KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Másság Alapítvány

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. Másság Alapítvány"

Átírás

1 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 Másság Alapítvány székhely: 1082 Budapest, Üllői út 68. adószám: statisztikai számjel: bírósági bejegyzés száma: 4477 közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Budapest, május 25.

2 Tartalom I. Számviteli beszámoló - mérleg - eredmény kimutatás - kimutatás a, a kötelezettségekről b, a követelésekről c, az időbeli elhatárolásokról II. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról III. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás IV. Programok szerinti felhasználások kimutatása - részletes kimutatás a programok szerinti felhasználásról V. Cél szerinti juttatások kimutatása VI. A központi költségvetésből és egyéb szervezetektő l kapott támogatások mértékének kimutatása VII. A vezet ő tisztségviselőknek nyújtott juttatások kimutatása VIII. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója I. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 2

3 KETTŐS KÖNYVVITELT VEZET Ő EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰ SÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉV Sorszám A tétel megnevezése Előz ő év (e Ft-ban) Előz ő évek helyesbítése Tárgyév 1. A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése 6. B. Forgóeszközök I. Készletek 8. II. Követelések III. Értékpapírok 10. IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások Eszközök (Aktívák) összesen (A+B+C) D. Saját tőke I. Induló tőke II. Tőkeváltozás III. Lekötött tartalék 17. IV. Értékelési tartalék 18. V.Tárgyévi eredmény alaptevékenységből VI. Tárgyévi edmény váll.tevékenységbő l 20. E. Céltartalék 21. F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek 23. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 24. III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások Források (Passzívák) összesen (D+E+F+G)

4 KETTŐS KÖNYVVITELT VEZET Ő EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰ SÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA ÉV Előz ő évek Előz ő év Sorszám A tétel megnevezése helyesbítése Tárgyév 1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele ( ) Közhasznú célú működésre kapott támogatás a.) alapítótól 4. b.) központi költségvetésbő l 5. c.) helyi önkormányzattól 6. d.) egyéb Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységbő l származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel B. Vállalkozási tevékenység bevétele C. Összes bevétel (A+B) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagjelleg ű ráfordításai Személyi jelleg ű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások 20. E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai Anyagjelleg ű ráfordításai 22. Személyi jelleg ű ráfordítások 23. Értékcsökkenési leírás 24. Egyéb ráfordítások 25. Pénzügyi mű veletek ráfordításai 26. Rendkívüli ráfordítások 27. F. Összes ráfordítás (D+E) G. Adózás előtti eredmény (C-F) H. Adófizetési kötelezettség I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (B-E-H) J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) Tájékoztató adatok A. Személyi jelleg ű ráfordítások Bérköltség ebből: - megbízási díjak tiszteletdíjak 2. Személyi jelleg ű egyéb kifizetések Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogatások

5 KIMUTATÁS A KÖTELEZETTSÉGEKR ŐL, A KÖVETELÉSEKR ŐL, AZ IDŐ BELI ELHATÁROLÁSOKRÓL Kötelezettségek (Ft) Szállítói tartozások Adók Összesen: Követelések (Ft) Elszámolásra kiadott összegek Adott előlegek Összesen: Aktív időbeli elhatárolások (Ft) Complex Jogtár előfizetése Összesen: Passzív időbeli elhatárolások (Ft) Közüzemi díjak Reprezentáció adói évre Telefonköltség Postafiók bérleti díja 774 Bankköltség Térítés nélkül kapott tárgyi eszközök értékcsökkenéssel el nem számolt része Összesen:

6 II. KIMUTATÁS A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁRÓL Az Alapítvány közvetlen normatív céltámogatásban nem részesült, nem normatív költségvetési támogatást csak pályázati úton kapott. ek: Belügyminisztérium Európai Unió European Roma Rights Center Fővárosi Szociális Közalapítvány Nemzeti Civil Alapprogram Open Society Institute Soros Alapítvány Szerencsejáték Rt. III. A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS I jei saját tőke BEVÉTELEK Sorszám Bevétel forrása Bevétel összege (Ft) II. Belügyminisztérium III. Európai Unió IV. European Roma Rights Center V. Fővárosi Szociális Közalapítvány VI. Nemzeti Civil Alapprogram VII. Open Society Institute VIII. Soros Alapítvány IX. Szerencsejáték Rt X. Térítés nélkül kapott tárgyi eszközök bevételei XI. Magánszemélyek adományai XII. SZJA 1%-a XIII. Kapott kamatok XIV. Kerekítések XV: Egyéb bevételek XVI. Árfolyamnyereség Bevétel összesen: I-XVI. összesen: A X. pontban feltüntetett összeg a térítés nélkül kapott tárgyi eszközök értékének a számviteli törvény szerint 2006-ra kimutatott értékét jelöli. Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium 2004-ben forint összeg ű tárgyi eszközökkel támogatta irodánkat. KIADÁSOK Sorszám Kiadás jellege Kiadás összege (Ft) I. Anyagjelleg ű ráfordítások Anyagköltség rezsianyagok energiaköltségek nyomtatvány, irodaszer Igénybe vett szolgáltatások belföldi utazási költség belföldi szállásdíj külföldi utazási költség

7 külföldi szállásdíj belföldi fuvarköltség személy és teherfuvar javítások, karbantartások posta, telefon, Internet hírlapok, szakkönyvek kiadványok költségei bérleti díjak hirdetés, reklám ügyvédi díjak igazgató megbízási díja ügyvédjelölt I. bér + egyéb költségek adminisztratív asszisztens díja pénzügyi asszisztens díja jogi munkatárs megbízási díja egyéb jogi tevékenységek oktatás, továbbképzés gépelési díj takarítási díj programasszisztensi díjak könyvelési díj szakértői díjak, fordítások programvezetői díjak Egyéb szolgáltatások bankköltség hatósági díjak biztosítási díjak II. Személyi jelleg ű ráfordítások Bérköltség Személyi jelleg ű egyéb költségek reprezentáció és közterhei természetbeni juttatás adói telefon magánhasználat + SZJA étkezési hozzájárulás munkába járás költségtérítése tényfeltárás: étkezés tényfeltárás: utazás tényfeltárás: egyéb megbízási díjak végkielégítések Bérjárulékok III. Értékcsökkenési leírás IV. Késedelmi kamatok 302 V. Kerekítések 864 VI. Árfolyamveszteség 949 VII. Vissza nem igényelhet ő ÁFA Kiadás összesen: Egyenleg: Rendelkezésre álló pénzeszköz én: ,-Ft Követelések: ,-Ft Kötelezettségek: ,-Ft Elhatárolások: ,-Ft Befektetett eszközök: ,-Ft 7

8 i saját tőke: IV ,-Ft PROGRAMOK SZERINTI FELHASZNÁLÁSOK KIMUTATÁSA Sor szám Nyitóegyenleg Bevételek Kiadások Záró-egyenleg 1 Belügyminisztérium Belügyminisztérium Belügyminisztérium Európai Unió Európai Unió European Roma Rights Center European Roma Rights Center Fővárosi Szociális Közalapítvány Magyarországi Cigányokért Közalapítvány Migration Policy Group Nemzeti Civil Alapprogram Nemzeti Civil Alapprogram Nemzeti Civil Alapprogram Nemzeti Civil Alapprogram Nemzeti Civil Alapprogram Nemzeti Civil Alapprogram Open Society Institute Open Society Institute Open Society Institute Soros Alapítvány Szerencsejáték Rt TÁRGYÉV ÖSSZESEN: A záró egyenlegből: Értékcsökkenéssel el nem számolt rész ,-Ft évi program visszatérítés 18. A bevétel 1, ,-Ft árfolyamnyereséget tartalmaz. 20. A bevétel 6.876,-Ft banktól kapott kamatot tartalmaz. RÉSZLETES KIMUTATÁS A PROGRAMOK SZERINTI FELHASZNÁLÁSRÓL 1. Belügyminisztérium "A sértetti ill. áldozati jogok érvényesülésének vizsgálata Magyarországon" 2003 Nyitó egyenleg: Bevétel: 0 Kiadás: 0 Egyenleg:

9 2. Belügyminisztérium Magas színvonalú egyenl ő esélyeket biztosító közszolgáltatásokért program Nyitó egyenleg: Bevétel: Kiadás: Tényfeltárás: étkezés Tényfeltárás: utazás Ügyvédi díj Programvezet ő díjak Egyenleg: 0 3. Belügyminisztérium Civil partnerség 2006 program Nyitó egyenleg: 0 Bevétel: Kiadás: Energiaköltség Nyomtatvány, irodaszer Posta, telefon, internet Hírlapok, szakkönyvek Telefon magánhasználat + SZJA Kisérték ű tárgyi eszközök Ügyvédi díj Egyenleg: 0 4. Európai Unió Bírák, ügyészek képzése program ( ) Nyitó egyenleg: Bevétel: Bevétel Kiadás: 0 Egyenleg: Európai Unió Bírák, ügyészek képzése program ( ) Nyitó egyenleg: Bevétel: Kiadás: Rezsi anyagok Energiaköltség Belföldi utazási költség Belföldi szállásdíj Külföldi utazási költség Külföldi szállásdíj Belföldi fuvarköltség Személy és teherfuvar

10 Nyomtatvány, irodaszer Posta, telefon, internet Hírlapok, szakkönyvek Reprezentáció Megbízási díjak Megbízási díjak járulékai Bérleti díjak Hirdetés, reklám Egyéb jogi tevékenység díja Képzés, konferencia ktg-ei Programasszisztensi díjak Könyvelési díjak Szakértői díj, fordítás Programvezetői díjak Bankköltségek Egyenleg: European Roma Rights Center Egy diszkriminációs ügy vitele 2003/2 pr. Nyitó egyenleg: Bevétel: 0 Kiadás: 0 Egyenleg: European Roma Rights Center Hozzájárulás egy diszkriminációs ügy viteléhez Nyitó egyenleg: 0 Bevétel: Kiadás: Hatósági díjak Egyenleg: 0 8. Fő városi Szociális Közalapítvány Módszertani kiadvány készítése Nyitó egyenleg: 0 Bevétel: Kiadás: 0 Egyenleg: Magyarországi Cigányokért Közalapítvány Roma jogvédelem P/2665-ös program Nyitó egyenleg: Bevétel: 0 Kiadás: Terv szerinti értékcsökkenés Egyenleg:

11 10. Migration Policy Group P. községi szociális ügyek vitele Nyitó egyenleg: Bevétel: 0 Kiadás: Ügyvédi díjak Egyenleg: Nemzeti Civil Alapprogram évi működési támogatás Nyitó egyenleg: 0 Bevétel: 0 Kiadás: Támogatás visszafizetés Egyenleg: Nemzeti Civil Alapprogram évi működési támogatás Nyitó egyenleg: Bevétel: Kiadás: 0 Egyenleg: Nemzeti Civil Alapprogram Nemzetközi tapasztalatcsere a tesztelési módszerről Nyitó egyenleg: Bevétel: Kiadás: Posta, telefon, internet Hirdetés, reklám Egyéb jogi tevékenység Szakértői díj, fordítás Programvezetői díjak Egyenleg: Nemzeti Civil Alapprogram Szakmai együttműködés az esélyegyenlőségért Nyitó egyenleg: Bevétel: Kiadás: Nyomtatvány, irodaszer Posta, telefon, internet Reprezentáció Megbízási díjak Megbízási díjak járulékai Egyéb jogi tevékenység díja Programasszisztensi díjak Szakértői díjak, fordítás Gépelési díjak Késedelmi kamatok 23 11

12 Egyenleg: Nemzeti Civil Alapprogram évi 2. körös működési támogatás Nyitó egyenleg: 0 Bevétel: Kiadás: 0 Egyenleg: Nemzeti Civil Alapprogram évi működési támogatás Nyitó egyenleg: 0 Bevétel: Kiadás: Energiaköltség Belföldi fuvarköltség Idegen javítások Posta, telefon, internet Kiadványok költségei Munkába járás költségtérítése Kis érték ű tárgyi eszközök Takarítás költségei Könyvelési díj Bankköltségek Biztosítási díjak Egyenleg: Open Society Institute Tolerancia díj program Nyitó egyenleg: Bevétel: 0 Kiadás: Terv szerinti értékcsökkenés Egyenleg: Open Society Institute Kisebbségi jogvédelem Nyitó egyenleg: 0 Bevétel: Bevétel Árfolyamnyereség Kiadás: Bérköltség Végkielégítés Megbízási díjak Bérjárulékok Igazgató megbízási díja Ügyvédjelölt bér, egyéb költség Egyéb jogi tevékenység díja Jogi munkatárs megbízási díja

13 Képzés, konferencia költsége Szakértői díj, fordítás Adminisztratív asszisztens díja Pénzügyi asszisztens díja Egyenleg: Open Society Institute Együttmű ködési támogatás a Justice Initiative Fellows Program at CEU 2005/2007 Nyitó egyenleg: 0 Bevétel: Kiadás: Bérköltség Bérjárulékok Egyenleg: Soros Alapítvány Intézményi támogatások 2005 program Nyitó egyenleg: Bevétel: Bevétel Kapott kamat Kiadás: Bérköltség Bérjárulékok Tényfeltárás-pervitel étkezési költség Tényfeltárás-pervitel utazási költség Tényfeltárás-pervitel egyéb költség Hirdetés, reklám Szakértői díj, fordítás Bankköltség Hatósági díjak Egyenleg: Szerencsejáték Rt. Anti-diszkriminációs képzés bírák számára Nyitó egyenleg: 0 Bevétel: Kiadás: 0 Egyenleg: KIMUTATÁS A ÉVI ÖSZTÖNDÍJBAN KAPOTT TÁMOGATÁOKRÓL Soros Alapítvány Intézményi támogatások évi program (Programidőszak: ) Teljes programidőszak alatt felhasználható ösztöndíj: ben felhasznált ösztöndíj: ban felhasználható ösztöndíj:

14 2006. évi kiadások: Tesztelők díja Tényfeltáró jogász díja Stratégiai terv készítőjének díja Mentálhigiénés tréner díja Ügyvédi díj évi egyenleg: Teljes programidőszak egyenlege: V. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA A Másság Alapítvány Alapító Okirata 1.a illetve az 1.b,1; 1.b,2 és 1.b,3 pontjaiban megfogalmazott cél szerinti és egyben közhasznú tevékenység értelmében cél szerinti juttatásban a következ ő személyeket részesítette az alábbiak szerint: 2006-ban összesen 124 panasz érkezett irodánkba. 13 kiemelt ügyben kezdeményeztünk jogi eljárást bíróságok és egyéb hatóságok elő tt, 111 esetben nyújtottunk jogi segítséget tanácsadás, egyszerű bb ügyintézés formájában. A 2006-ban kezdeményezett 13 eljárás mellett folyamatos képviseletet láttunk el azokban az ügyekben is, amelyekben az eljárások még az előz ő években kezdődtek. A korábbi években indult eljárásaink közül 12 ügyben született bírósági ítélet ban. Bíróképzési programunkban összesen 218 fő t (bírákat és bírósági fogalmazókat) oktattunk. A Pécsi Regionális Képző központ kérésére lebonyolított antidiszkriminációs tréningsorozatban összesen 120 főt (munkaügyi központok alkalmazottait és munkáltatók képviselő it) oktattunk az egyenl ő bánásmód témájában. A Fehér Füzetet 2006-ban 400 példányban adtuk ki, ebbő l 350 db-ot ingyenesen juttatunk el kisebbségi önkormányzatok, civil szervezetek, állami hatóságok, oktatási intézmények, stb. számára. VI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSTŐ L ÉS EGYÉB SZERVEZETEKTŐ L KAPOTT TÁMOGATÁSOK MÉRTÉKÉNEK KIMUTATÁSA Támogató megnevezése Bevétel összege (Ft) Százalékos arány Központi állami támogatás ,07% Költségvetésből származó nem normatív ,07% Belügyminisztérium ,34% Nemzeti Civil Alapprogram ,66% Személyi jövedelemadó 1%-a ,07% Belföldi magántámogatás ,99% Alapítványoktól, társadalmi szervezektől ,35% Soros Alapítvány ,96% Fővárosi Szociális Közalapítvány ,39% Vállalatoktól, vállalkozóktól ,63% Szerencsjáték RT ,57% Magánszemélyektől ,07% Külföldi támogatás ,94% Európai Unió ,13% 14

15 Alapítványoktól, társadalmi szervezetektől ,81% Open Society Institute ,70% European Roma Rights Center ,11% Összesen: ,00% VII. A VEZET Ő TISZTSÉGVISELŐ KNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÖSSZEGEINEK KIMUTATÁSA A MÁSSÁG ALAPÍTVÁNY 2006-ban pénzbeli és természetbeni támogatást vezető tisztségviselőinek nem nyújtott. VIII. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐ L SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A SZERVEZETR ŐL A MÁSSÁG ALAPÍTVÁNY 1993 decemberében jött létre azzal a céllal, hogy mű ködtesse a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvéd ő Irodát (NEKI). Az Alapítvány jogi személy, független az államtól, pártoktól, politikai szervezetektől. A NEKI 1994 januárjában kezdte meg működését a Magyarországon él ő nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak védelme céljából. Az Alapítvány január 1. óta közhasznú szervezet. Az Alapító Okiratban rögzített céljainknak megfelelően vállalt tevékenységeink az alábbiak: v m Az országban tapasztalható elő ítéletek csökkentése, az emberi és kisebbségi jogok védelme. A nyílt vagy rejtett diszkriminációk feltárása, a nemzeti, etnikai alapú hátrányos megkülönböztetés áldozatainak jogorvoslathoz segítése. Jogi képviselet ellátása bíróságok, az Egyenl ő Bánásmód Hatóság és egyéb hatóságok előtt nemzeti, etnikai alapú diszkrimináció miatt kezdeményezett eljárásokban. ő t e ő k Sértetti képviselet ellátása olyan esetekben, amikor valaki származása, etnikai hovatartozása miatt válik bű ncselekmény áldozatává, vagy amikor az etnikai kisebbség tagját bántalmazás éri a hivatalos eljárás során. Közremű ködés peren kívüli egyezség létrehozásában, kizárólag diszkriminációs esetekben. A magyar jogrendben tapasztalható hiányosságok megszű ntetésének, az esetlegesen rossz bírósági gyakorlat megváltoztatásának elősegítése. Jogszabály-módosítási javaslatok kidolgozása, alkotmánybírósági beadványok készítése. Emberi és kisebbségi jogi, illetve antidiszkriminációs témájú oktatás, kutatás lebonyolítása, tolerancia-erősít ő tréningek tartása. 15

16 Külföldi országok antidiszkriminációs joggyakorlatának, nemzetközi egyezmények magyarországi érvényesítési lehető ségeinek vizsgálata, képviselet nemzetközi fórumokon (Hága, Strasbourg, Genf stb.). f Éves jelentés (Fehér Füzet) és összefoglaló tanulmányok készítése. A 2006-OS ÉV SZAKMAI ÉRTÉKELÉSE január és december között Irodánk folytatta legfontosabb tevékenységét, az egyedi ügyekben való jogi eljárások indítását, jogi képviselet biztosítását. Tekintettel arra, hogy a 2004-ben hatályba lépett Esélyegyenlő ségi törvény gyakorlatban való alkalmazását továbbra is kiemelt fontosságúnak tartjuk a megfelel ő jogalkalmazó gyakorlat kialakulása szempontjából, fő ként olyan esetek képviseletét vállaltuk fel, amelyekben már az új törvényre hivatkozva tudtunk eljárást indítani. A stratégiai pereskedést szem előtt tartva az egyes ügyek megfelelő kiválasztásával kívántuk az esélyegyenlőtlenséggel és a kirekesztéssel összefügg ő problémákra felhívni a társadalom figyelmét, valamint szakmai nyomást próbáltunk gyakorolni a jogalkalmazókra is ban a NEKI-hez telefonon összesen 53, levélben 71 panasz érkezett. Az összesen 124 bejelentésbő l Irodánk 60 esetben nyújtott érdemi segítséget, 13 kiemelt ügyben kezdeményezett jogi eljárást bíróságok és egyéb hatóságok előtt BAN INDÍTOTT JOGI ELJÁRÁSOK MEGOSZLÁSA AZ ÜGYEK TÍPUSA SZERINT FOGLALKOZTATÁS 2 LAKHATÁS 1 OKTATÁS ÉS KÉPZÉS 2 ÁRUK FORGALMA ÉS SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELE 2 BÜNTETŐ- ÉS SZABÁLYSÉRTÉSI ELJÁRÁSOK 2 BÜNTETŐ ELJÁRÁSOK SÉRTETTI KÉPVISELET 3 IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS 2 EGYÉB 1 ÖSSZESEN: BAN INDÍTOTT JOGI ELJÁRÁSOK MEGOSZLÁSA AZ ELKÖVETŐ K TÍPUSA SZERINT JOGI SZEMÉLYEK 4 ÖNKORMÁNYZATOK 1 IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS SZERVEI 6 OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 2 ÖSSZESEN: 13 A 2006-BAN KEZDEMÉNYEZETT ELJÁRÁSOK DECEMBER 31-I ÁLLÁSA BÍRÓSÁGI SZAKBAN: 4 EGYÉB HATÓSÁG, SZERV ELŐTT: 2 16

17 BEFEJEZETT ÜGYEK SZÁMA: 6 ÖSSZESEN: BAN KEZDEMÉNYEZETT ELJÁRÁSOK MEGYEI ELOSZLÁSA BUDAPEST: 4 BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE 4 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE 1 PEST MEGYE: 2 SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE: 1 ZALA MEGYE 1 ÖSSZESEN: 13 ÜGYEK SZÁMA, AMELYEKBEN A NEKI BÍRÓSÁGI VAGY HATÓSÁGI ELJÁRÁST KEZDEMÉNYEZETT KÖZÖTT önkormányzat által elkövetett jogsértések: 57 rendőrség, határőrség által elkövetett jogsértések: 54 lakhatás: 32 munkaügy: 28 egyéb ügyek: 23 erőszakos bűncselekmények romák ellen: 23 közszolgáltatás, vendéglátóipar: 18 kártalanítás: 16 egészségügy: 14 Oktatás: 14 gyermekvédelem: 7 média: 4 összesen: 290 ÜGYTÍPUSOK ALAKULÁSA KÖZÖTT összese n Önkormányzat rendvédelmi szervek, igazságszolg. lakhatás munka egyéb erő szakos bcs. romák ellen

18 közszolgáltatás kártalanítás egészségügy oktatás gyermekvédele m média ÖSSZESEN NÉHÁNY JELENTÚSEBB ÜGYÜNK 2006-BAN F. Árpádné ügye A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kistelepülésen él ő F. Árpádné tavaszán rendszeres szociális segélyt kívánt igénybe venni, a kérelem elbírálásához azonban be kellett nyújtania általános iskolai bizonyítványának másolatát. Mivel ezt az asszony korábban elveszítette, volt általános iskolájától kérte a bizonyítvány másodlat kiállíttatását. A bizonyítvány másodlat kiállíttatásáért Farkasnénak 6250 forintot kellett igazgatási díj címén megfizetnie. Az asszony Irodánk segítségét kérte, mivel számára a szóban forgó összeg kifizetése komoly anyagi megterhelést jelentett. Mint késő bb kiderült, az iskola egy olyan rendelet alapján szedte be a hivatkozott összeget, amely már három éve nincs hatályban. Irodánk kezdeményezésére az iskola visszafizette késő bb ügyfelünknek a jogtalanul elkért összeget. Emellett kértük a település jegyző jét, hogy indítson vizsgálatot annak feltárására, vajon hány személy volt kárvallottja annak, hogy az iskola egy három éve hatályon kívül helyezett rendelet alapján szed be pénzeket. R. Nikoletta ügye A Komárom - Esztergom megyében él ő R. Nikoletta még 2005-ben kereste meg azzal Irodánkat, hogy ő t és három kiskorú unokatestvérét roma származásukra való hivatkozással nem szolgálták ki egy helybeli presszóban, majd ki is zavarták őket a helyiségbő l. Az ügyfelekkel, és családtagjaikkal való megbeszélés eredményként úgy döntöttünk, egyezkedni próbálunk a presszó üzemeltető jével, a települési önkormányzat azonban megtagadta az eljáráshoz szükséges adatszolgáltatást. Az ügyben hosszas levelezést követő en az adatvédelmi ombudsmanhoz fordultunk. Az ombudsman megállapította, hogy bár a kért adatok valóban a közérdek ű adatok körébe tartoznak, a rendezetlen jogszabályi környezet következtében a jegyz ő jogszerű en járt el, amikor az adatszolgáltatást megtagadta. A kezdeményezésünkre indult vizsgálat eredményeként az adatvédelmi biztos jogszabály-módosító javaslattal kereste meg a belügyminisztert. Emellett az ügyben ő szén tesztelési eljárást folytattunk le. Ennek során roma és nem romatesztelő ket küldtünk a szórakozóhelyre, hogy összehasonlíthassuk annak gyakorlatát. A tesztelés eredménye egyértelműen megerő sítette az etnikai diszkrimináció gyanúját. Az ügyben peren kívül egyeztetést folytattunk le, amely sikeresen zárult. A szórakozóhely üzemeltetője elismerte a jogsértést, levélben két bocsánatot az érintettektő l, és fejenként százezer forint kártérítés megfizetését vállalta. V. Sándor ügye A Borsod Abaúj Zemplén megyei V. Sándor testvére halálos kimenetel ű bű ncselekmény áldozata lett. A rendő rség megkezdte a nyomozást, azonban arról a családnak semmilyen tájékoztatást nem adott. V. Sándor megkeresése nyomán észleltük, hogy a vonatkozó jogszabály nem ad lehetőséget arra, hogy az elhunyt sértett ügyérő l testvér tájékoztatást kapjon, mivel az nem tartozik a közeli hozzátartozók körébe. Az ügyben megkereséssel élünk a jogszabály megváltoztatása érdekében az Igazságügy-minisztérium felé, illetve figyelemmel kísérjük a 18

19 család kérésére a büntető eljárást. A minisztérium válaszlevelében kifejtette, hogy nem tartja indokoltnak a jogszabály módosítását. R. Sámuel A Borsod Abaúj Zemplén megyei R. Sámuelbe egy munkatársa 2005-ben cigányozó kifejezéseket is alkalmazva belekötött, majd a konfliktusból verekedés lett. R. Sámuel, és a tanúk szerint is a szóban forgó munkatárs volt az, aki a konfliktust kezdeményezte, majd tettlegességhez is ő folyamodott. Nyolc napon belül gyógyuló sérülése úgy keletkezett többek elmondása szerint is, hogy R. Sámuel védekezni próbált. Az eset kapcsán indult büntető eljárás során a férfit a bíróság elmarasztalta könny ű testi sértés miatt, majd az egészségbiztosítási pénztártól kapott egy felszólítást, hogy fizessen meg több, mint egymillió-hatszázezer forintot, a sértett gyógykezeltetésének árát. A panaszos sérelmezi, hogy a biztosító olyan összeget akar rajta érvényesíteni, amely nyilvánvalóan nem állhat összefüggésben a nyolc napon belül gyógyuló sérülések kezeltetésével. Ezt támasztja alá egyébként az igazságügyi orvosszakértő korábbi véleménye is. Irodánk jogi segítséget nyújt R. Sámuelnek a biztosítóval kapcsolatos eljárás során, többek között amiatt is, mert már a büntető eljárás során is felmerült, hogy a késő bbi sértett rasszista motiváció alapján keveredett konfliktusba ügyfelünkkel. A bíróság az eredetileg követelt forint összeg helyett csupán forint megfizetésére kötelezte ügyfelünket azzal, hogy a bűncselekmény miatt bekövetkezett kár csak ilyen összeget tett ki. MÁV II. Irodánk a tavalyi évben sikeresen perelte a MÁV Zrt-t, mivel az egy csoportos létszámleépítés során egyik Borsod Abaúj Zemplén megyei telephelyén kizárólag egy romákból álló csoportot küldött el. Azt követő en, hogy pernyertesek lettünk két roma munkavállaló ügyében, megkerestek minket azok a roma származású munkavállalók, akik ugyanannak a brigádnak a tagjai voltak, amelyet 2004-ben kiszerveztek. Az érintettek nevében elő ször peren kívül próbáltunk megegyezni, majd ennek sikertelensége miatt bírósághoz fordultunk. A bíróság ez esetben is megállapította a diszkrimináció tényét és fejenként félmillió forint kártérítés megfizetésére kötelezte a MÁV-ot. S. Ern ő és A. László ügye A budapesti S. Ern ő és A. László büntetlen előélet ű, rendezett családi körülmények között él ő, munkával rendelkez ő fiatalemberek szeptemberében egy rutinigazoltatás során előállították, majd előzetes letartóztatásba helyezték ő ket csoportosan elkövetett rablás gyanúja miatt. A két fiatalember annak ellenére, hogy több tanú által megerő sített alibivel rendelkezett a bűncselekmény elkövetése idején, tíz hónapot töltött elő zetes letartóztatásban. Vádemelést követően a folyamatban lév ő büntetőeljárás során keresett meg bennünket S. Ern ő családja. A fiatalember védője kérésére megfigyelő ként vettünk részt a tárgyaláson, az ügyvéd ugyanis arra panaszkodott, hogy bizonyítási indítványait, amelyek az alibi igazolására szolgáltak volna, a tárgyalást vezet ő bírón ő sorozatosan indokolás nélkül elutasítja. A két fiatalember következetesen ártatlannak vallja magát. A véd ő és a család gyanúja is az, hogy a büntetőeljárás nem korrekt módon folyik, ami egyértelmű en összefüggésben áll a két vádlott roma származásával. Miután munkatársaink részt vettek a legutóbbi tárgyaláson, ahol a két fiút négy év börtönre ítélték els ő fokon, bennünk is felmerült a diszkriminatív hozzáállás gyanúja. Irodánk bekapcsolódását követő en a másodfokú bíróság a tényállás felderítetlensége miatti megalapozatlanság okán az els ő fokon eljárt bíróság ítéletét hatályon kívül helyezte, és a bíróságot új eljárás lefolytatására utasította, részben osztva a védelem fellebbezésben kifejtett érveinket. A megismételt eljárásban a NEKI A. Ern ő részére immár közvetlen jogi segítséget nyújt. 19

20 B. Péterné augusztusában a Somogy megyei B. Péterné, fia és rokonai bodzaszedésbő l hazafelé tartva élelmiszert vásároltak a helyi benzinkútnál, majd a bejárat előtt lév ő asztalokhoz leültek a vásároltakat elfogyasztani. Az épp akkor a helyszínre érkez ő benzinkutas azonban ti büdös cigányok itt nem esztek felkiáltással elzavarta az asszonyokat és a gyerekeket. A késő bbiek során érkezett a helyszínre B. Péter, aki miután meglátta a felesége és a fia földön heverő kerékpárját, kérdő re vonta az ott dolgozókat. A vita közben a benzinkutas egy ízben úgy lefejelte a roma férfit, hogy az nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. A rendő rség garázdaság és más bűncselekmények miatt indított büntető eljárást, amely során mindkét férfit meggyanúsították. Irodánk a büntetőeljárás során B. Péterné sértetti képviseletét látta el. G. Gusztáv, K. István és Sz. Rómeó október 27-én este egy Budapestre tartó ötfő s roma fiatalokból álló társaságot igazoltattak A Bács Kiskun megyei D. városnál a rendő rök. Az igazoltatás után a szórakozni indult társaságot visszatartották, majd előállították a rendőrkapitányságon. Mint késő bb kiderült, egy előz ő heti, a környéken elkövetett templomi lopással gyanúsították ő ket. A kihallgatás közben hármukat többször súlyosan bántalmazták, és arra akarták rábírni ő ket, hogy ismerjék el a bű ncselekményt. A fiatalokat hajnalban kiengedték, akik hazaérve felkeresték a helyi kórházat és megvizsgáltatták magukat. Egyikük nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett, míg a többieknél kisebb zúzódásokat állapítottak meg. Az ügyben november 24-én Irodánk feljelentést tett a Bács-Kiskun Megyei Ügyészségi Nyomozó Hivatalnál. Az eljárás folyamatban van. K. János A Békés megyei, roma származású K. János jogosítványa egy közúti koccanás miatt került veszélybe. Elmondása szerint az ütközés helyszínére kiérkez ő rendő rök megalázóan és lekezelően bántak vele, feltűnő en másként viszonyultak hozzá, mint az ütközés másik, nem roma származású szereplő jéhez. Az eljáró hatóság tárgyalás nélkül pénzbírságot szabott ki és két hónapra megvonta a jogosítványát. Ez azonban veszélyezteti a férfi és családjának megélhetését, mivel nap mint nap autóval utazik a fő városba dolgozni, a környéken ugyanis munkalehető ség nincs. Az eltúlzott intézkedés miatt fellebbezést nyújtottunk be és kértük tárgyalás megtartását. Sz. Attila Irodánkat megkereste áprilisában az egyik hazai közlekedési vállalat budapesti alkalmazottja azzal, hogy vezénylő je munkahelyén folyamatosan olyan légkört alakít ki, amely számára sért ő, megalázó. A roma származású Sz. Attila panaszt tett a vezényl ő felettesénél, aki azonban nem intézkedett annak érdekében, hogy a munkahelyi légkör javuljon, ső t, Sz. Attilát küldte el rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálatra. A vizsgálatkér ő lapon többek között az szerepel a munkavállalóval kapcsolatban, hogy a belő le áradó illatanyagával visszatetszést kelt úgy kollégái, mint az utazóközönség tagjai között. Sz. Attila szerint az idézett mondatrész amellett, hogy rendkívül sért ő és megalázó, utalás egyben roma származására is, hiszen vezénylő je többször tett rá a kollégák elmondása szerint olyan megjegyzést, hogy büdös cigány. A férfi egyébként azt is sérelmezte, hogy hónapok óta nem engedték buszt vezetni, hanem garázsszolgálatban kell ülnie. Ez nem csak bántó és igazságtalan számára, de anyagi kiesést is jelent. Az ügyben irodánk egyeztetést javasolt a munkáltató számára. Az egyeztető találkozás sikeres volt, Sz. Attila jelenleg is a cég alkalmazásában áll, helyzete rendező dött, a konfliktus peren kívül megoldódott. Kerületi óvoda 20

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. KEIKO AIKIDÓ ALAPÍTVÁNY mint Közhasznú Szervezet

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. KEIKO AIKIDÓ ALAPÍTVÁNY mint Közhasznú Szervezet KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 KEIKO AIKIDÓ ALAPÍTVÁNY mint Közhasznú Szervezet székhely: 1046 Budapest, Bajza u. 42. adószám: 18107779-1-41 statisztikai számjel:18107779 9319 569 01 bírósági bejegyzés száma:

Részletesebben

Készült: 2012. április 26... aláírás

Készült: 2012. április 26... aláírás Adószám: 18131677-1-41 Statisztikai számjel: 18131677-9499-569-01 Székhely: 1135 Budapest, Szent László út 15. V/8. EUROPA VARIETAS ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Készült: 2012. április 26....

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉV FÉLÚTON ALAPÍTVÁNY

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉV FÉLÚTON ALAPÍTVÁNY Statisztikai számjel Adószám: 18057966-1-42 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. ÉV FÉLÚTON ALAPÍTVÁNY Tartalom: 1. Számviteli beszámoló Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló a./ Mérleg b./ Közhasznú eredménykimutatás

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS GYERMEKVARÁZS ALAPÍTVÁNY 8800 Nagykanizsa, Teleki u. 7/C KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évről Készítette: Naprakész Könyvelő és Szolgáltató Egyesület Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. KEIKO AIKIDÓ ALAPÍTVÁNY mint Közhasznú Szervezet

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. KEIKO AIKIDÓ ALAPÍTVÁNY mint Közhasznú Szervezet KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011 KEIKO AIKIDÓ ALAPÍTVÁNY mint Közhasznú Szervezet székhely: 1046 Budapest, Bajza u. 42. adószám: 18107779-1-41 statisztikai számjel:18107779 9319 569 01 bírósági bejegyzés száma:

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

Közhasznúsági Beszámoló. a Képző és Iparművészeti Közalapítvány a XXII. Kerület Kultúrájáért Kiemelten közhasznú Alapítvány évi tevékenységéről

Közhasznúsági Beszámoló. a Képző és Iparművészeti Közalapítvány a XXII. Kerület Kultúrájáért Kiemelten közhasznú Alapítvány évi tevékenységéről Közhasznúsági Beszámoló a Képző és Iparművészeti Közalapítvány a XXII. Kerület Kultúrájáért Kiemelten közhasznú Alapítvány 21. évi tevékenységéről AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁS A.,Képző és Iparművészeti Közalapítvány

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005. Másság Alapítvány

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005. Másság Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005 Másság Alapítvány székhely: 1082 Budapest, Üllői út 68. adószám: 18251922-1-42 statisztikai számjel: 18051922-9133-569-01 bírósági bejegyzés száma: 4477 közhasznúsági fokozat:

Részletesebben

Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 2011.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK

Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 2011.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 211.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK Az alapítvány neve: JÖVŐNK ENERGETIKUSÁÉRT ALAPITVÁNY Képviselők neve: Dr. Csom Gyula Budapest Dr. Bihari Péter

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2009. év. Klímabarát Települések Szövetsége

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2009. év. Klímabarát Települések Szövetsége 18135365-1-41 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 29. év Klímabarát Települések Szövetsége 138 Budapest, Templom utca 64. Budapest, 21. január 11.

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S 2500 Esztergom, Áfonyás utca 1. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S a 2010. december 31i KÖZHASZNÚ egyszerűsített beszámolóhoz Keltezés: Esztergom, 2011. május 24. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S T A R

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Moravcsik Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2009 Budapest, 2010. 2 T a r t a l o m 1. A szervezet alapadatai 2. A Moravcsik Alapítvány számviteli beszámolója 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Moravcsik Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2011 Budapest, 2012. 2 T a r t a l o m 1. A szervezet alapadatai 2. A Moravcsik Alapítvány számviteli beszámolója 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

Gyerekszem Művészeti Egyesület EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. 1 8 1 2 7 2 7 2 9 1 3 3 5 2 9 0 KSH 1 1 5 6 / 0 7 NYILVÁNTARTÁSI SZÁM

Gyerekszem Művészeti Egyesület EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. 1 8 1 2 7 2 7 2 9 1 3 3 5 2 9 0 KSH 1 1 5 6 / 0 7 NYILVÁNTARTÁSI SZÁM 1 8 1 2 7 2 7 2 9 1 3 3 5 2 9 0 KSH 1 1 5 6 / 0 7 NYILVÁNTARTÁSI SZÁM Gyerekszem Művészeti Egyesület 1012 Budapest, Kuny Domokos u. 1. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S Bogáncs Kisállatotthon Alapítvány 2500 Esztergom, Bíróréti dűlő 10.453. hrsz. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S a 2007. december 31i KÖZHASZNÚ egyszerűsített beszámolóhoz Keltezés: Esztergom, 2008. május

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2014 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. 01.01. - 2014 12.31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b)

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Beszámolási időszak: 01.01. - 12.31 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI: Alapítás éve: 2008. Működés kezdete: 2009.02.04. Bírósági bejegyzés száma: 9. Pk.60.716/2008/2. Bejegyezte: Fővárosi Bíróság

Részletesebben

HAZAFELÉ KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS DECEMBER 31.

HAZAFELÉ KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS DECEMBER 31. HAZAFELÉ KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2003. DECEMBER 31. Készült: 2004. május 25. Kondor Péterné I. ÉVES BESZÁMOLÓ ESZKÖZÖK MÉRLEG, 2003. DECEMBER 31. FORRÁSOK (eft) előző év tárgy év előző

Részletesebben

Szervezet neve: Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Ikt. Sz.:.. /2006.K Jóváhagyom:.. elnök KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2005. évi gazdálkodásáról 1 KIMUTATÁS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011 Magánorvosok Országos Szövetsége (MAOOSZ) 1135 Budapest, Kerekes utca 9. 5/7. Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés év

Közhasznúsági jelentés év 1133 Budapest, Visegrádi utca 113. Közhasznúsági jelentés 2012. év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló I.A Mérleg I.B Közhasznú eredménykimutatás 2. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b) Eredménylevezetés

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Bókay Gyermekklinikáért Kiemelten Közhasznú Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2011.02.23-2011.12.31. Budapest, 2012. 2 T a r t a l o m 1. A Bókay Gyermekklinikáért Kiemelten Közhasznú

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. JÚNIUS Adószám: 19011211-2-13 Bejegyzõ szerv: Fõvárosi Bíróság Regisztrációs szám: 378 Magyar Pulmonológiai Alapítvány 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály út 70. Közhasznúsági

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Szervezet neve: Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Ikt. Sz.:../2013.K KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Jóváhagyom:... elnök 1 KIMUTATÁS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója

Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója 1 8 1 2 5 0 6 7-9 4 9 9-5 2 9-0 1 Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2010. január 01. - 2010. december 31. 2010 Kelt Budapest, 2011. május 20. 1 8 1 2 5 0 6 7-9 4 9 9-5 2 9-0

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2012 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

SZUVERÉN NONPROFIT KFT

SZUVERÉN NONPROFIT KFT 2 2 6 6 6 8 1 4 1 1 9 9 3 5 5 3 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 211.1.1-211.12.31. egyéb szervezet megnevezése 137 BUDAPEST, MÁTYÁSHEGYI ÚT 13.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.év

Közhasznúsági jelentés 2010.év EuropTec-Zalavíz Zalaegerszegi Úszó Klub 8900 Zalaegerszeg, Égerfa utca 9. Közhasznúsági jelentés 2010.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló I.A Mérleg I.B Közhasznú eredménykimutatás

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2014 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe Nagykanizsa,

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány Közhasznúsági Beszámoló 2013 Bírósági nyilvántartási szám: 7.PK.60669/2005/3 Adószám: 18187616-1-42 Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány

Részletesebben

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT 2011. évi tevékenységéről (készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. előírásai szerint) FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

Részletesebben

2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló

2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete 18693001-1-13 Pk.60.266/2001 Ceglédi Őszikék Szociális Alapítvány 2700 Cegléd Bajcsy-Zs. u. 1 2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló Tartalma: Egyszerűsített

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 213. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához 1.) Általános tájékoztatás Törökbálint Közbiztonságáért Közalapítvány

Részletesebben

KERESZTÚRI REFORMÁTUS MISSZIÓ ALAPÍTVÁNY. Tartalom

KERESZTÚRI REFORMÁTUS MISSZIÓ ALAPÍTVÁNY. Tartalom KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009 Székhely: 1173. BUDAPEST, Pesti út 31 Adószám: 18195998-1-42 Közhasznúsági fokozat: közhasznú alapítvány Tartalom 1. Számviteli beszámoló 2. Kimutatás a költségvetési támogatás

Részletesebben

Közhasznúsági Jelentés. Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú Technológiáért Alapítvány 1095 Budapest, Soroksári út 48. 14 ép. 2009. évi tevékenységér!

Közhasznúsági Jelentés. Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú Technológiáért Alapítvány 1095 Budapest, Soroksári út 48. 14 ép. 2009. évi tevékenységér! Közhasznúsági Jelentés Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú Technológiáért Alapítvány 195 Budapest, Soroksári út 48. 14 ép. 29. évi tevékenységér!l 1 I. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú

Részletesebben

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010 Közhasznúsági jelentés 1/9. oldal Közhasznúsági Jelentés az A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület 2010. évi működéséről A szervezet

Részletesebben

ŐCSÉNYI REPÜLŐKLUB SE K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

ŐCSÉNYI REPÜLŐKLUB SE K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S ŐCSÉNYI REPÜLŐKLUB SE K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2010 TARTALOM 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Cél

Részletesebben

Kék Nefelejcs Alapítvány

Kék Nefelejcs Alapítvány Közhasznúsági jelentés 2008. Kék Nefelejcs Alapítvány 4405, Nyíregyháza, Bóbita u. 43. Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása 3. Vagyon felhasználása

Részletesebben

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE 8868 Letenye, Kossuth L. u.58. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013 évről Készítette: Talentum Kontakt kft 2014-04-22 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MURASZEMENYE KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 8872 MURASZEMENYE, BÉKE U. 2. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évről Készítette: Naprakész Könyvelő és Szolgáltató Egyesület Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli

Részletesebben

A Fényszóró Kulturális Alapítvány a szellemi fogyatékosokért 1995. szeptember 28-án alakult, melynek alapítója a Dr. Dobos Anna.

A Fényszóró Kulturális Alapítvány a szellemi fogyatékosokért 1995. szeptember 28-án alakult, melynek alapítója a Dr. Dobos Anna. Bevezető ismertetés A Fényszóró Kulturális Alapítvány a szellemi fogyatékosokért 1995. szeptember 28-án alakult, melynek alapítója a Dr. Dobos Anna. Az alapítók 1998. december 28. napján az alapító okirat

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 8 9 5 5 4 9 1 9 9 3 3 3 7 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 8 év DEMOKRATIKUS IFJÚSÁGÉRT

Részletesebben

KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2010.

KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2010. FALUNKÉRT, ISKOLÁNKÉRT, GYERMEKEINKÉRT ALAPÍTVÁNY 2615, Csővár, Kinizsi út 53/A. KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2010. I. Számviteli beszámoló MÉRLEG 2010. ÉV Adatok e Ft-ban Sorsz. Tétel megnevezése Előző évi Önrevízió

Részletesebben

KÖZHASZHÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZHÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZHÚSÁGI JELENTÉS 29. Beszámolási időszak: 29.2.4. - 29.12.31 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI: Alapítás éve: 28. Működés kezdete: 29.2.4. Bírósági bejegyzés száma: 9. Pk.6.716/28/2. Bejegyezte: Fővárosi Bíróság

Részletesebben

2009. évi közhasznúsági jelentés

2009. évi közhasznúsági jelentés Alapítva: 1986 M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ SZERVEZET Székhely: 1221 Budapest Leányka u. 34. III/21. Adószám: 19004909-2-43 Telefon/Fax: (1) 229-3542 Levélcím: Segítő Kéz Iroda

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA 1 8 0 1 9 6 4 9-1 - 4 3 adószáma cégjegyzék száma KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA 2 0 1 4 ÉV A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

Részletesebben

Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085, Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B.

Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085, Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B. Bírósági határozat száma: Pk.60553/2010/1/II, 2011.01.25 Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085, Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B. Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2013. január 1. - számviteli évről

Részletesebben

2010. január december 31.

2010. január december 31. Közhasznúsági jelentés 2010. január 1-2010. december 31. I. A szervezet alapadatai Budapest, 2011.05.31 1 a Társaság vezetője 1. Név: Magyar Sürgösségi Orvostani Társaság Közhasznú Egyesület 2. Képviselő:Dr

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1. Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3.

Egyszerűsített éves beszámoló 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1. Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3. 1 2 4 5 9 4 1 8 9 0 0 1 5 7 2 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3., 1-463-3970 2013.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés a évről

Közhasznúsági jelentés a évről Magyar Jógaoktatók Szövetsége Egyesület 1188 Budapest, Határ u. 26/b Telefon: +36-20-229-54-56 Web: www.jogaoktatok.hu E-mail: mjsze108@gmail.com Közhasznúsági jelentés a 2010. évről Statisztikai számjel:

Részletesebben

Segítőszándék Alapítvány. Kettős Könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerüsített éves beszámolója 2011

Segítőszándék Alapítvány. Kettős Könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerüsített éves beszámolója 2011 Statisztikai számjel: Bejegyzés száma: 1 8 1 1 4 5 1 7 9 4 9 9 5 6 9 1 16.PK.6. 512/24/2.9277 A vállalkozás megnevezése: Segítőszándék Alapítvány A vállalkozás címe: 147. Budapest, Battyhyány utca 11/a.

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója Statisztikai számjel: 18261774-9499-569-1 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 27. év Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú Technológiáért Alapítvány egyéb

Részletesebben

adatok eft-ban Sor A tétel megnevezése Előző év Tárgyév

adatok eft-ban Sor A tétel megnevezése Előző év Tárgyév 1. SZ. MELLÉKLET AZ PILI ALAPÍTVÁNY SZÁMVITELI BESZÁMOLÓJA 18896053-8040-569-01 Statisztikai számjel 167 Nyilvántartási szám PILI Alapítvány Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE adatok eft-ban Sor A tétel

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A ÉVRŐL

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A ÉVRŐL KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2011. ÉVRŐL I. Egyszerűsített éves beszámoló - mérleg - eredménykimutatás II. Általános rész III. Vagyon felhasználásának bemutatása IV. Cél szerinti juttatások és azok felhasználása

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám): 18067295913352901 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2010. év Martin György Néptáncszövetség

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 19011211-2-13 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 378 Magyar Pulmonológiai Alapítvány 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály út 70 2011 Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

2012.évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

2012.évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 9 8 0 6 0 7 9 9 2 6 2 5 2 1 0 1 MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLETE a egyéb szervezet megnevezése 1123 Budapest, Alkotás u. 44. az egyéb szervezet címe 2012.évi A számviteli törvény szerinti

Részletesebben

GYENESDIÁSI ÓVODÁS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 2012. év KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

GYENESDIÁSI ÓVODÁS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 2012. év KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS GYENESDIÁSI ÓVODÁS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 2012. év KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Készült:2013.03.03. 8315 Gyenesdiás Kossuth L. u. 97. www.gyenesdiasovoda.hu Alapítvány vezetője Alapítványunk a ZM Bíróság Apk.60.039/1995/6

Részletesebben

2010. évi Közhasznúsági jelentése

2010. évi Közhasznúsági jelentése A Sonkádi Európa Nostra Díjas Református Templomért Alapítvány 4954 Sonkád, Rákóczi u. 36. i Közhasznúsági jelentése Sonkád, 2011.03.21. Róka Edit Alapítvány elnöke 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Sonkádi Európa

Részletesebben

NAGYKOVÁCSI TERMÉSZET ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET 2094 NAGYKOVÁCSI, TELKI UTCA 3. Adószám:

NAGYKOVÁCSI TERMÉSZET ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET 2094 NAGYKOVÁCSI, TELKI UTCA 3. Adószám: NAGYKOVÁCSI TERMÉSZET ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET 2094 NAGYKOVÁCSI, TELKI UTCA 3. Adószám: 18704211 1 13 2013. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2014. február 4. Bárdos Zsuzsanna elnök NAGYKOVÁCSI TERMÉSZET

Részletesebben

SZUVERÉN NONPROFIT KFT

SZUVERÉN NONPROFIT KFT 2 2 6 6 6 8 1 4 1 1 9 9 3 5 5 3 A viteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beolója 21.3.5-21.12.31. egyéb szervezet megnevezése 137 BUDAPEST, MÁTYÁSHEGYI ÚT 13. címe A beolót

Részletesebben

Mágocs Jövőjéért Közalapítvány 7342 Mágocs, Szabadság utca 39. Adószám: 18315055-1-02

Mágocs Jövőjéért Közalapítvány 7342 Mágocs, Szabadság utca 39. Adószám: 18315055-1-02 Mágocs Jövőjéért Közalapítvány Adószám: 18315055-1-02 2007. évi Közhasznú beszámolója Tartalma: Számviteli beszámoló Költségvetési támogatások Vagyon-felhasználás Cél szerinti juttatások Önkormányzati

Részletesebben

2010. évi Közhasznúsági jelentés

2010. évi Közhasznúsági jelentés Törökbálinti Városőrség Polgárőr Egyesület, Törökbálint 18028049-1-13 i Közhasznúsági jelentés Kelt: Törökbálint, 2011. május 10. képviselő 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A szervezet ben gazdálkodásáról a számviteli

Részletesebben

SZUVERÉN NONPROFIT KFT

SZUVERÉN NONPROFIT KFT 2 2 6 6 6 8 1 4 1 1 9 9 3 5 5 3 A viteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beolója 213.1.1-213.12.31. egyéb szervezet megnevezése 137 BUDAPEST, MÁTYÁSHEGYI ÚT 13. címe A

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 év.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 év. Név: Őszidő Alapítvány Székhely: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 101. Adószám: 18410061-1-05 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 év. Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I/A. Mérleg I/B. Eredménykimutatás (és

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2008.

Közhasznúsági jelentés 2008. Közhasznúsági jelentés 2008. I. Számviteli beszámoló (mérleg, eredmény levezetés) II. Kimutatás a vagyon felhasználásáról III. Kimutatás a kapott támogatásokról IV. Beszámolás a közhasznú tevékenységről

Részletesebben

Az Életvirág. Szociális Közhasznú Alapítvány.

Az Életvirág. Szociális Közhasznú Alapítvány. Az Életvirág Szociális Közhasznú Alapítvány. 2011.-éves közhasznú egyszerűsített Beszámolója. 2011.Január.01.-től. - 2011.December.31.-ig. Tartalom. 1) Közhasznú beszámoló mérlege és eredmény levezetése.

Részletesebben

KRÚDY SPORT ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, EPRESKERT U. 64.

KRÚDY SPORT ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, EPRESKERT U. 64. KRÚDY SPORT ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, EPRESKERT U. 64. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. TARTALOM 1. Az alapítvány alapadatai 2. Egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlege 3. Kimutatás

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011. január 1. - 2011. december 31. I. A szervezet alapadatai 1. Név: Magyar Bothmer Gimnasztika Egyesület 2. Elnök: Szalay László 3. Székhely: 9941.Öriszentpéter Galambosszer 16/C.

Részletesebben

1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET

1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET 1 2 P K 6 0 0 1 1 2 0 0 5 3 Bírósági végzés száma 1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET 2014. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2015. május 4. Tartalomjegyzék: I. Számviteli beszámoló II. III. IV. Költségvetési

Részletesebben

ÉSZAKBALATONI EBMENTŐ EGYESÜLET 8248 Veszprémfajsz, Fő utca 27. 2014. évi Közhasznúsági jelentése

ÉSZAKBALATONI EBMENTŐ EGYESÜLET 8248 Veszprémfajsz, Fő utca 27. 2014. évi Közhasznúsági jelentése ÉSZAKBALATONI EBMENTŐ EGYESÜLET 8248 Veszprémfajsz, Fő utca 27. Alakulás időpontja: 2007.10.31. Célja szerinti besorolás: Állatvédelem Adószám: 19382278-1-19 Statisztikai számjel: 193832278-9499-529-19

Részletesebben

M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y

M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y Ki e melkedően közhaszn ú szervezet 1 2 21 Budapest L eá nyk a u 34. 3/21. Telefon / Fax: 1/229-3542 A kuratórium elnöke: Kovács Zoltán 2010. évi közhasznúsági jelentés

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés 1 8 6 7 9 4 9 4 9 4 9 9 5 6 9 1 Statisztikai számjel Pest Megyei Orvosokért Alapítvány a szervezet megnevezése 1115 Budapest Fraknó utca 26/B F.3. a szervezet címe 211. január 1-211. december 31.időszakról

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés és egyszerűsített éves beszámoló 2011

Közhasznúsági jelentés és egyszerűsített éves beszámoló 2011 Tárgyalási Szimulációs Társaság Közhasznú Egyesület 174 Budapest, Dohány utca 1/b, VI/1. Közhasznúsági jelentés és egyszerűsített éves beszámoló 211 Budapest, 212. május 23. 1. Számviteli beszámoló A Tárgyalási

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

ORMÁNSÁG SZÍVE KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

ORMÁNSÁG SZÍVE KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 18329394995692 statisztikai számjel ORMÁNSÁG SZÍVE KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 26 Székhely: 7838 Vajszló Rákóczi u 1 Adószám: 183293-1-2 Statisztikai számjel: 183293-9499-569-2

Részletesebben

Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2011 év

Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2011 év Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2011 év Budapest: 2012. március 26. Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2011 évről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2013.május 24. Surányi Gábor elnök Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló 2011

Egyszerűsített éves beszámoló 2011 Közhasznúsági jelentés 1. sz. melléklete Pk.60.147/2007/2 Szent Kristóf Természetjáró Egyesület 8622 Szántód Iskola u.9. Egyszerűsített éves beszámoló 2011 Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredménykimutatás

Részletesebben

FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT

FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS FACULTAS Közhasznú Nonprofit Kft 2010. évi tevékenységéről (készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. előírásai szerint) FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT

Részletesebben

A Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány kiemelten közhasznú szervezet Adószám:18063710-1-41

A Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány kiemelten közhasznú szervezet Adószám:18063710-1-41 A Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány kiemelten közhasznú szervezet Adószám:18063710-1-41 (NIOK Alapítvány 1027 Budapest, Margit krt. 43.-45.) 2003. évi közhasznú jelentése ----------------------------

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2010 évi. Református Elemi Iskola és Szeretetotthon Alapítvány. Székhelye: 5530 Vésztő, Bartók Béla tér 6

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2010 évi. Református Elemi Iskola és Szeretetotthon Alapítvány. Székhelye: 5530 Vésztő, Bartók Béla tér 6 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évi Református Elemi Iskola és Szeretetotthon Alapítvány Székhelye: 5530 Vésztő, Bartók Béla tér 6 Adószáma: 19061175-1-04 Közhasznúsági fokozat: Közhasznú alapítvány 1./ Számviteli

Részletesebben

T a r t a l o m I. A szervezet alapadatai II. A Messzelátó Egyesülete számviteli beszámolója III. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

T a r t a l o m I. A szervezet alapadatai II. A Messzelátó Egyesülete számviteli beszámolója III. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 Messzelátó Egyesülete Budapest, 2009. T a r t a l o m I. A szervezet alapadatai II. A Messzelátó Egyesülete számviteli beszámolója III. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

Részletesebben

2008.évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

2008.évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 9 8 0 6 0 7 9 9 2 6 2 5 2 1 0 1 MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLETE a egyéb szervezet megnevezése 1123 Budapest, Alkotás u. 44. az egyéb szervezet címe 2008.évi A számviteli törvény szerinti

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2008.

Közhasznúsági jelentés 2008. -1- Adószám: 18085167-1 - 41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: Pk. 61.454/1996/4 1012 Budapest, Kosciuszkó T. u. 10. 2008. Beszámolási időszak: 2008. január 01. - 2008. december 31.

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója SURDI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET 8831 Nagykanizsa, Gárdonyi u. 8. 1. A szervezet alapadatai 1. Elnevezés: Surdi Sporthorgász Egyesület 2. Képviselő: Kovács Tibor 3. Székhely: 8831 Nagykanizsa Gárdonyi u. 8.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

K Ö ZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

K Ö ZHASZNÚSÁGI JELENTÉS K Ö ZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009 CSERHÁT NATÚRPARK KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY székhely: 3176 Hollókő, Kossuth út 46. adószám: 18643563-1-12 közhasznúsági fokozat: közhasznú alapítvány közhasznúsági végzés: Pk.60.039/2007/4.

Részletesebben

VÁCI WALDORF ALAPÍTVÁNY K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E Elfogadta a Kuratórium május 29-i ülésén.

VÁCI WALDORF ALAPÍTVÁNY K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E Elfogadta a Kuratórium május 29-i ülésén. VÁCI WALDORF ALAPÍTVÁNY K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2006. Elfogadta a Kuratórium 2007. május 29-i ülésén. Kelt Vácott, 2007. május 25. napján T a r t a l o m I. A szervezet alapadatai II.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés 1 8 6 7 9 4 9 4 9 4 9 9 5 6 9 1 Statisztikai számjel Pest Megyei Orvosokért Alapítvány a szervezet megnevezése 1115 Budapest Fraknó utca 26/B F.3. a szervezet címe 29.Január 1-29. december 31.. Közhasznúsági

Részletesebben

FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15.

FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15. FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. május 30. Steven Johnson képviselő FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY Közhasznúsági jelentés

Részletesebben

Közhasznú társadalmi szervezet közhasznúsági jelentése év

Közhasznú társadalmi szervezet közhasznúsági jelentése év Közhasznú társadalmi szervezet közhasznúsági jelentése Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség 4027 Debrecen Füredi út 76. I. Közhasznú beszámoló - Eredménylevezetés - Mérleg II. Kimutatás a vagyon felhasználásáról

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója. 2 0 1 0 év

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója. 2 0 1 0 év A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva 1 8 1 0 6 3 3 8-2 - 4 2 Statisztikai számjel vagy adószám A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2014 év.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2014 év. Név: Őszidő Alapítvány Székhely: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 101. Adószám: 18410061-1-05 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2014 év. Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I/A. Mérleg I/B. Eredménykimutatás (és

Részletesebben

BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET. A BKV Előre SC 2010. évi Közhasznúsági Jelentése

BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET. A BKV Előre SC 2010. évi Közhasznúsági Jelentése BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET 2 2. Vezetői összefoglaló A BKV Előre SC elkészítette az egyesület 2010. évi gazdálkodásáról szóló Közhasznúsági Jelentését, a közhasznú eredmény kimutatást és

Részletesebben