MEGVALÓSÍTHATÓSÁG ELEMZÉSE A NÉGY KÖZSZOLGÁLTATÁS ÁTVILÁGÍTÁSA PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓAN NOVEMBER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEGVALÓSÍTHATÓSÁG ELEMZÉSE A NÉGY KÖZSZOLGÁLTATÁS ÁTVILÁGÍTÁSA PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓAN 2013. NOVEMBER"

Átírás

1 MEGVALÓSÍTHATÓSÁG ELEMZÉSE A NÉGY KÖZSZOLGÁLTATÁS ÁTVILÁGÍTÁSA PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓAN SZEMÉLY ÉS TEHERGÉPJÁRMŰVEK PARKOLÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁSI RENDSZEREK ÉS TERÜLETHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖZSZOLGÁLTATÁST VÉGZŐ EGYES INTÉZMÉNYEK VERSENYKÉPESSÉGI SZEMPONTÚ ÁTVILÁGÍTÁSA NOVEMBER

2 2 Tartalom 1 BEVEZETŐ MUNKAMÓDSZER Fejlesztendő közszolgáltatások elhelyezése a versenyképességi térben A fejlesztendő közszolgáltatással kapcsolatos információk KÖZSZOLGÁLTATÁS BEMUTATÁSA Személy- és tehergépjárművek parkolása A közszolgáltatás azonosítása Jogszabályi környezet Az adott közszolgáltatás Balatonfüreden illetékesség területi felosztása Önkormányzat Közszolgáltató- Probio Zrt KÖZSZOLGÁLTATÁS FEJLESZTÉSE érzékenyítés Problémakörök ÜGYFÉLIGÉNYEK FELMÉRÉSE Célcsoportok Balatonfüreden Célcsoport alapján kiválasztott szervezetek Minőségi közszolgáltatás definíciója TRENDEK Nemzetközi jógyakorlatok Kutatási megközelítések Hazai fejlesztések MEGVALÓSÍTHATÓSÁG ELEMZÉSE Megoldási lehetőségek keresése Problémakörök, dilemmák Fejlesztési területek Kedvezmények rendszere: Parkolók elhelyezkedése Tájékoztatás Ügyfélszolgálat Javaslatok MELLÉKLETEK Önkormányzati rendelet A Balatonfüredi parkolási rendszer bemutatása (forrás: PROBIO ZRt.) A Balatonfüredi parkolási rendszer Parkoló-üzemeltetés Parkolók igénybe vétele

3 3 1 BEVEZETŐ A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (továbbiakban: KIH) támogatást nyert ÁROP jelű, Közszolgáltatások versenyképességi szempontú javítása című projektjéhez (továbbiakban: projekt). A projekt keretében a KIH a versenyképességi szerződések rendszerének kidolgozásához kíván hozzájárulni négy önkormányzatnál megvalósítandó kísérleti projekt kidolgozásával, lefolytatásával, a tapasztalatok összegzésével és azok alapján a versenyképességi szerződések elterjesztését biztosító szakmai ajánlások és módszertanok kidolgozásával, a közszolgáltatások versenyképességét javító és azok versenyképességhez való hozzájárulását elősegítő négy olyan kísérleti projektet kíván megvalósítani, amelyek során négy közszolgáltató kerül versenyképességi szempontok mentén átvilágításra, hogy feltárásra kerüljenek a szervezetben meglévő javítási lehetőségek és innovációs potenciál továbbá azok kiaknázására intézkedési terv is készüljön, majd a tapasztalatok alapján olyan szakmai ajánlások és módszertan készülhessen, amely lehetővé teszi más szervezetek számára is hasonló potenciálok feltérképezését és hasznosítását. a mikroinnováció elnevezésű projektelem keretében az állami működés elsősorban, de nem kizárólag igazgatási, hatósági folyamatok és közszolgáltatások legkülönbözőbb szintjeinek és megnyilvánulásainak javítására irányuló versenyképességi javaslatokat kíván generálni és támogatni a legjobb ötletek részletes kidolgozását. A mikroinnovációs célok tehát explicit tartalmi fókusszal rendelkeznek, ami biztosítja a projektelem illeszkedését a projekt általános célkitűzéseihez. hangsúlyt helyez a disszeminációra, azaz a versenyképesség javítását, illetve az adminisztrációs terhek csökkentését segítő szemléletmód, módszerek és technikák terjesztésére, valamint a fenti három projektelem eredményeként előállt ajánlások megismertetésére közigazgatási, hatósági, közszolgáltatást nyújtó, valamint gazdasági szereplők körében, gazdasági és közpolitikai szakmai műhelyekben. A négy fenti projektelem közül a jelen alprojekt csak a négy közszolgáltatás átvilágításával foglalkozik. A nyertes ajánlattevőnek, a Nexcon Technológiai Kft.-nek (továbbiakban: Nexcon) a közszolgáltatások átvilágításának megvalósításához kell hozzájárulnia négy, a versenyképesség szempontjából releváns közszolgáltatás versenyképességi szempontú átvilágításával. A négy átvilágítandó közszolgáltatás a következő, ár- és belvízvédelem, felsőoktatás, szociális ellátás, valamint a személy- és tehergépjárművek parkolásával 3

4 4 kapcsolatos szabályozási rendszerek és a területhez kapcsolódó közszolgáltatást végző egyes intézmények versenyképességi szempontú átvilágítása. Jelen dokumentum ez utóbbi célterület, a személy- és tehergépjárművek parkolásával kapcsolatos szabályozási rendszerek és a területhez kapcsolódó közszolgáltatást végző egyes intézmények versenyképességi szempontú átvilágításának megvalósíthatóság elemző dokumentuma. 2 MUNKAMÓDSZER Az általunk alkalmazott és a korábbi munkadokumentumokban lefektetett - megközelítésmód a közszolgáltatások versenyképességi fókuszú átvilágítását alapvetően a számunkra releváns versenyképességi célcsoportoknál felmerülő igények, illetve a hozzájuk kapcsolódó versenyképességi tényezők alapján végzi el. 2.1 FEJLESZTENDŐ KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ELHELYEZÉSE A VERSENYKÉPESSÉGI TÉRBEN Jelen projekt tartalmi támpontok kötete elhelyezte a kiválasztott közszolgáltatásokat a versenyképességi térben, melynek alapján a helyi adottságoknak megfelelő infrastruktúra, melybe a vizsgálatunk szempontjából parkolási közszolgáltatás is tartozik alapvetően két célcsoport: a gyermekes családok, valamint a kis- és középvállalkozások esetében jelenik meg, érintve természetesen a fiatal munkavállalók versenyképességét, akik részben, mint szülők, részben, mint a vállalkozások tulajdonosai, irányítói vagy munkavállalói jelenhetek meg. A gyermekes családok a helyi versenyképesség szempontjából kiemelt szerepet töltenek be, egyszerre képviselik a jelenlegi aktív értékteremtő korosztályt, és az általuk fejlesztett versenyképességi környezet potenciális felhasználóit. A legfontosabb cél a gyermeknevelés és a munkavégzésből származó értékteremtés összehangolása. A célcsoport alapvetően alacsony átfutási időkkel, hatékony ügyintézéssel, átlátható támogatási struktúrával helyezhető kedvezőbb helyzetbe. 4

5 5 A gyermekes családok számára kiemelt feladatot jelent a család közlekedésének megszervezése, így a helyi közlekedés (tömegközlekedés, parkolás) hatékony megszervezése és az igénybevétel támogatása jelentősen támogathatja a célcsoport versenyképességét. A kis- és középvállalkozások intenzív fejlesztése gyakorlatilag minden versenyképességi fejlesztési koncepcióban kiemelt szerepet játszik. A vállalkozások és a magán személyek versenyképességére ható tényezők részben eltérőek, azonban helyi szinten az önkormányzat hatékonyan elő tudja segíteni az infrastruktúra igényeknek megfelelő fejlesztésével. 2.2 A FEJLESZTENDŐ KÖZSZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK A fejlesztési tevékenységek elindításához a konkrét közszolgáltató intézmények, illetve az azokon belül megvalósítható fejlesztési irányvonalak azonosítására van szükség. Az egyes közszolgáltatási területeken belül elsősorban intenzív információgyűjtéssel, adatfeldolgozással, illetve lehetőség szerint a célcsoportok véleményének kikérésével lehet hatékonyan elvégezni ezt a lépést. A közszolgáltatás bemutatása három központi témakört tartalmaz: 1. A közszolgáltatás azonosítása, annak elhelyezése a jogszabályi környezetben, illetve más közszolgáltatások viszonyában. 2. Az adott közszolgáltatás biztosításával foglalkozó közszolgáltatók felsorolása, az illetékesség terület felosztási módjának bemutatása. 3. Az elérhető források és a korábbi közszolgáltatás-fejlesztési tapasztalatok alapján azonosítható releváns versenyképességi fókuszú fejlesztési területek, problémakörök felsorolása. 3 KÖZSZOLGÁLTATÁS BEMUTATÁSA 3.1 SZEMÉLY- ÉS TEHERGÉPJÁRMŰVEK PARKOLÁSA A közszolgáltatás azonosítása A közterületen járművel történő várakozás - a parkolás - erre a célra kialakított területen történő biztosítása komplex közfeladat, azaz közszolgáltatás. A közterületi várakozás szabályozása polgári társadalmak közegében akarva-akaratlanul beágyazódik legalább a lokális gazdasági környezetbe. Csakúgy, mint más helyi közjavak és közszolgáltatások, vegyes javak és közszolgáltatás-szervezési viszonyok tekintetében itt is a településfejlesztési stratégia és politika rendszerében nyer értelmet minden efféle beavatkozás a hétköznapi viszonyokba. 5

6 6 A parkolási közszolgáltatás stratégiai megközelítés szempontjából a közlekedéspolitika, mobilitási politika része A fenntartható közlekedési politikák kulcskérdése, hogy hogyan biztosítható a városokban a gépjárművek, illetve a közösségi közlekedési eszközök egyensúlya, úgy, hogy megoldott legyen a környezeti szempontból is elfogadható, élhető város megteremtése. Külön figyelmet érdemel a közszolgáltatást végzők és a közszolgáltatást igénybevevők hatékony és eredményes kapcsolata. A mobilitás politika az alábbi területekre terjed ki: Parkolás Közösségi közlekedés Közúti infrastruktúra Terület használati módjának megváltoztatása Jelen feladat keretében a parkolás kérdéskörét helyezzük előtérbe, csak annyiban érintve a társterületeket, amennyiben azok közvetlen hatással vannak, voltak a parkolás, mint közszolgáltatás koncepcionális megközelítése Jogszabályi környezet évben a közterületi parkolás jogi feltételeinek megteremtése, illetve egyértelmű szabályainak rögzítése érdekében több törvény módosításra került. A évi XLVI. törvény (továbbiakban: Kptv.) rendelkezései egyértelműsítik, hogy a parkolás definícióját, a parkolás = várakozás, megjegyzendő, hogy az 1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendelet (továbbiakban: KRESZ) kizárólag a várakozás megnevezés használja, értve ezalatt a parkolást. A helyi önkormányzatokról szóló évi LXIV. törvény (továbbiakban: Ötv) módosítása egyértelműen és kifejezetten rögzíti, hogy a közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló magánutakon, tereken, parkokban és egyéb közterületen a lakosság számára közúti járművel történő várakozás (parkolás) biztosítása a helyi önkormányzatok által kötelezően ellátandó közszolgáltatási feladat. Az Ötv. kimondja, hogy a parkolási közszolgáltatást - külön törvényben szabályozottak szerint (a közúti közlekedésről szóló évi I. törvény) -, vagy a helyi önkormányzat látja el, vagy harmadik személy igénybevételével, szolgáltatón keresztül biztosítja. Az Ötv. egyértelműen rendelkezik arról, hogy a parkolási közszolgáltatást szolgáltatóként csak költségvetési szerv, az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság, vagy e gazdasági társaság 100%-os tulajdonában álló jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság, illetve önkormányzati társulás láthatja el. A közúti közlekedésről szóló évi I. törvény, valamint a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló évi LXXXIV. törvény módosítása szabályozza a helyi 6

7 7 önkormányzat és a szolgáltató közötti szerződéses jogviszony kötelező tartalmi elemeit, valamint a fogyasztó és a szolgáltató közötti jogviszony lényeges elemeit. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény alapján a lakosság számára közúti járművel történő várakozás biztosítása a helyi önkormányzatok által kötelezően ellátandó közszolgáltatási feladat. A parkolással kapcsolatos jogviszonyok egyfelől a kijelölt várakozási terület járművel történő várakozási céllal történő igénybe vevője, másfelől a várakozási terület kezelője, valamint a helyi önkormányzat között jönnek létre. 3.2 AZ ADOTT KÖZSZOLGÁLTATÁS BALATONFÜREDEN A parkolási rend megfelelő szervezése a helyi közlekedési rendszeren belül a versenyképesség szempontjából is fontos tényező. Minden városnak megvannak a maga sajátosságai, amelyek befolyásolják a közszolgáltatás feltételeit. A továbbiakban ezeket a sajátos feltételeket vizsgáljuk Balatonfüred város tekintetében. Balatonfüred város fejlesztése immár több mint egy évtizede tudatos stratégia alapján történik, a vállalkozói igényeket figyelembe véve, de nem annak alárendelve. A gazdasági vezető szerepet a turizmus és a kereskedelem tölti be. A vizsgálat során kiemelt figyelmet fordítottunk erre a két területre. A parkolás-szabályozás célja a parkolási iránti kereslet szabályozása és a meglevő parkolóhelyek hatékonyabb hasznosítása. Az ésszerű parkolás-szabályozás sokat tehet a fenntartható közlekedési módok vonzerejének és igénybevételének növeléséért. 3.3 ILLETÉKESSÉG TERÜLETI FELOSZTÁSA A parkolási közszolgáltatás nyújtása a helyi önkormányzat feladata, amelyet a harmadik személy, szolgáltató bevonásával is elláthat. Szolgáltatóként csak költségvetési szerv, illetve az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság jöhet szóba Önkormányzat Jogszabály alapján Balatonfüred város tekintetében a közszolgáltatási kötelezettség helyi felelőse a szakmai felügyelet ellátója a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály. Az osztály feladata a parkolás működtetése szempontjából a felügyelet, valamint a fejlesztések előkészítése. A Hivatal SzMSz-e alapján az Osztály feladatköre az alábbiakra terjed ki. 7

8 Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály Ellátja az Önkormányzat fejlesztéseivel, rekonstrukcióival, felújításaival, a város üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat: az önkormányzati beruházásokhoz kapcsolódó területrendezés, terület előkészítés tervezési szakmai program készítése, egyeztetése; kiviteli tervek készíttetése, egyeztetése, koordinálása; az önkormányzati fejlesztések megvalósíttatásával kapcsolatos beruházói feladatokat, ezen tevékenységéhez - megbízás alapján - külön lebonyolító szervezetet vehet igénybe a beruházások műszaki ellenőrzése és átvétele, üzembe helyezése felméri és nyilvántartja az önkormányzati ingatlanvagyon felújítási igényeit előkészíti, lebonyolítja, koordinálja, műszakilag ellenőrzi a felújításokat, ezen tevékenységhez - megbízás alapján - külön lebonyolító szervezetet vehet igénybe közreműködik az idegenforgalmi célú fejlesztésék összehangolásában koordinálja a település úthálózatának fejlesztését szervezi a város tömegközlekedési hálózatát koordinálja a város energiarendszerének fejlesztését részt vesz az energiaracionalizálási tevékenység szervezésében ellátja a kommunális igazgatási feladatokat (közterület - fenntartás, zöldterület fenntartás, csapadékvíz-elvezető rendszer üzemeltetése, közutak fenntartói feladatai) előkészíti a helyi jelentőségű természeti értékek védetté nyilvánítását természeti értékek megóvása, őrzése, gondozása, fenntartása, bemutatása előkészíti a közterület-foglalási engedélyek kiadását előkészíti a környezetvédelmi hatósági engedélyek kiadását előkészíti a telepengedélyek kiadását közreműködik az önkormányzati feladatellátást segítő pályázatok szakmai előkészítésében, az elnyert pályázati forrás felhasználásának szakmai ellenőrzésében és a pályázati forrás elszámolásában 8

9 Közszolgáltató- Probio Zrt. A Probio Balatonfüredi Településüzemeltetési Részvénytársaság 1991 áprilisában alakult Balatonfüred Város Önkormányzatának 100 %-os tulajdonában van, ezer forintos alapítói vagyonnal augusztus 18.-tól működik részvénytársasági formában. Szolgáltatási területei az alábbiak: Hulladékgazdálkodás Parkfenntartás Strandüzemeltetés Létesítménygazdálkodás Parkolók üzemeltetése Vásárcsarnok üzemeltetése Egyéb tevékenységek Jelen projekt keretében kizárólag a parkolók üzemeltetésével kapcsolatos területet vizsgáljuk Parkolók üzemeltetése A Probio Zrt. a parkolók üzemeltetését Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselőtestületének 6/2004-es számú rendelete - a fizető parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről alapján látja. (1. sz. melléklet) A Probio Zrt. tagja a Magyar Parkolóüzemeltetők Egyesületének. A szervezet folyamatosan törekszik arra, hogy minden területen minőségi szolgáltatásokat nyújtson. A parkolók üzemeltetése keretében két fő feladatcsoportot különíthetünk el, az indoor és outdoor feladatokat. Az igénybevevők számára a leginkább érzékelhető rész a külső területen végzett munka, ebből is az ellenőrök tevékenysége. A feladatoknak ugyanakkor lényegesen nagyobb részét teszik ki a parkolók fenntartási feladatai, ez jelenti magának a parkolónak, a kapcsolt közterületnek, beleértve a parkosított területeket, a burkolt útpályák, valamint a járdák karbantartását. A belső feladatok magukban foglalják a parkolás munkaszervezetését, az üzleti tervezési feladatokat, az ügyfélszolgálat ellátását, az észrevételek kezelését, a pótdíjak behajtását. 9

10 10 4 KÖZSZOLGÁLTATÁS FEJLESZTÉSE 4.1 ÉRZÉKENYÍTÉS Balatonfüreden a fizető parkolási rendszer kezdetei a 2000-re nyúlnak vissza. A kezdeti megoldás az volt, hogy az Önkormányzat bizonyos területeket bérbe adott vállalkozóknak, akik nyugtás rendszerben szedték be a parkolási díjat, ez ugyan visszatekintve gazdaságos volt bevételi szempontból az önkormányzat számára, de forgalomszervezési hatása inkább negatív volt, bevonzotta az autósokat a parkolók környékére, igénybevétele lassú és nehézkes volt. Ezért 2002-ben az a döntés született, hogy létrehoznak egy szabályozott parkolási rendszert a városban. Ettől kezdődően a parkolás szervezése igen tudatosan folyt. A szabályozott parkolási rendszer célja, hogy Balatonfüred a nyári üdülőszezonban is élhető város maradjon. A szabályozott parkolási rendszer önfenntartó, minden bevétele a parkolási körülmények javítására fordítódik. A folyamatban lévő fejlesztések a 2008-ban elkészült integrált városfejlesztési stratégián alapulnak. A stratégia megfogalmazása szerint: Balatonfüredről köztudott, hogy a tóparti üdülőhelyek közül elsőként már az 1800-as évek elején, a reformkorban gyors fejlődésnek indult, és ez a fejlődés az 1867-es kiegyezés után újlendületet kapott. Ennek köszönhetően ma az ország műemlékekben gazdag települései közé tartozik, így az új fejlesztések során szem előtt kell tartani a történelmi hangulat felelevenítését, ill. megőrzését is. A város reformkori településközpontra integrált, magánforrásokat is bevonó, partnerségen alapuló településfejlesztési programja során mintegy több száz millió forint értékű fejlesztést valósított meg az önkormányzat, amihez Európai Uniós pályázati forrásokat is igénybe vett. A pályázati program keretében a város a műemlékekben gazdag, hanyatlófélben lévő üdülőtelepi városközpont rehabilitációját indították el, melynek keretében többek között díszburkolattal ellátott a gyalogos forgalmat előnyben részesítő zónákat alakítottak ki, a fejlesztések figyelembe vették a parkolással, az akadálymentesítéssel kiegészítő létesítmények kialakításával kapcsolatos igényeket. A növekvő kistérségi szerepkör és ügyfélszám miatt a közintézmények környékén lévő parkolók zsúfoltságán mélygarázs építéssel igyekeztek javítani, a parkolóhelyek többsége az Üdülőtelepen található, kissé kintebb a város központjától, de még gyalogosan elérhető helyen ingyenes parkolók találhatók, amelyekkel igyekeznek a belső városrészek parkolási terheltségét csökkenteni. A stratégiai célnak megfelelően módosításra került a helyi építési szabályzat. A városban a járművek tartós várakozásának biztosítása terén jelentős előrelépés történt. Az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevételeket a közterületek fejlesztésébe forgatták be, ami igencsak jó befektetésnek bizonyult: 500 ezer forintnyi önkormányzati beruházás négymilliárdnyi magán tőkét mozgatott meg Balatonfüreden. 10

11 11 A városban egyre határozottabban érzékelhető a több zónás parkolási rendszer forgalomszabályozó hatása. Az autósok igyekeznek nem a közvetlen belvárosban letenni a járművüket, így elmondható, hogy már a főszezonban is lehet minden napszakban találni fizetős parkolóhelyet a városban. A fizetőparkolók jegy-automatából előre váltott jeggyel, vagy bérlettel vehetők igénybe. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján, egyre népszerűbb a mobiltelefonon keresztül fizetett parkolás is, erre a fizetési módra minden parkolóban van már lehetőség. Bármely természetes személy, jogi személyiséggel rendelkező és nem rendelkező szervezet jogosult a parkoló bérleteket vásárolni, amely a helyi lakosok számára jelentős kedvezménnyel vehető igénybe. 4.2 PROBLÉMAKÖRÖK A 2008-as stratégia a parkolási helyzet tekintetében az alábbiakat állapította meg: Ismert probléma, hogy Balatonfüreden a parkolási lehetőségek főként a nyári időszakban igencsak szűkösek, a régi városközpont (Kossuth utca) pedig hétvégenként az év minden szakában túlzsúfolt. Az Önkormányzat adatközlése alapján a városban összesen 105 parkoló található 3707 parkolóhellyel. A legtöbb parkolót, illetve parkolóhelyet a turisták által leginkább látogatott Füredi (52 parkoló 1491 parkolóhellyel), valamint az Üdülőtelepi (42 parkoló 1944 parkolóhellyel) városrészben találjuk. A parkolókat utcaszinten, közterületen található, városban nem üzemel mélygarázs. Mára megnyílt a tervezett mélygarázs, a parkoló zónák kialakításában domináns szerepet játszottak a tapasztalatok és az igények, bebizonyosodott a szabályozott parkolási rendszer forgalomszervező hatásának előnye, a parkoló őri jelenléttel javult a biztonságérzet, és a fizetési morál. Az évente történő felülvizsgálat biztosítja a folyamatos szolgáltatásjavítást. A bevezetett bérletrendszer mind a lakosság, mind az üdülőközönség, mind pedig a vállalkozók számára lehetőséget biztosít kedvezmények igénybe vételére. Figyelemmel helyi lakosság igényeire a gyermekintézmények környékén többnyire ingyenesen biztosított a parkolási lehetőség. A panaszok az üzemeltető megfogalmazásában észrevételek kezelése terén még van javítási lehetőség. 11

12 12 5 ÜGYFÉLIGÉNYEK FELMÉRÉSE Az ügyféligények összegyűjtése tekintetében elmondható, hogy az ügyfelek igényeit jellemzően az ügyfelektől kell megkérdezni. Tekintettel a kísérleti projekt megvalósítóinak rendelkezésére álló időkeretre, nincs mód a szezonálisan szolgáltatást igénybevevők közvetlen megkeresésére, illetve közvetlen felmérésre, az ügyfelek igényeinek feltárás a közszolgáltató (Probio Zrt.) adatközlésén, valamint a tárgyban érdekelt helyi civil és a vállalkozásokat összefogó szervezeten (S.O.S. Alapítvány) keresztül történt. Az előzetes információgyűjtés során az interneten elérhető információk, jogszabályok, a rendelkezésre álló dokumentumok, korábbi tapasztalatok alapján tudtunk előrelépni. Az információgyűjtés eredményeként jóval pontosabb képünk alakult ki az egyes csoportokról, így itt nyílt lehetőségünk arra, hogy az előzetesen azonosított érintett csoportokat relevancia hiányában kiszűrjük a további lépésekből. Ennek megfelelően az előzetes várakozásoknak megfelelően megállapíthatjuk, hogy a parkolás közszolgáltatás tekintetében a fókuszcsoportok közül a kisgyermekes családok, továbbá a vállalkozások érintettek. 5.1 CÉLCSOPORTOK BALATONFÜREDEN A parkolás, mint szolgáltatás célcsoportjai, igénybevevői: Lakosság Helyi Ingázók, bejárók Látogatók / turisták Vállalkozások Áruszállítás Kereskedelmi egységek Egyéb Az előbbieken belül speciális célcsoportok igényeire is tekintettel kell lenni, mint például: Mozgáskorlátozottak Kórházak, oktatási intézmények megközelítése Bevásárlás Eseményekre parkolási lehetőség biztosítás 12

13 CÉLCSOPORT ALAPJÁN KIVÁLASZTOTT SZERVEZETEK Az ügyféligények, célcsoporti státusz szempontjából megkeresni tervezett szervezetek: Közszolgáltatásért felelős Balatonfüred Önkormányzat Közszolgáltató PROBIO Zrt. Közszolgáltatást igénybe vevő S.O.S. Együtt-Egymásért Alapítvány 5.3 MINŐSÉGI KÖZSZOLGÁLTATÁS DEFINÍCIÓJA A cél nem az, hogy minden ügyféligényt kielégítsünk, hanem hogy összességében az igényekre választ adó megoldások egy olyan kombinációja álljon elő, amely magas ügyfélelégedettséget eredményez. A minőségi közszolgáltatásról az mondható el, hogy Az alapvető igényeket teljes mértékben kielégíti, A teljesítményként számon tartott igények kielégítése magas szintű, És nyújt pár olyan megoldást is, amely kiválthatja az ügyfél elragadtatását. 6 TRENDEK A jelenlegi trend arra irányul, hogy lehetőség szerint korlátozzák a belvárosokba autóval történő bejutást, ez értelemszerűen különösen a nagyobb városokban - a közösségi közlekedés fejlesztésével összhangban kell, történjék. Az olyan közlekedési intézkedések, mint például a városok központi részeibe a behajtás korlátozása, gyalogos zónák kialakítása, csak akkor lesz sikeres, ha egyidejűleg biztosított az alternatív megoldás, azaz a közösségi közlekedés előnyben részesítése mellett, megfelelő helyen megfelelő méretű, a közösségi közlekedés azonnali elérését lehetővé tevő gazdaságisan igénybe vehető ún. P+R parkolók létesítése. Biztosítani kell továbbá, hogy a gyalogos zónákban is megfelelő szervezettséggel és engedélyek birtokában megoldott legyen az üzletek és vállalkozások számára a működési célú hozzáférés, a szolgáltató járművek behajtása. A parkolási lehetőségek gazdasági hatásai könnyen beláthatóak, a szolgáltató, vendéglátó ipari vagy kereskedelmi egységek igénybevételét jelentősen befolyásolja, hogy biztosított-e a 13

14 14 megfelelő elérhetősége, így például megfelelő-e a parkolás a környékén. Ugyanígy fontos gazdasági érdek az üzletek, vendéglátóhelyek áruellátása, ami szállítás, illetve rakodási célú megállási lehetőség hiányában komoly gazdasági veszteséget is okozhat. 6.1 NEMZETKÖZI JÓGYAKORLATOK Természetesen a különböző országokban eltérő lehet az ország motorizációs szintje, a közlekedési infrastruktúra kiterjedése, a közlekedési szokások és a fenntartható közlekedés eszközeinek használata. A gépjármű-ellátottság arányának emelkedése, a forgalmi volumenek növekedése, a zsúfoltság elterjedése és mindezek káros hatásainak következményei miatt új tervezési szemlélet és módszerek jöttek létre a kontinensen. A szemléletváltás egyik fontos jele a területhasználati funkciók és a közlekedés közötti jelentős, kétirányú kapcsolat felismerése és a forgalomnagyságok visszaszorításának, a forgalmi igények kezelésének/irányításának eszközeként való alkalmazása volt. Ennek egyik formája a parkolási normák átgondolása, módosítása. Nagy Britanniában például a tervezési gyakorlat a lakóterületeknél (mint utazások általános kiindulási pontjánál) minimális parkolási normákat, a célállomásnál (kereskedelmi, intézményi, ipari, stb. területek) maximális értékeket alkalmaz. Az egyes létesítményekhez tartozó, megépítendő parkolóhelyek számát az utazások céljánál a tervezett funkció bruttó területére, vagy a látogatók számára (ha ez előre becsülhető) vonatkoztatva adják meg. A parkolási normák kimondott célja a funkcionalitás (használati célnak való megfelelőség), a közösség kiszolgálása és jobb életkörülmények létrehozása. Ausztriában a parkolási normákat szabályozó, minimális parkolóhely-számot meghatározó rendelet óta létezik. Legutóbb 2001-ben módosították. A biztosítandó parkolóhelyek száma függ a várható parkolási igényektől, amit a fejlesztés típusa, mérete és helyszíne határoz meg. Helsinkiben a lakóterületekre vonatkozó parkolási politika a lakóterület szerint határozza meg az építendő parkolóhelyek számát. Összehasonlítva Európa több országában létező előírásokkal, ez a legszigorúbb szabályozás. Helsinkiben további előírás, hogy a parkolóhelyeket a funkciót tartalmazó épületben kell elhelyezni és fedett tároló helyként kell megépíteni. A közösségi közlekedés jelenléte, elérhetősége és szolgáltatási színvonala kulcskérdés a város parkolási normáinak megállapításánál. Ez a szabályozás önmagában is csökkenti a szabadterületi parkolási igényt. 14

15 Kutatási megközelítések Hermann Knoflacher 1 osztrák professzor fő kutatási területe a fenntartható, élhető város és annak közlekedési feltételei. Alább az ő megállapításaiból idézünk: a közlekedés egy összetett rendszer, tervezését is ennek alapján kell végezni, a parkolást rendszerelvűen kell kezelni és optimálni, nem pedig elszigetelt helyi szinteken. minden úthasználó számára azonos feltételeket kell teremteni, a helybiztosítással is, az elmúlt 50 évben a városi teret közutakká és parkolóhelyekké alakították, létrehozva egy autóhasználatra ösztönző infrastruktúrát, napjainkban pedig gyakran az infrastrukturális feltételek megváltoztatása nélkül büntetik az embereket, ha autót használnak, a fenntartható közlekedést nem a mobilitás (utazások számának) növelésével, hanem a közlekedési módok közötti arány-módosítással kell megoldani, városi térszervezés alapkérdés optimális város: 150 lakos/ha terület (alacsony motorizációs szint mellett), a közösségi közlekedés csak akkor kap egyenlő esélyt az egyéni gépjárműhasználattal, ha mindkettő megközelítése körülbelül hasonló lehet (vagyis a parkolóhelyeket nem közvetlenül az úticélnál, hanem valamivel távolabb kellene elhelyezni), még fizetési kötelezettséget is javasol abban az esetben, ha valaki a lakásánál parkol. 6.2 HAZAI FEJLESZTÉSEK A szabályozott parkolási rendszert egyre több területen vezetik be. Örvendetes, hogy a vidéki városok nagyobb hányadát a rendszer bevezetésében nem a bevételi lehetőség motiválja, hanem egy az állampolgárok számára komfortosabb környezet kialakításának igénye. Balatonfüred elmúlt több mint 10 éves ez irányú fejlesztési tevékenysége példa értékű. A kezdeti nyugtás megoldásokat szinte mindenhol felváltották a parkoló órák, szinte mindenhol biztosított a mobil telefonnal történő parkolás lehetősége. 5 városban van lehetőség a parkolási vétségek internetes rendezésére: Debrecen, Hódmezővásárhely, Mosonmagyaróvár, Szolnok és Veszprém. 1 Professzor emeritus, Bécsi Műszaki Egyetem, Közlekedéstudományi Intézet 15

16 16 Debrecenben 2013-tól az éves parkoló bérletet már az interneten is megvásárolhatják azok, akiknek korábban is volt ilyen, ez a lehetőség jelentősen csökkentheti az év eleji időszakban az ügyfélszolgálatok terheltségét. 7 MEGVALÓSÍTHATÓSÁG ELEMZÉSE 7.1 MEGOLDÁSI LEHETŐSÉGEK KERESÉSE A szabályozott parkolási szolgáltatás, mint közszolgáltatás fenntartása napjakinkban jelentős befolyással bír az állampolgárok elégedettségére. A könnyen megtalálható, megfizethető és az úti célhoz közeli parkolóhelyek gazdasági értéket jelentenek a település és a helyi vállalkozások számára. Másrészt viszont a parkolóhelyek sok értékes területet foglalnak el, és az általuk nyújtott kényelem az autóval történő közlekedésre buzdít, az összhang megteremtése fontos feladat. 7.2 PROBLÉMAKÖRÖK, DILEMMÁK A parkolóhelyek iránti kereslet sok városban - így Balatonfüreden is, különösen főszezonban - jelentősen meghaladja a kínálatot, ezért a gépkocsiknak gyakran hosszabb utat kell, kellett megtenni, hogy parkolóhelyet találjanak, ez pedig növeli a zsúfoltságot és a levegőszennyezést. Ez egyben számos probléma felvetését eredményezi egy adott településen, melyek közül a versenyképesség szempontjából releváns problémaköröket sorolunk fel a következőkben: A helyi lakosok számára biztosított kedvezmények igénybevétele jelentős adminisztrációs terhet ró a célcsoportokra, a folyamatok egyszerűsítése javíthatja a hatékonyságot. A parkolóhelyek elhelyezését a valós igényeknek megfelelően kell kialakítani, törekedve arra, hogy a legfrekventáltabb területek parkolási lefedettsége is megfelelő legyen. A parkolási zónákat, díjakat, szabályozásokat tartalmazó információhordozó felületek nem mindig közérthetőek, elérhetőek, így nehezítik a jogkövető magatartás fenntartását. A parkolási szabálysértések kezelésének ügyfélorientált fejlesztése mind a büntetési tételek kirovásával, mind azok befizetésével kapcsolatos ügyintézés területén jelentős előrelépést eredményezhet. 16

17 17 A parkolási rendszer működtetésével, a díjak kiszabásával továbbra is kettős a szándék: a település leglátogatottabb részének forgalom szabályozása illetve a reformkori városrész védelme A városban egyre határozottabban érzékelhető a több zónás parkolási rendszer forgalomszabályozó hatása. Az autósok igyekeznek nem a közvetlen belvárosban letenni a járművüket, így elmondható, hogy már a főszezonban is lehet minden napszakban találni fizetős parkolóhelyet a városban. 7.3 FEJLESZTÉSI TERÜLETEK Balatonfüred városa a fent felsorolt problémák jelentős részét az elmúlt időszakban más városok számára is példaértékű módon megoldotta. Versenyképességi célcsoportjaink szempontjából különösen jó hatású lehet az ügyfélszolgálati tevékenység erősítése, új ügyfélszolgálati helyek kialakítása a parkolók közelében, emellett elektronikus ügyfélszolgálati lehetőség bevezetése, mind az előre váltható parkoló bérletek, mind pedig a szabálysértések kezelése tekintetében Kedvezmények rendszere: A helyi lakosok számára biztosított széles kedvezménykör kielégíti az igényeket, a megoldás módja az, amiben előre lépés lehetséges. Jelenleg a lakossági kedvezmények igénybevételére jogosító dokumentum kiadása a Probio Zrt. telephelyén, személyes megjelenéssel történik. Javaslatunk, hogy számos ügyintézési szolgáltatáshoz hasonlóan főleg a fiatal felnőtt lakosság körében, ahová a kisgyermekes családok is tartoznak - pozitív eredménnyel járhat ezen a területen az elektronikus ügyintézés bevezetésének lehetősége Parkolók elhelyezkedése A parkolóhelyek elhelyezése a városban jól leköveti a változó igényeket és egyben a lehető legteljesebben igyekszik szolgálni azt a célt, hogy a szabályozott, díjfizetéses rendszer elsősorban a forgalomszabályozás eszköze legyen. A tervekben szerepel az üdülő övezetben mélygarázs építése, amely egyrészt sokat javíthatna a városképi megjelenésen a jelenlegi felszíni parkoló megszüntetése esetén, ugyanakkor feltehető, hogy az árnyékban való parkolási lehetőség jobban bevonzaná az autósokat a reformkori városrész közelébe. 17

18 Tájékoztatás A tájékoztató táblák nagyon informatívak, nem csak az adott övezet parkolási lehetőségeiről adnak tájékoztatást, hanem jelzik az belső városrésztől távolabbi ingyenes parkolási lehetőségeket is. Előre lépést az jelenthetne, ha lekövetve az egyes parkolók telítettségét, már a város bevezető útjain volna mód az autósok tájékoztatására a szabad parkolási lehetőségekről. A szolgáltatást igénybevevők részéről ez jelentős időmegtakarítást eredményezne, miközben környezetvédelmi és forgalomszabályi szempontból egyaránt szolgálná a város érdekét is Ügyfélszolgálat A parkolási szabálysértések kezelése a városban jelenleg egyetlen helyen a Probio Zrt. székhelyén történik. Bár nem cél a szabálysértések támogatása, de mivel a parkolók igénybe vétele zömmel a látogatók által történik, hasonlóan ahhoz, ahogyan az ideiglenes bérletek megvásárlását több helyen is lehetővé tette a közszolgáltató a pótdíjjal kapcsolatos ügyintézés lehetőségét is biztosítani lehetne. Néhány magyarországi város kísérleti jelleggel bevezette a pótdíjazással kapcsolatos elektronikus ügyintézést, ennek bevezetése Balatonfüreden is célszerű megoldást kínál. 7.4 JAVASLATOK Az igényeket összegezve elmondható, hogy mivel a városban a parkolási igény jelentős része a nyári időszakban jelentkezik az igénybevevők komfortérzetét jelentősen javítaná, a gépjárművek élettartamára pozitív hatással lenne és a városképi megjelenést is javítathatná a felszín alatti, vagy zárt parkolóházas rendszerű parkolók kialakítása. 18

19 8 MELLÉKLETEK 8.1 ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004. (II.27.) rendelete a fizető parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről Balatonfüred Város Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló évi I. törvény 15.. (3) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. Törvény 16.. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. Területi hatály (1) A rendelet hatálya a város közigazgatási területén belül az önkormányzati és PROBIO ZRT. tulajdonában lévő I. sz. mellékletben szereplő utakra, utak környezetére és a közlekedést szolgáló létesítményekre, valamint tereken, parkokban egyéb közterületeken járművel történő várakozásra kijelölt területekre terjed ki (2) Fizetőparkolók azok, amelyeket az 1/1975. (II.5.) KPM-BM. rendelet 7.. (1) bek. e./2. 112/d. ábra szerint: várakozási övezet (zóna) jelzőtáblával és az alatta elhelyezett, a Díjfizetési kötelezettségre utaló kiegészítő táblával jelöltek meg. (3) A fizetőparkolók felsorolását és övezeti besorolását a rendelet I. számú melléklete tartalmazza (4) A fizetőparkoló csak szilárd burkolatú, vagy mechanikailag stabilizált területen jelölhető ki. (5) Fizető parkoló zónák területi kiterjesztése vagy az övezeti besorolás megváltoztatása a Képviselőtestület hatásköre. 2 Az (1) bekezdésében meghatározott I. sz. melléklet helyébe az 1/2007. (II. 9.) rendelet I. sz. melléklete lép. A rendelet február 12-én lép hatályba. 3 Az (1) bekezdésében meghatározott I. sz. melléklet helyébe az 1/2008. (II.1.) rendelet I. sz. melléklete lép. A rendelet február 1-én lép hatályba. 4 Az (1) bekezdésében meghatározott I. sz. mellékletet kiegészítette a 19/2008. (V.23.) rendelet 1. -a. A rendelet június 1-én lép hatályba. 5 Az (1) bekezdésében meghatározott I. sz. mellékletet helyébe a 3/2010. (III.1.) rendelet I. sz melléklete lép. A rendelet április 1-én lép hatályba 6 Az (1) bekezdésében meghatározott I. sz. mellékletet helyébe a 15/2010. (VI.4.) rendelet I. sz melléklete lép. Hatályba léptette a 46/2012. (VII.30.) rendelet. Hatályos szeptember 1-től 7 Módosította a 18/2010. (VI. 28.) rendelet 1. -sa, e rendelet július 15-én lép hatályba. 8 Módosította a 32/2005.(XII.16) rendelet 1. -sa. A rendelet január 1-én lép hatályba 9 A (3) bekezdésében meghatározott I. sz. melléklet helyébe az 1/2007. (II. 9.) rendelet I. sz. melléklete lép. A rendelet február 12-én lép hatályba. 10 Az (3) bekezdésében meghatározott I. sz. melléklet helyébe az 1/2008. (II.1.) rendelet I. sz. melléklete lép. A rendelet február 1-én lép hatályba. 11 Az (3) bekezdésében meghatározott I. sz. mellékletet helyébe a 3/2010. (III.1.) rendelet I. sz melléklete lép. A rendelet április 1-én lép hatályba. 12 Az (3) bekezdésében meghatározott I. sz. mellékletet helyébe a 15/2010. (VI.4.) rendelet I. sz melléklete lép. Hatályba léptette a 46/2012. (VII.30.) rendelet. Hatályos szeptember 1-től.

20 2. Tárgyi hatály (1) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi közúti gépjárműre, kivéve a.) a megkülönböztetett jelzéssel ellátott gépjárműveket /mentők, tűzoltóság, rendőrség, orvosi ügyeletet ellátó járművek/, b.) figyelmeztető jelzést használó kommunális szolgáltató gépjárművei, c.) két kerekű motorkerékpár, segédmotor-kerékpár, kerékpár, 13 d.) a 164/95. (XII.27.) Kormányrendelet szerinti engedéllyel rendelkező mozgáskorlátozottak gépjárműveit e.) diplomáciai mentességet élvező személy ilyen jelzéssel ellátott gépjárműveit. 3. Személyi hatály A rendelet személyi hatálya kiterjed a rendeletben megjelölt fizető parkolót igénybe vevő gépjármű üzemben tartójára. Üzembentartó a jármű forgalmi engedélyében bejegyzett tulajdonos vagy üzembentartó, továbbá az, aki a gépjárművet egyéb jogcímen használja. 4. A fizető parkolóhelyek igénybevételének szabályai (1) A fizető parkolóhelyen várakozni az üzemeltetési idő alatt csak díjfizetés ellenében, a KRESZ és jelen rendelet szabályai szerint lehet. (2) A fizető parkolókat jelölő kiegészítő táblán az alábbi információkat kell a külföldiek számára is jól érthető módon lehetőség szerint rajzjelekkel is közölni: - az adott helyen várakozók díjfizetési kötelezettségét; - a díjfizetés módját; - a díjfizetési kötelezettség időbeni hatályát; - a várakozási díj összegét jármű fajtánként; - a pótdíj és bírság összegét; - a nem őrzött parkolókra való utalást; - az üzemeltető nevét és az ügyfélszolgálat címét, telefonszámát. (3) A szolgáltatás a várakozó gépjárművek őrzésére nem terjed ki. (4) Üzemeltetési időn kívül a fizető parkolókban nem kell várakozási díjat fizetni Módosította a 18/2010. (VI. 28.) rendelet 2. -sa, e rendelet július 15-én lép hatályba. 20

21 A díjfizetés módja (1) A várakozási díjat jegyautomata esetében minden megkezdett tizenöt percre előre kell megfizetni a szándékolt várakozási időnek megfelelő parkolójegy megváltásával. Sorompós automata esetén az eltelt várakozási időnek megfelelően a kijáratnál kell megfizetni, de óra után a napi üzemidő végéig, sorompós automata esetén is előre kell megfizetni a szándékolt várakozási időnek megfelelő parkoló díjat. 14 (2) Minimálisan fizetendő várakozási díj az adott várakozási területen érvényes díj alapján számított 15 percnek megfelelő összeg. 15 (3) Parkolójegyet váltani a parkoló automatáknál készpénzért lehet. (4) A parkolási időtartam meghosszabbítása jegyautomata esetén csak új parkolójegy váltásával történhet. (5) Üzemzavar esetén a parkolóhelyhez legközelebb eső üzemelő jegyautomatánál vagy sorompónál, az ellenőrnél váltott jeggyel lehet igénybe venni az adott parkolót. (6) Utólagos fizetés jegyautomatával csak pótdíj ellenében lehetséges. (7) A díjfizetés megtagadása vagy a díjfizetés ellenőrzésének megakadályozása szabálysértési eljárást von maga után. 6. Általános üzemeltetési idők A kiemelt zóna fizető parkolóhelyeinek üzemeltetés ideje január 01. december 31. között minden nap. 16 Az egyéb fizetőparkolóhelyek üzemeltetési ideje május 15. szeptember 15. között minden nap. Ha az utolsó üzemnap hétvégére (péntek, szombat) esik, akkor az utolsó nap minden esetben az adott hétvége utolsó napja. A napi üzemórákat az I. sz. melléklet tartalmazza maximált jelleggel, melyet az üzemeltető forgalomhoz igazodóan alkalmaz A fizetőparkoló üzemeltetése (1) A fizető parkolókat a PROBIO ZRt. Balatonfüred Város Önkormányzatával megkötött (üzemeltetési) szerződésben rögzített szabályok szerint üzemelteti Módosította a 18/2010. (VI. 28.) rendelet 3. -sa, e rendelet július 15-én lép hatályba. 15 Módosította a 18/2010. (VI. 28.) rendelet 3. -sa, e rendelet július 15-én lép hatályba 16 Módosította a 9/2011.(IV. 5) rendelet 1. -sa. A rendelet április 5-én lép hatályba. 17 Módosította az 1/2007. (II. 9.) sz. rendelet 3. -sa. A rendelet február 12-én lép hatályba 18 Az (1) bekezdésében meghatározott I. sz. melléklet helyébe az 1/2008. (II.1.) rendelet I. sz. melléklete lép. A rendelet február 1-én lép hatályba 19 Módosította az 1/2008. (II.1.) rendelet 2. -sa. A rendelet február 1-én lép hatályba 20 Az (1) bekezdésében meghatározott I. sz. melléklet helyébe az 3/2010. (III.1.) rendelet I. sz. melléklete lép. A rendelet április 1-én lép hatályba. 21 Az (1) bekezdésében meghatározott I. sz. mellékletet helyébe a 15/2010. (VI.4.) rendelet I. sz melléklete lép. Hatályba léptette a 46/2012. (VII.30.) rendelet. Hatályos szeptember 1-től. 21

22 (2) A fizető parkolókat Balatonfüred Város Képviselő-testülete jelöli ki. (3) Az üzemeltetési idő a Képviselő-testület előzetes engedélyével a nagyobb tömegeket vonzó rendezvények időtartamára kiterjeszthető, illetve csökkenthető. (4) Az üzemeltetési idők megváltozásáról a lakosságot sajtóhirdetéssel, közleménnyel, stb. előzetesen tájékoztatni kell. 8. Várakozási díjak, pótdíjak (1) A parkolásért fizetendő várakozási díjak mértékét maximált jelleggel, valamint a jogosulatlan használatért fizetendő pótdíjak mértékét Balatonfüred Város Képviselő-testülete állapítja meg. (2) A maximált parkolási díjakat és a pótdíj mértékét a rendelet II. sz. melléklete tartalmazza. 9.. A díj megfizetésének igazolása (1) A várakozási díj megfizetését érvényes parkolójeggyel kell igazolni. (2) A megváltott jegy a rajta feltüntetett helyre (díjövezetre) és időtartamra érvényes. (3) Az érvényes jegyet a gépjárműben az első szélvédő belső oldalán, kívülről jól látható módon kell elhelyezni, hogy az érvényességéről az ellenőr meg tudjon bizonyosodni. A parkolójegyet a parkolás megkezdését követően haladéktalanul meg kell váltani az igénybevevőnek Díjmentességek (1) A fizetőparkolóban díjmentesen várakozhat: a.) korlátlan ideig: a megkülönböztetett fény- és hangjelző készülékkel felszerelt, vagy az azt használó gépjármű, b.) szolgálatának ellátása idejére: - Balatonfüred Város Polgármesteri Hivatal gépjárművei; - a fizető parkolóhelyek működtetésében résztvevő szervezetek által üzemeltetett gépjármű, c.) a közérdekből történő veszély-, illetve hibaelhárítás végett várakozó gépjármű. d.) Balatonfüred Város Polgármestere a rendező szerv kérelmére eseti jelleggel, egyedi elbírálás alapján, a várost érintő rendezvények esetén, díjmentesítésre, illetve csoportos fizetésre is rendelkezhet. Ennek keretében a Polgármesteri Hivatal az érintett parkolóra, és az érintett rendezvény 22 Módosította a 27/2007. (VIII.04.) sz. rendelet 1. -sa. A rendelet augusztus 6-án lép hatályba 23 Módosította a 18/2010. (VI. 28.) rendelet 4. -sa, e rendelet július 15-én lép hatályba 22

23 idejére érvényesített, nyilvántartott parkolási engedélyt ad ki, melyről az üzemeltetőt előzetesen értesíti. 24 e) 25 A balatonfüredi 1166 hrsz.-ú ingatlanon található mélygarázsba az Önkormányzat tisztségviselői, köztisztviselői részére a Jegyző engedélyével, az üzemeltető díjmentes parkoló bérletet ad ki. 11. Lakossági kedvezmények (1) 26 Az a gépjármű-tulajdonos vagy üzembentartó, aki bizonyítható módon nem tudja megoldani ingatlanán belül a saját gépjárműve tárolását, kérelmére, egyedi elbírálás alapján egy db 5,50 m-nél nem hosszabb gépjárművét lakásához közeli fizető parkoló(k)ban ingyenesen és időkorlátozás nélkül elhelyezheti. E rendelkezés a Blaha L. utcai, és a Kisfaludy utcai parkolókra nem érvényes, kivéve a Horváth Ház parkolóhely-megváltással érintett lakásaira. (2) Az ingyenes használatra jogosító éves bérletet az üzemeltető a kedvezményezett kérésére a bérlet előállítási költségeinek megtérítése ellenében állítja ki. (3) A lakossági kedvezményt a tulajdonos vagy üzembentartó állandó lakcíme alapján kell elbírálni. Az érvényes személyi igazolványban (lakcím igazolványban) és forgalmi engedélyben a tulajdonos (vagy üzembentartó) állandó lakcímének meg kell egyeznie. (4) Az ingyenes használatra jogosító bérlet a gépjárműre (rendszámra), a bérleten feltűntetett parkoló(k)ra és évre érvényes. (5) Az ingyenes használatra jogosító bérletet évenként meg kell újítani. (6) Ha a kedvezményezett lakóhelye, illetve a gépjármű tulajdonosa vagy üzembentartója az érvényességi időszak alatt megváltozik, akkor 8 munkanapon belül vissza kell szolgáltatnia az ingyenes használatra jogosító bérletét Parkolómatricák, bérletek (1) Balatonfüredi állandó lakos lakossági parkoló bérletet vásárolhat a rendelet II. sz. mellékletében meghatározott áron. (2) A lakossági parkoló bérlet vásárlására kizárólag csak az a balatonfüredi állandó lakóhelyű állampolgár jogosult, aki a forgalmi engedély szerint a magángépjármű tulajdonosa, és befizette a gépjármű utáni súlyadót. Lakossági parkoló bérlet gépjárművenként és évenként jár. (Fentieket a vásárlásánál hitelt érdemlően igazolni kell a személyi igazolvánnyal és forgalmi engedéllyel.) (3) A lakossági parkoló bérletet igénybe vevő állandó balatonfüredi lakosról a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet. 24 Módosította az 1/2008. (II.1.) rendelet 3. -a. A rendelet február 1-én lép hatályba. 25 Módosította a 46/2012. (VII.30.) rendelet 1. -a. Hatályos szeptember 1-jétől. 26 Módosította a 46/2012. (VII.30.) rendelet 2. -a. Hatályba lép július 30-tól 23

24 (4) A parkoló bérlet az Esterházy strandi, Blaha utcai, Kisfaludy utcai, a 949 hrsz. alatti, Ady Endre utcai zöldterületi (1144 hrsz.), az Ady Endre utcai mélygarázs (1166 hrsz.), valamint a Polgármesteri Hivatal A épülete melletti (2749 hrsz) Arácsi úti parkolókban nem érvényes. A Zákonyi utcai parkolókban a lakossági bérleti naponta 9:00 14:00 óra között nem érvényes (5) A balatonfüredi lakóhellyel rendelkező természetes személyeken kívül bármely természetes személy, jogi személyiséggel rendelkező és nem rendelkező szervezet jogosult a parkoló bérleteket a II. sz. mellékletben meghatározott áron megvásárolni. 30 (6) A közüzemi szolgáltatók, hatóságok, intézmények, háziorvosok parkolón történő áthaladásához indokolt várakozáshoz, nyilvántartott - rendszámra szóló - technikai bérletet ad ki üzemeltető, kérelem és egyedi elbírálás alapján. (7) Az idegenforgalom számára június 1. és augusztus 31. között, heti (a vásárlás időpontjától a 7. nap órájáig) érvényességű turista bérletet ad ki az üzemeltető. A turista bérletet a II. sz. mellékletben meghatározott áron lehet megvásárolni (8) 33 A turista bérlet a Blaha L. utcai, Kisfaludy utcai, valamint a 949 hrsz. alatti parkolókban nem érvényes. (9) 34 A balatonfüredi 1166 hrsz.-ú ingatlanon található mélygarázs igénybevételére a mélygarázs feletti társasház társasházi albetét tulajdonosai, albetétenként egy kedvezményes bérletet vásárolhatnak a rendelet II. sz. mellékletében meghatározott áron. (10) 35 A balatonfüredi 1166 hrsz.-ú ingatlanon található mélygarázsba rendszámra szóló garázshely bérlet vásárolható a rendelet II. sz. mellékletében meghatározott áron. 13. Ellenőrzés, szankcionálás, pótdíj fizetés (1) A fizető parkolóhelyek szabályszerű igénybevételét és a parkolási díj megfizetését az üzemeltető ellenőre bármikor jogosult ellenőrizni, és a pótdíjakat beszedni. Sorompós automatánál a kijárathoz jegy nélkül érkezők a napi üzemkezdettől számított díjat kötelesek fizetni. (2) A jogosulatlan használatért a rendelet II. sz. mellékletében meghatározott pótdíjat kell fizetni Jogosulatlan használatnak minősül a parkolóhely igénybevétele - jegyautomata esetén: 27 Módosította a 27/2007. (VIII.04.) sz. rendelet 2. -sa. A rendelet augusztus 6-án lép hatályba 28 Módosította a 1/2009.(II.10.) rendelet 1. -sa. A rendelet február 10-én lép hatályba 29 Módosította a 15/2010. (VI. 4.) rendelet 2. -sa. Hatályba léptette a 46/2012. (VII.30.) rendelet. Hatályos 2012.szeptember 1-től 30 A (5) bekezdésében meghatározott II. sz. melléklet helyébe az 1/2009. (II. 10.) rendelet II. sz. melléklete lép. A rendelet február 10-én lép hatályba 31 Módosította a 1/2009.(II.10.) rendelet 3. -sa. A rendelet február 10-én lép hatályba 32 Módosította a 14/2009.(IV.1.) rendelet 1. -sa (1) bekezdés. A rendelet április 1-én lép hatályba 33 A 14/2009. (IV. 1.) rendelet 1. (2) bekezdésével egészül ki. A rendelet április 1-én lép hatályba 34 Kiegészíti a 15/2010. (VI. 4.) rendelet 3. -sa. Hatályba léptette a 46/2012. (VII.30.) rendelet. Hatályos szeptember 1-től. 35 Módosította a 46/2012. (VII.30.) rendelet 3. -a. Hatályba lép szeptember 1-jétől 36 A (2) bekezdésében meghatározott II. sz. melléklet helyébe az 1/2007. (II. 9.) rendelet II. sz. melléklete lép. A rendelet február 12-én lép hatályba 37 A (2) bekezdésében meghatározott II. sz. melléklet helyébe az 3/2010. (III. 1.) rendelet II. sz. melléklete lép. A rendelet április 1-én lép hatályba 24

25 a.) utólagos fizetés esetén (érvényes parkolójegy hiányában) a parkolóhely igénybevétele; b.) ha a jármű díjfizetési kötelezettség alá eső várakozási területen díjfizetés nélkül várakozik, vagy a kifizetett várakozási időt egy óránál rövidebb időre történt fizetés esetén 5 perccel, vagy annál hosszabb időre történt fizetés esetén legalább 15 perccel túllépi, várakozási esetenként, egy órai várakozási díjat, továbbá pótdíjat kell fizetni. 38 c.) ha érvényes parkolójegy vagy bérlet nincs a gépkocsiban jól látható módon elhelyezve; d.) ha a gépjármű szabálytalanul parkol. - sorompó automata esetén: a.) a parkolóhely díjfizetés nélküli igénybevétele kivéve az (1) bek. szerint, b.) ha a gépjármű szabálytalanul parkol. (3) Jogosulatlan használat esetén a pótdíjfizetési felszólítást és csekket a gépkocsi szélvédőjére kell helyezni. (4) A fizetési felszólításon a szabálytalanság tényét, helyét, időpontját, a gépkocsi rendszámát, valamint a pótdíj megfizetésére vonatkozó összes tudnivalót fel kell tüntetni. (5) A pótdíjat későbbi fizetés esetén csekken, vagy nyitvatartási időben az üzemeltető ügyfélszolgálati irodájában, készpénzben kell megfizetni. (6) Amennyiben a pótdíjfizetési kötelezettségnek a jogosulatlan használó 15 naptári napon belül, illetve az üzemeltető ismételt írásbeli fizetési felszólítására annak kézhezvételétől számított 15 naptári napon belül nem tesz eleget, úgy polgári peres úton érvényesíti követelését az üzemeltető. (7) A pótdíj megfizetéséért a járműnek a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999.évi LXXXIV. törvény szerinti üzembentartója felelős Szabálysértések (1) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást tanúsít, aki a fizető parkolóban: a.) a megváltott jegyet nem az azon szereplő díjövezetben használja; b.) a parkoló bérlettel bármilyen módon visszaél; c.) a megváltott jegyet nem helyezi el a gépkocsiban a rendelet 9. (3) bekezdés szerint, illetve ellenőrzéskor az arra jogosult személynek nem mutatja meg. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott magatartás elkövetőjével szemben Ft-ig terjedő pénzbírság (igazgatási bírság) szabható ki. 38 Módosította a 18/2010. (VI. 28.) rendelet 5. -sa, e rendelet július 15-én lép hatályba. 39 Módosította a 18/2010. (VI. 28.) rendelet 6. -sa, e rendelet július 15-én lép hatályba 40 Módosította a 21/2012. (V.2.) rendelet 3. -a. Hatályba lép május 5-én. 25

26 (3) A pénzbírság (igazgatási bírság) kiszabására Balatonfüred Város Önkormányzata Jegyzője jogosult. Az eljárást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény rendelkezései figyelembevételével kell lefolytatni. 15. Értelmező rendelkezések E rendelet alkalmazása szempontjából: - Gépjármű: olyan jármű, amelyet beépített erőgép hajt. - Megkülönböztető jelzést adó készülék: a gépjárműre szerelt rögzített vagy mozgatható üzemmódú (mobil) villogó kék fényjelzést adó készülék és sziréna, vagy váltakozó hangmagasságú hangjelzést adó készülék ( pl.: mentőautóra, tűzoltóautóra, rendőrség gépjárműveire szerelt készülék, stb.). - Közérdekből történő veszélyelhárítás: az emberi életet, a testi épséget, az egészséget, a vagyoni javakat, az emberi környezetet közvetlenül fenyegető veszély elhárítása, a kármentés, a közbiztonság, a nemzetbiztonság és belső rend védelme. 16. (1) A rendelet hatálybalépésének időpontja: március 1. (2) Ezzel egyidejűleg a fizető parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről szóló 14/2001. (IV.26.) Kr. számú és az azt módosító 2/2002. (I.31.) Kr.sz., 10/2002. (IV.25.) Kr. sz., 12/2002. (V.30.) Kr. sz., valamint a 3/2003. (II.27.) Kr. sz rendeleteket hatályon kívül helyezi. Balatonfüred, február 26. Dr. Bóka István polgármester Dr. Tárnoki Richárd jegyző Kihirdetve: február

27 8.2 A BALATONFÜREDI PARKOLÁSI RENDSZER BEMUTATÁSA (FORRÁS: PROBIO ZRT.) A Balatonfüredi parkolási rendszer Felső városrészi parkolási rendszer: Alsó városrészi parkolási rendszer: 27

12/2004. (IV.24.) Orosházi Önkormányzati rendelet

12/2004. (IV.24.) Orosházi Önkormányzati rendelet 12/2004. (IV.24.) Orosházi Önkormányzati rendelet a fizető-parkolóhelyek működésének és igénybevételének rendjéről egységes szerkezetben a módosítására kiadott 19/2004. (VII.15.) Orosházi Önkormányzati

Részletesebben

Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2004. (VII. 30.) rendelete a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről

Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2004. (VII. 30.) rendelete a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2004. (VII. 30.) rendelete a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testület. 9/2003.(V.10.) rendelet. a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1..

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testület. 9/2003.(V.10.) rendelet. a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1.. Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testület 9/2003.(V.10.) rendelet a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1.. Területi hatály (1) Az Önkormányzati rendelet hatálya a község közigazgatási

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányza Képviselő-testületének. 6/2004. (II.27.) rendelete

Balatonfüred Város Önkormányza Képviselő-testületének. 6/2004. (II.27.) rendelete Balatonfüred Város Önkormányza Képviselő-testületének 6/2004. (II.27.) rendelete a fizető parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről Balatonfüred Város Képviselő-testülete a közúti

Részletesebben

Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011.(VI.24.) önkormányzati rendelete a parkolási rendről

Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011.(VI.24.) önkormányzati rendelete a parkolási rendről Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011.(VI.24.) önkormányzati rendelete a parkolási rendről Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988.évi I.tv.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. május 29-én tartandó ülésére. Rendelettervezet a parkolás szabályozásáról és a várakozás rendjéről

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. május 29-én tartandó ülésére. Rendelettervezet a parkolás szabályozásáról és a várakozás rendjéről Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: polgarmester@fuzesgyarmat.hu ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy lésének 18/2010. (VI. 25.) önkormányzati rendelete a történelmi belváros környezetkímél forgalmi rendjér

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy lésének 18/2010. (VI. 25.) önkormányzati rendelete a történelmi belváros környezetkímél forgalmi rendjér Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 18/2010. (VI. 25.) önkormányzati rendelete a történelmi belváros környezetkímélő forgalmi rendjéről, valamint a fizető parkolóhelyek működtetéséről szóló

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának 13/2011. (V. 26.) önkormányzati rendelete A FIZETŐ PARKOLÁSI RENDSZERRŐL

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának 13/2011. (V. 26.) önkormányzati rendelete A FIZETŐ PARKOLÁSI RENDSZERRŐL Füzesgyarmat Város Önkormányzatának 13/2011. (V. 26.) önkormányzati rendelete A FIZETŐ PARKOLÁSI RENDSZERRŐL Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi

Részletesebben

vasárnap), továbbá húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23.

vasárnap), továbbá húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23. Nagymaros Város Önkormányzatának 7/2011. (V. 2.) önkormányzati rendelete a fizető parkolási rendszerről Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III. 22.) Ör. sz. rendelete a fizető parkolási rendszerről

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III. 22.) Ör. sz. rendelete a fizető parkolási rendszerről Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III. 22.) Ör. sz. rendelete a fizető parkolási rendszerről Hajdúszoboszló város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Területi hatály. (3) A fizető parkolók felsorolását az 1. számú melléklet tartalmazza.

Területi hatály. (3) A fizető parkolók felsorolását az 1. számú melléklet tartalmazza. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2008. (VII. 03.) Ör. sz. rendelete a fizető parkolási rendszerről (egységes szerkezetben a módosító 10/2009. (V.21.), illetve 9/2010. (V.20.)

Részletesebben

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (VII.13.) önkormányzati rendelete

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (VII.13.) önkormányzati rendelete Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (VII.13.) önkormányzati rendelete a Kisoroszi Szigetorrban kialakítandó díjköteles várakozási terület kijelöléséről, valamint üzemeltetésének

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III. 22.) Ör. sz. rendelete a fizető parkolási rendszerről

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III. 22.) Ör. sz. rendelete a fizető parkolási rendszerről Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III. 22.) Ör. sz. rendelete a fizető parkolási rendszerről (egységes szerkezetben a módosító 3/2015. (I.29.) Ör-tel.) Hajdúszoboszló város

Részletesebben

Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6./2007. (III.21.) önkormányzati rendelete

Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6./2007. (III.21.) önkormányzati rendelete Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2007. (III.21.) önkormányzati rendelete A fizető várakozóhelyek kijelöléséről és használatának szabályozásáról (Egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

2015. augusztus 1-től hatályos szöveg (egységes szerkezetben) KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2008. (VI.26.) r e n d e l e t e

2015. augusztus 1-től hatályos szöveg (egységes szerkezetben) KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2008. (VI.26.) r e n d e l e t e 2015. augusztus 1-től hatályos szöveg (egységes szerkezetben) KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2008. (VI.26.) r e n d e l e t e a parkolás szabályairól és a parkolási díj megállapításáról

Részletesebben

Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6./2007. (III.21.) önkormányzati rendelete

Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6./2007. (III.21.) önkormányzati rendelete Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2007. (III.21.) önkormányzati rendelete A fizető várakozóhelyek kijelöléséről és használatának szabályozásáról (Egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

2. A fizető-parkolóhelyek működtetése, igénybevétele

2. A fizető-parkolóhelyek működtetése, igénybevétele ékéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 21/2010. (VI. 28.) önkormányzati rendelete a fizető-parkolóhelyek működésének és igénybevételének rendjéről ékéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Balatonfüred Város Önkormányza Képviselő-testületének 11/2015. (III.27.) rendelete a fizető parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 11/1999. /IV.23./ sz. RENDELETE. a parkolás szabályozásáról és a várakozás rendjéről

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 11/1999. /IV.23./ sz. RENDELETE. a parkolás szabályozásáról és a várakozás rendjéről SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 11/1999. /IV.23./ sz. RENDELETE a parkolás szabályozásáról és a várakozás rendjéről (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva és lezárva: 2004. június 1.) Siófok Város

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 27/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 27/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 27/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelete a parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről szóló 13/2010. (VI. 21.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/1996.(IV. 25.) Önk. számú rendelete

FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/1996.(IV. 25.) Önk. számú rendelete FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 5/1996.(IV. 25.) Önk. számú rendelete a parkolás szabályairól és a parkolási díjak megállapításáról Fehérgyarmat Város Képviselő- testülete a közúti

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 22/2004. (VII.7.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről /egységes szerkezetben/

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 22/2004. (VII.7.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről /egységes szerkezetben/ PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 22/2004. (VII.7.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről /egységes szerkezetben/ Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Általános feltételek 1..

Általános feltételek 1.. Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 4/2005. (I. 21.) rendelete a Budapest Főváros V. kerület közterületein járművel várakozás rendjéről egységes szerkezetben a 15/2005. (III.21.),

Részletesebben

1. Fogalom meghatározások

1. Fogalom meghatározások Vác Város Önkormányzat 13/2001.(IV.23.) sz. rendelete a parkolás szabályozásáról és a várakozóhelyek igénybevételének rendjéről /Az időközi módosításokkal egységes szerkezetben/ Vác Város Önkormányzat

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/

Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/ Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ikt.sz.:07-1451-4/2007. Témafelelős: Cseuz András, Dr. Bujdosó Károly Tárgy: A fizető parkolóhelyek működésének és igénybevételének

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 146. 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 146. 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 146. 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2010. november 12-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének.../2010.

Részletesebben

I. A rendelet hatálya

I. A rendelet hatálya Lakitelek Nagyközség Önkormányzatának 9/2010. (VI. 24.) önkormányzati rendelete A közterületi parkolásért fizetendő díj megállapításáról Lakitelek Önkormányzatának Képviselő-testülete a közúti közlekedésről

Részletesebben

(egységes szerkezetben a 33/2014.(XII.18.), 11/2015.(III.26.) önkormányzati rendeletekkel) 1. Általános rendelkezések

(egységes szerkezetben a 33/2014.(XII.18.), 11/2015.(III.26.) önkormányzati rendeletekkel) 1. Általános rendelkezések Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2014.(X.29.) önkormányzati rendelete a közterületi várakozóhelyek kijelöléséről és használatának szabályozásáról (egységes szerkezetben a 33/2014.(XII.18.),

Részletesebben

A Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2001. (IV.11.) Kt. sz. rendelete

A Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2001. (IV.11.) Kt. sz. rendelete A Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2001. (IV.11.) Kt. sz. rendelete az I. kerület közterületein - a Budai Vár kivételével - a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról és a várakozás

Részletesebben

Ózd város Önkormányzatának 18/2004. (IV. 15.) sz. rendelete a fizető parkolók kijelöléséről, üzemeltetéséről, díjáról (egységes szerkezetben)

Ózd város Önkormányzatának 18/2004. (IV. 15.) sz. rendelete a fizető parkolók kijelöléséről, üzemeltetéséről, díjáról (egységes szerkezetben) Ózd város Önkormányzatának 18/2004. (IV. 15.) sz. rendelete a fizető parkolók kijelöléséről, üzemeltetéséről, díjáról (egységes szerkezetben) Módosító rendeletek: - 40/2004. (XII. 28.) sz. rendelet, -

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 58/2010.(XI.17.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 58/2010.(XI.17.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 58/2010.(XI.17.) önkormányzati rendelete a fizetőparkolók üzemeltetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a közúti közlekedésről

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat. 5/2009. (II.06.) Önk. r e n d e l e t

Nagykálló Város Önkormányzat. 5/2009. (II.06.) Önk. r e n d e l e t Nagykálló Város Önkormányzat 5/2009. (II.06.) Önk. r e n d e l e t parkolóhelyek létesítéséről, valamint nem fizető parkolók üzemeltetésének szabályozásáról (egységes szerkezetben a 8/2010. (II.19.), 18/2012.

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 22/1999. (IX.14.) számú önkormányzati rendelete

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 22/1999. (IX.14.) számú önkormányzati rendelete Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 22/1999. (IX.14.) számú önkormányzati rendelete a város egyes területein történő gépjárművel várakozás átmeneti szabályairól. A rendelet kihirdetésének

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének. 23/2007. (X. 31.) Önkormányzati Rendelete

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének. 23/2007. (X. 31.) Önkormányzati Rendelete Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 23/2007. (X. 31.) Önkormányzati Rendelete a fizetı parkolás rendjérıl Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a közúti közlekedésrıl szóló

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 34. -ban foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 34. -ban foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 12/1991. (VI.12.) önkormányzati rendelete a korlátozott forgalmú belváros közlekedési rendjéről Módosította: 5/1993. (III.10.) 23/1994. (VI.29.). 19/1995.

Részletesebben

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 3./2009. (III.03.) számú r e n d e l e t e

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 3./2009. (III.03.) számú r e n d e l e t e Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3./2009. (III.03.) számú r e n d e l e t e a fizető és ingyenes parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről (módosításokkal egységes szerkezetben

Részletesebben

Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011. (V.13.) önkormányzati rendelete

Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011. (V.13.) önkormányzati rendelete Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011. (V.13.) önkormányzati rendelete a parkolás szabályozásáról és a várakozás rendjéről (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva és lezárva:

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Borsodszirák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011.(IX.14.) önkormányzati rendelete A járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a közútkezelői hozzájárulás kiadásának

Részletesebben

18/2007.(03. 21.) Kgy. sz. rendelet 1

18/2007.(03. 21.) Kgy. sz. rendelet 1 18/2007.(03. 21.) Kgy. sz. rendelet 1 Hódmezővásárhely közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozási engedélyek fajtáiról és díjáról Hódmezővásárhely versenyképességének

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 42/2007. (X. 19.) rendelete a kerékbilincs alkalmazásáról. Általános szabályok

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 42/2007. (X. 19.) rendelete a kerékbilincs alkalmazásáról. Általános szabályok Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 42/2007. (X. 19.) rendelete a kerékbilincs alkalmazásáról Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 20/2008. (XII. 31.) rendeletével módosított. 11/2005. (X. 01.) rendelete

Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 20/2008. (XII. 31.) rendeletével módosított. 11/2005. (X. 01.) rendelete Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2008. (XII. 31.) rendeletével módosított 11/2005. (X. 01.) rendelete a nagyközség belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről (a módosításokkal

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. a fizető parkolási rendszerről. 1. Az önkormányzati rendelet hatálya 1. 2. Értelmező rendelkezések 2.

EGYSÉGES SZERKEZET. a fizető parkolási rendszerről. 1. Az önkormányzati rendelet hatálya 1. 2. Értelmező rendelkezések 2. 155. EGYSÉGES SZERKEZET Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 51/2012. (X. 30.) ÖR, 21/2012. (IV. 13.) ÖR, 9/2012. (III. 01.) számú rendelettel módosított 43/2011. (IX. 21.) önkormányzati

Részletesebben

Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 5/2005.(V.30.) számú R e n d e l e t e

Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 5/2005.(V.30.) számú R e n d e l e t e Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 5/2005.(V.30.) számú R e n d e l e t e a Horgászfaluba (A-B-C-D szektorok) való gépjárművel történő behajtás és várakozás rendjéről és díjáról Orfű Község Önkormányzatának

Részletesebben

Képviselő-testülete. 19/2015.(XII.28.) rendeletével hatályon kívül helyezett. 20/2008. (XII. 31.), 7/2012.(VI.01.) rendeletével módosított

Képviselő-testülete. 19/2015.(XII.28.) rendeletével hatályon kívül helyezett. 20/2008. (XII. 31.), 7/2012.(VI.01.) rendeletével módosított 1 Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2015.(XII.28.) rendeletével hatályon kívül helyezett 20/2008. (XII. 31.), 7/2012.(VI.01.) rendeletével módosított 11/2005. (X. 01.) rendelete a

Részletesebben

PARKOLÁSI SZABÁLYZAT

PARKOLÁSI SZABÁLYZAT PARKOLÁSI SZABÁLYZAT LEHEL CSARNOK 1134 Budapest, Váci út 9-15. 1. A parkolási szabályzat hatálya Jelen parkolási rend területi hatálya kiterjed a 1134 Budapest, Váci út 9-15. alatt működő Lehel Csarnok

Részletesebben

23/2015. (XI. 11.) önkormányzati rendelet

23/2015. (XI. 11.) önkormányzati rendelet 23/2015. (XI. 11.) önkormányzati rendelet A Hódmezővásárhely közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozási engedélyek fajtáiról és díjáról Hódmezővásárhely versenyképességének

Részletesebben

18/2007.( ) Kgy. sz. rendelet 1

18/2007.( ) Kgy. sz. rendelet 1 18/2007.(03. 21.) Kgy. sz. rendelet 1 Hódmezővásárhely közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozási engedélyek fajtáiról és díjáról Hódmezővásárhely versenyképességének

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Ócsa Város Önkormányzatának 26/2010. (XII.24.) számú rendelete 1 A járművek közlekedésének önkormányzati tulajdonú utakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának

Részletesebben

(2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok üzembentartójára.

(2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok üzembentartójára. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2013. (XI.4.) önkormányzati rendelete Erzsébetváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról

Részletesebben

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a behajtási engedélyek szabályozásáról Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

2/2015. (II. 06.) 29/2014. (XI.18.)

2/2015. (II. 06.) 29/2014. (XI.18.) Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 06.) önkormányzati rendelete Ajka város fizető parkolási rendszerének szabályozásáról szóló 29/2014. (XI.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

TERVEZET Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete.../2015. (...) rendelete. a település belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről

TERVEZET Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete.../2015. (...) rendelete. a település belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről TERVEZET Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete../2015. (...) rendelete a település belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésének

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2010. június 18. dr. Xantus Judit jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati

Részletesebben

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2013. (V.9.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről (egységes szerkezetben)

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2013. (V.9.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről (egységes szerkezetben) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2013. (V.9.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről (egységes szerkezetben) Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az épített környezet

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. II. A bevezetett egyes helyi adókra vonatkozó különös rendelkezések. 1. Építményadó. Adókötelezettség

I. Általános rendelkezések. II. A bevezetett egyes helyi adókra vonatkozó különös rendelkezések. 1. Építményadó. Adókötelezettség Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) sz. önkormányzati rendelete a 11/2008. (III.21.) sz., a 38/2008.(XII.30.) sz., a 21/2009.(XII.22.) sz., az 1/2010. (I.4.) sz. és az

Részletesebben

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. a település egyes területeire való behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról 1

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. a település egyes területeire való behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról 1 Hatályos: 2015. április elsejétől Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2007.(III.30.)Kt. rendelete a település egyes területeire való behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról 1 ZÁRADÉK

Részletesebben

23/2015. (XI. 11.) önkormányzati rendelet 1

23/2015. (XI. 11.) önkormányzati rendelet 1 23/2015. (XI. 11.) önkormányzati rendelet 1 A Hódmezővásárhely közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozási engedélyek fajtáiról és díjáról Hódmezővásárhely versenyképességének

Részletesebben

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2013. (V.9.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről (egységes szerkezetben)

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2013. (V.9.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről (egységes szerkezetben) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2013. (V.9.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről (egységes szerkezetben) Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az épített környezet

Részletesebben

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete. /2017. (... ) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete. /2017. (... ) önkormányzati rendelete Minősített szótöbbség Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete /2017. (... ) önkormányzati rendelete az Újbuda közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról

Részletesebben

A pótdíjazás folyamata

A pótdíjazás folyamata A pótdíjazás folyamata A pótdíjazási esemény a várakozó gépjármű ellenőrzésével indul. A parkolási ellenőrök, egy számukra kijelölt útszakaszon minden egyes várakozó járművet ellenőriznek, melynek során

Részletesebben

Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (X. 11.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő

Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (X. 11.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (X. 11.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és

Részletesebben

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010. (III. 31.) rendelete

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010. (III. 31.) rendelete Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010. (III. 31.) rendelete Terézváros közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a lakossági várakozási

Részletesebben

7. 3 Hatályon kívül helyezve.

7. 3 Hatályon kívül helyezve. Kesztölc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és

Részletesebben

a közterületi várakozóhelyek kijelöléséről és használatának szabályozásáról szóló.../2011.(ii.17.) önkormányzati rendelet megalkotására

a közterületi várakozóhelyek kijelöléséről és használatának szabályozásáról szóló.../2011.(ii.17.) önkormányzati rendelet megalkotására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Salgótarjáni Városgazdálkodási és Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda Üzemeltetési Kft. 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 3100 Salgótarján, Kertész

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2010. június 18. dr. Xantus Judit jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 17/1998. (V. 20.) rendelete a fizető várakozóhelyek kijelöléséről és használatának szabályozásáról

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 17/1998. (V. 20.) rendelete a fizető várakozóhelyek kijelöléséről és használatának szabályozásáról Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 17/1998. (V. 20.) rendelete a fizető várakozóhelyek kijelöléséről és használatának szabályozásáról Egységes szerkezetben Módosította: 14/2013. (V. 24.) önkormányzati

Részletesebben

Vágáshuta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2010.(IV.27.) rendelete. a helyi közutak járműforgalmának korlátozásáról

Vágáshuta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2010.(IV.27.) rendelete. a helyi közutak járműforgalmának korlátozásáról Vágáshuta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2010.(IV.27.) rendelete a helyi közutak járműforgalmának korlátozásáról Vágáshuta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. 2. Ózd Város helyi adóit, azok pótlékait, bírságait a rendelet mellékletében feltüntetett számlákra kell teljesíteni.

I. Általános rendelkezések. 2. Ózd Város helyi adóit, azok pótlékait, bírságait a rendelet mellékletében feltüntetett számlákra kell teljesíteni. Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) sz. önkormányzati rendelete a 11/2008. (III.21.) sz., a 38/2008.(XII.30.) sz., a 21/2009.(XII.22.) sz., az 1/2010. (I.4.) sz., az 1/2011.

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/1997. (V.22.) önkormányzati rendelete a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/1997. (V.22.) önkormányzati rendelete a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/1997. (V.22.) önkormányzati rendelete a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A parkolás rendjéről. (2) A város zöldterületeire gépjárművel behajtani, ott parkolni tilos.

A parkolás rendjéről. (2) A város zöldterületeire gépjárművel behajtani, ott parkolni tilos. A Visegrádi Önkormányzat 9/2005. (VIII. 1.) ör. rendelete a parkolás rendjéről, valamint a parkoló- és rakodóhelyek megváltásáról [Egységes szerkezetben, a *5/2007. (IV. 1.) számú, a 11/2011. (VI.08.),

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2014. március 6-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2014. március 6-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 E-mail: polgarmester@papa.hu 23. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2014. március 6-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

Szentes Városellátó Nonprofit Kft Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz: 080/2016/6 Témafelelős: Dr. Bujdosó Károly

Szentes Városellátó Nonprofit Kft Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz: 080/2016/6 Témafelelős: Dr. Bujdosó Károly Szentes Városellátó Nonprofit Kft Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz: 080/2016/6 Témafelelős: Dr. Bujdosó Károly SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szentes Tárgy: Szentes, Ady Endre utca 13-15.

Részletesebben

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2013. (V.9.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről (egységes szerkezetben)

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2013. (V.9.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről (egységes szerkezetben) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2013. (V.9.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről (egységes szerkezetben) Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az épített környezet

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelete a Pécel Város közigazgatási területén korlátozással terhelt helyi közutakra történő behajtás rendjéről és a fizetendő

Részletesebben

ellenőrzést végző járművei, továbbá a Baranya Megyei Polgárőr Egyesületek Szövetsége járőrszolgálatot ellátó járműve.

ellenőrzést végző járművei, továbbá a Baranya Megyei Polgárőr Egyesületek Szövetsége járőrszolgálatot ellátó járműve. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének./2015. (VI.) önkormányzati rendelete Pécs város környezetkímélő forgalmi rendjéről, a fizetőparkoló-helyek működtetéséről, valamint a várakozás díjairól

Részletesebben

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 33/2009. (IX.30.) Önk. R E N D E L E T E

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 33/2009. (IX.30.) Önk. R E N D E L E T E NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 33/2009. (IX.30.) Önk. R E N D E L E T E a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról (Egységes szerkezetben az 1/2008. (I.07.) Önk., a 16/2006. (IV.27.) Önk.,

Részletesebben

Egységes szerkezet A parkolási rendszer üzemeltetése. 3. A várakozási hozzájárulás

Egységes szerkezet A parkolási rendszer üzemeltetése. 3. A várakozási hozzájárulás Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2013. (VII. 2.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területén a járművel

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2010. (VI. 21.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2010. (VI. 21.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2010. (VI. 21.) önkormányzati rendelete a parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Javaslat a közterületek rendjéről szóló 13/1998. (III.30.) számú rendelet módosítására.

Javaslat a közterületek rendjéről szóló 13/1998. (III.30.) számú rendelet módosítására. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE KF.: Javaslat a közterületek rendjéről szóló 13/1998. (III.30.) számú rendelet módosítására. Összeállította: Egyeztetve: Papp Tamás főosztályvezető Közterület-felügyeleti

Részletesebben

(2).mobiltelefonos parkolás esetén a minimálisan megváltható várakozási jogosultság legrövidebb időtartama 15 perc. 2..

(2).mobiltelefonos parkolás esetén a minimálisan megváltható várakozási jogosultság legrövidebb időtartama 15 perc. 2.. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 44/2006. (12. 20.) sz. rendelete a történelmi belváros környezetkímélő forgalmi rendjéről, valamint a fizető parkolóhelyek működtetéséről szóló 81/2001.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület november 26-i ülésére. Fizetőparkolók működéséről szóló helyi rendelet módosítása

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület november 26-i ülésére. Fizetőparkolók működéséről szóló helyi rendelet módosítása E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. november 26-i ülésére. Tárgy: Fizetőparkolók működéséről szóló helyi rendelet módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata

Részletesebben

az üzemképtelen járművek közterületen való tárolásának szabályairól

az üzemképtelen járművek közterületen való tárolásának szabályairól DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 46/2007. (X. 25.) rendelete * az üzemképtelen járművek közterületen való tárolásának szabályairól Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 35/2013. (V. 31.) 1 önkormányzati rendelete a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről a 32/2015.

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelete. a járművek elhelyezéséről és parkolóhelyek biztosításáról

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelete. a járművek elhelyezéséről és parkolóhelyek biztosításáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelete a járművek elhelyezéséről és parkolóhelyek biztosításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. (2) A rendelet hatálya nem terjed ki a Herceghalom Gksz-2, Gksz-3 besorolási övezetre. 2. Közös szabályok

1. A rendelet hatálya. (2) A rendelet hatálya nem terjed ki a Herceghalom Gksz-2, Gksz-3 besorolási övezetre. 2. Közös szabályok Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2009. (XII.20.) rendelete a helyi közútra történő behajtás korlátozásáról (Egységes szerkezetbe foglalva a 3/2010.(II.05.), 7/2010. (IV.10.),

Részletesebben

a közterületek használatáról

a közterületek használatáról 1 Tabdi Község Képviselőtestülete 5/1998. (III. 25.) Kt. sz. rendelete a közterületek használatáról Tabdi Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése

Részletesebben

Területi hatály. (3) A fizető parkolók felsorolását és övezeti besorolását az I. sz. melléklet tartalmazza.

Területi hatály. (3) A fizető parkolók felsorolását és övezeti besorolását az I. sz. melléklet tartalmazza. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének többször módosított 19/1997. (V.22.) sz. önkormányzati rendelete a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről A közúti közlekedésről szóló 1988.

Részletesebben

18/2007.(03. 21.) Kgy. sz. rendelet 1

18/2007.(03. 21.) Kgy. sz. rendelet 1 18/2007.(03. 21.) Kgy. sz. rendelet 1 Hódmezővásárhely közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozási engedélyek fajtáiról és díjáról Hódmezővásárhely versenyképességének

Részletesebben

A rendelet hatálya. Várakozási övezet

A rendelet hatálya. Várakozási övezet A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 39/2011 (XII.12.) önkormányzati rendelete Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról

Részletesebben

12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet. A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről

12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet. A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről 12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított

Részletesebben

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 7./2004.(III.24) Ök.számú RENDELETE

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 7./2004.(III.24) Ök.számú RENDELETE MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 7./2004.(III.24) Ök.számú RENDELETE A kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Módosította: a 18/2014.(IX.29.) önk. rendelet. (egységes szerkezetben)

Módosította: a 18/2014.(IX.29.) önk. rendelet. (egységes szerkezetben) Apátistvánfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(I.23.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Módosította:

Részletesebben

A Rendelet 3. (1) és (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

A Rendelet 3. (1) és (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2017. (IV.04.) önkormányzati rendelete a Szeged városban működő fizető-parkolóhelyek üzemeltetésének és használatának szabályairól szóló 23/2016.

Részletesebben

29/2015 (IX:25) módosítással egységes szerkezetben

29/2015 (IX:25) módosítással egységes szerkezetben Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/1998. (V. 20.) önkormányzati rendelete a fizető várakozóhelyek kijelöléséről és használatának szabályozásáról 29/2015 (IX:25) módosítással egységes

Részletesebben

Város Polgármestere. A védett és korlátozott övezetekbe történő behajtás rendjéről

Város Polgármestere. A védett és korlátozott övezetekbe történő behajtás rendjéről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/233 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: beruhazas@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Iktatószám: Ügyintéző: Zsók Anikó A védett

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS-KIEGÉSZÍTÉS A Képviselő-testület 2015. március

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2002. /II.21./ rendelete a köztisztaság fenntartásának rendjéről és a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 EGYSÉGES SZERKEZETBEN Sárvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (IX.23.) önkormányzati rendelete a XIV. kerület közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének kialakításáról,

Részletesebben

Eredics Imre Alpolgármester előterjesztése

Eredics Imre Alpolgármester előterjesztése napirendi pont Eredics Imre Alpolgármester előterjesztése Javaslat a fizető-parkolóhelyek létesítéséről, valamint üzemeltetésének szabályairól szóló 66/2003. (XII. 19.) Ök. rendelet módosítására Tisztelt

Részletesebben