GYI Gyermekkönyvtári információ - 2. hírlevél (2004. május 5.)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GYI Gyermekkönyvtári információ - 2. hírlevél (2004. május 5.)"

Átírás

1 GYI Gyermekkönyvtári információ - 2. hírlevél (2004. május 5.) A Zalai Gyermekkönyvtáros Műhely szakirodalmi tájékoztatója Kedves Gyermekkönyvtáros Kollégák! Második hírlevelünkben a március-április hónapokban beérkezett szakirodalmi információkat adjuk közre. A zalai gyermekkönyvtári tájékoztatót kéthavonta szerkesztjük, ezért a következő figyelendő időszak: május-június, a legközelebbi beküldési határidő: június 30. A beérkezett információk változtatás nélkül kerülnek a hírlevélbe. Közreműködéseteket megköszönve - üdvözlettel - a szerkesztő: Oláh Rozália. Csengőszó H. Molnár Emese: Magyar népszokások I. rész Vízkereszttől pünkösdig Az ünnepkörhöz, az ünnepvárási időszakhoz egy részletes gyűjtemény, amely tematikusan tartalmazza az időszak jeles napjait, szokásait. Az ide vonatkozó dalokat kottaleírásokkal, a népi játékokat illusztrációkkal mellékeli. Könyvtári foglalkozásokhoz jó segítség lehet. = Csengőszó, sz. p Könyv és Nevelés Adamikné Jászó Anna: Csak az ember olvas.(recenzió két könyvről) Az olvasás tanítása és lélektana című kötetről négy szakértő ismerteti álláspontját. Bár néhányan nem értenek mindenben egyet az íróval, alapvetően fontos kötetnek tartják, melyet minden könyvvel foglalkozónak ismernie kell. =Könyv és Nevelés, sz. p "Csepp víz szeretnék lenni, de tiszta..." A meseíró díszpolgár Lőrincz Sándor Fésűs Éva meseíróról rajzol képet kaposvári díszpolgárrá avatása alkalmából. = Könyv és Nevelés, l. sz. p Gutai István: Határon túli magyar középiskolások tizedik olvasótábora Cseresznyéspusztán A paksi Városi Művelődési Központ 2003 nyarán tizedik alkalommal rendezte meg ezt az olvasótábort a határon túli magyarok kulturális fejlődésének támogatására. Programjai voltak: irodalmi emlékhelyek felkeresése, előadások, csoportos műhelymunkák (történelmi, újságírói, anyanyelvi-népzenei, versmondó-színjátszó, filmesztétikai, EU történeti). A jól sikerült tábor mintaként szolgálhat hasonló terveket dédelgető zalai kollégáknak is. =Könyv és Nevelés, sz. p

2 Az Írásbeliség Világnapja 2003: Beszámoló a HUNRA-konferenciáról A szakmai tanácskozás címe: A mesetudat, anyanyelv- és olvasásfejlesztés, Mese és azonosságtudat volt. A magas színvonalú rendezvénynek a Kecskeméti Főiskola adott otthont szept. 5-6-án. A beszámoló írásai közül a Kucska Zsuzsa elnökletével a Katona József Könyvtárban lezajlott Gyermekkönyvtári szekció ülésére hívnám fel a figyelmet. Az ország különböző területéről érkezett kollégák megismertették hallgatóságukat a náluk folyó szakmai munkával egy-egy figyelemre érdemes rendezvényt is kiemelve. Pl. Módszertani kiadványok, "Meseország", országos vetélkedő, meseíró és -mondó versenyek, foglalkozások tapasztalatai. =Könyv és Nevelés, sz.. p Nagy Attila: Háttal a jövőnek? Középiskolások olvasás- és művelődésszociológiai vizsgálata című kötetet mutatja be Rácz Éva. A könyv lényeges mondanivalóját ismertetve felhívja a figyelmet, milyen sok tanulságot hordoz a mű. =Könyv és Nevelés, sz. p Pataki Ferenc: Kollektív narráció és azonosságtudat A szeptember- 5-6-i kecskeméti HUNRA-konferencia bevezető előadása. =Könyv és Nevelés, sz. p Sándor Csilla: Csodaceruza A folyóirat indulásáról, tematikájáról, vásárlóiról és támogatóiról szóló rövid beszámoló. =Könyv és Nevelés, sz. p Könyv, Könyvtár, Könyvtáros Papp István: Az ifjúság a városi könyvtár tereiben A könyvtárak szolgáltatásait, nyitvatartási idejét és térszerkezetét az ifjúság igényeihez, szabadidejéhez kell alakítani. A városi könyvtárat a szórakozás és az információszerzés színterévé kell tenni, ahol mindkét funkció megfelelő szakember segítségével, valamint vonzó belső térben valósulhat meg. Fontos feladat az ifjúság körében még a szociális és mentális hátrányok kiegyenlítése, az esélyegyenlőség megteremtése. Ehhez olyan könyvtári környezet kell, amely valóban közösségi helyként képes funkcionálni. A szolgáltatás minőségét alapvetően meghatározza a könyvtáros személyisége, szakmai felkészültsége, hivatásbeli elkötelezettsége. A vezetés célja az, hogy a lehető leghatékonyabban vesse be a rendelkezésre álló személyzetet, hogy az adottságokhoz képest a maximumot érje el. Az ifjúság ellátása meglehetősen munkaigényes feladat, és magasan kvalifikált munkaerőt kíván. A feszült helyzeten lehet enyhíteni a térrendszer célszerű kialakításával. Minél több a falakkal leválasztott helyiség, annál több felügyeletre van szükség, tehát egységes, összefüggő térrendszer lenne kívánatos. = Könyv, Könyvtár, Könyvtáros sz. p Horváth Tibor: Könyvtár az ifjúságért Napjainkban élessé váltak az ifjúságról szóló viták. Milyen veszélyek leselkednek az ifjúságra? Vajon a könyvtáraknak mi köze lehet mindehhez? A veszélyek közül hármat említ a szerző: a kettős mércét vagy többes mércét, az autoritás tagadását és üldözését bármi áron és a haszonelvűséget. A kettős mérce azt jelenti, hogy eseményeket, tetteket, elveket a szerint tartanak jónak vagy rossznak, igaznak vagy hamisnak, hogy ki az elkövetője és ki az elszenvedője. Második veszélyként említi az autoritás elleni támadást. Ez a hétköznapok 2

3 nyelvén azt jelenti, hogy a gyermekek és az ifjúság vagy akár a társadalom tagjai a családban a szülőket, az iskolában a tanítót, vagy más átlag feletti teljesítményekre képes személyeket tekintélynek fogadják el. Az autoritás (tekintélyelvűség) már nem egyetlen értékrend az ifjúság körében, s ez társadalmi problémák kialakulásához vezethet. A haszonelvűség magában korlátolt gondolkodásra vall, hiszen hitvallója nem lát túl az anyagi haszon szűk keretein. Pedig az emberi lét, a világ nem valakinek a gazdasági vállalkozása. Ha a haszon a mérce, eltűnnek a magasabb célok, eszmények, értékek. Pedig sem az iskola, sem a könyvtár nem hoz létre közvetlen profitot. Az iskola és könyvtár által hozott haszon nem mutatható ki. Az itteni ráfordítások akár évtizedek múlva térülnek meg akár emberi képzettség révén, akár az emberi tudás világában. A haszonelvűség nemcsak az ifjúságot károsítja, hanem minden korosztályt. A könyvtárak egyik feladata az, hogy biztonságot adjanak a szellemi élet és a mindennapi élet választási helyzeteiben. Aki kellő tudással rendelkezik és tájékozott, azt nehezebb befolyásolni vagy félrevezetni. A második probléma összefügg a demokráciával. Az egyenlőségről és az egyenlő esélyekről van szó. Ennek értelmében minden állampolgárt azonos ellátás illet meg származásra, nemre, korra, vallásra tekintet nélkül. Nagyon szép gondolat, csak nehezen valósítható meg. Az egyenlő, azonos szintű könyvtári ellátás a könyvtárak képessége, amelyet meg tudnánk valósítani, ha ennek megfelelően biztosítják a költségfedezetet. Harmadik megállapítás, hogy a közkönyvtári-könyvtári rendszernek alapvető szerepe van a társadalom kommunikációs folyamataiban. A kommunikációs folyamatokat tekintve a könyvtárnak az is tulajdonsága, hogy őrzi a tudást, bármely ismeretet, de az ígéreteket, kijelentéseket, még az elszólásokat is. Ezeket vissza lehet keresni. Sokan építenek taktikát a feledésre. Ha a könyvtárak jól végzik feladatukat, nem lehet az emberi felejtésre alapozni. Ugye, mennyire kellemetlen intézmény egyesek számára a könyvtár vagy bármely archívum? Az ifjúságért zajló viták rendkívül kiélezettek. Az ifjúság válaszút előtt áll, és csak abban bízhatunk, hogy maga fog választani-dönteni és nem a helyettük vagy nevükben megszólalók. Nem mindegy, mennyire tájékozottan készülnek a döntésre. Ebben áll a mi feladatunk! = Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, sz. p Wouter van Heiningen: A fiatalok olvasóvá nevelése Maassluis-ban A maassluisi könyvtár egyik fő célja, hogy kedvet teremtsen az olvasáshoz nemcsak a fiatalok, hanem a város minden rétege körében. Valamennyi szolgáltatásban szerepet játszik az olvasási kedv felébresztése. Itt két dolog fontos: maga a feladat és a pénzügyi fedezet, amit az önkormányzat biztosít. Szoros a könyvtár együttműködése az iskolákkal is. Megtalálták a módját, hogyan jussanak el a gyerekekhez, hogy eljöjjenek a könyvtárba, és játékosan ismerkedjenek meg vele. Az alábbi programokat szervezik: a hat-és tízévesek látogatásai a könyvtárban; klasszikus értelemben vett könyvtárlátogatások; gyermekkönyvhét; versenyek gyermekeknek és fiataloknak; csoportos könyvtári látogatások; fiataloknak szervezett programok; kiállítások. Egy-két ötlet ízelítőül : A Gyermekzsűri olyan verseny, amelyen a 7 és 12 év közötti gyerekek az elmúlt évben kiadott könyveket osztályozzák jegyekkel. Februártól májusig olvashatják el a könyveket, értékelhetik őket, és beadhatják a kitöltött nyomtatványokat a könyvtárba. Minden gyerek, aki részt vett ezen a versenyen, és legalább öt könyvet elolvasott, lehetőséget kap arra, hogy megnézzen egy bemutatót a maassluisi gyermekszínházban. 3

4 Minden iskolának van könyvtárbérlete, és emellett a tanulócsoportok is külön kapnak egy-egy bérletet. Ezt a tanár használhatja, hogy könyveket kölcsönözzön, és ezeket az órán felhasználja. = Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, sz. p Könyvtári Levelező/lap Bátfai Erika Bátfai Norbert Virágos Márta : Jávácska Internet csak gyerekeknek, avagy fantasztikus programozás A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtára Jávácska néven egy elektronikus, online, multifunkcionális oktatási anyagot készített több korosztály számára. Az anyag érdekessége, hogy mobiltelefonról is elérhető. A gyerekek mesék és játékos kalandok közben, akár egyéni ütemben is elsajátíthatják az elméleti és gyakorlati programozás alapjait. Az alábbi helyen elérhető: = Könyvtári Levelező/ lap sz. p Horváth Anikó - Jagasicsné Bogatin Mária : Gyermekrendezvények a zalaegerszegi József Attila Városi Könyvtárban A könyvtár bővítése miatt 2003-ban hónapokra bezárt, az újra indulást és a magyar kultúra napját a Varázsnapok rendezvénysorozattal kezdte. A három napos rendezvény érdekes programjaival sok érdeklődőt vonzott. Ízelítő felsorolás: olvasónapló pályázat és ismerkedés Böszörményi Gyulával, rejtvényfüzet a népmesékről, varázslatokról, varázslatos növényekről, varázslények megalkotása, Bűvölő versmondó verseny, és még sok egyéb. = Könyvtári Levelező/lap sz. p Konkoly Tiborné : Bölcs bagoly Városi Könyvtár Egy Dél-Borsodban található városi könyvtár mutatkozik be, mely iskolai és közművelődési feladatokat is ellát. A cikk második felében beszámol arról, hogy az Internet Fiesta programhoz kapcsolódva milyen rendezvényeik voltak. (Adottságaik: 3 számítógép, szélessávú korlátlan Internet-hozzáféréssel.) Az egy hétig tartó programok között minden korosztály talált magának érdekes kapcsolódási pontot. Néhány ezek közül: ek küldése a testvérvárosba, Szovátára; böngészés, pályázati- és továbbtanulási lehetőségek keresése; szövegszerkesztő használata; virtuális játszóház; délutáni chat-partik; kirándulás Párizsba hagyományos és új információhordozók és eszközök segítségével; kiállítások az Internetről és az uniós országokról. = Könyvtári Levelező/ lap sz. p

5 Szia, Európa! Internet Fiesta től rendezik meg az Internet Fiestát (az internet kultúrát népszerűsítő rendezvény sorozat) től hazánk is bekapcsolódott ebbe az akcióba. Idén az európai uniós csatlakozás adott aktualitást a Szia Európa! nevű programnak Magyarországon. A többnyire korosztály nélküli kínálatokból a kisiskolások vették ki leginkább részüket. = Könyvtári Levelező/ lap sz. p Szivákné Vígh Anna- Sándor Gáborné: Iskolai könyvtárak napjainkban A salgótarjáni Balassi Bálint Megyei Könyvtár szakmai napot tartott iskolai könyvtárosoknak március 1-jén. Témái: az iskolai könyvtárak feladatai napjainkban, az SZMSZ fontossága, a hagyományos és projektkutatás közötti különbségek, a nyelvtanulás és nyelvtanítás könyvtári segítése. = Könyvtári Levelező/ lap sz. p. 16. Köznevelés Csontos Magda: Explicit és implicit szintű olvasás Érdekes cikk a Harry Potter-könyvek ürügyén. = Köznevelés sz. p. 12. A gyermekirodalom helyzete A Magyartanárok Egyesülete március 6-án a fenti címmel konferenciát rendezett. Pozitív kicsengésű a Nagy-Britanniában megjelent gyermekkönyvekről összeállított toplista, mely az olvasási kedv feléledését jelzi. = Köznevelés sz. p. 10. Kovács Tibor: Erőszaktévé Ugyan nem könyvtáros téma, de a gyermekkönyvtárosokat is érdekelheti ez a cikk, amely a televízióban látható, erőszakot propagáló műsorok hatását feldolgozó felmérésekről számol be. Különböző országokban vizsgálták ezeknek a műsoroknak gyermekekre gyakorolt hatását. (Pl. a kereskedelmi tv-k fő műsoridejében sugárzott médiatermékek 83-85%-a ilyen.) = Köznevelés sz. p Madarász Imre: Mesesziget Tusnády László: Sziget a télben című, tizennégy mesét tartalmazó kötetének ismertetése. A televízió és a számítógépek világában élő gyerekeknek egy régi, hagyományos, romlatlan világ üzenetét közvetíti. A történetek az ősi és örök emberi értékeket sugallják a gyermekeknek. = Köznevelés sz. p. 24. Sulinet digitális tudásbázis Iskolai könyvtárosok figyelmébe ajánlom ezt a Tudásbázist, amely várhatóan szeptemberére készül el. Tartalmazni fogja 102 évfolyam digitális tananyagát, 70 kiegészítő oktatási segédanyagot. Ez az adatbázis nemcsak oktatási célra, hanem könyvtári foglalkozás színesítésére is felhasználható. = Köznevelés sz. p. 3. 5

6 Varga Stella: Gyermekkönyvek, illusztrációk A Millenárison két hétig látható gyermekkönyv illusztrációk kiállításának apropóján a Csodaceruza című folyóirat főszerkesztőjével beszélget a cikk írója a könyv illusztrációkról. = Köznevelés sz. p Virtuális tárlat az interneten Az 1997-ben indított Képzőművészet Magyarországon elnevezésű webhely ben az Informatikai és Hírközlési Minisztérium pályázata jóvoltából megújult. A digitális gyűjtemény jelenleg 431 művész és számos középkori ismeretlen mester összesen 5167 alkotásának digitális reprodukcióját tartalmazza. A weblap bemutatja az egyes korszakokat, az alkotókat és művészetüket. Megtalálható: címen. = Köznevelés sz. p. 5. Visegrád a honfoglalástól Mátyás királyig A Visegrádi Várban gazdag programmal várják az ide látogatókat. Kínálatuk: várlátogatás, ismerkedés kézműves mesterségekkel, madárreptetés, solymászbemutató, lovagi tábor megtekintése, középkori gyermekjáték eljátszása, középkori étkek kóstolója. Jelentkezni a http.//www.visegrad.hu honlapon lehet. = Köznevelés sz. p. 14. Magyar Hírlap (archív!) Steklács János: Mitől olvasnak a finnek, a magyarok mitől nem? Magyarországon átlagon aluli teljesítményt mutatott a nemzetközi diákfelmérési program. Hogy lehetne ezen változtatni? Példának idézi a szerző a Finn Olvasástársaság 13 pontját, amelynek lényege nem a szakmai viták fontossága, hanem az átgondolt és kitűnően működtetett, gondoskodó iskolarendszer, amely központjába a gyerekek szükségleteit és igényeit állítja. Pl. Hosszú ideig ugyanazon iskolába járni, a családi háttér szerepe, a filmek feliratozása - mindent megtenni az olvasási és írási nehézséggel küzdő gyerekért több szakember együttműködésével. = Magyar Hírlap, február p. 23. Magyar Nemzet (archív!) Nagy Attila: Irány Disneyland? A szerző a Disney Könyvklub olvasótoborzó akcióján elgondolkodva próbálja a figyelmet felhívni egy olyan program kidolgozására az amerikai minta helyett, amely a magyar irodalmi hagyományra, az olvasás megszerettetésére épít. Ehhez természetesen a megfelelő szervek összefogására (pl. MKE, Nagycsaládosok Országos Szövetsége, Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése, stb.) lenne szükség. Ehhez amerikai, angol és finn példákat mutat be, melyek célja Márai Sándor szavaival: Áhítattal, szenvedéllyel, figyelemmel és kérlelhetetlenül olvasni. = Magyar Nemzet, március 13. p

7 Népszabadság Koccintás a könyvtárban. Huszonnégy EU-ország tájait, filmjeit, játékait is kínálják a megyei bibliotékák. Március második hetében született meg az ötlet, és az átgondolt szervezőmunkának meg az egységesen elkészített reklámanyagoknak köszönhetően alig hét héttel később, április utolsó napján tizennyolc megyei és néhány városi könyvtár, valamint a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Együtt Európában című egész napos összehangolt programmal várta a látogatókat, hogy megismertesse őket egy-egy EU-ország jellegzetességeivel. Minden vagy szinte minden színhelyen játszhattak, versenyezhettek az óvodások és az iskolások, rakhattak össze földrészünk térképét ábrázoló puzzle-t, az aznap a könyvtárba látogatók nézhettek filmet, könyv- vagy képzőművészeti kiállítást a könyvtár választotta EU-országról, hallgathattak irodalmi összeállítást, ismeretterjesztő előadást, népzenét, megkóstolhatták a jellegzetes ételeket éjfélkor pedig koccinthattak az EU-csatlakozásra. =Népszabadság, április 30. p. 20. Varsányi Gyula: Előtérben a gyermekirodalom Magyarországon egyre több figyelmet kap a gyermekirodalom. A XI. Nemzetközi Könyvfesztiválon az IBBY magyar tagozata által felkért zsűri öt alkotót jutalmazott legjobb tavalyi munkáiért. A év gyermekkönyve költészet kategóriában Varró Dániel: Túl a Maszat-hegyen című műve lett. A több jelentésréteget hordozó könyvre jellemző a játékosság és a humor. Az Év gyermekkönyve prózai díját Böszörményi Gyula kapta Gergő-könyveiért, melyeket - népszerűségét és stílusát tekintve - magyar Harry Potternek is becézhetnénk. Aranyalma díjat kapott Szávai Ilona, a Pont Kiadó vezetője a Fordulópont című folyóirat szerkesztéséért. Ez a negyedéves periodika szülőknek, pedagógusoknak sőt politikusoknak is hasznos, hiszen a tematikus számok egy-egy kiragadott társadalmi probléma elemzésével foglalkoznak pedagógiai-pszichológiai-szociológiai szempontból. A könyvünnep díjátadásán az Év kiadója címet a Magyar Nagylexikon Kiadó, az Év kereskedője díjat pedig a Libri képviselője vehette át. = Népszabadság, április 26. p. 12. Óvodai Nevelés Hornyák Mária: Első óvodánk története Hornyák Mária tollából olvashatunk egy könyvismertetést, mely a 175 éves magyar óvoda történetére tekint vissza. A könyvismertetés szerzője már korábban megjelent tanulmányaiban is neveléstörténeti alapossággal tárja fel a Brunszvik család tagjainak tevékenységét. E sorok meggyőződéssel ajánlják minden olvasónak a könyvet, amelyben a reformkor nőnevelését és kisgyereknevelését felkaroló nagyjainkról olvashatunk. A mű minden óvónő számára fontos, hisz az óvoda történelmét megismerve egyúttal önbecsülést is szerezhetnek, mert a méltó elődök által elindított nemes célt szolgálják ma is. =Óvodai Nevelés, sz. p Tábornok Péter Babai Zsófia: Informatika a nemzetiségi óvodapedagógiában az EUcsatlakozás küszöbén A Sopronban októberében megrendezett tudományos konferencia tanulságait és résztvevőinek szakmai véleményét összegzi a cikk. Tanulságok: Számítógépekre a (nemzetiségi) óvodákban is szükség van. A gyermekcsoportban a számítógép jelenléte nem indokolt. 7

8 Az internetes kapcsolat a nemzetiségi óvodákban elsősorban az óvónők nyelvi nevelő munkáját segíti, mert a nyelvi fejlesztés módszereivel, eljárásaival ismerkedhetnek meg az óvodai honlapokon. Szakmai vélemény: A konferencia felhívta a figyelmet a számítógép jelentőségére, a gyermeknevelésben betöltött szerepére. Meghatározta az óvónők feladatát is, mely szerint segítsenek a szülőknek a gyerekeknek való játékprogramok helyes kiválasztásában. =Óvodai Nevelés, sz. p. 98. Tanító Bán Ervin: Egy nagy mesélő Móra Ferenc 125 éve született, 70 éve halt meg. Mesetörténetei szeretetre tanítják az olvasókat. A gyerekek számára belépő az irodalomba. Halála után 70 évvel is az ő gyermekkönyveinek van a leginkább létjogosultsága az óvodában, iskolában, az otthoni könyvespolcokon. A cikk írója kíváncsian figyeli, milyen körben, milyen módon emlékeznek meg majd az íróról az év folyamán. Úgy gondolja vétkes mulasztás lenne a nevelésre, az irodalomra, ha ezt nem tennénk meg. =Tanító, sz. p. 27. Dósa Béláné - Tóka Zoltánné: Újra a kötelező olvasmányokról Az 1985-ös Közoktatási törvény önállóságot adott a kötelező olvasmányok megválasztásában. Az osztálytanító szabadsága és felelőssége, hogy osztálya számára kötelező, ajánlott irodalmat válasszon. Az a feladatunk, hogy helyes irányba tereljük tanítványainkat. Milyen szempontok szerint válasszunk? Erre ad választ a cikk. =Tanító, sz. p Új Pedagógiai Szemle Restyánszky Lászlóné: Komplex Informatikai Program. Esélyteremtés a munka világában való integrálódáshoz A cikk egy olyan IKT-programot mutat be, amely az alapvető informatikai ismeretekkel együtt a kommunikációs készségek fejlesztését célozza meg egy olyan iskolában, ahol zömében hátrányos helyzetű gyerekeket nevelnek. A baktakéki Körzeti Általános Iskola iskolaotthonos rendszerben valósította meg komplex informatikai programját. A cikk bemutatja a program tevékenységi rendszerét, annak szakaszait első osztálytól főiskolás korig. Ír az eredményekről, amelyek felkészítenek az élethosszig tartó tanulásra. A gyerekek olyan használható tudás birtokába jutnak, amely együttműködésre és a későbbi életükbe való helytállásra neveli őket. = Új Pedagógiai Szemle, sz. p

9 Internetes források Hamarosan általános iskolások részére is tartalmaz ismereteket az Europapa web-oldal Jelenleg csak középiskolások számára nyújt tájékozódási lehetőséget az Európai Unióról az Europapa internetes oldal. Egy online-tanfolyam elvégzésére van lehetőségük azoknak a tizenéveseknek, akik minél többet szeretnének megtudni az Európai Unióról. Az oldalról közvetlenül eljuthatunk a gyermeklexikon.hu, az eu-tanfolyam.hu és az euportal.hu webseit-okra. Az Europapa remélhetőleg általános iskolások számára is hamarosan tartalmaz érdekes és hasznos ismereteket - legalábbis ezt ígéri az oldal kezdő lapja. Forrás: május 5. Könyvtáros robotot készítettek a spanyolok A műszaki újdonság irodaházakban, az iparban és a háztartásokban egyaránt hasznosítható. A robot felismeri a látogató által kért könyv címét a kötet borítóján, sőt a gerincén is, továbbá képes megkülönböztetni a különböző grafikájú címeket is. A robotkönyvtáros megtalálja a kért könyvet a polcon, leemeli, és átnyújtja az igénylőnek. A castelloni Jaume Egyetem robotikacsoportja által tervezett robot - más társaitól eltérően - infravörös sugarak segítségével tájékozódik, kikerüli az útjába kerülő akadályokat, nem ütközik össze a figyelmetlen könyvtárlátogatókkal sem. Tervezői szerint tökéletesen hasznosítható az élet minden területén. Forrás: ápr. 6. Kiskobak, az első magyar nyelvű kulturális internetes gyermekújság Az oldal 2000-ben indult, mindenekelőtt szép és hasznos olvasmányokra lelhetnek a gyerekek a portálon. A Mese, vers menüpontban klasszikus és modern szépirodalom olvasható, kellemes zenei aláfestés mellett. A Természet menüpont a gyermekek számára kedvelt állatokkal és növényekkel ismerteti meg az ide látogatókat. Külön értéke, hogy a Süni Magazinnal közös szerkesztésben készül, ezzel a folyóiratra is ráirányítja a figyelmet. A Gyermekek a nagyvilágból menüpont lehetőséget nyújt más országban élő gyermekekkel való ismerkedésre. Gyermekdalok, Játékok és Viccek teszik még vonzóbbá a portált, de lehetőségük van az ide látogatóknak a Gyermekfórumon a legkülönbözőbb témákhoz is hozzászólni. A Linkek a gyermekek számára legértékesebb hazai és külföldi oldalakra nyújt kitekintést. A nyitó oldalról közvetlenül elérhetjük a Sulinet, a Csodaceruza és a Gyermeksziget web-oldalt. A közelgő gyermeknapra rajzpályázatot hirdetett a portál, melyre érdemes felhívni a gyerekek figyelmét! Forrás: Mikor nőjük ki a gyerekcipőt? Az alap- és középfokú oktatási intézményekben száz diákra mindössze hét számítógép jut; a gépek fele ráadásul elavult derül ki a TÁRKI felméréséből, mely a hazai computer- és internet-ellátottságot vizsgálja. A magyar háztartások 31 százalékában használnak legalább egy személyi számítógépet, és 12 százalék rendelkezik internet-hozzáféréssel állapítja meg a TÁRKI monitoring vizsgálata, melyet a Magyar Információs Társadalom Stratégia részeként készített. Az adatokból kiderül: 2003 végére másfélszeresére nőtt az Internet hozzáféréssel rendelkező háztartások aránya. A net-hozzáféréssel rendelkezők ötven százaléka analóg modemmel, vezetékes vonalon csatlakozik a világhálóra, míg a szélessávú technikák (kábel, ISDN, ADSL) aránya nagyjából azonos, százalék között van. A 14 évesnél idősebb lakosok 25 százaléka internethasználó, 41 százalékuk otthon is internetezik. Nemzetközi összehasonlításban az otthoni Internet - hozzáféréssel rendelkező háztartások aránya alacsony a szélessávú otthoni hozzáféréssel rendelkezők aránya viszont 9

10 Magyarországon a legmagasabb jegyzi meg a felmérés. Az EU-ban a lakosság 54 százaléka használja a világhálót. Forrás: ápr.17., Tovább bővül az Olvasni jó!- weboldal Újabb versekkel bővült az Olvasni jó! oldal (www.olvasnijo.hu). Petőfi Sándor, Kányádi Sándor, Kosztolányi Dezső és Kazinczy Ferenc költeményei kerültek föl az olvasnivalók közé. Indul a Neumann-ház portálján a rajzpályázat 4. fordulója! A felhívás szövege a címen olvasható. A 3. forduló nyerteseinek névsorát is olvashatjuk a Neumann-ház nyitó oldalán. További részletek a címen olvashatók. Forrás: Virtuális Diafilm-történeti Múzeum A közelmúltban frissítették a Virtuális Diafilmtörténeti Múzeum anyagát, az oldalon jelenleg 110 film nézhető meg a vetítőteremben. Legutóbb kémiával és fizikával kapcsolatos diafilmek kerültek az internetes gyűjteménybe. A Diafilm-történeti Gyűjtemény az egyetlen hazai film-diapozitíveket őrző magángyűjtemény, amely több mint 30 éves kutató és rendszerező munka eredményeit tükrözi. Rendelkezik az 1920-as évektől napjainkig megjelent oktató, ismeretterjesztő és szórakoztatási célokat szolgáló diafilmek és diasorozatok érdemi teljességével diafilmet, 142 hangosított diát sorol fel a diakatalógus. Gyerekek számára különösen érdekes az a 10 báb-diafilm, melyet a vetítőteremben megtekinthetünk Forrás: A 2. hírlevél létrejöttében közreműködő szakirodalmi információt szolgáltató gyermekkönyvtárosok: Hagyományos források: Gáll Éva (Apáczai ÁMK Könyvtára, Zalaegerszeg) Fejesné Szabó Piroska (Deák Ferenc Megyei Könyvtár, Zalaegerszeg) Horváth Anikó (József Attila Városi Könyvtár, Zalaegerszeg) Horváthné Nagy Elvira (Városi és Iskolai Könyvtár, Zalakaros) Jagasicsné Bogatin Mária (József Attila Városi Könyvtár, Zalaegerszeg) Tóth Rita (Fejér György Városi Könyvtár, Keszthely) Tüske Lászlóné (Városi Művelődési Központ és Könyvtár, Lenti) Internetes források: Oláh Rozália (Deák Ferenc Megyei Könyvtár, Zalaegerszeg) 10

11 11

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0139

TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0139 Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0139 Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet által szervezett szakkörök

Részletesebben

Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban

Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban Egyéni foglalkozások egyszerre csak egy gyerek mindig egyénre szabott egyéni értelmi és érzelmi szint dominál a személyesség, a meghittség

Részletesebben

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat. Érvényes: 2009. november 31-től.

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat. Érvényes: 2009. november 31-től. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat Érvényes: 2009. november 31-től. Jóváhagyta: Fischerné Szilasi Gabriella igazgató 1. Az iskolai

Részletesebben

100 játék IV. Szakmai nap

100 játék IV. Szakmai nap Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * 100 játék IV. Szakmai nap a

Részletesebben

A GYERMEKKÖNYVTÁR és a JÁTSZÓSZOBA PROGRAMAJÁNLATA. 2012-2013-as tanév

A GYERMEKKÖNYVTÁR és a JÁTSZÓSZOBA PROGRAMAJÁNLATA. 2012-2013-as tanév A GYERMEKKÖNYVTÁR és a JÁTSZÓSZOBA PROGRAMAJÁNLATA 2012-2013-as tanév Könyvtárosok: Tóthné Wittmann Borbála gyermekkönyvtáros Szabóné Faragó Szilvia gyermekkönyvtáros Elérhetőségek: Tel.: 343-070/17-es

Részletesebben

Világgá megyek! Népmesékkel reggeltől estig Beszámoló

Világgá megyek! Népmesékkel reggeltől estig Beszámoló Világgá megyek! Népmesékkel reggeltől estig Beszámoló A Népmese napjához kötődő programunkat azzal a céllal terveztük, hogy hozzásegítsük a kisiskolás korosztály képviselőit a mesékben való elmélyüléshez,

Részletesebben

Igazgató asszony tájékoztatott arról, hogy a kapott támogatást a kerületünkben működő könyvtár számára használták fel, a következő módon:

Igazgató asszony tájékoztatott arról, hogy a kapott támogatást a kerületünkben működő könyvtár számára használták fel, a következő módon: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 1CJ. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár VII.-X.-XIV.-XV.-XVI.-XVII. kerületi

Részletesebben

A Kézműves munkaközösség. 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve. Mottónk: Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás.

A Kézműves munkaközösség. 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve. Mottónk: Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás. A Kézműves munkaközösség 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve Mottónk: Összejönni - jó kezdés Együtt maradni - haladás. Együtt is dolgozni - siker. - Henry Ford - 2014 08 29.-én az érdeklődő kolleganők

Részletesebben

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása 1. sz. melléklet Melykóné Tőzsér Judit iskolai könyvtári szakértő véleménye alapján módosítva 2005. jan. 5-én. Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása Az iskolai könyvtár gyűjtőkörének alapelvei A Könyvtár

Részletesebben

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Informatikai stratégia Tata, 2011. Informatikai stratégia - 2 - Tartalom 1. Számítógépes hálózatok... - 3-2. Internet kapcsolat... - 3-3. Interaktív

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI PEDAGÓGIAI HETEK 2014. Nincsen út járatlan és nincs az a cél, amelyhez ne vezetne ösvény. (Boncza Berta)

BÁCS-KISKUN MEGYEI PEDAGÓGIAI HETEK 2014. Nincsen út járatlan és nincs az a cél, amelyhez ne vezetne ösvény. (Boncza Berta) BÁCS-KISKUN MEGYEI PEDAGÓGIAI HETEK 2014. Nincsen út járatlan és nincs az a cél, amelyhez ne vezetne ösvény. (Boncza Berta) 1 Tartalom Bácsalmás Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás Óvodája és Egységes

Részletesebben

Pályázati felhívás címe, kódszáma. Társadalmi Megújulás Operatív Program

Pályázati felhívás címe, kódszáma. Társadalmi Megújulás Operatív Program Pályázati felhívás címe, kódszáma Társadalmi Megújulás Operatív Program Tudásdepó-Expressz - A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja

A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja Könyvtár-népszerűsítő munka a Pest Megyei Könyvtárban, Szentendrén A könyvtár szerepe a változó társadalomban Információk, dokumentumok gyűjtése feltárása

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 GENIUS TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY Budapest, 2013. április 30. TARTALOM 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2. Kiegészítő melléklet 3. Közhasznúsági melléklet KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

Dr. Szűts Zoltán Facebook a felsőoktatásban?

Dr. Szűts Zoltán Facebook a felsőoktatásban? Dr. Szűts Zoltán Facebook a felsőoktatásban? A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája a felsőoktatás kihívásai a XXI. században A tanulási-tanítási környezetről folytatott vitákba, és a felsőoktatásról

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.)

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) MEGYEI Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár http://www.vfmk.hu/vfek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

TeleInformatikai rendszer a gyógypedagógus tanárok továbbképzési anyagainak folyamatos gyűjtéséhez, feldolgozásához és terjesztéséhez

TeleInformatikai rendszer a gyógypedagógus tanárok továbbképzési anyagainak folyamatos gyűjtéséhez, feldolgozásához és terjesztéséhez TeleInformatikai rendszer a gyógypedagógus tanárok továbbképzési anyagainak folyamatos gyűjtéséhez, feldolgozásához és terjesztéséhez Intézményi kérdőív Az iskola főbb adatai A. Az információs technológia

Részletesebben

Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0188

Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0188 Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon TÁMOP Társadalmi megújulás operatív program A Társadalmi Megújulás Operatív Program célja olyan beavatkozások sikeres végrehajtása a 2007-2013-as programozási

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014. Analitikus program

22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014. Analitikus program A nevelés egyet jelent azzal, hogy segítünk a gyermeknek valóra váltani lehetőségeit Kosztolányi Dezső 22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014 Differenciált oktatás, felzárkóztatás és tehetségápolás a A. Curriculáris

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság!

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Élve az Médiatanács által elfogadott és február 1-től 45 napon át érvényben lévő javaslattételi lehetőséggel, az alábbiakban összefoglaljuk a Közszolgálati

Részletesebben

Forduljunk a gyermek felé!

Forduljunk a gyermek felé! pontról pontra Forduljunk a gyermek felé! Rendezvények, találkozók, könyvbemutatók Benedek Elek bõ évszázada Budapesten a Magyar Parlamentben szólalt fel a gyermekkultúra, a mese védelmében. Utódai, követõi

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

Lépésről- lépésre Munkaközösség Munkaterv

Lépésről- lépésre Munkaközösség Munkaterv Lépésről- lépésre Munkaterv 2014/ 2015. nevelési év Készítette: pedagógus Lépésről-lépésre munkaközösség vezető Lépésről-lépésre munkaközösség munkaterv 2014/2015. nevelési év A Lépésről-lépésre munkaközösség

Részletesebben

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Kedvezményezett: Szarvas Város Önkormányzata TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Esélyegyenlőségi programok megvalósítása a szarvasi közoktatásban ****** Minden gyermeknek joga van a legjobb tanárhoz, a legeredményesebb

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés A Lét Teljessége Egyesület 2010. január 01-jétől 2010. december 31-éig folytatott tevékenységéről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Alkalmazott könyvelés: egyszeres könyvvitel. Az Egyesület

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

IKSZT Szolgáltatási és Programterv

IKSZT Szolgáltatási és Programterv Helyszín és feltételek biztosítása a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat tájékoztatási pont működtetéséhez 1 1 Falugazdász fogadóóra fogadóóra 2013.01.08 8 Falugazdász fogadóóra fogadóóra 2013.02.05 8 Falugazdász

Részletesebben

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium?

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Helytálljunk, mégis szabadon szaladjunk (Illyés Gyula) Az I. Béla Gimnázium Tehetséggondozó Középiskola Tehetségpont Ökoiskola, Madárbarát Iskola, Pénziránytű

Részletesebben

Könyvtári munkaterv. 2015/2016. tanév

Könyvtári munkaterv. 2015/2016. tanév Könyvtári munkaterv 2015/2016. tanév Olvassunk tehát minél többet, hiszen az irodalom az örökkévalóság távcsöve: felébreszti bennünk létünk rejtett erőit, amelyek átsegítenek minket sorsunk nagy viharain

Részletesebben

ORSZÁGOS HARRY POTTER-VETÉLKEDŐ

ORSZÁGOS HARRY POTTER-VETÉLKEDŐ ORSZÁGOS HARRY POTTER-VETÉLKEDŐ 2012 őszén került sor Papp Éva tanárnő szervezésével, a Hódmezővásárhelyi Eötvös József Szakközépiskola könyvtárában az országos Harry Potter műveltségi vetélkedő döntőjére.

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés A Lét Teljessége Egyesület 2011. január 01-jétől 2011. december 31-éig folytatott tevékenységéről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Alkalmazott könyvelés: egyszeres könyvvitel. Az Egyesület

Részletesebben

Pannon Kultúra Alapítvány. Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén.

Pannon Kultúra Alapítvány. Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén. Pannon Kultúra Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2012 Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén. A Pannon Kultúra Alapítvány 2012. évi tevékenysége: Általános célok, tevékenységi formák: A Pannon

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Szakszolgálati feladatellátásunk a számadatok tükrében Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

S Z A K M A I Ö N É L E T R A J Z

S Z A K M A I Ö N É L E T R A J Z S Z A K M A I Ö N É L E T R A J Z SZEMÉLYES ADATOK Vezetéknév / Utónév) Cím SUSKÓ JÁNOS Békéscsaba Kőris utca 7.2.7. 5600 Hungary Telefon Mobil: (+36-20)488-2331 E-mail suskoj@vipmail.hu, suskoj@gmail.com

Részletesebben

Pályázati felhívás Digitális Kárpát-medence című rajzpályázatra

Pályázati felhívás Digitális Kárpát-medence című rajzpályázatra Pályázati felhívás Digitális Kárpát-medence című rajzpályázatra 2015 Tartalom Előzmények... 3 1. A pályázat célja... 3 2. Pályázók köre... 4 3. Pályázati részvétel feltételei... 4 4. Pályázat beadásának

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében térségében a fenntarthatóság jegyében Alapadatok TÁMOP 3.2.13/12/1 Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában című felhívásra beadott pályázat. A pozitív támogatói

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK

TANULMÁNYI VERSENYEK TANULMÁNYI VERSENYEK Német nemzetiségi vers- és prózamondó verseny megyei forduló Felkészítő: Cser Márta, Kornerné Kosztich Julianna, Tóth Zoltánné Kelemen Mária 1. kategória 2. hely: Tánczos Regina 2.a

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. A Múzeumok Éjszakája rendezvényről a Gödöllői Városi Múzeumban

B E S Z Á M O L Ó. A Múzeumok Éjszakája rendezvényről a Gödöllői Városi Múzeumban B E S Z Á M O L Ó A Múzeumok Éjszakája rendezvényről a Gödöllői Városi Múzeumban Gödöllőn évek óta hagyomány, hogy a Múzeumok Éjszakájának programsorozatát városi összefogásban valósítjuk meg. Tehát nemcsak

Részletesebben

A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások

A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások A múzeumi foglalkozások keretében intézményünk hallássérült iskolai tagozatának

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Amit tudni kell a pályázatról:

Amit tudni kell a pályázatról: A PÁLYÁZAT KIÍRÁSA Amit tudni kell a pályázatról: Az EU élethosszig tartó tanulás programjának közoktatási intézményekre vonatkozó pályázata, Az Egész életen át tartó tanulás program gyerekkortól id skoriő

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL

NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL Ferenczi Andrea elnök Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség elnökségi tag Older Women Network Europe AZ ÖREGEDÉS MŰVÉSZETE Nyíregyházi Gerontológiai Napok IV. Nemzetközi Konferencia

Részletesebben

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁRÁNAK STRATÉGIAI TERVEZETE 2013-2017

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁRÁNAK STRATÉGIAI TERVEZETE 2013-2017 A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁRÁNAK STRATÉGIAI TERVEZETE 2013-2017 Rum,. Felülvizsgálva: 2015. január 5. 1. A tervezet célja A községi és iskolai könyvtár stratégiai

Részletesebben

A jövő iskolája. Dr. Magyar Bálint. Oktatási miniszter. 2004. április 16. www.om.hu 1

A jövő iskolája. Dr. Magyar Bálint. Oktatási miniszter. 2004. április 16. www.om.hu 1 A jövő iskolája Dr. Magyar Bálint Oktatási miniszter 2004. április 16. www.om.hu 1 Gyorsuló idő 5 évente a létező szakmák 5%-a kicserélődik Az infokommunikációs technológiai ismeretek nélkül űzhető szakmák

Részletesebben

A civil közösségfejlesztés A CIVIL szektor definíciója: Tágabb értelemben ide tartozik minden olyan szervezet, jogi személy, amely nem tartozik a tágabb értelembe vett államszervezetbe, és nem céljuk a

Részletesebben

Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny 2014/2015. tanév (tervezett lebonyolítás)

Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny 2014/2015. tanév (tervezett lebonyolítás) Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny 2014/2015. tanév (tervezett lebonyolítás) 2014. október 14. Tolnai József ügyvivő szakértő, országos versenyszervező A verseny meghirdetője Oktatáskutató és

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése a Gallup Intézet nyilvános, bemért kérdőívei és feldolgozási módszere szerint Tanulói elégedettség kérdőívének kiértékelése Törpe tanulói

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2010.10.01. TANULMÁNYI

Részletesebben

3100 Salgótarján Kassai sor 2. ; Tel.: +36-32-521-550 ; Fax: +36-32-521-555 E-mail: mbbmk@bbmk.hu ; Web: www.bbmk.hu

3100 Salgótarján Kassai sor 2. ; Tel.: +36-32-521-550 ; Fax: +36-32-521-555 E-mail: mbbmk@bbmk.hu ; Web: www.bbmk.hu SZAKMAI BESZÁMOLÓ A TALÁLKOZZUNK A KÖNYVTÁRBAN! ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK RENDEZVÉNYEI NÓGRÁD MEGYÉBEN címmel benyújtott nyertes pályázatra Pályázati azonosító: 3508-01184 A 2014-es évben is az Nemzeti

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

Stevan Sremac Általános Iskola, Zenta Tömörkény István Tehetségpont, Tornyos 2011. január 11.,12.,13. MEGHÍVÓ ISKOLÁNK TEHETSÉGNAPJAIRA

Stevan Sremac Általános Iskola, Zenta Tömörkény István Tehetségpont, Tornyos 2011. január 11.,12.,13. MEGHÍVÓ ISKOLÁNK TEHETSÉGNAPJAIRA MEGHÍVÓ ISKOLÁNK TEHETSÉGNAPJAIRA 2011. január 11. Színház az egész világ - Drámapedagógiai műhely 2011. január 12. Természettudományokról másképp Természettudományi műhely 2011. január 13. Vissza a múltba

Részletesebben

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan:

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Tudomány és kultúra További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Korok és démonok Dombi Péter: Hiszem

Részletesebben

BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév

BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév BUDAPEST XXIII. KERÜLETI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYÖNGYHALÁSZOK - TEHETSÉGPONT Cím: 1237 Budapest, Soroksár-Újtelep Nyír u. 22. Tel.: 283-13-82 E-mail: fiai@feketei-bpny.sulinet.hu

Részletesebben

SZERZŐ: Kiss Róbert. Oldal1

SZERZŐ: Kiss Róbert. Oldal1 A LOGO MindStorms NXT/EV3 robot grafikus képernyőjét használva különböző ábrákat tudunk rajzolni. A képek létrehozásához koordináta rendszerben adott alakzatok (kör, téglalap, szakasz, pont) meghatározó

Részletesebben

Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés

Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés Készítette: Imréné Lukácsi Ildikó IKT helyzetelemző, tanácsadó Cegléd, 2009. július Tartalomjegyzék Az IKT eszközök alkalmazására és a pedagógusok

Részletesebben

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L Kedves Látogatónk! Hírlevelünkben legújabb kiállításainkat és májusi programjainkat ajánljuk figyelmébe! Programok: Népi Kalendárium 2011. május 14. A Népi Kalendárium májusi témája a gyapjú. Ez alkalommal

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum. 2013. október 3 24.

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum. 2013. október 3 24. Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum 2013. október 3 24. október 3. Esterházy-palota (Győr, Király u. 17.) Mesterek és tanítványok 17.00 Prof. Dr. Winkler Gábor építésszel, egyetemi tanárral dr.

Részletesebben

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 328B-12/1-2012-0001 Családi Nap 5 tematikája; Sárospatak, 2013 június 29 szombat Cím: Sárospatakon Nemzetközi út Ajánlott korosztály: óvodástól idős korig mindenkinek

Részletesebben

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők!

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők! Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. /: (27)532-115 E-mail: godinemeth@invitel.hu : www.godinemeth.hu OM: 032351 Előzetes információk a beiratkozásról

Részletesebben

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM 2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM AZ ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVÉNEK CÉLKITŰZÉSEI az Unio Tanácsa 2010/37/EK döntése alapján Az Európai Unión belüli önkéntes tevékenység

Részletesebben

Egy híján húsz. 1. Mit olvasol a legtöbbször? Többet is megjelölhetsz! a) kötelező olvasmányokat

Egy híján húsz. 1. Mit olvasol a legtöbbször? Többet is megjelölhetsz! a) kötelező olvasmányokat Egy híján húsz Kérdőív az olvasási szokásokról A Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium Erasmus csoportjának javasolt kérdései a diákok olvasási szokásainak/ kedvének felmérésére 1. Mit olvasol a

Részletesebben

Az információs műveltség fejlesztése A könyvtárak szemléletváltása és feladatai a 21. században

Az információs műveltség fejlesztése A könyvtárak szemléletváltása és feladatai a 21. században Az információs műveltség fejlesztése A könyvtárak szemléletváltása és feladatai a 21. században Dr. Varga Katalin Miért fontos ez a téma? Az interneten nem azt találjuk meg, amire kíváncsiak vagyunk, hanem

Részletesebben

Nemzetközi tanulói képességmérés. szövegértés

Nemzetközi tanulói képességmérés. szövegértés Nemzetközi tanulói képességmérés szövegértés A PIRLS mérés jellemzői Progress in International Reading Literacy Study Mért terület: szövegértés Korosztály: 4. évfolyam Mérési ciklus: 5 évente, 2001 től

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

Tartalmi összefoglaló

Tartalmi összefoglaló 1 Tartalmi összefoglaló A jelen Egyezmény célja országaink kultúrájának kölcsönös megismertetése, a tudományos és kulturális intézmények, valamint kutatóintézetek közötti közvetlen kapcsolatok elősegítése,

Részletesebben

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Budapest, 2008 E számunk munkatársai Bu z á s Ge r g e ly régész-művészettörténész, MNM Mátyás király

Részletesebben

NÁLUNK TÁJEKOZÓDHAT! OLVASÁS ÉS SOKMINDEN MÁS! Tudnivalók a Grázi Városi Könyvtárról

NÁLUNK TÁJEKOZÓDHAT! OLVASÁS ÉS SOKMINDEN MÁS! Tudnivalók a Grázi Városi Könyvtárról NÁLUNK TÁJEKOZÓDHAT! OLVASÁS ÉS SOKMINDEN MÁS! Tudnivalók a Grázi Városi Könyvtárról MINDIG KÖZEL VAGYUNK! Gráz kulturális hivatalának városi könyvtára változatos és magas szintű állománnyal rendelkezik.

Részletesebben

KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ

KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ Az opcionális/választható tantárgy neve: Napsugár-böngésző Műveltségi terület: Nyelv és

Részletesebben

Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT. Általános Iskola Vokány 1. osztály

Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT. Általános Iskola Vokány 1. osztály Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT Általános Iskola Vokány 1. osztály A farsangi témahét programja: Osztály: 1. Buzás Tamás, Gartner Anna, Győrfi Attila, Horváth Adrián, Horváth

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

A regionális hálózatépítés fejlesztési eredményei a Dél-dunántúli régióban

A regionális hálózatépítés fejlesztési eredményei a Dél-dunántúli régióban A regionális hálózatépítés fejlesztési eredményei a Dél-dunántúli régióban Csizmazia Sándorné szakmai vezető TÁMOP 3.2.2.Dél-dunántúli RHK Garay János Általános Iskola és AMI Záró konferencia a Dél-dunántúli

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2011.10.01. TANULMÁNYI

Részletesebben

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJÁNAK Intézkedési terve (2004-2006) A kerületi gyermek és ifjúsági korosztályok fölmérése 1. A fizikai teljesítőképesség, biológiai

Részletesebben

A pedagógusok ismeretei az iskolákban megvalósuló pályaorientációs tevékenységről

A pedagógusok ismeretei az iskolákban megvalósuló pályaorientációs tevékenységről Magyar Pedagógiai Társaság - Pályaorientációs Szakosztály A tanárok és a pályaorientáció - Életút-támogató pályaorientációra való felkészítés a tanárképzésben A pedagógusok ismeretei az iskolákban megvalósuló

Részletesebben

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium?

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Helytálljunk, mégis szabadon szaladjunk (Illyés Gyula) Szekszárdi I. Béla Gimnázium Akkreditált Kiváló Tehetségpont Ökoiskola, Madárbarát Iskola, Mentoráló intézmény

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Problémacsillapító szülőknek Hogyan legyen kevesebb gondom a gyermekemmel? Nagy Erika, 2012 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi

Részletesebben