játékszín SZÁNTÓ JUDIT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "játékszín SZÁNTÓ JUDIT"

Átírás

1

2 SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L MÉ L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T XIX. É V F O L Y A M, 9. SZÁM SZEPTEMBER T A RTALOM FŐSZERKESZTŐ: B O L D I Z S Á R I V Á N FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: C S A B A I N É T Ö R Ö K M Á R I A játékszín SZÁNTÓ JUDIT Klsszikus születik (1 ) SZŰCS KATALIN Komikus, nem groteszk ( 6) Szerkesztőség: 1054 Budpest V., Báthory u. 10. Telefon: , CSÁKI JUDIT Így vgy úgy (7) GÁBOR ISTVÁN Jó hgyományok méltó folyttás (15) NÁNAY ISTVÁN Kzincbrciki számvetés (18) NOVÁK MÁRIA Megjelenik hvont Á kézirtok megőrzésére és visszküldésére nem válllkozunk Kidj Lpkidó Válllt, Budpest VII., Lenin körút Levélcím: 1906, postfiák 223 A kidásért felel: Siklósi Norbert vezérigzgtó Terjeszti Mgyr Post Előfizethető bármely hírlpkézbesitő posthivtlnál, Post hírlpüzleteiben és Hírlpelőfizetési és Lpellátási Irodánál (HELIR) Budpest V., József nádor tér közvetlenül vgy postutlványon, vlmint átutlássl HELIR pénzforglmi jelzőszámr Előfizetési díj: 1 évre 360,- Ft, fél évre 780,- Ft Példányonkénti ár: 30,- Ft Külföldön terjeszti Kultúr Külkereskedelmi Válllt, H Budpest, postfiók 149 Indexszám: Atheneum Nyomd, Budpest Íves mgsnyomás Felelős vezető: Szlávik András vezérigzgtó HU ISSN Csurgó régen és most (24) négyszemközt STUBER ANDREA Szikor János útji (27) Mgyr drámát stúdiószínházkb! (30) világszínház BÉRCZES LÁSZLÓ Pisektől Amerikáig (32) DURÓ GYŐZŐ Cheo (35) BŐGEL JÓZSEF Vietnmi Bánk bán (41) CSÍK ISTVÁN A jövő közönsége - szinház jövője (46) A boritón: Jkb Tmás, Gyenes Zit m. v., Szbó Ildikó és Glkó Bence Witkiewicz: Az őrült és z pác című drámájánk szegedi elődásábn (Hernádi Oszkár felv.) A hátsó boritón: Beckett: Játék című drbj Társult elődásábn (Szkéné). Árvy György terve és felvételei szemle ANTAL GÁBOR A színésznevelés breviárium (47) drámmelléklet GYURKOVICS TIBOR: Bombtölcsér

3 játékszín SZÁNTÓ JUDIT Klsszikus születik Háy Gyul két drámájánk hzi bemuttójáról Mert ngyon szeretett mesteremről vn szó, kinek tudásom, felkészültségem érjen bár, mennyit ér - lpjit köszönhetem, tlán megengedhetem mgmnk, hogy publikussá tegyek egy inkább kor-, mint személyfestő nekdotát. Midőn 1952-ben kkori első s még egyetlen drmturgosztályunk főnökeként egy mguk előtt bizonyár ismeretlen drámíró", Molnár Ferenc technikáját elemezte, e sorok kkor még nivul lelkes és buzgó írój föltette kezét, közölvén, hogy ő bizony egy vidéki vkáció lklmából z ismeretlen szerző teljes oeuvre-jét elfogysztott. Ngy megszégyenüléseim között őriztem ztán hosszú évekig z ironikus, leforrázó válszt:,,de sok fölöslegeset összeolvsott mg, Jutk!" komolybb További nekdotát nem tudok, még csk pontos szövegre sem emlékszem, de későbbi tnulmányink során sok szó esett z órákon egy Brecht nevű német szerző őt se igen lehetett vgy illett ismernünk - drámitln technikájáról, sőt formlizmusáról is. Mindezt nem z emlékezés vgy épp pletykálkodás élvezete idézteti föl velem, hnem sokkl inkább zok felismerések, melyeket végre örvendetesen kibontkozó Háy-reneszánsz sug l l. A k k o r vlóbn úgy tűnhetett, nem-csk mgánk z írónk, hnem nézőknekolvsóknk is, hogy áthidlhttln távolság válsztj el Háy Gyulát, z elsőrendűen közéleti érdeklődésű, elkötelezett drámírót bulvárok hercegétől, Molnár Ferenctől, illetve Háy Gyulát, klsszikus relist kánon elméleti tudósát és kitűnő gykorlti művelőjét Brechttől, z epikus színház forrdlmárától. H viszont m próbáljuk meg életművét ismeretnygunkbn, XX. százd második és hrmdik hrmdánk drámírásábn elhelyezni, szomszédokként épp e két név ötlik elsősorbn eszünkbe. A különbségek persze megmrdtk, ám elhlványultk hhoz képest, mi Háyt Molnárrl és Háyt Brechttel összeköti, miközben - h szbd szellemeskedés gynújáb esnem - Háy egyediségét pontosn z biztosítj, hogy viszont Molnár és Brecht még erőszkoltn se rokoníthtó. Hogy Molnár Ferencen kívül egyet-len mgyr drámíró sem értett úgy színpdhoz, mint Háy Gyul, zt leírtm már mgm e lp hsábjin debreceni Tiszzug - repríz kpcsán, újbbn pedig, A ló elődását recenzeálv, Kolti Tmás is. Ez persze önmgábn még nem rokonítná őket, hiszen e hsonlóság egyetlen lpj még csk z, hogy rjtuk kívül viszont egyéb színpdi szerzőink kevésbé és még kevésbé értenek műfjhoz. De már színházi intelligenciájuk jellege közelebbi rokonságot mutt. Ellentétben legjellegzetesebb drámíróinkkl, egyikük sem szív embere, s kevés zonosulási szándékot-kedvet muttnk hőseikkel; legrokonszenvesebb lkjikkl szemben is megőrzik szuverén személyiségű, fnyr, ironikus távltát, idegen tőlük z idegen terepen mozgó lírikus lkt lbtroszi bizonytlnság. Továbbá: mgyr színpdi szerzők közül csk hivtásos vígjátékírók lenézett s ezért többnyire gátlásokkl küzdő ksztj kr szórkozttni. Molnárnk nem voltk ilyen gátlási, s még hngvételű-mondndójú drámáibn is központi helyet szánt szórkozttó vlőröknek; Háy pedig, ki ztán nem bulvárszerző, tudtosn okttó-nevelő vgy, mondjuk szebben, gondoltébresztő célztú műveit hlálbiztos technikávl formált egyszersmind szórkozttóvá - mert szó legnemesebb értelmében remek színházi szórkozás z Isten, császár, prsztból Tiszzugon át késői királydrámákig vl-mennyi jelentős Háy-drám. Komoly mgyr drámíróhoz közhit s szerzők meggyőződése szerint nem illik humor; ez lól mik közül Csurk István z egyetlen kivétel, de z ő életes " humor elsőrendűen mi mgyr vlóság jellegzetes szituációiból táplálkozik, s fordításbn lig érvényesülne (vlószínűleg ezért nem tud külföldön igzi áttörést elérni). A Háy-dilógusok poéngzdgság, szikrázó szellemessége viszont bszolút nemzetközi, kár Molnáré (s Szomory-Füst-Szép Ernő triász muttott még hsonló kezdeményeket), csk persze mélyebb, modernebb, dilektikusbb; fordításuk olyn élvezet lehet, mint milyen csemege egy Stopprd, egy Simon Gry vgy egy John Whiting dilógusink mgyr megfelelőjét keresni. itt nyilván rögtön feltolul kérdés: miért nem kerül szób ebben z összefüggésben Örkény István neve? Nos, úgy érzem: bár lehetnek rokon vonások, Örkény vlóságszemlélete és drmturgiáj oly gyökeresen ellentétes Háyévl, hogy párhuzm megvonásából Háy Gyul: A ló (Veszprémi Petőfi Színház) Szoboszli Sándor és Borbiczky Ferenc

4 semmilyen gyümölcsöző eredmény nem születne. Amire persze következhet z újbb kérdés: no és Brecht? Elvégre z ő drmturgiáj ztán még Örkényénél is sokkl távolbb áll Háyétól! Igz és mégsem igz. Mert túl minden, vlóbn mélyrehtó különbségen, Brecht - és tőle ngyon sokt tnuló Peter Hcks - mellett Háy jelölt kor-szk legjelentősebb mrxist drámírój, és ez, mindkét életmű lezárás után, bizonyos időbeli távltból szemlélve, m olyn kpcsoltot teremt köztük, mely még két drmturgi lpvető eltérései fölött is hidt ver. A történelmi folymtok mozgás iránti játékos-dilektikus érzékenység, melyet Háynál persze sokkl több relisztikus ábrázolás-beli elem színez, pjkos-gunyoros, sokszor kárörvendő élvezet, mellyel fellengzős szellemi megnyiltkozások sokszor épp ellentétes társdlmi-gzdsági hátterét leleplezik, cskúgy közös bennük, mint z fölényes derű, mellyel ngy folymtokt, világnézeti felvértezettségük biztos tudtábn, szemlélik és birtokb veszik. Mindketten örömmel válllják drám világnézeti nevelő funkcióját is, noh Brechtnél lecke sokkl közvetlenebb, átpolitizáltbb, mint Háynál, ki - ebben Hckshoz hsonlóbbn - inkább áltlános világnézeti iskolázásr törekszik. És végül közös vonásuk, hogy nnyi történelmi és személyes keserű lecke, hányódás, másokt kiábrándító vgy épp z ellentáborb hjtó tpsztlt után is mint drámírók nem tudnk mások, mint - hosszú távon leglábbis -- optimisták lenni. Háy Gyul, életrjzi okok következtében, hosszú időre kiszorult mgyr színpdokról (hol recepcióját múgy is nehezítik mgyr drámíró küldetéséhez kötődő specifikus elvárások) - ám mguktól drboktól nem volt mit trtni, s ezt nyilván pontosn tudták zok is, kik kitolták mostni repríz- és bemuttó-sorozt időpontját. Mguk művek - le-számítv z ötvenes évek termékeit, melyeket múgy sem fenyeget felújítás veszélye - nem szocreál ", de ízig-vérig mrxist világnézetű, tudást, megvilágosodást és eligzodást építő világos hír-dások egy áttekinthető glóbuszról s egyszersmind s ettől el nem válszthtón rendkívül okos és élvezetes kitűnő szín-drbok. A kőszínházi szezon végén és nyári színházi évd elején, gyors egymásutánbn s egyzon rendező, Sík Ferenc színrevitelében került színpdr mgyrországi bemuttóként Háy két királydrámáj " : z 196o-6i-ben írt A ló s z s keltezésű Attil éjszkái - egy sztír s egy trgédi. Tlán túl sok is jóból. Noh z Attil éjszkáit négy friss Háybemuttó közül legsikerültebbnek érzem, még mindig ltt mrd lehetőségeknek. Az eredmény lpján kevésnek tűnik felkészülési-kiérlelési idő, bár legyünk méltányosk: mindkét teljesítmény z évdos átlg jobbji közé trtozik, h nem tudott is eloldódni zoktól feltételektől, melyek kétszázvlhány bemuttó közül tuctnyinál is kevesebbet képesek jelentőssé érlelni. A számomr különösen szomorú csk z, hogy Háy-drámák megérdemeltek - s ihlethettek - voln olyn elődást, mely e tuctnyi közé tör fel. A ló Cligul császárról szól, kinek hlhttln zsrnoki szeszélye volt Incittus, pompás prip konzullá vló kinevezése. Egy játszi ötlet z egyszemélyes prncsurlom mechnizmusáb bekerülve z egész állmnk törvényt szb: lóbn gondolkodik, lovt mímel, lólpon él egész Róm, ki rettegésből, ki hízelgésből, ki zért, mert már reflexévé vgy épp életszükségletévé vált, hogy elfogdjon mindent, mi felülről jön. Hogy művet személyi kultusz ellen irányuló indult sugllt, nyilván-vló; de tévedett, pontosbbn félreismerte Háy Gyul egész írói-emberi hbitusát, ki börtönből éppen hogy szbdult, sorsát minden bizonnyl igzságtlnnk érző írótól epébe mártott, keserű, z egész rómi" rendszert el-ítélő színdrbot várt. Háy, személyes sorsán felülemelkedve, titkok és hátsó gondoltok nélküli derűs sztírát írt, z olyn művész nyugodt biztonságávl, ki leleplezett jelenséget már leküzdöttnek s mindenképp leküzdhetőnek tudj. Az nekdotjelleg már eleve sjátszerűvé, h persze nem is veszélytelenné redukál-j sztorit, mely feltételezi ritk, már-már egyszeri dottságok - történetesen egy prnoiás egyedurlkodó és egy csodszerűen szép és intelligens csődör - ugyncsk meglehetősen ritkánk mondhtó összetlálkozását; dolog nem kizárt, de törvényszerűnek se mondhtó. Sőt, z író még felállított képleten belül is optimist: úgy véli, becsülettel, ésszel és némi fifikávl leglábbis át lehet vészelni, túl lehet élni zsrnokságot. Ezért állít pozitív hőst is vidéki ifjú, ló eredeti gzdáj szemé lyében, ki korántsem mártírok fjtájából vló, s esze ágábn sincs felkelni zsrnok ellen, még szerelme, rómi nemeskissszony védelmében sem; ehelyett mint sokgyermekes cslád hetedik fi, fféle népmesei hőshöz illően fortéllyl jár túl z elég könnyen rászedhető tirnnus eszén, sőt még áldását is kicsi-krj mg egyéni kiútjához. Mindebből következően A ló nem ás túlságosn mélyre; beéri személyi zsrnokság és z lttvlói meghunyászkodás felszíni, humorosbb megnyiltkozásink élvezetes kipellengérezésével, és nem kívánj elemezni jelenség bonyolultbb összefüggéseit, mi pedig mrxist lpról is végrehjthtó lenne; sőt történelem bájos iróniáj, hogy ezt - kiváló bíráltábn - épp párt lpjábn kéri számon börtönviselt, mjd emigráló szerzőtől Zppe László ben persze z ilyen leszűkített ábrázolás is újszerű és bátor tett volt, és bár mélységét zót már többszörösen meghldták könyvben, filmen, drámábn vgy épp emlékirtokbn (hdd említsek itt csk egy ugyncsk Cliguláról szóló drámát, Székely Jánosét), szűkített optik viszont tökéletes kerekséget, mrdéktln belső hrmóniát tesz lehetővé, s így teljes fényben csilloght Háynk, ngy drmturgnk és drámépítőnek szkmi vértezete; mintszerűen szerkesztett, ötletes szituációkbn bővelkedő, szellemesen dilogizált, mjd minden pontján kiegyensúlyozott sztír m is biztosn megáll színpdon. Annál szomorúbb, hogy veszprémi színház budpesti vendégjátékán meghirdetett két elődás közül z egyiket le kellett mondni, z érdeklőlés hiány mitt. Hogy mi volt részvétlenség ok? A szerző és mű ismeretlensége, vgyis propgnd teljes hiány (mert z elődás előtti npon lpokbn publikált műsorközlés nem nevezhető propgndánk), vgy z, hogy veszprémi színház nem trtozik z országos érdeklődéssel övezett műhelyek közé? Mindenesetre ez z ügy is összefügg fentebb említett, minőséget és teljesítményt fékező feltételrendszerrel. A veszprémi elődásnk nincs különös bj, rendezői félrefogásokról nem beszélhetünk; egyetlen bj vn: nem elég jó. Többen hiányolták, hogy z elődás nem elég kemény, nem elég kegyetlen, nem terjeszt elég veszélyérzetet; ebből szempontból figyelemre méltó, hogy ugynezt hiányolták bírálók nyugti osztrák, nyugtnémet és ngol - elő-

5 Vlli Péter A ló című veszprémi elődásbn dásokból is, melyek pedig nyilván minden megfontolástól mentesen vetették voln rá mgukt drám szenzációkeltésre lklms spektusir - h lennének ilyenek. De hát mint erről már esett szó - nincsenek. S h egy rendező megpróbáln közvetlenebb átjárást teremteni Róm és időben közelebbi személyi kultuszok között, h császárváros lkóibn nemcsk nevetséges tlpnylókt, hnem hlálos fenyegetés árnyékábn élő áldoztokt ábrázoln, vgy ló-veszély elülte után további, netán véresebb kényúri szeszélyek eljövetelét vetítené előre - szövegben nem tláln támpontokt. Márpedig Háyéhoz hsonló zárt, klsszikus drmturgi igen nehezen enged teret z irói szándéktól jelentősen eltérő rendezői értelmezéseknek; z ilyen kísérletek áltlábn felborítják művészi egyensúlyt (ezért is kedvelik rendezői színház művelői nyitottbb, levegősebb drmturgiákt). Vgyis Sík Ferenc nem e téren mulsztott - h joggl kívánnánk tőle több keménységet, z elsősorbn nem politikitrtlmi, hnem művészi vontkozásbn értendő. Az áltlm látott elődás nem volt elég összefogott, nem volt elég multságos, nem volt elég poénr hegyezett; szöveget jól értelmezve mjd minden jelenetben z elérhető htásfok ltt mrdt. Egy művészileg keményebb elődás z író koncepciójánk meg-sértése nélkül is többet árulhtott voln el z ábrázolt jelenségek lényegéről. A ngyobb és kisebb szerepek elngyolt, pongyol kidolgozás felelős zért, hogy bár császárt még látjuk, z lttvlói mgtrtás változtit zonbn már sokkl kevésbé, s igy célzott sztír irm sokszor bágydtn lnkd bele bb z áltlános mgyr vígjátéki stílbe, melynek fő törekvése nézőnyugttás. Ezt Sík Ferenc nem is leplezte; egy előzetes nyiltkoztábn önfeledt, hrsány nyár eleji kcgássl " kecsegtette nézőket, mi zért mégiscsk túlzás - Háyt nézve ligh illik önfeledni. A kontúrokt tovább lzított z múgy roppnt prktikus és bizonyár nem is költségigényes, mozgthtó elemekből álló díszlet is: zon kívül, hogy megfelelő (h helyszínkülönbségeket lig is szuggeráló) játéktereket teremtett, semmi tmoszferikus értékkel nem gzdgított z elődást. Ám lényeg persze nem ez. Fenntrtv, mit már Tiszzug kpcsán leírtm: z ilyen típusú drmturgiához nyúlv rendező szerepe óhttlnul diszkrétebb ugyn, de cserébe sikerhez minden poszton jelentős színészegyéniségekre vn szükség. Bármennyire bszolút főszerep is Cliguláé, egyetlen jelentős színészi lkítássl egy Háy-drbot nem lehet elvinni ". Márpedig Vlli Péter játék mgányosn emelkedik ki szürke mezőnyből. Cliguláj nem villódzik démonikus-félelmetes színekben, s ez, mondottk értelmében, teljességgel elfogdhtó; viszont finomn, sokszínűen és pontos htáselemzéssel érzékelteti nevetségességet, hiszteroid infntilizmust, sőt, mögötte belső bizonytlnságot is. De hát prtnerei még relációb se igen tudnk kerülni vele, nemhogy mguk szerepének önálló világát leglább vlmelyest hsonlíthtó szinten megteremtenék. Még egy olyn jelentős színész is, mint Szoboszly Sándor, fárdt intelligenciávl bszolvált dolgát Egntius konzul szerepében; Borbiczki Ferenc pedig, Selnus, z ntgonist szerepében, mindvégig megmrdt drám előtti állpot eljátszásánál; hiteles volt, mint bumfordi vidéki legény, de ngy meccshez már nem tudott felnőni. A kisebb vezető szerepeket középszerűen, z epizódszerepeket helyenként - mint z színházinkbn sjnos egyre gykoribb - mtőr szinten játszották; kiemelést, ngyon rossz értelemben profi ripcskodásuk mitt, bnkár házspár lkítói, Lukács József és Spányik Év érdemelnek. És ellenkező előjellel z, kinek egy üde színfoltot köszönhetünk pompás ziccerszerepét igen ügyesen kitöltő Kiss László mint első teuton testőr. * H A ló még muttott bizonyos, bár mximálisn féken trtott kpcsolódást z író legfrissebb személyes tpsztltivl, z lig vlmivel később íródott A t t i l éjszkái már teljességgel régi

6 Háy Gyul : Attil éjszkái (Gyuli Várszínház) Oszter Sándor és Fülöp Zsigmond (MTI-fotó, llovszky Bél felvételei) Háy Gyulát muttj: mrxist írót, ki olyn drmturgiát válsztott, mellyel, legmélyebb meggyőződése szerint, vlóság hézgtlnul birtokb vehető - igz, zzl megszorítássl, hogy le-zárt vlóságról legyen szó, mely z idő-beli távolság okán z vtott szem számár tökéletesen áttekinthető. Meglepő, hogy trgédi mily kevéssé kpcsolódik pillntnyi jelenhez; némi túlzássl zt mondhtjuk, hogy szinte felcserélhető z épp hrminc évvel korábbi Isten, császár, prszttl (mely művészileg is hsonlón érett, úgyszólván már fognttáskor klsszikus mű). Ez nem értékítélet, sokkl inkább ténymegállpítás : jelentős Háydrámák nem hrmincs vgy htvns évek termékei, hnem egy egész korszkéi; húszs éveknél korábbn nem íródhttk voln, s hogy milyen kánonok állják mjd meg helyüket XXI. százdbn, ki tudj még. Az Attil éjszkái z Isten, császár, prszt és Mohács mellett legngyobb szbású Háy-drám, s Moháccsl együtt legmegrendítőbb Háy-trgédi. Benne z író ngyvonlún ábrázolj kort, hitelesnek érződő részletekkel és kortlnul érvényes beállításbn, mint z emberi krttól független, ngy objektív mozgások egy szkszát. Hlódik Róm, s így látszólg tér nyílik hunok világurlmi törekvéseinek; de mert Rómához képest nem e nomád lovsnép képviseli történelmileg mgsbb rendűt, hldottbb társdlmi formációt, e világurlmi törekvések, bármily ellenállhttln vehemenciávl töltsék is ki pillntnyi légüres teret, eleve hlálr ítéltek dekdens Vlentininus (kinek ne-vét egyébként itt is, kár kposvári Kegyencben, Vlenciniánusznk cincogják, már zok, kik idáig is eljutnk, s nem hrpják el mgyr színész számár úgy látszik - túl bonyolult név felét) urlm éppúgy végét járj, mint csup erő brbár ngyúré. Ezt z ellentmondást mindenhtóság és perspektívái között Háy Attiláj is érzi, ezért gyötri csúcsponton is önkínzó elégedetlenség, ezért keres receptet Róm és Hunország helyett, hrmdik, örök érvényű megoldásr. Párhuzmok persze kdhtnk, behelyettesítésekre vn mód, mégis egyszeri konstelláció ez: plus ç chnge, plus c ' est m męme chose " prbolszerzőknek vló igzságát Háy egyértelműen elutsítj. Királydrámáihoz írt előszvábn is tiltkozik - s korántsem npi tktiki okokból - nincs új np ltt " régi, de kétes bölcsessége ", z örök helybenjárás vgy vissz-vissz-térés " tnítás ellen; z egyszeri és nem ismétlődő " történelmi helyzet mi és mindenkori ktulitását jelenünk és jövőnk igzi előtörténetének " megelevenítésében és megértetésében látj (miben zért mégiscsk kicsit szűkkeblű, épp sját művészetével szemben). Az Attil éjszkáink ngy, világtörténelmi káoszábn tehát zért krj eligzítni nézőit, hogy e tpsztlt birtokábn - és nem e tpsztlt átültetésével! - sját korukbn is jobbn eligzodjnk; zt krj feltárni, mitől ketyeg történelem. Nos, ez történelmi ór nem Attilánk ketyeg; z ő ideje szemünk előtt jár le. A drám htásosságánk titk z, hogy Attil ennek ellenére nemcsk tiszteletet prncsoló ngy ember, ki mg képére tudt formálni világtörténelem egy, hbár következmények nél-kül mrdó, de monumentálisn drámi és példáztos fejezetét, de egyszersmind megértést és együttérzést kivívó ember, egyszóvl vérbeli trgikus hős. Trgédiáj ismét csk mesteri szerkezetben fejlik ki szemünk előtt. Ahogy A lóbn cselekmény vidéki ifjú " belépése körül kristályosodik ki, úgy válik itt szervezőerővé z éjszkák " hngultilg is igen erős sor: második, megálmodott, de meg nem vlósulhtó történelem éj-szkái ezek. A cselekmény egyszerre torokszorítón izglms és egyszersmind irglmtlnul sorsszerű, legföljebb vége felé pottyn egy szem homok precíziós szerkezetbe; hogy A lóbn címszereplő " megölése zvros kissé, úgy itt nem eléggé meggyőző, hogy Mikoldávl nemzendő utód végső, trgikus éjszkái " utópiáj miért épp pápávl folyttott ngy dilógus során bukkn fel hősben. Pedig múgy ez jelenet, kárcsk ktlunumi cstát megelőző Attil-Aetius-dilógus, briliáns példáj klsszikus drmturgi úgy-nevezett ngyjelenetének ". A Mohács és z Isten, császár, prszt hsonló ngy-jeleneteivel egyetemben nemcsk szín-pdon válnk be, de tnkönyvekben is helyük lenne. H Sík Ferenc színpdán A ló sztíráj vígjáték felé csúszott, z Attil éjszkáibn történelmi trgédi helyett nemzeti drám szelleme kísért. Pedig múgy sikeres rendezés ez, mely Mdách színházi Isten, császár, prszttl ellentétben nem elsősorbn szerepeket (sőt Mdách Színház esetére gondolv csk egy szerepet) dolgozott ki, hnem teljes színpdbn, elődásbn gondolkodott; itt még felemás színészi munk sem homályosíthtj el, hogy Sík Ferencnek minden jelenetről volt véleménye, méghozzá z egész összefüggésrendszerében. Ám hngnem mégis romntikusbb, ptetikusbb kelleténél, minth z elődás - Attil, király! - mgyrok mondi ősének krn hódolni, holott ez Háytól tökéletesen idegen gondolt; z ő számár Attil épp oly példszerű hős volt, mint Zsigmond, Mithridtész vgy Ngy Frigyes, és semmivel se több (mgyr ügynek, h nem is kizárólgosn nnk, legföljebb 11. Ljos trgédiáját érezte). A pátosz nemcsk nemzeti; nemegyszer szöveg cspdájáb is beleesik. Háy ugynis kétségkívül látványosn színes, extrém figurákkl dolgozott, elsősorbn hun királyi udvrt festve, ám ez nem jelenti zt, hogy operi klisékkel kellene ábrázolni őket. A szerző iróniáj, távolságtrtás itt is érvényesül, s Nibelung-vér Gudrun királynébn éppúgy ott fképnél hgyott nő hisztérikus, groteszk kpkodás, mint z ngyli Rék főkirálynébn ngy ember butusk feleségének kotkodácsolás. Sáfár Anikó Gudrun-lkítás dilettn-

7 tizmusábn nem érdemel elemzést, bár z látszik, hogy rendezői jóváhgyássl bizonyár - trgikus, sejtelmes-titokztos mitológii heroinát próbáln összehozni, de Miklósy Judit finom, gyöngéd Rékájából már számonkérhetően hiányzik ez csipetnyí iróni. Oszter Sándor megjelenésében ideális A ttil, s kunos délcegsége, gyönyörű orgánum nem is egyedülí erényei; kmrpillntibn vártlnul szép, bensőséges megoldásokkl is meglep. Ám mikor Attilát, ngyurt kell megjelenítenie, minth nem bízn mgábn, és mit rátesz, z már gykrn pátosz és tetrlitás, kivált mozgásbn, némjátékokbn; mikor szövege s kivált mikor kitűnő szövege vn, követni tudj nnk szikár és erős szellemi ívét. Igy neki is köszönhető, hogy z est legngyobb élményévé z Attil és Aetius közötti csúcstlálkozó " -dilógus válik, elsősorbn persze z elődás legjobb szereplője, z bszolút értelemben is formátumos lkítást nyújtó Fülöp Zsigmond (Aetius) révén; Fülöp színészi lktánk könnyed elegncíáj, világfis okosság remekül kmtozik meddő dicsőségébe belefásult rómi hdvezér szerepében. A másik ngyjelenetet viszont Oszter szép pillnti se menthetik meg; szétzilálj Leó pápát játszó Ferenczy Csongor teljesen üres, minden belső meggyőződés nélkül hndbndázó játék. Sokt vártm Mikoldát, Attil legngyobb s legtrgikusbb utópiáját meg-testesítő, igen tehetséges Ráckevei Annától, kivált, hogy két hsonló szerepet már sikerrel lkított; szüzesség hisztérikus óvás Szeget szeggel Izbellájánk sját-j, brbár középkori hercegkissszonyt pedig Szbó Mgd drámájábn láttunk tőle. A premieren tpsztlti és tlán rendezője is cserbenhgyták; egész jeleneteket engedett ár honi nivákr oly jellemző lelkesült áltlános szvlásnk, s nem is igen kísérletezett z e szerephez nélkülözhetetlen összetett játékkl, Mikold sját, megszenvedett igzságánk feltárásávl és - Háy szvivl kegyeskedő szexbomb " groteszk ingdozásánk egyidejű ironizálásávl. A társult egészében is heterogén, jó, z elfogdhtó és z lig-lig elviselhető széles skáláján ingdozik. Az egyik oldlon már említett s kirívón gyenge Sáfár Anikó és vezető szerepéhez képest ugyncsk bántón rossz Ferenczy Csongor mellett csk hlovány jelzésekkel vn jelen Horki jános (Oresztész), Rubold Ödön (Luderik), Csurk László (Trigetius) és Ptki László (Avienus); Tyll Attil (Edekó) pedig egyhngú, lig értelmezett mormogásávl tönkre-teszi z egész, nemcsk rendkívül jelen-tős, hnem igen szépen megírt expozíciót. A másik oldlon Fülöp Zsigmond után említhető Attil három fiánk lkítój, nnk ellenérc, hogy szerep-osztás nem igzán meggyőző. Téry Sándor (Illek) és Csák György (Ernák) ugyn helyükön vnnk, de mert tnult", igzságos, csup szív " Illekhez és fortélyos, csvrt eszű " Ernákhoz képest Dengezik vitéz, hlálmegvető, gyors kezű", kiből hiányzik Illek esze és Ernák furfngj ", Bán János pedig lktilg nem igzán nyers erő és hrci kedv vtott megszemélyesítője, így Bán ugyn eléggé érdekes idegességet, görcsösséget és némi szdizmust lop Dengezik lkjáb, ez zonbn zt eredményezi, hogy három - z író áltl gondosn differenciált - típus helyett csk kettő: egy Illek és két Ernák (vgy két Dengezik) áll színpdon. A szereplőgárd ilyetén változékony színvonl persze soh nem zt jelenti, hogy egymás mellett állá, egymástól független minőségekről vn s z ó ; vegyes színvonl egészében egyszersmind z elődás színvonlává is válik, nnk ellenére, hogy rendezői szempontból átgondolt és mbiciózus munkáról vn szó - - egy későbbi és igzán megérdemelt nemzeti színházi bemuttó elképzelhető csírájáról, Háy Gyul: A ló (veszprémi Petői Színház) Díszlet: Fehér Miklós. Jelmez: Füzy Sári. Zene: Simon Zoltán. Rendező: Sík Ferenc. Szereplők: Vlli Péter, Szoboszly Sándor, Székes Imre, Koszt Gbriell, Borbiczki Ferenc, Lukács józsef, Spányik Év, Töreky Zsuzs, Kőmíves Sándor, Blogh fmás, Bkody József, Várhelyi Dénes, Fzeks István, Kolos lstván, Ujhelyi Olg, Pásztor Edin, Antl Olg, Demjén Gyöngyvér, Plásthy Be, Sshlmi józsef, Várngy Zoltán, Kiss László, Háy Gyul: Attil éjszkái (Gyuli Várszínház) Díszlet: Csányi Árpád. Jelmez: Vágó N e lly. Rendező: Sík Ferenc. Szereplők: Oszter Sándor, Miklósy Judit, Sáfár Anikó, 'téry Sándor, ősín jános, Csák György, Fülöp Zsigmond, Rubold Ödön, Ráckevei Ann, Tyll Attil, Horki János, Ferenczy Csongor, Csurk László, Ptki László, Kátó Sándor, SZŰCS KATALIN Komikus, nem groteszk Alekszej Dudrev drámáj Józsefvárosi Színházbn Három, még félcivil színész - orosz prsztot muttó gúnyájuk lpján néző ezt nem tudj róluk bejön színre. Egyikük - Szbó Gyul - előlép, és másik kettő - Kóti Kti és Orbán Károly ném (és nem igzán megoldott) sszisztálás mellett egyszerűen, tiszt emberséggel elmondj Ngy László Adjon z Isten című versét, cím és költő nevének közlése nélkül, mintegy z elődás részeként. Azután mindhármn elkezdenek szemünk láttár, nyílt színen sminkelni - úgyszólván már konvencionális e rendezői fogás -, ekként jelezve költészetben kevéssé jártos néző számár is, hogy játék vlójábn csk ez-után következik, s egyúttl hngsúlyozv, hogy színházbn vgyunk. Ami felől z önfeledt gyermeki hiszékenységből sjnáltos módon kinőtt nézőnek ugyn nincsenek kétségei, vers és drám közötti puz zonbn kétségtelenül indokolt. És vitthttlnul htásos e meg-oldás bból szempontból, hogy ráhngol z elődásr, megelőlegezi, suglmzz zt hngultot, közeget, melyet drb hivtott megteremteni. Mivel Giricz Mátyás rendezte elődás egésze képes vers dt hngnemet megütni és trtni ebből szempontból vers egy-ben mérték is -, bocsántos, hogy előre néző kezébe dják játékhoz mégoly nemes veretű kulcsot, jóllehet ennek hsznált sem kíván kevesebb befogdói erőfeszítést (legfeljebb másfjtát), mint mg drb. E megoldás mindenesetre már kezdet kezdetén eloszltj zt z esetleges tévképzetet, melyet teret urló kút s közelében álló rönkpd látvány, színpdi miliő s nézőtér rossz beidegződései kelthetnek - Gyrmthy Ágnes díszlete egyébként színte pontos rekonstrukciój szerzői utsításoknk -, hogy tudniillik népszínmű-vet vgy vlmi hhoz hsonló népies " drbot fogunk látni, még h szovjet ki-dásbn is. Alekszej Dudrev Npnyugt című színműve Józsefvárosi Színházbn inkább népmesék tiszt hngját idézi, mi, elnéptelenedett, elmgányosodott flubn játszódó történetben nnk köl-

8 észete, sötét és idilli, trgikus és humoros színei keverednek; jó és rossz feszül egymásnk, hogy végül megbékélésbe oldódjnk. A három színész játszni kezd. Töpörödött, de föld nevelte keménységű emberekké lényegülnek. Mikit és Vszil örökös civkodás, kár döglött knáké". Mindketten mkcsul kitrtnk történelem vihri formált s szín-pdi jelenben már pusztán z önfenntrtás mikéntjére korlátozódó elvekben megnyiltkozó világszemléletük mellett (Mikit kolhoz nyugdíjsként közkoszton " él, z étkezdébe jár ebédelni, Vszil ezzel szemben még mindig sját keze munkájávl trtj el mgát, mégpedig büszkén, ámbár ő is kp nyugdíjt). A hlál árnyékábn ennek zonbn már fájdlms-komikusn nincs jelen-tősége. Legfeljebb tnulság lehetne nnk nemzedéknek - fiiknk számár, mely flutól, szülőktől, hgyományoktól távol keresi boldogulását, krv-krtln múlttól meghtározottn. Vszil Mikitát okolj flu elnéptelenedéséért, vlmennyiük elmgányosodásáért. Mikit viszont még mindig, már csk teásknnávl vízért totyogv, Vszilbn látj legfőbb ellenséget, kispolgári ideológi letéteményesét. Látszólg régi ideológii küzdelmet folyttják évtizedek múltán is kút és pd között téblábolv, jóllehet szembenállásuk nem ntgonisztikus osztályellentétekből, hnem morális megfontolásból fkd (minek ellentmondni látszik, hogy utóbbi időnként lekulákozz z előbbit, Vszil viszont hjthttlnul ki-trt kispolgári " nézeteinek egyike mellett, miszerint kommunizmusbn sem fog z étkezdébe járni, szégyenszemre más kenyerét enni). Vlójábn csk rájuk szkdt mgányt hrsogják túl leplezverejtőzködve, nyűgösen. Perptvrikbn átvihrzik színen történelem, társdlmi sorskérdések zonbn komikus npi ügyecskékké zsugorodnk z elhgytott flu mikroközegében. Komikussá, nem groteszkké. Mert önmgábn ugyn ellenállhttlnul groteszk, hogy Vszil áhított ló mint kispolgári ideológi, termelőeszközt mgántuljdonb keríteni igyekvő krt megtestesülése jelenik meg Mikit (ön)tudtábn, de e nevetségesen lefokozódott ideológii küzdelem mellett ott egy másfjt életfelfogás, életfilozófi, Vszilé, mely kozmikus távltokt d prányi személyes életeknek, sját létét, önmgát is ngy Egész, természet körforgásánk részeként értelmezve. Vszil Ajtmtov Förgeteges Edigejének hjthttlnságávl hisz munkábn, tiszteli és küzd meg természettel, s Tevje, tejesember mgától értetődő gesztusávl, chrmejávl kokettál, egyezkedik Ngy Éltetővel, Nppl. Ahol pedig létezik szépnek, jónk - h csk kút tiszt vize vgy np melege is z - tisztelete, h mégoly nivn is, ott groteszk hng felerősítése nem mélységeket nyit meg, nem bölcs belátás fintoránk enged utt, hnem hmisít. Szkeptikusbb olvsó számár mindezek lpján Npnyugt kár nézhetetlen tnmesének is tetszhet, és z is lenne, h Dudrev nem voln tisztábn e veszéllyel, s nem teremtene kedves nivitásukbn humorosbbnál humorosbb helyzeteket; h z őszinte fennköltségbe nem lopn minduntln egy csendes félmosolyt. Vszil öntudtln tudás s z említett természetmegszólító gesz-tus már önmgábn is mosolyr ingerlő, kárcsk z érzéseit, jó szándékát elleplezni igyekvő gyermeteg buzglom, vgy megrögzött flusi szokások, hogy tudniillik csk kksávl együtt voln hjlndó bevonulni kórházb, merthogy kkskukorékolás nélkül nem élet z élet; nem beszélve szöveg bújttott, másodlgos iróniájáról, mely né-mi távolságtrtást megenged, sőt megkíván. Giricz Mátyás - rendezése rr utl - pontosn érzi e különbségeket, finom distinkciókt; z elődás jóízű, kedves humor, kesernyés mosolyi egy pillntr sem torzulnk gúnyos vigyor-rá. Megmrd drb nnk, mi: társ-dlmi drámáb oltott vgy még inkább nnk álcázott lélektni drámánk, három idős ember számvetésének, miben zonbn már nem is igzán múlt, h-rgok és félreértések, z elszlsztott - de tlán még visszhozhtó - lehetőségek fontosk, hnem mg számvetés, beszélgetés, civkodás lehetősége, hogy még vn kihez szólni, vn kire hrgudni, vn kit elküldeni, és vn kit megkövetni. Ebben sem együtt, sem egymás nél-kül ön- és egymást kínzó életjátékábn teljes színészi munk összhngj. Szbó Gyul Vsziljánk mesebeli, már-már vlószerűtlen jóság végtelenül mgától értetődő, emberi. Szinte z együgyűség htáráig merészkedve fosztj meg színész minden pátosztól, heroikus póztól. (Ebben kétségkívül jól megválsztott szöveghúzások is segítik.) De nem esik másik végletbe sem, betegágyából feltápászkodv, ndrágszárrl felhúzás céljából viskodv is emberként ábrázolj, nem enged z elesettség szülte kétes értékű komikumnk. Orbán Károly Mikitáj, hogy meg vgyon írv: szúrós kis öregember ". Kicsinek nem kicsi ugyn, de vlóbn szúrós. Szűkre szbott zkójábn, nyárstnyelt trtásábn még soványság is minth szúrn. Mindzonáltl (vgy éppen ezért) elnyűhetetlennek látszik. És megsérthetetlennek. Megbánthttlnnk. Pedig tele vn sérelmekkel, fájdlmkkl, kudrcokkl, de ezekkel nem bír kettesben mrdni. Ezért tolkszik, settenkedik, vonul - mikor hogy - mind-untln Vszil kútjához. Nem hogy meg-ossz bántát, félelmét, hnem hogy ellesse másét. Akkor már nincs egyedül mgáévl. H másnk fáj, h más is retteg hláltól, neki is könnyebb. Orbán Károlyról nem rikít rosszindult. Nem sátáni. Vn benne vlmi szánlms, sjnáltr méltó. De nem lehet sjnálni. Ez szúrósság, hegyes mozdultok nem hgyják. Nem tud együttérzést kicsihol-ni, mert nem tud együtt érezni. Kegyes hzugságr, cslásr képtelen, tpinttot nem ismeri. Mégis emelt fővel kéredzkedik be z öregkorukr egymásr tlált Hnnához és Vszilhoz meghlni. Nem könyörög - még hngjávl sem - bűnbocsántért zoktól, kik ellen vétett. Csk már nincs titkolnivlój. Vszilékr utltság mármár szeretetté nő. Az elődás egyik legkedvesebb jelenete Kóti Ktié, hogyn öregsszonyt meghzudtoló kcérsággl, de z önkontrollt, z enyhe öniróniát egy pillntr sem feledve csikrj ki Vszilból, hogy postáról elhozott leveléért cserébe táncoljon. S z elődás tlán legmegrázóbb pillnt, mikor megérti, jogtlnul válttt meg szolgáltát egy kis vidámsággl, mert nem örömet hozott, hnem bántot. A levél nem válsz, hnem visszjött fel-dónk. Kóti Kti ebben pillntbn szinte visszbújik öregségébe. Nem zért, hogy szánják, szemérmes szégyenében. Az ilyen pillntokt Dudrev mind-járt oldj - ez esetben helyzetkomikumml, mivelhogy tánctól reumás görcs-be merevedett Vszilt először is ki kell egyenesíteni -, színészek pedig biztos stílusérzékkel, finomn, visszfogottn vlósítják meg " e gyors változásokt. Giricz Mátyás rendezése nem enged gúnynk, de könnyeknek sem, kitűnő színésztrió egészséges öniróniávl, ön-

9 sjnált nélkűl, öntudtlnul " komédiázz-kesergi-éli végig z elődást. A ptetikus meghtottság - gondos drmturgii munk következtében - egyetlen jelenet erejéig keríti htlmáb z elődást, z utolsó jelenet végén, hol - bár drb szövegét mondj -- Szbó Gyul minth ismét kilépne z elődás közegéből, meghlt Mikit lelki üdvősségéért Nphoz intézett szvi egyetemes háborúellenes szózttá nőnek, elveszítve zt bensőségességet, mely z egész elődásnk, mindhárom színész játékánk lphngj volt. Tlán ezek szvk is súlyosbbn érintették voln nézőt, h megmrdnk Mikit hlálos ágy mellől mindnyájunkért mondott csendes fohásznk. Alekszej Dudrev: Npnyugt (Józsefvárosi Színház Fordított: Nikodémusz Elli. Díszlet, jelmez: Gyrmthy Ágnes m. v. Rendezte: Giricz Mátyás. Szereplők: Szbó Gyul m. v., Kóti Kti, Orbán Károly. E sz ám u n k s zer z ői: ANTAL GÁBOR újságíró, Mgyr Nemzet munktárs BÉRCZES LÁSZLÓ újságíró Film Színház Muzsik munktárs BŐGEL JÓZSEF, Művelődési Minisztérium főmunktárs CSÁKI JUDIT újságíró, SZÍNHÁZ munktárs CSÍK ISTVÁN újságíró, z Ipri Minisztérium Sjtóés Propgndosztályánk csoportvezetője DURÓ GYŐZŐ, Kton József Színház drmturgj GÁBOR ISTVÁN újságíró, Mgyr Nemzet munktárs GYURKOVICS TIBOR író NÁNAY lstván újságíró, SZÍNHÁZ munktárs NOVÁK MÁRIA tnár STUBER ANDREA újságí r ó, Film Színház Muzsik munktárs SZÁNTÓ JUDIT drmturg, Mgyr Színházi Intézet osztályvezetője SZŰ C S KATALIN újságíró, Kritik rovrvezetője CSÁKI JUDIT Így vgy úgy A s t ú d i ó s z ín h á zk r ó l Egyetlen év színházbn ritkán történelem - de színháztörténetet, leglábbis egy drbkát már lehet csinálni benne. Éppen egy évvel ezelőtt írt e lp hsábjin Nány István (SZÍNHÁZ, 1985/ 9.), hogy stúdiószínházi elődások évek ót nem részesülnek méltó figyelemben, s hogy 1981 ót nem volt stúdiószínházi tlálkozó (seregszemle, munkfesztivál) hzánkbn, vlmint közeljövőben sem terveznek ilyet". Nos, h vlóbn nem hosszú távú és lpos kultúrpolitiki, színházpolitiki koncepció jegyében, de néhány ötletember és lelkes szerverő ténykedésének következtében z elmúlt évben két ilyen jellegű tlálkozór is sor került. Látszólg nem pnszkodht tehát mgyr színházk kis formákt kedvelő, kísérletező szellemű lkotógárdáj: megmérettetésükre sor kerűlt. Az egyik seregszemlét Országos Kmrszínházi Tlálkozónk hívták, bár produkciók inkább stúdiószínházk körébe trtoztk. Helyszíne Rdnóti Színpd volt - mg is átmenet kmrés stúdiószínház között. Szervezésé-ben, nygi támogtásábn Budpesti Tvszi Fesztivál gzdái vettek részt, s mint hírlik, rendszeresen szeretnék fel-válllni nálunk olynnyir hiányzó művészeti mecentúr e sikeresnek mondhtó formáját. A ht estét igénybe vevő tlálkozó műsoránk kiválsztásábn zsűri dolgozott - e sorok írój is -, s z előzetesen benevezett stúdióelődások megtekintése lpján válsztott ki ht meghívottt. (Az már nem rjt, nem is házigzd szerepét betöltő Rdnóti Színpd vezetőin és nem is szervezőkön múlott, hogy htból öt lett; htodik meghívottt - z előzetes nevezés ellenére - nem engedte vendég-szerepelni színház igzgtój. Ez lett voln egyébként z egyetlen pesti elő-dás: Népszínház stúdiószínpdán be-muttott produkció, Mrożek: Mészárszék című műve.) A tlálkozó elődási zsúfolt házk előtt mentek. Ez zt bizonyítj - többek között -, hogy egy ilyen rendezvény nemcsk fiziki-konkrét környezete révén hozht közönséget vidéki elődá soknk, hnem szellemi-áltlános tmoszféráj is vn, hiszen telt ház volt zon miskolci elődáson is, melyet korábbn festi Vigdóbn játszottk, hol lig-lig volt érdeklődés iránt. A tlálkozón végül nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház (Strindberg: Julie kissszony), kposvári Csiky Gergely Színház (Ionesco két egyfelvonásos), győri Kisfludy Színház (Pinter: Régi idők), miskolci Nemzeti Színház (Enquist: Ének Phedráért) és szolnoki Szigligeti Színház (Sophokles: Oedipus) vett részt. A másik stúdiószínházi fesztivált nem Budpesten, hnem főváros színházi értelemben peremkerületének - bizonyos lklmkkor belvárosánk - számító Gödöllőn trtották, s ez rendezvény nevében is jobbn tükrözte trtlmát: Szob- és Stúdiószínházi Tlálkozó volt. Ezen meghívás lpján vettek részt z elődások, és mindössze egy volt ugynz, mint budpesti tlálkozón : nyíregyházik Julie kissszony. A további öt produkció közül egy mgyr szerző műve volt - ősbemuttó egyébként -: Fábíán Lá s z l ó: Levéltetvek z ksztófán című drámáj miskolci Nemzeti Szín-ház elődásábn. A szegedi Nemzeti Színház Witkiewicz: Az őrült és z pác, szolnok i Szigligeti Színház Genet: Cselédek, kposvári Csiky Gergely Szín-ház Csehov A hosszú úton, pécsi Nemzeti Színház pedig Bond : Kint vgyunk vízből című művét muttt be. Ez utóbbi produkció némiképp eltért tlálkozó tormi jellegétől, hisz stúdióelődásnk semmiképp, s még kmrszínházink is lig teleinthető, leginkább hgyományos ngyszínházi elődás; pécsíek eredetileg is ilyen térben, kmrszín-háznk nevezett művelődési központbn muttták be. (Gödöllőn terv szerint még egy elődás szerepelt voln, veszprémieké - de Witkiewicz Suszterokjávl fesztivál idejére nem készültek el.) F e sz ti vá l o n kí vü l Némiképp prdox ezek után zt állítni, hogy mgyr színházk stúdiószín-házi elődásikbn csk kis részben hoz-nk létre olyn produkciókt, mint milyeneket ezeken tlálkozókon látott közönség. Természetesen nem hszontln különféle szempontok szerint csoportosítgtni tlálkozókon részt vett elődásokt, hiszen fontos szellemi, rendezői, drmturgii és színjátszási tpsztltokr tehetünk szert. f l

10 modern drámírók, s zon belül is bizonyos szellemiségű lkotók jelenlétét tekintjük: Mrożek, Witkiewicz, Genet tűnik meghtározónk, tán néhány évvel ezelőtti Beckett-dömpinget váltv fel. Lehet kevesellni mgyr szerzők rányát - bár z említett Fábián-mű mellett z évd egyik kiemelkedő jelentőségű bemuttój volt szintén félig-meddig stúdióelődásnk nevezett új Kornis Mihály-drám, Kozm Kposvárott. Fontos jelenség, hogy rendezők erőteljesen építkeznek művek szöveg ltti, szöveg feletti, zz metkommunikációs, tmoszferikus rétegéből. Nem idegenkednek z erőteljes drmturgii bevtkozástól sem; s stúdiószínházi formábn természetes módon intenzívebb színész munkáj is. Összességük-ben meztelenebb", nyersebb, érdesebb - és gynítom: mostnság érdekesebb - elődások születnek z intim terekben, mint ngyszínpdokon. S bár fesztiválokon részt vett elődások szellemi irányultságát tekintve sort még lehetne bővíteni egyéb produkciókkl is mgyr stúdiószínjátszás mégsem csk ebből áll. A stúdióelődás mnpság - komplex és bonyolult oksági összefüggések lpján - jó üzlet lehet. Színházi értelemben ugynis kénytelenek vgyunk jó üzlet-nek tekinteni nem túl ngy ráfordítást, nem túl ngy befektetést, nem túl ngy veszteséget. S h ehhez még - viszonylgos - közönségsiker is társul, már ngyon jó üzletről beszélhetünk. A közönség persze még m sem Witkiewiczre, Genet-re, Mrożekr tódul kitrtón. Hnem pikáns című drb-r, vgy z ismeretlen, de kommersznek sejthető szerző könnyű művére vgy z ismert színész(ek) stúdióbeli kiruccnásir. Az egyre kényszerűbb üzleti megfontolásnk különösen vidéki színházk látják kárát: egyre nehezebb fenn-trtni műhelymunkár, kísérletezés-re leginkább lklms stúdiókt. Tlán ezért vn, hogy sok vidéki színház fel is hgyott vele. Ahol viszont megengedheti mgánk színház vgy más intézmény kis veszteség kockáztát kis nyereség reményében, ott szórkozttó produkciók teszik stúdiószínházt. Ilyen megfontolás vezetheti például Pesti Vigdót, mikor nemcsk önálló produkció-ként hoz létre egy-egy elődást, hnem sokszor egy-egy vidéki színház komp-lett elődását hívj állndó vendégnek. A Pesti Vigdó zonbn kényes játszási hely; trtós közönségsikerre csk z eleve sikerdrbnk számító művek vgy vlmiféle pikntéri okán fel-tűnő produkciók számíthtnk. Itt szerepelt hosszú ideig miskolcik Enquist-elődás, z Ének Phedráért. A miskolci bemuttó megérdemelt sikere után fájdlms visszhngtlnság fogdt, sőt: közönség hiányábn oly-kor több elődást vontk össze. Pedig Csiszár Imre rendezése figyelmet érdemlően céltudtos, fegyelmezett és trtlms. Vyer Tmás mértni szigorúságú, rideg és csupsz díszletében tomboló, végletes szenvedélyek drámáj játszódik le, elsősorbn persze Phedráé, kit Tímár Év formál meg elemi erővel. A szereplők bonyolult viszonyrendszere éppúgy pusztulás felé trt, mint z egyes figurák öntörvényűnek és immnensnek tetsző belső világ. Blskó Péter Theseuslkítás és Mihályi G y ő ző Hippolytos kész drámávl " érkezik színpdr, míg Szirtes Gábor Thermenese előttünk veszít el mindent. Enquist drámáj így is értékes elődásbn került színre - s még sikert is rthtott néhányszori vendégjátékbn Rdnóti Színpdon -, bár z z álstúdió, hol Vigdóbn bemuttták, csk árthtott z elődásnk. Miként hsznált például - nyilván ugynz szellemi tmoszfér - pécsiek produkciójánk, Nell Dunn G ő z b en című elődásánk. Az írónő ht sszony felületesen megörökíthető éle-tét hozz össze egy gőzfürdőnek álcázott metszéspontbn, s beszéltetés révén - s egy igzi feszültséget nélkülöző álcselekményben - próbál drámi hőst frgni belőlük. A természetesen lengén öltözött hölgyek és fesztelennek, oldottnk muttkozó stílus vlószínűleg inkább vonzz közönséget, mint rendezői koncepció vgy színészi játék mélysége. Tény, hogy Pesti Vigdó jól járt pécsi elődássl. Másfjt siker három tehetséges vígszínházi színész vigdóbeli kiruccnás" Kpás Dezső rendezésében, Shisgl: Szerelem, ó! című drbjábn. Shisgl főként e drbj révén vált ismertté hzánkbn, s ez csk zért sjnáltos, mert oly kevéssé tipikus műve z egyébként hzájábn is népszerű meriki drámírónk. Amit Szerelem, ó!-ból ízlésesen, kedvesen, tehetségesen és nem túl mélyen ki lehet hozni, z mind jelen is vn Vigdóbn. Reviczky Gábor ugyn tőle már néhányszor látott ügyefogyott, szerencsétlen, életképtelennek látszó lkot játssz Hrry szerepében, de ismét szellemesen és ironikusn, kárcsk Kern András látszólg sikeres, gzdg és boldog, vlójábn látszt építésébe belekeseredett Miltet. A két férfi életének célját és lényegét kettőjük közt ingázó Ellen jelenti, kit Bánsági Ildikó rácsodálkozó természetességgel, cscskánk látttott nőiességgel ruház föl elsősorbn. Az elődás végső soron három színes és kellemes lkítás következtében nyújt jó szórkozást. Loleh Bellon lényegesen gyengébb lpnyg, Gyöngéd kötelék, ny és lány hullámzó és konfliktusokkl teli kpcsoltát muttj be. Jobbár kiszámíthtó fordultok és szintén kiszámíthtó érzelmi rekciók sorozt mű, hisz múló idő dj cselekmény " fő vonlát. Eleinte z érzékeny, féltékeny és sérülékeny gyereklány és z életét élni vágyó, önmgát és kpcsoltit építgető ny állnk szemben egymássl, mjd felnőtté váló, önálló életét ki-lkító gyerek és z érzelmileg egyre kiszolgálttottbb, lányár utlt ny keresi helyét libikók módjár változó viszonybn. A mű megfelelő számú közhelyet trtlmz hhoz, hogy közönség jó eséllyel ismerjen sját gondjir; és sjnos hhoz is, hogy hmr el lehessen unni mgát történetet. Ilyenformán két színésznőre nehezedik z elődás súly, s rendező, Siklós Olg is bennük bízik elsősorbn. Az nyát játszó Ruttki Év s gyermekét játszó Káldi Nór meg is kísérli szinte lehetetlent; hihetően jelzik minden kel-lék és smink nélkül z idő múlását, játékukkl igyekeznek hitelesíteni z érzelmek hullámzását; kpcsolt mélységét, rétegzettségét zonbn nem sikerülhet feltárniuk. Jobbár sem szöveg, sem helyzet nincsen hozzá, így ztán közönségnek is be kell érnie egy-egy színészi pillnttl. Nem sikerült otthonr tlálni Vigdó szuperelegáns " közegében kissé mesterkélten vntgrde-nk szánt Pinterelődásnk, z Árulásnk sem. A kiszámíthtó, de szokásoshoz képest épp fordított drmturgi szerint működő történet Grunwlszky Ferenc rendezésében József Attil Színház produkciójként került itt színre, Kovács Attil inkább önálló képzőművészeti lkotásként fontos tárgyi között, melyek zonbn rendre ellenálltk színpdi működés törvényszerűségeinek. Ez ngymértékben korlátozt színészek szerep-

11

12 Schisgl: Szerelem, ó! (Pesti Vigdó) Reviczky Gábor (Hrry) és Kern András ( Milt) Loleh Bellon: Gyöngéd kötelék (Pesti Vigdó). Káldi Nór és Ruttki Év Nell Dunn: Gőzben (pécsi Nemzeti Színház). Petényi Ilon (Violet), Ferenczy Krisztin (Jne), Sólyom Ktlin (Nncy) és Lng Györgyi (Dwn) (Iklády László felvételei) formálását, méghozzá ngyon is konkrét módon: minduntln kerülgetni kellett hegyes bútordrbokt, csk lecsúszni lehetett ferde ágyról, és így tovább. Nem is csod, h számos összetevőből bonyolult módon összeálló pinteri világ nem születhetett meg Vigdó színpdán. A színészek görcsös és gykorlti erőfeszítésre kényszerülvén nem-igen törődhettek lélektnb, áttételes viszonyrendszerbe ágyzott szerepek megformálásávl. Andori Péter, Rátóti Zoltán és Káldi Nór hármsát Pinter Árulásábn egy másik, máshol rendezett elődásbn lehetne igzán megmérni. A Tháli Stúdió A fővárosi színházk közül évek ót Tháli Színház tűzi műsorr legtöbb stúdióelődást. Igz, Tháli Stúdió jócskán eltávolodott már egykori, jó másfél évtizedes önmgától - ttól helyzettől és irányvonltól, melyben például 1969-ben szinte bombként robbnt Csurk István új drámáj, Ki lesz bálny? Mnpság - számos önálló est és elődóest után - főként kevés szereplős és pr excellence szórkozttó drbokt tűz műsorr. Bevllott és felválllt krktere nem túl mély és nem túl mgvs szórkozttás, melynek olykor áldoztul esnek nemesebb lpnygok és nemesebb színészi energiák is. Arthur Schnitzler Körtánc című művének elődásáról - mely eredetileg kisvárdi nyári játékok produkciój volt még 1985 nyrán - részletesen beszámoltunk lpunk 1986/8. számábn. Most ehhez legfeljebb nnyit érdemes hozzátenni, hogy itt egy olyn drbból született kétes értékű elődás, mely méltán és eséllyel sorolhtn be stúdióelődások másik, gondoltilg, megformálását tekintve súlyosbb, értékesebb vonultáb. A Tháli Stúdióbn egy olyn-milyen" kommersz született Schnitzler művéből, melyről ezek után nehezen bizonyíthtó, hogy eredetileg nem páros jelenetek villámtréfsorozt, s nem is ki-kivel-hogyn " bohózti típusvriációj. A zenével és némi mozgássl limonádésított Ngymező utci elődás végül is oly módon került helyére ", hogy eltűnt belőle drám. Éppen ezért őszintébbnek, egyenesebbnek és egyértelműbbnek látszik Tito Strozzi Játék és vlóság című telier-drbj, mely épp zt dj közönség-nek, mit ígér. A színész és mgánélet témájánk molyn közepesen igényes vriációj ez; zzl hiteget, hogy múgy

13 áltlábn bepillnthtunk színész mgánéletébe, szkmi és privát érzelmek átfedésének titkib. Strozzi persze mesteremberebb szerző nnál, semhogy önleleplező drámává vrázsolj zt, mi csk egy lz játékot ér meg - leglább-is így áltlánosságbn. Néhány tetszetős átváltozás színészből mgánemberbe és viszont - s közönség máris elégedett. Lényegtelen, hogy igz-e, hogy otthon is folyttódnk-e színházi próbák, hogy Othellóvá válik-e férjként z Othellót próbáló színész - h tetszetőssé tud válni színpdon mgánéletivé trnszponált drámi közhely. A játék nem kkor cslás, hogy felborzolj színpdi igzság fntikusink idegeit már mg drb is más ktegóriáb trtozik. A két színész, Ngy Attil és Császár Angel pedig játékossággl és mértéktrtó, ízléses érzelmességgel közvetíti nem létező képződményeket, színészekben mgánembert. Zsurzs Év tempór és prktikumr koncentráló rendezése sem próbál mélységet hzudni od, hol erről szó sincsen. Mélységnek ugyn egy másik Tháli stúdióbeli bemuttóbn, jn de Hrtog Csládi ágy című vígjátékábn sem tlálhtni nyomát. Itt sem erőltet ilyesmit vendégrendező Pethes György silány szöveg és kommersznek sem nevezhető cselekmény zonbn ennek ellenére nem tud szórkozttó lenni. A frnciágy körül tébláboló házspár három felvonáson át kerülgeti főszereplő díszletet, miközben mindhármukt erőltetetten negédes derű, szirupos hzugsághlmz lengi körül. Meg tömény unlom. Hiáb Voith Ági és Gálvölgyi János mérsékelt igyekezete, hogy mechnikusn egymást követő álszituációkt játékszerű színpdi létezéssel töltsék ki, rengeteg hmis érzelmi töltés s helyenként kifejezetten blőd szöveg nem hgyj legyőzni mgát. Sikerült tetézni gondokt: Döme Zsolt eddigi zeneszerzői pályáján pártlnul üres és fntáziátln dlokt írt, melyeken mit sem változttnk Szenes Iván fordulthelyettesítő és hrminc évvel ezelőtti táncdlokt idéző szövegei. A Csládi ágyt - felesleges színházi hzugság lé-vén - kár lenne súlytlnságán és értéktelenségén felül ítélve ngyon kiátkozni, de zt zért meg kell jegyezni, hogy ez fjt sokoldlú színvonltlnság hoszszbb távú és msszívbb hitelrontásr is képes. Ugo Betti: Bűnté ny Kecskeszigete n (Békés megyei Jóki Színház) B r bin ek Péter és Gyuricz Lilin ( So mf y István fel v.) E n q u i s t : Ének Phedráért ( mi s k o l c i Nemzeti Színház). Tímár Év Phedr szerepében

14 Józsefvárosi Színház Az Asbóth utci Kisszínpd belvárosi játszási hely - helyesen ismerte fel Józsefvárosi Színház vezetése, hogy itt Kulich Gyul téritől eltérő repertoárrl lehet dolgozni. Ez stúdió nem ngyszínházi tevékenységet kiegészítő szórkozttás jegyében született meg, és nem is ngyszínházi működés háttérbázisként, hnem önálló műhelyként, színház művészeinek erőt próbáló kísérleti terepeként, rendezők és színészek nemes energiáink, másr (is) vágyó önkifejezésének lehetséges helyszíneként. Figyelemre méltó elődássl is sikerült előállniuk, mindjárt második évd elején. Mrożek: Mészárszék című művének bemuttóját zsűri beválsztott Kmrszínházi Tlálkozór - érzésem szerint élni kellett voln szép siker kínált lehetőséggel. A gondoltiság szinte profán módon egyszerű: művészet fennkölt mgsztosság társdlmi konvenciók fénytörésében szembesül hentesség, z ölés mgától értetődő természetességében rejlő önmegvlósítássl". A Hegedűművész világhírű és sikeres kr lenni - s szobájábn levő Pgniniszobor megelevenedése révén el is éri célját. Az életre kelt szobor zonbn egy másik önmegvlósítási perspektívávl is kecsegteti: z ölésével. A Hegedű-művész infntilis és éretlen személyisége társdlmi közhelyek megkérdő-jelezésére lklms lévén, trgikusn éli meg kétfjt önmegvlósítás" hierrchikus viszonyát. Válszt. Döntéséért önmg elpusztításávl fizet. A mrożeki bszurd törvénye szerint végletes megoldásokbn is fellelhető megoldhttlnság ezúttl művészet s hétköz-npok világánk nyers relitásábn ölt testet. Olyn szembenállásbn, mely voltképpen nem lterntív, hiszen csk látszólg z: mindkét lterntív ugyn-zt végeredményt hordozz. A Hegedűművész személyiségének birtoklásáért két nő küzd egymássl: Fuvolművésznő és Mm. Mindketten másik lehetséges szerepkörét, nőben z nyát, illetve z nyábn nőt is meg-kísérlik bevetni küzdelembe, melyet végül testet-lelket öltött ördög", Pgnini nyer bszurd élet-, illetve,,hláligzságávl". Mészárszék dás legjobb pillntibn megvlósítj félelmetes és kegyetlenül világos mrożeki igzságot, még kkor is, h játék sokszor letpd vlóságos cselekedetek szintjére. A Hegedűművészt lkító Jkb Csb és Fuvolművésznő szerepében Vándor Év érzi leginkább zt z összetett játékmódot, melyben ez z bszurd igzán megél; néhol kissé stilizált, másutt ellenpontozó módon relist megoldásokt muttnk fel együtt. Kránitz Ljos Pgnini-Mészáros szerepében következetesen, Somfi Év (Mm) kissé egyoldlún játszik. Khell Csörsz m. v. díszlettervező játéktere - z dottságok mitt is - kissé nehézkes: hol didktikusn egybefogj, hol erőszkosn leválsztj játékot nézőtérről. Sejthetően ebből szempontból is jót tett voln produkciónk Rdnóti színpdi vendégszereplés : hgyományos térben helyükre kerülhettek voln z kciók. A Kisszínpd másik bemuttój Tennessee Willims egy nálunk kevéssé ismert drbj, Földi királyság volt. A v á g y villmos, z Orfeusz lászáll és Mcsk forró bádogtetőn című drámák írójánk ez műve lposn elmrd közismertek mögött, bár jócskán emlékeztet mzok világár, elsősorbn Willims mélyrétegekben kuttó, z élet és kpcsoltteremtés gyötrelmeit vizsgáló írói személyisége okán. A Földi királyság egy testvérpár és egy sszony viszonyrendszerének pszichologizáló bemuttás: fitlbb és súlyos beteg Lot életerős feleséget hoz házb, hol mgányos, földhözrgdt és józn Chicken éli világát. A helyszín egy világtól elvágott frm, melyet rádásul pusztító árvíz fenyeget. Az ekképp fel-ngyított jelentőségű dilógusok és kciók három ember viszonyrendszerének átrendeződését eredményezik; sjátos illetve Willimsnél szokásos hppy enddel: z sszony, Myrtle nem utolsó-sorbn túlélés reményében z életerős, életrevló Chicken mellé áll, és mgár hgyj hldokló és pusztulásábn is betegesen gyűlölködő, gresszív férjét. Ilyenformán tehát z élet győzedelmeskedne pusztulásr ítélt sors és szemlélet fölött - győzelembe zonbn két túlélő Beke Sándor rendezői koncepciój elhibázott élete és utolsó, kétes kimenetelű következetes és világos: Mrożek mű- életpróbálás visz némi bágydtságot, vének belső (trtlmi) és külső (formi) egyfjt pszichológii hite-lesség kedvéért is. bszurditását tekintve is tiszt. Az előpetrik József szűk és nehézkesen hsználhtó teret voltképpen iól ját- sztj", miként színészvezetésében is megbízhtón tör nem túl összetett drámi igzság felé. Pécsi Ildikó testére szbott szerepben színes, őszinte és energikus. Kránitz Ljos kissé túlságosn elvdultr, mrconár és befelé fordulór veszi Chicken szerepét, míg Rost Sándor éppen z ellenkező iránybn túloz: finomkodó, légieskedő és ffektál. Ez utóbbi éppen hogy nem segít titkolni z ifjú és beteg férj feltehetően eredendő szexuális problémáját, csökkenti viszont z e tekintetben is életimádó nő és férje közti ellentét ki-bontásánk lehetőségeit. A Földi királyság ezzel együtt tisztes elődás z Asbóth utcábn. Belefér bb z irányvonlb, mellyel Józsefvárosi Színháznk egyébként is bátrbbn kellene próbálkozni. A műhelymunk jegyében A nyíregyházi Móricz Zsigmond Szín-ház tiszteletre méltó következetességgel és kitrtássl működteti stúdióját. Érzékelhetően elsősorbn zért, hogy z intim térben némiképp rendkívüli körülmények közt létrejövő produkciók eset-leges jótékony, megújító htás érvényesüljön ngyszínházi elődásokbn. Az elmúlt évdbn Dvid Storey Otthon című drbját rendezte meg stúdióbn Gellért Péter, vlmint Slmon Sub László August Strindberg Julie kissszonyát. Ez utóbbi elődássl mindkét tlálkozón szerepeltek nyír-egyházik, bár z elődás korántsem hibátln, s korántsem lehetséges legjobb formájábn muttj nyíregyházi stúdiószínházt. Mindenesetre érdekes rendezői koncepció nyert benne töredékes megvlósítást, és tisztességes erőfeszítések révén születtek benne hiteles pillntok. A Strindberg-drbot nem véletlenül válsztják vizsgmunkánk, bemuttkozásnk, színészi jutlomjátéknk. A kissszonyán egyetlen éjszkár felülkerekedő ins és társdlmi közegéből egyetlen éjszkár kiszkdó úrilány megtévedése vlójábn állndó és rögzült meg nem felelések felvillnásnyi fel-színre bukknás. A vlóság ellenáll-httln kitörése hzugságok egyéb-ként áthághttlnnk tűnő szövevényén. S z egész csupán zért, hogy lázdás, kitörés, pillntnyi győzelem igzi rcult is megmutss mgát: éppoly hzug, éppoly tlját vesztett, éppoly életképtelen voltát. A Julie kis-

15 sszony z elfojtott szenvedélyek, elnyomott ösztönök, eltemetett álmok drámáj; belülről, mélyről lehet csk cljátszni. Színészi feldt, elsősorbn is. Slmon Sub László rendezésének legfőbb érdeme, hogy lényeg, trtlom összetettségét, motivációi; egymásból építkezését részletesen értelmezi. A színészi játékból ki is derül, hogy lp-vetően mindegyik réteg jelen vn z elő-dásbn, csk egyszerre, egységben, viszonylgos teljességben képtelen meg-jelenni. Vrjú Olg jól játssz rideg-hideg úrikissszony jelmezébe bújt, vlójábn kusz személyiségű fitl lányt - csk megtébolyodását" képtelen el-hitetni. Nem motivál, nem vált játék-modort minth Julie kissszony egy percig sem gondolná komolyn z egészet. Juhász György még inkább dós mrd z ins belső világánk megmuttásávl mérsékelten gresszív céltudtosság nem illeszkedik szervesen z ins szolglelkűségéhez. Az elődás leg-jobb színészi lkítás Kristint játszó Zubor Agnesé. A nturlist szomorú-játék " prdox módon z ő fegyelmezett és sziklszilárd földhözrgdtságától nyeri el legjobb pillntit. A puszt megjelenésével is helyénvló " minőséget kifejező figur szinte nevetségessé teszi Julie és Jen kitörési kísérletét. Zubor Ágnes lssított mozgás, szinte együgyű természetessége minden erényével és helyénvlóságávl együtt némiképp árnylj, átszínezi: infntilizálj másik két szereplő játékát. A nyíregyházi elődás mindennek ellenére méltán vett részt stúdiószínházi tlálkozókon: jelzi önmgát, törekvéseit, és muttj nemegyszer érdekes és értelmes ngyszínházi elődások hátterét. A szegediek Witkiewicz Az őrült és z pár című őrült játékávl " érkeztek Gödöllőre. A Sándor János rendezte elődás szinte hgyományos módon válsztott ki rendhgyó körülményeit: bolondokház-helyszínt kiterjesztvén nézőtérre, minket is bevont játékb. Fehér köpenyt kptunk, s zt már csk z ilyesfjt elődásokbn teljesen jártln néző hiheti, hogy ez zt fogj jelenteni: személyzethez trtozunk, s z ő szemszögéből követjük mjd z eseményeket. A színházi jel - éppen gykoriság, mondhtni elcsépeltsége mitt - mindjárt önmg ellenkezőjét jelenti : h mélttlnul trtják itt zárv z őrültet", nyilván őrült személyzet, s ilyenformán személyzet jelmezébe öltöztetett közönség is, Kár, hogy z elődás z Dvid Storey: Otthon (nyíregyházi Mó ri cz Zsigmond Színház). Csikos Sándor (Jck), Szbó Tünde (Kthl een), Sfrnek Károl y (Hrry) és Korompy Vl i (Mrjori e) (Csutki Csb felv.) indulás pillntábn jócskán veszít feszültségéből ezzel z egyszerűsített tnulsággl, s z is kár, hogy drb végét érintő drmturgii bevtkozássl feszültség tovább csökken. Bekövetkezik ugynis szerepcsere, z ddigi ápoló kerül z ápolt helyére - ez szegediek áltl megvlósított formábn (melyben föltámd hlott, s győztesen tér viszsz) némiképp eltér Witkiewicz szellemétől. Jkb Tmás z őrült ", zz fogv trtott művész szerepében igyekszik leglább visszfogott lehetőségeknek megfelelni, és érzelmileg-indultilg hitelesíteni figur szenvedélyeit. A szbdki vendégművész, Gyenes Zit kedvesen, természetesen bontj ki ráerőszkolt pácjelmezéből szeretetteli nőt, s visszfogottn, de érzékelhetően éli meg személyisége és kötelessége mjd-nem tét, nélküli cstáját. A pécsiek stúdióelődásáról ", Bond: Kint vgyunk vízből című drámájáról kritikát közöltünk lpunk i986/6. számábn. A kposvárik Csehov: A hosszú úton című egyfelvonásos drámi etűdjét muttták be, lukáts Andor rendezésében. A kposvári háttércspt " közreműködésével színre vitt elődás főleg z tmoszférteremtésben jeleskedik; en- nek megszületését muttj be nlitikus pontossággl. Az lpvetően epikus szerkezetű műben minden színésznek vn egyegy játéklehetősége - ezzel ki-ki képessége szerint s összességében váltkozó színvonlon él. A hngultilg igen erős elődás zonbn elmrd két másik kposvári stúdióelődás mögött, melyek szokásos módon színház legjobb erőit dolgozttják drbokhoz szbott terekben. Bár épp teret tekintve nem stúdióelődás Kornis Kozm című drbj, mely-ről SZÍNHÁZ 1986/7. számábn írtunk kritikát. Az előszínpdon játszódó két Ionescoegyfelvonásos zonbn méltán szerepelt ngy sikerrel Rdnóti Szín-pdon is, hiszen stúdiószínház összes lehetőségét sikerrel egyesíti. Erről is írtunk már lpunk 1986/6. számábn. A békéscsbi Jóki Színház Kmrszínházi Tlálkozó zsűrijének döntésében épp csk hjszálll mrdt ki meghívottk közül. Ugo Betti: Bűntény Kecskeszigeten című drámáját Rencz Antl rendezte békéscsbi stúdió-színházbn. A három egyedül élő szszony betegesen zárt világáb betoppnó, urlkodásr és szerelemre éhes férfi fokoztosn keríti htlmáb beszűkült életteret, és tágítj ki mindnnyiukon elhtlmsodó összetett szenvedélyek fel-

16 Gyöngyössy Ktlin és z Annát játszó Brnyi Iboly legjobbn kpcsolttlnság, totális mgány prdox módon ngyon körülhtárolt viszonyrend-szerét teremtik meg. Mg z emlékezés, Joyce-ot is idéző tudtltti felbukknás kissé ingdozik verblizmus és némjáték között, kevésszer képes hrmonikusn egyesíteni kettőt. A Régi idők mindenesetre egy másik Pintert, leglábbis egy másfjt Pinter-játszás lehetőségét villntott fel győriek elődásábn. Szolnokon Csurk Deficitjének bemuttás mellett (erről SZÍNHÁZ 1986/2. számábn közöltünk kritikát) fontos esemény helyszíne volt Stúdiószínház. Tnulságos módon ugynis rendezőt vttk itt Vörös Róbert személyében. Az eredetileg házi hsználtr", szigorún önkéntes lpon, műsorterven felül és kívül, mintegy mellesleg meg-született elődás, Sophokles: Oedipus című trgédiáj végül színvonl és értékei nyomán vált repertoár részévé, s került közönség elé. Az elődás leg-főbb értéke pedig Vörös Róbert tiszt és jó értelemben ktulizáló koncepció-j, Oedipus kálváriájánk és trgédiájánk emberközelivé, érinthetővé, érezhetővé tétele. Ebben volt rendező ki-váló prtnere z Oedipust lkító Ngy Sándor Tmás. A hszon Mihályi Győző Lrs Norén: Az éjszk nppl nyj című drámájánk dunújvárosi elődásábn (MTI Fotó - llovszky Bél felv.) ébresztésével. Brbinek Péter Angelo szerepében jól irányítj játékot, és férfi erőszkos csládfői mbícióib,,,háremtrtási" szenvedélyébe sikeresen csempészi be kiszolgálttottságot, vlhová trtozni" eredendően emberi vágyát. Ezzel szerepfelfogássl tuljdonképpen nyer drb, hiszen fogytkoznk egyoldlúsági. Agtát, z özvegysszonyt - z áltlm látott elődáson már - Felky Eszter játszott, hol energikusn, hol enerváltn, hogy z egyedüli szerető posztjár áhítozó s sorsáb, megosztottságb beletörődő sszony figuráj éppen kívánt. Jó volt Pi - Agt sógornője - szerepében Pálfy Mrgit, s kevésbé hiteles Silviát - tuljdonképpeni igzi áldoztot, gyenge és ifjú lányt - játszó Gyuricz Lilin. Hrold Pinter Régi idők című drámájá vl vett részt budpesti Kmrszín-házi Tlálkozón győri Kisfludy Szín-ház. Illés István rendező szinte lehetet-lenül nehéz feldtr válllkozott színészeivel, hiszen Pinternek ezt - hgyományosn eddig még nem játszott - művét nálunk meglehetősen szoktln színháziszínjátszási pprátussl lehet csk megvlósítni. A Régi idők félvlóságos terepe tlán egy szob, melyben tlán jelen vn hol két, hol három ember, de feltétlenül jelen vn múlt, vlódi és jelenből visszvetített drbkáivl. Pinter szövegével leglábbis egyenrngúk mozgások, mimik és csöndek - Illés rendezése e tekintetben sikerült legjobbn. A tempó, illetve tempótlnság érzékelteti zt már-már végtelenségig plsztikus és formátln tmoszférát, melyben z emlékezés zjlik. A férfit játszó Uri István, Kte-et játszó A stúdiószínház hszonképző intézmény vgy zzá lehet. Néhol nygi vontkozásbn is. Sokkl fontosbb zonbn, hogy z ország stúdiótérképét szemlélve, z erényeket földrjzilg távol eső pontokról összeszedegetve, hloványn, de zért kivehető körvonlkkl kirjzolódik hsznos" stúdiószínház képe. Vn, honnn színházvezetői hozzáállást, vn, honnn rendezői munkmódszert, vn, honnn színészi megújulás iránti igényt s megint máshonnn közönség értő és pártfogó szimpátiáját kellene egy helyre importálni" hhoz, hogy ideális körülmények közt dolgozhsson egy stúdiószínház. De még mindig ugyn-erre térképre tekintve z is kiderül, hogy sok helyütt épp csk túlélésre, vegetálásr berendezkedett ngyszínházi tevékenység hiányteremtő közegében éppen kis formák színház" képes rtikulálni m lehetséges színházi mondndót. Ezért is kellene z elmúlt évd-hoz hsonló mértékben és módon, de folymtosn odfigyelni rá.

17 GÁBOR ISTVÁN Jó hgyományok méltó folyttás A Mikroszkóp Színpd egy évdj Csknem húsz esztendővel ezelőtt lpított meg kiváló író és publicist, Komlós János z lig másfél száz személyt befogdó Mikroszkóp Színpdot, és ht éve már, hogy nincs köztünk. A bizonyítékot rr, h o g y kitűnő hgyományokt teremtett, műve folyttóibn lelhetjük meg. Mrton Frigyes nem kevés invencióvl vette át Komlóstól stfétbotot, és ő tudj, miért kívánt öt esztendő elteltével leköszönni z igzgtói posztról. Utódj színház egyik színészegyénisége, Ss József lett, ki lemezzel illusztrált, szép kiállítású könyvének tnúság szerint május 29-én kpt meg megbíztását Mikroszkóp Színpd vezetésére. Azót eltelt egy évd, és látott műsorok zt tnúsítják, hogy Ss József igzgtóként sem rosszbb, mint színészként. Négy elődásukt láttm, illetve néztem meg újból, hogy e beszámoló számár emlékezetemet fölfrissít-sem, és elmondhtom: Ss József irányításávl eltelt első szezon méltóképpen folyttj Komlós János áltl körvonlzott és meghtározott szellemiséget. Ezek vonások: nprkész politiki humor, friss regálás közönség fogllkozttt kérdésekre, z intimitás, közvetlenség, zárt láncű televízió dt lehetőségek ügyes kihsználás, nyers szókimondás most is tovább élnek Mik roszkópon. Kiválón elődott nyitó konfernszábn Ss József roppnt szellemesen be-szél rról, miért nehéz Komlós után politiki kbrét csinálni. Kedvesen utl z lpító direktor életrjzánk két mélységesen ellentmondásos mozzntár, mjd zt is elmondj, ő, Ss József, miért válllt el vezetést. Nem ön-sjnálttón szól erről V l m i v á l t o z i k című műsorbn, hnem némi rezignációvl és öniróniávl, mi htásosn hngzik. Más kérdés, hogy z új igzgtó kezdetben egy kis szerénytelenségért nem ment szomszédb. H rossz néven veszi is, meg kell mondnunk, hogy z első műsor szünetében árult Ss József-lemez, -kzett, -könyv és önmg túltengése z elődáson kissé soknk bizonyult. Az sem tetszett különösebben, hogy másik műsorbn, Ve sszük l p o t című sjtókbrébn is ő mondt el prológot; olyn szöveget, melynek elődás nem elsősorbn direktor feldt lett voln. Azonkívül ennek z elődásnk z előfüggönyén mely témához illően különféle sjtótermékek címlpjit muttt he, Ss József képe vgy féltuctszor volt láthtó. Trtozunk z igzságnk, hogy elmondjuk: lemezeinek, új és egyébként kellemesen olvsmányos könyvének árusítás megszűnt Rátki Márton Művészklub büféként hsznált helyiségében, címlpfotóiból is mindössze egy láthtó függönyön, és kihgyt prológot is. Mi tgdás, kritikusnk, ki éppen olyn hiú és gyrló ember, mint bárki más, nem esik rosszul, h társivl együtt z ő véleményét is megfogdják. Hdd dicsekedjen z olykor lejártott és mind kevesebb tekintéllyel rendelkező céh egyik jelentéktelen képviselője zzl, hogy z igzgtó, mikor bíráltot élő-szóbn meghllgtt, utsítást dott munktársánk, hogy portréit z előfüggönyről zonnl le kell festetni. És mielőtt rátérnék műsorok részletesebb értékelésére, zt is örömmel mondhtom el: kbré két része menet közben mcgcserélődött. A tpsztltok és kritiki visszhng lpján gyöngébb színvonlú Kutyákkl indul műsor, és politiki kbrévl folyttódik, ilyképpen megemelve z est színvonlát. Négy elődásukt láttm, már említett Vlmi v á l t o z i k mellett időrendben z Illetékesek vgyunk című estét, után sjtókbrét, mjd Sándor György elődóestjét, Mágirkást. Az első elődás inkább csk címében jelezte, z est folymán nnál kevésbé igzolt, hogy vlmi lényegesen megváltozott Mikroszkóp Színpdon. Vnnk ngyon kellemes részei, ezek közé sorolhtó Hlász L á s z l ó tláló és jól elődott monológj z igzgtóválsztásról, és üdítő színfolt Mrkos-Náds duó. E két tehetséges színész remek pródiát rögtönöz különböző bráti nemzetek tévéműsoriból, éles csttnóvl. A képviselő- és tnácstgi válsztások megfricskázás zonbn nem ezen színpdon hllhtó először; itt példázt teljesen zonos két vörös színű vázáról sem z első lklomml, sem másodjár kkor különösképpen zért nem, mert messze voltunk már ettől z egyébként vlóbn fontos és újszerűen lebonyolított politiki ktustól nem tűnt elég szellemesnek. A legötletesebb és egyben legtöbb (trgi)komikumr okot dó jelenet z volt, melyben Ss József fölolvst egy 1960-s étlp árit. Ezt nnk bizonyítékként említem, hogy ilyen egyszerű, hétköznpi tényben is, mint z infláció, mennyi humor rejlik, h szbd ezt egyáltlán nnk nevezni, és színpd egyik ngy erénye, hogy ezt tényt fonákjáról képes bemuttni. A fiktív kérdésekre dott időszerű válszok mellett, melyek dolog természeténél fogv másodjár teljesen újk voltk, ebben z első részben egyet-len változás történt. :\ színház egyik belső ügyében Ss József társult párt- Náds György és Mrkos György Mikroszkóp Színpd Vlmi változik című elődásábn

18 titkárától kért válszt. Nos, ez korábbn Angyl János, utóbb Selmeczi Tibor volt. Úgy vélem, párttitkárcsere nem közönségre, hnem színházr trtozik. H néző vlmiféle intimitásr vágyik, z nem elsősorbn z, hogy ki irányítj Mikroszkóp Színpd pártszervezetét. Érdekelje ez inkább kerületi pártbizottságot, melyhez - föltételezésem szerint szervezetileg színház trtozik. Sem z első, sem második lklomml nem nyerte meg tetszésemet K u t y á k című rész, mely szórólp szerint nem kívánj prodizálni ngy sikerű Mcskák című musiclt. Ám h lemond színház erről kézzelfoghtón kínálkozó lehetőségről, kkor mi végre ez z egész összevissz dobált, megszerkesztetlen műsor, melyben olykor z lpári hng, z ízetlenség is föllelhető. A trágárság, mely olynnyir elurlkodott z új mgyr irodlombn, színpdon és filmben, igzán nem hiányzik kbréból. Ez természetesen nem tévesztendő össze z egészséges erotikávl: néhány félmeztelen görl látvány ngyon üdítően htott. Nem prüdéri mondtj ezt velem, hnem jó ízlés és pllérozott stílus védelme. Jó voln figyelmesen elemeznie színházvezetés-nek, hogy durv szvk hlltán vgy szellemes bemondásokt követően derül-e jobbn közönség. Nincs kétségem, hogy ez utóbbi viszi el pálmát, és kelt ngyobb vidámságot nézők körében. Életünk nyitott könyv, mondhtnám némi keserédes sóhjjl - jelzőt e folyóirt főszerkesztőjétől kölcsönözve m már civilek" lényegesen többet tud-nk rólunk, újságírókról, mint mi mgunk. Ezt kedvenc törzshelyemen, Lukács uszodábn is tpsztlom, hol munkhelyemre vontkozó legfrissebb híreket előbb hllom meg nem szkmbeliektől, mint kollégáimtól. Lehet ezt nnk is tuljdonítni, hogy bizonyos nem csekély - idő elteltével z ember kissé közönyössé válik belső mozgásokkl szemben, de betudhtó ez nnk is, hogy z olvsót változtlnul érdekli sjtó mindennpi élete. Hdd állpítsm meg önkritikusn: ez nem elsősorbn mi érdemünk, inkább közönség csillpíthttln híréhségét minősíti, melyet pletykák, másodkézből kpott értesülések még szítnk is. A Mikroszkóp Színpd ezt z érthető, de nem mindig eléggé meglpozott kíváncsiságot ezúttl első kézből elégíti ki. Méghozzá Vesszük lpot című kbrébn szkm olyn ismert munktársink segítségével, milyen dr. Pálfy József, Gedeon Pál, Árkus József, Avr János, Vágó István. Ezek személyiségek" szó legnemesebb értelmében, és h semmi mást nem tennének, csk megjelennének színpdon, már ez is félsiker voln. Ennél zonbn lényegesen több történik itt, mert például nép-szerű Pálfy József egykori színészi eszköz-tárát is igénybe véve - nnk idején, hrminc évvel ezelőtt Debrecenben lpított Dongó Színpd műsorábn láttm tnár fivérével együtt fellépni egy budpesti szbdtéri színpdon, mjd Debrecenben is -, rendkívül frppáns, szellemes válszokt d házitévé kép-ernyőjén elhngzó kérdésekre. Ötletes Vágó István bevezető konfernsz különféle című műsorok félreérthető egybeolvsásáról; ez olynnyir friss, hogy npi ktulitásokról is szó esik ebben részben. A ngyon tehetséges Mrkos György remek mimikávl kommentálj híreket. Jó sztorikt mesél el mesterségével kpcsoltbn Avr János és Gedeon Pál buzgón jegyzetelő Náds Györgynek mint hírlpíró-gykornoknk és természetesen közönségnek. A műsor legeredetibb, legmultttóbb része z félór, mit közönség Árkus József társságábn tölthet el. A Mikrobolábn Arkus - ismét tévé helyi dásár is építve, és neves politiki személyiségeket kedvesen megfricskázv - tőle megszokott szókimondássl beszél fontos közéleti kérdésekről, kül- és belpolitiki eseményekről. Jellemző színpd nprkész humor, hogy míg korábbn kitűnő újságíró egy szellemes példáztát sok vihrt kvrt post-ügyre lklmzt, ezt most kevéssé tájékozott Árhivtlr trnszponálj, ugyncsk tlálón. Több burkolt reklám és egy-két erőt-len mgánszám, konfernsz - vlmint némi belterjes tréfálkozás lpok álvitáiról - nem növeli meg műsor érdekességét. Annál jobbn sikerült tévé-pródi meginterjuvolt személyt gyon-beszélő riporterről. A csípős sztír vontkozht jó néhány újságr és rádió-dásr is; szkmánk egyik betegsége, hogy némely kollégánk önmg bölcsességét, irodlmi szemelvényekkel trkított kérdéseit fontosbbnk trtj beszélgetésre fölkért személyiség válszinál. A konfernszié tisztét hol kedves közvetlenséggel, hol nem eléggé jó poénok- r építkezve Vágó István tölti be. Ő beszélget z est vendégével, ki z első lklomml Ruttki Év, másodjár szomszédvár vezetője, Tháli Színház igzgtój, Kzimir Károly volt. Ruttki Év meghívását sjtókbréb z is indokolt, hogy nnk idején Krinthy Ferenc regénye lpján forgtott ngy sikerű film, Budpesti tvsz végén ő árult fennhngon rikkncsként fölszbdulás utáni első sjtóterméket, melynek címe stílszerűen Szbdság volt. Néhány nem egészen új keletű mgánszám z elődás kedves színfoltjként üdítően htott. Kzimir Károly Vágó Istvánnk olykor intimpistáskodó, színházi pletykákt is fölelevenítő kérdéseire tőle elvárhtó tlálékonysággl válszolt. Nem kevés öniróniávl szólt Körszínházról, mely kkor kezdte meg előkészületeit új produkciój, Csnov bemuttójár. (Azót premier lezjlott, és nem mindenben igzolt direktor derűlátását.) A kötetlen csevegésben egyáltlán nem volt erőltetett, hogy végén Kzimir dlr is fkdt, egykori ligeti emlékeit megidézve. Két tehetséges művész szerepelt egy-egy félidő hosszáig z Illetékesek vgyunk című esten. A Krinthy Frigyes Tnár sír k é r e m j é r e rímelő Tnár sír é r t e m I-ben Kolti Róbert csillntott föl egészen különleges, senki másévl össze nem téveszthető humorát, krikírozóképességét. De zok tnáregyéniségek, kiket Kolti kedves természetességgel kifiguráz, modellértékűek. Nprkész ismereteit politiki, gzdsági és társdlmi gondokról kitűnően bizonyítj zokbn válszokbn, melyeket kedves közvetlenséggel közreműködő prtnere, Frksházi Tivdr áltl nézőktől összegyűjtött kérdésekre d. Itt nincs szó semmiféle mnipulációról, előre megtervezett kérdésekről; Frksházi egy buzgómócsing, krrierist KISZfunkcionárius jól elődott szerepében zokt problémákt tárj rádióból és tele-vízióból ismert Illetékes elvtárs elé, melyek fülünk hlltár hngznk el nézőtéren. És itt jutunk vissz zon állításunk-hoz, hogy Kolti Róbert z iskolábn teljes életet látttj. Néhány - fizik-, földrjz, orosz- - ór krikturisztikus megrjzolás után eljátssz zt rjz-tnárt, ki különórár fölhívó hirdetményével szórkozott ember lévén - mindig ugynbb z osztályb nyit be. Kolti kkor brillírozik igzán, mikor z igzgtójától meg helyi rossz kö-

19 Vesszük lpot: Árkus József (Mikroszkóp Szín pd) rülményektől snyrgtott kisembert ábrázolj. A privtizáló pedgógusbn, ki mgánbjit is belekeveri hivtlos mondnivlójáb, nem nehéz fölismerni sors sújtott, félszeg, sebeit nylogtó kishivtlnokot. Az imént említett Krinthy Frigyes mellé még egy író neve kívánkozik, Örkény Istváné. Kolti Róbert z ő groteszk humorár emlékeztetően jeleníti meg különféle figurákt. A kedves, önironikus szám mellett, mikor főiskolán tnáránk, Sulyok Máriánk egy Petőfi-verset d elő, meg-megbicskló hngon, kdozv gyürkőzve neki költeménynek, z est befejezéséül ábrázológeometri-órát prodizál. Itt már teljesen z bszurdb hjlik multttó műsor; szinte filozófii mgs-ltokb emelkedve szól világ kifürkész-hetetlen titkiról és kiismerhetetlenségé-ről. Az est második felében Koltitól teljesen elütő, hrsánybb humorú Ngy Bndó András lép föl. Cervntes hősé-nek, Don Quijoténk mezébe bújv sok részletfinomsággl olykor zonbn z lpáribb multttástól sem ridv vissz hdkozik honi ostobságinkkl, korunk ellentmondásivl. Az ő színészi kelléktár lényegesen egyszerűbb, mint társáé, ezért Ngy Bndó kiről egyéb-ként egy tévédásbn z is kiderült, hogy remekül rjzol - inkább verbális humorr támszkodik. Kifcsrt gondoltok, ötletes nyelvi ficmok, vlmint versidézetek egymássl rímeltetése és ellentétes értelmezése és egészében véve gondosn megkomponált szöveg jellemzi z estnek ezt második felét. A tehetséges művész fkó egyhngúsággl, kevés gesztussl tereli közgondolkodást olyn irányb, mely nézőt korunk jel- Illetékesek vgyunk (Mikroszkóp Színpd). Ngy Bndó An drás legzetes ellentmondásir is ráébreszti. Humorlistánk nevezi önmgát Sándor György, kinek nem csekély tábor hosszú idő ót vlmiféle ellenzékiséget vél fölfedezni számibn. A Mágirkás immár nyolcdik műsor, és ngyon jól tette Mikroszkóp Színpd, hogy ennek z előbbi két színésztől merőben eltérő egyéniségnek is fórumot dott. A sjátos, furcs hnghordozású, tehetséges humorist jellegzetesen intellektuális lktú egyéniség. Az ő mondtir ugyncsk od kell figyelni, hogy z illékony szöveget sebtében fölfogjuk. Olykor zonbn egyegy tréfát szükségesnél hosszbbr nyújt meg. Ilyen például Thoms Mnn világhírű művének, M rio és vrázslónk prfrázisként elhngzó jelenet, melyben kényszerítést és erőszkot kívánj pellengérre állítni, de egy idő után nézők terrorizálását fársztón krikírozz. (Műsoráról részletes elemzés jelent meg SZÍNHÁZ 1986/7. számábn.) Régebbi tuljdonsági, versek értelmének kifordítás, ismert verssorokr vló regálási, közkeletű szvk jelentésének kitekerése egy-egy eléjük rkott, tláló jelzővel most is kedvező htást érnek el nézőtéren. Bálványdöntögető kísérletei, melyek jógimuttványok, kés-dobálás, bohóctréfák, tenyérjóslás, szellemidézés, spiritiszt szeánsz prodizálásként hngznk el színpdon, mű-vész tlálékonyságát dicsérik. Ellenzékieskedése zonbn - mely éppen itt, hol Arkus József és mások vskosbb tréfákt is megengedik mguknk országos vezetők rovásár (jvár) már korántsem nevezhető bátornk. Inkább zt jelzi, hogy Sándor György nem óhjt elszkdni ttól közönségrétegtől Illetékesek vgyunk (Mikroszkóp Színpd). Kolti Róbert (Mt z Károl y fel vétel ei) sem, mely tlán éppen ezt jól odmondogtást várj el tőle. Végül nem hgyhtom szó nélkül számomr nem mindig ízlésesnek tetsző, morbid humorát. Példánk említem meg ezt nem túlzottn kedélyes mondtát:,,hiáb, változnk z idők, elváltoznk z emberek, h vízbe fulldnk, mint 1944-ben Dunáb, vgy jóvl később Visztuláb. " Tlán nem tévedek ngyot, h úgy gondolom: ez nem egészen humor trtozék... (Egészen más rendeltetése Vitry Tmás televíziós műsoránk; ebből egyet, melyet nem televíziós nyilvánosságnk, hnem csk színház közönségének szánt, lklmm nyílt megnézni. Ezen z estén zonbn sok minden nem jött össze, Vitry sem legjobb formájábn muttkozott be ez-úttl, ezért hevenyészve összeállított est értékelésétől eltekintek.) Az egészet tekintve lényegében jól zárt első évdját új igzgtój, Ss József vezetésével Mikroszkóp Szín-pd. Ide kívánkozik zonbn még két megjegyzés. Az egyik, hogy sjtó-kbré néhány reprezenttív újságíróját kivéve hiányzik kbréból z átütő egyéniség, mint például Hofi Géz, Verebes István, Gálvölgyi János. Egy-mgábn z igzgtó nem képes vállán trtni z egész politiki kbrét, főképpen úgy nem, hogy z egyébként tehetséges színészei, köztük Hlász László, két Mrkos testvér, Náds György jobbár csk z untermnnok szerepét töltik be. A másik, mi ennél is szembetűnőbb: társultnk kevés jó művész-nője vn. Márpedig túlnyomórészt fér-fikr építeni z elődást, meglehetősen egyoldlűvá teszi nemcsk z dott műsort, hnem z egész színházt is.

20 NÁNAY ISTVÁN Kzincbrciki számvetés Nyolcdik lklomml rendezték meg z ifj. Horváth Istvánról elnevezett országos színjátszó fesztivált, mely nemcsk mgyr mtőr színjátszás kétéves periódusink legjobb elődásit bemuttó seregszemle, hnem külföldi együttesek részvétele jóvoltából nemzetközi összehsonlításr lehetőséget dó fórum is. A fesztivál ilyetén jellemzése zonbn csk megszorításokkl igz, mivel egyrészt nemzetközi összehsonlításhoz többnyire hiányzik vlós etion, másrészt fesztivál mustráj csk részben reprezentálj z mtőr szín-játszásbn érvényesülő tendenciákt, vlódi értékviszonyokt. Külföldi elődások Ami tlálkozó nemzetközi jellegét illeti, lklomról lklomr vissztérő problém z, hogy kzincbrciki fesztiválr érkező külföldi együttesek ki-válogtódás esetleges. Nem tudni elő-re, hogy milyen művészi kvlitású elő-dásokkl szerepelnek szocilist országokból Népművelési Intézet testvér-intézményei áltl delegált s nem szocilist országokból z Amtőr Szín-házk Nemzetközi Szövetsége (AITA/ IATA) áltl jvsolt csoportok. Ezért z esetek többségében külföldi elő-dások nemhogy mgyr produkciókkl vló reális összehsonlításr nem lklmsk, de többnyire mezőny utolsó hrmdábnegyedébe sorolhtók. Ez nnál inkább sjnáltos, mivel z AITA mindig jelen lévő vezetői soh nem mulsztják el deklrálni: kzincbrciki fesztivál nemzetközi mtőr színjátszás egyik legerősebb mezőnyű, legnívósbb, legtöbb újdonságot felvonulttó tlálkozój, s h ez többé-kevésbé így vn, kkor fontos lenne, hogy e minősítésnek megfelelő rngú külföldi együttesek vegyenek részt e seregszemlén. Az idén négy külföldi csoport - finn Sytkyt Bábszínház, dán Teter Morild, szlovákii Zlte Morvice-i (Arnyosmróti) Divdlo n Murom és bulgárii Cenovi Diákszínpd - közül csupán bolgár nyújtott emlékezetesen szép élményt, s h szbályok erre lehetőséget dnánk, elődásuk, Rdicskov Jnuárj fesztivál ngydíját is elnyerhette voln. Ebben z elődásbn Rdicskov népi szürrelist látásmódú drbjánk problemtikáj - még hegyek közé zárt flvkb is beszüremkedik huszdik százdi civilizáció, de ennek z z ár, hogy gyöngül hgyományok, természetközeliség rendet szbó htás egyetemes érvényűvé tágul. A mesterien egyórásr tömörített drámát népviselet-be öltözött lányok szomorú dl keretezi. A drb színhelyéül szolgáló kocsmát néhány, hosszábn félbefűrészelt Rdicskov: Jnuár című drbjánk bolgár elődás nyers szálfából készített emelvény jelképezi, rjt egy kis hordó, felette egy kezdetleges repülőgépmodell. Ez helyszín cselekmény folymán fokoztosn átlkul: szálfákt sorbn megfordítják, így zok sim felületű oldl helyett domború kerül felülre: z emel-vényből tutj lesz. A repülőgépmodellt leksztják, és beállítják gerendák közé: repülőgép törzse - árboc, szárnyi - vitorlák (egyik fele egy Európ-térkép, másik vkító fehér vászon), frk - zászló. A drb nem ismeretlen nálunk sem, kidták könyv lkbn, játszott szolnoki Szigligeti Színház, s SZÍNHÁZ 1978/7. számábn írtunk z elődásról. Így csk utlok rr, hogy cselekményt z trtj mozgásbn, hogy szereplők eltűnt társuk felkuttásár sorbn el-távoznk egy szánon, de szán újr meg újr vissztér z emberek helyett mindig egy-egy megölt frkssl. Ahogy fogynk z emberek z ivóból, úgy lesz egyre több jéggé fgyott frks helyiségben. A cenovik elődásábn nem jelennek meg frksok, csk szán csengőjét hlljuk, s kórus egy-egy tg-j, mint vlmi párk, lép be kocsm-tutj-helyszínre, s különböző színű - kék, mjd vörös, zöld, fehér - pmuttl körbetekeri soron következő utst - s egyben játék színterét is -, és így viszi el mgávl, mígnem z utolsónk mrdt szereplő színes pmutszálkkl átszőtt tutjon kucorogv búcsúzik z élettől, és száncsengő megszólláskor közli: Megjött értünk szán!" A megrendítő és költői, ugynkkor fergetegesen vidám elődás színészek fölényes szkmi tudás, művészi jellemzőképessége, hlltln játékintenzitás, szigorú kompozíció, játékosság és poézis egyidejű és egymást erősítő jelen-léte, színpdi metforák segítségével könnyedén győzte le nyelvi nehézségeket. Fesztiválkirkt A külföldi együttesek fellépésével kpcsoltos problémáknál természetesen fontosbbk zok, melyek hzi helyzetből fkdnk. A fesztivál progrmját kilkító előzsűrik munkáját mindig igen erős bírált illeti; leg-főbb vád áltlábn z, hogy válogtás nem tükrözi vlódi erőviszonyokt, hiányzik jó néhány kitűnő együttes, és vissztérő kérdés: miért éppen zok produkciók kerültek progrmb, melyek éppen láthtók, s melyek egy

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

Színikritikusok díja 1985/86 (1) nyári játékok STUBER ANDREA KOVÁCS DEZSŐ CSÁKI JUDIT SZŰCS KATALIN P. MÜLLER PÉTER KŐHÁTI ZSOLT

Színikritikusok díja 1985/86 (1) nyári játékok STUBER ANDREA KOVÁCS DEZSŐ CSÁKI JUDIT SZŰCS KATALIN P. MÜLLER PÉTER KŐHÁTI ZSOLT SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L MÉ L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T T A RTALOM XIX. É V F O L Y A M, 10. SZÁM 1 9 8 6. OKTÓBER FŐSZERKESZTŐ: B O L D I Z S Á R I V Á N FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: C S A B A

Részletesebben

A történelem korszerű drámai értelmezése

A történelem korszerű drámai értelmezése SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 1977. S Z E P T E M B E R FŐSZERKESZTŐ: B O L D I Z S Á R I V Á N FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: C S A B A I N É TÖRÖK

Részletesebben

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

TARTALOM. játékszín F Ö L D E S A N N A

TARTALOM. játékszín F Ö L D E S A N N A S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I X. É V F O L Y A M 4. S Z Á M 1 9 8 6. Á P R I L I S F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő S Z

Részletesebben

játékszín NÁNAY ISTVÁN

játékszín NÁNAY ISTVÁN SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L MÉ L E T I ÉS K R I T I K A I FOLYÓIRAT T A RTALOM XIV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 1 9 8 1. FEBRUÁR FŐSZERKESZTŐ: B O L D IZSÁR IVÁN FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: CSABAINÉ TÖRÖK MÁRIA játékszín NÁNAY

Részletesebben

Ikonok Világa Magazin

Ikonok Világa Magazin Ikonok Világ Mgzin IkoNo k V i l á g elektronikus képesképes kidvány elektronikus m gzin A március - áprilisi szám trtlmából: Március és április ngyböjtnek és húsvét ünnepének is z ideje. Ikonokbn gzdg

Részletesebben

játékszín színháztörténet négyszemközt fórum HU ISSN 0039-8136 világszínház A gondnok két arca (1) Kicsoda Bernarda? ( 6)

játékszín színháztörténet négyszemközt fórum HU ISSN 0039-8136 világszínház A gondnok két arca (1) Kicsoda Bernarda? ( 6) S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I. É V F O L Y A M 8. S Z Á M 1 9 7 8. A U G U S Z T U S F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő S

Részletesebben

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN (A S Z E N T E N D R E I F E S T É S Z E T T Ö R T É N E T E ÉS S T Í L U S Á N A K V I Z S G Á L A T A 4 5 - I G C. M U N K A E L S

Részletesebben

TARTALOM. játékszín. arcok és maszkok. fórum. négyszemközt. világszínház. drámamelléklet

TARTALOM. játékszín. arcok és maszkok. fórum. négyszemközt. világszínház. drámamelléklet S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I I. É V F O L Y A M 4. S Z Á M 1 9 7 9. ÁPRILIS F Ő S Z E R K E S Z T Ő : B O L D I Z S Á R I VÁN F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES:

Részletesebben

játékszín fórum műhely világszínház arcok és maszkok szemle Boldog születésnapot! (1) Jegyzetek szovjet bemutat ókról (5) Színházi holmi (12)

játékszín fórum műhely világszínház arcok és maszkok szemle Boldog születésnapot! (1) Jegyzetek szovjet bemutat ókról (5) Színházi holmi (12) A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A TARTALOM V I I I. É V F O L Y A M 6. S Z Á M 1 9 7 5. J Ú N I U S játékszín F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES:

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín. fórum. négyszemközt. világszínház

T A R T A L O M. játékszín. fórum. négyszemközt. világszínház S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I V. É V F O L Y A M 6. S Z Á M 1 9 8 1. J Ú N I U S F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő S Z E

Részletesebben

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával 18 Interjú Dr. VÁRY Annmáriávl MA MÁR NEM PÁLYÁRA, HANEM ÁTMENETEKRE ÉS MÓDOSÍTÁSOK SOROZATÁRA KELL FELKÉSZÜLNI. D r. Váry Annmári kliniki és pálytnácsdó szkpszichológus, pszichoterpeut, Wekerle Sándor

Részletesebben

TARTALOM. játékszín B É C S Y T A M Á S

TARTALOM. játékszín B É C S Y T A M Á S S Z í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y ó I R A T X V I I. É V F O L Y A M 1 2. S Z Á M 1 9 8 4. D E C E M B E R F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F

Részletesebben

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja,

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja, Bevezet Az egzségi állpotunkt számos tényező befolyásolj, ezek között Egzséges z egyik legfontosbb életvitelünkkel z betegségeket életmódunk. előzhetünk meg, életminőségünk lehet jobb. Az egzségben töltött

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

TAR T A L O M. magyar ját ék szí n. Bodnárné (5) Az új cirkusz (23) Bohócok (26) műhely. Prágai színház cseh dráma n él kül (38)

TAR T A L O M. magyar ját ék szí n. Bodnárné (5) Az új cirkusz (23) Bohócok (26) műhely. Prágai színház cseh dráma n él kül (38) TAR T A L O M MAJOR TAMÁS Keressük z élő színházt (1) A S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A IV. ÉVFOLYAM 4, SZÁM 1 9 7 1. Á P R I L I S mgyr ját ék szí n HERMANN ISTVÁN

Részletesebben

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia A profik válsztás pic egyetlen profi minőségű htszögkulcs Trtlom I. 1. Kohászt II. 2. Egyedi Protnium cél 3. Első osztályú korrózióvédelem 10 23 A szbványoknk vló 100%os megfelelés 26 Nincsenek rossz törések,

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB Közlemények 339 A felszbdulás utáni első könyvkidvány. A gyr Könyvszemle 1970/4. számábn TISZAY Andor közleményében (gyr nyelvű orosz szótárkidásink első fecskéi két világháborúbn) fcsimiléjének közredásávl

Részletesebben

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja.

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja. Mátri Aktívturisztiki Térségfejlesztési Progrm Fejlesztési Koncepció Az elmúlt évek fejlesztéseinek eredményeként Mátr számos turisztiki ttrkcióvl bővült. Jelen projektjvslt egy olyn koncepciót mutt be,

Részletesebben

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO Évvége 2013. kép forrás: internet Előszó Trtlom Szervusztok, Előszó Aikido 2013 Iido 2013 Jpnisztik: Egy kis jpán évvége Beszámoló "3 of kind" Emlékezés régi időkre Aikido edzőtáborok 2014. Gendoltok Írtm

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 4. héten ( )

A BUX-index alakulása a 4. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 jnuár 30. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

S Z Á N T Ó J U D I T Az évad a külföldi darabok tükrében (7) BŐGEL J Ó Z S E F A vidéki színházi fesztiválokról (11) magyar játékszín

S Z Á N T Ó J U D I T Az évad a külföldi darabok tükrében (7) BŐGEL J Ó Z S E F A vidéki színházi fesztiválokról (11) magyar játékszín T A R T A L O M Az évd dimenziói H E R M A N N I S T V Á N Lesz-e káoszból kozmosz? (1) S Z Á N T Ó J U D I T Az évd külföldi drbok tükrében (7) BŐGEL J Ó Z S E F A vidéki színházi fesztiválokról (11)

Részletesebben

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup Együtt Egymásért 2011. 6. Szám www.hkse-kup.tw.hu Kidj Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Kup Kirándulás Erdélybe kupi Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Ifjúsági tgozt második lklomml vett részt

Részletesebben

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa Szim Slom Hírlevél A Szim Slom Progresszív Zsidó Közösség hvont megjelenő kidvány 2009 július-ugusztus / 5769 tmmuz-áv Tis Beáv Idén újbb szokássl gzdgodik Szim Slom: megüljük Tis Beáv gyászünnepét. Sokunknk

Részletesebben

A színpad és a nézőtér viszonya (1) Ravelszki perújrafelvétele (10) Az úrhatnám polgár avagy vallomás a színházról (14) Don Juan, a magánember (17)

A színpad és a nézőtér viszonya (1) Ravelszki perújrafelvétele (10) Az úrhatnám polgár avagy vallomás a színházról (14) Don Juan, a magánember (17) SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I I. É V F O L Y A M 1 2. S Z Á M 1 9 7 9. D E C E M B E R F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES: C

Részletesebben

TARTAL0M. játékszín. arcok és maszkok. négyszemközt. fórum. világszínház. színház és közönség

TARTAL0M. játékszín. arcok és maszkok. négyszemközt. fórum. világszínház. színház és közönség S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T TARTAL0M X I. É V F O L Y A M 1 2. S Z Á M 1 9 7 8. D E C E M B E R FŐSZERKE S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N FŐSZERKE

Részletesebben

Színház születik (16)

Színház születik (16) T A R T A L O M m g y r j á t é k s z í n A SZÍ NHÁZMŰVÉ SZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A S Z Á N T Ó J U D I T Elszlsztott lehetőségek (1) I V. É V F O L Y A M 1. 1 9 7 1. J A N U Á R S Z Á

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín

T A R T A L O M. játékszín SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X. É V F O L Y A M 7. S Z Á M 1 9 7 7, J Ú L I U S F Ő S Z E R K E S Z T Ő : B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES: C

Részletesebben

T A R T A L O M játékszín

T A R T A L O M játékszín T A R T A L O M játékszín GYÖRGY PÉTER A Sorsválsztók cspdái ( 1 ) SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L MÉ LET I ÉS K R I T I K A I FOLYÓIRAT XV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1982. J A N U Á R FŐSZERKESZTŐ: B O L D I Z S Á R IVÁN

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

TARTALOM. játékszín. fórum. arcok és maszkok. világszínház. színháztörténet. szemle

TARTALOM. játékszín. fórum. arcok és maszkok. világszínház. színháztörténet. szemle A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A V I I I. É V F O L Y A M 3. S Z Á M 1 9 7 5. M Á R C I U S TARTALOM FÖLDES ANNA Ki lesz császár, főszereplő és bálny? (1) F ŐSZERKESZT Ő: B O L

Részletesebben

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról. rész Bevezetés Az idő múlik, kívánlmk és lehetőségek változnk. Tegnp még logrléccel számoltunk, m már elektronikus számoló - és számítógéppel. Sok teendőnk

Részletesebben

játékszín arcok és maszkok négyszemközt műhely világszínház Igazi közönség, valódi részvétel (1 ) A várakozás hősiessége ( 4)

játékszín arcok és maszkok négyszemközt műhely világszínház Igazi közönség, valódi részvétel (1 ) A várakozás hősiessége ( 4) A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A VII. É V F O L Y A M 4. S Z Á M 1 9 7 4. Á P R I L I S F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES: C S A B A I N É T O R

Részletesebben

VÉREK TES. Szabadságra mentem

VÉREK TES. Szabadságra mentem TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXII. évfolym 6. szám 2012.június fogllkozni! Képzeld csk el, mi történne, h immeghllgtás helyett ezt válszolná neked Lélek, vgy egyáltlán, meg sem hllgtn?

Részletesebben

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota S o m o g y i J. Lászlóné: A Városi Televízióbn kétszer dtm nyiltkoztot, mikor módosult rendelet. 300 fő z, kinek nem is kellett kérelmet bedni, csk nyiltkoztot kitöltenie. Polgármester Űr láírásávl tájékozttó

Részletesebben

jétékszín négyszemközt arcok és maszkok szemle drémamelléklet Berzsián, a Bohóc, Jean és a többiek (1 ) Karácsonyi ének (5)

jétékszín négyszemközt arcok és maszkok szemle drémamelléklet Berzsián, a Bohóc, Jean és a többiek (1 ) Karácsonyi ének (5) T A RTALOM jétékszín S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I I I. É V F O L Y A M 8. S Z Á M 1 9 8 0. A U G U S Z T U S F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á

Részletesebben

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER FÁCÁNKERT HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER PÉCSÉPTERV STÚDIÓ VÁROSRENDEZÉS ÉPÍTÉSZET BESŐ ÉPÍTÉSZET SZAKTANÁCSADÁS TERVEZÉS EBONYOÍTÁS F Á C Á N K E R T TEEPÜÉSRENDEZÉSI TERVE HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER Készítette

Részletesebben

FővárosiFóügyészség NF. 19043/2008/5-I. HATAROZAT bűntetteésmás bűncselekmények szbdságmegsértésónek Az egyesülésiés gyülekezési mitt BRFK Btinügyi Főosztály II. Gyermek- és IfjúságvédelmiosztáIyán 136.

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Pici kitekintő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Jegyzet mgyr bnkrendszer kihívási hzi bnkrendszerrel kpcsoltos gzdsági (és politiki) eseményeket vizsgálv fontos kiemelni kereskedelmi bnkokt érintő legfrissebb

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym MNy2 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 6. évfolymosok számár 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr és helyesírásr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően z lkotmánybíróság többé nem z lkotmányvédelem legfó bb sz e rv e sólyom lászló volt köztárssági elnökkel kovács kriszt beszélget A Mgyrországon meglehetősen népszerűvé vált álláspont szerint z lkotmány

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4)

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4) Jegyzőkönyv ermoelektromos hűtőelemek vizsgáltáról (4) Készítette: üzes Dániel Mérés ideje: 8-11-6, szerd 14-18 ór Jegyzőkönyv elkészülte: 8-1-1 A mérés célj A termoelektromos hűtőelemek vizsgáltávl kicsit

Részletesebben

TARTALOM. játékszín H E R M A N N I S T V Á N

TARTALOM. játékszín H E R M A N N I S T V Á N S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X. É V F O L Y A M 1. S Z Á M 1 9 7 7. J A N U Á R F Ő S Z E R K E S Z T Ö : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő S Z E R K

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín

T A R T A L O M. játékszín SZÍNHAZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I I I. É V F O L Y A M 3. S Z Á M 1 9 8 0. M Á R C I U S F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V A N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES: C S

Részletesebben

GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ

GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ í. évfolym. Miskolcz, 1921 április hó. 1. szám. GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ Megjelenik kéthvonkint. Szerkeszti; SC MIRILLA SZ. ANDOR, espel'es-plébános. Előfizetési díj egy évre 20 K. Egyes szám á r 4 kor.

Részletesebben

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXII. évfolym 10. szám 2012.október nyáron, erőt, biztonságot sugározv, de bevisszük lkásunkb télen, mikor felállítjuk z örökzöld fenyőt, hogy emlékeztessen

Részletesebben

TARTALOM. játékszín P. M ÜLLER PÉTER. műhely. világszínház

TARTALOM. játékszín P. M ÜLLER PÉTER. műhely. világszínház S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I É s K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X V I I I. É V F O L Y A M 2. S Z Á M 1 9 8 5. F E B R U Á R TARTALOM F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I

Részletesebben

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT!

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXIV. évfolym 5. szám 2014.május ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! Amit Lélekben kezdtetek el (Gl 3,1-11; Zsid 10,36-39) A májusi

Részletesebben

TARTALOM. játékszín. fórum. világszínház. Szemle. drámamelléklet. Oszlopos Simeon '82 (1 ) Ismét epika (7) Végeredménytelenségben (9)

TARTALOM. játékszín. fórum. világszínház. Szemle. drámamelléklet. Oszlopos Simeon '82 (1 ) Ismét epika (7) Végeredménytelenségben (9) S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ES K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X V I. É V F O L Y A M 2. S Z Á M 1 9 8 3 F E B R U Á R F Ő SZ ERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő SZ ERKESZT Ő-

Részletesebben

játékszín VINKÓ JÓZSEF

játékszín VINKÓ JÓZSEF S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T T A RTALOM XV. É V F O L Y A M 5. SZÁM 1 98 3. M Á J U S F Ő S Z E R K E S Z T Ő : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő S Z

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín. fórum. arcok és maszkok. szemle. Az új színpadi háromszög (1) Egyéni és társadalmi tartalmak az új Bánk bánban (3)

T A R T A L O M. játékszín. fórum. arcok és maszkok. szemle. Az új színpadi háromszög (1) Egyéni és társadalmi tartalmak az új Bánk bánban (3) A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A V I I I. É V F O L Y A M 7. S Z Á M 1 9 7 5. J Ú L I U S F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES: C S A B A I N É T Ö

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín. arcok és maszkok. fórum. négyszemközt. világszínház. szemle

T A R T A L O M. játékszín. arcok és maszkok. fórum. négyszemközt. világszínház. szemle S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X. É V F O L Y A M 8. S Z Á M 1 9 7 7. A U G U S Z T U S F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő S Z

Részletesebben

Fejlesztőfeladatok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ. 2. szint

Fejlesztőfeladatok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ. 2. szint Okttáskuttó és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. százdi közokttás (fejlesztés, koordináció) II. szksz Fejlesztőfeldtok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ 2. szint 2015 Okttáskuttó és Fejlesztő Intézet

Részletesebben

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű lterntívát nem rr, kéményt bete brikettre. 85 tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen mgánk, mozsárkályhát T ó t h bból indulnék ki, nem elvétett gondolte fűtőmű megvlósítás, mert kb. 1 milliárd

Részletesebben

magyar játékszín S Z Á N T Ó JUDIT S Z Á N T Ó ER I K A S P I R Ó G Y Ö R G Y P Á L Y I A N D R Á S G Á B O R IS T V Á N négyszemközt

magyar játékszín S Z Á N T Ó JUDIT S Z Á N T Ó ER I K A S P I R Ó G Y Ö R G Y P Á L Y I A N D R Á S G Á B O R IS T V Á N négyszemközt T A R T A L O M mgyr játékszín A S Z Í I N H Á Z M Ü V É S Z E T I S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A IV. É V F O L Y A M 1 0. SZÁM 1 9 7 1. O K T Ó B E R S Z Á N T Ó JUDIT Megdöglesztett knák (1) M

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 9. héten ( )

A BUX-index alakulása a 9. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 20 március 06. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

TARTALOM KŐHÁTI ZSOLT

TARTALOM KŐHÁTI ZSOLT SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L MÉ L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X V I I I. É V F O L Y A M 4. SZÁM 1 98 5. Á P R I L I S FŐSZERKESZTŐ: B O L D I Z S Á R I V Á N FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: C S A B A I

Részletesebben

Hol tart a magyar egyetemi színjátszás? (32) A másik" színház (34) n é g y s z e m k ö z t. f ó r u m é s d i s p u t a

Hol tart a magyar egyetemi színjátszás? (32) A másik színház (34) n é g y s z e m k ö z t. f ó r u m é s d i s p u t a T A R T A L O M K O L T A l T AM ÁS Pótcselekvők és hősködők Gondoltok z elmúlt évd új mgyr dránáiról (1) m g y r já té ks z í n Mozikkockák z évdból M A J O R O S J Ó Z S E F Arbuzov - és ők négyen (10)

Részletesebben

Juhász István Orosz Gyula Paróczay József Szászné Dr. Simon Judit MATEMATIKA 10. Az érthetõ matematika tankönyv feladatainak megoldásai

Juhász István Orosz Gyula Paróczay József Szászné Dr. Simon Judit MATEMATIKA 10. Az érthetõ matematika tankönyv feladatainak megoldásai Juhász István Orosz Gyul Próczy József Szászné Dr Simon Judit MATEMATIKA 0 Az érthetõ mtemtik tnkönyv feldtink megoldási A feldtokt nehézségük szerint szinteztük: K középszint, könnyebb; K középszint,

Részletesebben

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk Ngykáti HÍRADÓ Ngykát Város Önkormányztánk lpj VIII. évfolym 3. szám 2014. március 26. Friss tvszi szélben ünnepeltünk Ez évben is megemlékeztünk 1848 49-es forrdlom és szbdsághrc évfordulóján. Az 1840-es

Részletesebben

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt.

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt. SZIGLIGETI Szigliget 750 éve királyi HARSONA vár Szigliget község Önkormányztánk ingyenes kidvány XI. évf. 3. szám Vörösmrty Mihály: Szbd sjtó Kelj föl rb-ágyd kőpárnáiról, Beteg, megzsibbdt gondolt! Kiálts

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín H E R M A N N I S T V Á N. arcok és maszkok. fórum. négyszemközt. viiágszínház. drámamelléklet

T A R T A L O M. játékszín H E R M A N N I S T V Á N. arcok és maszkok. fórum. négyszemközt. viiágszínház. drámamelléklet S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I E S K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X V I. É V F O L Y A M 9. S Z Á M 1 9 8 3. S Z E P T E M B E R F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F

Részletesebben

JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN

JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN 120 Kitekint Muhory György JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN Villge-ben 2002 nyrán lkó feleségemmel unoktestvéremtõl, ütt meghívást hogy következõ kptunk évben Clevelnd látogssuk mellett, meg õket By otthonukbn,

Részletesebben

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS Püspökldány Város Önkormányzt 4150 Püspökldány, Bocski u. 2. Telefon 54/451-510 www.pupokldny.hu JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS 2015-2020 Készült: Püspökldány Város Önkormányzt

Részletesebben

beszélgetések a mûvészetrôl Beszélgetés Orosz István grafikusművésszel A követ és a fáraó című, 2011-ben megjelent könyvéről

beszélgetések a mûvészetrôl Beszélgetés Orosz István grafikusművésszel A követ és a fáraó című, 2011-ben megjelent könyvéről 70 Titkok Nyomábn Beszélgetés István grfikusművésszel A követ és fáró című, 2011-ben megjelent könyvéről Istvánt (hsználj z Utisz [OYTIΣ] művésznevet is) áltlábn úgy trtják számon mint világhírű grfikust

Részletesebben

A Marat" debreceni próbáin (35)

A Marat debreceni próbáin (35) T A R T A L O M Mgyr drámák fesztiválj Szovjetunióbn (Sz.J.) (1) BOLESZLAV ROSZTOCKIJ A S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A IV. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 1971. A U G U S Z T U

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 4. évfolymosok számár : ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg. Minden

Részletesebben

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE NYÍRSÉGTRV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyház, Mckó u. 6. sz. Irod: 4400. Nyíregyház, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fx: (42) 421-303 Moil: (06-30) 307-7371 -mil: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu We: www.nyirsegterv.hu

Részletesebben

AC Z É L. G Y Ö R G Y. Az új színpadi szövegek (11) magyar játékszín NÁNAY I S T V Á N. A színpadi mozgás (24) B Á T K I M I H Á L Y.

AC Z É L. G Y Ö R G Y. Az új színpadi szövegek (11) magyar játékszín NÁNAY I S T V Á N. A színpadi mozgás (24) B Á T K I M I H Á L Y. T A R T A L O M AC Z É L. G Y Ö R G Y A S Z Í N H ÁZMŰVÉ S ZE T I S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A I V. É V F O L Y A M 1 2. S Z Á M 1 9 7 1. D E C E M B E R Szocilist színház, szocilist műsorpolitik

Részletesebben

TARTALOM. játékszín G Y Ö R G Y P É T E R N Á D R A V A L É R I A. arcok és maszkok N Á D U D V A R I A N N A D O B Á K L Í V I A.

TARTALOM. játékszín G Y Ö R G Y P É T E R N Á D R A V A L É R I A. arcok és maszkok N Á D U D V A R I A N N A D O B Á K L Í V I A. TARTALOM S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X V I. É V F O L Y A M 3. S Z Á M 1 9 8 3. M Á R C I U S F Ő S Z E R K E S Z T Ő : B O L D I Z S Á R I V Á

Részletesebben

FEDŐLAP. A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium diáklapja (2008-2009-es tanév I. szám)

FEDŐLAP. A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium diáklapja (2008-2009-es tanév I. szám) FEDŐLAP A Medgyszy István Szkképző Iskol, Gimnázium Kollégium diáklpj (2008-2009-es tnév I. szám) Ahogy z ország számos intézményébe, így iskolánkbn is z idei tnév kezdetén elérhetővé vált szelektív hulldékgyűjt,

Részletesebben

T A R T A L O M. Szívügyünk: a magyar dráma (1) Egy intim színház (7) Mozaikkockák az évadból HERMANN ISTVÁN. Feltarthatatlan t i Pécsett (12)

T A R T A L O M. Szívügyünk: a magyar dráma (1) Egy intim színház (7) Mozaikkockák az évadból HERMANN ISTVÁN. Feltarthatatlan t i Pécsett (12) T A R T A L O M FÖLDES ANNA Szívügyünk: mgyr drám (1) mgyr j á t é ks zí n PÁLYI ANDRÁS Egy intim színház (7) A S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I S Z Ö V E T S É G FOLYÓIRATA Mozikkockák z évdból HERMANN

Részletesebben

T A R TA LO M. játékszín

T A R TA LO M. játékszín SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T T A R TA LO M X. É V F O L Y A M 1 0. S Z Á M 1 9 7 7. O K T Ó B E R F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES:

Részletesebben

A kolposzkópia alapjai (1. rész)

A kolposzkópia alapjai (1. rész) A kolposzkópi lpji (1. rész) BÔSZE PÉTER DR. 1, SZIRTES ILDIKÓ DR. 2, BABARCZI EDIT DR. 3, KULKA JANINA DR. 2 Fôvárosi Szent István Kórház, 1 Szülészeti és Nôgyógyászti Osztály, 3 Ptológii Osztály, Budpest

Részletesebben

Széki Hírek A Magyarszékért Egyesület kiadványa

Széki Hírek A Magyarszékért Egyesület kiadványa A Mgyrszékért Egyesület kidvány XIII. évfolym, 2. szám 2015. december 11., péntek Száll pihe-puh hó Száll pihe-puh hó, Csillogás rgyogó. Fenyőágon megpihen, Beköszönt december. Száll pihe-puh hó, Csengőszánon

Részletesebben

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!! " # $ %! & '

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!!  # $ %! & ' !"#$ % &'( Kedves Gyerekek! Ngyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom leveleiteket!! " # $ %! & ' ())* + Az jándékosztó Mikulás eredetileg ktolikus vllású vidékeken Szent

Részletesebben

"Jó helyen vagyok a Nemzetiben" - írja a Voice műsorvezetője

Jó helyen vagyok a Nemzetiben - írja a Voice műsorvezetője "Jó helyen vgyok Nemzetiben" - írj Közzétette: www.flgmgzin.hu (https://www.flgmgzin.hu) "Jó helyen vgyok Nemzetiben" - írj 2012 december 03. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs ∓quot;jó értékelvehelyen

Részletesebben

kisbiro2066@gmail.com

kisbiro2066@gmail.com 2066 Szár és Újbrok önkormányztánk lpj XVI. évfolym 3. szám 2012. március Kedves Olvsók! Néhány np ltt átléptünk télből nyárb. Szervezetünket megviseli ez ngy változás, fokoztosság, z igzi tvszi átmenet

Részletesebben

T A R T A L O M. magyar játékszín MOLNÁR GÁL PÉTER PÁLYI ANDRÁS SZILÁGYI JÁNOS ANTAL GÁBOR FEUER MARI A. fórum és disputa.

T A R T A L O M. magyar játékszín MOLNÁR GÁL PÉTER PÁLYI ANDRÁS SZILÁGYI JÁNOS ANTAL GÁBOR FEUER MARI A. fórum és disputa. T A R T A L O M mgyr játékszín A S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A IV. É V F O L Y A M 3. SZÁM 1971. M Á R C I U S MOLNÁR GÁL PÉTER Mjor Tmás cirkusz (1) PÁLYI ANDRÁS

Részletesebben

játékszín NÁNAY ISTVÁN CSÁKI JUDIT RÓNA KATALIN TARJÁN TAMÁS SZŰCS KATALIN CS. J. fórum arcok és maszkok GÉCZI JÁNOS drámamelléklet

játékszín NÁNAY ISTVÁN CSÁKI JUDIT RÓNA KATALIN TARJÁN TAMÁS SZŰCS KATALIN CS. J. fórum arcok és maszkok GÉCZI JÁNOS drámamelléklet SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L MÉ L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X V I I I. É V F O L Y A M 9. SZÁM 1 9 8 5. s z e p t e m b e r TARTALOM FŐSZERKESZTŐ: B O L D I Z S Á R I V Á N FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES:

Részletesebben

TARTALOM. játékszín. négyszemközt. fórum. viiágszínház. szemle. drámamelléklet. Szentivánéji Vízkereszt (1 ) Halvány költészet és trágár valóság (5)

TARTALOM. játékszín. négyszemközt. fórum. viiágszínház. szemle. drámamelléklet. Szentivánéji Vízkereszt (1 ) Halvány költészet és trágár valóság (5) TARTALOM SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X V I. É V F O L Y A M 6. S Z Á M 1 9 8 3. J Ú N I U S F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES:

Részletesebben

TARTALOM. játékszín B É C S Y T A M Á S

TARTALOM. játékszín B É C S Y T A M Á S S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y ó I R A T X V I I I. É V F O L Y A M 8. S Z Á M 1 9 8 5. A U G U S Z T U S TARTALOM F Ő S Z E R K E S Z T Ő : B O L D I Z S Á

Részletesebben

De mi is tulajdonképpen a Kaptár? Kalmár Elvirával, Pekár Dórával és Levendel Áronnal, a Kaptár megálmodóival beszélgettünk.

De mi is tulajdonképpen a Kaptár? Kalmár Elvirával, Pekár Dórával és Levendel Áronnal, a Kaptár megálmodóival beszélgettünk. Coworking kicsit másként. Interjú Kptár létrehozóivl Írt: Mgyr Cochszemle 2012. ugusztus 11. szombt, 18:49 Igen beszédesek következő sorok, melyeket nemrégiben megnyílt Kptárbn megforduló, dolgozó ik ügyféltől,

Részletesebben

Parti Nagy Lajos. Mindig van mit javítani

Parti Nagy Lajos. Mindig van mit javítani Írt: Nehéz ndre vérbő, (trgi)komikus törtet bárhol játszódht, hol élők holtk, csltások cslások, vitál özvek --- k férfik -- téblábolnk mguk bonyolult, remélhetőleg hosszú öregkor felé. Bárhol, bármely

Részletesebben

Ismerős a városban? Körkérdésünk a 6. oldalon. Idén csak az áfa emeli a vízdíjat 3. oldal. Biztosították a boldogságot 7. oldal

Ismerős a városban? Körkérdésünk a 6. oldalon. Idén csak az áfa emeli a vízdíjat 3. oldal. Biztosították a boldogságot 7. oldal Idén csk z áf emeli vízdíjt 3. oldl Biztosították boldogságot 7. oldl Pécsi Ildikó és Pnov pó Jászi iskolábn 12. oldl A páskomtól z NB I-ig 13. oldl XXI. évfolym 1. szám 2012. jnuár 10. Monor Városi Önkormányzt

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 5. héten ( )

A BUX-index alakulása a 5. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 20 február 06. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei Lkások elektro ánk mértéke ezek csökkenti lehetőségei Írt: Vizi Gergely Norbert, Dr. Szász ndrás múlt százdbn tudósok rájöttek, vezetékek elektro hullámokt bocsátnk ki, miket távkommunikációr lehet hsználni,

Részletesebben

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtrtomány értesítője Brssó, 2008. Március Mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve - Hrmdnpr legyőzte hlált. Et resurrexit

Részletesebben

T A R T A L O M K O L T A I T A M Á S. játékszín N Á N A Y I S T V Á N T A R J Á N T A M Á S. Hic sunt leones ( 9 ) A L M Á S I M I K L Ó S

T A R T A L O M K O L T A I T A M Á S. játékszín N Á N A Y I S T V Á N T A R J Á N T A M Á S. Hic sunt leones ( 9 ) A L M Á S I M I K L Ó S S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I I I. É V F O L Y A M 5. S Z Á M 1 9 8 0. M Á J U S T A R T A L O M F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

Sárvári György A BELSÔ HARCOS ÚTJA. Coaching kézikönyv

Sárvári György A BELSÔ HARCOS ÚTJA. Coaching kézikönyv Sárvári György A BELSÔ HARCOS ÚTJA Coching kézikönyv SÁRVÁRI GYÖRGY A BELSÔ HARCOSÚTJA COACHING KÉZIKÖNYV Sárvári György 2008 Szerkesztette: Sebes Ktlin Borítóterv: Czeizel Blázs Tördelés: Arktisz Stúdió

Részletesebben

Amiről mindenki hallgat (angliai támogatási rendszer) - Élet az Egyesült Királyságban (Angliában)! - FRAN

Amiről mindenki hallgat (angliai támogatási rendszer) - Élet az Egyesült Királyságban (Angliában)! - FRAN Amiről mindenki hllgt (nglii támogtási rendszer) - Élet z Egyesült Királyságbn (Angliábn)! - FRAN Bevezetként hd szögezzem le senki ne költözzön ki csk támogtások mi tt Angliáb mert z cslódni fog A támogtások

Részletesebben

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek XXVII. évfolym 1. szám 2010. július www.edvrt.hu Több polgármester is elismerően szólt z ÉDV Zrt.-vel vló együttműködésről 3. oldl Bemuttkozik Vevőszolgált Központi Telefonos Ügyfélszolgált 6. oldl Még

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 24. héten ( )

A BUX-index alakulása a 24. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 június 21. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Give nincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték

Részletesebben