Összefoglaló jelentés év

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Összefoglaló jelentés. 2008. év"

Átírás

1 Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Budapest XVIII.-XIX. kerületi Intézete 1181 Budapest, Üllői út Budapest, Pf. 7 Telefon: (1) (1) Telefax: (1) Összefoglaló jelentés év

2 2 Az ÁNTSZ Közép-magyarországi Regionális Intézet Bp. XVIII-XIX. kerületi Intézetének Összefoglaló jelentése a évi munkáról A év a már jól kialakított szervezeti formában működött az ÁNTSZ XVIII-XIX. kerületi Intézete. Ez azt jelenti, hogy a telephelyeink 3 helyen vannak, a XVIII. Kerületben az Üllői út 453. és Üllői út 483. sz. alatti helyeken, továbbá a XIX. kerületi Polgármesteri Hivatalban (XIX. ker. Városház tér ) teljes hatósági jogkörrel rendelkező közegészségügyi felügyelő elhelyezésével. A feladataink ellátásában az élelmezésegészségügy területén történt évközi változások okozta némi bizonytalanságot átmenetileg, azonban ezt nagyon rövid idő alatt sikerült megoldanunk, illetve a feladatok átcsoportosítását elvégeznünk. Az összefoglaló jelentésem szakterületi bontása előtt röviden a területi, kerületi sajátosságokról, és azok évben történt munkánkat is segítő gazdasági beruházásokról. Az ellátandó terület nagysága 47,99 km², a lakosság száma fő. A terület főleg lakófunkciójú peremkerület, nagyrészt laza családi házas beépítéssel, több sűrűn beépített lakóteleppel, és egyre csökkenő számú ipari létesítménnyel. Mindkét kerület a főváros dinamikusan fejlődő városrésze. A XVIII. Kerületben például új szakrendelő építése fejeződik be, aminek nem csak a pestszentimreiek, hanem az egész kerület örül. A fejlesztéseknél, beruházásoknál a pályázatok nélkülözhetetlenek. Vannak kisebb pályázatok eszköz fejlesztésre, egy-egy játszótér építésére és vannak egészen nagy lélegzetű pályázatok. Ilyen az integrált városfejlesztési stratégiai pályázat keretében elfogadott 1,3 milliárd forintos fejlesztési program. Emellett ebben a kerületben indul a város rehabilitációs program is, amely több szakaszból áll. Ennek keretében a Szarvas csárdánál és annak környékén már elindultak a munkálatok, az intézmények felújítására több mint 700 millió forint került felhasználásra. A fejlesztési célok között szerepel az energia racionalizálása, fölújítása is. A kerület az évet a Köztisztaság Évének tekintette. A XIX. kerületben a korábbi évek szigorú és takarékos gazdálkodásának köszönhetően stabil, nyugodt fejlődés indult el az évben. Ennek néhány példája a KMO csaknem 400 millió forintos rekonstrukciója, a Templom téri posta felújítása, a Kőbánya-Kispest metróvégállomás beruházása, a volt Hattyú Strand területén épülő Csinszka Kert, lakópark építése. A Zöldprogram keretében megújult három nagy park, rendezettebbek lettek a közterületek, s ennek eredményeként az év során a Virágos Magyarországért Környezetszépítő Versenyen Kispest a legszebb kerületnek járó díjat kapta meg a fővárosi önkormányzattól. A Kispesti Egészségügyi Intézet jó évet zárt, javult a műszerparkja, kiegyensúlyozott a gazdálkodása. A kerület speciális, és a világörökség részét képező Wekerle-telep centenáriumát méltó módon ünnepelte a kerület. Az oktatási intézmények közül 2 óvoda és 2 iskola rekonstrukciója történt meg (Mese-Vár Óvoda, Arany Óvoda, Ady Iskola, Művészeti iskola). A fentiekben kiemelt néhány példa is jól bizonyítja, a kerületek stabilitását, és dinamikus fejlődését.

3 3 A Szolgálat feladatköre olyan speciális állami célkitűzés elérését célozza meg, amely nem kevesebb, mint az ország közegészségügyi, járványügyi és egészségvédelmi helyzetének megfelelő szinten tartása és javítása, az Európai normatívákhoz való csatlakozása. Tudom, hogy a főváros ezen területe csupán csak egy kis pont ebben a rendszerben, de azt is tudom, hogy sok ilyen kis pontú egységek munkájából áll, formálódik egységes egésszé az ország népegészségügyi helyzetének értékelése, megítélése. A fentiekben megfogalmazottak alapján az alábbiakban kívánom röviden összefoglalni és értékelni az ÁNTSZ Bp. XVIII-XIX. kerületi Intézetének évben végzett munkáját, illetve közegészségügyi, egészségvédelmi helyzetét. I. Település-egészségügyi feladatellátás Környezet-egészségügyi gondot, feladatot jelent a nagy ki,- illetve bevezető útjaink légszennyezettsége, zajártalma mellett a Ferihegyi repülőtér fel és leszállópályáinak zaj és légszennyezése. A két kerületen vezet, illetve halad át az Üllői út, az Ady Endre út, a Nagykőrösi, az M4-es, M5-ös M0-ás autópályák egy-egy szakasza, a Ferihegyi gyorsforgalmi út. Területünkön két vízmű üzemel Tárgyév folyamán az ivóvíz ellátásban rendkívüli esemény nem fordult elő, járvány, vagy megbetegedés nem volt évben végzett vízvizsgálatok száma: 76 Még mindig több ezer csatornázatlan ingatlan van a XVIII. kerületben. A lakott terület hozzávetőleg %-a csatornázott. Az elmúlt két évben közel kétmilliárd forintértékű beruházással csaknem húsz kilométer csatorna épült. A következő fejlesztéseket már a fővárosi önkormányzat végzi, ígéret szerint 2010-ig valamennyi utca csatornázott lehet. A kétmilliárdos beruházás száz utcában folyóméter szennyvízhálózat bővítését, és ugyanennyi út építését jelentette, és 1674 ingatlan csatlakozott a hálózathoz. Az újonnan induló beruházás 4,36 kilométer szennyvízcsatorna építését jelenti, és 414 új ingatlan csatlakozhat a hálózathoz. Megjegyezni kívánom, ennek mintegy fele Pestszentimrén van. A területünkön még mindig sok a beépítetlen telek, nagyszámú lakásépítés van folyamatban. A lakásépítések és csatornaépítések miatt sok a bontás, részben ennek tulajdoníthat a sok patkány észlelése ban a patkányészlelések száma: 70 A helyi újságban tájékoztattuk a lakosságot a Bábolna Bio Kft szükség szerinti patkányirtásáról. A parlagfű mentesítési program keretében szórólapokat, plakátokat helyeztünk ki a közintézményekben: oktatási és szociális intézményekben, egészségügyi intézményekben. A parlagfű-mentesítéssel kapcsolatban az önkormányzatokkal, Környezetvédelmi Felügyelőségekkel a kapcsolatunk folyamatos volt, rendszeresen történtek megkeresések, illetve információcserék. A helyi médiákon keresztül írásban, és szóban is tájékoztattuk a lakosságot az allergiás megbetegedések előfordulásáról, azok tüneteiről, és szükséges teendőkről, és a megelőzés lehetőségeiről. A területünkön lévő Cséri-telepen tervezett beruházással kapcsolatban már több

4 4 lakossági fórum is lezajlott, és ez nem volt másképp 2008 évben sem. Az Élő Duna projekt keretében tervezik megvalósítani a mai korszerűtlen komposztáló helyet egy európai, zárt terű komposztáló építését a Cséri telepen. Itt kerülne sor a csepeli szennyvíztisztítás során keletkező kezelt iszap utókezelésére, amit közúton szállítanának a telepre (ezért is tervezik megépíteni a Külső keleti körút I. szakaszát).a beruházással egyidőben rekultiválja a főváros a telepet, ahová évtizedekig hordták a főváros szemetét. A beruházás európai uniós forrásból történik. A XIX. kerület neuralgikus pontja a KÖ-KI beruházás, rendezés, az Ady Endre út felújítása, a megnövekedett kamionforgalomnak, valamint az illegális szemétlerakóhelyek megszüntetése, továbbá a Nagykőrösi úti zajvédelmi fal megépítése. A Kőbánya-Kispest metró végállomás beruházása elkezdődött, mely több mint hárommilliárdos közcélú felajánlás részeként a csomópont korszerűsítésével indult. A Nagykőrösi úti zajvédőfal tanulmánytervei elkészültek, a Wekerlei részen átlátszó lesz, felállításával a megengedett alá csökken a zajszínt. Az Ady Endre út felújítása sajnálatos módon csak évben induló Podmaniczky Program részeként kezdődik meg. A kerület átfogó programmal kívánja szebbé, komfortosabbá tenni Kispestet A Zöldprogram alappillérei: a koordinációs szerepet betöltő Zöldprogram Iroda, a közterületi rendet óvó Zöldkommandó, a Fogadj örökbe egy közterületet program. Az évben létrehozott Zöldkommandóban képviseli magát az ÁNTSZ is. A feladatuk Kispest utcáinak, tereinek tisztaságát ellenőrzik, felszámolják az illegális szemétlerakó helyeket. A zöldterületek, játszóterek, parkok napi gondozása az Omega Kht átalakításával létrehozott Közpark Kft feladata. Rendkívüli jelentőségű a XIX. kerületben a közterek megújítását célzó Zászlós hajó projekt. A zöldterületek növelsével csökken a kerület levegő szennyezettsége. Számszerű adatok a település-egészségügyi szakterületen: 1. Temetkezéssel kapcsolatos engedélyek 241 határozat 2. Helyszíni szemlék száma: Tervbírálatok száma Használatbavételi engedélyek száma Használati mód változás szakv. száma Részletes rendezési terv szakv Tervkonzultáció Telepengedélyi szakv. száma 42 II. Kémiai biztonság A szakterület egyre nagyobb hangsúlyt kap a munkavégzésünk során, hiszen valamennyi telephelyen előfordulnak különböző kémiai anyagok, legyen az kereskedelmi,- egészségügyi, vagy egyéb közforgalmú intézmény. A munkatervi feladatok végrehajtása maradéktalanul megtörtént, a jelentéseket a megjelölt határidőre megküldtük. Az adott feladat jelentőségét szeretném alátámasztani az alábbi számadatokkal: 1. Ellenőrzések száma Átirati kötelezés 8 3. Határozat 10

5 5 4. Kémiai terhelési bírság 9 5. Veszélyes anyaggal végzett tevékenység bejelentése Veszélyes anyaggal végzett tevékenység változás bej. 18 III. Élelmezés-egészségügy Területünkön, az élelmezés-egészségügy területén a legnagyobb változást jelentette a évben történt feladat átcsoportosítás. Illetve a szakterületen a személyi állomány csökkentése. A fenti változások mellett a legjellemzőbb feladatain az állandóvállalkozói változások miatt közegészségügyi szakhatósági véleményezésekből adódnak. Hangsúlyozottan szeretném kiemelni, hogy a kampány ellenőrzésekben előírt feladatot (húsvét, nyári fokozott, Csillagszóró hadművelet, veszélyes gyermekjátékok, stb.) végrehajtottuk, jelentéseinket határidőre megküldtük. A feladataink között kampányszerű terheltséget jelent az önkormányzatok különböző rendezvényeire történő kitelepülési engedélyezések, illetve a kiadott határozatok visszaellenőrzése. A gyermekélelmezés ellenőrzésére egy intézményben végeztünk laboratóriumi vizsgálattal kiegészített ellenőrzést az önkormányzat kérésére. Ennek eredményeként megállapítást nyer, hogy a gyermekek az életkoruknak megfelelő kalóriát megkapják, azonban ez a szénhidrát, zsír arányának emelésével biztosított. Megállapítást nyert továbbá, hogy magas az ételek sótartalma. A hiányosságokról írásban értesítettük az élelmezést végző Elamen Zrt-t, és folyamatosan ellenőrizzük az étlapok, és tápanyag kiszabatok dokumentációját is. Megjegyezni kívánom, hogy bár jogszabályilag nem szükséges az élelmiszerszállító gépjárművek közegészségügyi szakvéleménye, mégis több esetben kerestek meg bennünket igazolás végett a gépjárművek Zöldkártyá -inak érvényesítése esetében, mivel ebben az eljárásban lévő cégek kérik azokat. Kérik továbbá különböző nagy kereskedelmi cégek, a beszállító üzemektől, egységektől is. Ennek feltétlen központi egyeztetése szükséges. A szakterület számszerű adatai a teljesség igénye nélkül 1. Ellenőrzések Kitelepülési engedély Építésügyi szakhatósági eljárások Kereskedelmi és vendéglátó szakh. állásfogl Minőségvédelmi bírság 2 6. Helyszíni bírság 43 IV. Gyermekegészségügy A gyermek lakosság ellátását a 3 év alatti korosztály részére 15 bölcsőde, a 3-6 éves korú gyermekek felügyeletét 59 óvoda biztosítja (13 magánóvoda) Az általános iskoláskorú gyermekek oktatása-nevelése 38 intézményben történik, melyből 3 speciális intézet. A középiskolások oktatása területünkön 10 intézményben történik. A területünkön továbbá 2 felsőoktatási intézmény is működik, melyből az egyik az evangélikus egyház által üzemeltetett, és kollégium is csatlakozik hozzá. A fenti közintézmények állapota megfelelőnek mondható.

6 6 A bölcsődei intézményekben a feltöltöttség teljes körű, sőt, sok esetben 100% feletti, és ami még jellemző, hogy egyre több a néhány hónapos csecsemő, mivel az édesanyák félnek a munkanélküliségtől, illetve a munkahelyi elbocsátástól. Ezekhez az intézményekhez kapcsolódva 2 játszóház is kapcsolódik, illetve játszóházként üzemel. Az óvodások létszáma is meg növekedett, a csoportok átlagos létszáma fő. Feltétlen hangsúlyoznom kell, hogy mindkét intézményrendszerünkben a meg növekedett létszámnak megfelelően fokozottan ügyelnek a közegészségügyi előírások betartására. Az önkormányzatok által fenntartott intézményekkel kapcsolatban észrevételeinket, javaslatainkat a felújítási, karbantartási munkálatok ütemezésénél figyelembe veszik. Ennek megfelelően intézményi felújításokra ez évben a területen több mint 200 millió forint került felhasználásra. A munkálatok nyílászárók, vizesblokkok, víz és fűtési hálózatok, lépcső, udvar, valamint tetők rekonstrukciója és karbantartása. Gyermek, -ifjúság-egészségügyi teljesítmények 2008 év 1. Ellenőrzések Tábornyitási engedély 7 3. Tervbírálat 9 4. Használatbavételi engedélyek 6 5. Tervkonzultáció 9 6. Szakvélemény egyéb 20 V. Egészségügyi igazgatás 1. Alapellátásban a területünkön 79 felnőtt háziorvos és 33 házi gyermekorvos látja el a lakosságot. A fogorvosi ellátást 26 szakorvos biztosítja a felnőttek esetében, míg a gyermekeknél 8 gyermekfogász, illetve mindkét kerületben 1-1 fogszabályozó rendelés is működik. Az ügyeleti szolgálat, illetve ellátás biztosításában változás nem történt. Az ügyeleti ellátást a felnőtt lakosság részére mindkét kerületben az Internacional Ambulance Service Kft biztosítja, napi 24 órában. Az alapellátási rendelők felújítása, korszerűsítése előzetesen meghatározott, jóváhagyott ütemterv szerint történik. Itt szeretném kiemelni, hogy a XVIII. kerületben 2 új alapellátási rendelő került átadásra évben (1 felnőtt 1 gyermek háziorvosi rendelő). Az iskolák orvosi ellátását végző gyermekorvosok, a középiskolák és szakiskolák tanulóit 2-2 ifjúsági orvos látja el. A XIX. kerületben 1 fő helyettesítés formájában látja el a feladatokat szeptember óta. A területünkön összesen 35 ÁNTSZ engedéllyel rendelkező foglalkozás-egészségügyi szolgálat működik.

7 7 A gyermekorvosi ügyeletet mindkét kerületben a Főv. Heim Pál Gyermekkórház látja el külön szerződés alapján. 2. Járóbeteg szakellátás Mindkét kerületben üzemel járóbeteg szakellátó intézmény, valamennyi szakterülettel, megfelelő diagnosztikai háttérrel. A Lőrinci Egészségügyi Intézet augusztus 01-től Kft formájában üzemel, Dr. Regős János Főigazgató főorvos vezetésével. Itt szeretném továbbá kiemelni, hogy itt bevezetésre került az egy napos sebészeti ellátás. A Kispest-i egészségügyi ellátás idei eredményei jogos büszkeségre adnak okot, bár gazdasági szempontból ez az év a tavalyihoz hasonlóan nehéz volt, az intézet megőrizte fizetőképességét, adósága nincs, sőt működési bevételeiből jelentős összeget tudott átcsoportosítani eszközfejlesztésre. Az önkormányzattól évente kapott 45 millió forintos hozzájáruláson felül idén önerőből 25,3 millió forintot fordítottak beruházási célok megvalósítására: bővítették az informatikai hálózatot, szünetmentes tápegységet, számítógépeket, monitorokat, nyomtatókat, gazdasági és orvosi szoftvereket, fénymásolót szereztek be. A rendelőintézet felszerelését vizsgálószékekkel, szívókészülékkel, haemotológiai laborautomatával, rádiófrekvenciás vágóhoz való elektródákkal, kardiológiai ultrahang készülékkel bővítették. A gyógyító munka színvonalát új klímák, ipari mosógép és autokláv emeli. A laboratóriumban egy harmadik betegfelvételi ablak megnyitásával csökkentették a várakozási időt, egy háziorvosi rendelőben heti két alkalommal immár helyben is elvégzik a vérvételt. Jelentős szakmai siker, hogy a Pszichiátriai és Addiktológiai Gondozó és Szakrendelő új egészségügyi szolgáltatással bővült: márciusban megnyílt a Gyógyító Művészeti Műhely Tárt Kapu Színház. Ez fontos lépés volt egy rehabilitációs tevékenységet folytató pszichiátriai centrum kialakítása irányában. A rheumatológián október óta teljes óraszámban négyágyas akupunktúrás rendelés is működik. Kiemelten szeretném megjegyezni, és hangsúlyozni, hogy mindkét kerület egészségügyi szervezete a lakosság egészségi állapot ellenőrzésére módot adó rendezvényeken (ingyenes) várták az állampolgárokat (kicsiket, nagyokat egyaránt). A szűrővizsgálatok teljes tárházát felvonultatva laboratóriumi vizsgálatok, koleszterin, -vércukorszint mérés, csontsűrűség mérés, vastagbélrák szűrés, műszeres érvizsgálatok, allergológiai vizsgálatok, nőgyógyászati vizsgálatok, mamma, - prosztata szűrővizsgálatok. A XVIII. Kerületi szakrendelő intézete ebben az évben 4 alkalommal szombati napokon is várta a lakosságot, az ingyenes megelőző szűrővizsgálatok teljes palettájával. A szűrések mellett bemutatók és előadások is segítettek tudatosítani az egészségmegőrzés fontosságát. 3. Fekvőbeteg ellátás A XIX. kerületben rehabilitációs centrum működik, mivel a Szent István Kórház eddig természetgyógyászati és krónikus betegellátást végző részlege a Bp. XIX. ker. Jáhn F. u sz. alatt nyert elhelyezést. A centrumban az Egészségügyi Minisztérium struktúra váltásához kapcsolódó pályázatán kapott 75 millió forintból végezték el azokat az átalakításokat, amelyek alkalmassá tették az épületet a rehabilitációs

8 8 tevékenység elvégzésére. Az egység egyedülálló rehabilitációs műhely (mozgásszervi, neurológiai, belgyógyászati, nőgyógyászati és onkológiai betegségek rehabilitációs központja). Ide költözött a Delta Parkinson Egyesület, és megalakult a reuma betegklub is. 4. A születési adatok száma: Hamvasztási engedélyek száma: 152 VI. Járványügyi megbetegedések: Fertőző megbetegedések száma : 671 Lyssa gyanús sérülések száma: 249 (oltás elrendelése 59 fő) A bejelentett megbetegedések száma az előző évhez képet hasonlóan alakult, hiszen jelenleg 2 kerület esetszámáról van szó. A vezető megbetegedések: varicella 214 Scarlatina 49 Enteritis inf. 194 Campylobacteriosis 70 Salmonellózis 78 Az idegrendszeri megbetegedések megoszlása: Meningitis purulenta 3 Meningitis serosa 2 Tárgyévben 2 fő frissen diagnosztiált HIV beteg került nyilvántartásba. VII. Összefoglalási értékelés évben munkánkat az ÁNTSZ Közép-magyarországi Regionális Intézet minőségcéljainak megfelelően végeztük. A társhatóságokkal, önkormányzatokkal való együttműködésünk zökkenőmentes. A különböző rendezvényeken (Bizottsági ülés, Testületi ülés, Orvos napok rendezvényei, stb.) mindenkor részt veszünk, irányítási és koordinációs feladataink keretében javaslatainkkal igyekszünk segíteni az érdemi munkát, illetve javítani ha hosszú távú eredményű is a lakosság egészségi állapotának javulását, a primer prevenció jelentőségének hangsúlyozását. Végezetül összefoglaló zárógondolatként úgy érzem, és túlzás nélkül állíthatom, hogy a sokszorosan meg növekedett feladatok ellenére, maradéktalanul sikerült helyt állnunk a munkavégzés során, abban semminemű megtorpanást nem okozott még az sem, hogy sok esetben személyi és tárgyi feltételeink is igencsak hiányosak. Külön szeretném kihangsúlyozni, hogy a XIX. kerületben lévő kirendeltség, illetve az ott dolgozó felügyelő munkája biztosítja az ottani lakosok, vállalkozók folyamatos

9 9 ügyintézését. A lakosság ennek köszönhetően semmit nem vett észre továbbra sem a szerkezet átalakításból, sőt a jegyzői dicséretben is részesítették a gyors, hatékony ügyintézésért. Tudom, és talán túl nagy magabiztosságról árulkodik azon kijelentésem, hogy feladatainkat legjobb tudásunk szerint hajtottuk végre legalább is igyekeztünk és felnőttünk az új magas szintű elvárásoknak. Köszönöm a Regionális Intézet vezetőinek és valamennyi munkatársának a részünkre nyújtott támogatást és segítségét a 2008-ben végzett eredményes munkánkhoz. A jövőbeni segítő szándékú együttműködésükre és támogatásukra továbbra is számítunk. A beszámolóhoz, illetve az összefoglaló értékelés anyagához csatolt számszerű adatok jól dokumentálják azt a megállapításaimat, melyeket a fentiekben megfogalmaztam, illetve, hogy azok a terület alapos ismeretségéről tesznek tanúságot. Kérem beszámoló jelentésem elfogadását. Budapest, január 19. Tisztelettel: / Dr. Zádori Magdolna / Bp. XVIII-XIX. ker. mb. tisztifőorvos

/~ / (/ D~~"'Krisztián. /~-- =:L- ' Weeber Tibelz, ~j i )J számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

/~ / (/ D~~'Krisztián. /~-- =:L- ' Weeber Tibelz, ~j i )J számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~j i )J számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a kerületi tisztifőorvos szakmai tájékoztatójáról Budapest Főváros

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. novemberi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. novemberi ülésére ELŐTERJESZTÉS Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. novemberi ülésére A Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Szombathelyi, Csepregi, Kőszegi Kistérségi Népegészségügyi

Részletesebben

ELÖTE1UESZTÉS a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz - Egészségügyi AJapellátási Igazgatóság 2012. évi szakmai beszámolója

ELÖTE1UESZTÉS a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz - Egészségügyi AJapellátási Igazgatóság 2012. évi szakmai beszámolója Egészségügyi Alapeih1tási Igazgatóság 44() Nyíregyháza, S7-':l1t I~t\ ún utc814, Pos{ilcím : 440 l Nyír-.:gyhiÍ/3 Pf 9 J TelefonsziÍm: (42) 461-217 E-m8il:

Részletesebben

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése napirendi pont Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése A szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata és aktualizálása Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális szolgáltatási feladataira

Részletesebben

Polgármesterek a járatritkítások ellen

Polgármesterek a járatritkítások ellen XIV. évfolyam 6. szám 2008. március 17. Fejlesztések kötvényekbõl Kaput nyitott az óbudai közterület-felügyelet Helytörténeti vetélkedõ A kiemelt fejlesztések finanszírozására 4 A Ladik utca 2-6. szám

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2011. október 04-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2011. október 04-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-568/2011. ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2011. október 04-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

M E G H Í V Ó! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottsága soron következő ülését

M E G H Í V Ó! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottsága soron következő ülését Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottságának E l n ö k é t ő l Szám: 79-16 /2011. M E G H Í V Ó! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Beszámoló a képviselő-testület 2011-2014 ciklusidőszakra vonatkozó munkaprogramjának teljesítéséről

Beszámoló a képviselő-testület 2011-2014 ciklusidőszakra vonatkozó munkaprogramjának teljesítéséről Beszámoló a képviselő-testület 2011-2014 ciklusidőszakra vonatkozó munkaprogramjának teljesítéséről I. A gazdasági, gazdálkodási tényezők alakulása Az önkormányzat gazdálkodását jelentős mértékben befolyásolják

Részletesebben

Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének. Gazdasági programja. 2011-2014. évre

Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének. Gazdasági programja. 2011-2014. évre Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági programja 2011-2014. évre Bevezető A gazdasági program elkészítésére a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. -ában megfogalmazott

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása és a Kistérségi Fejlesztési Tanács 2009. évi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása és a Kistérségi Fejlesztési Tanács 2009. évi tevékenységéről BESZÁMOLÓ A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása és a Kistérségi Fejlesztési Tanács 2009. évi tevékenységéről A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása 2009-ben ötödik, teljes évi tevékenységét zárta.

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Egészségügyi Intézménye BESZÁMOLÓ az Intézmény 2012. évi gazdálkodásáról

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Egészségügyi Intézménye BESZÁMOLÓ az Intézmény 2012. évi gazdálkodásáról Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Egészségügyi Intézménye BESZÁMOLÓ az Intézmény 2012. évi gazdálkodásáról Az Önkormányzat 284/2012. (IV.25) és 513/2012. (V.30) számú határozataival módosította

Részletesebben

K I V O N A T. A Képviselő-testület 2010. május 26-án 14.00 órakor megtartott nyílt testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Képviselő-testület 2010. május 26-án 14.00 órakor megtartott nyílt testületi ülésének jegyzőkönyvéből. Polgármesteri Hivatal Szentgotthárd 1-128/2010. szám K I V O N A T A Képviselő-testület 2010. május 26-án 14.00 órakor megtartott nyílt testületi ülésének jegyzőkönyvéből. 128/2010. számú Képviselő-testületi

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE )?)OJ.lD1 0 i BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Szociális és gyermekvédelmi intézmények, szolgáltatások 2009. évre vonatkozó beszámolója A

Részletesebben

Előterjesztés A képviselőtestület 2011. szeptember 1-jén tartandó ülésére

Előterjesztés A képviselőtestület 2011. szeptember 1-jén tartandó ülésére Orgovány Község Polgármesterétől Előterjesztés A képviselőtestület 2011. szeptember 1-jén tartandó ülésére Orgovány Község Önkormányzatának 2011-2014. évekre szóló gazdasági programja 1. Bevezetés A helyi

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Gyulai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2011. évi tevékenységéről

T Á J É K O Z T A T Ó a Gyulai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2011. évi tevékenységéről Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltség Gyulai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság H- 5700 Gyula, Vértanúk útja 8. Telefon: 66/463-533 Fax: 66/561-201 E-mail

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2013. április

Részletesebben

XV. ker. Önkormányzat Egészségügyi Intézménye

XV. ker. Önkormányzat Egészségügyi Intézménye XV. ker. Önkormányzat Egészségügyi Intézménye BESZÁMOLÓ az Intézmény 2011. évi gazdálkodásáról Intézményünk feladata a kerület Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) által - a leadott TAJ kártyák alapján

Részletesebben

Bejelentkezett páciensek száma 1413 1567. Rendelésen megjelent betegek száma 7834 8403. Háznál ellátott betegek száma 763 558

Bejelentkezett páciensek száma 1413 1567. Rendelésen megjelent betegek száma 7834 8403. Háznál ellátott betegek száma 763 558 T Á J É K O Z T A T Ó K e n g y e l e g é s z s é g ü g y i k ö z s é g e l l á t á s á r ó l TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS A rendszerváltást követően 1992-ben megkezdődött az egészségügy átalakítása. Ennek első

Részletesebben

2012.05.31. 13:15 N:\Users\KozgyulesiAnyagok\2012\2012_06_14\előterj ÁNTSZ eü beszámoló 2011-ről.docx Hegedüsné Sz. Kata 1/23

2012.05.31. 13:15 N:\Users\KozgyulesiAnyagok\2012\2012_06_14\előterj ÁNTSZ eü beszámoló 2011-ről.docx Hegedüsné Sz. Kata 1/23 212.5.31. 13:15 N:\Users\KozgyulesiAnyagok\212\212_6_14\előterj ÁNTSZ eü beszámoló 211-ről.docx Hegedüsné Sz. Kata 1/23 1. melléklet KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS LAKOSSÁGÁNAK NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETE Somogy

Részletesebben

A Képviselő-testület 2010-2014. évi tevékenységének értékelése

A Képviselő-testület 2010-2014. évi tevékenységének értékelése A Képviselő-testület 2010-2014. évi tevékenységének értékelése A négy év alatt a Képviselő-testület munkáját, üléseit éves munkatervek köré szervezte, melyekben a közmeghallgatások és ülések száma a törvényi

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2009.

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2009. ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2009. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL Több, mint tizenkét évvel ezelőtt, 1997-ben fogadta el az Országgyűlés

Részletesebben

Kispesti Egészségügyi Intézet Budapest

Kispesti Egészségügyi Intézet Budapest Kispesti Egészségügyi Intézet Budapest INTÉZETI STRATÉGIA 2011-2015 Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Vezetői összefoglaló... 5 3. A kerületi lakosság egészségi állapotának alakulása 1997-2010.... 8

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. január 11-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./C kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. január 11-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./C kötet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. január 11-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./C kötet Tájékoztató Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Kapcsolat Központ keretein belül működő

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete KÖZMEGHALLGATÁS 2009 A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzatának 5/2009. (III.20.) számú, az Önkormányzat Szervezeti és

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A MARGIT KÓRHÁZ MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A MARGIT KÓRHÁZ MUNKÁJÁRÓL 3060 Pásztó Semmelweis u. 15-17 Igazgató főorvos: Dr. Boczek Tibor Tel.: 32/561-000 Fax.:32/460-404 E-mail:margitkp@invitel.hu www.pkorhaz.hu Szám: 1-114/2011. A határozat meghozatalához egyszerű szavazattöbbség

Részletesebben

Tisztelt Hölgyem / Uram!

Tisztelt Hölgyem / Uram! C H A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Nagy László Lázár grafikája XVI. évfolyam 10. szám Cegléd város honlapja: www.cegled.hu 2005. december 8. Tisztelt Hölgyem / Uram! A Ceglédi Viziközmû Társulat Szervezõbizottsága

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. február 24-én tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. február 24-én tartandó ülésére. Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. február 24-én tartandó ülésére. Tárgy: Izsák Város 2015-2019. évi gazdasági programjának elfogadása. Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. szeptember 10-én tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. szeptember 10-én tartandó ülésére. Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. szeptember 10-én tartandó ülésére. Tárgy: Beszámoló a Képviselő-testület 2010-2014-es választási ciklusban végzett munkájáról,

Részletesebben

Elhalasztott beruházások

Elhalasztott beruházások VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA H Nagy László Lázár grafi kája XXI. évfolyam 14. szám Cegléd város honlapja: www.cegled.hu Elhalasztott beruházások Két tényező játszott szerepet abban, hogy az Önkormányzat újra

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat Gyál Város Önkormányzatának a 2013-2018 évre vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadására Tisztelt Képviselő-testület! A 2003. évi CXXV. tv. 64/A -a alapján, 2013.07.01-jét

Részletesebben