J e g y z ő k ö n y v

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v"

Átírás

1 Önkormányzat Répcelak /2010. szám J e g y z ő k ö n y v Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete május 27-én órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről. Jelen voltak: Varga Jenő alpolgármester, Bíró József, Dr. Dömötör János, Enginé Kozonits Mária Horváth Csaba, Pálla Péter, Szabó József képviselők Távolmaradását előzetesen bejelentette: Dr. Németh Kálmán polgármester, Biczó Gyula, Szalai Szabolcs képviselő Meghívottak: Dr. Kiss Julianna jegyző, Böröndyné Nagy Anikó aljegyző, Mérgesné Stampf Ildikó műszaki csoportvezető, Molnár Lászlóné pénzügyi csoportvezető, Szórádi Enikő MOK igazgató, Winkler Krisztina főszerkesztő, Mészáros Károly Répce TV Kht. ügyvezető, Haraszthy István SE elnöke, Szekér György biz.tag. Varga Jenő alpolgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a 10 képviselőből jelen van 7 fő, az ülés határozatképes, azt megnyitotta. Napirendre az alábbi javaslatot tette: 1. Répce TV Kht évi gazdálkodásáról beszámoló, valamint a közhasznúsági jelentés elfogadása 2. Beszámoló a Répce TV Kht. szakmai munkájáról 3. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet módosítása 4. A temetőről és a temetkezés rendjéről szóló rendelet módosítása 5. Közbeszerzési terv módosítása évi költségvetési rendelet módosítása 7. A vállalkozók, vállalkozások munkahelyteremtésének helyi támogatásáról szóló rendelet módosítása 8. Aktuális feladatok Képviselőtestület a napirendre tett javaslattal egyhangúlag egyetértett. Alpolgármester jegyzőkönyv-hitelesítőnek Dr. Dömötör János és Enginé Kozonits Mária képviselőket javasolta. Képviselőtestület a jegyzőkönyv-hitelesítők személyével egyhangúlag egyetértett. Alpolgármester a napirend tárgyalása előtt a két ülés között végzett munkáról, fontosabb intézkedésekről, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról adott számot. - A polgármesteri keretből az alábbi célra történt felhasználás:

2 2-65 e Ft a Horgász Egyesület részére a 35. jubileumi ünnepségére - 40 e Ft az SE Lég-Répcelak öregfiúk jubileumi találkozójának költségeire - Bölcsőde és Idősek Klubja által szervezett Gyermeknap megrendezésére 30 e Ft - MOK Foltvarró szakkör 35 e Ft - 20 e Ft a nicki Fergeteg Néptánc Egyesület - E hónap 20-án lejárt a Takarékszövetkezetnél 40 millió forint betét, amit további 3 hónapra 5,7 %-os kamat mellett lekötöttek, illetve meghosszabbítottak. - Az Államháztartás működési rendjéről szóló 292/2010.(XII.19.) Korm. rendelet 67.. (2) bekezdése alapján tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy mai napig a Kormány Önkormányzatunk számára az alábbi pótelőirányzatokat biztosította: Központosított előirányzatként: január hónapra kereset-kiegészítésre Ft-ot február hónapra kereset-kiegészítésre Ft-ot április hónapra kereset-kiegészítésre Ft-ot - Bölcsődés és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése címén Ft-ot Képviselőtestület a két ülés között végzett munkáról, fontosabb intézkedésekről, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatást tudomásul vette. Szabó József képviselő: A Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sportbizottság a Művelődési Otthon és Könyvtárat a Répcelak Város Önkormányzata Képviselőtestületének 81/2010.(III.25.) számú határozatával elfogadott pályázati felhívásában foglaltaknak megfelelően felnőttképzési programja keretében végzett angol és német nyelvoktatás tanfolyamok díjára támogatásban részesítette oly módon, hogy a tanfolyami díj összköltségének 50 %-át átvállalja a répcelaki résztvevők számára. A kifizetés alapját a jelenléti íveken igazolt tanfolyami részvétel igazolása képezi. A támogatás az alábbiak szerint alakul: - angol kezdő és haladó tanfolyam, támogatás: Ft/fő, 15 fő részére Ft - német kezdő tanfolyam, támogatás: Ft/fő, 2 fő részére A Művelődési Otthon és Könyvtár részére biztosított támogatás így összesen: Ft, azaz Négyszázhatvankilenc-ezer forint. A támogatás egyéb részleteit a bizottság és az intézmény közötti megállapodásban rögzíteni. A bizottsági keretből Ft támogatást biztosított a Répcelaki Sportegyesület részére a június 5-én a hazai bajnoki labdarúgó mérkőzéssel egyidőben tartandó gyermeknapi program költségeire. Ugyancsak ebből a keretből Ft támogatást biztosított a Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szülői Munkaközössége részére a Gyermeknapi program lebonyolításához. A bizottság felkérte, hogy az I. Kistérségi Sportnapra kispályás labdarúgó és teke sportágakban egy-egy csapat indulását szervezze meg. A felmerülő költségeket a bizottság saját keretéből biztosítja.

3 3 A bizottság felkérte a Répcelakért Közhasznú Egyesületet, hogy a Répcelaki mesék című könyvet a Répcelaki Fesztivál ideje alatt saját standjukon árusítsák. A bizottság a könyv eladási árát Ft/darabban határozta meg. Ennek kapcsán a bizottság felkérte, hogy a képviselőtestületi ülésén kezdeményezze, hogy a könyv eladásából befolyt összeg a bizottság részére biztosított keretbe kerüljön vissza. Kérte a képviselőtestület döntését e téma ügyében. Képviselőtestület a tájékoztatást tudomásul vette. 143/2010.(V.27.) számú határozat Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul ahhoz, hogy a Répcelaki mesék című könyv Répcelaki Fesztivál ideje alatt történő árusításából befolyt pénzösszeg a Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sportbizottság részére tervezett költséghez kerüljön vissza. Horváth Csaba képviselő: Az Egészségügyi és Szociális Bizottság átruházott hatáskörében a szociális ellátások és a gyermekvédelmi ellátások tekintetében május 25-i ülésén az alábbi döntéseket hozta: rendkívüli gyermekvédelmi támogatás: - megállapodás 4 családból 5 gyermek részére összesen ,-Ft összegben Képviselőtestület a tájékoztatást tudomásul vette. 1.Napirend Répce TV Kht évi gazdálkodásáról beszámoló, valamint a közhasznúsági jelentés elfogadása Előadó: Mészáros Károly Répce TV Kht.ügyvezetője Írásos előterjesztés csatolva. Szabó József képviselő: A Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sportbizottság a Répce TV Kft évi gazdálkodásáról szóló beszámolót, valamint a közhasznúsági jelentést elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek. 144/2010.(V.27.) számú határozat Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Répce TV Kht évi gazdálkodásáról szóló beszámolót, valamint a közhasznúsági jelentést elfogadja.

4 4 2. Napirend Beszámoló a Répce TV Kht. szakmai munkájáról Előadó: Winkler Krisztina főszerkesztő Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. Szabó József képviselő: A Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sportbizottság a Répce TV Kft. szakmai munkájáról szóló beszámolót elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek. Horváth Csaba képviselő: Lakossági észrevételt tolmácsol akkor, amikor azt kérdezi, hogy az autóbuszok és vonatok menetrendje miért nem szerepel a Képújságban. A maga részéről a hírek aktualizálását kérte. Pálla Péter képviselő: Terveznek-e valami megújulást? Répcelak érdekes település, vannak érdekes emberek, történnek érdekes dolgok, események, melyeket nem hír szempontjából kellene bemutatni. Ezzel érdekesebb, élvezhetőbb lenne a műsor. Winkler Krisztina főszerkesztő: Az önkormányzat által készített Alapító Okirat írja számukra elő a működéssel kapcsolatos feladataikat, teendőiket a műsoruk terjedelmét és természetesen erre épül a költségvetésük is. Természetesen nem zárkóznak el egy-egy program teljes anyagának felvételétől annak közvetítésétől sem. Példának említette többek között a Répcelaki Fesztivált. Pálla Péter képviselő: Ha az általa elmondottak teljesítése csak az Alapító Okirat módosításából áll, akkor a képviselőtestület vagy az új képviselőtestület a módosítás elől biztosan nem fog elzárkózni. Winkler Krisztina főszerkesztő: Elmondta, hogy a korábbi években is számtalanszor kifejtette, és amit most is csak meg tud ismételni ahhoz, hogy forgassanak: idő, munka, ember kell. Minden évben anyagi gondokkal küszködtek. Elmondta, hogy a TV egy embert tud fenntartani, aki ellátja a képújság szolgáltatást,előkészítést, adás szerkesztését és az illemhely takarítását is. Amennyiben a képviselőtestület többet akar a helyi TV-re fordítani, több műsoridőt kér, az elől eddig sem és ezután sem fognak elzárkózni. Szabó József képviselő: Hasonló kérdések fogalmazódtak meg a bizottsági ülésen és a válaszok is hasonlóak voltak. Ennek a testületnek már nem kellene ezzel a témával foglalkozni, az új képviselőtestület egész biztos, hogy nagyon rövid időn belül napirendre fogja tűzni ezt a kérdést. Jó maga is azt gondolja, hogy lépni kellene, a megújuláshoz ötleteket várnak és az elvárásokhoz természetesen a pénzt is oda kell tenni. Pálla Péter képviselő: Ha más műsorstruktúrát akarnak, ahhoz természetesen a megfelelő finanszírozásról is gondoskodni kell. Winkler Krisztina főszerkesztő: Senki ne gondolja, hogy nincsenek ötleteik, eddig is voltak, ők örülnének a legjobban annak, ha új kihívások elé állhatnának.

5 5 145/2010.(V.27.) számú határozat Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Répce TV Kht. szakmai munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 3. Napirend Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet módosítása. Előadó: Mérgesné Stampf Ildikó műszaki csoportvezető Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. Mérgesné Stampf Ildikó műszaki csoportvezető:az építéshatósági ügyintézés bizonyos ügytípusaiban úgy mint a közterületeket érintő nyomvonal jellegű építmények építése és bontása során szükséges az ingatlantulajdonos önkormányzat tulajdonosi hozzájárulása. Ide tartozik például a magánépületek közmű ellátásának kiépítése valamint egyéb nyomvonal jellegű létesítmények építése Önkormányzati területen vagy közterületen. Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének többször módosított, az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 3/2003. (I. 31.) rendelete alapján a tulajdonosi hozzájárulások kiadása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. Ezen operatív ügyekben az ügyintézési idő csökkentése érdekében szükséges a döntési hatáskör átruházása. A vonatkozó rendelet módosításával a polgármester a rendeletben körülhatárolt esetekben átruházott hatáskörében hozzájárulhat az önkormányzat tulajdonát érintő nyomvonal jellegű létesítmények építéséhez. Kérte a képviselőtestületet a rendelettervezet megtárgyalására, és elfogadására. Képviselőtestület 7 szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: Répcelak Város Önkormányzata Képviselőtestületének 15/2010.(V.28.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló többször módosított 3/2003. (I. 31.) rendelet módosítására. Rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva. 4. Napirend A temetőről és a temetkezés rendjéről szóló rendelet módosítása Előadó: Mérgesné Stampf Ildikó műszaki csoportvezető Írásos előterjesztés és rendelet-tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva. Dr. Dömötör János képviselő: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a rendelet-tervezetet és az az álláspont alakult ki, hogy a 20 db urnafülke gránitlappal legyen ellátva. A kiadott anyagban ennek költségeire 9188,-Ft-ot szerepeltettek. Javaslatuk, hogy ezt az összeget 10 e Ft-ban állapítsa meg a képviselőtestület. Ezzel a rendelet 2. számú mellékletében szereplő Urnafülke 15 évre 2000 Ft. tétel kikerülne.

6 6 Bíró József képviselő: Az Ügyrendi Bizottság az előterjesztés tárgyalása során a Pénzügyi Bizottság elnöke által elmondottakat fogalmazta meg. 146/2010.(V.27.) számú határozat Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a temetőről és a temetkezés rendjéről szóló rendelet-tervezet 1. -ában szereplő díjtételt az alábbiak szerint fogadja el: Gránitlappal ellátott urnafülke ára 15 évre Ft Ezzel az Urnafülke 15 évre 2000 Ft díjtétel ki kerül a 2. számú melléklet sorából. Képviselőtestület 7 szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta. Répcelak Város Önkormányzata Képviselőtestületének 16/2010. (V.28.) rendelete a temetőről és a temetkezés rendjéről szóló többször módosított 14/2000.(IX. 14.) rendelet módosítására Rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva. 5. Napirend Közbeszerzési terv módosítása Előadó: Dr. Kiss Julianna jegyző Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. Dr. Dömötör János képviselő: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendet, azt elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek. 147/2010.(V.27.) számú határozat Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 75/2010.(III.25.) számú határozatával elfogadott évi közbeszerzési tervet az előterjesztésnek megfelelően módosítja, illetve a módosításokkal egységes szerkezetben a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. Felelős: Dr. Németh Kálmán polgármester 6. Napirend évi költségvetési rendelet módosítása Előadó: Varga Jenő alpolgármester

7 7 Írásos előterjesztés és rendelet tervezet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. Dr. Dömötör János képviselő: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a rendelet tervezetet, azt a képviselőtestületnek elfogadásra javasolja. Képviselőtestület 7 szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: Répcelak Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2010.(V.28.) rendelete a évi költségvetésről szóló 4/2010.(II. 19.) rendeletének módosításáról. Rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva. 7. Napirend A vállalkozók, vállalkozások munkahelyteremtésének helyi támogatásáról szóló rendelet módosítása. Előadó: Dr. Kiss Julianna jegyző Írásos előterjesztés és rendelet-tervezet csatolva. Dr. Kiss Julianna jegyző: A rendelet hatálybalépése óta négy, a módosítása óta két év telt el. A jogszabályi rendelkezések gyakorlati alkalmazása azonban továbbra is vet fel olyan problémákat, amelyek indokolják a módosítást. A gazdasági válság településünkön is érezteti hatását. Az Ipari Parkban üzemelő vállalkozások közül többet érintett a csőd, illetve felszámolás. A tönkrement vállalkozásoknál a dolgozók elveszítették munkahelyüket, és tapasztalható a szociális, illetve jövedelempótló támogatások emelkedése. A jelenlegi rendeletmódosítási javaslat elsősorban a munkahelyek megtartását helyezi előtérbe. A tervezet arra az esetre próbál megoldást kínálni, mikor már a támogatás megítélésekor kétségeket vet fel a szerződésszegés esetére vonatkozó támogatási összeg visszakövetelésének lehetősége, garanciája. Például azért, mert a foglalkoztató nem tud megfelelő garanciát adni, nem a saját, hanem bérelt ingatlanon és bérelt eszközökkel végzi tevékenységét, ugyanakkor hátrányos helyzetű esetleg megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztat nagy számban. Jelen esetben a foglalkoztatáshoz magasabb szintű érdek fűződik. Erre az esetkörre vonatkoztatva javasolják a támogatási összeg azaz a munkahelyenként megállapított 150 ezer forint támogatás három éven belüli, de kisebb részletekben és nagyobb gyakorisággal történő rendelkezésre bocsátását azzal a megszorítással, hogy ha a vállalt létszámú foglalkoztatás féléves átlagban nem teljesül, a támogatás azonnali hatállyal megszűnik, a további támogatási részletekre a vállalkozás nem tarthat igényt, és az addig kifizetett támogatási részre azonnali beszedési megbízást indíthat szerződésben biztosított joga alapján az Önkormányzat. Ez esetben eltekint az ingatlanon érvényesíthető jelzálog mint garancia lehetőségétől. A támogatott vállalat, vállalkozás fizetésképtelensége esetén tehát garanciánk kisebb eséllyel vezethet eredményre, ugyanakkor a feltételek gyakori ellenőrzésével és a támogatási összeg kisebb részletekben történő kihelyezésével csökkenthetik azt a kockázatot, hogy anyagi támogatásuk nem éri el célját. Dr. Dömötör János képviselő: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a rendelet-tervezete, azzal egyetért és elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.

8 8 Képviselőtestület 7 szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: Répcelak Város Önkormányzata Képviselőtestületének 18/2010.(V.28.) rendelete a 23/2007.(XII.21.) rendelettel módosított a vállalkozók, vállalkozások munkahelyteremtésének helyi támogatásáról szóló 9/2006.(II.28.) rendelete módosításáról. Rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 8. Napirend Aktuális feladatok - Iskolafelújítás engedélyezési tervének aktualizálása Előadó: Mérgesné Stampf Ildikó műszaki csoportvezető Mérgesné Stampf Ildikó műszaki csoportvezető: A Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény épületeinek teljes rekonstrukcióra vonatkozó építési engedélyezési terveit a Szövterv Kft. készítette években. A rekonstrukciós munkák kivitelezése nem valósult meg. Az építési engedély érvényét vesztette. Új építési engedély megkérése szükséges, mivel az azóta eltelt időben olyan mértékű jogszabályváltozások történtek, melynek az építési engedélyezési tervek nem felelnek meg. A korszerűségi felülvizsgálat szükségességét az alábbiakban foglalta össze: A 253/1997. (XII. 20.) sz. Kormányrendeletet, mely az országos településrendezési és építési követelményekről szól, módosította a 182/2008. (VII. 14.)Korm. rendelet, mely az akadálymentesség követelményeit módosította. Ugyancsak a fenti Kormányrendelet módosította a 196/2009. (XII. 5.) Korm.rendeletet, mely a parkolók számának számítását módosítja (szigorúbb előírás). A 9/2008. (II. 22.) ÖTM. rendeletben megjelent az Országos Tűzvédelmi Szabályzat, mely az addigi Tűzvédelmi Szabályzatot új alapokra helyezte. Az egész létesítményt felül kell vizsgálni, s az új követelmények és műszaki megoldások kialakításához tűzvédelmi szakértő bevonása előírás. A 7/2006. (V. 24.) TNM rendelettel módosított épületenergetikai szabvány szerint az eredetileg készített energetikai számítást korrigálni kell, mert így lehet a 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendeletben és a 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben előírt energetikai tanúsítványt kiállítani. A 37/2007. (XII. 31.) OTM rendeletének és az ezt módosító 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szabályozza az építési engedélykérelemhez csatolandó építészeti műszaki dokumentáció tartalmát. E szerint szükségesek olyan alábbi dokumentumok, melyeket nem tartalmazta az eredeti építési engedélyezési tervdokumentáció. Tartószerkezeti szakvélemény, mely kiterjed a meglévő teherhordó szerkezetek megfelelőségére, illetve ha szükséges megerősítésére, különös tekintettel időváltozó romló jellemzőjű anyagból készült szerkezetekre (pl. fa) Tűzvédelmi dokumentáció Felvonó építési engedélyezési tervdokumentációját. Ennek megfelelően korszerűsített építési engedélyezési dokumentáció elkészítése szükséges, természetesen az eredeti műszaki és funkcionális megoldásokat figyelembe véve. Az akadálymentesítést és energetikai korszerűsítéseket újra kell gondolni, s ehhez minden

9 9 érintett fél bevonásával egyeztetés szükséges. A korszerűségi felülvizsgálat, tervek módosítása és esetleg új műszaki megoldások eredményeként új építési engedélyezési dokumentáció előállítása szükséges. A közművekkel, szakhatóságokkal új egyeztetés (ÁNTSZ, tűzoltóság, közlekedési) lefolytatása és dokumentálása is feladat. A Szövterv kft. a korszerűsített építési engedélyezési dokumentáció tervezési díját a külső szakértők díjával együtt ,- Ft + 25% ÁFA. összegben határozta meg. A tervezés időtartama a megbízástól számított 3 hónap. Kérte a Képviselőtestület döntését a tervek átdolgozását és korszerűsítését illetően. Dr. Dömötör János képviselő: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendet, azzal egyetért és elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek. 148/2010.(V.27.) számú határozat Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény épületeinek teljes rekonstrukcióra vonatkozó építési engedélyezési terveinek átdolgozását és korszerűsítését megrendeli a Szövterv Kft.- től (Szombathely, Óperint u ). A nettó ,-Ft ,- Ft 25% ÁFA, azaz ,-Ft építési engedélyezési dokumentáció tervezési díját, mely a külső szakértők díját is tartalmazza a évi költségvetése általános tartaléka terhére biztosítja. Felhatalmazza a polgármestert a tervezési szerződés aláírására. Határidő: azonnal Felelős: Varga Jenő alpolgármester Mérgesné Stampf Ildikó műszaki csoportvezető - Temetőőr megbízása Előadó: Dr. Kiss Julianna jegyző Dr. Kiss Julianna jegyző: id. Németh Imre Répcelak, Mező Imre utca 3. sz. alatti lakos temetőőr felmondott, javasolta több évtizedes munkáját megköszönve a vele fennálló megbízási szerződést megszüntetni június hó 30. napjával. Javasolta továbbá e munkával Kiss Zsolt Répcelak, Csánigi u. 10. szám alatti lakost július 1-től határozatlan időre megbízni, megbízási díját havi bruttó 12 e Ft-ban indítványozta megállapítani. Dr. Dömötör János képviselő: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendet, azzal egyetért és elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek. 149/2010.(V.27.) számú határozat Répcelak Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi id. Németh Imre Répcelak, Mező Imre utca 3. sz. alatti lakos

10 10 temetőőr felmondását, és több évtizedes munkáját megköszönve a vele fennálló megbízási szerződést megszünteti június hó 30. napjával július 1-től határozatlan időre szóló megbízási szerződést köt Kiss Zsolt Répcelak, Csánigi u. 10. szám alatti lakossal, havi bruttó ,- Ft megbízási díjjal. - Szándéknyilatkozat a TIOP pályázathoz kapcsolódó közbeszerzés kapcsán Előadó: Böröndyné Nagy Anikó aljegyző Böröndyné Nagy Anikó aljegyző: Répcelak Város, Csánig, Nagygeresd, Nemesládony, Nick, Uraiújfalu, Vasegerszeg és Vámoscsalád Községek Önkormányzatának Képviselőtestületei, mint fenntartók a februári együttes ülésükön úgy döntöttek, hogy az Intézményfenntartó Társulás pályázatot nyújt be a TIOP-1.1.1/09/1. kódszámú, a Társadalmi Infrastruktúra Operatív program keretében meghirdetett A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése című tanulói laptop programhoz a Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, mint feladatellátási helye vonatkozásában. Megbízták Répcelak Város Önkormányzatát, mint gesztorönkormányzatot, hogy a pályázatot készítse el és nyújtsa be április 27-én született meg a támogatási döntés a Ft odaítéléséről, mely 100 %-os támogatási intenzitást jelent. Az eszközbeszerzés tervezett összege Ft. A támogatói okirat május 3-án aláírásra került. Az eszközbeszerzés nettó összege Ft, amely meghaladja a évi CXXIX. közbeszerzési törvényben az árubeszerzésre megállapított nettó 8 m Ft értékhatárt, így az önkormányzatnak - mint a Kbt. 22. (1) bekezdés d) pontja szerinti ajánlatkérőnek - közbeszerzési eljárást kell lefolytatnia az eszközök beszerzésére vonatkozóan. Répcelak Város, Csánig, Nagygeresd, Nemesládony, Nick, Uraiújfalu, Vasegerszeg és Vámoscsalád Községek Önkormányzatának Képviselőtestületei, mint fenntartók úgy döntöttek, hogy az Intézményfenntartó Társulás pályázatot nyújt be a TIOP-1.1.1/07/1. kódszámú, a Társadalmi Infrastruktúra Operatív program keretében meghirdetett A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése című programhoz a Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény vonatkozásában. Megbízták Répcelak Város Önkormányzatát, mint gesztorönkormányzatot, hogy a pályázatot készítse el és nyújtsa be. A pályázat benyújtásra került április 30-án összesen Ft iránt, a támogatói döntés még nem született meg. Az eszközbeszerzés tervezett összege Ft, nettó összeg Ft. Pozitív döntés esetén szintén szükséges a közbeszerzési eljárás lefolytatása. Megkereste Répcelak Város Önkormányzatát a Magyar Közbeszerzési Alapítvány (MKA) és felajánlotta önkormányzatunk részére a közbeszerzéssel kapcsolatos szolgáltatását. Az Alapítványt, mint közhasznú szervezetet 2007-ben azzal a céllal hozták létre alapítói, hogy átfogó segítséget nyújtson a közbeszerzésekkel kapcsolatban felmerülő feladatok ellátása során a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó ajánlatkérőknek, hiszen a jogszabály értelmezése, naprakész ismerete, gyakorlati alkalmazása nem kis kihívást jelent annak felhasználói számára. A szolgáltatás teljes terjedelemben lefedi az ajánlatkérők

11 11 jogszabályban előírt, közbeszerzéssel kapcsolatos kötelezettségeit. Az Alapítvány a következő tájékoztatást adta: A Magyar Közbeszerzési Alapítvány (Kaposvár, Füredi u emelet) ún. összevont közbeszerzési eljárás során a TIOP /1. kódszámú pályázaton nyertes több önkormányzat részére egyetlen közbeszerzési eljárást folytatna le úgy, hogy az érintett önkormányzatok beszerzései külön-külön részajánlati körönként kerülnek kezelésre, így alkalmasan megőrzik önállóságukat a pályázati elszámoláshoz. Ajánlatuk kiterjed arra is, hogy a két beszerzés egy eljárás keretében kerüljön megvalósításra, azonban egy másik napirend kapcsán arra tesz javaslatot, hogy a beszerzéseket külön eljárás keretében folytassa le az önkormányzat. A közbeszerzési eljárás költségei két csoportba sorolhatóak: a) az eljárás során a Közbeszerzési Értesítőben kötelezően közzétett hirdetmények és tájékoztatók (ajánlati felhívás, tájékoztató az eljárás eredményéről, tájékoztató a szerződés teljesítéséről) költsége, b) a közbeszerzési eljárás munkadíja. Közbeszerzési eljárásra tervezett összeg a beadott pályázatokban: - TIOP-1.1.1/09/l Ft - TIOP-1.1.1/07/ Ft. A hiányzó összeget az önkormányzat költségvetéséből kell finanszírozni. Az összevont közbeszerzési eljárás előnye, hogy az eljárás költségeit egyszerre több ajánlatkérő viseli, így a pályázat során a közbeszerzési eljárásra betervezett összeg elégséges forrást nyújt az eljárás teljes körű lebonyolításának finanszírozására, így nem szükséges az önkormányzat saját forrásának felhasználása. Az összevont közbeszerzési eljárás lefolytatására - figyelemmel a Kbt. előírásaira - konzorciumi formában kerülhet sor több érintett nyertes pályázónak, illetőleg lehetőség van a Magyar Közbeszerzési Alapítvány lebonyolító szervezetként való megbízására is. A Magyar Közbeszerzési Alapítvány előrehaladott tárgyalásokat folytat a TIOP /1 pályázat nyerteseivel az összevont közbeszerzési eljárás lefolytatására, illetve bizonyos régióban már több megállapodás is született erre vonatkozóan. A csatolt szándéknyilatkozat az igények felmérésére vonatkozik, és szerződéses kötelezettséget nem keletkeztet (6.pont). A Magyar Közbeszerzési Alapítványhoz beérkezett szándéknyilatkozatok kiértékelését követően tudják összeállítani az INTEGRÁLT közbeszerzési eljárás pontos forgatókönyvét, és ekkor kerülhet sor a közbeszerzési eljárás lefolytatására vonatkozó szerződés megkötésére is. Kérte a Képviselőtestületet a határozati javaslat megtárgyalására és elfogadására. Dr. Dömötör János képviselő: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést és szándéknyilatkozatot részletes átbeszélés után javasolja elfogadásra a képviselőtestületnek. 150/2010.(V.27.) számú határozat 1. Répcelak Város Önkormányzata (9653 Répcelak, Bartók Béla u.38.) úgy dönt, hogy csatlakozik a Magyar Közbeszerzési Alapítvány által

12 12 felkínált TIOP /1. kódszámú pályázat integrált eszközbeszerzésére irányuló közbeszerzési eljáráshoz. 2. Répcelak Város Önkormányzata a gesztor szerepét szükség esetén vállalja. 3. Répcelak Város Önkormányzata aláírásra javasolja a mellékletben szereplő szándéknyilatkozatot és nyilatkozatot az integrált közbeszerzésben való részvételre és felhatalmazza a polgármestert az aláírásra. Felelős: Dr. Németh Kálmán polgármester Dr. Kiss Julianna jegyző Határidő: azonnal - Közterületet érintő ingatlanvásárlás Előadó: Mérgesné Stampf Ildikó műszaki csoportvezető Mérgesné Stampf Ildikó műszaki csoportvezető: Répcelak Város Önkormányzata által megbízott Szombathelyi Földmérő és Térképészeti Kft. elkészítette Répcelak Város belterületi digitális alaptérképét. A térkép készítése során derült fény arra, hogy Répcelak város területén több utca vonatkozásában nincsenek rendben az utak ingatlan nyilvántartási adatai, mivel egy utca több helyrajzi szám alatt szerepel. Így került megrendelésre az Avar utca és a Hunyadi utca rendbetétele. A Hunyadi utcánál a Hunyadi utca 2. számú 638 hrsz-ú Horváth József 1/1 tulajdoni hányadú ingatlana 41 m2 nagyságban a melléklet térképvázlat alapján benyúlik az út területébe. Az út rendezési terv szerinti kialakításához szükséges a 41 m2 nagyságú terület önkormányzati tulajdonba kerülése. Egyeztetést folytattak a tulajdonossal a területrész megvásárlására. A megajánlott összeg 500 Ft/m2, ami a 41 m2 területnagyságot figyelembe véve ,-Ft, melyet az érintett elfogadott. Kérte a Képviselőtestület hozzájárulását a területrész megvásárlásához és a pénzügyi fedezet biztosításához. Dr. Dömötör János képviselő: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést, azt elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek. 151/2010.(V.27.) számú határozat Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Horváth József 1/1 tulajdoni hányadú Répcelak, Hunyadi u. 2. szám alatti, 638 hrsz-ú ingatlanából a Hunyadi utca rendezési terv szerinti kialakításához 41 m2 területet adás-vétel jogcímen 500 Ft/m2 áron megvásárol. A vételárat a évi költségvetése általános tartaléka terhére biztosítja. Felhatalmazza az alpolgármestert a szerződés aláírására.

13 13 Határidő: azonnal Felelős: Varga Jenő alpolgármester Mérgesné Stampf Ildikó műszaki csoportvezető - MOK finanszírozási kérelme a fesztivál költségeihez Előadó: Szórádi Enikő MOK igazgató Szórádi Enikő MOK igazgató: június között kerül megrendezésre a Répcelaki Fesztivál, amelynek büdzséjét az önkormányzat költségvetésében biztosítja. A Fesztivál költségvetése évek óta változatlan, 1,9 millió Ft a programokra, és 700 e Ft a bérleti díjakra. Programjaik összeállításakor igyekeztek nagy figyelmet fordítani a takarékosságra, jóval kisebb fellépti díjért szereplő előadókat kértek fel. Sajnos az idei rendezvényük költségeit növeli, hogy a városközpont felújítása miatt ki kell telepedniük a répcelaki SE telepére. (raktársátrat, mobil WC-ket kell bérelniük, ideiglenes áramvételezési pontot kialakíttatnuk, stb.) Kérte a képviselőtestületet, hogy a Fesztivál költségeire 500 e Ft pótelőirányzatot biztosítson. Dr. Dömötör János képviselő: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az intézmény kérelmét, mivel a városközpont felújítása miatt ki kell telepedniük az SE telepére, ezért javasolják a kért támogatás biztosítását. 152/2010.(V.27.) számú határozat Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Művelődési Otthon és Könyvtár kérését támogatja és a június között megrendezésre kerülő Répcelaki Fesztivál meg növekedett költségeihez 500 e Ft pótelőirányzatot irányoz elő. Felelős: Varga Jenő alpolgármester - Közterület igénybevétele Előadó: Mérgesné Stampf Ildikó műszaki csoportvezető Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. Dr. Dömötör János képviselő: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést azzal egyetért és elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek. 153/2010.(V.27.) számú határozat Répcelak Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, hozzájárulását adja Pribusz László Répcelak, Kőris út. 29. szám alatti lakos kérelmének, mely szerint ároklefedéssel parkolót kíván

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Répcelak 596/2011. szám J e g y z ő k ö n y v Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. január 27-én 17.30 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Répcelak 596-17/2011. szám J e g y z ő k ö n y v Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. augusztus 25-én 17.30 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről. Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Répcelak 596-25/2011. szám J e g y z ő k ö n y v Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. december 15-én 17.30 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről. Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Répcelak 596-19/2011. szám J e g y z ő k ö n y v Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. szeptember 15-én 17.30 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Képviselő - testületének, 2008. április 24-én 15 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt üléséről Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 1/2015. Határozatok száma: 1-16/2015. (01.21.) Rendelet száma: - JEGYZŐKÖNYV 2015. január 21-én megtartott nyílt üléséről 1. Visegrád és Környéke Turisztikai

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének:

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének: 257 Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének: a.) tárgysorozata, b.) jegyzőkönyve, c.) határozata: 59-70-ig.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611., Fax: 66/371-623. Iktatószám: 1006-5/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester

J e g y z ő k ö n y v. 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. december 12. napján megtartott nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND JEGYZŐKÖNYV Száma: - 2./2012 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 6.-án 17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐ KÖNYV

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐ KÖNYV Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 685-2/2013. JEGYZŐ KÖNYV Készült: Szeghalom Város Képviselő Testületének 2013. március 25-én

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. május 14-én 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Előadó: Tuba Erik polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Előadó: Tuba Erik polgármester Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. január 31-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Vendégeket, Képviselőket.

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Vendégeket, Képviselőket. 218 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. november 30-án megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor képviselő, Görbe Károly képviselő, Kiss Katalin képviselő,

Részletesebben

Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján 13.00 órakor az Inkubátorház kistárgyalójában megtartott ülésén.

Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján 13.00 órakor az Inkubátorház kistárgyalójában megtartott ülésén. 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/37/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján 13.00 órakor az Inkubátorház

Részletesebben

2009. február 12. V. évfolyam 1. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal Rendeletek...20. oldal

2009. február 12. V. évfolyam 1. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal Rendeletek...20. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2009. február 12. V. évfolyam 1. szám TARTALOM Határozatok...2. oldal Rendeletek...20. oldal 1/2009.(II.12.) rendelet a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 25/2001. (VI.21.) rendelet

Részletesebben

A Bagi Önkormányzat működése és gazdálkodása a 2010-2014. közötti időszakban

A Bagi Önkormányzat működése és gazdálkodása a 2010-2014. közötti időszakban A Bagi Önkormányzat működése és gazdálkodása a 2010-2014. közötti időszakban 2015. április Kato Consulting Magyarország Cég neve: KATÓ és TÁRSA 2003. Tanácsadó Kft. Alapítás éve: 2003. Cím: 1133 Budapest,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. február 15-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. február 15-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. február 15-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Vincze László alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. február 12-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

Balatonrendes, Ábrahámhegy, Szigliget között kötendő szeméttelepi hozzájárulásról megállapodás megkötése.

Balatonrendes, Ábrahámhegy, Szigliget között kötendő szeméttelepi hozzájárulásról megállapodás megkötése. BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 25- i nyilvános ülésén, a Balatonrendesi Polgármesteri

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. május 27-ei ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. május 27-ei ülésén. Jegyzőkönyv Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. május 27-ei ülésén. Jelen vannak: a részéről: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Halász Péter Stumpf

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2008. augusztus 8-i soros n y í l t üléséről. Jelen vannak: Juhász János polgármester Rigó

Részletesebben

1/2013. (I.10.) ÖH. sz. határozat: Felelős: Fehér Tiborné képviselő Határidő: azonnal. 2/2013. (I.10.) ÖH. sz. határozat:

1/2013. (I.10.) ÖH. sz. határozat: Felelős: Fehér Tiborné képviselő Határidő: azonnal. 2/2013. (I.10.) ÖH. sz. határozat: 1/2013. (I.10.) ÖH. sz. határozat: Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013.01.10-i rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésről készülő jegyzőkönyvvezetőjének Lovász Juditot kéri fel,

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. MÁRCIUS 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. MÁRCIUS 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. MÁRCIUS 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 131-6/2007. MELLÉKLETEK: - DB TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehjatásáról,

Részletesebben

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen alkotott rendeletek: 4/2011.(IV.15.) sz. önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Dunaföldvár Város Képviselő-testülete Száma: 487-14//2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2015. június 23-án (Kedden) 14:00 órakor megtartott soros nyilvános

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4-1/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Vörös Sándor

Részletesebben

1-16/2006. J e g y z ő k ö n y v Zalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. november 28.-án 17 órakor tartott rendes üléséről

1-16/2006. J e g y z ő k ö n y v Zalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. november 28.-án 17 órakor tartott rendes üléséről 1-16/2006. J e g y z ő k ö n y v Zalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. november 28.-án 17 órakor tartott rendes üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Tavasz

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. augusztus

Részletesebben