A honvédelmi miniszter. HM rendelete az állami célú légiközlekedés szakszemélyzetének szakszolgálati engedélyeiről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A honvédelmi miniszter. HM rendelete az állami célú légiközlekedés szakszemélyzetének szakszolgálati engedélyeiről"

Átírás

1 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE A honvédelmi miniszter. / 2007.( ) HM rendelete az állami célú légiközlekedés szakszemélyzetének szakszolgálati engedélyeiről A légiközlekedésről szóló évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Lt.) 30. -ának (3) bekezdésében és az 53. -ának (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az igazságügyi és rendészeti miniszterrel, valamint a 12. tekintetében az egészségügyi miniszterrel egyetértésben az állami célú légiközlekedés szakszemélyzetének szakszolgálati engedélyeiről a következőket rendelem el: A rendelet hatálya I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1. a) az e rendeletben szakszolgálati engedély megszerzésére kötelezett honvédelmi és rendvédelmi célú (a továbbiakban együtt: állami célú) légiközlekedés szakszemélyzetére, továbbá b) az állami célú légiközlekedésben a szakszolgálati engedélyek kiadásában, illetve a kiadásához jogszabályban előírt feltételek biztosításában közreműködésre kötelezett szervezetekre és intézményekre terjed ki. E rendelet alkalmazásában: Értelmező rendelkezések 2.

2 2 1. Egészségi alkalmasság a szakszolgálat ellátására: az egyénnek olyan testi és lelki egyensúlyi állapota, amely lehetővé teszi a szakszolgálati tevékenység ellátását úgy, hogy ennek teljesítésekor a speciális fizikai és pszichikai terheléseket zavartalan alkalmazkodással és a feladatok biztonságos végrehajtásával valósítja meg. 2. Engedélyes: az e rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő, szakszolgálat ellátására jogosító érvényes szakszolgálati engedéllyel rendelkező személy 3. Hatóság: az előfokú katonai légügyi hatósági feladatokat ellátó szervezet. 4. Hatósági vizsgarepülés: a szakszolgálati engedélyek megszerzéséhez, meghosszabbításához, kiterjesztéséhez vagy helyreállításához szükséges ellenőrző repülés a szakmai alkalmasság megállapítása céljából. 5. Helyreállítás: az előírt követelmények teljesítését követően a lejárt jogosítást a Hatóság további meghatározott időtartamra újraérvényesíti. 6. Jártasság: az engedélyesnek azon megszerzett és fenntartott szakmai ismeretszintje és gyakorlati készsége, amely alapján a szakszolgálati tevékenységet szakszerűen és biztonságosan el tudja látni. 7. Jogosítás: a szakszolgálati engedélybe bevezetett bejegyzés, amely meghatározza, hogy az engedélyes milyen feltételek, vagy korlátozások mellett gyakorolhatja szaktevékenységét. 8. Kiképzés, átképzés alatt álló személy: az az állományilletékes parancsnok/vezető által kijelölt személy, aki a szakszolgálati engedély megszerzéséhez, illetve kiterjesztéséhez szükséges a jogszabályban meghatározott feltételek teljesítése érdekében elméleti és gyakorlati kiképzést, átképzést folytat. 9. Kiterjesztés: a megszerzett jogosításon felüli további speciális szaktevékenységre való bejegyzés. Kiterjesztések a légiközlekedési szakszemélyzet részére: a) személyszállítás, b) különösen fontos és/vagy védett személyek (VIP) szállítása, c) nemzetközi közforgalmi repülés, d) kötelékrepülés, e) légi utántöltés, f) kutatás-mentés, g) légimentés-betegszállítás, h) teheremelés, i) személydobás irányítás, j) teherdobás irányítás, k) légcellás tartalék és mentőernyő hajtogatás, l) szabadeső oktatás, m) légcellás ejtőernyős oktatás, n) HALO, HAHO ejtőernyős oktatás. 10. Légijármű kategória: az állami légijárművek osztályozása meghatározott alkalmazási jellemzők szerint:

3 3 a) harcászati repülőgép, b) kiképző repülőgép/helikopter, c) szállító repülőgép, d) harci- és szállítóhelikopter, e) rendvédelmi repülőgép/helikopter. 11. Légiközlekedési hatóság: az Lt. 3. -ának (1) bekezdése szerinti légiközlekedési hatóság. 12. Légiközlekedési szakszemélyzetek: A) légijármű vezetők a) légijármű parancsnok, b) oktató légijármű parancsnok, c) berepülő légijármű parancsnok, d) másodpilóta, e) berepülő másodpilóta, f) másodpilóta-fedélzeti lövész, g) berepülő másodpilóta-fedélzeti lövész. B) légijármű szakszemélyzet tagok a) navigátor, b) oktató navigátor, c) berepülő navigátor, d) fedélzeti technikus, e) oktató fedélzeti technikus, f) berepülő fedélzeti technikus, g) fedélzeti rádiós, h) oktató fedélzeti rádiós, i) berepülő fedélzeti rádiós, j) fedélzeti lövész. C) ejtőernyősök a) segéd-oktató ejtőernyős, b) oktató ejtőernyős, c) tandem ejtőernyő pilóta, d) beugró ejtőernyős. D) légijármű fedélzetén légiközlekedéssel összefüggő tevékenységet folytató személyzettagok a) kutató-mentő, b) légimentő-betegszállító, c) rakodás-vezető, d) légiutántöltés-vezető, e) speciális berendezést kezelő,

4 4 f) légiutaskísérő. E) légiközlekedéssel összefüggő tevékenységet folytató személyzettagok: pilótanélküli légijármű (UAV) irányító. 13. Meghosszabbítás: a jogosítás érvényességi idejének lejártát megelőzően az előírt követelmények teljesítését követően, a Hatóság további meghatározott időtartamra lehetővé teszi az engedélyes számára a jogosításban foglalt szaktevékenység gyakorlását. 14. Nemzetközi közforgalmi repülés: az állami repülések céljára kijelölt légtéren kívüli repülés. 15. Pályázó: e rendeletben megjelölt feltételekkel rendelkező személy, aki az állományilletékes parancsnok/vezető útján hatósági szakszolgálati vizsgára jelentkezik. 16. Szakszolgálati engedély honosítása: adminisztratív eljárás, mely során a Hatóság a szakszolgálati engedélyt a nemzetközi vagy kétoldalú szerződésekkel összhangban, egy másik ország illetékes szerve által kiállított szakszolgálati engedély alapján bocsát ki. 17. Szakszolgálatra való egészségi alkalmasság: a) teljes: ha az egyén a repülőegészségi alkalmassági követelményeknek megfelel, b) korlátozott: ha a szervezet testi és lelki egyensúlyának megbomlása, s így az egészségkárosodás mértéke a szakszolgálatra való egészségi alkalmasságot nem zárja ki, a repülés biztonságát nem veszélyezteti, és szakszolgálati tevékenységének további gyakorlása feltételezhetően nem vezet egészségromláshoz. 18. Tanfolyami képzésben közreműködő oktatási intézmény: a Hatóság által képzésre feljogosított szervezet. 19. Vizsgakódex: a hatósági elméleti és gyakorlati vizsga követelményeit, a vizsgáztatási rend szabályait, valamint az elméleti vizsga kérdéseit tartalmazó, a hatóság által kiadott, évente frissített dokumentum. 20. Vizsganaptár: a vizsgakódex mellékleteként kiadott, az adott naptári évre meghatározott hatósági elméleti és gyakorlati vizsgáztatások időpontjai. II. Fejezet A szakszolgálati engedély megszerzésének, meghosszabbításának, kiterjesztésének és helyreállításának általános feltételei A szakszolgálati engedély 3.

5 5 A szakszolgálati engedély - a benne foglalt bejegyzéseknek megfelelően - a légijármű kategórián belül típus, illetve szaktevékenység szerint megjelölt szakszolgálat ellátására jogosít, és az egészségi, valamint a szakmai alkalmasságra megállapított határidőig, illetőleg visszavonásig érvényes. 4. (1) Az 1. számú mellékletben meghatározott feltételek alapján a feladat ellátására jogosító szakszolgálati engedéllyel rendelkező személyek közül kiképzettsége, felkészültsége alapján az állományilletékes parancsnok/vezető jelöli ki azt a személyt, aki a szakszolgálati engedélyhez kötött tevékenységet folytathatja. (2) A kiképzés, átképzés alatt álló személy az új kategóriában, légijármű típuson illetve fedélzeti szaktevékenységben kiképzési szintjének megfelelően, önálló (oktató nélküli gyakorló) légiközlekedési tevékenységet kizárólag kiképzés céljából folytathat. (3) Az állami célú légiközlekedésben szakszolgálati engedélyt az kaphat, aki a) légiközlekedési szakszemélyzetként lát el szakszolgálatot, és b) a szakszolgálatra a légijármű kategóriája, valamint a szakszolgálat típusa szerint e rendeletben meghatározott szakmai és egészségi követelményeknek megfelel, továbbá c) rendelkezik az egyes szakszolgálati engedélyekhez e rendeletben előírt feltételekkel, valamint eredményes elméleti és gyakorlati szakszolgálati vizsgát tett. (4) Külföldön szerzett szakszolgálati engedély akkor fogadható el, ha azt a Magyar Köztársaságot is kötelező nemzetközi szerződésben meghatározott feltételekkel adták ki és a külföldi szakszolgálati engedély kiadásának feltételei e rendelet előírásainak megfelelnek. Ha e rendelet bármely előírása nem teljesül, abban az esetben az előírás teljesülése után illetve különbözeti (szakismereti, gyakorlati) vizsga sikeres teljesítése esetén a Hatóság honosítja a szakszolgálati engedélyt. 5. (1) A szakszolgálati engedélyt a 2. számú melléklet szerinti tartalommal és formában, magyar és angol nyelvű nyomtatott szöveggel a Hatóság adja ki. (2) A szakszolgálati engedély rovataiba bejegyzést csak a Hatóság, a hatósági feladatkört ellátó szolgálati személyek esetében a munkakör ellátásához szükséges bejegyzéseket csak a Hatóság vezetője tehet. (3) A szakszolgálati engedély két példányban készül. A szakszolgálati engedély első példányát az engedélyes birtokolja, aki a szakszolgálati tevékenysége ellátása során köteles azt magánál tartani, és a hatósági ellenőrzést végrehajtó személy felszólítására bemutatni. A szakszolgálati engedély második példányát a Hatóság tárolja. (4) Az engedélyes köteles a Hatóságnak haladéktalanul bejelenteni, ha a szakszolgálati engedélye elveszett, megrongálódott, vagy megsemmisült.

6 6 (5) Az elveszített, megrongálódott vagy megsemmisült szakszolgálati engedélyt a Hatóság érvénytelenné nyilvánítja és a külön jogszabályban 1 meghatározott térítési díj ellenében, az engedélyes kérelmére pótolja. 6. A szakszolgálati engedélyt - a feltételek teljesítése esetén - további légijármű típusra, illetve más szakszolgálati tevékenységre a Hatóság terjeszti ki. 7. (1) A szakszolgálati engedély kiadását - a honosítási eljárás kivételével - hatósági elméleti és gyakorlati vizsga előzi meg. (2) A szakszolgálati engedély megszerzésének vizsgakövetelményeit a Vizsgakódexben a Hatóság határozza meg. (3) A szakszolgálati engedély megszerzése, meghosszabbítása, kiterjesztése, illetve helyreállítása érdekében az állományilletékes parancsnok/vezető, vagy a Hatóság által képzésre feljogosított szervezet tanfolyamot szervez. A tanfolyam elméleti és gyakorlati tematikáját a Hatóság hagyja jóvá. A tanfolyamon való részvétel a hatósági vizsgára bocsátás előfeltétele. (4) A Hatóság a légiközlekedési hatóság igazolása alapján elfogadja a) légijármű-vezető esetében a kategóriának megfelelő polgári légijárművön megszerzett repülési jártasságot (repült időt), illetőleg b) a légijármű személyzet tagként teljesített, igazolt gyakorlati időt, valamint c) az ejtőernyős esetében az ejtőernyős ugrások számát. (1) Az állományilletékes parancsnok/vezető a kiképzés, átképzés alatt lévő személyekről, illetve a szakszolgálati engedéllyel rendelkező személyekről nyilvántartást vezet, amely a személyi adatokon kívül tartalmazza a szakszolgálati engedély számát, jogosításait, szakmai érvényességét, valamint az engedélyes szakmai képesítésében bekövetkezett változásokat. (2) A következő naptári évre vonatkozó Vizsganaptár alapján az állományilletékes parancsnok/vezető az állományába tartozó szakszemélyzetek vizsgáztatási tervét minden év december 15-ig megküldi a Hatóságnak. (3) A légijármű vezetők, a légijármű szakszemélyzet tagok és a légijármű fedélzetén légiközlekedéssel összefüggő tevékenységet folytató személyzettagok kötelesek nyilvántartást vezetni, mely a következő adatokat tartalmazza: a) képesítést, b) repült kategóriát, típust, óraszámot, jogosítási szintet, repülőesemények adatait, 8. 1 a katonai légügyi hatósági eljárások díjairól szóló 9/2004. (IV. 16.) HM rendelet

7 7 c) típusátképzést, elméleti és gyakorlati vizsgákat, a repülés technikai és egyéb ellenőrzések eredményeit, d) végrehajtott repülések adatait (légijármű típusa, fedélzeti azonosítószáma, a repülés időpontja, feladat, felszállás- és leszállás ideje, felszállások/feladatok száma, műszeres megközelítések száma, nappali és éjszakai repülési idő, havi és éves összesítés). (4) Az ejtőernyősök kötelesek nyilvántartást vezetni, mely a következő adatokat tartalmazza: a) képesítést, b) ejtőernyő típusát, ugrásszámot, jogosítási szintet, ugrási események adatait, c) típusátképzést, elméleti és gyakorlati vizsgákat, ugrástechnikai és egyéb ellenőrzések eredményeit, d) végrehajtott ugrások adatait (ejtőernyő típusa, nyilvántartási száma, az ugrás időpontja, feladat megnevezése, ugrások száma, nappali és éjszakai ugrások száma, szabadesés ideje, havi és éves összesítés). (5) A nyilvántartást az állományilletékes parancsnok/vezető évente hitelesíti. (6) A nyilvántartásban a szakszolgálati engedélyre, a hatósági ellenőrzésre és vizsgáztatás eredményére vonatkozó bejegyzéseket a hatósági típusfőpilóta aláírásával és pecsétjével hitelesíti. A szakszolgálati engedély felfüggesztése 9. (1) A Hatóság a szakszolgálati tevékenységet azonnali hatállyal felfüggeszti, ha a) légiközlekedési baleset, repülőesemény vagy rendellenesség vizsgálata során a Hatóság megállapítja, hogy az engedélyes a szakszolgálat foglalkozási szabályait megszegte, de ellene büntetőeljárás nem indult, 3 hónaptól 1 évig terjedő időtartamra, vagy b) az engedélyessel szemben légijármű ittas, vagy tudatmódosító szer hatása alatti vezetése, légijármű engedély nélküli vezetése, légijármű fedélzetén elkövetett szabálysértés, valamint a légiközlekedés biztonságát szolgáló szabályok és a légijármű üzemeltetésével kapcsolatos szabályok megszegése miatt szabálysértési eljárás indult, a szabálysértési eljárás jogerős befejezéséig, vagy c) az engedélyessel szemben a légiközlekedés biztonságának veszélyeztetése vagy szakszolgálati engedélyhez kötött tevékenységgel összefüggő bűncselekmény miatt büntetőeljárás van folyamatban, a büntetőeljárás jogerős befejezéséig. (2) A szakszolgálati engedély felfüggesztésének időtartamát az engedély bevonásának napjától kell számítani. (3) A Hatóság - a szakszolgálati engedély felfüggesztésére irányuló határozatával szemben az engedélyes fellebbezéssel élhet. (4) A szakszolgálati engedély a) a 3 hónapnál hosszabb időtartamú felfüggesztése esetében a gyakorlati vizsga,

8 8 b) a 12 hónapnál hosszabb időtartamú felfüggesztése esetében az elméleti és a gyakorlati vizsga sikeres letétele után adható ki újból. (5) Az állományilletékes parancsnok/vezető az engedélyes szakszolgálati tevékenységét az egészségileg ideiglenesen alkalmatlan" minősítése időtartamára felfüggeszteni. (6) Az engedélyes a felfüggesztés időtartama alatt állami légijárművön légiközlekedési tevékenységet nem folytathat. A szakszolgálati engedély visszavonása 10. (1) A Hatóság a szakszolgálati engedélyt azonnali hatállyal visszavonja, ha az engedélyes a szakszolgálati engedély a) az engedély kiadásának vagy meghosszabbításának valamely feltétele hiányzik, a feltétel teljesítéséig, vagy b) az engedély egészségi alkalmassági érvényességének határideje lejárt, az alkalmasság megállapításáig, vagy c) az engedélyes az engedély meghosszabbításához, kiterjesztéséhez szükséges vizsgán, illetőleg az ellenőrzésen nem felel meg, a sikeres vizsga letételéig, vagy d) az engedélyes szakszolgálati tevékenységét 12 hónapot meghaladóan nem gyakorolta, a helyreállítás feltételeinek teljesítéséig, vagy e), kiadása iránti kérelemben valótlan adatokat jelölt meg, vagy f) e rendeletben meghatározott feltételeket a megjelölt határidőig nem teljesíti, vagy g) a szakszolgálat ellátására egészségileg véglegesen alkalmatlanná válik. (2) A Hatóság - a szakszolgálati engedély visszavonására irányuló - határozatával szemben az engedélyes fellebbezéssel élhet. A szakszolgálat ellátására való jogosultság 11. (1) A pályázó külföldön szerzett szakszolgálati engedélye vagy képzése akkor fogadható el (honosítható) a Hatóság által kiadandó szakszolgálati engedély alapjául, ha azt a Magyar Köztársaságot is kötelező nemzetközi szerződésben meghatározott feltételekkel adták ki, illetve folytatták, azaz a külföldi szakszolgálati engedély kiadásának feltételei e rendelet előírásainak megfelelnek. Ha e rendelet bármely előírása nem teljesül, abban az esetben csak az előírás teljesülése után, illetve a Hatóság által előírt különbözeti (elméleti és gyakorlati) vizsga sikeres teljesítése esetén honosítja a Hatóság a szakszolgálati engedélyt. (2) Szakszolgálat más állam által lajstromba vagy nyilvántartásba vett légijárművön belföldön abban az esetben látható el, ha a lajstromozó (nyilvántartó) állam hatósága azt engedélyezte.

9 9 Szakszolgálati tevékenység korlátozása repülőegészségi alkalmasság megváltozása esetén 12. (1) Az engedélyes szakszolgálati tevékenysége korlátozható, ha egészségi állapota megváltozott, de a változás mértéke egy elfogadható szinten belül van, munkaképességének csökkenése pedig nem zárja ki a szakszolgálat gyakorlását. (2) A Hatóság a korlátozást akkor alkalmazza, ha a szakszolgálati tevékenységet végző személy megtartása indokolt, és az engedélyes egészségi állapota a továbbiakban nem romlik. (3) A korlátozás mértékét az egészségügyi minősítést végző hatósági főorvos az MH központi egészségügyi szerve véleményének figyelembevételével, a szakmai vizsgáztatást, ellenőrzést végző hatósági főpilóta, valamint a hatósági ejtőernyős főtiszt együttesen állapítja meg. A Hatóság a döntést határozatban rögzíti és azt az állományilletékes parancsnok/vezető útján megküldi az engedélyesnek. A korlátozást a Hatóság bejegyzi a szakszolgálati engedély egészségügyi betétlap megfelelő rovatába. (4) Az engedélyes az egészségi állapotában bekövetkezett minden változást köteles bejelenteni a repülőorvosi alapellátást végző repülőorvosnak. (5) Ha a repülőorvos azt állapítja meg, hogy a (4) bekezdés szerinti változás a szakszolgálati engedélyben szereplő tevékenység gyakorlását befolyásolhatja, erről köteles írásban jelentést tenni az állományilletékes parancsnoknak/ vezetőnek, aki haladéktalanul köteles kezdeményezni az engedélyezett tevékenység felfüggesztését (korlátozását). (6) A felfüggesztés az alkalmasság felülvizsgálatáig tart. A felfüggesztésről szóló döntés meghozataláig a tevékenység nem gyakorolható. (7) A gyógyszeres kezelésre a katonai repülőhajózó állomány gyógyszeres kezelésére kiadott belső rendelkezések az irányadó. (8) Ha az engedélyes terhes, állapotáról köteles tájékoztatást adni repülőorvosának és a repülő egészségi alkalmasságát megállapító intézetnek. Erről a repülő egészségi alkalmasságot megállapító intézet köteles tájékoztatni a Hatóságot. III. Fejezet Eljárási szabályok A szakszolgálati engedély kiadása iránti kérelem 13. (1) A szakszolgálati engedély kiadása, meghosszabbítása, kiterjesztése iránti kérelmet a 3. számú mellékletben meghatározottak szerint a Hatósághoz írásban kell benyújtani.

10 10 (2) A szakszolgálati engedély megszerzéséhez, kiterjesztéséhez, meghosszabbításához, valamint helyreállításához szükséges vizsgáztatást az állományilletékes parancsnok/vezető kezdeményezi. Az állományilletékes parancsnok/vezető a kérelmében igazolja az előírt feltételek teljesülését. (3) A szakszolgálati engedély kiadása után az állományilletékes parancsnok/vezető biztosítja az engedélyes számára az érvényesség folyamatos fenntartásához szükséges feltéteket mindaddig, amíg a munkakör szakszolgálati engedélyhez kötött tevékenységnek minősül. A hatósági vizsgára felkészítő tanfolyam 14. (1) A szakszolgálati engedély megszerzéséhez, meghosszabbításához, kiterjesztéséhez és helyreállításához szükséges tanfolyam elméleti foglalkozásokból tevődik össze. (2) A pályázó a tanfolyam összes tanóráján köteles részt venni, de az összóraszám 20%-ának erejéig igazoltan hiányozhat. (3) A pályázót új tanfolyamra kell beiskolázni, ha a (2) bekezdésben előírt feltétel nem teljesül. 15. (1) A szakszolgálati engedély megszerzése érdekében szervezett tanfolyam időtartama legalább 10 munkanap, melyet a tanfolyam indítását követő 1 hónapon belül be kell fejezni. (2) A szakszolgálati engedély meghosszabbítására, kiterjesztésére, illetve helyreállítására szervezett tanfolyam időtartama 5 munkanap, melyet a tanfolyam indítását követő 20 naptári napon belül be kell fejezni. (3) Az elméleti ismeretek előírt témakörei: a) a légiközlekedési szakszemélyzet részére: aa) légi jog és szabályzatismeret, ab) légtérszervezés és légiforgalmi ismeretek, ac) légitájékozódás, ad) aerodinamika, ae) repülésmeteorológia, af) repülő-egészségügyi ismeretek, ag) típusismeret. b) az ejtőernyősök részére: ba) légi jog és ejtőernyős szakutasítások bb) ejtőernyő-aerodinamika, bc) meteorológiai alapismeretek, bd) egészségügyi ismeretek,

11 11 be) ejtőernyős elméleti ismeretek, bf) ejtőernyős vészhelyzetek bg) késleltetett nyitást biztosító ejtőernyős műszerek és minimális nyitási magasságot jelző készülékek. (4) A szakszolgálati engedély megszerzésére, kiterjesztésére és helyreállítására szervezett tanfolyam időtartama minimálisan 30 tanóra, a meghosszabbításra szervezett tanfolyam időtartama minimálisan 15 tanóra. 16. (1) A pályázó beiskolázására, képzésére az állományilletékes parancsnok/vezető intézkedik, aki a szakszolgálati engedéllyel rendelkező személyekről vezetett nyilvántartás alapján a) a katonai szervezeteknél a külön belső rendelkezésben foglaltak szerint, b) a rendvédelmi szerveknél minden év november 30-ig részvételi tervet készít. (2) Az állományilletékes parancsnok/vezető a pályázók részvételi tervét megküldi a Hatóságnak. 17. (1) Az állami célú légiközlekedés szakszemélyzete részére oktatási intézményben szervezett tanfolyam oktatói állományát - a speciális- és típusismereteket oktatók kivételével - az oktatási intézmény vezetője jelöli ki. (2) Az oktatási intézmény vezetője szakoktató hiányában szakirányú végzettséggel, továbbá az adott szakterületen legalább 3 év szakmai gyakorlattal rendelkező külső előadót felkérhet. (3) A szakmai ismeretek oktatását oktatói szakszolgálati engedéllyel és legalább 3 év szakmai gyakorlattal rendelkező személy, illetve a másodpilóta-fedélzeti lövész, berepülő másodpilóta-fedélzeti lövész, fedélzeti lövész esetében szakszolgálati engedéllyel és legalább 3 év szakmai gyakorlattal rendelkező személy végezheti. (4) A tanfolyam tematikáját egységes szerkezetben, az oktatási intézménynél folytatott képzés esetén az oktatási intézmény vezetője, a szervezeti egységnél folytatott képzés esetén az állományilletékes parancsnok/vezető készíti el és terjeszti fel jóváhagyásra a Hatósághoz. (5) A tanfolyamról részvételi naplót kell vezetni. (6) Az oktatási intézménynél folytatott tanfolyam elvégzését az oktatási intézmény vezetője, a szervezeti egységnél folytatott tanfolyam elvégzését az állományilletékes parancsnok/vezető tanúsítja. A hatósági vizsga 18.

12 12 A szakszolgálati vizsga az adott szakterület, és a szakszolgálati tevékenység szempontjából szükséges ismereteket és készségeket érintő olyan számonkérés, amely az adott szakterület műveléséhez szükséges komplex ismeretek, valamint azok alkalmazási szintjét méri. 19. (1) Szakszolgálati vizsgát vizsgaidőszakban lehet tenni. Egy naptári év két vizsgaidőszakra oszlik. A tavaszi vizsgaidőszak kezdete a február hónap 1. napját magába foglaló hét első, befejezése pedig a július hónap 15. napját magába foglaló hét utolsó munkanapjára esik. Az őszi vizsgaidőszak kezdete az augusztus hónap 31. napját magába foglaló hét első munkanapja, befejezése pedig a november hónap 30. napját magába foglaló hét utolsó munkanapja. (2) A tavaszi és az őszi vizsgaidőszakban a Hatóság a vizsgaidőszakok kezdő hetétől számított minden első héten elméleti, minden második héten gyakorlati vizsgát tart. A vizsgahét első és utolsó munkanapja kivételével, munkanapokon az elméleti vizsgát és óra közötti időszakban, gyakorlati vizsgát a repülések tervezése függvényében tartja a Hatóság. (3) Vizsgaidőszakon kívüli vizsgára, különösen indokolt esetben a vizsgázó írásbeli kérelmére, az állományilletékes parancsnok/vezető javaslatára, a Hatóság vezetője engedélyt adhat. (4) A vizsgázó a vizsgaidőszak utolsó vizsgahetében tett sikertelen vizsgája esetén a következő vizsgaidőszakban külön engedély nélkül megismételt vizsgát tehet. 20. (1) Szakszolgálati vizsgát vizsgabizottság előtt kell tenni. A vizsgabizottság elnökét és tagjait a Hatóság vezetője vagy illetékes osztályvezetője, határozatban jelöli ki. (2) A vizsgabizottság elméleti vizsga esetén az elnökkel együtt legfeljebb háromtagú, gyakorlati vizsga esetén egytagú. (3) A bizottság elnöke és tagja a Hatóság személyi állományába tartozó, szakszolgálati engedéllyel rendelkező, az adott szakterületen jártas személy lehet. Bizottsági tagnak, indokolt esetben, az állományilletékes parancsnok/vezető egyetértésével az üzemben tartó vagy az üzemeltető oktatói szakszolgálati engedéllyel rendelkező tagja is kijelölhető. 21. (1) Hatósági vizsgára a 13. (2) bekezdésben foglaltak szerint a szakszolgálati engedély lejárta előtt legalább 30, legfeljebb 90 nappal lehet jelentkezni. (2) Az (1) bekezdés szerinti határidőtől való eltérést indokolt esetben írásbeli kérelem alapján a Hatóság vezetője engedélyez.

13 13 (3) A Hatóság a vizsgázót a vizsgaidőpontokról állományilletékes parancsnoka/vezetője útján legalább 5 munkanappal a vizsga előtt írásban tájékoztatja. (4) Ha a vizsgázó a vizsga napján nem tud megjelenni, és távollétének okát a Hatóság felé a vizsga napját követő 5 munkanapon belül megfelelő módon igazolja, a vizsgaidőszakon belül a Hatóság új vizsgaidőpontot jelöl ki számára. Ellenkező esetben a vizsgára jelentkezést meg kell ismételni. 22. (1) Szakszolgálati vizsgát a Hatóság által meghatározott helyen és időben kell tenni. (2) A vizsgák szabályosságáért, zavartalanságáért a vizsgabizottság elnöke, illetve a vizsgáztatók felelősek. (3) A vizsgázó a Hatóság által kijelölt vizsgaidőpontban és helyen, vizsgára alkalmas állapotban köteles megjelenni, és vizsgát tenni. (4) A vizsgázó köteles magával hozni: a) személyazonosításra szolgáló okmányait, b) szakszolgálati engedélyét, c) repülési-, ejtőernyős nyilvántartását, d) az angol távbeszélő ismeretét igazoló bizonyítványát (betétlapot), valamint e) a 7. (4) bekezdésben foglaltak szerinti, felmentésre jogosító igazolást. (5) Egy vizsganapon egy bizottság előtt legfeljebb 20 fő vizsgázhat. 10 főnél nagyobb vizsgalétszám esetén a vizsga az üzembentartó vagy üzemeltető által biztosított helyiségben is lefolytatható. (6) Az elméleti vizsga megkezdésekor a vizsgázó a tesztlap és a vizsgakérdések átvételét a jelenléti íven aláírásával igazolja. (7) A vizsga az írásbeli vizsgafeladatok kiosztásával, illetve a vizsgázó gyakorlati vizsgára való felkészülésének jelentésével tekintendő megkezdettnek. Az ezt követően félbehagyott, vagy a vizsgázó hibájából felfüggesztett vizsga befejezettnek tekintendő. Ebben az esetben a vizsgázót a kétfokozatú értékelési módszer alapján "nem felelt meg" minősítéssel kell értékelni. (8) Az elméleti vizsga időtartamát a vizsgabizottság elnöke határozza meg a vizsgakérdések számának és nehézségi fokának függvényében. (9) A vizsgáról jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv formai és tartalmi követelményeit a 4. számú melléklet rögzíti. (10) A bizottság a kitöltött és aláírt vizsgajegyzőkönyveket, valamint a kijavított vizsgalapokat legkésőbb a vizsgát követő második munkanapon köteles átadni a kijelölt ügyintéző számára. A vizsgán meg nem jelent vizsgázó távolmaradását a vizsgajegyzőkönyvben fel kell tüntetni.

14 (1) A szakszolgálati vizsga elméleti és gyakorlati részből áll. (2) Az elméleti számonkérés kérdésenként 4 válaszlehetőséget biztosító, maximum 130 kérdést tartalmazó teszt alapján történik, amely e rendeletben felsorolt témaköröket egyenlő súllyal jeleníti meg. A tesztlap formai követelményeit az 5. számú melléklet rögzíti. (3) Az ismeretek és készségek értékelése kétfokozatú minősítéssel történik. A minősítés megfelelt és nem felelt meg értékeléssel történik. 24. (1) A vizsgázó felkészültségét a vizsgáztató bizottság elnöke, valamint a bizottság tagjai értékelik és zárt ülésen állapítják meg a vizsga eredményességét. (2) Eredménytelen a vizsga, amennyiben a vizsgázó: a) elméleti vizsga esetén bármely témakörben szerzett pontszáma nem éri el az adott témakörre adható pontszám 70 %-át, b) gyakorlati vizsga esetén az értékelési szempontok bármelyikére nem felelt meg" értékelést kapott. (3) Sikertelen vizsga esetén a Hatóság a 9. -ának (1) bekezdés c) pontja alapján a szakszolgálati engedélyt visszavonja. (4) Az eredményes elméleti vizsga 6 hónapig érvényes. 25. (1) Sikertelen vizsga után a vizsgázó három alkalommal tehet ismételt vizsgát. (2) Az ismételt vizsga időpontját a Hatóság vezetője határozza meg, amely a) az első sikertelen vizsgát követő legalább 15 nap elteltével, b) az első sikertelen megismételt vizsgát követő legalább 30 nap elteltével, c) a második sikertelen megismételt vizsgát követően a vizsgázó legkorábban a vizsga utáni 90 nap elteltével, a szakszolgálati vizsgára felkészítő tanfolyam újbóli elvégzése, illetőleg a Hatóság által jóváhagyott speciális gyakorlati képzési program teljesítése után jelölhető ki. (3) Ha második és harmadik ismételt vizsgára kerül sor a) elméleti vizsga esetén a Hatóság által kiadott tételek alapján szóban, 5 fős bizottság előtt történik, melynek összetételét a Hatóság vezetője határozza meg, b) gyakorlati vizsga esetén a bizottság elnöke és tagja csak a Hatóság adott területen jártas főtisztje lehet.

15 15 (4) Szóbeli vizsga esetén a felelet megkezdése előtt legalább 30 perces felkészülési időt kell a vizsgázó számára biztosítani. 26. A vizsgák eredményéről a Hatóság a vizsgázót állományilletékes parancsnoka/vezetője útján a vizsgát követő 5 munkanapon belül, az elért pontszám feltüntetésével írásban értesíti. IV. Fejezet Záró rendelkezések 27. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik hónap első napján lép hatályba. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az állami célú légiközlekedés szakszemélyzetének szakszolgálati engedélyeiről szóló 16/1998. (X. 28.) HM-EüM együttes rendelet és az állami célú légiközlekedés szakszemélyzetének szakszolgálati engedélyeiről szóló 16/1998. (X. 28.) HM-EüM együttes rendelet módosításáról szóló 14/2001. (V. 30.) HM-EüM együttes rendelet, továbbá az állami célú légiközlekedés szakszemélyzetének képzéséről szóló 5/2003. (II. 1.) HM rendelet és az állami célú légiközlekedés szakszemélyzetének képzéséről szóló 5/2003. (II. 1.) HM rendelet módosításáról szóló 13/2005. (V. 21.) HM rendelet hatályát veszti. 28. (1) A rendelet hatálybalépéséig kiadott szakszolgálati engedélyek, bejegyzett képesítések és jogosítások a benne foglalt szakmai érvényességi idő lejártáig érvényesek. (2) Az állami célú légiközlekedés szakszemélyzete az e rendeletben meghatározott nyelvismeretre vonatkozó követelményt a rendelet hatálybalépését követő 24 hónapon belül teljesítheti. (3) A légijárművön repülés közben a szakszemélyzeten kívül speciális feladatok végrehajtására a repülési feladatot elrendelő elöljáró engedélyével további személy is tartózkodhat. Az adott feladat végrehajtásához szükséges felkészültségért az engedélyező elöljáró felelős. Budapest, Dr. Szekeres Imre

16/1998. (X. 28.) HM-EüM együttes rendelet. az állami célú légiközlekedés szakszemélyzetének szakszolgálati engedélyeiről ELSŐ RÉSZ

16/1998. (X. 28.) HM-EüM együttes rendelet. az állami célú légiközlekedés szakszemélyzetének szakszolgálati engedélyeiről ELSŐ RÉSZ 16/1998. (X. 28.) HM-EüM együttes rendelet az állami célú légiközlekedés szakszemélyzetének szakszolgálati engedélyeiről A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Lt.) 53. -ának

Részletesebben

24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet. a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól

24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet. a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. -a

Részletesebben

24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet. a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól

24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet. a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2013.X.1. ) 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és

Részletesebben

24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet. a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól

24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet. a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. -a

Részletesebben

PÓTLÉKOK ÉS MÓDOSÍTÁSOK ELŐJEGYZÉSE

PÓTLÉKOK ÉS MÓDOSÍTÁSOK ELŐJEGYZÉSE Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00528-2011 PÓTLÉKOK ÉS MÓDOSÍTÁSOK ELŐJEGYZÉSE Tételszám A módosítás száma A módosítás tárgya 2 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 14 1.1. Vizsgaszabályzat

Részletesebben

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. (2) bekezdés b) pontjában, valamint

Részletesebben

a polgári légiközlekedési szakszolgálati engedélyek egészségügyi feltételeiről és kiadásuk rendjéről

a polgári légiközlekedési szakszolgálati engedélyek egészségügyi feltételeiről és kiadásuk rendjéről 14/2002. (II. 26.) KöViM-EüM együttes rendelet a polgári légiközlekedési szakszolgálati engedélyek egészségügyi feltételeiről és kiadásuk rendjéről A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény (a

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet alkalmazási köre. 2. Értelmező rendelkezések

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet alkalmazási köre. 2. Értelmező rendelkezések 17170 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 97. szám A nemzeti fejlesztési miniszter 41/2015. (VII. 3.) NFM rendelete az üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységeket végző természetes személyek képzésének,

Részletesebben

26/2001. (VII. 27.) OM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről. Általános rendelkezések

26/2001. (VII. 27.) OM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről. Általános rendelkezések 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. (1) bekezdés b) pontjában foglalt

Részletesebben

A szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló rendelet

A szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló rendelet A szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló rendelet Általános rendelkezések 2 A szakmai vizsga előkészítése 3 A vizsgabizottság 4 A vizsgabizottság működése 6 Az írásbeli

Részletesebben

Hallgatói Tájékoztató

Hallgatói Tájékoztató KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT 1033 Budapest, Laktanya u. 33. Tel: 06(1)436-1500, BM 27-500, Fax:436-1505 Nyilvántartásba vételi szám: E-000199/2014 Hallgatói Tájékoztató 2014. A TANINTÉZET MINŐSÉGPOLITIKÁJA

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LX. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 1865 1976. OLDAL 2010. május 4. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 2040 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól

315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól OptiJus Opten Kft. I. 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól A 2013.9.1. és 2014.6.30. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

11/2009. VIG. számú vezérigazgatói utasítás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Oktatási Utasításáról

11/2009. VIG. számú vezérigazgatói utasítás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Oktatási Utasításáról 1 Készítette: Zórád Zoltán Mérnöki és elvi ügyek Változatszám: 1 Hatálybalépés időpontja: 2009. március 1. 11/2009. VIG. sz. UTASÍTÁS 11/2009. VIG. számú vezérigazgatói utasítás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Oktatási

Részletesebben

Személyi feltételrendszer

Személyi feltételrendszer Személyi feltételrendszer 110. (1) Egészségügyi tevékenység - folytatásának formájától és módjától függetlenül - e törvény és külön törvény rendelkezéseire figyelemmel önállóan vagy felügyelet mellett

Részletesebben

1 / 24 2015.03.21. 10:18

1 / 24 2015.03.21. 10:18 1 / 24 2015.03.21. 10:18 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 111. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 111. szám MAGYAR KÖZLÖNY 111. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. július 30., csütörtök Tartalomjegyzék 25/2015. (VII. 30.) MNB rendelet A hitelintézetek eszközei és forrásai közötti általános denominációs összhang

Részletesebben

TERVEZET. 2012. évi törvény a felnőttképzésről. I. Fejezet Általános rendelkezések

TERVEZET. 2012. évi törvény a felnőttképzésről. I. Fejezet Általános rendelkezések 2012. évi törvény a felnőttképzésről Abból a célból, hogy a tanuláshoz való jog az állampolgár egész életpályáján érvényesüljön, az állampolgárok meg tudjanak felelni a gazdasági, kulturális és technológiai

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 33/2009. (VIII. 26.) IRM rendelet A csõdeljárás iránti kérelem benyújtására vonatkozó formanyomtatványokról 35083

MAGYAR KÖZLÖNY. 33/2009. (VIII. 26.) IRM rendelet A csõdeljárás iránti kérelem benyújtására vonatkozó formanyomtatványokról 35083 MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. augusztus 26., szerda 119. szám Tartalomjegyzék 167/2009. (VIII. 26.) Korm. rendelet A Rendõrség által alkalmazott kényszerítõ eszközök rendszeresítésének

Részletesebben

hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. 4., 10. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. 4., 10. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, 7568 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 82. szám A belügyminiszter 31/2015. (VI. 16.) BM rendelete a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 169. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 14., péntek. Tartalomjegyzék. 67/2012. (XII. 14.

MAGYAR KÖZLÖNY. 169. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 14., péntek. Tartalomjegyzék. 67/2012. (XII. 14. MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 14., péntek 169. szám Tartalomjegyzék 67/2012. (XII. 14.) BM rendelet 68/2012. (XII. 14.) BM rendelet 69/2012. (XII. 14.) BM rendelet 70/2012.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK

VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK a 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 2. számú melléklete alapján Tartalom VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK... 1 1.) Bodó Autósiskola a továbbiakban Képzőszerv.... 2 2.) Egyéni vállalkozás...

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2011.11.25. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 311/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 1178/2011/EU RENDELETE (2011. november 3.) a polgári légi közlekedéshez kapcsolódó műszaki követelményeknek

Részletesebben

Hallgatói Követelményrendszer

Hallgatói Követelményrendszer A Színház- és Filmművészeti Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának II. kötete Hallgatói Követelményrendszer A Szervezeti és Működési Szabályzat I-II-III-IV. kötetét és mellékleteit az SZFE Szenátusa

Részletesebben

24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet a közúti jármővezetık és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól:

24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet a közúti jármővezetık és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól: 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet a közúti jármővezetık és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól: A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény 48. -a

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról A Kormány a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény

Részletesebben

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 25. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 25. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 25. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. május 28., kedd Tartalomjegyzék I. Utasítások 16/2013. (V. 28.) BM utasítás a belügyi gépjárművezetők és a gépjárművezetést oktatók képzési

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2015.V.1.) hatályos állapota A jel a legutoljára

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 31., péntek

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 31., péntek HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 31., péntek 105. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások 28/2010. (XII. 31.) BM utasítás a Belügyminisztérium

Részletesebben