Összefoglaló jelentés év

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Összefoglaló jelentés. 2008. év"

Átírás

1 Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Budapest XVIII.-XIX. kerületi Intézete 1181 Budapest, Üllői út Budapest, Pf. 7 Telefon: (1) (1) Telefax: (1) Összefoglaló jelentés év

2 2 Az ÁNTSZ Közép-magyarországi Regionális Intézet Bp. XVIII-XIX. kerületi Intézetének Összefoglaló jelentése a évi munkáról A év a már jól kialakított szervezeti formában működött az ÁNTSZ XVIII-XIX. kerületi Intézete. Ez azt jelenti, hogy a telephelyeink 3 helyen vannak, a XVIII. Kerületben az Üllői út 453. és Üllői út 483. sz. alatti helyeken, továbbá a XIX. kerületi Polgármesteri Hivatalban (XIX. ker. Városház tér ) teljes hatósági jogkörrel rendelkező közegészségügyi felügyelő elhelyezésével. A feladataink ellátásában az élelmezésegészségügy területén történt évközi változások okozta némi bizonytalanságot átmenetileg, azonban ezt nagyon rövid idő alatt sikerült megoldanunk, illetve a feladatok átcsoportosítását elvégeznünk. Az összefoglaló jelentésem szakterületi bontása előtt röviden a területi, kerületi sajátosságokról, és azok évben történt munkánkat is segítő gazdasági beruházásokról. Az ellátandó terület nagysága 47,99 km², a lakosság száma fő. A terület főleg lakófunkciójú peremkerület, nagyrészt laza családi házas beépítéssel, több sűrűn beépített lakóteleppel, és egyre csökkenő számú ipari létesítménnyel. Mindkét kerület a főváros dinamikusan fejlődő városrésze. A XVIII. Kerületben például új szakrendelő építése fejeződik be, aminek nem csak a pestszentimreiek, hanem az egész kerület örül. A fejlesztéseknél, beruházásoknál a pályázatok nélkülözhetetlenek. Vannak kisebb pályázatok eszköz fejlesztésre, egy-egy játszótér építésére és vannak egészen nagy lélegzetű pályázatok. Ilyen az integrált városfejlesztési stratégiai pályázat keretében elfogadott 1,3 milliárd forintos fejlesztési program. Emellett ebben a kerületben indul a város rehabilitációs program is, amely több szakaszból áll. Ennek keretében a Szarvas csárdánál és annak környékén már elindultak a munkálatok, az intézmények felújítására több mint 700 millió forint került felhasználásra. A fejlesztési célok között szerepel az energia racionalizálása, fölújítása is. A kerület az évet a Köztisztaság Évének tekintette. A XIX. kerületben a korábbi évek szigorú és takarékos gazdálkodásának köszönhetően stabil, nyugodt fejlődés indult el az évben. Ennek néhány példája a KMO csaknem 400 millió forintos rekonstrukciója, a Templom téri posta felújítása, a Kőbánya-Kispest metróvégállomás beruházása, a volt Hattyú Strand területén épülő Csinszka Kert, lakópark építése. A Zöldprogram keretében megújult három nagy park, rendezettebbek lettek a közterületek, s ennek eredményeként az év során a Virágos Magyarországért Környezetszépítő Versenyen Kispest a legszebb kerületnek járó díjat kapta meg a fővárosi önkormányzattól. A Kispesti Egészségügyi Intézet jó évet zárt, javult a műszerparkja, kiegyensúlyozott a gazdálkodása. A kerület speciális, és a világörökség részét képező Wekerle-telep centenáriumát méltó módon ünnepelte a kerület. Az oktatási intézmények közül 2 óvoda és 2 iskola rekonstrukciója történt meg (Mese-Vár Óvoda, Arany Óvoda, Ady Iskola, Művészeti iskola). A fentiekben kiemelt néhány példa is jól bizonyítja, a kerületek stabilitását, és dinamikus fejlődését.

3 3 A Szolgálat feladatköre olyan speciális állami célkitűzés elérését célozza meg, amely nem kevesebb, mint az ország közegészségügyi, járványügyi és egészségvédelmi helyzetének megfelelő szinten tartása és javítása, az Európai normatívákhoz való csatlakozása. Tudom, hogy a főváros ezen területe csupán csak egy kis pont ebben a rendszerben, de azt is tudom, hogy sok ilyen kis pontú egységek munkájából áll, formálódik egységes egésszé az ország népegészségügyi helyzetének értékelése, megítélése. A fentiekben megfogalmazottak alapján az alábbiakban kívánom röviden összefoglalni és értékelni az ÁNTSZ Bp. XVIII-XIX. kerületi Intézetének évben végzett munkáját, illetve közegészségügyi, egészségvédelmi helyzetét. I. Település-egészségügyi feladatellátás Környezet-egészségügyi gondot, feladatot jelent a nagy ki,- illetve bevezető útjaink légszennyezettsége, zajártalma mellett a Ferihegyi repülőtér fel és leszállópályáinak zaj és légszennyezése. A két kerületen vezet, illetve halad át az Üllői út, az Ady Endre út, a Nagykőrösi, az M4-es, M5-ös M0-ás autópályák egy-egy szakasza, a Ferihegyi gyorsforgalmi út. Területünkön két vízmű üzemel Tárgyév folyamán az ivóvíz ellátásban rendkívüli esemény nem fordult elő, járvány, vagy megbetegedés nem volt évben végzett vízvizsgálatok száma: 76 Még mindig több ezer csatornázatlan ingatlan van a XVIII. kerületben. A lakott terület hozzávetőleg %-a csatornázott. Az elmúlt két évben közel kétmilliárd forintértékű beruházással csaknem húsz kilométer csatorna épült. A következő fejlesztéseket már a fővárosi önkormányzat végzi, ígéret szerint 2010-ig valamennyi utca csatornázott lehet. A kétmilliárdos beruházás száz utcában folyóméter szennyvízhálózat bővítését, és ugyanennyi út építését jelentette, és 1674 ingatlan csatlakozott a hálózathoz. Az újonnan induló beruházás 4,36 kilométer szennyvízcsatorna építését jelenti, és 414 új ingatlan csatlakozhat a hálózathoz. Megjegyezni kívánom, ennek mintegy fele Pestszentimrén van. A területünkön még mindig sok a beépítetlen telek, nagyszámú lakásépítés van folyamatban. A lakásépítések és csatornaépítések miatt sok a bontás, részben ennek tulajdoníthat a sok patkány észlelése ban a patkányészlelések száma: 70 A helyi újságban tájékoztattuk a lakosságot a Bábolna Bio Kft szükség szerinti patkányirtásáról. A parlagfű mentesítési program keretében szórólapokat, plakátokat helyeztünk ki a közintézményekben: oktatási és szociális intézményekben, egészségügyi intézményekben. A parlagfű-mentesítéssel kapcsolatban az önkormányzatokkal, Környezetvédelmi Felügyelőségekkel a kapcsolatunk folyamatos volt, rendszeresen történtek megkeresések, illetve információcserék. A helyi médiákon keresztül írásban, és szóban is tájékoztattuk a lakosságot az allergiás megbetegedések előfordulásáról, azok tüneteiről, és szükséges teendőkről, és a megelőzés lehetőségeiről. A területünkön lévő Cséri-telepen tervezett beruházással kapcsolatban már több

4 4 lakossági fórum is lezajlott, és ez nem volt másképp 2008 évben sem. Az Élő Duna projekt keretében tervezik megvalósítani a mai korszerűtlen komposztáló helyet egy európai, zárt terű komposztáló építését a Cséri telepen. Itt kerülne sor a csepeli szennyvíztisztítás során keletkező kezelt iszap utókezelésére, amit közúton szállítanának a telepre (ezért is tervezik megépíteni a Külső keleti körút I. szakaszát).a beruházással egyidőben rekultiválja a főváros a telepet, ahová évtizedekig hordták a főváros szemetét. A beruházás európai uniós forrásból történik. A XIX. kerület neuralgikus pontja a KÖ-KI beruházás, rendezés, az Ady Endre út felújítása, a megnövekedett kamionforgalomnak, valamint az illegális szemétlerakóhelyek megszüntetése, továbbá a Nagykőrösi úti zajvédelmi fal megépítése. A Kőbánya-Kispest metró végállomás beruházása elkezdődött, mely több mint hárommilliárdos közcélú felajánlás részeként a csomópont korszerűsítésével indult. A Nagykőrösi úti zajvédőfal tanulmánytervei elkészültek, a Wekerlei részen átlátszó lesz, felállításával a megengedett alá csökken a zajszínt. Az Ady Endre út felújítása sajnálatos módon csak évben induló Podmaniczky Program részeként kezdődik meg. A kerület átfogó programmal kívánja szebbé, komfortosabbá tenni Kispestet A Zöldprogram alappillérei: a koordinációs szerepet betöltő Zöldprogram Iroda, a közterületi rendet óvó Zöldkommandó, a Fogadj örökbe egy közterületet program. Az évben létrehozott Zöldkommandóban képviseli magát az ÁNTSZ is. A feladatuk Kispest utcáinak, tereinek tisztaságát ellenőrzik, felszámolják az illegális szemétlerakó helyeket. A zöldterületek, játszóterek, parkok napi gondozása az Omega Kht átalakításával létrehozott Közpark Kft feladata. Rendkívüli jelentőségű a XIX. kerületben a közterek megújítását célzó Zászlós hajó projekt. A zöldterületek növelsével csökken a kerület levegő szennyezettsége. Számszerű adatok a település-egészségügyi szakterületen: 1. Temetkezéssel kapcsolatos engedélyek 241 határozat 2. Helyszíni szemlék száma: Tervbírálatok száma Használatbavételi engedélyek száma Használati mód változás szakv. száma Részletes rendezési terv szakv Tervkonzultáció Telepengedélyi szakv. száma 42 II. Kémiai biztonság A szakterület egyre nagyobb hangsúlyt kap a munkavégzésünk során, hiszen valamennyi telephelyen előfordulnak különböző kémiai anyagok, legyen az kereskedelmi,- egészségügyi, vagy egyéb közforgalmú intézmény. A munkatervi feladatok végrehajtása maradéktalanul megtörtént, a jelentéseket a megjelölt határidőre megküldtük. Az adott feladat jelentőségét szeretném alátámasztani az alábbi számadatokkal: 1. Ellenőrzések száma Átirati kötelezés 8 3. Határozat 10

5 5 4. Kémiai terhelési bírság 9 5. Veszélyes anyaggal végzett tevékenység bejelentése Veszélyes anyaggal végzett tevékenység változás bej. 18 III. Élelmezés-egészségügy Területünkön, az élelmezés-egészségügy területén a legnagyobb változást jelentette a évben történt feladat átcsoportosítás. Illetve a szakterületen a személyi állomány csökkentése. A fenti változások mellett a legjellemzőbb feladatain az állandóvállalkozói változások miatt közegészségügyi szakhatósági véleményezésekből adódnak. Hangsúlyozottan szeretném kiemelni, hogy a kampány ellenőrzésekben előírt feladatot (húsvét, nyári fokozott, Csillagszóró hadművelet, veszélyes gyermekjátékok, stb.) végrehajtottuk, jelentéseinket határidőre megküldtük. A feladataink között kampányszerű terheltséget jelent az önkormányzatok különböző rendezvényeire történő kitelepülési engedélyezések, illetve a kiadott határozatok visszaellenőrzése. A gyermekélelmezés ellenőrzésére egy intézményben végeztünk laboratóriumi vizsgálattal kiegészített ellenőrzést az önkormányzat kérésére. Ennek eredményeként megállapítást nyer, hogy a gyermekek az életkoruknak megfelelő kalóriát megkapják, azonban ez a szénhidrát, zsír arányának emelésével biztosított. Megállapítást nyert továbbá, hogy magas az ételek sótartalma. A hiányosságokról írásban értesítettük az élelmezést végző Elamen Zrt-t, és folyamatosan ellenőrizzük az étlapok, és tápanyag kiszabatok dokumentációját is. Megjegyezni kívánom, hogy bár jogszabályilag nem szükséges az élelmiszerszállító gépjárművek közegészségügyi szakvéleménye, mégis több esetben kerestek meg bennünket igazolás végett a gépjárművek Zöldkártyá -inak érvényesítése esetében, mivel ebben az eljárásban lévő cégek kérik azokat. Kérik továbbá különböző nagy kereskedelmi cégek, a beszállító üzemektől, egységektől is. Ennek feltétlen központi egyeztetése szükséges. A szakterület számszerű adatai a teljesség igénye nélkül 1. Ellenőrzések Kitelepülési engedély Építésügyi szakhatósági eljárások Kereskedelmi és vendéglátó szakh. állásfogl Minőségvédelmi bírság 2 6. Helyszíni bírság 43 IV. Gyermekegészségügy A gyermek lakosság ellátását a 3 év alatti korosztály részére 15 bölcsőde, a 3-6 éves korú gyermekek felügyeletét 59 óvoda biztosítja (13 magánóvoda) Az általános iskoláskorú gyermekek oktatása-nevelése 38 intézményben történik, melyből 3 speciális intézet. A középiskolások oktatása területünkön 10 intézményben történik. A területünkön továbbá 2 felsőoktatási intézmény is működik, melyből az egyik az evangélikus egyház által üzemeltetett, és kollégium is csatlakozik hozzá. A fenti közintézmények állapota megfelelőnek mondható.

6 6 A bölcsődei intézményekben a feltöltöttség teljes körű, sőt, sok esetben 100% feletti, és ami még jellemző, hogy egyre több a néhány hónapos csecsemő, mivel az édesanyák félnek a munkanélküliségtől, illetve a munkahelyi elbocsátástól. Ezekhez az intézményekhez kapcsolódva 2 játszóház is kapcsolódik, illetve játszóházként üzemel. Az óvodások létszáma is meg növekedett, a csoportok átlagos létszáma fő. Feltétlen hangsúlyoznom kell, hogy mindkét intézményrendszerünkben a meg növekedett létszámnak megfelelően fokozottan ügyelnek a közegészségügyi előírások betartására. Az önkormányzatok által fenntartott intézményekkel kapcsolatban észrevételeinket, javaslatainkat a felújítási, karbantartási munkálatok ütemezésénél figyelembe veszik. Ennek megfelelően intézményi felújításokra ez évben a területen több mint 200 millió forint került felhasználásra. A munkálatok nyílászárók, vizesblokkok, víz és fűtési hálózatok, lépcső, udvar, valamint tetők rekonstrukciója és karbantartása. Gyermek, -ifjúság-egészségügyi teljesítmények 2008 év 1. Ellenőrzések Tábornyitási engedély 7 3. Tervbírálat 9 4. Használatbavételi engedélyek 6 5. Tervkonzultáció 9 6. Szakvélemény egyéb 20 V. Egészségügyi igazgatás 1. Alapellátásban a területünkön 79 felnőtt háziorvos és 33 házi gyermekorvos látja el a lakosságot. A fogorvosi ellátást 26 szakorvos biztosítja a felnőttek esetében, míg a gyermekeknél 8 gyermekfogász, illetve mindkét kerületben 1-1 fogszabályozó rendelés is működik. Az ügyeleti szolgálat, illetve ellátás biztosításában változás nem történt. Az ügyeleti ellátást a felnőtt lakosság részére mindkét kerületben az Internacional Ambulance Service Kft biztosítja, napi 24 órában. Az alapellátási rendelők felújítása, korszerűsítése előzetesen meghatározott, jóváhagyott ütemterv szerint történik. Itt szeretném kiemelni, hogy a XVIII. kerületben 2 új alapellátási rendelő került átadásra évben (1 felnőtt 1 gyermek háziorvosi rendelő). Az iskolák orvosi ellátását végző gyermekorvosok, a középiskolák és szakiskolák tanulóit 2-2 ifjúsági orvos látja el. A XIX. kerületben 1 fő helyettesítés formájában látja el a feladatokat szeptember óta. A területünkön összesen 35 ÁNTSZ engedéllyel rendelkező foglalkozás-egészségügyi szolgálat működik.

7 7 A gyermekorvosi ügyeletet mindkét kerületben a Főv. Heim Pál Gyermekkórház látja el külön szerződés alapján. 2. Járóbeteg szakellátás Mindkét kerületben üzemel járóbeteg szakellátó intézmény, valamennyi szakterülettel, megfelelő diagnosztikai háttérrel. A Lőrinci Egészségügyi Intézet augusztus 01-től Kft formájában üzemel, Dr. Regős János Főigazgató főorvos vezetésével. Itt szeretném továbbá kiemelni, hogy itt bevezetésre került az egy napos sebészeti ellátás. A Kispest-i egészségügyi ellátás idei eredményei jogos büszkeségre adnak okot, bár gazdasági szempontból ez az év a tavalyihoz hasonlóan nehéz volt, az intézet megőrizte fizetőképességét, adósága nincs, sőt működési bevételeiből jelentős összeget tudott átcsoportosítani eszközfejlesztésre. Az önkormányzattól évente kapott 45 millió forintos hozzájáruláson felül idén önerőből 25,3 millió forintot fordítottak beruházási célok megvalósítására: bővítették az informatikai hálózatot, szünetmentes tápegységet, számítógépeket, monitorokat, nyomtatókat, gazdasági és orvosi szoftvereket, fénymásolót szereztek be. A rendelőintézet felszerelését vizsgálószékekkel, szívókészülékkel, haemotológiai laborautomatával, rádiófrekvenciás vágóhoz való elektródákkal, kardiológiai ultrahang készülékkel bővítették. A gyógyító munka színvonalát új klímák, ipari mosógép és autokláv emeli. A laboratóriumban egy harmadik betegfelvételi ablak megnyitásával csökkentették a várakozási időt, egy háziorvosi rendelőben heti két alkalommal immár helyben is elvégzik a vérvételt. Jelentős szakmai siker, hogy a Pszichiátriai és Addiktológiai Gondozó és Szakrendelő új egészségügyi szolgáltatással bővült: márciusban megnyílt a Gyógyító Művészeti Műhely Tárt Kapu Színház. Ez fontos lépés volt egy rehabilitációs tevékenységet folytató pszichiátriai centrum kialakítása irányában. A rheumatológián október óta teljes óraszámban négyágyas akupunktúrás rendelés is működik. Kiemelten szeretném megjegyezni, és hangsúlyozni, hogy mindkét kerület egészségügyi szervezete a lakosság egészségi állapot ellenőrzésére módot adó rendezvényeken (ingyenes) várták az állampolgárokat (kicsiket, nagyokat egyaránt). A szűrővizsgálatok teljes tárházát felvonultatva laboratóriumi vizsgálatok, koleszterin, -vércukorszint mérés, csontsűrűség mérés, vastagbélrák szűrés, műszeres érvizsgálatok, allergológiai vizsgálatok, nőgyógyászati vizsgálatok, mamma, - prosztata szűrővizsgálatok. A XVIII. Kerületi szakrendelő intézete ebben az évben 4 alkalommal szombati napokon is várta a lakosságot, az ingyenes megelőző szűrővizsgálatok teljes palettájával. A szűrések mellett bemutatók és előadások is segítettek tudatosítani az egészségmegőrzés fontosságát. 3. Fekvőbeteg ellátás A XIX. kerületben rehabilitációs centrum működik, mivel a Szent István Kórház eddig természetgyógyászati és krónikus betegellátást végző részlege a Bp. XIX. ker. Jáhn F. u sz. alatt nyert elhelyezést. A centrumban az Egészségügyi Minisztérium struktúra váltásához kapcsolódó pályázatán kapott 75 millió forintból végezték el azokat az átalakításokat, amelyek alkalmassá tették az épületet a rehabilitációs

8 8 tevékenység elvégzésére. Az egység egyedülálló rehabilitációs műhely (mozgásszervi, neurológiai, belgyógyászati, nőgyógyászati és onkológiai betegségek rehabilitációs központja). Ide költözött a Delta Parkinson Egyesület, és megalakult a reuma betegklub is. 4. A születési adatok száma: Hamvasztási engedélyek száma: 152 VI. Járványügyi megbetegedések: Fertőző megbetegedések száma : 671 Lyssa gyanús sérülések száma: 249 (oltás elrendelése 59 fő) A bejelentett megbetegedések száma az előző évhez képet hasonlóan alakult, hiszen jelenleg 2 kerület esetszámáról van szó. A vezető megbetegedések: varicella 214 Scarlatina 49 Enteritis inf. 194 Campylobacteriosis 70 Salmonellózis 78 Az idegrendszeri megbetegedések megoszlása: Meningitis purulenta 3 Meningitis serosa 2 Tárgyévben 2 fő frissen diagnosztiált HIV beteg került nyilvántartásba. VII. Összefoglalási értékelés évben munkánkat az ÁNTSZ Közép-magyarországi Regionális Intézet minőségcéljainak megfelelően végeztük. A társhatóságokkal, önkormányzatokkal való együttműködésünk zökkenőmentes. A különböző rendezvényeken (Bizottsági ülés, Testületi ülés, Orvos napok rendezvényei, stb.) mindenkor részt veszünk, irányítási és koordinációs feladataink keretében javaslatainkkal igyekszünk segíteni az érdemi munkát, illetve javítani ha hosszú távú eredményű is a lakosság egészségi állapotának javulását, a primer prevenció jelentőségének hangsúlyozását. Végezetül összefoglaló zárógondolatként úgy érzem, és túlzás nélkül állíthatom, hogy a sokszorosan meg növekedett feladatok ellenére, maradéktalanul sikerült helyt állnunk a munkavégzés során, abban semminemű megtorpanást nem okozott még az sem, hogy sok esetben személyi és tárgyi feltételeink is igencsak hiányosak. Külön szeretném kihangsúlyozni, hogy a XIX. kerületben lévő kirendeltség, illetve az ott dolgozó felügyelő munkája biztosítja az ottani lakosok, vállalkozók folyamatos

9 9 ügyintézését. A lakosság ennek köszönhetően semmit nem vett észre továbbra sem a szerkezet átalakításból, sőt a jegyzői dicséretben is részesítették a gyors, hatékony ügyintézésért. Tudom, és talán túl nagy magabiztosságról árulkodik azon kijelentésem, hogy feladatainkat legjobb tudásunk szerint hajtottuk végre legalább is igyekeztünk és felnőttünk az új magas szintű elvárásoknak. Köszönöm a Regionális Intézet vezetőinek és valamennyi munkatársának a részünkre nyújtott támogatást és segítségét a 2008-ben végzett eredményes munkánkhoz. A jövőbeni segítő szándékú együttműködésükre és támogatásukra továbbra is számítunk. A beszámolóhoz, illetve az összefoglaló értékelés anyagához csatolt számszerű adatok jól dokumentálják azt a megállapításaimat, melyeket a fentiekben megfogalmaztam, illetve, hogy azok a terület alapos ismeretségéről tesznek tanúságot. Kérem beszámoló jelentésem elfogadását. Budapest, január 19. Tisztelettel: / Dr. Zádori Magdolna / Bp. XVIII-XIX. ker. mb. tisztifőorvos

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről 113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről Az egészségügyi ellátási kötelezettségről és a területi finanszírozási normatívákról szóló 1996.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez - a Területi Kórház Mátészalka alapító okiratáról

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez - a Területi Kórház Mátészalka alapító okiratáról MÁTÉSZALKA V Á R O S POLGÁRMESTERÉTŐ L 4701.Mátészalka, Hősök-tere 9. Tel.: (44) 501-361, Fax: (44) 501-358 e-mail:polgarmester@mateszalka.hu Száma: 146-3 /2007. E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez

Részletesebben

A Védelem Egészségügyi Laboratóriumi Intézet tevékenységének a bemutatása

A Védelem Egészségügyi Laboratóriumi Intézet tevékenységének a bemutatása A Védelem Egészségügyi Laboratóriumi Intézet tevékenységének a bemutatása Veress Enikő őrnagy főtiszt, minőségirányítási megbízott Mályi, 2014.Október 02. Előadás tematika 1. Az MH EK szervezetének bemutatása

Részletesebben

A közzétételi egységek az 1. melléklet szerinti szervezetben. I. Szervezeti, személyzeti adatok

A közzétételi egységek az 1. melléklet szerinti szervezetben. I. Szervezeti, személyzeti adatok 2. melléklet a 18/2005. (XII.27.) IHM rendelethez A közzétételi egységek az 1. melléklet szerinti szervezetben 1. Kapcsolat, szervezet, vezetők I. Szervezeti, személyzeti adatok Közéleti egység: Elérhetőségi

Részletesebben

Budapest, XVIII. Nemes u. 22. - 37 lakásos társasház, a földszinten üzlethelyiségekkel, első emeleten irodákkal, rendelőkkel

Budapest, XVIII. Nemes u. 22. - 37 lakásos társasház, a földszinten üzlethelyiségekkel, első emeleten irodákkal, rendelőkkel 1/5 Budapest, XVIII. Nemes u. 22. - 37 lakásos társasház, a földszinten üzlethelyiségekkel, első emeleten irodákkal, rendelőkkel A XVIII. kerület két fő településből: Pestszentlőrincből és Pestszentimréből

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. augusztus 27-i ülésére

Részletesebben

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat (Cím) 1195 Budapest, Városház tér 18-20.) 2010. évi közbeszerzési terv I. sz.

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat (Cím) 1195 Budapest, Városház tér 18-20.) 2010. évi közbeszerzési terv I. sz. Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat (Cím) 1195 Budapest, Városház tér 18-20.) 2010. évi közbeszerzési terv I. sz. módosítás A közbeszerzés tárgya és mennyisége CPV kód Irányadó eljárásrend

Részletesebben

Struktúraváltás Zirci Erzsébet Kórházban (2007-2014) avagy, van élet az aktív ellátások megszűnése után is''

Struktúraváltás Zirci Erzsébet Kórházban (2007-2014) avagy, van élet az aktív ellátások megszűnése után is'' Struktúraváltás Zirci Erzsébet Kórházban (2007-2014) avagy, van élet az aktív ellátások megszűnése után is'' Veszprém Megyei Orvos- Gyógyszerész Napok Sümeg, 2014. november 22. Zirci Erzsébet Kórház- Rendelőintézet

Részletesebben

Előterjesztés a képviselő-testület részére

Előterjesztés a képviselő-testület részére Polgármester Előterjesztés a képviselő-testület részére Tárgy: Javaslat a módosított, illetve egységes szerkezetű alapító okiratának elfogadására. Tisztelt képviselő-testület! A testület 2012. április

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére

Részletesebben

ELTE-TOK 2014.02.25. Készítette: Bábiné Szottfried Gabriella

ELTE-TOK 2014.02.25. Készítette: Bábiné Szottfried Gabriella ELTE-TOK 2014.02.25. Készítette: Bábiné Szottfried Gabriella Hazánkban a gyermek- és családvédelem egyedülálló módon, a közel 100 éve fennálló védőnői szolgálaton keresztül valósul meg. Fő hangsúly a prevención

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTER

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTER l ^ l l O i j BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTER Tárgy: XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata alapító okiratának módosítása Tisztelt Képviselő-testület! A dr. Tóvári István

Részletesebben

Dr. Szűcs Erzsébet főosztályvezető főorvos

Dr. Szűcs Erzsébet főosztályvezető főorvos Dr. Szűcs Erzsébet főosztályvezető főorvos Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve egészségnevelési tevékenységének bemutatása Készítette: dr Szűcs Erzsébet, dr. Cornides

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése. 7009 OKr "\ l <- Budapest,

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése. 7009 OKr \ l <- Budapest, Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Főosztály Budapest, 7009 OKr

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a 126/2008.(II.21) Kt. számú határozat alapján történt egészségügyi eszközbeszerzésekről BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

B E S Z Á M O L Ó. a 126/2008.(II.21) Kt. számú határozat alapján történt egészségügyi eszközbeszerzésekről BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó a 126/2008.(II.21) Kt. számú határozat alapján történt egészségügyi eszközbeszerzésekről Készítette: Viszkievicz Ferenc mb. intézményvezető

Részletesebben

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat Kórházak és önálló járóbetegszakrendelõk. IV. kötet

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat Kórházak és önálló járóbetegszakrendelõk. IV. kötet OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Egészségügyi ágazat Kórházak és önálló járóbetegszakrendelõk adatai IV. kötet Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet 2006 TARTALOM IV./1. A foglalkoztatottak átlaglétszáma

Részletesebben

Új egészségügyi központ. Pestszentimrén TERVEZET

Új egészségügyi központ. Pestszentimrén TERVEZET Új egészségügyi központ Pestszentimrén 02 TERVEZET Nyárfás sor TERVEZET TERVEZET Elhelyezkedés Beépítési vázrajz A beépítésre váró ingatlan Pestszentimre városközpontjában, a első harmadában helyezkedik

Részletesebben

9024 Győr, Vasvári Pál u. 2-4.

9024 Győr, Vasvári Pál u. 2-4. Petz Aladár Megyei Oktató Kórház bemutatkozása 2011. április 9. Készítette: Csordás Adrienn Turbók Adrienn Az intézmény alapításának éve: 1749. Az alapító neve: Győr Város Tanácsa A korábban Szentháromság

Részletesebben

Kitöltési útmutató az A laphoz

Kitöltési útmutató az A laphoz Kitöltési útmutató az A laphoz A működési engedélyt telephelyenként külön kell kérni, ha a telephelyek az ÁNTSZ nem ugyanazon intézetének az illetékességi területén vannak. Annyi A lapot kell kitölteni,

Részletesebben

JAVASLAT. alapító okiratok módosítására

JAVASLAT. alapító okiratok módosítására VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-189 /2010. JAVASLAT alapító okiratok módosítására Készült: a Képviselő-testület 2010. decemberi

Részletesebben

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.)

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) Szám Tárgy 2010 1/2010. (I. 29.) Jegyzőkönyv hitelesítő 2/2010. (I. 29.) Gyepmesteri Társuláshoz való csatlakozás-

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Répcelak Város Önkormányzata és intézményei munkavédelmi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ Répcelak Város Önkormányzata és intézményei munkavédelmi tevékenységéről BESZÁMOLÓ Répcelak Város Önkormányzata és intézményei munkavédelmi tevékenységéről A munkavédelmi tevékenységet és munkavédelmi szaktevékenységet átalány díjas szerződés alapján - PAD-KÁR Kft. részéről

Részletesebben

fr fuszámú előterjesztés

fr fuszámú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere fr fuszámú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának módosításáról

Részletesebben

VIZITDÍJ ÉS KÓRHÁZI NAPIDÍJ MÉRTÉKEK

VIZITDÍJ ÉS KÓRHÁZI NAPIDÍJ MÉRTÉKEK Kedves Betegeink! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a hatályos jogi szabályozás szerint Önöknek a járó-beteg ellátás igénybevételekor VIZITDÍJAT, fekvő betegként történő ellátásukkor KÓRHÁZI NAPIDÍJAT

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság 2015. március 18 -i ülésére

ELŐTERJESZTÉS az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság 2015. március 18 -i ülésére Iktatószám: SZ-102 /2015. Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság 2015. március 18 -i ülésére Tárgy: Javaslat a 3301. Egészségügyi

Részletesebben

Kis város, kis rendelőintézet

Kis város, kis rendelőintézet Kis város, kis rendelőintézet Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet Abony Dr. Pusztai Dezső intézményvezető 2011. október 5. dr. Kostyán Andor Rendelőintézet - Abony 1 Kis város, kis rendelőintézet Abony Egészségügyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2010. december 16-i ülésére A Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet alapító okiratának jóváhagyása

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2010. december 16-i ülésére A Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet alapító okiratának jóváhagyása 1 Városi Önkormányzat Polgármesterétől Abony Kossuth tér 1. 1918/2010/HUM. : (53) 360-017 : (53) 360-010 Az előterjesztést készítette: Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály Az előterjesztést megtárgyalta:

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 214. november 18-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Beszámoló az Oktatási Intézmények Központi Konyhájának munkájáról

Részletesebben

Jelentés a munkavállalói létszámról. részállású:

Jelentés a munkavállalói létszámról. részállású: Jelentés a munkavállalói létszámról Foglalkozás-egészségügyi szolgálat neve: címe: orvosok száma: ápolók száma: alkalmazott egyéb személyek száma: Osztály A B C D főállású: részállású: Jelenleg ellátott

Részletesebben

OSAP 1626. IV. kötet. Kórházak és önálló járóbeteg-szakrendelõk adatai. Készítette: Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet

OSAP 1626. IV. kötet. Kórházak és önálló járóbeteg-szakrendelõk adatai. Készítette: Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet OSAP 1626 Kórházak és önálló járóbeteg-szakrendelõk adatai IV. kötet Készítette: Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet 2004 TARTALOM IV./1. A foglalkoztatottak átlaglétszáma és egy főre jutó havi jövedelme

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. június 9-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b./ Jegyzőkönyve. c.

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. június 9-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b./ Jegyzőkönyve. c. EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. június 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Izsó Miklós Gimnázium és Szakképző

Részletesebben

J a v a s l a t. határozott idejű bérleti szerződés megkötésére a Római Katolikus Egyházzal a Sajóvárkonyi Könyvtár kialakítása céljából

J a v a s l a t. határozott idejű bérleti szerződés megkötésére a Római Katolikus Egyházzal a Sajóvárkonyi Könyvtár kialakítása céljából J a v a s l a t határozott idejű bérleti szerződés megkötésére a Római Katolikus Egyházzal a Sajóvárkonyi Könyvtár kialakítása céljából Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és

Részletesebben

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata 2014-2019 Kapolcs község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai:

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai: Kisvárdai Járási Hivatal (törzshivatal) Hatósági Osztály általános hatósági feladatok járási hatósági feladatok oktatási feladatok járási védelmi igazgatási feladatok Kormányablak (Okmányirodai) Osztály

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Határozati javaslatként a testületi ülés napirendjének a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását javasolja.

J E G Y ZŐKÖNYV. Határozati javaslatként a testületi ülés napirendjének a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását javasolja. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-9/2015.NY. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 8-án,

Részletesebben

25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság

25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 01/301-4/2011. A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház főigazgató főorvosának e l ő t e r j e s z t é s e a Petz Aladár

Részletesebben

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat. Vezetõi összefoglaló

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat. Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Egészségügyi ágazat Vezetõi összefoglaló 2004 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Az OSAP 1626/04 nyilvántartási számú bér- és létszámstatisztika adatszolgáltatóinak

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. március 5-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. március 5-i ülésére Iktató szám: Sz-82/2014. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Humán Ügyek Bizottsága ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. március 5-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette:

Részletesebben

XIII. KERÜLETI EGÉSZSÉGÜGYISZOLGÁLAT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ

XIII. KERÜLETI EGÉSZSÉGÜGYISZOLGÁLAT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ XIII. KERÜLETI EGÉSZSÉGÜGYISZOLGÁLAT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ Cím: 1139 Budapest, Szegedi út 17. Levelezési cím: 1555 Budapest, 136 Pf. 62. Telefon: (36-1)

Részletesebben

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE Kórházi létesítmény gazdálkodás a gyakorlatban MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE A Kórház (szakrendelő, orvosi rendelő) mint létesítmény Egészségügyi intézmény egy speciális

Részletesebben

Budapest XV.kerületi Önkormányzat Egészségügyi Intézményének szakmai fejlesztési programja

Budapest XV.kerületi Önkormányzat Egészségügyi Intézményének szakmai fejlesztési programja 1. oldal e Ft 1. Laboratórium Klinikai és immunkémiai automata 15000 67000 2. Röntgen- Ultrahang UH helység felújítása, klimatizálása orvosi rendelő felújítása 10000 Sorszámosztó automata pénzm.terhére

Részletesebben

Optimista a magánszféra az egészségügyi ellátásban

Optimista a magánszféra az egészségügyi ellátásban Optimista a magánszféra az egészségügyi ban Egészségügyi szolgáltatással Magyarországon több, mint tízezer vállalkozás foglalkozik. A cégek jegyzett tőkéje meghaladja a 12 milliárd forintot, a saját tőke

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 2. rendes ülését. 2008. február 27-én (szerda) 14 00 órára

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 2. rendes ülését. 2008. február 27-én (szerda) 14 00 órára M E G H Í V Ó Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 2. rendes ülését 2008. február 27-én (szerda) 14 00 órára hívom össze. A képviselő-testület ülését a Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S megüresedett házi gyermekorvosi körzet betöltésére irányuló pályázat kiírására

Részletesebben

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Pályázati figyelő 2010. augusztus

Pályázati figyelő 2010. augusztus Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 ot (célok) Támogatási keret Támogatás összege Nemzeti Kulturális Alapprogram Múzeumi Szakmai Kollégium Érvényes működési

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

Előterjesztés az önkormányzat és intézményei előirányzatainak módosítására

Előterjesztés az önkormányzat és intézményei előirányzatainak módosítására Kiegészítés a 19. napirendhez Előterjesztés az önkormányzat és intézményei előirányzatainak módosítására Tisztelt Közgyűlés! A bizottsági üléseket követően, a november havi könyvelés zárása után érkeztek

Részletesebben

Beszámoló Nógrád megye egészségi helyzetéről Megyei Államigazgatási Kollégium 2015.06.18.

Beszámoló Nógrád megye egészségi helyzetéről Megyei Államigazgatási Kollégium 2015.06.18. Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Nógrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Beszámoló Nógrád megye egészségi helyzetéről Megyei Államigazgatási Kollégium 2015.06.18. Dr. Surján

Részletesebben

Előterjeszt és a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2013.

Előterjeszt és a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2013. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének tagja J.J;J. számú előterjesztés Előterjeszt és a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére a Kerületfejlesztési

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Előkészítésben részt vesz: A 08. számú felnőtt háziorvosi körzet önkormányzat általi átvétele Tárnok Lászlóné jegyző dr. Uhrin Anna aljegyző, dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási

Részletesebben

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala >>>1145 Budapest, Pétervárad utca 2. SZMSZ BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Városépítési Osztály

Részletesebben

Dr. Kovács Sándor ny.r. ezredes. Rendőrtiszti Főiskola Közbiztonsági Tanszék. jogtanácsos c. főiskolai docens

Dr. Kovács Sándor ny.r. ezredes. Rendőrtiszti Főiskola Közbiztonsági Tanszék. jogtanácsos c. főiskolai docens Rendőrtiszti Főiskola Közbiztonsági Tanszék Dr. Kovács Sándor ny.r. ezredes Zenés, táncos 23/2011 (III.8.) Kormány rendelet, a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről (2011. június

Részletesebben

10,10% 24,56% 45,07% 3,97% 26,40%

10,10% 24,56% 45,07% 3,97% 26,40% Balatonkenese Város Önkormányzatának 2010. évi beruházási kiadásainak a feladatonként 2. sz. melléklet Beruházás megnevezése Teljes ktg önrész Kivitelezés tervezett kezdési éve Kivitelezés tervezett befejezési

Részletesebben

OSAP Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló

OSAP Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Vezetõi összefoglaló 2003 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Vezetői összefoglaló Az OSAP 1626/02 nyilvántartási számú bérstatisztika adatszolgáltatóinak köre a

Részletesebben

J A VA S L A T. Előterjesztő: Almási Balogh Pál Kórház Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Kft. cégvezető, főigazgató főorvosa

J A VA S L A T. Előterjesztő: Almási Balogh Pál Kórház Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Kft. cégvezető, főigazgató főorvosa J A VA S L A T az Almási Balogh Pál Kórház Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Kft. konzorciumi tagként való részvételére az ÉMOP-4.1.2/A-11. számú Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése című pályázatban

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Közművelődési, oktatási, sport, ifjúságpolitikai és egészségügyi bizottság Tárgy: Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Közoktatási Intézkedési Tervének felülvizsgálata Melléklet: kerületi intézmények

Részletesebben

Aktualitások a védőnői munkában

Aktualitások a védőnői munkában Aktualitások a védőnői munkában Székesfehérvár 2013. november 13. Polyákné Gulyás Erika megyei vezető védőnő Visszatekintés Anya-gyermekvédelem hagyományai XX. sz. I. világháború - magas csecsemőhalálozás

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2010. október 29 -i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2010. október 29 -i ülésére BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE K E C S K E M É T Ikt. sz.: 5018/2010. E l ő t e r j e s z t é s a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2010. október 29 -i ülésére Tárgy: A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

Részletesebben

TALPUNK ALATT (már nem) FÜTYÜL A SZÉL!!

TALPUNK ALATT (már nem) FÜTYÜL A SZÉL!! TALPUNK ALATT (már nem) FÜTYÜL A SZÉL!! Szánti Istvánné, Sárosdiné Horváth Márta Egyetemi okleveles ápoló, OKJ ápoló Fejér Megyei Szent György Kórház, II.Járóbeteg Szakrendelő Székesfehérvár 2012. Fejér

Részletesebben

Intézmény bemutatása

Intézmény bemutatása Intézmény bemutatása A Szivárvány Bölcsőde és Védőnői Szolgálat jelenleg egy székhelyen és két telephelyen működik. Az intézmény élén egy vezető áll, akinek a munkáját egy gazdasági vezető, egy élelmezésvezető,

Részletesebben

a jövőről gondoskodik

a jövőről gondoskodik Aki az egészségre épít, a jövőről gondoskodik Kistérségi járóbeteg-szakellátás fejlesztése a Közép-Magyarországi régióban KMOP 4.3.2 2008 0003 Érdi Emelt Szintű Kistérségi kialakítása 2009. október 30.

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Polgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Rendelıintézete

Részletesebben

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2.

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2. 1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE Polgármester: Jegyző: Aljegyző: Dr. Sükösd Tamás polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Demeterné Dr. Venicz Anita

Részletesebben

Általános és komplex. egy kézben! Budapesti VE VIP Központ. Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Kft. Budapesti Egészségügyi Központ

Általános és komplex. egy kézben! Budapesti VE VIP Központ. Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Kft. Budapesti Egészségügyi Központ Megelõzés és gyógyítás egy kézben! Általános és komplex szûrõok Budapesti VE VIP Központ Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Kft. Budapesti Egészségügyi Központ 1062 Budapest, Podmaniczky út 109. +36

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2006 február 13-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2006 február 13-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2006 február 13-i ülésére Tárgy: A Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde udvari játékainak átalakítása, pótlása Előadó: Igmándyné Hebling

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. lkt. sz.:!. 94012015. Előadó: Belanka Zsolt Mell.: Beszámoló Hiv. sz.: - Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax:

Részletesebben

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi munkatervében a április

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi munkatervében a április márciusáig végzett munkájáról Szociális és Fgészségügyi Bizottság Oktatási és Kulturális Bizottság Véleményező Pénzügyi- és Gazdasági 13 zottság Bizottság: ligyrendi, Jogi, és Közbiztonsági Bizottság Készítette:

Részletesebben

APEST FŐVÁROS O N KJ O R M Á ^^^^^!^:^!l^s^ FŐPOLGÁRMESTERI llfí^jcf ÁL "~" 2008 MÁJ 3 0. KÖZLEKEDÉSI ÜGYíJ) KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁGI AÍOSZTÁLY

APEST FŐVÁROS O N KJ O R M Á ^^^^^!^:^!l^s^ FŐPOLGÁRMESTERI llfí^jcf ÁL ~ 2008 MÁJ 3 0. KÖZLEKEDÉSI ÜGYíJ) KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁGI AÍOSZTÁLY .Fóv.)WUer.Önk.Poi9.Hlv. Érkezett: 2 6... APEST FŐVÁROS O N KJ O R M Á ^^^^^!^:^!l^s^ FŐPOLGÁRMESTERI llfí^jcf ÁL "~" 2008 MÁJ 3 0. KÖZLEKEDÉSI ÜGYíJ) KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁGI AÍOSZTÁLY Szám: 10-1916/6/2008.

Részletesebben

J a v a s l a t. Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetése teljesítésének elfogadására

J a v a s l a t. Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetése teljesítésének elfogadására J a v a s l a t Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetése teljesítésének elfogadására Ózd, 2015. április 29. Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke Előkészítő: Pénzügyi Osztály Tisztelt Társulási

Részletesebben

Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei

Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei Név : Születési név: Születési hely: Születési dátum Anyja neve: Lakcím: Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei Teljesítendő gyakorlatok: Óraszám: Szociális

Részletesebben

lg>ll15'l3*l*dto. r T2öíofivTa

lg>ll15'l3*l*dto. r T2öíofivTa Kőbányai Egészségügyi Szolgálat 1102 Budapest Endre u. 10. Tárgy: Javaslat a 300097902 számú iskolai védőnői praxis megszüntetésére és új területi védőnői praxis kialakítására a Zsivaj utcai rendelőben.

Részletesebben

KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004... - án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT

KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004... - án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004... - án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.../2004. (...) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta a Polgármester 23094-19/2004. számú, Szeged Megyei

Részletesebben

Javaslat a Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Egészségügyi koncepciójára (2011-2015.) SWOT analízis

Javaslat a Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Egészségügyi koncepciójára (2011-2015.) SWOT analízis Javaslat a Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Egészségügyi koncepciójára (2011-2015.) SWOT analízis Erősségek Eü. Szolgálat infrastruktúrája Járóbeteg szakrendelések szakterületeinek száma, összetétele

Részletesebben

Beszámol a polgármester 2005. ősz

Beszámol a polgármester 2005. ősz Beszámol a polgármester 2005. ősz Fejlesztések 2005-ben Szeged 2005. évi költségvetése kiadási főösszegei Fejlesztés 32 milliárd Ft. 47% 53% Működés 36 milliárd Ft. Fejlesztések alakulása Szeged 2005.

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 1-3. D./ RENDELETEI: - Száma: 1-6/2014. T Á R G Y S O R O Z A T

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság 2013. augusztus 26 -i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság 2013. augusztus 26 -i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz- 355/2013. ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság 2013. augusztus 26 -i ülésére Tárgy: MACOVEI ERZSÉBET egyéni vállalkozó közterület-használati

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Jegyző Tárgy: Teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célok meghatározása a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére Tisztelt Képviselő-testület! A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a képviselő-testület 2015. február 12.-i ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s. a képviselő-testület 2015. február 12.-i ülésére. Segesd Község Önkormányzat Polgármesterétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2015. február 12.-i ülésére. Tárgy:2015. évi költségvetési tervezet Az államháztartásról

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT (tervezet)

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT (tervezet) EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT (tervezet) Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzatának képviselőtestülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 49.., valamint a költségvetési

Részletesebben

F E B R U Á R. 1.) A 2003. évi önkormányzati költségvetés zárszámadás előtti módosítása Előterjesztő: Polgármester

F E B R U Á R. 1.) A 2003. évi önkormányzati költségvetés zárszámadás előtti módosítása Előterjesztő: Polgármester J A N U Á R 1.) Az SZKT Kft., a SZEPARK Kft., valamint a VIVAÉP Rt. záró vagyonmérleg és vagyonleltár tervezete 2.) Az önkormányzati vágány- és felsővezeték törzsvagyonon szükséges beruházások jóváhagyása

Részletesebben

óraszám/hét típus Gasztrointesztinális endoszkópia és ultrahang szakrendelő II. 15 Sz

óraszám/hét típus Gasztrointesztinális endoszkópia és ultrahang szakrendelő II. 15 Sz 2015.évi járóbeteg struktúra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban 2015. július 1. Központi telephely Járóbeteg szakellátás kód szervezeti egység megnevezése óraszám/hét szakorvosi

Részletesebben

A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési alapokmányának tartalma

A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési alapokmányának tartalma HEVES MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 3300 Eger, Eszterházy tér2. Telefon: (36) 522-111/11-95, BM: 31/11-95 A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Gyömrő Város Önkormányzata 2230 Gyömrő Szabadság út 1. JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 28-án 9.00 órakor megtartott rendes, nyílt testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Részletesebben

1. Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztiorvosi Hivatala (ÁNTSZ)

1. Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztiorvosi Hivatala (ÁNTSZ) BESZÁMOLÓ MAGYARORSZÁG PIACFELÜGYELETI TEVÉKENYSÉGEI MŰKÖDÉSÉNEK FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL ÉS ÉRTÉKELÉSÉRŐL (20102013) I. FEJEZET: AZ ÁLTALÁNOS PIACFELÜGYELETI TEVÉKENYSÉGEK ÁTTEKINTÉSE 1. Állami Népegészségügyi

Részletesebben

Tájékoztatás a Zöldkereszt Bt. működésér. ködéséről

Tájékoztatás a Zöldkereszt Bt. működésér. ködéséről Tájékoztatás a Zöldkereszt Bt. működésér ködéséről A Védőnői Szolgálat a világon szinte egyedülálló. Az eltelt évtizedek során sok változáson ment keresztül, de a védőnői munka fő célkitűzése nem változott.

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI KÖZMEGHALLGATÁS. Martonvásár, 2014. 01. 29.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI KÖZMEGHALLGATÁS. Martonvásár, 2014. 01. 29. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI KÖZMEGHALLGATÁS Martonvásár, 2014. 01. 29. A KÖZMEGHALLGATÁS TÉMÁI Polgármesteri beszámoló - visszatekintéssel Tervek, gazdasági helyzet - kitekintéssel Egyebek Kérdések válaszok 2010-14

Részletesebben

A tevékenység felelős szakmai irányítójának szakképesítése szerinti. Az ELLÁTÁSI FORMÁT a következők szerint kell feltüntetni: ( B lap 6.

A tevékenység felelős szakmai irányítójának szakképesítése szerinti. Az ELLÁTÁSI FORMÁT a következők szerint kell feltüntetni: ( B lap 6. A tevékenység felelős szakmai irányítójának szakképesítése szerinti SZOLGÁLTATÁSI TÍPUSTOK: ( B lap 5. pont) (ha a működési engedély az alábbi feladatokra irányul): 1 = orvosi 2 = fogorvosi 3 = gyógyszerészi

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS iskola-egészségügyi feladatok ellátására

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS iskola-egészségügyi feladatok ellátására MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS iskola-egészségügyi feladatok ellátására Melléklet a 31/2015. (II. 27.) határozathoz Megbízó megnevezése és címe: Kazincbarcika Város Önkormányzata Szitka Péter polgármester 3700 Kazincbarcika,

Részletesebben

Készítette a Főépítészi Iroda * 2008. november

Készítette a Főépítészi Iroda * 2008. november BELSŐ FERENCVÁROS REHABILITÁCIÓ 2008. ÉVI ÉRTÉKELÉS 2009. ÉVI PROGRAM Készítette a Főépítészi Iroda * 2008. november TARTALOMJEGYZÉK 2008. ÉVI ÉRTÉKELÉS Változások a városrészben Önkormányzati feladatok

Részletesebben

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: 2194/3/2015. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2009. (I. 23.) számú R E N D E L E T E az intézményi

Részletesebben

A Madarász utcai Gyermekkórház Gyermekkor Alapítvány. Közhasznúsági Jelentése 2005. Tartalmi beszámoló a közhasznú tevékenységről

A Madarász utcai Gyermekkórház Gyermekkor Alapítvány. Közhasznúsági Jelentése 2005. Tartalmi beszámoló a közhasznú tevékenységről A Madarász utcai Gyermekkórház Gyermekkor Alapítvány Közhasznúsági Jelentése 2005. A Fővárosi Bíróság az 1990. szeptember hó 12. napján 553. sorszám alatt nyilvántartásba vett Gyermekkor Gyermekgyógyítás

Részletesebben

Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester előterjesztése. Javaslat

Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester előterjesztése. Javaslat GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1. napirendi pont Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester előterjesztése Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és az egészségügyi szolgáltatást nyújtó

Részletesebben

2011. évre a közbeszerzési értékhatárok és eljárásrendek, az alábbiak szerint alakulnak (nettó értéken):

2011. évre a közbeszerzési értékhatárok és eljárásrendek, az alábbiak szerint alakulnak (nettó értéken): Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi közbeszerzési tervének elfogadására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Utoljára frissítve: 2014. november 6. KÖZPONTI TELEFONSZÁM: 06-37-341-033

Utoljára frissítve: 2014. november 6. KÖZPONTI TELEFONSZÁM: 06-37-341-033 TELEFONKÖNYV Utoljára frissítve: 2014. november 6. KÖZPONTI TELEFONSZÁM: 06-37-341-033 KÓRHÁZ Balassi úti porta... 309 Varroda (Balassi úti portánál)... 333 Bástya utcai porta... 400 Gratus-Med Gyógyászati

Részletesebben

54/2006. (XII. 29.) EüM rendelet a szakellátási kapacitások felosztásának szempontjairól és a szakellátási elérési szabályokról

54/2006. (XII. 29.) EüM rendelet a szakellátási kapacitások felosztásának szempontjairól és a szakellátási elérési szabályokról 54/2006. (XII. 29.) EüM rendelet a szakellátási kapacitások felosztásának szempontjairól és a szakellátási elérési szabályokról Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény

Részletesebben

Megbízási szerződés minta (gazdasági társaság, önkormányzati tulajdonú rendelő) Megbízási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről

Megbízási szerződés minta (gazdasági társaság, önkormányzati tulajdonú rendelő) Megbízási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről Szám: 07-7/ /200_.. Megbízási szerződés minta (gazdasági társaság, önkormányzati tulajdonú rendelő) Megbízási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről 1. számú melléklet amely létrejött egyrészről

Részletesebben

Tájékoztató Mezőberény és a Békési Kistérség népegészségügyi helyzetéről

Tájékoztató Mezőberény és a Békési Kistérség népegészségügyi helyzetéről Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Békéscsabai, Békési, Szeghalomi Kistérségi Intézete 6 Békéscsaba, Gyulai út 61. Telefon: (66) 7-16 Telefax: (66) 7-16 E-mail: bekescsaba@bekes.antsz.hu

Részletesebben