Beszámoló a Beledi Általános Művelődési Központ felnőttképzési tevékenységről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló a Beledi Általános Művelődési Központ felnőttképzési tevékenységről"

Átírás

1 Beledi Általános Művelődési Központ 9343 Beled, Vásártér u. 6. Tel/fax: +36 / 96 / e -mail: AL: 2631 FINYSZ: Beszámoló a Beledi Általános Művelődési Központ felnőttképzési tevékenységről Készült: Készítette: február 12. Mórocz Ildikó Beledi Általános Művelődési Központ 9343 Beled, Vásártér u. 2/1. Tel/fax: Mobil: Web:mamkbeled.hu 1

2 Beszámoló a Beledi Általános Művelődési Központ felnőttképzési tevékenységről Bevezető A közművelődést a magyar kulturális kormányzat olyan személyiség-, közösség- és társadalomfejlesztő programnak tekinti, amely a polgárok aktív közösségi művelődésén alapul. A magyar közművelődés ma is egy a nemzet jövőjével, mert a közművelődésben a kultúra épít nemzetet. A közművelődés átfogó társadalmi programja a modern Magyarország kialakulásának szerves részeként, több mint kétszáz éve jelen van az intézmények és a közösségek életében. Kultúránkat jórészt a közművelődés rendszerében tanuljuk meg, s az alkotó tevékenység jelentős része is ide kötődik. Ez a kitüntetett szerepkör a modern demokráciákban különös felelősséget ró az államra. A közfeladatok ellátásának első számú letéteményeseként az állam kötelessége a társadalom életét biztosító nagy ellátórendszerek működtetése. Minthogy a kultúra minden nagy rendszer működésére hat, a közművelődés működési feltételeinek tervszerű biztosítása jelentős részben állami feladat. A programalkotás a társadalom életerejét jelzi. Kulturális helyzetkép A magyar közművelődés legnagyobb közhasznú feladatot végző országos intézményhálózatát a művelődési házak és hasonló intézmények (összefoglalóan: közművelődési intézmények alkotják. A polgári kormány az Alaptörvényben rögzített művelődéshez való jog érvényesítése érdekében kulturális programjában elkötelezte magát ezeknek az intézményeknek a védelme, egy sokszínű, strukturált közművelődési intézményrendszer fenntartása, állami támogatásuk garantálása mellett. A felnőttképzés a közneveléssel egyetemben a reformkori kezdetektől napjainkig meghatározza a művelődés helyzetét az országban. A lakosság műveltségi szintjének alakulásában a köznevelés alapozó funkciója mellett a felnőttképzés befolyása jelentős. A magyar közművelődés intézményei az értékelvű közművelődés fundamentumaként ma már az ideológiaés programközpontúság helyett a közösségépítő személyiség-fejlesztést állítják tevékenységük középpontjába. A kulturális intézmények között a legszélesebb körben ők biztosítják a kulturális javakhoz való hozzáférést és a kulturális esélyegyenlőséget. A művelődési és közösségi házak maradtak a leszakadó, hátrányos helyzetű társadalmi rétegek számára a kulturális aktivitás leginkább elérhető intézményei. Az intézmények alapfeladatai között ezért elsőbbséget élvez a hátrányos helyzetű közösségek befogadása, felkarolása, különösen ama csoportok, rétegek és korosztályok részére, amelyeknek a kulturális repertoárja valamilyen okból hiányos, szegényes, és a művelődési aktivitásukban átmenetileg vagy tartósan akadályozva vannak. Ennek eredményeként ezek az intézmények a művelődési házak új generációjaként a 21. század első évtizedében Magyarországon is az egész életen át tartó tanulás (LLL) stratégiai programjának fontos színterévé váltak. 1 Stratégiai célok, várható eredmények, hatások - A kulturális esélyegyenlőtlenségek csökkentése, Magyarország Alaptörvényében rögzített művelődéshez való jog gyakorlása folyamatosan bővülő, az életminőséget és életesélyeket javító intézményi feltételek között. - A gazdasági versenyképesség növelése a felnőttképzés és átképzés munkaerő piaci orientációja. - A kreativitás, öntevékenység és alkalmazkodóképesség fejlesztése az LLL új tanulási formáinak általánossá tétele, a kulturális értékekhez, a néphagyományhoz való hozzáférés közösség- és személyiségfejlesztő formáinak működtetése. A közművelődés és felnőttképzés kapcsolata A közművelődési intézmények szolgáltatásaikkal optimális körülmények között embert és közösséget a maguk teljességében tudnak bevonni tevékenységi körükbe. Tevékenység-szerkezetük sokszínűsége, a közösségi szolgáltatások jelenléte sajátos lehetőségeket teremt az életminőség javítása és az életpálya-tanácsadás terén 2

3 is. A barátságos, nem hierarchikus tanulási helyzetekben zajló közösségi foglalkozások, az évtizedek során felhalmozott és átörökített gazdag kultúraközvetítő tapasztalatok teszik hivatottá ezeket az intézményeket arra, hogy az egész életen át tartó tanulás önálló alrendszereként határozzák meg önmagukat. A klasszikus felnőttképzési szervezetek számára nehezen elérhető, kevéssé motivált, sokszor több szempontból is hátrányos helyzetű társadalmi rétegekkel kerülnek rendszeres kapcsolatba, és így közvetett módon alkalom nyílik ezek bevonására is. Elérnek, aktivizálnak olyan rétegeket, amelyek más felnőttképzési intézmények, szociális és munkaügyi szervezetek számára rejtve maradnak. Információval, tájékoztatással, informális tanulási alkalmak és nem-formális képzések megvalósításával fontos alapozó, ráhangoló, aktivizáló szerepet tölthetnek és töltenek be a felnőttképzés területén. Növekszik a közművelődési intézményrendszer formális betagozódása a felnőttképzés országos struktúrájába, az Európai Unió pályázatain történt sikeres szereplés eredményeként. Mindez egyúttal az élethosszig tartó tanulás (LLL) felnőttképzési tapasztalatainak további elmélyült alkalmazását is jelzi. A közművelődési intézmények a formális, nem formális és informális tanulási alkalmak gazdagságát és számottevő sokaságát valósítják meg. Tevékenységükben a rendszeres művelődési formák ezen belül a felnőtt lakosságnak szóló tanfolyamok, ismeretterjesztő előadássorozatok évtizedek óta nagy számban és figyelemre méltó tartalmi gazdagsággal vannak jelen. A közművelődési intézmények felnőttképzési tevékenységének jellemzői: - A közművelődés társadalmi szerepe, hivatása és a felnőttképzés funkciói között történelmileg szerves kapcsolat van. - A közművelődési intézmények kultúraközvetítő intézményként nélkülözhetetlen szerepet töltenek be a felnőttképzésben, részt vállalnak a készségek és a képességek, kulcskompetenciák fejlesztésében, az életminőség javításában. 3

4 Törvényi háttér: évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről 48/2001. évi (XII. 29.) OM rendelet felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásba vételének részletes szabályairól. 24/2004 (VI.22) FMM rendelet alapján évi CXL törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelet, 2/1993. (I. 30.) MKM rendelet Személyi feltételek: Pályázat útján május 25-től kerültem a beledi ÁMK alkalmazásába napi 6 órás közalkalmazotti jogviszonyba, mint a HEFOP projektmenedzseri feladatainak ellátására márciustól 8 órás jogviszonyba, mint projektmenedzser és oktatás szervezői munkakörbe és jelen leg is ebben a munkakörben dolgozom. Óvónői főiskolai végzettséggel rendelkezem. Elvégeztem egy felsőfokú oktatásszervezői OKJ tanfolyamot, Tutor bizonyítványt szereztem. ECDL start végzettségem van Lehetőségeimhez mérten képeztem magam a közművelődés területén, különböző akkreditált tanfolyamokon vettem részt. Kulturális vezető című PLB képzés 320 órában (Közm.I/10/2010.(III.2.)). Kulturális Projektciklus Menedzsment című 180 órás képzés (Közm./I/9/2010..(I.29)). Intézménymenedzsment informatikai támogatás PLB órás képzés (Közm. /A/9/2010. (III.2.) Felnőttképzési akkreditációs rendszer működtetése a gyakorlatban a felnőttképzési intézményekben PL-4525 Helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésére felkészítő képzés önkormányzati közalkalmazottak/ köztisztviselők részére PL-7671 A HEFOP /1. Napi 6 órás közalkalmazotti jogviszonyba. A bruttó illetményem járulékokkal együtt havonta , Ft volt, ebből a pályázat terhére havonta Ft-ot számolt el a munkaadó március 1-től február 28-ig a TÁMOP /2 pályázatban, napi 8 órás közalkalmazotti jogviszonyban a bruttó bér havi Ft és járulékait 100 %-ban pályázatból finanszírozta az intézmény augusztus 1- től március 31-ig. a TÁMOP /1 pályázatban heti 20 órában bruttó Ft és járulékait szintén a pályázat támogatta. TÁMOP-3.2.3/A-11/1 pályázatban augusztus 01-től július 31-ig a Ft-os bruttó illetményemből a projekt terhére elszámolt összeg havonta Ft volt. TÁMOP /1 projektben március 29-től március 28-ig a Ft os bruttó bérből Ft illetményt járulékokkal együtt a projekt terhére számolt el a munkáltató Tárgyi feltételek: 13 db számítógép 5 db notebook 12 db számítógép asztal 2 db irodai számítógép 5 db konferencia asztal 24 db asztal 62 db kárpitozott szék 24 db kárpitozott szék asztallal 3 db vezetői szék 6 db forgószék 4 db projektor 3 db video projektor kocsi 3db vetítővászon állványos 3 db fehértábla 1 db 3 elemes polcrendszer 3 db irattartó szekrény 4

5 1 db íróasztal polcrendszerrel 1 db multifunkciós nyomtató 1 db multifunkciós a3-as másológép 3db Panasonic videokamera 2 db fényképezőgép 1 db laminálógép 1 db HP laser nyomtató 1 db sprálozógép A3-as 1 db hőkötő 1 db karos papírvágó 9 db paraván tábla 10 db fejmikrofon 1 db Gerjedésgátló 1 db vezeték nélküli mikrofonrendszer 2 mikrofonnal 1 db Mikrofon állvány 1 db fotó-video készlet 1 db Samsung winchester 2 db Epson nyomtató A fenti tárgyi eszközöket az Európai Uniós pályázatok 100 %-os finanszírozásból vásároltuk meg. A projektekből vásárolt berendezésekkel a közművelődési intézmény elhasználódott bútorzatát sikerült lecserélni. 5

6 Felnőttek Szövetsége a tanulásáért - térségi Felnőttképzési centrum kialakítása a Beleden HEFOP / A Felnőttek Szövetsége a tanulásáért - térségi Felnőttképzési centrum kialakítása a Beleden A 2006-ban indult felnőttképzési projektünk és a következő évek egyik fontos megvalósuló alappillére lett. A program a művelődési intézmények felnőttképzésbe való integrálását segíti elő. Beled Város Önkormányzata az intézmény alapító okiratában nevesíti a felnőttképzést. Az intézmény közművelődési feladatainak megvalósítását pályázati források felhasználásával egészítettük ki. Az elnyert pályázatok egyes elemeiben képzéseket, kompetencia- és készség fejlesztéseket, ismeretátadást tartalmaztak. Az intézmény a 2006-ban indult HEFOP felnőttképzési projektjére közel 30 millió forintos támogatást nyert a felnőttképzési centrum létrehozására. A projekt, hosszú távú célként határozta és teremtette meg a közművelődési intézmény felnőttképzési centrumát. amely intézményünk felnőttképzési tevékenységének alapja. A HEFOP program keretében (A felnőttképzés hozzáférésének javítása a rendelkezésre álló közművelődési intézményrendszer rendszerszerű bevonásával), között megvalósult pályázatának célja volt, hogy közelebb vigye a kistérségbe, a kistelepülésekre a tanulási lehetőségeket. A pályázati kiírás céljai: Az intézmények összefogása a felnőttképzés megvalósítása érdekében. A képzési szint javítása. A felnőttképzés hozzáférésének javítása ban pályázatunk a Szombathelyi Regionális Képző Központtal konzorciumi partnerségben, melyen összesen ,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyertünk. A támogatás arányosított összegei a következőképpen alakultak: Általános Művelődési Központ ,- Ft Szombathelyi Regionális Képző Központ ,- Ft. A megvalósítás március február 28.-i között történt. A pályázati támogatás lehetőséget biztosított intézményünk részére, hogy maximálisan kielégítsük a felnőttképzési igényeket. Olyan képzések megvalósítását tűztük ki célul, melyekre megfelelő a piaci igény, korszerűek témájukban, módszertanukban. A projekt földrajzilag meghatározott célterülete akkor még a Dél- Rábaközi Iskolaszövetséghez tartozó települések: Beled, Cirák, Kisfalud, Mihályi, Osli, Páli, Rábakecöl, Szil, Vág, Vitnyéd, Dénesfa, Edve, Gyóró, Hövej, Himod, Vadosfa, Vásárosfalu Hosszú távú célkitűzéseink: A Dél- Rábaközi térség gazdasági versenyképességének javítása. A felnőttképzési szolgáltatások színvonalának és hozzáférhetőségének javítása a térségben. Az egész életen áttartó tanulás filozófiájának széleskörű terjesztése. Közvetlen célkitűzéseink: A térség munkaerő piaci igényeihez alkalmazkodó képzések megvalósítása. Humánerőforrás- térkép elkészítése. Térségi Felnőttképzési Centrum kialakítása.(tfc) Együttműködési rendszer kialakítása a REMEK-kel. Célcsoport: a projekt térségében élő év közötti lakosság. 6

7 A pályázatban az alábbi képzések valósultak meg. A HEFOP pályázat elvárása volt a képzések fejlesztése a felnőttképzési tevékenység megerősítése. A pályázatban meghatározott, közvetlen célcsoport tagjai a közművelődési intézményben és a projektben dolgozó kollégák voltak. Az intézmény a projekt keretében 3 munkatársat iskolázott be a REMEK felsőfokú Oktatásszervező 360 órás és a 120 órás Tutor című képzéseire. Ahhoz, hogy a közvetett célcsoport képzései elindulhassanak, szükség volt művelődési ház felújítására július-augusztus hónapban felújították a művelődési ház teljes körű villamos hálózatát, és kicserélték az épületben a központi fűtés radiátorait is. A beruházás közel 5 millióba került. A költség hatékony tanfolyamok szervezéséhez a pályázat támogatta 7 db számítógép, 1db projektor, és 1 db multifunkcionális nyomtató beszerzését melynek értéke ,- Ft Pályázati finanszírozásból került még beszerzésre 6 db számítógépasztal, 6 db székkel, 14 db oktatótermi szék 2 db mozgatható tábla és egy íróasztalt polcrendszerrel, ,- Ft értékben. A célcsoport képzéseit a pályázati anyag előkészítése során elkészített igényfelmérés alapján határozták meg. Napjainkban számítógépes ismeretek nélkül szinte lehetetlen létezni a mindennapokban, és a munkahelyeken. A térségben elég magas volt a munkanélküliség, ezért az elhelyezkedést, álláskeresést segítő tréningek igénye is megjelent. Ezen szempontokat figyelembe véve terveztük be képzéseinket. Közvetett célcsoport képzései a következőképpen alakultak: ECDL Start tanfolyam 160 órában, Készség és képesség fejlesztő tréning, 60 órában. A 160 órás ECDL Start képzés 4 modulból állt. 1. Operációs rendszerek, 2. Szövegszerkesztés (Word), 3. Táblázatkezelés (Excel), 4. Internet,(levelezés és böngészés) A sikeres vizsga után a hallgatók ECDL START bizonyítványt, illetve a tréningen résztvevők tanúsítványt kaptak. A közvetett célcsoport képzésének gyakorlati megvalósulása Képzéseinket 3 csoportban fővel indítottuk. Egy csoport intenzív képzésen vett részt, napi 5 órában, melynek résztvevői nem rendelkeztek munkaviszonnyal, Gyesen, ill. Gyed-en voltak. Mindennapos képzésen rövid idő alatt megszerezték bizonyítványukat. Két csoport hallgatói heti két alkalommal délutánonként sajátították el ismereteiket. Ezen két csoportoknak a tagjai munkanélküliek, csökkent és megváltozott munka képességűek, illetve munkaviszonnyal rendelkező, de szakmával nem rendelkező egyének voltak. Segítséget illetve gyakorlási lehetőséget biztosítottunk mindhárom csoport hallgatói számára. A hallgatók nagyon szívesen jártak a képzésekre, jó közösség kovácsolódott össze a 160 óra alatt. A csoport mindentagja sikeres vizsga után, ECDL START bizonyítványt kapott. A pályázat előzetes felmérésben a Készség és képességfejlesztő tréning iránti igény merült fel. A 60 órás tréninget szakképzett tréner vezette, melyen 14 fő vett részt. 7

8 Kimutatás a projektben bizonyítványt, illetve tanúsítvány szerzett hallgatókról Képzés összesen nő férfi Beled Dénesfa Cirák Szil Mihályi Edve Rábakecöl Babót megnevezése Oktatás szervező Távoktatási tutor ECDL START Készség és képesség fejlesztő tréning A projekt megvalósítása során a feladat volt, képzési programok kifejlesztése, felnőttképzési szolgáltatások előkészítése, az intézmény a Munkaügyi Központ általi nyilvántartásba vétele. 2 képzési programot fejlesztettünk ki a jogszabályban előírtaknak megfelelően: Internet és Word alapok 40 órás Német nyelvi alapok 40 órás képzés. A pályázatban szerepelt képzések nagy érdeklődéssel és sikeresen zárultak. 53 fő kapott, ingyen végzettséget illetve bizonyítványt, tanúsítványt. Az érdeklődés és az igényfelmérés alapján szeretnénk a későbbiekben további képzéseket tartani. A pályázat célja az volt, hogy kialakuljon a Dél- Rábaközi térségben egy felnőttképzési bázis, melynek első lépcsőfoka e pályázat megvalósítása volt. Hosszú távú célunk a felnőttképzés folyamatos fenntartása, a piaci igényekre épülő képzések beindítása. Ennek a célnak megvalósítása érdekében a Mikrotérségi Általános Művelődési Központ felnőttképzési tevékenységét szeptember 24-i hatállyal a Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központnál nyilvántartásba vetettük. Az intézmény nyilvántartási száma: A nyilvántartásba vétel és a nyilvántartásba vételi számmal történő rendelkezés biztosítja a képzések megtartásának törvényességi hátterét. E törvényességi háttérről a évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről és a 48/2001. OM rendelet rendelkezik. 8

9 Építő közösségek, közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért 1. kör: Program a közművelődési intézményrendszer felnőttképzési kapacitásának bővítésére Kódszám:TÁMOP /09/1 A HEFOP felnőttképzési projektre épült a közel 23,5 millió forintos támogatású TÁMOP / azonosítószámú projekt. A XXI. századi képzésfejlesztés és felnőttképzés Beleden címet viselő projektben igényfelmérésen alapuló, gyakorlatorientált képzéseket fejlesztünk, valósítunk meg. Felnőttképzési szolgáltató - tanácsadó irodát működtetünk. Egyéni, csoportos non-formális és informális tanulási alkalmakat biztosítunk. A XXI századi képzésfejlesztés és felnőttképzés Beleden címmel indított projekt megvalósítására a TÁMOP / azonosítószámú pályázat ,- Ft nyert. Hagyományos és e-képzési rendszert alakítottunk ki, két munkatársunkat képeztünk ki a felnőttképzési akkreditációs folyamat követelményeinek megvalósításához. Kidolgoztuk a Felnőttképzési Törvény előírásai alapján saját képzési programjainkat, melyeket akkreditáltattunk. Megvalósítottuk első akkreditált képzéseinket, felnőttképzési szolgáltató irodát működtetünk. Kidolgoztunk az intézmény minőségirányítási és önértékelési rendszerét ben megszereztük az intézményi akkreditációt. Akkreditációs lajstromszám: A képzések ingyenesek voltak a hátrányos helyzetű csoportokba tartozók számára: munkanélkülieknek, pályakezdő fiataloknak, GYES-en, GYED-en, GYET-en lévőknek, roma származásúaknak, 50 éven felülieknek kínáltunk esélyt a tanulásra. A projekt fontosabb eredményei: Tananyag fejlesztés: Háztartásvezetés német nyelvi környezetben Parkgondozási alapismeretek Részképesség zavarok felismerése korai kisgyermekkorban Adaptált képzési program: EU-s projektmenedment Programakkreditáció megszerzése: Háztartásvezetés német nyelvi környezetben PL-5885 Parkgondozási alapismeretek PL-5886 Akkreditált képzési programok megvalósítása: A képzéseken 20 fő vett részt, és tett sikeres vizsgát. A tanfolyam elvégzéséről a hallgatók tanúsítványt kaptak. Bevezetésre került az elektronikus keretrendszer (MOODLE). A képzéseink tananyagát távoktatási tananyaggá is fejlesztettük. A hallgatóknak a képzés ideje alatt naponta 1000 Ft-os étkezési utalványt biztosítottunk. Minőségirányítási és önértékelési rendszer kidolgozása működtetése. Évenként önértékelés és fejlesztési terv készítése Felnőttképzési szolgáltatásaink: Előzetes tudásszint felmérés Pályaorientációs, pályakorrekciós tanácsadás Képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás Elhelyezkedési tanácsadás Álláskeresési technikák 9

10 A projekt ideje alatt biztosítottuk a képzésen kívüli felnőttképzési szolgáltatásokat, jellemzően egyéni és egyedi tanácsadást, szolgáltatást, nem formális és informális (csoportos) tanulási alkalmakat a felnőttképzési centrumban és külső helyszíneken a célcsoport ernyőszervezetinél, egyesületeinél, egyéb célcsoporttal foglalkozó szervezeteknél. Önismeret, kommunikáció, tanulási nehézségek, konfliktuskezelés, motiváció, álláskeresési technikák, munkaerő piaci ismeretek, tanácsadás munkába álláshoz, önéletrajz készítés segítése, képzési tanácsadás, Felkészítés állásinterjúra témakörökben Tárgyi eszközök beszerzése: 24 db kárpitozott szék 12 db asztal 1 db konferencia asztal 1 db projektor 2 db irodai számítógép 1 db vetítővászon állványos 1 db video projektor kocsi Indikátorok: Nem formális tanulási alkalmak száma: 200 Nem formális tanulási alkalmakon részvételek száma: 1400 Képzésen kívüli felnőttképzési szolgáltatások igénybevételének száma: 500 Kompetencia vizsgálatok száma: 40 10

11 "Építő közösségek", közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért 2. kör: A közművelődés a nem formális és informális tanulás szolgálatában című TÁMOP /08/2 kódszámú pályázat A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében megjelent az "Építő közösségek",közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért 2. kör: A közművelődés a nem formális és informális tanulás szolgálatában című TÁMOP /08/2 kódszámú pályázat. A Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled konzorciumi partnerségben a Csorna Városi Művelődési Központ és Városi Könyvtárral pályázatot nyújtott be Új tanulási formák az élethosszig tartó tanulás jegyében a Rábaköz közművelődési intézményeiben címmel. A pályázat célja: az új tanulási formákba való bekapcsolódás a közművelődés intézményein keresztül. A gyermek és ifjúsági korosztály, a hátrányos helyzetű csoportok a 20 - és 50 év közötti hátrányos helyzetűek bevonása a kompetencia-, illetve készség- és képességfejlesztő programokba, szakkörökbe, kiscsoportos foglalkozásokba, táborokba, ezáltal is elősegítve, a lemorzsolódás veszélyének elhárítását, és a társadalmi beilleszkedés esélyeinek növelését. A projekt kiemelt feladata: a társadalmi mozgósítás, az élethosszig tartó tanulás melletti elköteleződés kialakítása. A fenti célok megvalósítására Ft vissza nem térítendő támogatást kaptunk. Támogatás megosztása Főpályázó: Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Konzorciumi tag: Városi Művelődési Központ és Könyvtár Csorna Ft Ft A projekt megvalósulásának időtartama: től ig. A pályázati kiírás alapján a pályázónak minimum 3 komponens programjait kellett vállalnia. A 24 hónapon átívelő megvalósítás során a B, D és az E komponens tevékenységeit valósítottuk meg. A pályázat tervezésekor törekedtünk arra, hogy programjaink minél szélesebb körhöz eljussanak, ezért megvalósításhoz együttműködési megállapodásokat kötöttünk a Rábaközi térség közművelődési, közoktatási és szociális intézményeivel. Együttműködő partnereink: Egyesített Szociális Központ Beled (ESZK) Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ Rábaközi Művelődési Központ Kapuvár Hunyadi János Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium Csorna Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda (CSÁMIO) Csukás Zoltán Mezőgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szociális és Gyermekjóléti Központ Csorna Kossuth Lajos Szakiskola Csorna A programokban részt vettek a közoktatási intézményekben tanuló diákok, hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és felnőttek, és természetesen bárki, aki érdeklődött valamelyik program iránt. A tevékenységek megvalósítása az előre elkészített tematikák alapján történt. A dokumentálása a projekt által kidolgozott részletes munkanaplóban került rögzítésre. 11

12 A munkanapló részei: tematika, célok, feladatok meghatározása, felhasznált eszközök, felhasznált szakirodalom, kapcsolódási pontok az intézmény pedagógiai programjához, névsor, jelenlétív, anyakönyvi rész, eredmények, tapasztalatok összegzése. A programokhoz szükséges anyagokat, eszközöket a pályázati forrásból tudtuk biztosítani. B komponens, oktatást kiegészítő, iskolán kívüli programok lebonyolítása. Tehetséggondozás Nyilvános beszédre való felkészítés, logikai képességfejlesztés, számítógép programozás, szoftveralkalmazás, matematikai tehetséggondozás, anyanyelvi tehetséggondozás, diákíró, - újságíró tehetséggondozás. Ezen programokat a beledi ÁMK, a Hunyadi Gimnázium, a Kossuth Lajos Szakiskola és a CSÁMIO diákjai számára szerveztük, illetve valósítottuk meg. A tehetséggondozó foglalkozásokon 24 hónap alatt 76 fő 562 alkalommal vettek részt. Szakkörök A beledi ÁMK, a Hunyadi Gimnázium, CSÁMIO diákjai - digitális írás tudás, angol kezdő, angol haladó, német kezdő, német haladó, iskolarendszeren kívüli sportágak kipróbálása (korcsolya, úszás, lovaglás, íjazás stb), kézműves foglalkozás alsósoknak, zenede, ütősök, énekkar, természettudományi kísérletezések, grafikai szakkör, festés szakkör, dekorációs szakkör, gépíró- szakkört működtettünk 724 alkalommal, melyen 262 diák tehetett szert új ismeretekre. Táborok A Csukás Szakközépiskola tanulóinak lovas tábort, a CSÁMIO Erdei iskolai táborokat és a Beledi ÁMK diákjai számára angol és német táborokat szerveztünk. A 6 napos bentlakásos táborokban 130 fő vett részt. Táboronként minimum 8 alkalommal 2 x 45 perces tanulási alkalommal szerveztük. Nem kötelező elemek Kommunikációs készségfejlesztést, Ifjú Titánok Napját tartottunk a Beledi gyermekeknek. 7 vége 24 órás Non Stop program címmel a csornai és a beledi középiskolás diákok közösen töltöttek el egy programokkal gazdag 24 órát. Kreatív készségek fejlesztésére felkészítő foglalkozásokon kreatív fejlesztésben közreműködő beledi és csornai tanárok, gyermekjóléti szolgálatok dolgozói vettek részt. A Mire vagyok jó? Pályabemutatókat a csornai Csukásban, a Hunyadiban, és a Kossuth iskolában tartottuk. 7-8 osztályos tanulóknak. Ahol megismerkedhettek az intézményekben működő képzésekkel, szakmatanulás lehetőségeivel. A nem kötelező elemek alkalmainak száma 29, melyeken 174 diák vett részt. D komponens, demokratikus kötelezettségek tudatosítása, társadalmi tanulás folyamatának elősegítése, a magyar és az európai társadalom demokratikus működésének megismerése. Egynapos, intézménylátogatással egybekötött programot szerveztünk, melynek keretében HH diák, és HH felnőtt Parlamentlátogatáson, Megyei Önkormányzat látogatáson, Kapuvári és Csornai Önkormányzati látogatáson vettek részt. Győr Moson Sopron Megyei Iparkamarai látogatáson a HH szülők, gyermekeikkel közösen vettek részt, ahol tájékoztatást hallottak a továbbtanulás lehetőségeiről, a nyújtott támogatásokról. A csornai és a Beledi HH gyermekek és felnőtteknek közös kirándulást szerveztünk Szombathelyre ahol a KAPU programról, kaptak tájékoztatást. 9 alkalomból álló intézménylátogatáson 280 fő vett részt. 12

13 Kiscsoportos foglalkozások Társadalmi párbeszéd keretében: Munkáltatói fórumot tartottunk a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáról, nagycsaládosok helyzetéről, lehetőségeiről, fogyatékkal élőkkel, közoktatás és a család címmel. A foglalkozásokat csornai, beledi és kapuvári helyszíneken tartottuk. 8 alkalommal 64 fő HH részvételével valósult meg a program. Hátrányos helyzetű rétegek társadalmi integrációjáról programsorozatot a év közötti HH felnőtteknek szerveztük. A GYED-en, GYES-en lévő kismamák készség- és képességfejlesztő foglalkozásokon vettek részt, úgy, hogy közben gyermekeik számára felügyeletet biztosítottunk intézményünkben. HH felnőttek megismerkedtek az e- közszolgáltatások igénybevételéhez való hozzáférés lehetőségeivel. 47 alkalmon 48 fő vett részt. A demokratikus magatartás, demokratikus alapkészségek fejlesztése: (az alapvető emberi és személyiségjogokról) az eutanáziáról, az abortuszról, a szenvedélybetegségekről és kialakulásukról, a társadalmi szegregációról, a személyes diákjogról, az egyén és közösségről, generációk együttéléséről, igazság és igazságszolgáltatásról HH felnőtteknek szerveztünk előadásokat. A beledi ÁMK és a Hunyadi Gimnázium diákjainak interaktív előadások formájában tartottuk meg a programokat. 16 alkalommal, 96 fővel valósult meg a program. E komponens, megtartó képességeket segítő programok, közösségi programok, nem formális és informális tanulási alkalmak biztosítása. Kompetenciafejlesztő csoportmunka keretében a CSÁMIO, a beledi ÁMK diákjai megismerkedhettek a népi kismesterségekkel, a fazekassággal, énekes népi gyermekjátékokkal, kézművességgel, hon- és népismerettel, és a hímzőkultúra felelevenítésével. A programban 104 alkalommal 58 fő vett részt. Tréningek A beledi és csornai gyermekek Hagyományos foglalkozásokat felelevenítő programján megtanulták a szövés, a bőrözés, a gyertyakészítés, a csuhé és szalmatárgy készítés, és a nemezelés technikáit. A 10 alkalomból álló foglalkozásokon 120 gyermek nagy örömmel vett részt. Kompetenciafejlesztő táborok A csornai Szociális és gyermekjóléti Szolgálattal közösen Kompetenciafejlesztő napközis tábort valósítottunk meg, ahol 30 HH diák vett részt. Balatonalmádiban Kreatív készségek fejlesztése, népi játékok táborban 2 x 1 hétig 64 HH gyermek számára valósítottuk meg a nyári tábort. Napközis tábort szerveztünk 20 kapuvári hátrányos helyzetű gyermek számára a Nyitott KAPU-VÁR-ral közösen. Az beledi ESZK együttműködésével készség és képességfejlesztő, prevenció, közösségépítés címmel Somogydöröcskén, nyaralhatott 40 HH gyermek. Kompetenciafejlesztő vagy prevenciós foglalkozások Életvezetési és háztartási ismeretek címmel év közötti HH felnőtteknek az ESZK és a Nyitott KAPU-VÁR együttműködésével szerveztünk 5-5 alkalomból álló foglalkozásokat Kapuváron, Vitnyéden és Beleden. Résztvevők száma 28 fő volt. Nagyon nagy sikert aratott a részképesség zavarokkal küzdő gyermekek szülei számára szervezett foglalkozás sorozat, melyet a Rábaköz 12 településen élő HH felnőtt vett részt. A foglalkozás sorozaton alkalmanként fő vett részt. Kultúrára való befogadó képesség fejlesztése címmel HH felnőtteknek tartottunk foglalkozásokat. A csornai gyermekeknek bütykölde címmel játszóházat szerveztünk ünnepeink előtt. A foglalkozásokon 75 fő vett részt 76 alkalommal. 13

14 Közösségi programok között a Márton Napi vigasságok az ESZK kel együttműködve 100 gyermek, Pünkösdi vigasságok címmel Hagyományőrző közösségi program a Nyitott KAPU-VÁR ral együtt bonyolítottuk le, mely 50 HH gyermek számára tette boldoggá az ott eltöltött időt. A projekt megvalósítása alatt a következő tárgyi eszközök kerültek beszerzésre. 48 db kárpitozott szék 6 db számítógép asztal 12 db asztal 3 db vezetői szék 1 db 3 elemes polcrendszer 3 db irattartó szekrény 4 db konferencia asztal 3 db notebook 2 db projektor 6 db asztali számítógép 2 db vetítővászon 2 db videoprojektor kocsi 1 db fehértábla 1 db multifunkciós a3-as másológép 1 db videokamera 1 db fényképezőgép 1 db laminálógép 1 db HP laser nyomtató 1 db sprálozógép A3-as 1 db hőkötő 1 db karos papírvágó 3 db paraván tábla A programok megvalósításához vásárolt anyagok költsége Ft. Igénybe vett szolgáltatások: Ft. A programok megvalósításában 69 fő vett részt oktatói és tréneri minőségben. A pályázat keretében nagyon tartalmas programokat tudtunk megvalósítani. Ez annál is inkább fontos volt, számunkra mert szinte az egész Rábaköz lakosságának tudtunk valami újat, hasznosat biztosítani. Annál is inkább, mivel a kis településekre nem érnek el a szabadidős tevékenységek. Egyrészt azért mert nincs aki szervezze, másrészt mert nincs miből szervezni. Tevékenységeinkkel növeltük a hátrányos helyzetű lakosság hozzáférését a programokhoz. A gyermek és ifjúsági korosztály számára színes közösségi programjainkkal lehetőségeket biztosítottuk a szabadidő hasznos és tartalmas eltöltéséhez. A résztvevő diákokat távol tartottuk a veszélyes és céltalan tevékenységtől. Fejlesztettük készségeiket, és kompetenciájukat. Csökkentettük a gyermekekben a TV és a számítógép iránti aktivitásukat. Erősítettük a közösség iránti igényüket, kapcsolataikat, az együttdolgozás fontosságát, a közös célért való küzdelmet. Bővítettük a közművelődési intézmény programjainak kínálatát, szélesítettük a látogatottak körét, növeltük a látogatottságot. Nem formális képzéseken részt vettek száma: 1725 fő Nem formális képzési alkalmak száma: 1636 Intézménylátogatással egybekötött informális tanulási program: 9 14

A MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉS SZAKPOLITIKAI KONCEPCIÓJA

A MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉS SZAKPOLITIKAI KONCEPCIÓJA A MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉS SZAKPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 1 BEVEZETŐ A közművelődést a magyar kulturális kormányzat olyan személyiség-, közösség- és társadalomfejlesztő programnak tekinti, amely a polgárok aktív

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Építő közösségek - közművelődési intézmények az egész életen át tartó tanulásért 2. kör: A közművelődés a nem formális és informális tanulás

Részletesebben

Jó gyakorlatok. Hajdú-Bihar megyében. 25 jó gyakorlat. Együttműködés az élethosszig tartó tanulásért. Népfőiskolai Füzetek 5.

Jó gyakorlatok. Hajdú-Bihar megyében. 25 jó gyakorlat. Együttműködés az élethosszig tartó tanulásért. Népfőiskolai Füzetek 5. Jó gyakorlatok Hajdú-Bihar megyében Együttműködés az élethosszig tartó tanulásért 25 jó gyakorlat Népfőiskolai Füzetek 5. Amikor az elvetett mag táptalajra talál Hosszú évek óta tudatosan alkalmazzák,

Részletesebben

I. Bevezető Nyitott Kapuk Ifjúságfejlesztés Kecskeméten Színe Java Kecskeméten Képzések a kulturális fejlesztésért digitalizálásnak

I. Bevezető Nyitott Kapuk Ifjúságfejlesztés Kecskeméten Színe Java Kecskeméten Képzések a kulturális fejlesztésért digitalizálásnak 1 I. Bevezető A Kecskeméti Ifjúsági Otthon Kecskemét városában a gyermek és ifjúsági közművelődés feladatellátója az 1997. évi CXL. törvény alapján, a helyi közművelődési rendeletnek és alapító okiratának

Részletesebben

Remélem hasznos, a mindennapi munkájuk során is használható olvasnivalót kínálunk Önöknek!

Remélem hasznos, a mindennapi munkájuk során is használható olvasnivalót kínálunk Önöknek! ELŐSZÓ Jelen kiadványunk, amit kezében tart a kedves Olvasó a Khetanipe A Romák Összefogásáért Egyesület szerepét hívatott bemutatni az elmúlt 2 évben megvalósított, mára pedig sikeresen befejeződött innovatív

Részletesebben

INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT LISZT FERENC ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA MAGASABB VEZETŐI ÁLLÁSHELYÉNEK BETÖLTÉSÉRE. Forrainé Kószó Györgyi

INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT LISZT FERENC ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA MAGASABB VEZETŐI ÁLLÁSHELYÉNEK BETÖLTÉSÉRE. Forrainé Kószó Györgyi INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT LISZT FERENC ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA MAGASABB VEZETŐI ÁLLÁSHELYÉNEK BETÖLTÉSÉRE Emberei Erőforrások Minisztere Hódmezővásárhelyi Tankerület Hódmezővásárhely Kossuth tér 1.

Részletesebben

Hagyomány - Tehetség - Korszerűség

Hagyomány - Tehetség - Korszerűség TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0056 Összefoglaló záró kiadvány Hagyomány - Tehetség - Korszerűség Egy megvalósított közművelődési pályázat keresztmetszete TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0056 Összefoglaló záró kiadvány Hagyomány

Részletesebben

Szé khely: 4032 Debrecen, E g y ete m tér 1. Iroda és képzési helyszín: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 2 3. Posta cí m: 4010 Debrecen, Pf. 25.

Szé khely: 4032 Debrecen, E g y ete m tér 1. Iroda és képzési helyszín: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 2 3. Posta cí m: 4010 Debrecen, Pf. 25. KULTÚRÁSZ KÖ ZHASZNÚ EGYESÜLET Szé khely: 4032 Debrecen, E g y ete m tér 1. Iroda és képzési helyszín: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 2 3. Posta cí m: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-ma il: kulturasz@g ma il.com

Részletesebben

Nagy lépés a kistérségnek TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006

Nagy lépés a kistérségnek TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006 Nagy lépés a kistérségnek TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006 Tartalomjegyzék oldal 1. Bevezetés... 2 2. Helyi közösségépítő tevékenységcsoport... 7 3. A tevékenységek részletes bemutatása, következtetések..

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám: 14-8/2010. Melléklet: 2 db E l ő t e r j e s z t é s a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

Népzenétől a kortárs zenéig

Népzenétől a kortárs zenéig Szent Gergely Népfőiskola Népzenétől a kortárs zenéig A Békés Megye Népművészetéért Alapítvány tevékenysége, kiemelt pályázati projektje Konzulens: Gulyás Zsuzsanna Készítette: Kölcseyné Balázs Mária Finanszírozás

Részletesebben

AZ MSKSZMSZ 13 ÉVE. Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége. Debrecen, 2011.

AZ MSKSZMSZ 13 ÉVE. Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége. Debrecen, 2011. AZ MSKSZMSZ 13 ÉVE Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége Debrecen, 2011. 1 Küldetésünk A Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége közel 13

Részletesebben

Egészségfejlesztés és közművelődés konferencia lesz Intézetünkben

Egészségfejlesztés és közművelődés konferencia lesz Intézetünkben Hírlevél XVI. évfolyam 209. szám 2011. október A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja Az egészségkultúra fejlesztése a közművelődésben

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA Tartalomjegyzék BEVEZETŐ... 1 AZ ÖSSZETETT ISKOLA (ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM)... 6 NEVELÉSI PROGRAMJA... 6 1. AZ OKTATÁS-NEVELÉS

Részletesebben

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS c. projekthez GESZTOR: Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató Nonprofit Kft.

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS c. projekthez GESZTOR: Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató Nonprofit Kft. MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS c. projekthez GESZTOR: Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató Nonprofit Kft. Készült: Pécs, 2012. augusztusa 1 1.

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzatának Közművelődési Koncepciója 2011-2014

Dombóvár Város Önkormányzatának Közművelődési Koncepciója 2011-2014 Dombóvár Város Önkormányzatának Közművelődési Koncepciója 2011-2014 Készítette: Dombóvár Város Polgármesteri Hivatala Dombóvár, 2011. szeptember "Kiművelt emberfők sokasága a nemzet igaz hatalma." (gróf

Részletesebben

1. sz. melléklet SZAKMAI PROGRAM ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához.

1. sz. melléklet SZAKMAI PROGRAM ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához. 1. sz. melléklet SZAKMAI PROGRAM ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.1.1-11/1/A és TÁMOP-5.1.1-11/1/B 1 Tartalom 1. Általános

Részletesebben

Pedagógiai Híradó Az Eötvös Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja

Pedagógiai Híradó Az Eötvös Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja 2011. október Tolna Megyei Pedagógiai Híradó Az Eötvös Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja A tartalomból BEMUTATKOZIK a paksi Deák Ferenc Általános Iskola Tehetségpont BEMUTATKOZIK a paksi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2011. május 16-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2011. május 16-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke Szám: 513-2/2011. Melléklet: 3 db E L Ő T E R J E S Z T É S A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2011. május 16-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

I. Gyermek jól-lét területét érintő feladatok Feladatok összefoglalása: Beavatkozási irányok: I. Gyermek jól-lét

I. Gyermek jól-lét területét érintő feladatok Feladatok összefoglalása: Beavatkozási irányok: I. Gyermek jól-lét I. Gyermek jól-lét I. Gyermek jól-lét területét érintő feladatok Feladatok összefoglalása: Beavatkozási irányok: Programok/intézkedések megnevezése TÁMOP 5.1.1 LHH kistérségek projektjei (LHH eljásárásrendek

Részletesebben

Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés

Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület csatlakozik a Hajdú-Bihar megyei Életfa Önkéntes Centrum kezdeményezéséhez, melyben jó gyakorlatok összegyűjtését

Részletesebben

PÁLYÁZAT 2013. ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA. Pályázó: GYŐRI ISTVÁNNÉ

PÁLYÁZAT 2013. ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA. Pályázó: GYŐRI ISTVÁNNÉ PÁLYÁZAT 2013. ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA Pályázó: GYŐRI ISTVÁNNÉ TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0037 PÁLYÁZAT ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézményvezető

Részletesebben

PÁLYÁZAT A MŰVELŐDÉS HÁZA ÉS KÖNYVTÁRA IGAZGATÓI ÁLLÁSÁRA KÉSZÍTETTE: CSATLÓSNÉ KOMÁROMI KATALIN

PÁLYÁZAT A MŰVELŐDÉS HÁZA ÉS KÖNYVTÁRA IGAZGATÓI ÁLLÁSÁRA KÉSZÍTETTE: CSATLÓSNÉ KOMÁROMI KATALIN PÁLYÁZAT A MŰVELŐDÉS HÁZA ÉS KÖNYVTÁRA IGAZGATÓI ÁLLÁSÁRA KÉSZÍTETTE: CSATLÓSNÉ KOMÁROMI KATALIN I. BEVEZETŐ... 3 II. A MŰVELŐDÉS HÁZA ÉS KÖNYVTÁRA MŰKÖDÉSÉNEK ÉS SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉNEK HELYZETELEMZÉSE

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ VEZETŐI PÁLYÁZAT A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ A pályázat tárgya: Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Kossuth Lajos Baptista Általános Iskola és Kollégium 5310 Kisújszállás, Rákóczi u. 1;. Tel./fax.: 59/321-312; e-mail: kossuth.kisujszallas@baptistaoktatas.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum...

Részletesebben

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására Pályázat a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola intézményvezetői beosztásának ellátására Imréné Lukácsi Ildikó matematika fizika - számítástechnika szakos középiskolai tanár ildiready@gmail.com

Részletesebben

Egy komplex képesség- és közösségfejlesztő program megvalósulása és eredményei

Egy komplex képesség- és közösségfejlesztő program megvalósulása és eredményei Egy komplex képesség- és közösségfejlesztő program megvalósulása és eredményei A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. TÁMOP-5.2.5/B-10/2-2010-0062

Részletesebben

Mór Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata

Mór Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata Mór Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata 2014. június TARTALOMJEGYZÉK 1 Bevezetés 3 2 A felülvizsgálat indoka 4 3 Felülvizsgálat menete 5 4 Helyzetelemzés 5 4.1 Demográfiai mutatók

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja A gyermeket tisztelettel kell fogadni, szeretetben kell felnevelni, és szabadságban kell elengedni / Vekerdy Tamás/ KISÚJSZÁLLÁS Városi Óvodai Intézmény SZIVÁRVÁNY Pedagógiai Programja 2013. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

1. számú melléklet: Alkalmazottak 2. számú melléklet: Továbbképzések 3. számú melléklet: Tanulmányi, sport eredmények 4. számú melléklet.

1. számú melléklet: Alkalmazottak 2. számú melléklet: Továbbképzések 3. számú melléklet: Tanulmányi, sport eredmények 4. számú melléklet. Kéésszzíítteettttee:: Forrrraiinéé Kósszzó Györrgyii iigazzgattó 2010.. augusszzttuss 23.. I. HELYZETÉRTÉKELÉS 1. BEVEZETŐ 2. SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEK 2. 1. Személyi feltételek 2. 2. Tárgyi feltételek

Részletesebben