GYI Gyermekkönyvtári információ - 2. hírlevél (2004. május 5.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GYI Gyermekkönyvtári információ - 2. hírlevél (2004. május 5.)"

Átírás

1 GYI Gyermekkönyvtári információ - 2. hírlevél (2004. május 5.) A Zalai Gyermekkönyvtáros Műhely szakirodalmi tájékoztatója Kedves Gyermekkönyvtáros Kollégák! Második hírlevelünkben a március-április hónapokban beérkezett szakirodalmi információkat adjuk közre. A zalai gyermekkönyvtári tájékoztatót kéthavonta szerkesztjük, ezért a következő figyelendő időszak: május-június, a legközelebbi beküldési határidő: június 30. A beérkezett információk változtatás nélkül kerülnek a hírlevélbe. Közreműködéseteket megköszönve - üdvözlettel - a szerkesztő: Oláh Rozália. Csengőszó H. Molnár Emese: Magyar népszokások I. rész Vízkereszttől pünkösdig Az ünnepkörhöz, az ünnepvárási időszakhoz egy részletes gyűjtemény, amely tematikusan tartalmazza az időszak jeles napjait, szokásait. Az ide vonatkozó dalokat kottaleírásokkal, a népi játékokat illusztrációkkal mellékeli. Könyvtári foglalkozásokhoz jó segítség lehet. = Csengőszó, sz. p Könyv és Nevelés Adamikné Jászó Anna: Csak az ember olvas.(recenzió két könyvről) Az olvasás tanítása és lélektana című kötetről négy szakértő ismerteti álláspontját. Bár néhányan nem értenek mindenben egyet az íróval, alapvetően fontos kötetnek tartják, melyet minden könyvvel foglalkozónak ismernie kell. =Könyv és Nevelés, sz. p "Csepp víz szeretnék lenni, de tiszta..." A meseíró díszpolgár Lőrincz Sándor Fésűs Éva meseíróról rajzol képet kaposvári díszpolgárrá avatása alkalmából. = Könyv és Nevelés, l. sz. p Gutai István: Határon túli magyar középiskolások tizedik olvasótábora Cseresznyéspusztán A paksi Városi Művelődési Központ 2003 nyarán tizedik alkalommal rendezte meg ezt az olvasótábort a határon túli magyarok kulturális fejlődésének támogatására. Programjai voltak: irodalmi emlékhelyek felkeresése, előadások, csoportos műhelymunkák (történelmi, újságírói, anyanyelvi-népzenei, versmondó-színjátszó, filmesztétikai, EU történeti). A jól sikerült tábor mintaként szolgálhat hasonló terveket dédelgető zalai kollégáknak is. =Könyv és Nevelés, sz. p

2 Az Írásbeliség Világnapja 2003: Beszámoló a HUNRA-konferenciáról A szakmai tanácskozás címe: A mesetudat, anyanyelv- és olvasásfejlesztés, Mese és azonosságtudat volt. A magas színvonalú rendezvénynek a Kecskeméti Főiskola adott otthont szept. 5-6-án. A beszámoló írásai közül a Kucska Zsuzsa elnökletével a Katona József Könyvtárban lezajlott Gyermekkönyvtári szekció ülésére hívnám fel a figyelmet. Az ország különböző területéről érkezett kollégák megismertették hallgatóságukat a náluk folyó szakmai munkával egy-egy figyelemre érdemes rendezvényt is kiemelve. Pl. Módszertani kiadványok, "Meseország", országos vetélkedő, meseíró és -mondó versenyek, foglalkozások tapasztalatai. =Könyv és Nevelés, sz.. p Nagy Attila: Háttal a jövőnek? Középiskolások olvasás- és művelődésszociológiai vizsgálata című kötetet mutatja be Rácz Éva. A könyv lényeges mondanivalóját ismertetve felhívja a figyelmet, milyen sok tanulságot hordoz a mű. =Könyv és Nevelés, sz. p Pataki Ferenc: Kollektív narráció és azonosságtudat A szeptember- 5-6-i kecskeméti HUNRA-konferencia bevezető előadása. =Könyv és Nevelés, sz. p Sándor Csilla: Csodaceruza A folyóirat indulásáról, tematikájáról, vásárlóiról és támogatóiról szóló rövid beszámoló. =Könyv és Nevelés, sz. p Könyv, Könyvtár, Könyvtáros Papp István: Az ifjúság a városi könyvtár tereiben A könyvtárak szolgáltatásait, nyitvatartási idejét és térszerkezetét az ifjúság igényeihez, szabadidejéhez kell alakítani. A városi könyvtárat a szórakozás és az információszerzés színterévé kell tenni, ahol mindkét funkció megfelelő szakember segítségével, valamint vonzó belső térben valósulhat meg. Fontos feladat az ifjúság körében még a szociális és mentális hátrányok kiegyenlítése, az esélyegyenlőség megteremtése. Ehhez olyan könyvtári környezet kell, amely valóban közösségi helyként képes funkcionálni. A szolgáltatás minőségét alapvetően meghatározza a könyvtáros személyisége, szakmai felkészültsége, hivatásbeli elkötelezettsége. A vezetés célja az, hogy a lehető leghatékonyabban vesse be a rendelkezésre álló személyzetet, hogy az adottságokhoz képest a maximumot érje el. Az ifjúság ellátása meglehetősen munkaigényes feladat, és magasan kvalifikált munkaerőt kíván. A feszült helyzeten lehet enyhíteni a térrendszer célszerű kialakításával. Minél több a falakkal leválasztott helyiség, annál több felügyeletre van szükség, tehát egységes, összefüggő térrendszer lenne kívánatos. = Könyv, Könyvtár, Könyvtáros sz. p Horváth Tibor: Könyvtár az ifjúságért Napjainkban élessé váltak az ifjúságról szóló viták. Milyen veszélyek leselkednek az ifjúságra? Vajon a könyvtáraknak mi köze lehet mindehhez? A veszélyek közül hármat említ a szerző: a kettős mércét vagy többes mércét, az autoritás tagadását és üldözését bármi áron és a haszonelvűséget. A kettős mérce azt jelenti, hogy eseményeket, tetteket, elveket a szerint tartanak jónak vagy rossznak, igaznak vagy hamisnak, hogy ki az elkövetője és ki az elszenvedője. Második veszélyként említi az autoritás elleni támadást. Ez a hétköznapok 2

3 nyelvén azt jelenti, hogy a gyermekek és az ifjúság vagy akár a társadalom tagjai a családban a szülőket, az iskolában a tanítót, vagy más átlag feletti teljesítményekre képes személyeket tekintélynek fogadják el. Az autoritás (tekintélyelvűség) már nem egyetlen értékrend az ifjúság körében, s ez társadalmi problémák kialakulásához vezethet. A haszonelvűség magában korlátolt gondolkodásra vall, hiszen hitvallója nem lát túl az anyagi haszon szűk keretein. Pedig az emberi lét, a világ nem valakinek a gazdasági vállalkozása. Ha a haszon a mérce, eltűnnek a magasabb célok, eszmények, értékek. Pedig sem az iskola, sem a könyvtár nem hoz létre közvetlen profitot. Az iskola és könyvtár által hozott haszon nem mutatható ki. Az itteni ráfordítások akár évtizedek múlva térülnek meg akár emberi képzettség révén, akár az emberi tudás világában. A haszonelvűség nemcsak az ifjúságot károsítja, hanem minden korosztályt. A könyvtárak egyik feladata az, hogy biztonságot adjanak a szellemi élet és a mindennapi élet választási helyzeteiben. Aki kellő tudással rendelkezik és tájékozott, azt nehezebb befolyásolni vagy félrevezetni. A második probléma összefügg a demokráciával. Az egyenlőségről és az egyenlő esélyekről van szó. Ennek értelmében minden állampolgárt azonos ellátás illet meg származásra, nemre, korra, vallásra tekintet nélkül. Nagyon szép gondolat, csak nehezen valósítható meg. Az egyenlő, azonos szintű könyvtári ellátás a könyvtárak képessége, amelyet meg tudnánk valósítani, ha ennek megfelelően biztosítják a költségfedezetet. Harmadik megállapítás, hogy a közkönyvtári-könyvtári rendszernek alapvető szerepe van a társadalom kommunikációs folyamataiban. A kommunikációs folyamatokat tekintve a könyvtárnak az is tulajdonsága, hogy őrzi a tudást, bármely ismeretet, de az ígéreteket, kijelentéseket, még az elszólásokat is. Ezeket vissza lehet keresni. Sokan építenek taktikát a feledésre. Ha a könyvtárak jól végzik feladatukat, nem lehet az emberi felejtésre alapozni. Ugye, mennyire kellemetlen intézmény egyesek számára a könyvtár vagy bármely archívum? Az ifjúságért zajló viták rendkívül kiélezettek. Az ifjúság válaszút előtt áll, és csak abban bízhatunk, hogy maga fog választani-dönteni és nem a helyettük vagy nevükben megszólalók. Nem mindegy, mennyire tájékozottan készülnek a döntésre. Ebben áll a mi feladatunk! = Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, sz. p Wouter van Heiningen: A fiatalok olvasóvá nevelése Maassluis-ban A maassluisi könyvtár egyik fő célja, hogy kedvet teremtsen az olvasáshoz nemcsak a fiatalok, hanem a város minden rétege körében. Valamennyi szolgáltatásban szerepet játszik az olvasási kedv felébresztése. Itt két dolog fontos: maga a feladat és a pénzügyi fedezet, amit az önkormányzat biztosít. Szoros a könyvtár együttműködése az iskolákkal is. Megtalálták a módját, hogyan jussanak el a gyerekekhez, hogy eljöjjenek a könyvtárba, és játékosan ismerkedjenek meg vele. Az alábbi programokat szervezik: a hat-és tízévesek látogatásai a könyvtárban; klasszikus értelemben vett könyvtárlátogatások; gyermekkönyvhét; versenyek gyermekeknek és fiataloknak; csoportos könyvtári látogatások; fiataloknak szervezett programok; kiállítások. Egy-két ötlet ízelítőül : A Gyermekzsűri olyan verseny, amelyen a 7 és 12 év közötti gyerekek az elmúlt évben kiadott könyveket osztályozzák jegyekkel. Februártól májusig olvashatják el a könyveket, értékelhetik őket, és beadhatják a kitöltött nyomtatványokat a könyvtárba. Minden gyerek, aki részt vett ezen a versenyen, és legalább öt könyvet elolvasott, lehetőséget kap arra, hogy megnézzen egy bemutatót a maassluisi gyermekszínházban. 3

4 Minden iskolának van könyvtárbérlete, és emellett a tanulócsoportok is külön kapnak egy-egy bérletet. Ezt a tanár használhatja, hogy könyveket kölcsönözzön, és ezeket az órán felhasználja. = Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, sz. p Könyvtári Levelező/lap Bátfai Erika Bátfai Norbert Virágos Márta : Jávácska Internet csak gyerekeknek, avagy fantasztikus programozás A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtára Jávácska néven egy elektronikus, online, multifunkcionális oktatási anyagot készített több korosztály számára. Az anyag érdekessége, hogy mobiltelefonról is elérhető. A gyerekek mesék és játékos kalandok közben, akár egyéni ütemben is elsajátíthatják az elméleti és gyakorlati programozás alapjait. Az alábbi helyen elérhető: = Könyvtári Levelező/ lap sz. p Horváth Anikó - Jagasicsné Bogatin Mária : Gyermekrendezvények a zalaegerszegi József Attila Városi Könyvtárban A könyvtár bővítése miatt 2003-ban hónapokra bezárt, az újra indulást és a magyar kultúra napját a Varázsnapok rendezvénysorozattal kezdte. A három napos rendezvény érdekes programjaival sok érdeklődőt vonzott. Ízelítő felsorolás: olvasónapló pályázat és ismerkedés Böszörményi Gyulával, rejtvényfüzet a népmesékről, varázslatokról, varázslatos növényekről, varázslények megalkotása, Bűvölő versmondó verseny, és még sok egyéb. = Könyvtári Levelező/lap sz. p Konkoly Tiborné : Bölcs bagoly Városi Könyvtár Egy Dél-Borsodban található városi könyvtár mutatkozik be, mely iskolai és közművelődési feladatokat is ellát. A cikk második felében beszámol arról, hogy az Internet Fiesta programhoz kapcsolódva milyen rendezvényeik voltak. (Adottságaik: 3 számítógép, szélessávú korlátlan Internet-hozzáféréssel.) Az egy hétig tartó programok között minden korosztály talált magának érdekes kapcsolódási pontot. Néhány ezek közül: ek küldése a testvérvárosba, Szovátára; böngészés, pályázati- és továbbtanulási lehetőségek keresése; szövegszerkesztő használata; virtuális játszóház; délutáni chat-partik; kirándulás Párizsba hagyományos és új információhordozók és eszközök segítségével; kiállítások az Internetről és az uniós országokról. = Könyvtári Levelező/ lap sz. p

5 Szia, Európa! Internet Fiesta től rendezik meg az Internet Fiestát (az internet kultúrát népszerűsítő rendezvény sorozat) től hazánk is bekapcsolódott ebbe az akcióba. Idén az európai uniós csatlakozás adott aktualitást a Szia Európa! nevű programnak Magyarországon. A többnyire korosztály nélküli kínálatokból a kisiskolások vették ki leginkább részüket. = Könyvtári Levelező/ lap sz. p Szivákné Vígh Anna- Sándor Gáborné: Iskolai könyvtárak napjainkban A salgótarjáni Balassi Bálint Megyei Könyvtár szakmai napot tartott iskolai könyvtárosoknak március 1-jén. Témái: az iskolai könyvtárak feladatai napjainkban, az SZMSZ fontossága, a hagyományos és projektkutatás közötti különbségek, a nyelvtanulás és nyelvtanítás könyvtári segítése. = Könyvtári Levelező/ lap sz. p. 16. Köznevelés Csontos Magda: Explicit és implicit szintű olvasás Érdekes cikk a Harry Potter-könyvek ürügyén. = Köznevelés sz. p. 12. A gyermekirodalom helyzete A Magyartanárok Egyesülete március 6-án a fenti címmel konferenciát rendezett. Pozitív kicsengésű a Nagy-Britanniában megjelent gyermekkönyvekről összeállított toplista, mely az olvasási kedv feléledését jelzi. = Köznevelés sz. p. 10. Kovács Tibor: Erőszaktévé Ugyan nem könyvtáros téma, de a gyermekkönyvtárosokat is érdekelheti ez a cikk, amely a televízióban látható, erőszakot propagáló műsorok hatását feldolgozó felmérésekről számol be. Különböző országokban vizsgálták ezeknek a műsoroknak gyermekekre gyakorolt hatását. (Pl. a kereskedelmi tv-k fő műsoridejében sugárzott médiatermékek 83-85%-a ilyen.) = Köznevelés sz. p Madarász Imre: Mesesziget Tusnády László: Sziget a télben című, tizennégy mesét tartalmazó kötetének ismertetése. A televízió és a számítógépek világában élő gyerekeknek egy régi, hagyományos, romlatlan világ üzenetét közvetíti. A történetek az ősi és örök emberi értékeket sugallják a gyermekeknek. = Köznevelés sz. p. 24. Sulinet digitális tudásbázis Iskolai könyvtárosok figyelmébe ajánlom ezt a Tudásbázist, amely várhatóan szeptemberére készül el. Tartalmazni fogja 102 évfolyam digitális tananyagát, 70 kiegészítő oktatási segédanyagot. Ez az adatbázis nemcsak oktatási célra, hanem könyvtári foglalkozás színesítésére is felhasználható. = Köznevelés sz. p. 3. 5

6 Varga Stella: Gyermekkönyvek, illusztrációk A Millenárison két hétig látható gyermekkönyv illusztrációk kiállításának apropóján a Csodaceruza című folyóirat főszerkesztőjével beszélget a cikk írója a könyv illusztrációkról. = Köznevelés sz. p Virtuális tárlat az interneten Az 1997-ben indított Képzőművészet Magyarországon elnevezésű webhely ben az Informatikai és Hírközlési Minisztérium pályázata jóvoltából megújult. A digitális gyűjtemény jelenleg 431 művész és számos középkori ismeretlen mester összesen 5167 alkotásának digitális reprodukcióját tartalmazza. A weblap bemutatja az egyes korszakokat, az alkotókat és művészetüket. Megtalálható: címen. = Köznevelés sz. p. 5. Visegrád a honfoglalástól Mátyás királyig A Visegrádi Várban gazdag programmal várják az ide látogatókat. Kínálatuk: várlátogatás, ismerkedés kézműves mesterségekkel, madárreptetés, solymászbemutató, lovagi tábor megtekintése, középkori gyermekjáték eljátszása, középkori étkek kóstolója. Jelentkezni a http.//www.visegrad.hu honlapon lehet. = Köznevelés sz. p. 14. Magyar Hírlap (archív!) Steklács János: Mitől olvasnak a finnek, a magyarok mitől nem? Magyarországon átlagon aluli teljesítményt mutatott a nemzetközi diákfelmérési program. Hogy lehetne ezen változtatni? Példának idézi a szerző a Finn Olvasástársaság 13 pontját, amelynek lényege nem a szakmai viták fontossága, hanem az átgondolt és kitűnően működtetett, gondoskodó iskolarendszer, amely központjába a gyerekek szükségleteit és igényeit állítja. Pl. Hosszú ideig ugyanazon iskolába járni, a családi háttér szerepe, a filmek feliratozása - mindent megtenni az olvasási és írási nehézséggel küzdő gyerekért több szakember együttműködésével. = Magyar Hírlap, február p. 23. Magyar Nemzet (archív!) Nagy Attila: Irány Disneyland? A szerző a Disney Könyvklub olvasótoborzó akcióján elgondolkodva próbálja a figyelmet felhívni egy olyan program kidolgozására az amerikai minta helyett, amely a magyar irodalmi hagyományra, az olvasás megszerettetésére épít. Ehhez természetesen a megfelelő szervek összefogására (pl. MKE, Nagycsaládosok Országos Szövetsége, Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése, stb.) lenne szükség. Ehhez amerikai, angol és finn példákat mutat be, melyek célja Márai Sándor szavaival: Áhítattal, szenvedéllyel, figyelemmel és kérlelhetetlenül olvasni. = Magyar Nemzet, március 13. p

7 Népszabadság Koccintás a könyvtárban. Huszonnégy EU-ország tájait, filmjeit, játékait is kínálják a megyei bibliotékák. Március második hetében született meg az ötlet, és az átgondolt szervezőmunkának meg az egységesen elkészített reklámanyagoknak köszönhetően alig hét héttel később, április utolsó napján tizennyolc megyei és néhány városi könyvtár, valamint a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Együtt Európában című egész napos összehangolt programmal várta a látogatókat, hogy megismertesse őket egy-egy EU-ország jellegzetességeivel. Minden vagy szinte minden színhelyen játszhattak, versenyezhettek az óvodások és az iskolások, rakhattak össze földrészünk térképét ábrázoló puzzle-t, az aznap a könyvtárba látogatók nézhettek filmet, könyv- vagy képzőművészeti kiállítást a könyvtár választotta EU-országról, hallgathattak irodalmi összeállítást, ismeretterjesztő előadást, népzenét, megkóstolhatták a jellegzetes ételeket éjfélkor pedig koccinthattak az EU-csatlakozásra. =Népszabadság, április 30. p. 20. Varsányi Gyula: Előtérben a gyermekirodalom Magyarországon egyre több figyelmet kap a gyermekirodalom. A XI. Nemzetközi Könyvfesztiválon az IBBY magyar tagozata által felkért zsűri öt alkotót jutalmazott legjobb tavalyi munkáiért. A év gyermekkönyve költészet kategóriában Varró Dániel: Túl a Maszat-hegyen című műve lett. A több jelentésréteget hordozó könyvre jellemző a játékosság és a humor. Az Év gyermekkönyve prózai díját Böszörményi Gyula kapta Gergő-könyveiért, melyeket - népszerűségét és stílusát tekintve - magyar Harry Potternek is becézhetnénk. Aranyalma díjat kapott Szávai Ilona, a Pont Kiadó vezetője a Fordulópont című folyóirat szerkesztéséért. Ez a negyedéves periodika szülőknek, pedagógusoknak sőt politikusoknak is hasznos, hiszen a tematikus számok egy-egy kiragadott társadalmi probléma elemzésével foglalkoznak pedagógiai-pszichológiai-szociológiai szempontból. A könyvünnep díjátadásán az Év kiadója címet a Magyar Nagylexikon Kiadó, az Év kereskedője díjat pedig a Libri képviselője vehette át. = Népszabadság, április 26. p. 12. Óvodai Nevelés Hornyák Mária: Első óvodánk története Hornyák Mária tollából olvashatunk egy könyvismertetést, mely a 175 éves magyar óvoda történetére tekint vissza. A könyvismertetés szerzője már korábban megjelent tanulmányaiban is neveléstörténeti alapossággal tárja fel a Brunszvik család tagjainak tevékenységét. E sorok meggyőződéssel ajánlják minden olvasónak a könyvet, amelyben a reformkor nőnevelését és kisgyereknevelését felkaroló nagyjainkról olvashatunk. A mű minden óvónő számára fontos, hisz az óvoda történelmét megismerve egyúttal önbecsülést is szerezhetnek, mert a méltó elődök által elindított nemes célt szolgálják ma is. =Óvodai Nevelés, sz. p Tábornok Péter Babai Zsófia: Informatika a nemzetiségi óvodapedagógiában az EUcsatlakozás küszöbén A Sopronban októberében megrendezett tudományos konferencia tanulságait és résztvevőinek szakmai véleményét összegzi a cikk. Tanulságok: Számítógépekre a (nemzetiségi) óvodákban is szükség van. A gyermekcsoportban a számítógép jelenléte nem indokolt. 7

8 Az internetes kapcsolat a nemzetiségi óvodákban elsősorban az óvónők nyelvi nevelő munkáját segíti, mert a nyelvi fejlesztés módszereivel, eljárásaival ismerkedhetnek meg az óvodai honlapokon. Szakmai vélemény: A konferencia felhívta a figyelmet a számítógép jelentőségére, a gyermeknevelésben betöltött szerepére. Meghatározta az óvónők feladatát is, mely szerint segítsenek a szülőknek a gyerekeknek való játékprogramok helyes kiválasztásában. =Óvodai Nevelés, sz. p. 98. Tanító Bán Ervin: Egy nagy mesélő Móra Ferenc 125 éve született, 70 éve halt meg. Mesetörténetei szeretetre tanítják az olvasókat. A gyerekek számára belépő az irodalomba. Halála után 70 évvel is az ő gyermekkönyveinek van a leginkább létjogosultsága az óvodában, iskolában, az otthoni könyvespolcokon. A cikk írója kíváncsian figyeli, milyen körben, milyen módon emlékeznek meg majd az íróról az év folyamán. Úgy gondolja vétkes mulasztás lenne a nevelésre, az irodalomra, ha ezt nem tennénk meg. =Tanító, sz. p. 27. Dósa Béláné - Tóka Zoltánné: Újra a kötelező olvasmányokról Az 1985-ös Közoktatási törvény önállóságot adott a kötelező olvasmányok megválasztásában. Az osztálytanító szabadsága és felelőssége, hogy osztálya számára kötelező, ajánlott irodalmat válasszon. Az a feladatunk, hogy helyes irányba tereljük tanítványainkat. Milyen szempontok szerint válasszunk? Erre ad választ a cikk. =Tanító, sz. p Új Pedagógiai Szemle Restyánszky Lászlóné: Komplex Informatikai Program. Esélyteremtés a munka világában való integrálódáshoz A cikk egy olyan IKT-programot mutat be, amely az alapvető informatikai ismeretekkel együtt a kommunikációs készségek fejlesztését célozza meg egy olyan iskolában, ahol zömében hátrányos helyzetű gyerekeket nevelnek. A baktakéki Körzeti Általános Iskola iskolaotthonos rendszerben valósította meg komplex informatikai programját. A cikk bemutatja a program tevékenységi rendszerét, annak szakaszait első osztálytól főiskolás korig. Ír az eredményekről, amelyek felkészítenek az élethosszig tartó tanulásra. A gyerekek olyan használható tudás birtokába jutnak, amely együttműködésre és a későbbi életükbe való helytállásra neveli őket. = Új Pedagógiai Szemle, sz. p

9 Internetes források Hamarosan általános iskolások részére is tartalmaz ismereteket az Europapa web-oldal Jelenleg csak középiskolások számára nyújt tájékozódási lehetőséget az Európai Unióról az Europapa internetes oldal. Egy online-tanfolyam elvégzésére van lehetőségük azoknak a tizenéveseknek, akik minél többet szeretnének megtudni az Európai Unióról. Az oldalról közvetlenül eljuthatunk a gyermeklexikon.hu, az eu-tanfolyam.hu és az euportal.hu webseit-okra. Az Europapa remélhetőleg általános iskolások számára is hamarosan tartalmaz érdekes és hasznos ismereteket - legalábbis ezt ígéri az oldal kezdő lapja. Forrás: május 5. Könyvtáros robotot készítettek a spanyolok A műszaki újdonság irodaházakban, az iparban és a háztartásokban egyaránt hasznosítható. A robot felismeri a látogató által kért könyv címét a kötet borítóján, sőt a gerincén is, továbbá képes megkülönböztetni a különböző grafikájú címeket is. A robotkönyvtáros megtalálja a kért könyvet a polcon, leemeli, és átnyújtja az igénylőnek. A castelloni Jaume Egyetem robotikacsoportja által tervezett robot - más társaitól eltérően - infravörös sugarak segítségével tájékozódik, kikerüli az útjába kerülő akadályokat, nem ütközik össze a figyelmetlen könyvtárlátogatókkal sem. Tervezői szerint tökéletesen hasznosítható az élet minden területén. Forrás: ápr. 6. Kiskobak, az első magyar nyelvű kulturális internetes gyermekújság Az oldal 2000-ben indult, mindenekelőtt szép és hasznos olvasmányokra lelhetnek a gyerekek a portálon. A Mese, vers menüpontban klasszikus és modern szépirodalom olvasható, kellemes zenei aláfestés mellett. A Természet menüpont a gyermekek számára kedvelt állatokkal és növényekkel ismerteti meg az ide látogatókat. Külön értéke, hogy a Süni Magazinnal közös szerkesztésben készül, ezzel a folyóiratra is ráirányítja a figyelmet. A Gyermekek a nagyvilágból menüpont lehetőséget nyújt más országban élő gyermekekkel való ismerkedésre. Gyermekdalok, Játékok és Viccek teszik még vonzóbbá a portált, de lehetőségük van az ide látogatóknak a Gyermekfórumon a legkülönbözőbb témákhoz is hozzászólni. A Linkek a gyermekek számára legértékesebb hazai és külföldi oldalakra nyújt kitekintést. A nyitó oldalról közvetlenül elérhetjük a Sulinet, a Csodaceruza és a Gyermeksziget web-oldalt. A közelgő gyermeknapra rajzpályázatot hirdetett a portál, melyre érdemes felhívni a gyerekek figyelmét! Forrás: Mikor nőjük ki a gyerekcipőt? Az alap- és középfokú oktatási intézményekben száz diákra mindössze hét számítógép jut; a gépek fele ráadásul elavult derül ki a TÁRKI felméréséből, mely a hazai computer- és internet-ellátottságot vizsgálja. A magyar háztartások 31 százalékában használnak legalább egy személyi számítógépet, és 12 százalék rendelkezik internet-hozzáféréssel állapítja meg a TÁRKI monitoring vizsgálata, melyet a Magyar Információs Társadalom Stratégia részeként készített. Az adatokból kiderül: 2003 végére másfélszeresére nőtt az Internet hozzáféréssel rendelkező háztartások aránya. A net-hozzáféréssel rendelkezők ötven százaléka analóg modemmel, vezetékes vonalon csatlakozik a világhálóra, míg a szélessávú technikák (kábel, ISDN, ADSL) aránya nagyjából azonos, százalék között van. A 14 évesnél idősebb lakosok 25 százaléka internethasználó, 41 százalékuk otthon is internetezik. Nemzetközi összehasonlításban az otthoni Internet - hozzáféréssel rendelkező háztartások aránya alacsony a szélessávú otthoni hozzáféréssel rendelkezők aránya viszont 9

10 Magyarországon a legmagasabb jegyzi meg a felmérés. Az EU-ban a lakosság 54 százaléka használja a világhálót. Forrás: ápr.17., Tovább bővül az Olvasni jó!- weboldal Újabb versekkel bővült az Olvasni jó! oldal (www.olvasnijo.hu). Petőfi Sándor, Kányádi Sándor, Kosztolányi Dezső és Kazinczy Ferenc költeményei kerültek föl az olvasnivalók közé. Indul a Neumann-ház portálján a rajzpályázat 4. fordulója! A felhívás szövege a címen olvasható. A 3. forduló nyerteseinek névsorát is olvashatjuk a Neumann-ház nyitó oldalán. További részletek a címen olvashatók. Forrás: Virtuális Diafilm-történeti Múzeum A közelmúltban frissítették a Virtuális Diafilmtörténeti Múzeum anyagát, az oldalon jelenleg 110 film nézhető meg a vetítőteremben. Legutóbb kémiával és fizikával kapcsolatos diafilmek kerültek az internetes gyűjteménybe. A Diafilm-történeti Gyűjtemény az egyetlen hazai film-diapozitíveket őrző magángyűjtemény, amely több mint 30 éves kutató és rendszerező munka eredményeit tükrözi. Rendelkezik az 1920-as évektől napjainkig megjelent oktató, ismeretterjesztő és szórakoztatási célokat szolgáló diafilmek és diasorozatok érdemi teljességével diafilmet, 142 hangosított diát sorol fel a diakatalógus. Gyerekek számára különösen érdekes az a 10 báb-diafilm, melyet a vetítőteremben megtekinthetünk Forrás: A 2. hírlevél létrejöttében közreműködő szakirodalmi információt szolgáltató gyermekkönyvtárosok: Hagyományos források: Gáll Éva (Apáczai ÁMK Könyvtára, Zalaegerszeg) Fejesné Szabó Piroska (Deák Ferenc Megyei Könyvtár, Zalaegerszeg) Horváth Anikó (József Attila Városi Könyvtár, Zalaegerszeg) Horváthné Nagy Elvira (Városi és Iskolai Könyvtár, Zalakaros) Jagasicsné Bogatin Mária (József Attila Városi Könyvtár, Zalaegerszeg) Tóth Rita (Fejér György Városi Könyvtár, Keszthely) Tüske Lászlóné (Városi Művelődési Központ és Könyvtár, Lenti) Internetes források: Oláh Rozália (Deák Ferenc Megyei Könyvtár, Zalaegerszeg) 10

11 11

Olvassatok mindennap!

Olvassatok mindennap! Olvassatok mindennap! A könyvekben, amelyek közt nevelkedtem, láthatatlan, titkos barátokra leltem; s bár lapjaik rég elporladtak már, az illatukat azóta is őrzi kezem. Carlos Ruiz Zafón ZALAI GYERMEKKÖNYVHETEK

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0139

TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0139 Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0139 Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet által szervezett szakkörök

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban

Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban Egyéni foglalkozások egyszerre csak egy gyerek mindig egyénre szabott egyéni értelmi és érzelmi szint dominál a személyesség, a meghittség

Részletesebben

Igazgató asszony tájékoztatott arról, hogy a kapott támogatást a kerületünkben működő könyvtár számára használták fel, a következő módon:

Igazgató asszony tájékoztatott arról, hogy a kapott támogatást a kerületünkben működő könyvtár számára használták fel, a következő módon: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 1CJ. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár VII.-X.-XIV.-XV.-XVI.-XVII. kerületi

Részletesebben

N a g y k e r e k i. Könyvtári-, információs- és közösségi hely

N a g y k e r e k i. Könyvtári-, információs- és közösségi hely N a g y k e r e k i Könyvtári-, információs- és közösségi hely KÖNYV roma TÁR - Roma felhasználó a Könyvtárban - Méliusz Könyvtár 2016. január 25. Nagykereki Nagyzomlin lakosság lélekszáma 1375 fő (2015.

Részletesebben

Világgá megyek! Népmesékkel reggeltől estig Beszámoló

Világgá megyek! Népmesékkel reggeltől estig Beszámoló Világgá megyek! Népmesékkel reggeltől estig Beszámoló A Népmese napjához kötődő programunkat azzal a céllal terveztük, hogy hozzásegítsük a kisiskolás korosztály képviselőit a mesékben való elmélyüléshez,

Részletesebben

100 játék IV. Szakmai nap

100 játék IV. Szakmai nap Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * 100 játék IV. Szakmai nap a

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

A GYERMEKKÖNYVTÁR és a JÁTSZÓSZOBA PROGRAMAJÁNLATA. 2012-2013-as tanév

A GYERMEKKÖNYVTÁR és a JÁTSZÓSZOBA PROGRAMAJÁNLATA. 2012-2013-as tanév A GYERMEKKÖNYVTÁR és a JÁTSZÓSZOBA PROGRAMAJÁNLATA 2012-2013-as tanév Könyvtárosok: Tóthné Wittmann Borbála gyermekkönyvtáros Szabóné Faragó Szilvia gyermekkönyvtáros Elérhetőségek: Tel.: 343-070/17-es

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 GENIUS TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY Budapest, 2013. április 30. TARTALOM 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2. Kiegészítő melléklet 3. Közhasznúsági melléklet KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Részletesebben

A Kézműves munkaközösség. 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve. Mottónk: Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás.

A Kézműves munkaközösség. 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve. Mottónk: Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás. A Kézműves munkaközösség 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve Mottónk: Összejönni - jó kezdés Együtt maradni - haladás. Együtt is dolgozni - siker. - Henry Ford - 2014 08 29.-én az érdeklődő kolleganők

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása 1. sz. melléklet Melykóné Tőzsér Judit iskolai könyvtári szakértő véleménye alapján módosítva 2005. jan. 5-én. Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása Az iskolai könyvtár gyűjtőkörének alapelvei A Könyvtár

Részletesebben

Közösségi szolgálat támogatása egy önkormányzat működtetésében

Közösségi szolgálat támogatása egy önkormányzat működtetésében Közösségi szolgálat támogatása egy önkormányzat működtetésében Köznevelési és Ifjúsági Feladatokat Koordináló Főosztály 2013-2014. Pölöskei Gáborné főosztályvezető Új szerepkör Új vállalások 1. Törvényben

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Informatikai stratégia Tata, 2011. Informatikai stratégia - 2 - Tartalom 1. Számítógépes hálózatok... - 3-2. Internet kapcsolat... - 3-3. Interaktív

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI PEDAGÓGIAI HETEK 2014. Nincsen út járatlan és nincs az a cél, amelyhez ne vezetne ösvény. (Boncza Berta)

BÁCS-KISKUN MEGYEI PEDAGÓGIAI HETEK 2014. Nincsen út járatlan és nincs az a cél, amelyhez ne vezetne ösvény. (Boncza Berta) BÁCS-KISKUN MEGYEI PEDAGÓGIAI HETEK 2014. Nincsen út járatlan és nincs az a cél, amelyhez ne vezetne ösvény. (Boncza Berta) 1 Tartalom Bácsalmás Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás Óvodája és Egységes

Részletesebben

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat. Érvényes: 2009. november 31-től.

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat. Érvényes: 2009. november 31-től. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat Érvényes: 2009. november 31-től. Jóváhagyta: Fischerné Szilasi Gabriella igazgató 1. Az iskolai

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAMKÍNÁLATA nevelési évre

SZAKMAI PROGRAMKÍNÁLATA nevelési évre SZAKMAI PROGRAMKÍNÁLATA 2016-2017. nevelési évre FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÓVODÁJA Kedves Kollégák! SZAKMAI PROGRAMKÍNÁLAT a 2016/2017-es nevelési évre Szeretettel ajánljuk az érdeklődők figyelmébe a 2016

Részletesebben

GYÖNGYÖK VACHOTT SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA

GYÖNGYÖK VACHOTT SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA GYÖNGYÖK VACHOTT SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA 1997. CXL törvény A könyvtár alapvetően általános gyűjtőkörű nyilvános, városi könyvtárként működik. Feladatait az 1997. évi CXL., A muzeális

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.)

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) MEGYEI Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár http://www.vfmk.hu/vfek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak 2013-2014-es tanév munkájáról Összeállította: Kovácsné Jószai Irén, tagozatvezető Ebben a tanévben 28 tanulóval két csoportban indult meg a tanszakon a munka. A kezdő

Részletesebben

Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0188

Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0188 Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon TÁMOP Társadalmi megújulás operatív program A Társadalmi Megújulás Operatív Program célja olyan beavatkozások sikeres végrehajtása a 2007-2013-as programozási

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

A könyvtári rendszer

A könyvtári rendszer A könyvtári rendszer Mi a könyvtár? Információk (dokumentumok) rendszerezett gyűjteménye, amelyet közhasználatra szánnak. A könyvtár gyűjt (könyv, periodika, CD, DVD stb.) rendszerez, hogy visszakereshetők

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

Kallós Zoltán Alapítvány oktatási tevékenységei

Kallós Zoltán Alapítvány oktatási tevékenységei Kallós Zoltán Alapítvány oktatási tevékenységei A Kallós Zoltán Alapítvány 1992. november 20án alakult. Első tevékenységei között nyári népművészeti táborok szervezése szerepelt. Tábori programjaink minden

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

Forduljunk a gyermek felé!

Forduljunk a gyermek felé! pontról pontra Forduljunk a gyermek felé! Rendezvények, találkozók, könyvbemutatók Benedek Elek bõ évszázada Budapesten a Magyar Parlamentben szólalt fel a gyermekkultúra, a mese védelmében. Utódai, követõi

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

Pályázati felhívás címe, kódszáma. Társadalmi Megújulás Operatív Program

Pályázati felhívás címe, kódszáma. Társadalmi Megújulás Operatív Program Pályázati felhívás címe, kódszáma Társadalmi Megújulás Operatív Program Tudásdepó-Expressz - A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében

Részletesebben

KERÜLETI MAGYAR MUNKAKÖZÖSSÉG

KERÜLETI MAGYAR MUNKAKÖZÖSSÉG 1 A nyelv nem az enyém, nem a tiéd, hanem az édes mienk. Kazinczy KERÜLETI MAGYAR MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2012/2013. 2 Helyzetelemzés Munkaközösségünkhöz 22 kerületi iskola magyar munkaközössége tartozik:

Részletesebben

Lépésről- lépésre Munkaközösség Munkaterv

Lépésről- lépésre Munkaközösség Munkaterv Lépésről- lépésre Munkaterv 2014/ 2015. nevelési év Készítette: pedagógus Lépésről-lépésre munkaközösség vezető Lépésről-lépésre munkaközösség munkaterv 2014/2015. nevelési év A Lépésről-lépésre munkaközösség

Részletesebben

A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja

A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja Könyvtár-népszerűsítő munka a Pest Megyei Könyvtárban, Szentendrén A könyvtár szerepe a változó társadalomban Információk, dokumentumok gyűjtése feltárása

Részletesebben

TeleInformatikai rendszer a gyógypedagógus tanárok továbbképzési anyagainak folyamatos gyűjtéséhez, feldolgozásához és terjesztéséhez

TeleInformatikai rendszer a gyógypedagógus tanárok továbbképzési anyagainak folyamatos gyűjtéséhez, feldolgozásához és terjesztéséhez TeleInformatikai rendszer a gyógypedagógus tanárok továbbképzési anyagainak folyamatos gyűjtéséhez, feldolgozásához és terjesztéséhez Intézményi kérdőív Az iskola főbb adatai A. Az információs technológia

Részletesebben

Könyvtári munkaterv. 2015/2016. tanév

Könyvtári munkaterv. 2015/2016. tanév Könyvtári munkaterv 2015/2016. tanév Olvassunk tehát minél többet, hiszen az irodalom az örökkévalóság távcsöve: felébreszti bennünk létünk rejtett erőit, amelyek átsegítenek minket sorsunk nagy viharain

Részletesebben

alap közép felső angol német francia orosz

alap közép felső angol német francia orosz Könyvtárhasználói szokások (2001) Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum szeretné megismerni olvasóinak könyvtárhasználati szokásait. Kérjük, legyen segítségünkre, és válaszoljon az alábbi kérdésekre.

Részletesebben

22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014. Analitikus program

22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014. Analitikus program A nevelés egyet jelent azzal, hogy segítünk a gyermeknek valóra váltani lehetőségeit Kosztolányi Dezső 22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014 Differenciált oktatás, felzárkóztatás és tehetségápolás a A. Curriculáris

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

ORSZÁGOS HARRY POTTER-VETÉLKEDŐ

ORSZÁGOS HARRY POTTER-VETÉLKEDŐ ORSZÁGOS HARRY POTTER-VETÉLKEDŐ 2012 őszén került sor Papp Éva tanárnő szervezésével, a Hódmezővásárhelyi Eötvös József Szakközépiskola könyvtárában az országos Harry Potter műveltségi vetélkedő döntőjére.

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

IKSZT Szolgáltatási és Programterv

IKSZT Szolgáltatási és Programterv Helyszín és feltételek biztosítása a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat tájékoztatási pont működtetéséhez 1 1 Falugazdász fogadóóra fogadóóra 2013.01.08 8 Falugazdász fogadóóra fogadóóra 2013.02.05 8 Falugazdász

Részletesebben

5. KSZR Műhelynap - Debrecen szeptember Kulturális vidékfejlesztés, kistelepülések könyvtári ellátása Hajdú-Bihar megyében

5. KSZR Műhelynap - Debrecen szeptember Kulturális vidékfejlesztés, kistelepülések könyvtári ellátása Hajdú-Bihar megyében 5. KSZR Műhelynap - Debrecen 2015. szeptember 28-29. Kulturális vidékfejlesztés, kistelepülések könyvtári ellátása Hajdú-Bihar megyében A Méliusz Könyvtár jövőképe a kistelepülési könyvtárellátás terén

Részletesebben

TÉZISEK ÉS AJÁNLÁSOK

TÉZISEK ÉS AJÁNLÁSOK Országos Könyvtári Konferencia (2012. november 22-23.) Könyvtárak a társadalom megújulásáért. Fejlesztés, fenntarthatóság, esély Budapest, Országos Széchényi Könyvtár TÉZISEK ÉS AJÁNLÁSOK Az Országos Könyvtári

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

Magyar Ifjúsági Vöröskereszt. Bázisovi Program

Magyar Ifjúsági Vöröskereszt. Bázisovi Program Magyar Ifjúsági Vöröskereszt Bázisovi Program A hálózat A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt egyedi Bázisiskola Programja már 9 sikeres évet és rengeteg tapasztalatot tudhatott maga mögött 150 általános- és

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés A Lét Teljessége Egyesület 2011. január 01-jétől 2011. december 31-éig folytatott tevékenységéről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Alkalmazott könyvelés: egyszeres könyvvitel. Az Egyesület

Részletesebben

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁRÁNAK STRATÉGIAI TERVEZETE 2013-2017

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁRÁNAK STRATÉGIAI TERVEZETE 2013-2017 A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁRÁNAK STRATÉGIAI TERVEZETE 2013-2017 Rum,. Felülvizsgálva: 2015. január 5. 1. A tervezet célja A községi és iskolai könyvtár stratégiai

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés A Lét Teljessége Egyesület 2010. január 01-jétől 2010. december 31-éig folytatott tevékenységéről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Alkalmazott könyvelés: egyszeres könyvvitel. Az Egyesület

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Kedvezményezett: Szarvas Város Önkormányzata TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Esélyegyenlőségi programok megvalósítása a szarvasi közoktatásban ****** Minden gyermeknek joga van a legjobb tanárhoz, a legeredményesebb

Részletesebben

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság!

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Élve az Médiatanács által elfogadott és február 1-től 45 napon át érvényben lévő javaslattételi lehetőséggel, az alábbiakban összefoglaljuk a Közszolgálati

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: Visegrádi Önkormányzat 11/2001. (IX. 27.) ör. rendelete a város közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről [Egységes szerkezetben a 4/2014. (III.21.) Ökt. rendelettel] Visegrád Város Önkormányzatának

Részletesebben

Alsós munkaközösség munkaterve

Alsós munkaközösség munkaterve Alsós munkaközösség munkaterve 2013-2014. Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére

Részletesebben

Pályázati felhívás Digitális Kárpát-medence című rajzpályázatra

Pályázati felhívás Digitális Kárpát-medence című rajzpályázatra Pályázati felhívás Digitális Kárpát-medence című rajzpályázatra 2015 Tartalom Előzmények... 3 1. A pályázat célja... 3 2. Pályázók köre... 4 3. Pályázati részvétel feltételei... 4 4. Pályázat beadásának

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében térségében a fenntarthatóság jegyében Alapadatok TÁMOP 3.2.13/12/1 Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában című felhívásra beadott pályázat. A pozitív támogatói

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások

A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások A múzeumi foglalkozások keretében intézményünk hallássérült iskolai tagozatának

Részletesebben

Mesevetélkedő a könyvtárban a Népmese napján Károlyi napok versenyei: Károlyi vetélkedők 1-3. évf. Kazinczy felolvasó verseny 2-4. évf.

Mesevetélkedő a könyvtárban a Népmese napján Károlyi napok versenyei: Károlyi vetélkedők 1-3. évf. Kazinczy felolvasó verseny 2-4. évf. Mesevetélkedő a könyvtárban a Népmese napján Károlyi napok versenyei: Károlyi vetélkedők 1-3. évf. Kazinczy felolvasó verseny 2-4. évf. Énekverseny 1-4. évf. Bolyai Matematika Csapatverseny 3-4. évf. Bolyai

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév)

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév) A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Dr. Fábiánné Balogh Edina tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán igazgató Fertőszentmiklós,

Részletesebben

Madarász Károly Művelődési Ház és Városi Könyvtár VÁROSI KÖNYVTÁRA SZAKMAI BESZÁMOLÓ Cím: 5420 Túrkeve, Petőfi tér 2-4. Telefon/fax:

Madarász Károly Művelődési Ház és Városi Könyvtár VÁROSI KÖNYVTÁRA SZAKMAI BESZÁMOLÓ Cím: 5420 Túrkeve, Petőfi tér 2-4. Telefon/fax: Madarász Károly Művelődési Ház és Városi Könyvtár VÁROSI KÖNYVTÁRA SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2015. Cím: 5420 Túrkeve, Petőfi tér 2-4. Telefon/fax: 56-361-098 BESZÁMOLÓ A Madarász Károly Művelődési Ház és Városi

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAMKÍNÁLATA nevelési évre

SZAKMAI PROGRAMKÍNÁLATA nevelési évre SZAKMAI PROGRAMKÍNÁLATA 2015-2016. nevelési évre FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÓVODÁJA Kedves Kollégák! SZAKMAI PROGRAMKÍNÁLAT a 2015/2016-os nevelési évre A 2015 2016-os nevelési évre szóló továbbképzési kínálatunkat

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Szakszolgálati feladatellátásunk a számadatok tükrében Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és

Részletesebben

Oktatási kínálatunkról

Oktatási kínálatunkról Oktatási kínálatunkról Az általános iskolák honlapjaira elsõsorban ismerõsök (jelenlegi és volt diákok, szülõk) ugranak be" néhány futó pillanatra, hogy körülkémleljenek, történt-e valami érdemleges utolsó

Részletesebben

Szezechné Daróczi Anikó Berzy Angéla Berberné Szelle Zsuzsanna Szrnka Anna

Szezechné Daróczi Anikó Berzy Angéla Berberné Szelle Zsuzsanna Szrnka Anna Művészetpedagógia munkaközösség éves terv 2016/ 2017 nevelési év I. MŰKÖDÉSI REND 1. Belső kapcsolattartás 1.1. Elérhetőségek Munkaközösség vezető: Kesztyűs Kitti Munkaközösség tagjai 1.2. Rövidítések

Részletesebben

Dr. Szűts Zoltán Facebook a felsőoktatásban?

Dr. Szűts Zoltán Facebook a felsőoktatásban? Dr. Szűts Zoltán Facebook a felsőoktatásban? A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája a felsőoktatás kihívásai a XXI. században A tanulási-tanítási környezetről folytatott vitákba, és a felsőoktatásról

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan:

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Tudomány és kultúra További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Korok és démonok Dombi Péter: Hiszem

Részletesebben

3100 Salgótarján Kassai sor 2. ; Tel.: +36-32-521-550 ; Fax: +36-32-521-555 E-mail: mbbmk@bbmk.hu ; Web: www.bbmk.hu

3100 Salgótarján Kassai sor 2. ; Tel.: +36-32-521-550 ; Fax: +36-32-521-555 E-mail: mbbmk@bbmk.hu ; Web: www.bbmk.hu SZAKMAI BESZÁMOLÓ A TALÁLKOZZUNK A KÖNYVTÁRBAN! ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK RENDEZVÉNYEI NÓGRÁD MEGYÉBEN címmel benyújtott nyertes pályázatra Pályázati azonosító: 3508-01184 A 2014-es évben is az Nemzeti

Részletesebben

A nemzetiségi és határon túli tankönyv- és médiatár. A Pedagógiai Könyvtár tankönyvgyűjteményi stratégiája

A nemzetiségi és határon túli tankönyv- és médiatár. A Pedagógiai Könyvtár tankönyvgyűjteményi stratégiája A nemzetiségi és határon túli tankönyv- és médiatár A Pedagógiai Könyvtár tankönyvgyűjteményi stratégiája OFI - Pedagógiai Könyvtár és Múzeum A Magyar Pedagógusok Háza Információs központ, országos tudományos

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév

BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév BUDAPEST XXIII. KERÜLETI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYÖNGYHALÁSZOK - TEHETSÉGPONT Cím: 1237 Budapest, Soroksár-Újtelep Nyír u. 22. Tel.: 283-13-82 E-mail: fiai@feketei-bpny.sulinet.hu

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK

TANULMÁNYI VERSENYEK TANULMÁNYI VERSENYEK Német nemzetiségi vers- és prózamondó verseny megyei forduló Felkészítő: Cser Márta, Kornerné Kosztich Julianna, Tóth Zoltánné Kelemen Mária 1. kategória 2. hely: Tánczos Regina 2.a

Részletesebben

Pannon Kultúra Alapítvány. Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén.

Pannon Kultúra Alapítvány. Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén. Pannon Kultúra Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2012 Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén. A Pannon Kultúra Alapítvány 2012. évi tevékenysége: Általános célok, tevékenységi formák: A Pannon

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

Amit tudni kell a pályázatról:

Amit tudni kell a pályázatról: A PÁLYÁZAT KIÍRÁSA Amit tudni kell a pályázatról: Az EU élethosszig tartó tanulás programjának közoktatási intézményekre vonatkozó pályázata, Az Egész életen át tartó tanulás program gyerekkortól id skoriő

Részletesebben

MESÉKBŐL ÁLL A VILÁG! Bács-Kiskun megyei gyermekkönyvtárosok szakmai továbbképzése november

MESÉKBŐL ÁLL A VILÁG! Bács-Kiskun megyei gyermekkönyvtárosok szakmai továbbképzése november MESÉKBŐL ÁLL A VILÁG! Bács-Kiskun megyei gyermekkönyvtárosok szakmai továbbképzése 2015. november 16-17. A Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár rendszeresen szervez továbbképzést a megye könyvtárosainak,

Részletesebben

e-bug egészségfejlesztési program iskolások számára

e-bug egészségfejlesztési program iskolások számára Kedves Érdeklődő! Tudod hogyan kell helyesen kezet mosni? Megfelelően használod az antibiotikumokat? Mit tudsz a mikróbákról? Ismered meg a szexuális úton terjedő betegségeket és tudod hogy lehet megelőzni

Részletesebben

HARGITA KULTÚRA HÍRLEVÉL 28. (2016)

HARGITA KULTÚRA HÍRLEVÉL 28. (2016) HARGITA KULTÚRA HÍRLEVÉL 28. (2016) Szakmai program a megyei kulturális stratégia gyakorlatba ültetésére TARTALOM MUNKACSOPORT HÍREK-TÁR 2 Rendezvénysorozat a Magyar Kultúra Napja alkalmából 2 Készülünk

Részletesebben

KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE

KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSOK 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rend. 165. (4) A könyvtárostanár a nevelő-oktató tevékenységét könyvtárpedagógiai program alapján

Részletesebben

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM 2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM AZ ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVÉNEK CÉLKITŰZÉSEI az Unio Tanácsa 2010/37/EK döntése alapján Az Európai Unión belüli önkéntes tevékenység

Részletesebben

S Z A K M A I Ö N É L E T R A J Z

S Z A K M A I Ö N É L E T R A J Z S Z A K M A I Ö N É L E T R A J Z SZEMÉLYES ADATOK Vezetéknév / Utónév) Cím SUSKÓ JÁNOS Békéscsaba Kőris utca 7.2.7. 5600 Hungary Telefon Mobil: (+36-20)488-2331 E-mail suskoj@vipmail.hu, suskoj@gmail.com

Részletesebben

J á t é k l e í r á s

J á t é k l e í r á s Játékleírás Az Informatikai és Könyvtári Szövetség kreatív, fiatalos, elsősorban a középiskolás korosztályt megszólító olvasásnépszerűsítő országos akciót indít A Nagy Könyves Beavatás címmel, mely Veronica

Részletesebben

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

Szakmai beszámoló az Őszi Könyvtári Napok Könyvtárak az idősödésért 2012. 2012. szeptember 28. 2012. október 8.

Szakmai beszámoló az Őszi Könyvtári Napok Könyvtárak az idősödésért 2012. 2012. szeptember 28. 2012. október 8. Szakmai beszámoló az Őszi Könyvtári Napok Könyvtárak az idősödésért 2012. 2012. szeptember 28. 2012. október 8. A programok a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban zajlottak, ahol nagy örömünkre

Részletesebben

A jövő iskolája. Dr. Magyar Bálint. Oktatási miniszter. 2004. április 16. www.om.hu 1

A jövő iskolája. Dr. Magyar Bálint. Oktatási miniszter. 2004. április 16. www.om.hu 1 A jövő iskolája Dr. Magyar Bálint Oktatási miniszter 2004. április 16. www.om.hu 1 Gyorsuló idő 5 évente a létező szakmák 5%-a kicserélődik Az infokommunikációs technológiai ismeretek nélkül űzhető szakmák

Részletesebben

Az OFI kívül-belül megújult tankönyvei. Milyen tankönyveket kínál az OFI a 2016/2017. tanévre?

Az OFI kívül-belül megújult tankönyvei. Milyen tankönyveket kínál az OFI a 2016/2017. tanévre? Az OFI kívül-belül megújult tankönyvei Milyen tankönyveket kínál az OFI a 2016/2017. tanévre? Az OFI mint tankönyvkiadó 2014. október 1-jén az OFI átvette a Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó Zrt. és az Apáczai

Részletesebben