NEHÉZIPARI MŰSZAKI EGYETEM ÉVKÖNYV 1971/72. N Központi Könyvtár fii Egyetemtörténeti Gyűjtemény MISKOLC, 1973

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NEHÉZIPARI MŰSZAKI EGYETEM ÉVKÖNYV 1971/72. N Központi Könyvtár fii Egyetemtörténeti Gyűjtemény MISKOLC, 1973"

Átírás

1 W NEHÉZIPARI MŰSZAKI EGYETEM ÉVKÖNYV 1971/72 N Központi Könyvtár fii Egyetemtörténeti E Gyűjtemény MISKOLC, 1973

2 Szerkesztő bizottság: FEHÉR LÁSZLÓ DR. GÓZON JÓZSEF NAGY GUSZTÁV (felelős szerkesztő) DR. SZABÓ LÁSZLÓ TAR SÁNDOR Felelős kiadó: DR. SZABÓ JÁNOS rektorhelyettes A kiadásért felelős: Dr. Szabó János rektorhelyettes. Technikai szerkesztő: Fias József né Megjelent az NME Közleményei Szerkesztőségének gondozásában. A szedés befejezve: április 10-én, megjelent: április 10-én. Példányszám: 1800 Készült: IBM Composer szedéssel, rotaprint lemezről, az MSZ és MSZ szabványok szerint, 21 B/5 ív terjedelemben Engedély száma: MM 99591/73. A sokszorosításért felelős: Málnást Béla üzemvezető. Nyomdaszám: KSz NMI A NEHÉZIPARI MŰSZAKI EGYETEM VEZETŐSÉGE AZ 1972/73. TANÉVBEN Rektor: Dr. Simon Sándor tanszékvezető egyetemi tanár Az egyetemi pártbizottság titkára: Dr. Romvári Pál tanszékvezető egyetemi tanár Rektorhelyettesek: Dr. Csókás János tanszékvezető egyetemi tanár Dr. Kozák Imre tanszékvezető egyetemi, tanár Dr. Szabó János tanszékvezető egyetemi tanár Gazdasági főigazgató: Dr. Orosz István A Bányamérnök! Kar dékánja: Dr. Tarián Iván tanszékvezető egyetemi tanár Dékánhelyettes: Dr. Takács Ernő egyetemi docens A Kohómérnöki Kar dékánja: Dr. Nándori Gyula tanszékvezető egyetemi tanár Dékánhelyettes: Dr. Czekkel János egyetemi docens A Gépészmérnöki Kar dékánja: Dr. Czibere Tibor tanszékvezető egyetemi tanár Dékánhelyettesek: Mörk János egyetemi docens Dr. Szaladnya Sándor egyetemi docens Dr. Vincze Endre egyetemi tanár A Kohó- és Fémipari Főiskolai Kar igazgatója: Molnár László tanszékvezető főiskolai tanár Igazgatóhelyettesek: Gábor Bertalan tanszékvezető főiskolai tanár Dr. Schummel Rezső tanszékvezető főiskolai tanár A Vegyipari Automatizálási Főiskolai Kar igazgatója: Szilágyi Gábor tanszékvezető főiskolai tanár Igazgatóhelyettes: Cservenka Miklós tanszékvezető főiskolai tanár A központi könyvtár igazgatója: Dr. Zsidai József Az egyetemi szakszervezeti tanács és bizottság elnöke: Dr. Káldor Mihály tanszékvezető egyetemi tanár Az egyetemi KISZ-bizottság titkára: Dr. Nagy Aladár egyetemi adjunktus

3 A NEHÉZIPARI MŰSZAKI EGYETEM VEZETŐSÉGE ÉS VEZETŐ TESTÜLETEI AZ 1971/72. TANÉVBEN Rektor: Dr. Zambó János tanszékvezető egyetemi tanár Az egyetemi pártbizottság titkára: Dr. Romvári Pál tanszékvezető egyetemi tanár Rektorhelyettesek: Dr. Lévai Imre tanszékvezető egyetemi tanár Dr. Sulcz Ferenc tanszékvezető egyetemi tanár Dr. Szabó János tanszékvezető egyetemi tanár Gazdasági főigazgató: Dr. Orosz István A Bányamérnöki Kar dékánja: Dr. Tarján Iván egyetemi tanár Dékánheryettes: Dr. Takács Ernő egyetemi docens A Kohómérnöki Kar dékánja: Dr. Nándori Gyula tanszékvezető egyetemi tanár Dékánhelyettes: Dr. Czekkel János egyetemi docens A Gépészmérnöki Kar dékánja: Dr. Czibere Tibor tanszékvezető egyetemi tanár Dékánhelyettesek: Mörk János egyetemi docens Dr. Szaladnya Sándor egyetemi docens Dr. Vincze Endre egyetemi tanár A Kohó- és Fémipari Főiskolai Kar igazgatója: Molnár László tanszékvezető főiskolai tanár Igazgatóhelyettesek: Gábor Bertalan tanszékvezető főiskolai tanár Dr. Schummel Rezső tanszékvezető főiskolai tanár A Vegyipari Automatizálási Főiskolai Kar igazgatója: Szilágyi Gábor tanszékvezető főiskolai tanár Igazgatóhelyettes: Cservenka Miklós tanszékvezető főiskolái tanár A központi könyvtár igazgatója: Dr. Zsidai József Az egyetemi szakszervezeti tanács és bizottság elnöke: Dr. Hosszú Miklós egyetemi tanár Az egyetemi KISZ-bizottság titkára: Dr. Nagy Aladár egyetemi adjunktus

4 Pr ^ Elnöke: Dr. Zambó János rektor EGYETEMI TANÁCS Tisztségük alapján tagjai: Dr. Lévai Imre rektorhelyettes, dr. Sulcz Ferenc rektorhelyettes, dr. Szabó János rektorhelyet-) tes, dr. Tarján Iván, a Bányamérnöki Kar dékánja, dr. Nándori Gyula, a Kohómérnöki Kar dékánja, dr. Czibere Tibor, a Gépészmérnöki Kar dékánja, Molnár László, a Kohó- és Fémipari Főiskolai Kar igazgatója, Szilágyi Gábor, a Vegyipari Automatizálási Főiskolai Kar igazgatója, dr. Orosz István gazdasági főigazgató, dr. Romvári Pál, az egyetemi pártbizottság titkára, dr. Nagy Aladár, az egyetemi KISZ-bizottság titkára, dr. Nagy Jenő, az egyetemi szakszervezeti tanács és bizottság titkára. Választott tagjai: Ballá.Béláné dr. egyetemi adjunktus, dr. Bocsánczy János tanszékvezető egyetemi tanár, dr. Cselényi József egyetemi adjunktus, dr. Gribovszki László tanszékvezető egyetemi tanár, dr. Horváth Zoltán tanszékvezető egyetemi tanár, dr. Hoványi Lehel tanszékvezető egyetemi tanár, dr. Káldor Mihály tanszékvezető egyetemi tanár, Lorencz Sándor egyetemi adjunktus, Mating Béla egyetemi adjunktus, Nóvák József tanszékvezető egyetemi docens, Scháffer József egyetemi tanársegéd, Simon László egyetemi tanársegéd, dr. Simon Sándor tanszékvezető egyetemi tanár, dr. Szalaanya Sándor egyetemi docens, dr. Szilas A. Pál tanszékvezető egyetemi tanár, dr. Terplán Zénó tanszékvezető egyetemi tanár, dr. Vincze Endre egyetemi tanár, Vőneky György egyetemi tanársegéd; Ambrus Barna műhelyvezető, Farkas István vezető főmérnök, Vass Józsefné főelőadó; Molnár Éva gépészmérnök-hallgató, Navratil László bányamérnök-hallgató, Szűcs László kohómérnök-hallgató, Tisza Miklós gépészmérnök-hallgató, Váradi Károly gépészmérnök-hallgató. Meghívott tagjai: Dr. Énekes Sándor, a Lenin Kohászati Művek vezérigazgatója, Gácsi Miklós, a Diósgyőri Gépgyár vezérigazgatója, dr. Havasi Béla, az MSZMP Miskolc városi Bizottság első titkára, Tamási István, az Egyesült Magyar Szénbányák elnöke. Tanácskozási jogú tagjai: Dr. Szabó László, a rektori hivatal vezetője, dr. Szokoli László, a személyzeti osztály vezetője, Varga Tibor levelező hallgató, dr. Zsidai József, a központi könyvtár igazgatója. Titkára: EGYETEMI PÁRTBIZOTTSÁG Dr. Romvári Pál tanszékvezető egyetemi tanár Titkár helyettese: Dr. Simon Sándor tanszékvezető egyetemi tanár Szervező titkára: Dr. Antal Boza József tanszékvezető egyetemi tanár Tagjai: Ballá Béláné dr. egyetemi adjunktus, Bőte Tibor technikus, Csirmaz István kutatóintézeti igazgató, dr. Czekkel János egyetemi docens, dr. Egerer Frigyes tudományos munkatárs, Erdélyi Ferenc aspiráns, dr. Gribovszki László tanszékvezető egyetemi tanár, dr. Gribovszki Lászlóné nyelvtanár, A Mi Egyetemünk" felelős szerkesztője, Kedl László politikai munkatárs, dr. Kende Istvánné csoportvezető, dr. Kolozsvári Gábor egyetemi adjunktus, dr. Lévai Imre tanszékvezető egyetemi tanár, Lizák József aspiráns, dr. Mating Béla egyetemi adjunktus, dr. Molnár József egyetemi adjunktus, Mörk János egyetemi docens, dr. Nagy Aladár egyetemi adjunktus, a KISZ-bizottság titkára, dr. Nagy Jenő egyetemi adjunktus, a szakszervezeti tanács és bizottság titkára, Nóvák István kutatóintézeti tudományos laboratóriumvezető, Nóvák József tanszékvezető egyetemi docens, dr. Orosz István gaz- I dasági főigazgató, Palotás Árpád kutatóintézeti tudományos laboratóriumvezető, dr. Sulcz Ferenc tanszékvezető egyetemi tanár, dr. Szaladnya Sándor egyetemi docens, dr. Sziklavári Károly egyetemi dpcens, dr. Szokoli László egyetemi docens, dr. Tarján Iván egyetemi tanár, Vass Józsefné főelőadó.! EGYETEMI SZAKSZERVEZETI TANÁCS ÉS BIZOTTSÁG Elnöke: \ Dr. Hosszú Miklós egyetemi tanár : Titkára: I i Tagjai: Dr. Nagy Jenő egyetemi adjunktus \ Ambrus Barna műhelyvezető, Áron Andrásné mosodavezető, Ballá Béláné dr. egyetemi adjunk- * tus, dr. Bárczy Pál egyetemi adjunktus, Benkő Gyuláné tudományos munkatárs, dr. Béres Lajos egye- >/ temi adjunktus, dr. Bojtos Ottóné kertmérnök, dr. Csabalik Gyula egyetemi docens, dr. Cselényi József egyetemi adjunktus, dr. Drahos István egyetemi docens, dr. Drobni József egyetemi docens, Farkas Ist- \ ván vezető főmérnök, Gács György egyetemi adjunktus, Gál László technikus, dr. Gózon József egyetem i docens, Gulyás János szakmunkás, Györe Jánosné előadó, Hajagos Béla főiskolai docens, Hornyák í Mihály egyetemi adjunktus, dr. Hoványi Lehel tanszékvezető egyetemi tanár, Jankó Konrád csoportí vezető, Juhász Petemé kutatási segéderő, dr. Kende Istvánné csoportvezető, dr. Kiss Ervin tanszék- * vezető egyetemi tanár, Kovács Miklós tanszéki mechanikus, Majoros László egyetemi adjunktus, dr. Molnár Pál egyetemi adjunktus, Nagy Gusztáv osztályvezető, dr. Nándori Gyula tanszékvezető egye- \ temi tanár, dr. Orosz István gazdasági főigazgató, dr. Pethő Szilveszter egyetemi docens, dr. Péter } László egyetemi adjunktus, dr. Sarlós Ferencné főiskolai nyelvtanár, dr. Schummel Rezső tanszék- " vezető főiskolai tanár, Szabó Béláné előadó, Szerényi Józsefné fehérnemű-kezelő, Szőnyi Józsefné! előadó, dr. Takács Ernő egyetemi docens, Téglássy Ferenc tanszékvezető egyetemi docens, Titkó ', Barnabás szakmunkás, Tóth Ottó egyetemi adjunktus, dr. Törő Béla egyetemi adjunktus, Vass Józsefné - főelőadó, Békési István kohómérnök-hallgató, Fekete Árpád gépészmérnök-hallgató, Juhász Árpád i bányamérnök-hallgató, László Péter gépészmérnök-hallgató. EGYETEMI KISZ-BIZOTTSÁG Titkára: Dr. Nagy Aladár egyetemi adjunktus Tagjai: Dr. Bárczy Pál egyetemi adjunktus, Csizmadia László gépészmérnök-hallgató, Földesi János egyetemi tanársegéd, Garadnai János politikai munkatárs, Gálik Lajos gépészmérnök-hallgató, Gocs János bányamérnök-hallgató, Görzsöny Márta tanszéki technikus, Graffjódi László gépészmérnökhallgató, Horváth Béla kohómérnök-hallgató, Horváth Ferenc bányamérnök-hallgató, Horváth Géza kohómérnök-hallgató, Imre László kohómérnök-hallgató, dr. Joó Gyula egyetemi adjunktus, Komócsin Mihály egyetemi tanársegéd, Koncz János műszaki ügyintéző, Kovács Szűcs Béla gépészmérnökhallgató, László Péter gépészmérnök-hallgató, Lengyel Károly kohómérnök-hallgató, Lévai András gépészmérnök-hallgató, Molnár Éva gépészmérnök-hallgató, Molnár László egyetemi adjunktus, Munka Margit gépészmérnök-iiallgató, Navratil László bányamérnök-hallgató, dr. Ortutay Miklós egyetemi adjunktus, Simon Sándor gépészmérnök-hallgató, Szemmelveisz Tamás kohómérnök-hallgató, Passa Erzsébet gépészmérnök-hallgató, Szűcs László kohómérnök-hallgató, Tisza Miklós gépészmérnök-hallgató, Tóth Ákos gépészmérnök-hallgató, Tóth György gépészmérnök-hallgató, Török Imre egyetemi tanársegéd, Varga László bányamérnök-hallgató, Váradi Károly gépészmérnök-hallgató. 4

5 TANÉVNYITÓ (1971. szeptember 11.) A Himnusz hangjai után dr. Zambó János rektor üdvözölte a megjelenteket, majd tanévnyitó ünnepi beszédet mondott: Már évek óta úgy alakulnak a dolgok, hogy ezen a napon együtt köszönthetjük a mi kedves elsőéveseinket azokkal az idős mérnökökkel, akik 65, illetve 50 évvel ezelőtt szereztek diplomát, köszönthetjük azokat a férfiakat, akik mögött munkás múlt áll, és reményteljesen tekinthetünk kedves elsőéveseinkre. Évek óta szintén úgy alakulnak a dolgok, hogy ezen az ünnepségen elsősorban az elsőévesekhez szólunk. Kedves elsőévesek! A római birodalom fénykorában a római polgárok szájából igen gyakran hangzott el e bűvös három szó: Romanus sum civis". Elhangzott, ha a romai polgárok önteltsége nem ismert határt, de elhangzott akkor is, ha különleges védelemre volt szüksége. A mai naptól kezdve önök is elmondhatják: egyetemi polgár vagyok. Jó lenne, ha e három szót sohasem a beképzeltség és az önteltség mondatná önökkel, mert remélem, tisztában vannak azzal, hogy ez nem jelent semmiféle előjogot vagy védettséget. A Romanus sum civis" bűvös mondata egy nagy birodalom bukásának első csíráját rejtette magában, vigyázzanak, nehogy az egyetemi polgár gőgje az önök bukásához vezessen. En meg vagyok győződve arról, hogy ilyen gondolatok, ilyen szándékok a mi elsőéveseinket nem vezérlik. Arról is meg vagyok győződve, hogy megilletődéssel jöttek el ide. Nagyon jól tudom, hogy ezen az ünnepségen nem illene, mégis úgy gondolom, hogy mindjárt az elején meg kell mondanom: önök, kedves elsőévesek, semmiben sem különbek, mint azok, akik nem juthattak be az egyetemre, de akik ma már kinn a földeken vagy a munkahelyeken becsületes szorgalommal és rátermettséggel dolgoznak. Az egyik ember ilyen, a másik ember olyan adottságokkal születik a világra. Az ember megítélésének alapja pedig nem lehet az, hogy ki milyen adottságokkal született. A jó esztergályos, a jó olvasztár vagy a jó vájár emberileg semmivel sem kisebb, mint a jó matematikus, viszont mindegyiknek kötelessége a benne szunnyadó hajlamokat szorgalmas munkával fejleszteni és azokat később hasznosítani. Nagyon jól tudom, hogy önöket most elsősorban az a kérdés foglalkoztatja, milyen is lesz az egyetemi élet, miben fog különbözni a középiskolától. Bizonyára hallották már, hogy úgyszólván az egész világon a felsőoktatás korszerűsítésének körvonalai bontakoznak k'. Különböző kísérletek,elképzelések láttak már eddig is napvilágot, különböző áramlatok ütköztek és ütköznek össze, viaskodtak és viaskodnak egymással. Annyi azonban már kétségtelenül tisztán látszik, hogy a felsőoktatás, benne a mérnökképzés csak akkor lesz helyes, ha közelebb kerül a való élethez. A felsőoktatás keretein belül a mérnökképzés nem kulloghat az egész világot átfogó, átalakító természettudományos és műszaki fejlődés után, hanem előre mutatónak kell lennie. Az is természetes és világos, hogy a műszaki-technikai ismeretek ilyen nagy arányú fejlődése mellett ma már az egyetemen lehetetlen a teljes ismeretanyag feltárása, előadása. Ebből következik az is, hogy ma már az egyetem feladata nem a tételes megtanítás, hanem az elvi alapvető összefüggések feltárása. 7

6 így hát kedves elsőévesek, az egyetem csak akkor nevezhető a legmagasabb rangú iskolának, ha benne minden előadótermet, minden órát az értelem levegője telít meg, he benne csak egyetlenegy vezérlő elv érvényesül: a logikus gondolkodó készség fejlesztése. Az egyetem falain belül nincs - nem is lehet - helye a szellemi tunyaságnak, a sablonok áporodott levegőjének. önök, kedves elsőévesek bizonyos fokig még átmeneti korszakban fogják elvégezni ötéves egyetemi tanulmányaikat. Erre az átmeneti időszakra az lesz jellemző, hogy a tananyagból egyre inkább kiszorul a lexikális ismeretek teljes adathalmaza, és egyre inkább érvényre jut az a felfogás, hogy az egyetemi hallgató szellemi kapacitását a legkisebb mértékben kösse csak le minden tankönyvben, szakkönyvben megtalálható lexikális ismeretek betanulása. Nem titok ugyanis, hogy az egyetemeken kétféle felfogás található, az egyik szerint a mérnöknek szüksége van olyan tárgyi ismeretekre, amelyeket kívülről is tudni kell, a másik szerint viszont az a legfontosabb, hogy bizonyos szellemi torna segítségével fejlődjék ki a logikus látásmód és az önálló alkotókészség. Igaz, hogy a mérnöknek szüksége van tárgyi ismeretekre, de az is igaz, hogy ezek a tárgyi ismeretek a folytonos foglalkozás keretében megragadnak anélkül is, hogy azoknak tételes felmondása szükségszerű és kötelező lenne. Alapvetően fontos lesz az önök számára, hogy már itt, az egyetemen szeressék meg a szakkönyveket, folyóiratokat és főképpen az, hogy ne legyen iszonyuk olyan művek tanulmányozásától sem, amelyek magasabb színvonalat képviselnek. Attól még senki sem lesz mérnök, ha képleteket, definíciókat, áltudományos osztályozásokat, szavakat tanul be azért, hogy a vizsgán visszamondva, utána legyen minél gyorsabban, minél többet elfelejteni. A könyvnyomtatást nem azért találták ki, hogy az ember szellemi rabszolgaságban adatokat szajkózzon be. A modern szellemű embernek, modern mérnöknek nem az már az ideálja, akinek a fejében özönével vannak elraktározva az adatok, hanem elsősorban az, aki összetenni, szétválasztani, elemezni logikusan következtetni, egyszóval aki produktívan alkotni tud. Ha ezt az önök nyelvére akarnám lefordítani, akkor egyszerűen szólva azt is mondhatnám, hogy a tananyagot nem megtanuhv, a vizsgán felmondani kell, hanem megérteni. Persze ez több. Több egy összefüggést megérteni, mint értelem nélkül felszívni, hogy azt a vizsgán vissza lehessen adni. Természetesen ebből következik az is, hogy az egyetemen csak annyi tananyagot lehet előadni, amennyit egy átlagos képességű hallgató meg is tud érteni. így aztán elérkeztünk az egyetemi élet egy másik alapvető problémájához. Szükséges-e a teljes tananyag előadása? A felelet nagyon egyszerű. Nem szükséges, de nem is lehetséges. Szükséges és lehetséges az elvi, alapvető összefüggések kristálytiszta feltárása, és ezáltal oly magas szintre való emelkedése, ahonnan már jól láthatók a súlypontok, ahonnan már elválasztható a lényeges a lényegtelentől, ahonnan már meglátható a szakma messze mutató perspektívája. Amikor egy mérnök a való életben valamit tervez vagy valamilyen problémával gyürkőzik - mert mindig csak gyürkőzik, és nem úgy ad hoc odadobva megold valamit -, akkor nagyon ritkán jut eszébe az, hogy hogyan is tanultam ezt az egyetemen, és egészen bizonyos, hogy sohasem használja fel ilyenkor a kívülről, értelmetlenül megtanult összefüggéseket, képleteket. Csak akkor boldogul, ha az egyetemen birtokába jutott a természettudományos és műszaki eligazodó képességnek. Hol lesznek már ilyenkor az egyetemen tanult képletek, szavak, kifejezések; hol lesznek már ilyenkor a nyögve, kínnal, keservvel betanult ismeretek. Ezek mind elszállnak. De megmaradnak az emberi agynak azok a jól vezető csatornái, az a természettudományos gondolatvilág, amelynek kialakítása elsősorban az egyetem feladata. Kedves elsőévesek! Nagy vonalakban láthatták, hogy milyennek kellene lenni az igazi egyetemi életnek, az egyetemi oktatásnak. Meg kell mondanom, hogy nem lesz minden egészen így. Minket oktatókat is még visszahúz a múlt, a begyökerezett szokás, a nagyapáinktól, az apáinktól örökölt germanisztikus oktatási módszer. Még nem akarjuk teljességében tudomásul venni, hogy az egyetem szellemi munkahely, ahol a tanár legfőbb feladata gondoskodni arról, hogy az egyetemi hallgató mindig magasabb és magasabb szintű szellemi foglalkozás közepette jusson el egy magasabb szintre. Még ma is, még itt az egyetemen is gyakoriak a tudja vagy nem tudja", a kijött vagy nem jött ki", az emlékszik vagy nem emlékszik" kifejezések, holott ezeket már régen még a középiskolából is száműzni kellett volna. Persze nem volna helyes, ha most arra a következtetésre jutnánk, hogy csak az oktatóknak vannak feladataik. Kötelezettségei vannak az ifjúságnak is. Mit is kíván önöktől az egyetem? Elsősorban azt kívánja, hogy az élet minden területén viselkedjenek egyetemi polgárhoz méltóan. Másodsorban azt kívánja, hogy szeressék, tiszteljék és becsüljék egymást. Azt kívánja az egyetem, hogy legyenek kellő tisztelettel oktatóik iránt. Az oktatóktól viszont azt kérem, legyenek emberségesek. Mindig az egész embert nézzék, egész évi munkáját, szorgalmát, hozzáállását, soha senkit ne ítéljenek el pillanatnyi megingásáért vagy megbotlásáért, soha ne legyenek rapszódikusak vagy a pillanatnyi hangulat rabjai. Ezek a fiatalemberek egy kemény próbát, a felvételi próbáját már kiállták. Ezek a fiatalemberek a magyar nép szorgalmas és zömében tehetséges fiai és leányai, tehát nekünk oktatóknak is édes gyermekeink. Azt kívánja önöktől kedves elsőévesek az egyetem, dolgozzanak szorgalmasan, foglalkozzanak a tananyaggal mindennap. Én nagyon jól tudom, hogy amit most elmondok, abból pár nap, pár hét vagy pár hónap múlva nem sok marad meg. Azt az egyet azonban nagyon szeretném kérni, véssék szívükbe és agyukba, nem nehéz elvégezni ezt az egyetemet, de csak annak, aki mindennap foglalkozik a tananyaggal. Az egyetemen, ellentétben a középiskolával nem mindennapos a számonkérés. Ez a körülmény, egyik-másik fiatalembert a ráérünk még" hamis illúziójába kergetheti. Aki pedig nem foglalkozik mindennap az anyaggal, az könnyen kiesik a ritmusból, elmaradhat és egyszercsak arra döbben rá, hogy számára sz előadásokon minden érthetetlen, míg végül feje fölött összecsapnak a hullámok. Remélem, kedves elsőévesek, megértették szavaimat és meggyőződésem, hogy önök között csak elvétve fog akadni olyan, akinek füle mellett elszállt az intő szó. Végezetül, de nem utolsósorban, azt kéri önöktől az egyetem, legyenek népi rendszerünknek igaz szívvel hű fiai és leányai, igyekezzenek rászolgálni arra a bizalomra, amellyel önöket a magyar nép ideküldte. Az egyetem tanácsa és a magam nevében kívánom önöknek az elkövetkező öt évben elsősorban sok erőt és egészséget, érjenek el sikereket, szüleik örömére és önmaguk hasznára. Ha most ismét arra gondolunk, hogy közöttünk ülnek vas- és arany diplomás mérnökeink, akkor óhatatlanul ez ünnepélyes perceknek egy szimbóluma jut eszünkbe. Ez a szimbólum az a híd, amely a jelen pillérein összeköti a munkás múltat a reményteljes jövővel. Legyen ez a híd erősós időtálló, hirdesse az ifjúságnak, hogy ők is lesznek egyszer idős emberek. Hirdesse nekik a2t, hogy becsüljék meg a kort, mert amilyen tisztelettel és megbecsüléssel tekintenek az idős emberekre, ugyanolyanra számíthatnak majd egykoron ők is. Szól a szimbólum nekünk oktatóknak is. Nemcsak szakmai ismeretekre kell oktatni fiataljainkat, hanem arra is, hogy tanulják meg tisztelni a kort. És hogyha ez így lesz, akkor gyökerét veszti az úgynevezett generációs probléma. Ha az így lesz, akkor elszigetelődnek azok a fiatal óriások, akik világfájdalmasan keseregnek generációs problémákon, de. akik közül még nagyon sokan nem tettek követ kőre, akik még nem kapáltak meg vagy nem szántottak fel még egy talpalatnyi földet sem, akik képtelenek lennének betűvetésre megtanítani a tanyai gyerekeket, és akiknek halvány fogalmuk sincs arról, hogy mit jelent dolgozni a kohók mellett, vagy mit jelent három-, négy- vagy akár hatszáz méter mélységben, egy méter vastag telepben, fejenként minden műszakon tonna szenet kitermelni. Nem, kedves fiatalok, nem az ilyen fiataloké a jövő! A jövő azoké a fiataloké, akik keményen készülnek fel jövő élethivatásukra. A jövő tehát az önöké is, akik kemény munkával készülnek fel arra, hogy bányaüzemeket vezethessenek, hogy energiát adjanak lüktető életünknek, vasat az építkezéseknek, okos gépeket a munkás kezeknek, a munkás embereknek, akik nem keseregnek világfájdalmasan generációs problémákon, de akiknek keze nyomán épül és szépül a mi világunk. Legyenek önök az elkövetkező öt évben ennek az épülő, szépülő világunknak aktív munkásai azzal, hogy egyetemi polgárhoz méltóan viselkednek, hű fiai lesznek népi rendszerünknek és szorgalmasan tanulnak, készülnek fel jövő élethivatásukra. Ha így gondolták és így akarják, akkor ebben az ünnepélyes percben mi önöket, a szó igaz és nemes értelmében egyetemi polgárrá fogadjuk." 8 9

7 ww A TANÉV FONTOSABB ESEMÉNYEI Miskolcon szeptember 11. Tanévnyitó ünnepség. Az évnyitón megjelentek a megyei és városi pártés tanácsi szervek, valamint a társadalmi szervezetek és nagyüzemek képviselői, képviseltette magát a Művelődésügyi Minisztérium, valamint a társegyetemek is. Az ünnepség keretében az egyetem rektora három idős bányamérnöknek vasoklevelet, egy bánya- és két vaskohómérnöknek aranyoklevelet adott át október 13. Ekkor került sor a KISZ küldöttértekezletre, amelyen az oktatók,hallgatók és dolgozó fiatalok képviselőin kívül megjelentek az egyetem párt- és állami vezetői is novembvr 6. A Nagy Októberi Szocialista Forradalom 54. évfordulójának megünneplése. Ünnepi beszédet dr. Antal Boza József tanszékvezető egyetemi tanár tartott. Az ünnepség után rendkívüli egyetemi- tanácsülésen 8 mérnököt avattak műszaki doktorrá. Ugyanezen a napon került sor 31 húszéves, 59 tízéves törzsgárda oklevél ünnepélyes átadására november A Vegyipari Automatizálási Főiskolai Kar 10 éves jubileumi ünnepségei. Az ünnepi ülésen dr. Dobos Alajos, a Művelődésügyi Minisztérium egyetemi és főiskolai főosztályának osztályvezetője mondott ünnepi beszédet. A jubileumi ünnepségen részt vett az intézet 136 volt hallgatója is december 1-6. övári Miklós, az MSZMP Központi Bizottságának titkára az egyetem tanárai és docensei részére ideológiai konferencia keretében konzultációt tartott aktuális politikai kérdésekről február 26. Egyetemünkön rendezték a diákpolitikusok országos vetélkedőjének döntőjét február 29. Meglátogatta az egyetemet dr. Bodnár Ferenc, az MSZMP KB tagja, az MSZMP Borsod megyei Bizottságának első titkára, s az egyetem professzorai és docensei részére Megyénk évekre vonatkozó középtávú területfejlesztési terve" címmel előadást tartott március 20. Mindhárom egyetemi karon kibővített kari tanácsülésen osztották ki az egyetemi tanulmányi emlékérmeket s a velejáró pénzjutalmakat. A Bányamérnöki Karon 26, a Kohómérnöki Karon 24, a Gépészmérnöki Karon 49, vagyis összesen 99 hallgató nyerte el ezt a kitüntetést március 21. A KISZ megalakulásának 15. évfordulója alkalmából az egyetemi KISZ-bizottság ünnepséget rendezett április 1. Hazánk felszabadulása 27. évfordulójának megünneplése. Ünnepi beszédet dr. Vincze Endre egyetemi tanár mondott. Az ünnepség után rendkívüli egyetemi tanácsülésen kilenc műszaki doktornak nyújtotta át az egyetem rektora a doktori oklevelet április 6-8. Egyetemünkön volt a X. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencia műszaki szekciójának ülésszaka május 1. A majálison az egyetem számos oktatója, hallgatója és dolgozója vett részt, családtagjaikkal együtt június 3. Pedagógusnapi ünnepség, amelyen az ifjúság nevében Tisza Miklós V. éves gé- 11

8 pészmérnök-hallgató tartott köszöntőt. Az ünnepség keretében hirdették ki a pedagógusnap tiszteletére kürt oktatói pályázatok eredményét június 23. A végzős hallgatók hagyományos ballagása, amelyen Miskolc város lakosságától búcsúztak június 24. Az egyetem diplomakiosztó ünnepsége, amelyen közel kétezer vendég vett részt. Az ünnepségen 61 hallgató bányamérnöki oklevelet, 50 hallgató kohómérnöki oklevelet, 88 hallgató gépészmérnöki oklevelet, 19 hallgató gazdasági mérnöki oklevelet, 7 hallgató szakmérnöki oklevelet kapott. Az egyetem rektora tehát 225 volt hallgatónak adta át oklevelét. Dunaújvárosban augusztus 10. A fizikai dolgozók gyermekeinek előkészítő tanfolyamát és a Főiskolai Kart meglátogatta Aczél György elvtárs, az MSZMP KB titkára, dr. Horváth István, a KISZ KB első titkára és Szűcs Zsuzsa, a KISZ KB titkára szeptember 12. Tanévnyitó ünnepség október Hallgatóink részt vettek a városi tanács által szervezett társadalmimunkaakcióban november 5. November 7-i ünnepség. Ünnepi beszédet Vigh Gyula főiskolai docens, a Marxizmus-Leninizmus Tanszék vezetője mondott november 15. A műszaki tanárképzéssel kapcsolatban kubai oktatási delegáció kereste fel intézményünket. Érdekes véletlenként a delegáció egyik tagja a Nehézipari Műszaki Egyetemünk végzett mérnöke volt december 17. jugoszláv delegáció látogatása április 12. Az NDK-beli ROBOTRON cég képviselőinek tárgyalása számítógép beszerzésével kapcsolatban április 15. Kommunista szombat", melyen valamennyi hallgatónk és dolgozónk részt vett, s ezzel a városi pártbizottság dicséretét érdemeltük ki május 6. A hagyományos fáklyás ballagás után ez évben első ízben, a városi pártbizottság első titkára és a városi tanács elnöke a Lenin téren búcsúztatta végzős hallgatóinkat, ahol díszkupát és emlékgyűrűt adtak át részükre május Államvizsga az idén első ízben végzett műszaki szakoktatók részére május 31. Lengyel oktatási delegáció látogatása június 3. Pedagógusnapi ünnepség, melyen a városi pártbizottság és a városi tanács vezetői személyesen megjelentek június 28. írásbeli felvételi vizsgák július 1-3. Szóbeli felvételi vizsgák július Államvizsgák július 14. Ünnepélyes diplomakiosztás az első ízben üzemmérnöki oklevelet szerzett hallgatóink részére. Kazincbarcikán szeptember 6. A Főiskolai Kar tanévnyitó ünnepsége október 1. A Kari Tanács tantervmódosításról hozott határozata, november 5. A Nagy Októberi Szocialista Forradalom 54. évfordulójának megünneplése. Ünnepi beszédet mondott Fignár Béla, a pártbizottság titkára november 26-J.7. A jogelőd intézmény alapításának 10 éves évfordulóját ünnepelte a Főiskolai Kar. Az ünnepi ülésen dr. Dobos Alajos, a Művelődésügyi Minisztérium egyetemi és főiskolai főosztályának osztályvezetője mondott ünnepi beszédet, és kitüntetéseket adott át. A jubileumi ünnepségen részt vett az intézet 136 volt hallgatója is december. A Művelődésügyi Minisztérium számítógép vásárlására 7 mft támogatást adott a Karnak. Beszerzésre került egy VIDEOTON 1010/B típusú számítógép. Saját beruházásból vásárolt a Főiskolai Kar egy CELLATRON SER-2d típusú kisszámítógépet is február 25. A Kari Tanács ülésén elfogadták az MSZMP tudománypolitikai irányelveivel foglalkozó munkabizottság jelentését, amely a Főiskolai Kar és tanszékeinek oktatási-tudományos ter- 12 vét határozta meg. Határozatot hozott a Kari Tanács a levelező tagozat módotftott tantervéről és szá-' mítástechnikai laboratórium szervezéséről április 1. Hazánk felszabadulása 27. évfordulója tiszteletére tartott ünnepséget a Fówkolai Kar. Az ünnepségen részt vettek a városi tanács és a városi pártbizottság képviselői május 5. A Neumann János Számítógéptudományi Társulat Borsod megyei Csoportja megrendezésében Miskolcon tartott Kisszámítógépek alkalmazása Magyarországon" című országos konferencia Kazincbarcikán, a Főiskolai Karon tartott szekcióülést. Bemutatásra került a VIDEOTON 1010/B kisszámítógép. A Kar nevében Iszlay Tibor főiskolai tanár tartott referátumot május 6. A Főiskolai Kar hallgatóinak hagyományos ballagása július 4-8. Szóbeli felvételi vizsgák július Államvizsga, amelyen 45 nappali és 12 levelező hallgató vizsgázott. A vizsgabizottság elnöke Kanczler Gyula, a Művelődésügyi Minisztérium főosztályvezetője volt. ELHALÁLOZTAK Csonka Dániel főiskolai docens, október 24. Érsok Barnabás kapus, július 26. Lakos Andrásné adminisztratív ügyintéző, május 10. Liptai Attila műszaki ügyintéző, október 6. Pásztor István tanszéki mechanikus, február

9 "Hf^w-- A NEHÉZIPARI MŰSZAKI EGYETEM KARAI, TANSZÉKEI, EZEK VEZETŐI, OKTATÓI ÉS DOLGOZÓI BÁNYAMÉRNÖKI KAR Dékán: Dr. Tarján Iván egyetemi tanár, a műszaki tudományok kandidátusa Hivatalvezető: Demcsik Tamás Előadó: Rozgonyi Tiborné DÉKÁNI HIVATAL Dékánhelyettes: Dr. Takács Ernő egyetemi docens, a műszaki tudományok kandidátusa Adminisztrátor: Dr. Takács Emőné Hivatalsegéd: Fülöp Istvánné ASVANYELÖKÉSZITÉSTANI TANSZÉK Tanszékvezető egyetemi tanár: Dr. Tarján Gusztáv az MTA levelező tagja, kitüntetései: a Kossuth-díj II. fokozata (kétszer), a Munka Érdemrend arany fokozata, Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója Egyetemi docens: Dr. Pethő Szilveszter a műszaki tudományok kandidátusa, Munka Érdemrend bronz fokozata Egyetemi adjunktus: Dr. Schultz György Dr. Tompos Endre Egyetemi tanársegéd: Csöke Barnabás Tudományos ösztöndíjas gyakornok: Bőhm József Buzási István Tanszéki adminisztratív ügyintéző: Szabaczky Károlyné Tanszéki mechanikus: Dobrozsi Zoltán Kiss László Tanszéki önálló laboráns: Gyopár Miklósné Kovács Miklósné Szabó Endréné Tanszéki laboráns: Balogh Árpádné Hivatalsegéd: Gyüre Mihály né Az MTA státusában: Tudományos munkatárs: Dr. Horváth László Tanszéki önálló laboráns: Zámpori Vilma Meghívott gyakorlatvezető: Takácsi Nagy András Bányászati Kutató Intézet, oki. bányamérnök (Ásványelőkészítés) 15

10 ÁSVÁNY- ÉS KŐZETTANI TANSZÉK BÁNYAMŰVELÉSTANI TANSZÉK Tanszékvezető egyetemi docens: v Dr. Pofiak Tibor Magyar Népköztársasági Érdemérem arany fokozata Egyetemi adjunktus: Csordás István Kossuth Gáborné Dr. Wallacher László Tanszéki adminisztratív ügyintéző: Urbán Sarolta Tanszéki technikus: Fehérvári István Tanszékvezető egyetemi tanár: Dr. Bocsánczy János a műszaki tudományok kandidátusa, kitüntetései: Munka Érdemrend ezüst fokozata, Munka Érdemérem, Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója, A Nehézipar Kiváló Dolgozója, Felszabadulási Jubileumi Emlékérem Egyetemi tanár: Dr. Tarján Iván a műszaki tudományok kandidátusa, kitüntetései: Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója, A Nehézipar Kiváló Dolgozója Egyetemi docens: Dr. Gózon József a műszaki tudományok kandidátusa Egyetemi adjunktus: Dr. Debreczeni Elemér a műszaki tudományok kandidátusa Dr. Vőneky György Egyetemi tanársegéd: Sümegi István Tudományos ösztöndíjas gyakornok: Horváth István Tanszéki előadó: Gitta Lászlóné Tanszéki munkaerő: Kocsis Istvánné Műhelyvezető: Zólyomi József oki. gépészmérnök 16 Tanszéki laboráns: Kozma Ferencné Szabó Andrásné Hivatalsegéd: Makatura Emöné Timár Gáborné Meghívott gyakorlatvezető: Dr. Mátyás Ernő Érc- és Ásványbányászati Kutató Vállalat, Mád, főgeológus (Geológia I.) \NI TANSZÉK Tanszéki mechanikus: Hódi Sándor Tanszéki technikus: Füleki Zoltán Kovács Miklós Hivatalsegéd: Nagy Sándomé Az MTA státusában: Tudományos főmunkatárs: Dr. Egerer Frigyes a műszaki tudományok kandidátusa Kutatási segéderő: Pintér Károlyné Műszaki ügyintéző: Dr. Vőneky Györgyné Meghívott előadók: Dr. Érsek Elek c. egyetemi docens, Bányászati Tervező Intézet, főmérnök (Bányaszállítógépek II.) Dr. Falk Richárd ny. egyetemi tanár, a műszaki tudományok kandidátusa (Géptan I.) Meghívott gyakorlatvezető: Nagy László Borsodi Szénbányák, gépészeti vezető főmérnök (Bányászati termelőgépek II.) Tanszékvezető egyetemi tanár: Dr. Zambó János az MTA levelező tagja, a műszaki tudományok doktora, kitüntetései: A Magyar Népköztársaság Állami Díja I. fokozat, a Kossuth-díj II. fokozata, Munka Érdemrend arany fokozata (kétszer), Munka Érdemrend ezüst fokozata, Szocialista Munkáért Érdemérem, Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója Egyetemi tanár: Dr. Jávor Afajos a műszaki tudományok kandidátusa, kitüntetései: Magyar Népköztársasági Érdemérem arany fokozata, Szocialista Munkáért Érdemérem, A Bányászat Kiváló Dolgozója Egyetemi docens: Dr. Kovács Ferenc a műszaki tudományok kandidátusa Dr. Patvaros József a műszaki tudományok kandidátusa Egyetemi adjunktus: Dr. Bodon Pál (másodállású) a műszaki tudományok kandidátusa Dr. Szentpétery Ernő (másodállású) Tanszékvezető egyetemi tanár: Dr. Richter Richárd a műszaki tudományok kandidátusa, kitüntetései: Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója, A Nehézipar Kiváló Dolgozója Egyetemi tanár: Dr. Földvári Aladár a Reál Academia (Madrid) külföldi levelező tagja, a föld- és ásványtani tudományok doktora, kitüntetései: a Kossuth-díj II. fokozata, A Felsőoktatás Kiváló Dolgozója, Szocialista Munkáért Érdemérem Dr. Kovács Lajos a föld- és ásványtani tudományok kandidátusa Egyetemi tanársegéd: Buócz Zoltán Földesi János Tanszéki főmunkaerő: Köteles Lászlóné Tanszéki előadó. Heidrich Lászlóné Tanszéki adminisztratív ügyintéző: Tóth Anna Tanszéki mechanikus: Babics László Szilágyi József Vécsey Ervin Hivatalsegéd: Mák Balázsné Takarítónő: Szíjjártó Józsefné Az MTA státusában: Tudományos munkatárs: Dr. Janositz János Tudományos segéderő: Kőhalmy Gáborné Szakmunkás: Bartha László Laczik Imre FÖLDTAN-TELEPTANI TANSZÉK Egyetemi docens: Dr. Benkő Ferenc a föld- és ásványtani tudományok kandidátusa, Munka Érdemérem Dr. Juhász József (másodállású) a műszaki tudományok kandidátusa, Szocialista Munkáért Érdemérem Egyetemi adjunktus: Dr. Molnár Pál Németh Alajos Dr. Somosvári Zsolt Verebélyi Kálmán Egyetemi tanársegéd: Fuchs Péter Simkó Ilona Szabó Imre 17

11 Gyakornok: Asbóth Zoltán Tanszéki előadó: Dr. Szopory Béléné Tanszéki adminisztrátor: Báthort Gábomi Tanszéki könyvtáros: Táján Mária Tanszéki laboráns: Bujtás Lászlóné Tanszéki munkaerő: Kertész Ilona Tanszéki mechanikus Hermann Zoltán Pásztor József Wgh Ernő Hivatalsegéd: Gombos Lajosné Az MTA státusában: Tudományos munkatárs: Hajdú Lajosné Selmeczi Józsefné GEODÉZIAI ÉS Tanszékvezető egyetemi tanár: Dr. Hoványi Lehel a műszaki tudományok doktora, kitüntetései: Munka Érdemrend ezüst fokozata, Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója, A Szénbányászat Kiváló Dolgozója, A Nehézipar Kiváló Dolgozója Egyetemi tanár: Dr. Milasovszky Béla a műszaki tudományok doktora, kitüntetései: Munka Érdemrend arany fokozata, Szocialista Munkáért Érdemérem, Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója Egyetemi adjunktus: Faix László Dr. Füst Antal Dr. Kolozsvári Gábor a műszaki tudományok kandidátusa, A Szénbányászat Kiváló Dolgozója Meghívott előadók: Dr. Jani Sándor Mélyépítő Tervező Vállalat, szakági főmérnök (Mérnöki építéstan) Dr. Juhász András a föld- és ásványtani tudományok kandidátusa, Borsodi Szénbányák, osztályvezető (Hidrogeológia) Dr. Kassai Ferenc c. egyetemi docens, Országos Földtani Kutató és Fúró Vállalat, főmérnök (Vízbányászat) Dr. Schmieder Antal Bányászati Kutató Intézet, osztályvezető (Vízbányászat, vízvédelem) Meghívott gyakorlatvezetők: Dr. Mátyás Ernő Országos Érc- és Ásványbányászati Vállalat Mád, főgeológus (Teleptan) Szabó Imréné Nehézipari Műszaki Egyetem Központi Könyvtára, tudományos főmunkatárs (őslénytan) AMÉRÉSTANI TANSZÉK Egyetemi tanársegéd: CzeUár András Rozgonyi Tibor Tudományos segédmunkatárs: Szép Ilona Előadó: Mfkó Józsefné Tanszéki műhelyvezető: Gál László Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója Tanszéki technikus: Dr. Vlncze Endréné Tanszéki mechanikus: Szerafin Mihály Tanszéki segédmunkás: Tengeri Ferencné Hivatalsegéd: Bihari Károlyné Tanszékvezető egyetemi tanár: Dr. Csókás János a műszaki tudományok kandidátusa, kitüntetései: Munka Érdemrend ezüst fokozata, A Felsőoktatás Kiváló Dolgozója Egyetemi docens: Dr. Steiner Ferenc a műszaki tudományok kandidátusa Dr. Takács Ernő a műszaki tudományok kandidátusa, A Felsőoktatás Kiváló Dolgozója Egyetemi adjunktus: Hartner Mihály Kristóf László Egyetemi tanársegéd: Ferenczy László Tudományos munkatárs: Gyulai Ákos Rózsa István (részfoglalkozású) Tanszéki előadó: Técsy Zoltánné Tanszéki műhelyvezető: Horváth Kálmán Műszaki ügyintéző: Kulcsár László Tanszéki mechanikus: Vigi Gyula Hivatalsegéd: Töltési Miklósné Meghívott előadók: Dr. Ádám Oszkár c. egyetemi docens, a műszaki tudományok kandidátusa, Központi Földtani Hivatal, főosztályvezető (Szeizmika) MARXIZMUS- Tanszékvezető egyetemi docens: Nóvák József kitüntetései: Munka Érdemrend ezüst fokozata, Felszabadulási Jubileumi Emlékérem, Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója GEOFIZIKAI TANSZÉK Molnár Károly Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt Geofizikai Kutatási Üzem, igazgatóhelyettes (Magyar szénhidrogéntelepek geofizikája) Dr. Mutter Pál a föld- és ásványtani (geofizikai) tudományok kandidátusa, Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet, igazgató (Radiológia) Dr. Zilahi-Sebess László a műszaki tudományok kandidátusa, Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet, tudományos tanácsadó (Geofizikai számítások programozása) Meghívott gyakorlatvezetők: Dr. Ádám Oszkár c. egyetemi docens, a műszaki tudományok kandidátusa, Központi Földtani Hivatal, főosztályvezető (Szeizmika) Kovács Béla Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet, osztályvezető (Geofizikai mérések) Dr. Szilágyi Endre Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt ' Nagy alföldi Kőolaj- és Földgáztermelő Vállalat, geofizikus-mérnök (Karottázs) Vándor Béla Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt Geofizikai Kutatási Üzem, osztályvezető (Geofizikai mérések) MZMUS TANSZÉKE Egyetemi docens: Dr. Lengyel Béla kitüntetései: Munka Érdemrend bronz fokozata, Kiváló tanár 18 19

12 Dr. Szokott László a közgazdaságtudományok kandidátusa, Munka Érdemrend bronz fokozata Egyetemi adjunktus: Dr. Bacsók Gábor Csabai László (másodállású) Dóka Áron Farkas Istvánná dr. Dr. Lehoczky Alfréd kitüntetései: Munkás-Paraszt Hatalomért Emlékérem, Felszabadulási Jubileumi Emlékérem, Szocialista Munkáért Érdemérem Dr. Nagy Aladár Dr. Nagy István (másodállású) Pogány Lajosné dr. Urbancsok Mihály kitüntetései: Magyar Partizán Emlékérem, Felszabadulási Jubileumi Emlékérem ösztöndíjas aspiráns: Dr. Farkas István Dr. Kun László Tanszékvezető egyetemi tanár: Dr. Szilas A. Pál a műszaki tudományok kandidátusa, kitüntetései: Munka Érdemrend ezüst fokozata, Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója, A Bányászat Kiváló Dolgozója, A Nehézipar Kiváló Dolgozója Egyetemi tanár: Dr. Boldizsár Tibor a műszaki tudományok doktora, Munka Érdemrend arany fokozata Dr. Gyulay Zoltán (megbízásos jogviszony) a föld- és ásványtani tudományok kandidátusa, kitüntetései: Munka Érdemrend, Szocialista Munkáért Érdemérem, A Felsőoktatás Kiváló Dolgozója Egyetemi docens: Dr. Alliquander Ödön Munka Érdemérem arany fokozata Egyetemi tanársegéd: Dr. Lehoczky Alfrédné Imrich Imre (másodállású) Kopcsek Imre (másodállású) Pándi Lajos Szabó László Dr. Szita Lajosné Tóth Árpádné Tuba Imre Varsányi Istvánná Tudományos segéderő: Bogdán Lászlóné Tanszéki könyvtárkezelő: Szabó ioltánné Tanszéki előadó: Szmola Imréné Hivatalsegéd: Magyart Ferencné Meghívott óraadók: Garadnai János Városi KISZ-bizottság, politikai munkatárs (Filozófia) Tóth Árpád Megyei Tanács, tudományos kutató (Filozófia) OLAJTERMELÉSI TANSZÉK Egyetemi adjunktus: Bognár János Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója Dr. Mating Béla Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója Dr. Patsch Ferenc Dr. Szepesi József Tóth János Egyetemi tanársegéd: Csete Jenő Varga József Tanszéki adminisztratív előadó: Papolczi Tamásné Tanszéki adminisztratív ügyintéző: Tun Julianna Tanszéki könyvtáros: Szarka János Tanszéki műhelyvezető: Bajóczki László Tanszéki mechanikus: Zelenák László Tanszéki technikus: Gimesi Márta önálló laboráns: Dr. Hoványi Lehelné Műszaki rajzoló: Tóth Istvánná Kiváló Dolgozó Hivatalsegéd: Jankó Konrádné Takarítónő: Bajzáth Izidorné Ipari státuszban: Tanszéki kutatómérnök: Dombi István Greutter Antal Milley Gyula Dr. Patsch Ferencné Technikus: Juhász Ákos Műszaki rajzoló: Szota Györgyné Tanszéki esztergályos: Verbőczi Ferenc Meghívott előadók: Dr. Bán Ákos c. egyetemi docens, Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt, vezérigazgató-helyettes (Áramlástan I., Művelés tervezése) Dékán: Dr. Nándori Gyula tanszékvezető egyetemi tanár, a műszaki tudományok kandidátusa Dr. Doleschall Sándor Központi Fizikai Kutató Intézet, igazgatóhelyettes (Áramlástan II.) Laklia Tibor OEGH, műszaki-gazdasági tanácsadó (Energiagazdálkodás) Dr. Pápay József Kőolaj- és Földgázbányászati Ipari Kutató Laboratórium, osztályvezető (Földgáz- és gazolintermelés) Dr. Péchy László Veszprémi Vegyipari Egyetem, tanszékvezető egyetemi tanár (Gázgyártás) Dr. Vida Miklós Fővárosi Gázművek, műszaki igazgató (Gázellátó rendszerek) Meghívott gyakorlatvezetők: Schulteisz Zoltán Veszprémi Vegyipari Egyetem, egyetemi adjunktus (Gázgyártás) Török Attila OLAJTERV Vállalat mérnök (Csőtáwezetékek) A Karhoz tartozó címzetes egyetemi tanár: Dr. Lévárdi Ferenc (1971) Dr. Martos Ferenc (1967) A Karhoz tartozó címzetes egyetemi docens: Dr. Ádám Oszkár (1970) Dr. Bán Ákos (1965) Dr. Érsek Elek (1967) Dr. Tomor János (1964) Dr. Tóth Miklós (1968) Dr. Trethon Ferenc (1969) Vida Miklós (1969) KOHÓMÉRNÖKI KAR Dékánhelyettes: Dr. Czekkel János egyetemi docens 20

13 Hivatalvezető: Barna Géza Előadó: Fejér Gyuláné Tanszékvezető egyetemi tanár: Dr. Sulcz Ferenc a műszaki tudományok kandidátusa, Promotio sub auspiciis Rei Publicae Popularis műszaki egyetemi doktor, kitüntetései: Munka Érdemrend bronz fokozata, Munka Érdemrend ezüst fokozata, Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója, A Kohászat Kiváló Dolgozója Egyetemi docens: Dr. Czekkel János kitüntetései: Munka Érdemrend bronz fokozata, Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója Egyetemi adjunktus: Oláh Miklós Egyetemi tanársegéd: Bánhidi László Kiss Mátyás Sasvári István Szabó Árpád Vitézy Andrásné Tanszékvezető egyetemi tanár: Dr. Berecz Endre a kémiai tudományok kandidátusa, kitüntetései: Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója, A Kohászat Kiváló Dolgozója Egyetemi adjunktus: Ballá Béláné, dr. Munka Érdemrend bronz fokozata Dr. Bedő Zsuzsa Bereczky László ' Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója Hegedűs Béla Honvédelmi Érdemérem. Lorencz Sándomé DÉKÁNI HIVATAL Adminisztrátor: Takács Zoltánná Hivatalsegéd: Forrai Margit AUTOMATIKAI TANSZÉK Tudományos társadalmi ösztöndíjas: Juhász András Tanszéki mérnök: Bianki Péter Előadó: Balogh Tamásné Tanszéki műhelyvezető: Rőczei Tamás Tanszéki mechanikus: Juhász László Tanszéki technikus: Lerch Edit Szabó Lajos Hivatalsegéd: Puskás Imréné Takarítónő: Nyéki Mártonné ÁLTALÁNOS ÉS FIZIKAI KÉMIAI TANSZÉK Szakszón Mária République Francaise Étrangers Cooperation Technique elismerő oklevele Dr. Szita Lajos Dr. Wéber Józsefné Egyetemi tanársegéd: Báder Imre ösztöndíjas gyakornok: FausztAnna Tudományos segédmunkatárs: Kerekes Róbert Tanszéki technikus: Görzsöny Márta Tóth Gabriella Tanszéki mechanikus: Szabó Imre Tanszéki adminisztratív ügyintéző: Gáti Józsefné Tanszéki önálló laboráns: PallaiEmőné Sándor István Zsebesi Miklósné Tanszékvezető egyetemi tanár: Dr. Horváth Zoltán a műszaki tudományok doktora, kitüntetései: Szocialista Munkáért Érdemérem, A Felsőoktatás Kiváló Dolgozója Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója (kétszer), A Kohászat Kiváló Dolgozója Egyetemi docens: Dr. Sziklavári Károly Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója Egyetemi adjunktus: Mihalik Árpád Riedl István Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója Egyetemi tanársegéd: Szepessy Andrásné Könyvtáros: Csaba Józsefné Tanszéki adminisztratív ügyintéző: Kósík Mária Tanszéki szaktechnikus: Buda Judit Tanszéki önálló laboráns: Deme Dezsőné Tanszéki mechanikus: Ocskay István Sütő István Tanszéki laboráns: Bucz Erzsébet Hivatalsegéd: Gacsal Jánosné Tóth Istvánná Tanszéki munkaerő: Zupkó Lajosné Műszaki ügyintéző: Teleki Ferenc Hivatalsegéd: Kiss Lászlóné Takarítónő: Gordán Lászlóné FÉMKOHÁSZATTANI TANSZÉK Az MTA státusában: Tudományos munkatárs: Dr. Wéber József Wieder Nándor Műszaki ügyintéző: Sujtás László Laboráns: Ducsay Eleonóra (részfoglalkozású) Lázár Mária (részfoglalkozású) A Csepeli Fémmű státusában: Kutatómérnök: Lengyel Attila Meghívott előadók: Dr. Czeglédy Béla a műszaki tudományok kandidátusa, Mecseki Ércbányászati Vállalat Kővágószőlősi Kísérleti Telep vezetője (Ioncserés és oldószeres extrakciós eljárások a fémkohászatban. Extrakciós eljárások a fémkohászatban.) Dr. Siklósi Péter Alumíniumipari Tervező Intézet, osztályvezető (Fémkohászatban használt számítógépek. Algoritmus. Számítógépek felhasználása a fémkohászatban) Timár Vilmos Magyar Alumíniumipari Tröszt, vezérigazgató-helyettes (A világ alumíniumiparának helyzete) Dr. Várhegyi Győző c. egyetemi docens, a műszaki tudományok doktora Fémipari Kutató Intézet, igazgatóhelyettes (Sugárzó fémek kohászata. Ritkafémek kohászata) 22 23

14 Meghívott gyakorlatvezetők: Egri László Csepeli Fémmű, tudományos főmunkatárs (Röntgenográfiás vizsgálatok a fémkohászatban) Tanszékvezető egyetemi tanár: Dr. Kúldor Mihály a műszaki tudományok kandidátusa, Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója Egyetemi adjunktus: Dr. Bárczy Pál Németh Emil (másodállású) kitüntetései: A Kohászat Kiváló Dolgozója Kiváló Dolgozó (háromszor) Robonyi Andomé Sólyom Jenő Dr. Tranta Ferenc Egyetemi tanársegéd: Roósz András Dr. Temesi Zoltánná Tanszéki előadó: Varga Jánosné Tanszéki műhelyvezető: Soltész Géza Tanszéki önálló laboráns: Wagner Ottóné Tanszéki laboráns: Dr. Jámbor Kálmánné Tanszéki segédlaboráns: Nagy Istvánná Tanszéki könyvtáros: Dr. Bárczy Pálné Hivatalsegéd: Vass-Andrásy Györgyné A tanszékhez tartozó. Vezető nyelvtanár: Gdrdus János kitüntetései: Szocialista Kultúráért Érdemérem, Miniszteri Dicséret FÉMTANI TANSZÉK Imre Aladár Fémipari Kutató Intézet, tudományos munkatárs (Fajlagos felület meghatározása) Az MTA státusában: Tudományos munkatárs: Nébli Vendel Dr. Tranta.Ferencné Mechanikus: Papp Jánosné Kutatási segéderő: Soltész Gézáné Dr. Sótonyi Gábomé Meghívott előadók: Dr. Fuchs Erik a műszaki tudományok kandidátusa, Vasipari Kutató Intézet, tudományos tanácsadó (öntött ötvözetek fémtana) Dr. Vorsatz Brúnó a kémiai tudományok kandidátusa, Központi Fizikai Kutató Intézet, laboratóriumvezető (Tisztafémek előállítása és vizsgálata) Meghívott gyakorlatvezetők: Csontos István oki. kohómérnök, Lenin Kohászati Művek (Fémtan IL) Józsa Imréné oki. kohómérnök Lenin Kohászati Művek (Fémtan II.) Kovács Jenő oki. kohómérnök, Lenin Kohászati Művek (Anyagvizsgálat) Dr. Szarka Zoltánná oki. kohómérnök, Lenin Kohászati Művek (Fémtan I.) szolgálatot nem teljesítő egyetemi tanár: Dr. Verő József az MTA rendes tagja IDEGENNYELVI LEKTORÁTUS Vezetőhelyettes nyelvtanár: Marusák Gyula Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója Nyelvtanár: Deme Dezső Szocialista Kultúráért Érdemérem (kétszer) Dobrovolny Anna Erdélyi Zoltánná Goddet, Michel (francia lektor) Dr. Gribovszki Lászlóné Jármai Károlyné Kellei István (másodállású) Kiss Árpádné (másodállású) Kiss Irén Mészáros Erzsébet Miké Jánosné Dr. Orosz Zoltánná Rudó Edit Somodi Józsefné Timár István Dr. Törők Pálné Dr. Vid Józsefné Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója Adminisztratív ügyintéző: Imolái Zoltánná Hivatalsegéd: Barázda Józsefné Meghívott gyakorlatvezetők: Barna Géza Nehézipari Műszaki Egyetem Kohómérnöki Kar, a dékáni hivatal vezetője (orosz nyelv) Zajkás Ferenc Nehézipari Műszaki Egyetem Tanulmányi Osztály, főelőadó (orosz nyelv) KOHÓGÉPTANI ÉS KÉPLÉKENYALAKITÁSTANI TANSZÉK Tanszékvezető egyetemi tanár: Dr. Kiss Ervin a műszaki tudományok kandidátusa, kitüntetései: Munka Érdemrend ezüst fokozata, Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója, A Kohászat Kiváló Dolgozója Egyetemi adjunktus: Dr. Gulyás József Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója Mecseki István Miniszteri Dicséret Dr. Reisz Gyula Dr. Tóth Lajos a műszaki tudományok kandidátusa Dr. Voith Márton Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója Egyetemi tanársegéd: Imre József Pintér Károly Tanszéki adminisztratív ügyintéző: Harkályt Katalin Tanszéki műhelyvezető: Bartha László Tanszéki technikus: Báthory Gábor Tanszéki mechanikus: Horváth László Hivatalsegéd: Szalóki Béláné Pa MTA státusában: Tudományos munkatárs: Juhász Sándor Tudományos segédmunkatárs: Szabó László Zupkó István Műszaki ügyintéző: Visnyóczky Ágnes Kutatási segéderő: Jager Judit Meghívott előadók: Dévényi György c. egyetemi docens, Magyar Vas- és Acélipari Egyesülés, műszaki igazgató (Korszerű hengerművek telepítése) Óvári Antal oki. kohómérnök, a Bányászati és Kohászati Lapok Kohászat főszerkesztője (Kohászati technológiák fejlődéstörténete) Meghívott gyakorlatvezető: Juhász Sándor oki. kohómérnök Magyar Tudományos Akadémia Kohászati Tanszéki Munkaközösség (Üzemi mérések) 24

15 ÖNTÉSZETI TANSZÉK TÜZELÉSTANI TANSZÉK Tanszékvezető egyetemi tanár: Dr. Nándori Gyula a műszaki tudományok kandidátusa, kitüntetései: Munka Érdemrend ezüst fokozata A Kohászat Kiváló Dolgozója (kétszer), A Szakma Kiváló Mérnöke Egyetemi docens: Dr. Vereskői János a műszaki tudományok kandidátusa, A Kohászat Kiváló Dolgozója Egyetemi tanársegéd: Jónás M Tóth Levente ösztöndíjas gyakornok: Dúl Jenő ösztöndíjas aspiráns: Győrök György Tanszékvezető egyetemi tanár: Dr. Bognár János a kémiai tudományok kandidátusa, kitüntetései: Munka Érdemrend ezüst fokozata, Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója Egyetemi adjunktus: Dr. Jelűnek Olga Dr. Nagy Lajos Dr. Péter László Dr. Sárosi Szilvia Sipos László Dr. Szopory Béla Tóth Kálmán Egyetemi tanársegéd: Olasz Pál Szabó Árpádné Tanszéki adminisztratív ügyintéző: Dr. Dániel Emőné Hegedűs Barnáné Tanszéki mechanikus: Bartha Lajos Tanszéki technikus: Sándor Gyula Tanszéki önálló laboráns: Burony Imre Tanszéki adminisztratív ügyintéző': Illés Judit Tanszéki mechanikus: Laczkó Ferenc Nagy István Tanszéki munkaerő: Varga Sarolta Hivatalsegéd: Groholy Sándomé Az MTA státusában: Tudományos munkatárs: Bakó Károly Tanszéki segédmunkaerő: Jakab Ildikó Meghívott gyakorlatvezető: Fodor Imre Lenin Kohászati Művek, acélöntöde, üzemvezető (Vas-, acél- és fémöntés) SZERVETLEN ÉS ELEMZŐ KÉMIAI TANSZÉK Tanszéki laboráns: Donát Károlyné Höck Istvánné Kutatási segéderő: Galvács Ottóné Hivatalsegéd: Ficsor Györgyné Kiss Petemé Üvegtechnikai műhely: Műhelyvezető: Durst Károly Szakmunkás: Séra László Meghívott előadó: Török János Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt, osztályvezető (Alkalmazott kémia) Meghívott gyakorlatvezetők: Egyed Ernő Tüzeléstechnikai Kutató Intézet, oki. vegyészmérnök (Általános kémia II.) Kühne Miklós Tüzeléstechnikai Kutató Intézet, oki. kohómérnök (Általános kémia II.) ' Tanszékvezető egyetemi tanár: Dr. Antal Boza József a műszaki tudományok kandidátusa, Munka Érdemrend ezüst fokozata Egyetemi adjunktus: Dr. Farkas Ottóné Grán József Egyetemi tanársegéd: Nagy Géza Simon László Várallyay Béla Dr. Wopera Lászlóné Tudományos munkatárs: Mikó József Tudományos ösztöndíjas gyakornok: Szűcs István Tanszéki adminisztratív ügyintéző: Németh Bertalanné Előadó: Bánki Lászlóné Tanszéki műhelyvezető: Bőte Tibor Kiváló Dolgozó Tanszékvezető egyetemi tanár: Dr. Simon Sándor a műszaki tudományok doktora, kitüntetései: Munka Érdemrend arany fokozata, Szocialista Munkáért Érdemérem, Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója (kétszer), Felszabadulási Jubileumi Emlékérem, A Kohászat Kiváló Dolgozója (kétszer) Egyetemi docens: Dr. Csabalik Gyula a műszaki tudományok kandidátusa, kitüntetései: Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója, A Kohászat Kiváló Dolgozója Dr. Farkas Ottó a műszaki tudományok kandidátusa, kitüntetései: Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója, A Kohászat Kiváló Dolgozója Egyetemi adjunktus: Csutor Tivadar Tanszéki mechanikus: Vitányi Károly Tanszéki technikus: Fizer Judit Gedai Józsefné Tóth Sándomé Varga Mária Hivatalsegéd: Utrata Gyuláné VASKOHÁSZATTANITANSZÉK Meghívott gyakorlatvezetők: Kolosy Ernő ALUTERV, főosztályvezető (Kemencék tervezése és építése) Riba Dezső Tüzeléstechnikai Kutató Intézet, laborvezető (Tüzeléstani és kohászati kemencék III.) Uhlmann Erik Tüzeléstechnikai Kutató Intézet, laborvezető (Kemencék) Zátonyi László Lenin Kohászati Művek Tűzállóanyaggyár, gyárrészlegvezető (Kemencék) Dr. Szarka Gyula Munka Érdemrend bronz fokozata Tudományos munkatárs: Dr. Károly Gyula Tanszéki előadó: Vida Andrásné Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója Tanszéki szaktechnikus: Molnár Julianna Tanszéki technikus: Pósa Dezsőné Tanszéki mechanikus: Szegedi János Tanszéki betanított munkás: Kovács Béla Tanszéki hivatalsegéd: Ballá Miklósné Tanszéki takarító: Végh Józsefné 26

16 Az MTA státusában: Tudományos munkatárs: Benkő Gyuláné Munka Érdemrend bronz fokozata Tóth Lajos Attila Gazdasági ügyintéző: Vincze Gyuláné Idegennyelvű dokumentátor: Wodala Gabriella Műszaki Ügyintéző: Buzál Csabáné Dr. Tóth Józsefné Kutatási segéderő: Dr. Tóth Lajosné (részfoglalkozású) Dékán: Dr. Czibere Tibor tanszékvezető egyetemi tanár, a műszaki tudományok doktora Dékánhelyettesek: Mőrk János egyetemi docens 28 Meghívott előadó: Dr. Sziklavári János c. egyetemi docens, a műszaki tudományok kandidátusa, Lenin Kohászati Művek, főmetallurgus (Bevezetés a kohászatba) Meghívott gyakorlatvezetők: Benkő Gyuláné MTA Kohászati Tanszéki Munkaközösség, tudományos munkatárs (Acélgyártás I.) Dr. Horváth Dezső Vasipari Kutató Intézet, tudományos főmunkatárs (Nyersvasgyártás L, II.) Szabó Aladár Lenin Kohászati Művek, izotóplaboratórium osztályvezetője (Radioaktív izotópok kohászati alkalmazása) Tóth Lajos Attila MTA Kohászati Tanszéki Munkaközösség, tudományos munkatárs (Vaskohászattan) A Karhoz tartozó címzetes egyetemi tanár: Dr. Dobos György (1971) a műszaki tudományok doktora Dr. Kocsis József (1968) a műszaki tudományok kandidátusa Dr. Mülner Tivadar (1963) az MTA rendes tagja A Karhoz tartozó címzetes egyetemi docens: Dévényi György (1969) Dr. Farkas I. Zoltán (1968) Dr. Horváth János (1969) Dr. Sziklavári János (1968) a műszaki tudományok kandidátusa Szőke László (1967) Dr. Várhegyi Győző (1963) a műszaki tudományok doktora GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR Dr. Szaladnya Sándor egyetemi docens, a műszaki tudományok kandidátusa Dr. Vincze Endre egyetemi tanár, a matematikai tudományok kandidátusa Hivatalvezető: Pardavi Antal Kiváló Dolgozó Főelőadó: Nagy Ilona Miniszteri Dicséret Tanszékvezető egyetemi docens: Téglássy Ferenc kitüntetései: Munka Érdemrend ezüst fokozata, - A Felsőoktatás Kiváló Dolgozója, Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója Egyetemi docens: Dr. Drahos István a műszaki tudományok kandidátusa Egyetemi adjunktus: Haraszti Rezső Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója Dr. Hidasi Károly Dr. Hosszú Miklósné Kovács Gábor Dr. Kozák Imréné Mihály fi Gyula Szilágyi Miklós Egyetemi tanársegéd: Geiger János Király Béláné Skoumál Dezső (mellékfoglalkozású) Tanszékvezető egyetemi tanár: Dr. Czibere Tibor a műszaki tudományok doktora, kitüntetései: a Kossuth-díj III. fokozata, Munka Érdemrend ezüst fokozata, a Gépipar Kiváló Dolgozója Egyetemi docens: Dr. Vida György Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója Egyetemi adjunktus: Dr. Bobok Elemér Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója Hajós Mihály DÉKÁNI HIVATAL Adminisztratív ügyviteli dolgozó: Juhász Katalin Kiss Józsefné Hivatalsegéd: Czigány Vincéné ÁBRÁZOLÓ GEOMETRIAI TANSZÉK Tanszéki adminisztratív ügyintéző: Blasius Mihályné Tanszéki takarítónő: Kaposvári Anna Tanszéki üzemvezető: Málnási Béla Tanszéki mechanikus: Jászó Zoltán Tanszéki szakmunkás: Gáspár Mária Gépkezelő betanított munkás: Fekete Lászlóné Rácz Júlia Szabó Sándomé Betanított munkás: Bencze Lajosné Tanszéki munkaerő: Molnár Béla ÁRAMLÁS- ÉS HÖTECHNIKAI GÉPEK TANSZÉKE Dr. Nánási Tibor a műszaki tudományok kandidátusa Vincze László Visnyei László Egyetemi tanársegéd: Boros Gábor Schifter Ferenc ösztöndíjas gyakornok: Hauser János Karaffa Ferenc Tanszéki előadó: Bianki Józsefné Műszaki rajzoló: Kiss Flóriánná Tanszéki műhelyvezető: Ambrus Barna Miniszteri Dicséret

17 Tanszéki mechanikus: Mathemi Levente Nagy László Szabó Benő Tanszékvezető egyetemi docens: Uray Vümos Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója Egyetemi docens: Dr. Lányi Andor Dr. Szabó Szilárd Dr. Tevan György a műszaki tudományok kandidátusa Egyetemi adjunktus: Bazsányi Dezső (mellékfoglalkozású) Érsek Dénes Gáti József Jámbor Imre Kiváló Dolgozó Karlovits József Mádai Ferenc Dr. Nagy Jenő (másodállású) Dr. Stefán Pál Dr. Szabó László Dr. Tevan Györgyné Egyetemi tanársegéd: Apor Péter Jurkovich László - Rejtő Ferenc Sváb Bertalan Tóth Ferenc Tanszéki előadó: Kánya Lászlóné Mechanikus: Faragó Barna Kalóz Ferenc Nagy János Sonkoly György Tanszékvezető egyetemi tanár: Dr. Szabó János a fizikai tudományok kandidátusa, Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója Egyetemi docens: Dr.Firtkó János Tanszéki szakmunkás: Bianki József Hivatalsegéd: Turcsányi Lajosné ELEKTROTECHNIKAI TANSZÉK FIZIKAI Technikus: Dr. Szabó Lászlóné Szakmunkás: Marikovszky László Hivatalsegéd: Osztroha Józsefné Vismeg Istvánné Meghívott gyakorlatvezetők: Borsodi Károly oki. bányagépészmérnök Borsodi Szénbányák Vállalat (Elektrotechnika) Csermely Tibor oki. gépészmérnök Diósgyőri Gépgyár (Elektrotechnika) Fehér Károly oki. bányagépészmérnök Borsodi Szénbányák Vállalat (Elektrotechnika) Gricser Petemé oki. villamosmérnök Miskolci Postaigazgatóság (Gyengeáramú elektrotechnika) Kövesdi Géza oki. gépészmérnök Miskolci Tervező Iroda (Elektrotechnika) Nagy Imre oki. gépészmérnök VIMELUX Finommechanikai Vállalat (Elektrotechnika) TANSZÉK Egyetemi adjunktus: Dr. Ág Árpád Dr. Demendy Zoltán Demjén József Gőri Árpád Kakuszi Mária Dr. Lendvay Pálné Majoros László Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója Szalánczy Sámuel Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója (kétszer) Szőnyi József Ujszászi József ' Egyetemi tanársegéd: Bozsik István Takács Csaba Tudományos segédmunkatárs: Detre Márta Vitéz Gábor Tanszéki technikai szakoktató: Dr. Scholtz Petemé Tanszéki könyvtáros: Dr. Szecső Gusztávné Tanszékvezető egyetemi tanár: Dr. Terplán Zénó a műszaki tudományok doktora, kitüntetései: Magyar Népköztársasági Érdemérem arany fokozata, Munka Érdemrend ezüst fokozata, A Felsőoktatás Kiváló Dolgozója, Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója, A Gépipar Kiváló Dolgozója Egyetemi docens: Dr. Drobni József a műszaki tudományok kandidátusa, Árvízvédelemért Érem, Munka Érdemrend bronz fokozata Herczeg István Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója Dr. Szaladnya Sándor a műszaki tudományok kandidátusa, kitüntetései: Szocialista Munkáért Érdemérem, Felszabadulási Jubileumi Emlékérem, A Gépipar Kiváló Dolgozója Tar Sándor Magyar Népköztársasági Érdemérem bronz fokozata, Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója Varga Gábor Tanszéki adminisztratív ügyintéző: Kemény Gyuláné Tanszéki gazdasági ügyintéző: Takács Csabáné Tanszéki mechanikus: Csengeri Sándor Szebeny Ferenc Tanszéki betanított munkás: Kuncsik László Tanszéki segédlaboráns: Pribély Antalné Hivatalsegéd: Jánosik Ferencné Zvára Pálné GÉPELEMEK TANSZÉKE Egyetemi adjunktus: Dr. Antal Miklós Dr. Apró Ferenc Fancsali József Kováts Attila Dr. Lendvay Pál Nagy Géza Dr. Scholtz Péter Szabaczky Károly kitüntetései: Felszabadulási Jubileumi Emlékérem, Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója Szota György Tóth Ottó Ungár Tamás Vida András Egyetemi tanársegéd: Döbröczöni Ádám Jálics Károly Lendváry Csaba Honvédelmi Érdemérem Nagy István Páll Sándor Siposs István Szávai Péter Tatár Iván ösztöndíjas gyakornok: Fülöp Zsolt Tanszéki előadó: Kováts Attiláné 30 31

18 Tanszéki adminisztratív ügyviteli dolgozó: Csontos Istvánná Tanszéki technikus: Farkas János Tanszéki mechanikus: Hegedűs Barna Makár Péter Patai Zsigmond Műszaki rajzoló: Herczeg Istvánná Tanszéki laboráns: Hamerii Jenőné Tanszéki kisegítő: Sotkó Erzsébet Tóth Fetencné Az MTA státusában: Tudományos munkatárs: Gubicza László Szakmunkás: Aczél Tibor (mellékfoglalkozású) Meghívott gyakorlatvezetők: Boros Miklós oki. gépészmérnök Diósgyőri Gépgyár (Géprajz II., Gépelemek I.) Komlóssy Tibor oki. gépészmérnök Diósgyőri Gépgyár (Géprajz II., Gépelemek I.) GÉPGYARTASTECHNOLÖGIAI TANSZÉK Adminisztratív ügyintéző: Mokó Valéria Hivatalsegéd: Tomkó Istvánná Meghívott gyakorlatvezetők: Dudás Illés oki. gépészmérnök, Diósgyőri Gépgyár (Gépgyártástechnológia alapjai, Gépgyártástechnológia II.) Pálos Attila oki. gépészmérnök, Diósgyőri Gépgyár (Gépgyártástechnológia alapjai, Gépgyártástechnológia II.) Perger Géza oki. gépészmérnök, Gépipari Technológiai Intézet (Gépgyártástechnológia alapjai, Gépgyártástechnológia II.) Székely László oki. gépészmérnök, Lenin Kohászati Művek (Alkatrészgyártás és szerelés. Készülékszerkesztés) Dr. Tóth Tibor oki. gépészmérnök, Gépipari Technológiai Intézet (Alkatrészgyártás és szerelés. Gépgyártástechnológia alapjai. Megmunkálások I.) Vadász Dénes oki. gépészmérnök, Gépipari Technológiai Intézet (Gépgyártástechnológia alapjai. Megmunkálások I.) Tanszékvezető egyetemi tanár: Dr. Gribovtzki László a műszaki tudományok kandidátusa, kitüntetései: Munka Érdemérem, Felszabadulási Jubileumi Emlékérem, Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója, A Gépipar Kiváló Dolgozója Egyetemi adjunktus: Berkes Rudolf Erdődy László Detzky Iván A Gépipar Kiváló Dolgozója Fancsali Józsefné Dr. Fridiik László Gács György Miniszteri Dicséret Gyáni Károly Dr. Horánszky Árpád (másodállású) Kardos László Kazár László Leskó Balázs Ludvig László Miniszteri Dicséret Dr. Molnár József Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója Orosz László Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója Szűcs János A Gépipar Kiváló Dolgozója Vékony Sándor Egyetemi tanársegéd: Kedl László (másodállású) Nagy Sándor Pap József Szabó Ottó Varga János ösztöndíjas gyakornok: Fülöp Zsoltné Pap Józsefné Tanszéki mérnök: Szabó Sándor Tanszéki előadó: Varga Tiborné Tanszéki műhelyvezető: Farkasovszki István Madarász János Kiváló Dolgozó Pallai László Tóth Tibor Tanszéki mechanikus: Derekas Lajos Kovács István Lipták László Szakmunkás: Belkó Gyula Réz Magdolna Kutatási segéderő: Garbay Judit Vigh Györgyné Tanszéki kisegítő: Rech Imréné Tanszékvezető egyetemi docens: Dr. Susánszky János A Gépipar Kiváló Dolgozója (kétszer) Egyetemi docens: Dr. Faller Gusztáv (megbízásos jogviszony) a műszaki tudományok kandidátusa Egyetemi adjunktus: Albert Pál Czabán János Kiváló Dolgozó Heidrich László (mellékfoglalkozású) Dr. Vargha Jenő Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója Egyetemi tanársegéd: Baross Szabolcs Fekete Iván (másodállású) Kavesánszky László (másodállású) Urbán Rozália Tudományos kutató: Szintay István Tanszéki adminisztratív ügyintéző: Pásztor Olga Tanszéki könyvtáros: Alföldi Lászlóné Tanszéki laboráns: Tóth Magdolna STANI TANSZÉK Műszaki ügyintéző: Galyas Béla Hivatalsegéd: Szigeti Istvánná Meghívott előadók: Dr. Farkas I. Zoltán öntödei Vállalat, Salgótarján főosztályvezető (Kohóipari gyártervezés) Dr. Halmágyi Károly Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt, osztályvezető (Bányagazdaságtan) Kelemen Zoltán Országos Piackutató Intézet, osztályvezető (Piackutatás) Dr. Kövess Gyula Dorogi Szénbányák, osztályvezető (Bányaipari üzemgazdaságtan) Krajcsovits Márton INFELOR Rendszertechnikai Vállalat főosztályvezető (Számítás- és ügyviteltechnika) Dr. Lőrincz Oszkár Özdi Kohászati Üzemek főosztályvezető (Kohóipari üzemgazdaságtan) MihályfiPál Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság, osztályvezető (Gépipari gyártervezés) 32 33

19 l*" Dr. Nóvák István c. egyetemi docens, a jog- és államtudományok kandidátusa Megyei Bíróság Miskolc, tanácsvezető bíró (Jogi ismeretek) Novotni Lajos Hajdúsági Iparművek, osztályvezető (Folyamatszervezés) Dr. Pásthy Lajos Magyar Híradástechnikai Egyesülés, osztályvezető (Könyvvitel) Pogány Károly MHE Számítástechnikai és Szervezési Intézet osztályvezető (Pénzügyi ismeretek) Schottner Lajos Ózdi Kohászati Üzemek főosztályvezető (Kohóipari üzemgazdaságtan) Savely László Vegyipari Gépgyártási Szabványosítási Központ, központvezető (Szabványosítás) Szálai László Borsodi Szénbányák, munkaszervező bányamérnök (Bányaipari üzemgazdaságtan) Dr. Stark Antal Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem egyetemi docens, dékán (Népgazdasági tervezés) Dr. Timár László Megyei Bíróság Miskolc, elnökhelyettes (Jogi ismeretek) Tanszékvezető egyetemi tanár: Dr. Gáspár Gyula a matematikai tudományok kandidátusa, kitüntetései: Munka Érdemrend arany fokozata, A Szocialista Munkáért Érdemérem, Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója Egyetemi tanár: Dr. Hosszú Miklós a matematikai tudományok doktora, Munka Érdemrend ezüst fokozata Dr. Vincze Endre a matematikai tudományok kandidátusa Dr. Tiszai István Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium főosztályvezető (Beruházási politika) Dr. Trethon Ferenc Nehézipari Minisztérium, c. egyetemi docens, főosztályvezető (Bányaipari üzemgazdaságtan) Várszegi Ödön Fővárosi Gázkészülékgyártó Vállalat, igazgató (Iparstatisztika) Dr. Wiesellván Figyelő Szerkesztősége Budapest, szerkesztő (Nemzetközi gazdasági ismeretek) Meghívott gyakorlatvezetők: BenyákBéla Városi Tanács Miskolc, osztályvezető (Gépipari üzemgazdaságtan) Graffjódi Sándor Építésgazdasági és Szervezési Intézet, tudományos csoportvezető (Ergonómia és munkaszervezés) Molnár László Borsodnádasdi Lemezgyár, igazgatóhelyettes (Kohóipari üzemgazdaságtan) Dr. Sipőtz István Kőolaj- és Földgázbányászati Ipari Kutató Laboratórium, műszaki-gazdasági tanácsadó (Bányaipari üzemgazdaságtan) MATEMATIKAI TANSZÉK Egyetemi docens: Dr. Huszthy László Dr. Nikodémusz Antal Raisz Iván Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója Dr. Szarka Zoltán Egyetemi adjunktus: Batár Zoltán Szocialista Kultúráért Emlékérem Berkes Rudolfné Dr. Csernyák László Dr. Dormány Mihály Dömötör Ferenc Dömötör Ferencné Fehér Sándor Fónyad Zoltán Dr. Kelemen József Kiss Barna Salánki József Dr. Törő Béla Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója Egyetemi tanársegéd: Dr. Csernyák Lászlóné Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója Erdélyi Zoltán Jeney András Kiss Endre Raisz Péter Schmauser Károlyné Szloboda Miklós Tégen Magdolna Tanszéki adminisztratív ügyintéző: Madarasi Margit Előadó: Szőnyi Józsefné Tanszéki mérnök: Lángos István Dr. Varjú Attila Tanszéki technikus: Kiss József Tóth Ferenc Tanszékvezető egyetemi tanár: Dr. Kozák Imre a műszaki tudományok kandidátusa, kitüntetései: Munka Érdemrend ezüst fokozata, Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója Egyetemi tanár: Dr. Sályi István a műszaki tudományok doktora, kitüntetései: a Kossuth-díj III. fokozata, Munka Vörös Zászló Érdemrendje, Munka Érdemrend (kétszer), Munka Érdemrend arany fokozata, Magyar Népköztársasági Érdemrend V. fokozata, Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója Tanszéki mechanikus: Bárányi Károlyné Bartók István Kutatási segéderő: Dabóczy Sarolta Gépkezelő: Juhász Erzsébet Tanszéki segédlaboráns: Csirikusz Józsefné Szolnoki Istvánné Szolnoki Pálné Tudományos ösztöndíjas gyakornok: Hnisz László Kollár András Pance Miklós Meghívott előadók: Bancsik Zsolt Zalka Máté Gépipari Technikum és szakközépiskola, tanár ( VIII.) Bozzay Albert Diósgyőri Gépgyár, mérnök ( I II.) Dr. Janositz János MTA Bányászati Munkaközösség tudományos munkatárs ( III., IV.) Nagy Sándor MTA Akadémiai Kutató Csoport, tudományos munkatárs ( II.) Szabó Margit Kossuth Gimnázium, tanár ( VIII.) MECHANIKAI TANSZÉK Egyetemi docens: Dr. Kiss Lajos Dr. Páczeit István Egyetemi adjunktus: Király Béla Palánkai Iván Szabó Imre Dr. Szilassy István Vidó Endre Egyetemi tanársegéd: Dr. Ecsedi István Forrai László Jezsó Károly Kalmár László Lehoczky László 34 35

20 Porpáczy Lajos Pödör András Visnyei Lászlóné ösztöndíjas gyakornok: Herpai Béla Tanszéki előadó: Miklós Lászlóné Kiváló Dolgozó Tanszéki mechanikus: Fodor Gyula Pásztor István Kiváló Dolgozó Nyáry Zsuzsanna Tanszéki kisegítő: Mátraházi Károlyné Tanszéki munkaerő: Szeidl Györgyné Hivatalsegéd: Prókay Istvánné Takarító: Oláh Ferencné MECHANIKAI Tanszékvezető egyetemi tanár: Dr. Romvári Pál a műszaki tudományok kandidátusa, kitüntetései: Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója, Felszabadulási Jubileumi Emlékérem Egyetemi docens: Dr. Dénes Miklós kitüntetései: Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója, Felszabadulási Jubileumi Emlékérem Egyetemi adjunktus: Dr. Béres Lajos Dr. Farkas Józsefné Kóródy László Kovács Ferenc Lövet László Pirkó József Sárvári József Zolnay Gábor Egyetemi tanársegéd: Balogh András Gál Gaszton Gál István Schaffer József Az MTA státusában: Tudományos munkatárs: Nagy Sándor Szeidl György Tudományos segédmunkatárs: Mende Mátyás Patkó Gyula Kutatási segéderő: Németh Sarolta Prókay Katalin (részfoglalkozású) Ujszászi Józsefné Meghívott előadók: Dr. Matolcsy Mátyás Autóipari Kutató Intézet, oki. gépészmérnök (Szerkezetek dinamikája) Dr. Szabó János az MTA levelező tagja, Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium, a miniszter első helyettese (Szerkezetek szilárdságtana) TECHNOLÓGIAI TANSZÉK Szabó Endre Török Imre MM ösztöndíjas: Kiss Antal Tóth László Tanszéki adminisztrátor: Bánhegyi Ilona Szabó Zoltánné Előadó: Treit Lászlóné Tanszéki technikus: Sass János Selyebi István Toldi József Tanszéki mechanikus: Fucker Fridolin Kiváló Dolgozó Kupecz József Pajták László Tanszéki laboráns: Makár Petemé Samu Zoltánné Tanszéki segéderő: Tóth Károlyné Hivatalsegéd: Horváth Józsefné Az MTA státusában: Tudományos munkatárs: Vizy György Laboráns: Juhász Kálmánné Kovács Ferencné Adminisztrátor: Dr. Szilas A. Pálné (részfoglalkozású) Mechanikus: Szemán Sándor Meghívott előadó: Dr. Herendovics Imre c. egyetemi docens, Borsodi Szénbányák, osztályvezető (Metallográfia és anyagvizsgálat I II. Szerkezeti anyagok technológiája I II. Hegesztés) Meghívott gyakorlatvezetők: Czakó Lajos Lenin Kohászati Művek, anyagvizsg. technológus (Szerkezeti anyagok technológiája) Tanszékvezető egyetemi tanár: Dr. Lévai Imre a műszaki tudományok kandidátusa, kitüntetései: Munka Érdemérem, Munka Érdemrend ezüst fokozata, Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója Egyetemi tanár: Dr. ifj. Sályi István a műszaki tudományok kandidátusa Egyetemi docens: Dr. Farkas József a műszaki tudományok kandidátusa Egyetemi adjunktus: Dr. Cselényi József Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója Daróczy Levente Nagy István Vass András SZÁLLÍTÓBERENDEZÉSEK TANSZÉKE Deák István Miskolci Műanyagfeldolgozó Vállalat, főmérnök (Szerkezeti anyagok technológiája) Débnár Lászlóné Miskolci Műanyagfeldolgozó Vállalat, kohásztechnológus mérnök (Szerkezeti anyagok technológiája) Joósz Gábor Lenin Kohászati Művek, főmérnök (Szerkezeti anyagok technológiája) Káderjuk Gyula December 4. Drótművek, üzemvezető (Szerkezeti anyagok technológiája) Kisházi Géza Lenin Kohászati Művek üzemfenntartási osztály, osztályvezető-helyettes (Metallográfia és anyagvizsgálat) Kovács Károly Diósgyőri Gépgyár szerkesztési osztály, oki. gépészmérnök (Metallográfia és anyagvizsgálat) Molnár Gyula Bánki Donát Műszaki Főiskola Miskolci Tagozata, docens (Szerkezeti anyagok technológiája) Seregély György '101. sz. Ipari Tanuló Intézet, mérnök-tanár (Szerkezeti anyagok technológiája) Egyetemi tanársegéd: CsekőBéla Lipták Antal Tudományos segédmunkatárs: Kreszács Róbert Tanszéki mérnök: Juhász János Tanszéki adminisztratív ügyintéző: Rasztóczky Péterné Tanszéki technikus: Herke László Tanszéki mechanikus: Varjú László Kutatási segéderő: Lovrity Imréné Tanszéki laboráns: Jakab Gyuláné Magyar Zoltán (részfoglalkozású) 36 37

NEHÉZIPARI MŰSZAKI EGYETEM ÉVKÖNYV 1970/71. N KözponH Könyvtár Ki 'Egyetemtörténeti Gyűjtemény MISKOLC, 1972

NEHÉZIPARI MŰSZAKI EGYETEM ÉVKÖNYV 1970/71. N KözponH Könyvtár Ki 'Egyetemtörténeti Gyűjtemény MISKOLC, 1972 NEHÉZIPARI MŰSZAKI EGYETEM ÉVKÖNYV 1970/71 N KözponH Könyvtár Ki 'Egyetemtörténeti g Gyűjtemény MISKOLC, 1972 Szerkesztő bizottság: Fehér László Nagy Gusztáv (felelős szerkesztő) Dr. Szabó László Tar Sándor

Részletesebben

NEHÉZIPARI MŰSZAKI EGYETEM ÉVKÖNYV 1976/77. MISKOLC, 1978

NEHÉZIPARI MŰSZAKI EGYETEM ÉVKÖNYV 1976/77. MISKOLC, 1978 NEHÉZIPARI MŰSZAKI EGYETEM ÉVKÖNYV 1976/77. MISKOLC, 1978 Szerkesztő bizottság: DR CZEPPER GÉZA rektori hivatalvezető HORNYÁK MIHÁLY tanulmányi osztályvezető A NEHÉZIPARI MŰSZAKI EGYETEM VEZETŐSÉGE ÉS

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM ÉVKÖNYV 1996/1997. MISKOLC 1998.

MISKOLCI EGYETEM ÉVKÖNYV 1996/1997. MISKOLC 1998. MISKOLCI EGYETEM ÉVKÖNYV 1996/1997. MISKOLC 1998. T i Az 1996/97. tanév ünnepélyes megnyitóján elhangzott beszéd (Dr.Farkas Ottó) Kiadja a Miskolci Egyetem Kiadásáért felelős: Dr.Patko Gyula rektorhelyettes

Részletesebben

NEHÉZIPARI MŰSZAKI EGYETEM ÉVKÖNYV 1980/81 MISKOLC 1983

NEHÉZIPARI MŰSZAKI EGYETEM ÉVKÖNYV 1980/81 MISKOLC 1983 NEHÉZIPARI MŰSZAKI EGYETEM ÉVKÖNYV 1980/81 MISKOLC 1983 ISSN 0133-2333 A szerkesztő bizottság vezetője: DR. BÁRC2Y PÁL egyetemi docens, a Tudományos és Nemzetközi Osztály vezetője A szerkesztő bizottság

Részletesebben

BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK

BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK 2003/4. szám 2003/4. szám 2003/9. szám A tartalomból: Az OMBKE 92. Küldöttgyûlése AZ ORSZÁGOS MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI EGYESÜLET LAPJA ALAPÍTOTTA PÉCH ANTAL 1868-BAN

Részletesebben

Az arany-, gyémánt- és vasdiplomák ünnepélyes átadása

Az arany-, gyémánt- és vasdiplomák ünnepélyes átadása Az arany-, gyémánt- és vasdiplomák ünnepélyes átadása Ebben az évben több alkalommal és különbözô helyen került sor, egykor az Alma Materben végzett, a bányászatban, a földtudományok területén 50, 60 és

Részletesebben

Faller Gusztáv (1930-2000)

Faller Gusztáv (1930-2000) Faller Gusztáv (1930-2000) 57 Dr.h.c, Dr. Faller Gusztáv (1930-2000) élete és munkássága Amikor Faller Gusztávra emlékezünk, vissza kell tekintenünk a régebbi történelmi múltba, felidézve egy neves család

Részletesebben

A 2007. ÉVBEN DÍSZOKLEVÉLBEN RÉSZESÜLT KOHÓMÉRNÖKÖK RÖVID SZAKMAI ÉLETRAJZA

A 2007. ÉVBEN DÍSZOKLEVÉLBEN RÉSZESÜLT KOHÓMÉRNÖKÖK RÖVID SZAKMAI ÉLETRAJZA A 2007. ÉVBEN DÍSZOKLEVÉLBEN RÉSZESÜLT KOHÓMÉRNÖKÖK RÖVID SZAKMAI ÉLETRAJZA Miskolc 2007. szeptember 1. Előszó ELŐSZÓ A jogelődje a Berg-Schola 1735-ben jött létre Selmecbányán, amit Mária Terézia 1726.

Részletesebben

Szent Borbála-napi országos központi ünnepség. megjelenteket! Bányászokat és kohászokat

Szent Borbála-napi országos központi ünnepség. megjelenteket! Bányászokat és kohászokat Egyesületi hírmondó Rovatvezetô: dr. Fauszt Anna Szent Borbála-napi országos központi ünnepség Egyesületünk küldöttgyûlésének kezdeményezésére december 4-e hivatalosan is a Bányászok és Kohászok Napja

Részletesebben

A SZOMBATHELYI TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA KÖZÉRDEKÍJ ESEMÉNYEIRŐL. Szerkesztette: 1981/3. szám /Belső használatra!/ Szombathely 1981

A SZOMBATHELYI TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA KÖZÉRDEKÍJ ESEMÉNYEIRŐL. Szerkesztette: 1981/3. szám /Belső használatra!/ Szombathely 1981 T Á J É K O Z T A T Ó A SZOMBATHELYI TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA KÖZÉRDEKÍJ ESEMÉNYEIRŐL Szerkesztette: T Ö R Ö K G Á B O R 1981/3. szám /Belső használatra!/ Szombathely 1981 TARTALOMJEGYZÉK KIADJA SZOMBATHELYI

Részletesebben

A Kisújszállási Református Gimnázium 1947-ben érettségizett diákjainak 1977-ben írt életrajzai

A Kisújszállási Református Gimnázium 1947-ben érettségizett diákjainak 1977-ben írt életrajzai A Kisújszállási Református Gimnázium 1947-ben érettségizett diákjainak 1977-ben írt életrajzai BALOGH ELEK igazgató 1926. december 3, Kiskunhalas, Solti Horváth Etelka. Édesapám lakatos volt, majd a MÁV-nál

Részletesebben

Egyesületi Hírek. a Diákegyletben csak kohó-és anyagmérnök hallgatók vannak.

Egyesületi Hírek. a Diákegyletben csak kohó-és anyagmérnök hallgatók vannak. Egyesületi Hírek Választmányi ülés Dunaújvárosban Az OMBKE választmánya 2005. május 19-én, a 94. Küldöttgyûlést megelõzõ napon Dunaújvárosban, a Kerpely Antal kollégium Kék Termében ülésezett dr. Tolnay

Részletesebben

Dr. Náray Zsolt Emléktábla avatási ünnepsége. Program:

Dr. Náray Zsolt Emléktábla avatási ünnepsége. Program: Dr. Náray Zsolt Emléktábla avatási ünnepsége Program: Beléptetés az épületbe 1. Gregorián kórus I. 2. Bevezetõ szavak (Jobbágy Tibor) 3. Megemlékezés az elhunyt kollégákról (Jobbágy Tibor) 4. Avató beszéd

Részletesebben

Látogatás a Mohamed Barvani Drilling Overseas Ltd. szíriai fúrásainál

Látogatás a Mohamed Barvani Drilling Overseas Ltd. szíriai fúrásainál Látogatás a Mohamed Barvani Drilling Overseas Ltd. szíriai fúrásainál (A KFVSz Dunántúli Helyi Szervezetének szakmai napja, Nagykanizsa, 2002. február 27.) A szálloda alagsori éttermének bejárata elôtt

Részletesebben

Tartalom SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZÕ KAR DIPLOMÁSOK KÖRE HÍRLEVÉL

Tartalom SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZÕ KAR DIPLOMÁSOK KÖRE HÍRLEVÉL 1 Egy újabb év után Köszöntöm a kedves Olvasókat! Hírlevelünk idei utolsó számát nyitották meg. Remélem, segítségükre lesz, hogy továbbra is a JUGYU vérkeringésében érezhessék magukat. Ha ez nem lenne

Részletesebben

Egyesületi ügyek. Dr. Vajda György elõadása Sopronban

Egyesületi ügyek. Dr. Vajda György elõadása Sopronban Bányamérõ konferencia Salgótarjánban A XLIV. Bányamérõ Továbbképzõ és Tapasztalatcserét az OMBKE Bányamérõ Szakcsoportja és házigazdaként a Geofor Föld- és Bányamérési Kft. szervezte 2005. május 18-20-án

Részletesebben

A Magyar Gyógyszerészeti Társaság története

A Magyar Gyógyszerészeti Társaság története DR ZALAI KÁROLY A Magyar Gyógyszerészeti Társaság története 1990-1999 Budapest, 1999 Kiadja a Magyar Gyógyszerészeti I ársaság Felelős kiadó: dr Vincze Zoltán Édesanyám emlékére' Dr. Zalai Károly 1999

Részletesebben

Hazai hírek. Hiteles történeti ismereteink gazdagodása napjainkban

Hazai hírek. Hiteles történeti ismereteink gazdagodása napjainkban Hazai hírek Hiteles történeti ismereteink gazdagodása napjainkban E pontosító cikk közreadásával úgy is mint a Valétaelnökök a NME-n 1949-1991, 100 éves az OMBKE, Péch Antal miniatûrkönyvek, valamint a

Részletesebben

Pedagógusnap a BMF-en

Pedagógusnap a BMF-en 2006. július augusztus BMF HÍRLEVÉL VII. évfolyam 7 8. szám 1. oldal Pedagógusnap a BMF-en A június hónap rendezvényeinek hosszú sorából minden évben kiemelkedik a Pedagógusnap. Ezen az ünnepen a fõiskola

Részletesebben

XLII. Egyetemi Orvosnapok 2010. október 15-16.

XLII. Egyetemi Orvosnapok 2010. október 15-16. 2 TARTALOMALOM Orvosnapok: kitüntetések, elismerések Tanévnyitó az orvoskaron (Németh Péter dékán) A PTE tanévnyitó ünnepségérõl Aváros és az egyetem napja szeptember 1-je Az új dékáni vezetés Újonnan

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar ÁLTALÁNOS ORVOS SZAK TANREND 2007/2008

Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar ÁLTALÁNOS ORVOS SZAK TANREND 2007/2008 Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar ÁLTALÁNOS ORVOS SZAK TANREND 2007/2008 Kiadja a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Dékánja Felelős szerkesztő: BECK ENGELBERT hivatalvezető,

Részletesebben

Bányászati és Kohászati Lapok

Bányászati és Kohászati Lapok Bányászati és Kohászati Lapok KÕOLAJ ÉS FÖLDGÁZ BUDAPEST 2014/4. 147. évfolyam 1 28. oldal KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Az OMBKE vezetõi, szervezetei és tagsága ezúton fejezi ki köszönetét az Egyesület jogi-tag

Részletesebben

Általános Orvostudományi Kar

Általános Orvostudományi Kar 2 TARTALOMALOM Egyetemi Orvosnapok Az 1956-os forradalom ünnepségei (Szelényi Zoltán, Sümegi Balázs, Debreczeni László) Interjú dr. Sümegi Balázs dékánnal és dr. Lénárd László rektorral (UNIV PÉCS) Árpád-házi

Részletesebben

Bányásznapi ünnepségek

Bányásznapi ünnepségek Bányásznapi ünnepségek Központi Bányásznapi ünnepség A mintetgy 450 részt vevõ megtöltötte a tatabányai Jászai Mari Színház-Népház színháztermét 2003. szeptember 4-én, ahol a GKM, a BDSZ, az MBSZ, az OMBKE

Részletesebben

Felelõs szerkesztõ Rõth Erzsébet, Barthó Loránd

Felelõs szerkesztõ Rõth Erzsébet, Barthó Loránd TARTALOMALOM Doktorrá avatás Egyetemi Orvosnapok (Sümegi Balázs dékán) 1956-ra emlékeztünk (Péter Károly) Megnyitó beszéd a PAB ünnepi közgyûlésén (Méhes Károly) ATanulmányi Bizottság, a Tanári Testület

Részletesebben

A Kazay Endre Emlékérem kitüntetettjei 1968-2003. A Vértesacsai Kazay Gyógyszerészeti Alapítvány kiadványa

A Kazay Endre Emlékérem kitüntetettjei 1968-2003. A Vértesacsai Kazay Gyógyszerészeti Alapítvány kiadványa A Kazay Endre Emlékérem kitüntetettjei 1968-2003 A Vértesacsai Kazay Gyógyszerészeti Alapítvány kiadványa 2004 A Kazay Endre Emlékérem kitüntetet1;jei 1968-2003 Bevezetés A Vértesacsai Kazay Gyógysze1észeti

Részletesebben

Tartalomból. Őszölő. Semmelweis Egyetem Az Or vose gye tem és a TF-Fó rum új sá gok jog utód ja. publicisztika. www.ujsag.sote.hu. Semmelweis Egyetem

Tartalomból. Őszölő. Semmelweis Egyetem Az Or vose gye tem és a TF-Fó rum új sá gok jog utód ja. publicisztika. www.ujsag.sote.hu. Semmelweis Egyetem publicisztika Tartalomból Őszölő Semmelweis Egyetem Tanévköszöntő 3. oldal Tulassay Tivadar rektor úr a Művészetek Palotájában szeptember 3-án tanévnyitón köszöntötte egyetemünk új polgárait. Ünnepi beszédéből

Részletesebben

A 2006. évi rektori köszöntõ után elhangzott interjú

A 2006. évi rektori köszöntõ után elhangzott interjú 2 2005. december 30-án dr. Sümegi Balázs dékán és helyettesei újévi koccintáson fogadták a kar professzorait és docenseit (lásd a fényképeket). Az ÁOK vezetésének karácsonyi üdvözletét és újévi köszöntõjét

Részletesebben

1146 Budapest, Hungária krt. 162. Telefon: +36-1-471-9201 +36-20-9514-799. Fax: +36-1-471-9200. e-mail: laszlo.gaszner@ metso.com

1146 Budapest, Hungária krt. 162. Telefon: +36-1-471-9201 +36-20-9514-799. Fax: +36-1-471-9200. e-mail: laszlo.gaszner@ metso.com METSO MINERALS (Austria) GmbH 1230 Wien, Josef Benc Gasse 3. Képviselete: 1146 Budapest, Hungária krt. 162. Telefon: +36-1-471-9201 +36-20-9514-799 Fax: +36-1-471-9200 e-mail: laszlo.gaszner@ metso.com

Részletesebben

Egyesületi ügyek. Az OMBKE választmányának 2004. február 24-i ülése

Egyesületi ügyek. Az OMBKE választmányának 2004. február 24-i ülése Egyesületi ügyek Az OMBKE választmányának 2004. február 24-i ülése A választmányi ülést Budapesten, az OMBKE Mikoviny tanácstermében tartották dr. Tolnay Lajos elnök vezetésével. Az ülés az elõre meghirdetett

Részletesebben