PROJEKT MEGALAPOZÓ TANULMÁNY ÉS TEMATIKÁK. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PROJEKT MEGALAPOZÓ TANULMÁNY ÉS TEMATIKÁK. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett"

Átírás

1 PROJEKT MEGALAPOZÓ TANULMÁNY ÉS TEMATIKÁK Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Építő közösségek 3. ütem A) közművelődési intézmények a kreatív iparral kapcsolatos alapkompetenciák fejlesztését elősegítő új tanulási formák szolgálatában c. pályázati felhívásához (Kódszám: TÁMOP3.2.3/A11/1) A projekt címe: Új utakon a Bodrogköz hagyományainak megőrzésében című pályázathoz készített igényfelmérés bemutatása Pályázó szervezet: Cigánd Város Önkormányzata A pályázat keretében általános iskolások részére kerülnek kialakításra, illetve egyes esetekben fejlesztésre a kreatív iparral kapcsolatos kompetencia és készségfejlesztő foglalkozások. Ezért az igényfelmérés során a település helyi hagyományait, a tájház törekvéseit, szakmai tevékenységét, a programban résztvevő szakembereket, potenciális együttműködők körét mutatjuk be a következőekben, illetve ismertetésre kerül a pályázatban résztvevő település a célcsoportjának körében elvégzett igényfelmérés eredménye is. A Bodrogköz Tájmúzeumáért Alapítvány tevékenységével jelentős szakmai segítséget nyújt a Falumúzeum részére. Az alapítvány december hó 19. napján jött létre, és október 24.től kiemelkedően közhasznú szervezet. Célja a Bodrogközi tájegységre jellemző népi építészet, kultúra, hagyományok fenntartása, megismertetése. A meglévő Tájház Falumúzeum jelentős fejlesztését tervezik. Több elbírálás alatt lévő fejlesztési pályázat is készült e tárgyban. A Múzeum végső infrastrukturális és szervezeti kiépítettségében teljes hatókörrel gyűjti, rendszerezi és bemutatja a falusi emberek életéhez kapcsolódó tárgyakat, a tájegységre jellemző hagyományokat és népszokásokat. Ezeket ifjúsági és családi szabadidős programok: kézműves táborok, játszóházak, jeles napokhoz kapcsolódó fesztiválok, kiállítások, bemutatók, néprajzi előadások segítségével igyekszenek megvalósítani. A munkát az önkormányzaton és az alapítványon kívül lelkes önkéntesek, cégek, vállalkozók támogatják anyagi és természetbeni juttatásokkal. Az elmúlt években működéséhez egyre nagyobb mértékben használnak pályázati pénzeket is. A legfontosabb eredmények közé sorolható a táncpajta és a gazdasági épület megépülése. Ehhez elengedhetetlen volt a településközpont rekonstrukciós látványtervének elkészíttetése, amely beépült az önkormányzat városrendezési tervébe. Berendezték a közösségi szobát, az udvart, megépült egy kisebb a tájegységre jellemző kemence, amelyben rendezvények alkalmával népszerű hagyományos cigándi bélesek sülnek. Jelentősen gyarapodott időközben a múzeum gyűjteménye is. A XIX. századra jellemző használati és dísztárgyakat demonstrációs eszközként használják a népszokások felelevenítéséhez. Az feltáró munka során egyértelművé vált, hogy a térségben a szövés leginkább élő hagyomány. Az elszórt forma és motívumkincs, a mesterfogások továbbörökítéséhez szükség van azok egy csokorba gyűjtésére. Ezt a munkát végezte el a hatvanas években Kántor Mihály A Bodrogközi len és kendermunkák, szőttesek című művében. A könyvet az említett alapítvány 2002ben ezer példányban újra kiadta, amely nélkülözhetetlen szakirodalom a kutatók és a téma iránt érdeklődők számára.

2 A 2002es évben Cigándon került megrendelkezésre a Regionális Tájház találkozó, ahol a tájház előterjesztette a népi hagyományok megelevenítésére szolgáló középtávú tervét. Ebben jeles napokhoz kapcsolódó, évente változó témájú néprajzi bemutatók és állandó rendezvények szerepeltek. Az előbbiekre példa a Húsvéti Játszó, a Zöldágjárás, Kukoricafesztivál, Körömpe fesztivál és az utóbbi két évben a bélesfesztivál. A Falumúzeum állandó rendezvényei a Múzeumi Évadnyitó, a húsvéti játszóházzal egybekötve, valamint nyári Kézműves Tábor és Honismereti szakkör a felnőttek számára pedig az alkotóházban működő Kézműves kör. A Falumúzeum által szervezett rendezvények programjai az ország minden tájáról, a határon túlról illetve a Bodrogközi Kistérségből, Városunkból egyre több látogatót vonzanak. A tapasztalatok alapján elmondható, hogy egyre nagyobb az igény a népi kultúra, a hagyományos mesterségek és mesterfogások megismerésére. Mivel a Bodrogközben nagyon kevés kézműves van már jelen, ezért a különböző hagyományos mesterségek továbbadása egyre inkább szükségessé válik. A jövőben újabb épületek bővítése és a múzeum faluvá fejlesztése a terv, hogy a tevékenységi kört egyre szélesebb körben működve segíthesse elő a népi kultúra továbbélését. Ezt a munkát a Városi Önkormányzat intézményén kívül A Bodrogköz Tájmúzeumáért Alapítvány, a Cigándi Nyugdíjas Egyesület, és a helyi vállalkozók támogatják. Szakmai kapcsolat épült ki a Néphagyományőrző Mesteróvoda, a Kántor Mihály Általános Iskola, a Széptan AMI, a Település Üzemeltetési Nonprofit Kft, a Bodrogközi Kistérségi Társulás Intézményei, Civil szervezetei, a települések Művelődési Házai, valamint az Országos Tájház Szövettség között. Az igényfelmérés módszerének és a célcsoportoknak az ismertetése A kreatív iparral kapcsolatos kompetencia és készségfejlesztő foglalkozások iránti igény felmérése céljából a quantitatív kutatási technikák közé tartozó kérdőíves megkérdezést választottuk. A formalizált, önkitöltős kérdőív összesen 11 kérdést tartalmazott. Mivel a kialakítandó képzések nagy többségének az általános iskolások voltak a célcsoportjai, ezért minden az általános iskolában kerületek a diákok által kitöltetésre a kérdőívek. A cél az volt, hogy a településen legalább 130 főt bevonjunk az igényfelmérésbe. Ez, mint a lenti táblázat is tükrözik a településen élő általános iskolás korú gyermekek véleményét. Település Iskolába járó gyermekek száma Igényfelmérésbe bevont iskoláskorú gyermekek száma Igényfelmérésbe bevont gyermekek aránya az iskolába járó gyermekek számához viszonyítva Cigánd % A Cigándon végzett igényfelmérés eredményeinek ismertetése Az igényfelmérés keretében Cigándon 130 általános iskolás gyermek lett megkérdezve kérdőív segítségével szabadidő eltöltési szokásairól, érdeklődési köréről, illetve arról, hogy milyen foglalkozáson és táborokban vennének részt. A válaszok hozzájárultak a pályázat cigándi projektjeinek kidolgozásához. A 130 fő megkérdezett 29 %a a település iskolájába járó gyermekeknek, vagyis nagyban reprezentálja elvárásaikat, igényeiket.

3 A mintában valamennyi általános iskolai évfolyam képviseltetve volt, legtöbben a 7. osztályosok voltak. Nemek szerint 5050%ban oszlottak meg a fiúk és a lányok a válaszadók között. Egy átlagos hétköznapon a legtöbb megkérdezett gyerek 12 óra szabadidővel rendelkezik (41%). 23 óra szabadidővel a válaszadók 25%, míg 34 órával a 21%uk, több mint 4 órával pedig 13%uk rendelkezik. A kérdésre adott válaszok alapján a cigándi gyerekek többsége tehát rendelkezik annyi szabadidővel, hogy részt vehessen valamilyen foglalkozáson. A szabadidejében a nagy többség passzív elfoglaltságokat végez: a leggyakoribb elfoglaltság a számítógépezés (42 fő), tv nézés (35 fő) és a zenehallgatás (16 fő). Az aktívabb elfoglaltságokat kevesebben jelölték meg, így az olvasást, a kirándulást, és a sportot. A megkérdezettek 43%a jár valamilyen iskolán kívüli szakkörre már most is. Közülük a legtöbben rajzszakkörre, színjátszó szakkörre és táncra járnak. Arra a kérdésre, hogy részt vennéle olyan iskolán kívüli foglalkozáson, ami hobbiddal kapcsolatos, a nagy többség, 42% az igen választ jelölte be, majd 39% pedig a talán lehetőséget, vagyis elmondható, hogy az érdeklődési körnek megfelelő foglalkozások kialakítására nagy az igény. Az érdeklődési kör és az irányultság megismerése érdekében a kedvenc tantárgyakra is rákérdeztünk. A legtöbben, a matematikát jelölték meg, de a magyar, a testnevelés és a környezetet is sokan választották. A megkérdezés eredménye alapján a válaszadók 68% részt venne olyan foglalkozáson mely kedvenc tantárgyából juttatná kötelező tananyagon kívüli érdekes, plusz ismeretekhez, vagyis az ilyen jellegű foglalkozásokra is nagy az igény. A szakkörök időpontja tekintetében 45% közvetlenül a tanítás után venne részt rajta, 10 % inkább hétvégén, 45% pedig inkább az esti órákban. A kérdőív végén konkrét tábor és szakkör lehetőségek közül is választottak a fiatalok, melyeken szívesen részt vennének, illetve a kifejtős résznél olyanokat is megadhattak, melyek nem voltak benne a felsorolt listában. Ezek alapján táborok közül a legnépszerűbb a kézműves tábor (53 fő), színjátszó tábor (46 fő) és a néptánc tábor (40%) lett, de többen megjelöltek egyéb táborokat (25 fő) is. Szakkörök közül a néptánc (42 fő) volt a legnépszerűbb, ezt követte a színjátszó (42 fő), a szövés (24 fő), a kerámia szakkör (23 fő), a népi építészet szakkör (14 fő). A kérdőív eredményei és a helyi adottságok alapján a következő táborok és szakkörök kerülnek kialakításra és fejlesztésre Cigándon: Néptánc: Jelenleg is járnak többen a fiatalok közül néptáncra, mely a pályázatból fejlesztésre fog kerülni, hogy még többen vehessenek részt rajta. A néptáncot a szakkörök között az első helyen jelölték meg a gyerekek, vagyis van igény ezen foglalkozásra is a részükről. Szövés: a kézműves ismeretek is népszerűek voltak a válaszadók között, hiszen a táborok között a legnépszerűbb volt az igényfelmérés alapján, míg a szakköröknél 24 fő jelölte meg a szövést, ami a kézműves csoporttal egyenértékű, vagyis van igény a kézműves technikák és stílusok elsajátítására. Kerámia, fazekasság: az előző foglalkozáshoz viszonyítva mindössze 1 fővel kevesebben, azaz 23 fő jelölte meg a kerámia szakkört, amelyen szívesen részt venne. Népi építészet: a népi építészet a kérdőív eredményei alapján népszerű a cigándi fiatalok között, hiszen a táborok tekintetében az első a szabadidős elfoglaltságok között a 4. helyen jelent meg, a választható szakkörök között pedig a 6. legnépszerűbb volt a népi építészet. Ezért került bele a pályázatba a modern tánc is a fejlesztendő szakkörök közé, valamint azért hogy minél több fiatal vehessen részt ezen aktív és készségfejlesztő elfoglaltságon. Mivel a szövés, a kerámia és az építészeti foglalkozások megtartásához elengedhetetlen egy ideális hely kialakítása, ezért a Tájház, Falumúzeum hátsó része ideális helyszín lenne egy

4 kézműves udvar kialakítására. A hely adott, de a megfelelő bútorzat és világítás hiánya miatt jelen állapotában nem alkalmas a fent leírt funkció betöltésére. Részünkről kiválasztott három kreatív terület: 1. Építészet Cigánd gazdasági és kulturális életében nagy szerepet játszott a népi építészet és az ehhez kapcsolódó területek. A létrehozott tárgyi javak szervesen kapcsolódtak a mindennapi élet megkönnyítéséhez. 2. Kézművesség Az asszonyok, ahogy az egykor a Bodrogközben általános volt szövéssel és fonással töltötték idejüket, kezeik közül kerültek ki a díszes szőttesek, melyek akkoriban egész Zemplén vármegyében keresettek voltak. A Bodrogközben kiemelt hangsúlyt kaptak a textil, a kerámia, a lakáskultúra, a vallási élet, a különféle népi mesterségek. Különösen érdekes a Bodrogköz kendő gyűjteménye, melynek változása végigköveti az emberi életet, érdekes megfigyelni, hogy milyen kendők kötődnek egyegy jeles ünnephez. 3. előadóművészetek (zene, tánc, drámajáték, vers és prózamondás, színjátszás, bábjáték) A foglalkozás célja a cigándi néptánc hagyományok és szokásrendszerek megőrzése, ápolása, népszerűsítése, a 20as évek végén Kántor Mihály igazgatókántortanító által szervezett "Magyar Búzavirág" táncegyüttes, majd az augusztus 20. után átalakult együttes szellemiségének folytatása, az általuk kidolgozott koreográfia színpadra állítása. A kompetenciafejlesztéshez kapcsolódó kiegészítő tevékenységek A nevezett program kreatív csoportjaiban összehasonlító kompetencia mérése a kreatív alkotó képességek fejlődésének nyomon követésére a képzési program bementén és kimenetén. A 8 csoport mérése két alkalommal történik, melynek során a projektben résztvevő tanulóknak egységes kérdőívet kell kitölteniük. A mérő eszközök biztosítása, összefoglaló jelentéskészítése a tapasztaltakról a csoportok kimentén. A mérések várható ideje: 1. sorozat 4 csoport október 2. sorozat 4 csoport július 3. sorozat 4 csoport október 4. sorozat 4 csoport június

5 A mérési rendszer folyamata A program bemenetén TERVEZÉS VÉGREHAJTÁS ÉRTÉKELÉS Mérés tervezése Mérés elvégzése Eredmény értékelése előkészítése kérdőív segítségével Jelentés készítése A program kimenetén BEAVATKOZÁS

6 A pályázatban vállalt tevékenységek összesítő táblázata A pályázatban választott kreatív Foglalkozássorozat (három szakasz, alkalmak, időtartam, résztvevők) 1. szakasz (db) 2. szakasz (db) Az első két szakaszhoz kapcsolódóan összegző alkalmak (db) 3. szakasz 1. Kreatív terület A1: Kézművesség Cím: fazekasság Közművelődési foglalkozások Minimum: 10 óra Résztvevők 14 fő Alkalmak 10 alk. Órák 20 óra Közművelődési foglalkozások Minimum: 10 óra Résztvevők 14 fő Alkalmak 10 alk. Órák 20 óra Közművelődési foglalkozások Minimum: 10 óra Résztvevők 14 fő Alkalmak 10 alk. Órák 20 óra Közművelődési foglalkozások Minimum: 10 óra Résztvevők 14 fő Alkalmak 10 alk. Órák 20 óra Kreatív műhelyfoglalkozások Minimum: 30 Résztvevők 2x7 fő Alkalmak 15 alk. Órák 30 óra Kreatív műhelyfoglalkozások Minimum: 30 Résztvevők 2x7 fő Alkalmak 15 alk. Órák 30 óra Kreatív műhelyfoglalkozások Minimum: 30 Résztvevők 2x7 fő Alkalmak 15 alk. Órák 30 óra Kreatív műhelyfoglalkozások Minimum: 30 Résztvevők 2x7 fő Alkalmak 15 alk. Órák 30 óra Csoportmunka Minimum: 2 (10 óra)* 2 x 5 ó Alkalom száma Minimum:4 (20 óra) Résztvevők 14 fő Alkalmak 10 alk. Órák 20 óra Alkalom száma Minimum:4 (20 óra) Résztvevők 14 fő Alkalmak 10 alk. Órák 20 óra Alkalom száma Minimum:4 (20 óra) Résztvevők 14 fő Alkalmak 10 alk. Órák 20 óra Alkalom száma Minimum:4 (20 óra) Résztvevők 14 fő Alkalmak 10 alk. Órák 20 óra A2: Cím: szövés Csoportmunka Minimum: 2 (10 óra)* 2 x 5 ó 2. Kreatív terület B: Építészet Cím: népi építészet Csoportmunka Minimum: 2 (10 óra)* 2 x 5 ó 2. Kreatív terület C: Előadó művészet Cím: néptánc Csoportmunka Minimum: 2 (10 óra)* 2 x 5 ó

7 Egyéb (nem kötelező) támogatható tevékenységek felsorolása és rövid leírása: 1. A projektben választott kreatív területen a partnerség és hálózatosodás szakmai kohéziót erősítő formáinak megismerése és ilyen típusú rendezvényeken való részvétel, hálózatok felkeresése, létrehozásuk és működési mechanizmusaik megismertetése, részvétel ezek működtetésében. Amennyiben vállalja tevékenység megvalósítását, kérjük térjen ki az alábbiakra: a rendezvény megnevezése, helyszíne, rövid tematikája, a résztvevők száma, (ha lehetséges megjelölni) személye, a részvétel indokoltsága és a projekthez való kapcsolódása. Partnerség építő rendezvények az egyes foglakozás sorozatok végén az eredmények értékelés és disszeminációja okán a bodrogközi tanárok és mesterek számára. 2 rendezvény x Ft = Ft Minimum 25 fő részvételével. Egy rendezvény 1 munkanap. Szakmai résztvevő biztosítása, reklám propaganda biztosítása, szervezés. Helyszín és technikai körülmények biztosítása. A részvevők ellátása. 2. A választott kreatív terület(ek)re kiterjedő helyi értéktár összeállítása papíralapú kiadvány formájában. Amennyiben vállalja tevékenység megvalósítását, kérjük térjen ki az alábbiakra: a kiadvány témája, tartalma, terjedelme, az elkészítés személyi és tárgyi erőforrásigénye, a kiadvánnyal 1. A cigándi kézműves motívumtár megjelentetése 1000 pld x 400 Ft = Ft Tartalmi szerkesztés az összegyűjtött és a megrendelő által biztosított anyagok alapján. Technikai szerkesztés, tördelés, könyvterv. Nyomtatás a következő paraméterekkel: Formátum A/5. Nyomás: borító 240 gr műnyomó 4+4, belív 120 gr ofszet 1+1, színes belívek min 8 oldal 180 gr műnyomó 4+4. Terjedelem: 62 o. 2. Cigándi építészeti értéktár megjelentetése 1000 pld x 300 Ft = Ft Tartalmi szerkesztés az összegyűjtött és a megrendelő által biztosított anyagok alapján. Technikai szerkesztés, tördelés, könyvterv. Nyomtatás a következő paraméterekkel: Formátum A/5. Nyomás: borító 240 gr műnyomó 4+4, belív 120 gr ofszet 1+1. Terjedelem: 62 o.

8 Egy kreatív foglalkozássorozatra kidolgozott sablonösszesítő Tematika jelzet 1.A.1 (elméleti szakasz) 1.A.2. (kreatív szakasz) A B C D E F G Neve: Fazekas szakkör A résztvevők száma: 14 fő Életkora: 1014 év Szociokulturális jellemzői: Átlagos körülmények kötött élő tanulók alkotják a csoport legnagyobb részét, várhatóan 34 olyan tanuló várható, akik ingerszegény környezetből érkezik, ill. az eddigi szocializációja eltér a magyarországi átlagtól A foglalkozások várható időpontja: 2012 szeptember december 20. Időtartama: 10 alkalom, 20 óra Neve: Fazekas szakkör A résztvevők száma: 7 fő (2 csoportban) Életkora: 1014 év Szociokulturális jellemzői: Átlagos körülmények kötött élő tanulók A tevékenység célja: A tanulók megismerjék a fazekas mesterség anyagainak fogalmát, tulajdonságait. Fő hangsúly a magyar népi hagyományok megismerésén van, a hagyományápolás fontossága kerül előtérbe. A fejleszteni kívánt kompetenciák: Technikai kompetenciák A művészeti kompetenciák A tevékenység célja: Az alkotás örömének megmutatkozása az elkészült tárgyakon, eszközökön keresztül A megvalósítók létszáma: 1 fazekas A részvételük időtartama: 20 óra Képesítése: Fazekas Textiltervező és modellező asszisztens A megvalósítók létszáma: 1 fazekas A részvételük időtartama: 30 óra Képesítése: Fazekas Textiltervező és modellező Használt módszerek: elméleti előadás csoportos és egyéni gyakorlatok tanár által vezérlet csoportos témafeldolgozás egyéni témafeldolgozás Használt módszerek: csoportos és egyéni gyakorlatok Szükséges eszközök: laptop Műsoros DVDk, CDk Projektor Vetítővászon Karton papír, rajzlap Ceruzák vízfesték, tempera, ecset, vizes tál Szükséges eszközök: laptop szakmai jellegű CDk íves kés, mintázó kés 4 db fazekas korong 4 db 12 óra: Az agyag fogalma és jellemző tulajdonságai 34 óra : Egy fazekas műhely felszerelése és szerszámai 56 óra: Az agyag megmunkálásának lehetőségei 78 óra: Motívumok rajzolása festése 910 óra: A korongolás folyamata 1112 óra: Edény kiegészítők, restaurálás, engobozás, mázazás 1314 óra: Motívumok rajzolása, festése 1516 óra: Díszítő technikák megismerése Egyes edényformák funkciója 1718 óra: Motívumok gyűjtése, motívumgyűjtemény összeállítása 1920 óra: Fazekas központok megismerése 1 óra Balesetvédelmi oktatás 23 óra Műhellyel eszközökkel való ismerkedés 4 óra Az agyag megmunkálása 56 óra Marok edények készítése 78 óra Hurka technikával készített használati tárgyak 910 óra Agyaglapokból történő edény előállítása 1112 óra Ismerkedés a festéssel Elérni kívánt eredmények leírása: A résztvevők nyerjenek betekintést a fazekasság rejtelmeibe Kézügyességük fejlesztése Hagyományok megismerése, felelevenítése A fazekasság iránti érdeklődés felkeltése 8

9 1.A.3. (marketing szakasz) alkotják a csoport legnagyobb részét, várhatóan 12 olyan tanuló várható akik ingerszegény környezetből érkezik, ill. az eddigi szocializációja eltér a magyarországi átlagtól A foglalkozások várható időpontja: 2013 január május 15. Időtartama: 15 alkalom, 30 óra Neve: Fazekas szakkör A résztvevők száma: 14 fő Életkora: 1014 év Szociokulturális A közvetített ismeretek: Manuális képességek fejlesztése Kreativitás és az egyén kifejezése az agyaggal, mint eszközzel A helyi értékekhez való kapcsolódásának: A település életében fontos szerepet töltött be a helyi fazekas mesterség, hiszen az emberek mindennapos használati tárgyaikat készítette el, melyet a tájegységre jellemző motívumok díszítettek. A fejleszteni kívánt kompetenciák: A művészeti kompetenciák A települési kötődések erősítése A tevékenység célja: Az alkotás örömének megmutatkozása az elkészült tárgyakon, asszisztens A megvalósítók létszáma: 1 fazekas A részvételük időtartama: 20 óra Képesítése: Használt módszerek: csoportos és egyéni gyakorlatok korongozó szék égetőkemence kézi prés a szakkörhöz szükséges egyéb elhasználódó anyagok kemencéhez való segédeszközök lapok, rakólábak Szükséges eszközök: laptop szakmai jellegű CDk íves kés, mintázó kés 1320 óra Korongolás 2124 óra Különböző díszítő technikák alkalmazása 25 óra Retusálás (égetés) 2630óra Sárospataki edények korongolás 12 óra Az eddig tanult ismeretek felelevenítése 37 óra Használati tárgyak korongolása 810 óra díszítés 1114 óra égetés 1520 készülődés a kiállításra A szakasz végén készült tárgyak és motívumgyűjtem ény kiállítása és közös értékelése, bemutatása a 9

10 jellemzői: Átlagos körülmények kötött élő tanulók alkotják a csoport legnagyobb részét, várhatóan 12 olyan tanuló várható akik ingerszegény környezetből érkezik, ill. az eddigi szocializációja eltér a magyarországi átlagtól A foglalkozások várható időpontja: 2013 június június 26. Időtartama: 6 alkalom, 20 óra eszközökön keresztül A közvetített ismeretek: Manuális képességek fejlesztése Kreativitás és az egyén kifejezése az agyaggal, mint eszközzel A helyi értékekhez való kapcsolódásának: A település életében fontos szerepet töltött be a helyi fazekas mesterség, hiszen az emberek mindennapos használati tárgyaikat készítette el, melyet a tájegységre jellemző motívumok díszítettek. A fejleszteni kívánt kompetenciák: A művészeti kompetenciák A települési kötődések erősítése Fazekas Textiltervező és modellező asszisztens 4 db fazekas korong 4 db korongozó szék égetőkemence kézi prés a szakkörhöz szükséges egyéb elhasználódó anyagok települési közösségnek 10

11 Tematika jelzet 1. A2, 1. Elméleti szakasz A B C D E F G Neve: SZŐ, FON, NEM TAKÁCS Népi szövő csoport Résztvevők száma: 14 fő Életkora: 814 év Szociokulturális jellemzők: Átlagos körülmények között élő: 7 tanuló Halmozottan hátrányos helyzetű: 7 tanuló (c. etnikum: 4 tanuló) Foglalkozások időpontja: Időtartam: 10 alkalom 20 óra A tevékenység célja: A fonás, vetés, szövés, a szálas anyagok felhasználása az ember legősibb tevékenysége. Az előkészítő munkálatokban a család aprajanagyja részt vehet. Munka közben lehetőség van a játékra, mesélésre, furfangra, ügyességre, kreativitásra, egymás segítésére. A felhasználható természetes anyagok megismerése, a hozzá kapcsolódó népi hagyományok gyűjtése, lejegyzése. Megvalósítók létszáma: 1 fő Tanító, népijátszóházi foglalkozásvezető Időtartam: 20 óra Képesítés: tanító, 40 éves tapasztalattal; népijátszóházi foglalkozás vezető 10 év tapasztalattal. Használt módszerek: előadás, audiovizuális eszközök segítségével csoportos és egyéni kutatás: a cigándi Falumúzeumban, szövőműhelyben, könyvtárban feladatlapos témafeldolgozás a tanultak ismétlése, rögzítése, ellenőrzése Szükséges eszközök: DVDk DVD lejátszó televízió diktafon fényképezőg ép négyzetrácso s füzet grafitceruza, színes ceruza ülőguzsaly, kerekesguzsa ly szövőkeretek négynyüstös szövőszék (eszváta) Anyagok: len szösz rafia, szalma peddignád gyékény pamutfonal, gyapjúfonal Tanmenet: 12. óra: A foglalkozás rendjének kialakítása, balesetvédelmi oktatás 34. óra: Szálas anyagok fajtái, tulajdonságai: szösz, rafia, szalma felhasználása 56. óra: Szálas anyagok fajtái, tulajdonsága, felhasználása: gyékény, nád, fűzfavessző (peddignád) 78. óra: A len és kender megmunkálása, a cigándi szőttes kultúra megismerése, a Falumúzeum szőtteskiállításának megtekintése, fotók készítése 910. óra:állati eredetű szálasanyag, a gyapjú tulajdonságai, felhasználása: viseleti és használati tárgyak óra: A fonás eszközei, fonatok fajtái: körmönfonás, fonófán készített és szalagfonás. Fonatok alkalmazása. A cigándi fonóban kialakult hagyományok óra: A szövés története. A szövés eszközei: szővőkeret, karmantyúfa, szövőszék megismerése, fonalfelvetés (kézi és eszközös) óra: Vászonszövés hagyományai, szövésfajták, használati és díszítő textíliák óra: Tiszavidéki Bodrogközi Cigándi díszítő motívumok megismerése, gyűjtése, rajzolása. Elérni kívánt eredmények: A Tiszavidéki Bodrogközi Cigándi népi hagyományok megismerése. Fonással, szövéssel, kerszteszemes hímnézzel készült tárgyak fotóinak gyűjtése, rendszerezése. Díszítő motívumok rajzolása. Természetes anyagok szeretete. A szövéskultúrához kapcsolódó, népmese, népdal, népimondóka és népi játékok megismerése. 11

12 A keresztszemes hímzés motívumai óra: Ismétlés és rendszerezés. Feladatlapos ellenőrzés. Tematika jelzet 1.A2., 2. Kreatív szakasz Neve: SZŐ, FON, NEM TAKÁCS Kézműves csoport Résztvevők: 7 tanuló Foglalkozások várható időpontja: alkalom 30 óra A B C D E F G A tevékenység célja: A tanulók ismerjék meg az elméleti szakaszban tanultak gyakorlatba történő megvalósítását. Használják a kezüket; fedezzék fel, az alkotás örömét, a kézművességben rejlő lehetőségeket, szeretetet, szépséget, hasznosságot. Fejlődjön kézügyességük, kreativitásuk. Esztétikai érzék fejlesztése. Együttműködő, segítő készség kialakítása. A megvalósítók létszáma: 1 fő Tanító, népijátszóházi foglalkozásvezető Időtartam: 30 óra Képesítés: tanító, 40 éves tapasztalattal; népijátszóházi foglalkozás vezető 10 év tapasztalattal. Használt módszerek: élő bemutatás magyarázat filmek megtekintése DVDn differenciált foglalkozás Szükséges eszközök: DVDk fotók mintadarabo k ülőguzsaly, orsó kerekesguzsa ly motolla, fonaltekerő bak különböző méretű szövőkeretek szádfa fonófák szövőszék Anyagok: lenszösz gyapjúfonal pamutfonal vászon, színes hímzőfonal, hímzőtű rafia, peddignád gyékény, 12. óra: A téli hónapok hagyományai: szöszfonás, fonóbeli szokások Cigándon, népdal, népmese, népi játékok. 34. óra: Körmönfonás; bogárhátú fonás. 56. óra: A körmöcske használata, 234 ágú fonatok. 78. óra: Lapos fonatok készítése 3 és 4 ágú technikával óra: 4 és 8 ágú fonatok készítése fonófával óra: Madzagszövés: a szádfa használata óra: Szövés karmantyún, egyszerű csíkmintával, gyapjúszövés óra: Szövés karmantyún folytatása, befejezése óra: Szövés kereten, fogazott mintával; vászonszövés óra: Szövés kereten és a vászonzövés folytatása, gyakorlása óra: Tisza vidéki Bodrogközi Cigándi díszítő motívumok rajzolása óra: Az előző szakaszban megismertek átültetése a gyakorlatba: jó anyagismeret a kéz és az eszközök magabiztos használata kreatív ötletek alkalmazása kézügyesség fejlődése alkotókedv serkentése jó közösségi szellem kialakulása egymás segítése pozitív személyiségi jegyek erősödése 12

13 Tematika jelzet 1.A2.3. Marketing szakasz Neve: SZŐ, FON, NEM TAKÁCS Kézműves csoport Résztvevők: 14 tanuló Foglalkozások várható időpontja: ig Időtartam: 6 alkalom 20 óra szalma Vászonkönyvjelző készítése kereszteszemes hímzéssel díszítve óra: A szövés előkészítése: vetés, bordába és nyüstbe szedés, egyszeű csíkminta felszedése, szövés eszvátán óra: Ismétlés, feladatlapos ellenőrzés és kiállítás az elkészült intadarabokból. A B C D E F G A tevékenység célja: Az előző két szakaszban elsajátított ismeretek alapján, tanulónként 11 olyan munkadarab elkészítése, amely tükrözi a Tisza vidéki Bodrogközi Cigándi hagyományokat és hogy a fonással, szövéssel elkészült munkadarabok beilleszkedjenek a 21. századi ember kultúrájába, azt szívesen viseljék, használják. A megvalósítók létszáma: 1 fő Tanító, népijátszóházi foglalkozásvezető 4 segítő munkatárs Időtartam: 20 óra Képesítés: Tanító: 40 éves tapasztalattal; népijátszóházi foglalkozás vezető 10 év tapasztalattal. Segítők: pedagógusok Használt módszerek: Az egyéni munka során folyamatos ellenőrzés, segítés, motíválás, bíztatás, dicséret. Szükséges eszközök: fotók mintadarabo k ülőguzsaly, orsó kerekesguzsa ly motolla, fonaltekerő bak különböző méretű szövőkeretek szádfa fonófák szövőszék cipészár faráspoly Anyagok: peddignád lenszösz gyapjúfonal pamutfonal vászon, 14. óra: Munkadarabok megtervezése. 58. óra: Eszközök, anyagok kiválasztása, műhelyrend kialakítása óra: A megtervezett munkadarabok alapján egyéni munkavégzés, a megvalósító pedagógus folyamatos ellenőrzése, segítsége és motivációja mellett óra: Tanulmányi kirándulás Mezőkövesdre, műhelylátogatás óra: A munkadarabok befejezése. kiállítás rendezés vetélkedő értékelés Az előző két szakaszban elsajátított ismeretek alapján, tanulónként 11 olyan munkadarab elkészítése, amely tükrözi a Tisza vidéki Bodrogközi Cigándi hagyományokat és a fonással, szövéssel elkészült munkadarabok beilleszkednek a 21. századi ember kultúrájába, azt szívesen viselik, használják. Ezek bemutatása a közösségnek. 13

14 14 színes hímzőfonal, hímzőtű

15 Tematika A B C D E F G 1. B.1. (elméleti szakasz) Népi építészet szakkör Létszám: 14 fő Életkora: 1014 év Szociokultur ális jellemzői: Átlagos körülmények között élő tanulók alkotják a csoport legnagyobb részét, valószínűleg 34 olyan tanuló várható, akik ingerszegény környezetből érkeznek, ill. az eddigi szocializációja eltér a magyarországi átlagtól. A foglalkozások várható időpontja: okt dec. 20. A tevékenység célja: A résztvevők megismerjék a népi építészet alapvető fogalmait, tisztában legyenek az alapvető összefüggésekkel, megismerjék a téma szakirodalmát. Alapvető ismereteket szerezzenek a népi építészetről, azon belül is a saját lakóhelyükre vonatkozóan. A hagyományos építészetet meghatározta a természeti környezet, így a résztvevők ismerjék meg a környezet kínálta lehetőségeket, főleg az építési anyagok vessző, fa, nád, agyag, kő és az építési technikák alapozás, falépítési módok, tetőépítés lehetőségei alapjait. A közvetített ismeretek: Lexikális tudás bővítése. Közvetlen környezetünk múltjának ismerete. A hagyományos A megvalósítók létszáma: 1 fő pedagógus és néprajzkutató Részvételük időtartama: 20 óra + 5 óra Képesítésük: pedagógiai és néprajz szakos végzettség A tevékenység módszertana: elméleti előadás, tanár által irányított csoportos témafeldolgozás, egyéni témafeldolgozás Az egyénileg gyűjtött információkat legyenek képesek átadni a csoport tagjainak például tartsanak előadást a kiválasztott témakörben és együtt a pedagógus irányításával a különkülön megszerzett információkat legyenek képesek összegezni, így az egyénileg megszerzett tudást a közösség, és a közös munka érdekében kamatoztatni. 15 A tevékenység eszközigény e: hagyományo s/ interaktív tábla számítógép / laptop fénymásoló A szakkör tartalmi bemutatása: 12. óra: A népi építészet fogalomköre; Településformák, népi építészet, az építést meghatározó tényezők 34. óra: Építőanyagok, alapozás, fundamentum 56. óra: Falazatok, padlózat, ajtó és ablak 78. óra: Födém, tetőzet 910. óra: Az építmények fajtái: A lakóház tagolása, alaprajza óra: A lakóház Tüzelőberendezés, füstelvezetés óra: Az építmények fajtái Gazdasági épületek óra: Építőtevékenység óra: Élet a házban óra: Táplálkozás kemence Összegző alkalom: Rendezvényen való részvétel. Beszámoló a helyieknek az eddig szerzett ismeretekről egy rövid előadás keretében. A tevékenység sikeres megvalósításáva l elérni kívánt eredmények: A résztvevők tisztában legyenek a népi építészet alapvető fogalomkörével. Átfogó képet sajátítsanak el a témakör felépítéséről. Biztonsággal forgassák és alkalmazzák a témához kapcsolódó szakirodalmat.

16 Időtartama: 10 alkalom (20 óra) kultúra máig érvényes értékeinek megismerése, a természet közeli életmódban való gondolkodás elindítása. A helyi értékekhez való kapcsolódása: A település gazdasági és kulturális életében nagy szerepet játszott a népi építészet és az ehhez kapcsolódó területek. A létrehozott tárgyi javak szervesen kapcsolódtak a mindennapi élet megkönnyítéséhez és a környezethez. A természet ismerete könnyebbé tette a mindennapokat, és élhetőbbé a környezetet. A fejleszteni kívánt kompetenciák: Gondolkodási képességek: hatékony tanulás, érvelés. Az információ kezelésének (megtalálásának, szelektálásának, felhasználásának, azaz begyűjtésének, rendszerezésének és 16

17 csoportosításának) képessége. Kommunikációs, kapcsolatteremtési és együtt működési képességek fejlesztése. Perceptív kompetencia kialakítása. 1.B.2. (kreatív szakasz) Népi építészet szakkör Létszám: 14 fő Életkora: 1014 év Szociokultur ális jellemzői: Átlagos körülmények között élő tanulók alkotják a csoport legnagyobb részét, valószínűleg 34 olyan tanuló várható, akik ingerszegény környezetből érkeznek, ill. az eddigi szocializációja eltér a magyarországi átlagtól. A tevékenység célja: A tanulók kreatívan tudják alkalmazni az átadott ismereteket a gyakorlatban. Tisztában legyenek a környezetük által adott lehetőségekkel és azokat a legjobb tudásuk szerint használják, hasznosítsák. A közvetített ismeretek: Az előző szakaszban megszerzett ismeretek bővítése és alkalmazása a gyakorlatban. A helyi értékekhez való kapcsolódása: A település gazdasági és kulturális életében nagy szerepet játszott a népi építészet és az ehhez kapcsolódó területek. A létrehozott tárgyi javak szervesen A megvalósítók létszáma: 1 fő pedagógus és néprajzkutató Részvételük időtartama: 30 óra + 5 óra Képesítésük: pedagógiai és néprajz szakos végzettség A tevékenység módszertana: tanár által irányított csoportos elméleti és gyakorlati témafeldolgozás tanár által irányított egyéni elméleti és gyakorlati témafeldolgozás egyéni gyakorlati témafeldolgozás csoportos gyakorlati témafeldolgozás A résztvevők tanuljanak meg egyénileg a néprajz adott témájában kutatást végezni (a helyszín feltérképezésével, fotók készítésével), interjút készíteni. A tevékenység eszközigény e: hagyományo s/ interaktív tábla számítógép/ laptop diktafon A szakkör tartalmi bemutatása: 12. óra: Kemence története, célja 34. óra: Kemence építéséhez használt anyagok 56. óra: Kemence típusai kronológiai, analógiai sorrend 78. óra: Társadalmi és szociális jelentősége 910. óra: A kemencekészítés, mint mesterség óra: Helyi szakember műhelyének meglátogatása óra: A kemence fűtése óra: Kemencéhez használt szerszámok óra: Társszakmák óra: Életmód a belső szobában lévő kemence körül (fogalmak: kemencepadka, alvás, vackolás, kemencesut) óra: Mesék, irodalmi művek kemence kultúrkörben óra: Interjú nagyszülőkkel a témakörben óra: Kézműves foglalkozások (szalmafonás, agyagozás, búzacsíráztatás, vetés) óra: Játék kemence, játék eszközök óra: Gasztronómiai foglalkozások a témakörben A tevékenység sikeres megvalósításáva l elérni kívánt eredmények: A témakörben elsajátított elméleti tudást a gyakorlattal kreatívan összekapcsolják. Kreatív képességeken alapuló gyakorlati alkalmazás. A kreatív népi ipar területén tapasztalt ismeretek alkalmazása az alkotás folyamatában. Kreatív alkalmakon való aktív részvétel. Alkotási folyamatok kreatív előkészítése, megszervezése, 17

18 A foglalkozások várható időpontja: jan máj. 15. Időtartama: 15 alkalom (30 óra) kapcsolódtak a mindennapi élet megkönnyítéséhez. A fejleszteni kívánt kompetenciák: A települési kötődések erősítése. Kreatív és kulturális kompetenciák fejlesztése. Gondolkodási képességek: kreatív gondolkodás, döntéshozatal, problémamegoldás, előrelátás. Együttműködés. Narratív kompetencia fejlesztése. Személyes és szociális kulcskompetenciák kialakítása. Alkalmazható tudás átadása. Csoportmunka erősítése. (Gyerekek szerepe a kenyérsütésnél) Összegző alkalom: Egy speciális tervezési alkalom, kreatív műhely megvalósítása a témakörben. kivitelezése. 1.B.3. (marketing szakasz) Népi építészet szakkör Létszám: 14 fő Életkora: 1014 év Szociokultur ális jellemzői: Átlagos A megvalósítók létszáma: 1 fő pedagógus és néprajzkutató, 1 fő fazekas és kemencés Részvételük időtartama: 20 óra A tevékenység eszközigény e: ld. árkalkuláció A szakkör tartalmi bemutatása: Egy ötnapos alkotó tábor keretén belül, egy kemenceépítő szakember és egy néprajz szakos pedagógus segítségével kemence elkészítése a cigándi Tájház udvarán. Maradandó élmény és kreatív termék létrehozása. A tevékenység sikeres megvalósításáva l elérni kívánt eredmények: A programban választott kreatív ipar területére jellemző termék kemence létrehozása. 18

19 körülmények között élő tanulók alkotják a csoport legnagyobb részét, valószínűleg 34 olyan tanuló várható, akik ingerszegény környezetből érkeznek, ill. az eddigi szocializációja eltér a magyarországi átlagtól. Képesítésük: pedagógiai és néprajz szakos végzettség A foglalkozások várható időpontja: jún jún. 26. Időtartama: 6 alkalom (20 óra) Tematika jelzet A B C D E F G 1.C.1.(elméleti szakasz Neve: Néptánc a cigándi hagyományok tükrében A résztvevők száma:14 fő Életkora: 1014év Szociokulturális A tevékenység célja a legtágabb értelemben: közösségformálás. Formája a rendszeres találkozás, a régi a majdnem elfeledett A megvalósít ók létszáma: 1 fő tánctanár Használt módszerek: elméleti előadás témafeldolgozás a tanultak ismétlése, rögzítése 19 Szükséges eszközök: CD lejátszó, erősítő Műsoros CD: 1.2. óra: Bodrogköz a néprajzi térképen. Kis és Nagy Bodrogköz a tiszai dialektikához tartozik 3.4. óra: Cigánd rövid. A településhálózat kialakulásának Elérni kívánt eredmények : a népi játékok megismerése

20 1.C.2.(kreatív szakasz) jellemzői: Zömmel hátrányos helyzetű tanulók, akik otthonról bizonyos mértékű szokásokat, hagyományokat hoznak. Ezt az irányt szükséges erősíteni, helyes mederbe terelni s impulzusokat adni számukra a folytatásra, a gyökerek megismerésére A foglakozások várható időpontja: Időtartam 10 alkalom 20 óra Neve: Néptánc a cigándi hagyományok tükrében játékok, táncok tanulása, megőrzése, színpadi interpretációja. Igény a társas emberi kapcsolatok kialakítására, az egymásért érzett felelősség vállalására. Nem utolsó sorban a múlt, a gyökerek teljesebb megismerésére. A cigándi gyerekeknél nagyon mélyről erednek a tánc szeretetének alapjai. Már dédszüleik életébe is szervesen beépültek a helyi közkedvelt játékok, táncalkalmak, jeles napok szokásai. Ez hordozza legfontosabb feladatukat és célúkat: felismerve hozni, összegyűjteni, újból életük részévé tenni az örökség féltve őrzött kincseit. Legyenek a gyerekek befogadói, tisztelői a népművészetnek, személyiségük ez ezáltal váljon gazdagabbá, életük tartalmasabbá. A tevékenység célja a legtágabb értelemben: A megvalósít ók Használt módszerek: csoportos és Bodrogközi, Hegyközi, Szatmári. 7 pár 36 39es számú karakter cipő. 4 cm széles színes szalag: piros, világoskék, fehér, rózsaszín. 7 garnitúra kordbárson y fiú öltözet: nadrág, mellény, ingmandzsettá s.7 db kalap: fekete, barna, sötétzöld. 1 db fényképező gép a néprajzi gyűjtéshez, fotó album. Szükséges eszközök: CD jellegzetességei. Lakás építkezés módja története. 56 óra: Kántor Mihály néprajzi tevékenysége, a szellemi néprajz megőrzője, továbbadója. 78 óra: Mesék, mondák, népdalok gyűjtőmunka 910 A Gyöngyösbokréta mozgalom. Milyen táncokat adtak elő, kik voltak a tagjai vezetői? 1112 óra: Len és kendermunkák. Fonó. Kismesterségek óra: Különböző életkorok viselete óra: Az emberélet formálói. születés, házasság, halál. Az ehhez kapcsolódó szokások óra: Idős emberek meghívása a foglalkozásokra. Visszaemlékezéseik a tavaszköszöntésről. Milyen volt régen a lakodalom Cigándon óra: Látogatás a Falumúzeumba. 12 óra: Tudnivalók az órák rendjéről, balesetvédelem. Egyszerű alapmotívumok játszásuk szabadidőben alakuljon ki a ritmus, térforma fogalma fejlődjön a tanulók mozgáskészs ége fejlődjön a játékbátorság uk alakuljon ki a szabálytudat uk ismerkedjene k meg népünk hagyományai val a tanult játékokból készített motívumfűzé sek bemutatása közönség előtt a hagyományá polás megvalósulás a a népi játékok megismerése 20

NÉPTÁNC A CIGÁNDI HAGYOMÁNYOK TÜKRÉBEN Néptánc szakkör foglalkozási terve A B C D E F G. A megvalósí tók létszáma: 1 fő tánctanár

NÉPTÁNC A CIGÁNDI HAGYOMÁNYOK TÜKRÉBEN Néptánc szakkör foglalkozási terve A B C D E F G. A megvalósí tók létszáma: 1 fő tánctanár Tematika jelzet 1.A.1.(elméleti szakasz NÉPTÁNC A CIGÁNDI HAGYOMÁNYOK TÜKRÉBEN Néptánc szakkör foglalkozási terve A B C D E F G Neve: Néptánc a cigándi hagyományok tükrében A résztvevők száma:14 fő Életkora:

Részletesebben

Főpályázó szöveges indoklás SZÖVEGES INDOKLÁS. Cigánd Város Önkormányzata "Új utakon a Bodrogköz hagyományainak megőrzésében" TÁMOP 3.2.

Főpályázó szöveges indoklás SZÖVEGES INDOKLÁS. Cigánd Város Önkormányzata Új utakon a Bodrogköz hagyományainak megőrzésében TÁMOP 3.2. SZÖVEGES INDOKLÁS Pályázó neve: Pályázat címe: Pályázati azonosító száma: Cigánd Város Önkormányzata "Új utakon a Bodrogköz hagyományainak megőrzésében" TÁMOP 3.2.3/A-11/1 I. Projekt előkészítés költségei:

Részletesebben

Tematika A B C D E F G 1. A.1. (elméleti szakasz)

Tematika A B C D E F G 1. A.1. (elméleti szakasz) Tematika A B C D E F G 1. A.1. (elméleti szakasz) Népi építészet szakkör Létszám: 14 fő Életkora: 10-14 év Szociokulturális jellemzői: Átlagos körülmények között élő tanulók alkotják a csoport legnagyobb

Részletesebben

Táncok világa-társastánc alapjai szakkör

Táncok világa-társastánc alapjai szakkör Táncok világa-társastánc alapjai szakkör Pályázó:Zalaapáti Község Önkormányzata Projekt címe: Zalaapáti Érték-Tár Azonosító: TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0024 1 Tematika Táncok világa-társastánc alapjai 2.D

Részletesebben

Fazekasság alapjai szakkör

Fazekasság alapjai szakkör Fazekasság alapjai szakkör Pályázó:Zalaapáti Község Önkormányzata Projekt címe: Zalaapáti Érték-Tár Azonosító: TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0024 1 Tematika Kézművesség- Fazekasság alapjai 1.B A tematika sablon

Részletesebben

KREATÍV TERÜLETEK FOGLALKOZÁSOK

KREATÍV TERÜLETEK FOGLALKOZÁSOK KREATÍV TERÜLETEK FOGLALKOZÁSOK KÉZMŰVESSÉG FAZEKASSÁG - Honti Rita, - Szarka Szilvia A foglalkozás indításának tervezett időpontja: 2013. február A foglalkozásokon a tanulók megismerkednek: - a fazekasság

Részletesebben

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR Tanulók: 17+1 osztály. 353+11 fő Pedagógusok: 32 álláshely Épület: 1977-ben épült, felújítva: 2003-ban és 2007-ben PROGRAMJAINK: 1. FURULYAOKTATÁS BAKÓ TIBORNÉ 2. ALSÓ TAGOZATOS KÉZMŰVES

Részletesebben

Megvalósítók létszáma, képesítésük. A magyar-, és ezen belül Somogy megye népművészetének megismerése 2.A.1. Elméleti szakasz

Megvalósítók létszáma, képesítésük. A magyar-, és ezen belül Somogy megye népművészetének megismerése 2.A.1. Elméleti szakasz 1 célja, Elméleti Szeptember Magyar népművészet, Somogy megye népművészetének jellemzése (népi tárgykultúra és hagyományok megismerése) Előadó muzeológus Oktatói előadás 1-2. alom Magyarország és Somogy

Részletesebben

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program 23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015 "A nyelv írja a szöveget, a beszéd szövi a szellemet" Kántor Zoltán A kommunikációs kompetenciák fejlesztése tanórán A. Curriculáris szempontok Analitikus program 1. Tanfolyam

Részletesebben

TÁMOP / Készítette: Nagyné Réti Ildikó Forgatókönyv és eljárási folyamatleírás intézményi jó gyakorlat átadására.

TÁMOP / Készítette: Nagyné Réti Ildikó Forgatókönyv és eljárási folyamatleírás intézményi jó gyakorlat átadására. Készítette: Forgatókönyv és eljárási folyamatleírás intézményi jó átadására. Intézmény neve: Marcali Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014. Analitikus program

22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014. Analitikus program A nevelés egyet jelent azzal, hogy segítünk a gyermeknek valóra váltani lehetőségeit Kosztolányi Dezső 22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014 Differenciált oktatás, felzárkóztatás és tehetségápolás a A. Curriculáris

Részletesebben

Körös vizinek napkeleti partján Barangolás a régi Kunszentmártonban

Körös vizinek napkeleti partján Barangolás a régi Kunszentmártonban Körös vizinek napkeleti partján Barangolás a régi Kunszentmártonban A KUNSZENTMÁRTONI HELYTÖRTÉNETI MÚZEUM MÚZEUMPEDAGÓGIAI PROGRAMCSOMAGJA 2010. augusztus 20. 2011. augusztus 31. 1 Múzeumok és iskolák

Részletesebben

DRÁMA-JÁTÉK szakkör. TÁMOP 3.2.3/A-11/1-2012-0024 Zalaapáti Érték-Tár. Pályázó:Zalaapáti Község Önkormányzata

DRÁMA-JÁTÉK szakkör. TÁMOP 3.2.3/A-11/1-2012-0024 Zalaapáti Érték-Tár. Pályázó:Zalaapáti Község Önkormányzata DRÁMA-JÁTÉK szakkör Pályázó:Zalaapáti Község Önkormányzata Projekt címe: Zalaapáti Érték-Tár Azonosító: TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0024 1 Tematika DRÁMA-JÁTÉK 2.B A tematika sablon sorai az összesítő táblázat

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása PÁLYÁZAT Program neve Támogatás szakmai iránya Program kódja Megvalósítandó cél: Kedvezményezettek Társadalmi Megújulás Operatív Program Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP-3.3.14.A-12/1

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhazfoldes@freemail.hu Iktatószám: 5-11/2012. 7. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév)

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév) TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI

Részletesebben

A Kézműves munkaközösség. 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve. Mottónk: Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás.

A Kézműves munkaközösség. 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve. Mottónk: Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás. A Kézműves munkaközösség 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve Mottónk: Összejönni - jó kezdés Együtt maradni - haladás. Együtt is dolgozni - siker. - Henry Ford - 2014 08 29.-én az érdeklődő kolleganők

Részletesebben

TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0038 Esély a tanulásra

TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0038 Esély a tanulásra TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0038 Esély a tanulásra Pályázati kiírás Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program Kódszám: TÁMOP-3.2.3/08/2 Cím: Építő közösségek - a közművelődés a nem

Részletesebben

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében térségében a fenntarthatóság jegyében Alapadatok TÁMOP 3.2.13/12/1 Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában című felhívásra beadott pályázat. A pozitív támogatói

Részletesebben

ke zmu ves tanszak 2013/2014

ke zmu ves tanszak 2013/2014 Művészeti beszámoló ke zmu ves tanszak 2013/2014 Az alapfokú művészeti képzés nagymértékben elõsegíti a tanulók személyiségfejlõdését és biztosítja a tehetséggondozás lehetõségét. Figyelembe veszi az életkori

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben A projekt címe: HÉVÍZ A MÚLTBAN ÉS NAPJAINKBAN Intézményi innováció a Hévízi Helytörténeti Múzeum és az Illyés

Részletesebben

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-14.

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-14. TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

tut Beszprémy Katalin

tut Beszprémy Katalin A népi hagyományok oktatásának fontossága az iskolarendszerben tut Beszprémy Katalin A népi kézművesség megmaradásának záloga a mesterségbeli tudás hiteles átadása a felnövekvő nemzedékek számára, ami

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban

Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban Egyéni foglalkozások egyszerre csak egy gyerek mindig egyénre szabott egyéni értelmi és érzelmi szint dominál a személyesség, a meghittség

Részletesebben

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM A projekt címe Tisza Motto: Iskolánk: Tisza-parti Általános Iskola a név kötelez Időtartama témahét: 4 nap Célcsoport 5.a, 5.b osztály tanulói 3-3 csoportban Célja Kompetencia

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

Ünnepeink - Hagyományos kézműves termékek szakkör

Ünnepeink - Hagyományos kézműves termékek szakkör Ünnepeink - Hagyományos kézműves termékek szakkör Pályázó:Zalaapáti Község Önkormányzata Projekt címe: Zalaapáti Érték-Tár Azonosító: TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0024 1 Tematika Ünnepeink - Hagyományos Kézműves

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. Helyszín: Tata (vidék: kistelepülés) Vaszary János Általános Iskola (tantermei, tornaterme, udvara) önálló működésű intézmény

FORGATÓKÖNYV. Helyszín: Tata (vidék: kistelepülés) Vaszary János Általános Iskola (tantermei, tornaterme, udvara) önálló működésű intézmény FORGATÓKÖNYV KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT FEJLESZTÉSI ÉS PROJEKTIGAZGATÓSÁG 1051 Budapest, Nádor u. 32. www.klik.gov.hu Iskolánk idén ünnepli 110. évfordulóját, ennek alkalmából egy egész élménynapot

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA VARGA ATTILA Nevelési-oktatási programok fejlesztése

Részletesebben

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG hirdet a Kulturális és tudományos keretből elnyerhető támogatásra. A felosztható keretösszeg: 3 millió Ft. 1. A 2012. évben megvalósítandó ünnepi rendezvényekre, eseményekre, kiemelten az irodalmi, történelmi,

Részletesebben

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Program címe: Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Tanúsítvány száma: 6/2015. Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. július 23. Kérelmező neve: Független Egyesület (Nonprofit civil Szervezet) Program

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

ADATLAP MINTA. AZ AJÁNLÓ MEGNEVEZÉSE Előadó_egyéni_művészeti ág megnevezése_település.pdf Kézműves_egyéni_termék megnevezés_település.

ADATLAP MINTA. AZ AJÁNLÓ MEGNEVEZÉSE Előadó_egyéni_művészeti ág megnevezése_település.pdf Kézműves_egyéni_termék megnevezés_település. ADATLAP MINTA Az alábbi adatok feltöltése szükséges, értelemszerűen a relevánsak. - Név (csoport/egyéni alkotó) - Elérhetőségek (cím, e-mail, telefonszám, honlap) - Képviselő neve, elérhetőségei - Művészeti

Részletesebben

54 761 02 0010 54 01 Gyermekotthoni asszisztens Gyermekgondozó-nevelő

54 761 02 0010 54 01 Gyermekotthoni asszisztens Gyermekgondozó-nevelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP / STORYLINE KERETTÖRTÉNET

XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP / STORYLINE KERETTÖRTÉNET XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 STORYLINE KERETTÖRTÉNET STORYLINE METHODE, KERETTÖRTÉNET MÓDSZER: Élményalapú, felfedeztető tanítási forma FORRÁSA,

Részletesebben

Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ. 4352 Mérk Béke utca 19. Tel/fax: 44/554-044. E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3.1.4.

Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ. 4352 Mérk Béke utca 19. Tel/fax: 44/554-044. E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3.1.4. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ 4352 Mérk Béke utca 9. Tel/fax: 44/554-044 E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3..4./08/2-2009-027 Tisztelt Érdeklődőink! Szeretnénk rövid tájékoztatást adni iskolánk

Részletesebben

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma:

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma: KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV Tartalma: Számviteli beszámoló (mérleg, eredmény kimutatás) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Célszerinti kifizetések kimutatása Támogatások kimutatása A közhasznúsági

Részletesebben

Kulcsi Kemencés Kézműves Egyesület

Kulcsi Kemencés Kézműves Egyesület Kulcsi Kemencés Kézműves Egyesület a 10 évig sikeresen működő Mesterségek Bölcsője Alkotó napok elnevezésű rendezvény kapcsán jött létre 2008-ban, azokkal a segítőkkel, akik az évente egyszer megrendezésre

Részletesebben

Eső esetén B program (ugyanaz dzsekiben)

Eső esetén B program (ugyanaz dzsekiben) Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * Eső esetén B program (ugyanaz

Részletesebben

Pályázati beszámoló Jövő építőmesterei NTP-MKÖ-M

Pályázati beszámoló Jövő építőmesterei NTP-MKÖ-M Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Pályázati beszámoló Jövő építőmesterei NTP-MKÖ-M-15-0003 Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szentendre 2016. július 30. A programban építészeti szakiskolába járó kiemelkedő tehetségű

Részletesebben

1 tanóra hetente, összesen 33 óra

1 tanóra hetente, összesen 33 óra Művelődési terület Tantárgy Óraszám Évfolyam Ember és társadalom Regionális nevelés 1 tanóra hetente, összesen 33 óra nyolcadik Iskolai végzettség ISCED 2 Tanítási nyelv Ez a tanmenet a Szlovák Köztársaság

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

A témahét célja. A témahét kapcsolódási területei

A témahét célja. A témahét kapcsolódási területei A témahét célja - Az egészséges életmód területeinek megismertetése a tanulókkal - Egészségünk megőrzésének lehetőségei: egészséges táplálkozás, mozgás, egészségre káros szenvedélyek - Étkezési kultúra

Részletesebben

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat PROJEKTTERV 1. A projekt adatai: A projekt címe: A projekttervet készítette: A projekt megvalósításának helye: Tantárgy: Tantárgyi koncentráció: A víz szerepe az ember életében Víztakarékos megoldások

Részletesebben

EFOP TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉLMÉNYPEDAGÓGIAI PROGRAMKÍNÁLAT ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉLMÉNYKÖZPONTOK FEJLESZTÉSE

EFOP TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉLMÉNYPEDAGÓGIAI PROGRAMKÍNÁLAT ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉLMÉNYKÖZPONTOK FEJLESZTÉSE EFOP-3.3.6-17 TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉLMÉNYPEDAGÓGIAI PROGRAMKÍNÁLAT ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉLMÉNYKÖZPONTOK FEJLESZTÉSE PÁLYÁZAT CÉLJA: A felhívás célja, hogy a kevésbé fejlett régiókban kidolgozásra kerüljenek

Részletesebben

Négy bástya program bemutatása. Képességfejlesztő sakk helye és szerepe a képzési programunkban. Műhelyfoglalkozás

Négy bástya program bemutatása. Képességfejlesztő sakk helye és szerepe a képzési programunkban. Műhelyfoglalkozás Négy bástya program bemutatása Képességfejlesztő sakk helye és szerepe a képzési programunkban Műhelyfoglalkozás A tehetség természeti kincs. Önmagában hordozza a fejlődést, mint egy mag és természetes

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika 6. osztály - 1 - Étkezés, egészséges táplálkozás Az innováció közvetlen célja táplálkozás témakörének bemutatása különböző tantárgyak bevonásával, minél szélesebb körű megismerése volt. Fejleszteni kívánt

Részletesebben

1.számú melléklet. Projektleírás

1.számú melléklet. Projektleírás 1.számú melléklet Projektleírás PROJEKT CÍME CÉLCSOPORT RÉSZTVEVŐK KARÁCSONYI UTAZÁS Felső tagozatos osztályok Az osztályokban tanuló diákok Projektvezető Az osztályokban tanító pedagógusok IDŐTARTAM ÓRAKERET

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása RAJZ TANTÁRGY 1. óra : Az európai népviseletek bemutatása A MODUL CÉLJA Az óra célja : Az egyes népviseletek jellegzetességeinek kiemelése, vizsgálatuk különböző szempontokból. Ruhadarabok funkciója az

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE

A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Szakmai feladatok: A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2010. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Az intézmény elsődleges, a 2010. évre szóló feladata az alábbi gyűjteményegységek leltározásának folytatása, állagmegóvása,

Részletesebben

Projekt előrehaladási jelentés

Projekt előrehaladási jelentés Projekt előrehaladási jelentés Projektazonosító szám: Pályázat címe: Köznevelés az iskolában Intézmény neve: Jászkarajenői Széchenyi István Általános Iskola OM-azonosító: 032339 Időszak, amire a beszámoló

Részletesebben

SZOCIÁLIS CSOPORTJA KABA

SZOCIÁLIS CSOPORTJA KABA MUNKATERV Készítette: A SÁRI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA INTEGRÁCIÓS PEDAGÓGIAI RENDSZERÉNEK SZOCIÁLIS CSOPORTJA KABA Helyzetelemzés A Sári Gusztáv Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Részletesebben

Közösségi szolgálat támogatása egy önkormányzat működtetésében

Közösségi szolgálat támogatása egy önkormányzat működtetésében Közösségi szolgálat támogatása egy önkormányzat működtetésében Köznevelési és Ifjúsági Feladatokat Koordináló Főosztály 2013-2014. Pölöskei Gáborné főosztályvezető Új szerepkör Új vállalások 1. Törvényben

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS II. FORDULÓ. Kisújszállás Város Önkormányzata által megbízott Közvetítő Szervezet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS II. FORDULÓ. Kisújszállás Város Önkormányzata által megbízott Közvetítő Szervezet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS II. FORDULÓ Kisújszállás Város Önkormányzata által megbízott Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet az ÉAOP-2009. 5.1.1/D-09-2f 2011 0006 számú, Kisújszállás városközpont funkcióbővítő

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n.

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n. A projekt címe: Belebújunk maskarába farsang - témahét A projekt fő célja: A farsangi ünnepkör szimbólumainak, az ünnepkör eredetének megismertetése mellett az adott témát a lehető legváltozatosabb szemszögből

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

Modul címe: Szent Iván éj

Modul címe: Szent Iván éj TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0207 pályázat Moduláris program megszervezése EZ AZ ÉJSZAKA MÁS MINT A TÖBBI.. Modul címe: Szent Iván éj Készítette: Kiss Tamás MODUL LEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret:

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Beszámoló a Télen fűt, nyáron hűt - a nemezelés művészete (NTP- MKÖ ) foglalkozásairól

Beszámoló a Télen fűt, nyáron hűt - a nemezelés művészete (NTP- MKÖ ) foglalkozásairól Beszámoló a Télen fűt, nyáron hűt - a nemezelés művészete (NTP- MKÖ-15-0204) foglalkozásairól Konecsni György Kulturális Központ, Tájház és Városi Könyvtár Darányi Éva foglalkozásvezető 2015 decemberében

Részletesebben

Családi Nap 3. tematikája

Családi Nap 3. tematikája Családi Nap 3. tematikája A Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei Múzeuma nyertes TÁMOP 3.2.8. B.-12/1. es pályázatának megismerése után Pocsainé Dr. Eperjesi Eszter múzeumigazgató asszony

Részletesebben

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája 3060 Pásztó, Nagymező út 36. 1 124/2012. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0188

Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0188 Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon TÁMOP Társadalmi megújulás operatív program A Társadalmi Megújulás Operatív Program célja olyan beavatkozások sikeres végrehajtása a 2007-2013-as programozási

Részletesebben

Banczikné Tamási Eszter. Cím(ek) Magyarország, 8741 Zalaapáti, Deák Ferenc utca 60. Telefonszám(ok) 06/83/352-468 Mobil: 06/30/563-5760

Banczikné Tamási Eszter. Cím(ek) Magyarország, 8741 Zalaapáti, Deák Ferenc utca 60. Telefonszám(ok) 06/83/352-468 Mobil: 06/30/563-5760 Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Banczikné Tamási Eszter Cím(ek) Magyarország, 8741 Zalaapáti, Deák Ferenc utca 60. Telefonszám(ok) 06/83/352-468 Mobil: 06/30/563-5760 E-mail(ek)

Részletesebben

Elnökségi értekezlet. Hírek

Elnökségi értekezlet. Hírek Népművészeti Egyesületek Szövetségének hírlevele Ha problémája van a megjelenítéssel, kattintson ide. Elnökségi értekezlet A májusi értekezlet témái: A NESZ és Tagszervezetek belföldi- és külföldi kapcsolatrendszerének

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

Az egyesület képviselője: Némethné Koczka Edit elnök (sz:szeged, 1961.június 21. an: Pataki Mária) 6900 Makó, Kelemen L. 57.

Az egyesület képviselője: Némethné Koczka Edit elnök (sz:szeged, 1961.június 21. an: Pataki Mária) 6900 Makó, Kelemen L. 57. HAGYMAVIRÁG FOLTVARRÓ EGYESÜLET Alakulás, előzmények: Az egyesület tagjainak megalakulás előtt közös céljuk volt, hogy olyan közösséget hozzanak létre mely vagyon és nyereségszerzési cél nélkül a kézi

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

Építő közösségek a tényői IKSZT-ben TÁMOP-3.2.3.B-12/1-2013-0028

Építő közösségek a tényői IKSZT-ben TÁMOP-3.2.3.B-12/1-2013-0028 Építő közösségek a tényői IKSZT-ben Tényő Vidék karnyújtásnyira Győr- Moson- Sopron megye, Győrtől 18 km-re Lakosságszám: 1560 fő, a 30 év alattiak száma 552 fő, 35,3 % Helyben elérhető szolgáltatások,

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG ÉS KIFEJEZŐKÉSZSÉG KOMPTETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Klasszikus zene műfaj (8-16.

ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG ÉS KIFEJEZŐKÉSZSÉG KOMPTETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Klasszikus zene műfaj (8-16. TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészeti Iskola (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG ÉS

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi feladatairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

TÁMOP-3.3.13-13/1-2013-0001 Eötvös József Program Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló TEMATIKA

TÁMOP-3.3.13-13/1-2013-0001 Eötvös József Program Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló TEMATIKA TÁMOP-3.3.13-13/1-2013-0001 Eötvös József Program Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló TEMATIKA 30 órás közösségi mezőgazdasági pedagógus-továbbképzéshez zöldségtermesztés,

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

ADVENT 2009 PROGRAMTERV

ADVENT 2009 PROGRAMTERV ADVENT 2009 PROGRAMTERV A megvalósítás időpontja: 2009. november 30-december 17. Az ADVENT 2009 programsorozat célja: A minket körülvevő világ kulturális örökségeinek a Szociális, életviteli és környezeti,

Részletesebben

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelete a közművelődésről szóló 45/2004.(XII.3.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Városi Művelődési Központ Rakamaz

Városi Művelődési Központ Rakamaz Városi Művelődési Központ Rakamaz TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0068 Élj a lehetőséggel Pályázati célok: A közoktatási rendszer hatékonyságának javítása a közművelődési intézmények bevonásával és eszközeivel A

Részletesebben

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság Az IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó, valamint az IKT mentor szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia fejlesztés támogatására Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning

Részletesebben

Pályázati felhívás címe, kódszáma. Társadalmi Megújulás Operatív Program

Pályázati felhívás címe, kódszáma. Társadalmi Megújulás Operatív Program Pályázati felhívás címe, kódszáma Társadalmi Megújulás Operatív Program Tudásdepó-Expressz - A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében

Részletesebben

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE 2013/2014 Bevezetés Munkánk során hangsúlyozottan jelenik meg az egyéni haladási ütemet segítő differenciált egyéni fejlesztés. Óvodába lépéskor az első, legfontosabb

Részletesebben

Óratípusok. Dr. Nyéki Lajos 2016

Óratípusok. Dr. Nyéki Lajos 2016 Óratípusok Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az oktatási folyamatban alkalmazott szervezeti formák legfontosabb komponense a tanítási óra. Az ismeret-elsajátítás alapegysége a témakör. A tanítási órák felosztása,

Részletesebben

KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK

KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK 5. osztály KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK A SOKSZÍNŰ MATEMATIKA TANKÖNYVCSALÁD TANKÖNYVEIBEN ÉS MUNKAFÜZETEIBEN A matematikatanítás célja és feladata, hogy a tanulók az őket körülvevő világ mennyiségi

Részletesebben

PROGRAMTERV. Ismeretanyag Módszerek Eszközök. Magyarázat szemléltetés játék. Magyarázat, szemléltetés, szituációs játék

PROGRAMTERV. Ismeretanyag Módszerek Eszközök. Magyarázat szemléltetés játék. Magyarázat, szemléltetés, szituációs játék PROGRAMTERV Ismeretanyag Módszerek Eszközök 1. Bevezetés, tervismertetés, foglalkozások célja STOP Közlekedj okosan! 1-3. rész Átkelés az úttesten 2. A gyalogos közlekedéssel összefüggő legfontosabb rendőri

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben