Rokka HE közgyűlés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2014.01.26 Rokka HE közgyűlés"

Átírás

1 Rokka HE közgyűlés Kezdés: 8:50h 1. Elnök, Jantyik Tamás beszéde: - Az elnök köszönti a megjelenteket, köszönti Nemes Attilát a KHESZ ügyvezető igazgatóját, aki elfogadta meghívásunkat. - Megállapítja, hogy a 118 szavazatképes tagságból 54fő jelent meg, 1 fő van igazoltan távol. - Felkéri Pelle Tamás sporttársat a jegyzőkönyv vezetésére, amit a közgyűlés egyhangúlag elfogad. Felkéri Román Aladárt és Such Györgyöt a jegyzőkönyv hitelesítésére, amit a közgyűlés szintén egyhangúlag elfogad. - Az elnök, Jantyik Tamás ismerteti a napirendi pontokat, amik a következők: - Elnök beszéde - Sport és Gazdasági felelős beszámolója - FEB vezetőjének beszámolója - Hozzászólások, határozathozatal - Tombolahúzás - A versenyeket a meghirdetett időpontokban megtartottuk. 3 versenyünk, a kishalfogó, a nagyhalfogó és a jubileumi versenyek is a közgyűlés által elfogadott helyen és időben meg lett tartva. Ezen kívül még részt vettünk a KHESZ által megrendezett Pünkösdi versenyen, illetve az elnök-titkár versenyen. - A NAV, a bíróság, a KHESZ felé bejelentési, bevallási, elszámolási kötelezettségeinknek eleget tettünk. Megtörtént a hivatalos alapszabály módosításunk, amit a gyulai bíróság jóvá hagyott. Bejelentésre került az egyesületet érintő vezetőváltás. - Halfogásaink 2013-ban 2434kg Kifogott össz. mennyiség: 2434kg. Ebből Fás-tó: 1379kg, Félhalom: 648kg, A többi egyéb víz. Halfajra bontva: ponty: 1560kg, amur: 311kg, csuka: 48kg, süllő: 84kg, s a többi. Egy főre jutó fogásunk 19,01kg - Megemlékezünk Seben Károly sporttársunkról - Fegyelmi eljárás 1fő horgásztársunk ellen volt 2013-ban 3 botozás miatt. - Fogási naplók leadását illetően: 5fő még nem adta le a fogási naplóját. Sajnálatos, hogy a fogási naplók összesítése vagy meg se történik, vagy helytelenül történik nagyon sok esetben. Az új fogási naplók megjelenésével ez a helyzet valószínű még rosszabb lesz a jövőt tekintve. Az elnök kéri hogy mindenki olvassa el, hogy hogyan kell kitölteni a fogási naplót. - A RokkaHE a 2013-ban vállalt szemétszedési napjait megtartotta. Az elnök eredményesnek értékelte a munkát, mivel egyre kevesebb szemét tapasztalható a Félhalmi holtágakon. - A jegykiadást érintő témakörben az elnök bejelentette, hogy minden kedden a Bajza utcai székházban 16h-17:30h-ig lesz értékcikk értékesítés. Kéri az elnök, hogy 16h előtt ne jöjjenek a sporttársak engedélyt váltani. - Az elnök javaslatokat tesz a 2014 évi versenyek időpontjaira és helyszíneire: - kishalfogó: Fás-tó - nagyhalfogó: Félhalom - jubileumi: Fás-tó 2. A sport és gazdasági felelős, Filozof Máté beszámolója: A sport és gazdasági felelős ismerteti az egyesület anyagi helyzetét, ami a következő képen alakult 2013-ban: - Banki nyitó egyenlegünk: Ft - Banki záró egyenlegünk: Ft - Pénztár nyitó egyenlegünk: 0Ft - Pénztár záró egyenlegünk: Ft - KHESZ bevételünk: Ft, amivel a KHESZ felé elszámoltunk - KHESZ jutalékból származó bevételünk: 2012-ről Ft, 2013-ban Ft, amiből a KHESZ 2013-ban Ft-ot már jóvá is írt számunkra.

2 - Banki kamatjóváírás: 1.341Ft - 1%-ból származó bevételünk: Ft - Kiadásaink Ft, amiben benne vannak a versenydíjazások, a tiszteletdíjak (kivéve az elnököt, aki még nem vette fel), a bankszámla vezetési díjak, postaköltségek, a nagyhalfogó verseny megvendégelés költsége, honlap tárhely költsége évi záró egyenlegünk: Ft évi költségtervezet: Bevételek: - 120fő tag: Ft - 5 új belépő: Ft - 1%-ból: Ft - KHESZ jutalék: Ft Kiadások: - Honlap tárhely költsége: Ft - Tombola, megvendégelés: Ft - Tiszteletdíj: Ft - Versenydíjak és megvendégelés: Ft (3 verseny, pünkösdi verseny, elnök-titkár verseny) - Számlavezetés: 7.000Ft - Postaköltség: 6.000Ft 3. FEB elnök, Molnár Magdolna beszámolója: - A FEB elnöke beszámol arról, hogy az új vezetőség a számukra könnyebben kezelhető számítógépes naplófőkönyv vezetésre tért át. Így valamelyest az ellenőrzés során talált esetleges hibák feltárása is gyorsabbá válhat. - A FEB elnöke elmondja, hogy az időben elnyúló bírósági eljárás miatt, ami a vezetőváltás miatt vált szükségessé, illetve a magas tranzakciós adó miatt az egyesület vezetői a készpénzforgalmat részesítették előnyben. - A követhető és jól átlátható anyagi helyzet megállapításához javasolja a vezetőknek, hogy napi pénztárjelentés formanyomtatványt vagy ennek megfelelő elektronikus fájlt használjanak. - Megemlíti, hogy a banki (takarékszövetkezeti) forgalmunk, amit mi kezdeményeztünk, az 2 tételből állt. Az egyik egy kivét, a másik pedig az 1%-ból bejövő juttatás volt. A többi forgalmat a havi számlavezetési díj levonása, illetve az év végi kamatjóváírás jelentette. - Felhívja a figyelmet arra a tényre, hogy a taglétszám csökkenése bevételcsökkenéssel jár, ami veszélyeztetheti az egyesület működését. - Felhívja a figyelmet arra is, hogy bizony az 1%-ból bejövő támogatás igen jelentős bevétele az egyesületnek, így kéri, aki teheti ajánlja fel SZJA-ja 1%-át, illetve bátran ajánlják ezt másoknak is. - Rendezvények költségeinek elszámolását rendben találta a FEB - Az ellenőrzés alapján elfogadásra ajánlja a gazdasági beszámolót 4. Hozzászólások, határozathozatal - Nemes Attila a KHESZ ügyvezető igazgatója kezdi a hozzászólásokat az új Halgazdálkodásról és hal védelméről szóló 2013 CII törvény ismertetésével és a megváltozott jogszabályokról. Beszámol a VM rendeletről. - Ismerteti az új állami fogási naplók érvényességi idejének megváltozását (fogási napló 02.28, állami jegy 01.31) és valószínűsíti, hogy a jövőben a területi engedélyek is igazodnak e két okmány lejáratához. - Felhívja a figyelmet a törvény és a rendelet értelmező szakaszaira, amik leírják a különböző horgászati fogalmak pontos értelmezését. - Ismerteti azt a változást, ami a vízterület partjára vonatkozik. Ez változott, méghozzá aszerint, hogy védőgáttal ellátott vízterületeken a víz szélétől 100m szélességben, védőgáttal nem rendelkező vízterületeknél 250m szélességben számít vízterület partjának a terület, így azon

3 halellenőrzési munkálatok folyhatnak. - Ismerteti azt a változást, hogy azon vízterületeken, amiknek nincs kezelője, lehet horgászni, de állami jegy megléte szükséges, illetve hal nem vihető el innen. - Az állami jegy díja 2000Ft, azonban ha hibásan van kitöltve a fogási napló, vagy nincs leadva határidőre, akkor ez az összeg 4000Ft. - A területi engedélyeken rajta vannak a fogási naplókba beírandó vízterület kódok, azonban figyelni kell arra, hogy a Halászati kezelésben lévő vízterület el legyen különítve a horgászati kezelésben lévő vízterülettől. Ilyen pl. a Kettős-Körös. - Említést tesz a horgászvizsgákról, amiknél új tesztlapok jönnek ki és ezért csak februárban valószínűsíthető az indulásuk. A KHESZ honlapján lehet tájékozódni. A vizsgadíj 3500Ft. - Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a KHESZ honlapján található egy segédlet, ami leírja, hogy hogyan kell a fogási naplókat helyesen kitölteni. A KHESZ kéri a fogási naplóban a kifogás időpontját óra-percben is beírni, erre a halfajok kecsege sorát ajánlja. Az új állami fogásnapló ára 200Ft. - A napló vezetése 0,5kg-ra kerekítéssel kell történjen - A tilalmi idők, a méretkorlátozások a fogási naplókban vannak. - Elvihető hal mennyisége nem változott a tavalyihoz képest. - Ismerteti a kifogott hal szállítására vonatkozó előírásokat, miszerint 30cm-nél nagyobb hal szállítása csak leütött állapotban lehetséges. 30cm-nél kisebb halat megfelelő víz és oxigénellátottságú alkalmatosságban lehet szállítani. Sonar használata télen tilos. - Szemetes helyen horgászni tilos, növényzetet csonkítani tilos, építményt vízparton készíteni tilos. - Kiosztásra került a sporttársak között egy méretkorlátozási és halfogás tilalmi táblázat. A helyi KHESZ szabályozás a busa esetében (2db vagy 10kg) és az ezüstkárász esetében (max 5kg) eltér az országos szabályozástól. Példának említi még, hogy pl az amur helyi szabályozása, azaz az 50cm méretkorlátozás megmarad. Menyhalból csak 3db/nap fogható 25cm méretkorlátozással, a compó tilalmi időszakot élvez stb. Kéri a horgászokat az új tilalmak és korlátozások ismeretének elsajátítására. - Beszámol a KHESZ tevékenységéről 2013-ban. Sajnálattal tapasztalják, hogy a taglétszám csökkent, kb. 500 fővel. A szövetség kezelésébe került a Dánfoki-csatorna, illetve a Poklás-csatorna. A jegyárak inflációkövetően nőttek, de a napijegyek árai nem változtak. 10 halfajra vonatkozik a 15cm-es méretkorlátozás. A 120kg/területi engedély szabályzás megmaradt, de az ezt követő új területi engedély ára már Ft lesz. Haltelepítés 61MFt értékben történt. 560 mázsa visszafogható, 320 mázsa 1 nyaras, 170 mázsa 2 nyaras ponty került kihelyezésre. Ezen kívül süllő, csuka, szürke harcsa, kecsege, keszeg stb. Keszeget egyre nehezebb beszerezni. - Such Mihály hozzászólása: A beszámolókat elfogadja. A tájidegen halak mennyiségi korlátozását félreérthetőnek tartja, nem lehet pontosan tudni, hogy 1db vagy 3db-ról van szó. Javasolja, hogy a félhalmi verseny 3 napos legyen, azaz pénteken kezdődjön. Kéri a vezetőséget, hogy a félhalmi versenyen történt 44dkg-os ponty mérés, ami eleve kizárja, hogy méretes legyen a ponty, ne történjen meg ismét, illetve 1 mérleggel történjen a mérés. Nem ért egyet azzal, hogy 6kg felett nem történik mérés azonnal. VÁLASZOK: A tájidegen halak mennyiségi korlátozását a KHESZ szabályzata szerint kell figyelembe venni, az érintett paragrafus nem a felnőtt jeggyel rendelkező horgászokra vonatkozik. A 3 napos versenyről szavazni fogunk. A versenytáblázat lapján nem történt 44dkg-os ponty mérés, amit meg is lehet tekinteni a jelen lévő mérési jegyzőkönyvből. A mérések 1 mérleggel történtek, hiszen az egyesületnek csak egy mérlege van. Az elnök kéri a sporttársakat, hogy ha bármilyen észrevételük van a versenyeken, akkor azokat ott és akkor mondják, hogy intézkedni lehessen a sportszerű verseny megtartása érdekében. A verseny megnyitóján külön ki lett hangsúlyozva a 6kg feletti hal mérésére vonatkozóan, hogy az azonnal meg fog történni. Amúgy a legnagyobb hal 4,3kg-os ponty volt, így 6kg-os mérésre sajnos nem került sor. - Modes Ottó: Megemlíti, hogy ha a FEB úgy véli, hogy a házipénztár használata szabályos, akkor Ő ezt elfogadja, bár előnyben részesíti, hogy a befolyó összegek a bankszámlára kerüljenek. Megérti, hogy a házipénztár használata költségkímélés miatt vált szükségessé. Nem ért egyet azzal, hogy az elnök nem vette fel a tiszteletdíját. Az új belépők tagdíján Ő nem változtatna, igenis

4 érdemnek és büszkeségnek tartja azt, ha valaki egy 40 éve működő egyesület tagja lehet. Megvizsgálná azt, hogy azok akik elhagyták az egyesületet, miért hagyták el, illetve betartották-e az alapszabályban leírtakat. A fogási naplókkal kapcsolatban megemlíti, hogy Ő mint volt elnök is tudja, hogy milyen zavaros a fogási naplók összesítése, és mi lesz majd a jövőt illetően az új fogási naplók vezetése miatt. A versenyidőpontokkal és a helyszínekkel egyetért. VÁLASZOK: A napi pénztár vezetése azért is szükséges, mert az értékcikkek értékesítéseiből származó bevétel valójában nem az egyesületé, hanem a KHESZ-é, így ennek a mintegy 2MFt-nak a banki tranzakciója 12EFt-ba kerül az egyesületnek. Az elnöknek módja van felvenni a tisztelet díját, erre a keretösszeg is meg van, a gazdasági vezető beszámolójában csak azért lett ez kihangsúlyozva, hogy az általa közölt számadatokban még benne van az elnök 2013 évi tiszteletdíja. Egyébként ezt az összeget az elnök 2014-ben fel fogja venni. Az új belépők díjtételéről szavazni fogunk. Kérdéses, hogy az alapszabályban leírt 7 2. pontja egyeztethető-e a polgári törvénykönyvvel. - Pelle Tamás: Szorgalmazná a fogási naplók elektronikus úton történő összesítésének lehetőségét. VÁLASZ: Sajnos erre jelen helyzetben nincs lehetőség. - Lung András: Szerinte sok a 6000Ft új belépő díj. Szerinte 4 napos legyen a félhalmi verseny. VÁLASZOK: Belépő díjról szavazni fogunk. A 4 napos versenyről szavazni fogunk. - Such György: Versenyidőpontok neki megfelelnek. Szerinte a 4 napos verseny túl hosszú. Az új belépési díjat illetően véleménye az, hogy az megmaradjon, de esetlegesen csökkentsük. - Modes Ottó: Átgondolásra javasolja továbbra is az új belépők díját. - Jantyik Tamás: Szerinte külön kellene kezelni a visszalépő tagok díját és az új belépők díját. - Molnár Viktor: Ifi-k belépésével kapcsolatban hallott valami félreértést, azt nem tudja, hogy pontosan mit, de szeretné tudni az ifi belépőkre vonatkozó feltételeket. A fogási naplók vezetésével kapcsolatban kérdezi, hogy ha több napra megy horgászni, akkor éjfél után egyből be kell írni a horgászat megkezdését az adott napra? VÁLASZOK: A vezetőség nem tud félreértésről. 1 új ifi tagunk volt 2013-ban és nem volt ifi-ből felnőttbe való átlépő. Az ifi belépő díja 4000Ft. Ha az ifi felnőtté lép elő és már befizette a 4000Ft-os ifi belépőt, akkor a felnőttet már nem kell. A fogási naplóba nem kell pontban éjfélkor a bejegyzést megtenni, de ha éppen ébren van a horgász, akkor tegye meg, vagy akkor amikor felébred. - Modes Ottó: Szavazzunk meg egy elfogadható összeget az új belépőknek. - Molnár Magdolna: Válaszolt a kérdésekre, iletve indítványozta, hogy tájékozódjunk, hogy más egyesületeknél mennyi az új belépési díj. - Román Aladár: Tagdíjhátralékként a visszalépő tagoknak szerinte az elemaradt évek szerinti összeget kellene megfizetni. VÁLASZ: Ez is szavazásra kerül. - Nemes Attila: Tudomása szerint a legtöbb egyesület tagdíja inkább közelít az 1-3EFt-hoz. Ajánlja, hogy a RokkaHE helyezen el a székházban egy felhívást, hogy az új horgászvizsgázók már a vizsga napján tudhassák, hogy ehhez az egyesülethez be lehet lépni. - Valkó Szabolcs: Kevésnek tartja, hogy csak kéthetente keddenként 16h-17h-ig van értékcikk árusítás. VÁLASZ: Ez csak januárra vonatkozott. Január 28-ától minden kedden 16h-17:30h-ig lesz értékesítés. - Rédai József: Soknak találja a 6000Ft új belépői díjat. Kíváncs miért különbözik az ecsegfalvi és a csökmői halgazdaságból telepített hal. Mikor lettek kotorva? Mitől izsapízű a csökmői hal? VÁLASZOK: Belépési díj szavazásra kerül. Nemes Attila szerint, bár nem a legmodernebbek sajnos a helnevelő egységeik, próbálják folyamatosan fejleszteni azokat. Az ecsegfalvi és a csökmői nevelde között nincs különbség, így szerinte rámondani a kifogott halra, hogy ez ecsegfalvi vagy csökmői, nem lehet. - Kovács János: Fogási naplóban használható-e az ismétlőjel a vízterület megnevezésénél. VÁLASZ: Nem

5 SZAVAZÁSOK: - Vezetői beszámolót elfogadja-e a közgyűlés? - A gazdasági vezető 2013 évi beszámolóját és a 2014 évi költségtervezetet elfogadja-e a közgyűlés? A FEB beszámolóját elfogadja-e a közgyűlés? - Versenyidőpontok 2014-re Kishalfogó: Fás tó Nagyhalfogó: Félhalom Jubileumi: Fás tó A közgyűlés többségben elfogadja - Új belépők díja 2500Ft legyen A közgyűlés egyhangúlag elfogadja - A tagdíjhátralék 2500Ft legyen A közgyűlés egyhangúlag elfogadja 5. Tombolahúzás

Tisztelt Közgyűlés, tisztelt horgásztársak!

Tisztelt Közgyűlés, tisztelt horgásztársak! Tisztelt Közgyűlés, tisztelt horgásztársak! Szeretettel köszöntöm Önöket a 2011-es évzáró közgyűlésén, ami egyben a 2012-es év nyitó közgyűlése is. Szeretettel köszöntöm meghívott vendégeinket! Lajos Zsigmond

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Tisza Horgászegyesület 2013. január 23. én 17. 30 órakor megtartott megismételt közgyűléséről. Jelen vannak: Egyesületi tagok jelenléti ív szerint (jelenléti ív csatolva) Napirendi

Részletesebben

Tájékoztató a nagyobb vizek horgászati helyzetéről.

Tájékoztató a nagyobb vizek horgászati helyzetéről. MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG ELNÖKSÉGE Melléklet: a MOHOSZ Elnökség 2011.szeptember 09.-i ülésének 6. sz. napirendjéhez E-20110929-6 Tájékoztató a nagyobb vizek horgászati helyzetéről. A Velencei-tó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Elnökségi ülésről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Elnökségi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Elnökségi ülésről Helyszín: Magyar Természetbarát Szövetség 1146 Budapest, Thököly út 58-60. Károlyi terem Időpont: 2011. március 19. 10 15 órakor Jelen vannak: Szabó Imre, Bornemisza

Részletesebben

Beszámoló a 2014 évi Vezetőségi munkáról

Beszámoló a 2014 évi Vezetőségi munkáról BALÁSTYAI ALKOTMÁNY HORGÁSZ EGYESÜLET 6764 Balástya, Szegfű u.16. Adószám:19984997-1-06 Országos nyilv.azonosító: 37563/1989 Megyei nyilv.szám:191/2014 Beszámoló a 2014 évi Vezetőségi munkáról A Balástyai

Részletesebben

Jásztelek HORGÁSZREND

Jásztelek HORGÁSZREND HORGÁSZREND a jászteleki kezelésében levő Zagyva-holtágakra Kedves Horgásztárs! Önnel együtt azt szeretnénk, hogy a holtág halállománya gyarapodjon, védelme erősödjön, a környezete tisztább és vonzóbb

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. 1.3. Pecsétje: Köriratban az egyesület neve, középen hal ábra. Az egyesület célja, tevékenysége

I. Általános rendelkezések. 1.3. Pecsétje: Köriratban az egyesület neve, középen hal ábra. Az egyesület célja, tevékenysége Gyulai Sporthorgász Egyesület alapszabálya (A 2012.02.13. napján tartott Közgyűlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt hatályos szöveg, a módosítások vastag, dőlt betűvel kiemelve)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v :

J e g y z ő k ö n y v : J e g y z ő k ö n y v : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Bukodi Jánosné Buza Ernő Dönti Károly

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselők közül jelen vannak: (12 fő)

JEGYZŐKÖNYV. A képviselők közül jelen vannak: (12 fő) JEGYZŐKÖNYV Készült a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 9-én (csütörtök) 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal (Budapest, IV. ker. István út 14.

Részletesebben

AKTUÁLIS TEENDŐK A BESZÁMOLÓ KÖZGYŰLÉSEK ELŐTT

AKTUÁLIS TEENDŐK A BESZÁMOLÓ KÖZGYŰLÉSEK ELŐTT AKTUÁLIS TEENDŐK A BESZÁMOLÓ KÖZGYŰLÉSEK ELŐTT A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 35. -a szerint közgyûlést legalább évente egyszer, május 31-ig kell megtartani az éves elszámolásról és

Részletesebben

Kemény, hideg tél A kemény hideg, a hosszú tél sok kárt okozott a természetes vizek élővilágában. Tavaszi eszmecsere. Szemtõl szemben.

Kemény, hideg tél A kemény hideg, a hosszú tél sok kárt okozott a természetes vizek élővilágában. Tavaszi eszmecsere. Szemtõl szemben. 2006 április 140 Ft Szemtõl szemben Tavaszi halkínálat (2. oldal) Kemény tél (3. oldal) Tudnivalók... (4. 5. oldal) Engedély árak (6. oldal) Jegyárak (7. oldal) Májusi kaland (8. oldal) Vajai Víztározó

Részletesebben

TAVASZ HE VEZETŐSÉGÉNEK BESZÁMOLÓJA A 2012.ÉVRŐL. Az egyesületi tevékenység fő irányai a 2012.évben az alábbiak voltak:

TAVASZ HE VEZETŐSÉGÉNEK BESZÁMOLÓJA A 2012.ÉVRŐL. Az egyesületi tevékenység fő irányai a 2012.évben az alábbiak voltak: 1 TAVASZ HORGÁSZEGYESÜLET POGÁNY TAVASZ HE VEZETŐSÉGÉNEK BESZÁMOLÓJA A 2012.ÉVRŐL Tisztelt közgyűlés! Tisztelt horgásztagok! Az egyesületi tevékenység fő irányai a 2012.évben az alábbiak voltak: Kiemelten

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2012. január 25-én 17 órakor tartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv készült a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2012. január 25-én 17 órakor tartott rendkívüli üléséről Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság Jegyzőkönyv készült a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2012. január 25-én 17 órakor tartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a Bencés Diákszövetség (9090 Pannonhalma, Vár 1.) küldöttgyűléséről Budapesten, 1014 Somlói út 51. szám alatt, a Mathias Corvinus Collegium Dísztermében, 2013. május

Részletesebben

Jegyzőkönyv 2011. szeptember 17-i elnökségi ülésről. Fejér megye, Kisgyón Természetbarát telep, Gyöngyvirág Kulcsosház

Jegyzőkönyv 2011. szeptember 17-i elnökségi ülésről. Fejér megye, Kisgyón Természetbarát telep, Gyöngyvirág Kulcsosház Jegyzőkönyv 2011. szeptember 17-i elnökségi ülésről Helyszín: Fejér megye, Kisgyón Természetbarát telep, Gyöngyvirág Kulcsosház Időpont: 2011. szeptember 17. Jelen vannak: Szabó Imre, Pusztay Sándor, dr.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének üléséről. Ülés helye: Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ 2344. Dömsöd, Béke tér 2. Ülés ideje: 2014. november 19.

Részletesebben

LEVÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2007.

LEVÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2007. 1 LEVÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Tartalma: 2/2007. Levél község Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. február 19-én tartott nyilvános üléséről készült jegyzőkönyv Napirend előtt:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: A Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Humán Bizottság 2014. május 28-ai ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: A Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Humán Bizottság 2014. május 28-ai ülésén. Jegyzőkönyv Készült: A Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Humán Bizottság 2014. május 28-ai ülésén. Jelen vannak: a Humán Bizottság részéről: Szvitankó Tamás elnök Saláta László Mihály Zérczi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Filip Csabáné alpolgármester. Jegyzőkönyv hitelesítőként jelen van: Haracska Ferenc, Kovács Géza

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Filip Csabáné alpolgármester. Jegyzőkönyv hitelesítőként jelen van: Haracska Ferenc, Kovács Géza Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv amely készült a Képviselő-testület 2009. március 19-én 17 00 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Rendezvény terem

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 15.-én megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 15.-én megtartott nyilvános testületi üléséről. Szám: /2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 15.-én megtartott nyilvános testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti ív szerint. Kiss László

Részletesebben

Élővíz Drávamenti Horgász Egyesület ALAPSZABÁLYA

Élővíz Drávamenti Horgász Egyesület ALAPSZABÁLYA Élővíz Drávamenti Horgász Egyesület ALAPSZABÁLYA Jelen egységes szerkezetbe foglalt alapszabály tartalmazza a Pécsi Törvényszék 14.Pk.60.075/2014/2. számú végzése alapján, 2014. 11. 05. napján kelt módosításokat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. január 25-i rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. január 25-i rendes nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-1/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. január 25-i rendes nyílt üléséről Rendeletek: Határozatok: 1/201.(I.25.) A jegyzőkönyvvezető személyéről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 14-én 18.05 órai kezdettel megtartott soros üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 14-én 18.05 órai kezdettel megtartott soros üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 14-én 18.05 órai kezdettel megtartott soros üléséről. Ülés helye: Rábai Miklós Művelődési Ház 2233 Ecser, Bajcsy-Zs.

Részletesebben

4. számú JEGYZŐKÖNYV (16.00)

4. számú JEGYZŐKÖNYV (16.00) 4. számú JEGYZŐKÖNYV (16.00) Készült: 2012. március 23-án pénteken 16.00 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester dr.katona

Részletesebben

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Ónod Község Képviselő-testülete 2009. június 29-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésén Meghozott határozatok: 45/2009. (VI. 29.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 22-én 17,00 órai kezdettel. tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 22-én 17,00 órai kezdettel. tartott üléséről 5 / 2010. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 22-én 17,00 órai kezdettel tartott üléséről A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme

Részletesebben

36. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. szeptember 13-án összehívott munkaterv szerinti üléséről.

36. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. szeptember 13-án összehívott munkaterv szerinti üléséről. Szám: 572-36/2011. 36. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. szeptember 13-án összehívott munkaterv szerinti üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 458-14/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. szeptember 21-én, 14 00 órakor tartott üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2009. április 8-i soron következő testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2009. április 8-i soron következő testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2009. április 8-i soron következő testületi üléséről. M U T A T Ó Tárgy: Hatsz.: 1./ Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Egyesített

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BANA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Bana, Jókai Mór utca 18. Ikt.sz.: 218/12/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bana Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. június 26-án tartott rendkívüli

Részletesebben