E L Ő T E R J E S Z T É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA T A T A B Á N Y A E L Ő T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés február 25-ei ülésére Tárgy: Tájékoztató a Modern Üzleti Tudományok Főiskolája megújulásáról Előterjesztő: Dr. Kandikó József rektor 1

2 MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA TERMÉSZETESEN ÉLNI TANÍTUNK! A MÜTF JÖVŐKÉPE A Modern Üzleti Tudományok Főiskolája 2015-re a Modern Alkalmazott Tudományok Egyetemeként egy professzionális, modern, gyakorlatorientált, hallgatóközpontú, jelentős hazai és határontúli vállalati kapcsolatrendszerrel rendelkező, magyar és számos európai felsőoktatási intézménnyel széleskörű stratégiai partnerségben működő, a FENNTARTHATÓ fejlődést, mint alapértéket magáénak valló, a gazdasági, műszaki és közigazgatási képzési területeken Közép-Európa legszélesebb felsőoktatási hálózatát működtető GYAKORLATORIENTÁLT SZOLGÁLTATÓ EGYETEM. MÜTF KÜLDETÉSE A Modern Üzleti Tudományok Főiskolája egy fiatal, dinamikusan fejlődő környezettudatosan működő öko-felsőoktatási intézmény, amely széles szakkínálatával, nagyfokú gyakorlatorientáltságával, XXI. századi infrastruktúrájával és modern szemléletével, pezsgő diákéletével és professzionális oktatási szolgáltatásaival a felsőoktatási piac markáns szereplője lesz 2011-től. A Modern Üzleti Tudományok Főiskolája egy modell értékű felsőoktatási intézmény kíván lenni, amely megmutatja, hogy a XXI. század kihívásainak megfelelően lehet olyan professzionális menedzsmenttel működő intézményt létrehozni, amely egyben erős társadalmi szerepvállalása szerint biztosítja mind a határon túli magyar felsőoktatás teljes körű megszervezését és működtetését, mind a fenntartható fejlődés fontosságának terjesztését. A MÜTF missziója a közösség szolgálata. Olyan intézmény, ahova olyan fiatalokat várunk, akiket nem(csak) az egyéni karrier érdekel, hanem illeszkedve az felsőoktatás értelmiségképző hagyományaihoz- az intézmény falai közül kikerülve a nemzeti értékeket magukénak valló, a nemzet, mint közösség érdekében tenni vágyó szakemberek, akik tisztességük, etikusság, hagyománytiszteletük, minőség iránti elkötelezettségük révén hozzáadott értéket jelentenek a társadalom számra. STARTÉGIAI CÉLOK Zöld Főiskolából Ökoegyetem Fő stratégiai cél az egyetemmé válás alapjainak lerakása. Az ökointézménnyé válás érdekében csatlakozunk a COPERNICUS CHARTA-hoz, elsőként Magyarországon a ZERO-EMISSZIÓS felsőoktatási intézmények hálózatához, és hazai fenntartható fejlődés projektekhez, az intézményi harmadik missziós (regionális) feladatának területén (Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosa, Nemzeti Fenntartható Fejlődés Tanácsa stb.). A fenntartható fejlődés, az ökoszemlélet mint érték alkalmazása minden területen, úgymint a működésben: gazdálkodás, beszerzések, fejlesztések terén; infrastruktúra: épületek energiatakarékos fejlesztése, alternatív energiák hasznosítása; az oktatásban: alapszakokon szakirány pl. ökomarketing, új alapképzések, szakirányú továbbképzések indítása pl. fenntarthatósági biztos Önkormányzati energetikai biztos, klímamenedzser, tantárgyi minőségfejlesztés; a kutatásban: tudomány- és technológia transzfer, együttműködő partnerekkel a társadalom szereplői számára szabadon felhasználható ökotermék, mint szellemi termék előállítása pl. a hazai és közép-európai természeti tőke értékelése, vagy pl. az életciklus alapú költségelemzéshez szükséges korrigált gazdasági mutatók. Új célok megvalósulása az oktatásban A meglévő képzések mellett a műszaki képzések felé nyit az intézmény. Az új, ökotartalmú képzések részei a műszaki képzés fejlesztésének. Műszaki területen két új szak alapítása látszik kívánatosnak, a lézermérnök és az alternatív energiamérnök BsC. Mindkét szakember hiányzik a magyar 2

3 felsőoktatási- és a munkaerőpiacról. A képzések feltételrendszerének kialakítását az eszköz és infrastruktúra tekintetében partnerség keretében fogjuk megvalósítani a régió felsőoktatási intézményeivel elkészített pályázat és a Tatabányai Innovációs Park támogató befogadása által. A tevékenységeket a TÁMOP , , és az Innovációs Ház GOP pályázatokkal összekapcsoljuk. Üzleti szakújságírás szakirányú továbbképzést indítunk, melyben partereink lesznek a Rádió Alapítvány Akadémia, a Magyar Rádió. Az oktatásban a BBC oktatói is részt vesznek. A meghirdetett felsőfokú szakképzések számát növeljük 2011-től. Nagy ugrást fog jelenteni a főiskola életében az E-learning keretrendszer bevezetése. E-learning tananyagok fejlesztését tervezzük minden képzésben. A feladat megvalósítását támogat pályázatot készítettünk elő. Az oktatási területén kitörési pont a külföldiek képzésére történő felkészülés, ennek érdekében angol nyelvű modulokat fejlesztünk, ki kell alakítani a külföldi hallgatók fogadási feltételeit (oktatásszervezés, nem oktatók és oktatók nyelvi képzése, kollégium, egyéb szolgáltatások) Az új oktatók felvételénél elemi feltétel kell hogy legyen az angol nyelven való oktatás képessége. Célunk, hogy a külföldi hallgatók arányát jelentősen, a kapacitás legalább 20%-ra emeljük. (kiemelten: ERASMUS, Távol-Kelet, Ukrajna) Tatabánya nyelvi beágyazottságára és a vállalati körre tekintettel meg kell vizsgálni a német nyelvű modulok, továbbképzések beindításának szükségességét, igényét. Külföldi felsőoktatási intézmények között partnereket keresünk közös képzések indítására. Különösen az újonnan bevezetendő képzéseink esetében lehet ez célravezető és hasznos. Az eddig is színvonalas nyelvi képzésünkre alapozva a nyelvoktatást tovább fejlesztjük és bővítjük a közigazgatási, jogi szaknyelvi képzéssel (PROFEX) és tatabányai nyelvvizsgahellyel. A Magyary Zoltán Közigazgatási Intézet létrehozásával elsősorban a közigazgatási továbbképzésekbe, vezetőképzésbe kívánunk bekapcsolódni. Ennek egyik első lépéseként összeállított a Főiskola egy képzési portfoliót, amit egy pályázati konzorcium keretében kínálunk majd az Önkormányzatoknak. A főiskola misszióját úgy tudja teljesíteni, ha a meghatározó értékeket, a nemzeti elköteleződést, viselkedéskultúrát, etikát közvetít az oktatás által. Kutatás, Innováció, nemzetközi kapcsolatrendszer fejlesztése A tudományos stratégia kialakítását követő fő feladatok a nemzetközi tudományos kutatómunka beindítása és folyamatos fejlesztése, a tudományos fokozattal rendelkezők arányának 40%-ra növelése 2012-re, a tudományos utánpótlás biztosítása, a doktoranduszok kiemelt támogatása, a TT és Innovációs folyamat támogatása, fejlesztése. Fontos feladatnak tekintjük a nemzetközileg is jelentős kutatási projektekben, együttműködésekben való részvételt, továbbá legalább 1 FP7-es projektben együttműködő partnerséget, évente minimum 2 hazai nemzetközi jelentőségű kutatási projektben együttműködést és 2015-ig saját jelentős hazai kutatási projekt generálását. Az oktatói, kutatói publikációk támogatása, az impakt faktor növelése A Tudás- és technológiatranszfer, innováció fejlesztése, a vállalati kutatási megrendelések számának és értékének jelentős, 2010-ben 100%-os, 2011-ben 500%-os növelése. MÜTF Tanácsadó Vállalat mint spin off cég alapítása pályázat keretében. Nemzetközi kapcsolati stratégia kidolgozása, a kapcsolatok élénkítése, a hallgatói, oktatói, kutatói mobilitás erősítése. Határon túli szerepvállalás A Székelyudvarhelyi Képzési Központ fejlesztése érdekében marketing mesterképzést indítunk és a Közép-dunántúli régió felsőoktatási intézményeivel kötött megállapodás alapján további képzések kihelyezéséről állapodtunk meg. Államilag támogatott hallgatói helyeket igényeltünk és szorosabbra vettük a kapcsolattartást a magyar tagozatokkal. A honi képzési helyekhez hasonlóan ott is fejlesztjük az oktatástechnológiai és informatikai támogatást. 3

4 A Felvidéki jelenlét érdekében beiskolázási kampányt folytattunk Dunaszerdahelyen szeptemberétől a Főiskola önálló szervezeti egységeként működne a Selye Láthatatlan Kollégium, amelynek missziója a határon túli tehetséges magyar egyetemisták és doktoranduszok tudományos elitképzése, melyet nemzetközileg elismert magas színvonalon teljesít több mint egy évtizede. A Selye Kollégium tevékenységét kiterjesztjük az egész Kárpát-medencére, Felvidék mellett Kárpátaljára, Délvidékre és Erdélybe is. A Főiskola szakmai partnere lett a CESCI-nek, a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálatának. Ezen együttműködés keretében számítanak szakmai segítségnyújtásunkra. az EGTC-k részére. Regionális szerepvállalás Regionális szövetségi politika keretében együttműködünk a Széchenyi Egyetemmel, a Pannon Egyetemmel, a Bánki Donát Műszaki Főiskola Székesfehérvári tagozatával és a Kodolányi János Főiskolával. Stratégiai, illetve szakmai együttműködésről folynak tárgyalások a Budapesti Corvinus Egyetemmel és a Semmelweis Egyetemmel. Kiemelt feladatnak tekintjük a partnerséget a régión belül, ezért együttműködést kezdeményezünk a régió oktatási intézményeivel, szakképzésével, közös pályázatokon való indulás, szakmai támogatás céljából. Felvettük a kapcsolatot a CISCO hálózattal, ahol a Főiskola mint képző központ venne részt, saját hálózatépítése pedig elsősorban a régió középiskoláira TISZK-re terjedne ki. A Partnerség másik iránya a kölcsönösen előnyökön és érdekeken alapuló szoros együttműködés a régió vállalataival, hangsúlyozottan a kis- és középvállalkozásokkal, igényeik becsatornázása a képzés tartalmába, kutatásokba. Célul tűztük ki a kapcsolat javítását, ápolását az önkormányzatok irányában is, szerepet vállalunk Tatabánya városmarketingben. A Főiskolán belül létrehozzuk a Stúdium Városi Konferencia és képzési központot és Hostelt. A évben két nagy rendezvényt hozunk Tatabányára, a Felsőoktatási Média Konferenciát tavasszal és a Miss Universitas rendezvényt ősszel. Ezek egyaránt ráirányítják a figyelmet a Főiskolára, Tatbánya városra és a régióra. Piaci részesedés növelése, hallgatói létszám növelése Az igen pozitív sajtóvisszhang alapján beiskolázási kampányunk sikertörténeteként tekinthető a középiskolai ökoroadshow. Idén már több mint 25 középiskola lehetett részese érdekes, színvonalas, játékos interaktív programunknak, amely a környezettudatos életmódra neveléssel egyidejűleg iskolánkat is népszerűsíti. Kampányunk másik célcsoportja idén a sportolók. Együttműködési megállapodást írtunk alá a MOBal és a NUPI-val, amely a sportszerveztek, egyesületeket, sportiskolák felkeresése által lehetőséget adott a sportolók, élsportolók közvetlen megszólítására. A sportolói létből fakadó sajátos életvitel mellett megkönnyítjük a főiskolai tanulmányok folytatását. E-tananyag, kedvezményes laptop, Internet, pályaorientációs weblap, on-line tanácsadás segíti majd a felkészülésüket. Hallgatói életminőség javítása Pályázati projekt keretében egy hallgatói információs szolgáltató iroda kerül kialakítása (HISZI). Diplomás Pályakövetési Rendszert kezdünk működtetni, továbbfejlesztjük a Karrieriroda tevékenységét. Célunk a pezsgő hallgatói élet fejlesztése. Ennek érdekében egységes programterv került kialakításra közösen Tatabányán és Budapesten egyaránt, melyben kiemelt figyelmet fordítunk a sport mint érték közvetítésére, a sportolási lehetőségek fejlesztésére és támogatására. A tehetséggondozás kiemelt támogatásához forrásbevonást a pályázatokon való részvétel által fogjuk megvalósítani márciusában elindul Tatbányán a MÜTF Rádió, mely elsősorban a hallgatóknak szóló közszolgálati rádió. Ez a kezdeményezés egyben lehetőséget biztosít a tehetséges hallgatók számára a munkavégzésre ugyanúgy, mint a MÜTF Iskolaszövetkezet, melyet kifejezetten a hallgatók munkalehetőségeinek megszervezésére hozunk létre. Pályázati projekt keretében fogjuk megvalósítani Tatbányán a kollégiumfejlesztést. 4

5 Humánerőforrás gazdálkodás fejlesztése Célunk az egyéni menedzsmentről áttérni a közös tudásmenedzsmentre. A foglalkoztatási terv és követelmény-rendszer kialakítását követően számon kérhetővé válik a tudományos munka és ki lehet alakítani egy értékelési és ösztönzőrendszert, bevezethető a TÉR szerinti premizálás Feladatunknak tekintjük az intézményi tudásvagyon felmérését és menedzselését egy tudásmegosztó felület létrehozása és működtetése által. A Főiskola új stratégiájában megfogalmazott célok megvalósítása aktív részvételt kíván az oktatók részéről is. A feladatokban való részvétel segíti az oktatási időn kívüli oktatói jelenlét és az oktatói elkötelezettség növelését, belső munkalehetőségeket biztosít (pl: Tananyagfejlesztés pályázat keretein belül). A Főiskola életében aktívan résztvevő minősített oktatók számának növelése elengedhetetlen feladat. Intézményirányítás A Főoskola menedzsmentjének részeként létrehoztuk a stratégiai főigazgató posztot. A stratégia eredményes végrehajtása egy belső stratégiai értékelési, controlling és monitoring rendszer kialakítását teszi szükségessé. Pályázati támogatással Vezetői Információs Rendszer kerül kialakításra. Az oktatásszervezési folyamatokat támogató, hallgatói, dolgozói adminisztrációt csökkentő informatikai rendszer, a NEPTUN bevezetése mellett a Poszeidon dokumentum- és feladatkezelő fogja segíteni a munkát. Elengedhetetlen az intézményi minőségfejlesztési program kidolgozása és működtetése, melyhez szintén pályázati forrásokat igyekszünk lehívni. Forrásbevonás, szponzoráció A Vállalati kapcsolatok építése (SPAR, stratégiai partnerek, regionális KKV-k: 1500 vállalat) anyagi hasznost is jelenthet a Főiskolának, ennek révén lehetőség van a szakképzési hozzájárulás, innovációs járulék bevételek jelentős növelésére. Az ALUMNI kapcsolatok, a társadalmi kapcsolatok mind egy-egy potenciál a támogatásra, ezért ezek fejlesztésére figyelmet kell fordítanunk. Ahogy látszik feladataink zömét pályázati forrásból fogjuk megvalósítani. A pályázati tevékenység jelentős növelése tud gyors, érzékelhető és értékelhető nagyságrendű eredményt hozni a forrásbevonás tekintetében a Főiskola életben, ezért cél, hogy minden felsőoktatási pályázaton induljunk. Tatabánya, február 17. Dr. Kandikó József rektor 5

II. REKTORI VEZETŐI PROGRAM

II. REKTORI VEZETŐI PROGRAM II. REKTORI VEZETŐI PROGRAM A TISZTSÉG BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELKÉPZELÉSEK 1. MOTIVÁCIÓ, BEVEZETŐ GONDOLATOK 2. VEZETŐI ALAPVETÉS, HELYZETKÉP, SZERVEZET ÉS GAZDÁLKODÁS 3. OKTATÁS, HALLGATÓI KAPCSOLATOK

Részletesebben

INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV 2012-2016.

INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV 2012-2016. TOMORI PÁL FŐISKOLA INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV 2012-2016. Szenátus általi elfogadás dátuma: 2012.05.22. Határozat száma: 2012/2/21. Hatályos: A Főiskola fenntartójának döntését követő napon. Az intézményfejlesztési

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Intézményfejlesztési Terve 2012-2016

A Debreceni Egyetem Intézményfejlesztési Terve 2012-2016 A Debreceni Egyetem Intézményfejlesztési Terve 2012-2016 Elfogadta a Debreceni Egyetem Szenátusa 2012. június 27-i ülésén. Készült az IFUA Horváth & Partners közreműködésével. A Debreceni Egyetem Intézményfejlesztési

Részletesebben

INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV

INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV Óbudai Egyetem Pro Scientia et Futuro INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV BUDAPEST, 2012. június ÓBUDAI EGYETEM :: INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV :: 2012 1 Bevezető... 4 1. Vezetői összefoglaló... 5 1.1. Jövőkép... 5

Részletesebben

A felsőoktatást célzó programok értékelése

A felsőoktatást célzó programok értékelése A felsőoktatást célzó programok értékelése Esettanulmányok értékelési zárójelentés II. kötet 2013. február 28. Készítette: Mike Károly [HÉTFA 7. LOT] vezető értékelő Magyari Donát [HÉTFA 7. LOT] Remete

Részletesebben

Tudás és Érték A MAGYAR NEMZETI BANK TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI STRATÉGIÁJA. 2O14. június

Tudás és Érték A MAGYAR NEMZETI BANK TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI STRATÉGIÁJA. 2O14. június A MAGYAR NEMZETI BANK TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI STRATÉGIÁJA 2O14. június Tartalom ELŐSZÓ 7 KÜLDETÉS 10 A TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSRÓL 11 A MAGYAR NEMZETI BANK TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI HAGYOMÁNYAI

Részletesebben

TÁMOP-4.2.1/D-15/1/KONV. Tudásközponti funkciók bővítése, hálózatépítés a kutatások és a tudástranszfer-szolgáltatások területén

TÁMOP-4.2.1/D-15/1/KONV. Tudásközponti funkciók bővítése, hálózatépítés a kutatások és a tudástranszfer-szolgáltatások területén TÁMOP-4.2.1/D-15/1/KONV Tudásközponti funkciók bővítése, hálózatépítés a kutatások és a tudástranszfer-szolgáltatások területén MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. Helyzetértékelés...

Részletesebben

Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4.

Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4. Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4. A Műszaki Kar szervezetfejlesztési folyamata... 9 2.

Részletesebben

INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013. EDUTUS FŐISKOLA akkreditációs jelentése

INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013. EDUTUS FŐISKOLA akkreditációs jelentése INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 (Harmadik akkreditációs értékelés) EDUTUS FŐISKOLA akkreditációs jelentése a 2013/8/IX/3. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2013. szeptember 27. Előző intézményakkreditáció:

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM STRATÉGIAI TERV 2011.

DEBRECENI EGYETEM STRATÉGIAI TERV 2011. DEBRECENI EGYETEM STRATÉGIAI TERV 2011. TARTALOMJEGYZÉK: Fejezet Oldal 1. Vezetői összefoglaló... 3 2. A bemutatása... 4 2.1. A vezetési struktúrája... 5 2.2. A jövőképe, küldetése.... 7 2.3. A minőségpolitikája......

Részletesebben

Egyetem a társadalmi, gazdasági igények szolgálatában. Széchenyi István Egyetem SZE-Győr: Tudomány, alkalmazás, innováció

Egyetem a társadalmi, gazdasági igények szolgálatában. Széchenyi István Egyetem SZE-Győr: Tudomány, alkalmazás, innováció Egyetem a társadalmi, gazdasági igények szolgálatában Széchenyi István Egyetem SZE-Győr: Tudomány, alkalmazás, innováció A Széchenyi István Egyetem küldetésnyilatkozatának újrafogalmazása és a 2009-2013

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés a 2011. évről

Közhasznúsági jelentés a 2011. évről Gábor Dénes Főiskola közhasznú szervezet adószám: 18122772-2-43 1119 Budapest Mérnök u. 39. Közhasznúsági jelentés a 2011. évről Budapest, 2012. május 21. Dr. Zárda Sarolta rektor 1. Általános beszámoló

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés a 2013. évről

Közhasznúsági jelentés a 2013. évről Gábor Dénes Főiskola közhasznú szervezet adószám: 18122772-2-43 1119 Budapest Mérnök u. 39. Közhasznúsági jelentés a 2013. évről Budapest, 2014.05.22 Dr. Zárda Sarolta rektor Szenátusi határozat száma:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. www.edutus.hu. felvi@edutus.hu. zöld szám: (80) 911 688. 2800 Tatabánya Stúdium tér 1. (34) 520 400

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. www.edutus.hu. felvi@edutus.hu. zöld szám: (80) 911 688. 2800 Tatabánya Stúdium tér 1. (34) 520 400 TÁJÉKOZTATÓ FÜZET www.edutus.hu 2800 Tatabánya Stúdium tér 1. (34) 520 400 felvi@edutus.hu 1114 Budapest XI. kerület, Villányi út 11 13. (1) 450 24 20 zöld szám: (80) 911 688 1055 Budapest V. kerület,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Regionális és ágazati felsőoktatási együttműködés támogatása, vidéki felsőoktatási integráció elősegítése c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP

Részletesebben

INTÉZMÉNY-AKKREDITÁCIÓ 2013/2014 Eszterházy Károly Főiskola. Természettudományi Kar

INTÉZMÉNY-AKKREDITÁCIÓ 2013/2014 Eszterházy Károly Főiskola. Természettudományi Kar INTÉZMÉNY-AKKREDITÁCIÓ 2013/2014 Eszterházy Károly Főiskola Természettudományi Kar [2014. JANUÁR 20.] MAB [EKF TTK] Tartalom Bevezetés... 3 1. A kar általános helyzetképe... 3 1.1. A kar küldetése, célkitűzései...

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. www.edutus.hu. felvi@edutus.hu. zöld szám: 80 / 911 688. 2800 Tatabánya Stúdium tér 1. (34) 520 400

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. www.edutus.hu. felvi@edutus.hu. zöld szám: 80 / 911 688. 2800 Tatabánya Stúdium tér 1. (34) 520 400 TÁJÉKOZTATÓ FÜZET 2800 Tatabánya Stúdium tér 1. (34) 520 400 1037 Budapest III. ker. Bécsi út 324. (1) 450 24 20 zöld szám: 80 / 911 688 1055 Budapest V. ker. Falk Miksa utca 1. (1) 789 85 78 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Bognár László, Kadocsa László *

Bognár László, Kadocsa László * Bognár László, Kadocsa László * Álom és valóság (A Dunaújvárosi Fõiskola 2007 elején) A szerzõk áttekintést nyújtanak a Dunaújvárosi Fõiskola jelenérõl, a befejezett és tervezett fejlesztésekrõl, az intézmény

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem a Kutatási-fejlesztési Innovációs Stratégia végrehajtásának elvei (KFIS)

Nemzeti Közszolgálati Egyetem a Kutatási-fejlesztési Innovációs Stratégia végrehajtásának elvei (KFIS) Nemzeti Közszolgálati Egyetem a Kutatási-fejlesztési Innovációs Stratégia végrehajtásának elvei (KFIS) Helyzetismertetés A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (továbbiakban NKE, Egyetem) kutatásfejlesztési és

Részletesebben

NYITOK. Bemutatkozás. Nyugat-dunántúli Információ-technológiai és Oktatási Klaszter

NYITOK. Bemutatkozás. Nyugat-dunántúli Információ-technológiai és Oktatási Klaszter Tartalomjegyzék Bemutatkozás... 3 DOKUMENTUMTÁR.HU... 5 DIALÓG 2000 Kft.... 6 DMQ Szervezetfejlesztő és Felnőttképző Kft... 7 Fény-Szoft Számítástechnikai Kft... 8 Göcsej Kapuja Bak Általános Művelődési

Részletesebben

TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM. 4. prioritás. A felsőoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében

TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM. 4. prioritás. A felsőoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM 4. prioritás A felsőoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében Akcióterv 2007-2008. 2009. november 1. A prioritás bemutatása

Részletesebben

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIA

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIA 1. sz. melléklet a 2/2012. sz. stratégiai rektorhelyettesi körlevélhez FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIA 2012. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. BEVEZETÉS, A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS FOGALMA... 3 II.

Részletesebben

Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ. Miskolc. Üzleti terv, gazdasági kapcsolatok stratégiája

Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ. Miskolc. Üzleti terv, gazdasági kapcsolatok stratégiája Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ Miskolc Üzleti terv, gazdasági kapcsolatok stratégiája Érvényes: 2011. július 01-től Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ Miskolc Gazdasági

Részletesebben

REFORMOK AZ OKTATÁSBAN 2002 2006

REFORMOK AZ OKTATÁSBAN 2002 2006 REFORMOK AZ OKTATÁSBAN 2002 2006 290 TARTALOM 12 Bolognai folyamat Magyarországon Kronológia A magyar felsôoktatás A magyar felsôoktatás jogszabályi háttere 2002-ig nem tette lehetôvé, hogy felsôoktatásunk

Részletesebben

DÉKÁNI PROGRAM. I. Vezetői program és elképzelések. T. Molnár Gizella. A múlt és a jelen bevezető gondolatok

DÉKÁNI PROGRAM. I. Vezetői program és elképzelések. T. Molnár Gizella. A múlt és a jelen bevezető gondolatok DÉKÁNI PROGRAM T. Molnár Gizella I. Vezetői program és elképzelések A múlt és a jelen bevezető gondolatok A Juhász Gyula Pedagógusképző Kar jogelődje 1928-tól működik Szegeden, amikor Klebelsberg kultuszminiszter

Részletesebben

2010. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE

2010. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE 2010. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE PIR törzsszám: 38588 Honlap címe: www.szolf.hu Tartalomjegyzék 1. Feladatkör, tevékenység 4 1.1. Az intézmény neve: Szolnoki Főiskola

Részletesebben

TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Minőségfejlesztés a felsőoktatásban

TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Minőségfejlesztés a felsőoktatásban A fenntartható fejlődés szempontjai a felsőoktatási minőségirányítás intézményi gyakorlatában Kutatási jelentés 2012. március 12. Oktatáskutató

Részletesebben

PÁLYÁZAT AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA REKTORI TISZTSÉGÉRE

PÁLYÁZAT AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA REKTORI TISZTSÉGÉRE EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA FELSŐOKTATÁSÉRT ÉS TUDOMÁNYPOLITIKÁÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁGA RÉSZÉRE PÁLYÁZAT AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA REKTORI TISZTSÉGÉRE PÁLYÁZATI AZONOSÍTÓ: 47829-5/2012/FOFEJL

Részletesebben

86 ADATTÁR ALAPÚ VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER. Széchenyi István Egyetem

86 ADATTÁR ALAPÚ VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER. Széchenyi István Egyetem 86 ADATTÁR ALAPÚ VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER Széchenyi István Egyetem Széchenyi István Egyetem Bevezető 87 Bevezető Győrben a felsőoktatási képzés a 18. századig nyúlik vissza, az 1718-ban létrehozott

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA. 2012/2013. tanévi OKTATÁSI ÉS KUTATÁSI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE

SZOLNOKI FŐISKOLA. 2012/2013. tanévi OKTATÁSI ÉS KUTATÁSI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE A SZOLNOKI FŐISKOLA 2012/2013. tanévi OKTATÁSI ÉS KUTATÁSI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE A Szolnoki Főiskola fejlődése a 2012/2013-as tanévben A 2012/2013. tanév a Szolnoki Főiskola alaptevékenységét illetően

Részletesebben