A halál beálltának megállapítása, halottvizsgálat, halottvizsgálati bizonyítvány. Dr. Magyar Lóránt

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A halál beálltának megállapítása, halottvizsgálat, halottvizsgálati bizonyítvány. Dr. Magyar Lóránt"

Átírás

1 A halál beálltának megállapítása, halottvizsgálat, halottvizsgálati bizonyítvány Dr. Magyar Lóránt Semmelweis Egyetem Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet Budapest

2 A halottvizsgálati bizonyítvány kitöltése a halottvizsgálat része! A halottvizsgálati bizonyítvány megfelelő részeit a halottvizsgálatot végző orvos tölti ki, azaz a halottvizsgálati bizonyítvány elmondás alapján, más orvos által nem tölthető ki! A fentiek alapján a halottvizsgálati bizonyítvány felső felének kitöltése minden esetben a halottvizsgálatot végző orvos feladata! A halottvizsgálati bizonyítvány a halottvizsgálattal egyidejűleg, vagy legkésőbb az azt követő első munkanapon töltendő ki. Halottvizsgálati bizonyítvány

3 Amennyiben a halál oka a halottvizsgálat keretein belül egyértelműen megállapítható, úgy a haláloki részt a halottvizsgálatot végző orvos tölti ki! (abban az esetben ha rendkívüli haláleset lehetősége nem merül fel) Amennyiben a halál oka a halottvizsgálat keretein belül egyértelműen nem állapítható meg, úgy a haláloki részt a patológus, vagy igazságügyi orvos tölti ki. Amennyiben rendkívüli haláleset lehetősége felmerül, úgy a haláloki részt az igazságügyi orvos tölti ki. Halottvizsgálati bizonyítvány

4 a halottvizsgálati bizonyítvány első fele Az kitöltéséről a Népmozgalmi Kézikönyv ad részletes felvilágosítást 1./a Az elhalt családi és utóneve /b {nem a halott leánykori neve} 2.Születési helye 3. Neme, születési időpontja 4. Bejelentett lakóhelyének címe, irányítószáma {azaz állandó lakcím} 5. Bejelentett tartózkodási helyének címe, irányítószáma {azaz ideiglenes lakcím} 6. A hozzátartozó (temetést intéző) neve 7. Lakcíme {a hozzátartozó, temetést intéző} 8. Közelebbi megjelölése {a hozzátartozó, temetést intéző}: fia, lánya, édesapja stb. 9. A halálozás helye (= a halott feltalálási helye) {közterületen pl.: Budapest Üllői út 93 előtt; vagy.. Hrsz szerint; vagy XY településtől 5 km.-re D-re, földút mellett} 10. Időpontja {a halálozás időpontja; amennyiben egyértelműen nem állapítható meg úgy: feltételezhetően: október, nyara} 11. Közelebbi megjelölése {a halálozás helyének; közterület, lakás, utca, rakétasiló stb.} 12. Kezelőorvos neve {a háziorvos amennyiben kezelte, kórházban a kezelőorvos} 13. Beosztása és munkahelye címe {a kezelőorvosé} 14. A halottvizsgálatot végző orvos neve {lsd. Korábban tárgyalt részek} 15. Beosztása és munkahelye címe {a halottvizsgálatot végző orvosé}

5 a halottvizsgálati bizonyítvány első fele x x x Rendkívüli haláleset gyanúja merül fel! A haláloki részt a kórboncnok, halottvizsgálatot vagy végző iü. orvos orvos tölti tölti ki A rendőrhatóság azonnal értesítendő! (A hatóság köteles a helyszínen megjelenni)

6 a halottvizsgálati bizonyítvány első fele 17. A vizsgálat (eljárás) indoka és egyéb megjegyzések: A halálok felderítésében szerepet játszó adatok feltűntetésének helye. A kórboncolás rövid indoklása. Az előzmények rövid összefoglalása. Ismeretlen halál a halálok felderítésében nem ad segítséget A halálozás körülményei ismeretlenek = rendkívüli haláleset, a hatóság értesítése szükséges, (a halottvizsgálatot végző orvos feladata!) Hirtelen halál soha nem láttam a beteget, nem kezeltette magát, nem tudom mi a halál oka, lehet hogy erőszakos halál? Hirtelen halál kritériumai: rövid időn belül (akut) kimutatható külső ok nélkül (természetes okú) látszólag a teljes jólét állapotában (látszólag panasz és tünetmentes) A fentiek alapján a hirtelen halál bejegyzés ezen részben nem szerepelhet, mert csak a boncolást követően, az erőszakos halálok kizárása után mondható ki.

7 a halottvizsgálati bizonyítvány első fele, 17. pont Váratlan halál bejegyzés a halálok megállapításának folyamatában segíthet, amennyiben a váratlan halálhoz vezető korábbi betegségek, valamint a kórelőzmény összefoglalása rendelkezésre áll. Váratlan halál nem gondoltuk volna, hogy ilyen fiatalon, idő előtt meghal Váratlan halál = fennálló ismert betegség következtében olyan időpontban következik be, amikor a beteg állapota alapján az előre nem volt látható pl: dülmirigyrákban szenvedő, nem terminális állapotú idős férfi tüdőembóliában meghal A váratlan halál fogalmának alkalmazása a halálok pontos ismeretében a boncolás elvégzése után lehetséges. Suicid szándék felmerül bejegyzés esetén a hatósági eljárástól nem lehet eltekinteni, mivel a halálozás rendkívülinek minősül. Padon kihűlt erőszakos halálok, így a hatósági eljárástól nem lehet eltekinteni X

8 18. Kiállítás kelte: a halottvizsgálat keretein belül, a halottvizsgálatot végző orvos által, legkésőbb a halottvizsgálat utáni első munkanapon. Olvasható aláírással és pecséttel együtt érvényes, minden példányt el kell látni vele! 19. A halottasházba szállítás időpontja: a haláleset felfedezését követően mihamarabb, legfeljebb 16 órán belül. Olvasható aláírással és pecséttel együtt érvényes, minden példányt el kell látni vele! 20. Az eltemetésre engedélyezett idő: a temetés csak az anyakönyvezés után, a kitöltött halottvizsgálati bizonyítvány, temetési engedély megléte esetén lehetséges Koporsós temetés esetén a halottv. biz. kiállításától számított 72 órán túl, de legfeljebb 96 órán belül. 96 órán túli koporsós temetés a halottvizsgálatot végző orvos engedélye alapján csak a holttest hűtése esetén lehetséges! Kórboncolás után azonnal, de legfeljebb 8 napon belül. Rendkívüli halál esetén a hatóság engedélyével. Halottvizsgálati bizonyítvány a halottvizsgálati bizonyítvány első fele Hamvasztás esetén a halottv. biz. kiállításától számított 15 napon belül.

9 21. A rendőrhatóság álláspontja Halottvizsgálati bizonyítvány a halottvizsgálati bizonyítvány első fele 22. A hamvasztásra vonatkozó engedély boncolás nélkül elhamvasztható (az elhalálozás helye szerint illetékes egészségügyi igazgatási szerv tölti ki) boncolás után elhamvasztható (a boncoló orvos töltheti ki) boncolás után nem hamvasztható el (iü. orvos tölti ki) Annak hitelesítése érdekében aláírással és pecséttel minden példányt ellát.

10 Hamvasztás A hamvasztás során a holttest mint bűnjel megsemmisül, így a hamvasztás csak azon esetekben engedélyezhető, amelyekben a halálesettel kapcsolatban bűncselekmény lehetősége kizárható. A bűncselekmény kizárása az esetek döntő többségében a boncolás elvégzése nélkül nem lehetséges, azaz a hamvasztandó halottak túlnyomórészt boncolásra kerülnek. Hamvasztás esetén a boncolás csak kivételes esetben mellőzhető, kórházban elhunyt esetében ehhez a tisztiorvos engedélye szükséges. Hamvasztás esetében így a haláloki részt a boncoló orvos tölti ki.

11 a halottvizsgálati bizonyítvány második fele

12 23. A halál okát megállapította: patológus (kórboncnok, iü. orvos) kezelőorvos (az elhunyt háziorvosa, vagy kezelőorvosa) más orvos (ügyeletes orvos, vagy egyéb orvos) 24. Történt-e boncolás a, igen (a boncolást végző orvos töltheti ki) nem (a halottvizsgálatot végző orvos tölti ki) b, Ha igen, várhatóak-e további eredmények (mely vizsgálatok eredményei a haláloki kórismét befolyásolhatják) (csak patológus és iü. orvos töltheti ki) 25. A halálhoz vezető betegségek sorozata Halottvizsgálati bizonyítvány a halottvizsgálati bizonyítvány második fele Amennyiben a természetes halálok a helyszínen egyértelműen megállapítható, úgy a halottvizsgálatot végző orvos tölti ki. Boncolás esetén a boncoló orvos tölti ki.

13 a halottvizsgálati bizonyítvány második fele, 25. pont Az alapbetegség (d-sor) és közvetlen ok (a-sor) minden esetben kötelezően kitöltendő. A fenti sorok semmilyen esetben sem maradhatnak üresen! Idült heveny agyvizenyő légúti elülsőfali betegség szívizomelhalás heveny fellángolása koszorúverőér keményburok alatti plakk vérgyülem bevérzés koszorúverőér elkeményedés, szűkület Idült, általános balesetszerű a légutak verőér szűkületével elesés, elkeményedés megbotlás járó tüdőbetegség - A b, és c, sort nem feltétlenül kell kitölteni, azok üresen is maradhatnak, amennyiben a halálok az alapbetegségen és közvetlen okon kívül nem áll több lépcsőből - Amennyiben a 4 sor közül 3 tölthető ki, úgy csak a c, sor maradhat üresen.

14 a halottvizsgálati bizonyítvány második fele, 25. pont - olvashatónak kell lennie - a kórisméket lehetőleg magyar nyelven kell feltűntetni - a BNO kódokat nem kell feltűntetni, a nomenklatúra azonban alkalmazható - kerülendők a rövidítések (mint jelent ROSC állapot) - kerülendők a zárójelek - a betegségeknek egymás következményeinek kell lenni (oksági láncolat) - az esetek döntő többségében ugyanazon betegség a d, és a, sorban nem szerepelhet, kivételes esetben azonban az alapbetegség és közvetlen halálok megegyező is lehet, pl.: vírusos myocarditis - amennyiben két egymástól független betegség a végzetes kimenetelben azonos mértékben játszott szerepet, úgy egy sorban akár két betegség is szerepelhet - a halálozás szempontjából nem specifikus okok lehetőleg ne szerepeljenek pl.: R09.2; I50.9; J96.9 A halál oka nem állapítható meg megállapítást csak igazságügyi orvos (vagy patológus) tehet a boncolás elvégzése után, valamint a kiegészítő vizsgálatok birtokában azok negatív eredménye esetén. Lsd.: SIDS

15 a halottvizsgálati bizonyítvány második fele, 25. pont 25. II. Kísérőbetegségek vagy állapotok Azon ismert betegségek, melyek a halál adott időpontban való bekövetkeztében szerepet játszhattak, részokként hozzájárulhattak, vagy az alapbetegség közvetlen halálok láncolatába nem illeszthetők bele de haláloki szerepük valószínűsíthetően lehetett. - az alapbetegség ebben a rovatban nem tüntethető fel - ugyanazon formai jellegű megállapítások vonatkoznak rá, mint azt a 25. I.-es résznél írtuk - a kísérőbetegségek c. rovatban több különböző betegség is szerepelhet - esetlegesen ebbe részbe sérüléses eredetű elváltozások is kerülhetnek, pl.: combnyaktörés

16 Idő Halottvizsgálati bizonyítvány a halottvizsgálati bizonyítvány második fele, 25. pont A betegségek, állapotok kialakulásának időpontja az I.-es részben minden esetben kitöltendő. Az időrendnek megfelelően lentről felfelé, a becsült számok legfeljebb egymásnál kisebbek vagy legfeljebb egyenlőek lehetnek. a b b c Amennyiben lehetséges az év, hónap, nap, óra perc megjelölése is szükséges! c d d

17 a halottvizsgálati bizonyítvány második fele 27. A halálozás jellege: természetes (a halottvizsgálatot végző-, vagy boncoló orvos töltheti ki) az egyéb lehetőségeket kizárólag az iü. orvos töltheti ki. 28., 29., 30. erőszakos halál esetén van szerepe, így csak a boncolást követően, iü. orvos által tölthető ki 31. Terhesség (a halottvizsgálatot végző orvos, vagy boncoló orvos is kitöltheti) - A halál beálltakor terhes volt - A terhesség befejezése és a halál beállta között eltelt idő 0-42 nap - A terhesség befejezése és a halál beállta között eltelt idő nap - egyéb esetekben ez a rész üresen marad 32. A kiállítás kelte: -amennyiben a halottvizsgálatot végző orvos tölti ki, úgy a halottvizsgálat részeként, vagy legfeljebb az azt követő első munkanapon belül - amennyiben a boncoló orvos tölti ki, úgy a boncolás napján A halottvizsgálati bizonyítvány érvényessége érdekében olvasható aláírás és pecsét szükséges minden példányon!

18 a halottvizsgálati bizonyítvány második fele A megjegyzés c. rovatban a halálokkal kapcsolatos egyéb megállapítások szerepelnek, pl.: a folyamatban lévő vizsgálatok, stb.

19 A halottvizsgálati bizonyítvány példányai: I.-II. és II. példányt postai úton ajánlott küldeményként vagy kézbesítő útján lezárt borítékban kell megküldeni a haláleset helye szerint illetékes anyakönyvvezetőnek. I. példány KSH területileg illetékes igazgatóság II. példány anyakönyvi hivatal megőrzi III. példány a halálozás helye szerint illetékes jegyzőnek a hagyatéki eljárás megindítása miatt IV. példány az elhunyt eltemettetésére kötelezett személynek, vagy szervnek (önkormányzat), az átvevő az átvételt az V. példányon igazolja V. példány a halottvizsgálatot végző orvos megőrzi VI. példány ÁNTSZ haláleset helye szerint illetékes intézetének Az I.-IV. példányokat a halálok megállapításának napját követő első munkanapon kell továbbítani. A VI. példányt havonta összegyűjtve kell továbbítani

20 Amennyiben a hozzátartozó az eltemettetésről nem gondoskodik Ha az eltemettetésre kötelezett hozzátartozó a halottvizsgálati bizonyítvány kézhezvételét követő 8 napig a temetésre való elszállításról nem gondoskodott, úgy a halottvizsgálatot végző orvos az eltemettető nevének és lakcímének közlésével a halottvizsgálati bizonyítvány V. példányának másolatát a köztemetésre illetékes települési önkormányzat jegyzőjének küldi.

21

34/1999. (IX. 24.) BM-EüM-IM együttes rendelet

34/1999. (IX. 24.) BM-EüM-IM együttes rendelet 34/1999. (IX. 24.) BM-EüM-IM együttes rendelet az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a halottakkal kapcsolatos rendelkezései végrehajtásáról, valamint a rendkívüli halál esetén követendő eljárásról

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról a 14/2015. (III.

Részletesebben

Az egészségügyi dokumentáció megismerése. Tájékoztató az egészségügyi ellátás során kezelt adatokról és az érintett jogairól

Az egészségügyi dokumentáció megismerése. Tájékoztató az egészségügyi ellátás során kezelt adatokról és az érintett jogairól Az egészségügyi dokumentáció megismerése Tájékoztató az egészségügyi ellátás során kezelt adatokról és az érintett jogairól 2014 Az egészségügyi dokumentáció megismerése Ebben a kiadványban összefoglaljuk

Részletesebben

APRIL MUNKANÉLKÜLISÉG BIZTOSÍTÁS. Általános Szerződési Feltételek és Ügyféltájékoztató. muaszfut20140315

APRIL MUNKANÉLKÜLISÉG BIZTOSÍTÁS. Általános Szerződési Feltételek és Ügyféltájékoztató. muaszfut20140315 APRIL MUNKANÉLKÜLISÉG BIZTOSÍTÁS Általános Szerződési Feltételek és Ügyféltájékoztató APRIL MUNKANÉLKÜLISÉG BIZTOSÍTÁS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Tisztelt Ügyfelünk! Hogyan tudom a jövedelmemet garantálni? Ki fogja

Részletesebben

1. Az egészségügyi adatok kezelésének szabályozása

1. Az egészségügyi adatok kezelésének szabályozása Trócsányi Sára Egészségügyi adatok kezelése a gyakorlatban. Válogatás az adatvédelmi biztos eseteiből Az adatvédelmi biztos számára a feladatát meghatározó, a személyes adatok védelméről és a közérdekű

Részletesebben

Személyi feltételrendszer

Személyi feltételrendszer Személyi feltételrendszer 110. (1) Egészségügyi tevékenység - folytatásának formájától és módjától függetlenül - e törvény és külön törvény rendelkezéseire figyelemmel önállóan vagy felügyelet mellett

Részletesebben

I. rész: Alapadatok. 3. pont: írja be 10 jegyű ügyfél-azonosítóját, amennyiben azzal már rendelkezik.

I. rész: Alapadatok. 3. pont: írja be 10 jegyű ügyfél-azonosítóját, amennyiben azzal már rendelkezik. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1010-01 jelű, Nyilvántartásba vétel, vagy nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem természetes személyek számára elnevezésű nyomtatványhoz Kérjük, olvassa el az Általános

Részletesebben

MKB ÉLETBIZTOSÍTÓ ZRT. MKB GLOBÁL CSOPORTOS VÉDŐHÁLÓ ÉLET-, EGÉSZSÉG- ÉS BALESETBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

MKB ÉLETBIZTOSÍTÓ ZRT. MKB GLOBÁL CSOPORTOS VÉDŐHÁLÓ ÉLET-, EGÉSZSÉG- ÉS BALESETBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MKB ÉLETBIZTOSÍTÓ ZRT. MKB GLOBÁL CSOPORTOS VÉDŐHÁLÓ ÉLET-, EGÉSZSÉG- ÉS BALESETBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Általános rendelkezések 1) Jelen Csoportos Élet-, Egészség- és Balesetbiztosítási

Részletesebben

Aktív Nap kórházi baleset -és betegségbiztosítás

Aktív Nap kórházi baleset -és betegségbiztosítás Aktív Nap kórházi baleset -és betegségbiztosítás Biztosítási feltételek és ügyféltájékoztató Biztosítási esemény SZOLGÁLTATÁSI TÁBLÁZAT Alap csomag A fejezet Kórházi Baleset- és betegségbiztosítás A Biztosított,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ÉS NYOMTATVÁNY KEDVEZMÉNYEZETTI VAGY ÖRÖKÖSI KIFIZETÉSRE JOGOSULTAK RÉSZÉRE

TÁJÉKOZTATÓ ÉS NYOMTATVÁNY KEDVEZMÉNYEZETTI VAGY ÖRÖKÖSI KIFIZETÉSRE JOGOSULTAK RÉSZÉRE TÁJÉKOZTATÓ ÉS NYOMTATVÁNY KEDVEZMÉNYEZETTI VAGY ÖRÖKÖSI KIFIZETÉSRE JOGOSULTAK RÉSZÉRE A pénztártag a halála esetére az alapszabályban foglaltak szerint természetes személy kedvezményezettet jelölhet

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban Közgyűlés) a szociális igazgatásról

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. A SNH-val kapcsolatos minden további dokumentációt csatolni kell az űrlaphoz.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. A SNH-val kapcsolatos minden további dokumentációt csatolni kell az űrlaphoz. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ SÚLYOS NEMKÍVÁNATOS HATÁS (SNH) C ŰRLAP VÉGFELHASZNÁLÓ VAGY EGÉSZSÉGÜGYI SZAKEMBER RÉSZÉRŐL JELENTETT SNH TOVÁBBÍTÁSA ILLETÉKES HATÓSÁG ÁLTAL TOVÁBBI ILLETÉKES HATÓSÁGNAK VAGY FELELŐS

Részletesebben

27/2010. (OT 14.) ORFK utasítás. az ittasság ellenőrzéséről. I. Általános rendelkezések. II. Részletes rendelkezések

27/2010. (OT 14.) ORFK utasítás. az ittasság ellenőrzéséről. I. Általános rendelkezések. II. Részletes rendelkezések 27/2010. (OT 14.) ORFK utasítás az ittasság ellenőrzéséről Szám: 27/2010. A szeszes ital fogyasztásából származó alkohol szervezetben való jelenléte ellenőrzésének és az ellenőrzéshez rendelkezésre álló

Részletesebben

A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások

A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások Ki minősül biztosítottnak? Az, aki - munkaviszonyban (ideértve az országgyűlési képviselőt is), közalkalmazotti, illetőleg közszolgálati jogviszonyban, ügyészségi

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJHOZ 2013/2014. I. félév

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJHOZ 2013/2014. I. félév KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJHOZ 2013/2014. I. félév ***FIGYELEM*** *A KORÁBBI ÉVEKTŐL ELTÉRŐEN NAV (APEH) ÁLTAL KIÁLLÍTOTT IGAZOLÁST A JÖVEDELEMRŐL CSAK AZOKNAK KELL PÁLYÁZATUK MELLÉ

Részletesebben

Védőnői Szakfelügyeleti Iránymutatás

Védőnői Szakfelügyeleti Iránymutatás ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Egészségügyi Igazgatási Főosztály 1097 Budapest, Gyáli út 2 6. 1437 Budapest, Pf. 839 Központ: (1) 476-1100 Telefon: (1) 215-5327 Telefax: (1) 215-5361 E-mail: igazgatas@oth.antsz.hu

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)

Részletesebben

Tájékoztató és nyomtatványok a 10 év várakozási idő utáni kifizetésekhez

Tájékoztató és nyomtatványok a 10 év várakozási idő utáni kifizetésekhez Tájékoztató és nyomtatványok a 10 év várakozási idő utáni kifizetésekhez Ez a nyomtatvány csak abban az esetben használható, amennyiben a kifizetést igénylő pénztártag nem minősül nyugdíjasnak, vagyis

Részletesebben

A SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOKHOZ

A SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOKHOZ A SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOKHOZ SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK RENDJE 2014/15/2. TARTALOM ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A PÁLYÁZÁS MENETE... 3 2. A PÁLYÁZAT ÁLTAL VIZSGÁLT IDŐSZAK... 3 3. AZ IGAZOLÁSOK DÁTUMA... 3 4. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

TAJ szám: - - Kelt:, -. -

TAJ szám: - - Kelt:, -. - Igénybejelentő lap özvegyi nyugdíj igényléséhez elhunyt nyugdíjas (mezőgazdasági járadékos) jogán HA AZ ELHUNYT NYUGELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLT [] E nyomtatvány pontos kitöltése a kérelem elbírálását segíti és

Részletesebben

- felmerült problémája - tartózkodási helyének címe

- felmerült problémája - tartózkodási helyének címe K&H biztostárs tengeren túli utazási segítségnyújtás és biztosítás szolgáltatási táblázata szolgáltatás alap emelt ideál sürgősségi egészségügyi költségek: - baleset esetén 75 000 USD 150 000 USD 300 000

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II.

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ NYILVÁNTARTÁSI

Részletesebben

A munkabaleseti jegyzőkönyv kitöltési útmutatója

A munkabaleseti jegyzőkönyv kitöltési útmutatója M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 212. szám 85045 3. melléklet a 63/2013. (XII. 17.) NGM rendelethez 5. számú melléklet az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelethez A munkabaleseti jegyzőkönyv kitöltési útmutatója

Részletesebben

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSA, MÓDOSÍTÁSA

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSA, MÓDOSÍTÁSA KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSA, MÓDOSÍTÁSA Ügyintézők, hivatali elérhetőségük: Ügyintézés helye: o Baki Közös Önkormányzati Hivatal (8945 Bak, Rákóczi u. 2/A.) o Baki

Részletesebben

Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere

Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP A 6 vagy 8 évfolyamos gimnáziumokba egyénileg jelentkezők, és a magyarországi általános iskolával tanulói jogviszonyban nem lévő,

Részletesebben

A konzulátus ügyfélfogadási rendje

A konzulátus ügyfélfogadási rendje A konzulátus ügyfélfogadási rendje A konzulátuson valamennyi ügyben csak előzetes időpontfoglalás alapján történik az ügyintézés, az alábbi ügyek kivételével: - érdekvédelmi ügyek - az egyszeri hazautazásra

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a G0001 számú REGISZTRÁCIÓS LAP, és a G0003 számú BETÉTLAP A G0001 számú REGISZTRÁCIÓS LAPHOZ kitöltéséhez)

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a G0001 számú REGISZTRÁCIÓS LAP, és a G0003 számú BETÉTLAP A G0001 számú REGISZTRÁCIÓS LAPHOZ kitöltéséhez) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a G0001 számú REGISZTRÁCIÓS LAP, és a G0003 számú BETÉTLAP A G0001 számú REGISZTRÁCIÓS LAPHOZ kitöltéséhez) A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz

Részletesebben

Érvényes: 2014. április 1-jei és az azt követő technikai kezdetű szerződésekre. 2.1. Biztosítási ajánlat. 2.2. Biztosítási szerzôdés

Érvényes: 2014. április 1-jei és az azt követő technikai kezdetű szerződésekre. 2.1. Biztosítási ajánlat. 2.2. Biztosítási szerzôdés AD 01 Baleset- és egészségbiztosítás feltételei AD 01 Érvényes: 2014. április 1-jei és az azt követő technikai kezdetű szerződésekre I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza,

Részletesebben

1997. évi XLVII. törvény. az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről

1997. évi XLVII. törvény. az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről Az Országgyűlés felismerve azt, hogy az egészségügyi adatokat bizalmi jellegük, valamint a számítástechnika

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT JÓZSEFVÁROSI SZ-ADAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 1084 BUDAPEST, AURÓRA U. 22 28.

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT JÓZSEFVÁROSI SZ-ADAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 1084 BUDAPEST, AURÓRA U. 22 28. JÓZSEFVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT 1084 BUDAPEST, AURÓRA U. 22 28. SZ-ADAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Készítette: Krix Andrea döntéselőkészítő és informatikai osztályvezető Ellenőrizte: Dr. Bakos Mariann

Részletesebben