Az Ön kézikönyve NILFISK POSEIDON 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Ön kézikönyve NILFISK POSEIDON 5 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3471320"

Átírás

1 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági tanácsadás, méret, kiegészítők, stb). Részletes információt az oldal használatáról a Felhasználói Kézikönyvben talál. Használati utasítás Kezelési útmutató Használati útmutató Felhasználói kézikönyv Kezelési utasítás

2 Kézikönyv absztrakt: - mieltt a készüléket bekapcsolja: ügyeljen arra, hogy az olaj visszafolyt-e a szivattyúházba az olaj-felfogó edénybl. Ellenrizze az olajszintet, szükség esetén töltsön be még olajat. Ha a készülék és a tartozékok szállítása során a hmérséklet 0 C körül vagy alatt van, ajánljuk fagyállószer használatát az 6. fejezetben leírtak alapján. Üzembe helyezés eltt Amennyiben a háromfázisú árammal mköd gépet Önnek dugasz nélkül szállították, akkor szakemberrel szereltesse a védérintkezs háromfázisú dugaszt. Üzembe helyezése eltt ellenrizze a nagynyomású tisztítógép elírásszer állapotát. Rendszeresen vizsgálja meg a hálózati csatlakozó vezetéket, hogy láthatók-e rajta károsodás vagy elhasználódás jelei. Csak kifogástalan hálózati csatlakozó vezetékkel rendelkezo nagynyomású tisztítógépet vegyen üzembe. (Megrongálódás esetén áramütés veszélye áll fenn!). Mieltt a hálózatra csatlakoztatná a nagynyomású tisztítógépet, ellenrizze annak névleges feszültségét. Gyzdjön meg arról, hogy az adattáblán megadott feszültség megegyezik-e a helyi hálózati feszültséggel. A nagynyomású tisztító tápkábelét hibaáramvédkapcsolóval ellátott szerelékhez csatlakoztassa. Ez akkor szakítja meg az áramellátást, ha a földelés vezetékén az áramersség 30 ms-on át meghaladja a 30 ma-t, 1) Az Ön saját biztonsága érdekében A nagynyomású tisztítógépet csak annak használatában jártas és kezelésével kifejezetten megbízott személyek kezelhetik. Egyszer kezelhetsége ellenére a készülék gyerek kezébe nem való. Általános tudnivalók A nagynyomású tisztítógép üzemeltetésére az adott ország érvényes rendelkezései vonatkoznak. A kezelési utasítás és az alkalmazási ország kötelezen érvényes baleset-megelzési rendelkezései mellett a biztonságos és szakszer üzemeltetés általánosan elismert szakmai mszaki szabályai is érvényesek. Minden biztonságot veszélyeztet alkalmazási mód tilos. 226 Kiegészít tartozék - modellváltozat POSEIDON 5 vagy földelés-felügyel áramkört tartalmaz. A berendezést csak álló helyzetben üzemeltesse! A maximálisan megengedhet munkanyomás és hmérséklet a nagynyomású tömln van feltüntetve. Ne üzemeltesse tovább a gépet, ha a csatlakozó vezeték vagy a nagynyomású töml megrongálódott. Ügyeljen a kielégít légcirkulációra. Ne takarja le a gépet és ne üzemeltesse azt nem kielégíten szellztetett helyiségekben! Fagymentesen tárolja a készüléket! Sose helyezze víz nélkül üzembe a készüléket. Akár rövid ideig tartó vízhiány is a szivattyú tömítgallérjainak súlyos megrongálódásához vezethet. Csatlakozás a vízvezetékre A nagynyomású mosót csak úgy szabad a vezetékes ivóvízhálózatra csatlakoztatni, hogy egy EN 1717 szabvány szerinti, BA típusú visszafolyásgátlót kell elé bekötni. A visszafolyásgátló rendelési száma , , , A visszafolyásgátló és a nagynyomású mosó közötti tömlnek legalább 12 méter (minimális átmér 3/4 colos) hosszúnak kell lennie, hogy képes legyen tompítani az esetleges nyomáshullámokat. Felszívás üzemmódban (például esvíztartályból) nincs szükség visszafolyásgátlóra. Ajánlott szívó készlet: Amint a víz keresztülfolyt a BA szelepen, többé nem tekinthet ivóvíznek. A készülék üzemeltetése VIGYÁZAT! Az alkalmatlan hosszabbítóvezetékek veszélyesek lehetnek. A kábelt a dobról mindig teljesen csavarja le, hogy a túlmelegedés miatti tzveszély elkerülhet legyen. A villás dugónak, a hálózati csatlakozó vezetéknek és a kapcsoló karmantyúnak legalább fröccsentett víz ellen védettnek kell lennie. Hosszabbító vezetékeknél be kell tartani az alábbi táblázatban megadott minimális keresztmetszeteket: Kábelhossz m 20-ig m 20-tól 50-ig m Keresztmetszet <16 A ø1.5mm² ø2.5mm² Tartsa be a hatályos törvényi és rendeleti elírásokat. Minden üzembe helyezés eltt szemrevételezéssel ellenrizze a nagynyomású tisztító fbb részeinek az állapotát. VIGYÁZAT! Hibás használat esetében a nagynyomású sugár veszélyes lehet. A sugarat nem szabad személyekre, állatokra, feszültség alatt lev készülékekre vagy magarára a tisztítókészülékre irányítani. Viseljen védruházatot és védszemüveget. Ne irányítsa a fúvókát saját magára vagy más személyekre ruha vagy cipk tisztítása céljából.

3 A gép üzemelése közben a fecskendez berendezésen visszalökerk lépnek fel, lecsévézett fecskendezcsnél pedig ezen felül csavaró nyomaték is hat. Tartsa ezért a fecskendez berendezést feszesen mindkét kezében. Ne használja a gépet, ha a munkaterületute;k ellenállásának megváltoztatását követen meg kell mérni a szigetelési ellenállást és a levezet áramot. Ezen kívül a csatlakozó vezeték vizuális ellenrzését, feszültség- és árammérést valamint mködéspróbát is kell végezni. Szakértkként ügyfélszolgála- taink technikusai állnak az Ön rendelkezésére. Az UVV 'folyadéksugárzókkal munkavégzés' c. kiadvány teljes szövegét a Carl Heymanns Verlag KG-tól, Luxemburger Straße 449, Köln vagy az illetékes szakmai ipartestülettl lehet beszerezni. Biztonsági berendezés A meg nem engedett túlnyomás a szabályzó biztosítékblokk mködésbe lépésével egy megkerülszelepen keresztül kerül maradéknyomás nélkül visszavezetésre a szivattyú szívóvezetékébe. A szabályzó biztosíték-blokk a gyártó üzemében került beállításra és leplombázásra és nem szabad elállítani azt. 2 Leírás 2. 1 Rendeltetés A nagynyomású tisztítót a következ területeken történ professzionális használatra fejlesztették ki: - mezgazdaság - ipari termelés - logisztika - gépjármvek tisztítása - közszolgáltatási vállalatok - tisztítóüzemek - építipar - élelmiszeripar stb. Az 5. fejezet leírja, hogyan alkalmazzunk egy nagynyomású tisztítót, különböz tisztítási feladatok elvégzésére. A készüléket csak ebben a kezelési utasításban leírtak alapján használja. Nem rendeltetésszer használat a készüléket vagy a tisztítandó felszínt károsíthatja vagy komoly személyi sérülésekhez vezethet. 2.2 Kezelelemek Az ábrát lásd ezen kezelési utasí- 9 Nyomásmér tás kihajtható oldalán. 10 Tisztítószer-adagolás 11 Fkapcsoló 1 Tolófogantyú 12 Nyomásszabályozás a 2 Tömldob 1) szórócsövön 1) 3 Elektromos csatlakozóvezeték 13 Szórócs 4 Tisztítószer-töltcsonk 1) 14 Szórócs tartója 5 A szivattyúolaj feltöltése és az 15 Szórópisztoly olajszint ellenrzése 16 Tisztítószer szívótömlje 6 Tisztítószer-tartály 1) 17 Hálózati csatlakozókábel 7 Nagynyomású töml tartója csatlakozója1) 8 Vízcsatlakozás és vízbetölt szr 1) 228 Kiegészít tartozék - modellváltozat POSEIDON 5 3 Az üzembevétel eltt 3.1 Felállítás VIGYÁZAT! A készüléket soha ne emelje meg egyedül. Mindig kérjen meg valakit, hogy segítsen. 1. Az els üzembe helyezés eltt a készüléket alaposan vizsgálja meg hiányosságok és károsodások szempontjából. 2. Károsodás esetén azonnal forduljon az Nilfisk-Altokereskedjéhez. 3. Az olajszint ellenrzéséhez le kell venni a sapkát. A készüléket vízszintes felületre állítva az olajnak éppen láthatónak kell lennie. Ha kell, töltsön utána olajat (az olaj típusát lásd a 9.4 fejezetben) A tisztítószer-tartály feltöltése1) 1. Töltse fel a tisztítószer-tartályt Nilfisk-Alto-tisztítószerrel. A töltési mennyiséget lásd a 9.4 Mszaki adatok fejezetben. 2. Vegye ki a tisztítószer szrjét a tartójából, és a tisztítószertartályra csavarozza fel a fedelet. 3.3 Csatlakoztassa a nagynyomású tömlt Tömldobos készülékek 1. Csatlakoztassa a nagynyomású tömlt a gyorscsatlakozóval a készülék nagynyomású csatlakozójához. MEGJEGYZÉS: A nagynyomású töml maximális hossza 50 m Tömldob nélküli készülékek B C A 1. A nagynyomású töml csatlakozóját (A) tolja rá a tengelyközépen lev karmantyúra. 2. A tömlt helyezze a tömlvezetbe (B), és csatolja fel a fels tokot. 3. Oldja ki a féket (C) a tömldobnál, és csavarja fel a nagynyomású tömlt. 1) Kiegészít tartozék - modellváltozat 229 POSEIDON A víztöml csatlakoztatása 1. A víztömlt a készülékhez való bekötése eltt öblítse ki vízzel, így homok és egyéb szennyezdések nem kerülhetnek a készülékbe. 2. Csatlakoztassa a víztömlt a gyorscsatlakozóval a vízcsatlakozáshoz. 3. Nyissa ki a vízcsapot. MEGJEGYZÉS! A szükséges vízmennyiséget és víznyomást lásd a 9.4. Mszaki adatok fejezetben. Rossz vízminség esetén (hordalékhomok stb.) a víz-bevezetésben szereljen fel egy finom vízszrt. A készülék csatlakoztatásához használjon szövetersítés tömlt, amelynek bels átmérje legalább 3/4" (19 mm). 3.5 Villamos csatlakozás sk Nilfi O ALT 230V / 400V (220V /440V) 23 0V 400V 400V 23 0V FIGYELMEZTETÉS! A feszültség-átkapcsolós készülékeknél feltétlenül ügyeljen arra, hogy a készülék a helyes hálózati feszültségre legyen beállítva, mieltt még a hálózati csatlakozódugaszt a csatlakozóaljzatba tenné.

4 Ellenkez esetben a készülék elektromos részei tönkremehetnek. VIGYÁZAT! A készüléket csak elírásszer villamos hálózathoz csatlakoztassa. 1. Tartsa be az 1. fejezetben található biztonsági útmutatót. 2. Helyezze a csatlakozódugót a dugaszolóaljzatba ) Kiegészít tartozék - modellváltozat POSEIDON 5 4 Kezelés / Üzemeltetés 4.1 Csatlakozások A szórócs szórópisztolyhoz való csatlakoztatása A 1. Húzza elre a szórópisztoly kék gyorscsatlakozófogantyúját és reteszelje el balraforgatással. 2. Helyezze a szórócs karmantyúját a gyorscsatlakozóba és forgassa jobbra a kék gyorscsatlakozó-fogantyút. 3. Húzza elre a szórócsövet (vagy egyéb tartozékot) annak céljából, hogy meggyzdjön róla, ez a rész szorosan össze van kötve a szórópisztollyal. B C MEGJEGYZÉS! Mindig tisztítsa meg a karmantyút az esetleges piszoktól, mieltt a szórócsövet összeköti a szórópisztollyal. A készülék bekapcsolása A készülék bekapcsolása, ha vízvezetékre van kötve 4.2 O I 1. Állítsa a fkapcsolót,, I,, állásba. 2. A szórópisztolyt nyissa ki és hozza mködésbe. 3. A biztonsági tolóreteszt rögzítse rövid munkamegszakítások során is. FIGYELEM! A rendszer légtelenítéséhez rövid idközönként többször hozza mködésbe a szórópisztolyt. A szórópisztoly elzárása után a készülék automatikusan kikapcsol. A készüléket a szórópisztoly mködésbe hozásával lehet újra üzembe helyezni. FIGYELEM! A DSS típusok kikapcsolási késleltetése 20 másodperc A készülék bekapcsolása, ha nyitott tartályra van kötve (szívó üzemmód) 1. Nilfisk-Alto-szívókészletet a készülékre történ csatlakoztatás eltt töltse fel vízzel. 2. Állítsa a fkapcsolót,, I,, állásba. 3. A szórópisztolyt oldja ki és hozza mködésbe. Max. szívásmagasság (feltöltve) = 2,5 m. 1) Kiegészít tartozék - modellváltozat 231 POSEIDON Nyomásszabályozás a Tornado-lándzsával 1. Forgassa el a szóróberendezés forgatógombját: nagy nyomás = az óramutató járásával megegyez irányban (+) kis nyomás = az óramutató járásával ellenkez irányban () 4.4 Nyomásszabályozás a FlexoPowerJet fúvókánál MAX 1. A FlexoPowerJet fúvóka hüvelyét forgassa: - Nagynyomás = MAX. - Kisnyomás = MIN.(CHEM) CHEM 4.5 Tisztítószerek használata MAX A szériafelszerelésként beszerelt porlasztóval csak kisnyomás-üzemmódban lehet a tisztítószert felszívni: 1. A tisztítószert a gyártó elírása szerint hígítsa elre fel. A töltési mennyiséget lásd a 9.4 Mszaki adatok fejezetben. 2. T o r n a d o - l á n d z s a : A szórócsövön a nyomásszabályozót állítsa a legkisebb nyomásra (-), vagy a FIexoPowerJet-fúvókát 1): A FlexoPowerJet fúvóka hüvelyét ütközésig fordítsa a,,chem" irányba. 3. Állítsa be a kívánt tisztítószermennyiséget az adagolószelep elforgatásával. 4. Állítsa a fkapcsolót,, I,, állásba. 5. A szórópisztolyt hozza mködésbe. CHEM FIGYELMEZTETÉS! Nem szabad hagyni, hogy a tisztítószer rászáradjon. hagyja a tisztítószert rászáradni. A higiénia biztosítása érdekében csak a javasolt ferttlenítszereket használja. A ferttlenítszert csak a szennyezdés teljes eltávolítását követen hordja fel a felületre. 1. Hordja fel a tisztítószert a tisztítandó felületre a piszok feloldása céljából. Alulról felfelé végezze a tisztítást. 2. Öblítse le a felületet nagynyomású vízsugárral. Ismét alulról felfelé végezze a tisztítást. Használjon megfelel tartozékot a nehezen hozzáférhet helyek tisztításához. 3. Megrongálódás elkerülése érdekében alacsony nyomás mellett tisztítson olyan kényes szerkezeti egységeket, mint a motor és a gumi alkatrészek. Jármpark Traktor, eke, stb. Standard lándzsa Tisztítószer-lövetty Powerspeed lándzsa Hajlított lándzsa és fenékmosó szerkezet Kefék Jármvek Alkalmazás Járm-felületek Tartozék Standard lándzsa Tisztítószer-lövetty Hajlított lándzsa és fenékmosó szerkezet Kefék. Tisztítószerek Aktive Shampoo Aktive Foam Sapphire Super Plus Aktive Wax Allosil RimTop Módszer 1. Hordja fel a tisztítószert a felületre a piszok feloldása céljából. Alulról felfelé végezze a tisztítást. Rovarmaradványok eltávolítása céljából permetezze be a tisztítandó felületet, pl. Allosillal, majd kisnyomású vízsugárral öblítse le azt, végezetül pedig tisztítószer hozzáadásával tisztítsa meg az egész jármvet.

5 Kb. 5 percig hagyja, hogy hasson a tisztítószer. Fémes felületeket RimToppal lehet megtisztítani. 2. Öblítse le a felületet nagynyomású vízsugárral. Ismét alulról felfelé végezze a tisztítást. Használjon megfelel tartozékot a nehezen hozzáférhet helyek tisztításához. Használjon kefét. A rövid a fecskendez csövek a motorok és kerékszekrények tisztítására szolgálnak. Használjon hajlított lándzsát vagy fenékmosó szerkezetet. 3. Megrongálódás elkerülése érdekében alacsony nyomás mellett tisztítson olyan kényes szerkezeti egységeket, mint a motor és a gumi alkatrészek. 4. Hordjon fel a nagynyomású tisztítógéppel folyékony viaszt a megtisztított felületre az ismételt bepiszkolódás mértékének csökkentése érdekében ) Kiegészít tartozék - modellváltozat POSEIDON Építipar és ipar Alkalmazás Felületek Fémtárgyak Tartozék Hablövetty Standard lándzsa Hajlított lándzsa Tartálytisztító fej Tisztítószerek Intensive J25 Multi Combi Aktive Alkafoam Ferttlenítszer DES 3000 Módszer 1. Hordjon fel vastag habréteget a száraz felületre. Függleges felületeken alulról felfelé végezze a tisztítást. Optimális tisztító hatás érdekében kb. 30 percig hagyja, hogy hasson a hab. 2. Öblítse le a felületet nagynyomású vízsugárral. Használjon megfelel tartozékot. A piszok feloldása érdekében használjon magas nyomást. A piszok leöblítéséhez pedig alacsony nyomást és nagy vízmennyiséget alkalmazzon. 3. A ferttlenítszert csak a szennyezdés teljes eltávolítását követen hordja fel a felületre. Makacs szennyezdést, pl. vágóhidakon, nagy vízmennyiség felhasználásával lehet eltávolítani. A tartálytisztító fejek hordók, edények, kevertartályok, stb. tisztítására szolgálnak. A tartálytisztító fejek hidraulikus vagy villamos hajtómvel vannak felszerelve, és állandó felügyelet nélküli önmköd tisztítást tesznek lehetvé. Elrozsdásodott, megrongálódott felületek kezelés eltt Nedves sugárberendezés 1. Kösse össze a nedves sugár-berendezést a nagynyomású tisztítógéppel, és dugja a szívótömlt a homoktartályba. 2. Munka közben viseljen védszemüveget és -öltözetet. 3. A homok/víz-eleggyel lehet eltávolítani a rozsdát és a lakkot. 4. A homokfúvó berendezéssel való tisztítás után lássa el védbevonattal a felületet rozsdásodás (fém) vagy korhadás (fa) ellen. A fenti példák csak néhány alkalmazási lehetséget mutatnak fel. Minden tisztítási feladat más-más módszert követel meg. Tisztítási feladatának lehet legjobb megoldása érdekében kérjük, forduljon Nilfisk-Alto szakeladójához. 6 A munka után 6.1 A készülék kikapcsolása O I 1. Kapcsolja ki a fkapcsolót, a kapcsolót állítsa,,off" helyzetbe. 2. Zárja el a vízcsapot. 3. Hozza mködésbe a szórópisztolyt, amíg a készülék nyomásmentes lesz. 4. Tegye fel a szórópisztoly biztosítóreteszét. 1) Kiegészít tartozék - modellváltozat 235 POSEIDON Az ellátóvezetékek leválasztása 1. Válassza le a készüléket a víztömlrl. 2. Húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatból. 6.3 A csatlakozóvezeték és a nagynyomású töml felcsavarása és a tartozékok elrakása Botlás veszélye! Balesetek megelzése érdekében a csatlakozóvezetéket és a nagynyomású tömlt mindig gondosan fel kell tekerni. 1. A csatlakozóvezetéket és a nagynyomású tömlt tekerje fel, mint ahogy azt az ábra mutatja. 2. A szórócsövet és a tartozékokat tegye a tartókba. 6.4 A készülék tárolása (fagyálló tárolás) 1. A készüléket száraz, fagyvédett helyen állítsa le. FIGYELEM! Amennyiben a nagynyomású tisztítót egy olyan helyre helyezi, ahol a hmérséklet 0 C körül vagy alatt van, eltte fagyállószert kell a szivattyúval beszívatni: 1. Válassza le a készüléket a vízbevezet-tömlrl. 2. Vegye le a szórócsövet. 3. Kapcsolja be a készüléket, állítsa a kapcsolóállást az,,i" helyzetbe. Maximum 3 perc után a készüléket kapcsolja ki. 4. Csatlakoztassa a szívótömlt a készülék víz-bevezetjéhez, és tegye egy fagyállószerrel töltött tartályba. 5. Kapcsolja be a készüléket, állítsa a kapcsolót az,,i" helyzetbe. 6. A szórópisztolyt tartsa a fagyállószert tartalmazó tartály fölé és hozza mködésbe, hogy a szívófolyamat elinduljon. 7. A szívófolyamat során a szórópisztolyt 2-3-szor hozza mködésbe. 8. Emelje ki a szívótömlt a fagyállószeres tartályból és hozza mködésbe a szórópisztolyt, hogy így a maradék fagyállószert kiszivattyúzza.

6 9. Kapcsolja ki a készüléket. 10.Minden rizikó elkerülése érdekében, a készüléket az újra-üzembehelyezés eltt lehetleg ftött helyiségben tárolja ) Kiegészít tartozék - modellváltozat POSEIDON 5 7 Karbantartás 7.1 Karbantartási terv Hetente A víz-bevezethöz egy vízszr van felszerelve, ami azt a célt szolgálja, hogy megakadályozza durva piszokdarabok szivattyúba való bejutását. 1. Csavarja le a gyorscsatlakozót ha össze van szerelve. 2. Vegye ki a szrt és öblítse ki. A károsodott szrt cserélje ki Az olajszint ellenrzése 1. Az olajszint ellenrzéséhez le kell venni a sapkát. A készüléket vízszintes felületre állítva az olajnak éppen láthatónak kell lennie. Szükség esetén töltse után az olajat (olajfajtát lásd a 9.4 fejezetben). 500 üzemóránként Szükség esetén A vízszr tisztítása Az olajszint ellenrzése Olajcsere 7.2 Karbantartási munkák A vízszr tisztítása Olajcsere 1. Az olajcsere eltt addig járassa a készüléket, amíg felmelegszik. 2. Vegye le a sapkát. 3. Lazítsa le, majd vegye ki a leereszt dugót. Engedje le az olajat egy megfelel edénybe (min. 1 l rtartalmú legyen), és az olajat a helyi elírásoknak megfelelen ártalmatlanítsa. 4. Tegye vissza a leereszt dugót, majd töltse fel újra a készüléket a 9.4 Mszaki adatok fejezet szerinti olajjal. 5. Ha az olajtartály vízszintes felületen áll, az olajnak éppen láthatónak kell lennie. 6. Tegye vissza a sapkát ) Kiegészít tartozék - modellváltozat POSEIDON 5 VIGYÁZAT! A készülék élelmiszeripari területen való használatához speciális szivattyúolajat kell használni. Kérje ki az Nilfisk-Altoszakkeresked tanácsát. 8 Zavarok kiküszöbölése Zavar Nyomáscsökkenés > Ok Leveg a rendszerben Elhárítás Légtelenítse a rendszert, ehhez a szórópisztolyt rövid idközönként többször hozza mködésbe, esetleg hozza üzembe a gépet a hozzácsatolt nagynyomású töml nélkül rövid ideig. Tisztítsa/cserélje a HDfúvókát Töltse fel a tisztítószertartályt vagy állítsa az adagolószelepet,,0" állásba Ellenrizze a szívókészlet tömítettségét Nyissa ki a vízcsapot Az elírt vízbevezettömlt használja Tisztítsa ki a vízszrt a vízcsatlakozásban (soha ne dolgozzon vízszr nélkül!) Lásd üzembe helyezés > > A HDfúvóka eltömdött/ elhasználódott A tisztítószer-tartály üres Nyomásingadozások > A szivattyú levegt szív (csak szívó üzemmódban lehetséges) Vízhiány A vízbevezet-töml túl hosszú illetve túl kicsi keresztmetszet Vízhiány eltömdött vízszr következtében > > > > Vízhiány a maximálisan megengedhet szívómagasság figyelmen kívül hagyása következtében A csatlakozó nem jól van bedugva, áramkimaradás Bekapcsolásnál a motor nem indul el > Ellenrizze a csatlakozót, a vezetéket és a kapcsolót és szükség esetén cseréltesse ki azokat elektromos szakemberrel Kapcsolja be a hálózati biztosítékot Ellenriztesse az elektromos bekötést Értesítse az Nilfisk-Altovevszolgálatot Használjon megfelel keresztmetszet ill. hosszúságú kábelt 1) > A motor zúg bekapcsolásnál anélkül, hogy elindulna > > > A hálózati biztosíték le van kapcsolva A hálózati feszültség túl alacsony, vagy fáziskiesés A szivattyú eltömdött vagy befagyott A hosszabbító kábel nem megfelel keresztmetszet vagy nem megfelel hosszúságú 238 Kiegészít tartozék - modellváltozat POSEIDON 5 Zavar A motor kikapcsol > Ok A túlterhelésvédelem kikapcsolt a motor túlmelegedése vagy túlterhelése miatt Elhárítás Ellenriztesse, hogy a tápfeszültség megegyezik-e a készülék feszültségével. Kapcsolja ki és legalább 3 percig hagyja hlni Cserélje ki a nagynyomású fúvókát Tisztítás > A tisztítószer kimarad a tisztítószer-befecskendez használatánál > A nagynyomású fúvóka szennyezett A befecskendez szennyezett vagy a szívótöml eltömdött A tisztítószer-tartály üres > > Töltse fel a tisztítószertartályt A szórócsövön forgassa ütközésig a forgatógombot az óramutató járásával ellenkez irányban A szívócsövön a forgatógomb nem kisnyomásra van állítva 9 Egyebek 9.1 A gép anyagának újrafelhasználása A kiszolgált készüléket azonnal használhatatlanná kell tenni. 1. A hálózati csatlakozódugót húzza ki, a vezetéket vágja el. Az elektromos készülékeket ne dobja a háztartási hulladékba! A 2002/96/EG, a használt elektromos és elektronikus készülékekgaranciára és szavatosságra vonatkozóan általános üzleti és szállítási feltételeink érvényesek.

7 re vonatkozó európai irányelvek szerint az elhasznált elektromos készülékeket szelektíven kell gyjteni, és környezetkímél újrahasznosításra kell továbbadni. Amennyiben kérdések merülnek fel, forduljon a területi igazgatóságunkhoz vagy a legközelebbi szakkereskedhöz. Fenntartjuk magunknak a mszaki újításokból adódó változtatások jogát. 9.2 Garancia 9.3 EG megfelelési nyilatkozat Termék: Típus: Leírás: EG megfelelési nyilatkozat Hochdruckreiniger POSEIDON V 3~, 50 Hz, IP X5 EC gépi irányelvek 98/37/EG EC kisfeszültség irányelvek 73/23/EEG EC irányeiv EMV 89/336/EEG EN 12100, EN EN , EN , EN A készülék telepítése megfelel az alábbi idevonatkozó határozatoknak: Alkalmazott idevonatkozó szabványok: Alkalmazott, országon belüli szabványok DIN EN és specifikációk: ALTO Deutschland GmbH Guido-Oberdorfer-Straße 2-8 D Bellenberg Dipl. Ing. 52 Argiroupolis Tel.: Web: HOLLAND Nilfisk-ALTO Division of Nilfisk-Advance BV Camerastraat BB Almere Tel.: (+31) info. Web: HONG KONG Nilfisk-ALTO 2001 HK Worsted Mills Ind'l Bldg Wo Tong Tsui St. Kwai Chung Tel.: (+852) HUNGARY Nilfisk-ALTO 2310 Szigetszentmiklos-Lakihegy II. Rákóczi Ferenc út 10. Tel.: com INDIA Nilfisk-Advance India Limited 349, Business Point, No 201,2nd floor, above Popular Car World, Western Express High way, Andheri ( East), Mumbai Tel.: (+91) IRELAND Nilfisk-ALTO Division of Nilfisk-Advance Ltd. Bowerbank Way, Gilwilly Industrial Estate Penrith, Cumbria CA11 9BQ Tel.: Web: ITALY Nilfisk-ALTO Strada comunale della Braglia, 18 I Guardamiglio (LO) Tel.: Web: com/ JAPAN Nilfisk-ALTO Kita-shinyokohama, Kouhoku-ku Yokohama, Tel.: (+81) MALAYSIA Nillfisk-Advance Sdn Bhd Sd 14, Jalan KIP 11 Taman Perindustrian KIP Sri Damansara Kuala Lumpur Tel.: (+60) MEXICO Nilfisk-Advance de Mexico, S. de R.L. de C.V. Prol. Paseo de la Reforma 61, 6-A2 Col. Paseo de las Lomas Mexico, D.F. Tel.: (+52) (switchboard) com Web: NORWAY Nilfisk-ALTO Bjørnerudveien Oslo Tel.: (+47) info. Web: POLAND Nilfisk-ALTO Pruszkow ul. 3-go MAJA 8 Tel.: (+48) Web: PORTUGAL Nilfisk-ALTO Division of Nilfisk-Advance Lda. Sintra Business Park Zona Industrial Da Abrunheira Edificio 1,1 A P Sintra Tel. : (+35) Web: RUSSIA ,. 7 Tel.: (+7) Web: SINGAPORE Nilfisk-ALTO 22 Tuas Ave 2 Singapore Tel. : (+65) Web: sg SPAIN Nilfisk-ALTO Division of Nilfisk-Advance S.A. Torre D'Ara, Paseo del Rengle, 5 Pl Mataró Barcelona Tel.: (+34) mkt. Web: SWEDEN Nilfisk-ALTO Member of the Nilfisk-Advance Group Aminogatan 18, Box Mölndal Tel.: (+46) Web: TAIWAN Nilfisk-ALTO No.5, Wan Fang Road Taipei Tel. : (+886) THAILAND Nilfisk-ALTO 89 Soi Chokechai-Ruammitr Viphavadee-Rangsit Road Ladyao, Jatuchak, Bangkok Tel.: (+66) TURKEY Nilfisk-Advance Profesyonel Temizlik Ekipmanlari Tic. A/S. Necla Cad. No.: 48, Yenisahra / Kadiköy Istanbul Tel.: (+90) E- mail: Web: tr UNITED KINGDOM Nilfisk-ALTO Division of Nilfisk-Advance Ltd. Bowerbank Way, Gilwilly Industrial Estate Penrith, Cumbria CA11 9BQ Tel.: Web: www. nilfisk-alto.co.uk USA Nilfisk-Advance Inc st Avenue North Plymouth, MN Tel. : (+1) Web: VIETNAM Nilfisk-Advance Representative Office No. 51 Doc Ngu Str. Ba Dinh Dist. Hanoi Tel.: (+84) / (+84) Web: com/ HEAD QUARTER DENMARK Nilfisk-Advance Group Sognevej 25 DK-2605 Brøndby Tel.: (+45) SALES COMPANIES ARGENTINA Nilfisk-Advance srl. Edificio Central Park Herrera 1855, Office 604 Ciudad Autónoma de Buenos Aires Tel.: (+54) AUSTRALIA Nilfisk-ALTO 48 Egerton St. PO Box 6046 Silverwater NSW 2128 Tel.: (+61) AUSTRIA Nilfisk-ALTO Metzgerstr. 68 A-5101 Bergheim/Salzburg Tel.: Web: at BELGIUM/LUXEMBURG Nilfisk-ALTO A division of Nilfisk-Advance n.v-s.a. Riverside Business Park Boulevard Internationalelaan 55 Bâtiment C3/C4 Gebouw Bruxelles 1070 Brussel Tel.: info. Web: CANADA Clarke Canada Part of the Nilfisk-Advance Group 4080-B Sladeview Crescent, Unit 1 Mississauga, Ontario L5L 5Y5 Tel.: (+1) Web: CHILE Nilfisk-Advance S.A. San Alfonso 1462, Santiago Tel.: (+56) Pablo. Web: CHINA Nilfisk-Advance Cleaning Equipment (Shenzhen) Co., Ltd. Room 2515, Building C Huangdu Square 3008 Yitian Road Futian District, Postcode: Shenzhen Tel.: (+86) CZECH REPUBLIC Nilfisk-Advance s.r.o. Do Certous 2658/ Praha 9 Tel. : (+420) Web: DENMARK Nilfisk-ALTO - en division af Nilfisk-Advance A/S Industrivej Hadsund Tel.: Salg. Web: FINLAND Nilfisk-ALTO Koskelontie 23 E Espoo Tel.: (+358) asiakaspalvelu. Web:

8 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Az Ön kézikönyve NILFISK POSEIDON 7-52 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3604434

Az Ön kézikönyve NILFISK POSEIDON 7-52 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3604434 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve NILFISK NEPTUNE E http://hu.yourpdfguides.com/dref/3470722

Az Ön kézikönyve NILFISK NEPTUNE E http://hu.yourpdfguides.com/dref/3470722 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

POSEIDON 7-66 POSEIDON 7-52

POSEIDON 7-66 POSEIDON 7-52 POSEIDON 7-66 POSEIDON 7-52 Betriebsanleitung... 3 Operating Instructions...23 Notice d'utilisation...43 Gebruiksaanwijzing... 63 Istruzioni sull'uso... 83 Driftsinstruks... 103 Bruksanvisning... 123 Driftsvejledning...

Részletesebben

Az Ön kézikönyve NILFISK POSEIDON 5-54 DE http://hu.yourpdfguides.com/dref/3604312

Az Ön kézikönyve NILFISK POSEIDON 5-54 DE http://hu.yourpdfguides.com/dref/3604312 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve NILFISK NEPTUNE 7 FA http://hu.yourpdfguides.com/dref/3471185

Az Ön kézikönyve NILFISK NEPTUNE 7 FA http://hu.yourpdfguides.com/dref/3471185 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató NILFISK NEPTUNE 7 FA. Megtalálja a választ minden kérdésre az NILFISK NEPTUNE 7 FA a felhasználói kézikönyv

Részletesebben

107402584 C. Instructions for use (Original instruction) GD 930

107402584 C. Instructions for use (Original instruction) GD 930 107402584 C Instructions for use (Original instruction) Brugsanvisning Betriebsanleitung Mode d emploi GD 930 Instrucciones de USO 1 1. To open 2. Dust bag 3. Hose connection 4. Tools 4 5. Suction control

Részletesebben

Operating instructions

Operating instructions Operating instructions NEPTUNE 5-50 FA SPECIAL 107140811 B psi bar NEPTUNE 5-50 FA SPECIAL 1 2 30 3 4 5 6 29 7 28 27 26 25 24 23 22 21 8 9 10 11 12 13 14 20 psi bar 15 16 17 18 19 Tartalom Az utasítások

Részletesebben

Az Ön kézikönyve NILFISK NEPTUNE 2 SPECIAL http://hu.yourpdfguides.com/dref/3471246

Az Ön kézikönyve NILFISK NEPTUNE 2 SPECIAL http://hu.yourpdfguides.com/dref/3471246 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató NILFISK NEPTUNE 2 SPECIAL. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve NILFISK P 160.2 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3986153

Az Ön kézikönyve NILFISK P 160.2 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3986153 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

NEPTUNE 5 NEPTUNE 7 NEPTUNE 8 301002099 C

NEPTUNE 5 NEPTUNE 7 NEPTUNE 8 301002099 C Operating instructions NEPTUNE 5 NEPTUNE 7 NEPTUNE 8 301002099 C psi bar NEPTUNE 5 / 7 / 8 1 2 30 3 4 5 6 29 7 28 27 26 25 24 23 22 21 8 9 10 11 12 13 14 20 psi bar 15 16 17 18 19 Tartalom 1 Fontos biztonsági

Részletesebben

NEPTUNE E Operating Instructions

NEPTUNE E Operating Instructions Operating Instructions 301002408-2005-08-16 1 2 3 4 5 22 6 7 21 8 20 19 18 9 10 11 17 301002352 psi bar 12 13 14 15 16 Tartalom 1 Fontos biztonsági utasítások 2 Leírás 3 Az üzembevétel előtt 4 Kezelés

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ FIGYELMEZTETÉS FIGYELEM: Olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutató, mely fontos előírásokat tartalmaz a biztonságos használatra és a készülék karbantartására

Részletesebben

Az Ön kézikönyve NILFISK C

Az Ön kézikönyve NILFISK C Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

gorenje KEZELÉSI ÚTMUTATÓ Kérjük figyelmesen olvassa el az alábbi használati útmutatót a készülék használata el tt!

gorenje KEZELÉSI ÚTMUTATÓ Kérjük figyelmesen olvassa el az alábbi használati útmutatót a készülék használata el tt! gorenje PORSZÍVÓ VCK 1400 EA KEZELÉSI ÚTMUTATÓ Kérjük figyelmesen olvassa el az alábbi használati útmutatót a készülék használata eltt! HUN 2 Leírás 1. Leveg bemenet 2. A burkolat felnyitásának zárja 3.

Részletesebben

Kompresszor MAC610. Használati utasítás. A gép használatba vétele elott olvassa el ezt a Használati utasítást.

Kompresszor MAC610. Használati utasítás. A gép használatba vétele elott olvassa el ezt a Használati utasítást. Kompresszor Használati utasítás A gép használatba vétele elott olvassa el ezt a Használati utasítást. MAC610 További információkért forduljon a legközelebbi meghatalmazott márkakereskedohöz vagy forgalmazóhoz.

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ Kérjük figyelmesen olvassa el az alábbi használati útmutatót a készülék használata el tt!

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ Kérjük figyelmesen olvassa el az alábbi használati útmutatót a készülék használata el tt! PORSZÍVÓ KEZELÉSI ÚTMUTATÓ Kérjük figyelmesen olvassa el az alábbi használati útmutatót a készülék használata eltt! HASZNÁLATI UTASÍTÁS HU Ismertetés. Teleszkópos cs. Szívócskönyök. Szívócs. Bekapcsolás/

Részletesebben

Száraz porszívó vizes szűrővel

Száraz porszívó vizes szűrővel Száraz porszívó vizes szűrővel Kezelési útmutató Használati útmutató ARNICA BORA 4000 Száraz porszívó vizes szűrővel Köszönjük, hogy a mi termékünket választotta. Ezt a használati útmutató az Ön számára

Részletesebben

AERO 21 AERO 21 INOX 107407182 B

AERO 21 AERO 21 INOX 107407182 B Operating instructions AERO 21 AERO 21 INOX 107407182 B Operating instructions... 1 Bedienungsanweisungen... 8 Instructions de fonctionnement... 15 Gebruiksaanwijzingen... 22 Istruzioni per l uso... 29

Részletesebben

AERO 26 AERO 31 INOX 107409901 A

AERO 26 AERO 31 INOX 107409901 A Operating instructions AERO 26 AERO 1 INOX 107409901 A Operating instructions... 1 Bedienungsanweisungen... 8 Instructions de fonctionnement... 16 Gebruiksaanwijzingen... 24 Istruzioni per l uso... 2 Bruksanvisning...

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZELETELŐGÉP. Art. 8220-8225

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZELETELŐGÉP. Art. 8220-8225 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZELETELŐGÉP Art. 8220-8225 FIGYELEM OLVASSA EL FIGYELMESEN EZT A FÜZETET. EZ FONTOS INFORMÁCIÓKAT A BIZTONSÁGOS ÜZEMELTETÉSRE ÉS KARBANTARTÁSRA VONATKOZÓAN. FONTOS INFORMÁCIÓK ŐRIZZE

Részletesebben

LFM Használati útmutató

LFM Használati útmutató Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 LFM Használati útmutató Oldalak 1 1.ábra 2.ábra Oldalak 2 3.ábra

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PALSON CAPRICE http://hu.yourpdfguides.com/dref/2892140

Az Ön kézikönyve PALSON CAPRICE http://hu.yourpdfguides.com/dref/2892140 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

C 100.6, C 110.4, C 110.4 X-TRA, C 105.6, C 120.6 X-TRA

C 100.6, C 110.4, C 110.4 X-TRA, C 105.6, C 120.6 X-TRA C 100.6, C 110.4, C 110.4 X-A, C 105.6, C 120.6 X-A User Manual 128700022 b (09.2013) EN User Manual... 3-12 Instruktionsbok... 13-22 Instruksjonsbok... 23-32 Instruktionsbog... 33-42 Käyttöohje... 43-52

Részletesebben

Nilfisk E 130.2 Nilfisk E 140.2 Nilfisk E 145.2

Nilfisk E 130.2 Nilfisk E 140.2 Nilfisk E 145.2 Nilfisk E 130.2 Nilfisk E 140.2 Nilfisk E 145.2 Üzemeltetési útmutató Copyright 2011 Nilfisk, Division of Nilfisk-Advance A/S Tartalomjegyzék 1 Biztonsági előírások és fi gyelmeztetések...3 2 Leírás...4

Részletesebben

T80 ventilátor használati útmutató

T80 ventilátor használati útmutató T80 ventilátor használati útmutató 1. Tápkábel és 2. Motor állvány 3. Kondenzátor 4. Motor dugvilla 5. Hátsó borítás 6. Légbefúvó 7. Csapágy 8. Áramköri lap 9. Kapcsolódoboz 10. Kapcsoló fedél 11. Kapcsológomb

Részletesebben

Q30 ventilátor használati útmutató

Q30 ventilátor használati útmutató Q30 ventilátor használati útmutató Fontos! Későbbi használat céljából őrizzük meg az útmutatót. Összeszerelés előtt mindenképp tanulmányozzuk át az útmutatót. utasítások Motor Tápkábel Biztosító anya Hátsó

Részletesebben

Használati utasítás. Vízszűrős porszívó

Használati utasítás. Vízszűrős porszívó Használati utasítás Vízszűrős porszívó Vízszűrős porszívó Használati útmutató Köszönjük, hogy termékünket választotta. Ezt a használati utasítást Önöknek készítettük, az Önök kényelméért és a maximális

Részletesebben

Olvassa el a kézikönyvet alaposan, mielott a használatba helyezné.

Olvassa el a kézikönyvet alaposan, mielott a használatba helyezné. Olvassa el a kézikönyvet alaposan, mielott a használatba helyezné. 1 FIGYELMEZTETÉS Az összes biztonsági és muködtetési utasítást el kell olvasni a muveletek megkezdése elott. A helytelen muveletek maradandó

Részletesebben

H Használati útmutató LED panelek üzembe helyezésére és kezelésére Cikk sz , , , , , ,

H Használati útmutató LED panelek üzembe helyezésére és kezelésére Cikk sz , , , , , , H Használati útmutató LED panelek üzembe helyezésére és kezelésére Cikk sz. 1460476, 1460474, 1436525, 1436526, 1460477, 1460475, 1463527 Ez a használati útmutató kizárólag ezekhez a termékekhez tartozik.

Részletesebben

Kezelési útmutató Légtelenítő készlet

Kezelési útmutató Légtelenítő készlet Kezelési útmutató Légtelenítő készlet 1. Általános tudnivalók 1.1 A környezetünkre vonatkozóan 1.2 Alkalmazás A csomagolásról leváló részeket vigye a megfelelő gyűjtőhelyekre a újrahasznosítás céljából.

Részletesebben

Micro Motion 2400S modellszámú távadók

Micro Motion 2400S modellszámú távadók CE-követelmények dokumentuma P/N 20004671, Rev. C 2006. november Micro Motion 2400S modellszámú távadók CE-követelmények dokumentuma A kézikönyvről A kézikönyvről A kézikönyv nem tartalmazza az összes

Részletesebben

Heizsitzauflage Classic

Heizsitzauflage Classic Heizsitzauflage Classic 1 2 3 2 LUXUS MeLegÍtŐ ÜLŐPáRNa tartalomjegyzék 1 Biztonsági utasítások 9 Jelzések a készüléken és/vagy a csomagoláson 9 2 Beszerelés 40 Kezelés 40 4 Tisztítás és ápolás 40 A biztosíték

Részletesebben

Biztonsági utasítások A mosógép igen nehéz - óvatosan emelje fel. Figyelem: a megfagyott csövek elszakadhatnak/elrepedhetnek. Ne helyezze üzembe a mosógépet kültéren vagy olyan helyen, ahol fagyveszély

Részletesebben

Operating instructions

Operating instructions Operating instructions POSEIDON 5-6-7 107141546 D - CS PL HU RO Čeština... 3 Polski... 35 Magyar... 67 Română... 99 Tartalom Az utasítások meghatározása...68 1 Fontos biztonsági előírások...68 2 Leírás...71

Részletesebben

SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓ

SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓ SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Modellszám: VC-901 A használat előtt olvassa el figyelmesen az útmutatót. FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK: A porzsák nélküli, száraz-nedves porszívó használatakor,

Részletesebben

TRON SZŐNYEG-, KÁRPITTISZTÍTÓ GÉPEK LAVATRON 20 LAVATRON 30 LAVATRON 70

TRON SZŐNYEG-, KÁRPITTISZTÍTÓ GÉPEK LAVATRON 20 LAVATRON 30 LAVATRON 70 TRON SZŐNYEG-, KÁRPITTISZTÍTÓ GÉPEK LAVATRON 20 LAVATRON 30 LAVATRON 70 Kedves vásárlónk, ma kitűnően választott. Az ön porszívója az ECO-TRON tapasztalatai alapján készült. Az ECO-TRON- nak vezető szerepe

Részletesebben

EXLED-001 (HT-F62413A-10)

EXLED-001 (HT-F62413A-10) LED VILÁGÍTÁS Biztonsági előírások és használati utasítás EXLED-001 (HT-F62413A-10) Köszönjük, hogy ezt a terméket választotta. Kérjük, üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa át ezt a használati utasítást

Részletesebben

Nilfisk C 120.2 Nilfisk C 125.2

Nilfisk C 120.2 Nilfisk C 125.2 Nilfisk C 120.2 Nilfisk C 125.2 Üzemeltetési útmutató Copyright 2008 Nilfi sk Tartalomjegyzék 1 Biztonsági előírások és figyelmeztetések...3 2 Leírás...5 3 Mielőtt a nagynyomású mosót használatba venné...5

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ. Art. 7300A

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ. Art. 7300A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ Art. 7300A FIGYELEM OLVASSA EL FIGYELMESEN EZT A FÜZETET. EZ FONTOS INFORMÁCIÓKAT A BIZTONSÁGOS ÜZEMELTETÉSRE ÉS KARBANTARTÁSRA VONATKOZÓAN. FONTOS INFORMÁCIÓK ŐRIZZE

Részletesebben

KITERJESZTETT GARANCIA

KITERJESZTETT GARANCIA KITERJESZTETT GARANCIA A termék forgalmazója 10 év, a gyártásból eredő anyag és konstrukciós hibákra kiterjedő jótállást vállal a BVF SRHC fűtőkábelekre. A jótállás kizárólag a szakszerűen kitöltött és

Részletesebben

Atomic 3000. Felhasználói kézikönyv

Atomic 3000. Felhasználói kézikönyv Atomic 3000 Felhasználói kézikönyv Biztonsági információk Figyelem! A készülék professzionális felhasználásra készült, nem otthoni használatra. Az Atomic 3000 számos veszélyt jelenthet tűz, hő, áramütés,

Részletesebben

Kézikönyv absztrakt:

Kézikönyv absztrakt: Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

FLOORTEC 560 B. www.nilfisk-alto.com PŘÍRUČKA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU

FLOORTEC 560 B. www.nilfisk-alto.com PŘÍRUČKA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU www.nilfisk-alto.com FLOORTEC 560 B ČESKY PŘÍRUČKA UŽIVATELE MAGYAR FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ РУССКИЙ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ SLOVENSKY NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU SLOVENSKO PRIROÈNIK ZA UPORABNIKA B 2 3

Részletesebben

4809 HIDEGFALÚ VÍZFORRALÓ Kezelési útmutató

4809 HIDEGFALÚ VÍZFORRALÓ Kezelési útmutató 1 4809 HIDEGFALÚ VÍZFORRALÓ Az Európai Unióban forgalomba hozza: Cloer Elektrogeräte GmbH Von-Siemens-Straße12 D-59757 Arnsberg Magyarországon forgalomba hozza: BonAir BG Kft. 1174 Budapest rinci út 24.

Részletesebben

Melegvizes magasnyomású mosók. Elektromos fűtésű, fütsgáz kibocsátás mentes, melegvizes magasnyomású mosó

Melegvizes magasnyomású mosók. Elektromos fűtésű, fütsgáz kibocsátás mentes, melegvizes magasnyomású mosó E A E berendezéseket elsősorban az élelmiszeripar és veszélyes területek számára fejlesztették ki. Számos előnyt kínál használata, és úgy, mint a hasonló 5, ez a gép is WDK rendszerrel, robosztus fémkerettel

Részletesebben

ATTIX 995-0H/M SD XC Type 22

ATTIX 995-0H/M SD XC Type 22 7 0 5 6 ATTIX 995-0H/M SD XC Type Quick Start Guide 00056 C 7 0 5 6 ATTIX 995-0H/M SD XC Type A..* *) Option / Optional accessories ATTIX 995-0H/M SD XC Type A Type P.. 4. 5. 6. 7. 8. *) Option / Optional

Részletesebben

Hairdryer. Register your product and get support at HP4935/00. Felhasználói kézikönyv

Hairdryer.  Register your product and get support at HP4935/00. Felhasználói kézikönyv Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4935/00 HU Felhasználói kézikönyv Magyar Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözöljük a Philips világában! A Philips

Részletesebben

Nilfisk P 130.1/150.1/160.1 Nilfisk P 130.1/150.1/160.1 X-TRA

Nilfisk P 130.1/150.1/160.1 Nilfisk P 130.1/150.1/160.1 X-TRA Nilfisk P 130.1/150.1/160.1 Nilfisk P 130.1/150.1/160.1 X-TRA Üzemeltetési útmutató 128303204 c Printed in China Copyright 2010 Nilfisk, Division of Nilfisk-Advance A/S Gratulálunk az új Nilfisk nagynyomású

Részletesebben

NEPTUNE 1, NEPTUNE 2 NEPTUNE 2 Special Operating Instructions

NEPTUNE 1, NEPTUNE 2 NEPTUNE 2 Special Operating Instructions Operating Instructions 107145403 C NEPTUNE 1 NEPTUNE 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 10 F C 85 30 105 40 50120 11 CUT OUT 60140 1 300 100 210 90 195 80 175 70 160 0 1% 2% 3% 4% 12 13 14 15 16 17 0 18 F C 85 30 105

Részletesebben

MOBIL PORSZÍVÓ BERENDEZÉS

MOBIL PORSZÍVÓ BERENDEZÉS MOBIL PORSZÍVÓ BERENDEZÉS NAGY TELJESÍTMÉNYŰ PORSZÍVÓ VÍZ ALATTI MEDENCETISZTÍTÁSRA Kezelési és karbantartási utasítás cikkszám: KBER0105020001 NAGY TELJESÍTMÉNYŰ PORSZÍVÓ VÍZ ALATTI MEDENCETISZTÍTÁSRA

Részletesebben

Kezelési útmutató. Helyiséghőmérsékletszabályozó. 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 0393..

Kezelési útmutató. Helyiséghőmérsékletszabályozó. 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 0393.. Kezelési útmutató Helyiséghőmérsékletszabályozó 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 0393.. Tartalom Kezelési útmutató Helyiséghőmérséklet-szabályozó 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 2 A

Részletesebben

VIP / WALL CENTRIFUGÁLIS KÖDHŰTŐ. Használati útmutató

VIP / WALL CENTRIFUGÁLIS KÖDHŰTŐ. Használati útmutató VIP / WALL CENTRIFUGÁLIS KÖDHŰTŐ! Használati utasítás A készülék első használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra! A használati útmutató az alábbi

Részletesebben

CITRUS JUICER CJ 7280

CITRUS JUICER CJ 7280 HU CITRUS JUICER CJ 7280 H A G B F E C D 3 BIZTONSÁG ÉS BEÁLLÍTÁS A készülék használata előtt kérjük, alaposan olvassa el a kezelési útmutatót! Tartsa be a biztonsági leírásokat a nem megfelelő használat

Részletesebben

Felhasználói Kézikönyv

Felhasználói Kézikönyv ELETTRONIC DIVISION Felhasználói Kézikönyv PM1-300,400,600 SZÁRNYASKAPU MOZGATÓ MOTOR FIGYELEM!! Telepítés előtt kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet! TARTALOMJEGYZÉK A CSOMAG TARTALMA... 2

Részletesebben

Ne használja a terméket az alábbi területeken. (Balesetet, üzemzavart okozhatnak) Olyan közvetlen veszélyes szituációt jelez, melyben a

Ne használja a terméket az alábbi területeken. (Balesetet, üzemzavart okozhatnak) Olyan közvetlen veszélyes szituációt jelez, melyben a kárt okozhat. Tilos Tilos "Tilos a termék szétszedése""tilos a terméket nedves területen használni" "Nedves kézzel használni tilos" Olyan közvetlen veszélyes szituációt jelez, melyben

Részletesebben

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZK64X A68

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZK64X A68 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató ZANUSSI ZK64X A68. Megtalálja a választ minden kérdésre az ZANUSSI ZK64X A68 a felhasználói kézikönyv

Részletesebben

Az Ön kézikönyve DE DIETRICH DHD787X http://hu.yourpdfguides.com/dref/3184139

Az Ön kézikönyve DE DIETRICH DHD787X http://hu.yourpdfguides.com/dref/3184139 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu

Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu SAS816FHL-0 szoba termosztát egy nem programozható elektromos fűtéshez kifejlesztett, digitális hőmérséklet kijelzővel. Padlóérzékelő

Részletesebben

Szerelési utasítás. Modulok a Logamatic 41xx szabályozóhoz / 00 HU Szakcég részére. A szerelés elõtt gondosan át kell olvasni!

Szerelési utasítás. Modulok a Logamatic 41xx szabályozóhoz / 00 HU Szakcég részére. A szerelés elõtt gondosan át kell olvasni! 60 0047 0 / 00 HU Szakcég részére Szerelési utasítás Modulok a Logamatic 4xx szabályozóhoz FM 44 FM 44 FM 45 FM 454 4 FM 445 ZM 44 A szerelés elõtt gondosan át kell olvasni! Elõszó Fontos általános alkalmazási

Részletesebben

Operating instructions NEPTUNE PE/DE

Operating instructions NEPTUNE PE/DE Operating instructions NEPTUNE PE/DE 106269016 e (12.2013) FI-SL-HR-SK-CS-PL-HU-RU Käyttöohje 1-19 Navodilo za uporabo 20-39 Uputstvo za rad 39-57 Prevádzkový návod 58-76 Provozní návod 77-95 Instrukcja

Részletesebben

Centronic EasyControl EC541-II

Centronic EasyControl EC541-II Centronic EasyControl EC541-II hu Szerelési és kezelési útmutató Távirányító Fontos információk a szerelő / a villamos szakember / a felhasználó számára Kérjük ennek megfelelően továbbadni. Ezt a tájékoztatót

Részletesebben

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Felhasználói kézikönyv

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Felhasználói kézikönyv Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696 Felhasználói kézikönyv o n a m b l k c j d e i f g h p q r 3 4 16mm 22mm 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 Magyar Köszönjük, hogy

Részletesebben

Termék: HYPRO 6 HIDRAULIKUS KÉZI LYUKASZTÓ TPA8 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AZ EREDETI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FORDÍTÁSA GARANCIALEVÉL

Termék: HYPRO 6 HIDRAULIKUS KÉZI LYUKASZTÓ TPA8 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AZ EREDETI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FORDÍTÁSA GARANCIALEVÉL GARANCIALEVÉL 1. Az által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alap- ján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv GARANCIALEVÉL rendelkezései alapján

Részletesebben

1 Biztonsági óvintézkedések és figyelmeztetések...201. 2 Leírás 2.1 Alkalmazás...203 2.2 A működtetés elemei...203

1 Biztonsági óvintézkedések és figyelmeztetések...201. 2 Leírás 2.1 Alkalmazás...203 2.2 A működtetés elemei...203 SOLAR BOOSTER D, EH Instruction manual... 3-30 Betriebsanleitung... 31-59 Manuel d Instructions... 60-87 Gebruikershandleiding... 88-115 Manual de instrucciones... 116-143 Manuale di istruzioni... 144-171

Részletesebben

Rövid szerelési útmutató , BB változat február. Rosemount 1495 típusú mérőperem Rosemount 1496 Mérőperem karima

Rövid szerelési útmutató , BB változat február. Rosemount 1495 típusú mérőperem Rosemount 1496 Mérőperem karima Rövid szerelési útmutató 00825-0118-4792, BB változat Rosemount 1495 típusú mérőperem Rosemount 1496 Mérőperem karima Rövid szerelési útmutató MEGJEGYZÉS Ez a telepítési útmutató a Rosemount 1495 típusú

Részletesebben

900SN-20CS 900SN-20 HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

900SN-20CS 900SN-20 HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Csuklókaros kapumotor 900SN-20CS 900SN-20 HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK BIZTONSÁG MUNKA ESZKÖZÖK 3 TECHNIKAI ADATOK MÉRETEK 4 A KAR RÖGZÍTÉSE A KAPUHOZ ÖSSZESZERELÉS 5 KIOLDÁS CSATLAKOZÁSOK A

Részletesebben

F40PT ventilátor használati útmutató

F40PT ventilátor használati útmutató F40PT ventilátor használati útmutató Alkatrészek ismertetése A) Elülső védőrács B) Hátsó védőrács (hátul) C) Motor ház D) Ventilátor fej forgás gomb E) Fej dőlés állító kézi csavar F) Lapátkerék G) Vezérlőpanel

Részletesebben

Netcom100. hu Szerelési utasítás 11. da Installationsvejledning for telefonmodul (2009/09)

Netcom100. hu Szerelési utasítás 11. da Installationsvejledning for telefonmodul (2009/09) Netcom100 da Installationsvejledning for telefonmodul 2 hu Szerelési utasítás 11 Tartalomjegyzék 11 Tartalomjegyzék 1 iztonsági tudnivalók és a szimbólumok magyarázata...................... 12 1.1 Szimbólumok

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 4100 Digitális Földelési Ellenállás Mérő TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Biztonsági figyelmeztetések... 2 3. Műszaki jellemzők... 2 4. Mérési tulajdonságok... 3 5. Előlap és

Részletesebben

FÜRDÔSZOBAI FÛTÔVENTILÁTOR AH-1300

FÜRDÔSZOBAI FÛTÔVENTILÁTOR AH-1300 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER FÜRDÔSZOBAI FÛTÔVENTILÁTOR AH-1300 Tisztelt Vásárló! Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki fejlesztés eredménye,

Részletesebben

Nedvességmérő. Használati útmutató... 2

Nedvességmérő. Használati útmutató... 2 Nedvességmérő MD Használati útmutató... 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BEVEZETÉS Ez a nedvesség mérő hasznos eszköz arra a célra, hogy a fa vagy építőanyagok (pl. beton, tégla, esztrich, gipszkarton, tapéta stb.)

Részletesebben

Az Ön kézikönyve BOSCH WOL1650PL http://hu.yourpdfguides.com/dref/3655872

Az Ön kézikönyve BOSCH WOL1650PL http://hu.yourpdfguides.com/dref/3655872 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

VR30 DE;AT;CH;BE;FR;IT;NL;ES;PT;HU

VR30 DE;AT;CH;BE;FR;IT;NL;ES;PT;HU VR30 DE;AT;CH;BE;FR;IT;NL;ES;PT;HU Szakemberek számára Szerelési útmutató Buszcsatoló, moduláló HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések a dokumentációhoz.......... 3 1.1 A dokumentumok megőrzése..

Részletesebben

Felépítés. Fogantyú és rögzít heveder Egyszer kezelés, biztonságos, a szabványoknak megfelel rögzítés.

Felépítés. Fogantyú és rögzít heveder Egyszer kezelés, biztonságos, a szabványoknak megfelel rögzítés. cat_drain_c3 01_0609_HU.book Page 36 Thursday, July 5, 007 9:40 AM sorozat leírás Felépítés Nemesacél motor Jól bevált felépítés modern INOX & kompozit kialakítás, optimalizált hatásfokú szabad örvénykerékkel.

Részletesebben

inet Box Beszerelési utasítás

inet Box Beszerelési utasítás Beszerelési utasítás 2. oldal Tartalomjegyzék Alkalmazott szimbólumok... 2 Beszerelési utasítás Biztonsági utasítások... 2 Rendeltetés... 2 Szállítási terjedelem... 2 Méretek... 3 Csatlakozások / kezelőelemek...

Részletesebben

Honeywell D04FS. Beépítési Útmutató. Nyomásszabályzó szelep HU1H-1039GE23 R0108. Kérjük őrizze meg a későbbi használatra!

Honeywell D04FS. Beépítési Útmutató. Nyomásszabályzó szelep HU1H-1039GE23 R0108. Kérjük őrizze meg a későbbi használatra! Honeywell D04FS Beépítési Útmutató Kérjük őrizze meg a későbbi használatra! Nyomásszabályzó szelep 1. Biztonsági előírások 1. Kövesse a beépítési útmutatót 2. A készüléket csak úgy szabad használni: -

Részletesebben

DR. BERTÉNYI USZODATECHNIKA KRÜLLAND KÉPVISELET Székhely, bemutatóterem: 1037 Budapest, Testvérhegyi út 69.

DR. BERTÉNYI USZODATECHNIKA KRÜLLAND KÉPVISELET Székhely, bemutatóterem: 1037 Budapest, Testvérhegyi út 69. Kedves Vásárló! Köszönjük, hogy termékünket választotta. Mielőtt üzembe helyezi a terméket, kérjük gondosan olvassa és tanulmányozza át használati útmutatót. A biztonságos üzemeltetés érdekében gondosan

Részletesebben

Hidegvizes magasnyomású mosók POSEIDON 8

Hidegvizes magasnyomású mosók POSEIDON 8 Hidegvizes magasnyomású mosók 8 A 8 egy erős, robosztus hidegvizes mosó sorozat, amely ötvözi a nagy vízszállítást és a magas nyomást. A 8 kapható festett vagy korrózióálló acél hordozókerettel a durvább

Részletesebben

Klarstein St. Moritz Elektromos kandalló

Klarstein St. Moritz Elektromos kandalló Klarstein St. Moritz Elektromos kandalló Használati útmutató 10012128 Kedves Vásárlónk! Gratulálunk a választásához. Kérjük, olvassa el ezt a tájékoztatatót, az esetleges sérülések elkerülése érdekében.

Részletesebben

Az Ön kézikönyve BOSCH AQUA-STOP http://hu.yourpdfguides.com/dref/1850274

Az Ön kézikönyve BOSCH AQUA-STOP http://hu.yourpdfguides.com/dref/1850274 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató BOSCH AQUA-STOP. Megtalálja a választ minden kérdésre az BOSCH AQUA-STOP a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

F40P ventilátor használati útmutató

F40P ventilátor használati útmutató F40P ventilátor használati útmutató Alkatrészek ismertetése általános biztonsági tudnivalók - Amíg teljes körűen össze nem állítottuk a ventilátort, addig ne csatlakoztassuk azt a a fali csatlakozó aljzathoz.

Részletesebben

Tz6 tűzzománc kemence

Tz6 tűzzománc kemence Tz6 tűzzománc kemence TZ6 Kemence 1 év garanciával. Kemence ára nettó 200 000 Ft. hobbytechnika@t-online.hu Tel: 0634 340914, 06205 949442 Kemence leírása Az elektromos tűzzománc kemence alkalmas: tűzzománcozásra,

Részletesebben

Telepítési útmutató. DEVIreg 610. Elektronikus termosztát. www.devi.com

Telepítési útmutató. DEVIreg 610. Elektronikus termosztát. www.devi.com Telepítési útmutató DEVIreg 610 Elektronikus termosztát www.devi.com Tartalomjegyzék 1 Bevezető................. 3 1.1 Műszaki adatok.......... 4 1.2 Biztonsági utasítások...... 5 2 Felszerelési utasítások........

Részletesebben

Használati utasítás E CM 702

Használati utasítás E CM 702 HU Használati utasítás E CM 702 TARTALOMJEGYZÉK Termékleírás...3 Előszó...4 Alepvető biztonsági utasítások...4 Kicsomagolás...4 Az elhelyezésre vonatkozó feltételek...5 Az első használat előtt...5 A darálás

Részletesebben

Rosemount irányított hullámú radar

Rosemount irányított hullámú radar 00825-0318-4530, AB változat Rosemount irányított hullámú radar Útmutató a szegmentált szonda felszereléséhez FIGYELMEZTETÉS A biztonságos telepítés irányelveinek figyelmen kívül hagyása súlyos sérüléshez

Részletesebben

Fahasogató. Biztonsági el írások. Általános biztonsági el írások. A készüléken alkalmazott jelzések. Biztonsági intézkedések

Fahasogató. Biztonsági el írások. Általános biztonsági el írások. A készüléken alkalmazott jelzések. Biztonsági intézkedések Biztonsági elírások Olvassa el és tartsa be a kezelési utasítás elírásait Adja át a kezelési utasítást is, amennyiben eladja a gépet A készülékre vonatkozó biztonsági elírásokat tartsa be, ügyeljen a veszélyhelyzetekre

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS EHRLE KD-623 MAGASNYOMÁSÚ MOSÓ

HASZNÁLATI UTASÍTÁS EHRLE KD-623 MAGASNYOMÁSÚ MOSÓ HASZNÁLATI UTASÍTÁS EHRLE KD-623 MAGASNYOMÁSÚ MOSÓ A gépet forgalmazza és szervizeli: SH-ITB KFT. Cím: 1118, Budapest, Rétköz u. 49/C Telephely, szerviz, postacím: 2040, Budaörs, Kinizsi u. 10-18/A Tel./Fax:

Részletesebben

1 Használati útmutató W 200 S

1 Használati útmutató W 200 S 1 Használati útmutató W 200 S 7 780 100 018 2 Használati útmutató A műszaki változtatások jogát a továbbfejlesztések keretében fenntartjuk. 1 Biztonsági előírások A mellékelt útmutatót a felhasználás előtt

Részletesebben

Páraelszívó Használati útmutató CTB 6407 CTB 9407

Páraelszívó Használati útmutató CTB 6407 CTB 9407 Páraelszívó Használati útmutató CTB 6407 CTB 9407 Javaslatok Üzembehelyezés A gyártó nem vállal felelősséget a helytelen vagy nem megfelelő üzembehelyezésből adódó károkért. A minimális biztonsági távolság

Részletesebben

Lumination LED világítótestek

Lumination LED világítótestek GE Lighting Solutions Felszerelési útmutató Lumination LED világítótestek Függesztett LED-es armatúra (EP14 sorozat) Jellemzők Hosszú élettartam (50 000 óra névleges élettartam) 5 év jótállás IP30 Száraz

Részletesebben

MD-8 Nokia minihangszórók 9209478/1

MD-8 Nokia minihangszórók 9209478/1 MD-8 Nokia minihangszórók 9209478/1 7 2008 Nokia. Minden jog fenntartva. A Nokia, a Nokia Connecting People és az Eredeti Nokia tartozék (Nokia Original Accessories) logó a Nokia Corporation bejegyzett

Részletesebben

Digitális szivattyúvezérlő vízszivattyúhoz Beépítési és használati útmutató

Digitális szivattyúvezérlő vízszivattyúhoz Beépítési és használati útmutató Digitális szivattyúvezérlő vízszivattyúhoz Beépítési és használati útmutató Forgalmazza: 6782, Mórahalom, Szegedi u. 108. 1. DPC-10 előlap bemutatása Modell száma LED lámpa LCD kijelző Nyomásegység Gombok

Részletesebben

Gyors telepítési kézikönyv

Gyors telepítési kézikönyv Gyors telepítési kézikönyv 1 Üdvözöljük! Köszönjük, hogy az Arlo Q Plust választotta! A kezdés egyszerű. 2 3 A csomag tartalma Az új kamera csatlakoztatásának 3 módja Arlo Q Plus kameráját három különböző

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SILVERCREST MD-20 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3256220

Az Ön kézikönyve SILVERCREST MD-20 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3256220 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

ROBERT BOSCH KFT. Dízel-készlet 1 (kisnyomású) használati utasítás Cikkszám: 0 986 613 100

ROBERT BOSCH KFT. Dízel-készlet 1 (kisnyomású) használati utasítás Cikkszám: 0 986 613 100 Dízel-készlet 1 (kisnyomású) használati utasítás Cikkszám: 0 986 613 100 1 Általános 1.1 Környezetünk érdekében A keletkezett csomagolási hulladékot újrahasznosítás céljából adja le a megfelelő begyűjtési

Részletesebben

Starset-Con. Szerelési útmutató. Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót!

Starset-Con. Szerelési útmutató. Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót! Starset-Con Szerelési útmutató Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót! BESZERELÉS ÉS HASZNÁLAT ELŐTT: 1. FIGYELEM: balesetek elkerülése végett az instrukciókat

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás BEFOLYÓ NE 0.1 semlegesítő berendezés Szakemberek számára A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni 7 747 018 487-02/2005 HU 1 Általános 1 Általános

Részletesebben

Az Ön kézikönyve INDESIT IWC 7125 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3021664

Az Ön kézikönyve INDESIT IWC 7125 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3021664 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

FCE 79. H Megvilágított kozmetikai tükör. Használati útmutató

FCE 79. H Megvilágított kozmetikai tükör. Használati útmutató FCE 79 H H Megvilágított kozmetikai tükör Használati útmutató Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Németország) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.com Mail: kd@beurer.de

Részletesebben

Omnichef minisütő. A berendezés részei: Paraméter adatok. Használat közben óvja a berendezés üvegajtaját víztől. Az üveg megsérülhet.

Omnichef minisütő. A berendezés részei: Paraméter adatok. Használat közben óvja a berendezés üvegajtaját víztől. Az üveg megsérülhet. 10010781 10010782 10011460 10010783 10010784 10011461 Omnichef minisütő A berendezés részei: 1. Fűtőelem 2. Üveg ajtó 3. Belső tér 4. Toldások 5. Fogantyú 6. Burkolat 7. Hőmérséklet szabályozó 8. Üzemjelző

Részletesebben