Következõ számunk december 13-án jelenik meg! Honlapunkra BANNER elhelyezhetõ. Várjuk megrendelésüket!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Következõ számunk december 13-án jelenik meg! Honlapunkra BANNER elhelyezhetõ. www.erdilap.hu Várjuk megrendelésüket! info@erdilap."

Átírás

1 ÉRDI Ingyenes kétheti lap példányban X. évfolyam LAP 23. szám november 29. A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Következõ számunk december 13-án jelenik meg! Honlapunkra BANNER elhelyezhetõ. Várjuk megrendelésüket!

2 2 Ki érti ezt? Antimagyar Dunának, Oltnak egy a hangja írja Ady Endre, és József Attila így ragozza tovább: Árpád és Zalán, Werbõczi és Dózsa török, tatár, tót, román kavarog e szívben... Folytathatnánk a sort svábbal, zsidóval, lengyellel, horváttal, ráccal stb., a végeredmény minden esetben magyar lesz, mert a Kárpát-medence hatalmas olvasztótégelyében minden nemzet megtalálhatta önazonosságát, és saját identitásának megtartása mellett lehetett ugyanakkor magyar. Ezért a magyar történelem, a magyar kultúra nem más kultúrák rovására, hanem azok mellett, azokkal kiegészülve, befogadva lett mára az, ami. Az Egyesült Államokban találunk valami ehhez hasonlót, ahol a mai napig õrzik eredetüket a különféle nemzetbõl származók, és ezzel együtt vallják magukat amerikainak. A mostani elnökválasztás kapcsán is láttuk, hallottuk, menynyire szeretik országukat, mennyire amerikaiak, függetlenül attól, hol jöttek világra. Talán Magyarország az egyetlen olyan, különös hely a világban, ahol állampolgárainak egy része tagadja azt, hogy magyar, tagadja azt, hogy a magyar kultúra létezik, hogy élnek magyarok a megcsonkított ország határain kívül, ahol az erdélyi magyart szõröstalpú románnak bélyegzik, ahol meséinket, mondáinkat kinevetik, ahol a honfoglaló magyarokról ellenségeiket, nem barátaikat, tisztelõiket idézik, ahol mindent megtesznek egyesek lakóhelyük (mert ez nem hazájuk) lejáratásáért. Elég az index fórumán írogató érdiek azon részének firkálmányait olvasgatni, akik magukat a civil meggyesek sorába sorolják, hogy plasztikus képet kapjunk a Kádár-érában felcseperedett (vagy cserepedett?), a langyos dagonyában jókat hempergõk lelkivilágáról, akik számára a mai napig nem léteznek határon túli magyarok, mert azok vagy tótok, vagy oláhok, de semmi közük hozzá, mert biztosan csak a pénzünket akarják. Az EU következõ hétéves költségvetésérõl szóló mostani vitában is a baloldal azért támadja Orbán Viktort, mert ki mer állni a magyar érdekekért. Ez 2004 és 2010 között nem volt divatban, ezért kaptunk némi üveggyöngyöket, most viszont a multik szolgálatába szegõdött megmondóemberek megpróbálnak megdolgozni a pénzükért, ezért átmentek antimagyarba. A balliberális sajtó és a hitelesség Akövetkezõ címmel jelent meg egy cikk a balliberális sajtó egyik mintapéldányában: A pápa elismerte, hogy tévedésen alapul a kereszténység. Mi van? Mit ismert el? Ha tévedés, miért nem mondott le rögtön? Aztán, tovább olvasva a cikket: XVI. Benedek pápa könyvében, mely Jézus Krisztus életével foglalkozik, leszögezte, a keresztény hit egy tévedésen is alapszik, amely nem más, mint a hibás idõszámításunk, mely 2012 éve kísért minket. A pápa szerint Jézus pár évvel korábban jöhetett világra, mint ahogy hiszik, jászlánál pedig nem voltak jelen ökrök, szamarak és egyéb állatok.... A Jézus születésén alapuló naptárunk kezdetének számítását Dionysius Exiguus végezte, aki néhány évvel elcsúszott, így hibát ejtett számításában - írja XVI. Benedek pápa A názáreti Jézus címû könyvének harmadik kötetében. Vagyis a bombasztikus cím nem más, mint egy tudatos, de véletlennek álcázott hazugság, mellyel a kereszténységbe akartak egy jó nagyot belerúgni balliberális szokás szerint. A demokrácia három ellensége Horváth Csaba, az MSZP alelnöke Budapesten tartott sajtótájékoztatóján azt mondta, 94 éve annak, hogy az elsõ köztársaságot kikiáltották, és azóta három olyan személy volt a történelemben, aki a demokrácia ellensége volt és aki ugye négy, és mégis három: Horthy István, Horthy Miklós, Tisza István és legújabban Orbán Viktor. Nézzük csak elõször is a rövid mondatban megbúvó tudatlanságokat. Elõször Horthy Istvánt mondott, azt azonban még idõben sikerült kijavítania Miklósra. Tisza István viszont az említett idõpontban már halott volt, így nem lehetett ellenség, ha csak nem féltek haló poraitól. Hogy bõvebben is megvilágítsuk ezt a kijelentést, elõször számoljunk: = ban Károlyi Mihályék kiáltották ki az elsõ köztársaságot. Utánuk nemsokára jött a Kun Béla-féle kommunista rémuralom, de õk az MSZP szerint demokratikusak voltak. Ugyanúgy, mint Szálasiék, Rákosiék, Kádárék. Õk mindannyian a demokrácia nagy barátai voltak, amit az is bizonyít, hogy megannyi jó magyar embert likvidáltak, a zsidókat Auschwitzba deportálták vagy a Dunába lõtték, az egyházakat tönkretették, a történelmi családokat kitelepítették, az ÁVÓ és az ÁVH demokratikusan kínzott halálra ezreket és 1956 után is demokratikusan akasztottak százakat. Ha ez az MSZP demokrácia-felfogása, hát de adja Isten, hogy valaha ismét közelébe kerüljenek a kormányrúdnak, de egy szövetségesük se, mert a szocialisták eddig is le tudták darálni bármelyik velük szövetséget keresõ pártot, a szociáldemokratáktól az SZDSZ-ig bezárólag. Szép új világ vár ránk, ha Bajnaival, mint díszpitykével a csukaszürke szocialista zubbonyon, valahogy bele tudják hazudni újból magukat a hatalomba. VITRIO L. X. évfolyam 23. szám november 29. Évkezdés a Marianumban AMarianum Érd egyetlen egyházi mûködtetési iskolája. Igazgatóját, Szalma Istvánt kérdeztem az új tanévrõl és a készülõ köznevelési törvényrõl. A kormányt azzal vádolják baloldali és liberális körökbõl, hogy túlfinanszírozza az egyházi iskolákat, az önkormányzati iskoláknál jóval nagyobb összeget kapnak. Mi az igazság ebbõl? A túlfinanszírozás természetesen csak vád, amit már megszoktunk. Eddig az állam feladatot finanszírozott, ugyanúgy, mint bármelyik más oktatási intézménynél. Azt a részt, amelyet az önkormányzatok tettek hozzá ehhez az összeghez, azt is az államtól kaptuk, úgy, hogy kiszámoltak az Állami Számvevõszéknél egy országos átlagot, és ezt tették hozzá a normatívához. Tehát voltak olyan iskolák, például a szegény szabolcsi régióban, amelyeknél többet kaptunk, és voltak olyanok, amelyeknél kevesebbet. Az új köznevelési törvény életbe lépésével mi változik meg jövõ évtõl? A köznevelési törvény alapján az egyházi iskolák oktatóinak a bérét is az állam fogja finanszírozni, ugyanúgy, mint az államiakét. Amit eddig kaptunk, az egyházi kiegészítõ támogatás, az mint fogalom is megszûnik a normatívával együtt. Az egyéb mûködés finanszírozása, a technikai személyzet bére és a fenntartás valamilyen támogatás alapján fog történni, de még nem tudjuk, hogyan. Valószínûleg megmaradnak az intézményekben a munkáltatói jogok, ez fontos kérdés számunkra. A sokszor nagy távolságban lévõ fenntartókkal problémát jelenthet a napi feladatok megoldása. Például a piarista rend fenntartásában van Kecskeméten, Mosonmagyaróváron, Sárospatakon, Szegeden, Budapesten stb. iskolájuk, ezeket nem lehet egy központból irányítani. Az állam által átvett iskoláknál ez racionálisabban mûködhet, egy tankerületben, például Érden, több iskola van egymás közelségében. Az oktatási részben lesz-e változás? Elkészültek az új kerettantervek, a kötelezõ és választható tárgyak. Megmaradt a tíz százalékos intézményi keret, amelyrõl a tantestületek, helyi mûhelyek döntenek, de a kerettanterv kötelezõ lesz. A korábbi hírekkel ellentétben lesz katolikus kerettanterv, ami nem sokban különbözik az állami kerettantervtõl, de vannak olyan fontos kérdések, amelyeket az egyház másként tanít, például az élet mindenek feletti tisztelete az nálunk fontos tétel. Nálunk nem lehet pozitív szövegkörnyezetben említeni például az abortuszt. Az utóbbi idõben sok önkormányzat adta át iskoláját az egyházaknak. A katolikusokhoz hány új iskola került? Pontos információm nincs az országos történésekrõl. A Székesfehérvári Egyházmegye egyetlen iskolát vett át, de azt sem önkormányzattól, hanem egy szerzetesrendtõl. A Székesfehérvári Egyházmegyét Mária Terézia alapította 1777-ben, azóta tart fent oktatási és egyéb intézményeket. Voltak ugyan megkeresések, de csõdbe jutott iskolák felé nem nyitottunk. A 90-es évek elején jórészt alulról jövõ kezdeményezések alapján jöttek létre az egyházi iskolák, így például a Marianumot sem a püspökség alapította, hanem szülõi kezdeményezésre jött létre. Utána sok iskolát vett át az egyház, de ha az egész országot nézzük, az egyházak által mûködtetett iskolák a 10% alatt maradnak az öszszeshez képest. Rémhírkeltés és hazugság az az állítás, hogy lassan többségbe kerülnek az egyházi iskolák, de nyilván ezen az alapon lehet tiltakozni, aláírásokat gyûjteni stb. Minden nyáron történik valami a Marianum életében, valamit mindig fejlesztenek. Az idén mivel gyarapodott az iskola? Hogyan indult az új tanév? Nagyon jól indultunk, az idén a játszóteret korszerûsítettük. Volt az alapítványi támogatásból egy kis keretünk, és ebbõl csináltunk egy mászókát, amelynek igazából nem a játék a célja, hanem a testnevelési órákon kiegészítõ eszközként szolgál. A Marianumban egyébként is nagyon fontos a testnevelés, a sport. Addig is komolyan vettük, amíg nem volt rendes tornaterem, mert a folyosón is lehet tornaórát tartani. Támogatom a napi tornaórát is, meg fogjuk oldani, mert a gyerekek egészsége szempontjából ez nagyon fontos. A Civil Összefogás közleménye ORLAI SÁNDOR Büszkék vagyunk arra, hogy a Békemenet mára Európa egyik legnagyobb civil kezdeményezésévé nõtte ki magát. A Békemenet mögött álló összefogás nélkül nem jöhetett volna létre az a figyelem felhívó akció, amelyet a napokban elindítottunk. Mi, a Békemenet résztvevõi és szervezõi kötelességünknek tartjuk, hogy felhívjuk a magyar emberek figyelmét arra, hogy a múlt erõi megpróbálnak visszatérni a magyar közéletbe. Az elmúlt napokban megdöbbenve tapasztaltuk, hogy a Bajnai Gyurcsány szövetség ott folytatja ténykedését, ahol 2010-ben abbahagyta. Semmit nem változtak, ismét politikai hazugságokat terjesztenek, hogy eltereljék a figyelmet szégyenletes múltjukról. Cinikus gyanúsítgatással megpróbálják befeketíteni a Békemenet mozgalmát. Visszautasítjuk a Bajnai Gyurcsány szövetség újabb hazugságait és ahogy eddig, úgy a jövõben is eleget teszünk a civil szervezetekre vonatkozó törvényi kötelezettségeknek. Elfogadhatatlan ugyanakkor, hogy épp azok akarnak minket elszámoltatni, akik mind a mai napig nem számoltak el a magyar emberek felé és nem néztek szembe szégyenletes politikai múltjukkal. Az a szûk klikk támadja most a Békemenetet, amely néhány év alatt tönkretette az országot. A Gyurcsány Bajnai szövetség súlyos adósságba verte a magyar embereket. Már a válság kirobbanását megelõzõen sok ezer milliárd forint hitelt vettek fel a mi nevünkben, minden magyar ember saját akarata ellenére 1,2 M Ft adósságot halmozott fel. Ennek következtében, mire a válság kitört, Magyarország véglegesen legyengült és adócsapdába került. Az ország eladósítása szégyenteljes gazdasági teljesítménnyel párosult. A szocialista szakértelem mítoszát alapjaiban rengeti meg, hogy a szocialista kormányok egy idõszakában 7%-kal csökkent a magyar gazdaság. Gyurcsány Bajnai szövetség a felelõsséget az emberekre hárította. Megsarcolták a bérbõl és fizetésbõl élõket, a nyugdíjasokat és a gyermekes családokat. Velük fizettették meg kártékony kormányzásuk árát, Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon neve a megszorítások szinonimájává vált. A civil társadalom képviselõjeként felszólítjuk a Gyurcsány Bajnai szövetséget, számoljon el múltbeli tetteivel és hagyjon fel a sokszázezer civil alkotta Békemenet támadásával. Kampányunkat minden eddiginél idõszerûbbnek érezzük és folytatjuk annak érdekében, hogy Magyarország ne lehessen többé következmények nélküli ország. A CIVIL ÖSSZEFOGÁS ELNÖKSÉGE A polgári összefogás lapja Alapította az Összefogás Egyesület Kiadja a BALATONI 19 MANAGER KFT. Felelõs kiadó a kft. ügyvezetõje Felelõs szerkesztõ: ORLAI SÁNDOR Szerkesztõség: 2030 Érd, Budai út Telefon: 06-20/ Honlap: ISSN Nyomtatás: Pannon Lapok Társasága Nyomdai Központ, Cím: Veszprém, Házgyári út 12., Felelõs vezetõ: Horváth Gábor - ügyvezetõ igazgató Hirdetésfelvétel: 06-20/ , 06-20/ Ügyfélszolgálati Irodája a Budai út szám alatt. Hirdetésfelvétel, apróhirdetések felvétele minden hétköznap: 8-tól 16 óráig. Telefon: 06-23/ , 06-20/ Érdi Városi Polgárõr Egyesület 2030 Érd, Fûtõ u. 41. Macsotay Tibor elnök Fogadóórája minden pénteken óra között. Ügyelet: 0-24 óráig 2030 Érd, Duna utca 84. Telefon: 06-23/ , 06-30/ , , Közvilágítás hibabejelentés (0 24 h): 06-40/ Nem mi mondtuk... Nem Lehet Más Szegények. Kapnak hideget-meleget. Nem hallják a szövetség hívó hangjait, és ha hallják, leginkább befognák a fülüket. Nem közösködnek sem a sima modorú (bár illõen szerény és józan) felszámoló biztossal, ahogy a zavaros fejû facebookos kendermag termesztõ nyüzsgönccel (valami Juhász), vagy a derék, kiszolgált katonával. Esküszöm, ebbõl a nagy hármasból a katona a legelfogadhatóbb. Hogy mi legyen a még mindig izmos, síron túl is strapabíró MSZP-vel, az külön kérdés. A szövetségkötési kísérletek az indulásnál bukni látszanak.... Kivel ülnek õk együtt ellenzékben, egy padsorban? A Ferivel? A zselézett hajú rapper párttitkárral, Attilánkkal? Mondhatjuk: azért politikusok, hogy önmagukkal is elszámoljanak. Hogy legelõször magukat tagadják meg. Hogy beismerjék: nem léphetnek ki a világból. Hogy Nem Lehet Más a Politika. Ez a kísérlet elbukott. (Buják Attila, nepszava.com Amerikai Népszava) (A szerkesztõ megjegyzése: Ez a rovat természetesen csak arra szolgál, hogy megmutassa, mennyire nincs egységes baloldal, hogyan nyírják egymást, hogyan marakodnak a megszerzendõ koncért a balliberális önjelölt népvezérek.)

3 X. évfolyam 23. szám november Mi lesz az iskoláinkkal? A négy adventi vasárnapon 15 órakor ünnepélyes gyertyagyújtásra várjuk az érdieket a városközpontba, a Fõtéren felállított adventi koszorúnál. Az adventi mûsorok után egyházi képviselõk osztják meg ünneppel kapcsolatos gondolataikat és a város vezetõivel közösen gyújtják meg a gyertyát. December óra Vendégünk: T. MÉSZÁROS ANDRÁS polgármester, ERDÉLYI TAKÁCS ISTVÁN református lelkész és SZABÓ MIHÁLY görög katolikus parókus Karácsonyi énekek a Bukovinai Székely Népdalkör és a Rozmaring Német Nemzetiségi Kórus elõadásában 16 óra Betlehemes kerámia kiállítás nyílik a Szepes Gyula Mûvelõdési Központban. A kiállítást megnyitja: Szedlacsek Emília igazgató Adventi gyertyagyújtás Közremûködik a Habilitációs Központ Csengettyû Együttese, Erényi Júlia és Király Ádám Megtekinthetõ a mûvelõdési központ elõtt felállított Betlehem. December óra Vendégünk: SEGESDI JÁNOS alpolgármester és LABOSSA PÉ- TER evangélikus lelkész Közremûködnek: a Rosenbrücke Német Nemzetiségi Énekkar, a Szirmok Nõi Kar, valamint az evangélikus gyülekezet tagjai December óra Vendégünk: DR. ARADSZKI Az érdi közgyûlés november közepei rendkívüli ülésén a következõ határozatot hozta: 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyûlése a nemzeti köznevelésrõl szóló évi CXC. törvény 74. (4) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére, a saját tulajdonában álló - az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló - ingó és ingatlan vagyon mûködtetését nem képes vállalni. A Közgyûlés felkéri a Polgármestert, hogy a mûködtetési kötelezettség alóli mentesülésre irányuló kérelmet a Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága részére nyújtsa be. 2. A Közgyûlés a közoktatási intézmények mûködtetésére vonatkozó nyilatkozattételrõl szóló 274/2012. (IX. 20.) határozatát visszavonja. A 2. pontban említett nyilatkozattétel ennek a döntésnek az ellenkezõje volt, vagyis a közgyûlés azt a szándékát fejezte ki, hogy saját üzemeltetésben óhajtja megtartani az oktatási intézményeit. Mi történt a két ülés között? Miért változott meg a döntés lényege? Kéri Mihály önkormányzati képviselõt, az Oktatási és Mûvelõdési Bizottség elnökét kérdeztem. A közel egy hónappal ezelõtti döntés még nem volt kötelezõ érvényû, csupán egy szándéknyilatkozat. A most formálódó köznevelési törvényben két nagy változtatás történik. Az egyik a feladatellátás, vagyis maga az oktatás mindenképpen az állam kezébe kerül. A másik az intézmények üzemeltetése. Itt a háromezer fõn aluli települések intézményei szintén állami kezelésbe kerülnek, a háromezer fõn felüliek közül pedig azok, akik úgy gondolják, hogy nincs elegendõ fedezetük az iskoláik mûködtetésére, felajánlhatják az államnak. Szeptemberben még mi is úgy gondoltuk, hogy nyugodtan vállalhatjuk az üzemeltetést, mert a törvény még csak akkor került a parlament elé, és nem tudhattuk még, hogyan fog alakulni a pénzügyi finanszírozás módja. Sajnos az eltelt idõ alatt nem születtek meg azok a döntések, amelyek megkönnyítették volna a dolgunkat. Több mint száz módosító indítványt adtak be a köznevelési törvényhez, ezért, mivel nem volt tudomásunk mindarról, ami történni fog az önkormányzatot illetõ ügyekben, felelõtlenség volna bemenni egy olyan utcába, aminek nem látjuk a végét. Lehet, hogy zsákutcába futunk. Úgy döntöttünk, hogy a lehetséges egyetlen olyan utat választjuk, amikor még késõbb visszakerülhet az ügy a közgyûlés elé, mert ebben az esetben a kormányzat megvizsgáljam indokolt-e a város részérõl az átadás, esetleg hozzájárulást ró ki ránk, ekkor azonban a közgyûlésnek döntenie kell, elfogadja-e a kormányzati döntést. Ha nem, akkor érvénytelenné lesz a lemondás, és nekünk kell végezni az üzemeltetést. Tulajdonképpen most úgy döntött a közgyûlés, hogy még nem dönt, mert nem ismeri a feltételeket. Azt is mérlegelni kell, hogy ezután csak minden választási évet követõ márciusban lehet felülvizsgálni és megváltoztatni az üzemeltetésrõl szóló döntést, vagyis legközelebb 2015 márciusában, utána pedig öt évente. Érden van néhány iskola, például a Batthyány vagy a Teleki, amelyeket feltétlenül fel kellene újítani, mégpedig ez milliárdos kiadás. Van-e, lehet-e az önkormányzatnak ennyi pénze az elkövetkezendõ idõben, illetve elvárható-e majd az államtól, hogy elvégezze a szükséges felújításokat? Természetesen ez is befolyásolta a közgyûlés döntését. Azt látjuk, hogy az önkormányzatok feladatai csökkennek, egyfajta centralizáció megy végbe, ezért a pénzügyi lehetõségek is beszûkülnek. A felsoroltakon felül is vannak olyan intézmények, ahol szükségesek a felújítások, de jelen pillanatban se pénz, se paripa, se fegyver nincs a birtokunkban tõl három éves kortól kötelezõ lesz minden gyerek számára az óvoda, és az óvodai ellátás megmarad önkormányzati hatáskörben, mint kötelezõ ellátás. Érden jelenleg mintegy óvodai hely hiányzik, és ennek a pótlása hatalmas feladatot jelent. Lesz-e erre pénzünk? Ez eddig is önkormányzati feladat volt, az is maradt, és valószínûleg a város nem tud egy-két év alatt több milliárdot költeni. Az államnak kell erre pénzt áldozni, pályázatok útján kell biztosítani az új óvodák felépítéséhez szükséges összeget. Nagyon kevés olyan város van ma az országban, ahol ekkora az óvodahiány, mint nálunk, mert Érd fiatal város, növekvõ létszámmal, növekvõ gyerekszámmal. Ez örvendetes tendencia, még akkor is, ha együtt jár az óvodahiánnyal. ORLAI SÁNDOR ANDRÁS országgyûlési képviselõ és HAJDU FERENC katolikus plébános Közremûködnek: a Kincses Óvoda Ófalusi Tagóvodájának óvodásai, a Betlehemest betanította Kesztler Sándorné, az Újvárosi Jézus Szíve templom zenei együttese és a Harmónia Vegyes Kar December óra Vendégünk: TÓTH TAMÁS alpolgármester, ANTUNOVITS AN- TAL önkormányzati képviselõ, és DR. VASSNÉ BAKI ILONA református lelkészasszony Közremûködik az Élõvíz Dicsõítõ Csoport és az Érd- Parkvárosi Református Gyülekezet Énekkara A gyertyagyújtás után az Érdi Vigadó és a Szepes Gyula Mûvelõdési Központ munkatársai forralt borral és meleg teával várják a résztvevõket. A rendezvény támogatói: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Szepes Gyula Mûvelõdési Központ Kertbarát Köre, a Hudák Családi Pincészet és az Érdi Vigadó. Székelyföld autonómiájáért ASzékelyföldért Társaság azzal a céllal jött létre, hogy minden törvényes eszközzel támogassa és ösztönözze a Székelyföld területi önrendelkezésének kivívásáért folytatott küzdelmet. Ezért tagjaink, a Magyarországon élõ székelyek lélekben együtt tesznek hitet a sepsiszentgyörgyi autonómiatüntetésen résztvevõkkel a székely autonómia fontossága mellett. Meggyõzõdésünk, hogy ezt a folyamatot már sem megállítani, sem visszafordítani nem lehet. Összefogással, hasonló célú helyi kezdeményezések sokaságának tudatos összehangolásával a sok kicsi csermely elõbb-utóbb patakokká, folyóvá, majd folyammá duzzad, ami elsöpri azokat is, akik csak a saját malmukat szeretnék meghajtani ezzel a vízzel. A Székelyföldért Társaság rendezvényeivel éppen a székelyföldi autonómia törekvések tömegmozgalommá való válását szeretné elõsegíteni. Ezt a célt szolgálja az immár harmadik alkalommal kiírt Székelyföldért Labdarúgó Tornánk is, amelynek regionális selejtezõibe idén bevontuk a Kárpát-medence valamennyi magyarlakta térségét. A selejtezõk során 10 helyszínen mintegy 1000 focista állt ki jelenlétével Székelyföld területi autonómiájának támogatása mellett. A december 1-2-án Diósdon megrendezendõ döntõn pedig 28 csapat, közel 300 lelkes játékosa és népes szurkolótábora bizonyítja az ügy iránti elkötelezettségét, a legnépszerûbb tömegsport nyelvén terjesztve a sepsiszentgyörgyi gondolatot. Hajrá székelyek! Hajrá Székelyföld! SZÉKELYFÖLDÉRT TÁRSASÁG Mi a drága? Valamely termék, vagy szolgáltatás árát az elõállítási költségeken túl az iránta megnyilvánuló kereslet szokta meghatározni. Természetesen nem elhanyagolható, sõt igen csak további meghatározó az is, hogy a keresett jószágból mennyi van. Ha van rogyásig, túl sokat nem lehet kérni érte. Ha viszont ritka, mint a fehér holló, vagyonokat lehet elkérni érte. Az értékek viszonylagosságáról leginkább nagyszüleink idejébõl maradtak fenn történetek, amikor a nagy világégés, a II. világháború után egy oldalszalonnáért egy-egy gyémántgyûrût sem sajnált az éhezõ városi ember. Drága volt-e az a darab szalonna, vagy sem? Mai eszünkkel biztosan, de akkor ott, abban a helyzetben nem a gyémántgyûrû volt a csereérték, hanem a gyûrû tulajdonosának, családjának az élete. Drága-e egy ember, vagy egy család életéért egy gyémántgyûrû? A minap arról folyt egy kisebb közösségben a vita, hogy mennyire drága városunkban az ivóvíz ára. Páran soknak tartották, megfizethetetlenül soknak. Nem beszélve arról, hogy mennyivel drágább lesz, ha még a csatornadíj is hozzá jön. Néhány évvel ezelõtt egy televíziós híranyagban, egy falusi riportban arról panaszkodott egy idõsebb hölgy, hogy a boltban már-már megfizethetetlenül drága a tojás. Aztán azt is gyakran hallani, hogy a háztartási hulladék elszállítása is egyre nehezebben megfizethetõ. Ráadásul várhatóan komoly áremelkedéssel kell szembenézniük a hulladékszállítást vezénylõ önkormányzatoknak, ha az eddigi módon kezelik ezt a tevékenységet. Azaz tonnánként tizenkétezer forint plusz költséget jelent a hulladék lerakása a lerakó telepeken. A világot járó emberek gyakran el szokták mondani, hogy jó néhány közelkeleti országban drágább az ivóvíz, mint a benzin. Afrika sok országában, a Száhel övezetben a falusi asszonyok, meg nagyobbacska gyerekek legfontosabb napi tevékenysége, hogy az akár tíz-húsz km távolságra lévõ egyetlen víznyerõhöz gyalogoljanak és vizet vigyenek haza a családjuknak. Persze, hogy igaz, távol vannak, mi közünk hozzá, nekünk itt és most kevés a pénzünk, nekünk itt és most drága az ivóvíz. Pár ezer évvel ezelõtt (ami csak visszafelé beláthatatlanul távoli, elõrefelé mai felgyorsult világunkban lehet, hogy csak pár évtized, és itt lesz) ott is bõven volt víz. A Földnek azon a táján is virágzó növényi vegetáció, dús füvû legelõk és erdõk voltak. Az emberek folyókban, tavakban fürödtek, halásztak. Pontosan egy magyar földrajzi felfedezõ Almássy László (róla szól Az angol beteg címû film) találta meg a Szahara eldugott barlangjaiban azokat a rajzokat, amelyek vidáman fürdõzõ embereket ábrázolnak. Vajon a jelenleg ott élõk számára mennyire lenne drága az a kiváló minõségû víz, ami egy csap elfordításával tetszõleges mennyiségben rendelkezésre állna? Bármit tehet vele. Fõzhet belõle ételt, órákig fürödhet benne, megtöltheti vele a kis-, vagy nagy kerti medencéjét, locsolhatja a kertjét, moshatja az autóját és leöblítheti vele, ahányszor csak akarja, a wc-jét. A természetes tisztaságú felszíni víz már nálunk is nagyrészt elfogyott. Csak a nagy mélységû karszt-, vagy ásványvizek (igaz ebbõl mérhetetlenül gazdagok vagyunk) nem igényelnek külön kezelést, a folyóinkból, tavainkból már nem lehet ivóvíz minõséget nyerni. Tisztítani, kezelni, fertõtleníteni kell. Vajon hány ember hallgatna arra, ha szépen kérné õket valaki, hogy ne pazarolja az ivóvizet? Valamennyien biztosan, de sokkal kevesebben, mint akik meg tudnák változtatni a tendenciát. A pénztárca viszont igen jó szabályozó eszköz. A drága dologgal óvatosan bánik az ember, vigyáz rá, megnézi van-e helyette valami más. Víz helyett? Persze, hogy nincs, a vizet nem lehet helyettesíteni, egy mértéken túl spórolni sem lehet vele. Vagy mégis? Az esõvíz teljesen ingyen érkezik (már ha érkezik), ha meg tudjuk fogni, teljesen tökéletes kerti locsolásra, autómosásra, még akár medence feltöltésre is. A fürdõ és mosóvíz alig szennyezetten megy az emésztõbe, majd késõbb a csatornába, azaz duplán megfizetjük az elszállítása árát. Pedig a wc leöblítésére teljesen tökéletes mind a kettõ. Azt biztosan kevesen tudják, hogy csak erre a célra, a háztartásokba érkezõ ivóvíz több mint 30%-át használjuk. Alig egy kicsi változtatással, alsó értékkel számolva is, akár 30-50%-ot tudna a legtöbb ember csak e két módszerrel esõvíz megfogás, mosó és fürdõvíz újrahasznosítás spórolni. Az ember már csak olyan, hogy nehezen mozdul, nehezen változtat. Kell az ösztöke is meg az érdekeltség is ahhoz, hogy mégis változtasson. Az ivóvízzel való gazdálkodás, ami hosszú távú stratégiai erõforrás gazdálkodása kell, hogy legyen Magyarországnak, soktényezõs feladat. Azon túl, hogy nemzeti irányítás alá kell vonni, kiszorítani errõl a területrõl a külföldi tulajdont, fontos, hogy az állam megteremtse azokat a feltételeket, törvényeket, amelyek az egyéni érdekeltségtõl az építéshatósági szabályozásig (az építési engedély része legyen a lakáson belüli többféle vízvezetékrendszer) gyökeresen megváltoztasson mindent. Ha sikerül jól csinálni már napjainkban is sokkal olcsóbbá válhat az ivóvíz használat és nem tesszük tönkre az utánunk jövõ nemzedékek életfeltételeit sem. Az a bizonyos, fentebb említett falusi asszony, aki a tojás drágaságára panaszkodott jól reprezentálta azt a folyamatot, hogy a falusiak is egyre kiszolgáltatottabbak az ilyen-olyan külsõ erõknek. Pedig nem nagyon van olyan porta, ahol, ne lehetne 8-10 tyúkot tartani, amelyek egyrészt jól tudnák hasznosítani a legtöbb konyhai hulladékot (kevesebbet kell a kukába dobi), másrész igazán ellenõrzött minõségû tojást produkálnának. Maguk a kertek is a család erõforrás tartalékai, ahol kora tavasztól, késõ õszig meg lehet termelni egy család számára a legtöbb zöldségfélét, de még a gyümölcsöt is. Senki és semmi nem akadályoz meg egyetlen kerttulajdonost sem, hogy hasznosítsa birtokát, és megteremtse részbeni, vagy teljes önellátásának a feltételeit. Ebben az esetben is más dimenzióba kerül a drágaság fogalma. Végezetül a keletkezõ hulladékkal kapcsolatban lassan próbáljuk elfelejteni a szemét szót, mint a semmire sem jó, haszontalan szinonimáját. A keletkezõ hulladék komoly nyersanyag és energiaforrás, meg kell becsülni és hasznosítani minden kilóját. Természetesen ezt már nem egyéni-, hanem régiószinten, hogy munkahelyeket teremtsen és hasznot hajtson a közösségnek KOPOR TIHAMÉR

4 4 Minden építési munka türelmet és kitartást igényel azoktól, akik a várt eredményeket élvezhetik majd. A csatorna is ilyen "beavatkozás" a mindennapokba, de tervezhetõ, látható állomásokkal. Ahhoz, hogy a szennyvíz az ingatlanból megtisztítva a természetbe visszajusson (esetünkben a Dunába) több szakaszból álló ellenõrzött rendszer kiépítése szükséges. Térségünkben jelenleg is közel 100 helyen zajlik építkezés, mindenütt felforgatott utcákba szalad az ember, ám megnyugtató hír, hogy a tervezettnél gyorsabban halad a munka. A teljes rendszer kialakításáig és üzembe helyezéséig viszont sok lépés és sok munka vezet. Lássuk, hogy a folyamat milyen nagy és kisebb, a lakosságot érintõ szakaszokból áll, és mivel jár! Mérföldkövek a csatornázásban A legfontosabb lépés a szennyvíztisztító kapacitásának kibõvítése. Eredeti állapotában a tisztító képtelen lett Készséggel válaszolnak a lakosoknak Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési Program (KEOP-1.2.0/2F projekt) továbbra is az ütemtervnek megfelelõen halad. Az érintett lakosok véleménye mindenkinek fontos, esetleges csatornázással kapcsolatos kérdéseikre lehetõség szerint választ kell találni. Az Alispán utcai iroda ezt a feladatot látja el. Csatornázással kapcsolatos témákat több iroda is fogad Érden. Azt, hogy melyik témában, milyen elérhetõségekkel melyik iroda jelenthet megoldást alábbi anyagunkban összegezzük. A Csatornázási ügyfélszolgálati iroda (Érd, Alispán utca 4.) kezeli a csatornázással kapcsolatos összes ügyet (például a kivitelezés során felmerült problémák, károkozások, akadályok), egy téma, a pénzügyek kivételével. Ez utóbbiak esetén naprakész felvilágosítást, információt a Pénzügyi ügyfélszolgálati irodában (Érd, Szabadság tér 12.) az Érdi Csatornamû Vízgazdálkodási Társulat munkatársai adnak. Segítve a lakosoknak, például befizetésekkel kapcsolatos problémák kezelésében, eligazodásban. Az okmányirodai és anyakönyvi ügyek kivételével, sok egyéb önkormányzati téma mellett a csatorna házi bekötésével kapcsolatban a pályázatokat pedig az Önkormányzati ügyfélszolgálati irodában (Érd, Tesco) lehet intézni. A régi csatornahálózattal és vízügyekkel kapcsolatban felmerülõ kérdésekkel a Vízmûvek Ügyfélszolgálati Irodához (Érd, Felsõ utca 2.) kell fordulni. A kérdésekre a projekt résztvevõi, pénzügyi szakemberek és mérnökök adják a választ, így azok hitelesek és elsõ kézbõl érkezõ információk. A munkatársakat a nyitvatartási idõben személyesen, ezen kívül telefonon és -en keresztül lehet elérni. Csatornázási Ügyfélszolgálati Iroda Üzemeltetõ: Beruházás Ügyintézési témakörök: Minden csatornázással kapcsolatos ügy, kivéve a pénzügyeket. Cím: Érd, Alispán utca 4. Telefonszám: 06-80/ , 06-23/ Nyitva tartás: hétfõ: szerda: és Üzemeltetõ: Ügyintézési témakörök: Cím: Érd, Szabadság tér 12. Telefonszám: 06-23/ Fax: 06-23/ Pénzügyi Ügyfélszolgálati Iroda Érdi Csatornamû Vízgazdálkodási Társulat Minden pénzügyi kérdés az érdekeltségi hozzájárulás befizetésével kapcsolatban (adatváltozás, adásvétel, tulajdonos váltás, OTP Ltp.-vel kapcsolatos ügyintézés, részletfizetési kérelmek, befizetés ellenõrzés). Nyitva tartás: hétfõ: , szerda: , csütörtök: Önkormányzati Ügyfélszolgálati Iroda Üzemeltetõ: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Ügyintézési témakörök: Hivatallal kapcsolatos minden ügy, kivéve okmányirodai és anyakönyvi ügyek. Cím: Érd, Budafoki út 2-4. (Tesco üzletsor) Telefonszám: 06-23/ Nyitva tartás: hétfõ - péntek: és Vízmûvek Ügyfélszolgálati Iroda Üzemeltetõ: Érd és Térsége Víziközmû Kft. Ügyintézési témakörök: Vízügyek, és régi csatornahálózat Cím: Érd, Felsõ utca 2. Telefonszám: 06-23/ Nyitva tartás: hétfõ: kedd, szerda, csütörtök: péntek: Önkormányzati Ügyfélszolgálati Iroda Üzemeltetõ: Érd Megye Jogú Város Önkormányzata Ügyintézési témakörök: Hivatallal kapcsolatos minden ügy, kivéve okmányirodai és anyakönyvi ügyek. Cím: Érd, Alsó u. 3. Telefonszám: 06-23/ , 06-23/ Nyitva tartás: hétfõ: és kedd, szerda, csütörtök: és péntek: A szennyvízcsatornázás folyamata volna a teljes érdi, tárnoki és diósdi lakosság szennyvizének befogadására és megtisztítására, ezért volt szükség a bõvítésre. Ezután a tisztítóhoz vezetõ érrendszer, azaz a csatorna gyûjtõhálózat és az átemelõk kialakítása a legfontosabb. A tisztítóba az egyes utcákban kiépített csatorna-hálózatból a gyûjtõcsatornákon és az átemelõkön keresztül érkezik a szennyvíz. A harmadik lépés a bekötõvezetékek kialakítása. Az utcában végigvezetett gerincvezetékbe az egyéni bekötõvezetéken érkezik a szennyvíz. Ezek a telekhatáron belül maximum 1 méterig tartanak. Tisztítóakna tartozik hozzájuk, a csatornák végére pedig tisztítóidom kerül. Amikor a rendszer alkalmassá válik a fogadásra, ezekre a csatornákra kötik rá idõvel a házi szennyvízhálózatot. Az utolsó lépés a szerzõdéskötés az üzemeltetõvel, amely érdekeltségi egységenként történik majd. Mindezeket a folyamatokat természetesen hosszas egyeztetési, tervezési, engedélyeztetési, pályáztatási tárgyalási szakaszok elõzik meg. Ugyanígy a kivitelezés ideje alatt is történnek ilyen feladatok, a rendszer elindításakor és azt követõen pedig a helyreállítási, garanciális vállalások következnek. A szennyvízcsatorna a legmélyebben futó közmû A beruházás során mindenütt feltúrt utcákkal találkozhatunk. Szinte egy idõben kezdõdtek a feltárási, közmû áthelyezési, hálózatkialakítási munkák, így sok utat egyszerre bontottak fel. A kivitelezést több szempont is befolyásolja, tervezett menetrend szerint zajlik, de a helyszínen dolgozó társaságok át is szabhatják az ütemezésüket. Mindig ott zajlik építkezés, ahol adott a terelõút a forgalmi dugók elkerülésére. Lehetõség szerint a fõútvonalak bontása elõtt megépülnek a kiváltó mellékutcák csatornái és az utcák burkolatát is helyreállítják, de ahol nincs mód elterelésre, szakaszosan, félpályás lezárások mellett építkeznek. Mindezeket annak figyelembe vételével teszik, hogy a csatornát csak a befogadótól indulva lehet kiépíteni, tehát a legközelebbi, már meglévõ hálózathoz kell csatlakoztatni. Ennek megfelelõen az egyes vízgyûjtõkön elõször a nyomóvezetékek, majd a gyûjtõcsatornák épülnek ki az átemelõktõl indulva folyamatosan, végül a csatlakozó ágvezetékek következnek. A csatornák gerincvezetékével együtt épülnek ki a bekötõvezetékek is a telekhatárig, azért, hogy az utcákat majd, a minimum 4 hónapos konszolidációs idõszak lejárta után, helyreállítva átadják a forgalomnak. A házi szennyvízhálózat megterveztetése és kialakíttatása az ingatlantulajdonosok, a lakosság feladata. Az építést akkor kell elkezdeni, amint a kivitelezõ a tisztítóidomot a bekötõvezeték végén lévõ tisztítóaknában elhelyezte. A házi szennyvízhálózat gyakorlatilag a házból kivezetõ, már meglévõ szennyvízvezeték és a telekhatáron belüli, maximum 1 méterre elhelyezett tisztítóakna közötti részt jelenti. Egyes esetekben ahol a terepviszonyok megkövetelik ehhez átemelõt kell csatlakoztatni. Nagyon fontos a mûszaki átadás, hiszen ezt követõen az illetékes szervek értesíteni fogják az érintett ingatlantulajdonosokat arról, hogy mely dátumtól kezdve lehet rákötni a csatornahálózatra. Elkezdõdött a munka csatornázás az utcákban A témában korábban érkezett több kérdés is az ügyfélszolgálatra, amelyekre Simó Károly, az Érdi Csatornamû Társulat elnökhelyettese adott részletes választ. Mi a teendõje tehát az ingatlantulajdonosnak, mire számítsanak? Mikor az utcába érkezik az építkezés, a kivitelezõknek kötelességük, hogy az érintett lakosok értesítést kapjanak a pontos kezdésrõl és arról, hogy a bekötés helyét illetõen kivel lehet egyeztetni. Az építés technológiájától függõen két eset lehetséges: ha a bekötõvezetékeket építik ki elõbb, azaz még a gerinccsatorna építése elõtt beállnak az ingatlanra, akkor valakinek otthon kell tartózkodnia és az ingatlanra beengednie az építõ csapatot. Ennek idõpontját célszerû az utcában a munkát irányító vezetõvel egyeztetni. Legtöbbször õ keresi meg az ingatlantulajdonosokat, de ha ez nem történne meg, érdemes felkeresni az egyeztetésre kijelölt személyt. Ha elõbb a gerinccsatornát építik ki, akkor csak utána következik a bekötõvezetékek építése az egyes ingatlanokra, de az egyeztetést illetõen ugyanazt tudjuk tanácsolni. Ezeket követõen az utca még munkaterület, gyakran elõfordul, hogy sóder, föld, építési törmelék marad hátra okkal. A következõ hetek-hónapok nehezek, mert a fellazult föld csapadékos idõben sáros és kátyús lesz, nehéz rajta közlekedni. Ennek tolerálásához sok türelem szükséges. Ebben az idõszakban zajlanak a különbözõ próbák, és ha valamiért nem jó a csatorna, akkor a brigád visszamegy javítani, pótolni. Ekkor már az ingatlantulajdonosok elkezdhetik a belsõ hálózat terveztetését; ha már az ingatlanon belül van a tisztítónyílás (csonk), akkor a kiépítést is. Amikor a próbák megtörténtek, következik a mûszaki átadásátvétel. Ez legjobb esetben is a csatorna fektetéstõl számított 3-4 hónap után történik meg, de a gyakorlat azt mutatja, hogy van olyan is, hogy egy év telik el a végleges úthelyreállításig. Amikor üzembe helyezik a csatornát, a lakosok írásos értesítést kapnak arról, hogy ráköthetnek a hálózatra. Ezt megelõzõen nem szabad rákötni, X. évfolyam 23. szám november 29. mert az illegális használatnak számít! A belsõ hálózat kialakítást legkésõbb az értesítéstõl számított 90 napon belül el kell végeztetni, mert ennyi a türelmi idõ a talajterhelési díj tekintetében. Ami az utak helyreállítását illeti, senki se aggódjon, mert az építõ vállalat minden útpályát eredeti állapotában köteles visszaadni. Minden felbontott utat legyen az földút vagy aszfaltozott szigorú szabályok alapján állítanak helyre.

Következõ számunk január 16-án jelenik meg!

Következõ számunk január 16-án jelenik meg! ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban XI. évfolyam LAP 24. szám 2013. december 19. A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Következõ számunk január 16-án jelenik meg! 2 Ki érti ezt? Szeretni

Részletesebben

Békés és konstruktív közgyûlést tartottak Régen volt olyan békés hangulat a közgyûlésben,

Békés és konstruktív közgyûlést tartottak Régen volt olyan békés hangulat a közgyûlésben, ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban VIII. LAP évfolyam 23. szám 2010. november 4. A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Békés és konstruktív közgyûlést tartottak Régen volt olyan békés

Részletesebben

Következõ számunk január 17-én jelenik meg!

Következõ számunk január 17-én jelenik meg! ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban X. évfolyam LAP 24. szám 2012. december 13. Következõ számunk január 17-én jelenik meg! A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A 2 Ki érti ezt? A kormány

Részletesebben

Az ünnepség résztvevõi a fõtéren. Az új óvoda épülete az udvar felõl

Az ünnepség résztvevõi a fõtéren. Az új óvoda épülete az udvar felõl ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban LAP A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Az eltiport nemzet újjászületik Március 15-ét ünnepeltük Kegyeibe fogadta az idõjárás az idén nemzeti ünnepünket,

Részletesebben

Újra áll a KALOT-emlékmû

Újra áll a KALOT-emlékmû ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban IX. évfolyam LAP 18. szám 2011. szeptember 22. Honlapunkra A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Újra áll a KALOT-emlékmû Elõször 1991-ben állítottak

Részletesebben

Kultúra nélkül semmi esélyünk. a megmaradásra A Magyar Kultúra Napja Érden. Sajnálatosan kevés érdeklõdõ elõtt zajlott az

Kultúra nélkül semmi esélyünk. a megmaradásra A Magyar Kultúra Napja Érden. Sajnálatosan kevés érdeklõdõ elõtt zajlott az ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban LAP A A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Kultúra nélkül semmi esélyünk Sajnálatosan kevés érdeklõdõ elõtt zajlott az idén a Magyar Kultúra Napja városi

Részletesebben

A forradalom emlékezete

A forradalom emlékezete ÉRDI Ingyenes kétheti lap 8000 példányban V. LAP évfolyam 22. szám 2007. november 1. A POLGÁRI ÖSSZEFOGÁS LAPJA A 22-én a 56-osok is megkoszorúzták a hármaskereszt emlékmûvet Pitti Katalin énekelt A forradalom

Részletesebben

Teljes kapacitással üzemel az Aradi utcai bölcsõde

Teljes kapacitással üzemel az Aradi utcai bölcsõde ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban LAP A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Teljes kapacitással üzemel az Aradi utcai bölcsõde S oltész Miklós államtitár és T. Mészáros András polgármester

Részletesebben

Aláírták a támogatási szerzõdést

Aláírták a támogatási szerzõdést ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban VII. évfolyam LAP 18. szám 2009. szeptember 10. SZ ALBERT ÉTTEREM Nyitva: H-P 10 18 óráig 9 13 óráig Sonkás pizza 32 cm 1190 595 Ft A nagy sikerre való tekintettel,

Részletesebben

A haza mindenek felett

A haza mindenek felett ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban X. évfolyam LAP 21. szám 2012. november 1. A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Október 23-án délelõtt a Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskolai tanulóinak

Részletesebben

TökJó programok. Bonszaj- és suisekimustra. Izgalmak. Útfejlesztési tervek. Ügyintézés

TökJó programok. Bonszaj- és suisekimustra. Izgalmak. Útfejlesztési tervek. Ügyintézés XXII. évfolyam, 43. szám 2012. november 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja 2 Közmûvezeték-adó? A képviselõk akkor dönthetnek a közmûvezeték-adóról, ha a részletek tisztázódnak.

Részletesebben

Utcabállal kezdõdtek az Érdi Napok

Utcabállal kezdõdtek az Érdi Napok ÉRDI VI. évfolyam LAP 18. szám 2008. szeptember 11. Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban Mûködõ pizza étterem berendezve KIADÓ! 06-70-383-6579 A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Utcabállal

Részletesebben

A cél: megmenteni a Hunyadit a bezárástól A Közoktatási Hivatal szerint felelõs és átgondolt döntés született

A cél: megmenteni a Hunyadit a bezárástól A Közoktatási Hivatal szerint felelõs és átgondolt döntés született ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban LAP A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A A cél: megmenteni a Hunyadit a bezárástól A Közoktatási Hivatal szerint felelõs és átgondolt döntés született

Részletesebben

Állami Számvevõszék: Jelentõsen nõtt Érd adósságállománya

Állami Számvevõszék: Jelentõsen nõtt Érd adósságállománya ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban LAP X. évfolyam 1. szám 2012. január 12. A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Elhurcoltak Napja Megbocsájtunk, de nem felejtünk Évek óta rendezik meg

Részletesebben

ÉRDI LAP. Eredményesen lobbiztunk Aheti szokásos sajtótájékoztatót egy jó hírrel

ÉRDI LAP. Eredményesen lobbiztunk Aheti szokásos sajtótájékoztatót egy jó hírrel Folytatjuk A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Eredményesen lobbiztunk Aheti szokásos sajtótájékoztatót egy jó hírrel kezdte T. Mészáros András polgármester. Mint ismeretes, idén januártól egy

Részletesebben

Újra FIDESZ! Orbán Viktor: Magyarország felemelését válasszuk október 3-án! Mint ismeretes, a parlament jelentõs módosításokat

Újra FIDESZ! Orbán Viktor: Magyarország felemelését válasszuk október 3-án! Mint ismeretes, a parlament jelentõs módosításokat ÉRDI Ingyenes kétheti lap 15 000 példányban VIII. évfolyam LAP 18. szám 2010. szeptember 16. A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Újra FIDESZ! A Fidesz csapata. Elsõ sor (balról) dr. Veres Judit,

Részletesebben

Közmeghallgatás a közgyûlésben

Közmeghallgatás a közgyûlésben ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban IX. LAP évfolyam 23. szám 2011. december 1. A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Közmeghallgatás a közgyûlésben Anovember 24-ei közgyûlés után tartották

Részletesebben

Sajtótájékoztató a kerékpáros koncepcióról. Csõzik László, Sólyom Lajos és. Jó hír Természetesen nem az Evangéliumot akarom

Sajtótájékoztató a kerékpáros koncepcióról. Csõzik László, Sólyom Lajos és. Jó hír Természetesen nem az Evangéliumot akarom ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban LAP Nyitva: Hétfõtõl péntekig 9 18 óráig Szombaton 9 13 óráig A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A A Rákellenes Küzdelem Világnapja Minden évben február

Részletesebben

Megújul a városközpont

Megújul a városközpont ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban VIII. LAP évfolyam 5. szám 2010. március 11. Rendelés: 06-23-369-888, 06-20-387-1679 Étkezési jegyet elfogadunk! El Toro pizza & burger A LEGFINOMABB PIZZA AZ

Részletesebben

Mint ismeretes, az Új Magyarországi Fejlesztési. Kettõs mérce Háborognak a szocialisták, hogy az 56-os. El Toro pizza & burger

Mint ismeretes, az Új Magyarországi Fejlesztési. Kettõs mérce Háborognak a szocialisták, hogy az 56-os. El Toro pizza & burger ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban VII. LAP évfolyam 22. szám 2009. november 5. Rendelés: 06-23-369-888, 06-20-387-1679 El Toro pizza & burger A LEGFINOMABB PIZZA AZ EL TOROBÓL! Akció! 32 cm-es

Részletesebben

Vörösmarty-nap. Fenyõfavásár. Érdi tél. Elismerések A megyeházán két eseményt kapcsoltak össze, a

Vörösmarty-nap. Fenyõfavásár. Érdi tél. Elismerések A megyeházán két eseményt kapcsoltak össze, a XXII. évfolyam, 49. szám 2012. december 13. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja Vörösmarty-nap Fenyõfavásár Érdi tél Hagyományaikhoz híven minden év december elsején ünnepségsorozattal

Részletesebben

A tartalomból: 2011. ÁPRILIS. Címlapon Varga Judit rajza, melyet a Benta-Kör Egyesület 2011. évi környezetvédelmi rajzpályázatára készített.

A tartalomból: 2011. ÁPRILIS. Címlapon Varga Judit rajza, melyet a Benta-Kör Egyesület 2011. évi környezetvédelmi rajzpályázatára készített. 2011. ÁPRILIS Címlapon Varga Judit rajza, melyet a Benta-Kör Egyesület 2011. évi környezetvédelmi rajzpályázatára készített. A tartalomból: Csatornaberuházás Tárnokon Elindult a zöldhulladék szállítás

Részletesebben

Védett közmûvek. Sportolók pályán kívül. Értékes együttmûködés

Védett közmûvek. Sportolók pályán kívül. Értékes együttmûködés XXIII. évfolyam, 7. szám 2013. február 21. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja 2 3 Fontos döntések A városvezetés, több önkormányzathoz hasonlóan, kitûzné a székely zászlót a Fõtéren.

Részletesebben

PÉceli hírek. Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 3. szám. 2014. március 12.

PÉceli hírek. Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 3. szám. 2014. március 12. PÉceli hírek Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 3. szám. 2014. március 12. Életmentő készülék (defibrillátor) éjjel-nappal a Kenyérgyárban, a Rákos utca 26-ban A Péceli Kenyérgyár Kft.

Részletesebben

Internetes elõjegyzési rendszer készül Nagyobb zökkenõk nélkül kezdõdött a Szakorvosi

Internetes elõjegyzési rendszer készül Nagyobb zökkenõk nélkül kezdõdött a Szakorvosi ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban VII. LAP évfolyam 23. szám 2009. november 19. Rendelés: 06-23-369-888, 06-20-387-1679 El Toro pizza & burger A LEGFINOMABB PIZZA AZ EL TOROBÓL! Akció! 32 cm-es

Részletesebben

Akormány gyalázatos teljesítményét igazoló

Akormány gyalázatos teljesítményét igazoló Ingyenes kétheti lap 8000 példányban ÉRDI V. évfolyam LAP 18. szám 2007. szeptember 6. Sajtógárdisták Sportcsarnokot Érdnek! Rendkívüli közgyûlés A veszedelmes lajbi A csatornázásról Ifjúságpolitikai tréning

Részletesebben

Rekordszámú egyéni induló

Rekordszámú egyéni induló ÉRDI Ingyenes hetilap 20 000 példányban LAP XII. évfolyam 6. szám 2014. március 6. A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Választás 2014 Rekordszámú egyéni induló A hétfő délutáni végső határidőig

Részletesebben

ÉRDI LAP. Megalakult az Érdi Csatornamû Társulat. Teljesíteni fogjuk ígéreteinket 2. Július 28-án, három órán át tartó ülésen megalakult

ÉRDI LAP. Megalakult az Érdi Csatornamû Társulat. Teljesíteni fogjuk ígéreteinket 2. Július 28-án, három órán át tartó ülésen megalakult A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban Megalakult az Érdi Csatornamû Társulat Július 28-án, három órán át tartó ülésen megalakult az Érdi Csatornamû Vízgazdálkodási

Részletesebben

Szent István-nap. Anyatej. Tanuszoda-felújítás. Csatornarákötési lehetõségek. Zarándoklat

Szent István-nap. Anyatej. Tanuszoda-felújítás. Csatornarákötési lehetõségek. Zarándoklat XXII. évfolyam, 33. szám 2012. augusztus 23. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja 2 4 10 Tanévre készülve Az önkormányzatoknak alaposan végig kell gondolni, lemondjanak-e az iskoláikról.

Részletesebben

Nem adjuk az óvodát! Be kell hoznunk a lemaradást. Múlt hétfõn a 20-30 Egyesület tartott elõször. Nyár Nem mondok újdonságot azzal, hogy kitört

Nem adjuk az óvodát! Be kell hoznunk a lemaradást. Múlt hétfõn a 20-30 Egyesület tartott elõször. Nyár Nem mondok újdonságot azzal, hogy kitört ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban LAP Tájékoztatjuk A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A tisztelt Olvasóinkat, hogy július végi számunk kimarad! Továbbra is várjuk hirdetéseiket! info@erdilap.hu

Részletesebben