A Duna vallomása MÁJUS 4. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Duna vallomása 2009. MÁJUS 4. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM"

Átírás

1 2009. MÁJUS 4. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM A Duna vallomása Mindig ilyen bal volt itt a világ? Eredendı bőn, lanyha vétek, Hideglelés, vergıdés, könny, aszály? A Duna-parton sohse éltek Boldog, erıs, kacagó népek? NOVÁK LAJOS záz éve, valahol Párizs utcáin, talán épp a Szajna parton, S Ady Endre gondolatai a Dunatájon jártak a magyar nemzet, a Duna menti nemzetek sorsán. Papírra vetett sorai keserő világot mutatnak, nemzetsorsot, múltat, jelent és jövıt. A költızseni ijesztı pontossággal látta a jövıt, netán csak a Duna bölcsességét értette meg. Hihetjük mindkettıt, hiszen kivételes képességek birtokában lévı ember látomását vetette papírra. A ma élı utódoknak talán mindegy is, hiszen sorsunkban érezzük az igazságát. A száz év nagy idı, négy emberöltı. Tudjuk, hogy dédapáink, nagyapáink és apáink is megpróbálták megfordítani a sors kerekét. Nekik nem sikerült. Ma ott tartunk, hogy a ballagási ünnepségeken senki sem énekli nemzetünk Himnuszát. Az igazgató beszél, a maturáló fiatalok legyünk túl már rajta arckifejezéssel merednek maguk elé, a szülık, ismerısök és családtagok (tisztelet a kivételnek) pedig, példát mutatva a gyermekeiknek az ünnepi pillanatra fittyet hányva, az ünnepséget elnyomva beszélgetnek, zsibvásárt csinálnak az egészbıl. Nincs húsz perc tisztelet sem egymás iránt. Tisztelet nélkül pedig nincs ünnep. Tisztelet nélkül nincs boldog, életképes társadalom. Nekünk mégsem szabad feladnunk, meg kell próbálnunk elérni azt, hogy boldog, erıs és kacagó népként élhessünk itt a Duna-tájon. Van rá példa a Duna felsı folyásán, ezért nem szabad azt hinnünk, hogy úgysem lehet. Lehet, de tenni kell érte. Változtatni kell. Elsısorban magunkon, hiszen mi magunk teremtjük az ünnepi pillanatainkat. Nagyszüleink tisztelték az ünnepet, a gyászt, a születést, a család ünnepeit, a közösség ünnepeit, a nemzet ünnepeit. Ha mással nem is, de fehér inggel, tiszta ruhával, a másikra figyeléssel, csendben maradással, belegondolással. Ha ennyi fáradtságot sem vállalunk, akkor üres, unalmas, életünk sosem lesz boldog és kacagó. Változtatni kell a megalázó kiszolgáltatottságon is, ne tehesse meg egy hivatal azt, hogy egy pályázat esetében öt nap (nem munkanap) hiánypótlási határidıt határoz meg, amibıl három munkaszüneti nap. Ne tehesse meg egy hivatal azt, hogy egy 10 millió forintos nagyságrendő nyertes pályázat során két hetet ad a vállalkozási szerzıdés megkötésére (pályázat kiírás, árajánlatok beszerzése, döntés, stb.), majd a munka befejezése és a pályázat elszámolása után ugyanı 5 hónapig nem utalja át a megnyert öszszeget, így az önkormányzat adósságba kerül. Változtatni kell, mert ma megteheti egy ingatlantulajdonos, hogy a Duna-menti kerékpárút építési engedélyét megtorpedózza a saját sóderbányászati tervei miatt és ezzel több tízezer kerékpározó embertıl veszi el a biztonságos sportolás lehetıségét. Bizonyára mindenki tudna sorolni példákat az élet szinte minden területérıl, az egészségügytıl kezdve, az oktatáson át a közbiztonságig. Mindannyiunk fájó pontja a focipálya sorsa. Azt az elızetes költségbecslések alapján már régóta tudjuk, hogy csak elıre szabad menekülni, hiszen az oda hordott sziklás agyag elhordása sokkal többe kerülne, mint a pálya rendbehozatala. Persze a kialakítás is mintegy 7 millió forintba kerül, amit pillanatnyilag egyéb fontosabb beruházás (óvodafejlesztés) miatt nem tudunk biztosítani. Most jelent meg egy sportpálya rekonstrukciós pályázat, amin természetesen részt veszünk. Reménykedünk, de itt is nagyobb a mézesmadzag mint a valós lehetıség, hiszen a pályázható keretösszeg 400 millió forint, ami az ország összes önkormányzata számára bizony igen kevés. Persze már ez is természetes, hiszen a kommunikáció a ma vezetıinek fontosabb, mint a problémák valóságos megoldása. Alapvetı változásra van szükség, hiszen a megmaradásunkhoz kellenek az iskolák, kellenek az óvodák, ahol megtanítják énekelni a nemzet himnuszát. Amerikában az iskolai tanítás a nemzeti zászló felvonásával és a nemzeti himnusz eléneklésével kezdıdik minden nap. Szinte minden filmben feltőnik az amerikai zászló egy-egy pillanatra, irodában, magánházak kertjében. Egy kétszáz éves múlttal rendelkezı soknemzetiségő ország elérte, hogy erıs, büszke és öntudatos legyen. Tanuljuk el ezt is tılük. Mindezekkel együtt ajánlom mindenki figyelmébe Ady Endre versét. Tanuljunk belıle és változtassunk a sorsunkon. A Duna vallomása Megtudtam, hogy titkokat rejteget A mi Dunánk, ez a vén róka, Mikrıl talán sohase álmodott Az ısi barlang-tüzek óta Ez a közönyös Európa. Megloptam a vén Iszter titkait, Titkait az árnyas Dunának. Magyar földön ravasz a vén kujon, Hisz látott ı búsabb csodákat. De akkor pletyka-kedve támadt. Vallott nekem, nem is tudom, mikor: Tavasz volt és ı csacska-részeg. Táncolt, dalolt, kurjongatott, mesélt, Budapestre fitymálva nézett S gúnyos nótákat fütyörészett. Talán Szent Margit híres szigetén Állott velem részegen szóba. (Ma is félve kalimpál a szívem S hajh, már régen késik e nóta. Ugy-e, Iszter, vén folyam-róka?) Nagy-komoly lett akkor a vén Duna. Torkán hült vad, tavaszi kedve. Olyan volt, mint egy iszákos zseni. Alig mert nézni a szemembe S én vallattam keményen, egyre. No, vén korhely, láttál egy-két csodát, Mióta ezt a tájat mossa Sápadt vized, árnyas, szörnyő vized, Mely az öreg árnyakat hozza. Gyónjál nekem, vén falurossza. Mindig ilyen bal volt itt a világ? Eredendı bőn, lanyha vétek, Hideglelés, vergıdés, könny, aszály? A Duna-parton sohse éltek Boldog, erıs, kacagó népek? S halk mormolással kezdte a mesét A vén Duna. Igaz az átok, Mit már sokan sejtünk, óh mind igaz: Mióta ı zúgva kivágott, Boldog népet itt sohse látott. A Duna-táj bús villámháritó, Fél-emberek, fél-nemzetecskék Számára készült szégyen-kaloda. Ahol a szárnyakat lenyesték S ahol halottasak az esték. Sohse lesz másként, így rendeltetett, Mormolta a vén Duna habja. S boldogtalan kis országok között Kinyújtózott a vén mihaszna. És elrohant tılem kacagva. (Ady Endre)

2 2 Dömösi Élet május

3 2009. május Dömösi Élet 3 Pályázati felhívás Dömös Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a 15/2009. (III.18.) Ökt. és a 48/2008. (VI.25.) Ökt. határozataiban döntött arról, hogy alábbi önkormányzati ingatlanait nyilvános pályázat keretében eladásra hirdeti meg: 1. Dömös, Táncsics Mihály utca 37. alatti, 797 hrsz-ú 246 m 2 alapterülető, lakóház, udvar mővelési ágú ingatlan /15 hrsz-ú m 2 alapterülető beépítetlen terület mővelési ágú ingatlan /16 hrsz-ú 1227 m 2 alapterülető beépítetlen terület mővelési ágú ingatlan Pályázati feltételek: Az ingatlanok nyílt licit (árverés) útján kerülnek értékesítésre. Kikiáltási árak: 1) Táncsics Mihály utca 37. számú, 797 hrsz-ú ingatlan esetén: Ft. 2) 833/15 hrsz-ú ingatlan esetén: Ft. 3) 833/16 hrsz-ú ingatlan esetén: Ft. A kikiáltási ár az árverés során Ft-onként kerül emelésre. Az ingatlanárverésen való részvétel feltétele, hogy a jelentkezı a kikiáltási ár 10 %-ának megfelelı összegő részvételi díjat (bánatpénzt) a licit idıpontjáig az Önkormányzat számlájára (Raiffeisen Bank Zrt , a megjegyzés rovatba az ingatlan helyrajzi számát, valamint a bánatpénz szót szükséges beírni) befizesse. A befizetés tényét az ellenırzı csekkszelvény vagy teljesített átutalási megbízás bemutatásával kell igazolni. Az ingatlan vételi jogát az a jelentkezı nyeri el, aki az árverésen a legmagasabb vételi ajánlatot teszi, részére a bánatpénz a vételárba beszámításra kerül. A nyertessel az adásvételi szerzıdés a licitálást követı 30 napon belül a teljes vételár egyidejő megfizetését követıen kerül megkötésre. Részletfizetésre lehetıség nincs. Ha az árverés nyertese bejelenti, hogy visszalép, vagy a szerzıdést az árverést követıen megjelölt idıpontig nem köti meg, illetve a teljes vételárat nem fizeti meg, úgy a bánatpénzként befizetett összeg az Önkormányzatot illeti meg. A nem nyertes licitálók részére az Önkormányzat a bánatpénzt az árverést követı 8 napon belül visszafizeti. Az árverés megtartására: 1) Táncsics Mihály utca 37. számú ingatlan esetében május 21.-én (csütörtökön) órától 2) 833/15 és a 833/16 hrsz-ú ingatlanok esetében június 18.-án (csütörtökön) órától kerül sor a Polgármesteri Hivatal (2027 Dömös Táncsics Mihály u. 2.) dísztermében. Az árveréssel kapcsolatban felvilágosítás Dömös Község Polgármesteri Hivatal Jegyzıjétıl kérhetı (tel.: , A bánatpénz befizetésére szolgáló csekkszelvény a Polgármesteri Hivatalban szerezhetı be. Dömös, április 30. Dr. Szabó Attila sk. jegyzı

4 4 Dömösi Élet május prilis hónapban ismét két Á alkalommal ülésezett a képviselı-testület. 15-én rendkívüli ülésre került sor, amire a háziorvos felmondása és a pályázatokon való indulási lehetıségek miatt volt szükség. 28-án havi rendes, munkaterv szerinti ülését tartotta a képviselı-testület. SZILÁGYI GÁBOR Képviselı-testületi ülés dióhéjban Az április 15-i képviselıtestületi ülésnek nyolc napirendi pontja volt: 1. Dr. Baumann Marcell háziorvos felmondása miatt kialakult helyzet Dr. Baumann Marcell elmondása szerint azért mondta fel az önkormányzattal kötött szerzıdést, mert egyrészt rájött, hogy túlvállalta magát, másrészt egy képviselı fellépése miatt, amit sérelmesnek érez. A képviselı-testület megvitatta a kialakult helyzetet, végül felhatalmazta a polgármestert, hogy testület nevében is igyekezzék maradásra bírni Baumann doktort. (Ez az igyekezet végül a késıbbi napokban sikerrel járt, Baumann doktor marad a megállapodott idıpontig, azaz június végéig). 2. A helyi önkormányzatok fenntartásában levı sportlétesítmények felújítására kiírt pályázaton való részvétel A képviselıtestület úgy döntött, hogy okvetlenül indul ezen a pályázaton, mert ha nyerünk, ebbıl a pénzbıl rendbe lehet majd tenni a focipályát. 3. Dömös Község Önkormányzat sportkoncepciójának megalkotása 4. Dömös Község Önkormányzat sportrendeletének megalkotása Erre a két napirendi pontra a második napirendi pontban szereplı pályázaton való elinduláshoz volt szükség, annak ugyanis elıfeltétele a sportkoncepció és sportrendelet megléte. 5. Mőködésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatásának igénylésérıl (ÖNHIKI) szóló pályázaton való részvétel A képviselı-testület a pályázaton való részvétel mellett döntött. 6. A virágosítási pályázat elbírálása A pályázati felhívásra ketten jelentkeztek. A két pályázat közül az egyik nem felelt meg a kiírásnak, emiatt érvénytelen lett. A másik érvényes pályázatot Dani-Szabó Eszter adta be, aki azt a képviselıtestület határozata alapján el is nyerte, így ı végezheti el a virágosítást községünkben. A virágosítási munkák megvalósítása némi magyarázatot kíván, a félreértések elkerülése érdekében: Az egymillió forintos keretösszeg nem azt jeleni, hogy Dani-Szabó Eszter kap az önkormányzattól egy ekkora összeget, és aztán majd ültetget, hanem azt, hogy az önkormányzat beszerzi a szükséges anyagokat, virágokat, stb., a vállalkozó pedig a munkadíjat kapja csak meg, amit az önkormányzat októberig havi egyenlı részletekben számla ellenében fizet ki. Ezt a cikket több mint két héttel a testületi ülés után írom, és elmondhatom, hogy a virágosítása nagyon szépen halad, Eszterék nagy és nehéz munkát végeztek, és a falu valóban megszépült a kezük nyomán. 7. Javaslat teljes munkaidıben (heti 40 órában) foglalkoztatott közterület-felügyelı alkalmazására Az eddigi tapasztalatok alapján nem csak hétvégéken, hanem máskor is szükség lenne közterület-felügyelı jelenlétére a faluban. Az elmúlt év tapasztalatai azt is mutatják, hogy a közterület-felügyelı a bírságokból és a megnövekedett parkolási díjbevételbıl bıségesen megtermeli alkalmazásának költségeit. Ezek miatt a jegyzı javasolta a testületnek teljes munkaidıben foglalkoztatott közterület-felügyelı alkalmazását. A képviselı-testület úgy határozott, hogy elfogadja a javaslatot. 8. Egyebek A polgármester javasolta, hogy a díszteremben levı helytörténeti kiállítás és galéria legyen megtekinthetı az érdeklıdık számára hétvégeken is belépıdíj ellenében. Szalay Balázs kérte, hogy az önkormányzattal közösen indulhasson a révek mőködtetésének támogatására kiírt pályázaton. Aláírásra került a volt iskola tanári szobájának bérleti szerzıdése. Nyertünk vis maior pályázaton, amin a Királykúti utcában levı sziklafal helyreállítása érdekében vettünk részt. Mivel a testületi ülésnek több napirendi pontja nem volt a polgármester bezárta az ülést. Az április 29-i képviselıtestületi ülésnek szintén nyolc napirendi pontja volt: 1. Dömös Község Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló rendelet módosítása A képviselı-testület módosította a évi költségvetést, amire a szakfeladatonkénti részadatok teljesítéshez való igazítása, valamint a bevételi oldalon a normatív állami támogatások tényadataihoz való igazodás miatt volt szükség. 2. Dömös Község Önkormányzat évi zárszámadása A képviselı-testület elfogadta az önkormányzat évi zárszámadását. 3. Pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása A szociális törvény változása miatt szükségessé vált a régi rendelet hatályon kívül helyezése, és új rendelet megalkotása. 4. Önkormányzati intézmények alapító okiratainak elfogadása Módosult a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló törvény, valamint az államháztartás mőködési rendjérıl szóló kormányrendelet. Emiatt szükségessé vált az önkormányzati intézmények alapító okiratának módosítása. Errıl hozott határozatot a képviselı-testület. 5. Buszmegálló tervének megvitatása Bedı Péter a Polgármesteri Hivatal építésügyi ügyintézıje munkakörén túl elkészítette a felsı buszmegálló engedélyezési tervét, amit a képviselıtestület elfogadott. 6. Petıfi tér Prépostsági romok közötti turista útvonal kijelölése A képviselı-testület a polgármester javaslatára határozott a Petıfi tér Prépost hegy Csaja forrás Prépostsági romok útvonalon új turistaút kijelölésérıl. 7. Utcanév változtatás A református egyházközség azzal a kéréssel fordult a képviselıtestülethez, hogy változtassák meg a Kırössy utcának a fıútra merıleges szakaszának nevét Kálvin János utcára. Mivel az érintett utcarésznek csak egy lakója van, Fabi László, aki elıre hozzájárult a névváltoztatáshoz, ez az utca többi lakóját nem érintené. A képviselı-testület támogatta a javaslatot, és határozatot hozott az utcanév megváltoztatásáról. A jegyzı felvetette, hogy nem gondoltak arra, miszerint az utca páros oldalán megszőnik a kettes szám, ezért a Kırössy utca teljes páros oldalát át kellene számozni. Ifj. Paulusz József képviselı javaslatára áthidaló megoldás született. A jelenlegi négyes házszám 2-4-re változik, és mivel ott még csak épülıfélben van egy lakóház, a majdani ott lakóknak nem kell emiatt irataikat kicseréltetni. 8. Egyebek Ebben a napirendi pontban elsısorban a rendezési tervhez beadott egyedi kérelmek megtárgyalására került sor. Szalay Balázs kérelmének csak részben adott helyt a testület a tervezıi állásfoglalásnak megfelelıen. A 11-es út áthelyezése miatt a leendı úttengelytıl 50 m-es védısávot kell hagyni, ezért a birtokában levı területnek csak az ennél távolabb levı részét lehet beépítésre kijelölni. Kuminka István a Szuha-dőlı tetején levı területeket kérte beépíthetınek kijelölni. A képviselı-testület helyt adott Kuminka úr érvelésének, és hozzájárult a kérelem teljesítéséhez. Zöld László nyugdíjas lakóparkot kíván építeni Pilismarót és Dömös között körülbelül félúton a 11-es út mellett. A testület többsége üdvözölte a nyugdíjas lakópark gondolatát, de a helyszínt teljes mértékben alkalmatlannak tartotta erre a célra, összhangban a tervezıi állásfoglalással. A képviselıtestület végül egy mellette, hat ellene szavazattal elutasította Zöld László kérelmét. Dani-Szabó Eszter levélben fordult a képviselıtestülethez, amelyben leírta a virágosítási munkák során felmerült nehézségeit, problémáit, melyeket nem látott elıre, és kérte a testület támogatását, segítségét. A képviselı-testület természetesen minden segítséget kész megadni, de az volt az általános vélemény, hogy levélírás helyett szerencsésebb lett volna a személyes megkeresés és megbeszélés. A képviselı-testület elismerte, hogy Dani-Szabó Eszter igen szép munkát végzett. A polgármester ígéretet tett rá, hogy tisztázza Eszterrel a nehézségeket. Mivel a testületi ülésnek több napirendi pontja nem volt a polgármester bezárta az ülést.

5 2009. május Dömösi Élet 5 Táplálkozzunk egészségesen A dietetikus tanácsai KOVÁCS-NAGY ESZTER ANNA lérkeztünk a táplálkozási E ajánlások 12 követendı pontjából a 3. ponthoz, ami így szól: Kevés sóval készítsük az ételeket, utólag ne sózzunk: a mérsékelten sós ízt nagyon gyorsan meg lehet szokni. Különösen kerüljük a sózást gyermekeknél, mert az ekkor kialakult ízlés az egész életre kihat. A fogyasztásra kész élelmiszerek közül válasszuk a kevésbé sózottakat. Az ételek változatos ízesítésére sokféle főszert használhatunk. A nátrium-klorid, azaz a konyhasó, mindennapi étkezésünk kiemelkedı szereplıje. Kétféleképp kerülhet szervezetünkbe, mindennapi sóhasználatunk során, vagy rejtetten, az elfogyasztott élelmiszerekben található sómennyiség útján. Többféle úton távozik testünkbıl, izzadással, vizelettel, széklettel, lehelettel Testünk egyik építıeleme a nátrium, de túlzott mennyisége káros folyamatokhoz vezethet. Miért is veszélyes testünkre a túlzott sóbevitel? A túl sok só szomjúságot okoz, ami pedig folyadékbevitelre sarkall minket. De a nátrium visszatartja a vizet szervezetünkben a koncentráció kiegyensúlyozása végett. A konyhasó kémiailag nátrium és klór elegye. Szervezetünknek a nátrium okoz több gondot, mert felhalmozódva a sejtek közötti térben és sejtjeinken belül növeli a visszatartja a vizet az ozmotikus koncentrációnak megfelelıen. Ezért növekszik szervezetünk összfolyadék mennyisége, a kompenzáló folyamatok pedig nagyobb terhet rónak szívünkre, ami hosszútávon szívelégtelenséghez, magas vérnyomáshoz, érbántalmakhoz, emésztıszervi betegségekhez és a vese különféle megbetegedéseihez vezetnek. Ezzel szemben a túl kevés nátrium bevitel szédülést, izomgörcsöket, gyengeséget okoz. Az egész világon, néhány kivételtıl eltekintve, az átlagos sófogyasztás napi g, ami 4,8-8 g nátriumnak felel meg. Hazánkban a sófogyasztás 7,5 g nátriumbevitelre tehetı, ami közel négyszerese az OÉTI által ajánlott 2000 mg/nap értéknek. A természetes és házi készítéső ételek nátriumtartalma különbözı. Mire ügyeljünk? Élelmiszereink sótartalma három csoportba sorolható. Kevés sót tartalmaznak az édességek, fıtt tésztafélék, cukor, házi készítéső édességek, friss gyümölcs és gyümölcslevei, sótlan kekszek, sótlan kenyér. Ezek fogyasztásával átlagosan napi 300 mg nátriumot viszünk a szervezetbe. Közepes mennyiségő sót tartalmaznak a vörös- és fehérhúsok, tejtermékek, tojás, articsóka, spenót. Ilyen jelegő ételekkel naponta átlagosan 500 mg nátrium jut a szervezetbe. Magas nátriumtartalmú ételek a konzervált ételek, füstölt,- fagyasztott húsok, sós kekszek, kenyér, pizza, kemény sajtok, levesporok, chipsek, ropik, vegeta és a leveskockák. Az ilyen jellegő ételek fogyasztására alapozott étrenddel naponta átlagosan 1000 mg nátrium jut a szervezetbe. Mivel sózzuk ételeinket? Használjunk jódozott tengeri sót! A tengeri só összetevıi a nátriumon kívül más ásványokat is tartalmaznak, így a sós íz kialakulása egyéb összetevıknek is köszönhetı, illetve segít a jódhiány kialakulásának megelızésében. Ajánlom még, hogy szerezzünk be himalájai sót, mely a nátriumon kívül 84 egyéb ásványi összetevıt tartalmaz, így sós íze nem kizárólag nátrum és kálium tartalmának köszönhetı, szervezetünkre jótékony hatással van, és nem okoz felhalmozódást. A csökkentett nátriumtartalmú sóval érdemes vigyázni, mert kálium található benne nátrium helyett, így éppoly ártalmas lehet szervezetünkre, mint a sima konyhasó. Mit tehetünk? Ne sózzunk az étel megkóstolása elıtt. Fızéskor a lehetı legkevesebb mennyiségő sót használjuk. Csak forrás után sózzuk meg a vizet. Ne sózzuk meg a húst megpuhulás elıtt. Ne vegyünk igénybe a család táplálkozásához jelentıs mértékben palackozott és konzervált ételeket, gondoljunk rá, hogy a füstölt hús, szalonna nagy mennyiségő sót tartalmaz. Együnk sok gyümölcsöt és zöldséget, mert ezek jelentıs beltartalmi értékeikkel hozzájárulnak szervezetünk vízháztartásának rendbetételéhez! Ferdeszemmel? IFJ. PAULUSZ JÓZSEF múlt havi Gazdaszemmel A címő cikkben azt a vádat kaptam, hogy nem a községet képviselem, hanem a visegrádi iskolát. Szeretném a cikk írójának a figyelmét felhívni a következı néhány tényre amiket valószínőleg azért nem fog elfogadni, mert állítása szerint közöttünk ideológiai ellentét van (mindössze ezzel magyarázta azt is, amikor megcáfoltam az ıáltala írottakat, miszerint nálunk semmilyen kulturális élet nincs). A visegrádi iskola éves munkatervében már szeptemberben szerepelt a februári fellépés Dömösön. Ezért nem hiszem, hogy az iskolát szapulni kellene, vagy egy képviselıt a földbe döngölni, hogy nem a falu érde- keit nézi. Úgy gondolom a vádaskodások elıtt illene néhány dolognak utánajárni. Mivel mindkét községben tanulnak dömösi fiatalok, éppen az én javaslatomra történt, hogy egyik évben a pilismaróti, másik évben a visegrádi iskola diákjai adják a március 15-i ünnepélyt. Ezen kívül voltak Dömösön még más kulturális programok is, amirıl lelkesen be lehetne számolni a megyei közgyőlésnek ugyanolyan nagy örömmel, mint ahogy azt ısszel tette a szomszéd községben megrendezett egyetlen program esetében. Akkor most ki is az, aki nem a saját községét képviseli? Úgy gondolom, hogy cikksorozatához a Gazdaszemmel helyett a Ferdeszemmel cím sokkal jobban illene. Gyermeknap május 31-én 10-tıl 13 óráig a Duna-parton az Összefogás Dömösért Egyesület szervezésében Bemutatót tart az Esztergomi Városi Tőzoltóság Programok: kézmőveskedés, sportvetélkedık, mesemondás, palacsintázás Mindenkit szeretettel várunk!

6 6 Dömösi Élet május J PÁLMAI JÓZSEF obb gazdát érdemelne a helyi önkormányzat promenádi pincéje! Tessék csak megnézni, hogyan áll hetek óta az ajtaja! Jó két éve annak, hogy szóltam a baloldali lépcsı veszélyessége miatt, még egy figyelemfelkeltı papírt sem voltak képesek kitenni az illetékesek. két hete Cseh János képviselı is felhozta a kínai bolt helyének eligazítását, nem történt meg. A Duna-part gondozatlan, az új járda aszfaltját helyenként fölnyomja a fő. A lakosok és a turisták is jelezték, hogy nagy kár volt eladni a kemping közeli nyilvános WC-t is. Az is kár, hogy a környékbeli feltöltés miatt nem lehet megközelíteni a Malompatak jobb partját. A patakok partjait jobb helyeken meg lehet közelíteni nagyobb gépjármővekkel is. Úgy gondolom, nem javult a közbiztonság. Valamikor, amikor elfogták a betörıt, végigvezették abban a faluban, ahol tettét elkövette. Egyre többen akarják, hogy a többszörösen visszaesık súlyosabb büntetést kapjanak, akár ténylegesen életfogytiglanit. A közelmúltban, ahogy elbontották a Róka Lajos bácsi féle házat, az illetékesek a belsı kerítésen átmászva, az alsót pedig átvágva bementek a szomszéd ház emeleti ablakán, és az alsó szinten egy gázpalackkal távoztak, tönkretéve két ablakot ezáltal. Tisztelt elöljáróság, mutassanak jó példát, szervezzék meg a helyi polgárırséget! Sokat tudna segíteni a helyi közbiztonságon! Segíteni akart a község helyzetén Zöld László építészmérnök, Kanadába szakadt hazánkfia azzal, hogy a saját földjén felépít egy idıs-otthon lakóparkot, ami késıbb a demográfia javulása után üdülıvé is válhatott volna. Ezt a tervet tájképvédelmi szempontra hivatkozva utasította el Cseh János képviselı urat kivéve a jelenlévı többi hat képviselı. Mondhatom úgy is, hogy csak egy lokálpatrióta volt a hét képviselıbıl. Ha Fehér Norbert is ott lett volna, akkor kettı. Tessenek csak megnézni Davost vagy Arezzot, hogy a természeti és a középkori értékek megırzése mellett hogy fejlıdik az új kor Gazdaszemmel építészete! Végre valami elindult volna. Azt hiszem, a kiskunhalasi egykori fıépítész, Kuminka úr esetében felkészületlen volt a képviselı-testület, a korábbi intézkedésekkel kapcsolatban is tájékozatlan volt. Végül is elegáns volt, hogy kompromisszumot kíván kötni a szuha-dőlıiek érintett csoportjával. Hogy mondta Kuminka úr? A döntés jogos körülmények között mindig az önkormányzat hatásköre a rendezési terv megalkotása során. Azt hiszem, itt a szentendrei pismányhegyi hasonlat erıs volt, még a 029-es táblára vonatkoztatva is. Örülök annak, hogy Dani- Szabó Eszterék keze nyomán megszépül a falu, párbeszédre van szükség az önkormányzattal. S ha már a múltkor fölmerült az, hogy kedvezı összegért egy cég helyiséget kapna a majdani dömösi faluházban, miért ne mőködhetne ott már programokkal faluház is? Bizony szép számmal él Dömösön közösségért lobogó ember, hivatkozva Takácsné Gyenes Ildikó cikkíróra, aki szerint Nem megoldás, ha otthon ülök, és siratom magam, és szidom azt, akit minden rossz okozójának vélek! Vagy: Mikor mentek el együtt utoljára egy a faluban szervezett kulturális eseményre? A következı mondat is szép gondolatot takar: Nem az anyagias világ oldja meg a felmerülı gondokat, hanem az erıs, határozott, higgadt lélek. A következı idézetet viszont már kétszer kellett elolvasnom ahhoz, hogy komolyan vegyem: Az életben minden tettünknek következményei vannak, tehát felelısséggel kell gondolkodnunk! Nekünk nem az afrikai éhezıkön kell segítenünk, minden embernek a szők Rövid válasz a gazdának SZILÁGYI GÁBOR gazából nem szeretek senki I cikkére se válaszolni, vagy esetleg megjegyzést főzni hozzá még ugyanabban a számban. Idırıl-idıre mégis rákényszerülök, mert nem hagyhatom egy egész hónapig megválaszolatlanul, a levegıben lógva az adott kérdést. Most is ezt kell tennem, mert Pálmai József olyan dolgokat ír cikkében, amik nem maradhatnak azonnali válasz nélkül. Hosszan vitatkozhatnék az általa leírtakkal, de terjedelmi okból csak az általam legfontosabbnak tartottakra reflektálok. Íme: Tavaly tavasszal szemétszedı akciót szervezett az Összefogás Dömösért Egyesület a Dunapartra. Kár, hogy egy tısgyökeres dömösi se jött el akkor, a Gazdaszemmel cikksorozat írója se, aki most is szóvá teszi a Dunapart gondozatlanságát gondolom egyéb bokros teendıi miatt nem ért rá, amint ezt korábban más vonatkozásban írta. Idén a Duna magas vízállása miatt csak májusban lesz szemétszedés. Kíváncsi vagyok, hányan és kik jönnek el? Ha az új járdát felnyomja a fő, akkor remélem, hogy az ott lakók is gazdaszemmel nézik a környezetében kell rendet teremtenie. Súlyos szavak ezek, kedves cikkíró, nem a legszerencsésebb fogalmazás. A cikk csaknem egészével egyetértek, de a hiányzó részt Radnóti sem így fogalmazná, a keresztény, keresztyén magyarázat is különbözik ettıl. Azt kívánom, hogy egyesületük elsısorban ne csak az entellektüel igényeit elégítse ki, hanem mőködtessen faluházat korcsoportonkénti, falusi, klubszerő programokkal is, bekopogtatva a nehéz sorsú, hátrányos helyzető gyerekekhez, s a munkanélküli, más igényő szülıkhöz is. Mi lett volna, ha rendez egy majálist az egyesület? S még egy kulturális program. Folyó hó 7-én, 14 órakor kerül sor a felújított Babits Mihály Emlékház és az új állandó kiállítás megnyitására Esztergomban, az Elıhegyen. dolgot, kapát ragadnak, és rendet tesznek a saját portájuk elıtt. Azonban nem hiszem, hogy lenne olyan dömösi, akinek ez ne lenne természetes, tehát teljesen fölösleges a figyelmeztetés. A kemping közelében levı nyilvános WC-t nem a jelenlegi faluvezetés kótyavetyélte el, hanem jóval korábban, az adósságrendezési eljárás során került elıször Pilismarót tulajdonába, majd az ottani önkormányzat adta el a jelenlegi tulajdonosnak a területtel együtt. A tisztesség úgy kívánta volna, hogy ezt a cikkíró aki tökéletesen tisztában van a helyzettel legalábbis megjegyzésként leírja. Polgárırséget szervezni a helyi polgárok dolga, ez ugyanis mindenhol alulról jövı, spontán szervezıdés, a polgárok önvédelmi reakciója. Nem felülrıl kell várni a megoldást. Azonban az önkormányzat is egész biztosan támogatna egy ilyen kezdeményezést. Azt pedig magam és képviselıtársaim nevében is visszautasítom, hogy ne lennénk lokálpatrióták, csak azért mert más a véleményünk egy fejlesztési elképzelésrıl, mint a cikkírónak. Egyébként mindenki támogatta magának a nyugdíjas otthonnak a létesítését, csak a kiválasztott helyszínnel nem értünk egyet. Az egyesülettel kapcsolatban pedig csak annyit, hogy szeretettel várjuk vissza közénk Pálmai Józsefet, egyik alapító tagunkat, hogy az egyesület keretein belül megszervezhesse az általa oly nagyon hiányolt programokat, ahogy várunk mindenki mást is, aki tenni akar a faluért. Sajnos az egyesület vezetésének és aktív tagjainak idejébıl, energiájából munka és család mellett a jelenleginél többre már nem telik. Szemétszedés a Duna-parton május 16-án 9.30 órától. Munkavédelmi kesztyőt mindenki hozzon magával! Miután végeztünk a szeméttel, fát ültetünk a dömösi közterületek szebbé tételének szándékával. Minél több kicsit és nagyot szeretettel várunk. Harapnivalóról és innivalóról gondoskodik az Összefogás Dömösért Egyesület.

7 2009. május Dömösi Élet 7 Már csak egy hónap PAULUSZNÉ TÓTH ANNA ire ezek a sorok megjelennek, már csak egy hónap M van hátra az iskolából. Az idei tanév utolsó hónapja is elérkezett. Mint mindig, most is nagyon hamar eljött az év vége, bár szeptember elején úgy tőnik, sosem érkezik el ez a nap. Az elmúlt idıszakot színes forgatagként éltük meg, hiszen annyi esemény, verseny és egyéb rendezvény, program volt a kínálatban, hogy nem gyıztünk válogatni belıle. Aki pedig mindegyiken részt akart venni, jól be kellett, hogy ossza az idejét. Március második felében ismét ellátogattak iskolásaink az óvodákba, ahol bemutatták az ovisoknak, mennyi mindent lehet megtanulni az iskolában. Vittük a hangszereket is, hogy aki még nem hallotta a hangjukat, hallhassa és akár kézbe is vegye ıket. Az ovisok nagyon örültek a mesének, amit a másodikosok Scheili Éva tanító nénivel vittek nekik ajándékba. Az óvodás szülıknek szülıi értekezletet tartottunk, ahol bemutattuk iskolánkat és az érdeklıdı szülık feltehették kérdéseiket. Nyílt napon kaptak lehetıséget jövendı iskolásaink szülei, hogy megnézhessék az iskolában folyó munkát, ahol többek közt a leendı elsıs tanító nénivel is megismerkedhettek, valamit betekinthettek a jelenlegi elsısök munkájába, hogy mennyit is tudnak már. Pályázatot írtunk, amibıl reményeink szerint- sok új hangszert tudunk venni majd a zeneiskolának. Többek közt új pianínóra, kürtre, kottákra pályáztunk. Március végén Nagymaroson szavaltak tanulóink, ahol mindannyian emléklappal, Mészáros Péter 7. osztályos tanulónk pedig elsı díjjal tért haza. Országos kémia versenyen mérhették össze tudásukat nyolcadikosaink Százhalombattán, ahol Horváth Sára 36. helyezést ért el, Petz Dániel pedig 32. helyet. A körzeti kispályás focin elsık lettünk az adott korcsoportban. Április 1-jén a 3-4. osztály ismét a Kolibri Színházba látogatott, ahol a Szöktetés a szerájból címő bábjátékot tekintették meg. Nem mindennapi elıadás volt, az biztos! Úgy énekeltek a bábmővészek, mint az operaénekesek, és láttatni engedték a bábmozgatás trükkjeit is. Április 2-3-án beíratták szüleik a leendı elsı osztályosokat. 23 tanulónk lesz a következı tanévben, négy településrıl fognak bejárni jövendı elsıseink. Már nagyon várjuk ıket! A tavaszi szünetet három nappal meghosszabbítottuk, hogy minden tanulónk alaposan kipihenhesse magát. Ez idı alatt pedagógusaink továbbképzésen vettek részt helyben, ahol nyolcan tanultuk meg a digitális tábla rejtelmeit. Jövı évtıl már élesben is használhatjuk tudásunkat, hiszen már megrendeltük ezt a korszerő tanítási eszközt, hogy oktatásunk színesebb, korszerőbb legyen. Április 18-án immár harmadszor rendeztük meg Furulyatalálkozónkat, ahol hat iskola legjobbjai mutatták be, mit tudnak, mennyit fejlıdtek az elmúlt egy évben. Jöttek hozzánk Szobról, Zebegénybıl, Vácról, Szentendrérıl, Dorogról. A találkozónak ismét a Királyi Palota lovagterme adott otthont, így méltó környezetben hallhattuk a gyönyörő muzsikaszót. Április 21-én a szentendrei körzeti katasztrófavédelmi versenyen csapatunk a harmadik helyezést érte el. Felkészítıjük Demeter Bálint tanár úr volt. 23-án nyílt napot tartottunk az érdeklıdı szülıknek. Nagyon sokan voltak kíváncsiak gyermekükre, fıleg az alsó tagozatban. Örültünk a látogatásnak! A 4. osztályosok Dunabogdányban nézték meg a Rovarkiállítást a Mővelıdési Házban. Enynyire szép kiállítással nagyon ritkán találkozni. A kiállítás kalauza az a bácsi volt, aki az egész győjtemény tulajdonosa. Nagyon sok érdekes dolgot tudhattunk meg a lepkékrıl és egyéb bogarakról. A Föld állatainak csak 4%-a gerinces. Megdöbbentı adat. Április én az esztergomi Féja Géza Közösségi Ház szervezésében rendezett Ister- Granum Eurorégiós vers-és mesemondó versenyen iskolánk is képviseltette magát, ahol két különdíjat is kaptak tanulóink. Április 27-én fogadó órát tartottunk a szülıknek. Nagyon sokan jöttek érdeklıdni gyermekük tanulmányi munkájáról. Április 7-én körzeti bemutató órát tartottunk a környékbeli iskolák meghívottjainak is. Meghívottunk Flór Ferencné volt, aki a másodikos Apáczai Kiadó által kiadott matematika tankönyvcsalád és a dılt betős munkafüzetek írója. A bemutató tanítás után a részt vevık megbeszélhették a tanórán látottakat, hallottakat. A hátralévı egy hónap nagyon fontos, hisz lehetıség van nem csak javítani, de sajnos rontani is. Tény, hogy mivel már felvették a nyolcadikosokat jövendı iskolájukba, ilyenkor leállnak a tanulással. Minden végzısünk tovább tanul, többségük gimnáziumban és szakközépiskolában. Május 6-án volt szokásos Anyák napi koncertünk, ahol majdnem 30 növendék köszönte meg a zene nyelvén az édesanyáknak azt a sok szeretet, amit kapunk Tılük. Elıttünk álló feladat még a május 27-i kompetenciamérés, mely minden 4., 6. és 8. osztályos számára kötelezı. A mérés eredményei publikusak, honlapunkon megtalálhatók (www.aprilyvisegrad.sulinet.hu). A tavalyi mérés eredményeit nemrég kapták meg a fenntartók és az iskolák. Büszkén mondhatjuk, hogy a környék legjobban teljesítı iskolája vagyunk mind matematikából, mind pedig magyarból. Természetesen az osztályok összetétele változó, van, hogy egyik évben jobb, másikban kicsit gyengébben teljesítenek. Összességében azonban a több évi értékelésbıl kiolvasható, hogy az adott intézmény teljesítménye az országos átlaghoz képest, illetve a településtípusok átlagához képest jobb vagy gyengébb. Az utóbbi három év adatai azt mutatják, hogy iskolánk ezeken a méréseken sokkal jobb az országos átlaghoz képest, a vidéki nagyvárosok szintjén áll. Ezek az eredmények a pedagógusok, szülık, és fıleg persze a gyerekek munkáját tükrözik, akik igyekeznek ilyenkor a tılük telhetı legjobb tudást nyújtani. Egész évben vannak programok, melyek arra hivatottak, hogy méltó képen megünnepeljük Visegrád 1000 éves évfordulóját. E programsorozat része az augusztus 20-i hétvégére tervezett többnapos rendezvény. E hétvége köré terveztük a szokásos Vi-Pa táborunkat. Idén 20 tanulót várunk Parajdról, a testvériskolánkból. Szokásos többnapos táborunkat most a Balaton környékére tervezzük, amely idén a megszokottól eltérıen csak három napos lesz. A tábor többi napjait a vendéglátó családoknál töltik a gyerekek, illetve a városi rendezvényeken vesznek részt.

8 8 Dömösi Élet május Tavaszi hírek a pilismaróti iskolából ZOLTAINÉ REXA NIKOLET avaszi programjaink március T 15. megünneplésével kezdıdtek. Hetedik osztályos diákjaink adtak szívhez szóló mősort re emlékeztetve a hallgatóságot. Az ünnepi megemlékezést fáklyás felvonulás és koszorúzás követte. Március másik nagyobb eseménye iskolánk tanulói számára a március 19-én délután megrendezett egészségügyi vetélkedı volt. A 4-8. osztályosok 5 fıs csapatai a Polgármesteri Hivatal tanácstermében mérhették össze tudásukat, ügyességüket, Ibolya néni segítségével. Az idei vetélkedı a dohányzás ártalmairól szólt Ciki a cigi! címmel. Tanulóink igen sokat tudtak a dohányzás ártalmairól, tudásukat az alábbi feladatokban mutathatták be: volt plakátkészítés, versírás, keresztrejtvény, szituációs játék és egyéb játékos és komoly feladatok. A négytagú zsőrinek, amelyben helyet foglalt Volenszky István, Nagy Adél, Barics Lászlóné és Fábiánné Gyimesi Lívia, nehéz dolga volt, de a verseny végére kialakult a sorrend: elsı helyezett a 8. osztály, második a 4. osztály, a harmadik helyezést pedig a 7. osztály tanulói érték el. A gyerekek részvételét gyümölcsökkel jutalmazták. Íme egy-két versike a vetélkedırıl: Egyszer volt egy cigaretta Bemászott a számba, Aztán kapott jó kis tüzet Tönkretette a tüdımet S itt lett vége a mesének (4. osztály) Szádban a cigi, A leheletet a ciki, Így párt magadnak nem fogsz, Ha a cigire rászoksz. Gyermeket nem nemzel, Ha a cigit szívod ezerrel. Azt hiszed ezzel vagány vagy, Amíg be nem köpnek apádnak. Szóval ne szívd a cigit, mert ez elég ciki. (8. osztály) Reméljük, tanulóink megértették a verseny üzenetét és késıbb is eszükbe jut a sok elrettentı példa, amit a feladatok megoldása során megismerhettek, ismertettek. A Szivárvány Óvoda hírei DORKA CSILLA úsvét után néhány nappal H nyuszis napra került sor az óvodában. Sok izgalommal készültek a kicsi fiúk és lányok! A fiúk locsolóverssel tarisznyázták fel magukat, a lányok szépséges ruhácskákban, kis ajándékot tartogattak a kosárkáikban. Tiszta vízzel locsoltak a kisfiúk, hogy a lányok frissek, szépek legyenek. A nap további részét az óvoda udvarán töltöttük, ahol nyuszifüleket öltöttünk magunkra, és tojáskeresésre indultunk. Nagy öröm volt megtalálni az elrejtett csokitojásokat, hát még utána milyen jó volt azokat megenni! A szülık jóvoltából rágcsálnivalók is akadtak: nyers sárgarépa, és zsenge karalábé fogyott el több tálcával, fennakadást okozva ezzel a helyi zöldséges bolt kínálatában. Nyuszis körjátékokat játszottunk és vidámságunk polgármester urat is megörvendeztette, aki épp aznap látogatott óvodánkba, hogy megbeszélje a tervezett óvoda-felújítást. Köszönjük neki, hogy törıdik velünk! Mindannyian jól éreztük magunkat, ahogyan az a képen is látható! Mert Dömösön jó óvodásnak lenni! Hogy miért? Mert csodálatos gyermekeink vannak, akik boldogok és kiegyensúlyozottak, és belılük reméljük ilyen felnıttek is lesznek. Ez valóban jó hír, ilyen válságos idıben, amikor mindenfelıl csak rosszat hallani, nemde? Áprilisi vers, tánc, maraton - Maróton. A Bozóky-s diákok, nevelık és szülık áprilisban is sok programban vehettek részt: Az iskolák közötti focibajnokságon csapataink II., III., IV. helyezést értek el. Az esztergomi repülıtéren mezei futásban indultak tanulóink. A 4. korcsoportban Bálint Róbert 17., Máté Pál Csaba 19. lett. A lányok közül Pónya Zsófia és Ujlaki Katalin a középmezınyben végzett. Április 19-én csatlakoztunk a Drogmentes Magyarországért Maraton -hoz, és az ehhez csatlakozó rendezvényhez. A szervezık a társadalom figyelmét szeretnék felhívni a drogproblémákra. Április 23-án délután 42 diák indult az iskolai szavalóversenyen. Sok szép verset hallhattak az érdeklıdık és a zsőri tagjai, akiknek nehéz dolga volt az értékelésnél. A zsőri tagjai: Fuzikné Dakos Éva igazgatóhelyettes, Kálmán Antal plébániai kormányzó, Szilágyi Gábor képviselı, Szőcsi Mariann a Szülıi Munkaközösség tagja és Benkovics László polgármester úr. A szavalóverseny ajándékkönyveit Pilismarót Község Önkormányzatának és magánszemélyként Benkovics Lászlónak köszönjük. A szavalóverseny végén Szilágyi Gábor elıadásában hallgathatták meg a jelenlévık Arany János: A walesi bárdok címő balladáját. Ezúton is köszönjük Szilágyi Gábor úrnak ezt a felejthetetlen élményt, s azt, hogy legelevenebb gyermekeinket is sikerült elvarázsolnia. Antal Atyának köszönjük a helyszínt, hiszen idén a nagyfokú érdeklıdés miatt a Szent Család Katolikus Közösségi Ház adott otthont rendezvényünknek. Végül a következı eredmények születtek: 1-2. osztály I. Kabai Ákos 1. osztály II. Gír Virág Panna 1. osztály III. Markó Éva 2. osztály 3-4. osztály I. Kollár Laura 4. osztály II. Bálint Alpár Attila 3. osztály III. Szigeti Benedek Marcell 3. osztály Különdíj: Legény-Tóth Zsanett 3. osztály és Nagy Viktória Ö/A. osztály 5-6. osztály I. Kabai Tünde 5. osztály II. Dubányi Dóra 6. osztály III. Fekete Andrea 6. osztály Különdíj: Virág Valter 5. osztály és Szklenár Bernadett 5. osztály 7-8. osztály I. Kabai Noémi 7. osztály II: Bata Mónika 7. osztály III. Ujlaki Katalin 8. osztály Különdíj: Virág Boglárka 7. osztály. Antal atya különdíja: Gyızı Daniella 8. osztály Április 25-én került megrendezésre a VI. Dunakanyar Mazsorett- és Táncfesztivál. 10 csoport vett részt a programon: Dorog, Esztergom, Lábatlan, Nagysáp, Nyergesújfalu, Pilismarót, Pilis-vörösvár, Szob és Tarján táncosai kápráztatták el az érdeklıdıket. 10 órakor indult a felvonulás a Sportcsarnoktól, majd ide visszaérkezve színpadi táncbemutatók kezdıdtek. A tánccsoportok színvonalas produkciókat mutattak be és biztosították a nagyszámú érdeklıdı jó hangulatát. Este a Dunakanyar Mazsorett Csoport jótékonysági bált rendezett. Köszönet mindenkinek, aki részt vett, és segítette ezen események létrejöttét és lebonyolítását!

9 2009. május Dömösi Élet 9 Dömös története 1945 után 2. rész KLÁDEK LÁSZLÓ A tanácsrendszer 1950 és 1956 között 1950 október 26-án megalakult a Községi Tanács. A Végrehajtó Bizottság tagjai a következık voltak: Kecskés Albert elnök, Kládek Béla elnökhelyettes (ı ezt a tisztséget haláláig, 1976 májusáig töltötte be), dr. Szentirmay Dezsı titkár, valamint Szabó Andrásné, Szabó Edit, Pintér István, Vitéz István. Az 1950-es évek vbjegyzıkönyveit átlapozva feltőnıen csökkent azok színvonala a korábbiakhoz képest. Gyakoriak a helyesírási hibák, az elírások, valamint a hivataloskodó fogalmazásból eredı, olykor szinte érthetetlen mondatszerkesztések. A tárgyalt ügyek nagy részét az adóztatás és a beszolgáltatás adta. Sok volt a központi, megyei és járási utasítás is. A község lakóinak életét jó irányban befolyásoló kérdések többnyire az egyéb napirendi pont alatt szerepeltek ben a Komárom Megyei Tanács V. B. utasítására állandó bizottságokat kellett alakítani. Átnézve tagjaiknak névsorát, látható, hogy az új tanácsi vezetıség nem kívánt senkit sem kizárni a falu érdekében végzett munkából. Az elızı évtizedekbıl is jól ismert nevek bukkannak fel, de a fiatalok is részt kaptak a feladatokból. Négy bizottság jött létre. A pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke Pintér András, elnökhelyettese Zöld Mária, tagjai többek között Fekete László, Herédi József és Makkos Ferenc voltak. A protokollban ideológiai okokból is kiemelkedıen fontos mezıgazdasági, kereskedelmi és közellátási bizottság következett Schaub János elnöklete alatt. Régi ismerısünk, Kovács Dániel a közegészségügyi bizottságban elnökölt, amelynek tagja volt Pollák Miklós esperesplébános is. Oktatási és népmővelési bizottság is alakult. Ennek Kishonti Pál volt az elnöke, Schnider László a helyettese. A tanácsnak meg kellett oldania a lakosság tájékoztatását is. Erre legalkalmasabbnak a hangoshíradó bizonyult. Ez nem volt más, mint egy erısítı, amihez mikrofont és lemezjátszót kapcsoltak. A falu több pontján tölcséres hangsugárzókat szereltek fel (a Tanácsház tetején, a Szabadság tér fölött és a felvégben). Ezzel a szerkezettel tudósít a jegyzıkönyv a közérdekő hírszolgálatot szerveztük meg úgy, hogy minden reggel 7 órakor és este 8 órakor 2 hangszórón keresztül ismertetjük meg az aktuális híreket. A rendszer még az 1970-es évek elején is mőködött. A kifejezetten hivatalos közleményeken kívül idınként népszerő dalokat is sugároztak. A korszak másik jellegzetes, korlátozott hírközlı eszköze a vezetékes rádió volt. Ennek központi vevıkészülékét valamilyen közintézményben helyezték el, megbízható kezelı felügyelete mellett. A házakban pedig hangszórókat szereltek fel, melyeket légvezeték kötött össze a központtal. Egyszerre csak egy mősort lehetett a hallgatóknak választani, azt, amit a központi rádión beállítottak. Elınye volt, hogy viszonylag olcsón sok ember számára tette lehetıvé a rádiózást, ugyanakkor hatásosan küszöbölte ki bizonyos ellenséges rádióadók hallgatását. Dömösön a postahivatal épületében helyezték el a rádiót. A légvezetékek még évtizedek múlva is láthatók voltak a házak tetején ben a Posta javasolta a vezetékes rádió megszüntetését, üzemeltetésének ráfizetéses és indokolatlan volta miatt, hiszen akkoriban már majdnem minden családnak volt rádiókészüléke. Azt is felajánlotta a hatóság, hogy a tanács vegye kezelésébe, és üzemeltesse falurádióként. De a vb nem kívánta megváltoztatni a berendezés státuszát, és a megszüntetéséhez sem járult hozzá. Beszolgáltatás, kollektivizálás Az ötvenes éveknek nevezett tünetegyüttes, azaz a magyarországi sztálinizmus különösen sújtotta a mezıgazdaságot, a falvakat. Ugyan 1945-ben az MKP a földosztás élharcosaként tüntette fel magát, de 1948-ban egy titkos MDP-határozat három évben jelölte meg a kisparaszti gazdaságok szovjet típusú termelıszövetkezetekbe való belekényszerítését. A beszolgáltatási rendszer amely még a II. világháború alatt alakult ki jelentısen részben járult hozzá a parasztság elszegényedéséhez, általában a mezıgazdaságban keletkezett jövedelmek iparba való pumpálásához. Mivel a begyőjtés során a szabadpiacinál alacsonyabb áron vették át a terményeket, sok család ment tönkre. Ezt még csak tetézték a begyőjtés erıszakos, padlássöpréses módszerei. A rendszer csak azokra vonatkozott, akik 5 katasztrális holdnál nagyobb területen gazdálkodtak. De éppen ık, a középparasztság voltak, illetve lehettek volna a mezıgazdaság fejlıdésének motorjai. A népszerőtlen feladatot Dömösön is el kellett végezni, ezért megalakult az öt tagú Begyőjtési Bizottság februárjában Dömösön is életre kelt egy I. típusú termelıszövetkezeti csoport (tszcs), Újmezı néven. Ez azt jelentette, hogy az abba belépık gazdaságai megtartották üzemi önállóságukat, tehát az egyes területeket mindenki önállóan mővelte továbbra is a közös vetésterv alapján. A szövetkezetet 15 család alakította meg, de elvárták, hogy minden egyes vb-tag önkéntes belépésével mutasson példát a község dolgozói elıtt. A fejlıdés gyors volt, mert az év közepére III. típusúvá alakult át. Igaz, hogy csak hét család vállalta teljes ingatlanvagyonának, állatainak és felszereléseinek közösbe adását. Kovács Dániel emlékezései szerint a tsz-nek 15 tagja volt, akik 70 holdon gazdálkodtak. Állatállománya 3 lóból, 10 szarvasmarhából, 14 sertésbıl és 25 baromfiból állt. Dömös egyéni gazdáinak kezén 40 ló, 204 szarvasmarha, 307 sertés, 7 juh valamint 28 kecske volt, és összesen 345 holdon gazdálkodtak. A Béke Útja nevet viselı szövetkezet a nehéz indulás után sem tudott lábra kapni. Megalakulása után két évvel még nincs megfelelı épületük az állatok számára ben egy Duna utcai államosított romházban szerettek volna a Béke tagjai sertésfiaztatót kialakítani, de az épületet jogtalanul vették el annak idején tulajdonosától, ezért elıbb tıle kellett érdeklıdni, mik a szándékai azzal. A szövetkezetbıl többen kiléptek, indokaik között a kevés kereset, az alacsony munkaegység, a munka szervezetlensége szerepelt. Az egyik kilépı szerint a halaszthatatlan ügy miatti hiányzáskor a kiesı napokat összefogással behozzák, ennek ellenére tıle mégis levonták azok értékét elején a vb. a termelıszövetkezet szervezésével kapcsolatban megállapította, hogy ugyan a dömösiek meg vannak gyızıdve a nagyüzemi gazdálkodás elınyeirıl, mégis idegenkednek belépés aláírásától. Felhívták az MDP-tagokat, mutassanak példát az idegenkedıknek. A nehézségek ellenére és az os forradalom hírére sem oszlott fel a Béke Útja. A végrehajtó bizottság idınként a mezıgazdasági termelés jobbítására is és a kártevık elleni védekezésre is adott ki utasításokat ben súlyos fertızés lépett fel egy földterületen, amit az Agritox nevő szerrel lehetett megszüntetni. Körül kellett árkolni a fertızött táblát és abba négyzetméterenként 5 dkg szert kellett elszórni ban igen ravasz módszerrel igyekeztek a burgonyát károsító bogarakat lépre csalni : Minden dolgozó paraszt ültessen egy olyan darabka burgonyát, melybe csírázott burgonya van vetve, hogy az elıbb kikeljen, mint a többi. Erre azért van szükség, amelyik darab földön esetleg valami kártékony féreg vagy burgonyabogár volna, azok megtelepednek az elıbb kikelt (csalogató) burgonya ültetésen. Ugyanebben az évben a Járási Tanács kiküldöttje szerint Dömösön elhanyagolták a koroládó (így!) burgonyabogár szedését. (folytatjuk)

10 10 Dömösi Élet május Amíg a munka becsület dolga Én tisztességgel megszomjazom, De amíg élek, bár rövid az élet, Vizet már nem iszom! (Fonográf együttes) GDP DOBOS KÁROLY ap mint nap tanúi vagyunk a N természet újulásának, ezekben a szép tavaszi napokban, s szinte szívjuk magunkba napsugarait a hosszú téli idıszak után. Elmúlt a bolond április, s beköszönt a szép május! Virágba borultak a fák, s kis falunkban is tarka virágágyások díszlenek nagy örömünkre, szorgos munkáskezek nyomán. Itt van május elseje! Énekszó és tánc köszöntse! énekeltük valamikor nagy lelkesen, amikor a munka ünnepét úgy ünnepeltük, hogy nálunk a munka becsület és dicsıség dolga. Mostanság is lesznek szép majálisok, szórakoztató programokkal, s az emberek igyekeznek kikapcsolódni a lehetıségekhez mérten, s kipihenni a heti munka fáradalmait. Lesznek viszont sokan olyanok is, akik csak szeretnék kipihenni a fáradalmakat, de nem tehetik, mert nincs munkájuk, amiben elfáradhattak volna. Nem azért, mert nem becsületes dolgozni vágyó emberek, hanem mert hipp-hopp, tönkrement a gyár, becsukott a bolt, mert visszaesett a termelés, mert begyőrőzött a gazdasági válság, s megszőnt a munkahely! A kapitalizmusban a munkanélküliség damokleszi kardja ott lóg minden ember feje felett tanultam anno ifjú fejemmel vagy ötven évvel ezelıtt! Hát most megkaptuk! Amikor becsület és dicsıség dolgának neveztük, valljuk be ıszintén nem egészen így gondoltuk. Manapság sem a dicsıséget látjuk benne, mint inkább mindennapi megélhetésünk, anyagi gyarapodásunk biztosítékát. Életszükségletünket! Termelj többet, jobban élsz, s boldog lesz a nép! Ez is a május elsejei jelmondatok közé tartozott. Ma a médiákon keresztül azt már az óvodások is tudják, hogy a GDP, azaz a nemzeti össztermék, ha növekszik, az mindenkinek jó! Az viszont nem jó, ha az államadósság a GDP-t gyengíti, és %-os aránya növekedik. Márpedig mostanság növekedik! Azt rebesgetik, hogy 75% lesz év végére! A munkahelyek megszőnése viszont nem azt mutatja, hogy a GDP növekedni fog, hiszen munka nélkül hogyan lesz több megtermelt érték? Igaz, hogy a magyar társadalomban van egy kiváltságos réteg, akiknek a maszek GDP-je több százmilliárd forint, no de ez csak az övék, mert ennyit tudtak elérni a rendszerváltozás óta! Míg Moldova György szerint a becsületes dolgozó ember több évtizedes verejtékes munkájával egyetlen dolgot képes elérni: a villamoson a kapaszkodót! A fentiekben idéztem egypár elhangzott és leírt mondatot, megállapítást a munkával kapcsolatban. Most engedtessék meg, hogy felidézzek a munkával kapcsolatos gondolatokat a Szentírásból: Hat napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat, de a hetedik nap az Úrnak a te Istenednek napja, semmi dolgot ne tégy azon. (2 Mózes 20:9, 10). Ha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék. (2 Thess. 3:10). Méltó a munkás az ı jutalmára (Luk. 10:7). Kezünknek munkáját tedd állandóvá. (Zsolt. 90:17). A ti munkátok nem hiábavaló az Úrban! (1 Kor. 15:58) Ebbıl a pár felsorolt idézetbıl is látható, hogy a munkát Isten rendelte el az ember számára, melynek jutalma van, mind anyagilag, mind erkölcsileg. Dolgozzunk, hogy legyen eledelünk, dolgozzunk, hogy legyen jutalmunk (elırehaladásunk). Dogozzunk az Úrban (Isten segítségét kérve), hogy ne legyen hiábavaló a munkánk. Munkálkodjunk İreá nézve az İ dicsıségére hat napon keresztül, s a hetediken pihenjünk meg, és szenteljük azt a napot Neki, keressük İt és az İ országát lélekkel és imádsággal. Jézus Krisztus tanítása szerint: Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok Mit együnk? vagy Mit igyunk? vagy Mivel ruházkodjunk? mert mindezeket a pogányok kérdezik. Mert jól tudja a ti mennyei Atyátok, hogy mindezekre szükségetek van. Hanem keressétek elıször Istennek országát és az İ igazságát, és ezek mind megadatnak nektek. Kívánom, hogy ebben az ígéretben bízva tudjon minden kedves olvasó erıvel és jó kedvvel munkálkodni a maga hasznára, a Haza javára, Isten dicsıségére! KÁLMÁN ANTAL ATYA gy nagyon különleges dologról szeretnék ebben a hónap- E ban írni. Az anyai szívrıl. Sok dolog van, aminek az ember megcsodálhatja a szépségét, de közöttük a legcsodálatosabb az anyai szív. Az a szív, amely képes nemcsak egy embernek a vérellátását biztosítani, hanem a gyermekének is erıt tud adni. Azt mondták régen, hogy az édesanya a szíve alatt hordozza csecsemıjét. Az anyai szív ilyenkor két ember helyett dolgozik, ilyenkor két személy élete függ tıle. És amikor egy kisgyerek megszületik, akkor a szív tovább dolgozik, tovább dobog, már nem csak az anya életéért, hanem a gyermekéért is. Régen, ha valakit meg akartak sérteni, azt mondták, hogy anyaszív-szomorító, és ezzel a legrosszabb dolgot elmondták róla. Az anya szívéhez mindig a legközelebb állnak a saját gyermekei. Ha látja gyermekét örülni, akkor együtt örül vele. Ha látja, hogy a gyermekének valami fáj, akkor együtt szenved vele. Ha látja, hogy szomorú, akkor az anyának is nehéz lesz a szíve. Az anyai szív a teremtés egyik legnagyobb csodája, csoda, amelyért mindig hálát kell adni. Az egyház mindig nagy szeretettel gondol Jézus anyjára, Szőz Máriára, akit hét tır járt át. Máriára, akinek menekülnie kellett Egyiptomba kisgyermekével, Máriára, aki látta a fiát szenvedni a kereszten, aki a saját kezében tartotta halott Fiát. Sok fájdalom van a világban, de mind közül a legnagyobb az, amikor egy anya a saját gyermekét veszíti el. Mindig fáj a halál, de ha egy idıs ember hal meg, abba beletörıdünk, amikor viszont egy fiatal, akkor azzal nem Anyai szív tudunk mit tenni. A legnagyobb fájdalom, amikor egy anya látja szenvedni, meghalni gyermekét. Mária így látta Jézust. Ugyanígy fáj egy anyának az is, amikor a gyermeke már nem keresi fel, amikor már nincs ideje rá. Az ember mindig adósa marad a saját anyjának, soha sem tudjuk eléggé megköszönni azt a szeretetet, amelyet tıle kapunk. Május hónap elején az anyákat köszöntjük. Ebben a hónapban az egyház Szőz Máriát, égi édesanyánkat köszönti. Engedjék meg, hogy leírjak egy Bruno Ferrero történetet az anyákat köszöntve: Az Isten elhatározta, hogy megteremti az édesanyát. Már egy hete bajlódott vele, amikor megjelent egy angyal és így szólt: Ezzel vesztegettél el egy egész hetet? Igen. De olvastad-e a megrendelılapot? Mosható legyen, de ne plasztik anyagból. 180 alkatrészbıl álljon, és mindegyik cserélhetı legyen, kávéból és az elızı napok maradékából éljen, olyan legyen a csókja, hogy mindent meggyógyítson, és legalább hat pár keze legyen. Az angyal hallgatta, és hitetlenkedve rázta a fejét: Hat pár? Nem a kezek megteremtése a nehéz - mondta az Isten -, hanem az a három pár szem, amellyel egy anyának rendelkeznie kell. Olyan sok? A jó Isten bólintott. Az egyik pár azért kell neki, hogy csukott ajtón keresztül is megláthassa, hogy mi történik, amikor beszól: Mit csináltok? és azt a választ hallja, hogy semmit. Egy másik szempárra a fej hátsó részén azért, hogy észrevegye, amit nem kell látnia. A harmadikra pedig azért, hogy mikor gyermeke valami rosszat tett, szemeivel közölhesse: Mindent tudok és éppen ezért melletted vagyok. Uram - szólt az angyal, enyhén megérintve a karját ma már eleget dolgoztál, térj nyugovóra, holnap is lesz nap. Sajnos nem tehetem szólt az Úr már majdnem befejeztem. Elkészült egy édesanya, aki magától meggyógyul, ha beteg, aki tud hat ember számára ebédet készíteni egy fél kiló darált húsból.

11 2009. május Dömösi Élet 11 Az angyal kíváncsian körberepdesi a mintaanyát és sóhajtva megjegyzi Túl gyöngéd. De mindennek ellen tud állni. Neked halvány fogalmad sincs, mit tud egy édesanya elviselni szólt az Úr. Tud gondolkodni? Nemcsak hogy gondolkodni tud, hanem annyira ügyesen használja az értelmét, hogy még a kompromisszumra is képes állította az Úr. Akkor az angyal közelebb hajolt a modell-anyához és az egyik ujját végig húzta az arcán. Itt van valami, ami fölösleges szólt az angyal. Nem fölösleges ott semmi szólt az Úr az egy könnycsepp. Hát az meg mire jó? Azzal lehet kifejezni az örömöt, a bánatot, a csalódást, a fájdalmat, a magányt és a büszkeséget. Koncert A pilismaróti Bozóky Mihály Általános Iskola zenét tanuló diákjai adnak koncertet június 5-én 17 órakor a Községháza Dísztermében. Mindenkit nagy szeretettel várnak a gyermekek és zenetanáraik! A csillagos ég titkai KOVÁCS-NAGY ESZTER ANNA sodálatos és mélyen megnyugtató látványt nyújt a C csillagokkal teli égbolt. Ám a megannyi csillag mögött titkok és misztikus történetek bújnak meg. Minden nép rendelkezik valamilyen csillagmítoszszal, melyekhez hıseiket vagy ellenségeiket, nagy mondáikat, meséiket kötik. Nem könnyő eligazodni a csillagok között. Az égbolt tele van kisebb-nagyobb csillagképekkel, melyek az évszakoknak megfelelıen forognak. A téli égbolton például az egyik legnagyobb csillagkép az Orion, más néven Nimród csillagképe látható, ám İt nyári estéken nem találjuk fenn. Felpillantva az égboltra elsıként a Tejút sávját pillantjuk meg, amely az ıt alkotó milliárd csillagtól és csillagközi portól ami porból és gázból áll fénylik. A Földrıl szabad szemmel látható összes csillag a mi Galaxisunkhoz tartozik, ami korong alakú. A Galaxis síkjának irányába nézve sokkal több csillag látszik, mint az ég más területein. Ez a rengeteg csillag, mintegy összeolvadva, egy halvány tejszerő sávnak látszik, ez a Tejút. Hívják sokféleképp: Hadak útja, Csaba útja, Szépasszony vászna, Tündérfátyol vagy Harmatos út, Szalmásút, Lelkek útja, Csillagösvény, Életfa. Amikor meglátjuk a Tejút sávját szembetőnik egy távcsı nélkül nézve öt csillagból álló W alakú csillagkép, ez a Cassiopeia. Csillagait a Nagy Göncölhöz hasonlóan iránykitőzınek is használják, mert cirkumpoláris csillagkép, minden évszakban fenn ragyog az égbolton. Mellette található a Cepheus és az Andromeda csillagkép. A görög mitológiában Cassiopeia Cepheus király felesége és Andromeda anyja volt. A királyné azzal dicsekedett, hogy ı a nimfáknál is szebb. Ezért az istenek megharagudtak rá és Poszeidon, a tengerek istene egy tengeri szörnyet küldött az Égbolton a Cetus csillagkép ami rengeteg ember pusztulását okoztat. A királyi pár leányát akarta feláldozni, hogy megmentsék az országot és Andromédát kitették egy tengeri sziklára, hogy ott a szörny zsákmányául essék. A hıs Perszeusz aki szintén megtalálható az égbolton Androméda segítségére sietett, legyızte a szörnyet, kiszabadította a leányt, majd feleségül vette. A hun-magyar mondakörben a Cassiopeia a Csodaszarvas legendájában a szarvas agancsát alkotja. A Csodaszarvas, aki új hazába vezette Hunort és Magort az Ikrek csillagkép, ahol leányokat ez a Pleiádok csillaghalmaz találtak a folyó túlpartján amelyik folyó maga a Csillagösvény. Nyári táborozás gyerekeknek Az idén is lehetıséget biztosítunk néhány éves dömösi gyermek 1 hetes táborozásához. Bajóton focitábor, Lábatlanban evezıs tábor lesz, melynek költségét a Kistérség és az Összefogás Dömösért Egyesület fedezi. A tavalyi résztvevıktıl (Zöld Szabolcs, Kımőves Márk, Finna Csongor, ifj. Péntek Lajos, Lakatos Tamás) lehet érdeklıdi az élményekrıl! Kérjük a szülıket, hogy jelezzék Egyesületünk felé gyermekük résztvételi szándékát a telefonszámon. Amennyiben több jelentkezı lesz, jegyzınk jelenlétében, nyilvános sorsolással döntjük el, ki utazhat táborozni. Az Összefogás Dömösért Egyesület elnökségi tagjainak gyermekei nem vesznek részt a sorsoláson! Gumiszerelés, centrírozás, javítás Visegrádon Várjuk olvasóink írásait! Aki úgy érzi, hogy közérdeklıdésre számot tartó mondanivalója, javaslata, kérdése van, írja le, és küldje el nekünk. Bárkitıl elfogadunk cikket, ha az közlésre alkalmas, még akkor is, ha mondandójával nem mindenben értünk egyet. Ilyen módon kívánunk fórumot biztosítani a különbözı véleményeknek. A beküldött írásokat nem változtatjuk meg, csak az esetleges nyelvi, illetve helyesírási hibákat javítjuk ki. Nem közlünk rasszista, kirekesztı, győlöletkeltésre alkalmas, a jó ízlést és az alapvetı emberi jogokat sértı vagy trágár, stb. írásokat. Kéziratot nem ırzünk meg, és nem küldünk vissza. Dömösi Élet Kiadja az Összefogás Dömösért Egyesület Felelıs kiadó: Takácsné Gyenes Ildikó Felelıs szerkesztı: Szilágyi Gábor Szerkesztıség: Pauluszné Tóth Anna, Vanekné Vakán Anikó A szerkesztıség címe: 2027 Dömös, Táncsics M. u. 10. Telefon: ; Készült a GLOBEPRINT Nyomdában 500 példányban Ingyenes kiadvány. Eng.sz.: 2.9/595-1/2006 Az újság összes eddig megjelent száma a internetes oldalon olvasható.

12 12 Dömösi Élet május

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozat száma: 39-41. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 39/2012.(IV.10.)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság június 25-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság június 25-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, MŐVELİDÉSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 4/2008. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. június 25-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 6-8. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: 2012. június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselık Dr. Szabó Attila jegyzı Jegyzıkönyvvezetı:

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jegyzıkönyv Készült 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Ifj. Paulusz József Cseh János Marton

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Csonka József Dr. Pálinkási

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy kik vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését?

Jegyzıkönyv. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy kik vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését? Jegyzıkönyv Készült 2009. március 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester ifj. Paulusz József Cseh János Veres-Herédi Eszter

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 21/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 136-150. Rendelet száma: 13. TARTALOMJEGYZÉK OK: 136/2012.(XII.13.)

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester. Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, Lehoczki Zoltán, Szegedi Csaba, Tóth József, Tóth Sándor,

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester. Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, Lehoczki Zoltán, Szegedi Csaba, Tóth József, Tóth Sándor, J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 2007. június 28.-án 17 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester Tasi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12. Ügyszám: 114-28/2012. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2012. június 12. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Aszód Petıfi u. 46 sz. és közterület határán lévı támfal ideiglenes megtámasztásának tárgyában.

ELİTERJESZTÉS. Aszód Petıfi u. 46 sz. és közterület határán lévı támfal ideiglenes megtámasztásának tárgyában. Aszód Város Önkormányzat i Hivatal mőszaki iroda ELİTERJESZTÉS Aszód Petıfi u. 46 sz. és közterület határán lévı támfal ideiglenes megtámasztásának tárgyában. Aszódon a Csengey u és a kapcsolódó közterületek

Részletesebben

Kovács György képviselı, ifj. Kovács György képviselı. Lakatos Ferenc elnök-helyettes.

Kovács György képviselı, ifj. Kovács György képviselı. Lakatos Ferenc elnök-helyettes. Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szám: IV.112-5/2014. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. szeptember 2-án (kedden) 10 órakor a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17.

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17. Ügyszám: 9-31/2014. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2014. április 17. Szıc 2014 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Szıci Mővelıdési Ház Szıc, Kossuth L. u. 41. Az ülés idıpontja: 2014.

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19.

J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19. J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19.) HATÁROZATOK SZÁMA: 1,

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Sorszám:8. Ügyiratszám: 1-3/2012. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012.

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének július 14-én megtartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének július 14-én megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült 2010. július 14-én megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Cseh János Marton Róbertné Ifj. Paulusz József Szilágyi Gábor

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági Bizottságának ülésérıl készült jegyzıkönyv 2008. szeptember 10.

Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági Bizottságának ülésérıl készült jegyzıkönyv 2008. szeptember 10. Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági Bizottsága I/6-34/2008. Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági Bizottságának ülésérıl készült jegyzıkönyv 2008. szeptember 10. Az ülésen hozott határozatok

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2007. március 12-én megtartott ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2007. március 12-én megtartott ülésérıl. TÉT VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 9100 Tét, Fı u. 88. 263-3/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V 2007. március 12-én megtartott ülésérıl. 2 TÉT VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 9100 Tét, Fı u. 88. 263-3/2007. J E G Y Z İ

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: K.83-23/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Kislıd Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. december 8-án 17 órakor kezdıdı rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Mővelıdési Ház, Kislıd

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 1-26 / 2010. J e g y z ı k ö n y v Készült: Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2010. december 16-án tartott közmeghallgatásról Az ülés

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl december 2.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl december 2. Ügyszám: 15-147/2010. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2010. december 2. Nyirád 2010 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. szeptember 13.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. szeptember 13. Ügyszám: 9-132/2012. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2012. szeptember 13. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Nyirád-Szıc Községek Körjegyzısége Nyirád, Szabadság u. 3.

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 8. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 8. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 8. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 74/2007. (VI.14.) kt. határozat: A 2007. június 14-i ülés napirendjének elfogadása. 75/2007. (VI.14.) kt.

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzat. ülésérıl 2010. december 14. Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Lajosmizse Város Önkormányzat. ülésérıl 2010. december 14. Város Önkormányzata Képviselı-testületének Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottsága I/3/42/2010. Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottsága ülésérıl 2010. december 14. Az ülésen

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. szeptember 25-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. szeptember 25-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI.1377/2008 ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. szeptember 25-i ülésére Tárgy: Ingatlanhasznosítással összefüggı ügyek 5/2008 Döntés pályázatok

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. február 27-én megtartott ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. február 27-én megtartott ülésérıl Jegyzıkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. február 27-én megtartott ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Fehér Norbert

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 45/2011 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 27-én megtartott nyílt testületi ülésén. Jelen voltak: 10 fı képviselı a jelenléti ív szerint (Pataki

Részletesebben

2010. június 28-án órától megtartott ülésén.

2010. június 28-án órától megtartott ülésén. Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: /2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzıkönyv

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 28-i. nyílt ülésérıl

Jegyzıkönyv. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 28-i. nyílt ülésérıl Jegyzıkönyv Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 28-i nyílt ülésérıl Tartalomjegyzék 134/2013. (XI. 28.) Kt. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 4.o. 2013. október

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. február 13-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 12-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 12-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 14/1/2007. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 12-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 46-51. TARTALOMJEGYZÉK 46/2007.(XI.12.)

Részletesebben

I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv

I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2012. december 10.-én megtartott Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság rendkívüli nyílt

Részletesebben

Pécel V áros Ö nkorm ányzata K épviselı-testülete

Pécel V áros Ö nkorm ányzata K épviselı-testülete Ügyiratszám: SZ/3278/2009. Pécel V áros Ö nkorm ányzata K épviselı-testülete JEGYZİKÖNYV Készült: 2009. április 15-én (17.00-17.10) megtartott nyílt képviselı-testületi ülésrıl. Jelen vannak: dr. Benkovics

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2011-2012-es tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2011-2012-es tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Mellékletek: - képviselıtestületi határozat - áttekintı térképmásolat - tulajdoni lap másolat 1 Pályázati Felhívás Kadarkút Város Önkormányzata (székhelye:7530. Kadarkút, Petıfi

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy kik vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését?

Jegyzıkönyv. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy kik vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését? Jegyzıkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. február 11-én megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester ifj. Paulusz

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete június 11-i rendkívüli ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete június 11-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Múzeum köz 1. sz. ingatlan értékesítése Sorszám: 5 Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Váczi Julianna osztályvezetı Gazdálkodási Osztály Dr. Farkas László jogi munkatárs Pénzügyi Bizottság Döntéshozatal

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/103-21/2013. JEGYZİKÖNYV 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság

Részletesebben

Tájékoztató a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXl. törvényrıl

Tájékoztató a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXl. törvényrıl Tájékoztató a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXl. törvényrıl A Ket. módosításának lényegesebb elemei: A 2008. évi CXI. Tv. módosította a Ket-et. Ezt

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére Elıterjesztés 6. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére Tárgy: I.) Tájékoztatás a 2012. évi temetı üzemeltetéssel összefüggı bevételek és kiadások alakulásáról

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Hogyorné Szi-Márton Ildikó alpolgármester Gábor Oszkár, Perger István, Szi Benedek Józsefné és Táborosi László képviselı

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Hogyorné Szi-Márton Ildikó alpolgármester Gábor Oszkár, Perger István, Szi Benedek Józsefné és Táborosi László képviselı UZSA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 8321 Uzsa, Lázhegy út 21. Ügyiratszám: 638-1/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Uzsa Települési Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. március 16-án (hétfı)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV I. NAPIREND ELİTT. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 47-10/2011.

JEGYZİKÖNYV I. NAPIREND ELİTT. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 47-10/2011. Önkormányzat Kapolcs Száma: 47-10/2011. JEGYZİKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselıtestülete 2011. július 7-én (csütörtökön) 15.30 órai kezdettel megtartott képviselıtestületi ülésérıl.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 52. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Mészöly hagyaték kezelésére vonatkozó együttmőködési megállapodás elfogadására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás MÁTÉTELKI HÍREK 25. szám Mátételke község Önkormányzatának friss hírei Képvisel -testületünk 2006. október 10-i ülésének anyagából 2006. október 17. Közérdek információk! A választási bizottság tájékoztatása

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére 2. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére Tárgy: I. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2015. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Alagsori terme

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Alagsori terme JEGYZİKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme Jelen vannak: Borbély István polgármester,

Részletesebben

1/E/TD/2013. Tartalmazza: Torony: 5/2013. (II.13.) számú határozatot A Csicsergő Óvoda 2013. évi költségvetésének. elfogadásáról.

1/E/TD/2013. Tartalmazza: Torony: 5/2013. (II.13.) számú határozatot A Csicsergő Óvoda 2013. évi költségvetésének. elfogadásáról. 1/E/TD/2013. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 13-i nyílt együttes ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: Torony: 9/2013. (II.13.)

Részletesebben

ZENEISKOLA, ALAPFOKÚ M

ZENEISKOLA, ALAPFOKÚ M PÁLYÁZAT AZ ÁDÁM JENİ ZENEISKOLA, ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETİI MUNKAKÖRÉRE KÉSZÍTETTE: REGİSNÉ NYIRİ ILDIKÓ SZIGETSZENTMIKLÓS 2013. MÁJUS 24. 1 VEZETİI PROGRAM SZAKMAI HELYZETELEMZÉS Tíz

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 10. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 10. sz. a 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 10. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V Képviselı-testülete nyílt ülésérıl 2013. szeptember 25.-én Megtartott ülésérıl Az ülés helye: Tanácskozó

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szám: IV.112-1/2014. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. február 21-én (pénteken) 10 órakor a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. nyilvános, rendkívüli ülésérıl. 2009. július 2.

JEGYZİKÖNYV. nyilvános, rendkívüli ülésérıl. 2009. július 2. Ügyszám: 26-14/2009. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2009. július 2. Nyirád 2009. 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzata

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM A DEBRECENI EGYETEM PARTNERISKOLÁJA 4400 NYÍREGYHÁZA, KISS ERNİ u. 8. Tel.: 42/311-920 e-mail: nyhvpg@freemail.hu

Részletesebben

Jegyzıkönyv. 1. napirendi pont: Vecsési Ügyfélszolgálati irodaépület létesítése projekt kivitelezıjének kiválasztása

Jegyzıkönyv. 1. napirendi pont: Vecsési Ügyfélszolgálati irodaépület létesítése projekt kivitelezıjének kiválasztása Jegyzıkönyv Készült: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. október 28-án megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Dabasi János, dr. Fekete Károly, Hanek Gábor, Jugovics Sándor, Lırincz

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E Szám: VI. 690/2007. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 7-ei ülésére Tárgy: Ingatlanhasznosítással összefüggı ügyek

Részletesebben

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban 2005 1 Tartalom 1. Bevezetés. 3 2. Iskolatípusok szerinti teljesítmények.... 6 2. 1 Szakiskolák 6 2. 2 Szakközépiskolák. 9 2. 3 Gimnáziumok 11 2. 4 Összehasonlítások... 12

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által. a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott. határozatok. 31/2010. (VI. 30.) Ökt.

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által. a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott. határozatok. 31/2010. (VI. 30.) Ökt. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott határozatok 31/2010. (VI. 30.) Ökt. határozat elfogadja a Háziorvosi Szolgálat mőködésérıl szóló tájékoztatót.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14. Ügyszám: 289-8/2013. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2013. február 14. Nyirád 2013 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

Minıségirányítási program. Móra Ferenc Általános Iskola

Minıségirányítási program. Móra Ferenc Általános Iskola Minıségirányítási program Móra Ferenc Általános Iskola 1. MINİSÉGPOLITIKA 1.1. Bevezetés A valkói Móra Ferenc Általános Iskola a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. Törvény 40. (10) bekezdése szerint intézményi

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2013. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 28/2013. (IV.15.) számú határozatot a Vasivíz Zrt-vel kötendő bérleti-üzemeltetési szerződés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének január 11-én órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének január 11-én órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2006. január 11-én 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

Ingatlan értékesítési versenytárgyalás szabályai

Ingatlan értékesítési versenytárgyalás szabályai Ingatlan értékesítési versenytárgyalás szabályai Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala az elidegenítésre kijelölt szekszárdi 5794/14, illetve 5794/15 hrsz-ú beépítetlen terület

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Ikt. szám: IV. 102-6/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Jogi és Ügyrendi Bizottságának

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága 2014. február 12. napján tartott ülésérıl

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága 2014. február 12. napján tartott ülésérıl 562-4/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V Az ülésen jelen vannak: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága 2014. február 12. napján tartott ülésérıl

Részletesebben

5 A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló rendelet elfogadása

5 A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló rendelet elfogadása BÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 8443 Bánd, Petıfi u. 60. Tel/fax: 88/504-131 E-mail: polgarme@vnet.hu Szám: 63/ /2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: -testületének ülésén, 2010.május 17-én

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:.... /2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete. nyilvános ülésérıl. 2009. március 10. (1. ülés)

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete. nyilvános ülésérıl. 2009. március 10. (1. ülés) Ügyszám: 26-6/2009. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete nyilvános ülésérıl 2009. március 10. Nyirád 2009 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzatának

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Tóth Csaba alpolgármester személyében a

JEGYZİKÖNYV. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Tóth Csaba alpolgármester személyében a Csepreg Város Önkormányzat 25/2010. JEGYZİKÖNYV Készült Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november 10-én megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme

Részletesebben

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV Bocskai István Szakképzı Iskola Hajdúszoboszló ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV Érvényes: 2009. szeptember 01-tıl 2 A Bocskai István Szakképzı Iskola igazgatója, mint munkáltató, valamint az intézményben mőködı AOKDSZ

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Könyves Kálmán Általános Iskola 2173. Kartal, Iskola tér 1. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 17/2000.(IV.6.), a 38/2004.(III.11.), a 82/2007.(VIII.30.),

Részletesebben

113/2007. (VII.19.) KTH.

113/2007. (VII.19.) KTH. J e g y z ı k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. augusztus 29. napján megtartott rendkívüli ülésérıl. Az ülés helye: Jelen vannak: Városháza tanácskozóterme Sásd, Rákóczi

Részletesebben

4/2008. (II. 29.) Önkormányzati Rendelet

4/2008. (II. 29.) Önkormányzati Rendelet ülésérıl készült könyvébıl: 4/2008. (II. 29.) Önkormányzati Rendelet Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl szóló a 15/2007. (VI.

Részletesebben

Igazgatási Iroda Solymár, József A. u. 1. Tel.: , Fax:

Igazgatási Iroda Solymár, József A. u. 1. Tel.: , Fax: Igazgatási Iroda 2083. Solymár, József A. u. 1. Tel.: 06 26 560 600, Fax: 06 26 560 606 Napirend: JEGYZİKÖNYV Német Kisebbségi Önkormányzat 2010. szeptember 02., 18.00 kor megtartott ülésérıl 1. Az elmúlt

Részletesebben

Páty Német Nemzetiségi Önkormányzata Deutsche Selbstverwaltung Pad

Páty Német Nemzetiségi Önkormányzata Deutsche Selbstverwaltung Pad 1. oldal, összesen: 32 Páty Német Nemzetiségi Önkormányzata Deutsche Selbstverwaltung Pad JEGYZİKÖNYV Felvéve 2010. november 5-én, 9 órai kezdettel, a Páty Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

SZABÁLYZAT KÖZÖSSÉGI BUSZ IGÉNYBEVÉTELÉNEK RENDJÉRİL

SZABÁLYZAT KÖZÖSSÉGI BUSZ IGÉNYBEVÉTELÉNEK RENDJÉRİL SZABÁLYZAT KÖZÖSSÉGI BUSZ IGÉNYBEVÉTELÉNEK RENDJÉRİL Mezıberény Város Önkormányzata figyelembe véve a vonatkozó jogszabályi hátteret az alábbiak szerint határozza meg a Városi Közszolgáltató Intézménynek

Részletesebben

Határidı: a döntést követı 5 munkanapon belül Felelıs: Dr. Benkovics Gyula polgármester. Pécel, 2009. április 17. Dr.

Határidı: a döntést követı 5 munkanapon belül Felelıs: Dr. Benkovics Gyula polgármester. Pécel, 2009. április 17. Dr. Iktatószám: SZ/338/4/2009 Tisztelt Képviselı-testület! P é c e l V á r o s Ö n k o r m á n y z a t P o l g á r m e s t e r é tıl 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 WEB:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Bársony János alpolgármester Kránicz József Tibor képviselı

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 522-1/2008. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 2008.

Részletesebben

Böjti gondolatok. Bibliaolvasás: Ézs 58.

Böjti gondolatok. Bibliaolvasás: Ézs 58. Bibliaolvasás: Ézs 58. Böjti gondolatok húsvét elıtti hat hetet, ami most kezdıdött el, böjti idıszaknak nevezik. Eredetileg úgy jött létre ez az egyházi hagyomány, hogy Jézus Krisztus kereszthalálának

Részletesebben

PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM

PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM szeptember 01 2014. augusztus 31. Készítette: igazgató Szakközépiskolánk 2007. szeptember 01. napjával kezdte mőködését. Jelen tanévben 10 pedagógus álláshelyünk van, amibıl

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 59. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat az általános iskolai tanulók napközbeni felügyeletének biztosítására az iskolai nyári szünetben E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. február 9-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága 2011. április 28-án 14.00. órakor tartott nyílt ülésén.- Jelen vannak: Veresné Nagy Margit elnök, Király Lászlóné elnökhelyettes,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2012. február 21-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2012. február 21-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2012. február 21-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság elnöke Egyed Attila Szabó András Papp

Részletesebben

Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl.

Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl. Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzat

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének szeptember 22-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének szeptember 22-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. szeptember 22-i ülésére Tárgy: Hozzájárulás pályázat benyújtásához Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára részére Az

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.22-24/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2008. szeptember 25-én (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. január 22-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. január 22-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 1/2008. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. január 22-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 1-2. TARTALOMJEGYZÉK 1/2008.(I.22.) PBH.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság április 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság április 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 3/2011. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2011. április 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 17-19. TARTALOMJEGYZÉK 17/2011.(IV.19.)

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményei Gazdasági Szervezete gazdasági vezetı beosztására

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/21. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. január 31-én tartott ülésének jegyzıkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 1/2011. (II. 01.) Lakások és helyiségek bérlete, elidegenítése

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Kábeltelevíziós Szolgáltatás

Kábeltelevíziós Szolgáltatás Készítés/utolsó módosítás dátuma:2009.11.29 1.oldal,összesen:62 Kábeltelevíziós Szolgáltatás NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja Általános Szerzıdési

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: I.400-13/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 24/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 150-154. TARTALOMJEGYZÉK OK: 150/2011.(XII.19.)

Részletesebben