2. Esettanulmányok. 3. Térségmárkázás. 5. Akciók Bevezető Mit lehet itt csinálni?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2. Esettanulmányok. 3. Térségmárkázás. 5. Akciók Bevezető Mit lehet itt csinálni?"

Átírás

1 Kzítete :

2 1. Helyzetfelmér Kazincbarcika térsége SWOT analízis a városról a stratégiai anyagról 2. Esettanulmányok 3. Térségmárkázás 4. Stratégiai terv Kazincbarcika, a márka Városfejleszti irányelvek a márkaépít ment Alkalmazkodó Kazincbarcika Nyitott Kazincbarcika Merz Kazincbarcika Kontrasztos Kazincbarcika Kiegyensúlyozott Kazincbarcika 5. Akciók Bevezető Mit lehet itt csinálni? Mit tudsz itt csinálni egy/két/négy/hét napig? Hétvégén hétköznap? Mit tudsz itt csinálni fél évig/egy évig/három évig? Mit tudsz itt csinálni egy életen át? Az akciók időbeli rendje Az akciók tematikus piramisa Az akciók rendeze a pályázat kategóriáiba 6. Akció katalógus, ABC sorrendben Anti-wellness túra Beszállítói hálózat kialakítása lokális kedvezményekkel Biobrikett program Emberközpontú adminisztráció Extrém sportok mekkája HelloWood workshopok Fenntartható háztartások, fenntartható város Falfest, falinstallációk Hotel Modern, Hotel Panel Imázs Fesztivál javaslatok 2

3 Inkubátor ház fejleszti lehetőségek Kerékpár túrák - szabadidő/sport Klaszter létrehozása vagy klaszterhez való csatlakozás Közétkeztet város-imázs Közösségi kertek Közösségi terek fejleszte Meetup programok Órakiállítás Rezidencia programok Szabadidő sportok Táv-tárgyaló ügynökségi képviselet (telepresence) Tematikus piacok Tematikus túrák, tanösvények játékok Városi adatpolitika, WI-FI program Városbérlet Unikornis szobrok Urban exploration (urbex) 7. Függelék Esettanulmányok Fesztiválok, stratégiai márkaépítő programok Münster, Skulptur Projekte Linz, Ars Electronica Kassel, Documenta Vevey, Images Festival des Arts Visuels Rehabilitációs fejlesztek Ruhr-vidék, Emscher Park Magdeburg, Közösségi könyvtár Panelrehabilitációk Közösségi fejlesztek, programozott városi terek Culburb - köztérfejleszt művzeti közösségi eszközökkel Közösségi kertek Termelői ellenőrzött biopiacok Kerékpáros központok 3

4 4

5 1. Helyzetfelmér Kazincbarcika térsége A térségarculati koncepció alapvető referenciáinak a svájci pályázat stratégiai tervezete mellett a város integrált városfejleszti stratégiáját tekintettük, ezeket kiegzítve az általunk végzett helyszíni interjúkkal, konzultációkkal a térséggel kapcsolatos kutatással. Ezek alapján kiemelten fontosnak tartottunk néhány olyan tényezőt, ami a város fejlőde során feladatként vagy lehetőségként jelentkeznek. Örökség Magától értetődőnek tűnik, hogy a város fejlőde így arculata is csak arra az örökségre alapozható, ami termzeti épített környezetében, történetében, lakóinak tudásában hagyományaiban megtalálható. Az viszont már sokkal kevbé egyértelmű, hogy mik azok az elemek, amiket értékes örökségnek tekint az utókor, mik maradnak háttérben a jövő terveze során. A város a térség örökségének vizsgálatakor egyértelműen az ipari tevékenység hagyománya volt a legerősebb tényező. Ez az, ami a város jelenlegi imázsát is meghatározza (akkor is, ha ez csak rzben fedi a valóságot), ami létrejöttének alapvető oka volt ami az alapító generációk, az egykori Fiatalok Kazincbarcikája számára a mai napig a közösségi emlékezet elsőrendű forrása. Ugyanakkor ez az ipari örökség messze túlnyúlik a világháború utáni iparosításon, különösen, ha a városon túl a térség történetét is vizsgáljuk. A bányák, a mzégetők, az üveghuták, a vízimalmok évszázadokra visszamenőleg illusztrálják az emberi kreativitás, innováció, mesterségbeli tudás, szervezett tevékenységek a termzet együttélét. A Kazincbarcika környéki táj is ezeknek a korszakokon átívelő tevékenységeknek, a mindenkori újító munkának a nyomait őrzi. Egy kirándulás a környéken olyan termzet képét tárja fel, amit az őskor óta az emberi aktivitás formált. Kazincbarcika legújabb kori története is csupán ennek a folyamatnak egy organikusan illeszkedő fejezete. 5

6 Ez a táj, a város ipari imázsával ellentétben, éppen termzeti adottságairól tiszta környezetéről ismert. A termzetvédelmi területek nemzeti parkok környékbeli gazdagsága fontos idegenforgalmi vonzerőt jelent, ugyanakkor a kialakult kép nem tartalmazza azokat a fent említett elemeket, amik ember formálta kultúrtájként ezt a vidéket rendkívülivé teszik. Kazincbarcika az a város, aminek történetében ez a két tényező összeér. A Modern Város gondolata megjelenik a stratégiai anyagban, ez azonban Kazincbarcika esetében nem csupán a jövőre, hanem legalább ilyen erőteljesen a hagyományokra is vonatkozik. Ez a város a háború utáni magyar modernista várostervez egyik legszínvonalasabb példája, a szocialista realizmus építzeti nyelve mögé rejtett modern elvektől a kőbbi, technológiai fejleszt tiszta formák uralta tervezői gondolkodásig. A város lakóépületeinek elrendeze, kialakítása, valamint középületei legalább ilyen meghatározóan az ipari épületek a magyar építzettörténet fontos alkotásai közé tartoznak, olyan értéket képviselve, ami itthon a mai napig kihasználatlan. A Modern Város ugyanakkor legalább ennyire szól a termzeti környezetről is, azaz a korszak város-ideáljaiban megfogalmazott elvárásokról, amik az egzséges városi élethez a parkok, terek kültéri tevékenységek, a sport kultúra infrastruktúráinak fontosságát tartották elengedhetetlennek. Az a termzet, ami a térségben a nemzeti parkok turista célpontok képében jelenik meg, Kazincbarcika városépítzetének alapját képezi. Külön szerencse, hogy az eredeti városépítzeti elrendez a mai napig kiváló állapotban fennmaradt, ami lehetővé teszi, hogy a kőbbi fejlesztek erre alapozhassanak. Társadalmi, gazdasági alapok Kazincbarcika jelenét meghatározza a város lakóinak munkaügyi, egzségi állapota a város, illetve a térség demográfiai jellegzetességei. A munkahelyek teremte mellett a munkaerő megtartása, az elvándorlás visszatartása azok a központi kérdek, melyekre a stratégiai anyag válaszokat fogalmaz meg. Elkerülhetetlen további feladat az országosan jellemző kihívásokra való felkzül, melyek egyfelől oktatási képzi területen, másrzt a városlakók változó átlagos életkorával, az ország öregedével jelentkeznek. A munkahelyteremt, az egzségügyi adatok az iskolázottság ugyanakkor olyan mérhető, konkrét, számszerű információt jelentenek, amik kiválóan alkalmasak hasonlóan mérhető, konkrét célok megfogalmazására. 6

7 Ilyen sarokpontok felállításával a tágabb perspektívájú, holisztikus célok is sokkal könnyebben elérhetők, hiszen könnyen értelmezhető, ugyanakkor számos terület együttműködét dönteit igénylő következményekkel járnak. Kazincbarcika történetében jelentős szerepe van a helyi közösségek összefogásának, a város építében való rzvételnek a közös emlékezetnek. Ezek olyan összetartó hagyományt jelentenek, ami akkor is jelen van, ha nem mindenkinek van közvetlen hasonló tapasztalata. A város alakításában való rzvétel, a közös előrelép gyakorlata olyan képességek, amelyek lehetőséget felelősséget is jelentenek a város kormányzásában. A konzekvens, a város arculatával összehangolt város-adminisztráció ezeket a társadalmi hagyományokat aktívan kell, hogy használja, a polgárokkal való kapcsolatteremten túl a valódi rzvételi lehetőségek kialakításában is. Az együttműködő, nyitott, támogató város nem csupán a saját örökségét használja fel a kölcsönösen előnyös együttműködre, hanem kifelé is merőben új, Magyarországon szokatlan arculatot hozhat létre. A Kazincbarcika számára fontos, magas hozzáadott értékre, tudásra innovációra építkező gazdasági szereplők azon túl, hogy nagyfokú mobilitásuknál fogva könnyen változtatnak székhelyet aszerint, hogy hogyan tudnak együttműködni a helyi adminisztrációkkal, sikeres kooperációk esetén hatalmas mennyiségű tudást, tapasztalatot tőkét tudnak visszajuttatni a városfejlesztbe a város működtetébe is. Ez utóbbi pedig hozzájárulhat Kazincbarcika társadalmi gazdasági problémáinak áthidalásához, vonzó imázsának kialakításához is. Kultúra Kazincbarcika örökségének rze a város regionális tudásközpont szerepe. Ez mára a nagy ipari cégek átstrukturálódásával megváltozott, de az itt működő intézmények a kialakítható partnerségek újrateremthetik ezt a pozíciót. Ehhez egyrzt a helyi intézmények tevékenységeinek integrációja, másrzt a város nagyobb hálózatokba történő bekapcsolódása járulhat hozzá. A sport, kultúra társadalmi kapcsolatok kezelének helyi szervezeti összekapcsolása példa lehet arra, hogy a hagyományosan ágazati kérdként (azaz: egzségügy, nevel / művelődszervez, rendezvények / kommunikáció, társadalmasítás) kezelt területek hogyan szolgálhatnak átfogó célokat úgy, hogy mindegyik tevékenységben megjelennek a többi terület szempontjai is. A kulturális célú fejlesztek stratégiai kezele ezért is kiemelkedően fontos: a kreatív tevékenységek hagyományos forráshiányos működe csak azzal kompenzálható, ha eredményeik jól értelmezhető módon hasznosulnak a gazdaság, az oktatás, a városfejleszt területén. 7

8 A városmárkázás építőelemei A magyarországi magyarországi idegenforgalmi idegenforgalmi fejlesztek fejlesztek elmúlt elmúlt évtizede évtizede több több tanulsággal tanulsággal is is szolgál. szolgál. Általánosságban Általánosságban elmondható, elmondható, hogy hogy a nagy, nagy, strukturális strukturális forrásokra forrásokra alapozó alapozó projektek projektek ritkán ritkán váltották váltották be be a hozzájuk hozzájuk fűzött fűzött reményeket, reményeket, illetve illetve a középtávon középtávon átgondolatlan átgondolatlan működtet működtet több több helyen helyen kifejezetten kifejezetten veszteséges veszteséges üzemet üzemet gyakran gyakran még még a fejleszt fejleszt előtti előtti vonzerő vonzerő elvesztét elvesztét eredményezte. eredményezte. A termálfürdők, termálfürdők, kastélyszállók, kastélyszállók, infrastruktúra infrastruktúra nélküli nélküli konferenciaközpontok konferenciaközpontok a vidék vidék egykori egykori gazdasági gazdasági szellemi szellemi motorjait motorjait képező képező kúriák, kúriák, gazdaságok gazdaságok újjáéleszte újjáéleszte helyett helyett gyakran gyakran csak csak a problémák problémák következő következő fázisaihoz fázisaihoz vezettek vezettek el. el. Másfelől Másfelől a néhány néhány éve éve szerencsen szerencsen fejlődnek fejlődnek indult indult belföldi belföldi turizmus turizmus számos számos területen területen túltelítetté túltelítetté * vált. vált. Ez Ez egyszerre egyszerre jelent jelent túlkínálatot túlkínálatot pl. pl. nagy, nagy, gyakran gyakran gasztronómiai gasztronómiai vagy vagy zenei zenei témájú témájú fesztiválokból, fesztiválokból, amik amik számosságuknál számosságuknál fogva fogva is is veszítettek veszítettek vonzerejükből, vonzerejükből, illetve illetve jelenti jelenti azt azt a fejlődbeli fejlődbeli aszimmetriát aszimmetriát is, is, ami ami a kínált kínált tartalmak tartalmak színvonalában színvonalában jelentkezik. jelentkezik. A gyakran gyakran igen igen hasonló, hasonló, sokszor sokszor felszínes felszínes átgondolatlan, átgondolatlan, vagy vagy ismétlődő ismétlődő programok programok helyett helyett viszont viszont egyre egyre nagyobb nagyobb vonzerővel vonzerővel bírnak bírnak a valódi, valódi, autentikus autentikus releváns releváns helyi helyi témákra témákra épülő épülő programok, programok, különösen különösen akkor, akkor, ha ha túllépnek túllépnek a felélesztett felélesztett hagyományok hagyományok keretein keretein össze össze tudnak tudnak kapcsolódni kapcsolódni a kortárs kortárs szórakozási, szórakozási, kultúrafogyasztási, kultúrafogyasztási, vizuális vizuális közösségi közösségi trendekkel. trendekkel. Ennek Ennek megfelelően megfelelően a térségarculatban térségarculatban is is olyan olyan elemekre elemekre érdemes érdemes építkezni, építkezni, melyek melyek helyben helyben meglévő, meglévő, nem nem feltétlenül feltétlenül világraszólóan világraszólóan különleges, különleges, viszont viszont megbízhatóan, megbízhatóan, olajozottan olajozottan működő, működő, termzetes termzetes a helyi helyi közösségek közösségek által által is is értékelt értékelt használt használt dolgok. dolgok. Egyszóval: Egyszóval: leginkább leginkább annak annak lehet lehet idegenforgalmi idegenforgalmi vonzereje, vonzereje, ami ami helyben, helyben, tartósan tartósan is is ugyanannyira ugyanannyira működőműködő fejlődőképes. fejlődőképes. Az Az utóbbi utóbbi különösen különösen fontos fontos tényező, tényező, ami ami a városfejlesztből városfejlesztből a márkafejlesztből márkafejlesztből is is gyakran gyakran hiányzik. hiányzik. A változtatás változtatás képessége, képessége, fokozatosság fokozatosság kísérletez kísérletez pedig pedig lehetővé lehetővé teszi teszi a sikeres sikeres hibákat, hibákat, a források források takarékosabb takarékosabb felhasználását felhasználását a meglepeteket. meglepeteket. A tanulás tanulás képessége képessége szándéka szándéka pedig pedig még még ritkább ritkább jelenség jelenség a magyar magyar városok városok között között - Kazincbarcika Kazincbarcika modern modern múltja múltja modern modern jövőképe jövőképe jó jó alap alap lehet lehet arra, arra, hogy hogy arculatának arculatának rzévé rzévé tegye tegye ezt ezt a modellt. modellt. A sikeres sikeres arculatépít arculatépít kulcsa kulcsa annak annak megérte megérte kommunikációja kommunikációja is, is, hogy hogy a város város közös közös ügy: ügy: az az önkormányzaté, önkormányzaté, a városban városban működő működő intézményeké intézményeké cégeké, cégeké, a városlakóké városlakóké is. is. Ehhez Ehhez a közös közös ügyhöz ügyhöz pedig pedig lehetőségek lehetőségek felelősségek felelősségek is is tartoznak, tartoznak, melyekhez melyekhez viszont viszont a megfelelő, megfelelő, nyitott, nyitott, támogató támogató befogadó befogadó felületeket felületeket az az arculatot arculatot kialakító kialakító működtető működtető önkormányzatnak önkormányzatnak kell kell megteremteni. megteremteni. 8 *

9 Térségi programok tapasztalatai A régióban megrendezett HelloWood * fesztivál olyan munkákat valósított meg, melyek a kiemelt médiafigyelmen túl elsősorban a helyi közösségek számára próbáltak meg értékes hasznos eredményeket létrehozni. Ebben kiemelt jelentősége volt az önkormányzatokkal a helyi közösségekkel kialakított közös gondolkodásnak a fesztivál utáni időszakban a helyi tulajdonosi, fenntartói szemlélet kialakulásának. Ez utóbbi tette lehetővé azt, hogy máig megmaradjanak az installációk, ez az, ami a sokszor anyagilag vagy társadalmilag margi*nalizált csoportok számára önbecsült, pozitív megerősítt, új önképet adott. A Borsod 2050** program a BME Építzmérnöki kar Doktori iskolája által a közelmúltban végzett kutatás, amelynek az eredménye kiállítás szakmai programok voltak. Ez a projekt sikeresen elhelyezte a régiót egy tágabb, nemzetközi kontextusban, bemutatta a hasonló európai iparvidékek rehabilitációit kitért ezek eredményeinek alkalmazhatóságára is. Ez a munka is felhívta a figyelmet a tágan értelmezhető ipari örökség a termzeti értékek integrált kezelére jelenlegi kihasználatlanságára, ami egy egz térségre kiterjedő arculatváltás alapeleme lehet. * ** 9

10 SWOT analízis a városról a stratégiai anyagról Erősségek - Kazincbarcika termzeti környezet régió ipartörténete, hagyományai modern városszerkezet, városépítzet alacsony árak aktív sportélet Gyenge pontok - Kazincbarcika sztereotípiák ipari város szocialista város lakosság képzettsége, munkalehetőségei problémás megközelíthetőség (Miskolc után) pénzhiány kultúra szolgáltatások hiánya (vonzerő) Erősségek - Stratégia Gyenge pontok - Stratégia tematikusan sokszínű több léptékben gondolkodik régióban partnerségekben gondolkodik gazdaság kultúra közös fejleszte nincs tematikus fókusz, érthető üzenet programelemek helyi adottságok nem mindig kapcsolódnak kulturális programok tartalma kérdes Lehetőségek - Kazincbarcika Veszélyek - Kazincbarcika egzséges életmód térségi partnerségek cégek jelenléte infokommunikációs, művzeti képzek helyi termel? kísérletező fejleszt forrásai adottak könnyen cáfolható sztereotípiák demográfiai trendek (öreged, elvándorlás) cégek nem fognak jönni környék városai projektjei erősebbek (miskolc, élmények völgye) fesztiválok provinciálisak maradnak fókusz nélküli fejlesztek Lehetőségek - Stratégia Lehetőségek - Stratégia jól működő akcióterületek (1-7.) rendelkezre álló forrás további tematikus alakíthatóság skálázhatóság, folytathatóság márkaépít tartalomra alapozva célcsoport eltéveszte csak rzbeni megvalósulás követhető, tervezett monitoring hiánya helyi lakosság rzvételének elmaradása gazdasági fenntarthatóság hiánya 10

11 2. Esettanulmányok A Függelékben rzletesen tárgyalt példák olyan jó gyakorlatokat mutatnak be, melyek témájukban, alkalmazott eszközeikben, illetve szervezeti, kommunikációs megoldásaikban tanulságosak lehetnek a Kazincbarcikán megvalósítandó programok esetében is. Külön figyelmet érdemes fordítani a projektek által elért helyi, regionális nemzetközi közönségek megoszlásaira az ezeket felépítő megoldásokra. A városmárka fejleszti célokat is kitűző fesztiválok esetében döntő jelentősége van a hosszú távú építkeznek. Ezek gyakran a helyi közösségek képességein vagy lehetőségein jóval túlmutató célokat jelentenek, amelyekhez több lépben jutnak el. Azonban ezek a célok garantálják a települeken túli, országos vagy nemzetközi léptékekben működő kulturális, szakmai, idegenforgalmi hálózatokhoz való releváns erős kapcsolódást. Münster szoborfesztiválja egy lakossági tiltakozásból nőtte ki magát a világ egyik legjelentősebb köztéri művzeti programjává, ami teljesen átformálta a város arculatát az ott élők hozzáállását a kultúrához. Linz témájának nem volt helyi megalapozása, viszont megfelelő infrastruktúrát szakmai vezett tudott biztosítani a művzeti-tudományos színvonal, az idegenforgalmi vonzerő az üzleti érdeklőd egyensúlyban tartására. Az összes program a kezdetektől fogva összehangolta időzíteit, meghívottait kommunikációját más, kapcsolódó régióbeli nemzetközi fesztiválokkal, ami megkönnyítette a szervezt a szolgáltatások eladását is. A városrehabilitációs fejlesztek gyakran elhanyagolt örökségi területek újrafelfedezével tudnak sikeressé válni, ami egyben lehetővé teszi a kulturális a gazdasági vagy ökológiai célok integrációját is. Ez a holisztikus szemléleten túl nagy kommunikációs előnyökhöz is vezet, hiszen egzen más márkák, arculatok felépítét teszi lehetővé pl. egy közműfejleszt vagy egy épületfelújítás esetén, ha az bizonyíthatóan kulturális vagy közösségi célokhoz is kapcsolódik. A rehabilitációs programok másik fontos újítása a kis léptékek az ideiglenesség meghonosítása a fejlesztben, ami a korlátozott források hatékony használata mellett a folyamatos rzeredmények kommunikálhatóságát is elősegíti. Egy nagy beruházás elsősorban a végén válik érzékelhetővé, sok kis lép azonban lehetővé teszi azt is, hogy egy nagyobb cél felé haladva folyamatos megerősítek a korrekciókat lehetővé tevő visszajelzek szülessenek. Ez a közösségi fejlesztek esetében is fontos kérd. A nyitott városfejleszthez nem szokott társadalmak esetében a bizalom felépíte elsőrendű kérd, amelyhez a hozzáálláson túl olyan léptékű rzfeladatokat érdemes 11

12 társítani, melyek közösségi szinten is kezelhetők. Az ezek feletti ellenőrzt azonban gyakran érdemes teljesen átadni. A közösen elért siker garanciája a mérhető könnyen értelmezhető célok kijelöle, illetve az iteráció, a javítás képessége. A városnak csak ott érdemes jelen lenni, ahol szükség van rá, ott viszont aktív támogatóként kell fellépni, tudást, hátteret adva a kezdeményezeknek, akár átvéve ezt a szerepet is. Például egy termelői piac sikerét a város által működtetett minőségbiztosítási rendszer vagy a termelők továbbképze, szakmai, földhasználati vagy szabályozásbeli támogatása is biztosíthatja. 3. Térségmárkázás A helyzetfelmér az esettanulmányok tanulságai alapján egyértelmű, hogy Kazincbarcika márkaértékét növelnünk kell. Ahhoz, hogy ez a folyamat elinduljon, az első lép a város márkájának egységesíte. Az, amit a Kazincbarcikával kapcsolatba lépő lát, hall vagy érez, egyetlen gondolathoz kell, hogy visszavezessen. A pozitív folyamatok elindulásához ennek az identitásnak erősnek, egyedinek, de mindenekelőtt következetesnek kell lennie. A város logójának megtervezétől kezdve egzen a legeldugottabb utcába kerülő pad kiválasztásáig fókuszáltan kell dönteket hoznunk. Ha mindenki, aki szerepet vállal a közös munkában odafigyel ezekre az apróságokra a Kazincbarcikának járó figyelemmel, szorgalommal érzékenységgel dolgozik, jelentős mértékben mozdíthatjuk el a várost a jól ismert megbecsült márkák irányába. Ennek az ún. monobrand stratégiának az a legnagyobb előnye egyéb márkázási módszerekkel szemben, hogy egyszerűen felismerhetővé, megérthetővé teszi a márkát, ráadásul a vele való interakciót is megkönnyíti. A monobrand márkázás segíti a célcsoportot abban, hogy Kazincbarcikát válassza zrevehetőbbé teszi a várost hazai nemzetközi viszonylatban is. A monobranding hatékony, mert nem enged fókuszálatlan az egységességet megtörő akciókat. Segíti a teljesen új piacokon való beazonosíthatóságot. A belső külső közreműködő számára is könnyebben értelmezhető lesz a márka. Átláthatóvá válik a c élcsoport számára a márka által nyújtott lehetőségek összessége. És eredményes, mert megteremti a feltételeket a rendelkezünkre álló erőforrások legoptimálisabb felhasználására: egyetlen üzenet célba juttatására. 12

13 4. Stratégiai terv Kazincbarcika, a márka Kazincbarcika múltját jövőbeli céljait elemezve megállapíthatjuk: ez egy olyan város, amely nem akar passzív rztvevője lenni a területén történő eseményeknek, az itt élők ide érkezők életének. Helyette a város a kezébe veszi az irányítást, provokatív ugyanakkor alázatos megteremtője szeretne lenni mindazoknak a lehetőségeknek, amelyek jelenleg a jövőben itt kapnak teret. Kazincbarcika mozgásban van, Kazincbarcika él, nem utolsó sorban személyisége is van. Vagyis a város lélegzik. Kazincbarcika ezért nem más, mint A LÉLEGZŐ VÁROS. A lélegző város, mint márka ígéret a következőket kommunikálja: vitalitást, mozgalmasságot, termzetközeliséget, gördülékenységet. Ha valaki a városunkat választja, azt kell hogy érezze, ő maga is több levegőhöz jut. A brand ígéret alapvetően két forrásból táplálkozik: a város egzséges modern ismérveiből. Ahhoz, hogy ez az ígéret valóban hiteles maradhasson, szükséges egy egyedi márka hang, olyan megkülönböztető jegyek, melyek összessége csak Kazincbarcikát jellemzi nem utolsó sorban alap ígéretek, amelyektől soha nem tér el egyetlen márkázott tevékenységünk, termékünk sem. Kazincbarcika hangja az ígéretünknek megfelelően ezért emberi, inspiratív termzetes. Emberi, mert értjük az ideérkezők itt lakók motivációit szándékait. Inspiratív, mert a márkával való találkozás után, a közönségben pozitív, élmény dús benyomást hagyunk. És termzetes, mert tisztán könnyen érthetően kommunikálunk. Ezeket a tulajdonságokat tovább bontva találjuk meg azt az öt ismérvet, melyek megkülönböztető jegyként működnek Kazincbarcika márkázása során. Így a város alkalmazkodó képességét, nyitottságát, merzségét, kontrasztos mivoltát kiegyensúlyozottságát használjuk fel arra, hogy Kazincbarcika más városokkall össze nem téveszthető módon öltse magára a lélegző város szerepét. A piramis legalján található az két alapvető ígéret, amelyet az imént felsorolt tulajdonságok alátámasztásaként minden Kazincbarcikai tevékenység megterveze megvalósítása során figyelembe kell vennünk. Ezek pedig a rugalmas személyre szabott ügyintéz, valamint a megújuló meglepetszerű megoldások. 13

14 Az így felépülő lélegző város márka következetesen használva Kazincbarcika kultúrájává válhat. Létrejöhet egy Kazincbarcikás attitűd, annak a módja, ahogy a város, mint szervezet illetve az itt élők élnek, a márka értékeinek elmélyíte képviselete érdekében. Ha az így működő Kazincbarcikára érkezik valaki vagy abban a szerencsében van rze, hogy itt él, akkor azt érzi majd, hogy ő is több levegőhöz jut. Azt látja, hogy megkönnyítjük a dolgát, hogy nem félünk az újtól, hogy közülünk valónak tekintjük hogy alternatívát kínálunk a számára. Összességében a lélegző város koncepció egy emberközpontú, innovátor státuszú várost vizionál, amely nyitott merz, ugyanakkor megbízható kiegyensúlyozott is. És mindezt úgy teszi kézzel foghatóvá, hogy az itt élők az ide érkezők számára biztosítja, hogy a lehető legtöbbet hozzák ki az ötleteikből lehetőségeikből. Városfejleszti irányelvek a márkaépít mentén Zygmunt Bauman, lengyel származású szociológus megállapítása szerint éve áttértünk a szilárd modernitásból a folyékony modernitásba. Ez azt jelenti, hogy az információ, tudás technológia által létrehozott tökéletes világ a mai folyamatosan változó környezetben nem lehetséges. A folyékony modernitást a bizonytalanság az állandó kockázat jellemzi. Hogy mégis megközelíthessük a tökéletes állapotot, flexibilitásra alkalmazkodásra, kzenlétre van szükség, arra, hogy rövid távon is változni, változtatni tudjunk akarjuk. Ezt kell szem előtt tartanunk, amikor Kazincbarcika modern jövőjével foglalkozunk. Éppen ezért az általunk javasolt akciók csupán egy jelenlegi állapot lenyomatát jelentik. A lényeg a mögöttük megbúvó stratégiai gondolatokban van, amelyeket igyekeztünk olyan örök érvényű szempontok mentén megfogalmazni, amelyek a folytonos változásban kapaszkodót nyújtanak. Városfejleszti irányelveinket a márka megkülönböztető jegyei alapján tagolva foglaljuk össze. Alkalmazkodó Kazincbarcika Ez a város hosszú távon gondolkozik. Nem hajszolja a rövid távú profitot (sem gazdasági, sem politikai értelemben). Elsődleges szempontjai között szerepel a jövő nemzedékének nevele taníttatása, a tehetséggondozás. Tudja, hogy ez nélkülözhetetlen a fiatalok itt tartása ide csábítása érdekében. Az alkalmazkodó város okosan bánik erőforrásaival, tudatában van forrásainak értékével, legyen szó a környezetről, a levegő minőségéről, a város tereiről vagy akár a kultúráról. Ökologikusan gondolkodik, megőrzi termzetes környezetét, legyen szó víz vagy levegő gazdálkodásról, hulladékkezelről vagy energiahatékonyságról. 14

15 Nyitott Kazincbarcika Ebben a városban az emberek nem a négy fal között élik az életüket. A közterek, a közösség formáló törekvek minden lakó számára fontosak. A fizikális közösségeken kívül virtuális csoportokat is létre hoznak, elérve azokat is, akik rövidebb vagy hoszabb időre elhagyták a várost. Ugyanakkor az új tagokat ugyanolyan szívélyesen fogadja, mint a saját szülötteit. Legyen a látogatók célja rövid vagy hosszú távú, személyes vagy üzleti, Kazincbarcika segítő kezet nyújt. Ez a város terepet ad a tehetségeknek. Nyitott minden munkahelyteremti lehetőségre, aktív rzese a kutatás-fejleszti ötleteknek. Fontos a számára, hogy az itt dolgozók jól érezzék magukat tesz is ezért. Merz Kazincbarcika Ezt a várost nem rémiszti meg a tény, hogy valamiben ő az első. Sőt, kifejezetten keresi azokat a lehetőségeket, ahol kitűnhet, megmutathatja egyediségét. Szívesen értelmezi újra a régit vagy épp ad teret a megszokott mellett valami meglepőnek is. Ez a város szexi bátor. Nem fél különbözni, de nem fél a technikai újításoktól sem, él is velük, ha segítik céljai elérében. Kontrasztos Kazincbarcika Ez a város bátran nyúl a meglévő értékeihez. Ha panelrehabilitációról van szó, megőrzi azt, ami érték hozzáad újakat. Ha művzeti projektről akkor alapos tervez után, a szakmai művzi értékeik mentén kiválasztott partnereivel együtt, következetesen véghez viszi a kitűzött céljait. Ennek a városnak fontos az öröksége az identitása, de nem fél azt új, más módszerekkel megmutatni, mint ami eddig megszokott volt. És ha netán hibázott, akkor mer elengedni. Kiegyensúlyozott Kazincbarcika Ebben a városban az emberek jól érzik magukat. Itt fontos, hogy szellemileg fizikailag is megfelelő állapotban legyenek a lakók, sőt, ha lehet fejlődjenek mindkét területen. Itt odafigyelnek az egzségedre, megfelelő infrasturktúrát fejlesztenek hozzá, képzeket szerveznek, lehetőséget teremtenek a sportra a rekreációra is. Ebben a vársoban öröm dolgozni, de azt is tudják, hogy mikor kell félretenni a munkát. Itt a kultúra nem egyenlő a TV nézsel. Itt az emberek közös erővel teremtik meg a szellemi felüdül lehetőségeit. 15

16 5. Akciók Bevezető Akcióink egy jelenlegi állapotot informáltsági szintet tükröznek. Amint írtuk, ezek nem kőbe vett megoldások, hanem csak egy csokor, amely bővíthető, csökkenthető, változtatható. Akcióinkat különböző szempontok alapján csoportosítjuk: - mit lehet itt csinálni? - ez a kérd a város külső arculatát építi fel különböző célcsoportoknak - az akciók időbeli rendje - ez a végrehajtás sorrendjére tesz ütemezi javaslatot - az akciók tematikus piramisa (hogy építik fel a márkát) - ez elsősorban kommunikációt jelent - az akciók rendeze a pályázat kategóriáiba - ez a svájci pályázat pontjai szerint rendez 5.1. Mit lehet itt csinálni? A legfontosabb, első utolsó kérd mindig helyben végezhető dolgokra vonatkozik: mit tudunk itt csinálni? Mit tudsz itt csinálni egy/két/négy/hét napig? Hétvégén hétköznap? A rövid látogatásra érkezők számára elkülöníthető a hétköznapok a hétvégék világa. Mindkét esetben olyan csomagokat érdemes összeállítani, melyek egyben jelennek meg a célcsoportok számára, integrált szolgáltatásokként, melyeket egyszerűen, egy lépsel, egyfajta városbérletként tudnak igénybe venni. Kazincbarcika hétköznapjai munkával telnek. A tudásgazdaságban, a k+f+i területeken aktív városban működő inkubátor a hozzá kapcsolódó szolgáltatások, illetve a város egzséges, inspiráló környezete azonban nem csak az itt élők számára lehetnek előnyösek. Ha valaki rövid időszakra szeretne nyugodt körülmények között fókuszált munkavégzhez megfelelő helyet keresni, itt megtalálja. Akár magányos íróról van szó, akár egy kis csapatról, a néhány 16

17 nap alatt, amit egy dologra figyelve, intenzíven akarnak eltölteni, Kazincbarcikán a legjobbat kapják. A munkavégzhez szükséges irodák mellett igénybe vehetik az inkubátor központ szolgáltatásait, étkezhetnek a város kiváló minőségű menzáin, sportolhatnak, kirándulhatnak kényelmes szállás várja őket a nap végén. A hétvégi csomag hasonlóképpen bérletként működhet, azonban a munkakörnyezet helyett a rekreációra a térség megismerére koncentrálva. Ennek megfelelően a sportolás különféle formái, a kulturális események szolgáltatások, a fesztiválprogramok vagy a rendszeres piacok, a tematikus túrák kerülhetnek a csomag fókuszába. Akcióelemek: Anti-wellness túra Emberközpontú adminisztráció város működtet Extrém sportok mekkája Factory építmény Falfest, falinstallációk Hotel Modern, Hotel Panel Imázs Fesztivál Kerékpár túrák - szabadidő/sport Közétkeztet város-imázs Közösségi terek fejleszte Órakiállítás Szabadidő sportok Tematikus piacok Tematikus túrák, tanösvények játékok Városi adatpolitika, WI-FI program Városbérlet Unikornis szobrok Urban exploration (urbex) 17

18 Mit tudsz itt csinálni fél évig/egy évig/három évig? Azok, akik induló vállalkozásuknak megfelelő terepet keresnek, ami olcsó, könnyen elérhető, nyugodt munkát tesz lehetővé mégis minden támogatást megad az üzletfejleszt mellett a kapcsolatépítben a gazdasági partnerségek kialakításában, Kazincbarcikán megalapozhatják a jövőbeli sikereiket. A város gazdaságfejleszti inkubátor programja lehetővé teszi, hogy szakmai segítséggel, specialistákkal együtt dolgozva, egzséges munkakörülmények között, kiegyensúlyozott életet élve tölthessék a vállalkozók a cégek rizikós induló időszakát. Az olyan cégek intézmények pedig, akik máshol működnek, de szaktevékenységeikhez, egyes csoportjaik rövidebb lefutású projektjeihez vagy nem nyilvános fejleszti programjaikhoz keresnek hátteret, Kazincbarcikán szintén megtalálhatják a megfelelő környezetet. A város rezidencia programja nem csak az alkalmazottaknak tud nyugodt egzséges, könnyen elérhető, de kellően távoli lakóhelyet biztosítani a kiküldetek vagy projektek időtartamára, de a nemzetközi céges szakértői kapcsolati hálójával is támogatni tudja az itt dolgozókat. A város sportos termzetközeli élete, barátságos szolgáltatásai környezettudatos életformái pedig regeneráló hatással lehetnek az itt hosszabb időt eltöltő munkatársakra. Akcióelemek: Emberközpontú adminisztráció város működtet Extrém sportok mekkája Inkubátor ház fejleszti lehetőségek Klaszter létrehozása vagy klaszterhez való csatlakozás Közétkeztet város-imázs Közösségi terek fejleszte Meetup programok Rezidencia programok Táv-tárgyaló ügynökségi képviselet (telepresence) Városi adatpolitika, WI-FI program 18

19 Mit tudsz itt csinálni egy életen át? Ha valaki ide született vagy ide költözik, érezhetően gondoskodó előnyökkel járó társaság rzévé válik. Kazincbarcika törődik lakóival, egzségükkel, szellemi jóllétükkel kedélyükkel ugyanúgy, mint ötleteikkel, hobbijaikkal vagy problémáikkal. A város büszke múltjára az azt létrehozók erőfeszíteire, arra a modern vízióra, ami az évezredes ipari fejlőd újabb fázisát az egzséges életformákkal akarta ötvözni, ami most új értelmet nyer Kazincbarcika új életszakaszában. A szolgáltatások személyesek ötletesek, a dönthozatal következetes kiszámítható, a város terei mindenki számára kínálnak valamit, anyagi lehetőségeitől státuszától függetlenül. Akcióelemek: Beszállítói hálózat kialakítása lokális kedvezményekkel Biobrikett program Emberközpontú adminisztráció város működtet Extrém sportok mekkája Fenntartható háztartások, fenntartható város: ismeretterjesztő kommunikáció Falfest, falinstallációk Hotel Modern, Hotel Panel (munkahely) Klaszter létrehozása vagy klaszterhez való csatlakozás Közétkeztet város-imázs Közösségi kertek Közösségi terek fejleszte Meetup programok Szabadidő sportok Táv-tárgyaló ügynökségi képvisele(telepresence) Tematikus piacok Városi adatpolitika, WI-FI program 19

20 Az akciók időbeli rendje Első körben, rövid távon megvalósítható Anti-wellness túra Biobrikett program Emberközpontú adminisztráció város működtet Falfest, falinstallációk HelloWood workshop az imázsfesztiválon Imázs Fesztivál Rezidencia programok Unikornis szobrok Második körben, több több éves éves programban programban megvalósítható megvalósítható Extrém sportok mekkája Fenntartható háztartások, fenntartható város: ismeretterjesztő kommunikáció Hotel Modern, Hotel Panel Inkubátor ház fejleszti lehetőségek Kerékpár túrák - szabadidő/sport Klaszter létrehozása vagy klaszterhez való csatlakozás Közétkeztet város-imázs Tematikus piacok Tematikus túrák, tanösvények játékok Urban exploration (urbex) Városbérlet Városi adatpolitika, WI-FI program Harmadik körben, stratégiai szemlélettel megvalósítható megvalósítható Beszállítói hálózat kialakítása lokális kedvezményekkel Közösségi kertek Közösségi terek fejleszte Meetup programok Órakiállítás Szabadidő sportok Táv-tárgyaló ügynökségi képviselet (telepresence) 20

Kazincbarcika térségarculati koncepció HELLO WOOD 2013. 05. 15.

Kazincbarcika térségarculati koncepció HELLO WOOD 2013. 05. 15. Kazincbarcika térségarculati koncepció HELLO WOOD 2013. 05. 15. Hogyan épül fel a koncepció Helyzetfelmérés Esettanulmányok Márkaépítési szempontok Térségarculati koncepció Márkapiramis akció akció akció

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható

A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható Politikusi imázs 8 a politikai kommunikáció világában. A társadalmasítás, azaz a fogyasztói oldal véleményének

Részletesebben

Támogatási lehetőségek a turizmusban

Támogatási lehetőségek a turizmusban Támogatási lehetőségek a turizmusban Hévíz 2015. május 28. Bozzay Andrásné szakmai főtanácsadó Lehetőségek az operatív programokban 2014-2020 1. Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program (GINOP)

Részletesebben

Sió-Kanál Fesztivál. A Balaton Régió és a Siócsatorna. versenyképes turizmusáért!

Sió-Kanál Fesztivál. A Balaton Régió és a Siócsatorna. versenyképes turizmusáért! Sió-Kanál Fesztivál A Balaton Régió és a Siócsatorna fenntartható és versenyképes turizmusáért! A Balaton Turisztikai Régió, a Siócsatorna településeinek kulturális bemutatkozási lehetősége, turisztikai

Részletesebben

Kreatív pályázat a Harley-Davidson Fesztivál arculatának kialakítására Megrendelő: H-Budapest Kft. Koncepció leadásának határideje: 2010.

Kreatív pályázat a Harley-Davidson Fesztivál arculatának kialakítására Megrendelő: H-Budapest Kft. Koncepció leadásának határideje: 2010. Kreatív pályázat a Harley-Davidson Fesztivál arculatának kialakítására Megrendelő: H-Budapest Kft. Koncepció leadásának határideje: 2010. november 10. Termék/Filozófia/Megjelenéssel kapcsolatos elvárás

Részletesebben

... 51... 51... 52... 52 2

... 51... 51... 52... 52 2 1 ... 51... 51... 52... 52 2 ... 54... 55... 62... 62... 64... 64... 65... 65... 65... 66... 66... 67 3 4 1 Jászfényszaru Város Településfejlesztési Koncepció Jászfényszaru Város Önkormányzata 2002., Integrált

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ADALÉKOK A VÁROSFEJLESZTÉS XXI. SZÁZADI GYAKORLATÁHOZ Dr.

Részletesebben

Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ. Szombathely szerepe és lehetőségei A NYPJMK-ban Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató

Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ. Szombathely szerepe és lehetőségei A NYPJMK-ban Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Szombathely szerepe és lehetőségei A NYPJMK-ban 2014-2020 Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató Budapest, 2014. március 26. Tartalom 1. Jövőkép 2. Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

Vidék Minősége közösségi és turisztikai kártya kialakítása

Vidék Minősége közösségi és turisztikai kártya kialakítása Vidék Minősége közösségi és turisztikai kártya kialakítása Több, mint turizmus I Mehr, als Tourismus nemzetközi tanácskozás I Internationale Konferenz 2015. február 12. Hegykő, Tornácos Panzió Kártyarendszerek

Részletesebben

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv-2015-0012 Völgyiné Nadabán Márta Miskolc MJV Önkormányzata, partner szintű

Részletesebben

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Desztinációs Menedzsment Nemzetközi Konferencia Budapest, 2007. Február 7-9. Desztinációs Menedzsment Koncepció és Magyarország esete Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Koncepció Desztinációs

Részletesebben

MÉRLEG ÉS KIHÍVÁSOK IX. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA

MÉRLEG ÉS KIHÍVÁSOK IX. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 MÉRLEG ÉS KIHÍVÁSOK IX. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK PIACI POTENCIÁLJÁNAK

Részletesebben

Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület HFS tervezés

Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület HFS tervezés Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület 2015-HFS tervezés Legfontosabb szükségletek, lehetőségek A Velencei-tó LEADER HACS esetében a települési igények mellett a Velencei-tó, mint meghatározó

Részletesebben

Belvárosi Rehabilitáció Előzetes Akcióterületi Terv ESZA típusú közösségi funkció megvalósítása SOFT alprojekt

Belvárosi Rehabilitáció Előzetes Akcióterületi Terv ESZA típusú közösségi funkció megvalósítása SOFT alprojekt CIVIL RÉSZVÉTEL MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁBAN Szociális és környezetvédelmi fejlesztés a közösségi funkció megvalósítása során JAKUBINYI LÁSZLÓ SZIMBIÓZIS ALAPÍTVÁNY

Részletesebben

A vállalkozás vezérelvei

A vállalkozás vezérelvei A vállalkozás vezérelvei Developing the future. Magunkról: Raiffeisen evolution project development Cégünk egy Ausztriában, Közép- és Kelet-Európában működő, bécsi székhelyű ingatlanvállalkozás. Sikerünk

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

A helyi TDM feladatai, működése

A helyi TDM feladatai, működése A helyi TDM feladatai, működése Miért kell a TDM? Az európai turisztikai térségek idestova több, mint 20 éves válasza a piaci kihívásokra: A térségi együttműködési hálózatok kooperatív alapú termék- és

Részletesebben

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020 NETWORKSHOP 2014 Pécs A FEJLESZTÉSPOLITIKA UNIÓS SZABÁLYRENDSZER 2014-2020 EU EU Koh. Pol. HU Koh. Pol. EU 2020 stratégia (2010-2020) 11 tematikus cél >> 7 zászlóshajó

Részletesebben

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok A LEADER program a társadalmi-gazdasági szereplők együttműködését ösztönzi az olyan javak és szolgáltatások létrejötte, fejlesztése érdekében, amelyek a lehető legnagyobb hozzáadott értéket biztosítják

Részletesebben

A 365 Solutions Kft. büszke a teljesítményére, az elért sikereire és a munkatársai képességeire. Kamatoztassa ön is a tapasztalatainkat és a

A 365 Solutions Kft. büszke a teljesítményére, az elért sikereire és a munkatársai képességeire. Kamatoztassa ön is a tapasztalatainkat és a 365 365 A 365 Solutions Kft. büszke a teljesítményére, az elért sikereire és a munkatársai képességeire. Kamatoztassa ön is a tapasztalatainkat és a tökéletesre való törekvésünket: Legyen a partnerünk,

Részletesebben

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévíz Az élet forrása A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévízi turizmusa számokban Magánszállás 812 ház 2240 szoba 4692 ágy Kereskedelmi szállás 20 Hotel (3-5 * ) 2078 szoba 5814 ágy Összesen

Részletesebben

A szürkemarha-szalámitól a fotóstúrákig termékfejlesztési trendek az ökoturizmusban

A szürkemarha-szalámitól a fotóstúrákig termékfejlesztési trendek az ökoturizmusban A szürkemarha-szalámitól a fotóstúrákig termékfejlesztési trendek az ökoturizmusban Pénzes Erzsébet Turizmus Tanszék Pannon Egyetem, Veszprém Magyar Nemzeti Parkok Hete szakmai nap, 2013. június 7. Hortobágy

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

A Mediaforce. A többit bízza ránk:

A Mediaforce. A többit bízza ránk: A Mediaforce Cégünk egyedi, testre szabott megoldásokat kínál vállalkozása fejlesztésére és marketingjének racionalizálására. A mindig túlterhelt vállalatvezetők válláról vesszük le a terhet integrált

Részletesebben

6. modul. Stratégia, marketingtervezés

6. modul. Stratégia, marketingtervezés 6. modul Stratégia, marketingtervezés Készítette: Bokányiné Boda Gyöngyi AZ ISKOLAMARKETING STRATÉGIÁJA Stratégia: adott célok érdekében módszerek és feladatok összehangolása, a megvalósítási út kidolgozása.

Részletesebben

INEXTEX. textilhagyományainak és örökségének felhasználásával.

INEXTEX. textilhagyományainak és örökségének felhasználásával. A projekt célja új tanulási módszerek kidolgozása, felhasználva a saját és más kultúrák összegyűjtött textilörökségét az inspirációhoz és napjaink társadalmára való alakításához. A projekt új, innovatív

Részletesebben

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2009. Dr. Szépvölgyi Ákos KDRIÜ Nonprofit Kft. 2009.05.14. A Közép-Dunántúl hosszú távú területfejlesztési koncepciója (1999)

Részletesebben

Ipari városok megújulása, városfejlesztési stratégia, köztérfejlesztés, átmeneti (alternatív) iparterület használat

Ipari városok megújulása, városfejlesztési stratégia, köztérfejlesztés, átmeneti (alternatív) iparterület használat IPARI VÁROS - IPARVÁROSOK ÉS VÁROSI IPARTERÜLETEK MEGÚJULÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI Borsod-Abaúj-Zemplén megye meghatározó ipari városainak példáján keresztül Ipari városok megújulása, városfejlesztési stratégia,

Részletesebben

KERÉKPÁRRAL A NYUGAT-DUNÁNTÚLON

KERÉKPÁRRAL A NYUGAT-DUNÁNTÚLON KERÉKPÁRRAL A NYUGAT-DUNÁNTÚLON Készítette: TKK-Pannonvelo Konzorcium Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Területfejlesztési Kutatási Központ Taschnerwin Bt. 2001. TARTALOMJEGYZÉK 1./A. SWOT

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013 Figyelem!!! A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

Intelligens szakosodás alapú regionális innovációs stratégia (RIS3)

Intelligens szakosodás alapú regionális innovációs stratégia (RIS3) Intelligens szakosodás alapú regionális innovációs stratégia (RIS3) 2014-2020 között kohéziós politika céljai Járuljon hozzáaz EU 2020 stratégia céljainak megvalósításához Hangsúly: az eredményeken legyen!

Részletesebben

Kovászna megye Turizmus Fejlesztési stratégiája. 6.sz.melléklet. Swot analízis

Kovászna megye Turizmus Fejlesztési stratégiája. 6.sz.melléklet. Swot analízis Kovászna megye Turizmus Fejlesztési stratégiája 6.sz.melléklet Swot analízis Erősségek Strengths A természeti környezet, a növény és állatvilág sokszínűsége borvizek gazdagsága, élő hagyományok, népszokások,

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

A kerékpározás népszerűsítése a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégiumban (KEOP-6.2.0/A/09-2009-0032)

A kerékpározás népszerűsítése a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégiumban (KEOP-6.2.0/A/09-2009-0032) A kerékpározás népszerűsítése a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégiumban (KEOP-6.2.0/A/09-2009-0032) Kedvezményezett: Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium A projekt

Részletesebben

Vital Cities - Bp XIII. kerület Helyzetfeltárás. Urbact Helyi Csoport workshop November 02, 09, 16.

Vital Cities - Bp XIII. kerület Helyzetfeltárás. Urbact Helyi Csoport workshop November 02, 09, 16. Vital Cities - Bp XIII. kerület Helyzetfeltárás Urbact Helyi Csoport workshop 2016. November 02, 09, 16. URBACT III VITAL CITIES Mai program: 1. Az Urbact Program bemutatása (10 ) Böhönyey Ágnes HBHE 2.

Részletesebben

VÁLLALATI ESZMÉNYKÉP ÉS ÉRTÉKEK

VÁLLALATI ESZMÉNYKÉP ÉS ÉRTÉKEK VÁLLALATI ESZMÉNYKÉP ÉS ÉRTÉKEK Vállalati eszmémykép A sikerhez vezető utunk A vállalat eszményképe az EVVA önképét írja le és utat mutat a szervezet egészének. A vállalati kultúra és a vállalati azonosság

Részletesebben

HR Business Partner kutatás 3. szekció: Az Ulrich modell értékajánlata és hazai megvalósítási gyakorlatok

HR Business Partner kutatás 3. szekció: Az Ulrich modell értékajánlata és hazai megvalósítási gyakorlatok HR Business Partner kutatás 3. szekció: Az Ulrich modell értékajánlata és hazai megvalósítási gyakorlatok Széni Zoltán - EY (Ernst & Young), Europe, Middle East, India and Africa (EMEIA) HR Igazgató Farkas

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

Javaslat. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának közötti időszakra szóló gazdasági program elfogadására

Javaslat. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának közötti időszakra szóló gazdasági program elfogadására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE SO:15.102/2011. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2011-2014. közötti időszakra szóló gazdasági program elfogadására Összeállította:. Lengyel Zsolt

Részletesebben

Konzultáció és kommunikáció a szereplők azonosítása a helyi érdekeltek bevonása a tervezésbe és a megvalósításba politikai támogatás megszilárdítása

Konzultáció és kommunikáció a szereplők azonosítása a helyi érdekeltek bevonása a tervezésbe és a megvalósításba politikai támogatás megszilárdítása Társadalmi integráció Közösségi tervezés, participáció HOGYAN? Módszertan, A közösségi tervezés alapelemei Konzultáció és kommunikáció a szereplők azonosítása a helyi érdekeltek bevonása a tervezésbe és

Részletesebben

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető 2014-2020-as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető Kb. 8000 milliárd Ft 2007-2013 Lakásberuházás korlátozott lehetőségek Forrás nagysága: operatív programnak nyújtott

Részletesebben

KAZINCBARCIKA Térségarculat-fejlesztési projekt. Kutatási összefoglaló KAZINCBARCIKA. Térségarculat-fejlesztési és márkaépítési projekt

KAZINCBARCIKA Térségarculat-fejlesztési projekt. Kutatási összefoglaló KAZINCBARCIKA. Térségarculat-fejlesztési és márkaépítési projekt KAZINCBARCIKA KAZINCBARCIKA Térségarculat-fejlesztési projekt Térségarculat-fejlesztési és márkaépítési projekt Kutatási összefoglaló A nem kazincbarcikaiak spontán asszociációi a városról A kazincbarcikaiak

Részletesebben

Támogatási lehetőségek között a turisztikai piaci szereplőknek az Operatív Programokban

Támogatási lehetőségek között a turisztikai piaci szereplőknek az Operatív Programokban Támogatási lehetőségek 2014-2020 között a turisztikai piaci szereplőknek az Operatív Programokban Az alábbi összeállítás a 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó azon támogatási lehetőségeket tartalmazza,

Részletesebben

A kulturális turizmus szerepe az Észak-magyarországi régióban Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14.

A kulturális turizmus szerepe az Észak-magyarországi régióban Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. A kulturális turizmus szerepe az Észak-magyarországi régióban Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Tanár Bevezető gondolatok A kultúra

Részletesebben

Pályázat benyújtása a Kultúra Magyar Városa cím elnyerésére. Ádám Ibolya osztályvezető Kulturális és Vendégforgalmi Osztály

Pályázat benyújtása a Kultúra Magyar Városa cím elnyerésére. Ádám Ibolya osztályvezető Kulturális és Vendégforgalmi Osztály MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE Kvo.: 31.402/2007 Pályázat benyújtása a Kultúra Magyar Városa 2008. cím elnyerésére Összeállította: Ádám Ibolya osztályvezető Kulturális és Vendégforgalmi Osztály

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

Stratégia. Márkaépítés. Kommunikáció. Határozott értékszemlélettel

Stratégia. Márkaépítés. Kommunikáció. Határozott értékszemlélettel Stratégia. Márkaépítés. Kommunikáció. Határozott értékszemlélettel MITTE Communications A MITTE Communications az iparági területek működését értő és támogató csapatával megkerülhetetlen résztvevője a

Részletesebben

Bábolna, 2013.December 10.

Bábolna, 2013.December 10. Bábolna, 2013.December 10. Bemutatkozás 2007 Kalandra hív a régi vármegye helyi közösség 2008 Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület: dorogi és esztergomi kistérségek önkormányzatai, civil szervezeti,

Részletesebben

Közösség és megújulás: a magyar egyházak szerepe és feladatai a 2014-2020 időszak fejlesztéspolitikai céljainak megvalósításában

Közösség és megújulás: a magyar egyházak szerepe és feladatai a 2014-2020 időszak fejlesztéspolitikai céljainak megvalósításában : a magyar egyházak szerepe és feladatai a 2014-2020 időszak fejlesztéspolitikai céljainak megvalósításában Balás Gábor - A használható tudásért 1051 Budapest Október 6. utca 19. www.hetfa.hu Áttekintés

Részletesebben

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok TERVDOKUMENTUMOK HIERARCHIÁJA FELADATOK, ÜTEMTERV 2012 2013 társadalmasítás

Részletesebben

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként LEADER-szerűség az intézkedések, projektjavaslatok vonatkozásában A LEADER program a társadalmi-gazdasági

Részletesebben

A stratégiai tervezés módszertana. Koplányi Emil. elearning Igazgatóság Educatio KHT.

A stratégiai tervezés módszertana. Koplányi Emil. elearning Igazgatóság Educatio KHT. A stratégiai tervezés módszertana Koplányi Emil elearning Igazgatóság Educatio KHT. 1 Tartalom 1. A stratégiai tervezés szerepe a szaktanácsadói munkában 2. Stratégiai tervezés alapjai 3. Küldetés (misszió),

Részletesebben

Projekttervezés alapjai. Kósa András László 2011. július 25-28. Közéletre Nevelésért Alapítvány

Projekttervezés alapjai. Kósa András László 2011. július 25-28. Közéletre Nevelésért Alapítvány Projekttervezés alapjai Kósa András László 2011. július 25-28. Közéletre Nevelésért Alapítvány Szelídi-tó A stratégiai tervezés folyamata Külső környezet elemzése Küldetés megfogalmazása Stratégiai célok

Részletesebben

1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a régiókban DAOP-2.1.1/K-11 DDOP-2.1.1/I-11 ÉAOP-2.1.1/H-11 ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11 KMOP-3.1.

1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a régiókban DAOP-2.1.1/K-11 DDOP-2.1.1/I-11 ÉAOP-2.1.1/H-11 ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11 KMOP-3.1. o ldal 1 Tisztelt Partnerünk! Az alábbiakban szeretném felhívni a figyelmét az Új Széchenyi Terv Gyógyító Magyarország Egészségipari Program pályázati lehetőségeire: 1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése

Részletesebben

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés április 18, 2011 Végezte Innermetrix Hungary Copyright Innermetrix, Inc. 2008 1 IMX Szervezeti Egészség Felmérés Üdvözöljük az Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérésén!

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

JÁSZKISÉR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2030. VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG 2016. MÁRCIUS

JÁSZKISÉR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2030. VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG 2016. MÁRCIUS JÁSZKISÉR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2030. VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG 2016. MÁRCIUS JÁSZKISÉR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2 TARTALOM TARTALOM... 2 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 A föld

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2009. (XI.2.) R E N D E L E T E. A város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2009. (XI.2.) R E N D E L E T E. A város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2009. (XI.2.) R E N D E L E T E A város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról Mátészalka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Hotel Fagus. Rögös úton: a Hotel Fagus rövidtávú értékesítési terve. Kovács Miklós, executive director of sales & marketing, 2013. április 4.

Hotel Fagus. Rögös úton: a Hotel Fagus rövidtávú értékesítési terve. Kovács Miklós, executive director of sales & marketing, 2013. április 4. Hotel Fagus Rögös úton: a Hotel Fagus rövidtávú értékesítési terve 1. Helyzetértékelés - Hozott örökség Út a kitűnő ár/érték arányú termék ár/érték arányának devalválódásához A szálloda átvétele előtti

Részletesebben

A TELEKI TÉR ÚJJÁÉLESZTÉSE

A TELEKI TÉR ÚJJÁÉLESZTÉSE A TELEKI TÉR ÚJJÁÉLESZTÉSE RÉSZVÉTELI TERVEZÉSEN KERESZTÜL SZERZŐK: HELYI LAKÓK, B. OROSZ ORSOLYA, FAUREST KRISTIN PHD, KOVÁCS ÁRPÁD, SZOHR GÁBOR, TIHANYI DOMINIKA DLA (ÚJIRÁNY TÁJÉPÍTÉSZ KFT.) 1/16 CÉLOK

Részletesebben

Lehet belőle üzlet? AZ ÜZLETI KONCEPCIÓ. StartUP Vállalkozásindítás 3.0 Vecsenyi János, 2013.

Lehet belőle üzlet? AZ ÜZLETI KONCEPCIÓ. StartUP Vállalkozásindítás 3.0 Vecsenyi János, 2013. Lehet belőle üzlet? AZ ÜZLETI KONCEPCIÓ StartUP Vállalkozásindítás 3.0 Vecsenyi János, 2013. 1 koncepció meghatározza, hogy kiknek mit ad el, és hogyan teremt ebből pénzt a vállalkozás. StartUP Vállalkozásindítás

Részletesebben

KÁRPÁTOK BESZÁLLÍTÓI KLASZTER ALAPÍTÓ DOKUMENTUM

KÁRPÁTOK BESZÁLLÍTÓI KLASZTER ALAPÍTÓ DOKUMENTUM KÁRPÁTOK BESZÁLLÍTÓI KLASZTER ALAPÍTÓ DOKUMENTUM Mi, alapítók a mai napon létrehozzuk a KÁRPÁTOK BESZÁLLÍTÓI KLASZTERT. A Hármashatármenti térség ukrán, szlovák és magyar vállalkozásfejlesztéssel, ipartelepítéssel

Részletesebben

Smart City Tudásbázis

Smart City Tudásbázis Smart City Tudásbázis Projektpartner: Vezető partner és további projektpartnerek: TINA VIENNA (Vezető partner) Esetleg Bécs város kollégái és üzlettársai a kiválasztott tématerületeken Potenciális projektpartnerek

Részletesebben

1.Fórum: Levél, 2014.06.23.

1.Fórum: Levél, 2014.06.23. Emlékeztető Projektötlet gyűjtő fórumokról 1.Fórum: Levél, 2014.06.23. Életminőség fejlesztése: Civil szervezetek rendezvény, eszköz, kiadvány Nem elaprózott pontszerű fejlesztések Átfogó térségi gazdaságfejlesztés,

Részletesebben

2010-2012. évi marketingstratégiája

2010-2012. évi marketingstratégiája A Magyar Turizmus Zrt. 2010-2012. évi marketingstratégiája Gulyás Péter igazgató Dél-alföldi RMI Békéscsaba, 2010. február 11. A stratégiaalkotás előzményei Nemzeti turizmusfejlesztési stratégia (NTS)

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei

A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei 2014. október 16. Logikai felépítés Lokalitás Területi fejlődés és lokalizáció Helyi fejlődés helyi fejlesztés: helyi gazdaságfejlesztés

Részletesebben

A Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma középtávú támogatási stratégiája 2012 2015.

A Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma középtávú támogatási stratégiája 2012 2015. A Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma középtávú támogatási stratégiája 2012 2015. 2012. június 30. A Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiumának alapvető küldetése,

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

A szociális gazdaság létrejöttének okai

A szociális gazdaság létrejöttének okai A szociális gazdaság létrejöttének okai A szociális, személyi és közösségi szolgáltatások iránti növekvő szükséglet Ezeknek az igényeknek az olcsó kielégíthetősége A nagy munkanélküliség, és a formális

Részletesebben

A jövő innovatív mobilitását megalapozó 3 pillér (kutatás, felsőoktatás, üzlet) együttműködése, a sikeres integrálás feltételei

A jövő innovatív mobilitását megalapozó 3 pillér (kutatás, felsőoktatás, üzlet) együttműködése, a sikeres integrálás feltételei A jövő innovatív mobilitását megalapozó 3 pillér (kutatás, felsőoktatás, üzlet) együttműködése, a sikeres integrálás feltételei Dr. Bokor Zoltán MTA KTB közgyűlési képviselő 1 Tartalom Célok Az együttműködés

Részletesebben

INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA KÉSZÍTÉSE A TERVEZŐ SZEMÉVEL. dr. Kukely György Terra Studió Kft.

INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA KÉSZÍTÉSE A TERVEZŐ SZEMÉVEL. dr. Kukely György Terra Studió Kft. INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA KÉSZÍTÉSE A TERVEZŐ SZEMÉVEL dr. Kukely György Terra Studió Kft. MOTIVÁCIÓ MOTIVÁCIÓ KONCEPCIÓ? TÖBB INVESZTÍCIÓ? TÖBB, JOBB VÁROSI FUNKCIÓ? ANTISZEGREGÁCIÓ? FUNKCIÓBŐVÍTŐ

Részletesebben

ÁROP KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA A szervezeti képességépítés lehetőségei az önkormányzatoknál

Részletesebben

Integrált Városfejlesztési Stratégia kiindulás

Integrált Városfejlesztési Stratégia kiindulás Integrált Városfejlesztési Stratégia kiindulás Az európai uniós városfejlesztési források megszerzésének eszköze, feltétele a pályázatok értékelésének alapja, a szociális- városrehabilitációs pályázatok

Részletesebben

Helyünk a reklámpiacon. Török Diána

Helyünk a reklámpiacon. Török Diána Helyünk a reklámpiacon Török Diána Magunkon kísérletezünk Print Online Rendezvények Rádió 103 milliárd. Békaperspektíva? Digitálist akarok! Fiatalokat akarok! Trendit akarok! Mérhetőt akarok! Olcsót akarok!

Részletesebben

CIVIL EGYÜTTMŰKÖDÉSI HÁLÓZAT KIALAKÍTÁSA A KULTURÁLIS ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS ÉRDEKÉBEN A KÖZÉPKORI TEMPLOMOK ÚTJA MENTÉN

CIVIL EGYÜTTMŰKÖDÉSI HÁLÓZAT KIALAKÍTÁSA A KULTURÁLIS ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS ÉRDEKÉBEN A KÖZÉPKORI TEMPLOMOK ÚTJA MENTÉN CIVIL EGYÜTTMŰKÖDÉSI HÁLÓZAT KIALAKÍTÁSA A KULTURÁLIS ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS ÉRDEKÉBEN A KÖZÉPKORI TEMPLOMOK ÚTJA MENTÉN Kihívások! Területfejlesztési háttér tényezők Határon túlra kerülő centrumok, határokon

Részletesebben

TÉR-KÖZ PÁLYÁZAT 2013. VÁGVÖLGYI ERIKA okl táj- és kertépítészmérnök kertészmérnök

TÉR-KÖZ PÁLYÁZAT 2013. VÁGVÖLGYI ERIKA okl táj- és kertépítészmérnök kertészmérnök TÉR-KÖZ PÁLYÁZAT 2013 VÁGVÖLGYI ERIKA okl táj- és kertépítészmérnök kertészmérnök TÉR-KÖZ PÁLYÁZAT 2013 Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala pályázatot hirdet a főváros közösségi tereinek fejlesztésére:

Részletesebben

Időskori turizmus trendjei és célcsoport elvárások

Időskori turizmus trendjei és célcsoport elvárások Időskori turizmus trendjei és célcsoport elvárások Dr. BALOGH Zoltán Nemzetközi Ügyek Csoport vezetője Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Civil együttműködési hálózat kialakítása

Részletesebben

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Kontextus Európa 2020 Stratégia:

Részletesebben

A közösség építészete M56 workshop 2015. május 14-15.

A közösség építészete M56 workshop 2015. május 14-15. A közösség építészete M56 workshop 2015. május 14-15. 1. A helyszín A Mészáros utca 56. szám alatti volt szervizépület különös adottságokkal rendelkezik, amelyek egyszerre jelentenek előnyöket és hátrányokat:

Részletesebben

BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 ORSZÁGOS ÉS MEGYEI TERVEZÉSI FOLYAMATOK ÁTTEKINTÉSE Budapest új városfejlesztési koncepciója: BUDAPEST

Részletesebben

Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon. Rosta Sándor és Dani Barbara

Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon. Rosta Sándor és Dani Barbara Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon Rosta Sándor és Dani Barbara Balatoni Regionális Idegenforgalmi Bizottság MT Zrt. Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság TDM rendszer célja

Részletesebben

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor 5. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2002. április 18. AZ ELŐADÁS CÉLJA néhány

Részletesebben

Kutatás és kommunikáció

Kutatás és kommunikáció TÁJÉKOZTATÓ Bemutatkozás A CivilArt Alapítvány 2005. októberében alakult azzal a céllal, hogy növelje a non-profit szektor ismertségét és érdekérvényesítési képességét kommunikációs anyagok és társadalomtudományi

Részletesebben

3 Filozófia A biológiai információ generációk közötti átadását az örökítőanyag biztosítja. A DNS szerkezete teremti meg az információ majdnem tökéletesen stabil tárolását, pontos megkettőződését és átadását.

Részletesebben

EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP. Magyar Építészetpolitika. Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5.

EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP. Magyar Építészetpolitika. Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5. EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP Budapesti Nemzetközi Konferencia Magyar Építészetpolitika Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5. A magyar építészetpolitika Kidolgozása 2008 óta folyik

Részletesebben

VI. Magyar Privátbankári Konferencia 2015. július 9.

VI. Magyar Privátbankári Konferencia 2015. július 9. VI. Magyar Privátbankári Konferencia 2015. július 9. A Blochamps Capital Kft. megalakulása óta igyekszik kiemelkedő szakértelmével és hozzáértésével támogatni, működésében segíteni a magyar privátbanki

Részletesebben

Digitális Nemzet Az infokommunikációs iparág stratégiai irányai. Nyitrai Zsolt Infokommunikációs államtitkár, NFM

Digitális Nemzet Az infokommunikációs iparág stratégiai irányai. Nyitrai Zsolt Infokommunikációs államtitkár, NFM Digitális Nemzet Az infokommunikációs iparág stratégiai irányai Nyitrai Zsolt Infokommunikációs államtitkár, NFM Szervezet Infokommunikációs Államtitkár Hírközlésért és audiovizuális médiáért felelős helyettes

Részletesebben

Kulturális Fesztiválok Kollégiuma középtávú támogatási stratégiája 2012 2015.

Kulturális Fesztiválok Kollégiuma középtávú támogatási stratégiája 2012 2015. Kulturális Fesztiválok Kollégiuma középtávú támogatási stratégiája 2012 2015. A Kulturális Fesztiválok Kollégiumának alapvető küldetése, hogy a hazai rendezvénykínálatot a magyar nemzeti kultúra szerves

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2014-2030 Munkaközi példány (1. változat) GYŐR 2014. JANUÁR KÉSZÍTETTÉK Megbízó: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 9021 Győr, Városház tér 1. Megbízott:

Részletesebben

A könyvtárak fejlesztési lehetőségei. a TÁMOP-ban és a TIOP-ban

A könyvtárak fejlesztési lehetőségei. a TÁMOP-ban és a TIOP-ban A könyvtárak fejlesztési lehetőségei a TÁMOP-ban és a TIOP-ban Oktatási és Kulturális Minisztérium Könyvtári Osztály A könyvtárak fejlesztési lehetőségei az EU támogatási rendszerében (2007-2013) Országos

Részletesebben

Kovászna megye Turizmus Fejlesztési stratégiája 2.sz.MELLÉKLET

Kovászna megye Turizmus Fejlesztési stratégiája 2.sz.MELLÉKLET Kovászna megye Turizmus Fejlesztési stratégiája 2.sz.MELLÉKLET EUROPE - Best practice áttekintés Kijelöltünk 4 régiót, hogy Erdélyt, Kovászna megyét összehasonlítsuk velük mindegyik közülük hasonló imázzsal

Részletesebben

Csomádi Vállalkozói Inkubátorház és Innovációs Központ. Alapító Okirat és Működési Szabályzat

Csomádi Vállalkozói Inkubátorház és Innovációs Központ. Alapító Okirat és Működési Szabályzat Csomádi Vállalkozói Inkubátorház és Innovációs Központ Alapító Okirat és Működési Szabályzat 1. A Csomádi Vállalkozói Inkubátorház és Innovációs Központ adatai 1.1. Az Inkubátorház alapítása A Csomádi

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

Esélyteremtés szakképzéssel az elmúlt évek integrációs programjai a gyakorlatban

Esélyteremtés szakképzéssel az elmúlt évek integrációs programjai a gyakorlatban Esélyteremtés szakképzéssel az elmúlt évek integrációs programjai a gyakorlatban Kovács Katalin szakképzési szakértő Trambulin záró konferencia 2012. október 24., Debrecen 1 Promotion of Social Inclusion

Részletesebben

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT INTEGRÁLT TERÜLETI BEFEKTETÉS KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT Az EU kohéziós politikájának következő, 2014 és 2020 közötti időszakával kapcsolatos új szabályokat és jogszabályokat 2013 decemberében

Részletesebben

2008 Tehetséggondozó Program kidolgozása és működtetése 2008 AKKREDITÁLT TEHETSÉGPONT

2008 Tehetséggondozó Program kidolgozása és működtetése 2008 AKKREDITÁLT TEHETSÉGPONT T Ó T H I L O N A K I E M E L T F Ő E L Ő A D Ó ELŐZMÉNYEK 2008 Tehetséggondozó Program kidolgozása és működtetése 2008 AKKREDITÁLT TEHETSÉGPONT Saját szakmai sajátosságainkhoz illeszkedő tehetséggondozó

Részletesebben