Nagyhegyes Község Polgármesteri Hivatala 4064 Nagyhegyes, Kossuth u. 2. Tel.: (52) Fax: (52)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nagyhegyes Község Polgármesteri Hivatala 4064 Nagyhegyes, Kossuth u. 2. Tel.: (52) 566-008 Fax: (52) 367-010 e-mail: hivatal@nagyhegyes."

Átírás

1 2014. március 19.-én tartott ülésének könyvéből: 94/2014. (III. 19.) Kt határozat Ideje: március 19.14:06 Tárgya: Napirendi pontok és könyv hitelesítők elfogadása Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a március 19-i ülés napirendjét elfogadja. Napirendi pontok: 0. Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. bérleti díjak halasztott fizetésre irányuló kérelme 1. Tájékoztató a község közbiztonságának helyzetéről, a rendőrség munkájáról 2. Az intézményi térítési díjak felülvizsgálata 3. A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló rendelet megalkotása 4. A szociális és gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló rendelet módosítása 5. Döntés a évi Civil Keret felhasználásáról 6. A évi országgyűlési és Európa parlamenti választásokhoz kiegészítő forrás biztosítása 7. Kérelem tejcsarnok területének bérbe vételére 8. Rovarirtás, gyomirtás, kártevők elleni védekezés 9. Pályázat benyújtása a Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport Program keretein belül 10. Kérelem piactér területének megvásárlására 11. Munkavállaló alkalmazása közterület-fenntartási munkákra 12. Testvértelepülés által szervezett rendezvényen való részvétel biztosítása 13. Kérdések, interpellációk, bejelentések Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Boruzs Sándor és Molnár Miklós képviselőket az ülésről készült könyv hitelesítésére. Végrehajtásért felelős: Bajusz Istvánné Határidő: március 19.

2 2014. március 19.-én tartott ülésének könyvéből: 95/2014. (III. 19.) Kt határozat Ideje: március 19.14:18 Tárgya: Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. bérleti díjak halasztott fizetésre irányuló kérelme Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy a település közüzemi ivóvíz és szennyvíz-szolgáltatásának ellátására vonatkozóan a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. (székhelye: 4034 Debrecen, Hétvezér u. 21. sz., a jelen határozatban a továbbiakban: HBÖV Zrt.) üzemeltetővel megkötött bérleti-üzemeltetési szerződések alapján az üzemeltető által az Önkormányzat részére fizetendő, a és a évre vonatkozó bérleti díjak pénzügyi teljesítésére az alábbi ütemezés szerint kerüljön sor: a bérleti díjak Általános Forgalmi Adó-tartalmának az Önkormányzat irányában való kiegyenlítésére a HBÖV Zrt. - az eredeti esedékességeknek megfelelően - a bérleti díjakról az Önkormányzat által kiállításra kerülő számlákban foglalt teljesítési időpontig köteles a bérleti díjak nettó részét a HBÖV Zrt. legkésőbb március 31. napjáig köteles pénzügyileg teljesíteni az Önkormányzat részére azzal, hogy a HBÖV Zrt. jogosult ezen nettó összegekbe pénzügyileg bekompenzálni az üzemeltetés során általa megelőlegezett, de a bérletiüzemeltetési szerződés rendelkezései értelmében az Önkormányzatot, mint ellátásért felelőst terhelő költségeket. A Képviselő-testület felhatalmazza a t a fenti tartalommal létrejövő, a HBÖV Zrt-vel megkötendő megállapodás aláírására. Végrehajtásért felelős: Bajusz Istvánné Határidő: március 31.

3 2014. március 19.-én tartott ülésének könyvéből: 96/2014. (III. 19.) Kt határozat Ideje: március 19.14:20 Tárgya: Jelentés lejárt határidejű határozatokról Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést elfogadja. Végrehajtásért felelős: Bajusz Istvánné Határidő: március 19.

4 2014. március 19.-én tartott ülésének könyvéből: 97/2014. (III. 19.) Kt határozat Ideje: március 19.15:09 Tárgya: Tájékoztató a község közbiztonságának helyzetéről, a rendőrség munkájáról Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a község közbiztonsági helyzetéről, a rendőrség munkájáról szóló tájékoztatót megismerte, és azt elfogadja. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a település közbiztonsági helyzete megfelelő. Végrehajtásért felelős: Bajusz Istvánné Határidő: március 21.

5 2014. március 19.-én tartott ülésének könyvéből: 98/2014. (III. 19.) Kt határozat Ideje: március 19.15:40 Tárgya: Az intézményi térítési díjak felülvizsgálata (HKSZSZK) Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hajdúszoboszlói Szociális Szolgáltató Központ által Nagyhegyes községben alkalmazott térítési díjait az alábbiak szerint határozza meg: a) rászorultak étkeztetése: számított térítési díj alkalmazott térítési díj b) rászorultak étkeztetése esetén a házhozszállítás: számított térítési díja: alkalmazott térítési díj c) házi segítségnyújtás: számított térítési díj alkalmazott térítési díj 350 Ft+ÁFA/adag 252 Ft+ÁFA /adag; 53 Ft+ÁFA /adag; 52 Ft+ÁFA /adag; 290 Ft/óra 100 Ft/óra A Képviselő-testület felkéri a t, hogy intézkedjen a térítési díjak Hajdúszoboszló Város rendeletébe történő beépítéséről. Végrehajtásért felelős: Bajusz Istvánné, dr. Kovács Gergely Határidő: április 30.

6 2014. március 19.-én tartott ülésének könyvéből: 99/2014. (III. 19.) Kt határozat Ideje: március 19.16:14 Tárgya: évi Civil Keret felhasználás (Nagyhegyesi Polgárőr Közhasznú Egyesület) Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a évi Civil Keret felosztásáról az alábbiak szerint rendelkezik: Pályázó neve Támogatási összeg 2014-ben (Ft) Nagyhegyesi Polgárőr Közhasznú Egyesület A Képviselő-testület felkéri a t a támogatási szerződés megkötésére, és a támogatás folyósítására, melynek feltétele a évi támogatással való elszámolást igazoló belső ellenőri jelentés. Végrehajtásért felelős: Bajusz Istvánné Határidő: április 30.

7 2014. március 19.-én tartott ülésének könyvéből: 100/2014. (III. 19.) Kt határozat Ideje: március 19.16:14 Tárgya: évi Civil Keret felhasználás (Kráter Közhasznú Horgász Egyesület) Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a évi Civil Keret felosztásáról az alábbiak szerint rendelkezik: Pályázó neve Támogatási összeg 2014-ben (Ft) Kráter Közhasznú Horgász Egyesület A Képviselő-testület felkéri a t a támogatási szerződés megkötésére, és a támogatás folyósítására, melynek feltétele a évi támogatással való elszámolást igazoló belső ellenőri jelentés. Végrehajtásért felelős: Bajusz Istvánné Határidő: április 30.

8 2014. március 19.-én tartott ülésének könyvéből: 101/2014. (III. 19.) Kt határozat Ideje: március 19.16:14 Tárgya: évi Civil Keret felhasználás (Nagyhegyesiek Egymásért Alapítvány) Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a évi Civil Keret felosztásáról az alábbiak szerint rendelkezik: Pályázó neve Támogatási összeg 2014-ben (Ft) Nagyhegyesiek Egymásért Alapítvány A Képviselő-testület felkéri a t a támogatási szerződés megkötésére, és a támogatás folyósítására, melynek feltétele a évi támogatással való elszámolást igazoló belső ellenőri jelentés. Végrehajtásért felelős: Bajusz Istvánné Határidő: április 30.

9 2014. március 19.-én tartott ülésének könyvéből: 102/2014. (III. 19.) Kt határozat Ideje: március 19.16:15 Tárgya: évi Civil Keret felhasználás (Nagyhegyesi Nebuló Alapítvány) Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a évi Civil Keret felosztásáról az alábbiak szerint rendelkezik: Pályázó neve Támogatási összeg 2014-ben (Ft) Nagyhegyesi Nebuló Alapítvány A Képviselő-testület felkéri a t a támogatási szerződés megkötésére, és a támogatás folyósítására. Végrehajtásért felelős: Bajusz Istvánné Határidő: április 30.

10 2014. március 19.-én tartott ülésének könyvéből: 103/2014. (III. 19.) Kt határozat Ideje: március 19.16:15 Tárgya: évi Civil Keret felhasználás (Nagyhegyesi Községi Sportegyesület) Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a évi Civil Keret felosztásáról az alábbiak szerint rendelkezik: Pályázó neve Támogatási összeg 2014-ben (Ft) Nagyhegyesi Községi Sportegyesület A támogatási összeg tartalmazza a 19/2014. (I. 22.) Kt határozattal megállapított és a sportegyesület részére már átutalt ,-Ft-ot is. A Képviselő-testület felkéri a t a támogatási szerződés megkötésére, és a támogatás folyósítására, melynek feltétele a évi támogatással való elszámolást igazoló belső ellenőri jelentés. Végrehajtásért felelős: Bajusz Istvánné Határidő: április 30.

11 2014. március 19.-én tartott ülésének könyvéből: 104/2014. (III. 19.) Kt határozat Ideje: március 19.16:16 Tárgya: Nagyhegyes Községi Sport Egyesület keretében működő szakosztályok támogatása Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagyhegyes Községi Sport Egyesület keretében működő szakosztályokat az elnök kérésének megfelelően az alábbi bontásban támogatja: Szakosztály Támogatási összeg (Ft) Nagyhegyes Községi Kézilabda Szakosztály Nagyhegyes Községi Testépítő Szakosztály Nagyhegyes Községi Küzdősport Szakosztály Nagyhegyes Községi Futball Szakosztály A Képviselő-testület felkéri a t a támogatási szerződések megkötésére, és a támogatások folyósítására. Végrehajtásért felelős: Bajusz Istvánné Határidő: április 30.

12 2014. március 19.-én tartott ülésének könyvéből: 105/2014. (III. 19.) Kt határozat Ideje: március 19.16:18 Tárgya: A évi országgyűlési és Európa parlamenti választásokhoz kiegészítő forrás biztosítása Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a évi országgyűlési és Európa parlamenti választások dologi kiadásaihoz ,- Ft keretösszeget biztosít a évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja. Végrehajtásért felelős: Bajusz Istvánné Határidő: április 6., illetve május 25.

13 2014. március 19.-én tartott ülésének könyvéből: 106/2014. (III. 19.) Kt határozat Ideje: március 19.16:24 Tárgya: A tejcsarnok területének bérbe adása Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szmutkó Anett (4064 Nagyhegyes, Ibolya utca 18.) részére április 1-től határozatlan időtartamra, 90 nap rendes felmondási idővel, három havi díjnak megfelelő összeg kaucióba helyezésének feltételével, bérbe adja a nagyhegyesi ingatlan-nyilvántartásban 34/1 helyrajzi szám alatt szereplő, valóságban Nagyhegyes, Szoboszlói útfélen található (tejcsarnok) területet Ft + ÁFA/hó bérleti díjért tárolási és kereskedelmi célú hasznosításra. A Képviselő-testület felkéri a t, hogy a szerződést kösse meg. Végrehajtásért felelős: Bajusz Istvánné Határidő: március 31.

14 2014. március 19.-én tartott ülésének könyvéből: 107/2014. (III. 19.) Kt határozat Ideje: március 19.16:44 Tárgya: Rovarirtás, gyomirtás, kártevők elleni védekezés Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a település évi rovarirtási, gyomirtási, kártevők elleni védekezési feladatainak elvégzésére, a határozat melléklete szerinti tartalommal, zárt meghívásos pályázat során a következő növényvédelmi képesítéssel, megfelelő irányú szakképzettséggel, és hatósági engedélyekkel is rendelkező szervezeteket kéri fel ajánlattételre: Bio-Insect bt,4032 Debrecen, Patai I. utca 11. Agrokemi Bt Debrecen, Kardos utca 6. Hortobágy Kft Debrecen, Hősök utca 7. A Képviselő-testület felhatalmazza a t az ajánlatok értékelésére és a szerződés aláírására. Végrehajtásért felelős: Bajusz Istvánné Határidő: szeptember 30.

15 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Rovarirtás, gyomirtás, kártevők elleni védekezés 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefaxszáma ( ): Nagyhegyes Községi Önkormányzata 4064 Nagyhegyes, Kossuth u. 2. Telefon: 06-52/ ; Telefax: 06-52/ ; 2. A munka tárgya, illetőleg mennyisége: Nagyhegyes község területén kémiai szúnyogirtás, aranyfaru és gyapjaslepke elleni védekezés, melegköd képzéses kiegészítő szúnyogirtás, kullancsírtás, lepkehernyók elleni védekezés, patkányirtás Teljesítési követelmény: Vonatkozó jogszabályok szerinti előírások betartásával. 3. A szerződés meghatározása: Vállalkozási szerződés 4. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: április 01-től, szeptember 30-ig. 5. A teljesítés helye: nagyhegyes közigazgatási területe 6. Az ajánlat benyújtásának helye: Nagyhegyes Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 4064 Nagyhegyes, Kossuth u. 2. elektronikus címre Cseke Tamás vezető tanácsos részére 7. Az ajánlat benyújtásának határideje: március óra (szerda) 8. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: a pályázó ajánlatához a benyújtási határidő lejártától számított 60 napig kötve van. 9. Az ajánlattétel nyelve (nyelvei): magyar 10. Az ajánlatok elbírálásának várható határideje: valamennyi beérkezett ajánlatokat követően, de legkésőbb március Az eredményhirdetés helye, ideje: az eredményről elektronikus küldeményben tájékoztatjuk az ajánlattevőket. 12. A szerződéskötés tervezett időpontja: március 28. péntek óra 13. Pályázati biztosíték: a pályázaton való részvétel biztosíték adásához nincs kötve 14. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás: - A megvalósításhoz szükséges pénzügyi forrás, rendelkezésre áll. - Ajánlatkérő előleget nem fizet. - Ajánlatkérő az elvégzett beszerzés ellenértékének érvényesítésére az alábbi számlázási lehetőséget biztosítja, igazolt számla alapján: - 1 db végszámla benyújtása igazolt teljesítést követően alkalmanként. - A számlák összegének kiegyenlítése átutalással történik 30 napon belül. 15. Az alkalmassági követelmények: Kizáró okok: - az eljárásban nem lehet pályázó, aki az ajánlatkérő Nagyhegyes Község Önkormányzata adóhatóságánál bármilyen tartozása áll fenn. A pályázat beadásával ajánlattevő felhatalmazza ajánlatkérőt, hogy a tartozás tényét megvizsgálja. - Az ajánlattevő alkalmatlanságát eredményezi, ha vele szemben csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás van folyamatban. - Azon ajánlattevők, akik a fentebb leírt előírásainak nem felelnek meg, vagy nyilatkozatukat nem az előírásoknak megfelelően csatolják be, azon ajánlattevők ajánlatai érvénytelennek és az eljárás további szakaszában nem vehetnek részt. 16. Az ajánlatok bírálati szempontjai: a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás mely irtási típusonként kerül megállapításra. 17. A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása: Ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget nem biztosít. 18: Egyebek: - Az ajánlatokat a mellékelt Felolvasó lapon kell megadni, a mellékelt paraméterek figyelembe vételével. - A kiíró a pályázat kiírásakor fenntarthatja a jogot, hogy egyik ajánlattevővel se kössön szerződést, és ilyen módon minősítse a pályázatot eredménytelennek. - A pályázó a pályázat eredményének közzétételéig köteles titokban tartani ajánlata tartalmát. - az ajánlattevő nem tehet részajánlatot. - Az ajánlatokat csak elektronikusan a 6. pontban megjelölt címre aláírt lepecsételt beszkennelt (lehetőleg színesben) formátumban kell megküldeni. - az ajánlattevő nem tehet részajánlatot. Nagyhegyes, március 20. Nagyhegyes Község Önkormányzata

16 FELOLVASÓLAP Rovarirtás, gyomirtás, kártevők elleni védekezés Ajánlattevő neve: Ajánlattevő székhelye, címe: 1. Légi kémiai szúnyogirtás Nagyhegyes, Elep belterületek felet ~140Ha Ft/alaklom+ %ÁFA Ft/alkalom 2. Meleg ködképzéses kiegészítő szúnyogirtás Ft/m2+ %ÁFA Ft/m2 3. Gyomirtás (várhatóan kerékpárutak mentén 5385m2,) Ft/m2+ %ÁFA Ft/m2 4. Kullancsirtás kráter tó 36540m2, kiserdő 37887m2 Ft/m2+ %ÁFA Ft/m2 5. Aranyfaru és gyapjaslepke mentesítés kiserdőben 37887m2 Ft/m2+ %ÁFA Ft/m2 6. Lepkehernyók elleni védekezés temetőben 10918m2 Ft/m2+ %ÁFA Ft/m2 7. Patkányirtás lakóingatlanonként (1 ingatlan ~900m2) Ft/alkalom/ingatlan+ %ÁFA Ft/alkalom/ingatlan A szerződés időtartama április 01-től szeptember 30-ig. Alulírott (bélyegző lenyomat) kinyilatkozom, hogy a pályázati felhívásban foglalt feltételeket elfogadom; az ajánlatban vállalt szolgáltatásokat és kötelezettségeket teljesítem; az ajánlati ár összegét a pályázati felhívásban megismert információk alapján megtartom, az ajánlati kötöttséget 60 napig fenntartom. Kelt:, hó nap Cégszerű aláírás

17 1. melléklet AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT a Kbt. 56. (1) bekezdés a)-i) pontjaira valamint a helyi adótartozásra a Rovarirtás, gyomirtás, kártevők elleni védekezés feladatainak ellátására leadott ajánlatához Alulírott: (cím:.., adószám: ) nevében eljáró meghatalmazott képviselő kijelentem, hogy az ajánlatkérésben megjelölt kizáró okok egyike sem vonatkozik cégünkre, miszerint cégünk a Kbt. 56. (1) bekezdése szerint nem tartozik az alább felsorolt kizáró okok listájába: a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló évi CIV. törvény 5. -a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt; e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig; g) az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés a) pontja szerinti rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megsértésével ga) a munkaviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási, vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el, vagy gb) külföldi Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén az engedély megkérésére vonatkozó munkáltatói kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel, vagy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; h) a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; i) korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként szeptember 15-ét követően kötött szerződésével kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) két éven belül született jogerős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozatban megállapított fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét, az ilyen határozatban megállapított fizetési határidőn belül nem teljesítette, annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett; j) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis adatot szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti; cégünknek Nagyhegyes Községi Önkormányzata adóhatóságánál tartozása nem áll fenn. Kelt:, hó nap Cégszerű aláírás

18 2. melléklet PÁLYÁZÓ CÉG BEMUTATÁSA Rovarirtás, gyomirtás, kártevők elleni védekezés feladatainak ellátására leadott ajánlatához A vállalkozó (ajánlattevő) Cégszerű megnevezése: Cégformája: Székhelye: Levelezési címe: Számlavezető pénzintézete: Bankszámlaszáma: Adószáma: Vezetőjének telefonszáma: neve, Jelen eljárásban a képviseletére kijelölt személy neve, telefonszáma: Kijelölésre jogosult személy cégszerű aláírása: Elektronikus elérhetőség ( cím)

19 2014. március 19.-én tartott ülésének könyvéből: 108/2014. (III. 19.) Kt határozat Ideje: március 19.17:06 Határozat; Elutasítva Tárgya: Pályázat benyújtásának elutasítása a "Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport Program" keretein belül Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport Program keretében nem kíván pályázatot benyújtani az OVI-FOCI Közhasznú Alapítványhoz, azonban az óvodások mozgásigényének kielégítése céljából megfontolja a saját erőből történő kivitelezés lehetőségét. Végrehajtásért felelős: Bajusz Istvánné Határidő: április 30.

20 2014. március 19.-én tartott ülésének könyvéből: 109/2014. (III. 19.) Kt határozat Ideje: március 19.17:32 Tárgya: Ügyrendi döntés hozzászólás biztosítására Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a piactér területének megvásárlására irányuló kérelem benyújtóinak, Nádasdi Sándornénak és Kalló Imrének hozzászólási lehetőséget biztosít a napirendi pont keretében. Végrehajtásért felelős: Bajusz Istvánné Határidő: március 19.

21 2014. március 19.-én tartott ülésének könyvéből: 110/2014. (III. 19.) Kt határozat Ideje: március 19.17:59 Tárgya: Piactér területének megvásárlására irányuló kérelem elnapolása Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló Nagyhegyes Micsurin utca 1/a. című, (325/2 hrsz-ú) vásártér művelési ágú, 667 m 2 területű ingatlanát egyelőre nem kívánja értékesíteni. A Képviselő-testület a terület későbbi hasznosítása érdekében látványterv készítését látja indokoltnak. Végrehajtásért felelős: Bajusz Istvánné Határidő: március 20.

22 2014. március 19.-én tartott ülésének könyvéből: 111/2014. (III. 19.) Kt határozat Ideje: március 19.18:08 Tárgya: Munkavállaló alkalmazása közterület-fenntartási munkákra Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete március 20. napjától április 30. napjáig 1 fő munkavállaló alkalmazásához hozzájárul, a bér és járulék fizetéséhez szükséges forrást ,- Ft keretösszegben a évi általános tartalék terhére biztosítja. A Képviselő-testület felkéri a t, hogy a munkavállaló alkalmazásához szükséges bejelentésről gondoskodjon. Végrehajtásért felelős: Bajusz Istvánné Határidő: április 30.

23 2014. március 19.-én tartott ülésének könyvéből: 112/2014. (III. 19.) Kt határozat Ideje: március 19.18:12 Tárgya: Testvértelepülés által szervezett rendezvényen való részvétel biztosítása Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vámosgálfalvi Kulturális és Néphagyományőrző Napok keretében a Fiatalok az Idősekért projekt részeként a, illetve a mazsorett csoportok részvételét kísérőkkel biztosítja. A Képviselő-testület az utaztatás költségét ,- Ft összegben a évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja. Végrehajtásért felelős: Bajusz Istvánné Határidő: szeptember 2.

24 2014. március 19.-én tartott ülésének könyvéből: 113/2014. (III. 19.) Kt határozat Ideje: március 19.18:52 Tárgya: A Balmaz-Coop Zrt-től területvásárlás a piactér bővítéséhez Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balmaz-Coop Zrt. (4060 Balmazújváros, Veres Péter u. 5.) tulajdonában lévő Nagyhegyesi ABC áruház (4064 Nagyhegyes, Kossuth u. 3.) mögötti 325/3 hrsz-ú területrészből megegyezés szerinti terület megvásárlására maximum ,-Ft-ot biztosít a piactér bővítéséhez. A Képviselő-testület felkéri a t, hogy a Balmaz-Coop Zrt. elnökével az egyeztetést folytassa le. Végrehajtásért felelős: Bajusz Istvánné Határidő: június 30.

25 2014. március 19.-én tartott ülésének könyvéből: 114/2014. (III. 19.) Kt határozat Ideje: március 19.18:54 Tárgya: Kitermelt föld elhelyezéséhez hozzájárulás Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulását adja, hogy a Vinkó Épület Kft. (4064 Nagyhegyes, Ady E. u. 7/a.) által alapozásánál kitermelt kb. 600 m 3 felső talajréteget az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanon (Rákóczi utca és a szennyvíztisztító telep közötti részen) elhelyezheti a föld tulajdonjogáért cserébe. Végrehajtásért felelős: Bajusz Istvánné Határidő: május 31.

Dr. Varga Ágnes. 2012. március 27.

Dr. Varga Ágnes. 2012. március 27. 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról Dr. Varga Ágnes j o g i

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRŐ: Gödöllő Város Önkormányzata (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Gödöllő, Szabadság tér 1. szám alatti Rézgombos Szolgáltatóház alatti mélygarázs tulajdonjogának megszerzéséhez

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Címzett: Tárgy: Felkérés árajánlat-tételre Tisztelt Hölgy/Úr! Intézményünk támogatást nyert a TÁMOP-6.2.4.B-12/2 azonosító jelű, Struktúraváltáshoz kapcsolódó képzést és foglalkoztatást

Részletesebben

4. A szerződés időtartama és a teljesítés határideje: 2011. február 25-től - 2011. december 31-ig terjedő időszakra

4. A szerződés időtartama és a teljesítés határideje: 2011. február 25-től - 2011. december 31-ig terjedő időszakra AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 251. (2) bekezdése szerinti egyszerű közbeszerzési eljárás lefolytatására irányadó szabályok figyelembe vételével

Részletesebben

Sand Község Önkormányzata. Ajánlattételi felhívás

Sand Község Önkormányzata. Ajánlattételi felhívás Sand Község Önkormányzata Ajánlattételi felhívás Sand Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő által a Beszerzési Szabályzat szerinti, Ajánlatkérő 21/2015. (IV. 17.) VM rendelethez kapcsolódó pályázatból

Részletesebben

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület! Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Közbeszerzési pályázat

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA. Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása

DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA. Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés tárgya Az Ajánlatkérő,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Tudásklaszter Társadalom és Vidékfejlesztési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 6722 Szeged, Zágráb u 113. Tradicionális Értékek Termelőiskola kialakítására alkalmas ingatlan

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ

DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Paks Város Önkormányzata 7030 Paks, Dózsa Gy. u. 55-61. Magyarország Tel: +36-75/500-526 Fax: +36-75/519-082 E-mail: hum.ferenc@paks.hu DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Vállalkozási szerződés a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0013

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Diákhitel Központ Zrt. (1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.szám) KÉ 5060/2012. sz. közbeszerzési eljárása a 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) III. rész, 121. (1) bekezdés

Részletesebben

KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0010

KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0010 Állami Autópálya Kezelő Zrt. Budapest, Váci út 45/B. H-1134 KIEGÉSZÍTŐ IRATOK Forgalomterelő pótkocsik beszerzése az Ajánlatkérő üzemeltetésében lévő gyorsforgalmi úthálózaton a KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0010

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Tudásklaszter Nonprofit Kft. 6727 Szeged, Zágráb u. 113. TÁMOP 1.4.3-10/2-2F-2011-0012, jelű pályázat Szakmai Szolgáltatások TK-2012/3. számú közbeszerzési eljárás Szeged, 2012.

Részletesebben

MUNKÁKRA KERETMEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE. tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő, építési közbeszerzési eljáráshoz. 2013. március 23.

MUNKÁKRA KERETMEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE. tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő, építési közbeszerzési eljáráshoz. 2013. március 23. MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. HAZAI FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT 2013-2014 ÉVI NAGYFELÜLETŰ JAVÍTÁSI, FELÚJÍTÁSI ÉS A RENDKÍVÜLI IDŐJÁRÁS OKOZTA BURKOLATKÁROK HELYREÁLLÍTÁSÁRA,

Részletesebben

Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 7200 Dombóvár, Bezerédj u. 14. DOKUMENTÁCIÓ

Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 7200 Dombóvár, Bezerédj u. 14. DOKUMENTÁCIÓ 7200 Dombóvár, Bezerédj u. 14. DOKUMENTÁCIÓ A közbeszerzési eljárás tárgya: Árubeszerzés: Dombóvár, 2015. április I. Általános információk Tisztelt Ajánlattevők! Az ajánlatkérőnek e dokumentáció rendelkezésre

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ STARTMUNKA PROGRAM 2013 KÖZÚTFELÚJÍTÁSI PROJEKTELEM AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ I. FEJEZET A közbeszerzés rendjére vonatkozó információk BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság IT-117. számú közbeszerzési eljárás Kecskemét, 2012. július 17. 1 Az eljárás alapadatai: Az eljárás tárgya:

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a KÉ 22642/2011. számú közbeszerzési eljáráshoz.

MÓDOSÍTOTT EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a KÉ 22642/2011. számú közbeszerzési eljáráshoz. MÓDOSÍTOTT EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a KÉ 22642/2011. számú közbeszerzési eljáráshoz. A TÁMOP 3.3.7-09/1-2009-0054 keretében A tehetséggondozó iskola műhelyek a leghátrányosabb

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság IT-121. számú közbeszerzési eljárás Kecskemét, 2012. július 24. 1 Az eljárás alapadatai: Az eljárás tárgya:

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ STARTMUNKA PROGRAM 2013 ÁTCSOPORTOSÍTOTT PROJEKTRÉSZ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ I. FEJEZET A közbeszerzés rendjére vonatkozó információk BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

,,A MOB hivatalos külföldi utazásaihoz kapcsolódó repülőjegy beszerzésére vonatkozó szolgáltatások nyújtására

,,A MOB hivatalos külföldi utazásaihoz kapcsolódó repülőjegy beszerzésére vonatkozó szolgáltatások nyújtására Magyar Olimpiai Bizottság AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA,,A MOB hivatalos külföldi utazásaihoz kapcsolódó repülőjegy beszerzésére vonatkozó szolgáltatások nyújtására tárgyú a Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ. NAV-tól átvett hídmérlegek rekonstrukciója, kis- és nagyjavítások elvégzése és Hídmérleg beszerzése 2013.

DOKUMENTÁCIÓ. NAV-tól átvett hídmérlegek rekonstrukciója, kis- és nagyjavítások elvégzése és Hídmérleg beszerzése 2013. DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA NAV-tól átvett hídmérlegek rekonstrukciója, kis- és nagyjavítások elvégzése és Hídmérleg beszerzése 2013. Tartalom: I. Tájékoztató II. Műszaki specifikáció III. Iratminták

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. KNAUS TABBERT Kft.

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. KNAUS TABBERT Kft. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ KNAUS TABBERT Kft. TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0535. Munkahelyi képzések támogatása és megvalósítása a Knaus Tabbert Kft-nél című projekt keretében képzések megtartása tárgyú, nyílt közbeszerzési

Részletesebben

tárgyú tárgyalásos, közösségi értékhatárt meghaladó szolgáltatási közbeszerzési eljáráshoz 2011. DECEMBER

tárgyú tárgyalásos, közösségi értékhatárt meghaladó szolgáltatási közbeszerzési eljáráshoz 2011. DECEMBER MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ ÚTHÁLÓZAT VÉDELMI SZOFTVER RENDSZER KIFEJLESZTÉSE ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ MÉRŐÁLLOMÁSOKON ELHELYEZETT RENDSZÁMFELISMERŐ

Részletesebben

Hajléktalanokért Közalapítvány

Hajléktalanokért Közalapítvány Hajléktalanokért Közalapítvány Földgáz energia szállítása az ajánlatkérő részére 2014.07.01. 06:00 CET-2015.07.01. 06:00 CET időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú földgáz energia ellátási szerződés

Részletesebben

Előterjesztés. Ladánybene Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-i ülésére

Előterjesztés. Ladánybene Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-i ülésére Előterjesztés Ladánybene Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-i ülésére Tárgy: Kunadacs Község Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának elfogadása Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

Fogyasztóbarát Vállalkozás. tanúsítás elnyerésére

Fogyasztóbarát Vállalkozás. tanúsítás elnyerésére A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság pályázatot ír ki Fogyasztóbarát Vállalkozás tanúsítás elnyerésére A Fogyasztóbarát Tanúsítási Rendszer célja, hogy - a vállalkozások közül kiemelje és a fogyasztók figyelmébe

Részletesebben

HATÁROZATI JAVASLAT. 1. Szauna Bau'84 Kft. 2096 Üröm, Fő utca 1. 2. Gerdax-M Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 6500 Baja, Parti u. 28-30.

HATÁROZATI JAVASLAT. 1. Szauna Bau'84 Kft. 2096 Üröm, Fő utca 1. 2. Gerdax-M Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 6500 Baja, Parti u. 28-30. HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi, Pénzügyi, Közbeszerzési és Tulajdonosi Bizottsága úgy dönt, hogy a KELO szauna építése tárgyában a közbeszerzésekről szóló 2011.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ IRATOK 2014.

KIEGÉSZÍTŐ IRATOK 2014. Hungária kocsiszín B csarnok részleges javítása, 7-10 számú aknás vágányok feltöltése, vágányhálózat javítása a szükséges mértékű sínanyag cseréjével A rész: Szerkezetbontás és burkolatépítés (Eljárás

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság IT-128. számú közbeszerzési eljárás Izsák, 2012. június 18. 1 Az eljárás alapadatai: Az eljárás tárgya: Kerékpárút

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság IT-157. számú közbeszerzési eljárás Kecskemét, 2012. szeptember 1 Az eljárás alapadatai: Az eljárás tárgya:

Részletesebben