CURRICULUM VITAE. Pénzügyi és Számviteli Főiskola, zalaegerszegi tagozat : Pénzügyi szakközgazda vállalkozói szakirányon.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CURRICULUM VITAE. Pénzügyi és Számviteli Főiskola, zalaegerszegi tagozat 1996-1998: Pénzügyi szakközgazda vállalkozói szakirányon."

Átírás

1 CURRICULUM VITAE Családi név: Birkner Utóneve(k): Zoltán Születési idő: Képzettség: Pannon Egyetem: PhD fokozat Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola (2010, summa cum laude), a dolgozat címe: Zala megyében is az innováció a siker motorja? Pénzügyi és Számviteli Főiskola, zalaegerszegi tagozat : Pénzügyi szakközgazda vállalkozói szakirányon. Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen : Földrajztörténelem szakos középiskolai tanár Nyelvtudás: német: középfokú nyelvvizsga angol: alapfokú nyelvvizsga Szakmai testületekben való tagság: Magyar Közgazdasasági Társaság, nagykanizsai szervezet elnökségi tagja Magyar Földrajzi Társaság, tag MTA VEAB Kommunikációs Munkabizottság titkára Díjak, kitüntetések: Harsányi István Ph.D díj, Manager Képzés Alapítvány Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett (Oktatási és Kulturális Miniszter) Pro Universitate Pannonica nagy ezüst fokozata (Pannon Egyetem) MTA VEAB - VEAB emlékplakett Rektori Dicséret (Pannon Egyetem) OKTV 1. helyezés földrajzból Eddigi oktatói tevékenység: (oktatott Tárgyak, oktatásban eltöltött idő) A K+F és az innováció gazdaságtana (MA, MsC) A turizmus földrajzi alapjai (BA) Általános gazdaságföldrajz (BA) Magyarország turizmusföldrajza I-II. (BA) Nemzetközi turizmusföldrajz (BA) Európai Unió turizmusa (BA) Védett természeti értékek (BA)

2 Szakmai, tudományos munkásság: Kutatási területek: Felsőoktatás története, Innovációmenedzsment, a felsőoktatás és a KKV-k innovációs képessége, KKV-k szerepe a helyi gazdaságfejlesztésben, turisztikai termékek fejlesztése, inkubáció szerepe Jelenlegi beosztás: kampusz igazgató 2008 (Pannon Egyetem Nagykanizsa) egyetemi docens 2010 (Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar) Szervezeten belül eltöltött évek száma: 12 év Fő képességek: Jó szervezőkészség, kapcsolatépítés, analizáló és problémamegoldó képesség Főbb szakmai tapasztalatok: 1. Szlovén-magyar Területi Együttműködési Operatív Programban megnyert pályázatokban részvétel kutatóként, projektfelelősként (ECO-HUB és 5 Postakocsi projektek). 2. Ausztria Magyarország határon átnyúló együttműködés programban megnyert pályázatban (Passivhaus) projekt szakmai felelőse. 3. Horvát-magyar Területi Együttműködési Operatív Programban megnyert pályázatokban (Young people, I3CT) kutató, projektfelelős. 4. Regionális turisztikai termékterv kidolgozása a horvát-magyar határmenti régiókban; Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében, részvétel, szervezés jelentős Phare projektben (HU , HU , PHARE Tükörprogram Szikra ) részvétel. 6. Oktatási-, kampusz igazgatóként kapcsolati háló kiépítése oktatási, gazdasági és civilszervezetekkel, politikai döntéshozókkal a nagykanizsai felsőoktatás fejlesztése érdekében. 7. Szakmai kapcsolatok kiépítése a Pannon Egyetem Műszaki Informatikai és Gazdaságtudományi Karával regionális tudáscentrum kialakítása érdekében. 8. A régióban működő felsőoktatási vezetői fórum tagjaként részvétel a Hálózatos együttműködés fejlesztésének támogatása a Nyugat- Dunántúli Régió felsőoktatásában című programban. 9. MTA-PE Regionális Innovációs és Fejlődéstani Hálózati kutatócsoport külső tagjaként regionális innovációs kutatásban részvétel. 10. Vállalati-, önkormányzati kutatások megszervezése. 11. Oktatásszervezés, főiskolai és BA, illetve MA, MSC szakok akkreditációs anyagainak kidolgozásában részvétel. 12. Pannon Tudományos Napok Szekció vezető Publikációk: Idegen nyelvű publikációk Könyvfejezet: 2

3 Birkner Z.: Die Universitat von Zala, In.:UNIREGIO - Universitäten in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeiten. Hrsg.: Rechnitzer János Smahó Melinda, Ungarische Akademieder Wissenschaften, Zentrum der Regionalen Forschungen, Pécs - Győr, 2007., Kapitel 5., p. (ISBN: ) Folyóirat, konferencia kiadvány: Fehérvölgyi B- Birkner Z.-Péter E. (2012): A possible approach of the concept of Glocal through innovation. A Glokal gondolat egyik lehetséges megközelítése az innováció által. The Central European Journal of regional Development and Tourism, Central European Journal of Tourism and Regional Development, évf. 3.szám Fehérvölgyi B- Birkner Z.-Péter E. (2012): The trans-border co-operation as the successful realization of the "glokal" philosophy, The Central European Journal of regional Development and Tourism, Central European Journal of Tourism and Regional Development, évf. 2 szám, pp Németh, K. - Péter, E. Weisz, M. Birkner, Z.: Regional development with renewable energy utilization, Scientiarium Polonorum Acta Oeconomia 10 (3), 2011, Péter, E. Keller, K. Birkner, Z.: Opportunity or eoconomic pressure? Situation analysis of enterprises in the Lake Balaton resort area, Regional and Business Studies, Kaposvár University, (2011) Vol 3 Suppl 1, Péter, E. Fehérvölgyi, B. Birkner, Z.: Situation analysis of tourism-related businesses in a preferential resort area of Hungary, Central European Journal of Tourism and Regional Development, Vol.2., 2010, (ISSN ) Konferencia kiadványok: Birkner Z.: Opportunity of a Network Connection int he Higher Education of the Region Western Transdanubia, In.: microcad International Scientific Conferense March 2006., konferencia kiadvány, Miskolc 2006., 7-12 p. (ISBN: ) Birkner Z.: The Question of Competitiveness in the Field of the Changing University System, In.; MicroCAD 2005 International Scientific Conference March 2005., konferencia kiadvány Miskolci Egyetem Innovációs és Technológia Transzfer Centrum, 2005., p. (ISBN: ) Magyar nyelvű publikációk Könyvrészlet: Birkner Z. Dr. Keller K. dr. Balogh Á.: Innováció, a fejlődés lehetősége lokális megközelítésben, In: Regionális gazdasági koncentráció, válság, migráció című tanulmánykötet, szerk.: Csuka Gyöngyi, Kovács Bernadett, Szívós Mihály, Pannon Egyetem Gazdálkodás- és szervezéstudományok Doktori Iskola, 2011, (ISBN ) 3

4 Birkner Z.: Régi és új normák az egységesülő európai felsőoktatásban, In.: Értékek és normák interdiszciplináris megközelítésben. Szerk.: S. Nagy Katalin-Orbán Annamária, Gondolat Kiadó, Budapest, 2008., 2. fejezet: p. (ISBN ) Folyóiratok: Fehérvölgyi, B. Balogh Á. Birkner, Z. :A "glocal" gondolat sikeres megvalósulása a határon átnyúló együttműködés?, GVV- Gazdálkodás Verseny Vezetés, 2010, ISSN: , megjelenés alatt Péter, E. Fehérvölgyi, B. Birkner, Z.: A vállalkozási hajlandóság elemzése kiskereskedelmi és vendéglátó vállalkozások példáján a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben, Tér és Társadalom, (23. évf.) 2. sz (ISBN: ) Birkner Z.: Versenyképesség és felsőoktatás a Ny-Dunántúli Régióban, Comitatus, XVII. évf., január-február, p. Birkner Z. - Soós E.: Genura- a világ első tényleges elektronikus lámpája, In.; Technikatörténeti Szemle, 26. évfolyam, Budapest, 2005., p. (ISSN X) Recenzió: Birkner Z.: A honi Kopernikusz-recepciótól a magyar Nobel-díjakig, In.; Pannon Tükör, 2005/1., (recenzió) p. (ISSN ) Poszter Birkner Z.: Elements of the regional innovative potencial, higher education in Western Transdanubia, In.:50. Georgikon Napok, Georgikon Kar, szeptember , Keszthely (ISBN ) Konferencia kiadványok: Birkner Z.-Péter E.-Fehérvölgyi B.-Berkesné Rodek N. (2012): I a négyzeten - Innováció és inkubáció egy Nyugat-Dunántúli város példáján, A gazdasági fejlődés fő hajtóerői munkahelyteremtés hatékonyság innováció) Nemzetközi Tudományos Konferencia a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából, Nyugat-Magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, november 12. Péter E.-Birkner Z.-Fehérvölgyi B.-Németh K. (2012): Együtt könnyebb!?- Határtalan lehetőségek az informatikai vállalkozásoknál egy határ menti régióban, A gazdasági fejlődés fő hajtóerői (munkahelyteremtés hatékonyság innováció) Nemzetközi Tudományos Konferencia a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából, Nyugat- Magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, november 12. 4

5 Keller K. Fehérvölgyi B.- Birkner Z.: Marketing szemlélet érvényesítése a Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs Központ elkészítése során, In.: Települési Környezet, II. Települési Környezet Konferencia, Debrecen, november , p (ISBN ) Birkner Z.: A felsőoktatást érintő kihívások, In.;Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből, Lektorálta Prof. Hronszky Imre, Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége és Technikatörténeti Bizottsága, Budapest, 2005., p. (ISSN ) Birkner Z.: Kényszer vagy szerencse? A Veszprémi Egyetem megalapításának körülményei és meghatározó személyiségei, In.; Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből, Lektorálta Prof. Hronszky Imre, Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége és Technikatörténeti Bizottsága, Budapest, 2005., p. (ISSN ) Birkner Z.: A külföldi tőkebeáramlás hatása az iparfejlesztésre az 1990-es években I., In.; Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből, Budapest, Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége és Technikatörténeti Bizottsága, Budapest, 2002., p. Kutatási jelentés Dr. Birkner Zoltán, Dr. Péter Erzsébet, Lehota János, Torma Roland : Együtt könnyebb Innováció, Inkubáció, Informatika, december Birkner Z. - Dr. Gaál Z Dr. Kovács Z. Dr. Szabó L. (továbbá 15 szakértő): Mindenek mértéke az ember Szolgáltatások fejlesztése Nagykanizsán, az innovációs szolgáltatások fejlesztése, In.: A mindenséggel mérd magad, Nagykanizsai Megyei jogú Város Stratégiai Terve, Pannon Egyetem, fejezet, p. Birkner Z. - Dr. Gaál Z. - Fehervolgyi B. - Dr. Keller K. - Dr. Kovacs Z. - Lehota J.- Lehota-Szolvik E. - Mihovics Z. - Sik E. - Zborovszky Zs.: Lépjünk be a lehetőségek kapuján! Helyzetelemzésen alapuló koncepcionális tanulmány, Pannon Egyetem Nagykanizsa, Hatástanulmány a Szabadics Apartman termékfejlesztési és marketingkoncepciójához, Pannon Egyetem Nagykanizsa, A Pannon Termálrégió marketingtevékenységének megújítása, Pannon Egyetem Turizmus Tanszék, Kereslet kínálat elemzés és marketingterv a Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs Központ megvalósíthatósági tanulmányához, Pannon Egyetem Nagykanizsa, A Hotel Karos Spa **** superior szálloda számára készített belső monitoring tanulmány, Pannon Egyetem Nagykanizsa,

6 Konferencia előadások I3CT - Határon átnyúló klaszterképzés záró konferencia- levezető elnök, moderátor december Recultivatur projekt keretében zajló vallásturisztikai konferencia- levezető elnök, moderátor, október I3CT - Határon átnyúló klaszterképzés projekt partnertalálkozó- levezető elnök, moderátor október 5 Postakocsi térségi, innovatív, turisztikai fejlesztési program keretében zajló Workshop,előadó október 5 Postakocsi térségi, innovatív, turisztikai fejlesztési program keretében zajló Workshop, Moderátor Befektetés a jövőbe In: Befektetés a jövőbe kerekasztal beszélgetés az ipari, gazdasági, üzleti élet vezetői, Nagykanizsa Megyei Jogú Város és a Pannon Egyetem szakemberei részvételével, Verseny a versenyképességért In: A Kanizsa TISZK és a Gazdálkodási Tudományos Társaságok Szövetsége a Magyar Nemzeti Bankkal együtműködve a Mindennapi pénzügyeink című konferencia keretén belül, Inkubáció és Innováció- Panelbeszélgetések az előadókkal, Moderátor I3CT - Határon átnyúló klaszterképzés projekt nyitó konferencia megnyitó beszéd, Cakovec, Horvátország, Mi újság Zala megye? Vitaindító előadás, In: Verseny a versenyképességért, kerekasztal beszélgetés az ipari, gazdasági, üzleti élet vezetői és a Pannon Egyetem szakemberei részvételével, Dr. Birkner Zoltán - Bognár István, plenáris előadás: Regionális versenyképesség innovációs tényezői az Európai Unióban, Pannon Egyetem, június 10. Zala megye felsőoktatási intézményeinek sajátságos helyzete Egyetemek a határ menti együttműködésben Projektzáró konferencia, Győr, szeptember 26. Versenyképesség és felsőoktatás a Nyugat-Dunántúli Régióban, A várostérségi egyenlőtlenségek Európában, megújulási válság és leküzdése című konferencia, április 28. Komárom 6

7 A felsőoktatási hagyományok és az európai felsőoktatási térséghez történt csatlakozás közötti ellentmondások Magyarországon, Közép-és Kelet Európa integrálódása az egységes európai térségbe című konferencia, A Kodolányi János Főiskola Társadalomtudományi Tanszéke, a Kodolányi János Főiskola Európai Közpolitika és Szociális Szolgáltatásmenedzsment Tanszéke, a Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Területi Bizottság Politikatudományok Munkabizottsága, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum és a Hadtörténetírás Alapítvány. Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár, november 3. A felsőoktatás, idegenforgalmi szakemberképzés, VII. Turisztikai Összefogás Zala Megyében című idegenforgalmi konferencia, Zalaegerszeg Megyei Város Önkormányzata, Zalaegerszeg, október Teleki Pál és a carte rouge, 22. országos ankét- Újabb eredmények a hazai tudomány-, technika-, és orvostörténet köréből, Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége Tudomány-és Technikatörténeti Bizottsága, MTA Tudomány-és Technikatörténeti Komplex Bizottság, és Egyetemtörténeti Albizottság, Magyar Orvostörténelmi Társulat, Budapest, november The Question of Competitiveness in the Field of the Changing University System, microcad 2005 International Scientific Conference March 2005., Miskolc Kényszer szülte változás? A verseny fokozódására adott válaszok a felsőoktatásban a Veszprémi Egyetem példáján keresztül, MTA VEAB Kommunikáció Munkabizottság Konferenciája, Társadalmi Kommunikáció szekció, Nagykanizsa, december 10. Kényszer vagy szerencse? A Veszprémi Egyetem megalapításának körülményei és meghatározó személyiségei, 21. országos ankét- Újabb eredmények a hazai tudomány-, technika- és orvostörténet köréből. Mérnök, természettudós és orvos dinasztiák, melyek befolyásolták Magyarország szellemi életét, /Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége Tudomány-és Technikatörténeti Bizottsága, MTA Tudomány-és Technikatörténeti Komplex Bizottság és Egyetemtörténeti Albizottság, Magyar Orvostörténelmi Társulat/, Budapest, november A tanítás és a képzés új társadalmi ökológiája, Fiatal regionalisták IV. országos konferenciája, A közszolgáltatás és a versenyképesség szekció, Közszolgáltatási alszekció, Győr, november A magyar felsőoktatást érintő kihívások, 20. országos ankét- Újabb eredmények a hazai tudomány-, technika-és orvostörténet köréből. /Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége Tudomány-és Technikatörténeti Bizottsága, MTA Tudomány-és Technikatörténeti Komplex Bizottság és Egyetemtörténeti Albizottság, Magyar Orvostörténelmi Társulat/, Budapest, november Magyarország gyógyvizei, Élő Víz Konferencia, Nagykanizsa /Veszprémi Egyetem Kihelyezett Képzési Hely/, április 3. A külföldi tőkebeáramlás hatása az iparfejlesztésre az 1990-es években,18. országos ankét- Újabb eredmények a hazai tudomány-, technika-és orvostörténet köréből. /Műszaki 7

8 és Természettudományi Egyesületek Szövetsége Tudomány-és Technikatörténeti Bizottsága, MTA Tudomány-és Technikatörténeti Komplex Bizottság és Egyetemtörténeti Albizottság, Magyar Orvostörténelmi Társulat/, Budapest, november Léderer Emma, Asszonysorsok a XX. században, BME, OTKA, MTA TTI és a Nőképviseleti Titkárság konferenciája, Budapest, BME 8

Önéletrajz. Dr. Péter Erzsébet. 2011. júniustól: egyetemi docens, Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Nagykanizsai Kampusz

Önéletrajz. Dr. Péter Erzsébet. 2011. júniustól: egyetemi docens, Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Nagykanizsai Kampusz Önéletrajz Dr. Péter Erzsébet Személyi adatok Születési dátum és hely: 1979. május 20., Nagykanizsa Anyja neve: Szabó Erzsébet Családi állapot: házas Állampolgárság: magyar Lakcím: 8800 Nagykanizsa, Rózsa

Részletesebben

Publikációs lista és kutatási tevékenyég

Publikációs lista és kutatási tevékenyég Publikációs lista Dr. Péter Erzsébet Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz, egyetemi docens Email: dr.peter.erzsebet@gmail.com Publikációs lista és kutatási tevékenyég Nemzetközi folyóiratokban, illetve

Részletesebben

Date of birth 20. 05. 1979. Desired employment / Occupational field Work experience. Dates 2011-present, 2006-2011;

Date of birth 20. 05. 1979. Desired employment / Occupational field Work experience. Dates 2011-present, 2006-2011; Europass Curriculum Vitae Personal information First name(s) / Surname(s) Erzsébet Péter Ph.D Address(es) 18. Zrínyi street, Nagykanizsa, H-8800 Telephone(s) + 36 93 502 914 Mobile: - Fax(es) +36 93 312

Részletesebben

KÁDÁRNÉ DR. HORVÁTH, Ágnes. vgthagi@uni-miskolc.hu

KÁDÁRNÉ DR. HORVÁTH, Ágnes. vgthagi@uni-miskolc.hu Európai önéletrajz E U R Ó P A I Ö N É L E T R A J Z F O R M Á T U M SZEMÉLYI ADATOK Név KÁDÁRNÉ DR. HORVÁTH, Ágnes Cím MAGYARORSZÁG, 3508 MISKOLC, MÁLNÁS UTCA 9. Telefon 46/565-111 10-04 Fax E-mail vgthagi@uni-miskolc.hu

Részletesebben

BERKE SZILÁRD HABILITÁCIÓS KÉRELME KAPOSVÁRI EGYETEM

BERKE SZILÁRD HABILITÁCIÓS KÉRELME KAPOSVÁRI EGYETEM BERKE SZILÁRD HABILITÁCIÓS KÉRELME KAPOSVÁRI EGYETEM KAPOSVÁR 2013 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. HABILITÁCIÓ IRÁNTI KÉRELEM 4 2. JELENTKEZÉSI LAP 6 3. EGYETEMI VÉGZETTSÉGEK IGAZOLÁSA 8 3.1. Agrármérnöki diploma

Részletesebben

Cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Postai cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Telefon +36 96 503-400 / 3314 Fax +36 96 414-654. csizmadia@sze.

Cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Postai cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Telefon +36 96 503-400 / 3314 Fax +36 96 414-654. csizmadia@sze. Cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Postai cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Telefon +36 96 503-400 / 3314 Fax +36 96 414-654 E-mail csizmadia@sze.hu Web http://www.eszi.sze.hu/index_szm.html SZEMÉLYES

Részletesebben

HÍRLEVÉL. MTA Regionális Tudományos Bizottság. II. évfolyam 5. szám. 2010. november. 16.

HÍRLEVÉL. MTA Regionális Tudományos Bizottság. II. évfolyam 5. szám. 2010. november. 16. MTA Regionális Tudományos Bizottság II. évfolyam 5. szám HÍRLEVÉL 2010. november. 16. A T A R T A L O M B Ó L : Díjak, elismerések 2 IX. Osztály által szervezett programok 3 PhD védések 4 Konferencia beszámolók

Részletesebben

Kodolányi János Főiskola

Kodolányi János Főiskola Kodolányi János Főiskola Kutatás és fejlesztés 2007 Kulturális Tanulmányok Tanszék 1. Tanszéki innováció a) Tananyagfejlesztés, szakfejlesztés Cseke Henrietta dr.: Civilizációtörténeti szöveggyűjtemény

Részletesebben

H-2861 Bakonysárkány, Béke út 197. (állandó) Mobil +36 70 235 14 04 smahomelinda@yahoo.com www.sze.hu/~smahom

H-2861 Bakonysárkány, Béke út 197. (állandó) Mobil +36 70 235 14 04 smahomelinda@yahoo.com www.sze.hu/~smahom Cím H-9022 Gyır, Liszt F. u. 10. Postai cím H-9002 Gyır, Pf.: 420. Telefon +36 96 516-572 Fax +36 96 516-579 E-mail smahom@rkk.hu Web http://www.nyuti.rkk.hu SZEMÉLYES INFORMÁCIÓK Név Nemzetiség Magyar

Részletesebben

Molnár Csilla: Health tourism in Hungary: history, its revaluation and tendencies Journal of Tourism Changes and Trends 3.2.2010. pp. 101-114.

Molnár Csilla: Health tourism in Hungary: history, its revaluation and tendencies Journal of Tourism Changes and Trends 3.2.2010. pp. 101-114. PUBLIKÁCIÓS LISTA I. FOLYÓIRATCIKK: I/1. Magyar nyelvű hazai lapban: Molnár, Cs. Tóth, G. Kincses, Á.: A fürdőfejlesztések hatásai Kelet-: Hajdúszoboszló, Mezőkövesd és Orosháza összehasonlítása. Turizmus

Részletesebben

BENCSIK ANDREA CSC PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG 1984-2008. DR. BENCSIK ANDREA CSC. 1984-2008

BENCSIK ANDREA CSC PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG 1984-2008. DR. BENCSIK ANDREA CSC. 1984-2008 PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK DR. BENCSIK ANDREA CSC. 1984-2008 Az 1984-92 év közötti publikációimat (kandidátusi fokozat megszerzése eltt) elkülönítve jelöltem a felsorolásoknál. ÖNÁLLÓ SZAKKÖNYV, TANKÖNYV MAGYAR

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Szügyi György Születési hely, idő Szeged, 1955. június 30. Euromenedzser Tanácsadó és Képzési Központ Kft.

Szakmai önéletrajz. Szügyi György Születési hely, idő Szeged, 1955. június 30. Euromenedzser Tanácsadó és Képzési Központ Kft. Szakmai önéletrajz Név: Szügyi György Születési hely, idő Szeged, 1955. június 30. Jelenlegi pozíció Euromenedzser Tanácsadó és Képzési Központ Kft. vezérigazgató Végzettségek: Magyarországi felsőoktatási

Részletesebben

PÁLYÁZAT HABILITÁCIÓS ELJÁRÁSRA

PÁLYÁZAT HABILITÁCIÓS ELJÁRÁSRA Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar Marketing és Kereskedelem Tanszék PÁLYÁZAT HABILITÁCIÓS ELJÁRÁSRA Dr. Szente Viktória egyetemi docens Kaposvár 2012 TARTALOMJEGYZÉK 1. HABILITÁCIÓ IRÁNTI KÉRELEM

Részletesebben

S Z A K M A I Ö N É L E T R A J Z

S Z A K M A I Ö N É L E T R A J Z S Z A K M A I Ö N É L E T R A J Z Név: DR. MOLNÁR CSILLA PhD telefon (munkahelyi): +36 46 565 197 fax: +36 46 565 196 E-mail: marmcs@uni-miskolc.hu, csilmo@t-online.hu TANULMÁNYOK: 2006 2009: Széchenyi

Részletesebben

Dr. Szuchy Róbert PhD

Dr. Szuchy Róbert PhD SZAKMAI ÉLETRAJZ Dr. Szuchy Róbert PhD Egyetemi Docens Főállású oktató Szobaszám: T/24 Tel.: +36 (1) 370-86-01 e-mail: robert.szuchy@kre.hu Tudományos minősítés PhD 2010 Állam- és jogtudományok Summa cum

Részletesebben

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) Állampolgárság Dr. Szarvák Tibor Ph.D Mikszáth út 28. 5000. Szolnok. magyar Születési dátum 1971. június 20. Neme Családi állapot férfi nős, két gyermek

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 2013. június 17.

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 2013. június 17. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 2013. június 17. NÉV Dr. GÁSPÁR Tamás SZÜLETÉSI HELY, IDŐ Kaposvár, 1968 MUNKAHELY Budapesti Gazdasági Főiskola, Kutatóközpont Külkereskedelmi Kar Nemzetközi Gazdálkodási Intézet Világgazdaság

Részletesebben

Dr. Gellén Márton: Közigazgatási reformok az államszerep változásainak tükrében c. monográfiájának javasolt példányszáma: indokolás

Dr. Gellén Márton: Közigazgatási reformok az államszerep változásainak tükrében c. monográfiájának javasolt példányszáma: indokolás Dr. Gellén Márton: Közigazgatási reformok az államszerep változásainak tükrében c. monográfiájának javasolt példányszáma: indokolás A mű példányszámát legalább 500 darabban indokolt meghatározni. A mű

Részletesebben

könyv: könyv-fejezet:

könyv: könyv-fejezet: Publikációs jegyzék a kandidátusi fokozat megszerzése (1997.) utáni időszakból. Válogatás kategóriák szerint a teljes (1974-től 2007- ig) publikációs jegyzékből, amely kb. 300 tételt tartalmaz (100 tudományos

Részletesebben

2/A Sugár street, 8800 Nagykanizsa (Hungary) +36 93 502 913 +30 473 50 11 kaszas.nikoletta@uni-pen.hu

2/A Sugár street, 8800 Nagykanizsa (Hungary) +36 93 502 913 +30 473 50 11 kaszas.nikoletta@uni-pen.hu Curriculum Vitae PERSONAL INFORMATION Kaszás Nikoletta 2/A Sugár street, 8800 Nagykanizsa (Hungary) +36 93 502 913 +30 473 50 11 kaszas.nikoletta@uni-pen.hu Sex Female Date of birth 14/02/1987 Nationality

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Nagy Ákos András nagya@ktk.pte.hu +36-72-501-599/23197 2011. 09. 01.

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Nagy Ákos András nagya@ktk.pte.hu +36-72-501-599/23197 2011. 09. 01. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Nagy Ákos András nagya@ktk.pte.hu +36-72-501-599/23197 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: PTE-KTK Gazdálkodástudományi Intézet,

Részletesebben

Kabai Gergely Született: 1986. 01. 15., Keszthely Lakcím: 8360. Keszthely, Vaszary Kolos utca 14./A Telefon: 30-462-80-57 vagy 30-827-33-72 Email: kabaig88@gmail.com ill. kabai.gergely@pannonelemzo.hu

Részletesebben

Kreatív város - fenntartható vidék (KRAFT)

Kreatív város - fenntartható vidék (KRAFT) Társadalomtudományok és Európa-tanulmányok Intézet Alapítvány Kreatív város - fenntartható vidék (KRAFT) új regionális fejlesztési stratégia megvalósítása Kőszeg város példáján - megvalósíthatósági tanulmány

Részletesebben

Mrázik Julianna szakmai életrajza. Dr. Mrázik Julianna

Mrázik Julianna szakmai életrajza. Dr. Mrázik Julianna 1 Dr. Mrázik Julianna Személyi adatok Születési hely, idő: Pécs, 1969. november 9. Nemzetisége: magyar Beosztás: adjunktus Tudományos fokozat: PhD (Neveléstudományok) Munkahely: Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

Időtartam 2006- Oktatási intézmény, szak Széchenyi István Egyetem, Győr Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Megszerzett fokozat

Időtartam 2006- Oktatási intézmény, szak Széchenyi István Egyetem, Győr Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Megszerzett fokozat Cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Postai cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Telefon +36 96 503-400 / 3315 Fax +36 96 414-654 E-mail kobork@sze.hu Web http://www.eszi.sze.hu/index_szm.html SZEMÉLYES

Részletesebben

Címlap. Munkaterv. A rurális térségek innovációs folyamatainak modellje. nyilvántartási szám: INNOTARS

Címlap. Munkaterv. A rurális térségek innovációs folyamatainak modellje. nyilvántartási szám: INNOTARS Címlap 0 9 0 9 2 0 0 8 A pályamű azonosítója A projektvezető vállalkozás/intézmény neve A projektvezető neve A projekt címe INNOTARS_08- Kapos Innovációs Tanácsadó és Kutatásfejlesztő Nonprofit Kft. névváltozás

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI ALAPKÉPZÉSI SZAK ÖNÉRTÉKELÉS

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI ALAPKÉPZÉSI SZAK ÖNÉRTÉKELÉS ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI ALAPKÉPZÉSI SZAK ÖNÉRTÉKELÉS 2009 1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR

Részletesebben

DR. HALÁSZ IMRE. D épület III. em., 312. szoba +36(92)509-914, 509-917 +06/20/950-7303 halasz.imre@pszfz.bgf.hu

DR. HALÁSZ IMRE. D épület III. em., 312. szoba +36(92)509-914, 509-917 +06/20/950-7303 halasz.imre@pszfz.bgf.hu Név: Beosztás: DR. HALÁSZ IMRE főiskolai tanár Aktualizálva: 2012.02.28. Egység: Közgazdasági, Vállalkozási és Emberi erőforrások Tanszék Elhelyezés: Telefon: Mobil: E-mail: D épület III. em., 312. szoba

Részletesebben

Magyar. felsõoktatási intézmények

Magyar. felsõoktatási intézmények Magyar felsõoktatási intézmények 2008 Bevezetõ Kedves Olvasó! Kérem, fogadja szívélyes üdvözletemet a Magyar Rektori Konferencia nevében! Szervezetünk a felsõoktatási intézmények képviseletére, érdekeinek

Részletesebben

A Szolnoki Főiskola oktatóinak, kutatócsoportjainak tudományos eredményei

A Szolnoki Főiskola oktatóinak, kutatócsoportjainak tudományos eredményei A Szolnoki Főiskola oktatóinak, kutatócsoportjainak tudományos eredményei 2008-2013 A Szolnoki Főiskola oktatóinak, kutatóinak, kutatócsoportjainak tudományos eredményei 2008-2013 Szerkesztette: Dr.Kóródi

Részletesebben