Ügyféltájékoztató. a májusi WARP konzultáció eredményeiről. Budapest, május 29.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ügyféltájékoztató. a 2013. májusi WARP konzultáció eredményeiről. Budapest, 2013. május 29."

Átírás

1 Ügyféltájékoztató a májusi WARP konzultáció eredményeiről Budapest, május 29.

2 Tisztelt Ügyfelünk! A KELER szervezésében május 21-én a Continental Hotel Zara-ban megrendezett WARP konzultáció során lehetőségünk nyílt a piaci résztvevők aktív közreműködése mellett megvitatni a már működő befektetési jegy order routing rendszer további fejlesztési szakaszainak tervezett specifikációját. Számukra és a megbeszélésen részt venni nem tudók számára a következőekben röviden összefoglaljuk a konzultáción elhangzottakat. A konzultáció eredményeinek rövid összefoglalása A konzultációt megnyitó Csiszér Péter Stratégiai és Ügyfélkapcsolati Igazgató örömmel erősítette meg, hogy a WARP rendszer első verziója sikeresen élesedett a közelmúltban és készen áll a felhasználói körének további szélesítésére. A KELER oldaláról alapvető cél a befektetési jegyek piaci szereplői közötti aktív párbeszéd és mozgósítás kialakítása, hogy végül az egyes forgalmazási láncolatok összes érintettje (alapkezelő, forgalmazók, vezető forgalmazó, letétkezelő) az elvárásainak leginkább megfelelő rendszerhez tudjon csatlakozni ennek érdekében a KELER a továbbiakban is folytatni fogja az egyeztetéseket az ügyfeleivel, a piaci szereplőkkel. Az egyik kulcskérdésként jelen levő WARP forgalmazási díjak felülvizsgálatát a KELER menedzsmentje a júniusi igazgatósági ülésen kezdeményezni fogja annak érdekében, hogy mind az árképzés racionalizálása, mind pedig a további fejlesztések is elősegítsék egy olyan rendszer létrehozását, amely a piaci szereplők egyre szélesebb körét megcélozva növeli a WARP hozzáadott értékét a felhasználói számára. Az eseményen elhangzott, hogy a WARP elkövetkező fejlesztései a jelenlegi tervek szerint több lépcsőben kerülnek majd kivitelezésre, az alábbiak szerint: 1. A nyár folyamán (v2.0 előtt) elkészülhet az 1.1 verzió, mely a kisebb mértékűnek ítélt fejlesztéseket tartalmazná: a. Árfolyam módosítása elszámolásig b. Árfolyam nélküli elszámolás támogatása c. Elszámolási riportok elérhetővé tétele az alapkezelők számára 2. Ezt követően tervezett egy v2.0 kiadás (2013 őszére a specifikációk bonyolultságától függően), mely a nagyobb léptékű fejlesztéseket ölelné fel: a. Befektetési jegyek keletkeztetése és törlése pénzmozgással történő elszámolással (RVP&DVP) b. Switch (átváltási) ügyletek támogatása c. Trailer fee (forgalmazási jutalék) számításának támogatása a WARP rendszerben A bevezetés után a WARP fejlesztését kivitelező és a KELER rel szoros együttműködésben álló Routologic Kft. szakértői, illetve a piaci szereplők közreműködésével az egyes fejlesztési igények részletesebb egyeztetése következett, az alábbiak szerint:

3 1. Árfolyam módosításának lehetősége az elszámolásig Árfolyam módosítására jelenleg kizárólag elszámolást követően van lehetőség. A módosított árfolyam riport jeleníti meg az árfolyam módosításból eredő utólagos korrekciókat. Korábbi ügyféligényként felmerült, hogy az árfolyamot (és ezáltal a teljesítési értékeket) egészen az elszámolásig meg lehessen változtatni. A megbeszélésen a következőkben maradtunk: - A forgalmazóknak t+x elszámolású befektetési jegyek esetén nem szerencsés, ha egy árfolyam saját rendszerében történt rögzítése után módosítás érkezik, mert addigra ők már visszaigazolták a befektetőknek az ügyletet az elsőre kapott árfolyammal. - Az árfolyam módosításának lehetősége legyen opcionális, azaz az alapkezelőnél legyen egy olyan beállítás az értékpapír törzsadatok között, amellyel egy adott ISIN-re vonatkozóan szabályozni lehet, hogy az árfolyam módosítás engedélyezett-e. - Az árfolyam módosítás az elszámolási tranzakciók generálásáig engedélyezett. (Ez T napos alapok esetén a vezető forgalmazói jóváhagyásig történhet meg, míg T+x napos alapok esetében az alapkezelő által szabályozható elszámolási tranzakció generálási cut off-ig.) - Elvárás, hogy az érintett piaci szereplők értesüljenek arról, hogy ha egy árfolyam megváltozik. Ennek érdekében ezekről az esetekről is riasztást fog küldeni a WARP. (A riasztási képernyő beállítható úgy is, hogy állandóan aktív legyen. Továbbá beállítható, hogy a rendszer belépéskor figyelmeztessen a nyitott riasztásokra.) - További elvárás, hogy lehívható legyen egy módosított teljesítési riport is, amely megmutatja instrukciónként (eredeti referencia számmal) a teljesítési értékeket, illetve legyen megkülönböztetve, megjelölve (pl. megjegyzésben), ha ez módosított árfolyammal lett kiszámolva. 2. Alapkezelői nézet módosítása (addicionális igény) Likviditási riport Annak érdekében, hogy az alapkezelők megbízhatóan nyomon tudják követni az alapok likviditását, ezért szükséges, hogy a jelenlegi statikus (adott időpontra vonatkozó) alapkezelői nézet módosuljon: - Egy alaphoz tartozó több sorozat (ISIN) legyen összerendelhető és a lekérdezés teljes alapcsaládra is elvégezhető. Ennek érdekében az egyes ISIN-ek törzsadatai közé fel kell venni egy újabb mezőt, melyben az alapkezelő megadhatja az alapcsalád nevét, vagy egyedi azonosítóját. Ez a mező lesz a csoportképző, összesítő ismérv. - A riportot lehessen egy megadott időintervallumra lekérdezni. A riport mutassa meg forgalmazónként a várható nettó pénzáramot az összes olyan elszámolási napra vonatkozóan, amelyre érvényes ügylet van a rendszerben. - Ha egy alapnak több devizában denominált sorozata is van, akkor az összesítések devizanemenként történjenek meg. - A kimutatás tartalmazza az értékpapír mennyiségeket is. - A riport legyen exportálható (csv formátum megfelelő)

4 3. Alapkezelői elszámolási riport Azért, hogy az alapkezelők is tételesen láthassák az egyes értékpapírokat érintő tényleges elszámolási információkat, az eddig csak az elszámoló fél által elért nézetet elérhetővé kell tenni az alapkezelő számára is. - Az alapkezelői riportban csak olyan ISIN kódokra vonatkozó adatok legyenek elérhetőek, amelyeknél az adott alapkezelő van alapkezelői partner-szerepkörben felvéve WARP-ban. A riport legyen exportálható (csv formátum megfelelő) 4. Árfolyam nélküli elszámolás támogatása Jelenleg több olyan befektetési alap és forgalmazó van a piacon, amelyeknél a tényleges árfolyam meghatározása előtt történik már valamilyen (pénz- vagy értékpapír) elszámolás. Pl. visszaváltásnál előlegfizetés a befektetőnek, (így a forgalmazónak is), vagy forgalomba hozatal esetén hamarabb fizeti be a befolyt összeget a forgalmazó az alapba, mint ahogy ő megkapja a befektetési jegyeket. - Az előzetes koncepcióhoz képest elvárásként merült fel, hogy a teljesítési riportokba csak akkor kerüljön be egy ügylet, ha már megkapta a tényleges árfolyamot, előtte ne! - A teljesítési riport legyen elérhető az alapkezelő számára is, mivel szükséges látni, hogy milyen tételeket kell berakni a nettó-eszközértékelésbe. (Instrukciókezelés nézet jogosultságokat is meg kell vizsgálni! vizsgálat eredménye: vezető forgalmazói jóváhagyás után az alapkezelő instrukció kezelés felületén megjelennek a forgalmazás végét váró tételek.) - A letétkezelőknek is hasznos információ, hozzáadott érték lehet ez a riport. - A teljesítési riportnak ISIN-enként és irányonként tartalmaznia kell az összes ügyletet, azok számított teljesítési összegével és ép. darabszámával együtt. - A riport az árfolyam megadás napján legyen elérhető, azaz akkor legyen benne egy ügylet kimutatva, amikor egy-egy ügyletet be kell tenni a NAV-ba. - Adott értéknapra vonatkozóan a pénzriportban a szumma különbözet is kerüljön kimutatásra. Routologic megvizsgálja, hogy az OTP által jelzett riport minta teljes egészében leképezhető-e WARP-ban, vagy a koncepció által megfogalmazott két riport adataival lehet előállítani a kívánt adattartalmat. 5. Átváltási ügyletek (switch) Egy adott befektetési jegy visszaváltásából fedezett (általában másik) befektetési jegy forgalomba hozatalának támogatására új funkciót kell létrehozni a WARP-ban. Főbb elvárások, megállapítások: - Nem megkötés, hogy a két ISIN kód különbözzön, ezért azonos ISIN-t lehessen megadni az instrukcióban mindkét irányhoz. - Különböző elszámolási ciklusú alapok között is lehessen átváltani. - Az értékpapír törzsadatok között ezért lehetővé kell tenni annak meghatározását, hogy o o az adott ISIN átváltható-e? melyek azok az ISIN-ek, amelyekbe átváltható (listát lehessen hozzárendelni) (kizárólag azonos devizában denominált ISIN-ek válthatók át)?

5 o milyen dátumok érvényesek switch ügyletek esetében? (A normál forgalomba hozatali és visszaváltási ügyletekhez képest eltérő elszámolási és árfolyam vonatkozási dátumok kellenek!) - Árfolyam nélküli elszámolás nem értelmezett. - Az átváltási ügyletek mindig visszaváltás-vezéreltek. - Új instrukció-típusként kell megjeleníteni, de az egyes analitikákban, riportokban megjelenhet két sorban (egy forgalomba hozatal és egy visszaváltásként, de jelölni kell, hogy speciális ügylet és mi a párja referenciaszámmal). - A pénz riportokban meg kell jeleníteni az ügyleteket, mert mindkét alap számláját érinti a mozgás (a visszaváltott alap számlája terhelődik, a forgalomba hozott alapé jóváíródik, forgalmazóknál külön-külön tranzakcióként jelennek meg). Nincs szükség külön switch riport - ra. - Az instrukció megadásánál jelölni lehessen azt is, hogy az elszámolás FOP vagy DVP elvű legyen. Egy átváltási ügyleten belül nem keveredhet a FOP a DVP-vel. Csak az egyik módszer lehet érvényes az ügylet mindkét lábára vonatkozóan. - A switch ügyletet is be lehessen vonni a nettósításba (legyen ez is egy paraméterezhető elszámolási beállítás!). - Instrukció kezelésben lehessen szűrni a switch ügyletekre. - Díjszámítás: switch ügyletre 1 ár, nem duplikálva 1 db forgalomba hozatal és 1 db visszaváltás 6. Trailer fee számítás támogatása A résztvevők nem támogatták a tisztán forgalmi alapú jutalékszámítást, azaz, amikor instrukciószinten kell megjelölni, hogy az adott ügylet trailer fee köteles-e, illetve, hogy milyen jutalék mérték számítandó utána. (Ez upfront fee lenne.) A résztvevők egyértelműen az állományi alapú jutalékszámítást preferálták, az esetleges korrekciós tételek alkalmazhatóságával együtt. Ennek lényege: - A KELER számlavezető rendszeréből legyen lekérdezhető a forgalmazókra vonatkozó napi szintű értékpapír állomány. - A lekérdezést tetszőleges időintervallumra lehessen elvégezni (pl. 1 hónapra vagy egy negyed évre). - A lekérdezett intervallum napi piaci árfolyammal beértékelt állományaiból legyen kiszámítva egy forgalmazónkénti átlagos állomány. - A ténylegesen fizetendő jutalékot, illetve a jutalék alapját módosítják azok a tételek, amelyeknél egyik forgalmazó lemond egy másik javára a jutalékról. Ezekről a tételekről egyegy külön módosító megbízást kell rögzítenie a forgalmazónak (legyen lehetőség 4-szem elvű rögzítésre). Aki lemond a jutalékról az egy csökkentő tételt, míg, akit illet a jutalék, egy növelő tételt kell, hogy felvigyen a WARP-ba. - A módosító tételeket fájlimporttal is be lehessen tölteni. - A módosító tételeknél rögzítendő az ISIN kód, az értéknap, az értékpapír alszámla, az értékpapír darabszám és megjegyzésként a másik forgalmazó adatai vagy egyéb emlékeztető információ. - Az alapkezelő paraméterezhesse forgalmazónként és ISIN kódonként a jutalék mértékét, akár sávosan eltérő százalékokkal is. - A forgalmazói jutalékok bármikor változhatnak, ezért napi szinten is el kell tudni menteni és azzal díjat számolni. (pl. hónap első felében X %, utána már Y% volt érvényes) - Minden piaci szereplő csak a saját trailer fee kimutatását tekintheti meg.

6 7. További kérések - Értékpapír törzsadat rögzítésnél mintákat lehetne másolni? - Értékpapír törzsadatban szükség esetén az alapkezelő határozza meg, hogy összegre vagy darabra lehet megbízást adni. A KELER és Routologic közötti részletes specifikáció és felmérés eredményeképpen a következő időszakban fog véglegesedni a következő kiadások tartalma és ütemezése, melyről a KELER tájékoztatást fog küldeni! Szeretnénk minden tisztelt Partnerünket a továbbiakban is ösztönözni arra, hogy az esetleges kérdéseikkel, javaslataikkal, bizalommal forduljanak hozzánk az alábbi elérhetőségeink bármelyikén, elősegítve ezzel is, hogy a rendszer további specifikációja során az Önök igényeihez leginkább megfelelő rendszert alkothassunk meg. Nyíri Szabolcs Ceglédi László Ügyfélkapcsolati és Marketing Osztályvezető Termékmenedzser (+36 1) (+36 1) Üdvözlettel: KELER Zrt.

Ügyfél-tájékoztató. a KELER Csoport 2013. évi I. félévében megvalósult fejlesztéseiről, valamint a II. félévi fejlesztési terveiről. 2013. július 1.

Ügyfél-tájékoztató. a KELER Csoport 2013. évi I. félévében megvalósult fejlesztéseiről, valamint a II. félévi fejlesztési terveiről. 2013. július 1. Ügyfél-tájékoztató a KELER Csoport 2013. évi I. félévében megvalósult fejlesztéseiről, valamint a II. félévi fejlesztési terveiről 2013. július 1. Tisztelt Ügyfeleink! Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önöket

Részletesebben

Vezetői összefoglaló

Vezetői összefoglaló 2014. június 4. Tartalom Vezetői összefoglaló... 3 Ábrajegyzék... 5 1. Bevezetés... 6 2. Dokumentum célja és tartalma... 6 3. Szolgáltatási körönként várható változások... 7 3.1 TÖRZSADATOKAT ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK...

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése Projekt: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése Dokumentum neve: File: A belső szervezeti egységek közötti együttműködés javítása SZFV_AROP_intranet_0_06 Verzió:

Részletesebben

WebKincstár - Felhasználói Kézikönyv

WebKincstár - Felhasználói Kézikönyv WebKincstár - Felhasználói Kézikönyv 2015.január 01. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. WebKincstár szolgáltatás igénybevételének követelményei... 4 3. Bejelentkezés... 6 3.1. Első bejelentkezés... 7

Részletesebben

ACTUAL ÜGYVITELI RENDSZER

ACTUAL ÜGYVITELI RENDSZER ACTUAL ÜGYVITELI RENDSZER Verzió: 2.1.56 Felhasználói kézikönyv Kronos Trade Kft. 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 12 KERESKEDELEM (SZÁMLÁZÁS)... 13 KÉSZLETNYILVÁNTARTÁS... 14 GYÁRTÁS... 14 HÁZIPÉNZTÁR...

Részletesebben

Ügyféltájékoztató a KELER 2010. évi fejlesztési terveiről, valamint a 2010. évi tavaszi kiadás fejlesztéseiről

Ügyféltájékoztató a KELER 2010. évi fejlesztési terveiről, valamint a 2010. évi tavaszi kiadás fejlesztéseiről Ügyféltájékoztató a KELER 2010 évi fejlesztési terveiről, valamint a 2010 évi tavaszi kiadás fejlesztéseiről 2010 március 18 Tisztelt Ügyfeleink! A KELER célja, hogy Ügyfeleivel együtt gondolkodva, a kommunikációs

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ Budapest MetálMix Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető Forgalmazó: Budapest Bank

Részletesebben

Széchenyi Bank / NetBoss Felhasználói kézikönyv

Széchenyi Bank / NetBoss Felhasználói kézikönyv Széchenyi Bank / NetBoss Felhasználói kézikönyv 2014. 01. 08. Változás-nyilvántartó lap Kiadások Sorszáma Dátuma Állomány neve Leírása 1.00 2010.11.02. spenb_felhkk.doc Alap változat 2.00 Változás-nyilvántartó

Részletesebben

KID export-import adatformátumok leírása

KID export-import adatformátumok leírása Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt. KELER Internetwork System (KIS) KID export-import adatformátumok leírása v5.02-89 2 Tartalomjegyzék 1. VÁLTOZÁSOK...7 2. BEVEZETÉS...19 2.1. MEGBÍZÁSOK

Részletesebben

KELER Internetwork System (KIS) KID export-import adatformátumok leírása. v5.03-02

KELER Internetwork System (KIS) KID export-import adatformátumok leírása. v5.03-02 KELER Internetwork System (KIS) KID export-import adatformátumok leírása v5.03-02 2 Tartalomjegyzék 1. VÁLTOZÁSOK...7 2. BEVEZETÉS...21 2.1. MEGBÍZÁSOK IMPORTÁLÁSA...21 2.2. MEGBÍZÁSOK, STÁTUSZOK EXPORTJA...23

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ GE Money Pénzpiaci Nyíltvégű Alap Cseh nyelven: GE Money Peněžní Otevřený Podílový Fond Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.) Vezető forgalmazó:

Részletesebben

EGYESÜLÉSI TERVEZETE

EGYESÜLÉSI TERVEZETE FHB PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP VALAMINT TAKARÉKINVEST LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP MINT BEOLVADÓ ALAPOK ÉS A MAGYAR POSTA PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP MINT ÁTVEV ALAP EGYESÜLÉSI TERVEZETE MNB enőedély száma

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. FŐTÁV Zrt. Online Ügyélszolgálat. Díjfizetői szerepkör

Felhasználói kézikönyv. FŐTÁV Zrt. Online Ügyélszolgálat. Díjfizetői szerepkör Felhasználói kézikönyv FŐTÁV Zrt. Online Ügyélszolgálat Díjfizetői szerepkör 1 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK... 3 2 REGISZTRÁCIÓ... 4 3 BEJELENTKEZÉS, ELFELEJTETT JELSZÓ, JELSZÓ MÓDOSÍTÁS, REGISZTRÁCIÓHOZ TARTOZÓ

Részletesebben

Tartalom 1 BEVEZETÉS... 3 2 FELTÉTELEK... 4 3 FOGALOMTÁR... 4 4 AZ EDEMAT RENDSZER BEMUTATÁSA... 6 5 A MENÜRENDSZER... 10

Tartalom 1 BEVEZETÉS... 3 2 FELTÉTELEK... 4 3 FOGALOMTÁR... 4 4 AZ EDEMAT RENDSZER BEMUTATÁSA... 6 5 A MENÜRENDSZER... 10 Tartalom 1 BEVEZETÉS... 3 2 FELTÉTELEK... 4 2.1 SZEMÉLYI FELTÉTELEK... 4 2.2 TECHNIKAI FELTÉTELEK... 4 3 FOGALOMTÁR... 4 4 AZ EDEMAT RENDSZER BEMUTATÁSA... 6 4.1 A RENDSZER ELÉRÉSE... 6 4.2 REGISZTRÁCIÓ...

Részletesebben

Trade Repository fórum. Budapest, 2014. január 20.

Trade Repository fórum. Budapest, 2014. január 20. Trade Repository fórum Budapest, 2014. január 20. TÉMAKÖRÖK ÖSSZEFOGLALÁSA 1. Az EMIR-ben foglalt jelentési kötelezettség áttekintése 2. Határidők 3. Jelentések felépítése, tartalma 4. Egyedi azonosítók

Részletesebben

INTERNETES HIRDETMÉNY Portfolio Online Tőzsde, Portfolio Online Tőzsde Pro és MobilTőzsde

INTERNETES HIRDETMÉNY Portfolio Online Tőzsde, Portfolio Online Tőzsde Pro és MobilTőzsde Erste Befektetési Zrt. Központi Ügyfélszolgálat 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26. Telefonszám: (06-1) 235-5151 Fax szám: (06-1) 235-5190 INTERNETES HIRDETMÉNY Portfolio Online Tőzsde, Portfolio Online

Részletesebben

MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról

MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról MKB Bank Zrt. 2015. Július Tartalomjegyzék I. Általános információk...6

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NETBOON KERESKEDÉSI FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NETBOON KERESKEDÉSI FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NETBOON KERESKEDÉSI FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ TARTALOMJEGYZÉK 1. ELSŐ BELÉPÉS A NETBOON KERESKEDÉSI RENDSZERBE... 3 2. A Netboon menüpontjai... 3 2.1. Villámkötés... 3 2.2. Kereskedés...

Részletesebben

EGYESÜLÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

EGYESÜLÉSI TÁJÉKOZTATÓJA FHB PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP VALAMINT TAKARÉKINVEST LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP MINT BEOLVADÓ ALAPOK ÉS A MAGYAR POSTA PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP MINT ÁTVEV ALAP EGYESÜLÉSI TÁJÉKOZTATÓJA MNB enőedély

Részletesebben

Készült: 2014.08.30., Utolsó frissítés: 2014.09.10., E-Szoftverfejlesztő Kft., www.eszoft.hu

Készült: 2014.08.30., Utolsó frissítés: 2014.09.10., E-Szoftverfejlesztő Kft., www.eszoft.hu Készült: 2014.08.30., Utolsó frissítés: 2014.09.10., E-Szoftverfejlesztő Kft., www.eszoft.hu Tartalom 1. Bevezetés...2 2. Változások...2 3. Rendszer beállítások...3 3.1. Előfizető létrehozása...3 3.2.

Részletesebben

Számlázás Számlázás Számlázá Felhasználói dokumentáció Felhasználói dokumentáci

Számlázás Számlázás Számlázá Felhasználói dokumentáció Felhasználói dokumentáci Számlázás s á z á l m á Sz álói dokumentáció Felhaszn A jelen dokumentáció azok részére nyújt segítséget, akik már rendelkeznek egy telepített CobraConto.Net Vállalatirányítási rendszer programcsomaggal,

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Kulcs-EVA

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Kulcs-EVA FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Kulcs-EVA - Harmadik kiadás 2008 Jogvédelem a szerzői jogról szóló rendelkezések copyright 1989-2008. Kulcs-Soft Számítástechnika Zrt. Minden jog fenntartva! Ezen szoftvertermék

Részletesebben

ING Pénzpiaci Befektetési Alap. elnevezésű, KEZELÉSI SZABÁLYZATA. Hatályos: 2013. november 4. A befektetési politika tekintetében 2013. augusztus 29.

ING Pénzpiaci Befektetési Alap. elnevezésű, KEZELÉSI SZABÁLYZATA. Hatályos: 2013. november 4. A befektetési politika tekintetében 2013. augusztus 29. Az ING Pénzpiaci Befektetési Alap elnevezésű, az ÁÉKBV-irányelv szerint nem harmonizált, nyíltvégű értékpapír befektetési alap határozatlan időre történő, nyilvános létrehozása és forgalmazása érdekében

Részletesebben

infotéka Pénzügyi Modul kézikönyve

infotéka Pénzügyi Modul kézikönyve infotéka Pénzügyi Modul kézikönyve I Pénzügyi Modul Tartalomjegyzék Fejezet I Kezdő lépések Fejezet II Nézet menü 2 17 1 Felhasználók... és jogok 17 Fejezet III Paraméterek 1 Évnyitás 22... 22 2 Általános

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA AEGON EUROEXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA ALAPKEZELŐ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1091 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 1.) FORGALMAZÓ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: VIII 265-8/20II. Előadó: Tarné Stuber Éva Mell.: 3 db Postacím: 5601 Pf II2. Telefon: (66) 523-801 Telefax: (66)

Részletesebben

Okos-Ügyvitel integrált ügyviteli rendszer NetSoft Informatika Kft.

Okos-Ügyvitel integrált ügyviteli rendszer NetSoft Informatika Kft. Okos-Ügyvitel integrált ügyviteli rendszer számlázó program írásos dokumentáció Verziószám: NS0014 Frissítés dátuma: 2015.09.01. Okos-Számla online számlázó program, mely összetett integrált ügyviteli

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZAT. Budapest Aranytrió 3. Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap

KEZELÉSI SZABÁLYZAT. Budapest Aranytrió 3. Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT Budapest Aranytrió 3. Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Rt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető Forgalmazó: Budapest Bank Rt.

Részletesebben

Portfolio Online Tőzsde Pro. Felhasználói kézikönyv

Portfolio Online Tőzsde Pro. Felhasználói kézikönyv Portfolio Online Tőzsde Pro Felhasználói kézikönyv BEVEZETÉS... 3 RENDSZERKÖVETELMÉNYEK... 3 BELÉPÉS A PORTFOLIOPRO-BA... 4 JELSZÓ MÓDOSÍTÁS... 5 TRANZAKCIÓS KÓD MEGADÁSA... 5 A PORTFOLIOPRO INDÍTÁSA...

Részletesebben