TARTALOM. Elõszó Szervezeti élet A Balatonszepezdi Népfõiskola tevékenységének összefoglalása 7. Hálózatban megvalósítandó projektek 10

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOM. Elõszó 3. 1. Szervezeti élet 4. 2. A Balatonszepezdi Népfõiskola tevékenységének összefoglalása 7. Hálózatban megvalósítandó projektek 10"

Átírás

1

2 TARTALOM Magyar Népfõiskolai Társaság Népfõiskola Intézet 1078 Budapest, Wesselényi u. 13. Telefon: ; fax: Honlap: Felelõs kiadó: a Magyar Népfõiskolai Társaság elnöke Felelõs szerkesztõ: Sz. Tóth János Munkatársak: Fesztbaum Zsófia és Mihályfi Márta Szerkesztõ: Trencsényi Imre Tervezõszerkesztõ: Kû Marianna Nyomdai kivitelezés: Microdesign Bt. Elõszó 3 1. Szervezeti élet 4 2. A Balatonszepezdi Népfõiskola tevékenységének összefoglalása 7 Hálózatban megvalósítandó projektek 10 Nemzetközi projektek 17 Együttmûködés, kapcsolatépítés 19 Kiadványok 20 Táji központjaink 2007-ben végzett munkájáról 21 Budapest Környéki Népfõiskolai Szövetség 22 Szervezeti élet és szakmai tevékenység Hajdú-Biharban 24 Jász Nagykun Szolnok Megyei Népfõiskolai Társaság 27 Magyary Zoltán Népfõiskolai Társaság Tata 29 Mezõföld Népfõiskolai Társaság 34 Sárospataki Népfõiskolai Egyesület 35 Tolna Megyei Népfõiskolai Társaság 36 Zalai Népfõiskolai Egyesület 40 1

3 Elõszó Akik kitalálták ezt az igen kifejezõ címet a beszámolóhoz: Az érdekérvényesítés jövõképé-t azok tudják, hogy az érdekérvényesítés aligha, mármint a civil szervezeteké és polgároké a népfõiskola jövõképe viszont igenis mûködik, mert minden munkálkodásunk a mûveltségre, tudásra alapozott, emelkedõ Magyarország hitére, öntudatára és értékrendjére épül. Ebben az évben ünnepeljük a Magyar Népfõiskolai Társaság, az elsõ, II. világháború utáni országos és legjelentõsebbé vált népfõiskolai szervezet megszületését, amely Európában és világszerte is elismert szakmai együttessé vált ban az illetékes minisztérium nehézkes engedélyével, s a Hazafias Népfronthoz kötött köldökzsinórral, kegyeskedtek engedélyezni, hogy létrehozhattuk szervezetünket. Röviddel utána a 89-es egyesületi törvényre alapozva pedig már önállóvá válhattunk. S ez az önállóság azóta is legféltettebb, legértékesebb kincsünk. Nem lettünk senkinek se sleppje, se szolgálója, se hajlongója, se odadörgölõdzõ helyezkedõje. De szövetségese és barátja mindenkinek, akik a miénkhez hasonló, alapvetõ értékeket vallják. Ez az önállóság eszmény a népfõiskola és általában az oktatás emberi szellemének az egyik legmélyebb titka, mágikus vonzereje. Sokak mondják, éppen túléltük, túlélték az elmúlt két évtizedet. Mi is! De biztosak vagyunk benne, hogy ez nem elég. A jelen beszámoló is bizonyság errõl, a sokszínû és pezsgõ tevékenység bemutatásával. Késõbb az év folyamán sort kerítenünk az elmúlt két évtizeddel való számvetésre is. Nem lesz egyszerû feladat, se fekete-fehér rajzolat, de nehéz lesz szavakat találni a küzdelmes, ugyanakkor eredményes és kudarcokkal is teli évek felmutatásához. Az ünneplést egyben a következõ húsz esztendõ tervezésével is egybekötjük. Tudjuk, hogy a személyes méltóságot, autonómiát és mûveltséget középpontba helyezõ népfõiskoláknak helye van egy emelkedõ ország-jövõ építésében. Sz. Tóth János PhD Elnök 3

4 1. SZERVEZETI ÉLET Közgyûlés március Székesfehérvár A Közgyûlés meghallgatta, megvitatta és elfogadta az elnöki, valamint a pénzügyi beszámolót a évrõl, az alelnökök beszámolóját a regionális munkáról és szervezeti fejlesztésrõl, valamint a évi munkatervet. Szakmai munka a székesfehárvári közgyûlésen A közgyûlés legfontosabb szakmai témái voltak: Közösségi szerep és együttmûködés: képzési program a Közép-Dunántúli Régióban. Értékek és eredmények Jó gyakorlatok bemutatása, megvitatása az érdekérvényesítés jövõképe. Csoportmunka 4 munkacsoportban. Érdek és azonosság civil szervezet és helyi társadalom. Érvényesülhet-e a civilek és az önkormányzatok együttmûködési szándéka a második Nemzeti Fejlesztési Terv pályázati rendszerében? Rendkívüli közgyûlés Nadányi Zoltán Mûvelõdési Központ, Berettyóújfalu október 6. Az alapszabályban és törvényben rögzített kötelezettségünk alapján székhelyváltoztatás miatt a Magyar Népfõiskolai Társaság rendkívüli közgyûlést hívott össze. A Közgyûlés az alapszabály módosítását elfogadta, így szervezetünket új székhelyén jegyezték be. Ennek részleteit a beszámoló Székhelyváltozás címû fejezete tartalmazza. Az esemény szakmai tartalmat is kapott, mivel tájékoztatót tartottunk a Magyar Népfõiskolai Társaság által benyújtott, ún. kiemelt projekt-tervvel kapcsolatos eseményekrõl is. Jó gyakorlatok bemutatása és tapasztalatcsere Plenáris ülés 4 5

5 2. A BALATONSZEPEZDI NÉPFÕISKOLA TEVÉKENYSÉGÉNEK ÖSSZEFOGLALÁSA Szakmai tevékenységek a Balatonszepezdi Népfõiskolán Idõpont Tevékenység Január 11. ROP információs nap megszervezése Szekciómunka Január-március ROP Közösségi szerep és partnerség c projekt - szakmai tevékenység Elnökségi ülések Márciustól A Közép-Dunántúli Regionális Felnõttképzési Szövetség alapításában való részvétel és a Bibó István Népfõiskolai Alapítvány gondozása Idõpont, helyszín Legfontosabb napirendi pontok Április 4-5. Alpha 16+ nemzetközi programunk keretében a projekt képzési tesztjének megvalósítása február 26. Budapest szeptember 10. Budapest A év szakmai és pénzügyi tervezése: a évi szakmai és pénzügyi beszámoló, a közhasznúsági jelentés-tervezet megvitatása és elfogadása szakmai és pénzügyi tervei a közgyûlés programjának véglegesítése részletes tájékoztatás a székhelyváltozás körülményeirõl a rendkívüli közgyûlés összehívása a népfõiskolák NCA pályázatainak helyzete szakmai programok, pályázatok 2007-ben a költségvetés évi tervei az OKM keretében 20 éves a Magyar Népfõiskolai Társaság az új székhely (irodahelyiség) megtekintése Április Április Júniustól augusztusig Novembertõl Novembertõl Leader+ információ-szolgáltatás és célcsoport képzése. Határon túli és magyarországi felnõttképzési szakemberek találkozója Az esztergomi Vitéz János Római Katolikus Tanárképzõ Fõiskola andragógia szakos diákjainak nyári gyakorlata június közepétõl aug. 20-ig. Több turnusban, közel 50 fõ szakmai tapasztalatszerzésének lebonyolítása Téli esték népfõiskolai ismeretterjesztõ elõadások, többek között gyógyító növények témában, illetve irodalmi estek szervezésével. Részvétel A közösségi fejlõdés új lehetõségei c. projekt keretében a szociális szövetkezetek népszerûsítésben december 19. Budapest A év összegzése, a közgyûlés idõpontjának kijelölése, a finanszírozás hátterét biztosító nyertes pályázati program a 2008-ban 20 éves MNT a évi OKM mûködési támogatás elõkészítése tájékoztató a szociális szövetkezet kommunikációs OFA pályázati programunkról tájékoztató az SZMM által támogatott, felnõttképzést népszerûsítõ országos programunkról pályázatok összehangolása tájékoztató a nemzetközi tevékenységrõl December 6-7. December Folyamatos Az élethosszig tartó tanulás népszerûsítése szakértõi munkacsoport felkészítõ képzése Karácsonyi ünnepség keretében kaptak lehetõséget a HEFOP programunk során kialakított mentorhálózat munkatársai arra, hogy lehetséges szakmai együttmûködésekrõl, új távlatokról, eddigi tapasztalatokról beszélgessenek. A népfõiskola internet-kávézójának folyamatos mûködtetése 6 7

6 A népfõiskola és képzõ központ mûködési beruházásai: Parkolóhelyek és gyermekhomokozó kialakítása Nyári idõszakra jurta beszerzése és szabadtéri felállítása Tûzbiztonsági berendezések beszerzése Programkészítés csoportokban I. Partnerségi képzés önkormányzatok és civil szervezetek Programkészítés csoportokban III. SZÉKHELYVÁLTOZÁS Társaságunk az Evangélikus Egyház Déli Egyházkerületével kötött 3 éves bérleti megállapodásának lejártát követõen 2007 októberében megszüntette székhelyét az 1088 Budapest, Puskin u.12 szám alatt, és novembertõl hivatalos, új székhelyén, az 1077 Budapest, Wesselényi u. 13. szám alatt mûködik. Programkészítés csoportokban II. 8 9

7 HÁLÓZATBAN MEGVALÓSÍTANDÓ PROJEKTEK Civil együttmûködések, érdekképviseleti és egyéb hálózati rendszerek létrehozása, fejlesztése A Magyar Népfõiskolai Társaság szervezet- és hálózatfejlesztõ projektje Képzés a Közép-dunántúli régióban Egyre jobban látszik, hogy hatékony szakmai-szervezeti mûködés a humánerõforrásfejlesztés így a népfõiskolai civil kezdeményezések területén sem képzelhetõ el hálózatfejlesztés, regionális szinten együttmûködõ csoportok létrejötte nélkül. E tényre alapozva az MNT a fenti címmel jelölt projekt keretében elindítja tagszervezetei és civil partnerei körében a regionális szintû szervezõdéseket. Az önszervezõdés fejlesztése témakörben benyújtott pályázatunk amelyet a népfõiskolák regionális szervezõdésének segítése tematikával nyújtottunk be, összefüggésben a Magyar Népfõiskolai Társaság 20 éves évfordulójával és az áprilisi közgyûlésünkkel elnyerte a Nemzeti Civil Alapprogram támogatását. Közép-Dunántúli Regionális Népfõiskolai Szövetség és egyéb regionális szervezetek alapítása 125 tagszervezetét és 14 táji központját az MNT országos szövetségként fogja össze, melynek további tagolását, illetve belsõ hálózati szervezõdését az élet kihívásai és elvárásai hozzák magukkal az ország régiós felosztásának megfelelõen. Ez a szervezõdés elkezdõdött az elmúlt évben és a Közép-Dunántúli Régióban létrejött az a regionális szövetség, amely modellként szolgálhat a más régiókban mûködõ többi népfõiskolának. Alakulóban a Dél-dunántúli Regionális Szövetség Ebben a regionális szervezõdésben nemcsak az MNT tagjai kapnak helyet, hanem nyitott minden olyan civil szervezet és - mint lehetséges legfõbb partner önkormányzat számára is, amely tevékenységével az állampolgárok ismeretszerzését, mûvelõdését, tanulását segíti, iskolarendszeren kívül szervezett felnõttképzési programokkal, állami és önkormányzati feladatokat átvállalva. Szakmailag segíti a régióban mûködõ népfõiskolák, felnõttképzési szervezetek folyamatos mûködését. A regionális szövetség már néhány hónapos mûködésével is bizonyította létjogosultságát és eredményességét. Elkezdõdött a nagyobb projektek tervezése, és megvalósult egy olyan régiós szintû képzés, amely a civilek és önkormányzatok együttmûködésének fontosságát és megerõsítését tûzte ki célként, megfogalmazva olyan alapvetõ normákat és értékeket, amelyek modellként bárhol elfogadhatók és alkalmazhatók a civil szervezeti együttmûködések és fejlesztések során. Tolnából, Baranyából A fentiekre alapozva indítjuk el kezdeményezésünket a további regionális szervezõdések alapítására a Nyugat-, Észak- és Dél-Magyarországi, valamint az Észak-Alföldi Régióban. Ennek elõsegítésére négy egy-egy napos regionális találkozót terveztünk, amelyeken 10

8 A közösségi fejlõdés új lehetõségei a szociális szövetkezetek népszerûsítése A közösségiség és szolidaritás alapelvén mûködõ népfõiskolákat tömörítõ Magyar Népfõiskolai Társaság az OFA-nál elnyert pályázata segítségével országos tájékoztató programot valósít meg a szociális szövetkezetekrõl azzal a céllal, hogy a leghátrányosabb helyzetû településekre is eljuttassa az információkat és segítse az önszervezõdést a pályázati program megvalósulása után is. Az ország 7 régiójában lakossági fórumokon, irányított szakmai vezetéssel vitatjuk meg a szociális szövetkezetek adottságait, a velük szemben támasztott elvárásokat is....a paksi fórumon szakmai mûhelymunka keretében mutatatjuk be a már mûködõ modellt és kapnak információt a résztvevõk az adott régió sajátosságairól, különös tekintettel az együttmûködési lehetõségekre és a kapcsolható pénzügyi forrásokra. A találkozókra 2008 áprilisáig bezárólag kerül sor Berettyóújfalu, Balassagyarmat, Paks és Mezõörs helyszínnel. (A márciusban lezajlott paksi eseményrõl lásd honlapunk hírrovatát.) Az EU felnõttképzési cselekvési programjának ( ) magyarországi megismertetése hazai és nemzetközi fórumok, konferenciák, kiadványok, elektronikus információs eszközök segítségével, javaslat kidolgozása a nemzeti cselekvési tervvel kapcsolatban (28,5 millió forint, 14 hónap) A program 2007-ben megvalósult elemei: november 5-én Budapesten a Magyar Népfõiskolai Társaság szervezésében lezajlott a szociális szövetkezeteket népszerûsítõ programunk elsõ konferenciája. A találkozó célja elsõsorban az volt, hogy megossza a rendelkezésre álló információkat mindazokkal, akik a jövõben a téma kulcsszereplõi lehetnek, de célunk volt az is, hogy az MNT regionális koordinátorai felkészülhessenek a régiós népszerûsítõ tevékenység lebonyolítására. Szórólap tervezése és megjelentetése 7000 példányban a szociális szövetkezetek létrehozásának lehetõségeirõl CD kiadvány megjelentetése 500 példányban, a szociális szövetkezetekhez kapcsolódó legfontosabb információkkal, tanulmányokkal, segédanyagokkal Társadalmi célú reklám-spot készítése és sugárzásának megszervezése a témában Regionális és szakmai partnereink: Zala Megyei Népfõiskolai Egyesület Közép-Dunántúli Regionális Felnõttképzési és Népfõiskolai Szövetség Budapest Környéki Népfõiskolai. Szövetség Tolna Megyei Népfõiskolai Társaság Sárospataki Népfõiskolai. Egyesület Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Népfõiskolai Társaság Falugondnokok Szövetsége Látószög Videó Stúdió Országos Szövetkezeti Tanács Partnerek: Zala Megyei Népfõiskolai Egyesület Közép-Dunántúli Regionális Felnõttképzési és Népfõiskolai Szövetség Budapest Környéki Népfõiskolai. Szövetség Tolna Megyei Népfõiskolai Társaság Sárospataki Népfõiskolai. Egyesület Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Népfõiskolai Társaság Hajdú-Bihar Megyei Népfõiskolai Egyesület Mészáros Zsuzsa szolnoki tájékoztatója a szociális szövetkezetekrõl 12 13

9 A ROP 3.1. projekt zárókonferenciája Helyzetelemzés ROP 3.1. Az önkormányzatok és a civil szervezetek együttmûködésének erõsítése Az Európai Szociális Alap által kezelt Regionális Operatív Program 3.1. intézkedése a területfejlesztésben érdekelt intézmények és szervezetek közötti együttmûködés elõmozdítására irányul. Az intézkedés elsõsorban olyan partnerség-építõ képzési programok lebonyolításához nyújt támogatást, amelyek ösztönzik a regionális és kistérségi partnerségi hálózatok kialakulását. A programban való részvételre, azaz a fenti célcsoport képzésére irányuló széleskörû munka elvégzésére a Magyar Népfõiskolai Társaság fõpályázóként ajánlati tervet nyújtott be a Regionális Fejlesztési Ügynökséghez, amely a programot elfogadta. A 2005 eleje óta zajló képzési és fejlesztési folyamat 2007-ben az alábbi tevékenységekre terjedt ki: Együttmûködés és érdekérvényesítés a helyi civil társadalom és az önkormányzatok együttmûködésének lehetõségei címmel országos programzáró konferencia március 29-én Székesfehérváron Közösségi szerep és partnerség kiskalauz az önkormányzatok és a civil szervezetek területfejlesztési együttmûködésérõl címmel kiadványt jelentettünk meg több mint 1000 példányban. Az oroszlányi csoport Három csoportban Csoportmunka a projekt értékelõ konferenciáján 14 15

10 NEMZETKÖZI PROJEKTEK Csoportmunka Gánton Benyújtott pályázati és projekt-tervek UNESCO Európai Regionális Konferencia (200 nemzetközi/külföldi résztvevõvel, 8 hónapos elõkészítõi és szervezõi, valamint 4 napos konferenciát tartalmazó program A mûvelõdés hete a tanulás ünnepe 2008 decemberében: írásbeli döntés a 2008-as támogatásról 70,5 millió forint, megyénként 3-3 millió, vagyis régiónként 9 millió forintos rendezvényi kerettel. Belsõ pályáztatással jelentkezhetnek majd a népfõiskolák. Benyújtott elõpályázat a Norvég Alaphoz alacsony iskolai végzettségû felnõttek kulcskompetencia-képzésének nemzeti modellprogramjára Európai elvárás - magyar szükségszerûség címmel. Pályázati döntés 2008-ban várható. Kiemelt projekt benyújtása a Szociális és Munkaügyi Minisztériumhoz: kompetencia alapú felnõttkori készségfejlesztés a munkaerõpiac és a társadalmi integráció tényleges igényei és elvárásai alapján. A projekttervet a minisztérium elutasította. Társaságunk két felnõttképzési program akkreditációs kérelmét nyújtotta be a FAT-hoz, Kulcskompetenciákra épülõ alapkészség-fejlesztõ program és Képzõk képzése - kulcskompetencia-fejlesztõ program címmel. Az akkreditáció megadása 2008-ban várható. Alpha 16+ Az Alpha 16+ egyfajta Grundtvig 1-es projekt, melynek célja, hogy a funkcionális analfabetizmusban szenvedõ fiatalok számára lehetõvé tegye az alapkészség-képzésben való részvételt. A cél elérése érdekében kulcsszereplõket, azaz közvetítõket nevezünk meg minden régióban, akik megkeresik az érintetteket és kapcsolatba lépnek velük ben a kulcsszereplõk a Balatonszepezdi Népfõiskolán képzésben részesültek, hogy meg tudják határozni: a célcsoport tagjainak elkezdeniük vagy folytatniuk szükséges az alapkészség-képzést, s ezen belül milyen szinten illetve formában. A teszt képzés eredményeit a nemzetközi munkában tapasztalatként használták fel, melynek alapján nemzetközi tréning-javaslat kidolgozására is sor kerül. A program keretében két magyar nyelvû, informatív szórólap is született az év folyamán. Partnerek: Thüringen Volkshochschule Agora, Franciaország NIACE, Egyesült Királyság IIZ/DVV, Bulgária Litvánia (Klaipeda Társadalomtudományi Fõiskola) Élethosszig tartó tanulással és oktatással a demokratikus állampolgárságért LLL-EDC Az élethosszig tartó tanulás és a demokratikus állampolgárságra képzés témájában indult kutatási projekt Lifelong Learning and Education for Democratic Citizenship azaz Élethosszig tartó tanulással és oktatással a demokratikus állampolgárságért címmel. Magyarország két ponton is érintett. Egyrészt az Európai Felnõttképzési Társaságon keresztül, másrészt a Magyar Népfõiskolai Társaság is partner. A program keretében 2007-ben az alábbi szakmai tevékenységeket folytattuk: Nemzeti áttekintés a témában az elmúlt évben megjelent szakirodalomról (gyûjteményes, elemzett bibliográfia) Tanulmány az EU törekvéseirõl a demokratikus állampolgári készségekre irányuló képzés területén Tanulmány a téma magyar vonatkozásairól Hazai jó gyakorlatok gyûjteménye Az önkormányzatok és a civilek partnerségi képzésén Partnerek: Danish University of Education Londoni Egyetem Oktatási Intézete 16 17

11 Innsbrucki Egyetem Oktatástudományi Intézete Deusto Egyetem, Bilbao Ljubljanai Egyetem Pedagógiai és Andragógiai Tanszéke, Román Felnõttképzési Intézet, Temesvár Södertörn Egyetem, Svédország DARE (Network on Democracy and Human Rights Education) képzési hálózat EGYÜTTMÛKÖDÉS, KAPCSOLATÉPÍTÉS A hétköznapok matematikája MiA projekt A Magyar Népfõiskolai Társaság és az Ipoly Menti Népfõiskolai Egyesület partnerként vesz részt az Európai Bizottság által támogatott hároméves, 2005 januárjában elindított Grundtvig 1-es projektben. A Mathematics in Action (Hétköznapok matematikája, angol rövidítéssel MiA) elnevezésû projekt fõ célkitûzése felnõttképzésben dolgozó, a felnõtteket alapszinten tanító szakemberek számára olyan kézikönyv kidolgozása, amely a felnõttek élethelyzetébõl indul ki, és ezáltal kívánja a matematika tanulását vonzóbbá tenni a felnõtt tanulók számára ben megtörtént a kézikönyv elméleti hátterének véglegesítése, a gyakorlati feladatok kipróbálása. Jelenleg a kézikönyv kiadási folyamata zajlik (angolul és további nemzeti nyelveken). AGADE A jó felnõttoktatási szakember Európában A Magyar Népfõiskolai Társaság partnerként vesz részt az Európai Bizottság által támogatott kétéves, 2005 januárjában elindított Grundtvig 1-es programban. A Good Adult Educator in Europe (AGADE) projekt fõ célja felnõttképzésben dolgozó szakemberek részére kompetenciákon alapuló, a távoktatás eszközeit is felhasználó képzés kifejlesztése, illetõleg tanári kézikönyv kidolgozása ben a Magyar Népfõiskolai Társaság komoly szerepet vállalt magára a munkacsoportban. Novemberben egyhetes bentlakásos képzést szervezett nemzetközi szakember-gárda számára, amely a gyakorlatban próbálta ki az együttmûködésben kifejlesztett tananyagot és módszertant. A projekt szakmai zárását követõen az elsõk között jelent meg a módszertani kézikönyv magyar fordítása az angol nyelvû eredeti mellett. NILE, NILE 2 Interkulturális Tanulás A között futó, sikeres projekt az Európai Bizottság, illetve a Socrates program támogatásával tovább folytatódik. Ez olyan felnõttképzési szervezetek partnersége, amelyek együtt határozzák meg az interkulturális tanulás legfontosabb kérdésfelvetéseit, és célkitûzéseit Európában, a tanulók, a tanárok, és a különbözõ etnikai hátterû tanulási szolgáltatók szemszögébõl. A NILE nyitott és dinamikus hálózat formájában mûködik ben a NILE2 sokrétûen szervezett munkacsoportjai közül a Magyar Népfõiskolai Társaság holland, olasz, német és litván szakemberekkel együtt olyan kérdõív fejlesztésében vett részt, mely az interkulturális nyitottság szintjét hivatott felmérni különbözõ munkaadói környezetekben. E kérdõív 2008 elején lesz elérhetõ a hálózat honlapján és nyomtatott formában is a záró kiadvány részeként. Hazai szakmai együttmûködések Közremûködés az Országos Felnõttképzési és Szakképzési Tanács munkájában Részvétel és közremûködés hazai és nemzetközi konferenciákon Az EAEA budapesti kapcsolati irodájának mûködtetése Az MNT által mûködtetett Budapesti Kapcsolati Iroda 2002 óta az EAEA-val aláírt együttmûködési megállapodásban felsorolt célkitûzések megvalósítása érdekében állítja össze éves munkaprogramját. A kapcsolattartás, levelezés segítésérõl, az EAEA és más nemzetközi levelek számbavételérõl, megválaszolásáról, különös tekintettel az EAEA központi irodájára, és elnökségére, valamint a nemzetközi projektekkel kapcsolatos megkeresésekre szintén a fontos napi feladatok sorába tartoznak végén az EAEA Budapest Kapcsolati Irodája hosszú távú, részletes munkaprogramot fogadtatott el az EAEA elnökségével. A munkaprogramnak már 2007-ben megvalósuló elemei: Információ-szolgáltatás abból a célból, hogy a magyar szakmai szervezetek, intézmények, döntéshozók, kormányzati szervek megismerjék a cselekvési programot kéthavonta elektronikus információs hírlevél kiadása, amely tartalmazza a cselekvési programmal kapcsolatos, aktuális hazai és nemzetközi információkat és szakmai anyagokat (PR munkacsoport, koordinációs találkozók) folyamatos tevékenység 2007 októberétõl kutatási anyagok, tanulmányok magyar nyelvû fordítása és terjesztése (szakértõi tanácsadással, irányítással) folyamatos tevékenység 2007 októberétõl a cselekvési program információinak terjesztése a web-en, angol és magyar nyelven (PR munkacsoport) folyamatos tevékenység 2007 októberétõl az aktuális nemzetközi kiadványok beszerzése, feldolgozása, recenziók kiadása, a cselekvési program nemzetközi könyvtárának létrehozása (PR munkacsoport, szakértõi tanácsadással) folyamatos tevékenység 2007 októberétõl hazai szakemberek részvétele a cselekvési programmal kapcsolatos nemzetközi tanácskozásokon és fórumokon folyamatos tevékenység 2007 októberétõl Az EAEA kapcsolati irodák találkozói és EAEA elnökségi ülés Budapesten március 1-3. között a brüsszeli, helsinki és budapesti irodák vezetõinek részvételével zajlott le a megbeszélés az EAEA elnökségi ülésével párhuzamosan. Határozatok és napirendek: A Kapcsolati Irodák 2007 évi második találkozójára november én került sor Bonnban, a budapesti iroda vezetõjének részvételével

12 KIADVÁNYOK TÁJI KÖZPONTJAINK 2007-BEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL Budapest Környéki Népfõiskolai Szövetség Publikációk 2007-ben Felnõttkori tanulás: soha nem késõ tanulni az Európai Közösségek Bizottságának Közleménye c. kiadvány Együttmûködés és érdekérvényesítés a helyi civil társadalom és az önkormányzatok együttmûködésének lehetõségei kiskalauz AGADE a jó felnõttoktató Európában kézikönyv Az MNT folyóirat 2007-ben két alkalommal, tavasszal és nyáron jelent meg CD kiadvány megjelentetése 500 példányban, a szociális szövetkezetekhez kapcsolódó legfontosabb információkkal, tanulmányokkal, segédanyagokkal Elektronikus hírlevelek Szociális szövetkezeti hírlevél december Hírlevél a felnõttképzés népszerûsítésérõl december Pályázati híradó az MNT tagszervezetei számára az év folyamán 6 alkalommal Honlapok Központi honlapunk a folyamatos friss információk mellett az év végén szerkezetében is megváltozott, egyszerûsödött. Ennek egyik oka az is, hogy folyóiratunk jelenleg a honlapon keresztül, elektronikus formában mûködik. Társaságunk az OFA támogatásával megvalósuló szociális szövetkezetek népszerûsítõ programja keretében létrehozta a Szociális Szövetkezeti honlapot. Az oldal elsõdleges forrás minden, a szociális szövetkezetekhez kapcsolódó szakmai területen. 1. Szakmai koordinációs feladatok A Közép-Magyarország régióban és a kapcsolódó szlovákiai Ipoly menti kisrégióban több kistérségben segítettük a kistérségek felnõttképzési-kulturális kínálatának gazdagítását, fejlõdését a civil értékek tudatosodását, a népfõiskolák szerepvállalását, a felnõttképzéssel, kultúraközvetítéssel foglalkozó civil szervezetek összefogását: Tápió-mente: Kapcsolattartás a KALOT Népfõiskolával az együttmûködés lehetõségeit illetõen. Szentendre, Pilis vidék: Segítettük a térségben kialakuló vidékfejlesztési civil mûhely lábra állását; együttmûködést kezdeményeztünk a képzési-népfõiskolai igények feltárásában, és a civil hálózatépítési képzési program kimunkálásában az idõközben megalakult pilisszentlászlói székhelyû Pilis Vidék Szövetséggel. Ipoly mente (Szlovákia) és Kis-Küküllõ mente (Erdély-RO, Szováta kistérsége): kapcsolatépítés, felnõttképzési hálózatok kialakítása, információ átadás határon átnyúló együttmûködés formájában. 2. Képzés-fórum a térség tagszervezetei számára Képzés jelleggel, aktuális feladatokra és a további forrásszerzésre figyelve egynapos fórumot szerveztünk, az éves rendes közhasznú közgyûléssel egybekötve (Dány). 3. Új népfõiskolák létrehozása Kezdeményeztük új népfõiskolák létrehozását a régiónkban elsõsorban a pályázati munkákhoz kapcsolódó térségben: Galga mente (Aktívállampolgár-képzés) Leader-AVOP + Vidékfejlesztési pályázat keretében). 4. További forrás-szerzés, pályázatok 1. Sikeres NCA mûködési támogatási pályázati munka (600eFt) NCA Szakmai Kollégium: Európai integráció elõsegítése magyar vonatkozású köztéri mûalkotás támogatása: Boldog Gizella szobrának felállítása az Atosfalvi (RO) Református Templom udvarán (500eFt) Leader Projekt a Galga mentén. Együttmûködés a Galgahévizi Galgamenti Népfõiskolával. A Mûvészeti Szabadmûvelõdési Alapítvány és a Pro Renovanda Kultúra Hungarie Karácsony Sándor Szakalapítvány támogatta az új népfõiskolák létrehozását segítõ képzési programunkat (90 eft)

13 Szent Erzsébet?... Avagy a népfõiskola...? Az OFA-MNT Szociális Szövetkezetek népszerûsítése c. programban részt veszünk és a KMR-ben a BKNSZ a szakmai-szervezési partnere a projektgazdáknak (szolgáltatói szerzõdés szerint folyamatban). 5. Rendezvények, kiemelt programok Csak tiszta forrásból Vidékfejlesztési konferencia és Boldog Gizella szobrának avatása Erdélyben A Budapest Környéki Népfõiskolai Szövetség évek óta rendszeresen szakmai tapasztalatcserét, látóutat szervez tagjainak Erdélyben. Partnerei a vértesacsai székhelyû Falufejlesztési Társaság, Erdélyben a Romániai Magyar Közgazdász Társaság, A Szentkirály, Szent István nevét viselõ települések Szövetsége és Hármasfalu (Csókfalva, Székelyszentistván, Atosfalva) Református Egyházközössége. A programok mindig államalapító királyunk ünnepéhez, a Hármasfalui Szent István Napokhoz kapcsolódnak ben, augusztus 18-án emlékezetes volt a Szent István ünnep. Felavattuk Boldog Gizella gyönyörûszép márványszobrát Atosfalván, Simorka Sándor, a Pest megyei Káván élõ szobrászmûvész alkotását. A szoboravatáson ünnepi beszédet mondott Markó Béla, az RMDSZ elnöke, az egybegyûlteket és a szobrot megáldotta Dr.Tõkés László, a Királyhágó Melléki Református Egyházkerület püspöke. Simorka Sándor szobrászmûvészt, Boldog Gizella szobrának alkotóját Nagy Júlia, a Bp.Környéki Népfõiskolai Szövetség ügyvezetõje mutatta be. Talán soha nem volt ennyire idõszerû a BKNSZ és az erdélyi partnerekkel együtt megrendezett vidékfejlesztési konferencia, melynek témája a falu jövõje az összefogás volt. A konferenciát az újonnan megépített székelyszentistváni Református Gyülekezeti Házban tartottuk. Részt vettek Hármasfalu gazdálkodói, jeles személyiségei, kibédi és más érdeklõdõk a Kis-Küküllõ mentérõl. A közös gondolkodást Kiss Dénes református lelkész, Somai József közgazdász, a falu szülötte és Gódor András, a BKNSZ elnöke, a Pest megyei Közgyûlés képviselõje, Dány község polgármestere indította el. A falu jövõje az összefogás a szövetkezés hangsúlyozta elõadásában Somai József, az RMKDT elnöke (Kolozsvár): A szövetkezeti rendszer megalkotása és elterjesztése a romániai és erdélyi vidéken nehéz folyamat lesz, még akkor is, ha ennek megfelelõ közpénzügyi és jogi alapot teremtenek. A mezõgazdasági hitel és a megfelelõ jogi alap kérdése a szövetkezeti mozgalom elterjedésének elengedhetetlen feltétele. Kérdezz felelek a szociáis szövetkezetek tájékoztatóján A rendszerváltás utáni erdélyi vidék szövetkezeti mozgalmai számára az Európai Unióba való belépés újabb perspektívákat fog nyitni. A vidéki szövetkezeti mozgalom az erõsödõ piaci verseny körülményei között a fennmaradás támogatott lehetõségévé válhat, meghozva azokat a szükséges egyéni és csoportszintû felismeréseket és pozitív példákat, amelyek a pszichológiai, anyagi, tulajdonszerkezeti, gazdaságszerkezeti és egyéb gátakon túl az erdélyi vidék fenntartható fejlõdésének alappilléreivé tehetik a ma még erõtlennek jellemezhetõ vidéki szövetkezeti kezdeményezéseket. Több hozzászólás is érintette, az alapkérdéseket: Hogyan csináljunk szövetkezetet kevés a bizalom, a példa, az együttmûködési szándék, és a tõke. A falu jövõje, társadalmi, gazdasági szerepe a XXI. században címû elõadásában Jávor Károly szakértõ (VÁTI, Falufejlesztési Társaság, Budapest) kifejtette, hogy a faluközösség ma az az inkubátor, amely az abban érvényesülõ hatások révén esélyt ad a környezettel (természet, társadalom) való együttmûködésre, a szolidaritásra kész genotípus fenntartására, a gazdasági tevékenységekhez is hosszútávon szükséges bizalom megteremtésére. A Fenntartható mezõgazdaság, autonóm vidékfejlesztés, magyarországi Leader tapasztalatok témában Balogh Judit szakértõ (Fauna Alapítvány) tartott elõadást. Jó példaként említette a magyarországi Élõ falu hálózat kezdeményezést. A Tanuló Régiók -at illetõen Nagy Júlia (Bp. Környéki Népfõiskolai Szöv.) adott rövid összefoglalót, melynek lényege volt az egész életen át tartó tanulás európai eszmeiségének bemutatása, az aktív állampolgárság és a foglalkoztathatóság mentén. Felhívta a figyelmet arra, hogy regionális szinteken dõl el a foglalkoztatásra, felnõttképzésre jutó támogatások mértéke, s ezért is erõsíteni kell a szakmai és a civil kompetenciákat a döntéshozatal során. A konferencia zárásaképpen a szelíd falufejlesztésnek egy sikeres magyarországi példáját, a falu- és tanyagondnokságot, illetõleg a Duna-Tisza-közi Falu-Tanyagondnok Egyesület munkáját mutatta be röviden (idõszûke miatt) Csörszné Zelenák Katalin ügyvezetõ. Információ: Nagy Júlia, a Bp. Környéki Népfõiskolai Szövetség titkára Székhelycím: 2000 Szentendre, Pátriárka u Mobiltelefon: levelezési cím: 1051 Budapest, Zrínyi u. 16. Honlap:

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Bevezető Az MNT valamennyi szakmai programját maga dolgozta ki és kutatta fel hozzá a forrásokat, pályázatok és előterjesztések benyújtásával

Részletesebben

Szé khely: 4032 Debrecen, E g y ete m tér 1. Iroda és képzési helyszín: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 2 3. Posta cí m: 4010 Debrecen, Pf. 25.

Szé khely: 4032 Debrecen, E g y ete m tér 1. Iroda és képzési helyszín: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 2 3. Posta cí m: 4010 Debrecen, Pf. 25. KULTÚRÁSZ KÖ ZHASZNÚ EGYESÜLET Szé khely: 4032 Debrecen, E g y ete m tér 1. Iroda és képzési helyszín: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 2 3. Posta cí m: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-ma il: kulturasz@g ma il.com

Részletesebben

EGYÜTTMÛKÖDÉSRE ÍTÉLVE 1 Civilek és önkormányzatok együttmûködése K-E megyében

EGYÜTTMÛKÖDÉSRE ÍTÉLVE 1 Civilek és önkormányzatok együttmûködése K-E megyében HÍRMONDÓ Népfôiskolai A MAGYARY ZOLTÁN NÉPFÔISKOLAI TÁRSASÁG IDÔKÖZI TÁJÉKOZTATÓJA TATA, 2007. MÁRCIUS EGYÜTTMÛKÖDÉSRE ÍTÉLVE 1 Civilek és önkormányzatok együttmûködése K-E megyében A megyei közgyûlés

Részletesebben

Ajánlás. Ezzel ajánljuk olvasóink figyelmébe a tapasztalatok rövid gyûjteményét. Budapest, 2008 március 1.

Ajánlás. Ezzel ajánljuk olvasóink figyelmébe a tapasztalatok rövid gyûjteményét. Budapest, 2008 március 1. Ajánlás Semmilyen törvény nem mûködik, ha az állampolgárok nem szólhatnak bele a szabályozás kialakításába, amennyiben viszont igen, a törvény céljai nemcsak kifejezik az állampolgárok akaratát, hanem

Részletesebben

Meghívó. Jelenlétére és együttmûködésére számítva, Szívélyes üdvözlettel: Dr. Sz. Tóth János elnök

Meghívó. Jelenlétére és együttmûködésére számítva, Szívélyes üdvözlettel: Dr. Sz. Tóth János elnök Tartalom Eldurvuló világkapitalizmus, vagy erõsödõ humanizmus és szolidaritás? 3 Születésnapi számvetés 6 Felnõttképzési Civil Hálózat 10 Hogyan tanulunk? 13 A mintakiválasztásra javasolt települések Pest

Részletesebben

CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban

CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban Dr. Juhász Erika Pete Nikoletta (szerk.) CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban Szeged Debrecen, 2013 Kiadói adatok: Felelős kiadó: Belvedere Meridionale Kiadó (www.belvedere.meridionale.hu)

Részletesebben

Remélem hasznos, a mindennapi munkájuk során is használható olvasnivalót kínálunk Önöknek!

Remélem hasznos, a mindennapi munkájuk során is használható olvasnivalót kínálunk Önöknek! ELŐSZÓ Jelen kiadványunk, amit kezében tart a kedves Olvasó a Khetanipe A Romák Összefogásáért Egyesület szerepét hívatott bemutatni az elmúlt 2 évben megvalósított, mára pedig sikeresen befejeződött innovatív

Részletesebben

AZ MSKSZMSZ 13 ÉVE. Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége. Debrecen, 2011.

AZ MSKSZMSZ 13 ÉVE. Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége. Debrecen, 2011. AZ MSKSZMSZ 13 ÉVE Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége Debrecen, 2011. 1 Küldetésünk A Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége közel 13

Részletesebben

A Regionális Civil Központ Alapítvány idõszaki kiadványa

A Regionális Civil Központ Alapítvány idõszaki kiadványa n Közelmúlt n Bemutatkozunk n Ifjuság n Visszatekintés n Gazdasági rovat n Pályázatok n NCA hírek n Könyvajánló A Regionális Civil Központ Alapítvány idõszaki kiadványa 2005. VII. évf. 2. szám bemutatkozunk

Részletesebben

Továbblépni a tervezéstől a tettek felé

Továbblépni a tervezéstől a tettek felé Továbblépni a tervezéstől a tettek felé Javaslat a Cselekvési tervhez Az élethosszig tartó tanulás népszerűsítése az EU elvárások megismerése című program záró tanulmánya MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008

Részletesebben

kilenc alkalommal több mint 1500 szakképzési szakember felkészítése zajlott október végétől december elejéig. A Társaság szakmai háttéranyagokat

kilenc alkalommal több mint 1500 szakképzési szakember felkészítése zajlott október végétől december elejéig. A Társaság szakmai háttéranyagokat HÍRLEVÉL /42. MAGYAR SZAKKÉPZÉSI TÁRSASÁG ALAPÍTVA: 1989 TARTALOM Beszámoló a Magyar Szakképzési Társaság 2007. évi tevékenységéről Az Ellenőrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2007. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

Eger Ünnepe 2011. EGRI CIVIL KÖZÖSSÉGEKNEK!

Eger Ünnepe 2011. EGRI CIVIL KÖZÖSSÉGEKNEK! 2011. április, Különszám A tartalomból: XVI. EGER ÜNNEPE FELHÍVÁS EGRI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE Idén tizenhatodik alkalommal kerül megrendezésre az egri civilek összefogásával az EGER ÜNNEPE. A három

Részletesebben

Jó gyakorlatok. Hajdú-Bihar megyében. 25 jó gyakorlat. Együttműködés az élethosszig tartó tanulásért. Népfőiskolai Füzetek 5.

Jó gyakorlatok. Hajdú-Bihar megyében. 25 jó gyakorlat. Együttműködés az élethosszig tartó tanulásért. Népfőiskolai Füzetek 5. Jó gyakorlatok Hajdú-Bihar megyében Együttműködés az élethosszig tartó tanulásért 25 jó gyakorlat Népfőiskolai Füzetek 5. Amikor az elvetett mag táptalajra talál Hosszú évek óta tudatosan alkalmazzák,

Részletesebben

Civil hálózat fejlesztés. az együttműködés művészete

Civil hálózat fejlesztés. az együttműködés művészete Civil hálózat fejlesztés az együttműködés művészete tréning (akkreditált képzés PL-3938) Intenzív tréning civileknek a kapcsolatépítésről, partnerségről és bizalomról a proháló hálózat hazai gyakorlati

Részletesebben

CIVILÉSZ HÁLÓZATI MOZAIK Civil együttműködések, érdekképviseleti és egyéb hálózati rendszerek létrehozása, fejlesztése

CIVILÉSZ HÁLÓZATI MOZAIK Civil együttműködések, érdekképviseleti és egyéb hálózati rendszerek létrehozása, fejlesztése CIVILÉSZ HÁLÓZATI MOZAIK Civil együttműködések, érdekképviseleti és egyéb hálózati rendszerek létrehozása, fejlesztése A Nemzeti Civil Alap Civil Önszerveződés Területi és Szakmai Együttműködés Kollégiuma

Részletesebben

Határidő: folyamatos. A Készüljünk együtt a 2011-es magyar EU-elnökségre! - A trió elnökség prioritásai

Határidő: folyamatos. A Készüljünk együtt a 2011-es magyar EU-elnökségre! - A trió elnökség prioritásai BESZÁMOLÓ A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM ÁGAZATI CIVIL CSELEKVÉSI TERVÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (2008-2010) EGYSÉGES SZERKEZETBEN A BESZÁMOLÁSI IDŐSZAK (2009 MÁJUS 1--2010 MÁRCIUS 31) EREDMÉNYEIVEL A beszámolási időszak

Részletesebben

Akikre büszkék vagyunk

Akikre büszkék vagyunk 2008. december Akikre büszkék vagyunk A k i k r e b ü s z k é k v a g y u n k Hálózatunk népszerűségét nemcsak tagszervezeteink munkálkodása és eredményei emelhetik, hanem azok az elismerések is, melyeket

Részletesebben

Agrár tagozat Dr. Lengyel Sándor tagozatvezető

Agrár tagozat Dr. Lengyel Sándor tagozatvezető HÍRLEVÉL /43. MAGYAR SZAKKÉPZÉSI TÁRSASÁG ALAPÍTVA: 1989 TARTALOM Beszámoló a Magyar Szakképzési Társaság 2008. évi tevékenységéről Az Ellenőrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2008. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE. Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE. Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség BUDAPEST, 2008 K I A D V Á N Y U N K S Z E R Z Ô I : Bajnai Gordon miniszter Dr. Balogh Endre Róbert az Országos Polgárôr Szövetség

Részletesebben

Beszélgessünk Európáról

Beszélgessünk Európáról Beszélgessünk Európáról nemzeti akcióterv a társadalmi párbeszéd elősegítésére A kormány múlt heti ülésén megtárgyalta és elfogadta a Beszélgessünk Európáról elnevezésű akciótervet, amely azokat a programokat

Részletesebben

z Ökotárs Alapítvány a zöld mozgalom erôsítésén, támogatásán egy környezettudatos, a nyilvánosság részvételén alapuló demokratikus intézményrendszer

z Ökotárs Alapítvány a zöld mozgalom erôsítésén, támogatásán egy környezettudatos, a nyilvánosság részvételén alapuló demokratikus intézményrendszer A z Ökotárs Alapítvány a zöld mozgalom erôsítésén, támogatásán keresztül kíván hozzájárulni egy környezettudatos, a nyilvánosság részvételén alapuló demokratikus intézményrendszer és társadalom kialakulásához.

Részletesebben

III. évfolyam, 4. szám

III. évfolyam, 4. szám III. évfolyam, 4. szám SZERKESZTŐI levél az olvasókhoz Magyar Vidéki Mozaik Tartalom AKTUÁLIS 3 FŐIGAZGATÓI köszöntő ÉLHETŐBB vidék eredményes év a vidékfejlesztésben SOKOLDALÚAN segítette a vidéki közösségeket

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés A Zsigmond Király Főiskola 2008. évi tevékenységéről a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 19. -a alapján. I. A Felsőoktatási Regisztrációs Központ FRKP/563-4/2006.

Részletesebben

DIÁKTANÁCSADÁS A FELSŐOKTATÁSBAN 2003

DIÁKTANÁCSADÁS A FELSŐOKTATÁSBAN 2003 DIÁKTANÁCSADÁS A FELSŐOKTATÁSBAN 2003 A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen 2003. november 28-án megtartott konferencia anyaga A konferenciát szervezte a Felsőoktatási Tanácsadás Egyesület

Részletesebben

2002-2006 A FEJLESZTÉSEK ÉVEI

2002-2006 A FEJLESZTÉSEK ÉVEI 2002-2006 A FEJLESZTÉSEK ÉVEI Összegzés a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat munkájáról 2002-2006 Tartalomjegyzék Üdvözlő szavak...7 I. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés testületi munkájának értékelése...8 A

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/593-1/2010/I. Üi.: dr. Dobó A. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ TÁJÉKOZTATÓ Tárgy: Tájékoztató Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA:

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FPH038/534 3 /2012. számú előterjesztés 1. számú melléklete Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SÁRIK ZOLTÁN

Részletesebben

Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége

Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége www.tehetsegpont.hu Bemutatkozás A Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetségét azok a magyarországi és határon túli magyar tehetséggondozó kezdeményezések

Részletesebben

Nonprofit címtár civil együttműködések adatbázisa a www.prohalo.hu portálon

Nonprofit címtár civil együttműködések adatbázisa a www.prohalo.hu portálon 2010. június Nonprofit címtár civil együttműködések adatbázisa a www.prohalo.hu portálon A j á n l ó A proháló hálózat kiadásában megjelent a Nonprofit Címtár Hálózatok és együttműködések a harmadik szektorban

Részletesebben

Tartalom IMPRESSZUM. CÍMLAPSZTORI Hálózatok a nagyvilágban

Tartalom IMPRESSZUM. CÍMLAPSZTORI Hálózatok a nagyvilágban 2 Tartalom 2. 9. 10. 11. CÍMLAPSZTORI Hálózatok a nagyvilágban Jelen felmérés a proháló országos hálózat keretében készült, összegzi a hálózat külföldi kapcsolatait és ismereteit, de minden magyarországi

Részletesebben