TARTALOM. Elõszó Szervezeti élet A Balatonszepezdi Népfõiskola tevékenységének összefoglalása 7. Hálózatban megvalósítandó projektek 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOM. Elõszó 3. 1. Szervezeti élet 4. 2. A Balatonszepezdi Népfõiskola tevékenységének összefoglalása 7. Hálózatban megvalósítandó projektek 10"

Átírás

1

2 TARTALOM Magyar Népfõiskolai Társaság Népfõiskola Intézet 1078 Budapest, Wesselényi u. 13. Telefon: ; fax: Honlap: Felelõs kiadó: a Magyar Népfõiskolai Társaság elnöke Felelõs szerkesztõ: Sz. Tóth János Munkatársak: Fesztbaum Zsófia és Mihályfi Márta Szerkesztõ: Trencsényi Imre Tervezõszerkesztõ: Kû Marianna Nyomdai kivitelezés: Microdesign Bt. Elõszó 3 1. Szervezeti élet 4 2. A Balatonszepezdi Népfõiskola tevékenységének összefoglalása 7 Hálózatban megvalósítandó projektek 10 Nemzetközi projektek 17 Együttmûködés, kapcsolatépítés 19 Kiadványok 20 Táji központjaink 2007-ben végzett munkájáról 21 Budapest Környéki Népfõiskolai Szövetség 22 Szervezeti élet és szakmai tevékenység Hajdú-Biharban 24 Jász Nagykun Szolnok Megyei Népfõiskolai Társaság 27 Magyary Zoltán Népfõiskolai Társaság Tata 29 Mezõföld Népfõiskolai Társaság 34 Sárospataki Népfõiskolai Egyesület 35 Tolna Megyei Népfõiskolai Társaság 36 Zalai Népfõiskolai Egyesület 40 1

3 Elõszó Akik kitalálták ezt az igen kifejezõ címet a beszámolóhoz: Az érdekérvényesítés jövõképé-t azok tudják, hogy az érdekérvényesítés aligha, mármint a civil szervezeteké és polgároké a népfõiskola jövõképe viszont igenis mûködik, mert minden munkálkodásunk a mûveltségre, tudásra alapozott, emelkedõ Magyarország hitére, öntudatára és értékrendjére épül. Ebben az évben ünnepeljük a Magyar Népfõiskolai Társaság, az elsõ, II. világháború utáni országos és legjelentõsebbé vált népfõiskolai szervezet megszületését, amely Európában és világszerte is elismert szakmai együttessé vált ban az illetékes minisztérium nehézkes engedélyével, s a Hazafias Népfronthoz kötött köldökzsinórral, kegyeskedtek engedélyezni, hogy létrehozhattuk szervezetünket. Röviddel utána a 89-es egyesületi törvényre alapozva pedig már önállóvá válhattunk. S ez az önállóság azóta is legféltettebb, legértékesebb kincsünk. Nem lettünk senkinek se sleppje, se szolgálója, se hajlongója, se odadörgölõdzõ helyezkedõje. De szövetségese és barátja mindenkinek, akik a miénkhez hasonló, alapvetõ értékeket vallják. Ez az önállóság eszmény a népfõiskola és általában az oktatás emberi szellemének az egyik legmélyebb titka, mágikus vonzereje. Sokak mondják, éppen túléltük, túlélték az elmúlt két évtizedet. Mi is! De biztosak vagyunk benne, hogy ez nem elég. A jelen beszámoló is bizonyság errõl, a sokszínû és pezsgõ tevékenység bemutatásával. Késõbb az év folyamán sort kerítenünk az elmúlt két évtizeddel való számvetésre is. Nem lesz egyszerû feladat, se fekete-fehér rajzolat, de nehéz lesz szavakat találni a küzdelmes, ugyanakkor eredményes és kudarcokkal is teli évek felmutatásához. Az ünneplést egyben a következõ húsz esztendõ tervezésével is egybekötjük. Tudjuk, hogy a személyes méltóságot, autonómiát és mûveltséget középpontba helyezõ népfõiskoláknak helye van egy emelkedõ ország-jövõ építésében. Sz. Tóth János PhD Elnök 3

4 1. SZERVEZETI ÉLET Közgyûlés március Székesfehérvár A Közgyûlés meghallgatta, megvitatta és elfogadta az elnöki, valamint a pénzügyi beszámolót a évrõl, az alelnökök beszámolóját a regionális munkáról és szervezeti fejlesztésrõl, valamint a évi munkatervet. Szakmai munka a székesfehárvári közgyûlésen A közgyûlés legfontosabb szakmai témái voltak: Közösségi szerep és együttmûködés: képzési program a Közép-Dunántúli Régióban. Értékek és eredmények Jó gyakorlatok bemutatása, megvitatása az érdekérvényesítés jövõképe. Csoportmunka 4 munkacsoportban. Érdek és azonosság civil szervezet és helyi társadalom. Érvényesülhet-e a civilek és az önkormányzatok együttmûködési szándéka a második Nemzeti Fejlesztési Terv pályázati rendszerében? Rendkívüli közgyûlés Nadányi Zoltán Mûvelõdési Központ, Berettyóújfalu október 6. Az alapszabályban és törvényben rögzített kötelezettségünk alapján székhelyváltoztatás miatt a Magyar Népfõiskolai Társaság rendkívüli közgyûlést hívott össze. A Közgyûlés az alapszabály módosítását elfogadta, így szervezetünket új székhelyén jegyezték be. Ennek részleteit a beszámoló Székhelyváltozás címû fejezete tartalmazza. Az esemény szakmai tartalmat is kapott, mivel tájékoztatót tartottunk a Magyar Népfõiskolai Társaság által benyújtott, ún. kiemelt projekt-tervvel kapcsolatos eseményekrõl is. Jó gyakorlatok bemutatása és tapasztalatcsere Plenáris ülés 4 5

5 2. A BALATONSZEPEZDI NÉPFÕISKOLA TEVÉKENYSÉGÉNEK ÖSSZEFOGLALÁSA Szakmai tevékenységek a Balatonszepezdi Népfõiskolán Idõpont Tevékenység Január 11. ROP információs nap megszervezése Szekciómunka Január-március ROP Közösségi szerep és partnerség c projekt - szakmai tevékenység Elnökségi ülések Márciustól A Közép-Dunántúli Regionális Felnõttképzési Szövetség alapításában való részvétel és a Bibó István Népfõiskolai Alapítvány gondozása Idõpont, helyszín Legfontosabb napirendi pontok Április 4-5. Alpha 16+ nemzetközi programunk keretében a projekt képzési tesztjének megvalósítása február 26. Budapest szeptember 10. Budapest A év szakmai és pénzügyi tervezése: a évi szakmai és pénzügyi beszámoló, a közhasznúsági jelentés-tervezet megvitatása és elfogadása szakmai és pénzügyi tervei a közgyûlés programjának véglegesítése részletes tájékoztatás a székhelyváltozás körülményeirõl a rendkívüli közgyûlés összehívása a népfõiskolák NCA pályázatainak helyzete szakmai programok, pályázatok 2007-ben a költségvetés évi tervei az OKM keretében 20 éves a Magyar Népfõiskolai Társaság az új székhely (irodahelyiség) megtekintése Április Április Júniustól augusztusig Novembertõl Novembertõl Leader+ információ-szolgáltatás és célcsoport képzése. Határon túli és magyarországi felnõttképzési szakemberek találkozója Az esztergomi Vitéz János Római Katolikus Tanárképzõ Fõiskola andragógia szakos diákjainak nyári gyakorlata június közepétõl aug. 20-ig. Több turnusban, közel 50 fõ szakmai tapasztalatszerzésének lebonyolítása Téli esték népfõiskolai ismeretterjesztõ elõadások, többek között gyógyító növények témában, illetve irodalmi estek szervezésével. Részvétel A közösségi fejlõdés új lehetõségei c. projekt keretében a szociális szövetkezetek népszerûsítésben december 19. Budapest A év összegzése, a közgyûlés idõpontjának kijelölése, a finanszírozás hátterét biztosító nyertes pályázati program a 2008-ban 20 éves MNT a évi OKM mûködési támogatás elõkészítése tájékoztató a szociális szövetkezet kommunikációs OFA pályázati programunkról tájékoztató az SZMM által támogatott, felnõttképzést népszerûsítõ országos programunkról pályázatok összehangolása tájékoztató a nemzetközi tevékenységrõl December 6-7. December Folyamatos Az élethosszig tartó tanulás népszerûsítése szakértõi munkacsoport felkészítõ képzése Karácsonyi ünnepség keretében kaptak lehetõséget a HEFOP programunk során kialakított mentorhálózat munkatársai arra, hogy lehetséges szakmai együttmûködésekrõl, új távlatokról, eddigi tapasztalatokról beszélgessenek. A népfõiskola internet-kávézójának folyamatos mûködtetése 6 7

6 A népfõiskola és képzõ központ mûködési beruházásai: Parkolóhelyek és gyermekhomokozó kialakítása Nyári idõszakra jurta beszerzése és szabadtéri felállítása Tûzbiztonsági berendezések beszerzése Programkészítés csoportokban I. Partnerségi képzés önkormányzatok és civil szervezetek Programkészítés csoportokban III. SZÉKHELYVÁLTOZÁS Társaságunk az Evangélikus Egyház Déli Egyházkerületével kötött 3 éves bérleti megállapodásának lejártát követõen 2007 októberében megszüntette székhelyét az 1088 Budapest, Puskin u.12 szám alatt, és novembertõl hivatalos, új székhelyén, az 1077 Budapest, Wesselényi u. 13. szám alatt mûködik. Programkészítés csoportokban II. 8 9

7 HÁLÓZATBAN MEGVALÓSÍTANDÓ PROJEKTEK Civil együttmûködések, érdekképviseleti és egyéb hálózati rendszerek létrehozása, fejlesztése A Magyar Népfõiskolai Társaság szervezet- és hálózatfejlesztõ projektje Képzés a Közép-dunántúli régióban Egyre jobban látszik, hogy hatékony szakmai-szervezeti mûködés a humánerõforrásfejlesztés így a népfõiskolai civil kezdeményezések területén sem képzelhetõ el hálózatfejlesztés, regionális szinten együttmûködõ csoportok létrejötte nélkül. E tényre alapozva az MNT a fenti címmel jelölt projekt keretében elindítja tagszervezetei és civil partnerei körében a regionális szintû szervezõdéseket. Az önszervezõdés fejlesztése témakörben benyújtott pályázatunk amelyet a népfõiskolák regionális szervezõdésének segítése tematikával nyújtottunk be, összefüggésben a Magyar Népfõiskolai Társaság 20 éves évfordulójával és az áprilisi közgyûlésünkkel elnyerte a Nemzeti Civil Alapprogram támogatását. Közép-Dunántúli Regionális Népfõiskolai Szövetség és egyéb regionális szervezetek alapítása 125 tagszervezetét és 14 táji központját az MNT országos szövetségként fogja össze, melynek további tagolását, illetve belsõ hálózati szervezõdését az élet kihívásai és elvárásai hozzák magukkal az ország régiós felosztásának megfelelõen. Ez a szervezõdés elkezdõdött az elmúlt évben és a Közép-Dunántúli Régióban létrejött az a regionális szövetség, amely modellként szolgálhat a más régiókban mûködõ többi népfõiskolának. Alakulóban a Dél-dunántúli Regionális Szövetség Ebben a regionális szervezõdésben nemcsak az MNT tagjai kapnak helyet, hanem nyitott minden olyan civil szervezet és - mint lehetséges legfõbb partner önkormányzat számára is, amely tevékenységével az állampolgárok ismeretszerzését, mûvelõdését, tanulását segíti, iskolarendszeren kívül szervezett felnõttképzési programokkal, állami és önkormányzati feladatokat átvállalva. Szakmailag segíti a régióban mûködõ népfõiskolák, felnõttképzési szervezetek folyamatos mûködését. A regionális szövetség már néhány hónapos mûködésével is bizonyította létjogosultságát és eredményességét. Elkezdõdött a nagyobb projektek tervezése, és megvalósult egy olyan régiós szintû képzés, amely a civilek és önkormányzatok együttmûködésének fontosságát és megerõsítését tûzte ki célként, megfogalmazva olyan alapvetõ normákat és értékeket, amelyek modellként bárhol elfogadhatók és alkalmazhatók a civil szervezeti együttmûködések és fejlesztések során. Tolnából, Baranyából A fentiekre alapozva indítjuk el kezdeményezésünket a további regionális szervezõdések alapítására a Nyugat-, Észak- és Dél-Magyarországi, valamint az Észak-Alföldi Régióban. Ennek elõsegítésére négy egy-egy napos regionális találkozót terveztünk, amelyeken 10

8 A közösségi fejlõdés új lehetõségei a szociális szövetkezetek népszerûsítése A közösségiség és szolidaritás alapelvén mûködõ népfõiskolákat tömörítõ Magyar Népfõiskolai Társaság az OFA-nál elnyert pályázata segítségével országos tájékoztató programot valósít meg a szociális szövetkezetekrõl azzal a céllal, hogy a leghátrányosabb helyzetû településekre is eljuttassa az információkat és segítse az önszervezõdést a pályázati program megvalósulása után is. Az ország 7 régiójában lakossági fórumokon, irányított szakmai vezetéssel vitatjuk meg a szociális szövetkezetek adottságait, a velük szemben támasztott elvárásokat is....a paksi fórumon szakmai mûhelymunka keretében mutatatjuk be a már mûködõ modellt és kapnak információt a résztvevõk az adott régió sajátosságairól, különös tekintettel az együttmûködési lehetõségekre és a kapcsolható pénzügyi forrásokra. A találkozókra 2008 áprilisáig bezárólag kerül sor Berettyóújfalu, Balassagyarmat, Paks és Mezõörs helyszínnel. (A márciusban lezajlott paksi eseményrõl lásd honlapunk hírrovatát.) Az EU felnõttképzési cselekvési programjának ( ) magyarországi megismertetése hazai és nemzetközi fórumok, konferenciák, kiadványok, elektronikus információs eszközök segítségével, javaslat kidolgozása a nemzeti cselekvési tervvel kapcsolatban (28,5 millió forint, 14 hónap) A program 2007-ben megvalósult elemei: november 5-én Budapesten a Magyar Népfõiskolai Társaság szervezésében lezajlott a szociális szövetkezeteket népszerûsítõ programunk elsõ konferenciája. A találkozó célja elsõsorban az volt, hogy megossza a rendelkezésre álló információkat mindazokkal, akik a jövõben a téma kulcsszereplõi lehetnek, de célunk volt az is, hogy az MNT regionális koordinátorai felkészülhessenek a régiós népszerûsítõ tevékenység lebonyolítására. Szórólap tervezése és megjelentetése 7000 példányban a szociális szövetkezetek létrehozásának lehetõségeirõl CD kiadvány megjelentetése 500 példányban, a szociális szövetkezetekhez kapcsolódó legfontosabb információkkal, tanulmányokkal, segédanyagokkal Társadalmi célú reklám-spot készítése és sugárzásának megszervezése a témában Regionális és szakmai partnereink: Zala Megyei Népfõiskolai Egyesület Közép-Dunántúli Regionális Felnõttképzési és Népfõiskolai Szövetség Budapest Környéki Népfõiskolai. Szövetség Tolna Megyei Népfõiskolai Társaság Sárospataki Népfõiskolai. Egyesület Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Népfõiskolai Társaság Falugondnokok Szövetsége Látószög Videó Stúdió Országos Szövetkezeti Tanács Partnerek: Zala Megyei Népfõiskolai Egyesület Közép-Dunántúli Regionális Felnõttképzési és Népfõiskolai Szövetség Budapest Környéki Népfõiskolai. Szövetség Tolna Megyei Népfõiskolai Társaság Sárospataki Népfõiskolai. Egyesület Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Népfõiskolai Társaság Hajdú-Bihar Megyei Népfõiskolai Egyesület Mészáros Zsuzsa szolnoki tájékoztatója a szociális szövetkezetekrõl 12 13

9 A ROP 3.1. projekt zárókonferenciája Helyzetelemzés ROP 3.1. Az önkormányzatok és a civil szervezetek együttmûködésének erõsítése Az Európai Szociális Alap által kezelt Regionális Operatív Program 3.1. intézkedése a területfejlesztésben érdekelt intézmények és szervezetek közötti együttmûködés elõmozdítására irányul. Az intézkedés elsõsorban olyan partnerség-építõ képzési programok lebonyolításához nyújt támogatást, amelyek ösztönzik a regionális és kistérségi partnerségi hálózatok kialakulását. A programban való részvételre, azaz a fenti célcsoport képzésére irányuló széleskörû munka elvégzésére a Magyar Népfõiskolai Társaság fõpályázóként ajánlati tervet nyújtott be a Regionális Fejlesztési Ügynökséghez, amely a programot elfogadta. A 2005 eleje óta zajló képzési és fejlesztési folyamat 2007-ben az alábbi tevékenységekre terjedt ki: Együttmûködés és érdekérvényesítés a helyi civil társadalom és az önkormányzatok együttmûködésének lehetõségei címmel országos programzáró konferencia március 29-én Székesfehérváron Közösségi szerep és partnerség kiskalauz az önkormányzatok és a civil szervezetek területfejlesztési együttmûködésérõl címmel kiadványt jelentettünk meg több mint 1000 példányban. Az oroszlányi csoport Három csoportban Csoportmunka a projekt értékelõ konferenciáján 14 15

10 NEMZETKÖZI PROJEKTEK Csoportmunka Gánton Benyújtott pályázati és projekt-tervek UNESCO Európai Regionális Konferencia (200 nemzetközi/külföldi résztvevõvel, 8 hónapos elõkészítõi és szervezõi, valamint 4 napos konferenciát tartalmazó program A mûvelõdés hete a tanulás ünnepe 2008 decemberében: írásbeli döntés a 2008-as támogatásról 70,5 millió forint, megyénként 3-3 millió, vagyis régiónként 9 millió forintos rendezvényi kerettel. Belsõ pályáztatással jelentkezhetnek majd a népfõiskolák. Benyújtott elõpályázat a Norvég Alaphoz alacsony iskolai végzettségû felnõttek kulcskompetencia-képzésének nemzeti modellprogramjára Európai elvárás - magyar szükségszerûség címmel. Pályázati döntés 2008-ban várható. Kiemelt projekt benyújtása a Szociális és Munkaügyi Minisztériumhoz: kompetencia alapú felnõttkori készségfejlesztés a munkaerõpiac és a társadalmi integráció tényleges igényei és elvárásai alapján. A projekttervet a minisztérium elutasította. Társaságunk két felnõttképzési program akkreditációs kérelmét nyújtotta be a FAT-hoz, Kulcskompetenciákra épülõ alapkészség-fejlesztõ program és Képzõk képzése - kulcskompetencia-fejlesztõ program címmel. Az akkreditáció megadása 2008-ban várható. Alpha 16+ Az Alpha 16+ egyfajta Grundtvig 1-es projekt, melynek célja, hogy a funkcionális analfabetizmusban szenvedõ fiatalok számára lehetõvé tegye az alapkészség-képzésben való részvételt. A cél elérése érdekében kulcsszereplõket, azaz közvetítõket nevezünk meg minden régióban, akik megkeresik az érintetteket és kapcsolatba lépnek velük ben a kulcsszereplõk a Balatonszepezdi Népfõiskolán képzésben részesültek, hogy meg tudják határozni: a célcsoport tagjainak elkezdeniük vagy folytatniuk szükséges az alapkészség-képzést, s ezen belül milyen szinten illetve formában. A teszt képzés eredményeit a nemzetközi munkában tapasztalatként használták fel, melynek alapján nemzetközi tréning-javaslat kidolgozására is sor kerül. A program keretében két magyar nyelvû, informatív szórólap is született az év folyamán. Partnerek: Thüringen Volkshochschule Agora, Franciaország NIACE, Egyesült Királyság IIZ/DVV, Bulgária Litvánia (Klaipeda Társadalomtudományi Fõiskola) Élethosszig tartó tanulással és oktatással a demokratikus állampolgárságért LLL-EDC Az élethosszig tartó tanulás és a demokratikus állampolgárságra képzés témájában indult kutatási projekt Lifelong Learning and Education for Democratic Citizenship azaz Élethosszig tartó tanulással és oktatással a demokratikus állampolgárságért címmel. Magyarország két ponton is érintett. Egyrészt az Európai Felnõttképzési Társaságon keresztül, másrészt a Magyar Népfõiskolai Társaság is partner. A program keretében 2007-ben az alábbi szakmai tevékenységeket folytattuk: Nemzeti áttekintés a témában az elmúlt évben megjelent szakirodalomról (gyûjteményes, elemzett bibliográfia) Tanulmány az EU törekvéseirõl a demokratikus állampolgári készségekre irányuló képzés területén Tanulmány a téma magyar vonatkozásairól Hazai jó gyakorlatok gyûjteménye Az önkormányzatok és a civilek partnerségi képzésén Partnerek: Danish University of Education Londoni Egyetem Oktatási Intézete 16 17

11 Innsbrucki Egyetem Oktatástudományi Intézete Deusto Egyetem, Bilbao Ljubljanai Egyetem Pedagógiai és Andragógiai Tanszéke, Román Felnõttképzési Intézet, Temesvár Södertörn Egyetem, Svédország DARE (Network on Democracy and Human Rights Education) képzési hálózat EGYÜTTMÛKÖDÉS, KAPCSOLATÉPÍTÉS A hétköznapok matematikája MiA projekt A Magyar Népfõiskolai Társaság és az Ipoly Menti Népfõiskolai Egyesület partnerként vesz részt az Európai Bizottság által támogatott hároméves, 2005 januárjában elindított Grundtvig 1-es projektben. A Mathematics in Action (Hétköznapok matematikája, angol rövidítéssel MiA) elnevezésû projekt fõ célkitûzése felnõttképzésben dolgozó, a felnõtteket alapszinten tanító szakemberek számára olyan kézikönyv kidolgozása, amely a felnõttek élethelyzetébõl indul ki, és ezáltal kívánja a matematika tanulását vonzóbbá tenni a felnõtt tanulók számára ben megtörtént a kézikönyv elméleti hátterének véglegesítése, a gyakorlati feladatok kipróbálása. Jelenleg a kézikönyv kiadási folyamata zajlik (angolul és további nemzeti nyelveken). AGADE A jó felnõttoktatási szakember Európában A Magyar Népfõiskolai Társaság partnerként vesz részt az Európai Bizottság által támogatott kétéves, 2005 januárjában elindított Grundtvig 1-es programban. A Good Adult Educator in Europe (AGADE) projekt fõ célja felnõttképzésben dolgozó szakemberek részére kompetenciákon alapuló, a távoktatás eszközeit is felhasználó képzés kifejlesztése, illetõleg tanári kézikönyv kidolgozása ben a Magyar Népfõiskolai Társaság komoly szerepet vállalt magára a munkacsoportban. Novemberben egyhetes bentlakásos képzést szervezett nemzetközi szakember-gárda számára, amely a gyakorlatban próbálta ki az együttmûködésben kifejlesztett tananyagot és módszertant. A projekt szakmai zárását követõen az elsõk között jelent meg a módszertani kézikönyv magyar fordítása az angol nyelvû eredeti mellett. NILE, NILE 2 Interkulturális Tanulás A között futó, sikeres projekt az Európai Bizottság, illetve a Socrates program támogatásával tovább folytatódik. Ez olyan felnõttképzési szervezetek partnersége, amelyek együtt határozzák meg az interkulturális tanulás legfontosabb kérdésfelvetéseit, és célkitûzéseit Európában, a tanulók, a tanárok, és a különbözõ etnikai hátterû tanulási szolgáltatók szemszögébõl. A NILE nyitott és dinamikus hálózat formájában mûködik ben a NILE2 sokrétûen szervezett munkacsoportjai közül a Magyar Népfõiskolai Társaság holland, olasz, német és litván szakemberekkel együtt olyan kérdõív fejlesztésében vett részt, mely az interkulturális nyitottság szintjét hivatott felmérni különbözõ munkaadói környezetekben. E kérdõív 2008 elején lesz elérhetõ a hálózat honlapján és nyomtatott formában is a záró kiadvány részeként. Hazai szakmai együttmûködések Közremûködés az Országos Felnõttképzési és Szakképzési Tanács munkájában Részvétel és közremûködés hazai és nemzetközi konferenciákon Az EAEA budapesti kapcsolati irodájának mûködtetése Az MNT által mûködtetett Budapesti Kapcsolati Iroda 2002 óta az EAEA-val aláírt együttmûködési megállapodásban felsorolt célkitûzések megvalósítása érdekében állítja össze éves munkaprogramját. A kapcsolattartás, levelezés segítésérõl, az EAEA és más nemzetközi levelek számbavételérõl, megválaszolásáról, különös tekintettel az EAEA központi irodájára, és elnökségére, valamint a nemzetközi projektekkel kapcsolatos megkeresésekre szintén a fontos napi feladatok sorába tartoznak végén az EAEA Budapest Kapcsolati Irodája hosszú távú, részletes munkaprogramot fogadtatott el az EAEA elnökségével. A munkaprogramnak már 2007-ben megvalósuló elemei: Információ-szolgáltatás abból a célból, hogy a magyar szakmai szervezetek, intézmények, döntéshozók, kormányzati szervek megismerjék a cselekvési programot kéthavonta elektronikus információs hírlevél kiadása, amely tartalmazza a cselekvési programmal kapcsolatos, aktuális hazai és nemzetközi információkat és szakmai anyagokat (PR munkacsoport, koordinációs találkozók) folyamatos tevékenység 2007 októberétõl kutatási anyagok, tanulmányok magyar nyelvû fordítása és terjesztése (szakértõi tanácsadással, irányítással) folyamatos tevékenység 2007 októberétõl a cselekvési program információinak terjesztése a web-en, angol és magyar nyelven (PR munkacsoport) folyamatos tevékenység 2007 októberétõl az aktuális nemzetközi kiadványok beszerzése, feldolgozása, recenziók kiadása, a cselekvési program nemzetközi könyvtárának létrehozása (PR munkacsoport, szakértõi tanácsadással) folyamatos tevékenység 2007 októberétõl hazai szakemberek részvétele a cselekvési programmal kapcsolatos nemzetközi tanácskozásokon és fórumokon folyamatos tevékenység 2007 októberétõl Az EAEA kapcsolati irodák találkozói és EAEA elnökségi ülés Budapesten március 1-3. között a brüsszeli, helsinki és budapesti irodák vezetõinek részvételével zajlott le a megbeszélés az EAEA elnökségi ülésével párhuzamosan. Határozatok és napirendek: A Kapcsolati Irodák 2007 évi második találkozójára november én került sor Bonnban, a budapesti iroda vezetõjének részvételével

12 KIADVÁNYOK TÁJI KÖZPONTJAINK 2007-BEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL Budapest Környéki Népfõiskolai Szövetség Publikációk 2007-ben Felnõttkori tanulás: soha nem késõ tanulni az Európai Közösségek Bizottságának Közleménye c. kiadvány Együttmûködés és érdekérvényesítés a helyi civil társadalom és az önkormányzatok együttmûködésének lehetõségei kiskalauz AGADE a jó felnõttoktató Európában kézikönyv Az MNT folyóirat 2007-ben két alkalommal, tavasszal és nyáron jelent meg CD kiadvány megjelentetése 500 példányban, a szociális szövetkezetekhez kapcsolódó legfontosabb információkkal, tanulmányokkal, segédanyagokkal Elektronikus hírlevelek Szociális szövetkezeti hírlevél december Hírlevél a felnõttképzés népszerûsítésérõl december Pályázati híradó az MNT tagszervezetei számára az év folyamán 6 alkalommal Honlapok Központi honlapunk a folyamatos friss információk mellett az év végén szerkezetében is megváltozott, egyszerûsödött. Ennek egyik oka az is, hogy folyóiratunk jelenleg a honlapon keresztül, elektronikus formában mûködik. Társaságunk az OFA támogatásával megvalósuló szociális szövetkezetek népszerûsítõ programja keretében létrehozta a Szociális Szövetkezeti honlapot. Az oldal elsõdleges forrás minden, a szociális szövetkezetekhez kapcsolódó szakmai területen. 1. Szakmai koordinációs feladatok A Közép-Magyarország régióban és a kapcsolódó szlovákiai Ipoly menti kisrégióban több kistérségben segítettük a kistérségek felnõttképzési-kulturális kínálatának gazdagítását, fejlõdését a civil értékek tudatosodását, a népfõiskolák szerepvállalását, a felnõttképzéssel, kultúraközvetítéssel foglalkozó civil szervezetek összefogását: Tápió-mente: Kapcsolattartás a KALOT Népfõiskolával az együttmûködés lehetõségeit illetõen. Szentendre, Pilis vidék: Segítettük a térségben kialakuló vidékfejlesztési civil mûhely lábra állását; együttmûködést kezdeményeztünk a képzési-népfõiskolai igények feltárásában, és a civil hálózatépítési képzési program kimunkálásában az idõközben megalakult pilisszentlászlói székhelyû Pilis Vidék Szövetséggel. Ipoly mente (Szlovákia) és Kis-Küküllõ mente (Erdély-RO, Szováta kistérsége): kapcsolatépítés, felnõttképzési hálózatok kialakítása, információ átadás határon átnyúló együttmûködés formájában. 2. Képzés-fórum a térség tagszervezetei számára Képzés jelleggel, aktuális feladatokra és a további forrásszerzésre figyelve egynapos fórumot szerveztünk, az éves rendes közhasznú közgyûléssel egybekötve (Dány). 3. Új népfõiskolák létrehozása Kezdeményeztük új népfõiskolák létrehozását a régiónkban elsõsorban a pályázati munkákhoz kapcsolódó térségben: Galga mente (Aktívállampolgár-képzés) Leader-AVOP + Vidékfejlesztési pályázat keretében). 4. További forrás-szerzés, pályázatok 1. Sikeres NCA mûködési támogatási pályázati munka (600eFt) NCA Szakmai Kollégium: Európai integráció elõsegítése magyar vonatkozású köztéri mûalkotás támogatása: Boldog Gizella szobrának felállítása az Atosfalvi (RO) Református Templom udvarán (500eFt) Leader Projekt a Galga mentén. Együttmûködés a Galgahévizi Galgamenti Népfõiskolával. A Mûvészeti Szabadmûvelõdési Alapítvány és a Pro Renovanda Kultúra Hungarie Karácsony Sándor Szakalapítvány támogatta az új népfõiskolák létrehozását segítõ képzési programunkat (90 eft)

13 Szent Erzsébet?... Avagy a népfõiskola...? Az OFA-MNT Szociális Szövetkezetek népszerûsítése c. programban részt veszünk és a KMR-ben a BKNSZ a szakmai-szervezési partnere a projektgazdáknak (szolgáltatói szerzõdés szerint folyamatban). 5. Rendezvények, kiemelt programok Csak tiszta forrásból Vidékfejlesztési konferencia és Boldog Gizella szobrának avatása Erdélyben A Budapest Környéki Népfõiskolai Szövetség évek óta rendszeresen szakmai tapasztalatcserét, látóutat szervez tagjainak Erdélyben. Partnerei a vértesacsai székhelyû Falufejlesztési Társaság, Erdélyben a Romániai Magyar Közgazdász Társaság, A Szentkirály, Szent István nevét viselõ települések Szövetsége és Hármasfalu (Csókfalva, Székelyszentistván, Atosfalva) Református Egyházközössége. A programok mindig államalapító királyunk ünnepéhez, a Hármasfalui Szent István Napokhoz kapcsolódnak ben, augusztus 18-án emlékezetes volt a Szent István ünnep. Felavattuk Boldog Gizella gyönyörûszép márványszobrát Atosfalván, Simorka Sándor, a Pest megyei Káván élõ szobrászmûvész alkotását. A szoboravatáson ünnepi beszédet mondott Markó Béla, az RMDSZ elnöke, az egybegyûlteket és a szobrot megáldotta Dr.Tõkés László, a Királyhágó Melléki Református Egyházkerület püspöke. Simorka Sándor szobrászmûvészt, Boldog Gizella szobrának alkotóját Nagy Júlia, a Bp.Környéki Népfõiskolai Szövetség ügyvezetõje mutatta be. Talán soha nem volt ennyire idõszerû a BKNSZ és az erdélyi partnerekkel együtt megrendezett vidékfejlesztési konferencia, melynek témája a falu jövõje az összefogás volt. A konferenciát az újonnan megépített székelyszentistváni Református Gyülekezeti Házban tartottuk. Részt vettek Hármasfalu gazdálkodói, jeles személyiségei, kibédi és más érdeklõdõk a Kis-Küküllõ mentérõl. A közös gondolkodást Kiss Dénes református lelkész, Somai József közgazdász, a falu szülötte és Gódor András, a BKNSZ elnöke, a Pest megyei Közgyûlés képviselõje, Dány község polgármestere indította el. A falu jövõje az összefogás a szövetkezés hangsúlyozta elõadásában Somai József, az RMKDT elnöke (Kolozsvár): A szövetkezeti rendszer megalkotása és elterjesztése a romániai és erdélyi vidéken nehéz folyamat lesz, még akkor is, ha ennek megfelelõ közpénzügyi és jogi alapot teremtenek. A mezõgazdasági hitel és a megfelelõ jogi alap kérdése a szövetkezeti mozgalom elterjedésének elengedhetetlen feltétele. Kérdezz felelek a szociáis szövetkezetek tájékoztatóján A rendszerváltás utáni erdélyi vidék szövetkezeti mozgalmai számára az Európai Unióba való belépés újabb perspektívákat fog nyitni. A vidéki szövetkezeti mozgalom az erõsödõ piaci verseny körülményei között a fennmaradás támogatott lehetõségévé válhat, meghozva azokat a szükséges egyéni és csoportszintû felismeréseket és pozitív példákat, amelyek a pszichológiai, anyagi, tulajdonszerkezeti, gazdaságszerkezeti és egyéb gátakon túl az erdélyi vidék fenntartható fejlõdésének alappilléreivé tehetik a ma még erõtlennek jellemezhetõ vidéki szövetkezeti kezdeményezéseket. Több hozzászólás is érintette, az alapkérdéseket: Hogyan csináljunk szövetkezetet kevés a bizalom, a példa, az együttmûködési szándék, és a tõke. A falu jövõje, társadalmi, gazdasági szerepe a XXI. században címû elõadásában Jávor Károly szakértõ (VÁTI, Falufejlesztési Társaság, Budapest) kifejtette, hogy a faluközösség ma az az inkubátor, amely az abban érvényesülõ hatások révén esélyt ad a környezettel (természet, társadalom) való együttmûködésre, a szolidaritásra kész genotípus fenntartására, a gazdasági tevékenységekhez is hosszútávon szükséges bizalom megteremtésére. A Fenntartható mezõgazdaság, autonóm vidékfejlesztés, magyarországi Leader tapasztalatok témában Balogh Judit szakértõ (Fauna Alapítvány) tartott elõadást. Jó példaként említette a magyarországi Élõ falu hálózat kezdeményezést. A Tanuló Régiók -at illetõen Nagy Júlia (Bp. Környéki Népfõiskolai Szöv.) adott rövid összefoglalót, melynek lényege volt az egész életen át tartó tanulás európai eszmeiségének bemutatása, az aktív állampolgárság és a foglalkoztathatóság mentén. Felhívta a figyelmet arra, hogy regionális szinteken dõl el a foglalkoztatásra, felnõttképzésre jutó támogatások mértéke, s ezért is erõsíteni kell a szakmai és a civil kompetenciákat a döntéshozatal során. A konferencia zárásaképpen a szelíd falufejlesztésnek egy sikeres magyarországi példáját, a falu- és tanyagondnokságot, illetõleg a Duna-Tisza-közi Falu-Tanyagondnok Egyesület munkáját mutatta be röviden (idõszûke miatt) Csörszné Zelenák Katalin ügyvezetõ. Információ: Nagy Júlia, a Bp. Környéki Népfõiskolai Szövetség titkára Székhelycím: 2000 Szentendre, Pátriárka u Mobiltelefon: levelezési cím: 1051 Budapest, Zrínyi u. 16. Honlap:

14 Az EQUAL projekt disszeminációs konferenciája Nagyváradi látogatás Szervezeti élet és szakmai tevékenység Hajdú-Biharban A Megyei Népfõiskolai Egyesület azzal a céllal alakult meg Hajdú-Bihar megyében, hogy a megyében mûködõ népfõiskolák munkáját összehangolja, koordinálja és közösségfejlesztõ tréningekkel generálja újabb egyesületek létrejöttét. A megyei egyesületet is csak 2002-ben jegyezték be hivatalosan, és a megyében mûködõ többi egyesület is csak kvázi egyesületként mûködött ban és 2004-ben az volt a legfontosabb feladatunk és eredményünk is, hogy népfõiskolai egyesületként bejegyeztük a Földesi Nagyközségi Népfõiskolai Egyesületet Nagyrábéi Baráti Kör és Népfõiskolai Egyesületet Csökmõn a Sárkány Népfõiskolai Egyesületet 2005-ben Bárándon a Balassa Iván Népfõiskolai Egyesületet Kabai Népfõiskolai Egyesületet A megyében mûködik még a Kertbarátok Népfõiskolája, amely nincs külön bejegyezve, hanem a Megyei Népfõiskolai Egyesület keretében mûködik. Ezen kívül még van népfõiskolai kezdeményezés Zsákán és Polgáron. Az a célunk, hogy ezek az egyesületek is jegyeztessék be magukat ben A mûvelõdés hete a tanulás ünnepe rendezvénysorozat alkalmából Nagyváradon is bejegyezték a Nagyváradi Népfõiskolát, amely a BINCISZ keretében mûködik. Szervezeti életünk rövid áttekintése során a Bihari Népfõiskolai Egyesületet azért nem említem, mert a népfõiskola elmúlt öt évérõl részletesebb táblázatot mellékelek. Megítélésem szerint a megyében és talán nem túlzás, az Észak-alföldi régióban is a Bihari Népfõiskolai Egyesület az egyik legjobban és legsikeresebben mûködõ egyesület. Az elmúlt négy év néhány kiemelkedõ programját szeretném röviden bemutatni. A Megyei Népfõiskolai Egyesület és a Bihari Népfõiskolai Egyesület 2001-tõl részt vesz a magyar kultúra napja rendezvénysorozatban, melyet Berettyóújfalu Nagyváraddal közösen rendez. Az elsõ két évben a népfõiskoláink szervezték a fórumot, 2001-ben A magyarság mûveltségi állapota, 2002-ben pedig Közös kultúrával Európában címmel. Az elmúlt évek általam legjelentõsebbnek ítélt rendezvényeinek rövid felsorolása: november 27-én kétnapos pályázatkészítõ tréninget tartottunk Nagyrábén Lehetõségek és esélyek 2004 májusa után címmel. A tréningen a népfõiskolák vezetõit készítettük fel az uniós pályázatokon való sikeres szereplésre és 2005 között az egyesületünk is részt vett egy európai kutatásban, ahol a bihari kistérségben mértük fel a felnõtt lakosság kulcskompetenciáit szeptemberében A mûvelõdés hete a tanulás ünnepe címmel rendezvényeket szerveztünk Berettyóújfaluban, csatlakozva a Magyar Népfõiskolai Társaság kezdeményezéséhez december 7-én Nagyrábén Észak-alföldi Regionális Népfõiskolai Fórumot rendeztünk ben az NFI pályázatán Tudásszint- és képzésiszükséglet-felmérés, készségfejlesztõ tréningek a bihari és sárréti kistérségben címmel benyújtott pályázatunk sikeres elbírálásban részesült. Ennek keretében május hónapban a képzõk képzésén 15 fõt képeztünk ki álláskeresési technikákra és kulcskompetencia-fejlesztésre. Szeptemberben és októberben a képzõk öt helyszínen, Nagyrábén, Kabán, Földesen, Bárándon és Berettyóújfaluban tartottak hátrányos helyzetû csoportoknak 30 órás tréninget. (A képzésben 85 fõ vett részt.) legjelentõsebb eseménye A mûvelõdés hete a tanulás ünnepe rendezvénysorozat volt, melynek keretében 27 programot tartottunk 8 helyszínen. A rendezvénysorozatnak nagy sajtóvisszhangja volt, nemcsak Magyarországon, hanem a Partiumban is. (Nagyvárad is bekapcsolódott az eseménysorba.) 2005 óta Nagyváradon tartunk Civil napot a Varadinum keretében. (Bihari, sárréti és partiumi civil szervezetek részvételével.) 2006-ban a Megyei Népfõiskolai Egyesület és a Nagyváradi BINCISZ Bihar kultúrájáért emlékplakettet alapított, amelyet minden évben a határ mindkét oldalán a kultúráért egtöbbet tevõ személynek vagy szervezetnek ad át. A Bihari Népfõiskolai Egyesület és a Megyei Népfõiskolai Egyesület közösen indított egy projektet Híd európába címmel. A bentlakásos népfõiskolai képzésen általában 25 fõ vesz részt Bihar magyarországi oldaláról és a Partiumból. A képzések négy hétvégén történnek, két alkalommal Szentjobbon, két alkalommal pedig Nagyrábén. Az idén már negyedik alkalommal fogjuk megrendezni nagysikerû képzésünket, márciusban és áprilisban. Ezt a programunkat a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával valósítottuk meg. Az alábbiakban mellékelem a Bihari Népfõiskolai Egyesület elmúlt öt évben megvalósított legfontosabb projektjeit. A 2007-es év jelentõs eseménye volt a Magyar Népfõiskolai Társaság alapszabályát módosító rendkívüli közgyûlés, melyet kétnapos szakmai konferencia napirendjébe illesztettünk. A konferencia a közelmúltban népfõiskolai részvétellel zajló jó gyakorlatokat tekintette át különös tekintettel a széles körû konzorciumban megvalósított, a szociális integrációt segítõ EQAL projektre, melynek disszeminációs záróaktusára is itt került sor. Az eseménysor végén Nagyváradra látogattunk, ahol dr. Fleisz János irodalomtörténész szíves kalauzolásával a részvevõk némi ízelítõt kaphattak a város kulturális életébõl

15 Megnevezés Tessedikkel a XXI. Századba Életen át tartó tanulás Biharban Álláskeresõ Klub - 3 hetes csoportos foglalkozás A megvalósítás idõpontja július 1-tõl december 31-ig február 1-tõl november 17-ig augusztus 1-tõl november 30-ig. Kinyíló határ A 3. évezred kihívásai A projekt összes költsége (eft) Támogatott projekt esetén program neve Támogatott projekt esetén pályázati azonosító szám EQUAL e/015 EQUAL / HEFOP/3.5.4./ Decentralizált munkaerõpiaci alap NCA Nemzetközi Szakkollégiuma NCA Nemzetközi Szakkollégiuma HEFOP P /2.0 Hajdú-Bihar Megyei Munkaügyi Központ /2006. NCA 01114/23/06 NCA 01028/23/05 Jász Nagykun Szolnok Megyei Népfõiskolai Társaság Társaságunk január 19-én a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett megyei ünnepségen jelentõs elismerést kapott. A Megyei Közgyûlés által létrehozott Közmûvelõdési Díjban részesült, a megye civil szervezeteit támogató tevékenységéért, a felnõttképzés területén végzett munkájáért, az elmúlt 15 év alatt elért szakmai sikereiért. A díjat a Megyei Közgyûlés vezetõitõl Nagyné Kiss Mária elnök és Turóczyné dr Veszteg Rozália tiszteletbeli elnök vette át. A szervezeti életet tekintve a Társaság tisztújító közgyûlésére április 27-én került sor. Az újonnan megválasztott tisztségviselõk: Elnök: Nagyné Kiss Mária Alelnök: Bali István Elnökségi tagok: dr Kozáková Radnai Mária Stummerné Nagy Ágnes Dr Wirth István A Felügyelõ Bizottság elnöke: Ferenczné Kocsis Erzsébet A mûvelõdés hete a tanulás ünnepe Észak-alföldi Felnõttképzési Bázisközpont Közösen Biharért Álláskeresõk Klubja - 3 hetes csoportos foglalkozás márciu1-tõl április 30-ig november 1-tõl május 31-ig április 01-tõl november 30-ig 530 Munkaerõpiaci Alap foglalkoztatási alaprészének iskolarendszeren kívüli képzési célú kerete terhére Munkaerõpiaci Alap foglalkoztatási alaprészének évi iskolarendszeren kívüli felnõttképzési célú kerete terhére NCA Nemzetközi Szakkollégiuma Decentralizált munkaerõpiaci alap NFI 70114/6/2006. NFI 7002/2/2005. NCA/ Hajdú-Bihar Megyei Munkaügyi Központ /2004. Szakmai programjaink közül 2007-ben kiemelkedik a Bedekovich Lõrinc Népfõiskolai Társasággal közösen megvalósított projekt, melynek címe: Vállalkozó Nõk a Vidékért három megye, három régió határán, s amely a HEFOP 1.3.1/ /2.0. számon az EU társfinanszírozásával, a Nemzeti Fejlesztési Terv keretében valósul meg. Idõtartam: március február 29. A hivatalos megnyitóra Szolnokon, a Verseghy teremben került sor március 31-én. A programba két helyszínen: Szolnokon és Jászfényszarun 110 vállalkozó, illetve vállalkozást indító nõt vontuk be, számukra képzéseket, tanácsadásokat, mûhelymunkát szerveztünk. Nagy sikert arattak a szakmai tanulmányutak, amelyek a következõk voltak: április Nagykunsági Falusi turizmus találkozás Kunhegyesen a falusi vendéglátással foglalkozó nõkkel kulturális program (Látogatás a könyvtárban, a Kunkapitány emlékházban, a Szélmalomnál, a Református templomban) június Látogatás a Tiszazugban Találkozás a Tiszaföldvári Falusi Turizmus Egyesület elnökével, a Tiszaföldvári Múzeum megtekintése Cserkeszõlõn, találkozás a város polgármesterével, látogatás a Miniplast üzemben és a Wellness gyógyszállóban 2007.augusztus Álláskeresõk Klubja - 3 hetes csoportos foglalkozás március 1-tõl november 30-ig Decentralizált munkaerõpiaci alap Hajdú-Bihar Megyei Munkaügyi Központ /2003. Látogatás a Nivegy-völgyben és a Balaton-Riviérán. Találkozás helyi vállalkozókkal, alkotómûvészekkel, civil szervezetek vezetõivel 2007.szeptember Berettyóújfalu, március 4. Porkoláb Lajos A Bihari kistérség és a határon túli magyar kezdeményezések megismerése, találkozás a borsi Vidékfejlesztési Iroda vezetõjével 26 27

16 Magyary Zoltán Népfõiskolai Társaság Tata I. Közhasznú tevékenységünk során 2007-ben megvalósult programjaink a) Képzési tevékenység S. sz. Téma/sorozat neve Programok/ alkalmak száma Éves óraszám Beiratkozottak száma Résztvevõk száma 1. Magyar történelem , Egyetemes Egészségügyi sorozat Hely szelleme sorozat Alapfokú számítógép-kezelõi tanfolyam I Vidéki nõk és a vállalkozásfejlesztés a konferencia résztvevõi 5. Alapfokú számítógép-kezelõi tanfolyam II szeptember 1-jén, Szolnok Napján a Civil Kavalkád keretében immár hagyományosan bemutatkozott egyesületünk (fotókkal, szóróanyagokkal, képzési tanácsokkal álltunk az érdeklõdõk rendelkezésére). Az APURE tagszervezetként aktívan együttmûködtünk az Agrár és Falusi Ifjúsági Körök Egyesületével a Közép-Kelet-Európai Vidékfejlesztési Központ létrehozásában. Az ünnepélyes megnyitásra nemzetközi konferencia keretében került sor 2007.október 12-én Szolnokon. Társaságunk az alapító szervezetek közé tartozik, mi vállaltuk a kulturális örökség védelmével kapcsolatos képzések, valamint a nõk és idõsek képzési programjainak összeállítását. Aktív tagjai vagyunk az Europartner Klubnak Szolnokon. A városban mûködõ Civil Kerekasztalok közül az oktatási, közmûvelõdési és az ifjúsági Kerekasztalok munkájába kapcsolódtunk be aktívan. A társaság elnöke tagja a Városi Civil Tanácsnak ben is kivettük részünket az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács mellett mûködõ Civil Egyeztetõ Fórumnak a munkájából, a ROP társadalmi egyeztetése területén. Az Észak-alföldi régióban aktív szervezõi és népszerûsítõi voltunk a szociális szövetkezetek alapításának, az OFA Szövetkezz c. program helyi pályázatainak elõkészítésében. 6. Angol kezdõ tanfolyam Angol kezdõ tanfolyam Angol középhaladó Partnerség Bicske Partnerség Oroszlány Partnerség Tata Önkormányzati képviselõk képzése Népfõiskolai beszélgetések Vezérlés diagnosztika Könnyûgépkezelõ Helyi egyesületeink: Bedekovich Lõrinc Népfõiskolai Társaság Jászfényszaru Nagy Ignác Népfõiskolai Egyesület Jászárokszállás Jászberényi Gazdák és Polgárok Népfõiskolája Etnikai Népfõiskolai Társaság Szolnok Tiszazugi Szociális Népfõiskolai Egyesület Cibakháza Nagyné Kiss Mária elnök 16. Rakodógépkezelõ Összesen M-Prospect Nyelviskolával. 2 MNT együttmûködésben. 3 DD-CAD Kft.-vel együttmûködésben. 4 A 14. és 15. programot a Szakma Bt.-vel együttmûködésben 28 29

17 A képzési programok tapasztalatait, adatait elemezve több lényeges változás pozitív jellegû elmozdulás történt az elõzõ évhez viszonyítva. Hagyományos programjaink körében újdonság az egyetemes történelem feldolgozásának elindítása, ami további érdeklõdõket vonzott, és az eddigi magas látogatottság is tovább emelkedett. (A tematika kialakításában Szlávik Gábor tanár úr segített.) A tanfolyamok következõ most már elmondhatjuk, jelentõs köre a nyelvoktatás. Ebben a munkában az M-Prospect Nyelviskolával kialakult együttmûködés fejlõdése révén sikerült elõbbre lépni, de a népfõiskola is komoly erõfeszítéseket tett a sikeres szervezés érdekében. A Partnerség képzésekben az MNT-vel fenntartott szakmai kapcsolat révén vettünk részt. A ROP támogatásával megvalósuló régiós jellegû képzési programok keretében a szomszédos Fejér megyében is szerveztünk tanfolyamot. A negyedik csoportba azon tanfolyamok (képzések) tartoznak, amelyek egy újabb együttmûködés révén indultak el és az adatok igazolják, hogy érdemes volt ebben a vonatkozásban nyitni : tovább bõvült szakmai tevékenységünk köre a vállalati képzésekkel. A felsorolt szakmai törekvések és tényezõk eredményeként nem véletlenül jelentõsen növekedett a képzési csoportok, a tanfolyami órák, és a részt vevõk száma is. Egyéb rendezvények, események Amint fentebb már utaltunk rá, egyre aktívabban és rendszeresebben veszünk részt regionális programokban, rendezvényeken ben a Partnerség képzés székesfehérvári záró konferenciáján mindegyik képzési csoportunkból voltak hallgatók, s Michl József, Tata polgármestere mint elõadó, sikeres tájékoztatót tartott. Térségi energigazdálkodási konferencia hatékonyság, korszerûsítés Hagyományos szakmai konferenciával emlékeztünk Magyary Zoltán születésnapjára ennek középpontjában az e-közigazgatás kérdései, feladati álltak. Szakmailag jelentõsnek tartjuk dr. Verebélyi Imre professzor közremûködését, valamint azt a tényt, hogy a regionális közigazgatási hivatal vezetõje dr. Gelencsér József is megtisztelte jelenlétével a rendezvényt. Már szintén hagyományosnak mondható tanévnyitó rendezvényünk szakmai elõadója dr. Maróti Andor professzor az ELTE ny. tanára volt, valamint közremûködött mûsorával a Svédországban élõ Tálas Ernõ operaénekes. Ismét részt vettünk a városi civil napon, és a megyei pályaválasztási kiállításon, Tatabányán. Ezeknek a rendezvényeknek is jelentõs számú látogatója volt. Közremûködtünk a szociális szövetkezeti törvényt és támogatási lehetõségeit bemutató regionális konferencia elõkészítésében és megszervezésben az MNT-vel és a K-D Regionális Felnõttképzési és Népfõiskolai Szövetséggel együttmûködve decemberben, Székesfehérváron. Nem rendezvény jellegû, de nagyon fontosnak ítéljük a TCT-ben végzett munkát, ahol havonta van alkalom a találkozásra, ezen belül fontos feladat volt számunkra is a Civil Napok rendezvényeire való felkészülés. Szintén nem rendezvény jellegû feladatként vállaltuk névadónk miatt és a lokálpatrióta elkötelezettség okán is a Magyary tervhez kapcsolódó szervezõ- és szakmai munkát a vélemények gyûjtése és feldolgozása terén. (A felsorolt rendezvényeken és eseményeken közel 1000 fõ vett részt.) II. Szervezet- és intézményfejlesztés Népfõiskolánk éves közgyûlésén tagságunk elfogadta az elõzõ év értékelését és a évre vonatkozó feladatokat. Az elmúlt évben három alkalommal tartottunk elnökségi ülést, erre állandó meghívottként vártuk a számvizsgáló bizottság elnökét, de az utolsó elnökségi ülésre tovább bõvítettük a meghívottak körét olyan tagjainkkal, akiktõl véleményeket, javaslatokat vártunk a Magyary tervre vonatkozóan. Személyi feltételeink lényegében nem változtak, gyakorlatilag egy fõ alkalmazását biztosította az OFA támogatás, illetve az utolsó félévben már saját erõbõl kellett finanszíroznunk az összes költséget (ezt még két héttel meghosszabbítottuk). Ebben az idõszakban már gondolkodtunk azon, hogy a késõbbiekben hogyan tudjuk a személyi körülményeket biztosítani, így fordultunk a munkaügyi központ tatai kirendeltségéhez, mely az eddigi jó kapcsolatok alapján segített. Ezért sikerült október 1-jétõl újabb munkatársat felvennünk, azonban az õ támogatási lehetõsége már csak 50 %-os (egy évre), így bérének a másik felét ki kell gazdálkodnunk, ami nem egyszerû feladatot jelent számunkra. A népfõiskolánk elhelyezésével kapcsolatban sajnos nem történt pozitív elmozdulás, a város önkormányzata úgy döntött, hogy nem hosszabbítja meg a Kossuth tér 5. sz. alatti helyiségre vonatkozó bérletet, illetve felújítási lehetõséget. (Egyéb megoldás keresésére van ígéretünk, illetve az új év elsõ hónapjának végére ígért döntést e kérdésben a testület.) Az eszközök fejlesztése területén sem tudtunk lényegesen elõre lépni, egy mobil tábla beszerzésére került sor az elmúlt évben, és szükségessé vált a nyomtató cseréje (pl. nagyon fontos lenne új számítógép beszerzése). A tagsággal való kapcsolattartásra folyamatosan törekedtünk, a tagdíjfizetési arány viszonylag magas (58 fõ) és új tagok is csatlakoztak a népfõiskolához (5 fõ), a jelenlegi taglétszám 84 fõ. III. Kiadványok, publikációk A népfõiskola rendezvényeirõl továbbra is rendszeresen megjelentek információk a megyei lapokban, ezek folyamatosságát igyekeztünk biztosítani, ennek nyomán javult a megjelenési aránya a K-E Megyei Hírlapban, de a 24 Óra is számos alkalommal adta közre a rendezvényeinkrõl szóló híreket, és a megyében mûködõ rádiókhoz is elküldtük rendszeresen információinkat. (A megjelent híradások száma meghaladta a 100-at.) A helyi lehetõségek közül legfontosabb számunkra a Városi és Megyei Mûvelõdési Központ havi mûsorfüzete, a Harangláb c. városi újság állandó rovata és a helyi KTV képújság rovata és rendszeres tudósításai, amelyekben rendezvényeink helyet kapnak állandó jelleggel. (Sajnos a KTV-ben a tudósítások száma lényegesen csökkent a második félévben.) A közeli községek közül a Dunaalmási Hírmondóval alakult ki folyamatos kapcsolat, ahol több alkalommal jelentett meg híradást tevékenységünkrõl a szerkesztõ Haffnerné Dobos Szilvia. Az új kiadványként feltûnõ Tatai Tükör c. lapban is jelent meg információ a népfõiskoláról, de még nem alakult ki a kapcsolattartás és közlés rendszeressége, formája. A hivatásos információs csatornák mellett saját magunk is törekedtünk, hogy az A4-es és A3-as plakátjainkat és A5-ös méretû szórólapjaikat eljuttassuk azokra a helyekre, ahol az érdeklõdõk találkozhatnak velük (pl. Mûvelõdési ház, rendelõ, buszpályaudvar és más intézmények, fõleg iskolák). A példányszámok is növekedtek, így nagyobb esély van arra, hogy a városban és környékén minél szélesebb körben keltsék fel a potenciális érdeklõdõk figyelmét. (Ezt a célt szolgálták az esetenként megjelenõ hirdetéseink is.) Az országos szakmai kiadványok közül jelentõs arányban adott munkánkról hírt a Mûvelõdés, Népfõiskola, Társadalom c. népfõiskolai periodika évi tavaszi száma, amely terjedelmének mintegy kétharmadában a Partnerség képzési programokról tudósít. Ez a téma folytatódik a nyári számban is, amelyben a regionális konferenciáról számol be Trencsényi Imre szerkesztõ, s nagy helyet kaptunk a fotók révén, de tartalmilag a Magyary terv bemutatását emelte ki a szerkesztõ, amelyet még jobban hangsúlyoz az a szemelvény, amely Magyary Zoltán: Mi lesz Tatatóvárosból? címû röpiratából közöl részletet. Ugyancsak öröm számunkra, hogy a Mûvelõdési Intézet országos szakmai folyóirata SZÍN- Közösségi Mûvelõdés februári számában megjelenhetett a Magyary konferenciáról szóló beszámoló, amelynek keretében Kiss István munkásságát állítottuk középpontba. A regionális rendezvények okán a szomszédos Fejér megyében is több híradás jelent meg munkánkról. Elektronikus formában is jelen vagyunk már néhány éve, törekszünk, hogy honlapunkon aktuális információk is megjelenjenek, de ezt még nem tudjuk folyamatosan biztosítani. Az 30 31

18 Dely László, az ETE T.E.Sz. elnökségi tagja MNT által kiadott országos szakmai lap néhány évfolyama szintén elérhetõ az országos szervezet honlapján. Végezetül külön kell szólni a néhány éve elindított Népfõiskolai Hírmondóról. A 2005-ben indult belsõ tájékoztatónkból az eddigiek során egy-egy szám jelent meg évente kivételt teremtett, mert összesen három számot sikerült közreadni. Az elsõ a 2006-ban végzett munkánkról igyekezett keresztmetszetet adni tagjainknak, a tanfolyami hallgatóknak, együttmûködõ partnereinknek és minden érdeklõdõnek. A második szám rendhagyó módon nyáron jelent meg azzal a céllal, hogy a város- és faluvédõ egyesületek tagjainak bemutassa a tatai szervezeteket és a várost (ezt a számot támogatta az önkormányzat). A harmadik jelent meg õszre, a tanév indításához kapcsolódva, ennek érdekessége volt, hogy ebben kapott helyet a Magyary tervhez kapcsolódó kérdõív, így sokkal szélesebb körben juthatott el az érdeklõdõkhöz. IV. Partnerkapcsolatok Michl József polgármester a Magyary-tervet ismerteti Az elnökség úgy értékeli, hogy a jó programok, kiváló elõadók (szakértõk) mellett nagyban hozzájárult eredményeinkhez az a szándék, hogy a kapcsolatokat tovább erõsítsük, (a már beváltak mellett) újabbakkal bõvítsük. Ide tartoznak a Szakma Bt.-vel és a DD-CAD Kft.-vel képzési feladatok vállalására vonatkozó megállapodások, amelyek megalapozták a gazdasági szervezetekkel való közvetlenebb kapcsolatot. (A megállapodásokat az tette lehetõvé, hogy rendelkeztünk a felnõttképzési szervezetekre vonatkozó akkreditációval.) A régi kapcsolataink közül a Corvinus Egyetem Államigazgatási Karának vezetésével és hallgatóival (õket fogja össze a Magyary Szakkollégium) is rendszeressé vált az együttmûködés, szeretnénk, ha ez szakmai (államigazgatási) vonatkozásban is tovább mélyülne 2008-ban. Megalakulásunktól kezdve partnernek tekintettük a városi önkormányzatot, amellyel az együttmûködés jelentõs mértékben átalakult, illetõleg átalakulóban van. Ez részben természetes, hiszen új képviselõ-testület irányítja a várost. A választásokat követõen törekedtünk az általunk fontosnak ítélt kérdések egyeztetésére, megtárgyalására. Törekvésünk csak részben járt eredménnyel, mivel az egyik lényeges kapocs a közmûvelõdési megállapodás, amely nem egyszerûen pénzügyi támogatásról, hanem szakmai elismerésrõl is szól felmondatott az önkormányzat részérõl. Hasonlóan negatív következmény hogy a kedvezményesen (10 éves bérlet) rendelkezésre adott helyiségre vonatkozó felújítási határidõ lejárt, és a testület ezt nem hosszabbította meg. (A népfõiskola helyiség-igényét a testület újra tárgyalja rövid idõn belül, és reméljük, hogy sikerül megoldást találni.) Az önkormányzati testület vezetõjével szakmai vonatkozásban és személyes jellegét tekintve sikeresnek mondhatjuk a Partnerség képzések alkalmával kialakult jó együttmûködést, valamint azt a munkát, amelyet a Magyary terv érdekében végezett a népfõiskolánk. Az ETE-vel (Települési Energiagazdálkodási Szakosztálya), kötött megállapodásunknak is voltak pozitív következményei, közvetlen együttmûködés alakult ki az elnökségi tagként is aktívan dolgozó Dely Lászlóval, aki ezt a területet képviseli. Amennyiben sikeres lesz lobbyzásuk egy országos kommunikációs program támogatására, akkor ez az együttmûködés országossá is szélesedhet. Az elmúlt év egyik legfontosabb eredményének tartjuk, hogy sikerült az eddigi jó kapcsolatra alapozva írásos megállapodást kötnünk a K-D Regionális Munkaügyi Központ Tatai Kirendeltségével. Ennek egyik közvetlen és a népfõiskola számára jelentõs hozadéka a munkaerõpiaci szolgáltatási pályázat elnyerése 2008 évre vonatkozóan. Népfõiskolánk fontos szerepet tölt be személyi összefüggések miatt is a nemrég alakult KDRFNSZ-ben, aktívan részt vettünk a regionális szakmai programok elõkészítésében és megvalósításában, amelyek közül a szociális szövetkezeti konferencia volt a legjelentõsebb. Végezetül, de nem utolsósorban szólni kell a Magyar Népfõiskolai Társaság vezetésével, a központ munkatársaival kialakult együttmûködésrõl. Örömmel állapíthatjuk meg, hogy az elmúlt évben ez a kapcsolat tovább fejlõdött, rendszeressé, folyamatossá vált. Ezt dokumentálja, hogy közösen szerveztük meg a Partnerség képzési programokat, számos országos akcióba, pályázatba vonták be a népfõiskolánkat, illetve az elõzõekben említett regionális szövetség létrehozása is e körbe tartozik. Jelenleg is folyamatban vannak különbözõ szakmai programok, amelyekben feladatunk lesz, illetve szerepet vállalunk, s reméljük, ez tovább erõsíti a helyi tevékenységet is. Az együttmûködés érdekében kiemelkedõ munkát végzett Mihályfi Márta fõtitkár, akinek tevékenységét elnökségünk nevében ez alkalommal is szeretnénk elismerni, köszönetünket tolmácsolni ezért a munkáért. V. Pénzügyi források/támogató szervezetek A népfõiskola szakmai tevékenysége mint civil szervezeté továbbra is pályázatokra és pályázat-jellegû támogatásokra épül, bár szerencsésen növekvõ tendenciájú a saját bevételek aránya is. A évi pénzügyi mûködést hasonló körülmények jellemezték, mint az elõzõ évet, annak ellenére, hogy a pénzügyi mûködésünket pozitívan befolyásolta a ROP támogatás (a Magyar Népfõiskolai Társaság koordinálásában), melyet a Partnerség képzésre biztosítottak, illetve ezen összegek viszonylag rövid idõn belül történt átutalása. A pénzügyi források összetételét illetõen a közvetlen pályázati források mértéke nem éri el az összes bevételek?-át. Ez abból a szempontból fontos jelenség, hogy egyezik az elnökség azon törekvésével, amely a pénzügyi önállóság fokozottabb megvalósítását célozza. Másik fontosnak ítélt tapasztalatunk a bevételek körében, hogy örvendetesen nõtt az 1 %-os támogatás mértéke (több mint kétszerese az elõzõ évinek), a tagdíjak befizetése mellett egyéb támogatások is érkeztek, melyeknek mértéke jóval meghaladja az önkormányzati támogatásét. Tata, január 10. Gyüszi László elnök Keresztesi József titkár 32 33

19 Mezõföld Népfõiskolai Társaság ÉVI SZAKMAI TEVÉKENYSÉGE A Mezõföld Népfõiskolai Társaság a évben a következõ tematikájú programokat szervezte meg: Gazdaképzõ tanfolyam a Mezõfalvai Könyvtárral együttmûködésben Mezõgazdasági vállalkozások adóbevallása, és egyéb aktualitások az adózásban Gazdaképzõ tanfolyam a Mezõfalvai Könyvtárral együttmûködésben Az új mezõgazdasági intézményrendszer Gazdaképzõ tanfolyam a Mezõfalvai Könyvtárral együttmûködésben Élelmiszerbiztonság a gazdák kezében Gazdaképzõ tanfolyam a Mezõfalvai Könyvtárral együttmûködésben Mi várható az EU agrár- és vidékfejlesztési politikájában? Gazdaképzõ tanfolyam a Mezõfalvai Könyvtárral együttmûködésben Az EU támogatások aktualitásai Gazdaképzõ tanfolyam a Mezõfalvai Könyvtárral együttmûködésben Gazdafórum a GMO kérdésrõl Ökogazda tanfolyam Gazdaképzõ tanfolyam a Mezõfalvai Könyvtárral együttmûködésben Mi várható az EU agrár- és vidékfejlesztési politikájában? A Kishantosi Ökológiai Mintagazdaság bemutatása Szarvasi csoport Nemzetközi színházi mûhely Helyi termékek értékesítési rendszerének kidolgozása Helyi termékek értékesítési rendszerének kidolgozása Helyi termékek értékesítési rendszerének kidolgozása Helyi termékek értékesítési rendszerének kidolgozása Vestjyllands Hojskole tavaszi kurzusára jelentkezõk válogatása Helyi termékek értékesítési rendszerének kidolgozása Vestjyllands Hojskole tavaszi kurzusára jelentkezõk válogatása, felkészítése Hantos, március 21. Bolye Ferenc elnök Dr. Csáky Gyopárka, az OFA munkatársa a szociális szövetkezetekrõl Sárospataki Népfõiskolai Egyesület 1. Külsõ megbízók számára folytatott képzések Részvétel a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közmûvelõdési és Idegenforgalmi Intézet HEFOP projektjének megvalósításában. Az Intézet megbízásából egyesületünk 2006 októberétõl januárig képzést szervezett Pálházán. A képzés tartalma az Európai Uniós projektek háttere és megvalósítási gyakorlata. Az egyesületünk által biztosított elõadók a megbízók tematikája alapján hét hegyközi fiatal képzését vállalták 120 órában. A képzés házi vizsgával és tanúsítvány átadásával zárult január 30-án. Résztvevõk száma: 7 fõ Szintén a nevezett Intézet megbízása alapján 3 napos bentlakásos tréninget valósítottunk meg Jósvafõn (január 26 28). A képzés tematikája a településen felmerülõ konfliktusok kezelése a civil szervezeteken belül és a társadalmi kapcsolatokban. Résztvevõk száma: 22 fõ 2. Részvétel a Magyar Népfõiskolai Társaság projektjeiben A közösségi fejlõdés új lehetõségei nyilvános kommunikáció a szociális szövetkezetekrõl októberében kapcsolódtunk be a programba, melynek célja a szociális szövetkezetek országos népszerûsítõ kampánya. Egyesületünk az észak-magyarországi szervezést vállalta magára. Ennek keretei között november 5-én részt vettünk az országos nyitókonferencián. Elindítottuk az észak-magyarországi munkát. Létrehoztuk azt az adatbázist, amely a szövetkezetekkel kapcsolatos kommunikáció célcsoportja. Elindítottuk a 2008-ban esedékes regionális konferencia szervezését novemberében bekapcsolódtunk Az élethosszig tartó tanulás népszerûsítése címû programba. Két tagunk részt vesz a jó gyakorlatok gyûjtésében és publikálásában. E tevékenységünk 2008-ra húzódik át. 3. Kiadói tevékenység 2007 júniusában megjelent az Egyesületünk által kiadott Báron László portrékötet, ennek megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága támogatta. Példányszám: Élõ hagyomány projekt Szeptember 30-áig sikeresen lezárult az a regionális operatív program keretei között megvalósuló EU-s projekt, melyben egyesületünk konzorciumi partnerként vett részt. A program célja a kézmûves-mesterségek zempléni és hegyközi képzése. A program fõ pályázója a Hegyközi Területfejlesztési Szövetség. Résztvevõk száma: 27 fõ 34 35

20 Tolna Megyei Népfõiskolai Társaság A szakmai tevékenység és a megyei programok A 2007/2008-as tanévben Tolna megyében mûködõ népfõiskolákat az alábbi táblázat tartalmazza: Az országban egyedülálló volt a Tolna Megyei Önkormányzat 1998-ban hozott döntése, mely szerint népfõiskolai hálózat létrehozásával fejlesztené a megyei ismeretterjesztést. Ebben az évben csak az Uzdi Népfõiskola mûködött a megyében. A Közmûvelõdési Iroda kapta hozzá a státuszt és a támogatást. Késõbb ez beolvadt az utódintézmények mûködési költségeibe, majd megszûnt. Ezzel párhuzamosan megtörtént a megyei szervezet létrehozása, bejegyzése 1999-ben. Elsõ elnöke között Renkecz József (késõbbi örökös díszelnök), 2003-tól a szervezés szakfeladatával 1998-ban megbízott Hefner Erika látja el az elnöki teendõket. 1. Népfõiskolások Baráti Köre XVIII. évfolyam 2. Kölesdi Közéleti Egyesület Népfõiskolája IX. évfolyam vezetõ Renkecz József Nyugalmazott iskolaigazgató Varga András Agrármérnök levélcím Sárszentlõrinc-Uzd, József A. u Kölesd, Rákóczi F.u Az 1998-ban elkezdett népfõiskoláink száma egyre gyarapodik, egyre-másra keresnek fel szervezõk, hogy szívesen szerveznének népfõiskolákat. Sajnos több olyanról is beszámolhatunk, hogy támogatás hiányában szüneteltetik, vagy személyi okok miatt megszüntetik az elkezdett munkát. A szervezõk, akik kitartanak, önzetlenül, önkéntes munkával, elhivatottan igyekeznek tenni valamit a településükért. A népfõiskoláink nagyrészt kistelepüléseken szervezõdnek, de van köztük mûvelõdési közösségek által szervezett kurzus is. Típusát tekintve megyénkben jellemzõ az általános ismereteket közlõ, a közösség építését célzó népfõiskola. Helytörténeti és mentálhigiénés programok is szerepelnek a népfõiskoláinkon. Nincs önálló épületünk, nincs bentlakásos népfõiskolánk. Alkalmazkodva a kor igényeihez, esti elõadásokat szervezünk októbertõl áprilisig. Szervezési kereteket tekintve a heti, kétheti gyakorisággal szervezett elõadássorozat a jellemzõ. 3. Dunakömlõdi Népfõiskola VIII. évfolyam 4. Babits Népfõiskola IX. évfolyam 5. Városi Nyugdíjasklub Népfõiskolája VIII. évfolyam 6. Nagykónyi Népfõiskola VII. évfolyam Bodó Katalin Faluházvezetõ Csikósné Csík Mária népmûvelõ Varga Dezsõ klubelnök Poszpischné Csereklei Gabriella pedagógus Dunakömlõdi Faluház 7027 Babits Mûv. Kp Szekszárd, Szent I. tér 10. Paks, Jámbor Pál u NagNagykónyi, Nagy u Népfõiskoláink továbbra is általános ismereteket bõvítõ, értékeket közvetítõ, a közösségi élet fejlesztésére irányuló programmal mûködnek. Korosztályt tekintve igen vegyes: éves korig vannak hallgatóink. Van nyugdíjas és két ifjúsági csoportunk, de zömében vegyes a hallgatóság összetétele, különösen a kistelepüléseken. Könyvtári népfõiskolánk is van, és amire különösen büszkék vagyunk: vannak olyan falvak, ahol a népfõiskola jelenti az egyetlen közmûvelõdési színteret. 7. Pusztahencsei Népfõiskola VIII. évfolyam 8. Kajdacsi Népfõiskola V. évfolyam Kakstetterné Sziklai Éva Mûvelõdési ház-vezetõ Gazdag Ferenc tanár Boda János polgármester Pusztahencse, Pozsonyi u Kajdacs, Petõfi u.1/b. A népfõiskolai elõadássorozat témáját, idõtartamát, elõadóit, a népfõiskolai vezetõk a hallgatósággal egyetértésben szervezik, az érdeklõdésüknek megfelelõen. Továbbra is kapcsolódunk a Tolna Megyei Ifjú Tudor Versenyhez, õk adják elõadóinknak mintegy 1/3-át. Elsõ próbálkozásként anyagi okok miatt vontuk össze a két dolgot, majd annyira sikeressé vált, hogy most már több helyen tematikusan az ifjak elõadására építik a programot. 9. Dunaszentgyörgyi Nagycsaládos Egyesület Népfõiskolája VI. évfolyam 10. Tengelici Népfõiskola III. évfolyam Major Balázs elnök Füller Mihály evangélikus lelkész Dunaszentgyörgy, Kossuth u Tengelic, Rákóczi u. 22. A versenyre 11. évfolyamos diákok jelentkezhetnek, nagyjából 30 perces elõadással, egyetlen témabeli megkötéssel: nem lehet tananyag. A verseny 4 fordulóból áll, a negyedik, a döntõ forduló a népfõiskola. A különbözõ korú, képzettségû, összetételû közösségek javaslatai alapján a szervezõk a Tolna Megyei ÁMK-ban összesítik, ki lesz Tolna megye Ifjú Tudora. 11. Gyönki Népfõiskola IV. évfolyam 12. Nagydorogi Népfõiskola IV. évfolyam Guttman Henrik elnök Hahn Róbert Mûv. szervezõ 7064 Gyönk, Dózsa tér 548. Nagydorog, Kossuth u Azok a népfõiskolák sikeresek, ahol az Ifjú Tudorok elõadásait helyi hozzászólók, szakértõk egészítik ki. Szívesen és önzetlenül tartanak elõadást a vendégelõadókon kívül a helyi orvosok, tanárok, vadászok és még sokan mások 13. Alsónyéki Népfõiskola III. évfolyam Töttõs Sándor Lászlóné Mûvelõdési ház-vezetõ Alsónyék, Fõ u A 2006/2007-es tanévben 123 elõadást hallgattak meg a népfõiskolások 17 népfõiskolán, a szorgalmas jelenlétéért 338 fõ kapott oklevelet a látogatásról a tanévzárókon

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu Közhasznúsági jelentés 2009. Tartalom a) A számviteli beszámoló 2 b) A költségvetési

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

Életen át tartó tanulás Biharban

Életen át tartó tanulás Biharban Életen át tartó tanulás Biharban A Bihari Népfőiskola HEFOP-3.5.4/2004/ intézkedésére beadott projektje 1 Hajdú-Bihar Megye közművelődései statisztikai adatai /2005/ 82 település 103 adatszolgáltató 66

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében

Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében Mi is a közösségfejlesztés? az adott településen élő emberek aktív közreműködésével, a rendelkezésre álló humán, természeti- és gazdasági erőforrásokból

Részletesebben

ÉLETFA SEGÍTŐ SZOLGÁLAT EGYESÜLET

ÉLETFA SEGÍTŐ SZOLGÁLAT EGYESÜLET ÉLETFA SEGÍTŐ SZOLGÁLAT EGYESÜLET Jelenlegi projektjeink Közösségfejlesztés KÖZTÁMHÁLÓ - közösségfejlesztés, a közösségi munka munkaformái, módszerei terjesztése Közösségi Munka Műhely - közösségfejlesztők

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések.

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések. Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a kulturális javak

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi feladatairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

MSZOSZ. A HVDSZ 2000 (Helyiipari és Városgazdasági Dolgozók Szakszervezete) a Hajdú-Bihar megyei Régió támogatója. Norway Grants 2009-2014

MSZOSZ. A HVDSZ 2000 (Helyiipari és Városgazdasági Dolgozók Szakszervezete) a Hajdú-Bihar megyei Régió támogatója. Norway Grants 2009-2014 MSZOSZ A HVDSZ 2000 (Helyiipari és Városgazdasági Dolgozók Szakszervezete) a Hajdú-Bihar megyei Régió támogatója Szociális párbeszéd továbbfejlesztése a munkavédelemben Norway Grants 2009-2014 Hajdú-Bihar:

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Országos KID Egyesület

Országos KID Egyesület Országos KID Egyesület ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Debrecen, 2012. szeptember 27. Az első KID-ek 2002-2005 A KID-típusú programok módszertanát az Országos Foglalkoztatási Közalapítvánnyal (OFA)

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei Társadalmi Megújulás Operatív Program Első lépés alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Balatonakarattya, 2017. február 01. Polgár Beatrix jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Balatonakarattya

Részletesebben

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében térségében a fenntarthatóság jegyében Alapadatok TÁMOP 3.2.13/12/1 Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában című felhívásra beadott pályázat. A pozitív támogatói

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 11275/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város középtávú gyermek és ifjúsági koncepciójában foglaltak rövid távú megvalósítása érdekében a 2015-2016.

Részletesebben

A TÁMOP-2.4.3-D/12. Szociális gazdaság fejlesztése c. pályázati konstrukció kínálta lehetőségek

A TÁMOP-2.4.3-D/12. Szociális gazdaság fejlesztése c. pályázati konstrukció kínálta lehetőségek Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért - a társadalmi vállalkozások működetésében rejlő lehetőségek c. konferencia A TÁMOP-2.4.3-D/12. Szociális gazdaság fejlesztése c. pályázati konstrukció kínálta

Részletesebben

Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület 2628 Szob, Köztársaság u. 2. / 06-27-370-890 / borzsony.duna@gmail.com / www.borzsonyleader.

Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület 2628 Szob, Köztársaság u. 2. / 06-27-370-890 / borzsony.duna@gmail.com / www.borzsonyleader. Emlékeztető Tárgy: Projektlátogatások ECOSYAL program 2. Időpont: 2014. augusztus 28. Helyszín: Szokolya, IKSZT 2014. áprilisától a Börzsöny Duna Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület bekapcsolódott egy már

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2002. (IX.15.) rendelete a helyi közművelődésről. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2002. (IX.15.) rendelete a helyi közművelődésről. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2002. (IX.15.) rendelete a helyi közművelődésről. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Rendelet hatálya kiterjed Tápiószecső nagyközség közigazgatási

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 7/2007. /V.7./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL 2 Zomba község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről *

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről * 1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet a közművelődésről * Darnózseli község Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.

Részletesebben

A Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara évi szakmai tevékenysége

A Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara évi szakmai tevékenysége A Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2010. évi szakmai tevékenysége Tordai Péter elnök 2011.05.27. I. A kamarák 2010. évi működésének fő befolyásoló tényezői voltak: Tovább csökkent a kamarai taglétszám

Részletesebben

A MNVH tevékenységei projektötleti felhívások. Dr. Barancsi Ágnes MNVH Jász-Nagykun-Szolnok megyei referens FELADATOK

A MNVH tevékenységei projektötleti felhívások. Dr. Barancsi Ágnes MNVH Jász-Nagykun-Szolnok megyei referens FELADATOK A MNVH tevékenységei projektötleti felhívások Dr. Barancsi Ágnes MNVH Jász-Nagykun-Szolnok megyei referens Magyarország legszebb konyhakertje Karcag, 2013. november 15. FELADATOK A politikai -, a szakmai-

Részletesebben

A MNVH tevékenységei projektötleti felhívások Dr. Barancsi Ágnes MNVH Jász-Nagykun-Szolnok megyei referens

A MNVH tevékenységei projektötleti felhívások Dr. Barancsi Ágnes MNVH Jász-Nagykun-Szolnok megyei referens A MNVH tevékenységei projektötleti felhívások Dr. Barancsi Ágnes MNVH Jász-Nagykun-Szolnok megyei referens Magyarország legszebb konyhakertje Karcag, 2013. november 15. FELADATOK A politikai -, a szakmai-

Részletesebben

ESZA Kht. Dr. Tátrai Ferenc Ügyvezető igazgató

ESZA Kht. Dr. Tátrai Ferenc Ügyvezető igazgató ESZA Kht. Dr. Tátrai Ferenc Ügyvezető igazgató Alapítás: 2179/2000 (VIII. 19) korm. hat. Társasági Szerződés: 2000. október 16. Bejegyzés: 2001. február 26. Munkaszervezet felállítása: 2001. április 3.

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

EU Compass projekt ismertetése 1.

EU Compass projekt ismertetése 1. EU Compass projekt ismertetése 1. Támogató alap: Magyarország- Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Pályázat benyújtás: 2010. 09. 15. Döntés: 2011. 03. 25. Szerződéskötés:

Részletesebben

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM 2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM AZ ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVÉNEK CÉLKITŰZÉSEI az Unio Tanácsa 2010/37/EK döntése alapján Az Európai Unión belüli önkéntes tevékenység

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái.

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Szalka Anita 2011. November 15. 2011.12.02. 1 A közösségi

Részletesebben

PREAMBULUM. 2. A Fórum feladatai. 3. A Fórum kapcsolatai

PREAMBULUM. 2. A Fórum feladatai. 3. A Fórum kapcsolatai Kisújszállás Város Kábítószerügyi Egyeztető Fórumának Szervezeti és Működési Szabályzata Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a 113/2016. (IV. 28.) számú önkormányzati határozatával

Részletesebben

Holnaptól nekem jobb lesz. A felnttképzés és szakképzés kommunikálása - jó gyakorlat a Szolnoki Fiskola Felnttképzési Központjának programjában

Holnaptól nekem jobb lesz. A felnttképzés és szakképzés kommunikálása - jó gyakorlat a Szolnoki Fiskola Felnttképzési Központjának programjában A felnttképzés és szakképzés kommunikálása - jó gyakorlat a Szolnoki Fiskola Felnttképzési Központjának programjában Rendezvénysorozat az egész életen át tartó tanulás, mint esélynövel tényez szerepérl,

Részletesebben

BUDAPEST KÖRNYK RNYÉKI NÉPFŐISKOLAI SZÖVETS VETSÉG Milyen társadalmi t szüks kséglet hívta életre a civil kezdeményez nyezést? Az 1980-as évek második m felében újjáéledt a népfőiskolai mozgalom 150 éves

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat.. MNVH. megyei területi felelős 2015. szeptember Az MNVH célja, feladatai Az MNVH célja: Az MNVH feladata a vidékfejlesztésben érdekelt összes szereplő együttműködési hálózatba

Részletesebben

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma:

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma: KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV Tartalma: Számviteli beszámoló (mérleg, eredmény kimutatás) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Célszerinti kifizetések kimutatása Támogatások kimutatása A közhasznúsági

Részletesebben

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/1999. (VII.1.) számú. R e n d e l e t e

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/1999. (VII.1.) számú. R e n d e l e t e Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.1.) számú R e n d e l e t e A helyi közművelődésről. Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 17.759/2012. Javaslat a Nógrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesülettel közművelődési megállapodás megkötésére Tisztelt Közgyűlés! A Nógrád Megyei

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Fiatalok Lendületben Program Időtartam: 2007-2013 Célja: Fiatalok tapasztalati tanulása nem-formális tanulási közegben a fiatalok aktív polgári részvételének elősegítése

Részletesebben

Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve

Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve 1 Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve 2010. évben folyamatosan végzett feladatok: A területi gyermekvédelmi szakszolgálatok nyilvántartási

Részletesebben

GRUNDTVIG TANULÁSI KAPCSOLATOK PROJEKT

GRUNDTVIG TANULÁSI KAPCSOLATOK PROJEKT TrEE Teaching re cycling and Environmental Education Az újrahasznosítás és a környezetvédelem oktatása GRUNDTVIG TANULÁSI KAPCSOLATOK PROJEKT Partnerek : Ulixes scs (IT) - coordinator Association "Social

Részletesebben

A FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÚJ DIMENZIÓI PROJEKTVÁSÁR ÉS SZAKMAI RENDEZVÉNY SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2011.szeptember 29 30.

A FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÚJ DIMENZIÓI PROJEKTVÁSÁR ÉS SZAKMAI RENDEZVÉNY SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2011.szeptember 29 30. A FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÚJ DIMENZIÓI PROJEKTVÁSÁR ÉS SZAKMAI RENDEZVÉNY SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2011.szeptember 29 30. KoopeRáció kiemelt projekt eredményei KoopeRáció kiemelt projekt célja A TÁMOP

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009.

Közhasznúsági jelentés 2009. Adószám: 18997659-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs Pk. 60173/2007/4/I., 2007.12.14. szám: 4028, Debrecen, Damjanich u. 23. 2/9. 2009. Fordulónap: 2009. december 31. Beszámolási

Részletesebben

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: Visegrádi Önkormányzat 11/2001. (IX. 27.) ör. rendelete a város közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről [Egységes szerkezetben a 4/2014. (III.21.) Ökt. rendelettel] Visegrád Város Önkormányzatának

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat felállításáról

TÁJÉKOZTATÓ. a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat felállításáról TÁJÉKOZTATÓ a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat felállításáról I. Előzmények Az 1698/2005/EK rendelet 68. cikke előírja a tagállamok számára a nemzeti vidéki hálózatok létrehozását, melynek határideje 2008.

Részletesebben

Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődésről A rendelet hatálya

Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődésről A rendelet hatálya Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről Csátalja Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/1999.(X.29.) rendelete a 16/2004.(IV.30.) és az 5/2009. (III.02.) rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege az Önkormányzat művelődési

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat közreműködése nemzetközi kapcsolatok kialakításában. Kiss Ágnes Temesvár 2012. szeptember 27.

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat közreműködése nemzetközi kapcsolatok kialakításában. Kiss Ágnes Temesvár 2012. szeptember 27. A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat közreműködése nemzetközi kapcsolatok kialakításában Kiss Ágnes Temesvár 2012. szeptember 27. MNVH feladatai Nemzetközi és térségközi kapcsolatok kialakítása Segítségnyújtás

Részletesebben

MÓDSZERTANI KÉSZSÉGFEJLESZTÉS IV.

MÓDSZERTANI KÉSZSÉGFEJLESZTÉS IV. Mucsi Georgina - Boros Julianna B. Erdős Márta SZAKMAI MÓDSZERTANI KÉSZSÉGFEJLESZTÉS IV. - a tananyagfejlesztés gyakorlatba való átültetésének eredményei - 2012 A Szakmai módszertani készségfejlesztés

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

- ÁLTALÁNOS FELADATOK - 1. Beszámoló a évi feladatvégzésről felelős: Both Éva határidő: január 25.

- ÁLTALÁNOS FELADATOK - 1. Beszámoló a évi feladatvégzésről felelős: Both Éva határidő: január 25. - ÁLTALÁNOS FELADATOK - 1. Beszámoló a 2010. évi feladatvégzésről felelős: Both Éva határidő: január 25. 2. Jelentés a 2010. évi létszámadatokról és a beáramlásról felelős: Békés Zoltán, Kiss Máté határidő:

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2006. október 30-i ülésére Tárgy: Döntés Zirc város részvételéről a Szociális és Munkaügyi Minisztérium helyi önkormányzatok gyermek

Részletesebben

SANSZ Esélyegyenlıségi kísérleti program Baranya megyében

SANSZ Esélyegyenlıségi kísérleti program Baranya megyében SANSZ Esélyegyenlıségi kísérleti program Baranya megyében TÁMOP-5.5.1.A-10/1-2010-0011 Horizontális célkitűzések megvalósítását elősegítő helyi közösségi kezdeményezések, programok támogatása A projekt

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Szigetiné Mészáros Zsuzsanna

Szentes Város Polgármesterétől Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Szigetiné Mészáros Zsuzsanna Szentes Város Polgármesterétől Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Szigetiné Mészáros Zsuzsanna Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének Székhelyén Tárgy: Dél-Alföldi Turisztikai Klaszterbe

Részletesebben

Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével. Závogyán Magdolna főigazgató

Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével. Závogyán Magdolna főigazgató Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével Závogyán Magdolna főigazgató A Nemzeti Művelődési Intézet Az Emberi Erőforrások Minisztere alapította Részt vesz a közművelődési

Részletesebben

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves.

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves. Mobilitás az ifjúsági munka módszertani szolgáltatója Generációk 33-47 17-32 0-16 48-66 67-87 Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Látjátuk feleim szümtükhel, mik vogymuk: isa, por ës homou vogymuk

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

KÉSZÜLT A CSONGRÁD MEGYEI GAZDASÁG- ÉS FOGLALKOZTATÁS-FEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM (PAKTUM) CÍMŰ, TOP-5.1.

KÉSZÜLT A CSONGRÁD MEGYEI GAZDASÁG- ÉS FOGLALKOZTATÁS-FEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM (PAKTUM) CÍMŰ, TOP-5.1. MUNKATERV KÉSZÜLT A CSONGRÁD MEGYEI GAZDASÁG- ÉS FOGLALKOZTATÁS-FEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM (PAKTUM) CÍMŰ, TOP-5.1.1-15-CS1-2016-00001 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT KERETÉBEN. TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ: CSONGRÁD

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL

ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL 1 ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL Újhartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ( a továbbiakban: az önkormányzat) a kulturális

Részletesebben

EGYSÉGES FELNŐTTKÉPZÉS KÁRPÁT-MEDENCEI HÁLÓZATBAN

EGYSÉGES FELNŐTTKÉPZÉS KÁRPÁT-MEDENCEI HÁLÓZATBAN EGYSÉGES FELNŐTTKÉPZÉS KÁRPÁT-MEDENCEI HÁLÓZATBAN Miskolc, 2009. október 13. Molnár György igazgató Békéscsabai Regionális Képző Központ TÉMAKÖRÖK ELŐZMÉNYEK (2004-2009) IDŐSZERŰ FEJLESZTÉSEK JÖVŐKÉP ELŐZMÉNYEK

Részletesebben

Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2000. (III. 10.) számú rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések

Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2000. (III. 10.) számú rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2000. (III. 10.) számú rendelete a közművelődésről Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a kulturális

Részletesebben

I.RÉSZ Általános rendelkezések Alapelvek

I.RÉSZ Általános rendelkezések Alapelvek *7 Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 17/1999.(VII.01.) önkormányzati rendelete A helyi közművelődésről *7 Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés

Részletesebben

Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés)

Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés) 19. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2011 Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés) Időpont: 2011. július 17 23. Helyszín: Szováta, Teleki Oktatási Központ Helyek száma: 25 fő Célcsoport:

Részletesebben

Pályázati figyelő 2011. június

Pályázati figyelő 2011. június 1 A) Magyar pályázatok ot i mértéke NEFMI önkormányzati múzeumok támogatására Önkormányzatoknak, általuk fenntartott muzeális intézmények új, állandó kiállításaira, illetve Pest megyében és Budapesten

Részletesebben

Foglalkoztatási paktumok Magyarországon Kassa, július 8.

Foglalkoztatási paktumok Magyarországon Kassa, július 8. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Foglalkoztatási paktumok Magyarországon Kassa, 2010. július 8. Előzmények EU tagállamokban kísérleti jelleggel 1997-ben foglalkoztatási paktumok létrehozása

Részletesebben

Teskánd község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2003. /II.03./ számú r e n d e l e t e

Teskánd község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2003. /II.03./ számú r e n d e l e t e Teskánd község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2003. /II.03./ számú r e n d e l e t e az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról. Teskánd Község Önkormányzat

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8701 Marcali, Rákóczi utca 11., Telefon: 85/

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8701 Marcali, Rákóczi utca 11., Telefon: 85/ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8701 Marcali, Rákóczi utca 11., Telefon: 85/501-000 E-mail:polghiv@marcali.hu Ügyiratszám: 2177/4/2015. Ügyintéző: Németh Ildikó 6. számú előterjesztés ELŐTERJESZTÉS Marcali

Részletesebben

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.), AZ 55/2008. (X. 31.) ÉS A 42/2009. (IX. 30.) RENDELETTEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER

Részletesebben

A Humán Szakemberek Országos Szövetsége és a Zsigmond Király Főiskola az innováció szolgálatában

A Humán Szakemberek Országos Szövetsége és a Zsigmond Király Főiskola az innováció szolgálatában A Humán Szakemberek Országos Szövetsége és a Zsigmond Király Főiskola az innováció szolgálatában Dr. Szabó Szilvia (PhD.) főiskolai docens, ZSKF elnökségi tag, HSZOSZ Humán Szakemberek Országos Szövetsége

Részletesebben

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI FELÜLVIZSGÁLAT (HVS) 2013! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatósága 16/2013. (III.6.) közlemény értelmében elrendelte

Részletesebben

Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével

Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével ---------------------------------------------- Závogyán Magdolna Nemzeti Művelődési Intézet főigazgató A Nemzeti Művelődési Intézet

Részletesebben

Sikertörténet lett? Idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése a TÁMOP 2.1.2 programban. Szabó Csilla Marianna Dunaújvárosi Főiskola

Sikertörténet lett? Idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése a TÁMOP 2.1.2 programban. Szabó Csilla Marianna Dunaújvárosi Főiskola Sikertörténet lett? Idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése a TÁMOP 2.1.2 programban Szabó Csilla Marianna Dunaújvárosi Főiskola Kulcskompetenciák Idegen nyelvi kompetencia Digitális kompetencia lloydchilcott.wordpress.com

Részletesebben

Viharsarok Néptáncszövetség KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉV

Viharsarok Néptáncszövetség KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉV Viharsarok Néptáncszövetség KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. ÉV A közgyűlés a jelentést elfogadta. A szervezet adatai: Elnevezés: Viharsarok Néptáncszövetség Képviselő: Dombi Ildikó Székhely: 5600 Békéscsaba,

Részletesebben

A foglalkoztatáspolitika időszerű kérdései (TOP projekt Fejér megyében)

A foglalkoztatáspolitika időszerű kérdései (TOP projekt Fejér megyében) A foglalkoztatáspolitika időszerű kérdései (TOP projekt Fejér megyében) Dr. Simon Attila István Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiacért Felelős Helyettes Államtitkár Székesfehérvár, 2017. január 31.

Részletesebben

TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0038 Esély a tanulásra

TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0038 Esély a tanulásra TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0038 Esély a tanulásra Pályázati kiírás Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program Kódszám: TÁMOP-3.2.3/08/2 Cím: Építő közösségek - a közművelődés a nem

Részletesebben

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete. 7/1999. /III.24./ számú rendelete A HELYI KÖZMÜVELŐDÉSRŐL

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete. 7/1999. /III.24./ számú rendelete A HELYI KÖZMÜVELŐDÉSRŐL Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 7/1999. /III.24./ számú rendelete A HELYI KÖZMÜVELŐDÉSRŐL Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16..

Részletesebben

Civil szervezetek együttműködési lehetőségei. Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001

Civil szervezetek együttműködési lehetőségei. Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001 Civil szervezetek együttműködési lehetőségei Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001 Civil szervezetek szerepe Részvételi demokrácia elősegítése Állampolgárok csoportjai véleményének

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ PAKTUM-PROGRESS. A Békés Megyei Foglalkoztatási Paktum létrehozása

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ PAKTUM-PROGRESS. A Békés Megyei Foglalkoztatási Paktum létrehozása SAJTÓANYAG PAKTUM-PROGRESS A Békés Megyei Foglalkoztatási Paktum fenntartása című OFA/FP/2007-7249/0027 számú programról Paktum A paktum partnerség, esély a közös információs bázis, közös stratégia kialakítására,

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

Partnerségi felmérés kérdőíve

Partnerségi felmérés kérdőíve Partnerségi felmérés kérdőíve A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Helyi gazdaság- és közszolgáltatásfejlesztés hátrányos helyzetű munkanélküliek foglalkoztatásával a kőszegi és felső-répcementi

Részletesebben