Az Önkormányzati Minisztérium folyóirata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Önkormányzati Minisztérium folyóirata"

Átírás

1 Az Önkormányzati Minisztérium folyóirata 2009/1 XIX. évfolyam 1. szám A tartalomból: Jogszabályváltozások Jogszabályfigyelő. 2 Jogértelmezés A helyi önkormányzatok működését érintő jogszabályok véleményezése 6 Az Alkotmánybíróság önkormányzatokat érintő döntései 17 Területfejlesztés és építésügy Tájékoztató a évi Kós Károly-díjak adományozásáról 20 Turizmus és sport Tájékoztató a Nemzeti turizmusfejlesztési stratégia megvalósításáról turisztikai vonzerővel bíró nagyrendezvény 682 millió forint támogatásban részesül 23 Az ÖM Turisztikai Szakállamtitkárságának hírleveléből statisztikai adatok és hírek a turizmus világából 24 Pályázati lehetőségek Az Új Magyarország Fejlesztési Terv pályázatai 37 Hazai pályázati lehetőségek 41 Közösségi kezdeményezések. 42 Pályázati hírek 43 Jelentések, tájékoztatók Helyreigazítás. 46 Sajtótájékoztató a katasztrófavédelemről. 47 Új önkéntes köztestületi tűzoltóságok megalakulása. 48 Kamaszbarát Önkormányzat. 49 Aktuális hírek Hazai hírek 50 Nemzetközi hírek 52 Eseménynaptár, képzések Események, képzések beszámolók 54 Elérhetőségek Önkormányzati Minisztérium 57 Önkormányzati forródrót. 57 Közszolgálati forródrót 57 Doppinginformációs vonal. 57 Felhívás 57 Állami főépítészek 58 Figyelmébe ajánljuk! Könyvajánló. 59 A Duna Palota különleges éttermi kedvezménye A kiadásért felel: Dr. Bujdosó Sándor önkormányzati és lakásügyi szakállamtitkár Szerkeszti: a szerkesztőbizottság Kiadja: Duna Palota Kulturális Kht. Készült a kiadó DTP stúdiójában Tel.: Fax:

2 Jogszabályváltozások Jogszabályfigyelő Hazai jogszabályváltozások A nemzeti agrárkárenyhítési rendszerről és a kárenyhítési hozzájárulásról A jogszabály száma és címe: évi CI. törvény a nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerről és a kárenyhítési hozzájárulásról A jogszabály lényege: A törvény célja a mezőgazdasági termelők befizetéséből és az állam ezzel legalább azonos összegű költségvetési támogatásából keletkező pénzügyi forrás létrehozása, amely a befizető mezőgazdasági termelők körében az elemi kár okozta károk részbeni megtérítésére (a továbbiakban: kárenyhítő juttatás) szolgál. A jogszabály meghatározza a kárenyhítő hozzájárulás megfizetésére vonatkozó szabályokat, illetve kárenyhítő juttatás pénzügyi forrásait, valamint a kárenyhítő juttatásra való jogosultság feltételeit. Hatálybalépés: február 3. Magyar Közlönyben való megjelenés: MK 185. szám ( ) A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról A jogszabály száma és címe: évi CV. törvény a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról A jogszabály lényege: a törvény hiánypótló szabályozásokat tartalmaz a költségvetési szervek jogállására, ismérveire, valamint az irányító szervi, felügyeleti hatáskörök rendszerezésére, korszerűsítésére. Kicseréli az Áht. Teljes VII. fejezetét, típusai szerint differenciáltan szabályozza a költségvetési szervek működését és gazdálkodását. A törvény meghatározza a gazdálkodó szervezet [gt., (köz)alapítvány] általi közforrásból történő közfeladat-ellátás általános feltételeinek, illetve a költségvetési szervek gt-vé történő (illetve ellentétes irányú) átalakulásának keretszabályait. Hatálybalépés: január 1. Magyar Közlönyben való megjelenés: 187. szám ( ) Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról A jogszabály száma és címe: évi CVI. törvény az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról A jogszabály lényege: A törvény az alábbi jogszabályok módosításáról rendelkezik: - a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény, - az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény, - a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló évi XCVIII. Törvény, - az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló évi CXXXII. törvény, (E jogszabály meghatározza többek közt, hogy a települési és a megyei önkormányzatok egészségügyi szakellátási kötelezettségüket a mindenkori lekötött kapacitások mértékének és szakmai összetételének megfelelően a törvény szerinti ellátási területen teljesítik. A jogszabály meghatározza az ellátási terület megállapításának szempontjait.) - az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló évi XLVII. Törvény, - az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló évi LXXXIV. törvény, - az atomenergiáról szóló évi CXVI. törvény, - az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló évi XI. törvény, - a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. Törvény. Hatálybalépés: január 1. Magyar Közlönyben való megjelenés: MK szám ( ) Az egyes szociális és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról A jogszabály száma és címe: évi CVII. törvény egyes szociális és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról A módosított jogszabályok: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény, a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény, a munkaügyi ellenőrzésről szóló évi LXXV. törvény, a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló évi CXXIII. törvény, a foglalkoztatás bővítése és rugalmasabbá tétele érdekében szükséges intézkedésekről szóló évi CLXXX. törvény A módosítás lényege: A jogszabály több törvényt érintően tartalmaz módosításokat. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény vonatkozásában módosult többek között a jövedelemszámításra, a jegyző által vezetett nyilvántartás tartalmára, a szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátásokra vonatkozó szabályozás. A rendszeres szociális segély jogosultsági feltételei is megváltoztak. Hatálybalépés: január 1. Magyar Közlönyben való megjelenés: MK 187. szám ( )

3 Jogszabályváltozások A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól A jogszabály száma és címe: évi CXI. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény módosításáról A módosítás lényege: A Ket. módosításáról szóló törvény célja, hogy egyszerűbbé, gyorsabbá és hatékonyabbá tegye a közigazgatási eljárást, számos olyan rendelkezést tartalmaz, amely az ügyfelek terheit kívánja csökkenteni pl. az ügyféltől nem kérhető olyan adat igazolása sem, amelyet bíróság vagy a Magyar Országos Közjegyzői Kamara jogszabállyal rendszeresített nyilvántartásának tartalmaznia kell. A belső ügyintézési határidőre vonatkozó rendelkezések döntő többségét hatályon kívül helyezi, és ehelyett az általános eljárási kötelezettségek között rögzíti, hogy a hatóságnak törvényben meghatározott eljárási cselekményeit haladéktalanul, de legkésőbb öt munkanapon kell elvégeznie. A törvény áttér a határidők munkanapban való számítására, így az egyes határidők harminc napról huszonkét munkanapra, tizenöt napról tíz munkanapra, nyolc napról öt munkanapra módosulnak. A törvény bevezeti a hatóság illeték- és díjvisszafizetési kötelezettségét az ügyintézési határidő elmulasztásának esetére. Ha a hatóság a rá irányadó ügyintézési határidőt az ügyfélnek és az eljárás egyéb résztvevőjének fel nem róható okból túllépi, köteles az ügyfél által az eljárás lefolytatásáért megfizetett illetéknek vagy díjnak megfelelő összeget, ha pedig az ügyintézés időtartama meghaladja az irányadó ügyintézési határidő kétszeresét, az első fokú eljárás megindítására irányuló kérelmet benyújtó ügyfél által megfizetett illetéknek vagy díjnak megfelelő összeg kétszeresét az ügyfél részére visszafizetni. A törvény megfogalmazza és az általános eljárási szabályok szintjén bevezeti az egyablakos eljárást. Új fejezettel bővül a Ket., amely a kapcsolattartás formáját, valamint az ügyfél és a hatóság között, továbbá a hatóságok egymás közötti kapcsolattartását szabályozza. A hatósági döntések hathatósabb végrehajtása érdekében a törvény jelentősen módosítja a Ket. VIII. fejezetét. A törvény újraszabályozza a szakhatóságokra vonatkozó rendelkezéseket is. Hatálybalépés: január 1. Magyar Közlönyben való megjelenés: 190. szám ( ) Az Országos Egészségbiztosítási Pénztárról A jogszabály száma és címe: 297/2008. (XII. 11.) Korm. rendelet az Országos Egészségbiztosítási Pénztárról szóló 317/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról A módosítás lényege: A jogszabály tartalmazza, hogy az OEP feladatait központi szerve és területi igazgatási szervei útján látja el. Az OEP területi igazgatási szervei a regionális egészségpénztárak (REP), amelyek önállóan gazdálkodó, az előirányzatok felett részjogkörrel rendelkező költségvetési szervek. A módosítás meghatározza az OEP központi szerve, valamint a REP feladatait. Hatálybalépés: január 1. Magyar Közlönyben való megjelenés: MK szám ( ) A hivatásos önkormányzati tűzoltóságot fenntartó helyi önkormányzatok egyszeri támogatásáról A jogszabály száma és címe: 303/2008. (XII. 18.) Korm. rendelet a hivatásos önkormányzati tűzoltóságot fenntartó helyi önkormányzatok egyszeri támogatásáról A jogszabály lényege: A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok személyi állományának egyszeri juttatásához a központi költségvetés 1148,0 millió forintot biztosít (a továbbiakban: Támogatás), mely a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet, 26. Hivatásos önkormányzati tűzoltók egyszeri juttatásának támogatása címen áll rendelkezésre. A Támogatás a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok 11/2008. (XI. 26.) ÖM rendelet alapján központilag finanszírozott létszáma, valamint önkormányzati finanszírozású közalkalmazotti és hivatásos létszám alapján kerül elosztásra és igénylés nélküli folyósításra. Hatálybalépés: Magyar Közlönyben való megjelenés: MK 182. szám ( ) Az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről A jogszabály száma és címe: 307/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról A módosítás lényege: a rendelet 15. a új (3)-(6) bekezdéssel egészült ki. Szeszes ital automatából történő értékesítése tilos. Tilos szeszes italt árusítani a diáksport egyesület és az iskola sportlétesítményeiben. Tilos 5%-nál magasabb alkoholtartalmú italok árusítása a versenyrendszerben szervezett, illetve a sportág versenynaptárában egyébként szereplő sportrendezvény kezdetét megelőző két órától a sportrendezvény befejezését követő egy óráig terjedő időszakban a sportlétesítmények területén. A melegkonyhás vendéglátó üzlet kivételével tilos szeszes italt kimérni nevelési, nevelési-oktatási, egészségügyi, gyermekés ifjúságvédelmi intézmény bármely bejáratától számított 200 méteres közúti (közterületi) távolságon belül. Ezen intézmények napi működési idejének lejárta után történő szeszes ital kimérést a jegyző a kimérés helye szerint illetékes rendőrkapitányság, valamint a vámhatóság előzetes írásbeli véleményének figyelembevételével engedélyezheti. Hatálybalépés: január 4. Magyar Közlönyben való megjelenés: MK 184. szám ( )

4 Jogszabályváltozások A fás szárú növények védelméről A jogszabály száma és címe: 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet a fás szárú növények védelméről A jogszabály lényege: A rendelet meghatározza a fás szárú növények telepítésére, a fás szárú növények fenntartására, kezelésére, valamint a közterületen lévő fás szárú növények kivágására és pótlására vonatkozó szabályokat. A rendelet hatálya a fákra, cserjékre (a fás szárú növényekre) terjed ki. A rendelet hatálya nem terjed ki azonban, az erdőről és az erdő védelméről, valamint a természet védelméről szóló törvények hatálya alá tartozó fás szárú növényekre; az eltérő szabályt megállapító külön törvény hatálya alá tartozó fás szárú növényekre; az energetikai célból termesztett, fás szárú növényekből álló, külön jogszabály szerint létesített ültetvényekre; a szennyvíz, szennyvíziszap és hígtrágya elhelyezésére, hasznosítására szolgáló fával borított területre. Hatálybalépés: január 1., illetve július 1., illetve szeptember 1. Magyar Közlönyben való megjelenés: MK 191. szám ( ) A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról A jogszabály száma és címe: 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról A jogszabály lényege: A rendelet meghatározza az állami, és helyi önkormányzati költségvetési szerveknél foglalkoztatott, valamint más költségvetési szervnél egészségügyi tevékenységet végző személyek közalkalmazotti jogviszonyának szabályait. A jogszabály rendelkezéseket tartalmaz a magasabb vezető és vezető megbízás, kinevezés ellátására kiírt pályázat elbírálásáról. Előírja a magasabb vezető és vezető megbízás, illetve kinevezés feltételeit, valamint meghatározza a vezetői, magasabb vezetői pótlék mértékét. Hatálybalépés: január 1. Magyar Közlönyben való megjelenés: MK szám ( ) A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól A jogszabály száma és címe: 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól A jogszabály lényege: A rendelet a veszettség megelőzésének és leküzdésének részletes szabályait állapítja meg. A rendelet előírásait kell alkalmazni az ebek kötelező veszettség elleni védőoltása, a rókák veszettség elleni orális immunizálása, az egyéb állatok veszettségének megelőzése, az embert támadott, illetve mart állatokkal kapcsolatos eljárás, továbbá a veszettség leküzdése során. A jogszabály meghatározza többek között a nem vadon élő állatok veszettség elleni védőoltására vonatkozó, illetve a vadon élő állatokkal kapcsolatos szabályokat. Tartalmazza az ebzárlat szabályait, a veszettség leküzdésének részletes szabályait, valamint a vonatkozó közegészségügyi szabályokat. A rendelet melléklete tartalmazza az oltási könyv minimális tartalmi követelményeit. Hatálybalépés: január 1., illetve január 1. Magyar Közlönyben való megjelenés: MK 184. szám ( ) A évi iskolatej program szabályozásáról A jogszabály címe és száma: 166/2008. (XII. 22.) FVM rendelet a évi iskolatej program szabályozásáról A jogszabály lényege: A tejfogyasztás növelése érdekében a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium a január 1. és december 31. közötti időszakra a hazai tej és tejtermék fogyasztási szint hosszú távon történő növekedésének elősegítése és az ifjúság táplálkozási szokásainak pozitív irányba történő elmozdítása érdekében iskolatej programot hirdet. A rendelet meghatározza a kedvezményezetti kört, valamint a kérelmezők jóváhagyására, a támogatás igénylésének általános feltételeire, a támogatható termékek körére, a támogatási kérelem benyújtására, az igényelhető támogatás mértékére, az ellenőrzésre, illetve az iskolatej programot népszerűsítő plakátra vonatkozó szabályokat. Hatálybalépés: január 1. Magyar Közlönyben való megjelenés: MK 188. szám ( ) A Tihanyi védett eredetű borról A jogszabály száma és címe: 174/2008. (XII. 31.) FVM rendelet a Tihanyi védett eredetű borról A jogszabály lényege: Kizárólag a rendeletben meghatározott feltételek szerint készített borok esetén használható a Tihanyi védett eredetű bor elnevezés. A rendelet meghatározza többek között a szőlő származási helyére, a szőlőfajta használatára, a szőlőültetvényekre, a szőlőtermés minősítésére, a borászati technológiára, a bor minősítésére, a jelölésre és forgalomba hozatalra, valamint a borászati üzem kötelezettségeire, illetve az ellenőrzésekre és a jogkövetkezményekre vonatkozó szabályokat. Hatálybalépés: január 15. Magyar Közlönyben való megjelenés: MK 192. szám ( )

5 Jogszabályváltozások A lovas szolgáltató tevékenységről A jogszabály száma és címe: 14/2008. (XII. 20.) ÖM rendelet a lovas szolgáltató tevékenységről A jogszabály lényege: A rendeletben szabályozott üzletszerű lovas szolgáltató tevékenységet az előírt feltételek teljesítésével gazdálkodó szervezet, valamint az Európai Unió tagállamában és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban, és az olyan államban letelepedett szolgáltató végezhet, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez. A más EGT-államban letelepedett szolgáltató a szolgáltatást a Magyar Köztársaság területén történő letelepedés nélkül is folytathatja. Hatálybalépés: január 19. Magyar Közlönyben való megjelenés: MK 185. szám ( ) A szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről A jogszabály száma és címe: 19/2008. (XII. 4.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet módosításáról A módosítás lényege: A módosítás érintette többek között a szakmai vizsga feladatlapjára, nyelvére, a vizsgafelmentésre, a vizsgázó által bemutatandó okiratokra, a szakmai vizsga maximális időtartamára, a szakmai vizsga ellenőrzésére, a vizsgabizottság elnöke kizárására, feladataira, a vizsgabizottsági értekezlet jegyzőkönyvére, az interaktív feladatok eredményét tartalmazó fájlokra, adathordozóra, a szóbeli vizsgatevékenységre, a vizsgázó tevékenységének ellenőrzésére vonatkozó szabályokat. Hatálybalépés: január 18. Magyar Közlönyben való megjelenés: MK 171. szám ( ) A szakmai vizsgadíj és a vizsgáztatási díjak kereteiről A jogszabály száma és címe: 20/2008. (XII. 17.) SZMM rendelet a szakmai vizsgadíj és a vizsgáztatási díjak kereteiről, valamint egyes szociális és munkaügyi miniszteri rendeletek rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről A jogszabály lényege: A rendelet meghatározza többek között a vizsgadíj fizetésére, a vizsgáztatót megillető vizsgáztatási díjra, a vizsgáztatási díjak kategóriába sorolására, a vizsgáztatási díj számítására, a vizsgáztatót megillető utazási és szállásköltségekre vonatkozó szabályokat. Hatálybalépés: december 20. Magyar Közlönyben való megjelenés: MK 180. szám ( )

6 Jogértelmezés A helyi önkormányzatok működését érintő jogszabályok véleményezése Létrejöttek a Regionális Államigazgatási Hivatalok január 1-jétől a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerveként létrehozta a regionális államigazgatási hivatalokat. A regionális államigazgatási hivatal, a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzését kivéve, a közigazgatási hivatalok jogutódja. A közigazgatási hivatalok léteznek ugyan, de alkotmányos keretek között nem tudnak működni, miután az önkormányzati törvény szükséges, kétharmados többséggel történő módosítása nem történt meg. Az Alkotmánybíróság vonatkozó döntései értelmében ugyanis a törvényességi ellenőrzésre hatáskörrel rendelkező szerv jogállását az Országgyűlésnek kell kétharmados törvénnyel szabályoznia, a téli ülésszak végéig azonban nem döntött erről a Parlament. A Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervéről szóló 318/2008. (XII.23.) Korm. rendelet rögzíti az államigazgatási hivatalok jogállását, az önkormányzati miniszter irányítási jogait, a hivatal létrehozatalának jogi alapjait, a hivatalvezető munkáltatói jogkörét, a kormány általános hatáskörű területi szerve státuszból eredő koordinációs, ellenőrzési, képzési és továbbképzési feladatokat, amelyeket a hivatal a területi államigazgatási szervek tekintetében is gyakorol. A regionális államigazgatási hivatalok tehát a törvényességi ellenőrzés kivételével ellátják mindazokat a hatósági és egyéb feladatokat, amelyek a közigazgatási hivatalok hatáskörébe tartoztak, így folyamatos ezeknek az ügyeknek az intézése. Ezzel összefüggésben szükséges megjegyezni, hogy a regionális államigazgatási hivatalok székhelye, vezetése, (postai, telefonos és internetes) elérhetősége megegyezik a jogelőd közigazgatási hivatalokéval. A hivatalok új feladataként jelentkezik, hogy döntés-előkészítő és javaslattevő szervként közreműködik a Kormánynak, a helyi önkormányzatokért felelős miniszternek, valamint az egyes ágazatok irányító minisztereinek az Alkotmányban, illetve a helyi önkormányzatokról szóló törvény egyes szakaszaiban meghatározott feladatai ellátásában. Így pl. közreműködik az Alkotmánnyal ellentétesen működő képviselő-testület feloszlatására tett kormányzati javaslattétel esetén, segíti a Kormányt az államigazgatási feladatok ellátásban, végrehajtásában. Kiemelést érdemel, hogy a hivatalok igény esetén továbbra is szakmai segítséget nyújtanak a helyi önkormányzatok, a jegyzők részére, segítik a jegyző önkormányzati törvényben foglalt törvényességi jelzési kötelezettségének teljesítését. A helyi önkormányzatok tehát bármikor fordulhatnak szakmai véleményért, javaslatért az államigazgatási hivatalokhoz, amelyek ebben az esetben minden szakmai segítséget meg fognak adni az önkormányzatoknak. A regionális államigazgatási hivatalokról szóló részletes tájékoztatás az Önkormányzati Minisztérium honlapján (www.otm.gov. hu) az Államigazgatási Hivatalok menüpontra kattintva található. Összeállította: Dr. Zöld-Nagy Viktória, ÖM Közigazgatási Hivatali, Jegyzői és Hatósági Főosztály Segédanyag az Önkormányzatok részére a költségvetési és zárszámadási rendeletek elkészítéséhez A költségvetési rendeletet az alábbi jogszabályok figyelembe vételével kell elkészíteni: A helyi önkormányzat a költségvetését önállóan, rendeletben (a továbbiakban: költségvetési rendelet) állapítja meg. [Áht. 65. (1) bek.] A rendelet megalkotása során be kell tartani a saját Szervezeti és Működési Szabályzatban (SZMSZ) foglalt előírásokat [Ötv. 18. (1) bek., így pl. kétfordulós tárgyalás, írásos előterjesztés stb.]. A költségvetési év megegyezik a naptári évvel. [Áht. 7. (3) bek.] Ha a költségvetési rendeletet azon év január 1-jéig, amelyre szól, a képviselő-testület nem alkotta meg, akkor az átmeneti gazdálkodásról rendeletet hozhat, amelyben felhatalmazást ad a polgármesternek, hogy a helyi önkormányzat bevételeit folytatólagosan beszedhesse, kiadásait fedezhesse, illetve meghatározza, hogy milyen intézkedéseket tehet a rendelet keretein belül. Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletnek meg kell határoznia a felhatalmazás időtartamát is. A felhatalmazás az új költségvetési rendelet hatálybalépésének napján megszűnik. E felhatalmazás időtartama alatt beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat a költségvetési rendeletbe kell beilleszteni. Ha a képviselő-testület a költségvetési rendeletet a naptári év kezdetéig nem alkotta meg és az átmeneti gazdálkodásról sem hozott rendeletet, vagy az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatályát vesztette, ekkor a polgármester jogosult a helyi önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére. Erről a képviselő-testület előtt el kell számolni, a beszedett bevételeket és a teljesített kiadásokat az új költségvetési rendeletbe be kell illeszteni. (Áht. 77. )

7 Jogértelmezés A jegyző által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester november 30-áig terjeszti a képviselő-testület elé. (Áht. 70. ) (A helyi önkormányzati képviselő-testület tagjai általános választásának évében a költségvetési koncepciót legkésőbb december 15-éig kell benyújtani a képviselő-testületnek.) A költségvetési koncepciót a pénzügyminiszter által kiadott tervezési tájékoztatóban foglaltakhoz igazodva a helyben képződő bevételeket, valamint az ismert kötelezettségeket figyelembe véve kell összeállítani. (Ámr. 28. ) A költségvetési koncepció összeállítása előtt a jegyző a települési, illetve területi kisebbségi önkormányzat költségvetési szerveinek tekintetében a települési, illetve területi kisebbségi önkormányzat elnökével áttekinti az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek következő költségvetési évre vonatkozó feladatait, az önkormányzat bevételi forrásait, és ennek alapján kialakítja a költségvetés koncepcióját, amelyet a polgármester terjeszt a képviselő-testület elé. [Ámr. 28. (2) bek.] A polgármester a helyi önkormányzatnál működő bizottságok véleményét az SZMSZ-ben foglaltak szerint kikéri és a helyi kisebbségi önkormányzatnak a koncepció-tervezetről alkotott véleményével együtt a koncepcióhoz csatolja. Ahol a pénzügyi bizottság működik, annak az egész koncepcióról véleményt kell alkotnia. [Ámr. 28. (3) bek.] A képviselő-testület a koncepciót megtárgyalja és határozatot hoz a költségvetés készítés további munkálatairól. [Ámr. 28. (4) bek.] A költségvetési koncepciónak a települési, illetve területi kisebbségi önkormányzatra vonatkozó részéről a kisebbségi önkormányzat elnökét tájékoztatni kell. [Ámr. 28. (6) bek.] A képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át: a) a rendeletalkotás, b) a gazdasági program és költségvetés megállapítása, döntés a végrehajtásukról szóló beszámoló elfogadásáról (Ötv. 10. a) és d) pontja) A jegyző a költségvetési rendelet-tervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteti, írásba rögzíti és a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint a polgármester a képviselő-testület bizottságai elé terjeszti. [Ámr. 29. (4) bek.] A helyi önkormányzat és a helyi települési és területi kisebbségi önkormányzat költségvetésére a költségvetési törvényből adódó részletes információk megismerése után, a helyi önkormányzat költségvetési rendelet-tervezetének előkészítése során a helyi önkormányzat által megbízott személy folytatja az egyeztetést a települési és a területi kisebbségi önkormányzat elnökével. [Ámr. 28. (7) bek.] Az önkormányzat döntése előtt az érintett megfelelő szintű szakszervezetekkel véleményezteti a közalkalmazotti illetményelőmeneteli rendszer pénzügyi fedezetéül szolgáló költségvetés tervezetét. [Kjt. 6. (3) bek. a) pont] A fenntartó az intézmény költségvetésének meghatározásával, módosításával összefüggő döntése előtt beszerzi az intézmény alkalmazotti közösségének, iskolaszéknek, szülői szervezetnek, a diákönkormányzatnak ( ) a véleményét. ( ) a nemzeti, vagy etnikai kisebbségi nyelvén, illetve a nemzeti, vagy etnikai kisebbségi nyelvén és magyarul nevelő és oktató nevelésioktatási intézmény esetén a települési (területi) kisebbségi önkormányzat véleményét be kell szerezni. [Kotv (3) bek.] A fenntartó helyi önkormányzat az alapító okirata szerint nemzeti, etnikai, kisebbségi óvodai nevelésben, iskolai nevelésben és oktatásban, kollégiumi nevelésben közreműködő nevelési-oktatási intézmény, továbbá ( ) pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény ( ) költségvetésének meghatározásához és módosításához beszerzi az érintett települési (területi) kisebbségi önkormányzat véleményét. E szabályt a kisebbségi oktatási intézmény esetén [Kotv (6) bek.; Nek.tv. 6/A. (1) bek. 3) pont] is alkalmazni kell. [Kotv (11) bek.] A könyvvizsgálatra kötelezett önkormányzatok esetében kötelező elem a költségvetési és zárszámadási rendelet-tervezettel egyidejűleg bemutatni a könyvvizsgáló véleményét. A könyvvizsgálói véleményezés körébe tartozó előterjesztésről a könyvvizsgáló írásos véleménye nélkül érvényes döntés nem hozható. [Ötv. 92/A.-C. ; Ámr. 29. (9) bek.] A pénzügyi bizottság véleményezi az éves költségvetési javaslatot. [Ötv. 92. (13) bek. a) pont] A jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig nyújtja be a képviselő-testületnek. Amennyiben a költségvetési törvény kihirdetésére a költségvetési évben kerül sor, a benyújtási határidő a költségvetési törvény kihirdetését követő 45. nap. [Áht. 71. (1) bek) A polgármester a költségvetési rendelet-tervezet benyújtásakor előterjeszti azokat a rendelet-tervezeteket is, amelyek a javasolt előirányzatokat megalapozzák, bemutatja a több éves elkötelezettséggel járó kiadási tételek későbbi évekre vonatkozó kihatásait. (Áht. 71. (2) bek.] Ha az önkormányzat vagyontárgyaira költségvetési rendeletében vagyonkezelői jogot létesít, ellenőrizni kell annak Ötv., illetve Áht.-nek való megfelelését. [Ötv. 80/A. és 80/B. -ok] A helyi önkormányzatok költségvetésének előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell szöveges indokolással együtt bemutatni: a) az adott helyi önkormányzat összes bevételét, kiadását, előirányzat-felhasználási tervét, b) a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott tartalommal: c) az adott helyi önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, elkülönítetten a helyi kisebbségi önkormányzat mérlegét, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,

8 Jogértelmezés d) a közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket) tartalmazó kimutatást. ([Áht (1) bek.] A helyi önkormányzat képviselő-testülete részére a költségvetéshez a közvetett támogatásokat legalább az alábbi részletezettségben kell bemutatni: a) ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege; b) lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege; c) helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként; d) helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege; e) egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege. [Ámr. 29. (13) bek.] Be kell mutatni továbbá: a költségvetési évet követő két év várható előirányzatait, amelyeket a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapítottak meg. [Áht. 71. (3) bek.] A helyi önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmaznia kell: a működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat, ezen belül költségvetési szervenként: a) a személyi jellegű kiadásokat, b) a munkaadókat terhelő járulékokat, c) a dologi jellegű kiadásokat, d) az ellátottak pénzbeni juttatásait, e) a speciális célú támogatásokat, f) a költségvetési létszámkeretet, g) a felhalmozások előirányzatait, melyeket a helyi önkormányzatra és költségvetési szerveire, a helyi kisebbségi önkormányzatra és költségvetési szervezetire elkülönítetten és összesítve együttesen is tartalmaznia kell. [Áht. 69. (1) bek.]; a megállapodásban meghatározott (gesztor) önkormányzatnak az évi CXXXV. törvény és az Ötv. 43. alapján létrejött társulások költségvetését. Az önkormányzati költségvetési szervek címeket alkotnak. Az azonos tevékenységet végző költségvetési szervek közül több is alkothat egy-egy címet. A költségvetési szervekhez nem tartozó kiadásokat és bevételeket címekre kell bontani. A címrendet a költségvetési rendelet határozza meg. (Áht. 67. ) A helyi önkormányzat költségvetési rendelet-tervezete az alábbi szerkezetben készül: a) az önkormányzat és az önállóan, illetve részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételei forrásonként (a pénzügyminiszter elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben); b) a működési, fenntartási előirányzatok önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként, intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve; c) a felújítási előirányzatok célonként; d) a felhalmozási kiadások feladatonként; e) az önkormányzati hivatal költségvetése feladatonként, valamint külön tételben: f) az általános és g) a céltartalék (ezen belül elkülönítetten a költségvetési törvényben előírt államháztartási tartalék képzésére szolgáló előirányzat); h) éves létszámkeret önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként; i) a több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban; j) a működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása tájékoztató jelleggel mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve együttesen, egyensúlyban; k) elkülönítetten is a települési és a területi kisebbségi önkormányzat(ok) költségvetése; l) az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről előirányzat-felhasználási ütemterv; m) elkülönítetten az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulások. [Ámr. 29. (1) bek.] A jegyző az önkormányzat költségvetési rendeletének megfelelően gondoskodik a költségvetési szervek pénzellátásáról. [1991. évi XX. törvény 140. (1) bekezdés g) pont] E szabályozást az önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmaznia kell. A képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok és létszámkeretek között átcsoportosítást a képviselő-testület engedélyezhet, illetve az átcsoportosítás jogát az általa meghatározott keretek között bizottságaira és a polgármesterre átruházhatja. (Áht. 74. )

Költségvetés végrehajtás tanulmány. Izsák Város Polgármesteri Hivatala számára. Készítette: GKIeNET Kft.

Költségvetés végrehajtás tanulmány. Izsák Város Polgármesteri Hivatala számára. Készítette: GKIeNET Kft. Költségvetés végrehajtás tanulmány Izsák Város Polgármesteri Hivatala számára Készítette: GKIeNET Kft. KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁS TANULMÁNY 2 TARTALOMJEGYZÉK: 1. Bevezető... 4 1.1. Dokumentum célja... 4

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 1 Az Országgyűlés az államháztartás egyensúlyának és a közpénzekkel való áttekinthető, hatékony, ellenőrizhető gazdálkodás garanciáinak megteremtése céljából

Részletesebben

2011. évi CXCV. törvény. az államháztartásról 1

2011. évi CXCV. törvény. az államháztartásról 1 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 1 Az Országgyűlés az államháztartás egyensúlyának és a közpénzekkel való áttekinthető, hatékony, ellenőrizhető gazdálkodás garanciáinak megteremtése céljából

Részletesebben

1992. évi XXXVIII. TÖRVÉNY az államháztartásról. I. fejezet Általános rendelkezések Alapvetõ rendelkezések

1992. évi XXXVIII. TÖRVÉNY az államháztartásról. I. fejezet Általános rendelkezések Alapvetõ rendelkezések http://www.sztaki.hu/providers/torvenytar/jog_19/jog_1936.htm 2004. 02. 09. 1992. évi XXXVIII. TÖRVÉNY az államháztartásról Az Országgyûlés annak érdekében, hogy az államháztartási rendszer újraszabályozásával

Részletesebben

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 52/2011. (03.31.) sz. önkormányzati

Részletesebben

Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozottságának javítása

Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozottságának javítása Ercsi polgármesteri hivatal szervezetfejlesztése című ÁROP 1.A.2/A-2008-0116. számon regisztrált európai uniós projekt szervezetfejlesztési feladatok ellátása keretében Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás

Részletesebben

Az Önkormányzati Minisztérium folyóirata. Jogszabályfigyelő... 3

Az Önkormányzati Minisztérium folyóirata. Jogszabályfigyelő... 3 Az Önkormányzati Minisztérium folyóirata 2009/5 XIX. évfolyam 5. szám A tartalomból: Szerkesztőségi rovat A válságkezelő kormányban Varga Zoltán vezeti az Önkormányzati Minisztériumot....................................

Részletesebben

RENDELET. Tartalomjegyzék. 2008. március 7. 3. szám. Szám Tárgy Oldal

RENDELET. Tartalomjegyzék. 2008. március 7. 3. szám. Szám Tárgy Oldal 2008. március 7. 3. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2008. (III. 7.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 2 2 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye RENDELET A Baranya

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 1 Az Országgyűlés az államháztartás egyensúlyának és a közpénzekkel való áttekinthető, hatékony, ellenőrizhető gazdálkodás garanciáinak megteremtése céljából

Részletesebben

Kölked Község Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE

Kölked Község Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE Kölked Község Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE Ü G Y R E N D A Kölked Önkormányzat Polgármesteri Hivatala gazdasági szervezetének feladatait az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

2011. évi CXCV. törvény. az államháztartásról 1

2011. évi CXCV. törvény. az államháztartásról 1 1. oldal 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 1 Az Országgyűlés az államháztartás egyensúlyának és a közpénzekkel való áttekinthető, hatékony, ellenőrizhető gazdálkodás garanciáinak megteremtése

Részletesebben

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról I. FEJEZET 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. [Az Áht. 1.

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról I. FEJEZET 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. [Az Áht. 1. 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. (1) bekezdés 1-24., 26. és 27. pontjában és az információs

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Tét Város Polgármesteri hivatal részére Tét Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tét város Polgármesteri hivatal ügyrendje G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T Ü G Y R

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 2011. év I. évf. 1. szám BEVEZETŐ... 2 KOORDINÁCIÓS ÉS SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY... 4

Tartalomjegyzék. 2011. év I. évf. 1. szám BEVEZETŐ... 2 KOORDINÁCIÓS ÉS SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY... 4 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ... 2 KOORDINÁCIÓS ÉS SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY... 4 1. A Kormányhivatal szervezetének felépítése... 4 TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉSI ÉS FELÜGYELETI FŐOSZTÁLY... 7 1. A polgármesteri tisztség

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2008. február 28. 3. szám R E N D E L E T E K 7/2008. (II.29.) sz. önk. rendelet Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelete a

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 139. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 25., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 139. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 25., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 25., péntek 139. szám Tartalomjegyzék 2011. évi CLIV. törvény A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. november 19. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési és pénzügyi irodavezető

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata. Jászdózsa

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata. Jászdózsa Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Jászdózsa Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A költségvetési szerv neve: Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Székhelye:

Részletesebben

Ü G Y R E N D Újfehértó Polgármesteri Hivatal gazdasági egységének gazdálkodással összefüggő feladatairól

Ü G Y R E N D Újfehértó Polgármesteri Hivatal gazdasági egységének gazdálkodással összefüggő feladatairól Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő Testületének Polgármesteri Hivatala 6653-11/2009 13/2009. (XI.05.) számú JEGYZŐI UTASÍTÁS Ü G Y R E N D Újfehértó Polgármesteri Hivatal gazdasági egységének gazdálkodással

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL PÉNZÜGYI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

POLGÁRMESTERI HIVATAL PÉNZÜGYI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE 14/2011. sz. Szabályzat POLGÁRMESTERI HIVATAL PÉNZÜGYI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala gazdasági pénzügyi feladatait ellátó szervezeti egységének (pénzügyi

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Felhívás!

TARTALOMJEGYZÉK. Felhívás! Budapest, 2012. április 27. Ára: 4935 Ft 4. szám Felhívás! Felhívjuk tisztelt Olvasóink figyelmét, hogy a közlöny szerkesztõségének elérhetõsége megváltozott: telefon: 795-2721, fax: 795-0295 cím: 1051

Részletesebben

Az SZMSZ 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. E rendelet 2007. január 1. napján lép hatályba.

Az SZMSZ 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. E rendelet 2007. január 1. napján lép hatályba. Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 25/2006. (XII. 14.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2006. (XI. 30.) BVKt rendelete

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2013. március 19., kedd. 1. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2013. március 19., kedd. 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2013. március 19., kedd 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2013. március 19., kedd 1. szám

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLETEK 2005. február 25. 3. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 5/2005. (II. 25.) Kgy. Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről 2 HATÁROZAT 12/2005. (II. 17.) Kgy. Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 10/2007.(X.25.) R E N D E L E T E

Hidegség Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 10/2007.(X.25.) R E N D E L E T E Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2007.(X.25.) R E N D E L E T E SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ( egységes szerkezetben ) Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

2014. évi költségvetéséről

2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Magyarország

Részletesebben

Az Önkormányzati Minisztérium folyóirata

Az Önkormányzati Minisztérium folyóirata Az Önkormányzati Minisztérium folyóirata 2008/7 8 XVIII. évfolyam 7 8. szám A tartalomból: Jogszabályváltozások Jogszabályfigyelő. 2 Jogértelmezés A helyi önkormányzatok működését érintő jogszabályok véleményezése

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2014. január 27-én megtartott rendes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2014. január 27-én megtartott rendes üléséről. Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám: 301/ 20-8 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2014. január 27-én megtartott rendes üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium személyügyi hírei 3304

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium személyügyi hírei 3304 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. május 11., péntek 21. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 34/2012. (V. 11.) HM utasítás a belföldi reprezentációról szóló 83/2004.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Miskolc Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata JK: 80.058-8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatának 2014. május 6. napján 16.00

Részletesebben