (XI.11.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (XI.11.) önkormányzati rendelete a helyi adókról 1 Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (XI.11.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi

Részletesebben

1 / :41

1 / :41 1 / 5 2012.02.03. 10:41 Kereskedelmi tevékenységek végzése 2011. április 26. kedd, 06:39 Kereskedelmi tevékenységek végzése 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. A vonatkozó jogszabályok Kereskedelmi tevékenységek végzése,

Részletesebben

(egységes szerkezetben a 11/2015. (III.18.) önkormányzati rendelettel)

(egységes szerkezetben a 11/2015. (III.18.) önkormányzati rendelettel) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30) önkormányzati rendelete az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről (egységes szerkezetben a 11/2015. (III.18.) önkormányzati

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2010. március 29 i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2010. március 29 i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. március 29 i ülésére Tárgy: Az üzletek éjszakai nyilvántartási rendjének szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása Előadó:

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség Gyömrő Város Képviselő-testületének 25/2002. (XII.19.) sz. önk. rendelete a helyi iparűzési adóról a 33/2003. (XII.22.) az 5/2004. (III.11.) sz. a 8/2012.(III.09.) sz. és a 29/2012. (XI.29.) sz. rendeletekkel

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Borsodszirák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011.(IX.14.) önkormányzati rendelete A járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a közútkezelői hozzájárulás kiadásának

Részletesebben

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról 1 Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E A helyi iparűzési adóról Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 4.A kereskedelem jogi szabályozása, szervei /A kereskedelmi igazgatás és tárgya/ Alaptörvény M. cikk (1): Magyarország gazdasága az értékteremtő munkán és a vállalkozás szabadságán alapszik. Szabályozás:

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésének

Részletesebben

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben)

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Heves Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és

H A T Á R O Z A T. A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Heves Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Iktatószám: Tárgy: HE/001/00105-0002/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Ügyszám: 1609k-00005 H A T Á R O Z A T A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Heves Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTER Szám:.. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszterek Kabinetje között a gazdasági együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2017. február 15., szerda Tartalomjegyzék 33/2017. (II. 15.) Korm. rendelet A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális,

Részletesebben

T/1489. számú. törvényjavaslat

T/1489. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/1489. számú törvényjavaslat az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996.

Részletesebben

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések SIROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2004. évi 13., 2003. évi 16., 2002. évi 16. 2000.évi 18., 1999. évi 18. és 1998. évi 16. számu rendeletekkel módositott 1997. évi 18. /1997.december 23./ rendelete a helyi iparüzési

Részletesebben

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 13/2003/XII.31./ kt. rendelete A helyi iparűzési adóról A Képviselő testület! Mérk Nagyközség Önkormányzata a helyi adókról szóló 2003. évi XCII. Tv. felhatalmazása

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete az iparűzési

Részletesebben

B E J E L E N T É S a bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról

B E J E L E N T É S a bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról POLGÁRMESTERI / KÖRJEGYZİSÉGI HIVATAL MEZİBERÉNY Kossuth tér 1. 5650 B E J E L E N T É S a bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról I. A kereskedı és kereskedelmi tevékenység adatai 1.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 94. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 94. szám MAGYAR KÖZLÖNY 94. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 30., kedd Tartalomjegyzék 2015. évi LXXXIX. törvény A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás A és B

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2011. (II.15.) RENDELETE. a közterületek használatáról

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2011. (II.15.) RENDELETE. a közterületek használatáról Tolmács Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2011. (II.15.) RENDELETE a közterületek használatáról Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) a Magyar Köztársaság

Részletesebben

1.. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Csataszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012.(IX.04.) rendelettel módosított 8/2012 (IV. 25.) önkormányzati rendelete a piacokról és vásárokról Csataszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Iktatószám: VBK/2187/6/2010. szám Tárgy: Gyulakeszi I.- mészkő bányaüzem évi MÜT kérelme Ügyintéző: Aradi László.

Iktatószám: VBK/2187/6/2010. szám Tárgy: Gyulakeszi I.- mészkő bányaüzem évi MÜT kérelme Ügyintéző: Aradi László. Telefon: (36-88) 576-630; 576-640; 729-298 Fax: (36-88) 576-646 VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG H-8200 Veszprém, Budapest út 2. E-mail: vbk@mbh.hu Válaszában kérjük, hivatkozzon iktatószámunkra! A határozat

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. A Kormány

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. A Kormány 1 1. melléklet a BM/14323/2014. számú előterjesztéshez A Kormány /2014. ( ) Korm. rendelete a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggő lényeges adatokról, valamint a lényeges adatok bejelentésének rendjéről

Részletesebben

I. Általános szabályok

I. Általános szabályok Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 19/1995.(XII. 28.) Kt. számú rendelete A helyi adókról Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg A szöveg hatályos: 2004. január 1-től (Módosították: 12/1997.(VI.

Részletesebben

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet 1 26/2008. (III. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 12/2004. (V.26.) számú. rendelete. az iparűzési adóról

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 12/2004. (V.26.) számú. rendelete. az iparűzési adóról TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12/2004. (V.26.) számú rendelete az iparűzési adóról Tokaj Város Önkormányzat a helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény (továbbiakban: Ht.) 1. (1) bekezdésében és 6. -ában

Részletesebben

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság SZBK/2811-2/2012. Üi: Szeifert Konrád tel: 56/512-314 5000 Szolnok, Hősök tere 6. -319; (56)512-320; Fax: (56)512-337 Ügyeleti tel: 06-56-512-

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u.69. 1308-6/2003. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Iparűzési

Részletesebben

NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL

NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL I.FEJEZET Az adómegállípatás joga 1. Nádasd Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi adókról

Részletesebben

Új bejelentés. vagy. Adatváltozás 1

Új bejelentés. vagy. Adatváltozás 1 Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal Tolmácsi Kirendeltsége 2657 Tolmács, Sport utca 1. Ügyiratszám: /20../.. Érkeztető és iktató bélyegző helye Illetékbélyeg helye BEJELENTÉS a bejelentés-köteles

Részletesebben

2010. évi CIII. törvény. a médiát és a hírközlést szabályozó egyes törvények módosításáról

2010. évi CIII. törvény. a médiát és a hírközlést szabályozó egyes törvények módosításáról 2010. évi CIII. törvény a médiát és a hírközlést szabályozó egyes törvények módosításáról Az Országgyűlés a hírközlési- és a médiafelügyelet integrált hatósági rendszerének kialakítása érdekében, biztosítva

Részletesebben

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből K i v o n a t Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (III. 26.) r e n d e l e t e

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (III. 26.) r e n d e l e t e PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (III. 26.) r e n d e l e t e a helyi iparűzési adóról, a magánszemélyek kommunális adójáról és az idegenforgalmi adóról * Püspökladány Város

Részletesebben

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya.

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya. Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról Magyarkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat pénzeszközeinek hatékonyabb

Részletesebben