A NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE"

Átírás

1 A NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE Szombathely, 2010.

2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 KOLLETKÍV SZERZŐDÉS... 3 I./ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 3 I./1. A Kollektív Szerződés és a jogszabályok kapcsolata... 3 I./2. A Kollektív Szerződés hatálya... 4 I./2.1. Személyi hatály... 4 I./2.2. Időbeli hatály... 4 I./3. Értelmező rendelkezések... 4 II./ A KOLLEKTÍV SZERZŐDÉST KÖTŐ FELEK KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁS... 5 II./1. A Kollektív Szerződés megkötése és módosítása... 5 II./1.1. A Kollektív Szerződés módosítása jogszabályváltozás esetén... 5 II./1.2. A Kollektív Szerződés módosítása közös megegyezéssel... 5 II./2. A Kollektív Szerződés felmondása... 6 II./3. A Szakszervezetek számára az Mt-ben biztosított jogosítványok... 6 gyakorlásának szabályai... 6 II./3.1. A Munkáltató együttműködési kötelezettsége... 6 II./3.2. Tájékoztatási kötelezettség... 6 II./3.3. A Szakszervezetek működési feltételeinek biztosítása... 6 II./3.4. Az Mt. előírásainak megfelelően a Szakszervezeteket megillető jogok... 7 II./3.5. Kifogás (vétó) joga... 7 II./3.6. Szakszervezeti tisztségviselők védelme... 7 II./3.7. Szakszervezeti tisztségviselők munkaidő-kedvezménye... 8 III./KÖZALKALMAZOTTI JOGVISZONY TARTALMA... 9 III./1. A közalkalmazotti jogviszony létesítése és megszűnése... 9 III./1.1. A közalkalmazotti jogviszony létesítése... 9 III./1.2. Összeférhetetlenség... 9 III./1.3. Pályázat... 9 III./1.4. Próbaidő és gyakornoki idő... 9 III./1.5. A közalkalmazotti jogviszony módosítása... 9 III./1.6. Jognyilatkozatok... 9 III./1.7. A közalkalmazotti jogviszony megszűnése és megszüntetése felmentés, felmentési idő... 9 III./ A kinevezett vezető állású dolgozó további foglalkoztatása felmentés után III./1.8. Végkielégítés III./2. A munkavégzés szabályai III./2.1. Munkára képes állapot III./2.2. Átirányítás, helyettesítés, kiküldetés, kirendelés III./ Átirányítás, helyettesítés III./ Kiküldetés III./ Kirendelés, valamint a más munkáltatónál történő munkavégzés szabályai III./2.3. Tanulmányi szerződés III./2.4. Címek adományozása III./2.5. Minősítés III./3. Munkaidő, pihenőidő III./3.1. Munkaidő III./3.2. Részmunkaidő III./3.3. Állásidő III./3.4. A rendkívüli munkavégzés szabályai III./3.5. Vízkárelhárítási ügyelet III./3.6. Pihenőidő III./3.7. Rendes szabadság III./3.8. Munkarend és szabadság megállapítása és kiadása III./ A kinevezett vezető állású dolgozó munkavégzés alóli mentesítése III./4. Előmeneteli és illetményrendszer III./4.1. A munka díjazása, a közalkalmazottak besorolása III./4.2. A fizetési fokozatok közötti várakozási idő csökkentése

3 III./4.3. Megbízott vezetői pótlék III./4.4. Címpótlék III./4.5. Idegennyelvtudásért járó pótlék III./4.6. Gépjármű-vezetési pótlék III./4.7. Csoportvezetői pótlék III./4.8. Rendelkezésre állási pótlék III./4.9. Illetmény-kiegészítés III./4.10. Kereset-kiegészítés...18 III./4.11. Jubileumi jutalom III./4.12. Hűségjutalom III./4.13. Tárgyi jutalom III./4.14. Kitüntetések III./4.15. Távolléti díj III./4.16. Költségtérítés III./ Élelmezési költségtérítés III./ Külföldi napidíj III./ Munkába járással és hazautazással kapcsolatos költségtérítések III./4.17. Az illetmény kifizetésének a szabályai III./5. Szociális és egyéb juttatások III./5.1. Cafetéria rendszer III./5.2. Foglalkoztatás-egészségügyi szolgálat működtetése III./5.3. Munkásszállítás III./5.4. Munka- és formaruha juttatás III./5.5. Lakásépítési és vásárlási támogatás III./5.6. Lakhatási támogatás...22 III./5.7. Munkásszállás igénybevétele III./5.8. Üdültetés III./5.9. Illetményelőleg III./5.10. Temetési segély IV./ FEGYELMI, KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG V./ KOLLEKTÍV MUNKAÜGYI VITA...Hiba! A könyvjelző nem létezik. VI./ HATÁLYBA LÉPTETŐ ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK...Hiba! A könyvjelző nem létezik. VII./ MELLÉKLETEK

4 KOLLETKÍV SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., képviseli: Nádor István igazgató) mint Munkáltató (a továbbiakban: Munkáltató), másrészről a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Önálló Szakszervezet (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., képviseli: Horváth Csaba elnök) mint Szakszervezet (a továbbiakban: NYUKÖVIÖSZ) között, az alábbi feltételekkel, azzal a céllal, hogy a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. Törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló XXXIII törvény keretei között szabályozza - a közalkalmazotti jogviszonyból származó jogokat és kötelezettségeket, - ezek teljesítésének módját, - a felek kapcsolattartásának rendjét. A szerződéshez csatlakozik a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Szakszervezete (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., képviseli: Bíróné Dugmanits Ágnes titkár) (a továbbiakban: MEDOSZ). I./ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK I./1. A Kollektív Szerződés és a jogszabályok kapcsolata (1) A Kollektív Szerződés (a továbbiakban: KSZ) a jogszabályok keretei között szabályozza a közalkalmazottak jogait és kötelezettségeit. A KSZ nem ismétli meg a jogszabályok szövegét, csupán az egyes címeknél utal arra, hogy az egyes rendelkezései mely jogszabály mely rendelkezéséhez kapcsolódnak. (2) A Munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban állókra alkalmazni kell - a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) rendelkezéseit, amennyiben azok alkalmazását a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény nem tiltja, - a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvényt (a továbbiakban: Kjt.), - a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvényt, - a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó munkáltatóknál működő szakszervezetek reprezentativitásának megállapításáról szóló 48/2005. (III. 23.) Korm. rendeletet, - a belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő munkavállaló élelmezési költségtérítéséről szóló 278/2005. (XII. 20.) Korm. rendeletet, - a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II.26.) Korm. rendeletet, - a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvénynek a környezetvédelmi és vízügyi miniszter ágazati irányítása alá tartozó szerveknél történő végrehajtásáról szóló 11/2005. (V. 19.) KvVM rendeletet (a továbbiakban: KvVM rend.), 3

5 - 6/2003 (04.28.) KvVM rendelet a környezet- és természetvédelem, a vízügy, továbbá a meteorológia területén adományozható miniszteri elismerésekről - a víz és környezeti károk elleni védekezésénél foglalkoztatottak járandóságáról szóló 6/1989 (V.13.) KVM rendeletet, - a Munkáltató belső szabályzatait. I./2. A Kollektív Szerződés hatálya I./2.1. Személyi hatály (1) A KSZ hatálya kiterjed az azt kötő felekre, a Munkáltatóra és a vele közalkalmazotti jogviszonyban álló valamennyi közalkalmazottra (a továbbiakban: közalkalmazotti jogviszony). (2) A munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében foglalkoztatottakra a kollektív szerződés szabályai nem vonatkoznak. I./2.2. Időbeli hatály (1) A KSZ határozatlan időtartamra jön létre. (2) A KSZ hatályba lépésnek időpontja: május 1. (3) A KSZ hatályba lépésével egyidejűleg a Munkáltató tekintetében hatályát veszti az szeptember 1-én hatályba lépett, azóta többször módosított KSZ. A KSZ hatályba lépésével egyidejűleg hatályukat vesztik azok a belső szabályzatok és utasítások, amelyek rendelkezései a KSZ rendelkezéseibe ütköznek. (4) A KSZ hatályosságának időtartama alatt megjelenő jogszabályi rendelkezések a KSZ hatályát annyiban érintik, hogy hatályba lépésükkel a KSZ azon rendelkezései, amelyek a jogszabály rendelkezéseibe ütköznek, érvénytelenné válnak, és helyettük a jogszabályi rendelkezéseket kell alkalmazni. I./3. Értelmező rendelkezések (1) A KSZ rendelkezéseinek alkalmazása során 1. munkáltatói jogkör gyakorlója: a Munkáltató Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban: SZMSZ) alapján a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság vezetője, az igazgató. 2. szakszervezet: a munkavállalóknak minden olyan szervezetét érteni kell, amelynek elsődleges célja a munkavállalók munkaviszonnyal kapcsolatos érdekeinek előmozdítása és megvédése. 4

6 3. jutalomalap: a KSZ-ben szabályozott elnyerhető jutalmak számítási alapja amennyiben ettől jogszabály illetve a KSZ adott rendelkezése nem tér el a közalkalmazotti bértábla szerinti mindenkori C fizetési osztály 1. fokozatának (C1) 50%-a. (A KSZ hatályba lépésekor Ft 50 %-a, azaz Ft.) II./ A KOLLEKTÍV SZERZŐDÉST KÖTŐ FELEK KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁS (Eljárási szabályok) (Mt (1) bekezdés, , 33. (1)-(6) és (8) bekezdés, 36. (4) bekezdés, , Kjt ) II./1. A Kollektív Szerződés megkötése és módosítása II./1.1. A Kollektív Szerződés módosítása jogszabályváltozás esetén (1) Amennyiben a KSZ rendelkezései a későbbiekben jogszabályi rendelkezésbe ütköznek, a KSZ megfelelő pontjait módosítani kell. A módosítás érdekében a felek az új jogszabályi rendelkezés(ek) megjelenésétől számított 1 hónapon belül egyeztető tárgyalást kezdeményeznek. (2) Amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre, a KSZ érintett pontjai a jogszabályi változásoknak megfelelően kerülnek alkalmazásra. II./1.2. A Kollektív Szerződés módosítása közös megegyezéssel (1) A KSZ-t kötő felek megállapodnak abban, hogy a KSZ módosítására, vagy az új KSZ megkötésére irányuló egyeztetést bármelyik fél kezdeményezheti, és a kezdeményezés estén a másik fél nem zárkózik el az egyeztetés lefolytatásától. (2) A KSZ csak közös megegyezéssel módosítható. (3) A módosításra a szerződő felek 30 napos határidőben állapodnak meg, a módosítási javaslatot bármelyik fél írásban köteles átadni a másik félnek. (4) A szerződő felek a módosítási javaslatukra vonatkozóan álláspontjukat írásban rögzítik és adják át a másik félnek. (5) A KSZ bejelentése, regisztrálása a Munkáltató kötelessége. 5

7 II./2. A Kollektív Szerződés felmondása (1) A KSZ-t bármelyik fél 3 hónapos felmondási idővel, bármikor felmondhatja. A felmondást írásba kell foglalni. A felmondás joga a KSZ hatálybalépésétől számított 6 hónapon belül nem gyakorolható. (2) A felek megállapodnak abban, hogy a felmondás közlését követő két héten belül egyeztető bizottságot hoznak létre a felmondás okainak megvizsgálására. (3) Az egyeztetés során a felek kölcsönösen törekednek arra, hogy a felmondás okául szolgáló körülményekre tekintettel, a lehető legrövidebb időn belül új KSZ megkötését készítsék elő. II./3. A Szakszervezetek számára az Mt-ben biztosított jogosítványok gyakorlásának szabályai (1) A Munkáltató kinyilvánítja a Szakszervezetekkel való együttműködési szándékát, továbbá azt, hogy tevékenységét támogatja, működését elősegíti. (2) A Munkáltató és a Szakszervezetek kijelentik, hogy az Mt-ben biztosított jogosultságaikat a jogok társadalmi rendeltetésének megfelelően gyakorolják. A felek vállalják, hogy tájékoztatják egymást azokról a tervezett intézkedéseikről, amelyek a másik fél tevékenységét érintik, illetve joggyakorlását befolyásolhatják. II./3.1. A Munkáltató együttműködési kötelezettsége (Mt ) (1) Az együttműködésre, információ adására, észrevételezésre, javaslattételre, tájékoztatás kérésére, az intézkedés indoklására, konzultáció kezdeményezésére vonatkozó jogosítványok gyakorlása szempontjából a KSZ-t kötő felek együttműködnek. II./3.2. Tájékoztatási kötelezettség (Mt. 21. (2) bekezdés) (1) A Szakszervezetek tájékoztatása érdekében a Munkáltató vállalja, hogy a Szakszervezeteknek a jogaik gyakorlásához a Mt. és a Kjt. alapján biztosítandó információkat a rendelkezésére bocsátja. A felek kölcsönösen tájékoztatják egymást szervezeti felépítésükben vagy az együttműködő képviselők személyében történő változásokról. II./3.3. A Szakszervezetek működési feltételeinek biztosítása (Mt. 24. ) 6

8 (1) A Munkáltatónál jelenlévő szakszervezetek zavartalan működése céljából a munkáltató biztosítja - a Szakszervezetek vezetőinek a munkáltató munkahelyén irodahelyiséget, - előzetes bejelentés alapján a területi szakszervezeti munkához a szakszervezeti tisztségviselők számára a közlekedési feltételeket, telefon, telefax és postai szolgáltatások igénybevételét, - a szakszervezeti alapszabályban előírt bizottsági ülések, taggyűlések és egyéb tárgyalásokhoz az igazgatóság területén lévő irodaépületek, szociális létesítmények alkalmas helyiségeinek használatát, előzetes bejelentés alapján. II./3.4. Az Mt. előírásainak megfelelően a Szakszervezeteket megillető jogok - Kollektív Szerződés megkötése, - tájékozódási és tájékoztatási jog, - képviseleti jog, - ellenőrzési jog, - kifogás (vétó) jog, - tisztségviselők védelme (egyetértési), - véleményezési jog, - közzétételi jog, - egyeztetési jog és - kollektív munkaügyi vita kezdeményezése. II./3.5. Kifogás (vétó) joga (Mt. 23. ) A vétót a Szakszervezetek vezetői a Munkáltató vezetőjének a vezető távollétében az általa meghatalmazott helyettesének nyújtja be írásban, indokolva a vétó szükségességét. Ezt a szabályt kell alkalmazni abban az esetben is, ha a sérelmes munkáltatói intézkedés (mulasztás) nem a vezető döntésén alapult. A kifogást, a kifogásolt intézkedésről való tudomásszerzéstől számított öt munkanapon belül lehet benyújtani. II./3.6. Szakszervezeti tisztségviselők védelme (Mt. 28. ) (1) A Szakszervezetek vezetői a tisztségviselővel szemben munkáltatói jogokat gyakorló személyt köteles értesíteni a tisztségviselő megválasztásáról és megbízatása megszűnéséről a megválasztástól (a megbízatás megszűnésétől) számított 15 napon belül. (2) Az Mt ban meghatározott munkáltatói intézkedésekkel kapcsolatosan a munkáltatói jogkört gyakorló személy az egyetértési jog gyakorlása iránti kérését (ill. előzetes értesítését) a Szakszervezetek vezetőinek, a Szakszervezetek vezetőit érintően pedig a Szakszervezetek erre kijelölt tagjainak köteles megküldeni. (3) A tisztségviselők védelmére vonatkozó jogosítvány tekintetében tisztségviselőnek minősül: - Elnök, 7

9 - Titkár, - Elnökhelyettes, - Gazdasági Felelős, - Szociális-és Munkaügyi felelős, - Oktatási-és Kulturális felelős, - Bizalmi testület (küldöttek) tagjai. II./3.7. Szakszervezeti tisztségviselők munkaidő-kedvezménye (Mt. 25..) (1) A Szakszervezetek választott tisztségviselőit az Mt ban meghatározott munkaidőkedvezmény illeti meg. (2) A szakszervezeti tisztségviselők munkaidő-kedvezményéhez és a képzés céljára biztosított rendkívüli szabadság megállapításához a Szakszervezetek vezetői kötelesek a taglétszámot minden naptári év első hónapja 30. napjáig közölni a munkáltatói jogkört ellátó vezetővel. (3) Az Mt (2) bekezdésében rögzített munkaidő-kedvezmény felhasználása tekintetében tisztségviselőnek minősülnek: - Elnök, - Titkár, - Elnökhelyettes, - Gazdasági Felelős, - Szociális-és Munkaügyi felelős, - Oktatási-és Kulturális felelős, - Bizalmi testület (küldöttek) tagjai. (4) A munkaidő-kedvezmény igénybevételéről a szakszervezeti tisztségviselő vagy tag értesíti az érintett szervezeti egység vezetőjét az adott elfoglaltságra szóló meghívójának bemutatásával: - az Mt. 25. (1)-(3) bekezdésében rögzített munkaidő-kedvezmény tekintetében legkésőbb az igénybevételt megelőző napon, - az Mt. 25. (4) bekezdésében rögzített munkaidő-kedvezmény tekintetében legkésőbb az igénybevétel előtt 30 nappal. (5) A NYUKÖVIÖSZ által munkaidő-kedvezményre fel nem használt időtartamot a Munkáltató megváltja a Munkáltató és a NYUKÖVIÖSZ közötti megállapodás szerinti évi egy összegben (a KSZ hatályba lépésekor Ft évi egy összeg), amit a Szakszervezet számlájára utal át a tárgyév decemberében. (6) A NYUKÖVIÖSZ ezen megváltott összeget csak a működéséhez és érdekvédelmi célokra használhatja fel. (7) Mind a munkaidő-kedvezmény, mind a fizetett szabadság igénybevételét a Munkáltatónál előre be kell jelenteni. (8) A munkaidő-kedvezmény időtartamára távolléti díj jár. (9) A MEDOSZ támogatása külön megállapodás szerint történik. 8

10 III./KÖZALKALMAZOTTI JOGVISZONY TARTALMA III./1. A közalkalmazotti jogviszony létesítése és megszűnése (Kjt , , 30., 33., 37., 41. ; Mt. 6., 7-12., 80., 81., , 87. ) III./1.1. A közalkalmazotti jogviszony létesítése (Mt ; Kjt. 20., 21. ) III./1.2. Összeférhetetlenség (Kjt. 41. ) III./1.3. Pályázat (Mt. 80. ; Kjt. 20/A-20/B. ) III./1.4. Próbaidő és gyakornoki idő (Mt. 81. ; Kjt. 21/A., 22. ) III./1.5. A közalkalmazotti jogviszony módosítása (Mt ; Kjt. 24. ) III./1.6. Jognyilatkozatok (Mt. 6. ) III./1.7. A közalkalmazotti jogviszony megszűnése és megszüntetése felmentés, felmentési idő (Mt. 87. ; Kjt ; KvVM rend.) (1) Az E, F, G, H, I, J fizetési osztályba tartozó közalkalmazottak esetében a felmentési idő 1 hónappal meghaladja a Kjt-ben szabályozott mértéket, de nem haladhatja meg a 8 hónapot. (2) A közalkalmazottat öregségi vagy korkedvezményes nyugdíjazása esetén a Munkáltató a felmentési idő teljes időtartamára felmenti a munkavégzés alól, amennyiben ezt a közalkalmazott kéri. 9

11 III./ A kinevezett vezető állású dolgozó további foglalkoztatása felmentés után (1) Amennyiben a Munkáltató kinevezett vezető állású dolgozói közül valakit nem a közalkalmazottnak felróható okból felmentenek a kinevezett vezető munkakör ellátása alól, a Munkáltató, amennyiben erre lehetősége van, biztosítja számára további foglalkoztatását. III./1.8. Végkielégítés (Kjt. 37. ) III./2. A munkavégzés szabályai (Mt , 107., Kjt. 24., ) (1) A Munkáltató köteles biztosítani az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeit, és a munkát úgy megszervezni, hogy a dolgozó a közalkalmazotti jogviszonyból eredő jogait gyakorolni tudja. (2) A közalkalmazott köteles az előírt helyen és időben munkára képes állapotban megjelenni és a vonatkozó szabályoknak, előírásoknak, felettese utasításainak megfelelően, képessége, szakértelme, gondossága teljes kifejtésével végezni munkáját. (3) A munkahely általában az Igazgatóság, illetve az egységek telephelye, vagy az egységek működési területe. III./2.1. Munkára képes állapot (Mt (1) bekezdés a) pont) (1) A közalkalmazott szeszes ital és kábító hatású anyag befolyásától mentes állapotban köteles munkahelyén a munkarend szabályai szerint megjelenni, és munkát végezni. A munkavédelmi szabályzatban megjelölt munkakörök esetén a munkára képes állapothoz tartozik, az ott előírt időszaki kötelező orvosi vizsgálat megfelelő minősítésével való rendelkezés is. (2) Amennyiben a közalkalmazott munkahelyi vezetője (munkairányítója) azt tapasztalja, hogy a közalkalmazott nincs munkára képes állapotban, a közalkalmazottat a munkavédelmi szabályokra is figyelemmel a munkavégzéstől el kell tiltania. Amennyiben a közalkalmazott azért nem végez munkát, mert nem munkavégzésre alkalmas állapotban jelent meg munkahelyén, számára munkadíj a munkavégzésből kiesett időre nem jár. A munkára képes állapot ellenőrzésére a fentieken túlmenően, a munkavédelmi szabályzat rendelkezései az irányadók. III./2.2. Átirányítás, helyettesítés, kiküldetés, kirendelés (Mt. 83/A., , 150. (1) bekezdés, Kjt (1)-(2) bekezdés) 10

12 III./ Átirányítás, helyettesítés (Mt. 83/A., Kjt. 24. ) III./ Kiküldetés (Mt ) III./ Kirendelés, valamint a más munkáltatónál történő munkavégzés szabályai (Mt. 106., 150. (1) bekezdés, Kjt. 54. (1)-(2) bekezdés) III./2.3. Tanulmányi szerződés (Mt ) (1) A Munkáltató munkaerő szükségletének biztosítása érdekében támogatja közalkalmazottainak szaktanfolyamokon való részvételét, magasabb képesítés megszerzésére irányuló tanulmányok folytatását, valamint idegen nyelvek elsajátítására (angol, német, francia, horvát, szlovén) irányuló törekvéseit, s ehhez erkölcsi és anyagi támogatást biztosít. (2) Iskolai rendszerű vagy nem iskolai rendszerű képzésben résztvevő közalkalmazott tanulmányai megkezdése előtt vagy alatt tanulmányi szerződés megkötése mellett részesülhet tanulmányainak támogatásában az Oktatási és PR előadó által - éves tanulmányi terv alapján - összeállított költségkeretből. (3) A tanulmányi támogatás - a tanulmányok folytatása érdekében távol töltött idő, illetve a tanulmányi szabadság idejére fizetett távolléti díj, - tandíj, tanulmányi költség, - tankönyvek árának, - az utazás, a szállás költségének megfizetéséből állhat, megegyezés szerint a költségek részleges vagy teljes átvállalásával. (3) A közalkalmazottat a képesítés megszerzése után a tanulmányi szerződés kikötése szerint a képesítésének megfelelő munkakörben kell foglalkoztatni. (4) Ha a Munkáltató ennek a kötelezettségének nem tesz eleget, a közalkalmazott jogszerűen szüntetheti meg jogviszonyát anélkül, hogy a munkáltató a tanulmányaira fordított költségeket visszakövetelhetné. (5) A nem iskolai rendszerű képzésben résztvevő közalkalmazottat tanulmányi munkaidő kedvezmény csak tanulmányi szerződés alapján illeti meg, melynek mértéke évente a kötelező konzultációs időn túl a vizsganapok kivételével maximum 10 munkanap. 11

13 (6) Munkáltató a képzésben résztvevő közalkalmazott részére a tanulmányainak befejezését igazoló oklevél, okmányok bemutatása után az alábbi egyszeri jutalmat fizeti. A jutalom a KSZ I./3. pontjában meghatározott jutalomalap - felsőfokú szakképesítés megszerzése esetén háromszorosa, - első felsőfokú (egyetem, főiskola) diploma megszerzése négyszerese, - középfokú angol, német és francia nyelvvizsga megszerzése esetén háromszorosa, - középfokú horvát vagy szlovén nyelvvizsga megszerzése esetén négyszerese, - felsőfokú angol, német és francia nyelvvizsga megszerzése esetén négyszerese, - felsőfokú horvát vagy szlovén nyelvvizsga esetén: hatszorosa, - szakmérnöki, szakközgazdászi diploma megszerzése esetén főiskolai oktatás keretén belül négyszerese, - szakmérnöki, szakközgazdászi, jogtanácsosi diploma megszerzése esetén egyetemi oktatás keretén belül ötszöröse, - PhD fokozat megszerzése esetén ötszöröse, - magasabb tudományos fokozat megszerzése esetén hatszorosa. (7) Amennyiben a közalkalmazott kötelezettségének nem tesz eleget, nem jár elméleti és gyakorlati oktatásra, a tanulmányi szerződést a munkáltató felmondja, és az ebből eredő összes anyagi kiadást (tandíj, tankönyvek ára, szállás és utazási költség, a konzultációkra, vizsganapokra és a tanulmányi szabadságra kapott munkabér) egy összegben megtérítteti a közalkalmazottal. (8) A közalkalmazottnak lehetősége van ezen összeg részletekben való megfizetését kérni, ebben az esetben azonban a felmondás időpontjától a jegybanki alapkamatnak megfelelő mértékű kamatot kell fizetnie. (9) Amennyiben a képzés befejezése után a szerződésben meghatározott időtartamot a dolgozó nem tölti le az Igazgatósággal munkaviszonyban, részarányos költség és munkabér térítési kötelezettség terheli. (10) A közalkalmazottnak lehetősége van ezen összeg részletekben való megfizetését kérni, ebben az esetben azonban a munkaviszony megszűnésétől a jegybanki alapkamatnak megfelelő mértékű kamatot kell fizetnie. (11) A tanulmányi szerződésből eredő esetleges vitát a munkavállaló és a munkáltató köteles előzetesen egyeztetni. III./2.4. Címek adományozása (Kjt. 39. ) III./2.5. Minősítés (Kjt. 40. ) 12

14 III./3. Munkaidő, pihenőidő III./3.1. Munkaidő (Mt (2), Mt (2)) (1) A Munkáltatónál a teljes napi munkaidő 8 óra, amely tartalmazza a 20 perc munkaközi szünetet. A teljes munkaidőnél rövidebb részmunkaidős foglalkoztatás is alkalmazható, amelyet a Munkáltató és a munkavállaló között létrejött közalkalmazotti kinevezési okmányban kell rögzíteni. (2) A heti munkaidő 40 óra, kivéve, ha a kinevezési okmány ettől eltérően rendelkezik (pl. éves munkarend). (3) Rugalmas munkaidőben dolgoznak az Igazgatóság központjában dolgozó közalkalmazottak az éves munkarendben foglalkoztatottak kivételével. (4) A rugalmas munkaidő szabályairól külön Igazgatói utasítás rendelkezik. (5) Munkaidő-nyilvántartást minden munkarendben dolgozó közalkalmazottról vezetni kell. III./3.2. Részmunkaidő (Kjt. 23/A., 24/B. ) III./3.3. Állásidő (Mt ) III./3.4. A rendkívüli munkavégzés szabályai (Mt ) (1) Rendkívüli munkaidőben történő munkavégzésnek minősül: - a közalkalmazott rendes napi munkaidejét meghaladó munkavégzés, - pihenőnapon vagy munkaszüneti napon történő munkavégzés, - meghatározott helyen és ideig eltöltött készenlét. (2) A Munkáltatónál elrendelhető túlmunka személyenként és naptári évenként 280 óra lehet. (3) A munkavállaló kérésére a rendkívüli munkaidőben történő munkavégzést írásban kell elrendelni. (4) Az Munkáltatónál elrendelhető készenlét a napi 8 órát, havi 40 órát illetve évi 300 órát nem haladhatja meg. (5) A rendkívüli munkaidőben történő munkavégzés díjazására a jogszabályban előírtakat kell alkalmazni azzal, hogy: 13

15 - lakáson eltöltött készenlét időtartamára az alapilletmény 30 %-át, - kijelölt helyen töltött készenlét esetén az alapilletmény 60 %-át kell a közalkalmazottnak elszámolni. (6) A teljes munkaidőben foglalkoztatott gépkocsivezetők túlórapótléka, túlóra-átalány formájában kerül megállapításra, aminek a kiszámítása a ráfordított többlet-munkaidő alapján történik. (7) Az ár- és belvízvédekezéssel, valamint a helyi vízkárelhárítással és vízminőség-védelmi kárelhárítással kapcsolatban elrendelt készenlét és túlmunka végzéséről és azok díjazásáról a mindenkori hatályos külön jogszabályok rendelkezései az irányadók, a hatályos szabályozás és állásfoglalás értelmében a készültségi fokozatban végzett vízkárelhárítási tevékenység munkaideje nem esik korlátozás alá. III./3.5. Vízkárelhárítási ügyelet (1) A vízkárelhárítási telefonos ügyelet hétfőtől csütörtökig órától másnap reggel 8.00 óráig, illetve pénteken órától hétfő reggel 8.00 óráig tart. Ez alól kivételt képeznek a hétköznapra eső ünnepnapok, amikor az ügyelet ugyanúgy, mint a hétvégéken 24 órás szolgálatot jelent. (2) A vízkárelhárítási telefonügyeletet és annak díjazását egyebekben külön Igazgatói utasítás szabályozza. III./3.6. Pihenőidő (Mt ) III./3.7. Rendes szabadság (Kjt. 56., Kjt. 58. és Mt ) III./3.8. Munkarend és szabadság megállapítása és kiadása (Mt ) (1) A Gazdasági Osztály a Bér- és Munkaügyi Csoporton keresztül minden év február végéig közli az egységek dolgozóinak rendes és más címen járó szabadságát, amelynek alapján az egységvezetők február 15-éig szabadságolási ütemtervet kötelesek készíteni. (2) Az igazgatóhelyettesek évi rendes szabadságának igénybevételét az igazgató, egységvezetők vonatkozásában az igazgató, vagy az illetékes igazgatóhelyettes, a többi dolgozó esetében pedig az egységvezető engedélyezi. (3) A rendkívüli és fizetés nélküli szabadságok engedélyezése iránti kérelmet igazgatói, illetve igazgatóhelyettesi engedélyezés esetén az egységvezető véleményezi. 14

16 (4) Havi három napot meg nem haladó rendkívüli és fizetés nélküli szabadság engedélyezésére az egységvezető önállóan jogosult. (5) Az Igazgatóság területén folyó védekezési munkák időtartama alatt a szabadságok engedélyezésének jogát az igazgató valamennyi dolgozó esetében magához vonhatja. (6) A szabadságot az esedékesség évében kell kiadni. (7) A szabadságok kiadását szabadságolási kartonon kell vezetni. A dolgozónak jogszabály szerint járó alap- és pótszabadságon kívül egyéb jogcímeken járó szabadságokat elkülönítetten kell nyilvántartani. III./ A kinevezett vezető állású dolgozó munkavégzés alóli mentesítése (1) Kinevezett vezetői többletmunkájuk elismeréseként a Munkáltató kinevezett vezető állású dolgozói évente 5 munkanapra mentesülhetnek a munkavégzési kötelezettség alól. (2) A mentesítésről a kinevezett vezetők éves munkájának értékelése során, a Szakszervezetekkel történt egyeztetés után minden év november 30-ig dönt a Munkáltató vezetője. (3) A munkavégzés alóli mentesítést a kinevezett vezető állású dolgozó a következő év június 30- ig veheti igénybe, kiadásának időpontját a Munkáltató határozza meg, ennek elmaradása esetén a munkavégzés alóli mentesítés későbbi időpontban nem vehető igénybe. (4) Az igénybevett mentesítési napokat a munkaügyi szabályokban előírt szabadságoktól elkülönítetten, egységenként kell nyilvántartani. (5) Év közbeni változás esetén a mentesítés arányos része illeti meg a dolgozót. III./4. Előmeneteli és illetményrendszer (Kjt , KvVM. Rend.) III./4.1. A munka díjazása, a közalkalmazottak besorolása (Kjt. 61., KvVM rend.) (1) A Munkáltató közalkalmazottainak közalkalmazotti jogviszonyuk alapján illetmény jár. (2) A Munkáltató közalkalmazottait az ellátandó munkakörök figyelembevételével kell a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő közalkalmazotti osztályba sorolni, fizetési fokozatukat megállapítani. 15

17 III./4.2. A fizetési fokozatok közötti várakozási idő csökkentése (Kjt. 65. ) (1) A fizetési fokozatok közötti várakozási idő csökkentésének jogát az igazgatóság vezetője gyakorolja. III./4.3. Megbízott vezetői pótlék (Kjt. 70. ) (1) A megbízott vezetőt a Kjt. szerinti pótlék illeti meg, a kinevezett vezetőnek nem jár pótlék. III./4.4. Címpótlék (Kjt. 71. ) (1) A főtanácsost, a főmunkatársat, a tanácsot, valamint a munkatársat címpótlék illeti meg a Kjtben meghatározott mérték szerint. III./4.5. Idegennyelvtudásért járó pótlék (Kjt. 74. ) (1) Idegennyelvtudási pótlékra jogosultak azok a közalkalmazottak, akik közép- vagy felsőfokú nyelvvizsgával rendelkeznek (német, angol, francia, horvát, szlovén nyelvből), és azt munkájuk során a Munkáltató érdekében rendszeresen használják (tárgyalás, levelezés, fordítás). (2) A pótlék mértéke a mindenkori pótlékalapnak a törvény általi százalékban meghatározott összege. III./4.6. Gépjármű-vezetési pótlék (1) Gépjármű-vezetési pótlék illeti meg azt a dolgozót, aki munkavégzéséhez a Munkáltató tulajdonában lévő ún. kulcsos gépkocsit vezeti, s ezzel főfoglalkozású gépkocsivezető alkalmazását váltja ki. A közalkalmazottat 100 km/hó levezetett gépkocsi kilométer után illeti meg a pótlék, aminek összege: 4,-Ft/ km. (2) A nem kulcsos gépkocsikat vezető közalkalmazottat aki a gépjárműért felelős a gépkocsi karbantartásáért gépkocsinként: km/hónap 4000,-Ft/hó km/hónap fölött 5000,-Ft/hó illeti meg. (3) Az 1-2. pontokban végzett munka elszámolása az Ellátási és Ügyviteli Csoporton történik a menetlevél alapján. 16

18 (4) Az elszámolási időszak megegyezik a jelenleg érvényben lévő munkateljesítményt igazoló elszámolási renddel. (5) A hivatásos gépkocsivezetőket, amennyiben a saját maguk által vezetett és karbantartott gépkocsin felül további ún. kulcsos gépkocsikat üzemeltetnek és karbantartásukért is felelősek, a többletmunkáért egy gépkocsi esetében 6000,-Ft/ hó, a második gépkocsira 5000,-Ft/hó keresetkiegészítésre jogosultak. III./4.7. Csoportvezetői pótlék (Kjt. 75. ; KvVM rend.) (1) A Munkáltató a csoportvezetők pótlékát a mindenkori illetménypótlék alapjának 100%-ban határozza meg. III./4.8. Rendelkezésre állási pótlék (KvVM rend.) (1) Rendelkezésre állási pótlék jár annak a határozatlan idejű kinevezéssel foglalkoztatott közalkalmazottnak, akit a központi védelemvezető saját hatáskörében a védelmi munkakörök valamelyikének ellátásával megbíz. (2) A rendelkezésre állási pótlék a megbízás visszavonásáig, a közalkalmazotti jogviszony fennállásáig, illetve a közalkalmazott nyugállományba vonulásáig jár. (3) A rendelkezésre állási pótlékban részesíthető közalkalmazottak névsorát a Munkáltató Védelmi Szervezeti Beosztása tartalmazza. (4) A rendelkezésre állási pótlék mértéke az illetménypótlék alapjának 50%-a. III./4.9. Illetmény-kiegészítés (Kjt. 67. ) (1) A Munkáltatónál a közalkalmazottak a fizetési fokozatuk alapján járó illetményen felül illetmény-kiegészítésben részesülhetnek. (2) Az illetmény-kiegészítés forrása a Munkáltató gazdálkodása során keletkezett többletbevételei és bérmegtakarításai. (3) Az egységek vezetői határozzák meg a munkatársak illetmény-kiegészítésének feltételeit és mértékét. (4) A többletteljesítményt (célfeladatokat) és a határidőket előre egyéni megállapodásokban kell rögzíteni (írásban). 17

19 III./4.10. Kereset-kiegészítés (Kjt. 77. ) (1) A Munkáltató éves feladatainak maradéktalan végrehajtására, valamint a működési körében előirányzott többletfeladatok teljesítésének ösztönzése érdekében a Szakaszmérnökségek éves tervében előirányzott munkák közül a gépi kaszálás elvégzésére a meder-, csatorna- és gátőrök számára kereset-kiegészítés kifizetését teszi lehetővé a kaszálási időszakban az alábbiak szerint: - kéttengelyes önjáró gépek kezelői a gépek névleges teljesítményén felüli kaszálás elvégzésért havi m 2 felett: 12,-Ft/100 m 2 (KEMPER és egyéb kéttengelyes gépek), - nehézkalapácsos önjáró gépek kezelői m 2 felett: 12,-Ft/100 m 2, - egytengelyes gépek kezelői a gépek névleges teljesítményén felüli kaszálás elvégzésért havi m 2 felett: 12,-Ft/100 m 2, - a kereset-kiegészítés mértékének maximuma nem haladhatja meg az alapilletmény 25 %-át. (2) A kereset-kiegészítés indoklás mellett határozott időre vagy a juttatás teljes időtartamára megvonható a közalkalmazottól. III./4.11. Jubileumi jutalom (Kjt. 78. ) III./4.12. Hűségjutalom (1) Azok a közalkalmazottak, akik a vízügyi szolgálatban az alább felsorolt kerek számú éveket töltötték el, és akiket a betöltés évét megelőző egy éven belül fegyelmi eljárás nem marasztalt el, hűségjutalomban részesülnek. A jutalom összege a KSZ I./3. pontjában meghatározott jutalomalap százalékában kerül meghatározásra: - 10 éves vízügyi szolgálat 100% - 20 éves vízügyi szolgálat 200% - 30 éves vízügyi szolgálat 300% - 40 éves vízügyi szolgálat 400% (2) Hűségjutalom szempontjából vízügyi szolgálatnak számít továbbá: - a VKKI illetve korábban az OKTVF, az OVF és az OVH által felügyelt vízügyi szervezetek közül a vízitársulatoknál, az öntözőtársulatoknál és a vízközmű társulatoknál folyamatosan eltöltött szolgálati idő, - a Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságok egyszemélyes korlátoltan felelős társaságainál eltöltött idő, amennyiben nem volt megszakítás a munka- illetve jogviszonyban. (3) A hűségjutalom kifizetésére a betöltést követő évben a Víz Világnapja alkalmával kerül sor. III./4.13. Tárgyi jutalom (1) A közalkalmazottak, akik az Igazgatóságon legalább 20 évet dolgoztak, tárgyi jutalomban részesülnek 18

20 - nyugdíjba vonulásuk alkalmával, amennyiben nyugdíjjogosultakká váltak, vagy - munkaviszonyuk megszűnésekor, amennyiben munkaviszonyuk önhibájukon kívül szűnt meg. III./4.14. Kitüntetések (6/2003 (04.28.) KvVM rend.) (1) A vízügyi szolgálatban kifejtett magas színvonalú szakmai tevékenység elismerésére alapított ágazati, vagy a közszolgálatban kifejtett tevékenységet elismerő Állami Díjakra való felterjesztést a Munkáltató a Szakszervezetekkel és a Közalkalmazotti Tanáccsal véleményezteti. (2) Állami kitüntetések: - Pénzjutalmakkal nem járó magasabb állami kitüntetésekhez a Munkáltató a KSZ I./3. pontjában meghatározott jutalomalap tízszeresét fizeti jutalomként. (3) Miniszter által adományozott kitüntetések: Emlékérmek: - Sajó Elemér Emlékplaketthez a KSZ I./3. pontjában meghatározott jutalomalap ötszöröse - Vízügyi Emlékéremhez a KSZ I./3. pontjában meghatározott jutalomalap négyszerese - Széchenyi Emlékéremhez a KSZ I./3. pontjában meghatározott jutalomalap háromszorosa fizethető. (4) Kitüntetések: - Miniszteri Elismerő Oklevélhez a KSZ I./3. pontjában meghatározott jutalomalap háromszorosa - Vásárhelyi Pál Díjhoz a KSZ I./3. pontjában meghatározott jutalomalap nyolcszorosa fizethető. III./4.15. Távolléti díj (Mt ) III./4.16. Költségtérítés III./ Élelmezési költségtérítés (278/2005. (XII. 20.) Korm.rend.) (1) A kiküldetésben lévő közalkalmazottat az élelmezéssel kapcsolatos többletkiadások fedezésére amennyiben a kiküldetésben eltöltött idő a 6 órát meghaladja a mindenkori jogszabályokban meghatározott összeg szerinti napidíj illeti meg. (2) A napidíj elszámolása az érvényes nyomtatványon történik. (3) A kiküldetést a Munkáltató vezetője rendelheti el. 19

Bevezető rendelkezések 1.

Bevezető rendelkezések 1. Murakeresztúr Község önkormányzati Képviselőtestületének 12/2004.(V. 21.) számú rendelete a köztisztviselők munkavégzésének szabályairól, valamint az egyéb juttatásokról Murakeresztúr Község Önkormányzati

Részletesebben

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A megfelelő tételekhez szükséges a KK 18., 23., 25., 27. és az MK 95. számú állásfoglalásainak ismerete. MUNKAJOG 1. A Munka

Részletesebben

I. Fejezet Bevezető rendelkezés A RENDELET HATÁLYA

I. Fejezet Bevezető rendelkezés A RENDELET HATÁLYA Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2003. (X. 29.) rendelete Kerepes Nagyközség Polgármesteri Hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről egységes szerkezetben

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 Tartalomjegyzék 3 TARTALOMJEGYZÉK Előszó 11 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 13 A) A törvény hatálya 13 1. A törvény tárgyi hatálya 14 2. A törvény területi

Részletesebben

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG MUNKAJOG A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi

Részletesebben

I. Fejezet Bevezető rendelkezések

I. Fejezet Bevezető rendelkezések Csomád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004. (XII.06.) számú rendelete A Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői, közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről A 9/2005.(XII.06.)

Részletesebben

Pánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2001./XI.1. / számú rendelete. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól támogatásairól

Pánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2001./XI.1. / számú rendelete. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól támogatásairól Pánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2001./XI.1. / számú rendelete A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól támogatásairól A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.

Részletesebben

Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2005. (I.31.) Ö.K. számú RENDELETE *

Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2005. (I.31.) Ö.K. számú RENDELETE * Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2005. (I.31.) Ö.K. számú RENDELETE * A Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői jogviszonyával összefüggő juttatásokról és támogatásokról Zsámbék

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2004. (IV.28.) ÖNK. SZ. RENDELETE

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2004. (IV.28.) ÖNK. SZ. RENDELETE POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2004. (IV.28.) ÖNK. SZ. RENDELETE a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény végrehajtásáról (Egységes szerkezetben a 24/2004.(X.01.)Önk.sz. rendelettel.) A 24/2004.(X.01.)Önk.sz.

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8/2001. (XII.15.) sz. Kt. rendelete a 11/2003. (XII.11.) számú Kt. rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők

Részletesebben

I. Fejezet. Bevezető rendelkezések

I. Fejezet. Bevezető rendelkezések Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2012. (XI. 14.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Albertirsa

Részletesebben

Drávatamási Önkormányzatának 4/2006 (V.2.) rendelete a Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről

Drávatamási Önkormányzatának 4/2006 (V.2.) rendelete a Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Drávatamási Önkormányzatának 4/2006 (V.2.) rendelete a Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Drávatamási Önkormányzatának Képviselőtestülete a köztisztviselők

Részletesebben

1 /2004. (I. 26.) számú rendelete

1 /2004. (I. 26.) számú rendelete Gölle Község Önkormányzatának 1 /2004. (I. 26.) számú rendelete a Büssü, Gölle, Kisgyalán Községek Körjegyzősége köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Gölle község Önkormányzatának

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KANCELLÁR

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KANCELLÁR 15/2015. (IV.15.) számú kancellári utasítás a kari működést támogató szervezeti egységek és a kari szolgáltató egységek közalkalmazottai feletti munkáltatói jogkör gyakorlásának rendjéről A nemzeti felsőoktatásról

Részletesebben

Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 4/1995.(I.30.) számú önkormányzati rendelete

Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 4/1995.(I.30.) számú önkormányzati rendelete Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 4/1995.(I..) számú önkormányzati rendelete a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény végrehajtásáról. Orfű Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Hévízgyörk Községi Önkormányzata Képviselő-testületének a 2/2010.(II.16.)sz. és az 5/2011. (II.12.) sz. rendeletekkel módosított

Hévízgyörk Községi Önkormányzata Képviselő-testületének a 2/2010.(II.16.)sz. és az 5/2011. (II.12.) sz. rendeletekkel módosított Hévízgyörk Községi Önkormányzata Képviselő-testületének a 2/2010.(II.16.)sz. és az 5/2011. (II.12.) sz. rendeletekkel módosított 11/2001.(X.30.). ÖKT. sz. rendelete a képviselő-testület hivatalának köztisztviselői

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 28/2001. (IX.28.)

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 28/2001. (IX.28.) PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 28/2001. (IX.28.) önkormányzati rendelete a köztisztviselők munkavégzéséről és juttatásairól 1 /Egységes szerkezetben/ Pápa Város Képviselőtestülete a köztisztviselők

Részletesebben

38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a

38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a A Semmelweis Egyetem Ideiglenes Intézményi Tanácsának 38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a az Egyetem dolgozóinak külföldi tanulmányútjával és munkavállalás vagy egyéb célból külföldi tartózkodáshoz

Részletesebben

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról amelyet megkötöttek egyrészről a MÁV-TRAKCIÓ Zrt., mint munkáltató (továbbiakban: Munkáltató),másrészről a jelen megállapodás aláíróiként

Részletesebben

MUNKÁBA JÁRÁS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK SZABÁLYAZATA. Érvényes: 2014. január 1-jétől

MUNKÁBA JÁRÁS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK SZABÁLYAZATA. Érvényes: 2014. január 1-jétől MUNKÁBA JÁRÁS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK SZABÁLYAZATA Érvényes: 2014. január 1-jétől 1 A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés szabályait a 39/2010. (II. 26.) Kormányrendelet tartalmazza. A rendelet

Részletesebben

Szatymaz Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának. K ö z s z o l g á l a t i S z a b á l y z a t a

Szatymaz Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának. K ö z s z o l g á l a t i S z a b á l y z a t a Szatymaz Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának K ö z s z o l g á l a t i S z a b á l y z a t a A köztisztviselők jogállásáról szóló módosított 1992. évi XXIII. törvény /KTV/ előírásainak megfelelően

Részletesebben

Heves Megye Önkormányzatának 17/2003. (X. 31.) HMÖ rendelete

Heves Megye Önkormányzatának 17/2003. (X. 31.) HMÖ rendelete 163 Heves Megye Önkormányzatának 17/2003. (X. 31.) HMÖ rendelete a Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselőket és ügykezelőket megillető szociális és jóléti juttatásokról, valamint

Részletesebben

I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2001. (XI.4.) Önkormányzati rendelete a Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről / egységes

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA

A DEBRECENI EGYETEM KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA A DEBRECENI EGYETEM KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA 2014. szeptember 25. 1 Közalkalmazotti Szabályzat A Debreceni Egyetem (DE) és az intézmény Közalkalmazotti Tanácsa (KT) a Közalkalmazottak jogállásáról szóló

Részletesebben

Mérk nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

Mérk nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Mérk nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2001./IX.05./ Kt. sz rendelete Mérk nagyközség Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők díjazásának egyes szabályi, szociális, jóléti

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések 1 Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 38/2001 (X.19) önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatal közszolgálati tisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Módosította: 37/2003.

Részletesebben

BEREKFÜRDŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Tel/Fax: 59/ , ELŐTERJESZTÉS

BEREKFÜRDŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Tel/Fax: 59/ ,  ELŐTERJESZTÉS ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 23/2001.(X.25.) Önkorm. rendelet módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A közszolgálati

Részletesebben

Munkajogi aktualitások 2015. Előadó: dr. Kártyás Gábor gabor.kartyas@opussimplex.com

Munkajogi aktualitások 2015. Előadó: dr. Kártyás Gábor gabor.kartyas@opussimplex.com Munkajogi aktualitások 2015 Előadó: dr. Kártyás Gábor gabor.kartyas@opussimplex.com 1 1 Egyenlőtlen munkaidő-beosztás, munkaidőkeret 2 2 A munkaidő beosztása - Annak meghatározása, a mv mikor teljesíti

Részletesebben

Tegnap Mt., ma Kjt. És holnap?

Tegnap Mt., ma Kjt. És holnap? Tegnap Mt., ma Kjt. És holnap? A gazdasági társaságok költségvetési intézménnyé alakulásának munkaügyi aspektusai dr. Illés Márta illes.marta@spaheviz.hu Az átalakulás jogszabályi háttere 2013. évi XXV.

Részletesebben

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2003. /XI. 7../ Ör. rendelete

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2003. /XI. 7../ Ör. rendelete Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2003. /XI. 7../ Ör. rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyával összefüggő juttatásokról és támogatásokról szóló

Részletesebben

ÚJLENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2004. (VIII.19.) számú rendelete a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról

ÚJLENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2004. (VIII.19.) számú rendelete a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról ÚJLENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2004. (VIII.19.) számú rendelete a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról Az Újlengyel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi Önkormányzatokról

Részletesebben

4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése

4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése 4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése 4.1 1 4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése Az egyik legradikálisabb munkajogi változás a munkaviszony megszűnését, illetve megszüntetését érinti. Az

Részletesebben

MUNKAJOGI ALAPOK. A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató köteles gondoskodni.

MUNKAJOGI ALAPOK. A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató köteles gondoskodni. MUNKAJOGI ALAPOK A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató köteles gondoskodni. Mit kell tartalmaznia a munkaszerződésnek? A munkaszerződésnek vannak kötelező

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE az 55/2004. (XII.16.) és 3/2010. (II.16.) rendelettel módosított

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE az 55/2004. (XII.16.) és 3/2010. (II.16.) rendelettel módosított KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE az 55/2004. (XII.16.) és 3/2010. (II.16.) rendelettel módosított 45/2003. (XII.16.) r e n d e l e t e a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális,

Részletesebben

/2003. XI. 24. / A rendelet hatálya

/2003. XI. 24. / A rendelet hatálya 2001-47c Budapest Főváros Terézváros Önkormányzatának 47/2001. (XII. 14.) sz. rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól a) Módosítások: 21/2002. (V. 10.) ör.

Részletesebben

A MÁV Zrt. Kollektív Szerződésének HELYI FÜGGELÉKE

A MÁV Zrt. Kollektív Szerződésének HELYI FÜGGELÉKE SZERVEZETI EGYSÉG NEVE A MÁV Zrt. Kollektív Szerződésének HELYI FÜGGELÉKE (egységes szerkezetben) IRATMINTA a MÁV Zrt. Kollektív Szerződésének 2012. augusztus 1. napjától hatályos szövegéhez 2 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

10/2009. (XI. 09.) rektori utasítás

10/2009. (XI. 09.) rektori utasítás 10/2009. (XI. 09.) rektori utasítás az 1/2012. (III. 1.) rektori utasítással egységes szerkezetbe foglalt, a Budapesti Gazdasági Főiskolán használatos munkaügyi iratmintákról és nyomtatványokról BUDAPEST

Részletesebben

Kisszállás Községi Önkormányzat 14/2001.(XI.1.) RENDELETE. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről

Kisszállás Községi Önkormányzat 14/2001.(XI.1.) RENDELETE. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Kisszállás Községi Önkormányzat 14/2001.(XI.1.) RENDELETE A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről (a 3/2003.(III.1.) számú rendeleti módosítással egységes

Részletesebben

BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA

BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Cím: Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona Adószám: 15492526-1-42 Törzsszám: 492 522 BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Hatályos: 2017. január 01-től

Részletesebben

Előterjesztés a közszolgálati tisztségviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló rendelet megalkotására

Előterjesztés a közszolgálati tisztségviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló rendelet megalkotására 1. Előterjesztő és készítette: Előterjesztés a közszolgálati tisztségviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló rendelet megalkotására Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a

Részletesebben

A DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATALBAN A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSA

A DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATALBAN A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSA A DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATALBAN A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSA SZMSZ 8 számú melléklet ök Regionális hivatalvezető Kirendeltség-vezető hivatal vezető-helyettes 1) Kinevezés, kinevezés

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2016. (IX.5.) önkormányzati rendelete a közszolgálati tisztségviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról (egységes szerkezetben a 29/2016.

Részletesebben

Munkajogi változások 2013. augusztus 1-jével

Munkajogi változások 2013. augusztus 1-jével HÍRLEVÉL Munkajogi változások 2013. augusztus 1-jével 2013 / 8 Közel egy éve fogadták el az új Munka törvénykönyvét, és idén már számos jogintézmény esetében felmerült a módosítás szükségessége, amelyre

Részletesebben

K/3/2017. (I.23.) számú határozata. a Kiküldetési Szabályzat módosításáról

K/3/2017. (I.23.) számú határozata. a Kiküldetési Szabályzat módosításáról A Semmelweis Egyetem Kancellárjának K/3/2017. (I.23.) számú határozata a Kiküldetési Szabályzat módosításáról Az SZMSZ 3/A. (8) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a Semmelweis Egyetem

Részletesebben

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...)

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) Javadalmazási Szabályzat a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) vezető tisztségviselője (ügyvezetője), felügyelő bizottsági tagjai javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított

Részletesebben

OBB Előadás. Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft

OBB Előadás. Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft OBB Előadás Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft. 2015.10.27 Munkaviszony létesítése Munkaszerződés teljesítése (jogok és kötelezettségek, mentesülés a munkavégzési kötelezettség alól) Munkaszerződés

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat Szám: 50.362/2010. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Javaslat a Létesítmény és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatójának megválasztására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján

Részletesebben

PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKÁBA JÁRÁS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK SZABÁLYZATA

PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKÁBA JÁRÁS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK SZABÁLYZATA PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKÁBA JÁRÁS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK SZABÁLYZATA Érvényes: 2013. augusztus 1-től A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés szabályait

Részletesebben

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL Miskolc 2012. 6.17. sz. Egyetemi Szabályzat SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól szóló 2/2004. (I. 15.) FMM rendelet módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól szóló 2/2004. (I. 15.) FMM rendelet módosításáról Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM IKTATÓSZÁM: 1226 /2010-MKBERFŐ Készült 2010. február 16-án. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

A rendelet hatálya II. Munkaidő. (1) A Polgármesteri Hivatal teljes munkaidőben foglalkozatott köztisztviselőinek heti munkaideje 40 óra.

A rendelet hatálya II. Munkaidő. (1) A Polgármesteri Hivatal teljes munkaidőben foglalkozatott köztisztviselőinek heti munkaideje 40 óra. Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2010.(II.18.) számú rendelete a Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Cserszegtomaj Község

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1.

1. A rendelet hatálya 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 40/2012.(X. 4.) önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára biztosított juttatásokról, támogatásokról * a módosításokkal

Részletesebben

1. Bevezetés... 3 2. A szabályzat személyi hatálya... 3 3. A szabályzat tárgyi hatálya... 3 4. Cafetéria juttatás... 4

1. Bevezetés... 3 2. A szabályzat személyi hatálya... 3 3. A szabályzat tárgyi hatálya... 3 4. Cafetéria juttatás... 4 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. A szabályzat személyi hatálya... 3 3. A szabályzat tárgyi hatálya... 3 4. Cafetéria juttatás... 4 4.1. A cafetéria keret mértéke... 4 4.2. Választható cafetéria elemek...

Részletesebben

Szabályzat a. Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola tevékenységével összefüggő belföldi kiküldetésekről. Cegléd 2013.08.01.

Szabályzat a. Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola tevékenységével összefüggő belföldi kiküldetésekről. Cegléd 2013.08.01. Szabályzat a Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola tevékenységével összefüggő belföldi kiküldetésekről Cegléd 2013.08.01. A Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE BUDAPEST 2010 (2016. március 18. napjától hatályos változat) PREAMBULUM A Budapesti Gazdasági Egyetem (a továbbiakban: Egyetem), mint munkáltató és a

Részletesebben

2.4.2. Az intézmény által alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

2.4.2. Az intézmény által alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái 2.4.2. Az intézmény által alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái 1. A SZEMÉLYÜGYI NYILVÁNTARTÁS ADATKÖRE a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyárólszóló

Részletesebben

JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 20/2001. (X.29.) RENDELETE. A Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői

JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 20/2001. (X.29.) RENDELETE. A Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 20/2001. (X.29.) RENDELETE A Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről /egységes szerkezetben / Jászszentandrás

Részletesebben

72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű Kft. javadalmazási szabályzatának módosításáról.

72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű Kft. javadalmazási szabályzatának módosításáról. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű

Részletesebben

Közalkalmazotti Szabályzat

Közalkalmazotti Szabályzat Közalkalmazotti Szabályzat HODÁSZI ESZTERLÁNC EGYSÉGES ÓVODA- BÖLCSŐDE 2013. Tóthné Darabánt Anikó óvodavezető 1 Intézmény neve: Hodászi Eszterlánc Egységes Óvoda-Bölcsőde Szabályzat típusa: Közalkalmazotti

Részletesebben

40/2001.(XI.16.) ÖKT. sz. rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövege

40/2001.(XI.16.) ÖKT. sz. rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat A BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁBAN FOGLALKOZTATOTT KÖZTISZTVISELOK ILLETMÉNYKIEGÉSZÍTÉSÉROL ÉS VEZETOI PÓTLÉKÁRÓL, AZ OKET MEGILLETO SZOCIÁLIS, JÓLÉTI ÉS

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2014. (XI.18.) önkormányzati rendelete a köztisztviselők és ügykezelők jogviszonyának egyes kérdéseiről /egységes szerkezetben

Részletesebben

Kollektív szerződés. Hatályos: 2014. január 1-jétől. Preambulum

Kollektív szerződés. Hatályos: 2014. január 1-jétől. Preambulum Kollektív szerződés Hatályos: 2014. január 1-jétől Preambulum A Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza és a Színházi Dolgozók Szakszervezete Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza helyi alapszervezete

Részletesebben

A MUNKAIDŐ MEGSZERVEZÉSE

A MUNKAIDŐ MEGSZERVEZÉSE A MUNKAIDŐ MEGSZERVEZÉSE Magyar Állami Operaház Budapest, 2015. szeptember 29. dr. Pál Lajos ügyvéd pal.lajos@paleskozma.hu www.paleskozma.hu 2 Bevezetés előzetes megjegyzések a munkaviszony létesítésének

Részletesebben

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék Az ÓBUDAI EGYETEMEN OKTATÓK, TUDOMÁNYOS KUTATÓK és TANÁROK MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN

Részletesebben

Útmutató. a Részletes költségterv (D9-es melléklet) kitöltéséhez

Útmutató. a Részletes költségterv (D9-es melléklet) kitöltéséhez Útmutató a Részletes költségterv (D9-es melléklet) kitöltéséhez A költségtervet kizárólag 12 hónapra kalkulálva kell kitölteni! 1. Személyi juttatások A kutatócsoportnak az éves személyi juttatási kiadásaikat

Részletesebben

Javadalmazási Szabályzat

Javadalmazási Szabályzat Javadalmazási Szabályzat Melléklet a 47/2013.(IV.30.)Öh.sz határozathoz Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló -

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-i ülésére 2. napirend: Göndörné Frajka Gabriella jegyző

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-i ülésére 2. napirend: Göndörné Frajka Gabriella jegyző 1 E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-i ülésére 2. napirend: Tárgy: Köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló rendelet

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 57/2001. ( ) számú rendelete a közszolgálati jogviszony egyes kérdéseiről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 57/2001. ( ) számú rendelete a közszolgálati jogviszony egyes kérdéseiről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 57/2001. (10. 10.) számú rendelete a közszolgálati jogviszony egyes kérdéseiről A közgyűlés a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv.

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. (1) E rendelet 7. -ának hatálya kiterjed a Zuglói Önkormányzati Rendészet köztisztviselőire is.

1. A rendelet hatálya. 2. (1) E rendelet 7. -ának hatálya kiterjed a Zuglói Önkormányzati Rendészet köztisztviselőire is. Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2014. (XI.18.) önkormányzati rendelete a köztisztviselők és ügykezelők jogviszonyának egyes kérdéseiről /egységes szerkezetben

Részletesebben

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (IV. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZALKALMAZOTTAKAT MEGILLETİ JUTTATÁSOKRÓL

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (IV. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZALKALMAZOTTAKAT MEGILLETİ JUTTATÁSOKRÓL KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (IV. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZALKALMAZOTTAKAT MEGILLETİ JUTTATÁSOKRÓL Kál Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország

Részletesebben

BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA Hatályos: 2005. december 15-től. Tartalom 1. A szabályzat célja 2. A szabályzat hatálya 3. A szabályzat ereje 4. Speciális szabályok 5. A szabályzat

Részletesebben

A Munkaügy a közoktatásban című kézikönyv összes eddig megjelent köteteinek tartalomjegyzéke ( )

A Munkaügy a közoktatásban című kézikönyv összes eddig megjelent köteteinek tartalomjegyzéke ( ) A Munkaügy a közoktatásban című kézikönyv összes eddig megjelent köteteinek tartalomjegyzéke (2012 2016) Lezárva: 2016. szeptember A A foglalkoztatást meghatározó jogszabályok A 1 A nemzeti köznevelési

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.)

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.) MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött a... (cím:..., székhely:., cégjegyzékszám:, adószám:..) mint munkáltató és... (cím:..., szül. hely és idő:., anyja neve:., adóazonosító jele: tb. azonosító jele:..) mint

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú

Részletesebben

PILIS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 2/2004. (I. 16.) sz. önkormányzati rendelete

PILIS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 2/2004. (I. 16.) sz. önkormányzati rendelete PILIS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 2/2004. (I. 16.) sz. önkormányzati rendelete a Képviselı-testület hivatalában dolgozó köztisztviselık, ügykezelık közszolgálati jogviszonyának egyes

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzatának 22/2003.(XI.10.) KT számú rendelete a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról

Balatonboglár Város Önkormányzatának 22/2003.(XI.10.) KT számú rendelete a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról Balatonboglár Város Önkormányzatának 22/2003.(XI.10.) KT számú rendelete a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról A módosításokkal egységes szerkezetben Utolsó átvezetett módosítás:

Részletesebben

műszakpótlék szabályozása (140) köztulajdonban álló munkáltató (172-177)

műszakpótlék szabályozása (140) köztulajdonban álló munkáltató (172-177) Munkavállalói jogot sért Keresetcsökkenéssel jár Egyéb, munkavállalókra hátrányos Szakszervezeti jogot sért Egyéb kollektív jogot sért Nagyon súlyos munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményei

Részletesebben

Felelősen, egészségesen, biztonságosan. Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1089 Budapest, Kálvária tér 7. munka@lab.hu www.munka.hu www.ujszechenyiterv.gov.

Felelősen, egészségesen, biztonságosan. Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1089 Budapest, Kálvária tér 7. munka@lab.hu www.munka.hu www.ujszechenyiterv.gov. Felelősen, egészségesen, biztonságosan A foglalkoztatásra vonatkozó legfontosabb szabályok és a munkáltatók által elkövetett leggyakoribb jogsértések Előadó: Dr. Járai József Krisztián osztályvezető Munkaügyi

Részletesebben

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL Miskolc 2016. 6.17. sz. Egyetemi Szabályzat SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú

Részletesebben

Bevezető rendelkezések

Bevezető rendelkezések A köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi és egyéb juttatásairól, a szociális és kegyeleti támogatásairól, valamint a köztisztviselők munkaidejéről szóló 23/2003.(IX.22.)Kt. számú rendelet

Részletesebben

Kiemelt kérdések a kollektív szerződés megszűnése esetén

Kiemelt kérdések a kollektív szerződés megszűnése esetén Kiemelt kérdések a kollektív szerződés megszűnése esetén 1. Kell külön értesíteni a munkavállalót a KSZ megszűnéséről? Ok: A KSZ határozott időre került megkötésre, december 31-én automatikusan lejár.

Részletesebben

MIRE FIGYELJÜNK A MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSEKOR?

MIRE FIGYELJÜNK A MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSEKOR? MIRE FIGYELJÜNK A MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSEKOR? Az új Munka Törvénykönyve a munkaviszony megszüntetésének rendszerét némiképp átalakította. A munkaviszony megszüntetésére a jövőben az alábbi módokon kerülhet

Részletesebben

2013/31. SZÁM TARTALOM

2013/31. SZÁM TARTALOM 2013/31. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 40/2013. (XI. 07. MÁV-START Ért. 31.) sz. i utasítás a MÁV-START Zrt. munkáltatói jogkörgyakorlásának szabályozásáról (egységes szerkezetben)... 2 Utasítások ÉRTESÍTŐ

Részletesebben

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL SZÓLÓ ÉVI I. TÖRVÉNY KOMMENTÁRJA

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL SZÓLÓ ÉVI I. TÖRVÉNY KOMMENTÁRJA A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL SZÓLÓ 2012. ÉVI I. TÖRVÉNY KOMMENTÁRJA TARTALOMJEGYZÉK ELSŐ RÉSZ 13 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET (1. 13. ) 13 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. A törvény célja 13 2. A törvény hatálya

Részletesebben

T/12490/27. számú EGYSÉGES JAVASLAT. a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló törvényjavaslat zárószavazásához

T/12490/27. számú EGYSÉGES JAVASLAT. a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló törvényjavaslat zárószavazásához MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/12490/27. számú EGYSÉGES JAVASLAT a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló törvényjavaslat zárószavazásához Előadó: Csizmár Gábor foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

Az Egyetemi Tanács 53/2004/2005. sz. határozata az egyetem évi költségvetése végrehajtásához szükséges takarékossági és hatékonysági

Az Egyetemi Tanács 53/2004/2005. sz. határozata az egyetem évi költségvetése végrehajtásához szükséges takarékossági és hatékonysági Az Egyetemi Tanács 53/2004/2005. sz. határozata az egyetem 2005. évi költségvetése végrehajtásához szükséges takarékossági és hatékonysági intézkedésekről A 2005. évi, mintegy 500 millió forint többletkiadás

Részletesebben

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0018 KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS MINTA 1. Felkészült Érdekvédelem az ÁFEOSZ-COOP Szövetség kapacitásfejlesztése a Dél-alföldi régióban

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0018 KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS MINTA 1. Felkészült Érdekvédelem az ÁFEOSZ-COOP Szövetség kapacitásfejlesztése a Dél-alföldi régióban KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS MINTA 1 A.. Zártkörűen Működő részvénytársaság.. (Megyei Törvényszék mint Cégbíróság Cg.: ) Megjegyzés [A1]: szervezeti forma adott munkáltatóé, ez csak példa 201. napján kelt EGYSÉGES

Részletesebben

MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG. EU- s irányelvek MUNKASZERZŐDÉS. szabályozás 2015.03.03. 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve

MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG. EU- s irányelvek MUNKASZERZŐDÉS. szabályozás 2015.03.03. 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG szabályozás DR SZALAI ERZSÉBET 1 DR SZALAI ERZSÉBET 2 EU- s irányelvek 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve DR SZALAI ERZSÉBET 3 MUNKASZERZŐDÉS Szerződést kötő felek..

Részletesebben

A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék

A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék 2. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék A BMF OKTATÓK, TUDOMÁNYOS KUTATÓK ÉS TANÁROK MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN

Részletesebben

2013/36. SZÁM TARTALOM

2013/36. SZÁM TARTALOM 2013/36. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 46/2013. (XII. 20. MÁV-START Ért. 36.) sz. i utasítás a MÁV-START Zrt. munkáltatói jogkörgyakorlásának szabályozásáról (egységes szerkezetben)... 2 Egyéb közlemények

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R T Ő L 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R T Ő L 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R T Ő L 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2013.

Részletesebben

A Magyar Tisztítás-technológiai Szövetség által javasolt évi takarítási óradíj

A Magyar Tisztítás-technológiai Szövetség által javasolt évi takarítási óradíj A Magyar Tisztítás-technológiai Szövetség által javasolt 2017. évi takarítási óradíj A 2017. évi takarítási óradíj költségelemei % Betanított takarító alkalmazottként, heti 5 munkanap, állandó 1 műszak

Részletesebben

Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben!

Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben! Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben! Többen jelezték, hogy véleményük szerint nem megfelelő a fizetési osztályba sorolásuk. Az alábbi cikk közérthetően magyarázza

Részletesebben

Az Alkotmánybíróság foglalkoztatottak egyéb költségtérítésének szabályzata

Az Alkotmánybíróság foglalkoztatottak egyéb költségtérítésének szabályzata Az Alkotmánybíróság foglalkoztatottak egyéb költségtérítésének szabályzata 1 XXV-1/00036-0/2014. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. (5) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA

A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA A Marcali Városi Kulturális Központ kiküldetési rendjét a 1992.évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról, a személyi jövedelemadóról

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Hivatal Cafetéria Szabályzatáról A közszolgálati tisztviselőkről szóló

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 -

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános rendelkezések...

Részletesebben

2015. április. Készítette: Paffériné Kovácshegyi Nóra

2015. április. Készítette: Paffériné Kovácshegyi Nóra 2015. április Készítette: Paffériné Kovácshegyi Nóra 1.rész: bevezetés gazdálkodási rendszer 2.rész: intézményi bevételek kiemelten a költségvetési támogatásokról 3.rész: intézményi kiadások kiemelten

Részletesebben

KÖZALKALMAZOTTI TANÁCSÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KÖZALKALMAZOTTI TANÁCSÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2.sz. melléklet A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA KÖZALKALMAZOTTI TANÁCSÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 031202 KÖZALKALMAZOTTI TANÁCSÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben