POSZEIDON VÍZ ALATTI ÉS FELSZÍNI MENTŐ - TŰZOLTÓ, POLGÁRŐR EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "POSZEIDON VÍZ ALATTI ÉS FELSZÍNI MENTŐ - TŰZOLTÓ, POLGÁRŐR EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA"

Átírás

1 POSZEIDON VÍZ ALATTI ÉS FELSZÍNI MENTŐ - TŰZOLTÓ, POLGÁRŐR EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Módosított változat évi CLXXV. törvény CTV -nek megfelelően Hiány pótolva

2 POSZEIDON VÍZ ALATTI ÉS FELSZINI MENTŐ - TŰZOLTÓ, POLGÁRŐR EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az POSZEIDON VÍZ ALATTI ÉS FELSZÍNI MENTŐ - TŰZOLTÓ, POLGÁRŐR EGYESÜLET Közgyűlése a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény, továbbá Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény, illetve A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltásról szóló évi XXXI. törvényben foglaltakra figyelemmel a mai napon, azaz december 29-én az Egyesület Alapszabályát az alábbi tartalommal fogadta el: I. Általános rendelkezések 1.Az Egyesület neve: Poszeidon Víz Alatti és Felszíni Mentő Tűzoltó, Polgárőr Egyesület Az Egyesület rövidített neve : Poszeidon Speciális Mentők 2.Megjelölésre használt címszó : PSM 3.Mentő tagozat rövidített neve: Poszeidon Speciális Mentőszolgálat 4. Polgárőr tagozat rövidített neve : Poszeidon Speciális Polgárőrség 5. Sport tagozat rövidített neve : Poszeidon Sport Klub Az Egyesület székhelye: 2360 Gyál Táncsics Mihály út 66 Az Egyesület alapításának éve : 2005 Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. Az Egyesület pecsétje: Kör alakú bélyegző az egyesület nevével, logójával. A felirat fekete színű, mely a pecsét körívével párhuzamosan helyezkedik el. A logó kék színben látható, a bélyegző lenyomatának közepén található 2

3 Az Egyesület logója ( 1 ) : Poszeidon, görög ókori kultúrában használatos jellegzetes ábrázolásával, szigonnyal és az egyesület nevével ( 2 ) Poszeidon, görög ókori kultúrában használatos jellegzetes ábrázolásával, szigonnyal pajzsban elhelyezve az egyesület nevével alul mint speciális mentőszolgálat, pajzsban elhelyezve valamint sürgősségi és katasztrófa elnevezés a sárga alapban (3) Poszeidon, görög ókori kultúrában használatos jellegzetes ábrázolásával, szigonnyal pajzsban elhelyezve az egyesület tagozat nevével 3

4 Az Egyesület olyan önkéntesen létrehozott, önkormányzattal rendelkező szervezet, amely nyilvántartott tagsággal rendelkezik, és céljainak elérése érdekében szervezi tagjai tevékenységét. Az Egyesület jogi személy. Az Egyesület határozatlan időre jött létre. II. Az Egyesület céljai és tevékenysége Az Egyesület célja: Olyan védőháló (szolgálati bázis) kiépítése, amivel ellenőrizni lehet a bányatavak, tavak, folyók stb, felszíni és víz alatti veszélyek forrásait az emberi élet védelmében. Az ehhez szükséges szolgálati rendszer kiépítése, technika háttérének megteremtése. Célja hogy készenlétben álljon egy esetleges vízből, illetve víz alatti mentő tevékenységre, ilyen jellegű baleset kezelésére és megoldására. Önkéntes speciális tűzoltó speciális mentő csapat megszervezése és működtetése. Képes legyen megoldani, speciális búvártevékenységgel, ipari alpinista tevékenységgel, vízi mentéssel, tűzoltással, speciális mentéssel összefüggésben álló szituációkat a hatósági szervekkel (tűzoltóság, katasztrófavédelem, rendőrség, mentőszolgálat stb.) együttműködve. Katasztrófák esetén hazai és nemzetkőzi segítségnyújtás. Sürgősségi betegellátásban való részvétel amiben a lakosság számárá segítséget tudunk nyújtani. A bűncselekmények megelőzése, a bűn- és baleset-megelőzés, a környezetvédelem, a gyermek- és ifjúságvédelem érdekében önkéntes tevékenységet fejt ki a társszervekkel, szervezetekkel és más társadalmi szervezetekkel együttműködve. A bűnalkalmak korlátozásával, az ismertté vált bűncselekmények felderítésének fokozásával a közbiztonság javítása, a lakosság és bűnüldöző, valamint a rendvédelmi szervezetek közötti bizalom és együttműködés erősítése. A közrend és a közbiztonság védelme, drogprevenció, a tűzmegelőzés, önkéntes tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófa elhárítás. A céljaink közé sorolhatjuk az egészséges életmódra való nevelést felnőtt és gyermek sportoktatással képzéssel. Környezetvédelem minden terület. Hazai és Nemzetkőzi kapcsolatok építése. Az Egyesület céljának elérése érdekében vállalt tevékenységek: 1. Felnőtt képzés ( vízi és vízparti környezetvédelem, vízi mentés, tűz és tűzvédelem, veszélyhelyzet kezelés, elsősegélynyújtás, bűnmegelőzés, búvárképzés, alpintechnika, sport ) 2. Gyermekképzés / Iskolás, Óvodás 3. Ismeretterjesztés, felvilágosítás; az uniós csatlakozással, tagsággal kapcsolatos környezetvédelmi feladatok megismertetése a társadalommal. 4. Különféle rendezvények, ismeretterjesztő programok, konferenciák, tapasztalatcserék, szakkörök, táborok szervezése. 4

5 5. Tájékoztatás az írott és elektronikus sajtón keresztül. 6. Kiadványok készítése, terjesztése, elektronikus információs szolgáltatások. 7. Szakemberek megnyerésével és bevonásával tanácsadás nyújtása. 8. Sportoktatás, képzés felnőtt és gyermekek részére sportszakosztályok tagozatok - klubbok létrehozásával 9. Műszaki mentés, tűzoltás 10. Sürgősségi betegellátás, Orvosi ügyelet 11. Rászorultak részére adományok osztása / beszerzése 12. Speciális mentés ( búvár, alpintechnika, vízi mentés ) Az Egyesület a közgyűlés egyetértésével további feladatok vállalását teszi lehetővé. Az Egyesület céljai megvalósítása érdekében vállalkozási tevékenységet folytathat, illetve alapítványt rendelhet de csak abban esetben ha ez a tevékenység nem veszélyezteti az egyesület eredeti vállalását. Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében támogatókat keres, az elfogadott támogatást a lehető leghatékonyabban és legrövidebb időn belül az elérni kívánt cél támogatására, elősegítésére fordítja. Az esetleges maradvány összegeket hasonló célok támogatására fordítja, rendezvényeket tart, melyek bevételeit a rendezvény céljában meghatározott körben használja fel. Az Egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból. A szolgáltatásai igénybevételi lehetőségekről és működéséről szóló ismertetőt megkapják szabadon a tagok valamint kifüggesztésre kerül a működési terület szerinti illetőségű polgármesteri hivatalok hirdetőtábláján. A szolgáltatásai igénybevételi lehetőségekről, működéséről szóló ismertetőt az egyesület internetes honlapján is nyilvánosságra kell hozni. Az Egyesület szaktevékenysége (1) Az Egyesület szaktevékenysége a tűzmegelőzési, tűzoltási és műszaki mentési tevékenységben való közreműködés. (2) Az Egyesület közreműködőként a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és tűzoltóságról szóló évi XXXI. törvényben meghatározott tűzmegelőzési, valamint tűzoltási és műszaki mentési feladatok ellátásában meghatározottak szerint vehet részt a 2. (1) pontjában rögzített célkitűzés értelmében. (3) Az Egyesület szaktevékenysége során a tűzmegelőzés körében tájékoztathatja a lakosságot az időszerű tűzvédelmi feladatokról, a lakosság részére tűzvédelemmel kapcsolatos más információs tevékenységet végezhet. (4) Az Egyesület szaktevékenysége során a tűzoltási és műszaki mentési tevékenység körében: a) az általa észlelt segélykérést továbbítja a hivatásos önkormányzati vagy önkéntes tűzoltósághoz; b) a hivatásos vagy önkéntes tűzoltóság helyszínre érkezéséig minden tőle elvárhatót megtesz a tűz továbbterjedésének megakadályozására, a tűz oltására, a sérült vagy egyébként veszélyben lévő személyek részére történő segítségnyújtásra, a balesetek megelőzésére; c) az eseményt észlelőket a helyszínen maradásra, a helyszínen tartózkodókat az általános segítségnyújtási kötelezettség körében a segítségnyújtásban való közreműködésre kérheti fel; d) a hivatásos önkormányzati vagy önkéntes tűzoltóság helyszínre érkezését követően a tűz oltásában, illetve a műszaki mentésben a tűzoltás vezető intézkedésének megfelelően működik 5

6 közre. (5) Szaktevékenységet az Egyesületnek csak olyan nagykorú, cselekvőképes, külön jogszabályban - 10/2008.(X.30.) ÖM. rendelet 4..-ban! - meghatározott szakmai képesítéssel rendelkező tagja végezhet, aki életkoránál, egészségi, fizikai állapotánál fogva alkalmas és erre az önként vállalt kötelezettséget. A szaktevékenység végzésére vonatkozó kötelezettségvállalást teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni, és azt a tűzoltó egyesület szaktevékenységet irányító tagjának át kell adni, aki azt visszavonásig őrzi. A kötelezettségvállalást tartalmazó nyilatkozat bármikor, határidő nélkül visszavonható. (6) Az Egyesület szaktevékenységet irányító tagjaként azt lehet kijelölni, aki a) tűzoltó szakképesítéssel rendelkezik, vagy ennek hiányában b) tűzoltó alaptanfolyami képesítést szerzett, és írásban vállalta a tűzoltó szakképesítés megszerzését. c) speciális mentéseknél ( búvár, alpinista, vízijártasság - vízimentő ) az a személy aki rendelkezik az ehhez szükséges egyéb legmagasabb szakképesítéssel (7) Az Egyesület a szaktevékenység végzésére írásban megállapodást köthet a hivatásos önkormányzati vagy önkéntes tűzoltósággal az évi XXXI. tv. 33/D..-a alapján. (8) A tűzoltóság és az Egyesület közötti együttműködési megállapodás megkötését, annak megszüntetését az illetékes területi katasztrófavédelmi szervnek be kell jelenteni. (9)Speciális szaktevékenységre vonatkozó tevékenységet csak bizonyítvánnyal,oktatásban részvett személy végezheti aki rendelkezik például : búvár, alpintechnika, egészségügyi stb ( megfelelő minősítés ), (10) Az évi XXXI. törvény. 33/D. -ában szabályozott, az Egyesület tűzoltó, mentő szaktevékenységet irányító tagját (tűzoltó parancsnok) lehetőleg az elnökség tagjai közül kell megbízni. III. Az egyesület tagjai Az Egyesületnek rendes és tiszteletbeli tagjai lehetnek. Az Egyesületnek tagja lehet minden olyan természetes és jogi személy, aki/amely egyetért az Egyesület célkitűzéseivel, elfogadja az alapszabályt, rendszeresen fizeti a tagdíjat és felvételét a közgyűlés vagy az elnökség minősített többsége támogatja. A tagsági viszony megszűnik a tag halálával, kilépésével vagy kizárással. A kilépést írásban előzetesen szóban is - kell közölni az Egyesület valamelyik elnökségi tagjával. A közgyűlés titkos, minősített szótöbbséggel meghozott határozattal kizárhatja az Egyesületnek azt a tagját, aki az alapszabály ellen súlyosan vét. A tagsági jogviszony megszűntetéséről az elnökség javaslatára a közgyűlés vagy az elnökség dönt. Kizárást von maga után különösen, ha a tag a tagdíjfizetési kötelezettségével hat havi késedelembe esik. Az Egyesületnek pártoló tagja lehet minden olyan természetes és jogi személy, aki/amely egyetért az Egyesület működésével, ehhez anyagi, szakmai vagy más támogatást nyújt. 6

7 Az Egyesületnek tiszteletbeli tagjai lehetnek. A tiszteletbeli tagok felvételéről az elnökség határoz. A tagok felvétele belépési nyilatkozat alapján történik. Ehhez 18 éves kor alatt csatolni kell a szülői hozzájárulást. A tagokat az Elnökség nyilvántartásba veszi, és a rendelkezésre álló adatokat az adatvédelmi törvénynek megfelelően őrzi. A belépési nyilatkozat eredeti példányát az Egyesület őrzi. Másolatot kap a belépő tag. IV. A tagok jogai és kötelezettségei Az Egyesület minden tagja azonos szavazati joggal rendelkezik, és részt vehet az Egyesület működését érintő minden kérdésről rendelkezni jogosult közgyűlés döntéshozatalában. A szavazati jogát minden tag személyesen gyakorolhatja. Tisztségviselőül bármelyik tag megválasztható. Az Egyesület tagja jogosult az Egyesületet érintő kérdésekben a közgyűlésen felszólalni, javaslatot tenni. Az Egyesület tagja jogosult részt venni az Egyesület tevékenységében és rendezvényein. Az Egyesület tagja köteles a közgyűlési határozattal meghatározott mértékű tagdíjat megfizetni, továbbá köteles tevékenyen közreműködni az egyesületi célok megvalósítása, a közgyűlés által meghatározott konkrét programok végrehajtása érdekében. Köteles továbbá eleget tenni az alapszabályban meghatározott egyéb kötelezettségeinek. A döntéseket, határozatokat kézbesíteni kell személyesen vagy postai úton azoknak, akiket érint. A Közgyűlés határozata ellen-a tudomásra jutástól számított harminc napon belül -jogorvoslati lehetőséggel lehet élni a területileg illetékes, az egyesület bejegyző határozatát elrendelő bíróság előtt. Rendkívüli közgyűlést kell tartani az esetben is, ha azt bíróság elrendeli. A társadalmi szervezet valamely szervének törvénysértő határozatát bármely tag - a tudomására jutástól számított harminc napon belül - az egyesület bejegyző határozatát elrendelő bíróság előtt megtámadhatja. A határozat megtámadása a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben a végrehajtást felfüggesztheti. V. Az Egyesület szervei: Közgyűlés, Elnökség és tisztségviselők Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés. A Közgyűlés 7

8 A Közgyűlés a tagok összessége, amely az Egyesületet érintő minden kérdésben dönt. A Közgyűlés határozatképes, ha azon, a szabályszerű értesítést követően a tagok 50%-a és még egy fő jelen van. A Közgyűlést az Elnökség hívja össze. A Közgyűlésre minden tagot írásban a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és a Közgyűlés napja között legalább öt munkanap időköznek kell lennie. Évente egyszer rendes Közgyűlést kell tartani. Ha a Közgyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt Közgyűlés az eredeti napirendben szereplő ügyekben a jelenlévők számától függetlenül határozatképes. A megismételt Közgyűlést az eredeti - határozatképtelenség miatt elmaradt - közgyűlés időpontját követően 15 munkanapon belüli időpontra kell összehívni, amely időpont az eredeti Közgyűlés meghívójában is megjelölhető. Rendkívüli Közgyűlést kell tartani, ha a tagok egyharmada azt - a cél megjelölésével - igényli, vagy a tisztségviselők bármelyike azt szükségesnek tartja. A Közgyűlés ülései nyilvánosak, azokon bárki részt vehet. A Közgyűlés határozatát egyszerű többséggel, nyílt szavazással hozza. A Közgyűlés a tisztségviselőket titkos szavazással, minősített többséggel választja meg. Abban az esetben, ha a tisztségviselő választás során a tisztségre aspirálók szavazólistáján egy név szerepel a közgyűlést levezető elnök nyílt szavazást rendelhet el. A Közgyűlés határozatait megkapják szabadon a tagok valamint kifüggesztésre kerül a működési terület szerinti illetőségű polgármesteri hivatalok hirdetőtábláján. A hirdetményeket az egyesület internetes honlapján is nyilvánosságra kell hozni. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 1. Az Alapszabály megállapítása, módosítása. 2. Az Egyesület tisztségviselőinek megválasztása és visszahívása 3. A tagdíj mértékének megállapítása. 4. Az Egyesület két Közgyűlés közötti időszakra terjedő tevékenységének megállapítása az Elnökség előterjesztése alapján, valamint az előző időszakról szóló beszámoló elfogadása. 5. Éves költségvetés, az egyesületi gazdálkodási tevékenység fő irányainak meghatározása, valamint az esetleges alapítványrendelés elhatározása. 6. Döntés új tag felvételéről, a tagsági jogviszony kérdésében hozott határozat elleni fellebbezés elbírálása. 7. Az Egyesület éves költségvetésének elfogadása. 8. Az Egyesület számviteli törvény szerinti éves beszámolójának elfogadása, melyet egyszerű többséggel kell elfogadni 9. Más egyesülettel való egyesülés kimondása. 10. Az Egyesület megszűnésének kimondása. 8

9 11. Döntés minden olyan ügyben, amelyet a jogszabály az alapszabály hatáskörébe utal, vagy amelyet az Elnökség a Közgyűlés elé terjeszt. A Közgyűlés minden lényeges döntését jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A jegyzőkönyvet az Elnökség jelen levő tagjai, a Közgyűlést levezető elnök, a jegyzőkönyv-vezető és a Közgyűlés által erre kijelölt két tag hitelesíti. A Közgyűlést levezető Elnök a Közgyűlés által hozott határozatokat köteles haladéktalanul bejegyezni a Határozatok könyvébe, a bejegyzést a jegyzőkönyvet hitelesítő egyik tag hitelesíti. A határozat csak ezt követően válik érvényessé. Az elnökség A Közgyűlés három főből álló Elnökséget választ. Az Elnökség tagjai a közgyűlés által megválasztott Elnök, Elnökhelyettes, Titkár. Az Elnökség tagjai tevékenységüket társadalmi munkában végzik de ha a gazdasági helyzet megengedi akkor honoráriumban is részesülhetnek. Az Egyesület képviseletére az Elnök önállóan is, az Elnökhelyettes és a Titkár jogosultak oly módon, hogy az Egyesületre kötelezettségeket létesítő jogviszonyt, hármójuk közül ketten vagy az Elnök önállóan, valamint Elnök és az Elnökhelyettes, Elnök és a Titkár, Elnökhelyettes és a Titkár tehetnek. A képviselők ugyanilyen vagy más módon csak is akadályoztatás esetén rendelkeznek az Egyesület bankszámlája felett ahol együttesen és külön is de mindig bejelentési pénzügyi beszámolási kötelezetséggel a többi elnökségi tagfelé ( ez bármikor modósítható ). Szerződés kötéseket az Elnök önállóan is megteheti de az elnökség felé beszámolási kötelezettséggel tartózik és azzal a szerződéssel nem károsíthatja meg az egyesületet. A Közgyűlés az elnökség tagjait határozatlan időre választja meg. Az Elnökség jogosult az Egyesületet terhelő kötelezettségek és illető jogok vállalásáról - a közgyűlés ill. tagok felé beszámolási és tájékoztatási kötelezettség mellett -dönteni. Az Elnökség három tag jelenléte esetén határozatképes. Az Elnökség határozatát egyszerű többséggel, nyílt szavazással hozza. A személyi kérdésekben titkos szavazással, minősített többséggel hozza meg határozatát. Két Közgyűlés közötti időben az Elnökség három tag egybehangzó szavazatával dönthet minden olyan kérdésben, amely nem tartozik kizárólag a Közgyűlés hatáskörében. Az Elnökség ülései nyilvánosak. Az Elnökségi ülésről jegyzőkönyvet kell vezetni, ennek alapján döntéseiről, intézkedéseiről a következő Közgyűlésen az Elnökség köteles beszámolni. Az Elnökség félévente vagy évente egyszer tart ülést, melyet az Elnök hív össze. Rendkívüli ülést az Elnök bármikor össze hívhat. Az Elnökség ülésére minden tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és az ülés napja között legalább 5 munkanap időköznek kell lennie. A Felügyelő bizottság tagja ( ha van ) a közhasznú szervezet Elnökségének ülésén tanácskozási joggal részt vehet, illetve részt vesz. 9

10 Az Egyesület Elnökségi üléseire szóló meghívót ( megfelelő levelezési csatornán ) megkapják az Elnökség és ha van Felügyelő Bizottság tagjai. Bármely az Elnökség döntésében érdekelt egyéb személyt, szervet az ülésre lehetőség szerint külön is meg kell hívni (megfelelő levelezési csatornán). Az Elnökség feladatai: 1. Gondoskodik az Egyesület ügyeinek viteléről, tevékenységének szervezéséről. 2. Végzi a működéssel kapcsolatos minden adminisztrációs, gazdálkodási feladatot, belső munkamegosztás alapján. 3. Gondoskodik az éves költségvetés lehetőség szerinti végrehajtásáról. 4. Két Közgyűlés közötti időszakban dönt az Egyesület ügyeiben, kivéve azokat a tárgyköröket, amelyeket az Alapszabály, vagy a jogszabály a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal. 5. Döntés új tag felvételéről, a tagsági jogviszony kérdésében hozott határozat elleni fellebbezés elbírálása Az Elnökségi ülésről készült jegyzőkönyvet minden jelenlévő Elnökségi tag aláírásával hitelesíti. 1. A Közgyűlést bármikor összehívhatja. Az Elnök jogai és kötelességei: 2. A tagság pénzéről a kezelőket elszámoltatja. 3. Megbízólevél kiadása pénzügyek intézéséhez. 4. Harmadik személyekkel való szerződések megkötése. 5. Az Egyesület pénzállományának kezelése. 6. A tagság észrevételeit mindenkor figyelembe kell venni, a Közgyűlés határozatainak megfelelően kell az intézkedéseket megtennie. 7. Az Egyesület működéséről a külön jogszabályok előírásai szerinti üzleti könyveket kell vezetni és azokat az üzletév végén le kell zárni. Az üzletév végével az Elnök az egyesület gazdálkodásáról a Közgyűlés számára mérleget, a gazdálkodás eredményéről vagyonkimutatást készít. 8. Az Egyesület tagjainak személyes adatait tartalmazó iratokat az adatvédelemről szóló hatályos rendelkezések betartásával kell tárolni. 9. A betekintés biztosításával kapcsolatos feladatok illetve az adatvédelmi és személyiségjogi rendelkezések betartásáért az Egyesület elnöke felel. 10

11 10. Az Egyesület Elnöke gondoskodik, hogy az Egyesület Elnökségi üléseire szóló meghívót megkapják az Elnökség és a Felügyelő Bizottság tagjai ( ha van ), valamint ha bármilyen változás történik az kifüggesztésre kerüljön a működési terület szerinti illetőségű polgármesteri hivatalok hirdetőtábláján. Bármely az Elnökség döntésében érdekelt egyéb személyt, szervet az ülésre lehetőség szerint külön is meg kell hívnia. Az Elnökhelyettes jogai és kötelességei: 1. Az Elnök akadályoztatása esetén teljes hatáskörben helyettesítheti az Elnököt 2. Az Elnök három hónapot meghaladó akadályoztatása esetén azonban a teljes hatáskörű helyettesítéshez a Közgyűlés hozzájárulása is szükséges. 3. A tagságtól, illetve harmadik személyektől bármely címen befolyt összeget kezeli, illetve annak felhasználását dokumentálnia kell. 4. Mindennemű visszaélési lehetőség gyanúja esetén az Elnök értesítése. A Titkár jogai és kötelességei: 1 A tagsággal a kapcsolattartás, új tagok szervezése. 2. Mindennemű visszaélési lehetőség gyanúja esetén az elnök értesítése. 3. Az Egyesület tevékenysége során keletkezett dokumentációkat kezeli 4. Köteles mind a Közgyűlés, mind az Elnökség által hozott döntések nyilvántartását naprakészen vezetni. 5. Az Egyesület személyi iratait, bevételi és kiadási bizonylatait kezeli. 6. Az Egyesület tagjainak személyes adatait tartalmazó iratokat az adatvédelemről szóló hatályos rendelkezések betartásával kell tárolni. 7. A gondoskodik, hogy az Egyesület szolgáltatásairól szóló ismertetőt megkapják szabadon a tagok, valamint az kifüggesztésre kerüljön a működési terület szerinti illetőségű polgármesteri hivatalok hirdetőtábláján. Továbbá gondoskodik, hogy az Egyesület szolgáltatásairól szóló ismertetőt az Egyesület internetes honlapján is nyilvánosságra hozzák. 8. Az Egyesület közhasznú működéséről, szolgáltatásairól évente egy, éves beszámoló és közhasznúsági jelentés készül, annak Közgyűlési jóváhagyása után gondoskodik, hogy az erről szóló tájékoztatót megkapják szabadon a tagok, valamint az kifüggesztésre kerüljön a működési terület szerinti illetőségű polgármesteri hivatalok hirdetőtábláján. 9. Továbbá gondoskodik, hogy az Egyesület közhasznú működéséről szóló jelentést az egyesület internetes honlapján is nyilvánosságra hozzák. 11

12 Polgárőr Tagozat 1.,Az Egyesület Polgárőr Tagozata a Polgárőr tv. alapján évi CLXV. törvény a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályai alapján fejti ki tevékenységét. 2.,A Polgárőr Tagozat vezetésére Elnökség által írásban kijelölt vezető jogosult az elnökség ellenőrzése mellett vagy az elnökség megfelelően évi CLXV. törvény a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályai alapján. 3.,A Tagozatvezető vagy a szolgálatszervező utasításának szolgálat alatt minden polgárőr köteles eleget tenni évi CLXV. törvény a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályait szabályozza A polgárőri szolgálat ellátásának feltételei 10. (1) A polgárőri szolgálat a 3. (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok e törvényben meghatározott feltételeknek megfelelő ellátása. (2) A polgárőri szolgálat ellátásának rendjével kapcsolatos részletes szabályokat az Országos Polgárőr Szövetség által kiadott szolgálati és etikai szabályzat állapítja meg. (3) Polgárőr az a a) 18. életévét betöltött, b) cselekvőképes és c) büntetlen előéletű személy lehet, aki nyilatkozatával önként vállalja a polgárőri szolgálat ellátását és magára nézve kötelezőnek ismeri el a (2) bekezdés szerinti szabályzatokat. Speciális Mentő ( Tűzoltó) Tagozat 1.,Az Egyesület Speciális Mentő ( Tűzoltó ) Tagozata az évi XXXI. törvény és más tűzvédelmi jogszabályok alapján fejti ki tevékenységét. 2.,A Speciális Mentő ( Tűzoltó ) Tagozat szakmai irányítását a tűzoltó szaktevékenységet irányító személy vagy távollétében a szaktevékenységet irányító személy által javasolt és az Elnökség által kinevezett parancsnoki beosztású tűzoltók látják el. 3.,A Speciális Mentő ( Tűzoltó ) Tagozat parancsnoki beosztásairól, valamint a parancsnoki beosztás szabályairól külön szabályzat rendelkezik. 4.,A Speciális Mentő ( Tűzoltó ) parancsnok vagy a parancsnoki beosztású tűzoltó az Egyesületi tagok tűzmegelőzési, tűzoltási és műszaki mentési szaktevékenységét jogosultak irányítani. Sport Tagozat 1.A Sport Tagozat megnevezésénél mindig utalni kell a sport ágra úgy hogy a szervezet neve ( pl Poszeidon kyokido dojo klub stb ) is szerepel benne erről a tagozat vezetőjének kell nyilatkoznia. 2.A Sport Tagozat szakmai irányítását a szaktevékenységet irányító személy edző vagy hasonló képesítésű irányítja vagy távollétében a szaktevékenységet irányító személy által javasolt kinevezett sportoló irányítja. 12

13 VI. Az Egyesület vagyona, gazdálkodása évi CLXXV. törvény 19 a tagok által befizetett tagdíjak, a sikeres pályázatokon nyert támogatások, a közös célt szolgáló befizetések, valamint az egyéb források (adományok, alapítványok támogatásai, az egyesület gazdálkodási-vállalkozási tevékenységéből származó bevételek, önkormányzati támogatás stb.) ( A civil szervezet vagyonát a évi CLXXV. törvény 17. (3) bekezdése szerint folytatott gazdasági-vállalkozási tevékenység eredménye is gyarapíthatja ) az Egyesület vagyonát képezik. Az Egyesület vagyona oszthatatlan. Az Egyesület vagyona lehet: a) készpénz (folyószámlán elhelyezett összeg) b) ingó vagyon. c) ingatlan 1.,Az Egyesületi tagság bármilyen módon történő megszűnése esetén a tagot az Egyesület vagyonából semmilyen térítés nem illeti meg. 2.,Az Egyesület a tagok által befizetett tagdíjakból a tagok önként vállalt egyéb juttatásaiból, a sikeres pályázatokon nyert támogatásokból, illetőleg a külső támogatók által juttatott összegekkel gazdálkodik. 3.,Az Egyesület, gazdálkodása során nyereségre nem törekszik. 4.,A tagsági díjakat az Egyesület elsősorban fenntartási, ügyviteli költségek, valamint az Egyesületet terhelő járadékok, és adók megfizetésére használja fel. 5.,Adománygyűjtésre vonatkozóan évi CLXXV. törvény 24 a Civil szervezet javára adománygyűjtő tevékenység folytatható a megfelelő szabályok betartásával. 6.,Az Egyesület elnöksége mindenkor a hatályos pénzügyi számviteli jogszabályok rendelkezései szerint gazdálkodik, a jóváhagyott költségvetés alapján 7.,Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok azonban csak esedékes tagdíjbefizetésük mértékéig. 8.,Az Egyesületnek, mint közhasznú szervezetnek a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani. 9.,Ha az Egyesület feloszlatással szűnik meg, vagy a felügyelő szerv ennek megszűnését állapítja meg, jogállásának megszűnésekor köteles esedékes köztartozásait rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő kötelezettségeit időarányosan teljesíteni. Vagyona a hitelezők kielégítése után állami tulajdonba kerül, és azt közérdekű célra kell fordítani. 10.,Ha az Egyesület éves bevétele meghaladja az ötmillió forintot, akkor rendkívüli taggyűlés keretében, megalakítja a Felügyelő Bizottságot (FEB) amelyet tagjaiból, szavazás útján választ. A Felügyelő Bizottság tagja nem rendelkezhet más tisztséggel az Egyesületben. 13

14 VII. Közhasznúsági rendelkezések A Poszeidon Víz Alatti és Felszíni Mentő Tűzoltó, Polgárőr Egyesület önálló jogi személy, amely az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény, valamint a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló CLXV. törvény alapján, a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló évi XXXI. törvény alapján működő, a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló évi LXXXVIII. törvény és a 350/2011. (XII.30.) Kormányrendelet szerint közhasznú tevékenységeket folytató civil szervezet. Az egyesület a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló, a Civil törvényben meghatározott következő közhasznú tevékenységeket végez céljai megvalósítása érdekében : - Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenységet végezése - Közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés,katasztrófa-elhárítás - Ár- és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenység - Természetvédelem, állatvédelem - Környezetvédelem - Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés - Bűnmegelőzés és az áldozatvédelem - Tömegsport, Sportoktatás Az egyesület a évi CLXXV. törvény 32.-ban foglalt kritériumnak megfelelő közhasznú szervezet, a ,19.,20. pontjaiban meghatározottak szerint látja el tevékenységét. Közhasznú tevékenysége során közfeladatot lát el, amely évi CLXXV. törvény13 alapján közhasznú tevékenységnek minősül, így különösen a bűnmegelőzést, gyermek- és ifjúságvédelmet, közrend és közlekedésbiztonság védelmét, önkéntes tűzoltást és mentést, katasztrófa elhárítást végez, melyek a társadalom és az egyén közös érdekét egyaránt szolgálják. Tevékenységeit közterületi járőrszolgálattal, ismertterjesztő anyagok kiadásával és terjesztésével, önkéntes módon szervezett bűnmegelőző és védelmi akciók lebonyolításával, ügyeleti rendszer működtetésével végzi, mellyel közösségi, társadalmi szükségleteket elégít ki. Tevékenységével, szolgáltatásával összefüggő legfontosabb adatait a hivatalos honlapján jeleníti meg, hozza nyilvánosságra. Az Egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból. A szolgáltatásairól szóló ismertetőt megkapják szabadon a tagok valamint kifüggesztésre kerül a működési terület szerinti illetőségű polgármesteri hivatalok hirdetőtábláján. 14

15 Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve folytat. Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályban meghatározott tevékenységére fordítja, a szervezet befektetési tevékenységet nem folytat, amennyiben a jövőben folytatna a közgyűlés által elfogadott befektetési szabályzatot kell készíteni. Az Egyesület Elnökének éves beszámolóját és közhasznúsági jelentését a Közgyűlés fogadja el. A közhasznúsági jelentést megkapják szabadon a tagok valamint kifüggesztésre kerül a működési terület szerinti illetőségű polgármesteri hivatalok hirdetőtábláján vagy az internetes szervezeti oldalon. A hirdetményeket az egyesület internetes honlapján is nyilvánosságra kell hozni. A közhasznú szervezet éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetőleg saját költségére másolatot készíthet. A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet az Egyesület tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - az annak megszűntét megelőző két évben, legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. Az Egyesület szerveinek határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk b)], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján: 1. Kötelezettség vagy felelősség alól mentesül. 2. Bármilyen előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt, - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki a) a vezetőszerv elnöke vagy tagja, b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója 15

16 Az Egyesület Közgyűlésének, Elnökségének döntéseivel kapcsolatban nyilvántartást kell vezetni. Az Egyesület Közgyűlésének, Elnökségének, Felügyelő Bizottságának ( ha van ) működése során hozott határozatokat, döntéseket írásba kell foglalni, és folyamatos sorszámmal kell ellátni. A döntések, határozatok melléklete a testületi szerv üléséről készült jegyzőkönyv. A jegyzőkönyv tartalmazza a testületi ülés helyét, időpontját, a jelenlevők felsorolását, aláírását, a döntést támogatók és ellenzők számarányát, a döntés hatályát. A döntéseket, határozatokat kézbesíteni kell személyesen vagy megfelelő levelezési csatornán azoknak, akiket érint. Ezen túl a döntésekről, határozatokról hirdetményt kell közzétenni az egyesület székhelyén és a működési terület szerinti illetőségű polgármesteri hivatalok hirdetőtábláján. A hirdetményeket az Egyesület internetes honlapján is nyilvánosságra kell hozni. Az Egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés külső személyek számára abban az esetben lehetséges, ha ez nem veszélyezteti az Egyesület érdekeit és nem okoz kárt. Az Egyesület tagjainak személyes adatait tartalmazó iratokat az adatvédelemről szóló hatályos rendelkezések betartásával kell tárolni. A betekintés biztosításával kapcsolatos feladatok illetve az adatvédelmi és személyiség jogi rendelkezések betartásáért az Egyesület Elnöke felel. Az érdeklődő megkeresi az Elnököt, aki egyeztetett időpontban lehetővé teszi a betekintést. Az általános betekintési jog alól kivételt képezhetnek azon iratok, amelyek a személyiségi jogok védelme érdekében nem nyilvánosak, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságáról szóló 2011.évi CXII. Törvényben foglalt személyes adatok köre. VIII. Vegyes rendelkezések Az Egyesület bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre. Az Egyesület politikai tevékenységet nem folytat, politikai pártoktól független, azoktól támogatást nem fogad el, és pártokat a maga részéről semmilyen formában nem támogat, továbbá országgyűlési képviselőjelöltet nem állított, és nem támogatott a választásokon, és a továbbiakban sem fog. 1) A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény, továbbá Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény, illetve A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltásról szóló évi XXXI. törvényben foglalt rendelkezések az irányadók. (2) A civil szervezet köteles könnyvezetése és beszámolási rendje körében betartani a évi CLXXV. törvény VI. Fejezetében foglaltakat, különösen: a számviteli törvény szerinti beszámolót, mérleget, és könyvvezetése függvényében egyéb mellékleteket kell készítenie, és azt letétbe kell helyeznie! Amennyiben a letétbe helyezésre nem kerül sor - és ezt a civil szervezet egy éven belül nem pótolja! - úgy a bíróság törvényességi ellenőrzési eljárás lefolytatása céljából értesíti az ügyészséget 16

17 Az Egyesület felügyelete A civil szervezet működése feletti törvényességi ellenőrzést a évi CLXXV. törvény III. Fejezetében foglaltak szerint az ügyészség és a bíróság látja el. Az Egyesület jelen egységes szerkezetbe foglalt, Alapszabályát évi CLXXV. törvényi változás miatt a 2012.dcember 29. napján tartott Közgyűlés fogadta el. Kelt: Gyál, december 29. Mellékletek: I. melléklet: Belépési nyilatkozat ( minta speciális mentő tagozat ) II. melléklet : Belépési nyilatkozat ( minta polgárőr tagozat ) III. melléklet: az Egyesület logója 17

18 I melléklet BELÉPÉSI NYILATKOZAT SPECIÁLIS MENTŐ TAGOZAT Alulírott a Poszeidon Víz Alatti és Felszíni Mentő - Tűzoltó, Polgárőr Egyesület tagja kívánok lenni. Az Egyesület elveivel egyetértek, Alapszabályát elfogadom. Az Egyesületben elfoglalt státuszom: 1. rendes tag / 2. pártoló tag Név: Születési hely, idő: Lakcím: Tel. (és/vagy mobil): (Hely, dátum) Sajátkezű aláírás A belépést jóváhagyó közgyűlés: (hely, dátum, határozat száma) Szülői nyilatkozat 18 évesnél fiatalabb tag részére Ph. levezető elnök aláírása Hozzájárulok, hogy gyermekem a Poszeidon Víz Alatti és Felszíni Mentő - Tűzoltó Polgárőr Egyesület tagja legyen. Az Egyesület Alapszabályát megismertem. A rendelkezéseiből, illetve a jogszabályokból következő felelősségemet vállalom. (Hely, dátum) Saját kezű aláírás A belépést jóváhagyó Közgyűlés: (hely, dátum, határozat száma) Ph. levezető elnök aláírása A belépési nyilatkozat eredeti példányát az Egyesület őrzi. Másolatot kap a belépő tag 18

19 II. melléklet BELÉPÉSI NYILATKOZAT POLGÁRŐR TAGOZAT Alulírott a Poszeidon Víz Alatti és Felszíni Mentő - Tűzoltó, Polgárőr Egyesület tagja kívánok lenni. Az Egyesület elveivel egyetértek, Alapszabályát elfogadom. Tudomásul veszem hogy a évi CLXV. törvény a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályait tartalmazza, azokat elfogadom, önként vállalom a polgárőri szolgálat ellátását és kötelezőnek ismerem el fenti törvény rendelkezéseit a polgárőrségről és a polgárőri tevékenységre. Nyilatkozom hogy cselekvőképes és büntetlen előéletű vagyok! Az Egyesületben elfoglalt státuszom: 1. rendes tag / 2. pártoló tag / 3. Ifjúsági tag ( 18 év alatt ) Név: Születési hely, idő: Lakcím: Tel. (és/vagy mobil): (Hely, dátum) Sajátkezű aláírás A belépést jóváhagyó közgyűlés: (hely, dátum, határozat száma) Ph. levezető elnök aláírása Szülői nyilatkozat 18 évesnél fiatalabb tag részére / Ifjúsági tag / Hozzájárulok, hogy gyermekem a Poszeidon Víz Alatti és Felszíni Mentő - Tűzoltó, Polgárőr Egyesület tagja legyen. Az Egyesület Alapszabályát megismertem. A rendelkezéseiből, illetve a jogszabályokból következő felelősségemet vállalom. (Hely, dátum) Saját kezű aláírás A belépést jóváhagyó Közgyűlés: (hely, dátum, határozat száma) Ph. levezető elnök aláírása A belépési nyilatkozat eredeti példányát az Egyesület őrzi. Másolatot kap a belépő tag 19

20 III.melléklet: Az Egyesület logói 20

A ZUGLÓI POLGÁRŐR ÉS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A ZUGLÓI POLGÁRŐR ÉS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A ZUGLÓI POLGÁRŐR ÉS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 2012. I. FEJEZET: A SZERVEZET NEVE, SZÉKHELYE, MŰKÖDÉSI TERÜLETE 1. (1) A szervezet hivatalos teljes neve: Zuglói Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó

Részletesebben

Alapszabály. Általános rendelkezések 1.

Alapszabály. Általános rendelkezések 1. Alapszabály Általános rendelkezések 1. 1. 1. Az Egyesület neve: " 1. 2. Székhelye: 1051 Budapest, Dorottya u. 8. 1. 3. Kiadásait tagdíjakból, valamint természetes- és jogi személyek adományaiból fedezi.

Részletesebben

Nők Civilben Egyesület. Alapszabálya. Általános rendelkezések. Az Egyesület célja

Nők Civilben Egyesület. Alapszabálya. Általános rendelkezések. Az Egyesület célja Nők Civilben Egyesület Alapszabálya Általános rendelkezések Az Egyesület neve: Nők Civilben Egyesület Székhelye: Pásztó, Régi vásártér út. 26. 1. 2. Az Egyesület célja Az Egyesület önkormányzati elven

Részletesebben

Sportegyesület Alapszabálya ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Sportegyesület Alapszabálya ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Sportegyesület Alapszabálya ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Az Sportegyesület neve: Phoenix Fireball Sport Sportegyesület. 1. Az Sportegyesület elnevezésében a Főnix madár a győzelmet és az arra való törekvést

Részletesebben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület. ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület. ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben Elfogadva a 2015. március 27-i Közgyűlésen. (A 2010-es Alapszabályhoz képest a változtatások dőlt betűvel

Részletesebben

CSÖMÖRI KÖZBIZTONSÁGI BŰNMEGELŐZŐ POLGÁRŐR ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( EGYSÉGES SZERKEZETBEN )

CSÖMÖRI KÖZBIZTONSÁGI BŰNMEGELŐZŐ POLGÁRŐR ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( EGYSÉGES SZERKEZETBEN ) CSÖMÖRI KÖZBIZTONSÁGI BŰNMEGELŐZŐ POLGÁRŐR ÉS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( EGYSÉGES SZERKEZETBEN ) 1 1. ( 1 )A szervezet hivatalos teljes neve: Csömöri Közbiztonsági Bűnmegelőző Polgárőr és

Részletesebben

JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17.

JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17. JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17. Jászjákóhalma Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület 5121 JÁSZJÁKÓHALMA Fő út 27 ALAPSZABÁLY

Részletesebben

Pázmándi Állatvédő Kutyabarátok Egyesülete

Pázmándi Állatvédő Kutyabarátok Egyesülete A Pázmándi Állatvédő Kutyabarátok Egyesülete PÁKE ALAPSZABÁLYA A Pázmándi Állatvédő Kutyabarátok Egyesülete (PÁKE) alapító tagjai, a 2011. szeptember 12. napján megtartott alakuló közgyűlésen, az egyesülési

Részletesebben

A CASABLANCA TáncSport Egyesület ALAPSZABÁLYA. A Sportegyesület székhelye: 1025 Budapest, Csalán u. 10-12.

A CASABLANCA TáncSport Egyesület ALAPSZABÁLYA. A Sportegyesület székhelye: 1025 Budapest, Csalán u. 10-12. A CASABLANCA TáncSport Egyesület ALAPSZABÁLYA A Sportegyesület székhelye: 1025 Budapest, Csalán u. 10-12. Alapszabály A Casablanca TáncSport Egyesület közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II.

Részletesebben

Csabdi Sportegyesület ALAPSZABÁLYA

Csabdi Sportegyesület ALAPSZABÁLYA Csabdi Sportegyesület ALAPSZABÁLYA A Csabdi Sportegyesület tagjai a 2011. október 14. napján megtartott közgyűlésen az egyesület át -a közgyűlésen elfogadott módosításokkal - az alábbi tartalommal egyhangúlag

Részletesebben

Egyesület Alapszabálya. /egységes szerkezetbe foglalva a 2008. március 31-én kelt Alapszabállyal/

Egyesület Alapszabálya. /egységes szerkezetbe foglalva a 2008. március 31-én kelt Alapszabállyal/ Egyesület Alapszabálya /egységes szerkezetbe foglalva a 2008. március 31-én kelt Alapszabállyal/ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Egyesület neve: Energetikai Szakkollégium Egyesület (továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN. (A 2010. nov. 19-én kelt változások dőlt betűvel szedve.) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN. (A 2010. nov. 19-én kelt változások dőlt betűvel szedve.) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN (A 2010. nov. 19-én kelt változások dőlt betűvel szedve.) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Kodolányi János Kulturális és Környezetvédő Közhasznú Egyesület

Részletesebben

Foedus Orientalis Kulturális Egyesület 3898 Abaújvár, Váralja út 15. Alapszabálya

Foedus Orientalis Kulturális Egyesület 3898 Abaújvár, Váralja út 15. Alapszabálya 1 Foedus Orientalis Kulturális Egyesület 3898 Abaújvár, Váralja út 15. ************************************************* Alapszabálya ************************************************* Abaújvár 2014. 2

Részletesebben

Veteránjármű Egyesület Pécs Alapszabálya

Veteránjármű Egyesület Pécs Alapszabálya Veteránjármű Egyesület Pécs Alapszabálya A Veteránjármű Egyesület Pécs 2007. június 19.napján tartott közgyűlésén módosított alapszabályát a következőkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Egyesület

Részletesebben

(Egységes szerkezetbe foglalt szöveg, érvényes 2014. március 27-től)

(Egységes szerkezetbe foglalt szöveg, érvényes 2014. március 27-től) A BORSOD ABAÚJ ZEMPLÉN MEGYEI NÉPMŰVELŐK EGYESÜLETE A L A P S Z A B Á L Y A Alapítva: 2004. március 3. (Egységes szerkezetbe foglalt szöveg, érvényes 2014. március 27-től) BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI NÉPMŰVELŐK

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: Balatonfüred és Környéke MÚZSA Művészeti Közhasznú Egyesület 2./ Az Egyesület székhelye: 8230. Balatonfüred, Móra Ferenc utca 3/C 3./ Az Egyesület

Részletesebben

VeteránOT.Pécs Egyesület Módosított Alapszabálya

VeteránOT.Pécs Egyesület Módosított Alapszabálya VeteránOT.Pécs Egyesület Módosított Alapszabálya A VeteránOT.Pécs Egyesület 2013. január 19. napján (szombaton) tartott alakuló közgyűlésén hozott alapszabályt a következők alapján állapította meg: 1.

Részletesebben

98. Határőr Sport Club

98. Határőr Sport Club 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület 9700 Szombathely Söptei út külső 98. Határőr Sport Club A 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület A A 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület (a továbbiakban:

Részletesebben

Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület

Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA Az Alapszabályt módosították, és a tagok 2013. május 10. napján egységes szerkezetbe foglalták. Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület Alapszabálya

Részletesebben

Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Alapszabálya (Egységes szerkezetben)

Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Alapszabálya (Egységes szerkezetben) Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Alapszabálya (Egységes szerkezetben) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Az Egyesület rövidített

Részletesebben

Kaposmérői Dobogó Egyesület

Kaposmérői Dobogó Egyesület Kaposmérői Dobogó Egyesület ALAPSZABÁLYA A Kaposmérői Dobogó Egyesület (továbbiakban: Egyesület) Közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

KÖRNYEI SPORTEGYESÜLET. Alapszabálya (egységes szerkezetbe foglalva)

KÖRNYEI SPORTEGYESÜLET. Alapszabálya (egységes szerkezetbe foglalva) KÖRNYEI SPORTEGYESÜLET Alapszabálya (egységes szerkezetbe foglalva) A Környei Sportegyesület (továbbiakban: Egyesület) közgyűlésén Alapszabályát a következőkben állapítja meg: 1. Az Egyesület neve: Környei

Részletesebben

SZEBB HOLNAPÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

SZEBB HOLNAPÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA SZEBB HOLNAPÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Szebb Holnapért Közhasznú Egyesület 2003. október 20-án megtartott alakuló közgyűlésén majd az alapszabály módosításait követően az egyesület alapszabályát

Részletesebben

ELSŐ MAGYAR KÉMÉNYSZÖVETSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ELSŐ MAGYAR KÉMÉNYSZÖVETSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ELSŐ MAGYAR KÉMÉNYSZÖVETSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (2.számú módosítás, ahol a módosítások vastag álló betűvel írtak) Az Egyesület a törvény alapján önkéntesen létrehozott önkormányzattal rendelkező

Részletesebben

Veszprém Megyei Nevelőszülők Közhasznú Egyesülete Alapszabály

Veszprém Megyei Nevelőszülők Közhasznú Egyesülete Alapszabály 1 Veszprém Megyei Nevelőszülők Közhasznú Egyesülete Alapszabály A Veszprém Megyei Nevelőszülők Közhasznú Egyesülete alakuló közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapította meg: I. Általános rendelkezések

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

A FIGURÁK KULTURÁLIS ÉS SZÍNJÁTSZÓ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 2005. A

A FIGURÁK KULTURÁLIS ÉS SZÍNJÁTSZÓ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 2005. A 1 A FIGURÁK KULTURÁLIS ÉS SZÍNJÁTSZÓ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 2005. A FIGURÁK KULTURÁLIS ÉS SZÍNJÁTSZÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az Alapító tagok jelen alapszabály elfogadásával az egyesülési jog

Részletesebben

IFJÚSÁGI LOKÁLPATRIÓTA és KULTURÁLIS EGYESÜLET (közhasznú társadalmi szervezet)

IFJÚSÁGI LOKÁLPATRIÓTA és KULTURÁLIS EGYESÜLET (közhasznú társadalmi szervezet) IFJÚSÁGI LOKÁLPATRIÓTA és KULTURÁLIS EGYESÜLET (közhasznú társadalmi szervezet) ALAPSZABÁLYA (a 2014. május 20-ai módosításokkal egységes szerkezetben) Nyilvántartásba vétel száma: 8338 Budapest, 2014.

Részletesebben

A VOX VALLIS FEJLESZTÉSI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A VOX VALLIS FEJLESZTÉSI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A VOX VALLIS FEJLESZTÉSI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Völgy Hangja Fejlesztési Társaság Közhasznú Egyesület (továbbiakban: Egyesület) közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II.

Részletesebben

Vass Miklós Értelmileg Akadályozottakat Közhasznú Egyesület. Alapszabály

Vass Miklós Értelmileg Akadályozottakat Közhasznú Egyesület. Alapszabály Vass Miklós Értelmileg Akadályozottakat Közhasznú Egyesület Segítő Alapszabály egységes szerkezetben a 2008. augusztus 6-i Közgyűlésen elfogadott módosításokkal I~.. ( alapítva: 2001. június) Készült a

Részletesebben