Ajánlás. elektronikus iratkezelési, dokumentumkezelési és dokumentumtárolási szolgáltatások interfészének kialakításához

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ajánlás. elektronikus iratkezelési, dokumentumkezelési és dokumentumtárolási szolgáltatások interfészének kialakításához"

Átírás

1 Ajánlás elektronikus iratkezelési, dokumentumkezelési és dokumentumtárolási szolgáltatások interfészének kialakításához 1

2 TARTALOMJEGYZÉK 1 Bevezetés Felhatalmazás Az ajánlás célja Az ajánlás hatálya zetközi szabványok és ajánlások MOREQ SOA OAIS Eddigi hazai kezdeményezések elemzése KIB KIB EKEIDR projekt Mediátor Poszeidon-szakrendszeri interfész Önkormányzati ASP Elektronikus levéltár projekt Elektronikus dokumentumtárolási SZEÜSZ A szolgáltatások bemutatása Iratkezelési szolgáltatás Dokumentumkezelési szolgáltatás Dokumentumtárolási szolgáltatás A szolgáltatások igénybe vételének modellje ASP vagy SaaS használat Szakrendszerek kiszolgálása Szolgáltatások együttműködő képességének feltételei Interfész szolgáltatások meghatározása Adat és dokumentum formátumok meghatározása

3 1 BEVEZETÉS 1.1 Felhatalmazás A közigazgatási és igazságügyi miniszter az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 2. (1) bekezdés c) pontjában meghatározott, e-közigazgatásért való, valamint egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 2. -ában meghatározott feladatkörében, mint elektronikus ügyintézési felügyelet, a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások nyújtásának megkönnyítése érdekében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 161. (6) bekezdésében meghatározott hatáskörében a műszaki és biztonsági előírások vonatkozásában a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 14. (2) bekezdésében meghatározott módon, a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter egyetértésével a jelen ajánlást bocsátja ki. 1.2 Az ajánlás célja Az ajánlás - a felhatalmazásnak megfelelően - a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatóknak kíván segítséget nyújtani az iratkezelési, dokumentumkezelési és dokumentumtárolási szolgáltatások szakrendszerek felé biztosítandó egységes szolgáltatásainak kialakítására vonatkozó koncepció bemutatásával. Meghatározza továbbá az elektronikus ügyintézés, iratkezelés, dokumentumkezelés, illetve rövid és hosszú távú dokumentumtárolás együttműködési szintjeit, az együttműködés feltételeit. Az irat- és/vagy dokumentumkezelési, illetve dokumentumtárolási szolgáltatások valamilyen módon gyakorlatilag minden szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatással összefüggésben vannak. Ez egyben azt is jelenti, hogy az irat- és/vagy dokumentumkezelési, illetve dokumentumtárolási szolgáltatások (mint SZEÜSZ-ök) nyújtásához további, egyéb szolgáltatások (SZEÜSZ-ök) igénybevétele szükséges illetve lehetséges. 3

4 Az ajánlás elősegíti az alábbi jogszabályok egységes alkalmazását: évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről évi XXXV. törvény az elektronikus aláírásról évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (Ket.) 10/2002. (IV. 13.) NKÖM rendelet a közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről 13/2005. (X. 27.) IHM rendelet a papíralapú dokumentumokról elektronikus úton történő másolat készítésének szabályairól 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről 24/2006. (IV. 29.) BM-IHM-NKÖM együttes rendelet a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelményekről 114/2007. (XII. 29.) GKM rendelet a digitális archiválás szabályairól 78/2010. (III. 25.) Korm. rendelet az elektronikus aláírás közigazgatási használatához kapcsolódó követelményekről és az elektronikus kapcsolattartás egyes szabályairól 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról (83/2012) 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről (84/2012) 85/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól (85/2012) 1.3 Az ajánlás hatálya Az ajánlás alkalmazása a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatókra nézve nem kötelező, ugyanakkor a Szeüszr. 19. (3) bekezdése értelmében, amennyiben a szolgáltató az ajánlás alkalmazásáról nyilatkozik, úgy a felügyelet az ellenőrzés során az ajánlásban rendezett kérdésekben kizárólag az ajánlásnak való megfelelést ellenőrzi. Az ajánlásban foglalt elvárások követése így a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatók alapvető érdekeit is szolgálja. 4

5 2 NEMZETKÖZI SZABVÁNYOK ÉS AJÁNLÁSOK Az irat- és/vagy dokumentumkezelést szolgáltató infrastruktúra kifejlesztésével szemben általános elvárás, hogy az alábbi szabványokat vagy műszaki ajánlásokat a releváns komponensek kifejlesztése során figyelembe kell venni. 2.1 MOREQ2012 Az Európai Unió szakosított szervezeteiben a 90-es évektől keresték annak módját, hogy a mind szélesebb körben terjedő elektronikus iratkezelési rendszerek egységes alapelvek és követelményrendszer szerint épüljenek fel, ezáltal biztosítva köztük az interoperabilitást. Az elektronikus iratkezelésre vonatkozó követelmények átfogó előírásai összeállításának igényét először az évi DLM Fórumon fogalmazták meg, a megbeszélés során felmerült 10 intézkedési pont egyikeként. Ezt követően az Európai Bizottság IDA (Interchange of Data between Administrations Kormányzatok közötti adatcsere) programja megbízást adott az elektronikus iratokat kezelő rendszerek (EIKR) mintaspecifikációjának kidolgozására. A közigazgatási szervek iratkezelésének egységesítése és korszerűsítése az Európai Unióban 1999 és 2001 közé tehető (a hullám a KEIR projekt által fémjelezve Magyarországra ben ért el). Ekkor hozták létre az Európai Unióban a MoReq (model requirements for the management of electronic records) elnevezésű ajánlást, melynek célja egy egységes elektronikus iratkezelési működési modell létrehozása, definiálva az elektronikus iratkezelő szoftverek egységes, platform független funkcionális követelményeit, valamint hogy mintaszabályozást nyújtson a nemzeti szabályozásokhoz. A MoReq összefoglalóan tehát az elektronikus iratok kezelésére vonatkozó mintakövetelmények leírása es megjelenését követően a MoReq első, eredeti változatát széles körben vették használatba az európai kontinensen és azon túl. Az Európai Unióban hamar felismerték a MoReq-hez hasonló mintakövetelményekből származó előnyöket, melyek stabil alapot biztosítanak az Elektronikus Dokumentumkezelő Rendszerek követelményeinek kidolgozásához. Megjelenése óta számos szoftverfejlesztő cégben a fejlesztési folyamat részévé vált a MoReq-ben foglalt követelmények feldolgozása. Mindazonáltal a magyar iratkezelési jogszabályokban ennek hatása nem érvényesült, sőt az iratkezelésből, illetve az iratkezelő szoftverekkel szemben támasztott követelményekből gyakorlatilag kimaradtak a dokumentumkezelésre vonatkozó előírások, sőt a dokumentum fogalma sem került definiálásra és ennek hatására az irat és dokumentum fogalmilag keveredik, melyet csak igen nehezen lehet jogilag és a közmegegyezésben is a helyére tenni. 5

6 Az információtechnológia azonban számos változáson ment keresztül 2001 óta. Radikális átalakuláson estek át az elektronikus iratok létrehozását, iktatását és kezelését érintő technológiák. A MoReq 2008-as kiadása, a MoReq2 a technológiai változások figyelembevételével készült. Kiemelt hangsúlyt kapnak az időközben kiadott újabb szabványok és a bevált gyakorlatok. Ennek megfelelően a Moreq2 az eredeti MoReq radikális frissítéseként és kiegészítéseként íródott. Az elektronikus dokumentumkezelő rendszerek modellkövetelményeit tartalmazó ajánlás értelemszerűen foglalkozik a hagyományos papír alapú iratok és az elektronikus dokumentumkezelő rendszerek kapcsolatával, ezen belül is az e rendszerekbe kerülő papír alapú dokumentumok digitalizálásával, elektronikus másolásával. Az ajánlás erre vonatkozó fejezete (Szkennelés és képfeldolgozás) részletezi a papír alapú iratok digitalizálásának lehetséges körülményeit, az alkalmazható eszközöket, fájlformátumokat, az optikai karakterfelismerő szoftverek (OCR) alkalmazásának követelményeit, vagy a szkennelési munkamenet naplózásának mikéntjét. A Moreq2 ajánlásai általánosan elfogadottá váltak Európában. Hazánkban a Moreq2-nek csak bizonyos alapelvei tükröződnek a 24/2006 (IV.29.) BM-IHM-NKÖM együttes rendelet előírásaiban, pedig potenciális alkalmazásának jelentősége bizonyos levéltár szakmai anyagokban, stratégiákban tetten érhető lásd például A levéltárak középtávú informatikai stratégiája és feladatterve ( ) dokumentumban. Hangsúlyozandó, hogy a Moreq2 rendkívüli fontosságú ajánlás a dokumentumkezelő rendszerek kialakítása, illetve azok interoperabilitása szempontjából, és kevésbé alkalmazható az elektronikus iratok középtávú irattári vagy hosszú távú levéltári megőrzésének garantálására, dokumentumok tárolásának megoldására. Az ajánlás minimum feltételeket fogalmaz meg, ebben az értelemben hasonlatos a hazai közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 35/2005. (XII. 29.) Korm. rendelethez, amelyekhez képest egy elektronikus dokumentumtár, irattár vagy levéltár kialakítása során konkrétabb eljárásrendeket és követelményeket szükséges kialakítani. A Moreq2 után 2010-ben megjelent a Moreq2010, mely már nem a model, hanem a modular szóból eredezteti a betűszót (Modular Requirements for Records Systems). Ez a több mint félezer oldalas verzió már nem általános követelményrendszert fogalmaz meg, hanem kifejezetten egyes szakterületekre alkalmazható speciális elvárásokat, továbbá igyekszik alkalmazkodni az egyre heterogénebbé váló iratkezelési rendszerekhez. A fenti okokból a Moreq2010 (és ezáltal a 2012 is) már kevésbé alkalmazható az e-közigazgatásra általában véve. 6

7 Az alábbi ábra jelzi a Moreq továbbfejlesztésének az irányait. Összefoglalóan, a MoReq célja, hogy egy átfogó, de mégis érthető követelményrendszert biztosítson egy olyan iratkezelő rendszernek, amely rugalmasan adaptálható egymástól gyökeresen eltérő ügykezelő tevékenységekhez, üzleti szektorokhoz és működési formákhoz. Kerüli az egy méret mindenre megfelel megközelítést, ehelyett egy olyan iratkezelési megoldást javasol, amely tartalmazza a különböző típusú iratkezelő rendszerek fő funkcióit, valamint flexibilis és moduláris, lehetővé téve ezzel az olyan speciális és különálló alkalmazásokba való implementálást, amelyek eddig nem rendelkeztek iratkezelési funkciókkal. A MoReq specifikáció egy iratkezelő rendszer szabványos működéséhez szükséges minimális funkcionalitás-gyűjtemény leírása, gyakori események, mint az export és a selejtezés meghatározása, és egy olyan információs modell, amely tartalmazza az entitás típusokat, adatstruktúrákat, metaadat elemeket és funkció leírásokat. Ahol ezek a funkcionalitások teljesen implementálva vannak, megbízhatóan biztosítják az iratkezelő rendszerek közötti átjárhatóságot, ezzel együtt az olyan nyilvántartott iratok átvitelét és migrációját is a különböző implementációjú illetve gyártójú alkalmazások között, amelyek még életciklusuk közepén járnak. A MoReq-nek való megfelelés egyik előnye, amely egyben a MoReq egyik fő célja is, az elektronikus iratkezelő rendszerek közötti interoperabilitás. Egy MoReq kompatibilis iratkezelő rendszer nem csak a saját entitásait tudja értelmezni, hanem exportálhatja azokat egy olyan formátumba, amelyet egy másik iratkezelő rendszer is értelmezni tud. Használhatósága ennek az ajánlásnak azonban mégis korlátozott, hiszen mivel nem kötelező, a hazai iratkezelő szoftverek túlnyomó részben nem vették figyelembe azt, így épp az elektronikus iratkezelő rendszerek közötti interoperabilitást, mint elsődleges célját nem tudja beteljesíteni. 7

8 2.2 SOA A szolgáltatás orientált architektúra (SOA) nem csupán informatikai technológia, sokkal inkább a valódi igényekből a folyamatok komplexitásának, változékonyságának kezelésére kialakított stratégia és módszertan, megfelelő (hozzáillő) technológiai elemekkel alátámasztva. A SOA-ban a feladatok egyszerű és kompakt szolgáltatások valamilyen vezérlés mellett végrehajtott halmazaként kerülnek megvalósításra, szakítva a monolitikus rendszerek bonyolult, szorosan egymásra épülő funkcióinak megközelítésével. A szolgáltatás orientált gondolkodásmódban, a problématér dekomponálása úgy történik, hogy meg kell határozni azokat a szolgáltatásokat, amelyek az építőkövei lesznek a megoldásnak. Az ilyen módon definiált, lazán egymásra épülő szolgáltatások segítségével és a megfelelő fegyelemmel alkalmazott módszertanokkal együttesen lesznek követhetők a szervezet számára a technológia vagy más feltétel változásából fakadó új igények is. Az irat- és/vagy dokumentumkezelést, de a dokumentumtárolást szolgáltató infrastruktúrával szemben is támasztott elvárás, hogy a technológiai komponensei SOA elvek alapján épüljenek fel és működjenek együtt. is beszélve arról, hogy az egyéb szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokkal való együttműködést is csak ezen elvek mentén szabad megvalósítani! 2.3 OAIS Az OAIS (Open Archival Information System) a nyitott archívumok referencia modellje, amely meghatározza a legáltalánosabb tartós tárolással (levéltári szolgáltatásokkal) kapcsolatos fogalmakat, a legátfogóbb bevételezési, ellenőrzési, archiválási, hozzáférési folyamatokat, felelősségi köröket, a tárolt metaadatok körét. Hatásköre kiterjed a digitális és a fizikai anyagokra is, a folyamatok mellett kiemelt szerepe van a szervezetre és a felelősségi körökre vonatkozó követelményeknek is. Az állításait és követelményeit azonban olyan magas szinten fogalmazza meg, hogy alkalmas privát és tudományos archívumok, valamint közlevéltárak megalapozására is. Sem a tárolás, sem az adatcsere konkrét formáiról nem tesz megszorításokat, a legtöbb területen csak a kezelendő problémákat és magas szintű megoldási sémáikat tárja fel, a konkrét megoldásokat már a bevezető intézmény belső szabályozási rendjébe sorolja, azonban a választott stratégiák és megoldások dokumentációs kötelezettségét előírja. Az OAIS szabványt a Consultative Commitee for Space Data System (CCSDS) fejlesztette ki. A pillanatnyilag érvényes kiadása 2002-ben jelent meg, 2003 óta hivatalos ISO szabvány, ISO 14721:2003 néven. A területen gyakorlatilag nincs alternatív szabvány, a világ minden digitális archívuma ezt követi. A levéltárakban a digitális archiválás minden folyamata és rendszere ezen a modellen alapul. Az OIAS modell egyik meghatározó eleme, hogy minden összetartozó információt egy úgynevezett csomagba gyűjtsön. Az OAIS modell az információs csomag szerepe szerint három különböző csomagot különböztet meg: 8

9 SIP: Iratátadási Információs Csomag AIP: Archív Információs Csomag DIP: Kibocsátott Információs Csomag Hatókörét tekintve az OAIS alkalmazhatósága az Elektronikus Irattári szolgáltatásra és/vagy Elektronikus Levéltári szolgáltatásra, illetőleg a Dokumentumtárolási szolgáltatásokra redukálható. Iratkezelési és dokumentumkezelési szolgáltatásokkal kapcsolatosan csak annyiban, amennyiben az az E-Irattárba és/vagy E-Levéltárba adáshoz szükséges csomagok szabványos és/vagy előírásszerű összeállítására vonatkozik. 9

10 3 EDDIGI HAZAI KEZDEMÉNYEZÉSEK ELEMZÉSE Az előző fejezetben ismertetett szabványok és ajánlások alkalmazásán túlmenően az 1026/2007. (IV. 11.) Korm. határozattal létrehozott Közigazgatási Informatikai Bizottság által kiadott alábbi két releváns, már létező ajánlást is célszerű figyelembe venni és a továbbiakban bemutatásra kerülő projektek eredményeit felhasználni. 3.1 KIB 21 A Közigazgatási Informatikai Bizottság 21. számú ajánlásaként adta ki az Ügyfélkapu és Hivatali Kapu kapcsolódás műszaki specifikációját. Az ajánlás célja, hogy bemutassa a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer (KR) részét képező Ügyfélkapu és Hivatali Kapu egységekhez csatlakozni szándékozó vagy csatlakozni kötelezett szervezetek számára, illetve a részükre fejlesztést és üzemeltetést végző informatikai szolgáltatók számára: milyen szolgáltatásokat biztosít a KR az elektronikus szolgáltatások nyújtásához; hogyan tudják saját rendszerük szolgáltatásai közé az Ügyfélkaput beilleszteni; hogyan nyújthatják saját szolgáltatásaikat a kormányzati portálon keresztül; hogyan tudnak a Hivatali Kapun keresztül hiteles, bizonylatolt elektronikus dokumentum alapú kommunikációt folytatni az állampolgárokkal; milyen követelményeknek kell megfelelniük a sikeres csatlakozás érdekében. Alkalmazhatóságát tekintve a KIB 21 ajánlás a gyakorlatban a kibővített tanúsítvánnyal rendelkező iratkezelő szoftverek esetében többnyire meg is valósul, hiszen a bővített funkcióként leggyakrabban a központi rendszerhez kapcsolódást, vagy ügyfélkapus azonosítás integrációjának megvalósítását választották a fejlesztő cégek. 3.2 KIB 28 A Közigazgatási Informatikai Bizottság 28. számú ajánlásként adta ki az E-Közigazgatási Keretrendszer projekt eredményeként létrehozott Követelménytárat. A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási keretrendszer tárgyú kiemelt projekt megvalósításának részeként készült 2008-ban. Az E-közigazgatási Keretrendszer létrehozásának célja azon szabványoknak, követelményeknek és előírásoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az elektronikus közigazgatás fejlesztéséhez és 10

11 üzemeltetéséhez az egységes technikai, szemantikai, IT biztonsági, alkalmazásfejlesztés-módszertani, valamint projekt-menedzselési és monitoring platformot. A közigazgatás működése során a dokumentáltság, hitelesség követelményéből adódóan az információcsere kiemelt eszköze a résztvevők (közigazgatási szervezetek, állampolgárok, ügyfelek) közötti hivatalos iratok forgalma. Az iratok szervek és ügyfeleik közötti mozgásának, illetve az ügyek kezelése közbeni hivatalon belüli útjának nyomon követése olyan mértékben játszik központi szerepet a közigazgatásban, hogy az elektronikus iratok elterjedése érdekében az iratkezelés témakörét szükséges kiemelni, és a vonatkozó folyamatokat egységesen, minden érintett számára azonosan értelmezhető formában leírni. A szemantikai interoperabilitás szabályainak lefektetésekor azonosítani kellett azokat az architektúra elemeket, melyek között az együttműködés végbemegy, és meg kellett határozni azokat a folyamatokat, amelyek során az együttműködés értelmezhető és meg kellett adni az együttműködés tartalmát vagy módját. E három alapfeladat első eleménél, az alapvető építőelemek meghatározásánál iratkezelési szempontból az alábbi érintett rendszerek lettek kiemelve a szemantikai interoperabilitás megvalósításában: Központi rendszer Hivatali iratkezelő rendszerek és dokumentumtárak Hivatali szakrendszerek E-ügyintézési portálok A második alapfeladatot vagyis azon folyamatok meghatározását, modellezését és leírását melyekre a fenti rendszerek közötti szemantikai interoperabilitás szintű együttműködést meg kell valósítani, a KIB 28 ajánlás részletekbe menően ismerteti. A folyamatok megadása és elemzése közben egyúttal azonosításra kerültek azok a pontok, ahol rendszerek közötti információ-átadásra, interfészre van szükség. A KIB 28 ajánlásban leírt folyamatok bár nem kötelezők, a definiált interfészek használatához, az egységes iratkezelés kialakításához a nagy iratforgalmat bonyolító, elektronikus iratokat alkalmazó közigazgatási szervezetek számára kifejezetten ajánlott. Az ajánlás alkalmazhatóságának korlátai főként abban vannak, hogy aktualizálni volna érdemes, hiszen a Központi rendszert és a régi Ket.-et veszi alapul az alábbi rendelkező hivatkozásaiban: 182/2007. (VII. 10.) Korm. rendelet a központi elektronikus szolgáltató rendszerről 12/2005. (X. 27.) IHM rendelet az elektronikus ügyintézési eljárásban alkalmazható dokumentumok részletes technikai szabályairól évi CXL. törvény (Ket.) 193/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól 195/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézést lehetővé tevő informatikai rendszerek biztonságáról, együttműködési képességéről és egységes használatáról Az anyag folyamatábrákon, illetve szöveges leíráson keresztül mutatja be az iratkezelés egyes szakaszai, típusai során alkalmazandó lépéseket. A folyamatok kialakítása során nagy súllyal lettek figyelembe véve a központi rendszer által nyújtott szolgáltatások, mivel a 2008-as állapotok szerint 11

12 azok alkalmazásával biztosítható a leghatékonyabban a hivatalok számára a külső felekkel folytatott iratforgalom biztonsága, hitelessége és dokumentáltsága. A folyamatok alkalmazhatósága szerint a központi / osztott / vegyes iktatás, a papír és elektronikus alapú ügyintézés és az iratkezelőben vagy szakrendszerben történő feldolgozásnak megfelelő iratkezelési módozatokra is használhatók. Az ajánlás az általános iratkezelési modell keretében a következő folyamatok részletes leírásait és folyamatábráit tartalmazza: Küldemények küldése magánszemély ügyfél által Küldemény átvétele a BEDSZ rendszerből Ügyfél azonosítása és érkeztetés elektronikus küldemény esetén Biztonsági kockázatot képviselő elektronikus küldemény kezelése Elektronikus irat szignálása Ügyintézési szakasz Iktatás sikertelen előzményezés esetén szakrendszerből Iktatás sikertelen előzményezés esetén iratkezelőben Iktatás sikeres előzményezés esetén iratkezelőben Iktatás sikeres előzményezés esetén szakrendszerből Iktatási adatok változása központi iktatásnál Iktatási adat változása osztott iktatás esetén Irat készítése Véleményezés, aláírás Elektronikus irat küldése Hivatalok közötti elektronikus kommunikáció Papíralapú iratbeadás Papíralapú irat érkeztetése Papíralapú iktatás sikertelen előzményezés esetén osztott iktatásnál Papíralapú irat aláírás, iktatás és kiadmányozás Papíralapú irat küldése elektronikus kézbesítés sikertelensége esetén Irattárba adás, selejtezés, levéltár Komoly előnye az ajánlásnak, hogy a jogszabályokban csak keretjelleggel meghatározott iratkezelési folyamatokat a gyakorlatban alkalmazott általános hivatali munkára vetíti ki, ami által megjelenik egyfelől a szakrendszer 1 fogalma, másfelől az iratkezelő rétegtől független dokumentumkezelő réteg is, továbbá a csoportmunkának bizonyos munkafolyamat-támogató elemei. 1 Szakrendszernek nevezzük - irat- és dokumentumkezelés szempontjából - mindazon informatikai rendszereket, nyilvántartásokat, amelyek egy adott szakterület, illetve specifikusan bizonyos ügytípusok testre 12

13 (A folyamatok leírása során továbbá mindenütt jelöli azokat az interfészeket, melyeket például a központi rendszer nyújt, és aminek a specifikációját a KIB 21 ajánlás tartalmazza.) 3.3 EKEIDR projekt közepén zárult az EKOP számú kiemelt projekt, melynek keretében egy korszerű, gazdaságos, a vonatkozó jogszabályi feltételeknek megfelelő Egységes Központi Elektronikus Irat- és Dokumentumkezelő Rendszer (röviden EKEIDR) került bevezetésre a minisztériumokban és a KEK KH-nál, valamint a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-nél a Poszeidon tanúsított irat- és dokumentumkezelő rendszer felhasználásával. A projekt a közigazgatás megújításának, azon belül a korszerű informatikai rendszerek kiépítésének egy olyan fontos elemét alkotta, amely egységesíti az addig tagolt irat- és dokumentumkezelést a minisztériumokon belül és azok között, csökkenti a papíralapú adminisztrációt, továbbá növeli az ügyintézés hatékonyságát, gyorsabbá téve azt. A rendszer lehetővé teszi a minisztériumokon belül a digitális aláírás, valamint az automatizált munkafolyamatok terjedését, kiterjeszti az irat- és dokumentumkezelés használatát az ügyintézői körre is, és elősegíti az érintett szervezeteknél a teljesen elektronikus, digitalizált kép alapú ügyintézés kialakulását. szabott kezelésére szolgáló ügyintézési folyamatokat támogatnak, melynek során igénybe vesznek/vehetnek általános célú irat- és/vagy dokumentumkezelési, illetve dokumentumtárolási (ún. repository) szolgáltatásokat. 13

14 Az EKEIDR önmagában integrálva megvalósítja mind az iratkezelési, mind pedig az ahhoz szorosan kapcsolódó dokumentumkezelési szolgáltatást, valamint opcionálisan például a papíralapú dokumentumok hiteles elektronikus dokumentummá való konvertálását. A rendszer használatával az egyes szervezeteknél elektronikusan egyszer már rögzített iratok és dokumentumok másik szervezethez történő eljuttatásával és a releváns adatok újrarögzítése nélküli ügyintézésével megvalósul a minisztériumok között az informatikai rendszerek együttműködése. Erre az automatizált együttműködésre szolgál az EKEIDR úgynevezett Mediátor modulja, amely egy Message-Oriented Middleware megvalósítás. 3.4 Mediátor A Mediátor feladata a Poszeidon rendszerek közötti adatküldés aszinkron, megbízható és tartós módon, valamint az üzenetküldéshez szükséges központi partnertörzs és címjegyzék kezelése az alábbi funkciók megvalósításával. Borítékok elektronikus postázása Elektronikus tértivevény a borítékok érkeztetéséről Státusz és egyéb visszajelzések az elektronikus borítékban érkezett ügyiratokról és iratokról Elektronikusan elpostázott borítékon a borítékkal kapcsolatos visszajelzések követése Elektronikus borítékban továbbított ügyirattal és irattal kapcsolat visszajelzések követése Szervezeti hierarchia, szerepkörök, felhasználók és leíró adataik publikálása Szervezeti hierarchia, szerepkörök, felhasználók és leíró adataiknak fogadása partner törzsbe Automata szinkronizáció a fogadott szervezeti hierarchia, szerepkörök, felhasználók és leíró adataik között A központi szerveren átmenő üzenetek tárolása a szükséges ideig Tárolt üzenetek adminisztratív karbantartása, archiválása 14

15 Az EKEIDR a Mediátorral kiegészítve, az irat- és dokumentumkezelésen felül önmagában integráltan tartalmaz egy konkrét nevesített szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatást, a biztonságos kézbesítést, legalábbis különböző szervek egységes Poszedion rendszerei között. 3.5 Poszeidon-szakrendszeri interfész A Poszeidon rendszerhez szabványos WebService alapú interfészek kerültek kialakításra annak érdekében, hogy bármilyen szakrendszer igénybe tudja venni az irat- és dokumentumkezelési szolgáltatásokat. Ezek az interfészek az alábbiak: Elektronikus küldeményfogadási interfész o Érkeztetés kérés o Érkeztetett irat lekérése o Érkeztetési adat lekérése Iktatási interfész o Bejövő iktatás kérés o Bejövő iktatás kérés érkeztetési adatok alapján o Kimenő iktatás kérés o Iktatási adat lekérdezés o Iktatott irat lekérdezés 15

16 o o o Ügy státusz információ frissítés Téves iktatás jelzés Irat tárolás kérése iktatószámhoz Dokumentumtár interfész o Dokumentum tárolása o Dokumentum visszakeresése o Dokumentum változtatása Iratlista interfész o Az adott ügyintézőre szignált iratok listájának lekérdezése o Lejárt határidejű iratok listájának lekérdezése o Lejárt megőrzési idejű iratok listájának lekérdezése Irat-betekintési interfész o Az ügyfél által látható iratok listájának lekérése o Irat elektronikus kiküldése kérés Ügy-státusz interfész o Belső ügy-státusz lekérdezés o Külső ügy-státusz lekérdezés A felsorolt szabványos WebService alapú szakrendszeri interfészek valósítják meg a kapcsolatokat például többek között az alábbi külső rendszerek illetve szolgáltatások irányába: MS-Sharepoint alapú dokumentum- és/vagy feladatkezelő rendszerrel való kapcsolat (KKIR) A Magyar Posta hibrid és inverz hibrid konverziós szolgáltatás (e-küldeményfogadással és továbbítással) Elektronikus Levéltárba adás E-Levéltár projekt által szabályozott megoldása Elektronikus Ügyintézési Felügyelet szakrendszerével való kapcsolat (ÁROP ) 3.6 Önkormányzati ASP Az Önkormányzati ASP központ felállításának (projekt azonosító: EKOP 3.1.6) célja a piaci e- közigazgatási megoldásokra és tapasztalatokra építve egy olyan ASP központ létrehozása a középmagyarországi régióban, amely az önkormányzatok számára lehetővé teszi hatékony forrásfelhasználás mellett a belső működés támogatását és egyes e-közigazgatási szolgáltatások nyújtását korszerű informatikai megoldások segítségével. Az ASP szolgáltató központ keretrendszerén keresztül elérhető tervezett induló alkalmazások köre: Gazdálkodási rendszer, Ingatlan- és vagyonkataszter rendszer, 16

17 Helyi adórendszer, Iratkezelő rendszer, Önkormányzati portál, Ipari és kereskedelmi rendszer valamint a keretrendszeri szolgáltatások. A projektet a Magyar Államkincstár, a Belügyminisztérium, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, a KINCSINFO Kincstári Informatikai Nonprofit Kft., a NISZ zeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., valamint a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség, mint konzorciumvezető alkotta konzorcium valósítja meg. 3.7 Elektronikus levéltár projekt Az Elektronikus levéltár projekt (EKOP ) által megvalósítandó egységes elektronikus levéltári rendszer műszaki tervezése már 2007-ben megkezdődött és a maradandó értékű elektronikus adatvagyon hosszú távú megőrzésének biztosítására szolgáló kiemelt projekt megvalósítása 2013-ban ér véget. A projektkonzorcium tagjai a Magyar Országos Levéltár, Budapest Főváros Levéltára és a zeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. Mint minden iratkezelési művelet, úgy minden levéltári művelet alapja is az egyedileg nyilvántartott irat. Ezekhez kell hozzárendelni a metaadatokat és a különböző hierarchikus besorolásokat, csoportosításokat (irategyüttesek, aggregációk). Az iratok levéltári megőrzése akkor lehet sikeres és hosszútávon fenntartható, ha az egyes iratokhoz az ügyintézés során rendelt metaadatok a levéltárban is iratszinten rendelkezésre állnak. A levéltár számára minden elektronikus iratot a Nyílt Archívum Információs Rendszerekre vonatkozó ISO 14721:2003 szabványban szereplő ún. Iratátadási Információs Csomagként (SIP-ként) kell átadni. Az elektronikus levéltár iratkezelő rendszerből, adatbázis adataiból, fájlrendszerből, vagy elektronikus iratok összetartozó gyűjteményéből való átadásra is fel van készülve. Valamennyi átadás az alábbi négy fő átadás típus egyikébe kell, hogy essen: Tanúsított iratkezelő rendszerből történő átadás tanúsított iratkezelő rendszerből származó iratanyag átadása Egyéb iratanyag iratszinten strukturált átadása Egyéb iratanyag nem iratszinten strukturált átadása A SIP előállításának követelményei az archiválás előtti dokumentum eredetétől függően változhatnak az alábbi ábrának megfelelően. 17

Az ELO Iratkezelő Modul jogi háttere. dr. Fenyér Éva ügyvéd, iratkezelési jogi tanácsadó

Az ELO Iratkezelő Modul jogi háttere. dr. Fenyér Éva ügyvéd, iratkezelési jogi tanácsadó Az ELO Iratkezelő Modul jogi háttere dr. Fenyér Éva ügyvéd, iratkezelési jogi tanácsadó 1 Az előadás célja A jogi alapok áttekintése és rendszerezése Az ELO Iratkezelő Modul - magyarországi jogszabályi

Részletesebben

A KORMÁNYZATI ÉRKEZTETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA

A KORMÁNYZATI ÉRKEZTETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA A KORMÁNYZATI ÉRKEZTETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA Dr. Magyariné dr. Nagy Edit helyettes államtitkár 2014. november 06. Közpolitikai cél: közigazgatás hatékonyságának növelése E-közigazgatási szolgáltatások körének

Részletesebben

Irattári műhelybeszélgetés Iratkezelési szabályzat

Irattári műhelybeszélgetés Iratkezelési szabályzat Irattári műhelybeszélgetés Iratkezelési szabályzat Veszprém, 2013. október 29. Készítette: Szitási Istvánné segédlevéltáros Ügyvitel IRATKEZELÉS Küldemények érkezése Beadványok érkeztetése Nyilvántartásba

Részletesebben

ELOik Tanúsított iratkezelés

ELOik Tanúsított iratkezelés 2011.10.03. 1 ELOik Tanúsított iratkezelés dr. Domokos László Ovitas Magyarország Informatikai Kft. www.ovitas.hu Budapest, 2011. Október 4. Témák ELO ELO & tanúsított iratkezelés ELOik modul ELOik funkciók

Részletesebben

Szabályozott Elektronikus Ügyintézési Szolgáltatások a Magyar Postánál

Szabályozott Elektronikus Ügyintézési Szolgáltatások a Magyar Postánál E- KÖZIGAZGATÁS KÉPZÉS ÉS KONFERENCIA 2014.10.16. Szabályozott Elektronikus Ügyintézési Szolgáltatások a Magyar Postánál Kis Gábor Róbert A MAGYAR POSTA AGORA Projekt Közhiteles Címregiszter Projekt EU

Részletesebben

Iratkezelés ellenőrzése, az ellenőrzés részletes feladatai Dr. Kenyeres István Budapest Főváros Levéltára főigazgató Belső Ellenőrök Társasága II.

Iratkezelés ellenőrzése, az ellenőrzés részletes feladatai Dr. Kenyeres István Budapest Főváros Levéltára főigazgató Belső Ellenőrök Társasága II. Iratkezelés ellenőrzése, az ellenőrzés részletes feladatai Dr. Kenyeres István Budapest Főváros Levéltára főigazgató Belső Ellenőrök Társasága II. SZAKMAI KONFERENCIA 2014. február 24. Amiről szólesz Az

Részletesebben

A DALNET24 projekt aktualitásai

A DALNET24 projekt aktualitásai GISopen 2015. Székesfehérvár 2015. március 27. Doroszlai Tamás FÖMI-FFÜO ov Földmérési és Távérzékelési Intézet Digitális földhivatal Földhivatali elektronikus dokumentum kezelés Az elektronikus dokumentum

Részletesebben

dr. Fenyér Éva iratkezelési jogi tanácsadó Opál Média és Kommunikáció Bt. 1149 Budapest, Angol u. 34. www.agroinform.hu

dr. Fenyér Éva iratkezelési jogi tanácsadó Opál Média és Kommunikáció Bt. 1149 Budapest, Angol u. 34. www.agroinform.hu Miért az ELOoffice iratkezelő rendszer mellett döntöttünk? dr. Fenyér Éva iratkezelési jogi tanácsadó Opál Média és Kommunikáció Bt. 1149 Budapest, Angol u. 34. www.agroinform.hu A céges adminisztráció

Részletesebben

Oktatási keretrendszer. Aba 0 perces ügyintézés pilot projekt

Oktatási keretrendszer. Aba 0 perces ügyintézés pilot projekt 1 Aba 0 perces ügyintézés pilot projekt 1 Közigazgatás jelene 2 Problémák Lassú ügyintézési folyamat Államháztartásnak költséges működés Cél Hatékonyság növelése Legyen gyorsabb, egyszerűbb Költség csökkentés

Részletesebben

Tájékoztató az Ügyfélkapu használatáról

Tájékoztató az Ügyfélkapu használatáról Tájékoztató az Ügyfélkapu használatáról Az Ügyfélkapu a magyar kormányzat elektronikus ügyfél-beléptető és azonosító rendszere. Biztosítja, hogy felhasználói a személyazonosság igazolása mellett, egyszeri

Részletesebben

A tervezet előterjesztője a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium.

A tervezet előterjesztője a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium. Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

az önkormányzati ASP-központ példáján szemléltetve

az önkormányzati ASP-központ példáján szemléltetve az önkormányzati ASP-központ példáján szemléltetve Önkormányzati ASP-központ Az első olyan átfogó közigazgatási alrendszer, amelynek a tervezése kezdetektől fogva az új SZEÜSZ terminológiára illetve az

Részletesebben

Tanúsított Iratkezelı Szoftver Office GOV Ügykövetési rendszer

Tanúsított Iratkezelı Szoftver Office GOV Ügykövetési rendszer Tanúsított Iratkezelı Szoftver Office GOV Ügykövetési rendszer Baranyi Norbert UniOffice Rendszerház Kft. 1111 Budapest, Kende u. 3. www.unioffice.hu 2009. december 16. Az UniOffice Rendszerház 1992 alapítás

Részletesebben

Iktatószám: A hatásvizsgálat elkészítésére fordított idő: H A T Á S V I Z S G Á L A T I VIII/695/2013. 1 nap Dátum: Kapcsolódó hatásvizsgálati lapok: L A P 2013. április 15. nincs Hatásvizsgálatba bevont

Részletesebben

AZ INFORMATIKA JOGI VONATKOZÁSAI SZABÁLYOZOTT ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK.

AZ INFORMATIKA JOGI VONATKOZÁSAI SZABÁLYOZOTT ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK. AZ INFORMATIKA JOGI VONATKOZÁSAI SZABÁLYOZOTT ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK. KÉRELEM ELEKTRONIKUS BENYÚJTÁSA biztonságos elektronikus kézbesítési szolgáltatás igénybevételével, ÁNYK űrlap benyújtás

Részletesebben

Az elektronikus közszolgáltatások informatikai biztonságának jogi szabályozása

Az elektronikus közszolgáltatások informatikai biztonságának jogi szabályozása Az elektronikus közszolgáltatások informatikai biztonságának jogi szabályozása Dr. Dedinszky Ferenc kormány-főtanácsadó Informatikai biztonsági felügyelő Miniszterelnöki Hivatal Infokommunikációs Államtitkárság

Részletesebben

Költséghatékony, papírmentes adminisztráció, E-ügyintézés NETWORKSHOP 2010 Konferencia

Költséghatékony, papírmentes adminisztráció, E-ügyintézés NETWORKSHOP 2010 Konferencia Költséghatékony, papírmentes adminisztráció, E-ügyintézés NETWORKSHOP 2010 Konferencia Vörös Balázs Folyamatosan növekedő költségek Az ügyfélkör növekedésével párhuzamosan növekszik: A feldolgozandó és

Részletesebben

V/6. sz. melléklet: Táv- és csoportmunka támogatás funkcionális specifikáció

V/6. sz. melléklet: Táv- és csoportmunka támogatás funkcionális specifikáció V/6. sz. melléklet: Táv- és csoportmunka támogatás funkcionális specifikáció 1. A követelménylista céljáról Jelen követelménylista (mint a GOP 2.2. 1 / KMOP 1.2.5 pályázati útmutató melléklete) meghatározza

Részletesebben

Enterprise extended Output Management. exom - Greendoc Systems Kft. 1

Enterprise extended Output Management. exom - Greendoc Systems Kft. 1 Enterprise extended Output Management exom - Greendoc Systems Kft. 1 exom - Greendoc Systems Kft. 2 Sokféle bementi adatformátum kezelése Adatok fogadása különböző csatornákon Előfeldolgozás: típus meghatározás,

Részletesebben

EKOP-1.A.1-08/C-2009-0010

EKOP-1.A.1-08/C-2009-0010 EKOP-1.A.1-08/C-2009-0010 Legfőbb Ügyészség, 2010. július 28. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg. Az Európai Unió és a Magyar

Részletesebben

A TakarNet24 projekt

A TakarNet24 projekt országos földhivatali hálózat A TakarNet24 projekt Zalaba Piroska főtanácsos Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztály Jogi keretek Eljárások TAKAROS koncepción

Részletesebben

TAKARNET24 szolgáltatásai

TAKARNET24 szolgáltatásai TAKARNET24 szolgáltatásai Szilvay Gergely Földmérési és Távérzékelési Intézet ÖSSZEFOGLALÁS A Digitális Földhivatal k özéptávú fejlesztési terv első lépések ént a befejezéséhez k özeledik az EKOP-1.1.3

Részletesebben

OPEN SPACE FÓRUM TÉMA JEGYZET

OPEN SPACE FÓRUM TÉMA JEGYZET OPEN SPACE FÓRUM TÉMA JEGYZET Téma neve/címe: Integrált ügyfélszolgálat kialakítása Téma gazdája: Lakatos András Jegyzetkészítő: Lakatos András További résztvevők: Csiba András Kovács István Lackó Péter

Részletesebben

HITELES MÁSOLATKÉSZÍTÉSI REND

HITELES MÁSOLATKÉSZÍTÉSI REND BOLEVÁCZ ÉS VÖRÖS ÜGYVÉDI IRODA 1053 Budapest, Veres Pálné utca 9. I/2. Budapesti Ügyvédi Kamara 2291 HITELES MÁSOLATKÉSZÍTÉSI REND Kiadás dátuma 2015. február 20. 1 TARTALOM 1. A másolatkészítési rend

Részletesebben

A RAKTÁRI JEGYZÉKEK SZÁMÍTÓGÉPES FELDOLGOZÁSA: ADATMODELLEZÉS ÉS SZABVÁNYOK

A RAKTÁRI JEGYZÉKEK SZÁMÍTÓGÉPES FELDOLGOZÁSA: ADATMODELLEZÉS ÉS SZABVÁNYOK A RAKTÁRI JEGYZÉKEK SZÁMÍTÓGÉPES FELDOLGOZÁSA: ADATMODELLEZÉS ÉS SZABVÁNYOK Boross István MNL Veszprém Megyei Levéltára Juhász Zoltán Pannon Egyetem Budapest Főváros Levéltára, 2014. május 6. MÓDSZERTANI

Részletesebben

Ügyirat- és dokumentumkezelés átalakításának vizsgálata Gyöngyös Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalában Tanulmány

Ügyirat- és dokumentumkezelés átalakításának vizsgálata Gyöngyös Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalában Tanulmány Ügyirat- és dokumentumkezelés átalakításának vizsgálata Gyöngyös Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalában Tanulmány Gyöngyös Város Önkormányzata 2014. szeptember 30. Tartalomjegyzék 1 A dokumentum

Részletesebben

Az elektronikus közigazgatás fejlesztése - különös tekintettel az önkormányzatokra

Az elektronikus közigazgatás fejlesztése - különös tekintettel az önkormányzatokra Az elektronikus közigazgatás fejlesztése - különös tekintettel az önkormányzatokra dr. Kópiás Bence főosztályvezető-helyettes E-közigazgatási Főosztály 2009. március 20. Az elmúlt évek fejlesztései a jogi

Részletesebben

Tisztelettel köszöntöm a RITEK Zrt. Regionális Információtechnológiai Központ bemutatóján. www.ritek.hu

Tisztelettel köszöntöm a RITEK Zrt. Regionális Információtechnológiai Központ bemutatóján. www.ritek.hu Tisztelettel köszöntöm a RITEK Zrt. Regionális Információtechnológiai Központ bemutatóján. www.ritek.hu BEVEZETŐ az ASP-szolgáltatásról Az ASP-szolgáltatás (Application Service Providing) előnyei A megrendelő

Részletesebben

Rónai Gergely. fejlesztési főmérnök BKK Közút Zrt.

Rónai Gergely. fejlesztési főmérnök BKK Közút Zrt. ITS fejlesztés Budapesten Rónai Gergely fejlesztési főmérnök BKK Közút Zrt. A fővárosi ITS kezdetei Nemzeti Közlekedési Napok 2013 - ITS fejlesztés Budapesten 2 ITS fejlesztések szervezeti háttere Budapest

Részletesebben

Elektronikus iratkezelés és ügykezelés a közigazgatásban

Elektronikus iratkezelés és ügykezelés a közigazgatásban Elektronikus iratkezelés és ügykezelés a közigazgatásban Füzessy Tamás tartalomkezelési szakértő Miről lesz szó? Szervezeti tartalomkezelés SAP Record Management és Case Management keretrendszer Contentum.SAP

Részletesebben

aa) az érintett közművek tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter bevonásával, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési

aa) az érintett közművek tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter bevonásával, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési 1486/2015. (VII. 21.) Korm. határozat a Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósításával kapcsolatos aktuális feladatokról, valamint egyes kapcsolódó kormányhatározatok módosításáról 1. A Kormány

Részletesebben

Információ menedzsment

Információ menedzsment Információ menedzsment Szendrői Etelka Rendszer- és Szoftvertechnológiai Tanszék szendroi@witch.pmmf.hu Szervezetek felépítése Szervezetek közötti információáramlás Információ fogadás Elosztás Új információk

Részletesebben

Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2015. (VI..) önkormányzati rendelete. az elektronikus ügyintézés helyi szabályairól

Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2015. (VI..) önkormányzati rendelete. az elektronikus ügyintézés helyi szabályairól 5. napirendi pont előterjesztésének melléklete Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2. Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2015. (VI..) önkormányzati

Részletesebben

Leolvasói rendszer kialakításának koncepciója ipari mobil eszközökkel (ipari PDA-val)

Leolvasói rendszer kialakításának koncepciója ipari mobil eszközökkel (ipari PDA-val) Leolvasói rendszer kialakításának koncepciója ipari mobil eszközökkel (ipari PDA-val) A leolvasási feladat AS Szerver DB Számlázási, ügyfélszolgálati adatbázis Adatgyűjtő szerver Mobil adatgyűjtő AS szerver

Részletesebben

Megfelelés az új iratkezelési rendeletnek az ELOik modullal

Megfelelés az új iratkezelési rendeletnek az ELOik modullal Megfelelés az új iratkezelési rendeletnek az ELOik modullal Dezsényi Csaba csaba.dezsenyi@ovitas.hu Mindenki nyugodjon meg! Az meg fog felelni az új jogszabályoknak! 2 Mit jelent? Felülvizsgálat Szerelés

Részletesebben

A Z E L E K T R O N I K U S A L Á Í R Á S J O G I S Z A B Á L Y O Z Á S A.

A Z E L E K T R O N I K U S A L Á Í R Á S J O G I S Z A B Á L Y O Z Á S A. JOGI INFORMATIKA A Z E L E K T R O N I K U S A L Á Í R Á S J O G I S Z A B Á L Y O Z Á S A. A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosító számú Nemzeti Kiválóság Program Hazai hallgatói, illetve

Részletesebben

Elektronikus Közigazgatás megvalósítása

Elektronikus Közigazgatás megvalósítása Elektronikus Közigazgatás megvalósítása Út a digitális társadalom felé Hajzer Károly informatikai helyettes államtitkár Elektronikus kormányzati szolgáltatások biztonsági szint emelése Cél: A üzembiztosan

Részletesebben

Elektronikus dokumentumkezelés, mint az Oktatási Hivatal hatékonyságnövelésének új eszköze

Elektronikus dokumentumkezelés, mint az Oktatási Hivatal hatékonyságnövelésének új eszköze Elektronikus dokumentumkezelés, mint az Oktatási Hivatal hatékonyságnövelésének új eszköze. Dokumentumkezelés fejlődése Fejlettség Javasolt előrelépés Papírmentes iroda DMS rendszer +WF Iratkezelő rendszer

Részletesebben

KÖVETKEZŐ GENERÁCIÓS NAGYVÁLLALATI TARTALOMKEZELŐ MEGOLDÁSOK Stratis Kft. / Autonomy üzleti reggeli / 2014.10.16. Mezei Ferenc üzletág-igazgató

KÖVETKEZŐ GENERÁCIÓS NAGYVÁLLALATI TARTALOMKEZELŐ MEGOLDÁSOK Stratis Kft. / Autonomy üzleti reggeli / 2014.10.16. Mezei Ferenc üzletág-igazgató KÖVETKEZŐ GENERÁCIÓS NAGYVÁLLALATI TARTALOMKEZELŐ MEGOLDÁSOK Stratis Kft. / Autonomy üzleti reggeli / 2014.10.16. Mezei Ferenc üzletág-igazgató Hasonló, mégis más Ez se rossz amíg ezt ki nem próbáltad!

Részletesebben

A Griff Íjász Egyesület Elnökségének 3/2014/(12. 17.) ELN. sz. Határozata a Griff Íjász Egyesület Iratkezelési szabályzata

A Griff Íjász Egyesület Elnökségének 3/2014/(12. 17.) ELN. sz. Határozata a Griff Íjász Egyesület Iratkezelési szabályzata A Griff Íjász Egyesület Elnökségének 3/2014/(12. 17.) ELN. sz. Határozata a Griff Íjász Egyesület Iratkezelési szabályzata A köziratok védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény és a 1992. évi LXIII. törvény

Részletesebben

Elektronikus ügyintézés súgó. Az Elektronikus ügyintézés kezdeményezésének lépései:

Elektronikus ügyintézés súgó. Az Elektronikus ügyintézés kezdeményezésének lépései: Elektronikus ügyintézés súgó Az Elektronikus ügyintézés kezdeményezésének lépései: 1. Elektronikus ügyintézés kezdeményezése: 1.1 Elektronikus ügyintézés menüpont-, azon belül az Elektronikus ügyintézés

Részletesebben

TANÚSÍTVÁNY. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium e-közigazgatásért Felelős Helyettes Államtitkárság e-közigazgatási Főosztály által üzemeltetett

TANÚSÍTVÁNY. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium e-közigazgatásért Felelős Helyettes Államtitkárság e-közigazgatási Főosztály által üzemeltetett TANÚSÍTVÁNY A HUNGUARD Számítástechnikai-, informatikai kutató-fejlesztő és általános szolgáltató Kft, mint a NAT által NAT-6-0048/2011 számon akkreditált terméktanúsító szervezet tanúsítja, hogy a Közigazgatási

Részletesebben

Telenor Magyarország Távközlési Zrt.

Telenor Magyarország Távközlési Zrt. Telenor Magyarország Távközlési Zrt. 2045 Törökbálint, Pannon út 1. Másolatkészítési rend 1/8. oldal Tartalomjegyzék 1. A másolatkészítési rend célja... 3 2. A másolatkészítési rend tárgya... 3 3. A másolatkészítési

Részletesebben

A cloud szolgáltatási modell a közigazgatásban

A cloud szolgáltatási modell a közigazgatásban A cloud szolgáltatási modell a közigazgatásban Gombás László Krasznay Csaba Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company HP Informatikai Kft. 2011. november 23. Témafelvetés 2 HP Confidential Cloud

Részletesebben

24/2006. (IV. 29.) BM-IHM-NKÖM együttes rendelet

24/2006. (IV. 29.) BM-IHM-NKÖM együttes rendelet Hatály: 2006.05.07-24/2006. (IV. 29.) BM-IHM-NKÖM együttes rendelet a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelményekről A köziratokról, a közlevéltárakról

Részletesebben

A Magyar Szabadalmi Hivatal új elektronikus hatósági szolgáltatásai

A Magyar Szabadalmi Hivatal új elektronikus hatósági szolgáltatásai A Magyar Szabadalmi Hivatal új elektronikus hatósági szolgáltatásai Dr. Tószegi Zsuzsanna, elnöki főtanácsadó, szakmai projektvezető Barna Tamás, főosztályvezető-helyettes, IT fejlesztési vezető Miről

Részletesebben

1. számú függelék. A DOKU rendszerre vonatkozó eltérő, illetve speciális szoftver követelmények

1. számú függelék. A DOKU rendszerre vonatkozó eltérő, illetve speciális szoftver követelmények 1. számú függelék A DOKU rendszerre vonatkozó eltérő, illetve speciális szoftver követelmények 27/2014. (V. 18.) KM rendelet - metaadatok 1. melléklet: 1. KÜLDEMÉY METAADATOK Sorszám Megnevezés Mező típusa

Részletesebben

TANÚSÍTVÁNY. tanúsítja, hogy a Magyar Posta Biztosító Zrt. és a Magyar Posta Életbiztosító Zrt., illetve a Magyar Posta Zrt. által üzemeltetett

TANÚSÍTVÁNY. tanúsítja, hogy a Magyar Posta Biztosító Zrt. és a Magyar Posta Életbiztosító Zrt., illetve a Magyar Posta Zrt. által üzemeltetett TANÚSÍTVÁNY A HUNGUARD Számítástechnikai-, informatikai kutató-fejlesztő és általános szolgáltató Kft. a NAT által NAT-6-0048/2011 számon akkreditált terméktanúsító szervezet tanúsítja, hogy a Magyar Posta

Részletesebben

Diasort hatályosította: Fejesné TaskóTünde, 2014. augusztus 15. Ügyviteli munka. Szervezetek tevékenysége

Diasort hatályosította: Fejesné TaskóTünde, 2014. augusztus 15. Ügyviteli munka. Szervezetek tevékenysége Diasort hatályosította: Fejesné TaskóTünde, 2014. augusztus 15. 1 Ügyviteli munka Szervezetek tevékenysége Szakmai tevékenység (alaptevékenység) Szervi tevékenység (pl. ügyviteli tevékenység) Az ügyvitel

Részletesebben

A Poszeidon Ügyviteli és Iktatási Rendszer felhasználói oktatásának lépései röviden

A Poszeidon Ügyviteli és Iktatási Rendszer felhasználói oktatásának lépései röviden A Poszeidon Ügyviteli és Iktatási Rendszer felhasználói oktatásának lépései röviden Érkeztetők és iktatók részére Cím: 1111 Budapest, Budafoki út 59. Tel./fax: +36 (1) 209-4748 E-mail: info@sdakft.hu Web:

Részletesebben

Szolgáltatás Orientált Architektúra a MAVIR-nál

Szolgáltatás Orientált Architektúra a MAVIR-nál Szolgáltatás Orientált Architektúra a MAVIR-nál Sajner Zsuzsanna Accenture Sztráda Gyula MAVIR ZRt. FIO 2009. szeptember 10. Tartalomjegyzék 2 Mi a Szolgáltatás Orientált Architektúra? A SOA bevezetés

Részletesebben

Szolgáltatási szint megállapodás. Verzió: 1.0. (2010. december 13.) aai@niif.hu

Szolgáltatási szint megállapodás. Verzió: 1.0. (2010. december 13.) aai@niif.hu Szolgáltatási szint megállapodás Verzió: 1.0 (2010. december 13.) aai@niif.hu Műszaki szolgáltatások Metadata A metadata a föderáció tagjait leíró, a föderációs operátor által digitálisan aláírt állomány,

Részletesebben

Hosszú távú hiteles archiválás elektronikus aláírás segítségével. Krasznay Csaba BME Informatikai Központ

Hosszú távú hiteles archiválás elektronikus aláírás segítségével. Krasznay Csaba BME Informatikai Központ Hosszú távú hiteles archiválás elektronikus aláírás segítségével Krasznay Csaba BME Informatikai Központ Tartalom Szabályok, szabályzatok Érvényességi kritériumok Szabványos formátumok XAdES aláírási formátumok

Részletesebben

INFORMATIKAI RENDSZER FEJLESZTÉSE. TÁMOP 4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0013 A Szolnoki Főiskola idegen nyelvi képzési rendszerének fejlesztése

INFORMATIKAI RENDSZER FEJLESZTÉSE. TÁMOP 4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0013 A Szolnoki Főiskola idegen nyelvi képzési rendszerének fejlesztése INFORMATIKAI RENDSZER FEJLESZTÉSE TÁMOP 4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0013 A Szolnoki Főiskola idegen nyelvi képzési rendszerének fejlesztése IDEGEN NYELVI KÉPZÉSEK INFORMATIKAI TÁMOGATÁSA A TÁMOP-4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0013

Részletesebben

T/17968/10. szám. Az Országgyűlés. a j á n l á s a

T/17968/10. szám. Az Országgyűlés. a j á n l á s a T/17968/10. szám Az Országgyűlés Kulturális és sajtó bizottságának Alkotmány- és igazságügyi bizottságának Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottságának Önkormányzati bizottságának a j á n l á s

Részletesebben

Városi tömegközlekedés és utastájékoztatás szoftver támogatása

Városi tömegközlekedés és utastájékoztatás szoftver támogatása Városi tömegközlekedés és utastájékoztatás szoftver támogatása 1. Általános célkitűzések: A kisvárosi helyi tömegközlekedés igényeit maximálisan kielégítő hardver és szoftver környezet létrehozása. A struktúra

Részletesebben

Elektronikus aláírás a végrehajtói ügyintézésben

Elektronikus aláírás a végrehajtói ügyintézésben Elektronikus aláírás a végrehajtói ügyintézésben Szabóné Endrődi Csilla Microsec Kft. 2011. április 28. www.e-szigno.hu Az elektronikus aláírás terjedése Magyarországon Kedvező helyzet: Alaptechnológia

Részletesebben

MÁSOLATKÉSZÍTÉSI REND

MÁSOLATKÉSZÍTÉSI REND MÁSOLATKÉSZÍTÉSI REND Gyollai Ügyvédi Iroda Irodavezető: Dr. Gyollai János ügyvéd Székhely: H-1126 Budapest, Ugocsa u. 4/b Tel.: (+36 1) 487-8715 Fax: (+36 1) 487-8701 E-mail: iroda@gyollai.hu Készítés

Részletesebben

Tartalom. Konfiguráció menedzsment bevezetési tapasztalatok. Bevezetés. Tipikus konfigurációs adatbázis kialakítási projekt. Adatbázis szerkezet

Tartalom. Konfiguráció menedzsment bevezetési tapasztalatok. Bevezetés. Tipikus konfigurációs adatbázis kialakítási projekt. Adatbázis szerkezet Konfiguráció menedzsment bevezetési tapasztalatok Vinczellér Gábor AAM Technologies Kft. Tartalom 2 Bevezetés Tipikus konfigurációs adatbázis kialakítási projekt Adatbázis szerkezet Adatbázis feltöltés

Részletesebben

nyzati igazgatásban 2010. szeptember 09. KESZTHELY Pajna SándorS vezérigazgat rigazgató

nyzati igazgatásban 2010. szeptember 09. KESZTHELY Pajna SándorS vezérigazgat rigazgató 1 Korszerő technológi giák k az önkormányzati nyzati igazgatásban és s település üzemeltetésben 2010. szeptember 09. KESZTHELY Pajna SándorS vezérigazgat rigazgató 2 Önkormányzatok feladatai Hatósági tevékenység

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS FOGALMAK

I. ÁLTALÁNOS FOGALMAK IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT A köziratok védelmérõl szóló 1995. évi LXVI. törvény elõírásait figyelembe véve a Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola Dolgozóiért és Diákjaiért Alapítvány (továbbiakban:

Részletesebben

Tájékoztató az ügykezelői alapvizsga követelményrendszeréről

Tájékoztató az ügykezelői alapvizsga követelményrendszeréről Tájékoztató az ügykezelői alapvizsga követelményrendszeréről Az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság Elnöksége a közigazgatási és az ügykezelői alapvizsgáról szóló 174/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet

Részletesebben

KIR 2.0 A KIR MEGÚJÍTÁSÁNAK ELSŐ LÉPÉSEI BARCSÁNSZKY PÉTER OKTATÁSI HIVATAL. TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS Támogatása

KIR 2.0 A KIR MEGÚJÍTÁSÁNAK ELSŐ LÉPÉSEI BARCSÁNSZKY PÉTER OKTATÁSI HIVATAL. TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS Támogatása A KIR MEGÚJÍTÁSÁNAK ELSŐ LÉPÉSEI BARCSÁNSZKY PÉTER OKTATÁSI HIVATAL TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS Támogatása A köznevelés információs rendszere Jogszabályi környezet határozza meg a kapcsolódó

Részletesebben

AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu

AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu Integrált (Elektronikus) Nyomonkövető Rendszer Miért használjuk? Hogyan használjuk?

Részletesebben

stratégiai kutatási terve

stratégiai kutatási terve A NESSI-Hungary stratégiai kutatási terve Dr. Kondorosi osi Károly BME IIT 2 Vázlat Bevezető Alakulás, motivációk Mit csinál a NESSI az EU-s anya Mit csinál a NESSI-Hungary A Stratégiai kutatási terv (SKT)

Részletesebben

Központi irattárolás rendje

Központi irattárolás rendje Központi irattárolás rendje 1. A központi irattárolás körülményeinek meghatározása 1. Az intézményrendszer központi irattárolásának biztosításához szükséges infrastruktúra és szolgáltatás nyújtása a MAG

Részletesebben

BÁTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

BÁTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL A BÁTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1. számú melléklete A H I V A T A L S Z E R V E Z E T I S É M Á J A Báta KÖZSÉG ÖNKORMÁNY- ZATÁNAK KÉPVISELŐ- TESTÜLETE Sárpilis KÖZSÉG ÖNKORMÁNY- ZATÁNAK KÉPVISELŐ-

Részletesebben

WebCenter. Online jóváhagyás és együttműködés. Gönczi Zsolt 2011. Október 27-28.

WebCenter. Online jóváhagyás és együttműködés. Gönczi Zsolt 2011. Október 27-28. WebCenter Online jóváhagyás és együttműködés Gönczi Zsolt 2011. Október 27-28. Egy termék piaci bevezetésének kihívásai Alkalmazkodni kell az felek időbeosztásához A felek alkalomadtán földrajzilag távol

Részletesebben

A Szent Imre Katolikus Általános Iskola egyedi iratkezelési és iratmegsemmisítési szabályzata

A Szent Imre Katolikus Általános Iskola egyedi iratkezelési és iratmegsemmisítési szabályzata A Szent Imre Katolikus Általános Iskola egyedi iratkezelési és iratmegsemmisítési szabályzata 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Az iratkezelési szabályzat hatálya... 3 Az iratkezelés felügyelete...

Részletesebben

Az e-archivum működés közben. Puzsár Imre (Magyar Országos Levéltár)

Az e-archivum működés közben. Puzsár Imre (Magyar Országos Levéltár) Az e-archivum működés közben Puzsár Imre (Magyar Országos Levéltár) Létrejötte 10/2002. NKÖM r. alap minisztériumi elvárás a rendeletnél ne tartalmazzon többet, de több funkcionalitást fejlesztettünk bele,

Részletesebben

Legjobb gyakorlati alkalmazások

Legjobb gyakorlati alkalmazások Legjobb gyakorlati alkalmazások A belső ellenőrzési munkafolyamatok elektronikus dokumentálása A Ber. 12. j) pontja alapján a belső ellenőrzési vezető köteles az ellenőrzések nyilvántartásáról, valamint

Részletesebben

Az e-közigazgatási rendszer fejlesztésének aktuális feladatai

Az e-közigazgatási rendszer fejlesztésének aktuális feladatai Az e-közigazgatási rendszer fejlesztésének aktuális feladatai Dr. Baja Ferenc kormánybiztos 2008. április 29. Áttekintés Problémák Paradigmaváltás E-közszolgáltatások stratégiai modellje EKOP ÁROP mint

Részletesebben

Pilot projekt az NFGM-ben: nyílt forráskódú kollaborációs dokumentumportál és üzleti dashboard projektek tapasztalatai

Pilot projekt az NFGM-ben: nyílt forráskódú kollaborációs dokumentumportál és üzleti dashboard projektek tapasztalatai Pilot projekt az NFGM-ben: nyílt forráskódú kollaborációs dokumentumportál és üzleti dashboard projektek tapasztalatai Török Tamás Szántó Iván torok.tamas@ulx.hu szanto.ivan@ulx.hu ULX Open Source Consulting

Részletesebben

vbar (Vemsoft banki BAR rendszer)

vbar (Vemsoft banki BAR rendszer) vbar (Vemsoft banki BAR rendszer) BAR bemutatása 1994. július 1-jétől kezdte meg működését a Központi Adós- és Hitelinformációs Rendszer, azóta is használt rövidített nevén a BAR, amely kezdetben kizárólag

Részletesebben

A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító

A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító INFORMATIKAI ÉS ÜZLETI TANÁCSADÁS RENDSZERINTEGRÁCIÓ HÁLÓZATI MEGOLDÁSOK RENDSZERTÁMOGATÁS OUTSOURCING VIRTUALIZÁCIÓ IP TELEFONRENDSZEREK A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító A-Net

Részletesebben

ÁSZF 1. melléklet. GST-Max Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1021 Budapest, Völgy utca 32/b. részéről

ÁSZF 1. melléklet. GST-Max Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1021 Budapest, Völgy utca 32/b. részéről ÁSZF 1. melléklet GST-Max Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1021 Budapest, Völgy utca 32/b részéről Click&Flow licenc, éves szoftverkövetés és kapcsolódó szolgáltatások díjai érvényes: 2015.08.01-től 1/7

Részletesebben

A projekt a fenti célokat a következő három tevékenységi csoportban valósítja meg.

A projekt a fenti célokat a következő három tevékenységi csoportban valósítja meg. A kormányzati fejlesztéseknek köszönhetően az elektronikus iratok mennyisége exponenciálisan nő, aktív beavatkozás nélkül viszont néhány év alatt olvashatatlanná válnak. Ezeknek az iratoknak a nagy része

Részletesebben

Az egységes tartalomkezelés üzleti előnyei

Az egységes tartalomkezelés üzleti előnyei CNW Rendszerintegrációs Zrt. Mészáros Tamás értékesítési igazgató Az egységes tartalomkezelés üzleti előnyei NetRegisterX - Webes dokumentumkezelési megoldások A-Z-ig 1 Az éves papírfelhasználás mértéke

Részletesebben

Közigazgatási informatika tantárgyból

Közigazgatási informatika tantárgyból Tantárgyi kérdések a záróvizsgára Közigazgatási informatika tantárgyból 1.) A közbeszerzés rendszere (alapelvek, elektronikus árlejtés, a nyílt eljárás és a 2 szakaszból álló eljárások) 2.) A közbeszerzés

Részletesebben

Felmérés a hitelesítés szolgáltatás helyzetéről

Felmérés a hitelesítés szolgáltatás helyzetéről ÁROP 1.1.17-2012-2012-0001 Kormányzati informatikai szolgáltatás és e-közigazgatási sztenderdek projekt 3. részprojektje Felmérés a hitelesítés szolgáltatás helyzetéről BOGÓNÉ DR. JEHODA ROZÁLIA Szakmai

Részletesebben

Irat- és dokumentumkezelés elosztott, szolgáltatás alapú SaaS modellekben GRID és Cloud irányok előnyei és hátrányai

Irat- és dokumentumkezelés elosztott, szolgáltatás alapú SaaS modellekben GRID és Cloud irányok előnyei és hátrányai Irat- és dokumentumkezelés elosztott, szolgáltatás alapú SaaS modellekben GRID és Cloud irányok előnyei és hátrányai E-Group ICT zrt. Tihanyi Péter Garami Gábor NETWORKSHOP Debrecen 2010 április 8. 4.

Részletesebben

TriDoc Professional document management

TriDoc Professional document management TriDoc Professional document management Magas szintű irat- és ügykezelő megoldás közepes és nagy méretű vállalatok számára. TriDoc enterprise nagyvállalati irat- és ügykezelő megoldás TriDoc enterprise

Részletesebben

- 1 / 6 - IQtató SQL. Elektronikus dokumentumkezelő és ügymenet támogató rendszer

- 1 / 6 - IQtató SQL. Elektronikus dokumentumkezelő és ügymenet támogató rendszer - 1 / 6 - IQtató SQL Elektronikus dokumentumkezelő és ügymenet támogató rendszer Az IQtató Dokumentum és Ügykezelő olyan programrendszer, amely cégformától és cégmérettől függetlenül alkalmas a papír-

Részletesebben

Informatikai biztonsági elvárások

Informatikai biztonsági elvárások Informatikai biztonsági elvárások dr. Dedinszky Ferenc kormány-fıtanácsadó informatikai biztonsági felügyelı 2008. július 2. Tartalom Átfogó helyzetkép Jogszabályi alapok és elıírások Ajánlások, a MIBA

Részletesebben

Dokumentumok Information kezelése? Management Információ - management. Professzionális dokumentumkezelés hiteles másolat készítés. Offisys Kft.

Dokumentumok Information kezelése? Management Információ - management. Professzionális dokumentumkezelés hiteles másolat készítés. Offisys Kft. Dokumentumok Information kezelése? Management Információ - management Professzionális dokumentumkezelés hiteles másolat készítés Offisys Kft. 2014.10.16 Professzionális dokumentum menedzsment Rendszerezetten

Részletesebben

Elektronikus dokumentumtárolási (EDT) szolgáltatás

Elektronikus dokumentumtárolási (EDT) szolgáltatás Elektronikus dokumentumtárolási (EDT) szolgáltatás Csatlakozási Szabályzat 2016. március 8. EREDETI 2 Tartalom 1 BEVEZETŐ... 3 1.1 A dokumentum célja... 3 2 AZ EDT SZOLGÁLTATÁS JELLEMZŐI... 4 2.1 Kapcsolódó

Részletesebben

POSZEIDON dokumentáció (2.2)

POSZEIDON dokumentáció (2.2) POSZEIDON dokumentáció (2.2) Gyorsiktatás I. BEJÖVŐ IRATOK IKTATÁSA A Gyorsiktatás felületen lehet beérkező iratainkat a legegyszerűbb módon érkeztetni és iktatni. 1.) VONALKÓD felragasztása a papírra.

Részletesebben

Irat iktatás Irat iktatás Irat iktatá Működési leírás Működési leírá nem tér ki csak

Irat iktatás Irat iktatás Irat iktatá Működési leírás Működési leírá nem tér ki csak Irat iktatás Irat iktatás Működési leírás Figyelem! A leírás nem tér ki miután azt más leírások tartalmazzák - a rendszer általános működési, kezelési kérdéseire, azokat ismertnek tételezi fel. A leírás

Részletesebben

Szegfű László szegfu.laszlo [at] szeged.eu

Szegfű László szegfu.laszlo [at] szeged.eu Nyílt forráskódú szoftverek helyzete és lehetőségei az önkormányzati ASP központok szemszögéből Nyílt szoftverek a közigazgatásban Budapest, Arany 10 Konferenciaközpont 2010. 04. 15. Szegfű László szegfu.laszlo

Részletesebben

TANÚSÍTVÁNY. tanúsítja, hogy a. Magyar Telekom Nyrt. által üzemeltetett. megfelel

TANÚSÍTVÁNY. tanúsítja, hogy a. Magyar Telekom Nyrt. által üzemeltetett. megfelel TANÚSÍTVÁNY A HUNGUARD Számítástechnikai-, informatikai kutató-fejlesztő és általános szolgáltató Kft. a 9/2005. (VII.21.) IHM rendelet alapján, mint a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium IKF/19519-2/2012/NFM

Részletesebben

Nyilvántartási Rendszer

Nyilvántartási Rendszer Nyilvántartási Rendszer Veszprém Megyei Levéltár 2011.04.14. Készítette: Juszt Miklós Honnan indultunk? Rövid történeti áttekintés 2003 2007 2008-2011 Access alapú raktári topográfia Adatbázis optimalizálás,

Részletesebben

Országos Rendezési Tervkataszter

Országos Rendezési Tervkataszter TeIR Országos Rendezési Tervkataszter Felhasználói útmutató Budapest, 2015. április Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 3 2. LEKÉRDEZÉSEK... 3 2.1 TERV ELLÁTOTTSÁG LEKÉRDEZÉS... 4 2.1.1. Kördiagram... 5 2.1.2.

Részletesebben

Működési és eljárási szabályzat. 1. sz. melléklet: Folyamatábra

Működési és eljárási szabályzat. 1. sz. melléklet: Folyamatábra Oldal: 1 / 5 1. A szabályzat célja Jelen működési és eljárási szabályzat célja a megfelelőségértékelési tevékenység szabályozása a kijelölt területen. 2. Alkalmazási terület ÉMI-TÜV SÜD Kft. kijelölt területe.

Részletesebben

Copyright 2012 EMC Corporation. All rights reserved.

Copyright 2012 EMC Corporation. All rights reserved. 1 Intelligens adatkinyerés, hiteles archiválás megvalósítása EMC Captiva termékkel 2 Tartalom EMC Captiva nagyvállalati megoldás EMC Captiva 7 új képességek áttekintése Hiteles másolatképzés és archiválás

Részletesebben

Papír helyett elektronikus űrlap. Szabadság és interaktivitás az űrlapkezelésben

Papír helyett elektronikus űrlap. Szabadság és interaktivitás az űrlapkezelésben Papír helyett elektronikus űrlap Szabadság és interaktivitás az űrlapkezelésben Csamangó András SAP tanácsadó Creative 4U Kft., Budapest 2010 Bemutatás 2002-ben alakult SAP Service Partner fő tevékenység:

Részletesebben

A PÓSA UTCAI ÓVODA IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A PÓSA UTCAI ÓVODA IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA PÓSA UTCAI ÓVODA DEBRECEN VÁROS KÖZOKTATÁSÁÉRT DÍJAS INTÉZMÉNY 4031 DEBRECEN PÓSA u. 49. TEL/FAX: 52/478-026 OM: 030893 A PÓSA UTCAI ÓVODA IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Az 1995.évi LXVI. Törvény a köziratokról,

Részletesebben

Végrehajtási Iratok Elektronikus Kézbesítési Rendszerének Felhasználási Szabályzata

Végrehajtási Iratok Elektronikus Kézbesítési Rendszerének Felhasználási Szabályzata Végrehajtási Iratok Elektronikus Kézbesítési Rendszerének Felhasználási Szabályzata 1. A Végrehajtási Iratok Elektronikus Kézbesítési Rendszere felhasználási szabályzatának jogszabályi alapja, közzététele

Részletesebben

WEB alapú kataszter információs rendszer Koszovóban KCLIS

WEB alapú kataszter információs rendszer Koszovóban KCLIS WEB alapú kataszter információs rendszer Koszovóban KCLIS Juszt András, Podolcsák Ádám Bevezetés Koszovó 2 millió lakos, 90% albán, szerb, bosnyák, török, roma, gorani kisebbségek 30 körzet, ~1300 kataszteri

Részletesebben