2. Esettanulmányok. 3. Térségmárkázás. 5. Akciók Bevezető Mit lehet itt csinálni?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2. Esettanulmányok. 3. Térségmárkázás. 5. Akciók Bevezető Mit lehet itt csinálni?"

Átírás

1 Kzítete :

2 1. Helyzetfelmér Kazincbarcika térsége SWOT analízis a városról a stratégiai anyagról 2. Esettanulmányok 3. Térségmárkázás 4. Stratégiai terv Kazincbarcika, a márka Városfejleszti irányelvek a márkaépít ment Alkalmazkodó Kazincbarcika Nyitott Kazincbarcika Merz Kazincbarcika Kontrasztos Kazincbarcika Kiegyensúlyozott Kazincbarcika 5. Akciók Bevezető Mit lehet itt csinálni? Mit tudsz itt csinálni egy/két/négy/hét napig? Hétvégén hétköznap? Mit tudsz itt csinálni fél évig/egy évig/három évig? Mit tudsz itt csinálni egy életen át? Az akciók időbeli rendje Az akciók tematikus piramisa Az akciók rendeze a pályázat kategóriáiba 6. Akció katalógus, ABC sorrendben Anti-wellness túra Beszállítói hálózat kialakítása lokális kedvezményekkel Biobrikett program Emberközpontú adminisztráció Extrém sportok mekkája HelloWood workshopok Fenntartható háztartások, fenntartható város Falfest, falinstallációk Hotel Modern, Hotel Panel Imázs Fesztivál javaslatok 2

3 Inkubátor ház fejleszti lehetőségek Kerékpár túrák - szabadidő/sport Klaszter létrehozása vagy klaszterhez való csatlakozás Közétkeztet város-imázs Közösségi kertek Közösségi terek fejleszte Meetup programok Órakiállítás Rezidencia programok Szabadidő sportok Táv-tárgyaló ügynökségi képviselet (telepresence) Tematikus piacok Tematikus túrák, tanösvények játékok Városi adatpolitika, WI-FI program Városbérlet Unikornis szobrok Urban exploration (urbex) 7. Függelék Esettanulmányok Fesztiválok, stratégiai márkaépítő programok Münster, Skulptur Projekte Linz, Ars Electronica Kassel, Documenta Vevey, Images Festival des Arts Visuels Rehabilitációs fejlesztek Ruhr-vidék, Emscher Park Magdeburg, Közösségi könyvtár Panelrehabilitációk Közösségi fejlesztek, programozott városi terek Culburb - köztérfejleszt művzeti közösségi eszközökkel Közösségi kertek Termelői ellenőrzött biopiacok Kerékpáros központok 3

4 4

5 1. Helyzetfelmér Kazincbarcika térsége A térségarculati koncepció alapvető referenciáinak a svájci pályázat stratégiai tervezete mellett a város integrált városfejleszti stratégiáját tekintettük, ezeket kiegzítve az általunk végzett helyszíni interjúkkal, konzultációkkal a térséggel kapcsolatos kutatással. Ezek alapján kiemelten fontosnak tartottunk néhány olyan tényezőt, ami a város fejlőde során feladatként vagy lehetőségként jelentkeznek. Örökség Magától értetődőnek tűnik, hogy a város fejlőde így arculata is csak arra az örökségre alapozható, ami termzeti épített környezetében, történetében, lakóinak tudásában hagyományaiban megtalálható. Az viszont már sokkal kevbé egyértelmű, hogy mik azok az elemek, amiket értékes örökségnek tekint az utókor, mik maradnak háttérben a jövő terveze során. A város a térség örökségének vizsgálatakor egyértelműen az ipari tevékenység hagyománya volt a legerősebb tényező. Ez az, ami a város jelenlegi imázsát is meghatározza (akkor is, ha ez csak rzben fedi a valóságot), ami létrejöttének alapvető oka volt ami az alapító generációk, az egykori Fiatalok Kazincbarcikája számára a mai napig a közösségi emlékezet elsőrendű forrása. Ugyanakkor ez az ipari örökség messze túlnyúlik a világháború utáni iparosításon, különösen, ha a városon túl a térség történetét is vizsgáljuk. A bányák, a mzégetők, az üveghuták, a vízimalmok évszázadokra visszamenőleg illusztrálják az emberi kreativitás, innováció, mesterségbeli tudás, szervezett tevékenységek a termzet együttélét. A Kazincbarcika környéki táj is ezeknek a korszakokon átívelő tevékenységeknek, a mindenkori újító munkának a nyomait őrzi. Egy kirándulás a környéken olyan termzet képét tárja fel, amit az őskor óta az emberi aktivitás formált. Kazincbarcika legújabb kori története is csupán ennek a folyamatnak egy organikusan illeszkedő fejezete. 5

6 Ez a táj, a város ipari imázsával ellentétben, éppen termzeti adottságairól tiszta környezetéről ismert. A termzetvédelmi területek nemzeti parkok környékbeli gazdagsága fontos idegenforgalmi vonzerőt jelent, ugyanakkor a kialakult kép nem tartalmazza azokat a fent említett elemeket, amik ember formálta kultúrtájként ezt a vidéket rendkívülivé teszik. Kazincbarcika az a város, aminek történetében ez a két tényező összeér. A Modern Város gondolata megjelenik a stratégiai anyagban, ez azonban Kazincbarcika esetében nem csupán a jövőre, hanem legalább ilyen erőteljesen a hagyományokra is vonatkozik. Ez a város a háború utáni magyar modernista várostervez egyik legszínvonalasabb példája, a szocialista realizmus építzeti nyelve mögé rejtett modern elvektől a kőbbi, technológiai fejleszt tiszta formák uralta tervezői gondolkodásig. A város lakóépületeinek elrendeze, kialakítása, valamint középületei legalább ilyen meghatározóan az ipari épületek a magyar építzettörténet fontos alkotásai közé tartoznak, olyan értéket képviselve, ami itthon a mai napig kihasználatlan. A Modern Város ugyanakkor legalább ennyire szól a termzeti környezetről is, azaz a korszak város-ideáljaiban megfogalmazott elvárásokról, amik az egzséges városi élethez a parkok, terek kültéri tevékenységek, a sport kultúra infrastruktúráinak fontosságát tartották elengedhetetlennek. Az a termzet, ami a térségben a nemzeti parkok turista célpontok képében jelenik meg, Kazincbarcika városépítzetének alapját képezi. Külön szerencse, hogy az eredeti városépítzeti elrendez a mai napig kiváló állapotban fennmaradt, ami lehetővé teszi, hogy a kőbbi fejlesztek erre alapozhassanak. Társadalmi, gazdasági alapok Kazincbarcika jelenét meghatározza a város lakóinak munkaügyi, egzségi állapota a város, illetve a térség demográfiai jellegzetességei. A munkahelyek teremte mellett a munkaerő megtartása, az elvándorlás visszatartása azok a központi kérdek, melyekre a stratégiai anyag válaszokat fogalmaz meg. Elkerülhetetlen további feladat az országosan jellemző kihívásokra való felkzül, melyek egyfelől oktatási képzi területen, másrzt a városlakók változó átlagos életkorával, az ország öregedével jelentkeznek. A munkahelyteremt, az egzségügyi adatok az iskolázottság ugyanakkor olyan mérhető, konkrét, számszerű információt jelentenek, amik kiválóan alkalmasak hasonlóan mérhető, konkrét célok megfogalmazására. 6

7 Ilyen sarokpontok felállításával a tágabb perspektívájú, holisztikus célok is sokkal könnyebben elérhetők, hiszen könnyen értelmezhető, ugyanakkor számos terület együttműködét dönteit igénylő következményekkel járnak. Kazincbarcika történetében jelentős szerepe van a helyi közösségek összefogásának, a város építében való rzvételnek a közös emlékezetnek. Ezek olyan összetartó hagyományt jelentenek, ami akkor is jelen van, ha nem mindenkinek van közvetlen hasonló tapasztalata. A város alakításában való rzvétel, a közös előrelép gyakorlata olyan képességek, amelyek lehetőséget felelősséget is jelentenek a város kormányzásában. A konzekvens, a város arculatával összehangolt város-adminisztráció ezeket a társadalmi hagyományokat aktívan kell, hogy használja, a polgárokkal való kapcsolatteremten túl a valódi rzvételi lehetőségek kialakításában is. Az együttműködő, nyitott, támogató város nem csupán a saját örökségét használja fel a kölcsönösen előnyös együttműködre, hanem kifelé is merőben új, Magyarországon szokatlan arculatot hozhat létre. A Kazincbarcika számára fontos, magas hozzáadott értékre, tudásra innovációra építkező gazdasági szereplők azon túl, hogy nagyfokú mobilitásuknál fogva könnyen változtatnak székhelyet aszerint, hogy hogyan tudnak együttműködni a helyi adminisztrációkkal, sikeres kooperációk esetén hatalmas mennyiségű tudást, tapasztalatot tőkét tudnak visszajuttatni a városfejlesztbe a város működtetébe is. Ez utóbbi pedig hozzájárulhat Kazincbarcika társadalmi gazdasági problémáinak áthidalásához, vonzó imázsának kialakításához is. Kultúra Kazincbarcika örökségének rze a város regionális tudásközpont szerepe. Ez mára a nagy ipari cégek átstrukturálódásával megváltozott, de az itt működő intézmények a kialakítható partnerségek újrateremthetik ezt a pozíciót. Ehhez egyrzt a helyi intézmények tevékenységeinek integrációja, másrzt a város nagyobb hálózatokba történő bekapcsolódása járulhat hozzá. A sport, kultúra társadalmi kapcsolatok kezelének helyi szervezeti összekapcsolása példa lehet arra, hogy a hagyományosan ágazati kérdként (azaz: egzségügy, nevel / művelődszervez, rendezvények / kommunikáció, társadalmasítás) kezelt területek hogyan szolgálhatnak átfogó célokat úgy, hogy mindegyik tevékenységben megjelennek a többi terület szempontjai is. A kulturális célú fejlesztek stratégiai kezele ezért is kiemelkedően fontos: a kreatív tevékenységek hagyományos forráshiányos működe csak azzal kompenzálható, ha eredményeik jól értelmezhető módon hasznosulnak a gazdaság, az oktatás, a városfejleszt területén. 7

8 A városmárkázás építőelemei A magyarországi magyarországi idegenforgalmi idegenforgalmi fejlesztek fejlesztek elmúlt elmúlt évtizede évtizede több több tanulsággal tanulsággal is is szolgál. szolgál. Általánosságban Általánosságban elmondható, elmondható, hogy hogy a nagy, nagy, strukturális strukturális forrásokra forrásokra alapozó alapozó projektek projektek ritkán ritkán váltották váltották be be a hozzájuk hozzájuk fűzött fűzött reményeket, reményeket, illetve illetve a középtávon középtávon átgondolatlan átgondolatlan működtet működtet több több helyen helyen kifejezetten kifejezetten veszteséges veszteséges üzemet üzemet gyakran gyakran még még a fejleszt fejleszt előtti előtti vonzerő vonzerő elvesztét elvesztét eredményezte. eredményezte. A termálfürdők, termálfürdők, kastélyszállók, kastélyszállók, infrastruktúra infrastruktúra nélküli nélküli konferenciaközpontok konferenciaközpontok a vidék vidék egykori egykori gazdasági gazdasági szellemi szellemi motorjait motorjait képező képező kúriák, kúriák, gazdaságok gazdaságok újjáéleszte újjáéleszte helyett helyett gyakran gyakran csak csak a problémák problémák következő következő fázisaihoz fázisaihoz vezettek vezettek el. el. Másfelől Másfelől a néhány néhány éve éve szerencsen szerencsen fejlődnek fejlődnek indult indult belföldi belföldi turizmus turizmus számos számos területen területen túltelítetté túltelítetté * vált. vált. Ez Ez egyszerre egyszerre jelent jelent túlkínálatot túlkínálatot pl. pl. nagy, nagy, gyakran gyakran gasztronómiai gasztronómiai vagy vagy zenei zenei témájú témájú fesztiválokból, fesztiválokból, amik amik számosságuknál számosságuknál fogva fogva is is veszítettek veszítettek vonzerejükből, vonzerejükből, illetve illetve jelenti jelenti azt azt a fejlődbeli fejlődbeli aszimmetriát aszimmetriát is, is, ami ami a kínált kínált tartalmak tartalmak színvonalában színvonalában jelentkezik. jelentkezik. A gyakran gyakran igen igen hasonló, hasonló, sokszor sokszor felszínes felszínes átgondolatlan, átgondolatlan, vagy vagy ismétlődő ismétlődő programok programok helyett helyett viszont viszont egyre egyre nagyobb nagyobb vonzerővel vonzerővel bírnak bírnak a valódi, valódi, autentikus autentikus releváns releváns helyi helyi témákra témákra épülő épülő programok, programok, különösen különösen akkor, akkor, ha ha túllépnek túllépnek a felélesztett felélesztett hagyományok hagyományok keretein keretein össze össze tudnak tudnak kapcsolódni kapcsolódni a kortárs kortárs szórakozási, szórakozási, kultúrafogyasztási, kultúrafogyasztási, vizuális vizuális közösségi közösségi trendekkel. trendekkel. Ennek Ennek megfelelően megfelelően a térségarculatban térségarculatban is is olyan olyan elemekre elemekre érdemes érdemes építkezni, építkezni, melyek melyek helyben helyben meglévő, meglévő, nem nem feltétlenül feltétlenül világraszólóan világraszólóan különleges, különleges, viszont viszont megbízhatóan, megbízhatóan, olajozottan olajozottan működő, működő, termzetes termzetes a helyi helyi közösségek közösségek által által is is értékelt értékelt használt használt dolgok. dolgok. Egyszóval: Egyszóval: leginkább leginkább annak annak lehet lehet idegenforgalmi idegenforgalmi vonzereje, vonzereje, ami ami helyben, helyben, tartósan tartósan is is ugyanannyira ugyanannyira működőműködő fejlődőképes. fejlődőképes. Az Az utóbbi utóbbi különösen különösen fontos fontos tényező, tényező, ami ami a városfejlesztből városfejlesztből a márkafejlesztből márkafejlesztből is is gyakran gyakran hiányzik. hiányzik. A változtatás változtatás képessége, képessége, fokozatosság fokozatosság kísérletez kísérletez pedig pedig lehetővé lehetővé teszi teszi a sikeres sikeres hibákat, hibákat, a források források takarékosabb takarékosabb felhasználását felhasználását a meglepeteket. meglepeteket. A tanulás tanulás képessége képessége szándéka szándéka pedig pedig még még ritkább ritkább jelenség jelenség a magyar magyar városok városok között között - Kazincbarcika Kazincbarcika modern modern múltja múltja modern modern jövőképe jövőképe jó jó alap alap lehet lehet arra, arra, hogy hogy arculatának arculatának rzévé rzévé tegye tegye ezt ezt a modellt. modellt. A sikeres sikeres arculatépít arculatépít kulcsa kulcsa annak annak megérte megérte kommunikációja kommunikációja is, is, hogy hogy a város város közös közös ügy: ügy: az az önkormányzaté, önkormányzaté, a városban városban működő működő intézményeké intézményeké cégeké, cégeké, a városlakóké városlakóké is. is. Ehhez Ehhez a közös közös ügyhöz ügyhöz pedig pedig lehetőségek lehetőségek felelősségek felelősségek is is tartoznak, tartoznak, melyekhez melyekhez viszont viszont a megfelelő, megfelelő, nyitott, nyitott, támogató támogató befogadó befogadó felületeket felületeket az az arculatot arculatot kialakító kialakító működtető működtető önkormányzatnak önkormányzatnak kell kell megteremteni. megteremteni. 8 *

9 Térségi programok tapasztalatai A régióban megrendezett HelloWood * fesztivál olyan munkákat valósított meg, melyek a kiemelt médiafigyelmen túl elsősorban a helyi közösségek számára próbáltak meg értékes hasznos eredményeket létrehozni. Ebben kiemelt jelentősége volt az önkormányzatokkal a helyi közösségekkel kialakított közös gondolkodásnak a fesztivál utáni időszakban a helyi tulajdonosi, fenntartói szemlélet kialakulásának. Ez utóbbi tette lehetővé azt, hogy máig megmaradjanak az installációk, ez az, ami a sokszor anyagilag vagy társadalmilag margi*nalizált csoportok számára önbecsült, pozitív megerősítt, új önképet adott. A Borsod 2050** program a BME Építzmérnöki kar Doktori iskolája által a közelmúltban végzett kutatás, amelynek az eredménye kiállítás szakmai programok voltak. Ez a projekt sikeresen elhelyezte a régiót egy tágabb, nemzetközi kontextusban, bemutatta a hasonló európai iparvidékek rehabilitációit kitért ezek eredményeinek alkalmazhatóságára is. Ez a munka is felhívta a figyelmet a tágan értelmezhető ipari örökség a termzeti értékek integrált kezelére jelenlegi kihasználatlanságára, ami egy egz térségre kiterjedő arculatváltás alapeleme lehet. * ** 9

10 SWOT analízis a városról a stratégiai anyagról Erősségek - Kazincbarcika termzeti környezet régió ipartörténete, hagyományai modern városszerkezet, városépítzet alacsony árak aktív sportélet Gyenge pontok - Kazincbarcika sztereotípiák ipari város szocialista város lakosság képzettsége, munkalehetőségei problémás megközelíthetőség (Miskolc után) pénzhiány kultúra szolgáltatások hiánya (vonzerő) Erősségek - Stratégia Gyenge pontok - Stratégia tematikusan sokszínű több léptékben gondolkodik régióban partnerségekben gondolkodik gazdaság kultúra közös fejleszte nincs tematikus fókusz, érthető üzenet programelemek helyi adottságok nem mindig kapcsolódnak kulturális programok tartalma kérdes Lehetőségek - Kazincbarcika Veszélyek - Kazincbarcika egzséges életmód térségi partnerségek cégek jelenléte infokommunikációs, művzeti képzek helyi termel? kísérletező fejleszt forrásai adottak könnyen cáfolható sztereotípiák demográfiai trendek (öreged, elvándorlás) cégek nem fognak jönni környék városai projektjei erősebbek (miskolc, élmények völgye) fesztiválok provinciálisak maradnak fókusz nélküli fejlesztek Lehetőségek - Stratégia Lehetőségek - Stratégia jól működő akcióterületek (1-7.) rendelkezre álló forrás további tematikus alakíthatóság skálázhatóság, folytathatóság márkaépít tartalomra alapozva célcsoport eltéveszte csak rzbeni megvalósulás követhető, tervezett monitoring hiánya helyi lakosság rzvételének elmaradása gazdasági fenntarthatóság hiánya 10

11 2. Esettanulmányok A Függelékben rzletesen tárgyalt példák olyan jó gyakorlatokat mutatnak be, melyek témájukban, alkalmazott eszközeikben, illetve szervezeti, kommunikációs megoldásaikban tanulságosak lehetnek a Kazincbarcikán megvalósítandó programok esetében is. Külön figyelmet érdemes fordítani a projektek által elért helyi, regionális nemzetközi közönségek megoszlásaira az ezeket felépítő megoldásokra. A városmárka fejleszti célokat is kitűző fesztiválok esetében döntő jelentősége van a hosszú távú építkeznek. Ezek gyakran a helyi közösségek képességein vagy lehetőségein jóval túlmutató célokat jelentenek, amelyekhez több lépben jutnak el. Azonban ezek a célok garantálják a települeken túli, országos vagy nemzetközi léptékekben működő kulturális, szakmai, idegenforgalmi hálózatokhoz való releváns erős kapcsolódást. Münster szoborfesztiválja egy lakossági tiltakozásból nőtte ki magát a világ egyik legjelentősebb köztéri művzeti programjává, ami teljesen átformálta a város arculatát az ott élők hozzáállását a kultúrához. Linz témájának nem volt helyi megalapozása, viszont megfelelő infrastruktúrát szakmai vezett tudott biztosítani a művzeti-tudományos színvonal, az idegenforgalmi vonzerő az üzleti érdeklőd egyensúlyban tartására. Az összes program a kezdetektől fogva összehangolta időzíteit, meghívottait kommunikációját más, kapcsolódó régióbeli nemzetközi fesztiválokkal, ami megkönnyítette a szervezt a szolgáltatások eladását is. A városrehabilitációs fejlesztek gyakran elhanyagolt örökségi területek újrafelfedezével tudnak sikeressé válni, ami egyben lehetővé teszi a kulturális a gazdasági vagy ökológiai célok integrációját is. Ez a holisztikus szemléleten túl nagy kommunikációs előnyökhöz is vezet, hiszen egzen más márkák, arculatok felépítét teszi lehetővé pl. egy közműfejleszt vagy egy épületfelújítás esetén, ha az bizonyíthatóan kulturális vagy közösségi célokhoz is kapcsolódik. A rehabilitációs programok másik fontos újítása a kis léptékek az ideiglenesség meghonosítása a fejlesztben, ami a korlátozott források hatékony használata mellett a folyamatos rzeredmények kommunikálhatóságát is elősegíti. Egy nagy beruházás elsősorban a végén válik érzékelhetővé, sok kis lép azonban lehetővé teszi azt is, hogy egy nagyobb cél felé haladva folyamatos megerősítek a korrekciókat lehetővé tevő visszajelzek szülessenek. Ez a közösségi fejlesztek esetében is fontos kérd. A nyitott városfejleszthez nem szokott társadalmak esetében a bizalom felépíte elsőrendű kérd, amelyhez a hozzáálláson túl olyan léptékű rzfeladatokat érdemes 11

12 társítani, melyek közösségi szinten is kezelhetők. Az ezek feletti ellenőrzt azonban gyakran érdemes teljesen átadni. A közösen elért siker garanciája a mérhető könnyen értelmezhető célok kijelöle, illetve az iteráció, a javítás képessége. A városnak csak ott érdemes jelen lenni, ahol szükség van rá, ott viszont aktív támogatóként kell fellépni, tudást, hátteret adva a kezdeményezeknek, akár átvéve ezt a szerepet is. Például egy termelői piac sikerét a város által működtetett minőségbiztosítási rendszer vagy a termelők továbbképze, szakmai, földhasználati vagy szabályozásbeli támogatása is biztosíthatja. 3. Térségmárkázás A helyzetfelmér az esettanulmányok tanulságai alapján egyértelmű, hogy Kazincbarcika márkaértékét növelnünk kell. Ahhoz, hogy ez a folyamat elinduljon, az első lép a város márkájának egységesíte. Az, amit a Kazincbarcikával kapcsolatba lépő lát, hall vagy érez, egyetlen gondolathoz kell, hogy visszavezessen. A pozitív folyamatok elindulásához ennek az identitásnak erősnek, egyedinek, de mindenekelőtt következetesnek kell lennie. A város logójának megtervezétől kezdve egzen a legeldugottabb utcába kerülő pad kiválasztásáig fókuszáltan kell dönteket hoznunk. Ha mindenki, aki szerepet vállal a közös munkában odafigyel ezekre az apróságokra a Kazincbarcikának járó figyelemmel, szorgalommal érzékenységgel dolgozik, jelentős mértékben mozdíthatjuk el a várost a jól ismert megbecsült márkák irányába. Ennek az ún. monobrand stratégiának az a legnagyobb előnye egyéb márkázási módszerekkel szemben, hogy egyszerűen felismerhetővé, megérthetővé teszi a márkát, ráadásul a vele való interakciót is megkönnyíti. A monobrand márkázás segíti a célcsoportot abban, hogy Kazincbarcikát válassza zrevehetőbbé teszi a várost hazai nemzetközi viszonylatban is. A monobranding hatékony, mert nem enged fókuszálatlan az egységességet megtörő akciókat. Segíti a teljesen új piacokon való beazonosíthatóságot. A belső külső közreműködő számára is könnyebben értelmezhető lesz a márka. Átláthatóvá válik a c élcsoport számára a márka által nyújtott lehetőségek összessége. És eredményes, mert megteremti a feltételeket a rendelkezünkre álló erőforrások legoptimálisabb felhasználására: egyetlen üzenet célba juttatására. 12

13 4. Stratégiai terv Kazincbarcika, a márka Kazincbarcika múltját jövőbeli céljait elemezve megállapíthatjuk: ez egy olyan város, amely nem akar passzív rztvevője lenni a területén történő eseményeknek, az itt élők ide érkezők életének. Helyette a város a kezébe veszi az irányítást, provokatív ugyanakkor alázatos megteremtője szeretne lenni mindazoknak a lehetőségeknek, amelyek jelenleg a jövőben itt kapnak teret. Kazincbarcika mozgásban van, Kazincbarcika él, nem utolsó sorban személyisége is van. Vagyis a város lélegzik. Kazincbarcika ezért nem más, mint A LÉLEGZŐ VÁROS. A lélegző város, mint márka ígéret a következőket kommunikálja: vitalitást, mozgalmasságot, termzetközeliséget, gördülékenységet. Ha valaki a városunkat választja, azt kell hogy érezze, ő maga is több levegőhöz jut. A brand ígéret alapvetően két forrásból táplálkozik: a város egzséges modern ismérveiből. Ahhoz, hogy ez az ígéret valóban hiteles maradhasson, szükséges egy egyedi márka hang, olyan megkülönböztető jegyek, melyek összessége csak Kazincbarcikát jellemzi nem utolsó sorban alap ígéretek, amelyektől soha nem tér el egyetlen márkázott tevékenységünk, termékünk sem. Kazincbarcika hangja az ígéretünknek megfelelően ezért emberi, inspiratív termzetes. Emberi, mert értjük az ideérkezők itt lakók motivációit szándékait. Inspiratív, mert a márkával való találkozás után, a közönségben pozitív, élmény dús benyomást hagyunk. És termzetes, mert tisztán könnyen érthetően kommunikálunk. Ezeket a tulajdonságokat tovább bontva találjuk meg azt az öt ismérvet, melyek megkülönböztető jegyként működnek Kazincbarcika márkázása során. Így a város alkalmazkodó képességét, nyitottságát, merzségét, kontrasztos mivoltát kiegyensúlyozottságát használjuk fel arra, hogy Kazincbarcika más városokkall össze nem téveszthető módon öltse magára a lélegző város szerepét. A piramis legalján található az két alapvető ígéret, amelyet az imént felsorolt tulajdonságok alátámasztásaként minden Kazincbarcikai tevékenység megterveze megvalósítása során figyelembe kell vennünk. Ezek pedig a rugalmas személyre szabott ügyintéz, valamint a megújuló meglepetszerű megoldások. 13

14 Az így felépülő lélegző város márka következetesen használva Kazincbarcika kultúrájává válhat. Létrejöhet egy Kazincbarcikás attitűd, annak a módja, ahogy a város, mint szervezet illetve az itt élők élnek, a márka értékeinek elmélyíte képviselete érdekében. Ha az így működő Kazincbarcikára érkezik valaki vagy abban a szerencsében van rze, hogy itt él, akkor azt érzi majd, hogy ő is több levegőhöz jut. Azt látja, hogy megkönnyítjük a dolgát, hogy nem félünk az újtól, hogy közülünk valónak tekintjük hogy alternatívát kínálunk a számára. Összességében a lélegző város koncepció egy emberközpontú, innovátor státuszú várost vizionál, amely nyitott merz, ugyanakkor megbízható kiegyensúlyozott is. És mindezt úgy teszi kézzel foghatóvá, hogy az itt élők az ide érkezők számára biztosítja, hogy a lehető legtöbbet hozzák ki az ötleteikből lehetőségeikből. Városfejleszti irányelvek a márkaépít mentén Zygmunt Bauman, lengyel származású szociológus megállapítása szerint éve áttértünk a szilárd modernitásból a folyékony modernitásba. Ez azt jelenti, hogy az információ, tudás technológia által létrehozott tökéletes világ a mai folyamatosan változó környezetben nem lehetséges. A folyékony modernitást a bizonytalanság az állandó kockázat jellemzi. Hogy mégis megközelíthessük a tökéletes állapotot, flexibilitásra alkalmazkodásra, kzenlétre van szükség, arra, hogy rövid távon is változni, változtatni tudjunk akarjuk. Ezt kell szem előtt tartanunk, amikor Kazincbarcika modern jövőjével foglalkozunk. Éppen ezért az általunk javasolt akciók csupán egy jelenlegi állapot lenyomatát jelentik. A lényeg a mögöttük megbúvó stratégiai gondolatokban van, amelyeket igyekeztünk olyan örök érvényű szempontok mentén megfogalmazni, amelyek a folytonos változásban kapaszkodót nyújtanak. Városfejleszti irányelveinket a márka megkülönböztető jegyei alapján tagolva foglaljuk össze. Alkalmazkodó Kazincbarcika Ez a város hosszú távon gondolkozik. Nem hajszolja a rövid távú profitot (sem gazdasági, sem politikai értelemben). Elsődleges szempontjai között szerepel a jövő nemzedékének nevele taníttatása, a tehetséggondozás. Tudja, hogy ez nélkülözhetetlen a fiatalok itt tartása ide csábítása érdekében. Az alkalmazkodó város okosan bánik erőforrásaival, tudatában van forrásainak értékével, legyen szó a környezetről, a levegő minőségéről, a város tereiről vagy akár a kultúráról. Ökologikusan gondolkodik, megőrzi termzetes környezetét, legyen szó víz vagy levegő gazdálkodásról, hulladékkezelről vagy energiahatékonyságról. 14

15 Nyitott Kazincbarcika Ebben a városban az emberek nem a négy fal között élik az életüket. A közterek, a közösség formáló törekvek minden lakó számára fontosak. A fizikális közösségeken kívül virtuális csoportokat is létre hoznak, elérve azokat is, akik rövidebb vagy hoszabb időre elhagyták a várost. Ugyanakkor az új tagokat ugyanolyan szívélyesen fogadja, mint a saját szülötteit. Legyen a látogatók célja rövid vagy hosszú távú, személyes vagy üzleti, Kazincbarcika segítő kezet nyújt. Ez a város terepet ad a tehetségeknek. Nyitott minden munkahelyteremti lehetőségre, aktív rzese a kutatás-fejleszti ötleteknek. Fontos a számára, hogy az itt dolgozók jól érezzék magukat tesz is ezért. Merz Kazincbarcika Ezt a várost nem rémiszti meg a tény, hogy valamiben ő az első. Sőt, kifejezetten keresi azokat a lehetőségeket, ahol kitűnhet, megmutathatja egyediségét. Szívesen értelmezi újra a régit vagy épp ad teret a megszokott mellett valami meglepőnek is. Ez a város szexi bátor. Nem fél különbözni, de nem fél a technikai újításoktól sem, él is velük, ha segítik céljai elérében. Kontrasztos Kazincbarcika Ez a város bátran nyúl a meglévő értékeihez. Ha panelrehabilitációról van szó, megőrzi azt, ami érték hozzáad újakat. Ha művzeti projektről akkor alapos tervez után, a szakmai művzi értékeik mentén kiválasztott partnereivel együtt, következetesen véghez viszi a kitűzött céljait. Ennek a városnak fontos az öröksége az identitása, de nem fél azt új, más módszerekkel megmutatni, mint ami eddig megszokott volt. És ha netán hibázott, akkor mer elengedni. Kiegyensúlyozott Kazincbarcika Ebben a városban az emberek jól érzik magukat. Itt fontos, hogy szellemileg fizikailag is megfelelő állapotban legyenek a lakók, sőt, ha lehet fejlődjenek mindkét területen. Itt odafigyelnek az egzségedre, megfelelő infrasturktúrát fejlesztenek hozzá, képzeket szerveznek, lehetőséget teremtenek a sportra a rekreációra is. Ebben a vársoban öröm dolgozni, de azt is tudják, hogy mikor kell félretenni a munkát. Itt a kultúra nem egyenlő a TV nézsel. Itt az emberek közös erővel teremtik meg a szellemi felüdül lehetőségeit. 15

16 5. Akciók Bevezető Akcióink egy jelenlegi állapotot informáltsági szintet tükröznek. Amint írtuk, ezek nem kőbe vett megoldások, hanem csak egy csokor, amely bővíthető, csökkenthető, változtatható. Akcióinkat különböző szempontok alapján csoportosítjuk: - mit lehet itt csinálni? - ez a kérd a város külső arculatát építi fel különböző célcsoportoknak - az akciók időbeli rendje - ez a végrehajtás sorrendjére tesz ütemezi javaslatot - az akciók tematikus piramisa (hogy építik fel a márkát) - ez elsősorban kommunikációt jelent - az akciók rendeze a pályázat kategóriáiba - ez a svájci pályázat pontjai szerint rendez 5.1. Mit lehet itt csinálni? A legfontosabb, első utolsó kérd mindig helyben végezhető dolgokra vonatkozik: mit tudunk itt csinálni? Mit tudsz itt csinálni egy/két/négy/hét napig? Hétvégén hétköznap? A rövid látogatásra érkezők számára elkülöníthető a hétköznapok a hétvégék világa. Mindkét esetben olyan csomagokat érdemes összeállítani, melyek egyben jelennek meg a célcsoportok számára, integrált szolgáltatásokként, melyeket egyszerűen, egy lépsel, egyfajta városbérletként tudnak igénybe venni. Kazincbarcika hétköznapjai munkával telnek. A tudásgazdaságban, a k+f+i területeken aktív városban működő inkubátor a hozzá kapcsolódó szolgáltatások, illetve a város egzséges, inspiráló környezete azonban nem csak az itt élők számára lehetnek előnyösek. Ha valaki rövid időszakra szeretne nyugodt körülmények között fókuszált munkavégzhez megfelelő helyet keresni, itt megtalálja. Akár magányos íróról van szó, akár egy kis csapatról, a néhány 16

17 nap alatt, amit egy dologra figyelve, intenzíven akarnak eltölteni, Kazincbarcikán a legjobbat kapják. A munkavégzhez szükséges irodák mellett igénybe vehetik az inkubátor központ szolgáltatásait, étkezhetnek a város kiváló minőségű menzáin, sportolhatnak, kirándulhatnak kényelmes szállás várja őket a nap végén. A hétvégi csomag hasonlóképpen bérletként működhet, azonban a munkakörnyezet helyett a rekreációra a térség megismerére koncentrálva. Ennek megfelelően a sportolás különféle formái, a kulturális események szolgáltatások, a fesztiválprogramok vagy a rendszeres piacok, a tematikus túrák kerülhetnek a csomag fókuszába. Akcióelemek: Anti-wellness túra Emberközpontú adminisztráció város működtet Extrém sportok mekkája Factory építmény Falfest, falinstallációk Hotel Modern, Hotel Panel Imázs Fesztivál Kerékpár túrák - szabadidő/sport Közétkeztet város-imázs Közösségi terek fejleszte Órakiállítás Szabadidő sportok Tematikus piacok Tematikus túrák, tanösvények játékok Városi adatpolitika, WI-FI program Városbérlet Unikornis szobrok Urban exploration (urbex) 17

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány MINDEN JEGY ELKELT

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány MINDEN JEGY ELKELT BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány MINDEN JEGY ELKELT KULTURÁLIS FEJLESZTÉSEK SZEREPE VESZPRÉM IMÁZSÁNAK

Részletesebben

A Palóc Út Klaszter. Középtávú marketingstratégiája. és 3 éves marketing és kommunikációs akcióterve

A Palóc Út Klaszter. Középtávú marketingstratégiája. és 3 éves marketing és kommunikációs akcióterve A Palóc Út Klaszter Középtávú marketingstratégiája és 3 éves marketing és kommunikációs akcióterve A Palóc Út Klaszter létrehozása - Néprajzi értékekre épülő tematikus út, turisztikai célterületté alakítása

Részletesebben

3. Célok meghatározása

3. Célok meghatározása 3. Célok meghatározása Minden közösség gazdasági társaság, egyesület, szervezet, intézmény valamilyen cél, célok megvalósítása, elérése érdekében jön létre. A lakóhelyhez kötődő helyi közösségek és az

Részletesebben

A Baranya Zöldút termékfejlesztési lehetőségei

A Baranya Zöldút termékfejlesztési lehetőségei Most, hogy a közösségek a világon mindenhol törekszenek lakóhelyük egyediségének megőrzésére, a zöldutak remek alkalmat adnak az életminőség javítására, teret adnak a rekreációra és a turizmusra a helyi

Részletesebben

5. USP meghatározása. Az intézkedés célja és indokoltsága:

5. USP meghatározása. Az intézkedés célja és indokoltsága: 5. USP meghatározása A USP (Unique Selling Proposition) olyan egyedi adottságot(okat), kínálatot takar, amely alapján a potenciális vendég adott desztinációt választja. A USP, azaz az egyedi előny ajánlata

Részletesebben

A Dél Dunántúli Örökségturisztikai Klaszter marketingstratégiája

A Dél Dunántúli Örökségturisztikai Klaszter marketingstratégiája A Dél Dunántúli Örökségturisztikai Klaszter marketingstratégiája 2014-2016 CampInvest Kft. 2013. december Készítették: Dr. Gonda Tibor PhD. Dr.Spiegler Patrícia PhD. Dr. Bencsikné Aubert Judit Tartalomjegyzék

Részletesebben

Készítette: Kóródi Miklós HELYI TELEPÜLÉSI KOORDINÁCIÓ

Készítette: Kóródi Miklós HELYI TELEPÜLÉSI KOORDINÁCIÓ Készítette: Kóródi Miklós HELYI TELEPÜLÉSI KOORDINÁCIÓ Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása Összefogás Közalapítvány FOGLAK projektiroda

Részletesebben

Regionális turisztikai menedzsment modul

Regionális turisztikai menedzsment modul Regionális turisztikai menedzsment modul 1 Desztináció marketing Megjegyzés [b1]: Modul /tantárgy címe Szerkesztette: Könyves Erika Egyetemi tankönyv Megjegyzés [b2]: ha van kiadó, vagy bármilyen együttműködő

Részletesebben

Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja

Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja Balaton Fejlesztési Tanács Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja Koncepció 2014-2030 II. kötet 2014. szeptember Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 1. A térség jövőképe... 6 2. A térség célrendszerének

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. május HitesyBartuczHollai Euroconsulting Kft. 1124 Budapest, Németvölgyi út 114. tel: [06-1]-319-1790 fax: [06-1]-319-1381 e-mail: info@hbhe.hu www.hbheuroconsulting.hu

Részletesebben

Kazincbarcika Város Önkormányzata PROJEKTDOKUMENTUM. Kazincbarcika és vonzáskörzetének munkahelyteremtő fejlesztése

Kazincbarcika Város Önkormányzata PROJEKTDOKUMENTUM. Kazincbarcika és vonzáskörzetének munkahelyteremtő fejlesztése PROJEKTDOKUMENTUM Kazincbarcika és vonzáskörzetének munkahelyteremtő fejlesztése Kazincbarcika Város Önkormányzata Tartalomjegyzék I. Indoklás...3 II. Stratégia...7 III. Projektek bemutatása...11 IV. Várható

Részletesebben

Balaton kiemelt térség fejlesztési koncepciója

Balaton kiemelt térség fejlesztési koncepciója Balaton Fejlesztési Tanács Balaton kiemelt térség fejlesztési koncepciója Javaslattételi szakasz II. kötet M U N K A A N Y A G 2014. április Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 1. A térség jövőképe... 5 2.

Részletesebben

A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere. - 4. háttértanulmány -

A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere. - 4. háttértanulmány - A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere - 4. háttértanulmány - 1 Szerzők: Prókai Orsolya szakmai vezető Erdős Judit Szerepi Anna Erika A háttértanulmány a TÁMOP 5.3.8-11/A1-2012-0001

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban

Részletesebben

Pestszentimre Jövőképe

Pestszentimre Jövőképe VILÁGPOLGÁR IRODA TANÁCSADÓ Pestszentimre Jövőképe 2010 Összeállította: Studio Metropolitana Nonprofit Kft. a Világpolgár 2000. Tanácsadói Iroda közreműködésével Megbízó: Budapest XVIII. kerület, Pestszentlőrinc-Pestszentimre

Részletesebben

Harkány versenyképességi és pozícionálási marketing stratégia és kommunikációs terv. 2011. április 29.

Harkány versenyképességi és pozícionálási marketing stratégia és kommunikációs terv. 2011. április 29. Harkány versenyképességi és pozícionálási marketing stratégia és kommunikációs terv 2011. április 29. Bevezetés A projekt háttere és célja -3- Harkány Turisztikai Egyesület a desztináció versenyképességi

Részletesebben

Integrált településfejlesztési stratégia. Fejlõdés a közösség erejével. Jóváhagyva a 33/2015. (III.19.) Kt. sz. határozatával

Integrált településfejlesztési stratégia. Fejlõdés a közösség erejével. Jóváhagyva a 33/2015. (III.19.) Kt. sz. határozatával Integrált településfejlesztési stratégia Fejlõdés a közösség erejével Jóváhagyva a 33/2015. (III.19.) Kt. sz. határozatával NAGYKOVÁCSI INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Elfogadva a 33/2015. (III.19.)

Részletesebben

Marketingkommunikáció a desztináció menedzsmentben

Marketingkommunikáció a desztináció menedzsmentben BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK NAPPALI TAGOZAT MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ SZAKIRÁNY Marketingkommunikáció a desztináció menedzsmentben Készítette: Semsei Sándor

Részletesebben

Városmarketing stratégia

Városmarketing stratégia ÉAOP-5.1.1/D-09-2f-2011-0007 Hajdúböszörmény városközpontjának funkcióbővítő integrált fejlesztése Városmarketing stratégia 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Vezetői összefoglaló... 4 2. Hajdúböszörmény versenyképességének

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE MULTISZEKTORÁLIS MARKETINGSTRATÉGIÁJA ÉS FORGATÓKÖNYVEI II. ÜTEM. KÉSZÍTETTE: Double Decker Kommunikációs és Vezetői Tanácsadó Kft.

VESZPRÉM MEGYE MULTISZEKTORÁLIS MARKETINGSTRATÉGIÁJA ÉS FORGATÓKÖNYVEI II. ÜTEM. KÉSZÍTETTE: Double Decker Kommunikációs és Vezetői Tanácsadó Kft. VESZPRÉM MEGYE MULTISZEKTORÁLIS MARKETINGSTRATÉGIÁJA ÉS FORGATÓKÖNYVEI II. ÜTEM KÉSZÍTETTE: Double Decker Kommunikációs és Vezetői Tanácsadó Kft. 2004. október Veszprém Budapest TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu szám: 02/151-9/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

HATÁRON ÁTNYÚLÓ TURIZMUS STRATÉGIA

HATÁRON ÁTNYÚLÓ TURIZMUS STRATÉGIA HATÁRON ÁTNYÚLÓ TURIZMUS STRATÉGIA V A S M E G Y E 2 HATÁRON ÁTNYÚLÓ TURIZMUS STRATÉGIA VAS MEGYE HATÁRON ÁTNYÚLÓ TURIZMUS STRATÉGIA VAS MEGYE 3 T A R T A L O M 1. Bevezető 4 2. Előzmények 6 3. Vezérlő

Részletesebben

A stratégia az Önkormányzati Minisztérium megbízásából készült.

A stratégia az Önkormányzati Minisztérium megbízásából készült. A stratégia az Önkormányzati Minisztérium megbízásából készült. Készítette: Barta E. Gyula Dr. Budai Zoltán Czunyi Tímea Illésné Balázs Edina Együttműködő szakértők: Dr. Aradi Csabáné Dr. Baán László Barta

Részletesebben

KŐRÖSHEGY KÖZSÉG GAZDASÁGI PROGRAMJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

KŐRÖSHEGY KÖZSÉG GAZDASÁGI PROGRAMJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA KŐRÖSHEGY KÖZSÉG GAZDASÁGI PROGRAMJA ÉS FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Budapest, 2007. március 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 1. A dokumentum célja... 2 1.1. Vezetői összefoglaló... 2 1.2. A dokumentum

Részletesebben

4. Felsőzsolca Város fejlesztési koncepciója... 4

4. Felsőzsolca Város fejlesztési koncepciója... 4 Felsőzsolca Város Integrált Településfejlesztési Stratégia 2013. II.kötet Jövőkép, Célok, Beavatkozások 1 Tartalom 4. Felsőzsolca Város fejlesztési koncepciója... 4 JÖVŐKÉP... 4 4.1. A település jövőképe

Részletesebben

Szervezetfejlesztési terv

Szervezetfejlesztési terv Szervezetfejlesztési terv A Chemium Kft. külpiaci terjeszkedéssel kapcsolatos szervezeti átalakulásának lehetőségei Készítette: Metodus kft. Budapest, Csenger u. 11. D. ép. fszt. 1 2013. december6. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Turisztikai kedvezménykártya rendszer bevezetési lehetőségének vizsgálata Balatonföldvár térségében

Turisztikai kedvezménykártya rendszer bevezetési lehetőségének vizsgálata Balatonföldvár térségében Turisztikai kedvezménykártya rendszer bevezetési lehetőségének vizsgálata Balatonföldvár térségében Készítette: GPX Design Studio Kft. Tartalom 1 BEVEZETŐ... 3 1.1 ELVÁRÁSOK ÉS CÉLOK... 4 1.2 A KÁRTYASTRATÉGIA

Részletesebben

Az ökoturisztikai termék és minősítési rendszere

Az ökoturisztikai termék és minősítési rendszere Az ökoturisztikai termék és minősítési rendszere HUHR/1101/1.2.2/2011 Go Green Tartalom Bevezető... 4 I.Az ökoturizmus meghatározásai... 5 1.Ökoturizmus fogalmáról... 5 1.1.Az ökoturizmus definiálása a

Részletesebben

A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban

A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban Szlávik János A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban 17. szám Budapest, 2002. december ISBN 963 503 294 3 ISSN 1587-6586 A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Környezettudományi

Részletesebben

VAS MEGYEI TURISZTIKAI KONCEPCIÓ

VAS MEGYEI TURISZTIKAI KONCEPCIÓ VAS MEGYEI TURISZTIKAI KONCEPCIÓ Készítette a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal megbízásából a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2014. augusztus 14. VAS MEGYEI TURISZTIKAI KONCEPCIÓ 2014 Egészség-Minőség-Egyediség»

Részletesebben