A Duna vallomása MÁJUS 4. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Duna vallomása 2009. MÁJUS 4. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM"

Átírás

1 2009. MÁJUS 4. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM A Duna vallomása Mindig ilyen bal volt itt a világ? Eredendı bőn, lanyha vétek, Hideglelés, vergıdés, könny, aszály? A Duna-parton sohse éltek Boldog, erıs, kacagó népek? NOVÁK LAJOS záz éve, valahol Párizs utcáin, talán épp a Szajna parton, S Ady Endre gondolatai a Dunatájon jártak a magyar nemzet, a Duna menti nemzetek sorsán. Papírra vetett sorai keserő világot mutatnak, nemzetsorsot, múltat, jelent és jövıt. A költızseni ijesztı pontossággal látta a jövıt, netán csak a Duna bölcsességét értette meg. Hihetjük mindkettıt, hiszen kivételes képességek birtokában lévı ember látomását vetette papírra. A ma élı utódoknak talán mindegy is, hiszen sorsunkban érezzük az igazságát. A száz év nagy idı, négy emberöltı. Tudjuk, hogy dédapáink, nagyapáink és apáink is megpróbálták megfordítani a sors kerekét. Nekik nem sikerült. Ma ott tartunk, hogy a ballagási ünnepségeken senki sem énekli nemzetünk Himnuszát. Az igazgató beszél, a maturáló fiatalok legyünk túl már rajta arckifejezéssel merednek maguk elé, a szülık, ismerısök és családtagok (tisztelet a kivételnek) pedig, példát mutatva a gyermekeiknek az ünnepi pillanatra fittyet hányva, az ünnepséget elnyomva beszélgetnek, zsibvásárt csinálnak az egészbıl. Nincs húsz perc tisztelet sem egymás iránt. Tisztelet nélkül pedig nincs ünnep. Tisztelet nélkül nincs boldog, életképes társadalom. Nekünk mégsem szabad feladnunk, meg kell próbálnunk elérni azt, hogy boldog, erıs és kacagó népként élhessünk itt a Duna-tájon. Van rá példa a Duna felsı folyásán, ezért nem szabad azt hinnünk, hogy úgysem lehet. Lehet, de tenni kell érte. Változtatni kell. Elsısorban magunkon, hiszen mi magunk teremtjük az ünnepi pillanatainkat. Nagyszüleink tisztelték az ünnepet, a gyászt, a születést, a család ünnepeit, a közösség ünnepeit, a nemzet ünnepeit. Ha mással nem is, de fehér inggel, tiszta ruhával, a másikra figyeléssel, csendben maradással, belegondolással. Ha ennyi fáradtságot sem vállalunk, akkor üres, unalmas, életünk sosem lesz boldog és kacagó. Változtatni kell a megalázó kiszolgáltatottságon is, ne tehesse meg egy hivatal azt, hogy egy pályázat esetében öt nap (nem munkanap) hiánypótlási határidıt határoz meg, amibıl három munkaszüneti nap. Ne tehesse meg egy hivatal azt, hogy egy 10 millió forintos nagyságrendő nyertes pályázat során két hetet ad a vállalkozási szerzıdés megkötésére (pályázat kiírás, árajánlatok beszerzése, döntés, stb.), majd a munka befejezése és a pályázat elszámolása után ugyanı 5 hónapig nem utalja át a megnyert öszszeget, így az önkormányzat adósságba kerül. Változtatni kell, mert ma megteheti egy ingatlantulajdonos, hogy a Duna-menti kerékpárút építési engedélyét megtorpedózza a saját sóderbányászati tervei miatt és ezzel több tízezer kerékpározó embertıl veszi el a biztonságos sportolás lehetıségét. Bizonyára mindenki tudna sorolni példákat az élet szinte minden területérıl, az egészségügytıl kezdve, az oktatáson át a közbiztonságig. Mindannyiunk fájó pontja a focipálya sorsa. Azt az elızetes költségbecslések alapján már régóta tudjuk, hogy csak elıre szabad menekülni, hiszen az oda hordott sziklás agyag elhordása sokkal többe kerülne, mint a pálya rendbehozatala. Persze a kialakítás is mintegy 7 millió forintba kerül, amit pillanatnyilag egyéb fontosabb beruházás (óvodafejlesztés) miatt nem tudunk biztosítani. Most jelent meg egy sportpálya rekonstrukciós pályázat, amin természetesen részt veszünk. Reménykedünk, de itt is nagyobb a mézesmadzag mint a valós lehetıség, hiszen a pályázható keretösszeg 400 millió forint, ami az ország összes önkormányzata számára bizony igen kevés. Persze már ez is természetes, hiszen a kommunikáció a ma vezetıinek fontosabb, mint a problémák valóságos megoldása. Alapvetı változásra van szükség, hiszen a megmaradásunkhoz kellenek az iskolák, kellenek az óvodák, ahol megtanítják énekelni a nemzet himnuszát. Amerikában az iskolai tanítás a nemzeti zászló felvonásával és a nemzeti himnusz eléneklésével kezdıdik minden nap. Szinte minden filmben feltőnik az amerikai zászló egy-egy pillanatra, irodában, magánházak kertjében. Egy kétszáz éves múlttal rendelkezı soknemzetiségő ország elérte, hogy erıs, büszke és öntudatos legyen. Tanuljuk el ezt is tılük. Mindezekkel együtt ajánlom mindenki figyelmébe Ady Endre versét. Tanuljunk belıle és változtassunk a sorsunkon. A Duna vallomása Megtudtam, hogy titkokat rejteget A mi Dunánk, ez a vén róka, Mikrıl talán sohase álmodott Az ısi barlang-tüzek óta Ez a közönyös Európa. Megloptam a vén Iszter titkait, Titkait az árnyas Dunának. Magyar földön ravasz a vén kujon, Hisz látott ı búsabb csodákat. De akkor pletyka-kedve támadt. Vallott nekem, nem is tudom, mikor: Tavasz volt és ı csacska-részeg. Táncolt, dalolt, kurjongatott, mesélt, Budapestre fitymálva nézett S gúnyos nótákat fütyörészett. Talán Szent Margit híres szigetén Állott velem részegen szóba. (Ma is félve kalimpál a szívem S hajh, már régen késik e nóta. Ugy-e, Iszter, vén folyam-róka?) Nagy-komoly lett akkor a vén Duna. Torkán hült vad, tavaszi kedve. Olyan volt, mint egy iszákos zseni. Alig mert nézni a szemembe S én vallattam keményen, egyre. No, vén korhely, láttál egy-két csodát, Mióta ezt a tájat mossa Sápadt vized, árnyas, szörnyő vized, Mely az öreg árnyakat hozza. Gyónjál nekem, vén falurossza. Mindig ilyen bal volt itt a világ? Eredendı bőn, lanyha vétek, Hideglelés, vergıdés, könny, aszály? A Duna-parton sohse éltek Boldog, erıs, kacagó népek? S halk mormolással kezdte a mesét A vén Duna. Igaz az átok, Mit már sokan sejtünk, óh mind igaz: Mióta ı zúgva kivágott, Boldog népet itt sohse látott. A Duna-táj bús villámháritó, Fél-emberek, fél-nemzetecskék Számára készült szégyen-kaloda. Ahol a szárnyakat lenyesték S ahol halottasak az esték. Sohse lesz másként, így rendeltetett, Mormolta a vén Duna habja. S boldogtalan kis országok között Kinyújtózott a vén mihaszna. És elrohant tılem kacagva. (Ady Endre)

2 2 Dömösi Élet május

3 2009. május Dömösi Élet 3 Pályázati felhívás Dömös Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a 15/2009. (III.18.) Ökt. és a 48/2008. (VI.25.) Ökt. határozataiban döntött arról, hogy alábbi önkormányzati ingatlanait nyilvános pályázat keretében eladásra hirdeti meg: 1. Dömös, Táncsics Mihály utca 37. alatti, 797 hrsz-ú 246 m 2 alapterülető, lakóház, udvar mővelési ágú ingatlan /15 hrsz-ú m 2 alapterülető beépítetlen terület mővelési ágú ingatlan /16 hrsz-ú 1227 m 2 alapterülető beépítetlen terület mővelési ágú ingatlan Pályázati feltételek: Az ingatlanok nyílt licit (árverés) útján kerülnek értékesítésre. Kikiáltási árak: 1) Táncsics Mihály utca 37. számú, 797 hrsz-ú ingatlan esetén: Ft. 2) 833/15 hrsz-ú ingatlan esetén: Ft. 3) 833/16 hrsz-ú ingatlan esetén: Ft. A kikiáltási ár az árverés során Ft-onként kerül emelésre. Az ingatlanárverésen való részvétel feltétele, hogy a jelentkezı a kikiáltási ár 10 %-ának megfelelı összegő részvételi díjat (bánatpénzt) a licit idıpontjáig az Önkormányzat számlájára (Raiffeisen Bank Zrt , a megjegyzés rovatba az ingatlan helyrajzi számát, valamint a bánatpénz szót szükséges beírni) befizesse. A befizetés tényét az ellenırzı csekkszelvény vagy teljesített átutalási megbízás bemutatásával kell igazolni. Az ingatlan vételi jogát az a jelentkezı nyeri el, aki az árverésen a legmagasabb vételi ajánlatot teszi, részére a bánatpénz a vételárba beszámításra kerül. A nyertessel az adásvételi szerzıdés a licitálást követı 30 napon belül a teljes vételár egyidejő megfizetését követıen kerül megkötésre. Részletfizetésre lehetıség nincs. Ha az árverés nyertese bejelenti, hogy visszalép, vagy a szerzıdést az árverést követıen megjelölt idıpontig nem köti meg, illetve a teljes vételárat nem fizeti meg, úgy a bánatpénzként befizetett összeg az Önkormányzatot illeti meg. A nem nyertes licitálók részére az Önkormányzat a bánatpénzt az árverést követı 8 napon belül visszafizeti. Az árverés megtartására: 1) Táncsics Mihály utca 37. számú ingatlan esetében május 21.-én (csütörtökön) órától 2) 833/15 és a 833/16 hrsz-ú ingatlanok esetében június 18.-án (csütörtökön) órától kerül sor a Polgármesteri Hivatal (2027 Dömös Táncsics Mihály u. 2.) dísztermében. Az árveréssel kapcsolatban felvilágosítás Dömös Község Polgármesteri Hivatal Jegyzıjétıl kérhetı (tel.: , A bánatpénz befizetésére szolgáló csekkszelvény a Polgármesteri Hivatalban szerezhetı be. Dömös, április 30. Dr. Szabó Attila sk. jegyzı

4 4 Dömösi Élet május prilis hónapban ismét két Á alkalommal ülésezett a képviselı-testület. 15-én rendkívüli ülésre került sor, amire a háziorvos felmondása és a pályázatokon való indulási lehetıségek miatt volt szükség. 28-án havi rendes, munkaterv szerinti ülését tartotta a képviselı-testület. SZILÁGYI GÁBOR Képviselı-testületi ülés dióhéjban Az április 15-i képviselıtestületi ülésnek nyolc napirendi pontja volt: 1. Dr. Baumann Marcell háziorvos felmondása miatt kialakult helyzet Dr. Baumann Marcell elmondása szerint azért mondta fel az önkormányzattal kötött szerzıdést, mert egyrészt rájött, hogy túlvállalta magát, másrészt egy képviselı fellépése miatt, amit sérelmesnek érez. A képviselı-testület megvitatta a kialakult helyzetet, végül felhatalmazta a polgármestert, hogy testület nevében is igyekezzék maradásra bírni Baumann doktort. (Ez az igyekezet végül a késıbbi napokban sikerrel járt, Baumann doktor marad a megállapodott idıpontig, azaz június végéig). 2. A helyi önkormányzatok fenntartásában levı sportlétesítmények felújítására kiírt pályázaton való részvétel A képviselıtestület úgy döntött, hogy okvetlenül indul ezen a pályázaton, mert ha nyerünk, ebbıl a pénzbıl rendbe lehet majd tenni a focipályát. 3. Dömös Község Önkormányzat sportkoncepciójának megalkotása 4. Dömös Község Önkormányzat sportrendeletének megalkotása Erre a két napirendi pontra a második napirendi pontban szereplı pályázaton való elinduláshoz volt szükség, annak ugyanis elıfeltétele a sportkoncepció és sportrendelet megléte. 5. Mőködésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatásának igénylésérıl (ÖNHIKI) szóló pályázaton való részvétel A képviselı-testület a pályázaton való részvétel mellett döntött. 6. A virágosítási pályázat elbírálása A pályázati felhívásra ketten jelentkeztek. A két pályázat közül az egyik nem felelt meg a kiírásnak, emiatt érvénytelen lett. A másik érvényes pályázatot Dani-Szabó Eszter adta be, aki azt a képviselıtestület határozata alapján el is nyerte, így ı végezheti el a virágosítást községünkben. A virágosítási munkák megvalósítása némi magyarázatot kíván, a félreértések elkerülése érdekében: Az egymillió forintos keretösszeg nem azt jeleni, hogy Dani-Szabó Eszter kap az önkormányzattól egy ekkora összeget, és aztán majd ültetget, hanem azt, hogy az önkormányzat beszerzi a szükséges anyagokat, virágokat, stb., a vállalkozó pedig a munkadíjat kapja csak meg, amit az önkormányzat októberig havi egyenlı részletekben számla ellenében fizet ki. Ezt a cikket több mint két héttel a testületi ülés után írom, és elmondhatom, hogy a virágosítása nagyon szépen halad, Eszterék nagy és nehéz munkát végeztek, és a falu valóban megszépült a kezük nyomán. 7. Javaslat teljes munkaidıben (heti 40 órában) foglalkoztatott közterület-felügyelı alkalmazására Az eddigi tapasztalatok alapján nem csak hétvégéken, hanem máskor is szükség lenne közterület-felügyelı jelenlétére a faluban. Az elmúlt év tapasztalatai azt is mutatják, hogy a közterület-felügyelı a bírságokból és a megnövekedett parkolási díjbevételbıl bıségesen megtermeli alkalmazásának költségeit. Ezek miatt a jegyzı javasolta a testületnek teljes munkaidıben foglalkoztatott közterület-felügyelı alkalmazását. A képviselı-testület úgy határozott, hogy elfogadja a javaslatot. 8. Egyebek A polgármester javasolta, hogy a díszteremben levı helytörténeti kiállítás és galéria legyen megtekinthetı az érdeklıdık számára hétvégeken is belépıdíj ellenében. Szalay Balázs kérte, hogy az önkormányzattal közösen indulhasson a révek mőködtetésének támogatására kiírt pályázaton. Aláírásra került a volt iskola tanári szobájának bérleti szerzıdése. Nyertünk vis maior pályázaton, amin a Királykúti utcában levı sziklafal helyreállítása érdekében vettünk részt. Mivel a testületi ülésnek több napirendi pontja nem volt a polgármester bezárta az ülést. Az április 29-i képviselıtestületi ülésnek szintén nyolc napirendi pontja volt: 1. Dömös Község Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló rendelet módosítása A képviselı-testület módosította a évi költségvetést, amire a szakfeladatonkénti részadatok teljesítéshez való igazítása, valamint a bevételi oldalon a normatív állami támogatások tényadataihoz való igazodás miatt volt szükség. 2. Dömös Község Önkormányzat évi zárszámadása A képviselı-testület elfogadta az önkormányzat évi zárszámadását. 3. Pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása A szociális törvény változása miatt szükségessé vált a régi rendelet hatályon kívül helyezése, és új rendelet megalkotása. 4. Önkormányzati intézmények alapító okiratainak elfogadása Módosult a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló törvény, valamint az államháztartás mőködési rendjérıl szóló kormányrendelet. Emiatt szükségessé vált az önkormányzati intézmények alapító okiratának módosítása. Errıl hozott határozatot a képviselı-testület. 5. Buszmegálló tervének megvitatása Bedı Péter a Polgármesteri Hivatal építésügyi ügyintézıje munkakörén túl elkészítette a felsı buszmegálló engedélyezési tervét, amit a képviselıtestület elfogadott. 6. Petıfi tér Prépostsági romok közötti turista útvonal kijelölése A képviselı-testület a polgármester javaslatára határozott a Petıfi tér Prépost hegy Csaja forrás Prépostsági romok útvonalon új turistaút kijelölésérıl. 7. Utcanév változtatás A református egyházközség azzal a kéréssel fordult a képviselıtestülethez, hogy változtassák meg a Kırössy utcának a fıútra merıleges szakaszának nevét Kálvin János utcára. Mivel az érintett utcarésznek csak egy lakója van, Fabi László, aki elıre hozzájárult a névváltoztatáshoz, ez az utca többi lakóját nem érintené. A képviselı-testület támogatta a javaslatot, és határozatot hozott az utcanév megváltoztatásáról. A jegyzı felvetette, hogy nem gondoltak arra, miszerint az utca páros oldalán megszőnik a kettes szám, ezért a Kırössy utca teljes páros oldalát át kellene számozni. Ifj. Paulusz József képviselı javaslatára áthidaló megoldás született. A jelenlegi négyes házszám 2-4-re változik, és mivel ott még csak épülıfélben van egy lakóház, a majdani ott lakóknak nem kell emiatt irataikat kicseréltetni. 8. Egyebek Ebben a napirendi pontban elsısorban a rendezési tervhez beadott egyedi kérelmek megtárgyalására került sor. Szalay Balázs kérelmének csak részben adott helyt a testület a tervezıi állásfoglalásnak megfelelıen. A 11-es út áthelyezése miatt a leendı úttengelytıl 50 m-es védısávot kell hagyni, ezért a birtokában levı területnek csak az ennél távolabb levı részét lehet beépítésre kijelölni. Kuminka István a Szuha-dőlı tetején levı területeket kérte beépíthetınek kijelölni. A képviselı-testület helyt adott Kuminka úr érvelésének, és hozzájárult a kérelem teljesítéséhez. Zöld László nyugdíjas lakóparkot kíván építeni Pilismarót és Dömös között körülbelül félúton a 11-es út mellett. A testület többsége üdvözölte a nyugdíjas lakópark gondolatát, de a helyszínt teljes mértékben alkalmatlannak tartotta erre a célra, összhangban a tervezıi állásfoglalással. A képviselıtestület végül egy mellette, hat ellene szavazattal elutasította Zöld László kérelmét. Dani-Szabó Eszter levélben fordult a képviselıtestülethez, amelyben leírta a virágosítási munkák során felmerült nehézségeit, problémáit, melyeket nem látott elıre, és kérte a testület támogatását, segítségét. A képviselı-testület természetesen minden segítséget kész megadni, de az volt az általános vélemény, hogy levélírás helyett szerencsésebb lett volna a személyes megkeresés és megbeszélés. A képviselı-testület elismerte, hogy Dani-Szabó Eszter igen szép munkát végzett. A polgármester ígéretet tett rá, hogy tisztázza Eszterrel a nehézségeket. Mivel a testületi ülésnek több napirendi pontja nem volt a polgármester bezárta az ülést.

5 2009. május Dömösi Élet 5 Táplálkozzunk egészségesen A dietetikus tanácsai KOVÁCS-NAGY ESZTER ANNA lérkeztünk a táplálkozási E ajánlások 12 követendı pontjából a 3. ponthoz, ami így szól: Kevés sóval készítsük az ételeket, utólag ne sózzunk: a mérsékelten sós ízt nagyon gyorsan meg lehet szokni. Különösen kerüljük a sózást gyermekeknél, mert az ekkor kialakult ízlés az egész életre kihat. A fogyasztásra kész élelmiszerek közül válasszuk a kevésbé sózottakat. Az ételek változatos ízesítésére sokféle főszert használhatunk. A nátrium-klorid, azaz a konyhasó, mindennapi étkezésünk kiemelkedı szereplıje. Kétféleképp kerülhet szervezetünkbe, mindennapi sóhasználatunk során, vagy rejtetten, az elfogyasztott élelmiszerekben található sómennyiség útján. Többféle úton távozik testünkbıl, izzadással, vizelettel, széklettel, lehelettel Testünk egyik építıeleme a nátrium, de túlzott mennyisége káros folyamatokhoz vezethet. Miért is veszélyes testünkre a túlzott sóbevitel? A túl sok só szomjúságot okoz, ami pedig folyadékbevitelre sarkall minket. De a nátrium visszatartja a vizet szervezetünkben a koncentráció kiegyensúlyozása végett. A konyhasó kémiailag nátrium és klór elegye. Szervezetünknek a nátrium okoz több gondot, mert felhalmozódva a sejtek közötti térben és sejtjeinken belül növeli a visszatartja a vizet az ozmotikus koncentrációnak megfelelıen. Ezért növekszik szervezetünk összfolyadék mennyisége, a kompenzáló folyamatok pedig nagyobb terhet rónak szívünkre, ami hosszútávon szívelégtelenséghez, magas vérnyomáshoz, érbántalmakhoz, emésztıszervi betegségekhez és a vese különféle megbetegedéseihez vezetnek. Ezzel szemben a túl kevés nátrium bevitel szédülést, izomgörcsöket, gyengeséget okoz. Az egész világon, néhány kivételtıl eltekintve, az átlagos sófogyasztás napi g, ami 4,8-8 g nátriumnak felel meg. Hazánkban a sófogyasztás 7,5 g nátriumbevitelre tehetı, ami közel négyszerese az OÉTI által ajánlott 2000 mg/nap értéknek. A természetes és házi készítéső ételek nátriumtartalma különbözı. Mire ügyeljünk? Élelmiszereink sótartalma három csoportba sorolható. Kevés sót tartalmaznak az édességek, fıtt tésztafélék, cukor, házi készítéső édességek, friss gyümölcs és gyümölcslevei, sótlan kekszek, sótlan kenyér. Ezek fogyasztásával átlagosan napi 300 mg nátriumot viszünk a szervezetbe. Közepes mennyiségő sót tartalmaznak a vörös- és fehérhúsok, tejtermékek, tojás, articsóka, spenót. Ilyen jelegő ételekkel naponta átlagosan 500 mg nátrium jut a szervezetbe. Magas nátriumtartalmú ételek a konzervált ételek, füstölt,- fagyasztott húsok, sós kekszek, kenyér, pizza, kemény sajtok, levesporok, chipsek, ropik, vegeta és a leveskockák. Az ilyen jellegő ételek fogyasztására alapozott étrenddel naponta átlagosan 1000 mg nátrium jut a szervezetbe. Mivel sózzuk ételeinket? Használjunk jódozott tengeri sót! A tengeri só összetevıi a nátriumon kívül más ásványokat is tartalmaznak, így a sós íz kialakulása egyéb összetevıknek is köszönhetı, illetve segít a jódhiány kialakulásának megelızésében. Ajánlom még, hogy szerezzünk be himalájai sót, mely a nátriumon kívül 84 egyéb ásványi összetevıt tartalmaz, így sós íze nem kizárólag nátrum és kálium tartalmának köszönhetı, szervezetünkre jótékony hatással van, és nem okoz felhalmozódást. A csökkentett nátriumtartalmú sóval érdemes vigyázni, mert kálium található benne nátrium helyett, így éppoly ártalmas lehet szervezetünkre, mint a sima konyhasó. Mit tehetünk? Ne sózzunk az étel megkóstolása elıtt. Fızéskor a lehetı legkevesebb mennyiségő sót használjuk. Csak forrás után sózzuk meg a vizet. Ne sózzuk meg a húst megpuhulás elıtt. Ne vegyünk igénybe a család táplálkozásához jelentıs mértékben palackozott és konzervált ételeket, gondoljunk rá, hogy a füstölt hús, szalonna nagy mennyiségő sót tartalmaz. Együnk sok gyümölcsöt és zöldséget, mert ezek jelentıs beltartalmi értékeikkel hozzájárulnak szervezetünk vízháztartásának rendbetételéhez! Ferdeszemmel? IFJ. PAULUSZ JÓZSEF múlt havi Gazdaszemmel A címő cikkben azt a vádat kaptam, hogy nem a községet képviselem, hanem a visegrádi iskolát. Szeretném a cikk írójának a figyelmét felhívni a következı néhány tényre amiket valószínőleg azért nem fog elfogadni, mert állítása szerint közöttünk ideológiai ellentét van (mindössze ezzel magyarázta azt is, amikor megcáfoltam az ıáltala írottakat, miszerint nálunk semmilyen kulturális élet nincs). A visegrádi iskola éves munkatervében már szeptemberben szerepelt a februári fellépés Dömösön. Ezért nem hiszem, hogy az iskolát szapulni kellene, vagy egy képviselıt a földbe döngölni, hogy nem a falu érde- keit nézi. Úgy gondolom a vádaskodások elıtt illene néhány dolognak utánajárni. Mivel mindkét községben tanulnak dömösi fiatalok, éppen az én javaslatomra történt, hogy egyik évben a pilismaróti, másik évben a visegrádi iskola diákjai adják a március 15-i ünnepélyt. Ezen kívül voltak Dömösön még más kulturális programok is, amirıl lelkesen be lehetne számolni a megyei közgyőlésnek ugyanolyan nagy örömmel, mint ahogy azt ısszel tette a szomszéd községben megrendezett egyetlen program esetében. Akkor most ki is az, aki nem a saját községét képviseli? Úgy gondolom, hogy cikksorozatához a Gazdaszemmel helyett a Ferdeszemmel cím sokkal jobban illene. Gyermeknap május 31-én 10-tıl 13 óráig a Duna-parton az Összefogás Dömösért Egyesület szervezésében Bemutatót tart az Esztergomi Városi Tőzoltóság Programok: kézmőveskedés, sportvetélkedık, mesemondás, palacsintázás Mindenkit szeretettel várunk!

6 6 Dömösi Élet május J PÁLMAI JÓZSEF obb gazdát érdemelne a helyi önkormányzat promenádi pincéje! Tessék csak megnézni, hogyan áll hetek óta az ajtaja! Jó két éve annak, hogy szóltam a baloldali lépcsı veszélyessége miatt, még egy figyelemfelkeltı papírt sem voltak képesek kitenni az illetékesek. két hete Cseh János képviselı is felhozta a kínai bolt helyének eligazítását, nem történt meg. A Duna-part gondozatlan, az új járda aszfaltját helyenként fölnyomja a fő. A lakosok és a turisták is jelezték, hogy nagy kár volt eladni a kemping közeli nyilvános WC-t is. Az is kár, hogy a környékbeli feltöltés miatt nem lehet megközelíteni a Malompatak jobb partját. A patakok partjait jobb helyeken meg lehet közelíteni nagyobb gépjármővekkel is. Úgy gondolom, nem javult a közbiztonság. Valamikor, amikor elfogták a betörıt, végigvezették abban a faluban, ahol tettét elkövette. Egyre többen akarják, hogy a többszörösen visszaesık súlyosabb büntetést kapjanak, akár ténylegesen életfogytiglanit. A közelmúltban, ahogy elbontották a Róka Lajos bácsi féle házat, az illetékesek a belsı kerítésen átmászva, az alsót pedig átvágva bementek a szomszéd ház emeleti ablakán, és az alsó szinten egy gázpalackkal távoztak, tönkretéve két ablakot ezáltal. Tisztelt elöljáróság, mutassanak jó példát, szervezzék meg a helyi polgárırséget! Sokat tudna segíteni a helyi közbiztonságon! Segíteni akart a község helyzetén Zöld László építészmérnök, Kanadába szakadt hazánkfia azzal, hogy a saját földjén felépít egy idıs-otthon lakóparkot, ami késıbb a demográfia javulása után üdülıvé is válhatott volna. Ezt a tervet tájképvédelmi szempontra hivatkozva utasította el Cseh János képviselı urat kivéve a jelenlévı többi hat képviselı. Mondhatom úgy is, hogy csak egy lokálpatrióta volt a hét képviselıbıl. Ha Fehér Norbert is ott lett volna, akkor kettı. Tessenek csak megnézni Davost vagy Arezzot, hogy a természeti és a középkori értékek megırzése mellett hogy fejlıdik az új kor Gazdaszemmel építészete! Végre valami elindult volna. Azt hiszem, a kiskunhalasi egykori fıépítész, Kuminka úr esetében felkészületlen volt a képviselı-testület, a korábbi intézkedésekkel kapcsolatban is tájékozatlan volt. Végül is elegáns volt, hogy kompromisszumot kíván kötni a szuha-dőlıiek érintett csoportjával. Hogy mondta Kuminka úr? A döntés jogos körülmények között mindig az önkormányzat hatásköre a rendezési terv megalkotása során. Azt hiszem, itt a szentendrei pismányhegyi hasonlat erıs volt, még a 029-es táblára vonatkoztatva is. Örülök annak, hogy Dani- Szabó Eszterék keze nyomán megszépül a falu, párbeszédre van szükség az önkormányzattal. S ha már a múltkor fölmerült az, hogy kedvezı összegért egy cég helyiséget kapna a majdani dömösi faluházban, miért ne mőködhetne ott már programokkal faluház is? Bizony szép számmal él Dömösön közösségért lobogó ember, hivatkozva Takácsné Gyenes Ildikó cikkíróra, aki szerint Nem megoldás, ha otthon ülök, és siratom magam, és szidom azt, akit minden rossz okozójának vélek! Vagy: Mikor mentek el együtt utoljára egy a faluban szervezett kulturális eseményre? A következı mondat is szép gondolatot takar: Nem az anyagias világ oldja meg a felmerülı gondokat, hanem az erıs, határozott, higgadt lélek. A következı idézetet viszont már kétszer kellett elolvasnom ahhoz, hogy komolyan vegyem: Az életben minden tettünknek következményei vannak, tehát felelısséggel kell gondolkodnunk! Nekünk nem az afrikai éhezıkön kell segítenünk, minden embernek a szők Rövid válasz a gazdának SZILÁGYI GÁBOR gazából nem szeretek senki I cikkére se válaszolni, vagy esetleg megjegyzést főzni hozzá még ugyanabban a számban. Idırıl-idıre mégis rákényszerülök, mert nem hagyhatom egy egész hónapig megválaszolatlanul, a levegıben lógva az adott kérdést. Most is ezt kell tennem, mert Pálmai József olyan dolgokat ír cikkében, amik nem maradhatnak azonnali válasz nélkül. Hosszan vitatkozhatnék az általa leírtakkal, de terjedelmi okból csak az általam legfontosabbnak tartottakra reflektálok. Íme: Tavaly tavasszal szemétszedı akciót szervezett az Összefogás Dömösért Egyesület a Dunapartra. Kár, hogy egy tısgyökeres dömösi se jött el akkor, a Gazdaszemmel cikksorozat írója se, aki most is szóvá teszi a Dunapart gondozatlanságát gondolom egyéb bokros teendıi miatt nem ért rá, amint ezt korábban más vonatkozásban írta. Idén a Duna magas vízállása miatt csak májusban lesz szemétszedés. Kíváncsi vagyok, hányan és kik jönnek el? Ha az új járdát felnyomja a fő, akkor remélem, hogy az ott lakók is gazdaszemmel nézik a környezetében kell rendet teremtenie. Súlyos szavak ezek, kedves cikkíró, nem a legszerencsésebb fogalmazás. A cikk csaknem egészével egyetértek, de a hiányzó részt Radnóti sem így fogalmazná, a keresztény, keresztyén magyarázat is különbözik ettıl. Azt kívánom, hogy egyesületük elsısorban ne csak az entellektüel igényeit elégítse ki, hanem mőködtessen faluházat korcsoportonkénti, falusi, klubszerő programokkal is, bekopogtatva a nehéz sorsú, hátrányos helyzető gyerekekhez, s a munkanélküli, más igényő szülıkhöz is. Mi lett volna, ha rendez egy majálist az egyesület? S még egy kulturális program. Folyó hó 7-én, 14 órakor kerül sor a felújított Babits Mihály Emlékház és az új állandó kiállítás megnyitására Esztergomban, az Elıhegyen. dolgot, kapát ragadnak, és rendet tesznek a saját portájuk elıtt. Azonban nem hiszem, hogy lenne olyan dömösi, akinek ez ne lenne természetes, tehát teljesen fölösleges a figyelmeztetés. A kemping közelében levı nyilvános WC-t nem a jelenlegi faluvezetés kótyavetyélte el, hanem jóval korábban, az adósságrendezési eljárás során került elıször Pilismarót tulajdonába, majd az ottani önkormányzat adta el a jelenlegi tulajdonosnak a területtel együtt. A tisztesség úgy kívánta volna, hogy ezt a cikkíró aki tökéletesen tisztában van a helyzettel legalábbis megjegyzésként leírja. Polgárırséget szervezni a helyi polgárok dolga, ez ugyanis mindenhol alulról jövı, spontán szervezıdés, a polgárok önvédelmi reakciója. Nem felülrıl kell várni a megoldást. Azonban az önkormányzat is egész biztosan támogatna egy ilyen kezdeményezést. Azt pedig magam és képviselıtársaim nevében is visszautasítom, hogy ne lennénk lokálpatrióták, csak azért mert más a véleményünk egy fejlesztési elképzelésrıl, mint a cikkírónak. Egyébként mindenki támogatta magának a nyugdíjas otthonnak a létesítését, csak a kiválasztott helyszínnel nem értünk egyet. Az egyesülettel kapcsolatban pedig csak annyit, hogy szeretettel várjuk vissza közénk Pálmai Józsefet, egyik alapító tagunkat, hogy az egyesület keretein belül megszervezhesse az általa oly nagyon hiányolt programokat, ahogy várunk mindenki mást is, aki tenni akar a faluért. Sajnos az egyesület vezetésének és aktív tagjainak idejébıl, energiájából munka és család mellett a jelenleginél többre már nem telik. Szemétszedés a Duna-parton május 16-án 9.30 órától. Munkavédelmi kesztyőt mindenki hozzon magával! Miután végeztünk a szeméttel, fát ültetünk a dömösi közterületek szebbé tételének szándékával. Minél több kicsit és nagyot szeretettel várunk. Harapnivalóról és innivalóról gondoskodik az Összefogás Dömösért Egyesület.

7 2009. május Dömösi Élet 7 Már csak egy hónap PAULUSZNÉ TÓTH ANNA ire ezek a sorok megjelennek, már csak egy hónap M van hátra az iskolából. Az idei tanév utolsó hónapja is elérkezett. Mint mindig, most is nagyon hamar eljött az év vége, bár szeptember elején úgy tőnik, sosem érkezik el ez a nap. Az elmúlt idıszakot színes forgatagként éltük meg, hiszen annyi esemény, verseny és egyéb rendezvény, program volt a kínálatban, hogy nem gyıztünk válogatni belıle. Aki pedig mindegyiken részt akart venni, jól be kellett, hogy ossza az idejét. Március második felében ismét ellátogattak iskolásaink az óvodákba, ahol bemutatták az ovisoknak, mennyi mindent lehet megtanulni az iskolában. Vittük a hangszereket is, hogy aki még nem hallotta a hangjukat, hallhassa és akár kézbe is vegye ıket. Az ovisok nagyon örültek a mesének, amit a másodikosok Scheili Éva tanító nénivel vittek nekik ajándékba. Az óvodás szülıknek szülıi értekezletet tartottunk, ahol bemutattuk iskolánkat és az érdeklıdı szülık feltehették kérdéseiket. Nyílt napon kaptak lehetıséget jövendı iskolásaink szülei, hogy megnézhessék az iskolában folyó munkát, ahol többek közt a leendı elsıs tanító nénivel is megismerkedhettek, valamit betekinthettek a jelenlegi elsısök munkájába, hogy mennyit is tudnak már. Pályázatot írtunk, amibıl reményeink szerint- sok új hangszert tudunk venni majd a zeneiskolának. Többek közt új pianínóra, kürtre, kottákra pályáztunk. Március végén Nagymaroson szavaltak tanulóink, ahol mindannyian emléklappal, Mészáros Péter 7. osztályos tanulónk pedig elsı díjjal tért haza. Országos kémia versenyen mérhették össze tudásukat nyolcadikosaink Százhalombattán, ahol Horváth Sára 36. helyezést ért el, Petz Dániel pedig 32. helyet. A körzeti kispályás focin elsık lettünk az adott korcsoportban. Április 1-jén a 3-4. osztály ismét a Kolibri Színházba látogatott, ahol a Szöktetés a szerájból címő bábjátékot tekintették meg. Nem mindennapi elıadás volt, az biztos! Úgy énekeltek a bábmővészek, mint az operaénekesek, és láttatni engedték a bábmozgatás trükkjeit is. Április 2-3-án beíratták szüleik a leendı elsı osztályosokat. 23 tanulónk lesz a következı tanévben, négy településrıl fognak bejárni jövendı elsıseink. Már nagyon várjuk ıket! A tavaszi szünetet három nappal meghosszabbítottuk, hogy minden tanulónk alaposan kipihenhesse magát. Ez idı alatt pedagógusaink továbbképzésen vettek részt helyben, ahol nyolcan tanultuk meg a digitális tábla rejtelmeit. Jövı évtıl már élesben is használhatjuk tudásunkat, hiszen már megrendeltük ezt a korszerő tanítási eszközt, hogy oktatásunk színesebb, korszerőbb legyen. Április 18-án immár harmadszor rendeztük meg Furulyatalálkozónkat, ahol hat iskola legjobbjai mutatták be, mit tudnak, mennyit fejlıdtek az elmúlt egy évben. Jöttek hozzánk Szobról, Zebegénybıl, Vácról, Szentendrérıl, Dorogról. A találkozónak ismét a Királyi Palota lovagterme adott otthont, így méltó környezetben hallhattuk a gyönyörő muzsikaszót. Április 21-én a szentendrei körzeti katasztrófavédelmi versenyen csapatunk a harmadik helyezést érte el. Felkészítıjük Demeter Bálint tanár úr volt. 23-án nyílt napot tartottunk az érdeklıdı szülıknek. Nagyon sokan voltak kíváncsiak gyermekükre, fıleg az alsó tagozatban. Örültünk a látogatásnak! A 4. osztályosok Dunabogdányban nézték meg a Rovarkiállítást a Mővelıdési Házban. Enynyire szép kiállítással nagyon ritkán találkozni. A kiállítás kalauza az a bácsi volt, aki az egész győjtemény tulajdonosa. Nagyon sok érdekes dolgot tudhattunk meg a lepkékrıl és egyéb bogarakról. A Föld állatainak csak 4%-a gerinces. Megdöbbentı adat. Április én az esztergomi Féja Géza Közösségi Ház szervezésében rendezett Ister- Granum Eurorégiós vers-és mesemondó versenyen iskolánk is képviseltette magát, ahol két különdíjat is kaptak tanulóink. Április 27-én fogadó órát tartottunk a szülıknek. Nagyon sokan jöttek érdeklıdni gyermekük tanulmányi munkájáról. Április 7-én körzeti bemutató órát tartottunk a környékbeli iskolák meghívottjainak is. Meghívottunk Flór Ferencné volt, aki a másodikos Apáczai Kiadó által kiadott matematika tankönyvcsalád és a dılt betős munkafüzetek írója. A bemutató tanítás után a részt vevık megbeszélhették a tanórán látottakat, hallottakat. A hátralévı egy hónap nagyon fontos, hisz lehetıség van nem csak javítani, de sajnos rontani is. Tény, hogy mivel már felvették a nyolcadikosokat jövendı iskolájukba, ilyenkor leállnak a tanulással. Minden végzısünk tovább tanul, többségük gimnáziumban és szakközépiskolában. Május 6-án volt szokásos Anyák napi koncertünk, ahol majdnem 30 növendék köszönte meg a zene nyelvén az édesanyáknak azt a sok szeretet, amit kapunk Tılük. Elıttünk álló feladat még a május 27-i kompetenciamérés, mely minden 4., 6. és 8. osztályos számára kötelezı. A mérés eredményei publikusak, honlapunkon megtalálhatók (www.aprilyvisegrad.sulinet.hu). A tavalyi mérés eredményeit nemrég kapták meg a fenntartók és az iskolák. Büszkén mondhatjuk, hogy a környék legjobban teljesítı iskolája vagyunk mind matematikából, mind pedig magyarból. Természetesen az osztályok összetétele változó, van, hogy egyik évben jobb, másikban kicsit gyengébben teljesítenek. Összességében azonban a több évi értékelésbıl kiolvasható, hogy az adott intézmény teljesítménye az országos átlaghoz képest, illetve a településtípusok átlagához képest jobb vagy gyengébb. Az utóbbi három év adatai azt mutatják, hogy iskolánk ezeken a méréseken sokkal jobb az országos átlaghoz képest, a vidéki nagyvárosok szintjén áll. Ezek az eredmények a pedagógusok, szülık, és fıleg persze a gyerekek munkáját tükrözik, akik igyekeznek ilyenkor a tılük telhetı legjobb tudást nyújtani. Egész évben vannak programok, melyek arra hivatottak, hogy méltó képen megünnepeljük Visegrád 1000 éves évfordulóját. E programsorozat része az augusztus 20-i hétvégére tervezett többnapos rendezvény. E hétvége köré terveztük a szokásos Vi-Pa táborunkat. Idén 20 tanulót várunk Parajdról, a testvériskolánkból. Szokásos többnapos táborunkat most a Balaton környékére tervezzük, amely idén a megszokottól eltérıen csak három napos lesz. A tábor többi napjait a vendéglátó családoknál töltik a gyerekek, illetve a városi rendezvényeken vesznek részt.

Képviselıtestületi ülés dióhéjban

Képviselıtestületi ülés dióhéjban 2008. NOVEMBER 3. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM Képviselıtestületi ülés dióhéjban Októberben kétszer tartott ülést a képviselıtestület: 22-én rendkívüli ülés volt, míg 29-én a rendes havi képviselıtestületi ülésre

Részletesebben

K I S Z O M B O R N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A

K I S Z O M B O R N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A KISZOMBORI - XIX. évfolyam HÍRADÓ 2010. 3. szám (máj.-júni. júni.) K I S Z O M B O R N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A Kiszombor Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

2008. április Dömösi Élet 1

2008. április Dömösi Élet 1 2008. ÁPRILIS III. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM Kıhalmi József: Dömös jövıképe - ahogy én látom (3. rész) Tájszerkezetileg a következı rész a község kül- és belterülete. Nézzük meg, hogy milyen részekre tagozódik

Részletesebben

Berczeli. Ahogy Sajó Sándor pályadíjverse mondja: - szelleme az idık szellemébe árad, és az utódokban

Berczeli. Ahogy Sajó Sándor pályadíjverse mondja: - szelleme az idık szellemébe árad, és az utódokban Berczeli Ön a Berczeli Napló 101. számát tartja a kezében. XII. évfolyam 1. szám, 2007. január-június június 2007. május 13-án került sor Nyíregyházán a Bessenyei-szobornál a Bessenyei - társaság által

Részletesebben

Köszöntjük 300 éves testvériskolánkat!

Köszöntjük 300 éves testvériskolánkat! XXV. évfolyam 5. szám Meghívó Örömmel tájékoztatjuk, hogy iskolánk a 2008/2009-es tanévben megkezdte a 300. tanévét, melyre rendezvénysorozattal készülünk. A jubileumi ünnepség minden eseményére szeretettel

Részletesebben

Helyhatósági választások

Helyhatósági választások Az önkormányzatok független idıszaki kiadványa 2010. szeptember Helyhatósági választások A Helyi Választási Bizottságok nyilvántartásba vették a településeinken induló polgármester és egyéni listás települési

Részletesebben

Nınap alkalmából sok boldogságot és örömteli pillanatot kívánok a Boldogházi Hírek minden kedves Hölgy Olvasójának! A TARTALOMBÓL

Nınap alkalmából sok boldogságot és örömteli pillanatot kívánok a Boldogházi Hírek minden kedves Hölgy Olvasójának! A TARTALOMBÓL Jászboldogháza Község idıszakos lapja P O L G Á R M E S T E R I H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2012. MÁRCIUS 13.

Részletesebben

HALIMBAI HÍREK ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Halimba Község Önkormányzata idıszaki lapja VIII. évfolyam. 1. szám 2010. március

HALIMBAI HÍREK ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Halimba Község Önkormányzata idıszaki lapja VIII. évfolyam. 1. szám 2010. március HALIMBAI HÍREK Halimba Község Önkormányzata idıszaki lapja VIII. évfolyam. 1. szám 2010. március Tisztelt Halimbaiak, Tisztelt Olvasóink! ÖNKORMÁNYZATI HÍREK A Képviselı-testület az Önkormányzat 2010.

Részletesebben

10 ÉVES A. 2009. JÚNIUS 10. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 250 Ft BALLAGÁS ÉS TANÉVZÁRÓ

10 ÉVES A. 2009. JÚNIUS 10. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 250 Ft BALLAGÁS ÉS TANÉVZÁRÓ 10 ÉVES A Jászboldogháza Község idıszakos lapja P O L G Á R M E S T E R I H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2009.

Részletesebben

2009. december. Boldogházi Hírek

2009. december. Boldogházi Hírek 2009. december 1 2 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2009. december A 2009-es évet a változások évének is nevezhetjük falunkban, Jászboldogházán, hiszen a település és az itt lakók életét meghatározó, szolgálatukban

Részletesebben

A TARTALOMBÓL. Jászboldogháza Község idıszakos lapja 2012. OKTÓBER

A TARTALOMBÓL. Jászboldogháza Község idıszakos lapja 2012. OKTÓBER Jászboldogháza Község idıszakos lapja POLGÁRMESTERI H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2012. OKTÓBER 13. ÉVFOLYAM 5.

Részletesebben

Levél Önkormányzatának idıszaki lapja 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL

Levél Önkormányzatának idıszaki lapja 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL Levél Önkormányzatának idıszaki lapja 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL Az önkormányzat 254.397 ezer Ft bevétellel számol, amely kb. 20 millió Ftal kevesebb a tavalyi évnél. Ennek oka többek között az, hogy pl.

Részletesebben

10 ÉVES A. 2009. OKTÓBER 10. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 250 Ft. Csak akkor születtek nagy dolgok, ha bátrak voltak, akik mertek Ady Endre

10 ÉVES A. 2009. OKTÓBER 10. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 250 Ft. Csak akkor születtek nagy dolgok, ha bátrak voltak, akik mertek Ady Endre 10 ÉVES A Jászboldogháza Község idıszakos lapja P OLG ÁR ME ST E R I H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57 ) 460-0 23 f a l u u js a g @ j a s z b o l d o g h a z a. h u www.jaszboldoghaza.hu

Részletesebben

Saláta írás. H & K Hírlap információs havi lapja.

Saláta írás. H & K Hírlap információs havi lapja. H & K Hírlap információs havi lapja. Alapítva: 1995. Halász Zsuzsanna & Kristály Árpád XX. évf. 4. sz. A Leányfalui Önkormányzat támogatásával. 2015. április Móricz rendezvények Leányfalun Az utóbbi években

Részletesebben

Az emberi természet lényege abban a sok ezernyi kis jótettben gyökerezik, amelyek meghatározzák mindennapjainkat.

Az emberi természet lényege abban a sok ezernyi kis jótettben gyökerezik, amelyek meghatározzák mindennapjainkat. Jászboldogháza Község idıszakos lapja P O L G Á R M E S T E R I H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2012. JÚLIUS 13.

Részletesebben

Önkormányzati hírek Költségvetésünkrıl

Önkormányzati hírek Költségvetésünkrıl 2009. április hó Nógrád Községi Önkormányzat tájékoztató kiadványa Nemzeti ünnepünkrıl 2009. március 15-én, nemzeti ünnepünk alkalmából koszorúzással és gyertyagyújtással egybekötött ünnepi megemlékezést

Részletesebben

2 2010. december KRÓNIKA. December

2 2010. december KRÓNIKA. December 2 2010. december November 16-án a kistérségi Kulturális és sportélet összehangolásáról tartott 8 polgármester megbeszélést Tápiógyörgyén. November 20-án a Pest Megyei Természetbarát Klubok tartották éves

Részletesebben

Polgármesteri tájékoztató

Polgármesteri tájékoztató 2 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011. december Polgármesteri tájékoztató Tisztelt Boldogházi Lakosok! A naptári év végéhez közeledve az alábbi rövid összefoglalót készítettem az év eseményeirıl. Az önkormányzatok

Részletesebben

XVIII.. évfolyam 2009. 2. 2 K I S Z O M B O R K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A

XVIII.. évfolyam 2009. 2. 2 K I S Z O M B O R K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A KISZOMBORI - HÍRADÓ XVIII.. évfolyam 2009. 2. 2. szám (márc. ( márc.-ápr. ápr.) K I S Z O M B O R K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A A TARTALOMBÓL Tájékoztató a

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSTERVEZET 2013.

KÖLTSÉGVETÉSTERVEZET 2013. 2 2013. március Az önkormányzatok feladatkörének átalakítása magával hozta a pénzügyi átalakítást is. Feladatfinanszírozás az új, üdvözítı fogalom. Röviden azt jelenti, hogy az állam nem intézményeket

Részletesebben

Péteri Hírlevél. Munkába álltak a településırök! 2010. évi közmődíjak

Péteri Hírlevél. Munkába álltak a településırök! 2010. évi közmődíjak Hírlevél VÉGLEGES 2010.04.06. de. 8:50 Péteri Hírlevél Péteri Község Önkormányzatának hivatalos lapja 2010. évi 1. szám (2010. március-április) április) Sikeres óvoda-felújítási pályázat! Üdülıházas övezetekben:

Részletesebben

Németh Gabriella: Zsoltár. Az önkormányzatok független idıszaki kiadványa (junius)

Németh Gabriella: Zsoltár. Az önkormányzatok független idıszaki kiadványa (junius) Az önkormányzatok független idıszaki kiadványa (junius) DÖNTÉS SZÜLETETT Balatonszemes Községi Önkormányzatának Képviselı-testülete 100/2010 (V.21) Balatonıszödön a 43/2010 (V.26) határozatával döntött

Részletesebben

Berczeli. Augusztus 2. (vasárnap) 9.00 óra (Ulti csapatverseny) Jelentkezés: 06/20 358-6390 16.00 órától. Augusztus 7. (Péntek) IV. Ifjúsági Találkozó

Berczeli. Augusztus 2. (vasárnap) 9.00 óra (Ulti csapatverseny) Jelentkezés: 06/20 358-6390 16.00 órától. Augusztus 7. (Péntek) IV. Ifjúsági Találkozó Berczeli Ön a Berczeli Napló 115. számát tartja a kezében. XIV. évfolyam 2. szám, 2009. július Augusztus 1. (szombat) 20.00 óra Gátszínház a Tisza-parton: Kassai Thália Színház : Imádok férjhez menni zenés

Részletesebben

ÚJSÁGOLÓ. fennálló kedvezményes hitelfelvételi lehetıség, mely alapján

ÚJSÁGOLÓ. fennálló kedvezményes hitelfelvételi lehetıség, mely alapján ÚJSÁGOLÓ SZIGETMONOSTOR ÖNKORMÁNYZATI LAPJA Lesz egy hely! Most, hogy hosszú évek után döntést hozott a képviselı-testület és Faluház céljára megvásárolja a volt vízóra épületet (Árpád u.), sokan kétségbe

Részletesebben

Emeljük fel politikánkat a körülmények színvonalára!

Emeljük fel politikánkat a körülmények színvonalára! 2010. ÁPRILIS 5. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM Emeljük fel politikánkat a körülmények színvonalára! NOVÁK LAJOS POLGÁRMESTER MÁRCIUS 15-I ÜNNEPI BESZÉDE Marseillaise hangjai árasztották el Párizs utcáit is korhadó

Részletesebben

Európai Uniós forrásból kerül felújításra a Petıfi tér Kartal településen

Európai Uniós forrásból kerül felújításra a Petıfi tér Kartal településen Európai Uniós forrásból kerül felújításra a Petıfi tér Kartal településen Projekt címe: Petıfi tér felújítása, a településkép megújítása A Könyves Kálmán Nyugdíjas Egyesület 2011 novemberében pályázatot

Részletesebben

Péteri Hírlevél. Pest megyei milleniumi zászlót kaptunk! Péteriért emléklap adományozása. Péteri új jegyzıje: Dr. Guba Zsolt

Péteri Hírlevél. Pest megyei milleniumi zászlót kaptunk! Péteriért emléklap adományozása. Péteri új jegyzıje: Dr. Guba Zsolt HÍRLEVÉL DECEMBER jó 2009.12.18. de. 8:39 Péteri Hírlevél Péteri Község Önkormányzatának hivatalos lapja 2009. évi 6. szám (2009. december) Pest megyei milleniumi zászlót kaptunk! dr. Guba Zsolt személyében.

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. február 23. a vásárokról és piacokról szóló 4/2005. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. február 23. a vásárokról és piacokról szóló 4/2005. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. február 23. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2/2011.(

Részletesebben

Berczeli. XII. évfolyam 2. szám, 2007. július. Ön a Berczeli Napló 102. számát tartja a kezében.

Berczeli. XII. évfolyam 2. szám, 2007. július. Ön a Berczeli Napló 102. számát tartja a kezében. Berczeli Ön a Berczeli Napló 102. számát tartja a kezében. XII. évfolyam 2. szám, 2007. július Az idén már 8.(!) alkalommal szervezi meg a Tiszabercelért Egyesület ezt az országhatárokon túl is ismert

Részletesebben

Közpénz és talicska. Kultúra vagy közélet? Vezércikk 2011. FEBRUÁR 6. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM. A tartalomból. Közpénz folytatás a 3. oldalon NOVÁK LAJOS

Közpénz és talicska. Kultúra vagy közélet? Vezércikk 2011. FEBRUÁR 6. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM. A tartalomból. Közpénz folytatás a 3. oldalon NOVÁK LAJOS 2011. FEBRUÁR 6. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Közpénz és talicska Vezércikk Kultúra vagy közélet? NOVÁK LAJOS legutóbbi képviselő-testületi A ülésen három sorsdöntő döntés született, az egyik szerint újra lehetetlenné

Részletesebben