A PMWIN 5.3 használata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A PMWIN 5.3 használata"

Átírás

1 Processing MODFLOW alapismeretek A PMWIN 5.3 használata Kovács Balázs & Szanyi János Kovács Szanyi, Hidrodinamikai és transzportmodellezés kurzus kezdőknek A Processing MODFLOW fontosabb jellemzői Freeware szoftver (A PMWIN Pro 7.0 változat kereskedelmi!) Készítők: Wen-Hsing Chiang és Wolfgang Kinzelbach (http://www.pmwin.net) Ár: ingyenesen letölthető professzionális grafikus megjelenítés véges differencia módszert alkalmazó hidrodinamikai modell (MODFLOW) a hidrodinamikai és a transzportmodell kalibrációjára szolgáló inverz megoldást használó eszközök (PEST és UCODE) részecske-követési, egyben advektív transzport modell (PMPATH) véges differencia elven működő, valamint a karakterisztika módszerét használó transzport-modellek maximum időlépcső, 80 modellréteg és cella/réteg A PMWIN által használt fontosabb állományok Adatállományok (szövegfájlban tárolt kötött formátumú adatok) Modell alapállomány (*.pm5) Egyebek: Vektorgrafikus állományok AutoCAD dxf (*.dxf) Rasztergrafikus állományok *.bmp

2 A Processing MODFLOW környezet felépítése Processing MODFLOW keretrendszer Preprocesszor (Adatbevitel és adatfeldolgozás) Programok futtatása Kalibráció Posztprocesszor (Eredményfeldolgozás, megjelenítés) Grid Editor MODFLOW PEST PMPATH Field Interpolator MT3D UCODE Water Budget Calculator Field Generator MT3DMS Presentation MOC3D DOS Graph Viewer Result Extractor Windows A modellezési munkafolyamat és a PMWin környezet Földtani és vízföldtani ismeretek összegyûjtése és rendszerezése A modellezési koncepció (munkahipotézis) felállítása Modelladatrendszer felállítása Numerikus számítások elvégzése Munkahipotézis vagy adatrendszer módosítása Eredmények értékelése Modell felhasználása a vizsgálandó probléma megoldására A modellezési munkafolyamat és a PMWin környezet

3 A Processing MODFLOW menü- és ablakrendszere Menürendszer Munkaterület Információs sáv Menürendszer File hagyományos állományműveletek (megnyitás, mentés, konvertálás, stb.) Grid a modellezett rendszer geometriájának és alapvető tulajdonságainak megadása Parameters a Grid menüpontban megadott elemek általános földtani és vízföldtani jellemzőit adhatjuk meg, illetve az ezen jellemzők megadásához szükséges idő dimenzióját Models a Grid menüben leírt geometriájú, a Parameters menüben megadott tulajdonságokkal jellemezhető porózus közegben lejátszódó hidrodinamikai és transzportfolyamatokat leíró modellek speciális lehetőségei Tools a modellezést, illetve az eredmények megjelenítését elősegítő alkalmazások (digitalizálás, adattér interpolálás illetve generálás, stb.) Help részletes súgó angol nyelven (gyakorlatilag a teljes kézikönyvet tartalmazza) File menü Célszerű minden új modellt külön könyvtárba menteni, mivel egyrészt a rendszer alkalmaz kötelező nevű állományokat, melyek több modell azonos könyvtárba írása esetén felülírják egymást, másrészt mert egy-egy adatrendszer rengeteg állományból áll, melyek strukturálása célszerű. A *.pm5 állomány magában csak a modell általános jellemzőit tartalmazza, nem az egész adatrendszert!

4 File menü Convert Model A Telescoping A File Convert Flow Model Modelegy parancs meglévő három 5.x célra verziójú szolgál: modell Itt részmodelljét konvertálhatjuk készíti a korábbi, el. Ehhez 4.x meg kell verziójú adnunk a modelleket, meglévő modell valamint nevét a MODFLOW-88 PM Model (*.pm5) vagy szövegdobozba, MODFLOW-96 illetve formátumú a készítendő modell-kivágat állományokat első 5.x és verziójú utolsó formátumra, sorának és oszlopának a szükséges (Starting állománynév coloumn, megadása Ending vagy Coloumn, a Starting gomb megnyomása row, Ending után row) történő sorszámát kiválasztás a meglévő után. modell Az eredeti elemszámozása modell finomítható, szerint, oly de a korábbiakhoz módon, hogy hasonlóan megadhatjuk, elemsűrítés hogy (Refinement egy-egy elemet factor) hány is sorra kérhető. (Refinement A készített factor részmodell for peremein rows) és a oszlopra rendszer bontson maga határoz a rendszer meg peremfeltételeket, (Refinement factor amik for szükség coloumns) szerint korrigálandók. File menü Model Information A Model information paranccsal a modell legfontosabb aktuális jellemzőit nézhetjük meg, illetve a Simulation title ablakban a modellre vonatkozó saját megjegyzéseket is beírhatjuk. File menü Save Plot As A Save Plot As... paranccsal a képernyőn lévő aktuális tartalmat lehet elmenteni Windows Bitmap (*.BMP), Hewlett-Packard Graphics Language (HPGL) és AutoCAD drawing exchange formátumba (*.dxf) (Használjunk AutoCAD v12 vagy korábbi állományokat!!!)

5 File menü Print Plot Print Plot paranccsal az aktuális grafika nyomtatása történhet. A legfontosabb opciók a teljes oldalt kitöltő nyomtatás (Use full page) és a lapközépre helyezett nyomtatás (Enter on Page). Grid menü Mesh Size Az itt választott hosszúság (mérték)egység a későbbiekben meghatározza a további paraméterek esetében alkalmazott hosszúság (mérték)egységeket is! A Mesh Size... paranccsal a modell térdimenzióinak méreteit, majd az egyes cellák méreteit állíthatjuk be. Amennyiben a modellt éppen most hozzuk létre, akkor először a Model Dimension nevű ablakot kell kitölteni, ahol megadhatjuk a rétegek számát (Layers) az oszlopok (Coloumns) darabszámát (Number) és méretét (Size), illetve a sorok (Rows) darabszámát (Number) és méretét (Size) Grid menü Mesh Size A modell térdimenzióinak megadása után a Grid Editor programrész egy módosított változata jelenik meg

6 Grid menü Mesh Size A cellák méreteit a cellára klikkelve, majd jobb egérgomb segítségével feljövő ablakban változtathatjuk meg. Ebben az ablakban, megadhatjuk az elem méretét (Size: Coloumn, Row), illetve a több részre bontását is elvégezhetjük a tér három irányában (Refinement: Coloumn, Row, Layer). A több részre bontás a rácsháló miatt a többi elemek méretét is befolyásolhatja. Amennyiben a több részre bontás nem működik, akkor először az ablakból kilépve e merevlemezre kell írni a háló adatait, majd a Grid Mesh Size... paranccsal újra szerkeszteni és módosítani a hálót. Grid menü Layer type A Grid Layer Type... paranccsal az egyes rétegek tulajdonságait adhatjuk meg. A parancs hatására a Layer Options ablak nyílik meg, ahol láthatók az egyes rétegek tulajdonságai táblázatos formában. Grid menü Boundary Condition A Grid Boundary Condition paranccsal az alkalmazott véges differencia modell peremfeltételeit állíthatjuk be. A két almenüvel egyrészt a MODFLOW IBOUND paraméterét, másrészt az MT3D/MT3DMS ICBOUND paraméterét lehet megadni a később ismertetett Grid Editor segítségével. Értékek: 1 változó értékű (aktív) cella (számított értékek!) 0 inaktív cella -1 állandó (nyomás vagy koncentráció) értékű cella

7 Grid menü Top/Bottom of Layers A Grid Top of Layers (TOP) paranccsal a rétegek fedőszintjeit adhatjuk meg. Az értékek cellákhoz rendelését a Grid Editorral tehetjük meg. A Grid Bottom of Layers (BOT) paranccsal a rétegek fedőszintjeit adhatjuk meg. Az értékek cellákhoz rendelését a Grid Editorral tehetjük meg. Parameters menü Time A Parameters Time paranccsal az idővel kapcsolatos beállítások érhetők el. Az ablakban először az idő mértékegységét célszerű beállítani (Simulation Time Unit), ahol a másodperc (seconds), perc (minutes), óra (hours), nap (days) és év (years) közül választhatunk. Az idődimenzió megadásával és a hosszúságdimenzió felvételével [Mesh Size] a vízhozam [L 3 /T], sebesség [L/T], stb. dimenzióját is meghatározzuk!!! Parameters menü Initial Hydraulic Heads A hidrodinamikai számítások kezdeti feltételét jelentő nyugalmi nyomásszint-eloszlásokat adhatjuk meg elemenként a Grid Editor segítségével.

8 Parameters menü Boreholes and Observations Itt két táblázattal adhatjuk meg a megfigyelő kutak (Boreholes) és az észlelések (Observations) adatait, melyeket később az automatikus kalibrációhoz (PEST, UCODE), illetve a modellszámítás eredményeinek értékelésénél használhatunk fel. Parameters menü rétegjellemzők megadása *Kivéve, ha a Layer Options menüben megadtuk, hogy a szivárgási tényezők és a modellgeometria alapján történjék az értékek számítása! (Calculated vagy User defined) A vízszintes szivárgási tényezők eloszlását adhatjuk meg elemenként, a Grid Editor segítségével. A függőleges szivárgási tényezők eloszlását adhatjuk meg elemenként, a Grid Editor segítségével. A fajlagos tárolási tényező eloszlását adhatjuk meg elemenként, a Grid Editor segítségével. A transzmisszivitás eloszlását adhatjuk meg elemenként., a Grid Editor segítségével. * A függőleges átszivárgási tényezők (b érték) eloszlását adhatjuk meg elemenként, a Grid Editor segítségével.* A tárolási tényező eloszlását adhatjuk meg elemenként, a Grid Editor segítségével.* A szabad hézagtérfogat értékek eloszlását adhatjuk meg elemenként, a Grid Editor segítségével. A fajlagos hozam értékek eloszlását adhatjuk meg elemenként, a Grid Editor segítségével. Parameters menü *Kivéve, ha a Layer Options menüben megadtuk, hogy a szivárgási tényezők és a modellgeometria alapján történjék az értékek számítása! (Calculated vagy User defined)

9 Models menü A Models menün keresztül érjük el a Grid menüben leírt geometriájú, a Parameters menüben megadott tulajdonságokkal jellemezhető porózus közegben lejátszódó hidrodinamikai és transzportfolyamatokat leíró modellek speciális lehetőségeit. Models menü - MODFLOW A MODFLOW 3D, telített közegben lejátszódó hidrodinamikai folyamatokat leíró programcsomag. A MODFLOW moduláris felépítésű FORTRAN program, melyhez speciális helyzeteket leíró programcsomagok (Packages) csatlakoztathatók. A legfontosabb MODFLOW csomagok A MODFLOW csomagok a Models MODFLOW menüből érhetőek el.

10 A legfontosabb MODFLOW csomagok Well package (Kút csomag) Ismert hozamú vízkivételek és betáplálások szimulációjára szolgál. A MODFLOW egy-egy elem vízmérlegét számítja, ezért az egyes elemekbe eső összes hozamot (az elembe eső szűrőzésű kutak együttes hozamát) (Recharge Rate of the Well) kell bevinni. A kitermelt hozamok negatív, az injektált hozamok pedig pozitív előjellel szerepelnek a vízmérlegben. A legfontosabb MODFLOW csomagok Drain package (Szivárgó csomag) A szivárgó egy olyan víztelenítő létesítmény, ami akkor lép működésbe, ha a szivárgó környezetében a talajvízszint magasabbá válik, mint a szivárgó fenékszintje. A feltételezés szerint az elvezetett víz mennyisége arányos a drén fenékszintje feletti vízoszlop nyomásával és a drén körüli képződmények vízvezető képességével. A legfontosabb MODFLOW csomagok Drain package (Szivárgó csomag) Ha a vízszint alacsonyabban áll, mint a drén fenékszintje, akkor a szivárgónak a vízmérlegre nincs hatása! ( a levegőben lógó drén esete ) Q = C ( h d) = K L ( h d) d d Q d - a drén hozama C d - a drén vízszállító képessége h - a nyomásszint az elemben d - a drén fenékszintje K - egy egyenértékű szivárgási tényező L - a szivárgó hossza az elemben

11 A legfontosabb MODFLOW csomagok River package (Folyó csomag) A folyó csomag annyiban különbözik a szivárgótól, hogy függetlenül a vízállástól, a folyónak van hatása a vízmérlegre. Ha a folyó vízállása magasabb, mint a talajvíz nyomásszintje, akkor a folyó táplálja a vízadót, ellenkező esetben megcsapolja. A folyó elemek oldalfalainak a folyómederben lévő részei vízzáróak, vízforgalom kizárólag a folyó mederfenekén, a kolmatált zónán keresztül lehetséges. Felszíni vizekből átadott vízhozamok számítása (KINZELBACH, 1986) A legfontosabb MODFLOW csomagok River package (Folyó csomag) Q Q C folyó folyó folyó = C = C k = m folyó folyó kolmatált kolmatált ( H ( H folyó folyó L W h), h mederfenék ha ), ha h > h h h mederfenék mederfenék Q folyó - a folyóból a vízadóba jutó hozam H folyó - a vízállás h - a talajvízszint h mederfenék -a mederfenék szintje C folyó - a felszíni és felszín alatti vizek kapcsolatára jellemző mérőszám k kolmatált - a kolmatált zóna szivárgási tényezője m kolmatált - a kolmatált zóna vastagsága L - a folyó hossza W - a folyó szélessége az elemen belül A legfontosabb MODFLOW csomagok General Head Boundary package (GHB csomag) A GHB csomaggal puha peremfeltételeket lehet biztosítani. A peremen ki- és be-áramló vízmennyiség arányos a GHB cellák esetén az aktuális és egy előírt vízszint eltérésével.

12 A legfontosabb MODFLOW csomagok General Head Boundary package (GHB csomag) Q GHB C GHB = C GHB k A = L 0 ( h h) GHB Q GHB -a hozam h GHB - az előírt vízszint h - az aktuális vízszint C GHB - a perem erősségét jelző mérőszám k - a réteg vízszintes szivárgási tényezője A - a szivárgás irányára merőleges felület nagysága az elemben L 0 - a perem távolsága az állandó nyomásúnak feltételezett határtól E definíció szerint a GHB perem felfogható egy olyan cellának, mint egy állandó h GHB vízszinttel jellemezhető peremtől ismert L 0 távolságra lévő cella. A legfontosabb MODFLOW csomagok Recharge package (Maradó beszivárgás csomag) A maradó beszivárgást egy intenzitásértékkel adjuk meg. A legfontosabb MODFLOW csomagok Recharge package (Maradó beszivárgás csomag) A maradó beszivárgás értéke A beszivárgás miatt megjelenő hozamokat a legfelső réteghez rendeljük hozzá A beszivárgás miatt megjelenő hozamokat egy az IRCH mezőben megadott sorszámú és ezért területileg eltérő mélységben található réteghez rendeljük hozzá A beszivárgás miatt megjelenő hozamokat a legfelső aktív cellához rendeljük hozzá Amennyiben az első esetet választottuk, akkor az inaktív cellák esetén a beszivárgást a vízmérlegben nem veszi a program figyelembe. A hozamot az intenzitás és az elem területének szorzataként kapjuk meg

13 0 A legfontosabb MODFLOW csomagok Evapotranspiration package (Evapotranszspiráció csomag) A MODFLOW evapotranszspirációs csomagja a növények párologtató hatását és a földfelszín kiszáradása miatti vízveszteséget veszi figyelembe. A legfontosabb MODFLOW csomagok Evapotranspiration package (Evapotranszspiráció csomag) FüggQleges évi vízforgalom [mm] Beszivárgás [mm/év] Párolgás [mm/év] 0 Terepszint A talajvíz terepszint alatti mélysége [cm] 150 mm/év 174 mm/év 80 mm/év mm/év Talajvízjárás Talajfelszín Maximális beszivárgás mélysége Maximális párolgás Maximális párolgás mélysége Maximális beszivárgás Mélység A legfontosabb MODFLOW csomagok Evapotranspiration package ( Evapotranspiráció csomag) RET = RETMaximum, ha h > hs R = 0, ha h > hs d ET d ( hs d ) RET = RETMaximum, ha ( hs d ) h hs. d - Maximális vízvesztés (R ETMaximum ) - Az evapotranszspirációs zóna maximumának szintje (h s ) - Az evapotranszspirációs zóna minimumának szintje (d) - Az evapotranszspirációs vízvesztés megadása a legfelső réteghez történik - Az evapotranszspirációs vízvesztés által érintett cellák mélységének megadása egy adatmátrix segítségével történik

14 A legfontosabb MODFLOW csomagok Horizontal-Flow Barriers package ( Függőleges gát csomag) A csomag célja résfal, szádfal vagy vetők szimulációja. A csomagnál megadandó, hogy a cella melyik oldalán (Barrier Direction) és milyen vízvezető képességű gát található. A vízvezető képességet a gát anyagának szivárgási tényezője (Hydraulic conductivity) és a vastagságának (Thickness) a hányadosa adja. A legfontosabb MODFLOW csomagok Wetting Capability package (Visszanedvesedési csomag) A szimulációk során az elemek, ha elvesztik a vizüket és kiszáradnak, akkor inaktívvá válnak. A visszanedvesedési csomag lehetővé teszi a vízszint ismételt emelkedését követően ez inaktív cellák aktívvá válását. A legfontosabb MODFLOW csomagok Wetting Capability package (Visszanedvesedési csomag) A csomag akkor teszi lehetővé egy inaktív cella aktívvá válását, ha a szomszédos cellában az előző iteratív lépés során a vízszintje az inaktív cella fenékszintjét vagy egy a felhasználó által megadott küszöbszintet (TRESH, Wetting Treshold) meg nem halad. Amennyiben a feltétel teljesül, akkor a cella aktívvá válik és a vízszintje a felhasználó által kiválasztott képlettel számítható.

15 A legfontosabb MODFLOW csomagok Time-Variant Specified-Head package (Időben változó nyomászintek csomagja) Az időben változó nyomásszintek csomagja által érintett elemeket a zérustól eltérő Flag számmal jelölhetjük ki. Ezután az elemben az időlépcső elején (Start Head) és a végén kialakuló (End Head) nyomásszinteket kell megadni. A cellában a nyomás-szint változása a kezdeti értéktől a záróértékéig az egyes időlépcsők során a feltételezések szerint - lineárisan változik. MODFLOW eredmények kiíratása Az eredményállomány az alábbi részeredményeket tartalmazhatja: Nyomásszintek, Depressziók, Cellák közötti hozamok, Felszínsüllyedések (IBS1 csomag), Egyes rétegek összenyomódása (IBS1 csomag), Előkonszolidációs nyomás (IBS1 csomag), Bemeneti adatok. Interface file to MT3D doboz bejelölésével biztosíthatjuk az MT3D.FLO állomány elkészítését. MODFLOW futtatása Models MODFLOW Run parancs

16 Models menü MOC3D A MOC3D transzportmodell a karakterisztika módszerének segítségével oldja meg a transzport egyenletet. A karakterisztika módszerének alkalmazásához a Grid menüben definiált elemosztást használja fel. Models menü MT3D(MS) Az MT3D/MT3DMS programok a MODFLOW-hoz fejlesztett transzportmodellek. A két program abban különbözik egymástól, hogy az MT3DMS többkomponensű (kompetitív) transzport számítására alkalmas. A programban többfajta módszer alkalmazására van lehetőség (véges differencia módszer, karakterisztika módszerének két változata). A megoldás során lehetőség van az advektív-diszperzív transzport, a lineáris és nem lineáris adszorpció és a bomlás figyelembe vételére is. Models menü inverz modellek A PEST és az UCODE inverz modellező eszközök, melyekkel egyes paraméterek számíthatók. A számítandó paramétereket sorszámokkal kell megjelölni, melyeket valamennyi adatbeviteli mezőnél egy paraméterszám (Parameter number) jelöl. A két program futtatása előtt egy paraméter listát (Parameter list) kell összeállítani, melyet a Models PEST Paraméter List, illetve Models PEST Paraméter List parancsokkal lehet elérni.

17 Models menü - PMPATH A PMPATH egy részecskekövetésre alkalmas program melyet kifejezetten a PMWIN környezethez fejlesztettek ki. Felfogható egy advektív transzportmodellnek is. Segítségével határozhatunk meg áramvonalakat síkban vagy térben, illetve izokrón görbéket is számíthatunk. PMPath futtatása Models PMPATH (Pathlines and Contours) parancs PMPath új részecskék definiálása

18 PMPath File parancs File Open model: lefuttatott modell eredményeinek megnyitása File Import model: MODPATH v3 állományok betöltése File Save Plot As... : képernyőn lévő aktuális tartalom elmentése (*.BMP, *.DXF és HPGL) File Save Heads As...: nyomásszintek mentése File Save Drawdowns As...: depressziók mentése File Save Velocity As...: szivárgási sebességek elmentése File Print Plot: az aktuális grafika nyomtatása File Delete All Particles: a korábban definiált vízrészecskék törlése File Save Particles As: az aktuálisan definiált vízrészecskék tulajdonságainak és helyzetének mentése File Load Particles: a korábban elmentett vízrészecske adatok betöltése. File Exit: kilépés PMPath Run parancs A Run menü : az Options menüben beállított tulajdonságú vízrészecskék mozgásának vezérlése (A vízrészecskék mozgását lehet az áramlás irányába és azzal ellentétes irányban is vizsgálni!) Run Forward, és a Run Step Forward: parancsokkal a vízrészecskék áramlási irányba történő mozgását lehet vizsgálni. Run Backward és a Run Step Backward parancsokkal a vízrészecskék áramlási iránnyal ellentétesen történő mozgását lehet vizsgálni. Run Restart paranccsal a kijelölt vízrészecskék útjának számítása újra indítható. PMPath Options Environment parancs

19 PMPath Options Particle Tracking (Time) parancs PMPath Help parancs Tools menü Digitizer A Tools Digitizer menüvel egy speciális Grid Editor ablak érhető el, ami lehetővé teszi pontok digitalizálását a modellezett térrészen és a pontokhoz értékek rendelését. A digitalizált pontok és értékek elmentése is lehetséges, ezeket később a Field Interpolatorral lehet a modell felépítéséhez felhasználni.

20 Tools menü Digitizer Az ablakban a digitalizálási képességet a digitalizáló gomb benyomásával lehet aktívvá tenni. Ezután az egérrel a modellezett térre kattintva bárhova pont helyezhető el. A lehelyezett pontra jobb egérrel kattintva a hozzárendelt érték adható meg. Egy-egy pont törlése a lenyomott CTRL billentyű esetén végzett klikkeléssel lehetséges. A digitalizáló fájlműveleti parancsai a Value Points menüpont alól érhetők el. Tools menü Digitizer Value Points Delete all menüponttal az összes digitalizált pont egyszerre törölhető. Value Points Save as menüponttal az összes digitalizált pont egy xyz kiterjesztésű ASCII szövegállományba menthető el. Ez a fileformátum a bemeneti állománya a Field Interpolator programnak. Value Points Load menüponttal a korábban kimentett digitalizált pontok újra betölthetők, majd szerkeszthetők. Tools menü Field Interpolator (PMDIS) A Tools Field Interpolator (PMDIS)... menüvel ismert adatok alapján (melyek lehetnek fúrási pontokból származó adatok vagy egyéb digitalizált értékek) számíthatjuk valamennyi elemre a legvalószínűbb értéket, úgy, hogy a pontokra inter- és extrapolációval egy folytonos térfelületet fektetünk és ezek adott elem középpontjára számított értékeit az elemekhez rendeljük. A Field Interpolator megfelel egy egyfelől butított, másrészt fejlesztett Surfer grid-számító programnak!

21 Tools menü Field Interpolator (PMDIS) A programban meg kell adni egy bemeneti állományt, mely vagy a digitalizálóval készített állomány vagy egy alábbi szintaxisú szövegfájl: n x 1, y 1, z 1 x 2, y 2, z 2... x n, y n, z n, ahol n az észlelési pontok száma, x i, y i az észlelési pontok koordinátái a tájolásnak megfelelő koordinátarendszerben, z i az észlelt és egyben interpolálandó érték a x i, y i koordinátájú pontban. Tools menü Field Generator (PMFGN) Ebben a menüben egy sztochasztikus modellezéshez szükséges eszközt érhetünk el. Az eszköz adott szórású és átlagértékű véletlen, lognormális eloszlású adathalmazokat generál. Ez alkalmas lehet szivárgási tényező vagy transzmisszivitási mezők véletlen előállítására, melyeket egymás után lefuttatva a modellnek a véletlen hatásokra való érzékenységét vizsgálhatjuk, illetve egy-egy vízszint, depresszió kialakulásának valószínűségét határozhatjuk meg. Tools menü Field Generator (PMFGN) Kimeneti fájlnév Az adatrendszer darabszáma Az átlagérték tízes alapú logaritmusa Szórás Hatástávolság a sorok mentén Hatástávolság az oszlopok mentén

22 Tools menü Presentation Bemutatható grafika előállítása Számítások végzése Próbaműveletek végzése az állományokkal anélkül, hogy a meglévő működőképes adatrendszert megváltoztatnánk A menüvel egy Grid Editor ablakhoz jutunk, ahol az objektumokat, színeket állíthatjuk be, izovonalas térképeket rajzolhatunk Tools menü Presentation Az animáció (Animation) parancs A Grid editorban beállított térképek, színskálás ábrázolások szerint lehet a nem permanens számítási eredményekhez tartozó állapotok grafikáit egymás után előállítani, majd mint, képsorozatot animációként bemutatni. Tools menü Presentation Az animáció (Animation) parancs 1. Új könyvtár létrehozása és fájlnév megadása 2. Új vagy már meglévő animációt szeretnénk megtekinteni 3. Az animálandó számítási eredmény típusának megválasztása: - Nyomásszint -Depresszió - Koncentráció (a különböző programok által létrehozott adatok szerint) Az elkészült diasorozatot a program az ESC lenyomásáig lejátssza.

23 Tools menü Result Extractor Itt az eredmények kinyerése történhet, munkalapok segítségével. Tools menü Result Extractor Minden lapra érvényes: Read: a kiválasztott értékek behívása Apply: a beolvasott eredmények elmentése az aktuális Grid Editor ablakba Save: a táblázatosan mutatott mátrix adatait ASCII mátrix formátumban tárolhatjuk el. Close: az ablak bezárása Tools menü Result Extractor Plan view: egy réteg, azaz vízszintes sík mentén mutatja a kiválasztott eredményelem alakulását megadva a kívánt réteg (Layer) sorszámát X-section(Coloumn): egy oszlopirányú függőleges metszet mentén mutatja a kiválasztott eredményelem alakulását X-section(Row): sorirányú függőleges metszet mentén mutatja a kiválasztott eredményelem alakulását. Ez utóbbi esetekben megadandó a kiválasztott oszlop vagy sor sorszáma is. Coloumn Width: itt adható meg a táblázat oszlopainak szélessége.

24 Tools menü Result Extractor A MODFLOW lapon nyerhetjük ki a hidrodinamikai számítások eredményeit. Típus szerint lehetnek: Hydraulic Head - nyomásszint Drawdown -depressziók Concentration - koncentrációk Compaction - összenyomódási értékek Preconsolidation Head - konszolidációs nyomás értékek Subsidence - felszínsüllyedés értékek. Megadva a periódus (Stress Period) és az azon belüli időlépcső (Time Step) sorszámát. Tools menü Result Extractor Transzportmodell számításieredmények kinyerése esetén megadandó az időpont (Total Elapsed Time), amikorra vonatkozó állapot eredményeit ki szeretnénk nyerni. Az eszköz segítségével kinyerhetők a: - koncentrációra, - oldott és megkötött anyagmennyiségre vonatkozó eredmények. Tools menü Water Budget Ez a menü vízmérleg meghatározásra szolgál. A Vízmérleg elemei számíthatók: - a teljes modellezett térre, illetve - általunk definiált zónákra A zónákat egy Grid Editor ablak segítségével a Zone gomb-ra kattintva jelölhetjük ki, a zónákhoz egy-egy sorszámot rendelhetünk. Ekkor a program a teljes modellen kívül az egyes kijelölt zónákra is megadja a vízmérleg elemeit rétegenként.

25 Tools menü Graphs A Tools Graphs menüvel az időben változó eredményeket lehet ábrázolni. Ezek: Nyomásszint-idő -Head-Time, Depresszió-idő - Drawdown-Time, Összenyomódás-idő - Compaction-Time, Konszolidációs nyomás-idő - Preconsolidation Head-Time, Süllyedés-idő (Subsidence-Time) és Koncentráció-idő (Concentration-Time) grafikonok. Tools menü Graphs Az észlelőkutak (Boreholes) táblázatából kiválasztható az ábrán feltüntetendő kutak száma, illetve, hogy számított vagy észlelt értékek ábrázolását tervezzük (Data Type: Calculated, Observation). Beállíthatók az x (idő) tengely (x-time Axis) paraméterei: kezdő időpont (Min. time), végső időpont (Max. time) és osztások száma (Ticks), az ordinátán hasonlóan (minimum, maximum és osztás (Min value, Max. value, Ticks)). Tools menü Graphs Boreholes (észlelőkutak) táblázat: itt kiválasztható ki az ábrán feltüntetendő kutak száma Data Type: Calculated (számított értékek ábrázolása), Observation (észlelt értékek ábrázolása) X-Axis (Time) (idő tengely): Min. time (kezdő időpont), Max. time (végső időpont ) és Ticks (osztások száma) Y-Axis (érték tengely): Min. Value (kezdő érték), Max. Value (max. érték) Ticks (osztások száma)

26 Tools menü Graphs Options (Beállítások): Draw horizontal/vertical grid: (vízszintes és függőleges osztóvonalak rajzolása) Auto Adjust Min/Max: tengelyek minimum és maximum értékének automatikus változtatása. Graph Style (Grafikon típusa): Linear (lineáris) Semi-Log (szemilogaritmikus) Save Plot As: A grafikon elmentése, Data: a felhasznált adatok megtekintése, Scatter Diagram: az észlelt és mért értékek pontdiagramos megjelenítése. Help menü A GRID Editor (Rácsháló szerkesztő) használata A Grid Editor a program egyik legtöbbet használt rutinja. A PMWIN a modellezés során az egyes hálóelemekhez rendelt geometriai adatokat, anyagi tulajdonságokat, források és nyelők adatait mátrixok formájában kezeli. Ezen mátrixok kialakítását, szerkesztését, módosítását a Grid Editorral végezhetjük el

27 A GRID Editor (Rácsháló szerkesztő) használata Az Grid Editorban a következőket tehetjük meg: Az összes cellához azonos értéket rendelhetünk, Bármely kiválasztott cellához adott értékeket rendelhetünk, Egy adott, kiválasztott cellaértéket bármely másik cellához hozzárendelhetünk (másolás) Egy poligonnal körülhatárolt modellezett részhez, zónához értéket rendelhetünk, Az adott mátrixnak egy kritériumnak megfelelő értékű elemeit megváltoztathatjuk, Elmenthetjük az elemeket, illetve beolvashatunk korábban számított vagy mentett mátrixértékeket, Matematikai műveleteket végezhetünk a mátrixokkal. A GRID Editor (Rácsháló szerkesztő) használata A GRID Editor menürendszere Menük: Ikonok: Rácsháló-szerkesztés Digitalizálás Adatmátrixok szerkesztése A GRID Editor (Rácsháló szerkesztő) használata A GRID Editor menürendszere Az ikonok szerepe (balról jobbra): Ajtó (Leave Editor): Az editorablak elhagyása, a mátrix aktuális értékekkel való elmentése, megfelel a File Leave Editor parancsnak. Kijelölés: Kurzor üzemmód, amennyiben benyomva található, úgy a kurzor mozgatása lehetséges, így az adott mátrixon belül bármely elemre rámutathatunk. Nagyító: Lenyomása után a modell bármely két pontjára feszített téglalap alakú térrész kinagyítható a lenyomott bal egérgomb segítségével. Kicsinyítő: Lenyomása után a lépték visszaáll az eredeti állapotra. Cella-zóna váltó gomb: segítségével az adatbeviteli mód cellánkénti bevitelről zónás bevitelre változik, megfelel az Options Input Method parancsnak. Tájoló gomb: A gomb segítségével a térképi észak és a modell y tengelynek megfelelő tájolások között váltogathatunk. A gombnak nincs hatása, ha az y tengely észak felé néz. A tájolást az Options Environment paranccsal állíthatjuk be.

28 A GRID Editor (Rácsháló szerkesztő) használata A GRID Editor menürendszere Az ikonok szerepe (balról jobbra, folytatás): Cellaérték másoló gomb (Duplication): ki-be kapcsolható, amíg bekapcsolva van, addig a mátrix értékek másolódnak a kurzor mozgatási útjának megfelelően. Rétegmásoló gomb (Layer copy): A gomb segítségével lehetőség van a ablakban kijelzett, aktuális réteg mátrixelemeinek egy tetszőleges másik rétegbe másolására. A gomb ki/be kapcsolja a teljes mátrix másolási funkciót, ha bekapcsolt állapotban egy másik rétegre ugrunk vagy PgDn/PgUp gombbal, vagy az aktuális rétegszám átírásával, akkor a meglátogatott rétegekben valamennyi mátrixelem a kiindulási hely mátrixelemeinek értékét veszi fel. A GRID Editor (Rácsháló szerkesztő) használata A Grid Editor menüparancsai - File Model information: A modellhez rendelt szöveges leírás lekérése, szerkesztése File Save Plot As: Az éppen ábrázolt mezőtulajdonság (képernyő-rajz) mentése vektorgrafikus (HPGL vagy DXF) esetleg raszteres (BMP) formátumban. - File Leave Editor: Mátrixszerkesztés befejezése, értékek mentése vagy mentés elhagyása - Value Matrix Reset: Teljes mátrix törlése és egy megadott értékkel való felülírása. - Value Matrix Browse: A mátrix végigböngészése táblázatkezelő formátumban, a mátrix elemeinek mentése SURFER dat formátumban vagy saját formátumban, egy korábban mentett mátrix beolvasása. - Value Zones Save As vagy Load: Adatbevitelhez felhasznált zónahatárok mentése illetve beolvasása. A zónák olyan térrészek, amelyeket azonos tulajdonság jellemez. Ezeket zóna üzemmódra váltás után az egérrel jelölhetjük ki, majd a jobb egérgombbal rendelhetünk az egyes zónákhoz értékeket. A GRID Editor (Rácsháló szerkesztő) használata A Grid Editor menüparancsai - Value Search and Modify: Kijelölhetők a modell elemek részhalmazai (pl. adott értékintervallumba eső elemek) és a kiválasztott elemekkel multiplikatív és additív műveletek végezhetők, esetleg egy adott értékre cserélhetők le. - Value Result Extractor: A Result Extractor az adott mátrix elemeit a browserhez hasonlóan megmutatja és további feldolgozásra alkalmas formában elmenti a kívánt eredményeket. - Options Maps: definiálhatók olyan dxf rajzfájlok vagy raszteres képek, amelyeket az editor-ablakban a modellezett térrészen való tájékozódásra használhatunk fel. (Lásd a környezet beállítása című részt.) - Options Environment: A képernyőn mutatott térrész határainak definiálása, a mátrixadatok esetleges izovonalas formában való ábrázolásának megadása, vektorábrázolás megadása (Lásd a környezet beállítása című részt.) - Options Display Mode Global vagy Local: A vizsgált terület északi irányban vagy helyi koordináták szerint tájolva. - Options Input Method Cell-by-cell vagy Zones: Cellánként vagy zónánként való adatbeviteli mód.

Hidrodinamikai és transzportmodellezés I. kurzus kezdőknek

Hidrodinamikai és transzportmodellezés I. kurzus kezdőknek Hidrodinamikai és transzportmodellezés I. kurzus kezdőknek Szervezők: Szegedi Tudományegyetem (SZTE), Földtudományi Tanszékcsoport Miskolci Egyetem (ME), Műszaki Földtudományi Kar Nyugat-Magyarországi

Részletesebben

Surfer for Windows alapismeretek. A Surfer for Windows használata (8. verzió) A Surfer fontosabb jellemzői

Surfer for Windows alapismeretek. A Surfer for Windows használata (8. verzió) A Surfer fontosabb jellemzői Surfer for Windows alapismeretek A Surfer for Windows használata (8. verzió) Kovács Balázs & Szanyi János Kovács Szanyi, 2004-2006 Hidrodinamikai és transzportmodellezés kurzus kezdőknek A Surfer fontosabb

Részletesebben

Modellezés elméleti alapismeretek

Modellezés elméleti alapismeretek Modellezés Modellezés elméleti alapismeretek Kovács Balázs & Szanyi János Kovács Szanyi, 4-6 Mi a modellezés? A MODELL a valós rendszer egyszerűsített, sematikus transzformációja. A modell a valós rendszer!

Részletesebben

Táblázatok. Táblázatok beszúrása. Cellák kijelölése

Táblázatok. Táblázatok beszúrása. Cellák kijelölése Táblázatok Táblázatok beszúrása A táblázatok sorokba és oszlopokba rendezett téglalap alakú cellákból épülnek fel. A cellák tartalmazhatnak képet vagy szöveget. A táblázatok használhatók adatok megjelenítésére,

Részletesebben

Lakóház tervezés ADT 3.3-al. Segédlet

Lakóház tervezés ADT 3.3-al. Segédlet Lakóház tervezés ADT 3.3-al Segédlet A lakóház tervezési gyakorlathoz főleg a Tervezés és a Dokumentáció menüket fogjuk használni az AutoDesk Architectural Desktop programból. A program centiméterben dolgozik!!!

Részletesebben

Diagram készítése. Diagramok formázása

Diagram készítése. Diagramok formázása Diagram készítése Diagramok segítségével a táblázatban tárolt adatainkat különféle módon ábrázolhatjuk. 1. A diagram készítésének első lépése az adatok kijelölése a táblázatban, melyekhez diagramot szeretnénk

Részletesebben

QGIS tanfolyam (ver.2.0)

QGIS tanfolyam (ver.2.0) QGIS tanfolyam (ver.2.0) I. Rétegkezelés, stílusbeállítás 2014. január-február Összeállította: Bércesné Mocskonyi Zsófia Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság A QGIS a legnépszerűbb nyílt forráskódú asztali

Részletesebben

Felhasználói Kézikönyv

Felhasználói Kézikönyv Felhasználói Kézikönyv A ForteMap használatához 1 T a r talomjegyzék 1. AZ ALKALMAZÁS ELINDÍTÁSA... 3 1.1. A KEZELŐFELÜLET ISMERTETÉSE... 3 1.2. NAVIGÁLÁS A TÉRKÉPEN... 3 1.2.1. Térkép nagyítása... 4 1.2.2.

Részletesebben

Felhasználói segédlet a Scopus adatbázis használatához

Felhasználói segédlet a Scopus adatbázis használatához Felhasználói segédlet a Scopus adatbázis használatához Az adatbázis elérése, regisztrálás, belépés Az adatbázis címe: http://www.scopus.com Az adatbázis csak regisztrált, jogosultsággal rendelkező intézmények,

Részletesebben

Táblázatok kezelése. 1. ábra Táblázat kezelése menüből

Táblázatok kezelése. 1. ábra Táblázat kezelése menüből Táblázat beszúrása, létrehozása A táblázatok készítésének igénye már a korai szövegszerkesztőkben felmerült, de ezekben nem sok lehetőség állt rendelkezésre. A mai szövegszerkesztőket már kiegészítették

Részletesebben

(ArcCatalog, ArcMap)

(ArcCatalog, ArcMap) Országos Területrendezési Terv térképi mellékleteinek WMS szolgáltatással történő elérése, Esri programok alkalmazásával (ArcCatalog, ArcMap) Útmutató 2014. október 1. BEVEZETÉS Az útmutató célja az Országos

Részletesebben

Alkatrész 15 gyakorló feladat

Alkatrész 15 gyakorló feladat Alkatrész 15 gyakorló feladat Intelligens sajátosság-katalógus A feladat megoldásához szükséges fájlok: Alk15k Az intelligens sajátosság-katalógusban tárolt alaksajátosságok, mint építő elemek felhasználhatók

Részletesebben

CAD-ART Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 35.

CAD-ART Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 35. CAD-ART Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 35. Tel./fax: (36 1) 361-3540 email : cad-art@cad-art.hu http://www.cad-art.hu PEPS CNC Programozó Rendszer Oktatási Segédlet Laser megmunkálás PEPS 4 laser megmunkálási

Részletesebben

Mesh generálás. IványiPéter

Mesh generálás. IványiPéter Mesh generálás IványiPéter drview Grafikus program MDF file-ok szerkesztéséhez. A mesh generáló program bemenetét itt szerkesztjük meg. http://www.hexahedron.hu/personal/peteri/sx/index.html Pont létrehozásához

Részletesebben

Az MS Excel táblázatkezelés modul részletes tematika listája

Az MS Excel táblázatkezelés modul részletes tematika listája Az MS Excel táblázatkezelés modul részletes tematika listája A táblázatkezelés alapjai A táblázat szerkesztése A táblázat formázása A táblázat formázása Számítások a táblázatban Oldalbeállítás és nyomtatás

Részletesebben

Microsoft Excel 2010

Microsoft Excel 2010 Microsoft Excel 2010 Milyen feladatok végrehajtására használatosak a táblázatkezelők? Táblázatok létrehozására, és azok formai kialakítására A táblázat adatainak kiértékelésére Diagramok készítésére Adatbázisok,

Részletesebben

1. kép. A Stílus beállítása; új színskála megadása.

1. kép. A Stílus beállítása; új színskála megadása. QGIS Gyakorló Verzió: 1.7. Wroclaw Cím: A Print composer használata és a címkézés. Minta fájl letöltése innen: http://www.box.net/shared/87p9n0csad Egyre több publikációban szerepelnek digitális térképek,

Részletesebben

Regresszió számítás. Tartalomjegyzék: GeoEasy V2.05+ Geodéziai Kommunikációs Program

Regresszió számítás. Tartalomjegyzék: GeoEasy V2.05+ Geodéziai Kommunikációs Program Regresszió számítás GeoEasy V2.05+ Geodéziai Kommunikációs Program DigiKom Kft. 2006-2010 Tartalomjegyzék: Egyenes x változik Egyenes y változik Egyenes y és x változik Kör Sík z változik Sík y, x és z

Részletesebben

Országos Területrendezési Terv térképi mel ékleteinek WMS szolgáltatással történő elérése, Quantum GIS program alkalmazásával Útmutató 2010.

Országos Területrendezési Terv térképi mel ékleteinek WMS szolgáltatással történő elérése, Quantum GIS program alkalmazásával Útmutató 2010. Országos Területrendezési Terv térképi mellékleteinek WMS szolgáltatással történő elérése, Quantum GIS program alkalmazásával Útmutató 2010. május 1. BEVEZETÉS Az útmutató célja az Országos Területrendezési

Részletesebben

Alapvető beállítások elvégzése Normál nézet

Alapvető beállítások elvégzése Normál nézet Alapvető beállítások elvégzése Normál nézet A Normál nézet egy egyszerűsített oldalképet mutat. Ez a nézet a legalkalmasabb a szöveg beírására, szerkesztésére és az egyszerűbb formázásokra. Ebben a nézetben

Részletesebben

Importálás. más típusú (pl:.imp,.xml,.xkr,.xcz) állomány beimportálása a nyomtatványkitöltő programba

Importálás. más típusú (pl:.imp,.xml,.xkr,.xcz) állomány beimportálása a nyomtatványkitöltő programba Importálás Külső programok által generált imp és.xml állományokat be lehet tölteni a program import funkcióival. Az ABEV2006 az xml állományok importálását nem tudta. Ez újdonság a nyomtatványkitöltő programban.

Részletesebben

Órarendkészítő szoftver

Órarendkészítő szoftver SchoolTime Órarendkészítő szoftver 2.0 verzió Tartalomjegyzék: 1., Belépés a programba...3 2., Órarend főtábla...3 3., Tanátok...4 3.1., Új tanár felvitele, módosítása...4 3.2., Tanár törlése...4 3.3.,

Részletesebben

VARIO Face 2.0 Felhasználói kézikönyv

VARIO Face 2.0 Felhasználói kézikönyv VARIO Face 2.0 Felhasználói kézikönyv A kézikönyv használata Mielőtt elindítaná és használná a szoftvert kérjük olvassa el figyelmesen a felhasználói kézikönyvet! A dokumentum nem sokszorosítható illetve

Részletesebben

Oktatási anyag Excel kezdő

Oktatási anyag Excel kezdő Oktatási anyag Excel kezdő 2010.10.11. 1 Tartalom I. Alapfogalmak... 3 A munkafüzet és részei... 3 Aktív cella... 3 Tartomány... 3 Összefüggő tartomány... 3 Nem összefüggő tartomány... 4 II. A program

Részletesebben

ServiceTray program Leírás

ServiceTray program Leírás ServiceTray program Leírás Budapest 2015 Bevezetés szerviz munkalapok státuszai a Törölve és Lezárva státuszt leszámítva a munkalap különböző nyitott állapotát jelzik, melyek valamilyen tevékenységet jeleznek.

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV 1 BEVEZETÉS A Közlekedési Környezeti Centrum (KKC) projekt keretében létrejött ELZA (Elektronikus Levegő- és Zajvédelmi Adattár) egy online felületen elérhető alkalmazás, ahol a

Részletesebben

ContractTray program Leírás

ContractTray program Leírás ContractTray program Leírás Budapest 2015 Bevezetés Egy-egy szerződéshez tartozó határidő elmulasztásának komoly gazdasági következménye lehet. Éppen ezért a Szerződés kezelő program főmenü ablakában a

Részletesebben

DebitTray program Leírás

DebitTray program Leírás DebitTray program Leírás Budapest 2015 Bevezetés Egy-egy kintlévőséghez tartozó határidő elmulasztásának komoly következménye lehet. Éppen ezért a Kintlévőség kezelő program főmenü ablakában a program

Részletesebben

ECDL Táblázatkezelés. www.nomina3p.hu 1. 4.1.1 A táblázatkezelés első lépései. 4.1.2 Beállítások elvégzése

ECDL Táblázatkezelés. www.nomina3p.hu 1. 4.1.1 A táblázatkezelés első lépései. 4.1.2 Beállítások elvégzése 4.1 Az alkalmazás 4.1.1 A táblázatkezelés első lépései 4.1.2 Beállítások elvégzése 4.1.1.1 A táblázatkezelő alkalmazás megnyitása és bezárása. 4.1.1.2 Egy és több munkafüzet (dokumentum) megnyitása. 4.1.1.3

Részletesebben

GOKI GQ-8505A 4 CSATORNÁS KÉPOSZTÓ. Felhasználói kézikönyv

GOKI GQ-8505A 4 CSATORNÁS KÉPOSZTÓ. Felhasználói kézikönyv GOKI GQ-8505A 4 CSATORNÁS KÉPOSZTÓ Felhasználói kézikönyv A dokumentáció a DELTON KFT. szellemi tulajdona, ezért annak változtatása jogi következményeket vonhat maga után. A fordításból, illetve a nyomdai

Részletesebben

Az Éves adóbevallás 2005 modul ismertetése

Az Éves adóbevallás 2005 modul ismertetése Az Éves adóbevallás 2005 modul ismertetése A program a setup lefutása után -ha bejelöltük-, magától elindul. A következkben az indítás a startmenübl, vagy a telepít által létrehozott asztal ikonról indítható:

Részletesebben

Projektmenedzsment tréning

Projektmenedzsment tréning Projektmenedzsment tréning Komplex szervezetfejlesztési projekt megvalósítása Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál ÁROP-1.A.2/B-2008-0020 2010.10.20. Tematika Projektek Projektcsapat összeállítása

Részletesebben

PÉNZTÁRKÖNYV PROGRAM

PÉNZTÁRKÖNYV PROGRAM PÉNZTÁRKÖNYV PROGRAM FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS Simon István & Bauer Mihály Tel. : ( 99) / 317 327 (30) / 297-4900 - 1 - TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS PROMRAMKEZELÉSI LEÍRÁS ----------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Országos Területrendezési Terv térképi mel ékleteinek WMS szolgáltatással történő elérése, MapInfo program alkalmazásával Útmutató 2010.

Országos Területrendezési Terv térképi mel ékleteinek WMS szolgáltatással történő elérése, MapInfo program alkalmazásával Útmutató 2010. Országos Területrendezési Terv térképi mellékleteinek WMS szolgáltatással történő elérése, MapInfo program alkalmazásával Útmutató 2010. június 1. BEVEZETÉS Az útmutató célja az Országos Területrendezési

Részletesebben

A Surfer for Windows használata (8. verzió)

A Surfer for Windows használata (8. verzió) Surfer for Windows alapismeretek A Surfer for Windows használata (8. verzió) Kovács Balázs & Szanyi János Kovács Szanyi, 2004-2006 Hidrodinamikai és transzportmodellezés kurzus kezdőknek; Sümeg, 2006.

Részletesebben

WordPress segédlet. Bevezető. Letöltés. Telepítés

WordPress segédlet. Bevezető. Letöltés. Telepítés WordPress segédlet Bevezető A WordPress egy ingyenes tartalomkezelő rendszer (Content Management System - CMS), amely legnagyobb előnye az egyszerű telepítés és a letisztult kezelhetőség és a változatos

Részletesebben

Bevezetés a QGIS program használatába Összeálította dr. Siki Zoltán

Bevezetés a QGIS program használatába Összeálította dr. Siki Zoltán Bevezetés Bevezetés a QGIS program használatába Összeálította dr. Siki Zoltán A QGIS program egy nyiltforrású asztali térinformatikai program, mely a http://www.qgis.org oldalról tölthető le. Ebben a kis

Részletesebben

Az ErdaGIS térinformatikai keretrendszer

Az ErdaGIS térinformatikai keretrendszer Az ErdaGIS térinformatikai keretrendszer Két évtized tapasztalatát sűrítettük ErdaGIS térinformatikai keretrendszerünkbe, mely moduláris felépítésével széleskörű felhasználói réteget céloz, és felépítését

Részletesebben

4. modul - Táblázatkezelés

4. modul - Táblázatkezelés 4. modul - Táblázatkezelés Az alábbiakban ismertetjük a 4. modul (Táblázatkezelés) syllabusát, amely a gyakorlati modulvizsga követelményrendszere. A modul célja Ez a modul a táblázatkezeléssel kapcsolatos

Részletesebben

Minőségellenőrzési kérdőív kitöltő program Felhasználói kézikönyv

Minőségellenőrzési kérdőív kitöltő program Felhasználói kézikönyv Minőségellenőrzési kérdőív kitöltő program Felhasználói kézikönyv Magyar Könyvvizsgálói Kamara 2010. augusztus 18. Tartalom A program főablaka... 3 A fejléc, a felső menüsor valamint az eszköztár... 4

Részletesebben

Meglévő munkafüzet megnyitása, mentése új néven

Meglévő munkafüzet megnyitása, mentése új néven Példánkban a következő lépéseket végezzük el: megnyitunk egy korábban mentett munkafüzetet, a megnyitott munkafüzetről egy másolatot készítünk, azaz új néven mentjük el. Meglévő munkafüzet megnyitása Egy

Részletesebben

Fatömegbecslési jegyzőkönyvek

Fatömegbecslési jegyzőkönyvek Fatömegbecslési jegyzőkönyvek ERDŐGAZDÁLKODÁS/FAHASZNÁLAT/FATÖMEGBECSLÉSI JEGYZŐKÖNYVEK A fatömegbecslési jegyzőkönyvek erdőrészlethez kapcsolódnak. Egy erdőrészlethez több jegyzőkönyv készíthető. Egy

Részletesebben

Pénzintézetek jelentése a pénzforgalmi jelzőszám változásáról

Pénzintézetek jelentése a pénzforgalmi jelzőszám változásáról Pénzintézetek jelentése a pénzforgalmi jelzőszám változásáról Felhasználói Segédlet MICROSEC Kft. 1022 Budapest, Marczibányi tér 9. telefon: (1)438-6310 2002. május 4. Tartalom Jelentés készítése...3 Új

Részletesebben

ClicXoft programtálca Leírás

ClicXoft programtálca Leírás ClicXoft programtálca Leírás Budapest 2015 Bevezetés A ClicXoft programok bár önálló programok közös technológia alapon lettek kifejlesztve. Emellett közös tulajdonságuk, hogy a hasonló funkciókhoz ugyanaz

Részletesebben

Duál Reklám weboldal Adminisztrátor kézikönyv

Duál Reklám weboldal Adminisztrátor kézikönyv Duál Reklám weboldal Adminisztrátor kézikönyv Dokumentum Verzió: 1.0 Készítette: SysWork Szoftverház Kft. 1. oldal Felület elérése Az adminisztrációs felület belépés után érhető el. Belépés után automatikusan

Részletesebben

Mrend X Extra 3.0 b. - menetrendszerkesztő program leírása -

Mrend X Extra 3.0 b. - menetrendszerkesztő program leírása - 01 Mrend X Extra 3.0 b - menetrendszerkesztő program leírása - A programmal mobiltelefonra, Java 2ME nyelven írt alkalmazásokat futtató készülékre szerkeszthető menetrend. http://mobilmenetrend.hu R-dei

Részletesebben

Prezentáció Microsoft PowerPoint XP

Prezentáció Microsoft PowerPoint XP Prezentáció Microsoft PowerPoint XP Megoldások 1. A program indításakor a Munkaablakban válasszuk az Előadás-tervező varázslóval hivatkozást! A Varázsló segítségével hozzuk létre a bemutatót! A kész bemutatót

Részletesebben

Kifizetések kezelése. 1 Kifizetési dátumok megadása pénzügyi kódokhoz

Kifizetések kezelése. 1 Kifizetési dátumok megadása pénzügyi kódokhoz Kifizetések kezelése 1 Kifizetési dátumok megadása pénzügyi kódokhoz 1.1 Pénzügyi kódok menüponttól indulva Pénzügyek (kék menüpont, csak lenyitni + jelnél)(78600)/kifizetési jogcímek (jogcím kiválasztása)

Részletesebben

Mobil Partner telepítési és használati útmutató

Mobil Partner telepítési és használati útmutató Mobil Partner telepítési és használati útmutató Tartalom Kezdeti lépések... 2 Telepítés... 2 A program indítása... 6 Mobile Partner funkciói... 7 Művelet menü... 7 Kapcsolat... 7 Statisztika... 8 SMS funkciók...

Részletesebben

Ablakok. Fájl- és mappaműveletek. Paint

Ablakok. Fájl- és mappaműveletek. Paint Ablakok. Fájl- és mappaműveletek. Paint I. Ablakok I.1. Ablak fogalma Windows = ablak, rövidítése: win Program indítás kinyílik az ablaka I.2. Ablak részei A programablak rendszerint az alábbi részekre

Részletesebben

Rajz 01 gyakorló feladat

Rajz 01 gyakorló feladat Rajz 01 gyakorló feladat Alkatrészrajz készítése Feladat: Készítse el az alábbi ábrán látható kézi működtetésű szelepház alkatrészrajzát! A feladat megoldásához szükséges fájlok: Rjz01k.ipt A feladat célja:

Részletesebben

Tanrend jelentő képző szervek részére

Tanrend jelentő képző szervek részére Tanrend jelentő képző szervek részére Felhasználói segédlet Tartalomjegyzék Belépés Tanrend jelentő felület Új tanrend jelentő Névsor megadása Névsor megadása jelentkezési lap alapján Névsor nyomtatása

Részletesebben

ArcGIS 8.3 segédlet 2-3. Dr. Iványi Péter

ArcGIS 8.3 segédlet 2-3. Dr. Iványi Péter ArcGIS 8.3 segédlet 2-3. Dr. Iványi Péter Tartalomjegyzék Adatszűkítés Adatcímkézés Egyéb fólia műveletek Térképkomponens tulajdonságok Fólia tulajdonságok 1. Egy fólia ábrázolás módjának és egyéb tulajdonságainak

Részletesebben

Digitális terepmodell modul

Digitális terepmodell modul Digitális terepmodell modul GeoEasy V2.05+ Geodéziai Feldolgozó Program DigiKom Kft. 2006-2010 Tartalomjegyzék Bevezetés DTM létrehozása DTM módosítása DTM betöltése, lezárása Intepoláció Szintvonalkészítés

Részletesebben

Jelek és rendszerek Gyakorlat_02. A gyakorlat célja megismerkedni a MATLAB Simulink mőködésével, filozófiájával.

Jelek és rendszerek Gyakorlat_02. A gyakorlat célja megismerkedni a MATLAB Simulink mőködésével, filozófiájával. A gyakorlat célja megismerkedni a MATLAB Simulink mőködésével, filozófiájával. A Szimulink programcsomag rendszerek analóg számítógépes modelljének szimulálására alkalmas grafikus programcsomag. Egy SIMULINK

Részletesebben

HF-DVR H.264 Hálózati Rögzítő. Felhasználói kézikönyv

HF-DVR H.264 Hálózati Rögzítő. Felhasználói kézikönyv HF-DVR H.264 Hálózati Rögzítő Felhasználói kézikönyv Bevezető Ez a felhasználói kézikönyv a HF-DVR5704T 4 csatornás H.264 tömörítésű hálózati rögzítő használatát mutatja be. Nem tér ki az eszköz telepítésére,

Részletesebben

Nemzeti LEADER Kézikönyv LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. 2015. szeptember

Nemzeti LEADER Kézikönyv LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. 2015. szeptember Nemzeti LEADER Kézikönyv LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2014 2020 2015. szeptember Készült a Miniszterelnökség Agrár Vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság, mint a Magyarország

Részletesebben

Avery Design Pro 4.0

Avery Design Pro 4.0 Avery Design Pro 4.0 Felhasználói útmutató Az Avery Design egy egyszerű, de sokfunkciós, könnyen kezelhető címkenyomtató, kártyatervező program. Készítsük el a kártyasablont Indításkor az Üdvözlő ablak

Részletesebben

Műveletek makrókkal. Makró futtatása párbeszédpanelről. A Színezés makró futtatása a Makró párbeszédpanelről

Műveletek makrókkal. Makró futtatása párbeszédpanelről. A Színezés makró futtatása a Makró párbeszédpanelről Műveletek makrókkal A munkafüzettel együtt tárolt, minden munkalapon elérhető makrót a Fejlesztőeszközök szalag Makrók párbeszédpanelje segítségével nyithatjuk meg, innen végezhetjük el a makrókkal megoldandó

Részletesebben

CADcat. Bevezetés a program főbb funkcióiba

CADcat. Bevezetés a program főbb funkcióiba CADcat. Bevezetés a program főbb funkcióiba Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 1 Telepítési útmutató...3 2 Alkatrész kiválasztása (példa: DIN 912, M5x30, 8.8, fémtiszta)...5 2.1 1. lehetőség: Az alkatrészek

Részletesebben

Prezentáció, Diagramok, rajzolt objektumok. Szervezeti diagram

Prezentáció, Diagramok, rajzolt objektumok. Szervezeti diagram A szervezeti diagram fogalma A szervezet egy többé-kevésbé állandó tagsággal rendelkező, emberekből álló csoport, melynek van egy vezető rétege. (forrás: Dr. Sediviné Balassa Ildikó: Szervezési Ismeretek

Részletesebben

Egyszerűbb a Google keresőbe beírni a Sharepoint Designer 2007 letöltés kulcsszavakat és az első találat erre a címre mutat.

Egyszerűbb a Google keresőbe beírni a Sharepoint Designer 2007 letöltés kulcsszavakat és az első találat erre a címre mutat. A feladat megoldásához a Sharepoint Designer 2007 programot használjuk, mely ingyenesen letölthető a Microsoft weboldaláról. Az érettségi aktuális szoftverlistája alapján az Expression Web 2, az Expression

Részletesebben

Egyéb 2D eszközök. Kitöltés. 5. gyakorlat. Kitöltés, Szöveg, Kép

Egyéb 2D eszközök. Kitöltés. 5. gyakorlat. Kitöltés, Szöveg, Kép 5. gyakorlat Egyéb 2D eszközök Kitöltés, Szöveg, Kép Kitöltés A kitöltés önálló 2D-s elemtípus, amely egy meghatározott felület sraffozására, vagy egyéb jellegű kitöltésére használható. Felület típusú

Részletesebben

POSZEIDON dokumentáció (1.2)

POSZEIDON dokumentáció (1.2) POSZEIDON dokumentáció (1.2) Bevezetés a Poszeidon rendszer használatába I. TELEPÍTÉS Poszeidon alkalmazás letölthető: www.sze.hu/poszeidon/poszeidon.exe Lépések: FUTTATÁS / (FUTTATÁS) / TOVÁBB / TOVÁBB

Részletesebben

MICROCAP PROGRAMRENDSZER HASZNÁLATA

MICROCAP PROGRAMRENDSZER HASZNÁLATA 1 MICROCAP PROGRAMRENDSZER HASZNÁLATA A mérést végezte: Csoport: A mérés időpontja: A méréshez felhasznált eszközök: -Számítógépes mérés -printer A vizsgált áramkör neve:...... A mérésvezető tanár tölti

Részletesebben

PÉNZTÁR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

PÉNZTÁR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV PÉNZTÁR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV 4S SOFTWARE KFT 3523 MISKOLC PF.: 71 4ssoftware@4ssoftware.hu Preisler Ferenc Robonyi Teréz TEL.: 46/324-643 20/360-8478 20/980-8864 1. A PROGRAM TELEPÍTÉSE ÉS INDÍTÁSA Lehetőség

Részletesebben

Belföldi Termékosztályozás V2.0.0.0

Belföldi Termékosztályozás V2.0.0.0 Belföldi Termékosztályozás V2.0.0.0 Bemutató Verzió Felhasználói Kézikönyv Készítette: Szűcs Zoltán. 2536 Nyergesújfalu, Pala u. 7. Tel \ Fax: 33-355 - 712. Mobil: 30-529-12-87. E-mail: info@szis.hu Internet:

Részletesebben

APB mini PLC és SH-300 univerzális kijelző Általános használati útmutató

APB mini PLC és SH-300 univerzális kijelző Általános használati útmutató APB mini PLC és SH-300 univerzális kijelző Általános használati útmutató Fizikai összeköttetési lehetőségek: RS232 APB-232 RS485 A APB-EXPMC B SH-300 program beállítások: Kiválasztjuk a megfelelő PLC-t.

Részletesebben

Felhasználói Kézikönyv

Felhasználói Kézikönyv Felhasználói Kézikönyv Az eforte 5.0 e-időpont Modul használatához 1 T a r talomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 3 1.1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A KÉZIKÖNYVRŐL... 3 1.2. SZÜKSÉGES TECHNIKAI KÖRNYEZET A RENDSZER HASZNÁLATÁHOZ...

Részletesebben

Angol szótár V2.0.0.0

Angol szótár V2.0.0.0 Angol szótár V2.0.0.0 Bemutató Verzió Felhasználói Kézikönyv Készítette: Szűcs Zoltán. 2536 Nyergesújfalu, Pala u. 7. Tel \ Fax: 33-355 - 712. Mobil: 30-529-12-87. E-mail: info@szis.hu. Internet: www.szis.hu.

Részletesebben

Segédlet a Lelőhely-bejelentő készítő (LBK) használatához

Segédlet a Lelőhely-bejelentő készítő (LBK) használatához Segédlet a Lelőhely-bejelentő készítő (LBK) használatához a plugint írta és a segédletet összeállította: Padányi-Gulyás Gergely 1 2013.04.09. 1. Bevezető A Lelőhely-bejelentő készítő (LBK) a Quantum GIS

Részletesebben

QGIS gyakorló. --tulajdonságok--stílus fül--széthúzás a terjedelemre).

QGIS gyakorló. --tulajdonságok--stílus fül--széthúzás a terjedelemre). QGIS gyakorló Cím: A Contour-, a Point sampling tool és a Terrain profile pluginek használata. DEM letöltése: http://www.box.net/shared/1v7zq33leymq1ye64yro A következő gyakorlatban szintvonalakat fogunk

Részletesebben

CellCom. Szoftver leírás

CellCom. Szoftver leírás CellCom Szoftver leírás A vezérlő szoftver bemutatása 2 www.lenyo.hu Tartalom LCC vezérlőszoftver 5 Rendszerkövetelmények 5 Telepítés 5 Indítás 7 Eltávolítás, újratelepítés és javítás 8 Kulcskezelés 8

Részletesebben

KARAKTERFELISMERÉS AZ EVASYS-BEN

KARAKTERFELISMERÉS AZ EVASYS-BEN KARAKTERFELISMERÉS AZ EVASYS-BEN HOL HASZNÁLHATÓ, KI HASZNÁLHATJA A Miskolci Egyetem megvásárolta a kézírásfelismerés (ICR) modult az Evasys legutóbbi licencével együtt. Ezzel lehetőség nyílt a papír alapú

Részletesebben

Dokumentum létrehozása/módosítása a portálon:

Dokumentum létrehozása/módosítása a portálon: Dokumentum létrehozása/módosítása a portálon: 1. Belépés a szerkesztőfelületre A következő webcímre belépve - http://www.zalaegerszeg.hu/licoms/login - megjelenik a szerkesztőfelület beléptető ablaka,

Részletesebben

Sú gó az ASIR/PA IR Públikús felú lethez

Sú gó az ASIR/PA IR Públikús felú lethez Sú gó az ASIR/PA IR Públikús felú lethez Súgó a magyarországi központi Agrárstatisztikai és Piaci Árinformációs rendszer publikus moduljához. 1 Publikus felhasználói regisztráció A publikus felület Regisztráció

Részletesebben

JOGSISZOFT TESZTLAPNYOMTATÓ PROGRAM. A program az egyszer elkészített teszt feladatokat eltárolja, így azok később is kinyomtathatóak.

JOGSISZOFT TESZTLAPNYOMTATÓ PROGRAM. A program az egyszer elkészített teszt feladatokat eltárolja, így azok később is kinyomtathatóak. JOGSISZOFT TESZTLAPNYOMTATÓ PROGRAM Használati utasítás A program segítségével korlátlan számú hagyományos B kategóriás tesztlap nyomtatható, valamint 2345 kérdésből tetszőleges összeállítású tematikus

Részletesebben

Lapműveletek. Indítsuk el az Excel programot és töröljük ki a Munka1 nevű munkalapot!

Lapműveletek. Indítsuk el az Excel programot és töröljük ki a Munka1 nevű munkalapot! Bevezetés Ebben a fejezetben megismerkedünk az Excel munkalapjainak beszúrásával, törlésével, másolásával, valamint áthelyezésével, illetve csoportos kezelésével. Képesek leszünk különböző munkafüzetek

Részletesebben

Tartalomjegyzék 2. RENDSZER FELÉPÍTÉSE... 3

Tartalomjegyzék 2. RENDSZER FELÉPÍTÉSE... 3 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 2 2. RENDSZER FELÉPÍTÉSE... 3 2.1. FELÜLET... 3 2.2. FELHASZNÁLÓI FUNKCIÓK... 4 2.2.1. Modulok... 4 2.2.2. Előzmények... 4 2.2.3. Lekérdezés működése, beállítások... 5 2.2.4.

Részletesebben

Mobil Telefonon Keresztüli Felügyelet Felhasználói Kézikönyv

Mobil Telefonon Keresztüli Felügyelet Felhasználói Kézikönyv Mobil Telefonon Keresztüli Felügyelet Felhasználói Kézikönyv Tartalomjegyzék 1. Symbian rendszer...2 1.1 Funkciók és követelmények...2 1.2 Telepítés és használat...2 2. Windows Mobile rendszer...6 2.1

Részletesebben

ElektrO-ParT elektronikai alkatrész nyilvántartó program leírás.

ElektrO-ParT elektronikai alkatrész nyilvántartó program leírás. ElektrO-ParT elektronikai alkatrész nyilvántartó program leírás. 1. ábra A program, indítás után az 1. ábra szerint fog megjelenni. Ebben az ablakban tudunk új alkatrészt felvinni vagy meglévőt módosítani.

Részletesebben

Teljesítményprognosztizáló program FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

Teljesítményprognosztizáló program FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Teljesítményprognosztizáló FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Tartalomjegyzék 1. A szoftver feladata...3 2. Rendszerigény...3 3. A szoftver telepítése...3 4. A szoftver használata...3 4.1. Beállítások...3 4.1.1. Elszámolási

Részletesebben

M-Fájlok létrehozása MATLAB-ban

M-Fájlok létrehozása MATLAB-ban M-Fájlok létrehozása MATLAB-ban 1 Mi az M-fájl Annak ellenére, hogy a MATLAB rendkívül kifinomult és fejlett számológépként használható, igazi nagysága mégis abban rejlik, hogy be tud olvasni és végrehajtani

Részletesebben

VarioFace dokumenta cio

VarioFace dokumenta cio VarioFace dokumenta cio Tartalom Felhasználói dokumentáció... 2 1. A program felépítése... 2 1.1. Vario csatlakoztatása... 2 1.2. Főablak... 3 1.3. Képkijelölő ablak... 4 2. A program használata... 4 2.1.

Részletesebben

Szöveges értékelés. Magiszter.NET. Elérhetőségeink: Tel: 62/550-748; 550-749 Fax: 62/550-919 E-mail: magiszternet@infotec.hu Honlap: www.infotec.

Szöveges értékelés. Magiszter.NET. Elérhetőségeink: Tel: 62/550-748; 550-749 Fax: 62/550-919 E-mail: magiszternet@infotec.hu Honlap: www.infotec. Magiszter.NET Szöveges értékelés Elérhetőségeink: Tel: 62/550-748; 550-749 Fax: 62/550-919 E-mail: magiszternet@infotec.hu Honlap: www.infotec.hu Ügyfélszolgálat: H-P 8:00-16:00 A Magiszter.Net rendszerben

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv a Víziközmű Adatbeviteli Felülethez 2012. augusztus

Felhasználói kézikönyv a Víziközmű Adatbeviteli Felülethez 2012. augusztus Felhasználói kézikönyv a Víziközmű Adatbeviteli Felülethez 2012. augusztus 1 1. Bevezetés Az adatbekérő felület célja, hogy a Magyar Energia Hivatal (továbbiakban: Hivatal) a víziközműszolgáltatásról szóló

Részletesebben

1.1.1 Dátum és idő függvények

1.1.1 Dátum és idő függvények 1.1.1 Dátum és idő függvények Azt már tudjuk, hogy két dátum különbsége az eltelt napok számát adja meg, köszönhetően a dátum tárolási módjának az Excel-ben. Azt is tudjuk a korábbiakból, hogy a MA() függvény

Részletesebben

A Microsoft Office 2013 újdonságai

A Microsoft Office 2013 újdonságai Molnár Mátyás A Microsoft Office 2013 újdonságai Angol nyelvi verzió Tanfolyami jegyzet Csak a lényeg érthetően! Az Excel 2013 újdonságai AZ EXCEL PROGRAMABLAK FELÉPÍTÉSE A címsorban középen látjuk a munkafüzet

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DOLGOZÓK IMPORTÁLÁSA KULCS BÉR PROGRAMBA AZ ONLINE MUNKAIDŐ NYILVÁNTARTÓ RENDSZERBŐL. Budapest, 2013. november 08.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DOLGOZÓK IMPORTÁLÁSA KULCS BÉR PROGRAMBA AZ ONLINE MUNKAIDŐ NYILVÁNTARTÓ RENDSZERBŐL. Budapest, 2013. november 08. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DOLGOZÓK IMPORTÁLÁSA KULCS BÉR PROGRAMBA AZ ONLINE MUNKAIDŐ NYILVÁNTARTÓ RENDSZERBŐL Budapest, 2013. november 08. 1. CÉLKITŰZÉS A fő cél, hogy az OL Munkaidő Rendszerből kinyert jelenlét

Részletesebben

Esri Arcpad 7.0.1. Utó- feldolgozás. Oktatási anyag - utókorrekció

Esri Arcpad 7.0.1. Utó- feldolgozás. Oktatási anyag - utókorrekció Esri Arcpad 7.0.1 & MobileMapper CE Utó- feldolgozás Oktatási anyag - utókorrekció Tartalomjegyzék GPS- MÉRÉSEK UTÓ- FELDOLGOZÁSA... 3 1.1 MŰHOLD ADATOK GYŰJTÉSÉNEK ELINDÍTÁSA, A ESRI ArcPad PROGRAMMAL

Részletesebben

TANSZÉKI ADMINISZTRÁTORI SEGÉDLET: NEPTUN TÁRGYKEZELÉS, KURZUSKEZELÉS

TANSZÉKI ADMINISZTRÁTORI SEGÉDLET: NEPTUN TÁRGYKEZELÉS, KURZUSKEZELÉS TANSZÉKI ADMINISZTRÁTORI SEGÉDLET: NEPTUN TÁRGYKEZELÉS, KURZUSKEZELÉS Kurzus meghirdetése adott félévre Adott félév kurzusainak a meghirdetése a TÁRGYAK 46800 felületen történik. Elérési útvonal a jobboldali

Részletesebben

Adóhátralék kezelés egyszerűen. Használati útmutató

Adóhátralék kezelés egyszerűen. Használati útmutató Használati útmutató Program indítása: A telepítés utáni első indításkor a program a szükséges alapbeállításokat elvégzi, és automatikusan újra indul. A főképernyőn a bejelentkezéshez mindig meg kell adni

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. Bankszámlaválasztó program

Felhasználói kézikönyv. Bankszámlaválasztó program Felhasználói kézikönyv Bankszámlaválasztó program Egy jól megválasztott számlacsomaggal éves szinten akár több ezer forint is megtakarítható. Ezért évente legalább egyszer célszerű rászánni az időt az

Részletesebben

12.2.3 Laborgyakorlat: Partíció létrehozása Windows XP Professional operációs rendszerben

12.2.3 Laborgyakorlat: Partíció létrehozása Windows XP Professional operációs rendszerben 12.2.3 Laborgyakorlat: Partíció létrehozása Windows XP Professional operációs rendszerben Bevezetés Nyomtasd ki a feladatlapot és oldd meg a feladatokat! Ezen a laborgyakorlaton FAT32 fájlrendszerre formázott

Részletesebben

A Paint program használata

A Paint program használata A Paint program használata A Windows rendszerbe épített Paint program segítségével képeket rajzolhat, színezhet és szerkeszthet. A Paint használható digitális rajztáblaként. Egyszerű képek és kreatív projektek

Részletesebben

DataScope program SE/SP-300 távadókhoz HASZNÁLATI UTASÍTÁS

DataScope program SE/SP-300 távadókhoz HASZNÁLATI UTASÍTÁS DataScope program SE/SP-300 távadókhoz HASZNÁLATI UTASÍTÁS 1. kiadás Gyártó: NIVELCO Ipari Elektronika Rt. H-1043 Budapest, Dugonics u. 11. Tel.: 889-0100 Fax: 889-0200 e-mail: marketing@nivelco.com www.nivelco.com

Részletesebben

Akciók, diavetítés. 1. ábra Akciógombok. A lap két regiszterfülből áll, ezek a Kattintásra és az Áthaladáskor. Nézzük meg először az elsőt!

Akciók, diavetítés. 1. ábra Akciógombok. A lap két regiszterfülből áll, ezek a Kattintásra és az Áthaladáskor. Nézzük meg először az elsőt! Akciók Az akciógombok alkalmazásával beállíthatjuk, hogy az objektumra kattintva végrehajtsa a hozzárendelt hiperhivatkozást. Jól láttuk, hogy az objektumokhoz, diákhoz rendelhettünk akciókat, de az akciógombokkal

Részletesebben

Gyári alkatrészek rendelése modul

Gyári alkatrészek rendelése modul Gyári alkatrészek rendelése modul 1. Bevezetés... 2 2. Menüpontok... 3 2.1. Törölhető tételek... 3 2.2. Szűrések... 4 3. Új megrendelés felvitele... 5 3.1. Rendelés készletfoglalásból... 6 3.2. Készletfeltöltő

Részletesebben

LEADER. Helyi Fejlesztési Stratégiák. tervezését támogató alkalmazás

LEADER. Helyi Fejlesztési Stratégiák. tervezését támogató alkalmazás TeIR LEADER Helyi Fejlesztési Stratégiák tervezését támogató alkalmazás Felhasználói útmutató Budapest, 2015. szeptember Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 3 2. AZ ALKALMAZÁS BEMUTATÁSA... 3 2.1. HELYI AKCIÓCSOPORT/TELEPÜLÉS

Részletesebben