NEHÉZIPARI MŰSZAKI EGYETEM ÉVKÖNYV 1971/72. N Központi Könyvtár fii Egyetemtörténeti Gyűjtemény MISKOLC, 1973

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NEHÉZIPARI MŰSZAKI EGYETEM ÉVKÖNYV 1971/72. N Központi Könyvtár fii Egyetemtörténeti Gyűjtemény MISKOLC, 1973"

Átírás

1 W NEHÉZIPARI MŰSZAKI EGYETEM ÉVKÖNYV 1971/72 N Központi Könyvtár fii Egyetemtörténeti E Gyűjtemény MISKOLC, 1973

2 Szerkesztő bizottság: FEHÉR LÁSZLÓ DR. GÓZON JÓZSEF NAGY GUSZTÁV (felelős szerkesztő) DR. SZABÓ LÁSZLÓ TAR SÁNDOR Felelős kiadó: DR. SZABÓ JÁNOS rektorhelyettes A kiadásért felelős: Dr. Szabó János rektorhelyettes. Technikai szerkesztő: Fias József né Megjelent az NME Közleményei Szerkesztőségének gondozásában. A szedés befejezve: április 10-én, megjelent: április 10-én. Példányszám: 1800 Készült: IBM Composer szedéssel, rotaprint lemezről, az MSZ és MSZ szabványok szerint, 21 B/5 ív terjedelemben Engedély száma: MM 99591/73. A sokszorosításért felelős: Málnást Béla üzemvezető. Nyomdaszám: KSz NMI A NEHÉZIPARI MŰSZAKI EGYETEM VEZETŐSÉGE AZ 1972/73. TANÉVBEN Rektor: Dr. Simon Sándor tanszékvezető egyetemi tanár Az egyetemi pártbizottság titkára: Dr. Romvári Pál tanszékvezető egyetemi tanár Rektorhelyettesek: Dr. Csókás János tanszékvezető egyetemi tanár Dr. Kozák Imre tanszékvezető egyetemi, tanár Dr. Szabó János tanszékvezető egyetemi tanár Gazdasági főigazgató: Dr. Orosz István A Bányamérnök! Kar dékánja: Dr. Tarián Iván tanszékvezető egyetemi tanár Dékánhelyettes: Dr. Takács Ernő egyetemi docens A Kohómérnöki Kar dékánja: Dr. Nándori Gyula tanszékvezető egyetemi tanár Dékánhelyettes: Dr. Czekkel János egyetemi docens A Gépészmérnöki Kar dékánja: Dr. Czibere Tibor tanszékvezető egyetemi tanár Dékánhelyettesek: Mörk János egyetemi docens Dr. Szaladnya Sándor egyetemi docens Dr. Vincze Endre egyetemi tanár A Kohó- és Fémipari Főiskolai Kar igazgatója: Molnár László tanszékvezető főiskolai tanár Igazgatóhelyettesek: Gábor Bertalan tanszékvezető főiskolai tanár Dr. Schummel Rezső tanszékvezető főiskolai tanár A Vegyipari Automatizálási Főiskolai Kar igazgatója: Szilágyi Gábor tanszékvezető főiskolai tanár Igazgatóhelyettes: Cservenka Miklós tanszékvezető főiskolai tanár A központi könyvtár igazgatója: Dr. Zsidai József Az egyetemi szakszervezeti tanács és bizottság elnöke: Dr. Káldor Mihály tanszékvezető egyetemi tanár Az egyetemi KISZ-bizottság titkára: Dr. Nagy Aladár egyetemi adjunktus

3 A NEHÉZIPARI MŰSZAKI EGYETEM VEZETŐSÉGE ÉS VEZETŐ TESTÜLETEI AZ 1971/72. TANÉVBEN Rektor: Dr. Zambó János tanszékvezető egyetemi tanár Az egyetemi pártbizottság titkára: Dr. Romvári Pál tanszékvezető egyetemi tanár Rektorhelyettesek: Dr. Lévai Imre tanszékvezető egyetemi tanár Dr. Sulcz Ferenc tanszékvezető egyetemi tanár Dr. Szabó János tanszékvezető egyetemi tanár Gazdasági főigazgató: Dr. Orosz István A Bányamérnöki Kar dékánja: Dr. Tarján Iván egyetemi tanár Dékánheryettes: Dr. Takács Ernő egyetemi docens A Kohómérnöki Kar dékánja: Dr. Nándori Gyula tanszékvezető egyetemi tanár Dékánhelyettes: Dr. Czekkel János egyetemi docens A Gépészmérnöki Kar dékánja: Dr. Czibere Tibor tanszékvezető egyetemi tanár Dékánhelyettesek: Mörk János egyetemi docens Dr. Szaladnya Sándor egyetemi docens Dr. Vincze Endre egyetemi tanár A Kohó- és Fémipari Főiskolai Kar igazgatója: Molnár László tanszékvezető főiskolai tanár Igazgatóhelyettesek: Gábor Bertalan tanszékvezető főiskolai tanár Dr. Schummel Rezső tanszékvezető főiskolai tanár A Vegyipari Automatizálási Főiskolai Kar igazgatója: Szilágyi Gábor tanszékvezető főiskolai tanár Igazgatóhelyettes: Cservenka Miklós tanszékvezető főiskolái tanár A központi könyvtár igazgatója: Dr. Zsidai József Az egyetemi szakszervezeti tanács és bizottság elnöke: Dr. Hosszú Miklós egyetemi tanár Az egyetemi KISZ-bizottság titkára: Dr. Nagy Aladár egyetemi adjunktus

4 Pr ^ Elnöke: Dr. Zambó János rektor EGYETEMI TANÁCS Tisztségük alapján tagjai: Dr. Lévai Imre rektorhelyettes, dr. Sulcz Ferenc rektorhelyettes, dr. Szabó János rektorhelyet-) tes, dr. Tarján Iván, a Bányamérnöki Kar dékánja, dr. Nándori Gyula, a Kohómérnöki Kar dékánja, dr. Czibere Tibor, a Gépészmérnöki Kar dékánja, Molnár László, a Kohó- és Fémipari Főiskolai Kar igazgatója, Szilágyi Gábor, a Vegyipari Automatizálási Főiskolai Kar igazgatója, dr. Orosz István gazdasági főigazgató, dr. Romvári Pál, az egyetemi pártbizottság titkára, dr. Nagy Aladár, az egyetemi KISZ-bizottság titkára, dr. Nagy Jenő, az egyetemi szakszervezeti tanács és bizottság titkára. Választott tagjai: Ballá.Béláné dr. egyetemi adjunktus, dr. Bocsánczy János tanszékvezető egyetemi tanár, dr. Cselényi József egyetemi adjunktus, dr. Gribovszki László tanszékvezető egyetemi tanár, dr. Horváth Zoltán tanszékvezető egyetemi tanár, dr. Hoványi Lehel tanszékvezető egyetemi tanár, dr. Káldor Mihály tanszékvezető egyetemi tanár, Lorencz Sándor egyetemi adjunktus, Mating Béla egyetemi adjunktus, Nóvák József tanszékvezető egyetemi docens, Scháffer József egyetemi tanársegéd, Simon László egyetemi tanársegéd, dr. Simon Sándor tanszékvezető egyetemi tanár, dr. Szalaanya Sándor egyetemi docens, dr. Szilas A. Pál tanszékvezető egyetemi tanár, dr. Terplán Zénó tanszékvezető egyetemi tanár, dr. Vincze Endre egyetemi tanár, Vőneky György egyetemi tanársegéd; Ambrus Barna műhelyvezető, Farkas István vezető főmérnök, Vass Józsefné főelőadó; Molnár Éva gépészmérnök-hallgató, Navratil László bányamérnök-hallgató, Szűcs László kohómérnök-hallgató, Tisza Miklós gépészmérnök-hallgató, Váradi Károly gépészmérnök-hallgató. Meghívott tagjai: Dr. Énekes Sándor, a Lenin Kohászati Művek vezérigazgatója, Gácsi Miklós, a Diósgyőri Gépgyár vezérigazgatója, dr. Havasi Béla, az MSZMP Miskolc városi Bizottság első titkára, Tamási István, az Egyesült Magyar Szénbányák elnöke. Tanácskozási jogú tagjai: Dr. Szabó László, a rektori hivatal vezetője, dr. Szokoli László, a személyzeti osztály vezetője, Varga Tibor levelező hallgató, dr. Zsidai József, a központi könyvtár igazgatója. Titkára: EGYETEMI PÁRTBIZOTTSÁG Dr. Romvári Pál tanszékvezető egyetemi tanár Titkár helyettese: Dr. Simon Sándor tanszékvezető egyetemi tanár Szervező titkára: Dr. Antal Boza József tanszékvezető egyetemi tanár Tagjai: Ballá Béláné dr. egyetemi adjunktus, Bőte Tibor technikus, Csirmaz István kutatóintézeti igazgató, dr. Czekkel János egyetemi docens, dr. Egerer Frigyes tudományos munkatárs, Erdélyi Ferenc aspiráns, dr. Gribovszki László tanszékvezető egyetemi tanár, dr. Gribovszki Lászlóné nyelvtanár, A Mi Egyetemünk" felelős szerkesztője, Kedl László politikai munkatárs, dr. Kende Istvánné csoportvezető, dr. Kolozsvári Gábor egyetemi adjunktus, dr. Lévai Imre tanszékvezető egyetemi tanár, Lizák József aspiráns, dr. Mating Béla egyetemi adjunktus, dr. Molnár József egyetemi adjunktus, Mörk János egyetemi docens, dr. Nagy Aladár egyetemi adjunktus, a KISZ-bizottság titkára, dr. Nagy Jenő egyetemi adjunktus, a szakszervezeti tanács és bizottság titkára, Nóvák István kutatóintézeti tudományos laboratóriumvezető, Nóvák József tanszékvezető egyetemi docens, dr. Orosz István gaz- I dasági főigazgató, Palotás Árpád kutatóintézeti tudományos laboratóriumvezető, dr. Sulcz Ferenc tanszékvezető egyetemi tanár, dr. Szaladnya Sándor egyetemi docens, dr. Sziklavári Károly egyetemi dpcens, dr. Szokoli László egyetemi docens, dr. Tarján Iván egyetemi tanár, Vass Józsefné főelőadó.! EGYETEMI SZAKSZERVEZETI TANÁCS ÉS BIZOTTSÁG Elnöke: \ Dr. Hosszú Miklós egyetemi tanár : Titkára: I i Tagjai: Dr. Nagy Jenő egyetemi adjunktus \ Ambrus Barna műhelyvezető, Áron Andrásné mosodavezető, Ballá Béláné dr. egyetemi adjunk- * tus, dr. Bárczy Pál egyetemi adjunktus, Benkő Gyuláné tudományos munkatárs, dr. Béres Lajos egye- >/ temi adjunktus, dr. Bojtos Ottóné kertmérnök, dr. Csabalik Gyula egyetemi docens, dr. Cselényi József egyetemi adjunktus, dr. Drahos István egyetemi docens, dr. Drobni József egyetemi docens, Farkas Ist- \ ván vezető főmérnök, Gács György egyetemi adjunktus, Gál László technikus, dr. Gózon József egyetem i docens, Gulyás János szakmunkás, Györe Jánosné előadó, Hajagos Béla főiskolai docens, Hornyák í Mihály egyetemi adjunktus, dr. Hoványi Lehel tanszékvezető egyetemi tanár, Jankó Konrád csoportí vezető, Juhász Petemé kutatási segéderő, dr. Kende Istvánné csoportvezető, dr. Kiss Ervin tanszék- * vezető egyetemi tanár, Kovács Miklós tanszéki mechanikus, Majoros László egyetemi adjunktus, dr. Molnár Pál egyetemi adjunktus, Nagy Gusztáv osztályvezető, dr. Nándori Gyula tanszékvezető egye- \ temi tanár, dr. Orosz István gazdasági főigazgató, dr. Pethő Szilveszter egyetemi docens, dr. Péter } László egyetemi adjunktus, dr. Sarlós Ferencné főiskolai nyelvtanár, dr. Schummel Rezső tanszék- " vezető főiskolai tanár, Szabó Béláné előadó, Szerényi Józsefné fehérnemű-kezelő, Szőnyi Józsefné! előadó, dr. Takács Ernő egyetemi docens, Téglássy Ferenc tanszékvezető egyetemi docens, Titkó ', Barnabás szakmunkás, Tóth Ottó egyetemi adjunktus, dr. Törő Béla egyetemi adjunktus, Vass Józsefné - főelőadó, Békési István kohómérnök-hallgató, Fekete Árpád gépészmérnök-hallgató, Juhász Árpád i bányamérnök-hallgató, László Péter gépészmérnök-hallgató. EGYETEMI KISZ-BIZOTTSÁG Titkára: Dr. Nagy Aladár egyetemi adjunktus Tagjai: Dr. Bárczy Pál egyetemi adjunktus, Csizmadia László gépészmérnök-hallgató, Földesi János egyetemi tanársegéd, Garadnai János politikai munkatárs, Gálik Lajos gépészmérnök-hallgató, Gocs János bányamérnök-hallgató, Görzsöny Márta tanszéki technikus, Graffjódi László gépészmérnökhallgató, Horváth Béla kohómérnök-hallgató, Horváth Ferenc bányamérnök-hallgató, Horváth Géza kohómérnök-hallgató, Imre László kohómérnök-hallgató, dr. Joó Gyula egyetemi adjunktus, Komócsin Mihály egyetemi tanársegéd, Koncz János műszaki ügyintéző, Kovács Szűcs Béla gépészmérnökhallgató, László Péter gépészmérnök-hallgató, Lengyel Károly kohómérnök-hallgató, Lévai András gépészmérnök-hallgató, Molnár Éva gépészmérnök-hallgató, Molnár László egyetemi adjunktus, Munka Margit gépészmérnök-iiallgató, Navratil László bányamérnök-hallgató, dr. Ortutay Miklós egyetemi adjunktus, Simon Sándor gépészmérnök-hallgató, Szemmelveisz Tamás kohómérnök-hallgató, Passa Erzsébet gépészmérnök-hallgató, Szűcs László kohómérnök-hallgató, Tisza Miklós gépészmérnök-hallgató, Tóth Ákos gépészmérnök-hallgató, Tóth György gépészmérnök-hallgató, Török Imre egyetemi tanársegéd, Varga László bányamérnök-hallgató, Váradi Károly gépészmérnök-hallgató. 4

5 TANÉVNYITÓ (1971. szeptember 11.) A Himnusz hangjai után dr. Zambó János rektor üdvözölte a megjelenteket, majd tanévnyitó ünnepi beszédet mondott: Már évek óta úgy alakulnak a dolgok, hogy ezen a napon együtt köszönthetjük a mi kedves elsőéveseinket azokkal az idős mérnökökkel, akik 65, illetve 50 évvel ezelőtt szereztek diplomát, köszönthetjük azokat a férfiakat, akik mögött munkás múlt áll, és reményteljesen tekinthetünk kedves elsőéveseinkre. Évek óta szintén úgy alakulnak a dolgok, hogy ezen az ünnepségen elsősorban az elsőévesekhez szólunk. Kedves elsőévesek! A római birodalom fénykorában a római polgárok szájából igen gyakran hangzott el e bűvös három szó: Romanus sum civis". Elhangzott, ha a romai polgárok önteltsége nem ismert határt, de elhangzott akkor is, ha különleges védelemre volt szüksége. A mai naptól kezdve önök is elmondhatják: egyetemi polgár vagyok. Jó lenne, ha e három szót sohasem a beképzeltség és az önteltség mondatná önökkel, mert remélem, tisztában vannak azzal, hogy ez nem jelent semmiféle előjogot vagy védettséget. A Romanus sum civis" bűvös mondata egy nagy birodalom bukásának első csíráját rejtette magában, vigyázzanak, nehogy az egyetemi polgár gőgje az önök bukásához vezessen. En meg vagyok győződve arról, hogy ilyen gondolatok, ilyen szándékok a mi elsőéveseinket nem vezérlik. Arról is meg vagyok győződve, hogy megilletődéssel jöttek el ide. Nagyon jól tudom, hogy ezen az ünnepségen nem illene, mégis úgy gondolom, hogy mindjárt az elején meg kell mondanom: önök, kedves elsőévesek, semmiben sem különbek, mint azok, akik nem juthattak be az egyetemre, de akik ma már kinn a földeken vagy a munkahelyeken becsületes szorgalommal és rátermettséggel dolgoznak. Az egyik ember ilyen, a másik ember olyan adottságokkal születik a világra. Az ember megítélésének alapja pedig nem lehet az, hogy ki milyen adottságokkal született. A jó esztergályos, a jó olvasztár vagy a jó vájár emberileg semmivel sem kisebb, mint a jó matematikus, viszont mindegyiknek kötelessége a benne szunnyadó hajlamokat szorgalmas munkával fejleszteni és azokat később hasznosítani. Nagyon jól tudom, hogy önöket most elsősorban az a kérdés foglalkoztatja, milyen is lesz az egyetemi élet, miben fog különbözni a középiskolától. Bizonyára hallották már, hogy úgyszólván az egész világon a felsőoktatás korszerűsítésének körvonalai bontakoznak k'. Különböző kísérletek,elképzelések láttak már eddig is napvilágot, különböző áramlatok ütköztek és ütköznek össze, viaskodtak és viaskodnak egymással. Annyi azonban már kétségtelenül tisztán látszik, hogy a felsőoktatás, benne a mérnökképzés csak akkor lesz helyes, ha közelebb kerül a való élethez. A felsőoktatás keretein belül a mérnökképzés nem kulloghat az egész világot átfogó, átalakító természettudományos és műszaki fejlődés után, hanem előre mutatónak kell lennie. Az is természetes és világos, hogy a műszaki-technikai ismeretek ilyen nagy arányú fejlődése mellett ma már az egyetemen lehetetlen a teljes ismeretanyag feltárása, előadása. Ebből következik az is, hogy ma már az egyetem feladata nem a tételes megtanítás, hanem az elvi alapvető összefüggések feltárása. 7

6 így hát kedves elsőévesek, az egyetem csak akkor nevezhető a legmagasabb rangú iskolának, ha benne minden előadótermet, minden órát az értelem levegője telít meg, he benne csak egyetlenegy vezérlő elv érvényesül: a logikus gondolkodó készség fejlesztése. Az egyetem falain belül nincs - nem is lehet - helye a szellemi tunyaságnak, a sablonok áporodott levegőjének. önök, kedves elsőévesek bizonyos fokig még átmeneti korszakban fogják elvégezni ötéves egyetemi tanulmányaikat. Erre az átmeneti időszakra az lesz jellemző, hogy a tananyagból egyre inkább kiszorul a lexikális ismeretek teljes adathalmaza, és egyre inkább érvényre jut az a felfogás, hogy az egyetemi hallgató szellemi kapacitását a legkisebb mértékben kösse csak le minden tankönyvben, szakkönyvben megtalálható lexikális ismeretek betanulása. Nem titok ugyanis, hogy az egyetemeken kétféle felfogás található, az egyik szerint a mérnöknek szüksége van olyan tárgyi ismeretekre, amelyeket kívülről is tudni kell, a másik szerint viszont az a legfontosabb, hogy bizonyos szellemi torna segítségével fejlődjék ki a logikus látásmód és az önálló alkotókészség. Igaz, hogy a mérnöknek szüksége van tárgyi ismeretekre, de az is igaz, hogy ezek a tárgyi ismeretek a folytonos foglalkozás keretében megragadnak anélkül is, hogy azoknak tételes felmondása szükségszerű és kötelező lenne. Alapvetően fontos lesz az önök számára, hogy már itt, az egyetemen szeressék meg a szakkönyveket, folyóiratokat és főképpen az, hogy ne legyen iszonyuk olyan művek tanulmányozásától sem, amelyek magasabb színvonalat képviselnek. Attól még senki sem lesz mérnök, ha képleteket, definíciókat, áltudományos osztályozásokat, szavakat tanul be azért, hogy a vizsgán visszamondva, utána legyen minél gyorsabban, minél többet elfelejteni. A könyvnyomtatást nem azért találták ki, hogy az ember szellemi rabszolgaságban adatokat szajkózzon be. A modern szellemű embernek, modern mérnöknek nem az már az ideálja, akinek a fejében özönével vannak elraktározva az adatok, hanem elsősorban az, aki összetenni, szétválasztani, elemezni logikusan következtetni, egyszóval aki produktívan alkotni tud. Ha ezt az önök nyelvére akarnám lefordítani, akkor egyszerűen szólva azt is mondhatnám, hogy a tananyagot nem megtanuhv, a vizsgán felmondani kell, hanem megérteni. Persze ez több. Több egy összefüggést megérteni, mint értelem nélkül felszívni, hogy azt a vizsgán vissza lehessen adni. Természetesen ebből következik az is, hogy az egyetemen csak annyi tananyagot lehet előadni, amennyit egy átlagos képességű hallgató meg is tud érteni. így aztán elérkeztünk az egyetemi élet egy másik alapvető problémájához. Szükséges-e a teljes tananyag előadása? A felelet nagyon egyszerű. Nem szükséges, de nem is lehetséges. Szükséges és lehetséges az elvi, alapvető összefüggések kristálytiszta feltárása, és ezáltal oly magas szintre való emelkedése, ahonnan már jól láthatók a súlypontok, ahonnan már elválasztható a lényeges a lényegtelentől, ahonnan már meglátható a szakma messze mutató perspektívája. Amikor egy mérnök a való életben valamit tervez vagy valamilyen problémával gyürkőzik - mert mindig csak gyürkőzik, és nem úgy ad hoc odadobva megold valamit -, akkor nagyon ritkán jut eszébe az, hogy hogyan is tanultam ezt az egyetemen, és egészen bizonyos, hogy sohasem használja fel ilyenkor a kívülről, értelmetlenül megtanult összefüggéseket, képleteket. Csak akkor boldogul, ha az egyetemen birtokába jutott a természettudományos és műszaki eligazodó képességnek. Hol lesznek már ilyenkor az egyetemen tanult képletek, szavak, kifejezések; hol lesznek már ilyenkor a nyögve, kínnal, keservvel betanult ismeretek. Ezek mind elszállnak. De megmaradnak az emberi agynak azok a jól vezető csatornái, az a természettudományos gondolatvilág, amelynek kialakítása elsősorban az egyetem feladata. Kedves elsőévesek! Nagy vonalakban láthatták, hogy milyennek kellene lenni az igazi egyetemi életnek, az egyetemi oktatásnak. Meg kell mondanom, hogy nem lesz minden egészen így. Minket oktatókat is még visszahúz a múlt, a begyökerezett szokás, a nagyapáinktól, az apáinktól örökölt germanisztikus oktatási módszer. Még nem akarjuk teljességében tudomásul venni, hogy az egyetem szellemi munkahely, ahol a tanár legfőbb feladata gondoskodni arról, hogy az egyetemi hallgató mindig magasabb és magasabb szintű szellemi foglalkozás közepette jusson el egy magasabb szintre. Még ma is, még itt az egyetemen is gyakoriak a tudja vagy nem tudja", a kijött vagy nem jött ki", az emlékszik vagy nem emlékszik" kifejezések, holott ezeket már régen még a középiskolából is száműzni kellett volna. Persze nem volna helyes, ha most arra a következtetésre jutnánk, hogy csak az oktatóknak vannak feladataik. Kötelezettségei vannak az ifjúságnak is. Mit is kíván önöktől az egyetem? Elsősorban azt kívánja, hogy az élet minden területén viselkedjenek egyetemi polgárhoz méltóan. Másodsorban azt kívánja, hogy szeressék, tiszteljék és becsüljék egymást. Azt kívánja az egyetem, hogy legyenek kellő tisztelettel oktatóik iránt. Az oktatóktól viszont azt kérem, legyenek emberségesek. Mindig az egész embert nézzék, egész évi munkáját, szorgalmát, hozzáállását, soha senkit ne ítéljenek el pillanatnyi megingásáért vagy megbotlásáért, soha ne legyenek rapszódikusak vagy a pillanatnyi hangulat rabjai. Ezek a fiatalemberek egy kemény próbát, a felvételi próbáját már kiállták. Ezek a fiatalemberek a magyar nép szorgalmas és zömében tehetséges fiai és leányai, tehát nekünk oktatóknak is édes gyermekeink. Azt kívánja önöktől kedves elsőévesek az egyetem, dolgozzanak szorgalmasan, foglalkozzanak a tananyaggal mindennap. Én nagyon jól tudom, hogy amit most elmondok, abból pár nap, pár hét vagy pár hónap múlva nem sok marad meg. Azt az egyet azonban nagyon szeretném kérni, véssék szívükbe és agyukba, nem nehéz elvégezni ezt az egyetemet, de csak annak, aki mindennap foglalkozik a tananyaggal. Az egyetemen, ellentétben a középiskolával nem mindennapos a számonkérés. Ez a körülmény, egyik-másik fiatalembert a ráérünk még" hamis illúziójába kergetheti. Aki pedig nem foglalkozik mindennap az anyaggal, az könnyen kiesik a ritmusból, elmaradhat és egyszercsak arra döbben rá, hogy számára sz előadásokon minden érthetetlen, míg végül feje fölött összecsapnak a hullámok. Remélem, kedves elsőévesek, megértették szavaimat és meggyőződésem, hogy önök között csak elvétve fog akadni olyan, akinek füle mellett elszállt az intő szó. Végezetül, de nem utolsósorban, azt kéri önöktől az egyetem, legyenek népi rendszerünknek igaz szívvel hű fiai és leányai, igyekezzenek rászolgálni arra a bizalomra, amellyel önöket a magyar nép ideküldte. Az egyetem tanácsa és a magam nevében kívánom önöknek az elkövetkező öt évben elsősorban sok erőt és egészséget, érjenek el sikereket, szüleik örömére és önmaguk hasznára. Ha most ismét arra gondolunk, hogy közöttünk ülnek vas- és arany diplomás mérnökeink, akkor óhatatlanul ez ünnepélyes perceknek egy szimbóluma jut eszünkbe. Ez a szimbólum az a híd, amely a jelen pillérein összeköti a munkás múltat a reményteljes jövővel. Legyen ez a híd erősós időtálló, hirdesse az ifjúságnak, hogy ők is lesznek egyszer idős emberek. Hirdesse nekik a2t, hogy becsüljék meg a kort, mert amilyen tisztelettel és megbecsüléssel tekintenek az idős emberekre, ugyanolyanra számíthatnak majd egykoron ők is. Szól a szimbólum nekünk oktatóknak is. Nemcsak szakmai ismeretekre kell oktatni fiataljainkat, hanem arra is, hogy tanulják meg tisztelni a kort. És hogyha ez így lesz, akkor gyökerét veszti az úgynevezett generációs probléma. Ha az így lesz, akkor elszigetelődnek azok a fiatal óriások, akik világfájdalmasan keseregnek generációs problémákon, de. akik közül még nagyon sokan nem tettek követ kőre, akik még nem kapáltak meg vagy nem szántottak fel még egy talpalatnyi földet sem, akik képtelenek lennének betűvetésre megtanítani a tanyai gyerekeket, és akiknek halvány fogalmuk sincs arról, hogy mit jelent dolgozni a kohók mellett, vagy mit jelent három-, négy- vagy akár hatszáz méter mélységben, egy méter vastag telepben, fejenként minden műszakon tonna szenet kitermelni. Nem, kedves fiatalok, nem az ilyen fiataloké a jövő! A jövő azoké a fiataloké, akik keményen készülnek fel jövő élethivatásukra. A jövő tehát az önöké is, akik kemény munkával készülnek fel arra, hogy bányaüzemeket vezethessenek, hogy energiát adjanak lüktető életünknek, vasat az építkezéseknek, okos gépeket a munkás kezeknek, a munkás embereknek, akik nem keseregnek világfájdalmasan generációs problémákon, de akiknek keze nyomán épül és szépül a mi világunk. Legyenek önök az elkövetkező öt évben ennek az épülő, szépülő világunknak aktív munkásai azzal, hogy egyetemi polgárhoz méltóan viselkednek, hű fiai lesznek népi rendszerünknek és szorgalmasan tanulnak, készülnek fel jövő élethivatásukra. Ha így gondolták és így akarják, akkor ebben az ünnepélyes percben mi önöket, a szó igaz és nemes értelmében egyetemi polgárrá fogadjuk." 8 9

7 ww A TANÉV FONTOSABB ESEMÉNYEI Miskolcon szeptember 11. Tanévnyitó ünnepség. Az évnyitón megjelentek a megyei és városi pártés tanácsi szervek, valamint a társadalmi szervezetek és nagyüzemek képviselői, képviseltette magát a Művelődésügyi Minisztérium, valamint a társegyetemek is. Az ünnepség keretében az egyetem rektora három idős bányamérnöknek vasoklevelet, egy bánya- és két vaskohómérnöknek aranyoklevelet adott át október 13. Ekkor került sor a KISZ küldöttértekezletre, amelyen az oktatók,hallgatók és dolgozó fiatalok képviselőin kívül megjelentek az egyetem párt- és állami vezetői is novembvr 6. A Nagy Októberi Szocialista Forradalom 54. évfordulójának megünneplése. Ünnepi beszédet dr. Antal Boza József tanszékvezető egyetemi tanár tartott. Az ünnepség után rendkívüli egyetemi- tanácsülésen 8 mérnököt avattak műszaki doktorrá. Ugyanezen a napon került sor 31 húszéves, 59 tízéves törzsgárda oklevél ünnepélyes átadására november A Vegyipari Automatizálási Főiskolai Kar 10 éves jubileumi ünnepségei. Az ünnepi ülésen dr. Dobos Alajos, a Művelődésügyi Minisztérium egyetemi és főiskolai főosztályának osztályvezetője mondott ünnepi beszédet. A jubileumi ünnepségen részt vett az intézet 136 volt hallgatója is december 1-6. övári Miklós, az MSZMP Központi Bizottságának titkára az egyetem tanárai és docensei részére ideológiai konferencia keretében konzultációt tartott aktuális politikai kérdésekről február 26. Egyetemünkön rendezték a diákpolitikusok országos vetélkedőjének döntőjét február 29. Meglátogatta az egyetemet dr. Bodnár Ferenc, az MSZMP KB tagja, az MSZMP Borsod megyei Bizottságának első titkára, s az egyetem professzorai és docensei részére Megyénk évekre vonatkozó középtávú területfejlesztési terve" címmel előadást tartott március 20. Mindhárom egyetemi karon kibővített kari tanácsülésen osztották ki az egyetemi tanulmányi emlékérmeket s a velejáró pénzjutalmakat. A Bányamérnöki Karon 26, a Kohómérnöki Karon 24, a Gépészmérnöki Karon 49, vagyis összesen 99 hallgató nyerte el ezt a kitüntetést március 21. A KISZ megalakulásának 15. évfordulója alkalmából az egyetemi KISZ-bizottság ünnepséget rendezett április 1. Hazánk felszabadulása 27. évfordulójának megünneplése. Ünnepi beszédet dr. Vincze Endre egyetemi tanár mondott. Az ünnepség után rendkívüli egyetemi tanácsülésen kilenc műszaki doktornak nyújtotta át az egyetem rektora a doktori oklevelet április 6-8. Egyetemünkön volt a X. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencia műszaki szekciójának ülésszaka május 1. A majálison az egyetem számos oktatója, hallgatója és dolgozója vett részt, családtagjaikkal együtt június 3. Pedagógusnapi ünnepség, amelyen az ifjúság nevében Tisza Miklós V. éves gé- 11

8 pészmérnök-hallgató tartott köszöntőt. Az ünnepség keretében hirdették ki a pedagógusnap tiszteletére kürt oktatói pályázatok eredményét június 23. A végzős hallgatók hagyományos ballagása, amelyen Miskolc város lakosságától búcsúztak június 24. Az egyetem diplomakiosztó ünnepsége, amelyen közel kétezer vendég vett részt. Az ünnepségen 61 hallgató bányamérnöki oklevelet, 50 hallgató kohómérnöki oklevelet, 88 hallgató gépészmérnöki oklevelet, 19 hallgató gazdasági mérnöki oklevelet, 7 hallgató szakmérnöki oklevelet kapott. Az egyetem rektora tehát 225 volt hallgatónak adta át oklevelét. Dunaújvárosban augusztus 10. A fizikai dolgozók gyermekeinek előkészítő tanfolyamát és a Főiskolai Kart meglátogatta Aczél György elvtárs, az MSZMP KB titkára, dr. Horváth István, a KISZ KB első titkára és Szűcs Zsuzsa, a KISZ KB titkára szeptember 12. Tanévnyitó ünnepség október Hallgatóink részt vettek a városi tanács által szervezett társadalmimunkaakcióban november 5. November 7-i ünnepség. Ünnepi beszédet Vigh Gyula főiskolai docens, a Marxizmus-Leninizmus Tanszék vezetője mondott november 15. A műszaki tanárképzéssel kapcsolatban kubai oktatási delegáció kereste fel intézményünket. Érdekes véletlenként a delegáció egyik tagja a Nehézipari Műszaki Egyetemünk végzett mérnöke volt december 17. jugoszláv delegáció látogatása április 12. Az NDK-beli ROBOTRON cég képviselőinek tárgyalása számítógép beszerzésével kapcsolatban április 15. Kommunista szombat", melyen valamennyi hallgatónk és dolgozónk részt vett, s ezzel a városi pártbizottság dicséretét érdemeltük ki május 6. A hagyományos fáklyás ballagás után ez évben első ízben, a városi pártbizottság első titkára és a városi tanács elnöke a Lenin téren búcsúztatta végzős hallgatóinkat, ahol díszkupát és emlékgyűrűt adtak át részükre május Államvizsga az idén első ízben végzett műszaki szakoktatók részére május 31. Lengyel oktatási delegáció látogatása június 3. Pedagógusnapi ünnepség, melyen a városi pártbizottság és a városi tanács vezetői személyesen megjelentek június 28. írásbeli felvételi vizsgák július 1-3. Szóbeli felvételi vizsgák július Államvizsgák július 14. Ünnepélyes diplomakiosztás az első ízben üzemmérnöki oklevelet szerzett hallgatóink részére. Kazincbarcikán szeptember 6. A Főiskolai Kar tanévnyitó ünnepsége október 1. A Kari Tanács tantervmódosításról hozott határozata, november 5. A Nagy Októberi Szocialista Forradalom 54. évfordulójának megünneplése. Ünnepi beszédet mondott Fignár Béla, a pártbizottság titkára november 26-J.7. A jogelőd intézmény alapításának 10 éves évfordulóját ünnepelte a Főiskolai Kar. Az ünnepi ülésen dr. Dobos Alajos, a Művelődésügyi Minisztérium egyetemi és főiskolai főosztályának osztályvezetője mondott ünnepi beszédet, és kitüntetéseket adott át. A jubileumi ünnepségen részt vett az intézet 136 volt hallgatója is december. A Művelődésügyi Minisztérium számítógép vásárlására 7 mft támogatást adott a Karnak. Beszerzésre került egy VIDEOTON 1010/B típusú számítógép. Saját beruházásból vásárolt a Főiskolai Kar egy CELLATRON SER-2d típusú kisszámítógépet is február 25. A Kari Tanács ülésén elfogadták az MSZMP tudománypolitikai irányelveivel foglalkozó munkabizottság jelentését, amely a Főiskolai Kar és tanszékeinek oktatási-tudományos ter- 12 vét határozta meg. Határozatot hozott a Kari Tanács a levelező tagozat módotftott tantervéről és szá-' mítástechnikai laboratórium szervezéséről április 1. Hazánk felszabadulása 27. évfordulója tiszteletére tartott ünnepséget a Fówkolai Kar. Az ünnepségen részt vettek a városi tanács és a városi pártbizottság képviselői május 5. A Neumann János Számítógéptudományi Társulat Borsod megyei Csoportja megrendezésében Miskolcon tartott Kisszámítógépek alkalmazása Magyarországon" című országos konferencia Kazincbarcikán, a Főiskolai Karon tartott szekcióülést. Bemutatásra került a VIDEOTON 1010/B kisszámítógép. A Kar nevében Iszlay Tibor főiskolai tanár tartott referátumot május 6. A Főiskolai Kar hallgatóinak hagyományos ballagása július 4-8. Szóbeli felvételi vizsgák július Államvizsga, amelyen 45 nappali és 12 levelező hallgató vizsgázott. A vizsgabizottság elnöke Kanczler Gyula, a Művelődésügyi Minisztérium főosztályvezetője volt. ELHALÁLOZTAK Csonka Dániel főiskolai docens, október 24. Érsok Barnabás kapus, július 26. Lakos Andrásné adminisztratív ügyintéző, május 10. Liptai Attila műszaki ügyintéző, október 6. Pásztor István tanszéki mechanikus, február

9 "Hf^w-- A NEHÉZIPARI MŰSZAKI EGYETEM KARAI, TANSZÉKEI, EZEK VEZETŐI, OKTATÓI ÉS DOLGOZÓI BÁNYAMÉRNÖKI KAR Dékán: Dr. Tarján Iván egyetemi tanár, a műszaki tudományok kandidátusa Hivatalvezető: Demcsik Tamás Előadó: Rozgonyi Tiborné DÉKÁNI HIVATAL Dékánhelyettes: Dr. Takács Ernő egyetemi docens, a műszaki tudományok kandidátusa Adminisztrátor: Dr. Takács Emőné Hivatalsegéd: Fülöp Istvánné ASVANYELÖKÉSZITÉSTANI TANSZÉK Tanszékvezető egyetemi tanár: Dr. Tarján Gusztáv az MTA levelező tagja, kitüntetései: a Kossuth-díj II. fokozata (kétszer), a Munka Érdemrend arany fokozata, Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója Egyetemi docens: Dr. Pethő Szilveszter a műszaki tudományok kandidátusa, Munka Érdemrend bronz fokozata Egyetemi adjunktus: Dr. Schultz György Dr. Tompos Endre Egyetemi tanársegéd: Csöke Barnabás Tudományos ösztöndíjas gyakornok: Bőhm József Buzási István Tanszéki adminisztratív ügyintéző: Szabaczky Károlyné Tanszéki mechanikus: Dobrozsi Zoltán Kiss László Tanszéki önálló laboráns: Gyopár Miklósné Kovács Miklósné Szabó Endréné Tanszéki laboráns: Balogh Árpádné Hivatalsegéd: Gyüre Mihály né Az MTA státusában: Tudományos munkatárs: Dr. Horváth László Tanszéki önálló laboráns: Zámpori Vilma Meghívott gyakorlatvezető: Takácsi Nagy András Bányászati Kutató Intézet, oki. bányamérnök (Ásványelőkészítés) 15

10 ÁSVÁNY- ÉS KŐZETTANI TANSZÉK BÁNYAMŰVELÉSTANI TANSZÉK Tanszékvezető egyetemi docens: v Dr. Pofiak Tibor Magyar Népköztársasági Érdemérem arany fokozata Egyetemi adjunktus: Csordás István Kossuth Gáborné Dr. Wallacher László Tanszéki adminisztratív ügyintéző: Urbán Sarolta Tanszéki technikus: Fehérvári István Tanszékvezető egyetemi tanár: Dr. Bocsánczy János a műszaki tudományok kandidátusa, kitüntetései: Munka Érdemrend ezüst fokozata, Munka Érdemérem, Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója, A Nehézipar Kiváló Dolgozója, Felszabadulási Jubileumi Emlékérem Egyetemi tanár: Dr. Tarján Iván a műszaki tudományok kandidátusa, kitüntetései: Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója, A Nehézipar Kiváló Dolgozója Egyetemi docens: Dr. Gózon József a műszaki tudományok kandidátusa Egyetemi adjunktus: Dr. Debreczeni Elemér a műszaki tudományok kandidátusa Dr. Vőneky György Egyetemi tanársegéd: Sümegi István Tudományos ösztöndíjas gyakornok: Horváth István Tanszéki előadó: Gitta Lászlóné Tanszéki munkaerő: Kocsis Istvánné Műhelyvezető: Zólyomi József oki. gépészmérnök 16 Tanszéki laboráns: Kozma Ferencné Szabó Andrásné Hivatalsegéd: Makatura Emöné Timár Gáborné Meghívott gyakorlatvezető: Dr. Mátyás Ernő Érc- és Ásványbányászati Kutató Vállalat, Mád, főgeológus (Geológia I.) \NI TANSZÉK Tanszéki mechanikus: Hódi Sándor Tanszéki technikus: Füleki Zoltán Kovács Miklós Hivatalsegéd: Nagy Sándomé Az MTA státusában: Tudományos főmunkatárs: Dr. Egerer Frigyes a műszaki tudományok kandidátusa Kutatási segéderő: Pintér Károlyné Műszaki ügyintéző: Dr. Vőneky Györgyné Meghívott előadók: Dr. Érsek Elek c. egyetemi docens, Bányászati Tervező Intézet, főmérnök (Bányaszállítógépek II.) Dr. Falk Richárd ny. egyetemi tanár, a műszaki tudományok kandidátusa (Géptan I.) Meghívott gyakorlatvezető: Nagy László Borsodi Szénbányák, gépészeti vezető főmérnök (Bányászati termelőgépek II.) Tanszékvezető egyetemi tanár: Dr. Zambó János az MTA levelező tagja, a műszaki tudományok doktora, kitüntetései: A Magyar Népköztársaság Állami Díja I. fokozat, a Kossuth-díj II. fokozata, Munka Érdemrend arany fokozata (kétszer), Munka Érdemrend ezüst fokozata, Szocialista Munkáért Érdemérem, Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója Egyetemi tanár: Dr. Jávor Afajos a műszaki tudományok kandidátusa, kitüntetései: Magyar Népköztársasági Érdemérem arany fokozata, Szocialista Munkáért Érdemérem, A Bányászat Kiváló Dolgozója Egyetemi docens: Dr. Kovács Ferenc a műszaki tudományok kandidátusa Dr. Patvaros József a műszaki tudományok kandidátusa Egyetemi adjunktus: Dr. Bodon Pál (másodállású) a műszaki tudományok kandidátusa Dr. Szentpétery Ernő (másodállású) Tanszékvezető egyetemi tanár: Dr. Richter Richárd a műszaki tudományok kandidátusa, kitüntetései: Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója, A Nehézipar Kiváló Dolgozója Egyetemi tanár: Dr. Földvári Aladár a Reál Academia (Madrid) külföldi levelező tagja, a föld- és ásványtani tudományok doktora, kitüntetései: a Kossuth-díj II. fokozata, A Felsőoktatás Kiváló Dolgozója, Szocialista Munkáért Érdemérem Dr. Kovács Lajos a föld- és ásványtani tudományok kandidátusa Egyetemi tanársegéd: Buócz Zoltán Földesi János Tanszéki főmunkaerő: Köteles Lászlóné Tanszéki előadó. Heidrich Lászlóné Tanszéki adminisztratív ügyintéző: Tóth Anna Tanszéki mechanikus: Babics László Szilágyi József Vécsey Ervin Hivatalsegéd: Mák Balázsné Takarítónő: Szíjjártó Józsefné Az MTA státusában: Tudományos munkatárs: Dr. Janositz János Tudományos segéderő: Kőhalmy Gáborné Szakmunkás: Bartha László Laczik Imre FÖLDTAN-TELEPTANI TANSZÉK Egyetemi docens: Dr. Benkő Ferenc a föld- és ásványtani tudományok kandidátusa, Munka Érdemérem Dr. Juhász József (másodállású) a műszaki tudományok kandidátusa, Szocialista Munkáért Érdemérem Egyetemi adjunktus: Dr. Molnár Pál Németh Alajos Dr. Somosvári Zsolt Verebélyi Kálmán Egyetemi tanársegéd: Fuchs Péter Simkó Ilona Szabó Imre 17

11 Gyakornok: Asbóth Zoltán Tanszéki előadó: Dr. Szopory Béléné Tanszéki adminisztrátor: Báthort Gábomi Tanszéki könyvtáros: Táján Mária Tanszéki laboráns: Bujtás Lászlóné Tanszéki munkaerő: Kertész Ilona Tanszéki mechanikus Hermann Zoltán Pásztor József Wgh Ernő Hivatalsegéd: Gombos Lajosné Az MTA státusában: Tudományos munkatárs: Hajdú Lajosné Selmeczi Józsefné GEODÉZIAI ÉS Tanszékvezető egyetemi tanár: Dr. Hoványi Lehel a műszaki tudományok doktora, kitüntetései: Munka Érdemrend ezüst fokozata, Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója, A Szénbányászat Kiváló Dolgozója, A Nehézipar Kiváló Dolgozója Egyetemi tanár: Dr. Milasovszky Béla a műszaki tudományok doktora, kitüntetései: Munka Érdemrend arany fokozata, Szocialista Munkáért Érdemérem, Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója Egyetemi adjunktus: Faix László Dr. Füst Antal Dr. Kolozsvári Gábor a műszaki tudományok kandidátusa, A Szénbányászat Kiváló Dolgozója Meghívott előadók: Dr. Jani Sándor Mélyépítő Tervező Vállalat, szakági főmérnök (Mérnöki építéstan) Dr. Juhász András a föld- és ásványtani tudományok kandidátusa, Borsodi Szénbányák, osztályvezető (Hidrogeológia) Dr. Kassai Ferenc c. egyetemi docens, Országos Földtani Kutató és Fúró Vállalat, főmérnök (Vízbányászat) Dr. Schmieder Antal Bányászati Kutató Intézet, osztályvezető (Vízbányászat, vízvédelem) Meghívott gyakorlatvezetők: Dr. Mátyás Ernő Országos Érc- és Ásványbányászati Vállalat Mád, főgeológus (Teleptan) Szabó Imréné Nehézipari Műszaki Egyetem Központi Könyvtára, tudományos főmunkatárs (őslénytan) AMÉRÉSTANI TANSZÉK Egyetemi tanársegéd: CzeUár András Rozgonyi Tibor Tudományos segédmunkatárs: Szép Ilona Előadó: Mfkó Józsefné Tanszéki műhelyvezető: Gál László Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója Tanszéki technikus: Dr. Vlncze Endréné Tanszéki mechanikus: Szerafin Mihály Tanszéki segédmunkás: Tengeri Ferencné Hivatalsegéd: Bihari Károlyné Tanszékvezető egyetemi tanár: Dr. Csókás János a műszaki tudományok kandidátusa, kitüntetései: Munka Érdemrend ezüst fokozata, A Felsőoktatás Kiváló Dolgozója Egyetemi docens: Dr. Steiner Ferenc a műszaki tudományok kandidátusa Dr. Takács Ernő a műszaki tudományok kandidátusa, A Felsőoktatás Kiváló Dolgozója Egyetemi adjunktus: Hartner Mihály Kristóf László Egyetemi tanársegéd: Ferenczy László Tudományos munkatárs: Gyulai Ákos Rózsa István (részfoglalkozású) Tanszéki előadó: Técsy Zoltánné Tanszéki műhelyvezető: Horváth Kálmán Műszaki ügyintéző: Kulcsár László Tanszéki mechanikus: Vigi Gyula Hivatalsegéd: Töltési Miklósné Meghívott előadók: Dr. Ádám Oszkár c. egyetemi docens, a műszaki tudományok kandidátusa, Központi Földtani Hivatal, főosztályvezető (Szeizmika) MARXIZMUS- Tanszékvezető egyetemi docens: Nóvák József kitüntetései: Munka Érdemrend ezüst fokozata, Felszabadulási Jubileumi Emlékérem, Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója GEOFIZIKAI TANSZÉK Molnár Károly Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt Geofizikai Kutatási Üzem, igazgatóhelyettes (Magyar szénhidrogéntelepek geofizikája) Dr. Mutter Pál a föld- és ásványtani (geofizikai) tudományok kandidátusa, Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet, igazgató (Radiológia) Dr. Zilahi-Sebess László a műszaki tudományok kandidátusa, Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet, tudományos tanácsadó (Geofizikai számítások programozása) Meghívott gyakorlatvezetők: Dr. Ádám Oszkár c. egyetemi docens, a műszaki tudományok kandidátusa, Központi Földtani Hivatal, főosztályvezető (Szeizmika) Kovács Béla Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet, osztályvezető (Geofizikai mérések) Dr. Szilágyi Endre Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt ' Nagy alföldi Kőolaj- és Földgáztermelő Vállalat, geofizikus-mérnök (Karottázs) Vándor Béla Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt Geofizikai Kutatási Üzem, osztályvezető (Geofizikai mérések) MZMUS TANSZÉKE Egyetemi docens: Dr. Lengyel Béla kitüntetései: Munka Érdemrend bronz fokozata, Kiváló tanár 18 19

12 Dr. Szokott László a közgazdaságtudományok kandidátusa, Munka Érdemrend bronz fokozata Egyetemi adjunktus: Dr. Bacsók Gábor Csabai László (másodállású) Dóka Áron Farkas Istvánná dr. Dr. Lehoczky Alfréd kitüntetései: Munkás-Paraszt Hatalomért Emlékérem, Felszabadulási Jubileumi Emlékérem, Szocialista Munkáért Érdemérem Dr. Nagy Aladár Dr. Nagy István (másodállású) Pogány Lajosné dr. Urbancsok Mihály kitüntetései: Magyar Partizán Emlékérem, Felszabadulási Jubileumi Emlékérem ösztöndíjas aspiráns: Dr. Farkas István Dr. Kun László Tanszékvezető egyetemi tanár: Dr. Szilas A. Pál a műszaki tudományok kandidátusa, kitüntetései: Munka Érdemrend ezüst fokozata, Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója, A Bányászat Kiváló Dolgozója, A Nehézipar Kiváló Dolgozója Egyetemi tanár: Dr. Boldizsár Tibor a műszaki tudományok doktora, Munka Érdemrend arany fokozata Dr. Gyulay Zoltán (megbízásos jogviszony) a föld- és ásványtani tudományok kandidátusa, kitüntetései: Munka Érdemrend, Szocialista Munkáért Érdemérem, A Felsőoktatás Kiváló Dolgozója Egyetemi docens: Dr. Alliquander Ödön Munka Érdemérem arany fokozata Egyetemi tanársegéd: Dr. Lehoczky Alfrédné Imrich Imre (másodállású) Kopcsek Imre (másodállású) Pándi Lajos Szabó László Dr. Szita Lajosné Tóth Árpádné Tuba Imre Varsányi Istvánná Tudományos segéderő: Bogdán Lászlóné Tanszéki könyvtárkezelő: Szabó ioltánné Tanszéki előadó: Szmola Imréné Hivatalsegéd: Magyart Ferencné Meghívott óraadók: Garadnai János Városi KISZ-bizottság, politikai munkatárs (Filozófia) Tóth Árpád Megyei Tanács, tudományos kutató (Filozófia) OLAJTERMELÉSI TANSZÉK Egyetemi adjunktus: Bognár János Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója Dr. Mating Béla Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója Dr. Patsch Ferenc Dr. Szepesi József Tóth János Egyetemi tanársegéd: Csete Jenő Varga József Tanszéki adminisztratív előadó: Papolczi Tamásné Tanszéki adminisztratív ügyintéző: Tun Julianna Tanszéki könyvtáros: Szarka János Tanszéki műhelyvezető: Bajóczki László Tanszéki mechanikus: Zelenák László Tanszéki technikus: Gimesi Márta önálló laboráns: Dr. Hoványi Lehelné Műszaki rajzoló: Tóth Istvánná Kiváló Dolgozó Hivatalsegéd: Jankó Konrádné Takarítónő: Bajzáth Izidorné Ipari státuszban: Tanszéki kutatómérnök: Dombi István Greutter Antal Milley Gyula Dr. Patsch Ferencné Technikus: Juhász Ákos Műszaki rajzoló: Szota Györgyné Tanszéki esztergályos: Verbőczi Ferenc Meghívott előadók: Dr. Bán Ákos c. egyetemi docens, Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt, vezérigazgató-helyettes (Áramlástan I., Művelés tervezése) Dékán: Dr. Nándori Gyula tanszékvezető egyetemi tanár, a műszaki tudományok kandidátusa Dr. Doleschall Sándor Központi Fizikai Kutató Intézet, igazgatóhelyettes (Áramlástan II.) Laklia Tibor OEGH, műszaki-gazdasági tanácsadó (Energiagazdálkodás) Dr. Pápay József Kőolaj- és Földgázbányászati Ipari Kutató Laboratórium, osztályvezető (Földgáz- és gazolintermelés) Dr. Péchy László Veszprémi Vegyipari Egyetem, tanszékvezető egyetemi tanár (Gázgyártás) Dr. Vida Miklós Fővárosi Gázművek, műszaki igazgató (Gázellátó rendszerek) Meghívott gyakorlatvezetők: Schulteisz Zoltán Veszprémi Vegyipari Egyetem, egyetemi adjunktus (Gázgyártás) Török Attila OLAJTERV Vállalat mérnök (Csőtáwezetékek) A Karhoz tartozó címzetes egyetemi tanár: Dr. Lévárdi Ferenc (1971) Dr. Martos Ferenc (1967) A Karhoz tartozó címzetes egyetemi docens: Dr. Ádám Oszkár (1970) Dr. Bán Ákos (1965) Dr. Érsek Elek (1967) Dr. Tomor János (1964) Dr. Tóth Miklós (1968) Dr. Trethon Ferenc (1969) Vida Miklós (1969) KOHÓMÉRNÖKI KAR Dékánhelyettes: Dr. Czekkel János egyetemi docens 20

13 Hivatalvezető: Barna Géza Előadó: Fejér Gyuláné Tanszékvezető egyetemi tanár: Dr. Sulcz Ferenc a műszaki tudományok kandidátusa, Promotio sub auspiciis Rei Publicae Popularis műszaki egyetemi doktor, kitüntetései: Munka Érdemrend bronz fokozata, Munka Érdemrend ezüst fokozata, Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója, A Kohászat Kiváló Dolgozója Egyetemi docens: Dr. Czekkel János kitüntetései: Munka Érdemrend bronz fokozata, Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója Egyetemi adjunktus: Oláh Miklós Egyetemi tanársegéd: Bánhidi László Kiss Mátyás Sasvári István Szabó Árpád Vitézy Andrásné Tanszékvezető egyetemi tanár: Dr. Berecz Endre a kémiai tudományok kandidátusa, kitüntetései: Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója, A Kohászat Kiváló Dolgozója Egyetemi adjunktus: Ballá Béláné, dr. Munka Érdemrend bronz fokozata Dr. Bedő Zsuzsa Bereczky László ' Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója Hegedűs Béla Honvédelmi Érdemérem. Lorencz Sándomé DÉKÁNI HIVATAL Adminisztrátor: Takács Zoltánná Hivatalsegéd: Forrai Margit AUTOMATIKAI TANSZÉK Tudományos társadalmi ösztöndíjas: Juhász András Tanszéki mérnök: Bianki Péter Előadó: Balogh Tamásné Tanszéki műhelyvezető: Rőczei Tamás Tanszéki mechanikus: Juhász László Tanszéki technikus: Lerch Edit Szabó Lajos Hivatalsegéd: Puskás Imréné Takarítónő: Nyéki Mártonné ÁLTALÁNOS ÉS FIZIKAI KÉMIAI TANSZÉK Szakszón Mária République Francaise Étrangers Cooperation Technique elismerő oklevele Dr. Szita Lajos Dr. Wéber Józsefné Egyetemi tanársegéd: Báder Imre ösztöndíjas gyakornok: FausztAnna Tudományos segédmunkatárs: Kerekes Róbert Tanszéki technikus: Görzsöny Márta Tóth Gabriella Tanszéki mechanikus: Szabó Imre Tanszéki adminisztratív ügyintéző: Gáti Józsefné Tanszéki önálló laboráns: PallaiEmőné Sándor István Zsebesi Miklósné Tanszékvezető egyetemi tanár: Dr. Horváth Zoltán a műszaki tudományok doktora, kitüntetései: Szocialista Munkáért Érdemérem, A Felsőoktatás Kiváló Dolgozója Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója (kétszer), A Kohászat Kiváló Dolgozója Egyetemi docens: Dr. Sziklavári Károly Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója Egyetemi adjunktus: Mihalik Árpád Riedl István Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója Egyetemi tanársegéd: Szepessy Andrásné Könyvtáros: Csaba Józsefné Tanszéki adminisztratív ügyintéző: Kósík Mária Tanszéki szaktechnikus: Buda Judit Tanszéki önálló laboráns: Deme Dezsőné Tanszéki mechanikus: Ocskay István Sütő István Tanszéki laboráns: Bucz Erzsébet Hivatalsegéd: Gacsal Jánosné Tóth Istvánná Tanszéki munkaerő: Zupkó Lajosné Műszaki ügyintéző: Teleki Ferenc Hivatalsegéd: Kiss Lászlóné Takarítónő: Gordán Lászlóné FÉMKOHÁSZATTANI TANSZÉK Az MTA státusában: Tudományos munkatárs: Dr. Wéber József Wieder Nándor Műszaki ügyintéző: Sujtás László Laboráns: Ducsay Eleonóra (részfoglalkozású) Lázár Mária (részfoglalkozású) A Csepeli Fémmű státusában: Kutatómérnök: Lengyel Attila Meghívott előadók: Dr. Czeglédy Béla a műszaki tudományok kandidátusa, Mecseki Ércbányászati Vállalat Kővágószőlősi Kísérleti Telep vezetője (Ioncserés és oldószeres extrakciós eljárások a fémkohászatban. Extrakciós eljárások a fémkohászatban.) Dr. Siklósi Péter Alumíniumipari Tervező Intézet, osztályvezető (Fémkohászatban használt számítógépek. Algoritmus. Számítógépek felhasználása a fémkohászatban) Timár Vilmos Magyar Alumíniumipari Tröszt, vezérigazgató-helyettes (A világ alumíniumiparának helyzete) Dr. Várhegyi Győző c. egyetemi docens, a műszaki tudományok doktora Fémipari Kutató Intézet, igazgatóhelyettes (Sugárzó fémek kohászata. Ritkafémek kohászata) 22 23

14 Meghívott gyakorlatvezetők: Egri László Csepeli Fémmű, tudományos főmunkatárs (Röntgenográfiás vizsgálatok a fémkohászatban) Tanszékvezető egyetemi tanár: Dr. Kúldor Mihály a műszaki tudományok kandidátusa, Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója Egyetemi adjunktus: Dr. Bárczy Pál Németh Emil (másodállású) kitüntetései: A Kohászat Kiváló Dolgozója Kiváló Dolgozó (háromszor) Robonyi Andomé Sólyom Jenő Dr. Tranta Ferenc Egyetemi tanársegéd: Roósz András Dr. Temesi Zoltánná Tanszéki előadó: Varga Jánosné Tanszéki műhelyvezető: Soltész Géza Tanszéki önálló laboráns: Wagner Ottóné Tanszéki laboráns: Dr. Jámbor Kálmánné Tanszéki segédlaboráns: Nagy Istvánná Tanszéki könyvtáros: Dr. Bárczy Pálné Hivatalsegéd: Vass-Andrásy Györgyné A tanszékhez tartozó. Vezető nyelvtanár: Gdrdus János kitüntetései: Szocialista Kultúráért Érdemérem, Miniszteri Dicséret FÉMTANI TANSZÉK Imre Aladár Fémipari Kutató Intézet, tudományos munkatárs (Fajlagos felület meghatározása) Az MTA státusában: Tudományos munkatárs: Nébli Vendel Dr. Tranta.Ferencné Mechanikus: Papp Jánosné Kutatási segéderő: Soltész Gézáné Dr. Sótonyi Gábomé Meghívott előadók: Dr. Fuchs Erik a műszaki tudományok kandidátusa, Vasipari Kutató Intézet, tudományos tanácsadó (öntött ötvözetek fémtana) Dr. Vorsatz Brúnó a kémiai tudományok kandidátusa, Központi Fizikai Kutató Intézet, laboratóriumvezető (Tisztafémek előállítása és vizsgálata) Meghívott gyakorlatvezetők: Csontos István oki. kohómérnök, Lenin Kohászati Művek (Fémtan IL) Józsa Imréné oki. kohómérnök Lenin Kohászati Művek (Fémtan II.) Kovács Jenő oki. kohómérnök, Lenin Kohászati Művek (Anyagvizsgálat) Dr. Szarka Zoltánná oki. kohómérnök, Lenin Kohászati Művek (Fémtan I.) szolgálatot nem teljesítő egyetemi tanár: Dr. Verő József az MTA rendes tagja IDEGENNYELVI LEKTORÁTUS Vezetőhelyettes nyelvtanár: Marusák Gyula Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója Nyelvtanár: Deme Dezső Szocialista Kultúráért Érdemérem (kétszer) Dobrovolny Anna Erdélyi Zoltánná Goddet, Michel (francia lektor) Dr. Gribovszki Lászlóné Jármai Károlyné Kellei István (másodállású) Kiss Árpádné (másodállású) Kiss Irén Mészáros Erzsébet Miké Jánosné Dr. Orosz Zoltánná Rudó Edit Somodi Józsefné Timár István Dr. Törők Pálné Dr. Vid Józsefné Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója Adminisztratív ügyintéző: Imolái Zoltánná Hivatalsegéd: Barázda Józsefné Meghívott gyakorlatvezetők: Barna Géza Nehézipari Műszaki Egyetem Kohómérnöki Kar, a dékáni hivatal vezetője (orosz nyelv) Zajkás Ferenc Nehézipari Műszaki Egyetem Tanulmányi Osztály, főelőadó (orosz nyelv) KOHÓGÉPTANI ÉS KÉPLÉKENYALAKITÁSTANI TANSZÉK Tanszékvezető egyetemi tanár: Dr. Kiss Ervin a műszaki tudományok kandidátusa, kitüntetései: Munka Érdemrend ezüst fokozata, Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója, A Kohászat Kiváló Dolgozója Egyetemi adjunktus: Dr. Gulyás József Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója Mecseki István Miniszteri Dicséret Dr. Reisz Gyula Dr. Tóth Lajos a műszaki tudományok kandidátusa Dr. Voith Márton Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója Egyetemi tanársegéd: Imre József Pintér Károly Tanszéki adminisztratív ügyintéző: Harkályt Katalin Tanszéki műhelyvezető: Bartha László Tanszéki technikus: Báthory Gábor Tanszéki mechanikus: Horváth László Hivatalsegéd: Szalóki Béláné Pa MTA státusában: Tudományos munkatárs: Juhász Sándor Tudományos segédmunkatárs: Szabó László Zupkó István Műszaki ügyintéző: Visnyóczky Ágnes Kutatási segéderő: Jager Judit Meghívott előadók: Dévényi György c. egyetemi docens, Magyar Vas- és Acélipari Egyesülés, műszaki igazgató (Korszerű hengerművek telepítése) Óvári Antal oki. kohómérnök, a Bányászati és Kohászati Lapok Kohászat főszerkesztője (Kohászati technológiák fejlődéstörténete) Meghívott gyakorlatvezető: Juhász Sándor oki. kohómérnök Magyar Tudományos Akadémia Kohászati Tanszéki Munkaközösség (Üzemi mérések) 24

15 ÖNTÉSZETI TANSZÉK TÜZELÉSTANI TANSZÉK Tanszékvezető egyetemi tanár: Dr. Nándori Gyula a műszaki tudományok kandidátusa, kitüntetései: Munka Érdemrend ezüst fokozata A Kohászat Kiváló Dolgozója (kétszer), A Szakma Kiváló Mérnöke Egyetemi docens: Dr. Vereskői János a műszaki tudományok kandidátusa, A Kohászat Kiváló Dolgozója Egyetemi tanársegéd: Jónás M Tóth Levente ösztöndíjas gyakornok: Dúl Jenő ösztöndíjas aspiráns: Győrök György Tanszékvezető egyetemi tanár: Dr. Bognár János a kémiai tudományok kandidátusa, kitüntetései: Munka Érdemrend ezüst fokozata, Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója Egyetemi adjunktus: Dr. Jelűnek Olga Dr. Nagy Lajos Dr. Péter László Dr. Sárosi Szilvia Sipos László Dr. Szopory Béla Tóth Kálmán Egyetemi tanársegéd: Olasz Pál Szabó Árpádné Tanszéki adminisztratív ügyintéző: Dr. Dániel Emőné Hegedűs Barnáné Tanszéki mechanikus: Bartha Lajos Tanszéki technikus: Sándor Gyula Tanszéki önálló laboráns: Burony Imre Tanszéki adminisztratív ügyintéző': Illés Judit Tanszéki mechanikus: Laczkó Ferenc Nagy István Tanszéki munkaerő: Varga Sarolta Hivatalsegéd: Groholy Sándomé Az MTA státusában: Tudományos munkatárs: Bakó Károly Tanszéki segédmunkaerő: Jakab Ildikó Meghívott gyakorlatvezető: Fodor Imre Lenin Kohászati Művek, acélöntöde, üzemvezető (Vas-, acél- és fémöntés) SZERVETLEN ÉS ELEMZŐ KÉMIAI TANSZÉK Tanszéki laboráns: Donát Károlyné Höck Istvánné Kutatási segéderő: Galvács Ottóné Hivatalsegéd: Ficsor Györgyné Kiss Petemé Üvegtechnikai műhely: Műhelyvezető: Durst Károly Szakmunkás: Séra László Meghívott előadó: Török János Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt, osztályvezető (Alkalmazott kémia) Meghívott gyakorlatvezetők: Egyed Ernő Tüzeléstechnikai Kutató Intézet, oki. vegyészmérnök (Általános kémia II.) Kühne Miklós Tüzeléstechnikai Kutató Intézet, oki. kohómérnök (Általános kémia II.) ' Tanszékvezető egyetemi tanár: Dr. Antal Boza József a műszaki tudományok kandidátusa, Munka Érdemrend ezüst fokozata Egyetemi adjunktus: Dr. Farkas Ottóné Grán József Egyetemi tanársegéd: Nagy Géza Simon László Várallyay Béla Dr. Wopera Lászlóné Tudományos munkatárs: Mikó József Tudományos ösztöndíjas gyakornok: Szűcs István Tanszéki adminisztratív ügyintéző: Németh Bertalanné Előadó: Bánki Lászlóné Tanszéki műhelyvezető: Bőte Tibor Kiváló Dolgozó Tanszékvezető egyetemi tanár: Dr. Simon Sándor a műszaki tudományok doktora, kitüntetései: Munka Érdemrend arany fokozata, Szocialista Munkáért Érdemérem, Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója (kétszer), Felszabadulási Jubileumi Emlékérem, A Kohászat Kiváló Dolgozója (kétszer) Egyetemi docens: Dr. Csabalik Gyula a műszaki tudományok kandidátusa, kitüntetései: Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója, A Kohászat Kiváló Dolgozója Dr. Farkas Ottó a műszaki tudományok kandidátusa, kitüntetései: Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója, A Kohászat Kiváló Dolgozója Egyetemi adjunktus: Csutor Tivadar Tanszéki mechanikus: Vitányi Károly Tanszéki technikus: Fizer Judit Gedai Józsefné Tóth Sándomé Varga Mária Hivatalsegéd: Utrata Gyuláné VASKOHÁSZATTANITANSZÉK Meghívott gyakorlatvezetők: Kolosy Ernő ALUTERV, főosztályvezető (Kemencék tervezése és építése) Riba Dezső Tüzeléstechnikai Kutató Intézet, laborvezető (Tüzeléstani és kohászati kemencék III.) Uhlmann Erik Tüzeléstechnikai Kutató Intézet, laborvezető (Kemencék) Zátonyi László Lenin Kohászati Művek Tűzállóanyaggyár, gyárrészlegvezető (Kemencék) Dr. Szarka Gyula Munka Érdemrend bronz fokozata Tudományos munkatárs: Dr. Károly Gyula Tanszéki előadó: Vida Andrásné Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója Tanszéki szaktechnikus: Molnár Julianna Tanszéki technikus: Pósa Dezsőné Tanszéki mechanikus: Szegedi János Tanszéki betanított munkás: Kovács Béla Tanszéki hivatalsegéd: Ballá Miklósné Tanszéki takarító: Végh Józsefné 26

16 Az MTA státusában: Tudományos munkatárs: Benkő Gyuláné Munka Érdemrend bronz fokozata Tóth Lajos Attila Gazdasági ügyintéző: Vincze Gyuláné Idegennyelvű dokumentátor: Wodala Gabriella Műszaki Ügyintéző: Buzál Csabáné Dr. Tóth Józsefné Kutatási segéderő: Dr. Tóth Lajosné (részfoglalkozású) Dékán: Dr. Czibere Tibor tanszékvezető egyetemi tanár, a műszaki tudományok doktora Dékánhelyettesek: Mőrk János egyetemi docens 28 Meghívott előadó: Dr. Sziklavári János c. egyetemi docens, a műszaki tudományok kandidátusa, Lenin Kohászati Művek, főmetallurgus (Bevezetés a kohászatba) Meghívott gyakorlatvezetők: Benkő Gyuláné MTA Kohászati Tanszéki Munkaközösség, tudományos munkatárs (Acélgyártás I.) Dr. Horváth Dezső Vasipari Kutató Intézet, tudományos főmunkatárs (Nyersvasgyártás L, II.) Szabó Aladár Lenin Kohászati Művek, izotóplaboratórium osztályvezetője (Radioaktív izotópok kohászati alkalmazása) Tóth Lajos Attila MTA Kohászati Tanszéki Munkaközösség, tudományos munkatárs (Vaskohászattan) A Karhoz tartozó címzetes egyetemi tanár: Dr. Dobos György (1971) a műszaki tudományok doktora Dr. Kocsis József (1968) a műszaki tudományok kandidátusa Dr. Mülner Tivadar (1963) az MTA rendes tagja A Karhoz tartozó címzetes egyetemi docens: Dévényi György (1969) Dr. Farkas I. Zoltán (1968) Dr. Horváth János (1969) Dr. Sziklavári János (1968) a műszaki tudományok kandidátusa Szőke László (1967) Dr. Várhegyi Győző (1963) a műszaki tudományok doktora GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR Dr. Szaladnya Sándor egyetemi docens, a műszaki tudományok kandidátusa Dr. Vincze Endre egyetemi tanár, a matematikai tudományok kandidátusa Hivatalvezető: Pardavi Antal Kiváló Dolgozó Főelőadó: Nagy Ilona Miniszteri Dicséret Tanszékvezető egyetemi docens: Téglássy Ferenc kitüntetései: Munka Érdemrend ezüst fokozata, - A Felsőoktatás Kiváló Dolgozója, Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója Egyetemi docens: Dr. Drahos István a műszaki tudományok kandidátusa Egyetemi adjunktus: Haraszti Rezső Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója Dr. Hidasi Károly Dr. Hosszú Miklósné Kovács Gábor Dr. Kozák Imréné Mihály fi Gyula Szilágyi Miklós Egyetemi tanársegéd: Geiger János Király Béláné Skoumál Dezső (mellékfoglalkozású) Tanszékvezető egyetemi tanár: Dr. Czibere Tibor a műszaki tudományok doktora, kitüntetései: a Kossuth-díj III. fokozata, Munka Érdemrend ezüst fokozata, a Gépipar Kiváló Dolgozója Egyetemi docens: Dr. Vida György Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója Egyetemi adjunktus: Dr. Bobok Elemér Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója Hajós Mihály DÉKÁNI HIVATAL Adminisztratív ügyviteli dolgozó: Juhász Katalin Kiss Józsefné Hivatalsegéd: Czigány Vincéné ÁBRÁZOLÓ GEOMETRIAI TANSZÉK Tanszéki adminisztratív ügyintéző: Blasius Mihályné Tanszéki takarítónő: Kaposvári Anna Tanszéki üzemvezető: Málnási Béla Tanszéki mechanikus: Jászó Zoltán Tanszéki szakmunkás: Gáspár Mária Gépkezelő betanított munkás: Fekete Lászlóné Rácz Júlia Szabó Sándomé Betanított munkás: Bencze Lajosné Tanszéki munkaerő: Molnár Béla ÁRAMLÁS- ÉS HÖTECHNIKAI GÉPEK TANSZÉKE Dr. Nánási Tibor a műszaki tudományok kandidátusa Vincze László Visnyei László Egyetemi tanársegéd: Boros Gábor Schifter Ferenc ösztöndíjas gyakornok: Hauser János Karaffa Ferenc Tanszéki előadó: Bianki Józsefné Műszaki rajzoló: Kiss Flóriánná Tanszéki műhelyvezető: Ambrus Barna Miniszteri Dicséret

17 Tanszéki mechanikus: Mathemi Levente Nagy László Szabó Benő Tanszékvezető egyetemi docens: Uray Vümos Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója Egyetemi docens: Dr. Lányi Andor Dr. Szabó Szilárd Dr. Tevan György a műszaki tudományok kandidátusa Egyetemi adjunktus: Bazsányi Dezső (mellékfoglalkozású) Érsek Dénes Gáti József Jámbor Imre Kiváló Dolgozó Karlovits József Mádai Ferenc Dr. Nagy Jenő (másodállású) Dr. Stefán Pál Dr. Szabó László Dr. Tevan Györgyné Egyetemi tanársegéd: Apor Péter Jurkovich László - Rejtő Ferenc Sváb Bertalan Tóth Ferenc Tanszéki előadó: Kánya Lászlóné Mechanikus: Faragó Barna Kalóz Ferenc Nagy János Sonkoly György Tanszékvezető egyetemi tanár: Dr. Szabó János a fizikai tudományok kandidátusa, Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója Egyetemi docens: Dr.Firtkó János Tanszéki szakmunkás: Bianki József Hivatalsegéd: Turcsányi Lajosné ELEKTROTECHNIKAI TANSZÉK FIZIKAI Technikus: Dr. Szabó Lászlóné Szakmunkás: Marikovszky László Hivatalsegéd: Osztroha Józsefné Vismeg Istvánné Meghívott gyakorlatvezetők: Borsodi Károly oki. bányagépészmérnök Borsodi Szénbányák Vállalat (Elektrotechnika) Csermely Tibor oki. gépészmérnök Diósgyőri Gépgyár (Elektrotechnika) Fehér Károly oki. bányagépészmérnök Borsodi Szénbányák Vállalat (Elektrotechnika) Gricser Petemé oki. villamosmérnök Miskolci Postaigazgatóság (Gyengeáramú elektrotechnika) Kövesdi Géza oki. gépészmérnök Miskolci Tervező Iroda (Elektrotechnika) Nagy Imre oki. gépészmérnök VIMELUX Finommechanikai Vállalat (Elektrotechnika) TANSZÉK Egyetemi adjunktus: Dr. Ág Árpád Dr. Demendy Zoltán Demjén József Gőri Árpád Kakuszi Mária Dr. Lendvay Pálné Majoros László Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója Szalánczy Sámuel Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója (kétszer) Szőnyi József Ujszászi József ' Egyetemi tanársegéd: Bozsik István Takács Csaba Tudományos segédmunkatárs: Detre Márta Vitéz Gábor Tanszéki technikai szakoktató: Dr. Scholtz Petemé Tanszéki könyvtáros: Dr. Szecső Gusztávné Tanszékvezető egyetemi tanár: Dr. Terplán Zénó a műszaki tudományok doktora, kitüntetései: Magyar Népköztársasági Érdemérem arany fokozata, Munka Érdemrend ezüst fokozata, A Felsőoktatás Kiváló Dolgozója, Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója, A Gépipar Kiváló Dolgozója Egyetemi docens: Dr. Drobni József a műszaki tudományok kandidátusa, Árvízvédelemért Érem, Munka Érdemrend bronz fokozata Herczeg István Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója Dr. Szaladnya Sándor a műszaki tudományok kandidátusa, kitüntetései: Szocialista Munkáért Érdemérem, Felszabadulási Jubileumi Emlékérem, A Gépipar Kiváló Dolgozója Tar Sándor Magyar Népköztársasági Érdemérem bronz fokozata, Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója Varga Gábor Tanszéki adminisztratív ügyintéző: Kemény Gyuláné Tanszéki gazdasági ügyintéző: Takács Csabáné Tanszéki mechanikus: Csengeri Sándor Szebeny Ferenc Tanszéki betanított munkás: Kuncsik László Tanszéki segédlaboráns: Pribély Antalné Hivatalsegéd: Jánosik Ferencné Zvára Pálné GÉPELEMEK TANSZÉKE Egyetemi adjunktus: Dr. Antal Miklós Dr. Apró Ferenc Fancsali József Kováts Attila Dr. Lendvay Pál Nagy Géza Dr. Scholtz Péter Szabaczky Károly kitüntetései: Felszabadulási Jubileumi Emlékérem, Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója Szota György Tóth Ottó Ungár Tamás Vida András Egyetemi tanársegéd: Döbröczöni Ádám Jálics Károly Lendváry Csaba Honvédelmi Érdemérem Nagy István Páll Sándor Siposs István Szávai Péter Tatár Iván ösztöndíjas gyakornok: Fülöp Zsolt Tanszéki előadó: Kováts Attiláné 30 31

18 Tanszéki adminisztratív ügyviteli dolgozó: Csontos Istvánná Tanszéki technikus: Farkas János Tanszéki mechanikus: Hegedűs Barna Makár Péter Patai Zsigmond Műszaki rajzoló: Herczeg Istvánná Tanszéki laboráns: Hamerii Jenőné Tanszéki kisegítő: Sotkó Erzsébet Tóth Fetencné Az MTA státusában: Tudományos munkatárs: Gubicza László Szakmunkás: Aczél Tibor (mellékfoglalkozású) Meghívott gyakorlatvezetők: Boros Miklós oki. gépészmérnök Diósgyőri Gépgyár (Géprajz II., Gépelemek I.) Komlóssy Tibor oki. gépészmérnök Diósgyőri Gépgyár (Géprajz II., Gépelemek I.) GÉPGYARTASTECHNOLÖGIAI TANSZÉK Adminisztratív ügyintéző: Mokó Valéria Hivatalsegéd: Tomkó Istvánná Meghívott gyakorlatvezetők: Dudás Illés oki. gépészmérnök, Diósgyőri Gépgyár (Gépgyártástechnológia alapjai, Gépgyártástechnológia II.) Pálos Attila oki. gépészmérnök, Diósgyőri Gépgyár (Gépgyártástechnológia alapjai, Gépgyártástechnológia II.) Perger Géza oki. gépészmérnök, Gépipari Technológiai Intézet (Gépgyártástechnológia alapjai, Gépgyártástechnológia II.) Székely László oki. gépészmérnök, Lenin Kohászati Művek (Alkatrészgyártás és szerelés. Készülékszerkesztés) Dr. Tóth Tibor oki. gépészmérnök, Gépipari Technológiai Intézet (Alkatrészgyártás és szerelés. Gépgyártástechnológia alapjai. Megmunkálások I.) Vadász Dénes oki. gépészmérnök, Gépipari Technológiai Intézet (Gépgyártástechnológia alapjai. Megmunkálások I.) Tanszékvezető egyetemi tanár: Dr. Gribovtzki László a műszaki tudományok kandidátusa, kitüntetései: Munka Érdemérem, Felszabadulási Jubileumi Emlékérem, Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója, A Gépipar Kiváló Dolgozója Egyetemi adjunktus: Berkes Rudolf Erdődy László Detzky Iván A Gépipar Kiváló Dolgozója Fancsali Józsefné Dr. Fridiik László Gács György Miniszteri Dicséret Gyáni Károly Dr. Horánszky Árpád (másodállású) Kardos László Kazár László Leskó Balázs Ludvig László Miniszteri Dicséret Dr. Molnár József Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója Orosz László Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója Szűcs János A Gépipar Kiváló Dolgozója Vékony Sándor Egyetemi tanársegéd: Kedl László (másodállású) Nagy Sándor Pap József Szabó Ottó Varga János ösztöndíjas gyakornok: Fülöp Zsoltné Pap Józsefné Tanszéki mérnök: Szabó Sándor Tanszéki előadó: Varga Tiborné Tanszéki műhelyvezető: Farkasovszki István Madarász János Kiváló Dolgozó Pallai László Tóth Tibor Tanszéki mechanikus: Derekas Lajos Kovács István Lipták László Szakmunkás: Belkó Gyula Réz Magdolna Kutatási segéderő: Garbay Judit Vigh Györgyné Tanszéki kisegítő: Rech Imréné Tanszékvezető egyetemi docens: Dr. Susánszky János A Gépipar Kiváló Dolgozója (kétszer) Egyetemi docens: Dr. Faller Gusztáv (megbízásos jogviszony) a műszaki tudományok kandidátusa Egyetemi adjunktus: Albert Pál Czabán János Kiváló Dolgozó Heidrich László (mellékfoglalkozású) Dr. Vargha Jenő Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója Egyetemi tanársegéd: Baross Szabolcs Fekete Iván (másodállású) Kavesánszky László (másodállású) Urbán Rozália Tudományos kutató: Szintay István Tanszéki adminisztratív ügyintéző: Pásztor Olga Tanszéki könyvtáros: Alföldi Lászlóné Tanszéki laboráns: Tóth Magdolna STANI TANSZÉK Műszaki ügyintéző: Galyas Béla Hivatalsegéd: Szigeti Istvánná Meghívott előadók: Dr. Farkas I. Zoltán öntödei Vállalat, Salgótarján főosztályvezető (Kohóipari gyártervezés) Dr. Halmágyi Károly Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt, osztályvezető (Bányagazdaságtan) Kelemen Zoltán Országos Piackutató Intézet, osztályvezető (Piackutatás) Dr. Kövess Gyula Dorogi Szénbányák, osztályvezető (Bányaipari üzemgazdaságtan) Krajcsovits Márton INFELOR Rendszertechnikai Vállalat főosztályvezető (Számítás- és ügyviteltechnika) Dr. Lőrincz Oszkár Özdi Kohászati Üzemek főosztályvezető (Kohóipari üzemgazdaságtan) MihályfiPál Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság, osztályvezető (Gépipari gyártervezés) 32 33

19 l*" Dr. Nóvák István c. egyetemi docens, a jog- és államtudományok kandidátusa Megyei Bíróság Miskolc, tanácsvezető bíró (Jogi ismeretek) Novotni Lajos Hajdúsági Iparművek, osztályvezető (Folyamatszervezés) Dr. Pásthy Lajos Magyar Híradástechnikai Egyesülés, osztályvezető (Könyvvitel) Pogány Károly MHE Számítástechnikai és Szervezési Intézet osztályvezető (Pénzügyi ismeretek) Schottner Lajos Ózdi Kohászati Üzemek főosztályvezető (Kohóipari üzemgazdaságtan) Savely László Vegyipari Gépgyártási Szabványosítási Központ, központvezető (Szabványosítás) Szálai László Borsodi Szénbányák, munkaszervező bányamérnök (Bányaipari üzemgazdaságtan) Dr. Stark Antal Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem egyetemi docens, dékán (Népgazdasági tervezés) Dr. Timár László Megyei Bíróság Miskolc, elnökhelyettes (Jogi ismeretek) Tanszékvezető egyetemi tanár: Dr. Gáspár Gyula a matematikai tudományok kandidátusa, kitüntetései: Munka Érdemrend arany fokozata, A Szocialista Munkáért Érdemérem, Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója Egyetemi tanár: Dr. Hosszú Miklós a matematikai tudományok doktora, Munka Érdemrend ezüst fokozata Dr. Vincze Endre a matematikai tudományok kandidátusa Dr. Tiszai István Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium főosztályvezető (Beruházási politika) Dr. Trethon Ferenc Nehézipari Minisztérium, c. egyetemi docens, főosztályvezető (Bányaipari üzemgazdaságtan) Várszegi Ödön Fővárosi Gázkészülékgyártó Vállalat, igazgató (Iparstatisztika) Dr. Wiesellván Figyelő Szerkesztősége Budapest, szerkesztő (Nemzetközi gazdasági ismeretek) Meghívott gyakorlatvezetők: BenyákBéla Városi Tanács Miskolc, osztályvezető (Gépipari üzemgazdaságtan) Graffjódi Sándor Építésgazdasági és Szervezési Intézet, tudományos csoportvezető (Ergonómia és munkaszervezés) Molnár László Borsodnádasdi Lemezgyár, igazgatóhelyettes (Kohóipari üzemgazdaságtan) Dr. Sipőtz István Kőolaj- és Földgázbányászati Ipari Kutató Laboratórium, műszaki-gazdasági tanácsadó (Bányaipari üzemgazdaságtan) MATEMATIKAI TANSZÉK Egyetemi docens: Dr. Huszthy László Dr. Nikodémusz Antal Raisz Iván Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója Dr. Szarka Zoltán Egyetemi adjunktus: Batár Zoltán Szocialista Kultúráért Emlékérem Berkes Rudolfné Dr. Csernyák László Dr. Dormány Mihály Dömötör Ferenc Dömötör Ferencné Fehér Sándor Fónyad Zoltán Dr. Kelemen József Kiss Barna Salánki József Dr. Törő Béla Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója Egyetemi tanársegéd: Dr. Csernyák Lászlóné Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója Erdélyi Zoltán Jeney András Kiss Endre Raisz Péter Schmauser Károlyné Szloboda Miklós Tégen Magdolna Tanszéki adminisztratív ügyintéző: Madarasi Margit Előadó: Szőnyi Józsefné Tanszéki mérnök: Lángos István Dr. Varjú Attila Tanszéki technikus: Kiss József Tóth Ferenc Tanszékvezető egyetemi tanár: Dr. Kozák Imre a műszaki tudományok kandidátusa, kitüntetései: Munka Érdemrend ezüst fokozata, Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója Egyetemi tanár: Dr. Sályi István a műszaki tudományok doktora, kitüntetései: a Kossuth-díj III. fokozata, Munka Vörös Zászló Érdemrendje, Munka Érdemrend (kétszer), Munka Érdemrend arany fokozata, Magyar Népköztársasági Érdemrend V. fokozata, Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója Tanszéki mechanikus: Bárányi Károlyné Bartók István Kutatási segéderő: Dabóczy Sarolta Gépkezelő: Juhász Erzsébet Tanszéki segédlaboráns: Csirikusz Józsefné Szolnoki Istvánné Szolnoki Pálné Tudományos ösztöndíjas gyakornok: Hnisz László Kollár András Pance Miklós Meghívott előadók: Bancsik Zsolt Zalka Máté Gépipari Technikum és szakközépiskola, tanár ( VIII.) Bozzay Albert Diósgyőri Gépgyár, mérnök ( I II.) Dr. Janositz János MTA Bányászati Munkaközösség tudományos munkatárs ( III., IV.) Nagy Sándor MTA Akadémiai Kutató Csoport, tudományos munkatárs ( II.) Szabó Margit Kossuth Gimnázium, tanár ( VIII.) MECHANIKAI TANSZÉK Egyetemi docens: Dr. Kiss Lajos Dr. Páczeit István Egyetemi adjunktus: Király Béla Palánkai Iván Szabó Imre Dr. Szilassy István Vidó Endre Egyetemi tanársegéd: Dr. Ecsedi István Forrai László Jezsó Károly Kalmár László Lehoczky László 34 35

20 Porpáczy Lajos Pödör András Visnyei Lászlóné ösztöndíjas gyakornok: Herpai Béla Tanszéki előadó: Miklós Lászlóné Kiváló Dolgozó Tanszéki mechanikus: Fodor Gyula Pásztor István Kiváló Dolgozó Nyáry Zsuzsanna Tanszéki kisegítő: Mátraházi Károlyné Tanszéki munkaerő: Szeidl Györgyné Hivatalsegéd: Prókay Istvánné Takarító: Oláh Ferencné MECHANIKAI Tanszékvezető egyetemi tanár: Dr. Romvári Pál a műszaki tudományok kandidátusa, kitüntetései: Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója, Felszabadulási Jubileumi Emlékérem Egyetemi docens: Dr. Dénes Miklós kitüntetései: Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója, Felszabadulási Jubileumi Emlékérem Egyetemi adjunktus: Dr. Béres Lajos Dr. Farkas Józsefné Kóródy László Kovács Ferenc Lövet László Pirkó József Sárvári József Zolnay Gábor Egyetemi tanársegéd: Balogh András Gál Gaszton Gál István Schaffer József Az MTA státusában: Tudományos munkatárs: Nagy Sándor Szeidl György Tudományos segédmunkatárs: Mende Mátyás Patkó Gyula Kutatási segéderő: Németh Sarolta Prókay Katalin (részfoglalkozású) Ujszászi Józsefné Meghívott előadók: Dr. Matolcsy Mátyás Autóipari Kutató Intézet, oki. gépészmérnök (Szerkezetek dinamikája) Dr. Szabó János az MTA levelező tagja, Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium, a miniszter első helyettese (Szerkezetek szilárdságtana) TECHNOLÓGIAI TANSZÉK Szabó Endre Török Imre MM ösztöndíjas: Kiss Antal Tóth László Tanszéki adminisztrátor: Bánhegyi Ilona Szabó Zoltánné Előadó: Treit Lászlóné Tanszéki technikus: Sass János Selyebi István Toldi József Tanszéki mechanikus: Fucker Fridolin Kiváló Dolgozó Kupecz József Pajták László Tanszéki laboráns: Makár Petemé Samu Zoltánné Tanszéki segéderő: Tóth Károlyné Hivatalsegéd: Horváth Józsefné Az MTA státusában: Tudományos munkatárs: Vizy György Laboráns: Juhász Kálmánné Kovács Ferencné Adminisztrátor: Dr. Szilas A. Pálné (részfoglalkozású) Mechanikus: Szemán Sándor Meghívott előadó: Dr. Herendovics Imre c. egyetemi docens, Borsodi Szénbányák, osztályvezető (Metallográfia és anyagvizsgálat I II. Szerkezeti anyagok technológiája I II. Hegesztés) Meghívott gyakorlatvezetők: Czakó Lajos Lenin Kohászati Művek, anyagvizsg. technológus (Szerkezeti anyagok technológiája) Tanszékvezető egyetemi tanár: Dr. Lévai Imre a műszaki tudományok kandidátusa, kitüntetései: Munka Érdemérem, Munka Érdemrend ezüst fokozata, Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója Egyetemi tanár: Dr. ifj. Sályi István a műszaki tudományok kandidátusa Egyetemi docens: Dr. Farkas József a műszaki tudományok kandidátusa Egyetemi adjunktus: Dr. Cselényi József Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója Daróczy Levente Nagy István Vass András SZÁLLÍTÓBERENDEZÉSEK TANSZÉKE Deák István Miskolci Műanyagfeldolgozó Vállalat, főmérnök (Szerkezeti anyagok technológiája) Débnár Lászlóné Miskolci Műanyagfeldolgozó Vállalat, kohásztechnológus mérnök (Szerkezeti anyagok technológiája) Joósz Gábor Lenin Kohászati Művek, főmérnök (Szerkezeti anyagok technológiája) Káderjuk Gyula December 4. Drótművek, üzemvezető (Szerkezeti anyagok technológiája) Kisházi Géza Lenin Kohászati Művek üzemfenntartási osztály, osztályvezető-helyettes (Metallográfia és anyagvizsgálat) Kovács Károly Diósgyőri Gépgyár szerkesztési osztály, oki. gépészmérnök (Metallográfia és anyagvizsgálat) Molnár Gyula Bánki Donát Műszaki Főiskola Miskolci Tagozata, docens (Szerkezeti anyagok technológiája) Seregély György '101. sz. Ipari Tanuló Intézet, mérnök-tanár (Szerkezeti anyagok technológiája) Egyetemi tanársegéd: CsekőBéla Lipták Antal Tudományos segédmunkatárs: Kreszács Róbert Tanszéki mérnök: Juhász János Tanszéki adminisztratív ügyintéző: Rasztóczky Péterné Tanszéki technikus: Herke László Tanszéki mechanikus: Varjú László Kutatási segéderő: Lovrity Imréné Tanszéki laboráns: Jakab Gyuláné Magyar Zoltán (részfoglalkozású) 36 37

NEHÉZIPARI MŰSZAKI EGYETEM ÉVKÖNYV 1970/71. N KözponH Könyvtár Ki 'Egyetemtörténeti Gyűjtemény MISKOLC, 1972

NEHÉZIPARI MŰSZAKI EGYETEM ÉVKÖNYV 1970/71. N KözponH Könyvtár Ki 'Egyetemtörténeti Gyűjtemény MISKOLC, 1972 NEHÉZIPARI MŰSZAKI EGYETEM ÉVKÖNYV 1970/71 N KözponH Könyvtár Ki 'Egyetemtörténeti g Gyűjtemény MISKOLC, 1972 Szerkesztő bizottság: Fehér László Nagy Gusztáv (felelős szerkesztő) Dr. Szabó László Tar Sándor

Részletesebben

NEHÉZIPARI MŰSZAKI EGYETEM ÉVKÖNYV 1972 73. *fe"í MISKOLC, 1975

NEHÉZIPARI MŰSZAKI EGYETEM ÉVKÖNYV 1972 73. *feí MISKOLC, 1975 -«--"^- --' NEHÉZIPARI MŰSZAKI EGYETEM ÉVKÖNYV 1972 73 *fe"í MISKOLC, 1975 TARTALOMJEGYZÉK A Nehézipari Műszaki Egyetem vezetősége és vezető testületei az 1972/73. tanévben 3 Tanévnyitó. Dr. Simon Sándoi

Részletesebben

NEHÉZIPARI MŰSZAKI EGYETEM ÉVKÖNYV 1974/75 MISKOLC, 1976

NEHÉZIPARI MŰSZAKI EGYETEM ÉVKÖNYV 1974/75 MISKOLC, 1976 NEHÉZIPARI MŰSZAKI EGYETEM ÉVKÖNYV 1974/75 MISKOLC, 1976 A NEHÉZIPARI MŰSZAKI EGYETEM VEZETŐSÉGE AZ 1974/75. TANÉVBEN Rektor: Dr. Simon Sándor tanszékvezető egyetemi tanár Szerkesztő bizottság: FEHÉR LÁSZLÓ

Részletesebben

A választók névjegyzéke

A választók névjegyzéke A választók névjegyzéke 1. Czikhardt Gyula 41. Fekete Lídia 81. Tarcsi Béla 2. Egyházy Béla 42. Csizmadia Zoltán 82. Tarcsi Béláné 3. Egyházy Sarolta 43. Ifj. Csizmadia Zoltán 83. Kovács Gáspárné 4. Ifj.

Részletesebben

NEHÉZIPARI MŰSZAKI EGYETEM ÉVKÖNYV 1976/77. MISKOLC, 1978

NEHÉZIPARI MŰSZAKI EGYETEM ÉVKÖNYV 1976/77. MISKOLC, 1978 NEHÉZIPARI MŰSZAKI EGYETEM ÉVKÖNYV 1976/77. MISKOLC, 1978 Szerkesztő bizottság: DR CZEPPER GÉZA rektori hivatalvezető HORNYÁK MIHÁLY tanulmányi osztályvezető A NEHÉZIPARI MŰSZAKI EGYETEM VEZETŐSÉGE ÉS

Részletesebben

Lap1 LEJÁRT SÍRHELYEK -ABC NÉV LEÁNYKORI NÉV SZÜL. ELHUNYT SÍRHELY

Lap1 LEJÁRT SÍRHELYEK -ABC NÉV LEÁNYKORI NÉV SZÜL. ELHUNYT SÍRHELY LEJÁRT SÍRHELYEK -ABC 2015. 10. 09. NÉV LEÁNYKORI NÉV SZÜL. ELHUNYT SÍRHELY Abonyi József 1914 1984 0005-0033 Ádám Gáborné Gőz Eszter 0035-0054 Agócs Pál 1937 1990 0045-0018 Alföldi Zsigmondné Bodnár Róza

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Orvosné Dr. Kósa Ildikó

Orvosné Dr. Kósa Ildikó Á LMOSD Farkas Pál (független) Demeter Csaba Kozma Barnáné Adorján Csaba Ármós Zoltán Asztalos Sándor Fórián József Markocsány Tamásné Wrábel Gyula Sándor Toplak Jenő B AGAMÉR Orvos Mihály (MSZP) Erdősné

Részletesebben

Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása

Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc 116/2006. (XI. 9.) Kgy. számú határozat Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása A

Részletesebben

1. TEVK 1. számú szavazókör (Művelődési és Ifjúsági Központ, Deák F. u. 6.)

1. TEVK 1. számú szavazókör (Művelődési és Ifjúsági Központ, Deák F. u. 6.) A 2010. október 3. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán Kisújszállás városban működő szavazatszámláló bizottságok választott tagjai, póttagjai 1. TEVK

Részletesebben

1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő. Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János

1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő. Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János 1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János Idézet: Élj az idővel hát: fürgén elindulnak az évek, s nem jön olyan jó több, mint ami már oda van

Részletesebben

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD A HOFFMANN CSALÁD HÁTSÓ SORBAN ÁLLNAK: JÁNOS (szül: 1935), ROZÁLIA (1931), MÁRIA (1926), ILONA (1923), LAJOS (1929) KÖZÉPEN: HOFFMANN LAJOSNÉ- MÁRTON MÁRIA (1898), ELİTTE A GYEREKEK: IRÉN (1938), ERZSÉBET

Részletesebben

post humus Dr. Békés Imrének, az Állam- és Jogtudományi Kar professor emeritusának. Az Eötvös-gyűrűt a professzor felesége vette át.

post humus Dr. Békés Imrének, az Állam- és Jogtudományi Kar professor emeritusának. Az Eötvös-gyűrűt a professzor felesége vette át. 2010. szeptember 10. ELTE Ünnepi Szenátusi Ülés kitüntetések Az Egyetem Szenátusa Eötvös-gyűrűt adományozott: post humus Dr. Békés Imrének, az Állam- és Jogtudományi Kar professor emeritusának. Az Eötvös-gyűrűt

Részletesebben

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján II. A dallam magva s l s m A. 1. a) Csön-csön, gyűrű 677, 677* b) Csipi-csóka 32, 33 a) b) 2. b) Érik a meggyfa 535 f) Egyéb 555 3. a) Fehér liliomszál 540, 541

Részletesebben

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények 10km Férfi 10-18 éves 1 2064 Lovas Bence 2004.04.04 11 0:35:29 1:14:41 10km Férfi 19-30 éves 1 2044 Szabó József 1990.02.16 25 0:21:54 0:44:37 2 2099 Szaniszló Máté 1988.08.23 26 0:23:08 0:47:23 3 2105

Részletesebben

1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László

1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László 1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László Idézet: Amíg az ember él, előre kell haladni (Che Guevara) Antal László Bakó Károly Búzás

Részletesebben

Idõpont Elnök Alelnök Titkár Ügyvezetõ alelnök

Idõpont Elnök Alelnök Titkár Ügyvezetõ alelnök V. AZ EGYESÜLET TISZTSÉGVISELÔI Az OMBKE vezetô tisztségviselôi (1892 2002) Idõpont Elnök Alelnök Titkár Ügyvezetõ alelnök Fõtitkár (f.t.) (ügyv.a.e.) Fõtitkárhelyettes (f.th.) Ügyvezetõ fõtitkár (ügyv.f.t.)

Részletesebben

Ergonómia és Pszichológia Tanszék Dr. Benedek András egyetemi tanár, int.ig., tanszékvezető Műszaki Pedagógia Tanszék Bartha Zsolt testnevelő tanár

Ergonómia és Pszichológia Tanszék Dr. Benedek András egyetemi tanár, int.ig., tanszékvezető Műszaki Pedagógia Tanszék Bartha Zsolt testnevelő tanár A Gazdaság- és Társadalomtudományi Karon működő állandó-, munka- és szakbizottságok Állandó Bizottságok Kari Oktatási Bizottság Elnök: Dr. Benedek András egyetemi tanár, int.ig., tanszékvezető Társelnök:

Részletesebben

Jelentkező neve Épület neve Épület címe

Jelentkező neve Épület neve Épület címe Csikja Dávid Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Dobos Dániel Dominik Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Fekete Richárd

Részletesebben

Egyetem tér 1. Kémia Épület 4. Angyal Dávid szakmai szolgáltató

Egyetem tér 1. Kémia Épület 4. Angyal Dávid szakmai szolgáltató 1. Aczél Ágnes gazdasági ügyintéző TTK Kísérleti Fizikai 2. Andirkó Erika könyvtáros TTK Matematikai Intézet 3. Angi Emese nyelvtanár TTK Dékáni Hivatal Nyelvtanári Csoport 4. Angyal Dávid szakmai szolgáltató

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

NEHÉZIPARI MŰSZAKI EGYETEM ÉVKÖNYV 1973/74 MISKOLC, 1975

NEHÉZIPARI MŰSZAKI EGYETEM ÉVKÖNYV 1973/74 MISKOLC, 1975 NEHÉZIPARI MŰSZAKI EGYETEM ÉVKÖNYV 1973/74 MISKOLC, 1975 A NEHÉZIPARI MŰSZAKI EGYETEM VEZETŐSÉGE ÉS VEZETŐ TESTÜLETEI AZ 1973/74. TANÉVBEN Felelős kidó: DR.TAJNAFÖI JÓZSEF rektorhelyettes Szerkesztő bizottság:

Részletesebben

Eötvös József Koszorú

Eötvös József Koszorú Eötvös József Koszorú (1993-2011) 2011 Báldi Tamás, a földtudományok doktora, Fésüs László, az állatorvos-tudomány doktora Józan Péter, az orvostudomány doktora Lantos Béla, a műszaki tudományok doktora

Részletesebben

NEM NYERTES PÁLYÁZÓK febrár 8. és február 22. között kiírt KÖLTSÉGELVŰ LAKÁSPÁLYÁZAT

NEM NYERTES PÁLYÁZÓK febrár 8. és február 22. között kiírt KÖLTSÉGELVŰ LAKÁSPÁLYÁZAT NEM NYERTES PÁLYÁZÓK 2016. febrár 8. és február 22. között kiírt KÖLTSÉGELVŰ LAKÁSPÁLYÁZAT Ssz. Név 1. Bakos Zoltán 2. Bakos Zoltán 3. Bakos Zoltán 4. Bakos Zoltán 5. Balog Csaba 6. Balog Csaba 7. Balog

Részletesebben

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika Pappné Dr. Forgács Edit PhD. intézményvezető,,, közoktatási vezető nyelvtudományi PhD. Germanisztika Szénási Andrea intézményvezető-helyettes,, Tóth Attiláné Deák Andrea intézményvezető-helyettes, André

Részletesebben

hrsz a terven NAGY LÁSZLÓ MESTER U /1 SZILÁGYI JÓZSEF MESTER U /2 DANKÓ LÁSZLÓ MESTER U MÁTÉ ISTVÁNNÉ MESTER U /1

hrsz a terven NAGY LÁSZLÓ MESTER U /1 SZILÁGYI JÓZSEF MESTER U /2 DANKÓ LÁSZLÓ MESTER U MÁTÉ ISTVÁNNÉ MESTER U /1 név cím hrsz a terven NAGY LÁSZLÓ MESTER U 35 17015/1 SZILÁGYI JÓZSEF MESTER U 33 17015/2 DANKÓ LÁSZLÓ MESTER U 27 17018 MÁTÉ ISTVÁNNÉ MESTER U 9 17019/1 GEDEI GYULA GYÖRGY MESTER U 11 17019/2 GEDEI ANIKÓ

Részletesebben

A Budapesti Ügyvédi Kamara évi választás. A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak

A Budapesti Ügyvédi Kamara évi választás. A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak J E L Ö L Ő B I Z O T T S Á G A Budapesti Ügyvédi Kamara 2010. évi választás A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak JELÖLŐ LISTÁJA (A tisztségviselők

Részletesebben

Pedagógusok iskolai végzettsége. Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga

Pedagógusok iskolai végzettsége. Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga Pedagógusok iskolai végzettsége Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga 1. Borbély András Igazgató Építészmérnök Mérnök Közoktatási vezető 2. Kisgergely Mária Közismereti igh. Ének

Részletesebben

Nagyszállás Házi bekötések

Nagyszállás Házi bekötések Nagyszállás Házi bekötések Majoranna Név Hrsz. Majoranna 1/b Üres telek 02362/382 Majoranna 1 Jung János 02362/113 Majoranna 1/a Lászlóné Hudák Erika 02362/311 Majoranna 2 Özv. Daru Jánosné 02362/115 Majoranna

Részletesebben

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv , Gábortelep telefonkönyv ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Mini ABC 5663 Széchenyi utca 39-68 425480 ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Vegyesbolt 5664 Gábortelep, Vasút utca 44-68 425482 Annus Imréné 5664

Részletesebben

angol nyelv fizika, kémia testnevelés

angol nyelv fizika, kémia testnevelés Pappné Dr. Forgács Edit PhD. intézményvezető,, kutató tanár,, nyelvtudományi PhD. Germanisztika Szénási Andrea intézményvezető-helyettes,,, Tóth Attiláné Deák Andrea intézményvezető-helyettes, André Mihály,

Részletesebben

az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa

az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa Dr. Belyó Pál az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa Bódiné Vajda Györgyi dr. a KSH Tájékoztatási főosztály,

Részletesebben

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota Szállás 52 1 Pados László 1995.09.11 Igen D Fehér 2 Láday Tamás 1996.03.20 Igen D Fehér 3 Jacsó Richárd 1996.12.25 Nem D Fehér 4 Antal Arnold István 1997.04.14 Igen D Fehér 5 Szabó Bence 1998.02.02 Igen

Részletesebben

Sorszám Név Születési idő Utolsó bejegyzés Megjegyzés 1. Ágoston Terézia Ajtai Mária

Sorszám Név Születési idő Utolsó bejegyzés Megjegyzés 1. Ágoston Terézia Ajtai Mária Sorszám Név Születési idő Utolsó bejegyzés Megjegyzés 1. Ágoston Terézia 1936.10.10 1949.01.31 2. Ajtai Mária 1970.07.01 1985.06.18 3. Antal József 1956.08.22 1971.06.12 4. Antal Mária 1940.02.19 1953.06.17

Részletesebben

TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub. 1988. május 18. Alapító tagok: 1028 fı

TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub. 1988. május 18. Alapító tagok: 1028 fı TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub Alapító tagok: 1028 fı 1988. május 18. TDDSZ elsı országos választmányi ülése Megválasztott ügyvivı Bizottság:

Részletesebben

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37 Férfi Kajak 1 1 Abszolut hely.: 4 Start: 10:00:30 beérkez 14:08:57 Rajtszám: 36 Futott idı: 4:08:27 Horváth Attila 2 Abszolut hely.: 5 Start: 10:04:55 beérkez 14:15:08 Rajtszám: 3 Futott idı: 4:10:13 Beck

Részletesebben

TANTÁRGYFELOSZTÁS A 2016/2017. tanév A Fehérgyarmati Deák Ferenc Gimnázium és Kollégium pedagógusainak heti munkaidőbeosztása 5.K - 12.

TANTÁRGYFELOSZTÁS A 2016/2017. tanév A Fehérgyarmati Deák Ferenc Gimnázium és Kollégium pedagógusainak heti munkaidőbeosztása 5.K - 12. sorszám TANTÁRGYFELOSZTÁS A 6/7. tanév A Fehérgyarmati Deák Ferenc Gimnázium és Kollégium pedagógusainak heti munkaidőbeosztása 5.K -.A osztály A pedagógus neve megjelölése 5.K 6.K 7.K 8.K 9.NY 9.A 9.B

Részletesebben

SORSZÁM (NYILV.SZÁM) Esztergomi Járásbíróság. Bíróság Székesfehérvári Járásbíróság. Kerületi Bíróság. dr. Gremspergerné Drippey Mária Anna (alapító)

SORSZÁM (NYILV.SZÁM) Esztergomi Járásbíróság. Bíróság Székesfehérvári Járásbíróság. Kerületi Bíróság. dr. Gremspergerné Drippey Mária Anna (alapító) SORSZÁM (NYILV.SZÁM) 1. (115) 2. (119) 3. (114) 4. (074) 5. (075) 6. (008) 7. (087) 8. (016) 9. (109) 10. (052) 11. (051) 12. (03) 13. (026) 14. (122) 15. (009) 16. (021) 17. (130) 18. (042) 19. (079)

Részletesebben

Dr. l\/iilasovszky Béla

Dr. l\/iilasovszky Béla 1 I k ı! li Í 1 J I' -ze ıı Dr. l\/iilasovszky Béla (1900-1973) DR. MILASOVSZKY BÉLA 1900-1973. Született 1900. április 21-én, Szepes vármegyében, Szomolnokon. Dolgos életútját szülőföldjén, a szomolnokhutai

Részletesebben

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter Ismertetem Magyarország köztársasági elnökének és honvédelmi miniszterének határozatait elismerésekről. A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

Részletesebben

VEZETŐ TESTÜLETI ÜLÉSEK IDŐPONTJAI, NAPIRENDI PONTJAI A 2014/2015. TANÉV 2. FÉLÉVÉBEN

VEZETŐ TESTÜLETI ÜLÉSEK IDŐPONTJAI, NAPIRENDI PONTJAI A 2014/2015. TANÉV 2. FÉLÉVÉBEN VEZETŐ TESTÜLETI ÜLÉSEK IDŐPONTJAI, NAPIRENDI PONTJAI A 2014/2015. TANÉV 2. FÉLÉVÉBEN Elfogadta: a Miskolci Egyetem Szenátusa a 30/2015. sz. határozatával. TARTALOMJEGYZÉK I. A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

TANÉVNYITÓ 2014. Nagy József

TANÉVNYITÓ 2014. Nagy József TANÉVNYITÓ 2014 Nagy József PROGRAM M E G H Í V Ó HIMNUSZ A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZENÁTUSA ÉS AZ ERDŐMÉRNÖKI KAR TANÁCSA PROF. DR. FARAGÓ SÁNDOR REKTOR TANÉVNYITÓ ÜNNEPI BESZÉDE PROF. DR. LAKATOS

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1 83 Csire Sándor - 01:40:30 00:00:00 2 59 Németh Miklós Sólyom Team 01:40:31 00:00:00 3 145 Jakab Csaba - 01:41:38

Részletesebben

2016. június június 6.

2016. június június 6. 2016. június 1. 2016. június 6. GYŐRI ÉDES TERMÉKCSOMAG: Szalainé Koczó Erzsébet Juhász Edit (feldolgozás alatt) SZŐLLŐSI ISTVÁNNÉ Zoltán Oláh Czanik Beáta Szabó Veronika A Györgyné Barati Istvánné Botos

Részletesebben

2. Képviselő-testület hatályon kívül helyezi a Z-31/2010. (II.15.) számú határozatát.

2. Képviselő-testület hatályon kívül helyezi a Z-31/2010. (II.15.) számú határozatát. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 2-32/2010/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július 29-i rendkívüli zárt üléséről.

Részletesebben

Futapest Crossfutás Csömör december 11.

Futapest Crossfutás Csömör december 11. Futapest Crossfutás Csömör 2011. december 11. Végeredmény 4 KM Gyerek 1. RAJSZKI LILI 1998 280 15:55 2. Turschl Bence 1999 241 16:56 3. Bócz Patricia 1998 244 16:59 4. Kiss Viktor Zsolt 1997 246 17:57

Részletesebben

FELNŐTT ORSZÁGOS BAJNOKOK

FELNŐTT ORSZÁGOS BAJNOKOK FELNŐTT ORSZÁGOS BAJNOKOK Férfi egyes 1905. Redlich Béla 1906. Tolnai József 1907-08. László Albert 1909-10. Jacobi Roland 1911. Mechlovits Zoltán 1912. Pécsi Dániel 1925-26. Mechlovits Zoltán 1927. Glancz

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1 174 Vígh Zoltán - 01:34:30 00:00:00 2 139 Nagy Gyula Alföld KS 01:34:32 00:00:01 3 152 Vízer Barnabás Team Katay 01:36:57

Részletesebben

Arany János Országos Irodalom Verseny: Implom József Országos Helyesírási Verseny: 31. Kárpátmedencei irodalmi. pályázat:

Arany János Országos Irodalom Verseny: Implom József Országos Helyesírási Verseny: 31. Kárpátmedencei irodalmi. pályázat: Implom József Országos Helyesírási Verseny: Arany János Országos Irodalom Verseny: Rab Fanni 9.b 9. helyezett Zay János 7. helyezett Csóka Nikoletta 9.e I Boda Nikolett 11.d IV. helyezett (Antal Andrea)

Részletesebben

Rákóczi 1-2-0 5805/21

Rákóczi 1-2-0 5805/21 120 Rákóczi 100 Rákóczi 100 Tokaji 100 Kopogó Szalamics Szabolcs Nyíregyháza Kopogó u. 2. 0425/1 Nyíregyháza Kopogó u. 0425/4 Brehovszki Puskás Erika Nyíregyháza Kopogó u. 8. 0425/6 0425/6 Árendás Miklós

Részletesebben

Andrássy Gyula Szakközépiskola

Andrássy Gyula Szakközépiskola 2011 2015 Meghívó Andrássy Gyula Szakközépiskola A Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola ÉRETTSÉGIZŐ ÉVFOLYAMA 2015. április 30-án 17.00 órakor búcsúzik iskolájától A ballagási ünnepélyre szeretettel

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településüzemeltetési és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottsági ülésének

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településüzemeltetési és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottsági ülésének Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településüzemeltetési és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottsági ülésének a) jegyzıkönyve b) határozata : 2/2015 Napirendi pontok: 1. A 2015.

Részletesebben

ÜNNEPÉLYES TANÉVZÁRÓ NYILVÁNOS KARI TANÁCSÜLÉSRE

ÜNNEPÉLYES TANÉVZÁRÓ NYILVÁNOS KARI TANÁCSÜLÉSRE Fotó: RRV Légy hasonló az égen szálló madárhoz, aki a törékeny gallyon megpihenve átéli az alatta tátongó mélységet, mégis vígan énekel, mert bízik szárnyi erejében. (Victor Hugo) PROGRAM NYUGAT-MAGYARORSZÁGI

Részletesebben

2011-ben a park területén végzett munka (bozótírtás, kapálás, gyomlálás, levélszüret, tüzelés, kerítésjavítás stb.) ledolgozott.

2011-ben a park területén végzett munka (bozótírtás, kapálás, gyomlálás, levélszüret, tüzelés, kerítésjavítás stb.) ledolgozott. kerítésjavítás 1 Bába János 8.50 Bába János 0.00 8.50 2 Bába Jánosné 6.50 Bába Jánosné 0.00 6.50 Bagladi Sándor 0.00 1 Bagladi Sándor 10.00 10.00 3 Bajusz Balázs 4.50 Bajusz Balázs 0.00 4.50 4 Bajusz Bence

Részletesebben

Baranya 25-50-75-100 kerékpáros túra. Négy Évszak Futás (tavasz) Négy Évszak Futás (nyár) 2012 másodperces. DÖKE 25-50-75 kerékpáro s túra

Baranya 25-50-75-100 kerékpáros túra. Négy Évszak Futás (tavasz) Négy Évszak Futás (nyár) 2012 másodperces. DÖKE 25-50-75 kerékpáro s túra Tó- s - Ádám Kriszt nincs nincs Ambrus Norbert X nincs nincs Asszonyi Veronika X X nincs nincs Balla Antal nincs nincs Balogh Bettina X X X X X X X X X ezüst arany Balogh János X X nincs nincs Balogh Judit

Részletesebben

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti Ács Tibor dr. Alabér László Amaczi Viktor Bali Zoltán Balogh Béla Balogh István Balogh Vilma dr. Bánki István Barna Géza dr. Bartos Jenő dr. bencsik istván Berka István dr Bihari Gábor dr. Bognár botond

Részletesebben

Michelin Bringafesztivál - Bringarally

Michelin Bringafesztivál - Bringarally Amatőr férfi 1 325 Trabach Norbert 01:38:48 00:00:00 2 116 Gyurkó László 01:48:14 00:09:25 3 84 Farkas József 01:48:46 00:09:57 4 237 Ónodi Péter 01:48:52 00:10:03 5 82 Evinyih Zsolt 01:53:00 00:14:12

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI DÍJ-ban részesültek köre

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI DÍJ-ban részesültek köre JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI DÍJ-ban részesültek köre Év Díjat kapta Település 1998. Juhász Lászlóné, iskola Dr. Pataki Mihály, iskola Tóth Vendelné, pedagógus Ványai Ambrus Gimnázium és Gépjárműtechnikai

Részletesebben

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY 2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. korcsoport - FIÚ EGYÉNI (1995-1996) Hely Név Szül Település Iskola Megye 48 Horváth Ákos 1995 Püspökladány Ált. Isk., Előkészítő Szakiskola, AMI,

Részletesebben

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye a polgármesterek, és helyi képviselők 2010. október 3-án megtartott választásának Budapest főváros XVI. kerületének végleges eredményeiről A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS

Részletesebben

A TOLNA MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2007. ÁPRILIS 19-I ZÁRT ÜLÉSÉN ELFOGADOTT HATÁROZAT

A TOLNA MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2007. ÁPRILIS 19-I ZÁRT ÜLÉSÉN ELFOGADOTT HATÁROZAT A TOLNA MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2007. ÁPRILIS 19-I ZÁRT ÜLÉSÉN ELFOGADOTT HATÁROZAT A Tolna Megyei Közgyűlés 51/2007. (IV. 19.) közgyűlési határozata bírósági ülnökök megválasztásáról: 1. A Tolna Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. Honlapcím: http://kozig.tolnamegye.hu Központi tel.szám:74/505-600 Fax:74/415-686 e-mail: tolnakh-mk@lab.hu Név

Részletesebben

A Kari Tanács április 29-ei ülésének határozatai

A Kari Tanács április 29-ei ülésének határozatai A Kari Tanács 2010. április 29-ei ülésének határozatai 36/2009/2010. sz. KT határozat A Kari Tanács 21 érvényes szavazattal az alábbi arányban jóváhagyta a Tűzvédelmi és Biztonságtechnikai Intézet részére

Részletesebben

2011. október 23-i hatállyal. kinevezte. dandártábornokká SIPOSS ERNŐ PÉTER

2011. október 23-i hatállyal. kinevezte. dandártábornokká SIPOSS ERNŐ PÉTER A Magyar Köztársaság Elnöke - a honvédelmi miniszter előterjesztésére -, felelős beosztásában huzamos időn át végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréséül 2011. október 23-i hatállyal kinevezte dandártábornokká

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének a) jegyzıkönyve b) határozata : 9/2013 Napirendi pontok: 1.

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4.

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. Szemelvények az előadáskivonatokból III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3. - 4. A kongresszus résztvevőinek egy csoportja

Részletesebben

XVIII. ORSZÁGOS SZENIOR ÚSZÓBAJNOKSÁG Gyula, augusztus 27., szombat 10 óra

XVIII. ORSZÁGOS SZENIOR ÚSZÓBAJNOKSÁG Gyula, augusztus 27., szombat 10 óra XVIII. ORSZÁGOS SZENIOR ÚSZÓBAJNOKSÁG Gyula, 1988. augusztus 27., szombat 10 óra Pontverseny eredménye: 1. Budapest 2. Pest megye 3. Szolnok megye 4. Békés megye 5. Hajdú Bihar megye 6. Heves megye 7.

Részletesebben

ISMERTETEM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK HATÁROZATAIT ELISMERÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRÓL.

ISMERTETEM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK HATÁROZATAIT ELISMERÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRÓL. OLVASÓPARANCS ISMERTETEM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK HATÁROZATAIT ELISMERÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRÓL. Tájékoztatásul bejelentem, hogy a Magyar Köztársaság Elnöke - a honvédelmi miniszter előterjesztésére

Részletesebben

A tantestület tagjai és feladataik

A tantestület tagjai és feladataik tantestület és feladatai Óraadóink Adminisztratív és technikai dolgozók Iskolaorvos, védőnő Kollégiumi nevelők Kollégium adminisztratív és technikai dolgozói A tantestület tagjai és feladataik Németh Zsolt

Részletesebben

Név Végzettség szintje Szakképzettségek

Név Végzettség szintje Szakképzettségek Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettségei Név Végzettség szintje Szakképzettségek 1 Aradi Katalin Judit egyetem 2 Barna Judit mesterfokozat MA 3 Benkovich András egyetem 4 Bíró Adrienn egyetem

Részletesebben

GIMNÁZIUM I. Név Osztály Iskola Felkészítő tanár Összesen Helyezés Megjegyzés

GIMNÁZIUM I. Név Osztály Iskola Felkészítő tanár Összesen Helyezés Megjegyzés GIMNÁZIUM I. 1. Kovács András 10. Révai Győr 5 4 7 1 7 24 2. Stelczer Ádám 10. Révai Győr 7 0 3 5 5 20 3. Góger Szabolcs 9. Szent Orsolya Sopron Márk Tímea 7 3 5 0 4 19 4. Szaksz Bence 9. Kazinczy Győr

Részletesebben

Jól kezdték az évet a címvédõk! szeptember 26. hétfõ 17:18

Jól kezdték az évet a címvédõk! szeptember 26. hétfõ 17:18 Jól kezdték az évet a címvédõk! 211. szeptember 26. hétfõ 17:18 A bajnoki címvédõk gyõzelmével fejezõdött be az idei Stzeel Nemzeti bajnokság I. fordulójának egyéni versenye, a székesfehérvári Alba Plazaban.

Részletesebben

Észak-kelet Régió Hosszútávú csapatbajnokság Radeburg, Halle, Kladno, 1.lap

Észak-kelet Régió Hosszútávú csapatbajnokság Radeburg, Halle, Kladno, 1.lap 1.lap 1 Z22 Oláh János 15/18 405.97/ 477.27 2 Z16 Szabó Géza 15/20 359.03/ 430.36 3 Z16 Berki József 13/15 314.74/ 348.09 4 Z31 Csabán - Papp 13/14 308.66/ 325.69 5 Z34 Burka - Takács 14/16 301.96/ 330.36

Részletesebben

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Debreceni Vörösmarty Mihály és Alapfokú Művészeti Iskola Megyei Német Nyelvi Verseny Eredménye 2016. november 28. 5. osztály Elérhető pontszám: 79 pont S.sz. Név Iskola Felkészítő tanár Pontszám Helyezés

Részletesebben

J a v a s l a t Településrészi önkormányzatok létrehozására. Összeállította:. Gombos Gáborné Közigazgatási és Jogi Főosztály

J a v a s l a t Településrészi önkormányzatok létrehozására. Összeállította:. Gombos Gáborné Közigazgatási és Jogi Főosztály KJ:96.114/2006. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése H e l y b e n J a v a s l a t Településrészi önkormányzatok létrehozására Összeállította:. Gombos Gáborné Közigazgatási és Jogi Főosztály Törvényességi

Részletesebben

2012. február 7. kedd 9 óra Terem: N I. Bizottság

2012. február 7. kedd 9 óra Terem: N I. Bizottság 2012. február 7. kedd 9 óra Terem: N.3.310 I. Bizottság Horváth László főosztályvezető Dr. Bencsik Mária főiskolai docens Dr. Tibor Ágnes főiskolai docens Dr. Lazányi Kornélia - adjunktus Jegyzökönyvvez.:

Részletesebben

MEGVÁLTANDÓ SÍRHELYEK

MEGVÁLTANDÓ SÍRHELYEK MEGVÁLTANDÓ SÍRHELYEK 2011. évben (az elhunytak névsorában) a nyilvántartás 2011/06/25 -i állapota alapján PESTI ÚTI TEMETŐ VIII-1-7 egyes sírhely Apu I-2-15 dupla sírhely Drága Jó Édesanyánk I-6-13 egyes

Részletesebben

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás 1. Alkalmazott műszaki tudományok szekció I. em. 36. DR. FÜLÖP ISTVÁN egyetemi adjunktus Szent István Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari

Részletesebben

2012. augusztus Szakiskola

2012. augusztus Szakiskola 2012. augusztus Szakiskola Tanuló neve Osztály Tantárgy Terem Vizsgáztató tanár 24.aug 27.aug 28.aug Ajtai Krisztián Péter 09E Élelmiszer ismeret 9 Irházi Emőke 1.n. 9:00-10:00 Ajtai Krisztián Péter 09E

Részletesebben

A tantestület tagjai és feladataik

A tantestület tagjai és feladataik tantestület és feladatai Óraadóink Adminisztratív és technikai dolgozók Iskolaorvos, védőnő Kollégiumi nevelők Kollégium adminisztratív és technikai dolgozói A tantestület tagjai és feladataik Németh Zsolt

Részletesebben

4032 Debrecen, Böszörményi út 138., 1. Dr. Apáti Ferenc egyetemi docens Tanszék

4032 Debrecen, Böszörményi út 138., 1. Dr. Apáti Ferenc egyetemi docens Tanszék 1. Dr. Apáti Ferenc egyetemi docens 2. Árváné dr. Ványi Georgina adjunktus GTK Vállalkozásfejlesztés nem önálló 3. Dr. Bácsné dr. Bába Éva egyetemi docens 4. Dr. Bai Attila egyetemi docens GTK Vállalatgazdaságtani

Részletesebben

05. Dél-Tisza Tagszövetség 2011.Standard Hím kategóriában eredményt elért galambok: 1. Molnár Péter Pál U21 Hu H 65,8482 ko m 2.

05. Dél-Tisza Tagszövetség 2011.Standard Hím kategóriában eredményt elért galambok: 1. Molnár Péter Pál U21 Hu H 65,8482 ko m 2. 05. Dél-Tisza Tagszövetség 2011.Standard Hím kategóriában eredményt elért galambok: 1. Molnár Péter Pál U21 Hu 06-05-27262 H 65,8482 ko 2971136 m 2. Varga K.István U05 HU 09-05-82335 H 157,4612 ko 2618843

Részletesebben

370.000 HUF 1.000 HUF 10.000 HUF 3.000 HUF 6.000 HUF 25.000 HUF 40.000 HUF 9.999 HUF

370.000 HUF 1.000 HUF 10.000 HUF 3.000 HUF 6.000 HUF 25.000 HUF 40.000 HUF 9.999 HUF Támogatóink Bodoky Tamás Maróy Ákos Urbán Ágnes Vay Márton Scheiring Gábor (ogy. képviselo, LMP) Bohus Csaba Gervai Péter Pogány Anikó Földes Balázs Dr. Szilágyi Péter Zoltán (ogy. képviselo, LMP) Nemes

Részletesebben

Polgármesterjelöltek. Jelölt neve Jelölő szervezet Státusz Dátum Horváth Károly Független Nyilvántartásba

Polgármesterjelöltek. Jelölt neve Jelölő szervezet Státusz Dátum Horváth Károly Független Nyilvántartásba A 2010. október 03. napjára kitűzött helyi önkormányzati és cigány kisebbségi önkormányzati választásra nyilvántartásba vett jelölő szervezetek, jelöltek és listák Polgármesterjelöltek Horváth Károly Független

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Sakk Csapatbajnokság 2012/2013 erősorrend

Hajdú-Bihar Megyei Sakk Csapatbajnokság 2012/2013 erősorrend 1. Püspökladányi MÁV Sakk Klub 1 Egri Laszlo Jr. HUN 703397 2127 23618 vendég 2 Egri Laszlo HUN 707619 2128 2269 3 Szathmari Gabor HUN 718785 1984 2284 4 Hegedus Sandor HUN 727210 1795 8781 5 Keseru Tibor

Részletesebben

VEZETŐ TESTÜLETI ÜLÉSEK IDŐPONTJAI, NAPIRENDI PONTJAI A 2015/2016. TANÉV 2. FÉLÉVÉBEN

VEZETŐ TESTÜLETI ÜLÉSEK IDŐPONTJAI, NAPIRENDI PONTJAI A 2015/2016. TANÉV 2. FÉLÉVÉBEN VEZETŐ TESTÜLETI ÜLÉSEK IDŐPONTJAI, NAPIRENDI PONTJAI A 2015/2016. TANÉV 2. FÉLÉVÉBEN Elfogadta: a Miskolci Egyetem Szenátusa az 5/2016. sz. határozatával. TARTALOMJEGYZÉK I. A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK

Részletesebben

Nemzeti Ünnepünk október 23-a alkalmából. a SZOLGÁLATI ÉRDEMJEL arany fokozatát adományozza. rendőr ezredesnek

Nemzeti Ünnepünk október 23-a alkalmából. a SZOLGÁLATI ÉRDEMJEL arany fokozatát adományozza. rendőr ezredesnek Magyarország honvédelmi minisztere a társadalmi szervezetek és a nyugállományú klubok kezdeményezésére, a honvédelem, illetve a nyugállományú katonák érdekében végzett tevékenysége elismeréséül Nemzeti

Részletesebben

76. Horváth József 4484. Ibrány, Kossuth u. 102. 77. Horváth József 4484. Ibrány, Rózsa u. 21. 78. Horváth József (ifj.) 4484. Ibrány, Kossuth u.

76. Horváth József 4484. Ibrány, Kossuth u. 102. 77. Horváth József 4484. Ibrány, Rózsa u. 21. 78. Horváth József (ifj.) 4484. Ibrány, Kossuth u. Településünkön adóhátralékosok listája: Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 55/B. -ában biztosított jogkörömben eljárva ez úton közlöm az adóhatóságnál nyílván tartott 90- napon keresztül folyamatosan

Részletesebben

Időtartam (-tól -ig) 2012-2013 Munkáltató neve és címe Miskolci Egyetem (Központi Igazgatás), 3515 Miskolc-Egyetemváros

Időtartam (-tól -ig) 2012-2013 Munkáltató neve és címe Miskolci Egyetem (Központi Igazgatás), 3515 Miskolc-Egyetemváros 1 Ö N É L E T R A J Z F O R M A N Y O M T A T V Á N Y SZEMÉLYES ADATOK Név DR. LUKÁCS JÁNOS Cím 3535 MISKOLC (MAGYARORSZÁG), ELŐHEGY U. 48/2. Telefon +36 46 565 111/14 11 Fax +36 46 561 504 E-mail janos.lukacs@uni-miskolc.hu

Részletesebben

Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány Fittségi felmérés 2011. június 3. Budapest, Margitszigeti Atlétikai Centrum III. korcsoport fiú egyéni

Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány Fittségi felmérés 2011. június 3. Budapest, Margitszigeti Atlétikai Centrum III. korcsoport fiú egyéni III. korcsoport fiú egyéni összetett - 30 m 1. Jónás Máté 1998-10-23 Miskolc, Szilágyi Dezső Általános Iskola 4.80 2. Tóth Ádám 1998-07-24 Püspökladány, Petőfi Sándor Általános Iskola 4.81 3. Tricskó Patrik

Részletesebben

Észak-Budapesti Döntő eredménylista

Észak-Budapesti Döntő eredménylista Észak-Budapesti Döntő eredménylista 1. korcsoport ( A kategória) 1. Boros Vince Karinthy Frigyes Két Tannyelvű Ált. Isk. 2. Gaál Miklós Dr. Béres József Ált. Isk. 3. Kerekes Balázs Bárczi Géza Ált. Isk.

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest "Nyílt" kategória V-VI. korcsoport KEZDŐ fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest Nyílt kategória V-VI. korcsoport KEZDŐ fiú csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Kiskunhalas Bibó István Gimn. 37,950 36,700 37,000 36,300 147,950 2 Kisújszállás Móricz Zsigmond Református Koll., Gimn., SzKI és Ált. Isk. 34,800 36,550 36,400 36,450 144,200 3 Nagykőrös

Részletesebben

Hatósági szerződés Ft év

Hatósági szerződés Ft év Szerződés tárgya Szerződés típusa Szerződés értéke Szerződéskötés dátuma Szerződés hatálya Partner / Szerződő fél Hatósági szerződés 2.211.375 Ft 2013.11.28 3 év Aradi Ágnes Hatósági szerződés 2.099.901

Részletesebben

Emlékeztető. az ELTE Kémiai Doktori Iskola Tanácsának december 14 ei üléséről

Emlékeztető. az ELTE Kémiai Doktori Iskola Tanácsának december 14 ei üléséről Emlékeztető az ELTE Kémiai Doktori Iskola Tanácsának 2006. december 14 ei üléséről Jelen voltak: Dr. Inzelt György Dr. Surján Péter Dr. Keszei Ernő Dr. Kiss Éva Dr. Orbán Miklós Dr. Szepes László Dr. Timári

Részletesebben

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 176/2014. (06. 13.) Kgy.h. Tárgy: Döntés energetikai célú felújításokhoz, magánszemélyeknek

Részletesebben

MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK H A T Á R O Z A T A. elismerések adományozásáról

MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK H A T Á R O Z A T A. elismerések adományozásáról MGYRORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK H T Á R O Z T elismerések ásáról Magyarország honvédelmi minisztere a társadalmi szervezetek és a nyugállományúak egyesületei javaslatára, a HM Társadalmi Véleményező

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 www.salgotarjan.hu jegyzo@salgotarjan.hu VEZETŐK Dóra Ottó polgármester

Részletesebben

MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE. ÁLLAMI ÜNNEPÜNK augusztus 20-a alkalmából A MAGYAR ÉRDEMREND LOVAGKERESZT (POLGÁRI TAGOZATÁVAL)

MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE. ÁLLAMI ÜNNEPÜNK augusztus 20-a alkalmából A MAGYAR ÉRDEMREND LOVAGKERESZT (POLGÁRI TAGOZATÁVAL) MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE beosztásában végzett kiemelkedő munkája elismeréseként, a honvédelmi miniszter előterjesztésére ÁLLAMI ÜNNEPÜNK 2013. augusztus 20-a alkalmából KITÜNTETI A MAGYAR ÉRDEMREND

Részletesebben