Nem csak a húszéveseké a világ!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nem csak a húszéveseké a világ!"

Átírás

1 XIII. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM JÚNIUS INGYENES Nem csak a húszéveseké a világ! Május 7-tõl kezdõdõen körülbelül egy hétig másról sem lehetett hallani a faluban, mint a nyugdíjas bálról. Ez volt a téma az orvosnál, a paprikaszedésen, a temetõben, a buszon, szóval mindenhol, ahol legalább két ember összejött. Mondanom sem kell, hogy nekünk szervezõknek ilyenkor repdes a szívünk a boldogságtól, hiszen azért fáradoztunk, hogy egy kis ünnepet, fényt vigyünk az itt élõ dolgos emberek hétköznapjaiba. Az õ örömük a mi jutalmunk. Nem is gondoltuk, hogy ekkora sikere lesz az Ujváry Alapítvány elsõ báljának, hiszen eléggé nehezen verbuválódott össze a csapat- bejöttek már az ekkor idõszerû mezõgazdasági munkák- de végül is 140 fõ mulatott önfeledten a szépen feldíszített teremben. A Boldogi Rezesbanda és a Hagyományõrzõ Csoport maximálisan teljesített, de nem volt nehéz dolguk, hiszen olyan közönséget kaptak, akikkel könnyû volt együttmûködni. Kipirult, mosolygó emberek álltak be a szereplõk közé, alakítottak kisebb és nagyobb köröket. Megható és szemet gyönyörködtetõ volt a látvány, amikor a nõk egymással táncoltak, hát még, amikor keringõztek! -De jó, hogy eljöttem! Ez jobb, mint egy lagzi! Ilyet gyakrabban kell csinálni! Ilyen és hasonló mondatok hangzottak el ezen az estén. Éjfélig volt meghirdetve a bál, de ekkor még csak azok mentek haza, akiknek másnap korán kellett kelniük. Késõbb, a többség csapatokra szakadva, énekelve hagyta el a mûvelõdési házat. Az elágazásoknál hosszasan búcsúzkodtak, nehezükre esett az elválás. Boldog voltam ezen az estén. Ugyanakkor el is szomorodtam. Rá kellett jönnöm, hogy ez a korosztály jobban szereti egymást, mint a miénk. Látszott a tekinteteken, hogy õk összetartoznak, van közös múltjuk és bár az élet szinte kivétel nélkül mindenkinek hozott sok keserûséget is, tudnak szeretni, önfeledten mulatni. Õk igazán õszintén tudják énekelni a már-már elcsépelt sorokat, miszerint az élet úgyis tovaszáll... A rendezvényt támogatták: A vendégek valóban egy lakodalomban érezhették és érezték is magukat, jöttek a gyönyörû lagzis nóták és az egyéb népszerû dallamok. Székek tologatása hallatszott szinte azonnal, amint rázendített a zenekar. Nagy György és a Hagyományõrzõ Együttes, Lukács Ferencné, Varga és Társa Bt, Vaskó Lukács, Luda Ottó, Krakóczkiné Tóth Éva, Pecze Józsefné, Püspökiné Nagy Erzsébet, Katonáné Nagy Anna, Szabó Sándorné, Kepes Lászlóné, Bánkuti Istvánné, Janota Lukácsné, Peigelbeck Lukácsné, Nagy Andrásné, Tóbi László, Kovács Krisztina, Ambruzs Ádám, Bátori Györgyné, Bihari Józsefné, Urbánné Bihari Krisztina, Bugyi Istvánné, Zsírosné Õszi Katalin, Kepes László. Kepesné Tóth Katalin

2 2 BOLDOGI ÉLET 2006.JÚNIUS Családi segélyezésrõl július 1-jétõl változnak a rendszeres szociális segélyezés szabályai. Szemben az eddigi gyakorlattal, az új rendszer figyelembe veszi a család nagyságát is. Ez azt jelenti, hogy a rendszeres szociális segély nem fix összegû lesz, hanem a fogyasztási egység alapján számolt családi jövedelemhatárig egészíti ki a család jövedelmét. A családi jövedelem számítása során új fogalom, a fogyasztási egység kerül bevezetésre. A fogyasztási egységre vetített jövedelem alapján történik a jogosultság megállapítása és a segély összegének meghatározásánál is ez kerül figyelembevételre Boldog Község Önkormányzatának adóhatósága a hátralékkal rendelkezõ adózók kigyûjtését elvégezte. Felhívjuk az érintettek figyelmét a tartozások rendezésére! Adategyeztetésre a Polgármesteri Hivatal 1-es irodájában, ügyfélfogadási idõben van lehetõség. Azon adózókkal szemben, akik fizetési kötelezettségüknek nem tesznek eleget, a végrehajtási eljárást haladéktalanul megindítjuk. Az adóvégrehajtás elrendelésének nem feltétele az adós elõzetes értesítése, külön határozat meghozatala nélkül a végrehajtási cselekmény foganatosítható. Újszülöttek: Tóth Milán Kiss Natália Tóth Patrik Tóth Bence Nagy Leila Berényi Marcell Õszi Marcell Vidák Jázmin Végrehajtásról Önkormányzati hírek an: Tóth Regina an: Földvári Zita an: Futó Ágnes an: Petrovics Elvira an: Tatai Melinda an: Balogh Erika an: Nagy Ilona Tájékoztató A község választópolgárai a napokban kapták kézhez a kisebbségi választói névjegyzékbe vétel iránti kérelem nyomtatványt és az ezzel kapcsolatos tájékoztatót. Aki a kérelem nyomtatványon megjelölt adott kisebbségi közösséghez tartozónak tartja magát, az a hiánytalanul kitöltött nyomtatványt az önkormányzatnál lévõ gyûjtõládába dobhatja be. Aki nem kívánja a kisebbségi választói névjegyzékbe való felvételét, annak a kiküldött nyomtatvánnyal semmi teendõje nincs. Szitányi Péterné HVI. Vez. Felhívás parlagfû elleni védekezésre Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a évi XXXV. Törvény elõírja a parlagfû elleni védekezést. Aki ezen kötelezettségének önként nem tesz eleget belterületen saját telkén illetve külterületen a használatában lévõ földterületen annak következménye szabálysértési eljárás megindítása és bírság kiszabása. Ezt követõen sor kerülhet a közérdekû védekezés elrendelésére, melynek költségeit az érintett tulajdonosnak kell megfizetni. Anyakönyvi hírek A saját és embertársaink egészségének védelme érdekében kérem, hogy ezen kötelezettségének mindenki idõben tegyen eleget. Elhunytak: Házasságkötés: Szitányi Péterné Zólyomi Istvánné sz: Lukács Mária (1944) Hatvani u. Szûcs Ferencné sz: Sápi Klára (1931) Virág u. Õszi Jánosné sz: Petrovics Erzsébet (1912) Honvéd u. Bugyi István (1943) Sport u. Kátai Kálmán (1957) Cinka P.u. Lukács József (1943) Kossuth u. Tóth István (1914) Béke u. Kovács Zoltán (1938)Hunyadi u. Völgyesi Zoltán és Zsíros Eszter Pataki István és Rohács Melinda Zsámboki Gábor és Pintér Csilla

3 2006. JÚNIUS BOLDOGI ÉLET 3 Helyi Vidékfejlesztési program indul a Galga mentén Örömmel tájékoztatjuk a lap olvasóit, a település lakóit, megvalósítását kell az egyes pályázatoknak elõmozdítaniuk, hogy a Galga menti települések összefogásának eredményeként a miközben maga a nyertes a saját elképzelését is megvalósítja. LEADER+ EU program keretében a lakosság bevonásával A Vidékfejlesztési Terv fõ célkitûzéseit tekintve két nagy csoportra elkészített Helyi Vidékfejlesztési Tervünk megvalósítását bomlik. 000,- Ft támogatással jutalmazta a Mezõgazdasági és Az egyikben vár olyan pályázatokat, amelyek a helyi gazdaság Vidékfejlesztési Hivatal. környezettudatos fejlesztését célozzák a mezõgazdaság, az A LEADER+ program magyar fülnek idegenül csengõ élelmiszer feldolgozás- és kereskedelem területén. elnevezés azt takarja, hogy a helyi összefogásra épülõ vidék és A másik nagy terület a humán jellegû fejlesztéseket fogja össze. Ide gazdaságfejlesztés a célja. tartoznak a közösségek fejlesztése, az iskolán kívüli oktatás A program különlegessége az, hogy az EU történetében felnõtteknek gyermekeknek egyaránt, a Galga-menti kultúra ápolása ez az elsõ és egyetlen olyan támogatás, amelyik a végsõ fejlesztése, a turisztika szabadidõ eltöltés, de a kistérségi arculat és kedvezményezettek pályáztatását és kiválasztását is a helyben védjegy kialakítására, bevezetésére is várunk pályázatokat. megalakult Bíráló Bizottságra bízza. A Bíráló Bizottság pedig azt mérlegeli, hogy a beadott pályázat mennyire viszi elõbbre a közösen Kérjük kísérje figyelemmel az errõl szóló felhívásokat, elkészített Helyi Vidékfejlesztési Terv megvalósulását. tájékoztatásokat. Minden településen fogunk tartani lakossági A múlt nyáron megalakult Akciócsoportunk (ACS) a fórumokat. A helyi lapokat folyamatosan ellátjuk az idevágó Galga-völgyét, mint egységes földrajzi, kereskedelmi, környezeti és hírekkel. A pontos és részletes információ megszerzésének azonban kulturális egységet fedi le. Az ACS települései: Aszód, Bag, Boldog, a legbiztosabb módja, ha meglátogatja készülõ honlapunkat, vagy Dány, Domony, Galgagyörk, Galgahévíz, Galgamácsa, Hévízgyörk, telefon egyeztetés után személyesen felkeresi irodánkat. Iklad, Kartal, Püspökhatvan, Tura, Valkó, Váczkisújfalu, Vácszentlászló, Verseg és Zsámbok. Az ACS Vezetõ Szerve a Varga Géza Bagyin József polgármester vezette aszódi Önkormányzat, Gaia Alapítvány munkaszervezete pedig a Gaia Alapítvány. Az ACS munkájában 2190 Galgahévíz, Fõ út 87. közvetlenül a 18 települési önkormányzaton kívül, 18 vállalkozó és Tel/fax: 28/ civil szervezet vesz részt valamennyi település képviseletét biztosítva. Ezen kívül azonban a lakosság minél szélesebb körû bevonása nemcsak célunk, de kötelességünk is. Így történt ez már akkor is, mikor a tavalyi évben a Vidékfejlesztési Tervünk elkészítéséhez több településen rendeztünk nyilvános fórumokat, Honlap: T R I A N O N ahol a lakosok ötleteit, véleményét és vágyait gyûjtöttük össze, június 4-én a boldogi fiatalok baráti körével amibõl azután maga a közös jövõkép és a Vidékfejlesztési Tervünk megemlékeztünk az június 4-i Trianoni elkészült. Ebben a Tervben a környezet védelme az ökológiai Békediktátumról, amelyben az Elsõ Világháború után szempontok érvényesítése meghatározó. E nélkül ma már sem gazdaság- sem társadalom fejlesztés nem képzelhetõ el. Magyarország területének 2/3-át, lakosságának több, mint Ezek után érkeztünk el ahhoz a mérföldkõhöz, mikor a a felét idegen országokhoz csatolták.fontosnak tartottuk, Vidékfejlesztési Terv megvalósítására közzétesszük a pályázati hogy 86 év után Boldog községben is kiálljunk a magyar felhívást, melyre minden Galga menti lakos, õstermelõ, himnusz mellett, a székely himnusz eléneklésével is kisvállalkozó, civil szervezet és önkormányzat benyújthatja fölidézzük a dicsõ Nagy-Magyarországot. pályázatát. A bárki számára elnyerhetõ legmagasabb összeg ,- Ft a legkisebb pedig ,- Ft. Ahhoz, hogy valaki sikeresen tudjon pályázni, meg kell ismernie a már többször említett Vidékfejlesztési Tervünket, hiszen annak Tájház felújítás A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának, a Magyar Örökségvédelmi Hivatalnak és a Boldog Községért Közalapítványnak köszönhetõen felújítottuk tájházunk kerítését, lecseréltük a szerszámos tetõjét. Így egy kicsit ismét megújúlva fogadhatjuk látogatóinkat. Köszönjük a támogatást. Köszönetet mondunk továbbá a tájház gyûjteményének gyarapításáért, virágok adományozásáért a kedves boldogi és hatvani lakosoknak! Nagy György tájház gondnoka SZOMBAT ESTI /TÁNC/LÁZ BOLDOGON 8 hetes társastánc tanfolyam indul a mûvelõdési házban felnõttek részére. Várjuk azokat a év közötti felnõtteket, párosan, vagy pár nélkül, akik csiszolni szeretnék tánctudásukat egy nagyszerû versenytáncospár, Kósik Viki és Markó Róbert segítségével. HOGY MINDEN ZENÉRE A MEGFELELÕ TÁNCOT JÁRJÁK! Jelentkezni a Mûvelõdési házban lehet. Petrovics Krisztián

4 4 BOLDOGI ÉLET JÚNIUS T á jékoztató a évi Az önkormányzati feladatok teljesítésében a Akadálymentesítést megoldottuk még a házi orvosi, májusában elfogadott gazdasági program az irányadó. E fogorvosi rendelõknél, valamint a mûvelõdési háznál. négy évre szóló stratégia tartalmazza azokat a célokat, Elvégeztettük a szeméttelep környezetvédelmi melyek elõttünk állnak. felülvizsgálatát, amely kötelezõ az önkormányzat részére. Az elõzõ évek nagy beruházásai / csatornahálózat kiépítése, Utcai hulladékgyûjtõk kerültek kihelyezésre a község több intézményi belsõvilágítás, közvilágítás korszerûsítés / pontján. Ebben Boldog Községért Közalapítvány volt a kihatással van és még lesz is több éven át céljaink segítségünkre. megvalósítására, illetve az állandóan jelentkezõ alapfeladatok megoldására /intézményeink fejlesztésére, Közoktatás, közmûvelõdés / általános iskola, óvoda, mûködtetésére, szintentartására/. mûvelõdési ház/ A mûvelõdési házunk pályázati pénzbõl felújításra került. A A nehéz anyagi helyzet nemcsak a családok, hanem az tisztasági festések elvégzése az intézményeinkben önkormányzat helyzetére, lehetõségeire, céljaira is megtörtént. Az intézményeinknél a kötelezõ taneszközök rányomja bélyegét. Az egyre nehezedõ anyagi beszerzése az ütemezésnek megfelelõen történt. körülmények között /tartalékok elfogytak/ bizony már a Megkezdõdött a tantermek felújítása, bútorzat cseréje. A meglévõ intézmények mûködtetése és a rendelkezésre álló kötelezõen elõírt konyhai edények beszerzése folyamatos. eszközök karbantartása is gondot okoz. Új óvoda építéséhez szükséges tervdokumentációt sajnos nem tudtuk elkészítetni. Tekintsük át nemcsak a 2005-ös év, hanem az elmúlt 3 Az oktatás a kultúra színvonala fejlõdött. Ez persze évben elvégzett feladatokat, munkákat: elsõsorban nem az önkormányzatunk érdeme. Büszkeséggel tölt el bennünket, hogy az iskola, óvoda, Gazdasági ágazat: mûvelõdési ház magas színvonalú pedagógiai munkát A gazdasági program kiemelt helyen szerepelteti a végez. belterületi utak fejlesztését, a ki nem épített utak A hagyományõrzõ és színjátszó csoport pedig községünk szilárdburkolattal való ellátását. Ezen elvárásnak egy-egy ékessége, hírnevünket öregbítik. Intézményeink megfelelõen az utak minden évben kátyúzásra, aszfalt méltóképpen ápolják kultúránkat, õrzik hagyományainkat, hibáinak eltüntetésére kerül sor. szépre, jóra nevelnek bennünket. A Dankó, Cinka Panna út, Honvéd út felújítására pályázatot nyújtott be önkormányzatunk, mely pályázat sikeresnek Egészségügy, szociális ágazat bizonyult. Az önerõt saját költségvetésünkbõl biztosítottuk Az egészségügyi alapfeladatok megoldottak. Az a pályázathoz. A Dankó,Cinka Panna út, Honvéd út egy alapellátáson túl az önkormányzat a fizikoterápiát része már elkészült, a Honvéd út másik része pedig a mûködteti. A fogászatnál gépek beszerzésére került sor. közeljövõben fog felújításra kerülni. Elkészült a Szabadság és a Táncsics utak építési terve. Szociális ellátás Elvégeztük a buszvárók festését és karbantartását. A Az alapellátásokat az önkormányzat biztosítani tudta. polgármesteri hivatal hátsó folyosói része is felújításra Minden évben karácsonykor az idõseinkrõl került. megemlékezünk, szerény édesség csomaggal Járdát építettünk a Dankó úton. kedveskedtünk. Közhasznú foglalkoztatás a tervezett szinten maradt. Munkájuk végzéséhez a támogatási keret terhére Egyéb fûnyírókat vásároltunk. Az önkormányzati lakások, egészségügyi intézmények Szervezetek támogatása: állagmegóvása lelassult. Anyagiak hiánya miatt a terápia épületének felújítása nem történt meg. Szintén anyagi Az önkormányzat anyagi lehetõségeihez mérten támogatta fedezet hiánya miatt elmaradt a temetõben a ravatalozó az elmúlt években is a község területén mûködõ társadalmi felújítása. A temetõben kolombárium, /urnás temetkezési szervezeteket. / Tûzoltóság, Sportkör, Polgárõrség, Huszár hely / megépült. Az utat a temetõ területén kõvel láttuk el. Egyesület, Vöröskereszt, Hagyományõrzõ csoport/ Közterületeinket és a temetõ területét rendben tartottuk. Elkészült a község településrendezési, illetve Az önkormányzatnál beszerzésre került egy Citroen típusú hulladékgazdálkodási terve, valamint környezetvédelmi tehergépjármû, mivel gépparkunk teljesen leromlott programja. állapotban van. Ahhoz, hogy a karbantartó csoport feladatát teljesíteni tudja szükség volt a gépjármû beszerzésére. Néhány gondolat a község közbiztonságáról: A Hatvani Fontos feladat volt az elmúlt években a község Rendõrkapitányság és körzeti megbízott minden évben tisztántartása, intézmények karbantartása, programok tájékoztatást ad az önkormányzatnak a község lebonyolítása. Téli idõszakban a hóeltakarítása, utak közbiztonságáról. A községünk közrend- közbiztonsági szórása. helyzete jónak mondható.

5 2006. JÚNIUS BOLDOGI ÉLET 5 falugyûlés m egtartásához A balesetek elkerülése érdekében a diófák gallyazásra, valamint útjelzõ táblák kihelyezése. /Boldog Községért illetve a korhadt fák kivételére került sor. Közalapítvány segítségével/ Forgalmi rend változás került bevezetésre a Béke út Közterületeink tisztántartása, civil szervezeteink gépjármûforgalmának tehermentesítésére- súlykorlátozási támogatása. t á b l á k k e r ü l t e k k i h e l y e z é s r e. A v e s z é l y e s útkeresztezõdésekbe STOP táblákat raktunk ki. Ebben az évben mintegy 4,5 km-es szakaszon Te s t v é r k a p c s o l a t u n k t o v á b b r a i s f e n n á l l : belvízelvezetõ árok tisztítására kerül sor. /Pap árok/. Az Csíkszentdomokos és Lachtaja községekkel. A kapcsolatot önkormányzat ezen munkálatokra /megelõzõ védekezésre/ elmélyítettük Csíkszentdomokossal. A település 7 millió Ft összegû támogatást kapott a Heves Megyei polgármestere és képviselõtestületének tagja részt vettek a Területfejlesztési Ügynökség KHT-tól /Eger/ évben az április 2-i rendezvényünkön. Önkormányzatunk úgynevezett vidékfejlesztési program LEADER keretében csatlakozott Pest megyei Rendezvények: településekhez. Ebben a LEADER programban 18 település vesz részt. A csoport munkája sikeres volt és a 18 - Január 13.: Tûzgyújtás a világháborús hõsök emlékére település összesen: 90 millió Ft-ot nyert meg és a csoport - Április 2.: Hatvani csata imitációja tovább folytathatja munkáját, további pályázatokat - Május 1.: Egészségmegõrzõ nap készíthet a települések fejlõdése érdekében. Reméljük, - Június : Boldogi Búcsú hogy a jövõben még nagyobb összegû támogatásban - Augusztus: Paprikafesztivál részesülünk. Hitelek törlesztése a 2006-os évben: Kábeltévé kiépítésében döntött a képviselõtestület. A munkálatok ebben az évben remélhetõleg elkezdõdnek és Szennyvízhálózat kiépítése: Ft Tõke+kamat reméljük rövid idõn belül községünkben is megépül a Közvilágítás korszerûsítés: Ft kábeltévés hálózat. Intézményi belsõvilágítás: Ft Sajnos 2006-os évtõl a költségvetési hiány csökkentése Szeretném még a 2006-os évi költségvetés fõbb adatairól érdekében a kommunális adó összegét Ft-os tájékoztatást adni. összeggel megemeltük. A évi költségvetés fõbb számainak alakulása: 1/ Csatornahálózat kiépítésére felvett hosszúlejáratú hitel: / / Ft évi bevételi fõösszeg: Ft 2/ Várható kamatok: Helyi adó: Ft / negyedévente törlesztünk / Ft Átengedett központi adó: Ft 3/ Közvilágítás korszerûsítése miatti kötelezettség: Mûködési célú pénzeszköz bevétel: Ft / / Ft Felhalmozási bevétel: /támogatások, 4/ Belsõvilágítás korszerûsítés: pályázati pénz, csatorna hozzájárulás/ Ft / / Ft Hitelbeállítás: Ft 5/ Tehergépkocsi vásárlása: CKO támogatás: Ft / / Ft Központi költségvetési támogatás: Ft Tisztelt Boldogiak! Ennek az önkormányzatnak a legfontosabb feladata az alapellátás biztosítása és a hitelek idõbeni törlesztése. Sajnos mint már említettem anyagiak hiánya miatt nagyobb fejlesztéseket nem tudtunk megvalósítani. A mûködésünk zavartalan ellátásához likviditási hitel beállítása vált szükségessé, amely folyószámla és bérhitel formájában realizálódott. A 2006-os évben a fõ célkitûzés, hogy továbbra is biztosítani tudjuk az alapellátást, hiteleink idõbeni befizetését. Intézményi kisebb felújítások, tisztasági festések, játszóeszközök beszerzése. Út felújítás megvalósítása / Honvéd út egy része/. Buszmegállók elhelyezése a Hatvani, illetve a Turai úton, A nehézségekkel, problémákkal szembenézve igyekszünk legjobb tudásunk szerint becsülettel és tisztességgel ellátni feladatainkat. Összességében megállapíthatjuk, hogy községünk a nehézségek ellenére fejlõdött. Mind a magam, mind a képviselõtestület nevében köszönetet mondok minden intézménynek, alapítványnak, civil szervezetnek és boldogi lakosnak az elmúlt évek munkájáért, segítõ hozzáállásáért. Kérem, hogy továbbra is hasonlóképpen vegyék ki részüket közös munkában. Tisztelettel: Püspökiné Nagy Erzsébet polgármester

6 6 BOLDOGI ÉLET JÚNIUS Gyermeknap az egészség jegyében Élményekben gazdag gyermeknapot rendezhettünk a bereczes diákoknak május 26-án a Gyerekbarát büfé fõdíjának és a Boldog Községi Önkormányzatnak köszönhetõen. Mivel a nyeremény tanév végéig sem érkezett meg, ezért fenntartónk megelõlegezte azt az összeget, amibõl a boldogi gyerekek az alábbi programokon vehettek részt: - A Szeleburdi Színház elõadása - Kézmûves foglalkozások (fazekasság, gyöngyfûzés, bõrözés, batikolás) - Sportprogramok - Saláták, szendvicsek, egészséges finomságok készítése, kóstolása. Köszönjük szépen a Luda Pékség termékadományát, valamint az Önkormányzat segítségét! Boldogi Búcsú junius 25. Krakóczkiné Tóth Éva A Boldogért Együtt-Boldogan Egyesület szervezésében: Ünnepi zenés ébresztõ Közremûködik: Varga Gábor Együttese és a Boldogi Huszár Egyesület Szent Korona fogadása a község határában A Szent Korona kísérése a római katolikus templomba Közremûködik: A Felsõtárkányi Fúvós Zenekar és a Boldogi Huszár Egyesület Ünnepi térzene a római katolikus templom elõtti téren Közremûködik: A Felsõtárkányi Fúvós Zenekar Körmenet, szabadtéri szentmise A szentmisét és a szentbeszédet Dr.Ladocsi Gáspár Fõtisztelendõ Püspök Úr celebrálja, illetve tartja A Szent Korona közszemlére tétele a római katolikus templomban Az Ujváry Ferenc Mûvelõdési Ház és Könyvtár programja A természet vonzásában - Zsíros István fotói a kiállítást megnyitja: Püspökiné Kovács Mária Közremûködik: Ambrúzs Ádám és Tari Botond Hagyományõrzõ Találkozó Boldogi Óvodások - lakodalmas Boldogi Kaláris Gyermek-, Serdülõ- és Ifjúsági Néptáncegyüttes Boldogi Gyermek Népzenészek Boldogi Hagyományõrzõ Csoport Budapesti Bartók Néptáncegyüttes CSIKI DIZSI Sztárvendég: UNITED Együttes A diszkó belépõdíja: 1000 Ft Polgárõr hírek A BOLDOGI TISZAVIRÁG ÉLETÛ POSTARABLÓ Ez a nap is úgy indult mint a többi. A borongós idõben a mûvelõdési ház elõtti esõ áztatta aszfalton a megszokott hétköznapi piaci nyüzsgés. Leparkoltam az autómmal majd elindultam fel a könytárba, hogy valami Boldogra jellegzetesen ráillõ képet keressek az archívumból a hamarosan megrendezésre kerülõ megyei polgárõrnap logójának. Csengett a telefonom. A vonal túlsóvégén a helyi KMB-s Hornyák István r.tzls. közölte velem, hogy fegyveres postarablás történt siessek az irodára bárhol is vagyok és szedjem össze a csapat elérhetõ tagjait. Szerencsére gyorsan sikerült 5 polgárõr társat elérnem akik azonnal a helyszínre érkeztek. A falut pillanatok alatt átellenõriztük és a rendõrök segítségével lezártuk. A település három megye határán fekszik. Pár perc és bármerre elillanhat az elkövetõ. Ezért gyorsan kellett cselekednünk. Értesítettem a szomszéd település polgárõr parancsnokát a történtekrõl és kértem a segítségüket. Az úton megkérdezett emberek szavaiból és a nyomokból lehetett következtetni az elkövetõ menekülési útvonalára. A jó helyismeretnek és a pontos munkának köszönhetõen másfél óra leforgása alatt elfogtuk a rendõrökkel együtt az elkövetõt. Nyombiztosítás, majd várakozás míg a megye központból ideérnek a nyomozók és a szakértõk. Majd izgalom, kutyás nyomkeresés, csónak vízre eresztés a mágnessel való fegyver kereséshez...esõ, sár, gyaloglás az elsõ tanyáig ahol az elkövetõ lakott és megtalálható volt az elkövetés eszköze. Köszönet a polgárõr kollégáknak név szerint Tábori László, Vaka Ákos, Ungi Péter, Resch László és Szamosvölgyi Juditnak a gyors és pontos csapat munkájukért. Ismételten felhívjuk a lakosság figyelmét arra, hogy ingyenesen 24 órában üzemel a mobil telefonos riasztó megfigyelõ rendszerünk. A riasztókat a ös számra lehet ráirányítani. Kérjük továbbá a lakosságot, hogy óvják egymást és értékeiket. Bárminemû rendellenességet tapasztalnak, illetve idegenekkel találkoznak (házalók, gyûjtögetõk) kérjük azt jelezzék a as, illetve a fenti telefonszámon. Továbbra is az Önök szolgálatára vagyunk! Szamosvölgyi Judit BKÖE elnöke

7 2006. JÚNIUS BOLDOGI ÉLET 7 Tavaszköszöntõ Berecz-bál 2006 Második alkalommal rendeztük meg iskolánkban a Berecz Antal Alapítvány jótékonysági bálját, április 29-én. A tavaszi kerti munkák ellenére sok érdeklõdõ tisztelt meg bennünket azzal, hogy elfogadta meghívásunkat a rendezvényre. Az esemény jelentõségét növelte, hogy alapítványunk ez év tavaszán ünnepelte fennállásának 5. évfordulóját, így a bál egyben születésnapi ünnepség is volt, amelyen részt vettek névadónk leszármazottai: Dr. Farkas Elek, a Berecz Alapítvány Kuratóriumának tagja, Subai Józsefné Farkas Veronika és férje is. A díszbe öltözött terem, a színes mûsor, az ízletes vacsora megalapozta a remek hangulatot, melyrõl az est további részében DJ. Csiki (Horváth Tihamér) nosztalgia diszkója, valamint a tombolaajándékok felajánlói gondoskodtak. A hajnalig tartó mulatás közben több mint V é g e z e t ü l s z e re t n é k k ö s z ö n e t e t m o n d a n i 100 értékes és kedves ajándék talált gazdára. mindazoknak, akik a jótékonysági bál sikeréhez A bál bevételét, Ft-ot az Árpád úti iskolaépület munkájukkal, adományaikkal, szereplésükkel, szabadtéri rendezvényudvarának kialakítására szánjuk, részvételükkel, illetve a pártolójegyek megvásárlásával amely az idõ rövidsége miatt a ballagásra már nem készül hozzájárultak! el, s így a szeptemberi tanévnyitó ünnepség keretében fogjuk majd felavatni. Krakóczkiné Tóth Éva Támogatóink: Futó és Társa Kovács Istvánné Anyagi támogatások és Fülöp Istvánné Árpád úti boltja Kurják Istvánné a bálszervezésben: Gódor Attila pártolójegyet vásárlók: Laczkó István Boldog Községi Önkormányzat Horváth Tihamér Dr. Farkas Elek Ft Laczkó Zsolt Ujváry Ferenc Mûvelõdési Ház Józsa Péter Subai Józsefné Ft Lakatos Péterné Palya József,Gódor Ferencné Kátai Péter üzlete László Imréné Nagy Gáborné, Kepes Iván és neje Ács Sándorné Ludvik Tamás Zsírosné Õszi Katalin, Kerek István és családja Árvai János Lukács Gusztávné Koczka Ferencné, Kisebbségi Önkormányzat, Boldog Bakosné Fülöp Marianna Lukács Róbertné Horváth Tihamér, Kiskedvenc Vegyesbolt Barabás Ferencné Molnárné Kiss Erzsébet Ifj. Kepes László, Kovács Kinga kozmetikája Baranyi Zsuzsanna Nagy Gáborné Laczkó Krisztián, Luda Pékség Bátori Zsolt Nagy Gáborné Csatlós Ferencné, Marcsi Divat Bereczki Jánosné Nagy Gyuláné Petrovics Zsolt Margó Butik Bolgya Lászlóné Nagy Imréné Agrodiszkont, Mátyásné dr. Patócs Andrea Bötösné Peigelbeck Katalin Ocskóné Szurnyák Márta Tõzsér Zsolt hatvani festékboltja, Palotai és Társa KFT Budai Zoltánné Oláh Lajosné Luda Ottó, Pongó Csilla Bugyiné Széles Szilvia Õszi Sándorné Püspökiné Kovács Mária Búzásné Hipszki Ildikó Peigelbeck György Püspökiné Kovács Mária Szamosvölgyi Judit, Cziczkáné Zólyomi Mária Péntek Tamásné Reál ABC Palotai Andrásné, Csík Józsefné Petrovics Gusztáv Szántai Istvánné Stumpf Istvánné, Demeter Veronika Petrovics Gusztávné Varga és Társa Polgárõrség, Dencs Istvánné Petrovics Zsoltné Veronika Képeskönyv Könyvesbolt Hatvan, Dr. Kurpé László Püspöki György Zsíros Gábor A bereczes közösség (nevelõk, Dr. Tóth Enikõ Rácz Éva Zsíros István dolgozók, diákok, szülõk) Dudásné Kolozsvári Hermina Reucsánné Lukács Erzsébet Zsíros József Eckert Csabáné Sánta Csaba Zsírosné Õszi Katalin tombolafelajánlások: Fischerné Kovács Katalin Surányi Mihály Futó Istvánné Szabóné Futó Renáta Hatvani vállalkozók, az iskolával Az iskolaközösségbõl: Futó János Szántai István kapcsolatban lévõ cégek, intézmények A 6. osztály szülõi közössége Futó Tivadar Szemerédi Zoltán részérõl: Fülöp Gyuláné Fülöp Zsófia Szûcs István Brill Autó Kft. Kerepestarcsa Kovácsné Varga Katalin Fülöpné Gál Tünde Szûcs Jánosné Color Fotó Hatvan Krakóczkiné Tóth Éva Fülöpné Laczkó Lívia Szûcsné Jobbik Ildikó Ferat Számítástechnikai Bt. Hatvan Ráczné Kadét Andrea Gyalogné Ungi Rita Szûcsné Tóth Anita Grassalkovich Alapítványi Szakiskola Rajzszakkör Gyökér Zoltánné Tatai Melinda Hatvani Környezetvédõ Egyesület Szpisják Pál Huszár Zsoltné Tóth Andrásné Honda DRM Veresegyház Vaka Ferencné Imre Zoltán Tóth Csabáné Komjáthy Fotó Budapest Berecz Antal Alapítvány Kállainé Balázs Gabriella Tóth József Lázár deák Alapítvány Kállainé Búzás Gabriella Tóth Károlyné Opál Mûszaki Kisáruház Volt diákok, szülõk, boldogi Kerek Istvánné Turzai Györgyné Opel Gál Gödöllõ vállalkozók részérõl Kis Györgyné Varga Lászlóné Pádár Sándor fotográfus, Hatvan Ázsia Üzlet Kismihók Tiborné Vitai Györgyné Polgármesteri Hivatal Hatvan Baranyi Béláné Papírboltja Kiss Tamásné Zólyomi Gáborné Samsung Rt. Jászfényszaru Boldogi Postahivatal dolgozói Kissné Jánosi Ildikó Zsámboki Zsolt Szinkron Autó Veresegyház Bugyi István Kissné Peigelbeck Mónika Zsámboki László Szõnyegház Hatvan Diána Patika Kókai Ferenc Zsíroné Bagó Krisztina T-Mobil Autósiskola Hatvan Diófa Falatozó Kompolti Attiláné Zsíros Józsefné Varga János Hatvan Feketéné Bódi Anita Kovács Éva Veres Autó Kft. Veresegyház Kovács Géza

8 8 BOLDOGI ÉLET JÚNIUS LABDARÚGÁS Az év elején még az a probléma foglalkoztatott, hogyan oldjuk meg a tavaszi forduló hiánytalan lebonyolítását - küzdve faggyal, hóval-, most azonban így a bajnokság végén szeretnék belelátni a játékosok fejébe, mi az a motiváció (vagy annak hiánya), ami készteti õket, hogy a játéktéren egymásért, a csapatért küzdjenek. Sajnos néhány mérkõzésünk úgy gondolom ezen az apró problémán csúszott el. Többek között az év elején elmaradt és egy hétköznapi, szerdai napon lejátszásra került Abasár-Boldog bajnoki mérkõzés is. Némelyek megteremtik a lehetõségét annak, hogy önmagukat kiszorítva a kezdõ tizenegybõl a már tét nélküli bajnokság fináléjában lehetõséget nyújtsunk ifistáinknak a beilleszkedéshez, és hogy megszokják a felnõtt mérkõzés hangulatát, lendületét. Megyei II.o. felnõtt Nyugat 1. Petõfibányai SK : Atkári SE : Visonta SE : Energia SC : Gyöngyöspata SK : Lõrinci VSC : Abasár SE : Lokomotív SE : Markaz FC : Boldogi SE : Ecséd SK : Karácsondi SK : Szücsi Bajza SK : Rózsaszentmárton SC : Gyöngyössolymos SE : Hort SK : Heréd LC : Apropó ifisták! Egyik szemem sír, a másik pedig nevet, hiszen kezdjük elérni, hogy utánpótlásunk kellõ létszámra duzzadjon, és ne kelljen létszámhiányos mérkõzéseket játszani, azonban a gyõzelmek íze még mindig nem ért el minket. Bízom benne, hogy kellõ kitartással e remek ifjúsági garnitúra megfelelõ edzéslátogatottsággal (mellyel jelen pillanatban sincs semmi probléma) még le fogja tépni a siker gyümölcsét. Csak így tovább! Lapzártakor még két forduló hátra van, így legfõbb gondunk a pontok begyûjtése, ám a Tisztelt Olvasó már az olvasás pillanatában valószínû a világbajnokság lázában él, így kívánok mindenkinek jó szórakozást és szurkolást a VB mérkõzéseihez! Találkozunk a nyár végén! Megyei II.o. ifjúsági Nyugat 1. Petõfibányai SK : Karácsondi SK : Lõrinci VSC : Atkári SE : Energia SC : Gyöngyöspata SK : Ecséd SK : Gyöngyössolymos SE : Lokomotív SE : Visonta SE : Hort SK : Rózsaszentmárton SC : Heréd LC : Abasár SE : Boldog SE : Markaz FC : Szücsi Bajza KSK : Medveczki Tibor Megyei csapatbajnokság: BIZTOSÍTÁS Gépjármûbiztosítás (casco, kötelezõ). Lakás-, és vagyonbiztosítás.életbiztosítás, befektetés. Felelõsségbiztosítás.Utazásbiztosítás. Cégünk 16 biztosítóval áll szerzõdésben. Kiválaszthatja az Önnek megfelelõt! Szolgáltatásunk ingyenes! Záhonyi György Mobil: (06 30) Záhonyiné Varga Julianna Mobil: (06 30) Boldog, Zagyva út 10. Tel.: Asztalitenisz 8. ford.: Karácsond Boldog: 8-10 Gyõzelmeink: Záhonyi: 3, Bondár: 2, Mikula: 2, Farkas: 2, és a Záhonyi-Mikula páros. 9. ford.: Boldog Eger: 18-0 (Játék nélkül, nem jött el az ellenfél.) 10. ford.: Domoszló II Boldog: 5-13 Gy.: Bondár: 3, Záhonyi: 3, Mikula: 3, Lukács: 2, a Lukács-Mikula és a Bondár-Záhonyi páros. 11. ford.: Domoszló I Boldog: 15-3 Gy.: Bondár: 1, Lukács: 1, Mikula: ford.: Boldog - Vámosgyörk: 16-2 Gy.: Záhonyi: 4, Mikula: 4, Bondár: 3, Lukács: 3, a Lukács-Mikula és a Bondár-Záhonyi páros. 13. ford.: Mátra SE - Boldog: 8-10 Gy.: Mikula: 4, Bondár: 2, Lukács: 1, Farkas: 2, a Lukács-Mikula és a Bondár-Farkas páros. 14. ford.: Recsk Boldog: 10-8 Gy.: Mikula: 3, Záhonyi: 2, Bondár: 1, a Lukács-Mikula és a Bondár-Záhonyi páros Felhívás! A szerkesztõség a hozzá érkezett cikkek szövegében csak a fellelt helyesírási hibákat javítja, az írások stílusán nem változtat. Bármilyen az erkölcsi normákat nem sértõ cikket, olvasói levelet közlünk akkor is, ha annak tartalmával nem értünk egyet. Heves Megye évi Férfi Asztalitenisz Csapatbajnokságának Végeredménye Csapat J Gy D V JA Pont 1. Ércbányász SE Recsk : Domoszló SE I : Boldog SE : Karácsond SE III : Mátra SE Gyöngyös : Domoszló SE II : HmÖ SE II. Eger : Vámosgyörk S K : Mátra Kupa, Gyöngyös (Játékosaink helyezései) Párosban I.: Bondár-Záhonyi, ill. II.: Lukács Krisztián egy domoszlói játékossal. Egyéniben: III.: Záhonyi. Záhonyi György BOLDOGI ÉLET Kiadó: Polgármesteri Hivatal Felelõs szerkesztõ: Szitányi Péterné Fõszerkesztõ: Kepesné Tóth Katalin Szerkesztõség: Budai Zoltán, Józsa Erzsébet, Medveczki Tibor, Krakóczkiné Tóth Éva, Somogyváry László, Zsírosné Õszi Katalin. A szerkesztõség címe: Ujváry Ferenc Mûvelõdési Ház és Könyvtár Okiratszám: B/PHF/1418/He/94 Készült: 1300 példányban CoPa-Ker BT - Hatvan

MEGEMLÉKEZÉS. II. JÁNOS PÁL PÁPA visszatért atyjához, az Úristenhez! (1920. május 18. - 2005. április 2.) Pápává választották: 1978. október 16-án.

MEGEMLÉKEZÉS. II. JÁNOS PÁL PÁPA visszatért atyjához, az Úristenhez! (1920. május 18. - 2005. április 2.) Pápává választották: 1978. október 16-án. XII. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM 2005. MÁJUS INYENES MEEMLÉKEZÉS II. JÁNOS PÁL PÁPA visszatért atyjához, az Úristenhez! (1920. május 18. - 2005. április 2.) Pápává választották: 1978. október 16-án. H A B E M U

Részletesebben

Boldogi Búcsú. Egy mûalkotással ismét gazdagabban

Boldogi Búcsú. Egy mûalkotással ismét gazdagabban XIV. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM 2007. MÁJUS Egy mûalkotással ismét gazdagabban Az Ujváry Ferenc Alapítvány felkérésére helyi mûvésztanárunk Szpisják Pál egy faragott információs táblával lepett meg bennünket. INGYENES

Részletesebben

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendõt!

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendõt! XII. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM 2005. DECEMBER INGYENES Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendõt! Az év vége mindenki számára alkalmat kínál a visszatekintésre, arra, hogy mit tudtunk elvégezni és arra

Részletesebben

Karácsony - Isten közelsége. Téli esték X. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM 2003. DECEMBER INGYENES

Karácsony - Isten közelsége. Téli esték X. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM 2003. DECEMBER INGYENES X. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM 2003. DECEMBER INGYENES Karácsony - Isten közelsége Karácsony közelsége együtt talál bennünket, hogy a megszokott módon kicseréljük kölcsönös jókívánságainkat. Szívünk túlcsordul a

Részletesebben

XIV. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM 2007. AUGUSZTUS INGYENES

XIV. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM 2007. AUGUSZTUS INGYENES XIV. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM 2007. AUGUSZTUS INGYENES Szent István király /Esztergom. 975 körül - Székesfehérvár. 1038. augusztus 15./ A honfoglalás befejezéséhez, a magyar népnek e földön való az nem viheti

Részletesebben

Jövõm Európa. Május elsejei programok. Sportpálya: Ujváry Ferenc Mûvelõdési Ház elõtti tér: 10.00-13.00 Családi játékos sportvetélkedõ a Sportpályán

Jövõm Európa. Május elsejei programok. Sportpálya: Ujváry Ferenc Mûvelõdési Ház elõtti tér: 10.00-13.00 Családi játékos sportvetélkedõ a Sportpályán XI. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM 2004. ÁPRILIS Jövõm Európa Felfokozott figyelem kíséri napjainkban, ha meghalljuk ezt a kifejezést. Községünk életében is számtalan területen szerveznek fórumokat, ahol gyakran éles

Részletesebben

Iskolai Emlékezet: Hegedûs tanár néni terme ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS. Füst Milán ZOKOGNI SZERETNÉK. Igazság, 1956. október 30.

Iskolai Emlékezet: Hegedûs tanár néni terme ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS. Füst Milán ZOKOGNI SZERETNÉK. Igazság, 1956. október 30. XI. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM 2004. OKTÓBER INGYENES Füst Milán ZOKOGNI SZERETNÉK Nacionalizmus-e az, ha valaki tönkretett, agyongyötört, megcsonkított, szegény kis magyar hazája sorsán évek óta sírva fakad? Ez

Részletesebben

ANYÁK NAPJÁRA. Ratkó József: Zsoltár

ANYÁK NAPJÁRA. Ratkó József: Zsoltár IX. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM 2002. ÁPRILIS INGYENES ANYÁK NAPJÁRA Május elsõ vasárnapja az édesanyák ünnepe. Szeretettel köszöntjük õket, az anyákat, akik életet adnak, embert nevelnek, összetartják a családot.

Részletesebben

Köszöntõ államalapító Szent István ünnepére

Köszöntõ államalapító Szent István ünnepére hered_2010_2.qxd 2010.08.25. 15:18 Page 1 2010. augusztus IV. évfolyam 2. szám Heréd Község Önkormányzatának ingyenes közéleti kiadványa Köszöntõ államalapító Szent István ünnepére Szent István király

Részletesebben

Új díszpolgárnak tapsolhattunk!

Új díszpolgárnak tapsolhattunk! XII. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM 25. JÚLIUS INGYENES Új díszpolgárnak tapsolhattunk! Az Ujváry Ferenc Mûvelõdési Ház felújított nagyterme a Néprajzi Múzeumnak köszönhetõen színvonalas - és szívünknek oly kedves

Részletesebben

Polgármesteri köszöntõ

Polgármesteri köszöntõ XIV. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM 2007. DECEMBER INGYENES Polgármesteri köszöntõ Kedves boldogi lakosok ismét eltelt egy év, öregebbek lettünk. Közeledik a karácsony a szeretet ünnepe, amikor a hosszú sötét estéken

Részletesebben

Köszönet! Kiszi baba. Püspökiné Nagy Erzsébet polgármester

Köszönet! Kiszi baba. Püspökiné Nagy Erzsébet polgármester X. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM 2003. JÚNIUS INGYENES Köszönet! Kiszi baba Az óvodában a hagyományõrzés köré építettük fel nevelési programunkat. Szokássá vált, hogy Húsvét környékén tartunk egy olyan ünnepet, amelyen

Részletesebben

Kedves Boldogiak! A kivitelezési munkák így megkezdõdnek a jó idõ beálltával. Április lehetõséget.

Kedves Boldogiak! A kivitelezési munkák így megkezdõdnek a jó idõ beálltával. Április lehetõséget. XVII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2010. FEBRUÁR INGYENES Kedves Boldogiak! Kívánok mindenkinek eredményes, boldog, sikeres új esztendõt! Megoldásra vár: Falugyûlésen, illetve a Boldogi Élet utolsó számában szóltam

Részletesebben

18.00 Zsuzsi-Orsi - Fásy Ádám Zeneexpressz mûsorából. 18.45 Pulzus Mozgásstúdió, Hatvan 19.05 Divatbemutató Herédi hölgyek részvételével

18.00 Zsuzsi-Orsi - Fásy Ádám Zeneexpressz mûsorából. 18.45 Pulzus Mozgásstúdió, Hatvan 19.05 Divatbemutató Herédi hölgyek részvételével hered_2009_2.qxd 2009.08.11. 15:19 Page 1 2009. augusztus III. évfolyam 2. szám Heréd Község Önkormányzatának ingyenes közéleti kiadványa 2009. augusztus 21. 15.30 Biztonságtechnikai bemutató 16.00 Szikora

Részletesebben

VI. évfolyam 1. szám. Békés, szeretetteljes Karácsonyi Ünnepeket és egészségben gazdag, Boldog Új Esztendõt Kívánok községünk minden lakosának!

VI. évfolyam 1. szám. Békés, szeretetteljes Karácsonyi Ünnepeket és egészségben gazdag, Boldog Új Esztendõt Kívánok községünk minden lakosának! kronika_1.qxd 2012.12.10. 13:11 Page 1 VI. évfolyam 1. szám 2012. december Az idei évben is sikeres rendezvénye volt az Önkormányzatnak az Õszköszöntõ Fesztivál. Békés, szeretetteljes Karácsonyi Ünnepeket

Részletesebben

Ünnepi köszöntõ az 1848-1949-es forradalom és szabadságharc 163. évfordulójának tiszteletére

Ünnepi köszöntõ az 1848-1949-es forradalom és szabadságharc 163. évfordulójának tiszteletére hered_2011_1x.qxd 2011.03.09. 9:14 Page 1 2011. március V. évfolyam 1. szám Heréd Község Önkormányzatának ingyenes közéleti kiadványa Ünnepi köszöntõ az 1848-1949-es forradalom és szabadságharc 163. évfordulójának

Részletesebben

BALÁSTYAI ÚJSÁG S.O.S. 24 SZEPTEMBER 1-TŐL. Balástyai Falunapok Zöldség-, Virágfesztivál és Lovasnapok szeptember 17-18-19.

BALÁSTYAI ÚJSÁG S.O.S. 24 SZEPTEMBER 1-TŐL. Balástyai Falunapok Zöldség-, Virágfesztivál és Lovasnapok szeptember 17-18-19. BALÁSTYAI ÚJSÁG INGYENES ÖNKORMÁNYZATI HAVILAP XVI. ÉVFOLYAM 2010. SZEPTEMBER Az Integrált Szociális Intézmény működéséről A szociális feladatok hatékony elvégzésére az önkormányzat 2005-ben intézményt

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

A tartalomból: Kiskalendárium

A tartalomból: Kiskalendárium A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2008. MÁRCIUS XVIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Március 15. 2 Meghívó 3 Üllõi sport 4 Használtautó hírek 5 Ülésterembõl jelentjük 6-7 Kultúra 8-9 Báloztunk 10-11

Részletesebben

A tartalomból... A kartali sportcsarnok névadó ünnepsége Önkormányzati hírek Jótékonysági est Nyári táborok Sporthírek.

A tartalomból... A kartali sportcsarnok névadó ünnepsége Önkormányzati hírek Jótékonysági est Nyári táborok Sporthírek. XXII. évfolyam 3. szám A KARTALI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2012. JÚLIUS Kartal Nagyközség Önkormányzatának 101/2011. (lx.15.) számú rendelete alapján a sportcsarnok 2012. május 26-tól Kovács László nevét viseli

Részletesebben

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja Tisztelt Zagyvaszántói Lakosok! A 2013-as év a kiszámítható gazdálkodás jegyében telt. Az ötletek és tervek közül azokat választottuk ki, amelyek a település

Részletesebben

Tisztelt Csanádapácaiak!

Tisztelt Csanádapácaiak! Tisztelt Csanádapácaiak! Az eltelt 2 hónap eseményeiről tájékoztatom Önöket. Elsősorban azokról a témákról, amelyek nagy visszhangot váltottak ki a lakosság körében: Körjegyzőség: Csanádapáca és Pusztaföldvár

Részletesebben

Vannak olyan dolgok, események melyeket érdemes támogatni.

Vannak olyan dolgok, események melyeket érdemes támogatni. Paposi Hírmondó PAPOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI LAPJA III. évfolyam 1. szám A tavaly június 2-án megrendezett hagyományos Gyermeknapi Majális a szervezõknek, fellépõknek és a szponzoroknak köszönhetõen

Részletesebben

Jótékonysági bál XIII.

Jótékonysági bál XIII. Ára: 150,-Ft 16 RIMÓCI ÚJSÁG A Stinky Sox csapat a Tél Kupán XIII. Cserni Balázs, Jusztin Bálint, Rádi Balázs, Mócsány Roland, Laczkó Péter, Csizmadia Ádám, Jusztin Gábor, Cserni Zsolt Jótékonysági bál

Részletesebben

Arany minõsítést kapott a Horti Népdalkör

Arany minõsítést kapott a Horti Népdalkör III. évfolyam 3. szám Hort Község Önkormányzatának hivatalos kiadványa 2009. augusztus 15. Pedagógusnap A pedagógusnap alkalmából Kerek Oszkár polgármester úr köszöntötte az óvoda és az iskola nevelõit.

Részletesebben

2010. X!I. évfolyam, 1. szám Ingyenes kiadvány BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÖZÉLETI LAPJA

2010. X!I. évfolyam, 1. szám Ingyenes kiadvány BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÖZÉLETI LAPJA 2010. X!I. évfolyam, 1. szám Ingyenes kiadvány BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÖZÉLETI LAPJA VISSZATEKINTŐ! Átlépve az új esztendő küszöbén, szokás számba venni az elmúlt év eseményeit, sikereit és

Részletesebben

KISBÍRÓ. Tisztelt Kisnánai Lakosok!

KISBÍRÓ. Tisztelt Kisnánai Lakosok! KISBÍRÓ XXII. évfolyam 1. szám 2013. december Tisztelt Kisnánai Lakosok! A K I S N Á N A I Ö N K O R M Á N Y Z A T H Í R M O N D Ó L A P J A Kisnána Község Önkormányzata a 2013. évben 17 alkalommal ülésezett,

Részletesebben

TOMBOLA. Új önkormányzat, új kihívások. Nívódíjak 2010. DECEMBER ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA. A Szociális Munka. Munka Napja alkalmából

TOMBOLA. Új önkormányzat, új kihívások. Nívódíjak 2010. DECEMBER ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA. A Szociális Munka. Munka Napja alkalmából ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA Új önkormányzat, új kihívások Közmeghallgatás a Csengey iskolában 6149 lakos, 52 születés, 75 halálozás, 20 házasságkötés. Néhány adat abból a több százból, ami elhangzott

Részletesebben

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Megjelenik minden hónap első péntekén BAJNOK CSAPAT! Ára: 170 forint XVI. év fo lyam 7. szám Jánoshalmi Napok 2011 A Gara elleni 1:0-ás hazai győzelem

Részletesebben

Ba l á s t y a i Új s á g

Ba l á s t y a i Új s á g Ba l á s t y a i Új s á g i n g y e n e s ö n k o r m á n y z a t i h a v i l a p XIX. ÉVFOLYAM 2013. FEBRUÁR Munkaköri változások a polgármesteri hivatalban A közigazgatás átszervezése, a járási hivatalok

Részletesebben