A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai és Közművelődési Intézetben 2009 őszén induló akkreditált pedagógus-továbbképzések

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai és Közművelődési Intézetben 2009 őszén induló akkreditált pedagógus-továbbképzések"

Átírás

1 2009. szeptember HÍRLÁNC A K T U Á L I S T O V Á B B K É P Z É S E K A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai és Közművelődési Intézetben 2009 őszén induló akkreditált pedagógus-továbbképzések Nélkülözhetetlen értékelés I. Az alapkészségek mérése a DIFER mérőeszköz-csomaggal A továbbképzés azonosítója: OM 175/101/05 A Munkaügyi Központ nyilvántartási száma: A továbbképzés tervezett időpontja: szeptember 29. október 6. és 13. Jelentkezési határidő: szeptember 15. (az intézet címén, írásban) A továbbképzés óraszáma: 30 óra A továbbképzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet 3527, Selyemrét u. 1. A képzés költsége: ,-Ft/fő A képzés tematikája: - Ismerkedés a mérőeszközökkel - Pszichológiai és pedagógiai háttér - Reláció szókincs - Elemi számolás - A mérés adminisztrációja - Írásmozgás - elmélet - Írásmozgás - gyakorlat - Szocialitás - elmélet - Szocialitás - gyakorlat - Írásmozgás kiértékelése - Következtetés - elmélet - Összefüggés-megértés (elmélet gyakorlat) - Beszédhanghallás (elmélet gyakorlat) - Az adatok értékelése, elemzése - Mérési szituáció modellálása - A fejlesztés lehetőségei (szakirodalom) - A tanfolyam zárása, értékelése - A tanfolyamon való részvétel érvényessége a foglalkozások teljes óraszámának 80%-án való megjelenés. A képzés zárásának ellenőrzési formája: gyakorlati vizsga, amelyen legalább két készségterület mérésében való kompetencia demonstrálása a feladat, szituációs gyakorlat keretében. A tanfolyam sikeres elvégzését tanúsítvány igazolja. A képzésre történő jelentkezés módja A mellékelt jelentkezési lapon írásban, amelyet az alábbi címre, postán kell megküldeni: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet, 3527, Selyemrét u.1. 1

2 HÍRLÁNC szeptember A továbbképzés azonosítója: OKM-3/46/2008. A Munkaügyi Központ nyilvántartási száma: Lassan a teszttel! Feladatírás, mérőeszköz-készítés a gyakorlatban, hogy könnyebben tudjuk előhívni tanulóink tudását, hogy szakszerűbben és egyszerűbben kiértékelhető témazárókat készítsünk, hogy változatos feladatokkal segíthessük a tanulást. A továbbképzés tervezett időpontja: november 4., 5., 12. Jelentkezési határidő: szeptember 15. (az intézet címén, írásban) A továbbképzés óraszáma: 30 óra A továbbképzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet 3527, Selyemrét u. 1. A képzés költsége: ,-Ft/fő A továbbképzés célja: Az elmúlt években egyre több szó esik a pedagógiai jelenségek, folyamatok szakszerű értékeléséről, ezen belül a tanulói teljesítmények értékeléséről. Megújult az érettségi vizsga feladatsorainak szerkezete, bevezetésre került egy mérésmetodikai alapokon nyugvó, elméletileg megalapozott országos tanulói mérési rendszer. Nagyon fontos, hogy a tanulói teljesítmények értékelése a mindennapi gyakorlatban is közelítsen ehhez a szemlélethez. Ezért továbbképzésünk során olyan elméleti és gyakorlati ismeretekhez szeretnénk juttatni a pedagógusokat, amelyek képessé teszik őket a tananyagelemzésen alapuló, különböző értékelési funkcióknak megfelelő, korszerű ismeretek alapján meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelő feladatok, feladatsorok elkészítésére. A jelentkezés feltétele: Iskolai végzettség: pedagógus diploma Javasolt munkakörök: Tanító, általános és/vagy középiskolai tanár Foglalkozási órák száma: 30 óra, amely beszámítható a 277/97 MKM-rendeletben előirt hétévenkénti 120 órás továbbképzés időkeretébe. A tanfolyamon való részvétel érvényessége a foglalkozások teljes óraszámának 80%-án való megjelenés. A képzés zárásának ellenőrzési formája: gyakorlati vizsga, amelyen legalább két készségterület mérésében való kompetencia demonstrálása a feladat, szituációs gyakorlat keretében. A tanfolyam sikeres elvégzését tanúsítvány igazolja. A képzésre történő jelentkezés módja A mellékelt jelentkezési lapon írásban, amelyet az alábbi címre, postán kell megküldeni: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet, 3527, Selyemrét u.1. 2

3 2009. szeptember HÍRLÁNC A kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása szövegértés-szövegalkotás programcsomag az 1-4. évfolyamon Az alapítási engedély száma: OM 298/45/2006. Az indítási engedély száma: OKM-4/75/2006. A Munkaügyi Központ nyilvántartási száma: A továbbképzés tervezett időpontja: szeptember , 8 órától október 1 2., 8 órától Jelentkezési határidő: szeptember 15. (az intézet címén, írásban) A továbbképzés óraszáma: 30 óra A továbbképzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet 3527, Selyemrét u. 1. A képzés költsége: ,- Ft/fő A továbbképzés célja A továbbképzés a pedagógusokat felkészíti arra, hogy képesek legyenek a közoktatási intézményekben a kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazására. A szövegértés-szövegalkotás kompetencia alapú oktatási programcsomag elméleti, pedagógiai, pszichológiai, szakmai, módszertani hátterének, dokumentumainak, fejlesztési feladatainak, a modulok használatának elvi és gyakorlati megismertetése. A képzés arra irányul, hogy a hallgatók alkalmassá váljanak az oktatási programcsomag helyi viszonyokra történő adaptálására, a különböző műveltségterületeken a kompetenciafejlesztésre. A továbbképzés lehetőséget ad a szövegértés-szövegalkotás kompetencia alapú oktatási programcsomag jellemzőinek megismerésére, miszerint a kisiskolások nevelésének legkiválóbb hagyományait megőrizve és továbbfejlesztve, az alternatív pedagógiák jól bevált gyakorlati tapasztalatait felhasználva, egyúttal a neveléstudomány legújabb eredményeire is építve új utakat keres a kisiskolások kommunikációs kultúrájának, a szövegértés, szövegalkotás kompetenciaterületének a mainál eredményesebb fejlesztéséhez. A továbbképzés formai és tartalmi követelményei Formai követelmények Részvétel a továbbképzésen: az összóraszám 100 %-a. A műhelymunkában való részvétel. Záródolgozat terjedelme legalább 10 oldal. A leadási határidő: a továbbképzés befejezése után 30 napon belül. Tartalmi követelmények Ismerje a kompetenciafejlesztés fogalmát és lehetőségeit. Ismerje a szövegértés-szövegalkotás kezdőszakaszának kompetenciaterületén elkészült oktatási programcsomagok elméleti hátterét, fogalmát, szerkezetét, tartalmi jegyeit, felhasználásának módszertani lehetőségeit. 3

4 HÍRLÁNC szeptember Ismerje a szövegértés-szövegalkotás kompetencia alapú oktatási programcsomag adaptálás módját, és legyen képes az iskola helyi adottságainak és céljainak megfelelő oktatási programcsomag alkalmazására. Ismerje az értékelő elemző fejlesztő tevékenység módszereit, értékelési szempontjait a program minőségének fenntartása érdekében. A továbbképzés rövid tematikája A továbbképzés időtartamának 20 %-ában a kompetencia alapú oktatási programcsomagok pedagógiai, szakmai, módszertani és pszichológiai hátterét bemutató előadásokra kerül sor, 80 %-a pedig gyakorlat orientált műhelymunka. A programcsomag a gyermek egyéni fejlődési jellemzőihez igazoldó pedagógiai szemléletmód ösztönzésével növeli a sajátos nevelési igényű diákok együttnevelésének, eredményes fejlesztésének esélyeit. A program tartalmának felfelé nyitott, többféle elágazási lehetőségnek utat engedő szabályozottságával kedvez a gyakorlati felhasználásban szükség szerint alkalmazható többféle módszertani eljárásrendszer alkalmazásának, a sokszínűség eredményességet szolgáló érvényesülésének. Kompetencia alapú tanulási stratégiát részesít előnyben, ezért tekintettel a korosztály jellemzőire a kezdő olvasás-és írástanításban kiemelt szerepet szán a cselekvéses tanulásnak. Legmarkánsabb új vonása, hogy a kompetencia terület fejlesztési feladatait, illetve azok megvalósulását a program nem tanévekben, hanem folyamatban jelöli meg. Ezzel reális esélyt teremt a tanulók kulturális, képességbeli, és tanulási szükségletekben megmutatkozó különbözőségeinek kezeléséhez, minőségi elmozdulást hozhat a lényegesen hatékonyabb alapozás tekintetében, alkalmazásával megelőzhető a lemorzsolódás, feleslegessé válik a szegregáció. A tanúsítvány kiadásának feltételei: a továbbképzés 100 %-án, illetve a műhelymunkán való részvétel A hallgatók részvételének feltételei: főiskolai végzettség, pedagógus szakképzettség A hallgató saját eszközei: saját íróeszközök A képzés sikeres teljesítésének igazolása: tanúsítvány A képzésre történő jelentkezés módja A mellékelt jelentkezési lapon írásban, amelyet az alábbi címre, postán kell megküldeni: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet, 3527, Selyemrét u.1. 4

5 2009. szeptember HÍRLÁNC Beilleszkedési problémák és magatartási zavarok óvodás és kisiskolás korban A továbbképzés indítási engedély száma: OKM 4/201/2006. A Munkaügyi Központ nyilvántartási száma: A továbbképzés tervezett időpontja: október 9., tól október 10., 9 órától október 16., tól október 17., 9 órától Jelentkezési határidő: szeptember 15. (az intézet címén, írásban) A továbbképzés óraszáma: 30 óra A továbbképzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet 3527, Selyemrét u. 1. A képzés költsége: ,-Ft/fő A továbbképzés célja Ismeretek közvetítése az öröklött, valamint a környezeti hatásra kialakult fejlődési zavarok elemzéséhez, megkülönbözetéséhez. Segítség nyújtása az óvodás és kisiskolás korú gyermekeknél jelentkező magatartási és beilleszkedési nehézségek okainak feltárásához. Gyakorlati útmutatás az óvodapedagógusok, tanítók számára a gyermekek, tanulók problémáinak kezeléséhez, a szülők megsegítéséhez. Hozzájárulni a más szakemberekkel történő együttműködés eredményességéhez, segíteni a gyermekre figyelő pedagógusi beállítódás erősödését. A továbbképzés formai követelményei Minimális részvétel a továbbképzésen: az összes óraszám 90 százaléka. A zárótanulmány elkészítése folyamatos munkával történik a képzés ideje alatt, a végleges összeállítás, az indítónak történő leadása, a képzés befejezése után két héten belül kötelező. A továbbképzés tartalmi követelményei A résztvevők ismerjék a gyermekek/tanulók magatartási és beilleszkedési nehézségeinek születési és környezeti okait. Tudják elemezni ok-okozati összefüggés szintjén az öröklött és környezeti okok hatását a gyermekek/tanulók viselkedési formáiban. Tudják alkalmazni a megismert pedagógiai eljárásokat, amelyekkel a problémákkal küzdő gyermekek/tanulók esetében pozitív változásokat érhetnek el. Legyenek képesek a problémák okainak ismeretében a változás előidézéséhez segítséget nyújtani a gyermeknek és szülőknek. Legyenek tájékozottak, hogy egy azonosított probléma kezelésében, milyen szakirányú segítség bevonása lehetséges. A továbbképzés rövid tematikája Napjainkban általános a közoktatási intézmények azon tapasztalata, hogy a nevelő-oktató munka gyakorlatában egyre több az olyan gyermek, aki beilleszkedési, magatartási problémákkal küzd. Ez a képzési program hangsúlyozottan azon pedagógusoknak készült, akik a gyermekek/tanulók 5

6 HÍRLÁNC szeptember egyéni bánásmóddal támogatott fejlődését, fejlesztését értő szeretettel kívánják támogatni, segíteni. A képzés céljaként megjelölt ismeretek közvetítése, a segítségnyújtás és gyakorlati útmutatás, a más szakemberekkel való együttműködés gyakorlatának kialakítása együttesen járul hozzá a gyermekre figyelő pedagógusi beállítódás erősödéséhez. A tematikai egységek egymásra épülésének logikája szerint: a beilleszkedési, magatartási problémák napi megnyilvánulásai, látható jelei adnak alapot a problémák ok-okozati szinten történő mélyebb feltárására, elemzésére, mutatnak jó gyakorlatot a problémák differenciált és többoldalú megközelítésére, előrevetítik a viselkedés változására irányuló tudatos befolyásolást és hitet. A képzés specialitása, hogy az egyes tematikai egységekhez rendelten keresi a kapcsolatot a képzésben résztvevők saját gyakorlatával, ráirányítva a figyelmet a csoportban/osztályban jelentkező problémák saját élmények feldolgozására. A bemutató foglalkozás/ bemutató óra megfigyelése, elemzése konkrét gyakorlati segítséget kíván adni a problémák kezeléséhez. A tanfolyamon alkalmazott ellenőrzés, értékelés módja, gyakorisága arra irányul, hogy a problémák feltárása, egy-egy probléma kiválasztásától, ok-okozati szinten kezelésétől folyamatosan jusson el a hallgató a zárótanulmány elkészítéséhez, melynek beadása és a tanfolyamon 90 százalékban történő jelenlét a tanúsítvány kiadásának feltétele. A képzésre történő jelentkezés módja A mellékelt jelentkezési lapon írásban, amelyet az alábbi címre, postán kell megküldeni: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet, 3527, Selyemrét u.1. 6

7 2009. szeptember HÍRLÁNC A szociális készségek, képességek fejlesztése az óvodában és az általános iskola 1-4. évfolyamán A továbbképzés indítási engedély száma: OKM 4/202/2006. A Munkaügyi Központ nyilvántartási száma: A továbbképzés tervezett időpontja: október , 8 órától október , 8 órától Jelentkezési határidő: szeptember 15. (az intézet címén, írásban) A továbbképzés óraszáma: 30 óra A továbbképzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet 3527, Selyemrét u. 1. A képzés költsége: ,-Ft/fő A továbbképzés célja A résztvevő óvodapedagógusok és tanítók pszichológiai és pedagógiai ismereteinek interdiszciplináris megközelítésű, interaktivitásra és kooperatív tevékenység-központúságra épülő fejlesztése, amelynek segítségével alkalmassá válnak: - az általuk nevelt gyermekek szociális kompetenciájának hatékony alakítására, korrigálására; - a tudásalapú társadalomban kívánatos, az európai értékrendnek megfelelő szociális attitűdök megalapozására. Pedagógusi szemlélet formálása az értékpluralizmus, a bátorító nevelés, valamint a segítő attitűd hatékonyabb adaptálása, az önreflektív személyiség alakítása érdekében. A továbbképzés formai követelményei Minimális részvétel a továbbképzésen: az összes óraszám 90 százaléka. Tevékeny részvétel a foglalkozásokon. A feladatok egyéni megfigyelési szempontok szerinti elvégzése, lejegyzése. Záródolgozat: a továbbképzés tartalmát tükröző egyéni munka (esettanulmány), nevelési helyzet, saját pedagógiai gyakorlat 5-8 oldalas leírása, határidőre történő leadása. A továbbképzés tartalmi követelményei A hallgatók ismerjék - A 3-10 éves korú gyermek viselkedését alapvetően meghatározó szociális kompetencia elemeit: kommunikációs, döntési, szabálykövető, életvezetési, együttműködési, problémamegoldó, kapcsolatteremtési, empátiás és identifikációs, altroizmus, rivalizációs, konfliktusmegoldó készség. - A gyermek szociális kompetenciáját befolyásoló közvetlen (családi és intézményes nevelési), valamint közvetett tényezők (szociális és gazdasági feltételek, kulturális normák és értékek, a szülők szociális kapcsolatrendszere stb.) és a tárgyi környezet hatását. A szociális készségek, képességek fejlesztésének feltételeit és humanisztikus szemléletű módszereit. A pedagógus modellszerepének jelentőségét. Legyenek képesek a fenti ismeretek alkalmazására saját szakterületük konkrét helyzeteinek megfigyelése és elemző bemutatása során. 7

8 HÍRLÁNC szeptember A továbbképzés rövid tematikája A) A szociális kompetencia fejlettségének színvonala alapvetően meghatározza az emberek társas viselkedését. Korunkban a társadalmi kihívások gyors fejlődése, az átalakult értékrendszer a megszokottól eltérő feladatok elé állítják a közoktatást, a pedagógusképzést és továbbképzést. A 30 órás tanfolyam interdiszciplináris megközelítéssel, aktivitással és kooperatív tevékenységközpontúsággal kívánja a résztvevők pedagógiai hatékonyságát erősíteni a gyerekek szociális kompetenciájának fejlesztése érdekében. B) A szociális készségek, képességek pszichológiai és pedagógiai megközelítése: frontális, csoportos és egyéni munka, előadás, magyarázat, team-munka, tréningjellegű tevékenység, beszélgetés, megbeszélés, értékelés. Az interakció és a kommunikáció szerepe a szocializáció folyamatában: frontális, kiscsoportos, közös és egyéni munka, előadás, magyarázat, beszélgetés, kooperatív tevékenység, egyéni feladatmegoldás, értékelés. Az óvodai és iskolai nevelés szerepe a szociális kompetencia fejlesztésében: frontális, csoportos, egyéni munka, előadás, beszélgetés, tréning-gyakorlatok, értékelés. A szociális kompetencia fejlesztésének módszerei. A pedagógus, mint modell: frontális, kooperatív-kiscsoportos, kiscsoportos, közös tevékenység, egyéni prezentáció, vita, értékelés A szociális kompetencia fejlesztése a gyakorlatban bemutató foglalkozások: frontális, csoportos, egyéni közlés, megbeszélés, megfigyelés, elemzés, prezentáció, értékelés. C) A hangsúly a résztvevő pedagógusok team-munkáján és a gyakorlaton van. A frontális előadások a tanfolyam harmadát adják, kétharmad részben kooperatív témafeldolgozás, megbeszélés, valamint saját élményű megfigyelés és tréning-jellegű foglalkoztatás zajlik. D) Minden foglalkozás végén a Nap értékelése című írásos értékelőlap kitöltésére kerül sor. A lap kérdéseiben kiterjed a tartalmi és formai jellemzőkre, az előadók tevékenységére, a saját aktivitás jellemzőire. A munkaformák végén a vezető értékeli az aktivitást, az együttműködést, az egyéni részvétel jellemzőit. A képzésre történő jelentkezés módja A mellékelt jelentkezési lapon írásban, amelyet az alábbi címre, postán kell megküldeni: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet, 3527, Selyemrét u.1. LAPZÁRTA UTÁN ÉRKEZETT Elismerés A Magyar Köztársaság Elnöke megbízásából Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter augusztus 20-a, az államalapító Szent István király ünnepe alkalmából kimagasló színvonalú szakmai munkájáért a Magyar Köztársaság Bronz Érdemkereszt kitüntetést adományozott Mitterbach Évának, az ózdi Vasvári Úti Általános Iskola tanárának. Kolléganőnknek szívből gratulálunk! 8

9 2009. szeptember HÍRLÁNC Hatékony tanulásszervezés nyelvórán az általános iskolában Felnőttképzési nyilvántartási szám: A Munkaügyi Központ nyilvántartási száma: A képzés szervezője: ELT Hungary Kft., 5310 Kisújszállás, Deák Ferenc u. 87. A továbbképzés tervezett időpontja: 2009 ősze Jelentkezési határidő: szeptember 15. (az intézet címén, írásban) A továbbképzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai és Közművelődési Intézet, 3527, Selyemrét u. 1. A továbbképzés óraszáma: 30 óra A képzés költsége: ,-Ft/fő A programba való bekapcsolódás feltételei Idegen nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár (egyetemi diploma) nyelvtanár (főiskolai diploma), idegennyelv-bármely szakos általános iskolai tanár (diploma). Legalább egy éves tanítási gyakorlat szükséges. A program rövid ismertetése A képzés a hatékony tanulásszervezési stratégiák nyelvórai széles választékát kínálja, amelyekből a résztvevők a tanítási stílusuknak megfelelőeket, a tanítványaik számára leginkább hasznosakat a gyakorlatban azonnal alkalmazhatnak. A gyakorlati tapasztalatok mellett elméleti ismereteket is nyújt: - a tanulói személyiség korosztályok szerinti jellemzőiről - a különböző fejlődési szakaszokról - a különféle tanulótípusokról - a különféle tanulási stílusokról - a differenciált tanulásszervezés lényegéről és módozatairól - a nyelvtudás mérésének legismertebb technikáiról - a tanári szerepváltásról A résztvevők számára a program során megszerezhető kompetenciák Ismeretek szerzése a tanítandó korosztályhoz tartozó tanulók személyiségbeli jellemzőiről, fejlődési szakaszairól és a tanulók személyiségének megismeréséhez szükséges eszközök, módszerek gyakorlati alkalmazásáról. Ismeretek szerzése a tanulók (kognitív, affektív) sajátosságairól, legismertebb tanulótípusokról, tanulási stílusokról, és ezek beazonosításához való módszerek gyakorlati alkalmazásáról, a tananyagok, tanítási módszerek tanuló típusok/stílusok szerinti alkalmazásáról. Ismeretek szerzése a differenciált tanulásszervezés, a kooperatív tanulás jellemzőiről és az egyéni fejlesztésnek megfelelő differenciált módszertani eljárások hatékony és változatos alkalmazásáról. A differenciált tanulásszervezés és a kooperatív tanulás követelményeinek megfelelő tananyagok, eszközök, feladatok kiválasztása, alkalmazása, készítése 9

10 HÍRLÁNC szeptember Az adott pedagógiai helyzet felismerése és a pedagógiai folyamatoknak a helyzethez illeszkedő tervezése, megvalósítása Ismeretek szerzése a tanulók idegen nyelvi teljesítménye mérésének korszerű módszereiről, nyelvi tesztelés alapfogalmairól, és a megfelelő teszttechnikák gyakorlati alkalmazása Ismeretek szerzése a nyelvtanár személyiségjegyeiről, a tanítási stílusokról, új tanári, tanulói szerepekről és a szerepváltásból eredő új követelmények kezelése a tanítási gyakorlatban Tanfolyami jegyzet A résztevők a legelső modul alkalmával kapnak egy mappát, amely tartalmazza az ajánlott szakmai cikkeket CD-n, illetve az első modulhoz kapcsolódó képzési anyagot. A mappát a későbbiek folyamán, minden modul alkalmával, az aktuális anyaggal tudják bővíteni. A résztevők továbbá kapnak egy értékes ajándékot is, melyet további munkájuk során is tudnak használni: - előadások anyaga: PowerPoint formátumban kivetítővel előadva - feladatlapok műhelymunkához: tanfolyamindító nyújtja - ajánlott szakmai cikkek: tanfolyamindító CD-n nyújtja - egyéb ajánlott olvasmányok: Pedagógiai Intézetek, Oktatási Intézmények könyvtáraiban A továbbképzésen elsajátítottak záró ellenőrzésének módja Kutatási beszámoló/helyzetelemzés a résztvevő általi egyéni elkészítése és az utolsó foglalkozás utáni két héten belüli beadása, annak értékelése után lehetséges a tanúsítvány kiadása. A képzésre történő jelentkezés módja A mellékelt jelentkezési lapon írásban, amelyet az alábbi címre, postán kell megküldeni: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet, 3527, Selyemrét u

11 2009. szeptember HÍRLÁNC Hatékony tanulásszervezés nyelvórán a középiskolában Felnőttképzési nyilvántartási szám: A Munkaügyi Központ nyilvántartási száma: A képzés szervezője: ELT Hungary Kft., 5310 Kisújszállás, Deák Ferenc u. 87. A továbbképzés tervezett időpontja: 2009 ősze Jelentkezési határidő: szeptember 15. (az intézet címén, írásban) A továbbképzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai és Közművelődési Intézet, 3527, Selyemrét u. 1. A továbbképzés óraszáma: 30 óra A képzés költsége: ,-Ft/fő A programba való bekapcsolódás feltételei Idegen nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár (egyetemi diploma) nyelvtanár (főiskolai diploma), idegennyelv-bármely szakos általános iskolai tanár (diploma). Legalább egy éves tanítási gyakorlat szükséges. A képzési program rövid ismertetése Ez a harmincórás képzés a nyelvórai hatékony tanulásszervezési stratégiák széles választékát kínálja, amelyekből a réstvevők a tanítási stílusuknak megfelelőeket, a tanítványaik számára leginkább hasznosakat a gyakorlatban azonnal alkalmazhatnak. A gyakorlati tapasztalatok mellett elméleti ismereteket is nyújt : - a tanulói személyiség korosztályok szerinti jellemzőiről - a különböző fejlődési szakaszokról - a különféle tanulótípusokról, tanulási stílusokról - tanári szerepváltás jellegéről - a differenciált tanulásszervezés lényegéről és módozatairól - a nyelvi teljesítmény mérésének korszerű módszereiről, tesztek típusairól - ismertebb nyelvvizsgarendszerek felépítéséről A résztvevők számára a program során megszerezhető kompetenciák - Ismeretek szerzése a tanítandó korosztályhoz tartozó tanulók személyiségbeli jellemzőiről, fejlődési szakaszairól és a tanulók személyiségének megismeréséhez szükséges eszközök, módszerek gyakorlati alkalmazása - Ismeretek szerzése a tanulók (kognitív, affektív) sajátosságairól, legismertebb tanulótípusokról, tanulási stílusokról, és ezek beazonosításához való módszerek gyakorlati alkalmazása, a tananyagok, tanítási módszerek tanuló típusok/stílusok szerinti alkalmazása - Ismeretek szerzése a nyelvtanár személyiségjegyeiről, a tanítási stílusokról, új tanári, tanulói szerepekről és a szerepváltásból eredő új követelmények kezelése a tanítási gyakorlatban 11

12 HÍRLÁNC szeptember - Ismeretek szerzése a differenciált tanulásszervezés, a kooperatív tanulás jellemzőiről, a nyelvtanulás során elsajátítandó és az Európai Keretrendszer által megadott nyelvi szinteken előírt kompetenciákról és az egyéni fejlesztésnek megfelelő differenciált módszertani eljárások hatékony és változatos alkalmazása - A differenciált tanulásszervezés és a kooperatív tanulás követelményeinek megfelelő tananyagok, eszközök, feladatok kiválasztása, alkalmazása, készítése - Az adott pedagógiai helyzet felismerése és a pedagógiai folyamatoknak a helyzethez illeszkedő tervezése, megvalósítása - Ismeretek szerzése a tanulók idegen nyelvi teljesítménye mérésének korszerű módszereiről, a nyelvi tesztelés alapfogalmairól, és a megfelelő teszttechnikák gyakorlati alkalmazása - Ismeretek szerzése a legismertebb nyelvvizsgarendszerek tartalmáról, és a tanulói stílusok beazonosításához szükséges eszközök hatékony alkalmazása a gyakorlatban Tanfolyami jegyzet Előadások anyaga: powerpoint formátumban kivetítővel előadva Feladatlapok műhelymunkához: tanfolyamindító nyújtja Ajánlott szakmai cikkek: tanfolyamindító nyújtja CD-n Egyéb ajánlott olvasmányok: Pedagógiai Intézetek, Oktatási Intézmények könyvtáraiban A továbbképzésen elsajátítottak záró ellenőrzésének módja Kutatási beszámoló/helyzetelemzés a résztvevő által egyéni elkészítése és az utolsó foglalkozás utáni két héten belüli beadása, annak értékelése után lehetséges a tanúsítvány kiadása. A tanfolyam a hallgatók elégedettségét vizsgáló kérdőív kitöltésével zárul. A program kiváló folytatása lehet a HEFOP idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése továbbképzésnek. A képzésre történő jelentkezés módja A mellékelt jelentkezési lapon írásban, amelyet az alábbi címre, postán kell megküldeni: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet, 3527, Selyemrét u

13 2009. szeptember HÍRLÁNC Indítási engedélyszám: OM 298/57/2006. A Munkaügyi Központ nyilvántartási száma: A kooperatív tanulás A továbbképzés tervezett időpontja: október 1 2., 8 9. Jelentkezési határidő: szeptember 15. (az intézet címén, írásban) A továbbképzés óraszáma: 30 óra A továbbképzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet 3527, Selyemrét u.1. A képzés költsége: ,-Ft/fő A továbbképzés célja Az általános iskolában dolgozó pedagógusok felkészítése a kooperatív tanulás gyakorlati alkalmazására. A kooperatív tanulás elméletét adó társadalomfilozófiai és szociálpszichológiai alapoknak, a korszerű stratégiai oktatási módszerek alapelveivel, az együttműködő tanulás módszereinek, szervezésének, tervezésének, az oktatás folyamatában való alkalmazás lehetőségeinek, valamint a pedagógus-szerep új dimenzióinak megismertetése. A kooperatív tanulásirányításhoz szükséges alapvető készségek, jártasságok és képességek kialakítása. Az elméleti ismereteknek részben kooperatív saját élményű feldolgozásán keresztül gyakorlati tapasztalat nyújtása. Az előírt tartalmai követelmények az alábbiak megismerése, értelmezése, alkalmazása: A kooperatív tanulás társadalmi és szociálpszichológiai hátteréül szolgáló korszerű elméletek. A korszerű stratégiai tanítási tanulási módszerek főbb jellemzői A kooperatív tanulás fejlesztő hatásának mechanizmusa A csoportalakítás, a csoportfejlesztés, a kommunikáció- és gondolkodás-fejlesztés, a tanulóknak szóló visszajelzés korszerű módszerei, valamint az oktatási folyamatban alkalmazható kooperatív tanulási módszerek Az előírt formai követelmények Minimális részvétel a továbbképzésen: az összóraszám 90 százaléka. A tematikai egységenként értékelés visszajelzés-jellegű, kritérium az aktív részvétel és a csoporttagokhoz való kooperatív viszony. Záródolgozatként óratervezet benyújtása, valamint tesztlap kitöltése. 13

14 HÍRLÁNC szeptember Kötelező szakirodalom Balog László (2006): Pedagógiai pszichológia az iskolai gyakorlatban. Urbis Könyvkiadó, Bp. I-V. rész, o. (össz.: 66. oldal) N. Kollár Katalin Szabó Éva (szerk.) (2004): Pszichológia pedagógusoknak. Osiris, Bp fejezet, o. (össz.: 171. oldal) Ajánlott szakirodalom Balogh László (2000): Tanulási stratégiák és stílusok, a fejlesztés pszichológiai alapjai. Kossuth Egyetem Kiadó, Debrecen. Horvát Attila (1994): Kooperatív technikák. OKI, Bp. Kagan, Spencer (2001): Kooperatív tanulás. Önkonet Kft., Bp. Roeders, Paul (1997): A hatékony tanulás titka. Calibra Kiadó, Bp. Vastagh Zoltán (1999): Kooperatív pedagógiai stratégiák az iskolában. Janus Pannonius Tudományegyetem, Pécs. A hallgatók saját eszközei Papír, íróeszköz, színes ceruza, vagy toll, vagy filctoll (4 szín), kötelező irodalom. A képzésre történő jelentkezés módja A mellékelt jelentkezési lapon írásban, amelyet az alábbi címre, postán kell megküldeni: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet 3527, Selyemrét u.1. Pillanatkép a pedagógus portré forgatása közben Zimányi Lászlóné Encs, június

15 2009. szeptember HÍRLÁNC TOVÁBBKÉPZÉSEN VALÓ RÉSZVÉTEL MEGRENDELÉSE a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet által szervezett tanfolyamra Cím: 3527, Selyemrét u. 1. Fax: 46/ Az alábbi továbbképzésre jelentkezem Címe Ha az első helyen megjelölt tanfolyam nem indul, akkor az alábbi képzésre jelentkezek Kódszáma Címe Az alábbi témákban javasolok továbbképzést szervezni A megrendelő intézmény neve:.. címe:. A hallgató neve: leánykori neve:.... anyja neve:... születési helye, ideje:..... lakcíme:.... telefon/ . A képzés költéségének számlázási címe: Az indító a megrendeléstől való visszalépést kizárólag írásban a képzés megkezdése előtt 30. napig fogadja el. A kiszámlázott részvételi díjat stornó számla megküldésével tudja érvényteleníteni, az időközben kifizetett díjat 8 munkanapon belül visszautalja. Amennyiben a megrendeléstől való visszalépést a megadott határidőn belül nem jeleztem írásban, a kiszámlázott követeléstől nem áll módjukban eltekinteni. Kelt:. P.h.. hallgató munkáltató 15

16 HÍRLÁNC szeptember V E R S E N Y E K Tisztelt Intézményvezetők! Tisztelt Kollégák! A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet a 2009/2010. tanévben az Oktatási és Kulturális Minisztérium által támogatott, felmenő rendszerű, az intézet által koordinált versenyek szervezésével kapcsolatban az alábbi változtatásokat vezeti be szeptember 1-jét követően: A hivatalos versenykiírásokat - a megyére aktualizált formában - csak az intézet honlapján teszi közzé. A versenyekre való jelentkezéseket kizárólag az intézet honlapjáról szeptember 15. után letölthető, illetve a tájékoztatónkhoz mellékelt jelentkezési lapon fogadja. A jelentkezési lapokat, a versenykiírásokban megjelölt határidőn belül, postai úton az intézet versenyfelelőse nevére kell eljuttatni, a határidő lejárta után a jelentkezéseket nem tudja elfogadni. Az egyes versenyfordulókra iskolai forduló, kistérségi forduló a versenyanyagok letöltéséhez szükséges jelszót, kódot, a jelentkezési lapon megadott elérhetőségre továbbítja a versenyforduló napján. Postai úton az intézet versenyanyagot nem küld. A versenyeredményekkel kapcsolatban telefonon nem ad információt, a hivatalos adatok honlapunkon tekinthetők meg, az adott tanévben (www.borsod-ped.hu). Az intézet által szakmailag is koordinált kistérségi fordulók versenyanyagai az intézet honlapjáról letölthetők lesznek, a megyei fordulóba jutottak névsorának kihirdetését követően, az adott versenyre vonatkozóan. A megyei fordulók versenyanyagai feladatlapok, javítási útmutatók az országos szervezők hivatalos honlapjain érhetők el. A tanulmányi versenyek szabályzata 2009/ A versenyek meghirdetése A 2009/2010. tanév - az Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghirdetett - tanulmányi versenyei felhívásait az Oktatási és Kulturális Közlöny I. évfolyam 19. száma (2009. július 10.) tartalmazza. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által pályázati úton támogatott / anyagi, szakmai / tanulmányi versenyeinek felhívásai a pályázati eljárás lezárulása után jelennek meg. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet az általa koordinált versenyek felhívásait, a megyére aktualizált formában - kizárólag honlapján teszi közzé (www.borsod-ped.hu /VERSENYEK elérhetőségen). Ennek megjelenése a minisztérium pályáztatási eljárását követően várható. Az intézet által szervezett, tanulmányi versenyek megyei, területi és kistérségi fordulóinak időpontjairól és helyszíneiről, az intézet versenyfelelőse által készített Versenynaptár (külön az általános iskolai és külön a középiskolai 16

17 2009. szeptember HÍRLÁNC korosztály számára) ad pontos információt. A Versenynaptár - az intézet honlapján érhető el, illetve letölthető onnan. A Versenynaptár összeállítása a minisztérium pályáztatási eljárását követően válik lehetségessé. 2. A versenyrendszert a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet versenyfelelőse irányítja, koordinálja. 3. A tanulmányi versenyekre való nevezés módja A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet által szervezett versenyek esetében a nevezéseket, az intézet hivatalos jelentkezési lapját kitöltve, a versenyfelhívásban megjelenteket figyelembe véve, az ott megjelölt határidő betartásával kell eljuttatni az intézet címére (3527, Selyemrét út 1.), Miléné Kisházi Edit versenyfelelős részére. A jelentkezéseket az intézet kizárólag a honlapról levehető, illetve a Hírlánc szeptemberi számában kivehető mellékletként közreadott jelentkezési lapon fogadja. Nevezési határidőn a postai beérkezés határidejét kell érteni. A határidő lejárta után postára adott jelentkezéseket nem regisztráljuk, azaz a késve vagy hibásan nevezők az adott versenyen nem vehetnek részt. A nevezési lapon szereplő adatok valódiságáért a nevezést küldő intézmény vezetője a felelős, amit aláírásával és az iskola körbélyegzőjével hitelesít. Az I. fordulók versenyanyagai letöltéséhez szükséges jelszót, kódot az intézet kizárólag elektronikus úton, a jelentkezési lapon - a nevező intézmény által - megadott címre továbbítja, a versenyforduló napján. Postai úton sem az iskolai, sem a kistérségi fordulókra nem küld az intézet versenyanyagokat (feladatlap, javítási útmutató stb.). A versenyeken való részvételre a megyei fordulók esetében az iskolai, illetve kistérségi fordulók továbbjutói jogosultak, a versenyfelhívásban megjelent létszám- illetve teljesítmény feltételek ismeretében. A kistérségi fordulóval szervezett versenyek esetében az iskolai fordulók győztesei képviselhetik intézményüket, évfolyamonként és kategóriánként 1-1 fővel 600 alatti tanulói létszámot, 2-2 fővel 600 feletti tanulói létszámot véve alapul, amennyiben erről az adott kistérség másképpen nem rendelkezik. Az összevont intézmények tagintézményenként is élhetnek ezzel a részvételi lehetőséggel. A kistérségi fordulóra való nevezésben az adatlapon fel kell tüntetni a kistérségi központ nevét. A nevezési díjakra vonatkozó információkat minden esetben, az Oktatási Közlönyben leírtaknak, az országos kiíró által megállapítottaknak megfelelően adjuk hírül. A nevezési díjjal meghirdetett versenyeken azon intézmények tanulói vehetnek részt, akik iskolája a nevezési díjat a fizetési feltételként megnevezett forduló megkezdéséig teljesítette. Az intézet által számlázott nevezési díjakat az adott verseny megyei fordulójának napján, a verseny helyszínén kell befizetni. 17

18 HÍRLÁNC szeptember 4. A tanulmányi versenybizottság A versenyek megyei fordulóinak értékelését versenybizottság végzi. A versenybizottság tagjai a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet által felkért szakemberek (listás szaktanácsadó illetve külső szakember ). A megyei versenybizottságok az iskolai, illetve kistérségi fordulókból továbbjutók dolgozatait egységes szempontok alapján felüljavítják, és határozatot hoznak a megyei fordulóban részt vevők köréről. A zsűri elnökének feladata, amennyiben nincs központi feladatsor, a kistérségi, illetve a megyei fordulók írásbeli, szóbeli, illetve gyakorlati feladatainak, valamint a javítási értékelési útmutatók elkészítésének irányítása. Felelősséget vállal azok tartalmi és formai megbízhatóságáért. A versenyek értékelését végző bizottság munkáját a zsűrielnök irányítja, gondoskodik az összesítő lapok kitöltéséről, az eredmények közzétételéről. A zsűri valamennyi tagját titoktartás kötelezi. 5. A tanulmányi versenyek értékelése A megyei/területi fordulóba - tanulmányi versenytől függően - a tanulók teljesítményelv vagy meghatározott keretszámok alapján jutnak. A megyei fordulóba jutottak névsora és az ott elért eredménye intézetünk honlapján olvasható: a elérhetőségen. A megyei fordulóba jutottak köréről és az ott elért eredményekről külön postai értesítést az intézet nem küld. Az országos felfutású versenyek országos döntőibe való bejutásról az országos szervező értesíti az érintetteket. A tanulmányi versenyeken részt vevők alapadatait (a tanuló neve, évfolyama, iskolájának neve, székhelye, felkészítő tanárának neve) és a fordulókban / iskolai, kistérségi, megyei / elért eredményeit nyilvánosan kezeljük, honlapunkon az adott tanévben folyamatosan nyilván tartjuk. Az ettől való eltekintést a versenyre való jelentkezéskor kérjük, külön jelezzék. 6. A tanulmányi versenyek eredményének megóvása A megyei/ területi fordulók zsűri által kihirdetett eredményét a kihirdetéstől számított 3 munkanapon belül lehet megóvni. Az alapos indoklást a zsűri elnökének kell benyújtani. A benyújtástól számított 3 munkanapon belül a zsűri elnöke dönt az óvásról. A döntés határozata ellen a kihirdetéstől számított három munkanapon belül másodfokon a megyei versenyfelelőshöz lehet fordulni. 7. A versenyzők jutalmazása A megyei fordulóban I-III. helyezést elért tanulók könyvjutalomban, illetve könyvutalványban részesülnek, és oklevelet kapnak., szeptember 18

19 2009. szeptember HÍRLÁNC VERSENYEREDMÉNYEK 2008/2009. AZ 5-8. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA MEGHIRDETETT VERSENYEK, MEGYEI EREDMÉNYEK Megyei helyezés Tanuló neve Verseny neve Iskola neve, székhelye Felkészítő tanár 1. Subert András Bendegúz anyanyelvi verseny 1. Zavodni Réka Bendegúz anyanyelvi verseny 1. Remák Debóra Bendegúz nyelvészverseny 1. Gulyás Eszter Bátaszéki matematikaverseny 1. Bodolai Előd Curie matematika (4.o.) emlékverseny 1. Leczó József Francia vers- és prózamondó verseny 1. Tóth Dorottya Flóra GOOD, BETTER, BEST Angol megyei verseny 1. Bazsó Gábor Langwest 2009 Országos tehetségkutató tanulmányi verseny 1. Schultz Vera Mátyás Corvinái rajzverseny 1. Tari Balázs Megyei angol nyelvi verseny 1. Zelena Patrik Megyei angol nyelvi verseny 1. Nagy Petra Nyelvész Országos anyanyelvi tanulmányi verseny 1. Bodnár János Országos közlekedési verseny Körzeti Általános Iskola, Boldogkőváralja Körzeti Általános Iskola, Boldogkőváralja Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Encs Sajószentpéteri Központi Általános Iskola, Sajószentpéter Komlóstetői Általános Iskola, Szathmáry Király Ádám Körzeti Általános Iskola, Boldva Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási és Pedagógiai szakmai Szolgáltató Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Tiszaújváros Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Encs Ádám Jenő Általános Iskola, Gárdonyi Géza Tagiskola, Szuhakálló Ádám Jenő Általános Iskola, Gárdonyi Géza Tagiskola, Szuhakálló Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási és Pedagógiai szakmai Szolgáltató Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Tiszaújváros Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda, Taktakenéz Krajczár Józsefné Krajczár Józsefné Duleczki Béláné Fejér Szabolcs Vass Iván Turinczkiné Molnár Judit Vörösné Ruzsinszky Enikő Szabóné Tóth Julianna Judit Makó Éva Ferencziné Hajdu Mónika Dapsy Krisztina Hegedűs Andrea Dózsa Gyuláné Szabó Júlia 19

20 HÍRLÁNC szeptember Megyei helyezés Tanuló neve Verseny neve Iskola neve, székhelye Felkészítő tanár 1. Bódog Máté Országos közlekedési verseny 1. Leskó Ágota Országos Litteratum német verseny Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási és Pedagógiai szakmai Szolgáltató Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Tiszaújváros Friedrich Zoltánné Sebő Sára AZ 5-8. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA MEGHIRDETETT, AZ OKM ÁLTAL TÁMOGATOTT VERSENYEK, ORSZÁGOS EREDMÉNYEK Országos Tanuló neve Verseny neve Iskola neve, székhelye Felkészítő tanár helyezés 2. Siklósi Kristóf VI. Országos Jeney Zoltán fuvolaverseny Fazekas-Istvánffy Általános Iskola és Alapfokú Dr. Kovácsné Kaveczki Márta Művészetoktatási Intézmény, 2. Fellegi Kristóf VI. Országos Maros Gábor ütőhangszeres szóló- és duóverseny Fazekas-Istvánffy Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Dömötör Tamás AZ 5-8. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA MEGHIRDETETT VERSENYEK, ORSZÁGOS EREDMÉNYEK Országos Tanuló neve Verseny neve Iskola neve, székhelye Felkészítő tanár helyezés 6. Bárány Dóra Abacus fizikaverseny Dr. Miklós Erika 9. Gulyás Eszter Bátaszéki matematikaverseny Fejér Szabolcs Vass Iván 1. Lukács Flóra Cicero szónokverseny 1. Balázs Fanni Curie matematika emlékverseny 3. Gedeon András Curie matematika emlékverseny 8. Lukács Péter Curie matematika emlékverseny 1. Matkovics Gábor Curie matematika emlékverseny Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Encs Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola, Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium, Tiszaújváros Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Encs Pólik Magdolna Szabóné Varga Éva Medgyessy Tiborné Papp Horkai Margit Tarr Tamásné 20

Hatások ellenhatások a nevelésben

Hatások ellenhatások a nevelésben 2009. október HÍRLÁNC A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet Hatások ellenhatások a nevelésben címmel 2009. november 24 25 26-án Lillafüreden, a Hotel

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Jelen tájékoztató a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet és a 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelet 3. számú melléklete alapján a Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ

Részletesebben

Tájékoztató a Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium gimnáziumi osztályainak felvételi eljárásáról Az iskola OM azonosítója:

Tájékoztató a Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium gimnáziumi osztályainak felvételi eljárásáról Az iskola OM azonosítója: Tájékoztató a Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium gimnáziumi osztályainak felvételi eljárásáról Az iskola OM azonosítója: 035326 Iskolánk a 2015/2016-os tanévben a következő gimnáziumi

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2010/2011. Az Észak-Magyarországi Regionális Munkaügyi Központ nyilvántartási száma: 05-0062-05

TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2010/2011. Az Észak-Magyarországi Regionális Munkaügyi Központ nyilvántartási száma: 05-0062-05 Az Észak-Magyarországi Regionális Munkaügyi Központ nyilvántartási száma: 05-0062-05 TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2010/2011 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet

Részletesebben

Információk: Ponácz Ferenc igazgatóhelyettes, tel.: 22/ 506-162 Titkárság, tel.: 22/ 506-472. web: www.telekiblanka.hu. e-mail: budai@telekiblanka.

Információk: Ponácz Ferenc igazgatóhelyettes, tel.: 22/ 506-162 Titkárság, tel.: 22/ 506-472. web: www.telekiblanka.hu. e-mail: budai@telekiblanka. Kedves Szülők! Köszönjük érdeklődésüket iskolánk hat évfolyamos gimnáziumi képzése iránt. E tájékoztató honlapunkon történő megjelentetésével is szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy Önök minél több információhoz

Részletesebben

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 201202 KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA a. tanév középfokú beiskolázásához A középfokú iskolába történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait

Részletesebben

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Kecskeméti Katona József Gimnázium Becsület és dicsőség az érdemesnek! 6000 Kecskemét, Dózsa György u. 3. Telefon: 76/481-583 www.kjg.hu OM azonosító: 027944 A 2016-2017. tanévben

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2017/18

Felvételi tájékoztató 2017/18 Felvételi tájékoztató 2017/18 Tomori Pál Magyar - Angol Két tanítási nyelvű Közgazdasági Szakgimnázium Cím: 1223 Budapest, Művelődés utca 21-27. Telephely kód: 001 Telefon: 06 1 362-1551 OM azonosító:

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280 Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2010.10.01. TANULMÁNYI

Részletesebben

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum. Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum. Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma Felvételi tájékoztató 2016/2017 OM azonosító: 203058 Iskolakód: 051402 Telephelykód: 03 Cím: 134 Budapest, Váci

Részletesebben

Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium OM azonosító száma:

Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium OM azonosító száma: Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium OM azonosító száma: 029743 Cím: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 6-8. Telefonszám: 62/548-936 Fax: 62/548-936 E-mail: rmgszeged@gmail.com Honlap: www.radnoti-szeged.sulinet.hu

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017 8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017 2015. OKTÓBER 15. Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskolája 1011 Budapest,

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy.u.32. Telefon: (42) 445-332 Fax: (42) 447-545 E-mail: sipkay@chello.hu http://www.sipkay.hu

Részletesebben

A FELVÉTELI ELJÁRÁS IDŐPONTJAI, HATÁRIDŐK

A FELVÉTELI ELJÁRÁS IDŐPONTJAI, HATÁRIDŐK A FELVÉTELI ELJÁRÁS IDŐPONTJAI, HATÁRIDŐK a 2016/2017-es tanévre jelentkezőknek Október 20. A középiskoláknak meg kell határozniuk tanulmányi területeik belső kódjait (régen: tagozatkód)*. A középiskoláknak

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2012.10.30. TANULMÁNYI TERÜLETEK

Részletesebben

A FELVÉTELI ELJÁRÁS IDŐPONTJAI, HATÁRIDŐK

A FELVÉTELI ELJÁRÁS IDŐPONTJAI, HATÁRIDŐK A FELVÉTELI ELJÁRÁS IDŐPONTJAI, HATÁRIDŐK a 2014/2015-ös tanévre jelentkezőknek Október 15. A középiskoláknak meg kell határozniuk tanulmányi területeik belső kódjait (régen: tagozatkód)*. NYÍLT NAPOK

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

HOGYAN VÁLASSZUNK ISKOLÁT? TUDNIVALÓK ISKOLAVÁLASZTÁS ELŐTT TÁJÉKOZTATÓ ELŐADÁS SZÜLŐKNEK

HOGYAN VÁLASSZUNK ISKOLÁT? TUDNIVALÓK ISKOLAVÁLASZTÁS ELŐTT TÁJÉKOZTATÓ ELŐADÁS SZÜLŐKNEK HOGYAN VÁLASSZUNK ISKOLÁT? TUDNIVALÓK ISKOLAVÁLASZTÁS ELŐTT TÁJÉKOZTATÓ ELŐADÁS SZÜLŐKNEK AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELADATA A TOVÁBBTANULÓK ÉS SZÜLEIK RÉSZLETES, PONTOS TÁJÉKOZTATÁSA. A BEKÜLDENDŐ DOKUMENTUMOK

Részletesebben

OH Tanügy-igazgatási és Területi Koordinációs Főosztály Az Oktatási Hivatal által nyilvántartott kerettantervek 2011.07.05.

OH Tanügy-igazgatási és Területi Koordinációs Főosztály Az Oktatási Hivatal által nyilvántartott kerettantervek 2011.07.05. 1. 6380/2005. Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium (1056 Budapest, Irányi u. 19-23.) Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium Alternatív Kerettanterve négy os 9-12. jóváhagyás (11779-3/2005. sz. miniszteri

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2011.10.01. TANULMÁNYI

Részletesebben

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016 2014. OKTÓBER 28. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola 1011 Budapest, Ponty utca 3. TANULMÁNYI TERÜLETEK (TAGOZATOK)

Részletesebben

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ SZENT BENEDEK ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Budapesti Tagintézménye OM száma: 201410 TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A Magyar

Részletesebben

Minden programra felvételi eljárásban választjuk ki a tanulókat.

Minden programra felvételi eljárásban választjuk ki a tanulókat. Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója. I. Hat évfolyamos képzés

A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója. I. Hat évfolyamos képzés A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója Az iskola OM azonosítója: 030694 Cím: 9400 Sopron, Templom utca 26. Tel: 99/505-390 E-mail cím: iroda@szig.sopron.hu Honlapunk címe: http://szig.sopron.hu

Részletesebben

Hallgatói tájékoztató. Szakértők felkészítése a pedagógusminősítésre

Hallgatói tájékoztató. Szakértők felkészítése a pedagógusminősítésre Hallgatói tájékoztató Szakértők felkészítése a pedagógusminősítésre Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. a TÁMOP 3.4.2.B Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja (Szakszolgálatok fejlesztése)

Részletesebben

Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium

Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium Felvételi tájékoztató a 2016/17 os tanévre Az iskola mottója : Legfontosabb adatok Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium e mail.: honlap: OM azonosító: 036723 "A míveletlen föld csak gazt terem, A lélek

Részletesebben

Felvételi tájékoztató OM azonosító: 203052 Szegedi Szakképzési Centrum Krúdy Gyula Szakképző Iskolája Tanulmányi területek Szakgimnázium 530 (kód)

Felvételi tájékoztató OM azonosító: 203052 Szegedi Szakképzési Centrum Krúdy Gyula Szakképző Iskolája Tanulmányi területek Szakgimnázium 530 (kód) Felvételi tájékoztató OM azonosító: 203052 Szegedi Szakképzési Centrum Krúdy Gyula Szakképző Iskolája Tanulmányi területek Szakgimnázium 530 (kód) turisztikai szakközépiskolai osztály 531 (kód) vendéglátó

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2017/2018-AS TANÉV

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2017/2018-AS TANÉV A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2017/2018-AS TANÉV A/ Pedagógus szakirányú továbbképzési szakok: 1. Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

OKTATOTT IDEGEN NYELV

OKTATOTT IDEGEN NYELV Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév A NymE Szakmai Szolgáltató Intézményegysége a következő akkreditált pedagógus továbbképzéseket kínálja az óvodák és iskolák pedagógusai számára a 2013/2014. tanév 1. félévére. Az itt feltüntetett képzéseken

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2016/2017-es tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2017/2018

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2017/2018 8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2017/2018 2016. OKTÓBER 15. Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakgimnáziuma 1011 Budapest, Ponty

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája OM azonosító száma: /002

Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája OM azonosító száma: /002 Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája OM azonosító száma: 203052/002 Cím: 6724 Szeged, Kodály tér 1. Telefonszám: 62/550-486 Fax: 62/550-486 E-mail: isktitkar@kossuthzs-szeged.sulinet.hu

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016-os tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016-os tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2015/2016-os tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 8. osztályos diákoknak. a 2014/2015-ös tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 8. osztályos diákoknak. a 2014/2015-ös tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 8. osztályos diákoknak a 2014/2015-ös tanévre Magyar Gyula Kertészeti Szakképző Iskola OM azonosító: 035409 Elérhetőségeink: Cím: 1106 Budapest, Maglódi út 8. Telefon: (06-1) 261

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A/ Pedagógus szakirányú továbbképzési szakok: 1. Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő

Részletesebben

OM azonosító: 200951

OM azonosító: 200951 Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola 6440 Jánoshalma, Béke tér 11. E-mail: hunyadi.kir@gmail.com Honlap: www.hunyadi.janoshalma.hu Tel.: 06-77/501-180 Fax:06-77/501-180 FELVÉTELI

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53) , (53) fax:(53)

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53) , (53) fax:(53) Beiskolázási tájékoztató a 2017/2018-as tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 Telephely kódja: 001 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 e-mail:

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskolája Felvételi tájékoztató

Szegedi Szakképzési Centrum Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskolája Felvételi tájékoztató Alapítva 1885-ben Szegedi Szakképzési Centrum Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskolája Felvételi tájékoztató 2016-2017. tanév Iskolánkban közgazdasági ágazatban folytatunk oktatást a 9-13. évfolyamon.

Részletesebben

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára Intézmény neve: Egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Címe: 3300 Eger, Bem tábornok utca 3. Telefon/fax: (36) 515-020, 313-765 E-mail: egrikossuthtitkarsag@gmail.com Honlap: www.kossuthzsuzsa.hu

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

2010. február-március HÍRLÁNC

2010. február-március HÍRLÁNC 2010. február-március HÍRLÁNC A K T U Á L I S T O V Á B B K É P Z É S E K A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézetben 2010 elején induló akkreditált és

Részletesebben

A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója. Négy évfolyamos és öt évfolyamos képzés

A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója. Négy évfolyamos és öt évfolyamos képzés A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója Az iskola OM azonosítója: 030694 Cím: 9400 Sopron, Templom utca 26. Tel: 99/505-390 E-mail cím: iroda@szig.sopron.hu Honlapunk címe: soproniszig.hu

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 201172 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Nagymágocs, 2016. szeptember 19. Reményi Ferencné intézményvezető ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 1. Jelen szabályzat a Nagymágocsi Hunyadi

Részletesebben

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár Sajgó Mátyás 8.a 22.

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár Sajgó Mátyás 8.a 22. HERMANN OTTÓ ORSZÁGOS KÖRNYEZETISMERETI VERSENY Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Tóth Csilla 4.b 2. 4. évfolyam Deák Zoltánné Hajdúné Mátrai Judit Vajani Viktória 4.b 4. 4. évfolyam Deák Zoltánné

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2017/2018-as tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító:

Kedves Tanuló! A 2017/2018-as tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSEK ÉS MŰHELYFOGLALKOZÁSOK

TOVÁBBKÉPZÉSEK ÉS MŰHELYFOGLALKOZÁSOK MÉRÉSI ÉRTÉKELÉSI TANFOLYAMOK Az FPPTI Mérési Értékelési Osztálya a 2007/08 as tanév első félévében az alábbi akkreditált tanfolyamokat tervezi indítani: A hozzáadott érték mit és miért mérünk? (Tudás,

Részletesebben

TÁMOP-3.3.13-13/1-2013-0001 Eötvös József Program Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló TEMATIKA

TÁMOP-3.3.13-13/1-2013-0001 Eötvös József Program Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló TEMATIKA TÁMOP-3.3.13-13/1-2013-0001 Eötvös József Program Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló TEMATIKA 30 órás közösségi mezőgazdasági pedagógus-továbbképzéshez zöldségtermesztés,

Részletesebben

Adatlap az iskolarendszeren kívüli képzésről 2014.

Adatlap az iskolarendszeren kívüli képzésről 2014. Az elektronikus adatszolgáltatás a 243/2011. (XI. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1665 Adatszolgáltatók: a 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: új Fktv.) szerint felnőttképzést

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Fónagy-Árva Péter 2.a 18. 2. Nagy Levente 2.b 26. 2. Bodnárné Bali Krisztina TUDÁSBAJNOKSÁG

Részletesebben

TERVEZET! OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER OKM-11767/2006. Tárgy: a 2006/2007. tanév rendjéről szóló 4/2006. (II. 24.) OM rendelet módosítása

TERVEZET! OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER OKM-11767/2006. Tárgy: a 2006/2007. tanév rendjéről szóló 4/2006. (II. 24.) OM rendelet módosítása OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER OKM-11767/2006. TERVEZET! Tárgy: a 2006/2007. tanév rendjéről szóló 4/2006. (II. 24.) OM rendelet módosítása 2006. november Tartalmi összefoglaló A 2006/2007. tanév rendjéről

Részletesebben

KISPESTI DEÁK FERENC GIMNÁZIUM

KISPESTI DEÁK FERENC GIMNÁZIUM KISPESTI DEÁK FERENC GIMNÁZIUM 1192 Budapest, Gutenberg krt. 6. Tel: 347-9040 Fax: 347-9046 honlap: deak.kispest.hu e-mail: gimnazium@deak.kispest.hu kdfg19@gmail.com Célkitűzésünk, hogy a törvény adta

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ HATODIK és NYOLCADIK OSZTÁLYOS TANULÓKNAK! A Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium felvételi tájékoztatója a 2015/2016-os tanévre a HATÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM

Részletesebben

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20 Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu Beiskolázási tájékoztató a 2016/2017-es tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 Telephely kódja: 001 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail:

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ABONY FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2016/2017-es tanévre 2740 Abony, Kossuth tér 18. Tel.: 06 53/360-071 e-mail: kinizsi@kinizsi-abony.sulinet.hu http://www.kinizsi-abony.hu OM azonosító: 032618 Az elmúlt tanévben

Részletesebben

2008. november HÍRLÁNC

2008. november HÍRLÁNC 2008. november HÍRLÁNC A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet VÁLTOZÁSOK MEGFELELÉSEK címmel országos konferenciát szervez. Tartalmi megújulások, tanulásszervezési,

Részletesebben

EGY TANTÁRGYI ÉS EGY MÓDSZERTANI PEDAGÓGUS- TOVÁBBKÉPZÉS BEMUTATÁSA

EGY TANTÁRGYI ÉS EGY MÓDSZERTANI PEDAGÓGUS- TOVÁBBKÉPZÉS BEMUTATÁSA Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 EGY TANTÁRGYI ÉS EGY MÓDSZERTANI PEDAGÓGUS- TOVÁBBKÉPZÉS BEMUTATÁSA SÁRI ÉVA Bemutatásra kerülő két képzés címe I. Szakmai megújító képzés középiskolában

Részletesebben

Report of Module IV. Seminar-design

Report of Module IV. Seminar-design Comenius 2.1 E:BOP Empowerment: Burn Out-Prevention Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet Report of Module IV. Seminar-design (MAGYARORSZÁG) E-BOP Nemzetközi projekt Konstruktív magatartásváltoztatás

Részletesebben

Megrendelőlap. Bizonyítványok. Törzslapok. Megrendelő neve: Szállítási cím: város község. hsz. utca. Számlázási név: város község. hsz.

Megrendelőlap. Bizonyítványok. Törzslapok. Megrendelő neve: Szállítási cím: város község. hsz. utca. Számlázási név: város község. hsz. Megrendelő neve: Szállítási cím: város község utca hsz. Számlázási név: város község utca hsz. Adóazonosító szám: E-mail cím: Telefon: Fax: Ügyintéző: Bankszámlaszám: OM azonosító: Kért szállítási határidő:

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN

Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN A képzés célja A vállalkozások hatékonyságának növelése a munkatársak kommunikációs technikájának, eszközeinek,

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

Pedagógusok továbbképzésére akkreditált tanfolyamaink a 2008 / 2009-es tanévben

Pedagógusok továbbképzésére akkreditált tanfolyamaink a 2008 / 2009-es tanévben Pedagógusok továbbképzésére akkreditált tanfolyamaink a 2008 / 2009-es tanévben (1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.) Ha érdeklődik valamely továbbképzésünk iránt, kérem hívjon bennünket a 210 1030-as

Részletesebben

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Szakszolgálati feladatellátásunk a számadatok tükrében Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu Beiskolázási tájékoztató a 2015/2016-os tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

Részletesebben

Szakiskolai alapozó képzés osztály nappali tagozat (tandíjmentes)

Szakiskolai alapozó képzés osztály nappali tagozat (tandíjmentes) Szakiskolai alapozó képzés 9-10. osztály nappali tagozat (tandíjmentes) Alapozó képzésünket azoknak a fiataloknak ajánljuk, akik befejezték a 8. osztályt és szeretnének 9-10. osztály elvégzése után szakiskolai

Részletesebben

A FM Közép-magyarországi Agrár-szakképző Központ Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium. meghirdeti a 2014/2015.

A FM Közép-magyarországi Agrár-szakképző Központ Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium. meghirdeti a 2014/2015. A FM Közép-magyarországi Agrár-szakképző Központ Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium meghirdeti a 2014/2015. tanévben a "FÖLDTŐL AZ ASZTALIG" AGRÁR- ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI PROJEKTVERSENYT

Részletesebben

Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola

Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola Cím: H-2400 Dunaújváros, Kőris utca 17. OM azonosító: 200290 Tel / Fax: 06-25-431-890 Web: www.pok.suli.hu E-mail: info@pok.suli.hu

Részletesebben

Szerződéskötéshez szükséges adatok

Szerződéskötéshez szükséges adatok Szerződéskötéshez szükséges adatok TÁMOP 3.1.4./08/2. projekt összefoglalása Cég neve Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Adószám 15384481-2-11 Közép-Magyarországi régió Fenntartóra vonatkozó adatok

Részletesebben

INNOVÁCIÓK AZ ÓVODAI NEVELÉS GYAKORLATÁBAN PEDAGÓGUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

INNOVÁCIÓK AZ ÓVODAI NEVELÉS GYAKORLATÁBAN PEDAGÓGUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS INNOVÁCIÓK AZ ÓVODAI NEVELÉS GYAKORLATÁBAN PEDAGÓGUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS A SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉNEK ÉS INDÍTÁSÁNAK CÉLJA: Olyan szakemberek képzése, akik elméletileg megalapozott

Részletesebben

Szakgimnázium A évfolyamon közismereti (érettségire felkészítő) és szakmai alapozó képzés folyik a vendéglátásturisztika

Szakgimnázium A évfolyamon közismereti (érettségire felkészítő) és szakmai alapozó képzés folyik a vendéglátásturisztika GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZC HALLER JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, SZAKGIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA Cím 9200 Mosonmagyaróvár, Mosonvár u. 15. Telefon: 96/ 213-222 E-mail: haller.mosonvar@gmail.com Honlap:/ http//www.halleriskola.hu

Részletesebben

HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI

HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI Célkitűzés A tanulók képességeit olyan szintre fejleszteni, amelyek eredményesen szolgálják az élethosszig tartó tanulás folyamatát, valamint növelik a munkaerő-piaci

Részletesebben

Köznevelési Hídprogramok A híd-osztályok működésének feltételei. Szeged, 2014. március 13.

Köznevelési Hídprogramok A híd-osztályok működésének feltételei. Szeged, 2014. március 13. Köznevelési Hídprogramok A híd-osztályok működésének feltételei Szeged, 2014. március 13. A Nemzeti köznevelésről szóló törvény egyik jelentős újításának tekinthetők a 2013 szeptemberétől indítható Köznevelési

Részletesebben

Pénzügyes kapcsolattartó: Telefon:

Pénzügyes kapcsolattartó:   Telefon: Megrendelő neve: Szállítási cím: város község utca hsz. Számlázási név: város község utca hsz. Adóazonosító szám: E-mail cím: Telefon: Fax: Ügyintéző: Bankszámlaszám: OM azonosító: Pénzügyes kapcsolattartó:

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben induló osztályok:

A 2016/2017. tanévben induló osztályok: Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum BÉKÉSY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 1174 Budapest, Széchenyi u. 9-11. Telefon: +36-1-256-16-73 +36-1-257-00-32 OM azonosító: 203061 Telephely kód: 002 Nyitott kapuk

Részletesebben

Győri Szolgáltatási SZC Haller János Általános Iskolája, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 9200 Mosonmagyaróvár, Mosonvár u. 15.

Győri Szolgáltatási SZC Haller János Általános Iskolája, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 9200 Mosonmagyaróvár, Mosonvár u. 15. Intézményvezető: Némethné Fucsik Edit Pályaválasztási felelős: Bakos Bulcsú, Harangozóné Kovács Edina OM azonosító: 203038 TAGOZAKÓDOK: 7045 Turisztikai szervező, értékesítő 7040 Vendéglátó szervező vendéglős

Részletesebben

Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/2014.

Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/2014. Szegedi Ipari Szakképző és Általános Iskola Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/20 Az emberi erőforrások minisztere 47/20 (VII. 4.) EMMI rendelete alapján. augusztus 2 26. 27-28-29. 29. Orvosi vizsgálat

Részletesebben

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő A lelkesedés nagyon fontos a siker elérése érdekében, lelkesedni pedig csak olyan dolog iránt tud az ember, amit szeret is. Amikor hivatást választunk érdemes tehát figyelembe venni az érdeklődési területeinket,

Részletesebben

A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 140 01

Részletesebben

Köszöntjük intézményünkben! Beiskolázás a hat évfolyamos gimnáziumi képzésbe a 2017/18. tanévre

Köszöntjük intézményünkben! Beiskolázás a hat évfolyamos gimnáziumi képzésbe a 2017/18. tanévre Köszöntjük intézményünkben! Beiskolázás a hat évfolyamos gimnáziumi képzésbe a 2017/18. tanévre OM azonosító: 036391 Paks Dózsa György út 103. http://vakbottyangimnazium.hu Iskolánk felsőfokú tanulmányokra

Részletesebben

F E L V É T E L I T Á J É K O Z T A T Ó 2016/2017. tanév

F E L V É T E L I T Á J É K O Z T A T Ó 2016/2017. tanév SZÉCHENYI ISTVÁN KATOLIKUS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 3600 Ózd, 48-as út 6. Telefon, fax: 48/569-371; 48/479-153 Honlap: www.szikszi-ozd.hu E-mail: szikszi@szikszi.sulinet.hu OM-azonosító: 029306 F E

Részletesebben

Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás)

Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás) Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás) 1. A felvételi vizsgák jelentkezési határideje: 2014. december 9. (kedd)-ig jelentkezés a hat és a négy, illetve öt évfolyamos képzésre jelentkezők

Részletesebben

A 2012/13-as tanévben meghirdetett tanulmányi versenyekről és a pedagógiaiszakmai szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályi változásokról

A 2012/13-as tanévben meghirdetett tanulmányi versenyekről és a pedagógiaiszakmai szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályi változásokról A 2012/13-as tanévben meghirdetett tanulmányi versenyekről és a pedagógiaiszakmai szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályi változásokról A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 17. A pedagógiai-szakmai

Részletesebben

IV. Országos Rendészeti Tanulmányi Verseny Szabályzata 2007/2008-as tanév

IV. Országos Rendészeti Tanulmányi Verseny Szabályzata 2007/2008-as tanév IV. Országos Rendészeti Tanulmányi Verseny Szabályzata 2007/2008-as tanév VERSENY KATEGÓRIA: EGYÉNI A verseny célja: a belügyi rendészeti tantárgyat tanulók közül a tehetségek kiválasztása és motiválása

Részletesebben

TOVÁBBTANULÁS 2013-2014.

TOVÁBBTANULÁS 2013-2014. TOVÁBBTANULÁS 2013-2014. Azonos felvételi eljárás a 4., 6. és 8. évfolyamon Gyermekükkel közösen döntsenek A tanuló képességeinek megfelelően A szülőknek közösen kell dönteniük - Vitás esetben a bíróság

Részletesebben

Fülemüle tehetségkutató informatika verseny 2016.

Fülemüle tehetségkutató informatika verseny 2016. Fülemüle tehetségkutató informatika verseny 2016. Én így tanítanám az informatikát. Most minden általános iskolai, középiskolai és szakiskolai oktatásban résztvevő tanuló megmutathatja, hogy milyen informatika

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ABONY Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola 2740 Abony, Kossuth tér 18. Tel.: 06 53/360-071 e-mail: kinizsi@kinizsi-abony.sulinet.hu http://www.kinizsi-abony.hu OM azonosító: 032618 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben