PROJEKT MEGALAPOZÓ TANULMÁNY ÉS TEMATIKÁK. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PROJEKT MEGALAPOZÓ TANULMÁNY ÉS TEMATIKÁK. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett"

Átírás

1 PROJEKT MEGALAPOZÓ TANULMÁNY ÉS TEMATIKÁK Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Építő közösségek 3. ütem A) közművelődési intézmények a kreatív iparral kapcsolatos alapkompetenciák fejlesztését elősegítő új tanulási formák szolgálatában c. pályázati felhívásához (Kódszám: TÁMOP3.2.3/A11/1) A projekt címe: Új utakon a Bodrogköz hagyományainak megőrzésében című pályázathoz készített igényfelmérés bemutatása Pályázó szervezet: Cigánd Város Önkormányzata A pályázat keretében általános iskolások részére kerülnek kialakításra, illetve egyes esetekben fejlesztésre a kreatív iparral kapcsolatos kompetencia és készségfejlesztő foglalkozások. Ezért az igényfelmérés során a település helyi hagyományait, a tájház törekvéseit, szakmai tevékenységét, a programban résztvevő szakembereket, potenciális együttműködők körét mutatjuk be a következőekben, illetve ismertetésre kerül a pályázatban résztvevő település a célcsoportjának körében elvégzett igényfelmérés eredménye is. A Bodrogköz Tájmúzeumáért Alapítvány tevékenységével jelentős szakmai segítséget nyújt a Falumúzeum részére. Az alapítvány december hó 19. napján jött létre, és október 24.től kiemelkedően közhasznú szervezet. Célja a Bodrogközi tájegységre jellemző népi építészet, kultúra, hagyományok fenntartása, megismertetése. A meglévő Tájház Falumúzeum jelentős fejlesztését tervezik. Több elbírálás alatt lévő fejlesztési pályázat is készült e tárgyban. A Múzeum végső infrastrukturális és szervezeti kiépítettségében teljes hatókörrel gyűjti, rendszerezi és bemutatja a falusi emberek életéhez kapcsolódó tárgyakat, a tájegységre jellemző hagyományokat és népszokásokat. Ezeket ifjúsági és családi szabadidős programok: kézműves táborok, játszóházak, jeles napokhoz kapcsolódó fesztiválok, kiállítások, bemutatók, néprajzi előadások segítségével igyekszenek megvalósítani. A munkát az önkormányzaton és az alapítványon kívül lelkes önkéntesek, cégek, vállalkozók támogatják anyagi és természetbeni juttatásokkal. Az elmúlt években működéséhez egyre nagyobb mértékben használnak pályázati pénzeket is. A legfontosabb eredmények közé sorolható a táncpajta és a gazdasági épület megépülése. Ehhez elengedhetetlen volt a településközpont rekonstrukciós látványtervének elkészíttetése, amely beépült az önkormányzat városrendezési tervébe. Berendezték a közösségi szobát, az udvart, megépült egy kisebb a tájegységre jellemző kemence, amelyben rendezvények alkalmával népszerű hagyományos cigándi bélesek sülnek. Jelentősen gyarapodott időközben a múzeum gyűjteménye is. A XIX. századra jellemző használati és dísztárgyakat demonstrációs eszközként használják a népszokások felelevenítéséhez. Az feltáró munka során egyértelművé vált, hogy a térségben a szövés leginkább élő hagyomány. Az elszórt forma és motívumkincs, a mesterfogások továbbörökítéséhez szükség van azok egy csokorba gyűjtésére. Ezt a munkát végezte el a hatvanas években Kántor Mihály A Bodrogközi len és kendermunkák, szőttesek című művében. A könyvet az említett alapítvány 2002ben ezer példányban újra kiadta, amely nélkülözhetetlen szakirodalom a kutatók és a téma iránt érdeklődők számára.

2 A 2002es évben Cigándon került megrendelkezésre a Regionális Tájház találkozó, ahol a tájház előterjesztette a népi hagyományok megelevenítésére szolgáló középtávú tervét. Ebben jeles napokhoz kapcsolódó, évente változó témájú néprajzi bemutatók és állandó rendezvények szerepeltek. Az előbbiekre példa a Húsvéti Játszó, a Zöldágjárás, Kukoricafesztivál, Körömpe fesztivál és az utóbbi két évben a bélesfesztivál. A Falumúzeum állandó rendezvényei a Múzeumi Évadnyitó, a húsvéti játszóházzal egybekötve, valamint nyári Kézműves Tábor és Honismereti szakkör a felnőttek számára pedig az alkotóházban működő Kézműves kör. A Falumúzeum által szervezett rendezvények programjai az ország minden tájáról, a határon túlról illetve a Bodrogközi Kistérségből, Városunkból egyre több látogatót vonzanak. A tapasztalatok alapján elmondható, hogy egyre nagyobb az igény a népi kultúra, a hagyományos mesterségek és mesterfogások megismerésére. Mivel a Bodrogközben nagyon kevés kézműves van már jelen, ezért a különböző hagyományos mesterségek továbbadása egyre inkább szükségessé válik. A jövőben újabb épületek bővítése és a múzeum faluvá fejlesztése a terv, hogy a tevékenységi kört egyre szélesebb körben működve segíthesse elő a népi kultúra továbbélését. Ezt a munkát a Városi Önkormányzat intézményén kívül A Bodrogköz Tájmúzeumáért Alapítvány, a Cigándi Nyugdíjas Egyesület, és a helyi vállalkozók támogatják. Szakmai kapcsolat épült ki a Néphagyományőrző Mesteróvoda, a Kántor Mihály Általános Iskola, a Széptan AMI, a Település Üzemeltetési Nonprofit Kft, a Bodrogközi Kistérségi Társulás Intézményei, Civil szervezetei, a települések Művelődési Házai, valamint az Országos Tájház Szövettség között. Az igényfelmérés módszerének és a célcsoportoknak az ismertetése A kreatív iparral kapcsolatos kompetencia és készségfejlesztő foglalkozások iránti igény felmérése céljából a quantitatív kutatási technikák közé tartozó kérdőíves megkérdezést választottuk. A formalizált, önkitöltős kérdőív összesen 11 kérdést tartalmazott. Mivel a kialakítandó képzések nagy többségének az általános iskolások voltak a célcsoportjai, ezért minden az általános iskolában kerületek a diákok által kitöltetésre a kérdőívek. A cél az volt, hogy a településen legalább 130 főt bevonjunk az igényfelmérésbe. Ez, mint a lenti táblázat is tükrözik a településen élő általános iskolás korú gyermekek véleményét. Település Iskolába járó gyermekek száma Igényfelmérésbe bevont iskoláskorú gyermekek száma Igényfelmérésbe bevont gyermekek aránya az iskolába járó gyermekek számához viszonyítva Cigánd % A Cigándon végzett igényfelmérés eredményeinek ismertetése Az igényfelmérés keretében Cigándon 130 általános iskolás gyermek lett megkérdezve kérdőív segítségével szabadidő eltöltési szokásairól, érdeklődési köréről, illetve arról, hogy milyen foglalkozáson és táborokban vennének részt. A válaszok hozzájárultak a pályázat cigándi projektjeinek kidolgozásához. A 130 fő megkérdezett 29 %a a település iskolájába járó gyermekeknek, vagyis nagyban reprezentálja elvárásaikat, igényeiket.

3 A mintában valamennyi általános iskolai évfolyam képviseltetve volt, legtöbben a 7. osztályosok voltak. Nemek szerint 5050%ban oszlottak meg a fiúk és a lányok a válaszadók között. Egy átlagos hétköznapon a legtöbb megkérdezett gyerek 12 óra szabadidővel rendelkezik (41%). 23 óra szabadidővel a válaszadók 25%, míg 34 órával a 21%uk, több mint 4 órával pedig 13%uk rendelkezik. A kérdésre adott válaszok alapján a cigándi gyerekek többsége tehát rendelkezik annyi szabadidővel, hogy részt vehessen valamilyen foglalkozáson. A szabadidejében a nagy többség passzív elfoglaltságokat végez: a leggyakoribb elfoglaltság a számítógépezés (42 fő), tv nézés (35 fő) és a zenehallgatás (16 fő). Az aktívabb elfoglaltságokat kevesebben jelölték meg, így az olvasást, a kirándulást, és a sportot. A megkérdezettek 43%a jár valamilyen iskolán kívüli szakkörre már most is. Közülük a legtöbben rajzszakkörre, színjátszó szakkörre és táncra járnak. Arra a kérdésre, hogy részt vennéle olyan iskolán kívüli foglalkozáson, ami hobbiddal kapcsolatos, a nagy többség, 42% az igen választ jelölte be, majd 39% pedig a talán lehetőséget, vagyis elmondható, hogy az érdeklődési körnek megfelelő foglalkozások kialakítására nagy az igény. Az érdeklődési kör és az irányultság megismerése érdekében a kedvenc tantárgyakra is rákérdeztünk. A legtöbben, a matematikát jelölték meg, de a magyar, a testnevelés és a környezetet is sokan választották. A megkérdezés eredménye alapján a válaszadók 68% részt venne olyan foglalkozáson mely kedvenc tantárgyából juttatná kötelező tananyagon kívüli érdekes, plusz ismeretekhez, vagyis az ilyen jellegű foglalkozásokra is nagy az igény. A szakkörök időpontja tekintetében 45% közvetlenül a tanítás után venne részt rajta, 10 % inkább hétvégén, 45% pedig inkább az esti órákban. A kérdőív végén konkrét tábor és szakkör lehetőségek közül is választottak a fiatalok, melyeken szívesen részt vennének, illetve a kifejtős résznél olyanokat is megadhattak, melyek nem voltak benne a felsorolt listában. Ezek alapján táborok közül a legnépszerűbb a kézműves tábor (53 fő), színjátszó tábor (46 fő) és a néptánc tábor (40%) lett, de többen megjelöltek egyéb táborokat (25 fő) is. Szakkörök közül a néptánc (42 fő) volt a legnépszerűbb, ezt követte a színjátszó (42 fő), a szövés (24 fő), a kerámia szakkör (23 fő), a népi építészet szakkör (14 fő). A kérdőív eredményei és a helyi adottságok alapján a következő táborok és szakkörök kerülnek kialakításra és fejlesztésre Cigándon: Néptánc: Jelenleg is járnak többen a fiatalok közül néptáncra, mely a pályázatból fejlesztésre fog kerülni, hogy még többen vehessenek részt rajta. A néptáncot a szakkörök között az első helyen jelölték meg a gyerekek, vagyis van igény ezen foglalkozásra is a részükről. Szövés: a kézműves ismeretek is népszerűek voltak a válaszadók között, hiszen a táborok között a legnépszerűbb volt az igényfelmérés alapján, míg a szakköröknél 24 fő jelölte meg a szövést, ami a kézműves csoporttal egyenértékű, vagyis van igény a kézműves technikák és stílusok elsajátítására. Kerámia, fazekasság: az előző foglalkozáshoz viszonyítva mindössze 1 fővel kevesebben, azaz 23 fő jelölte meg a kerámia szakkört, amelyen szívesen részt venne. Népi építészet: a népi építészet a kérdőív eredményei alapján népszerű a cigándi fiatalok között, hiszen a táborok tekintetében az első a szabadidős elfoglaltságok között a 4. helyen jelent meg, a választható szakkörök között pedig a 6. legnépszerűbb volt a népi építészet. Ezért került bele a pályázatba a modern tánc is a fejlesztendő szakkörök közé, valamint azért hogy minél több fiatal vehessen részt ezen aktív és készségfejlesztő elfoglaltságon. Mivel a szövés, a kerámia és az építészeti foglalkozások megtartásához elengedhetetlen egy ideális hely kialakítása, ezért a Tájház, Falumúzeum hátsó része ideális helyszín lenne egy

4 kézműves udvar kialakítására. A hely adott, de a megfelelő bútorzat és világítás hiánya miatt jelen állapotában nem alkalmas a fent leírt funkció betöltésére. Részünkről kiválasztott három kreatív terület: 1. Építészet Cigánd gazdasági és kulturális életében nagy szerepet játszott a népi építészet és az ehhez kapcsolódó területek. A létrehozott tárgyi javak szervesen kapcsolódtak a mindennapi élet megkönnyítéséhez. 2. Kézművesség Az asszonyok, ahogy az egykor a Bodrogközben általános volt szövéssel és fonással töltötték idejüket, kezeik közül kerültek ki a díszes szőttesek, melyek akkoriban egész Zemplén vármegyében keresettek voltak. A Bodrogközben kiemelt hangsúlyt kaptak a textil, a kerámia, a lakáskultúra, a vallási élet, a különféle népi mesterségek. Különösen érdekes a Bodrogköz kendő gyűjteménye, melynek változása végigköveti az emberi életet, érdekes megfigyelni, hogy milyen kendők kötődnek egyegy jeles ünnephez. 3. előadóművészetek (zene, tánc, drámajáték, vers és prózamondás, színjátszás, bábjáték) A foglalkozás célja a cigándi néptánc hagyományok és szokásrendszerek megőrzése, ápolása, népszerűsítése, a 20as évek végén Kántor Mihály igazgatókántortanító által szervezett "Magyar Búzavirág" táncegyüttes, majd az augusztus 20. után átalakult együttes szellemiségének folytatása, az általuk kidolgozott koreográfia színpadra állítása. A kompetenciafejlesztéshez kapcsolódó kiegészítő tevékenységek A nevezett program kreatív csoportjaiban összehasonlító kompetencia mérése a kreatív alkotó képességek fejlődésének nyomon követésére a képzési program bementén és kimenetén. A 8 csoport mérése két alkalommal történik, melynek során a projektben résztvevő tanulóknak egységes kérdőívet kell kitölteniük. A mérő eszközök biztosítása, összefoglaló jelentéskészítése a tapasztaltakról a csoportok kimentén. A mérések várható ideje: 1. sorozat 4 csoport október 2. sorozat 4 csoport július 3. sorozat 4 csoport október 4. sorozat 4 csoport június

5 A mérési rendszer folyamata A program bemenetén TERVEZÉS VÉGREHAJTÁS ÉRTÉKELÉS Mérés tervezése Mérés elvégzése Eredmény értékelése előkészítése kérdőív segítségével Jelentés készítése A program kimenetén BEAVATKOZÁS

6 A pályázatban vállalt tevékenységek összesítő táblázata A pályázatban választott kreatív Foglalkozássorozat (három szakasz, alkalmak, időtartam, résztvevők) 1. szakasz (db) 2. szakasz (db) Az első két szakaszhoz kapcsolódóan összegző alkalmak (db) 3. szakasz 1. Kreatív terület A1: Kézművesség Cím: fazekasság Közművelődési foglalkozások Minimum: 10 óra Résztvevők 14 fő Alkalmak 10 alk. Órák 20 óra Közművelődési foglalkozások Minimum: 10 óra Résztvevők 14 fő Alkalmak 10 alk. Órák 20 óra Közművelődési foglalkozások Minimum: 10 óra Résztvevők 14 fő Alkalmak 10 alk. Órák 20 óra Közművelődési foglalkozások Minimum: 10 óra Résztvevők 14 fő Alkalmak 10 alk. Órák 20 óra Kreatív műhelyfoglalkozások Minimum: 30 Résztvevők 2x7 fő Alkalmak 15 alk. Órák 30 óra Kreatív műhelyfoglalkozások Minimum: 30 Résztvevők 2x7 fő Alkalmak 15 alk. Órák 30 óra Kreatív műhelyfoglalkozások Minimum: 30 Résztvevők 2x7 fő Alkalmak 15 alk. Órák 30 óra Kreatív műhelyfoglalkozások Minimum: 30 Résztvevők 2x7 fő Alkalmak 15 alk. Órák 30 óra Csoportmunka Minimum: 2 (10 óra)* 2 x 5 ó Alkalom száma Minimum:4 (20 óra) Résztvevők 14 fő Alkalmak 10 alk. Órák 20 óra Alkalom száma Minimum:4 (20 óra) Résztvevők 14 fő Alkalmak 10 alk. Órák 20 óra Alkalom száma Minimum:4 (20 óra) Résztvevők 14 fő Alkalmak 10 alk. Órák 20 óra Alkalom száma Minimum:4 (20 óra) Résztvevők 14 fő Alkalmak 10 alk. Órák 20 óra A2: Cím: szövés Csoportmunka Minimum: 2 (10 óra)* 2 x 5 ó 2. Kreatív terület B: Építészet Cím: népi építészet Csoportmunka Minimum: 2 (10 óra)* 2 x 5 ó 2. Kreatív terület C: Előadó művészet Cím: néptánc Csoportmunka Minimum: 2 (10 óra)* 2 x 5 ó

7 Egyéb (nem kötelező) támogatható tevékenységek felsorolása és rövid leírása: 1. A projektben választott kreatív területen a partnerség és hálózatosodás szakmai kohéziót erősítő formáinak megismerése és ilyen típusú rendezvényeken való részvétel, hálózatok felkeresése, létrehozásuk és működési mechanizmusaik megismertetése, részvétel ezek működtetésében. Amennyiben vállalja tevékenység megvalósítását, kérjük térjen ki az alábbiakra: a rendezvény megnevezése, helyszíne, rövid tematikája, a résztvevők száma, (ha lehetséges megjelölni) személye, a részvétel indokoltsága és a projekthez való kapcsolódása. Partnerség építő rendezvények az egyes foglakozás sorozatok végén az eredmények értékelés és disszeminációja okán a bodrogközi tanárok és mesterek számára. 2 rendezvény x Ft = Ft Minimum 25 fő részvételével. Egy rendezvény 1 munkanap. Szakmai résztvevő biztosítása, reklám propaganda biztosítása, szervezés. Helyszín és technikai körülmények biztosítása. A részvevők ellátása. 2. A választott kreatív terület(ek)re kiterjedő helyi értéktár összeállítása papíralapú kiadvány formájában. Amennyiben vállalja tevékenység megvalósítását, kérjük térjen ki az alábbiakra: a kiadvány témája, tartalma, terjedelme, az elkészítés személyi és tárgyi erőforrásigénye, a kiadvánnyal 1. A cigándi kézműves motívumtár megjelentetése 1000 pld x 400 Ft = Ft Tartalmi szerkesztés az összegyűjtött és a megrendelő által biztosított anyagok alapján. Technikai szerkesztés, tördelés, könyvterv. Nyomtatás a következő paraméterekkel: Formátum A/5. Nyomás: borító 240 gr műnyomó 4+4, belív 120 gr ofszet 1+1, színes belívek min 8 oldal 180 gr műnyomó 4+4. Terjedelem: 62 o. 2. Cigándi építészeti értéktár megjelentetése 1000 pld x 300 Ft = Ft Tartalmi szerkesztés az összegyűjtött és a megrendelő által biztosított anyagok alapján. Technikai szerkesztés, tördelés, könyvterv. Nyomtatás a következő paraméterekkel: Formátum A/5. Nyomás: borító 240 gr műnyomó 4+4, belív 120 gr ofszet 1+1. Terjedelem: 62 o.

8 Egy kreatív foglalkozássorozatra kidolgozott sablonösszesítő Tematika jelzet 1.A.1 (elméleti szakasz) 1.A.2. (kreatív szakasz) A B C D E F G Neve: Fazekas szakkör A résztvevők száma: 14 fő Életkora: 1014 év Szociokulturális jellemzői: Átlagos körülmények kötött élő tanulók alkotják a csoport legnagyobb részét, várhatóan 34 olyan tanuló várható, akik ingerszegény környezetből érkezik, ill. az eddigi szocializációja eltér a magyarországi átlagtól A foglalkozások várható időpontja: 2012 szeptember december 20. Időtartama: 10 alkalom, 20 óra Neve: Fazekas szakkör A résztvevők száma: 7 fő (2 csoportban) Életkora: 1014 év Szociokulturális jellemzői: Átlagos körülmények kötött élő tanulók A tevékenység célja: A tanulók megismerjék a fazekas mesterség anyagainak fogalmát, tulajdonságait. Fő hangsúly a magyar népi hagyományok megismerésén van, a hagyományápolás fontossága kerül előtérbe. A fejleszteni kívánt kompetenciák: Technikai kompetenciák A művészeti kompetenciák A tevékenység célja: Az alkotás örömének megmutatkozása az elkészült tárgyakon, eszközökön keresztül A megvalósítók létszáma: 1 fazekas A részvételük időtartama: 20 óra Képesítése: Fazekas Textiltervező és modellező asszisztens A megvalósítók létszáma: 1 fazekas A részvételük időtartama: 30 óra Képesítése: Fazekas Textiltervező és modellező Használt módszerek: elméleti előadás csoportos és egyéni gyakorlatok tanár által vezérlet csoportos témafeldolgozás egyéni témafeldolgozás Használt módszerek: csoportos és egyéni gyakorlatok Szükséges eszközök: laptop Műsoros DVDk, CDk Projektor Vetítővászon Karton papír, rajzlap Ceruzák vízfesték, tempera, ecset, vizes tál Szükséges eszközök: laptop szakmai jellegű CDk íves kés, mintázó kés 4 db fazekas korong 4 db 12 óra: Az agyag fogalma és jellemző tulajdonságai 34 óra : Egy fazekas műhely felszerelése és szerszámai 56 óra: Az agyag megmunkálásának lehetőségei 78 óra: Motívumok rajzolása festése 910 óra: A korongolás folyamata 1112 óra: Edény kiegészítők, restaurálás, engobozás, mázazás 1314 óra: Motívumok rajzolása, festése 1516 óra: Díszítő technikák megismerése Egyes edényformák funkciója 1718 óra: Motívumok gyűjtése, motívumgyűjtemény összeállítása 1920 óra: Fazekas központok megismerése 1 óra Balesetvédelmi oktatás 23 óra Műhellyel eszközökkel való ismerkedés 4 óra Az agyag megmunkálása 56 óra Marok edények készítése 78 óra Hurka technikával készített használati tárgyak 910 óra Agyaglapokból történő edény előállítása 1112 óra Ismerkedés a festéssel Elérni kívánt eredmények leírása: A résztvevők nyerjenek betekintést a fazekasság rejtelmeibe Kézügyességük fejlesztése Hagyományok megismerése, felelevenítése A fazekasság iránti érdeklődés felkeltése 8

9 1.A.3. (marketing szakasz) alkotják a csoport legnagyobb részét, várhatóan 12 olyan tanuló várható akik ingerszegény környezetből érkezik, ill. az eddigi szocializációja eltér a magyarországi átlagtól A foglalkozások várható időpontja: 2013 január május 15. Időtartama: 15 alkalom, 30 óra Neve: Fazekas szakkör A résztvevők száma: 14 fő Életkora: 1014 év Szociokulturális A közvetített ismeretek: Manuális képességek fejlesztése Kreativitás és az egyén kifejezése az agyaggal, mint eszközzel A helyi értékekhez való kapcsolódásának: A település életében fontos szerepet töltött be a helyi fazekas mesterség, hiszen az emberek mindennapos használati tárgyaikat készítette el, melyet a tájegységre jellemző motívumok díszítettek. A fejleszteni kívánt kompetenciák: A művészeti kompetenciák A települési kötődések erősítése A tevékenység célja: Az alkotás örömének megmutatkozása az elkészült tárgyakon, asszisztens A megvalósítók létszáma: 1 fazekas A részvételük időtartama: 20 óra Képesítése: Használt módszerek: csoportos és egyéni gyakorlatok korongozó szék égetőkemence kézi prés a szakkörhöz szükséges egyéb elhasználódó anyagok kemencéhez való segédeszközök lapok, rakólábak Szükséges eszközök: laptop szakmai jellegű CDk íves kés, mintázó kés 1320 óra Korongolás 2124 óra Különböző díszítő technikák alkalmazása 25 óra Retusálás (égetés) 2630óra Sárospataki edények korongolás 12 óra Az eddig tanult ismeretek felelevenítése 37 óra Használati tárgyak korongolása 810 óra díszítés 1114 óra égetés 1520 készülődés a kiállításra A szakasz végén készült tárgyak és motívumgyűjtem ény kiállítása és közös értékelése, bemutatása a 9

10 jellemzői: Átlagos körülmények kötött élő tanulók alkotják a csoport legnagyobb részét, várhatóan 12 olyan tanuló várható akik ingerszegény környezetből érkezik, ill. az eddigi szocializációja eltér a magyarországi átlagtól A foglalkozások várható időpontja: 2013 június június 26. Időtartama: 6 alkalom, 20 óra eszközökön keresztül A közvetített ismeretek: Manuális képességek fejlesztése Kreativitás és az egyén kifejezése az agyaggal, mint eszközzel A helyi értékekhez való kapcsolódásának: A település életében fontos szerepet töltött be a helyi fazekas mesterség, hiszen az emberek mindennapos használati tárgyaikat készítette el, melyet a tájegységre jellemző motívumok díszítettek. A fejleszteni kívánt kompetenciák: A művészeti kompetenciák A települési kötődések erősítése Fazekas Textiltervező és modellező asszisztens 4 db fazekas korong 4 db korongozó szék égetőkemence kézi prés a szakkörhöz szükséges egyéb elhasználódó anyagok települési közösségnek 10

11 Tematika jelzet 1. A2, 1. Elméleti szakasz A B C D E F G Neve: SZŐ, FON, NEM TAKÁCS Népi szövő csoport Résztvevők száma: 14 fő Életkora: 814 év Szociokulturális jellemzők: Átlagos körülmények között élő: 7 tanuló Halmozottan hátrányos helyzetű: 7 tanuló (c. etnikum: 4 tanuló) Foglalkozások időpontja: Időtartam: 10 alkalom 20 óra A tevékenység célja: A fonás, vetés, szövés, a szálas anyagok felhasználása az ember legősibb tevékenysége. Az előkészítő munkálatokban a család aprajanagyja részt vehet. Munka közben lehetőség van a játékra, mesélésre, furfangra, ügyességre, kreativitásra, egymás segítésére. A felhasználható természetes anyagok megismerése, a hozzá kapcsolódó népi hagyományok gyűjtése, lejegyzése. Megvalósítók létszáma: 1 fő Tanító, népijátszóházi foglalkozásvezető Időtartam: 20 óra Képesítés: tanító, 40 éves tapasztalattal; népijátszóházi foglalkozás vezető 10 év tapasztalattal. Használt módszerek: előadás, audiovizuális eszközök segítségével csoportos és egyéni kutatás: a cigándi Falumúzeumban, szövőműhelyben, könyvtárban feladatlapos témafeldolgozás a tanultak ismétlése, rögzítése, ellenőrzése Szükséges eszközök: DVDk DVD lejátszó televízió diktafon fényképezőg ép négyzetrácso s füzet grafitceruza, színes ceruza ülőguzsaly, kerekesguzsa ly szövőkeretek négynyüstös szövőszék (eszváta) Anyagok: len szösz rafia, szalma peddignád gyékény pamutfonal, gyapjúfonal Tanmenet: 12. óra: A foglalkozás rendjének kialakítása, balesetvédelmi oktatás 34. óra: Szálas anyagok fajtái, tulajdonságai: szösz, rafia, szalma felhasználása 56. óra: Szálas anyagok fajtái, tulajdonsága, felhasználása: gyékény, nád, fűzfavessző (peddignád) 78. óra: A len és kender megmunkálása, a cigándi szőttes kultúra megismerése, a Falumúzeum szőtteskiállításának megtekintése, fotók készítése 910. óra:állati eredetű szálasanyag, a gyapjú tulajdonságai, felhasználása: viseleti és használati tárgyak óra: A fonás eszközei, fonatok fajtái: körmönfonás, fonófán készített és szalagfonás. Fonatok alkalmazása. A cigándi fonóban kialakult hagyományok óra: A szövés története. A szövés eszközei: szővőkeret, karmantyúfa, szövőszék megismerése, fonalfelvetés (kézi és eszközös) óra: Vászonszövés hagyományai, szövésfajták, használati és díszítő textíliák óra: Tiszavidéki Bodrogközi Cigándi díszítő motívumok megismerése, gyűjtése, rajzolása. Elérni kívánt eredmények: A Tiszavidéki Bodrogközi Cigándi népi hagyományok megismerése. Fonással, szövéssel, kerszteszemes hímnézzel készült tárgyak fotóinak gyűjtése, rendszerezése. Díszítő motívumok rajzolása. Természetes anyagok szeretete. A szövéskultúrához kapcsolódó, népmese, népdal, népimondóka és népi játékok megismerése. 11

12 A keresztszemes hímzés motívumai óra: Ismétlés és rendszerezés. Feladatlapos ellenőrzés. Tematika jelzet 1.A2., 2. Kreatív szakasz Neve: SZŐ, FON, NEM TAKÁCS Kézműves csoport Résztvevők: 7 tanuló Foglalkozások várható időpontja: alkalom 30 óra A B C D E F G A tevékenység célja: A tanulók ismerjék meg az elméleti szakaszban tanultak gyakorlatba történő megvalósítását. Használják a kezüket; fedezzék fel, az alkotás örömét, a kézművességben rejlő lehetőségeket, szeretetet, szépséget, hasznosságot. Fejlődjön kézügyességük, kreativitásuk. Esztétikai érzék fejlesztése. Együttműködő, segítő készség kialakítása. A megvalósítók létszáma: 1 fő Tanító, népijátszóházi foglalkozásvezető Időtartam: 30 óra Képesítés: tanító, 40 éves tapasztalattal; népijátszóházi foglalkozás vezető 10 év tapasztalattal. Használt módszerek: élő bemutatás magyarázat filmek megtekintése DVDn differenciált foglalkozás Szükséges eszközök: DVDk fotók mintadarabo k ülőguzsaly, orsó kerekesguzsa ly motolla, fonaltekerő bak különböző méretű szövőkeretek szádfa fonófák szövőszék Anyagok: lenszösz gyapjúfonal pamutfonal vászon, színes hímzőfonal, hímzőtű rafia, peddignád gyékény, 12. óra: A téli hónapok hagyományai: szöszfonás, fonóbeli szokások Cigándon, népdal, népmese, népi játékok. 34. óra: Körmönfonás; bogárhátú fonás. 56. óra: A körmöcske használata, 234 ágú fonatok. 78. óra: Lapos fonatok készítése 3 és 4 ágú technikával óra: 4 és 8 ágú fonatok készítése fonófával óra: Madzagszövés: a szádfa használata óra: Szövés karmantyún, egyszerű csíkmintával, gyapjúszövés óra: Szövés karmantyún folytatása, befejezése óra: Szövés kereten, fogazott mintával; vászonszövés óra: Szövés kereten és a vászonzövés folytatása, gyakorlása óra: Tisza vidéki Bodrogközi Cigándi díszítő motívumok rajzolása óra: Az előző szakaszban megismertek átültetése a gyakorlatba: jó anyagismeret a kéz és az eszközök magabiztos használata kreatív ötletek alkalmazása kézügyesség fejlődése alkotókedv serkentése jó közösségi szellem kialakulása egymás segítése pozitív személyiségi jegyek erősödése 12

13 Tematika jelzet 1.A2.3. Marketing szakasz Neve: SZŐ, FON, NEM TAKÁCS Kézműves csoport Résztvevők: 14 tanuló Foglalkozások várható időpontja: ig Időtartam: 6 alkalom 20 óra szalma Vászonkönyvjelző készítése kereszteszemes hímzéssel díszítve óra: A szövés előkészítése: vetés, bordába és nyüstbe szedés, egyszeű csíkminta felszedése, szövés eszvátán óra: Ismétlés, feladatlapos ellenőrzés és kiállítás az elkészült intadarabokból. A B C D E F G A tevékenység célja: Az előző két szakaszban elsajátított ismeretek alapján, tanulónként 11 olyan munkadarab elkészítése, amely tükrözi a Tisza vidéki Bodrogközi Cigándi hagyományokat és hogy a fonással, szövéssel elkészült munkadarabok beilleszkedjenek a 21. századi ember kultúrájába, azt szívesen viseljék, használják. A megvalósítók létszáma: 1 fő Tanító, népijátszóházi foglalkozásvezető 4 segítő munkatárs Időtartam: 20 óra Képesítés: Tanító: 40 éves tapasztalattal; népijátszóházi foglalkozás vezető 10 év tapasztalattal. Segítők: pedagógusok Használt módszerek: Az egyéni munka során folyamatos ellenőrzés, segítés, motíválás, bíztatás, dicséret. Szükséges eszközök: fotók mintadarabo k ülőguzsaly, orsó kerekesguzsa ly motolla, fonaltekerő bak különböző méretű szövőkeretek szádfa fonófák szövőszék cipészár faráspoly Anyagok: peddignád lenszösz gyapjúfonal pamutfonal vászon, 14. óra: Munkadarabok megtervezése. 58. óra: Eszközök, anyagok kiválasztása, műhelyrend kialakítása óra: A megtervezett munkadarabok alapján egyéni munkavégzés, a megvalósító pedagógus folyamatos ellenőrzése, segítsége és motivációja mellett óra: Tanulmányi kirándulás Mezőkövesdre, műhelylátogatás óra: A munkadarabok befejezése. kiállítás rendezés vetélkedő értékelés Az előző két szakaszban elsajátított ismeretek alapján, tanulónként 11 olyan munkadarab elkészítése, amely tükrözi a Tisza vidéki Bodrogközi Cigándi hagyományokat és a fonással, szövéssel elkészült munkadarabok beilleszkednek a 21. századi ember kultúrájába, azt szívesen viselik, használják. Ezek bemutatása a közösségnek. 13

14 14 színes hímzőfonal, hímzőtű

15 Tematika A B C D E F G 1. B.1. (elméleti szakasz) Népi építészet szakkör Létszám: 14 fő Életkora: 1014 év Szociokultur ális jellemzői: Átlagos körülmények között élő tanulók alkotják a csoport legnagyobb részét, valószínűleg 34 olyan tanuló várható, akik ingerszegény környezetből érkeznek, ill. az eddigi szocializációja eltér a magyarországi átlagtól. A foglalkozások várható időpontja: okt dec. 20. A tevékenység célja: A résztvevők megismerjék a népi építészet alapvető fogalmait, tisztában legyenek az alapvető összefüggésekkel, megismerjék a téma szakirodalmát. Alapvető ismereteket szerezzenek a népi építészetről, azon belül is a saját lakóhelyükre vonatkozóan. A hagyományos építészetet meghatározta a természeti környezet, így a résztvevők ismerjék meg a környezet kínálta lehetőségeket, főleg az építési anyagok vessző, fa, nád, agyag, kő és az építési technikák alapozás, falépítési módok, tetőépítés lehetőségei alapjait. A közvetített ismeretek: Lexikális tudás bővítése. Közvetlen környezetünk múltjának ismerete. A hagyományos A megvalósítók létszáma: 1 fő pedagógus és néprajzkutató Részvételük időtartama: 20 óra + 5 óra Képesítésük: pedagógiai és néprajz szakos végzettség A tevékenység módszertana: elméleti előadás, tanár által irányított csoportos témafeldolgozás, egyéni témafeldolgozás Az egyénileg gyűjtött információkat legyenek képesek átadni a csoport tagjainak például tartsanak előadást a kiválasztott témakörben és együtt a pedagógus irányításával a különkülön megszerzett információkat legyenek képesek összegezni, így az egyénileg megszerzett tudást a közösség, és a közös munka érdekében kamatoztatni. 15 A tevékenység eszközigény e: hagyományo s/ interaktív tábla számítógép / laptop fénymásoló A szakkör tartalmi bemutatása: 12. óra: A népi építészet fogalomköre; Településformák, népi építészet, az építést meghatározó tényezők 34. óra: Építőanyagok, alapozás, fundamentum 56. óra: Falazatok, padlózat, ajtó és ablak 78. óra: Födém, tetőzet 910. óra: Az építmények fajtái: A lakóház tagolása, alaprajza óra: A lakóház Tüzelőberendezés, füstelvezetés óra: Az építmények fajtái Gazdasági épületek óra: Építőtevékenység óra: Élet a házban óra: Táplálkozás kemence Összegző alkalom: Rendezvényen való részvétel. Beszámoló a helyieknek az eddig szerzett ismeretekről egy rövid előadás keretében. A tevékenység sikeres megvalósításáva l elérni kívánt eredmények: A résztvevők tisztában legyenek a népi építészet alapvető fogalomkörével. Átfogó képet sajátítsanak el a témakör felépítéséről. Biztonsággal forgassák és alkalmazzák a témához kapcsolódó szakirodalmat.

16 Időtartama: 10 alkalom (20 óra) kultúra máig érvényes értékeinek megismerése, a természet közeli életmódban való gondolkodás elindítása. A helyi értékekhez való kapcsolódása: A település gazdasági és kulturális életében nagy szerepet játszott a népi építészet és az ehhez kapcsolódó területek. A létrehozott tárgyi javak szervesen kapcsolódtak a mindennapi élet megkönnyítéséhez és a környezethez. A természet ismerete könnyebbé tette a mindennapokat, és élhetőbbé a környezetet. A fejleszteni kívánt kompetenciák: Gondolkodási képességek: hatékony tanulás, érvelés. Az információ kezelésének (megtalálásának, szelektálásának, felhasználásának, azaz begyűjtésének, rendszerezésének és 16

17 csoportosításának) képessége. Kommunikációs, kapcsolatteremtési és együtt működési képességek fejlesztése. Perceptív kompetencia kialakítása. 1.B.2. (kreatív szakasz) Népi építészet szakkör Létszám: 14 fő Életkora: 1014 év Szociokultur ális jellemzői: Átlagos körülmények között élő tanulók alkotják a csoport legnagyobb részét, valószínűleg 34 olyan tanuló várható, akik ingerszegény környezetből érkeznek, ill. az eddigi szocializációja eltér a magyarországi átlagtól. A tevékenység célja: A tanulók kreatívan tudják alkalmazni az átadott ismereteket a gyakorlatban. Tisztában legyenek a környezetük által adott lehetőségekkel és azokat a legjobb tudásuk szerint használják, hasznosítsák. A közvetített ismeretek: Az előző szakaszban megszerzett ismeretek bővítése és alkalmazása a gyakorlatban. A helyi értékekhez való kapcsolódása: A település gazdasági és kulturális életében nagy szerepet játszott a népi építészet és az ehhez kapcsolódó területek. A létrehozott tárgyi javak szervesen A megvalósítók létszáma: 1 fő pedagógus és néprajzkutató Részvételük időtartama: 30 óra + 5 óra Képesítésük: pedagógiai és néprajz szakos végzettség A tevékenység módszertana: tanár által irányított csoportos elméleti és gyakorlati témafeldolgozás tanár által irányított egyéni elméleti és gyakorlati témafeldolgozás egyéni gyakorlati témafeldolgozás csoportos gyakorlati témafeldolgozás A résztvevők tanuljanak meg egyénileg a néprajz adott témájában kutatást végezni (a helyszín feltérképezésével, fotók készítésével), interjút készíteni. A tevékenység eszközigény e: hagyományo s/ interaktív tábla számítógép/ laptop diktafon A szakkör tartalmi bemutatása: 12. óra: Kemence története, célja 34. óra: Kemence építéséhez használt anyagok 56. óra: Kemence típusai kronológiai, analógiai sorrend 78. óra: Társadalmi és szociális jelentősége 910. óra: A kemencekészítés, mint mesterség óra: Helyi szakember műhelyének meglátogatása óra: A kemence fűtése óra: Kemencéhez használt szerszámok óra: Társszakmák óra: Életmód a belső szobában lévő kemence körül (fogalmak: kemencepadka, alvás, vackolás, kemencesut) óra: Mesék, irodalmi művek kemence kultúrkörben óra: Interjú nagyszülőkkel a témakörben óra: Kézműves foglalkozások (szalmafonás, agyagozás, búzacsíráztatás, vetés) óra: Játék kemence, játék eszközök óra: Gasztronómiai foglalkozások a témakörben A tevékenység sikeres megvalósításáva l elérni kívánt eredmények: A témakörben elsajátított elméleti tudást a gyakorlattal kreatívan összekapcsolják. Kreatív képességeken alapuló gyakorlati alkalmazás. A kreatív népi ipar területén tapasztalt ismeretek alkalmazása az alkotás folyamatában. Kreatív alkalmakon való aktív részvétel. Alkotási folyamatok kreatív előkészítése, megszervezése, 17

18 A foglalkozások várható időpontja: jan máj. 15. Időtartama: 15 alkalom (30 óra) kapcsolódtak a mindennapi élet megkönnyítéséhez. A fejleszteni kívánt kompetenciák: A települési kötődések erősítése. Kreatív és kulturális kompetenciák fejlesztése. Gondolkodási képességek: kreatív gondolkodás, döntéshozatal, problémamegoldás, előrelátás. Együttműködés. Narratív kompetencia fejlesztése. Személyes és szociális kulcskompetenciák kialakítása. Alkalmazható tudás átadása. Csoportmunka erősítése. (Gyerekek szerepe a kenyérsütésnél) Összegző alkalom: Egy speciális tervezési alkalom, kreatív műhely megvalósítása a témakörben. kivitelezése. 1.B.3. (marketing szakasz) Népi építészet szakkör Létszám: 14 fő Életkora: 1014 év Szociokultur ális jellemzői: Átlagos A megvalósítók létszáma: 1 fő pedagógus és néprajzkutató, 1 fő fazekas és kemencés Részvételük időtartama: 20 óra A tevékenység eszközigény e: ld. árkalkuláció A szakkör tartalmi bemutatása: Egy ötnapos alkotó tábor keretén belül, egy kemenceépítő szakember és egy néprajz szakos pedagógus segítségével kemence elkészítése a cigándi Tájház udvarán. Maradandó élmény és kreatív termék létrehozása. A tevékenység sikeres megvalósításáva l elérni kívánt eredmények: A programban választott kreatív ipar területére jellemző termék kemence létrehozása. 18

19 körülmények között élő tanulók alkotják a csoport legnagyobb részét, valószínűleg 34 olyan tanuló várható, akik ingerszegény környezetből érkeznek, ill. az eddigi szocializációja eltér a magyarországi átlagtól. Képesítésük: pedagógiai és néprajz szakos végzettség A foglalkozások várható időpontja: jún jún. 26. Időtartama: 6 alkalom (20 óra) Tematika jelzet A B C D E F G 1.C.1.(elméleti szakasz Neve: Néptánc a cigándi hagyományok tükrében A résztvevők száma:14 fő Életkora: 1014év Szociokulturális A tevékenység célja a legtágabb értelemben: közösségformálás. Formája a rendszeres találkozás, a régi a majdnem elfeledett A megvalósít ók létszáma: 1 fő tánctanár Használt módszerek: elméleti előadás témafeldolgozás a tanultak ismétlése, rögzítése 19 Szükséges eszközök: CD lejátszó, erősítő Műsoros CD: 1.2. óra: Bodrogköz a néprajzi térképen. Kis és Nagy Bodrogköz a tiszai dialektikához tartozik 3.4. óra: Cigánd rövid. A településhálózat kialakulásának Elérni kívánt eredmények : a népi játékok megismerése

20 1.C.2.(kreatív szakasz) jellemzői: Zömmel hátrányos helyzetű tanulók, akik otthonról bizonyos mértékű szokásokat, hagyományokat hoznak. Ezt az irányt szükséges erősíteni, helyes mederbe terelni s impulzusokat adni számukra a folytatásra, a gyökerek megismerésére A foglakozások várható időpontja: Időtartam 10 alkalom 20 óra Neve: Néptánc a cigándi hagyományok tükrében játékok, táncok tanulása, megőrzése, színpadi interpretációja. Igény a társas emberi kapcsolatok kialakítására, az egymásért érzett felelősség vállalására. Nem utolsó sorban a múlt, a gyökerek teljesebb megismerésére. A cigándi gyerekeknél nagyon mélyről erednek a tánc szeretetének alapjai. Már dédszüleik életébe is szervesen beépültek a helyi közkedvelt játékok, táncalkalmak, jeles napok szokásai. Ez hordozza legfontosabb feladatukat és célúkat: felismerve hozni, összegyűjteni, újból életük részévé tenni az örökség féltve őrzött kincseit. Legyenek a gyerekek befogadói, tisztelői a népművészetnek, személyiségük ez ezáltal váljon gazdagabbá, életük tartalmasabbá. A tevékenység célja a legtágabb értelemben: A megvalósít ók Használt módszerek: csoportos és Bodrogközi, Hegyközi, Szatmári. 7 pár 36 39es számú karakter cipő. 4 cm széles színes szalag: piros, világoskék, fehér, rózsaszín. 7 garnitúra kordbárson y fiú öltözet: nadrág, mellény, ingmandzsettá s.7 db kalap: fekete, barna, sötétzöld. 1 db fényképező gép a néprajzi gyűjtéshez, fotó album. Szükséges eszközök: CD jellegzetességei. Lakás építkezés módja története. 56 óra: Kántor Mihály néprajzi tevékenysége, a szellemi néprajz megőrzője, továbbadója. 78 óra: Mesék, mondák, népdalok gyűjtőmunka 910 A Gyöngyösbokréta mozgalom. Milyen táncokat adtak elő, kik voltak a tagjai vezetői? 1112 óra: Len és kendermunkák. Fonó. Kismesterségek óra: Különböző életkorok viselete óra: Az emberélet formálói. születés, házasság, halál. Az ehhez kapcsolódó szokások óra: Idős emberek meghívása a foglalkozásokra. Visszaemlékezéseik a tavaszköszöntésről. Milyen volt régen a lakodalom Cigándon óra: Látogatás a Falumúzeumba. 12 óra: Tudnivalók az órák rendjéről, balesetvédelem. Egyszerű alapmotívumok játszásuk szabadidőben alakuljon ki a ritmus, térforma fogalma fejlődjön a tanulók mozgáskészs ége fejlődjön a játékbátorság uk alakuljon ki a szabálytudat uk ismerkedjene k meg népünk hagyományai val a tanult játékokból készített motívumfűzé sek bemutatása közönség előtt a hagyományá polás megvalósulás a a népi játékok megismerése 20

Egészségfejlesztés és közművelődés konferencia lesz Intézetünkben

Egészségfejlesztés és közművelődés konferencia lesz Intézetünkben Hírlevél XVI. évfolyam 209. szám 2011. október A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja Az egészségkultúra fejlesztése a közművelődésben

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette : Halmi Zoltán Igazgató Jóváhagyta: Nagy István Fenntartó Örökségünkért Népművészetéért Alapítvány 3973 Cigánd, Iskola utca 24. Érvényes:

Részletesebben

KÉZMŰVES TEHETSÉGMŰHELY. programja

KÉZMŰVES TEHETSÉGMŰHELY. programja KÉZMŰVES TEHETSÉGMŰHELY programja Kézügyesség és személyiségfejlesztés, különös tekintettel a hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű diákokra A program fenntartójának, alkalmazójának neve: KTKT

Részletesebben

TAPOLCSÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

TAPOLCSÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 TAPOLCSÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Tartalomjegyzék 2 1. Bevezető (helyzetelemzés) 2. Helyzetfeltárás. A működéssel kapcsolatos belső feltételrendszer bemutatása

Részletesebben

Értelmileg akadályozottak részére. Lektorálta:

Értelmileg akadályozottak részére. Lektorálta: Készült a FOGYATÉKOS GYERMEKEKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY pályázatára FOGARAS CSABÁNÉ POLYÁK LÁSZLÓNÉ CSUHÉMUNKA Értelmileg akadályozottak részére Lektorálta: KŐPATAKINÉ MÉSZÁROS MÁRTA Budapest, 2001 Tartalom 1.

Részletesebben

Alba Regia Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Pedagógiai program

Alba Regia Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Pedagógiai program Alba Regia Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai program Tartalomjegyzék A) NEVELÉSI PROGRAM I. Bevezető, előzmények II. Általános feltételek II/1. Tárgyi feltételek II/2. Személyi feltételek

Részletesebben

MÚZEUMPEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÁTFOGÓ BEMUTATÁSA

MÚZEUMPEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÁTFOGÓ BEMUTATÁSA A MÚZEUM KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MÚZEUMPEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÁTFOGÓ BEMUTATÁSA 1 1.1. A múzeum A múzeum rövid bemutatása A nagykunsági kerületi ház és a börtön a mai múzeum a város legrégibb épületei közé

Részletesebben

Hagyomány - Tehetség - Korszerűség

Hagyomány - Tehetség - Korszerűség TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0056 Összefoglaló záró kiadvány Hagyomány - Tehetség - Korszerűség Egy megvalósított közművelődési pályázat keresztmetszete TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0056 Összefoglaló záró kiadvány Hagyomány

Részletesebben

DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Pedagógiai-művelődési programja 2014.02.01. 1 Tartalomjegyzék: AZ INTÉZMÉNY JOGI MEGHATÁROZOTTSÁGA AZ ALAPÍTÓ OKIRAT SZERINT... 5 A DÁMK ÁLTAL ELLÁTANDÓ ÉS A SZAKFELADATREND

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzatának Közművelődési Koncepciója 2011-2014

Dombóvár Város Önkormányzatának Közművelődési Koncepciója 2011-2014 Dombóvár Város Önkormányzatának Közművelődési Koncepciója 2011-2014 Készítette: Dombóvár Város Polgármesteri Hivatala Dombóvár, 2011. szeptember "Kiművelt emberfők sokasága a nemzet igaz hatalma." (gróf

Részletesebben

Az önálló intézményi innováció témájának megnevezése: A múzeumpedagógiai nevelés lehetőségei a pedagógiai innováció rendszerében

Az önálló intézményi innováció témájának megnevezése: A múzeumpedagógiai nevelés lehetőségei a pedagógiai innováció rendszerében Intézmény neve, címe: Besenyszög Tiszasüly Chiovini Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény I. 5071 Besenyszög Vasvári Pál út 7. A pályázat adatai: TÁMOP 3. 1.4-08/2-2009-0207 azonosító

Részletesebben

Alapfokú Művészeti Iskola, Kapuvár 9330 Kapuvár, Fő tér 22. OM 200624

Alapfokú Művészeti Iskola, Kapuvár 9330 Kapuvár, Fő tér 22. OM 200624 Alapfokú Művészeti Iskola, Kapuvár 9330 Kapuvár, Fő tér 22. OM 200624 Pedagógiai-nevelési program, helyi tanterv (egységes szerkezetben, 4. átdolgozás) 1 Hatályos: 2013. április 1-től TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

Az NKA pályázati tevékenységével kapcsolatos tapasztalatok, települések kulturális ellátottsága

Az NKA pályázati tevékenységével kapcsolatos tapasztalatok, települések kulturális ellátottsága Kultúra, változás társadalom Elemzések, értékelések és értekezések a kultúra hagyományos világából Az NKA pályázati tevékenységével kapcsolatos tapasztalatok, települések kulturális ellátottsága Az online

Részletesebben

Pedagógiai program. Endre Király Általános Iskola Tiszavárkony

Pedagógiai program. Endre Király Általános Iskola Tiszavárkony Pedagógiai program Endre Király Általános Iskola Tiszavárkony A Pedagógiai Programot készítette: Nagyné Tóth Mária megbízott igazgató Véleményezte: Fenntartó A tanulókat érintő változtatásokat a DÖK 2013.

Részletesebben

ELŐMEGVALÓSÍTHATÓSÁGI 2014. - ABALIGETI ROMA SKANZEN - TANULMÁNY. Baranyai cigány kultúrát bemutató skanzen kialakítása Abaligeten

ELŐMEGVALÓSÍTHATÓSÁGI 2014. - ABALIGETI ROMA SKANZEN - TANULMÁNY. Baranyai cigány kultúrát bemutató skanzen kialakítása Abaligeten ELŐMEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY - ABALIGETI ROMA SKANZEN - 2014. Baranyai cigány kultúrát bemutató skanzen kialakítása Abaligeten Készítette: CampInvest Kft. a Dél-Dunántúli Örökségturisztikai Klaszter

Részletesebben

OLVASÓVÁ NEVELŐ PROGRAM A FELSŐ TAGOZATON

OLVASÓVÁ NEVELŐ PROGRAM A FELSŐ TAGOZATON GÉNIUSZ MŰHELY 13. 13/1. Töltszéki Gyuláné: OLVASÓVÁ NEVELŐ PROGRAM A FELSŐ TAGOZATON 13/2. Banáné Szőke Ilona, Sósné Kádár Marianna: A KOMPLEX MODULRENDSZER A TEHETSÉG FEJLESZTÉSÉRE TÖRÖKSZENTMIKLÓSON

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 3 1. Az intézmény adatai... 3 II. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. Pedagógiai alapelvek, célok, feladatok, eszközök, eljárások... 4 2. Személyiségfejlesztéssel

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2011. május 16-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2011. május 16-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke Szám: 513-2/2011. Melléklet: 3 db E L Ő T E R J E S Z T É S A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2011. május 16-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Esettanulmány. A Nyíri Pajkos kincstára TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0180

Esettanulmány. A Nyíri Pajkos kincstára TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0180 MÓD4 KÉZIRAT Esettanulmány A Nyíri Pajkos kincstára TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0180 Nyíregyháza Készítette: 2014. A JÓSA ANDRÁS MÚZEUM Kelet-Magyarország legrégibb közművelődési és tudományos intézménye a

Részletesebben

Integrált Pedagógiai Rendszer

Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz.

Részletesebben

Szivárvány Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Pedagógiai Program

Szivárvány Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Pedagógiai Program Szivárvány Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai Program 2007 Tartalomjegyzék 1. NEVELÉSI PROGRAM... - 6-1.1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI,

Részletesebben

Jó gyakorlatok. Hajdú-Bihar megyében. 25 jó gyakorlat. Együttműködés az élethosszig tartó tanulásért. Népfőiskolai Füzetek 5.

Jó gyakorlatok. Hajdú-Bihar megyében. 25 jó gyakorlat. Együttműködés az élethosszig tartó tanulásért. Népfőiskolai Füzetek 5. Jó gyakorlatok Hajdú-Bihar megyében Együttműködés az élethosszig tartó tanulásért 25 jó gyakorlat Népfőiskolai Füzetek 5. Amikor az elvetett mag táptalajra talál Hosszú évek óta tudatosan alkalmazzák,

Részletesebben

KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM

KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM A világ erőforrásai elegendőek ahhoz, hogy kielégítsék mindenki szükségleteit, de nem elegendőek ahhoz, hogy kielégítsék mindenki mohóságát. 1. JÖVŐKÉP Mahatma Gandhi Napjainkban

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budafoki Herman. Ottó Általános Iskola. 2014. szeptember

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budafoki Herman. Ottó Általános Iskola. 2014. szeptember PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. szeptember Budafoki Herman 1 Ottó Általános Iskola Tartalom 1. A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE 6 2. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 8 2.1. Az iskola adatai 8 2.2. Az iskola rövid

Részletesebben

Esettanulmány. Tiszta udvar, rendes ház TÁMOP-3.2.8.B-12/1-2012-0013

Esettanulmány. Tiszta udvar, rendes ház TÁMOP-3.2.8.B-12/1-2012-0013 MOD3 Esettanulmány Tiszta udvar, rendes ház TÁMOP-3.2.8.B-12/1-2012-0013 Mátészalka Készítette: A SZATMÁRI MÚZEUM Múzeumunk, a Szatmári Múzeum alapjait Márton Árpád gimnáziumi tanár és tanítványai rakták

Részletesebben

Pedagógiai Híradó Az Eötvös Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja

Pedagógiai Híradó Az Eötvös Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja 2011. október Tolna Megyei Pedagógiai Híradó Az Eötvös Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja A tartalomból BEMUTATKOZIK a paksi Deák Ferenc Általános Iskola Tehetségpont BEMUTATKOZIK a paksi

Részletesebben

Budapest, 2012. június 30. - 1 -

Budapest, 2012. június 30. - 1 - Budapest, 2012. június 30. - 1 - Pedagógiai program Általános adatok 1. Az iskola neve: Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola 2. Az iskola fenntartója: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal

Részletesebben

Budapest, 2014. március 31. - 1 -

Budapest, 2014. március 31. - 1 - Budapest, 2014. március 31. - 1 - Pedagógiai program Általános adatok 1. Az iskola neve: Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola 2. Az iskola fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

Részletesebben

GÖDÖLLŐI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Pedagógiai Program. 2013. november 5.

GÖDÖLLŐI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Pedagógiai Program. 2013. november 5. GÖDÖLLŐI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Program 2013. november 5. A 2008/2009 2015/2016-os tanévekre kidolgozott Pedagógiai Programunk felülvizsgálatát készítettük el, figyelembe véve a törvényi

Részletesebben

Pedagógiai program. II. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai

Pedagógiai program. II. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Pedagógiai program Tartalomjegyzék: Iskolánkról Nevelési program I. Pedagógiai alapelveink II. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai III. A személyiségfejlesztéssel

Részletesebben