A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai és Közművelődési Intézetben 2009 őszén induló akkreditált pedagógus-továbbképzések

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai és Közművelődési Intézetben 2009 őszén induló akkreditált pedagógus-továbbképzések"

Átírás

1 2009. szeptember HÍRLÁNC A K T U Á L I S T O V Á B B K É P Z É S E K A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai és Közművelődési Intézetben 2009 őszén induló akkreditált pedagógus-továbbképzések Nélkülözhetetlen értékelés I. Az alapkészségek mérése a DIFER mérőeszköz-csomaggal A továbbképzés azonosítója: OM 175/101/05 A Munkaügyi Központ nyilvántartási száma: A továbbképzés tervezett időpontja: szeptember 29. október 6. és 13. Jelentkezési határidő: szeptember 15. (az intézet címén, írásban) A továbbképzés óraszáma: 30 óra A továbbképzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet 3527, Selyemrét u. 1. A képzés költsége: ,-Ft/fő A képzés tematikája: - Ismerkedés a mérőeszközökkel - Pszichológiai és pedagógiai háttér - Reláció szókincs - Elemi számolás - A mérés adminisztrációja - Írásmozgás - elmélet - Írásmozgás - gyakorlat - Szocialitás - elmélet - Szocialitás - gyakorlat - Írásmozgás kiértékelése - Következtetés - elmélet - Összefüggés-megértés (elmélet gyakorlat) - Beszédhanghallás (elmélet gyakorlat) - Az adatok értékelése, elemzése - Mérési szituáció modellálása - A fejlesztés lehetőségei (szakirodalom) - A tanfolyam zárása, értékelése - A tanfolyamon való részvétel érvényessége a foglalkozások teljes óraszámának 80%-án való megjelenés. A képzés zárásának ellenőrzési formája: gyakorlati vizsga, amelyen legalább két készségterület mérésében való kompetencia demonstrálása a feladat, szituációs gyakorlat keretében. A tanfolyam sikeres elvégzését tanúsítvány igazolja. A képzésre történő jelentkezés módja A mellékelt jelentkezési lapon írásban, amelyet az alábbi címre, postán kell megküldeni: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet, 3527, Selyemrét u.1. 1

2 HÍRLÁNC szeptember A továbbképzés azonosítója: OKM-3/46/2008. A Munkaügyi Központ nyilvántartási száma: Lassan a teszttel! Feladatírás, mérőeszköz-készítés a gyakorlatban, hogy könnyebben tudjuk előhívni tanulóink tudását, hogy szakszerűbben és egyszerűbben kiértékelhető témazárókat készítsünk, hogy változatos feladatokkal segíthessük a tanulást. A továbbképzés tervezett időpontja: november 4., 5., 12. Jelentkezési határidő: szeptember 15. (az intézet címén, írásban) A továbbképzés óraszáma: 30 óra A továbbképzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet 3527, Selyemrét u. 1. A képzés költsége: ,-Ft/fő A továbbképzés célja: Az elmúlt években egyre több szó esik a pedagógiai jelenségek, folyamatok szakszerű értékeléséről, ezen belül a tanulói teljesítmények értékeléséről. Megújult az érettségi vizsga feladatsorainak szerkezete, bevezetésre került egy mérésmetodikai alapokon nyugvó, elméletileg megalapozott országos tanulói mérési rendszer. Nagyon fontos, hogy a tanulói teljesítmények értékelése a mindennapi gyakorlatban is közelítsen ehhez a szemlélethez. Ezért továbbképzésünk során olyan elméleti és gyakorlati ismeretekhez szeretnénk juttatni a pedagógusokat, amelyek képessé teszik őket a tananyagelemzésen alapuló, különböző értékelési funkcióknak megfelelő, korszerű ismeretek alapján meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelő feladatok, feladatsorok elkészítésére. A jelentkezés feltétele: Iskolai végzettség: pedagógus diploma Javasolt munkakörök: Tanító, általános és/vagy középiskolai tanár Foglalkozási órák száma: 30 óra, amely beszámítható a 277/97 MKM-rendeletben előirt hétévenkénti 120 órás továbbképzés időkeretébe. A tanfolyamon való részvétel érvényessége a foglalkozások teljes óraszámának 80%-án való megjelenés. A képzés zárásának ellenőrzési formája: gyakorlati vizsga, amelyen legalább két készségterület mérésében való kompetencia demonstrálása a feladat, szituációs gyakorlat keretében. A tanfolyam sikeres elvégzését tanúsítvány igazolja. A képzésre történő jelentkezés módja A mellékelt jelentkezési lapon írásban, amelyet az alábbi címre, postán kell megküldeni: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet, 3527, Selyemrét u.1. 2

3 2009. szeptember HÍRLÁNC A kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása szövegértés-szövegalkotás programcsomag az 1-4. évfolyamon Az alapítási engedély száma: OM 298/45/2006. Az indítási engedély száma: OKM-4/75/2006. A Munkaügyi Központ nyilvántartási száma: A továbbképzés tervezett időpontja: szeptember , 8 órától október 1 2., 8 órától Jelentkezési határidő: szeptember 15. (az intézet címén, írásban) A továbbképzés óraszáma: 30 óra A továbbképzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet 3527, Selyemrét u. 1. A képzés költsége: ,- Ft/fő A továbbképzés célja A továbbképzés a pedagógusokat felkészíti arra, hogy képesek legyenek a közoktatási intézményekben a kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazására. A szövegértés-szövegalkotás kompetencia alapú oktatási programcsomag elméleti, pedagógiai, pszichológiai, szakmai, módszertani hátterének, dokumentumainak, fejlesztési feladatainak, a modulok használatának elvi és gyakorlati megismertetése. A képzés arra irányul, hogy a hallgatók alkalmassá váljanak az oktatási programcsomag helyi viszonyokra történő adaptálására, a különböző műveltségterületeken a kompetenciafejlesztésre. A továbbképzés lehetőséget ad a szövegértés-szövegalkotás kompetencia alapú oktatási programcsomag jellemzőinek megismerésére, miszerint a kisiskolások nevelésének legkiválóbb hagyományait megőrizve és továbbfejlesztve, az alternatív pedagógiák jól bevált gyakorlati tapasztalatait felhasználva, egyúttal a neveléstudomány legújabb eredményeire is építve új utakat keres a kisiskolások kommunikációs kultúrájának, a szövegértés, szövegalkotás kompetenciaterületének a mainál eredményesebb fejlesztéséhez. A továbbképzés formai és tartalmi követelményei Formai követelmények Részvétel a továbbképzésen: az összóraszám 100 %-a. A műhelymunkában való részvétel. Záródolgozat terjedelme legalább 10 oldal. A leadási határidő: a továbbképzés befejezése után 30 napon belül. Tartalmi követelmények Ismerje a kompetenciafejlesztés fogalmát és lehetőségeit. Ismerje a szövegértés-szövegalkotás kezdőszakaszának kompetenciaterületén elkészült oktatási programcsomagok elméleti hátterét, fogalmát, szerkezetét, tartalmi jegyeit, felhasználásának módszertani lehetőségeit. 3

4 HÍRLÁNC szeptember Ismerje a szövegértés-szövegalkotás kompetencia alapú oktatási programcsomag adaptálás módját, és legyen képes az iskola helyi adottságainak és céljainak megfelelő oktatási programcsomag alkalmazására. Ismerje az értékelő elemző fejlesztő tevékenység módszereit, értékelési szempontjait a program minőségének fenntartása érdekében. A továbbképzés rövid tematikája A továbbképzés időtartamának 20 %-ában a kompetencia alapú oktatási programcsomagok pedagógiai, szakmai, módszertani és pszichológiai hátterét bemutató előadásokra kerül sor, 80 %-a pedig gyakorlat orientált műhelymunka. A programcsomag a gyermek egyéni fejlődési jellemzőihez igazoldó pedagógiai szemléletmód ösztönzésével növeli a sajátos nevelési igényű diákok együttnevelésének, eredményes fejlesztésének esélyeit. A program tartalmának felfelé nyitott, többféle elágazási lehetőségnek utat engedő szabályozottságával kedvez a gyakorlati felhasználásban szükség szerint alkalmazható többféle módszertani eljárásrendszer alkalmazásának, a sokszínűség eredményességet szolgáló érvényesülésének. Kompetencia alapú tanulási stratégiát részesít előnyben, ezért tekintettel a korosztály jellemzőire a kezdő olvasás-és írástanításban kiemelt szerepet szán a cselekvéses tanulásnak. Legmarkánsabb új vonása, hogy a kompetencia terület fejlesztési feladatait, illetve azok megvalósulását a program nem tanévekben, hanem folyamatban jelöli meg. Ezzel reális esélyt teremt a tanulók kulturális, képességbeli, és tanulási szükségletekben megmutatkozó különbözőségeinek kezeléséhez, minőségi elmozdulást hozhat a lényegesen hatékonyabb alapozás tekintetében, alkalmazásával megelőzhető a lemorzsolódás, feleslegessé válik a szegregáció. A tanúsítvány kiadásának feltételei: a továbbképzés 100 %-án, illetve a műhelymunkán való részvétel A hallgatók részvételének feltételei: főiskolai végzettség, pedagógus szakképzettség A hallgató saját eszközei: saját íróeszközök A képzés sikeres teljesítésének igazolása: tanúsítvány A képzésre történő jelentkezés módja A mellékelt jelentkezési lapon írásban, amelyet az alábbi címre, postán kell megküldeni: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet, 3527, Selyemrét u.1. 4

5 2009. szeptember HÍRLÁNC Beilleszkedési problémák és magatartási zavarok óvodás és kisiskolás korban A továbbképzés indítási engedély száma: OKM 4/201/2006. A Munkaügyi Központ nyilvántartási száma: A továbbképzés tervezett időpontja: október 9., tól október 10., 9 órától október 16., tól október 17., 9 órától Jelentkezési határidő: szeptember 15. (az intézet címén, írásban) A továbbképzés óraszáma: 30 óra A továbbképzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet 3527, Selyemrét u. 1. A képzés költsége: ,-Ft/fő A továbbképzés célja Ismeretek közvetítése az öröklött, valamint a környezeti hatásra kialakult fejlődési zavarok elemzéséhez, megkülönbözetéséhez. Segítség nyújtása az óvodás és kisiskolás korú gyermekeknél jelentkező magatartási és beilleszkedési nehézségek okainak feltárásához. Gyakorlati útmutatás az óvodapedagógusok, tanítók számára a gyermekek, tanulók problémáinak kezeléséhez, a szülők megsegítéséhez. Hozzájárulni a más szakemberekkel történő együttműködés eredményességéhez, segíteni a gyermekre figyelő pedagógusi beállítódás erősödését. A továbbképzés formai követelményei Minimális részvétel a továbbképzésen: az összes óraszám 90 százaléka. A zárótanulmány elkészítése folyamatos munkával történik a képzés ideje alatt, a végleges összeállítás, az indítónak történő leadása, a képzés befejezése után két héten belül kötelező. A továbbképzés tartalmi követelményei A résztvevők ismerjék a gyermekek/tanulók magatartási és beilleszkedési nehézségeinek születési és környezeti okait. Tudják elemezni ok-okozati összefüggés szintjén az öröklött és környezeti okok hatását a gyermekek/tanulók viselkedési formáiban. Tudják alkalmazni a megismert pedagógiai eljárásokat, amelyekkel a problémákkal küzdő gyermekek/tanulók esetében pozitív változásokat érhetnek el. Legyenek képesek a problémák okainak ismeretében a változás előidézéséhez segítséget nyújtani a gyermeknek és szülőknek. Legyenek tájékozottak, hogy egy azonosított probléma kezelésében, milyen szakirányú segítség bevonása lehetséges. A továbbképzés rövid tematikája Napjainkban általános a közoktatási intézmények azon tapasztalata, hogy a nevelő-oktató munka gyakorlatában egyre több az olyan gyermek, aki beilleszkedési, magatartási problémákkal küzd. Ez a képzési program hangsúlyozottan azon pedagógusoknak készült, akik a gyermekek/tanulók 5

6 HÍRLÁNC szeptember egyéni bánásmóddal támogatott fejlődését, fejlesztését értő szeretettel kívánják támogatni, segíteni. A képzés céljaként megjelölt ismeretek közvetítése, a segítségnyújtás és gyakorlati útmutatás, a más szakemberekkel való együttműködés gyakorlatának kialakítása együttesen járul hozzá a gyermekre figyelő pedagógusi beállítódás erősödéséhez. A tematikai egységek egymásra épülésének logikája szerint: a beilleszkedési, magatartási problémák napi megnyilvánulásai, látható jelei adnak alapot a problémák ok-okozati szinten történő mélyebb feltárására, elemzésére, mutatnak jó gyakorlatot a problémák differenciált és többoldalú megközelítésére, előrevetítik a viselkedés változására irányuló tudatos befolyásolást és hitet. A képzés specialitása, hogy az egyes tematikai egységekhez rendelten keresi a kapcsolatot a képzésben résztvevők saját gyakorlatával, ráirányítva a figyelmet a csoportban/osztályban jelentkező problémák saját élmények feldolgozására. A bemutató foglalkozás/ bemutató óra megfigyelése, elemzése konkrét gyakorlati segítséget kíván adni a problémák kezeléséhez. A tanfolyamon alkalmazott ellenőrzés, értékelés módja, gyakorisága arra irányul, hogy a problémák feltárása, egy-egy probléma kiválasztásától, ok-okozati szinten kezelésétől folyamatosan jusson el a hallgató a zárótanulmány elkészítéséhez, melynek beadása és a tanfolyamon 90 százalékban történő jelenlét a tanúsítvány kiadásának feltétele. A képzésre történő jelentkezés módja A mellékelt jelentkezési lapon írásban, amelyet az alábbi címre, postán kell megküldeni: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet, 3527, Selyemrét u.1. 6

7 2009. szeptember HÍRLÁNC A szociális készségek, képességek fejlesztése az óvodában és az általános iskola 1-4. évfolyamán A továbbképzés indítási engedély száma: OKM 4/202/2006. A Munkaügyi Központ nyilvántartási száma: A továbbképzés tervezett időpontja: október , 8 órától október , 8 órától Jelentkezési határidő: szeptember 15. (az intézet címén, írásban) A továbbképzés óraszáma: 30 óra A továbbképzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet 3527, Selyemrét u. 1. A képzés költsége: ,-Ft/fő A továbbképzés célja A résztvevő óvodapedagógusok és tanítók pszichológiai és pedagógiai ismereteinek interdiszciplináris megközelítésű, interaktivitásra és kooperatív tevékenység-központúságra épülő fejlesztése, amelynek segítségével alkalmassá válnak: - az általuk nevelt gyermekek szociális kompetenciájának hatékony alakítására, korrigálására; - a tudásalapú társadalomban kívánatos, az európai értékrendnek megfelelő szociális attitűdök megalapozására. Pedagógusi szemlélet formálása az értékpluralizmus, a bátorító nevelés, valamint a segítő attitűd hatékonyabb adaptálása, az önreflektív személyiség alakítása érdekében. A továbbképzés formai követelményei Minimális részvétel a továbbképzésen: az összes óraszám 90 százaléka. Tevékeny részvétel a foglalkozásokon. A feladatok egyéni megfigyelési szempontok szerinti elvégzése, lejegyzése. Záródolgozat: a továbbképzés tartalmát tükröző egyéni munka (esettanulmány), nevelési helyzet, saját pedagógiai gyakorlat 5-8 oldalas leírása, határidőre történő leadása. A továbbképzés tartalmi követelményei A hallgatók ismerjék - A 3-10 éves korú gyermek viselkedését alapvetően meghatározó szociális kompetencia elemeit: kommunikációs, döntési, szabálykövető, életvezetési, együttműködési, problémamegoldó, kapcsolatteremtési, empátiás és identifikációs, altroizmus, rivalizációs, konfliktusmegoldó készség. - A gyermek szociális kompetenciáját befolyásoló közvetlen (családi és intézményes nevelési), valamint közvetett tényezők (szociális és gazdasági feltételek, kulturális normák és értékek, a szülők szociális kapcsolatrendszere stb.) és a tárgyi környezet hatását. A szociális készségek, képességek fejlesztésének feltételeit és humanisztikus szemléletű módszereit. A pedagógus modellszerepének jelentőségét. Legyenek képesek a fenti ismeretek alkalmazására saját szakterületük konkrét helyzeteinek megfigyelése és elemző bemutatása során. 7

8 HÍRLÁNC szeptember A továbbképzés rövid tematikája A) A szociális kompetencia fejlettségének színvonala alapvetően meghatározza az emberek társas viselkedését. Korunkban a társadalmi kihívások gyors fejlődése, az átalakult értékrendszer a megszokottól eltérő feladatok elé állítják a közoktatást, a pedagógusképzést és továbbképzést. A 30 órás tanfolyam interdiszciplináris megközelítéssel, aktivitással és kooperatív tevékenységközpontúsággal kívánja a résztvevők pedagógiai hatékonyságát erősíteni a gyerekek szociális kompetenciájának fejlesztése érdekében. B) A szociális készségek, képességek pszichológiai és pedagógiai megközelítése: frontális, csoportos és egyéni munka, előadás, magyarázat, team-munka, tréningjellegű tevékenység, beszélgetés, megbeszélés, értékelés. Az interakció és a kommunikáció szerepe a szocializáció folyamatában: frontális, kiscsoportos, közös és egyéni munka, előadás, magyarázat, beszélgetés, kooperatív tevékenység, egyéni feladatmegoldás, értékelés. Az óvodai és iskolai nevelés szerepe a szociális kompetencia fejlesztésében: frontális, csoportos, egyéni munka, előadás, beszélgetés, tréning-gyakorlatok, értékelés. A szociális kompetencia fejlesztésének módszerei. A pedagógus, mint modell: frontális, kooperatív-kiscsoportos, kiscsoportos, közös tevékenység, egyéni prezentáció, vita, értékelés A szociális kompetencia fejlesztése a gyakorlatban bemutató foglalkozások: frontális, csoportos, egyéni közlés, megbeszélés, megfigyelés, elemzés, prezentáció, értékelés. C) A hangsúly a résztvevő pedagógusok team-munkáján és a gyakorlaton van. A frontális előadások a tanfolyam harmadát adják, kétharmad részben kooperatív témafeldolgozás, megbeszélés, valamint saját élményű megfigyelés és tréning-jellegű foglalkoztatás zajlik. D) Minden foglalkozás végén a Nap értékelése című írásos értékelőlap kitöltésére kerül sor. A lap kérdéseiben kiterjed a tartalmi és formai jellemzőkre, az előadók tevékenységére, a saját aktivitás jellemzőire. A munkaformák végén a vezető értékeli az aktivitást, az együttműködést, az egyéni részvétel jellemzőit. A képzésre történő jelentkezés módja A mellékelt jelentkezési lapon írásban, amelyet az alábbi címre, postán kell megküldeni: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet, 3527, Selyemrét u.1. LAPZÁRTA UTÁN ÉRKEZETT Elismerés A Magyar Köztársaság Elnöke megbízásából Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter augusztus 20-a, az államalapító Szent István király ünnepe alkalmából kimagasló színvonalú szakmai munkájáért a Magyar Köztársaság Bronz Érdemkereszt kitüntetést adományozott Mitterbach Évának, az ózdi Vasvári Úti Általános Iskola tanárának. Kolléganőnknek szívből gratulálunk! 8

9 2009. szeptember HÍRLÁNC Hatékony tanulásszervezés nyelvórán az általános iskolában Felnőttképzési nyilvántartási szám: A Munkaügyi Központ nyilvántartási száma: A képzés szervezője: ELT Hungary Kft., 5310 Kisújszállás, Deák Ferenc u. 87. A továbbképzés tervezett időpontja: 2009 ősze Jelentkezési határidő: szeptember 15. (az intézet címén, írásban) A továbbképzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai és Közművelődési Intézet, 3527, Selyemrét u. 1. A továbbképzés óraszáma: 30 óra A képzés költsége: ,-Ft/fő A programba való bekapcsolódás feltételei Idegen nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár (egyetemi diploma) nyelvtanár (főiskolai diploma), idegennyelv-bármely szakos általános iskolai tanár (diploma). Legalább egy éves tanítási gyakorlat szükséges. A program rövid ismertetése A képzés a hatékony tanulásszervezési stratégiák nyelvórai széles választékát kínálja, amelyekből a résztvevők a tanítási stílusuknak megfelelőeket, a tanítványaik számára leginkább hasznosakat a gyakorlatban azonnal alkalmazhatnak. A gyakorlati tapasztalatok mellett elméleti ismereteket is nyújt: - a tanulói személyiség korosztályok szerinti jellemzőiről - a különböző fejlődési szakaszokról - a különféle tanulótípusokról - a különféle tanulási stílusokról - a differenciált tanulásszervezés lényegéről és módozatairól - a nyelvtudás mérésének legismertebb technikáiról - a tanári szerepváltásról A résztvevők számára a program során megszerezhető kompetenciák Ismeretek szerzése a tanítandó korosztályhoz tartozó tanulók személyiségbeli jellemzőiről, fejlődési szakaszairól és a tanulók személyiségének megismeréséhez szükséges eszközök, módszerek gyakorlati alkalmazásáról. Ismeretek szerzése a tanulók (kognitív, affektív) sajátosságairól, legismertebb tanulótípusokról, tanulási stílusokról, és ezek beazonosításához való módszerek gyakorlati alkalmazásáról, a tananyagok, tanítási módszerek tanuló típusok/stílusok szerinti alkalmazásáról. Ismeretek szerzése a differenciált tanulásszervezés, a kooperatív tanulás jellemzőiről és az egyéni fejlesztésnek megfelelő differenciált módszertani eljárások hatékony és változatos alkalmazásáról. A differenciált tanulásszervezés és a kooperatív tanulás követelményeinek megfelelő tananyagok, eszközök, feladatok kiválasztása, alkalmazása, készítése 9

10 HÍRLÁNC szeptember Az adott pedagógiai helyzet felismerése és a pedagógiai folyamatoknak a helyzethez illeszkedő tervezése, megvalósítása Ismeretek szerzése a tanulók idegen nyelvi teljesítménye mérésének korszerű módszereiről, nyelvi tesztelés alapfogalmairól, és a megfelelő teszttechnikák gyakorlati alkalmazása Ismeretek szerzése a nyelvtanár személyiségjegyeiről, a tanítási stílusokról, új tanári, tanulói szerepekről és a szerepváltásból eredő új követelmények kezelése a tanítási gyakorlatban Tanfolyami jegyzet A résztevők a legelső modul alkalmával kapnak egy mappát, amely tartalmazza az ajánlott szakmai cikkeket CD-n, illetve az első modulhoz kapcsolódó képzési anyagot. A mappát a későbbiek folyamán, minden modul alkalmával, az aktuális anyaggal tudják bővíteni. A résztevők továbbá kapnak egy értékes ajándékot is, melyet további munkájuk során is tudnak használni: - előadások anyaga: PowerPoint formátumban kivetítővel előadva - feladatlapok műhelymunkához: tanfolyamindító nyújtja - ajánlott szakmai cikkek: tanfolyamindító CD-n nyújtja - egyéb ajánlott olvasmányok: Pedagógiai Intézetek, Oktatási Intézmények könyvtáraiban A továbbképzésen elsajátítottak záró ellenőrzésének módja Kutatási beszámoló/helyzetelemzés a résztvevő általi egyéni elkészítése és az utolsó foglalkozás utáni két héten belüli beadása, annak értékelése után lehetséges a tanúsítvány kiadása. A képzésre történő jelentkezés módja A mellékelt jelentkezési lapon írásban, amelyet az alábbi címre, postán kell megküldeni: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet, 3527, Selyemrét u

11 2009. szeptember HÍRLÁNC Hatékony tanulásszervezés nyelvórán a középiskolában Felnőttképzési nyilvántartási szám: A Munkaügyi Központ nyilvántartási száma: A képzés szervezője: ELT Hungary Kft., 5310 Kisújszállás, Deák Ferenc u. 87. A továbbképzés tervezett időpontja: 2009 ősze Jelentkezési határidő: szeptember 15. (az intézet címén, írásban) A továbbképzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai és Közművelődési Intézet, 3527, Selyemrét u. 1. A továbbképzés óraszáma: 30 óra A képzés költsége: ,-Ft/fő A programba való bekapcsolódás feltételei Idegen nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár (egyetemi diploma) nyelvtanár (főiskolai diploma), idegennyelv-bármely szakos általános iskolai tanár (diploma). Legalább egy éves tanítási gyakorlat szükséges. A képzési program rövid ismertetése Ez a harmincórás képzés a nyelvórai hatékony tanulásszervezési stratégiák széles választékát kínálja, amelyekből a réstvevők a tanítási stílusuknak megfelelőeket, a tanítványaik számára leginkább hasznosakat a gyakorlatban azonnal alkalmazhatnak. A gyakorlati tapasztalatok mellett elméleti ismereteket is nyújt : - a tanulói személyiség korosztályok szerinti jellemzőiről - a különböző fejlődési szakaszokról - a különféle tanulótípusokról, tanulási stílusokról - tanári szerepváltás jellegéről - a differenciált tanulásszervezés lényegéről és módozatairól - a nyelvi teljesítmény mérésének korszerű módszereiről, tesztek típusairól - ismertebb nyelvvizsgarendszerek felépítéséről A résztvevők számára a program során megszerezhető kompetenciák - Ismeretek szerzése a tanítandó korosztályhoz tartozó tanulók személyiségbeli jellemzőiről, fejlődési szakaszairól és a tanulók személyiségének megismeréséhez szükséges eszközök, módszerek gyakorlati alkalmazása - Ismeretek szerzése a tanulók (kognitív, affektív) sajátosságairól, legismertebb tanulótípusokról, tanulási stílusokról, és ezek beazonosításához való módszerek gyakorlati alkalmazása, a tananyagok, tanítási módszerek tanuló típusok/stílusok szerinti alkalmazása - Ismeretek szerzése a nyelvtanár személyiségjegyeiről, a tanítási stílusokról, új tanári, tanulói szerepekről és a szerepváltásból eredő új követelmények kezelése a tanítási gyakorlatban 11

12 HÍRLÁNC szeptember - Ismeretek szerzése a differenciált tanulásszervezés, a kooperatív tanulás jellemzőiről, a nyelvtanulás során elsajátítandó és az Európai Keretrendszer által megadott nyelvi szinteken előírt kompetenciákról és az egyéni fejlesztésnek megfelelő differenciált módszertani eljárások hatékony és változatos alkalmazása - A differenciált tanulásszervezés és a kooperatív tanulás követelményeinek megfelelő tananyagok, eszközök, feladatok kiválasztása, alkalmazása, készítése - Az adott pedagógiai helyzet felismerése és a pedagógiai folyamatoknak a helyzethez illeszkedő tervezése, megvalósítása - Ismeretek szerzése a tanulók idegen nyelvi teljesítménye mérésének korszerű módszereiről, a nyelvi tesztelés alapfogalmairól, és a megfelelő teszttechnikák gyakorlati alkalmazása - Ismeretek szerzése a legismertebb nyelvvizsgarendszerek tartalmáról, és a tanulói stílusok beazonosításához szükséges eszközök hatékony alkalmazása a gyakorlatban Tanfolyami jegyzet Előadások anyaga: powerpoint formátumban kivetítővel előadva Feladatlapok műhelymunkához: tanfolyamindító nyújtja Ajánlott szakmai cikkek: tanfolyamindító nyújtja CD-n Egyéb ajánlott olvasmányok: Pedagógiai Intézetek, Oktatási Intézmények könyvtáraiban A továbbképzésen elsajátítottak záró ellenőrzésének módja Kutatási beszámoló/helyzetelemzés a résztvevő által egyéni elkészítése és az utolsó foglalkozás utáni két héten belüli beadása, annak értékelése után lehetséges a tanúsítvány kiadása. A tanfolyam a hallgatók elégedettségét vizsgáló kérdőív kitöltésével zárul. A program kiváló folytatása lehet a HEFOP idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése továbbképzésnek. A képzésre történő jelentkezés módja A mellékelt jelentkezési lapon írásban, amelyet az alábbi címre, postán kell megküldeni: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet, 3527, Selyemrét u

13 2009. szeptember HÍRLÁNC Indítási engedélyszám: OM 298/57/2006. A Munkaügyi Központ nyilvántartási száma: A kooperatív tanulás A továbbképzés tervezett időpontja: október 1 2., 8 9. Jelentkezési határidő: szeptember 15. (az intézet címén, írásban) A továbbképzés óraszáma: 30 óra A továbbképzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet 3527, Selyemrét u.1. A képzés költsége: ,-Ft/fő A továbbképzés célja Az általános iskolában dolgozó pedagógusok felkészítése a kooperatív tanulás gyakorlati alkalmazására. A kooperatív tanulás elméletét adó társadalomfilozófiai és szociálpszichológiai alapoknak, a korszerű stratégiai oktatási módszerek alapelveivel, az együttműködő tanulás módszereinek, szervezésének, tervezésének, az oktatás folyamatában való alkalmazás lehetőségeinek, valamint a pedagógus-szerep új dimenzióinak megismertetése. A kooperatív tanulásirányításhoz szükséges alapvető készségek, jártasságok és képességek kialakítása. Az elméleti ismereteknek részben kooperatív saját élményű feldolgozásán keresztül gyakorlati tapasztalat nyújtása. Az előírt tartalmai követelmények az alábbiak megismerése, értelmezése, alkalmazása: A kooperatív tanulás társadalmi és szociálpszichológiai hátteréül szolgáló korszerű elméletek. A korszerű stratégiai tanítási tanulási módszerek főbb jellemzői A kooperatív tanulás fejlesztő hatásának mechanizmusa A csoportalakítás, a csoportfejlesztés, a kommunikáció- és gondolkodás-fejlesztés, a tanulóknak szóló visszajelzés korszerű módszerei, valamint az oktatási folyamatban alkalmazható kooperatív tanulási módszerek Az előírt formai követelmények Minimális részvétel a továbbképzésen: az összóraszám 90 százaléka. A tematikai egységenként értékelés visszajelzés-jellegű, kritérium az aktív részvétel és a csoporttagokhoz való kooperatív viszony. Záródolgozatként óratervezet benyújtása, valamint tesztlap kitöltése. 13

14 HÍRLÁNC szeptember Kötelező szakirodalom Balog László (2006): Pedagógiai pszichológia az iskolai gyakorlatban. Urbis Könyvkiadó, Bp. I-V. rész, o. (össz.: 66. oldal) N. Kollár Katalin Szabó Éva (szerk.) (2004): Pszichológia pedagógusoknak. Osiris, Bp fejezet, o. (össz.: 171. oldal) Ajánlott szakirodalom Balogh László (2000): Tanulási stratégiák és stílusok, a fejlesztés pszichológiai alapjai. Kossuth Egyetem Kiadó, Debrecen. Horvát Attila (1994): Kooperatív technikák. OKI, Bp. Kagan, Spencer (2001): Kooperatív tanulás. Önkonet Kft., Bp. Roeders, Paul (1997): A hatékony tanulás titka. Calibra Kiadó, Bp. Vastagh Zoltán (1999): Kooperatív pedagógiai stratégiák az iskolában. Janus Pannonius Tudományegyetem, Pécs. A hallgatók saját eszközei Papír, íróeszköz, színes ceruza, vagy toll, vagy filctoll (4 szín), kötelező irodalom. A képzésre történő jelentkezés módja A mellékelt jelentkezési lapon írásban, amelyet az alábbi címre, postán kell megküldeni: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet 3527, Selyemrét u.1. Pillanatkép a pedagógus portré forgatása közben Zimányi Lászlóné Encs, június

15 2009. szeptember HÍRLÁNC TOVÁBBKÉPZÉSEN VALÓ RÉSZVÉTEL MEGRENDELÉSE a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet által szervezett tanfolyamra Cím: 3527, Selyemrét u. 1. Fax: 46/ Az alábbi továbbképzésre jelentkezem Címe Ha az első helyen megjelölt tanfolyam nem indul, akkor az alábbi képzésre jelentkezek Kódszáma Címe Az alábbi témákban javasolok továbbképzést szervezni A megrendelő intézmény neve:.. címe:. A hallgató neve: leánykori neve:.... anyja neve:... születési helye, ideje:..... lakcíme:.... telefon/ . A képzés költéségének számlázási címe: Az indító a megrendeléstől való visszalépést kizárólag írásban a képzés megkezdése előtt 30. napig fogadja el. A kiszámlázott részvételi díjat stornó számla megküldésével tudja érvényteleníteni, az időközben kifizetett díjat 8 munkanapon belül visszautalja. Amennyiben a megrendeléstől való visszalépést a megadott határidőn belül nem jeleztem írásban, a kiszámlázott követeléstől nem áll módjukban eltekinteni. Kelt:. P.h.. hallgató munkáltató 15

2008. november HÍRLÁNC

2008. november HÍRLÁNC 2008. november HÍRLÁNC A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet VÁLTOZÁSOK MEGFELELÉSEK címmel országos konferenciát szervez. Tartalmi megújulások, tanulásszervezési,

Részletesebben

Hatások ellenhatások a nevelésben

Hatások ellenhatások a nevelésben 2009. november HÍRLÁNC A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet Hatások ellenhatások a nevelésben címmel 2009. november 24 25 26-án Lillafüreden, a Hotel

Részletesebben

LILLAFÜRED 2009 VIII. Országos Szakszolgálati Konferencia ÉRDEKEK ÉS ÉRTÉKEK 2009. április 21-23.

LILLAFÜRED 2009 VIII. Országos Szakszolgálati Konferencia ÉRDEKEK ÉS ÉRTÉKEK 2009. április 21-23. 2009. február HÍRLÁNC LILLAFÜRED 2009 VIII. Országos Szakszolgálati Konferencia ÉRDEKEK ÉS ÉRTÉKEK 2009. április 21-23. A konferencia célja A konferenciasorozat hagyományaihoz híven, ebben az évben is

Részletesebben

2008. október HÍRLÁNC

2008. október HÍRLÁNC 2008. október HÍRLÁNC A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet VÁLTOZÁSOK MEGFELELÉSEK címmel országos konferenciát szervez. Tartalmi megújulások, tanulásszervezési,

Részletesebben

Felhívás az Oktatási és Kulturális Minisztérium által támogatott, tantárgyi versenyeredmények közzétételére. Tisztelt Intézményvezetők!

Felhívás az Oktatási és Kulturális Minisztérium által támogatott, tantárgyi versenyeredmények közzétételére. Tisztelt Intézményvezetők! 2009. május HÍRLÁNC V E R S E N Y E K Felhívás az Oktatási és Kulturális Minisztérium által támogatott, tantárgyi versenyeredmények közzétételére Tisztelt Intézményvezetők! Ezúton tájékoztatjuk Önöket

Részletesebben

Országos Szakszolgálati Konferencia ÉRDEKEK ÉS ÉRTÉKEK 2009. április 21-23.

Országos Szakszolgálati Konferencia ÉRDEKEK ÉS ÉRTÉKEK 2009. április 21-23. 2009. április HÍRLÁNC Országos Szakszolgálati Konferencia ÉRDEKEK ÉS ÉRTÉKEK 2009. április 21-23. A konferencia célja A konferenciasorozat hagyományaihoz híven, ebben az évben is a sajátos nevelési igényű

Részletesebben

2009. január HÍRLÁNC

2009. január HÍRLÁNC 2009. január HÍRLÁNC A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet 2008. december elsején létrehozott szervezeti struktúrája Igazgató: Budai Erzsébet telefon:

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2011/2012

TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2011/2012 Az Észak-Magyarországi Regionális Munkaügyi Központ nyilvántartási száma: 05-0062-05 intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-2180 TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2011/2012 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2012/2013

TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2012/2013 A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ nyilvántartási száma: 05-0062-05 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-2180 TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2012/2013 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei

Részletesebben

Intézetünk hírei. Közérdekű információk

Intézetünk hírei. Közérdekű információk Intézetünk hírei Közérdekű információk Emlékeztető a 200/2006. tanév rendjéről szóló rendelet alapján: Február 10. Értesítések megküldése a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumok és a 8 évfolyamos gimnáziumok egységes

Részletesebben

Intézetünk hírei. Közérdekű információk

Intézetünk hírei. Közérdekű információk Intézetünk hírei Közérdekű információk Emlékeztető a 005/006. tanév rendjéről szóló rendelet alapján: Február 6. A szakmai vizsgák írásbeli vizsgarészeinek kezdő napja Az FVM illetékességi körébe tartozó

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó... 2. Összefoglaló táblázat a 2008/2009. tanév továbbképzéseiről... 4. A piktogramok magyarázata... 10

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó... 2. Összefoglaló táblázat a 2008/2009. tanév továbbképzéseiről... 4. A piktogramok magyarázata... 10 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 2 Összefoglaló táblázat a 2008/2009. tanév továbbképzéseiről... 4 A piktogramok magyarázata... 10 A képzési programok témasorrendje: Magyar nyelv és irodalom... 11 Idegen nyelv...

Részletesebben

Intézetünk hírei. Közérdekű információk

Intézetünk hírei. Közérdekű információk Intézetünk hírei Közérdekű információk Intézetünk igazgatója, Környei László 2005. március 31-én távozott posztjáról. Ezt követően a Nemzeti Köznevelési Kutatóintézet vezetői állását tölti be. A Győr-Moson-Sopron

Részletesebben

M U N K A T E R V 2014-2015

M U N K A T E R V 2014-2015 M U N K A T E R V 2014-2015 Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító: 031528 Tartalom Bevezető... 5 Jogszabályi hivatkozások... 5 I. A 2014/2015. tanév

Részletesebben

ISKOLA UTÁN ISKOLA ELŐTT

ISKOLA UTÁN ISKOLA ELŐTT ISKOLA UTÁN ISKOLA ELŐTT A Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja és a Középdunántúli Regionális Pedagógiai Intézet PÁLYAVÁLASZTÁSI KIADVÁNYA A 2012/2013. TANÉVRE Általános és középiskolát

Részletesebben

Éves munkaterve. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015. Nyíregyháza, 2014. szeptember 3.

Éves munkaterve. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015. Nyíregyháza, 2014. szeptember 3. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola Levelezési cím: H - 4400 Nyíregyháza, Gomba utca 7. Telefon és Fax: +36(42)406-079/18; E-mail: info@bethleniskola.hu www.bethleniskola.hu

Részletesebben

Pályaválasztási tájékoztató Kiadvány. 2015/16 tanévre. Baranya megye

Pályaválasztási tájékoztató Kiadvány. 2015/16 tanévre. Baranya megye Pályaválasztási tájékoztató Kiadvány 2015/16 tanévre Baranya megye Tartalom I. fejezet... 5 Kedves Olvasó!... 5 Hova tovább? A közoktatás intézményei a 8. osztály után... 7 A felvételi eljárás ütemezése

Részletesebben

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN HEVES I NTÉZET PEDAGÓGI AI MEGYEI PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN A 2014/2015-ÖS TANÉVBEN PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ Általános

Részletesebben

A pedagógusok felkészítése oktató- nevelőmunkájukban alkalmazható, tehetségeket támogató pedagógiai módszerekre Helyzetelemzés, képzési feladatok

A pedagógusok felkészítése oktató- nevelőmunkájukban alkalmazható, tehetségeket támogató pedagógiai módszerekre Helyzetelemzés, képzési feladatok A pedagógusok felkészítése oktató- nevelőmunkájukban alkalmazható, tehetségeket támogató pedagógiai módszerekre Helyzetelemzés, képzési feladatok Bevezetés Mielőtt a tehetséggondozásra felkészítő pedagógusképzés

Részletesebben

Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2.

Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. A gimnáziumi oktatás 89. tanéve és a szakoktatás 73. tanéve a Sárréten MUNKATERV 2014/2015-ös tanév 2014. augusztus 31. OM azonosító: 037828 Székhely: Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. Tel./Fax.: 66/371-151 E-mail.:

Részletesebben

Pedagógiai Híradó Az Eötvös Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja

Pedagógiai Híradó Az Eötvös Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja 2012. június Tolna Megyei Pedagógiai Híradó Az Eötvös Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja A tartalomból Bemutatkozik a 2. Számú Óvoda és Bölcsőde... 3. oldal Bemutatkozik a 2. Számú Óvoda

Részletesebben

2011 2012. TANÉVI KÉPZÉSEK-TOVÁBBKÉPZÉSEK

2011 2012. TANÉVI KÉPZÉSEK-TOVÁBBKÉPZÉSEK 2011 2012. TANÉVI KÉPZÉSEK-TOVÁBBKÉPZÉSEK NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZET 2011 Összeállította: Modláné Görgényi Ildikó szakmai irányításával, Kiszter István, Leffler Adrienn, Longauer Marianna

Részletesebben

Tisztelt Partnereink! Intézetünk a nyári szünidőben is folyamatosan elérhető. Szakkönyvtárunk 2005. július 18 augusztus 21-ig zárva tart.

Tisztelt Partnereink! Intézetünk a nyári szünidőben is folyamatosan elérhető. Szakkönyvtárunk 2005. július 18 augusztus 21-ig zárva tart. Intézetünk hírei Közérdekű információk Tisztelt Partnereink! Intézetünk a nyári szünidőben is folyamatosan elérhető. Szakkönyvtárunk 2005. július 18 augusztus 21-ig zárva tart. A Győr-Moson-Sopron Megyei

Részletesebben

Pedagógiai Híradó A Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet ingyenes információs lapja

Pedagógiai Híradó A Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet ingyenes információs lapja 2010. szeptember Veszprém Megyei Pedagógiai Híradó A Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet ingyenes információs lapja A tartalomból A 2010/2011. tanév rendje... 3. oldal A középfokú iskolai felvételi

Részletesebben

Iskola- és pályaválasztási kiállítás. katalógusa 2008.

Iskola- és pályaválasztási kiállítás. katalógusa 2008. Iskola- és pályaválasztási kiállítás katalógusa 2008. Sulimix iskola- és pályaválasztási kiállítás katalógusa 2008 1 Sulimix Iskola- és pályaválasztási kiállítás katalógusa 2008. Szakmai szerkesztő: Kelédiné

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A VESZPRÉM MEGYEI PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁRÓL A 2009. OKTÓBER 1. 2010. FEBRUÁR 01 IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA VONATKOZÓAN

BESZÁMOLÓ A VESZPRÉM MEGYEI PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁRÓL A 2009. OKTÓBER 1. 2010. FEBRUÁR 01 IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA VONATKOZÓAN VESZPRÉM MEGYEI IRODA 8200 VESZPRÉM, VÁR U. 6. TEL. / FAX 06 88 / 325 808 BESZÁMOLÓ A VESZPRÉM MEGYEI PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁRÓL A 2009. OKTÓBER 1. 2010. FEBRUÁR 01 IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA VONATKOZÓAN

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015. tanévre 1. A 2014/2015. tanév fontosabb időpontjait, feladatait a 2014/2015

Részletesebben

Intézetünk hírei. Közérdekű információk

Intézetünk hírei. Közérdekű információk Intézetünk hírei Közérdekű információk Intézményvezetők figyelmébe Intézetünk megkezdte jövő tanévi kínálatának összeállítását. A szakmai szolgáltatások széles spektrumából válogatva szeretnénk hasznos

Részletesebben

III. évfolyam 3. szám 2012. január 16 2012. január 29.

III. évfolyam 3. szám 2012. január 16 2012. január 29. III. évfolyam 3. szám 2012. január 16 2012. január 29. Tartalom: I. Pályázatok oktatási intézmények számára Új kiírások I.1. Pályázat Ökoiskola és Örökös Ökoiskola cím elnyerésére...3.oldal I.2. Pályázat

Részletesebben

Pedagógiai Program 1-1

Pedagógiai Program 1-1 Pedagógiai Program 2013 Lassanként észrevétlenül kedveltessük meg a tudományokat, s neveljünk a kultúrának, az európai civilizációnak egy új, életre való, erőtől és eredetiségtől duzzadó népet hazánk javára

Részletesebben