A konfliktus -Csepeli György. -Eric. Berne

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A konfliktus -Csepeli György. -Eric. Berne"

Átírás

1 A konfliktus -Csepeli György -Buda BélaB -Eric Berne

2 A konfliktus fogalma A konfliktus a latin confictus szóból származik, ami fegyveres összeütközést jelent, de a mindennapi szóhaszn használatban az emberi összeütközés s szinonimájak jaként használjuk Ellentétes, tes, vagy egymást kölcsk lcsönösen sen kizáró érzelmek, vágyak v vagy késztetések sek egyidejű jelenléte.

3 A konfliktusok a krízishez hasonlóan an a döntd ntés, a választv lasztás problémáját t jelentik, frusztráci ciót okoznak.

4 Akkor beszélünk konfliktusról, l, amikor két t vagy több t ember között: k Ha viselkedésük k akadályozza egyikük vagy másikuk igényeinek érvényesítését t pl. játék, j vagy Amikor az értékrendjük k különbk nböző,, pl. jövőre irányults nyultság, személyes kapcsolatok, önértékelés, ész-érv vagy testi erőszak

5 Elkerülhet lhető és s elkerülhetetlen lhetetlen konfliktusok, a konfliktus vállalv llalása Vállalása, sőt s t kiprovokálása kimondottan pozitív v jelenség lehet: érdekérvényesítés, s, érdekegyeztetés, érdekütköztetés, stb.

6 A tisztességes verseny Alapelvekben egyetért rtés Összeegyeztethetetlen célokc Lehetővé teszi új j normák k kialakulását Előseg segíti az alkalmazkodást

7 Destruktív v konfliktus Egyenlőtlen feltételek telek Alacsony fokú egyetért rtés Egyoldalú előny nyökre törést mentőcsónak effektus

8 A konfliktusok típusait valódi konfliktus összeegyeztethetetlen célokc minimax stratégia közelít t a tisztességtelen versenyhez Megoldás: társas helyzet újradefiniálása (mi az érdekmag?) közös s haszon

9 álkonfliktus elégtelen gtelenül l definiált érdekek összeütközése ki kit győz z le? Fennmaradásának nak okai: kohézi zió erősítése se presztízsvesztes zsveszteség

10 áttételes teles konfliktus igazi konfliktus rejtve marad (pl: neurotikus tünetkt netképződés)

11 téves konfliktus olyan felek kerülnek konfliktusba, akiknek erre nincs oka ( oszd( meg és s uralkodj ) könnyen valódi konfliktusba megy át

12 lappangó konfliktus a felek nincsenek tudatában az érdekellentétnek tnek (pl: nemek közötti lappangó konfliktus)

13 hamis konfliktus félreértésen alapul könnyen valódi konfliktusba megy át oka: elégtelen vagy hiányos kommunikáci ció

14 A konfliktusok tartalma Érdekütközések: pénz, p hatalom, tulajdon, presztízs zs Konstruktív v megoldás: arányoss nyosságot biztosító egyensúly elérése Ízléskonfliktus: az áttételes, teles, hamis és s téves t konfliktusok megnyilvánul nulásai.

15 Iskolai konfliktusok -Szekszárdi JúliaJ -Szabó-Milinte Enikő -Cseh-Szombathy László

16 Szőke ke-milinte Enikő(2006) Konfliktuskezelésükben kben kevésb sbé demokratikus jegyek jelennek meg Kevésb sbé tartanak egymással kapcsolatot (szociális háló hiánya) A pedagógusok gusok 95%-a a negatív élményként nt éli meg a konfliktusokat Irreális megfelelés s igény a pedagógus gus szerepnek Jelentés s eltérés önmaguk és s a többi t pedagógus gus között a pozitív v jegyekben A pedagógusokat gusokat inkább (~80%) feladatorientálts ltság g jellemzi

17 Konfliktus és s iskola Az iskola nevelési és s szocializáci ciós tevékenys kenységet is folytat A pedagógus gus konfliktuskezelési si mintát is mutat

18 Konfliktuskezelés -Thomas Killman -Thomas Gordon -Carl Rogers

19 Jó konfliktus előseg segíti a csoport céljainak c elérését, növeli n teljesítm tményét bátorítja tja a kreativitást, az ötletek felszínre kerülését leválasztja lasztja problémát t az egyénr nről leleplezi az irracionális érveket enyhíti a feszülts ltséget a változv ltozás és önértékelés s szellemét t viszi a csoportba átláthatóvá teszi a hatalmi és s erőviszonyokat

20 Rossz konfliktus a csoportteljesítm tmény csökken kkenéséhez vezet olyan helyzetet eredményez, amely érzelmileg telített tett (pl.: nyer/veszít) védekező,, blokkoló magatartáshoz vezet polarizálja lja a csoportvélem leményt a csoport szétes teséséhez vezet

21 A konfliktus, mint folyamat megelőző helyzet a konfliktus felismerése se és átélése a konfliktus kezelési módjm djának kialakítása a konfliktus alatti tényleges t viselkedés s (konfliktuskezelés) s) a következmk vetkezmények

22 A konfliktus intenzitása Megsemmisítő konfliktus a másik m fél f l megsemmisítésére tett nyílt erőfesz feszítés agresszív v fizikai támadt madás fenyegetés, ultimátum tum nyers szóbeli támadt madás másik nyílt számonk monkérése, felelőss sségre vonás kisebb félref lreértés, egyet nem értés Nincs konfliktus harmónia

23 Konfliktuskezelési si módokm Önérvényesítés s = mennyire tudja hatalmát, t, anyagi eszközeit, zeit, személyes vonzerejét t mozgósítani, hogy az ő szempontjai érvényesüljenek, akár r a másik m fél f rovására ra is. Az aktivitás, a nem kooperativitás s jellemzi. Önalávetés s = milyen mértm rtékben képes k feladni saját törekvését t annak érdekében, hogy a másik m ember akarata, vágya v stb. érvényesüljön. A passzivitás, s, a kooperatív v magatartás s kerül l előtérbe. rbe. Konfliktus helyzetben az ember viselkedését t e kettő aránya szabja meg.

24 A konfliktuskezelés s hibás formái Nem cselekszünk, amikor kellene (tagadunk, támadunk, lehurrogjuk = leegyszerűsítj tjük k az esemény bonyolultságát, t, nem akarunk, merünk a kellemetlenséggel szembesülni. Cselekszünk, amikor nem kellene (ott látunk l megoldást, ahol nincs pl.: - világmegv gmegváltás, - fantázi ziálás s (elkölt ltözés, új j iskola- nem vesszük figyelembe a kompromisszumkötés s szüks kségességét) Nem a megfelelő szinten cselekszünk, azaz nem értjük a másik m mozgatórug rugóit, érdekeit, ott teszünk erőfesz feszítést, st, ahol a probléma megoldható,, elbeszélünk egymás s mellett.

25 A konfliktuskezelés három archetípusa Szemet szemért, fogat fogért! Aki megdob kővel, k dobd vissza kenyérrel! Kard által vész, v ki kardot ragad!

26 A konfliktuskezelés előfelt feltételetele 1. Önbecsülés és s mások m megbecsülése. se. 2. Készség g a meghallgatásra és s a megért rtésre. 3. Beleérz rzés s képessk pessége. 4. Önérvényesítés s erőszak nélkn lkül. l. 5. Együttm ttműködés. 6. Nyitottság és s kritikai gondolkodás. 7. Fantázia, kreativitás. 8. Versenyszellem (vitatkozás) helyett együttm ttműködés (odafigyelés). Ha meg akarjuk oldani a konfliktust, akkor az ellenség felé úgy kell közeledni, k mintha barát t volna!

27 konfliktusok kommunikáci ciós megoldása Gordon, Rogers alapján A konfliktusmegoldás s előtt foglalkoznunk kell az erős érzelmekkel! A módszer m a konfliktust irány nyító, egyszerű kommunikáci ciós szabályok halmaza.

28 1. Tisztelettel bánunk b a partnerrel. 2. Addig figyelünk, amíg meg nem tapasztaljuk a másik m oldalt, és s visszajelezzük k a közöltek k tartalmát, t, az érzelmeket és s az okfejtést 3. Röviden R megfogalmazzuk saját t vélemv leményünket, nket, érzelmeinket és s igényeinket. röviden, lényegre l törően t közöljk ljük álláspontunkat, kerülj ljük k el az érzelmi töltt ltéssel rendelkező szavakat, a pozitív-negat negatív v minősítéseket, seket, azt mondjuk, amit gondolunk, és s gondoljuk komolyan, amit mondunk (óvakodjunk( a széls lsőséges kijelentésekt sektől), tárjuk fel érzelmeinket.

29 Megelőzés Feszültségcsökkentés fizikai módszerekkel (versenyhelyzetet teremtő sportolás, a fárasztó fitnesz, stb. mint levezető tényező). Fokozott tolerancia és elfogadás, emocionális támogatás (családtól, baráttól jövő fokozott érzelmi támogatás). Az aktuális témák ellenőrzése, kézben tartása (értékes mint az egyének, mint a csoportkapcsolatokban történő viszálykodás területén is). A konfliktus esetleges következményeinek, árának felmérése és tudatosítása (az összes következmény gondos felmérése és a konfliktus ára is elrettenthet bennünket, hogy szükségtelen vitába keveredjünk).

Varga Olga. Konfliktuskezelés. A követelménymodul megnevezése: Általános pedagógiai asszisztensi feladatok

Varga Olga. Konfliktuskezelés. A követelménymodul megnevezése: Általános pedagógiai asszisztensi feladatok Varga Olga Konfliktuskezelés A követelménymodul megnevezése: Általános pedagógiai asszisztensi feladatok A követelménymodul száma: 1283-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-013-50 KONFLIKTUSKEZELÉS

Részletesebben

AZ ÉRZELMI NEVELÉS. pedagógiai giai folyamatban. Herr Nikoletta Pszichopedagógus. gus rtő

AZ ÉRZELMI NEVELÉS. pedagógiai giai folyamatban. Herr Nikoletta Pszichopedagógus. gus rtő AZ ÉRZELMI NEVELÉS helye és s lehetőségei a pedagógiai giai folyamatban Herr Nikoletta Pszichopedagógus gus Közoktatásai szakért rtő Mi lenne, ha.. Fontosnak tartjuk-e, hogy a ránk r bízott b gyermekek

Részletesebben

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG Konfliktuskezelés, mediáció

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG Konfliktuskezelés, mediáció RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG Konfliktuskezelés, mediáció Akkreditációs száma: 100 004/122/2011 Érvényes: 2016.04.13. A továbbképzés óraszáma: 30 Készítette: TINTA Tanácsadó Kft. Képzési vezető: Puskás Aurél TÁMOP-2.2.3-09/1-2009-0010

Részletesebben

Szerzői jogi jogivédelem

Szerzői jogi jogivédelem Szerzői jogi jogivédelem A szerzőszámára minden mindenjog jogfenntartva! Jelen Jelenszellemi szellemiterméket, illetve illetveannak annakrészleteit részleteittilos tilosreprodukálni, adatrendszerben tárolni,

Részletesebben

A HEFOP 3. 5. 1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása tanár-továbbképzési szeminárium

A HEFOP 3. 5. 1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása tanár-továbbképzési szeminárium A HEFOP 3. 5. 1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása tanár-továbbképzési szeminárium Budapest 2007. november 14-16. Kraiciné Szokoly MáriaM A felnőttk ttképzésben dolgozó tanárok

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar. Konfliktuskezelési lehetőségek a gyógyszertárban

MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar. Konfliktuskezelési lehetőségek a gyógyszertárban MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Konfliktuskezelési lehetőségek a gyógyszertárban dr. Szántó Tímea 2013 Tartalomjegyzék 1.Bevezetés... 4 2. Elmélet... 6 2.1. A konfliktusok általános természete,

Részletesebben

KONFLIKTUSKEZELÉS. Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ. 2015. április 02.. TÁMOP 5.5.

KONFLIKTUSKEZELÉS. Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ. 2015. április 02.. TÁMOP 5.5. KONFLIKTUSKEZELÉS Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. április 02.. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil

Részletesebben

Inkluzív nevelés tantárgypedagógiája. Gyakorlati jegy

Inkluzív nevelés tantárgypedagógiája. Gyakorlati jegy Inkluzív nevelés tantárgypedagógiája Gyakorlati jegy Tartalom: Folyamattervezés az integrált oktatásban Tanulásszervezés az integrált tanulócsoportokban Értékelés az integrált tanulócsoportban Együttnevelés

Részletesebben

Konfliktuskezelési iránytű. Segédanyag az alternatív vitarendezési eljárások alkalmazásához az oktatási intézményekben

Konfliktuskezelési iránytű. Segédanyag az alternatív vitarendezési eljárások alkalmazásához az oktatási intézményekben Konfliktuskezelési iránytű Segédanyag az alternatív vitarendezési eljárások alkalmazásához az oktatási intézményekben A program megvalósulását az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Munkaerő-piaci

Részletesebben

viselkedem Hogyan konfliktushelyzetben? A konfliktus, ahogy (nem)ismerjük Nádej - Reménység n. sz. kollektívája - tanulmány -

viselkedem Hogyan konfliktushelyzetben? A konfliktus, ahogy (nem)ismerjük Nádej - Reménység n. sz. kollektívája - tanulmány - Nádej - Reménység n. sz. kollektívája Hogyan konfliktushelyzetben? viselkedem A konfliktus, ahogy (nem)ismerjük - tanulmány - 2011 augusztus - december A megszerzett motivációkat nem hagyhatjuk elveszni

Részletesebben

Szűrőprogramok országos kommunikációja résztvevői kézikönyv. Kommunikációs szemináriumi segédanyag

Szűrőprogramok országos kommunikációja résztvevői kézikönyv. Kommunikációs szemináriumi segédanyag Szűrőprogramok országos kommunikációja résztvevői kézikönyv Kommunikációs szemináriumi segédanyag OFTEX által akkreditált szeminárium: A kommunikáció szerepe a szív- és érrendszeri, illetve onkológiai

Részletesebben

A SZERVEZET A szervezet jellemzői: Szervezeti struktúra: Formális működés: Informális jellemzők:

A SZERVEZET A szervezet jellemzői: Szervezeti struktúra: Formális működés: Informális jellemzők: A SZERVEZET A szervezet jellemzői: - közös cél - munka- és felelősség megosztás a tagok között különbözőszerepek - együttműködés - hierarchikus struktúra (vezetők és beosztottak) Szervezeti struktúra:

Részletesebben

K.A.M.A.SZ. Káosz Agresszió Másság Autonómia SZabadság

K.A.M.A.SZ. Káosz Agresszió Másság Autonómia SZabadság 1037 Budapest, Laborc u 2. /b OM: 201037 Tel: 436 0118, Fax: 436 0119 Email: laborc.suli@gmail.com Web: www.laborciskola.t-online.hu K.A.M.A.SZ. Káosz Agresszió Másság Autonómia SZabadság Készítette: Rózsás

Részletesebben

Stratégiai menedzsment fejlesztése

Stratégiai menedzsment fejlesztése Stratégiai menedzsment fejlesztése Budapest XVIII. kerület Polgármesteri Hivatala számára Verziószám: v2 2010. Tartalomjegyzék 1. DOKUMENTUM CÉLJA...9 2. KOORDINÁCIÓS ESZKÖZ...11 2.1 A STRUKTURÁLIS KOORDINÁCIÓS

Részletesebben

-Háttéranyag az előadásoz 1 - Szerkesztette: Révész László

-Háttéranyag az előadásoz 1 - Szerkesztette: Révész László 8.5. Szuggesztiós technikák és kommunikáció a testnevelésben: konfliktuskezelés, érzelmileg biztonságos környezet, hatékony fegyelmezés. -Háttéranyag az előadásoz 1 - Szerkesztette: Révész László 1. Bevezetés

Részletesebben

Segítő kapcsolat kommunikációja

Segítő kapcsolat kommunikációja 1 A SEGÍTŐ KAPCSOLAT KOMMUNIKÁCIÓJA ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET Z. Úr félve lépte át az intézmény keretét. Soha életében nem kért még semmit idegenektől. Mindent a maga erejéből oldott meg. 20 éve nyugdíjas.

Részletesebben

Személyiségprofil Szirják Csaba

Személyiségprofil Szirják Csaba Személyiségprofil Szirják Csaba MBTI profil: ENFJ (16/6; 11/15; 7/16; 17/8)! Felkészítő Az ENFJ típus kitűnő vezetője csoportoknak, akár feladatcsoportoknak, akár személyiségfejlesztő csoportoknak. Biztos

Részletesebben

Civil Centrum KözhasznK

Civil Centrum KözhasznK A Civil Centrum Közhasznú Alapí az NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiumának támogatásával 2009-2012 időszakra kistérségi civil stratégiát készített az Enyingi- valamint az Adonyi kistérségben.

Részletesebben

pzés, 2013.június 17. Rezidens képzk A rekreáci szerepe az egészs szség dr.szombathelyi Éva klinikai szakpszichológus egyetemi adjunktus

pzés, 2013.június 17. Rezidens képzk A rekreáci szerepe az egészs szség dr.szombathelyi Éva klinikai szakpszichológus egyetemi adjunktus Rezidens képzk pzés, 2013.június 17. A rekreáci ció és s az életmód szerepe az egészs szség megőrz rzésében dr.szombathelyi Éva klinikai szakpszichológus egyetemi adjunktus Az egészség 1. Sigmund Freud

Részletesebben

ISKOLAI ERÕSZAK, ISKOLAI ZAKLATÁS

ISKOLAI ERÕSZAK, ISKOLAI ZAKLATÁS BUDA MARIANN ISKOLAI ERÕSZAK, ISKOLAI ZAKLATÁS Az iskolai erõszaknak sokféle arca van. Évszázadok óta erõszakoskodhat a tanár a diákkal, de újabban az is elõfordul, hogy a szülõ, sõt, a diák erõszakoskodik

Részletesebben

Energiabiztonság és. 11. dr. Janza Frigyes ny. r. vörgy.

Energiabiztonság és. 11. dr. Janza Frigyes ny. r. vörgy. Energiabiztonság és rendészet 2009. május 11. dr. Janza Frigyes ny. r. vörgy. címzetes egyetemi és s főiskolai f docens A biztonságszolg gszolgáltatás s hazai térnyert rnyerésével, a biztonsági piac radikális

Részletesebben

A MEGVÁLTOZOTT PEDAGÓGUS GUS SZEREP

A MEGVÁLTOZOTT PEDAGÓGUS GUS SZEREP A MEGVÁLTOZOTT PEDAGÓGUS GUS SZEREP A TÉMA AKTUALITÁSA sok a bizonytalan frusztrált pedagógus gus megváltozott szerep és s tekintélyforr lyforrás időszak tanárszerep tekintélyforrás XIX.sz. XX.sz. eleje

Részletesebben

A konfliktuskezelés technikái Dr. Budavári, Takács Ildikó

A konfliktuskezelés technikái Dr. Budavári, Takács Ildikó A konfliktuskezelés technikái Dr. Budavári, Takács Ildikó A konfliktuskezelés technikái Dr. Budavári, Takács Ildikó Publication date 2011 Szerzői jog 2011 Szent István Egyetem Copyright 2011, Szent István

Részletesebben

Dr. Varga Szabolcs: Az iskolai konfliktusok kezelésének létez

Dr. Varga Szabolcs: Az iskolai konfliktusok kezelésének létez Dr. Varga Szabolcs: Az iskolai konfliktusok kezelésének létező és lehetséges módszerei, eljárásai különös tekintettel a jogvédelem, jogorvoslat, jogérvényesítés gyermekjogi szintű követelményeire. Az oktatásban

Részletesebben

Soósné Dr. Faragó Magdolna: pedagógushallgatóknak és gyakorló pedagógusoknak

Soósné Dr. Faragó Magdolna: pedagógushallgatóknak és gyakorló pedagógusoknak Soósné Dr. Faragó Magdolna: MENTÁLHIGIÉNÉS PEDAGÓGIAI SZOCIÁLPSZICHOLÓGIAI FOGALOMTÁR pedagógushallgatóknak és gyakorló pedagógusoknak Lektorálta: Dr. Vizelyi Ágnes A borító a szerző és Zséli Annamária

Részletesebben

1. témakör: ÖNISMERET, JELLEM- ÉS SZEMÉLYISÉG-ALAKÍTÁS

1. témakör: ÖNISMERET, JELLEM- ÉS SZEMÉLYISÉG-ALAKÍTÁS 1. témakör: ÖNISMERET, JELLEM- ÉS SZEMÉLYISÉG-ALAKÍTÁS Csizovszki Zsóka: Önismeret, személyiségfejlesztés 1. Fák titkos szíve c. mese felolvasása Boldizsár Ildikó: Meseterápia 340-342. old befejezés megfogalmazása

Részletesebben

KULCSKOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE MENTÁLHIGIÉNÉS FEJLESZTÉS. Oktatási segédlet

KULCSKOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE MENTÁLHIGIÉNÉS FEJLESZTÉS. Oktatási segédlet KULCSKOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE MENTÁLHIGIÉNÉS FEJLESZTÉS Oktatási segédlet Fejlesztő Garay Éva Szakmai lektor Komora Nóra Nyelvi lektor Maczkay Zsaklin Kiadó TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET FŐIGAZGATÓSÁG

Részletesebben

Zöld Könyv A munkajog korszerűsítése szembenézve a XXI. század kihívásaival

Zöld Könyv A munkajog korszerűsítése szembenézve a XXI. század kihívásaival Zöld Könyv A munkajog korszerűsítése szembenézve a XXI. század kihívásaival Cél: a Lisszaboni Stratégia (LiS) támogatt mogatásáróll szóló vita elindítása LiS: fenntartható növekedéss elérése többt éss

Részletesebben

A szakmai és hatalmi tekintély

A szakmai és hatalmi tekintély 1 Dömötör László A szakmai és hatalmi tekintély Nem tudsz megtanítani senkit, csak ahhoz tudod elvezetni, hogy saját magát felfedezze. (Galilei) A tekintély azt jelenti, hogy egy személy olyan hatalommal

Részletesebben

A szervezeti magatartás elmélete

A szervezeti magatartás elmélete A szervezeti magatartás elmélete Jegyzet Prof. Dr. Pintér István Semeginé dr. Tariszka Éva Horváth János 2006 Tartalomjegyzék 1. A SZERVEZETI MAGATARTÁS ELMÉLETE...5 Szervezet, egyén, környezet...5 2.

Részletesebben