ÖT Néha úgy tûnt, már évszázadok múltak el azóta, hogy itt várt a falban, s az évszázadokról késõbb majd kiderül, hogy talán csak órák vagy még

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÖT Néha úgy tûnt, már évszázadok múltak el azóta, hogy itt várt a falban, s az évszázadokról késõbb majd kiderül, hogy talán csak órák vagy még"

Átírás

1 ÖT Néha úgy tûnt, már évszázadok múltak el azóta, hogy itt várt a falban, s az évszázadokról késõbb majd kiderül, hogy talán csak órák vagy még inkább percek voltak. De most minden megváltozott: elõtte állt a menekülés lehetõsége. A lelke a puszta gondolatra is szárnyalni kezdett. Nem áltatta magát - nagyon csekély volt ez az esély. Számtalan tényezõ hiúsíthatja meg a sikert minden erõfeszítése ellenére. Julia, például. A többiektõ1 alig különbözõ, folyton magát illegetõ nõként emlékezett rá, akiben a neveltetés elfojtotta a szenvedély lángját. Õ persze fel tudta benne kelteni újra, de csak egyetlenegyszer. Némi elégedettséggel emlékezett arra a bizonyos napra a több ezer hasonló aktus közül. A nõ csak annyira állt ellen neki, amennyire az a hiúsága kielégítéséhez feltétlenül szükséges volt, és utána olyan leplezetlen szenvedéllyel adta meg magát, hogy õ is kis híján elvesztette a fejét. Más körülmények között talán elcsaklizza a nõt a leendõ férjecske orra elõ1, de a családi kapcsolatokat tekintve ez nem lett volna bölcs. Egy-két héten belül úgyis beleun a dologba, és akkor nemcsak hogy körülötte lézeng egy nõ, akinek a láttára kiveri õt a hideg, de még a bosszúszomjas öcsikéje is ott liheg a nyakába. Nem érte volna meg a felhajtást. Amellett akkor még ott voltak neki a meghódítandó új világok. Másnap utazott el Keletre: Hongkong, Sri Lanka, vagyon és kalandok. Volt is része bennük - legalábbis egy darabig. Elõbb-utóbb azonban minden szétfolyt az ujjai közül, és idõvel töprengeni kezdett, vajon a körülmények teszik-e, hogy sosem képes megtartani, amit megszerzett, vagy õt nem érdekli, hogy meg tudja-e tartani. A gondolat már megszületett az agyában, nem tudta kitörölni. Amerre csak nézett, a roncsok közt az utóbbi, igencsak keserû megállapítás bizonyítékait látta: hogy soha semmi olyannal nem találkozott egész életében, lett légyen az személy, tárgy, gondolat, testi vagy lelki állapot, amire eléggé

2 vágyott volna, hogy akár múló kellemetlenséget is elszenvedjen érte. Ekkor került a lejtõre. Három hónapot töltött el depresszióban és önsajnálatban, és gyakran játszott az öngyilkosság gondolatával. Újonnan felfedezett nihilizmusa azonban ezt a megoldást is megsemmisítette. Ha semmi sem ér annyit, hogy az ember meghaljon érte, hát akkor ebbõ1 egyenesen következik, hogy semmi sem ér annyit, hogy az ember meghaljon érte, ugye? Az egyik steril, halva született gondolattól vakon bukdácsolt a másikig, míg csak minden gondolata el nem rothadt a narkómámorban, amihez bármilyen kábítószer megfelelt, amit csak apróbb bûntények árán vásárolhatott meg. Hol is hallott elõször Lemarchand dobozáról? Nem emlékezett már. Talán egy bárban vagy az utca porában fekve, valamelyik hozzá hasonló csatornatölteléktõ1? Akkor csak egy pletyka volt - álom a gyönyörök házáról, ahol azok, akik már rég beteltek a triviális gyönyörûségekkel, amelyeket az emberi lét kínált, most talán fényt deríthetnek az öröm egy teljesen újfajta meghatározására. És mi a helyzet a Paradicsomba vezetõ útvonallal? Több út is vezet oda - legalábbis ezt suttogták -, többfajta térkép van, ami megmutatja, hol találkozik a valóságos és a még valóságosabb; a térképeket olyan utazók rajzolták, akiknek már a csontjaik is elporladtak. Az egyik ilyen irat a Vatikán boltívei alatt rejtõzött, kódolt formában, egy teológiai munkában, amelyet a reformáció óta nem olvasott senki. Volt egy másik, egy origami leírása; papírból kellett összehajtogatni valamilyen formát. Ez állítólag de Sade márki birtokában volt, és amikor becsukták a Bastille-ba, elcserélte egy õrrel papírra, amire megírhatta a Szodoma százhúsz napjá-t. Volt végül egy harmadik útmutató, amit egy Lemarchand nevû mesterember csinált - éneklõ madarakat gyártott egyébként -, és zenélõ doboz formája volt, olyan bonyolult alakzatban összerakva, hogy akár egy életen át is elszórakozhat vele valaki, mégse találja meg a nyitját. Történetek. Történetek. Mégis - mióta nem hitt egyáltalán semmiben, már sokkal könnyebben megküzdött a bizonyítható igazságok rémuralmával. Az idõ is jobban telt, ha az ember ilyesmiken mélázott, amikor jól berúgott. Düsseldorfban jutott a fülébe újra a történet, amikor heroint csempészett Németországba. Újra felébredt a kíváncsisága, ezúttal azonban addig nyomozott, míg meg nem találta a történet forrását. A férfi neve Kircher volt, noha még vagy hat más névre is jogot formálhatott volna ezzel az erõvel. Igen, a német megerõsítette a híresztelést, hogy a doboz létezik, és igen, hajlandó megszerezni Frank számára, ha lehet. Az ára? Apróbb szívességek itt-ott. Semmi különleges. Frank megtette a kért szívességeket, mosta kezeit, és kérte a fizetségét. Kircher instrukciókkal is ellátta õt, hogyan legcélszerûbb feltörni a Lemarchand-rejtély pecsétjét, az instrukciók részben gyakorlati, részben metafizikai természetûek voltak. Kircher azt mondta, a rejtvény megoldása

3 olyan, mint egy utazás, vagy valami ilyesmi. Úgy tûnt, a doboz nemcsak annak a helynek a térképe, hanem maga az oda vezetõ út is. Ez az újfajta megszállottság gyorsan kigyógyította a narkóból és az italból. Talán van más módja is annak, hogy az ember az álmaihoz igazítsa a való világot. Visszajött a Lodovico Street-i házba, az üres házba, aminek a falai most fogva tartják, és Kircher részletes utasításainak megfelelõen felkészült, hogy megoldja a Lemarchand-doboz rejtélyét. Eddigi életében sosem dolgozott még ilyen elszántan, és ilyen önmegtartóztató életet sem élt még soha. A kirakós megfejtése elõtti napokban olyan életet élt, ami egy szentet is megszégyenített volna, és minden erejével az elõtte álló rituáléra koncentrált. Arrogánsan, önhitt módon kezelte a Marcangolás Rendjének tagjait, ezt most már világosan látta, de a világon mindenütt - és a világon kívül is - olyan erõk uralkodnak, amelyek bátorítják az effajta arroganciát, hiszen ebbõ1 élnek. Ez önmagában még nem lett volna elég, hogy a vesztét okozza. Nem - az igazi hiba az volt, hogy balga módon feltételezte, hogy a kenobiták ugyanazt értik gyönyörön, mint õ. A helyzet azonban úgy állt, hogy gyönyör helyett mérhetetlen szenvedéssel ajándékozták meg. Túlterhelték az érzékeit, addig izgatták, míg már az õrület környékezte, aztán pedig olyan tapasztalatokba vezették be, amelyek felidézésétõ1 még mindig visszarettent minden idegszála. Õk ezt gyönyörnek hívták, és talán komolyan is gondolták. Talán nem. A gondolkodásmódjukat nem lehetett kiismerni; reménytelenül, tökéletesen kétértelmûnek bizonyult. Nem voltak felismerhetõ elveik a jutalom vagy büntetés terén, amelyekbe belekapaszkodva elkerülhette volna a kínzásokat, és süketnek bizonyultak minden könyörgésre. Megpróbálkozott ez utóbbival is a hetek, majd hónapok leforgása alatt, amelyek a doboz felnyitása és a jelen pillanat közt elteltek. Az Ûrnek ezen az oldalán nem volt részvét vagy könyörület, csak sírás és nevetés. Néha örömkönnyek jöttek (egy óra telt el félelem nélkül, vagy akár csak egy lélegzetvételnyi idõ, néha pedig, paradox módon, valami új szörnyûség késztette nevetésre, amelyet a Mérnök a kín finomítására szánt. A kínzás egy további, kifinomult módszerével is éltek a kenobiták - láthatóan olyan szakértelemmel rendelkeztek e téren, amely pontosan átlátta a szenvedés különbözõ válfajait. A foglyok átnézhettek abba a világba, amelynek egyszer õk maguk is a lakói voltak A pihenõhelyük, amelyet akkor használhattak, amikor a kenobiták éppen nem szórakoztatták õket, arra a helyre nézett, ahol ki-ki megfejtette a Rejtvényt, amely ebbe a másik világba vezette. Frank esetében ez a hely a Lodovico Street ötvenötös számú háza volt, még pontosabban annak egyik emeleti szobája. Az év nagyobbik részében a látvány vigasztalan volt - egy lélek se tette be a lábát a házba. És akkor jöttek õk: Rory és a bájos Julia. És újra feltámadt a

4 remény... Suttogták, hogy néha kínálkozik mód a menekülésre, és vannak a rendszerbõ1 kifelé vezetõ utak, amelyeket meg lehet találni, ha valaki elég ravasz, elég kitartó, és akkor visszajuthat arra a helyre, ahonnan ide érkezett. Ha egy fogoly képes elmenekülni innen, akkor a fõpapok nem tudják követni. Õket át kell hívni a Szakadékon át; meghívás nélkül olyanok, mint a kutyák a küszöbön, kaparásszák az ajtót, de be nem juthatnak. Éppen ezért, akármilyen kicsi is az esély a menekülésre, ha egyszer mégis sikerül, teljes szabadságot jelent a volt fogoly számára, a kötelék végleg felbontatik. Megéri a kockázatot - tulajdonképpen nincs is kockázat. Ki lehetne-e találni borzalmasabb büntetést, mint a fájdalom gondolatát a szabadulás reménye nélkül? Szerencséje volt. Voltak olyan foglyok, akik úgy hagyták el a való világot, hogy nem hagytak maguk után megfelelõ emléket, amibõl újraépíthetnék a testüket, ha a körülmények változása folytán szerencsés fordulat következne be. Õ viszont hagyott ilyen emlékeztetõt. Utolsó tette az volt, mielõtt még ordítani kezdett volna, hogy a magját a padlóra ürítette. A halott sperma csekélyke maradványa volt csak lénye legfontosabb részének, de elegendõ. Amikor az öccse, Rory (az õ drága, vajszívû öcsikéje) elvétette a mozdulatot, és beleszaladt a kezébe a vésõ, Frank egy cseppnyi része ott volt, hogy hasznot húzzon az eseménybõ1. Kapaszkodót lelt, szert tett egy szikrányi erõre, ami talán segít majd, hogy biztonságos helyre jusson ismét. Most már Julián múlik minden. Néha, amikor ott szenvedett a falban, azt gondolta, a nõ cserbenhagyja majd félelmében. Ha pedig nem azért, mert fél, akkor azért, mert megmagyarázza magának a víziót, és úgy dönt, csak álmodott. És akkor õ elveszett. Nincs elég energiája, hogy újból megjelenjen. Voltak azonban reménykeltõ jelek. Az a tény például, hogy a nõ kétszer vagy háromszor is visszajött már azóta a szobába, csak állt a félhomályban, és figyelte a falat. A második látogatás alkalmával mormolt is néhány szót, noha õ csak foszlányokat tudott elkapni belõlük. Köztük volt az a szó, hogy itt, aztán a várj, és talán a nemsokára. Ez elég volt ahhoz, hogy ne essen kétségbe. A bizakodásának volt egy másik oka is. A nõ nem találja a helyét, ebben biztos volt. Látta az arcán, amikor az öccsével együtt jelent meg a szobában - egy nappal azelõtt, hogy Rory megvágta volna magát. Õ tudott olvasni a sorok közt, elkapta azokat a pillanatokat, amikor Julia arcáról lecsúszott a maszk, és látni lehetett rajta, milyen szomorú, milyen elveszett. Igen, elveszett. Olyan emberhez ment férjhez, akit nem szeret, és nem lát kiutat a helyzetbõ1. Most legalább itt van neki õ, Frank. Megmenthetik egymást úgy, ahogyan a költõk mondani szokták a szerelmesekrõ1. Benne ott van a rejtély, a sötétség,

5 mindaz, amirõ1 a nõ álmodozik. És ha megszabadítja õt, akkor addig szolgálja a nõt, míg a gyönyörtõ1 el nem jut arra a pontra - ó, igen -, amelyen túl, mint minden ilyen küszöbön túl, ott az a hely, ahol a gyöngék elhullanak, és az erõsek még erõsebbé válnak. Itt a gyönyör fájdalom, és a fájdalom gyönyör. És õ eléggé ismerte ezt a helyét ahhoz, hogy az otthonának hívhassa.

Kovács Eszter Réka: Még ép a roncs ág Bevezetés

Kovács Eszter Réka: Még ép a roncs ág Bevezetés Kovács Eszter Réka: Még ép a roncs ág (In: Grezsa Ferenc Takács Péter (szerk.): Még ép a roncs ág Válogatás erdélyi mentálhigiénés szakemberek dolgozataiból. Országos Addiktológiai Intézet. Budapest, 2005.

Részletesebben

M. A. Piggott: A Szellem útja 1

M. A. Piggott: A Szellem útja 1 M. A. Piggott: A Szellem útja 1 Ez a cikk olyan látogatásokról mesél, melyeket a szerző Srí Ramana Maharsi ásramjába tett 1934-35-ben. Attól az időszaktól fogva kezdett érkezni a látogatók szűnni nem akaró

Részletesebben

ISAAC ASIMOV: AZ ISTENEK IS

ISAAC ASIMOV: AZ ISTENEK IS NNCL1174-49Dv1.0 ISAAC ASIMOV: AZ ISTENEK IS Cédrus Kiadó A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Isaac Asimov: The Gods Themselves Granada, London, 1982 Fordította: JÁSZ ISTVÁN MESTERHÁZI MÁRTON

Részletesebben

Teljes öröm van Tenálad Apostol Imre

Teljes öröm van Tenálad Apostol Imre Teljes öröm van Tenálad Apostol Imre Elhangzott: Marghita, 2013.06.14. Testvérek, olvassunk el először egy zsoltárverset, a 16. Zsoltár 11. versét! Te tanítasz engem az élet ösvényére, teljes öröm van

Részletesebben

KOPOGTATÓ. 2000. április, X. évf. 1. (25.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja

KOPOGTATÓ. 2000. április, X. évf. 1. (25.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja 2000. április, X. évf. 1. (25.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja Erõforrásunk a család KOPOGTATÓ Ha szenvedésemben a szenvedõ Krisztusba kapaszkodom, az élet akkor is marad ugyan siralomvölgye,

Részletesebben

Kresley Cole. MacCarrick fivérek sorozat 3. Szeress, ha tudsz!

Kresley Cole. MacCarrick fivérek sorozat 3. Szeress, ha tudsz! Kresley Cole MacCarrick fivérek sorozat 3. Szeress, ha tudsz! Ulpius-ház Könyvkiadó Budapest, 2013 A fordítás alapjául szolgáló mű: Kresley Cole: If You Deceive A szerzőtől az Ulpius-ház Könyvkiadónál

Részletesebben

Kőrösi Zsuzsanna. Itt a magamfajtának nem fog sok fű nőni. Meneküléstörténetek 1956 végéről

Kőrösi Zsuzsanna. Itt a magamfajtának nem fog sok fű nőni. Meneküléstörténetek 1956 végéről Kőrösi Zsuzsanna Itt a magamfajtának nem fog sok fű nőni Meneküléstörténetek 1956 végéről Magyarországon a kommunista hatalomátvételt követően a külföldi utazás lehetősége sok egyéb mellett nem számított

Részletesebben

ROXFORT VAGY SUMMERHILL

ROXFORT VAGY SUMMERHILL _FP-33_belivek.qxd 2006.10.05. 13:05 Page 15 is egyre jobban behatoltunk ebbe az érdekes világba. A Roxfort-i iskola valami olyasmi, ami minden iskola titokban szeretne lenni: ahol kalandok történhetnek,

Részletesebben

Marion Lennox Nem kell mindig osztriga

Marion Lennox Nem kell mindig osztriga Marion Lennox Nem kell mindig osztriga Fiatal lány korában Fern elvesztette családját, s azóta senkit sem enged igazán közel magához. Szerelem és szenvedély helyett egy megbízható régi barátságra alapozná

Részletesebben

Nyelvében él a nemzet

Nyelvében él a nemzet SZILÁGYI N. SÁNDOR Nyelvében él a nemzet E zt a számtalanszor hallható, olvasható, szállóigévé vált kijelentést nem azért választottam írásom címéül, hogy Széchenyi István idézettségi indexét gyarapítsam,

Részletesebben

A szemeit is nagyon furcsának találtam

A szemeit is nagyon furcsának találtam Mindent tudjunk megbeszélni BÉKI KATALIN érzékeny pont A szemeit is nagyon furcsának találtam A következõ oldalakon a saját tragédiánkról, fájdalmunkról és tapasztalatainkról szeretnék írni. Köszönöm,

Részletesebben

NYELVÉBEN ÉL A NEMZET

NYELVÉBEN ÉL A NEMZET NYELVÉBEN ÉL A NEMZET Ezt a számtalanszor hallható, olvasható, szállóigévé vált kijelentést nem azért választottam írásom címéül, hogy Széchenyi István idézettségi indexét gyarapítsam, hanem mert az alábbiakban

Részletesebben

SHEILA HOCKEN Emma meg én

SHEILA HOCKEN Emma meg én SHEILA HOCKEN Emma meg én EGY GYEREK, AKI MÁS MINT A TÖBBI Iskolás koromig fogalmam sem volt arról, hogy nem látok rendesen. Homályos, bizonytalan képek és színek között éltem; mintha mindent fátyol borított

Részletesebben

Miért várjunk a házasságig?

Miért várjunk a házasságig? Miért várjunk a házasságig? Írta: Tim Staffort A kiadványban szereplő adatok az Amerikai Egyesült Államok statisztikáiból származnak. A neveket néhány esetben megváltoztattuk. A kiadvány eredeti címe:

Részletesebben

Osho: Tantra: A lélekhez a szexualitáson keresztül

Osho: Tantra: A lélekhez a szexualitáson keresztül Osho: Tantra: A lélekhez a szexualitáson keresztül A szexuális energia az alap A joga harcol ezzel - a tantra felhasználja, átalakítja. Első kérdés: Mester mi a különbség a transzcendális joga és a tantra

Részletesebben

A csend szava Egy perc bölcsesség

A csend szava Egy perc bölcsesség Anthony de Mello A csend szava Egy perc bölcsesség * * * Budapest 1993 * * * Tau Benső út-ikalauz könytárából! http://www.tau.hu Anthony de Mello: A csend szava - Egy perc bölcsesség 2 Az angol eredeti

Részletesebben

Carlos Castaneda AZ IDŐ KEREKE

Carlos Castaneda AZ IDŐ KEREKE Carlos Castaneda AZ IDŐ KEREKE Az ősi Mexikó sámánjainak gondolatai életről, halálól és a világmindenségről Simon & Schuster, 1998. fordította: Judith Spartacus, 2011. [Ez a digitális kiadvány nem kereskedelmi

Részletesebben

A H A N G 13. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL

A H A N G 13. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL A H A N G 13. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL Én csak szerény húrja vagyok annak a GITÁRNAK, melynek rezonáló-doboza és főleg PENGETŐJE maga A H A N G 1121. ELŐSZÓ Ma már az egyezernégyszázötvenedik

Részletesebben

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés megdobogtatja a legtöbbünk szívét! Azt hiszem azért, mert mindannyian,

Részletesebben

Mácz István: Élni vagy meghalni?

Mácz István: Élni vagy meghalni? PPEK 533 Mácz István: Élni vagy meghalni? Mácz István Élni vagy meghalni? mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért

Részletesebben

Rázd ki magad a porból

Rázd ki magad a porból Graham Powell Rázd ki magad a porból Graham Powell A mű eredeti címe: Christian, set yourself free! Sovereign World Trust PO BOX 777 Tonbridge Kent TN11 9XT England All rights reserved Minden jog fenntartva.

Részletesebben

GALAKTIKA FANTASZTIKUS KÖNYVEK SZERKESZTI KUCZKA PÉTER ISAAC ASIMOV. Alapítvány és Föld MÓRA FERENC KÖNYVKIADÓ

GALAKTIKA FANTASZTIKUS KÖNYVEK SZERKESZTI KUCZKA PÉTER ISAAC ASIMOV. Alapítvány és Föld MÓRA FERENC KÖNYVKIADÓ GALAKTIKA FANTASZTIKUS KÖNYVEK SZERKESZTI KUCZKA PÉTER ISAAC ASIMOV Alapítvány és Föld MÓRA FERENC KÖNYVKIADÓ A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Isaac Asimov: Foundation and Earth Doubleday and

Részletesebben

TOM MARSHALL HELYES KAPCSOLATOK

TOM MARSHALL HELYES KAPCSOLATOK TOM MARSHALL HELYES KAPCSOLATOK Fordította: Lukács Tibor Minden jog fenntartva. Jelen kiadvány egyetlen része sem sokszorosítható, nem tárolható számítógépben, és nem terjeszthető sem mechanikus vagy elektronikus

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./2. szám. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt.

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./2. szám. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2010./2. szám Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. Lk 24,5-6 2 2010 / 2 Keresztény családba születtem. Nagyon szerettem a szüleimet,

Részletesebben

Karinthy Frigyes: Minden másképp van

Karinthy Frigyes: Minden másképp van Karinthy Frigyes: Minden másképp van Karinthy Frigyes Minden másképp van Karinthy Frigyes füveskönyve (Részlet) A kötet anyagát válogatta, összeállította Praznovszky Mihály (Részlet) Lazi Kiadó Kft. Praznovszky

Részletesebben

KURT TEPPERWEIN: HA NEM BOLDOGÍT, ENGEDD EL! - ÚT A BELSŐ SZABADSÁGHOZ Néha a kevesebb több lehet! Elengedni - ez az, amit nem teszünk meg mindig

KURT TEPPERWEIN: HA NEM BOLDOGÍT, ENGEDD EL! - ÚT A BELSŐ SZABADSÁGHOZ Néha a kevesebb több lehet! Elengedni - ez az, amit nem teszünk meg mindig KURT TEPPERWEIN: HA NEM BOLDOGÍT, ENGEDD EL! - ÚT A BELSŐ SZABADSÁGHOZ Néha a kevesebb több lehet! Elengedni - ez az, amit nem teszünk meg mindig könnyedén. Pedig nagyon vágyunk rá, hogy megszabaduljunk

Részletesebben

Bácskai Júlia, Tapolyai Emőke, Varró S. Gábor Ex Exek Miért vannak még mindig itt, ha már nincsenek? SZIMPOZION Az élet dolgai

Bácskai Júlia, Tapolyai Emőke, Varró S. Gábor Ex Exek Miért vannak még mindig itt, ha már nincsenek? SZIMPOZION Az élet dolgai Bácskai Júlia, Tapolyai Emőke, Varró S. Gábor Ex Exek Miért vannak még mindig itt, ha már nincsenek? SZIMPOZION Az élet dolgai Borítóterv: Malum Stúdió ISBN 978-963-248-132-6 HU ISSN 2060-7512 HU ISSN

Részletesebben

A Szarvasi Református Egyházközség gyülekezeti újságja

A Szarvasi Református Egyházközség gyülekezeti újságja VII. évf. különkiadás a gyászról 2006. november A Szarvasi Református Egyházközség gyülekezeti újságja A Kossuth Rádióban 2006. november 1-én, a Református Egyház Félórájában elhangzott beszélgetés: Áldott

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám Még a fának is van reménysége: ha kivágják, újból kihajt, és nem fogynak el hajtásai. Még ha elvénül is a földben gyökere, ha elhal is a porban

Részletesebben