Hamvas Béla életm -kiadás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hamvas Béla életm -kiadás"

Átírás

1 Hamvas Béla életm -kiadás 1. Anthologia humana /Ötezer év bölcsessége/, 4. kiadás, 1990 Antologia humana 1.1. Hermész Triszmegistosz 1.2. Ptahhotep 3.1. Ahikar 1.4. Su king Si King 1.6. Lao ce 1.7. Kung ce 1.8. Csuang ce 1.9. Mo ce Meng ce Li Taj po Tu Fu Huj Si Upanisadok Bhagavad gítá Sankara Manu Buddha Zen Ind mesék Zohar (Babilóniai) Talmud Philón Dvags po Lha rje (sgam po pa) Al Ghazalai Rabia Ibn Karram Al Bisztáni Al Halládzs Sibli Abu-Sazid Dzseláluddin Rumi Naszreddin Hodzs Omar Khajjam A hét görög bölcs (Kleobulosz, Szolón, Khilon, Thalész, Pittakon, Bain, Periandrosz) Püthagorasz Herakleitosz Demokritosz Platón Arisztotelész Diogenész Hippokratész Metodórosz Pürrhón

2 1.45. Theophrasztosz Epiktétosz Plutarkhosz Plótinosz Cicero Seneca Marcus Aurelius Apokrifek Aniochiai Szt Theophil Origenész Caecilius Cyprianusz Nagy Szt Vazul Szt Ágoston Szt Leo Boethius Szt Benedek Szt Gergely Joannes Ficampiensis Szt Bernát Szt Anzelm Hugo de St Victoire Assisi Szt Ferenc St Aegidius Bonaventura Boldog Angeli Aquinoi Tamás Eckhart Mester Johannes Tauler Ruysbroek Kempis Tamás Nicolaus Cusanus Leonardo Erasmus Morus Tamás Luther Sebastian Frank Rabelais Paracelsus Avilai Szt Teréz Montaigne Shakespeare Böhme Angelus Silesius Pascal Spinoza Bouscet??? Franklin Hamann Descartes St Martin

3 1.95. Montesquieu Voltaire Rousseau Diderot La Rouchefoucault La Bruyére Vaurenargues Lichtenberg Chamfort Rivarol Joubert Novalis Khasszidok Blake Goethe Schiller Kant Fichte Baader Schelling Keats Stendhal Schopenhauer Michelet Carlyle Newman Emerson Stirner Kierkegaard Thoreau Baudelaire Flaubert Whitman Ruskin Amiel Dosztojevszkij Ramakrishna Anatole France Mallarmé Wilde Lautrémont Tolsztoj Nietzsche R. Rolland Ortega y Gasset Leon Bloy Jaspers Tagore Thackeray Merezskovszkij

4 Ebner Suarés Powys George Mariatin Gide Gandhi Alain Réguy Jouhandeau Kassner Rilke Hoffmanstahl Gomez de la Serne Valéry Cioran Guénon Simon Weil Heidegger Rosenzweig 2. Szilveszter (1957) Bizonyos tekintetben ( ) Ugyanis ( ), Három regény, Szilveszter 2.2. Bizonyos tekintetben 2.3. Ugyanis 3. Patmosz I. esszék, 1. rész ( ), Direkt morál és rossz lelkiismeret 3.2. Csontváry nagy cédrusa 3.3. Elmélet és teória 3.4. Humanizmus 3.5. Németség 3.6. A rántottleves 3.7. Szabó Lajos, vagy az egyetlen rendszer 3.8. Messianizmus és diktatúra (Utóirat Szabó Lajoshoz) 3.9. Északi korona A m elégetése Az ágy Korszenvedélyek utólagos igazolása Zöld és lila Várakozás Államok kialakulása Protektorátus Fiziognómia J. D., vagy a beavatás Megrendelés A Waldstein szonáta

5 3.21. Démoszthenész Interview Metapoiézisz A jóisten uzsonnája Hódolat a megújulás el tt Vjeszij (Szigaljevizmus) A dolgokból elég (A szentség elemzése) Tanguy, vagy a logisztika misztikája A kétzongorás szonáta Értekezés a közigazgatásról Függelék a középszer ségr l Three points V. J., vagy a megvalósulás Orpheusz 4. Patmosz II. esszék, 2. rész ( ), Patmosz II Patmosz III El szó a B n és b nh déshez A tapintatlan (Démon és idill) Mirázs Az életm (Megjegyzések az életm höz) Levél V. J.-hez Cseresznyét szedni A senki (Utószó valakir l) Kiengesztel dés 5. A babérligetkönyv (Esszék, ) Hexakümion, (Nagy illúziók alkonyán, 1937.) A babérligetkönyv A babérligetkönyv Meditáció a hegytet n A virágszedés lélektana Reggeli feljegyzés Aranynapok Antik és modern tájkép Túlvilági kalauz Paidokratia Kierkegaard Szicíliában Ízek Téli terv A magányos király könyve A tamariszkusz alatt A jöv könyve A konyhakert Íróasztalkultúra

6 Imaginárius könyvek Fák Olbrin Joachim csodálatos utazása Thoreau Faragott fejek Az utazótáska A madarak éneke Csillagok Álom 5.2. Hexakümion Szellem és ókortudomány Nietzsche görögsége Wilamowitz Rohde Otto A George-kör Kerényi A szcientifizmus Hybris scientifica A szellem entrópiája Az egzisztenciális fordulat A modern vallásosság értelme La béte religieuse A vallásos ember világhelyzete Pszichológiai kitérét H s és b nös A paradoxon A hiteles görögség A görög valóság Az id Hérosz és aranykor A világegyetem fia A theiosz anthróposz Az isteni jelz használata az Iliászban Alétheia A klasszika Zeusz három arca A görögség bírálata Az ókortudomány elemzése Természet és szellem Az agón Dionüszosz 6. Tabula smaragdina ( ) Mágia szutra (1950), Kommentár a Tabula smaragdina (Hermész Triszmegisztos) tizenhárom mondatához, egyben bevezetés az Alchimiába (a hermetikus gondolkodásba) Történeti bevezetés

7 A szöveg Sors és artmológia Az elemek Logika és mathészisz Azonosság (ellentét) logika Az egységlogika Unus Miraculum Trinitas unificat dualitatem Operatio solis A legnagyobb szám A mérték és a közép A m veletek A nagy négyszeres ragyogás A tarot Els kör a sal jegyében Második kör a sulphur jegyében Harmadik kör a higany jegyében 6.2. Mágia szútra (Kommentár 100 pontban ) 7. Arkhai és más esszék ( ), Arkhai ( ) Az esquilinusi Venus Az olimpiai Apollón Az Aphaia-templom A meloszi sejtház Inka kövek A perui vázák Indián sz ttesek A halottasének Az északamerikai petroglifák Stonhendge, a szikla eksztázisa A willendorfi Venus A fügefahimnusz 7.2. Májá (1946) 7.3. Regényelméleti fragmentum (1948) 7.4. Óda a XX. századhoz (1945) 8-9. Scientia Sacra I. rész, 1-2. kötet, /Az skori emberiség szellemi hagyománya/ ( ), KÖTET Könyv: A HAGYOMÁNY Aranykor és apokalipszis Id számításunk el tt a hatszázas év

8 A Nagy Közösség és a Kicsinyke Jólét Zarathusztra es Henoch Az aranykor valósága Nyílt lét es zárt élet Ítelet alatt Az éberség l. A vidja Aszklépiosz kakasa A csiszti Az Ísa-upanisad elemzése Éberség és kábaság Éberség és tudás A lét és az élet Nyíltság és zártság A tudat A varázslat Sors és elhatározás Közvetlenség és reflexió A közösség felbomlása Az Élet Mestere l. A szakrális szubjektum A Tao te king XV. versének értelmezése A könyv A szútra stílus Az univerzális nyelv A könyv a történeti id ben A három forrás A három forrás Az archaikus szintézis A zseniális ember A misztikus intuíció A lappangó hagyomány Az újkor ébredése A hagyományok A hagyomány egysége Metafizika és mítosz Az skori egységek Vallás es hagyomány Az alkalmazás Éberség, látás, tudás 8.2. II. KÖNYV AZ ARCHAIKUS EMBER Az ember a Védánta szerint A lélek A második A buddhi, az ahamkára, a manasz, az öt indrija A takarók A szellemi stermészet és az anyagi természet A Taittirija-upanisad részlete Sruti és szmriti l. Kinyilatkoztatás és hagyomány

9 Adam Kadmon. A zuhanás A b nbeesés. Prakriti. Henoch Az els ébred k. Adam Felülr l és alulról jött ember Primer és primitív Az sképek Az istenek sorsa és a természet körforgása A tükörkonstrukció Az analógia Ellentét es különbség Az skép Kép és szó. A logosz Az emberi lét állomásai Az sállapot A b n Az ébredés Az ismétlés A küls sötétség A megszabadulás Az asszony Prakriti, Maja, Eva, Tai Jih Szophia Szépség es b báj A szamszára n i mivolta Testiesség, a küls sötétség A megszabadulás. Sakti skori antropológia Puggala Pannyatti Állomások a tévelygés és a megszabadulás között A lélek világhelyzete a lényeges Primer élmény: a lét egysége További példák Akinek tudása tiszta. Aki megnyugodott. Akinek szíve olyan, mint a gyémánt 8.3. III. Könyv kultusz és kultúra skori és újkori kultúra Az intenzív m velés Az újkori emberiség életének jellemvonása: a szellem realizálatlansága Mi a következménye annak, ha az élet értelme elkallódik Az ember a természetnek vagy apja, vagy elrablója A szakrális életrend Az skor intenzív m velésének célja nem a kultúra, hanem a földet paradicsommá változtatni Az indián mese A mese és elemzése A tevékenység metafizikája Mi dönti el a tevékenység értékét? A kultusz szakrális tevékenység Hogy a világosság isteneinek rejtélyes módon segítsenek Az anyagi természetr l való gondoskodás szakrális tevékenység

10 Az asa A haoma-kultusz Iránban Az asa szó magyarázata Az archaikus kultusz értelme az asa Az skori kultusz és az emberi tevékenység A frasa mint új szo egybevetése az asával Aranykoralkotás Az alkímia El zetes ismeretek Az elemek tana Az alkimista tevékenység Az aranycsinálás és a bölcsek köve Nem tárgyi kultúrát alkotni A közös üdv színvonalát emelni A jóga metafizikája A jóga fokozatai A jóga-tevékenység értelme Ember-kultusz Szakrális m velés Személyes üdv és a Szahu Heroikus lélek, önmegtagadás és a jóga A sekína A perui aranykert Földm velés, táplálkozás, tanulás A világot aranykertté tenni Elohut, kavanna, sekina A cselekvés metafizikája A megváltás 9. II. KÖTET 9.4. Könyv: A Beavatás Hermész Triszmegisztosz Küls körülmények. Szerz ség A hitelesség A beavatás intézménye Szertartások A második születés A beavatás élménye Kommentár A misztikus hegyibeszéd Széth-hagyomány. A dialógus Mágikus technika Befelé és kifelé Részletes magyarázatok Az újjászületés A hét bölcs A hetes számról A hetes és az epiphania A beavatás fokozatai

11 A Mithras-misztérium A fokozatok realizálása A hetedik hatvány Mágikus lépcs k A lét színvonalának fölemelése A beavatás fokozatainak és a túlvilági vándorlás állomásainak azonossága Túlvilág és egyetemes lét A mester tevékenysége Pillantás a Pert em Herura A Szahu megalkotása Természet és túlvilág Pradzsápati. Szoláris és lunáris éberség Túlvilági birodalmak Primitív népek. Varázslat. Az Atyák A Hold világa Az Amduat A pradzsápati tevékenységének értelme A lét egysége A Véda tanítása A négy kegyelem Fokozatok Csuang-ce A szamadhi A megvalósítás KÖNYV: AZ ANALÓGIA A képnyelv Az skor megértése a képnyelv megértésén múlik A nyelv stádiumai Az eredeti nyelv visszaszerzése a Pert em Heru szerint Az analógia és a közvetlen jelentés Analógiás látás és gondolkozás Hen kai pan és az analógia Az asztrológia Az asztrológia a kozmikus analógiák archaikus egysége A megfelelések; horoszkóp és mandala A csillagászati év és a Nap-hérosz sorsa A bolygók közvetlen jelentése A konstelláció Analógia és mágia Az ikrek A számelmélet A szám az a lánc, amely a létez dolgokat egybef zi A Kett keletkezése az Egyb l A szakrális labdajáték, a pár, az ellentét, a duál, a két pólus Ahura Mazda és Ahriman Az ellipitkus lét A három kaszt és a négy évszak l. A Három. Az egyiptomi nagy Kilenc Az AUM és az AUR jelentése A három guna és a három kaszt

12 A Négy misztériuma. A Tetraktüsz. A kereszt. Jod-Hé-Vau-Hé Közelebbi és távolabbi analógiák a számelmélet alapján Az Egész, a teljes, a Minden. Szám és Id. A négy évszak, a négy korszak a négy elem és a négy életkor A betegség Az analógia és az univerzális intelligencia A betegség és az ötös szám analógiája A betegség és a hierarchiák Az alacsonyabb rend t l való függés törvénytelen állapota Archaikus gyógyítás A szent váza A víz Az analógia és az archaikus ember realizmusa. Transzcendentális valóságlátás A természet isteni és nem emberi ismeretet kíván Thalész víz-metafizikája Víz-istenek és a víz az egyes skori egységekben Bizonyos tekintetben az egyetlen elem A létez világ kezdete KÖNYV: A KIRÁLY ÉS A NÉP Az archaikus közösség Az skori közösség hierarchiája. Hierarchia és osztály A brahman, a ksátrija és a vaisja Hierarchiát helyreállító törekvések a történeti kor határán Hármas és négyes hierarchia A kétszerszületett. A tisztátalan A hierarchia és a négy juga A kocsihajtó l. A delphoi kocsihajtó. Antarjamin. Krisna Az Egy megnyilatkozása az emberi életben A Tao te king és a királyi beavatás A beavatás és a hierarchia feje Csuang-ce, Bhagavadgíta, Kohelet A király létével irányítja az emberi közösség reintegrációját Uralom és hatalom Az skor és a történet Homérosz és a filozófusok Brahman és ksátrija A ksátrija ressentiment. Az életrend megváltozik A vadkan A hatalom süllyedése Brahma-pura Az égi város és a földi város. A lét sformája A város és a szám. Architetkúra A nyílt lét palládiuma. Város és vidék Ars regia A város a történetben. Utópiák A város és a közösség Száhuja A nép Az skollektívum A király és a nép, a két pólus

13 Az isteni epiphania A nép analógiái. Föld, asszony, jin, természet. A nép és a szám. A tizenkét törzs Daéna, az égi közösség A nép visszaképz dése. Zarathusztra A törvény Az artha, a káma és a dharma Törvény és kinyilatkoztatás Manu. A közösség szellemi rendje Szakrális megnyilatkozás. A törvény követése és megszegése A törvény az emberi közösséget a szellem elé állítja Kollektív reintegráció. Sziddhata 10. Scientia Sacra II. rész /A kereszténység/ ( ), A kereszténység és hagyomány Az Evangélium és a levelek Az Antikrisztus Az androgünosz Az egységlogika (fragmentum) Karnevál regény ( ) I-II-III., könyv könyv könyv könyv könyv könyv könyv 13.3.[Névmutató] [Utószó] 14. Szarepta Esszék ( ); 64-es esszék ( ), Szarepta (Tiszapalkonya ) es cikkek. (1964) Az egzisztencializmus után Jean Grenier és az inegisztencializmus Lázár miközöttünk Rudolf Kassner utolsó m vei A Tao te king új fordítása Kicsoda Ön, fest vagy Georges Mathieu Logika és ellentmondás (Stéphan Lupasco) Hódolat William Shakespeare géniusza el tt Hubay Miklós hét színm ve Cs. Szabó László legújabb könyvei Gulyás Pál Moly Tamás Egy-két kritikai megjegyzés Déry Tibor új regényéhez

14 A magyar Hüperion I-II., Az sök útja és az istenek útja Magyar vonatkozású esszék Az öt géniusz Bakony A bor filozófiája, A magyar Hüperion (1936) Els rész Második rész Az sök útja és az istenek útja (1943?) Kényelmetlen közkérdések Ágis tragédiája Politika helyett misztika Magyar vonatkozású esszék Szellemi törekvések a magyar irodalomban (1935) Híg-magyar, jött-magyar, mély-magyar (1939) Prohászka Lajos könyvér l A magyar sorstudomány megalapítása (1943) Egy költ apológiája (1946) 16. Új magyar Hüperión 2. könyv Az öt géniusz (1948) Bakony (1936) A bor filozüfiája (1945) Három Szájvilág Hieratiklus maszkok Egy pohár bor: az ateizmus halálugrása Eszkatológiai kitérés Az olajok Utóhang a metafizikához (Apológia) Bor és idill Sz l, bor, drágak, asszony Borkatalógus (vázlat) Szájharmóniák Mikor igyak, mikor ne? Hogyan igyak? Hol igyak? Res fortissima (pietistáknak éspuritánoknak) Vita illuminativa (Az utolsó ima) A legfontosabb szakirodalom [Tárgymutató] 17. Silentium Titkos jegyz könyv Unicornis, Silentium Henoch Egy csepp a kárhozatból Jázmin és olaj Gyümölcsóra Titkos Jegyz könyv (1962. február 4.) Apokalyptikus monológ Arlequin Kései m vek melankóliája

15 Pythia Unicornis Beszélgetések Bolond, aki nem az örök életre rendezkedik be Epilegomena 18. A láthatatlan történet (1943) Sziget ( ), A láthatatlan történet A Vízönt Wordsworth vagy a zöld filozófiája Poszeidón 18.1,4. Meteóra 18.1,5. Milarepa A VII. szimfónia, és a zene metafizikája Poeta sacer A barátság Héloïse és Abélard Ünnep és közösség Sziget Brueghel Az írás platonizmusa Rilke levelei Nietzsche és a George-kör 19. Az sök nagy csarnoka I. India A titkos tanítások könyveib l (1943) Bevezetés A Véda 26 fejezete (Kommentár és szöveg) Katha-upanisad (1953) Tanulmány Szöveg Szánkhja káriká (1954) Tanulmány Szöveg Patandzsali: Jóga-szútra (1954?) Szöveg Buddha beszédei (1954?) A t zbeszéd Lényegtelen és lényeges A vakok és az elefánt A gyémántnál keményebb (1955) 19,6.1. Tanulmány Az észt meghaladó tudás szútrája (Szív szútra) szövege A gyémántnál keményebb (szöveg) 20. Az sök nagy csarnoka Tibet Japán, Konfu-ce: Lun-jü (1944)

16 Kung mester beszélgetései (bevezetés) Lun-jü (szöveg) A Tao virágai Csuang-ce (1955) Tibeti misztériumok (1945) Bevezet tanulmány Óm mani padme hum A mindennapos gyakorlat A nyílegyenes ösvény A rolang A halottak tudatának átvitele (pho wa) A tumo Tagpo Lhadje tanításaiból A csöd Az álom A bardo Csag-gja-cse n-po (a Megszabadulás Nagy Jelképe) Tibeti és szanszkrit szavak Zen (1955) Tanulmány Zen-szövegek 21. Az sök nagy csarnoka III. Egyiptom Héber hagyomány Iszlám Görög hagyomány, Egyiptom Pert em heru Az egyiptomi halottak könyve Tanulmány Szöveg Héber hagyomány Hénoch apokalipszise Tanulmány Szöveg Széfer Jecirá Tanulmány Szöveg Iszlám Szúfi Tanulmány Szöveg Görög hagyomány Orpheusz (tanulmány) Püthagorasz Tanulmány Khrüszea epé Az aranyeposz (szöveg) Hérakleitosz Hérakleitosz helye az európai szellemiségben (tanulmány) Hérakleitosz 131 mondata Empedoklész (tanulmány)

17 22 Az sök nagy csarnoka IV. (2011-áprilisában még el készületben) Naplók és jegyzetek rész rész (folytatás) [Névmutató] 25. Levelezés [26. Szatirikus írások?]

HAMVAS BÉLA. Scientia sacra

HAMVAS BÉLA. Scientia sacra HAMVAS BÉLA MŰVEI Az életmű-kiadást szerkeszti: Dúl Antal 9 SCIENTIA SACRA 1. rész 2. kötet * * * HAMVAS BÉLA Scientia sacra 1. rész Az őskori emberiség szellemi hagyománya (1943-1944) 2. kötet * * * MEDIO

Részletesebben

Anthologia humana ÖTEZER ÉV BÖLCSESSÉGE. Összeállította és bevezette: HAMVAS BÉLA. Ötödik kiadás. Átdolgozta és sajtó alá rendezte KEMÉNY KATALIN

Anthologia humana ÖTEZER ÉV BÖLCSESSÉGE. Összeállította és bevezette: HAMVAS BÉLA. Ötödik kiadás. Átdolgozta és sajtó alá rendezte KEMÉNY KATALIN Anthologia humana ÖTEZER ÉV BÖLCSESSÉGE Összeállította és bevezette: HAMVAS BÉLA Ötödik kiadás Átdolgozta és sajtó alá rendezte KEMÉNY KATALIN MEDIO KIADÓ * * * MEDIO Kiadó, 1996 Kiadja a MEDIO Kiadói

Részletesebben

HAMVAS BÉLA. Scientia sacra

HAMVAS BÉLA. Scientia sacra HAMVAS BÉLA Scientia sacra 1. rész Az őskori emberiség szellemi hagyománya (1943-1944) 1. kötet * * * HAMVAS BÉLA MŰVEI Az életmű-kiadást szerkeszti: Dúl Antal 8 SCIENTIA SACRA 1. rész 1. kötet * * * MEDIO

Részletesebben

Hamvas Béla: Tabula Smaragdina * * * Kommentár a Tabula Smaragdina. (Hermész Triszmegisztosz) tizenhárom mondatához, egyben bevezetés az

Hamvas Béla: Tabula Smaragdina * * * Kommentár a Tabula Smaragdina. (Hermész Triszmegisztosz) tizenhárom mondatához, egyben bevezetés az Hamvas Béla: Tabula Smaragdina * * * Kommentár a Tabula Smaragdina (Hermész Triszmegisztosz) tizenhárom mondatához, egyben bevezetés az Alchimiába (a hermetikus gondolkodásba) * * * I. TÖRTÉNETI BEVEZETÉS

Részletesebben

HAMVAS-TÁR 7. SZERKESZTETTE: FARAGÓ FRENC TARTALOMJEGYZÉK. Vallásban és szerelemben nincs közöny (Szilveszter) Éthosz anthropo daimon*

HAMVAS-TÁR 7. SZERKESZTETTE: FARAGÓ FRENC TARTALOMJEGYZÉK. Vallásban és szerelemben nincs közöny (Szilveszter) Éthosz anthropo daimon* HAMVAS-TÁR 7. SZERKESZTETTE: FARAGÓ FRENC TARTALOMJEGYZÉK Vallásban és szerelemben nincs közöny (Szilveszter) Éthosz anthropo daimon* Éthosz anthropo daimon az ember sorsa jelleme. A mondat, amely Hérakleitosz

Részletesebben

Hamvas Béla: Tibeti misztériumok

Hamvas Béla: Tibeti misztériumok Hamvas Béla: Tibeti misztériumok Tartalom Fordította és bevezetéssel ellátta: Hamvas Béla [Bevezetés] Om mani padme hum A mindennapos gyakorlat A nyílegyenes ösvény A rolang A halottak tudatának átvitele

Részletesebben

Hamvas Béla: Eksztázis

Hamvas Béla: Eksztázis Hamvas Béla: Eksztázis 1. A szentkönyveket az ember kinyilatkoztatás útján kapta. Mint a hagyomány minden lényeges fogalma, a kinyilatkoztatás is a szektáknak vagy a racionalizmusnak, és így a fantazmagóriának

Részletesebben

Hamvas-tár1 HAMVAS-TÁR 1. SZERKESZTETTE: FARAGÓ FRENC TARTALOMJEGYZÉK

Hamvas-tár1 HAMVAS-TÁR 1. SZERKESZTETTE: FARAGÓ FRENC TARTALOMJEGYZÉK HAMVAS-TÁR 1. SZERKESZTETTE: FARAGÓ FRENC TARTALOMJEGYZÉK Szeretettel...- 3 - F bb életrajzi adatok...- 3 - Hamvas Béla (1897-1968) író, filozófus... - 4 - Hamvas Béla...- 5 - A hamvas-raktár...- 6 - Találkozásom

Részletesebben

A tarot. A tarot huszonkét képből álló sorozat, amelyhez még négy színben tíz-tíz, esetleg tizenkét (vagy tizennégy) lap csatlakozik.

A tarot. A tarot huszonkét képből álló sorozat, amelyhez még négy színben tíz-tíz, esetleg tizenkét (vagy tizennégy) lap csatlakozik. A tarot A tarot huszonkét képből álló sorozat, amelyhez még négy színben tíz-tíz, esetleg tizenkét (vagy tizennégy) lap csatlakozik. A huszonkét lap első pillanatra is azonnal analógnak látszik a kaldeus

Részletesebben

Hamvas Béla: Patmosz II-III.

Hamvas Béla: Patmosz II-III. Hamvas Béla: Patmosz II-III. TARTALOMJEGYZÉK PATMOSZ II PATMOSZ III El szó a B n és b nh déshez A tapintatlan (Démon és idill) Mirázs Az életm (Megjegyzés az életm höz) Levél V. J.-hez Cseresznyét szedni

Részletesebben

Gyémántfőrész-szútra

Gyémántfőrész-szútra KİSZEGI LAJOS Gyémántfőrész-szútra COMITATUS 2000 VESZPRÉM Kıszegi Lajos Kiadja a Comitatus Könyv- és Lapkiadó, Veszprém Felelıs kiadó: Agg Zoltán Mőszaki szerkesztı: Schoffhauser Szilvia Nyomás a veszprémi

Részletesebben

Terebess Ázsia E-Tár «katalógus «vissza a Terebess Online nyitólapjára

Terebess Ázsia E-Tár «katalógus «vissza a Terebess Online nyitólapjára Terebess Ázsia E-Tár «katalógus «vissza a Terebess Online nyitólapjára Tibeti misztériumok Fordította és bevezetéssel ellátta: Hamvas Béla Pesti Szalon Könyvkiadó, Budapest, 1990 Tartalom [Bevezetés] Om

Részletesebben

kellék MELLÉKLET AZ 1994-BEN MEGJELENT FILOZÓFIAI VONATKOZÁSÚ KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA

kellék MELLÉKLET AZ 1994-BEN MEGJELENT FILOZÓFIAI VONATKOZÁSÚ KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA kellék MELLÉKLET AZ 1994-BEN MEGJELENT FILOZÓFIAI VONATKOZÁSÚ KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA AZ 1994-BEN MEGJELENT FILOZÓFIAI VONATKOZÁSÚ KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1. A tiszta ész: Immanuel Kant és Georg Wilhelm

Részletesebben

Hamvas Béla: Mágia szutra * * * Tartalom:

Hamvas Béla: Mágia szutra * * * Tartalom: Hamvas Béla: Mágia szutra * * * Tartalom: 1. A fontos nem a tanítás hirdetése, hanem a sors átalakítása 5 2. Nem a háttérből a módszer által hatni, hanem a módszert mindenki kezébe adni _ 5 3. A cél a

Részletesebben

------a jelenlét folyóirata ------

------a jelenlét folyóirata ------ ------a jelenlét folyóirata ------ 2001-2002. Tél, első szám ~1ÉZES Zsolt: Kairosz, a jelenlét szellemisége felé SMIDÉLIUSZ Gábor: Az őrök visszatérés mítosza DÚL Antal: Hamvas Béla életpályája, GÁNCS

Részletesebben

HAMVAS BÉLA Patmosz 1.rész (1958-1964) Első kiadás Forrás: http://utenti.lycos.it/apoka/? Elektronikus kiadás: Terebess Ázsia E-Tár

HAMVAS BÉLA Patmosz 1.rész (1958-1964) Első kiadás Forrás: http://utenti.lycos.it/apoka/? Elektronikus kiadás: Terebess Ázsia E-Tár HAMVAS BÉLA Patmosz 1.rész (1958-1964) Első kiadás Forrás: http://utenti.lycos.it/apoka/? Elektronikus kiadás: Terebess Ázsia E-Tár Tartalom DIREKT MORÁL ÉS ROSSZ LELKIISMERET CSONTVÁRY NAGY CÉDRUSA ELMÉLET

Részletesebben

METAPHYSICUM et POLITICUM A MAGYAR TRADICIONÁLIS ISKOLA BIBLIOGRÁFIÁJA

METAPHYSICUM et POLITICUM A MAGYAR TRADICIONÁLIS ISKOLA BIBLIOGRÁFIÁJA METAPHYSICUM et POLITICUM A MAGYAR TRADICIONÁLIS ISKOLA BIBLIOGRÁFIÁJA Szerkesztette és a bevezetést írta Buji Ferenc METAPHYSICUM et POLITICUM A magyar tradicionális iskola bibliográfiája A Metafizikai

Részletesebben

HAMVAS BÉLA P a t m o s z

HAMVAS BÉLA P a t m o s z HAMVAS BÉLA P a t m o s z esszék 2. rész (1964-1966) Elsı kiadás ÉLETÜNK KÖNYVEK Ez a könyv a Magyar Könyv Alapítvány, a Magyar Hitelbank "Mővészeti Alapítványa" valamint Szombathely Megyei Jogú Város

Részletesebben

A FENT ÉS A LENT FILOZÓFIÁJA

A FENT ÉS A LENT FILOZÓFIÁJA A FENT ÉS A LENT FILOZÓFIÁJA Ahogyan fent, úgy lent, s ahogyan lent, úgy fent. szokták sok helyütt idézni a szinte szállóigévé vált mondást. De vajon tudjuk-e, kitől származik és milyen bölcsességekről

Részletesebben

Kormos József. Nevelésfilozófia

Kormos József. Nevelésfilozófia Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Kormos József Nevelésfilozófia Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar egyetemi jegyzet ISBN 978-963-308-083-2 Budapest, 2012.

Részletesebben

Filozófiatörténet általános bölcsészeknek

Filozófiatörténet általános bölcsészeknek Boros János - Lendvai L. Ferenc URL: http://mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/ Filozófiatörténet általános bölcsészeknek BEVEZETÉS A filozófia tanulmányozásában az első nehézséget az okozza, hogy nem adódik

Részletesebben

A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Filozófia I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II. A VIZSGA LEÍRÁSA

A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Filozófia I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II. A VIZSGA LEÍRÁSA A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Filozófia I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II. A VIZSGA LEÍRÁSA OM azonosító: 031202 FILOZÓFIA A vizsgázónak a követelményrendszerben és

Részletesebben

Szimbólumtár. Jelképek, motívumok, témák az egyetemes és a magyar kultúrából

Szimbólumtár. Jelképek, motívumok, témák az egyetemes és a magyar kultúrából Szimbólumtár Jelképek, motívumok, témák az egyetemes és a magyar kultúrából Pál, József, Szegedi Tudományegyetem BTK, Olasz Tanszék Újvári, Edit, Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola,

Részletesebben

1994. szeptember 63. Táj vagy örökség?

1994. szeptember 63. Táj vagy örökség? 1994. szeptember 63 KELEMEN ZOLTÁN Táj vagy örökség?»dido, királynom, gyulölöm eföldet.» (Baka lstv:in: Aeneas és Dido 1) Hamvas Béla életmuvét három, jól elkülöníthet6, nagyobb korszakra lehet osztani.

Részletesebben

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR Nyelvészeti Doktori Iskola, Ókortudományi Oktatási Program Vezetője: Dr. Adamik Tamás, akadémiai doktor DOKTORI DISSZERTÁCIÓ IMREGH MONIKA PLÓTINOS

Részletesebben

Töprengések pszichózisokról, New Age-ről és C. G. Jungról 1 avagy Szép új világ?

Töprengések pszichózisokról, New Age-ről és C. G. Jungról 1 avagy Szép új világ? Töprengések pszichózisokról, New Age-ről és C. G. Jungról 1 avagy Szép új világ? 1. Bevezetés A kezdő pszichiáter napi gyakorlatában is időről-időre feltűnnek olyan pszichotikus tüneteket, vizuális és

Részletesebben

Tartalom. FORRÁS Bácskay András: Egy mezopotámiai orvosi szöveg 173

Tartalom. FORRÁS Bácskay András: Egy mezopotámiai orvosi szöveg 173 Tartalom TANULMÁNYOK SZENT KÖNYVEK Salát Gergely: Szent könyvek Kínában a konfuciánus kánon 5 Rácz Géza: India szent könyvei és a Bhagavad-gítá kódja 18 Rózsa Huba: Pentateukhosz vallástörténet üdvtörténet

Részletesebben

DON QUIJOTE.HU AVAGY A FILOZÓFIA VÁNDORÚTJAI

DON QUIJOTE.HU AVAGY A FILOZÓFIA VÁNDORÚTJAI DON QUIJOTE.HU AVAGY A FILOZÓFIA VÁNDORÚTJAI Don Quijote.hu avagy a filozófia vándorútjai Tanulmányok és egyéb írások Csejtei Dezsı tiszteletére 60. születésnapja alkalmából Szeged Pro Philosophia Szegediensi

Részletesebben

Harry Oldmeadow. KEZE MŰVÉT HIRDETI AZ ÉGBOLT A természeti rend vallásos érzékelésének újraébresztése 1

Harry Oldmeadow. KEZE MŰVÉT HIRDETI AZ ÉGBOLT A természeti rend vallásos érzékelésének újraébresztése 1 Harry Oldmeadow KEZE MŰVÉT HIRDETI AZ ÉGBOLT A természeti rend vallásos érzékelésének újraébresztése 1 Mert ő a Tűz, mert ő a Nap, mert ő a Szél és ő a Hold, mert ő a Fény és ő a Brahman, ő a Víz és az

Részletesebben

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 2 Dr. Héjjas István

Részletesebben