A honvédelmi miniszter. HM rendelete az állami célú légiközlekedés szakszemélyzetének szakszolgálati engedélyeiről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A honvédelmi miniszter. HM rendelete az állami célú légiközlekedés szakszemélyzetének szakszolgálati engedélyeiről"

Átírás

1 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE A honvédelmi miniszter. / 2007.( ) HM rendelete az állami célú légiközlekedés szakszemélyzetének szakszolgálati engedélyeiről A légiközlekedésről szóló évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Lt.) 30. -ának (3) bekezdésében és az 53. -ának (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az igazságügyi és rendészeti miniszterrel, valamint a 12. tekintetében az egészségügyi miniszterrel egyetértésben az állami célú légiközlekedés szakszemélyzetének szakszolgálati engedélyeiről a következőket rendelem el: A rendelet hatálya I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1. a) az e rendeletben szakszolgálati engedély megszerzésére kötelezett honvédelmi és rendvédelmi célú (a továbbiakban együtt: állami célú) légiközlekedés szakszemélyzetére, továbbá b) az állami célú légiközlekedésben a szakszolgálati engedélyek kiadásában, illetve a kiadásához jogszabályban előírt feltételek biztosításában közreműködésre kötelezett szervezetekre és intézményekre terjed ki. E rendelet alkalmazásában: Értelmező rendelkezések 2.

2 2 1. Egészségi alkalmasság a szakszolgálat ellátására: az egyénnek olyan testi és lelki egyensúlyi állapota, amely lehetővé teszi a szakszolgálati tevékenység ellátását úgy, hogy ennek teljesítésekor a speciális fizikai és pszichikai terheléseket zavartalan alkalmazkodással és a feladatok biztonságos végrehajtásával valósítja meg. 2. Engedélyes: az e rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő, szakszolgálat ellátására jogosító érvényes szakszolgálati engedéllyel rendelkező személy 3. Hatóság: az előfokú katonai légügyi hatósági feladatokat ellátó szervezet. 4. Hatósági vizsgarepülés: a szakszolgálati engedélyek megszerzéséhez, meghosszabbításához, kiterjesztéséhez vagy helyreállításához szükséges ellenőrző repülés a szakmai alkalmasság megállapítása céljából. 5. Helyreállítás: az előírt követelmények teljesítését követően a lejárt jogosítást a Hatóság további meghatározott időtartamra újraérvényesíti. 6. Jártasság: az engedélyesnek azon megszerzett és fenntartott szakmai ismeretszintje és gyakorlati készsége, amely alapján a szakszolgálati tevékenységet szakszerűen és biztonságosan el tudja látni. 7. Jogosítás: a szakszolgálati engedélybe bevezetett bejegyzés, amely meghatározza, hogy az engedélyes milyen feltételek, vagy korlátozások mellett gyakorolhatja szaktevékenységét. 8. Kiképzés, átképzés alatt álló személy: az az állományilletékes parancsnok/vezető által kijelölt személy, aki a szakszolgálati engedély megszerzéséhez, illetve kiterjesztéséhez szükséges a jogszabályban meghatározott feltételek teljesítése érdekében elméleti és gyakorlati kiképzést, átképzést folytat. 9. Kiterjesztés: a megszerzett jogosításon felüli további speciális szaktevékenységre való bejegyzés. Kiterjesztések a légiközlekedési szakszemélyzet részére: a) személyszállítás, b) különösen fontos és/vagy védett személyek (VIP) szállítása, c) nemzetközi közforgalmi repülés, d) kötelékrepülés, e) légi utántöltés, f) kutatás-mentés, g) légimentés-betegszállítás, h) teheremelés, i) személydobás irányítás, j) teherdobás irányítás, k) légcellás tartalék és mentőernyő hajtogatás, l) szabadeső oktatás, m) légcellás ejtőernyős oktatás, n) HALO, HAHO ejtőernyős oktatás. 10. Légijármű kategória: az állami légijárművek osztályozása meghatározott alkalmazási jellemzők szerint:

3 3 a) harcászati repülőgép, b) kiképző repülőgép/helikopter, c) szállító repülőgép, d) harci- és szállítóhelikopter, e) rendvédelmi repülőgép/helikopter. 11. Légiközlekedési hatóság: az Lt. 3. -ának (1) bekezdése szerinti légiközlekedési hatóság. 12. Légiközlekedési szakszemélyzetek: A) légijármű vezetők a) légijármű parancsnok, b) oktató légijármű parancsnok, c) berepülő légijármű parancsnok, d) másodpilóta, e) berepülő másodpilóta, f) másodpilóta-fedélzeti lövész, g) berepülő másodpilóta-fedélzeti lövész. B) légijármű szakszemélyzet tagok a) navigátor, b) oktató navigátor, c) berepülő navigátor, d) fedélzeti technikus, e) oktató fedélzeti technikus, f) berepülő fedélzeti technikus, g) fedélzeti rádiós, h) oktató fedélzeti rádiós, i) berepülő fedélzeti rádiós, j) fedélzeti lövész. C) ejtőernyősök a) segéd-oktató ejtőernyős, b) oktató ejtőernyős, c) tandem ejtőernyő pilóta, d) beugró ejtőernyős. D) légijármű fedélzetén légiközlekedéssel összefüggő tevékenységet folytató személyzettagok a) kutató-mentő, b) légimentő-betegszállító, c) rakodás-vezető, d) légiutántöltés-vezető, e) speciális berendezést kezelő,

4 4 f) légiutaskísérő. E) légiközlekedéssel összefüggő tevékenységet folytató személyzettagok: pilótanélküli légijármű (UAV) irányító. 13. Meghosszabbítás: a jogosítás érvényességi idejének lejártát megelőzően az előírt követelmények teljesítését követően, a Hatóság további meghatározott időtartamra lehetővé teszi az engedélyes számára a jogosításban foglalt szaktevékenység gyakorlását. 14. Nemzetközi közforgalmi repülés: az állami repülések céljára kijelölt légtéren kívüli repülés. 15. Pályázó: e rendeletben megjelölt feltételekkel rendelkező személy, aki az állományilletékes parancsnok/vezető útján hatósági szakszolgálati vizsgára jelentkezik. 16. Szakszolgálati engedély honosítása: adminisztratív eljárás, mely során a Hatóság a szakszolgálati engedélyt a nemzetközi vagy kétoldalú szerződésekkel összhangban, egy másik ország illetékes szerve által kiállított szakszolgálati engedély alapján bocsát ki. 17. Szakszolgálatra való egészségi alkalmasság: a) teljes: ha az egyén a repülőegészségi alkalmassági követelményeknek megfelel, b) korlátozott: ha a szervezet testi és lelki egyensúlyának megbomlása, s így az egészségkárosodás mértéke a szakszolgálatra való egészségi alkalmasságot nem zárja ki, a repülés biztonságát nem veszélyezteti, és szakszolgálati tevékenységének további gyakorlása feltételezhetően nem vezet egészségromláshoz. 18. Tanfolyami képzésben közreműködő oktatási intézmény: a Hatóság által képzésre feljogosított szervezet. 19. Vizsgakódex: a hatósági elméleti és gyakorlati vizsga követelményeit, a vizsgáztatási rend szabályait, valamint az elméleti vizsga kérdéseit tartalmazó, a hatóság által kiadott, évente frissített dokumentum. 20. Vizsganaptár: a vizsgakódex mellékleteként kiadott, az adott naptári évre meghatározott hatósági elméleti és gyakorlati vizsgáztatások időpontjai. II. Fejezet A szakszolgálati engedély megszerzésének, meghosszabbításának, kiterjesztésének és helyreállításának általános feltételei A szakszolgálati engedély 3.

5 5 A szakszolgálati engedély - a benne foglalt bejegyzéseknek megfelelően - a légijármű kategórián belül típus, illetve szaktevékenység szerint megjelölt szakszolgálat ellátására jogosít, és az egészségi, valamint a szakmai alkalmasságra megállapított határidőig, illetőleg visszavonásig érvényes. 4. (1) Az 1. számú mellékletben meghatározott feltételek alapján a feladat ellátására jogosító szakszolgálati engedéllyel rendelkező személyek közül kiképzettsége, felkészültsége alapján az állományilletékes parancsnok/vezető jelöli ki azt a személyt, aki a szakszolgálati engedélyhez kötött tevékenységet folytathatja. (2) A kiképzés, átképzés alatt álló személy az új kategóriában, légijármű típuson illetve fedélzeti szaktevékenységben kiképzési szintjének megfelelően, önálló (oktató nélküli gyakorló) légiközlekedési tevékenységet kizárólag kiképzés céljából folytathat. (3) Az állami célú légiközlekedésben szakszolgálati engedélyt az kaphat, aki a) légiközlekedési szakszemélyzetként lát el szakszolgálatot, és b) a szakszolgálatra a légijármű kategóriája, valamint a szakszolgálat típusa szerint e rendeletben meghatározott szakmai és egészségi követelményeknek megfelel, továbbá c) rendelkezik az egyes szakszolgálati engedélyekhez e rendeletben előírt feltételekkel, valamint eredményes elméleti és gyakorlati szakszolgálati vizsgát tett. (4) Külföldön szerzett szakszolgálati engedély akkor fogadható el, ha azt a Magyar Köztársaságot is kötelező nemzetközi szerződésben meghatározott feltételekkel adták ki és a külföldi szakszolgálati engedély kiadásának feltételei e rendelet előírásainak megfelelnek. Ha e rendelet bármely előírása nem teljesül, abban az esetben az előírás teljesülése után illetve különbözeti (szakismereti, gyakorlati) vizsga sikeres teljesítése esetén a Hatóság honosítja a szakszolgálati engedélyt. 5. (1) A szakszolgálati engedélyt a 2. számú melléklet szerinti tartalommal és formában, magyar és angol nyelvű nyomtatott szöveggel a Hatóság adja ki. (2) A szakszolgálati engedély rovataiba bejegyzést csak a Hatóság, a hatósági feladatkört ellátó szolgálati személyek esetében a munkakör ellátásához szükséges bejegyzéseket csak a Hatóság vezetője tehet. (3) A szakszolgálati engedély két példányban készül. A szakszolgálati engedély első példányát az engedélyes birtokolja, aki a szakszolgálati tevékenysége ellátása során köteles azt magánál tartani, és a hatósági ellenőrzést végrehajtó személy felszólítására bemutatni. A szakszolgálati engedély második példányát a Hatóság tárolja. (4) Az engedélyes köteles a Hatóságnak haladéktalanul bejelenteni, ha a szakszolgálati engedélye elveszett, megrongálódott, vagy megsemmisült.

6 6 (5) Az elveszített, megrongálódott vagy megsemmisült szakszolgálati engedélyt a Hatóság érvénytelenné nyilvánítja és a külön jogszabályban 1 meghatározott térítési díj ellenében, az engedélyes kérelmére pótolja. 6. A szakszolgálati engedélyt - a feltételek teljesítése esetén - további légijármű típusra, illetve más szakszolgálati tevékenységre a Hatóság terjeszti ki. 7. (1) A szakszolgálati engedély kiadását - a honosítási eljárás kivételével - hatósági elméleti és gyakorlati vizsga előzi meg. (2) A szakszolgálati engedély megszerzésének vizsgakövetelményeit a Vizsgakódexben a Hatóság határozza meg. (3) A szakszolgálati engedély megszerzése, meghosszabbítása, kiterjesztése, illetve helyreállítása érdekében az állományilletékes parancsnok/vezető, vagy a Hatóság által képzésre feljogosított szervezet tanfolyamot szervez. A tanfolyam elméleti és gyakorlati tematikáját a Hatóság hagyja jóvá. A tanfolyamon való részvétel a hatósági vizsgára bocsátás előfeltétele. (4) A Hatóság a légiközlekedési hatóság igazolása alapján elfogadja a) légijármű-vezető esetében a kategóriának megfelelő polgári légijárművön megszerzett repülési jártasságot (repült időt), illetőleg b) a légijármű személyzet tagként teljesített, igazolt gyakorlati időt, valamint c) az ejtőernyős esetében az ejtőernyős ugrások számát. (1) Az állományilletékes parancsnok/vezető a kiképzés, átképzés alatt lévő személyekről, illetve a szakszolgálati engedéllyel rendelkező személyekről nyilvántartást vezet, amely a személyi adatokon kívül tartalmazza a szakszolgálati engedély számát, jogosításait, szakmai érvényességét, valamint az engedélyes szakmai képesítésében bekövetkezett változásokat. (2) A következő naptári évre vonatkozó Vizsganaptár alapján az állományilletékes parancsnok/vezető az állományába tartozó szakszemélyzetek vizsgáztatási tervét minden év december 15-ig megküldi a Hatóságnak. (3) A légijármű vezetők, a légijármű szakszemélyzet tagok és a légijármű fedélzetén légiközlekedéssel összefüggő tevékenységet folytató személyzettagok kötelesek nyilvántartást vezetni, mely a következő adatokat tartalmazza: a) képesítést, b) repült kategóriát, típust, óraszámot, jogosítási szintet, repülőesemények adatait, 8. 1 a katonai légügyi hatósági eljárások díjairól szóló 9/2004. (IV. 16.) HM rendelet

7 7 c) típusátképzést, elméleti és gyakorlati vizsgákat, a repülés technikai és egyéb ellenőrzések eredményeit, d) végrehajtott repülések adatait (légijármű típusa, fedélzeti azonosítószáma, a repülés időpontja, feladat, felszállás- és leszállás ideje, felszállások/feladatok száma, műszeres megközelítések száma, nappali és éjszakai repülési idő, havi és éves összesítés). (4) Az ejtőernyősök kötelesek nyilvántartást vezetni, mely a következő adatokat tartalmazza: a) képesítést, b) ejtőernyő típusát, ugrásszámot, jogosítási szintet, ugrási események adatait, c) típusátképzést, elméleti és gyakorlati vizsgákat, ugrástechnikai és egyéb ellenőrzések eredményeit, d) végrehajtott ugrások adatait (ejtőernyő típusa, nyilvántartási száma, az ugrás időpontja, feladat megnevezése, ugrások száma, nappali és éjszakai ugrások száma, szabadesés ideje, havi és éves összesítés). (5) A nyilvántartást az állományilletékes parancsnok/vezető évente hitelesíti. (6) A nyilvántartásban a szakszolgálati engedélyre, a hatósági ellenőrzésre és vizsgáztatás eredményére vonatkozó bejegyzéseket a hatósági típusfőpilóta aláírásával és pecsétjével hitelesíti. A szakszolgálati engedély felfüggesztése 9. (1) A Hatóság a szakszolgálati tevékenységet azonnali hatállyal felfüggeszti, ha a) légiközlekedési baleset, repülőesemény vagy rendellenesség vizsgálata során a Hatóság megállapítja, hogy az engedélyes a szakszolgálat foglalkozási szabályait megszegte, de ellene büntetőeljárás nem indult, 3 hónaptól 1 évig terjedő időtartamra, vagy b) az engedélyessel szemben légijármű ittas, vagy tudatmódosító szer hatása alatti vezetése, légijármű engedély nélküli vezetése, légijármű fedélzetén elkövetett szabálysértés, valamint a légiközlekedés biztonságát szolgáló szabályok és a légijármű üzemeltetésével kapcsolatos szabályok megszegése miatt szabálysértési eljárás indult, a szabálysértési eljárás jogerős befejezéséig, vagy c) az engedélyessel szemben a légiközlekedés biztonságának veszélyeztetése vagy szakszolgálati engedélyhez kötött tevékenységgel összefüggő bűncselekmény miatt büntetőeljárás van folyamatban, a büntetőeljárás jogerős befejezéséig. (2) A szakszolgálati engedély felfüggesztésének időtartamát az engedély bevonásának napjától kell számítani. (3) A Hatóság - a szakszolgálati engedély felfüggesztésére irányuló határozatával szemben az engedélyes fellebbezéssel élhet. (4) A szakszolgálati engedély a) a 3 hónapnál hosszabb időtartamú felfüggesztése esetében a gyakorlati vizsga,

8 8 b) a 12 hónapnál hosszabb időtartamú felfüggesztése esetében az elméleti és a gyakorlati vizsga sikeres letétele után adható ki újból. (5) Az állományilletékes parancsnok/vezető az engedélyes szakszolgálati tevékenységét az egészségileg ideiglenesen alkalmatlan" minősítése időtartamára felfüggeszteni. (6) Az engedélyes a felfüggesztés időtartama alatt állami légijárművön légiközlekedési tevékenységet nem folytathat. A szakszolgálati engedély visszavonása 10. (1) A Hatóság a szakszolgálati engedélyt azonnali hatállyal visszavonja, ha az engedélyes a szakszolgálati engedély a) az engedély kiadásának vagy meghosszabbításának valamely feltétele hiányzik, a feltétel teljesítéséig, vagy b) az engedély egészségi alkalmassági érvényességének határideje lejárt, az alkalmasság megállapításáig, vagy c) az engedélyes az engedély meghosszabbításához, kiterjesztéséhez szükséges vizsgán, illetőleg az ellenőrzésen nem felel meg, a sikeres vizsga letételéig, vagy d) az engedélyes szakszolgálati tevékenységét 12 hónapot meghaladóan nem gyakorolta, a helyreállítás feltételeinek teljesítéséig, vagy e), kiadása iránti kérelemben valótlan adatokat jelölt meg, vagy f) e rendeletben meghatározott feltételeket a megjelölt határidőig nem teljesíti, vagy g) a szakszolgálat ellátására egészségileg véglegesen alkalmatlanná válik. (2) A Hatóság - a szakszolgálati engedély visszavonására irányuló - határozatával szemben az engedélyes fellebbezéssel élhet. A szakszolgálat ellátására való jogosultság 11. (1) A pályázó külföldön szerzett szakszolgálati engedélye vagy képzése akkor fogadható el (honosítható) a Hatóság által kiadandó szakszolgálati engedély alapjául, ha azt a Magyar Köztársaságot is kötelező nemzetközi szerződésben meghatározott feltételekkel adták ki, illetve folytatták, azaz a külföldi szakszolgálati engedély kiadásának feltételei e rendelet előírásainak megfelelnek. Ha e rendelet bármely előírása nem teljesül, abban az esetben csak az előírás teljesülése után, illetve a Hatóság által előírt különbözeti (elméleti és gyakorlati) vizsga sikeres teljesítése esetén honosítja a Hatóság a szakszolgálati engedélyt. (2) Szakszolgálat más állam által lajstromba vagy nyilvántartásba vett légijárművön belföldön abban az esetben látható el, ha a lajstromozó (nyilvántartó) állam hatósága azt engedélyezte.

9 9 Szakszolgálati tevékenység korlátozása repülőegészségi alkalmasság megváltozása esetén 12. (1) Az engedélyes szakszolgálati tevékenysége korlátozható, ha egészségi állapota megváltozott, de a változás mértéke egy elfogadható szinten belül van, munkaképességének csökkenése pedig nem zárja ki a szakszolgálat gyakorlását. (2) A Hatóság a korlátozást akkor alkalmazza, ha a szakszolgálati tevékenységet végző személy megtartása indokolt, és az engedélyes egészségi állapota a továbbiakban nem romlik. (3) A korlátozás mértékét az egészségügyi minősítést végző hatósági főorvos az MH központi egészségügyi szerve véleményének figyelembevételével, a szakmai vizsgáztatást, ellenőrzést végző hatósági főpilóta, valamint a hatósági ejtőernyős főtiszt együttesen állapítja meg. A Hatóság a döntést határozatban rögzíti és azt az állományilletékes parancsnok/vezető útján megküldi az engedélyesnek. A korlátozást a Hatóság bejegyzi a szakszolgálati engedély egészségügyi betétlap megfelelő rovatába. (4) Az engedélyes az egészségi állapotában bekövetkezett minden változást köteles bejelenteni a repülőorvosi alapellátást végző repülőorvosnak. (5) Ha a repülőorvos azt állapítja meg, hogy a (4) bekezdés szerinti változás a szakszolgálati engedélyben szereplő tevékenység gyakorlását befolyásolhatja, erről köteles írásban jelentést tenni az állományilletékes parancsnoknak/ vezetőnek, aki haladéktalanul köteles kezdeményezni az engedélyezett tevékenység felfüggesztését (korlátozását). (6) A felfüggesztés az alkalmasság felülvizsgálatáig tart. A felfüggesztésről szóló döntés meghozataláig a tevékenység nem gyakorolható. (7) A gyógyszeres kezelésre a katonai repülőhajózó állomány gyógyszeres kezelésére kiadott belső rendelkezések az irányadó. (8) Ha az engedélyes terhes, állapotáról köteles tájékoztatást adni repülőorvosának és a repülő egészségi alkalmasságát megállapító intézetnek. Erről a repülő egészségi alkalmasságot megállapító intézet köteles tájékoztatni a Hatóságot. III. Fejezet Eljárási szabályok A szakszolgálati engedély kiadása iránti kérelem 13. (1) A szakszolgálati engedély kiadása, meghosszabbítása, kiterjesztése iránti kérelmet a 3. számú mellékletben meghatározottak szerint a Hatósághoz írásban kell benyújtani.

10 10 (2) A szakszolgálati engedély megszerzéséhez, kiterjesztéséhez, meghosszabbításához, valamint helyreállításához szükséges vizsgáztatást az állományilletékes parancsnok/vezető kezdeményezi. Az állományilletékes parancsnok/vezető a kérelmében igazolja az előírt feltételek teljesülését. (3) A szakszolgálati engedély kiadása után az állományilletékes parancsnok/vezető biztosítja az engedélyes számára az érvényesség folyamatos fenntartásához szükséges feltéteket mindaddig, amíg a munkakör szakszolgálati engedélyhez kötött tevékenységnek minősül. A hatósági vizsgára felkészítő tanfolyam 14. (1) A szakszolgálati engedély megszerzéséhez, meghosszabbításához, kiterjesztéséhez és helyreállításához szükséges tanfolyam elméleti foglalkozásokból tevődik össze. (2) A pályázó a tanfolyam összes tanóráján köteles részt venni, de az összóraszám 20%-ának erejéig igazoltan hiányozhat. (3) A pályázót új tanfolyamra kell beiskolázni, ha a (2) bekezdésben előírt feltétel nem teljesül. 15. (1) A szakszolgálati engedély megszerzése érdekében szervezett tanfolyam időtartama legalább 10 munkanap, melyet a tanfolyam indítását követő 1 hónapon belül be kell fejezni. (2) A szakszolgálati engedély meghosszabbítására, kiterjesztésére, illetve helyreállítására szervezett tanfolyam időtartama 5 munkanap, melyet a tanfolyam indítását követő 20 naptári napon belül be kell fejezni. (3) Az elméleti ismeretek előírt témakörei: a) a légiközlekedési szakszemélyzet részére: aa) légi jog és szabályzatismeret, ab) légtérszervezés és légiforgalmi ismeretek, ac) légitájékozódás, ad) aerodinamika, ae) repülésmeteorológia, af) repülő-egészségügyi ismeretek, ag) típusismeret. b) az ejtőernyősök részére: ba) légi jog és ejtőernyős szakutasítások bb) ejtőernyő-aerodinamika, bc) meteorológiai alapismeretek, bd) egészségügyi ismeretek,

11 11 be) ejtőernyős elméleti ismeretek, bf) ejtőernyős vészhelyzetek bg) késleltetett nyitást biztosító ejtőernyős műszerek és minimális nyitási magasságot jelző készülékek. (4) A szakszolgálati engedély megszerzésére, kiterjesztésére és helyreállítására szervezett tanfolyam időtartama minimálisan 30 tanóra, a meghosszabbításra szervezett tanfolyam időtartama minimálisan 15 tanóra. 16. (1) A pályázó beiskolázására, képzésére az állományilletékes parancsnok/vezető intézkedik, aki a szakszolgálati engedéllyel rendelkező személyekről vezetett nyilvántartás alapján a) a katonai szervezeteknél a külön belső rendelkezésben foglaltak szerint, b) a rendvédelmi szerveknél minden év november 30-ig részvételi tervet készít. (2) Az állományilletékes parancsnok/vezető a pályázók részvételi tervét megküldi a Hatóságnak. 17. (1) Az állami célú légiközlekedés szakszemélyzete részére oktatási intézményben szervezett tanfolyam oktatói állományát - a speciális- és típusismereteket oktatók kivételével - az oktatási intézmény vezetője jelöli ki. (2) Az oktatási intézmény vezetője szakoktató hiányában szakirányú végzettséggel, továbbá az adott szakterületen legalább 3 év szakmai gyakorlattal rendelkező külső előadót felkérhet. (3) A szakmai ismeretek oktatását oktatói szakszolgálati engedéllyel és legalább 3 év szakmai gyakorlattal rendelkező személy, illetve a másodpilóta-fedélzeti lövész, berepülő másodpilóta-fedélzeti lövész, fedélzeti lövész esetében szakszolgálati engedéllyel és legalább 3 év szakmai gyakorlattal rendelkező személy végezheti. (4) A tanfolyam tematikáját egységes szerkezetben, az oktatási intézménynél folytatott képzés esetén az oktatási intézmény vezetője, a szervezeti egységnél folytatott képzés esetén az állományilletékes parancsnok/vezető készíti el és terjeszti fel jóváhagyásra a Hatósághoz. (5) A tanfolyamról részvételi naplót kell vezetni. (6) Az oktatási intézménynél folytatott tanfolyam elvégzését az oktatási intézmény vezetője, a szervezeti egységnél folytatott tanfolyam elvégzését az állományilletékes parancsnok/vezető tanúsítja. A hatósági vizsga 18.

12 12 A szakszolgálati vizsga az adott szakterület, és a szakszolgálati tevékenység szempontjából szükséges ismereteket és készségeket érintő olyan számonkérés, amely az adott szakterület műveléséhez szükséges komplex ismeretek, valamint azok alkalmazási szintjét méri. 19. (1) Szakszolgálati vizsgát vizsgaidőszakban lehet tenni. Egy naptári év két vizsgaidőszakra oszlik. A tavaszi vizsgaidőszak kezdete a február hónap 1. napját magába foglaló hét első, befejezése pedig a július hónap 15. napját magába foglaló hét utolsó munkanapjára esik. Az őszi vizsgaidőszak kezdete az augusztus hónap 31. napját magába foglaló hét első munkanapja, befejezése pedig a november hónap 30. napját magába foglaló hét utolsó munkanapja. (2) A tavaszi és az őszi vizsgaidőszakban a Hatóság a vizsgaidőszakok kezdő hetétől számított minden első héten elméleti, minden második héten gyakorlati vizsgát tart. A vizsgahét első és utolsó munkanapja kivételével, munkanapokon az elméleti vizsgát és óra közötti időszakban, gyakorlati vizsgát a repülések tervezése függvényében tartja a Hatóság. (3) Vizsgaidőszakon kívüli vizsgára, különösen indokolt esetben a vizsgázó írásbeli kérelmére, az állományilletékes parancsnok/vezető javaslatára, a Hatóság vezetője engedélyt adhat. (4) A vizsgázó a vizsgaidőszak utolsó vizsgahetében tett sikertelen vizsgája esetén a következő vizsgaidőszakban külön engedély nélkül megismételt vizsgát tehet. 20. (1) Szakszolgálati vizsgát vizsgabizottság előtt kell tenni. A vizsgabizottság elnökét és tagjait a Hatóság vezetője vagy illetékes osztályvezetője, határozatban jelöli ki. (2) A vizsgabizottság elméleti vizsga esetén az elnökkel együtt legfeljebb háromtagú, gyakorlati vizsga esetén egytagú. (3) A bizottság elnöke és tagja a Hatóság személyi állományába tartozó, szakszolgálati engedéllyel rendelkező, az adott szakterületen jártas személy lehet. Bizottsági tagnak, indokolt esetben, az állományilletékes parancsnok/vezető egyetértésével az üzemben tartó vagy az üzemeltető oktatói szakszolgálati engedéllyel rendelkező tagja is kijelölhető. 21. (1) Hatósági vizsgára a 13. (2) bekezdésben foglaltak szerint a szakszolgálati engedély lejárta előtt legalább 30, legfeljebb 90 nappal lehet jelentkezni. (2) Az (1) bekezdés szerinti határidőtől való eltérést indokolt esetben írásbeli kérelem alapján a Hatóság vezetője engedélyez.

13 13 (3) A Hatóság a vizsgázót a vizsgaidőpontokról állományilletékes parancsnoka/vezetője útján legalább 5 munkanappal a vizsga előtt írásban tájékoztatja. (4) Ha a vizsgázó a vizsga napján nem tud megjelenni, és távollétének okát a Hatóság felé a vizsga napját követő 5 munkanapon belül megfelelő módon igazolja, a vizsgaidőszakon belül a Hatóság új vizsgaidőpontot jelöl ki számára. Ellenkező esetben a vizsgára jelentkezést meg kell ismételni. 22. (1) Szakszolgálati vizsgát a Hatóság által meghatározott helyen és időben kell tenni. (2) A vizsgák szabályosságáért, zavartalanságáért a vizsgabizottság elnöke, illetve a vizsgáztatók felelősek. (3) A vizsgázó a Hatóság által kijelölt vizsgaidőpontban és helyen, vizsgára alkalmas állapotban köteles megjelenni, és vizsgát tenni. (4) A vizsgázó köteles magával hozni: a) személyazonosításra szolgáló okmányait, b) szakszolgálati engedélyét, c) repülési-, ejtőernyős nyilvántartását, d) az angol távbeszélő ismeretét igazoló bizonyítványát (betétlapot), valamint e) a 7. (4) bekezdésben foglaltak szerinti, felmentésre jogosító igazolást. (5) Egy vizsganapon egy bizottság előtt legfeljebb 20 fő vizsgázhat. 10 főnél nagyobb vizsgalétszám esetén a vizsga az üzembentartó vagy üzemeltető által biztosított helyiségben is lefolytatható. (6) Az elméleti vizsga megkezdésekor a vizsgázó a tesztlap és a vizsgakérdések átvételét a jelenléti íven aláírásával igazolja. (7) A vizsga az írásbeli vizsgafeladatok kiosztásával, illetve a vizsgázó gyakorlati vizsgára való felkészülésének jelentésével tekintendő megkezdettnek. Az ezt követően félbehagyott, vagy a vizsgázó hibájából felfüggesztett vizsga befejezettnek tekintendő. Ebben az esetben a vizsgázót a kétfokozatú értékelési módszer alapján "nem felelt meg" minősítéssel kell értékelni. (8) Az elméleti vizsga időtartamát a vizsgabizottság elnöke határozza meg a vizsgakérdések számának és nehézségi fokának függvényében. (9) A vizsgáról jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv formai és tartalmi követelményeit a 4. számú melléklet rögzíti. (10) A bizottság a kitöltött és aláírt vizsgajegyzőkönyveket, valamint a kijavított vizsgalapokat legkésőbb a vizsgát követő második munkanapon köteles átadni a kijelölt ügyintéző számára. A vizsgán meg nem jelent vizsgázó távolmaradását a vizsgajegyzőkönyvben fel kell tüntetni.

14 (1) A szakszolgálati vizsga elméleti és gyakorlati részből áll. (2) Az elméleti számonkérés kérdésenként 4 válaszlehetőséget biztosító, maximum 130 kérdést tartalmazó teszt alapján történik, amely e rendeletben felsorolt témaköröket egyenlő súllyal jeleníti meg. A tesztlap formai követelményeit az 5. számú melléklet rögzíti. (3) Az ismeretek és készségek értékelése kétfokozatú minősítéssel történik. A minősítés megfelelt és nem felelt meg értékeléssel történik. 24. (1) A vizsgázó felkészültségét a vizsgáztató bizottság elnöke, valamint a bizottság tagjai értékelik és zárt ülésen állapítják meg a vizsga eredményességét. (2) Eredménytelen a vizsga, amennyiben a vizsgázó: a) elméleti vizsga esetén bármely témakörben szerzett pontszáma nem éri el az adott témakörre adható pontszám 70 %-át, b) gyakorlati vizsga esetén az értékelési szempontok bármelyikére nem felelt meg" értékelést kapott. (3) Sikertelen vizsga esetén a Hatóság a 9. -ának (1) bekezdés c) pontja alapján a szakszolgálati engedélyt visszavonja. (4) Az eredményes elméleti vizsga 6 hónapig érvényes. 25. (1) Sikertelen vizsga után a vizsgázó három alkalommal tehet ismételt vizsgát. (2) Az ismételt vizsga időpontját a Hatóság vezetője határozza meg, amely a) az első sikertelen vizsgát követő legalább 15 nap elteltével, b) az első sikertelen megismételt vizsgát követő legalább 30 nap elteltével, c) a második sikertelen megismételt vizsgát követően a vizsgázó legkorábban a vizsga utáni 90 nap elteltével, a szakszolgálati vizsgára felkészítő tanfolyam újbóli elvégzése, illetőleg a Hatóság által jóváhagyott speciális gyakorlati képzési program teljesítése után jelölhető ki. (3) Ha második és harmadik ismételt vizsgára kerül sor a) elméleti vizsga esetén a Hatóság által kiadott tételek alapján szóban, 5 fős bizottság előtt történik, melynek összetételét a Hatóság vezetője határozza meg, b) gyakorlati vizsga esetén a bizottság elnöke és tagja csak a Hatóság adott területen jártas főtisztje lehet.

15 15 (4) Szóbeli vizsga esetén a felelet megkezdése előtt legalább 30 perces felkészülési időt kell a vizsgázó számára biztosítani. 26. A vizsgák eredményéről a Hatóság a vizsgázót állományilletékes parancsnoka/vezetője útján a vizsgát követő 5 munkanapon belül, az elért pontszám feltüntetésével írásban értesíti. IV. Fejezet Záró rendelkezések 27. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik hónap első napján lép hatályba. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az állami célú légiközlekedés szakszemélyzetének szakszolgálati engedélyeiről szóló 16/1998. (X. 28.) HM-EüM együttes rendelet és az állami célú légiközlekedés szakszemélyzetének szakszolgálati engedélyeiről szóló 16/1998. (X. 28.) HM-EüM együttes rendelet módosításáról szóló 14/2001. (V. 30.) HM-EüM együttes rendelet, továbbá az állami célú légiközlekedés szakszemélyzetének képzéséről szóló 5/2003. (II. 1.) HM rendelet és az állami célú légiközlekedés szakszemélyzetének képzéséről szóló 5/2003. (II. 1.) HM rendelet módosításáról szóló 13/2005. (V. 21.) HM rendelet hatályát veszti. 28. (1) A rendelet hatálybalépéséig kiadott szakszolgálati engedélyek, bejegyzett képesítések és jogosítások a benne foglalt szakmai érvényességi idő lejártáig érvényesek. (2) Az állami célú légiközlekedés szakszemélyzete az e rendeletben meghatározott nyelvismeretre vonatkozó követelményt a rendelet hatálybalépését követő 24 hónapon belül teljesítheti. (3) A légijárművön repülés közben a szakszemélyzeten kívül speciális feladatok végrehajtására a repülési feladatot elrendelő elöljáró engedélyével további személy is tartózkodhat. Az adott feladat végrehajtásához szükséges felkészültségért az engedélyező elöljáró felelős. Budapest, Dr. Szekeres Imre

A honvédelmi miniszter. HM rendelete az állami célú légiközlekedés szakszemélyzetének szakszolgálati engedélyeiről

A honvédelmi miniszter. HM rendelete az állami célú légiközlekedés szakszemélyzetének szakszolgálati engedélyeiről . számú példány MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE A honvédelmi miniszter. / 2006 ( ) HM rendelete az állami célú légiközlekedés szakszemélyzetének szakszolgálati engedélyeiről A légiközlekedésről

Részletesebben

A LÉGIKÖZLEKEDÉSI SZAKSZEMÉLYZETEK SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLYE MEGSZERZÉSÉNEK, MEGHOSSZABBÍTÁSÁNAK, KITERJESZTÉSÉNEK ÉS HELYREÁLLÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI

A LÉGIKÖZLEKEDÉSI SZAKSZEMÉLYZETEK SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLYE MEGSZERZÉSÉNEK, MEGHOSSZABBÍTÁSÁNAK, KITERJESZTÉSÉNEK ÉS HELYREÁLLÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI 1. számú melléklet a. / 2006. ( ) HM rendelethez A LÉGIKÖZLEKEDÉSI SZAKSZEMÉLYZETEK SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLYE MEGSZERZÉSÉNEK, MEGHOSSZABBÍTÁSÁNAK, KITERJESZTÉSÉNEK ÉS HELYREÁLLÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI A./ JOGOSÍTÁSOK

Részletesebben

A honvédelmi miniszter. HM rendelete

A honvédelmi miniszter. HM rendelete MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE A honvédelmi miniszter. / 2007.( ) HM rendelete az állami légijárművek és légijármű berendezések karbantartására jogosító szakszolgálati engedélyekről és a képzés

Részletesebben

A honvédelmi miniszter. HM rendelete

A honvédelmi miniszter. HM rendelete . számú példány MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE A honvédelmi miniszter. / 2006 ( ) HM rendelete az állami légijárművek és légijármű berendezések karbantartásának személyi jogosítási és képzési

Részletesebben

16/1998. (X. 28.) HM-EüM együttes rendelet. az állami célú légiközlekedés szakszemélyzetének szakszolgálati engedélyeiről ELSŐ RÉSZ

16/1998. (X. 28.) HM-EüM együttes rendelet. az állami célú légiközlekedés szakszemélyzetének szakszolgálati engedélyeiről ELSŐ RÉSZ 16/1998. (X. 28.) HM-EüM együttes rendelet az állami célú légiközlekedés szakszemélyzetének szakszolgálati engedélyeiről A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Lt.) 53. -ának

Részletesebben

A honvédelmi miniszter. rendelete az állami célú légiközlekedés szakszemélyzeteinek szakszolgálati engedélyeiről és képzésének szabályairól

A honvédelmi miniszter. rendelete az állami célú légiközlekedés szakszemélyzeteinek szakszolgálati engedélyeiről és képzésének szabályairól MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE A honvédelmi miniszter. / 2011. ( ) HM rendelete az állami célú légiközlekedés szakszemélyzeteinek szakszolgálati engedélyeiről és képzésének szabályairól A légiközlekedésről

Részletesebben

A honvédelmi miniszter. HM rendelete. a katonai légiforgalmi szolgálatok szakszemélyzetének szakszolgálati engedélyeiről és képzéséről

A honvédelmi miniszter. HM rendelete. a katonai légiforgalmi szolgálatok szakszemélyzetének szakszolgálati engedélyeiről és képzéséről . számú példány MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE TERVEZET! A honvédelmi miniszter. / 2006 ( ) HM rendelete a katonai légiforgalmi szolgálatok szakszemélyzetének szakszolgálati engedélyeiről és

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI

AZ EGÉSZSÉGÜGYI TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI AZ EGÉSZSÉGÜGYI TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI 1997. évi CLIV. Törvény az egészségügyről Itt az egészségügyet részletesen szabályozó törvényből két területet emelünk ki, az egészségügyi szolgáltatások szakmai követelményeire

Részletesebben

53/2005. (XI. 10.) BM rendelet. a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről és a szakvizsga részletes szabályairól

53/2005. (XI. 10.) BM rendelet. a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről és a szakvizsga részletes szabályairól 53/2005. (XI. 10.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről és a szakvizsga részletes szabályairól A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

Tartalom. Tartalom Általános rendelkezések Jelentkezés az alapismereti oktatásra és a vizsgára Vizsgabizottság...

Tartalom. Tartalom Általános rendelkezések Jelentkezés az alapismereti oktatásra és a vizsgára Vizsgabizottság... Tartalom Tartalom... 1 Általános rendelkezések... 2 Jelentkezés az alapismereti oktatásra és a vizsgára... 3 Vizsgabizottság... 4 A vizsga lefolytatása... 4 Jegyzőkönyv... 4 Tanúsítvány... 4 Díj... 5 Hatálybalépés...

Részletesebben

A TÜV Rheinland InterCert Kft. Akadémia. Vizsgaszabályzat

A TÜV Rheinland InterCert Kft. Akadémia. Vizsgaszabályzat A TÜV Rheinland InterCert Kft. Akadémia Vizsgaszabályzat TÜV Rheinland InterCert Kft. Akadémia üzleti terület Cím: 1132 Budapest, Váci út 48 / A - B. Telefon: 461-1240 Fax: 461-1199. E-mail: akademia@hu.tuv.com

Részletesebben

Az NKH LH a beérkező kérelmeket a HO-08 tájékoztatóban leírt módokon lehet benyújtani az alábbiak szerint:

Az NKH LH a beérkező kérelmeket a HO-08 tájékoztatóban leírt módokon lehet benyújtani az alábbiak szerint: Tájékoztató a vitorlázó repülőgép és ballon pilóta szakszolgálati engedélyek Part-FCL szerinti konvertálásáról HO 10 A Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala (továbbiakban NKH LH) 2014.04.08. napjától

Részletesebben

A tervezet előterjesztője a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium.

A tervezet előterjesztője a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium. Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

5/2001. (II. 6.) KöViM rendelet. a légiközlekedési szakszemélyzet szakszolgálati engedélyeiről. Általános rendelkezések

5/2001. (II. 6.) KöViM rendelet. a légiközlekedési szakszemélyzet szakszolgálati engedélyeiről. Általános rendelkezések 5/2001. (II. 6.) KöViM rendelet a légiközlekedési szakszemélyzet szakszolgálati engedélyeiről A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Lt.) 53. -ának (6) bekezdésében és a 74.

Részletesebben

Siklóernyősök oktatására és a képző szervezetre vonatkozó követelmények

Siklóernyősök oktatására és a képző szervezetre vonatkozó követelmények Siklóernyősök oktatására és a képző szervezetre vonatkozó követelmények Patyi Balázs osztályvezető Szakszolgálati Főosztály, Képzési Engedélyezési Osztály Témakörök Siklóernyős képzés Jogszabályi háttér

Részletesebben

A járművezetésre jogosító okmányok kiadására, cseréjére és pótlására irányuló eljárás kérelemre indul! Ügyleírás:

A járművezetésre jogosító okmányok kiadására, cseréjére és pótlására irányuló eljárás kérelemre indul! Ügyleírás: KÖZLEKEDÉSI ÜGYEK: Vezetői engedélyek kiadásával kapcsolatos hatósági ügyek: Vezetői engedély csere Amennyiben a vezetői engedély lejárt, betelt, megrongálódott, vagy új kategóriát szerzett valamint ha

Részletesebben

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenységről A Kormány a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (2) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Szakterület

Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Szakterület 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95. www.nak.hu Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Szakterület MEGJELENT a földművelésügyi miniszter 73/2015. (XI. 6.) FM rendelete a mezőgazdasági és vidékfejlesztési szaktanácsadói

Részletesebben

1/2014. számú MKSSZ Szakmai Vezetői Intézkedés. Az UL A1 és UL A2 kategóriákban a repülések. jóváhagyására/ felhatalmazás repülésre

1/2014. számú MKSSZ Szakmai Vezetői Intézkedés. Az UL A1 és UL A2 kategóriákban a repülések. jóváhagyására/ felhatalmazás repülésre 1/2014. számú MKSSZ Szakmai Vezetői Intézkedés Az UL A1 és UL A2 kategóriákban a repülések jóváhagyására/ felhatalmazás repülésre A Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség keretében végrehajtott UL A1 és

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter.../2006. (...) GKM. rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter.../2006. (...) GKM. rendelete III-3R/92/1/2006. Tervezet! A gazdasági és közlekedési miniszter.../2006. (......) GKM rendelete a polgári légiforgalmi szolgálat szakszemélyzetének szakszolgálati engedélyéről és képzéséről szóló 3/2004.

Részletesebben

AZ ÚJJÁSZERVEZETT KATONAI LÉGÜGYI HATÓSÁG TEVÉKENYSÉGE

AZ ÚJJÁSZERVEZETT KATONAI LÉGÜGYI HATÓSÁG TEVÉKENYSÉGE NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG LÉGÜGYI HIVATAL AZ ÚJJÁSZERVEZETT KATONAI LÉGÜGYI HATÓSÁG TEVÉKENYSÉGE ÁTALAKULÁS ÁLLAMI LÉGÜGYI FŐOSZTÁLLYÁ I. Katonai Hatósági Konferencia Balatonkenese, 2012. május 08-09

Részletesebben

Tanulmányi szabályzat. A szabályzat hatálya az MVLSZ által szervezett képzésben résztvevő hallgatók, tanulmányi és vizsgaügyeire terjed ki.

Tanulmányi szabályzat. A szabályzat hatálya az MVLSZ által szervezett képzésben résztvevő hallgatók, tanulmányi és vizsgaügyeire terjed ki. Tanulmányi szabályzat A szabályzat hatálya az MVLSZ által szervezett képzésben résztvevő hallgatók, tanulmányi és vizsgaügyeire terjed ki. A szabályzat ismerete kötelező érvényű mindenkire, aki közvetve

Részletesebben

REPÜLÉSI NAPLÓ BALLONREPÜLŐK RÉSZÉRE

REPÜLÉSI NAPLÓ BALLONREPÜLŐK RÉSZÉRE REPÜLÉSI NAPLÓ BALLONREPÜLŐK RÉSZÉRE Nyilvántartási sz.: a napló tulajdonosának Kiadó SE.: a tulajdonos sajátkezű aláírása P.H. kiadó aláírása 3 SZEMÉLYI ADATOK Születési hely: Születési év, hó, nap: Anyja

Részletesebben

6/2014. számú MKSSZ Szakmai Vezetői Intézkedés

6/2014. számú MKSSZ Szakmai Vezetői Intézkedés 6/2014. számú MKSSZ Szakmai Vezetői Intézkedés Az UL A1 és UL A2 kategóriák repülő eszköz /légi jármű vezetők sportpilóta képesítéseinek a folyamatosságára, valamint annak hosszabbításának a feltételeire

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (...) GKM rendelete. a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (...) GKM rendelete. a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről A gazdasági és közlekedési miniszter /2006. (...) GKM rendelete a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. -a (2) bekezdésének c) pontjában

Részletesebben

2/2014. számú MKSSZ Szakmai Vezetői Intézkedés

2/2014. számú MKSSZ Szakmai Vezetői Intézkedés 2/2014. számú MKSSZ Szakmai Vezetői Intézkedés Az UL A1 és UL A2 kategóriákban a repülő eszköz /légi jármű parancsnok felelőssége A Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség keretében végrehajtott UL A1 és

Részletesebben

Tájékoztató az ügykezelői alapvizsgáról vizsgázók részére

Tájékoztató az ügykezelői alapvizsgáról vizsgázók részére Tájékoztató az ügykezelői alapvizsgáról vizsgázók részére Budapest, 2012. október 1. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről 174/2011. (VIII.31.) Korm. rend. a közigazgatási

Részletesebben

Az iskolai rendszeren kívüli rendőr szakképzésben való részvétel feltételei

Az iskolai rendszeren kívüli rendőr szakképzésben való részvétel feltételei Az iskolai rendszeren kívüli rendőr szakképzés célja Az iskolarendszeren kívüli rendőr szakképzés célja, hogy a rendőrség középfokú szakképesítéshez kötött beosztásaiba előírt szakképzettség megszerzését

Részletesebben

A honvédelmi miniszter. HM rendelete. a katonai légiforgalmi szolgálatok szakszemélyzetének szakszolgálati engedélyeiről és képzéséről

A honvédelmi miniszter. HM rendelete. a katonai légiforgalmi szolgálatok szakszemélyzetének szakszolgálati engedélyeiről és képzéséről MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE TERVEZET! A honvédelmi miniszter. / 2007. ( ) HM rendelete a katonai légiforgalmi szolgálatok szakszemélyzetének szakszolgálati engedélyeiről és képzéséről A légiközlekedésről

Részletesebben

A polgári célú pilóta nélküli repülés aktuális nemzeti és európai uniós szabályozási kérdései

A polgári célú pilóta nélküli repülés aktuális nemzeti és európai uniós szabályozási kérdései A polgári célú pilóta nélküli repülés aktuális nemzeti és európai uniós szabályozási kérdései Ságodi Béla légiközlekedési referens Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Légi- és Víziközlekedési Főosztály bela.sagodi@nfm.gov.hu

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A Képzőszerv fenti tárgyban előterjesztett kérelmének, annak érdemi vizsgálatát követően, h e l y t a d.

H A T Á R O Z A T. A Képzőszerv fenti tárgyban előterjesztett kérelmének, annak érdemi vizsgálatát követően, h e l y t a d. Ügyirat száma: Ügyintéző neve: Elérhetősége: HF/NS/A/1878/3/2011. Hajnal Krisztián +36 1 474 17 29 Tárgy: Hajózási szabályzat; Hajóvezetéstan; Hajózási földrajz, vízrajz, meteorológia; Vonalismeret; Hajóelmélet,

Részletesebben

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM rendelete a Magyar Honvédség hivatásos állományú tagjai nyugellátásának, a szerződéses katonák rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugellátásának, valamint a hivatásos

Részletesebben

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter.... /2006. (..) ÖTM rendelete

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter.... /2006. (..) ÖTM rendelete Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter... /2006. (..) ÖTM rendelete ingatlan-értékbecslés területén az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú jellege

Részletesebben

A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE. 1. fejezet

A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE. 1. fejezet II. RÉSZ A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE 1. fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Személyi hatály 195. (1) A felvételi eljárás rendjének hatálya az Nftv. 40. -ában foglaltak alapján az alapképzésre, az osztatlan képzésre

Részletesebben

A TITKOS ÜGYKEZELŐI VIZSGA SZABÁLYZATA

A TITKOS ÜGYKEZELŐI VIZSGA SZABÁLYZATA A TITKOS ÜGYKEZELŐI VIZSGA SZABÁLYZATA 2017. január 10. 1083 Budapest, Ludovika tér 2. Tel: (1) 432-9000 Postai cím: 1441 Budapest, Pf.: 60. Email: nke@uni-nke.hu 1 TITKOS ÜGYKEZELŐI VIZSGA SZABÁLYZATA

Részletesebben

5/2001. (II. 6.) KöViM rendelet. a légiközlekedési szakszemélyzet szakszolgálati engedélyeiről. Általános rendelkezések

5/2001. (II. 6.) KöViM rendelet. a légiközlekedési szakszemélyzet szakszolgálati engedélyeiről. Általános rendelkezések A jogszabály mai napon hatályos állapota 5/2001. (II. 6.) KöViM rendelet a légiközlekedési szakszemélyzet szakszolgálati engedélyeiről A légiközlekedésrő l szóló 1995. évi XCVII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A honvédelmi miniszter.../2009. ( ) HM rendelete

A honvédelmi miniszter.../2009. ( ) HM rendelete MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE. számú példány TERVEZET A honvédelmi miniszter.../2009. ( ) HM rendelete a hivatásos és szerződéses katonai szolgálat létesítéséről, módosításáról, megszüntetéséről,

Részletesebben

A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK I HATÁLLYAL

A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK I HATÁLLYAL A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK 2016.09.01-I HATÁLLYAL 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 6. (4) A középiskola elvégzését közvetlenül követő érettségi vizsgaidőszakban az érettségi

Részletesebben

10/2006. (III. 7.) IM rendelet. az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges jogi oktatásról és vizsgáról

10/2006. (III. 7.) IM rendelet. az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges jogi oktatásról és vizsgáról Page 1 of 5 Naprakész jogszabály a CompLex Kiadó jogi adatbázisából. A jel a legutoljára megváltozott bekezdést jelöli. 10/2006. (III. 7.) IM rendelet az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához

Részletesebben

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi szervezetek alapképzése Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi kötelezettség A polgári védelmi kötelezettség személyes kötelezettség az emberi élet és a létfenntartáshoz szükséges

Részletesebben

Vállalkozási feltételek. 1, Képző szerv megnevezése: - Andrássy és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság.

Vállalkozási feltételek. 1, Képző szerv megnevezése: - Andrássy és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Andrássy és Társa KFT 3943 Bodrogolaszi Vasút út 38/A Tel/Fax: 47/324888 mobil: 30/9635368 E-mail: autosiskola@andrassykft.hu www.andrassyautosiskola.hu 1, Képző szerv megnevezése: Vállalkozási feltételek.

Részletesebben

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről 113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről Az egészségügyi ellátási kötelezettségről és a területi finanszírozási normatívákról szóló 1996.

Részletesebben

hatályos: 2014.10.20 - A szakvizsgára vonatkozó hatályos rendelkezéseket a 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet tartalmazza.

hatályos: 2014.10.20 - A szakvizsgára vonatkozó hatályos rendelkezéseket a 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet tartalmazza. A Nemzeti Vizsgabizottság tájékoztatója rendkívüli vizsgaidőszakra szakvizsgákra jelentkezésről és vizsganaptáráról a 2014. december 1. 2015. január 31. közötti vizsgaidőszakra I. Általános tudnivalók

Részletesebben

Fontosabb légügyi jogszabályok és egyéb jogforrások gyűjteménye a nemzetközi egyezmények kivételével

Fontosabb légügyi jogszabályok és egyéb jogforrások gyűjteménye a nemzetközi egyezmények kivételével Fontosabb légügyi jogszabályok és egyéb jogforrások gyűjteménye a nemzetközi egyezmények kivételével Törvények 1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről, egységes szerkezetben a végrehajtásról szóló

Részletesebben

32/2002. (XII. 12.) BM

32/2002. (XII. 12.) BM 32/2002. (XII. 12.) BM rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, a tűzoltóságoknál, valamint az ez irányú szakágazatban foglalkoztatottak képesítési követelményeiről és képzési rendszeréről A

Részletesebben

A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 62 344 04

Részletesebben

Lajstromozásra nem kötelezett UL A1 (SES) kategória:

Lajstromozásra nem kötelezett UL A1 (SES) kategória: A.6. 1. számú melléklet: Vizsgálati eljárások: A.6.1. Lajstromozásra nem kötelezett UL A1 (SES) kategória: Műszaki felülvizsgálat és dokumentálás: A lajstromozásra nem kötelezett repülő eszközök műszaki

Részletesebben

A belügyminiszter. BM rendelete

A belügyminiszter. BM rendelete Tervezet! A belügyminiszter /2015. ( ) BM rendelete a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szervek szolgálati jelvényeinek rendszeresítésével, valamint az ilyen szerveknél szolgálati jogviszonyban

Részletesebben

../2006. (. ) BM rendelet

../2006. (. ) BM rendelet ../2006. (. ) BM rendelet a belügyminiszter ágazati irányítása alá tartozó igazságügyi szakértői szakterületeken az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú

Részletesebben

A 6. sorszámú Avionikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 6. sorszámú Avionikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 6. sorszámú Avionikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 525 03 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

UL Tanúsítási Kézikönyv - ULKK / MRSZ - Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség

UL Tanúsítási Kézikönyv - ULKK / MRSZ - Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség A.4. Felelősségek az MRSZ - Motoros Könnyű repülő Sport Szövetség MKSSZ Légi alkalmasság Tanúsítás folyamatában: A.4.1. Felelősségek a SES A1 és az UL A2 területek Légi alkalmasság felülvizsgáló folyamatában:

Részletesebben

TOMORI PÁL FŐISKOLA SZABÁLYZAT A FŐISKOLA ÁLTAL SZERVEZETT NYELVI TANFO- LYAMOKRÓL ÉS BELSŐ VIZSGÁKRÓL

TOMORI PÁL FŐISKOLA SZABÁLYZAT A FŐISKOLA ÁLTAL SZERVEZETT NYELVI TANFO- LYAMOKRÓL ÉS BELSŐ VIZSGÁKRÓL TOMORI PÁL FŐISKOLA SZABÁLYZAT A FŐISKOLA ÁLTAL SZERVEZETT NYELVI TANFO- LYAMOKRÓL ÉS BELSŐ VIZSGÁKRÓL Változat száma: 1. Elfogadás dátuma: 2012. november 27. Határozat száma: 2012/5/37. Hatálybalépés

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A TŰZVÉDELMI TERVEZŐI JOGOSULTSÁGOKRÓL ÉS A JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ELJÁRÁSÁRÓL. összeállította: Lengyelfi László

TÁJÉKOZTATÓ A TŰZVÉDELMI TERVEZŐI JOGOSULTSÁGOKRÓL ÉS A JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ELJÁRÁSÁRÓL. összeállította: Lengyelfi László TÁJÉKOZTATÓ A TŰZVÉDELMI TERVEZŐI JOGOSULTSÁGOKRÓL ÉS A JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ELJÁRÁSÁRÓL összeállította: Lengyelfi László Az elmúlt időszakban a tervezői jogosultságok megszerzésével kapcsolatos

Részletesebben

Jogszabályok, tájékoztatók A Magyar Közlöny 2014. évi 61. 2014. évi 76. számai alapján

Jogszabályok, tájékoztatók A Magyar Közlöny 2014. évi 61. 2014. évi 76. számai alapján Jogszabályok, tájékoztatók A Magyar Közlöny 2014. évi 61. 2014. évi 76. számai alapján MK 2014/61 36/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról Az

Részletesebben

A 86. sorszámú Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 86. sorszámú Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 86. sorszámú Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1.

Részletesebben

A bírósági végrehajtói szakvizsga és a bírósági végrehajtási ügyintézői vizsga követelményrendszere

A bírósági végrehajtói szakvizsga és a bírósági végrehajtási ügyintézői vizsga követelményrendszere A bírósági végrehajtói szakvizsga és a bírósági végrehajtási ügyintézői vizsga követelményrendszere I. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) értelmében bírósági

Részletesebben

/2014. XII. 19- 1. A rendelet hatálya

/2014. XII. 19- 1. A rendelet hatálya Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete az Esélyegyenlőségi Program keretében biztosított támogatásokról a) módosította a

Részletesebben

EGER 2006. A vizsgaidőszak 14. (3) Szóbeli vizsgán egy vizsgabizottság vagy vizsgáztató napi 20 vizsgázónál többet nem fogadhat.

EGER 2006. A vizsgaidőszak 14. (3) Szóbeli vizsgán egy vizsgabizottság vagy vizsgáztató napi 20 vizsgázónál többet nem fogadhat. ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (Elfogadva a Szenátus 52/2006. (VI.28.) sz. határozatával) (Utolsó módosítás: 2009. január 21.) EGER 2006. A vizsgaidőszak 14. (1) A vizsgaidőszak

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról Zsámbék Város Képviselő-testületének 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E a telekadóról A Helyi adókról szóló (továbbiakban: Htv.) többször módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1) bekezdése,

Részletesebben

Szabályok közötti szabadrepülés

Szabályok közötti szabadrepülés Szabályok közötti szabadrepülés - Képzés - Orvosi - Légtér Legproblémásabb területek: - Esemény jelentése - Gazdasági tevékenység - Starthely Képzés There is already in this part of Europe (Cro, Slo, Ita)

Részletesebben

1.. (1) A Rendelet 3.. c) pontja az alábbi ce) és cf) pontokkal egészül ki: 3.. c): ce) támogató szolgálat cf) közösségi ellátás 2..

1.. (1) A Rendelet 3.. c) pontja az alábbi ce) és cf) pontokkal egészül ki: 3.. c): ce) támogató szolgálat cf) közösségi ellátás 2.. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2009. (III. 18.) rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 8/2005. ( XI.1.) rendelet módosításáról Badacsonytördemic

Részletesebben

A komplex szakmai vizsgáztatás jogszabályi háttere 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet

A komplex szakmai vizsgáztatás jogszabályi háttere 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet A komplex szakmai vizsgáztatás jogszabályi háttere 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet GYEMSZI EFF Barczi Erika oktatásszervező Témakörök Általános rendelkezések A vizsga előkészítése A vizsga lebonyolítása

Részletesebben

A R. 1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép. A R. 1. szakasza helyébe a következő rendelkezés lép.

A R. 1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép. A R. 1. szakasza helyébe a következő rendelkezés lép. Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2011. (VII.25) önkormányzati rendelete Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének a dunakeszi repülőtér használatáról és hasznosításáról

Részletesebben

Vállalkozási feltételek. 1, Képző szerv megnevezése: - Andrássy és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság.

Vállalkozási feltételek. 1, Képző szerv megnevezése: - Andrássy és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Andrássy és Társa KFT 3943 Bodrogolaszi Vasút út 38/A Tel/Fax: 47/324888 mobil: 30/9635368 E-mail: autosiskola@andrassykft.hu www.andrassyautosiskola.hu 1, Képző szerv megnevezése: Vállalkozási feltételek.

Részletesebben

1675 Budapest Ferihegyi repülőtér 1. Pf.: 41 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI 2. A PART-66 ALAPJÁN KIADOTT ENGEDÉLY ADATAI (HA VAN) 3.

1675 Budapest Ferihegyi repülőtér 1. Pf.: 41 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI 2. A PART-66 ALAPJÁN KIADOTT ENGEDÉLY ADATAI (HA VAN) 3. 1675 Budapest Ferihegyi repülőtér 1. Pf.: 41 EASA Form 19 PART-66 LÉGIJÁRMŰ KARBANTARTÓ SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLY KÉRELEM Első kiadás / Változás / Megújítás / Konvertálás Az EU Bizottság (EC) No. 2042/2003

Részletesebben

2016. évi.. törvény a légiközlekedésről szóló évi XCVII. törvény módosításáról

2016. évi.. törvény a légiközlekedésről szóló évi XCVII. törvény módosításáról 2016. évi.. törvény a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosításáról 1. A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Lt.) 2. (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ALAPVIZSGA

KÖZIGAZGATÁSI ALAPVIZSGA KÖZIGAZGATÁSI ALAPVIZSGA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK 174/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet A közigazgatási és az ügykezelői alapvizsgáról 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselők jogállásáról 2012.

Részletesebben

A Kormány. /2011. ( ) Korm. rendelete

A Kormány. /2011. ( ) Korm. rendelete 1 A Kormány /2011. ( ) Korm. rendelete a bajba jutott vagy eltűnt légi járművek megsegítését, valamint a katasztrófák elleni védekezéssel és a mentéssel összefüggő tevékenységet ellátó légi kutató-mentő

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A Kormány /2007. (...) Korm. r e n d e l e t e az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja keretében kiírásra kerülő pályázatokon való részvételi jogosultság feltételeiről, a

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD OM AZONOSÍTÓ: 032551 VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD VIZSGASZABÁLYZAT 2013 Az emberi erőforrások miniszterének 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 1132 Budapest, Kádár u. 13. Telefon: +36 (1) 220-5690 - Fax: +36 (1) 220-8921.

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 1132 Budapest, Kádár u. 13. Telefon: +36 (1) 220-5690 - Fax: +36 (1) 220-8921. Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 1132 Budapest, Kádár u. 13. Telefon: +36 (1) 220-5690 - Fax: +36 (1) 220-8921. A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara a komplex

Részletesebben

A 2. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 2. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 2. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 543 02 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A 209. sorszámú Társadalombiztosítási ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és

Részletesebben

A 301. sorszámú Pályázati-támogatási asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 301. sorszámú Pályázati-támogatási asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 301. sorszámú Pályázati-támogatási asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 345 06

Részletesebben

(Min ségirányítási eljárás) 4. sz. verzió. A kiadás dátuma: március 3. (Érvényes visszavonásig) Prof. Dr. Rudas Imre rektor

(Min ségirányítási eljárás) 4. sz. verzió. A kiadás dátuma: március 3. (Érvényes visszavonásig) Prof. Dr. Rudas Imre rektor BUDAPESTI M SZAKI F ISKOLA ME 06 TOVÁBBKÉPZÉSI FOLYAMATOK (Min ségirányítási eljárás) 4. sz. verzió A kiadás dátuma: 2008. március 3. (Érvényes visszavonásig) FOLYAMATGAZDA: Bánhidyné Dr. Szlovák Éva CSc.

Részletesebben

Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (V.31.) önkormányzati rendelete a dunakeszi repülőtér használatáról és hasznosításáról

Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (V.31.) önkormányzati rendelete a dunakeszi repülőtér használatáról és hasznosításáról Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (V.31.) önkormányzati rendelete a dunakeszi repülőtér használatáról és hasznosításáról Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

XV. Nukleáris Technikai Szimpózium december Hullán Szabolcs

XV. Nukleáris Technikai Szimpózium december Hullán Szabolcs A 184/2016 (VII.13.) Korm. rendelet (Az Atv. hatálya alá tartozó építményekkel, létesítményekkel kapcsolatos műszaki szakértői, tervezői, műszaki ellenőri és felelős műszaki vezetői szakmagyakorlásra alkalmasság

Részletesebben

A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 62 344 04

Részletesebben

A tevékenység által, kreatív szemléletűek részére Szakszerű gyors módszerek elsajátítását, és a minőséget igénylők részére

A tevékenység által, kreatív szemléletűek részére Szakszerű gyors módszerek elsajátítását, és a minőséget igénylők részére I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Divat- és stílustervező felnőttképzés OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is 54 211 07 0000 00 00 2. A program besorolása Csak egy

Részletesebben

A 209. sorszámú Társadalombiztosítási ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 209. sorszámú Társadalombiztosítási ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 209. sorszámú Társadalombiztosítási ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51

Részletesebben

A 230. sorszámú Vámügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 230. sorszámú Vámügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 230. sorszámú Vámügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 344 03 1.2. Részszakképesítés

Részletesebben

2000. évi CXXVIII. törvény a közúti közlekedési elõéleti pontrendszerrõl

2000. évi CXXVIII. törvény a közúti közlekedési elõéleti pontrendszerrõl . oldal, összesen: 6 2000. évi CXXVIII. törvény a közúti közlekedési elõéleti pontrendszerrõl Az Országgyûlés a gépjármûvezetõk önkéntes jogkövetõ magatartásának erõsítése, a közúti közlekedés biztonságának

Részletesebben

Polgári Légiközlekedés Biztonsági Szervezet

Polgári Légiközlekedés Biztonsági Szervezet Polgári Légiközlekedés Biztonsági Szervezet ZÁRÓJELENTÉS 218/2005/ baleset Hajdúszoboszló 2005. 09. 03. 16 20. ZENIT- tanuló típusú ejtőernyő A szakmai vizsgálat célja a légiközlekedési baleset és a repülőesemény

Részletesebben

A bizottság a törvényjavaslat ának a következő módosítását javasolja: 58.

A bizottság a törvényjavaslat ának a következő módosítását javasolja: 58. Hivatkozási szám a TAB ülésén: 3. (T/6410) A bizottság kormánypárti tagjainak javaslata. Javaslat módosítási szándék megfogalmazásához a Törvényalkotási bizottság számára, a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel

Részletesebben

A 107. sorszámú Vízügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 107. sorszámú Vízügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 107. sorszámú Vízügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 853 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről az Nyugat-magyarországi Egyetem.Kar Cím:. Pf. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 08-0124-05, OM azonosítója: FI 21120 Képviseli: Prof. Dr. Faragó Sándor

Részletesebben

BELSŐ FELÜLVIZSGÁLATI JELENTÉS a Magyar Repülő Szövetség. által üzemeltetett tagszervezetek belső audit ellenőrzéséről. 2. kiadás

BELSŐ FELÜLVIZSGÁLATI JELENTÉS a Magyar Repülő Szövetség. által üzemeltetett tagszervezetek belső audit ellenőrzéséről. 2. kiadás Jóváhagyom! Budaőrs, 2014. Július 1.- én Vízaknai Erzsébet Főtitkár BELSŐ FELÜLVIZSGÁLATI JELENTÉS a Magyar Repülő Szövetség által üzemeltetett tagszervezetek belső audit ellenőrzéséről 2. kiadás Budaörs,

Részletesebben

T/9894. számú. törvényjavaslat

T/9894. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/9894. számú törvényjavaslat a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény módosításáról

Részletesebben

A 25. sorszámú Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 25. sorszámú Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 25. sorszámú Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 841 02

Részletesebben

(Minőségirányítási eljárás) 3. sz. verzió. A kiadás dátuma: 2007. február 27. (Érvényes visszavonásig) Prof. Dr. Rudas Imre rektor

(Minőségirányítási eljárás) 3. sz. verzió. A kiadás dátuma: 2007. február 27. (Érvényes visszavonásig) Prof. Dr. Rudas Imre rektor BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ME 06 TOVÁBBKÉPZÉSI FOLYAMATOK (Minőségirányítási eljárás) 3. sz. verzió A kiadás dátuma: 2007. február 27. (Érvényes visszavonásig) FOLYAMATGAZDA: Dr. Francsovics Anna dékánhelyettes

Részletesebben

Képzési és Továbbképzési Szabályzat 2015.

Képzési és Továbbképzési Szabályzat 2015. Képzési és Továbbképzési Szabályzat 2015. Szakmai Program 15. sz. szabályzata Hatályba lépett: 2015. I. A személyes gondoskodást végző személyek működési nyilvántartása A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS Tanfolyam nyilvántartási száma: amely létrejött a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 13..-a alapján egyrészről a Magyar Gyula Kertészeti Szakképző Iskola (1106 Budapest,

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének 51/2012. (IX.06.) önkormányzati rendelete

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének 51/2012. (IX.06.) önkormányzati rendelete Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének 51/2012. (IX.06.) önkormányzati rendelete a nevelési-oktatási intézményekben fizetendő térítési díj és tandíj megállapításának szabályairól Lenti Város Önkormányzat

Részletesebben

A.. sorszámú Megújuló energetikai technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A.. sorszámú Megújuló energetikai technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A.. sorszámú Megújuló energetikai technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54.. 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

16/2014. (IV. 4.) NGM

16/2014. (IV. 4.) NGM 16/2014. (IV. 4.) NGM rendelet a felnőttképzési nyelvi programkövetelmények nyilvántartásba vételének követelményeiről és eljárási rendjéről, valamint a nyelvi képzés követelményei teljesítésének igazolásáról

Részletesebben

Vállalkozási feltételek, képzési tájékoztató

Vállalkozási feltételek, képzési tájékoztató Vállalkozási feltételek, képzési tájékoztató 1. A képző szerv megnevezése, címe és telefonszáma Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmiszeripari szakképző Iskola és Kollégium 9028 Győr, Régi Veszprémi út 1-3.

Részletesebben

A 16. sorszámú Bérügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 16. sorszámú Bérügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 16. sorszámú Bérügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 51 344 01 1.2. Részszakképesítés

Részletesebben

A 156. sorszámú Műemlékfenntartó technikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

A 156. sorszámú Műemlékfenntartó technikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye A 156. sorszámú Műemlékfenntartó technikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma:

Részletesebben

DÍJTÉTEL TÁBLÁZAT REPÜLŐGÉP PILÓTA SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLY

DÍJTÉTEL TÁBLÁZAT REPÜLŐGÉP PILÓTA SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLY DÍJTÉTEL TÁBLÁZAT A táblázat tájékoztató jellegű. A légiközlekedéssel kapcsolatos hatósági eljárások díjait a 3/2002 (VI. 20.) GKM rendelet tartalmazza. Az összegek forintban (HUF) értendők. Amennyiben

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének. /. (..) NMHH rendelete

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének. /. (..) NMHH rendelete A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének /. (..) NMHH rendelete a mozgóképszakmai hatóság által vezetett nyilvántartások részletes szabályairól és az igazolások kiadásának rendjéről A mozgóképről

Részletesebben