REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. Átdolgozva: 2010 június

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. Átdolgozva: 2010 június"

Átírás

1 REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. Átdolgozva: 2010 június 3

2 1. BEVEZETÉS A pedagógiai program elkészítését, módosítását meghatározó jogszabályi háttér Rövid áttekintés intézményünkről Tagintézmény bemutatása A tagintézmény tanulói Pedagógiai munkánk tárgyi feltételeink...9 I. NEVELÉSI PROGRAM A Magyarországi Református Egyház iskolái, küldetésnyilatkozata A keresztyén iskola humán feltétele: a keresztyén nevelő Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Nevelési feladatok Az iskolában folyó nevelő oktató munka eszközei, eljárásai A nevelés résztvevői A diákok lntézményünk tevékenységrendszere A képzés belső szakaszai Képzési specialitások, irányok Alapképzést kiegészítő foglalkozások Az iskola szociális szolgáltatásai Tanulmányi versenyek, szakmai rendezvények Napközi otthon A napközi otthon tevékenységrendszere Iskolaotthon Művészeti jellegű képzés iskolánkban A.) Művészeti jellegű képzés az 1 4 évfolyamon Zeneművészet Tánc és dráma Képzőművészet B.) Művészeti jellegű képzés az 5 8 évfolyamon Táncművészet Zeneművészet Képzőművészet Az erdei iskolai képzés programja, a komplex természetszemlélet kialakítása Az iskolai könyvtár programja Intézményünk élet és munkarendje Intézményünkben szerveződő szakmai és érdekközösségek és az iskolavezetés közötti kapcsolattartás Értekezletek A tanulók véleménynyilvánításának formái Az iskola kapcsolatai A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A diákokban kialakítandó személyiségjegyek A minket körülvevő világ Közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Feladatok: Első szint: osztályközösség kialakítása

3 Második szint: az osztályközösségek alkotják az iskola diákjainak közösségét Beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységek A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységek: A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek leggyakoribb ismertetőjelei: A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekekkel, tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenységek Tehetséggondozás Gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok A gyermek és ifjúságvédelemi felelős alapvető feladata: A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő tevékenységek A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek A szülő, tanuló, pedagógus együttműködésének formái, továbbfejlesztésének lehetőségei Egészségnevelési program Egészségmeghatározások Az egészség kritériumai Egészségfejlesztés Jogszabályi háttér Az egészségfejlesztés stratégiai tervezése Az iskola környezeti nevelési programja Bevezetés Fogyasztóvédelmi nevelés A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő és oktatómunkát segítő eszközök és felszerelésének jegyzéke Az integráltan oktatott sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulókkal végzett pedagógiai tevékenységek A.) NEVELÉSI PROGRAM A feladatellátások jogszabályi környezete A feladatellátás alapelvei Kiemelt célok Feladataink és eszközeink a célok eléréséhez Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok B) HELYI TANTERV A sajátos nevelési igényű tanulók nevelését és oktatását is végző iskolánk az iskolai helyi tantervének elkészítésénél figyelembe veszi a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának tantervi irányelvét is./2/2005. (III.1.) OM. r., 243/2003.(XII.17.)Korm.r. 2. (6)/ A tanulócsoportok szervezésének elvei Az iskola tevékenységrendszere az integrációhoz Integrált sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulóink fejlesztő programja Tanórán túl szervezett rehabilitációs és fejlesztő foglalkozás A program megvalósulásának fő területei Tankönyvek és más taneszközök kiválasztásának elvei Szempontok az integrált SNI és BTMN nel küzdő tanulók értékeléséhez, minősítéséhez Írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása házi feladathoz

4 8. Az iskola magasabb évfolyamba lépés feltétele különös tekintettel az integrált tanulókra /KT.48. (1)b), 243/2003.(XII.17.)Korm. r., NAT VI. rész/ C.) DIFFERENCIÁLÓ TANTERVI TANANYAG ) Integráltan oktatott sajátos nevelési igényű és beilleszkedési tanulási magatartási nehézséggel küzdő tanulók továbbhaladásának feltételei Különleges gondozási igényű tanulóink továbbhaladásának feltételei Magyar nyelv és irodalom Környezetismeret Magyar nyelv és irodalom Angol nyelv Matematika Történelem Természetismeret Földrajz Biológia Kémia Fizika Informatika

5 1. BEVEZETÉS 1.1. A pedagógiai program elkészítését, módosítását meghatározó jogszabályi háttér Az évi LXXIX. Törvény a közoktatásról, A NAT kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 243/2003. (XII.17.) kormányrendelet, A kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 28/ 2000.(IX.21) OMrendelet, A 32/1997. (XI.5) MKM rendelet a nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról, A 11/ (VI.8.) MKM rendelet a nevelési oktatási intézmények működéséről, A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 243/2003. (XII.17.) Kormányrendelet módosítása a 202/2007. (VII. 31.) kormány rendeket 7 (3) bekezdése. Református Közoktatási Törvény Az intézmény alapító okirata 1.2. Rövid áttekintés intézményünkről A ceglédi Református Általános Iskola (a továbbiakban: Intézmény) egy több, mint 450 éves tanintézet. (Alapítási éve: 1545). Múltja kötelez és eligazít. Tanárai, tanítói, diákjai sok dicsőséget szerezve írták be nevüket a történelembe. Nemcsak a városnak, de a hazának is hasznos tagjaivá lettek. Az elmúlt évszázadok alatt is sok gonddal és vesződséggel járt az iskola fenntartása, de őseink soha nem tettek le róla. Az egyház megbízható patrónusnak bizonyult, hiszen saját egyháztagjainak gyermekeit neveltette itt. Az iskola az egyház veteményeskertje." Ma is az kíván lenni. Azt az embert akarja e világnak nevelni, akinek neve: magyar, református, keresztyén. Így bízik Isten segítségében. Az iskola több, mint 40 évi kényszerszünet után 1992 ben indult újra. Fenntartói a Ceglédi Református Egyházközségek. 1. Intézményünk jelképe: a fiait önvérével tápláló pelikán, ősi református jelkép. 2. Intézményünk pedagógiai programjának előzménye, más pedagógiákhoz, iskolákhoz, programokhoz való kapcsolódása. Kiegészítés: Iskoláink tanulói különböző szociális és kulturális hátérrel rendelkeznek: 40 % nem teljes családban él ( elvált, árva), hátrányos helyzetű 20%, roma származású tanulónk 7%, munkanélküli szülők aránya 18 %. A kedvezőtlen környezeti hatások csökkentésében a családok is segítségre szorulnak. Egyre több családban érzékelhető életvezetési problémák miatt növekszik a feszültségszint és csökken a feszültségtűrő képesség, ami itt érezteti hatását. Leggyakrabban a gyereken 7

6 vezetődik le. Ezek a káros hatások az iskolában teljesítmény viselkedés kapcsolatzavar formájában jelennek meg Tagintézmény bemutatása 1887 ben létesült iskola Tetétlenpusztán. A nagykőrösi levéltár adatai szerint 1880 ban 55 beírt tanulót oktattak ben önálló épületet kapott az iskola. Az itteni iskola 1948 ig Nagykőrös város tulajdona volt. Ekkor önálló intézménnyé vált. Az as években még tanyasi tagiskolája is volt a falu északi határában Dózsa iskola néven. Ezt a tagiskolát 1972 ben megszüntették és a tanulóit a faluba járatták től a kőröstetétleni iskola is elveszítette önállóságát és a jászkarajenői Általános iskola tagiskolájává vált. Ezen idő alatt főről főre csökkent a tanulói létszám. Az épület állagával és felszereltségével keveset törődve, ezért 1991 es önállóvá válásunkkor a tetemes lemaradás ledolgozása jelentett és jelenti a legnagyobb problémát. Azóta az épület állaga sokat javult. Az eszközállomány fejlesztésére azonban már kevés pénz jutott, ezért a lemaradás pótlása a következő évek feladata. A honfoglalás és a magyar oktatás évfordulója tiszteletére iskolánk 1996 ban Árpád fejedelem nevét vette fel. E névadásnak az emlékét iskolánk falán gránit emléktábla őrzi A tagintézmény tanulói A tanulócsoport összetétele heterogén. A magatartás és a tanulásra való viszony területén is változatos a kép. A kis osztálylétszámoknak köszönhetően tantárgyi bukás ritkán fordul elő, osztályismétlés pedig még ritkábban. A kis létszámok előnyét jól mutatja, hogy lehetőség van a felzárkóztatásra, tehetséggondozásra. Jelenős kitűnő tanulók száma, különösen az 1 4. évfolyamokon. Lehetőségünkhöz mérten szép sikereket értünk el körzeti tanulmányi versenyeken, valamint az országos és megyei feladatmegoldó versenyeken (Budapest, Hódmezővásárhely, Debrecen). A tanulólétszám az elmúlt években csökkent. Az átlag osztálylétszámok az oktatás szempontjából ideálisak, de ez anyagilag többletkiadást jelent a fenntartónak. Ebből adódóan, intézményünk amelyet 1877 ben alapítottak, csak úgy maradhat fenn, ha egy másik intézményhez csatlakozik augusztus 15 től a ceglédi Református Általános Iskola tagintézményévé váltunk. Iskolánk sorsa stabillá vált, a szomszédos településekről (főleg Jászkarajenőről) több tanulót írattak be a nyár folyamán iskolánkba. Ezeknek a gyerekeknek jelenleg csak a tanulmányi eredményük ismeretes. Ideális létszámok mellett figyelembe kell venni, hogy több tanuló él veszélyeztetett környezetben. Előfordul csonka családban nevelkedő, és tanulási nehézségekkel küzdő gyermek is. Ezért fokozott figyelmet kell fordítanunk a gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységre, továbbá a felzárkózást segítő programokra. Az alábbi statisztikai kimutatások bizonyítják, hogy a pedagógusok jól kiaknázzák a ki osztálylétszámok nyújtotta lehetőségeket. 8

7 Év Létszám Kitűnő tanulók Bukott tanulók A továbbtanulás irányait jól szemlélteti az alábbi összesítés: Év 8.o. létszám Gimnázium Szakközépiskola, technikum Szakmunkásképző, szakiskola Nem tanult tovább % % 7 38% % % 5 28% % 4 34% 6 50% % 7 53% 5 38% % 4 40% 4 40% % 3 50% 1 17% % 1 12% % 3 34% 5 55% % 7 50% 5 36% 0 A továbbtanulás helyét illetően Cegléden tanulnak a legtöbben. Jelentős a Nagykőrösre, Szolnokra, Abonyba bejáró középiskolások száma. Egy két esetben, Vácon, Kecskeméten, Dabason is megtalálhatók tanítványaink Pedagógiai munkánk tárgyi feltételeink Napi munkánk minimum feltételei biztosítottak. 8 tanteremben tanítunk. Rendelkezünk 1 ebédlővel, 1 melegítőkonyhával, ez utóbbi a kor igényeinek nem mindenben felel meg. Számítástechnikai szaktantermünkben 10 számítógéppel dolgozunk. Az elkövetkezendő években elodázhatatlan feladat a megfelelő méretű és felszereltségű szaktanterem kialakítása. A szabadtéri adottságaink kedvezőek. A sportolást, mozgást 1 műfüves sportpálya, hatalmas füves udvar, játszóudvar szolgálják. Rendelkezünk különálló fiú lány öltözővel, zuhanyozókkal, sportszertárral. Komoly gondot jelent, hogy késő ősztől tavaszig a testnevelés órákat a folyosón kell tartanunk. Ez az állapot 992 óta áll fenn és megoldása bizonytalan. Az életvitel illetve a technika tárgy eszközigényes részét nehezen tudjuk megvalósítani, hiszen ehhez szaktanteremmel nem rendelkezünk. Az iskolai könyvtár állománya részben elavult, hiányos és pótlása szükséges, jelenleg kb kötettel rendelkezünk. Különösen a házi olvasmányok, lexikonok és természettudományos könyvek területén kell előre lépni. Szemléltető eszközeink szintén hiányosak, fokozatos pótlásuk, fel 9

8 újításuk indokolt. Különösen sok a pótolni való a földrajzi, történelmi térképek, kontúrtérképek, applikációk tekintetében. Az önállósodásunk után tetemes hátrányokat kellett pótolnunk szinte minden területen. A volt fenntartónk, a kőröstetétleni önkormányzat az intézmény működéséhez minden évben jelentős összeggel járult hozzá. A ceglédi Református Általános Iskola tagintézményeként várakozással tekintünk a következő évek felé. 10

9 1.4. Alapító okiratunk ALAPÍTÓ OKIRAT A Ceglédi Református Egyházközségek (Cegléd Felszegi Református Egyházközség, Cegléd Nagytemplomi Református Egyházközség, Cegléd Újvárosi Református Egyházközség) a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a korábbi lapító okirat módosításával, az 1545 ben már református iskolaként működő, 1948 ban államosított, majd 1992 től újraindított ceglédi Református Általános iskola egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a következők szerint határozzák meg. (A korábbi lapító okirat jelen alapító okirattal ellentétes rendelkezési hatályukat vesztik.) 1.) Az intézmény neve: Református Általános Iskola Tagintézménye: Köröstetleni Árpád Fejedelem Általános Iskola 2.) Az intézmény OM azonosítója ) Az intézmény székhelye: 2700 Cegléd, Szabadság tér 4. 4.) Az intézmény telephelyei: 2700 Cegléd, Iskola u Cegléd, Malom tér Cegléd, Bercsényi u Kőröstetétlen, Szolnoki út 1. 5.) Az alapító neve és címe: Ceglédi Református Egyházközségek: Cegléd Felszegi Református Egyházközség 2700 Cegléd, felház u.22. Cegléd Nagytemplomi református Egyházközség 2700 Cegléd, Iskola u.1. Cegléd Újvárosi Református Egyházközség 2700 Cegléd, Petőfi u.6. 6.) A fenntartó neve és címe: Cegléd Felszegi Református Egyházközség 2700 Cegléd, Felház u.22 7.) Az Intézmény típusa: Közoktatási, ezen belül alapfokú nevelő oktató intézmény, 8 évfolyammal rendelkező általános iskola 8.) Az intézmény felügyeleti szervének neve és címe: Cegléd Város Jegyzője 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Dunamelléki Reformtus Egyházkerület 11

10 Iskolaügyi Szervezete 1092 Budapest, Ráday u ) Az intézmény körbélyegzőjének felirata: Református Általános Iskola Cegléd 10.) Az intézmény alaptevékenysége: TEÁOR 8520 alapfokú nevelés és oktatás biztosítása 8510 iskola előkészítő oktatás tanulóit művelt jellemes keresztyén emberekké, az egyetemes emberi értékek tisztelőjévé, a magyar haza és nemzet hűséges és áldozatkész, alkotó polgárává formálja, akik mindenkor készek az örökölt és a jelenkori kultúra valódi értékeit befogadni, gyarapítani és közvetíteni, református tanulóit egyházunk hitvalló tagjaivá, nem református tanulóit vallásuk szabad gyakorlásának biztosítása mellett saját felekezetük és a református egyház értékeinek megbecsülésére nevelje biztosítsa az általános műveltséget megalapozó nevelést és oktatást, sajátos nevelésű igényű tanulók integrált nevelése, oktatása iskola előkészítő, tanköteles korúak fejlesztése Alapvető szakfeladatai: Nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás, sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése, oktatása intézményi vagyon működtetése Napközi otthon és tanulószobai ellátás Alaptevékenységek területei: 1 2. évfolyam: bevezető szakasz 3 4. évfolyam: kezdő szakasz 5 6. Évfolyam: alapozó szakasz 7 8. évfolyam. Fejlesztő szakasz 11.) Az intézmény alapfeladata: TEÁOR 8520 alapfokú nevelés és oktatás biztosítása napközi otthonos ellátás ellátás biztosítása tanulószobai foglalkozások szervezése iskolaotthonos osztályok szervezése 8510 iskola előkészítő osztály, tanköteles korúak fejlesztése csoportos fejlesztés egyéni képesség fejlesztés, sajátos nevelési igényű tanulók köréből az o olvasott, írott nyelv zavarával küszködő dyslexiás o dysgráphiás o hiperaktív 12

11 TEÁOR 5629 TEÁOR 5814 TEÁOR 5819 TEÁOR 6820 TEÁOR 7721 TEÁOR 8551 TEÁOR 8559 TEÁOR 9101 TEÁOR 9319 TEÁOR 9499 o dyscalculia o mozgáskorlátozott tanulók integrált nevelése oktatása, egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs ellátása képesség kibontakoztató felkészítés szervezése felekezet szerinti hitoktatás biztosítása o tehetséggondozást elősegítő foglalkozások szervezése o felzárkóztató foglalkozások szervezése o gondoskodás a tanulók érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelő középiskolai továbbtanulásra való felkészítésről szervezett intézményi étkezés biztosítása egyéb korlátozottan igénybe vehető vendéglátás, iskola büfé időszaki kiadvány kiadása nyomdai előkészítő tevékenység oktatási sport jellegű építmény, építmény rész bérbeadása sporteszköz kölcsönzés sport, szabadidős képzés, iskolai sportkör működtetése máshová nem sorolt egyéb oktatás iskolai könyvtár működtetése sportrendezvény szervezése, lebonyolítása máshová nem sorolt egyéb közösségi társadalmi tevékenység Az intézmény pedagógia programját a fenntartó jóváhagyta 4/2004 (06.28) számú határozatával. Hatályba lépés időpontja: 12.) A feladat ellátását szolgáló vagyon: Ingatlan címe Épület m2 e Hrsz Ingatlan m2 e Cegléd, Szabadság tér Cegléd, Iskola u Cegléd, Malom tér /3 Cegléd, Bercsényi u /1 Köröstetétlen, Szolnoki út ) A vagyon feletti rendelkezési jog: A Cegléd 48. és 29. Hrsz ú ingatlanok felett a rendelkezési jogot a Ceglédi Református Egyházközség tulajdonában lévő Cegléd, bercsényi u.2. Egyházközségek, mint tulajdonosok gyakorolják. Az egyházközségek a tulajdonában levő ingatlanokat térítésmentesen az intézmény rendelkezésére bocsátották a 7/2005 (05.30.) számú határozatokkal. A Cegléd Város tulajdonában lévő 5012/3 Hrsz ú ingatlant az intézmény az ingatlant használó Dél Pest Megyei Térségi Integrációs Szakképző Központ Kht től a tulajdonos tudtával és beleegyezésével tornateremnek január 1. től 20 esztendőre bérli. A Ceglédi Evangélikus Egyházközség tulajdonában lévő Cegléd, Bercsényi u.2. szám alatti ingatlant a tulajdonostól ebédlőnek december 1. től 10 esztendőre bérli. 13

12 A Kőröstetétlen 136. Hrsz ú ingatlant Kőröstetétleni Önkormányzatának Képviselő Testülete június 16 án a 18/ számú határozatával az intézménynek használatba adta. A tulajdonosok határozata alapján, valamennyi fent nevezett ingatlant, s annak ingóságait a közoktatási intézmény a mindenkor hatályos állami és egyházi jogszabályok szerint használja. Kezeléséről a fenntartónak évente beszámolni köteles. 14.) Az intézmény jogállása: önálló jogi személy, képviselője és felelős vezetője az iskolaigazgató az iskolaigazgató önálló munkáltatói jogkörrel rendelkezik az intézmény tanárai és dolgozói tekintetében a Szervezeti és Működési Szabályzatban megfogalmazottak szerint. 15.) Az intézmény gazdálkodási jogköre: Az intézmény a fenntartó által jóváhagyott költségvetés alapján, teljes jogkörrel, önállóan gazdálkodik. Az iskola mindenkori hatályos jogszabályok alapján anyagi haszonszerzésre irányuló tevékenységet is folytathat. Az ebből a tevékenységből származó nyereséget ha azt az alapfeladatainak ellátásához használja el nem lehet elvonni. 16.) Az intézmény vezetőjének megbízása: Az intézmény vezetőjét a fenntartó nevezi ki, illetőleg bízza meg nyilvános pályázat vagy meghívás alapján, a nevelőtestületet meghallgatva, az igazgatótanács javaslatára. A kinevezés 5 tanévre szól. A cikluslejártát megelőzően a nevelőtestületet meghallgatva, az igazgatótanács javaslatára a fenntartó megerősíti a kinevezést, vagy új pályázatot ír ki, illetve meghívással él. A kinevezés feltételei: református vallás, konfirmáció, egyháztagság, Az adott intézményre előírt legmagasabb pedagógiai végzettség, 5 éves szakmai gyakorlat, erkölcsös életvitel, rendezett magánélet, vezetésre való alkalmasság. 17.) Az intézménybe felvehető maximális tanuló létszám: 870 fő Cegléd, Szabadság tér 4.sz. székhelyen 570 fő Nappali munkarend (általános iskola): iskola előkészítő évfolyamon: 15 fő Iskolai oktatás 1 4. évfolyamon. 220 fő Iskolai oktatás 5 8. évfolyamon. 350 fő Gyógypedagógiai oktatás (konduktív nevelés) 35 fő Az előző kettő alapfeladatból általános iskolai napközis foglalkozás 210 fő iskolaotthonos oktatás 60 fő kulturális, egyéb szabadidős feladatok ellátása 570 fő diáksporttal kapcsolatos feladatok ellátása 570 fő intézményben szervezett étkeztetés 570 fő 14

13 intézményben rászorultsági alapon szervezett étkeztetés 570 fő hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához (általános) 570 fő minőségfejlesztési feladatok 60 fő pedagógiai szakmai szolgáltatás igénybevétele 570 fő pedagógus szakvizsga és továbbképzés 60 fő szakmai és informatikai fejlesztés 570 fő különleges helyzetben lévő tanulók támogatása 200 fő ( sajátos nevelési igényű) Cegléd, Iskola u. 2. sz. telephelyen 180 fő Nappali munkarend ( általános iskola): iskolai oktatás 1 4. évfolyamon 180 fő gyógypedagógiai oktatás (konduktív nevelés) az előző alapfeladatból 15 fő általános iskolai napközis foglalkozás 180 fő iskolaotthonos oktatás 120 fő kulturális, egyéb szabadidős feladatok ellátása 180 fő diáksporttal kapcsolatos feladatok ellátása 180 fő intézményben szervezett étkeztetés 180 fő intézményben rászorultsági alapon szervezett étkeztetés 180 fő hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához (általános) 180 fő minőségfejlesztési feladatok 20 fő pedagógiai szakmai szolgáltatás igénybevétele 180 fő pedagógus szakvizsga és továbbképzés 20 fő szakmai és informatikai fejlesztés 180 fő különleges helyzetben lévő tanulók támogatása 150 fő ( sajátos nevelési igényű) Kőröstetétlen, Szolnoki út 1. telephelyen 120 fő iskolai oktatás 1 4. évfolyamon 60 fő iskolai oktatás 5 8. évfolyamon 60 fő gyógypedagógiai oktatás (konduktív nevelés) az előző alapfeladatból 6 fő általános iskolai napközis foglalkozás 60 fő iskolaotthonos oktatás 30 fő kulturális, egyéb szabadidős feladatok ellátása 120 fő diáksporttal kapcsolatos feladatok ellátása 120 fő intézményben szervezett étkeztetés 120 fő intézményben rászorultsági alapon szervezett érkeztetés 120 fő hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához ( általános) 110 fő minőségfejlesztési feladatok 30 fő pedagógiai szakmai szolgáltatás igénybevétele 120 fő pedagógus szakvizsga és továbbképzés 30 fő szakmai és informatikai fejlesztés 120 fő különleges helyzetben lévő tanulók támogatása 60 fő (sajátos nevelési igényű) 15

14 18.) Záradékok: A Ceglédi Református Egyházközségek Közös presbiteri gyűlése én tárgyalta és a módosításokat jóváhagyta 1/ es, és 4/ es számú határozatával. A Ceglédi Református Általános Iskola Igazgatótanácsa 2/ sz. határozatával tudomásul vette a Közös presbiteri Gyűlés határozatát. Az alapító okirat a Dunamelléki református Egyházkerület elnökségének jóváhagyásával lép hatályba. Az alapító okirat felülvizsgálatára 4 évenként, legközelebb 2012 ben kerül sor. Cegléd, június 23. Arany Béla PH Dr. Sándor Balázs Főgondnok lelkipásztor Cegléd Felszegi Református Egyházközség A Dunamelléki Református Egyházkerület elnökségének határozata: I. NEVELÉSI PROGRAM 2.1. A Magyarországi Református Egyház iskolái, küldetésnyilatkozata A Magyarországi Református Egyház Krisztus Urunk missziói parancsának engedelmeskedve, az évszázados gyakorlat folytatásaként, tagjai igényének megfelelően, a Magyar Köztársaság Alkotmánya és a Magyarországi Református Egyház Alkotmánya, továbbá a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló hatályos törvények és egyéb jogszabályok alapján közoktatási intézményeket tart fenn. Működésük és rájuk vonatkozó egyházi szabályozás nem lehet ellentétes azokkal a jogszabályokkal, amelyek a fenntartótól függetlenül valamennyi magyarországi közoktatási intézményre vonatkoznak, ha azok nincsenek ellentétben a Szentírás parancsaival. A református közoktatási intézményekben a nevelés és az oktatás figyelemmel az állami (önkormányzati) iskolák követelményeire, továbbá a magyar református iskolák autonóm életéből és hagyományaiból következő művelődési anyagra Istennek a teljes Szentírásban adott kijelentése, valamint a Második Helvét Hitvallásban és a Heidelbergi Kátéban megfogalmazott hitelvek és a magyar kálvinizmus szellemében folyik. A gyermek és adottságai Isten ajándéka. A nevelés alapvető színtere a család. A kereszteléskor tett szülői és gyülekezeti fogadalom megvalósulásának egyik lehetséges helyszíne a református közoktatási intézmény, amely a gyermeket Krisztusban testvérnek fogadja el. A Magyarországi Református Egyház által fenntartott és működtetett református közoktatási intézmények célja és feladata, hogy 16

15 tanulóit művelt, jellemes keresztyén emberekké, az egyetemes emberi értékek tisztelőjévé, a magyar haza és nemzet hűséges és áldozatkész, alkotó polgáraivá formálja, akik mindenkor készek az örökölt és a jelenkori kultúra valódi értékeit befogadni, gyarapítani és közvetíteni, református tanulóit egyházunk hitvalló tagjaivá, nem református tanulóit vallásuk szabad gyakorlásának biztosítása mellett saját felekezetük és a református egyház értékeinek megbecsülésére nevelje. Mindezek megvalósítása egyházunk iskoláinak évszázadok során kialakult hitbeli örökségére és pedagógiai kultúrájára épül és azt fejleszti tovább. A Magyarországi Református Egyház iskoláinak küldetésnyilatkozata Jézus Krisztus missziói parancsa: tegyetek tanítványokká minden népeket..." (Máté 28,19) nem csupán az Egyháznak szól, hanem a családnak és az iskolának is. A református iskola jó lehetőség arra, hogy segítse a szülőket és a gyülekezeteket abban, hogy valóra válthassák a gyermek kereszteléskor tett ígéretüket, amely szerint úgy nevelik és neveltetik őt, hogy ha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szentháromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt". A református iskola keresztyén közösség. Olyan hitvalló (lehetőleg református) pedagógusokat feltételez, akik hivatásukat Istentől kapott küldetésnek tekintik. Életpéldájukkal, minden megnyilvánulásukkal keresztyénné, krisztusi emberré kívánják nevelni a tanítványaikat. A Magyarországi Református Egyház református vallású diákjaiból öntudatos magyar reformátusokat kíván nevelni iskoláiban: Reformátusokat, tehát olyan keresztyéneket, akik életének zsinórmértéke a Szentírás; elfogadják ősi hitvallásainkat, a Heidelbergi kátét és a II. Helvét hitvallást, tudják, hogy Isten választotta ki őket, s ha Tőle kérnek segítséget, a Lélek alkalmassá teszi őket feladataik elvégzésére. Magyar reformátusokat, azaz olyan kálvinistákat, akik a magyar kultúrát elsősorban rendkívül gazdag anyanyelvünket és népi kultúránkat megbecsülik, azt tisztán megőrizni, gazdagítani és továbbadni kívánják, ismerik és szeretik hazájukat, az itt élők és a határainkon kívülre szorult magyarok múltját, jelenét, értékeit; szívesen vallják magukat magyarnak, s családjukért, egyházukért, hazájukért áldozatokra készek. Öntudatos magyar reformátusokat, azaz olyan magyar reformátusokat, akik tudják, hogy Kiben és miért hisznek, képesek önállóan, logikusan gondolkodni, cselekedni, törekednek önmaguk és környezetük megismerésére, megóvására; jellemük, erkölcsi ítélőképességük és ízlésük fejlesztésével a jó és a rossz, az igaz és a hamis, a szép és a rút egyre biztosabb megkülönböztetésére; a valódi értékek felismerésére és tiszteletére; a különböző tudományterületeken és művészetekben alapos ismeretek megszerzésére; testi lelki 17

16 szellemi harmóniában történő életvitelre; embertársaik segítésére; a hit ajándékának elfogadásához szükséges ismeretek, élmények, tapasztalatok megszerzésére; felelős helytállásra. A református iskola úgy tudja elérni fenti nevelési céljait, hogy megismerteti növendékeit a Biblia igazságaival és az egyháztörténet máig érvényes tanulságaival, a hiteles krisztuskövetés vonzó személyes példáját nevelői által is a tanulók elé állítja, hitéletének közösségi alkalmai révén a gyülekezeti életben való felelős részvételre indít, a vezető vallástanár irányításával az iskola vallástanárai minden évben megszervezik a gyülekezetlátogatásokat Ezen istentiszteleti alkalmon lehetőség nyílik iskolánk népszerűsítésére, növendékeiben felkelti a tudásvágyat, és megalapozza a magas szintű önművelés igényét, növendékeit a tudományok segítségével rávezeti a teremtett világ megismerésének és megőrzésének fontosságára, a kultúra időtálló értékeinek közvetítése által fogékonnyá teszi őket a szépre, a reál és humán tudás átadásával kifejleszti bennük a józan, kritikus és önálló gondolkodás és a felelős cselekvés képességét, gondosan ápolja az anyanyelvet és a magyar nemzeti hagyományokat, megérteti tanítványaival, hogy a világ megismeréséhez elsősorban saját nyelvükön, kultúrájukon keresztül vezet az út, rendszerességével és következetességével a személyes és társadalmi szintű kötelességtudat és áldozatvállalás mintáját állítja növendékei elé. A Magyarországi Református Egyház iskoláiban a nem református vallású diákjait öntudatos magyar keresztyénekké kívánja nevelni. Lehetővé teszi számukra saját vallásuk felekezetük hitvallásainak megismerését, ugyanakkor elvárja tőlük a református értékek ismeretét és tiszteletét. A fenti célok elérése érdekében a Magyarországi Református Egyház iskoláinak az a feladata, hogy imádsággal, igényes nevelő oktató munkával, a magyar református iskolák hagyományainak, a keresztyén közösség nevelőerejének, a legfejlettebb tudományos és technikai eredményeknek eszközöknek, valamint a családokkal és a gyülekezetekkel kiépített gyümölcsöző kapcsolatoknak a felhasználásával a lehető legtöbbet tegye meg azért, hogy minden növendéke fel tudja mutatni azokat a képességeit, amelyeket csak ő maga kapott a Teremtőjétől A keresztyén iskola humán feltétele: a keresztyén nevelő A keresztyén nevelők elé példaként a tanító Krisztus áll szelídségével és alázatával, ez a magatartás határozza meg a tanítványaival való kapcsolatát, a saját és a mások szakterületéhez való viszonyát. Tudatában kell lennie, hogy az általa közvetítendő információk csak részei a teremtett világegészéről alkotott ismereteknek és csak együttesen képesek a gyermekben a tudományos 18

REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA CEGLÉD A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA CEGLÉD A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA CEGLÉD A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A 11/2008(III.29.) OKM rendelet alapján átdolgozott Intézményi Minőségirányítási Program A KÖZOKTATÁSI TÖRVÉNY 133. (5) SZERINT A KÖZOKTATÁSI

Részletesebben

A rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek által. (2 Timóteus 1,14) A PETŐFI SÁNDOR REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

A rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek által. (2 Timóteus 1,14) A PETŐFI SÁNDOR REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA A rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek által. (2 Timóteus 1,14) A PETŐFI SÁNDOR REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Tartalom Intézményünk bemutatása... 7 Pedagógiai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK. I. Az iskola nevelési programja... 4. I.1 Az iskola jogi státusza... 4. I.2 Helyzetelemzés...

PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK. I. Az iskola nevelési programja... 4. I.1 Az iskola jogi státusza... 4. I.2 Helyzetelemzés... PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK I. Az iskola nevelési programja... 4 I.1 Az iskola jogi státusza... 4 I.2 Helyzetelemzés... 5 I.2.1 Az iskola felépítése:... 5 I.2.2 Az oktató-nevelőmunka tárgyi feltételei...

Részletesebben

Sylvester János Református Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző Intézmény

Sylvester János Református Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző Intézmény Sylvester János Református Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző Intézmény 1149 Budapest, Pillangó park 3-5. / Fax: 1/363 2612 E-mail: sylvester@sylvester.hu OM azonosító: 101138 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8130 Enying, Kossuth u. 65-67. / Fax: 22/372981 E-mail: tinodi@tinodi.hu Az enyingi Tinódi Lantos Sebestyén Református

Részletesebben

Endrődi Sándor Református Általános Iskola és Kézilabda - Utánpótlásközpont OM azonosító: 201670 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013

Endrődi Sándor Református Általános Iskola és Kézilabda - Utánpótlásközpont OM azonosító: 201670 PEDAGÓGIAI PROGRAM  2013 Endrődi Sándor Református Általános Iskola és Kézilabda - Utánpótlásközpont 8226 Alsóörs, Endrődi Sándor utca 18. /Fax: 87/447-167 E-mail: iskola@refalsoors.hu OM azonosító: 201670 PEDAGÓGIAI PROGRAM Nem

Részletesebben

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 T ú r k e v e PEDAGÓGIAI PROGRAM Bízd az Úrra dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid (Péld. 16,3) Hatályos: 2014. szept.1-jétől 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Dunavecsei Református Kollégium Mezőföld Gimnázium PEDAGÓGIAI PROGRAM

Dunavecsei Református Kollégium Mezőföld Gimnázium PEDAGÓGIAI PROGRAM Dunavecsei Református Kollégium Mezőföld Gimnázium PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító: 200-984 2457 Adony, Rákóczi utca 39. Fenntartó: Dunavecsei Református Egyházközség Presbitériuma 6087 Dunavecse, Zrínyi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ZSADÁNYI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 5537 Zsadány, Béke út 112. : 66/497-029 Fax: 66/536-600 A ZSADÁNYI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2012 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ... 4 NEVELÉSI PROGRAM...

Részletesebben

ISMERETET BÖLCSESSÉGGÉ KÉPESSÉGET JÁRTASSÁGGÁ

ISMERETET BÖLCSESSÉGGÉ KÉPESSÉGET JÁRTASSÁGGÁ Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon PEDAGÓGIAI PROGRAM ISMERETET BÖLCSESSÉGGÉ KÉPESSÉGET JÁRTASSÁGGÁ Miskolc, 204 Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon Tartalom A LÉVAY JÓZSEF REFORMÁTUS

Részletesebben

Bocskai István Református Oktatási Központ Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium

Bocskai István Református Oktatási Központ Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium Bocskai István Református Oktatási Központ Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium 2314 Halásztelek, II. Rákóczi Ferenc út 17. / Fax: 24/517

Részletesebben

A TALENTUM REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A TALENTUM REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TALENTUM REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8000 Székesfehérvár, Széchenyi u. 20. / Fax: 22/310-018 E-mail: iskola@albaref.hu A TALENTUM REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 Boldog az ember,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Irinyi János Református Szakközépiskola és Diákotthon

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Irinyi János Református Szakközépiskola és Diákotthon IRINYI JÁNOS REFORMÁTUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS DIÁKOTTHON PEDAGÓGIAI PROGRAM 3700 Kazincbarcika, Lini István tér 1-2. Telefon: 06/48 311-422 Fax: 06/48 311-763 E-mail: titkar@irinyi-ref.hu A pedagógiai program

Részletesebben

Selyemréti Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Selyemréti Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Selyemréti Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola MISKOLC, 2014. augusztus 28. Tartalomjegyzék 1 Általános rendelkezések... 8 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja.... 8 1.2 A Szervezeti

Részletesebben

AZ ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA (Püspökladány, Kálvin tér 1-3.) PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014.

AZ ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA (Püspökladány, Kálvin tér 1-3.) PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. AZ ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA (Püspökladány, Kálvin tér 1-3.) PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. I. BEVEZETÉS 1 I.1. Bevezető gondolatok Nem lehet eredményes nevelőmunkát végezni anélkül, hogy a pedagógus

Részletesebben

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola Óvoda és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NEVELÉSI PROGRAM

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola Óvoda és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NEVELÉSI PROGRAM A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola Óvoda és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NEVELÉSI PROGRAM 2014. Tartalomjegyzék I. Iskolai pedagógiai program... 4 1. Bevezetés... 4 1.1.

Részletesebben

Miskolc-Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Óvoda. 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a.

Miskolc-Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Óvoda. 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Miskolc-Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Óvoda 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz. (Zsid. 13,8) PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

Selyemréti Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Programja (Nevelési Terv) Nevelési terv PEDAGÓGIAI PROGRAM

Selyemréti Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Programja (Nevelési Terv) Nevelési terv PEDAGÓGIAI PROGRAM Selyemréti Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Nevelési terv PEDAGÓGIAI PROGRAM Miskolc, 2014.december 19. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 4 1.1 Az iskola arculata... 6 1.2 A nevelő-oktatómunka

Részletesebben

A Gödöllői Református Líceum Gimnázium. Pedagógiai programja 2 0 1 4.

A Gödöllői Református Líceum Gimnázium. Pedagógiai programja 2 0 1 4. A Gödöllői Református Líceum Gimnázium Pedagógiai programja 2 0 1 4. TARTALOMJEGYZÉK I. Nevelési program... 4 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 4

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. István Király Baptista Általános Iskola Kótaj 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. István Király Baptista Általános Iskola Kótaj 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM István Király Baptista Általános Iskola Kótaj 2013. TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 6 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 7 1. BEVEZETÉS... 8 1.1. A pedagógiai program jogszabályi alapjai... 8 1.2.

Részletesebben

Pedagógiai program. Fóti Ökumenikus Általános Iskola és Gimnázium

Pedagógiai program. Fóti Ökumenikus Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai program 2013 Fóti Ökumenikus Általános Iskola és Gimnázium 1 Tartalomjegyzék NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. Az alapfeladat... 6 1.2. Az intézményben folyó nevelő-oktató munka... 6 1.2.1. Pedagógiai

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYŐRZÁMOLY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYŐRZÁMOLY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYŐRZÁMOLY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Embereket formáljatok És rendben lesz a világ! (Jules Michelet) 1 Bevezető... 4 NEVELÉSI PROGRAM... 5 Az iskolánkban folyó oktató-nevelő

Részletesebben

A Nagykőrösi Kolping. Katolikus. Általános Iskola

A Nagykőrösi Kolping. Katolikus. Általános Iskola A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola OM azonosító: 037722 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tevékenységünk minden percében látnunk kell a jövőt és a célt is, különben minden igyekezetünk értelmetlen és hiábavaló

Részletesebben

A soproni Deák Téri Általános Iskola. pedagógiai programja

A soproni Deák Téri Általános Iskola. pedagógiai programja A soproni Deák Téri Általános Iskola pedagógiai programja Módosítás elfogadva a 1/2009/2010 (08.24.) számú tantestületi határozattal - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - Tartalomjegyzék: Bevezető 7 Az iskola

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Fóti Ökumenikus Általános Iskola és Gimnázium OM 032353. 2151 Fót, Vörösmarty u. 4.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Fóti Ökumenikus Általános Iskola és Gimnázium OM 032353. 2151 Fót, Vörösmarty u. 4. Fóti Ökumenikus Általános Iskola és Gimnázium 2151 Fót, Vörösmarty u. 4. OM 032353 PEDAGÓGIAI PROGRAM Összeállította: Készült: 2010. novemberében Az iskola Nevelőtestülete az igazgatóhelyettesek szakmai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Hatályos: 2013. szeptember 1-jétől

PEDAGÓGIAI PROGRAM Hatályos: 2013. szeptember 1-jétől PEDAGÓGIAI PROGRAM Hatályos: 2013. szeptember 1-jétől Tartalom 1 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 5 2 NEVELÉSI PROGRAM... 6 2.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai,

Részletesebben

A SÁTORALJAÚJHELYI V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SÁTORALJAÚJHELYI V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SÁTORALJAÚJHELYI V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA, 2012 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 1 1.1. AZ ISKOLA ELNEVEZÉSE, FENNTARTÓJA,

Részletesebben

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 nevelőtestületének PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gyermekeim, itt sok mindent megtanulhattok, de ez maga a kezdet, legyetek jók és tisztességesek a többire

Részletesebben

Könyves Kálmán Általános Iskola Versegi Tagiskola 2013 PEDAGÓGIA PROGRAM. Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája Kartal

Könyves Kálmán Általános Iskola Versegi Tagiskola 2013 PEDAGÓGIA PROGRAM. Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája Kartal PEDAGÓGIA PROGRAM Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája Kartal 2013 1 TARTALOM NEVELÉSI PROGRAM 1. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA... 8 1.1 AZ ISKOLA ARCULATA... 8 1.2 AZ ISKOLA KÉPZÉSI RENDJE...

Részletesebben

Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Pedagógiai Program

Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Pedagógiai Program Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 5310, Kisújszállás Széchenyi u. 4. 1 A pedagógiai program legitimációja Előzmények Kisújszállás Város

Részletesebben