Orvosi pszichológia. Szükséglet és hajtóerő. Motiváció, érzelmek, szorongás, agresszió. A szükségletek (motivációk) szintjei.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Orvosi pszichológia. Szükséglet és hajtóerő. Motiváció, érzelmek, szorongás, agresszió. A szükségletek (motivációk) szintjei."

Átírás

1 Szükséglet és hajtóerő Orvosi pszichológia Motiváció, érzelmek, szorongás, agresszió Szükséglet (motiváció): a viselkedés energetizálásáért és irányításáért felelős tényezők Hajtóerő (drive): élettani egyensúlyhiány (homeosztázisból való kizökkenés) által kiváltott késztetés (pl. éhség) A hajtóerő (drive) tehát a szükséglet (motiváció) egyik lehetséges oka Drive-redukciós hipotézis: az emberi viselkedés célja a kielégületlen késztetések által keltett feszültségtől való szabadulás A szükségletek (motivációk) szintjei Ösztönös késztetések (éhség, szomjúság, szexualitás, szülői viselkedés, kíváncsiágexploráció!) Magasabb rendű (humánspecifikus) motivációk (pl. hivatás, kompetencia, transzcendencia stb.) A kettő egyensúlya elengedhetetlen a fizikai és mentális egészséghez (pl. játék, vértanúk?) Az emberi szükségletek legismertebb formális leírója Abraham Maslow (1970) Maslow piramisa Önmegvalósítás Elismerési szükségletek (ön- és mások általi) Szociális szükségletek (valahova tartozás, szeretettség) Biztonsági szükségletek Élettani szükségletek Maslow értékrendszere Hiány és növekedési szükségletek megkülönböztetése Korai Maslow: a magasabb rendű szükségletek kielégítése csak az alacsonyabbrendűeké után lehetséges Kései Maslow: a magasabb rendű szükségletek kielégítése lehetséges az alacsonyabbrendűeké nélkül is De! az ömegvalósítás alatt sosem értett önzést és szélsőséges individualizmust Alfred Adler ( ) koncepciója Az emberi viselkedés alapvető meghatározója a kisebbségi érzés, melynek patológiás kompenzációja a kisebbségi komplexus Az ember arra törekszik, hogy egyensúlyt teremtsen maga és környezete között Ha erre vki nem képes, az fokozott kisebbségi érzést él át és a hatalom minden áron való megszerzésére, környezete leigázására törekszik (diktatórikus személyiség) 1

2 Viktor Frankl ( ) Vita Maslow-val (és Freuddal): a magasabb rendű szükségletek nem feltételezik az alacsonyabbrendűek kielégülését Az élet értelmessége mint primer motiváció (szabad akarat, az értelmesség mindenkori elérhetősége) Drive-redukció helyett noodinamika Az öröm és az elégedettség csak az öntranszcendencia következménye Homeosztázis Homeosztázis - allosztázis Az ember nem pusztán relativ stabil, élettani értékekre optimalizál allosztázis fogalma Allosztázis: stabilitás fenntartása olyan alkalmazkodás révén, melynek része a környezet alakítása is Allosztatikus terhelés: az élet kihívásaival, állandó változásaival való megbirkózás (coping) kudarca Az ember számára az értékrendje által sugallt, tanult célok ugyanolyan hajtóerőt jelenthetnek, mint a biológiai drive-ok Veszélyforrás: ha ezek a tanult, pszichológiai célok gátolják a biológiai drive-oknak való megfelelést (pl. kevés alvás kedvezőtlen hatásai) A drive-ok (főleg élettani) növelik az arousalt (kp. idegrendszeri aktivációs szint) Egyéni optimum és az életmód megfeleltetésének fontossága (extra-, introverzió) Érzelmek Az érzelmek a motivációkhoz hasonlóan irányítják és energetizálják a viselkedést De: az érzelmek döntően kívülről erednek és a külső kiváltóra (is) irányulnak, illetve mindig aktiválják a vegetatív idegrendszert Az érzelmek és a motivációk szorosan összefügge-nek (pl. motiváció kielégülésének érzelmi vonzatai) Az érzelmek összetevői Szubjektív élmény Vegetatív reakció A kiváltó helyzet kognitív értékelése Érzelemkifejezési (pl. arc) és viselkedéses reakciók A szimpatikus idegrendszer változásai intenzív érzelem esetén A vérnyomás és a szívritmus nő A légzés felgyorsul A pupillák kitágulnak Az izzadás fokozódik, miközben a nyálelválasztás és a mucin elválasztása csökken A vércukorszint emelkedik A vér gyorsabban alvad Az emésztőrendszer tevékenysége csökken, a vér az agyba és a vázizmokba áramlik A szőrzet feláll (libabőr) 2

3 Az érzelmek evolúciós értékei Kommunikatív funkció Gyors döntéshozatal Mások viselkedésének bejóslása (vö. érzelmi intelligencia vs. alexitímia) Az agy alsó, filogenetikusan korai sruktúrái a legfontosabbak (pl. limbikus rendszer, amygdala) Represszorok és szenzitizátorok Az egyes érzelmekre lehetünk hajlamosak is az érzelmileg releváns ingerek feldolgozásának két tipikus (valamelyest befolyásolható, de alapvetően stabil) módja: Represszor: közelítő, explorációs, jutalomvezérelt, optimista, sikerorientált, elfojtásra hajlamos, bal féltekei dominancia (előnyök és hátrányok) A pozitív érzelmi állapot az életminőség egyik fő komponense Szenzitizátor: elkerülő, büntetéskerülő, veszteségminimalizáló, pesszimista, jobb féltekei dominancia (előnyök és hátrányok) Az érzelmek kognitív/kiértékelő komponense Érzelmek és fiziológiai válaszok Direkt vagy véletlenül lépnek a lábamra nem mindegy! Melyik határozza meg a másikat: a vegetatív válasz az érzelmet vagy fordítva? James-Lange-elmélet (1887): a különböző érzelmekhez különböző vegetatív válaszok kell hogy tartozzanak azért vagyunk szomorúak, mert észleljük, hogy sírunk Noha az érzelmekhez társulnak vegetatív változások, nem társul a különböző érzelmek mindegyikéhez markánsan eltérő vegetatív mintázat, melyek alapján megkülönböztetnénk őket a differenciálás elsősorban a kognitív kiértékelés következménye Sachter és Singer (1962) Adrenalininjekció Informált vs. nem informált vsz-ek Düh- és öröm-provokáló helyzet Nem informált vsz-ek intenzívebb érzelmekről számoltak be Testmozgás által kiváltott arousal ugyancsak fokozza az érzelmi élményt Érzelmekhez társuló vegetatív válaszok De! léteznek ún. prekognitív (kiértékelés előtti) érzelmek ezek a legprimitívebb, differenciálatlan, refelx-szerű érzések (pl. egyes félelmi reakciók, düh stb.), melyek kéreg alatti területek révén (pl amygdala) funkcionálnak Léteznek ún. alapvető érzelmek, melyeket kultúrától függetlenül jól tudunk felismerni a másik arcáról ezek veleszületett válasznak tekinthetőek (öröm, bánat, düh, undor, félelem, meglepettség) 3

4 A szorongás Orvosi szempontból kiemelt jelentőségű érzelem Jaspers definíciója: tárgy nélküli félelem Ma a hangsúly inkább a kontrollvesztés és döntésképtelenség, tehetetlenség élményén van (olyan helyzetben, amit veszélyeztetőnek minősítünk) Kognitív komponens itt is döntő (korábbi tapasztalatok, öröklött adottságok, életesemények befolyása) Akkor tekinthető kórosnak, ha Irreális (a helyzet nem veszélyes) A mindennapi életvezetést akadályozza Arousal és teljesítmény A még nem kóros szorongáson belül is megkülönböztetünk Debilizáló szorongást (memóriablokk vizsgán) Facilitáló szorongást (inspiráló lámpaláz) A pszichoanalízis és a mélylélektani iskolák a kóros szorongás hátterében tudattalan dinamikákat (pl. elfojtott trauma) feltételeznek A kognitív megközelítés az értékelő folyamatokat hangsúlyozza és az indokolatlan helyzetértékelést próbálja racionalizálni Pl. éhezéshez vezető egészségestáplálkozásmánia mögött halálfélelem / az egészséges életmódra nevelés túlhajtása? Szorongás az orvosi konzultációknál A betegek jelentős része szorong az orvosi konzultációk során, mivel vmi általa kontrollálhatatlan nehézsége a betegség van A beteg szorongása tovább fokozódhat, ha az orvoshoz-fordulás és a dignózis/terápia elkezdése között túl sok idő telik el (kézbe adott leletek) A szorongás ráadásul sok tünetet felerősíthet, illetve továbbiak kialakulásához járulhat hozzá A szorongást csökkentő (betegközpontú) konzultáció során az orvos a beteg intellektuális szintjének megfelelő magyarázatot és információt nyújt a betegség okáról és a kezelés lényegéről reális megnyugtatást igyekszik adni komolyan veszi a beteg panaszait és az általuk okozott szenvedést meghatároz olyan feladatokat, melyeket a betegnek kell végrehajtania gyógyulása érdekében (kontroll visszaállítása) A betegközpontú konzultáció nem igényel több időt ( csak érzelmi energiát), viszont javítja az együttműködést, az elégedettséget és a kezelés hatékonyságát Az agresszió Lényege, hogy az agresszor a másik félnek bármilyen jellegű (fizikai, pszichológiai, anyagi stb.) kárt, szenvedést akar okozni a szándék a fontos, nem a következmény Auto- és heteroagresszió Pszeudoagresszió károkozás szándék nélkül Játékos agresszió (pl. gyerekek birkózása) Agresszió vs. asszertivitás 4

5 Agresszió Biológiai alapja és adaptivitása: a saját élet-, terület-, élelem-, utód- stb. -védelmi magatartás a veszély elmúltával az agresszió eltűnik Az ember nemcsak aktuális, hanem jövőbeli (vélt vagy valós) veszélyre is agresszióval reagál agresszió gyakorisága nagyobb Szükségletek szélesebb köre (eszmék, szokások stb.) több vesztenivaló több agresszió A nem adaptív agresszió az ember sajátja Agresszió és impulzivitás A kettő sokszor jár együtt az emberben (de az impulzivitás más káros viselkedésekkel is együttjár, pl. dohányzás) Impulzivitás: arra való tendencia, hogy a személy gyorsan, átgondolatlanul, tervezés nélkül reagáljon képtelen legyen viselkedését akaratlagosan kontrollálni, kielégülését késleltetni Az agresszió biológiai elméletei Az agressziót elsődlegesen neurofiziológiai, neurokémiai és endokrinológiai tényezőkhöz kötik Előzmények: laterális hipotalamuszt elektróddal / kolinerg agonisták befecskendezésével ingerelve agresszív válasz váltható ki embereknél és állatoknál egyaránt bizonyos agyterületek sérülése embereknél agresszívebb magatartást eredményez regulációs funkciók Az agresszió biológiai elméletei Endokrin faktorok közül a magas tesztoszteronszint áll leginkább kapcsolatban az agresszióval Az agresszió agyi szabályozása 3 szinten történik: 1. agytörzs és hippotalamusz 2. limbikus rendszer 3. Neocortex Agresszív betegek orbitofrontális lebenyében csökkent neronaktivitás Az agresszió biológiai elméletei Az agresszió szabályozásában szerepet játszik a acetilkolin, noradrenalin (β-blokkolók agressziócsökkentő hatása), dopamin agressziónövelő), GABA (agressziógátló) Ma leginkább a szerotonin áll az érdeklődés középpontjában: alacsonyabb központi idegrendszeri szerotonin-szint magasabb agresszióval jár együtt (a túl magas pedig gátoltsággal) De: az agresszió az alacsony szerotonin-szintnek csak egy megnyilvánulása Az SSRI-típusú antidepresszánsok csökkentik az agressziót is A szerotonerg rendszer fejlődésének társas meghatározói Rézuszmajmoknál a szülők nélkül nevelkedett kismajmok később kevésbé agresszívak (magas szerotonin-szint) A domináns hím majom szerotonin-szintje jóval magasabb a többiekének Ok vagy okozat? Hogy lehetne kideríteni? Amikor egy alárendelt hím átvette a vezetést, szerotoninszintje nőtt, a lemondó vezéré pedig csökkent Tehát a társas viszonyok hatnak az egyén szerotonin-szintjére; stabil társas viszonyok között viszont tartós a szerotonin-szint 5

6 Az agresszió pszichoanalitikus megközelítése Korai Freud (1923) szerint, mikor (elsősorban szexuális) ösztöneink kiélését gátolják, agresszív indulat keletkezik A frusztráció-agresszió-hipotézis (Dollard-Miller, 1939) szerint Az agresszió oka a szükségletek kielégítésének, célok elérésének akadályozottsága (frusztráció) Az agresszió mindaddig fennmarad, míg célját el nem éri Az agresszió kiélésével viszont az agresszív drive csökken (katarzis-elmélet) A frusztrációs tolerancia A frusztrációs tolerancia az egyén képessége, hogy elviselje azon feszültségeket, melyeket céljai teljesületlensége kelt Az alacsony frusztrációs toleranciájú személy a mindenképp felmerülő akadályozottság esetén is aránytalan dühvel (esetleg rezignációval) reagál A frusztrációs toleranciát átmenetileg csökkenthetik a negatív életesemények, betegség, stressz stb. Az agresszió viselkedéslélektani / szociális tanuláselméleti megközelítése Az agresszió csakúgy mint a többi viselkedés tanult válasz, melyet a környezet megerősítő, modelláló hatása alakít ki az agresszió tehát csak egy a lehetséges válaszok közül ugyanabban a (frusztrációs) helyzetben Demonstrációja: még az agyterületek elektromos ingerlése által kiváltott dühreakció megjelenése is függ a társas kontextustól (pl. gazdája ölében ülő macskánál nem jelenik meg) Az agresszív viselkedés nem vezet katarzishoz, sőt inkább növeli a további agresszió valószínűségét az operáns kondicionálás szabályai szerint Az agresszió viselkedéslélektani / szociális tanuláselméleti megközelítése Az agressziót fokozhatják a környezet egyes ingerei (pl. fegyverek mi legyen a fegyverviseléssel?) Az agresszív viselkedés okozhat megkönnyebbülést a személyben, de ettől nem ritkul az agresszió A háborúk sem okoznak katarzist, hanem tovább nő a társadalmon belüli (nem katonai) agresszió Az agresszió növekedése a kognitív disszonancián keresztül (Aronson): az agresszor önigazolásként dehumanizálja, démonizálja az áldozatot, ami a további agressziót serkenti Az agresszió viselkedéslélektani / szociális tanuláselméleti megközelítése Az agresszió tv-s megfigyelésének hosszú távú hatása gyerekeknél A családon belüli agresszió kettős hatása: Utánzás, modellálás Alternatív megoldási lehetőségek relatív hiánya A gyerekekre különösen nagy hatással van a látott agresszió modelláló hatása (pl. tv) növeli az agressziót kreatív újításokra sarkall érzéketlenné tesz az agresszióval szemben (habituáció) 6

7 Gyerekek agresszív viselkedése a modell viselkedése függvényében Az agresszió büntetése Ha az agresszió tanult, büntetéssel csökkenthető Erős-túlzott büntetés negatív érzéseket szül (pl. szorongás, düh), ami gátolhatja a pozitívabb válaszformák tanulását A büntető mint modell Attól hatékony a büntetés, aki szereti a büntetettet Fontos az alternatív viselkedések modellezése és jutalmazása Értékrend alakításának szerepe Az agresszivitást befolyásoló vonások Fokozottan hajlamosak az utánzás általi (agresszió)tanulásra az önmagukban bizonytalan, alacsony önértékelésű, dependens, kialakulatlan értékrenddel rendelkező emberek Az ellenséges (hosztilis) személyiség szintén hajlamosít az agresszióra (és a szívkoszorúérbetegségekre) Csökkenti az agresszió megjelenését az empátia, az agressziót elítélő attitűdök, a büntetéstől való erős félelem, az erős szégyenérzet impulzivitás Agresszióval kapcsolatos mentális zavarok Münchausen-szindróma: kórósan hazudozó személy betegséget színlelve vagy azt tudatosan előidézve keresi a kapcsolatot az eü. ellátórendszerrel Szerfüggés Helyettesítő Münchausen-szindróma: vki más az áldozat (általában a gyerek): éheztetés, mérgezés Heteroagresszió (önsértés, öncsonkítás, öngyilkosság) sok mentális zavar (mentális retardáció, pszichózis, borderline személyiségzavar) tünete, mely az önsegítés patológiás formájaként is értelmezhető (pl. kontrollérzés növekedése) Impulzuskontroll-zavarok Általános jellemzők ellenállhatatlan késztetés maga vagy mások számára káros tevékenység végrehajtására cselekvés előtt növekvő feszültség és önkontroll-hiány A kivitelezés örömöt és megkönnyebbülést jelent Kleptománia Kórós szerencsejáték-szenvedély Pirománia Trichotillománia Intermittáló explozív zavar 7

Orvosi pszichológia. minimumkérdések

Orvosi pszichológia. minimumkérdések Orvosi pszichológia minimumkérdések A minimumkérdések anyagának többsége elhangzik vagy az előadásokon, vagy a gyakorlatokon. Van néhány kérdés, amit nem tárgyalunk tanórákon, ezeknek a forrását megadjuk

Részletesebben

A PSZICHOLÓGIAI VIZSGÁLATOK MÓDSZEREI

A PSZICHOLÓGIAI VIZSGÁLATOK MÓDSZEREI A PSZICHOLÓGIA FŐBB IRÁNYZATAI pszichológia (lélektan): az emberi viselkedés tudományos tanulmányozása Ókori görög filozófusok és természettudósok - Hippokratész: személyiségtípusok: flegmatikus, melankolikus,

Részletesebben

Pszichológia Szigorlati Tételek 2007

Pszichológia Szigorlati Tételek 2007 BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gazdaság- és társadalomtudományi kar Okleveles mérnöktanári szak Pszichológia Szigorlati Tételek 2007 Készítette: Bognár György bognar@eet.bme.hu 2006/2007.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS PSZICHOLÓGIÁJA. Dávid Tamás

AZ EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS PSZICHOLÓGIÁJA. Dávid Tamás Dávid, T.(2012): Az egészségmegőrzés pszichológiája. In: Darvay, S. (szerk.): Tanulmányok a gyermekkori egészségfejlesztés témaköréből. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest. 106-124.p. ISBN:978963284268

Részletesebben

A pedagógus szerepe az agresszió szabályozásában és a motivációs tényezők serkentésében. A csoport hatása a gyermekre az iskolai közösségben.

A pedagógus szerepe az agresszió szabályozásában és a motivációs tényezők serkentésében. A csoport hatása a gyermekre az iskolai közösségben. A pedagógus szerepe az agresszió szabályozásában és a motivációs tényezők serkentésében. A csoport hatása a gyermekre az iskolai közösségben. Kövesdi Andrea 1. Bevezető A tanulmány áttekintést nyújt az

Részletesebben

Oláh Attila: Mi a pozitívuma a pozitív pszichológiának?

Oláh Attila: Mi a pozitívuma a pozitív pszichológiának? Oláh Attila: Mi a pozitívuma a pozitív pszichológiának? Kitűnő írásában (Iskolakultúra, 2004. 5.) Pléh Csaba bemutatta a mai pozitív pszichológiai áramlatoknak a huszadik századi európai pszichológiában

Részletesebben

SZOLGÁLATI VISELKEDÉS LÉLEKTANA Jegyzet

SZOLGÁLATI VISELKEDÉS LÉLEKTANA Jegyzet SZOLGÁLATI VISELKEDÉS LÉLEKTANA Jegyzet Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központja Budapest 2006. Oktatási segédanyag a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központja számára Készítette: Biró

Részletesebben

Bevezetés a motivációba

Bevezetés a motivációba Nagyon sok esetben fontos meghatároznunk, hogy ki miért cselekszik egy bizonyos módon, mi energizálja a viselkedését, miért pont azt teszi, amit tesz. A viselkedés mögött rejlő indítékok felkutatásakor

Részletesebben

A személyiségről általában

A személyiségről általában Orvosi pszichológia Személyiség, személyiségelméletek, személyiségzavarok A személyiségről általában Mi a személyiség és az aktuális viselkedés / gondolkodás közti különbség? Milyen többletet fejez ki

Részletesebben

A pszichológia a lelki jelenségek, folyamatok és a viselkedés tudománya

A pszichológia a lelki jelenségek, folyamatok és a viselkedés tudománya Psziché- lélek Logosz- tan Lélektan!!! A pszichológia a lelki jelenségek, folyamatok és a viselkedés tudománya Rövid történeti áttekintés Spekulatív pszichológia korszaka - Ókor: filozófia (Platón, Arisztotelész,

Részletesebben

A motiváció komplex értelmezése a testnevelés műveltségterületen

A motiváció komplex értelmezése a testnevelés műveltségterületen A motiváció komplex értelmezése a testnevelés műveltségterületen Bevezetés Tanulmányunk célja, hogy az iskolai motivációval kapcsolatos legfontosabb nemzetközi és hazai kutatási eredmények elemzésével,

Részletesebben

Stressz, megküzdés, versengés, konfliktusok

Stressz, megküzdés, versengés, konfliktusok Stressz, megküzdés, versengés, konfliktusok GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program, valamint a Tehetséghidak Program

Részletesebben

A konfliktuskezelés technikái Dr. Budavári, Takács Ildikó

A konfliktuskezelés technikái Dr. Budavári, Takács Ildikó A konfliktuskezelés technikái Dr. Budavári, Takács Ildikó A konfliktuskezelés technikái Dr. Budavári, Takács Ildikó Publication date 2011 Szerzői jog 2011 Szent István Egyetem Copyright 2011, Szent István

Részletesebben

Általános pszichológia vázlat

Általános pszichológia vázlat Általános pszichológia vázlat Készítette: Majoross Kinga Forrás: Atkinson: Pszichológia című könyve BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA 1.) A pszichológia történeti gyökerei: - i.e. 4-5. szd.: görög filozófusok

Részletesebben

A LELKI EGÉSZSÉG JELENSÉGKÖRE, MEGÓVÁSÁNAK JELENTŐSÉGE ÉS LEHETŐSÉGEI A VÉDELMI SZFÉRÁBAN

A LELKI EGÉSZSÉG JELENSÉGKÖRE, MEGÓVÁSÁNAK JELENTŐSÉGE ÉS LEHETŐSÉGEI A VÉDELMI SZFÉRÁBAN Schild Marianna andragógus, pszichológus schild.marianna@gmail.com A LELKI EGÉSZSÉG JELENSÉGKÖRE, MEGÓVÁSÁNAK JELENTŐSÉGE ÉS LEHETŐSÉGEI A VÉDELMI SZFÉRÁBAN Az egészség alapvető feltétele a kiegyensúlyozott

Részletesebben

Ajánlott irodalom. Atkinson, R. L., Atkinson, R. C., Smith, E. E., Bem, D. J., Nolen-Hoeksama, S. (1999). Pszichológia. Osiris, Budapest.

Ajánlott irodalom. Atkinson, R. L., Atkinson, R. C., Smith, E. E., Bem, D. J., Nolen-Hoeksama, S. (1999). Pszichológia. Osiris, Budapest. Pszichológia Ajánlott irodalom Atkinson, R. L., Atkinson, R. C., Smith, E. E., Bem, D. J., Nolen-Hoeksama, S. (1999). Pszichológia. Osiris, Budapest. Lénárt, Á. (szerk.) (2002). Téthelyzetben. Országos

Részletesebben

ORVOSI PSZICHOLÓGIA II. AOK-K960 ÁOK IV. évfolyam 2014/2015. tanév őszi szemeszter

ORVOSI PSZICHOLÓGIA II. AOK-K960 ÁOK IV. évfolyam 2014/2015. tanév őszi szemeszter Általános Orvostudományi Kar MAGATARTÁSTUDOMÁNYI INTÉZET Faculty of Medicine DEPARTMENT OF BEHAVIOUR SCIENCES ORVOSI PSZICHOLÓGIA II. AOK-K960 ÁOK IV. évfolyam 2014/2015. tanév őszi szemeszter MAGATARTÁSTUDOMÁNYI

Részletesebben

MUNKAANYAG. Sándor-Lenkei Aida. A személyiség pszichológiai alapjai. Lelki. jelenségek és folyamatok, a pszichológiai. megfigyelés módszerei

MUNKAANYAG. Sándor-Lenkei Aida. A személyiség pszichológiai alapjai. Lelki. jelenségek és folyamatok, a pszichológiai. megfigyelés módszerei Sándor-Lenkei Aida A személyiség pszichológiai alapjai. Lelki jelenségek és folyamatok, a pszichológiai megfigyelés módszerei A követelménymodul megnevezése: Gondozási-ápolási alapfeladatok A követelménymodul

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. BEVEZETŐ...7 1. Mire is jó a stresszkezelő program?...7 2. Mi az a stressz?...9

TARTALOMJEGYZÉK. BEVEZETŐ...7 1. Mire is jó a stresszkezelő program?...7 2. Mi az a stressz?...9 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ...7 1. Mire is jó a stresszkezelő program?...7 2. Mi az a stressz?...9 1. A STRESSZ BIOLÓGIÁJA...11 1.1. A rugalmasan reagáló szervezet...11 1.2. A veszély...12 1.3. A karmester...13

Részletesebben

Sport, pályaválasztás és a lelki egészség a nevelés, oktatás területén dolgozó szakembereknél

Sport, pályaválasztás és a lelki egészség a nevelés, oktatás területén dolgozó szakembereknél Sport, pályaválasztás és a lelki egészség a nevelés, oktatás területén dolgozó szakembereknél Doktori értekezés Kissné Geosits Beatrix Semmelweis Egyetem Nevelési- és Sporttudományi Doktori Iskola Témavezető:

Részletesebben

SPORTPSZICHOLÓGIAI FOGALOMTÁR

SPORTPSZICHOLÓGIAI FOGALOMTÁR SPORTPSZICHOLÓGIAI FOGALOMTÁR Ψ Szerkesztette: BARANYA ISTVÁN pszichológus 2011. 1 A Aberráció: rendellenesség, beteges eltérés a normálistól. Erkölcsi, nemi eltévelyedés. Absztinencia: a szenvedélytől

Részletesebben

MUNKAHELYI STRESSZ, MUNKAHELYI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS

MUNKAHELYI STRESSZ, MUNKAHELYI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS JUHÁSZ ÁGNES MUNKAHELYI STRESSZ, MUNKAHELYI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS Oktatási segédanyag Munka- és Szervezetpszichológiai Szakképzés BUDAPEST, 2002 BEVEZETÉS Szinte mindannyian hallottunk már az ismeretségi

Részletesebben

IV. ÉRZELEM, MOTIVÁCIÓ, STRESSZ

IV. ÉRZELEM, MOTIVÁCIÓ, STRESSZ Alkalmazott Vezetéspszichológia IV. Gyakorlat 2009. nov. 11. 17:15-20:00 Hámornik Balázs Péter hamornik@erg.bme.hu 1 IV. ÉRZELEM, MOTIVÁCIÓ, STRESSZ 2 1 Témák Érzelmek Érzelmi intelligencia Motiváció Teljesítmény

Részletesebben

PSZICHOLÓGIAI ÉRTELMEZŐ SZÓTÁR. Aberráció: rendellenesség, beteges eltérés a normálistól. Erkölcsi, nemi eltévelyedés.

PSZICHOLÓGIAI ÉRTELMEZŐ SZÓTÁR. Aberráció: rendellenesség, beteges eltérés a normálistól. Erkölcsi, nemi eltévelyedés. PSZICHOLÓGIAI ÉRTELMEZŐ SZÓTÁR Aberráció: rendellenesség, beteges eltérés a normálistól. Erkölcsi, nemi eltévelyedés. Adoleszcencia: serdülőkor. A serdülés kezdetétől a felnőttkorig tartó időszak. Adottság:

Részletesebben

POZITÍV PSZICHOLÓGIAI SZEMPONTOK AZ ISKOLA VILÁGÁBAN: A POZITÍV PEDAGÓGIA KIHÍVÁSAI

POZITÍV PSZICHOLÓGIAI SZEMPONTOK AZ ISKOLA VILÁGÁBAN: A POZITÍV PEDAGÓGIA KIHÍVÁSAI MAGYAR PEDAGÓGIA 108. évf. 1. szám 71 92. (2008) POZITÍV PSZICHOLÓGIAI SZEMPONTOK AZ ISKOLA VILÁGÁBAN: A POZITÍV PEDAGÓGIA KIHÍVÁSAI Hamvai Csaba és Pikó Bettina SZTE ÁOK, Magatartástudományi Intézet Pozitív

Részletesebben

KATASZTRÓFA ÉS KRÍZISKOMMUNIKÁCIÓ LÉLEKTANI ALAPJAI

KATASZTRÓFA ÉS KRÍZISKOMMUNIKÁCIÓ LÉLEKTANI ALAPJAI Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar KATASZTRÓFA ÉS KRÍZISKOMMUNIKÁCIÓ LÉLEKTANI ALAPJAI ELEKTRONIKUS JEGYZET A VÉDELMI IGAZGATÁS SZEREPLŐI SZÁMÁRA PROF. DR. BOLGÁR JUDIT

Részletesebben

PSZICHOLÓGIAI ÉRTELMEZŐ SZÓTÁR

PSZICHOLÓGIAI ÉRTELMEZŐ SZÓTÁR PSZICHOLÓGIAI ÉRTELMEZŐ SZÓTÁR Oktatási segédlet. Szerkesztette: Suplicz Sándor f.adj. A BMF BGK Mérnökpedagógiai intézetének kiadványa. Ψ Készült: 2002-ben, a BMF mérnöktanár hallgatói részére, belső

Részletesebben

13. Janovszki Gabriella: Az agresszív viselkedés és az iskolai agresszió pszichológiája

13. Janovszki Gabriella: Az agresszív viselkedés és az iskolai agresszió pszichológiája 13. Janovszki Gabriella: Az agresszív viselkedés és az iskolai agresszió pszichológiája 1. Bevezetés Az agresszió gyűjtőfogalom: motivációkat, gondolattartalmakat, érzelmeket és viselkedéseket ír körül,

Részletesebben

Malovics Éva SZERVEZETI VISELKEDÉS

Malovics Éva SZERVEZETI VISELKEDÉS Malovics Éva SZERVEZETI VISELKEDÉS I. Lektor: Dr. Vasadi Anna Szövegszerkesztés: JGYF Kiadó Kiadó: Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó Felelős kiadó: Pitrik József menedzserigazgató Terjedelem: 6,75 ív (B5)

Részletesebben

MUNKAHELYI LELKI EGÉSZSÉGVÉDELEM

MUNKAHELYI LELKI EGÉSZSÉGVÉDELEM MUNKAHELYI LELKI EGÉSZSÉGVÉDELEM Képzési és tanácsadási kézikönyv Szerzők: Barcsi Tamás Juhász Éva Karamánné Pakai Annamária Szabó József Szerkesztette: Szabó József Technikai szerkesztő: Jónáné Bajsz

Részletesebben