Hamvas Béla életm -kiadás

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hamvas Béla életm -kiadás"

Átírás

1 Hamvas Béla életm -kiadás 1. Anthologia humana /Ötezer év bölcsessége/, 4. kiadás, 1990 Antologia humana 1.1. Hermész Triszmegistosz 1.2. Ptahhotep 3.1. Ahikar 1.4. Su king Si King 1.6. Lao ce 1.7. Kung ce 1.8. Csuang ce 1.9. Mo ce Meng ce Li Taj po Tu Fu Huj Si Upanisadok Bhagavad gítá Sankara Manu Buddha Zen Ind mesék Zohar (Babilóniai) Talmud Philón Dvags po Lha rje (sgam po pa) Al Ghazalai Rabia Ibn Karram Al Bisztáni Al Halládzs Sibli Abu-Sazid Dzseláluddin Rumi Naszreddin Hodzs Omar Khajjam A hét görög bölcs (Kleobulosz, Szolón, Khilon, Thalész, Pittakon, Bain, Periandrosz) Püthagorasz Herakleitosz Demokritosz Platón Arisztotelész Diogenész Hippokratész Metodórosz Pürrhón

2 1.45. Theophrasztosz Epiktétosz Plutarkhosz Plótinosz Cicero Seneca Marcus Aurelius Apokrifek Aniochiai Szt Theophil Origenész Caecilius Cyprianusz Nagy Szt Vazul Szt Ágoston Szt Leo Boethius Szt Benedek Szt Gergely Joannes Ficampiensis Szt Bernát Szt Anzelm Hugo de St Victoire Assisi Szt Ferenc St Aegidius Bonaventura Boldog Angeli Aquinoi Tamás Eckhart Mester Johannes Tauler Ruysbroek Kempis Tamás Nicolaus Cusanus Leonardo Erasmus Morus Tamás Luther Sebastian Frank Rabelais Paracelsus Avilai Szt Teréz Montaigne Shakespeare Böhme Angelus Silesius Pascal Spinoza Bouscet??? Franklin Hamann Descartes St Martin

3 1.95. Montesquieu Voltaire Rousseau Diderot La Rouchefoucault La Bruyére Vaurenargues Lichtenberg Chamfort Rivarol Joubert Novalis Khasszidok Blake Goethe Schiller Kant Fichte Baader Schelling Keats Stendhal Schopenhauer Michelet Carlyle Newman Emerson Stirner Kierkegaard Thoreau Baudelaire Flaubert Whitman Ruskin Amiel Dosztojevszkij Ramakrishna Anatole France Mallarmé Wilde Lautrémont Tolsztoj Nietzsche R. Rolland Ortega y Gasset Leon Bloy Jaspers Tagore Thackeray Merezskovszkij

4 Ebner Suarés Powys George Mariatin Gide Gandhi Alain Réguy Jouhandeau Kassner Rilke Hoffmanstahl Gomez de la Serne Valéry Cioran Guénon Simon Weil Heidegger Rosenzweig 2. Szilveszter (1957) Bizonyos tekintetben ( ) Ugyanis ( ), Három regény, Szilveszter 2.2. Bizonyos tekintetben 2.3. Ugyanis 3. Patmosz I. esszék, 1. rész ( ), Direkt morál és rossz lelkiismeret 3.2. Csontváry nagy cédrusa 3.3. Elmélet és teória 3.4. Humanizmus 3.5. Németség 3.6. A rántottleves 3.7. Szabó Lajos, vagy az egyetlen rendszer 3.8. Messianizmus és diktatúra (Utóirat Szabó Lajoshoz) 3.9. Északi korona A m elégetése Az ágy Korszenvedélyek utólagos igazolása Zöld és lila Várakozás Államok kialakulása Protektorátus Fiziognómia J. D., vagy a beavatás Megrendelés A Waldstein szonáta

5 3.21. Démoszthenész Interview Metapoiézisz A jóisten uzsonnája Hódolat a megújulás el tt Vjeszij (Szigaljevizmus) A dolgokból elég (A szentség elemzése) Tanguy, vagy a logisztika misztikája A kétzongorás szonáta Értekezés a közigazgatásról Függelék a középszer ségr l Three points V. J., vagy a megvalósulás Orpheusz 4. Patmosz II. esszék, 2. rész ( ), Patmosz II Patmosz III El szó a B n és b nh déshez A tapintatlan (Démon és idill) Mirázs Az életm (Megjegyzések az életm höz) Levél V. J.-hez Cseresznyét szedni A senki (Utószó valakir l) Kiengesztel dés 5. A babérligetkönyv (Esszék, ) Hexakümion, (Nagy illúziók alkonyán, 1937.) A babérligetkönyv A babérligetkönyv Meditáció a hegytet n A virágszedés lélektana Reggeli feljegyzés Aranynapok Antik és modern tájkép Túlvilági kalauz Paidokratia Kierkegaard Szicíliában Ízek Téli terv A magányos király könyve A tamariszkusz alatt A jöv könyve A konyhakert Íróasztalkultúra

6 Imaginárius könyvek Fák Olbrin Joachim csodálatos utazása Thoreau Faragott fejek Az utazótáska A madarak éneke Csillagok Álom 5.2. Hexakümion Szellem és ókortudomány Nietzsche görögsége Wilamowitz Rohde Otto A George-kör Kerényi A szcientifizmus Hybris scientifica A szellem entrópiája Az egzisztenciális fordulat A modern vallásosság értelme La béte religieuse A vallásos ember világhelyzete Pszichológiai kitérét H s és b nös A paradoxon A hiteles görögség A görög valóság Az id Hérosz és aranykor A világegyetem fia A theiosz anthróposz Az isteni jelz használata az Iliászban Alétheia A klasszika Zeusz három arca A görögség bírálata Az ókortudomány elemzése Természet és szellem Az agón Dionüszosz 6. Tabula smaragdina ( ) Mágia szutra (1950), Kommentár a Tabula smaragdina (Hermész Triszmegisztos) tizenhárom mondatához, egyben bevezetés az Alchimiába (a hermetikus gondolkodásba) Történeti bevezetés

7 A szöveg Sors és artmológia Az elemek Logika és mathészisz Azonosság (ellentét) logika Az egységlogika Unus Miraculum Trinitas unificat dualitatem Operatio solis A legnagyobb szám A mérték és a közép A m veletek A nagy négyszeres ragyogás A tarot Els kör a sal jegyében Második kör a sulphur jegyében Harmadik kör a higany jegyében 6.2. Mágia szútra (Kommentár 100 pontban ) 7. Arkhai és más esszék ( ), Arkhai ( ) Az esquilinusi Venus Az olimpiai Apollón Az Aphaia-templom A meloszi sejtház Inka kövek A perui vázák Indián sz ttesek A halottasének Az északamerikai petroglifák Stonhendge, a szikla eksztázisa A willendorfi Venus A fügefahimnusz 7.2. Májá (1946) 7.3. Regényelméleti fragmentum (1948) 7.4. Óda a XX. századhoz (1945) 8-9. Scientia Sacra I. rész, 1-2. kötet, /Az skori emberiség szellemi hagyománya/ ( ), KÖTET Könyv: A HAGYOMÁNY Aranykor és apokalipszis Id számításunk el tt a hatszázas év

8 A Nagy Közösség és a Kicsinyke Jólét Zarathusztra es Henoch Az aranykor valósága Nyílt lét es zárt élet Ítelet alatt Az éberség l. A vidja Aszklépiosz kakasa A csiszti Az Ísa-upanisad elemzése Éberség és kábaság Éberség és tudás A lét és az élet Nyíltság és zártság A tudat A varázslat Sors és elhatározás Közvetlenség és reflexió A közösség felbomlása Az Élet Mestere l. A szakrális szubjektum A Tao te king XV. versének értelmezése A könyv A szútra stílus Az univerzális nyelv A könyv a történeti id ben A három forrás A három forrás Az archaikus szintézis A zseniális ember A misztikus intuíció A lappangó hagyomány Az újkor ébredése A hagyományok A hagyomány egysége Metafizika és mítosz Az skori egységek Vallás es hagyomány Az alkalmazás Éberség, látás, tudás 8.2. II. KÖNYV AZ ARCHAIKUS EMBER Az ember a Védánta szerint A lélek A második A buddhi, az ahamkára, a manasz, az öt indrija A takarók A szellemi stermészet és az anyagi természet A Taittirija-upanisad részlete Sruti és szmriti l. Kinyilatkoztatás és hagyomány

9 Adam Kadmon. A zuhanás A b nbeesés. Prakriti. Henoch Az els ébred k. Adam Felülr l és alulról jött ember Primer és primitív Az sképek Az istenek sorsa és a természet körforgása A tükörkonstrukció Az analógia Ellentét es különbség Az skép Kép és szó. A logosz Az emberi lét állomásai Az sállapot A b n Az ébredés Az ismétlés A küls sötétség A megszabadulás Az asszony Prakriti, Maja, Eva, Tai Jih Szophia Szépség es b báj A szamszára n i mivolta Testiesség, a küls sötétség A megszabadulás. Sakti skori antropológia Puggala Pannyatti Állomások a tévelygés és a megszabadulás között A lélek világhelyzete a lényeges Primer élmény: a lét egysége További példák Akinek tudása tiszta. Aki megnyugodott. Akinek szíve olyan, mint a gyémánt 8.3. III. Könyv kultusz és kultúra skori és újkori kultúra Az intenzív m velés Az újkori emberiség életének jellemvonása: a szellem realizálatlansága Mi a következménye annak, ha az élet értelme elkallódik Az ember a természetnek vagy apja, vagy elrablója A szakrális életrend Az skor intenzív m velésének célja nem a kultúra, hanem a földet paradicsommá változtatni Az indián mese A mese és elemzése A tevékenység metafizikája Mi dönti el a tevékenység értékét? A kultusz szakrális tevékenység Hogy a világosság isteneinek rejtélyes módon segítsenek Az anyagi természetr l való gondoskodás szakrális tevékenység

10 Az asa A haoma-kultusz Iránban Az asa szó magyarázata Az archaikus kultusz értelme az asa Az skori kultusz és az emberi tevékenység A frasa mint új szo egybevetése az asával Aranykoralkotás Az alkímia El zetes ismeretek Az elemek tana Az alkimista tevékenység Az aranycsinálás és a bölcsek köve Nem tárgyi kultúrát alkotni A közös üdv színvonalát emelni A jóga metafizikája A jóga fokozatai A jóga-tevékenység értelme Ember-kultusz Szakrális m velés Személyes üdv és a Szahu Heroikus lélek, önmegtagadás és a jóga A sekína A perui aranykert Földm velés, táplálkozás, tanulás A világot aranykertté tenni Elohut, kavanna, sekina A cselekvés metafizikája A megváltás 9. II. KÖTET 9.4. Könyv: A Beavatás Hermész Triszmegisztosz Küls körülmények. Szerz ség A hitelesség A beavatás intézménye Szertartások A második születés A beavatás élménye Kommentár A misztikus hegyibeszéd Széth-hagyomány. A dialógus Mágikus technika Befelé és kifelé Részletes magyarázatok Az újjászületés A hét bölcs A hetes számról A hetes és az epiphania A beavatás fokozatai

11 A Mithras-misztérium A fokozatok realizálása A hetedik hatvány Mágikus lépcs k A lét színvonalának fölemelése A beavatás fokozatainak és a túlvilági vándorlás állomásainak azonossága Túlvilág és egyetemes lét A mester tevékenysége Pillantás a Pert em Herura A Szahu megalkotása Természet és túlvilág Pradzsápati. Szoláris és lunáris éberség Túlvilági birodalmak Primitív népek. Varázslat. Az Atyák A Hold világa Az Amduat A pradzsápati tevékenységének értelme A lét egysége A Véda tanítása A négy kegyelem Fokozatok Csuang-ce A szamadhi A megvalósítás KÖNYV: AZ ANALÓGIA A képnyelv Az skor megértése a képnyelv megértésén múlik A nyelv stádiumai Az eredeti nyelv visszaszerzése a Pert em Heru szerint Az analógia és a közvetlen jelentés Analógiás látás és gondolkozás Hen kai pan és az analógia Az asztrológia Az asztrológia a kozmikus analógiák archaikus egysége A megfelelések; horoszkóp és mandala A csillagászati év és a Nap-hérosz sorsa A bolygók közvetlen jelentése A konstelláció Analógia és mágia Az ikrek A számelmélet A szám az a lánc, amely a létez dolgokat egybef zi A Kett keletkezése az Egyb l A szakrális labdajáték, a pár, az ellentét, a duál, a két pólus Ahura Mazda és Ahriman Az ellipitkus lét A három kaszt és a négy évszak l. A Három. Az egyiptomi nagy Kilenc Az AUM és az AUR jelentése A három guna és a három kaszt

12 A Négy misztériuma. A Tetraktüsz. A kereszt. Jod-Hé-Vau-Hé Közelebbi és távolabbi analógiák a számelmélet alapján Az Egész, a teljes, a Minden. Szám és Id. A négy évszak, a négy korszak a négy elem és a négy életkor A betegség Az analógia és az univerzális intelligencia A betegség és az ötös szám analógiája A betegség és a hierarchiák Az alacsonyabb rend t l való függés törvénytelen állapota Archaikus gyógyítás A szent váza A víz Az analógia és az archaikus ember realizmusa. Transzcendentális valóságlátás A természet isteni és nem emberi ismeretet kíván Thalész víz-metafizikája Víz-istenek és a víz az egyes skori egységekben Bizonyos tekintetben az egyetlen elem A létez világ kezdete KÖNYV: A KIRÁLY ÉS A NÉP Az archaikus közösség Az skori közösség hierarchiája. Hierarchia és osztály A brahman, a ksátrija és a vaisja Hierarchiát helyreállító törekvések a történeti kor határán Hármas és négyes hierarchia A kétszerszületett. A tisztátalan A hierarchia és a négy juga A kocsihajtó l. A delphoi kocsihajtó. Antarjamin. Krisna Az Egy megnyilatkozása az emberi életben A Tao te king és a királyi beavatás A beavatás és a hierarchia feje Csuang-ce, Bhagavadgíta, Kohelet A király létével irányítja az emberi közösség reintegrációját Uralom és hatalom Az skor és a történet Homérosz és a filozófusok Brahman és ksátrija A ksátrija ressentiment. Az életrend megváltozik A vadkan A hatalom süllyedése Brahma-pura Az égi város és a földi város. A lét sformája A város és a szám. Architetkúra A nyílt lét palládiuma. Város és vidék Ars regia A város a történetben. Utópiák A város és a közösség Száhuja A nép Az skollektívum A király és a nép, a két pólus

13 Az isteni epiphania A nép analógiái. Föld, asszony, jin, természet. A nép és a szám. A tizenkét törzs Daéna, az égi közösség A nép visszaképz dése. Zarathusztra A törvény Az artha, a káma és a dharma Törvény és kinyilatkoztatás Manu. A közösség szellemi rendje Szakrális megnyilatkozás. A törvény követése és megszegése A törvény az emberi közösséget a szellem elé állítja Kollektív reintegráció. Sziddhata 10. Scientia Sacra II. rész /A kereszténység/ ( ), A kereszténység és hagyomány Az Evangélium és a levelek Az Antikrisztus Az androgünosz Az egységlogika (fragmentum) Karnevál regény ( ) I-II-III., könyv könyv könyv könyv könyv könyv könyv 13.3.[Névmutató] [Utószó] 14. Szarepta Esszék ( ); 64-es esszék ( ), Szarepta (Tiszapalkonya ) es cikkek. (1964) Az egzisztencializmus után Jean Grenier és az inegisztencializmus Lázár miközöttünk Rudolf Kassner utolsó m vei A Tao te king új fordítása Kicsoda Ön, fest vagy Georges Mathieu Logika és ellentmondás (Stéphan Lupasco) Hódolat William Shakespeare géniusza el tt Hubay Miklós hét színm ve Cs. Szabó László legújabb könyvei Gulyás Pál Moly Tamás Egy-két kritikai megjegyzés Déry Tibor új regényéhez

14 A magyar Hüperion I-II., Az sök útja és az istenek útja Magyar vonatkozású esszék Az öt géniusz Bakony A bor filozófiája, A magyar Hüperion (1936) Els rész Második rész Az sök útja és az istenek útja (1943?) Kényelmetlen közkérdések Ágis tragédiája Politika helyett misztika Magyar vonatkozású esszék Szellemi törekvések a magyar irodalomban (1935) Híg-magyar, jött-magyar, mély-magyar (1939) Prohászka Lajos könyvér l A magyar sorstudomány megalapítása (1943) Egy költ apológiája (1946) 16. Új magyar Hüperión 2. könyv Az öt géniusz (1948) Bakony (1936) A bor filozüfiája (1945) Három Szájvilág Hieratiklus maszkok Egy pohár bor: az ateizmus halálugrása Eszkatológiai kitérés Az olajok Utóhang a metafizikához (Apológia) Bor és idill Sz l, bor, drágak, asszony Borkatalógus (vázlat) Szájharmóniák Mikor igyak, mikor ne? Hogyan igyak? Hol igyak? Res fortissima (pietistáknak éspuritánoknak) Vita illuminativa (Az utolsó ima) A legfontosabb szakirodalom [Tárgymutató] 17. Silentium Titkos jegyz könyv Unicornis, Silentium Henoch Egy csepp a kárhozatból Jázmin és olaj Gyümölcsóra Titkos Jegyz könyv (1962. február 4.) Apokalyptikus monológ Arlequin Kései m vek melankóliája

15 Pythia Unicornis Beszélgetések Bolond, aki nem az örök életre rendezkedik be Epilegomena 18. A láthatatlan történet (1943) Sziget ( ), A láthatatlan történet A Vízönt Wordsworth vagy a zöld filozófiája Poszeidón 18.1,4. Meteóra 18.1,5. Milarepa A VII. szimfónia, és a zene metafizikája Poeta sacer A barátság Héloïse és Abélard Ünnep és közösség Sziget Brueghel Az írás platonizmusa Rilke levelei Nietzsche és a George-kör 19. Az sök nagy csarnoka I. India A titkos tanítások könyveib l (1943) Bevezetés A Véda 26 fejezete (Kommentár és szöveg) Katha-upanisad (1953) Tanulmány Szöveg Szánkhja káriká (1954) Tanulmány Szöveg Patandzsali: Jóga-szútra (1954?) Szöveg Buddha beszédei (1954?) A t zbeszéd Lényegtelen és lényeges A vakok és az elefánt A gyémántnál keményebb (1955) 19,6.1. Tanulmány Az észt meghaladó tudás szútrája (Szív szútra) szövege A gyémántnál keményebb (szöveg) 20. Az sök nagy csarnoka Tibet Japán, Konfu-ce: Lun-jü (1944)

16 Kung mester beszélgetései (bevezetés) Lun-jü (szöveg) A Tao virágai Csuang-ce (1955) Tibeti misztériumok (1945) Bevezet tanulmány Óm mani padme hum A mindennapos gyakorlat A nyílegyenes ösvény A rolang A halottak tudatának átvitele (pho wa) A tumo Tagpo Lhadje tanításaiból A csöd Az álom A bardo Csag-gja-cse n-po (a Megszabadulás Nagy Jelképe) Tibeti és szanszkrit szavak Zen (1955) Tanulmány Zen-szövegek 21. Az sök nagy csarnoka III. Egyiptom Héber hagyomány Iszlám Görög hagyomány, Egyiptom Pert em heru Az egyiptomi halottak könyve Tanulmány Szöveg Héber hagyomány Hénoch apokalipszise Tanulmány Szöveg Széfer Jecirá Tanulmány Szöveg Iszlám Szúfi Tanulmány Szöveg Görög hagyomány Orpheusz (tanulmány) Püthagorasz Tanulmány Khrüszea epé Az aranyeposz (szöveg) Hérakleitosz Hérakleitosz helye az európai szellemiségben (tanulmány) Hérakleitosz 131 mondata Empedoklész (tanulmány)

17 22 Az sök nagy csarnoka IV. (2011-áprilisában még el készületben) Naplók és jegyzetek rész rész (folytatás) [Névmutató] 25. Levelezés [26. Szatirikus írások?]

HAMVAS BÉLA. Scientia sacra. 1. rész (1943-1944) 1. kötet TARTALOMJEGYZÉK I. KÖTET I. KÖNYV A HAGYOMÁNY

HAMVAS BÉLA. Scientia sacra. 1. rész (1943-1944) 1. kötet TARTALOMJEGYZÉK I. KÖTET I. KÖNYV A HAGYOMÁNY HAMVAS BÉLA Scientia sacra 1. rész Az őskori emberiség szellemi hagyománya (1943-1944) 1. kötet TARTALOMJEGYZÉK I. KÖTET I. KÖNYV A HAGYOMÁNY I. Aranykor és apokalipszis 1. Időszámításunk előtt a hatszázas

Részletesebben

Hamvas-tár4 HAMVAS-TÁR 4. SZERKESZTETTE: FARAGÓ FRENC TARTALOMJEGYZÉK

Hamvas-tár4 HAMVAS-TÁR 4. SZERKESZTETTE: FARAGÓ FRENC TARTALOMJEGYZÉK HAMVAS-TÁR 4. SZERKESZTETTE: FARAGÓ FRENC TARTALOMJEGYZÉK Hamvas Béla a rendr l és a hagyományról... - 594 - Hamvas Béla, az óceán... - 608 - A nemzetek nyomorúsága. E nyomorúság természetének és okainak

Részletesebben

Helyi tanterv Filozófia tantárgyból 12. évfolyamon az AJTP (A), normál tantervű (B) és természettudományos (C) osztályok számára

Helyi tanterv Filozófia tantárgyból 12. évfolyamon az AJTP (A), normál tantervű (B) és természettudományos (C) osztályok számára Helyi tanterv Filozófia tantárgyból 12. évfolyamon az AJTP (A), normál tantervű (B) és természettudományos (C) osztályok számára Rendelkezésre álló órakeret: heti 1 óra = 32 óra Célok és feladatok A bölcsesség

Részletesebben

Hamvas Béla: Scientia sacra II.

Hamvas Béla: Scientia sacra II. Hamvas Béla: Scientia sacra II. 1. rész Az skori emberiség szellemi hagyománya 2. kötet (1943-1944) TARTALOMJEGYZÉK II. KÖTET NEGYEDIK KÖNYV A BEAVATÁS I. Hermész Triszmegisztosz 1. Küls körülmények. Szerz

Részletesebben

12. évfolyam. Célok és feladatok: Éves óraszám : Heti otthoni óraszám :

12. évfolyam. Célok és feladatok: Éves óraszám : Heti otthoni óraszám : Bevezetés a filozófiába helyi tanterve 1 12. évfolyam Éves óraszám : Heti otthoni óraszám : 32 óra fél óra Célok és feladatok: A bölcsesség a mindennapi élet része, természetesen nem a nagy filozófusok

Részletesebben

HAMVAS BÉLA MŰVEI Az életmű-kiadást szerkeszti: Dúl Antal. 9 SCIENTIA SACRA. rész 2. kötet * * * HAMVAS BÉLA. Scientia sacra. 1.

HAMVAS BÉLA MŰVEI Az életmű-kiadást szerkeszti: Dúl Antal. 9 SCIENTIA SACRA. rész 2. kötet * * * HAMVAS BÉLA. Scientia sacra. 1. HAMVAS BÉLA MŰVEI Az életmű-kiadást szerkeszti: Dúl Antal 9 SCIENTIA SACRA. rész 2. kötet * * * HAMVAS BÉLA Scientia sacra 1. rész Az őskori emberiség szellemi hagyománya (1943-1944) 2. kötet * * * MEDIO

Részletesebben

Hamvas Béla: Scientia sacra I.

Hamvas Béla: Scientia sacra I. Hamvas Béla: Scientia sacra I. 1. rész Az skori emberiség szellemi hagyománya 1. kötet (1943-1944) TARTALOMJEGYZÉK I. KÖTET I. KÖNYV A HAGYOMÁNY I. Aranykor és apokalipszis 1. Id számításunk el tt a hatszázas

Részletesebben

MAGYARSÁG ÉS TRADÍCIÓ*

MAGYARSÁG ÉS TRADÍCIÓ* Buji Ferenc MAGYARSÁG ÉS TRADÍCIÓ* A magyarság és a tradíció viszonyának elfogulatlan vizsgálatára, vagy inkább csak mint a jelen esetben rövid áttekintésére csupán annak van lehetősége, aki éppúgy függetleníteni

Részletesebben

A világ mint karmikus vízió Megjegyzések a Buddha-testek doktrínájáról Tantest Gyönyörtest Átváltozástest A Tiszta Földekről

A világ mint karmikus vízió Megjegyzések a Buddha-testek doktrínájáról Tantest Gyönyörtest Átváltozástest A Tiszta Földekről Németh Norbert eddigi előadásai 2011. január 28. Bevezetés a bardó tanításokba Nyugati és keleti hozzáállás Tibeti Halottaskönyv A helyes beállítódásról Bardókról általában Az élet utáni állapotválotzásokról

Részletesebben

HAMVAS BÉLA. Scientia sacra

HAMVAS BÉLA. Scientia sacra HAMVAS BÉLA MŰVEI Az életmű-kiadást szerkeszti: Dúl Antal 9 SCIENTIA SACRA 1. rész 2. kötet * * * HAMVAS BÉLA Scientia sacra 1. rész Az őskori emberiség szellemi hagyománya (1943-1944) 2. kötet * * * MEDIO

Részletesebben

BEVEZETÉS A FILOZÓFIÁBA

BEVEZETÉS A FILOZÓFIÁBA BEVEZETÉS A FILOZÓFIÁBA 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Célok és feladatok A bölcsesség a mindennapi élet része, természetesen nem a nagy filozófusok tanításainak ismerete, hanem a bölcsesség életirányító

Részletesebben

Rudolf Steiner. Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban

Rudolf Steiner. Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban Rudolf Steiner Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban Rudolf Steiner Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban Állatöv, planéták és kozmosz 10 előadás Düsseldorf, 1909.

Részletesebben

Ajánlott témák jegyzéke évfolyam- és szakdolgozatok készítéséhez 1

Ajánlott témák jegyzéke évfolyam- és szakdolgozatok készítéséhez 1 Ajánlott témák jegyzéke évfolyam- és szakdolgozatok készítéséhez 1 Kedves Hallgatók! Az alábbi témákat ajánljuk fontosságuk, aktualitásuk miatt figyelmetekbe évfolyamdolgozatotok illetve szakdolgozatok

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar 1.3 Intézet Kommunikáció,

Részletesebben

Szerkesztette: Faragó Ferenc

Szerkesztette: Faragó Ferenc Szerkesztette: Faragó Ferenc Ajánlás Ajánlom ezt a kis szöveggyűjteményt ha úgy tetszik breviáriumot, liturgikus kódexet mindenkinek, akiket megérintett Hamvas Béla szellemisége, s akiket még nem, de nyitottak

Részletesebben

TARTALOM. - Bern, 1924. 10 A Hold a Nap, mint a két A mult (individualitás) és (az általános emberi). és szabadság:

TARTALOM. - Bern, 1924. 10 A Hold a Nap, mint a két A mult (individualitás) és (az általános emberi). és szabadság: TARTALOM ÉLET JELENTOSEGE - Bern, 1924. 10 A Hold a Nap, mint a két A mult (individualitás) és (az általános emberi). és szabadság: kozmikus Hold- és Naplét. Az bölcsessége. A Hold és a Nap két ember sorsszerû

Részletesebben

Kora modern kori csillagászat. Johannes Kepler ( ) A Világ Harmóniája

Kora modern kori csillagászat. Johannes Kepler ( ) A Világ Harmóniája Kora modern kori csillagászat Johannes Kepler (1571-1630) A Világ Harmóniája Rövid életrajz: Született: Weil der Stadt (Német -Római Császárság) Protestáns környezet, vallásos nevelés (Művein érezni a

Részletesebben

NÉVMUTATÓ. I. Gergely pápa lásd Nagy Szent Gergely VIII. Bonifác pápa 280 XIII. Leó pápa 76 XIV. Benedek pápa 154

NÉVMUTATÓ. I. Gergely pápa lásd Nagy Szent Gergely VIII. Bonifác pápa 280 XIII. Leó pápa 76 XIV. Benedek pápa 154 NÉVMUTATÓ I. Gergely pápa lásd Nagy Szent Gergely VIII. Bonifác pápa 280 XIII. Leó pápa 76 XIV. Benedek pápa 154 Ábel 244 Abélard, Pierre 114, 263, 272 Ádám 23, 52, 65, 237, 245 248, 252, 257, 263 264,

Részletesebben

HAMVAS BÉLA. Scientia sacra. 1. rész (1943-1944) 1. kötet. Az őskori emberiség szellemi hagyománya

HAMVAS BÉLA. Scientia sacra. 1. rész (1943-1944) 1. kötet. Az őskori emberiség szellemi hagyománya HAMVAS BÉLA Scientia sacra 1. rész Az őskori emberiség szellemi hagyománya (1943-1944) 1. kötet TARTALOMJEGYZÉK I. KÖTET I. KÖNYV A HAGYOMÁNY I. Aranykor és apokalipszis 1. Időszámításunk előtt a hatszázas

Részletesebben

HAMVAS BÉLA. Scientia sacra

HAMVAS BÉLA. Scientia sacra HAMVAS BÉLA Scientia sacra 1. rész Az őskori emberiség szellemi hagyománya (1943-1944) 1. kötet * * * HAMVAS BÉLA MŰVEI Az életmű-kiadást szerkeszti: Dúl Antal 8 SCIENTIA SACRA 1. rész 1. kötet * * * MEDIO

Részletesebben

A 19. és 20. század eleji kulturológia fejlődési tendenciái és irányzatai

A 19. és 20. század eleji kulturológia fejlődési tendenciái és irányzatai A 19. és 20. század eleji kulturológia fejlődési tendenciái és irányzatai A történelemtudomány előretörése. Az európai gondolkodás központja áttevődik Franciaországból Németföldre. 1. A kulturológia a

Részletesebben

A 2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FILOZÓFIA. Javítási-értékelési útmutató

A 2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FILOZÓFIA. Javítási-értékelési útmutató Oktatási Hivatal A 2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FILOZÓFIA Javítási-értékelési útmutató 1. Sorolja korszakokhoz a következő filozófusokat! Írja a nevüket a megfelelő

Részletesebben

Van egy. Géber László

Van egy. Géber László Géber László Van egy Van egy különleges jógagyakorlat, a beszédszünet. Néhány órától egykét napig tarthat, és jelentős idegenergia felhalmozódásával jár. Az utóbbi időben gyakran próbálom alkalmazni, illetve

Részletesebben

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar Láma Csöpel A REJTETT ARC A Belső Ösvény pecsétjei Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar TARTALOM Előszó 7 A Belső Ösvény és a pecsétek 9 A rejtett arc

Részletesebben

Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C

Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C 1. Tétel : Hagyomány és újítás Petőfi Sándor tájleíró költészetében 2. Tétel : Arany János a tragikus alkatú balladaköltő 3. Tétel : Látomásos szimbolizmus

Részletesebben

A SZÁZ KÖNYV INDIA. 1. A Rigvéda himnuszai

A SZÁZ KÖNYV INDIA. 1. A Rigvéda himnuszai A SZÁZ KÖNYV A feladat száz könyvet megmenteni. Most mindegy, hogy az ostromlott városból, vagy az ostromlott világból. Olyan száz könyvet, amelyből, ha minden más könyv elveszne, az emberiség irodalmának

Részletesebben

BÖLCSESSÉGEK ISTEN SZERETET SZERELEM BARÁTSÁG

BÖLCSESSÉGEK ISTEN SZERETET SZERELEM BARÁTSÁG Bölcsességek BÖLCSESSÉGEK ISTEN SZERETET SZERELEM BARÁTSÁG Pallas Gyöngyös, 2003 Pallas Antikvárium Kft., 2003 Minden jogot fenntartva, beleértve a sokszorosítás, a nyílvános elõadás, a rádió- és televízióadás,

Részletesebben

Rider Waite Tarot kártya általános szimbólumai. Bolond

Rider Waite Tarot kártya általános szimbólumai. Bolond Szepes Mária Rider Waite Tarot kártya általános szimbólumai - Nagy Arkanum - Bolond Mentálisan a legmagasabb, fizikailag a legalacsonyabb rendő kártya. Mint zéró: a meg nem nyilatkozott istenség, a Tao,

Részletesebben

Anthologia humana ÖTEZER ÉV BÖLCSESSÉGE. Összeállította és bevezette: HAMVAS BÉLA. Ötödik kiadás. Átdolgozta és sajtó alá rendezte KEMÉNY KATALIN

Anthologia humana ÖTEZER ÉV BÖLCSESSÉGE. Összeállította és bevezette: HAMVAS BÉLA. Ötödik kiadás. Átdolgozta és sajtó alá rendezte KEMÉNY KATALIN Anthologia humana ÖTEZER ÉV BÖLCSESSÉGE Összeállította és bevezette: HAMVAS BÉLA Ötödik kiadás Átdolgozta és sajtó alá rendezte KEMÉNY KATALIN MEDIO KIADÓ * * * MEDIO Kiadó, 1996 Kiadja a MEDIO Kiadói

Részletesebben

Ciszterciek, eszmény és valóság Országos Középiskolai Történelem Verseny 3.forduló november 19.

Ciszterciek, eszmény és valóság Országos Középiskolai Történelem Verseny 3.forduló november 19. Ciszterciek, eszmény és valóság Országos Középiskolai Történelem Verseny 3.forduló november 19. Kedves Versenyzők! Játékunk első része ezzel a fordulóval befejeződik. A mostani forduló elsősorban művelődéstörténeti

Részletesebben

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2011/2012. tanév Filozófia - Első forduló Megoldások

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2011/2012. tanév Filozófia - Első forduló Megoldások Oktatási Hivatal Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2011/2012. tanév Filozófia - Első forduló Megoldások 1. A következő állítások három filozófusra vonatkoznak. Az állítások számát írja a megfelelő

Részletesebben

A boldogság emlék* A tanulmány eredetileg előadás formájában hangzott el Pécsett, a Pszichológiai Kultúra Hete rendezvényén, 1985 októberében.

A boldogság emlék* A tanulmány eredetileg előadás formájában hangzott el Pécsett, a Pszichológiai Kultúra Hete rendezvényén, 1985 októberében. Pressing Lajos M A BOLDOGSÁG MINT MISZTÉRIUM A boldogság emlék* élyen tisztelt Hölgyeim és Uraim! 1 Arra kértek, hogy a mai estén a boldogságról beszéljek Önöknek. Én azonban nem kívánok arról szólni,

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Történelem és Filozófia 1.3 Intézet Magyar Filozófiai Intézet 1.4 Szakterület Filozófia

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Történelem és Filozófia 1.3 Intézet Magyar Filozófiai Intézet 1.4 Szakterület Klasszikus

Részletesebben

FILOZÓFIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FILOZÓFIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Filozófia középszint 1112 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 21. FILOZÓFIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA A rész (30 pont) 1. Írja a megfelelő

Részletesebben

A HITTAN ÉRETTSÉGI VIZSGALEÍRÁSA AZ EVANGÉLIKUS FELEKEZETÛ TANULÓK SZÁMÁRA

A HITTAN ÉRETTSÉGI VIZSGALEÍRÁSA AZ EVANGÉLIKUS FELEKEZETÛ TANULÓK SZÁMÁRA Evangélikus Közlöny 45 A HITTAN ÉRETTSÉGI VIZSGALEÍRÁSA AZ EVANGÉLIKUS FELEKEZETÛ TANULÓK SZÁMÁRA A HITTAN ÉRETTSÉGI VIZSGA CÉLJA A vizsga célja, hogy az érettségizõ diák számot adjon arról, hogy rendelkezik

Részletesebben

A 2007/2008. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatlapja MAGYAR IRODALOMBÓL

A 2007/2008. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatlapja MAGYAR IRODALOMBÓL Oktatási Hivatal A versenyző kódszáma: A 2007/2008. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatlapja MAGYAR IRODALOMBÓL Munkaidő: 300 perc (feladatlap: 60 perc, zárthelyi

Részletesebben

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet)

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) Tematika FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) 1. hét: Az emberiség őstörténete, az őskor művészete 2. hét: Az ókori Közel-Kelet 3. hét: Az ókori Egyiptom 4. hét: A minósziak

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási Babeş Bolyai Tudományegyetem intézmény 1.2 Kar Bölcsészettudományi Kar 1.3 Intézet/Tanszék Magyar Irodalomtudományi Intézet 1.4 Szakterület

Részletesebben

A REALIZMUS KORA ÖSSZEÁLLÍTOTTA BURGYÁN ATTILA

A REALIZMUS KORA ÖSSZEÁLLÍTOTTA BURGYÁN ATTILA A REALIZMUS KORA ÖSSZEÁLLÍTOTTA BURGYÁN ATTILA AKG Kiadó Budapest 1995 TARTALOM A KOR FILOZÓFIÁJA 5 LENDVAIL. FERENC: A polgári filozófia vége 5 A pozitivista tudományfilozófiák 6 A klasszikus pozitivizmus

Részletesebben

reinkarnáció Apológia Kutatóközpont, Budapest, 2006

reinkarnáció Apológia Kutatóközpont, Budapest, 2006 A reinkarnáció Apológia Kutatóközpont, Budapest, 2006 Populáris lélekvándorláshit Nyugaton az ember lelke újra meg újra emberi testet ölt célja az ember továbbfejlődése a hinduizmusban mindig is megvolt

Részletesebben

Ember - Föld Univerzum A világ és az emberiség kialakulása

Ember - Föld Univerzum A világ és az emberiség kialakulása L E C T O R I U M R O S I C R U C I A N U M Bevezetés az egyetemes bölcsességtudományba és a rózsakeresztes útba - 2. este Ember - Föld Univerzum A világ és az emberiség kialakulása Az ember, a Föld, az

Részletesebben

SZABAD BÖLCSÉSZET ALAPKÉPZÉSI SZAK

SZABAD BÖLCSÉSZET ALAPKÉPZÉSI SZAK Indított specializációk: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: SZABAD BÖLCSÉSZET ALAPKÉPZÉSI SZAK Filozófia, Esztétika, Etika, Vallástudomány,

Részletesebben

H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 9-1 2. É V F O L Y A M

H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 9-1 2. É V F O L Y A M H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 9-1 2. É V F O L Y A M H I T T A N 9. é v f o l y a m Célok és feladatok A tanuló életkorának megfelelően (nem elvont fejtegetésekkel, hanem bibliai szemelvények segítségével)

Részletesebben

A görögségtől a kereszténységig* A HAMVASI HAGYMÁNYÉRTELMEZÉS STÁDIUMAI

A görögségtől a kereszténységig* A HAMVASI HAGYMÁNYÉRTELMEZÉS STÁDIUMAI A görögségtől a kereszténységig* A HAMVASI HAGYMÁNYÉRTELMEZÉS STÁDIUMAI A tradicionális iskola a XX. század talán legmerészebb intellektuális kísérete, mert teljes egészében a kortendenciákkal Hamvas kifejezésével

Részletesebben

A francia irodalom története

A francia irodalom története Cseppentő István - Dévényi Levente - Horváth Krisztina - Kalmár Anikó - Maár Judit - Palágyi Tivadar - Tóth Réka A francia irodalom története Szerkesztette Maár Judit Budapest, 2011 E..L T E EOTVOS.Z3

Részletesebben

Az ind filozófia és vallás alapjai

Az ind filozófia és vallás alapjai Az ind filozófia és vallás alapjai 2 Filozófia kezdetei: gyengébb vallási-politikai hatalom mellett, keleten India és Kína: erős patriarchális és mágikus hagyományok 3 Ind filozófia: szent könyvek Védák

Részletesebben

Orbán Péter: Hamvas Béla és az esszé 1

Orbán Péter: Hamvas Béla és az esszé 1 Orbán Péter: Hamvas Béla és az esszé 1 Előadásomban három, szorosan egymásra épülő témakört érintenék: 1. Hamvas Béla helye a magyar bölcseleti tradícióban és a középiskolai filozófiaoktatásban. (Azt kívánom

Részletesebben

Hamvas Béla: Tabula Smaragdina * * * Kommentár a Tabula Smaragdina. (Hermész Triszmegisztosz) tizenhárom mondatához, egyben bevezetés az

Hamvas Béla: Tabula Smaragdina * * * Kommentár a Tabula Smaragdina. (Hermész Triszmegisztosz) tizenhárom mondatához, egyben bevezetés az Hamvas Béla: Tabula Smaragdina * * * Kommentár a Tabula Smaragdina (Hermész Triszmegisztosz) tizenhárom mondatához, egyben bevezetés az Alchimiába (a hermetikus gondolkodásba) * * * I. TÖRTÉNETI BEVEZETÉS

Részletesebben

Havi összesítő. Január

Havi összesítő. Január Havi összesítő Január Január 17. (péntek) 18:00 Találkozások - A százhalombattai Kalendárium bemutatója Vendégünk: Jankovits Márta, a Faluvédő Egylet elnöke A Kalendáriumot bemutatja Sinka László, alpolgármester

Részletesebben

Járkáló 6659 A 110 ÉVE SZÜLETETT DAG HAMMARSKJÖLD Az ENSZ tragikus repülőszerencsétlenségben elhunyt svéd evangélikus főtitkárának (1953-1961 között volt e tisztségben) élete valamennyi tudatos döntését

Részletesebben

MOST JELENT MEG: ERNST-MÚZEUM.

MOST JELENT MEG: ERNST-MÚZEUM. MOST JELENT MEG: ERNST-MÚZEUM. I. füzet. ERNST LAJOS: Jacopo Tintoretto: Szent- István Mária oltalmába ajánlja Magyarországot. MAYER L. AUGUST: Tintoretto egy ösmeretlen magyar vonatkozású képe. II. füzet.

Részletesebben

Hamvas Béla: Tabula Smaragdina * * * Kommentár a. Tabula Smaragdina. (Hermész Triszmegisztosz) tizenhárom mondatához, egyben bevezetés az.

Hamvas Béla: Tabula Smaragdina * * * Kommentár a. Tabula Smaragdina. (Hermész Triszmegisztosz) tizenhárom mondatához, egyben bevezetés az. Hamvas Béla: Tabula Smaragdina * * * Kommentár a Tabula Smaragdina (Hermész Triszmegisztosz) tizenhárom mondatához, egyben bevezetés az Alchimiába (a hermetikus gondolkodásba) * * * I. TÖRTÉNETI BEVEZETÉS

Részletesebben

1. Magyarországi reneszánsz Janusz Pannoniusz költészete. 2. Mikszáth Kálmán és a dzsentri

1. Magyarországi reneszánsz Janusz Pannoniusz költészete. 2. Mikszáth Kálmán és a dzsentri 1 1. 2. 3. 4. 5., 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15., (,»;, ;,...) 16. 17. 18.,, 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. (, ) 26.. 27.,, 28. (, ) 29. 30., 31. 32. 33. 34. '' '' 35. 36. 37., 38., 39., Santa Maria

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Iz 55,10-11; Róm 8,18-23; Mt 13,1-23 A Lélek csíráit bensőnkben hordozzuk.

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Iz 55,10-11; Róm 8,18-23; Mt 13,1-23 A Lélek csíráit bensőnkben hordozzuk. 2014. Július 13. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele II/28. szám Iz 55,10-11; Róm 8,18-23; Mt 13,1-23 A Lélek csíráit bensőnkben hordozzuk. A mai vasárnap olvasmányai

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

Hazaváró Családi Juniális

Hazaváró Családi Juniális DENGELEG 1999. PÜNKÖSD V. ÉVFOLYAM 5. SZÁM A Szentlélek egyik legf bb munkája, hogy a nyugtalan szív megnyugodjon, meger södjék. A Isten Áldott szép pünkösd embert nyugtató m ve, hogy a békétlenség idején,

Részletesebben

MAGYAR ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁR - MEK. http://mektukor.oszk.hu/

MAGYAR ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁR - MEK. http://mektukor.oszk.hu/ MAGYAR ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁR - MEK http://mektukor.oszk.hu/ Az alábbi lista borítólapjuk letöltésének gyakorisága szerint rendezve mutatja a dokumentumokat (a dátum a MEK-be kerülés időpontja). Mindig

Részletesebben

4. Állapítsd meg, melyik helyesírási alapelv érvényesül a következő szavak helyesírásakor:

4. Állapítsd meg, melyik helyesírási alapelv érvényesül a következő szavak helyesírásakor: 1. Milyen szófajúak az alábbi szavak? olvasva szépség hihetetlen forr leírt (szöveg) ott győri rögtön nézelődő hivatkozván 2. Írjad le helyesen az alábbi szavak melléknévképzős származékait! Arany János

Részletesebben

Passió 2006. 1. jelenet: Bevezetés. 2. jelenet: A vak meggyógyítása

Passió 2006. 1. jelenet: Bevezetés. 2. jelenet: A vak meggyógyítása Passió 2006. 1. jelenet: Bevezetés Beszélı2 (Zsuzsi): Judit, én nem értelek téged. Nagyon szívesen elviszlek a templomba, de mi értelme van? Beszélı1 (Judit): Nekem fontos az Isten, mert szeret engem.

Részletesebben

Elsõ Egyetemes törvény (A teremtés és a Mágia)

Elsõ Egyetemes törvény (A teremtés és a Mágia) Elsõ Egyetemes törvény (A teremtés és a Mágia) Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal Kozma, Szilárd: A teremtés, illetve a teremtõ képzelet, a teremtõi

Részletesebben

Hölderlin. Életpályája

Hölderlin. Életpályája Hölderlin Életpályája Friedrich Hölderlin (1770 1843) a német költészet és az egyetemes világirodalom egyik legnagyobb lírikusa, a legtisztább eszményekért rajongó költô. Míg élt, kevés elismerésben volt

Részletesebben

IDENTITÁS (ÖN)AZONOSSÁG - TUDAT

IDENTITÁS (ÖN)AZONOSSÁG - TUDAT IDENTITÁS AZONOSSÁG IDENTITÁS (ÖN)AZONOSSÁG - TUDAT FOBB KÉRDÉSEI KI VAGYOK ÉN? / 0 -? / MERRE TARTOK? / 6-40 / HOVÁ TARTOZOM?/ milyen csoportokhoz/? / 3 -? / MILYEN ÉRTÉKEKET TARTOK FONTOSNAK? / 3-13

Részletesebben

Hittanverseny egyházmegyei megyei/kerületi forduló 2015. március 21. Megoldások 1-2. osztály

Hittanverseny egyházmegyei megyei/kerületi forduló 2015. március 21. Megoldások 1-2. osztály Hittanverseny egyházmegyei megyei/kerületi forduló 2015. március 21. Megoldások 1-2. osztály 1. Szöveg kiegészítés. 18 pont (Vízszintes irányban írtuk a hiányzó szavakat, minden jó válasz 0,5 pont) földet

Részletesebben

Könyvtárból kölcsönözhető tankönyvek, ajánlott és kötelező olvasmányok jegyzéke 2014. május 30.

Könyvtárból kölcsönözhető tankönyvek, ajánlott és kötelező olvasmányok jegyzéke 2014. május 30. Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola könyvtára Könyvtárból kölcsönözhető tankönyvek, ajánlott és kötelező olvasmányok jegyzéke 2014. május 30. Kölcsönözhető tankönyvek Közismereti

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma.

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 9.évfolyam 1. Mi a Biblia? Két fő része? Ismertessen egy-egy történetet részletesen! 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 3. Homéroszi eposzok:

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank] Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története BORI IMRE

[Erdélyi Magyar Adatbank] Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története BORI IMRE BORI IMRE BORI Imre (Bácsföldvár, 1929. dec. 28. Újvidék, 2004. ápr. 22.), irodalomtörténész, kritikus, szerkesztő. Az általános iskolát szülőhelyén, a gimnáziumot Petrovgradban (Zrenjanin), Becsén, Zentán

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2006.

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2006. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2006. TERVEZET! Tárgy: az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet módosításáról 2006. december ./2006. (... ) OKM r e n d e l e

Részletesebben

VÍZBEFÚLT FÉRFI CONEY ISLAND-EN, New York, »A Z emberi együttérzés alapja az, hogy a földi élethez kötôdik

VÍZBEFÚLT FÉRFI CONEY ISLAND-EN, New York, »A Z emberi együttérzés alapja az, hogy a földi élethez kötôdik 96 W E E G E E VÍZBEFÚLT FÉRFI CONEY ISLAND-EN, New York, 1940»A Z emberi együttérzés alapja az, hogy a földi élethez kötôdik « EGYÜTT ÉREZNI VALAKIVEL PETER KEMP AZ emberi együttérzés alapja az, hogy

Részletesebben

Interdiszciplináris szakkönyvtár 3. Antoine Vergote. Valláslélektan. Semmelweís Egyetem Mentálhígiéné Intézet. Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány

Interdiszciplináris szakkönyvtár 3. Antoine Vergote. Valláslélektan. Semmelweís Egyetem Mentálhígiéné Intézet. Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány Interdiszciplináris szakkönyvtár 3. Antoine Vergote Valláslélektan Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány Semmelweís Egyetem Mentálhígiéné Intézet TARTALOM ELOSZÓ 11 ELŐSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ 12 BEVEZETÉS 15

Részletesebben

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET Készítette: Varga Enikő 1 EMBER-ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA Célok és feladatok Az etika oktatásának alapvető célja, hogy fogalmi kereteket nyújtson az emberi

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Kun László Középiskola Tantárgyi programjai

Kun László Középiskola Tantárgyi programjai Kun László Középiskola Tantárgyi programjai MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12. ÉVFOLYAM (ESTI TAGOZAT) A 9. évfolyamra érkező diákok rendkívül különböző tudással, tudáshiánnyal érkeznek,

Részletesebben

MÁRIA engesztelő népe 1 166, 257-258.

MÁRIA engesztelő népe 1 166, 257-258. MÁRIA engesztelő népe 1 MÁRIA öröksége: az engesztelő nép A magyarság önazonossága, mint engesztelő áldozat, szeretni, ahogy az Úr szeretett minket, Magyarország őrangyalának kezét fogva! Kedves Testvérek

Részletesebben

Tartalom. I. Szemelvények a 20. század világirodalmából

Tartalom. I. Szemelvények a 20. század világirodalmából Tartalom I. Szemelvények a 20. század világirodalmából Gottfried Benn Férj és feleség átmegy a rákbarakon (Szabó Lôrinc ford.) 14 Statikus versek (Nemes Nagy Ágnes ford.) 14 Thomas Stearns Eliot J. Alfred

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

FILOZÓFIA ÉS ETIKA TANTERV A GIMNÁZIUM 11. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA ÁLTALÁNOS TANTERVŰ CSOPORTOK RÉSZÉRE

FILOZÓFIA ÉS ETIKA TANTERV A GIMNÁZIUM 11. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA ÁLTALÁNOS TANTERVŰ CSOPORTOK RÉSZÉRE FILOZÓFIA ÉS ETIKA TANTERV A GIMNÁZIUM 11. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA ÁLTALÁNOS TANTERVŰ CSOPORTOK RÉSZÉRE A filozófia tanításának A filozófiaoktatás szervesen illeszkedik iskolánk pedagógiai programjába. Hozzájárul

Részletesebben

Patandzsali Jóga szútrái

Patandzsali Jóga szútrái Patandzsali Jóga szútrái A tudat változásai Atma Center, 2009. 09. 11. Gauranga Das atmacenter.hu Bevezető mantra Harih Óm Szaha návavatu Szaha nau bhunaktu Szaha vírjan karavávahaih Tédzsaszvinávadhítamasztu

Részletesebben

Bevezető, követelmények, tanmenet I. A didaktika fogalma, tárgya, alapfogalmai, kapcsolata más tudományokkal II.

Bevezető, követelmények, tanmenet I. A didaktika fogalma, tárgya, alapfogalmai, kapcsolata más tudományokkal II. 1. 10.03. Bevezető, követelmények, tanmenet I. A didaktika fogalma, tárgya, alapfogalmai, kapcsolata más tudományokkal 2. 10.10. II. Az oktatáselmélet kialakulása - történelmi előzmények (1) Őskor: primitív

Részletesebben

Tartalom I. AZ EURÓPAI FELVILÁGOSODÁS IRODALMÁBÓL

Tartalom I. AZ EURÓPAI FELVILÁGOSODÁS IRODALMÁBÓL Tartalom I. AZ EURÓPAI FELVILÁGOSODÁS IRODALMÁBÓL A felvilágosodás 12 Klasszicizmus és szentimentalizmus 15 Klasszicizmus 15 Szentimentalizmus 19 AZ ANGOL PRÓZA 21 A modern regény születése 21 Daniel Defoe:

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA. 3. Teljes becsült idő (az oktatási tevékenység féléves óraszáma)

A TANTÁRGY ADATLAPJA. 3. Teljes becsült idő (az oktatási tevékenység féléves óraszáma) A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Bölcsészettudományi Kar 1.3 Intézet/Tanszék Magyar Irodalomtudományi Intézet 1.4 Szakterület

Részletesebben

Időpont: csütörtök 12:00-13:30 Helyszín: Kazy 314-es terem

Időpont: csütörtök 12:00-13:30 Helyszín: Kazy 314-es terem Kultúraelmélet - bevezetés a művelődésfilozófiába 2. ANDB-705, ANDB-111 2014/15 II. félév Kurzusleírás B. A. Alapképzés 2/2 kredit- 2 félév második félév - heti 2 óra előadás kollokvium Striker Sándor,

Részletesebben

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és BIBLIAISMERET A Bibliaismeret alapvető feladata a Biblia igazságainak megismertetése, a Teremtő és Gondviselő Mennyei Atya bemutatása, és ezek alapján a gyerekek társaikhoz, családjukhoz és környezetükhöz

Részletesebben

AZ EVOLÚCIÓ KERESZTÉNY SZEMMEL

AZ EVOLÚCIÓ KERESZTÉNY SZEMMEL AZ EVOLÚCIÓ KERESZTÉNY SZEMMEL AZ EVOLÚCIÓ KERESZTÉNY SZEMMEL/1. A fejlődni szó szerint annyit jelent, mint kibontani egy tekercset, vagyis olyan, mintha egy könyvet olvasnánk. A természetnek, mint könyvnek

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK 1 Szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt

Részletesebben

KAOTIKUS REND. DLA értekezés tézisei. Készítette Borgó György István Csaba képzőművész. Budapest 2008.

KAOTIKUS REND. DLA értekezés tézisei. Készítette Borgó György István Csaba képzőművész. Budapest 2008. Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskola KAOTIKUS REND DLA értekezés tézisei Készítette Borgó György István Csaba képzőművész. Budapest 2008. 1.) tézis Bevezető a káosz és rend meghatározására, és

Részletesebben

Kulcstartók Keresztneves kulcstartók

Kulcstartók Keresztneves kulcstartók Kulcstartók Keresztneves kulcstartók M?anyag kulcstartó, 5.00 M?anyag kulcstartó, 5.00 lej M?anyag kulcstartó, 5.00 Cod #692 Cod #691 Cod #690 M?anyag kulcstartó, 5.00 M?anyag kulcstartó, 5.00 M?anyag

Részletesebben

tervo.indd 3 2008.10.22 14:27:23

tervo.indd 3 2008.10.22 14:27:23 Meglepetés # # tervo.indd 3 2008.10.22 14:27:23 S Z A B Ó M Á R I A CSILLAGJEGYEK ÉS GYÓGYÍTÁSUK «Meglepetés # 2008.10.21 13:38:58 # SZABÓ MARIA, 2008 BORÍTÓTERV CZEIZEL BALÁZS SZERKESZTÉS ERDÉLYI Z. ÁGNES

Részletesebben

Tartalom. Bevezető / 7

Tartalom. Bevezető / 7 bevezető Visszaemlékezéseimet írva halottak, halottaim közt bóklásztam. Jó volt őket rövidebb hosszabb ideig magamhoz hívni. Mint hajdanán, most is szeretettel néztek rám. Faggattam volna őket, de a múltba

Részletesebben

3. 1. ADALÉKOK DR. DÉVÉNYI ENDRE MAKÓ ÉS KOLOZSVÁR EGYKORI TŰZOLTÓPARANCSNOKA ÉLETMŰVÉHEZ - TŰZOLTÓI, ÉS VERSES SZÉPIRODALMI MUNKÁSSÁGÁHOZ

3. 1. ADALÉKOK DR. DÉVÉNYI ENDRE MAKÓ ÉS KOLOZSVÁR EGYKORI TŰZOLTÓPARANCSNOKA ÉLETMŰVÉHEZ - TŰZOLTÓI, ÉS VERSES SZÉPIRODALMI MUNKÁSSÁGÁHOZ Dr. Hadnagy Imre József Dr. Dévényi Endre arcképe Dr. Endre Devenyi portrait Dr. Dévényi Endre: Öröktüzek c. műve a saját versein kívül a magyar irodalom tűzzel kapcsolatos verseiből válogatott gyűjtemény.

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási Babeş Bolyai Tudományegyetem intézmény 1.2 Kar Bölcsészettudományi Kar 1.3 Intézet/Tanszék Magyar Irodalomtudományi Intézet 1.4 Szakterület

Részletesebben

2013/2014-es tanév Erzsébet-napi tanulmányi pályázatok címei Téma: a négy őselem

2013/2014-es tanév Erzsébet-napi tanulmányi pályázatok címei Téma: a négy őselem 2013/2014-es tanév Erzsébet-napi tanulmányi pályázatok címei Téma: a négy őselem Ebben a dokumentumban van minden tantárgy pályázata. Valamennyi pályázat jeligés! A pályázathoz mellékelve kérjük zárt borítékban

Részletesebben

Tartalom. I. A kapcsolatok sikerének feltételei. II. A lelkiismeret mint a kapcsolatok egyensúlyérzéke. A német kiadó bevezetője Köszönetnyilvánítás

Tartalom. I. A kapcsolatok sikerének feltételei. II. A lelkiismeret mint a kapcsolatok egyensúlyérzéke. A német kiadó bevezetője Köszönetnyilvánítás Tartalom A német kiadó bevezetője Köszönetnyilvánítás I. A kapcsolatok sikerének feltételei 1. A kötődés 2. Az adás és elfogadás egyensúlya a. A boldogság az adás és elfogadás mennyiségén múlik b. Amikor

Részletesebben

Bibliaismeret. Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére

Bibliaismeret. Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére Bibliaismeret Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére A tantárgy órakerete: Évfolyam Hetek száma Heti órakeret Évi órakeret 9. 36 1 36 10. 36 1 36 11. 36 1 36 12. 32 1

Részletesebben

Bevezetés az asztrológiába. Mi az asztrológia? Meddig terjed az érvényessége?

Bevezetés az asztrológiába. Mi az asztrológia? Meddig terjed az érvényessége? Bevezetés az asztrológiába Ez a munka nem jöhetett volna létre Hajnal Albert máig kiadatlan munkájának, az Astrosophia Hermetica címő tanulmány kéziratának, ennek a nagyszerő, egységes, jól szerkesztett,

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben