Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 A család szerepe a szenvedélybetegségek kialakulásában, fenntartásában és kezelésében Összeállította: Petró Viktória ADELANTE ALAPÍTVÁNY

2 Intro Vázlat A család mint rendszer - egészségesen m köd család - disfunkcionális család - a drogos család A család szerepe a függ ség kialakulásában A függ ség hátterében meghúzódó gyerek szerepek, szül -gyerek játszmák A szerhasználat családi el zményei A család szerepe a függ ség fennmaradásában Kodependencia

3 Vázlat (folyt.) A család szerepe a felépülésben Családi felépülési modell Önsegít csoportok

4 Intro "Drogbeteg vagyok! Segítségre van szükségem. Ne oldjátok meg a problémámat helyettem - ha mégis így tennétek, csak elveszíteném irántatok érzett tiszteletemet, s elveszíteném önmagam iránt is. Ne oktassatok ki, ne prédikáljatok, szidjatok, hibáztassatok és vitatkozzatok - lehet, hogy nektek jobb lenne így, de csak rosszabbá válna köztünk a helyzet. Ne higgyétek el, ha ígérgetek.. A betegségem olyan természet, hogy nem tudom betartani, habár amikor mondom, komolyan gondolom... Ne veszítsétek el türelmeteket - csak ártana nektek és nekem egyaránt... Ne higgyétek, hogy mindet elmondok nektek gyakran magam sem tudom, mi az igazság".

5 A család mint rendszer A családnak fontos szerepe van a szenvedélybetegség - kialakulásában kialakulásában ( diszfunkcionális családi rendszer, hajlamosító háttértényez k) fennmaradásában ( játszmák, kodependencia) - fennmaradásában - és a felépülésben ( felépülési modellek, önsegít csoport) A család mint rendszer 2 oldalról közelíthet meg: interakció: : a rendszer tagjai milyen viszonyban állak egymással ködés:egészséges-nem egészséges család

6 Az egészségesen m köd család jellemz i (1) világos értékek, ezek következetes képviselete minden változás lassan, rugalmasan, folyamatosan és bejósolhatóan zajlik a tagok számára nincs b nbakképzés, rugalmas a stresszkezelés érzéseiket, indulataikat kimutatják, lehet róla beszélni vannak családi rituálék a tagok támogatják egymást érzelmileg, bíztatják, kiállnak egymásért

7 Az egészségesen m köd család jellemz i (2) megtanulják egymást és saját magukat tisztelni, kifelé nem szidják egymást és maguk között sem becsmérlik a másikat bizalom van, kiadhatják magukat egymásnak megosztott a felel sség, mindenkinek megvan a maga feladata, a viszonyok mellérendeltek nyílt és egyértelm a kommunikáció a családban, mindenki véleménye fontos

8 A diszfunkcionális családi rendszer drogos család, deviáns család jellemz i (1) a családtagok nem tanultak meg problémáikkal és érzéseikkel azonosulni nem tudják megoldani rossz érzéseiket nem szinték sem önmagukkal sem egymással nem érzünk!nem beszélünk!nem bízunk! a megoldatlan rossz érzések küls viselkedésben nyilvánulnak meg

9 A diszfunkcionális családi rendszer jellemz i (2) a családtagok közötti pszichológiai határok vagy merevek (fal van közöttük), vagy rendezetlenek (egymásba olvadnak) a családi szerepek felcserél dnek (pl. a deviáns gyerek uralkodik) a régi sérelmeket, rossz érzéseket még hosszú id után is felemlegetik, nem tudják megemészten kifelé: a boldog család látszatát tartják fenn, mintha- család

10 A diszfunkcionális családi rendszer jellemz i (3) befelé: szégyen, titok, rejtegetnivaló, káosz, a titkolózás egymás között is zajlik, nem segítik egymást mivel a látszat fenntartására megy el az energia, valódi szükségleteik kielégítetlenek maradnak destruktív vádaskodás, min sítés, címkézés, szégyelld magad! az (rossz) érzések uralják a családot nem az értékrend, alá-és fölérendeltségi viszonyok vannak a tagok között -> ez kedvez a függ ségek kialakulásának szerepjátszmák (pl. áldozat-üldöz )

11 A diszfunkcionalitás háttere A kultúra és a társadalmi rendszer értékrendje nagyban befolyásolja a családok m ködését. A XXI. század értékválsága kitermeli a problémás családokat. Az újabb és újabb életciklusok (pl. házasságkötés, els gyermek születése...stb.) járhatnak aktuálisan váratlan krízisekkel, ám egy egészségesen m köd család jól megoldja ezeket. A diszfunkcionális család önmagában kevés ahhoz, hogy valaki drogossá váljon, még több más tényez együttes jelenléte is szükséges! A logika fordítva viszont igaz: minden súlyos, hosszan tartó drogprobléma mögött diszfunkcionális család áll.

12 A drogos családok speciális jellemz i (1) családon belüli merev, idejétmúlt érintkezési formák (viselkedésmód, beszédstílus) állandó min sítések, címkézések kett s kötés (double binde) a drogos és a másik nem szül között szokatlan kapcsolat az azonos nem szül vel Örömtelenség szexuális problémák a szül knél szenvedélyszer viselkedés több generáción át

13 A drogos családok speciális jellemz i (2) a konfliktusok nyersebb formában jelennek meg az anyák nevelési stratégiája a csecsem kori állapotot tartja fenn szimbiotikus nevelési stratégia ( uralkodó anya- visszahúzódó, elnyomott gyerek) gyakori téma a halál a drogos serdül szubkultúrája

14 A függ beteg családokban kialakuló gyermeki szerepek Gyermeki szerepek nök vagy családi h s (általában a legid sebb gyerek) nbak (általában a 2. gyerek) elveszett gyerek (általában a legkisebb gyerek) bohóckodó (bármelyik lehet) Funkciójuk a szül k státuszát és megbecsültségét igyekeznek fenntartani minden fájdalom okozójának felel sségét pakolja rá a család, fekete bárány legalább vele nem kell foglalkozni, megkönnyebbülést hoz a családnak a szül k közötti feszültséget oldja fel játékával

15 A droghasználat családi el zményei, háttértényez i (1) a szül k alkohol- ill. droghasználata és azzal kapcsolatos attit dje a szül k érzelmi életének zavara az apa tényleges vagy szimbolikus hiánya családi traumák A szül hosszadalmas, súlyos betegsége a szül k tartós hiánya, depriváció családon belüli fizikai és/vagy szexuális bántalmazás a család élettörténetébe tartozó traumák ( kitelepítés, láger, munkatábor, börtön)

16 A droghasználat családi el zményei, háttértényez i (2) családszerkezeti sajátosságok (egyszül s család, több generáció együttélése) megsokszorozódott család (nevel szül k, mostoha és féltestvérek) szül k nevelési stílusa( autokrata vagy megenged ) jutalmazás mértéke, szerepe: az elvárásoknak komoly identitásformáló hatásuk van!! A kevés vagy túl sok elvárás, a következetlen vagy hiányos jutalmazás árt.

17 A droghasználat fennmaradását el segít tényez k 1. Gyakori lakóhely- és iskolaváltás (és emigráció, menekült-státusz) 2. Kodependencia( társfügg ség) Az "anyagozó" a szerekt l, családja pedig a gyermek problémájától függ. Lényege: a droghasználó családjában a korábbi szeretetteljes kapcsolat ellentmondásos se veled,se nélküled viszonnyá alakul. Dominánsan a n kre jellemz. A kodependencia is szenvedélybetegség, kezelése feltétlenül szükséges.

18 A kodependens magatartás jellemz i (1) a kodependenst kényszer érzés uralja a kodependens olyan lelki kínokban verg dik, melynek eredete saját gyermekkori családjában rejt zik a kodependens önértékelése kicsi meg van róla gy dve, hogy boldogsága másoktól függ ( küls kontrollos)

19 A kodependens magatartás jellemz i (2) túlzott felel sséget érez mások iránt letagad, elfojt számára fontos dolgokat olyan dolgok gyötrik, amiken nem tud változtatni állandóan keres valamit, ami kimaradt az életéb l vagy hiányzik neki

20 Egy játékszenvedélyes szemével a társfügg ségr l Sajnos a szenvedélybetegek családtagjai is megbetegszenek: szintén függ kké válnak. Nekik a szenvedélybeteg családtagtól függ a hangulatuk, egészségük, érzelmi és lelki állapotuk. No meg persze az anyagi helyzetük is. Az betegségük az ún. kodependencia, amit leginkább társfügg ségnek fordítanak. Az felépülésük, ha elengedik a szenvedélybeteg hozzátartozót, nem gyámolítják, nem mentik meg, nem kontrollálják, nem dicsérik-jutalmazzák jutalmazzák-szidják-büntetik a szenvedélybeteget aszerint, hogy éppen mennyire zi szenvedélyét. Paradox módon a hozzátartozók magatartásának megváltozása növeli a szenvedélybeteg leszokási esélyeit általában. De a hozzátartozók gyakran szintén nagyon nehezen tudják elfogadni, hogy pont a jó szándékú és minden áron megmenteni igyekv hozzáállásuk tartja benne betegségében a játékost. Azt hiszem, még ma is játszanék, ha lett volna egy tehet sebb rokonom, aki hajlandó újból és újból vállalni a megment szerepét.

21 Családi felépülési modell: 1. fázis Fázis Cél Stratégiák Speciális célok Absztinencia el tti id szak megingatni a rendszert 1.Közvetlenül avatkozunk be 2.Megakadályoz zuk a kibillentett egyensúly visszaállítását 1.ellenállásra kell felkészülni 2. cél: Absztinencia elérése 3.a túl magas és túl alacsony Felel sségérzetet meg kell sz ntetni

22 Családi felépülési modell: 2.fázis Fázis Cél Absztinencia rendszer stabilizálása Stratégiák támogató és strukturáló terápiák Speciális célok 1. nyugodtság megteremtése 2. fontosabb az egyén mint a család 3. a család minden tagját egyénileg célba venni 4. Felkészülni a széls séges reakciókra 5. Felkészülni a visszaesésre

23 Családi felépülési modell: 3. fázis Fázis Absztinencia fenntartása Cél rendszer újraegyensú lyozása Stratégiák Speciális célok családterápia - Drogozik-nem drogozik alaphelyzet helyett bizalom és egyenrangúság - Hatalmi viszonyok megoldása - Józan szerepek megtalálása, amire büszke lehet - Optimális közelség távolság kialakítása a családtagok között

24 A kapcsolattartás formái a hozzátartozókkal családi els interjú ( teljes család) családi konzultáció (a szenvedélybeteggel kapcsolatos teend k megbeszélése a családdal) hozzátartozói konzultáció ( csak a hozzátartozó van jelen) családterápia(a teljes család jelen van) Szül csoport fogadó családok (egészségesen m köd családok befogadnak egy leállt drogos fiatalt)

25 Önsegít csoportok Mátrix Egyesület (1990-t l) l) Önkontroll Egyesület (1997-t l) l) vebben programjaikról itt olvashatsz:

26 Jó tanácsok szül knek Mit tegyünk? Érdekl djünk gyermekünk örömei, gondjai iránt! Jelezzük mindig szintén véleményünket, tapasztalatainkat! Bátorítsuk a gyereket, hogy problémái kezeléséhez, megoldásához kérje tanácsainkat! Vele közösen próbáljuk megtalálni a számára is elfogadható megoldást! Ha hozzánk fordul drogproblémájával, érjük el, hogy belássa: szakember segítségét is igénybe kell vennie, hogy tisztában lehessen helyzetével! Tartsunk ki álláspontunk mellett: szinte, tiszta életet szánunk neki és magunknak!

27 Mit ne tegyünk? Jó tanácsok szül knek Ne vezessük félre a gyereket: ha kétségeink vannak, ne mondjuk azt, hogy minden rendben! Ne essünk pánikba gyanú esetén, vagy ha árulkodó jelet találunk! Kerüljük az agresszív hangot, a fenyeget zést, az érzelmi zsarolást! Ne kutassunk utána - ne bizonyítékokkal próbáljuk az igazunkat elfogadtatni vele! Ne biztosítsuk a feltételeket további drogfogyasztásához, hogy érezze: választania kell! Ne er ltessük rá akaratunkat, hagyjuk, hadd döntse el, milyen segítséget képes elfogadni! (Forrás: Önkontroll Egyesület)

MINDEN ESETBEN ELLENŐRIZD!

MINDEN ESETBEN ELLENŐRIZD! 1852-06/2. Értelmezze az alábbi esetet, és a készítsen listát a felajánlható segítségnyújtási lehetőségekről! H. Géza 46 éves. Tanyán nőtt fel 6 testvérével együtt, legkisebb gyerekként. Mindig szegénységben

Részletesebben

Szenvedély?!- Betegség?! II. rész. Szenvedélybetegség és a család

Szenvedély?!- Betegség?! II. rész. Szenvedélybetegség és a család Szenvedély?!- Betegség?! II. rész Szenvedélybetegség és a család Ebben a rövid ismertetıben bemutatjuk Neked/Önnek: - azokat a kockázati tényezıket, amelyek a családban vannak jelen és hatnak a szerhasználat,

Részletesebben

Káros szenvedélyek megelőzése TÁJÉKOZTATÓ SZÜLŐK RÉSZÉRE

Káros szenvedélyek megelőzése TÁJÉKOZTATÓ SZÜLŐK RÉSZÉRE A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA tájékoztatója Készült a TÁMOP -6.1.2./A-09/1-KMR-2010-0303 EgészségVár pályázat támogatásával Káros szenvedélyek megelőzése TÁJÉKOZTATÓ SZÜLŐK RÉSZÉRE Mottó: Minden szenvedély

Részletesebben

KIMONDHATÓ.?! 2. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Fogadó Pszichoszociális Szolgálat. FOGADÓ Pszichoszociális Szolgálat

KIMONDHATÓ.?! 2. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Fogadó Pszichoszociális Szolgálat. FOGADÓ Pszichoszociális Szolgálat FOGADÓ Pszichoszociális Szolgálat Magyar Máltai Szeretetszolgálat Fogadó Pszichoszociális Szolgálat Mi a függôség? Kábítószer-függôséget okoz-e az egyszeri drogfogyasztás? Minden drog függôséget okoz?

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 Személyes okok... 3 Témaválasztás... 3 Szakirodalom... 3 Célom... 4 Szenvedélybetegség... 5 A szenvedélybetegség

TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 Személyes okok... 3 Témaválasztás... 3 Szakirodalom... 3 Célom... 4 Szenvedélybetegség... 5 A szenvedélybetegség TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 Személyes okok... 3 Témaválasztás... 3 Szakirodalom... 3 Célom... 4 Szenvedélybetegség... 5 A szenvedélybetegség röviden... 5 Addikció fogalma... 5 Dependencia... 6 Kialakulás...

Részletesebben

FŐNIX- FÜRED TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ BT HOGYAN BÁNJUNK NEHÉZ EMBEREKKEL?- EMBERISMERET A SZOCIÁLIS MUNKÁBAN SEGÉDANYAG

FŐNIX- FÜRED TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ BT HOGYAN BÁNJUNK NEHÉZ EMBEREKKEL?- EMBERISMERET A SZOCIÁLIS MUNKÁBAN SEGÉDANYAG FŐNIX- FÜRED TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ BT Cégjegyzékszám: 19-06-508245 Cím: 8230. Balatonfüred Déry Tibor u 14 Tel/Fax: 87/ 482 533 Mobil: 06 20/ 32 72 177, e-mail: fonixfüred@gmail.com, web: www.fonixfured.com

Részletesebben

Melody Beattie: Társfüggő az a személy, aki engedi, hogy hasson rá egy másik ember viselkedése, s aki rögeszmésen uralni kívánja ezt a valakit.

Melody Beattie: Társfüggő az a személy, aki engedi, hogy hasson rá egy másik ember viselkedése, s aki rögeszmésen uralni kívánja ezt a valakit. Békési Tímea: a társfüggőségről az érintett szemszögéből Előadás Székesfehérvár, 2008.12.11. Téma: Társfüggőség Kezdő gondolat: A XVI. Kerületi KEF szervezte konferencia témafelvetésében olvasható: Magyarországon

Részletesebben

viselkedem Hogyan konfliktushelyzetben? A konfliktus, ahogy (nem)ismerjük Nádej - Reménység n. sz. kollektívája - tanulmány -

viselkedem Hogyan konfliktushelyzetben? A konfliktus, ahogy (nem)ismerjük Nádej - Reménység n. sz. kollektívája - tanulmány - Nádej - Reménység n. sz. kollektívája Hogyan konfliktushelyzetben? viselkedem A konfliktus, ahogy (nem)ismerjük - tanulmány - 2011 augusztus - december A megszerzett motivációkat nem hagyhatjuk elveszni

Részletesebben

Tájékoztatás a Glivec ellátásról

Tájékoztatás a Glivec ellátásról Tájékoztatás a Glivec ellátásról Az OEP március végén levélben tájékoztatta egyesületünket a Glivec további TB támogatásáról. Eszerint az OEP és a gyógyszergyártó megállapodásának köszönhet en a Glivec

Részletesebben

Érdemes beszélni róla

Érdemes beszélni róla Érdemes beszélni róla Szülőknek a kábítószer-problémákról Érdemes beszélni róla Szülőknek a kábítószer-problémákról Szerkesztette: Kály-Kullai Károly Lektorálta: Dr. Buda Béla, Dr. Grezsa Ferenc Kiadó:

Részletesebben

ESZTER 00827-2011 TÁMOP

ESZTER 00827-2011 TÁMOP ESZTER Alapítvány Nyilvántartási szám: 00827-2011 TÁMOP 5.6.1.c-11/1-2011-0003 Pszichológusok számára szervezett Bűncselekmények áldozatainak támogatása, kiemelten a szexuális bűncselekmények sértettjeinek

Részletesebben

ADDIKTOLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ FÜZET

ADDIKTOLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ FÜZET ADDIKTOLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ FÜZET KDOP-5.2.1/C-11-2011-0001 Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Közép-Dunántúli Régióban Felnőttek, serdülők és gyermekek számára BEVEZETŐ 01 2 A közismerten szenvedélybetegségeknek

Részletesebben

Kollégáink írták. Bagi Ildikó - Dr. Kálmánchey Albert: Az öt évvel ezel tti öngyilkosságot megkíséreltek utánvizsgálatainak tapasztalatairól

Kollégáink írták. Bagi Ildikó - Dr. Kálmánchey Albert: Az öt évvel ezel tti öngyilkosságot megkíséreltek utánvizsgálatainak tapasztalatairól Kollégáink írták Bagi Ildikó - Dr. Kálmánchey Albert: Az öt évvel ezel tti öngyilkosságot megkíséreltek utánvizsgálatainak tapasztalatairól Számos kérdést tehetünk fel a tentámenesekkel való foglalkozás

Részletesebben

TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ SPECIÁLIS CSOPORTOK JOGVÉDELME

TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ SPECIÁLIS CSOPORTOK JOGVÉDELME TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ SPECIÁLIS CSOPORTOK JOGVÉDELME Béres Zoltán ellátottjogi képviselő 2014. Április 11.. Neked és nekem, mindkettőnknek

Részletesebben

KIMONDHATÓ.?! FOGADÓ Pszichoszociális Szolgálat. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Fogadó Pszichoszociális Szolgálat

KIMONDHATÓ.?! FOGADÓ Pszichoszociális Szolgálat. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Fogadó Pszichoszociális Szolgálat FOGADÓ Pszichoszociális Szolgálat Magyar Máltai Szeretetszolgálat Fogadó Pszichoszociális Szolgálat KIMONDHATÓ.?! Kiadja: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Budapesti Központ Felelôs kiadó: Gyôri D. Lajos

Részletesebben

Az érzelmi incesztus. Dr. SÁGI Zoltán

Az érzelmi incesztus. Dr. SÁGI Zoltán MEGJEGYZÉS: Az itt közölt írás a Vajdasági Magyar Tankönyv Tanács szervezésében megjelent tanári kézikönyvből származik, melynek címe: A kötődés hálói - Személyiségműködés a mindennapokban Szerző: Dr.

Részletesebben

Drogosok. Demetrovics Zsolt Balázs Hedvig. Bevezetés

Drogosok. Demetrovics Zsolt Balázs Hedvig. Bevezetés Drogosok Demetrovics Zsolt Balázs Hedvig Bevezetés A drogfogyasztásra általában mint betegségre, egészségügyi, családi és társadalmi problémára hivatkozunk. Ez valóban így is van, hiszen a különböző legális

Részletesebben

Viselkedési zavarok gyermekkorban

Viselkedési zavarok gyermekkorban Viselkedési zavarok gyermekkorban Előadás vázlata Egészséges személyiségfejlődést befolyásoló tényezők Családi hatás Nevelési attitűd Fejlődéssel járó indulati feszültségek Agresszió, szorongás, félelmek

Részletesebben

Az együttnevelés gyakorlata az alsó középfokú oktatásban

Az együttnevelés gyakorlata az alsó középfokú oktatásban Az együttnevelés gyakorlata az alsó középfokú oktatásban Összefoglaló jelentés 2005 Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési Igény Tanulók Oktatásának Fejlesztéséért Ezt a jelentést az Európai Ügynökség a

Részletesebben

MI TÖRTÉNT MA A SULIBAN? SZÜLŐI KÉZIKÖNYV

MI TÖRTÉNT MA A SULIBAN? SZÜLŐI KÉZIKÖNYV 1 MI TÖRTÉNT MA A SULIBAN? SZÜLŐI KÉZIKÖNYV Ez a kézikönyv a szülőknek és minden felnőttnek szól, akik tenni szeretnének a gyermekek közötti erőszak csökkentéséért KIADÓ: UNICЕF Bеlgrád, Szerb Köztársaság

Részletesebben

Mi is az óvodaérettség?

Mi is az óvodaérettség? AMIT AZ ÓVODÁRÓL A SZÜL KNEK TUDNI ÉRDEMES Mi is az óvodaérettség? A gyerekek körülbelül hároméves korukra válnak képessé arra, hogy néhány órát szüleik nélkül is el tudjanak tölteni. Ennek azonban vannak

Részletesebben

A hazagondozást hátráltató, illetve segítő tényezők vizsgálata. - műhelymunka -

A hazagondozást hátráltató, illetve segítő tényezők vizsgálata. - műhelymunka - A hazagondozást hátráltató, illetve segítő tényezők vizsgálata - műhelymunka - Készítette: Pálócziné Asztalos Ildikó pszichológus Petromán Anikó pszichológus Hajdúsági Lakásotthonok 4080 Hajdúnánás, Fürdő

Részletesebben

A fejlődés egészsége az egészség fejlődése Család egyén iskola

A fejlődés egészsége az egészség fejlődése Család egyén iskola Dr. Komlósi Piroska Antal Mária Ildikó A fejlődés egészsége az egészség fejlődése Család egyén iskola A tanulmány keretében áttekintjük a holisztikus egészségszemlélet alapismérveit, az egészség lelki

Részletesebben

Mentálhigiéné, a lélek egészségvédelme

Mentálhigiéné, a lélek egészségvédelme Polacsek Lajos Mentálhigiéné, a lélek egészségvédelme A követelménymodul megnevezése: Személyes gondoskodási feladatok az alap- és szakosított ellátások területén A követelménymodul száma: 1853-06 A tartalomelem

Részletesebben

K.A.M.A.SZ. Káosz Agresszió Másság Autonómia SZabadság

K.A.M.A.SZ. Káosz Agresszió Másság Autonómia SZabadság 1037 Budapest, Laborc u 2. /b OM: 201037 Tel: 436 0118, Fax: 436 0119 Email: laborc.suli@gmail.com Web: www.laborciskola.t-online.hu K.A.M.A.SZ. Káosz Agresszió Másság Autonómia SZabadság Készítette: Rózsás

Részletesebben

NEVELÉSI SZÍNTEREK I. A CSALÁD

NEVELÉSI SZÍNTEREK I. A CSALÁD NEVELÉSI SZÍNTEREK I. A CSALÁD Készítette: Busi Etelka A CSALÁD MINT ELSŐDLEGES NEVELÉSI SZÍNTÉR ------------------------------------ 5 CSALÁDI SZOCIALIZÁCIÓ ÉS NEVELÉS -----------------------------------------------------

Részletesebben

Ne hunyjon szemet! A gyermekbántalmazás megelôzése mindannyiunk közös felelôssége! A JELZÕHÁLÓZAT TAGJAI RÉSZÉRE

Ne hunyjon szemet! A gyermekbántalmazás megelôzése mindannyiunk közös felelôssége! A JELZÕHÁLÓZAT TAGJAI RÉSZÉRE Tájékoztató a gyermekbántalmazás megelôzéséhez A JELZÕHÁLÓZAT TAGJAI RÉSZÉRE Ne hunyjon szemet! A gyermekbántalmazás megelôzése mindannyiunk közös felelôssége! Szerkesztette: Donkó Erzsébet Takács Imre

Részletesebben

Az iskolai szociális munka szerepe serdülőkorú diákok esetén

Az iskolai szociális munka szerepe serdülőkorú diákok esetén Az iskolai szociális munka szerepe serdülőkorú diákok esetén Az emberi élet szakaszokra tagolható. Minden életszakasznak meg vannak a jellemzői, feladatai, melyeket teljesítenünk kell, ahhoz személyiségünk

Részletesebben

PSZICHÉS HATÁS ÉS PSZICHOTERÁPIA TELEFONON ÁT

PSZICHÉS HATÁS ÉS PSZICHOTERÁPIA TELEFONON ÁT PSZICHÉS HATÁS ÉS PSZICHOTERÁPIA TELEFONON ÁT (A telefonos lelki els segély nyújtás pszichológiai problémái) BUDA BÉLA Országos Ideg- és Elmegyógyintézet 1 A tanulmány a lelki els segélynyújtó és krízismegoldó

Részletesebben

Az önismeret forrásai, a saját személyiség megismerése

Az önismeret forrásai, a saját személyiség megismerése Polacsek Lajos Az önismeret forrásai, a saját személyiség megismerése A követelménymodul megnevezése: Gondozási-ápolási alapfeladatok A követelménymodul száma: 1851-06 A tartalomelem azonosító száma és

Részletesebben