A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BÁCS-KISKUN MEGYEI LEVÉLTÁRA ÉVI MUNKABESZÁMOLÓJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BÁCS-KISKUN MEGYEI LEVÉLTÁRA 2013. ÉVI MUNKABESZÁMOLÓJA"

Átírás

1 A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BÁCS-KISKUN MEGYEI LEVÉLTÁRA ÉVI MUNKABESZÁMOLÓJA

2 AZ MNL KÖZPONTI SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ÉS MEGYEI TAGINTÉZMÉNYEINEK MUNKABESZÁMOLÓJA A megyei tagintézmény/szervezeti egység neve: Magyar Nemzeti Levéltár Bács-Kiskun Megyei Levéltára A megyei tagintézmény igazgatója/a szervezeti egység vezetője: Szabó Bence megbízott levéltár-igazgató I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ I. 1. SZERVEZETI KERETEK, GAZDÁLKODÁS, SZEMÉLYI ÉS INFRASTRUKTURÁLIS ELLÁTOTTSÁG, MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK A Magyar Nemzeti Levéltár Bács-Kiskun Megyei Levéltára illetékességi területén látja el a jogszabályok és belső szabályozók által kijelölt feladatait. Az intézmény összesen 5 telephelyen, 56 raktári célt szolgáló helyiségben őriz 10 ezer 200 iratfolyómétert kitevő levéltári anyagot. Használatba vett ingatlanaink közül kizárólag egyetlen telephely, a megyei levéltár kecskeméti székhelye áll a Magyar Nemzeti Levéltár tulajdonában, kezelésében. Három ingatlant térítésmentes használat jogán veszünk igénybe, egy telephelyünk pedig bérlemény. Intézményünk működtetését mindösszesen 24 munkatárs látja el, így a felvázolt adottságokból, vagyis: a levéltári telephelyül szolgáló ingatlanállomány decentralizáltságából, az ehhez képest alacsony és nem minden tekintetben optimális eloszlású dolgozói létszámból, továbbá a levéltári célra használt ingatlanok tulajdonosi-használati jogának összetettségéből, az épületállomány szélsőségesen eltérő jellegből és állapotából adódóan a levéltár működési adottságai, az iratőrzés, szakmai munka, üzemeltetés feltételei számos megoldandó problémát vetnek fel. Pozitívum, hogy a év során a megelőző évek gyakorlatához képest példátlan módon sikerült feltölteni az intézményünk számára engedélyezett létszámkeretet, sőt, mód nyílt a részmunkaidős álláshelyek 8 órás teljes státusszá tételére is. Ennek teljesülése jelentősen javította, gördülékenyebbé tette mind az üzemeltetés operatív munkáját, mind pedig a szakmai feladatellátást. A személyi kérdéseken túl egyéb területeken is történtek 2013-ban fajsúlyos változások, melyek közül kiemelhetők a szakmai feladatellátást Nemzeti Levéltári szinten egységessé és szakszerűvé tevő szabályzatok bevezetése, eljárásrendek, informatikai fejlesztések. A megyei levéltárak és a Magyar Nemzeti Levéltár vezetésének munkájának szorosabb összehangolását szolgálták az év során lezajlott intézményi látogatások. 2

3 I. 2. SZAKMAI TEVÉKENYSÉG Az MNL Bács-Kiskun Megyei Levéltára a 2013-as évben a levéltárak működését irányító szakmaspecifikus és általános jogszabályok, a Magyar Nemzeti Levéltár által kiadott szabályzatok és munkautasítások szerint végezte feladatait. Szakmai tevékenységünket a szakszerűség, pénzügyi gazdálkodásunkat a lehető legteljesebb takarékosság és előrelátás alapján igyekeztünk szervezni. Munkavégzésünk során a tárgyévre ütemezett feladatokat teljesítettük. A nem tervezhető feladatok [adatszolgáltatások, szakmai dokumentumok véleményezése, kutatószolgálati esetek, anyakönyvi másodpéldányokon utólagos bejegyzések, ügyfélszolgálati megkeresések, stb.] esetében a jogszabályok és belső szakmai szabályzatok által kijelölt határidőket minden esetben betartottuk. Szakmai munkánk során törekedtünk költségvetési kereteink adta határokon túl pályázati forrásokat is bevonni. Ennek részletezését a III.15. fejezet taglalja. Az év első féléve során jelentős munkaerőt kötött le a minősített adat védelméről szóló évi CLV. törvény 39. -a alapján elvégzett jegyzék-készítés, valamint az ezzel járó egyéb intézkedések. Ugyancsak a tárgyév első felében realizálódott a szakfelügyeleti ellenőrzési terv alapján végrehajtott állományvédelmi szempontú raktárminősítés is, az ehhez szükséges raktár-klimatikai alapadatok összegyűjtésével, valamint helyszíni bejárásával. A levéltár év második felében végzett szakmai munkájából a Levéltári Kollégium fondszerkesztési alapelveket érintő, évi, 2. számú ajánlása alapján végrehajtott irat-együttesek összerendezése jelentette a legkiemelkedőbb feladatterhet. Emellett hangsúlyos feladatként jelentkeztek az eredményt döntően évre meghozó, a Magyar Nemzeti Levéltár egységes tudományos célkitűzésein és adatszolgáltatási kötelezettségein alapuló kutatások is (szovjet katonai megszállással, holocausttal, kártalanítás nélkül elkobzott vagyontárgyakkal kapcsolatban). Ugyancsak a évben kezdődő és a következő évre áthúzódó feladat volt az egységes levéltári nyilvántartó rendszer, a ScopeArchiv bevezetésére való felkészülés is, melynek informatikai és nyilvántartás-ellenőrzési vonzatai voltak. 3

4 II. MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK A Bács-Kiskun Megyei Levéltár 5 telephelyen, sok tekintetben is változatos épületállománnyal rendelkezik. E téren a pontos tájékoztatás megkívánja a rövid, tételes áttekintést. 1. Kecskemét, Klapka utca szám alatt álló ingatlan a megyében egyedüliként, az MNL tulajdonában áll. Az 1995-ben épült, a Bács-Kiskun Megyei Levéltár székhelyének is otthont adó ingatlanban található a levéltárunkban elhelyezett iratanyag közel fele. Az épület 10, rendeltetés szerint is raktári célra épített helyisége levéltári anyag tárolására szükségmegoldásként elfogadható, de az utólagosan (1997-ben) igénybe vett 3, hőszigetelés nélküli padlástér helyzete raktár-klimatikai szempontból rendkívül kritikus. Ezekben az alkalmatlan helyiségekben 755 iratfolyóméternyi levéltári anyag van elhelyezve. Mivel az intézmény ilyen mérvű szabad raktárkapacitásokkal nem rendelkezik, a padlásterek kiürítése jelenleg nem lehetséges, így leginkább tetőhéj-szigeteléssel lehetne a helyzeten javítani. Az ingatlan további konstrukciós hibája, hogy a tetőzetről a lehulló csapadékvizet a gyűjtőcsatornák a belső zárt udvarra bocsátják ki, mely előbb-utóbb az épület alámosását, ezzel pedig műszaki, statikai károsodását is előidézheti. 2. Kecskemét Kossuth tér 1. szám alatt működő telephely teljes körű levéltári tevékenységet végez. Az intézményt érintő különböző levéltári elhelyezési, állományvédelmi problémák itt egy épületen belül jelentkeznek. Az ingatlan Kecskemét MJ Város tulajdonában áll, levéltárunk azt térítésmentesen használja. A századfordulón emelt, szecessziós stílusú műemlék épület (városháza) jelenleg rendkívül rossz állapotban van, melyek közül a legnagyobb mérvű veszélyt az itt őrzött iratanyagra a falak és aljzatok szélsőséges mértékű átnedvesedése és átsalétromosodása jelenti. További probléma, hogy ebben az épületben nem rendelkezünk összefüggő raktárállománnyal, mivel az épület 3 különböző pontján vannak az iratanyagaink elhelyezve. Az iratokat a magas, a salétromsav és az elázás (falakból kiszakadó fűtőtestek, korrodált csapok okozta szivárgások, csőtöréses beázások fordulnak elő) egyaránt veszélyeztetik. Alkalmatlan körülmények között itt megközelítően 900 folyóméternyi közte jelentős mennyiségű feudális és polgári kori iratanyagot tárolunk. A legveszélyeztetettebb iratanyag átcsoportosítására cselekvési terv kidolgozására lenne szükség. 3. Kiskunhalas, Dr. Nagy Mór utca sz. alatti ingatlant Kiskunhalas Város Önkormányzata, mint tulajdonos bocsátotta térítésmentesen rendelkezésünkre. A valamikor lakóházként funkcionáló, később kibővített fióklevéltári épület raktáraiban 476 folyóméternyi anyagot helyeztünk el. Az ingatlannal kapcsolatos problémák elsődleges forrása az épület ereszcsatornáinak állapotában, ezzel összefüggésben a falazat és vakolat állékonyságában keresendők, de vagyonvédelmi és esztétikai szempontból is kifogásolható a fióklevéltár helyzete. Ezen felül az ingatlan szabad raktári kapacitásokkal már nem rendelkezik, így távlatilag a helyi relevanciájú iratok átvételét sem lehet itt megoldani. További probléma, hogy többszöri helyszíni személyes egyeztetés, hivatalos megkeresés ellenére a város önkormányzata nem viszonyul partnerként intézményünkhöz, illetve megkereséseinket válasz nélkül hagyja. 4. Kiskunfélegyháza, Kossuth utca 1. szám alatti fióklevéltári telephelyünk használatát szintén a város bocsátotta térítésmentesen rendelkezésünkre, mely az önkormányzat és polgármesteri hivatalnak helyet adó, szecessziós stílben épült városháza emeletén található. Az épület csapadékelvezetésének konstrukciós hibája következtében rendszeresek a padlástér felőli beázások, ugyanakkor jelzésünkre az épületet üzemeltető gondnokság a hibákat gyors határidővel ki szokta javítani. Nagyobb gondot okoz, hogy a közel 900 folyómétert őrző levéltár teljesen megtelt, iratot csak irattári helyiséggel együtt tudtunk átvenni. Ennek a gyakorlattá tételére azonban további lehetősége nincs az önkormányzatnak, mely maga is irattári férőhely hiánnyal küzd. 4

5 5. Baja, Bajcsy-Zsilinszky u sz. alatti ingatlan helyzete a legkritikusabb. Az épületet, mely egy a Bajai Eötvös József Főiskola új épületrészének földszintjén található, Baja Város Önkormányzata bérli a Magyar Nemzeti Levéltár részére. A PPP konstrukcióban kivitelezett ingatlan tulajdonjoga egy magán befektetői csoport kezében van. A 2008-ban határozott időre megkötött szerződés 2013 októberében járt le, így ennek az egyébként műszakilag levéltári iratelhelyezésre kiválóan alkalmas fióklevéltárnak a sorsa jelenleg bizonytalan. Az ingatlanban összesen 754 iratfolyóméternyi levéltári anyagot őrzünk, a szabad raktári kapacitások pedig ezt kétszeresen is felülmúlják. Az épületállománnyal kapcsolatos beruházási-felújítási igényeken túl megemlítendő a levéltár amortizálódott gépjárművének és informatikai eszközparkjának kérdése is. Intézményünk üzembentartója egy 1996-os gyártási évű szolgálati Opel Astra gépkocsinak, melynek futásteljesítménye a 324 ezer kilométert is meghaladta. A gépkocsi cseréjét indokolná az a tény, hogy egyrészt a jármű üzemben tartása távlatilag emelkedő költségigényt támaszt, másrészt a jármű levéltári célra (iratanyag szállításra) csak korlátozott mértékben alkalmas. A működési feltételek között megemlítendők még a kliensként központi adatbázisokhoz kapcsolódó nyilvántartó és számviteli szoftverek is május 1-től használjuk az EcoSTAT programot (jelenleg 6 modul) a évtől pedig Központi Illetményszámfejtő Rendszeren (KIR) keresztül nyílik lehetőség munkaügyi alapadatok rögzítésére. Ugyancsak a következő évben kapcsolódunk a Poszeidon elektronikus iktatási rendszerhez, mely felváltja a jelenlegi papír alapú ügyviteli nyilvántartásunkat, míg a levéltári nyilvántartásaink területén - ugyancsak a következő esztendőtől - új rendszert, a ScopeArchivot alkalmazzuk. Mindkét nyilvántartó program esetében már 2013-ban megkezdődtek az előkészítő, tesztelő, adat-migrációs feladatok. A jövőre vonatkozó informatikai fejlesztések akadálya lehet azonban a levéltár korszerűtlen technikai állománya. Levéltárunk az éves selejtezési kötelezettségét, valamint a mennyiségi és pénzügyi leltározást december 31-ig végrehajtotta. Érintés-, villámvédelmi felülvizsgálatot Kiskunhalas és Kecskemét, Klapka utcai telephelyeink esetében lefolytattuk, továbbá sor került Kiskunhalason szabványossági felülvizsgálatra is. Levéltárunkban 2013 őszén a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ellenőrei felülvizsgálatot folytattattak le az ügyfélszolgálati esetek illetékkezelése tárgyában. A vizsgálat a levéltárban folyó illetékkezelési gyakorlatot szabályszerűnek ismerte el. 5

6 II. 1. KÖLTSÉGVETÉS, PÉNZÜGY (Csak a megyei tagintézményekre vonatkozik.) eredeti költségvetési előirányzat: Ft módosított előirányzat (dátum): - teljesítése (dátum): Ft ( ) pályázati források: Ft Kiadások: ( Ft): Jogcím Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatások, kiadások Felhalmozási kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Összesen Bevételek (Ft): Ft Jogcím Intézményi működési bevétel Irányító szervtől kapott támogatás Támogatásértékű bevétel Pénzmaradvány Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Összesen

7 Kiadások és bevételek alakulásának indoklása A megüresedett álláshelyek betöltésére a tárgyév közepén került sor, ezért ezen előirányzat teljes egészében nem került felhasználásra. A dologi kiadások előirányzata tartalmazta a tagintézmény bajai fióklevéltárának 2 havi bérleti díját, amely azonban a bérleti szerződés meghosszabbítása miatt végül nem merült fel. E mellett nagy összegű közüzemi díjak nem kerültek kiszámlázásra, így kifizetésre sem. Gazdálkodási elvek és költségmegtakarítási intézkedések A szakmai feladatellátás nagyobb hatékonysága érdekében igyekeztünk pályázati forrásokat bevonni tagintézményi költségvetésünkbe. A tárgyévben is törekedtünk a költségmentes lehetőségek kiaknázására. Ezt a koncepciót jól példázza a 2010-ben útjára indított internetes folyóiratunk, a Múltbanéző. 7

8 II. 2. SZEMÉLYZET Amit várunk: számszerűsíthető és szöveges adatok az alábbi témakörökben (az osztott munkakörök esetében az aránynak megfelelően kérjük feltüntetni az adatokat, a munkakörök szerint a teljes foglalkozás és részmunkaidőt is jelezni kell, munkaórában megadva) Szakmai tudományos munkakör (szöveges felsorolás, számadat a létszámra vonatkozóan, fő) összesen: 11 fő igazgató/szervezeti egység vezetője: 1 fő (teljes foglalkozás, főlevéltáros) helyettes: 1 fő (teljes foglalkozás, főlevéltáros) fióklevéltár vezető/osztályvezető/főosztályvezető: - csoportvezető: - főlevéltáros: 4 fő (teljes foglalkozás, közte az igazgató és igazgatóhelyettes) levéltáros: 6 fő (teljes foglalkozás) főrestaurátor, restaurátor: - felsőfokú végzettséggel és legalább három éves gyakorlattal rendelkező levéltári könyvtáros: 1 fő (teljes foglalkozás) Szakmai munkakörök (10 fő) segédlevéltáros: 2 fő (teljes foglalkozás) levéltári asszisztens: - levéltári segédrestaurátor: - levéltári könyvtári asszisztens: - levéltári kezelő: 7 fő (teljes foglalkozás) levéltári fotós: - levéltári könyvkötő: - levéltári informatikus: 1 fő (teljes foglalkozás) levéltári rendszerszervező: - levéltári adatrögzítő: - Gazdasági, ügyviteli és működést segítő műszaki alkalmazottak (3 fő) gazdasági, műszaki, igazgatási szakalkalmazott: 1 fő (teljes foglalkozás) gazdasági, műszaki, igazgatási ügyintéző: - ügyviteli alkalmazott: - műszaki, fenntartási, üzemviteli alkalmazott, szakmunkás, segédmunkás, kisegítő alkalmazott: 2 fő (teljes foglalkozás) Vezetők/nem vezetők aránya (%): 9,09% 8

9 Szakmai és funkcionális alkalmazottak aránya (%): 12,5% engedélyezett létszám (fő): 24 fő soros előrelépők (fő): 8 fő (2013. jan. 1. dec. 31. között) részmunkaidős foglalkoztatott (négy-hatórás/fő): 0 fő betöltetlen álláshelyek (fő, munkakör): 0 fő új belépők (fő, munkakör): 3 fő (levéltáros, levéltári kezelő, üzemviteli alkalmazott) GYES-en, GYED-en lévő (fő, munkakör): 1 fő (levéltáros) tartós táppénzen lévő (fő, munkakör): 0 fő megváltozott munkaképességű foglalkoztatott (fő): 0 fő közmunkaprogramban foglalkoztatott (fő, munkafeladat 200 karakter): 0 fő szakmai továbbképzésben résztvevők (létszám, képzés megnevezése [szigorúan szakmai, végzettséget adó továbbképzés]): 1 fő (MNL OL által szervezett képzésen: segédlevéltáros I-V. modul) nyelvi továbbképzésben résztvevők (létszám, nyelv meghatározása): 0 fő egyéb képzés: 0 fő tanulmányi szerződések és azok kondíciói: segédlevéltáros képzés (I-V. modul). A munkavállaló kötelezettséget vállalt tanulmányi és vizsgakötelezettségeinek teljesítésére, ill. közalkalmazotti jogviszonyának legkevesebb 1 évnyi fenntartására. Munkavállaló a munkáltató számára részvételi díjat nem fizet, ill. a munkavállalót a képzés alatt munkaidőés utazási kedvezmény (30%) illeti meg. futó álláspályázatok (száma, munkakör): 0 megjegyzés: 9

10 II. 3. ÉPÜLETEK, RAKTÁRAK, INFOKOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK, MÁS TECHNIKAI FELSZERELÉSEK Amit várunk: rövid számszerűsíthető és szöveges összefoglalás, a legfontosabb problémák, megoldandó feladatok a működés terén Irodaépületek Pontos cím, levelezési cím, elérhetőség (tel., fax., , honlap) épület adatok (alapterület, irodák száma, fűtés, világítás, vízellátás) 1. Székhely Cím: 6000 Kecskemét, Klapka u Levelezési cím: 6001 Kecskemét. Pf.: 77. Telefon/fax: 76/ ; Honlap: Alapterület összesen: 1724,28 m 2 Ebből - raktár: 1285,57 m 2 - kutatóterem 27,02 m 2 - egyéb 411,69 m 2 Irodák száma: 14 db Fűtés: gáz központi fűtés, központilag szabályozható Világítás: neon Vízellátás: vezetékes vízellátás és szennyvízcsatorna Fióklevéltárak Pontos cím, elérhetőség (tel., fax., , honlap), épület adatok (alapterület, irodák száma, fűtés, világítás, vízellátás) 1. Kecskemét, Kossuth téri telephely Cím: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. Levelezési cím: 6001 Kecskemét. Pf.: 77. Telefon/fax: 76/ Honlap: Alapterület összesen: 966,4 m 2 Ebből - raktár: 788,4 m 2 - kutatóterem 75 m 2 - egyéb 103 m 2 Irodák száma: 4 db Fűtés: központi fűtés, nem szabályozható Világítás: neon Vízellátás: vezetékes vízellátás és szennyvízcsatorna 2. Kiskunfélegyházi fióklevéltár Cím: 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. Levelezési cím: 6001 Kecskemét. Pf.: 77. Telefon/fax: 76/

11 Honlap: Alapterület összesen: 191 m 2 Ebből - raktár: 163 m 2 - kutatóterem 20 m 2 - egyéb 8 m 2 Irodák száma: 1 db Fűtés: központi fűtés, egyedileg szabályozható Világítás: neon Vízellátás: vezetékes vízellátás és szennyvízcsatorna 3. Kiskunhalasi fióklevéltár Cím: 6400 Kiskunhalas, Dr. Nagy Mór u Levelezési cím: 6001 Kecskemét. Pf.: 77. Telefon/fax: 76/ Honlap: Alapterület összesen: 229,8 m 2 Ebből - raktár: 151,3 m 2 - kutatóterem 34 m 2 - egyéb 44,5 m 2 Irodák száma: 1 db Fűtés: gáz központi fűtés, központilag szabályozható Világítás: neon Vízellátás: vezetékes vízellátás, nem csatlakozik szennyvízcsatorna-hálózatra 4. Bajai fióklevéltár Cím: 6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky u Levelezési cím: 6001 Kecskemét. Pf.: 77. Telefon/fax: 79/ (307) Honlap: Alapterület összesen: 422,53 m 2 Ebből - raktár: 382,53 m 2 - kutatóterem 20 m 2 - egyéb 20 m 2 Irodák száma: 1 db Fűtés: központi fűtés, szellőztetés és légkondicionálás. Egyedileg szabályozható. Világítás: neon Vízellátás: vezetékes vízellátás és szennyvízcsatorna Raktárak 11

12 Pontos cím, elérhetőség (tel., fax., , honlap), épület adatok (alapterület, kapacitás ifm, őrzött iratanyag mennyisége ifm, szabad kapacitás ifm, fűtés, világítás, vízellátás) 1. Volt könyvtár Cím: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. (városháza, volt városi könyvtár) Alapterület összesen: 333,60 m 2 Ebből - raktár: 300 m 2 - iroda 28 m 2 - egyéb 5,6 m 2 Irodák száma: 1 db Kapacitás: 1782,30 ifm ebből: - őrzött iratanyag mennyisége: 1377,3 ifm. - szabad kapacitás: 405 ifm Fűtés: központi fűtés, nem szabályozható Világítás: neon Vízellátás: vezetékes vízellátás és szennyvízcsatorna Kutatóterem Cím, nyitva tartás, férőhely, elérhetőség (tel., fax., , honlap), technikai ellátottság pl. számítógép (internettel rendelkezik, belső hálózat elérhető-e), mikrofilm olvasó db Kutatótermek Kecskemét, Klapka utca Kecskemét, Kossuth tér 1. Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. Kiskunhalas, Dr. Nagy Mór u Baja, Bajcsy- Zsilinszky u Alapterület (m 2 ) Kapacitás (fő) Internet, belső hálózat 27,02 12 Internet, belső hálózat Mikrofilmleolvasó Nyitva tartás 2 db Kedd-csütörtök: 7:30-15:45; Péntek: 7:30-12: Internet 3 db Kedd-csütörtök: 7:30-12:00 és 12:30-16:00 Péntek: 7:30-13: Internet - Kedd-csütörtök: 7:30-12:00 és 12:30-16:00 Péntek: 7:30-13: Internet - Kedd: 7:30-12:00 és 12:30-16: Internet - Kedd-csütörtök: 7:45-16:00; Péntek: 7:45-13:00 12

13 Infokommunikációs eszközök munkaállomások - 14 db Kecskemét, Klapka u. - 4 db Kecskemét, Kossuth tér - 1 db Kiskunfélegyháza - 1 db Kiskunhalas - 2 db Baja központosított hálózat: Kecskemét Klapka u Szerverek: 3 db Kecskemét Klapka u. (Samba fájlszerver, Textlib webszerver és Textlib adatbázis szerver) Szolgáltatások: A honlapon: fondjegyzék és dokumentumok elérése, Textlib könyvtári internetes kereső, NAVA Pont (televízió és rádió csatornák archív felvételeinek elérése) Vírusirtó: NOD 32 és Avast 2013 freeware Szoftverek: Windows 98, Windows XP Home és Professional, Windows Vista Office 2000 (akadémiai változat) és Office XP, 4 db MS Office 2007 Basic Adatbázis és web szerver Textlib-hez Ezeken kívül ingyenes szoftvereket használunk. Pl: Linux Ubuntu szerver egyéb feladatok: Az infokommunikációs eszközök üzemeltetése, karbantartása, javítása. A információk feltöltése a honlapra Levéltár honlapjának szolgáltatásai (i/n) alapadatok feltöltése - cím, elérhetőség, megközelítés (i) - munkatársak, elérhetőségek ( , telefon) (i) - munkatársak publikációi (i) nyitva tartás (i) kutatók, ügyfelek tájékoztatása - kutatási kérelem elektronikusan (i) - ügyfélszolgálati kérelem elektronikusan (i) - kutatótermi szabályzat (i) - támogató nyilatkozat (i) szervellenőrzés kérdőíve (i) szervek munkáját meghatározó jogszabályok gyűjteménye (i) közérdekű adatok feltöltése (i) raktárjegyzék (n) 13

14 fond- és állagjegyzék (i) adatbázisok (n) hírek (i) facebook (n) Technikai felszerelések Gépjármű (típus, évjárat, futott km, műszaki vizsga érvényessége) Típus: Opel Astra F 1.6 sedan Forgalomba helyezés ideje: november 25. Futott km: km Műszaki vizsga érvényessége: 2014.november 23. Iroda- és raktártakarítás (saját munkaerő, külső cég) Távfelügyelet (ellátottság i/n, típusa) Tűzoltó berendezések (elektronikus tűzjelző rendszer i/n, tűzoltó készülékek típusa, száma, felülvizsgálata) Tűzoltó készülékek: - Típusa, száma: P6EN3 (47 db); CO2-2 (2 db) - Felülvizsgálata: , Közüzemi mérőórák száma, állása típusonként, fogyasztási helyenként (éves fogyasztás) gáz, villany, víz Fogyasztási hely Kecskemét, Klapka u Kecskemét, Kossuth tér 1. Kiskunhalas, Dr. Nagy Mór u Mérő fajtája Mérő gyári szám Nyitó érték Záró érték Éves fogyasztás GÁZ m 3 VÍZ m 3 VILLANY kwh VILLANY kwh GÁZ m 3 VÍZ m 3 VILLANY kwh Szelektív hulladékgyűjtés (i/n) Műszaki felülvizsgálatok határidőre megtörténtek (i/n) (érintésvédelem, stb. azok esedékessége) Telephely Felülvizsgálat típusa Felülvizsgálat éve Következő felülvizsgálat 14

15 esedékessége Kecskemét, Klapka u Kiskunhalas, Dr. Nagy Mór u Érintésvédelmi felülv Villámvédelmi felülv Elektromos berendezések felülv Érintésvédelmi felülv Villámvédelmi felülv Elektromos berendezések felülv Munka- és tűzvédelmi oktatás megtörtént (i/n) Üzemorvosi vizsgálatok megtörténtek (i/n) Felújítási, karbantartási tények/igények (becsült költség ezer Ft) Kiskunhalas, Dr. Nagy Mór u sz. alatti fióklevéltár: csapadékgyűjtő csatorna tisztíttatás, falazat javíttatás. Becsült költség: 80 ezer Ft. Beruházási tények/igények (becsült költség ezer Ft) 1. Kecskemét, Klapka u sz alatti székhelyen: tetőhéj-szigetelés és födém felporzásmentesítés. Becsült költség: ezer Ft. 2. Szolgálati gépjármű cseréje iratszállításra (is) alkalmas járműre. Becsült költség: ezer Ft. 15

16 III. SZAKMAI TEVÉKENYSÉG III. 1. AZ ILLETÉKESSÉGI TERÜLET FELÜGYELETE Ellenőrzött szervek száma (terv/megvalósulás db): Ellenőrzési alkalmak száma: terv: 33 / megvalósult: 34 Ellenőrzött szervek fondfőcsoportjai: XXIV XXVI. XXXVII. 1 db 1 db 32 db Ellenőrzés témakörei (iratkezelés, irattárazás, problémák): Ellenőrzés témakörei 1. iratkezelés jogszabályi feltételeinek ellenőrzése: iratkezelési szabályzat, irattári terv, iratkezelési szoftverek tanúsítványai és használatukhoz kapcsolódó jogosultságok nyilvántartása. 2. Iratkezelés gyakorlata: az irat útjának követése az érkeztetéstől az irattárba kerülésig; ügyviteli segédletek ellenőrzése; az iratok irattári terv szerint meghatározott rendszerének szúrópróba-szerű ellenőrzése; 3. Irattárazás feltételei, jellemzői: ügyirat-mennyiség felmérése irattár, irattípus, évkör, selejtezhetőség, levéltárba adás szerinti bontásban, ill. összesítve; irattárak jellemző paraméterei, különös tekintettel az állományvédelmi kritériumokra. 4. Konzultáció, szaktanácsadás. A szervlátogatást végző levéltáros az iratképzőkről a helyszínen jegyzeteket készít, a felmerülő kérdéseket (irattárosi, iratkezelési feladatok, rendezés, selejtezés stb.) megválaszolta, majd a levéltári feldolgozás során jegyzőkönyvet vesz fel, melybe a feltárt hiányosságokat foglalja össze. Az elkészített dokumentumok két példányát az iratképző közfeladatot ellátó szervnek postai úton megküldi. A visszaérkező, hitelesített és iktatott példány a szervdossziéba került. Az irattár-ellenőrzés adatai a jogszabályokban előírt, kötelező nyilvántartásokon túl szervtípusonként, iratfajtánként és az iratkeletkeztetés évköre szerint tagolt, részletező excell táblázatban is rögzítésre kerülnek. Szervdossziék vezetése (hagyományos formában, elektronikusan): szervellenőrzések adatai az e-archívum adatbázisában rögzítésre kerültek. Iratkezelési szabályzat/irattári terv jóváhagyása (alkalom): 11 db Selejtezés jóváhagyása (darab): 181 Ellenőrzésben résztvevők száma (fő): 1 fő Saját gépkocsi igénybe vétele (alkalom): 28 alkalom 16

17 III. 2. ÁLLOMÁNYGYARAPODÁS Illetékességi területről állományba vett iratanyag/dokumentum mennyisége (iratanyag megnevezése, törzsszámonkénti tételes felsorolás, ifm, db, típusa) Sorsz. 1. V h A levéltári anyag Levéltári jelzet megnevezése évköre Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatalának iratai. Vegyes iratok Terjedelme (ifm) ,72 2. V Harkakötöny község iratai. Elöljárósági iratok ,05 3. VI Az Államépítészeti Hivatal iratai ,00 4. VIII a 5. VIII c 6. VIII Az MNL Bács-Kiskun Megyei Levéltára iratai. Kecskemét központ és a Klapka utcai csoport iratai Az MNL Bács-Kiskun Megyei Levéltára iratai. A kiskunfélegyházi fióklevéltár iratai A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat (Gyermekvédő Intézet) iratai , , ,50 7. X A Kiskunhalasi Kézilabda Szakszövetség iratai ,12 8. XIV XXIII c Szarvas István kiskunfélegyházi városi főmérnök iratai Kiskunhalas Város Tanácsának iratai. Gyámügyi, közigazgatási és vegyes iratok ,08 (1940) (1994) 10. XXIII d Kömpöc Község Tanácsának iratai. Közigazgatási iratok , XXIII g Kömpöc Község Tanácsának iratai. Adóügyi iratok , Harkakötöny Község Tanácsának iratai. XXIII c Közigazgatási iratok 13. Harkakötöny Község Tanácsának iratai. XXIII d Költségvetések 14. NAV Dél-alföldi Regionális Bűnügyi XXIV d Igazgatósága, Kecskemét iratai 15. XXV. 39. b A Bajai Városi ( között Járási) Bíróság iratai. Büntetőperes iratok 16. XXXIII. 1. b Állami anyakönyvi másodpéldányok gyűjteménye. Utólagos bejegyzések évi illetékességből történt iratátvétel mindösszesen 50, , , , , ,24 77,52 ifm + 28 pagina 17

18 Gyűjtőkörből származó gyarapodás: Iratvásárlás (iratanyag megnevezése, törzsszámonkénti tételes felsorolás, mennyisége ifm, vásárlás összege ezer Ft) 0 Ajándékozás (iratanyag megnevezése, törzsszámonkénti tételes felsorolás, mennyisége ifm) Sorsz. 1. IV X A levéltári anyag Levéltári jelzet megnevezése évköre Kecskemét Város Községi Iskolaszékének iratai. Iskolalátogatási napló Fogyatékos Emberek Kiskunfélegyházi Egyesületének iratai 3. XIII. 26. A Bakkay-család iratai 4. XIV XV XV. 43. d Kada Elek kecskeméti polgármester iratai Gyászjelentések levéltári gyűjteménye A Bács-Kiskun Megyei Levéltárba leadott kéziratok gyűjteménye Terjedelme (ifm) , , (2006) 0,14 É.n. 0, , , évi gyűjtőköri iratátvétel mindösszesen 0,37 Sorsz. Letét (iratanyag megnevezése, törzsszámonkénti tételes felsorolás, mennyisége ifm) 1. XIV. 90. A levéltári anyag Levéltári jelzet megnevezése évköre Fekete János kiskunfélegyházi helytörténész letétbe helyezett iratai Terjedelme (ifm) , évi letéti iratátvétel mindösszesen 1,54 Átvétel tagintézményeken/szervezeti egységeken belül: Sorsz. A levéltári anyag Levéltári jelzet megnevezése évköre Terjedelme (ifm) 1. IV Kiskunfélegyháza Cs. és K. Járási Kapitány iratai ,01 2. IV A solti alsó járás szolgabírájának iratai 1854; ,06 3. IV Páhi nk. iratai ,02 ifm + 2 pp 4. IV. 955 Bács-Kiskun megye területére vonatkozó 9.sz. Kecskeméti Választókerület iratai (Fülöpszállás nk. választási névjegyzéke) ,03 5. IV Kecskemét város tisztiorvosa ir V. 82. a Kalocsa Város Polgármesteri Hivatalának iratai 1930; pp 18

19 7. V c Dunapataj nk. polgári kori iratai (képviselőtestületi jegyzőkönyv) V Soltvadkert község iratai 4 pp 9. V Tass község iratai (körlevelek jegyzőkönyve) , V Újkécske nk. iratai 1885; 1866; pp 11. VIII. 1. A Kecskeméti Református Jogakadémia iratai , VIII A Lajosmizsei Önálló Gazdasági Ismétlő Iskola iratai , XXIV Kunszentmiklós nk. iratai. Adóhivatali iratok , XXV. 37. Kiskunhalasi Járásbíróság ir pp évi tagintézmények közötti iratátvétel mindösszesen 0,18 ifm + 28 pagina Állományba vett filmtári másolatok MNL-ben készült (OL filmek) - Máshol készült (Külső anyag, filmcsere-egyezmények) - Állományba vett digitális másolatok Fogyás MNL-ben készült (OL másolatok) Máshol készült (Külső anyag, csereegyezmények) Tagintézményen/szervezeti egységen kívüli: - Tagintézmények/szervezeti egységeken belül: - Bértárolt iratanyag mennyisége (ifm): 0,00 Tárgyévben átvett bértárolt iratanyag mennyisége (ifm): A bértárolt iratanyagban folyik-e selejtezés (i/n) - Selejtezett iratanyag mennyisége (ifm): A bértárolt iratanyaggal kapcsolatos munkákban résztvevők száma (fő): Ráfordított munkanapok száma (nap): Megjegyzés Levéltári tagintézményünk számára továbbra is a legégetőbb problémát a jelentős mennyiségű, levéltári átvételre érett iratanyag beszállításának évtizedek óta történő elmaradása jelenti. Jelenleg megfelelő, állományvédelmi szempontból legalább elfogadható raktárkapacitással csak Kecskeméten és Baján rendelkezünk. Ugyanakkor fékezi a tervszerű iratátvétel megindítását intézményünk Bajai Fióklevéltárának bizonytalan sorsa, valamint a kecskeméti városháza pinceterein belül őrzött iratanyag tarthatatlan, közvetlen módon veszélyeztetett helyzete is. Az iratgyarapítás terén a legjelentősebb elmaradások az ingatlan-nyilvántartások és közigazgatási iratok átvételénél mutatkoznak, de van olyan jogszolgáltató szerv is, mely már több évtizede megszűnt, irattári anyagai mégsem kerültek a levéltárba. A fentiekből adódóan a levéltári állomány gyarapításával nem lehet munkatervi szinten számolni, az iratátvételek csak a kisebb volumenű, esetenként veszélyeztetett köziratokra és felajánlás útján bekerülő, 19

20 történeti értékű magániratokra fókuszálnak. A évben az iratátvétel gerincét Kiskunhalas város 1990 előtt keletkeztetett közigazgatási iratai tették ki. A beszállítás indokául a közigazgatás átszervezése szolgált, melynek során az átadó önkormányzat a szerveződő járási hivatal számára helyet csak a tanácsi ügyiratok átadásával tudott biztosítani. III. 3. ÁLLOMÁNYVÉDELEM, REPROGRÁFIA Raktárak állapota (átlagos közép C, hőingadozás C, min/max o C, min/max %, átlagos %, ingadozás, szellőztetés, fényviszonyok (ablakok tájolása), árnyékolás) 2013 ÉV MAXIMUM ÉRTÉK ÁTLAG ÉRTÉK MINIMUM ÉRTÉK INGÁS (napi átlagok alapján számítva) JELLEMZŐK (sz szellőztetés, ablakok tájolása, árnyékolás) KLAPKA UTCA I. raktár KLAPKA UTCA II. raktár KLAPKA UTCA III. raktár KLAPKA UTCA IV. raktár KLAPKA UTCA V. raktár KLAPKA UTCA VI. raktár KLAPKA UTCA VII. raktár KLAPKA UTCA VIII. raktár KLAPKA UTCA IX. raktár KLAPKA UTCA X. raktár KLAPKA UTCA II. padlás 26,8 C ( ) 56,4 %RH ( ) 27,4 C ( ) 54,8 %RH ( ) 26,3 C ( ) 62,9 %RH ( ) 27,8 C ( ) 57,6 %RH ( ) 27,4 C ( ) 58,2 %RH ( ) 29,2 C ( ) 51,9 %RH ( ) 27,8 C ( ) 52,4 %RH ( ) 30,0 C ( ) 54,1 %RH ( ) 31,6 C ( ) 52,3 %RH ( ) 31,4 C ( ) 51,7 %RH ( ) 36,8 C ( ) 19,8 C 40,7 %RH 17,1 C 47,4 %RH 15,0 C 52,8 %RH 16,4 C 48,8 %RH 15,8 C 50,5 %RH 18,5 C 43,6 %RH 20,8 C 39,2 %RH 16,0 C 49,4 %RH 17,2 C 46,3 %RH 16,8 C 47,3 %RH 17,8 C 15,3 C ( ) 21,7 %RH ( ) 8,3 C ( ) 37,2 %RH ( ) 6,6 C ( ) 40,7 %RH ( ) 8,3 C ( ) 38,3 %RH ( ) 7,3 C ( ) 40,0 %RH ( ) 10,6 C ( ) 36,6 %RH ( ) 16,7 C ( ) 27,4 %RH ( ) 6,4 C ( ) 40,0 %RH ( ) 8,0 C ( ) 38,6 %RH ( ) 7,3 C ( ) 39,4 %RH ( ) 4,3 C ( ) 0,2 C 0,6 %RH 0,1 C 0,3 %RH 0,1 C 0,2 %RH 0,1 C 0,2 %RH 0,1 C 0,2 %RH 0,1 C 0,2 %RH 0,1 C 0,3 %RH 0,2 C 0,2 %RH 0,2 C 0,4 %RH 0,2 C 0,2 %RH 3,0 C SZ: udvarra és gépi At: É, ÉK Á: reluxa SZ: udvarra és gépi At: ÉNY Á: reluxa SZ: udvarra és gépi At: ÉK Á: reluxa SZ: udvarra és gépi At: ÉK Á: reluxa SZ: udvarra és gépi At: ÉK Á: reluxa SZ: udvarra és gépi At: DK Á: reluxa SZ: udvarra és gépi At: ÉK, DNY Á: reluxa SZ: udvarra és gépi At: ÉK Á: reluxa SZ: udvarra és gépi At: ÉK Á: reluxa SZ: udvarra és gépi At: ÉK Á: reluxa SZ: nincs At: nincs 20

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára Státusz: Véglegesített (kitöltő)

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára Státusz: Véglegesített (kitöltő) Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára Státusz: Véglegesített (kitöltő) Alapadatok Az adatszolgáltató teljes neve: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára Intézményazonosító: 11272 Az

Részletesebben

Előző évi rendezetlen fm. Rendezett fm

Előző évi rendezetlen fm. Rendezett fm A levéltári anyag feldolgozottsága a 23. dec. 31-én A fondfőcsoport Ssz. Száma Megnevezése Előző évi rendezett fm Előző évi rendezetlen fm Tárgyévi rendezetlen fm Rendezett fm alapszinten középszinten

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3.

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. SZERVELLENŐRZÉSI Kedves Gyuri! ADATLAP A Zala Megyei Levéltár ellenőrzési feladatait a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről

Részletesebben

M U N K A T E R V 2 0 1 4 A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BÁCS-KISKUN MEGYEI LEVÉLTÁRÁNAK 2014. ÉVI MUNKATERVE

M U N K A T E R V 2 0 1 4 A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BÁCS-KISKUN MEGYEI LEVÉLTÁRÁNAK 2014. ÉVI MUNKATERVE M U N K A T E R V 2 0 1 4 A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BÁCS-KISKUN MEGYEI LEVÉLTÁRÁNAK 2014. ÉVI MUNKATERVE I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ I. 1. Szervezeti keretek, gazdálkodás, személyi és infrastrukturális ellátottság

Részletesebben

Oktatási és Kulturális Minisztérium

Oktatási és Kulturális Minisztérium Adatgyűjtő szervezet: Oktatási és Kulturális Minisztérium FEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY STATISZTIKAI OSZTÁLY 1055 Budapest, Szalay u. 10-14. Levélcím: 1884 Budapest Pf.: 1. Az adatszolgáltatás a 229/2006.(XI.20.)

Részletesebben

Az e-archivum működés közben. Puzsár Imre (Magyar Országos Levéltár)

Az e-archivum működés közben. Puzsár Imre (Magyar Országos Levéltár) Az e-archivum működés közben Puzsár Imre (Magyar Országos Levéltár) Létrejötte 10/2002. NKÖM r. alap minisztériumi elvárás a rendeletnél ne tartalmazzon többet, de több funkcionalitást fejlesztettünk bele,

Részletesebben

MNL Nógrád Megyei Levéltára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2013

MNL Nógrád Megyei Levéltára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2013 MNL Nógrád Megyei Levéltára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 213 Alapadatok Az adatszolgáltató teljes neve: Magyar Nemzeti Levéltár Intézményazonosító: 113385 Az adatszolgáltató

Részletesebben

Levéltári intézmények 2008. évi adatai

Levéltári intézmények 2008. évi adatai Az adatszolgáltatás a 300/2007.(XI.9.) Korm. rendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1446/08. Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik. Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése,

Részletesebben

A Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Levéltára

A Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Levéltára Könyvtári szakmai nap Győr, 2014. 03. 25 Kisalföldi Könyvtárak és Könyvtárosok Egyesülete A Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Levéltára Szemerey Tamásné Dr. levéltárvezető Dr. Sági Éva levéltáros Egyetemi

Részletesebben

Szöveges beszámoló. a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről

Szöveges beszámoló. a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről Szöveges beszámoló a költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről Költségvetési szerv: 0200. Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára. Szakágazati besorolása: 910100. Könyvtári, levéltári tevékenység

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Levéltár évi MUNKATERV SZOMBATHELY 2009.

Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Levéltár évi MUNKATERV SZOMBATHELY 2009. Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Levéltár 2010. évi MUNKATERV SZOMBATHELY 2009. 1 A Savaria Egyetemi Központ Levéltárának 2010.évi munkaterve I. Gyűjtemény szervezése, iratbegyűjtés

Részletesebben

MNL Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2013

MNL Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2013 MNL Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2013 Alapadatok Az adatszolgáltató teljes neve: Magyar Nemzeti Levéltár Intézményazonosító: 10103378 Az adatszolgáltató székhelye:

Részletesebben

A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR

A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR 2006. évi munkabeszámolója I. Az intézmény általános helyzete ete 2004. január l-én jött létre a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Központi Levéltára a PTE Központi Könyvtár szervezeti

Részletesebben

Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala évi költségvetésének végrehajtása

Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala évi költségvetésének végrehajtása ORSZÁGOS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TANÁCS HIVATALA HIVATALVEZETŐ 50.068/2007 OIT Hiv. Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala 2006. évi költségvetésének végrehajtása Törzskönyvi azonosító száma: 329552

Részletesebben

A Veszprém Megyei Levéltár nyilvántartási rendszere Boross István-Márkusné Vörös Hajnalka-Jakab Réka-Nagy Szabolcs Az adatbázis kezdetei Papíralapú nyilvántartások Levéltárunk új épületbe költözik (2005)

Részletesebben

1. számú melléklet. Önkormányzati hivatal elhelyezésére szolgáló ingatlanok, illetve a járási hivatal részére átadott egyéb ingatlanok

1. számú melléklet. Önkormányzati hivatal elhelyezésére szolgáló ingatlanok, illetve a járási hivatal részére átadott egyéb ingatlanok 1. számú melléklet Önkormányzati hivatal elhelyezésére szolgáló ingatlanok, illetve a járási hivatal részére átadott egyéb ingatlanok Önkormányzati hivatal járási hivatal részére átengedett ingatlanai/ingatlanrészei

Részletesebben

A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR

A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR 2007.. évi beszámolója L Az intézmény általános helyzete 2004. január l-én jött létre a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Központi Levéltára a PTE Központi Könyvtár szervezeti egységeként.

Részletesebben

Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára

Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára A Magyar Hidrológiai Társaság XXXI. Országos Vándorgyűlése Gödöllő, 2013. július 3. Kissné Bognár Krisztina főlevéltáros, levéltárvezető Szent István Egyetem Kosáry Domokos

Részletesebben

A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRÁNAK MUNKABESZÁMOLÓJA

A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRÁNAK MUNKABESZÁMOLÓJA A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRÁNAK MUNKABESZÁMOLÓJA A megyei tagintézmény/szervezeti egység neve: Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei Levéltára A megyei tagintézmény igazgatója/a

Részletesebben

A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR

A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR 2011. évi munkabeszámolója I. Az intézmény általános helyzete 2004. január 1-én jött létre a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Központi Levéltára a PTE Központi Könyvtár szervezeti egységeként.

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 4 9 2 3 2 4 1 0 5 1 2 0 1 0 0 2 8 6 1 0 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1002 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának Szervezeti és Működési Szabályzata Pécs 2007 Preambulum * A Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

Készült: :05 Ellenörző kód: Értéktípus: Ezer Forint

Készült: :05 Ellenörző kód: Értéktípus: Ezer Forint Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése 04 Egyéb

Részletesebben

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék Az ÓBUDAI EGYETEMEN OKTATÓK, TUDOMÁNYOS KUTATÓK és TANÁROK MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN

Részletesebben

FŐVÁROSI BÍRÓSÁG A FŐVÁROSI BÍRÓSÁG 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA

FŐVÁROSI BÍRÓSÁG A FŐVÁROSI BÍRÓSÁG 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA FŐVÁROSI BÍRÓSÁG A FŐVÁROSI BÍRÓSÁG 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA A F Ő V Á R O S I B Í R Ó S Á G 2 0 0 5. É V I K Ö LT S É G V E T É S I A L A P O K M Á N YA 1. Fejezet száma, megnevezése, cím:

Részletesebben

Tárgy: Tájékoztatás a Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetési beszámolójáról. Dr. Herczeg Tibor jegyző

Tárgy: Tájékoztatás a Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetési beszámolójáról. Dr. Herczeg Tibor jegyző ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ, VADNA, SAJÓGALGÓC, SAJÓIVÁNKA ÉS DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2015. ÁPRILIS 21-EI EGYÜTTES NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 875-2/2015/Sz. MELLÉKLETEK

Részletesebben

A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az intézmény adatai Név: Felsőoktatási Regisztrációs Központ Törzskönyvi

Részletesebben

Egységes Iratkezelési Rendszer. Semmelweis Egyetem Igazgatási és Iratkezelési Igazgatóság

Egységes Iratkezelési Rendszer. Semmelweis Egyetem Igazgatási és Iratkezelési Igazgatóság Egységes Iratkezelési Rendszer Semmelweis Egyetem Igazgatási és Iratkezelési Igazgatóság Összefoglaló Beszámoló az EIDR projekt feladatairól és ütemezéséről Iratkezelési tapasztalatok és működési nehézségek

Részletesebben

PEST MEGYEI LEVÉLTÁR 2010. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

PEST MEGYEI LEVÉLTÁR 2010. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ PEST MEGYEI LEVÉLTÁR 2010. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Az intézmény gazdálkodási jogköre 2009. január 1-jétől: részben önállóan gazdálkodó, az előirányzatok feletti teljes jogkörrel rendelkező költségvetési

Részletesebben

2015.El.II.A.2/37. szám. A Fővárosi Törvényszék munkaterve 2016.

2015.El.II.A.2/37. szám. A Fővárosi Törvényszék munkaterve 2016. 2015.El.II.A.2/37. szám A Fővárosi Törvényszék munkaterve 2016. ÖSSZBÍRÓI ÉRTEKEZLET 1./ A Fővárosi Törvényszék elnökének tájékoztatója a Fővárosi Törvényszék 2015. évi működéséről 2./ A Fővárosi Törvényszék

Részletesebben

2010. május szám. Tartalomjegyzék HATÁROZATOK. 53/2010. (V. 13.) Kgy. A Dél-Zselici Középiskola alapfokú művészetoktatási feladatellátásának

2010. május szám. Tartalomjegyzék HATÁROZATOK. 53/2010. (V. 13.) Kgy. A Dél-Zselici Középiskola alapfokú művészetoktatási feladatellátásának 010. május 13. 7. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal HATÁROZATOK 53/010. (V. 13.) Kgy. A Dél-Zselici Középiskola alapfokú művészetoktatási feladatellátásának átadás-átvétele 54/010. (V. 13.) Kgy. Szigetvár

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. október 26-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. október 26-i ülésére Tárgy: A járási hivatal kialakításához szükséges megállapodás jóváhagyása Sorszám: IV/5. Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Farkas László aljegyző Véleményező bizottság: Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi

Részletesebben

BEVEZETŐ. A magyarországi németek történetének levéltári forrásai (1670-1950)

BEVEZETŐ. A magyarországi németek történetének levéltári forrásai (1670-1950) BEVEZETŐ A magyarországi németek történetének levéltári forrásai (1670-1950) A kutatás célja A mai magyarországi önkormányzati levéltárakban található azon fondok és állagok mutatójának és rövid ismertetésének

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9/A. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/222-1/2013/I. Üi.: dr. Dobó A./dr. Sánta E. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: A Csongrád Megyei Kormányhivatallal

Részletesebben

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Sorszám 1. melléklet a./201 (XI..) önkormányzati határozati javaslathoz Az önkormányzat 201 évi költségvetési ¾ éves bevételei (forintban) Előirányz Eredeti Módosított at előirányzat előirányzat számlák

Részletesebben

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA Egy kisvárosi önkormányzat önállóan tartja fenn művelődési házát és könyvtárát.

Részletesebben

Szöveges beszámoló 2005. év

Szöveges beszámoló 2005. év Szöveges beszámoló 2005. év Intézményünknek a TMÖ Pszichiátriai Betegek Otthona Máza az eltelt 12 hónap során a felügyeleti szerv biztosította a pénzügyi fedezetet, ezen kívül a munkaügyi központtól kapott

Részletesebben

07 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen ( )

07 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen ( ) Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előirányzata és teljesítése 04

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár Alapító

Részletesebben

A több városban működő integrált egyetemek levéltári hálózata tapasztalatai

A több városban működő integrált egyetemek levéltári hálózata tapasztalatai Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség vándorgyűlése Sopron, 2013. augusztus 26-28. A több városban működő integrált egyetemek levéltári hálózata tapasztalatai Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Levéltára

Részletesebben

Tisztelt Közgyűjtemények Kollégiuma! Egyedi pályázat szakmai beszámolójához

Tisztelt Közgyűjtemények Kollégiuma! Egyedi pályázat szakmai beszámolójához Pályázati beszámoló (NKA 3513-00461 sz. pályázat) a Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltára állományvédelmi műhelyének tevékenységéhez szükséges szakmai anyagok (vegyszerek és segédanyagok) beszerzéséhez

Részletesebben

A "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet. Szentes Városi Könyvtár

A Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet. Szentes Városi Könyvtár A "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzata és költségvetési szervei

Pátka Község Önkormányzata és költségvetési szervei Pátka Község a és költségvetési szervei 2009. évi zárszámadása Pátka Község a 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 E-mail: ktvpatka@datatrans.hu, ktvpatka@citromail.hu www.patka.hu

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Levéltár. Beszámoló a évi levéltári tevékenységről SZOMBATHELY 2009.

Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Levéltár. Beszámoló a évi levéltári tevékenységről SZOMBATHELY 2009. Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Levéltár Beszámoló a 2008. évi levéltári tevékenységről SZOMBATHELY 2009. 1 SEK Levéltár 2008.évi munkabeszámolója A Levéltár feladatkörét a közlevéltárakról

Részletesebben

A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék

A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék 2. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék A BMF OKTATÓK, TUDOMÁNYOS KUTATÓK ÉS TANÁROK MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN

Részletesebben

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek. Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 753/2015. 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

BÁTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

BÁTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL A BÁTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1. számú melléklete A H I V A T A L S Z E R V E Z E T I S É M Á J A Báta KÖZSÉG ÖNKORMÁNY- ZATÁNAK KÉPVISELŐ- TESTÜLETE Sárpilis KÖZSÉG ÖNKORMÁNY- ZATÁNAK KÉPVISELŐ-

Részletesebben

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek. Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FÖLDRAJZTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY 1. Fejezet száma: XXXIII. megnevezése: Magyar Tudományos Akadémia 2. Köztestületi költségvetési szerv a) azonosító adatok

Részletesebben

A DEMECSERI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE

MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE Miskolc, 2016 8.9. számú Egyetemi Szabályzat MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE Készült 8 példányban 1. sorszámú, változás átvezetésére

Részletesebben

Előterjesztés. Kunágota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Almáskamarás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete,

Előterjesztés. Kunágota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Almáskamarás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Előterjesztés Kunágota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Almáskamarás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, 2014. április hónapban tartandó együttes ülésére Tárgy: Beszámoló a Kunágotai Közös

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítására. Dr. Herczeg Tibor jegyző

Tárgy: Javaslat a Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítására. Dr. Herczeg Tibor jegyző ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ, VADNA, SAJÓGALGÓC, SAJÓIVÁNKA ÉS DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2016. ÁPRILIS 28-AI EGYÜTTES NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 828-2/2016/Sz. MELLÉKLETEK

Részletesebben

1. számú melléklet. Önkormányzati hivatal elhelyezésére szolgáló ingatlanok, illetve a járási hivatal részére átadott egyéb ingatlanok

1. számú melléklet. Önkormányzati hivatal elhelyezésére szolgáló ingatlanok, illetve a járási hivatal részére átadott egyéb ingatlanok 1. számú melléklet Önkormányzati hivatal elhelyezésére szolgáló ingatlanok, illetve a járási hivatal részére átadott egyéb ingatlanok Önkormányzati hivatal járási hivatal részére átengedett ingatlanai/ingatlanrészei

Részletesebben

Dombóvár Város, Szakcs, Lápafő és Várong Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 4-i rendkívüli együttes ülésére

Dombóvár Város, Szakcs, Lápafő és Várong Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 4-i rendkívüli együttes ülésére 1. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város, Szakcs, Lápafő és Várong Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 4-i rendkívüli együttes ülésére Tárgy: A Dombóvári

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

3. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye pontjában a következőket határozza meg: Veszprém Megyei Közművelődési Intézet, 8200 Veszprém, Vár u. 6.

3. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye pontjában a következőket határozza meg: Veszprém Megyei Közművelődési Intézet, 8200 Veszprém, Vár u. 6. 192/2009. (XII. 17.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdése g) pontja és a költségvetési szervek jogállásáról és

Részletesebben

14/242-1/2016. A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR 2016. ÉVI MUNKATERVE

14/242-1/2016. A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR 2016. ÉVI MUNKATERVE 14/242-1/2016. A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR 2016. ÉVI MUNKATERVE I. Vezetői összefoglaló... 4 II. Működési feltételek... 6 II.1. Költségvetési, pénzügyi feltételek... 6 II.2. Személyi feltételek... 8 II.3.

Részletesebben

Indoklás a 2007. évi költségvetési beszámolóhoz

Indoklás a 2007. évi költségvetési beszámolóhoz 7100 Szekszárd, Tárgy: Béla király tér 1., Pf. 33. Tel: 06-74/311-718 Tel./Fax: 06-74/319-473 E-mail: tolnalev@c3.hu Ügyintéző: Braunerné /Fné Hiv. szám: Iktatószám: /2008. Mell.: Előadó: Indoklás a 2007.

Részletesebben

A 2009. évi gazdálkodásunkról a kért szempontok alapján az alábbiak szerint számolunk be:

A 2009. évi gazdálkodásunkról a kért szempontok alapján az alábbiak szerint számolunk be: Szám: 201-2/2010. Ü.i.: Engyelné Piekos Liliana Tárgy: 2009. évi szöveges beszámoló Hiv.sz.: 306-2/2010. Mell.: 1 garnitúra Baranya Megyei Önkormányzat Lászlóné dr. Kovács Ilona Főjegyző Asszony részére

Részletesebben

A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR

A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR 2008.. évi beszámolója L Az intézmény általános helyzete 2004. január l-én jött létre a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Központi Levéltára a PTE Központi Könyvtár szervezeti egységeként.

Részletesebben

A Baranya Megyei Levéltár évi éves gazdasági beszámolója

A Baranya Megyei Levéltár évi éves gazdasági beszámolója A Baranya Megyei Levéltár 2007. évi éves gazdasági beszámolója Intézményünk 2007. évben gazdasági tevékenységét a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatóságához integráltan, gazdaságilag részben

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 8 0 9 7 6 0 1 2 5 1 1 3 1 3 0 0 9 1 0 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8495/2006. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája

Részletesebben

A Baranya Megyei Levéltár 2009. évi gazdasági beszámolója

A Baranya Megyei Levéltár 2009. évi gazdasági beszámolója A Baranya Megyei Levéltár 2009. évi gazdasági beszámolója Intézményünk 2008 januárjától önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működik. Gazdaságilag az intézményhez integrált Csorba Győző Megyei Könyvtár

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 300081 1051 17 05/00 038764 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1145 Budapest Columbus utca

Részletesebben

A 12/2007. (VI.15.) rendelet 1-10. számú mellékletei KIMUTATÁS. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

A 12/2007. (VI.15.) rendelet 1-10. számú mellékletei KIMUTATÁS. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról A 12/2007. (VI.15.) rendelet 1-10. számú mellékletei 1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer forintban

Részletesebben

Elemi költségvetés elkészítéséhez használandó

Elemi költségvetés elkészítéséhez használandó Szociális és Munkaügyi Minisztérium Zalaegerszegi Gyermekotthona Zalaegerszeg, Posta út 144. Elemi költségvetés elkészítéséhez használandó 20. évi formanyomtatványok, mellékletek Zalaegerszeg, 20. február

Részletesebben

SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN

SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN 1. Atlétika 2. Torna 3. Sportaerobic 4. Jégkorong 5. Kézilabda 6. Duatlon 7. Cselgáncs 8. Úszás 9. Kosárlabda 10. Vívás 11. RG 12. Kendó 13. Öttusa Sportágak Esemény

Részletesebben

XXIII. 211a. Keszthelyi Járási tanács V.B. Pénzügyi Osztály iratai Iktatott iratok

XXIII. 211a. Keszthelyi Járási tanács V.B. Pénzügyi Osztály iratai Iktatott iratok ** ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. ÁTTEKINTŐ RAKTÁRI JEGYZÉK XXIII. 211a. Keszthelyi Járási tanács V.B. Pénzügyi Osztály ai Iktatott ok 1950-1970 Terjedelme: 25 doboz=3,00 fm 22 kötet=

Részletesebben

A TÖRVÉNYSZÉK MŰKÖDÉSÉT MEGHATÁROZÓ LEGFONTOSABB JOGFORRÁSOK

A TÖRVÉNYSZÉK MŰKÖDÉSÉT MEGHATÁROZÓ LEGFONTOSABB JOGFORRÁSOK Szervezetfejlesztés a en az ítélkezési munka támogatásának, a szervezet hatékonyságának, gazdaságos működésének érdekében című ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0063. számú pályázat A TÖRVÉNYSZÉK MŰKÖDÉSÉT MEGHATÁROZÓ

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására Püspökladány Város Polgármesterétől 450 Püspökladány, Bocskai u.. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására

Részletesebben

Ü G Y R E N D SZÁMVITELI OSZTÁLY

Ü G Y R E N D SZÁMVITELI OSZTÁLY BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. Ü G Y R E N D 2011.év SZÁMVITELI OSZTÁLY A Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat GESZ

Részletesebben

41/2007. (IV. 19.) Kgy. határozat

41/2007. (IV. 19.) Kgy. határozat 41/2007. (IV. 19.) Kgy. határozat A dr. Marek József Szakközépiskola (Mohács) és a Petőfi Sándor Középiskolai Kollégium (Mohács) feladatellátásának átadás-átvétele 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2007. március 23. 3. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2007. (III. 23.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu. Szám: 3628/2006.

Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu. Szám: 3628/2006. Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 3628/2006. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2006.

Részletesebben

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A Közgyűlés VII-107/14.49/016. számú határozatának. melléklete Okirat száma: Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET 2009. február 27. 2. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 2/2009. (II. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 2 szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosítása 3/2009.

Részletesebben

Módosító okirat. Okirat száma: I/./2016.

Módosító okirat. Okirat száma: I/./2016. Okirat száma: I/./206. Módosító okirat Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet a Dombóvár város polgármestere által 205. március 26. napján kiadott, I/../205. számú alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 30-i ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

zárszámadási rendelete

zárszámadási rendelete Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. ( III.27.) számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324809 1091 03 02/01 264967 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012......

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK 2011. június 23. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 11/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelet A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati

Részletesebben

M U N K A T E R V 2 0 1 3 A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BÁCS-KISKUN MEGYEI LEVÉLTÁRÁNAK 2013. ÉVI MUNKATERVE

M U N K A T E R V 2 0 1 3 A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BÁCS-KISKUN MEGYEI LEVÉLTÁRÁNAK 2013. ÉVI MUNKATERVE M U N K A T E R V 2 0 1 3 A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BÁCS-KISKUN MEGYEI LEVÉLTÁRÁNAK 2013. ÉVI MUNKATERVE VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Magyarország kormányának döntése nyomán a Bács-Kiskun Megyei Levéltár 2012.

Részletesebben

Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okirata a 2013. szeptember 1-jei hatályú XX. számú módosítással egységes szerkezetben

Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okirata a 2013. szeptember 1-jei hatályú XX. számú módosítással egységes szerkezetben Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okirata a 2013. szeptember 1-jei hatályú XX. számú módosítással egységes szerkezetben A Csákvári Önkormányzati Társulás, mint irányító szerv a Magyarország helyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete májusi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete májusi ülésére Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 852/2014. 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

2. A Képviselő-testület dokumentumok aláírására felhatalmazza a

2. A Képviselő-testület dokumentumok aláírására felhatalmazza a Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 64/2015. (VII.22.)KT határozata A Kommunális Szolgáltató és Közfoglalkoztatási Intézmény alapító okiratának módosításáról Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz

Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz számú napirend a Képviselő testület 2014. október 29-i ülésén Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata 2014. háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Tisztelt Képviselő testület! Ezúton

Részletesebben

IV. 448. A Váci felső járás főszolgabírájának iratai (1872-) 1876-1897

IV. 448. A Váci felső járás főszolgabírájának iratai (1872-) 1876-1897 IV. 448. A Váci felső járás főszolgabírájának iratai (1872-) 1876-1897 Terjedelem: 19,81 fm (ebből kötet 1,00 fm), 172 doboz, Raktári helye: 25 kötet, 3 csomó, 200 rakt.e. a/ Elnöki iratok -1897 0,10 fm

Részletesebben

I. Országgyűlés Nemzeti Választási Iroda

I. Országgyűlés Nemzeti Választási Iroda I. Országgyűlés Nemzeti Választási Iroda I. A célok meghatározása, felsorolása A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) az általános választásokon, az időközi választásokon, valamint

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata. Az alapító okirat felvezető szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép:

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata. Az alapító okirat felvezető szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép: II-2/4262/203. határozat 2. sz. melléklet II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 20. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

V. 1019. Ceglédbercel nagyközség iratai /1804-/ 1903-1950 /-1961/

V. 1019. Ceglédbercel nagyközség iratai /1804-/ 1903-1950 /-1961/ Raktári hely: Nagykőrös, 33. raktár, 126-135. polc A/ Feudális kori iratok d/ Népesség összeírás 1804 0,01 fm C/ Polgári kori iratok 1903-1944 /-1957/ a/ Képviselő-testületi iratok 1903-1944 /-1945/ 0,30

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 137/1999. (VI. 30.) SZ. HATÁROZATA A VAS GEREBEN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 137/1999. (VI. 30.) SZ. HATÁROZATA A VAS GEREBEN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 137/1999. (VI. 30.) SZ. HATÁROZATA A VAS GEREBEN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben