Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1

2

3

4

5

6 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Masterplast Nyrt. Mérleg "A" változat Eszközök (aktívák) Az üzleti év mérlegfordulónapja: december 31. A vállalkozás megnevezése: Masterplast Nyrt. A tétel megnevezése A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak adatok e Ft-ban Előző év Előző évek korr. Tárgyév Alapítás-átszervezés aktívált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktívált értéke 3. Vagyoni értékű jogok 4. Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték 6. Immateriális javakra adott előlegek 7. Immateriális Javak értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban 4. álló vállalkozásban 5. Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

7 Masterplast Nyrt. Mérleg "A" változat Eszközök (aktívák) Az üzleti év mérlegfordulónapja: december 31. A vállalkozás megnevezése: Masterplast Nyrt. B. FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek 1. Anyagok A tétel megnevezése adatok e Ft-ban Előző év Előző évek korr. Tárgyév Befejezetlen termelés és félkész termékek 3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok 4. Késztermékek 5. Áruk Készletekre adott előlegek II. Követelések Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő 3. vállalkozással szemben 4. Váltókövetelések 5. Egyéb követelések III. Értékpapírok 1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban 2. Egyéb részesedés Saját részvények, saját üzletrészek Forgatási hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok IV. Pénzeszközök Pénztár, csekkek Bankbetétek C. Aktív időbeli elhatárolások Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Sárszentmihály, április Vállalkozás vezetője (képviselője)

8 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Mérleg "A" változat Források (passzívák) Az üzleti év mérlegfordulónapja: december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló ellenőrizte A vállalkozás megnevezése: Masterplast Nyrt. A tétel megnevezése Előző év Előző évek korr. adatok e Ft-ban Tárgyév D Saját tőke I. Jegyzett tőke Ebből: visszavásárolt részesedés névértéken II. III. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke ( - ) Tőketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék VII. Mérleg szerinti eredmény E. Céltartalékok Céltartalék a várható kötelezettségekre 2. Céltartalék a jövőbeni költségekre 3. Egyéb céltartalék

9 Mérleg "A" változat Források (passzívák) Az üzleti év mérlegfordulónapja: december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló ellenőrizte A vállalkozás megnevezése: Masterplast Nyrt. A tétel megnevezése Előző év Előző évek korr. adatok e Ft-ban Tárgyév F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek (alárendelt kölcsöntőke) Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő 3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben II. Hosszú lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2. Átváltoztatható kötvények 3. Tartozások kötvénykibocsátásból 4. Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek 6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő 7. vállalkozással szemben 8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kölcsönök - ebből átváltoztatható kötvények 2. Rövid lejáratú hitelek Vevőktől kapott előlegek 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Váltótartozások 6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban 7. lévő vállalkozással szemben 8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek FORRÁSOK ÖSSZESEN Sárszentmihály, április 25. Vállalkozás vezetője (képviselője)

10 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Masterplast Nyrt. "A" típusú Eredménykimutatás összköltség eljárással Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2011.december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló ellenőrizte Előző év Sorszám Megnevezés Előző évek korr. adatok e Ft-ban Tárgyév Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02.) Saját termelésű készletek állományváltozása 04. Saját előállítású eszközök aktívált értéke II. Aktívált saját teljesítmények értéke (± 03 ± 04) III. Egyéb bevételek Ebből: visszaírt értékvesztés Anyagköltség Igénybevett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások ( ) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások ( ) VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások Ebből: értékvesztés A. Üzemi, (üzleti) tevékenység eredménye (I±II+III-IV-V-VI-V

11 Masterplast Nyrt. "A" típusú Eredménykimutatás összköltség eljárással Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2011.december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló ellenőrizte Előző év Sorszám Megnevezés Előző évek korr. adatok e Ft-ban Tárgyév Kapott (járó) osztalék és részesedés Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi műveletek egyéb bevételei VIII. Pénzügyi műveletek bevételei ( ) Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai ( ± ) B. Pénzügyi műveletek eredménye ( VIII - IX. ) C. Szokásos vállalkozási eredmény ( ± A ± B ) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. Rendkívüli eredmény ( X - XI. ) E. Adózás előtti eredmény ( ± C ± D ) XII. Adófizetési kötelezettség F. Adózott eredmény ( ± E - XII. ) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 23. Jóváhagyott osztalék, részesedés G. Mérleg szerinti eredmény ( ± F ) Sárszentmihály, április 25.. Vállalkozás vezetője (képviselője)

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25 MASTERPLAST Nyrt. 1. számú melléklet AZ IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA adatok Ft-ban Megnevezés Alapítás átszervezés Kísérleti fejlesztés Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Immateriális javak összesen Ingatlan Műszaki berendezés Egyéb berendezés Befejezetlen beruházás Beruházásra adott előlegek Tárgyi eszközök összesen Nyitó bruttó érték Vásárlás Apportálás 0 Előállítás 0 Átsorolás 0 Egyéb növekedés 0 Beruházás 0 Növekedés összesen ra írás 0 Selejtezés Eladás Apportba átadás 0 Egyéb csökkenés Beruházás Csökkenés összesen Záró bruttó érték Nyitó é.cs Növekedés Csökkenés Záró é. cs Nyitó nettó érték Záró nettó érték

26 Masterplast Nyrt. 2. számú melléklet RÉSZESEDÉSEK december 31. Leányvállalat neve Ország Cím Alapítás éve Tulajdonosi szerkezet Részesedés Tulajdonos Érték Jegyzett tőke Könyv szerinti érték Ftban Masterplast Romania S.R.L. Románia Sos. Borsului nr Oradea Masterplast YU D.o.o. Szerbia Kalora Milodanovica u. 20/a Subotica Master Plast S.r.o. Szlovákia Gercenova Bratislava % Masterplast Nyrt RON 29% Albert Imre RON 70% Masterplast Nyrt RON 30% Bunford Tivadar RON 100% Masterplast Nyrt % Masterplast Nyrt HRK 20% Zorán Mikusa HRK Masterplast d.o.o Horvátország Planinska Draz HRK ,00 Ft Master Plast Plus S.r.o. Csehország Mladoboleslavská Praha % Masterplast Nyrt Vinor Kč Kč 0,00 Ft Masterplast Bulgaria OOD MasterPlast Ukrajna Bulgária Ukrajna Novi Iskur, pk 1280, Sophia Pavlovich u. 5. Uzhgorod % 80% Masterplast Nyrt Masterplast Nyrt LEV UAK 20% 20% Bunford Tivadar Boross Sztyepan LEV UAK LEV UAK ,00 Ft ,00 Ft Masterplast Sp zoo Lengyelország Batorowo, Ul. Widok Tarnowo Podgórne % Masterplast Nyrt PLN PLN ,51 Ft 75% Masterplast Nyrt Ft MasterFoam Kft Magyarország 8143, Sárszentmihály Árpád u.1/a % Biacsi Péter Ft 20% Balogh Róbert Ft Ft ,00 Ft Fóliatex Kft Magyarország 8000 Székesfehérvár, Borszéki u % Masterplast Nyrt Ft Ft ,00 Ft Masterplast Österrech GmBH Ausztria A-2384 Beritenfurt bei Wien Franz Schubert Strasse % Masterplast Nyrt ,00 Ft Masterprofil Kft Magyarország Sárszentmihály, Árpád u. 1/a % Masterplast Nyrt Ft 5% Biacsi Péter Ft Ft ,00 Ft 90% Masterplast Nyrt Ft Masterplast Kft. Magyarország Sárszentmihály Árpád u.1/a % Vereb-Dér Zoltán Ft Ft 5% Császár Zsolt Ft ,00 Ft Masterplast Asia Co. Hong Kong 9-23 Shell ST North Point, Seabrighat 95% Masterplast Nyrt 95 HK$ HK$ Plaza Unit D 12/F 5% Balogh Róbert 5 HK$ 3 104,77 Ft OOO Masterplast RUS Oroszország Rostov o., Aksay, Lenina % Masterplast Nyrt RUB RUB 1% Petr Krucskov RUB ,80 Ft Összesen: RON ,54 Ft Din ,00 Ft ,56 Ft ,18 Ft

27 Leányvállalati forgalom és hitelállomány 3. számú melléklet Masterplast Nyrt. Kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelések, kötelezettségek, bevételek részletezése adatok e Ft-ban Név Kapott kölcsön Hitelállomány Hitel értékvesztés Vevőállomány Vevő értékvesztés Egyéb követelés Egyéb kötelezettség Szállítóállomány 2011.dec.31. dec dec dec dec dec dec dec. 31. Fóliatex Kft Master Plast Plus Sro (CZ) Master Plast Sro (SK) Masterplast Doo (HR) Masterplast Doo (Mac) Masterplast Deutschland GmbH Masterplast KO SH PK Masterplast Romania SRL Masterplast YU Doo Masterfoam Kft Masterplast Ukrajna Masterplast Rus OOO Masterplast Sp zoo (PL) Masterplast Bulgaria EOOD Masterprofil Kft Masterplast Österreich GmbH Masterplast Kft Masterplast Asia Co Összesen:

28 Masterplast Nyrt. 4. számú melléklet AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ezer Ft-ban Megnevezés Előző év Tárgyév Bérleti díj Bankkamat Bevételek aktív időbeli elhatárolása összesen (nem kapcs.) MP Asia kölcsön kamat 65 0 Informatikai szolg.elhat Bérleti díj elhatárolása HR szolg.elhatárolása Könyvelési díj elhatárolása Üzemeltetési ktg elhatárolása Energia számlák elhatárolása Vagyonvédelem elhatárolása Kapott kölcsön kamat MP Kft Kapcsolt váll. szemb.bevételek aktív időbeli elhatárolása Átértékelés Bankgarancia Felügyelet Kaspersky Enerprise Space 0 71 Nemzetközi domain regisztráció OTS megjelentetés 0 17 Reprezentáció Szakkönyvek, folyóirat előfizetések Szoftverek bérleti díja Szoftverkövetés Vagyonbiztosítás Webtárhely 5 0 Álláshirdetés 6 0 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása összesen Halasztott ráfordítások összesen 0 0 Aktív időbeli elhatárolás összesen: PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ezer Ft-ban Megnevezés Előző év Tárgyév MP CZ késedelmi kamat Szoftverek bérleti díja Vagyonbiztosítás Kapcsolt váll. szemb. bevételek passzív időbeli elhatárolása Masterplast Gyártó és Ker. Kft-től kapott kölcsön fizetendő kamata Kapcsolt váll. szemb. Költségek passzív időbeli elhatárolása Bankkamat Mobil számla/vodafone Vezetékes telefon Kommunikációs feladatok Kibocsátói közzétételi díjak Csomagküldés (TNT) 0 37 Posta költség Másolati díj / Alba-Kontakt Autómosás MOL (üzemanyag költség) Számlavezetési díj 1 0 Ügyvédi munkadíj Könyvizsgálói díj elhatárolása Energia számlák Vezetői éves prémium elhatárolások MP YU kamat MP PL kamat Weblap karbantartás 15 0 Bérleti díj /I.C.E. Water Irodai szolgáltatás Vagyonvédelem Belf. Kiküld.12.hó 22 0 Költségek, ráfordítások elhatárolása IHM-ITP pályázat GVOP pályázat GVOP pályázat SZVP-2003 pályázat Hátralévő összeg Halasztott bevételek Passzív időbeli elhatárolás összesen: oldal

29 Masterplast Nyrt. Saját tőke éven belüli alakulása 5. számú melléklet Megnevezés Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény adatok e Ft-ban Saját tőke Nyitó növekedés évi eredmény átvezetése Lekötött tartalék visszavezetése csökkenés Jegyzett tőke emelése er.tart.-ból - Lekötött tartalék átvezetése évi mérleg szerinti eredmény december 31. záró

30 Masterplast Nyrt. 6. számú melléklet Kimutatás a fennálló hitelekről és fedezetiről 2011.december 31. Hiteleket nyújtó pénzintézet: Raiffeisen Bank Hitel típusa Keretösszeg ezer HUF Lejárat Tárgyév végéig igénybe vett Fedezet típusa Beruházási hitel FK-MC-5/ , ,45 EUR ,48 Ft Beruházási hitel FK-MC-4/ ,44 EUR ,37 Ft Leányvállalatok készfizető kezessége: Csehország,, Szerbia, Forgó eszköz hitel FKMC-4/2010 (FK-MC-1/2006) ,92 EUR Bulgária, Románia, Horvátország, Szlovákia, Lengyelország, ,56 Ft Ukrajna, Fóliatex Kft, Masterfoam Kft, Masterprofil Kft. Üzletrészen alapított zálogjog: Masterfoam Kft, Masterprofil Kft, Beruházási hitel FKMC-3/2010 (FK-MC-20/2005) ,40 EUR Fóliatex Kft, Mp Csehország, MP Bulgária, MP Lengyelország, ,58 Ft MP Ukrajna, MP Romania, MP Szerbia, MP Szlovákia, MP Horvátország Beruházási hitel FKMC-8/ ,33 EUR Vagyonterhelő keretbiztosítéki zálogjog ,13 Ft Beszámítás Azonnali beszedési megíbízás Beruházási hitelfkmc-9/ ,88 EUR ,49 Ft Összesen: Keretösszeg Hitel típusa Lejárat Tárgyév végéig igénybe vett ezer EUR Masterplast YU Doo 3 410, Legnagyobb vevő követelésén alapított zálogjog Egyetemleges készfizető kezesség: Masterplast Kft és Masterplast Nyrt Keretbiztosítéki jelzálogjog ingatlanokon 104/12 hrsz, 0142 hrsz, 873 hrsz, 874 hrsz, 875 hrsz ,61 Ft Hitelarányos árbevétel csatornázás de min Ft Fedezet típusa Készfizető kezesség vállalás leányvállaltunk Raiffeisen Bankkal fennálló hiteléért

31 Masterplast Nyrt. 7. számú melléklet EGYÉB BEVÉTELEK Megnevezés Előző év ezer Ft-ban Tárgyév Értékesített tárgyi eszközök árbevétele külső váll.-nak Értékesített tárgyi eszközök árbevétele kapcsolt váll.-nak Kapott késedelmi kamat kapcsolt váll. szemben Biztosítótól kapott kártérítés Egyéb kapott kártérítés 0 0 Utólag kapott engedmény nem kapcsolt vállalkozástól Követelésekre elszámolt kapcsolt értékvesztés visszaírása Kapcsolt váll. Szemb. Követelésre elszámolt értékvesztés visszaí Állami ktgvetéstől kapott, visszatérített adó tartozás TB kifizetőhelyi költségtérítés bevétele (1%) Apanap távollét megtérítése Egyéb ki nem emelt bevételek Kerekítés miatti bevétel 8 1 Összesen: EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK ezer Ft-ban Megnevezés Előző év Tárgyév Értékesített tárgyi eszközök nyilvántartott értéke ( nem kapcs. váll.) Értékesített tárgyi eszközök nyilvántartott értéke (kapcs. váll.) Bírságok 2 70 Fizetett késedelmi kamat nem kapcs. vállalattal szemben 7 5 Fizetett kártérítés Biztosító által térített káresemény költségei Utólag adott engedmény nem kapcsolt váll. Részére Utólag adott engedmény kapcsolt váll. Részére Selejtezés Átminősítés Áruminta Követelésekre elszámolt értékvesztés Kapcsolt váll. szembeni követelésekre elszámolt értékvesztés Gépjárműadó Cégautó adó Nagy teljesítményű személygépkocsi adója 50 0 Állami költségvetésnek fiz. késedelmi pótlék 17 0 Lengyelországban megfizetett kamatadó Szerbiában megfizetett kamatadó, osztalékadó Egyéb ki nem emelt ráfordítás Kerekítés miatti ráfordítás 14 5 Összesen:

32 8. számú melléklet Masterplast Nyrt. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK RÉSZLETEZÉSE ezer Ft-ban Megnevezés Előző év Tárgyév Belföldi utazási és kiküldetési költség Belföldi szállás költség Külföldi utazási és kiküldetési költség Külföldi szállás költség Parkolási díj Úthasználati díj belföld Úthasználati díj külföld Bérleti díjak Idegen fenntartás, karbantartás és javítási költség Egyéb anyagjellegű szolgáltatások Gépjárművek karbantartási és javítási költségei Gépjárművek karbantartás, javítás anyagköltsége Könyvvizsgálói, jogtanácsosi, szakértői, tanácsadói díjak Munkaegészségügyi szolgáltatás díja Tagdíjak Vagyonvédelem költségei Reklám, hírdetés, piackutatás költségei Posta, telefax költség Oktatás, továbbképzés költségei Kutatás, fejlesztés költségei 0 0 Vásárok és kiállítások költségei Rendszerfelügyelet költségei Egyéb nem anyagjellegű szolgáltatások Import ügyintézés költségei Vezetékes telefon Mobil telefon költség Minőségvizsgálat költségei Összesen:

33 9. számú melléklet Masterplast Nyrt. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK RÉSZLETEZÉSE ezer Ft-ban Megnevezés Előző év Tárgyév Bankköltség Bankgarancia költség Rendelkezésre tartási jutalék Forgalmi jutalék Vagyonbiztosítás Gépjárművek kötelező biztosítása Casco biztosítás Baleset biztosítás 0 0 Illetékek Közjegyzői díjak Engedélyezési díjak 0 19 Egyéb hatósági díjak Összesen:

34 10. számú melléklet Masterplast Nyrt. Személyi jellegű egyéb kifizetések ezer Ft-ban Megnevezés Előző év Tárgyév Személyi tulajdonban lévő gk. eseti ktg. térítése Utalványban fizetett étkezési hozzájárulás Belföldi, külföldi napidíj 18 0 Belföldi reprezentációs költségek Külföldi reprezentációs költségek Üzleti ajándék Természetbeni juttatás, fizetett SZJA Betegszabadságra járó juttatás Táppénz hozzájárulás Internet használati díj átvállalása munkaváll.-tól Egészségpénztárba munkáltatói hozzájárulás Nyugdíjpénztárba munkáltatói hozzájárulás Iskoláztatási támogatás/ utalványban fizetett Üdülési csekk/dolgozóknak átadott Igazgatósági tagoknak fizetett tiszteletdíj Végkielégítés Csoportos biztosítás APRIL biztosítás - cafetéria hozzájárulás 0 80 Sportbérlet - cafetéria 0 29 Összesen:

35 11. számú melléklet Masterplast Nyrt. Társasági adóalapot növelő tényezők ezer Ft-ban Megnevezés Előző év Tárgyév Szvt. szerinti, adóévre eső ÉCS + kivezetett TE kszé Követelésre elszámolt értékvesztés Behajthatatlan követelésnek nem minősülő elengedett követ. (8691) Kapcsolt váll között a szokásos és piaci ár közötti eltérés elsz. 0 0 Fizetett bírságok, pótlékok Adóellenőrzés, önellenőrzés utáni elszámolt összeg 0 0 Adott támogatás, elengedett követelés, átvállalt tartozás Bejelentett részesedésre elszámolt értékvesztés Nem a vállalkozási tev. kapcs. felmerült költségek Vámhatósági ellenőrzés után elszámolt összeg 0 0 Kiválás miatti 16 (2) a) kül.értéke 0 0 Külföldön keletkezett és elszámolt jövedelem ráfordításként elszámolt adója 28 (1) 0 0 Összesen: Társasági adóalapot csökkentő tényezők ezer Ft-ban Megnevezés Előző év Tárgyév Tao szerinti, adóévre eső ÉCS + kivezetett TE kszé Fejlesztési tartalék (AEE 50%-a, max 500 millió Ft) Kapott osztalék Saját kutatás fejlesztés Kapcsolt vállalkozástól kapott kamat (50%-a) 0 0 Behajthatatlan követelés, értékvesztés Kortárs iparművészeti alkotás beszerzése 0 0 Adóellenőrzés, önellenőrzés utáni elszámolt összeg 0 0 Adományként elszámolható adóalap csökkentő tétel Véglegesen átvett pénzeszköz 0 0 Kiválás miatti 16 (2) a) kül.értéke 0 0 Korábban munkanélküliek járuléka Összesen:

36 Masterplast Nyrt. 12. számú melléklet CASH FLOW KIMUTATÁS Sorsz. Megnevezés I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás Működési cash flow (1-13.) Adózás előtti eredmény Kapott osztalék Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztés Céltartalék képzés és felhasználás különbözete Tárgyévi céltartalékképzés Előző évi céltartalék feloldása 0 0 Bruttó cash flow (1-4.) Befektetett eszközök értékesítésének eredménye Szállítói kötelezettség változása Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása (száll. és rövid lej.hitel és kölcsön nélkül) Passzív időbeli elhatárolások változása Vevőkövetelés változása (korrigálva az elszámolt értékvesztéssel) Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) változása Aktív időbeli elhatárolások változása Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás Befektetési cash flow (14-15.) II. 14. Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök eladása Kapott osztalék Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás Pénzügyi cash flow (17-24.) III. 17. Részvénykibocsátás bevétele (tőkebevonás) Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő ért.papír kibocsátás bevétele Hitel, kölcsön felvétele Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök törlesztése, megszűntetése Véglegesen kapott pénzeszköz Véglegesen kapott pénzeszköz Tőketartalék növekedése Eredménytartalék növekedése Lekötött tartalék növekedése Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök elhelyezése Véglegesen átadott pénzeszköz Véglegesen átadott pénzeszköz Tőketartalék csökkenése Eredménytartalék csökkenése Lekötött tartalék csökkenése Alapítókkal szembeni, ill. egyéb hosszú lejáratú kötelezettség vált. 0 0 IV. Pénzeszközök változása (±I.±II.±III. sorok) * 5. és 16. sorok csak tájékoztató adatok ** A 21. ill. 26. véglegesen kapott ill. átadott pénzeszközök változása sor csak tájékoztató jellegű

37 Masterplast Nyrt. 13. számú melléklet Főbb gazdasági mutatók Mutatószámok Képzése Előző időszak 2010 Tárgyidőszak 2011 Változás e Ft (e Ft) (%) (E Ft) (%) (%) Bef.eszk. aránya Befektetett eszközök ,38 Eszközök összesen ,10 93,89 Forgóeszközök aránya Forgóeszközök+Aktív időbeli elhatárolások , ,90 138,77 Eszközök összesen Saját tőke aránya Saját tőke , ,25 116,66 Összes forrás Kötelezettségek aránya Tőke multip- likátor Tőke forgási sebessége Likviditási mutató I. Likviditási mutató II. Likviditási mutató III. Kötelezettségek , ,08 75,52 Összes forrás Eszközök összesen , ,95 85,72 Saját tőke Nettó árbevétel , ,78 55,10 Saját tőke Forgóeszközök , ,83 252,20 Rövid lejáratú kötelezettségek Forgóeszközök-készletek , ,82 247,26 Rövid lejáratú kötelezettségek Pénzeszközök+Értékpapírok , , ,10 Rövid lejáratú kötelezettségek Likviditási mutató IV. Pénzeszközök ,18 30, ,73 Rövid lejáratú kötelezettségek Saját tőke hatékonysága Adózott eredmény , ,74 138,52 Saját tőke Árbevétel arányos üzleti eredmény Üzemi (üzleti) eredmény , ,23-169,67 Nettó árbevétel Tőkearányos üzleti eredmény Üzemi (üzleti) eredmény , ,20-93,62 Saját tőke Eszközarányos üzleti eredmény Üzemi (üzleti) eredmény , Összes eszköz ,45-109,02 1/1

38 Masterplast Nyrt. 14. számú melléklet Eszközök és források összetétele, alakulása Eszközök összetétele és időbeli alakulása Megnevezés Befektetett eszközök Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök Forgóeszközök Készletek Követelések Értékpapirok Pénzeszközök Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN adatok E Ft-ban Előző év 2010 Tárgyév 2011 Összeg Részarány Összeg Változás (%) (E Ft) (%) (E Ft) Részarány (%) , ,10 83, , ,47 62, , ,20 96, , ,43 73, , ,35 135, , , , , ,78 104,02 0 0, ,22 0, , , , , ,55 31, , ,00 89,05 Források összetétele és időbeni alakulása adatok E Ft-ban Előző év 2010 Tárgyév 2011 Megnevezés Összeg Részarány Összeg Változás (%) (E Ft) (%) (E Ft) Részarány (%) Saját tőke , ,25 103,88 Jegyzett tőke , ,08 100,00 Jegyzett, még be nem fizetett tőke 0 0,00 0 0,00 0,00 Tőketartalék 0 0,00 0 0,00 0,00 Eredménytartalék , ,75 107,77 Lekötött tartalék , ,94 58,84 Értékelési tartalék 0 0,00 0 0,00 0,00 Mérleg szerinti eredmény , ,48 143,81 Céltartalékok 0 0,00 0 0,00 0,00 Kötelezettségek , ,08 67,25 Hátrasorolt kötelezettségek 0 0,00 0 0,00 0,00 Hosszú lejáratú kötelezettségek , ,04 83,39 Rövid lejáratú kötelezettségek , ,03 53,66 Passzív időbeli elhatárolások , ,68 96,80 FORRÁSOK ÖSSZESEN , ,00 89,05 1/1

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Ráckevei Kastély-Épitész Vendégház Kft. Eszközők ( aktivák)

Ráckevei Kastély-Épitész Vendégház Kft. Eszközők ( aktivák) Statisztikai számjel mérleg A 10324891-5510-113-01 Cégjegyzékszám Cg. 01-09-701168/8 Az üzleti év mérlegfordulónapja: Ráckevei Kastély-Épitész Vendégház Kft. Eszközők ( aktivák) Sorszám Tétel megnevezése

Részletesebben

Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Beszámolási időszak 2014.01.01-2014.12.31 Előző év

Cégjegyzék száma A MÉRLEG Eszközök (aktívák) Beszámolási időszak 2014.01.01-2014.12.31 Előző év Abbázia Idegenforgalmi NyRt 10645444-5510-114-20 Statisztikai számjel 1/6. oldal 20-10-040029 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Beszámolási időszak 2014.01.01-2014.12.31 adatok E Ft-ban Előző

Részletesebben

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban 1. feladat Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok A tétel megnevezése Tárgy év Terven felüli értékcsökkenés 25 139 Egyéb ráfordítás sorból

Részletesebben

11342319-5510-114-20. 1/6. oldal. T.S.Apartman Club NyRt. Statisztikai számjel. 20-10-040053 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

11342319-5510-114-20. 1/6. oldal. T.S.Apartman Club NyRt. Statisztikai számjel. 20-10-040053 Cégjegyzék száma A MÉRLEG Eszközök (aktívák) T.S.Apartman Club NyRt. 11342319-5510-114-20 Statisztikai számjel 1/6. oldal 20-10-040053 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sorszám Beszámolási időszak 2014.01.01-2014.12.31 A tétel megnevezése

Részletesebben

econet.hu Informatikai Rt. Éves beszámoló 2001. üzleti évrol

econet.hu Informatikai Rt. Éves beszámoló 2001. üzleti évrol 11404374-7220-114-01 01-10-043483 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma econet.hu Informatikai Rt. 1117 Budapest, Hauszmann A. u. 3. Vállalkozás megnevezése Vállalkozás cime Éves beszámoló 2001. üzleti

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Sikeres kitöltést kívánunk!

Tisztelt felhasználó! Sikeres kitöltést kívánunk! Tisztelt felhasználó! Ön a további lapokon található kitölthető beszámolósémák segítségével könnyebben tehet eleget beszámolókészítési és közzétételi kötelezettségének. A sémák használata során szükséges

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök l.sz.táblázat Eszközök és források összetételének változásai Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök A. Befektetett eszközök 684 605 673 899-10 706 98,4 I. Immateriális javak

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Független Könyvvizsgálói Jelentés A részvényese részére Az éves beszámolóról készült jelentés 1.) Elvégeztük a ( Társaság ) mellékelt 2011. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 09. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2014. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2014. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2014. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

Mikrogazdálkodói számlatükör

Mikrogazdálkodói számlatükör Mikrogazdálkodói számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 113. Vagyoni értékű jogok 1131. Vagyoni értékű jogok bruttó értéke 1138. Vagyoni értékű jogok terven felüli értékcsökkenése

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. a 2013. éves beszámolóhoz. 2013. december 31-i fordulónapra

Kiegészítő melléklet. a 2013. éves beszámolóhoz. 2013. december 31-i fordulónapra Hollóházi Hungarikum Nonprofit Kft. 3999 Hollóháza, Károlyi út 11. KSH számjel: 11706676-9102-572-05 Kiegészítő melléklet a 2013. éves beszámolóhoz 2013. december 31-i fordulónapra Hollóháza, 2014. április

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló Statisztikai számjel: 12143890-6420-114-01 Cégjegyzékszám: 01-10-043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2012. évi Éves beszámoló Budapest, 2013. április

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2006.december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2006.december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 7 2 6 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék száma NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe 2006.december 31. Éves beszámoló Kelt:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. I. Független könyvvizsgálói jelentés. - Mérleg - Eredménykimutatás - Kiegészítő melléklet

TARTALOMJEGYZÉK. I. Független könyvvizsgálói jelentés. - Mérleg - Eredménykimutatás - Kiegészítő melléklet TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló - Mérleg - Eredménykimutatás - Kiegészítő melléklet BUDAPEST ALAPKEZELŐ ZRT. Éves Beszámoló 2006. december 31. Budapest, 2007. március

Részletesebben

SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK

SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 112. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113. Vagyoni értékű jogok 114. Szellemi termékek

Részletesebben

3. melléklet a 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez

3. melléklet a 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló 2013. január 1-jétől új beszámoló forma is választható, a mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló. A mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Éves beszámoló. 1 3 7 8 3 8 2 2 6 8 2 0 1 1 5 0 1 Statisztikai számjele. C G 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 1 3 7 8 3 8 2 2 6 8 2 0 1 1 5 0 1 Statisztikai számjele. C G 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 Cégjegyzék száma 1 3 7 8 3 8 2 2 6 8 2 0 1 1 5 0 1 Statisztikai számjele C G 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 Cégjegyzék száma Graphisoft Park SE a vállalkozás megnevezése 1031 Budapest Záhony utca 7., 815-3400 a vállalkozás címe,

Részletesebben

TIVA-SZOLG KFT. /4440 TISZAVASVÁRI, ADY ENDRE ÚT 8./

TIVA-SZOLG KFT. /4440 TISZAVASVÁRI, ADY ENDRE ÚT 8./ 1 Előterjesztés 1. számú melléklete TIVA-SZOLG KFT. /4440 TISZAVASVÁRI, ADY ENDRE ÚT 8./ ÜZLETI BESZÁMOLÓ 2013. ÉVI MÉRLEGHEZ 2 ÜZLETI JELENTÉS I.A vállalkozás fontosabb adatai: a TIVA-Szolg Kft. 2013.

Részletesebben

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság CSEPEL HOLDING Részvénytársaság Jelentés a 2012. december 31-én végződő gazdasági évről A társaság szervezetéhez, működéséhez kapcsolódó adatok Tevékenység és gazdálkodás Rövid történeti leírás. Az 1999-től

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2014. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2014. évi. Éves beszámoló Statisztikai számjel: 12143890-6420-114-01 Cégjegyzékszám: 01-10-043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2014. évi Éves beszámoló Budapest, 2015. március

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - 2013 Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - 2013 Eszközök (aktívák) Vállalkozás neve: Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: A mérleg fordulónapja: GÁZKÖR BT. 2724331271211719 19651632 213.12.31 A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA Sorszám Tétel megnevezése

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet Beadandó feladat Vállalati pénzügyek tantárgyból BA, II. évf. alapszakok számára Az Pénzügyi és Számviteli Intézetbe

Részletesebben