TUSKÓHÚZÁS. Meghívó március 2-án, farsang vasárnapján ismét megrendezésre kerül a hagyományőrző farsangi

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TUSKÓHÚZÁS. Meghívó. 2014. március 2-án, farsang vasárnapján ismét megrendezésre kerül a hagyományőrző farsangi"

Átírás

1 III február web: Meghívó ingyenes Házunk tája Testületi tájékoztató Helyi adókról 2. oldal A hulladékszállításról 2-3. oldal újszülöttjei Szépkorúak köszöntése 1% az iskolának 4. oldal Műv.Ház programok Könyvtári hírek 5. oldal Benkóczy-Hunyadvári műsoros est meghívója XX. Alapítványi estről 6. oldal Agrárfórum Falugazdász hírei 7. oldal Saláta (apró-ságok és miegymás) Egyházközségi hírek 8. oldal Anyakönyvi hírek Hirdetések 9. oldal Vásárnaptár Állatorvosi ügyelet Közérdekű telefonszámok 10. oldal március 2-án, farsang vasárnapján ismét megrendezésre kerül a hagyományőrző farsangi TUSKÓHÚZÁS Forráskúton, melyre ezúton szeretettel meghívjuk Önt és Kedves Családját! A Művelődési Háznál lesz a gyülekező órától, kor zenés maskarás, tuskóhúzó felvonulásra indulunk. A felvonulás végén elégetjük a telet! Vegyen Ön is részt a felvonuláson jelmezbe öltözve! A beöltözéshez nem kell nevezni, jelentkezni előre, csak a tuskóhúzás napján beöltözve eljönni a felvonulásra. A legjobb jelmezeseket, maskarásokat jutalmazzuk egyéni és csoportos kategóriában! Jöjjenek el! Mindenkit szeretettel várunk! Farsangi fánksütő versenyt hirdetünk! A versenyre nevezni a Művelődési Házban lehet, február ig. A nevezés díjtalan! Sőt minden nevező egy adag fánk sütéséhez szükséges olajat és lisztet kap. A fánkot a Tuskóhúzásra (március 2-án órára) kell elkészíteni, akkor a szakavatott zsűri és a vendégek eldöntik kié a legfinomabb farsangi fánk Forráskúton! Segítse Ön is rendezvényüket! A versenyre benevezett fánkkal kínáljuk meg a rendezvényre kilátogatókat is. Így a versenyen való részvétellel Ön is aktív közreműködőjévé válik ennek a régi forráskúti hagyománynak. Szeretettel várjuk a nevezőket! Előre is köszönjük a segítségüket!

2 Önkormányzati hírek Testületi tájékoztató A Képviselő-testület január 30-án tartotta soron következő ülését. Első napirendi pontban az önkormányzat évi költségvetési rendeletét tárgyalták a képviselők. A költségvetési rendelet-tervezet tartalmazza mindazon előirányzatokat, bevételi és kiadási előirányzat-csoportonként és a kiemelt előirányzatokat, melyet a vonatkozó jogszabályok, évre vállalt kötelezettségei előírnak. Az előterjesztett rendelet-tervezetet előzőleg a Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselőtestületnek, akik egyhangúlag elfogadták a évi költségvetési rendeletet. Második napirendben Forráskút Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint intézményeinek Forráskúti Polgármesteri Hivatal, Forráskúti Margarét Óvoda, Jerney János Művelődési Ház és Könyvtár Alapító okiratainak módosításáról döntöttek a testület tagjai. A módosításra jogszabályi változás miatt került sor, a költségvetési szervek alapító okirataiban szereplő alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti besorolását kell megnevezni a korábbi szakfeladatok helyett. Harmadik napirendben a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás biztosításáról tárgyaltak és alkottak rendeletet a Képviselő-testület tagjai. Egyebekben aktualitásokról esett szó. Többek között polgármester úr örömmel számolt be, hogy a szükséges engedélyeink megérkeztek az illetékes hatóságoktól, így a hulladékszállítási feladatokat január 24-től már a Négyforrás Kft végzi. A szennyvízberuházással kapcsolatosan is pozitív előrelépés, hogy a szennyvíztisztító telep építésére vonatkozó kivitelezői szerződés december végi aláírását követően, a szennyvízhálózat építésére a szerződés aláírása február 7- én lesz. Zárt ülés keretében szociális tárgyú kérelmekről döntöttek a képviselők. Dudásné Gábor Tünde, jegyzőkönyvvezető Helyi adók befizetése Értesítjük a lakosságot, hogy a évi I. félévi adókat magánszemélyek kommunális adóját, az iparűzési adó előleget, a gépjárműadót és a telekadót késedelmi pótlékmentesen március 17-ig lehet befizetni. Azon ügyfeleinket, akik elmaradtak a korábbi év(ek) adóinak befizetésével, kérjük minél hamarabb egyenlítsék ki a tartozásukat, mert az elmaradásra késedelmi pótlék számítódik fel. Adóiroda Forráskúton Körzeti Megbízottja Repkó Zoltán KMB elérhetősége Telefon: 06 20/ Fogadóórái Forráskúton: Csütörtökön 8-10 óráig (KMB Iroda Polgármesteri Hivatalban) Tájékoztatás a hulladékszállításról Tisztelt Forráskúti Lakosok! Tisztelt Ingatlanhasználók! A hulladékgazdálkodás központi szabályozásában végbemenő jelentős módosítások következtében 2014-re vonatkoztatva Önkormányzatunknak át kellett szerveznie a települési szilárd hulladékszállítással kapcsolatos közszolgáltatást. Két lehetőség volt kézenfekvő a számunkra, egy könnyebb mégpedig az, hogy egy nagy külsős szolgáltatónak adjuk át ezt a feladatot, így elvesztve, csökkentve befolyásunkat a szolgáltatásszervezésre, illetve a díjak meghatározására. Egy nehezebb út, amikor saját magunk nem profitorientáltan szervezzük meg a szolgáltatást. Képviselő-testületünk a második megoldást választotta, azt hogy településünk gazdasági társasága végzi ezt a feladatot. Ezzel a döntéssel kockázatot vállaltunk, hiszen csak akkor tudjuk ilyen alacsony szinten tartani a díjakat egyszeri ürítés díja: 274,- Ft, ami egyébként a környező települések díjtételeinek fele, ha mindannyian felelősséget vállalunk ennek érdekében, és a díjakat fegyelmezetten befizetjük. Ennek értelmében, felkészülve a változásra, Önkormányzatunk, a korábban a szomszédos településekkel létrehozott Négyforrás Kft-t tette alkalmassá a tevékenység gyakorlására. A Négyforrás Kft őszétől kezdődően összesen 3 engedélyezési eljárást folytatott le, valamint átesett a szükséges minősítésen is. Mindezek alapján Forráskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete január 23-án megbízta a települési szilárd hulladékgazdálkodási feladatok ellátásával, vagyis azóta a Laczi és Fiai Kft-t felváltva a Négyforrás Nonprofit Kft. látja el községünkben a szilárd hulladék összegyűjtésével, elszállításával és ártalmatlanításával összefüggő feladatokat. A Kft. az eddig megszokott formában végzi a hulladékszállítást, vagyis változatlanul szerdai napokon kerül sor a kukákban kihelyezett hulladék összegyűjtésére. A közszolgáltatás külterületen sem módosul, minden hónap utolsó szerdáján kerül sor az eddigi gyakorlatnak megfelelően a zsákok begyűjtésére. A közszolgáltatás magában foglalja a háztartási kommunális (nem veszélyes) hulladék háztartásoktól történő összegyűjtését és engedéllyel rendelkező hulladéklerakóra történő elszállítását, vagyis a közszolgáltatás díja nem csupán a szállítási és gyűjtési költségeket tartalmazza, hanem a hulladék megfelelő ártalmatlanításának, feldolgozásának költségeit is. Tekintettel arra, hogy mind az Európai Unió, mind Magyarország hulladékgazdálkodási szabályozásának alaptevése a SZENNYEZŐ FIZET elv, így a közszolgáltatási díj lakosságra történő áthárítása kötelező. A közszolgáltatási díj meg nem fizetése esetén a szolgáltató a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól kéri a tartozás adók módjára történő behajtását. E behajtás minden esetben többletköltséggel (min ,- Ft) jár, mely esetünkben több havi szolgáltatási díjat fedezne. A közszolgáltatás igénybevétele, a díj megfizetése kötelező, függetlenül attól, hogy esetlegesen a hulladékudvar igénybevétele, valamint a szelektív gyűjtés, vagy komposztálás, állatokkal történő megetetés, esetleg jogszabályba ütköző égetés következtében a háztartásban nincs, vagy csak csekély mértékben keletkezik hulladék. Mindezekre tekintettel kérjük a Tisztelt Lakosság közreműködését, támogatását e feladat végrehajtásához, fenntarthatóságához, a hosszú távú minőségi és olcsó közszolgáltatás biztosíthatósága érdekében. Forráskút, február 19. Tisztelettel: Fodor Imre polgármester 2. oldal

3 Tájékoztatás a hulladékszállításról Tisztelt Forráskútiak! Tisztelt Ingatlanhasználók! Forráskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete január 23-i döntéseinek értelmében a szilárd hulladékgazdálkodással kapcsolatos közszolgáltatást a Négyforrás Nonprofit Kft. látja el. Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Ingatlanhasználókat, hogy a Kft január 24. napjától kezdődően rendelkezésre áll a háztartási szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása tekintetében, tehát a közszolgáltatási díj megfizetése e naptól kezdődően a Négyforrás Nonprofit Kft-t illeti. A Négyforrás Nonprofit Kft. elérhetőségei: Székhely: 6793 Forráskút, Fő utca 74. Telefon: 06-62/ /156 mellék Kissné Tóth Klára ügyvezető A közszolgáltatási díj mértéke: - Belterületen egyszeri ürítés (azaz heti) díja: 216,- Ft+ÁFA, azaz 274,- Ft. - Külterületen a havi közszolgáltatási díj: 469,- Ft+ÁFA, azaz 596,- Ft, mely havonta 4 db. 120 literes zsák elszállítását teszi lehetővé. Éves szinten a belterületi ingatlanok tekintetében tehát évi 48 szállítást fog végezni a Kft, míg a külterületi ingatlanhasználók már a Négyforrás Kft. számára kell, hogy teljesítsék a teljes évi közszolgáltatási díjat. A Négyforrás Kft. számára évben fizetendő közszolgáltatási éves díjak: Belterületen éves szinten fizetendő díj teljes összege (48 ürítés): bruttó ,- Ft Külterületen éves szinten fizetendő díj teljes összege: bruttó 7.152,- Ft. A díj befizetése a PARTISCUM XI. Takarékszövetkezetnél a Négyforrás Nonprofit Kft. számlájára történő befizetéssel, vagy banki átutalással a bankszámlára történő befizetéssel lehetséges. Közlemény rovatban kérjük tüntesse fel Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj, az érintett ingatlan címe. A közszolgáltatás fenntarthatóságának elősegítése érdekében kérjük, amennyiben lehetőségeik megengedik a díjakat egy összegben február-március hónapban befizetni szíveskedjenek. Akik nem kívánnak/tudnak élni az éves díj egyösszegű befizetésével azok a Kft. díjbekérőjére, vagy az utólagosan kiállított számla alapján a feltüntetett határidőig teljesítsék befizetéseiket. A Közszolgáltatás biztosítása szükségessé teszi, hogy a meg nem fizetett díjakat Kft-nk átadja a Nemzeti Adó- és Vámhivatal számára adók módjára történő behajtás érdekében. Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a közszolgáltatási szerződések megkötése miatt minden háztartást fel kell keresnünk! A közszolgáltatási szerződések mielőbbi megkötésének elősegítésére a honlapon is elérhetővé tesszük a háztartások számára az egyedi közszolgáltatási szerződés kitölthető és nyomtatható verzióját, kérjük, aki teheti, teljes körűen kitöltve és aláírva visszajuttatni szíveskedjenek számunkra a Polgármesteri Hivatalba. A közszolgáltatási szerződés megkötésére a Polgármesteri Hivatalban is lehetőséget biztosítunk személyes ügyintézés keretében a teljes hivatali ügyfélfogadás időtartama alatt. Kérjük a Tisztelt Ingatlanhasználókat, hogy a kötelező közszolgáltatás fenntarthatósága érdekében a Négyforrás Nonprofit Kft. munkáját segítsék! Segítő együttműködésüket előre is köszönjük! Forráskút Község Önkormányzata és a Négyforrás Kft. 3. oldal Házunk tája Hamarosan indul a csatornázás Bordány, Forráskút, Üllés, Zsombó szennyvízcsatornázásának és szennyvíztisztításának megvalósítása Projektazonosító: KEOP-1.2.0/2F/ Aláírásra került a Bordány, Forráskút, Üllés, Zsombó szennyvízcsatornázásának és szennyvíztisztításának megvalósítása tárgyú projekthez kapcsolódó szennyvízcsatornázás kivitelezői feladatok ellátásának szerződése. A Forrás-4 Szennyvíz-Közmű Önkormányzati Társulás számára 2011-ben ítélt meg a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség nettó forint összegű támogatást, Bordány, Forráskút, Üllés és Zsombó települések szennyvízcsatornásának és szennyvíztisztításának megvalósítására. A projekt teljes költsége nettó forint. A projekt az Európai Unió támogatásával, Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból valósul meg február 7-én aláírásra kelült a kivitelezői szerződés a Bordány, Forráskút, Üllés és Zsombó települések szennyvízcsatornásának és szennyvíztisztításának megvalósítására tárgyú projekt keretében (FIDIC piros könyv szerint) kivitelezési munkák elvégzése tárgyában a szennyvízhálózat kivitelezői feladatokat ellátó OMS Környezetvédelmi Kft.-vel. Várhatóan márciusban elkezdődnek a szennyvízhálózat kivitelezési munkálatai. Fontos feladatunknak tartjuk, hogy a lakosságot megfelelően és időben tájékoztassuk a projekttel kapcsolatos lépésekről a teljes kivitelezés ideje alatt. Ehhez létrehozunk majd egy zöld számot, melyen a lakosság bejelentéseit, észrevételeit megteheti, illetve a honlapon folyamatos információkat nyújtunk a projekt előrehaladásáról. Ezúton is szeretnénk megköszönni a lakosok eddigi támogató hozzáállását, együttműködésükre továbbiakban is számítunk. Forrás-4 Szennyvíz-Közmű Önkormányzati Társulás elnöke Fodor Imre Forrás-4 Szennyvíz-Közmű Önkormányzati Társulás 6793 Forráskút, Fő u. 74. Telefon: Forráskúti Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje Hétfőn, szerdán és csütörtökön: 8:00 16:30, pénteken: 8:00-12:00 óráig várjuk önöket. Kedden az ügyfélfogadás szünetel! Telefon: 06 62/ Okmányiroda Üllés Cím: 6794 Üllés, Dorozsmai út 40. Telefon: 06 62/ Ügyfélfogadás rendje: hétfő: kedd: ügyfélfogadás szünetel szerda: és csütörtök: és péntek:

4 Házunk tája Születések Forráskúton 2013-ban Egy gyermek születésével sok új értékkel gazdagítja, bővíti szülei személyiségét. Az önzetlen szeretet tanítása áldozatkész megnyilvánulásokat vált ki. A szülőben megszilárdul a saját értékébe vetett hite, új pszichikai, gondozói, pedagógiai szükségletek törnek felszínre, fokozódik a felelősségtudat, az ÉN határai kitágulnak az elkövetkezendő nemzedékek végtelenébe. Ha szülőként elősegítjük a közösség formáló ereje hamarabb megjelenik gyermekünk életében. A baba-mama klub ajtaján először belépve a megszeppenés majd az együttlét öröme, a gyermek mosolya, gesztusai, a szűkebb szülői és a tágabb közösséghez való közeledésének módja, bizalma, csodálata, vonzódása válik láthatóvá. A gyermeket szülei vezetik be az értékek, kulturális hagyományok világába, ők alakítják személyiségét. Fejlődésük, egyéniségük, kibontakozásuk csodálatot és bámulatot ébreszt bennünk felnőttekben. Forráskút Község Önkormányzata ezen értékeket megbecsülve köszönti minden évben az újszülött gyermekeket és szüleiket. Így volt ez 2013 elején is, amikor Fodor Imre polgármester, Rabi Mihályné alpolgármester, Gyurisné Kálmán Jolán védőnő az év első szülöttjét Kormos Jankát köszöntötte, ajándékul átadták a vásárlási utalványt és kelengye csomagot. Janka felneveléséhez jó erőt és egészséget kívántak az édesanyának Az első gyermeket még 20-gyermek születése követte, kelengye csomaggal való köszöntésük lakásukon vagy a baba mama klubban kapott helyett ünnepélyes keretek között további újszülöttjei voltak Forráskúton: Balogh Imre, Mészáros Lili, Kálmán Romi, Patyik Dominik, Mán Gabriella, Németh Dénes, Németh Szilárd, Molnár Nikolett Irén, Sahin Blanka, Zádori Bernadett Anita, Szűcs Martin Damian. Szűcs Tamara Edit, Czirják Szimonetta, Czékus Dominik, Braczkó Dominika Dorina, Kálmán-Tari Zsombor, Simon László, Kormányos Olivér, Szalai Leila, Simon Kiara. A gyermek követelményeket támaszt szüleivel szemben, és egyesíti őket ezek teljesítésében. A kapcsolat családdá bővül, ezzel párhuzamosan megszaporodik a feladatok, célok köre is. A házastársakat új célok egyesítik, a gyermek a családot összetartó kapcsok egyike lesz. Önkormányzatunk 2014-re is kíván a településen élő a családoknak harmonikus, békés, boldog esztendőt, bőséges gyermekáldással. Rabi Mihályné, alpolgármester 1 % az iskola alapítványának 2014-ben is rendelkezhet az összevont adóalapját terhelő, a kedvezményekkel és az önkéntes kölcsönös pénztári egyéni számlára, valamint a nyugdíjelőtakarékossági számlára az Ön által átutalni rendelt összeggel csökkentett és befizetett adója 2x1 százalékáról. Az egyik 1 százalékot a külön törvényben meghatározott alapítvány, társadalmi szervezet vagy külön nevesített intézmény, elkülönített alap javára juttathatja. Kérjük tegye ezt ebben az évben is a Forráskúti Általános Iskolás Gyermekekért Alapítvány javára Köszönjük, hogy támogatja alapítványunkat. Kuratórium Dr. Török Viktória ügyvéd tart fogadóórát a Polgármesteri Hivatal falugazdászi irodájában hétfőnként 15 és 16 óra között. Előzetes bejelentkezés és időpontkérés: 06 30/ es telefonszámon. 4. oldal Szépkorúak jubileumi köszöntése A Magyar Köztársaság Kormánya a szépkorúak iránti társadalmi megbecsülés kifejezéseképpen a szépkorúak jubileumi köszöntéséről rendeletet alkotott. A szépkorú (90, 95, 100 éves) személyek, akik adataik kezeléshez előzetesen hozzájárulnak, személyes köszöntésben részesülhetnek. Az idei évben elsőként Czékus Istvánné szü- Czékus Istvánné unokájával és Fodor Imre polgármester úrral letett Cselédes Ilonát köszönthette Önkormányzatunk. Ez alkalomból Orbán Viktor Miniszterelnök Úr jókívánságait tolmácsoló Emléklapot és Forráskút Község Önkormányzatának ajándékát adta át részére február 1-jén, az otthonában, családja körében rendezett ünnepségen Fodor Imre polgármester és Kovács Mónika képviselő. Február 17-én ünnepelte szintén 90-dik születésnapját Kocsis Lajosné Rácz Julianna, akit otthonában - családja körében - Önkormányzatunk képviseletében Rabi Mihályné alpolgármester asszony, dr. Kapás Anita jegyzőasszony és Kovács Mónika képviselő köszöntött. Kocsis Lajosné családja és az őt köszöntők körében Ezúton is kívánunk Ilonka néninek és Julika néninek jó egészséget és még sok boldog évet szerettei körében! Forráskút Község Önkormányzata Földhasználati lapszemle, tulajdoni lap, és térképmásolat (14 napos ügyintézési határidővel) igényelhető a Művelődési Házban hétfőtől-péntekig óráig. Ugyanitt LÁDACIMKE NYOMTATÁS! A részletekről érdeklődjön a Művelődési Házban Ördög Attilánál, illetve a Falugazdásznál.

5 Művelődési Ház programajánlója Szakköreinkhez, klubjainkhoz továbbra is folyamatosan lehet csatlakozni! Szeretettel várunk mindenkit! Nyugdíjasklub hétfőnként tól. Őszirózsa népdalkör próbái hétfőnként 18 órától. Baba-Mama Klub szerdánként 16 órától 18 óráig. Családsegítők rovata Minden hónapra egy mondóka: Hacuka, pacuka, minek ez a sok ruha? Mire mindet fölveszem, szép kövérre növekszem. Olyan leszek, mint egy medve, aki ki van kerekedve! képzett Zumba instruktor vezetésével minden szerdán 19 órától! Tűzzománc szakkör: csütörtökönként 18 órától. Részvételi díj 200 Ft/alkalom. Amatőr SzínKör minden héten pénteken órától tartja próbáit Kálmán Dánielné Mónika tanár néni vezetésével. Szeretettel várunk minden érdeklődőt! Korhatár nincs! Egészségklub Godáné Ádám Mária egészségfejlesztő-terapeuta vezetésével. Márc. 4-én, 18-án illetve páros heteken kedden 14 órától. Nagycsaládos gyűlés: márc. 4-én, kedden 16 órától. Mozgáskorlátozottak csoportjának gyűlése márc. 13-án csütörtökön 14 órától. Feszült? Szorong? Fájdalmai vannak? Testi, lelki gyógyulásban lehet része ha eljön foglalkozásunkra a Művelődési Házba márc. 11-én 18 órára a Mária Lovagrend által szervezett Önzetlen Szolgálatra. További foglalkozások havonta lesznek. Részvételi díj nincs! SZÁMÍTÓGÉPES SZOBA: Hétfőtől péntekig, óráig tart nyitva. Szolgáltatásaink: számítógép-, Internet használat, szkennelés, fax küldés-és fogadás, nyomtatványok letöltése, Földhivatali ügyintézés KÖNYVTÁR Kedden és csütörtökön 9-18 óráig várja az olvasókat. Szeretettel várjuk a Művelődési Házba és a Könyvtárba! Jerney János Művelődési Ház és Könyvtár a Facebookon: Kovács Mónika, intézményvezető Házunk tája Könyvtári hírek Ebben az évben is várom a kedves olvasókat szeretettel a könyvtárba, változatlan nyitva tartással. Továbbra is kedden és csütörtökön egész nap a látogatók rendelkezésére áll a könyvtár! Szeretném megköszönni Maróti Dávid anyagi támogatását, melyen természetesen könyveket fogok vásárolni. Köszönöm a rendszeres olvasók könyv támogatásait is! Többen a már kiolvasott és megunt könyveiket a könyvtárnak adományozzák. Így lehetőséget adnak arra, hogy ezeket még sokan elolvashassák, amivel élnek is az olvasók! A statisztika alapján 2013-ban nagyon hasonló eredményeket értünk el mint az előző évben. Az olvasók száma is szinte állandó, annak ellenére, hogy a tagok változnak. A beiratkozott nők száma még mindig kétszerese a férfiaknak. A kölcsönzött kötetek száma meghaladta az ötezer darabot! Az éves tagdíj nem változik, továbbra is 500 Ft lesz. Az általános iskolások és a hetven éven felüliek ingyen vehetik igénybe a könyvtári szolgáltatásokat. Frissné Fűz Julianna könyvtáros Thai jóga átmeneti időpontváltozás!!! Február 28-án pénteken 18 órától, márc. 5-én, 12-én és 19-én SZERDÁN tól! Márc. 28-tól ismét péntekenként 18 órától lesznek a thai jóga foglalkozások! A thai jóga az egészség és a hosszú élet gyakorlatsora. - Merev testtájak oldása. - Nagyobb rugalmasság. - Jobb koncentráció. - Testi-lelki-szellemi egyensúly. Plédet, polifoamot hozzanak magukkal, további részletekről érdeklődjenek a helyszínen. Tavaszi bababörze - ruhabörze Március 12-én, szerdán óráig bébi-, gyermekruhák, cipők és játékok csere-beréje, értékesítési és vásárlási lehetősége a Művelődési Házban. Továbbá most először felnőtt ruhák továbbadására is lehetőséget biztosítunk. További részletekért, asztalfoglalás lehetőségéről érdeklődjenek a Művelődési Házban márc. 11-ig. Szeretettel várunk minden vevő- és eladó érdeklődőt! Borostyán étterem Forráskút, Petőfi S. u. 3/a. Tel.: Menüétkeztetés 670 Ft/adag, előfizetve 640 Ft/adag. Valamint egyéb menü lehetőségek! Vállaljuk továbbá családi rendezvények lebonyolítását előjegyzés alapján, 120 főig. Pizza elvitelre és helyben fogyasztásra. Várjuk megrendelését telefonon is: 62/ Nyitva tartás: mindennap: óráig. Várjuk kedves vendégeinket! Erzsébet utalványt és SZÉP Kártyát is elfogadunk! 5. oldal

6 Házunk tája Meghívó Ezúton tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját műsoros esttel egybekötött könyvismertetésre a Jerney János Művelődési Házba március 7-én, pénteken este 6 órára. Vendégünk lesz: - Hunyadvári István a Királydinnye Vidám korrepetálás felnőtteknek c. könyv szerzője - Dr. Wébel Dezső ny. főiskolai docens (szerkesztőtárs) - Benkóczy Zoltán a Budapesti Operettszínház színésze Népzenés, népdalos és operett műsor lesz, melyre a belépés díjtalan. Valamint bemutatásra kerül Hunyadvári István verses kötete, mely megvásárolható is lesz a helyszínen. A könyv ajánlója az alábbiakban olvasható: Kedves Olvasó! Ha jól akarod érezni magad, vedd kezedbe ezt a könyvecskét! De vigyázz, mert megfájdul a rekeszizmod a nevetéstől! Ha este lefekszem, néhány verset elolvasok, és boldogan alszom el, és még boldogabban ébredek. Pista barátom (nekem Dönci) a testvéremmel járt a főiskolára, így ismertem meg. Ha hozzánk jött, mindig felüdülés volt, és szem nem maradt szárazon, annyit nevettünk, sztoriztunk. Aki szereti a pikáns népi humort, az feltétlen vegye a kezébe ezt a könyvet, nem bánja meg! Benkóczy Zoltán a Budapesti Operett Színház színésze Rendezvény támogatói: Forrás Gépek Kft. (Forráskút), Galzó Károly és családja (Forráskút), Peták József és a Paplogó család (Forráskút), Zámbó Szabolcs ügyvezető (Forráskút). Tartson velünk!! Pozsony és Morvaország nevezetességei és természeti szépségei, rövid kellemes, nem megerőltető túrákkal. Időpont: május ig. Érdeklődni: ; Tel: 30/ oldal XX. Alapítványi est Január 25-én szombaton este a Forráskúti Általános Iskolás Diákokért Alapítvány látta vendégül immár 20. alkalommal az alapítvány támogatóit, akik adományaikkal, munkájukkal, felajánlásaikkal segítik a helyi iskola működését. Ebből az alkalomból külön köszöntöttük Kocsis Máriát, aki a kezdetektől 10 éven keresztül szervezte az eseményt. Szintén 20 éven át aktív részese volt e programnak Miskolczi József és felesége Csilla, Fodor László, valamint Gyuris Árpádné Bözsike. A fő szervezők idén is, mint 10 éve mindig az SZMK vezetői és egyben az alapítvány képviselői: Gyurisné Kálmán Jolán és Kissné Tóth Klára voltak. Az alapítvány a támogatásokat a gyerekek szabadidős programjaira, a tanulmányi, sport és művészeti versenyeken való részvétel támogatására valamint a nehéz anyagi körülmények között lévő családok gyermekeinek támogatására fordítja. Ezúton számolunk be róla, hogy az elmúlt évek támogatásaiból az elmúlt évben is támogattuk a tanulmányi versenyeken résztvevőket, az úszásoktatást, valamint a tanulmányi kirándulásokat és a szabadidős programokat. Jelenleg a szülők kérésére kerékpártároló kialakítása és az iskola külföldi cserekapcsolatának folytatása a fő célunk. Az alapítványi esten a jó hangulathoz a 8. osztályosok, a pedagógusok valamint az anyukák és apukák műsora is hozzájárult. Ezúton is köszönjük Roszkos Annamária, Vass Csilla, Lippai Gabriella és Tóth Katalin segítségét a műsorok létrejöttéhez. Az alapítvány támogatói: Balogh Mónika, Bárkányi Mónika és családja, Belecz Csaba, Borbás János és családja, a CBA dolgozói, Czékus Gyula és családja, Csenki Dániel, Dudás Gusztáv és családja, Dobó Zoltán és családja, Fodor László és családja, Forráskút Község Önkormányzata, Galzó Gábor és családja, Galzó Károly és családja, Gyuris Árpád és családja, Gyuris Csaba és családja, Gyuris Zsolt és családja, Jenei Hajnalka és családja, Kalmárné Zsemberi Márta, Kálmán Csaba és Iván Éva, Kálmán Tápbolt, Kálmán Vencel és családja, Kiss János és családja, Kocsis Mária és a SZILVER Táncsport Egyesület, Kovács Ferencné és családja, Kucska Nándor és családja, Kusztovszki Péter és családja, Maróti Dezső és családja, Marótiné Hunyadvári Zita és családja, Márta Zsuzsa, Miskolczi József és családja, Monostori Tibor és családja, N&N Boys, Németh Tibor és családja, Partiscum XI Takarékszövetkezet, Péter Erzsébet, Péter Gáborné, Rabi Mihály Könyvelőiroda, Sápi Zoltán és családja, Szabó Attila és családja, Szádeczky Katinka és családja, Szilágyi József és családja, Tajti Tímea, Tálas Károly és családja, Tandari Zoltán és családja, Tari Krisztián és családja, Tóth Imre és családja, Tóth Katalin, Újvári Tibor és családja, Vass Ilona, Vass János és családja, Vass József és családja, Vass Márk és családja valamint akik a felsorolásból véletlenül kimaradtak. Iskolavezetés

7 Falugazdász tájékoztatója Tisztelt Termelők! február hónapra a következőkre hívnám fel a figyelmüket január elsejétől a Falugazdász hálózat átkerült a Nemzeti Agrár és Vidékfejlesztési Kamarához. Ez a szervezeti változás az eddig végzett falugazdászi szolgáltatások mellett még bővülni fog, a részletekről folyamatosan fogok tájékoztatást nyújtani. 1. Az Őstermelői igazolványok évi érvényesítése: Az őstermelői igazolványok érvényesítésével kapcsolatosan az előző számban megjelent tudnivalókat szeretném pontosítani: Azok az őstermelők, akik a 2013-as évben kettő, vagy három évre váltották ki az új, BARNA!!! színű őstermelői igazolványukat, és a személyes adataiban, valamint a termelés szerkezetében nem történt változás (a termeszteni kívánt kultúrák szerepelnek az őstermelői igazolvány Adatnyilvántartó lapján) nincs semmi tennivalójuk! Bármiféle változás esetén a változás bekövetkeztétől számított 15 napon belül azt jelezni kell a falugazdásznál. A személyes adatok változása esetén az igazolványt ki kell cserélni, termesztett kultúrák változtatása esetén elégséges az adatmódosítás (azaz az újólag termeszteni kívánt növénykultúrát rávezetjük az adatnyilvántartó lapra. Azon termelők esetében, akiknél az igazolvány ZÖLD!!! színű és 3 adóévre már érvényesítve van (első oldalán mindhárom rovatban szerepel az érvényesítő bélyegző), az igazolványukat ki kell cserélni új igazolványra. Másik fontos változás: Az őstermelői igazolványokkal kapcsolatos mindennemű ügyintézés az Agrárkamarai tagoknak díjmentes, feltéve, hogy a tagdíjfizetési kötelezettségüket rendezték. A rendelet azon része továbbra is érvényes, hogy az első értékesítés előtt érvényes őstermelői igazolvánnyal kell rendelkeznünk. Járulékfizetés szempontjából továbbra is érvényes, hogy a március 20 előtt érvényesített (kiadott) igazolványok visszamenőleg január 1-től lesznek érvényesek, március 20 után pedig az aktuális dátumtól. A főállású őstermelőket mindenképpen kérem, hogy eddig a dátumig jelentkezzenek, mert a határidőhöz közeledve torlódás várható. A támogatások igénylésének az időszaka alatt (április elejétől május 15-ig) az őstermelői igazolványok ügyintézésére kevés lehetőség lesz, ezért aki csak teheti, a támogatások igénylése előtt jelentkezzen az őstermelői igazolványával. Ezeket az információkat mindenképpen vegyék figyelembe az őstermelői igazolványok ügyintézése során, figyeljék a kiírásokat. Az őstermelői igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézéshez szükséges dokumentációk: Személyes iratok, Földhasználatot igazoló iratok, tavalyi évben átadott Adatnyilvántartó lap másolati példánya. Új elemként az Agrárkamarai nyilvántartási szám, ezen egységes szerkezetben szerepelnek az adatok, az adatfeldolgozás erről könnyebb. 2. A évi gázolaj jövedéki adó visszaigénylése: A évi jövedéki adó visszaigénylés, valamint az ehhez kapcsolódó szőlő- gyümölcs gázolaj de minimis igénylés rendje is változott. Feltétel, hogy rendelkezzen jogszerű földhasználattal és rendelkezzen a nevére szóló gázolajszámlákkal. A termelő a jövedéki adó bevallását a nyomtatvány kitöltése után KIZÁRÓLAG elektronikusan nyújthatja be a NAV-hoz. Nem kell hozzá csatolni sem a számlákat, semmiféle igazolást. A jövedéki adó bevallással együtt kell megjelölni a nyomtatványon a jogosult személyeknek a szőlő-gyümölcs de minimis támogatási igényt is, ennek elmulasztása jogvesztő. 7. oldal Agrárfórum 3. A 2013 as Egységes támogatási kérelmekkel kapcsolatos információk: A második részlet kifizetése várhatóan február hónapban elkezdődik, de a teljes körű kifizetést június 30-áig kell kifizetniük. Az MVH-tól kapott tájékoztatás szerint a termelők zöménél a jogszerű földhasználat ellenőrzésre került, eltérés esetén az érintett személyek hiánypótló levelet fognak kapni, melyre 8 napon belül válaszolniuk kell. A 2014-es területalapú támogatások igénylése várhatóan április elejétől indulni fog, a határidő május 15 lesz. Pontos információk később várhatók, március vége-április elejétől időpont-egyeztetésre lehet jelentkezni. 4. A kérődző szerkezetátalakítási programban részt vevő gazdáknak a évi kötelezettségeit 2014.március 15-ig kell teljesíteni, az ehhez szükséges nyomtatványokért az érintett gazdákat kérném, hogy jelentkezzenek. 5..Az MVH monitoring adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő azon gazdálkodók részére, akik egyéb jogcímen (pl. AKG, Mezőgazdasági területek erdősítése, géptámogatás ). Ennek a teljesítésére március 19-ig van lehetőség, kizárólag elektronikus úton az MVH honlapján. Az érintett gazdák kérem, jelentkezzenek. Ez a kötelezettség nem érinti azokat a személyeket, akik csak a Területalapú támogatást igényelték. 6. A burgonyatermesztéssel foglalkozó személyeknek a tavalyi évtől eltérően a burgonyatermesztésben történt változásokat kötelezően be kell jelenteni február 28-a Kormányhivatal Növény és Talajvédelmi Igazgatóságához, (6800 Hódmezővásárhely, Rárósi út 110.) ez egyenlőre díjmentes. A változás bejelentésére egyszerű kézzel írott levél is megfelel, ahol a név, lakcím, burgonyaregisztrációs szám, valamint az idei évben a burgonyatermesztésre szánt földterületek helyrajzi számát és területnagyságát kell feltüntetni. Az új burgonya, és a zöldség gyümölcs regisztrációs szám igénylésének díja Ft. A 2014-es évre Magyarországnak jelentési kötelezettsége van az EU felé a felhasznált növényvédő szerekről. Emiatt várható lesz az év során, hogy ezzel kapcsolatosan minden gazdának adatot kell szolgáltatni a felhasznált növényvédő szerekről. Ezért arra kérek mindenkit, hogy az idei évben a jogszabályi kötelezettségen túl lehetőség szerint mindenki próbálja meg naprakészen vezetni a permetezési naplót, mert ennek a felmérésnek ez lesz az alapja. 7. A 2013-as Agrárkamarai tagdíj befizetésével, aki még elmaradt, kérem, hogy mihamarabb jelentkezzenek, mert március hónapban a tagdíjhátralék behajtása átkerül a NAV-hoz. A 2014-es kamarai tagdíjfizetés várhatóan májusban lesz esedékes, erről mindenki értesítést fog kapni. Forráskút és Zsombó településen is megalakult az Agrárkamara Mezőgazdasági Bizottsága, bármiféle problémával fordulhatnak a bizottság tagjaihoz is. 8. Az aktuális információk, pályázati lehetőségek a a a és a honlapokon olvashatók, kérem figyeljék ezeket az oldalakat is. Falugazdász ügyfélfogadási rendje: Forráskút Zsombó Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Tisztelettel: Gyuris Ferenc, Falugazdász Telefonszám: 06-30/

Hírmondó. Zsombói ÚJ BUSZMENETREND MELLÉKLETTEL! A TARTALOMBÓL. Választási tájékoztató. Szennyvízcsatornázási szerződés. Tüdőszűrés Zsombón

Hírmondó. Zsombói ÚJ BUSZMENETREND MELLÉKLETTEL! A TARTALOMBÓL. Választási tájékoztató. Szennyvízcsatornázási szerződés. Tüdőszűrés Zsombón XII. évf. 2. szám Zsombói 2014. február Hírmondó Zsombó agyközség Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa ÚJ BUSZEETRED ELLÉKLETTEL! A TARTALOBÓL Választási tájékoztató 4. oldal

Részletesebben

Hírmondó. Zsombói. WWW.ZSOMBO.HU 2. oldal. Ivóvízminőség-javító program és a szennyvízprojekt III. 5. oldal

Hírmondó. Zsombói. WWW.ZSOMBO.HU 2. oldal. Ivóvízminőség-javító program és a szennyvízprojekt III. 5. oldal Zsombói Hírmondó XII. évf. 1. szám 2014. január Zsombó Nagyközség Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa A tartalomból WWW.ZSOMBO.HU 2. oldal Ivóvízminőség-javító program és a szennyvízprojekt

Részletesebben

HíRMONDÓ. IX. évfolyam 1. szám 2011. f e b r u á r ZSOMBÓI. Most az alapozás ideje zajlik Gyuris. 2011-es esztendőre

HíRMONDÓ. IX. évfolyam 1. szám 2011. f e b r u á r ZSOMBÓI. Most az alapozás ideje zajlik Gyuris. 2011-es esztendőre IX. évfolyam 1. szám 2011. f e b r u á r ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa Most az alapozás ideje zajlik Gyuris Zsolt polgármester gondolatai

Részletesebben

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést XXV. FRISS HIREK EGY ÚJ 1-2. SZÁM 2015. március ÉVFOLYAM ÖNKORMÁNYZATI CIKLUS KEZDETÉRÕL Az elmúlt év õszén megválasztott képviselõ-testület lezárta a 2014-es évet és megkezdte az újat. Elkészíti az öt

Részletesebben

HíRMONDÓ. Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa. X. évfolyam 3. szám 2012. március ZSOMBÓI. Önkormányzat hírei

HíRMONDÓ. Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa. X. évfolyam 3. szám 2012. március ZSOMBÓI. Önkormányzat hírei X. évfolyam 3. szám 2012. március ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa Önkormányzat hírei Szennyvízberuházás lakossági tájékoztatás Farsangi élménybeszámolók

Részletesebben

HíRMONDÓ. Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa. VIII. évfolyam 1. szám 2010. Január/Február ZSOMBÓI

HíRMONDÓ. Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa. VIII. évfolyam 1. szám 2010. Január/Február ZSOMBÓI VIII. évfolyam 1. szám 2010. Január/Február ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa Újévi köszöntők Adónk 1%-ra jogosult zsombói szervezetek Közérdekű

Részletesebben

Ba l á s t y a i Új s á g

Ba l á s t y a i Új s á g Ba l á s t y a i Új s á g i n g y e n e s ö n k o r m á n y z a t i h a v i l a p XIX. ÉVFOLYAM 2013. MÁRCIUS Hulladékszállításról ismét Lakossági kérésre a hulladékgyűjtés új rendjéről szóló tájékoztatójához

Részletesebben

Ba l á s t y a i Új s á g

Ba l á s t y a i Új s á g Ba l á s t y a i Új s á g i n g y e n e s ö n k o r m á n y z a t i h a v i l a p XX. ÉVFOLYAM 2014. MÁRCIUS Díszoklevél Balástyának A Falunapok alkalmával tartott Szent Mihály-napi tűzgyújtással csatlakozott

Részletesebben

Ba l á s t y a i Új s á g

Ba l á s t y a i Új s á g Ba l á s t y a i Új s á g i n g y e n e s ö n k o r m á n y z a t i h a v i l a p XIX. ÉVFOLYAM 2013. FEBRUÁR Munkaköri változások a polgármesteri hivatalban A közigazgatás átszervezése, a járási hivatalok

Részletesebben

HíRMON OMBÓI. Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa. XI. évfolyam 1. szám 2013. január. 2012-es évértékelő

HíRMON OMBÓI. Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa. XI. évfolyam 1. szám 2013. január. 2012-es évértékelő ZSOMBÓ OMBÓI XI. évfolyam 1. szám 2013. január HíRMON ZSOMBÓI HíRMONDÓ 2012-es évértékelő Kommunális adó Ebek chipezése Járási rendszerről szóló tájékoztató Idén ismét az adója 1+1 %-ának felajánlásával

Részletesebben

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ Iskolai híradó A falu ékessége...alig telt el másfél hónap, mégis rengeteg programot rejt a közös iskolai naptárunk. Kovácsné Darabos Erzsébet írása az iskolai programokról. Ez az összefogás, mellyel az

Részletesebben

MEGHÍVÓ ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. 2013. február 16-án 2013.

MEGHÍVÓ ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. 2013. február 16-án 2013. XXI. évfolyam 2013. FEBRUÁR RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA www.ruzsa.hu ÖNKORMÁNYZATI HÍREK MEGHÍVÓ A ruzsai Hétszínvirág Óvoda 2013. február 16-án 30 18 órai kezdettel a Móra Ferenc Művelődési Házban

Részletesebben

Hírmondó. Zsombói A TARTALOMBÓL. Kolbász- és hurkatöltő verseny 2013. Szennyvízcsatornázás és szennyvíztisztítás

Hírmondó. Zsombói A TARTALOMBÓL. Kolbász- és hurkatöltő verseny 2013. Szennyvízcsatornázás és szennyvíztisztítás Zsombói Hírmondó XI. évf. 11. szám 2013. november - december Zsombó Nagyközség Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa A TARTALOMBÓL Kolbász- és hurkatöltő verseny 2013 2. oldal

Részletesebben

Sokan használják az új kerékpártárolókat

Sokan használják az új kerékpártárolókat ,, Bordány Község Önkormányzatának lapja Megjelenik 1991 óta Ingyenes, havonta megjeleno kiadvány XXIII. évfolyam 7. 1. szám 2013. július január Már a Zákányszéki úti buszmegálló mellett is le lehet zárni

Részletesebben

Alsónémedi Hírmondó. 2014. Eredményekben gazdag, sikeres Újesztendőt kívánunk! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata és Képviselő-testülete

Alsónémedi Hírmondó. 2014. Eredményekben gazdag, sikeres Újesztendőt kívánunk! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata és Képviselő-testülete Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának és Képviselőtestületének ingyenes tájékoztató és kulturális folyóirata 2014. Eredményekben gazdag, sikeres Újesztendőt kívánunk! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal idõszakos kiadványa. 2008. év I. szám

Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal idõszakos kiadványa. 2008. év I. szám 2008. év I. szám Közérdekû telefonszámok: Orvosok: rendelési idõben, munkanapokon 8-18 óráig: 06-70-456-7102 Orvosi ügyelet: - felnõtt ügyelet: 06-76-516-984 - gyermek ügyelet: 06-76-516-904 Mentõk: 104;

Részletesebben

jenek a bírság alól. A szennyvíz-szolgáltatással kapcsolatos feladatokat a településen az

jenek a bírság alól. A szennyvíz-szolgáltatással kapcsolatos feladatokat a településen az XXIV. 4. SZÁM 2014. május ÉVFOLYAM TÁJÉKOZTATÓ A ZÁKÁNYSZÉKI IVÓVÍZ ÉS SZENNYVÍZ SZOLGÁLTATÁS HELYZETÉRÕL A szennyvíz-szolgáltatással kapcsolatos feladatokat a településen az ALFÖLDVÍZ Zrt. látja el. A

Részletesebben

SZEGVÁRI FÜGGETLEN HAVILAP. XXIII. Forray Torna Meghívásos tornaverseny

SZEGVÁRI FÜGGETLEN HAVILAP. XXIII. Forray Torna Meghívásos tornaverseny Ára: 100 Ft XXVI. évfolyam 2. szám 2013. február SZEGVÁRI FÜGGETLEN HAVILAP MAGYAR KULTÚRA NAPJA A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN A kultúra több területét érintve ünnepeltek a szegváriak január 22-én. A Tűzköves Színjátszók

Részletesebben

Hírmondó. Zsombói A TARTALOMBÓL. Téltemető farsangi mulatság 3. oldal. Futamidők vége. Nálunk így zajlik

Hírmondó. Zsombói A TARTALOMBÓL. Téltemető farsangi mulatság 3. oldal. Futamidők vége. Nálunk így zajlik Zsombói Hírmondó XIII. évf. 2. szám 2015. február - március Zsombó Nagyközség Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa A TARTALOMBÓL Téltemető farsangi mulatság 3. oldal Futamidők

Részletesebben

MÉCS LÁSZLÓ: A KIRÁLYFI HÁROM BÁNATA

MÉCS LÁSZLÓ: A KIRÁLYFI HÁROM BÁNATA XXIV. 3. SZÁM 2014. április ÉVFOLYAM MÉCS LÁSZLÓ: A KIRÁLYFI HÁROM BÁNATA Amikor születtem, nem jeleztek nagyot messiás-mutató különös csillagok, csak az anyám tudta, hogy királyfi vagyok. A többiek láttak

Részletesebben

uzsai Bodnár Éva: Együttérzés /részlet/

uzsai Bodnár Éva: Együttérzés /részlet/ R uzsai H írek RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS Mindenkit szeretettel várunk 15-én 11.00 órakor a Kopjafánál tartandó ünnepi megemlékezésre Program: ź 11.00 órától szentmise a templomban

Részletesebben

A mi csillagunk. Kitavaszodik a Körkép. Nagy sikere van a Nagymamának. Sport. Félévértékelés diákszemmel. Városi pletykák. Homokszemek Mórahalmon

A mi csillagunk. Kitavaszodik a Körkép. Nagy sikere van a Nagymamának. Sport. Félévértékelés diákszemmel. Városi pletykák. Homokszemek Mórahalmon HAVONTA MEGJELENŐ MAGAZIN MÓRAHALMI XX. ÉVF. 2. SZÁM 2010. FEBRUÁR ÁRA: 100 FT A mi csillagunk Beszélgetés Ördög Nórával Kitavaszodik a Körkép Sport Félévértékelés diákszemmel Homokszemek Mórahalmon Rendőrségi

Részletesebben

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A Jóbarát vendéglő megvásárlásának hátteréről. Szomszédoló 2009. bemutatkozik Újszentiván

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A Jóbarát vendéglő megvásárlásának hátteréről. Szomszédoló 2009. bemutatkozik Újszentiván 2009. február VII. évfolyam 1. szám ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa A Jóbarát vendéglő megvásárlásának hátteréről Szomszédoló 2009. bemutatkozik

Részletesebben

Dobbantó Néptáncegyüttes Jubileumi gálaműsora

Dobbantó Néptáncegyüttes Jubileumi gálaműsora Ára: 100 Ft XXVII. évfolyam 6. szám 2014. június SZEGVÁRI FÜGGETLEN HAVILAP Dobbantó Néptáncegyüttes Jubileumi gálaműsora a Művelődési Ház 50 éves fennállása alkalmából 2014. június 8. 18.00 óra Helyszín:

Részletesebben

Hírmondó. Zsombói A TARTALOMBÓL. Választási tájékoztató II. 2. oldal. Tájékoztató a falugyűlésről 7. oldal. Végre van toronyóránk 10.

Hírmondó. Zsombói A TARTALOMBÓL. Választási tájékoztató II. 2. oldal. Tájékoztató a falugyűlésről 7. oldal. Végre van toronyóránk 10. Zsombói Hírmondó XII. évf. 3. szám 2014. március Zsombó Nagyközség Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa A TARTALOMBÓL Választási tájékoztató II. 2. oldal Tájékoztató a falugyűlésről

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ. XXIII. évfolyam, 2013. február. Nekik is adhatjuk! Békés Megyei Hírlap Év sportolója és Év embere díjak átadása

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ. XXIII. évfolyam, 2013. február. Nekik is adhatjuk! Békés Megyei Hírlap Év sportolója és Év embere díjak átadása MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES XXIII. évfolyam, Közéleti információs lap Békés Megyei Hírlap Év sportolója és Év embere díjak átadása 4-én, hétfőn délután ünnepélyes keretek között kerültek átadásra a Békés

Részletesebben

Első kézből. Településünk közügyeiről néhány gondolatban. meg előre is a lakosság türelmét a beruházással járó kellemetlenségekért.

Első kézből. Településünk közügyeiről néhány gondolatban. meg előre is a lakosság türelmét a beruházással járó kellemetlenségekért. 1 Első kézből Településünk közügyeiről néhány gondolatban Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Kedves Olvasókat! Engedjék meg, hogy ezúton is első kézből tájékoztassam Önöket, a Krónikás

Részletesebben

uzsai XIX. Jótékonysági bálját A vásárra menőket Sehol ki ne fosszák.

uzsai XIX. Jótékonysági bálját A vásárra menőket Sehol ki ne fosszák. R uzsai XXII. évfolyam H írek RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA JANUÁR www.ruzsa.hu BÚÉK MEGHÍVÓ A ruzsai Hétszínvirág Óvoda február 15-én 1830 órai kezdettel a Móra Ferenc Művelődési Házban tartja Kívül,

Részletesebben

egészségügyi, oktatási intézmény, vagy esetleg önkormányzat. Szeretném hangsúlyozni, hogy a település

egészségügyi, oktatási intézmény, vagy esetleg önkormányzat. Szeretném hangsúlyozni, hogy a település XXII. 6. SZÁM 2012. szeptember ÉVFOLYAM A falu, ahol élünk.. Az utóbbi idõben sok minden szárnyra kapott a település életével, jelenével, jövõjével kapcsolatban. Nem csoda ez, hiszen a folyamatos változás,

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Új Gyáli 2009. július Újság Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Főbb változások az okmánykiadásban 4. oldal Nagyszabású beruházás saját erőből Nem marad földút Gyálon! Gyémántdiplomás

Részletesebben