ADATTÁR II. TUDOMÁNYOS INTÉZMÉNYEK. a) Felsőoktatási intézmények

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ADATTÁR II. TUDOMÁNYOS INTÉZMÉNYEK. a) Felsőoktatási intézmények"

Átírás

1 372 ADATTÁR II. TUDOMÁNYOS INTÉZMÉNYEK Azon (mindenkori) magyarországi intézmények fontosabb adatai, ahol jelenleg vagy a múltban az ásványtannal kapcsolatos számottevő tudományos tevékenységet folytattak (a jelenlegi elnevezés sorrendjében). Az intézmény neve o és annak változásai a megfelelő szervezeti egység alapításától fogva; oo az ásványtannal foglalkozó szervezeti egység (illetve jogelődjeinek és jogutódjainak), valamint vezetőinek neve, és a történetét tárgyaló legfontosabb irodalmi művek. Rövidítések: C. = Cathedra, I. = Intézet, T. = Tanszék, h. = helyettes, mb. = megbízott. a) Felsőoktatási intézmények Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) 1, Építőmérnöki Kar 2, Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszék : Királyi József Ipartanoda; : (Császári-Királyi) József Politechnikum (K. K. Josephs-Polytechnikum); : M. Kir. József (1872-től József Nádor) Műegyetem; : (1945-ig M. Kir.) József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem; : József Nádor Műszaki Egyetem; : Budapesti Műszaki Egyetem; : Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem*, : Budapesti Műszaki Egyetem (BME) (1854-ig Pesten, közt Budán, Pesten [Budapest], 1909-től Budán [Budapest]) : Vegyészmérnöki Osztály; : Gépész- és Vegyészmérnöki Kar : Természetrajz és Áruismeret T.; : Ásvány- és Földtani T. ** ; : Mérnökgeológia T.; 1999 : Építőanyagok és Mérnökgeológia T. *** Tanszékvezető: : Mihálka Antal; : Pauer Sándor Lipót ( h.); : Anton Kerner ( h.); 1861: Nendvich Károly (h); : Jokély János ( h.); : Kriesch János (h.); : Hofmann Károly; : Wartha Vince (1867 h.); : Krenner József; : Schmidt Sándor; : Schafarzik Ferenc; : Vendl Aladár ( h.); : Papp Ferenc; : Meisel János; : Orosz Árpád (mb.); : Kleb Béla; 1999 : Balázs L. György * A Budapesti Műszaki Egyetemből kivált karokat 1967-ben egyesítették újra az egyetemmel. ** Az 1864-ben a Természetrajz és Áruismeret Tanszék kettéosztásakor létrejött másik tanszék a Növény-, Állattani és Áruismereti T. *** A két tanszék összevonásával. Bidló G. (1977): Az ásványtani és földtani oktatás kezdete a Budapesti Műszaki Egyetemen. Földt. Tudtört. Évkv., 5, Bidló G. (1994): A Budapesti Műszaki Egyetem ásvány- és földtani gyűjteményeinek története. In: Kecskeméti T. & Papp G. (szerk.): Földünk hazai kincsesházai /Studia Naturalia, 4/ Kleb B. (1983): Ásvány- és Földtani Tanszék a 200 éves Budapesti Műszaki Egyetemen. Földt. Kut., 26(4), 3 4. Papp F. (1964): Az Ásvány- és Földtani Tanszék 100 éve. Építőip. Közlek. Műsz. Egy. Tud. Közlem., 10(1), o Az intézmények, szervezeti egységek nevének időben és forrásonként eltérő írásmódját úgy egységesítettük, hogy a kötőszavak stb. kivételével minden szót nagy kezdőbetűvel írtunk. oo A jelenlegi elnevezést a számozott történeti felsorolás utolsó tételeként csak akkor ismételtük meg, ha ez valamilyen indokból célszerűnek látszott.

2 Adattár II. Tudományos intézmények 373 Vendl A. (1956): A Budapesti Műszaki Egyetem Ásvány- és Földtani Tanszékének története. /BME Közp. Könyvt. Műsz. Tudtört. Kiadv., 7/. Budapest: Tankönyvkiadó. Zelovich K. (1922): A m. kir. József műegyetem és a hazai technikai felső oktatás története. Budapest: Pátria. Debreceni Egyetem 1, Természettudományi Kar 2, Ásvány-Földtani Tanszék : M. Kir. Tisza István Tudományegyetem; : Debreceni Tudományegyetem, : Kossuth Lajos Tudományegyetem (KLTE) : Bölcsészettudományi Kar : Ásvány-Földtani Intézet/Tanszék Tanszékvezető, ill. igazgató: : Telegdi Roth Károly; : Hoffer András (mb.) * ; : Ferenczi István; : Hoffer András (mb.) * ; : Kovács Lajos (mb.) * ; : Földvári Aladár ( ben mb.); : Berényi Dénes (mb.); : Pantó Gábor; : Kulcsár László (mb.); : Székyné Fux Vilma; : Szöőr Gyula; : Gyarmati Pál; 1997 : Szöőr Gyula * másodállásban Megj.: az egyetemet 1912-ben alapították, 1914-ben kezdett el működni, 1921-ben vette fel Tisza István nevét. Az egyetemi szabályzatban szerepelt a Mennyiség- és Természettudományi Kar, de létesítésére nem került sor. Anonim (1988): A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem 75 éve. Debrecen: KLTE. Csikai Gy. (szerk.) (1975): 25 éves a Kossuth Lajos Tudományegyetem Természettudományi Kara Debrecen: KLTE TTK. Székyné Fux V. (1980): Az Ásvány- és Földtani Tanszék 50 éves tevékenysége és tudományos eredményei. A Debreceni KLTE Évkv. 1979/80, Székyné Fux V. (1983): 50 éves a debreceni Kossuth L. Tudományegyetem Ásvány- és Földtani Tanszéke ( ). Földt. Tudtört. Évkv., 9, Székyné Fux V. & Kozák M. (1994): A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Ásvány- és Földtani Tanszékének gyűjteményei. In: Kecskeméti T. & Papp G. (szerk.): Földünk hazai kincsesházai /Studia Naturalia, 4/, Varga Z. (1967): A Debreceni Tudományegyetem története I Debrecen: KLTE. Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) 1, Természettudományi Kar 2, Ásványtani Tanszék : Nagyszombati Egyetem (Universitas Tyrnaviensis) (alapítva: 1635); : Budai Királyi Egyetem (Regia Universitas Budensis); : Magyar/Pesti Királyi Egyetem (Regia Universitas Hungarica/Pestinensis); : Magyar Egyetem; : Császári-Királyi Pesti Egyetem; : M. Kir. Tudományegyetem; : Budapesti M. Kir. Tudományegyetem (közben : Budapesti Magyar Tudományegyetem); : (1945-ig: Budapesti M. Kir.) Pázmány Péter Tudományegyetem : Bölcsészeti Kar (Facultas Philosophica) (alapítva: 1635); : Orvosi Kar (Facultas Medica); : Bölcsészet(tudomány)i Kar; 1949 : Természettudományi (közben : Élet- és Földtudományi) Kar : Természetrajzi T. (C. Historiae Naturalis); : Különös Természetrajzi T. (C. Historiae Naturalis Specialis) * ; : Ásványtani T./Int.; : Ásvány- és Kőzettani / Mineralógiai és Petrographiai Int. ** ; 1953 : Ásványtani T. Tanszékvezető, ill. igazgató: : Mathias Piller; : Joseph Schönbauer; : Reisinger János (Johann) (h); : Schuster János; : Reisinger János (Johann); : üres; : Szabó József (h); : Peters, Karl; : Szabó József ( ig h.), : Krenner József; : Mauritz Béla;

3 : Szádeczky-Kardoss Elemér (intézetvezető); : Sztrókay Kálmán Imre (tanszékvezető); : Kiss János; : Bognár László (mb.); 1988 : Buda György Kőzettan-Geokémiai Tanszék Tanszékvezető: : Szádeczky-Kardoss Elemér, : Kubovics Imre; : Buda György (mb.); : Puskás Zuárd, 2001 : Buda György (mb.) * Az ásványtan 1784-ig az állattannal és a növénytannal együtt alkotta a természetrajzi, ig az állattannal együtt a különös természetrajzi tanszéket (a növénytant az orvosi karon 1770-től 1817-ig a vegytannal együtt oktatták). ** 1886-tól Ásványtani helyett Ásványtani és Kőzettani Intézet szerepel az évkönyvekben, ebből az intézetből vált le 1895-ben a Földtani Intézet (Tanszék). Az intézet 1953-ban két tanszékre vált szét, de mint szervezeti egység 1957-ig megmaradt. Győry T. (1936): Az Orvostudományi Kar története Budapest: Kir. M. Egy. Ny. Papp G. & Weiszburg T. (1994): A budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem ásvány- és kőzetgyűjteményének története. In: Kecskeméti T. & Papp G. (szerk.): Földünk hazai kincsesházai /Studia Naturalia, 4/, Priszter Sz. (1991): Az ELTE TTK története Budapest: ELTE. Sinkovics I. (szerk.) (1985): Az Eötvös Loránd Tudományegyetem története Budapest: ELTE Székyné Fux V. (1956): Az Ásvány-Kőzettani Intézet fejlődése a felszabadulás után. In: Az ELTE Évkönyve, Budapest: Tankönyvkiadó, Szentpétery I. (1936): A Bölcsészettudományi Kar története Budapest: Kir. M. Egy. Ny. M. Kir. Ferenc József Tudományegyetem 1, Matematikai és Természettudományi Kar 2, Ásványtani Intézet : Kolozsvári M. Kir. Tudományegyetem; : M. Kir. Ferenc József Tudományegyetem : Matematikai és Természettudományi Kar : Ásvány- és Földtani I., : Ásványtani I. Igazgató, ill. tanszékvezető: : Koch Antal; : Szádeczky(-Kardoss) Gyula; : Gaál István (mb.); : Szentpétery Zsigmond Megj.: és közt Kolozsváron, ben Budapesten, között Szegeden működött től Kolozsváron már a magyar államterületen kívül működő utódja a Bolyai Tudományegyetem, melyet 1959-ben egyesítettek a Victor Babeş Tudományegyetemmel (Babeş Bolyai Tudományegyetem, Univerzitatea Babeş Bolyai) Csíky G. (1990): A Kolozsvári Tudományegyetem ásvány-földtani intézetének története ( ). Földt. Tudtört. Évkv., 12, Gazda I. (szerk.) (1997): Százhuszonöt éve nyílt meg a Kolozsvári Tudományegyetem. Piliscsaba: Magy. Tudtört. Int. Katona Szabó I. (szerk.) (1997): Emlékkönyv a Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem ( ) létesítésének 125. évfordulója alkalmából. Budapest: Bolyai Egyetem Barátainak Egyesülete, Bolyai Egyetemért Alapítvány. Márki S. (1922): A M.Kir. Ferencz József-Tudományegyetem története Szeged: Városi Ny. és Könyvkiadó Rt. Mészáros M. (1999): A földtani oktatás 125 éve. In: Cseke P. & Hauer M. (szerk.): 125 éves a kolozsvári egyetem. Kolozsvár: KOMP-PRESS, Szádeczky Gy. (1903): Egyetemi ásvány- és földtani intézet és az E. M. E. ásványtára. In: Emlékkönyv. A kolozsvári magyar királyi Ferencz József tudományegyetem és különösen ennek orvosi és természettudományi intézetei. Kolozsvár: Kolozsvári egy. orv. kara, Wanek F. (1999): Koch Antal asszisztensei a Kolozsvári Tudományegyetemen. In: Cseke P. & Hauer M. (szerk.): 125 éves a kolozsvári egyetem. Kolozsvár: KOMP-PRESS, L. a Szegedi Tudományegyetemnél megadott irodalmat is!

4 Adattár II. Tudományos intézmények 375 Miskolci Egyetem 1, Műszaki Földtudományi Kar 2, Ásvány- és Kőzettani Tanszék / : Cs. Kir. Bányászati Akadémia (K. K. Bergakademie); : Cs. Kir. Bányászati és Erdészeti Akadémia (K. K. Berg- und Forstakademie); : M. Kir. Bányászati és Erdészeti Akadémia; : M. Kir. Bányászati és Erdészeti Főiskola; : M. Kir. Bányamérnöki és Erdőmérnöki Főiskola; : M. Kir. József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem; : Nehézipari Műszaki Egyetem (NME) (közben : Rákosi Mátyás NME) : egységes akadémia, benne 1846-tól külön bányászati (bányászati, kohászati és pénzverészeti) és erdészeti képzés, 1872-től külön bányászati és kohászati képzés; egységes főiskola (bányamérnöki, vaskohómérnöki, fémkohómérnöki és erdőmérnöki szakok); : Bányamérnöki Osztály; : Bánya-, Kohó- és Erdőmérnöki Kar; : Bányamérnöki Kar : Ásványtan-Kémia-Kohászat T. (Mineralogie-Chemie-Metallurgie); : Ásványtan-Geológia-Paleontológia T. (Mineralogie-Geologie-Paleontologie); : Ásványtani és Földtani T.; : Ásvány- és Földtani T.; 1956 : Ásvány- és Kőzettani T. [illetve 1923 : Földtani és Telep(ismeret)tani T.] Tanszékvezető: : Jacquin, Nikolaus Joseph; : Scopoli, Giovanni Antonio; : Ruprecht Antal (Anton); : Patzier Mihály (Michael); : Höring Mihály (Michael); : Wehrle, Alois; Ertl József (Josef) (h); : Bachmann József (Josef) (h); : Rösler Gusztáv (Gustav) (h); : Niederrist, Josef (h); : Pettkó János (1847-ig mint h.); : Winkler Benő; : Böckh Hugó; : Vitális István; : Vendl/Vendel Miklós; : Szádeczky-Kardoss Elemér; : Pojják Tibor; : Földvári Aladár; : Pojják Tibor; : Somfai Attila * ; : Egerer Frigyes, 2001 : Gyulai Ákos Földtan-Teleptani (kezdetben Földtan-Telepismerettani) Tanszék : Vitális István; : Vendl/Vendel Miklós; : Pojják Tibor * ; : Benkő Ferenc; : Földvári Aladár; : Richter Richárd ** ; : Némedi-Varga Zoltán; : Somfai Attila; 2001 : Földessy János. * A társtanszék vezetője is; ** a Bányaműveléstani Tanszék vezetője is Megj.: 1919-ig Selmecbányán, 1919-től 1949/59-ig Sopronban, azóta Miskolcon. (Az egyetem Sopronból Miskolcra költözése évekig tartott, az Ásvány- és Földtani Tanszék 1949-ben, a Földtan-Teleptani Tanszék 1959-ben költözött át.) től 1949-ig a M. Kir. József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemhez csatolva szeptember 1-től az erdészeti tanszékekből kialakították a Erdészeti és Faipari Egyetemet (Sopron), míg a bánya- és kohómérnöki karokból létrehozták a miskolci székhelyű és gépészmérnöki karral is rendelkező Nehézipari Műszaki Egyetemet. A magyarországi születésű, de német anyanyelvű professzorok keresztnevét németül is feltüntettük. [Faller G.] (1871): A selmeczi m. k. bányász- és erdész-akadémia évszázados fennállásának emlékkönyve Selmecz: Joerges. Gyulay Z. (1971): A selmecbányai Bányászati Akadémia előzményei és története. In: Emlékkönyv stb. /NME Közlem., 18/, Miskolc: NME, Pauer J. (1896): A selmeczbányai magyar királyi bányászati és erdészeti akadémia története alapításától vagyis 1770-től kezdve az 1895/96. tanév végéig. Selmecz: Joerges. Pojják T. (1964): Az ásvány-földtani tudományok oktatásának története Magyarországon a felsőfokú bánya- és kohómérnöki szakképzésben. Bány. L., 97,

5 376 Wiedemann R. (1994): A Miskolci Egyetem Ásvány- és Kőzettani Tanszékének gondozásában lévő selmeci ásványgyűjtemény története. In: Kecskeméti T. & Papp G. (szerk.): Földünk hazai kincsesházai /Studia Naturalia, 4/, Zsámboki L. (1983): A selmeci akadémia oktatóinak lexikona Miskolc: NME. Zsámboki L. (1985): Selmectől Miskolcig. Miskolc: NME. Zsámboki, L. (1997): The first hundred years of teaching geological sciences at the Selmecbánya (Schemnitz) School (later Academy) of Mining. In Dudich, E. & Lobitzer, H. (eds.) Advances in Austrian Hungarian Joint Geological Research Budapest: MÁFI. Zsámboki L. (1997): Selmecről indultunk Miskolc: ME. Zsámboki L. (1999): 50 éve Miskolcon. Fejezetek a Miskolci Egyetem történetéből. Miskolc: ME. Szegedi Tudományegyetem 1, Természettudományi Kar 2, Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani T : M. Kir. Horthy Miklós Tudományegyetem; : Szegedi Tudományegyetem; : József Attila Tudományegyetem (JATE) : Természettudományi Kar : Ásvány-Kőzettani I.; 1967 : Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani I. (1986 tól T.) Igazgató, ill. tanszékvezető: : Koch Sándor; : Grasselly Gyula; : Szederkényi Tibor; 2000 : Hetényi Magdolna Megj között Szegeden működött az eredetileg kolozsvári M. Kir. Ferenc József Tudományegyetem (l. ott). Devich A. (1990): A szegedi tudományegyetem története I Szeged: JATE. Grasselly, Gy. (1971): 50 years of the Institue of Mineralogy, Geochemistry and Petrography of the Attila József University at Szeged. Acta Mineral.-Petrogr., 20(1), Koch S. (1943): A szegedi Horthy Miklós Tudományegyetem ásványgyűjteménye. Földt. Értes., 8 (Új f.), Lisztes L. & Zallár A. (szerk.) (1971): Szegedi egyetemi almanach Szeged: JATE és SZOTE. Mezősi J. (1994): A szegedi József Attila Tudományegyetem ásványtani gyűjteménye. In: Kecskeméti T. & Papp G. (szerk.): Földünk hazai kincsesházai /Studia Naturalia, 4/, Szentirmai L. & Ráczné Mojzes K. (szerk.) (1999): A Szegedi Tudományegyetem múltja és jelene Szeged: JATE. Szentirmai L., Iványi Szabó É. & Ráczné Mojzes K. (szerk.) (1996): Szegedi egyetemi almanach I Szeged: JATE. Veszprémi Egyetem 1, Mérnöki Kar 2, Föld- és Környezettudományi Tanszék : Budapesti Műszaki Egyetem Nehézvegyipari Kar; : Veszprémi Vegyipari Egyetem (VVE) : Mérnöki Kar (korábban nem voltak karok) : Ásványtan Tanszék Tanszékvezető: : Nemecz Ernő; : Vassányi István, : Csikósné Hartyáni Zsuzsa (mb.); : Mészáros Ernő (mb.); 1998 : Hlavay József Bodor E. (szerk.) (1999): A Veszprémi Egyetem jubileumi évkönyve Veszprém: VE. Schultheisz Z. (1974): A Veszprémi Vegyipari Egyetem jubileumi évkönyve Veszprém: VVE.

6 Adattár II. Tudományos intézmények 377 b) Múzeumok Herman Ottó Múzeum (HOM) Ásványtára (Miskolc) Alapítva: 1980 Vezetője: 1980 : Szakáll Sándor Szakáll S. (1990): A Herman Ottó Múzeum Ásványtárának tíz esztendeje. Miskolc: HOM. Szakáll S. (1994): A miskolci Herman Ottó Múzeum ásványgyűjteménye. In: Kecskeméti T. & Papp G. (szerk.): Földünk hazai kincsesházai /Studia Naturalia, 4/, Szakáll S. & Fehér B. (2000): 20 éves a miskolci Herman Ottó Múzeum Ásványtára. Magyar Múz., (4), Szakáll S., Szabó T. & Fehér B. (2000): A Herman Ottó Múzeum Ásványtára Miskolc: HOM. Magyar Természettudományi Múzeum (MTM) 1, Ásvány- és Kőzettár 2 (Pest/Budapest) : Széchényi Országos Könyvtár (Bibliotheca Hungarica Széchényiano- Regnicolaris); : Magyar Nemzeti Múzeum (Museum nationale Hungaricum), ezen belül : Országos (Magyar) Természettudományi Múzeum; : (Országos) Természettudományi Múzeum : Természetiek és Kézműtaniak Tára (Camera Naturae et Artis Productorum) * ; : Ásvány- és Őslénytár; 1939 : Ásvány- és Kőzettár (illetve Föld- és Őslény[tani] Tár) Vezetője: : Ludwig Tehel; : Joseph Jonas; : Sadler József; : Kovács Gyula; : Hantken Miksa; : Krenner József; 1919: Franzenau Ágoston ** ; : Zimányi Károly; : Zsivny Viktor; : Tokody László; : Ravasz Csaba; : Jánossy Dénes *** ; 1979 : Embey- Isztin Antal * A Természetiek és Kézműtaniak Tárához az ásvány- és őslénytani anyag mellett az állat- és növénytani, valamint a technológiai gyűjtemény tartozott. A tár helyett időnként az osztály megnevezés is használatban volt. ** Betegsége miatt ténylegesen nem lépett hivatalba. *** A Föld- és Őslénytár vezetője is. Kecskeméti T. & Papp G. (1994): A Magyar Természettudományi Múzeum gyűjteményeinek általános áttekintése. In: Kecskeméti T. & Papp G. (szerk.): Földünk hazai kincsesházai /Studia Naturalia/, 4, Krenner J. (1902): Az ásvány-őslénytár története. In: A Magyar Nemzeti Múzeum múltja és jelene. Budapest: MNM, Matskási I. (szerk.) (2000): Magyar Természettudományi Múzeum. Budapest: MTM Papp G., Szendrei G. & Vinczéné Szeberényi H. (1994): A Magyar Természettudományi Múzeum Ásvány- és Kőzettárának története. In: Kecskeméti T. & Papp G. (szerk.): Földünk hazai kincsesházai /Studia Naturalia/, 4, c) Kutatóintézetek MTA Földtudományi Kutatóközpont 1, MTA Geokémiai Kutatólaboratóriuma 2 (MTA GKL) : MTA Természettudományi Kutatólaboratóriumai : MTA Geokémiai Kutatócsoport Igazgató: : Szádeczky-Kardoss Elemér; : Pantó György; 2000 : Árkai Péter

7 378 Megj.: 1975-ig az ELTE TTK-n az Ásvány- és Kőzettani Intézettel, illetve a Kőzettan Geokémiai Tanszékkel azonos telephelyen. Pantó Gy. (1977): 20 éves az MTA Geokémiai Kutatólaboratóriuma. MTA X. Oszt. Közlem., 10, Póka T. (2001): Az MTA Geokémiai Kutatólaboratórium története. (kézirat) Rejtő I. (szerk.) (1975): A Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézetei, intézményei és vállalatai. Budapest: MTA. Szádeczky-Kardoss, E. (1975): Twenty years of the Laboratory for Geochemical Research of the Hungarian Academy of Sciences. Acta Geol. Acad. Sci. Hung., 19, Magyar Állami 1 Földtani Intézet (MÁFI) között Királyi Alapítva: 1869 (elődje: a M. Kir. Földmívelés-, Ipar- és Kereskedelemügyi Minisztérium Földtani Osztálya, ) Igazgató: : Hantken Miksa; : Böckh János; : id. Lóczy Lajos * ; : Szontagh Tamás (ideigl.) ** ; : Pálfy Móric (ideigl.); : Nopcsa Ferenc; : Böckh Hugó; : ifj. Lóczy Lajos ; : Szalai Tibor (h.), közben 1948-ban Vígh Gyula (h.); 1950: Vitális Sándor; : Majzon László; 1952: ifj. Noszky Jenő; 1953: Balogh Kálmán; : ifj. Noszky Jenő; : Kretzoi Miklós ; : Fülöp József; : Konda József; : Hámor Géza; : Gaál Gábor; 1996 : Brezsnyánszky Károly * V. 15-én lemondott (mb. ig. Pálfy Mór), XI. 3-án véglegesen lemondott. ** X. 31-től szabadságon, ügyvezető Pálfy Móric tól külföldön, az ügyvezető Szalai Tibor; Lemondott 1957 decemberében, lemondását elfogadták 1958 februárjában. Dudich E. (1994): A Magyar Állami Földtani Intézet 125 éve. Term. Világa, 125, Fülöp J. & Tasnádi Kubacska A. (1969): 100 éves a Magyar Állami Földtani Intézet. Budapest: MÁFI. Hála J. (szerk.) (1994): 125 éves a Magyar Állami Földtani Intézet. Budapest: MÁFI.

ADATTÁR I. TUDOMÁNYOS ÉS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULATOK

ADATTÁR I. TUDOMÁNYOS ÉS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULATOK Adattár I. Tudományos és ismeretterjesztő társulatok 367 ADATTÁR I. TUDOMÁNYOS ÉS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULATOK Azon társulatok fontosabb adatai, amelyek a magyarországi ásványtan történetének alakításában

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Tartalomjegyzék 3

TARTALOMJEGYZÉK. Tartalomjegyzék 3 Tartalomjegyzék 3 TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ... 11 I. A LEGENDÁKTÓL A TÉNYEKIG (az 1770-es évek előtti időszak)... 17 Bevezetés... 17 I/A. A krónikák kora (az 1400-as évek második feléig)... 19 I/B. A humanista

Részletesebben

III. MUTATÓ. IRODALOMJEGYZÉK

III. MUTATÓ. IRODALOMJEGYZÉK III. Mutató. Irodalomjegyzék 427 III. MUTATÓ. IRODALOMJEGYZÉK Megjegyzés: Az irodalomjegyzék csak az I VI. fejezetben és a Függelék I. részében hivatkozott (történeti adatokat tartalmazó) munkákat sorolja

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói FELSŐOKTATÁSI JELENTKEZÉSEK 2010 75 III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói A felsőoktatási intézményekbe jelentkezők száma, 2010. 3 (első helyes jelentkezések) 4 Eötvös Loránd

Részletesebben

ELŐSZÓ Bevezetés A könyv felépítése

ELŐSZÓ Bevezetés A könyv felépítése Előszó 11 ELŐSZÓ Bevezetés Fél évszázad telt el azóta, hogy megjelent Koch Sándor A magyar ásványtan története című könyve, mely e munkának is biztos kiindulópontjaként szolgált, sőt néhány részletét itt-ott

Részletesebben

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA 1. NTP-OTDKR-14-0001 2. NTP-OTDKR-14-0002 3. NTP-OTDKR-14-0003 Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi i Műszaki és Gépészmérnöki i Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Pályázat a Semmelweis Egyetem

Részletesebben

Ajánlott irodalom a kémia magyarországi történetének tanulmányozásához

Ajánlott irodalom a kémia magyarországi történetének tanulmányozásához Ajánlott irodalom a kémia magyarországi történetének tanulmányozásához Bibliográfiák Gáspár Margit: A magyar kémiai irodalom bibliográfiája. 1901 1925. Bp., 1931. Egy. ny. XII, 334 p. Gáspár Margit: A

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Bálint István, nyugalmazott újságíró, Magyar Szó, publicista, Belovai József, nyugalmazott történelemtanár, Szeged,, Nagybecskerek Beretka Katinka, okleveles jogász,

Részletesebben

Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára

Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára A Magyar Hidrológiai Társaság XXXI. Országos Vándorgyűlése Gödöllő, 2013. július 3. Kissné Bognár Krisztina főlevéltáros, levéltárvezető Szent István Egyetem Kosáry Domokos

Részletesebben

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

ßz JisztaCtársaság neve, címe és jogi HeCyzete

ßz JisztaCtársaság neve, címe és jogi HeCyzete A Miskolci Egyetem Közleménye A sorozat. Bányászat, 67 kötet, (2004) p. 99-103 S E L M E C I Asz

Részletesebben

NAGY BÉLA * MAURITZ BÉLA

NAGY BÉLA * MAURITZ BÉLA NAGY BÉLA * MAURITZ BÉLA A MÚLT MAGYAR TUDÓSAI FÔSZERKESZTÔ SZABADVÁRY FERENC NAGY BÉLA MAURITZ BÉLA A AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST Megjelent a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával ISBN 978 963 05 8637

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

Hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-HHTDK-15) DÖNTÉSI LISTA

Hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-HHTDK-15) DÖNTÉSI LISTA 1. 0001 Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Semmelweis TDK 2016 1 200 000 2. 0002 Mezőgazdasági Hódmezővásárhely SZTE MGK TDK Műhelymunka támogatása 974 000 3. 0003 Állam- és Jogtudományi Szeged

Részletesebben

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01.

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. 1 RÉSZTVEVŐ CSAPATOK Ssz. Megye: Iskola: Település: 1 Baranya 2 Bács-Kiskun Pécsi

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista 1. NTP-SZKOLL-12-P-0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége 3 000 000 2. NTP-SZKOLL-12-P-0002 Luther Otthon - Luther Márton 2013. tavasz 3. NTP-SZKOLL-12-P-0003 ELTE Eötvös József

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája Pályázati kategória kódja Pályázati azonosító Pályázó neve Székhely Település Székhely Megye Projekt címe Igényelt támogatás összege - 0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége - 0002

Részletesebben

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja A Magyar Műszaki Értelmiség Napja Ünnepségsorozat 2012. június 4-7. 1 Budapest 2006. január 5. 2 3 A nyilatkozat aláírói Magyar Tudományos Akadémia Magyar Mérnökakadémia Magyar Mérnök Kamara Budapesti

Részletesebben

SULIMIX 2008. december 10 11. Millenáris. Intézmények elhelyezése a kiállításon

SULIMIX 2008. december 10 11. Millenáris. Intézmények elhelyezése a kiállításon SULIMIX 2008. december 10 11. Millenáris Intézmények elhelyezése a kiállításon 78 4 10 55 45 34 71 29 59 52 25 80 22 70 46 23 30 37 50 77 47 2 16, 17, 18 61 Alternatív Közgazdasági Gimnázium Arany János

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1 83 Csire Sándor - 01:40:30 00:00:00 2 59 Németh Miklós Sólyom Team 01:40:31 00:00:00 3 145 Jakab Csaba - 01:41:38

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1 174 Vígh Zoltán - 01:34:30 00:00:00 2 139 Nagy Gyula Alföld KS 01:34:32 00:00:01 3 152 Vízer Barnabás Team Katay 01:36:57

Részletesebben

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás 1. Alkalmazott műszaki tudományok szekció I. em. 36. DR. FÜLÖP ISTVÁN egyetemi adjunktus Szent István Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari

Részletesebben

A Munkaugyi Kapcsolatok Tarsasag alapito tagjai

A Munkaugyi Kapcsolatok Tarsasag alapito tagjai A Munkaugyi Kapcsolatok Tarsasag alapito tagjai dr.berki Erzsebet orosz munkahely: MKI m.h.cime: Bp.VI.Mozsar u. 14. telefon: 1327-787/37 1127-044 Dr.Doboczky Karolyne vegzettseg: Munkaugyi Kapcsolatok

Részletesebben

Továbbtanulási adatok és pályakövetés eredményei 2006/2007

Továbbtanulási adatok és pályakövetés eredményei 2006/2007 KÖZGAZDASÁGI Továbbtanulási adatok és pályakövetés eredményei 2006/2007 Végzettek Jelentkezők Egyetemre Felvételt nyert Főiskolára Felsőfokú szakképzésbe 130 fő 122 fő 23 fő (Szegedi Tudományegyetem, Veszprémi

Részletesebben

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4.

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. Szemelvények az előadáskivonatokból III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3. - 4. A kongresszus résztvevőinek egy csoportja

Részletesebben

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek 1. NTP-TDK-14-0001 Gazdaságés Társadalomtudományi Elmélet és gyakorlat - az Európai Unió kiemelt ügyei a hallgatók kutatásaiban 1 2. NTP-TDK-14-0002

Részletesebben

A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS SZERVEZETI EGYSÉGEI, ELÉRHETŐSÉGEI ÉS VEZETŐI

A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS SZERVEZETI EGYSÉGEI, ELÉRHETŐSÉGEI ÉS VEZETŐI A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS SZERVEZETI EGYSÉGEI, ELÉRHETŐSÉGEI ÉS VEZETŐI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 1054 Budapest, Steindl Imre u. 8. Központi

Részletesebben

FIZIKA. 1986 és 2013 között 1794 középiskolás vett részt a fizika OKTV döntőin, ezek évenkénti megoszlása a következő volt:

FIZIKA. 1986 és 2013 között 1794 középiskolás vett részt a fizika OKTV döntőin, ezek évenkénti megoszlása a következő volt: FIZIKA FIZIKA 1 1986 és 2013 között 1794 középiskolás vett részt a fizika OKTV döntőin, ezek évenkénti megoszlása a következő volt: 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Részletesebben

A S ZENÁT US ÁLLANDÓ B I ZOTTSÁGAI e lfogadva a S z en átu s 324/2008. (XI. 19.) sz. h a tá ro z a tával

A S ZENÁT US ÁLLANDÓ B I ZOTTSÁGAI e lfogadva a S z en átu s 324/2008. (XI. 19.) sz. h a tá ro z a tával A S ZENÁT US ÁLLANDÓ B I ZOTTSÁGAI e lfogadva a S z en átu s 324/2008. (XI. 19.) sz. h a tá ro z a tával EGYETEMI DOKTORI TANÁCS ÉS HABILITÁCIÓS TANÁCS Elnök Prof. Dr. Neményi Miklós tudományos és külügyi

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010)

Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010) Pap Gyula Születési hely és idő: Debrecen, 1954 Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010) TANULMÁNYOK, TUDOMÁNYOS FOKOZATOK Gimnáziumi

Részletesebben

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

1653:? Apáczai Csere János Magyar Encyclopaedia (Utrecht). Az ásványtani fejezetet tartalmazó elsõ magyar nyelvû

1653:? Apáczai Csere János Magyar Encyclopaedia (Utrecht). Az ásványtani fejezetet tartalmazó elsõ magyar nyelvû G gyûjtemény, múzeum? könyv, hosszabb tanulmány 4 folyóirat, folyóiratcikk, könyvrészlet & oktatás, oktatási intézmény i intézet, társulat A MAGYAR ÁSVÁNYTAN TÖRTÉNETÉNEK KRONOLÓGIÁJA 1150 körül: G Az

Részletesebben

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. - Az archeometria tárgya, témakörei,

Részletesebben

*?*A múzeumok szervezeti és ügykezelési szabályzata. Budapest: Népművelési Minisztérium Múzeumi Főosztálya, 1954. 141 p.

*?*A múzeumok szervezeti és ügykezelési szabályzata. Budapest: Népművelési Minisztérium Múzeumi Főosztálya, 1954. 141 p. 2014. július 21. Törvények, Adattárak, címtárak Levéltári forrás Lexikonok Törvények *1929. XI. *1934. VIII. t.-c. *A vallás- és közoktatásügyi miniszter végrehajtó 9300/1935. III. számú rendelete *A vallás-

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

Pedagógusok képesítése

Pedagógusok képesítése Pedagógusok képesítése Az intézmény neve: Benedek Elek Általános Iskola S.sz. Név Munkakör 1. Antal Istvánné 2. Balázsiné Jaczkó Márta Alkalmazási jogviszony (közalkalmazott idejű jogviszonyban, határozott

Részletesebben

FÖLDRAJZ OKTV 2012/2013

FÖLDRAJZ OKTV 2012/2013 FÖLDRAJZ OKTV 2012/2013 2. Ipari felhasználású nemfémes ásványi nyersanyagok bányászata és hasznosítása Magyarországon (Jellemezni lehet Magyarország ipari felhasználású (azaz nem kifejezetten építőipari

Részletesebben

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-TDK-13) Érvényes, befogadott pályázatok listája

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-TDK-13) Érvényes, befogadott pályázatok listája 1. NTP-TDK-13-001 2. NTP-TDK-13-002 3. NTP-TDK-13-003 Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek i Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi i Tudományegyetem, Általános Orvostudományi

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 2011/2012. tanév. felső tagozat

VERSENYEREDMÉNYEK. 2011/2012. tanév. felső tagozat VERSENYEREDMÉNYEK 2011/2012. tanév felső tagozat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Vers- és prózamondó (vers 5-6.o.) Jáger Anett 5.d 1. 9. Králusz Tamás 5.c 2. Csánky Nóra 5.a 3. Harsányi Pandora 5.d 3. Vers- és

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

A ZSOLTÁR A RÉGI MAGYAR IRODALOMBAN Tudományos konferencia Csurgó, 2007. május 24 26. A konferenciát rendezi a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz Osztálya és a Károli Gáspár

Részletesebben

TANÉVNYITÓ 2014. Nagy József

TANÉVNYITÓ 2014. Nagy József TANÉVNYITÓ 2014 Nagy József PROGRAM M E G H Í V Ó HIMNUSZ A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZENÁTUSA ÉS AZ ERDŐMÉRNÖKI KAR TANÁCSA PROF. DR. FARAGÓ SÁNDOR REKTOR TANÉVNYITÓ ÜNNEPI BESZÉDE PROF. DR. LAKATOS

Részletesebben

A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

Magyar Égéstudományi Bizottság (A The Combustion Institute Magyar Nemzeti Bizottsága) 2011

Magyar Égéstudományi Bizottság (A The Combustion Institute Magyar Nemzeti Bizottsága) 2011 Magyar Égéstudományi Bizottság (A The Combustion Institute Magyar Nemzeti Bizottsága) 2011 Név: Barótfi István Tud. fokozat vagy beosztás: a mőszaki tud. doktora Szakterület: környezetkímélı energetika,

Részletesebben

Az InCites használata az intézményi produktivitás

Az InCites használata az intézményi produktivitás Az InCites használata az intézményi produktivitás mérésére A Web of Science, mint adatháttér Horváth Dániel MTA KIK TTO 2014. szeptember 24. Korábbi tapasztalatok Tisztítás nélküli és tisztított megoszlások,

Részletesebben

Baranya 25-50-75-100 kerékpáros túra. Négy Évszak Futás (tavasz) Négy Évszak Futás (nyár) 2012 másodperces. DÖKE 25-50-75 kerékpáro s túra

Baranya 25-50-75-100 kerékpáros túra. Négy Évszak Futás (tavasz) Négy Évszak Futás (nyár) 2012 másodperces. DÖKE 25-50-75 kerékpáro s túra Tó- s - Ádám Kriszt nincs nincs Ambrus Norbert X nincs nincs Asszonyi Veronika X X nincs nincs Balla Antal nincs nincs Balogh Bettina X X X X X X X X X ezüst arany Balogh János X X nincs nincs Balogh Judit

Részletesebben

105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, 72 ezer diákból 55 800 jutott be állami

105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, 72 ezer diákból 55 800 jutott be állami Felvételi 2015. A felsőoktatásba jelentkező 105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, ami lényegében megegyezik a tavalyi arányokkal A felsőoktatási szakképzésre 6500, alapképzésre 45 200, osztatlan

Részletesebben

Páros Hivatásos. Szervezeti egység. Eredmény Helyezés

Páros Hivatásos. Szervezeti egység. Eredmény Helyezés Páros Hivatásos Plósz Balázs Kecskés Balázs Bársony Antal Farkas Csaba Gubik Géza Polczer Viktor Keller Elek Fegyverneki Máté Dénes Gábor Babcsány Tamás Gurmai Sándor Budányi Zsolt Oszlár Gábor Bulyáki

Részletesebben

MEGHÍVÓ a. Nanotechnológia mint az innováció egyik hajtóereje Lépés egy magyarországi nanotechnológiai kormányprogram felé?

MEGHÍVÓ a. Nanotechnológia mint az innováció egyik hajtóereje Lépés egy magyarországi nanotechnológiai kormányprogram felé? MEGHÍVÓ a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége, Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Tudományok Osztálya, MTESZ Veszprém Megyei Szervezete közös rendezvényére, melyet a Magyar Tudomány Ünnepe

Részletesebben

Emlékeztető. az ELTE Kémiai Doktori Iskola Tanácsának 2001. május 25 i alakuló üléséről

Emlékeztető. az ELTE Kémiai Doktori Iskola Tanácsának 2001. május 25 i alakuló üléséről Emlékeztető az ELTE Kémiai Doktori Iskola Tanácsának 2001. május 25 i alakuló üléséről Jelen voltak: Dr. Inzelt György Dr. Surján Péter Dr. Záray Gyula Dr. Kiss Éva Dr. Orbán Miklós Dr. Timári Géza Dr.

Részletesebben

Tanulmányok, végzettségek: Tanulmányok:

Tanulmányok, végzettségek: Tanulmányok: ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok: Név: Lengyelné Dr. Szilágyi Szilvia Születési hely és idő: Sárospatak, 1976. május 03. Jelenlegi munkahely: Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Analízis Tanszék

Részletesebben

Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Gomba. Az iskola dolgozói. NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG

Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Gomba. Az iskola dolgozói. NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG Az iskola dolgozói 1. Apró Rita 2. Bendıné Mag Anikó 3. Erdélyiné Buzás Éva NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG Szabadkai Pedagógiai Akadémia - Eötvös József Fıiskola, Baja Eszterházy Károly Tanárképzı Fıiskola,

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ A felsőoktatási intézmények KAZINCZY FERENC SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYÉNEK 44. országos döntője scientia et f idelitate Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás)

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK 01-ES KÓD (közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) rangsor

Részletesebben

az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa

az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa Dr. Belyó Pál az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa Bódiné Vajda Györgyi dr. a KSH Tájékoztatási főosztály,

Részletesebben

Lajszner Attila ESP Egri Spartacus Tájékozódá hiba

Lajszner Attila ESP Egri Spartacus Tájékozódá hiba F16B (6) 5.4 km 210 m 13 ep 1 Pintér Ábel GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub 39:16 2 Balogh Bálint GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub 43:41 3 Czéh Tamás ESP Egri Spartacus Tájékozódá 47:05 4 Szalóki Dávid 93 ESP Egri

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

A BÁNYÁSZ-KOHÁSZ-ERDÉSZ TALÁLKOZÓ PROGRAMJA

A BÁNYÁSZ-KOHÁSZ-ERDÉSZ TALÁLKOZÓ PROGRAMJA A TALÁLKOZÓ VÉDNÖKEI WARVASOVSZKY TIHAMÉR, Székesfehérvár polgármestere Dr. TOLNAY LAJOS, az OMBKE elnöke Dr. PETHÕ JÓZSEF, az OEE elnöke Dr. FORGÓ BÉLA az ALCOA-KÖFÉM Kft. vezérigazgatója A BÁNYÁSZ-KOHÁSZ-ERDÉSZ

Részletesebben

V. Hetény Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny 2004.04.24 1.oldal. Jurandori Maxi Fiú (7 nevezés) I. Vartek Mátyás Lágymányosi Ju-Jitsu Klub

V. Hetény Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny 2004.04.24 1.oldal. Jurandori Maxi Fiú (7 nevezés) I. Vartek Mátyás Lágymányosi Ju-Jitsu Klub V. Hetény Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny 2004.04.24 1.oldal 1.Jurandori versenyszám (54 nevezés) Jurandori Mini Fiú (7 nevezés) I. Halmagyi Viktor II. Kisling Zénó III. Vígh Péter IV. Petővári Nicola Jurandori

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar Szakmai önéletrajz Név: Győri János Születési hely: Budapest, Magyarország Születési idő: 1956. 04. 01. Állampolgárság: magyar Jelenlegi munkahely: ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolája Jelenlegi beosztása:

Részletesebben

Építőmérnök képzés a Műegyetemen www.epito.bme.hu

Építőmérnök képzés a Műegyetemen www.epito.bme.hu Építőmérnök képzés a Műegyetemen www.epito.bme.hu Dr. Dunai László dékán, BME Építőmérnöki Kar Institutum Geometrico-Hydrotechnicum Alapítva 1782 1782. augusztus 30-án kelt, II. József által aláírt alapító

Részletesebben

A felsőoktatásban működő minősített szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-13) Érvényes, befogadott pályázatok listája

A felsőoktatásban működő minősített szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-13) Érvényes, befogadott pályázatok listája 1. 0001 PTE TTK Szentágothai János Protestáns Pécs Baranya Tehetséglánc-2014 2. 0002 DE Pálffy István Színháztudományi Debrecen Pálffy István Színháztudományi pályázata 914 000 3. 0003 Karolina Katolikus

Részletesebben

A Magyar Természettudományi Múzeum (rövid) története

A Magyar Természettudományi Múzeum (rövid) története A Magyar Természettudományi Múzeum (rövid) története Az elmúlt 200 év természettudományainak története egyúttal néhány bátor és makacs jellemnek is a története. Bölcsen, nyugodtan, méltóságteljesen viselkedtek,

Részletesebben

abs. sor. csop. sor. név intézmény Kar eredmény EGYETEMI-FŐISKOLAI EGYENKÉNTI IDŐFUTAM KERÉKPÁRVERSENY 2009. október 11.

abs. sor. csop. sor. név intézmény Kar eredmény EGYETEMI-FŐISKOLAI EGYENKÉNTI IDŐFUTAM KERÉKPÁRVERSENY 2009. október 11. Abszsorrend abs. sor. csop. sor. név intézmény Kar Országúti MTB eredmény 1 1 Dancs Márton Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar O 0:24:22 2 2 Dékány Tamás Széchenyi István

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

A természetismeret II. kurzus teljesítésének követelményei

A természetismeret II. kurzus teljesítésének követelményei A természetismeret II. kurzus teljesítésének követelményei Oktató Dávid János főiskolai docens Elérhetőségek: E-mail: davidjanos@gmail.com Tel.: 82/505-844 belső mellék: 5706 Szoba: Új tanügyi épület 126.

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról

Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról A BME Levéltár idei levéltári napjának apropóját az ország első integrált felsőoktatási intézménye megalakulásának 80. és felbomlásának 70. évfordulója

Részletesebben

A selmeci kamaráktól a VUK-ig

A selmeci kamaráktól a VUK-ig MFLSZ Vándorgylés Szeged, 2012. szeptember 4-6. A selmeci kamaráktól a VUK-ig Diákszállások, kollégiumok Selmecbányán és Sopronban Sági Éva NYME Központi Levéltár Selmeci diákszállások, kamarák Mivé nem

Részletesebben

ALAPÍTÁSI ENGEDÉLYT KAPOTT KÖNYVTÁRI KÉPZÉSI PROGRAMOK

ALAPÍTÁSI ENGEDÉLYT KAPOTT KÖNYVTÁRI KÉPZÉSI PROGRAMOK ALAPÍTÁSI ENGEDÉLYT KAPOTT KÖNYVTÁRI KÉPZÉSI PROGRAMOK A képzés neve, engedélyének érvényessége Könyvtárosok mentálhigiénéje II. Konfliktuskezelés 2008. július 8. Európai Számítógép Kezelői Ismeretek (ECDL).

Részletesebben

Fizel Natasa. átekintés és a kutatás metodikájának bemutatása után a hangsúlyt az új kutatási eredményekre fektetem.

Fizel Natasa. átekintés és a kutatás metodikájának bemutatása után a hangsúlyt az új kutatási eredményekre fektetem. DOI:: : 0.8599/nasz.2059. A szegedi tanárképző főiskola hallgatói által felvett pedagógiai, pszichológiai és flozófai témájú kurzusok a Ferenc József Tudományegyetemen (928937) Tanulmányomban a szegedi

Részletesebben

Párbajtõr Fiú Diákolimpia V. korcsoport Miskolc

Párbajtõr Fiú Diákolimpia V. korcsoport Miskolc 2010.04.18. 11:36:17 Végeredmény (sorszám szerint) rang vezetéknév utónév egyesület 1 ÁRPÁD GIMNÁZIUM BUDAPEST 2 BATSÁNYI GIMNÁZIUM TAPOLCA 3 BERTA Dániel PÉCSI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM GIMNÁZIUMA PÉCS 3 HUDEK

Részletesebben

A számítástechnika-oktatás kezdetei Magyarországon ÁTTEKINTÉS

A számítástechnika-oktatás kezdetei Magyarországon ÁTTEKINTÉS A számítástechnika-oktatás kezdetei Magyarországon ÁTTEKINTÉS www.njszt.hu/files/neumann/infotortenet Projektek Sántáné-Tóth Edit santane.edit@gmail.com NJSZT ITF 2010.03.11. A projekt indulásáról Kiindulásként

Részletesebben

TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT. Paks 2014. január 24-26.

TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT. Paks 2014. január 24-26. TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT Paks 2014. január 24-26. 1 2013/2014. TANÉVI KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT Paks, 2014. január

Részletesebben

A Köztársaság elnökének. határozata. egyetemi tanári kinevezésekről

A Köztársaság elnökének. határozata. egyetemi tanári kinevezésekről A Köztársaság elnökének. /2009./ /KE határozata egyetemi tanári kinevezésekről Az Alkotmány 30/A. (1) bekezdés i) pontjában megállapított jogkörömben, a felsőoktatásról szóló 2005. CXXXIX. törvény 100.

Részletesebben

Ajánlott irodalom a magyarországi felsőoktatás 1945 előtti korszakának tanulmányozásához

Ajánlott irodalom a magyarországi felsőoktatás 1945 előtti korszakának tanulmányozásához Ajánlott irodalom a magyarországi felsőoktatás 1945 előtti korszakának tanulmányozásához Összefoglaló bibliográfiák Viczián János: A magyar egyetemi és főiskolai diáklapok bibliográfiája, 1857 1972. Bp.,

Részletesebben

Vívó diákolimpia országos döntő Bucsy Balázs emlékverseny 2014. március 14-16. Balatonalmádi

Vívó diákolimpia országos döntő Bucsy Balázs emlékverseny 2014. március 14-16. Balatonalmádi Vívó diákolimpia országos döntő Bucsy Balázs emlékverseny 2014. március 14-16. Főbíró: Bódy István (BVSC), Kocsis Miklós (VDDSE) Számítógépes főbíró: Szlama Ákos (DVSZ) Orvos: Dr. Kisvarga Magdolna Versenybírák:

Részletesebben

1848-1850 között szünetelt az oktatás, mivel a magyar szabadságharc alatt a diákok beálltak Kossuth seregébe.

1848-1850 között szünetelt az oktatás, mivel a magyar szabadságharc alatt a diákok beálltak Kossuth seregébe. Az egyetem bemutatása Miskolci Egyetem Az egyetem múltja A Miskolci Egyetem őse a Selmecbányán 1735-ben III. Károly által alapított bányászati-kohászati tanintézet (Bergschule), ahol a világon elsőként

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület 2014/2015. TANÉVI KÉZILABDA DIÁKOLIMPIA V. KORCSOPORTOS ORSZÁGOS DÖNTŐ Nyíregyháza, 2015. május 29-31. RÉSZTVEVŐK LEÁNYOK Ssz. Megye Iskola

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János Személyes adatok Születési hely, idő: Tiszanána, 1947. augusztus 2. Végzettség, tudományos fokozatok MTA doktora (2003. december 12.) Magyar Tudományos Akadémia 2003.

Részletesebben

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin SZERDA Piros Fehér Fekete Narancs Megjegyzés 8:00 1 2 6 7 11 12 SNACK 8:30 Beep 8:30 Müzli, Banán, Verofit 9:00 Beep 9:00 Piros - Fehér 10:10 Beep 9:30 10:20 Beep 10:00 Fekete - 11:30 Beep 10:30 11:40

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

német nyelv történelem német nyelv szakmai számítás gyógytestnevelés testnevelés matematika Áruterítés I. (áru) minőségbiztosítás

német nyelv történelem német nyelv szakmai számítás gyógytestnevelés testnevelés matematika Áruterítés I. (áru) minőségbiztosítás József Attila Tudomány Természettudományi Karának biológia- kémia Közgazdász vendéglátó és szálloda szakon (BGF, 2006.), Szakács Fizika-technika és számítástechnika szakos általános iskolai (BDF, 1991),

Részletesebben

IV. MERCEDES-BENZ CLASSIC CSILLAGTÚRA 2006 - VÉGEREDMÉNY

IV. MERCEDES-BENZ CLASSIC CSILLAGTÚRA 2006 - VÉGEREDMÉNY 1 51 Veégh Attila Gáspár Béla MB 450 SL R107 E45 1974 1 Man 0 489 489 Szakaszeredmények: 1. 3(3) 2. 7(5) 3. 52(9) 4. 32(19) 5. 25(16) 6. 2(2) 7. 42(3) 8. 81(7) 9. 14(2) 10. 43(33) 11. 61(5) 12. 5(1) 13.

Részletesebben

Pályázati azonosító. Székhely település. Székhely megye. Pályázat kódja. Pályázó neve

Pályázati azonosító. Székhely település. Székhely megye. Pályázat kódja. Pályázó neve (A pályázat kódja: ) -001 MTA Természettudományi Kutatóközpont Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet Tanuljunk egymástól! - MFA nyári iskola középiskolásoknak 1 885 000 Ft -002 MTA Agrártudományi Kutatóközpont

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

2010. évi Budapesti Egyetemi Atlétikai Bajnokság jegyzőkönyve

2010. évi Budapesti Egyetemi Atlétikai Bajnokság jegyzőkönyve 2010. évi Budapesti Egyetemi Atlétikai Bajnokság jegyzőkönyve Időpont: 2010. április 24. Helyszín: BEAC- XI. Ker. Bogdánffy u. 10 Rendező: ELTE ADSK Résztvevő intézmények: Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben

Kézi Erzsébet (Neveléstörténet)

Kézi Erzsébet (Neveléstörténet) (Neveléstörténet) 2016 Interdiszciplináris pedagógia és az oktatási rendszer újraformálása a IX. Kiss Árpád emlékkonferencia el adásai a Kiss Árpád archívum könyvsorozata. Link 2015 1. Elisabeth Kézi The

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 13/2012.(IX.11.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról

Részletesebben

Gyorspont Országos Bajnokság

Gyorspont Országos Bajnokság Helyszín: Berettyóújfalu Kiskaliberű pisztoly OB. Matuska Pál (0789) 0789 Viharsarki Sportlövész Egyesület 178 2. Ficzere Tamás (1103) 1103 Viharsarki Sportlövész Egyesület 176 3. Kerekes Zoltán (1608)

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

Magyar Állatorvosok Lapja. Kertgazdaság. Állattenyésztés és Takarmányozás. Főszerkesztő: Dr. Visnyei László, PhD

Magyar Állatorvosok Lapja. Kertgazdaság. Állattenyésztés és Takarmányozás. Főszerkesztő: Dr. Visnyei László, PhD Magyar Állatorvosok Lapja Főszerkesztő: Dr. Visnyei László, PhD 1400 Budapest, Pf.: 2 Tel/Fax: +(36) 1-341-3023, Tel: +(36) 1-478-4100, Kiadó: Magyar Mezőgazdaság Kft., Budapest Kertgazdaság Főszerkesztő:

Részletesebben

Magyar Levéltárosok Egyesülete 2008. évi vándorgyűlése

Magyar Levéltárosok Egyesülete 2008. évi vándorgyűlése Magyar Levéltárosok Egyesülete 2008. évi vándorgyűlése Zalaegerszeg 2008. augusztus 26-28. A vándorgyűlés támogatói: Oktatási és Kulturális Minisztérium Nemzeti Kulturális Alapprogram Zala Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége tanító 19 fő Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége Munkakör Iskolai végzettség Intézmény neve általános iskolai tanító angol nyelv társadalomtudományi és gazdasági szakfordító Diploma szerzési

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 Hőtan kategória Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 2. Kékesi Zsuzsa Bethlen Gábor Református Gimnázium,

Részletesebben

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra VI. KORCSOPORT LEÁNY 1 Bács-Kiskun Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét 2 Bács-Kiskun Kecskeméti SZC Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája Kecskemét 3 Budapest Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest

Részletesebben

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti Ács Tibor dr. Alabér László Amaczi Viktor Bali Zoltán Balogh Béla Balogh István Balogh Vilma dr. Bánki István Barna Géza dr. Bartos Jenő dr. bencsik istván Berka István dr Bihari Gábor dr. Bognár botond

Részletesebben