MÓDSZERTAN. Nemzetközi adatok. Makrogazdasági mutatók

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MÓDSZERTAN. Nemzetközi adatok. Makrogazdasági mutatók"

Átírás

1 MÓDSZERTAN Nemzetközi adatok A kiadvány nemzetközi fejezetében szereplő, a távközlés- és az internet szolgáltatásokra vonatkozó magyarországi adatok a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) által végzett nemzetközi adatszolgáltatás során átadott adatforrásaiból származnak. A fejezetben szereplő nemzetközi adatok a Nemzetközi Távközlési Egyesület (International Telecommunication Union, ITU) statisztikai adatbázisából származnak. A nemzetközi kábeltelevíziós adatok forrása a Cable Europe publikációjából származik. Makrogazdasági mutatók Az Információ, kommunikáció (J) ágba sorolt vállalkozások makrogazdasági mutatói esetén a és a évi adatok csak korlátozottan összehasonlíthatók a TEÁOR 08 szerinti bontásban a statisztikai főtevékenység meghatározásakor történt átsorolások miatt. Információ, kommunikáció (J) ág szakágazatai: 5811 Könyvkiadás 5812 Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása 5813 Napilapkiadás 5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 5819 Egyéb kiadói tevékenység 5821 Számítógépes játék kiadása 5829 Egyéb szoftverkiadás 5911 Film-, videó-, televízióműsor-gyártás 5912 Film-, videógyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai 5913 Film-, videó- és televízióprogram terjesztése 5914 Filmvetítés 5920 Hangfelvétel készítése, kiadása 6010 Rádióműsor-szolgáltatás 6020 Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása 6110 Vezetékes távközlés 6120 Vezeték nélküli távközlés 6130 Műholdas távközlés 6190 Egyéb távközlés 6201 Számítógépes programozás 6202 Információtechnológiai szaktanácsadás 6203 Számítógép-üzemeltetés 6209 Egyéb információtechnológiai szolgáltatás 6311 Adatfeldolgozási szolgáltatás 6312 Világhálóportáli szolgáltatás 6391 Hírügynökségi tevékenység 6399 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás 1

2 Regisztrált gazdasági szervezet: a megfigyelés időpontjában jogilag adminisztratív nyilvántartások szerint létező egység, azaz adószámmal rendelkező gazdasági szervezet, beleértve az adott időpontban csőd-, felszámolási és végelszámolási eljárás alatt állókat is. Működő vállalkozás: egy adott évben működő vállalkozásnak tekintünk egy vállalkozást, ha az év folyamán volt árbevétele vagy foglalkoztatottja. A működő vállalkozások köre az adott évre vonatkozó tényleges statisztikai és adóadatok alapján, mindig utólag, ezen adatok beérkezése után kerül megállapításra. Bruttó hozzáadott érték: a bruttó hozzáadott érték alapáron a bruttó kibocsátás (alapáron) és a folyó termelőfelhasználás (piaci beszerzési áron) különbsége. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak: a munka törvénykönyve a teljes munkaidő mértékét napi 8, heti 40 órában állapítja meg. Teljes munkaidőben foglalkoztatottként kell továbbá számba venni azokat a munkavállalókat is, akik esetében a munkáltató gazdasági nehézségek miatt átmeneti munkaidőcsökkentést hajt végre, de az alapbér időarányos csökkentését is jelentő, részmunkaidős foglalkoztatásra új munkaszerződést nem köt a munkavállalóval. A teljesítménybérben, a kötetlen munkarendben foglalkoztatott munkavállalók, illetve a távmunkások esetében a munkáltató határozza meg a végzett, illetve az elvégzendő feladat munkaidőigényét, mely alapján a munkavállaló a megfelelő csoportba sorolható és ugyanezen eljárás követendő a jutalékos rendszerben ügynöki munkát végzők, valamint a távmunkások esetében is. Beruházások volumenindexe: a beruházási teljesítményérték tárgyidőszaki árszinten kifejezett, összehasonlító áras adataiból számított mutató. Szolgáltatási kibocsátási árindex: meghatározott (elsősorban ún. üzleti) szolgáltatási ágazatokban nyújtott szolgáltatások negyedéves árváltozása. A fogyasztóiár-index: a háztartások (lakosság) által a saját felhasználásra vásárolt termékek és szolgáltatások időben bekövetkező (átlagos) árváltozását méri. Részben módszertani, részben technikai okokból bizonyos vásárlások, pl. ingatlan vagy egyes szolgáltatások (természetbeni juttatások) nem szerepelnek a fogyasztóiár-indexben. A fogyasztóiár-index jelzi az infláció, a pénzromlás mértékét. Az árváltozások mérése a termékek és szolgáltatások célszerűen megválasztott reprezentánsaiból összeállított fogyasztói kosár alapján történik, hónapról hónapra figyelemmel kísérve az árváltozásokat. Szolgáltatás-külkereskedelem a távközlésben: a szolgáltatás-külkereskedelmi statisztika 57 szolgáltatásra és 5 egyéb fizetésimérleg-tételre gyűjt export- és importadatokat: rezidensek által nem rezidenseknek nyújtott (export) és rezidensek által nem rezidensektől igénybe vett (import) szolgáltatások értékét forintban (euróban), áfa nélkül, a tranzakcióban résztvevő partner honossága (a bejegyzés országa) szerint. Közvetlen külfölditőke-befektetések: Az adatok forrása: 2

3 Távközlés, televízió- és kábeltelevízió-szolgáltatás Fogalmak Telefonhívás: a távbeszélő-állomásról kezdeményezett sikeres hívás. Belföldi távolsági hívás: az egymástól I., II. és III. helyközi díjtávolságban lévő állomások országhatárt vagy a közcélú távbeszélő-hálózatot át nem lépő hívása. Az internet-behívószám (06-51) adatait külön kezeljük. A belföldi távolsági hívás tartalmazza a mobilhálózatba irányuló beszélgetéseket is. Nemzetközi hívás: a szolgáltatók nemzetközi központjai által külföldre továbbított, belföldi eredetű hívás. A belföldről kezdeményezett külföldi hívás tartalmazza a mobilhálózatba irányuló beszélgetéseket is. Helyi hívás: az ugyanabban a helyi hálózatban működő szolgáltatás-hozzáférési pontok egymás közötti, a helyi hálózatból ki nem lépő hívása ig itt voltak számon tartva az internetcélú hívások is. Távbeszélő fővonal: előfizetői szerződés alapján a ténylegesen üzemben lévő és az átmenetileg szünetelő egyéni és közületi (újabban üzleti, intézményi) fővonalak, továbbá a bárki által igénybe vehető nyilvános állomások, valamint a távközlési szolgálat üzemi fővonalainak összessége. Tartalmazza az ISDN-csatornák számát is. Közületi fővonal: a közületi előfizető használatában lévő fővonal. Lakásfővonal: a lakásba bekötött működő vagy átmenetileg szünetelő fővonal. Mobil-előfizetés: az adott időszak utolsó napján működő, hívható SIM-kártyák száma. Feltöltőkártyás mobil-előfizetés: a szolgáltatás összes díját az előfizető a feltöltési lehetőségek igénybevétele esetén előre fizeti, s a szolgáltatást ezen összeg keretéig veheti igénybe. Műsorcsomag: a kábeltelevíziós szolgáltatás értékesítési egysége, amelyért a szolgáltató díjat számít fel. Hívásvégződtetés forgalmi szolgáltatás: hálózati szolgáltatás, a hívás továbbítása az összekapcsolási pontról a hívott előfizető hozzáférési pontjára. A táblázatokban közölt értékek lefedik a hármas tagolású megbontás (vezetékes, mobil és nemzetközi hálózatok) szerinti forgalomhoz kapcsolódó szolgáltatások tényleges bevétel-, ill. költségadatait. Kábeltelevíziós hálózatba bekapcsolt lakás: olyan lakás, amelyben egy vagy több működő kábeltelevíziós hálózati végpont van, függetlenül attól, hogy a lakás tulajdonosa vagy bérlője a hálózat előfizetője-e. Kábeltelevíziós hálózat: rádió- és televízióműsorok jeleinek elosztására szolgáló kábeles távközlőhálózat, a telekhatáron belüli rendszerrel együtt. A hálózat hossza: a törzshálózat, a vonalhálózat és a házhálózat vonalhosszának összege. Kábeltelevíziós szolgáltató: az NMHH nyilvántartásba vett és a KSH által az adatszolgáltatói körbe bevont vezetékes műsorelosztást végző szolgáltató. Kábeltévé előfizető: akiknek a tárgyév végén a kábeltévé szolgáltatóval érvényes előfizetői szerződése van. Analóg előfizetői csomag: hagyományos tévé-vevőkészülékek számára analóg jelátvitel útján történő műsorszolgáltatás. Digitális előfizetői csomag: digitális átviteli közegen digitális jelfolyam fogadására képes tévékészülékek, illetve hagyományos tévékészülékekhez csatlakozó set-top-box egységek számára nyújtott műsorszolgáltatás. Vezetékes jelátviteli hálózat: kábeltelevíziós hálózatokon (KTV), valamint internet protokolon keresztüli (IPTV) műsorterjesztés előfizetői szolgáltatás. Forrás: NMHH. 3

4 IPTV (Internet Protocol Television) átvitelére alkalmas hálózat: olyan digitális tévészolgáltatás, melyet IP (Internet Protokoll) használatának segítségével nyújtanak. Forrás: NMHH. Kábeltévé hálózat (HFC): a kábeltelevízió hálózatok olyan vezetékes infrastruktúrát jelentenek, amelyek alkalmasak rádió- és televízióműsor-jelek elosztására az előfizetők számára. Forrás: NMHH. Sugárzott jelátviteli hálózat: AM-micro jelátviteli technológiát, műholdas (SAT) jelátviteli technológiát, DVB-T jelátviteli technológiát (digitális földfelszíni műsorszórás), DVB-H jelátviteli technológiát használó előfizetések száma (digitális földfelszíni műsorszórás mobilkészülékekre). Az adatok forrása Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (OSAP) keretében a KSH, illetve a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetében kötelezően elrendelt éves és évközi adatgyűjtések, amelyek az ELEKTRA rendszeren keresztül érkeznek be és kerülnek feldolgozásra a hivatalban: Távközlési és műsorszórási teljesítmények KSH OSAP 1639 A távközlési tevékenység berendezései és szolgáltatásai NFM OSAP 1708 Jelentés a kábeltelevíziós szolgáltatásról KSH OSAP 1620 Az internetszolgáltatás berendezései és szolgáltatásai NFM OSAP 1995 A postai, hírközlési, média és műsorszórási hatósági tevékenység NFM OSAP 1705 Az adatszolgáltatók köre Vezetékes telefonvonalat biztosító távközlési és mobiltelefon-szolgáltatást nyújtó szervezetek. Emellett olyan kábeltelevízió-szolgáltatást nyújtó szervezetek, amelyek műsorfelhasználó részére égi vagy földi műsorszóró vagy távközlési adók által sugárzott vagy kazettán rögzített televízióműsorok jeleinek a hálózat végpontjain bekapcsolt készülékeikhez történő eljuttatásával jelszolgáltatást nyújtanak. A televíziószolgáltatásra vonatkozó adatok a Magyarországon szolgáltatást nyújtó rezidens vállalkozásoktól származnak. Feldolgozás, számítás A 1620-as kérdőív adatai összehasonlításra kerülnek az előző év adatával mind összesítve, mind egyedi szinten. Kiugró érték szűrésére is sor kerül, ill. a makrovalidálás során számított mutatókat is képzünk (pl. 100 lakosra jutó előfizetőszám). A 1639-es és a 1708-as kérdőívek esetében előző időszakokkal is történik összesített, ill. adatszolgáltatói szintű összehasonlítás, valamint a 1639-es negyedéves adatgyűjtés esetében a korábbi év azonos negyedévével is. A vezetékes távközlésre vonatkozó adatok kismértékben eltérnek egymástól, mert különböző adatforrásokból származnak. (KSH OSAP 1639 Távközlési és műsorszórási teljesítmények, NFM OSAP 1708 A távközlési tevékenység berendezései és szolgáltatásai). A szakstatisztika osztályozásai Tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere (TEÁOR 08), ill. a termékek és szolgáltatások osztályozási rendszere (TESZOR 08). 4

5 Internetszolgáltatás (internet-előfizetések, internetszolgáltatók) Fogalmak Bérelt vonali szolgáltatás: olyan távközlési szolgáltatás, amelynek során a szolgáltató, a felhasználó által kívánt szolgáltatás-hozzáférési pontokat (meghatározott, rögzített időtartamra összekötő, a felhasználó által kívánt tulajdonságú, a felhasználó részére kizárólagos használatra átengedett áramkörökön vagy virtuális áramkörszakaszokon) nyújt távközlési vagy más tevékenység céljából. Internet-előfizetés: az internetszolgáltatóknál egy előfizetőnek számít a modemen keresztül előfizető magánszemély, de ugyanakkor egy előfizetőnek számít a bérelt vonali szolgáltatást igénybe vevő több száz főt foglalkoztató cég is. Internet-előfizetők: az internetszolgáltatóknál egy előfizetőnek számít a modemen keresztül előfizető magánszemély, ugyanakkor egy előfizetőnek számít a bérelt vonali szolgáltatást igénybe vevő több száz főt foglalkoztató cég is. ISDN-hálózati hozzáférési szolgáltatás: ISDN-hálózati hozzáférési szolgáltatás (Integrated Services Digital Network): az ISDN-hálózat és a szolgáltatást igénybe vevő ISDN-hálózaton keresztül történő elérésének biztosítása. Az ISDN-alapsebességű és primer sebességű szolgáltatás során a szolgáltató a forgalom céljaira 2, illetve 24 vagy 30, strukturált vagy nem strukturált, 64 kbit/sec átviteli sebességű, ISDN-protokoll szerint működő átviteli csatornát, jelzéscsatornát, valamint a hálózathoz szolgáltatás-hozzáférési pontként történő csatlakozáshoz hálózatvégződő egységet biztosít. Kábeltelevízió-hálózati internetelérés: kábeltelevíziós hálózaton megvalósított internetkapcsolat. Modem: digitális jeleket analóg telefonhálózatokon való átvitelhez át- és visszaalakító hardvereszköz (MOdulátor/DEModulátor). Számítógépeket telefonvonal segítségével összekötő vagy a számítógépbe bővítő kártyaként beszerelt berendezés. Vezeték nélküli internet-hozzáférés: az interneten keresztüli kommunikációnak egy olyan típusa, amely rádión, mikrohullámú vagy infravörös jelekkel valósul meg. Mobilinternet-szolgáltatás: Olyan nyilvánosan elérhető szolgáltatás, melynek igénybevételével e szolgáltatás nagy térben mozgó bármely előfizetője a szolgáltató rádiótávközlő hálózatának végpontjához csatlakoztatott berendezésével internet protokollon keresztül a nyilvános internethálózattal kommunikálni képes. Tehát a mobilszolgáltatók által biztosított internetszolgáltatást nevezzük mobilinternet-szolgáltatásnak. xdsl: a DSL egy technológia, amely nagy sebességű digitális kommunikációt tesz lehetővé normál rézvezetékes telefonvonalon keresztül. A DSL betűszó előtt feltüntetett x jelzi, hogy tartalmazza az összes DSL-típusú csatlakozási lehetőségeket (pl. ADSL, SDSL, RADSL, HDSL, IDSL stb.). Az adatok forrása Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (OSAP) keretében a KSH, illetve a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetében kötelezően elrendelt éves és évközi adatgyűjtések, amelyek az ELEKTRA rendszeren keresztül érkeznek be és kerülnek feldolgozásra a hivatalban: Az internetszolgáltatások negyedéves forgalmi adatai KSH OSAP 1760 Éves jelentés az internetszolgáltatásokról KSH OSAP 1789 Az internetszolgáltatás berendezései és szolgáltatásai NFM OSAP 1995 Az adatszolgáltatók köre Az internetszolgáltatásokat vizsgáló felmérés teljes körű, az NMHH nyilvántartása szerinti, engedéllyel rendelkező vállalkozások képezik az adatszolgáltatásra kijelölt kört. 5

6 Internetszolgáltatók azok a vállalkozások, amelyek a szerződésben megállapított díj ellenében internet-hozzáférési lehetőséget biztosítanak más vállalkozások, háztartások és magánszemélyek, nonprofit szervezetek és intézmények részére különböző csatlakozási lehetőségen keresztül. Az internetszolgáltatásra vonatkozó adatok a Magyarországon szolgáltatást nyújtó rezidens vállalkozásoktól származnak. Feldolgozás, számítás Az 1789-es éves kérdőív adatai összehasonlításra kerülnek az előző év adatával mind összesítve, mind egyedi szinten. A mikrovalidálás során a kiugró értékek szűrésére is sor kerül. Fajlagos mutatókat is képzünk (pl lakosra jutó előfizetőszám). A 1760-as negyedéves adatai is összehasonlításra kerülnek az éves 1789-es kérdőív adataival összesítve és egyedi szinten is. A szakstatisztika osztályozásai Szakágazat (2008-ig TEÁOR 03, 2009-től TEÁOR 08), az internetszolgáltatás megyénkénti megoszlása (megyekód), információs és kommunikációs szolgáltatások (2008-ig SZJ, 2009-től TESZOR), internet-előfizetés típusa. A lakossági és az üzleti szektor adatai uniós szinten harmonizált adatgyűjtéseken alapulnak, ezáltal azonos módszertannal rendelkező, összehasonlítható nemzetközi adatokat is fel tudunk használni az elemzés készítésénél. A lakossági adatgyűjtésünk régiós, a vállalkozások használati szokásait vizsgáló adatgyűjtésünk megyei szinten is reprezentatív. Vállalkozások IKT-eszköz használata Az adatgyűjtés célja, kialakítása A kiadványban szereplő adatok forrása az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (OSAP) 1840-es számú, Az információs és kommunikációs technológiák állományának minőségi és mennyiségi adatai című adatgyűjtése. A hazai felmérés kérdőíve az EU-ban alkalmazott modellkérdőívvel harmonizáltan került kialakításra. A kérdőív az információs társadalomra vonatkozó közösségi statisztikáról szóló 808/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelete alapján kötelező és tartalmában, módszertanában harmonizált felmérés. Az Eurostat által koordinált munkacsoport rendszerben került kialakításra és tartalma közös megegyezés alapján évente kerül aktualizálásra. A megfigyelés célja a gazdasági szervezetek birtokában lévő információs és kommunikációs technológiák és eszközök állományának, azok felhasználásának, valamint ezeken keresztül az elektronikus kereskedelem magyarországi helyzetének monitorozása. 6

7 Az adatgyűjtés lefedettsége Tevékenységszinten az adatgyűjtés lefedettsége teljesen megfelel az Európai Unió követelményeinek. A megfigyelt nemzetgazdasági ágak TEÁOR 08 szerint a feldolgozóipar, a villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás, a vízellátás; szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés, az építőipar, a kereskedelem, gépjárműjavítás, a szállítás, a raktározás, a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás, az információ, kommunikáció, az ingatlanügyletek, a szakmai, tudományos, műszaki tevékenység, valamint az adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység ágakat figyeljük meg. A mezőgazdaság, vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás, a halgazdálkodás, a bányászat, az oktatás, és az egészségügyi, szociális ellátás, és a pénzügyi, biztosítási tevékenység nemzetgazdasági ágak nem tárgyai a megfigyelésnek. A hazai adatok teljes mértékben összehasonlíthatóak az EU-tagországok adataival. Földrajzilag Magyarország egészére kiterjed az adatgyűjtés. Megfigyelési egység: a megfigyelésbe bevont több mint 10 főt foglalkoztató gazdasági szervezetek. Az ennél kisebb létszámú szervezetek nem kerültek bele a megfigyelésbe. A megfigyelés jellemzői A hazai adatgyűjtés kérdőíve az EU-ban alkalmazott modellkérdőívvel harmonizáltan került kialakításra. A gazdasági szervezetek IKT-használatának bemutatása az 1840-es nyilvántartási számú, Az információs és kommunikációs technológiák állományának minőségi és mennyiségi adatai című kérdőíve alapján történik. Az Eurostat modellkérdőívével összhangban az OSAP 1840 számú kérdőív is változott. A kérdőív és a kitöltési útmutató elérhetők a KSH honlapjáról. A kérdőív az Eurostat modellkérdőívének megfelelően 2014-ről, illetve 2015-ről szóló kérdéseket egyaránt tartalmaz. Az IKT-használat adatai 2015-re, az állományi adatok a december 31-i állapotra, az elektronikus kereskedelemre vonatkozó adatok 2014-re vonatkoznak. Ez a táblázatoknál a megfelelő helyen jelölésre került. A táblázatokban az adott kérdésnek megfelelő vonatkozási idő szerepel, de mindegyik a 2015-ös felmérésből származik. A mintavétel A mintába bevont 7098 vállalkozás a teljes sokaság 25%-a. A minta kiválasztása rétegzett mintavétellel, az alábbi rétegképző szempontok figyelembevételével történt. A fő, a fő, az fő, a fő, a fő, a fő, a fő, a fő, az fő, az fő, a fő, az 5000 fő feletti létszám- 7

8 kategóriákat külön rétegként kezeltük. Megkülönböztettük Budapestet és az ország többi régióját. A becslések nem valamennyi rétegre, hanem csak összevont ágazatokra és létszámkategóriákra készültek. Az egyes rétegekre a mintavételt úgy hajtottuk végre, hogy a szervezetek mindegyikéhez rétegenként véletlen számot rendeltünk, majd a szervezeteket a véletlen számok nagysága szerint csökkenő sorba rendeztük. Az ilyen módon sorba rendezett szervezetek közül rétegenként az elsőket választottuk a mintába, amelybe a fenti eljárással 7098 vállalkozás került. A kérdőívek az ELEKTRA rendszeren keresztül érkeztek be. A válaszolási arány 92%-os volt. Háztartások IKT-eszköz használata Az adatgyűjtés célja, kialakítása A kiadványban szereplő adatok forrása az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (OSAP) 2003-as számú, Felmérés a háztartások információs és kommunikációs technológiai (IKT) eszközhasználatáról című önkéntes lakossági adatgyűjtése. A megfigyelés célja magánszemélyek és háztartások IKT-eszközökhöz való hozzáférésének és eszközhasználatának mérése, a fejlődés irányainak megfigyelése. A hazai felmérés kérdőíve az EU-ban alkalmazott modellkérdőívvel harmonizáltan került kialakításra. A kérdőív az információs társadalomra vonatkozó közösségi statisztikáról szóló 808/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelete alapján kötelező és tartalmában, módszertanában harmonizált felmérés. Az Eurostat által koordinált munkacsoport rendszerben került kialakításra és tartalma közös megegyezés alapján évente kerül aktualizálásra. Az IKT-eszköz ellátottságra vonatkozó adatok és megállapítások értelmezéséhez fontos változás 2014-től, hogy a kérdőív már csak az internet és szélessávú internet ellátottságot méri közvetlenül. Számítógépre (asztali, hordozható) csak közelítő mutató áll rendelkezésre ben nem áll rendelkezésre összesített számítógép-ellátottságra (asztali, hordozható, kézi) vonatkozó mutató. A kiadvány adatainak értelmezése tekintetében fontosnak tartjuk felhívni a figyelmet az EU modellkérdőívben történt módszertani változásra, amelynek során az internetkapcsolati típusoknál változott az egyes típusok tartalma, így az előző évvel való összehasonlítás csak korlátozottan lehetséges, a tartalomváltozás torzító hatása miatt. A tartalmi változások lényege, hogy 2014-től az egyéb szélessávú kategóriából két addigi elem átkerült a DSL kapcsolati típusba, így annak tartalma bővült, Helyhez kötött szélessávú kapcsolat lett. A DSL mellett idekerült az összes helyhez kötött vezetékes (kábel, LAN, Optikai, Ethernet, PLC, műholdas, wifi) és vezeték nélküli (műholdas, nyilvános wifi) kapcsolattípus is. Az egyéb szélessávú kapcsolatból ugyanakkor kikerült a fenti két elem, a kategória tartalmilag szűkült szélessávú mobil kapcsolatokra. Az elemzés döntően a tényleges 3 hónapon belüli számítógép- és internethasználatra vonatkozik. A kiadványban a tényleges jelző nélkül mindig a három hónapon belüli 8

9 internethasználat értendő. A szövegben jeleztük, amikor az egyéb használati kategóriákra vonatkozik az elemzés. A területi bontású tábláknál a népesség régiók közti egyenlőtlen eloszlásának kiszűrésére minden régió esetében az adott régió összesen adatait használtuk viszonyítási alapul. Az adatgyűjtés lefedettsége A felvétel az Eurostat módszertani előírásainak megfelelően azokra a magyarországi háztartásokra terjed ki, amelyeknek legalább egy év közötti életkorú tagja van, illetve bizonyos kérdéscsoportoknál, a háztartás egy-egy év közötti tagjára. A KSH 2014 decemberéig a évi népszámlálásból kialakított és továbbvezetett népességszámot használta sarokszámként a lakossági felvetélek, így a Felmérés a háztartások információs és kommunikációs technológiai (IKT) eszközhasználatáról című (OSAP 2003) önkéntes lakossági adatgyűjtése teljeskörűsítéséhez is. A évi népszámlálás adatai alapján a október 1-jei időpontra kialakított lakossági felvételekhez használt sarokszámok azonban eltértek a továbbvezetett népességszámtól, ami a lakossági felvételek újrasúlyozását, revízióját tette szükségessé. A revízió kiterjedt az összes rendszeres lakossági felvételre, a 2011 októberétől publikált időszakokra vonatkozóan. A 2006 és 2011 közötti időszakra a évi népszámlálást is figyelembe vevő korrigált népességszámot tartalmazó új sarokszámrendszer készült, amelynek segítségével a lakossági felvételek mintáit erre az időszakra is újra kellett súlyozni. A kiadványunkban publikált adatok a KSH lakossági felvételeinek nagyrevíziója okán, a évi népszámlálás szerinti új sarokszámok alapján kerültek teljeskörösítésre és ennek megfelelően a korábbi évek adatait is eszerint dolgoztuk fel újra. Az új sarokszámok kialakításának módszertanát A lakossági felvételek nagyrevíziója A évi népszámlálás szerinti új sarokszámok című KSH kiadvány ismerteti részletesen. https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/modsz/lakossagi_felvetelek.pdf A megfigyelés jellemzői Földrajzi értelemben a felvétel kiterjed Magyarország egész területére, illetve a területén élő háztartásokra és magánszemélyekre. Megfigyelési egység: a legalább egy éves korú taggal rendelkező háztartások és azon belül háztartásonként egy éves személy. A mintavétel felvételi kerete: A 2011-es népszámlálási címállományra épülő és az építési- és bontási jelentésekkel folyamatosan frissülő Címregiszter adja a felvételi (mintavételi) keretet. Adatszolgáltatók kiválasztása: a KSH általános lakossági mintavételi eljárása szerint: önreprezentáló és nem önreprezentáló települések mintája, kiegészülve a közigazgatási határok (megyék, fővárosi kerületek) és településnagyság-kategóriák szerinti rétegzéssel és a lakások véletlen szisztematikus kiválasztásához alkalmazott implicit rétegzéssel. Mintanagyság: háztartás Rotáció: a mintába került háztartások 25%-a évente cserélődik. 9

10 A felvétel címe: Felmérés a háztartások információs és kommunikációs technológiai (IKT) eszköz használatáról (OSAP 2003) Az adatgyűjtés típusa: önkéntes Módja: a kérdezőbiztos által történő személyes interjú laptop használatával. Felvételi időszak: május A közigazgatás IKT-eszköz használata Az adatgyűjtés célja, kialakítása A kiadványban szereplő adatok forrása az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (OSAP) 1670-es számú, Jelentés az információs és kommunikációs eszközök, illetve technológiák állományáról és felhasználásáról című adatgyűjtése. A megfigyelés célja a közigazgatási szervezetek birtokában lévő információs és kommunikációs technológiák és eszközök felhasználásának, valamint az elektronikus közigazgatási folyamatok fejlődésének monitorozása. Az adatgyűjtés lefedettsége Az adatgyűjtés vonatkozási köre kiterjed a GFO 14 szerinti 311, 312, 321, 322, 331, 332, 341, 342 gazdasági formába tartozó szervezetekre. Földrajzilag Magyarország egészére kiterjed az adatgyűjtés. A megfigyelés jellemzői Az adatgyűjtés kombinált típusú. Teljes körűen mérjük fel a központi államigazgatási szerveket (GFO 14 szerinti 311, 312, 331, 332, 341, 342), és a 2000 fő feletti települések önkormányzatait, a kisebb önkormányzatok pedig mintavételes eljárással kerülnek a kijelölt körbe (GFO 14 szerinti 321, 322). A mintavétel A kijelölésbe bevont 3774 közigazgatási szerv a teljes sokaság 46%-a. A központi államigazgatási szerveket és a 2000 fő feletti települések önkormányzatait teljes körűen figyeljük meg, a kisebb önkormányzatok mintavételes eljárással kerülnek megfigyelésre. Az egyes rétegekre a mintát a következőképpen kell kiválasztani. A szervezetek mindegyikéhez a Gazdasági Szervezetek Regiszteréből (GSZR) venni kell, vagy elő kell állítani egy 0 és 1 között egyenletes eloszlású véletlen számot, majd a szervezeteket e véletlen számok nagysága szerint csökkenő sorba kell rendezni. Az ily módon sorba rendezett szervezetek közül régiónként az első 15% (felfelé kerekítve) kerül a mintába. A kérdőívek az ELEKTRA rendszeren keresztül érkeztek be. A válaszolási arány 99,8%-os volt. 10

MÓDSZERTAN. Telefonhívás: a távbeszélő-állomásról kezdeményezett sikeres hívás.

MÓDSZERTAN. Telefonhívás: a távbeszélő-állomásról kezdeményezett sikeres hívás. MÓDSZERTAN Makrogazdasági mutatók Az információ, kommunikáció (J) ágba sorolt vállalkozások makrogazdasági mutatói esetén a 2013. és a 2014. évi adatok csak korlátozottan összehasonlíthatók a TEÁOR 08

Részletesebben

Televíziós gyorsjelentés. 2012. május

Televíziós gyorsjelentés. 2012. május Televíziós gyorsjelentés 2012. május ezer Televízió gyorsjelentés, 2012. május Adatszolgáltatók: Magyar Telekom Nyrt., Invitel Zrt., UPC Magyarország Kft., Kft., PR-TELEKOM Zrt., Tarr Kft., ViDaNet Zrt.,

Részletesebben

Televíziós gyorsjelentés. 2014. november

Televíziós gyorsjelentés. 2014. november Televíziós gyorsjelentés 2014. november ezer Televízió gyorsjelentés, 2014. november Adatszolgáltatók: Magyar Nyrt., Invitel Zrt., UPC Magyarország Kft., Kft., PR-TELEKOM Zrt., Tarr Kft., ViDaNet Zrt.,

Részletesebben

Vezetékes gyorsjelentés, 2013. április

Vezetékes gyorsjelentés, 2013. április ezer Vezetékes gyorsjelentés, 213. április Adatszolgáltatók: Magyar Telekom Nyrt., Invitel Zrt., GTS Hungary Kft., UPC Magyarország Kft., DIGI Kft., PR- TELEKOM Zrt, Tarr Kft, ViDaNet Zrt, PARISAT Kft.

Részletesebben

Vezetékes gyorsjelentés. 2014. január

Vezetékes gyorsjelentés. 2014. január Vezetékes gyorsjelentés 214. január ezer Vezetékes gyorsjelentés, 214. Január Adatszolgáltatók: Magyar Telekom Nyrt., Invitel Zrt., GTS Hungary Kft., UPC Magyarország Kft., DIGI Kft., PR- TELEKOM Zrt,

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 1011 Budapest, Fő u. 44-50. Az adatszolgáltatás a hivatalos statisztikáról

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 11 Budapest, Fő u. 44-50. Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

Részletesebben

Távközlés, internet 2006. III. negyedév

Távközlés, internet 2006. III. negyedév www.ksh.hu A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL LEGFRISSEBB ADATAIBÓL Következik: Előzetes adatok az ipari termelés változásáról 2006. december 7. Közzététel: 2006. december 6. Sorszám: 210. Távközlés, internet

Részletesebben

Vezetékes gyorsjelentés, január

Vezetékes gyorsjelentés, január ezer 1 338 1 312 1 283 1 221 1 175 1 118 1 82 1 45 1 26 97 937 937 924 Vezetékes gyorsjelentés, 216. január Adatszolgáltatók: Magyar Telekom Nyrt., Invitel Zrt., UPC Magyarország Kft., DIGI Kft., PR-TELEKOM

Részletesebben

Vezetékes gyorsjelentés, augusztus

Vezetékes gyorsjelentés, augusztus ezer 1 45 1 26 97 937 937 924 94 863 832 785 747 72 661 Vezetékes gyorsjelentés, 216. augusztus Adatszolgáltatók: Magyar Telekom Nyrt., Invitel Zrt., Invitech Megoldások Zrt., UPC Magyarország Kft., DIGI

Részletesebben

C 308 E/130 Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 308 E/130 Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 308 E/130 Az Európai Unió Hivatalos Lapja Ágazat Alágazat Szakágazat ISIC Rev. 4. 96 Egyéb személyi szolgáltatás 96.0 Egyéb személyi szolgáltatás 96.01 Textil, szőrme mosása, tisztítása 9601 96.02 Fodrászat,

Részletesebben

AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÉVKÖZI ADATAI

AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÉVKÖZI ADATAI FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 11 Budapest, Fő u. 44-50. Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. szeptember Távközlés, internet, kábeltelevízió, 2013 Tartalom STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 VI. évfolyam 42. szám Bevezető...2 1. Összefoglalás...2 2. Nemzetközi kitekintés...3 2.1 Vezetékestelefon-szolgáltatás...3

Részletesebben

Pantel International Kft. Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra

Pantel International Kft. Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra Pantel International Kft. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10 Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet ra 1. sz. melléklet Az ÁSZF készítésének dátuma: 2009. január 23. Az ÁSZF utolsó

Részletesebben

AZ ÜZLETI SZOLGÁLTATÁSOK KIBOCSÁTÁSI ÁRJELENTÉSE

AZ ÜZLETI SZOLGÁLTATÁSOK KIBOCSÁTÁSI ÁRJELENTÉSE KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 2130 AZ ÜZLETI SZOLGÁLTATÁSOK KIBOCSÁTÁSI

Részletesebben

2014/21 STATISZTIKAI TÜKÖR

2014/21 STATISZTIKAI TÜKÖR 1/1 STATISZTIKAI TÜKÖR 1. március 5. 13 negyedévében,7%-kal nőtt a GDP EMBARGÓ! Közölhető: 1. március 5-én reggel 9 órakor Tartalom Bevezető...1 13 negyedév...1 13. év... Bevezető Magyarország bruttó hazai

Részletesebben

AZ ÜZLETI SZOLGÁLTATÁSOK KIBOCSÁTÁSI ÁRJELENTÉSE

AZ ÜZLETI SZOLGÁLTATÁSOK KIBOCSÁTÁSI ÁRJELENTÉSE KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 2130 AZ ÜZLETI SZOLGÁLTATÁSOK KIBOCSÁTÁSI

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 1011 Budapest, Fő u. 44-50. Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

Részletesebben

Távközlés, internet IV. negyedév

Távközlés, internet IV. negyedév Közzététel: 2008. március 10. Sorszám: 46. Következik: 2008. március 11. Fogyasztói árak Távközlés, internet 2007. IV. negyedév 2007 végén a mobil-előfizetések száma meghaladta a 11 milliót, ismét csökkent

Részletesebben

A POSTAI, TÁVKÖZLÉSI ÉS MŰSORSZÓRÁSI HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG. 2006. év összesítés

A POSTAI, TÁVKÖZLÉSI ÉS MŰSORSZÓRÁSI HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG. 2006. év összesítés INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 1024 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 11/b Az adatszolgáltatás a XXX/2002. (X. XX.) Korm. rendelet alapján kötelező Nyilvántartási szám: 1705/03 A POSTAI, TÁVKÖZLÉSI

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 1011 Budapest, Fő u. 44-50. Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

Részletesebben

Nemzeti Hírközlési Hatóság

Nemzeti Hírközlési Hatóság INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 1077 Budapest Dob u. 75-81. Az adatszolgáltatás a 303/2004. (XI. 2.) Korm. rendelet alapján kötelező Nyilvántartási szám: 1705/04 A POSTAI, TÁVKÖZLÉSI ÉS MŰSORSZÓRÁSI

Részletesebben

2014/92 STATISZTIKAI TÜKÖR

2014/92 STATISZTIKAI TÜKÖR 14/9 STATISZTIKAI TÜKÖR 14. szeptember 3. 14 II. ében 3,9-kal nőtt a GDP Bruttó hazai termék, 14. II., második becslés Tartalom Bevezető...1 Termelési oldal...1 Felhasználási oldal... A GDP változása az

Részletesebben

Védjegyintenzív ágazatok Magyarországon

Védjegyintenzív ágazatok Magyarországon Védjegyintenzív ágazatok Magyarországon Simon Dorottya dr. Gonda Imre Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Európai IP kérdések: újratöltve MIE rendkívüli közgyűlés 2014. szeptember 3. Védjegyintenzív ágazatok

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 111 Budapest, Fő u. 44-5. Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

Részletesebben

Minta Korlátolt Felelősségű Társaság ( 1000 Budapest, Minta utca 1.) Adószám:

Minta Korlátolt Felelősségű Társaság ( 1000 Budapest, Minta utca 1.) Adószám: Minta Korlátolt Felelősségű Társaság ( 1000 Budapest, Minta utca 1.) Adószám: 12345678-9-10 Cégkivonat 2016.12.13.-i időállapotban 1 Általános adatok Cégjegyzékszám: 12 34 567891 (Hatályos) Cégforma: Korlátolt

Részletesebben

Kitöltési útmutató HOME ZONE TÍPUSÚ TELEFONSZOLGÁLTATÁS KÉRDŐÍVEIHEZ (2013) 2014. július

Kitöltési útmutató HOME ZONE TÍPUSÚ TELEFONSZOLGÁLTATÁS KÉRDŐÍVEIHEZ (2013) 2014. július Kitöltési útmutató HOME ZONE TÍPUSÚ TELEFONSZOLGÁLTATÁS KÉRDŐÍVEIHEZ (2013) 2014. július Változások a 2013-as HomeZone kérdőívhez képest: A korábban külön dokumentumként szereplő Nyilatkozat rész külön

Részletesebben

A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER

A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER Központi Statisztikai Hivatal Szegedi főosztálya Kocsis-Nagy Zsolt főosztályvezető Bruttó hazai termék (GDP) 2012 Dél-Alföld gazdasági

Részletesebben

Minta Korlátolt Felelősségű Társaság (1138 Budapest, Példa út 1.) Adószám:

Minta Korlátolt Felelősségű Társaság (1138 Budapest, Példa út 1.) Adószám: Minta Korlátolt Felelősségű Társaság (1138 Budapest, Példa út 1.) Adószám: 12345678-2-41 1 Általános adatok Cégjegyzékszám: 01 23 456789 (Hatályos) 11 23 456789 Cégforma: Korlátolt felelősségű társaság

Részletesebben

Szolgáltatások minőségi mutatói - lakossági. Tartalom. 3. sz. melléklet

Szolgáltatások minőségi mutatói - lakossági. Tartalom. 3. sz. melléklet 3. sz. melléklet Szolgáltatások minőségi mutatói - lakossági Tartalom 1.1 GTS Ethernet Line... 3 1.2 GTS Ethernet VPN... 3 1.3 GTS Media Line... 3 1.4 GTS Internet Access (Bérelt vonali Internet)... 3

Részletesebben

A közlekedés ágazati szerkezete és nemzetgazdasági súlya

A közlekedés ágazati szerkezete és nemzetgazdasági súlya A közlekedés ágazati szerkezete és nemzetgazdasági súlya Dr. Horváth Balázs tanszékvezető, egyetemi docens Széchenyi István Egyetem Közlekedési Tanszék 1 Nemzetgazdasági ágak besorolása Primerszektor kitermelő

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 30.-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 30.-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30.-i ülésére Tárgy: A Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft. társasági szerződésének módosítása Az előterjesztést

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR. Betöltésre váró álláshelyek, I. negyedév július 11.

STATISZTIKAI TÜKÖR. Betöltésre váró álláshelyek, I. negyedév július 11. STATISZTIKAI TÜKÖR 2016. július 11. A gazdasági teljesítmény bővülésével párhuzamosan hazánkban nem csak a foglalkoztatottak létszáma, de a munkaerő iránti kereslet is folyamatosan növekszik, ami egyes

Részletesebben

Távközlés, internet, kábeltelevízió, 2008

Távközlés, internet, kábeltelevízió, 2008 29/116 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu III. évfolyam 116. szám 29. szeptember 1. Távközlés, internet, kábeltelevízió, 28 A tartalomból A távközlési szakágazat gazdasági mutatói

Részletesebben

2014/74 STATISZTIKAI TÜKÖR 2014. július 18.

2014/74 STATISZTIKAI TÜKÖR 2014. július 18. 14/74 STATISZTIKAI TÜKÖR 14. július 18. Szolgáltatási kibocsátási árak, 14. I. negyedév Tartalom Összegzés...1 H Szállítás, raktározás nemzetgazdasági ág... J Információ, kommunikáció nemzetgazdasági ág...

Részletesebben

A KKV-k helyzete. 2011. október 27. Magyarok a piacon-forrásteremtés KKV-knak Heti Válasz Kiadó konferencia

A KKV-k helyzete. 2011. október 27. Magyarok a piacon-forrásteremtés KKV-knak Heti Válasz Kiadó konferencia A KKV-k helyzete 2011. október 27. Magyarok a piacon-forrásteremtés KKV-knak Heti Válasz Kiadó konferencia A vállalkozások száma Európában Tőzsdén jegyzett 7 000 100 % Nagy Közepes Kis Mikro Egyszemélyes

Részletesebben

Kitöltési útmutató HOME ZONE TÍPUSÚ TELEFONSZOLGÁLTATÁS KÉRDŐÍVEIHEZ (2014) 2015. június

Kitöltési útmutató HOME ZONE TÍPUSÚ TELEFONSZOLGÁLTATÁS KÉRDŐÍVEIHEZ (2014) 2015. június Kitöltési útmutató HOME ZONE TÍPUSÚ TELEFONSZOLGÁLTATÁS KÉRDŐÍVEIHEZ (2014) 2015. június FONTOS INFORMÁCIÓK A KÉRDŐÍV KITÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATBAN A kérdőív kitöltésének menete Az 1.HZ_Kapcsolat munkalap

Részletesebben

Akciók leírása április 1. Hatályba lépés napja:

Akciók leírása április 1. Hatályba lépés napja: Az INVITEL Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 4. számú melléklete Akciók leírása Hatályba lépés napja:

Részletesebben

Az információs és kommunikációs technológiák használata az üzleti szférában, 2010

Az információs és kommunikációs technológiák használata az üzleti szférában, 2010 Az információs és kommunikációs technológiák használata az üzleti szférában, 2010 Központi Statisztikai Hivatal 2011. október Tartalom Bevezetés... 2 1. Az információs és kommunikációs technológiák használatának

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló. évi XLVI. törvény (Stt.). ()

Részletesebben

Az oktatási infrastruktúra I. SZAKKÉPZÉS 2014. 11. 25.

Az oktatási infrastruktúra I. SZAKKÉPZÉS 2014. 11. 25. Az oktatási infrastruktúra I. SZAKKÉPZÉS 2014. 11. 25. A leghátrányosabb kistérségek Magyarországon (forrás:térport) A bruttó hozzáadott érték nemzetgazdasági ágak szerinti aránya a magyar GDP-ben,

Részletesebben

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ!

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ! A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Kitöltési útmutató A NEM ELŐFIZETÉSES MŰSORTERJESZTÉS KÉRDŐÍVHEZ (2011-2012) 2013. július

Kitöltési útmutató A NEM ELŐFIZETÉSES MŰSORTERJESZTÉS KÉRDŐÍVHEZ (2011-2012) 2013. július Kitöltési útmutató A NEM ELŐFIZETÉSES MŰSORTERJESZTÉS KÉRDŐÍVHEZ (2011-2012) 2013. július Fogalmak CU: Capacity Unit Kapacitás egység. Dtv.: 2007. évi 74. törvény a műsorterjesztés és a digitális átállás

Részletesebben

2015/02 STATISZTIKAI TÜKÖR január 16.

2015/02 STATISZTIKAI TÜKÖR január 16. 2015/02 STATISZTIKAI TÜKÖR 2015. január 16. Szolgáltatási kibocsátási árak, 2014. III. negyedév Tartalom Összegzés...1 H Szállítás, raktározás nemzetgazdasági ág...1 J Információ, kommunikáció nemzetgazdasági

Részletesebben

FREESOFT NYRT. IGAZGATÓSÁGÁNAK KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSE a 2013. április 25.-én tartandó éves rendes közgyűlésre IGAZGATÓSÁG ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSI JAVASLATA Készítette: FreeSoft Nyrt. Jóváhagyta: FreeSoft

Részletesebben

Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő. Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő T 1/6

Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő. Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő T 1/6 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR. Jelentés a beruházások 2014. évi alakulásáról. Tartalom. 1. Összefoglalás...2. 2. Nemzetközi kitekintés...2

STATISZTIKAI TÜKÖR. Jelentés a beruházások 2014. évi alakulásáról. Tartalom. 1. Összefoglalás...2. 2. Nemzetközi kitekintés...2 215. április Jelentés a beruházások 214. évi alakulásáról STATISZTIKAI TÜKÖR Tartalom 1. Összefoglalás...2 2. Nemzetközi kitekintés...2 3. Gazdasági környezet...2 4. A beruházások főbb jellemzői...3 5.

Részletesebben

Dr. Bakonyi Péter c. docens

Dr. Bakonyi Péter c. docens EU indikátorok Magyarország Dr. Bakonyi Péter c. docens eeurope 2005 indikátorok Indikátorok INTERNET INDIKÁTOROK A. Az állampolgárok hozzáférési és használati jellemzıi A.1 Az otthoni internethozzáféréssel

Részletesebben

MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS

MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS Készítette: Baranyai Ákos Jóváhagyta: Dr. Iróczki Lénárd 2013. február 1 Tartalomjegyzék Fogalmi háttér... 3 A KSH lakossági

Részletesebben

MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS

MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS Készítette: Baranyai Ákos Jóváhagyta: Dr. Iróczki Lénárd 2012. szeptember 1 Tartalomjegyzék Fogalmi háttér... 3 A KSH lakossági

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2010/1

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2010/1 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. június Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2010/1 Tartalom Összefoglaló...2 Gazdasági szervezetek...2 Beruházás...3 Ipar...3 Építőipar,

Részletesebben

10. 10. Vallás, felekezet

10. 10. Vallás, felekezet 10. 10. Vallás, felekezet Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 10. Vallás, felekezet Budapest, 2014 Központi Statisztikai Hivatal, 2014 ISBN 978-963-235-347-0ö ISBN 978-963-235-356-5 Készült

Részletesebben

Infokommunikációs (IKT-) eszközök a vállalati (üzleti) szektorban, 2009

Infokommunikációs (IKT-) eszközök a vállalati (üzleti) szektorban, 2009 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. október Infokommunikációs (IKT-) eszközök a vállalati (üzleti) szektorban, 2009 A KSH információstatisztikai vélemény- és igényfelmérésének

Részletesebben

54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő. Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő T 1/7

54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő. Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő T 1/7 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés

Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 2237 Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés

Részletesebben

MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS

MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS Készítette: Baranyai Ákos Jóváhagyta: Dr. Iróczki Lénárd 2012. május 1 Tartalomjegyzék Fogalmi háttér...3 A KSH lakossági munkaerős-felmérés fogalmai...3 Pest megye gazdasági

Részletesebben

Infokommunikációs (IKT) eszközök és használatuk a háztartásokban és a vállalati (üzleti) szektorban, 2012

Infokommunikációs (IKT) eszközök és használatuk a háztartásokban és a vállalati (üzleti) szektorban, 2012 Infokommunikációs (IKT) eszközök és használatuk a háztartásokban és a vállalati (üzleti) szektorban, 12 Központi Statisztikai Hivatal 13. augusztus Tartalom Bevezető...2 I. Az IKT-eszközök és használatuk

Részletesebben

MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS

MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS Készítette: Baranyai Ákos Jóváhagyta: dr. Iróczki Lénárd 2013. május 1 Tartalomjegyzék Fogalmi háttér... 3 A KSH lakossági

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt.

Invitel Távközlési Zrt. Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára Internet Protokollon keresztül nyújtott műsorterjesztési (IPTV) Szolgáltatásra, valamint

Részletesebben

Műsorterjesztés. Definíciók. Televíziós és rádiós műsorszolgáltatás. Kulcskérdések

Műsorterjesztés. Definíciók. Televíziós és rádiós műsorszolgáltatás. Kulcskérdések Definíciók Műsorterjesztés Műsorterjesztés: műsorszolgáltató által előállított műsorszolgáltatási jelek elektronikus úton egyidejűleg, változatlanul történő eljuttatása a felhasználó vevőkészülékéhez.

Részletesebben

Elektronikus hírközlési szolgáltatások osztályozása

Elektronikus hírközlési szolgáltatások osztályozása Elektronikus hírközlési szolgáltatások osztályozása Szolgáltatás megnevezése Szolgáltatás leírás Gyűjtő kategória. Az e kategóriába besorolható szolgáltatásokat a részletesebben bontott 1. ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁSOK

Részletesebben

a.) Internet-hozzáférési szolgáltatás, tartalom-meghatározás és előfizetési díj:

a.) Internet-hozzáférési szolgáltatás, tartalom-meghatározás és előfizetési díj: MEZEI-VILL Villamosipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 41 Berettyóújfalu, Puskin u. 12. Tel.: 6-54/5-4 Fax: 6-54/5-382 Mobil: 6-3/9587-416 mezeijo@externet.hu Tisztelt Előfizetőink! Ezúton értesítjük

Részletesebben

LAKOSSÁGI INTERNET-HASZNÁLAT 2006

LAKOSSÁGI INTERNET-HASZNÁLAT 2006 LAKOSSÁGI INTERNET-HASZNÁLAT 2006 A felmérés módszertana adatfelvétel november 25-e és december 8-a között személyes interjúkkal a válaszadók lakásán Az adatfelvételt a Medián kft. kérdezőbiztosai végezték

Részletesebben

54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő. Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő T 1/7

54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő. Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő T 1/7 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Számítógépes hálózatok

Számítógépes hálózatok 1 Számítógépes hálózatok Hálózat fogalma A hálózat a számítógépek közötti kommunikációs rendszer. Miért érdemes több számítógépet összekapcsolni? Milyen érvek szólnak a hálózat kiépítése mellett? Megoszthatók

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt.

Invitel Távközlési Zrt. Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára Internet Protokollon keresztül nyújtott műsorterjesztési (IPTV) Szolgáltatásra, valamint

Részletesebben

INTERNET!SZOLGÁLTATÁS! Műszaki!Feltételek!!!!!!! Érvényes!2014.!08.!10től!visszavonásig! ÁSZF!4.!sz.!melléklet!

INTERNET!SZOLGÁLTATÁS! Műszaki!Feltételek!!!!!!! Érvényes!2014.!08.!10től!visszavonásig! ÁSZF!4.!sz.!melléklet! INTERNETSZOLGÁLTATÁS MűszakiFeltételek Érvényes2014.08.10tőlvisszavonásig ÁSZF4.sz.melléklet OpennetworksKft.ÁSZF 2014.augusztus1. oldal1 ASZOLGÁLTATÁSMEGHATÁROZÁSA InternethozzáférésAszolgáltatás: olyan

Részletesebben

DTH - KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (NHH adatlapok) Műholdas televízió műsorterjesztés előfizetői szolgáltatás ( DTH )

DTH - KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (NHH adatlapok) Műholdas televízió műsorterjesztés előfizetői szolgáltatás ( DTH ) DTH - KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (NHH adatlapok) Műholdas televízió műsorterjesztés előfizetői szolgáltatás ( DTH ) A kérdőív minden lapján fel kell tüntetni a hatóság által adott szolgáltató-kódot, azaz az adatkérési

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Költségvetési, társadalombiztosítási és non-profit szervezetek

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Költségvetési, társadalombiztosítási és non-profit szervezetek KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1890 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS,

Részletesebben

Híradástechnika I. 7.ea

Híradástechnika I. 7.ea } Híradástechnika I. 7.ea Dr.Varga Péter János Hálózatok 2 Távközlő hálózatok 3 4 Távközlés története Magyarországon 1939-ig Telefonhírmondó, 1938 10%-os telefonellátottság 1945-1990-ig Szolgáltatások

Részletesebben

5/2009. (I. 16.) Korm. rendelet. a kis- és középvállalkozások helyzetével, támogatásával összefüggő adatszolgáltatásról

5/2009. (I. 16.) Korm. rendelet. a kis- és középvállalkozások helyzetével, támogatásával összefüggő adatszolgáltatásról 5/2009. (I. 16.) Korm. rendelet a kis- és középvállalkozások helyzetével, támogatásával összefüggő adatszolgáltatásról A Kormány a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Budapest, 2011/1

Statisztikai tájékoztató Budapest, 2011/1 Statisztikai tájékoztató Budapest, 2011/1 Központi Statisztikai Hivatal 2011. június Tartalom Összefoglaló... 2 Gazdasági szervezetek... 2 Beruházás... 3 Ipar... 4 Építőipar, lakásépítés... 5 Turizmus...

Részletesebben

1. melléklet a 70/2010. (V. 13.) FVM rendelethez

1. melléklet a 70/2010. (V. 13.) FVM rendelethez 1. melléklet a 70/2010. (V. 13.) FVM rendelethez 1. számú melléklet a 79/2007. (VII. 30.) FVM rendelethez A 79/2007. (VII. 30.) FVM rendelet alapján elszámolható, működéshez kötődő dologi jellegű kiadások

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt. tájékoztatása a lakossági akciók lezárásáról

Az Invitel Távközlési Zrt. tájékoztatása a lakossági akciók lezárásáról Az Invitel Távközlési Zrt. tájékoztatása a lakossági akciók lezárásáról 2016. október 1. Definíciók Új előfizetőnek minősül az az ügyfél, aki az akcióban érintett szolgáltatásra vonatkozó előfizetői szerződés

Részletesebben

JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL, A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁRÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRÓL

JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL, A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁRÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1892 JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL,

Részletesebben

STATISZTIKAI ADATOK. Szerkesztette Bálint Mónika. Összeállította busch irén Fazekas Károly Köllő János Lakatos Judit

STATISZTIKAI ADATOK. Szerkesztette Bálint Mónika. Összeállította busch irén Fazekas Károly Köllő János Lakatos Judit STATISZTIKAI ADATOK Szerkesztette Bálint Mónika Összeállította busch irén Fazekas Károly Köllő János Lakatos Judit statisztikai adatok A 2000-től kiadott Munkaerőpiaci Tükörben publikált munkapiaci folyamatokat

Részletesebben

Távközlés, internet 2010. IV. negyedév

Távközlés, internet 2010. IV. negyedév Közzététel: 2011. március 7. Sorszám: 39. Következik: 2011. március 8. Előzetes adatok az ipari termelés változásáról Távközlés, internet 2010. IV. negyedév 2010. év végén a mobiltelefon-előfizetések száma

Részletesebben

GDP: a folyó ártól a volumenig. MST Gazdaságstatisztikai szakosztály 2015. április 2.

GDP: a folyó ártól a volumenig. MST Gazdaságstatisztikai szakosztály 2015. április 2. GDP: a folyó ártól a volumenig MST Gazdaságstatisztikai szakosztály 2015. április 2. Tartalom A nemzeti számlák, ezen belül a GDP összeállításának menetrendje Változatlan áras számítások néhány alapelv

Részletesebben

Adat-felülvizsgálati politika a nemzeti számlák gyakorlatában

Adat-felülvizsgálati politika a nemzeti számlák gyakorlatában Adat-felülvizsgálati politika a nemzeti számlák gyakorlatában Szabó Péter peter.szabo@ksh.hu 1 Összefoglaló Az adat-felülvizsgálat fogalma, típusai A hazai gyakorlat Az európai gyakorlat Főbb üzenetek

Részletesebben

AZ INFORMÁCIÓS TECHNOLÓGIA HASZNÁLATÁNAK JELLEGZETESSÉGEI MAGYARORSZÁGON

AZ INFORMÁCIÓS TECHNOLÓGIA HASZNÁLATÁNAK JELLEGZETESSÉGEI MAGYARORSZÁGON AZ INFORMÁCIÓS TECHNOLÓGIA HASZNÁLATÁNAK JELLEGZETESSÉGEI MAGYARORSZÁGON Sasvári Péter egyetemi adjunktus Magyarország felemelkedésének kulcsa a versenyképesség, és az ezt ösztönző társadalmi és gazdasági

Részletesebben

Akciók leírása augusztus 22. Hatályba lépés napja:

Akciók leírása augusztus 22. Hatályba lépés napja: Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 4. számú melléklete Akciók leírása Hatályba lépés napja:

Részletesebben

2040 Budaörs, Edison u. 4.

2040 Budaörs, Edison u. 4. Invitech Megoldások Zrt. 2040 Budaörs, Edison u. 4. Általános Szerződési Feltételek közép- és nagyvállalati üzleti, valamint intézményi előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-4-0108/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-4-0108/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-4-0108/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A CertUnion Hungary Tanúsító Kft. (1113 Budapest, Bocskai út 77-79.) akkreditált területe integrált

Részletesebben

DIGITÁLIS GAZDASÁG LAUFER TAMÁS 2014. 03.21.

DIGITÁLIS GAZDASÁG LAUFER TAMÁS 2014. 03.21. DIGITÁLIS GAZDASÁG LAUFER TAMÁS 2014. 03.21. IKT szektor helye a nemzetgazdaságban 1. Forrás: KSH Kibocsátás ágazatonként 2012 folyóáron 0 5 000 000 10 000 000 15 000 000 20 000 000 25 000 000 Mezıgazdaság

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt. tájékoztatása a lakossági akciók lezárásáról

Az Invitel Távközlési Zrt. tájékoztatása a lakossági akciók lezárásáról Az Invitel Távközlési Zrt. tájékoztatása a lakossági akciók lezárásáról 2017. február 1. Definíciók Új előfizetőnek minősül az az ügyfél, aki az akcióban érintett szolgáltatásra vonatkozó előfizetői szerződés

Részletesebben

A magyarországi üzleti szektor infokommunikációs (IKT-) eszközökkel való ellátottsága és azok használatának jellemzői 2006/2007

A magyarországi üzleti szektor infokommunikációs (IKT-) eszközökkel való ellátottsága és azok használatának jellemzői 2006/2007 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL A magyarországi üzleti szektor infokommunikációs (IKT-) eszközökkel való ellátottsága és azok használatának jellemzői 2006/2007 BUDAPEST, 2008 Központi Statisztikai Hivatal,

Részletesebben

A vállalkozások és a háztartások IKT-eszközökkel való ellátottsága és ezek használata, 2008

A vállalkozások és a háztartások IKT-eszközökkel való ellátottsága és ezek használata, 2008 Internetes kiadvány www.ksh.hu Központi 2009. július Statisztikai Hivatal ISBN 978-963-235-246-6 A vállalkozások és a háztartások IKT-eszközökkel való ellátottsága és ezek használata, 2008 Tartalom Előszó...3

Részletesebben

ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2013

ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2013 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 2240 ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS,

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra Jelen ÁSZF hatályba lépésének napja:

Részletesebben

Broadband Barométer - Magyarország

Broadband Barométer - Magyarország Tom Schwieters VP & Regional Director, Central Region IDC CEMA Broadband Barométer - Magyarország Sajtótájékoztató, 2007. február 7. www.idc.com A szélessávú Internet jellemzıi A gyors, megfizethetı és

Részletesebben

TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY, BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY

TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY, BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY Szélessávú informatikai hálózat üzemeltetés céljából történő bérbeadása internet, telefon és kábeltelevíziós szolgáltatás biztosítására Medgyesegyháza város közigazgatási területén - Ajánlati felhívás

Részletesebben

MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS

MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS Készítette: Valdáné Pató Klára Jóváhagyta: Dr. Iróczki Lénárd 2011. november 1 Tartalomjegyzék Fogalmi háttér...3 A KSH lakossági

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Költségvetési, társadalombiztosítási és non-profit szervezetek

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Költségvetési, társadalombiztosítási és non-profit szervezetek KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1890 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS,

Részletesebben

Távközlés, internet I. negyedév

Távközlés, internet I. negyedév Közzététel: 2011. június 10. Sorszám: 93. Következik: 2011. június 14. Mezőgazdasági árak Távközlés, internet 2011. I. negyedév 2011 március végén a mobiltelefon-előfizetések száma 11,9 millió volt. A

Részletesebben

JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL, A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁRÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRÓL

JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL, A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁRÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1892 JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL,

Részletesebben

Vizsgálati terv VT1/2013. A 13/2011. (XII. 27.) NMHH rendelet szerint, a szolgáltatás megfelelőség igazolásához

Vizsgálati terv VT1/2013. A 13/2011. (XII. 27.) NMHH rendelet szerint, a szolgáltatás megfelelőség igazolásához Vizsgálati terv VT1/2013 A 13/2011. (XII. 27.) NMHH rendelet szerint, a szolgáltatás megfelelőség igazolásához A vizsgálati időszak: 2013. január 01. napjától 2013. december 31. napjáig a. A szolgáltatás

Részletesebben

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2006. II. negyedév) Budapest, 2006. augusztus

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2006. II. negyedév) Budapest, 2006. augusztus ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL (2006. II. negyedév) Budapest, 2006. augusztus Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából Vezetői összefoglaló TARTALOM Módszertan

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

Akciók leírása július 1. Hatályba lépés napja:

Akciók leírása július 1. Hatályba lépés napja: Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 4. számú melléklete Akciók leírása Hatályba lépés napja:

Részletesebben