J e g y z ő k ö n y v

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v"

Átírás

1 Önkormányzat Répcelak /2010. szám J e g y z ő k ö n y v Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete május 27-én órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről. Jelen voltak: Varga Jenő alpolgármester, Bíró József, Dr. Dömötör János, Enginé Kozonits Mária Horváth Csaba, Pálla Péter, Szabó József képviselők Távolmaradását előzetesen bejelentette: Dr. Németh Kálmán polgármester, Biczó Gyula, Szalai Szabolcs képviselő Meghívottak: Dr. Kiss Julianna jegyző, Böröndyné Nagy Anikó aljegyző, Mérgesné Stampf Ildikó műszaki csoportvezető, Molnár Lászlóné pénzügyi csoportvezető, Szórádi Enikő MOK igazgató, Winkler Krisztina főszerkesztő, Mészáros Károly Répce TV Kht. ügyvezető, Haraszthy István SE elnöke, Szekér György biz.tag. Varga Jenő alpolgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a 10 képviselőből jelen van 7 fő, az ülés határozatképes, azt megnyitotta. Napirendre az alábbi javaslatot tette: 1. Répce TV Kht évi gazdálkodásáról beszámoló, valamint a közhasznúsági jelentés elfogadása 2. Beszámoló a Répce TV Kht. szakmai munkájáról 3. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet módosítása 4. A temetőről és a temetkezés rendjéről szóló rendelet módosítása 5. Közbeszerzési terv módosítása évi költségvetési rendelet módosítása 7. A vállalkozók, vállalkozások munkahelyteremtésének helyi támogatásáról szóló rendelet módosítása 8. Aktuális feladatok Képviselőtestület a napirendre tett javaslattal egyhangúlag egyetértett. Alpolgármester jegyzőkönyv-hitelesítőnek Dr. Dömötör János és Enginé Kozonits Mária képviselőket javasolta. Képviselőtestület a jegyzőkönyv-hitelesítők személyével egyhangúlag egyetértett. Alpolgármester a napirend tárgyalása előtt a két ülés között végzett munkáról, fontosabb intézkedésekről, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról adott számot. - A polgármesteri keretből az alábbi célra történt felhasználás:

2 2-65 e Ft a Horgász Egyesület részére a 35. jubileumi ünnepségére - 40 e Ft az SE Lég-Répcelak öregfiúk jubileumi találkozójának költségeire - Bölcsőde és Idősek Klubja által szervezett Gyermeknap megrendezésére 30 e Ft - MOK Foltvarró szakkör 35 e Ft - 20 e Ft a nicki Fergeteg Néptánc Egyesület - E hónap 20-án lejárt a Takarékszövetkezetnél 40 millió forint betét, amit további 3 hónapra 5,7 %-os kamat mellett lekötöttek, illetve meghosszabbítottak. - Az Államháztartás működési rendjéről szóló 292/2010.(XII.19.) Korm. rendelet 67.. (2) bekezdése alapján tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy mai napig a Kormány Önkormányzatunk számára az alábbi pótelőirányzatokat biztosította: Központosított előirányzatként: január hónapra kereset-kiegészítésre Ft-ot február hónapra kereset-kiegészítésre Ft-ot április hónapra kereset-kiegészítésre Ft-ot - Bölcsődés és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése címén Ft-ot Képviselőtestület a két ülés között végzett munkáról, fontosabb intézkedésekről, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatást tudomásul vette. Szabó József képviselő: A Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sportbizottság a Művelődési Otthon és Könyvtárat a Répcelak Város Önkormányzata Képviselőtestületének 81/2010.(III.25.) számú határozatával elfogadott pályázati felhívásában foglaltaknak megfelelően felnőttképzési programja keretében végzett angol és német nyelvoktatás tanfolyamok díjára támogatásban részesítette oly módon, hogy a tanfolyami díj összköltségének 50 %-át átvállalja a répcelaki résztvevők számára. A kifizetés alapját a jelenléti íveken igazolt tanfolyami részvétel igazolása képezi. A támogatás az alábbiak szerint alakul: - angol kezdő és haladó tanfolyam, támogatás: Ft/fő, 15 fő részére Ft - német kezdő tanfolyam, támogatás: Ft/fő, 2 fő részére A Művelődési Otthon és Könyvtár részére biztosított támogatás így összesen: Ft, azaz Négyszázhatvankilenc-ezer forint. A támogatás egyéb részleteit a bizottság és az intézmény közötti megállapodásban rögzíteni. A bizottsági keretből Ft támogatást biztosított a Répcelaki Sportegyesület részére a június 5-én a hazai bajnoki labdarúgó mérkőzéssel egyidőben tartandó gyermeknapi program költségeire. Ugyancsak ebből a keretből Ft támogatást biztosított a Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szülői Munkaközössége részére a Gyermeknapi program lebonyolításához. A bizottság felkérte, hogy az I. Kistérségi Sportnapra kispályás labdarúgó és teke sportágakban egy-egy csapat indulását szervezze meg. A felmerülő költségeket a bizottság saját keretéből biztosítja.

3 3 A bizottság felkérte a Répcelakért Közhasznú Egyesületet, hogy a Répcelaki mesék című könyvet a Répcelaki Fesztivál ideje alatt saját standjukon árusítsák. A bizottság a könyv eladási árát Ft/darabban határozta meg. Ennek kapcsán a bizottság felkérte, hogy a képviselőtestületi ülésén kezdeményezze, hogy a könyv eladásából befolyt összeg a bizottság részére biztosított keretbe kerüljön vissza. Kérte a képviselőtestület döntését e téma ügyében. Képviselőtestület a tájékoztatást tudomásul vette. 143/2010.(V.27.) számú határozat Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul ahhoz, hogy a Répcelaki mesék című könyv Répcelaki Fesztivál ideje alatt történő árusításából befolyt pénzösszeg a Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sportbizottság részére tervezett költséghez kerüljön vissza. Horváth Csaba képviselő: Az Egészségügyi és Szociális Bizottság átruházott hatáskörében a szociális ellátások és a gyermekvédelmi ellátások tekintetében május 25-i ülésén az alábbi döntéseket hozta: rendkívüli gyermekvédelmi támogatás: - megállapodás 4 családból 5 gyermek részére összesen ,-Ft összegben Képviselőtestület a tájékoztatást tudomásul vette. 1.Napirend Répce TV Kht évi gazdálkodásáról beszámoló, valamint a közhasznúsági jelentés elfogadása Előadó: Mészáros Károly Répce TV Kht.ügyvezetője Írásos előterjesztés csatolva. Szabó József képviselő: A Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sportbizottság a Répce TV Kft évi gazdálkodásáról szóló beszámolót, valamint a közhasznúsági jelentést elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek. 144/2010.(V.27.) számú határozat Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Répce TV Kht évi gazdálkodásáról szóló beszámolót, valamint a közhasznúsági jelentést elfogadja.

4 4 2. Napirend Beszámoló a Répce TV Kht. szakmai munkájáról Előadó: Winkler Krisztina főszerkesztő Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. Szabó József képviselő: A Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sportbizottság a Répce TV Kft. szakmai munkájáról szóló beszámolót elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek. Horváth Csaba képviselő: Lakossági észrevételt tolmácsol akkor, amikor azt kérdezi, hogy az autóbuszok és vonatok menetrendje miért nem szerepel a Képújságban. A maga részéről a hírek aktualizálását kérte. Pálla Péter képviselő: Terveznek-e valami megújulást? Répcelak érdekes település, vannak érdekes emberek, történnek érdekes dolgok, események, melyeket nem hír szempontjából kellene bemutatni. Ezzel érdekesebb, élvezhetőbb lenne a műsor. Winkler Krisztina főszerkesztő: Az önkormányzat által készített Alapító Okirat írja számukra elő a működéssel kapcsolatos feladataikat, teendőiket a műsoruk terjedelmét és természetesen erre épül a költségvetésük is. Természetesen nem zárkóznak el egy-egy program teljes anyagának felvételétől annak közvetítésétől sem. Példának említette többek között a Répcelaki Fesztivált. Pálla Péter képviselő: Ha az általa elmondottak teljesítése csak az Alapító Okirat módosításából áll, akkor a képviselőtestület vagy az új képviselőtestület a módosítás elől biztosan nem fog elzárkózni. Winkler Krisztina főszerkesztő: Elmondta, hogy a korábbi években is számtalanszor kifejtette, és amit most is csak meg tud ismételni ahhoz, hogy forgassanak: idő, munka, ember kell. Minden évben anyagi gondokkal küszködtek. Elmondta, hogy a TV egy embert tud fenntartani, aki ellátja a képújság szolgáltatást,előkészítést, adás szerkesztését és az illemhely takarítását is. Amennyiben a képviselőtestület többet akar a helyi TV-re fordítani, több műsoridőt kér, az elől eddig sem és ezután sem fognak elzárkózni. Szabó József képviselő: Hasonló kérdések fogalmazódtak meg a bizottsági ülésen és a válaszok is hasonlóak voltak. Ennek a testületnek már nem kellene ezzel a témával foglalkozni, az új képviselőtestület egész biztos, hogy nagyon rövid időn belül napirendre fogja tűzni ezt a kérdést. Jó maga is azt gondolja, hogy lépni kellene, a megújuláshoz ötleteket várnak és az elvárásokhoz természetesen a pénzt is oda kell tenni. Pálla Péter képviselő: Ha más műsorstruktúrát akarnak, ahhoz természetesen a megfelelő finanszírozásról is gondoskodni kell. Winkler Krisztina főszerkesztő: Senki ne gondolja, hogy nincsenek ötleteik, eddig is voltak, ők örülnének a legjobban annak, ha új kihívások elé állhatnának.

5 5 145/2010.(V.27.) számú határozat Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Répce TV Kht. szakmai munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 3. Napirend Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet módosítása. Előadó: Mérgesné Stampf Ildikó műszaki csoportvezető Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. Mérgesné Stampf Ildikó műszaki csoportvezető:az építéshatósági ügyintézés bizonyos ügytípusaiban úgy mint a közterületeket érintő nyomvonal jellegű építmények építése és bontása során szükséges az ingatlantulajdonos önkormányzat tulajdonosi hozzájárulása. Ide tartozik például a magánépületek közmű ellátásának kiépítése valamint egyéb nyomvonal jellegű létesítmények építése Önkormányzati területen vagy közterületen. Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének többször módosított, az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 3/2003. (I. 31.) rendelete alapján a tulajdonosi hozzájárulások kiadása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. Ezen operatív ügyekben az ügyintézési idő csökkentése érdekében szükséges a döntési hatáskör átruházása. A vonatkozó rendelet módosításával a polgármester a rendeletben körülhatárolt esetekben átruházott hatáskörében hozzájárulhat az önkormányzat tulajdonát érintő nyomvonal jellegű létesítmények építéséhez. Kérte a képviselőtestületet a rendelettervezet megtárgyalására, és elfogadására. Képviselőtestület 7 szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: Répcelak Város Önkormányzata Képviselőtestületének 15/2010.(V.28.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló többször módosított 3/2003. (I. 31.) rendelet módosítására. Rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva. 4. Napirend A temetőről és a temetkezés rendjéről szóló rendelet módosítása Előadó: Mérgesné Stampf Ildikó műszaki csoportvezető Írásos előterjesztés és rendelet-tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva. Dr. Dömötör János képviselő: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a rendelet-tervezetet és az az álláspont alakult ki, hogy a 20 db urnafülke gránitlappal legyen ellátva. A kiadott anyagban ennek költségeire 9188,-Ft-ot szerepeltettek. Javaslatuk, hogy ezt az összeget 10 e Ft-ban állapítsa meg a képviselőtestület. Ezzel a rendelet 2. számú mellékletében szereplő Urnafülke 15 évre 2000 Ft. tétel kikerülne.

6 6 Bíró József képviselő: Az Ügyrendi Bizottság az előterjesztés tárgyalása során a Pénzügyi Bizottság elnöke által elmondottakat fogalmazta meg. 146/2010.(V.27.) számú határozat Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a temetőről és a temetkezés rendjéről szóló rendelet-tervezet 1. -ában szereplő díjtételt az alábbiak szerint fogadja el: Gránitlappal ellátott urnafülke ára 15 évre Ft Ezzel az Urnafülke 15 évre 2000 Ft díjtétel ki kerül a 2. számú melléklet sorából. Képviselőtestület 7 szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta. Répcelak Város Önkormányzata Képviselőtestületének 16/2010. (V.28.) rendelete a temetőről és a temetkezés rendjéről szóló többször módosított 14/2000.(IX. 14.) rendelet módosítására Rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva. 5. Napirend Közbeszerzési terv módosítása Előadó: Dr. Kiss Julianna jegyző Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. Dr. Dömötör János képviselő: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendet, azt elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek. 147/2010.(V.27.) számú határozat Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 75/2010.(III.25.) számú határozatával elfogadott évi közbeszerzési tervet az előterjesztésnek megfelelően módosítja, illetve a módosításokkal egységes szerkezetben a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. Felelős: Dr. Németh Kálmán polgármester 6. Napirend évi költségvetési rendelet módosítása Előadó: Varga Jenő alpolgármester

7 7 Írásos előterjesztés és rendelet tervezet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. Dr. Dömötör János képviselő: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a rendelet tervezetet, azt a képviselőtestületnek elfogadásra javasolja. Képviselőtestület 7 szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: Répcelak Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2010.(V.28.) rendelete a évi költségvetésről szóló 4/2010.(II. 19.) rendeletének módosításáról. Rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva. 7. Napirend A vállalkozók, vállalkozások munkahelyteremtésének helyi támogatásáról szóló rendelet módosítása. Előadó: Dr. Kiss Julianna jegyző Írásos előterjesztés és rendelet-tervezet csatolva. Dr. Kiss Julianna jegyző: A rendelet hatálybalépése óta négy, a módosítása óta két év telt el. A jogszabályi rendelkezések gyakorlati alkalmazása azonban továbbra is vet fel olyan problémákat, amelyek indokolják a módosítást. A gazdasági válság településünkön is érezteti hatását. Az Ipari Parkban üzemelő vállalkozások közül többet érintett a csőd, illetve felszámolás. A tönkrement vállalkozásoknál a dolgozók elveszítették munkahelyüket, és tapasztalható a szociális, illetve jövedelempótló támogatások emelkedése. A jelenlegi rendeletmódosítási javaslat elsősorban a munkahelyek megtartását helyezi előtérbe. A tervezet arra az esetre próbál megoldást kínálni, mikor már a támogatás megítélésekor kétségeket vet fel a szerződésszegés esetére vonatkozó támogatási összeg visszakövetelésének lehetősége, garanciája. Például azért, mert a foglalkoztató nem tud megfelelő garanciát adni, nem a saját, hanem bérelt ingatlanon és bérelt eszközökkel végzi tevékenységét, ugyanakkor hátrányos helyzetű esetleg megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztat nagy számban. Jelen esetben a foglalkoztatáshoz magasabb szintű érdek fűződik. Erre az esetkörre vonatkoztatva javasolják a támogatási összeg azaz a munkahelyenként megállapított 150 ezer forint támogatás három éven belüli, de kisebb részletekben és nagyobb gyakorisággal történő rendelkezésre bocsátását azzal a megszorítással, hogy ha a vállalt létszámú foglalkoztatás féléves átlagban nem teljesül, a támogatás azonnali hatállyal megszűnik, a további támogatási részletekre a vállalkozás nem tarthat igényt, és az addig kifizetett támogatási részre azonnali beszedési megbízást indíthat szerződésben biztosított joga alapján az Önkormányzat. Ez esetben eltekint az ingatlanon érvényesíthető jelzálog mint garancia lehetőségétől. A támogatott vállalat, vállalkozás fizetésképtelensége esetén tehát garanciánk kisebb eséllyel vezethet eredményre, ugyanakkor a feltételek gyakori ellenőrzésével és a támogatási összeg kisebb részletekben történő kihelyezésével csökkenthetik azt a kockázatot, hogy anyagi támogatásuk nem éri el célját. Dr. Dömötör János képviselő: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a rendelet-tervezete, azzal egyetért és elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.

8 8 Képviselőtestület 7 szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: Répcelak Város Önkormányzata Képviselőtestületének 18/2010.(V.28.) rendelete a 23/2007.(XII.21.) rendelettel módosított a vállalkozók, vállalkozások munkahelyteremtésének helyi támogatásáról szóló 9/2006.(II.28.) rendelete módosításáról. Rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 8. Napirend Aktuális feladatok - Iskolafelújítás engedélyezési tervének aktualizálása Előadó: Mérgesné Stampf Ildikó műszaki csoportvezető Mérgesné Stampf Ildikó műszaki csoportvezető: A Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény épületeinek teljes rekonstrukcióra vonatkozó építési engedélyezési terveit a Szövterv Kft. készítette években. A rekonstrukciós munkák kivitelezése nem valósult meg. Az építési engedély érvényét vesztette. Új építési engedély megkérése szükséges, mivel az azóta eltelt időben olyan mértékű jogszabályváltozások történtek, melynek az építési engedélyezési tervek nem felelnek meg. A korszerűségi felülvizsgálat szükségességét az alábbiakban foglalta össze: A 253/1997. (XII. 20.) sz. Kormányrendeletet, mely az országos településrendezési és építési követelményekről szól, módosította a 182/2008. (VII. 14.)Korm. rendelet, mely az akadálymentesség követelményeit módosította. Ugyancsak a fenti Kormányrendelet módosította a 196/2009. (XII. 5.) Korm.rendeletet, mely a parkolók számának számítását módosítja (szigorúbb előírás). A 9/2008. (II. 22.) ÖTM. rendeletben megjelent az Országos Tűzvédelmi Szabályzat, mely az addigi Tűzvédelmi Szabályzatot új alapokra helyezte. Az egész létesítményt felül kell vizsgálni, s az új követelmények és műszaki megoldások kialakításához tűzvédelmi szakértő bevonása előírás. A 7/2006. (V. 24.) TNM rendelettel módosított épületenergetikai szabvány szerint az eredetileg készített energetikai számítást korrigálni kell, mert így lehet a 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendeletben és a 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben előírt energetikai tanúsítványt kiállítani. A 37/2007. (XII. 31.) OTM rendeletének és az ezt módosító 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szabályozza az építési engedélykérelemhez csatolandó építészeti műszaki dokumentáció tartalmát. E szerint szükségesek olyan alábbi dokumentumok, melyeket nem tartalmazta az eredeti építési engedélyezési tervdokumentáció. Tartószerkezeti szakvélemény, mely kiterjed a meglévő teherhordó szerkezetek megfelelőségére, illetve ha szükséges megerősítésére, különös tekintettel időváltozó romló jellemzőjű anyagból készült szerkezetekre (pl. fa) Tűzvédelmi dokumentáció Felvonó építési engedélyezési tervdokumentációját. Ennek megfelelően korszerűsített építési engedélyezési dokumentáció elkészítése szükséges, természetesen az eredeti műszaki és funkcionális megoldásokat figyelembe véve. Az akadálymentesítést és energetikai korszerűsítéseket újra kell gondolni, s ehhez minden

9 9 érintett fél bevonásával egyeztetés szükséges. A korszerűségi felülvizsgálat, tervek módosítása és esetleg új műszaki megoldások eredményeként új építési engedélyezési dokumentáció előállítása szükséges. A közművekkel, szakhatóságokkal új egyeztetés (ÁNTSZ, tűzoltóság, közlekedési) lefolytatása és dokumentálása is feladat. A Szövterv kft. a korszerűsített építési engedélyezési dokumentáció tervezési díját a külső szakértők díjával együtt ,- Ft + 25% ÁFA. összegben határozta meg. A tervezés időtartama a megbízástól számított 3 hónap. Kérte a Képviselőtestület döntését a tervek átdolgozását és korszerűsítését illetően. Dr. Dömötör János képviselő: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendet, azzal egyetért és elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek. 148/2010.(V.27.) számú határozat Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény épületeinek teljes rekonstrukcióra vonatkozó építési engedélyezési terveinek átdolgozását és korszerűsítését megrendeli a Szövterv Kft.- től (Szombathely, Óperint u ). A nettó ,-Ft ,- Ft 25% ÁFA, azaz ,-Ft építési engedélyezési dokumentáció tervezési díját, mely a külső szakértők díját is tartalmazza a évi költségvetése általános tartaléka terhére biztosítja. Felhatalmazza a polgármestert a tervezési szerződés aláírására. Határidő: azonnal Felelős: Varga Jenő alpolgármester Mérgesné Stampf Ildikó műszaki csoportvezető - Temetőőr megbízása Előadó: Dr. Kiss Julianna jegyző Dr. Kiss Julianna jegyző: id. Németh Imre Répcelak, Mező Imre utca 3. sz. alatti lakos temetőőr felmondott, javasolta több évtizedes munkáját megköszönve a vele fennálló megbízási szerződést megszüntetni június hó 30. napjával. Javasolta továbbá e munkával Kiss Zsolt Répcelak, Csánigi u. 10. szám alatti lakost július 1-től határozatlan időre megbízni, megbízási díját havi bruttó 12 e Ft-ban indítványozta megállapítani. Dr. Dömötör János képviselő: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendet, azzal egyetért és elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek. 149/2010.(V.27.) számú határozat Répcelak Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi id. Németh Imre Répcelak, Mező Imre utca 3. sz. alatti lakos

10 10 temetőőr felmondását, és több évtizedes munkáját megköszönve a vele fennálló megbízási szerződést megszünteti június hó 30. napjával július 1-től határozatlan időre szóló megbízási szerződést köt Kiss Zsolt Répcelak, Csánigi u. 10. szám alatti lakossal, havi bruttó ,- Ft megbízási díjjal. - Szándéknyilatkozat a TIOP pályázathoz kapcsolódó közbeszerzés kapcsán Előadó: Böröndyné Nagy Anikó aljegyző Böröndyné Nagy Anikó aljegyző: Répcelak Város, Csánig, Nagygeresd, Nemesládony, Nick, Uraiújfalu, Vasegerszeg és Vámoscsalád Községek Önkormányzatának Képviselőtestületei, mint fenntartók a februári együttes ülésükön úgy döntöttek, hogy az Intézményfenntartó Társulás pályázatot nyújt be a TIOP-1.1.1/09/1. kódszámú, a Társadalmi Infrastruktúra Operatív program keretében meghirdetett A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése című tanulói laptop programhoz a Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, mint feladatellátási helye vonatkozásában. Megbízták Répcelak Város Önkormányzatát, mint gesztorönkormányzatot, hogy a pályázatot készítse el és nyújtsa be április 27-én született meg a támogatási döntés a Ft odaítéléséről, mely 100 %-os támogatási intenzitást jelent. Az eszközbeszerzés tervezett összege Ft. A támogatói okirat május 3-án aláírásra került. Az eszközbeszerzés nettó összege Ft, amely meghaladja a évi CXXIX. közbeszerzési törvényben az árubeszerzésre megállapított nettó 8 m Ft értékhatárt, így az önkormányzatnak - mint a Kbt. 22. (1) bekezdés d) pontja szerinti ajánlatkérőnek - közbeszerzési eljárást kell lefolytatnia az eszközök beszerzésére vonatkozóan. Répcelak Város, Csánig, Nagygeresd, Nemesládony, Nick, Uraiújfalu, Vasegerszeg és Vámoscsalád Községek Önkormányzatának Képviselőtestületei, mint fenntartók úgy döntöttek, hogy az Intézményfenntartó Társulás pályázatot nyújt be a TIOP-1.1.1/07/1. kódszámú, a Társadalmi Infrastruktúra Operatív program keretében meghirdetett A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése című programhoz a Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény vonatkozásában. Megbízták Répcelak Város Önkormányzatát, mint gesztorönkormányzatot, hogy a pályázatot készítse el és nyújtsa be. A pályázat benyújtásra került április 30-án összesen Ft iránt, a támogatói döntés még nem született meg. Az eszközbeszerzés tervezett összege Ft, nettó összeg Ft. Pozitív döntés esetén szintén szükséges a közbeszerzési eljárás lefolytatása. Megkereste Répcelak Város Önkormányzatát a Magyar Közbeszerzési Alapítvány (MKA) és felajánlotta önkormányzatunk részére a közbeszerzéssel kapcsolatos szolgáltatását. Az Alapítványt, mint közhasznú szervezetet 2007-ben azzal a céllal hozták létre alapítói, hogy átfogó segítséget nyújtson a közbeszerzésekkel kapcsolatban felmerülő feladatok ellátása során a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó ajánlatkérőknek, hiszen a jogszabály értelmezése, naprakész ismerete, gyakorlati alkalmazása nem kis kihívást jelent annak felhasználói számára. A szolgáltatás teljes terjedelemben lefedi az ajánlatkérők

11 11 jogszabályban előírt, közbeszerzéssel kapcsolatos kötelezettségeit. Az Alapítvány a következő tájékoztatást adta: A Magyar Közbeszerzési Alapítvány (Kaposvár, Füredi u emelet) ún. összevont közbeszerzési eljárás során a TIOP /1. kódszámú pályázaton nyertes több önkormányzat részére egyetlen közbeszerzési eljárást folytatna le úgy, hogy az érintett önkormányzatok beszerzései külön-külön részajánlati körönként kerülnek kezelésre, így alkalmasan megőrzik önállóságukat a pályázati elszámoláshoz. Ajánlatuk kiterjed arra is, hogy a két beszerzés egy eljárás keretében kerüljön megvalósításra, azonban egy másik napirend kapcsán arra tesz javaslatot, hogy a beszerzéseket külön eljárás keretében folytassa le az önkormányzat. A közbeszerzési eljárás költségei két csoportba sorolhatóak: a) az eljárás során a Közbeszerzési Értesítőben kötelezően közzétett hirdetmények és tájékoztatók (ajánlati felhívás, tájékoztató az eljárás eredményéről, tájékoztató a szerződés teljesítéséről) költsége, b) a közbeszerzési eljárás munkadíja. Közbeszerzési eljárásra tervezett összeg a beadott pályázatokban: - TIOP-1.1.1/09/l Ft - TIOP-1.1.1/07/ Ft. A hiányzó összeget az önkormányzat költségvetéséből kell finanszírozni. Az összevont közbeszerzési eljárás előnye, hogy az eljárás költségeit egyszerre több ajánlatkérő viseli, így a pályázat során a közbeszerzési eljárásra betervezett összeg elégséges forrást nyújt az eljárás teljes körű lebonyolításának finanszírozására, így nem szükséges az önkormányzat saját forrásának felhasználása. Az összevont közbeszerzési eljárás lefolytatására - figyelemmel a Kbt. előírásaira - konzorciumi formában kerülhet sor több érintett nyertes pályázónak, illetőleg lehetőség van a Magyar Közbeszerzési Alapítvány lebonyolító szervezetként való megbízására is. A Magyar Közbeszerzési Alapítvány előrehaladott tárgyalásokat folytat a TIOP /1 pályázat nyerteseivel az összevont közbeszerzési eljárás lefolytatására, illetve bizonyos régióban már több megállapodás is született erre vonatkozóan. A csatolt szándéknyilatkozat az igények felmérésére vonatkozik, és szerződéses kötelezettséget nem keletkeztet (6.pont). A Magyar Közbeszerzési Alapítványhoz beérkezett szándéknyilatkozatok kiértékelését követően tudják összeállítani az INTEGRÁLT közbeszerzési eljárás pontos forgatókönyvét, és ekkor kerülhet sor a közbeszerzési eljárás lefolytatására vonatkozó szerződés megkötésére is. Kérte a Képviselőtestületet a határozati javaslat megtárgyalására és elfogadására. Dr. Dömötör János képviselő: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést és szándéknyilatkozatot részletes átbeszélés után javasolja elfogadásra a képviselőtestületnek. 150/2010.(V.27.) számú határozat 1. Répcelak Város Önkormányzata (9653 Répcelak, Bartók Béla u.38.) úgy dönt, hogy csatlakozik a Magyar Közbeszerzési Alapítvány által

12 12 felkínált TIOP /1. kódszámú pályázat integrált eszközbeszerzésére irányuló közbeszerzési eljáráshoz. 2. Répcelak Város Önkormányzata a gesztor szerepét szükség esetén vállalja. 3. Répcelak Város Önkormányzata aláírásra javasolja a mellékletben szereplő szándéknyilatkozatot és nyilatkozatot az integrált közbeszerzésben való részvételre és felhatalmazza a polgármestert az aláírásra. Felelős: Dr. Németh Kálmán polgármester Dr. Kiss Julianna jegyző Határidő: azonnal - Közterületet érintő ingatlanvásárlás Előadó: Mérgesné Stampf Ildikó műszaki csoportvezető Mérgesné Stampf Ildikó műszaki csoportvezető: Répcelak Város Önkormányzata által megbízott Szombathelyi Földmérő és Térképészeti Kft. elkészítette Répcelak Város belterületi digitális alaptérképét. A térkép készítése során derült fény arra, hogy Répcelak város területén több utca vonatkozásában nincsenek rendben az utak ingatlan nyilvántartási adatai, mivel egy utca több helyrajzi szám alatt szerepel. Így került megrendelésre az Avar utca és a Hunyadi utca rendbetétele. A Hunyadi utcánál a Hunyadi utca 2. számú 638 hrsz-ú Horváth József 1/1 tulajdoni hányadú ingatlana 41 m2 nagyságban a melléklet térképvázlat alapján benyúlik az út területébe. Az út rendezési terv szerinti kialakításához szükséges a 41 m2 nagyságú terület önkormányzati tulajdonba kerülése. Egyeztetést folytattak a tulajdonossal a területrész megvásárlására. A megajánlott összeg 500 Ft/m2, ami a 41 m2 területnagyságot figyelembe véve ,-Ft, melyet az érintett elfogadott. Kérte a Képviselőtestület hozzájárulását a területrész megvásárlásához és a pénzügyi fedezet biztosításához. Dr. Dömötör János képviselő: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést, azt elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek. 151/2010.(V.27.) számú határozat Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Horváth József 1/1 tulajdoni hányadú Répcelak, Hunyadi u. 2. szám alatti, 638 hrsz-ú ingatlanából a Hunyadi utca rendezési terv szerinti kialakításához 41 m2 területet adás-vétel jogcímen 500 Ft/m2 áron megvásárol. A vételárat a évi költségvetése általános tartaléka terhére biztosítja. Felhatalmazza az alpolgármestert a szerződés aláírására.

13 13 Határidő: azonnal Felelős: Varga Jenő alpolgármester Mérgesné Stampf Ildikó műszaki csoportvezető - MOK finanszírozási kérelme a fesztivál költségeihez Előadó: Szórádi Enikő MOK igazgató Szórádi Enikő MOK igazgató: június között kerül megrendezésre a Répcelaki Fesztivál, amelynek büdzséjét az önkormányzat költségvetésében biztosítja. A Fesztivál költségvetése évek óta változatlan, 1,9 millió Ft a programokra, és 700 e Ft a bérleti díjakra. Programjaik összeállításakor igyekeztek nagy figyelmet fordítani a takarékosságra, jóval kisebb fellépti díjért szereplő előadókat kértek fel. Sajnos az idei rendezvényük költségeit növeli, hogy a városközpont felújítása miatt ki kell telepedniük a répcelaki SE telepére. (raktársátrat, mobil WC-ket kell bérelniük, ideiglenes áramvételezési pontot kialakíttatnuk, stb.) Kérte a képviselőtestületet, hogy a Fesztivál költségeire 500 e Ft pótelőirányzatot biztosítson. Dr. Dömötör János képviselő: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az intézmény kérelmét, mivel a városközpont felújítása miatt ki kell telepedniük az SE telepére, ezért javasolják a kért támogatás biztosítását. 152/2010.(V.27.) számú határozat Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Művelődési Otthon és Könyvtár kérését támogatja és a június között megrendezésre kerülő Répcelaki Fesztivál meg növekedett költségeihez 500 e Ft pótelőirányzatot irányoz elő. Felelős: Varga Jenő alpolgármester - Közterület igénybevétele Előadó: Mérgesné Stampf Ildikó műszaki csoportvezető Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. Dr. Dömötör János képviselő: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést azzal egyetért és elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek. 153/2010.(V.27.) számú határozat Répcelak Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, hozzájárulását adja Pribusz László Répcelak, Kőris út. 29. szám alatti lakos kérelmének, mely szerint ároklefedéssel parkolót kíván

14 14 kialakítani a tulajdonát képező ingatlan előtt, azzal a kitétellel, hogy betonfedlapos megoldással kell kialakítani a csapadékvíz szikkasztó rendszert. Határidő: azonnal Felelős: Varga Jenő alpolgármester Mérgesné Stampf Ildikó műszaki csoportvezető - Városközpont projekt keretében a kiviteli munkálatok megindításáról döntés Előadó: Mérgesné Stampf Ildikó műszaki csoportvezető Mérgesné Stampf Ildikó műszaki csoportvezető: Répcelak Város Önkormányzata az Új Magyarország Fejlesztési terv Nyugat-dunántúli Operatív Program támogatási rendszeréhez a Városközpontok funkcióbővítő megújítása a nem megyei jogú városokban felhívás keretében NYDOP/3.1.1/A-2f azonosító számmal Répcelak Városért Program címmel benyújtott második fordulós pályázatát a ROP Irányító Hatóság vezetője ,-Ft elszámolható összköltség mellett ,-Ft összegű (73,582469%) támogatásra érdemesnek ítélte. Répcelak Város Önkormányzata a Vállalkozási szerződés a NYDOP-3.1.1/A számú Répcelak Városért Program keretében megvalósuló Répcelak városközpont rehabilitációja építés beruházási kiviteli munkáira KÉ 28055/2009 számon én, a Közbeszerzési Értesítő 1. számában közzétett és KÉ 2214/2010. iktatószámon, én a Közbeszerzési Értesítő 13. számában módosított egyszerű általános közbeszerzési eljárással kapcsolatban /2010. iktatószámú február 24.-én kelt levelében értesítette az ajánlattevőket, hogy az eredményhirdetés időpontját április órára halasztotta, így a szerződéskötés tervezett határideje a Kbt. 99 (3) a) alapján az eredményhirdetést követő 60. nap. Az ajánlattevők ezen időpontig ajánlatukat nyilatkozatban fenntartják. Mindezek alapján a szerződéskötési határidő május 31. napja. ROP Irányító Hatóság kiértesítését követően 60 nap áll a rendelkezésre a Támogatási szerződés megkötésére. A dokumentumok beszerzése folyamatban van, de a kivitelezőkkel történő szerződéskötési határidő május 31.-én letelik. A kivitelezési munkálatok megkezdése szükségszerű, mivel az eredeti kiírás szerint április 10.-ét követően indult volna a beruházás. Ez a csúszás már két hónapra tehető, ami érinti az építési ütemtervet, oly módon, hogy a teljesítési határidő a Magyar Aszfalt Kft. kivitelezésében megvalósuló út-, járda-, parkoló építés befejezése december végére tolódna. Útépítések tekintetében az utolsó időpont a kivitelezésre november 15.-e. A magasépítések tekintetében az időjárás nem okoz akkora problémát, leszámítva a kivitelezők felmerülő rezsiköltségét, ami a téli munkavégzés során a fűtési költségek növekedését jelenti május 21-én a nyertes kivitelező cégekkel egyeztető tárgyalást tartanak, ahol megállapításra kerülnek a végleges befejezési határidők, valamint a munkaterület átadásátvételi időpont, ami előreláthatólag június 3-ára tehető. Kérte a képviselőtestület hozzájárulását a kivitelezés megindításához a Támogatási Szerződés aláírását megelőzően. Dr. Dömötör János képviselő: Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a munkák elinduljanak, a Pénzügyi Bizottság a napirendet az előterjesztésnek megfelelően elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.

15 15 154/2010.(V.27.) számú határozat Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Új Magyarország Fejlesztési Terv Nyugat-dunántúli Operatív Program támogatási rendszeréhez a Városközpontok funkcióbővítő megújítása a nem megyei jogú városokban felhívás keretében NYDOP/3.1.1/A-2f azonosító számmal Répcelak Városért Program címmel benyújtott és Regionális Operatív Program Irányító Hatóság által ,-Ft elszámolható összköltség mellett ,-Ft összegű (73,582469%) támogatásra érdemesnek ítélt második fordulós pályázat keretében megvalósítandó kivitelezési munkálatokat a Támogatási szerződés aláírását megelőzően elindítja. Felhatalmazza az alpolgármestert a kivitelezőkkel történő szerződés aláírására. Határidő: Kivitelezési szerződés megkötésére: május 31. Felelős: Varga Jenő alpolgármester Mérgesné Stampf Ildikó műszaki csoportvezető - Digitális közműtérkép továbbvezetésével kapcsolatos feladatok Előadó: Mérgesné Stampf Ildikó műszaki csoportvezető Mérgesné Stampf Ildikó műszaki csoportvezető: Répcelak Város Önkormányzata 2009 januárjában kötött szerződést a Szombathelyi Földmérő és Térképészeti Kft.-vel Répcelak város egyesített digitális közmű alaptérképének elkészítésre. Az alaptérkép ez év elején elkészült és átadásra került az önkormányzat részére. Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének a központi közműnyilvántartásról szóló 9/2010.(III.26.) rendelettel módosított 8/2009.(III.27.) rendelete 6. -ban foglaltak alapján szükséges az elkészült közmű alaptérkép negyedévenkénti frissítése, mivel a településen történnek, telekalakítások, kerítésépítések, út- és járdafelújítások stb. amelyek mind befolyásolják az alaptérkép pontosságát. Az ilyen jellegű térképek nem esnek a szerzői jog védelme alá, ezért szükséges a továbbvezetésükre a vállalkozót pályázat útján kiválasztani. A pályázati felhívás kiírásra került és az ajánlatokat május 26-ig kell benyújtani. A felhívás az alábbi vállalkozóknak került kiküldésre: Szombathelyi Földmérő és Térképészeti Kft. (9700, Szombathely, Welther K. u. 4.) Mérőlánc Bt. (9900 Körmend Szabadság tér. 5.) Távmérő Kft. (9700 Szombathely Zanati u. 4.) A nyertes vállalkozó feladatai: Földhivatali adatgyűjtés. Közterületi tartalom helyszínelése. Közterületi tartalmi változások bemérése. Ingatlan nyilvántartási adatokban beállt változások átvezetése. Közterületi tartalmi változás átvezetése. Adatszolgáltatáshoz digitális állomány igény szerinti összerendezése. Adatszolgáltatás az Önkormányzat díjszabása alapján. A befolyt adatszolgáltatási díj elszámolása az Önkormányzat felé. Bemérési helyszínrajzok pontosságának vizsgálata a digitális adatállományba történő bedolgozás szempontjából.

16 16 Adatállományok frissítése negyedévente illetve a változással érintett szelvények nyomtatása. A továbbvezetéshez szükséges továbbá a Megyei Földhivatallal adatszolgáltatási szerződés megkötése az állami alapadatok felhasználásához. A földmérési és térképészeti állami alapadatok kezeléséről, szolgáltatásáról és egyes igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 63/1999. (VII. 21.) FVM-HM-PM együttes rendelet 1. sz. mellékletének 6. táblázata alapján az éves adatszolgáltatás díja 5000 ha-ig 20 Ft/év/ha (ÁFA mentes). Répcelak belterülete 177 ha. Mindezek alapján az adatszolgáltatás éves díja 3540 Ft. Kérte a képviselőtestületet a határozati javaslatok megtárgyalására. Dr. Dömötör János képviselő: A pályázati felhívás három vállalkozó részére került kiküldésre, melyből mindhárman éltek ajánlattételi lehetőségükkel Az első árajánlatot a Szombathelyi Földmérő és Térképészeti Kft. adta nettó 336 e Ft + 25 % Áfa: 84 e Ft., Bruttó vállalási ár: 420 e Ft. A kötbér 1500 Ft/nap Második árajánlat a Mérőlánc Bt, kinek nettó ajánlata 850 e Ft + 25 % Áfa, bruttó vállalási ár Ft. A kötbér 1000 Ft/nap. A harmadik a Távmérő Kft., kinek nettó ajánlata 450 e Ft + 25 % Áfa, azaz bruttó Ft, a kötbér 1000 Ft/nap. A Pénzügyi Bizottság a beérkező ajánlatokat áttekintette, megvitatta és a Szombathelyi Földmérő és Térképészeti Kft. bruttó 420 e Ft. összegű árajánlatát javasolja elfogadni a képviselőtestületnek. 155/2010.(V.27.) számú határozat 1. pont: Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a digitális közmű alaptérkép továbbvezetésére a Földmérő és Térképészeti Kft-t bízza meg. A nettó ,-Ft + 25% ÁFA Ft, azaz bruttó ,- Ft továbbvezetési költséget a évi költségvetése általános tartaléka terhére biztosítja. Felhatalmazza Varga Jenő alpolgármestert a Földmérő és Térképészeti Kft-vel a megbízási szerződés megkötésére. A megbízási szerződés július 31.-ig kerül megkötésre. Az egyesített digitális közműtérkép elkészültét követően közbeszerzési eljárás keretében pályázatot ír ki a térkép továbbvezetésére. 2. pont: Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete adatszolgáltatási szerződést köt a Megyei Földhivatallal (Szombathely, Welther K. u. 3.) az állami alapadatok felhasználására a város digitális közmű alaptérképének továbbvezetéséhez, melynek bekerülési költsége 177 ha x 20 Ft, azaz 3540,-Ft (ÁFA mentesen). Felelős: Varga Jenő alpolgármester Dombi Sándor műszaki ügyintéző Határidő: azonnal

17 17 - A település útjainak kátyúzási munkáira pénzügyi fedezet biztosítása Előadó: Mérgesné Stampf Ildikó műszaki csoportvezető Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. Dr. Dömötör János képviselő: A Pénzügyi Bizottság a napirendet megtárgyalta, és javasolja a képviselőtestületnek, hogy az általános tartaléka terhére a település közútjainak kátyúzási munkáira bruttó ,-Ft-ot biztosítson. 156/2010.(V.27.) számú határozat Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az általános tartalék terhére biztosítja a település közútjainak kátyúzási munkáira a bruttó ,-Ft pénzügyi fedezetet. Felhatalmazza Varga Jenő alpolgármestert a TIA 2002 Kft-vel a vállalkozási szerződés megkötésére. Felelős: Varga Jenő alpolgármester Dombi Sándor műszaki ügyintéző Határidő: azonnal - Közvilágítás árambeszerzésére vonatkozó szerződés módosításának kérdése Előadó: Mérgesné Stampf Ildikó műszaki csoportvezető Mérgesné Stampf Ildikó műszaki csoportvezető: Répcelak Város Önkormányzatát megkereste az E.ON Energiaszolgáltató Kft. a jelenleg érvényben lévő közvilágítási szerződés módosításával kapcsolatban. A jelenleg érvényes szerződéses ár 17,10 Ft/kWh. Az ajánlat lényege, hogy a jelenlegi ár helyett 16,10 Ft/kWh egységárat ajánlott meg a kereskedő. A módosult ár január 1. és december 31. között érvényes és ez a szerződött villamosenergia-ár a jelzett időszakban nem módosítható. Azonban a jelen szerződésmódosítás elfogadásával az Önkormányzat kijelenti, hogy lemond a december 31-re vonatkozó rendes felmondás lehetőségéről, amelynek ellentételezéseként a kereskedő vállalja, hogy a feltüntetett egységárat a megadott időszakban nem módosítja. Kérte a képviselőtestületet az előterjesztés megtárgyalására. Dr. Dömötör János képviselő: A Pénzügyi Bizottság a napirendet tárgyalta, az előterjesztésben foglaltakkal egyetért, melyet a képviselőtestületnek elfogadásra javasol.

18 18 157/2010.(V.27.) számú határozat Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy foglal állást, hogy nem fogadja el az E.ON Energiaszolgáltató Kft. közvilágításra vonatkozó szerződésmódosítási ajánlatát, ezáltal nem mond le a december 31-re vonatkozó rendes felmondás lehetőségéről. Felelős: Varga Jenő alpolgármester Dombi Sándor műszaki ügyintéző Határidő: azonnal - Reumatológiai szakrendelés költségvetésének felemelése Előadó: Dr. Kiss Julianna jegyző Írásos előterjesztés csatolva. Dr. Kiss Julianna jegyző: Az önkormányzat által fenntartott szakrendelések közül a reumatológiai szakrendelés további működtetése vált kétségessé. A megbízási szerződéssel működtetett szakrendelés szakorvosa Dr. Schögl Anita március elején a szerződést felmondta május 31-re. Reumatológiai szakrendelés, és a szakorvosi beutaló megszerzésének nehézségei folytán veszélybe kerül fizikoterápiás szakrendelésünk is. A szakrendelés pályázati úton történő meghirdetése nem kecsegtetett eredménnyel, ugyanakkor Dr. Szalay István főorvos úr közvetítésével, illetve a szakrendelés fenntartására fordítható költségvetési keret felemelésével megoldhatónak vélik a további üzemelést. Jelenleg a heti három órás reumatológiai szakrendelésre a rendelkezésre álló OEP keretfinanszírozáson túl mely felosztásra kerül az összes szakrendelésre az önkormányzat költségvetéséből kiegészítve, megbízási jogviszony keretében, bruttó , Ft-ot és járulékait, azaz ,- Ft-ot fizettünk ki havonta a szakorvosnak. Az ebből nettó módon képződő megbízási díj nem bizonyult elégségesnek és vonzónak a szakma részére. Amennyiben a Képviselő-testület felmérve és elemezve a szakrendeléshez fűződő helyi társadalmi érdeket úgy ítéli meg, hogy a finanszírozásra rendelkezésre álló költségvetési keretet felemeli, arra tesznek javaslatot, hogy vállalkozási szerződés keretében bízza meg a szakorvost. Mindehhez havi bruttó ,- Ft vállalkozási díj fedezetét különítse el, mely a szerződés jellegéből fakadóan nettó módon illeti a vállalkozó orvost, és megfelelő fedezetet nyújt az útiköltség elszámolására is. A szakrendelés további működtetésének feltétele, hogy az önkormányzat megkérje működési engedélyének módosítását az ÁNTSZ illetékes kirendeltségétől, valamint, hogy a rendelő szakmai minimum felszerelését a továbbiakban is biztosítsa. Ez esetben remény van a reumatológiai szakrendelés június 1-től történő további üzemeltetésére. Kérte a Képviselőtestület döntését.

19 19 Dr. Dömötör János képviselő: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a reumatológiai szakrendeléssel kapcsolatos előterjesztést, az abban foglaltakkal egyetért, azt elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek. 158/2010.(V.27.) számú határozat Répcelak Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1.) június 1. napjától kezdődően az Egészségházban működő reumatológiai szakrendelés szakorvosának 6 hónap időtartamú helyettesítésére megbízási szerződést, majd a szükséges feltételek megteremtését követően határozatlan időre szóló szolgáltatási (vállalkozási) szerződést köt Dr. Záborszky Zita szakorvossal havi ,-Ft bruttó díjazás ellenében. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 2.) a reumatológiai szakrendelés évi költségvetési keretét felemeli Ft-al, a jelenlegi megbízási díj és a tervezett vállalkozási díj közötti különbözet összegével. A szakellátás minimumfeltételeinek biztosítására, az esetleges eszköz szükséglet költségeinek fedezésére további ,- Ft-ot különít el. A reumatológiai szakrendelés költségvetési keretének felemelésére a fentiek alapján ,- Ft-ot a évi költségvetési tartaléka terhére biztosítja. Határidő: azonnal, szerződéskötésre május 31. Felelős: Varga Jenő alpolgármester a szerződéskötésért dr. Kiss Julianna a szerződés előkészítéséért Molnár Lászlóné pü. csop. vez. - Gazdakör támogatásának kérdése Előadó: Varga Jenő alpolgármester Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. Dr. Dömötör János képviselő: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a Gazdakör kérelmét, azzal és az előterjesztésben foglaltakkal egyetért, azt elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek. 159/2010.(V.27.) számú határozat Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Gazdakör évre tervezett támogatását nem vonja vissza, illetve nem csökkenti a évi támogatási összegből fel nem használt ,- Ft tal. Engedélyezi, hogy az összeg december 31-ig kerüljön felhasználásra, azzal a kikötéssel, hogy azt a kérelemben előadott speciális mérőműszer vásárlására fordíthatja. Felelős: Dr. Németh Kálmán polgármester Diószegi Józsefné a kiértesítésért

20 20 - A meglévő óvoda napkollektorok alatti tetőjavítása, megerősítése. Előadó: Mérgesné Stampf Ildikó műszaki csoportvezető Mérgesné Stampf Ildikó műszaki csoportvezető: A napkollektorokat a jelenlegi rossz állapotú - meglévő - óvodai tetőre nem tudják felszerelni, ezért a tetőrész javítási és megerősítési munkái szükségesek. A munkálatok elvégzésére azért van szükség, mert az utóbbi idők esőzései során a tetőpala több helyen beázott. A napkollektorok felszerelése után a tetőrészhez nem lehet hozzáférni, javítani, csak a kollektor egységek leszerelésével. A munkákra a Vasi Raja Kft adott be ajánlatot bruttó ,-Ft összegben. Kérte a Képviselőtestület támogatását a pénz átadásához a tartalék keretből. Dr. Dömötör János képviselő: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendet, és javasolja a képviselőtestületnek a javításra beadott ajánlat elfogadását, valamint a pénz tartalékból történő biztosítását. 160/2010.(V.27.) számú határozat Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a meglévő óvoda napkollektorok alatti tetőjavítási és megerősítési munkáit a VASI RAJA Kft-vel végezteti, a bruttó ,-Ft javítási költséget - melyet tartalékából biztosít - átadja az óvoda részére. Felelős: Varga Jenő alpolgármester - Lakbértartozás részletekben való megfizetése Előadó: Böröndyné Nagy Anikó aljegyző Írásos előterjesztés csatolva. Böröndyné Nagy Anikó aljegyző: Garab László Lajos az Önkormányzat tulajdonát képező Répcelak, Honvéd u. 1. földszint 3. szám alatti bérlakás bérlője. A havi lakbér összege évben Ft, évben pedig Ft. Nevezett decembertől Ft összegű lakbértartozást halmozott fel, melyből Ft-ot sikerült befizetnie. A fennálló lakbértartozás összege május 17-i állapot szerint: Ft. A bérlő a képviselő-testülethez intézett kérelmében leírta, hogy a lakbértartozása azért halmozódott fel, mert munkanélküli ellátásban részesült augusztustól februárig, melynek összege havi nettó Ft volt. Helyzetét nehezíti, hogy egyedülálló és egy gyermek eltartásáról is gondoskodnia kell február 12-től munkaviszonyt létesített Sárváron a Flextronics Kft-nél, ahol havi jövedelme bruttó Ft. Ebből a jövedelemből már tudja vállalni a havi lakbér megfizetése mellett havi Ft összegű törlesztést. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. Törvény 2. (2) bekezdése alapján a szerződés alapján a bérbeadó

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 29-30. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 29/2014.(V.08.)

Részletesebben

Katafa Község Helyi Esélyegyenlőségi programjának megtárgyalása.

Katafa Község Helyi Esélyegyenlőségi programjának megtárgyalása. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-13/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. július 4-én (kedden) 8.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 14-17. TARTALOMJEGYZÉK OK: 14/2015.(III.25.)

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2013. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 28/2013. (IV.15.) számú határozatot a Vasivíz Zrt-vel kötendő bérleti-üzemeltetési szerződés

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta. Illésné M. Eleonóra

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta. Illésné M. Eleonóra J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. január 23-án (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte.

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte. 1 BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8352 BAZSI, FŐ U. 91. T/F: 87/352-201. Szám: 290-61/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 20-án 18,30 órakor kezdődött rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.február 13.-án megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének T Á R G Y S O R O Z A T

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének T Á R G Y S O R O Z A T ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 44-45. Száma: 1-64/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1. Előterjesztés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-án 16 órakor a Községháza tárgyaló termében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pálfi János polgármester,

Részletesebben

Litér Község Önkormányzata 8196 Litér, Álmos u. 37. Tel./Fax: 88/598-010 Honlap: www.liter.hu E-mail: referens@liter.hu

Litér Község Önkormányzata 8196 Litér, Álmos u. 37. Tel./Fax: 88/598-010 Honlap: www.liter.hu E-mail: referens@liter.hu E L Ő T E R J E S Z T É S, 2014. április hó 08 napján tartott együttes Képviselő-testületi ülésére Tisztelt Képviselő-testületek! Litér Község Önkormányzata Balatonfűzfő Város és Szentkirályszabadja Község

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Pályázat egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v N e m e s s z a l ó k K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a 9 5 3 3 N e m e s s z a l ó k, R á k ó c z i u. 1 5. Tel: 89/400-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu Szám: 52-4/2015.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére Tárgy: Döntési javaslatok az Enying város önkormányzati épületeinek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Molnárné Tarman Renáta jegyző Miklós Imréné jegyzőkönyvvezető

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Molnárné Tarman Renáta jegyző Miklós Imréné jegyzőkönyvvezető Iktatószám: 571-3/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 22. napján 12:30 órakor, a Polgármesteri Hivatalban (8123 Soponya, Petőfi S. u. 32.) tartott,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont:

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont: Jegyzőkönyv Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23. napján du. 18.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen

Részletesebben

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról.

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-7/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. május 28-án (kedden) 15.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 13-án 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 13-án 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-22/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

23/2010. számú 2010. november 17.-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 241/2010. (XI.17.sz. Kth.)

23/2010. számú 2010. november 17.-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 241/2010. (XI.17.sz. Kth.) Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.:12.497-2/2010. 23/2010. számú 2010. november 17.-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 241/2010. (XI.17.sz.

Részletesebben

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. szeptember 25.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 19.00

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 45/2015(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 45/2015(VI.15.) kt. határozat. 165/6/2015. Zala Megye Ortaháza Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015(VI.15.) kt. határozat. 41/2015(VI.15.)

Részletesebben

Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata:

Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata: Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata: A Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. november 8- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. november 8- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 10/2012. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. november 8- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 10/2012. (XI.19.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről.

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. 32/10/2013 Zala Megye Ortaháza Község Önkormányzata Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 69/2013.(VIII.13.) kt.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Lakiter Hungária Európa Kft. ingatlan vásárlásáról szóló 82/2014.

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Tömörd Község Önkormányzat 12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án 11 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 881-13/2012. K I V O N A T

Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 881-13/2012. K I V O N A T 80/2012.(IV.11.) KT. 1./ Dunaföldvár város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ráthgéber Lászlónének, a DIT Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének, mint megbízottnak, a Dunaföldvár Város Önkormányzata,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő Testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 7/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. február 21-én,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-9/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme.

JEGYZŐKÖNYV. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 22-én 8,00 órai kezdettel tartott soron kívüli, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30-án 15,30 órai kezdettel tartott rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30-án 15,30 órai kezdettel tartott rendes üléséről Ikt.szám:1298-2/2014. JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30-án 15,30 órai kezdettel tartott rendes üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat száma,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 6-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 6-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-33/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. rendszerek kialakítása című pályázat benyújtása. házszámozás szabályairól

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. rendszerek kialakítása című pályázat benyújtása. házszámozás szabályairól Községi Önkormányzat Lövő 8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 57/2014.(VIII.11.) Az ülés napirendi pontjainak elfogadása 58/2014.(VIII.11.) KEOP-2014-4.10.0/N fotovoltaikus

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI AUTÓBUSZ ÉRTÉKESÍTÉSÉHEZ TULAJDONOSI DÖNTÉSEK MEGHOZATALA

KÖZÖSSÉGI AUTÓBUSZ ÉRTÉKESÍTÉSÉHEZ TULAJDONOSI DÖNTÉSEK MEGHOZATALA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 466-133, fax: 566-023. J e g y z ő k ö n y v

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 466-133, fax: 566-023. J e g y z ő k ö n y v Ügyiratszám: 20-15/2009. Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 466-133, fax: 566-023 J e g y z ő k ö n y v Készült: Az ülés helye: Jelen

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám: 20/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 003, 88/507-031. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:81-15/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/1/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 57-58. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 57/2015.(VIII.7.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére Iktatószám: 4/ 21- /2015. Tárgy: Vegyes ügyek. ELŐTERJESZTÉS Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére Előterjesztő: Szabó László polgármester Az

Részletesebben

Előterjesztés Parkoló kialakításhoz támogatási kérelem. Tisztelet Képviselőtestület

Előterjesztés Parkoló kialakításhoz támogatási kérelem. Tisztelet Képviselőtestület Előterjesztés Parkoló kialakításhoz támogatási kérelem Tisztelet Képviselőtestület Kecskés Szabina Répcelak, Petőfi S. utca 19. szám alatti lakos, mint egyéni vállalkozó azzal a kéréssel fordult az Önkormányzat

Részletesebben

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 5 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 223/2015. (IX.30.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. szeptember 30-i ülés módosított napirendi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2013. augusztus 29. napján tartandó Képviselőtestületi ülésére Tárgy: feltételes szabadkézi beszerzések indítása közbeszerzési tanácsadó kiválasztására

Részletesebben

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1.. napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL. 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL. 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz. HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Városi Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476-14/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Javasolja az alábbi napirend tárgyalását:

Jegyzőkönyv. Javasolja az alábbi napirend tárgyalását: Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. április 3-án 8 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jegyzői iroda Jelen vannak: Oláh Krisztián polgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV

9. számú JEGYZŐKÖNYV 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. április 29. napján 18 óra 30 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott nyílt rendkívüli Képviselőtestületi

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete J e g y z ő k ö n y v Készült Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. április 16-i rendkívüli n y i l v á n o s üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 21. számú jegyzőkönyve (2013. SZEPTEMBER 3.) Határozatok: 124/2013. 1272013. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 21. számú jegyzőkönyve (2013. SZEPTEMBER 3.) Határozatok: 124/2013. 1272013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 21. számú jegyzőkönyve (2013. SZEPTEMBER 3.) Határozatok: 124/2013. 1272013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

MŰSZAKI ELLENŐRI FELADATOKRA ÉRKEZETT ÁRAJÁNLAT ELFOGADÁSA, SZERZŐ- DÉS JÓVÁHAGYÁSA

MŰSZAKI ELLENŐRI FELADATOKRA ÉRKEZETT ÁRAJÁNLAT ELFOGADÁSA, SZERZŐ- DÉS JÓVÁHAGYÁSA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:29/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

Tárgy: Dédestapolcsány település belterületi vízrendezés vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentációja elkészítése

Tárgy: Dédestapolcsány település belterületi vízrendezés vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentációja elkészítése ELŐTERJESZTÉS DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. MÁRCIUS 31-EI RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1376-2/2015/D. MELLÉKLETEK SZÁMA: 4 DB I. NAPIREND Tárgy: Dédestapolcsány település

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2013. J E G Y Z

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 21-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 21-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. október 31-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. október 31-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből: 205/2008.(X.31.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a A Hajdúhadházi Bocskai István Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tetőtér beépítésének befejezési üteme

Részletesebben

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 18. számú jegyzőkönyve (2013. JÚLIUS 30.) Határozatok: 115/2013. 118/2013. Kt. hat.

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 18. számú jegyzőkönyve (2013. JÚLIUS 30.) Határozatok: 115/2013. 118/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE 18. számú jegyzőkönyve (2013. JÚLIUS 30.) Határozatok: 115/2013. 118/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 5/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 4-én (hétfő)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 15/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 6-án 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2014. február 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. november 15-én a Mérges Községházban megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Balázs

Részletesebben

1. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013. január 09. napján 18,10 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésen.

1. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013. január 09. napján 18,10 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésen. 1. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. január 09. napján 18,10 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésen. Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester Dr. Katona Ernő alpolgármester Dr. Szájbely Ernő

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám: 692-1/2014 JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. június 25-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. június 25-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés E L N Ö K E VI. /2015 E L Ő T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. június 25-ei ülésére Tárgy: A Települési Pályázati és Fejlesztési Alapra beérkezett

Részletesebben

Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-600 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu

Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-600 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-600 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Szám: I/1-50/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 98 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 18-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 42/2014.

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja JEGYZŐKÖNYV Kissziget Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év június hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 19/2015.(VI.05.) 20/2015.(VI.05.) Rendeletek: Sorszáma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TABDI KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2014. sz. ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2014. szeptember 1-én a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal hivatali helyiségében megtartott

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Helyben. Tisztelt Képviselő-testület!

Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Helyben. Tisztelt Képviselő-testület! Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda - Vagyongazdálkodási csoport 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ügyiratszám: U-21681/2015 Témafelelős: Tóth Ágnes Tárgy: Vételi ajánlat a Szentes

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 21-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Képviselő-testület 2014.

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. augusztus 1. ) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. augusztus 1.-én 16.00 órakor

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Ikt.szám: 10.202-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: a i Hivatal SZMSZ-ének módosítása, létszám átcsoportosítás Az előterjesztést

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend: 3./ Javaslat a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet és szöveges beszámoló elfogadására

Jegyzőkönyv. Napirend: 3./ Javaslat a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet és szöveges beszámoló elfogadására Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 26-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-8/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013.

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 1. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bér Község Önkormányzat

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 1. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bér Község Önkormányzat a 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 1. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. január 13.-án Megtartott nyílt üléséről Az ülés helye: Tanácskozó terme Készült: Bér: 2014.január

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETE RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL 2009. november 12. HATÁROZATOK SZÁMA: 46, 47, 48/2009. 2 Jegyzőkönyv Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án 16 órakor megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt, Csernik József,

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu.

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu. Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mely készült Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 21-én megtartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Mely készült Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 21-én megtartott rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Mely készült Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 21-én megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 8072 Söréd Rákóczi u. 59. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 25.-én, 12.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 25.-én, 12.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 25.-én, 12.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit Nyírõ István Fülöp Attila Gerõfi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Dozmat község Önkormányzata Dozmat Fiumei út 26. 2/2011.jkv.. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dozmat község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. február 3-án megtartott képviselőtestületi ülésről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Dozmat község Önkormányzata Dozmat Fiumei út 26. 4/2011. jkv.. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dozmat község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 26-án megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 14-ei rendkívüli, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 14-ei rendkívüli, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.,titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/30/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 10. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Lőrinci Város Önkormányzat. Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság. 2011. október 25. napján tartandó rendes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Lőrinci Város Önkormányzat. Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság. 2011. október 25. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Lőrinci Város Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság 2011. október 25. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉS 1. napirendi pont Tárgy: Javaslat a Hunyadi Mátyás

Részletesebben