Forrás. Adventi elmélkedés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Forrás. Adventi elmélkedés"

Átírás

1 Forrás 10. évf. 10. szám dec. 22. a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Adventi elmélkedés Sötét van. Nem az a koromsötétfajta, de nem látni semmit. S amikor nem látunk, akkor kezdünk el befelé figyelni. Érezzük a szívdobbanásunkat, halljuk a levegővételünket, s érezzük, ez a sötét több, mint a fény egyszerű hiánya. Csönd van. S ezt a csöndet nem zavarhatja meg semmi; sem egy kutyaugatás, sem egy autó nyikorgó fékezése, s még a távolban lévő, utcát járó emberek önző kacaja sem. Nyugalom van. Csak Őrá figyelek, senki másra. Hozzád emelem az én lelkemet, Uram Kérlek, szólíts meg, ne hagyj magamra! Tenélküled sivár az életem, kérlek, szólj hozzám! Figyel a te szolgád. Tudom, hogy hamarosan Fiad a világba jön. Megszületik egy gyermek, s ez a gyermek lesz az, aki megváltást hoz számunkra. S tudom, hogy akik Téged várnak, meg nem szégyenülnek! Már nagyon várlak! Kérlek, hozz gyógyulást az én életembe is! Mutasd meg a te utaidat, s én követlek, bármerre is mész; követlek, mert tudom, hogy a te utad vége az örök boldogság. S a csöndben egyszer csak megszólal egy hang: Íme, jő az Úr a népek váltságára! Hallatja dicsőséges hangját szívetek örömére! Szívemet eltölti az öröm és melegség Értem is eljön! Uram, nem is vagyok én méltó S mégis? Hát, enynyire szeretsz? Ennyire, hogy ilyen közel jössz hozzám, hogy megmutasd szeretetedet? Alleluja! S ekkor elfelejtődnek a gondok, elmúlik a bánat, elillan a bűnös-érzés fojtogató szaga. Az Isten szeret, s azért jön, hogy megváltson. Ezért örvendek benned, Uram, mert érzem, közel vagy hozzám! Békesség száll rám, s ez az Isten békéje, mely minden értelmet meghalad! S mivel meghallgattál, Uram, megörvendeztettél örömöddel és eltöltöttél békességeddel, dicséretedet zengi ajkam. Szent Ambrus szavaival dicsőítelek, Istenem: Népek megváltó Istene! Szűztől születve megjelenj! Csodálják minden századok: Istenhez illő születés! Nem férfiúnak magja ez, de titkon-való ihletés, Test lesz az örök szent Ige, megvirágzik a szűzi méh. Immár fénylik te jászolod, az éjből új nap támadott, Mit nem borít el semmi éj, szüntelen hittel tündököl! Urunk, dicsérünk tégedet, aki a Szűznek fia vagy, Atyádat és Szent Lelkedet örökké, minden századon. Ámen Szalai Péter 1

2 Ünnepi szentmise a családokért Spányi Antal megyés püspök meghívására Székesfehérvárra zarándokoltak a megye egyházközségeinek családjai. A biai egyházközséget Puskás Bálint és családja képviselték azon az ünnepi szentmisén, ahol együtt imádkoztunk a Fehérváron együtt tisztelt Magyar Szent Család: Szent István, Boldog Gizella és Szent Imre ereklyéi előtt. Először tavaly került sor ilyen találkozásra, célja a családokat megerősíteni belső kapcsolataikban, küldetéstudatukban, hogy így, isteni áldással kísérve jó példát mutassanak a társadalom számára. Az ünnepi szentmise főcelebránsa Alberto Bottari de Castello, Magyarország apostoli nunciusa volt. Szavaiból ki lehetett hallani ezt a tolmács hűen visszaadta, az őszinte csodálatot: nekünk magyaroknak megadatott az a különleges kegyelem, hogy a kereszténység fölvételével egyidőben egy saját Szent Családot is kaptunk. A világon egyedülálló jelenség. Így fogalmazott:...még nekünk, olaszoknak sincs ilyen. A nuncius felidézte a Szentatya három alapvető gondolatát a családok feladatával kapcsolatban. A keresztény családban elengedhetetlen a közös imádkozás, a hit őrzése és továbbadása valamint az öröm megélése. Lássák gyermekeink, hogy mi is imádkozunk, Bibliát olvasunk, arról beszélgetünk. Az öröm. Igen, ha Krisztusra gondolunk, mosolyogjunk! Mert az Ő megváltása nekünk hatalmas felszabadulást hozott. Arról is szólt nuncius úr, hogy három szót manapság nagyon ritkán használunk: a köszönöm, a bocsánat és a szabad-e. Köszönöm, tehát hálás vagyok valamiért, amit értem tettek és elismerem, hogy szükségem volt segítségre. Bocsánat, vagyis elismerem és sajnálom, ha valamit rosszul csináltam. Szabad-e, azaz végiggondolom, hogy amit teszek vagy tenni készülök, Krisztusnak tetsző-e. Tegyük hozzá: mindhárom dologhoz alázat kell! A szentáldozás után a megyés főpásztor a magyar szent család oltalmába ajánlott minden magyar családot. Spányi Antal püspök úr szavaival: Összegyűltünk a Gizella királyné által hímzett koronázó palást alatt, a magyar szent család ereklyéi előtt, hogy égi oltalmukban bízva, kövessük ragyogó, a nehézségben is boldog életüket! Legyen oltalma minden magyar családnak Nagyboldogasszony és az első magyar szent család! Ezután a megyés püspök az egyházközségeket képviselő családoknak átadta a családi imafüzetet, egy gyertyát és egy házi oltárt jelképező emléklapot a koronázó palásttal. Minden családnak szeretnénk átadni ugyanezt a lelki-szellemi ajándékot. mondta Ugrits Tamás püspöki irodaigazgató, aki meghirdette az egyházmegye december 11-éig tartó kezdeményezését. Minden Fehérvárra érkező család az ereklyéket ingyen látogathatja meg az Egyházmegyei Múzeumban és a magyar szent családnak ajánlhatja családtagjait. A szentmise utáni ünnepség a Szent István Művelődési Házban folytatódott. A díszteremben az iskolások rövid műsora után Soltész Miklós államtitkár beszélt arról, hogy az anya és az apa nélkülözhetetlen a családban. A gyermekeik előtt példaképpé kell válniuk, és büszkén gondoljanak családtagjaikra. Ennek a mai napnak üzenete van mondta. Ez az egyházmegye azt üzeni, vannak örök értékek, amelyekkel példát adhatunk a felnövekvő nemzedéknek. A hajdani koronázó városban hagyományt teremtettek az ereklyéikben újra egyesült első magyar szent család tiszteletére. Minden év november 13-ához, az összes magyar szent és boldog emléknapjához kapcsolódóan a családokat ünneplik a székesfehérvári egyházmegyében. Bozsó Edit 2

3 Kérem! Köszönöm! Bocsánat! A HIT ÉVÉBEN 70 országból érkeztek zarándok családok Rómába, mintegy 150 ezren voltak. Több ezer család hallgatta Ferenc pápát a Szent Péter téren, amikor megismételte azt a három szót, amit minden családban ki kellene mondani, hogy békében éljenek. Kérem! Köszönöm! Bocsánat! Tegyük ezt mi is minden nap a családban, és bocsássunk meg minden nap!...az Úristen nem feledkezik meg egyetlen ember fájdalmáról sem. Az élet talán egyik legnagyobb megpróbáltatása mégis a szeretet hiánya az otthonokban. Fáj, ha nem kapunk egy mosolyt, ha nem szeretettel várnak haza. Van, hogy a hallgatás is fáj férj, feleség, szülő, gyerek vagy testvér között. Szeretet nélkül a fáradozásaink is sokkal terhesebbek.. Az imádság az alázat mondja a Szentatya, az alázat abból a felismerésből származik, hogy az embernek szüksége van Istenre. Minden családnak 17 órára szüksége van Istenre, szükségünk van az Úr segítségére, erejére, áldására, irgalmára 19 órára és bocsánatára. Ehhez egyszerűség kell; hogy családonként Meghívó együtt imádkozzunk. Egyszerűségre van szükség A pápa Szent Pálra utalva azt mondta: Hitünk megőrzésének része, ha azt megosztjuk másokkal. A családok akkor sem hanyagolhatják el az imát, ha kevés az idejük. Együtt imádkozni a Miatyánkot az asztalnál nem rendkívüli, hanem könnyű. Együtt imádkozni a Rózsafüzért a családban szép, és erőt ad. Imádkozzatok egymásért! Férj a felesé- ÖRVENDJ VILÁG, AZ ÚR ELJÖTT! Szeretettel hívunk mindenkit december 22-én, vasárnap a Biatorbágyi Népdalkör és a Pászti Miklós Vegyes Kórus KÖZÖS ADVENTI HANGVERSENYÉRE a biai katolikus templomba, a torbágyi katolikus templomba. 3

4 gért, a feleség a férjért, szülők a gyerekért, gyerek a szülőkért, nagyszülőkért; imádkozzatok egymásért! Mert a hit továbbadásáért elég az is, ha örömöt sugárzunk a mindennapokban! Egyszerű, ki nem mondott tőmondatokról hallottunk e riportban. Mégis milyen nagy szavak, amikor alázattal ki tudjuk mondani embertársunk felé! Mennyivel könnyebb és egyszerűbb lenne a világ, ha ki tudnánk mondani az adott alkalommal! E szavak kimondása csak szabad akaratunk kérdése! Kérem! Köszönöm! Bocsáss meg! Megbocsájtok! Ki tudod mondani e szavakat, mindig és mindenkor? Nem? Pedig egyszerű szavak. Tőmondatok! Csak ki kell mondanunk! Hányszor találkozol naponta megfáradt, meggyötört, gondokkal küszködő emberrel? Tudsz-e mosolyt fakasztani arcukra? Próbáltad már? Tudod-e közvetíteni azt a kisugárzást, amely belőled áradhat mindazok felé, akikkel naponta együtt élsz, dolgozol, utazol vagy szórakozol? Merjünk imádkozni! Merjük elővenni a rózsafüzérünket, imakönyvünket az orvosi rendelőben, kórházban, beteglátogatáson, utazás közben vagy egy-egy ügyintézés alkalmával az okmányirodában hogy lássák, nem vagyunk magányosak. Imádkozzunk! Az imádkozó ember arca örömet sugároz környezetére. Sugározzuk az örömöt, hogy környezetünk meg tudjon változni! Hányszor csapjuk be egymást hamis alázattal, kis kegyesnek mondott hazugságokkal, mondva csinált előnyökért. Mit teszek annak érdekében, hogy ne úgy valósítsam meg önmagamat, hogy az mások rovására történjen? Elfeledkezünk arról a régi identitásról, melyet történelmünk során sokszor megtapasztaltunk, hogy csak akkor tudok boldogulni, ha közösségem (családom, lakóhelyem, munkahelyem, baráti társaságom) tud boldogulni. Adventben vagyunk! A várakozás idejében! Ne zárjuk el önmagunkat, családunkat és mindazokat, kik számítanak ránk, e várakozás beteljesülésétől! Sugározzuk az örömöt, hogy környezetünk meg tudjon változni! Segítsük ebben még ha kell, némán is kisugárzásunk által embertársainkat. Mert nem az Atya, a Teremtőnk haragudott meg ránk, hanem mi fordultunk el tőle szabad akaratunk által, azaz csak rajtunk múlik! Az Atya szavai: gyere vissza hozzám, nem akarok elvenni tőled semmit, ami a tiéd. Több vagy, mint amit birtokolsz! Van tehát visszautunk szabad akaratunk által, csak járni kell ezen az úton élni kell az Atya végtelen szeretetével. Ne feledjük, hogy mindazért felelünk, amit megteszünk, vagy amit megtenni elmulasztunk. Tudom, nehéz belátnunk, hogy hibáink beismerése után találjuk meg a helyes utat. Ezeket a sorokat szeretettel írtam; gondolva a környezetemben élőkre feleségemre, gyermekeimre, unokámra, barátaimra, esetleges rám haragudókra, hogy merjük kimondani! Ez nem a gyávaság beismerése! Kérem! Köszönöm! Bocsáss meg! Megbocsájtok! Remélem, megbocsáttatik odaát! Lányi István Felelős kiadó: a Biai Egyházközség Képviselő-testülete Szerkesztőbizottság: Géczy Árpád, dr. Kerkovits Gábor, Nánási Tamás, Szalai Péter Tördelés: Horváth Árpád Sokszorosítás: Krónikás Bt. Következő lapzárta: 2014 január 11. 4

5 Családjaink Radnai János családja Hosszú szünet után folytatódik az egyházközségünk családjait bemutató interjúsorozat. A legutóbbi alkalommal az akkori beszélgetőpartnerem, Radnai Tibor öccsét, Jánost és feleségét, Ágnest javasolta a sorozat következő állomásának. Hogyan kezdődött közös életetek? János: Viszonylag egyszerűen, az egyetemen ismerkedtünk meg. Akkoriban az egyetemi csoport nagyban hasonlított a gimnáziumi osztályokhoz: reggeltől estig együtt voltunk, talán ennek köszönhető, hogy a közel húszfős csoportban három házasság is létrejött, tehát nem mi voltunk az egyetlenek. Ágnes, te hol nőttél fel? Ágnes: Ajkán születtem, ott is érettségiztem. Akkoriban az előfelvételi rendszer miatt egy évvel később kerültem be az egyetemre, de ebben van valami sorsszerűség is, hiszen különben sosem találkoztam volna a születésnapját az enyémmel egy napon ünneplő Jánossal. János: A gyerekek kicsi korukban úgy gondolták, hogy ez mindenhol így van: ha a papa és a mama összetartoznak, akkor egy napon ünneplik a születésnapjukat. Mikor házasodtatok össze? Ágnes: 1981-ben, az utolsó egyetemi évben. Az már gyakorlattal teli év volt, dolgoztunk, mentőztünk, úgyhogy el tudtuk magunkat látni. Győrben kezdtünk el dolgozni mindketten. Miért éppen ezt a hivatást választottátok? Ágnes: Engem nagyon sok minden érdekelt a középiskolában: irodalom, történelem és főleg a kémia. Aztán az egyetem előtti évben dőlt el, hogy ideggyógyász akarok lenni, ugyanis akkoriban ez volt a leginkább kutatós területe a gyógyászatnak. Akkor még nem voltak használatosak azok a képalkotó módszerek, mint a CT meg az MR, úgyhogy sokkal gondolkodóbb része volt ez az orvostudománynak. János: Az én történetem ennél romantikusabb. Első általános iskolás koromban az olvasókönyvemben volt egy rész, ami a foglalkozásokról szólt. Ebben olvastuk, hogy Pista édesapja traktoros, Pista traktoros szeretne lenni. Éva édesanyja tanár, Éva tanárnő szeretne lenni, és az utolsó sorban ki volt hagyva egy rész, hogy én szeretnék lenni. Ide én azt írtam, hogy orvos. Hogy ez akkor honnan jött, nem tudom, de aztán kitartott végig. Látogattam az elsősegély-nyújtási, babagondozási tanfolyamokat, tehát végig foglalkoztatott ez a kérdés. Milyen területen dolgozol? János: Aneszteziológus vagyok, de ehhez hozzátartozik az intenzív osztály és a mentőzés is. Ebben a hármas körben dolgozom 15 éve Ausztriában, ahol egy kis hegyi kórház intenzív osztályának a vezetője vagyok. Emellett altatok, és ahogy ez az én szakmámban szokás, mentő ügyeletet is ellátok. Ez több műszakot jelent? János: Nem, minden nap 8 órát, és utána havi kilenc alakalommal ügyeletet délután háromtól másnap reggel hétig vagy az intenzíven, vagy a mentőknél. Emellett van 4-5 alkalommal egy úgynevezett behívós ügyeletesség, amikor elérhetőnek kell lenni, és ha a helyzet úgy kívánja, húsz percen belül be kell érnem a kórházba. Mikor tudsz hazajönni? János: Általában egy hónapban két hétvégét vagyok itthon, de az ügyelettel a szabadnapjaim száma is növekszik, úgyhogy havonta három-négy munkanapot is itthon töltök. Amint lehet, jövök haza, akár egy napra is. 5

6 Ágnes: Az ingázásból én is kivettem a részem. Győrben egy nagy ideggyógyászati osztályon dolgoztam, de hobbi szinten foglalkoztam az neuropatológiával is. Így elkezdtem dolgozni Lipótmezőn is. Amikor Ausztriába kerültünk, nem szakítottam meg a kapcsolatomat a budapesti intézettel, havonta egy hétre hazajártam, így nem estem ki az itthoni munkából. Ez úgy nézett ki, hogy hétfőn jöttem, pénteken pedig utaztam vissza a családomhoz szerencsére épp a nagy tumultussal szemben, ezért nem kellett sokat várnom a határnál. Hogyan kerültettek Ausztriába? János: A gondviselésnek köszönhető. 88-ban, augusztus 20-án ellátogattunk Pannonhalmára, egykori gimnáziumomba. Ahogy sétálgattunk, találkoztunk Várszegi Asztrikkal, aki akkor még nem volt apát, és régi ismeretségünk révén behívott minket beszélgetni a tanáriba. Egyszer csak csörgött a telefon. Egy volt diáktársam kért tanácsot a perjeltől, kit javasolna egy magyar jezsuita által alapított leuveni ösztöndíjra. Miután elmesélte ezt nekünk, viccesen megjegyeztem, hogy javasolhatna engem is. Aztán meg is feledkeztem erről a dologról, mígnem kaptam egy levelet, hogy menjek fel Budapestre, hogy találkozzam az ösztöndíjat alapító Muzslay atyával. Elnyertem az ösztöndíjat, így kerültem Belgiumba három hónapra egy ottani egyetemi klinikára. Lehetőséget kaptam arra, hogy a műtőben dolgozzam, és megismerjem az ottani módszereket. Egy hónap után már megengedték, hogy a teljes munkaidőt ott töltsem. Miután lejárt a három hónapos ösztöndíj, a professzor felajánlott nekem egy két évre szóló állást, amit elfogadtam, és akkor kiköltözött velem a család is. Két év után visszajöttünk Győrbe, de hamarosan meghívtak Ausztriába, abba a kórházba, ahol most is dolgozom. Összevontak két kórházat, egy nagyobb intenzív osztály alakult, és ennek a szakmai elindítására hívott meg az akkori főnököm. Közben elindult Budapesten a transzplantációs klinika, ahova meghívott Perner professzor, hogy a májátültetés anesztéziáját dolgozzuk ki együtt. Ilyen hívás egy van egy életben, úgyhogy visszajöttem, és egy hétvégi ügyeletre redukáltam az ausztriai munkám. Miután beindult a klinika, visszatértem osztrák állásomhoz, újra családostul. Ágnes: A 12 éves Marci akkor már a győri bencésekhez járt, nem akarta otthagyni az iskolát, ezért csak hárman mentünk. Kristóf már kint született. Rita egy közeli bencés gimnáziumba járt, aminek nagyon örült, mert így ő is bencés diák lehetett. Közben a győri gimnáziumban is folyamatosan különbözetizett, így megvan a 12 évfolyamos magyar iskolai bizonyítványa is. Tizenöt év után jöttünk haza. A legkisebb, Kristóf iskoláskorú lett, és nem akartuk, hogy németajkú legyen, Rita lányunk pedig magyar egyetemre akart járni. A másik ok az volt, hogy idősek lettek a szüleink, és mivel én egyetlen gyerekük vagyok, szükség volt rám, közelebb akartam lenni hozzájuk. Mivel foglalkoznak a gyerekeitek? Ágnes: Marci az apja nyomdokait követi, aneszteziológus lett, és orvos a légi mentőknél. Már megnősült, január 1-jére várják második gyermekük születését. Rita végzős a közgazdasági egyetemen, közben dolgozik is egy tanácsadó cégnél. Kristóf pedig a pannonhalmi bencéseknél tanul. A Gizella Otthon alapítása egy régi álom megvalósítása volt? Ágnes: Sok mindenre képes az orvostudomány, sok mindent tud már gyógyítani, de sokszor van úgy, hogy továbblépni nem tud. Valamit javítottunk a beteg állapotán, a további javulás lehetősége nincs meg, de a beteg még további segítségre szorul. Az egyedül élő idős krónikus betegek ellátása nagy probléma. Őket segítik ezek az otthonok. János: Ilyen otthont németországi barátainknál láttunk először. Édesanyám legjobb barátnőjét családjával kitelepítették a háború után, de a kapcsolat nem 6

7 szakadt meg, és mi összebarátkoztunk az ő lányukkal, aki ilyen magánalapítású idősotthont vezetett. Belgiumi tartózkodásunk alatt gyakran szálltunk meg náluk, ott láttunk először ilyen intézményt közelebbről, és ez adta nekünk az ötletet. Ágnes: Ausztriában is azt láttuk, hogy szinte minden faluban van egy idősotthon azoknak az embereknek, akik már nem tudják magukat önállóan eltartani, ápolásra szorulnak. Az eredeti elképzelésünk az volt, hogy megépítünk mi is egy ilyen intézetet, elindítjuk, de aztán annál jobban belekeveredtünk ebbe a történetbe, ahogyan kezdetben gondoltuk. Ez egy másik, nagyon sok területet felölelő szakma, amibe az elmúlt években alaposan beleástam magam. János: Nemzetközi hírünk lett. Japánból jönnek hozzánk a zeneterápiát tanulmányozni. Ágneshez Budapesten tanuló végzős külföldi orvostanhallgatók jönnek, akik geriátriát tanulnak. Októberben egy nemzetközi konferenciát szerveztek, ahova a világ minden tájáról érkeztek vendégek, és persze őt is hívják előadást tartani a tengerentúlra is. Az otthon neve, Boldog Gizella jelzi katolikus elköteleződéseteket. Ágnes: A Gizella Otthon civil intézmény, de az alapító okiratban szerepel, hogy keresztény szellemű, és nagyon örülünk annak, hogy van egy felszentelt katolikus pap lakónk is, Hagyó József atya. A biai Radnai család katolikus kötődése közismert. Ágnes, te is katolikus környezetben nevelkedtél? Ágnes: Édesapám görög-katolikus kántortanító volt, édesanyám meg a győri orsolyiták diákja volt. Leginkább a nagymamámmal jártam misére. Ajkán nem volt jellemző az erős katolikus közösség, a gimnáziumban sem nézték jó szemmel, hogy templomba járok. Megesett, hogy az igazgató vont kérdőre, hogy komolyan gondolom-e az egyetemet, amikor állítólag tegnap is templomban voltam. Megismerkedésünk után János is csak óvatosan hozakodott elő ezzel a kérdéssel: hozott nekem egy könyvet, és teljesem meg volt lepve, hogy ezt én ismerem. Michel Quoist: Így élni jó című könyve volt. Győrben házasokként nagyon jó katolikus közösségbe kerültünk, Radó atya házas csoportjához tartoztunk. János: Ebben az időben történt, hogy az atya benevezte Ritát egy olyan hittanversenyre, ahova az iskolája nem nevezett. Mégis Rita nyert, és azt kapta jutalmul, hogy ott ülhetett az első sorban a ministránsok között, amikor a székesegyházban misézett a pápa. A Szentatya odalépett hozzá, és megsimogatta az arcát. Ágnes: A Szentatya 96-os magyarországi látogatása más szempontból is érinti a családunkat. A diákokat hazaküldték a pannonhalmi kollégiumból, mert szükség volt a helyre. Ezen Marciék felháborodtak, hogy ezen az eseményen nem lehetnek ott. Aztán eszükbe jutott, hogy a Regulában van egy ilyen mondat, hogy a zarándokoknak ajtót kell nyitni, ezért elhatározták, hogy ők zarándokként jönnek majd. Úgy tervezték, hogy a Barátok útjának nevezett ösvényen érkeznek majd Tihanyból, és így talán beengedik őket. Ehhez a győriek és néhány atya is csatlakozott. A szentatya látogatása aztán néhány hónappal későbbre került, de a zarándoklat megvalósult, és azóta minden évben megrendezik a szerzetesi iskolák zarándoklatát, a Barátok útját más-más célponttal. Idén volt a tizennyolcadik. Eleinte mi is részt vettünk ebben orvosként, azóta ők segítik egymást. Évekig Marci volt a vezetője, most Rita a gazdaságisa. Marci ott ismerte meg a feleségét. Hogyan készültök karácsonyra? Ágnes: Az idei több szempontból is más lesz. Mi lettünk a legidősebb generáció, mindkettőnk édesapja az idén halt meg. Eddig minden karácsonyt a szüleinkkel töltöttünk. Most nagyon furcsa, hogy nélkülük ünnepelünk. János: Az ünnep a várakozás izgalmával is telik, hiszen hamarosan megszületik második unokánk. Géczy Árpád 7

8 Bibliai rejtvény Izajás jövendölése Izajás jövendölése a Szabadítóról: Így fogják hívni nevét: a betűcsoportokat sorrendbe kell rakni, hogy összeálljon az ismert izajási jövendölés: ELME ÓERŐ ÁLA ÁCSAD SIS TENÖR CSOD ÖK ÓS JABÉ JED TOSTAN KÉVAL KEFE ÁGATY A megfejtést névvel ellátva a sekrestyében adják le január 7-ig! A helyes megfejtők között értékes könyvet sorsolunk ki a Szent Anna Alapítvány támogatásával. Az előző szám helyes megfejtése: Édes igád terhe ellen föllázadt a gonosz szellem, szívek trónját bitorolja, de mi híven kiáltunk: Jézus a mi királyunk! A biai egyházközség képviselő-testülete Isten áldásában bővelkedő áldott karácsonyt és boldog új évet kíván Biatorbágy valamennyi lakosának! Naptár A szentmise minden vasárnap 8-kor és fél 10-kor kezdődik. Kedden és pénteken este negyed 6-kor rózsafüzér-imádság van a templomban. Fogadóórák időpontjai: hétfő: ; kedd: ; péntek: Adventi lelkigyakorlat az etyeki templomban: december 9-én, 16-án és 23- án este 7-kor December 22-én este 5 órakor a Pászti Miklós Vegyes Kórus és a Népdalkör közös karácsonyi koncertje a templomban. A roráték időpontjai: kedd és péntek: 6.00 (a roráték után a gyerekeket reggelivel várjuk a plébánián) A karácsonyi ünnepi miserend a következő lesz: december 24.: du. 5 órakor pásztorjáték Éjfélkor szentmise. december 25.: 8-kor és 9.30-kor Ünnepi szentmise december 26.: 9.30-kor szentmise december 31.: kor Hálaadó szentmise január 1.: 9.30-kor Készüljünk a szentmisére! A szentmisék olvasmányai Olvasmány Szentlecke Evangélium December 15. Iz 35,1-6a.10 Jak 5,7-10 Mt 11,2-11 December 22. Iz 7,10-14 Róm 1,1-7 Mt 1,18-24 December 24. Iz 9,1-6 Tit 2, Lk 2,1-14 December 25. Iz 52,7-10 Zsid 1,1-6 Jn 1,1-18 December 26. ApCsel 6,8-10, 7,54-59 Mt 10,17-22 December 29. Sir 3, Kol 3,12-21 Mt 2, Január 1. Szám 6, Gal 4, 4-7 Lk Január 5. Sir 24, Ef 1, Jn 1,1-18 Január 12. Iz 60, 1-6 Ef 3, 2-3.a. 5-6 Mt 2,

Virágvasárnap. Ma ünnepli Egyházunk Jézus

Virágvasárnap. Ma ünnepli Egyházunk Jézus 1 10. évf. 3. szám. 2013. márc. 24. Virágvasárnap Ma ünnepli Egyházunk Jézus Krisztus diadalmas bevonulását Jeruzsálembe, és ezzel megkezdõdik a nagyhét, amikor Urunk szenvedésére, halálára és feltámadására

Részletesebben

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET 15 PERC SZERETET házaspárok számára P. Tilmann Beller elõadásaiból összeállította dr. Csermák Kálmán és Alice Schönstatt-szentélyt Magyarországnak Alapítvány Óbudavár,

Részletesebben

Tegyünk tanúságot a szeretetről. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja

Tegyünk tanúságot a szeretetről. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja VILÁGP STA Újfolyam, VII. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2011. tél Tegyünk tanúságot a szeretetről Aranymise az égben és a földön 8. oldal Majomtól vagy nem majomtól származunk? 10 11.

Részletesebben

Rónay György: Mária éneke

Rónay György: Mária éneke 9. évf. 3. szám. 2012. marc. 25. Rónay György: Mária éneke Isten várakozása! Világ várakozása! De megpróbáltad szívemet! Azt hiszitek, nem látom, mit kell elviselnem? Választottságom mérhetetlen árát,

Részletesebben

2013. szept. 29. 10. évf. 7. szám. Új év

2013. szept. 29. 10. évf. 7. szám. Új év 10. évf. 7. szám 2013. szept. 29. Új év Új év. Egy átlagos katolikus ezt a fogalmat évente legalább háromszor, másmás időpontban, és különböző értelemben használja. Advent kezdetekor az új egyházi évvel

Részletesebben

SZÉCSÉNYI HARANGOK. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 1998. Advent - Karácsony

SZÉCSÉNYI HARANGOK. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 1998. Advent - Karácsony SZÉCSÉNYI HARANGOK A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 1998. Advent - Karácsony Mi az Advent? Advent ( Adventus Domini, azaz az Úr eljövetele ) karácsony előkészületi időszaka. Az egyház a VI.

Részletesebben

ADVENT III. VASÁRNAPI GYERTYAGYÚJTÁS

ADVENT III. VASÁRNAPI GYERTYAGYÚJTÁS 1 ARCHÍVUM 4. GYERTYAGYÚJTÁS Advent 4. vasárnapja Mária igenjére irányítja a figyelmünket. Már közel az Üdvözítő születése. Ferenczi Richárd - plébános Az eseményen készült fotók megtekinthetők a KÉPGALÉRIÁBAN!

Részletesebben

Az én hivatásom a szeretet (Kis Szent Teréz) Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja

Az én hivatásom a szeretet (Kis Szent Teréz) Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja VILÁGP STA Újfolyam, VIII. évf. 2. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2012. nyár Az én hivatásom a szeretet (Kis Szent Teréz) Családunk a közzösségünk 4. oldal Leprások a Mennyek kapujában 8. oldal

Részletesebben

MANNA. Megérkezett. Isten (cipősdoboz) ajándéka. Kárász Izabella. VII. évf. 12. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja 2011.

MANNA. Megérkezett. Isten (cipősdoboz) ajándéka. Kárász Izabella. VII. évf. 12. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja 2011. VII. évf. 12. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Megérkezett Advent után, mikor a Csendnek vége lesz, Az égi fény jelzi: megérkezett, Piros szívek arany húrján majd felkacag A Hozsánna, Dicséret és

Részletesebben

Rózsafüzér Királynéja. Advent PLÉBÁNIÁNK ÉLETE VÉGET ÉRT A HIT ÉVE

Rózsafüzér Királynéja. Advent PLÉBÁNIÁNK ÉLETE VÉGET ÉRT A HIT ÉVE Rózsafüzér Királynéja 2013 - VII. évf. 7. 50. Advent PLÉBÁNIÁNK ÉLETE 1146 Budapest, Thököly út 56. www.rozsafuzerkiralyneja.hu VÉGET ÉRT A HIT ÉVE Ferenc pápa Krisztus király vasárnapján lezárta a XVI.

Részletesebben

Hírlevél. 2010. II. szám. Tar talomból: Az Országos Tanács 2010 április 18-án.

Hírlevél. 2010. II. szám. Tar talomból: Az Országos Tanács 2010 április 18-án. MKKM 2010. II. szám Hírlevél A M a g y a r K a t o l i k u s K a r i z m a t i k u s M e g ú j u l á s H í r l e v e l e Az Országos Tanács 2010 április 18-án. Tar talomból: Beszámoló az Országos Tanács

Részletesebben

Vizet töltünk a korsóba. Kopogtató. 2010. dec., XX. évf. 3. (60.) szám A Magyar Schönstatt Családmozgalom lapja

Vizet töltünk a korsóba. Kopogtató. 2010. dec., XX. évf. 3. (60.) szám A Magyar Schönstatt Családmozgalom lapja 2010. dec., XX. évf. 3. (60.) szám A Magyar Schönstatt Családmozgalom lapja Kopogtató elfogadjuk, bármit mér ránk szeretõ kezével a mi Istenünk. Alig néhány hét múlva, mondhatni postafordultával kaptuk

Részletesebben

Krisztus király. 10. évf. 9. szám. 2013. nov. 24.

Krisztus király. 10. évf. 9. szám. 2013. nov. 24. 10. évf. 9. szám. 2013. nov. 24. Krisztus király Az én országom nem ebből a világból való. Ha ebből a világból volna országom, harcra kelnének szolgáim, hogy ne kerüljek a zsidók kezére. De az én országom

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 4. szám május

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 4. szám május Fény és Forrás 2009. május 2 LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 4. szám május kegyelmével Isten akaratát, és örvendezünk a kegyelem által bennünk megtermő gyümölcsnek. Ez mind a jelen pillanat isteni

Részletesebben

VILÁGP STA. SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal

VILÁGP STA. SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal VILÁGP STA Új folyam, V. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2009. tél SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA

Részletesebben

VILÁGP STA. A család az isteni szeretet szentsége MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA BARÁTI KÖR HÍREK A VILÁGMISSZIÓBÓL

VILÁGP STA. A család az isteni szeretet szentsége MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA BARÁTI KÖR HÍREK A VILÁGMISSZIÓBÓL VILÁGP STA Új folyam, VI. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2010. tél A család az isteni szeretet szentsége MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA BARÁTI KÖR HÍREK A VILÁGMISSZIÓBÓL MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK

Részletesebben

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Veled és F el éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Imádkozzatok! Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! XX./5. (178.sz.) 2010. november Tiszták, hősök, szentek

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2011. október XVII. évfolyam 5. szám Református szentek (a Reformáció ünnepére) A Krisztusban megszentelt hívő testvéreknek, akik Kolosséban

Részletesebben

VILÁGP STA EGYETLEN EMBER LELKE IS AKKORA, MINT AZ EGÉSZ VILÁGMINDENSÉG. Interjú Gaál Jenõ atyával 14. oldal. Vianney Szent János

VILÁGP STA EGYETLEN EMBER LELKE IS AKKORA, MINT AZ EGÉSZ VILÁGMINDENSÉG. Interjú Gaál Jenõ atyával 14. oldal. Vianney Szent János VILÁGP STA Új folyam, V. évf. 3. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2009. õsz EGYETLEN EMBER LELKE IS AKKORA, MINT AZ EGÉSZ VILÁGMINDENSÉG Vianney Szent János Interjú Gaál Jenõ atyával 14. oldal

Részletesebben

VILÁGPO STA. Missziós imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból

VILÁGPO STA. Missziós imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból VILÁGPO STA Újfolyam, II. évf., 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2006. tél BENNÜNK IS SZÜLESSEN MEG A MEGVÁLTÓ! Missziós imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból Tisztelt Béla

Részletesebben

Forrás. Miért álltok és néztek az égre?

Forrás. Miért álltok és néztek az égre? Forrás 12. évf. 5. szám 2015. május 17. a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Miért álltok és néztek az égre? Reményik Sándor egyik híres versében panaszosan mondja ki a felismert igazságot:

Részletesebben

2013. Szeptember. Medjugorje, 2013. szeptember 2. Mirjana által kapott üzenet

2013. Szeptember. Medjugorje, 2013. szeptember 2. Mirjana által kapott üzenet MEDJUGORJE HANGJA 2013. Szeptember Nr. 66 Medjugorje, 2013. augusztus 25. Drága gyermekek! A Magasságbeli ma is megadja azt a kegyelmet, hogy veletek lehetek és a megtérés felé vezethetlek benneteket.

Részletesebben

Veled és F el éd. - Veni Sancte- Jöjj Szentlélek Úristen töltsd be híveid szívét! A Szent László Plébánia lapja

Veled és F el éd. - Veni Sancte- Jöjj Szentlélek Úristen töltsd be híveid szívét! A Szent László Plébánia lapja Veled és F el éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep - Veni Sancte- Jöjj Szentlélek Úristen töltsd be híveid szívét! XX./4. (177.sz.) 2010. szeptember Veni Sancte

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2010./4. szám Mert minden test olyan, mint a fű, és minden dicsősége, mint a mező virága: megszárad a fű, és virága elhull, de az Úr beszéde megmarad örökké.

Részletesebben

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2014. III. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Egy Lélek, sok kegyelem A Lelkes Napok után mindig az a kérdés van bennünk, vajon Isten adhat-e ennél többet és jobbat jövőre.

Részletesebben

Rózsafüzér Királynéja. Október - November PLÉBÁNIÁNK ÉLETE

Rózsafüzér Királynéja. Október - November PLÉBÁNIÁNK ÉLETE Rózsafüzér Királynéja 2014 - VIII. évf. 6. (56. sz.) Október - November PLÉBÁNIÁNK ÉLETE 1146 Budapest, Thököly út 56. www.rozsafuzerkiralyneja.hu MEGKEZDŐDÖTT A CENTENÁRIUMI ÉV 99 éve, hogy felszentelték

Részletesebben

Református Élet. Krisztussal eltöltött, áldott karácsonyt és kegyelemteljes újévet kívánunk minden Kedves Olvasónak!

Református Élet. Krisztussal eltöltött, áldott karácsonyt és kegyelemteljes újévet kívánunk minden Kedves Olvasónak! Református Élet A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenõ folyóirata Krisztussal eltöltött, áldott karácsonyt és kegyelemteljes újévet kívánunk minden Kedves Olvasónak! Református élet

Részletesebben

SZENT LÁSZLÓ SZIKLÁJA

SZENT LÁSZLÓ SZIKLÁJA SZENT LÁSZLÓ SZIKLÁJA 41. szám Advent 1. Vasárnapja 2013. december 1. Lelkesedéssel jöttem Beszélgetés Lipták József atyával (Sin Angelika riportja) 2013 augusztusában új plébánost kapott egyházközségünk.

Részletesebben

de colores Születés, megújulás az esztergom-budapest cursillo hírlevele XIX. évfolyam 4. szám, 2010. december

de colores Születés, megújulás az esztergom-budapest cursillo hírlevele XIX. évfolyam 4. szám, 2010. december , 2010. december de colores az esztergom-budapest cursillo hírlevele Születés, megújulás Advent első vasárnapján, este érkeztem vissza a Budapest- Esztergomi Egyházmegye 80. női cursillójáról a sodrásutcai

Részletesebben