Nem csak a húszéveseké a világ!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nem csak a húszéveseké a világ!"

Átírás

1 XIII. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM JÚNIUS INGYENES Nem csak a húszéveseké a világ! Május 7-tõl kezdõdõen körülbelül egy hétig másról sem lehetett hallani a faluban, mint a nyugdíjas bálról. Ez volt a téma az orvosnál, a paprikaszedésen, a temetõben, a buszon, szóval mindenhol, ahol legalább két ember összejött. Mondanom sem kell, hogy nekünk szervezõknek ilyenkor repdes a szívünk a boldogságtól, hiszen azért fáradoztunk, hogy egy kis ünnepet, fényt vigyünk az itt élõ dolgos emberek hétköznapjaiba. Az õ örömük a mi jutalmunk. Nem is gondoltuk, hogy ekkora sikere lesz az Ujváry Alapítvány elsõ báljának, hiszen eléggé nehezen verbuválódott össze a csapat- bejöttek már az ekkor idõszerû mezõgazdasági munkák- de végül is 140 fõ mulatott önfeledten a szépen feldíszített teremben. A Boldogi Rezesbanda és a Hagyományõrzõ Csoport maximálisan teljesített, de nem volt nehéz dolguk, hiszen olyan közönséget kaptak, akikkel könnyû volt együttmûködni. Kipirult, mosolygó emberek álltak be a szereplõk közé, alakítottak kisebb és nagyobb köröket. Megható és szemet gyönyörködtetõ volt a látvány, amikor a nõk egymással táncoltak, hát még, amikor keringõztek! -De jó, hogy eljöttem! Ez jobb, mint egy lagzi! Ilyet gyakrabban kell csinálni! Ilyen és hasonló mondatok hangzottak el ezen az estén. Éjfélig volt meghirdetve a bál, de ekkor még csak azok mentek haza, akiknek másnap korán kellett kelniük. Késõbb, a többség csapatokra szakadva, énekelve hagyta el a mûvelõdési házat. Az elágazásoknál hosszasan búcsúzkodtak, nehezükre esett az elválás. Boldog voltam ezen az estén. Ugyanakkor el is szomorodtam. Rá kellett jönnöm, hogy ez a korosztály jobban szereti egymást, mint a miénk. Látszott a tekinteteken, hogy õk összetartoznak, van közös múltjuk és bár az élet szinte kivétel nélkül mindenkinek hozott sok keserûséget is, tudnak szeretni, önfeledten mulatni. Õk igazán õszintén tudják énekelni a már-már elcsépelt sorokat, miszerint az élet úgyis tovaszáll... A rendezvényt támogatták: A vendégek valóban egy lakodalomban érezhették és érezték is magukat, jöttek a gyönyörû lagzis nóták és az egyéb népszerû dallamok. Székek tologatása hallatszott szinte azonnal, amint rázendített a zenekar. Nagy György és a Hagyományõrzõ Együttes, Lukács Ferencné, Varga és Társa Bt, Vaskó Lukács, Luda Ottó, Krakóczkiné Tóth Éva, Pecze Józsefné, Püspökiné Nagy Erzsébet, Katonáné Nagy Anna, Szabó Sándorné, Kepes Lászlóné, Bánkuti Istvánné, Janota Lukácsné, Peigelbeck Lukácsné, Nagy Andrásné, Tóbi László, Kovács Krisztina, Ambruzs Ádám, Bátori Györgyné, Bihari Józsefné, Urbánné Bihari Krisztina, Bugyi Istvánné, Zsírosné Õszi Katalin, Kepes László. Kepesné Tóth Katalin

2 2 BOLDOGI ÉLET 2006.JÚNIUS Családi segélyezésrõl július 1-jétõl változnak a rendszeres szociális segélyezés szabályai. Szemben az eddigi gyakorlattal, az új rendszer figyelembe veszi a család nagyságát is. Ez azt jelenti, hogy a rendszeres szociális segély nem fix összegû lesz, hanem a fogyasztási egység alapján számolt családi jövedelemhatárig egészíti ki a család jövedelmét. A családi jövedelem számítása során új fogalom, a fogyasztási egység kerül bevezetésre. A fogyasztási egységre vetített jövedelem alapján történik a jogosultság megállapítása és a segély összegének meghatározásánál is ez kerül figyelembevételre Boldog Község Önkormányzatának adóhatósága a hátralékkal rendelkezõ adózók kigyûjtését elvégezte. Felhívjuk az érintettek figyelmét a tartozások rendezésére! Adategyeztetésre a Polgármesteri Hivatal 1-es irodájában, ügyfélfogadási idõben van lehetõség. Azon adózókkal szemben, akik fizetési kötelezettségüknek nem tesznek eleget, a végrehajtási eljárást haladéktalanul megindítjuk. Az adóvégrehajtás elrendelésének nem feltétele az adós elõzetes értesítése, külön határozat meghozatala nélkül a végrehajtási cselekmény foganatosítható. Újszülöttek: Tóth Milán Kiss Natália Tóth Patrik Tóth Bence Nagy Leila Berényi Marcell Õszi Marcell Vidák Jázmin Végrehajtásról Önkormányzati hírek an: Tóth Regina an: Földvári Zita an: Futó Ágnes an: Petrovics Elvira an: Tatai Melinda an: Balogh Erika an: Nagy Ilona Tájékoztató A község választópolgárai a napokban kapták kézhez a kisebbségi választói névjegyzékbe vétel iránti kérelem nyomtatványt és az ezzel kapcsolatos tájékoztatót. Aki a kérelem nyomtatványon megjelölt adott kisebbségi közösséghez tartozónak tartja magát, az a hiánytalanul kitöltött nyomtatványt az önkormányzatnál lévõ gyûjtõládába dobhatja be. Aki nem kívánja a kisebbségi választói névjegyzékbe való felvételét, annak a kiküldött nyomtatvánnyal semmi teendõje nincs. Szitányi Péterné HVI. Vez. Felhívás parlagfû elleni védekezésre Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a évi XXXV. Törvény elõírja a parlagfû elleni védekezést. Aki ezen kötelezettségének önként nem tesz eleget belterületen saját telkén illetve külterületen a használatában lévõ földterületen annak következménye szabálysértési eljárás megindítása és bírság kiszabása. Ezt követõen sor kerülhet a közérdekû védekezés elrendelésére, melynek költségeit az érintett tulajdonosnak kell megfizetni. Anyakönyvi hírek A saját és embertársaink egészségének védelme érdekében kérem, hogy ezen kötelezettségének mindenki idõben tegyen eleget. Elhunytak: Házasságkötés: Szitányi Péterné Zólyomi Istvánné sz: Lukács Mária (1944) Hatvani u. Szûcs Ferencné sz: Sápi Klára (1931) Virág u. Õszi Jánosné sz: Petrovics Erzsébet (1912) Honvéd u. Bugyi István (1943) Sport u. Kátai Kálmán (1957) Cinka P.u. Lukács József (1943) Kossuth u. Tóth István (1914) Béke u. Kovács Zoltán (1938)Hunyadi u. Völgyesi Zoltán és Zsíros Eszter Pataki István és Rohács Melinda Zsámboki Gábor és Pintér Csilla

3 2006. JÚNIUS BOLDOGI ÉLET 3 Helyi Vidékfejlesztési program indul a Galga mentén Örömmel tájékoztatjuk a lap olvasóit, a település lakóit, megvalósítását kell az egyes pályázatoknak elõmozdítaniuk, hogy a Galga menti települések összefogásának eredményeként a miközben maga a nyertes a saját elképzelését is megvalósítja. LEADER+ EU program keretében a lakosság bevonásával A Vidékfejlesztési Terv fõ célkitûzéseit tekintve két nagy csoportra elkészített Helyi Vidékfejlesztési Tervünk megvalósítását bomlik. 000,- Ft támogatással jutalmazta a Mezõgazdasági és Az egyikben vár olyan pályázatokat, amelyek a helyi gazdaság Vidékfejlesztési Hivatal. környezettudatos fejlesztését célozzák a mezõgazdaság, az A LEADER+ program magyar fülnek idegenül csengõ élelmiszer feldolgozás- és kereskedelem területén. elnevezés azt takarja, hogy a helyi összefogásra épülõ vidék és A másik nagy terület a humán jellegû fejlesztéseket fogja össze. Ide gazdaságfejlesztés a célja. tartoznak a közösségek fejlesztése, az iskolán kívüli oktatás A program különlegessége az, hogy az EU történetében felnõtteknek gyermekeknek egyaránt, a Galga-menti kultúra ápolása ez az elsõ és egyetlen olyan támogatás, amelyik a végsõ fejlesztése, a turisztika szabadidõ eltöltés, de a kistérségi arculat és kedvezményezettek pályáztatását és kiválasztását is a helyben védjegy kialakítására, bevezetésére is várunk pályázatokat. megalakult Bíráló Bizottságra bízza. A Bíráló Bizottság pedig azt mérlegeli, hogy a beadott pályázat mennyire viszi elõbbre a közösen Kérjük kísérje figyelemmel az errõl szóló felhívásokat, elkészített Helyi Vidékfejlesztési Terv megvalósulását. tájékoztatásokat. Minden településen fogunk tartani lakossági A múlt nyáron megalakult Akciócsoportunk (ACS) a fórumokat. A helyi lapokat folyamatosan ellátjuk az idevágó Galga-völgyét, mint egységes földrajzi, kereskedelmi, környezeti és hírekkel. A pontos és részletes információ megszerzésének azonban kulturális egységet fedi le. Az ACS települései: Aszód, Bag, Boldog, a legbiztosabb módja, ha meglátogatja készülõ honlapunkat, vagy Dány, Domony, Galgagyörk, Galgahévíz, Galgamácsa, Hévízgyörk, telefon egyeztetés után személyesen felkeresi irodánkat. Iklad, Kartal, Püspökhatvan, Tura, Valkó, Váczkisújfalu, Vácszentlászló, Verseg és Zsámbok. Az ACS Vezetõ Szerve a Varga Géza Bagyin József polgármester vezette aszódi Önkormányzat, Gaia Alapítvány munkaszervezete pedig a Gaia Alapítvány. Az ACS munkájában 2190 Galgahévíz, Fõ út 87. közvetlenül a 18 települési önkormányzaton kívül, 18 vállalkozó és Tel/fax: 28/ civil szervezet vesz részt valamennyi település képviseletét biztosítva. Ezen kívül azonban a lakosság minél szélesebb körû bevonása nemcsak célunk, de kötelességünk is. Így történt ez már akkor is, mikor a tavalyi évben a Vidékfejlesztési Tervünk elkészítéséhez több településen rendeztünk nyilvános fórumokat, Honlap: T R I A N O N ahol a lakosok ötleteit, véleményét és vágyait gyûjtöttük össze, június 4-én a boldogi fiatalok baráti körével amibõl azután maga a közös jövõkép és a Vidékfejlesztési Tervünk megemlékeztünk az június 4-i Trianoni elkészült. Ebben a Tervben a környezet védelme az ökológiai Békediktátumról, amelyben az Elsõ Világháború után szempontok érvényesítése meghatározó. E nélkül ma már sem gazdaság- sem társadalom fejlesztés nem képzelhetõ el. Magyarország területének 2/3-át, lakosságának több, mint Ezek után érkeztünk el ahhoz a mérföldkõhöz, mikor a a felét idegen országokhoz csatolták.fontosnak tartottuk, Vidékfejlesztési Terv megvalósítására közzétesszük a pályázati hogy 86 év után Boldog községben is kiálljunk a magyar felhívást, melyre minden Galga menti lakos, õstermelõ, himnusz mellett, a székely himnusz eléneklésével is kisvállalkozó, civil szervezet és önkormányzat benyújthatja fölidézzük a dicsõ Nagy-Magyarországot. pályázatát. A bárki számára elnyerhetõ legmagasabb összeg ,- Ft a legkisebb pedig ,- Ft. Ahhoz, hogy valaki sikeresen tudjon pályázni, meg kell ismernie a már többször említett Vidékfejlesztési Tervünket, hiszen annak Tájház felújítás A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának, a Magyar Örökségvédelmi Hivatalnak és a Boldog Községért Közalapítványnak köszönhetõen felújítottuk tájházunk kerítését, lecseréltük a szerszámos tetõjét. Így egy kicsit ismét megújúlva fogadhatjuk látogatóinkat. Köszönjük a támogatást. Köszönetet mondunk továbbá a tájház gyûjteményének gyarapításáért, virágok adományozásáért a kedves boldogi és hatvani lakosoknak! Nagy György tájház gondnoka SZOMBAT ESTI /TÁNC/LÁZ BOLDOGON 8 hetes társastánc tanfolyam indul a mûvelõdési házban felnõttek részére. Várjuk azokat a év közötti felnõtteket, párosan, vagy pár nélkül, akik csiszolni szeretnék tánctudásukat egy nagyszerû versenytáncospár, Kósik Viki és Markó Róbert segítségével. HOGY MINDEN ZENÉRE A MEGFELELÕ TÁNCOT JÁRJÁK! Jelentkezni a Mûvelõdési házban lehet. Petrovics Krisztián

4 4 BOLDOGI ÉLET JÚNIUS T á jékoztató a évi Az önkormányzati feladatok teljesítésében a Akadálymentesítést megoldottuk még a házi orvosi, májusában elfogadott gazdasági program az irányadó. E fogorvosi rendelõknél, valamint a mûvelõdési háznál. négy évre szóló stratégia tartalmazza azokat a célokat, Elvégeztettük a szeméttelep környezetvédelmi melyek elõttünk állnak. felülvizsgálatát, amely kötelezõ az önkormányzat részére. Az elõzõ évek nagy beruházásai / csatornahálózat kiépítése, Utcai hulladékgyûjtõk kerültek kihelyezésre a község több intézményi belsõvilágítás, közvilágítás korszerûsítés / pontján. Ebben Boldog Községért Közalapítvány volt a kihatással van és még lesz is több éven át céljaink segítségünkre. megvalósítására, illetve az állandóan jelentkezõ alapfeladatok megoldására /intézményeink fejlesztésére, Közoktatás, közmûvelõdés / általános iskola, óvoda, mûködtetésére, szintentartására/. mûvelõdési ház/ A mûvelõdési házunk pályázati pénzbõl felújításra került. A A nehéz anyagi helyzet nemcsak a családok, hanem az tisztasági festések elvégzése az intézményeinkben önkormányzat helyzetére, lehetõségeire, céljaira is megtörtént. Az intézményeinknél a kötelezõ taneszközök rányomja bélyegét. Az egyre nehezedõ anyagi beszerzése az ütemezésnek megfelelõen történt. körülmények között /tartalékok elfogytak/ bizony már a Megkezdõdött a tantermek felújítása, bútorzat cseréje. A meglévõ intézmények mûködtetése és a rendelkezésre álló kötelezõen elõírt konyhai edények beszerzése folyamatos. eszközök karbantartása is gondot okoz. Új óvoda építéséhez szükséges tervdokumentációt sajnos nem tudtuk elkészítetni. Tekintsük át nemcsak a 2005-ös év, hanem az elmúlt 3 Az oktatás a kultúra színvonala fejlõdött. Ez persze évben elvégzett feladatokat, munkákat: elsõsorban nem az önkormányzatunk érdeme. Büszkeséggel tölt el bennünket, hogy az iskola, óvoda, Gazdasági ágazat: mûvelõdési ház magas színvonalú pedagógiai munkát A gazdasági program kiemelt helyen szerepelteti a végez. belterületi utak fejlesztését, a ki nem épített utak A hagyományõrzõ és színjátszó csoport pedig községünk szilárdburkolattal való ellátását. Ezen elvárásnak egy-egy ékessége, hírnevünket öregbítik. Intézményeink megfelelõen az utak minden évben kátyúzásra, aszfalt méltóképpen ápolják kultúránkat, õrzik hagyományainkat, hibáinak eltüntetésére kerül sor. szépre, jóra nevelnek bennünket. A Dankó, Cinka Panna út, Honvéd út felújítására pályázatot nyújtott be önkormányzatunk, mely pályázat sikeresnek Egészségügy, szociális ágazat bizonyult. Az önerõt saját költségvetésünkbõl biztosítottuk Az egészségügyi alapfeladatok megoldottak. Az a pályázathoz. A Dankó,Cinka Panna út, Honvéd út egy alapellátáson túl az önkormányzat a fizikoterápiát része már elkészült, a Honvéd út másik része pedig a mûködteti. A fogászatnál gépek beszerzésére került sor. közeljövõben fog felújításra kerülni. Elkészült a Szabadság és a Táncsics utak építési terve. Szociális ellátás Elvégeztük a buszvárók festését és karbantartását. A Az alapellátásokat az önkormányzat biztosítani tudta. polgármesteri hivatal hátsó folyosói része is felújításra Minden évben karácsonykor az idõseinkrõl került. megemlékezünk, szerény édesség csomaggal Járdát építettünk a Dankó úton. kedveskedtünk. Közhasznú foglalkoztatás a tervezett szinten maradt. Munkájuk végzéséhez a támogatási keret terhére Egyéb fûnyírókat vásároltunk. Az önkormányzati lakások, egészségügyi intézmények Szervezetek támogatása: állagmegóvása lelassult. Anyagiak hiánya miatt a terápia épületének felújítása nem történt meg. Szintén anyagi Az önkormányzat anyagi lehetõségeihez mérten támogatta fedezet hiánya miatt elmaradt a temetõben a ravatalozó az elmúlt években is a község területén mûködõ társadalmi felújítása. A temetõben kolombárium, /urnás temetkezési szervezeteket. / Tûzoltóság, Sportkör, Polgárõrség, Huszár hely / megépült. Az utat a temetõ területén kõvel láttuk el. Egyesület, Vöröskereszt, Hagyományõrzõ csoport/ Közterületeinket és a temetõ területét rendben tartottuk. Elkészült a község településrendezési, illetve Az önkormányzatnál beszerzésre került egy Citroen típusú hulladékgazdálkodási terve, valamint környezetvédelmi tehergépjármû, mivel gépparkunk teljesen leromlott programja. állapotban van. Ahhoz, hogy a karbantartó csoport feladatát teljesíteni tudja szükség volt a gépjármû beszerzésére. Néhány gondolat a község közbiztonságáról: A Hatvani Fontos feladat volt az elmúlt években a község Rendõrkapitányság és körzeti megbízott minden évben tisztántartása, intézmények karbantartása, programok tájékoztatást ad az önkormányzatnak a község lebonyolítása. Téli idõszakban a hóeltakarítása, utak közbiztonságáról. A községünk közrend- közbiztonsági szórása. helyzete jónak mondható.

5 2006. JÚNIUS BOLDOGI ÉLET 5 falugyûlés m egtartásához A balesetek elkerülése érdekében a diófák gallyazásra, valamint útjelzõ táblák kihelyezése. /Boldog Községért illetve a korhadt fák kivételére került sor. Közalapítvány segítségével/ Forgalmi rend változás került bevezetésre a Béke út Közterületeink tisztántartása, civil szervezeteink gépjármûforgalmának tehermentesítésére- súlykorlátozási támogatása. t á b l á k k e r ü l t e k k i h e l y e z é s r e. A v e s z é l y e s útkeresztezõdésekbe STOP táblákat raktunk ki. Ebben az évben mintegy 4,5 km-es szakaszon Te s t v é r k a p c s o l a t u n k t o v á b b r a i s f e n n á l l : belvízelvezetõ árok tisztítására kerül sor. /Pap árok/. Az Csíkszentdomokos és Lachtaja községekkel. A kapcsolatot önkormányzat ezen munkálatokra /megelõzõ védekezésre/ elmélyítettük Csíkszentdomokossal. A település 7 millió Ft összegû támogatást kapott a Heves Megyei polgármestere és képviselõtestületének tagja részt vettek a Területfejlesztési Ügynökség KHT-tól /Eger/ évben az április 2-i rendezvényünkön. Önkormányzatunk úgynevezett vidékfejlesztési program LEADER keretében csatlakozott Pest megyei Rendezvények: településekhez. Ebben a LEADER programban 18 település vesz részt. A csoport munkája sikeres volt és a 18 - Január 13.: Tûzgyújtás a világháborús hõsök emlékére település összesen: 90 millió Ft-ot nyert meg és a csoport - Április 2.: Hatvani csata imitációja tovább folytathatja munkáját, további pályázatokat - Május 1.: Egészségmegõrzõ nap készíthet a települések fejlõdése érdekében. Reméljük, - Június : Boldogi Búcsú hogy a jövõben még nagyobb összegû támogatásban - Augusztus: Paprikafesztivál részesülünk. Hitelek törlesztése a 2006-os évben: Kábeltévé kiépítésében döntött a képviselõtestület. A munkálatok ebben az évben remélhetõleg elkezdõdnek és Szennyvízhálózat kiépítése: Ft Tõke+kamat reméljük rövid idõn belül községünkben is megépül a Közvilágítás korszerûsítés: Ft kábeltévés hálózat. Intézményi belsõvilágítás: Ft Sajnos 2006-os évtõl a költségvetési hiány csökkentése Szeretném még a 2006-os évi költségvetés fõbb adatairól érdekében a kommunális adó összegét Ft-os tájékoztatást adni. összeggel megemeltük. A évi költségvetés fõbb számainak alakulása: 1/ Csatornahálózat kiépítésére felvett hosszúlejáratú hitel: / / Ft évi bevételi fõösszeg: Ft 2/ Várható kamatok: Helyi adó: Ft / negyedévente törlesztünk / Ft Átengedett központi adó: Ft 3/ Közvilágítás korszerûsítése miatti kötelezettség: Mûködési célú pénzeszköz bevétel: Ft / / Ft Felhalmozási bevétel: /támogatások, 4/ Belsõvilágítás korszerûsítés: pályázati pénz, csatorna hozzájárulás/ Ft / / Ft Hitelbeállítás: Ft 5/ Tehergépkocsi vásárlása: CKO támogatás: Ft / / Ft Központi költségvetési támogatás: Ft Tisztelt Boldogiak! Ennek az önkormányzatnak a legfontosabb feladata az alapellátás biztosítása és a hitelek idõbeni törlesztése. Sajnos mint már említettem anyagiak hiánya miatt nagyobb fejlesztéseket nem tudtunk megvalósítani. A mûködésünk zavartalan ellátásához likviditási hitel beállítása vált szükségessé, amely folyószámla és bérhitel formájában realizálódott. A 2006-os évben a fõ célkitûzés, hogy továbbra is biztosítani tudjuk az alapellátást, hiteleink idõbeni befizetését. Intézményi kisebb felújítások, tisztasági festések, játszóeszközök beszerzése. Út felújítás megvalósítása / Honvéd út egy része/. Buszmegállók elhelyezése a Hatvani, illetve a Turai úton, A nehézségekkel, problémákkal szembenézve igyekszünk legjobb tudásunk szerint becsülettel és tisztességgel ellátni feladatainkat. Összességében megállapíthatjuk, hogy községünk a nehézségek ellenére fejlõdött. Mind a magam, mind a képviselõtestület nevében köszönetet mondok minden intézménynek, alapítványnak, civil szervezetnek és boldogi lakosnak az elmúlt évek munkájáért, segítõ hozzáállásáért. Kérem, hogy továbbra is hasonlóképpen vegyék ki részüket közös munkában. Tisztelettel: Püspökiné Nagy Erzsébet polgármester

6 6 BOLDOGI ÉLET JÚNIUS Gyermeknap az egészség jegyében Élményekben gazdag gyermeknapot rendezhettünk a bereczes diákoknak május 26-án a Gyerekbarát büfé fõdíjának és a Boldog Községi Önkormányzatnak köszönhetõen. Mivel a nyeremény tanév végéig sem érkezett meg, ezért fenntartónk megelõlegezte azt az összeget, amibõl a boldogi gyerekek az alábbi programokon vehettek részt: - A Szeleburdi Színház elõadása - Kézmûves foglalkozások (fazekasság, gyöngyfûzés, bõrözés, batikolás) - Sportprogramok - Saláták, szendvicsek, egészséges finomságok készítése, kóstolása. Köszönjük szépen a Luda Pékség termékadományát, valamint az Önkormányzat segítségét! Boldogi Búcsú junius 25. Krakóczkiné Tóth Éva A Boldogért Együtt-Boldogan Egyesület szervezésében: Ünnepi zenés ébresztõ Közremûködik: Varga Gábor Együttese és a Boldogi Huszár Egyesület Szent Korona fogadása a község határában A Szent Korona kísérése a római katolikus templomba Közremûködik: A Felsõtárkányi Fúvós Zenekar és a Boldogi Huszár Egyesület Ünnepi térzene a római katolikus templom elõtti téren Közremûködik: A Felsõtárkányi Fúvós Zenekar Körmenet, szabadtéri szentmise A szentmisét és a szentbeszédet Dr.Ladocsi Gáspár Fõtisztelendõ Püspök Úr celebrálja, illetve tartja A Szent Korona közszemlére tétele a római katolikus templomban Az Ujváry Ferenc Mûvelõdési Ház és Könyvtár programja A természet vonzásában - Zsíros István fotói a kiállítást megnyitja: Püspökiné Kovács Mária Közremûködik: Ambrúzs Ádám és Tari Botond Hagyományõrzõ Találkozó Boldogi Óvodások - lakodalmas Boldogi Kaláris Gyermek-, Serdülõ- és Ifjúsági Néptáncegyüttes Boldogi Gyermek Népzenészek Boldogi Hagyományõrzõ Csoport Budapesti Bartók Néptáncegyüttes CSIKI DIZSI Sztárvendég: UNITED Együttes A diszkó belépõdíja: 1000 Ft Polgárõr hírek A BOLDOGI TISZAVIRÁG ÉLETÛ POSTARABLÓ Ez a nap is úgy indult mint a többi. A borongós idõben a mûvelõdési ház elõtti esõ áztatta aszfalton a megszokott hétköznapi piaci nyüzsgés. Leparkoltam az autómmal majd elindultam fel a könytárba, hogy valami Boldogra jellegzetesen ráillõ képet keressek az archívumból a hamarosan megrendezésre kerülõ megyei polgárõrnap logójának. Csengett a telefonom. A vonal túlsóvégén a helyi KMB-s Hornyák István r.tzls. közölte velem, hogy fegyveres postarablás történt siessek az irodára bárhol is vagyok és szedjem össze a csapat elérhetõ tagjait. Szerencsére gyorsan sikerült 5 polgárõr társat elérnem akik azonnal a helyszínre érkeztek. A falut pillanatok alatt átellenõriztük és a rendõrök segítségével lezártuk. A település három megye határán fekszik. Pár perc és bármerre elillanhat az elkövetõ. Ezért gyorsan kellett cselekednünk. Értesítettem a szomszéd település polgárõr parancsnokát a történtekrõl és kértem a segítségüket. Az úton megkérdezett emberek szavaiból és a nyomokból lehetett következtetni az elkövetõ menekülési útvonalára. A jó helyismeretnek és a pontos munkának köszönhetõen másfél óra leforgása alatt elfogtuk a rendõrökkel együtt az elkövetõt. Nyombiztosítás, majd várakozás míg a megye központból ideérnek a nyomozók és a szakértõk. Majd izgalom, kutyás nyomkeresés, csónak vízre eresztés a mágnessel való fegyver kereséshez...esõ, sár, gyaloglás az elsõ tanyáig ahol az elkövetõ lakott és megtalálható volt az elkövetés eszköze. Köszönet a polgárõr kollégáknak név szerint Tábori László, Vaka Ákos, Ungi Péter, Resch László és Szamosvölgyi Juditnak a gyors és pontos csapat munkájukért. Ismételten felhívjuk a lakosság figyelmét arra, hogy ingyenesen 24 órában üzemel a mobil telefonos riasztó megfigyelõ rendszerünk. A riasztókat a ös számra lehet ráirányítani. Kérjük továbbá a lakosságot, hogy óvják egymást és értékeiket. Bárminemû rendellenességet tapasztalnak, illetve idegenekkel találkoznak (házalók, gyûjtögetõk) kérjük azt jelezzék a as, illetve a fenti telefonszámon. Továbbra is az Önök szolgálatára vagyunk! Szamosvölgyi Judit BKÖE elnöke

7 2006. JÚNIUS BOLDOGI ÉLET 7 Tavaszköszöntõ Berecz-bál 2006 Második alkalommal rendeztük meg iskolánkban a Berecz Antal Alapítvány jótékonysági bálját, április 29-én. A tavaszi kerti munkák ellenére sok érdeklõdõ tisztelt meg bennünket azzal, hogy elfogadta meghívásunkat a rendezvényre. Az esemény jelentõségét növelte, hogy alapítványunk ez év tavaszán ünnepelte fennállásának 5. évfordulóját, így a bál egyben születésnapi ünnepség is volt, amelyen részt vettek névadónk leszármazottai: Dr. Farkas Elek, a Berecz Alapítvány Kuratóriumának tagja, Subai Józsefné Farkas Veronika és férje is. A díszbe öltözött terem, a színes mûsor, az ízletes vacsora megalapozta a remek hangulatot, melyrõl az est további részében DJ. Csiki (Horváth Tihamér) nosztalgia diszkója, valamint a tombolaajándékok felajánlói gondoskodtak. A hajnalig tartó mulatás közben több mint V é g e z e t ü l s z e re t n é k k ö s z ö n e t e t m o n d a n i 100 értékes és kedves ajándék talált gazdára. mindazoknak, akik a jótékonysági bál sikeréhez A bál bevételét, Ft-ot az Árpád úti iskolaépület munkájukkal, adományaikkal, szereplésükkel, szabadtéri rendezvényudvarának kialakítására szánjuk, részvételükkel, illetve a pártolójegyek megvásárlásával amely az idõ rövidsége miatt a ballagásra már nem készül hozzájárultak! el, s így a szeptemberi tanévnyitó ünnepség keretében fogjuk majd felavatni. Krakóczkiné Tóth Éva Támogatóink: Futó és Társa Kovács Istvánné Anyagi támogatások és Fülöp Istvánné Árpád úti boltja Kurják Istvánné a bálszervezésben: Gódor Attila pártolójegyet vásárlók: Laczkó István Boldog Községi Önkormányzat Horváth Tihamér Dr. Farkas Elek Ft Laczkó Zsolt Ujváry Ferenc Mûvelõdési Ház Józsa Péter Subai Józsefné Ft Lakatos Péterné Palya József,Gódor Ferencné Kátai Péter üzlete László Imréné Nagy Gáborné, Kepes Iván és neje Ács Sándorné Ludvik Tamás Zsírosné Õszi Katalin, Kerek István és családja Árvai János Lukács Gusztávné Koczka Ferencné, Kisebbségi Önkormányzat, Boldog Bakosné Fülöp Marianna Lukács Róbertné Horváth Tihamér, Kiskedvenc Vegyesbolt Barabás Ferencné Molnárné Kiss Erzsébet Ifj. Kepes László, Kovács Kinga kozmetikája Baranyi Zsuzsanna Nagy Gáborné Laczkó Krisztián, Luda Pékség Bátori Zsolt Nagy Gáborné Csatlós Ferencné, Marcsi Divat Bereczki Jánosné Nagy Gyuláné Petrovics Zsolt Margó Butik Bolgya Lászlóné Nagy Imréné Agrodiszkont, Mátyásné dr. Patócs Andrea Bötösné Peigelbeck Katalin Ocskóné Szurnyák Márta Tõzsér Zsolt hatvani festékboltja, Palotai és Társa KFT Budai Zoltánné Oláh Lajosné Luda Ottó, Pongó Csilla Bugyiné Széles Szilvia Õszi Sándorné Püspökiné Kovács Mária Búzásné Hipszki Ildikó Peigelbeck György Püspökiné Kovács Mária Szamosvölgyi Judit, Cziczkáné Zólyomi Mária Péntek Tamásné Reál ABC Palotai Andrásné, Csík Józsefné Petrovics Gusztáv Szántai Istvánné Stumpf Istvánné, Demeter Veronika Petrovics Gusztávné Varga és Társa Polgárõrség, Dencs Istvánné Petrovics Zsoltné Veronika Képeskönyv Könyvesbolt Hatvan, Dr. Kurpé László Püspöki György Zsíros Gábor A bereczes közösség (nevelõk, Dr. Tóth Enikõ Rácz Éva Zsíros István dolgozók, diákok, szülõk) Dudásné Kolozsvári Hermina Reucsánné Lukács Erzsébet Zsíros József Eckert Csabáné Sánta Csaba Zsírosné Õszi Katalin tombolafelajánlások: Fischerné Kovács Katalin Surányi Mihály Futó Istvánné Szabóné Futó Renáta Hatvani vállalkozók, az iskolával Az iskolaközösségbõl: Futó János Szántai István kapcsolatban lévõ cégek, intézmények A 6. osztály szülõi közössége Futó Tivadar Szemerédi Zoltán részérõl: Fülöp Gyuláné Fülöp Zsófia Szûcs István Brill Autó Kft. Kerepestarcsa Kovácsné Varga Katalin Fülöpné Gál Tünde Szûcs Jánosné Color Fotó Hatvan Krakóczkiné Tóth Éva Fülöpné Laczkó Lívia Szûcsné Jobbik Ildikó Ferat Számítástechnikai Bt. Hatvan Ráczné Kadét Andrea Gyalogné Ungi Rita Szûcsné Tóth Anita Grassalkovich Alapítványi Szakiskola Rajzszakkör Gyökér Zoltánné Tatai Melinda Hatvani Környezetvédõ Egyesület Szpisják Pál Huszár Zsoltné Tóth Andrásné Honda DRM Veresegyház Vaka Ferencné Imre Zoltán Tóth Csabáné Komjáthy Fotó Budapest Berecz Antal Alapítvány Kállainé Balázs Gabriella Tóth József Lázár deák Alapítvány Kállainé Búzás Gabriella Tóth Károlyné Opál Mûszaki Kisáruház Volt diákok, szülõk, boldogi Kerek Istvánné Turzai Györgyné Opel Gál Gödöllõ vállalkozók részérõl Kis Györgyné Varga Lászlóné Pádár Sándor fotográfus, Hatvan Ázsia Üzlet Kismihók Tiborné Vitai Györgyné Polgármesteri Hivatal Hatvan Baranyi Béláné Papírboltja Kiss Tamásné Zólyomi Gáborné Samsung Rt. Jászfényszaru Boldogi Postahivatal dolgozói Kissné Jánosi Ildikó Zsámboki Zsolt Szinkron Autó Veresegyház Bugyi István Kissné Peigelbeck Mónika Zsámboki László Szõnyegház Hatvan Diána Patika Kókai Ferenc Zsíroné Bagó Krisztina T-Mobil Autósiskola Hatvan Diófa Falatozó Kompolti Attiláné Zsíros Józsefné Varga János Hatvan Feketéné Bódi Anita Kovács Éva Veres Autó Kft. Veresegyház Kovács Géza

8 8 BOLDOGI ÉLET JÚNIUS LABDARÚGÁS Az év elején még az a probléma foglalkoztatott, hogyan oldjuk meg a tavaszi forduló hiánytalan lebonyolítását - küzdve faggyal, hóval-, most azonban így a bajnokság végén szeretnék belelátni a játékosok fejébe, mi az a motiváció (vagy annak hiánya), ami készteti õket, hogy a játéktéren egymásért, a csapatért küzdjenek. Sajnos néhány mérkõzésünk úgy gondolom ezen az apró problémán csúszott el. Többek között az év elején elmaradt és egy hétköznapi, szerdai napon lejátszásra került Abasár-Boldog bajnoki mérkõzés is. Némelyek megteremtik a lehetõségét annak, hogy önmagukat kiszorítva a kezdõ tizenegybõl a már tét nélküli bajnokság fináléjában lehetõséget nyújtsunk ifistáinknak a beilleszkedéshez, és hogy megszokják a felnõtt mérkõzés hangulatát, lendületét. Megyei II.o. felnõtt Nyugat 1. Petõfibányai SK : Atkári SE : Visonta SE : Energia SC : Gyöngyöspata SK : Lõrinci VSC : Abasár SE : Lokomotív SE : Markaz FC : Boldogi SE : Ecséd SK : Karácsondi SK : Szücsi Bajza SK : Rózsaszentmárton SC : Gyöngyössolymos SE : Hort SK : Heréd LC : Apropó ifisták! Egyik szemem sír, a másik pedig nevet, hiszen kezdjük elérni, hogy utánpótlásunk kellõ létszámra duzzadjon, és ne kelljen létszámhiányos mérkõzéseket játszani, azonban a gyõzelmek íze még mindig nem ért el minket. Bízom benne, hogy kellõ kitartással e remek ifjúsági garnitúra megfelelõ edzéslátogatottsággal (mellyel jelen pillanatban sincs semmi probléma) még le fogja tépni a siker gyümölcsét. Csak így tovább! Lapzártakor még két forduló hátra van, így legfõbb gondunk a pontok begyûjtése, ám a Tisztelt Olvasó már az olvasás pillanatában valószínû a világbajnokság lázában él, így kívánok mindenkinek jó szórakozást és szurkolást a VB mérkõzéseihez! Találkozunk a nyár végén! Megyei II.o. ifjúsági Nyugat 1. Petõfibányai SK : Karácsondi SK : Lõrinci VSC : Atkári SE : Energia SC : Gyöngyöspata SK : Ecséd SK : Gyöngyössolymos SE : Lokomotív SE : Visonta SE : Hort SK : Rózsaszentmárton SC : Heréd LC : Abasár SE : Boldog SE : Markaz FC : Szücsi Bajza KSK : Medveczki Tibor Megyei csapatbajnokság: BIZTOSÍTÁS Gépjármûbiztosítás (casco, kötelezõ). Lakás-, és vagyonbiztosítás.életbiztosítás, befektetés. Felelõsségbiztosítás.Utazásbiztosítás. Cégünk 16 biztosítóval áll szerzõdésben. Kiválaszthatja az Önnek megfelelõt! Szolgáltatásunk ingyenes! Záhonyi György Mobil: (06 30) Záhonyiné Varga Julianna Mobil: (06 30) Boldog, Zagyva út 10. Tel.: Asztalitenisz 8. ford.: Karácsond Boldog: 8-10 Gyõzelmeink: Záhonyi: 3, Bondár: 2, Mikula: 2, Farkas: 2, és a Záhonyi-Mikula páros. 9. ford.: Boldog Eger: 18-0 (Játék nélkül, nem jött el az ellenfél.) 10. ford.: Domoszló II Boldog: 5-13 Gy.: Bondár: 3, Záhonyi: 3, Mikula: 3, Lukács: 2, a Lukács-Mikula és a Bondár-Záhonyi páros. 11. ford.: Domoszló I Boldog: 15-3 Gy.: Bondár: 1, Lukács: 1, Mikula: ford.: Boldog - Vámosgyörk: 16-2 Gy.: Záhonyi: 4, Mikula: 4, Bondár: 3, Lukács: 3, a Lukács-Mikula és a Bondár-Záhonyi páros. 13. ford.: Mátra SE - Boldog: 8-10 Gy.: Mikula: 4, Bondár: 2, Lukács: 1, Farkas: 2, a Lukács-Mikula és a Bondár-Farkas páros. 14. ford.: Recsk Boldog: 10-8 Gy.: Mikula: 3, Záhonyi: 2, Bondár: 1, a Lukács-Mikula és a Bondár-Záhonyi páros Felhívás! A szerkesztõség a hozzá érkezett cikkek szövegében csak a fellelt helyesírási hibákat javítja, az írások stílusán nem változtat. Bármilyen az erkölcsi normákat nem sértõ cikket, olvasói levelet közlünk akkor is, ha annak tartalmával nem értünk egyet. Heves Megye évi Férfi Asztalitenisz Csapatbajnokságának Végeredménye Csapat J Gy D V JA Pont 1. Ércbányász SE Recsk : Domoszló SE I : Boldog SE : Karácsond SE III : Mátra SE Gyöngyös : Domoszló SE II : HmÖ SE II. Eger : Vámosgyörk S K : Mátra Kupa, Gyöngyös (Játékosaink helyezései) Párosban I.: Bondár-Záhonyi, ill. II.: Lukács Krisztián egy domoszlói játékossal. Egyéniben: III.: Záhonyi. Záhonyi György BOLDOGI ÉLET Kiadó: Polgármesteri Hivatal Felelõs szerkesztõ: Szitányi Péterné Fõszerkesztõ: Kepesné Tóth Katalin Szerkesztõség: Budai Zoltán, Józsa Erzsébet, Medveczki Tibor, Krakóczkiné Tóth Éva, Somogyváry László, Zsírosné Õszi Katalin. A szerkesztõség címe: Ujváry Ferenc Mûvelõdési Ház és Könyvtár Okiratszám: B/PHF/1418/He/94 Készült: 1300 példányban CoPa-Ker BT - Hatvan

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

A választók névjegyzéke

A választók névjegyzéke A választók névjegyzéke 1. Czikhardt Gyula 41. Fekete Lídia 81. Tarcsi Béla 2. Egyházy Béla 42. Csizmadia Zoltán 82. Tarcsi Béláné 3. Egyházy Sarolta 43. Ifj. Csizmadia Zoltán 83. Kovács Gáspárné 4. Ifj.

Részletesebben

1. TEVK 1. számú szavazókör (Művelődési és Ifjúsági Központ, Deák F. u. 6.)

1. TEVK 1. számú szavazókör (Művelődési és Ifjúsági Központ, Deák F. u. 6.) A 2010. október 3. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán Kisújszállás városban működő szavazatszámláló bizottságok választott tagjai, póttagjai 1. TEVK

Részletesebben

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. Honlapcím: http://kozig.tolnamegye.hu Központi tel.szám:74/505-600 Fax:74/415-686 e-mail: tolnakh-mk@lab.hu Név

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településüzemeltetési és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottsági ülésének

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településüzemeltetési és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottsági ülésének Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településüzemeltetési és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottsági ülésének a) jegyzıkönyve b) határozata : 2/2015 Napirendi pontok: 1. A 2015.

Részletesebben

MINI FIÚ MINI LÁNY. 1. Tóth Szandra Emese Kende Baranta Balogh Bernadett Abasár HE FIÚ

MINI FIÚ MINI LÁNY. 1. Tóth Szandra Emese Kende Baranta Balogh Bernadett Abasár HE FIÚ MINI FIÚ 1. Marsa Márk EVO 429+1 10 2. Nagy Kristóf Botond Ecséd 429 8 3. Fazekas Levente Egyéni (Szarvas) 312 6 4. Gombola Bence Egyéni (Sárisáp) 267 4 5. Tresó Balázs Csaba EVO 251 2 6. Fazekas Bence

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 www.salgotarjan.hu jegyzo@salgotarjan.hu VEZETŐK Dóra Ottó polgármester

Részletesebben

Etyeki Református Egyházközség

Etyeki Református Egyházközség Etyeki Református Egyházközség 2014. Évi Választói Névjegyzéke 1 Adolf Ferencné Ötház 17 Torbágy 1950 2014 2 Andrásy István id. Kender 35 Tiszadob 1923 2014 3 Andrásy István ifj. Öreghegy Etyek 1950 2014

Részletesebben

Zárt ülés határozatai 114-189-ig

Zárt ülés határozatai 114-189-ig Zárt ülés határozatai 114-189-ig 114/2015.(III.24.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról 115/2015.(III.24.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági

Részletesebben

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika Pappné Dr. Forgács Edit PhD. intézményvezető,,, közoktatási vezető nyelvtudományi PhD. Germanisztika Szénási Andrea intézményvezető-helyettes,, Tóth Attiláné Deák Andrea intézményvezető-helyettes, André

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat nevében a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. által 2015. július hóban kötött szállítói szerződések

A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat nevében a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. által 2015. július hóban kötött szállítói szerződések A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat nevében a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. által 2015. július hóban kötött szállítói szerződések Szállító megnevezése típusa tárgya értéke Airplay Kft.

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Az árverések időpontjai: 2015 év 11 hó 16 nap tól 2015 év 12 hó 05 nap -ig

HIRDETMÉNY. Az árverések időpontjai: 2015 év 11 hó 16 nap tól 2015 év 12 hó 05 nap -ig HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) mint Kiíró a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Nfatv.) 18. (1) bekezdés a) pontja, valamint a Nemzeti

Részletesebben

VERSENYBIZOTTSÁGI HATÁROZATOK ( )

VERSENYBIZOTTSÁGI HATÁROZATOK ( ) 1. számú HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2016/2017 2016. augusztus 03. VERSENYBIZOTTSÁGI HATÁROZATOK (2016. 07.11.) 1/2016-2017.sz. VB. határozat: csapatok nevezését fogadja el a Heves megyei I. osztályú felnőtt bajnokságba

Részletesebben

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 176/2014. (06. 13.) Kgy.h. Tárgy: Döntés energetikai célú felújításokhoz, magánszemélyeknek

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. március 14-i rendkívüli ülésén a következő határozatot hozta:

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. március 14-i rendkívüli ülésén a következő határozatot hozta: Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. Tel.: (88) 592 660 Fax: (88) 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

KŐRÖSHEGY KÖZSÉG Ö N K O R M Á N Y Z AT HUMÁN BIZOTTSÁGA 8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71. Tel.: , fax: ,

KŐRÖSHEGY KÖZSÉG Ö N K O R M Á N Y Z AT HUMÁN BIZOTTSÁGA 8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71. Tel.: , fax: , KŐRÖSHEGY KÖZSÉG Ö N K O R M Á N Y Z AT HUMÁN BIZOTTSÁGA 8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71. Tel.: 340-011, fax: 540-044, E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2016. október 24-i ülésére Tárgy: JELENTÉS

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének a) jegyzıkönyve b) határozata : 9/2013 Napirendi pontok: 1.

Részletesebben

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv , Gábortelep telefonkönyv ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Mini ABC 5663 Széchenyi utca 39-68 425480 ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Vegyesbolt 5664 Gábortelep, Vasút utca 44-68 425482 Annus Imréné 5664

Részletesebben

2016. június június 6.

2016. június június 6. 2016. június 1. 2016. június 6. GYŐRI ÉDES TERMÉKCSOMAG: Szalainé Koczó Erzsébet Juhász Edit (feldolgozás alatt) SZŐLLŐSI ISTVÁNNÉ Zoltán Oláh Czanik Beáta Szabó Veronika A Györgyné Barati Istvánné Botos

Részletesebben

Kistérségi Gondozási Központ Aszód Petőfi utca 6/a. Telefon-fax: +36-28/400-103 E-mail: kozpont@szocgond.aszod.hu Vezető: Varga Jánosné

Kistérségi Gondozási Központ Aszód Petőfi utca 6/a. Telefon-fax: +36-28/400-103 E-mail: kozpont@szocgond.aszod.hu Vezető: Varga Jánosné Aszód Petőfi utca 6/a. Telefon-fax: +36-28/400-103 E-mail: kozpont@szocgond.aszod.hu Vezető: Varga Jánosné Aszódon 1988 óta működik a Gondozási Központ. Az 1971-ben létrehozott Idősek Napközi Otthona az

Részletesebben

Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc út 2.) tel./fax: 06-36/

Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc út 2.) tel./fax: 06-36/ Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc út 2.) tel./fax: 06-36/311-211 Tisztelt Vizsgázó! Ezúton tájékoztatjuk, hogy a(z) szakképesítés

Részletesebben

5. Keszi Maraton eredménylista xlsx - 5km abszolút. 5km abszolút

5. Keszi Maraton eredménylista xlsx - 5km abszolút. 5km abszolút 5. Keszi Maraton eredménylista 2015.09.19..xlsx - 5km abszolút 5km abszolút 1. Filep Alex 446 Férfi 5km Tiszaújváros 0:24:28.193 2. Bordás Attila 410 Férfi 5km Kistokaj 0:24:40.395 3. Burai Jácint 430

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 4. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.)

Részletesebben

az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 22/2009. (X.30.) számú rendelet függeléke

az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 22/2009. (X.30.) számú rendelet függeléke 1 az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 22/2009. (X.30.) ú rendelet függeléke K I M U T A T Á S FÖLDESEN MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEKRŐL, EGYESÜLETEKRŐL,

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A hirdetmény kifüggesztésének napja: szeptember 14.

HIRDETMÉNY. A hirdetmény kifüggesztésének napja: szeptember 14. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG HIRDETMÉNY A Budapesti Bányakapitányság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv.

Részletesebben

Oktazon Vezetéknév keresztnév Végzettség középfokú iskolai

Oktazon Vezetéknév keresztnév Végzettség középfokú iskolai Oktazon Vezetéknév keresztnév Végzettség középfokú iskolai 72332609070 András Anikó végzettség 74350268240 András Istvánné főiskola 78444637868 Argat Rita Mária főiskola 72481668200 Bagó Henrietta főiskola

Részletesebben

Orvosné Dr. Kósa Ildikó

Orvosné Dr. Kósa Ildikó Á LMOSD Farkas Pál (független) Demeter Csaba Kozma Barnáné Adorján Csaba Ármós Zoltán Asztalos Sándor Fórián József Markocsány Tamásné Wrábel Gyula Sándor Toplak Jenő B AGAMÉR Orvos Mihály (MSZP) Erdősné

Részletesebben

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében térségében a fenntarthatóság jegyében Alapadatok TÁMOP 3.2.13/12/1 Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában című felhívásra beadott pályázat. A pozitív támogatói

Részletesebben

A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről. Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III.

A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről. Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III. A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III. Matematika Bajza verseny Lajtos Laura 7. a Meleg Eszter 8. d Mekes Cintia 8. d 2. hely 6.

Részletesebben

VERSENYÜGYI HATÁROZATOK ( )

VERSENYÜGYI HATÁROZATOK ( ) VERSENYÜGYI HATÁROZATOK (2015. 06.16.) Megyei II.o.: 474/2014-2015 sz. VB. határozat: A VB. a 2015.06.13.-án elmaradt Egerszóláti SK Lőrinci VSC Megyei II.o. felnőtt bajnoki mérkőzés ügyében, a hivatalos

Részletesebben

Erről értesül: 1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben

Erről értesül: 1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben 1/2015. (I.27.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-Jogi- Szociális Bizottság

Részletesebben

hrsz a terven NAGY LÁSZLÓ MESTER U /1 SZILÁGYI JÓZSEF MESTER U /2 DANKÓ LÁSZLÓ MESTER U MÁTÉ ISTVÁNNÉ MESTER U /1

hrsz a terven NAGY LÁSZLÓ MESTER U /1 SZILÁGYI JÓZSEF MESTER U /2 DANKÓ LÁSZLÓ MESTER U MÁTÉ ISTVÁNNÉ MESTER U /1 név cím hrsz a terven NAGY LÁSZLÓ MESTER U 35 17015/1 SZILÁGYI JÓZSEF MESTER U 33 17015/2 DANKÓ LÁSZLÓ MESTER U 27 17018 MÁTÉ ISTVÁNNÉ MESTER U 9 17019/1 GEDEI GYULA GYÖRGY MESTER U 11 17019/2 GEDEI ANIKÓ

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Képviselő-testület új i és

Részletesebben

Kulcsi Kemencés Kézműves Egyesület

Kulcsi Kemencés Kézműves Egyesület Kulcsi Kemencés Kézműves Egyesület a 10 évig sikeresen működő Mesterségek Bölcsője Alkotó napok elnevezésű rendezvény kapcsán jött létre 2008-ban, azokkal a segítőkkel, akik az évente egyszer megrendezésre

Részletesebben

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina 1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina Hörcsöki Alíz Kovács Antónia M. Kovács Dávid Kovács

Részletesebben

SORSZÁM (NYILV.SZÁM) Esztergomi Járásbíróság. Bíróság Székesfehérvári Járásbíróság. Kerületi Bíróság. dr. Gremspergerné Drippey Mária Anna (alapító)

SORSZÁM (NYILV.SZÁM) Esztergomi Járásbíróság. Bíróság Székesfehérvári Járásbíróság. Kerületi Bíróság. dr. Gremspergerné Drippey Mária Anna (alapító) SORSZÁM (NYILV.SZÁM) 1. (115) 2. (119) 3. (114) 4. (074) 5. (075) 6. (008) 7. (087) 8. (016) 9. (109) 10. (052) 11. (051) 12. (03) 13. (026) 14. (122) 15. (009) 16. (021) 17. (130) 18. (042) 19. (079)

Részletesebben

NEM NYERTES PÁLYÁZÓK febrár 8. és február 22. között kiírt KÖLTSÉGELVŰ LAKÁSPÁLYÁZAT

NEM NYERTES PÁLYÁZÓK febrár 8. és február 22. között kiírt KÖLTSÉGELVŰ LAKÁSPÁLYÁZAT NEM NYERTES PÁLYÁZÓK 2016. febrár 8. és február 22. között kiírt KÖLTSÉGELVŰ LAKÁSPÁLYÁZAT Ssz. Név 1. Bakos Zoltán 2. Bakos Zoltán 3. Bakos Zoltán 4. Bakos Zoltán 5. Balog Csaba 6. Balog Csaba 7. Balog

Részletesebben

szeptember.01 vasárnap

szeptember.01 vasárnap Nap szeptember.01 vasárnap 2013.szeptember hónapra tervezett sebességmérések Mérés tervezett helye 09.00-11.00 Parád belterülete 11.00-13.00 Sirok belterülete 13.30-15.00 Egerbakta belterülete szeptember.02

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

Wadokai Magyar Bajnokság 1. forduló EGYESÜLETI PONTTÁBLA. Bronz pontok (3)

Wadokai Magyar Bajnokság 1. forduló EGYESÜLETI PONTTÁBLA. Bronz pontok (3) Rangsor Egyesület Wadokai Magyar Bajnokság 1. forduló EGYESÜLETI PONTTÁBLA Arany pontok (10) Ezüst pontok (6) Bronz pontok (3) 4. hely pontok (1) Összpontszám 1 I.C. TATAMI 140 120 57 15 332 2 NÓVA 110

Részletesebben

Fazekas Jánosné dr. igazgató (42) 503-350 (42) 503-214 ear.igazgato@apeh.gov.hu 4400 Nyíregyháza Szabadság tér 7-8.

Fazekas Jánosné dr. igazgató (42) 503-350 (42) 503-214 ear.igazgato@apeh.gov.hu 4400 Nyíregyháza Szabadság tér 7-8. Név Szervezeti egység Beosztás Telefon Fax E-mail Irsz. Helység Cím Fazekas Jánosné dr. igazgató (42) 503-350 (42) 503-214 ear.igazgato@apeh.gov.hu 4400 Nyíregyháza Szabadság tér 7-8. Gáll Eszter Adó-

Részletesebben

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak Beosztás a 2015. június 17 19 között tartandó záróvizsgára Bizottság száma : 23. sz. Terem szám:, B épület 537. terem Záróvizsga időpontja: 2015. június 17. 8. 00 órától Balázsi Éva Kata Béres Nikoletta

Részletesebben

angol nyelv fizika, kémia testnevelés

angol nyelv fizika, kémia testnevelés Pappné Dr. Forgács Edit PhD. intézményvezető,, kutató tanár,, nyelvtudományi PhD. Germanisztika Szénási Andrea intézményvezető-helyettes,,, Tóth Attiláné Deák Andrea intézményvezető-helyettes, André Mihály,

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkezõ szálláshelyekrõl

NYILVÁNTARTÁS a szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkezõ szálláshelyekrõl FELSÕTÁRKÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL NOSZVAJI KIRENDELTSÉGE... önkormányzat megnevezése NYILVÁNTARTÁS a szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkezõ szálláshelyekrõl A nyilvántartás vezetése a

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

120010080019012700100005026751615065232004 ABAKUSZ GRÁNIT KFT. 120010080019012700100005026751745065232004 ABAKUSZ GRÁNIT KFT.

120010080019012700100005026751615065232004 ABAKUSZ GRÁNIT KFT. 120010080019012700100005026751745065232004 ABAKUSZ GRÁNIT KFT. Bizonylat vonalkódja Értékesítő partner neve 120010080019012700100005026751615065232004 ABAKUSZ GRÁNIT KFT. 120010080019012700100005026751745065232004 ABAKUSZ GRÁNIT KFT. 120010080019012700100005026752885065232004

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete március 13-i soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete március 13-i soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből 19/2014. (III. 13.) önkormányzati testületi határozat a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 22. (5) bekezdése alapján ezúton kihirdeti, hogy a Püspökladány Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése

Részletesebben

Általános Iskola Körzeti Általános iskola Körmendi Péter Gencsapáti Vas Dózsa u. 2/a. 9721

Általános Iskola Körzeti Általános iskola Körmendi Péter Gencsapáti Vas Dózsa u. 2/a. 9721 OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 036628 Községi Általános Iskola Némethné Auer Valéria Alsóújlak Vas Petofi u. 13/a. 9842 036710 Általános Iskola Bérbaltavár Kóbor Erzsébet Bérbaltavár Vas

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENY. Emlékeztek? 2. évfolyam

TANULMÁNYI VERSENY. Emlékeztek? 2. évfolyam TANULMÁNYI VERSENY Tisztelt Kollégák, Szülők! Iskolánk ez évben először, március 11-én rendezte meg a NAPRAKÉSZ elnevezésű, tanulmányi versenyt. Nagy szeretettel és örömmel fogadtuk iskolánkban a versenyen

Részletesebben

A páros versenyek végleges eredményei:

A páros versenyek végleges eredményei: 1 12. VEGYTERV SZABADIDŐSPORT TEKEKUPA 8. Lakatos Géza emlékverseny. 2006. augusztus 11 27. Serdülőknek és ifjúságiaknak: 4x30 = 120 vegyesgurítás. Szenioroknak: 4x21 = 84 hármas-taroló gurítás. A páros

Részletesebben

Futapest Crossfutás Csömör december 11.

Futapest Crossfutás Csömör december 11. Futapest Crossfutás Csömör 2011. december 11. Végeredmény 4 KM Gyerek 1. RAJSZKI LILI 1998 280 15:55 2. Turschl Bence 1999 241 16:56 3. Bócz Patricia 1998 244 16:59 4. Kiss Viktor Zsolt 1997 246 17:57

Részletesebben

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV Dankó Pista Egységes Óvoda - Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 4235 Biri Mező Imre út 21. Tel/fax: 42-263-137 e-mail: info@dankop.hu, www.dankop.hu IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ÉVI HEVES MEGYEI FELNŐTT EGYÉNI BAJNOKSÁG ANDORNAKTÁLYA MÁRCIUS 6.

JEGYZŐKÖNYV ÉVI HEVES MEGYEI FELNŐTT EGYÉNI BAJNOKSÁG ANDORNAKTÁLYA MÁRCIUS 6. 05. ÉVI HEVES MEGYEI FELNŐTT EGYÉNI BAJNOKSÁG ANDORNAKTÁLYA 06. MÁRCIUS 6. FÉRFI PÁROS VERSENYSZÁM Bejátszó mérkőzések Horváth Zsolt Szeredi Zoltán Nagy József-Varga Gábor Vámosgyörk SE Csapó Dániel-Halkó

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA BUDAPESTI TERÜLETI DÖNTŐ 2006/2007 tanév Budapest, március V-VI. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA BUDAPESTI TERÜLETI DÖNTŐ 2006/2007 tanév Budapest, március V-VI. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Budapest, 2007. március 9-10. Hely. Cím Csapatnév 1 Budapest Veres Pálné Gimn. 46,400 46,000 46,400 46,400 185,200 2 Heves Eötvös József Középiskola 47,200 46,500 45,800 45,200 184,700 3 Nagykőrös Toldi

Részletesebben

MINI FIÚ MINI LÁNY FIÚ LEÁNYZÓ

MINI FIÚ MINI LÁNY FIÚ LEÁNYZÓ MINI FIÚ 1. Ifj. Cseresznyés Ferenc Kerecsényi László I.E. 567 2. Vartnal Botond Miskolci H.I.E. 449 3. Nagy Kristóf Botond EVO 443 4. Marsa Benjámin EVO 411 5. Ifj. Andirkó Zsolt Kerecsen I.E. 307 6.

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: /2013. 13. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ Salgótarján, Ruhagyári út 9. Tel./Fax: (+36-32) Honlap: (+36-32)

Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ Salgótarján, Ruhagyári út 9. Tel./Fax: (+36-32) Honlap:  (+36-32) 9. évfolyam 1. KISS LÁSZLÓ MARCELL 2. MÁRTON ANNA 3. 4. GASPARIN ZSOMBOR BOLGÁR JÁNOS BENDE 5. ISTVÁN ISTVÁN 6. PÉK ÁBEL KRISTÓF 7. MATUCH RICHÁRD 8. ZSÉLYI KONRÁD 9. BENKE MÁTÉ 10. HATALA DÓRA 11. PISTYUR

Részletesebben

DUATLON DIÁKOLIMPIA HEVES MEGYEI DÖNTŐ Hatvan, Szeptember 23. Péntek

DUATLON DIÁKOLIMPIA HEVES MEGYEI DÖNTŐ Hatvan, Szeptember 23. Péntek DUATLON DIÁKOLIMPIA HEVES MEGYEI DÖNTŐ Hatvan, 2005. Szeptember 23. Péntek I. Korcsoport lány EREDMÉNYEK 1. Berecz Luca 1997 Kossuth L. Ált Isk. Hatvan 0:11:48 2. Jánosi Rebeka 1997 Kodály Z. Ált Isk.

Részletesebben

2. számú melléklet Összesítő kimutatás a zsámboki Bajza Lenke Általános Iskola 2013/2014. tanévében versenyző tanulókról. megyei.

2. számú melléklet Összesítő kimutatás a zsámboki Bajza Lenke Általános Iskola 2013/2014. tanévében versenyző tanulókról. megyei. 2. számú melléklet Összesítő kimutatás a zsámboki 2013/2014. tanévében versenyző tanulókról Tanuló neve Osztálya Osztályfőnök neve 2. Kis Kornél 2. Kis Kornél 2. Bagó Norman 2. Papp Tibor 2. Papp Tibor

Részletesebben

Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása

Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc 116/2006. (XI. 9.) Kgy. számú határozat Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása A

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 49/2010. /II. 15./ SZÁMÚ HATÁROZATA

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 49/2010. /II. 15./ SZÁMÚ HATÁROZATA Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. február 15-i ülésén 49/2010. /II. 15./ a következő határozatot hozta: PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 49/2010. /II. 15./ SZÁMÚ HATÁROZATA

Részletesebben

Dél-Alföld.xls. 1. oldal, összesen: :00

Dél-Alföld.xls. 1. oldal, összesen: :00 Szum Irodalom, nyelv és helymatematika és fizika Számítástechnika Történelem Összesen Elérhető: 100 100 100 75 Elért maximum: 75 74 100 68 Bejutási határ: 60 35 69 54 Beküldési határ: 55 55 55 41 Beküldött

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

MELÓDIA KAMARAKÓRUS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET NAGYTÁLYA-MAKLÁR MELÓDIA KAMARAKÓRUS MUNKATERVE A 2015 ÖS ÉVRE

MELÓDIA KAMARAKÓRUS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET NAGYTÁLYA-MAKLÁR MELÓDIA KAMARAKÓRUS MUNKATERVE A 2015 ÖS ÉVRE MELÓDIA KAMARAKÓRUS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET NAGYTÁLYA-MAKLÁR MELÓDIA KAMARAKÓRUS MUNKATERVE A 2015 ÖS ÉVRE 2015 Tartalom Tartalomjegyzék 1. A kórus felépítése... 4 1. 1. Vezetőségi tagok... 4 1.2. Kórus tagok...

Részletesebben

KARÁCSOND január 25.

KARÁCSOND január 25. CSAPATVERSENY Leány csapatverseny I-IV. korcsoport (1999. január 1-én vagy később születettek) Domoszlói III. András Általános Iskola Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium Köles Noémi Meszesi Csenge 30

Részletesebben

2. Képviselő-testület hatályon kívül helyezi a Z-31/2010. (II.15.) számú határozatát.

2. Képviselő-testület hatályon kívül helyezi a Z-31/2010. (II.15.) számú határozatát. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 2-32/2010/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július 29-i rendkívüli zárt üléséről.

Részletesebben

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny Fizika 2014. április 8-án Hidy Gábor 8.c osztályos tanulónk részt vett az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat által szervezett Öveges József Fizikaverseny megyei fordulóján és továbbjutott az országos döntőbe.

Részletesebben

V. KRISTYÁN ZSUZSA EMLÉKVERSENY 2012

V. KRISTYÁN ZSUZSA EMLÉKVERSENY 2012 Páros eredmény serdülő ifi Egyesület: Név: Név Teli Tarol Össz. Teli Tarol Össz. Totál Össz. Össz név fa fa össz. teli tar. 1 Szombathely Horváth Rozália Polgár Károly 360 148 508 378 202 580 1088 738

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 114/ 16/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 11-én

Részletesebben

2892/2015. (XII.15.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról

2892/2015. (XII.15.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról 2892/2015. (XII.15.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-Jogi-Szociális

Részletesebben

Tanulmányi eredmények Felső tagozat 2011/2012. (II. félév)

Tanulmányi eredmények Felső tagozat 2011/2012. (II. félév) Tanulmányi eredmények Felső tagozat 2011/2012. (II. félév) Magyar Simonyi Zsigmond helyesírási verseny iskolai fordulójában 85% feletti eredményt értek el az alábbi tanulók: 5. évfolyam Szabó Péter 5.b

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Tanácskozási joggal az ülésen részt vett Oleárné dr. Kádas Marianna jegyző.

Jegyzőkönyv. Tanácskozási joggal az ülésen részt vett Oleárné dr. Kádas Marianna jegyző. Jegyzőkönyv Készült: 2009.június 18-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós Csaba

Részletesebben

Humán Szolgáltatások Igazgatósága (levelezési cím: 1211 Budapest, Kiss János altb. u. 54.) Bejárat: Táncsics M. u. 69.

Humán Szolgáltatások Igazgatósága (levelezési cím: 1211 Budapest, Kiss János altb. u. 54.) Bejárat: Táncsics M. u. 69. Humán Szolgáltatások Igazgatósága (levelezési cím: 1211 Budapest, Kiss János altb. u. 54.) Bejárat: Táncsics M. u. 69. Intézményvezető: Fatérné Rothbart Mária fater.maria@hszi21.hu Intézményvezető-helyettes:

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL

12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL 12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL NÉV CÍM 1.TÚRA 2.TÚRA 3.TÚRA 4.TÚRA 1. ÁDÁM BIANKA BUCSA, JÓZSEF ATTILA U. 2. 2. ÁDÁM CINTIA BUCSA, JÓZSEF ATTILA U. 2. 3. AUER BRIGITTA BUCSA, KOSSUTH U. 96/B 4. AUER GABRIELLA

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális Bizottságának 2015. március 30-án tartott nyilvános üléséről. Tartalmazza a 13/2015.(III.30.) 14/2015.(III.30.)

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2009.április 21-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Jegyzőkönyv. Készült: 2009.április 21-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének Jegyzőkönyv Készült: 2009.április 21-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós Csaba

Részletesebben

RENDEZVÉNY- és VERSENYNAPTÁR 2014. április

RENDEZVÉNY- és VERSENYNAPTÁR 2014. április Iskolai, körzeti, megyei, országos szintű rendezvények RENDEZVÉNY- és VERSENYNAPTÁR 2014. április Nap Óra Rendezvény megnevezése Helyszín Felelős Megjegyzés 1. 8.00 Évkönyv fotózás iskola, Március 15.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

KLEBELSBERG ITÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT MINDSZENTI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM.:

KLEBELSBERG ITÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT MINDSZENTI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM.: Tanulói Névsor 1/c osztály osztályfőnök: Csernák Lajosné 1. Ajtai Rajmund Bendegúz 2. Ambrus Lajos Máté 3. Boldizsár Jázmin 4. Boldizsár Sándor Rómeó 5. Dombi Sándor Ferenc 6. Farkas Krisztián 7. Gyapjas

Részletesebben

HEVES MEGYEI CSAPATBAJNOKSÁG 2009/2010. ŐSZ ÁLTALÁNOS STATISZTIKÁK*

HEVES MEGYEI CSAPATBAJNOKSÁG 2009/2010. ŐSZ ÁLTALÁNOS STATISZTIKÁK* ÁLTALÁNOS STATISZTIKÁK* Lejátszott csapatmérkőzések száma: 36 Lejátszott párosmérkőzések száma: 70 Lejátszott egyéni mérkőzések száma: 568 A legsimább győzelem: 18:0 (öt alkalommal) A legszorosabb győzelem:

Részletesebben

Szent László 33 teljesítménytúra teljesítői

Szent László 33 teljesítménytúra teljesítői Szent László 33 teljesítménytúra teljesítői Indulók száma: 76 fő, teljesítette: 72+1 fő Rsz. Név Sz. év Lakhely Rajtidő Célidő Menetidő 1 Takács Tibold 1967 Budapest 9:05 17:27 8:22 2 Takács Tiboldné 1967

Részletesebben

Beszámoló a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról

Beszámoló a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról Beszámoló a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról Pályázó neve: Palotási Polgárőr Egyesület Pályázó címe: 3042 Palotás Kossuth út 1. Ügyfél-azonosító: 1004795335 Támogatási

Részletesebben

Lap1 LEJÁRT SÍRHELYEK -ABC NÉV LEÁNYKORI NÉV SZÜL. ELHUNYT SÍRHELY

Lap1 LEJÁRT SÍRHELYEK -ABC NÉV LEÁNYKORI NÉV SZÜL. ELHUNYT SÍRHELY LEJÁRT SÍRHELYEK -ABC 2015. 10. 09. NÉV LEÁNYKORI NÉV SZÜL. ELHUNYT SÍRHELY Abonyi József 1914 1984 0005-0033 Ádám Gáborné Gőz Eszter 0035-0054 Agócs Pál 1937 1990 0045-0018 Alföldi Zsigmondné Bodnár Róza

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 8/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. június 14.-én (péntek) napján 8 00 órai

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. június 14. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 29.) Önkormányzati rendelet módosításáról 2

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 12-én (csütörtök), 17.00 órakor, a Közösségi Házban megtartott munkaterv szerinti üléséről Jelen vannak: Bárány Erzsébet jegyző Bárány Pál, Bocskayné Tóth Katalin,

Részletesebben

Hely. Rajtszám Atléta Sz. év Egyesület Sorrend Eredmény Rekord

Hely. Rajtszám Atléta Sz. év Egyesület Sorrend Eredmény Rekord EREDMÉNYEK Férfi 10 km utcai futás Döntő 13:05 1. nap 1 010 Farkas Dárius Ádám 1991 BEAC 41 30:20 PB 2 019 Juhász Balázs 1996 DSC-SI 10 30:27 PB 3 023 Koszár Zsolt 1986 SYN FIT SZTG 42 30:35 SB 4 026 Kovács

Részletesebben

Paksi Atomerımő Rt. és Sportegyesület

Paksi Atomerımő Rt. és Sportegyesület Rendezı: Paksi Atomerımő Rt. és Sportegyesület Nıi egyéni Helyezés Név Csapat Teli/1. Tar./1. Teli/2. Tar./2. Teli Tarol. Összesen 1. Nagy Adrienn TITÁSZ Rt. 176 60 162 66 338 126 464 2. Kelemen Gáborné

Részletesebben