ADATTÁR II. TUDOMÁNYOS INTÉZMÉNYEK. a) Felsőoktatási intézmények

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ADATTÁR II. TUDOMÁNYOS INTÉZMÉNYEK. a) Felsőoktatási intézmények"

Átírás

1 372 ADATTÁR II. TUDOMÁNYOS INTÉZMÉNYEK Azon (mindenkori) magyarországi intézmények fontosabb adatai, ahol jelenleg vagy a múltban az ásványtannal kapcsolatos számottevő tudományos tevékenységet folytattak (a jelenlegi elnevezés sorrendjében). Az intézmény neve o és annak változásai a megfelelő szervezeti egység alapításától fogva; oo az ásványtannal foglalkozó szervezeti egység (illetve jogelődjeinek és jogutódjainak), valamint vezetőinek neve, és a történetét tárgyaló legfontosabb irodalmi művek. Rövidítések: C. = Cathedra, I. = Intézet, T. = Tanszék, h. = helyettes, mb. = megbízott. a) Felsőoktatási intézmények Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) 1, Építőmérnöki Kar 2, Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszék : Királyi József Ipartanoda; : (Császári-Királyi) József Politechnikum (K. K. Josephs-Polytechnikum); : M. Kir. József (1872-től József Nádor) Műegyetem; : (1945-ig M. Kir.) József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem; : József Nádor Műszaki Egyetem; : Budapesti Műszaki Egyetem; : Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem*, : Budapesti Műszaki Egyetem (BME) (1854-ig Pesten, közt Budán, Pesten [Budapest], 1909-től Budán [Budapest]) : Vegyészmérnöki Osztály; : Gépész- és Vegyészmérnöki Kar : Természetrajz és Áruismeret T.; : Ásvány- és Földtani T. ** ; : Mérnökgeológia T.; 1999 : Építőanyagok és Mérnökgeológia T. *** Tanszékvezető: : Mihálka Antal; : Pauer Sándor Lipót ( h.); : Anton Kerner ( h.); 1861: Nendvich Károly (h); : Jokély János ( h.); : Kriesch János (h.); : Hofmann Károly; : Wartha Vince (1867 h.); : Krenner József; : Schmidt Sándor; : Schafarzik Ferenc; : Vendl Aladár ( h.); : Papp Ferenc; : Meisel János; : Orosz Árpád (mb.); : Kleb Béla; 1999 : Balázs L. György * A Budapesti Műszaki Egyetemből kivált karokat 1967-ben egyesítették újra az egyetemmel. ** Az 1864-ben a Természetrajz és Áruismeret Tanszék kettéosztásakor létrejött másik tanszék a Növény-, Állattani és Áruismereti T. *** A két tanszék összevonásával. Bidló G. (1977): Az ásványtani és földtani oktatás kezdete a Budapesti Műszaki Egyetemen. Földt. Tudtört. Évkv., 5, Bidló G. (1994): A Budapesti Műszaki Egyetem ásvány- és földtani gyűjteményeinek története. In: Kecskeméti T. & Papp G. (szerk.): Földünk hazai kincsesházai /Studia Naturalia, 4/ Kleb B. (1983): Ásvány- és Földtani Tanszék a 200 éves Budapesti Műszaki Egyetemen. Földt. Kut., 26(4), 3 4. Papp F. (1964): Az Ásvány- és Földtani Tanszék 100 éve. Építőip. Közlek. Műsz. Egy. Tud. Közlem., 10(1), o Az intézmények, szervezeti egységek nevének időben és forrásonként eltérő írásmódját úgy egységesítettük, hogy a kötőszavak stb. kivételével minden szót nagy kezdőbetűvel írtunk. oo A jelenlegi elnevezést a számozott történeti felsorolás utolsó tételeként csak akkor ismételtük meg, ha ez valamilyen indokból célszerűnek látszott.

2 Adattár II. Tudományos intézmények 373 Vendl A. (1956): A Budapesti Műszaki Egyetem Ásvány- és Földtani Tanszékének története. /BME Közp. Könyvt. Műsz. Tudtört. Kiadv., 7/. Budapest: Tankönyvkiadó. Zelovich K. (1922): A m. kir. József műegyetem és a hazai technikai felső oktatás története. Budapest: Pátria. Debreceni Egyetem 1, Természettudományi Kar 2, Ásvány-Földtani Tanszék : M. Kir. Tisza István Tudományegyetem; : Debreceni Tudományegyetem, : Kossuth Lajos Tudományegyetem (KLTE) : Bölcsészettudományi Kar : Ásvány-Földtani Intézet/Tanszék Tanszékvezető, ill. igazgató: : Telegdi Roth Károly; : Hoffer András (mb.) * ; : Ferenczi István; : Hoffer András (mb.) * ; : Kovács Lajos (mb.) * ; : Földvári Aladár ( ben mb.); : Berényi Dénes (mb.); : Pantó Gábor; : Kulcsár László (mb.); : Székyné Fux Vilma; : Szöőr Gyula; : Gyarmati Pál; 1997 : Szöőr Gyula * másodállásban Megj.: az egyetemet 1912-ben alapították, 1914-ben kezdett el működni, 1921-ben vette fel Tisza István nevét. Az egyetemi szabályzatban szerepelt a Mennyiség- és Természettudományi Kar, de létesítésére nem került sor. Anonim (1988): A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem 75 éve. Debrecen: KLTE. Csikai Gy. (szerk.) (1975): 25 éves a Kossuth Lajos Tudományegyetem Természettudományi Kara Debrecen: KLTE TTK. Székyné Fux V. (1980): Az Ásvány- és Földtani Tanszék 50 éves tevékenysége és tudományos eredményei. A Debreceni KLTE Évkv. 1979/80, Székyné Fux V. (1983): 50 éves a debreceni Kossuth L. Tudományegyetem Ásvány- és Földtani Tanszéke ( ). Földt. Tudtört. Évkv., 9, Székyné Fux V. & Kozák M. (1994): A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Ásvány- és Földtani Tanszékének gyűjteményei. In: Kecskeméti T. & Papp G. (szerk.): Földünk hazai kincsesházai /Studia Naturalia, 4/, Varga Z. (1967): A Debreceni Tudományegyetem története I Debrecen: KLTE. Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) 1, Természettudományi Kar 2, Ásványtani Tanszék : Nagyszombati Egyetem (Universitas Tyrnaviensis) (alapítva: 1635); : Budai Királyi Egyetem (Regia Universitas Budensis); : Magyar/Pesti Királyi Egyetem (Regia Universitas Hungarica/Pestinensis); : Magyar Egyetem; : Császári-Királyi Pesti Egyetem; : M. Kir. Tudományegyetem; : Budapesti M. Kir. Tudományegyetem (közben : Budapesti Magyar Tudományegyetem); : (1945-ig: Budapesti M. Kir.) Pázmány Péter Tudományegyetem : Bölcsészeti Kar (Facultas Philosophica) (alapítva: 1635); : Orvosi Kar (Facultas Medica); : Bölcsészet(tudomány)i Kar; 1949 : Természettudományi (közben : Élet- és Földtudományi) Kar : Természetrajzi T. (C. Historiae Naturalis); : Különös Természetrajzi T. (C. Historiae Naturalis Specialis) * ; : Ásványtani T./Int.; : Ásvány- és Kőzettani / Mineralógiai és Petrographiai Int. ** ; 1953 : Ásványtani T. Tanszékvezető, ill. igazgató: : Mathias Piller; : Joseph Schönbauer; : Reisinger János (Johann) (h); : Schuster János; : Reisinger János (Johann); : üres; : Szabó József (h); : Peters, Karl; : Szabó József ( ig h.), : Krenner József; : Mauritz Béla;

3 : Szádeczky-Kardoss Elemér (intézetvezető); : Sztrókay Kálmán Imre (tanszékvezető); : Kiss János; : Bognár László (mb.); 1988 : Buda György Kőzettan-Geokémiai Tanszék Tanszékvezető: : Szádeczky-Kardoss Elemér, : Kubovics Imre; : Buda György (mb.); : Puskás Zuárd, 2001 : Buda György (mb.) * Az ásványtan 1784-ig az állattannal és a növénytannal együtt alkotta a természetrajzi, ig az állattannal együtt a különös természetrajzi tanszéket (a növénytant az orvosi karon 1770-től 1817-ig a vegytannal együtt oktatták). ** 1886-tól Ásványtani helyett Ásványtani és Kőzettani Intézet szerepel az évkönyvekben, ebből az intézetből vált le 1895-ben a Földtani Intézet (Tanszék). Az intézet 1953-ban két tanszékre vált szét, de mint szervezeti egység 1957-ig megmaradt. Győry T. (1936): Az Orvostudományi Kar története Budapest: Kir. M. Egy. Ny. Papp G. & Weiszburg T. (1994): A budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem ásvány- és kőzetgyűjteményének története. In: Kecskeméti T. & Papp G. (szerk.): Földünk hazai kincsesházai /Studia Naturalia, 4/, Priszter Sz. (1991): Az ELTE TTK története Budapest: ELTE. Sinkovics I. (szerk.) (1985): Az Eötvös Loránd Tudományegyetem története Budapest: ELTE Székyné Fux V. (1956): Az Ásvány-Kőzettani Intézet fejlődése a felszabadulás után. In: Az ELTE Évkönyve, Budapest: Tankönyvkiadó, Szentpétery I. (1936): A Bölcsészettudományi Kar története Budapest: Kir. M. Egy. Ny. M. Kir. Ferenc József Tudományegyetem 1, Matematikai és Természettudományi Kar 2, Ásványtani Intézet : Kolozsvári M. Kir. Tudományegyetem; : M. Kir. Ferenc József Tudományegyetem : Matematikai és Természettudományi Kar : Ásvány- és Földtani I., : Ásványtani I. Igazgató, ill. tanszékvezető: : Koch Antal; : Szádeczky(-Kardoss) Gyula; : Gaál István (mb.); : Szentpétery Zsigmond Megj.: és közt Kolozsváron, ben Budapesten, között Szegeden működött től Kolozsváron már a magyar államterületen kívül működő utódja a Bolyai Tudományegyetem, melyet 1959-ben egyesítettek a Victor Babeş Tudományegyetemmel (Babeş Bolyai Tudományegyetem, Univerzitatea Babeş Bolyai) Csíky G. (1990): A Kolozsvári Tudományegyetem ásvány-földtani intézetének története ( ). Földt. Tudtört. Évkv., 12, Gazda I. (szerk.) (1997): Százhuszonöt éve nyílt meg a Kolozsvári Tudományegyetem. Piliscsaba: Magy. Tudtört. Int. Katona Szabó I. (szerk.) (1997): Emlékkönyv a Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem ( ) létesítésének 125. évfordulója alkalmából. Budapest: Bolyai Egyetem Barátainak Egyesülete, Bolyai Egyetemért Alapítvány. Márki S. (1922): A M.Kir. Ferencz József-Tudományegyetem története Szeged: Városi Ny. és Könyvkiadó Rt. Mészáros M. (1999): A földtani oktatás 125 éve. In: Cseke P. & Hauer M. (szerk.): 125 éves a kolozsvári egyetem. Kolozsvár: KOMP-PRESS, Szádeczky Gy. (1903): Egyetemi ásvány- és földtani intézet és az E. M. E. ásványtára. In: Emlékkönyv. A kolozsvári magyar királyi Ferencz József tudományegyetem és különösen ennek orvosi és természettudományi intézetei. Kolozsvár: Kolozsvári egy. orv. kara, Wanek F. (1999): Koch Antal asszisztensei a Kolozsvári Tudományegyetemen. In: Cseke P. & Hauer M. (szerk.): 125 éves a kolozsvári egyetem. Kolozsvár: KOMP-PRESS, L. a Szegedi Tudományegyetemnél megadott irodalmat is!

4 Adattár II. Tudományos intézmények 375 Miskolci Egyetem 1, Műszaki Földtudományi Kar 2, Ásvány- és Kőzettani Tanszék / : Cs. Kir. Bányászati Akadémia (K. K. Bergakademie); : Cs. Kir. Bányászati és Erdészeti Akadémia (K. K. Berg- und Forstakademie); : M. Kir. Bányászati és Erdészeti Akadémia; : M. Kir. Bányászati és Erdészeti Főiskola; : M. Kir. Bányamérnöki és Erdőmérnöki Főiskola; : M. Kir. József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem; : Nehézipari Műszaki Egyetem (NME) (közben : Rákosi Mátyás NME) : egységes akadémia, benne 1846-tól külön bányászati (bányászati, kohászati és pénzverészeti) és erdészeti képzés, 1872-től külön bányászati és kohászati képzés; egységes főiskola (bányamérnöki, vaskohómérnöki, fémkohómérnöki és erdőmérnöki szakok); : Bányamérnöki Osztály; : Bánya-, Kohó- és Erdőmérnöki Kar; : Bányamérnöki Kar : Ásványtan-Kémia-Kohászat T. (Mineralogie-Chemie-Metallurgie); : Ásványtan-Geológia-Paleontológia T. (Mineralogie-Geologie-Paleontologie); : Ásványtani és Földtani T.; : Ásvány- és Földtani T.; 1956 : Ásvány- és Kőzettani T. [illetve 1923 : Földtani és Telep(ismeret)tani T.] Tanszékvezető: : Jacquin, Nikolaus Joseph; : Scopoli, Giovanni Antonio; : Ruprecht Antal (Anton); : Patzier Mihály (Michael); : Höring Mihály (Michael); : Wehrle, Alois; Ertl József (Josef) (h); : Bachmann József (Josef) (h); : Rösler Gusztáv (Gustav) (h); : Niederrist, Josef (h); : Pettkó János (1847-ig mint h.); : Winkler Benő; : Böckh Hugó; : Vitális István; : Vendl/Vendel Miklós; : Szádeczky-Kardoss Elemér; : Pojják Tibor; : Földvári Aladár; : Pojják Tibor; : Somfai Attila * ; : Egerer Frigyes, 2001 : Gyulai Ákos Földtan-Teleptani (kezdetben Földtan-Telepismerettani) Tanszék : Vitális István; : Vendl/Vendel Miklós; : Pojják Tibor * ; : Benkő Ferenc; : Földvári Aladár; : Richter Richárd ** ; : Némedi-Varga Zoltán; : Somfai Attila; 2001 : Földessy János. * A társtanszék vezetője is; ** a Bányaműveléstani Tanszék vezetője is Megj.: 1919-ig Selmecbányán, 1919-től 1949/59-ig Sopronban, azóta Miskolcon. (Az egyetem Sopronból Miskolcra költözése évekig tartott, az Ásvány- és Földtani Tanszék 1949-ben, a Földtan-Teleptani Tanszék 1959-ben költözött át.) től 1949-ig a M. Kir. József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemhez csatolva szeptember 1-től az erdészeti tanszékekből kialakították a Erdészeti és Faipari Egyetemet (Sopron), míg a bánya- és kohómérnöki karokból létrehozták a miskolci székhelyű és gépészmérnöki karral is rendelkező Nehézipari Műszaki Egyetemet. A magyarországi születésű, de német anyanyelvű professzorok keresztnevét németül is feltüntettük. [Faller G.] (1871): A selmeczi m. k. bányász- és erdész-akadémia évszázados fennállásának emlékkönyve Selmecz: Joerges. Gyulay Z. (1971): A selmecbányai Bányászati Akadémia előzményei és története. In: Emlékkönyv stb. /NME Közlem., 18/, Miskolc: NME, Pauer J. (1896): A selmeczbányai magyar királyi bányászati és erdészeti akadémia története alapításától vagyis 1770-től kezdve az 1895/96. tanév végéig. Selmecz: Joerges. Pojják T. (1964): Az ásvány-földtani tudományok oktatásának története Magyarországon a felsőfokú bánya- és kohómérnöki szakképzésben. Bány. L., 97,

5 376 Wiedemann R. (1994): A Miskolci Egyetem Ásvány- és Kőzettani Tanszékének gondozásában lévő selmeci ásványgyűjtemény története. In: Kecskeméti T. & Papp G. (szerk.): Földünk hazai kincsesházai /Studia Naturalia, 4/, Zsámboki L. (1983): A selmeci akadémia oktatóinak lexikona Miskolc: NME. Zsámboki L. (1985): Selmectől Miskolcig. Miskolc: NME. Zsámboki, L. (1997): The first hundred years of teaching geological sciences at the Selmecbánya (Schemnitz) School (later Academy) of Mining. In Dudich, E. & Lobitzer, H. (eds.) Advances in Austrian Hungarian Joint Geological Research Budapest: MÁFI. Zsámboki L. (1997): Selmecről indultunk Miskolc: ME. Zsámboki L. (1999): 50 éve Miskolcon. Fejezetek a Miskolci Egyetem történetéből. Miskolc: ME. Szegedi Tudományegyetem 1, Természettudományi Kar 2, Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani T : M. Kir. Horthy Miklós Tudományegyetem; : Szegedi Tudományegyetem; : József Attila Tudományegyetem (JATE) : Természettudományi Kar : Ásvány-Kőzettani I.; 1967 : Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani I. (1986 tól T.) Igazgató, ill. tanszékvezető: : Koch Sándor; : Grasselly Gyula; : Szederkényi Tibor; 2000 : Hetényi Magdolna Megj között Szegeden működött az eredetileg kolozsvári M. Kir. Ferenc József Tudományegyetem (l. ott). Devich A. (1990): A szegedi tudományegyetem története I Szeged: JATE. Grasselly, Gy. (1971): 50 years of the Institue of Mineralogy, Geochemistry and Petrography of the Attila József University at Szeged. Acta Mineral.-Petrogr., 20(1), Koch S. (1943): A szegedi Horthy Miklós Tudományegyetem ásványgyűjteménye. Földt. Értes., 8 (Új f.), Lisztes L. & Zallár A. (szerk.) (1971): Szegedi egyetemi almanach Szeged: JATE és SZOTE. Mezősi J. (1994): A szegedi József Attila Tudományegyetem ásványtani gyűjteménye. In: Kecskeméti T. & Papp G. (szerk.): Földünk hazai kincsesházai /Studia Naturalia, 4/, Szentirmai L. & Ráczné Mojzes K. (szerk.) (1999): A Szegedi Tudományegyetem múltja és jelene Szeged: JATE. Szentirmai L., Iványi Szabó É. & Ráczné Mojzes K. (szerk.) (1996): Szegedi egyetemi almanach I Szeged: JATE. Veszprémi Egyetem 1, Mérnöki Kar 2, Föld- és Környezettudományi Tanszék : Budapesti Műszaki Egyetem Nehézvegyipari Kar; : Veszprémi Vegyipari Egyetem (VVE) : Mérnöki Kar (korábban nem voltak karok) : Ásványtan Tanszék Tanszékvezető: : Nemecz Ernő; : Vassányi István, : Csikósné Hartyáni Zsuzsa (mb.); : Mészáros Ernő (mb.); 1998 : Hlavay József Bodor E. (szerk.) (1999): A Veszprémi Egyetem jubileumi évkönyve Veszprém: VE. Schultheisz Z. (1974): A Veszprémi Vegyipari Egyetem jubileumi évkönyve Veszprém: VVE.

6 Adattár II. Tudományos intézmények 377 b) Múzeumok Herman Ottó Múzeum (HOM) Ásványtára (Miskolc) Alapítva: 1980 Vezetője: 1980 : Szakáll Sándor Szakáll S. (1990): A Herman Ottó Múzeum Ásványtárának tíz esztendeje. Miskolc: HOM. Szakáll S. (1994): A miskolci Herman Ottó Múzeum ásványgyűjteménye. In: Kecskeméti T. & Papp G. (szerk.): Földünk hazai kincsesházai /Studia Naturalia, 4/, Szakáll S. & Fehér B. (2000): 20 éves a miskolci Herman Ottó Múzeum Ásványtára. Magyar Múz., (4), Szakáll S., Szabó T. & Fehér B. (2000): A Herman Ottó Múzeum Ásványtára Miskolc: HOM. Magyar Természettudományi Múzeum (MTM) 1, Ásvány- és Kőzettár 2 (Pest/Budapest) : Széchényi Országos Könyvtár (Bibliotheca Hungarica Széchényiano- Regnicolaris); : Magyar Nemzeti Múzeum (Museum nationale Hungaricum), ezen belül : Országos (Magyar) Természettudományi Múzeum; : (Országos) Természettudományi Múzeum : Természetiek és Kézműtaniak Tára (Camera Naturae et Artis Productorum) * ; : Ásvány- és Őslénytár; 1939 : Ásvány- és Kőzettár (illetve Föld- és Őslény[tani] Tár) Vezetője: : Ludwig Tehel; : Joseph Jonas; : Sadler József; : Kovács Gyula; : Hantken Miksa; : Krenner József; 1919: Franzenau Ágoston ** ; : Zimányi Károly; : Zsivny Viktor; : Tokody László; : Ravasz Csaba; : Jánossy Dénes *** ; 1979 : Embey- Isztin Antal * A Természetiek és Kézműtaniak Tárához az ásvány- és őslénytani anyag mellett az állat- és növénytani, valamint a technológiai gyűjtemény tartozott. A tár helyett időnként az osztály megnevezés is használatban volt. ** Betegsége miatt ténylegesen nem lépett hivatalba. *** A Föld- és Őslénytár vezetője is. Kecskeméti T. & Papp G. (1994): A Magyar Természettudományi Múzeum gyűjteményeinek általános áttekintése. In: Kecskeméti T. & Papp G. (szerk.): Földünk hazai kincsesházai /Studia Naturalia/, 4, Krenner J. (1902): Az ásvány-őslénytár története. In: A Magyar Nemzeti Múzeum múltja és jelene. Budapest: MNM, Matskási I. (szerk.) (2000): Magyar Természettudományi Múzeum. Budapest: MTM Papp G., Szendrei G. & Vinczéné Szeberényi H. (1994): A Magyar Természettudományi Múzeum Ásvány- és Kőzettárának története. In: Kecskeméti T. & Papp G. (szerk.): Földünk hazai kincsesházai /Studia Naturalia/, 4, c) Kutatóintézetek MTA Földtudományi Kutatóközpont 1, MTA Geokémiai Kutatólaboratóriuma 2 (MTA GKL) : MTA Természettudományi Kutatólaboratóriumai : MTA Geokémiai Kutatócsoport Igazgató: : Szádeczky-Kardoss Elemér; : Pantó György; 2000 : Árkai Péter

7 378 Megj.: 1975-ig az ELTE TTK-n az Ásvány- és Kőzettani Intézettel, illetve a Kőzettan Geokémiai Tanszékkel azonos telephelyen. Pantó Gy. (1977): 20 éves az MTA Geokémiai Kutatólaboratóriuma. MTA X. Oszt. Közlem., 10, Póka T. (2001): Az MTA Geokémiai Kutatólaboratórium története. (kézirat) Rejtő I. (szerk.) (1975): A Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézetei, intézményei és vállalatai. Budapest: MTA. Szádeczky-Kardoss, E. (1975): Twenty years of the Laboratory for Geochemical Research of the Hungarian Academy of Sciences. Acta Geol. Acad. Sci. Hung., 19, Magyar Állami 1 Földtani Intézet (MÁFI) között Királyi Alapítva: 1869 (elődje: a M. Kir. Földmívelés-, Ipar- és Kereskedelemügyi Minisztérium Földtani Osztálya, ) Igazgató: : Hantken Miksa; : Böckh János; : id. Lóczy Lajos * ; : Szontagh Tamás (ideigl.) ** ; : Pálfy Móric (ideigl.); : Nopcsa Ferenc; : Böckh Hugó; : ifj. Lóczy Lajos ; : Szalai Tibor (h.), közben 1948-ban Vígh Gyula (h.); 1950: Vitális Sándor; : Majzon László; 1952: ifj. Noszky Jenő; 1953: Balogh Kálmán; : ifj. Noszky Jenő; : Kretzoi Miklós ; : Fülöp József; : Konda József; : Hámor Géza; : Gaál Gábor; 1996 : Brezsnyánszky Károly * V. 15-én lemondott (mb. ig. Pálfy Mór), XI. 3-án véglegesen lemondott. ** X. 31-től szabadságon, ügyvezető Pálfy Móric tól külföldön, az ügyvezető Szalai Tibor; Lemondott 1957 decemberében, lemondását elfogadták 1958 februárjában. Dudich E. (1994): A Magyar Állami Földtani Intézet 125 éve. Term. Világa, 125, Fülöp J. & Tasnádi Kubacska A. (1969): 100 éves a Magyar Állami Földtani Intézet. Budapest: MÁFI. Hála J. (szerk.) (1994): 125 éves a Magyar Állami Földtani Intézet. Budapest: MÁFI.

III. MUTATÓ. IRODALOMJEGYZÉK

III. MUTATÓ. IRODALOMJEGYZÉK III. Mutató. Irodalomjegyzék 427 III. MUTATÓ. IRODALOMJEGYZÉK Megjegyzés: Az irodalomjegyzék csak az I VI. fejezetben és a Függelék I. részében hivatkozott (történeti adatokat tartalmazó) munkákat sorolja

Részletesebben

Ajánlott irodalom a magyarországi felsőoktatás 1945 előtti korszakának tanulmányozásához

Ajánlott irodalom a magyarországi felsőoktatás 1945 előtti korszakának tanulmányozásához Ajánlott irodalom a magyarországi felsőoktatás 1945 előtti korszakának tanulmányozásához Összefoglaló bibliográfiák Viczián János: A magyar egyetemi és főiskolai diáklapok bibliográfiája, 1857 1972. Bp.,

Részletesebben

ACTA GGM DEBRECINA Geology, Geomorphology, Physical Geography Series DEBRECEN Vol.: 2, 245 251 2007

ACTA GGM DEBRECINA Geology, Geomorphology, Physical Geography Series DEBRECEN Vol.: 2, 245 251 2007 ACTA GGM DEBRECINA Geology, Geomorphology, Physical Geography Series DEBRECEN Vol.: 2, 245 251 2007 A Debreceni Tudományegyetem Ásvány-földtani Intézetének története 1929 1949 között Short history of the

Részletesebben

Kiss Márton. Dallos Györgyi. Kiss Márton Osváth Zsolt Szabó Ilona. Molnár Klára. Rumi Tamás. Lévay Csaba. Rubesch Andrea

Kiss Márton. Dallos Györgyi. Kiss Márton Osváth Zsolt Szabó Ilona. Molnár Klára. Rumi Tamás. Lévay Csaba. Rubesch Andrea MILLENNIUMI ÉVKÖNYV Szerkesztette és a bevezetõt írta: Kiss Márton A szerkesztésben közremûködött: Dallos Györgyi Adatgyûjtõ: Kiss Márton Osváth Zsolt Szabó Ilona Adatrögzítõ: Molnár Klára Kiadvány szerkesztõ:

Részletesebben

Az arany-, gyémánt- és vasdiplomák ünnepélyes átadása

Az arany-, gyémánt- és vasdiplomák ünnepélyes átadása Az arany-, gyémánt- és vasdiplomák ünnepélyes átadása Ebben az évben több alkalommal és különbözô helyen került sor, egykor az Alma Materben végzett, a bányászatban, a földtudományok területén 50, 60 és

Részletesebben

Faller Gusztáv (1930-2000)

Faller Gusztáv (1930-2000) Faller Gusztáv (1930-2000) 57 Dr.h.c, Dr. Faller Gusztáv (1930-2000) élete és munkássága Amikor Faller Gusztávra emlékezünk, vissza kell tekintenünk a régebbi történelmi múltba, felidézve egy neves család

Részletesebben

Életrajzi lexikon. Veszprém megye érdekében dolgozó mérnökökről és alkotásaikról

Életrajzi lexikon. Veszprém megye érdekében dolgozó mérnökökről és alkotásaikról Életrajzi lexikon Veszprém megye érdekében dolgozó mérnökökről és alkotásaikról A Magyar Mérnöki Kamara elnökségének kezdeményezésére megalakult a Történeti Bizottság, amelynek kettős feladatot határoztak

Részletesebben

NEHÉZIPARI MŰSZAKI EGYETEM ÉVKÖNYV 1976/77. MISKOLC, 1978

NEHÉZIPARI MŰSZAKI EGYETEM ÉVKÖNYV 1976/77. MISKOLC, 1978 NEHÉZIPARI MŰSZAKI EGYETEM ÉVKÖNYV 1976/77. MISKOLC, 1978 Szerkesztő bizottság: DR CZEPPER GÉZA rektori hivatalvezető HORNYÁK MIHÁLY tanulmányi osztályvezető A NEHÉZIPARI MŰSZAKI EGYETEM VEZETŐSÉGE ÉS

Részletesebben

TARTALOM. István, dr. Szabó Imre, Szilágyi Gábor, Szüts Huba, dr. Tóth István, dr. Turza István, Vajda István HU ISSN 0522-3512

TARTALOM. István, dr. Szabó Imre, Szilágyi Gábor, Szüts Huba, dr. Tóth István, dr. Turza István, Vajda István HU ISSN 0522-3512 Þ_ÒÇ_ÍÆßÌ WÍ ÕÑØ_ÍÆßÌ ÔßÐÑÕ ßÆ ÑÎÍÆ_ÙÑÍ ÓßÙÇßÎ Þ_ÒÇ_ÍÆßÌ WÍ ÕÑØ_ÍÆßÌ ÛÙÇÛÍDÔÛÌ ÔßÐÖß ßÔßÐSÌÑÌÌß ÐWÝØ ßÒÌßÔ ïèêèóþßò ß ±³¾- æ ß ÜËÒßÚÛÎÎ Î ò»»¼³7²» Í µ³ * 7²» ½ µµ»µô 7ªº± ¼«-µ Ì» ³7»»²» ¹» µ» +º±? ²µ Í»²

Részletesebben

SZEMLE KÖZGAZDÁSZ-STATISZTIKUS TUDÓSOK A PÉCSI ERZSÉBET TUDOMÁNYEGYETEMEN*

SZEMLE KÖZGAZDÁSZ-STATISZTIKUS TUDÓSOK A PÉCSI ERZSÉBET TUDOMÁNYEGYETEMEN* SZEMLE KÖZGAZDÁSZ-STATISZTIKUS TUDÓSOK A PÉCSI ERZSÉBET TUDOMÁNYEGYETEMEN* Sine praeteritis futura nulla, azaz a múlt nélkül nincs jövő, tartja a latin szólás. Az idő a múlt, a jelen és a jövő folytonosságot

Részletesebben

Látogatás a Mohamed Barvani Drilling Overseas Ltd. szíriai fúrásainál

Látogatás a Mohamed Barvani Drilling Overseas Ltd. szíriai fúrásainál Látogatás a Mohamed Barvani Drilling Overseas Ltd. szíriai fúrásainál (A KFVSz Dunántúli Helyi Szervezetének szakmai napja, Nagykanizsa, 2002. február 27.) A szálloda alagsori éttermének bejárata elôtt

Részletesebben

E-FÜGGELÉK. Tartalom. Korall 56. 2014. 46 68.

E-FÜGGELÉK. Tartalom. Korall 56. 2014. 46 68. Kovács I. Gábor: A debreceni tudományegyetem református hittudományi kari tanárainak prozopográfiája és a református felekezeti-művelődési alakzat szociológiája Korall 56. 2014. 46 68. E-FÜGGELÉK Tartalom

Részletesebben

A Tanszék története és mûködése alapításától napjainkig

A Tanszék története és mûködése alapításától napjainkig IRODALOM 1. Ratio Educationis. Az 1777. és az 1806. évi kiadás magyar nyelvû fordítása. Fordította, jegyzetekkel és mutatókkal ellátta Mészáros I. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1981. 2. Szentpétery I.: A

Részletesebben

Közleményei, 19. 125-130. p. 1981 Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, 1981. augusztus (4. kötet 6. szám) 60-61. p.

Közleményei, 19. 125-130. p. 1981 Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, 1981. augusztus (4. kötet 6. szám) 60-61. p. Dr. Tusnády László Dr. Tusnády László (1940) Elérhetőségek: ME-CTFK, 47/513-000/28-59 Iskolák, végzettség: József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar magyar-olasz szak (1966). Az irodalomtudomány

Részletesebben

Központi Könyvtár. és Levéltár. Mastalírné Zádor Márta Tompáné Székely Zsófia, Szemerey Tamásné

Központi Könyvtár. és Levéltár. Mastalírné Zádor Márta Tompáné Székely Zsófia, Szemerey Tamásné Központi Könyvtár és Levéltár Mastalírné Zádor Márta Tompáné Székely Zsófia, Szemerey Tamásné Központi Könyvtár A 2000. január 1-jével megalakult Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Könyvtára jogelőd

Részletesebben

Országos Erdészeti Egyesület 144. Vándorgyűlése

Országos Erdészeti Egyesület 144. Vándorgyűlése 0 AZ ERDÉLYI MAGYAR MŰSZAKI TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG HÍRLEVELE Magyar Energia Szimpózium MESZ 2013 A Kárpát-medence magyar energetikusainak 17. találkozója. 2013. szeptember 26-án Budapesten a Klebelsberg Kultúrkúriában

Részletesebben

NEHÉZIPARI MŰSZAKI EGYETEM ÉVKÖNYV 1970/71. N KözponH Könyvtár Ki 'Egyetemtörténeti Gyűjtemény MISKOLC, 1972

NEHÉZIPARI MŰSZAKI EGYETEM ÉVKÖNYV 1970/71. N KözponH Könyvtár Ki 'Egyetemtörténeti Gyűjtemény MISKOLC, 1972 NEHÉZIPARI MŰSZAKI EGYETEM ÉVKÖNYV 1970/71 N KözponH Könyvtár Ki 'Egyetemtörténeti g Gyűjtemény MISKOLC, 1972 Szerkesztő bizottság: Fehér László Nagy Gusztáv (felelős szerkesztő) Dr. Szabó László Tar Sándor

Részletesebben

Tudománytörténeti kiadványok a XIX. századi Magyarországon

Tudománytörténeti kiadványok a XIX. századi Magyarországon A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 35. Gazda István Tudománytörténeti kiadványok a XIX. századi Magyarországon Orvostörténet, matematikatörténet, biológiatörténet, kémiatörténet,

Részletesebben

Girolit (gömbös halmazok), Valea Arsului, Kristyor (Crişcior, Románia). Kövecses-Varga Lajos gyűjteménye (Siófok). A nagyobb gömbök átmérője: 4-5 mm.

Girolit (gömbös halmazok), Valea Arsului, Kristyor (Crişcior, Románia). Kövecses-Varga Lajos gyűjteménye (Siófok). A nagyobb gömbök átmérője: 4-5 mm. Girolit (gömbös halmazok), Valea Arsului, Kristyor (Crişcior, Románia). Kövecses-Varga Lajos gyűjteménye (Siófok). A nagyobb gömbök átmérője: 4-5 mm. ELŐSZÓ Az emberiség évezredes vágya, törekvése a természeti

Részletesebben

A MAGYAR IPARI SZAKOKTATÁS ÉS STATISZTIKÁJA 1945 ELŐTT*

A MAGYAR IPARI SZAKOKTATÁS ÉS STATISZTIKÁJA 1945 ELŐTT* TÖRTÉNETI DOLGOZATOK A MAGYAR IPARI SZAKOKTATÁS ÉS STATISZTIKÁJA 1945 ELŐTT* DR. HALKOVICS LÁSZLÓ A magyar ipari szakoktatás első iskoláit Mária Terézia uralkodása idején (1740 1780) állították fel. Az

Részletesebben

A magyarországi történeti értékű állatorvostudományi irodalom bibliográfiája 1574 1944

A magyarországi történeti értékű állatorvostudományi irodalom bibliográfiája 1574 1944 A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 21. Karasszon Dénes Gazda István Perjámosi Sándor A magyarországi történeti értékű állatorvostudományi irodalom bibliográfiája 1574 1944 A Magyar

Részletesebben

Magyar Tudomány. Semsey Andor, a magyar tudomány mecénása Vendégszerkesztő: Ádám József. ökológia és környezeti gondok Vendégszerkesztő: Vida Gábor

Magyar Tudomány. Semsey Andor, a magyar tudomány mecénása Vendégszerkesztő: Ádám József. ökológia és környezeti gondok Vendégszerkesztő: Vida Gábor Magyar Tudomány Semsey Andor, a magyar tudomány mecénása Vendégszerkesztő: Ádám József ökológia és környezeti gondok Vendégszerkesztő: Vida Gábor anyanyelvünk európában Energiaerdők, faültetvények A doktorképzés

Részletesebben

Hidrológiai Tájékoztató

Hidrológiai Tájékoztató Hidrológiai Tájékoztató Kiadja: A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG 2007 HIDROLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ Szerkeszti: a szerkesztõ bizottság Dr. Józsa János a szerkesztõ bizottság elnöke Dr. Vitális György szerkesztõ

Részletesebben

BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK

BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK 2003/4. szám 2003/4. szám 2003/9. szám A tartalomból: Az OMBKE 92. Küldöttgyûlése AZ ORSZÁGOS MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI EGYESÜLET LAPJA ALAPÍTOTTA PÉCH ANTAL 1868-BAN

Részletesebben

TÁRSULATI ÜGYEK. A Magyarhoni Földtani Társulat 1980. április-szeptemberi ülésszakán elhangzott

TÁRSULATI ÜGYEK. A Magyarhoni Földtani Társulat 1980. április-szeptemberi ülésszakán elhangzott TÁRSULATI ÜGYEK A Magyarhoni Földtani Társulat 1980. április-szeptemberi ülésszakán elhangzott előadások Április 2. Általános Földtani Szakosztály előadó Elnök: KŐRÖSSY László KOVÁCH Ádám SVTNGOR ÉVA GRE-

Részletesebben

XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencia. Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció

XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencia. Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencia Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció Nyíregyházi Főiskola Természettudományi és Informatikai Kar Műszaki és Mezőgazdasági Kar 2011. április

Részletesebben

57. évfolyam 2012. 3. szám

57. évfolyam 2012. 3. szám 57. évfolyam 2012. 3. szám NÉHÁNY SZÓ A LÉGKÖR KÉT TEMATIKUS SZÁMA ELÉ 25 éves a Meteorológus képzés. Az 1975-ös ünnepség elnöksége. Balról Béll Béla akadémikus, Czelnai Rudolf elnök (OMSZ), Kátai Imre

Részletesebben

Támogassa jövedelemadója 2%-ával az EMT-t! Beszámoló a Marosvásárhelyi EMT Fiókszervezet 2011. évi tevékenységéről

Támogassa jövedelemadója 2%-ával az EMT-t! Beszámoló a Marosvásárhelyi EMT Fiókszervezet 2011. évi tevékenységéről 0 AZ ERDÉLYI MAGYAR MŰSZAKI TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG HÍRLEVELE Támogassa jövedelemadója 2%-ával az EMT-t! Idén is, mint minden évben, az adófizető állampolgár felajánlhatja jövedelemadója 2%-át valamely civil

Részletesebben

12 ilula. bioeel in hann&tty wirh nature II. BHP bekeshelp hu. pbanrra patik.a _/ AZ ERDÉLYI GYÓGYSZERÉSZET MAGYAR VONATKOZÁSAI KOLOZSVÁR 2013

12 ilula. bioeel in hann&tty wirh nature II. BHP bekeshelp hu. pbanrra patik.a _/ AZ ERDÉLYI GYÓGYSZERÉSZET MAGYAR VONATKOZÁSAI KOLOZSVÁR 2013 A könyv megjelenését támogatták: PÉTER H.. MÁRIA Magyar Gyógyszerészi Kamara- Budapest Békéshelp Non-profit Kft Budapest BHP bekeshelp hu Gedeon Richter gyógyszergyár - Marosvásárhely GEDEON RICHTER ROMANIA

Részletesebben

Körmöczi János Fizikusnapok

Körmöczi János Fizikusnapok 0 AZ ERDÉLYI MAGYAR MŰSZAKI TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG HÍRLEVELE IVETÁR-EMT Workshop 2010. május 28-án az Erdélyi Magyar Műszaki Társaság (EMT) képviseletében Brem Walter, a Codespring Kft. igazgatója és Dr.

Részletesebben