KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Másság Alapítvány

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. Másság Alapítvány"

Átírás

1 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 Másság Alapítvány székhely: 1082 Budapest, Üllői út 68. adószám: statisztikai számjel: bírósági bejegyzés száma: 4477 közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Budapest, május 25.

2 Tartalom I. Számviteli beszámoló - mérleg - eredmény kimutatás - kimutatás a, a kötelezettségekről b, a követelésekről c, az időbeli elhatárolásokról II. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról III. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás IV. Programok szerinti felhasználások kimutatása - részletes kimutatás a programok szerinti felhasználásról V. Cél szerinti juttatások kimutatása VI. A központi költségvetésből és egyéb szervezetektő l kapott támogatások mértékének kimutatása VII. A vezet ő tisztségviselőknek nyújtott juttatások kimutatása VIII. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója I. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 2

3 KETTŐS KÖNYVVITELT VEZET Ő EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰ SÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉV Sorszám A tétel megnevezése Előz ő év (e Ft-ban) Előz ő évek helyesbítése Tárgyév 1. A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése 6. B. Forgóeszközök I. Készletek 8. II. Követelések III. Értékpapírok 10. IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások Eszközök (Aktívák) összesen (A+B+C) D. Saját tőke I. Induló tőke II. Tőkeváltozás III. Lekötött tartalék 17. IV. Értékelési tartalék 18. V.Tárgyévi eredmény alaptevékenységből VI. Tárgyévi edmény váll.tevékenységbő l 20. E. Céltartalék 21. F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek 23. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 24. III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások Források (Passzívák) összesen (D+E+F+G)

4 KETTŐS KÖNYVVITELT VEZET Ő EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰ SÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA ÉV Előz ő évek Előz ő év Sorszám A tétel megnevezése helyesbítése Tárgyév 1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele ( ) Közhasznú célú működésre kapott támogatás a.) alapítótól 4. b.) központi költségvetésbő l 5. c.) helyi önkormányzattól 6. d.) egyéb Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységbő l származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel B. Vállalkozási tevékenység bevétele C. Összes bevétel (A+B) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagjelleg ű ráfordításai Személyi jelleg ű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások 20. E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai Anyagjelleg ű ráfordításai 22. Személyi jelleg ű ráfordítások 23. Értékcsökkenési leírás 24. Egyéb ráfordítások 25. Pénzügyi mű veletek ráfordításai 26. Rendkívüli ráfordítások 27. F. Összes ráfordítás (D+E) G. Adózás előtti eredmény (C-F) H. Adófizetési kötelezettség I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (B-E-H) J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) Tájékoztató adatok A. Személyi jelleg ű ráfordítások Bérköltség ebből: - megbízási díjak tiszteletdíjak 2. Személyi jelleg ű egyéb kifizetések Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogatások

5 KIMUTATÁS A KÖTELEZETTSÉGEKR ŐL, A KÖVETELÉSEKR ŐL, AZ IDŐ BELI ELHATÁROLÁSOKRÓL Kötelezettségek (Ft) Szállítói tartozások Adók Összesen: Követelések (Ft) Elszámolásra kiadott összegek Adott előlegek Összesen: Aktív időbeli elhatárolások (Ft) Complex Jogtár előfizetése Összesen: Passzív időbeli elhatárolások (Ft) Közüzemi díjak Reprezentáció adói évre Telefonköltség Postafiók bérleti díja 774 Bankköltség Térítés nélkül kapott tárgyi eszközök értékcsökkenéssel el nem számolt része Összesen:

6 II. KIMUTATÁS A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁRÓL Az Alapítvány közvetlen normatív céltámogatásban nem részesült, nem normatív költségvetési támogatást csak pályázati úton kapott. ek: Belügyminisztérium Európai Unió European Roma Rights Center Fővárosi Szociális Közalapítvány Nemzeti Civil Alapprogram Open Society Institute Soros Alapítvány Szerencsejáték Rt. III. A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS I jei saját tőke BEVÉTELEK Sorszám Bevétel forrása Bevétel összege (Ft) II. Belügyminisztérium III. Európai Unió IV. European Roma Rights Center V. Fővárosi Szociális Közalapítvány VI. Nemzeti Civil Alapprogram VII. Open Society Institute VIII. Soros Alapítvány IX. Szerencsejáték Rt X. Térítés nélkül kapott tárgyi eszközök bevételei XI. Magánszemélyek adományai XII. SZJA 1%-a XIII. Kapott kamatok XIV. Kerekítések XV: Egyéb bevételek XVI. Árfolyamnyereség Bevétel összesen: I-XVI. összesen: A X. pontban feltüntetett összeg a térítés nélkül kapott tárgyi eszközök értékének a számviteli törvény szerint 2006-ra kimutatott értékét jelöli. Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium 2004-ben forint összeg ű tárgyi eszközökkel támogatta irodánkat. KIADÁSOK Sorszám Kiadás jellege Kiadás összege (Ft) I. Anyagjelleg ű ráfordítások Anyagköltség rezsianyagok energiaköltségek nyomtatvány, irodaszer Igénybe vett szolgáltatások belföldi utazási költség belföldi szállásdíj külföldi utazási költség

7 külföldi szállásdíj belföldi fuvarköltség személy és teherfuvar javítások, karbantartások posta, telefon, Internet hírlapok, szakkönyvek kiadványok költségei bérleti díjak hirdetés, reklám ügyvédi díjak igazgató megbízási díja ügyvédjelölt I. bér + egyéb költségek adminisztratív asszisztens díja pénzügyi asszisztens díja jogi munkatárs megbízási díja egyéb jogi tevékenységek oktatás, továbbképzés gépelési díj takarítási díj programasszisztensi díjak könyvelési díj szakértői díjak, fordítások programvezetői díjak Egyéb szolgáltatások bankköltség hatósági díjak biztosítási díjak II. Személyi jelleg ű ráfordítások Bérköltség Személyi jelleg ű egyéb költségek reprezentáció és közterhei természetbeni juttatás adói telefon magánhasználat + SZJA étkezési hozzájárulás munkába járás költségtérítése tényfeltárás: étkezés tényfeltárás: utazás tényfeltárás: egyéb megbízási díjak végkielégítések Bérjárulékok III. Értékcsökkenési leírás IV. Késedelmi kamatok 302 V. Kerekítések 864 VI. Árfolyamveszteség 949 VII. Vissza nem igényelhet ő ÁFA Kiadás összesen: Egyenleg: Rendelkezésre álló pénzeszköz én: ,-Ft Követelések: ,-Ft Kötelezettségek: ,-Ft Elhatárolások: ,-Ft Befektetett eszközök: ,-Ft 7

8 i saját tőke: IV ,-Ft PROGRAMOK SZERINTI FELHASZNÁLÁSOK KIMUTATÁSA Sor szám Nyitóegyenleg Bevételek Kiadások Záró-egyenleg 1 Belügyminisztérium Belügyminisztérium Belügyminisztérium Európai Unió Európai Unió European Roma Rights Center European Roma Rights Center Fővárosi Szociális Közalapítvány Magyarországi Cigányokért Közalapítvány Migration Policy Group Nemzeti Civil Alapprogram Nemzeti Civil Alapprogram Nemzeti Civil Alapprogram Nemzeti Civil Alapprogram Nemzeti Civil Alapprogram Nemzeti Civil Alapprogram Open Society Institute Open Society Institute Open Society Institute Soros Alapítvány Szerencsejáték Rt TÁRGYÉV ÖSSZESEN: A záró egyenlegből: Értékcsökkenéssel el nem számolt rész ,-Ft évi program visszatérítés 18. A bevétel 1, ,-Ft árfolyamnyereséget tartalmaz. 20. A bevétel 6.876,-Ft banktól kapott kamatot tartalmaz. RÉSZLETES KIMUTATÁS A PROGRAMOK SZERINTI FELHASZNÁLÁSRÓL 1. Belügyminisztérium "A sértetti ill. áldozati jogok érvényesülésének vizsgálata Magyarországon" 2003 Nyitó egyenleg: Bevétel: 0 Kiadás: 0 Egyenleg:

9 2. Belügyminisztérium Magas színvonalú egyenl ő esélyeket biztosító közszolgáltatásokért program Nyitó egyenleg: Bevétel: Kiadás: Tényfeltárás: étkezés Tényfeltárás: utazás Ügyvédi díj Programvezet ő díjak Egyenleg: 0 3. Belügyminisztérium Civil partnerség 2006 program Nyitó egyenleg: 0 Bevétel: Kiadás: Energiaköltség Nyomtatvány, irodaszer Posta, telefon, internet Hírlapok, szakkönyvek Telefon magánhasználat + SZJA Kisérték ű tárgyi eszközök Ügyvédi díj Egyenleg: 0 4. Európai Unió Bírák, ügyészek képzése program ( ) Nyitó egyenleg: Bevétel: Bevétel Kiadás: 0 Egyenleg: Európai Unió Bírák, ügyészek képzése program ( ) Nyitó egyenleg: Bevétel: Kiadás: Rezsi anyagok Energiaköltség Belföldi utazási költség Belföldi szállásdíj Külföldi utazási költség Külföldi szállásdíj Belföldi fuvarköltség Személy és teherfuvar

10 Nyomtatvány, irodaszer Posta, telefon, internet Hírlapok, szakkönyvek Reprezentáció Megbízási díjak Megbízási díjak járulékai Bérleti díjak Hirdetés, reklám Egyéb jogi tevékenység díja Képzés, konferencia ktg-ei Programasszisztensi díjak Könyvelési díjak Szakértői díj, fordítás Programvezetői díjak Bankköltségek Egyenleg: European Roma Rights Center Egy diszkriminációs ügy vitele 2003/2 pr. Nyitó egyenleg: Bevétel: 0 Kiadás: 0 Egyenleg: European Roma Rights Center Hozzájárulás egy diszkriminációs ügy viteléhez Nyitó egyenleg: 0 Bevétel: Kiadás: Hatósági díjak Egyenleg: 0 8. Fő városi Szociális Közalapítvány Módszertani kiadvány készítése Nyitó egyenleg: 0 Bevétel: Kiadás: 0 Egyenleg: Magyarországi Cigányokért Közalapítvány Roma jogvédelem P/2665-ös program Nyitó egyenleg: Bevétel: 0 Kiadás: Terv szerinti értékcsökkenés Egyenleg:

11 10. Migration Policy Group P. községi szociális ügyek vitele Nyitó egyenleg: Bevétel: 0 Kiadás: Ügyvédi díjak Egyenleg: Nemzeti Civil Alapprogram évi működési támogatás Nyitó egyenleg: 0 Bevétel: 0 Kiadás: Támogatás visszafizetés Egyenleg: Nemzeti Civil Alapprogram évi működési támogatás Nyitó egyenleg: Bevétel: Kiadás: 0 Egyenleg: Nemzeti Civil Alapprogram Nemzetközi tapasztalatcsere a tesztelési módszerről Nyitó egyenleg: Bevétel: Kiadás: Posta, telefon, internet Hirdetés, reklám Egyéb jogi tevékenység Szakértői díj, fordítás Programvezetői díjak Egyenleg: Nemzeti Civil Alapprogram Szakmai együttműködés az esélyegyenlőségért Nyitó egyenleg: Bevétel: Kiadás: Nyomtatvány, irodaszer Posta, telefon, internet Reprezentáció Megbízási díjak Megbízási díjak járulékai Egyéb jogi tevékenység díja Programasszisztensi díjak Szakértői díjak, fordítás Gépelési díjak Késedelmi kamatok 23 11

12 Egyenleg: Nemzeti Civil Alapprogram évi 2. körös működési támogatás Nyitó egyenleg: 0 Bevétel: Kiadás: 0 Egyenleg: Nemzeti Civil Alapprogram évi működési támogatás Nyitó egyenleg: 0 Bevétel: Kiadás: Energiaköltség Belföldi fuvarköltség Idegen javítások Posta, telefon, internet Kiadványok költségei Munkába járás költségtérítése Kis érték ű tárgyi eszközök Takarítás költségei Könyvelési díj Bankköltségek Biztosítási díjak Egyenleg: Open Society Institute Tolerancia díj program Nyitó egyenleg: Bevétel: 0 Kiadás: Terv szerinti értékcsökkenés Egyenleg: Open Society Institute Kisebbségi jogvédelem Nyitó egyenleg: 0 Bevétel: Bevétel Árfolyamnyereség Kiadás: Bérköltség Végkielégítés Megbízási díjak Bérjárulékok Igazgató megbízási díja Ügyvédjelölt bér, egyéb költség Egyéb jogi tevékenység díja Jogi munkatárs megbízási díja

13 Képzés, konferencia költsége Szakértői díj, fordítás Adminisztratív asszisztens díja Pénzügyi asszisztens díja Egyenleg: Open Society Institute Együttmű ködési támogatás a Justice Initiative Fellows Program at CEU 2005/2007 Nyitó egyenleg: 0 Bevétel: Kiadás: Bérköltség Bérjárulékok Egyenleg: Soros Alapítvány Intézményi támogatások 2005 program Nyitó egyenleg: Bevétel: Bevétel Kapott kamat Kiadás: Bérköltség Bérjárulékok Tényfeltárás-pervitel étkezési költség Tényfeltárás-pervitel utazási költség Tényfeltárás-pervitel egyéb költség Hirdetés, reklám Szakértői díj, fordítás Bankköltség Hatósági díjak Egyenleg: Szerencsejáték Rt. Anti-diszkriminációs képzés bírák számára Nyitó egyenleg: 0 Bevétel: Kiadás: 0 Egyenleg: KIMUTATÁS A ÉVI ÖSZTÖNDÍJBAN KAPOTT TÁMOGATÁOKRÓL Soros Alapítvány Intézményi támogatások évi program (Programidőszak: ) Teljes programidőszak alatt felhasználható ösztöndíj: ben felhasznált ösztöndíj: ban felhasználható ösztöndíj:

14 2006. évi kiadások: Tesztelők díja Tényfeltáró jogász díja Stratégiai terv készítőjének díja Mentálhigiénés tréner díja Ügyvédi díj évi egyenleg: Teljes programidőszak egyenlege: V. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA A Másság Alapítvány Alapító Okirata 1.a illetve az 1.b,1; 1.b,2 és 1.b,3 pontjaiban megfogalmazott cél szerinti és egyben közhasznú tevékenység értelmében cél szerinti juttatásban a következ ő személyeket részesítette az alábbiak szerint: 2006-ban összesen 124 panasz érkezett irodánkba. 13 kiemelt ügyben kezdeményeztünk jogi eljárást bíróságok és egyéb hatóságok elő tt, 111 esetben nyújtottunk jogi segítséget tanácsadás, egyszerű bb ügyintézés formájában. A 2006-ban kezdeményezett 13 eljárás mellett folyamatos képviseletet láttunk el azokban az ügyekben is, amelyekben az eljárások még az előz ő években kezdődtek. A korábbi években indult eljárásaink közül 12 ügyben született bírósági ítélet ban. Bíróképzési programunkban összesen 218 fő t (bírákat és bírósági fogalmazókat) oktattunk. A Pécsi Regionális Képző központ kérésére lebonyolított antidiszkriminációs tréningsorozatban összesen 120 főt (munkaügyi központok alkalmazottait és munkáltatók képviselő it) oktattunk az egyenl ő bánásmód témájában. A Fehér Füzetet 2006-ban 400 példányban adtuk ki, ebbő l 350 db-ot ingyenesen juttatunk el kisebbségi önkormányzatok, civil szervezetek, állami hatóságok, oktatási intézmények, stb. számára. VI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSTŐ L ÉS EGYÉB SZERVEZETEKTŐ L KAPOTT TÁMOGATÁSOK MÉRTÉKÉNEK KIMUTATÁSA Támogató megnevezése Bevétel összege (Ft) Százalékos arány Központi állami támogatás ,07% Költségvetésből származó nem normatív ,07% Belügyminisztérium ,34% Nemzeti Civil Alapprogram ,66% Személyi jövedelemadó 1%-a ,07% Belföldi magántámogatás ,99% Alapítványoktól, társadalmi szervezektől ,35% Soros Alapítvány ,96% Fővárosi Szociális Közalapítvány ,39% Vállalatoktól, vállalkozóktól ,63% Szerencsjáték RT ,57% Magánszemélyektől ,07% Külföldi támogatás ,94% Európai Unió ,13% 14

15 Alapítványoktól, társadalmi szervezetektől ,81% Open Society Institute ,70% European Roma Rights Center ,11% Összesen: ,00% VII. A VEZET Ő TISZTSÉGVISELŐ KNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÖSSZEGEINEK KIMUTATÁSA A MÁSSÁG ALAPÍTVÁNY 2006-ban pénzbeli és természetbeni támogatást vezető tisztségviselőinek nem nyújtott. VIII. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐ L SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A SZERVEZETR ŐL A MÁSSÁG ALAPÍTVÁNY 1993 decemberében jött létre azzal a céllal, hogy mű ködtesse a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvéd ő Irodát (NEKI). Az Alapítvány jogi személy, független az államtól, pártoktól, politikai szervezetektől. A NEKI 1994 januárjában kezdte meg működését a Magyarországon él ő nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak védelme céljából. Az Alapítvány január 1. óta közhasznú szervezet. Az Alapító Okiratban rögzített céljainknak megfelelően vállalt tevékenységeink az alábbiak: v m Az országban tapasztalható elő ítéletek csökkentése, az emberi és kisebbségi jogok védelme. A nyílt vagy rejtett diszkriminációk feltárása, a nemzeti, etnikai alapú hátrányos megkülönböztetés áldozatainak jogorvoslathoz segítése. Jogi képviselet ellátása bíróságok, az Egyenl ő Bánásmód Hatóság és egyéb hatóságok előtt nemzeti, etnikai alapú diszkrimináció miatt kezdeményezett eljárásokban. ő t e ő k Sértetti képviselet ellátása olyan esetekben, amikor valaki származása, etnikai hovatartozása miatt válik bű ncselekmény áldozatává, vagy amikor az etnikai kisebbség tagját bántalmazás éri a hivatalos eljárás során. Közremű ködés peren kívüli egyezség létrehozásában, kizárólag diszkriminációs esetekben. A magyar jogrendben tapasztalható hiányosságok megszű ntetésének, az esetlegesen rossz bírósági gyakorlat megváltoztatásának elősegítése. Jogszabály-módosítási javaslatok kidolgozása, alkotmánybírósági beadványok készítése. Emberi és kisebbségi jogi, illetve antidiszkriminációs témájú oktatás, kutatás lebonyolítása, tolerancia-erősít ő tréningek tartása. 15

16 Külföldi országok antidiszkriminációs joggyakorlatának, nemzetközi egyezmények magyarországi érvényesítési lehető ségeinek vizsgálata, képviselet nemzetközi fórumokon (Hága, Strasbourg, Genf stb.). f Éves jelentés (Fehér Füzet) és összefoglaló tanulmányok készítése. A 2006-OS ÉV SZAKMAI ÉRTÉKELÉSE január és december között Irodánk folytatta legfontosabb tevékenységét, az egyedi ügyekben való jogi eljárások indítását, jogi képviselet biztosítását. Tekintettel arra, hogy a 2004-ben hatályba lépett Esélyegyenlő ségi törvény gyakorlatban való alkalmazását továbbra is kiemelt fontosságúnak tartjuk a megfelel ő jogalkalmazó gyakorlat kialakulása szempontjából, fő ként olyan esetek képviseletét vállaltuk fel, amelyekben már az új törvényre hivatkozva tudtunk eljárást indítani. A stratégiai pereskedést szem előtt tartva az egyes ügyek megfelelő kiválasztásával kívántuk az esélyegyenlőtlenséggel és a kirekesztéssel összefügg ő problémákra felhívni a társadalom figyelmét, valamint szakmai nyomást próbáltunk gyakorolni a jogalkalmazókra is ban a NEKI-hez telefonon összesen 53, levélben 71 panasz érkezett. Az összesen 124 bejelentésbő l Irodánk 60 esetben nyújtott érdemi segítséget, 13 kiemelt ügyben kezdeményezett jogi eljárást bíróságok és egyéb hatóságok előtt BAN INDÍTOTT JOGI ELJÁRÁSOK MEGOSZLÁSA AZ ÜGYEK TÍPUSA SZERINT FOGLALKOZTATÁS 2 LAKHATÁS 1 OKTATÁS ÉS KÉPZÉS 2 ÁRUK FORGALMA ÉS SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELE 2 BÜNTETŐ- ÉS SZABÁLYSÉRTÉSI ELJÁRÁSOK 2 BÜNTETŐ ELJÁRÁSOK SÉRTETTI KÉPVISELET 3 IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS 2 EGYÉB 1 ÖSSZESEN: BAN INDÍTOTT JOGI ELJÁRÁSOK MEGOSZLÁSA AZ ELKÖVETŐ K TÍPUSA SZERINT JOGI SZEMÉLYEK 4 ÖNKORMÁNYZATOK 1 IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS SZERVEI 6 OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 2 ÖSSZESEN: 13 A 2006-BAN KEZDEMÉNYEZETT ELJÁRÁSOK DECEMBER 31-I ÁLLÁSA BÍRÓSÁGI SZAKBAN: 4 EGYÉB HATÓSÁG, SZERV ELŐTT: 2 16

17 BEFEJEZETT ÜGYEK SZÁMA: 6 ÖSSZESEN: BAN KEZDEMÉNYEZETT ELJÁRÁSOK MEGYEI ELOSZLÁSA BUDAPEST: 4 BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE 4 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE 1 PEST MEGYE: 2 SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE: 1 ZALA MEGYE 1 ÖSSZESEN: 13 ÜGYEK SZÁMA, AMELYEKBEN A NEKI BÍRÓSÁGI VAGY HATÓSÁGI ELJÁRÁST KEZDEMÉNYEZETT KÖZÖTT önkormányzat által elkövetett jogsértések: 57 rendőrség, határőrség által elkövetett jogsértések: 54 lakhatás: 32 munkaügy: 28 egyéb ügyek: 23 erőszakos bűncselekmények romák ellen: 23 közszolgáltatás, vendéglátóipar: 18 kártalanítás: 16 egészségügy: 14 Oktatás: 14 gyermekvédelem: 7 média: 4 összesen: 290 ÜGYTÍPUSOK ALAKULÁSA KÖZÖTT összese n Önkormányzat rendvédelmi szervek, igazságszolg. lakhatás munka egyéb erő szakos bcs. romák ellen

18 közszolgáltatás kártalanítás egészségügy oktatás gyermekvédele m média ÖSSZESEN NÉHÁNY JELENTÚSEBB ÜGYÜNK 2006-BAN F. Árpádné ügye A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kistelepülésen él ő F. Árpádné tavaszán rendszeres szociális segélyt kívánt igénybe venni, a kérelem elbírálásához azonban be kellett nyújtania általános iskolai bizonyítványának másolatát. Mivel ezt az asszony korábban elveszítette, volt általános iskolájától kérte a bizonyítvány másodlat kiállíttatását. A bizonyítvány másodlat kiállíttatásáért Farkasnénak 6250 forintot kellett igazgatási díj címén megfizetnie. Az asszony Irodánk segítségét kérte, mivel számára a szóban forgó összeg kifizetése komoly anyagi megterhelést jelentett. Mint késő bb kiderült, az iskola egy olyan rendelet alapján szedte be a hivatkozott összeget, amely már három éve nincs hatályban. Irodánk kezdeményezésére az iskola visszafizette késő bb ügyfelünknek a jogtalanul elkért összeget. Emellett kértük a település jegyző jét, hogy indítson vizsgálatot annak feltárására, vajon hány személy volt kárvallottja annak, hogy az iskola egy három éve hatályon kívül helyezett rendelet alapján szed be pénzeket. R. Nikoletta ügye A Komárom - Esztergom megyében él ő R. Nikoletta még 2005-ben kereste meg azzal Irodánkat, hogy ő t és három kiskorú unokatestvérét roma származásukra való hivatkozással nem szolgálták ki egy helybeli presszóban, majd ki is zavarták őket a helyiségbő l. Az ügyfelekkel, és családtagjaikkal való megbeszélés eredményként úgy döntöttünk, egyezkedni próbálunk a presszó üzemeltető jével, a települési önkormányzat azonban megtagadta az eljáráshoz szükséges adatszolgáltatást. Az ügyben hosszas levelezést követő en az adatvédelmi ombudsmanhoz fordultunk. Az ombudsman megállapította, hogy bár a kért adatok valóban a közérdek ű adatok körébe tartoznak, a rendezetlen jogszabályi környezet következtében a jegyz ő jogszerű en járt el, amikor az adatszolgáltatást megtagadta. A kezdeményezésünkre indult vizsgálat eredményeként az adatvédelmi biztos jogszabály-módosító javaslattal kereste meg a belügyminisztert. Emellett az ügyben ő szén tesztelési eljárást folytattunk le. Ennek során roma és nem romatesztelő ket küldtünk a szórakozóhelyre, hogy összehasonlíthassuk annak gyakorlatát. A tesztelés eredménye egyértelműen megerő sítette az etnikai diszkrimináció gyanúját. Az ügyben peren kívül egyeztetést folytattunk le, amely sikeresen zárult. A szórakozóhely üzemeltetője elismerte a jogsértést, levélben két bocsánatot az érintettektő l, és fejenként százezer forint kártérítés megfizetését vállalta. V. Sándor ügye A Borsod Abaúj Zemplén megyei V. Sándor testvére halálos kimenetel ű bű ncselekmény áldozata lett. A rendő rség megkezdte a nyomozást, azonban arról a családnak semmilyen tájékoztatást nem adott. V. Sándor megkeresése nyomán észleltük, hogy a vonatkozó jogszabály nem ad lehetőséget arra, hogy az elhunyt sértett ügyérő l testvér tájékoztatást kapjon, mivel az nem tartozik a közeli hozzátartozók körébe. Az ügyben megkereséssel élünk a jogszabály megváltoztatása érdekében az Igazságügy-minisztérium felé, illetve figyelemmel kísérjük a 18

19 család kérésére a büntető eljárást. A minisztérium válaszlevelében kifejtette, hogy nem tartja indokoltnak a jogszabály módosítását. R. Sámuel A Borsod Abaúj Zemplén megyei R. Sámuelbe egy munkatársa 2005-ben cigányozó kifejezéseket is alkalmazva belekötött, majd a konfliktusból verekedés lett. R. Sámuel, és a tanúk szerint is a szóban forgó munkatárs volt az, aki a konfliktust kezdeményezte, majd tettlegességhez is ő folyamodott. Nyolc napon belül gyógyuló sérülése úgy keletkezett többek elmondása szerint is, hogy R. Sámuel védekezni próbált. Az eset kapcsán indult büntető eljárás során a férfit a bíróság elmarasztalta könny ű testi sértés miatt, majd az egészségbiztosítási pénztártól kapott egy felszólítást, hogy fizessen meg több, mint egymillió-hatszázezer forintot, a sértett gyógykezeltetésének árát. A panaszos sérelmezi, hogy a biztosító olyan összeget akar rajta érvényesíteni, amely nyilvánvalóan nem állhat összefüggésben a nyolc napon belül gyógyuló sérülések kezeltetésével. Ezt támasztja alá egyébként az igazságügyi orvosszakértő korábbi véleménye is. Irodánk jogi segítséget nyújt R. Sámuelnek a biztosítóval kapcsolatos eljárás során, többek között amiatt is, mert már a büntető eljárás során is felmerült, hogy a késő bbi sértett rasszista motiváció alapján keveredett konfliktusba ügyfelünkkel. A bíróság az eredetileg követelt forint összeg helyett csupán forint megfizetésére kötelezte ügyfelünket azzal, hogy a bűncselekmény miatt bekövetkezett kár csak ilyen összeget tett ki. MÁV II. Irodánk a tavalyi évben sikeresen perelte a MÁV Zrt-t, mivel az egy csoportos létszámleépítés során egyik Borsod Abaúj Zemplén megyei telephelyén kizárólag egy romákból álló csoportot küldött el. Azt követő en, hogy pernyertesek lettünk két roma munkavállaló ügyében, megkerestek minket azok a roma származású munkavállalók, akik ugyanannak a brigádnak a tagjai voltak, amelyet 2004-ben kiszerveztek. Az érintettek nevében elő ször peren kívül próbáltunk megegyezni, majd ennek sikertelensége miatt bírósághoz fordultunk. A bíróság ez esetben is megállapította a diszkrimináció tényét és fejenként félmillió forint kártérítés megfizetésére kötelezte a MÁV-ot. S. Ern ő és A. László ügye A budapesti S. Ern ő és A. László büntetlen előélet ű, rendezett családi körülmények között él ő, munkával rendelkez ő fiatalemberek szeptemberében egy rutinigazoltatás során előállították, majd előzetes letartóztatásba helyezték ő ket csoportosan elkövetett rablás gyanúja miatt. A két fiatalember annak ellenére, hogy több tanú által megerő sített alibivel rendelkezett a bűncselekmény elkövetése idején, tíz hónapot töltött elő zetes letartóztatásban. Vádemelést követően a folyamatban lév ő büntetőeljárás során keresett meg bennünket S. Ern ő családja. A fiatalember védője kérésére megfigyelő ként vettünk részt a tárgyaláson, az ügyvéd ugyanis arra panaszkodott, hogy bizonyítási indítványait, amelyek az alibi igazolására szolgáltak volna, a tárgyalást vezet ő bírón ő sorozatosan indokolás nélkül elutasítja. A két fiatalember következetesen ártatlannak vallja magát. A véd ő és a család gyanúja is az, hogy a büntetőeljárás nem korrekt módon folyik, ami egyértelmű en összefüggésben áll a két vádlott roma származásával. Miután munkatársaink részt vettek a legutóbbi tárgyaláson, ahol a két fiút négy év börtönre ítélték els ő fokon, bennünk is felmerült a diszkriminatív hozzáállás gyanúja. Irodánk bekapcsolódását követő en a másodfokú bíróság a tényállás felderítetlensége miatti megalapozatlanság okán az els ő fokon eljárt bíróság ítéletét hatályon kívül helyezte, és a bíróságot új eljárás lefolytatására utasította, részben osztva a védelem fellebbezésben kifejtett érveinket. A megismételt eljárásban a NEKI A. Ern ő részére immár közvetlen jogi segítséget nyújt. 19

20 B. Péterné augusztusában a Somogy megyei B. Péterné, fia és rokonai bodzaszedésbő l hazafelé tartva élelmiszert vásároltak a helyi benzinkútnál, majd a bejárat előtt lév ő asztalokhoz leültek a vásároltakat elfogyasztani. Az épp akkor a helyszínre érkez ő benzinkutas azonban ti büdös cigányok itt nem esztek felkiáltással elzavarta az asszonyokat és a gyerekeket. A késő bbiek során érkezett a helyszínre B. Péter, aki miután meglátta a felesége és a fia földön heverő kerékpárját, kérdő re vonta az ott dolgozókat. A vita közben a benzinkutas egy ízben úgy lefejelte a roma férfit, hogy az nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. A rendő rség garázdaság és más bűncselekmények miatt indított büntető eljárást, amely során mindkét férfit meggyanúsították. Irodánk a büntetőeljárás során B. Péterné sértetti képviseletét látta el. G. Gusztáv, K. István és Sz. Rómeó október 27-én este egy Budapestre tartó ötfő s roma fiatalokból álló társaságot igazoltattak A Bács Kiskun megyei D. városnál a rendő rök. Az igazoltatás után a szórakozni indult társaságot visszatartották, majd előállították a rendőrkapitányságon. Mint késő bb kiderült, egy előz ő heti, a környéken elkövetett templomi lopással gyanúsították ő ket. A kihallgatás közben hármukat többször súlyosan bántalmazták, és arra akarták rábírni ő ket, hogy ismerjék el a bű ncselekményt. A fiatalokat hajnalban kiengedték, akik hazaérve felkeresték a helyi kórházat és megvizsgáltatták magukat. Egyikük nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett, míg a többieknél kisebb zúzódásokat állapítottak meg. Az ügyben november 24-én Irodánk feljelentést tett a Bács-Kiskun Megyei Ügyészségi Nyomozó Hivatalnál. Az eljárás folyamatban van. K. János A Békés megyei, roma származású K. János jogosítványa egy közúti koccanás miatt került veszélybe. Elmondása szerint az ütközés helyszínére kiérkez ő rendő rök megalázóan és lekezelően bántak vele, feltűnő en másként viszonyultak hozzá, mint az ütközés másik, nem roma származású szereplő jéhez. Az eljáró hatóság tárgyalás nélkül pénzbírságot szabott ki és két hónapra megvonta a jogosítványát. Ez azonban veszélyezteti a férfi és családjának megélhetését, mivel nap mint nap autóval utazik a fő városba dolgozni, a környéken ugyanis munkalehető ség nincs. Az eltúlzott intézkedés miatt fellebbezést nyújtottunk be és kértük tárgyalás megtartását. Sz. Attila Irodánkat megkereste áprilisában az egyik hazai közlekedési vállalat budapesti alkalmazottja azzal, hogy vezénylő je munkahelyén folyamatosan olyan légkört alakít ki, amely számára sért ő, megalázó. A roma származású Sz. Attila panaszt tett a vezényl ő felettesénél, aki azonban nem intézkedett annak érdekében, hogy a munkahelyi légkör javuljon, ső t, Sz. Attilát küldte el rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálatra. A vizsgálatkér ő lapon többek között az szerepel a munkavállalóval kapcsolatban, hogy a belő le áradó illatanyagával visszatetszést kelt úgy kollégái, mint az utazóközönség tagjai között. Sz. Attila szerint az idézett mondatrész amellett, hogy rendkívül sért ő és megalázó, utalás egyben roma származására is, hiszen vezénylő je többször tett rá a kollégák elmondása szerint olyan megjegyzést, hogy büdös cigány. A férfi egyébként azt is sérelmezte, hogy hónapok óta nem engedték buszt vezetni, hanem garázsszolgálatban kell ülnie. Ez nem csak bántó és igazságtalan számára, de anyagi kiesést is jelent. Az ügyben irodánk egyeztetést javasolt a munkáltató számára. Az egyeztető találkozás sikeres volt, Sz. Attila jelenleg is a cég alkalmazásában áll, helyzete rendező dött, a konfliktus peren kívül megoldódott. Kerületi óvoda 20

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2003

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2003 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2003 Másság Alapítvány székhely: 1082 Budapest, Üllői út 68. adószám: 18251922-1-42 statisztikai számjel: 18051922-9133-569-01 bírósági bejegyzés száma: 4477 közhasznúsági fokozat:

Részletesebben

A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédõ Iroda beszámolója

A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédõ Iroda beszámolója FEHÉR FÜZET 2006 A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédõ Iroda beszámolója FEHÉR FÜZET 2006 A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédõ Iroda beszámolója Felelõs kiadó: DR. KÁRPÁTI JÓZSEF Szerkesztette: IVÁNYI

Részletesebben

FEHÉR FÜZET 2007. A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédõ Iroda beszámolója

FEHÉR FÜZET 2007. A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédõ Iroda beszámolója FEHÉR FÜZET 2007 A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédõ Iroda beszámolója FEHÉR FÜZET 2007 A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédõ Iroda beszámolója Felelõs kiadó: DR. KÁRPÁTI JÓZSEF Szerkesztette: IVÁNYI

Részletesebben

CIVIL SZERVEZETEK ÉS AZ ANTIDISZKRIMINÁCIÓS TÖRVÉNY VÉGREHAJTÁSA

CIVIL SZERVEZETEK ÉS AZ ANTIDISZKRIMINÁCIÓS TÖRVÉNY VÉGREHAJTÁSA A projektet támogatja az EURÓPAI UNIÓ és a MAGYAR KÖZTÁRSASÁG CIVIL SZERVEZETEK ÉS AZ ANTIDISZKRIMINÁCIÓS TÖRVÉNY VÉGREHAJTÁSA ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNY A projektet támogatja az Európai Unió és Magyar Köztársaság

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Budapest, 2009. július

TÁJÉKOZTATÓ. Budapest, 2009. július TÁJÉKOZTATÓ az Egyenlő Bánásmód Hatóság 2008. évi tevékenységéről, valamint az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény alkalmazásának tapasztalatairól Budapest,

Részletesebben

A 2011. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása. Összefoglaló

A 2011. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása. Összefoglaló A 2011. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása 1. Feladatkör, tevékenység Az intézmény neve: Egyenlő Bánásmód Hatóság Törzskönyvi azonosítószáma: 598196 Honlapok címe: www.egyenlobanasmod.hu; www.antidiszko.hu

Részletesebben

A Másság Alapítvány szakmai beszámolója 2009. január - december

A Másság Alapítvány szakmai beszámolója 2009. január - december A Másság Alapítvány szakmai beszámolója 2009. január - december Alapítványunk 2009-ben már a tavaly évi stratégiai tervezés során lefektetett új struktúrában folytatta tevékenységét. A stratégiai tervezésnek

Részletesebben

FEHÉR FÜZET 2003 NEKI

FEHÉR FÜZET 2003 NEKI FEHÉR FÜZET 2003 NEKI Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédô Iroda Másság Alapítvány FEHÉR FÜZET 2003 A tízéves Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédô Iroda kiadványa Felelôs szerkesztô és kiadó: DR. FURMANN

Részletesebben

(2006. július) I. A Hatóság megalakulása, gazdálkodási feltételei, szervezeti felépítése

(2006. július) I. A Hatóság megalakulása, gazdálkodási feltételei, szervezeti felépítése Jelentés az Egyenlő Bánásmód Hatóság tevékenységéről, valamint az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény alkalmazásának tapasztalatairól (2006. július)

Részletesebben

FEHÉR FÜZET 2001 A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédô Iroda beszámolója

FEHÉR FÜZET 2001 A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédô Iroda beszámolója FEHÉR FÜZET 2001 A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédô Iroda beszámolója Felelôs szerkesztô és kiadó: DR. FURMANN IMRE Esetleírások: DR. BIHARY LÁSZLÓ DR. BODROGI BEA IVÁNYI KLÁRA DR. MUHI ERIKA Olvasószerkesztô:

Részletesebben

FEHÉR FÜZET JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS. A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda beszámolója 2011-2012. neki DISZKRIMINÁCIÓ-ELLENES

FEHÉR FÜZET JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS. A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda beszámolója 2011-2012. neki DISZKRIMINÁCIÓ-ELLENES FEHÉR FÜZET DISZKRIMINÁCIÓ-ELLENES JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS. 2011-2012 Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda neki www.neki.hu A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda beszámolója FEHÉR FÜZET 2011-2012

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. Születésház Közhasznú Egyesület

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. Születésház Közhasznú Egyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 Születésház Közhasznú Egyesület székhely: 1141 Budapest, Egressy út 137. adószám: 18242416-1-42 statisztikai számjel:18242416 5811 529 01 bírósági bejegyzés száma: 6774 közhasznúsági

Részletesebben

Halmai Gábor. * A jelentés összeállításában részt vett Bárd Petra, Mészáros Gábor, Polgári Eszter, D. Tóth Balázs és Varsányi Benedek.

Halmai Gábor. * A jelentés összeállításában részt vett Bárd Petra, Mészáros Gábor, Polgári Eszter, D. Tóth Balázs és Varsányi Benedek. Halmai Gábor AZ ALAPJOGOK HELYZETE MAGYARORSZÁGON 2005-BEN * B E V E Z E T Ô M E G J E G Y Z É S E K Az Európai Parlament (EP) 2001. július 5-i ajánlására az Európai Unió Bizottsága 2002 szeptemberében

Részletesebben

A nők elleni erőszak áldozatainak integrált ellátása

A nők elleni erőszak áldozatainak integrált ellátása Spronz Júlia Wirth Judit A nők elleni erőszak áldozatainak integrált ellátása Egy kísérleti program tapasztalatai és eredményei Ajánlások a családon belüli erőszak hatékony megelőzéséhez és kezeléséhez

Részletesebben

Dr. Demeter Judit. Az esélyegyenlőség előmozdítása és a diszkrimináció tilalma

Dr. Demeter Judit. Az esélyegyenlőség előmozdítása és a diszkrimináció tilalma Dr. Demeter Judit Az esélyegyenlőség előmozdítása és a diszkrimináció tilalma Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) 2004. január

Részletesebben

szóló 2003. évi CXXV. törvény alkalmazásának tapasztalatairól

szóló 2003. évi CXXV. törvény alkalmazásának tapasztalatairól BESZÁMOLÓ az Egyenlő Bánásmód Hatóság tevékenységéről, valamint az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény alkalmazásának tapasztalatairól 2006. Az emberi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ AZ ÁLLAMPOLGÁRI JOGOK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSÁNAK ÉS ÁLTALÁNOS HELYETTESÉNEK 2006. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ AZ ÁLLAMPOLGÁRI JOGOK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSÁNAK ÉS ÁLTALÁNOS HELYETTESÉNEK 2006. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ AZ ÁLLAMPOLGÁRI JOGOK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSÁNAK ÉS ÁLTALÁNOS HELYETTESÉNEK 2006. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 1 BESZÁMOLÓ AZ ÁLLAMPOLGÁRI JOGOK ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSÁNAK ÉS ÁLTALÁNOS HELYETTESÉNEK 2006.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁNAK PROBLÉMÁI A NEKI ÜGYEINEK TÜKRÉBEN. A tanulmány szerzõi: IVÁNYI KLÁRA és DR. UDVARI MÁRTON

A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁNAK PROBLÉMÁI A NEKI ÜGYEINEK TÜKRÉBEN. A tanulmány szerzõi: IVÁNYI KLÁRA és DR. UDVARI MÁRTON A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁNAK PROBLÉMÁI A NEKI ÜGYEINEK TÜKRÉBEN B E V E Z E T É S A tanulmány szerzõi: IVÁNYI KLÁRA és DR. UDVARI MÁRTON Az önkormányzat részérõl elkövetett hátrányos megkülönböztetés

Részletesebben

AZ ALAPJOGOK HELYZETE MAGYARORSZÁGON 2004-BEN *

AZ ALAPJOGOK HELYZETE MAGYARORSZÁGON 2004-BEN * Halmai Gábor AZ ALAPJOGOK HELYZETE MAGYARORSZÁGON 2004-BEN * BEVEZETÔ MEGJEGYZÉSEK Az Európai Parlament (EP) 2001. július 5-i ajánlására az Európai Unió Bizottsága 2002 szeptemberében létrehozott egy független

Részletesebben

Amerikai Nagykövetség, Budapest. Országjelentések az emberi jogok tiszteletben tartásáról - 2013

Amerikai Nagykövetség, Budapest. Országjelentések az emberi jogok tiszteletben tartásáról - 2013 2013. évi emberi jogi jelentés Országjelentések az emberi jogok tiszteletben tartásáról - 2013 http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm?year=2013&dlid=220287#wrapper Kiadta az Amerikai

Részletesebben

Közhasznú Társadalmi Szervezet neve: Magyar Helsinki Bizottság Közhasznú Társadalmi Szervezet címe: 1054. Budapest, Bajcsy-Zs. út 36-38.

Közhasznú Társadalmi Szervezet neve: Magyar Helsinki Bizottság Közhasznú Társadalmi Szervezet címe: 1054. Budapest, Bajcsy-Zs. út 36-38. 1 9 0 1 3 9 8 3 9 1 9 9 5 4 9 0 1 Statisztikai számjel Közhasznú Társadalmi Szervezet neve: Magyar Helsinki Bizottság Közhasznú Társadalmi Szervezet címe: 1054 Budapest, Bajcsy-Zs út 36-38 Közhasznú beszámoló

Részletesebben

ISSN 2060-7245 Készült: Kurrens Print Kft. Budapest 2012. Felelôs vezetô: Réti Péter ügyvezetô igazgató

ISSN 2060-7245 Készült: Kurrens Print Kft. Budapest 2012. Felelôs vezetô: Réti Péter ügyvezetô igazgató ISSN 2060-7245 Készült: Kurrens Print Kft. Budapest 2012. Felelôs vezetô: Réti Péter ügyvezetô igazgató Tájékoztató az Egyenlô Bánásmód Hatóság 2011. évi tevékenységérôl, valamint az egyenlô bánásmódról

Részletesebben

Amerikai Nagykövetség, Budapest

Amerikai Nagykövetség, Budapest 2012. évi emberi jogi jelentés Országjelentések az emberi jogok tiszteletben tartásáról 2012 http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2012/index.htm Kiadta az Amerikai Egyesült Államok Külügyminisztériuma

Részletesebben

DISZKRIMINATÍV ESETEK DOKUMENTUMELEMZÉSE

DISZKRIMINATÍV ESETEK DOKUMENTUMELEMZÉSE 1 2 3 DISZKRIMINATÍV ESETEK DOKUMENTUMELEMZÉSE 4 TARTALOM 1. SZR, KU, ENY, RA és ZR települések diszkriminatív eseteinek elemzése 7 1.1. Bevezetés 7 2. Diszkriminatív esetek SZR-ről 8 2.1. Háziorvos eljárásával

Részletesebben

MAGYAR HELSINKI BIZOTTSÁG A DISZKRIMINÁCIÓ ELLENI KÜZDELEM MÓDSZEREI 111 A DISZKRIMINÁCIÓ ELLENI KÜZDELEM MÓDSZEREI SZERZŐ: BODROGI BEA SZERKESZTETTE: KŐSZEG FERENC BUDAPEST 2011 A KIADVÁNY MEGJELENÉSÉT

Részletesebben

Az egyenlő bánásmód sérelme miatt indult hatósági eljárások tapasztalatai

Az egyenlő bánásmód sérelme miatt indult hatósági eljárások tapasztalatai Az egyenlő bánásmód sérelme miatt indult hatósági eljárások tapasztalatai Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (továbbiakban: hatóság) 2005. februári megalakulása óta vissza-visszatérő kérdés, hogy lehet-e hatósági

Részletesebben

Az Alapítvány induló vagyona: 1.000.000 Ft Alapítója: Eleőd Ádám külföldi (Argentína) magánszemély

Az Alapítvány induló vagyona: 1.000.000 Ft Alapítója: Eleőd Ádám külföldi (Argentína) magánszemély I. Az Alapítvány bemutatása Az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány 2003. november 28-án alakult. A Fővárosi Bíróság 9064. sorszámon 2004.-01.02-án vette nyilvántartásba és minősítette közhasznú

Részletesebben

Amerikai Nagykövetség, Budapest

Amerikai Nagykövetség, Budapest 2014. évi emberi jogi jelentés Országjelentések az emberi jogok tiszteletben tartásáról 2014 http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2014/eur/236532.htm Kiadta az Amerikai Egyesült Államok Külügyminisztériuma

Részletesebben

Amerikai Nagykövetség, Budapest

Amerikai Nagykövetség, Budapest 2010. évi emberi jogi jelentés Országjelentések az emberi jogok tiszteletben tartásáról 2010 http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2010/index.htm Kiadta az Amerikai Egyesült Államok Külügyminisztériuma

Részletesebben

Fehér Füzet. A MÁSSÁG Alapítvány Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédô Irodájához érkezett ügyek alapján. Felelôs kiadó: Dr.

Fehér Füzet. A MÁSSÁG Alapítvány Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédô Irodájához érkezett ügyek alapján. Felelôs kiadó: Dr. Fehér Füzet 1995 A MÁSSÁG Alapítvány Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédô Irodájához érkezett ügyek alapján Felelôs kiadó: Dr. Furmann Imre OTHERNESS Foundation Legal Defense Bureau for National and Ethnic

Részletesebben