Beszámoló a Beledi Általános Művelődési Központ felnőttképzési tevékenységről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló a Beledi Általános Művelődési Központ felnőttképzési tevékenységről"

Átírás

1 Beledi Általános Művelődési Központ 9343 Beled, Vásártér u. 6. Tel/fax: +36 / 96 / e -mail: AL: 2631 FINYSZ: Beszámoló a Beledi Általános Művelődési Központ felnőttképzési tevékenységről Készült: Készítette: február 12. Mórocz Ildikó Beledi Általános Művelődési Központ 9343 Beled, Vásártér u. 2/1. Tel/fax: Mobil: Web:mamkbeled.hu 1

2 Beszámoló a Beledi Általános Művelődési Központ felnőttképzési tevékenységről Bevezető A közművelődést a magyar kulturális kormányzat olyan személyiség-, közösség- és társadalomfejlesztő programnak tekinti, amely a polgárok aktív közösségi művelődésén alapul. A magyar közművelődés ma is egy a nemzet jövőjével, mert a közművelődésben a kultúra épít nemzetet. A közművelődés átfogó társadalmi programja a modern Magyarország kialakulásának szerves részeként, több mint kétszáz éve jelen van az intézmények és a közösségek életében. Kultúránkat jórészt a közművelődés rendszerében tanuljuk meg, s az alkotó tevékenység jelentős része is ide kötődik. Ez a kitüntetett szerepkör a modern demokráciákban különös felelősséget ró az államra. A közfeladatok ellátásának első számú letéteményeseként az állam kötelessége a társadalom életét biztosító nagy ellátórendszerek működtetése. Minthogy a kultúra minden nagy rendszer működésére hat, a közművelődés működési feltételeinek tervszerű biztosítása jelentős részben állami feladat. A programalkotás a társadalom életerejét jelzi. Kulturális helyzetkép A magyar közművelődés legnagyobb közhasznú feladatot végző országos intézményhálózatát a művelődési házak és hasonló intézmények (összefoglalóan: közművelődési intézmények alkotják. A polgári kormány az Alaptörvényben rögzített művelődéshez való jog érvényesítése érdekében kulturális programjában elkötelezte magát ezeknek az intézményeknek a védelme, egy sokszínű, strukturált közművelődési intézményrendszer fenntartása, állami támogatásuk garantálása mellett. A felnőttképzés a közneveléssel egyetemben a reformkori kezdetektől napjainkig meghatározza a művelődés helyzetét az országban. A lakosság műveltségi szintjének alakulásában a köznevelés alapozó funkciója mellett a felnőttképzés befolyása jelentős. A magyar közművelődés intézményei az értékelvű közművelődés fundamentumaként ma már az ideológiaés programközpontúság helyett a közösségépítő személyiség-fejlesztést állítják tevékenységük középpontjába. A kulturális intézmények között a legszélesebb körben ők biztosítják a kulturális javakhoz való hozzáférést és a kulturális esélyegyenlőséget. A művelődési és közösségi házak maradtak a leszakadó, hátrányos helyzetű társadalmi rétegek számára a kulturális aktivitás leginkább elérhető intézményei. Az intézmények alapfeladatai között ezért elsőbbséget élvez a hátrányos helyzetű közösségek befogadása, felkarolása, különösen ama csoportok, rétegek és korosztályok részére, amelyeknek a kulturális repertoárja valamilyen okból hiányos, szegényes, és a művelődési aktivitásukban átmenetileg vagy tartósan akadályozva vannak. Ennek eredményeként ezek az intézmények a művelődési házak új generációjaként a 21. század első évtizedében Magyarországon is az egész életen át tartó tanulás (LLL) stratégiai programjának fontos színterévé váltak. 1 Stratégiai célok, várható eredmények, hatások - A kulturális esélyegyenlőtlenségek csökkentése, Magyarország Alaptörvényében rögzített művelődéshez való jog gyakorlása folyamatosan bővülő, az életminőséget és életesélyeket javító intézményi feltételek között. - A gazdasági versenyképesség növelése a felnőttképzés és átképzés munkaerő piaci orientációja. - A kreativitás, öntevékenység és alkalmazkodóképesség fejlesztése az LLL új tanulási formáinak általánossá tétele, a kulturális értékekhez, a néphagyományhoz való hozzáférés közösség- és személyiségfejlesztő formáinak működtetése. A közművelődés és felnőttképzés kapcsolata A közművelődési intézmények szolgáltatásaikkal optimális körülmények között embert és közösséget a maguk teljességében tudnak bevonni tevékenységi körükbe. Tevékenység-szerkezetük sokszínűsége, a közösségi szolgáltatások jelenléte sajátos lehetőségeket teremt az életminőség javítása és az életpálya-tanácsadás terén 2

3 is. A barátságos, nem hierarchikus tanulási helyzetekben zajló közösségi foglalkozások, az évtizedek során felhalmozott és átörökített gazdag kultúraközvetítő tapasztalatok teszik hivatottá ezeket az intézményeket arra, hogy az egész életen át tartó tanulás önálló alrendszereként határozzák meg önmagukat. A klasszikus felnőttképzési szervezetek számára nehezen elérhető, kevéssé motivált, sokszor több szempontból is hátrányos helyzetű társadalmi rétegekkel kerülnek rendszeres kapcsolatba, és így közvetett módon alkalom nyílik ezek bevonására is. Elérnek, aktivizálnak olyan rétegeket, amelyek más felnőttképzési intézmények, szociális és munkaügyi szervezetek számára rejtve maradnak. Információval, tájékoztatással, informális tanulási alkalmak és nem-formális képzések megvalósításával fontos alapozó, ráhangoló, aktivizáló szerepet tölthetnek és töltenek be a felnőttképzés területén. Növekszik a közművelődési intézményrendszer formális betagozódása a felnőttképzés országos struktúrájába, az Európai Unió pályázatain történt sikeres szereplés eredményeként. Mindez egyúttal az élethosszig tartó tanulás (LLL) felnőttképzési tapasztalatainak további elmélyült alkalmazását is jelzi. A közművelődési intézmények a formális, nem formális és informális tanulási alkalmak gazdagságát és számottevő sokaságát valósítják meg. Tevékenységükben a rendszeres művelődési formák ezen belül a felnőtt lakosságnak szóló tanfolyamok, ismeretterjesztő előadássorozatok évtizedek óta nagy számban és figyelemre méltó tartalmi gazdagsággal vannak jelen. A közművelődési intézmények felnőttképzési tevékenységének jellemzői: - A közművelődés társadalmi szerepe, hivatása és a felnőttképzés funkciói között történelmileg szerves kapcsolat van. - A közművelődési intézmények kultúraközvetítő intézményként nélkülözhetetlen szerepet töltenek be a felnőttképzésben, részt vállalnak a készségek és a képességek, kulcskompetenciák fejlesztésében, az életminőség javításában. 3

4 Törvényi háttér: évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről 48/2001. évi (XII. 29.) OM rendelet felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásba vételének részletes szabályairól. 24/2004 (VI.22) FMM rendelet alapján évi CXL törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelet, 2/1993. (I. 30.) MKM rendelet Személyi feltételek: Pályázat útján május 25-től kerültem a beledi ÁMK alkalmazásába napi 6 órás közalkalmazotti jogviszonyba, mint a HEFOP projektmenedzseri feladatainak ellátására márciustól 8 órás jogviszonyba, mint projektmenedzser és oktatás szervezői munkakörbe és jelen leg is ebben a munkakörben dolgozom. Óvónői főiskolai végzettséggel rendelkezem. Elvégeztem egy felsőfokú oktatásszervezői OKJ tanfolyamot, Tutor bizonyítványt szereztem. ECDL start végzettségem van Lehetőségeimhez mérten képeztem magam a közművelődés területén, különböző akkreditált tanfolyamokon vettem részt. Kulturális vezető című PLB képzés 320 órában (Közm.I/10/2010.(III.2.)). Kulturális Projektciklus Menedzsment című 180 órás képzés (Közm./I/9/2010..(I.29)). Intézménymenedzsment informatikai támogatás PLB órás képzés (Közm. /A/9/2010. (III.2.) Felnőttképzési akkreditációs rendszer működtetése a gyakorlatban a felnőttképzési intézményekben PL-4525 Helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésére felkészítő képzés önkormányzati közalkalmazottak/ köztisztviselők részére PL-7671 A HEFOP /1. Napi 6 órás közalkalmazotti jogviszonyba. A bruttó illetményem járulékokkal együtt havonta , Ft volt, ebből a pályázat terhére havonta Ft-ot számolt el a munkaadó március 1-től február 28-ig a TÁMOP /2 pályázatban, napi 8 órás közalkalmazotti jogviszonyban a bruttó bér havi Ft és járulékait 100 %-ban pályázatból finanszírozta az intézmény augusztus 1- től március 31-ig. a TÁMOP /1 pályázatban heti 20 órában bruttó Ft és járulékait szintén a pályázat támogatta. TÁMOP-3.2.3/A-11/1 pályázatban augusztus 01-től július 31-ig a Ft-os bruttó illetményemből a projekt terhére elszámolt összeg havonta Ft volt. TÁMOP /1 projektben március 29-től március 28-ig a Ft os bruttó bérből Ft illetményt járulékokkal együtt a projekt terhére számolt el a munkáltató Tárgyi feltételek: 13 db számítógép 5 db notebook 12 db számítógép asztal 2 db irodai számítógép 5 db konferencia asztal 24 db asztal 62 db kárpitozott szék 24 db kárpitozott szék asztallal 3 db vezetői szék 6 db forgószék 4 db projektor 3 db video projektor kocsi 3db vetítővászon állványos 3 db fehértábla 1 db 3 elemes polcrendszer 3 db irattartó szekrény 4

5 1 db íróasztal polcrendszerrel 1 db multifunkciós nyomtató 1 db multifunkciós a3-as másológép 3db Panasonic videokamera 2 db fényképezőgép 1 db laminálógép 1 db HP laser nyomtató 1 db sprálozógép A3-as 1 db hőkötő 1 db karos papírvágó 9 db paraván tábla 10 db fejmikrofon 1 db Gerjedésgátló 1 db vezeték nélküli mikrofonrendszer 2 mikrofonnal 1 db Mikrofon állvány 1 db fotó-video készlet 1 db Samsung winchester 2 db Epson nyomtató A fenti tárgyi eszközöket az Európai Uniós pályázatok 100 %-os finanszírozásból vásároltuk meg. A projektekből vásárolt berendezésekkel a közművelődési intézmény elhasználódott bútorzatát sikerült lecserélni. 5

6 Felnőttek Szövetsége a tanulásáért - térségi Felnőttképzési centrum kialakítása a Beleden HEFOP / A Felnőttek Szövetsége a tanulásáért - térségi Felnőttképzési centrum kialakítása a Beleden A 2006-ban indult felnőttképzési projektünk és a következő évek egyik fontos megvalósuló alappillére lett. A program a művelődési intézmények felnőttképzésbe való integrálását segíti elő. Beled Város Önkormányzata az intézmény alapító okiratában nevesíti a felnőttképzést. Az intézmény közművelődési feladatainak megvalósítását pályázati források felhasználásával egészítettük ki. Az elnyert pályázatok egyes elemeiben képzéseket, kompetencia- és készség fejlesztéseket, ismeretátadást tartalmaztak. Az intézmény a 2006-ban indult HEFOP felnőttképzési projektjére közel 30 millió forintos támogatást nyert a felnőttképzési centrum létrehozására. A projekt, hosszú távú célként határozta és teremtette meg a közművelődési intézmény felnőttképzési centrumát. amely intézményünk felnőttképzési tevékenységének alapja. A HEFOP program keretében (A felnőttképzés hozzáférésének javítása a rendelkezésre álló közművelődési intézményrendszer rendszerszerű bevonásával), között megvalósult pályázatának célja volt, hogy közelebb vigye a kistérségbe, a kistelepülésekre a tanulási lehetőségeket. A pályázati kiírás céljai: Az intézmények összefogása a felnőttképzés megvalósítása érdekében. A képzési szint javítása. A felnőttképzés hozzáférésének javítása ban pályázatunk a Szombathelyi Regionális Képző Központtal konzorciumi partnerségben, melyen összesen ,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyertünk. A támogatás arányosított összegei a következőképpen alakultak: Általános Művelődési Központ ,- Ft Szombathelyi Regionális Képző Központ ,- Ft. A megvalósítás március február 28.-i között történt. A pályázati támogatás lehetőséget biztosított intézményünk részére, hogy maximálisan kielégítsük a felnőttképzési igényeket. Olyan képzések megvalósítását tűztük ki célul, melyekre megfelelő a piaci igény, korszerűek témájukban, módszertanukban. A projekt földrajzilag meghatározott célterülete akkor még a Dél- Rábaközi Iskolaszövetséghez tartozó települések: Beled, Cirák, Kisfalud, Mihályi, Osli, Páli, Rábakecöl, Szil, Vág, Vitnyéd, Dénesfa, Edve, Gyóró, Hövej, Himod, Vadosfa, Vásárosfalu Hosszú távú célkitűzéseink: A Dél- Rábaközi térség gazdasági versenyképességének javítása. A felnőttképzési szolgáltatások színvonalának és hozzáférhetőségének javítása a térségben. Az egész életen áttartó tanulás filozófiájának széleskörű terjesztése. Közvetlen célkitűzéseink: A térség munkaerő piaci igényeihez alkalmazkodó képzések megvalósítása. Humánerőforrás- térkép elkészítése. Térségi Felnőttképzési Centrum kialakítása.(tfc) Együttműködési rendszer kialakítása a REMEK-kel. Célcsoport: a projekt térségében élő év közötti lakosság. 6

7 A pályázatban az alábbi képzések valósultak meg. A HEFOP pályázat elvárása volt a képzések fejlesztése a felnőttképzési tevékenység megerősítése. A pályázatban meghatározott, közvetlen célcsoport tagjai a közművelődési intézményben és a projektben dolgozó kollégák voltak. Az intézmény a projekt keretében 3 munkatársat iskolázott be a REMEK felsőfokú Oktatásszervező 360 órás és a 120 órás Tutor című képzéseire. Ahhoz, hogy a közvetett célcsoport képzései elindulhassanak, szükség volt művelődési ház felújítására július-augusztus hónapban felújították a művelődési ház teljes körű villamos hálózatát, és kicserélték az épületben a központi fűtés radiátorait is. A beruházás közel 5 millióba került. A költség hatékony tanfolyamok szervezéséhez a pályázat támogatta 7 db számítógép, 1db projektor, és 1 db multifunkcionális nyomtató beszerzését melynek értéke ,- Ft Pályázati finanszírozásból került még beszerzésre 6 db számítógépasztal, 6 db székkel, 14 db oktatótermi szék 2 db mozgatható tábla és egy íróasztalt polcrendszerrel, ,- Ft értékben. A célcsoport képzéseit a pályázati anyag előkészítése során elkészített igényfelmérés alapján határozták meg. Napjainkban számítógépes ismeretek nélkül szinte lehetetlen létezni a mindennapokban, és a munkahelyeken. A térségben elég magas volt a munkanélküliség, ezért az elhelyezkedést, álláskeresést segítő tréningek igénye is megjelent. Ezen szempontokat figyelembe véve terveztük be képzéseinket. Közvetett célcsoport képzései a következőképpen alakultak: ECDL Start tanfolyam 160 órában, Készség és képesség fejlesztő tréning, 60 órában. A 160 órás ECDL Start képzés 4 modulból állt. 1. Operációs rendszerek, 2. Szövegszerkesztés (Word), 3. Táblázatkezelés (Excel), 4. Internet,(levelezés és böngészés) A sikeres vizsga után a hallgatók ECDL START bizonyítványt, illetve a tréningen résztvevők tanúsítványt kaptak. A közvetett célcsoport képzésének gyakorlati megvalósulása Képzéseinket 3 csoportban fővel indítottuk. Egy csoport intenzív képzésen vett részt, napi 5 órában, melynek résztvevői nem rendelkeztek munkaviszonnyal, Gyesen, ill. Gyed-en voltak. Mindennapos képzésen rövid idő alatt megszerezték bizonyítványukat. Két csoport hallgatói heti két alkalommal délutánonként sajátították el ismereteiket. Ezen két csoportoknak a tagjai munkanélküliek, csökkent és megváltozott munka képességűek, illetve munkaviszonnyal rendelkező, de szakmával nem rendelkező egyének voltak. Segítséget illetve gyakorlási lehetőséget biztosítottunk mindhárom csoport hallgatói számára. A hallgatók nagyon szívesen jártak a képzésekre, jó közösség kovácsolódott össze a 160 óra alatt. A csoport mindentagja sikeres vizsga után, ECDL START bizonyítványt kapott. A pályázat előzetes felmérésben a Készség és képességfejlesztő tréning iránti igény merült fel. A 60 órás tréninget szakképzett tréner vezette, melyen 14 fő vett részt. 7

8 Kimutatás a projektben bizonyítványt, illetve tanúsítvány szerzett hallgatókról Képzés összesen nő férfi Beled Dénesfa Cirák Szil Mihályi Edve Rábakecöl Babót megnevezése Oktatás szervező Távoktatási tutor ECDL START Készség és képesség fejlesztő tréning A projekt megvalósítása során a feladat volt, képzési programok kifejlesztése, felnőttképzési szolgáltatások előkészítése, az intézmény a Munkaügyi Központ általi nyilvántartásba vétele. 2 képzési programot fejlesztettünk ki a jogszabályban előírtaknak megfelelően: Internet és Word alapok 40 órás Német nyelvi alapok 40 órás képzés. A pályázatban szerepelt képzések nagy érdeklődéssel és sikeresen zárultak. 53 fő kapott, ingyen végzettséget illetve bizonyítványt, tanúsítványt. Az érdeklődés és az igényfelmérés alapján szeretnénk a későbbiekben további képzéseket tartani. A pályázat célja az volt, hogy kialakuljon a Dél- Rábaközi térségben egy felnőttképzési bázis, melynek első lépcsőfoka e pályázat megvalósítása volt. Hosszú távú célunk a felnőttképzés folyamatos fenntartása, a piaci igényekre épülő képzések beindítása. Ennek a célnak megvalósítása érdekében a Mikrotérségi Általános Művelődési Központ felnőttképzési tevékenységét szeptember 24-i hatállyal a Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központnál nyilvántartásba vetettük. Az intézmény nyilvántartási száma: A nyilvántartásba vétel és a nyilvántartásba vételi számmal történő rendelkezés biztosítja a képzések megtartásának törvényességi hátterét. E törvényességi háttérről a évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről és a 48/2001. OM rendelet rendelkezik. 8

9 Építő közösségek, közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért 1. kör: Program a közművelődési intézményrendszer felnőttképzési kapacitásának bővítésére Kódszám:TÁMOP /09/1 A HEFOP felnőttképzési projektre épült a közel 23,5 millió forintos támogatású TÁMOP / azonosítószámú projekt. A XXI. századi képzésfejlesztés és felnőttképzés Beleden címet viselő projektben igényfelmérésen alapuló, gyakorlatorientált képzéseket fejlesztünk, valósítunk meg. Felnőttképzési szolgáltató - tanácsadó irodát működtetünk. Egyéni, csoportos non-formális és informális tanulási alkalmakat biztosítunk. A XXI századi képzésfejlesztés és felnőttképzés Beleden címmel indított projekt megvalósítására a TÁMOP / azonosítószámú pályázat ,- Ft nyert. Hagyományos és e-képzési rendszert alakítottunk ki, két munkatársunkat képeztünk ki a felnőttképzési akkreditációs folyamat követelményeinek megvalósításához. Kidolgoztuk a Felnőttképzési Törvény előírásai alapján saját képzési programjainkat, melyeket akkreditáltattunk. Megvalósítottuk első akkreditált képzéseinket, felnőttképzési szolgáltató irodát működtetünk. Kidolgoztunk az intézmény minőségirányítási és önértékelési rendszerét ben megszereztük az intézményi akkreditációt. Akkreditációs lajstromszám: A képzések ingyenesek voltak a hátrányos helyzetű csoportokba tartozók számára: munkanélkülieknek, pályakezdő fiataloknak, GYES-en, GYED-en, GYET-en lévőknek, roma származásúaknak, 50 éven felülieknek kínáltunk esélyt a tanulásra. A projekt fontosabb eredményei: Tananyag fejlesztés: Háztartásvezetés német nyelvi környezetben Parkgondozási alapismeretek Részképesség zavarok felismerése korai kisgyermekkorban Adaptált képzési program: EU-s projektmenedment Programakkreditáció megszerzése: Háztartásvezetés német nyelvi környezetben PL-5885 Parkgondozási alapismeretek PL-5886 Akkreditált képzési programok megvalósítása: A képzéseken 20 fő vett részt, és tett sikeres vizsgát. A tanfolyam elvégzéséről a hallgatók tanúsítványt kaptak. Bevezetésre került az elektronikus keretrendszer (MOODLE). A képzéseink tananyagát távoktatási tananyaggá is fejlesztettük. A hallgatóknak a képzés ideje alatt naponta 1000 Ft-os étkezési utalványt biztosítottunk. Minőségirányítási és önértékelési rendszer kidolgozása működtetése. Évenként önértékelés és fejlesztési terv készítése Felnőttképzési szolgáltatásaink: Előzetes tudásszint felmérés Pályaorientációs, pályakorrekciós tanácsadás Képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás Elhelyezkedési tanácsadás Álláskeresési technikák 9

10 A projekt ideje alatt biztosítottuk a képzésen kívüli felnőttképzési szolgáltatásokat, jellemzően egyéni és egyedi tanácsadást, szolgáltatást, nem formális és informális (csoportos) tanulási alkalmakat a felnőttképzési centrumban és külső helyszíneken a célcsoport ernyőszervezetinél, egyesületeinél, egyéb célcsoporttal foglalkozó szervezeteknél. Önismeret, kommunikáció, tanulási nehézségek, konfliktuskezelés, motiváció, álláskeresési technikák, munkaerő piaci ismeretek, tanácsadás munkába álláshoz, önéletrajz készítés segítése, képzési tanácsadás, Felkészítés állásinterjúra témakörökben Tárgyi eszközök beszerzése: 24 db kárpitozott szék 12 db asztal 1 db konferencia asztal 1 db projektor 2 db irodai számítógép 1 db vetítővászon állványos 1 db video projektor kocsi Indikátorok: Nem formális tanulási alkalmak száma: 200 Nem formális tanulási alkalmakon részvételek száma: 1400 Képzésen kívüli felnőttképzési szolgáltatások igénybevételének száma: 500 Kompetencia vizsgálatok száma: 40 10

11 "Építő közösségek", közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért 2. kör: A közművelődés a nem formális és informális tanulás szolgálatában című TÁMOP /08/2 kódszámú pályázat A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében megjelent az "Építő közösségek",közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért 2. kör: A közművelődés a nem formális és informális tanulás szolgálatában című TÁMOP /08/2 kódszámú pályázat. A Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled konzorciumi partnerségben a Csorna Városi Művelődési Központ és Városi Könyvtárral pályázatot nyújtott be Új tanulási formák az élethosszig tartó tanulás jegyében a Rábaköz közművelődési intézményeiben címmel. A pályázat célja: az új tanulási formákba való bekapcsolódás a közművelődés intézményein keresztül. A gyermek és ifjúsági korosztály, a hátrányos helyzetű csoportok a 20 - és 50 év közötti hátrányos helyzetűek bevonása a kompetencia-, illetve készség- és képességfejlesztő programokba, szakkörökbe, kiscsoportos foglalkozásokba, táborokba, ezáltal is elősegítve, a lemorzsolódás veszélyének elhárítását, és a társadalmi beilleszkedés esélyeinek növelését. A projekt kiemelt feladata: a társadalmi mozgósítás, az élethosszig tartó tanulás melletti elköteleződés kialakítása. A fenti célok megvalósítására Ft vissza nem térítendő támogatást kaptunk. Támogatás megosztása Főpályázó: Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Konzorciumi tag: Városi Művelődési Központ és Könyvtár Csorna Ft Ft A projekt megvalósulásának időtartama: től ig. A pályázati kiírás alapján a pályázónak minimum 3 komponens programjait kellett vállalnia. A 24 hónapon átívelő megvalósítás során a B, D és az E komponens tevékenységeit valósítottuk meg. A pályázat tervezésekor törekedtünk arra, hogy programjaink minél szélesebb körhöz eljussanak, ezért megvalósításhoz együttműködési megállapodásokat kötöttünk a Rábaközi térség közművelődési, közoktatási és szociális intézményeivel. Együttműködő partnereink: Egyesített Szociális Központ Beled (ESZK) Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ Rábaközi Művelődési Központ Kapuvár Hunyadi János Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium Csorna Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda (CSÁMIO) Csukás Zoltán Mezőgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szociális és Gyermekjóléti Központ Csorna Kossuth Lajos Szakiskola Csorna A programokban részt vettek a közoktatási intézményekben tanuló diákok, hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és felnőttek, és természetesen bárki, aki érdeklődött valamelyik program iránt. A tevékenységek megvalósítása az előre elkészített tematikák alapján történt. A dokumentálása a projekt által kidolgozott részletes munkanaplóban került rögzítésre. 11

12 A munkanapló részei: tematika, célok, feladatok meghatározása, felhasznált eszközök, felhasznált szakirodalom, kapcsolódási pontok az intézmény pedagógiai programjához, névsor, jelenlétív, anyakönyvi rész, eredmények, tapasztalatok összegzése. A programokhoz szükséges anyagokat, eszközöket a pályázati forrásból tudtuk biztosítani. B komponens, oktatást kiegészítő, iskolán kívüli programok lebonyolítása. Tehetséggondozás Nyilvános beszédre való felkészítés, logikai képességfejlesztés, számítógép programozás, szoftveralkalmazás, matematikai tehetséggondozás, anyanyelvi tehetséggondozás, diákíró, - újságíró tehetséggondozás. Ezen programokat a beledi ÁMK, a Hunyadi Gimnázium, a Kossuth Lajos Szakiskola és a CSÁMIO diákjai számára szerveztük, illetve valósítottuk meg. A tehetséggondozó foglalkozásokon 24 hónap alatt 76 fő 562 alkalommal vettek részt. Szakkörök A beledi ÁMK, a Hunyadi Gimnázium, CSÁMIO diákjai - digitális írás tudás, angol kezdő, angol haladó, német kezdő, német haladó, iskolarendszeren kívüli sportágak kipróbálása (korcsolya, úszás, lovaglás, íjazás stb), kézműves foglalkozás alsósoknak, zenede, ütősök, énekkar, természettudományi kísérletezések, grafikai szakkör, festés szakkör, dekorációs szakkör, gépíró- szakkört működtettünk 724 alkalommal, melyen 262 diák tehetett szert új ismeretekre. Táborok A Csukás Szakközépiskola tanulóinak lovas tábort, a CSÁMIO Erdei iskolai táborokat és a Beledi ÁMK diákjai számára angol és német táborokat szerveztünk. A 6 napos bentlakásos táborokban 130 fő vett részt. Táboronként minimum 8 alkalommal 2 x 45 perces tanulási alkalommal szerveztük. Nem kötelező elemek Kommunikációs készségfejlesztést, Ifjú Titánok Napját tartottunk a Beledi gyermekeknek. 7 vége 24 órás Non Stop program címmel a csornai és a beledi középiskolás diákok közösen töltöttek el egy programokkal gazdag 24 órát. Kreatív készségek fejlesztésére felkészítő foglalkozásokon kreatív fejlesztésben közreműködő beledi és csornai tanárok, gyermekjóléti szolgálatok dolgozói vettek részt. A Mire vagyok jó? Pályabemutatókat a csornai Csukásban, a Hunyadiban, és a Kossuth iskolában tartottuk. 7-8 osztályos tanulóknak. Ahol megismerkedhettek az intézményekben működő képzésekkel, szakmatanulás lehetőségeivel. A nem kötelező elemek alkalmainak száma 29, melyeken 174 diák vett részt. D komponens, demokratikus kötelezettségek tudatosítása, társadalmi tanulás folyamatának elősegítése, a magyar és az európai társadalom demokratikus működésének megismerése. Egynapos, intézménylátogatással egybekötött programot szerveztünk, melynek keretében HH diák, és HH felnőtt Parlamentlátogatáson, Megyei Önkormányzat látogatáson, Kapuvári és Csornai Önkormányzati látogatáson vettek részt. Győr Moson Sopron Megyei Iparkamarai látogatáson a HH szülők, gyermekeikkel közösen vettek részt, ahol tájékoztatást hallottak a továbbtanulás lehetőségeiről, a nyújtott támogatásokról. A csornai és a Beledi HH gyermekek és felnőtteknek közös kirándulást szerveztünk Szombathelyre ahol a KAPU programról, kaptak tájékoztatást. 9 alkalomból álló intézménylátogatáson 280 fő vett részt. 12

13 Kiscsoportos foglalkozások Társadalmi párbeszéd keretében: Munkáltatói fórumot tartottunk a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáról, nagycsaládosok helyzetéről, lehetőségeiről, fogyatékkal élőkkel, közoktatás és a család címmel. A foglalkozásokat csornai, beledi és kapuvári helyszíneken tartottuk. 8 alkalommal 64 fő HH részvételével valósult meg a program. Hátrányos helyzetű rétegek társadalmi integrációjáról programsorozatot a év közötti HH felnőtteknek szerveztük. A GYED-en, GYES-en lévő kismamák készség- és képességfejlesztő foglalkozásokon vettek részt, úgy, hogy közben gyermekeik számára felügyeletet biztosítottunk intézményünkben. HH felnőttek megismerkedtek az e- közszolgáltatások igénybevételéhez való hozzáférés lehetőségeivel. 47 alkalmon 48 fő vett részt. A demokratikus magatartás, demokratikus alapkészségek fejlesztése: (az alapvető emberi és személyiségjogokról) az eutanáziáról, az abortuszról, a szenvedélybetegségekről és kialakulásukról, a társadalmi szegregációról, a személyes diákjogról, az egyén és közösségről, generációk együttéléséről, igazság és igazságszolgáltatásról HH felnőtteknek szerveztünk előadásokat. A beledi ÁMK és a Hunyadi Gimnázium diákjainak interaktív előadások formájában tartottuk meg a programokat. 16 alkalommal, 96 fővel valósult meg a program. E komponens, megtartó képességeket segítő programok, közösségi programok, nem formális és informális tanulási alkalmak biztosítása. Kompetenciafejlesztő csoportmunka keretében a CSÁMIO, a beledi ÁMK diákjai megismerkedhettek a népi kismesterségekkel, a fazekassággal, énekes népi gyermekjátékokkal, kézművességgel, hon- és népismerettel, és a hímzőkultúra felelevenítésével. A programban 104 alkalommal 58 fő vett részt. Tréningek A beledi és csornai gyermekek Hagyományos foglalkozásokat felelevenítő programján megtanulták a szövés, a bőrözés, a gyertyakészítés, a csuhé és szalmatárgy készítés, és a nemezelés technikáit. A 10 alkalomból álló foglalkozásokon 120 gyermek nagy örömmel vett részt. Kompetenciafejlesztő táborok A csornai Szociális és gyermekjóléti Szolgálattal közösen Kompetenciafejlesztő napközis tábort valósítottunk meg, ahol 30 HH diák vett részt. Balatonalmádiban Kreatív készségek fejlesztése, népi játékok táborban 2 x 1 hétig 64 HH gyermek számára valósítottuk meg a nyári tábort. Napközis tábort szerveztünk 20 kapuvári hátrányos helyzetű gyermek számára a Nyitott KAPU-VÁR-ral közösen. Az beledi ESZK együttműködésével készség és képességfejlesztő, prevenció, közösségépítés címmel Somogydöröcskén, nyaralhatott 40 HH gyermek. Kompetenciafejlesztő vagy prevenciós foglalkozások Életvezetési és háztartási ismeretek címmel év közötti HH felnőtteknek az ESZK és a Nyitott KAPU-VÁR együttműködésével szerveztünk 5-5 alkalomból álló foglalkozásokat Kapuváron, Vitnyéden és Beleden. Résztvevők száma 28 fő volt. Nagyon nagy sikert aratott a részképesség zavarokkal küzdő gyermekek szülei számára szervezett foglalkozás sorozat, melyet a Rábaköz 12 településen élő HH felnőtt vett részt. A foglalkozás sorozaton alkalmanként fő vett részt. Kultúrára való befogadó képesség fejlesztése címmel HH felnőtteknek tartottunk foglalkozásokat. A csornai gyermekeknek bütykölde címmel játszóházat szerveztünk ünnepeink előtt. A foglalkozásokon 75 fő vett részt 76 alkalommal. 13

14 Közösségi programok között a Márton Napi vigasságok az ESZK kel együttműködve 100 gyermek, Pünkösdi vigasságok címmel Hagyományőrző közösségi program a Nyitott KAPU-VÁR ral együtt bonyolítottuk le, mely 50 HH gyermek számára tette boldoggá az ott eltöltött időt. A projekt megvalósítása alatt a következő tárgyi eszközök kerültek beszerzésre. 48 db kárpitozott szék 6 db számítógép asztal 12 db asztal 3 db vezetői szék 1 db 3 elemes polcrendszer 3 db irattartó szekrény 4 db konferencia asztal 3 db notebook 2 db projektor 6 db asztali számítógép 2 db vetítővászon 2 db videoprojektor kocsi 1 db fehértábla 1 db multifunkciós a3-as másológép 1 db videokamera 1 db fényképezőgép 1 db laminálógép 1 db HP laser nyomtató 1 db sprálozógép A3-as 1 db hőkötő 1 db karos papírvágó 3 db paraván tábla A programok megvalósításához vásárolt anyagok költsége Ft. Igénybe vett szolgáltatások: Ft. A programok megvalósításában 69 fő vett részt oktatói és tréneri minőségben. A pályázat keretében nagyon tartalmas programokat tudtunk megvalósítani. Ez annál is inkább fontos volt, számunkra mert szinte az egész Rábaköz lakosságának tudtunk valami újat, hasznosat biztosítani. Annál is inkább, mivel a kis településekre nem érnek el a szabadidős tevékenységek. Egyrészt azért mert nincs aki szervezze, másrészt mert nincs miből szervezni. Tevékenységeinkkel növeltük a hátrányos helyzetű lakosság hozzáférését a programokhoz. A gyermek és ifjúsági korosztály számára színes közösségi programjainkkal lehetőségeket biztosítottuk a szabadidő hasznos és tartalmas eltöltéséhez. A résztvevő diákokat távol tartottuk a veszélyes és céltalan tevékenységtől. Fejlesztettük készségeiket, és kompetenciájukat. Csökkentettük a gyermekekben a TV és a számítógép iránti aktivitásukat. Erősítettük a közösség iránti igényüket, kapcsolataikat, az együttdolgozás fontosságát, a közös célért való küzdelmet. Bővítettük a közművelődési intézmény programjainak kínálatát, szélesítettük a látogatottak körét, növeltük a látogatottságot. Nem formális képzéseken részt vettek száma: 1725 fő Nem formális képzési alkalmak száma: 1636 Intézménylátogatással egybekötött informális tanulási program: 9 14

15 Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP-3.2.3/A-11/1 kódszámú Építő közösségek 3. ütem- A) közművelődési intézmények a kreatív iparral kapcsolatos alapkompetenciák fejlesztését elősegítő új tanulási formák szolgálatában Az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében került kiírásra a TÁMOP-3.2.3/A-11/1 kódszámú Építő közösségek 3. ütem- A) közművelődési intézmények a kreatív iparral kapcsolatos alapkompetenciák fejlesztését elősegítő új tanulási formák szolgálatában A pályázat alapvető célja A közoktatási rendszer hatékonyságának a közművelődés eszközeivel történő javítása a Tudomány- Innováció Program keretén belül: A gyermek és ifjúsági korosztály bevonása a kreatív iparral összefüggő iskolarendszerű formális oktatásba, illetve az ehhez kapcsolódó, új tanulási formáit támogató nem formális és informális tanulás folyamatába. A hátrányos helyzetű csoportok bevonása az egész életen át tartó tanulás folyamatába A helyi hagyományok kreatív ipari felhasználásával hozzájárulhatunk a térség gazdasági növekedéséhez a foglalkoztatás javításához. A pályázati támogatás célja volt a projekt megvalósításával a közművelődési intézmények, szervezetek nem formális és informális oktatási- nevelési szolgáltatásainak fejlesztése Közvetlen cél: Az intézmények alkalmassá tétele a kreatív iparral összefüggő tevékenységek, közösségek fenntartható működtetésére, az új tanulási formák alkalmazására a környezeti nevelés elősegítésére a gyermek és ifjúsági korosztály számára Eredménye: Az új tanulási formák elterjesztése a látogatottság növelése a formális oktatás hatékonyságának növelése hosszabb távon jobb iskolai eredmények és kisebb lemorzsolódás várható a programokba bevont gyermekek körében Tevékenységi körök, kreatív területek: Előadóművészetek Elektronikus sajtó Építészet Film Fotográfia Kézművesség Képzőművészet Beledi Általános Művelődési Központ az Új Széchenyi Terv, Tudomány Innováció Program keretében FotóSzíniStúdió - kreatív megoldások Beleden címmel, a TÁMOP-3.2.3/A-11/ azonosítószámú pályázata Ft támogatásban részesült. Megvalósítás ideje: Együttműködő partner: Beledi Általános iskola Célcsoport: éves tanulók Intézményünk az alábbi kreatív területek megvalósítását tűzte ki célul.: fotográfia film előadóművészetek (drámajáték) 15

16 Megvalósítás folyamata: iskolán kívüli szakmai tevékenységekben, szakkörök formájában heti 1 alkalommal, alkalmanként 2 x 45 percben történt. A szakkörhöz kapcsolódott: 10 napos nyári napközis tábor is, mindhárom választott kreatív terület tevékenységeihez. Kiegészítő szakmai tevékenységek Kompetenciamérés, szakkörönként évente input - outputmérések Pályaorientáció Kreatív területek céljai Fotográfia, film kreatív terület Beled múltjának, hagyományainak felkutatása, folyamatos feldolgozása és újszerű szemlélettel való bemutatása Drámajáték a fotográfia és a film kreatív területekkel együttműködve dolgozza fel, és mutatja be a település kultúráját. A drámajáték terület további célja a gyermekek között kapcsolattartás segítése, a kommunikáció fejlesztése. A szakkörök és a táborok megvalósítása 3 szakaszban történt, elméleti, kreatív és produktív szakaszban. Az elméleti részben a célcsoport megismerkedett az adott szakterület elméleti hátterével, és megkezdődött az adatgyűjtés. A kreatív szakaszban az elméletre építve elkezdődött a gyűjtött adatok feldolgozása. A produktív szakaszban a két korábbi szakaszban megszerzett ismeretekből, tapasztalatokból, adatokból produktumotkészterméket állítottak össze. Készültek a bemutató rendezvényekre. Indikátorok: Informális és non formális tanulási alkalmak száma: 310 db Informális és nonformális tanulási alkalmakon résztvevők száma:210 fő Informális és nonformális tanulási alkalmakon való részvételek száma: db Kompetencia fejlesztés végeredményét képző produktum/termékek száma: 15 db Produktumok: Janikovszky Éva: Kire ütött ez a gyerek Arany János: Bajusz című mű előadása Rábaközi lakodalmas Élet a fonóban dramatikus népi jelenet előadása Kézművesek Saját filmek bemutatása Bohócjárás Saját film Beled Akkor és Most című kiállítás Képeslapok Beled Akkor és Most című kiállítás 2013-as naptár Beled Akkor és Most című kiállítás Leporellók: Beled, Vica, Vásárosfalu, Edve, Rábakecöl, Cirák településekről Beled Akkor és Most című kiállítás Helyi értékek a Dél- Rábaközben Leporelló: Dénesfa településről Eszköz beszerzés: 6 db paravántábla 10 db fejmikrofon 1 db Gerjedésgátló 1 db vezeték nélküli mikrofonrendszer 2 mikrofonnal 1 db Mikrofon állvány 1 db fotó-video készlet 1 db Samsung winchester 2 db Panasonic kamera 2 db Epson nyomtató 2 db Asus notebook 16

17 Társadalmi Megújulás Operatív Program Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában Kódszám: TÁMOP /1 A Beledi Általános Művelődési Központ Ft-ot nyert a TÁMOP /1 kódszámú pályázati konstrukcióban. A pályázati kiírás címe: Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában. A pályázati kiírás alapvető célja, Társadalmi Megújulás Operatív Program keretén belül, a kulturális intézmények szélesebb körben kapcsolódjanak be a formális oktatásba, szerepük megerősödjön a kulturális tudás átadásában illetve ezen keresztül cél a közoktatásban résztvevő gyerekek és tanulók óvodai, tanórai és tanórán kívüli és szabadidős nem formális és informális nevelésének és oktatásának támogatása. Ezen belül: - Kulturális intézmények kapcsolódjanak be a formális oktatásba. - Alakuljon ki és erősödjön a partnerség a nevelési oktatási és kulturális intézmények között. - A kulturális intézmények kínálatának bővítése, fejlesztése a nevelési- oktatási intézmények igényei szerint. A TÁMOP / azonosítószámú projektünk a Rábaköz kultúrkörei címet viseli, a megvalósítás ideje: A Beledi Általános Művelődési Központ az együttműködő nevelési és oktatási intézmények a 12 hónapos projekt keretében összesen 41 különböző programot valósítottak meg több száz résztvevő bevonásával. A szakmai tevékenységhez tervezett tematikák építettek az intézmények nevelési és pedagógiai programjaira, az intézmények erőforrásaira, sajátosságaira, fejlesztési, képzési és nevelési igényeikre. A projekt megvalósításában együttműködő Intézmények: Beledi Általános Iskola Beledi Általános Művelődési Központ Napköziotthonos Óvoda Dénesfai Rózsadomb Óvoda Rábakecöli Napköziotthonos Óvoda Szent Anna Katolikus Általános Iskola, Szany Mihályi Általános Iskola Ciráki tagiskolája. Pedagógiai program megvalósítását támogató, kínálatát gazdagító (félévente 1) tanórai, tanórán kívüli szabadidős tevékenységek megvalósítása volt a cél, az alábbi foglalkoztatási formákban Havi szakkör Heti szakkör Tehetséggondozás, fejlesztés Versenyek, vetélkedők Témanap, témahét Célcsoport: az óvodai nevelésben és az iskolai oktatásban résztvevő gyermekek, tanulók 17

18 Megvalósított programok intézményenként részletezve: Intézmény megnevezése Foglalkozási forma Tevékenység címe Félévek száma Résztvevők száma Óvoda Beled havi szakkör Búzavirág koszorú 3 20 heti szakkör Mazsola mesék 3 20 témanap Együtt lenni jó 2 20 Óvoda Rábakecöl havi szakkör Légy kreatív az ünnepeken is 3 6 Óvoda Dénesfa tehetséggondozás Kreatív műhely 3 12 havi szakkör Meseműhely 3 12 Általános Iskola Cirák havi szakkör Ügyes kezek 3 10 tehetséggondozás Szépen magyarul 3 6 Általános Iskola Szany havi szakkör Bármilyen tehetséged van 2 10 használd azt havi szakkör Hulladékból műremek 1 6 Kilenc kéve hány kalangya 1 15 Mesék szárnyán 1 10 Digitális világban az álmaimért 1 10 Drámával könnyebb 1 10 Heti szakkör How to be a brit? 1 6 Osztályterem szinház: 1 10 Hagyományok útján Könyvmoly képző 1 6 tehetséggondozás Kulturális örökségeink 1 6 Utazás a keresztény mesék 1 8 világába vetélkedő "Egészséges életem" 1 50 Szent Anna komplex 1 40 műveltségi vetélkedő témanap Magyar hagyományaink és más 1 20 népek kultúrája - Ezer arcú Európa Szenvedélybetegségek 1 30 kialakulás és megelőzése, drogprevenció Általános iskola Beled Havi szakkör Barangolás a papírcsodák 2 10 birodalmában Maszatoló 2 10 Szín-varázsszín 3 30 Táncoló bábok 2 10 Ügyes kezek 3 10 Heti szakkör Digitális írástudás 3 12 Hagyományőrző 3 12 Játszani jó 3 12 tehetséggondozás Újságíró iskola 3 5 Ifjú versmondók köre 3 15 Szépen emberül, szépen 3 15 magyarul Témanap Ünnepváró Ismerkedés kulturális értékekkel Hangjegybe zárt világ 1 75 Témahét Könyvözön 1 20 Vetélkedő Ezerarcú világ 1 40 A tavasz kulturális színfoltjai 1 40 Új versek új stílusban

19 Mit értünk el! Kiterjesztettük és erősödött a formális oktatást támogató kulturális, nem formális (tanórán kívüli) oktatás kínálata. Fejlődött a célcsoport tagjainak személyisége, kulcskompetenciája, kreativitása, önbizalmuk, motiváltabbak lettek. Komplex tanulási formák alakultak ki a formális és nem formális tanulás hatásainak összekapcsolásával. Erősödött az intézmények közötti együttműködés. Bővítettük, továbbfejlesztettük az óvodás gyermekek számára is a tanórán kívüli szabadidős tevékenységet. A programokkal hozzájárultunk az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák fejlesztéséhez. Módszertani foglalkoztató anyagokat dolgoztunk ki az alábbi témákban. Portfólió készítés Tehetségazonosítás Tanórán kívüli tevékenységek tervezése: Projektciklus menedzsment Projektpedagógia Tanulás, tanulási módszerek és a tanár szerepe a tanórán kívüli oktatási tevékenységekben Indikátorok: Foglalkozási formák Résztvevők száma fő Alkalmak száma (db) Havi szakkör Heti szakkör Tehetséggondozás Témanap Vetélkedő Témahét 20 1 Összesen A tematikákban tervezett foglalkozások megtartásához biztosítottuk az anyagokat, és eszközöket. A foglalkozások megtartásához szükséges anyagokra összesen Ft-ot használtunk fel a projekt költségvetéséből. Egyéb igénybe vett szolgáltatásokra, színház és múzeumlátogatások, tábor költségei, belépőjegyek, utazási költségek felhasznált összege Ft-ot. 19

20 Képzéseink 2008-ban ECDL Start 120 órás képzésen 13 fő, ECDL 100 órás képzésen 9 fő kapott ECDL bizonyítványt ban 8 hallgatónak indítottunk egy 90 órás Német KER A2 alapszintű német nyelvi képzést. A résztvevők tanúsítványt kaptak ban Internet Word alapok számítástechnikai tanfolyamot hirdettünk, a 40 órás képzés elvégzéséről 10 fő kapott tanúsítványt ban NetreKész program keretén belül 20 órás informatikai képzésen 20 főnek sikerült tanúsítványt adni ban 35 fő vett részt 400 órás OKJ takarító képzése. A képzés elvégzésével a hallgatók 75 %-a jutott első szakmájához. OKJ Takarítóképzés 300 órás képzésen 21 fő vett részt, ebből 13 hallgató jutott első szakmájához ben 30 órás Szuperviziós tréninget szerveztünk melyen a résztvevők száma 11 fő volt. A képzésen való részvételről tanúsítványt állítottunk ki ben munkahelyi képzés keretén belül 4 órás Microsoft Outlook tanfolyamot tartottunk. A képzésen 29 fő vett részt és kapott tanúsítványt. OKJ Vagyonőrképzést 10 fő számára szerveztünk ben. Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtható támogatás azonosítószámon nyilvántartott Kompetenciafejlesztés a Rábaközben célterületre benyújtott és elnyert pályázat megvalósításához Ft támogatás. Megvalósított képzések: Angol alapszint 2x60 órás képzés 30 fő Német alapszint 2x60 órás képzés 30 fő Információtechnológia képességfejlesztés 3x30 órás képzés 30 fő Tanulási nehézségek leküzdése és motiváció az átképzéshez szükséges tanuláshoz 2x45 órás képzés 30 fő Word, internet felhasználói ismeretek 2x45 órás képzés 24 fő Önismeret fejlesztése 3x30 órás képzés 30 fő Pályaorientációs tanácsadás 10x4 órában 50 fő A képzéseket Beled, Vásárosfalu, Rábakecöl településekre is kihelyeztük. OKJ Bérügyintézői képzés 20 fő számára 2014-ben. A képzés ideje alatt a hallgatók megélhetési támogatást kaptak január 1-től 12 fő számára 6 hónapos továbbfoglalkoztatás van a projekt keretin belül.. 20

TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0038 Esély a tanulásra

TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0038 Esély a tanulásra TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0038 Esély a tanulásra Pályázati kiírás Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program Kódszám: TÁMOP-3.2.3/08/2 Cím: Építő közösségek - a közművelődés a nem

Részletesebben

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében térségében a fenntarthatóság jegyében Alapadatok TÁMOP 3.2.13/12/1 Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában című felhívásra beadott pályázat. A pozitív támogatói

Részletesebben

Városi Művelődési Központ Rakamaz

Városi Művelődési Központ Rakamaz Városi Művelődési Központ Rakamaz TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0068 Élj a lehetőséggel Pályázati célok: A közoktatási rendszer hatékonyságának javítása a közművelődési intézmények bevonásával és eszközeivel A

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

DÉMÉTER PROGRAM AZ ABA- NOVÁK KULTURÁLIS KÖZPONTBAN

DÉMÉTER PROGRAM AZ ABA- NOVÁK KULTURÁLIS KÖZPONTBAN DÉMÉTER PROGRAM AZ ABA- NOVÁK KULTURÁLIS KÖZPONTBAN TÁMOP 3.2.3/09/1-2009-0042 Építő közösségek, közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért 1.kör: Program a közművelődési intézményrendszer

Részletesebben

TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ

TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ Digitális Nemzet Fejlesztési Program 1631/2014. (XI. 6.) Korm. határozat a Digitális Nemzet

Részletesebben

Szüksége van e a közművelődési intézményeknek a felnőttképzésre, miért fontos a felnőttképzésben a közművelődés?

Szüksége van e a közművelődési intézményeknek a felnőttképzésre, miért fontos a felnőttképzésben a közművelődés? Szüksége van e a közművelődési intézményeknek a felnőttképzésre, miért fontos a felnőttképzésben a közművelődés? 2010. február 25. Bagáriné V. Katalin a Keszthelyi Tudás Tér projekt szakértője TÁMOP 3.2.3

Részletesebben

TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT

TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT A PARTNEREK TOVÁBBI SZAKMAI PARTNEREK Budapest Esély Nonprofit Kft., 4. Dimenzió Közhasznú Alapítvány ZSZI PLUSZ Oktatási Kereskedelmi

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája 3060 Pásztó, Nagymező út 36. 1 124/2012. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

Részletesebben

Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0188

Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0188 Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon TÁMOP Társadalmi megújulás operatív program A Társadalmi Megújulás Operatív Program célja olyan beavatkozások sikeres végrehajtása a 2007-2013-as programozási

Részletesebben

EFOP ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA

EFOP ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA EFOP-1.3.9-17 ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZAT CÉLJA: A felhívás célja, hogy összhangban az Európai Unió és Magyarország között létrejött Partnerségi Megállapodás irányelveivel

Részletesebben

TÁMOP / A közművelődési szolgáltatások fejlesztése Törökszentmiklós és Fegyvernek településen

TÁMOP / A közművelődési szolgáltatások fejlesztése Törökszentmiklós és Fegyvernek településen TÁMOP 3.2.3-08/2-2009-0054 A közművelődési szolgáltatások fejlesztése Törökszentmiklós és Fegyvernek településen A projekt megvalósítási ideje: 2009. december 1 2011. június 30. Az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság Az IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó, valamint az IKT mentor szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia fejlesztés támogatására Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő A tehetségsegítő programokban korábban vagy jelenleg részt vevő tehetséges fiatalok kortárs tehetségsegítővé

Részletesebben

Ifjúságügyi projektje Zalaegerszeg

Ifjúságügyi projektje Zalaegerszeg Ifjúságügyi projektje Zalaegerszeg Társadalmi Megújulás Operatív Program Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok Ifjúságügyi komponens TÁMOP 5.2.5-B-10/2 Izsák Imre ÁMK ifjúsági

Részletesebben

Megvalósult és lezárt ÓMI projektek

Megvalósult és lezárt ÓMI projektek Megvalósult és lezárt ÓMI projektek Építő közösségek TÁMOP 3.2.3/08/2-2009-0056 Hagyomány tehetség korszerűség 2009. 07. 01.-2011. 06. 30. 33. 176. 089 Ft Tudásdepó expressz TIOP 1.2.3 /09/1-2009-0025

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 Társadalmi Megújulás Operatív Program Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban pályázat Kódszám: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés

Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés Készítette: Imréné Lukácsi Ildikó IKT helyzetelemző, tanácsadó Cegléd, 2009. július Tartalomjegyzék Az IKT eszközök alkalmazására és a pedagógusok

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

EFOP TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉLMÉNYPEDAGÓGIAI PROGRAMKÍNÁLAT ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉLMÉNYKÖZPONTOK FEJLESZTÉSE

EFOP TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉLMÉNYPEDAGÓGIAI PROGRAMKÍNÁLAT ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉLMÉNYKÖZPONTOK FEJLESZTÉSE EFOP-3.3.6-17 TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉLMÉNYPEDAGÓGIAI PROGRAMKÍNÁLAT ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉLMÉNYKÖZPONTOK FEJLESZTÉSE PÁLYÁZAT CÉLJA: A felhívás célja, hogy a kevésbé fejlett régiókban kidolgozásra kerüljenek

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhazfoldes@freemail.hu Iktatószám: 5-11/2012. 7. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Adatlap a felnőttképzésről 2012.

Adatlap a felnőttképzésről 2012. Az adatszolgáltatás a 243/2011. (XI. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1665 Adatszolgáltatók: a felnőttképzést folytató intézmények. Az adatszolgáltatás statisztikai célokra történik.

Részletesebben

Foglalkoztatási lehetőségek megteremtése közösségi feladatok ellátása során.

Foglalkoztatási lehetőségek megteremtése közösségi feladatok ellátása során. FIATALOK FEHÉRVÁRÉRT - PÁLYAKEZDŐ MUNKANÉLKÜLIEK BEVONÁSA KÖZÖSSÉGI FELADATOK ELLÁTÁSÁBA PROJEKT BEMUTATÁSA MACZUCZÁNÉ FENYVESI VIKTÓRIA, PROJEKTVEZETŐ A TAMOP 1.4.1.-11/1 konstrukció célja Példák: A foglalkoztatási

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28.

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28. Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és szolgáltatásfejlesztési modellprogram Bernáth

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

2. számú melléklet. Intézmény: Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium Készítette: Tisza Zsuzsanna 2015. június 29.

2. számú melléklet. Intézmény: Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium Készítette: Tisza Zsuzsanna 2015. június 29. 2. számú melléklet A Bázisiskolai Program intézményi implementációs terve Készült: A TÁMOP-3.3.12-12-2013-0001 sz. Ifjúság.hu a sikeres nemzedékért - Átfogó ifjúsági szolgáltatásfejlesztés a köznevelésben

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

Tudásdepó-Expressz - A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében

Tudásdepó-Expressz - A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében Tudásdepó-Expressz - A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében TÁMOP-3.2.4.A-11/1 A konstrukció célja Cél: a könyvtári rendszer

Részletesebben

Humánerőforrás fejlesztés az Új Széchenyi Tervben. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Humánerőforrás fejlesztés az Új Széchenyi Tervben. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Humánerőforrás fejlesztés az Új Széchenyi Tervben Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Társadalmi Megújulás Operatív Program /TÁMOP/ Támogatás intenzitás: 100 % - vissza

Részletesebben

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Vissza a jövőbe TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások fogvatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti neveltek számára 2012. május 31. Az Országos

Részletesebben

Küldetés Alapítvány BÉKÉS, Teleki u. 39. Adószám: 19057464-2-04 VII. Tartalmi beszámoló közhasznú tevékenységéről VII. TARTALMI BESZÁMOLÓ TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL 2010. év Alapítványunk évek óta

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

TÁMOP A Én is továbbtanulok

TÁMOP A Én is továbbtanulok TÁMOP-3.3.10.A-12-2013-0018 Én is továbbtanulok A pályázat indulása Iskolánk, a Szolnoki Műszaki Szakközép és Szakiskola Pálfy-Vízügyi Tagintézménye 2013-ban pályázott a TÁMOP-3.3.10.A-12-2013 kódszámú

Részletesebben

Pályázati felhívás címe, kódszáma. Társadalmi Megújulás Operatív Program

Pályázati felhívás címe, kódszáma. Társadalmi Megújulás Operatív Program Pályázati felhívás címe, kódszáma Társadalmi Megújulás Operatív Program Tudásdepó-Expressz - A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

Család és munka Papon

Család és munka Papon TÁMOP-2.4.5-12/3 A munka és a magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések A rugalmasságot növelő helyi, innovatív kezdeményezések támogatása Család és munka Papon Pályázati azonosító: TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0001

Részletesebben

Pályázati támogatások

Pályázati támogatások Pályázati támogatások 2011. 2010. 2008. 2007. Időtartam2011. 06. 01. -2011. 10. 31. Eredmény: pedagógiai fejlesztés, családterápia biztosítása; működési kiadásokhoz hozzájárulás Támogatás mértéke: 103.000

Részletesebben

TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2011-07- 01

TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2011-07- 01 TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2011-07- 01 1 SZAKFELADATAINK 10 Területi Igazgatóságot tömörítő, országos állami felnőttképzési és kutatás-módszertani intézmény. Elsődleges célja a hátrányos helyzetű

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái.

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Szalka Anita 2011. November 15. 2011.12.02. 1 A közösségi

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE A Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum projekt tevékenységeinek bemutatása Petrovicsné Takács Rózsa

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOKNAK, NONPROFIT SZERVEZETEKNEK. Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. neve:

VÁLLALKOZÁSOKNAK, NONPROFIT SZERVEZETEKNEK. Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. neve: A Széchenyi 2020, az Új Széchenyi Terv és a Nemzeti Együttműködési Alap összefoglaló táblázata vállalkozások költségvetési szervek és nonprofit szervezetek részére VÁLLALKOZÁSOKNAK, NONPROFIT SZERVEZETEKNEK

Részletesebben

Dr. Fodor Imréné PRKK igazgató

Dr. Fodor Imréné PRKK igazgató Az élethosszig tartó tanulás megalapozása: a regionális képző központok közreműködése a foglalkoztatási rehabilitációban Az oktatás a jövőről való gondoskodás Arisztotelész Dr. Fodor Imréné PRKK igazgató

Részletesebben

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA KÖZÖSEN A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEKÉRT BEFOGADÓ MUNKAHELYEK, BEFOGADÓ ÖNKORMÁNYZATOK című, TÁMOP 2.4.2/B-09/2-2009-0002 sz. azonosító számú program BEMUTATÁSA A projekt az

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 118. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 118. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 118. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2012. szeptember 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló

Részletesebben

2008. évi közhasznúsági jelentés

2008. évi közhasznúsági jelentés Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 2008. évi közhasznúsági jelentés Ózd, 2009. május 19.. Dr. Török Béla ügyvezető PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSÚ KOMPLEX MUNKAERŐPIACI PROGRAMOK 1. Borsod-Gömör-Abaúj

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Keszthelyi Tudás s Tér T

Keszthelyi Tudás s Tér T Keszthelyi Tudás s Tér T A legjobb dolgok is véget v érnek egyszer A projekt címec me... Keszthelyi Tudás Tér kialakítása a Goldmark Károly Művelődési Központban, a fogyatékkal élő és megváltozott munkaképességű

Részletesebben

Felnőttképzési tájékoztató

Felnőttképzési tájékoztató Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00373-2010 Felnőttképzési tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok Felnőttképzési programjai és szolgáltatásai 2012. 1 Bemutatkozás A Jász-Nagykun-Szolnok t (a továbbiakban

Részletesebben

Az európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: FT

Az európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: FT TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0055 A geszterédi gyerekek esélyeinek javítása Az európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 29 831 260 FT Kedvezményezett: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

Részletesebben

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi feladatairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztés. - a Közgyűléshez

Előterjesztés. - a Közgyűléshez NYíREGYHÁZA Ügyiratszám: szoc-8266-1/2016. Ügyintéző: Dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez - "Gyermekeinkért 16" Alapítvány által benyújtani kívánt a "Társadalmi szerepvállalás erősítése a

Részletesebben

Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat. Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában

Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat. Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában Bencze Györgyné Hajni VIII. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia 2009. május 29. Az ifjúsági munka foglalkozásszerű vagy önkéntes

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu

Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu Küldetésünk A Salva Vita Alapítvány célja az értelmi sérült emberek önálló életvitelének és társadalmi beilleszkedésének

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés)

Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés) 19. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2011 Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés) Időpont: 2011. július 17 23. Helyszín: Szováta, Teleki Oktatási Központ Helyek száma: 25 fő Célcsoport:

Részletesebben

Társadalmi vállalkozás fejlesztése a műemléki topográfiai feladatok ellátására. Toborzó lap. anyja neve:... születési hely és idő: lakcím:.

Társadalmi vállalkozás fejlesztése a műemléki topográfiai feladatok ellátására. Toborzó lap. anyja neve:... születési hely és idő: lakcím:. Toborzó lap Tájékoztató: A pályázati program célja a műemléki topográfiák elkészítését segítő szakmai szolgáltatások társadalmi vállalkozási formában való megteremtése Magyarországon egy fenntartható innovatív

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben Projekt címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

Részletesebben

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések A foglalkoztatás fejlesztés helyzete, céljai Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések Kisvárda, 2017. január 23. Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

EFOP KERETÖSSZEG: 4,9 Mrd Ft. TÁMOGATANDÓ PÁLYÁZATOK SZÁMA: db

EFOP KERETÖSSZEG: 4,9 Mrd Ft. TÁMOGATANDÓ PÁLYÁZATOK SZÁMA: db EFOP-3.11.1-17 SZÜLŐ-SULI TANULÓK ISKOLAI ELŐMENETELÉNEK JAVÍTÁSA ÉS A KORAI LEMORZSOLÓDÁS VISSZASZORÍTÁSA AZ ISKOLA-CSALÁD EGYÜTTMŰKÖDÉSÉRE ALAPOZOTT EGYÉNI FEJLESZTÉSEN KERESZTÜL PÁLYÁZAT CÉLJA: A felhívás

Részletesebben

Nemzeti Tehetség Program

Nemzeti Tehetség Program Nemzeti Tehetség Program 2016. évi pályázatai Székely Rita Kisalföldi Tehetségsegítő Tanács A pályázatok bemutatása 2016. március 31-én 41 db pályázat került meghirdetésre. A nyílt pályázatok benyújtási

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben 2011. január 27. Kommunikációs és csoportépítő tréning 3x6 óra Célok: - a csoporttagok beilleszkedésének csoportba és

Részletesebben

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet. ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.hu Irodavezető: Dr. Szécsi Gábor Telefon: 30/915-9915 1 / 12 Az

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Magad uram, ha szolgád nincs

Magad uram, ha szolgád nincs Magad uram, ha szolgád nincs Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesület 1998-2015 2015.02.05. Szigetvár és térsége 45 kistelepülés 1 város 26.000 lakos Halmozottan hátrányos helyzet Nincs bejegyzett művelődési

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 17.759/2012. Javaslat a Nógrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesülettel közművelődési megállapodás megkötésére Tisztelt Közgyűlés! A Nógrád Megyei

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA VARGA ATTILA Nevelési-oktatási programok fejlesztése

Részletesebben

ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL 0564. 2011.

ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL 0564. 2011. ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL 0564 2011. évi KÉPZÉSI TERVE Jóváhagyta: Az alapítvány Szakmai Tanácsadó Testülete 2010.11.26-án

Részletesebben

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20.

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális pályázatok kategóriái Megjelentetésre váró közoktatási pályázati konstrukciók: 2010-ben terveink szerint 3 (TÁMOP

Részletesebben

kompetencia-alap vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3

kompetencia-alap vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3 A munkaerő-piaci esélyek javítása a kompetencia-alap alapú oktatás bevezetésével vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3 3.1.3-05/1. 05/1.-2005-10-0421/1.00421/1.0 A Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola

Részletesebben

Az Esztergár Lajos Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ ezúton megküldi tájékoztatóját az EFOP pályázat kiírásának tartalmáról.

Az Esztergár Lajos Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ ezúton megküldi tájékoztatóját az EFOP pályázat kiírásának tartalmáról. 1. s z. m e l l E s z t e r g á r L a j o s C s a l á d - é s G y e r m e k j ó l é t i S z o l g á l a t é s K ö z p o n t 7 6 3 2 P é c s, An i k ó u. 5. L e v e l e z é s i c í m : 7 6 1 6 P é c s,

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

A projekt részcéljai:

A projekt részcéljai: ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE A FELHÍVÁS KÓDSZÁMA: EFOP-3.2.9-16 Magyarország Kormányának felhívása a család-és gyermekjóléti központok vagy az általuk kiszerződött feladatellátó

Részletesebben

Tájékoztató a programról

Tájékoztató a programról Tájékoztató a programról NYITOK HÁLÓZAT A TÁRSADALMI BEFOGADÁSÉRT TÁMOP-5.3.9-11/1-2012-0001 A program keretei, előzményei A szegénység, a társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésnek megakadályozása

Részletesebben

KIÚT A HÁTRÁNYOS HELYZETBŐL Modell értékű program a Zalaegerszegi kistérségben

KIÚT A HÁTRÁNYOS HELYZETBŐL Modell értékű program a Zalaegerszegi kistérségben KIÚT A HÁTRÁNYOS HELYZETBŐL Modell értékű program a Zalaegerszegi kistérségben Molnár Máté programigazgató X. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia Debrecen, 2012. október 24. I. Előzmények Alapítási

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása PÁLYÁZAT Program neve Támogatás szakmai iránya Program kódja Megvalósítandó cél: Kedvezményezettek Társadalmi Megújulás Operatív Program Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP-3.3.14.A-12/1

Részletesebben

kezelése" című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi

kezelése című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi 4470-4/2007. Szoc1 "s és `. : erium iszter Országgyűlés Hivatala Irományszara. ~C JI 9 3 Érkezett: 2007 FEM 15, 1 r Bernáth Ildikó országgyűlési képviselő asszony részére Fidesz-MPSZ Budapest Tisztelt

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei Társadalmi Megújulás Operatív Program Első lépés alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és

Részletesebben

Kapcsolódási pontok: munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés

Kapcsolódási pontok: munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés A hazai pályaorientációs rendszer fejlesztésének bemutatása Kapcsolódási pontok: munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés Katona Miklós Nemzeti Munkaügyi Hivatal 2011. évi CLXXXVII. Szakképzési törvény

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Szakmai fejlesztőhálózat a kistelepülésektől az agorákig országos projektzáró konferencia Hatvan, 2015. szeptember 3. Partnereink

Részletesebben

Tanulási központok kialakítása

Tanulási központok kialakítása Tanulási központok kialakítása NYITOK HÁLÓZAT A TÁRSADALMI BEFOGADÁSÉRT TÁMOP-5.3.9-11/1-2012-0001 A gesztor szervezetek szerepe Mi a nyitott tanulási központ? Alapinfrastruktúra f e l n ő t t e k tanulásához,

Részletesebben

2008 Tehetséggondozó Program kidolgozása és működtetése 2008 AKKREDITÁLT TEHETSÉGPONT

2008 Tehetséggondozó Program kidolgozása és működtetése 2008 AKKREDITÁLT TEHETSÉGPONT T Ó T H I L O N A K I E M E L T F Ő E L Ő A D Ó ELŐZMÉNYEK 2008 Tehetséggondozó Program kidolgozása és működtetése 2008 AKKREDITÁLT TEHETSÉGPONT Saját szakmai sajátosságainkhoz illeszkedő tehetséggondozó

Részletesebben