Forrás. Adventi elmélkedés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Forrás. Adventi elmélkedés"

Átírás

1 Forrás 10. évf. 10. szám dec. 22. a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Adventi elmélkedés Sötét van. Nem az a koromsötétfajta, de nem látni semmit. S amikor nem látunk, akkor kezdünk el befelé figyelni. Érezzük a szívdobbanásunkat, halljuk a levegővételünket, s érezzük, ez a sötét több, mint a fény egyszerű hiánya. Csönd van. S ezt a csöndet nem zavarhatja meg semmi; sem egy kutyaugatás, sem egy autó nyikorgó fékezése, s még a távolban lévő, utcát járó emberek önző kacaja sem. Nyugalom van. Csak Őrá figyelek, senki másra. Hozzád emelem az én lelkemet, Uram Kérlek, szólíts meg, ne hagyj magamra! Tenélküled sivár az életem, kérlek, szólj hozzám! Figyel a te szolgád. Tudom, hogy hamarosan Fiad a világba jön. Megszületik egy gyermek, s ez a gyermek lesz az, aki megváltást hoz számunkra. S tudom, hogy akik Téged várnak, meg nem szégyenülnek! Már nagyon várlak! Kérlek, hozz gyógyulást az én életembe is! Mutasd meg a te utaidat, s én követlek, bármerre is mész; követlek, mert tudom, hogy a te utad vége az örök boldogság. S a csöndben egyszer csak megszólal egy hang: Íme, jő az Úr a népek váltságára! Hallatja dicsőséges hangját szívetek örömére! Szívemet eltölti az öröm és melegség Értem is eljön! Uram, nem is vagyok én méltó S mégis? Hát, enynyire szeretsz? Ennyire, hogy ilyen közel jössz hozzám, hogy megmutasd szeretetedet? Alleluja! S ekkor elfelejtődnek a gondok, elmúlik a bánat, elillan a bűnös-érzés fojtogató szaga. Az Isten szeret, s azért jön, hogy megváltson. Ezért örvendek benned, Uram, mert érzem, közel vagy hozzám! Békesség száll rám, s ez az Isten békéje, mely minden értelmet meghalad! S mivel meghallgattál, Uram, megörvendeztettél örömöddel és eltöltöttél békességeddel, dicséretedet zengi ajkam. Szent Ambrus szavaival dicsőítelek, Istenem: Népek megváltó Istene! Szűztől születve megjelenj! Csodálják minden századok: Istenhez illő születés! Nem férfiúnak magja ez, de titkon-való ihletés, Test lesz az örök szent Ige, megvirágzik a szűzi méh. Immár fénylik te jászolod, az éjből új nap támadott, Mit nem borít el semmi éj, szüntelen hittel tündököl! Urunk, dicsérünk tégedet, aki a Szűznek fia vagy, Atyádat és Szent Lelkedet örökké, minden századon. Ámen Szalai Péter 1

2 Ünnepi szentmise a családokért Spányi Antal megyés püspök meghívására Székesfehérvárra zarándokoltak a megye egyházközségeinek családjai. A biai egyházközséget Puskás Bálint és családja képviselték azon az ünnepi szentmisén, ahol együtt imádkoztunk a Fehérváron együtt tisztelt Magyar Szent Család: Szent István, Boldog Gizella és Szent Imre ereklyéi előtt. Először tavaly került sor ilyen találkozásra, célja a családokat megerősíteni belső kapcsolataikban, küldetéstudatukban, hogy így, isteni áldással kísérve jó példát mutassanak a társadalom számára. Az ünnepi szentmise főcelebránsa Alberto Bottari de Castello, Magyarország apostoli nunciusa volt. Szavaiból ki lehetett hallani ezt a tolmács hűen visszaadta, az őszinte csodálatot: nekünk magyaroknak megadatott az a különleges kegyelem, hogy a kereszténység fölvételével egyidőben egy saját Szent Családot is kaptunk. A világon egyedülálló jelenség. Így fogalmazott:...még nekünk, olaszoknak sincs ilyen. A nuncius felidézte a Szentatya három alapvető gondolatát a családok feladatával kapcsolatban. A keresztény családban elengedhetetlen a közös imádkozás, a hit őrzése és továbbadása valamint az öröm megélése. Lássák gyermekeink, hogy mi is imádkozunk, Bibliát olvasunk, arról beszélgetünk. Az öröm. Igen, ha Krisztusra gondolunk, mosolyogjunk! Mert az Ő megváltása nekünk hatalmas felszabadulást hozott. Arról is szólt nuncius úr, hogy három szót manapság nagyon ritkán használunk: a köszönöm, a bocsánat és a szabad-e. Köszönöm, tehát hálás vagyok valamiért, amit értem tettek és elismerem, hogy szükségem volt segítségre. Bocsánat, vagyis elismerem és sajnálom, ha valamit rosszul csináltam. Szabad-e, azaz végiggondolom, hogy amit teszek vagy tenni készülök, Krisztusnak tetsző-e. Tegyük hozzá: mindhárom dologhoz alázat kell! A szentáldozás után a megyés főpásztor a magyar szent család oltalmába ajánlott minden magyar családot. Spányi Antal püspök úr szavaival: Összegyűltünk a Gizella királyné által hímzett koronázó palást alatt, a magyar szent család ereklyéi előtt, hogy égi oltalmukban bízva, kövessük ragyogó, a nehézségben is boldog életüket! Legyen oltalma minden magyar családnak Nagyboldogasszony és az első magyar szent család! Ezután a megyés püspök az egyházközségeket képviselő családoknak átadta a családi imafüzetet, egy gyertyát és egy házi oltárt jelképező emléklapot a koronázó palásttal. Minden családnak szeretnénk átadni ugyanezt a lelki-szellemi ajándékot. mondta Ugrits Tamás püspöki irodaigazgató, aki meghirdette az egyházmegye december 11-éig tartó kezdeményezését. Minden Fehérvárra érkező család az ereklyéket ingyen látogathatja meg az Egyházmegyei Múzeumban és a magyar szent családnak ajánlhatja családtagjait. A szentmise utáni ünnepség a Szent István Művelődési Házban folytatódott. A díszteremben az iskolások rövid műsora után Soltész Miklós államtitkár beszélt arról, hogy az anya és az apa nélkülözhetetlen a családban. A gyermekeik előtt példaképpé kell válniuk, és büszkén gondoljanak családtagjaikra. Ennek a mai napnak üzenete van mondta. Ez az egyházmegye azt üzeni, vannak örök értékek, amelyekkel példát adhatunk a felnövekvő nemzedéknek. A hajdani koronázó városban hagyományt teremtettek az ereklyéikben újra egyesült első magyar szent család tiszteletére. Minden év november 13-ához, az összes magyar szent és boldog emléknapjához kapcsolódóan a családokat ünneplik a székesfehérvári egyházmegyében. Bozsó Edit 2

3 Kérem! Köszönöm! Bocsánat! A HIT ÉVÉBEN 70 országból érkeztek zarándok családok Rómába, mintegy 150 ezren voltak. Több ezer család hallgatta Ferenc pápát a Szent Péter téren, amikor megismételte azt a három szót, amit minden családban ki kellene mondani, hogy békében éljenek. Kérem! Köszönöm! Bocsánat! Tegyük ezt mi is minden nap a családban, és bocsássunk meg minden nap!...az Úristen nem feledkezik meg egyetlen ember fájdalmáról sem. Az élet talán egyik legnagyobb megpróbáltatása mégis a szeretet hiánya az otthonokban. Fáj, ha nem kapunk egy mosolyt, ha nem szeretettel várnak haza. Van, hogy a hallgatás is fáj férj, feleség, szülő, gyerek vagy testvér között. Szeretet nélkül a fáradozásaink is sokkal terhesebbek.. Az imádság az alázat mondja a Szentatya, az alázat abból a felismerésből származik, hogy az embernek szüksége van Istenre. Minden családnak 17 órára szüksége van Istenre, szükségünk van az Úr segítségére, erejére, áldására, irgalmára 19 órára és bocsánatára. Ehhez egyszerűség kell; hogy családonként Meghívó együtt imádkozzunk. Egyszerűségre van szükség A pápa Szent Pálra utalva azt mondta: Hitünk megőrzésének része, ha azt megosztjuk másokkal. A családok akkor sem hanyagolhatják el az imát, ha kevés az idejük. Együtt imádkozni a Miatyánkot az asztalnál nem rendkívüli, hanem könnyű. Együtt imádkozni a Rózsafüzért a családban szép, és erőt ad. Imádkozzatok egymásért! Férj a felesé- ÖRVENDJ VILÁG, AZ ÚR ELJÖTT! Szeretettel hívunk mindenkit december 22-én, vasárnap a Biatorbágyi Népdalkör és a Pászti Miklós Vegyes Kórus KÖZÖS ADVENTI HANGVERSENYÉRE a biai katolikus templomba, a torbágyi katolikus templomba. 3

4 gért, a feleség a férjért, szülők a gyerekért, gyerek a szülőkért, nagyszülőkért; imádkozzatok egymásért! Mert a hit továbbadásáért elég az is, ha örömöt sugárzunk a mindennapokban! Egyszerű, ki nem mondott tőmondatokról hallottunk e riportban. Mégis milyen nagy szavak, amikor alázattal ki tudjuk mondani embertársunk felé! Mennyivel könnyebb és egyszerűbb lenne a világ, ha ki tudnánk mondani az adott alkalommal! E szavak kimondása csak szabad akaratunk kérdése! Kérem! Köszönöm! Bocsáss meg! Megbocsájtok! Ki tudod mondani e szavakat, mindig és mindenkor? Nem? Pedig egyszerű szavak. Tőmondatok! Csak ki kell mondanunk! Hányszor találkozol naponta megfáradt, meggyötört, gondokkal küszködő emberrel? Tudsz-e mosolyt fakasztani arcukra? Próbáltad már? Tudod-e közvetíteni azt a kisugárzást, amely belőled áradhat mindazok felé, akikkel naponta együtt élsz, dolgozol, utazol vagy szórakozol? Merjünk imádkozni! Merjük elővenni a rózsafüzérünket, imakönyvünket az orvosi rendelőben, kórházban, beteglátogatáson, utazás közben vagy egy-egy ügyintézés alkalmával az okmányirodában hogy lássák, nem vagyunk magányosak. Imádkozzunk! Az imádkozó ember arca örömet sugároz környezetére. Sugározzuk az örömöt, hogy környezetünk meg tudjon változni! Hányszor csapjuk be egymást hamis alázattal, kis kegyesnek mondott hazugságokkal, mondva csinált előnyökért. Mit teszek annak érdekében, hogy ne úgy valósítsam meg önmagamat, hogy az mások rovására történjen? Elfeledkezünk arról a régi identitásról, melyet történelmünk során sokszor megtapasztaltunk, hogy csak akkor tudok boldogulni, ha közösségem (családom, lakóhelyem, munkahelyem, baráti társaságom) tud boldogulni. Adventben vagyunk! A várakozás idejében! Ne zárjuk el önmagunkat, családunkat és mindazokat, kik számítanak ránk, e várakozás beteljesülésétől! Sugározzuk az örömöt, hogy környezetünk meg tudjon változni! Segítsük ebben még ha kell, némán is kisugárzásunk által embertársainkat. Mert nem az Atya, a Teremtőnk haragudott meg ránk, hanem mi fordultunk el tőle szabad akaratunk által, azaz csak rajtunk múlik! Az Atya szavai: gyere vissza hozzám, nem akarok elvenni tőled semmit, ami a tiéd. Több vagy, mint amit birtokolsz! Van tehát visszautunk szabad akaratunk által, csak járni kell ezen az úton élni kell az Atya végtelen szeretetével. Ne feledjük, hogy mindazért felelünk, amit megteszünk, vagy amit megtenni elmulasztunk. Tudom, nehéz belátnunk, hogy hibáink beismerése után találjuk meg a helyes utat. Ezeket a sorokat szeretettel írtam; gondolva a környezetemben élőkre feleségemre, gyermekeimre, unokámra, barátaimra, esetleges rám haragudókra, hogy merjük kimondani! Ez nem a gyávaság beismerése! Kérem! Köszönöm! Bocsáss meg! Megbocsájtok! Remélem, megbocsáttatik odaát! Lányi István Felelős kiadó: a Biai Egyházközség Képviselő-testülete Szerkesztőbizottság: Géczy Árpád, dr. Kerkovits Gábor, Nánási Tamás, Szalai Péter Tördelés: Horváth Árpád Sokszorosítás: Krónikás Bt. Következő lapzárta: 2014 január 11. 4

5 Családjaink Radnai János családja Hosszú szünet után folytatódik az egyházközségünk családjait bemutató interjúsorozat. A legutóbbi alkalommal az akkori beszélgetőpartnerem, Radnai Tibor öccsét, Jánost és feleségét, Ágnest javasolta a sorozat következő állomásának. Hogyan kezdődött közös életetek? János: Viszonylag egyszerűen, az egyetemen ismerkedtünk meg. Akkoriban az egyetemi csoport nagyban hasonlított a gimnáziumi osztályokhoz: reggeltől estig együtt voltunk, talán ennek köszönhető, hogy a közel húszfős csoportban három házasság is létrejött, tehát nem mi voltunk az egyetlenek. Ágnes, te hol nőttél fel? Ágnes: Ajkán születtem, ott is érettségiztem. Akkoriban az előfelvételi rendszer miatt egy évvel később kerültem be az egyetemre, de ebben van valami sorsszerűség is, hiszen különben sosem találkoztam volna a születésnapját az enyémmel egy napon ünneplő Jánossal. János: A gyerekek kicsi korukban úgy gondolták, hogy ez mindenhol így van: ha a papa és a mama összetartoznak, akkor egy napon ünneplik a születésnapjukat. Mikor házasodtatok össze? Ágnes: 1981-ben, az utolsó egyetemi évben. Az már gyakorlattal teli év volt, dolgoztunk, mentőztünk, úgyhogy el tudtuk magunkat látni. Győrben kezdtünk el dolgozni mindketten. Miért éppen ezt a hivatást választottátok? Ágnes: Engem nagyon sok minden érdekelt a középiskolában: irodalom, történelem és főleg a kémia. Aztán az egyetem előtti évben dőlt el, hogy ideggyógyász akarok lenni, ugyanis akkoriban ez volt a leginkább kutatós területe a gyógyászatnak. Akkor még nem voltak használatosak azok a képalkotó módszerek, mint a CT meg az MR, úgyhogy sokkal gondolkodóbb része volt ez az orvostudománynak. János: Az én történetem ennél romantikusabb. Első általános iskolás koromban az olvasókönyvemben volt egy rész, ami a foglalkozásokról szólt. Ebben olvastuk, hogy Pista édesapja traktoros, Pista traktoros szeretne lenni. Éva édesanyja tanár, Éva tanárnő szeretne lenni, és az utolsó sorban ki volt hagyva egy rész, hogy én szeretnék lenni. Ide én azt írtam, hogy orvos. Hogy ez akkor honnan jött, nem tudom, de aztán kitartott végig. Látogattam az elsősegély-nyújtási, babagondozási tanfolyamokat, tehát végig foglalkoztatott ez a kérdés. Milyen területen dolgozol? János: Aneszteziológus vagyok, de ehhez hozzátartozik az intenzív osztály és a mentőzés is. Ebben a hármas körben dolgozom 15 éve Ausztriában, ahol egy kis hegyi kórház intenzív osztályának a vezetője vagyok. Emellett altatok, és ahogy ez az én szakmámban szokás, mentő ügyeletet is ellátok. Ez több műszakot jelent? János: Nem, minden nap 8 órát, és utána havi kilenc alakalommal ügyeletet délután háromtól másnap reggel hétig vagy az intenzíven, vagy a mentőknél. Emellett van 4-5 alkalommal egy úgynevezett behívós ügyeletesség, amikor elérhetőnek kell lenni, és ha a helyzet úgy kívánja, húsz percen belül be kell érnem a kórházba. Mikor tudsz hazajönni? János: Általában egy hónapban két hétvégét vagyok itthon, de az ügyelettel a szabadnapjaim száma is növekszik, úgyhogy havonta három-négy munkanapot is itthon töltök. Amint lehet, jövök haza, akár egy napra is. 5

6 Ágnes: Az ingázásból én is kivettem a részem. Győrben egy nagy ideggyógyászati osztályon dolgoztam, de hobbi szinten foglalkoztam az neuropatológiával is. Így elkezdtem dolgozni Lipótmezőn is. Amikor Ausztriába kerültünk, nem szakítottam meg a kapcsolatomat a budapesti intézettel, havonta egy hétre hazajártam, így nem estem ki az itthoni munkából. Ez úgy nézett ki, hogy hétfőn jöttem, pénteken pedig utaztam vissza a családomhoz szerencsére épp a nagy tumultussal szemben, ezért nem kellett sokat várnom a határnál. Hogyan kerültettek Ausztriába? János: A gondviselésnek köszönhető. 88-ban, augusztus 20-án ellátogattunk Pannonhalmára, egykori gimnáziumomba. Ahogy sétálgattunk, találkoztunk Várszegi Asztrikkal, aki akkor még nem volt apát, és régi ismeretségünk révén behívott minket beszélgetni a tanáriba. Egyszer csak csörgött a telefon. Egy volt diáktársam kért tanácsot a perjeltől, kit javasolna egy magyar jezsuita által alapított leuveni ösztöndíjra. Miután elmesélte ezt nekünk, viccesen megjegyeztem, hogy javasolhatna engem is. Aztán meg is feledkeztem erről a dologról, mígnem kaptam egy levelet, hogy menjek fel Budapestre, hogy találkozzam az ösztöndíjat alapító Muzslay atyával. Elnyertem az ösztöndíjat, így kerültem Belgiumba három hónapra egy ottani egyetemi klinikára. Lehetőséget kaptam arra, hogy a műtőben dolgozzam, és megismerjem az ottani módszereket. Egy hónap után már megengedték, hogy a teljes munkaidőt ott töltsem. Miután lejárt a három hónapos ösztöndíj, a professzor felajánlott nekem egy két évre szóló állást, amit elfogadtam, és akkor kiköltözött velem a család is. Két év után visszajöttünk Győrbe, de hamarosan meghívtak Ausztriába, abba a kórházba, ahol most is dolgozom. Összevontak két kórházat, egy nagyobb intenzív osztály alakult, és ennek a szakmai elindítására hívott meg az akkori főnököm. Közben elindult Budapesten a transzplantációs klinika, ahova meghívott Perner professzor, hogy a májátültetés anesztéziáját dolgozzuk ki együtt. Ilyen hívás egy van egy életben, úgyhogy visszajöttem, és egy hétvégi ügyeletre redukáltam az ausztriai munkám. Miután beindult a klinika, visszatértem osztrák állásomhoz, újra családostul. Ágnes: A 12 éves Marci akkor már a győri bencésekhez járt, nem akarta otthagyni az iskolát, ezért csak hárman mentünk. Kristóf már kint született. Rita egy közeli bencés gimnáziumba járt, aminek nagyon örült, mert így ő is bencés diák lehetett. Közben a győri gimnáziumban is folyamatosan különbözetizett, így megvan a 12 évfolyamos magyar iskolai bizonyítványa is. Tizenöt év után jöttünk haza. A legkisebb, Kristóf iskoláskorú lett, és nem akartuk, hogy németajkú legyen, Rita lányunk pedig magyar egyetemre akart járni. A másik ok az volt, hogy idősek lettek a szüleink, és mivel én egyetlen gyerekük vagyok, szükség volt rám, közelebb akartam lenni hozzájuk. Mivel foglalkoznak a gyerekeitek? Ágnes: Marci az apja nyomdokait követi, aneszteziológus lett, és orvos a légi mentőknél. Már megnősült, január 1-jére várják második gyermekük születését. Rita végzős a közgazdasági egyetemen, közben dolgozik is egy tanácsadó cégnél. Kristóf pedig a pannonhalmi bencéseknél tanul. A Gizella Otthon alapítása egy régi álom megvalósítása volt? Ágnes: Sok mindenre képes az orvostudomány, sok mindent tud már gyógyítani, de sokszor van úgy, hogy továbblépni nem tud. Valamit javítottunk a beteg állapotán, a további javulás lehetősége nincs meg, de a beteg még további segítségre szorul. Az egyedül élő idős krónikus betegek ellátása nagy probléma. Őket segítik ezek az otthonok. János: Ilyen otthont németországi barátainknál láttunk először. Édesanyám legjobb barátnőjét családjával kitelepítették a háború után, de a kapcsolat nem 6

7 szakadt meg, és mi összebarátkoztunk az ő lányukkal, aki ilyen magánalapítású idősotthont vezetett. Belgiumi tartózkodásunk alatt gyakran szálltunk meg náluk, ott láttunk először ilyen intézményt közelebbről, és ez adta nekünk az ötletet. Ágnes: Ausztriában is azt láttuk, hogy szinte minden faluban van egy idősotthon azoknak az embereknek, akik már nem tudják magukat önállóan eltartani, ápolásra szorulnak. Az eredeti elképzelésünk az volt, hogy megépítünk mi is egy ilyen intézetet, elindítjuk, de aztán annál jobban belekeveredtünk ebbe a történetbe, ahogyan kezdetben gondoltuk. Ez egy másik, nagyon sok területet felölelő szakma, amibe az elmúlt években alaposan beleástam magam. János: Nemzetközi hírünk lett. Japánból jönnek hozzánk a zeneterápiát tanulmányozni. Ágneshez Budapesten tanuló végzős külföldi orvostanhallgatók jönnek, akik geriátriát tanulnak. Októberben egy nemzetközi konferenciát szerveztek, ahova a világ minden tájáról érkeztek vendégek, és persze őt is hívják előadást tartani a tengerentúlra is. Az otthon neve, Boldog Gizella jelzi katolikus elköteleződéseteket. Ágnes: A Gizella Otthon civil intézmény, de az alapító okiratban szerepel, hogy keresztény szellemű, és nagyon örülünk annak, hogy van egy felszentelt katolikus pap lakónk is, Hagyó József atya. A biai Radnai család katolikus kötődése közismert. Ágnes, te is katolikus környezetben nevelkedtél? Ágnes: Édesapám görög-katolikus kántortanító volt, édesanyám meg a győri orsolyiták diákja volt. Leginkább a nagymamámmal jártam misére. Ajkán nem volt jellemző az erős katolikus közösség, a gimnáziumban sem nézték jó szemmel, hogy templomba járok. Megesett, hogy az igazgató vont kérdőre, hogy komolyan gondolom-e az egyetemet, amikor állítólag tegnap is templomban voltam. Megismerkedésünk után János is csak óvatosan hozakodott elő ezzel a kérdéssel: hozott nekem egy könyvet, és teljesem meg volt lepve, hogy ezt én ismerem. Michel Quoist: Így élni jó című könyve volt. Győrben házasokként nagyon jó katolikus közösségbe kerültünk, Radó atya házas csoportjához tartoztunk. János: Ebben az időben történt, hogy az atya benevezte Ritát egy olyan hittanversenyre, ahova az iskolája nem nevezett. Mégis Rita nyert, és azt kapta jutalmul, hogy ott ülhetett az első sorban a ministránsok között, amikor a székesegyházban misézett a pápa. A Szentatya odalépett hozzá, és megsimogatta az arcát. Ágnes: A Szentatya 96-os magyarországi látogatása más szempontból is érinti a családunkat. A diákokat hazaküldték a pannonhalmi kollégiumból, mert szükség volt a helyre. Ezen Marciék felháborodtak, hogy ezen az eseményen nem lehetnek ott. Aztán eszükbe jutott, hogy a Regulában van egy ilyen mondat, hogy a zarándokoknak ajtót kell nyitni, ezért elhatározták, hogy ők zarándokként jönnek majd. Úgy tervezték, hogy a Barátok útjának nevezett ösvényen érkeznek majd Tihanyból, és így talán beengedik őket. Ehhez a győriek és néhány atya is csatlakozott. A szentatya látogatása aztán néhány hónappal későbbre került, de a zarándoklat megvalósult, és azóta minden évben megrendezik a szerzetesi iskolák zarándoklatát, a Barátok útját más-más célponttal. Idén volt a tizennyolcadik. Eleinte mi is részt vettünk ebben orvosként, azóta ők segítik egymást. Évekig Marci volt a vezetője, most Rita a gazdaságisa. Marci ott ismerte meg a feleségét. Hogyan készültök karácsonyra? Ágnes: Az idei több szempontból is más lesz. Mi lettünk a legidősebb generáció, mindkettőnk édesapja az idén halt meg. Eddig minden karácsonyt a szüleinkkel töltöttünk. Most nagyon furcsa, hogy nélkülük ünnepelünk. János: Az ünnep a várakozás izgalmával is telik, hiszen hamarosan megszületik második unokánk. Géczy Árpád 7

8 Bibliai rejtvény Izajás jövendölése Izajás jövendölése a Szabadítóról: Így fogják hívni nevét: a betűcsoportokat sorrendbe kell rakni, hogy összeálljon az ismert izajási jövendölés: ELME ÓERŐ ÁLA ÁCSAD SIS TENÖR CSOD ÖK ÓS JABÉ JED TOSTAN KÉVAL KEFE ÁGATY A megfejtést névvel ellátva a sekrestyében adják le január 7-ig! A helyes megfejtők között értékes könyvet sorsolunk ki a Szent Anna Alapítvány támogatásával. Az előző szám helyes megfejtése: Édes igád terhe ellen föllázadt a gonosz szellem, szívek trónját bitorolja, de mi híven kiáltunk: Jézus a mi királyunk! A biai egyházközség képviselő-testülete Isten áldásában bővelkedő áldott karácsonyt és boldog új évet kíván Biatorbágy valamennyi lakosának! Naptár A szentmise minden vasárnap 8-kor és fél 10-kor kezdődik. Kedden és pénteken este negyed 6-kor rózsafüzér-imádság van a templomban. Fogadóórák időpontjai: hétfő: ; kedd: ; péntek: Adventi lelkigyakorlat az etyeki templomban: december 9-én, 16-án és 23- án este 7-kor December 22-én este 5 órakor a Pászti Miklós Vegyes Kórus és a Népdalkör közös karácsonyi koncertje a templomban. A roráték időpontjai: kedd és péntek: 6.00 (a roráték után a gyerekeket reggelivel várjuk a plébánián) A karácsonyi ünnepi miserend a következő lesz: december 24.: du. 5 órakor pásztorjáték Éjfélkor szentmise. december 25.: 8-kor és 9.30-kor Ünnepi szentmise december 26.: 9.30-kor szentmise december 31.: kor Hálaadó szentmise január 1.: 9.30-kor Készüljünk a szentmisére! A szentmisék olvasmányai Olvasmány Szentlecke Evangélium December 15. Iz 35,1-6a.10 Jak 5,7-10 Mt 11,2-11 December 22. Iz 7,10-14 Róm 1,1-7 Mt 1,18-24 December 24. Iz 9,1-6 Tit 2, Lk 2,1-14 December 25. Iz 52,7-10 Zsid 1,1-6 Jn 1,1-18 December 26. ApCsel 6,8-10, 7,54-59 Mt 10,17-22 December 29. Sir 3, Kol 3,12-21 Mt 2, Január 1. Szám 6, Gal 4, 4-7 Lk Január 5. Sir 24, Ef 1, Jn 1,1-18 Január 12. Iz 60, 1-6 Ef 3, 2-3.a. 5-6 Mt 2,

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám.

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám. 9. évf. 5. szám. 2012. május 20. Az elsõ Az elsõ egyben az egyetlen is. Elsõbõl nincsen több, ezért életünk során végig egyben egyetlen is marad, ami meghatározza életünket. A házasság is családdá csak

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

Forrás. Jézus mellénk állt

Forrás. Jézus mellénk állt Forrás a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Jézus mellénk állt 13. évf. 1. szám 2016. január 10. Gárdonyi Géza népszerű karácsonyi énekében jól láttatja az első karácsony valóságát: Nem

Részletesebben

Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje

Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje Adventi idő olvasmányai... 1 Karácsonyi idő olvasmányai... 2 Nagyböjti idő olvasmányai... 3 Nagyheti olvasmányok... 4 Húsvéti idő olvasmányai... 5 Pünkösdi és ünnepi

Részletesebben

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA IX. évf. 1. szám (100) 2011. December A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA Tartalomból: Miseszándékok 2. old. Részlet: Rainer Maria Rilke: Történetek a Jóistenrıl 3. old. E gy ház kö

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

Megalakult a Szent Anna Oltáregylet

Megalakult a Szent Anna Oltáregylet 9. évf. 1. szám. 2012. jan. 22. Megalakult a Szent Anna Oltáregylet A legutóbbi képviselõ testületi ülésen örömmel jelezhettük, hogy megalakult a Szent Anna Oltáregylet. Az Egyletet és megalakulásának

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva Olcsó krumpli Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva ment ajtót nyitni. Nagy örömére, az édesanyja állt az ajtó előtt. Anyukám, de jó, hogy jössz. Alig állok a lábamon, olyan álmos vagyok. Kislányom! Csak

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1.

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. 6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: I. A Heidelbergi Káté II. Második Helvét Hitvallás. Kálvin Kiadó, Budapest. 2004;

Részletesebben

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is.

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. E nap idén április 13-ára esik. Ekkor a szentmiséken világszerte

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

Forrás. Márk evangéliuma

Forrás. Márk evangéliuma Forrás 12. évf. 1. szám 2015. január 25. a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Márk evangéliuma Jézus Krisztus Isten Fia evangéliumának kezdete. Ezekkel a szavakkal kezdődik Márk evangéliuma,

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja A Körmendi Egyházközség 2017. évi tervezett programja Január 3. kedd 18.00 A Karitász csoport összejövetele 5. csütörtök 19.00 Felnőtt katekézis 7. szombat 19.00 A Családcsoport összejövetele 8. vasárnap

Részletesebben

Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért

Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért január 18-tól, Árpádházi Szent Margit napjától október 1-ig, Lisieux-i Kis Szent Teréz ünnepéig A másik Kis Szent Terézhez mondott ima mellett készült egy komolyabb

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27.

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27. 4. tanulmány Boldog és hálás július 21 27. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 12:2; 1Korinthus 13; Galata 5:19-23; 1Thesszalonika 1:1-10; 1Timóteus 1:15 Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért,

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Pál származása és elhívása

Pál származása és elhívása 11. tanulmány Szeptember 5 11. Pál származása és elhívása SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Apostolok cselekedetei 9:1-22; 26:18; 1Korinthus 15:10; Galata 2:1-17; Filippi 3:6 De az Úr azt mondta neki:

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Bibliatanulmányozó Feladatlap 1. 2.

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Bibliatanulmányozó Feladatlap 1. 2. Írd ide az adataidat! Neved: Korod: születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Találkoztál

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp.

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. NEM MINDENKI Lekció: Mt 7,21 23 Alapige: Mt 7,21 Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az,

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA Student's name : E-mail: Test štampajte i skeniranog ga vratite na e-mail office@centarzaedukaciju.com U slučaju da nemate tehničke mogućnosti, prihvata se i da na datu e-mail adresu pošaljete odgovore

Részletesebben

MagyarOK A2+ munkalapok 1

MagyarOK A2+ munkalapok 1 1. Ismerkedünk munkalap / Kérdés Válasz 1. Jól hallom, hogy nem vagy magyar? Jól hallom, hogy nem magyar? 2. Hol dolgozol? Hol dolgozik? 3. Hol élsz? Hol él? 4. Mivel foglalkozol / foglalkozik? Milyen

Részletesebben

H I R D E T É S E I N K november 30 december 7.

H I R D E T É S E I N K november 30 december 7. H I R D E T É S E I N K 2014. november 30 december 7. 1. A jövő heti Baba-Mama klub kivételesen nem kedden, hanem szerdán lesz 10 órától. Ekkor mikulásünnepség lesz, Petkó Tamás atyával. 2. Az Első Szeretet

Részletesebben

2016/2017-es tanév rendje (programok)

2016/2017-es tanév rendje (programok) Augusztus Szeptember Október 23. kedd 9.00 Alakuló értekezlet 24. szerda 9.00 Munkaközösségi értekezletek 25. csütörtök 9.00 Javítóvizsgák 29. hétfő 9.00 Szent Liturgia / Nyitó értekezlet Tanári lelki

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F EgyházAINk HÍRei GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Örömünkre, a szőlősi templomunk fűtéskorszerűsítésének eredményeként mostantól a szentmiséinken 17 C van. Az adventtel megkezdődött

Részletesebben

MISEREND. (Dec. 25 Jan. 1.) Dec. 25. Vasárnap Urunk születése/karácsony 1. napja 9.30 Nm.

MISEREND. (Dec. 25 Jan. 1.) Dec. 25. Vasárnap Urunk születése/karácsony 1. napja 9.30 Nm. MISEREND (Dec. 25 Jan. 1.) Dec. 25. Vasárnap Urunk születése/karácsony 1. napja 9.30 Nm. Dec. 26. Hétfő Karácsony 2. napja/szent István vrt. 9.30 Nm. Dec. 27. Kedd 7.30 Makrányi Antal; Id. Mátyók András

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok 2005/6 Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek,

Részletesebben

- Tudományos szándék vagy egzisztenciális, hitélmény határozta meg azt a döntését, hogy teológiát tanult és a papi hivatásra készült?

- Tudományos szándék vagy egzisztenciális, hitélmény határozta meg azt a döntését, hogy teológiát tanult és a papi hivatásra készült? MŰHELYBESZÉLGETÉS FABINY TAMÁS Vermes Géza - a zsidó Jézus és a Holt-tengeri tekercsek kutatója A magyar származású, ma Angliában élő zsidó történészt két kutatási terület tette világhírűvé: A Qumránban

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete 2016/17. tanév Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 3. Az iskola kódja: H- A versenyző

Részletesebben

P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK

P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK LÁNYKÉRDÉSEK Tilmann atya válaszol P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK Családakadémia-Óbudavár Egyesület Óbudavár, 2006 Ezt a kis füzetet Tilmann atya készítette Weeber Orsi,

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Olvasd el:

Részletesebben

Mi a virtuális valóság?

Mi a virtuális valóság? VIRTUÁLIS VALÓSÁG - KERESZTYÉNYSÉG Kol 2,20-23 Ha tehát Krisztussal meghaltatok a világ elemei számára, miért terhelitek magatokat olyan kötöttségekkel, amelyek csak az e világ szerint élőkre kötelezők:

Részletesebben

2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1.

2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1. 2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Karasszon Dezső: Ésaiás könyvének magyarázata,

Részletesebben

2016. február INTERJÚ

2016. február INTERJÚ INTERJÚ Az Élet szép Az AMEGA beszélgetőpartnere: Dr. Kánitz Éva Főorvos Asszony, milyen családi indíttatással került az orvosi pályára? Mindig azt gondoltam, hogy az a legszebb dolog a világon, ha az

Részletesebben

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, /

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, / MÁJUSI LITÁNIA Kezdőének 1 Uram irgalmazz nekünk, / Krisztus, kegyelmezz nekünk, Krisztus, hallgass minket, / Krisztus hallgass meg minket, Uram, irgalmazz nekünk! 2 Mennybéli Atya Isten, / Megváltó Fiú

Részletesebben

LEGÁNYI NORBERT FİAPÁT ÉS AZ OBLÁTUSSÁG

LEGÁNYI NORBERT FİAPÁT ÉS AZ OBLÁTUSSÁG Várszegi Asztrik OSB LEGÁNYI NORBERT FİAPÁT ÉS AZ OBLÁTUSSÁG Az oblátusintézmény végigkíséri a szerzetesség történetét, korszakonként más és más hagyományt alakítva ki magának. Az obláció Istennek adott

Részletesebben

ÜZENET. SZÓLJ URAM, MERT HALLJA A TE SZOLGÁD! 1Sám 3,10 A D V E N T

ÜZENET. SZÓLJ URAM, MERT HALLJA A TE SZOLGÁD! 1Sám 3,10 A D V E N T 2015. ÜZENET 12. SZÓLJ URAM, MERT HALLJA A TE SZOLGÁD! 1Sám 3,10 A D V E N T Legyetek éberek, mert nem tudjátok mikor érkezik az Úr. Mindenért adjak hálát! (reggeli ima: elindulás Jézussal!) a szeretet

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

bibliai felfedező A12 1. TörTéNET: Zakariás és Erzsébet Bibliaismereti Feladatlap F, Erzsébet f szül neked, és J fogod őt nevezni.

bibliai felfedező A12 1. TörTéNET: Zakariás és Erzsébet Bibliaismereti Feladatlap F, Erzsébet f szül neked, és J fogod őt nevezni. Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliaismereti Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTéNET: Zakariás és Erzsébet Olvasd el: Lukács

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori színész- és énekesnő. A Krétakör Színháznak, majd 2008-tól Alföldi menesztéséig a Nemzeti Színház társulatának

Részletesebben

2015/2016-os tanév rendje (tanítási napok)

2015/2016-os tanév rendje (tanítási napok) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 aug. h k sze cs p sz v h szept. k sze cs p sz v h k sze cs p sz v h k sze cs p sz v h k sze cs p sz v h k sze 1 5 10

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT 1 Az 1. olvasmány után A 2. olvasmány után A 3. olvasmány után: Mózes éneke (a kórus énekli) A 4. olvasmány után 2 Az 5. olvasmány után Alleluja

Részletesebben

Ballagási ünnepség

Ballagási ünnepség Felelős szerkesztő: Breznay Gáborné Írta és szerkesztette: Molnár Máté Fotókat készítette: Lajos Abigél és Róka Zsófia Ballagási ünnepség 2016.04.29. Igen, elballagtak a SZISZKI végzős diákjai is. Könny,

Részletesebben

Csanádyné Hajós Zsuzsa: Bizalom az Úristenben. Nagyon nehezen tudtam megfogalmazni,

Csanádyné Hajós Zsuzsa: Bizalom az Úristenben. Nagyon nehezen tudtam megfogalmazni, Csanádyné Hajós Zsuzsa: Bizalom az Úristenben Nagyon nehezen tudtam megfogalmazni, hogy a mi életünkben mit jelent az az igen, amit Mária kimondott.7 gyermekes családba nőttem fel legidősebbként, abban

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Élet - Halál (90x70 cm, vászon, olaj) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉLET és HALÁL Az élet a halál kistestvére. (Dobrosi Andrea) Az életre

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra Felnőtt Katekézis VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. május 04. Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

Részletesebben

Karácsony A szeretet ünnepe?

Karácsony A szeretet ünnepe? A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 12. szám 2009. december Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Karácsony A szeretet ünnepe? Ha az autók

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

32 késszúrással ölték meg Brenner János atyát Ötven esztendeje gyilkolták meg a papi hivatás vértanúját

32 késszúrással ölték meg Brenner János atyát Ötven esztendeje gyilkolták meg a papi hivatás vértanúját OSSERVATORIO LETTERARIO *** Ferrara e l'altrove *** Magyar nyelvű online melléklet - Supplemento online in lingua ungherese http://www.osservatorioletterario.net - http://xoomer.virgilio.it/bellelettere/

Részletesebben

Fülöpné Erdő Mária BESZÉLGETÉS ISTENNEL. Hittankönyv és munkafüzet az általános iskolák 1. osztálya számára

Fülöpné Erdő Mária BESZÉLGETÉS ISTENNEL. Hittankönyv és munkafüzet az általános iskolák 1. osztálya számára Fülöpné Erdő Mária BESZÉLGETÉS ISTENNEL Hittankönyv és munkafüzet az általános iskolák 1. osztálya számára Beszelgetes 1 osztalyx.indd 1 2010.09.27. 21:39:28 A SZENT ISTVÁN TÁRSULAT HITTANKÖNYVEI Sorozatszerkesztő

Részletesebben

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény A Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata először érkezik

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

Zsolt 1,1-3 A boldogság titka

Zsolt 1,1-3 A boldogság titka Zsolt 1,1-3 A boldogság titka Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az Ő törvényéről

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja V. Évfolyam 9. szám, 2012. márc. 4. Kedves Testvérek!

Üzenet. A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja V. Évfolyam 9. szám, 2012. márc. 4. Kedves Testvérek! Kedves Testvérek! Üzenet A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja V. Évfolyam 9. szám, 2012. márc. 4. Az ember gyakran teszi fel magának a kérdést: mit gondolnak rólam az emberek? Ez a kérdés

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT*

HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT* Buji Ferenc HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT* A világ fiai nősülnek és férjhez mennek. Lk 20,34 Ha a keresztény ember a házasság és a szerzetesi, papi, valamint evangéliumi indíttatású világi nőtlenség

Részletesebben