Az Ön kézikönyve NILFISK POSEIDON 5

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Ön kézikönyve NILFISK POSEIDON 5 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3471320"

Átírás

1 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági tanácsadás, méret, kiegészítők, stb). Részletes információt az oldal használatáról a Felhasználói Kézikönyvben talál. Használati utasítás Kezelési útmutató Használati útmutató Felhasználói kézikönyv Kezelési utasítás

2 Kézikönyv absztrakt: - mieltt a készüléket bekapcsolja: ügyeljen arra, hogy az olaj visszafolyt-e a szivattyúházba az olaj-felfogó edénybl. Ellenrizze az olajszintet, szükség esetén töltsön be még olajat. Ha a készülék és a tartozékok szállítása során a hmérséklet 0 C körül vagy alatt van, ajánljuk fagyállószer használatát az 6. fejezetben leírtak alapján. Üzembe helyezés eltt Amennyiben a háromfázisú árammal mköd gépet Önnek dugasz nélkül szállították, akkor szakemberrel szereltesse a védérintkezs háromfázisú dugaszt. Üzembe helyezése eltt ellenrizze a nagynyomású tisztítógép elírásszer állapotát. Rendszeresen vizsgálja meg a hálózati csatlakozó vezetéket, hogy láthatók-e rajta károsodás vagy elhasználódás jelei. Csak kifogástalan hálózati csatlakozó vezetékkel rendelkezo nagynyomású tisztítógépet vegyen üzembe. (Megrongálódás esetén áramütés veszélye áll fenn!). Mieltt a hálózatra csatlakoztatná a nagynyomású tisztítógépet, ellenrizze annak névleges feszültségét. Gyzdjön meg arról, hogy az adattáblán megadott feszültség megegyezik-e a helyi hálózati feszültséggel. A nagynyomású tisztító tápkábelét hibaáramvédkapcsolóval ellátott szerelékhez csatlakoztassa. Ez akkor szakítja meg az áramellátást, ha a földelés vezetékén az áramersség 30 ms-on át meghaladja a 30 ma-t, 1) Az Ön saját biztonsága érdekében A nagynyomású tisztítógépet csak annak használatában jártas és kezelésével kifejezetten megbízott személyek kezelhetik. Egyszer kezelhetsége ellenére a készülék gyerek kezébe nem való. Általános tudnivalók A nagynyomású tisztítógép üzemeltetésére az adott ország érvényes rendelkezései vonatkoznak. A kezelési utasítás és az alkalmazási ország kötelezen érvényes baleset-megelzési rendelkezései mellett a biztonságos és szakszer üzemeltetés általánosan elismert szakmai mszaki szabályai is érvényesek. Minden biztonságot veszélyeztet alkalmazási mód tilos. 226 Kiegészít tartozék - modellváltozat POSEIDON 5 vagy földelés-felügyel áramkört tartalmaz. A berendezést csak álló helyzetben üzemeltesse! A maximálisan megengedhet munkanyomás és hmérséklet a nagynyomású tömln van feltüntetve. Ne üzemeltesse tovább a gépet, ha a csatlakozó vezeték vagy a nagynyomású töml megrongálódott. Ügyeljen a kielégít légcirkulációra. Ne takarja le a gépet és ne üzemeltesse azt nem kielégíten szellztetett helyiségekben! Fagymentesen tárolja a készüléket! Sose helyezze víz nélkül üzembe a készüléket. Akár rövid ideig tartó vízhiány is a szivattyú tömítgallérjainak súlyos megrongálódásához vezethet. Csatlakozás a vízvezetékre A nagynyomású mosót csak úgy szabad a vezetékes ivóvízhálózatra csatlakoztatni, hogy egy EN 1717 szabvány szerinti, BA típusú visszafolyásgátlót kell elé bekötni. A visszafolyásgátló rendelési száma , , , A visszafolyásgátló és a nagynyomású mosó közötti tömlnek legalább 12 méter (minimális átmér 3/4 colos) hosszúnak kell lennie, hogy képes legyen tompítani az esetleges nyomáshullámokat. Felszívás üzemmódban (például esvíztartályból) nincs szükség visszafolyásgátlóra. Ajánlott szívó készlet: Amint a víz keresztülfolyt a BA szelepen, többé nem tekinthet ivóvíznek. A készülék üzemeltetése VIGYÁZAT! Az alkalmatlan hosszabbítóvezetékek veszélyesek lehetnek. A kábelt a dobról mindig teljesen csavarja le, hogy a túlmelegedés miatti tzveszély elkerülhet legyen. A villás dugónak, a hálózati csatlakozó vezetéknek és a kapcsoló karmantyúnak legalább fröccsentett víz ellen védettnek kell lennie. Hosszabbító vezetékeknél be kell tartani az alábbi táblázatban megadott minimális keresztmetszeteket: Kábelhossz m 20-ig m 20-tól 50-ig m Keresztmetszet <16 A ø1.5mm² ø2.5mm² Tartsa be a hatályos törvényi és rendeleti elírásokat. Minden üzembe helyezés eltt szemrevételezéssel ellenrizze a nagynyomású tisztító fbb részeinek az állapotát. VIGYÁZAT! Hibás használat esetében a nagynyomású sugár veszélyes lehet. A sugarat nem szabad személyekre, állatokra, feszültség alatt lev készülékekre vagy magarára a tisztítókészülékre irányítani. Viseljen védruházatot és védszemüveget. Ne irányítsa a fúvókát saját magára vagy más személyekre ruha vagy cipk tisztítása céljából.

3 A gép üzemelése közben a fecskendez berendezésen visszalökerk lépnek fel, lecsévézett fecskendezcsnél pedig ezen felül csavaró nyomaték is hat. Tartsa ezért a fecskendez berendezést feszesen mindkét kezében. Ne használja a gépet, ha a munkaterületute;k ellenállásának megváltoztatását követen meg kell mérni a szigetelési ellenállást és a levezet áramot. Ezen kívül a csatlakozó vezeték vizuális ellenrzését, feszültség- és árammérést valamint mködéspróbát is kell végezni. Szakértkként ügyfélszolgála- taink technikusai állnak az Ön rendelkezésére. Az UVV 'folyadéksugárzókkal munkavégzés' c. kiadvány teljes szövegét a Carl Heymanns Verlag KG-tól, Luxemburger Straße 449, Köln vagy az illetékes szakmai ipartestülettl lehet beszerezni. Biztonsági berendezés A meg nem engedett túlnyomás a szabályzó biztosítékblokk mködésbe lépésével egy megkerülszelepen keresztül kerül maradéknyomás nélkül visszavezetésre a szivattyú szívóvezetékébe. A szabályzó biztosíték-blokk a gyártó üzemében került beállításra és leplombázásra és nem szabad elállítani azt. 2 Leírás 2. 1 Rendeltetés A nagynyomású tisztítót a következ területeken történ professzionális használatra fejlesztették ki: - mezgazdaság - ipari termelés - logisztika - gépjármvek tisztítása - közszolgáltatási vállalatok - tisztítóüzemek - építipar - élelmiszeripar stb. Az 5. fejezet leírja, hogyan alkalmazzunk egy nagynyomású tisztítót, különböz tisztítási feladatok elvégzésére. A készüléket csak ebben a kezelési utasításban leírtak alapján használja. Nem rendeltetésszer használat a készüléket vagy a tisztítandó felszínt károsíthatja vagy komoly személyi sérülésekhez vezethet. 2.2 Kezelelemek Az ábrát lásd ezen kezelési utasí- 9 Nyomásmér tás kihajtható oldalán. 10 Tisztítószer-adagolás 11 Fkapcsoló 1 Tolófogantyú 12 Nyomásszabályozás a 2 Tömldob 1) szórócsövön 1) 3 Elektromos csatlakozóvezeték 13 Szórócs 4 Tisztítószer-töltcsonk 1) 14 Szórócs tartója 5 A szivattyúolaj feltöltése és az 15 Szórópisztoly olajszint ellenrzése 16 Tisztítószer szívótömlje 6 Tisztítószer-tartály 1) 17 Hálózati csatlakozókábel 7 Nagynyomású töml tartója csatlakozója1) 8 Vízcsatlakozás és vízbetölt szr 1) 228 Kiegészít tartozék - modellváltozat POSEIDON 5 3 Az üzembevétel eltt 3.1 Felállítás VIGYÁZAT! A készüléket soha ne emelje meg egyedül. Mindig kérjen meg valakit, hogy segítsen. 1. Az els üzembe helyezés eltt a készüléket alaposan vizsgálja meg hiányosságok és károsodások szempontjából. 2. Károsodás esetén azonnal forduljon az Nilfisk-Altokereskedjéhez. 3. Az olajszint ellenrzéséhez le kell venni a sapkát. A készüléket vízszintes felületre állítva az olajnak éppen láthatónak kell lennie. Ha kell, töltsön utána olajat (az olaj típusát lásd a 9.4 fejezetben) A tisztítószer-tartály feltöltése1) 1. Töltse fel a tisztítószer-tartályt Nilfisk-Alto-tisztítószerrel. A töltési mennyiséget lásd a 9.4 Mszaki adatok fejezetben. 2. Vegye ki a tisztítószer szrjét a tartójából, és a tisztítószertartályra csavarozza fel a fedelet. 3.3 Csatlakoztassa a nagynyomású tömlt Tömldobos készülékek 1. Csatlakoztassa a nagynyomású tömlt a gyorscsatlakozóval a készülék nagynyomású csatlakozójához. MEGJEGYZÉS: A nagynyomású töml maximális hossza 50 m Tömldob nélküli készülékek B C A 1. A nagynyomású töml csatlakozóját (A) tolja rá a tengelyközépen lev karmantyúra. 2. A tömlt helyezze a tömlvezetbe (B), és csatolja fel a fels tokot. 3. Oldja ki a féket (C) a tömldobnál, és csavarja fel a nagynyomású tömlt. 1) Kiegészít tartozék - modellváltozat 229 POSEIDON A víztöml csatlakoztatása 1. A víztömlt a készülékhez való bekötése eltt öblítse ki vízzel, így homok és egyéb szennyezdések nem kerülhetnek a készülékbe. 2. Csatlakoztassa a víztömlt a gyorscsatlakozóval a vízcsatlakozáshoz. 3. Nyissa ki a vízcsapot. MEGJEGYZÉS! A szükséges vízmennyiséget és víznyomást lásd a 9.4. Mszaki adatok fejezetben. Rossz vízminség esetén (hordalékhomok stb.) a víz-bevezetésben szereljen fel egy finom vízszrt. A készülék csatlakoztatásához használjon szövetersítés tömlt, amelynek bels átmérje legalább 3/4" (19 mm). 3.5 Villamos csatlakozás sk Nilfi O ALT 230V / 400V (220V /440V) 23 0V 400V 400V 23 0V FIGYELMEZTETÉS! A feszültség-átkapcsolós készülékeknél feltétlenül ügyeljen arra, hogy a készülék a helyes hálózati feszültségre legyen beállítva, mieltt még a hálózati csatlakozódugaszt a csatlakozóaljzatba tenné.

4 Ellenkez esetben a készülék elektromos részei tönkremehetnek. VIGYÁZAT! A készüléket csak elírásszer villamos hálózathoz csatlakoztassa. 1. Tartsa be az 1. fejezetben található biztonsági útmutatót. 2. Helyezze a csatlakozódugót a dugaszolóaljzatba ) Kiegészít tartozék - modellváltozat POSEIDON 5 4 Kezelés / Üzemeltetés 4.1 Csatlakozások A szórócs szórópisztolyhoz való csatlakoztatása A 1. Húzza elre a szórópisztoly kék gyorscsatlakozófogantyúját és reteszelje el balraforgatással. 2. Helyezze a szórócs karmantyúját a gyorscsatlakozóba és forgassa jobbra a kék gyorscsatlakozó-fogantyút. 3. Húzza elre a szórócsövet (vagy egyéb tartozékot) annak céljából, hogy meggyzdjön róla, ez a rész szorosan össze van kötve a szórópisztollyal. B C MEGJEGYZÉS! Mindig tisztítsa meg a karmantyút az esetleges piszoktól, mieltt a szórócsövet összeköti a szórópisztollyal. A készülék bekapcsolása A készülék bekapcsolása, ha vízvezetékre van kötve 4.2 O I 1. Állítsa a fkapcsolót,, I,, állásba. 2. A szórópisztolyt nyissa ki és hozza mködésbe. 3. A biztonsági tolóreteszt rögzítse rövid munkamegszakítások során is. FIGYELEM! A rendszer légtelenítéséhez rövid idközönként többször hozza mködésbe a szórópisztolyt. A szórópisztoly elzárása után a készülék automatikusan kikapcsol. A készüléket a szórópisztoly mködésbe hozásával lehet újra üzembe helyezni. FIGYELEM! A DSS típusok kikapcsolási késleltetése 20 másodperc A készülék bekapcsolása, ha nyitott tartályra van kötve (szívó üzemmód) 1. Nilfisk-Alto-szívókészletet a készülékre történ csatlakoztatás eltt töltse fel vízzel. 2. Állítsa a fkapcsolót,, I,, állásba. 3. A szórópisztolyt oldja ki és hozza mködésbe. Max. szívásmagasság (feltöltve) = 2,5 m. 1) Kiegészít tartozék - modellváltozat 231 POSEIDON Nyomásszabályozás a Tornado-lándzsával 1. Forgassa el a szóróberendezés forgatógombját: nagy nyomás = az óramutató járásával megegyez irányban (+) kis nyomás = az óramutató járásával ellenkez irányban () 4.4 Nyomásszabályozás a FlexoPowerJet fúvókánál MAX 1. A FlexoPowerJet fúvóka hüvelyét forgassa: - Nagynyomás = MAX. - Kisnyomás = MIN.(CHEM) CHEM 4.5 Tisztítószerek használata MAX A szériafelszerelésként beszerelt porlasztóval csak kisnyomás-üzemmódban lehet a tisztítószert felszívni: 1. A tisztítószert a gyártó elírása szerint hígítsa elre fel. A töltési mennyiséget lásd a 9.4 Mszaki adatok fejezetben. 2. T o r n a d o - l á n d z s a : A szórócsövön a nyomásszabályozót állítsa a legkisebb nyomásra (-), vagy a FIexoPowerJet-fúvókát 1): A FlexoPowerJet fúvóka hüvelyét ütközésig fordítsa a,,chem" irányba. 3. Állítsa be a kívánt tisztítószermennyiséget az adagolószelep elforgatásával. 4. Állítsa a fkapcsolót,, I,, állásba. 5. A szórópisztolyt hozza mködésbe. CHEM FIGYELMEZTETÉS! Nem szabad hagyni, hogy a tisztítószer rászáradjon. hagyja a tisztítószert rászáradni. A higiénia biztosítása érdekében csak a javasolt ferttlenítszereket használja. A ferttlenítszert csak a szennyezdés teljes eltávolítását követen hordja fel a felületre. 1. Hordja fel a tisztítószert a tisztítandó felületre a piszok feloldása céljából. Alulról felfelé végezze a tisztítást. 2. Öblítse le a felületet nagynyomású vízsugárral. Ismét alulról felfelé végezze a tisztítást. Használjon megfelel tartozékot a nehezen hozzáférhet helyek tisztításához. 3. Megrongálódás elkerülése érdekében alacsony nyomás mellett tisztítson olyan kényes szerkezeti egységeket, mint a motor és a gumi alkatrészek. Jármpark Traktor, eke, stb. Standard lándzsa Tisztítószer-lövetty Powerspeed lándzsa Hajlított lándzsa és fenékmosó szerkezet Kefék Jármvek Alkalmazás Járm-felületek Tartozék Standard lándzsa Tisztítószer-lövetty Hajlított lándzsa és fenékmosó szerkezet Kefék. Tisztítószerek Aktive Shampoo Aktive Foam Sapphire Super Plus Aktive Wax Allosil RimTop Módszer 1. Hordja fel a tisztítószert a felületre a piszok feloldása céljából. Alulról felfelé végezze a tisztítást. Rovarmaradványok eltávolítása céljából permetezze be a tisztítandó felületet, pl. Allosillal, majd kisnyomású vízsugárral öblítse le azt, végezetül pedig tisztítószer hozzáadásával tisztítsa meg az egész jármvet.

5 Kb. 5 percig hagyja, hogy hasson a tisztítószer. Fémes felületeket RimToppal lehet megtisztítani. 2. Öblítse le a felületet nagynyomású vízsugárral. Ismét alulról felfelé végezze a tisztítást. Használjon megfelel tartozékot a nehezen hozzáférhet helyek tisztításához. Használjon kefét. A rövid a fecskendez csövek a motorok és kerékszekrények tisztítására szolgálnak. Használjon hajlított lándzsát vagy fenékmosó szerkezetet. 3. Megrongálódás elkerülése érdekében alacsony nyomás mellett tisztítson olyan kényes szerkezeti egységeket, mint a motor és a gumi alkatrészek. 4. Hordjon fel a nagynyomású tisztítógéppel folyékony viaszt a megtisztított felületre az ismételt bepiszkolódás mértékének csökkentése érdekében ) Kiegészít tartozék - modellváltozat POSEIDON Építipar és ipar Alkalmazás Felületek Fémtárgyak Tartozék Hablövetty Standard lándzsa Hajlított lándzsa Tartálytisztító fej Tisztítószerek Intensive J25 Multi Combi Aktive Alkafoam Ferttlenítszer DES 3000 Módszer 1. Hordjon fel vastag habréteget a száraz felületre. Függleges felületeken alulról felfelé végezze a tisztítást. Optimális tisztító hatás érdekében kb. 30 percig hagyja, hogy hasson a hab. 2. Öblítse le a felületet nagynyomású vízsugárral. Használjon megfelel tartozékot. A piszok feloldása érdekében használjon magas nyomást. A piszok leöblítéséhez pedig alacsony nyomást és nagy vízmennyiséget alkalmazzon. 3. A ferttlenítszert csak a szennyezdés teljes eltávolítását követen hordja fel a felületre. Makacs szennyezdést, pl. vágóhidakon, nagy vízmennyiség felhasználásával lehet eltávolítani. A tartálytisztító fejek hordók, edények, kevertartályok, stb. tisztítására szolgálnak. A tartálytisztító fejek hidraulikus vagy villamos hajtómvel vannak felszerelve, és állandó felügyelet nélküli önmköd tisztítást tesznek lehetvé. Elrozsdásodott, megrongálódott felületek kezelés eltt Nedves sugárberendezés 1. Kösse össze a nedves sugár-berendezést a nagynyomású tisztítógéppel, és dugja a szívótömlt a homoktartályba. 2. Munka közben viseljen védszemüveget és -öltözetet. 3. A homok/víz-eleggyel lehet eltávolítani a rozsdát és a lakkot. 4. A homokfúvó berendezéssel való tisztítás után lássa el védbevonattal a felületet rozsdásodás (fém) vagy korhadás (fa) ellen. A fenti példák csak néhány alkalmazási lehetséget mutatnak fel. Minden tisztítási feladat más-más módszert követel meg. Tisztítási feladatának lehet legjobb megoldása érdekében kérjük, forduljon Nilfisk-Alto szakeladójához. 6 A munka után 6.1 A készülék kikapcsolása O I 1. Kapcsolja ki a fkapcsolót, a kapcsolót állítsa,,off" helyzetbe. 2. Zárja el a vízcsapot. 3. Hozza mködésbe a szórópisztolyt, amíg a készülék nyomásmentes lesz. 4. Tegye fel a szórópisztoly biztosítóreteszét. 1) Kiegészít tartozék - modellváltozat 235 POSEIDON Az ellátóvezetékek leválasztása 1. Válassza le a készüléket a víztömlrl. 2. Húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatból. 6.3 A csatlakozóvezeték és a nagynyomású töml felcsavarása és a tartozékok elrakása Botlás veszélye! Balesetek megelzése érdekében a csatlakozóvezetéket és a nagynyomású tömlt mindig gondosan fel kell tekerni. 1. A csatlakozóvezetéket és a nagynyomású tömlt tekerje fel, mint ahogy azt az ábra mutatja. 2. A szórócsövet és a tartozékokat tegye a tartókba. 6.4 A készülék tárolása (fagyálló tárolás) 1. A készüléket száraz, fagyvédett helyen állítsa le. FIGYELEM! Amennyiben a nagynyomású tisztítót egy olyan helyre helyezi, ahol a hmérséklet 0 C körül vagy alatt van, eltte fagyállószert kell a szivattyúval beszívatni: 1. Válassza le a készüléket a vízbevezet-tömlrl. 2. Vegye le a szórócsövet. 3. Kapcsolja be a készüléket, állítsa a kapcsolóállást az,,i" helyzetbe. Maximum 3 perc után a készüléket kapcsolja ki. 4. Csatlakoztassa a szívótömlt a készülék víz-bevezetjéhez, és tegye egy fagyállószerrel töltött tartályba. 5. Kapcsolja be a készüléket, állítsa a kapcsolót az,,i" helyzetbe. 6. A szórópisztolyt tartsa a fagyállószert tartalmazó tartály fölé és hozza mködésbe, hogy a szívófolyamat elinduljon. 7. A szívófolyamat során a szórópisztolyt 2-3-szor hozza mködésbe. 8. Emelje ki a szívótömlt a fagyállószeres tartályból és hozza mködésbe a szórópisztolyt, hogy így a maradék fagyállószert kiszivattyúzza.

6 9. Kapcsolja ki a készüléket. 10.Minden rizikó elkerülése érdekében, a készüléket az újra-üzembehelyezés eltt lehetleg ftött helyiségben tárolja ) Kiegészít tartozék - modellváltozat POSEIDON 5 7 Karbantartás 7.1 Karbantartási terv Hetente A víz-bevezethöz egy vízszr van felszerelve, ami azt a célt szolgálja, hogy megakadályozza durva piszokdarabok szivattyúba való bejutását. 1. Csavarja le a gyorscsatlakozót ha össze van szerelve. 2. Vegye ki a szrt és öblítse ki. A károsodott szrt cserélje ki Az olajszint ellenrzése 1. Az olajszint ellenrzéséhez le kell venni a sapkát. A készüléket vízszintes felületre állítva az olajnak éppen láthatónak kell lennie. Szükség esetén töltse után az olajat (olajfajtát lásd a 9.4 fejezetben). 500 üzemóránként Szükség esetén A vízszr tisztítása Az olajszint ellenrzése Olajcsere 7.2 Karbantartási munkák A vízszr tisztítása Olajcsere 1. Az olajcsere eltt addig járassa a készüléket, amíg felmelegszik. 2. Vegye le a sapkát. 3. Lazítsa le, majd vegye ki a leereszt dugót. Engedje le az olajat egy megfelel edénybe (min. 1 l rtartalmú legyen), és az olajat a helyi elírásoknak megfelelen ártalmatlanítsa. 4. Tegye vissza a leereszt dugót, majd töltse fel újra a készüléket a 9.4 Mszaki adatok fejezet szerinti olajjal. 5. Ha az olajtartály vízszintes felületen áll, az olajnak éppen láthatónak kell lennie. 6. Tegye vissza a sapkát ) Kiegészít tartozék - modellváltozat POSEIDON 5 VIGYÁZAT! A készülék élelmiszeripari területen való használatához speciális szivattyúolajat kell használni. Kérje ki az Nilfisk-Altoszakkeresked tanácsát. 8 Zavarok kiküszöbölése Zavar Nyomáscsökkenés > Ok Leveg a rendszerben Elhárítás Légtelenítse a rendszert, ehhez a szórópisztolyt rövid idközönként többször hozza mködésbe, esetleg hozza üzembe a gépet a hozzácsatolt nagynyomású töml nélkül rövid ideig. Tisztítsa/cserélje a HDfúvókát Töltse fel a tisztítószertartályt vagy állítsa az adagolószelepet,,0" állásba Ellenrizze a szívókészlet tömítettségét Nyissa ki a vízcsapot Az elírt vízbevezettömlt használja Tisztítsa ki a vízszrt a vízcsatlakozásban (soha ne dolgozzon vízszr nélkül!) Lásd üzembe helyezés > > A HDfúvóka eltömdött/ elhasználódott A tisztítószer-tartály üres Nyomásingadozások > A szivattyú levegt szív (csak szívó üzemmódban lehetséges) Vízhiány A vízbevezet-töml túl hosszú illetve túl kicsi keresztmetszet Vízhiány eltömdött vízszr következtében > > > > Vízhiány a maximálisan megengedhet szívómagasság figyelmen kívül hagyása következtében A csatlakozó nem jól van bedugva, áramkimaradás Bekapcsolásnál a motor nem indul el > Ellenrizze a csatlakozót, a vezetéket és a kapcsolót és szükség esetén cseréltesse ki azokat elektromos szakemberrel Kapcsolja be a hálózati biztosítékot Ellenriztesse az elektromos bekötést Értesítse az Nilfisk-Altovevszolgálatot Használjon megfelel keresztmetszet ill. hosszúságú kábelt 1) > A motor zúg bekapcsolásnál anélkül, hogy elindulna > > > A hálózati biztosíték le van kapcsolva A hálózati feszültség túl alacsony, vagy fáziskiesés A szivattyú eltömdött vagy befagyott A hosszabbító kábel nem megfelel keresztmetszet vagy nem megfelel hosszúságú 238 Kiegészít tartozék - modellváltozat POSEIDON 5 Zavar A motor kikapcsol > Ok A túlterhelésvédelem kikapcsolt a motor túlmelegedése vagy túlterhelése miatt Elhárítás Ellenriztesse, hogy a tápfeszültség megegyezik-e a készülék feszültségével. Kapcsolja ki és legalább 3 percig hagyja hlni Cserélje ki a nagynyomású fúvókát Tisztítás > A tisztítószer kimarad a tisztítószer-befecskendez használatánál > A nagynyomású fúvóka szennyezett A befecskendez szennyezett vagy a szívótöml eltömdött A tisztítószer-tartály üres > > Töltse fel a tisztítószertartályt A szórócsövön forgassa ütközésig a forgatógombot az óramutató járásával ellenkez irányban A szívócsövön a forgatógomb nem kisnyomásra van állítva 9 Egyebek 9.1 A gép anyagának újrafelhasználása A kiszolgált készüléket azonnal használhatatlanná kell tenni. 1. A hálózati csatlakozódugót húzza ki, a vezetéket vágja el. Az elektromos készülékeket ne dobja a háztartási hulladékba! A 2002/96/EG, a használt elektromos és elektronikus készülékekgaranciára és szavatosságra vonatkozóan általános üzleti és szállítási feltételeink érvényesek.

7 re vonatkozó európai irányelvek szerint az elhasznált elektromos készülékeket szelektíven kell gyjteni, és környezetkímél újrahasznosításra kell továbbadni. Amennyiben kérdések merülnek fel, forduljon a területi igazgatóságunkhoz vagy a legközelebbi szakkereskedhöz. Fenntartjuk magunknak a mszaki újításokból adódó változtatások jogát. 9.2 Garancia 9.3 EG megfelelési nyilatkozat Termék: Típus: Leírás: EG megfelelési nyilatkozat Hochdruckreiniger POSEIDON V 3~, 50 Hz, IP X5 EC gépi irányelvek 98/37/EG EC kisfeszültség irányelvek 73/23/EEG EC irányeiv EMV 89/336/EEG EN 12100, EN EN , EN , EN A készülék telepítése megfelel az alábbi idevonatkozó határozatoknak: Alkalmazott idevonatkozó szabványok: Alkalmazott, országon belüli szabványok DIN EN és specifikációk: ALTO Deutschland GmbH Guido-Oberdorfer-Straße 2-8 D Bellenberg Dipl. Ing. 52 Argiroupolis Tel.: Web: HOLLAND Nilfisk-ALTO Division of Nilfisk-Advance BV Camerastraat BB Almere Tel.: (+31) info. Web: HONG KONG Nilfisk-ALTO 2001 HK Worsted Mills Ind'l Bldg Wo Tong Tsui St. Kwai Chung Tel.: (+852) HUNGARY Nilfisk-ALTO 2310 Szigetszentmiklos-Lakihegy II. Rákóczi Ferenc út 10. Tel.: com INDIA Nilfisk-Advance India Limited 349, Business Point, No 201,2nd floor, above Popular Car World, Western Express High way, Andheri ( East), Mumbai Tel.: (+91) IRELAND Nilfisk-ALTO Division of Nilfisk-Advance Ltd. Bowerbank Way, Gilwilly Industrial Estate Penrith, Cumbria CA11 9BQ Tel.: Web: ITALY Nilfisk-ALTO Strada comunale della Braglia, 18 I Guardamiglio (LO) Tel.: Web: com/ JAPAN Nilfisk-ALTO Kita-shinyokohama, Kouhoku-ku Yokohama, Tel.: (+81) MALAYSIA Nillfisk-Advance Sdn Bhd Sd 14, Jalan KIP 11 Taman Perindustrian KIP Sri Damansara Kuala Lumpur Tel.: (+60) MEXICO Nilfisk-Advance de Mexico, S. de R.L. de C.V. Prol. Paseo de la Reforma 61, 6-A2 Col. Paseo de las Lomas Mexico, D.F. Tel.: (+52) (switchboard) com Web: NORWAY Nilfisk-ALTO Bjørnerudveien Oslo Tel.: (+47) info. Web: POLAND Nilfisk-ALTO Pruszkow ul. 3-go MAJA 8 Tel.: (+48) Web: PORTUGAL Nilfisk-ALTO Division of Nilfisk-Advance Lda. Sintra Business Park Zona Industrial Da Abrunheira Edificio 1,1 A P Sintra Tel. : (+35) Web: RUSSIA ,. 7 Tel.: (+7) Web: SINGAPORE Nilfisk-ALTO 22 Tuas Ave 2 Singapore Tel. : (+65) Web: sg SPAIN Nilfisk-ALTO Division of Nilfisk-Advance S.A. Torre D'Ara, Paseo del Rengle, 5 Pl Mataró Barcelona Tel.: (+34) mkt. Web: SWEDEN Nilfisk-ALTO Member of the Nilfisk-Advance Group Aminogatan 18, Box Mölndal Tel.: (+46) Web: TAIWAN Nilfisk-ALTO No.5, Wan Fang Road Taipei Tel. : (+886) THAILAND Nilfisk-ALTO 89 Soi Chokechai-Ruammitr Viphavadee-Rangsit Road Ladyao, Jatuchak, Bangkok Tel.: (+66) TURKEY Nilfisk-Advance Profesyonel Temizlik Ekipmanlari Tic. A/S. Necla Cad. No.: 48, Yenisahra / Kadiköy Istanbul Tel.: (+90) E- mail: Web: tr UNITED KINGDOM Nilfisk-ALTO Division of Nilfisk-Advance Ltd. Bowerbank Way, Gilwilly Industrial Estate Penrith, Cumbria CA11 9BQ Tel.: Web: www. nilfisk-alto.co.uk USA Nilfisk-Advance Inc st Avenue North Plymouth, MN Tel. : (+1) Web: VIETNAM Nilfisk-Advance Representative Office No. 51 Doc Ngu Str. Ba Dinh Dist. Hanoi Tel.: (+84) / (+84) Web: com/ HEAD QUARTER DENMARK Nilfisk-Advance Group Sognevej 25 DK-2605 Brøndby Tel.: (+45) SALES COMPANIES ARGENTINA Nilfisk-Advance srl. Edificio Central Park Herrera 1855, Office 604 Ciudad Autónoma de Buenos Aires Tel.: (+54) AUSTRALIA Nilfisk-ALTO 48 Egerton St. PO Box 6046 Silverwater NSW 2128 Tel.: (+61) AUSTRIA Nilfisk-ALTO Metzgerstr. 68 A-5101 Bergheim/Salzburg Tel.: Web: at BELGIUM/LUXEMBURG Nilfisk-ALTO A division of Nilfisk-Advance n.v-s.a. Riverside Business Park Boulevard Internationalelaan 55 Bâtiment C3/C4 Gebouw Bruxelles 1070 Brussel Tel.: info. Web: CANADA Clarke Canada Part of the Nilfisk-Advance Group 4080-B Sladeview Crescent, Unit 1 Mississauga, Ontario L5L 5Y5 Tel.: (+1) Web: CHILE Nilfisk-Advance S.A. San Alfonso 1462, Santiago Tel.: (+56) Pablo. Web: CHINA Nilfisk-Advance Cleaning Equipment (Shenzhen) Co., Ltd. Room 2515, Building C Huangdu Square 3008 Yitian Road Futian District, Postcode: Shenzhen Tel.: (+86) CZECH REPUBLIC Nilfisk-Advance s.r.o. Do Certous 2658/ Praha 9 Tel. : (+420) Web: DENMARK Nilfisk-ALTO - en division af Nilfisk-Advance A/S Industrivej Hadsund Tel.: Salg. Web: FINLAND Nilfisk-ALTO Koskelontie 23 E Espoo Tel.: (+358) asiakaspalvelu. Web:

8 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Az Ön kézikönyve NILFISK NEPTUNE 7 FA http://hu.yourpdfguides.com/dref/3471185

Az Ön kézikönyve NILFISK NEPTUNE 7 FA http://hu.yourpdfguides.com/dref/3471185 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató NILFISK NEPTUNE 7 FA. Megtalálja a választ minden kérdésre az NILFISK NEPTUNE 7 FA a felhasználói kézikönyv

Részletesebben

Az Ön kézikönyve VAILLANT VU/VUW HU 200/2-5 http://hu.yourpdfguides.com/dref/1180752

Az Ön kézikönyve VAILLANT VU/VUW HU 200/2-5 http://hu.yourpdfguides.com/dref/1180752 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató VAILLANT VU/VUW HU 200/2-5. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZDT6454 http://hu.yourpdfguides.com/dref/663969

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZDT6454 http://hu.yourpdfguides.com/dref/663969 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

XXX CPTDI IPNF DPN XFMDPNF.PTPHBU HÎQ

XXX CPTDI IPNF DPN XFMDPNF.PTPHBU HÎQ SP... hu Tartalomjegyzék 8 Rendeltetésszer használat... 4 ( Biztonsági útmutatások...... 4 Mieltt a készüléket használatba veszi.......................... 5 Kiszállításnál.................... 5 Beszerelésnél...................

Részletesebben

Tartalom. FELHASZNÁLÓI UTASÍTÁSOK: hasznos információkat tartalmaznak a kosarak, a szórókarok, a tartályok és sz r k használatáról.

Tartalom. FELHASZNÁLÓI UTASÍTÁSOK: hasznos információkat tartalmaznak a kosarak, a szórókarok, a tartályok és sz r k használatáról. Tartalom 1. Biztonsági és mködtetési utasítások 76 2. Üzembe helyezés és csatlakoztatás 79 3. Mködtetési utasítások 82 4. Tisztítás és karbantartás 93 Köszönjük, hogy termékünket választotta. Javasoljuk,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EKG5600 http://hu.yourpdfguides.com/dref/628928

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EKG5600 http://hu.yourpdfguides.com/dref/628928 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX EKG5600. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

HG654320NM. www.preciz.hu HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HG654320NM. www.preciz.hu HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HG654320NM www.preciz.hu HU GÁZF Z LAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HU 2 www.preciz.hu AZ ÖN ELÉGEDETTSÉGE ÉRDEKÉBEN Köszönjük, hogy megvásárolta ezt az AEG készüléket. Reméljük, hogy készülékünk kifogástalan teljesítményével

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX ERD 1843 http://hu.yourpdfguides.com/dref/640435

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX ERD 1843 http://hu.yourpdfguides.com/dref/640435 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX ERD 1843. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

GRUNDFOS KEZELÉSI UTASÍTÁSOK GRUNDFOS ALPHA2. Szerelési és üzemeltetési utasítás

GRUNDFOS KEZELÉSI UTASÍTÁSOK GRUNDFOS ALPHA2. Szerelési és üzemeltetési utasítás GRUNDFOS KEZELÉSI UTASÍTÁSOK GRUNDFOS ALPHA2 Szerelési és üzemeltetési utasítás Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat EK megfelelőségi nyilatkozat Mi, a Grundfos, egyedüli felelősséggel kijelentjük,

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Üzemeltetési utasítás HydroCombi 10 D1150010 - V001 *D1150010-V001* Magyar Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Gyártó Gyártó POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40 A-8430

Részletesebben

minived DE, HR, HU, RU, SI, SK

minived DE, HR, HU, RU, SI, SK minived DE, HR, HU, RU, SI, SK Üzemeltetők számára Kezelési útmutató minived Elektromos üzemű átfolyó vízmelegítő nyitott és zárt rendszerekhez, nyomásálló HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések

Részletesebben

Használati utasítás. CT-/MRI-Injektor mississippi (XD 2000) CT-Injektor missouri (XD 2001) Szoftver változat Injektor 7.xx Terminál (x) 7.

Használati utasítás. CT-/MRI-Injektor mississippi (XD 2000) CT-Injektor missouri (XD 2001) Szoftver változat Injektor 7.xx Terminál (x) 7. Használati utasítás CT-/MRI-Injektor mississippi (XD 2000) CT-Injektor missouri (XD 2001) Állapot: 19.01.2006 Szoftver változat Injektor 7.xx Terminál (x) 7.xx mississippi/missouri - Bevezetés Tisztelt

Részletesebben

DOMIproject F 24. Megfelel ségi nyilatkozat. A Ez a szimbólum felhívja a figyelmet egy fontos megjegyzésre vagy figyelmeztetésre

DOMIproject F 24. Megfelel ségi nyilatkozat. A Ez a szimbólum felhívja a figyelmet egy fontos megjegyzésre vagy figyelmeztetésre Figyelmesen olvassa el a jelen kézikönyvben megadott utasításokat, mivel a beszerelés biztonságára, a használatra és a karbantartásra vonatkozó fontos információkat tartalmaznak. használati utasítás a

Részletesebben

TE 50 / TE 50-AVR. ar ja ko zh cn. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5130203 / 000 / 01

TE 50 / TE 50-AVR. ar ja ko zh cn. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5130203 / 000 / 01 TE 50 / TE 50-AVR Bedienungsanleitung Operating instructions Használati utasítás Návod k obsluze Návod na obslu Instrukcja obsługi Upute za uporabu Navodila za uporabo Ръководство за обслужване Инструкция

Részletesebben

Az eredeti használati utasítás fordítása

Az eredeti használati utasítás fordítása Az eredeti használati utasítás fordítása Szimbólumok FIGYELEM! Mielőtt üzembe helyezné a gépet, olvassa el figyelmesen a használati és biztonsági utasításokat! A használati utasítást mindig a gépnél vagy

Részletesebben

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZCG5050 http://hu.yourpdfguides.com/dref/653707

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZCG5050 http://hu.yourpdfguides.com/dref/653707 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG FX2490HD http://hu.yourpdfguides.com/dref/3379291

Az Ön kézikönyve SAMSUNG FX2490HD http://hu.yourpdfguides.com/dref/3379291 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

HG654320NM HU GÁZFŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HU

HG654320NM HU GÁZFŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HU HG654320NM HU GÁZFŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HU 2 AZ ÖN ELÉGEDETTSÉGE ÉRDEKÉBEN Köszönjük, hogy megvásárolta ezt az AEG készüléket. Reméljük, hogy készülékünk kifogástalan teljesítményével hosszú éveken

Részletesebben

Ez a szimbólum felhívja a figyelmet egy fontos megjegyzésre vagy figyelmeztetésre

Ez a szimbólum felhívja a figyelmet egy fontos megjegyzésre vagy figyelmeztetésre Figyelmesen olvassa el a jelen kézikönyvben megadott utasításokat, mivel a beszerelés biztonságára, a használatra és a karbantartásra vonatkozó fontos információkat tartalmaznak. A használati utasítás

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A DW7 60FI TÍPUSÚ. 7. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A DW7 60FI TÍPUSÚ. 7. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat 7. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat Gyártó: Típus: DW7 60FI Energia hatékonysági osztály: (A hatékonyabb - G kevésbé hatékony) A A szabvány ciklus, amelyre az adatlapon feltüntetett információ

Részletesebben

Az Ön kézikönyve MTD 2-STROKE BACKPACK BLOWER http://hu.yourpdfguides.com/dref/3402297

Az Ön kézikönyve MTD 2-STROKE BACKPACK BLOWER http://hu.yourpdfguides.com/dref/3402297 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató MTD 2-STROKE BACKPACK BLOWER. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

DS TS20-E 1.6. Használati utasítás. Printed: 10.03.2015 Doc-Nr: PUB / 5139369 / 000 / 01

DS TS20-E 1.6. Használati utasítás. Printed: 10.03.2015 Doc-Nr: PUB / 5139369 / 000 / 01 DS TS20-E 1.6 Használati utasítás hu KEZELÉSI ÚTMUTATÓ Elektromos falvágó DS TS20-E 1.6 3 400 V Tartalomjegyzék 1. Általános információk 4 2. Leírás 5 3. Tartozékok 6 A gép első bekapcsolása előtt feltétlenül

Részletesebben

S pumps, ranges 72-74-78

S pumps, ranges 72-74-78 GRUNDFOS KEZELÉSI UTASÍTÁSOK S pumps, ranges 72-74-78 S2, S3, S4, ST 55-520 kw Telepítési és üzemeltetési utasítás Magyar (HU) Magyar (HU) Telepítési és üzemeltetési utasítás Az eredeti angol változat

Részletesebben

Szakemberek részére. Szerelési és karbantartási útmutató. aurostep plus. Rendszer napenergiával történő használati melegvíz készítéshez

Szakemberek részére. Szerelési és karbantartási útmutató. aurostep plus. Rendszer napenergiával történő használati melegvíz készítéshez Szakemberek részére Szerelési és karbantartási útmutató aurostep plus Rendszer napenergiával történő használati melegvíz készítéshez 1.150 M 2.150 M HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések a

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A DW-6 60 FI TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat Gyártó: TEKA Küchentechnik Típus: DW-6 60.FI.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A DW-6 60 FI TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat Gyártó: TEKA Küchentechnik Típus: DW-6 60.FI. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat Gyártó: TEKA Küchentechnik Típus: DW-6 60.FI Szélesség: 597-599 mm Mélység, a kapcsolótábla külsõ szélétõl mérve: 550 mm Magasság: 820-870 mm Helyszükséglet

Részletesebben

Gaz 4000 W ZWA 24-2 K 23. Gázüzemű fűtőkészülék. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 800 653 (2011/09) HU

Gaz 4000 W ZWA 24-2 K 23. Gázüzemű fűtőkészülék. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 800 653 (2011/09) HU 6 720 613 692-00.1O Gázüzemű fűtőkészülék Gaz 4000 W ZWA 24-2 K 23 Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 Szimbólumok magyarázata és biztonsági

Részletesebben

Átfolyó rendszerű kombi fali gázkazán

Átfolyó rendszerű kombi fali gázkazán Használati, szerelési és beüzemelési útmutató Átfolyó rendszerű kombi fali gázkazán SEMIA C 24 SEMIA F 24 A gázkazán kezelőfelülete 1 5 4 2 3 Jelmagyarázat 1 Állapotjelzés : Sárga: készülék mûködésben

Részletesebben

Szállítás. Ellen rzés üzemeltetés el tt

Szállítás. Ellen rzés üzemeltetés el tt Bevezetés Üzembe helyezés el tt olvassa át ezt a leírást. Ez a biztonságos munka és a zavarmentes kezelés el feltétele. Tartsa be a használati utasításban és a motoron látható biztonsági utasításokat és

Részletesebben

Használati és telepítési útmutató

Használati és telepítési útmutató Használati és telepítési útmutató Levegő/VÍZ-HŐSZIVATTYÚ»» wpl cool»» wpl 8 cool»» wpl cool»» wpl E»» wpl 8 E»» wpl E Használati útmutató Kezelés. Általános információk. Jelmagyarázat. Figyelmeztetés más

Részletesebben

VIESMANN. Szerelési és szervizre vonatkozó utasítás VITOPEND 100-W. a szakember részére

VIESMANN. Szerelési és szervizre vonatkozó utasítás VITOPEND 100-W. a szakember részére Szerelési és szervizre vonatkozó utasítás a szakember részére VIESMANN Vitopend 100-W Típus: WH1D, 10,7 24,8 kw és 13,2 31 kw Fűtő- vagy kombi kivitelű falikazán a helyiség levegőjétől független üzemhez

Részletesebben