AZ APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA KÉPZÉSI TEVÉKENYSÉGÉNEK MINİSÉGET SZABÁLYOZÓ KÉZIKÖNYVE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA KÉPZÉSI TEVÉKENYSÉGÉNEK MINİSÉGET SZABÁLYOZÓ KÉZIKÖNYVE"

Átírás

1 AZ APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA KÉPZÉSI TEVÉKENYSÉGÉNEK MINİSÉGET SZABÁLYOZÓ KÉZIKÖNYVE Összeállította: Boros István VÁC

2 Tartalom 1. Bevezetés 4 2. European Network for Assurance Higher Education (ENQA) beszámolója Felsıoktatási intézmények belsı minıségbiztosításának európai elvei és útmutatásai Felsıoktatási intézmények külsı minıségbiztosításának európai elvei és útmutatásai 5 3. Apor Vilmos Katolikus Fıiskola Az Apor Vilmos Katolikus Fıiskola mint jogi személy Az Apor Vilmos Katolikus Fıiskola alapvetı célja, alaptevékenységei Az Apor Vilmos Katolikus Fıiskola mőködésére vonatkozó elıírások és ajánlások 9 4. Az Apor Vilmos Katolikus Fıiskola helye a keresztény életben Az Apor Vilmos Katolikus Fıiskola értékrendje és célrendszere Az Apor Vilmos Katolikus Fıiskola fıbb tevékenységei Az Apor Vilmos Katolikus Fıiskola fıbb kapcsolatai Az Apor Vilmos Katolikus Fıiskola szervezete Az Apor Vilmos Katolikus Fıiskola felügyeleti szervezete Az Apor Vilmos Katolikus Fıiskola szervezete Az Apor Vilmos Katolikus Fıiskola minıségbiztosítási szervezete Az Apor Vilmos Katolikus Fıiskola belsı szabályrendszere A fıiskola minıségszabályozó tevékenységei és rendszere A fıiskola minıségszabályozó tevékenységei Minıségszabályozó biztosítási egységek tevékenységei A fıiskola minıségszabályozó rendszere és szervezete Az intézményi minıségszabályozó rendszer mőködése 28 2

3 8. A minıségbiztosítási egységek adminisztrációja Éves tervek Feljegyzések Nyilvántartások Önértékelés hierarchikus egységenként és képzésenként (BA és MA) A képzési tevékenység önértékelése Eredménykritériumok Eredménymutatók Önértékelési módszerek 33 Függelék tartalma 34 Eljárás-utasítások 37 Függelék I. Feljegyzések mesterpéldánya II. SzMSz és szabályzatok III. Külsı szabályozók dokumentumai Egyházi Állami Uniós IV. A fıiskola kapcsolatai 3

4 1. Bevezetés Jelen minıségbiztosítási kézikönyv elsısorban a Sapientia Szerzetesi Fıiskola, a Szegedi Hittudományi Fıiskola és az Apor Vilmos Katolikus Fıiskola meglévı minıségbiztosítási kézikönyvének átdolgozása és harmonizálása az új rendszerő képzésre. Fontos forrás még Prof. Dr. Veress Gábor minıségbiztosítási kutatásai, illetve a minıségbiztosítás felsıoktatási intézményre adaptálása és kidolgozása, melynek eredményeire (A Veszprémi Egyetem minıségbiztosítási rendszerének terve, Veszprém 2003.; A Veszprémi Egyetem minıségbiztosítási rendszerének elvei, Veszprém 2003) nagymértékben támaszkodtam. S ezúton mondok köszönetet személyes tanácsaiért és önzetlen segítségéért. A rövidre szabott idıben igyekeztem figyelembe venni az ENQA uniós oktatási miniszterek tanácskozásáról szóló beszámolóját (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area, ed. European Association for Quality Assurance in Higher Education, Helsinki 2005.). Jelen kézikönyv nem tér ki a minıség, mérhetıség, s egyáltalán a minıség biztosítása fogalmi problémájára a hitéleti képzés területén. Ha a hitéleti képzés nem pusztán, a világi képzéshez hasonlóan képzési folyamat, hanem a hit átadására készít fel, akkor igen csak analóg értelemben alkalmazhatjuk ezeket a fogalmakat. S ezért tisztában vagyunk a minıségbiztosítás, minıség, értékelhetıség és mérhetıség hitéleti képzésre alkalmazásának súlyos, és eddig megoldatlan probléma halmazával, melyre most semmiképpen sem vállalkozhatunk. A képzési folyamat, azaz a hit átadásához, a hitre neveléshez szükséges ismeretek és módszerek elsajátításának folyamatának minıségbiztosítási szabályozására vállalkozhatunk, s kell is vállalkoznunk. Persze, továbbra is kitartva azon meggyızıdésünk mellett, hogy még sem mérhetı minden, miként azt minıségbiztosítási konferenciákon gyakran hallani. 4

5 2. European Network for Assurance Higher Education (ENQA) beszámolója Felsıoktatási intézmények belsı minıségbiztosításának európai elvei és útmutatásai - A minıségbiztosítás politikája és eljárásmódja - Programok és döntések jóváhagyása, monitoringja és idıszakos felülvizsgálata - Hallgatók felvétele - Oktatók minıségbiztosítása - Információs rendszer - Nyilvánosság 2.2 Felsıoktatási intézmények külsı minıségbiztosításának európai elvei - Külsı minıségbiztosítás - Külsı minıségbiztosítás folyamatainak kidolgozása - Döntések kritériuma - A cél elérésére irányuló folyamatok - Jelentés - Eljárásmódok követése - Idıszakos felülvizsgálat - Rendszerelemzések 1 Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area, ed. European Association for Quality Assurance in Higher Education, Helsinki

6 3. Apor Vilmos Katolikus Fıiskola 3.1 Az Apor Vilmos Katolikus Fıiskola mint jogi személy A alapította, fenntartója a Váci Egyházmegye A fıiskola vezetıje: Szilágyiné dr. Szemkeı Judit A fıiskola székhelye: 2600 Vác, Konstantin tér 1-5. A fıiskola hallgatói létszáma az elmúlt években az alábbi módon alakult. 2000/2001: nappali 582; nem nappali /2002: nappali 539; nem nappali /2003: nappali 619; nem nappali /2004: nappali 636; nem nappali /2005 nappali 767; nem nappali /2006: nappali 879; nem nappali 1734 A fıiskola jogi, gazdálkodási és szervezeti értelemben önálló Keresztény fıiskola alapvetı célja, alaptevékenységei A fıiskola alapító okirata mellékletben csatolandó a minıségbiztosítási kézikönyvhöz. A fıiskola alapvetı célja, a hit és a hittudomány közvetítése Krisztus példája által, és a világi tudományok keresztény szellemő mővelése, átadása, valamint keresztény szellemő értelmiség képzése. Az Apor Vilmos Katolikus Fıiskola alaptevékenységei: képzés: nappali felsıfokú szakképzés, nappali alapképzés, nappali mesterképzés, felnıttképzés, szakirányú továbbképzés 6

7 távoktatás kutatás/fejlesztés társadalmi szolgáltatás. Az intézmény állami feladatként ellátandó alaptevékenysége: - Az intézmény a szakindítási engedéllyel rendelkezı fıiskolai és egyetemi szakokon, illetve BA és MA szinteken, a jóváhagyott képesítési követelmények szerint, fıiskolai és egyetemi szintő alapképzést folytathat. A szakok felsorolását az SZMSZ I. sz. melléklete tartalmazza. - Az MA szintő diplomához jutást saját képzéssel vagy ennek hiányában felsıoktatási intézményekkel kötött szerzıdésekkel biztosítja. - A Fıiskola szakirányú továbbképzést folytat akkreditáció alapján. - Akkreditált iskolai rendszerő szakképzést folytat engedély alapján. - e képzési formákban az intézmény államilag elismert oklevelet, illetve bizonyítványt ad ki a képzéseket nappali, esti és levelezı tagozaton, továbbá távoktatásban végzi a Fıiskola. - Továbbképzést és felnıttképzést folytat az erre vonatkozó külön jogszabály rendelkezései szerint. - Közoktatási intézmények fenntartójaként közoktatási feladatokat lát el. - Nemzetközi kapcsolatokat épít és ápol ösztöndíjas hallgatói és oktatói utak, közös kutatások, közös oktatási pályázatok segítségével. Nemzetközi megállapodásokkal biztosítjuk a Fıiskola hallgatói számára, a fıiskolai BA szintő diplomájukhoz kapcsolódóan MA szintő diplomához is juthassanak. - Hallgatóink mővészeti, néphagyományokon alapuló, erkölcsi kapaszkodókat adó képzésével keresztény kultúránk kincseinek továbbadására alkalmassá válnak. - A Fıiskola lehetıvé teszi a hitéleti képzésben résztvevı hallgatók számára, hogy párhuzamosan világi diplomát is szerezhessenek. A világi képzésben résztvevı hallgatók számára lehetıséget nyújt párhuzamosan hitéleti képzésben való részvételre, diplomaszerzésre is. - A fenti tevékenységeket a Fıiskola más jogi személyekkel együttmőködve is végezheti. - A felsıoktatásról szóló évi LXXX. törvény alapján a Fıiskolán minıségbiztosítási rendszer mőködik, az SZMSZ és annak mellékletét képezı Minıségbiztosítási szabályzat alapján. 7

8 A jelen minıségbiztosítási kézikönyvben nem térünk ki a papnevelés és szerzetesnevelés minıségbiztosításra, mivel egyrészt a Váci Egyházmegyében a papképzés és nevelés jelenleg a Fıiskolától függetlenül folyik mint nulladik évfolyam, másrészt a papképzést és nevelést az egyházi rendelkezések szabályozzák. Csak az alapképzési tevékenység, annak bemeneti (felsıfokú szakképzés) és kimeneti (szakirányú továbbképzés, mesterképzés) képzési tevékenység minıségbiztosításával foglalkozunk, mivel minıségügyi szempontból ez a tevékenység a többi alaptevékenységtıl viszonylagosan függetlennek tekinthetı. A hitéleti képzés folyamatát, tartalmát és formáját tárgyaljuk. A jelen minıségbiztosítási kézikönyv továbbá nem tartalmazza az egyes képzési formák és szakok, valamint a szolgáltató egységek, mint minıségbiztosítási alrendszerek, minıségbiztosítási kézikönyvét. Ezeket ugyanis a jelen intézményi minıségbiztosítási kézikönyv alapján kell elkészíteni: - felsıfokú szakképzési szakok minıségbiztosítási kézikönyve, szakonként; - alapképzési szakok minıségbiztosítási kézikönyve, szakonként és szakirányonként; - mesterképzési szakok minıségbiztosítási kézikönyve, szakonként és szakirányokként; - szakirányú továbbképzési szakok minıségbiztosítási kézikönyve, szakonként; - felnıttképzési szakok minıségbiztosítási kézikönyve, szakonként, - távoktatási szakok minıségbiztosítási kézikönyve, szakonként, - Tudományos Bizottság minıségbiztosítási kézikönyve - Informatikai Központ minıségbiztosítási kézikönyve; - kollégium minıségbiztosítási kézikönyve; - könyvtár minıségbiztosítási kézikönyve; - gazdasági osztály minıségbiztosítási kézikönyve; - hallgatói önkormányzat minıségbiztosítási kézikönyve; - pr tevékenység minıségbiztosítási kézikönyve. 8

9 A fıiskola alaptevékenységei közül a képzés alaptevékenységen belül foglalkozik alapképzéssel, szakképzéssel, felnıttképzéssel, továbbképzéssel és távoktatással, valamint a képzést támogató kollégiumi, könyvtári és étkeztetési szolgáltatással. A társadalmi szolgáltatás alaptevékenységen belül a fıiskola többek között szociális szolgáltatást, szakmai rendezvények szervezését, pályázati szolgáltatást végez Az Apor Vilmos Katolikus Fıiskola mőködésére vonatkozó külsı elıírások és ajánlások A fıiskola mőködésére vonatkozó fontosabb általános állami jogszabályok Az oktatási tevékenységgel kapcsolatos általános jogszabályok az alábbiak: - a munkajogviszonnyal kapcsolatos jogszabályok, - a közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos jogszabályok, - a közbeszerzéssel kapcsolatos jogszabályok, - fogyasztóvédelmi jogszabályok, - környezetvédelmi jogszabályok. A fıiskola mőködésére vonatkozó fontosabb általános állami jogszabályok győjteményét mellékeljük a jelen minıségbiztosítási kézikönyvhöz A fıiskola mőködésére vonatkozó oktatással kapcsolatos fontosabb állami jogszabályok Az oktatással kapcsolatos jogszabályok az alábbiak: - a felsıoktatási törvény és a kapcsolódó jogszabályok, - a közoktatási törvény és a kapcsolódó jogszabályok, - a felnıttképzési törvény és a kapcsolódó jogszabályok. 9

10 A fıiskola mőködésére vonatkozó, oktatással kapcsolatos fontosabb állami jogszabályok győjteményét mellékeljük a minıségbiztosítási kézikönyvhöz Az Apor Vilmos Katolikus Fıiskola mőködésére vonatkozó fontosabb katolikus egyházi jogszabályok A fıiskola mőködésére vonatkozó fontosabb katolikus egyházi elıírások győjteményét mellékeljük a minıségbiztosítási kézikönyvhöz Az Apor Vilmos Katolikus Fıiskola mőködésére vonatkozó fıbb Európai Uniós elıírások és ajánlások A fıiskola mőködésére vonatkozó fontosabb EU elıírások és ajánlások győjteményét mellékeljük a minıségbiztosítási kézikönyvhöz Az Apor Vilmos Katolikus Fıiskola képzési tevékenységére vonatkozó egyéb állami szabályok és ajánlások A fıiskola képzési tevékenységére vonatkozó fontosabb OM, MAB, FTT, stb. elıírások és ajánlások győjteményét mellékeljük a minıségbiztosítási kézikönyvhöz Az Apor Vilmos Katolikus Fıiskola mőködésére vonatkozó fontosabb minıségügyi elıírások és ajánlások 10

11 Minıségügyi szempontból a fıiskola figyelembe veszi a fogyasztóvédelmi törvény és a kapcsolódó jogszabályok szellemét és a szolgáltatás felelısség nemzetközi elıírásainak elveit. A fıiskola a képzési tevékenységébe beépíti az emberi méltóság, az élet, az egészség, a környezet, a vagyon, a szellemi tulajdon és a személyes adatok védelmére vonatkozó elıírásokat és ajánlásokat. A fıiskola mőködésére vonatkozó fontosabb minıségügyi elıírások és ajánlások győjteményét mellékeljük. 11

12 4. Az Apor Vilmos Katolikus Fıiskola helye a keresztény életben 4.1.Az Apor Vilmos Katolikus Fıiskola értékrendje és célrendszere Az Apor Vilmos Katolikus Fıiskola értékrendje Az Apor Vilmos Katolikus Fıiskola keresztény világnézeten alapuló értékrendje Krisztus személyes példájában, a Szentírásban, a szent hagyományban és az Egyház tanításában rögzített örök értékeken nyugszik, amelyeket hitünk megvallása, a keresztény misztérium ünneplése, a Krisztust követı élet és keresztény gyakorlat révén kell és lehet megvalósítani A keresztény fıiskola kultúrája A keresztény fıiskola értékrendje az intézmény kultúrájában valósul meg: a fenntartó, az intézményvezetı, a munkatársak, a diákok magatartásában és tevékenységében, elektromos és hagyományos publikációkban, a rendezvényeken és a nyilvános szereplés vállalásában, a tanulmányi elımenetelben és a feladatok lelkiismeretes teljesítésében, valamint a társadalmi életben és a keresztény közösségben történı helytállásban Az Apor Vilmos Katolikus Fıiskola küldetésnyilatkozata, jövıképe A Fıiskola elsıdleges feladata, hogy tevékenységével elısegítse a kereszténységen alapuló hagyományos magyar és kisebbségi kultúra, a magyar nyelv és kisebbségi nyelvek, a család és más hagyományos közösségi formák megmaradását és fejlıdését azáltal, hogy felsıfokú végzettségő szakembereket nevelıket, segítı, hitéleti, egyházzenei szakembereket képez, segíti hallgatóit abban, hogy tudásban és emberségben kiteljesedjenek. 12

13 A Fıiskola célja, hogy a következı nemzedékek egészséges természeti és szellemi környezetben nevelkedhessenek. A fıiskolai oktatás a keresztény gyökerekre, a magyar kultúrára és nyelvre, az országban élı kisebbségek kultúrájára és nyelvére alapozva teremti meg azt a légkört, amelyben az értelmiségi képzés feladatát ellátja. A fıiskola kiemelten fontos feladatának tartja a német nemzetiségi pedagógusok képzését, illetve azt, hogy a legnagyobb létszámú kisebbség, a roma (cigány) gyermekek esélyteremtését segítse romológiai ismeretekkel rendelkezı pedagógusok képzésével. A Fıiskola vállalt feladata a tanító, óvoda-, szociálpedagógus képzés, valamint továbbképzés. Kiemelt szerepet tölt be Fıiskolánk életében a magyar hagyományokra épülı drámapedagógus képzés. Tudományos életünket elsısorban a képzésekhez kapcsolódó alkalmazott kutatások folytatása jellemzi. Speciális területként jelenik meg a vallástudományi bölcsész egyetemi szak. A Fıiskola egyházi jellegének kialakítását a hittanár, a kántorképzés, a katekéta-lelkipásztor munkatárs és az ehhez kacsolódó hitéleti tevékenység segíti. Fontosnak tartjuk, hogy intézményünk mőködésével segítse a Váci Egyházmegye oktatási, nevelési, hitéleti feladatait. Fıiskolánk az egyetemes katolikus felsıoktatás részeként kíván mőködni, ennek megfelelıen alakítja hazai és nemzetközi kapcsolatait. A fıiskola középtávú célját jövıképe határozza meg. A fıiskola jövıképe: egy mondatban fogalmazandó meg, pl.: Áldozatos munkával megvalósítani a krisztusi küldetést a világban. 13

14 A keresztény fıiskola fıbb célkitőzései A fıiskola stratégiája és politikája A fıiskola felsı vezetésének stratégiai döntése a minıségbiztosítási rendszer kialakítása, mőködtetése és folytonos tökéletesítése. Az alapfeladatához kapcsolódó képzés célja a. olyan értelmiségi pedagógiai szakemberek képzése, akik jól megalapozott általános és szakmai mőveltségük, fejlett pedagógiai képességeik, ön- és emberismeretük, hitük és szeretetteljes bánásmódjuk birtokában - a családdal és a társadalmi környezettel együttmőködve - alkalmasak az óvodás gyermekek tudatos fejlesztésére, nevelésére, az egyetemes és nemzeti értékek, erkölcsi normák közvetítésére; b. olyan pedagógiai szakemberek képzése, akik elméletileg megalapozott ismeretek, készségek és képességek birtokában alkalmasak a diplomájukban megjelölt területen nevelési, oktatási és szociális fejlesztı, segítı feladataikat ellátni; c. végzett pedagógusaink korszerő általános mőveltséggel, idegennyelvtudással, társadalmi érzékenységgel rendelkeznek, jellemzi ıket az egyetemes emberi és nemzeti értékek, az erkölcsi normák tisztelete, az egyéni és közösségi felelısségérzet és feladatvállalás, az egész életen át tartó mővelıdés igénye és képessége, valamint az egészséges életvitel. d. a nemzeti és az egyetemes kultúra (a tudományok és a mővészetek) közvetítésével, mővelésével és fejlesztésével, az anyanyelvi és az idegen nyelvi ismeretek fejlesztésével a hallgatókat felkészítjük az értelmiségi létre. A fıiskola fıbb fejlesztési célkitőzései A fıiskola > a saját célok > a változó társadalmi/egyéni igények > az eddigi eredmények > a kialakult intézményi kultúra > a rendelkezésre álló szervezet 14

15 figyelembe vételével tervezi meg és vezeti be minıségbiztosítási rendszerét. A fıiskola minıségbiztosítási célja, hogy eredményesen és hatékonyan felfedje az érdekelt felek azaz elsısorban a hallgatók, az oktatók, a fıiskola, az Egyház, a közoktatás, és a társadalom igényeit és elvárásait, ezeket vesse össze a fıiskola értékrendjével és az érdekelteknek a fıiskola értékrendjével összhangban lévı igényeit és elvárásait elégítse ki. 4.2 Az Apor Vilmos Katolikus Fıiskola fıbb tevékenységei A fıiskola fıbb tevékenységei A fıiskola képzési tevékenységén belül az alábbi képzési folyamatokat határozza meg: hitéleti képzés, ezen belül katekéta-lelkipásztori munkatárs (BA), hittanár-nevelı (MA), katolikus kántor, világi képzés, ezen belül, tanító, szociálpedagógus, óvodapedagógus, kisebbségi pedagógus, nemzetiségi pedagógus, kétszakos, gyakorló iskolai; tanárok képzése/szakirányú továbbképzése; felnıttképzés; távoktatás A képzési tevékenység fıbb jellemzıi a minıségbiztosítás szempontjából Minıségbiztosítási szempontból az ember-ember kapcsolaton alapuló szolgáltatásoknak számos fontos jellemzıje van. A fıiskolák alaptevékenysége a képzés és a nevelés, ez a 15

16 minıségügyben termelésnek nevezett tág fogalmon belül az ember és az ember közötti szolgáltatás, ahol a tanár és a hallgató közötti kapcsolaton alapul a szolgáltatás. (A keresztény fıiskolák természetesen más jellegő szolgáltatást is végeznek.) Az ember-ember, vagy még pontosabban személy-személy közötti szolgáltatás alapvetı jellemzıje, hogy a szolgáltatási folyamat során mind a szolgáltató (pl. a tanár), mind az, aki a szolgáltatást kapja (pl. a hallgató) térben és idıben egy rendszerben van, így közöttük közvetlen kölcsönhatás van és a szolgáltatás hatékonysága a két fél együttmőködésétıl függ. A két fél kapcsolata általában személyes, emberi, szakmai és jogi. Minıségbiztosítási szempontból a képzésnek további jellemzıi vannak. A képzés további alapvetı jellemzıje, hogy nem közvetlenül felhasznált szolgáltatás, hanem beruházás, pontosabban értelmi és érzelmi beruházás. A hallgató a képzés során fogyasztó, majd a képzés, a tudás hasznosítása során termelı lesz, a tudását adja át egyrészt a hitéleti szolgálatban, másrészt a munkáltatójának, továbbá a társadalomnak. Ezen tevékenységek eredményeit hasznosítja a társadalom, mint végfogyasztó. Minıségügyi szempontból további problémát jelent az, hogy a képzés, mint beruházás eredménye közvetlenül nem mérhetı, gyümölcse csak idıben lassan általában évtizedek alatt jelenik meg, így hatása nagyon nehezen érzékelhetı, mérhetı. A képzés minıségmenedzsmentjének különleges jellegzetessége az is, hogy a szolgáltatást igénybevevı hallgatók fiatal, általában még nem kiforrott személyiségek, ugyanakkor a szolgáltatást nyújtó oktatók általában a szakterületet kiválóan ismerı, az oktatásra alkalmas tudós egyének, akik a képzést felelıséggel, de egyben jelentıs szabadsággal végzik. A keresztény képzés során figyelembe kell venni a keresztény pedagógia fontosabb ajánlásait is (mellékelni kell az adott felsıoktatási intézményre adaptált minıségbiztosítási kézikönyvhöz). 16

17 4.3. Az Apor Vilmos Katolikus Fıiskola fıbb kapcsolatai A fıiskola állami oktatási kapcsolatrendszere A fıiskola állami oktatási kapcsolatrendszere rendkívül sokrétő. A gyakorlóiskola miatt kapcsolata van a közoktatási kormányzattal, az alapképzés miatt a felsıoktatási kormányzattal és a szakképzés miatt a szakképzés irányításával. Az OM-mel a kapcsolata többrétő: részben mint felügyeleti szervezet, részben mint pályázati lehetıséget nyújtó szervezet és mint tájékoztató, tanácsadó szervezet. Hasonló a helyzet a MAB-bal. A kapcsolat itt is többrétő: részben mint engedélyezı, felügyelı, részben mint tájékoztató, tanácsadó szervezet. A fentiek mellett a fıiskolának kapcsolata van többek között a Fıiskolai Fıigazgatói Konferenciával és a különbözı Országos Hallgatói Érdekképviseleti Szervekkel A fıiskola egyéb állami kapcsolatrendszere A fıiskola, hasonlóan a többi felsıoktatási intézményhez, számtalan, nem közvetlenül a képzési tevékenységére vonatkozó kapcsolattal rendelkezik. A költségelszámolás tekintetében elsısorban az Állami Számvevıszékkel és az APEH-hel tart kapcsolatot, továbbá az OEP-pel. Az egészségügyi kérdések tekintetében elsısorban az ÁNTSz-szel tart kapcsolatot. A fentiek mellett számos mőszaki szabályozási területen a különbözı engedélyezı, felügyelıségekkel, hivatalokkal, pl. önkormányzattal tart kapcsolatot A fıiskola egyházi kapcsolatrendszere A fıiskola alapítója és fenntartója a megyéspüspök. Az intézmény tevékenységét a katolikus egyház szabályai szerint, annak struktúráján belül fejti ki. Ennek következtében felügyeleti szervnek tekintendı a Hittani Kongregáció a tanítás hitelessége vonatkozásában, a 17

18 Szemináriumok és Oktatási Intézmények Kongregációja (Katolikus Nevelés Kongregációja) a hivatásgondozás, a keresztény nevelés és keresztény felsıoktatás vonatkozásában. A Cor Unum pápai tanács a szociális területen végzett tevékenység felügyeleti szerve. A Magyar Katolikus Püspöki Kar az országosan összehangolt tevékenységek megvalósításánál tekintendı felügyeleti szervnek. Amennyiben a fıiskola más felsıoktatási intézményhez affiliálódik, az affiliáló intézmény is felügyeleti szerv az affiliációs iratokban megnevezett szakok vonatkozásában A fıiskola társkapcsolatai A fıiskola legjelentısebb társkapcsolatai a közoktatási intézmények, mert egyrészt gyakorlóhelyekként aktívan részt vesznek a gyakorlati képzésben, másrészt a végfelhasználók legjelentısebb csoportja. A plébániák nem csak a Fıiskola jelentıs beszállítói, hanem a hitéleti képzésben gyakorlóhelyek is. İk jelentik továbbá a végfelhasználók egyik csoportját is. A keresztény képzés lelki, szellemi hátterét biztosítják. Az egyházi középiskolák az oktatáson, a képzésen és a keresztény nevelésen keresztül úgy készítik fel diákjaikat, hogy azok könnyen folytathassák tanulmányikat egyházi, keresztény intézményekben. A nem egyházi középiskolák is jelentısek, mivel a felsıoktatási intézménybe csak a középfokú végzettség megszerzése után lehet bejutni. Sok olyan elkötelezett ember tanul ezekben az intézményekben, akik fontosnak érzik, hogy meggyızıdésüket tovább erısítsék, tudásukat pedig elmélyítsék Fıiskolánkon. A középiskolák jelentik a Fıiskola közvetlen bemenetét. A szociális/karitász intézmények jelentısége nagy, hiszen a segítı szeretet gyakorlása az egyház egyik elsıdleges küldetése. Ezek az intézmények a végzett hallgatók végfelhasználói. A mai sokoldalú kutatási-oktatási elvárásoknak csak úgy tud megfelelni a Fıiskola, hogy a régióban található felsıoktatási intézményekkel szoros együttmőködési kapcsolatot alakít ki. Közös programokat tervez, közös kutatásokat végez, közösen pályázik. 18

19 Az egyház jogszabályban írja elı, hogy a keresztény felsıoktatási intézményeknek kötelezı együttmőködniük. Az együttmőködés egyik nagyon szoros formája az affiliáció. Ez garantálja az oktatás magas színvonalát és a keresztény tanítás továbbadását. A kreditrendszer bevezetésébıl fakadó alapvetı szükségszerőség, hogy más egyetemeken és fıiskolákon teljesített kreditpontokat elismerjünk. Fontos, hogy a nemzet felsıoktatási intézményei szükség esetén egységesen is fel tudjanak lépni az Európai Unióban. 19

20 5. Az Apor Vilmos Katolikus Fıiskola szervezete 5.1. Az Apor Vilmos Katolikus Fıiskola felügyeleti szervezete Állami oldalon a fıiskola felsıoktatási felügyeleti szerve egyrészt az OM, amely általános törvényi felügyeletet gyakorol, másrészt a MAB, amely az akkreditáció szempontjából részben engedélyezı és felügyelı, részben tanácsadó és segítı, továbbá a FTT, amely elsısorban a szakok engedélyezése területén gyakorol felügyeletet Az Apor Vilmos Katolikus Fıiskola szervezete (lsd. organogram) (A fıiskola szervezeti felépítését mellékelni kell az adott felsıoktatási intézményre adaptált minıségbiztosítási kézikönyvhöz) 20

21 Az Apor Vilmos Katolikus Fıiskola organogramja FİISKOLAI TANÁCS, BIZOTTSÁGOK IGAZGATÓ TANÁCS FİIGAZGATÓ TANSZÉKVEZETİI TANÁCS INTÉZETEK, TANSZÉKEK TANULMÁNYI FİIG. HELY. GYAK. KÉP. FİIG. HELY. FİTITKÁR GAZDASÁGI OSZTÁLY VEZ. ollégium Felnıttkép. Központ Tanulmányi Osztály Közokt. Intézm. Gyakorló helyek Fıigazgatói Hivatal Gazdálkodási Osztály Gazdasági Osztály Okt.módsz. vezetı Könyvtár Informatikai és Kommunikáció s Központ Gondnokság 21

22 5.3. Az Apor Vilmos Katolikus Fıiskola minıségbiztosítási szervezete A minıségbiztosítás megvalósítása érdekében a fıiskola minıségbiztosítási szervezetet hoz létre. A minıségbiztosítási szervezet a fıiskola irányítási rendszerének része. A minıségbiztosítási szervezetet a minıségbiztosítási vezetı irányítja, aki közvetlenül a fıigazgató irányítása alatt végzi a tevékenységét. A minıségbiztosítási vezetı munkáját minıségbiztosítási bizottság és minıségértékelı bizottság felügyeli és segíti. A minıségbiztosítási vezetı irányító munkáját minıségbiztosítási elıadó segíti, ı végzi a minıségbiztosítással kapcsolatos adminisztrációt. 22

23 A minıségbiztosítási szervezet felépítésének vázlata Fıiskolai Tanács megbízás megbízásra javaslat Fıigazgató Minıségértékelı Bizottság megbízás megbízás, irányítás felügyelet Minıségbiztosítási Bizottság segítés Minıségbiztosítási vezetı Második szint Szak 1,2,3 Minıségbiztosítási felelıse Kiszolgáló egységek minıségbiztosítási felelıse 23

24 5.4. Az Apor Vilmos Katolikus Fıiskola belsı szabályrendszere A fıiskola belsı szabályrendszerét a függelékben mellékeljük: SzMSz és mellékletei, illetve az SzMSz-ben hivatkozott szabályzatok: Felvételi és átiratkozási szabályzat Kredit rendszerőképzés Tanulmányi és vizsgaszabályzat (KTVSZ) Díszoklevél adományozásának rendje Szabályzat a hallgatói juttatásokról és térítésekrıl Kollégiumi szabályzat HÖK szabályzat Hallgatói fegyelmi és kártérítési szabályzat Dolgozói fegyelmi és kártérítési szabályzat Oktatók és tudományos kutatók munkaköri szabályzata Tudományos kutatási és mővészeti tevékenységi szabályzat TDK-szabályzat Belsı jogorvoslati szabályzat Intézményi testületi szabályzatok (testületenként) Az intézményi ünnepek és megemlékezések rendje Tőzvédelmi szabályzat Iratkezelési szabályzat Gyakorlati Képzési SzMSz Minıségbiztosítási szabályzat Oktatói követelményrendszer Selejtezési szabályzat Munkavédelmi szabályzat Személyszállítások rendelésének szabályzata Gépjármő-használati szabályzat Közbeszerzési szabályzat Beszerzési szabályzat 24

25 Kötelezettség-vállalási szabályzat Tanulmányi ügyrend Kommunikációs és telefon szabályzat Számviteli politika 25

26 6. A fıiskola minıségszabályozó tevékenységei és rendszere 6.1 A fıiskolai minıségszabályozó tevékenységei: hierarchikus szabályozó tevékenységek: fıiskolai minıségszabályozó tevékenységek fıiskolai oktatási minıségszabályozó tevékenységek fıiskolai kutatási minıségszabályozó tevékenységek intézeti minıségszabályozó tevékenységek tanszéki minıségszabályozó tevékenységek 6.2 Minıségszabályozó biztosítási egységek tevékenységei - a szakok oktatási tevékenységének minıségbiztosítása - szakirányú továbbképzések tevékenységének minıségbiztosítása - felnıttképzés tevékenységének minıségbiztosítása - távoktatás tevékenységének minıségbiztosítása - társadalmi szolgáltatás minıségbiztosítása A fıiskolai minıségszabályozó rendszer felépítése az alapvetı tevékenységek alapján: 1. Oktatás minıségbiztosítása 2. Kutatás minıségbiztosítása 3. Társadalmi szolgáltatás minıségbiztosítása 6.3 A fıiskola minıségszabályozó rendszerének irányítási rendszere és szervezete - A fıiskola minıségszabályozó rendszerének hierarchikus irányítási rendszere 26

27 Felsı szint: fıiskolai minıségszabályozó rendszer Alsó szint: Oktatás minıségbiztosítási rendszer Kutatás minıségbiztosítási rendszer Társadalmi szolgáltatás minıségbiztosítási rendszer - Fıiskolai Minıségszabályozó Rendszer irányítási szervezete: fıiskolai minıségirányítási vezetı fıiskolai oktatási minıségbiztosítási vezetı intézeti/tanszéki oktatási minıségbiztosítási vezetı szak minıségbiztosítási vezetı fıiskolai kutatási minıségbiztosítási vezetı Tudományos Bizottság minıségbiztosítási vezetı Kutatási projektek minıségbiztosítási vezetı Konkrét kutatási projekt minıségbiztosítási vezetı Társadalmi szolgáltatás minıségbiztosítási vezetı Tanácsadás minıségbiztosítási vezetı Rendezvény minıségbiztosítási vezetı - A fıiskola minıségszabályozó rendszer szervezeti egységei Általános minıségbiztosítási csoport Oktatási minıségbiztosítási csoport Kutatási minıségbiztosítási csoport Társadalmi szolgáltatás minıségbiztosítási csoport 27

28 7. Az intézményi minıségbiztosítási rendszer mőködtetése A minıségbiztosítási egységek tevékenységei 2 Általános, az egész fıiskolára vonatkozó (rendszeres): - éves minıségbiztosítási terv, célok meghatározása, - éves minıségbiztosítási beszámoló, - minıségbiztosítási képzések ütemezése, - külsı és belsı szabályozók alakulásának figyelemmel kísérése. A Rendszer felügyelete (rendszeres): - vezetıi minıségbiztosítási átvizsgálások, - belsı auditok, - önértékelések. Mérés (rendszeres): - folyamat-, teljesítménymutatók figyelemmel kísérése, - megfelelıség figyelemmel kísérése, - megelégedettség figyelemmel kísérése. Elemzés (rendszeres): - folyamat-, teljesítménymutatók elemzése, - megfelelıség elemzése, - megelégedettség elemzése, - a kitőzött célok összevetése az elért eredménnyel. Kiigazítás (eseti): - panaszok, reklamációk kezelése, - helyesbítı tevékenységek, - az eltérések kezelése. 2 Veress Gábor felosztását követjük, in: Veress Gábor: A Veszprémi Egyetem minıségbiztosítási rendszerének terve, Veszprém (kézirat) o. 28

Az intézményi akkreditáció feladatai és lebonyolításának rendje

Az intézményi akkreditáció feladatai és lebonyolításának rendje Pannon Egyetem Minıségügyi Nap -2007 február 8.- Az intézményi akkreditáció feladatai és lebonyolításának rendje Dr. Kristóf János oktatási és akkreditációs rektorhelyettes A magyar felsıoktatás jellemzıi

Részletesebben

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009.

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Aszód Város Önkormányzatai Képviselı Testülete részére 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tárgy: Beszámoló az iskola Minıségirányítási

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem ME 3.0.0 BELSİ AUDIT

Károli Gáspár Református Egyetem ME 3.0.0 BELSİ AUDIT BELSİ AUDIT 1. Cél A Belsı audit címő minıségügyi eljárás-utasítás célja a belsı minıségügyi felülvizsgálás/audit eljárásrendjének szabályozása az auditok hatékonysága érdekében. 2. Alkalmazási terület

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata A Pécsi Tudományegyetem minőségbiztosítási szabályzata Pécs 2011. 2011. november 10. 1 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 21. (2)

Részletesebben

Informatikai biztonsági elvárások

Informatikai biztonsági elvárások Informatikai biztonsági elvárások dr. Dedinszky Ferenc kormány-fıtanácsadó informatikai biztonsági felügyelı 2008. július 2. Tartalom Átfogó helyzetkép Jogszabályi alapok és elıírások Ajánlások, a MIBA

Részletesebben

Károly Róbert Főiskola költségvetési alapokmánya

Károly Róbert Főiskola költségvetési alapokmánya Károly Róbert Főiskola költségvetési alapokmánya 1. Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási Minisztérium 2. A költségvetési szerv a) azonosító adatai: - törzskönyvi nyilvántartási száma: 597649000 - megnevezése:

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

V. sz. melléklet 22. pontja APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

V. sz. melléklet 22. pontja APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA V. sz. melléklet 22. pontja APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Az Apor Vilmos Katolikus Fıiskola (Fıiskola) kezelésében lévı felesleges

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT V I AD O R O K Ö Z I G A Z G A T Á S F E J L E S Z T É S I T A N Á C S A D Ó É S S Z O L G Á L T A T Ó K F T. 82 30 B A L A T O N F Ü R E D, V A J D A J. U. 3 3. +36 (3 0 ) 55 5-9 09 6 A R O P.PA L Y A

Részletesebben

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium nevében a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

SZABÁLYZAT AZ OKLEVÉLMELLÉKLETEK KIADÁSÁNAK RENDJÉ-

SZABÁLYZAT AZ OKLEVÉLMELLÉKLETEK KIADÁSÁNAK RENDJÉ- TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT AZ OKLEVÉLMELLÉKLETEK KIADÁSÁNAK RENDJÉ- RİL Változat száma: 1. Elfogadás dátuma: 2008.12.09. Határozat száma: 2008/5/49. Hatályos: 2008.12.09 Készítette: dr. Kohány András

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 22-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2011.

Részletesebben

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2009 Tartalomjegyzék 1. A szervezet feladat- és hatásköre... 3 2. Szervezet felépítése... 4 3. A tagok

Részletesebben

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi törvény értelmében a Magyarországon forgalomba hozni csak olyan tőzoltótechnikai terméket, tőz- vagy robbanásveszélyes készüléket,

Részletesebben

Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı végrehajtásáról

Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı végrehajtásáról Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter polgármester Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina Osztályvezetı Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı

Részletesebben

A 2012. március 7-i szenátusi ülésen hozott Határozatok

A 2012. március 7-i szenátusi ülésen hozott Határozatok évi üléseken hozott határozatok A március 7-i SZE 1098/3.3/(III.7.) határozat: A Szenátus egyhangúlag támogatta a Nemzetközi tanulmányok MA szak indítását a 2012/2013. évi tanévtıl a KJF székhelyén és

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

A SZEMÉLY-, JOGVISZONY-, INTÉZMÉNY- ÉS KÉPZÉSNYILVÁN-

A SZEMÉLY-, JOGVISZONY-, INTÉZMÉNY- ÉS KÉPZÉSNYILVÁN- A SZEMÉLY-, JOGVISZONY-, INTÉZMÉNY- ÉS KÉPZÉSNYILVÁN- TARTÁS JOGSZABÁLYI HÁTTERE 1. BEVEZETÉS A dokumentumban a személy-, jogviszony-, intézmény- és képzésnyilvántartásban tárolásra kerülı adatokhoz, adatkörökhöz

Részletesebben

Nonprofit szervezeti menedzsment területek

Nonprofit szervezeti menedzsment területek XX/a. Nonprofit szervezeti menedzsment területek a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza.

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza. Melléklet a. /2014. (XII. 16.) kt. határozathoz Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény, az államháztartásról

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére Tárgy: Intézményvezetıi pályázatok Sorszám: IV./ 1 Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Sápi András Igazgatási Osztály Tisztelt Képviselı-testület! Kulturális és Sport Bizottság Egyéb elıterjesztés Békés

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete költségvetési szerv vezetı

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 1. számú melléklet OM: 202920 MUNKAKÖRI LEÍRÁS részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 2. A kinevezı szerv neve: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 3. A

Részletesebben

2013. évi határozatok. A február 6-i szenátusi ülésen hozott Határozatok

2013. évi határozatok. A február 6-i szenátusi ülésen hozott Határozatok 2013. évi határozatok A 2013. február 6-i SZE 1177/3.2/2013.(II.6.) határozat: Honlapszerkesztı Bizottság létrehozása SZE 1178/3.3/2013.(II.6.) határozat: A KJF hallgatói által fizetendı díjakról és térítésekrıl

Részletesebben

A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér

A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér 14-16. A L A P Í T Ó O K I R A T Á N A K M Ó D O S Í T Á S A (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A

Részletesebben

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete Együttmőködési megállapodás mely létrejött egyrészrıl másrészrıl Sajószentpéter Városi Önkormányzat székhely: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. adószám: 15726085-2-05

Részletesebben

ad /2004. ALAPÍTÓ OKIRATA január

ad /2004. ALAPÍTÓ OKIRATA január ad. 40.964/2004. AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2005. január 2 Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló, többször módosított 1992.

Részletesebben

26/2004. (VI. 11.) BM rendelet

26/2004. (VI. 11.) BM rendelet A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 26/2004. (VI. 11.) BM rendelet az egyes mőszaki termékek tőzvédelmi megfelelıségét vizsgáló, ellenırzı és tanúsító szervezetek kijelölésérıl A mőszaki

Részletesebben

A Borsod Abaúj Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Minıségügyi Rendszere. Múlt. Jelen. Jövı

A Borsod Abaúj Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Minıségügyi Rendszere. Múlt. Jelen. Jövı A Borsod Abaúj Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Minıségügyi Rendszere Múlt Jelen Jövı Borsod Abaúj Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Klinikai Diagnosztikai Laboratórium, Miskolc

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Fıiskola

Apor Vilmos Katolikus Fıiskola 2600 Vác, Konstantin tér 1-5. 27/511-150 Fax: 27/511-141 Honlap: Tisztelt Hallgatónk! A szakmai gyakorlattal kapcsolatos leadandó dokumentumok Leadandó dokumentum Fogadó nyilatkozatok Megbízási szerzıdés

Részletesebben

A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata 1. A Fizikai Intézet 1.1. Az Intézet neve: Pécsi Tudományegyetem Fizikai Intézete Angolul: Institute of Physics of Pécs 1.2. Az Intézet

Részletesebben

hatályos: 2012.02.29 -

hatályos: 2012.02.29 - A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet Egészségügyi Szakképzı és Továbbképzı Intézet közleménye az egészségügyi szakképzések területén mőködı szaktanácsadói hálózatba

Részletesebben

2012. EüK. 10. szám közlemény 1 (hatályos: 2012.06.12 - )

2012. EüK. 10. szám közlemény 1 (hatályos: 2012.06.12 - ) A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet Egészségügyi Szakképzı és Továbbképzı Intézet közleménye az egészségügyi szakképzések területén mőködı szaktanácsadói hálózatba

Részletesebben

PILIS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D J E

PILIS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D J E 7. sz. függelék a rendelet 40.. (11) és 43.. (10) bekezdéséhez PILIS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D J E A Képviselı-testület egységes hivatalt hoz létre - Polgármesteri Hivatalelnevezéssel,

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM DEMONSTRÁTORI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM DEMONSTRÁTORI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM DEMONSTRÁTORI SZABÁLYZATA Miskolc, 2010 3.8. számú Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM DEMONSTRÁTORI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 373/2010. SZÁMÚ HATÁROZATA. Készült

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNİTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2012/2013-AS TANÉV

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNİTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2012/2013-AS TANÉV A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNİTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2012/2013-AS TANÉV A/ Pedagógus szakirányú továbbképzési szakok: 1. Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítı

Részletesebben

. Minoségpolitika, stratégia és minoségügyi eljárások. Programok indítása, követése és rendszeres belso értékelése. A hallgatók értékelése.

. Minoségpolitika, stratégia és minoségügyi eljárások. Programok indítása, követése és rendszeres belso értékelése. A hallgatók értékelése. . A SZOLNOKI FOISKOLA 2008. ÉVI MINOSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 1. A SZOLNOKIFOISKOLAMINOSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERÉNEK2008. ÉVIFEJLESZTÉSI IRÁNYAI A Szolnoki Foiskola minoségfejlesztési tervének feladata, hogy

Részletesebben

V. sz. melléklet 28. pontja KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT

V. sz. melléklet 28. pontja KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT V. sz. melléklet 28. pontja KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT Az utasítás hatálya: a.) alanyi vonatkozásában kiterjed az Apor Vilmos Katolikus Fıiskola (továbbiakban: Fıiskola) Szervezeti és Mőködési Szabályzatában

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az intézmény neve: Nyíregyházi Fıiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium. Az intézmény rövidített

Részletesebben

RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK. Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú

RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK. Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK Tájékoztató a ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar neveléstudományi MA szak felsıoktatás-pedagógia szakirányán induló Felsıoktatás-pedagógia,

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Rendelıintézete

Részletesebben

Barcs Város Önkormányzatának. 9/2008. (III.28.) rendelete. a közoktatási intézmények adatszolgáltatási rendjérıl

Barcs Város Önkormányzatának. 9/2008. (III.28.) rendelete. a közoktatási intézmények adatszolgáltatási rendjérıl 1 Barcs Város Önkormányzatának 9/2008. (III.28.) rendelete a közoktatási intézmények adatszolgáltatási rendjérıl Barcs Város Önkormányzatának Képviselı-testülete (a továbbiakban: Képviselı-testület) a

Részletesebben

Javaslat. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Általános Mővelıdési Központ átszervezésére és alapító okiratának módosítására

Javaslat. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Általános Mővelıdési Központ átszervezésére és alapító okiratának módosítására Szám: 45951/2006. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Javaslat Salgótarján Megyei Jogú

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar. Melléklet

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar. Melléklet Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar Melléklet I. a nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász, politológus-közgazdász, szociológusközgazdász, szociálpolitikus-közgazdász, nemzetközi tanulmányok,

Részletesebben

Minıségirányítási felülvizsgálat (audit)

Minıségirányítási felülvizsgálat (audit) Dunaújvárosi Fıiskola Ipari folyamatok minıségirányítási projektje Minıségirányítási felülvizsgálat (audit) Alapkérdések Mit jelent az audit fogalma? Melyek az audit típusai? Mi történik az auditon? Kit

Részletesebben

SZMSZ 2. sz. függelék. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata (ügyrend)

SZMSZ 2. sz. függelék. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata (ügyrend) A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata (ügyrend) SZMSZ 2. sz. függelék A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 1. (6) bekezdés a.) pontja szerint a helyi önkormányzat önállóan

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA TANGAZDASÁGÁNAK MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. Bevezetés

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA TANGAZDASÁGÁNAK MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. Bevezetés A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA TANGAZDASÁGÁNAK MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezetés A Nyíregyházi Fıiskola Tangazdasága 1994-ben 271 ha földterülettel alakult. Mőködtetésének feltételeit a pénzügyi alapjainak átcsoportosításával

Részletesebben

képzési és kimeneti követelményei

képzési és kimeneti követelményei Közoktatási vezetı és pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szak megnevezése: Közoktatási vezetı és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak

Részletesebben

A STANDARD ELİKÉSZÍTİ TESTÜLET MŐKÖDÉSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

A STANDARD ELİKÉSZÍTİ TESTÜLET MŐKÖDÉSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A STANDARD ELİKÉSZÍTİ TESTÜLET MŐKÖDÉSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A Standard Elıkészítı Testület (a továbbiakban: Testület) létrehozásáról és mőködtetésérıl a magyar számviteli

Részletesebben

Minıségirányítási rendszer tervezése és bevezetése

Minıségirányítási rendszer tervezése és bevezetése Dunaújvárosi Fıiskola Minıségirányítási rendszer tervezése és bevezetése Tartalomjegyzék Minıségirányítási rendszerek, szabványok MSZ EN ISO 9000:2000 Minıségirányítási rendszer bevezetésének elınyei -

Részletesebben

TESSEDIK SÁMUEL FŐISKOLA

TESSEDIK SÁMUEL FŐISKOLA TESSEDIK SÁMUEL FŐISKOLA Költségvetési alapokmánya Szarvas 2004. február 2 XX. Oktatási Minisztérium 1. Költségvetési szerv a) Azonosító adatai - törzskönyvi nyilvántartási szám (PIR törzsszám): 329860

Részletesebben

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény neve: Petőfi Művelődési Ház Székhelye, címe: 8182 Berhida Orgona u 2. Az intézmény fenntartó szerve: Berhida Város Önkormányzata Székhelye,

Részletesebben

A tanulószerzıdésrıl világosan

A tanulószerzıdésrıl világosan A tanulószerzıdésrıl világosan Jogszabályi háttér 1993. évi LXXVI tv. a szakképzésrıl 1993. évi LXXIX tv. a közoktatásról 2003. évi LXXXVI. tv. a szakképzési hozzájárulásról és a képzési rendszer fejlesztésének

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére 9. Elıterjesztés Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város igazgatói beosztására beérkezett pályázatok elbírálása Az elıterjesztést készítette: Nagy Judit irodavezetı

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKÉTİL ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére Tárgy: Egyetértés a társulásban fenntartott Pedagógiai Szakszolgálat (Nyergesújfalu)

Részletesebben

A 2011. MÁRCIUS 9-I SZENÁTUSI ÜLÉSEN HOZOTT

A 2011. MÁRCIUS 9-I SZENÁTUSI ÜLÉSEN HOZOTT A 2011. MÁRCIUS 9-I SZENÁTUSI ÜLÉSEN HOZOTT HATÁROZATOK SZE 1014/3.2/2011.(III.09.) határozat: A Kodolányi János Fıiskola Hallgatói Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzat módosításának elfogadása

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének../2009.(XII.14.) ÖR RENDELETE Egyes pénzügyi alapok létrehozásáról és felhasználásuk részletes szabályairól 1 Aszód Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szedres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

A felsıoktatási intézmények minıségmenedzsmentje

A felsıoktatási intézmények minıségmenedzsmentje A felsıoktatási intézmények minıségmenedzsmentje TÁMOP 4.1.4 Minőségfejlesztés a felsőoktatásban (FEMIP nyitó rendezvény) Budapest, 2009. november 27. Topár József BME Felsıoktatási Törvény minıség?? 1.

Részletesebben

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr.

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr. A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN Dr. Iker János A pedagógusképzés alapvetı problémái közül kettı Hiányzik: kutatásra,

Részletesebben

(1) E törvény célja továbbá.. l) a felsőoktatási intézmény minőségbiztosítási és TÁMOP Minőségfejlesztés a

(1) E törvény célja továbbá.. l) a felsőoktatási intézmény minőségbiztosítási és TÁMOP Minőségfejlesztés a 2010 július 2 Minıségmenedzsment rendszer tanácsadói lehetıségek/szükségletek a felsıoktatási intézményekben Felsıoktatási Törvény minıség?? 1 A Felsőoktatási Törvény 2 minőségmenedzsment (minőségbiztosítási)

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e a sportról Fejér megye Közgyőlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként, elismerve a sport, mint önszervezıdésre épülı civil tevékenység

Részletesebben

A Dévaványa-Ecsegfalva Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Általános Mővelıdési Központ vezetıjének megbízása július 31-éig tart.

A Dévaványa-Ecsegfalva Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Általános Mővelıdési Központ vezetıjének megbízása július 31-éig tart. Tisztelt Képviselı-testület! Elıterjesztés a 2013. március 28-án tartandó Képviselı-testületi ülésre Tárgy: Általános Mővelıdési Központ magasabb vezetı pályázati felhívásról döntés A Dévaványa-Ecsegfalva

Részletesebben

Pannon Egyetem Minıségügyi Nap

Pannon Egyetem Minıségügyi Nap Pannon Egyetem Minıségügyi Érdekeltek párbeszéde, az elvárások egyeztetése Kari minıség oktatói szemmel Dr. Csizmadia Tibor egyetemi adjunktus Minıségirányítási modell és az elıállítandó dokumentumok kapcsolata

Részletesebben

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Javadalmazási Politikájának Szabályzata Hatálybalépés idıpontja: 2011.06.01. [jóváhagyta az igazgatóság: /2011.06.09/03. számú, 2011.06.09.

Részletesebben

TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ ODAÍTÉLÉSÉNEK RENDJÉRİL

TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ ODAÍTÉLÉSÉNEK RENDJÉRİL TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ ODAÍTÉLÉSÉNEK RENDJÉRİL Változat száma: 1. Elfogadás dátuma: 2008.12.09. Határozat száma: 2008/5/49. Hatályos: 2008.12.09 Készítette: dr. Kohány

Részletesebben

A MŐSZAKI FELSİOKTATÁS HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI

A MŐSZAKI FELSİOKTATÁS HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI . 2007. A MŐSZAKI FELSİOKTATÁS HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI a mőszaki képzés átalakulásának fıbb jellemzıi Dr. Palásti-Kovács Béla, BMF-BGK dékán mőszaki felsıoktatási szakértı, Oktatási és Kulturális Minisztérium

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl Szentes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

BELSŐ AUDIT 2. ELJÁRÁS LEÍRÁSA

BELSŐ AUDIT 2. ELJÁRÁS LEÍRÁSA BELSŐ AUDIT MINŐSÉGÜGYI ME 08 1. AZ CÉLJA Az eljárás célja a minőségirányítási rendszer belső auditálásának szabályozása. Jelen szabályozás rögzíti a belső audit megtervezésének, végrehajtásának folyamatát,

Részletesebben

MAGYARTANÁR MESTERSZAK

MAGYARTANÁR MESTERSZAK MAGYARTANÁR MESTERSZAK A Kar küldetésnyilatkozatában rögzített feladatainak egyike, hogy a református általános és középiskolák számára magyartanárokat képezzen. A Magyarországi Református Egyház 71 olyan

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET MINŐSÉGÜGYI DOKUMENTUMAINAK GYŰJTEMÉNYE 2016 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. Tel: (1) 432-9000 Email: NKE_KVI@uni-nke.hu

Részletesebben

A HAJDÚNÁNÁSI HOLDING ZRT. FORGATHATÓ UTALVÁNNYAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGİ PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A HAJDÚNÁNÁSI HOLDING ZRT. FORGATHATÓ UTALVÁNNYAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGİ PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A HAJDÚNÁNÁSI HOLDING ZRT. FORGATHATÓ UTALVÁNNYAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGİ PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1/6 Tartalom PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1. Bevezetés... 3 2. Fogalmak...

Részletesebben

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 314-668 Szám: 14945/2009. Javaslat a Nógrád Megyei Civil Szolgáltató Központot mőködtetı Mozgáskorlátozottak

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT Szeged Megyei Jogú Város Idısügyi Tanácsa (továbbiakban: IT) figyelemmel a létrehozása óta eltelt idı tapasztalataira, a korábbi és 2003-ban elfogadott Szervezeti és Mőködési Szabályzatát visszavonja és

Részletesebben

A minőségértékelés a hazai felsőoktatásban és az alapelvek alkalmazása a tanárképző központok akkreditációjában

A minőségértékelés a hazai felsőoktatásban és az alapelvek alkalmazása a tanárképző központok akkreditációjában A minőségértékelés a hazai felsőoktatásban és az alapelvek alkalmazása a tanárképző központok akkreditációjában Bodorkós László minőségügyi szakértő OFI, TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 Budapest 2015. június

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ. ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA:

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ. ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Grassalkovich

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA 2011 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetı rendelkezések... 5 1. A munkavédelmi szabályzat célja, feladata... 5 2. A Kari Munkavédelmi

Részletesebben

Elıterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda mőködtetésére vonatkozó intézményfenntartói társulási megállapodás módosítására

Elıterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda mőködtetésére vonatkozó intézményfenntartói társulási megállapodás módosítására Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina osztályvezetı Elıterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda mőködtetésére vonatkozó intézményfenntartói társulási

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-12 / 2014. Sorszám: 5. ELİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. december 22-én tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A Társulási Tanácsa a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 6. (1) bekezdése alapján közbeszerzési szabályzatát

Részletesebben

A kompetencia alapú képzés bevezetésének elméleti és gyakorlati kérdései

A kompetencia alapú képzés bevezetésének elméleti és gyakorlati kérdései PANNON EGYETEM MÉRNÖKI KAR A kompetencia alapú képzés bevezetésének elméleti és gyakorlati kérdései Dr. Kelemen Gyula 2009. február 09. Az oktatás-képzés és a gazdasági teljesítmény közötti kapcsolat megköveteli

Részletesebben

Mester Példány. Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció

Mester Példány. Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció 1081 Budapest, Népszínház u. 57. I/8. Hatálybaléptetés időpontja: Készítette:.... Ács Lajos cégvezető - minőségügyi vezető Ellenőrizte és Jóváhagyta:.... Ácsné Cseh Ildikó cégtulajdonos Figyelem! Az, a

Részletesebben

Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője

Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője 1 Az előadás témái Emlékeztetőül: összefoglaló a változásokról Alkalmazási

Részletesebben

A MAGYAR SZÁMVITELI STANDARDJAVASLATOK KIALAKÍTÁSÁNAK RÉSZLETES ELJÁRÁSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

A MAGYAR SZÁMVITELI STANDARDJAVASLATOK KIALAKÍTÁSÁNAK RÉSZLETES ELJÁRÁSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A MAGYAR SZÁMVITELI STANDARDJAVASLATOK KIALAKÍTÁSÁNAK RÉSZLETES ELJÁRÁSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 1. (1) A magyar számviteli standardokról, azok értelmezéseirıl és a kapcsolódó

Részletesebben

Az ellenırz. Statisztika

Az ellenırz. Statisztika Civil SzámAdó Konferencia Civil SzámAd madó Konferencia Az Állami Számvevıszéki ellenırzések tapasztalatai Jakab Éva Az ellenırz rzés s céljac Döntéshozókhoz, kezelı szervhez kapcsolódó az NCA-ból nyújtott

Részletesebben

A Népegészségügyi Kar minőségbiztosítása, minő rendszerének és eredményeinek értékelése

A Népegészségügyi Kar minőségbiztosítása, minő rendszerének és eredményeinek értékelése A Népegészségügyi Kar minőségbiztosítása, minő ségfejlesztés rendszerének és eredményeinek értékelése. 2013. 1. Általános minőségbiztosítási elvek A Kar szakjainak minőségbiztosítási tevékenységei 2013-ig

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SOSZÁMA: 204. MELLÉKLET: -1 db TÁRGY: Javaslat az Egészségügyi Gondnokság vezetıi állására pályázat kiírására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Gyırné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetıje Elfogadva:

Részletesebben

Szabálytalanságok kezelése

Szabálytalanságok kezelése II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár A folyamatba épített, elızetes és utólagos vezetıi ellenırzés (FEUVE) szabályzatához kapcsolódó Szabálytalanságok kezelése (SZMSZ melléklet) Jóváhagyta: -.... Jóváhagyás

Részletesebben

INFORMÁCIÓS ÉS ÜGYFÉLSZOLGÁLATI REND

INFORMÁCIÓS ÉS ÜGYFÉLSZOLGÁLATI REND INFORMÁCIÓS ÉS ÜGYFÉLSZOLGÁLATI REND 1. oldal összesen a(z) 7 oldalból KÉSZÍTETTE : Megyeri Stefánia MÓDOSÍTÁSRA KÖTELEZETT : IGEN/NEM VERZIÓ : 1 ÁLLAPOT : Végleges DOKUMENTUM DÁTUMA : 2009. október 1.

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Győr SZÉCHE YI ISTVÁ EGYETEM 2008.ÉVI ALAPOKMÁ YA

Széchenyi István Egyetem Győr SZÉCHE YI ISTVÁ EGYETEM 2008.ÉVI ALAPOKMÁ YA Széchenyi István Egyetem Győr SZÉCHE YI ISTVÁ EGYETEM 2008.ÉVI ALAPOKMÁ YA 1. Fejezet megnevezése: XX Oktatási Minisztérium 2. Széchenyi István Egyetem a) azonosító adatai PIR törzsszáma: 308900 az egyetem

Részletesebben

Alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben és felsıfokú szakképzésben meghirdetett szakok. Képzési Képz. idı (félév) / Költségtérítés.

Alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben és felsıfokú szakképzésben meghirdetett szakok. Képzési Képz. idı (félév) / Költségtérítés. DE-EFK Intézmény elérhetısége: Felvételivel kapcsolatos egyéb elérhetıség: 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2-4. Telefon: (42) 404-411 Fax: (42) 408-656 Honlap: http://www.de-efk.hu Tanulmányi Osztály Telefon:

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Földrajz kar 1.3 Intézet Magyar Földrajzi Intézet 1.4 Szakterület Földrajz 1.5 Képzési

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye intézményvezetıi

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményei Gazdasági Szervezete gazdasági vezetı beosztására

Részletesebben