PE Energia Akadémia 30. Vakvágányon az energetika

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PE Energia Akadémia 30. Vakvágányon az energetika"

Átírás

1 PE Energia Akadémia 30. Vakvágányon az energetika A biztonságos energiaellátás az emberiség, különösen a fejlett országok egyik alapproblémája, s a jövőben egyre fontosabb kérdéssé válik. Mivel óriási pénzek forognak az energetika területén, ezért nagy a tülekedés, a geopolitikai stratégiák egyik kiemelt területe. Gondoljunk csak az elmúlt fél évszázadra: milyen fontos szerepet játszott a készletekben gazdag Közel Kelet az olajfogyasztás és az olajkitermelés extenzív növekedése idején. Több háború tört ki az olajkészletek birtoklása miatt. Ma a gázellátás átrendezése körül feszülnek egymásnak a geopolitikai érdekszférák. A másik fontos átrendeződési folyamat a fosszilis energiahordozók (szén, olaj, gáz) és a megújuló energiaforrások (szél, nap, földhő) hasznosítása között kialakult háborúban jelenik meg, amely szorosan összefügg a klímapolitikával, s viszi tévútra, inkább vakvágányra az energetikát. Ez utóbbira érdemes részletesebben kitérni, ugyanis ha nem eszmél időben az emberi értelem, akkor ennek igen súlyos következményeivel kell számolni. Napjainkra kialakult az EU közös klíma és energiapolitikája. A konszenzussal elfogadottnak kihirdetett klímapolitika fő kinyilatkoztatása, hogy globális felmelegedés van (azaz nő a légkör átlagos hőmérséklete), aminek elsődleges oka az emberi tevékenységgel összefüggő (antropogén) szén dioxid (CO2) kibocsátás. A légkörben mérhető CO2 koncentráció valóban folyamatosan emelkedik az egyre több tüzelő és hajtóanyag (az említett szén, gáz és olaj) felhasználása következtében. A légkör felmelegedése súlyos klímakatasztrófákhoz vezet mondják éjjel és nappal, meg este a klímahívők, mint egy új vallás képviselői. A klímakatasztrófák (jégtakarók olvadása, tengerszintek emelkedése, szélsőséges időjárás kialakulása, elsivatagosodás stb.) állandó napirenden tartásával megfélemlítik az embereket, hogy ellenállás nélkül fogadják el a klímamítoszt (klímatanokat), más szóval így manipulálják az egész emberiséget. Ebből eredően a hivatalosnak kinyilvánított klímapolitika fő célkitűzése: csökkenteni kell a CO2 kibocsátást, azaz vissza kell szorítani az említett fosszilis energiahordozók felhasználását. De akkor miből termeljük meg a nélkülözhetetlen villamos energiát? Hát a megújulókból! A válasz ilyen egyszerű, ami viszont az említett vakvágányra viszi az energiaellátást. Mindezek mögött végrehajtóként az ENSZ keretében működő Éghajlat változási Kormányközi Testület (IPCC) áll, amely a 80 es években meghirdetett klímapolitikát eddig 30 milliárd dollárral támogatta. A munkát kiválasztott klímapolitikusokra, különböző intézményekre és lobbi csoportokra bízza. Még az időközönként megjelenő klímajelentések összeállítását is. Az ötödik jelentés (AR 5) az idén tavasszal jelent meg. Ami a leglényegesebb, hogy az ezekben megfogalmazott álláspontok, kinyilatkoztatások, prognózisok és javaslatok egyértelműen csak un. szimulációs vizsgálatok eredményeire támaszkodnak, amelyek viszont hatalmas, sok részrendszerre (légkör, földkéreg, óceánok, jégtakarók, élővilág, tűzhányók stb. stb., azaz mindenre, ami a globális hőmérsékletet befolyásolhatja) kiterjedő és azok kölcsönhatásait is leíró matematikai modellekre épülnek. A több mint ezer oldalas jelentésből, ill. a több mint száz oldalas összefoglalóból e helyen csupán a talán legfontosabbnak tekinthető megállapítást említjük: a légkör CO2 koncentrációjának (jelenleg közel 400 ppm) megduplázódása esetén a globális hőmérséklet 1,75 és 4,5 o C között változhat. A korábbi jelentésben legvalószínűbb értéknek 3 o C os emelkedést jelöltek meg. Ez viszont már olyan katasztrofális következménnyel járna, hogy minden eszközzel meg kell akadályozni, sőt ma már konszenzussal elfogadottnak tekinthető, hogy a globális hőmérsékletváltozás semmiképpen sem érheti el a plusz 2 o C os értéket. Ennek a rögeszmének van alávetve a klímapolitika és szolgálatában Új energetikai honlap: www. energiaakademia.lapunk.hu

2 az energiapolitika, hiszen e követelmény csak a fosszilis energiahordozók visszaszorításával és a széndioxid kibocsátással nem járó megújuló energiaforrások hasznosítására való áttéréssel lehetséges. A gondolatmenet logikus és könnyen beetethető, csak egy nagy baj van vele, hogy hazug. Hazug, mert nincsen globális hőmérsékletemelkedés. A mérési adatok alapján 15 éve az átlagos hőmérséklet változatlan, inkább csekély mértékben csökken, amint a mellékelt ábra szemlélteti. A cik cakos (kék) görbe a mért értékeket ábrázolja, a folytonos (piros ) egyenes az IPCC előrejelzése. Hazug, mert a növekvő CO2 koncentráció nem növeli az üvegházhatást, csak csekély mértékben, tehát ezen a címen globális felmelegedést sem okozhat. Utalunk ezzel kapcsolatban Dr. Miskolczi Ferenc, volt NASA kutató tudományos vizsgálataira. Hazug, mert az Antarktiszon működő Vosztok állomáson, a 3000 m mélységig végzett fúrások, s a kiemelt jégdugók vizsgálata alapján évezredekre visszamenően rekonstruálható a légkör hőmérsékletének és a szén dioxid tartalom időbeli változása. Ezek szerint e paraméterek állandóan változnak (azaz a klímaváltozás természetes jelenség), hol növekedés, hol csökkenés, sőt bizonyos ciklikusság tapasztalható. A jelenlegi klímaváltozások is szervesen ebbe a folyamatba illeszkednek. A rekonstruált eredmények alapján az is megállapítható, hogy a szén dioxid változása időben késlekedve követi a hőmérséklet változását, tehát a széndioxid koncentráció változása nem lehet oka a hőmérséklet változásának. Hazug, mert a NASA műbolygós felvételei szerint az Arktisz jégtakaróinak felülete az utóbbi időben jelentősen (50 % al) növekedett, ami cáfolja a globális felmelegedés teóriáját. Hazug, mert a szoros korrelációban levő ciklikus napfolttevékenység szerepét sem hajlandók akceptálni, minthogy ez alapján hűlési periódus prognosztizálható. Hazug, mert a szén dioxid nem környezetszennyező gáz, a fotoszintézis révén a mindenkori élővilág egyik forrása, ezért mindenféle szén dioxid csökkentés és dekarbonizációs törekvés (CO2 megkötés, föld alatti tárolás) hamis cél, felesleges pénzkidobás. Új energetikai honlap: www. energiaakademia.lapunk.hu

3 Hazug, mert a szén dioxid kibocsátás mentesnek hirdetett energiatermelési módok sem azok. Ma már kimutatott, hogy a napelemekkel előállított egy kilowattóra villamos energiához összesen (érc kitermelés, fémkohászat, napelem gyártás) nagyobb szén dioxid kibocsátás tartozik. mint a szénerőművekben előállított energiához. Hazug, mert az IPCC által hitelesített klímamodellek annyira összetettek, és bonyolultak, hogy az azokra épülő szimulációs eredmények elvileg sem alapozhatják meg a globális klímafolyamatok egzakt leírását, s még kevésbé a földi klíma prognózisát. A mérhető klímaparaméterek időbeli változása igen nagy számú statisztikus folyamat eredő hatásaként alakul ki, ezért maga is statisztikus (azaz sztochasztikus). Jövendölni lehet, de hát az csupán jóslás. Álságos, mert az IPCC nem akceptálja az említett tudományos tényeket és nem hajlandó korrekt párbeszédet és vitát folytatni az általa szkeptikusnak bélyegzett klímatudósokkal, akik ma már egyre szervezettebb módon képviselik a döntően mérésekre és tapasztalatokra támaszkodó ellenvéleményeiket. Az USA ban már az ellen IPCC, az NIPCC is megalakult. E rövid összefoglalás zárógondolataként meg kell említeni (mindenféle összeesküvés elméletektől elhatárolódva), hogy természetesen e világméretű félrevezetés mögött egy rendkívül szervezett és erős gazdasági érdekhálózat húzódik meg, amely az ENSZ szervezetét is képes eszközül felhasználni. A klímavédelem élharcosa ma az EU és azon belül Németország. A német új energiapolitika az un. Energiewende, a megújulók szélsőséges támogatásával teljesen vakvágányra kényszerítette az energiaellátást. Ennek már akár a közeli jövőben is komoly következményei várhatók, elsősorban a villamos energia ellátás területén. A 2000 ben elfogadott megújuló törvény (EEG) kihirdetése óta az Energiewende kumuláltan 400 milliárd euróba került. Eddig, felfoghatatlanul, mintegy MW szél és naperőművi kapacitást létesítettek. Nagy baj van, ha erősebben fúj a szél, mint most pünkösdkor történt. Nem tudnak mit kezdeni a felesleges energiával. Ha nem fúj a szél, akkor meg energiahiány lép fel, mert sok hagyományos erőművet (veszteséges működésre hivatkozva) a tulajdonosok már leállítottak, és továbbiakat le akarnak állítani. Egyszerűbben: veszélybe került Németországban az ellátásbiztonság. A német villamos energia rendszer stabilitását a környező országokból a határkeresztező vezetékeken érkező, ill. oda áramló un. szabályozási teljesítmények, valamint a svájci tározós erőművekkel való együttműködés biztosítja. Az energiaárak rendkívül magasak, a villamos energia árában kilowattóránként ma már 6,2 eurocent az un. ökojárulék. Sok gazdasági szakértő szerint mindezek már veszélyeztetik Németország és az EU versenyképességét. Az USA ban a gáz egyharmadába, a villamos energia kb. az európai ár felébe kerül. Az óriási pénzek a klímavédelemre mennek el, ahelyett, hogy a környezetvédelemre fordítanák. A klímát ugyanis nem kell védeni, a környezetünket annál inkább. A szkeptikusok humorára jellemző, hogy a szélerőműveket rotorokkal rendelkező, zöld, fenntartható ökológiai betontornyoknak tartják. Az Északi tengerre telepített Bard 1 szélerőmű park március óta energiaátviteli üzemzavar miatt áll. Galileo Galilei híres kijelentésére emlékezve meggyőződéssel állíthatjuk: És mégsem melegszik a Föld! Részletesebb elemzések Tévúton az energetika, ill. Válaszút előtt az energetika címmel a KAPU és KAPU számaiban olvashatók. (Elhangzott a KDNP Ipari és Kereskedelmi Szakbizottság ülésén, án). Új energetikai honlap: www. energiaakademia.lapunk.hu

4 MTA Lévai András Energetikai Alapítvány VAKVÁGÁNYON AZ ENERGETIKA Dr. Petz Ernő KDNP Ipari és Kereskedelmi Szakbizottság, jún. 26. Előzmények: 1. Mi van, ha mégsem igaz? Polgári Szemle, 2011/4. 2. Tévúton az energetika. KAPU, ; Polgári Szemle 2013/ Válaszút előtt az energetika. KAPU, Atomkérdés. KAPU, Google: Petz Ernő Válaszút előtt az energetika I. és II. 6. Google: Petz Ernő Az energetika aktuális kérdései I. és II. 7. Petz Ernő: Pusztába kiáltott szavak. Püski Kiadó, Budapest, Petz Ernő: Az energetika zsákutcája. Polgári Szemle, 2014/1 2.

5 CO2 koncentráció növekedés Globális felmelegedés?

6 Globális felmelegedés?

7 Klímaváltozás ( )

8 Átlagos hőmérséklet ( )

9 Klímamodell (OMSZ) (Szimulációs vizsgálatok)

10 CO2 és hőmérsékletnövekedés

11 OK OKOZAT??

12 Az Északi sarkvidék jegesedése

13 A napfolttevékenység hatása

14 Megújulók villamosenergia termelése (Németország ápr.)

15 Import és export (szabályozási teljesítmény) ( )

16 Németország Vill. en. termelés, máj.

17 Szabályozási teljesítmény

18 Rendszeregyensúly (analógia)

19 A CO2 nem káros anyag! ( Élet elixir, a fotószintézis egyik résztvevője) A növényzetnek kb. háromszoros koncentráció lenne optimális

20 A zivatarok, orkánok, tornádók, hurrikánok, felhőszakadások, árvizek, földcsuszamlások stb. mindig is voltak, Föld anyácskánk természetéhez tartoznak

AZ ENERGETIKA AKTUÁLIS KÉRDÉSEI III.

AZ ENERGETIKA AKTUÁLIS KÉRDÉSEI III. MTA Lévai András Energetikai Alapítvány AZ ENERGETIKA AKTUÁLIS KÉRDÉSEI III. Dr. Petz Ernő Herman Ottó Társaság, 2014. máj. 12. Előzmények: 1. Mi van, ha mégsem igaz? Polgári Szemle, 2011/4. 2. Tévúton

Részletesebben

1. ábra. A WTI olaj árának alakulása (New Yorki tőzsde)

1. ábra. A WTI olaj árának alakulása (New Yorki tőzsde) PE Energia Akadémia 74 Az energiapolitika, mint stratégiai fegyver Az energiapolitika veszélyes stratégiai fegyver, ha valaki ezzel játszik, bizony megégetheti magát. /Pósa Tibor/ Bizony vannak, akik e

Részletesebben

Pénz-és tőkepiaci eszközök a klímaváltozás mérséklésére

Pénz-és tőkepiaci eszközök a klímaváltozás mérséklésére Pénz-és tőkepiaci eszközök a klímaváltozás mérséklésére Készítette: Pánczél Csilla BGF-KKFK, Külgazdasági szak, Tőzsde-pénzintézetek szakirány Belső konzulens: Sajósiné dr. Kováts Magdolna Külső konzulens:

Részletesebben

29/2008. (III. 20.) OGY határozat. a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiáról. Melléklet a 29/2008. (III. 20.) OGY határozathoz

29/2008. (III. 20.) OGY határozat. a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiáról. Melléklet a 29/2008. (III. 20.) OGY határozathoz 29/2008. (III. 20.) OGY határozat a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiáról Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény

Részletesebben

Jövő időben. Nemzeti Éghajlatváltozási 2008-2025

Jövő időben. Nemzeti Éghajlatváltozási 2008-2025 Jövő időben Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia 2008-2025 tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló 3 Bevezetés 9 1. A stratégia kidolgozásának keretei 11 1.1. Az éghajlat-változás tudományos magyarázata 12

Részletesebben

Szombathely Megyei Jogú Város Klímavédelmi és Energia Stratégiája

Szombathely Megyei Jogú Város Klímavédelmi és Energia Stratégiája Szombathely Megyei Jogú Város Klímavédelmi és Energia Stratégiája 2015. április Tartalom Impresszum Készítette: BFH Európa Projektfejlesztő és Tanácsadó Kft. 9700 Szombathely, Semmelweis I. u. 4-6. 1.

Részletesebben

MEGÚJULÓ ENERGIA HELYZETKÉP

MEGÚJULÓ ENERGIA HELYZETKÉP MEGÚJULÓ ENERGIA HELYZETKÉP Kaposvár 2014 A bolygó lázas. Ha a gyermeked lázas doktorhoz viszed. Ha a doktor azt mondja, hogy beavatkozás szükséges, nem ellenkezel, hogy azt olvastam a tudományos-fantasztikus

Részletesebben

Levegő és vízvédelem házi dolgozat

Levegő és vízvédelem házi dolgozat Levegő és vízvédelem házi dolgozat Üvegházhatás, klímaegyezmény, szén-dioxid csökkentés és kereskedelem Tantárgy előadója: Dr. Benkő Tamás Oktatási félév: 2011/12. 2. félév Előadás helye: 1111 Budapest,

Részletesebben

H/5054. számú. országgyűlési határozati javaslat. a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiáról 2014-2025-re, kitekintéssel 2050-re

H/5054. számú. országgyűlési határozati javaslat. a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiáról 2014-2025-re, kitekintéssel 2050-re MAGYARORSZÁG KORMÁNYA H/5054. számú országgyűlési határozati javaslat a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiáról 2014-2025-re, kitekintéssel 2050-re Előadó: Dr. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter

Részletesebben

Makra László. Környezeti klimatológia II.

Makra László. Környezeti klimatológia II. Makra László Környezeti klimatológia II. Az ember hatása az éghajlatra Alapismeretek Hogyan alakítja az ember az éghajlatot? Az autók, növények, gyárak és erőművek által kibocsátott üvegházgázok módosítják

Részletesebben

Valós veszély: a természeti katasztrófák és következményeik

Valós veszély: a természeti katasztrófák és következményeik Szternák György Valós veszély: a természeti katasztrófák és következményeik Az ország biztonságának elemzésekor a szakemberek nem hagyhatják figyelmen kívül, hogy az ipari- és természeti katasztrófák elhárítása,

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM. Üvegházhatású gázok vizsgálata és azok kibocsátását meghatározó társadalmi szemléletmódok feltárása Baján és környékén

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM. Üvegházhatású gázok vizsgálata és azok kibocsátását meghatározó társadalmi szemléletmódok feltárása Baján és környékén PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Földtudományok Doktori Iskola Földtudományok Doktori Program Üvegházhatású gázok vizsgálata és azok kibocsátását meghatározó társadalmi szemléletmódok feltárása Baján és környékén

Részletesebben

A klímaváltozás erdészeti ökonómiai vonatkozásai

A klímaváltozás erdészeti ökonómiai vonatkozásai Nyugat-Magyarországi Egyetem Roth Gyula Erdészeti és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskola Erdővagyon-gazdálkodás program DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS A klímaváltozás erdészeti ökonómiai vonatkozásai Írta:

Részletesebben

XLIX. évfolyam 2012. 1-2. szám

XLIX. évfolyam 2012. 1-2. szám XLIX. évfolyam 2012. 1-2. szám a magyar villamos művek közleményei Másfél év mérlege World Energy Outlook 2011 Gyorstájékoztató a magyar villamosenergia-ellátás 2011. évi adatairól Tájékoztató a HUPX Zrt.

Részletesebben

progresszív Energia[Forradalom]

progresszív Energia[Forradalom] progresszív Energia[Forradalom] a fenntartható energiagazdálkodás lehetőségei magyarországon european renewable energy council jelentés magyarországi energiapolitikai forgatókönyv, 2. kiadás, 211 1 2 3

Részletesebben

Második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia 2014-2025 kitekintéssel 2050-re

Második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia 2014-2025 kitekintéssel 2050-re Második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia 2014-2025 kitekintéssel 2050-re Hazai Dekarbonizációs Útiterv Nemzeti Alkalmazkodási Stratégia Partnerség az éghajlatért Szemléletformálási Terv szakpolitikai

Részletesebben

Az éghajlat változik. És te? (2. rész) Bicajjal a stratégiáért. Magyarországnak nincs szüksége új atomerőműre

Az éghajlat változik. És te? (2. rész) Bicajjal a stratégiáért. Magyarországnak nincs szüksége új atomerőműre Kaszálnának... Mostanában azt olvashattuk a hírekben, hogy a paksi igazgatóság úgy döntött: részesedést szerez a tatai energianád ültetvényben, amely igen jó üzleti befektetésnek tűnik. Ők is kaszálnának.

Részletesebben

Éghajlat-politika. Bolygónk védelmében, saját jövőnkért KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL

Éghajlat-politika. Bolygónk védelmében, saját jövőnkért KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL Éghajlat-politika Bolygónk védelmében, saját jövőnkért Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság serkenti a gazdasági növekedést, és munkahelyeket teremt

Részletesebben

A globális éghajlatváltozás hatásai a fenntartható turizmusra

A globális éghajlatváltozás hatásai a fenntartható turizmusra Muhi B. Béla magiszter A globális éghajlatváltozás hatásai a fenntartható turizmusra Bevezető A turizmus napjaink gyors ütemű fejlődésének köszönhetően a XXI. század egyik vezető iparágává nőtte ki magát.

Részletesebben

Készítette: dr. Forgács Emese. Német és dán megújuló energia

Készítette: dr. Forgács Emese. Német és dán megújuló energia Készítette: dr. Forgács Emese Német és dán megújuló energia Bevezetés... 3 Alapvetés...4 Szélenergia... 4 Napenergia... 5 Árapály energia... 6 Geotermikus energia... 6 Biomassza... 6 Németország...7 A

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodástani Intézet Megújuló energiaforrások gazdaságossági elemzése az épületenergetikában

MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodástani Intézet Megújuló energiaforrások gazdaságossági elemzése az épületenergetikában MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodástani Intézet Megújuló energiaforrások gazdaságossági elemzése az épületenergetikában Bánóczy Emese 2013 Tartalom Tartalom... 2 Bevezetés... 4 1. A fenntartható

Részletesebben

Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK

Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés, ajánlás... 4 1. A megújuló energiák fajtái... 5 1.1 Biomassza... 7 1.2 Napenergia... 12 1.3 Geotermia... 14 1.4 Szélenergia... 15 1.5 Vízenergia... 16

Részletesebben

Szakdolgozat. Készítette: Husvéth Rita biológia-környezettan tanár szak. Témavezető: Horváth Ákos Tanári konzulens: Böddiné Schróth Ágnes

Szakdolgozat. Készítette: Husvéth Rita biológia-környezettan tanár szak. Témavezető: Horváth Ákos Tanári konzulens: Böddiné Schróth Ágnes Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Atomfizikai Tanszék Szakdolgozat A napenergia hasznosítása a családi házakban Készítette: Husvéth Rita biológia-környezettan tanár szak Témavezető:

Részletesebben

A fenntartható energiagazdálkodás mutatószámai környezetvédelmi programok tükrében

A fenntartható energiagazdálkodás mutatószámai környezetvédelmi programok tükrében A fenntartható energiagazdálkodás mutatószámai környezetvédelmi programok tükrében Mészáros Andrea, a KSH tanácsosa E-mail: andrea.meszaros@ksh.hu A tanulmány első részében a szerző összefoglalja azt az

Részletesebben

Makra László. Környezeti klimatológia II.

Makra László. Környezeti klimatológia II. Makra László Környezeti klimatológia II. Globális klímaváltozás 1. Fejezet: Múlt, jelen, jövő Klímaváltozás a múltban Fokozódó felmelegedés A klímaváltozás hatásai El fognak tűnni a sarki jégsapkák A globális

Részletesebben

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS A GYAKORLATA

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS A GYAKORLATA Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT EURÓPAI ÜZLETI TANULMÁNYOK SZAKIRÁNY A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS UNIÓS ÉS HAZAI ELMÉLETE ÉS MISKOLC PÉLDÁJÁN A

Részletesebben

FELKÉSZÜLÉS A GLOBÁLIS KLÍMAVÁLTOZÁS VÁRHATÓ HAZAI HATÁSAIRA

FELKÉSZÜLÉS A GLOBÁLIS KLÍMAVÁLTOZÁS VÁRHATÓ HAZAI HATÁSAIRA KvVM (embléma) MTA (embléma) FELKÉSZÜLÉS A GLOBÁLIS KLÍMAVÁLTOZÁS VÁRHATÓ HAZAI HATÁSAIRA Szerkesztette: Láng István Csete László Jolánkai Márton Budapest, 2006. TARTALOM ELŐSZÓKÉNT VAHAVA BEVEZETÉS 1.

Részletesebben

Külkereskedelmi Főiskolai Kar Nemzetközi Kommunikáció Szak. EU-kapcsolatok szakirány A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK HELYZETE HAZÁNKBAN ÉS NÉMETORSZÁGBAN

Külkereskedelmi Főiskolai Kar Nemzetközi Kommunikáció Szak. EU-kapcsolatok szakirány A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK HELYZETE HAZÁNKBAN ÉS NÉMETORSZÁGBAN Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Nemzetközi Kommunikáció Szak Újabb diplomás EU-kapcsolatok szakirány A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK HELYZETE HAZÁNKBAN ÉS NÉMETORSZÁGBAN Készítette:

Részletesebben

A Föld éghajlata folyamatosan változik. Ugyanakkor a manapság zajló éghajlatváltozás, amelyet elsôsorban (bár nem kizárólag) az emberi tevékenységek

A Föld éghajlata folyamatosan változik. Ugyanakkor a manapság zajló éghajlatváltozás, amelyet elsôsorban (bár nem kizárólag) az emberi tevékenységek A GLOBÁLIS ÉGHAJLATVÁLTOZÁS tartalom Mit hozott eddig az éghajlatváltozás? 2 Mi várható a XXI. században? 4 Az éghajlatváltozás Magyarországon 5 Az éghajlatváltozás okai 5 Mit tehetünk az éghajlatváltozás

Részletesebben

Fenntarthatósági szemléletű kritikai elemzés

Fenntarthatósági szemléletű kritikai elemzés Fenntarthatósági szemléletű kritikai elemzés Tankönyv címe, évfolyam: Lakóhelyünk, a Föld (Földrajz 9.) Kiadó: Nemzeti Tankönyvkiadó Kiadás helye, éve: Budapest, 2008 Az egyes témakörökön belül vannak

Részletesebben